2010 február 8-19 Feladatok az 1-2 hét anyagából

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010 február 8-19 Feladatok az 1-2 hét anyagából"

Átírás

1 Mechanika III. 00 február 8-9 Feladatok az - hét anyagából.) Egy anyagi pont ozgátörvénye: r( t) r0 er co( bt), ahol r 0 i 3j, e 0.8i 0.6j, R 4, (a) Határozza eg az anyagi pont pályáját! (b) Száíta ki a v ebeéget é az a gyorulát a t b 5. időpillanatban..) Egy anyagi pont ozgátörvénye a 0 t 6 intervalluban: x( t) bt, y( t) ct c0, z( t) 0, ahol b, c, c0 3. (a) Rajzolja eg a pályát é a hodográfot. (b) Száíta ki a v ebeéget é az a gyorulát a t 3 időpillanatban. t 4 t paraétere egyenletrendzerrel adott íkgörbe (t értékegyége ). (a) Határozza eg az anyagi pont pályájának egyenletét y f (x) alakban é ábrázolja Decarte-féle koordinátarendzerben. (b) dja eg a fenti függvény értelezéi tartoányát é értékkézletét. (c) Állíta elő a hodográf paraétere egyenletrendzerét ajd ábrázolja a hodográfot a zokáo x, y koordinátarendzerben. (d) Száíta ki a pálya görbületi ugarát valaint a noráli gyorulá abzolút 3.) Egy anyagi pont ozgátörvénye az x ( t) 4( ln( )), y( t) 0, z( t) 0, t értékét a t 0 időpillanatban. t paraétere egyenletrendzerrel adott íkgörbe (t értékegyége ). (a) Határozza eg az anyagi pont pályájának egyenletét y f (x) alakban é ábrázolja Decarte-féle koordinátarendzerben. (b) dja eg a fenti függvény értelezéi tartoányát é értékkézletét. (c) Állíta elő a hodográf paraétere egyenletrendzerét ajd ábrázolja a hodográfot a zokáo x, y koordinátarendzerben. (d) Száíta ki a pálya görbületi ugarát valaint a noráli gyorulá abzolút 4.) Egy anyagi pont ozgátörvénye az x ( t) 4( ln( t)), y( t) 5, z( t) 0, t értékét a t 0 időpillanatban. 5.) Egy anyagi pont ozgátörvénye: r( t) bt cin( t), ahol b i, c 8j,. (a) Rajzolja eg a pályát é a hodográfot. (b) Száíta ki a v ebeéget é az a gyorulát a t 5. 5 időpillanatban. (c) Határozza eg ebben az időpillanatban a gyorulávektor érintőirányú koponenét. (d) Száíta ki ugyanitt a pálya görbületi ugarát! a n a n

2 6.) Egyene pályán ozgó anyagi pont gyoruláa arányo a ebeégével é azzal ellentéte irányú. z arányoági tényező k>0. t 0 időpillanatban v ( t ) v >0 é x ( t ) 0 0 x0 adott. Rajzolja eg a foronóiai görbéket! 7.) Határozza eg az r ( t) (3 t t 4 t ) paraétereen egadott görbe xy íkkal vett döfépontjait. Bizonyíta be, hogy íkgörbéről van zó! Száíta ki a pálya görbületi ugarát a t helyen! 8.) Egy anyagi pont ozgátörvénye: r( t) a co ( t) i bin ( t) j, a, b cont. (a) Rajzolja eg a pályát é a hodográfot. (b) Száíta ki a v ebeéget é az a gyorulát a t időpillanatban. 9.) Egy anyagi pont R 0. 8 ugarú körpályán ozog a vízzinte íkban, tangenciáli gyoruláa az idő iert függvénye: a t ( t) 0.t. t 0 0 időpillanatban v ( t0 ) v0 é ( t0 ) 0 0. (a) Határozza eg a foronóiai görbéket! (b) Milyen időpillanatban áll eg az anyagi pont? 0.) vízzinte ík elyik helyéről ( x ) 0, ekkora ebeéggel ( v 0 ) é ilyen zög alatt ( ) kell a töegpontot elhajítani, hogy a pályája az r ugarú göb tetőpontján haladjon át é a pálya görbületi ugara ott éppen r legyen?.) z egyene pályán ozgó anyagi pont gyoruláának nagyága fordítottan arányo az origótól ért távolág négyzetével; a gyorulávektor az origó felé utat, vagyi c a, ahol c állandó. x Kezdeti feltételek a t 0 0 időpillanatban: x ( 0) x0, v( 0) v0 60. dottak ég a t időpillanatban: x( t) 00, v( t) 8. (a) Állapíta eg a c kontan értékét. (Mérőzáát é értékegyégét!) (b) Mekkora az x0 helyről v0 kezdőebeéggel indított anyagi pont x ax axiáli távolága az origótól?

3 .) Egy fedett portcarnokban labdajáték zajlik. carnok zabad agaága H, a labda axiu kezdőebeéggel indítható a padlóról. v 0 dott ennyiégek: v0 0, g 0, H 6. (a) Milyen zög alatt kell indítani a labdát, hogy az ábrán bejelölt L távolág axiáli legyen? (b) Mekkora ez a axiáli L távolág? (c) Határozza eg a pálya görbületi ugarát a tetőpontban.

4 Mechanika III. 00 február -árciu 5 Feladatok a 3-4 hét anyagából.) Egy erev tet pillanatnyi ebeégállapotát a v i j 3k, ω 4i j k pontba redukált vektorkettő határozza eg. z pont pillanatnyi helyvektora r i j é az -ból B-be utató vektor rb 3i 5j k. (a) Milyen ozgát végez a tet? (b) Írja fel a forgátengely paraétere egyenletrendzerét! (c) Száíta ki a B pont v B ebeégvektorát..) Egy erev tet pillanatnyi ebeégállapotát a v 40i, ω 0i 40j pontba redukált vektorkettő határozza eg. z pont pillanatnyi helyvektora r 0.5i 0.45j.k. Gyoruláállapotának jellezői: a 0, ε 0i. (a) Milyen ozgát végez a tet? (b) Írja fel a forgátengely paraétere egyenletrendzerét! (c) Redukáljon a centráli egyene egy pontjába! (d) Száíta ki a C ponta C gyorulávektorát. 3.) z ábrán vázolt haáb pillanatnyi ebeégállapotát egy zögebeég - vektorrendzerrel adtuk eg. dott ennyiégek: l 0.5, 4, 6, 3 3. (a) Jelleezze a ebeégállapotot az pontra redukált [ ω, v ] vektorkettőel. (b) Milyen elei ozgát végez a kocka? (c) Határozza eg a centráli egyene egy pontját é az ehhez tartozó redukált vektorkettőt. (d) Írja fel a centráli egyene egyenletét xyz koordinátákkal. 4.) z -B erev rúd pontjának pályája az xy íkban fekvő -C egyene, B pontjának pályája pedig a z tengely. dott ennyiégek: x0 30c, y0 0c, z0 40c, v 0. (a) Írja fel a v pillanatnyi ebeégvektort. (b) Határozza eg a B pont v B pillanatnyi ebeégvektorát.

5 5.) z ábrán vázolt l hozúágú erev rúd ozgáa orán pontja az x tengelyen, B pontja pedig az y tengellyel párhuzao egyene entén halad. Határozza eg a rúd pillanatnyi ebeégállapotát, ε zöggyorulá-vektorát, valaint a rúd B pontjánaka B gyorulávektorát. dott paraéterek: l,, v 0, a 0. ( vektorok iránya az ábra zerinti.) 6.) z ábrán vázolt l hozúágú erev rúd ozgáa orán pontja az x tengelyen, B pontja pedig az y tengelyen halad. Határozza eg a rúd pillanatnyi ebeégállapotát, ε zöggyorulá-vektorát, valaint a rúd B pontjának gyorulávektorát. a B dott paraéterek: l,, v 0, a 0. ( vektorok iránya az ábra zerinti.) 7.) Határozza eg az ábrán vázolt íkbeli echanizu C pontjának pillanatnyi a C ebeégvektorát é gyorulávektorát. dottak: 0 állandó é a geoetria. (Tegyük fel, hogy a távolágok éterben, rad/ec-ban adott.) v C 8.) r ugarú, hengere, íkozgát végző, erev tet vízzinte (x tengellyel jelölt) kényzerpályán cúzáenteen gördül. tet O középpontjának v v i, v 0 ebeég- vektora é ao aoi, ao 0 gyorulávektora iert. Jelleezze a tet pillanatnyi ebeég- é gyoruláállapotát a tetnek a talajjal érintkező pontjához rendelt vektorennyiégekkel. Határozza eg az é O pontokon átenő átérő B végpontjának ebeég- é gyorulávektorát. O O O

6 9.) z R 3r ugarú, kör alakú kényzerpályán, az ábra íkjában cúzáenteen gördül az r ugarú hengere erev tet. dott ennyiégek: o r 0.8, 30, vo 5, 4. (a) Határozza eg a tet pillanatnyi ω zögebeégvektorát é ebeégvektorát. v O (b) Száíta ki az O é pontok pillanatnyi gyorulávektorát. ao é a 0.) z ábrán vázolt K középpontú, R ugarú () jelű korong cúzáenteen gördül az egyene kényzerpályán. korong B pontjához cuklóval kapcolódik a () jelű erev rúd, elynek D pontjához zintén cukló kapcolja a rögzített C pont körül forgó (3) jelű erev rudat. echanizu az xy íkban végzi ozgáát. dott ennyiégek: R 0., 8, 50. (a) Határozza eg a () jelű rúd pillanatnyi forgápontjának (ebeég-póluának) helyét az adott koordinátarendzerben. (b) Száíta ki a () é (3) jelű rudak pillanatnyi zögebeég-vektorát. (c) Száíta ki a () é (3) jelű rudak pillanatnyi zöggyorulá-vektorát. (d) Határozza eg az () jelű korong pillanatnyi gyorulápóluának helyét az adott koordinátarendzerben..) z r ugarú, h agaágú egyene körkúp alapköre cúzáenteen gördül az xy íkon. kúp C cúca rögzített göbcuklóhoz kapcolódik, tengelye párhuzao az xy íkkal. z alapkör középpontjának ebeége v O adott, állandó nagyágú. dott ennyiégek: r 5c, h 0c, v O 4. (a) Határozza eg a tet pillanatnyi zögebeég-vektorát. (b) Száíta ki az O é pontok pillanatnyi gyorulávektorát.

7 Mechanika III. 00 árciu 8-9 Feladatok a 5-6 hét anyagából.) z R ugarú tárca a rögzített cukló körül forog. tárcához rögzített egyene kényzerpályán iert relatív ebeéggel é gyoruláal ozog a B jelű anyagi pont az ábra zerint. Határozza eg a rajzon látható pillanatnyi helyzetben a B jelű anyagi pont (a) abzolút ebeégvektorát é (b) abzolút gyorulávektorát. dott ennyiégek: R., v Br 8, 4, abr. 3,.) z R ugarú tárca cúzáenteen gördül az egyene kényzerpályán. tárcához rögzített egyene vezetékben adott v r relatív ebeéggel ozog egy anyagi pont. dott ennyiégek: R 0.4, R, 0, 3 40, v 6, 0. r a r Száíta ki a vázolt pillanatnyi helyzetben (a) az anyagi pont abzolút ebeégvektorát é (b) abzolút gyorulávektorát. ( ozgó koordinátarendzer a tárcához, az álló a kényzerpályához van rögzítve.) 3.) z R ugarú () jelű korong cúzá nélkül gördül az egyene kényzerpályán, az R hozúágú () jelű rúd pedig forog a rögzített B cukló körül. Mindkét tet ozgá jellezői adottak az álló xyz koordinátarendzerben. ozgó koordinátarendzert az () jelű koronghoz rögzítettük. dott ennyiégek: R 0.5, 6, 4, 9, ` Száíta ki az adott pillanatnyi helyzetben (a) az () jelű rúd C pontjának relatív ebeégét v Cr é acr relatív gyoruláát (a koronghoz kötött koordinátarendzerben), é (b) a rúd B pontjának v Br zállító ebeégét. 0.

8 4.) cúzká echanizu (3) jelű tagja az () jelű rúdhoz vizonyítva állandó relatív ebeéggel ozog. dott ennyiégek: l 0.5, vbr 6, ( abr 0). Határozza eg az () é () jelű rudak pillanatnyi (a) zögebeég-vektorát é (b) zöggyorulá-vektorát. 5.) vázolt echanizu (3) jelű cúzkája a törttengelyű () jelű rúd pillanatnyilag y irányú zakazán elozdulhat. cúzkát a erev () jelű rúdhoz a C cukló kapcolja. zerkezet az xy íkban ozog. dott ennyiégek: l 0.4, h 0.3, 0,. Határozza eg az () jelű rúd pillanatnyi (a) zögebeégvektorát é (b) zöggyorulávektorát. 6.) vázolt echanizu korongja cúzáenteen gördül a kényzerpályán; pillanatnyi zögebeégének é zöggyoruláának értéke adott, irányuk az ábrán bejelölttel egegyező. Határozza eg a rajzon látható pillanatnyi helyzetben (a) a B pont ebeégvektorát é (b) a B pont gyorulávektorát. dott ennyiégek: R 0.3, 6, 0.5.

9 7.) z () jelű tárca állandó zögebeéggel forog a rögzített z tengely körül. () jelű rúd pontja állandó v r ebeéggel ozog a z tengely entén. dott ennyiégek: l 0.6, h 0.4, 9, v r 5 (a) Határozza eg a () jelű rúd pillanatnyi abzolút ω zögebeégvektorát. a (b) Száíta ki a () jelű rúd pillanatnyi abzolút ε a zöggyorulávektorát. ( koordinátarendzer a tárcával együtt forog!) 8.) P anyagi pont az egyene körkúp -C alkotója entén ozog, a kúphoz vizonyítva állandó ebeéggel. kúp a rögzített z tengely körül állandó zögebeéggel forog. dott ennyiégek: h 0.8, 0, v z 0 Pr el 0.4, 4. R 0.3, (a) Határozza eg a P pont pillanatnyi abzolút ebeégvektorát. (b) Száíta ki a P pont pillanatnyi a Pa abzolút gyorulávektorát. v Pa 9.) z l oldalélű négyzetlap állandó zögebeéggel forog a z-vel párhuzao rögzített B-C tengely körül. z -B átló entén állandó w ebeéggel ozog egy anyagi pont. Határozza eg a vázolt pillanatnyi helyzetben az anyagi pont (a) abzolút (xyz-beli) ebeégét é v a (b) a a abzolút gyoruláát. dott ennyiégek: l 0.4, w, 3, 0.

10 Mechanika III. 00 árciu - áprili Feladatok az 7-8 hét anyagából.) vázolt kényzerpálya -B egyene zakaza érde, a B-C körív ia. z töegű anyagi pont a pálya helyéről kezdőebeéggel indul. Határozza eg v 0 (a) a v0 kezdőebeégnek azt a legkiebb v 0 in értékét, aely zükége ahhoz, hogy az anyagi pont eljuon a pálya C pontjáig (ne váljon el a pályától!), (b) valaint a kényzererőt a körpálya B pontjában. dott ennyiégek: 0kg, l 5, R, 0., g 0..) z elhanyagolható töegű korongra két iert töegű anyagi pontot rögzítettek. Ez a erev tet gördül a ík kényzerpályán. ozgá íkja függőlege. dott ennyiégek: 5kg, g 0, R 0.3, `0 4. Száíta ki a tet alábbi ozgájellezőinek pillanatnyi értékét: (a) az I ipulzuvektort, (b) az pontra záított Π perdületvektort, (c) az E kin ozgái energiát, (d) a pillanatnyi ε zöggyorulá-vektort, (e) az F kényzererő-vektort! 3.) z 9 töegű koronghoz - az ábrán látható ódon - töegű anyagi pontot rögzítettek. tet cúzáenteen gördül az egyene kényzerpályán. gördülét az ábrán ne jelölt kényzerkapcolat biztoítja, ait az pontban egy - x irányú - ieretlen erővel vehetünk F x figyelebe. tetet az adott M nyoatékú erőpár i ozgatja. ozgá íkja függőlege. dott paraéterek:, R, g, M gr.. (a) Határozza eg az 0 zögebeég pillanatnyi értékét, ha az pontban az y irányú erőözetevő, 3g adott. F y (b) Száíta ki a pillanatnyi zöggyorulát. 0 (c) Határozza eg az F kényzererő-vektort.

11 4.) z töegű tárca kerületére - az ábrán látható ódon - töegű anyagi pontot rögzítettek. erev tárca a talajon cúzáenteen gördül, zögebeége a vázolt helyzetben 0. ozgá íkja függőlege. dott paraéterek:, R, g, 0. (a) Száíta ki az F kényzererőt a vázolt helyzetben. (b) Száíta ki a zögebeéget é a zöggyorulát 90 elfordulá után. 5.) két egyára helyezett haáb a vízzinte érde íkra táazkodik. z töegű tetet az állandó vektorú F erő táadja. ozgá nyugaloból kezdődik. dott ennyiégek: 50kg, 0., g 0, 30kg, F 60N. Határozza eg (a) a haábok a é a gyorulávektorát é (b) a úrlódái erőket. 6.) z elhanyagolható töegű egyene haábra háro iert töegű anyagi pontot rögzítettek. haáb a térben rögzített -B tengelye körül állandó zögebeéggel forog. dott ennyiégek: l 0., 0 kg, kg, (a) Határozza eg a pontrendzer ipulzuvektorát. (b) Határozza eg a pontrendzer B pontra záított perdületvektorát. (c) Száíta ki a pontrendzer ozgái energiáját.

12 7.) z ábrán vázolt zerkezet a függőlege íkban, nyugaloból indul. kötél é a cigák töege kici, elhanyagolható. dott ennyiégek: 0kg, l 5, 0., g 0. Száíta ki (a) az egye tetek gyoruláát, (b) a kötélerőket, (c) a 3 töegű tet ebeégét l hozúágú út egtétele után. 8.) vízzinte érde íkon nyugvó töegű haábot az x tengellyel párhuzao irányú, időben változó nagyágú F erő táadja. dott ennyiégek: 0kg, 0., g 0, ct F( t) F0e, F0 4 N, c 0.7. (a) Mennyi idő úlva fog a tet egozdulni? ( t?) (b) Írja fel é ábrázolja a tet gyorulá-idő függvényét a (c) Írja fel a ebeég-idő függvényt a 0,t 0,t intervalluban. intervalluban. 9.) vázolt erev tet az cukló körül adott pillanatnyi zögebeéggel é zöggyoruláal forog. erev rudak töege elhanyagolható. rudakra az ábrán látható ódon két iert töegű anyagi pontot rögzítettek. dott ennyiégek: l 0.3, g 0, h 0., 0, 0kg, 5. (a) Határozza eg a pontrendzer I lendületét. (b) Határozza eg a pontrendzer pontra záított Π perdületvektorát. (c) Száíta ki a pontrendzer ozgái energiáját. (d) Határozza eg az F kényzererőt.

13 Mechanika III. 00 áprili 6 6 Feladatok a 9-0 hét anyagából.) z elhanyagolható töegű erev váz B, C, D é E pontjaira iert töegű anyagi pontokat rögzítettek. keret a rögzített -B tengely körül állandó zögebeéggel forog. dott ennyiégek: l 0.3, b 0.4, 6kg, 50. (a) Határozza eg a pontrendzer I ipulzuvektorát. (b) Határozza eg a pontrendzer pontra záított Π perdületvektorát. (c) Határozza eg a pontrendzer pontra záított Π perdületderivált-vektorát. (d) Írja fel a I,Π vektorkettőel egadott nyoatéki vektortér centráli egyeneének egyenletét. (e) Száíta ki a pontrendzer ozgái energiáját..) z l hozúágú, M töegű, hoogén töegelozláú, vékony erev rúd az ponton átenő, a rajz íkjára erőlege, vízzinte tengely körül ellenállá enteen foroghat a függőlege íkban. rudat a B cuklóhoz kötött fonál tartja vízzinte helyzetben. rúdra az ponttól x távolágra egy töegű pontzerű tetet helyeztek el. dott paraéterek: M,, l, g E kin Határozza eg az töegű töegpont ponttól ért x távolágát úgy, hogy a fonál elégetée után, az indulá pillanatában a töegpont é a rúd közötti erő zérura cökkenjen. 3.) z R ugarú, töegű, hoogén töegelozláú korongot F erő húzza felfelé a lejtőn. dott ennyiégek é paraéterek: o R,, g, F g, 30, 0. z adott xy koordináta-rendzerben, a egadott paraéterek függvényeként határozza eg (a) a korong S úlypontjának a S gyorulávektorát, (b) az zöggyorulát é (c) a korong é a lejtő között fellépő úrlódóerőt. Vizgálja eg, hogy elegendő-e egadott értéke ahhoz, hogy a korong cúzáenteen gördüljön a lejtőn.

14 4.) z elhanyagolható töegű erev -C-B rúdhoz ereven kapcolódik a háro iert töegű anyagi pont. z pont az x, a B pont az y tengely entén zabadon ozoghat. ozgá íkja vízzinte. z ( ) ábrán vázolt pillanatnyi helyzetben v értéke iert. dott ennyiégek: l 0.5, 5kg, h 0.4, 6 kg, b 0.3, 3 kg, v. (a) Határozza eg a rendzer I ipulzuvektorát. (b) Határozza eg a rendzer origóra záított Π O perdületvektorát. (c) Száíta ki a tet E kin ozgái energiáját. (d) Írja fel a I, Π O vektorkettőel egadott nyoatéki vektortér centráli egyeneének egyenletét. (e) Száíta ki az pont v ebeégvektorát a () jelű ábrán vázolt pillanatnyi helyzetben. 5.) z töegű l hozúágú vékony erev rúd pontja a ia talajra táazkodik, B pontját ideáli kötél rögzíti. Ha a kötelet elvágjuk, a rúd ozgának indul a függőlege íkban. dott paraéterek:, l, g,, ( 0 ). Száíta ki az indulá pillanatában (a) a rúd zöggyoruláát é (b) az F kényzererőt. (c) Határoz za eg a rúd zögebeégét a B pont talajra érkezéének pillanatában! 6.) z R ugarú, töegű korong gördül a 3R ugarú kényzer-pályán. Szögebeégét a vázolt pillanatnyi helyzetben 0 jelöli. (a) Mekkora lehet ebben a helyzetben 0 nagyága, hogy a tet ég éppen ne váljon el a pályától? (b) Határozza eg - gördülét feltételezve - a korong 0 zöggyoruláát, valaint az F kényzererőt! dott paraéterek:, R, g.

15 7.) z töegű R ugarú tárcához zintén töegű vékony rudat erőítettek az ábra zerint. Ez a erev tet érde vízzinte íkra táazkodik; labili egyenúlyi helyzetéből elhanyagolható kezdeti zögebeéggel kibillentve ozgának indul. Mozgá közben cúzáenteen gördül. dott ennyiégek é paraéterek:, g, R, 0.6 Határozza az adott paraéterek függvényében90 zögelfordulá után (a) a tet zögebeégét é (b) a tet zöggyoruláát. 8.) z ábrán vázolt erev tet pontja vízzinte ia íkra táazkodik. Nyugaloból kezdi ozgáát a függőlege íkban. dott paraéterek:, l, g. S záíta ki az indulá pillanatában, az iert paraéterek függvényében (a) a tet S úlypontjának a S gyoruláát, (b) ε zöggyoruláát é (c) a z pontban az F kényzererőt. (d) Mekkora lez az zögebeég értéke abban a pilla natban, aikor a tet C pontja a talajjal érintkezik. 9.) z egyenlőzárú, derékzögű hározög alakú, töegű, hoogén erev leez az ábrán látható intabil egyenúlyi helyzetben van. Kicit kiozdítva intabil egyenúlyi helyzetéből a leez zabadon felborul. ozgá íkja függőlege. Száíta ki a leez ponton átenő, z tengelyre záított J z tehetetlenégi nyoatékát, valaint határozza e g a leez zögebeégének négyzetét abban a pillanatban, aikor élével a vízzinte íkra ér, feltéve, hogy J a z é 3 (a) a leez íkkal érintkező cúca ne cúzik eg; (b) az cúc úrlódáenteen cúzik. dott paraéterek:, a, g.

16 Mechanika III. 00 áprili 9 30 Feladatok a - hét anyagából.) z ábrán vázolt zerkezetben a tárcák é kötelek töege elhanyagolható. zerkezet nyugaloból indul ozgának. dott ennyiégek: R 0., kg, R 0.5, kg, g 0, 3kg. 3 H atározza eg az indulá pillanatában az 3 töegű tet gyoruláát.. 3 ) vázolt zerkezet töegű rúdja ereven kapcolódik az töegű tárcához. Ez a erev tet a B cuk ló körül zabadon foroghat. z ideáli kötél a tárcákon ne cúzik. ozgá nyugaloból kezdődik, függőlege íkban. Határozza eg az indulá pillanatában (a) az egye tetek zöggyoruláát é (b) a kötélerőket. (c) Száíta ki a B pont körül forgó tárca zögebeégét 90 elfordulá után. dott ennyiégek: 00kg, 3 5kg, R 0., g 0. 3.) vízzinte íkon úrlódáenteen cúzik a M töegű, derékzögű priza. hajlázögű oldalán a jelölt irányban cúzáenteen gördül az töegű, r ugarú korong. ozgá íkja függőlege. dott ennyiégek: M 6kg, 0.6, 4kg, g 0. r 0.5, 30, Határozza eg a priza gyoruláának é a korong zöggyoruláának értékét.

17 4.) z ábrán látható r ugarú, töegű, hoogén töegelozláú erev korong az R ugarú hengerfelületen cúzáenteen gördül. erev tet az jelű helyről zérunak vehető igen ki kezdőebeéggel indul ozgának a függőlege íkban. dott paraéterek: r,, R, g. Határozza eg az ábrán bejelölt zög függvényében (a B-hez rendelt kíérő triédert alapul véve) (a) a korong zögebeégét é (b) az F B kényzererőt. (c) Állapíta eg a zög azon értékét, aelynél a korong éppen elhagyja az R ugarú hengerfelületet. 5.) z ábrán látható töegű, törttengelyű rúd az ideáli cukló körül elfordulhat az állandó vektorú M nyoaték hatáára. Szabad vége a 3 töegű haáb ia felületére táazkodik. haáb a ia egyene pályán ozoghat. z ábra íkja függőlege. ozgá a vázolt helyzetből, nyugaloból indul. Iert ennyiégek:, g, h, M 8gh, l h. Határozza eg az adott paraéterek függvényében, az indulá pillanatában (a) a haáb a é a törttengelyű rúd S úlypontjának a gyoruláát, valaint S z (b) a F kényzererőt. 6.) z töegű haábot F nagyágú erővel kihúzzuk a töegű korong alól, elyet az -B kötél rögzít. Eközben a korong a haáb érde felületén cúzáenteen gördül. haábot alátáaztó vízzinte ík ia. Iert ennyiégek:, g, r, 30,. 3 (a) Mekkora F erővel érhető el, hogy a korong a egcúz á határállapotában gördüljön? (b) Száíta ki ebben az eetben a haáb gyoru- láának é a kötélerőnek az értékét.

18 7.) vázolt R ugarú töegű bolygókerék gördül a rögzített 3R ugarú napkeréken. z töegű -B kart adott M nyoatékú erőpár forgatja. ozgá íkja vízzinte. dott ennyiégek: R 0.5, 3kg, 9 kg, M 8N. Határozza eg az adott pillanatban (a) a kar é a bolygókerék zöggyorulá-vektorát (b) é az F C kényzererő y irányú F Cy özetevőjét. 8.) vonórúd ideáli cuklóval kapcolódik az érde vízzinte talajon gördülő koronghoz. rúd ia talajra táazkodó pontját F erő táadja. ozgá íkja függőlege. dott paraéterek:, R, F, g,, valaint 4, l 3R., Száíta ki az adott pillanatnyi helyzetben, a egadott paraéterek függvényében (a) a korong zöggyoruláát é (b) a úrlódái erőt. 9.) z ábrán látható zerkezet nyugaloból indul. rajz íkja függőlege. z töegű, R ugarú tárcához ereven kapcolódik a R hozú, 3 töegű kar. tárcára cévélt ideáli kötélhez töegű, anyagi pontnak tekinthető haábot erőítettek. Mozgá közben az állandó nagyágú F erő indig erőlege az -B karra. dott ennyiégek: 3 40kg, F 800 N, g kg, R 0.4, Határozza eg az indulá pillanatában (a) a haáb gyoruláát, (b) a kötélerőt é (a) az F kényzererőt.

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása Fizikakönyv ifj. Zátonyi Sándor, 07. 07. 3. Tartalo Fogalak Törvények Képletek Lexikon Fogalak A pontzerű tet ozgáának kineatikai leíráa Pontzerű tet. Vonatkoztatái rendzer. Pálya pontzerű tet A pontzerű

Részletesebben

13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts. SZÉCHEYI ISTVÁ EGYETEM LKLMZOTT MECHIK TSZÉK. MECHIK-MOZGÁST GYKOLT (kidolgozta: éeth Ire óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetei t., Szüle Veronika, egy. t.) /. feladat: Szerkezetek kinetikája, járű odell

Részletesebben

Az egyenletes körmozgás

Az egyenletes körmozgás Az egyenlete körozgá A gépeknek é a otoroknak ok forgó alkatréze an, ezért a körozgáoknak i fonto zerepe an az életünkben. Figyeljük eg egy odellonat ozgáát a körpályán. A tápegyéget ne babráld! A onat

Részletesebben

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont A Mikola Sándor Fizikavereny feladatainak egoldáa Döntı - Gináziu oztály Péc feladat: a) Az elı eetben a koci é a ágne azono a lauláát a dinaika alaegyenlete felhaználáával záolhatjuk: Ma Dy Dy a 6 M ont

Részletesebben

1. A mozgásokról általában

1. A mozgásokról általában 1. A ozgáokról általában A világegyeteben inden ozog. Az anyag é a ozgá egyától elválazthatatlan. A ozgá időben é térben egy végbe. Néhány ozgáfora: táradali, tudati, kéiai, biológiai, echanikai. Mechanikai

Részletesebben

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK 006/007. tanév Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006. noveber 0. MEGOLDÁSOK Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006..0. Megoldáok /0. h = 0 = 0 a = 45 b = 4 = 0 = 600 kg/ g = 98 / a)

Részletesebben

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron Dinaika példatár Szíki Guztáv Áron TTLOMJEGYZÉK 4 DINMIK 4 4.1 NYGI PONT KINEMTIKÁJ 4 4.1.1 Mozgá adott pályán 4 4.1.1.1 Egyene vonalú pálya 4 4.1.1. Körpálya 1 4.1.1.3 Tetzőlege íkgörbe 19 4.1. Szabad

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulányi Vereny áodik fordulójának feladatai é azok egoldáai f i z i k á b ó l III. kategória. feladat. Vízzinte, ia aztallapon töegű, elhanyagolható éretű tet nyugzik,

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulmányi Vereny máodik fordulójának feladatai é azok megoldáai f i z i k á b ó l I. kategória. feladat. Egy m maga 30 hajlázögű lejtő lapjának elő é máodik fele különböző

Részletesebben

10. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.) Gördülő mozgás.

10. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.) Gördülő mozgás. ZÉCHEYI ITVÁ EGYETEM LKLMZOTT MECHIK TZÉK 1. MECHIK-MOZGÁT GYKOLT (kidolgozt: éeth Ire órdó tnár Bojtár Gergel egetei t. züle Veronik eg. t.) Gördülő ozgá 1/1. feldt: Gördülő ozgá in C g F l B B dott:

Részletesebben

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg Dinamika 1. Vízzinte irányú 8 N nagyágú erővel hatunk az m 1 2 kg tömegű tetre, amely egy fonállal az m 2 3 kg tömegű tethez van kötve, az ábrán látható elrendezében. Mekkora erő fezíti a fonalat, ha a

Részletesebben

Rugalmas megtámasztású merev test támaszreakcióinak meghatározása III. rész

Rugalmas megtámasztású merev test támaszreakcióinak meghatározása III. rész ugala egtáaztáú erev tet táazreakcióinak eghatározáa III réz Bevezeté Az előző két rézen olyan típuú feladatokkal foglalkoztunk, az aktív külő erők é a rugala egtáaztó eleek által a erev tetre kifetett

Részletesebben

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6 JEDLIK korcoport Azonoító kód: Jedlik Ányo Fizikavereny. (orzágo) forduló 7. o. 0. A feladatlap. feladat Kati é Magdi egyzerre indulnak otthonról, a vaútálloára ietnek. Úgy tervezik, hogy Magdi váárolja

Részletesebben

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás REZGÉSEK, HULLÁMOK Kézítette: Porkoláb Taá ELMÉLET 1. Mi a perióduidı? 2. Mi a frekvencia? 3. Rajzold fel, hogy a haroniku rezgıozgát végzı tet pályáján hol iniáli illetve axiáli a kitérée, a ebeége é

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikaereny Megoldáok 03/04. tané I. forduló 03. deceber. . Egy zeély 35 áodperc alatt egy fel gyalog egy kikapcolt ozgólépcőn. Ha rááll a űködő ozgólépcőre, az 90 áodperc alatt izi

Részletesebben

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai Tartalojegyzék Mecanika 1. Mecanika 4. Elektroágnee jelenégek 1.1. A kineatika alapjai 1.2. A dinaika alapjai 1.3. Munka, energia, teljeítény 1.4. Egyenúlyok, egyzerű gépek 1.5. Körozgá 1.6. Rezgéek 1.7.

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m.

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m. Szakác enő Megyei Fizika Vereny, I. forduló, 00/004. Megoldáok /9. 00, v O 4,9 k/h 4,9, t L 9,86.,6 a)?, b)?, t t L t O a) A futók t L 9,86 ideig futnak, így fennáll: + t L v O. Az adott előny: 4,9 t L

Részletesebben

XXXI. Mikola Sándor fizikaverseny 2012 Döntı Gyöngyös 9. évfolyam Feladatmegoldások Gimnázium

XXXI. Mikola Sándor fizikaverseny 2012 Döntı Gyöngyös 9. évfolyam Feladatmegoldások Gimnázium XXXI. ikola Sándor fizikaereny 0 Döntı Gyöngyö 9. éfolya eladategoldáok Gináziu. gy autó ozgáa két zakazra bontható. Az elı zakazhoz tartozó átlagebeége 96 k/h, a áodikhoz 50 k/h. A telje útra onatkozó

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikavereny 017/018. tanév I. forduló Megoldáok 017. deceber 4. Szakác Jenő Megyei Fizikavereny 017-018. tanév I. forduló 017.1.04. 1. A nyoá angolzáz értékegyége a pi (poundforce/quare-inch,

Részletesebben

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul. MUNKA, NRGIA izikai érteleben unkavégzéről akkor bezélünk, ha egy tet erő hatáára elozdul. Munkavégzé történik ha: feleelek egy könyvet kihúzo az expandert gyorítok egy otort húzok egy zánkót özenyoo az

Részletesebben

I. MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ

I. MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ Fizika érnököknek záolái gyakorlat 009 0010 / I. félév I. MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ Mértékegyég-átváltáok I./1. Végezze el az alábbi értékegyég-átváltáokat! a) 18 c = k = = b) 16 g = kg = g = µ g c) 1 =

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatái Hivatal A 3/4. tanévi Orzágo Középikolai Tanlányi Vereny elő fordló FIZIKA II. KATEGÓRIA Javítái-értékeléi úttató.) Az aztalon álló, éter aga, függőlege pálcára egy pici, gra töegű gyöngyöt fűztünk.

Részletesebben

32. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása

32. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása . Mikola Sándor Orzágo Tehetégkutató Fizikaereny I. forduló feladatainak egoldáa A feladatok helye egoldáa axiálian 0 ontot ér. A jaító tanár belátáa zerint a 0 ont az itt egadottól eltérő forában i feloztható.

Részletesebben

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14 . kategória... Adatok: h = 5 cm = 0,5 m, A = 50 m, ρ = 60 kg m 3 a) kg A hó tömege m = ρ V = ρ A h m = 0,5 m 50 m 60 3 = 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg,

Részletesebben

A 36. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs 2017

A 36. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs 2017 A 6 Mikola Sándor Fizikaereny feladatainak egoldáa Döntő - Gináziu 0 oztály Péc 07 feladat: a) A ki tet felcúzik a körlejtőn közben a koci gyorula ozog íg a tet a lejtő tetejére ér Ekkor indkét tet ízzinte

Részletesebben

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam MÁTRAI 016. MEGOLDÁSOK 9. évfolyam 1. Körpályán mozgó kiautó ebeége a körpálya egy pontján 1, m. A körpálya háromnegyed rézét befutva a ebeégvektor megváltozáának nagyága 1,3 m lez. a) Mekkora ebben a

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny, II. forduló, Megoldáok. oldal. ρ v 0 kg/, ρ o 8 0 kg/, kg, ρ 5 0 kg/, d 8 c, 0,8 kg, ρ Al,7 0 kg/. a) x? b) M? x olaj F f g K a) A dezka é a golyó egyenúlyban van, így

Részletesebben

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31.

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31. 2010/2011. tanév Szakác enő Megyei Fizika Vereny II. forduló 2011. január 31. Minden verenyzőnek a záára kijelölt négy feladatot kell egoldania. A zakközépikoláoknak az A vagy a B feladatort kell egoldani

Részletesebben

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani.

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani. Munka, energia, teljeítény, atáfok A feladatok közül egyelıre cak a 6. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat i egtanuljuk egoldani.:). Mitıl függ a ozgái energia?.

Részletesebben

14. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

14. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK 4 MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKOLAT (kidolgozt: Németh Imre órdó tnár Bojtár Gergel egetemi t Szüle Veronik eg t) 4/ feldt: Emelő zerkezet kinetikáj ()

Részletesebben

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása!

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása! Tanulányozza, i okozza a ráncooát élyhúzánál! Gyűjte ki, tanulja eg, ilyen eetekben zükége ráncgátló alkalazáa! Ráncooá, ráncgátlá A élyhúzá folyaatára jellező, hogy egy nagyobb átérőjű ík tárcából ( )

Részletesebben

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105 K O S Á D L O G ME Rézlete egoldáok Cajági Sándor é Dr. Fülöp Ferenc Fizika 9 cíű tankönyvéhez R.z.: RE 605 Tartalojegyzék:. lecke A echanikai ozgá. lecke Egyene vonalú egyenlete ozgá 3. lecke Átlagebeég,

Részletesebben

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok:

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok: Alapfeladatok: Egyenlete ozgá 1. Egy hajó 18 k-t halad ézakra 36 k/h állandó ebeéggel, ajd 4 k-t nyugatra 54 k/h állandó ebeéggel. Mekkora az elozdulá, a egtett út, é az egéz útra záított átlagebeég? (30k,

Részletesebben

XXXIV. Mikola Sándor fizikaverseny Döntı Gyöngyös, 9. évfolyam Megoldások. Szakközépiskola

XXXIV. Mikola Sándor fizikaverseny Döntı Gyöngyös, 9. évfolyam Megoldások. Szakközépiskola XXXIV Mikola Sándor fizikavereny 05 Döntı Gyöngyö, 9 évfolya Megoldáok Szakközépikola Egy elegendıen hozú, M = 4 kg töegő dezka jégpályán nyugzik Erre a dezkára egy = kg töegő haábot helyeztünk az ábra

Részletesebben

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Fizikkönyv ifj Zátonyi Sándor, 16 Trtlom Foglmk Törvények Képletek Lexikon Mozgá lejtőn Láttuk, hogy tetek lejtőn gyoruló mozgát végeznek A következőkben vizgáljuk meg rézleteen ezt mozgát! Egyene lejtőre

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á i Hivatal A 01/013. Tanévi FIZIKA Orzágo Középikolai Tanulányi Vereny elő fordulójának feladatai é egoldáai II. kategória A dolgozatok elkézítééhez inden egédezköz haználható. Megoldandó az

Részletesebben

5. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.)

5. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.) SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK 5. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (idolgoz: Néeh Ire órdó nár, Bojár Gergel egeei., Szüle Veroni, eg..) Relí ozgá ineiáj 5/1. feld: Relí ozgá ineiáj

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő egyei Fizikavereny egoldáok 05/06. tanév II. orduló inden verenyzőnek a záára (az alábbi táblázatban) kijelölt négy eladatot kell egoldania. A zakközépikoláoknak az A vagy a B eladatort kell

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatái Hiatal A 13/14. tanéi Orzágo Középikolai Tanulányi Vereny elő forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA Jaítái-értékeléi útutató 1.) Egy töegű, a talajon egy ozlop aljától d = 5 -re nyugó, kiéretű A golyónak

Részletesebben

Oktatási Hivatal. az energia megmarad: Egyszerűsítés után és felhasználva a tömegek egyenlőségét, valamint, hogy u A0 = 0 :

Oktatási Hivatal. az energia megmarad: Egyszerűsítés után és felhasználva a tömegek egyenlőségét, valamint, hogy u A0 = 0 : Oktatái Hiatal A 01/013 tanéi FIZIKA Orzágo Középikolai Tanulányi Vereny áodik fordulójának feladatai é egoldáai I kategória A dolgozatok elkézítééhez inden egédezköz haználható Megoldandó az elő két feladat

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint Javítái-értékeléi útutató 06 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. noveber 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika középzint

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Fizika II. kategória

Oktatási Hivatal. Fizika II. kategória A 1/11. tanévi FIZIKA Orzágo Középikolai Tanuláni Veren áodik fordulójának feladatai é egoldáai fizikából II. kategória A dolgozatok elkézítééhez inden egédezköz haználható. Megoldandó az elő két feladat

Részletesebben

A 35. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs pont min

A 35. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs pont min A 5 Mikol Sándor Fizikvereny feldtink egoldá Döntő - Gináziu oztály Péc 6 feldt: ) Abbn z eetben h lbdát lehető legngyobb ebeéggel indítjuk kkor vízzinte hjítál legrövidebb idő ltt tezi eg vízzinte iránybn

Részletesebben

Meghatározás Pontszerű test. Olyan test, melynek jellemző méretei kicsik a pálya méreteihez képest.

Meghatározás Pontszerű test. Olyan test, melynek jellemző méretei kicsik a pálya méreteihez képest. I. Mechanka Denált ogalo Meghatározá Töegont Pontzerű tet. Olyan tet, elynek jellező érete kck a álya éretehez kéet. Elozdulá A helyvektor egváltozáa: r, r(t ) r(t ) Seeég Gyorulá dr helyvektor változá

Részletesebben

Dinamika gyakorló feladatok. Készítette: Porkoláb Tamás

Dinamika gyakorló feladatok. Készítette: Porkoláb Tamás Dinaika gyakorló feladatok Kézítette: Porkoláb Taá Elélet 1. Mit utat eg a őrőég?. Írj áro példát aelyek a teetetlenég törvéével agyarázatók! 3. Írd le a lendület-egaradá tételét pontrendzerre! 4. Mit

Részletesebben

= 30 MW; b) P össz = 3000 MW a) P átl. = 600 Ω; b) DP = 0,3 W a) R 1. U R b) ΔP 4 = 01, A, I a) I ny.

= 30 MW; b) P össz = 3000 MW a) P átl. = 600 Ω; b) DP = 0,3 W a) R 1. U R b) ΔP 4 = 01, A, I a) I ny. 34 a) R 600 Ω; b) DP 0,3 W 35 a) I ny 0, A, I z U 05, A; R b) ΔP 4 0,5 W; c) W ny 900 J, W z 350 J 36 a) I 0,5 A; b) A axiáli hő a axiáli teljeítényű 5 Ωo ellenálláon fejlődik; c) W ax 50 J 37 a) n eredeti

Részletesebben

7. osztály minimum követelmények fizikából I. félév

7. osztály minimum követelmények fizikából I. félév 7. oztály iniu követelények fizikából I. félév Fizikai ennyiégek Sebeég Jele: v Definíciója: az a fizikai ennyiég, aely egutatja, ogy a tet egyégnyi idő alatt ekkora utat tez eg. Kizáítái ódja, (képlete):

Részletesebben

12. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

12. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts. ZÉCHENYI ITVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT MECHANIKA TANZÉK. MECHANIKA-MOZGÁTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Néeth Ire óraadó taár, Bojtár Gergel egetei t., züle Veroika, eg. t.) /. feladat: Cetriku ütközé Adott: kg,

Részletesebben

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny január 19. MEGOLDÓKULCS

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny január 19. MEGOLDÓKULCS Budó Ágoton Fizikai Feladategoldó Vereny. január 9. MEGOLDÓKULCS Általáno egjegyzéek: A egoldókulc elkézítéével egítéget kívánunk nyújtani a javítához. Igyekeztünk inél több rézpontzáot egjelölni, hogy

Részletesebben

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

3. Egy repülőgép tömege 60 tonna. Induláskor 20 s alatt gyorsul fel 225 km/h sebességre. Mekkora eredő erő hat rá? N

3. Egy repülőgép tömege 60 tonna. Induláskor 20 s alatt gyorsul fel 225 km/h sebességre. Mekkora eredő erő hat rá? N Dinaika feladatok Dinaika alapegyenlete 1. Mekkora eredő erő hat a 2,5 kg töegű testre, ha az indulástól száított 1,5 úton 3 /s sebességet ér el? 2. Mekkora állandó erő hat a 2 kg töegű testre, ha 5 s

Részletesebben

Szakács Jenő Fizikaverseny II. forduló, megoldások 1/7. a) Az utolsó másodpercben megtett út, ha t a teljes esési idő: s = 2

Szakács Jenő Fizikaverseny II. forduló, megoldások 1/7. a) Az utolsó másodpercben megtett út, ha t a teljes esési idő: s = 2 Szaác Jenő Fiziaereny 008-009. II. forduló, egoldáo 1/7 1. t 1 0,6 h g 10 / a) t? b) h? c)? a) z utoló áodercben egtett út, ha t a tele eéi idő: g t g (t + t) g t g t + g t t g ( t), 10 t 1 5 (1 ) 10 t

Részletesebben

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont Hódezőváárhely, Behlen Gábor Gináziu 004. áprili 3. Megoldáok.. felada (Hilber Margi) r = 0,3, v = 70 k/h = 9,44 /, N =65. ω =? ϕ =? β =? =? A körozgára vonakozó özefüggéek felhaználáával: ω = r v = 64,8

Részletesebben

Áramlástan feladatgyűjtemény. 2. gyakorlat Viszkozitás, hidrosztatika

Áramlástan feladatgyűjtemény. 2. gyakorlat Viszkozitás, hidrosztatika Áramlátan feladatgyűjtemény Az energetikai mérnöki BSc é gépézmérnöki BSc képzéek Áramlátan című tárgyához. gyakorlat Vizkozitá, hidroztatika Özeállította: Lukác Ezter Dr. Itók Baláz Dr. Benedek Tamá BME

Részletesebben

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK 007/008. tané Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 007. noeber 9. MEGOLDÁSOK 007-008. tané - Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló Megoldáok. d = 50 = 4,4 k/h = 4 / a) t =? b) r =? c) =?,

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Egy cónak vízhez vizonyío ebeége 12. A cónakban egy labda gurul 4 ebeéggel a cónak haladái irányával ellenéeen. A labda vízhez vizonyío ebeége: A) 8 B) 12 C)

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor TetLine - Fizika 7. oztály mozgá 1 7. oztály nap körül (1 helye válaz) 1. 1:35 Normál áll a föld kering a föld forog a föld Mi az elmozdulá fogalma: (1 helye válaz) 2. 1:48 Normál z a vonal, amelyen a

Részletesebben

2012/2013. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 9.

2012/2013. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 9. 01/01. tnév Szkác Jenő Megyei Fizik Vereny I. forduló 01. noveber 9. Minden verenyzőnek záár kijelölt négy feldtot kell egoldni. A zkközépikoláoknk z A vgy B feldtort kell egoldni következők zerint: A:

Részletesebben

1. forduló (2010. február 16. 14 17

1. forduló (2010. február 16. 14 17 9. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY 9. frduló (. február 6. 4 7 a. A KITŰZÖTT FELADATOK: Figyele! A verenyen inden egédezköz (könyv, füzet, táblázatk, zálógép) haználható, é inden feladat

Részletesebben

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ. Egy kerékpáro zakazonként egyene vonalú egyenlete ozgát végez. Megtett útjának elő k hatodát 6 nagyágú ebeéggel, útjának további kétötödét 6 nagyágú ebeéggel, az h útjának

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikaereny Megoldáok 0/04. tané II. forduló 04. február. . Az A repülőtér 64 k-re ézakra található a B repülőtértől. A két repülőtérről két egyfora repülőgép záll fel pontoan egyidőben,

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikavereny 06/07. tanév I. forduló 06. deceber 5. . Egyenleteen haladó kaion konvojt egy 90 k/h nagyágú egyenlete ebeéggel haladó zeélyautó 4 perc alatt előz eg. A gépkoci vizafelé

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1 Szakác enő Megyei Fizika Vereny, az I. forduló feladatainak megoldáa. t perc, az A fiú ebeége, a B fiú ebeége, b 6 a buz ebeége. t? A rajz alapján: t + t + b t t t + t + 6 t t 7 t t t 7t 4 perc. Így A

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írábeli vizga időtartaa: 120 perc Oktatákutató

Részletesebben

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné A könyvet írta: Dr. Farka Zuzanna Dr. Molnár Mikló Lektorálta: Dr. Varga Zuzanna Thirring Gyuláné Felelő zerkeztő: Dr. Mező Tamá Szabóné Mihály Hajnalka Tördelé: Szekretár Attila, Szűc Józef Korrektúra:

Részletesebben

Néhány mozgás kvantummechanikai tárgyalása

Néhány mozgás kvantummechanikai tárgyalása Néhány ozgás kvantuechanikai tárgyalása Mozzanatok: A Schrödinger-egyenlet felírása ĤΨ EΨ Hailton-operátor egállapítása a kinetikus energiaoperátor felírása, vagy 3 dienziós ozgásra, Descartes-féle koordinátarendszerben

Részletesebben

I. forduló. FELA7. o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat. Fizikaiskola 2011

I. forduló. FELA7. o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat. Fizikaiskola 2011 Fizikaikola 2011 FELADATGYŰJTEMÉNY a 7 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Jedlik Ányo Orzágo Fizikavereny I. forduló FELA7. o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat Szerkeztette: 1 83. feladat:

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

Mechanika részletes megoldások

Mechanika részletes megoldások Mechanika rézlee egoláok kineaika alapjai 6 k 6 6 7 6 k 6 c 6 j 6 h k? k? Feléeleze hogy a kapu azonnal ozíja a kezé (nulla a reakcióieje): k 6 k 67 6 Figyelebe ée hogy a laba ebeége nagyobb lez ha a jáéko

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória Hatvani Itván fizikavereny 07-8.. kategória.3.. A kockából cak cm x cm x 6 cm e függőlege ozlopokat vehetek el. Ezt n =,,,35 eetben tehetem meg, így N = n 6 db kockát vehetek el egyzerre úgy, hogy a nyomá

Részletesebben

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből 1. Feladatok a dinamika tárgyköréből Newton három törvénye 1.1. Feladat: Három azonos m tömegű gyöngyszemet fonálra fűzünk, egymástól kis távolságokban a fonálhoz rögzítünk, és az elhanyagolható tömegű

Részletesebben

MOZGÁSOK KINEMATIKAI LEÍRÁSA

MOZGÁSOK KINEMATIKAI LEÍRÁSA MOZGÁSOK KINEMATIKAI LEÍRÁSA Az anyag ermézee állapoa a mozgá. Klaziku mechanika: mozgáok leíráa Kinemaika: hogyan mozog a e Dinamika: ké rézből áll: Kineika: Miér mozog Szaika: Miér nem mozog A klaziku

Részletesebben

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni? Az egymáal érintkező felületek között fellépő, az érintkező tetek egymához vizoított mozgáát akadályozó hatát cúzái úrlódának nevezzük. A cúzái úrlódái erő nagyága a felületeket özeomó erőtől é a felületek

Részletesebben

TEHETETLENSÉGI NYOMATÉKOK (kidolgozta: Fehér Lajos) A következőkben különböző merev testek tehetetlenségi nyomatékait fogjuk kiszámolni.

TEHETETLENSÉGI NYOMATÉKOK (kidolgozta: Fehér Lajos) A következőkben különböző merev testek tehetetlenségi nyomatékait fogjuk kiszámolni. écheni István Egete kaaott Mechanika MECHNIK-MOZGÁTN TEHETETLENÉGI NYOMTÉKOK (kidogota: Fehér Lajos) követkeőkben küönböő erev testek tehetetenségi noatékait fogjuk kisáoni..1. Péda: Páca tehetetenségi

Részletesebben

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások 2. gyakorlat 1. Feladatok a kinematika tárgyköréből Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások 1.1. Feladat: Mekkora az átlagsebessége annak pontnak, amely mozgásának első szakaszában v 1 sebességgel

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA II.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA II. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA II 6 VI TÉRGÖRbÉk 1 Alapvető ÖSSZEFÜGGÉSEk A térgörbe (1) alakú egyenletével írható le Ez a vektoregyenlet egyenértékű az (2) skaláris egyenletrendszerrel A térgörbe három nevezetes

Részletesebben

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny 2008 / 2009 MEGOLDÓKULCS

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny 2008 / 2009 MEGOLDÓKULCS Budó Ágoton izikai eladategoldó Vereny 008 / 009 MEGOLDÓKULCS Általáno egjegyzéek: A egoldókulc elkézítéével egítéget kívánunk nyújtani a javítáoz. Igyekeztünk inél több rézpontzáot egjelölni, ogy a javítá

Részletesebben

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat 03/ A FIZIKA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA ódzertani folyóirat Szerkeztõég: Fõzerkeztõ: Bonifert Doonkoné dr. fõikolai docen A zerkeztõbizottág: Dr. Kövedi Katalin fõikolai docen Dr. Molnár Mikló egyetei

Részletesebben

Atomfizika zh megoldások

Atomfizika zh megoldások Atomfizika zh megoldáok 008.04.. 1. Hány hidrogénatomot tartalmaz 6 g víz? m M = 6 g = 18 g H O, perióduo rendzerből: (1 + 1 + 16) g N = m M N A = 6 g 18 g 6 10 3 1 = 103 vízekula van 6 g vízben. Mivel

Részletesebben

1 2. Az anyagi pont kinematikája

1 2. Az anyagi pont kinematikája 1. Az anyagi pont kinematikája 1. Ha egy P anyagi pont egyenes vonalú mozgását az x = 1t +t) egyenlet írja le x a megtett út hossza m-ben), határozzuk meg a pont sebességét és gyorsulását az indulás utáni

Részletesebben

HÁZI FELADAT megoldási segédlet. Relatív kinematika Két autó. 1. rész

HÁZI FELADAT megoldási segédlet. Relatív kinematika Két autó. 1. rész HÁZI FELDT egoldái egédlet Reltí kinetik Két utó.. ré. Htárouk eg, hogy ilyennek éleli utóbn ül egfigyel utó ebeégét é gyoruláát bbn pillntbn, ikor ábrán áolt helyetbe érnek.. lépé: ontkottái renderek

Részletesebben

A 2012/2013. évi Mikola Sándor tehetségkutató verseny gyöngyösi döntıjének feladatai és megoldásai. Gimnázium, 9. osztály

A 2012/2013. évi Mikola Sándor tehetségkutató verseny gyöngyösi döntıjének feladatai és megoldásai. Gimnázium, 9. osztály A 0/0 éi Mikola Sádor tehetégkutató erey gyögyöi dötıjéek feladatai é egoldáai Giáziu 9 oztály G Két egyelı l hozúágú foálra rögzített M é töegő kiérető golyó alakú tetet ízziteig kitérítük ajd egyzerre

Részletesebben

Fizika 1 Mechanika órai feladatok megoldása 7. hét

Fizika 1 Mechanika órai feladatok megoldása 7. hét Fizika 1 Mechanika órai feladatok megoldása 7. hét Az F erő által végzett munka, ha a test adott pályán mozog az r 1 helyvektorú P 1 pontból az r helyvektorú P pontba, az alábbi vonalintegrállal számolható:

Részletesebben

I. MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ

I. MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ Fizika énököknek záolái gyakolat 009 010 / I. félév I. MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ Métékegyég-átváltáok I./1. Végezze el az alábbi étékegyég-átváltáokat! a) 318 c = k = = b) 16 g = kg = g = µ g c) 1 = = n

Részletesebben

Mechanika. Kinematika

Mechanika. Kinematika Mechanika Kinematika Alapfogalmak Anyagi pont Vonatkoztatási és koordináta rendszer Pálya, út, elmozdulás, Vektormennyiségek: elmozdulásvektor Helyvektor fogalma Sebesség Mozgások csoportosítása A mozgásokat

Részletesebben

Koordináta-geometria feladatok (középszint)

Koordináta-geometria feladatok (középszint) Koordináta-geometria feladatok (középszint) 1. (KSZÉV Minta (1) 2004.05/I/4) Adott az A(2; 5) és B(1; 3) pont. Adja meg az AB szakasz felezőpontjának koordinátáit! 2. (KSZÉV Minta (2) 2004.05/I/7) Egy

Részletesebben

Matematika A3 HÁZI FELADAT megoldások Vektoranalízis

Matematika A3 HÁZI FELADAT megoldások Vektoranalízis Maemaika A HÁZI FELADAT megoldáok Vekoranalízi Nem mindenhol íram le a konkré megoldá. Ahol az jelenee volna, hogy félig én oldom meg a feladao a hallgaóág helye, o cak igen rövid megjegyzé alálnak A zh-ban

Részletesebben

A szállítócsigák néhány elméleti kérdése

A szállítócsigák néhány elméleti kérdése A szállítócsigák néhány eléleti kédése DR BEKŐJÁOS GATE Géptani Intézet Bevezetés A szállítócsigák néhány eléleti kédése A tanulány tágya az egyik legégebben alkalazott folyaatos üzeűanyagozgató gép a

Részletesebben

sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s

sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s ebeéggel zál- k kézilabdacapat átlövője 60 ebeéggel lövi kapura a labdát a atéterevonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapunak a labda elkapáára? ífelvonó folyaatoan 4 lítja a portolókat. Mennyi idő alatt

Részletesebben

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny 2017/2018 tanév 9. évfolyam feladatainak megoldása

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny 2017/2018 tanév 9. évfolyam feladatainak megoldása Buó Ágoton Fizikai Felaategoló Vereny 07/08 tanév 9. évfolya felaatainak egoláa A javítái útutatóban inen felaathoz aunk egy egolát. Maxiáli pontzá (vagy egfelelő rézpontzá) aható bárely á, helye, követhetően

Részletesebben

Érettségi feladatok: Koordináta-geometria 1/5

Érettségi feladatok: Koordináta-geometria 1/5 Érettségi feladatok: Koordináta-geometria 1/5 2003. Próba/ 13. Adott egy háromszög három csúcspontja a koordinátáival: A( 4; 4), B(4; 4) és C( 4; 8). Számítsa ki a C csúcsból induló súlyvonal és az A csúcsból

Részletesebben

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat 03/3 A FIZIKA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA ódzertani folyóirat Szerkeztõég: Fõzerkeztõ: Bonifert Doonkoné dr. fõikolai docen A zerkeztõbizottág: Dr. Kövedi Katalin fõikolai docen Dr. Molnár Mikló egyetei

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK Élelizer-ipari alapieretek középzint Javítái-értékeléi útutató 071 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

1. Kinematika feladatok

1. Kinematika feladatok 1. Kineatika feladatok 1.1. Egyenes vonalú, egyenletes ozgások 1. A kézilabdacsapat átlövője 60 k/h sebességgel lövi kapura a labdát a hatéteresvonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapusnak a labda elkapására?

Részletesebben

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás ELMÉLETI KÉRDÉSEK Gyakorló feladatok a mozgáok témaköréez 1. Mit mutat meg a ebeég? 2. Mit mutat meg a gyorulá? 3. Mit mutat meg az átlagebeég? 4. Mit mutat meg a pillanatnyi ebeég? 5. Mit mutat meg a

Részletesebben

Érettségi feladatok Koordinátageometria_rendszerezve / 5

Érettségi feladatok Koordinátageometria_rendszerezve / 5 Érettségi feladatok Koordinátageometria_rendszerezve 2005-2013 1/ 5 Vektorok 2005. május 28./12. Adottak az a (4; 3) és b ( 2; 1) vektorok. a) Adja meg az a hosszát! b) Számítsa ki az a + b koordinátáit!

Részletesebben

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded?

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded? 3. Mekkora annak a játékautónak a tömege, melyet a 10 N m rugóállandójú rugóra akaztva, a rugó hozváltozáa 10 cm? 4. Mekkora a rugóállandója annak a lengécillapítónak, amely 500 N erő hatáára 2,5 cm-rel

Részletesebben

A bifiláris felfüggesztésű rúd mozgásáról

A bifiláris felfüggesztésű rúd mozgásáról 1 A bifiláris felfüggesztésű rúd mozgásáról A végein fonállal felfüggesztett egyenes rúd részleges erőtani vizsgálatát mutattuk be egy korábbi dolgozatunkban, melynek címe: Forgatónyomaték mérése - I.

Részletesebben

Fizika mérnököknek számolási gyakorlat 2009 2010 / I. félév

Fizika mérnököknek számolási gyakorlat 2009 2010 / I. félév Fizika mérnököknek zámolái gyakorlat V. Munka, energia teljeítmény V./1. V./2. V./3. V./4. V./5. V./6. V./7. V./8. V./9. V./10. V./11. V./12. V./13. V./14. V./15. V./16. Határozzuk meg, hogy mekkora magaágban

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikaereny Megoldáok 4/5. tané II. forduló 5. Egy diák a kollégiui zobájában fizikát tanul, é közben a háttérben a rádióból egy labdarúgó-érkőzé élő közetítée zól. A zoba egézen közel

Részletesebben