Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6"

Átírás

1 JEDLIK korcoport Azonoító kód: Jedlik Ányo Fizikavereny. (orzágo) forduló 7. o. 0. A feladatlap. feladat Kati é Magdi egyzerre indulnak otthonról, a vaútálloára ietnek. Úgy tervezik, hogy Magdi váárolja eg a vonatjegyeket, ezért ő ne viz coagot. A vaútálloá gyalogúton,7 k-re van a centrutól. Magdi a laká é a vaútálloá közötti távolág rézét tezi eg 4 perc alatt. Kati nehéz coagot cipel, így ő perc alatt tudja egtenni a távolág 5 rézét. Sikerül-e Magdinak egváárolni a vonatjegyeket, ire Kati az álloára ér, ha a jegyváltá percig tart? A vaútálloá 00 -re van a lakától. Magdi 4 perc alatt 400-t tez eg, Kati pedig perc alatt 40-t. 400 Magdi ebeége: v Magdi = = 00 4 in in 00 Magdi a vaútálloára t Magdi = = perc alatt ér ki. 00 in 40 Kati ebeége: v Kati = = 80 in in 00 Kati a vaútálloára t Kati = =5 perc alatt ér ki. 80 in Magdi eg tudja váárolni a jegyet, ert t Kati - t Magdi = perc > perc. 6

2 . feladat Az ábrán látható, c vatagágú aztallap 500 űrűégű fenyőből kézült. a) Mekkora az aztallap töege? b) Mennyi unkát végzünk, ha a padlóról feleelve, a 0,7 aga lábazatra helyezzük az aztallapot? c) Hányzor akkora nyoát fejt ki a padlóra a kéz aztal, int a padlón fekvő aztallap, ha a lábak 5c-e alapélű, 68 c aga négyzete ozlopok é az aztallap alátáaztáára alkala töegű kerethez vannak rögzítve? a) Az aztallap alapja egyenlő zárú trapéz, területe:,6 + 0,8 A= = =, Az aztallap térfogata: V=, 0,0 =0,06 Az aztallap töege: =ρ V=500 0,06 =8 b) Az aztallap eelééhez zükége erő: F=80 N. Az aztallap eelée orán végzett unka: W=80 N 0,7 =9,6 J c) A lábak töege: lábak =4 ρ V lábak= ,05 0,05 0,68 =,4 A keret töege. Az aztal töege: öze = + lábak + keret =,4 Az aztal úlya: 4 N. 4N 4N p kéz = 4 0,005 = =400 Pa=,4 kpa 0,0 80N p lap = =50 Pa., p p kéz lap = 400Pa =49, 50Pa 9

3 . feladat k Két párhuzao ínpáron egyá ellett halad egy 50 hozúágú, 08 h ebeégű é egy 50 hozúágú, 7 k ebeégű vonat. h a) Milyen hozú úton haladnak egyá ellett? b) Mekkora a ebeégük egyához vizonyítva é ennyi ideig leznek egyá ellett, ha azono irányban haladnak? c) Mekkora a ebeégük egyához vizonyítva é ennyi ideig leznek egyá ellett, ha ellentéte irányban haladnak? a) = 600 hozan haladnak egyá ellett, egyához vizonyítva. A kérdére a helye válaz: A gyorabb vonat 800, a laúbb vonat 00 hozú úton halad a áik ellett. Egyához vizonyítva 600 hozan haladnak egyá ellett. b) v = 0, v = 0, v a = 0 az egyához vizonyított ebeégük, ha azono irányban haladnak. t a = va 600 = = 60 -ig leznek egyá ellett, ha azono irányban haladnak. 0 c) v = 0, v = -0, v e = 50 az egyához vizonyított ebeégük, ha ellentéte irányban haladnak. t e = v 600 = = -ig leznek egyá ellett, ha ellentéte irányban haladnak. 50 5

4 4. feladat Egy rugó c-t nyúlik eg, ha N erővel húzzuk. Ezt a rugót egy c 4c 8c élhozúágú haábhoz rögzítjük. A rugó,5 c-t nyúlik, iközben a haábot egyenleteen húzzuk vele az aztallapon. A haábra ható úrlódái erő nagyága 0,-zeree a tet úlyának. a) Mekkora a úrlódái erő? b) Mekkora a haáb töege? c) Mennyi a haáb űrűége? Állapítd eg a táblázat egítégével, hogy ilyen anyagból kézült! d) Mennyi unkát végeztünk, ha,5 -e úton ozgattuk a haábot? a) A rugó F r =,5 N erőt fejt ki a haábra. A úrlódái erő F =,5 N, ert a haáb egyenleteen ozog két egyenlő nagyágú, ellentéte irányú erő (a úrlódái erő é a húzóerő) hatáára. b) F = 0, F g F,5N A haáb úlya: F g = = = 5 N A haáb töege: = 0,5. 0, 0, c) A haáb térfogata: V=c 4c 8c = 64 c 500g g g A haáb űrűége: ρ= = = 7,8 A haáb vaból kézült : ρ = 7,8 V 64c c c d) A haáb ozgatáa orán végzett unka: W=F r =,5 N,5 W =,5 J 8 5. feladat Egy több eelete házban egy lakózint agaága. A vízellátát víztorony egítégével biztoítják. A földzinten 400 kpa a vezetéke víz nyoáa. a) Mekkora a nyoá a haradik eeleten, ha inden cap el van zárva? b) Hány eelete lehet az a ház, aelynek a vízellátáát biztoíthatja ez a vízvezetékrendzer? a) A haradik eeleten (negyedik zinten) h = 9 aga vízozlop nyoáának egfelelő értékkel kiebb a víznyoá (p ), int a földzinten (p 0 ). p = p 0 - ρ v g h = Pa = ( ) Pa p = 0 kpa a víznyoá a haradik eeleten. p Pa 0 b) h ax = = = 40 aga vízozlop nyoáánál ég folyhat víz a ρ v g capból. 40 x= =, Legfeljebb eelete ház látható el ezzel a vízvezetékrendzerrel. 5

5 6. feladat Az alábbi történetben 0 hai állítá van. Jelöld aláhúzáal a zövegben! Ha tudod a helye állítát, írd a zöveg jobb oldalán lévő üre helyre, a hai párjával egy orba! Életrajz hai állítáokkal Jedlik Itván 800-ban zületett Győrben. Szülei valláoan nevelték é fontonak tartották, hogy jó ikolázát kapjon, ezért a bencéek gináziuaiba íratták. Tanult Koároban, Pozonyban é. A gináziu hat oztályának elvégzée után Szentártonba zekerezett rokonával, Czuczor Itvánnal. 7 éve korában agára öltötte a bencé ruhát é felvette az Ányo nevet. Egy évig volt novíciu, ajd Győrben bölceletet tanult két évig. 8-ben Peten zerzett doktori cíet, ateatikákból, fizikából, filozófiából é történeleből zigorlatozott. 85-ben zentelték pappá. 85-től a pozonyi gináziuban tanított, ezt követően pedig a győri líceu fizika tanzékén, ahol állandóan bővítette zertárát, é aga i kézített ehhez ezközöket. Elő találányait i ekkor alkotta (villadeleje forgó ozgáokra való kézülékek, eterége áványvizek kézítéére való ezköz, léghajó.) 8-től a Pozonyi Királyi Akadéián tanított, 840-től pedig a peti királyi tudoányegyete bölcézeti karának fizikai tanzékvezetője. 848 árciuában tanulára buzdító zavakkal fordult a hallgatóághoz, de ezzel ellenkező hatát váltott ki. Az 848/49-e tanévben Jedlik ár ne tarthatott előadát az egyeteen, ég a zertár kulcát i elvették tőle. Beállt nezetőrnek. Aikor Pet lövetée egkezdődött, a zertára va- é rézezközeit felajánlotta ágyú öntéére. Az 858-ban egjelent néet agyar tudoányo űzótárban, annak egyik zerkeztőjeként, ő írta a fizikai, kéiai é echanikai rézt. Jedlik kezdeényezte a következő, a i haználato zavakat: dugattyú, haladvány, erőlege, tehetetlenégi nyoaték, eredő erő, oztógép, dörzvillanyoág, fénytörétan, hangzekrény, hullához, hullávölgy, kiloliter, kiloéter, léggöb, légnyoá, űanyag, zögebeég tb. Tankönyvek íráával i foglalkozott. A Terézettan eleei cíű könyvét az akadéia 00 arannyal jutalazta é ennek alapján a levelező tagágot átugorva, rögtön rende tagnak válaztották ben ár eliert tudó, az egyete rektora. 878-ban egyetei profezori helyét Teller Ede vette át. Nyugdíjazáa után zelleileg frien folytatta a unkáját a győri rendházban. 895-ben, hozú é ikere élet után hunyt el Szíőn. Teetéén a búcúbezédet Arany Jáno ondta. Dízírhelye Pannonhalán van. Nevéhez fűződik többek között az elő tranzforátor egalkotáa, az öngerjezté elvének felierée, a fezültégokzorozá kidolgozáa, a zódavízgyártá egvalóítáa. Szíőn Helye állítáok Nagyzobatban győri A léghajót ne ő találta fel. a zertárát nehéz unkával biztonágo helyre entette. Eötvö Loránd Győrben, Eötvö Loránd, Győrben elektrootor hibák aláhúzáa: pont helye állítá: pont özeen

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 1. oldal alrendzerével 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet a tranzeurópai

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 522. SZÁM 2001. JÚNIUS

GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 522. SZÁM 2001. JÚNIUS GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 522. SZÁM 2001. JÚNIUS FEKETE ISTVÁN 1900 1970 Távoli tájakra egyelõre még cak álmaidban utazhatz, de a vakációd úgy i gyönyörû lez, ha FEKETE ISTVÁN könyveibõl tanulod

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

18 referencia megtérülési idővel

18 referencia megtérülési idővel MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energiatakaréko megoldáok hűtéi/fűtéi rendzerek felújítáához 18 referencia megtérüléi idővel A füzetben zereplő való beruházáokon, való költégeken alapuló eettanulmányok megmutatják,

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

SZÁMELMÉLET FELADATSOR

SZÁMELMÉLET FELADATSOR SZÁMELMÉLET FELADATSOR Oszthatóság 1. Az 123x4 számban milyen számjegy állhat x helyén, ha a szám osztható a) 3-mal; e) 6-tal; b) 9-cel; f) 24-gyel; c) 4-gyel; g) 36-tal; d) 8-cal; h) 72-vel? 2. Határozd

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 25. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Róka Sándor. 137 számrejtvény. Megoldások

Róka Sándor. 137 számrejtvény. Megoldások Róka Sándor számrejtvény Megoldások Budapest, 008 A könyv megjelenését a Varga Tamás Tanítványainak Közhasznú Emlékalapítványa támogatta. Róka Sándor, Typotex, 008 ISBN 98 9 9 89 0 Témakör: matematika

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

Kiadandó feladatok, Fizika 1.

Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kinematika 1. Egy követ h = 125m magasról kezdősebesség nélkül leejtünk. Ezután 1 másodperccel utána dobunk egy másik követ függőlegesen lefelé irányuló v o kezdősebességgel.

Részletesebben