Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105"

Átírás

1 K O S Á D L O G ME

2 Rézlete egoldáok Cajági Sándor é Dr. Fülöp Ferenc Fizika 9 cíű tankönyvéhez R.z.: RE 605

3 Tartalojegyzék:. lecke A echanikai ozgá. lecke Egyene vonalú egyenlete ozgá 3. lecke Átlagebeég, pillanatnyi ebeég 4. lecke Egyene vonalú egyenleteen változó ozgá 5. lecke Kezdőebeéggel rendelkező egyenleteen változó ozgáok 6. lecke Szabadeé, függőlege é vízzinte hajítáok 7. lecke Newton I. törvénye 8. lecke Töeg, űrűég 9. lecke Lendület 0. lecke Newton II. törvénye. lecke Newton III. törvénye. lecke A dinaika alapegyenlete 3. lecke Nehézégi erő, úly é úlytalanág 4. lecke A rugóerő 5. lecke Súrlódá 6. lecke Közegellenállá 7. lecke Pontrendzerek (Kiegézítő anyag) 8. lecke Az egyenlete körozgá kineatikai leíráa 9. lecke Az egyenlete körozgá dinaikai leíráa 0. lecke A Newton-féle gravitáció (töegvonzái) törvény. lecke A bolygók ozgáa, Kepler-törvények. lecke Forgatónyoaték, erev tetekre ható erőrendzerek 3. lecke Merev tetek egyenúlya 4. lecke Egyzerű gépek 5. lecke A unka 6. lecke Gyorítái unka é a ozgái energia 7. lecke A rugalaági energia 8. lecke Eeléi unka, helyzeti energia é a echanikai energia egaradáa 9. lecke A úrlódái erő unkája 30. lecke Az energia fajtái é előállítáuk 3. lecke Teljeítény, hatáfok

4 .lecke A echanikai ozgá. Mondjunk olyan vonatkoztatái rendzert, aelyből a folyón lévő cónak nyugaloban látzik! Megoldá: A vonatkoztatái rendzerünket bárely áik folyón úzó tárgyhoz kell rögzítenünk. Ekkor a cónak állni látzik.. Válazolj a következő kérdéekre: a) Földön állva egy helikoptert látunk elhaladni felettünk. Milyen ozgát végez a helikopter légcavarjának egy pontja a helikopterhez é hozzánk képet? Megoldá: A helikopterhez képet egyenlete körozgát végez, íg hozzánk képet özetett ozgát: egy egyene vonalú egyenlete ozgát é egy egyenlete körozgát végez. b) Lehetége-e, hogy az Egyenlítőn álló egfigyelő nyugaloban lát egy eterége holdat? Megoldá: Igen, azt a eterége holdat látja nyugaloban, aelyik a Földdel együtt forog. Ezek a tacionáriu pályán lévő űholdak. c) Egy ozgó járűben leejtünk egy pénzérét. Vajon álló járűben i ugyanannyi idő alatt eik le a pénzére? Megoldá: Igen, ert a indkét vonatkoztatái rendzerben ugyanúgy értelezzük a ozgát. 3. Kere az interneten néhány olyan értékegyéget, aelyet a ár ne haználunk. Milyen területen haználták ezeket? Megoldá: Pl. Bibliában: Hozértékek: ujj, tenyér, araz ( ujj = 8,75, tenyér = 4 ujj, araz = 3 tenyér). Területérték: egy iga ( iga = 0,5 ha). Térfogatérték: egy ea (véka) ( ea = 7,3 l). Görögöknél: Hozértékek: egy olüpiai tadion = 9,7. Területérték: arura (egy arura = 760 ). Térfogatérték: edinoz (egy edinoz = 78,79 l). Középkori Magyarorzágon: Hozértékek: rőf (egy rőf = láb = 4 hüvelyk = 3 ujj = kb c). Területérték: négyzögöl ( négyzögöl = 3,6 ). Súlyérték: obulu ( obulu = /48 uncia = /4 lat = 0,57 g) 4. Nagyaro é Viegrád között koppal lehet átkelni a Dunán. Nyáron, unkanapokon Nagyaro é Viegrád között az elő kopjárat Viegrádról indul 5 óra 5 perckor. A következő Viegrádról induló járat a 6 óra 5 perce, ajd ezt követően 7 óra 45 perctől 0 óra 45 percig óránként egy a kop Viegrádról Nagyarora. Az utoló járat Nagyaroról indul órakor. A két révkikötő közötti távolág 500. Milyen hozú utat tez eg a kop egy nap alatt? 3

5 Megoldá: A kop naponta 6-zor indul Nagyaroról Viegrád felé. A kop által egtett út: = = 6 k. 5. A Börzönyben lévő Nagy-Hideg-hegy agaága 864, a Cóványo agaága 938. A két cúc távolága légvonalban,4 k. Becüljük eg a térképrézlet alapján, hogy legalább hány k utat tezünk eg, ha Nagy-Hideg-hegyről az orzágo kéktúra útvonalán átegyünk Cóványora! (A beclénél azt i figyelebe kell venni, hogy ne indig felfelé haladunk.) Mekkora az ugyanehhez az úthoz tartozó elozdulá? Megoldá: A turita útvonalakon a barna zintvonalak 50 eelkedét vagy üllyedét jelent. Özeen lefele kb. 0, felfelé kb. zintvonalat kereztezünk. Ezenkívül a légvonaltól i eltér az utunk, így özeen több, int 3 k-t kell egtennünk. Az elozdulávektor Nagyhideghegyről Cóványora utat. A függőlege irányú elozdulá = 73, íg a vízzinte irányú elozdulá,4 k. A függőlege irányú elozdulá elhanyagolható a vízzinte irányú elozdulá nagyágához képet, így a telje elozdulá hoza,4 k. Az elozdulávektort az ábra utatja.. ábra: Nagyhideghegyről Cóványora utató elozdulávektor 4

6 . lecke Egyene vonalú egyenlete ozgá. A budavári ikló eredetileg 3 / ebeégűre építették ki; de a tepót 988-ban az utaok kéréére a felére cökkentették. A pálya hozúága közel 00 éter. Az aló é felő álloá közti zintkülönbég integy 50 éter. a) Mennyi idő alatt ér a ikló a célálloára? b) Kézítük el a budavári ikló út-idő é ebeég-idő grafikonját! Megoldá: v =,5, = 00. t=? a) Az aló é a felő álloá közti út egtételéhez zükége idő: 00 t= = =66. v 3,5 00 A budavári ikló alatt ér a célálloára. 3 b). ábra: Milyen arányoág áll fenn az egyene vonalú egyenlete ozgá eetén a egtett út é az eltelt idő között? 3. ábra: Az egyene vonalú egyenlete ozgá ebeég-idő grafikonja az idő tengellyel párhuzao egyene.. Egyenleteen haladó vonat ablakából kitekintve azt látjuk, hogy a vonat,5 perc alatt 45 db telefonozlop ellett halad el. Mennyi idő alatt éri el a vonat a re lévő útkerezteződét, ha két telefonozlop távolága 50? Megoldá: t =,5 in, = 600. t =? A,5 perc alatt egtett út: = = A vonat ebeége: v = = 900 = 5.,5 in in 5

7 Az útkerezteződéig vizalévő idő: t = A vonat 40 alatt éri el az útkerezteződét. = v = Egy autó 30 percen át 40 k k, ajd 5 percen át 60 ebeéggel halad. h h a) Mekkora utat tett eg 45 perc alatt? b) Ábrázoljuk a ozgáát ebeég-idő, ajd út- időgrafikonon! Megoldá: k v = 40, t = 30 in = 0,5 h, h k v = 60 h, t = 5 in = 0,5 h. a) =? a) Megtett utak: k = v t = 40 h 0, 5 h = 0 k, k = v t = 60 0,5 h = 5 k. h = + = 35 k. Az autó 35 k utat tett eg 45 perc alatt. b) Grafikonok: 4. ábra: A egtett út az idő függvényében 5. ábra: A ebeég-idő grafikon a alapján hogyan lehet a egtett utat kizáolni? 6

8 k k 4. Egy gépkoci előzör 3 óráig 90, ezután óráig 60 ebeéggel haladt. h h a) Hol van a gépkoci az indulá után 4 óra úlva? b) Mikor van a gépkoci az indulá helyétől 360 k-re? c) Mennyi utat tett eg özeen a gépkoci? d) Ábrázoljuk a ozgát út-idő é ebeég-idő grafikonon! Megoldá: k v = 90, h t = 3 h, k v = 60, h t = h. a) =? b) t =? c) =? a) = v t + v t = 70 k + 60 k = 330 k (t = h) k b) 3 h alatt egtett 70 k-t, a viza levő 90 k-t 60 ebeéggel,5 h alatt h tezi eg. Az öze eltelt idő 4,5 h. c) Az öze egtett út: k k = v t + v t = 90 3 h + 60 h = 70 k + 0 k = 390 k. h h d) A ozgá grafikonjai: 6. ábra: Egyenlete ozgát végzett a gépkoci az út egtétele alatt? 7. ábra: Hol van a gépkoci az indulá után 4 óra úlva? A gépkoci 4 óra alatt 330 k-t tett eg. A gépkoci az indulái helyétől 360 k-re 4,5 h úlva ért, íg 5 óra alatt özeen 390 k-t tett eg. 7

9 5. Az ábra egy kerékpáro út-idő grafikonját utatja. a) Határozd eg, hogy az egye zakazokhoz ilyen ozgát tartozik! b) Mekkora a egtett út? c) Ábrázoljuk a kerékpáro ozgáát ebeég-idő grafikonon! Megoldá: a) 8. ábra: Az egye zakazokon ilyen típuú ozgá játzódik le? I. egyene vonalú egyenlete ozgá, II. áll, III. egyene vonalú egyenlete ozgá (a tet vizafele ozog). Az egye zakazokon a ebeégek: 40 v I = = 0 v II = 0 v III = 40 0 = -4 b) A egtett út 80. c) 9. ábra: A ozgá ebeég-idő grafikonján it jelent, hogy a ebeég negatív előjelű? 8

10 3. lecke Átlagebeég, pillanatnyi ebeég. Feltétlenül egyenleteen ozog az a kerékpáro, aely időegyégenként egyenlő utakat tez eg? Megoldá: Ne, ert időegyégen belül változtathatja ebeégét, cak a egtett utaknak kell egegyezniük.. Magyarorzágon az ügetővereny rekordját egy Hitelező nevű kanca tartja, ideje in7,6 áodperc. A derbi távja 900 éter, indítáa autótarttal történik. Mekkora volt a győzte ló átlagebeége? Megoldá: = 900, t = in 7,6 = 77,6. v átl =? 900 v átl = = 4,48. 77,6 A győzte ló átlagebeége 4,48 volt. 3. Egy gépkoci a Budapet Péc közötti 0 k-e utat 3 óra alatt tezi eg. Az út k elő felében 60 átlagebeéggel haladt. h a) Mekkora az egéz útra záított átlagebeég? b) Mekkora az autó átlagebeége az út áodik felében? Megoldá: k = 0 k, t = 3 h, v = 60. h a) 0k k v átl = = 70. 3h h k A gépkoci egéz útra záított átlagebeége 70. h b) 05k t = = =,75 h, v k 60 t =,5 h h 05k v,átl = = 84,5h k. h Az autó átlagebeége az út. felében 84 k. h 9

11 4. Carlo Satre Candill lett a futaból álló 008-a Tour de France győztee. A futa rézeredényeit hete bontában az alábbi táblázatban találod. Száítd ki, hogy ekkora átlagebeéggel nyerte eg a verenyt!. hét. hét 3. hét Út [k] ,5 Idő 8h 5in 4 30h 3in 9 8h 56in 9 0. ábra: A győzte rézeredényei hete bontában Megoldá: = 86 k = 86000, = 65 k = 65000, 3 = 08,5 k = 08500, t = 8h 5in 4 = 0 34, t = 30h 3in 9 = , t = 8h 56in 9 = v átl = , = = =,5 t + t + t k = 40,5. h Carlo Satre Candill 40,5 k átlagebeéggel nyerte eg a verenyt. h 5. Az ábrán egy zeélygépkoci ebeég-idő grafikonja látható. Mekkora a telje időre záított átlagebeég? Megoldá: k v = 90, t = h, h k v = 7, t = h. h 4 = v t = 90 k h = 45 k, h k h = 8 k, 4 = v t = 7 h 45k + 8k v átl = = 84 h + h 4 k. h. ábra: Meg tudná határozni a ozgá egye zakazain egtett utakat? Az egéz útra záított átlagebeég 84 k. h 0

12 6. Egy autó a 6-o főútvonalon 40 percig 90 Megoldá: k ebeéggel halad, ajd utolér egy h k 7 ebeéggel haladó teherautót. 5 percig ne tudja egelőzni, így követi h azt. a) Mekkora az öze egtett út? b) Mekkora az autó átlagebeége a ozgá telje ideje alatt? c) Rajzoljuk fel ugyanabban a koordinátarendzerben a ebeég-idő é az átlagebeég-idő grafikont! d) Rajzoljuk fel az út-idő koordinátarendzerben ozgá grafikonját! k v = 90, h t = h, 3 k v = 7, h t = h. 4 k k a) = v t + v t + v t = 90 h + 7 h = 78 k. h 3 h 4 Az öze egtett út 78 k. 60k + 8k b) v átl = = 85, h + h 3 4 k. h Az autó átlagebeége a ozgá telje ideje alatt 85, c) Grafikonok: k. h 3. ábra: Megegyezik a ebeég-idő grafikonok alatti terület az átlagebeég-idő grafikon alatti területtel?. ábra: A ozgá egtett út- idő grafikonja

13 4. lecke Egyene vonalú egyenleteen változó ozgá. Egy zeélygépkoci a ebeégét 5 alatt 5 -ról 0 -ra növeli. a) Mekkora a gyoruláa? b) Mekkora utat tez eg a ozgá ezen időzakában? Megoldá: v 0 = 5, v = 0, t = 5 a) a =? b) =? Δv a) A gépkoci gyoruláa a = özefüggé alapján: a= Δt. b) A feladatot kétféleképpen oldhatjuk eg. a I. = v 0 t + t, behelyetteítve = 87,5. v v II. = + 0 t alapján: = 87,5. A zeélygépkoci 87,5 utat tez eg.. Egy kezdőebeég nélkül induló, egyenleteen gyoruló tet 6 alatt 9 utat tez eg. a) Mekkora a ozgó tet gyoruláa? b) Mekkora a tet ebeége 6 eltelte után? c) Mekkora utat tett eg a tet az ötödik áodperc végéig? d) Mekkora utat tett eg a ozgá ötödik é hatodik áodperce között? Megoldá: t = 6, = 9. a) a =? b) v =? c) 5 =? d) =? a) A tet gyoruláa: 8 a = = = 0,5 t 36. b) A tet ebeége a 6. áodperc végén: v = a t = 0,5 6 = 3. c) Az ötödik áodperc végéig egtett út: 5 = a 0,5 t = 5 = 6, 5. d) A hatodik áodpercben egtett utat egkapjuk, ha az elő hat áodperc alatti útból kivonjuk az elő öt áodperc alatti utat:

14 a t 0,5 = = ( ) ( 36 5 ), 75 6 t5 =. 3. Legalább ilyen hozú kifutópálya zükége a MIG-9 katonai repülőgép felzálláához, hogy a repülőgép egyenleteen gyoruló ozgáal elérje a földön k a felzállához zükége 5 ebeéget, ha telje terhelé eetén a axiáli h gyoruláa 4? Megoldá: k v = 5 = 6,5, h a = 4. A felzállához zükége idő: 6,5 v t = = = 5, 65. a 4 A kifutópálya iniáli hoza: 4 a = t = ( 5,65) = 488,5. Biztonági okokból a repülőtereken a kifutópályák hoza iniáli a felzállái hoznál lényegeen hozabb (in. kétzeree). 4. Egy autó indulákor,5 állandó gyoruláal 75 -e úton gyorít. e) Mennyi ideig gyorított? f) Mekkora lett a végebeége? g) Rajzold fel a ozgá út-idő é ebeég-idő grafikonjait! Megoldá: a =,5, = 75. a) t =? b) v =? c) a a) Az autó az = t özefüggé alapján, t = a 75 t= = = 0. a,5 ideig gyorít. 3

15 b) Az autó végebeége: v = a t = 5. c) A ozgá grafikonjai: 5. ábra: Az egyenleteen gyoruló ozgát végző gépkoci grafikonja parabola. 4. ábra: Az egyenleteen gyoruló ozgát végző gépkoci ebeége egyenleteen nő. 5. Egy villao két álloá között 3000 utat tez eg. Sebeégének nagyágát az ábra utatja. Mekkora volt a villao ebeége a két álloá között? Megoldá: A grafikon alatti terület a egtett úttal egyenlő. Egyenleteen változó ozgánál a grafikon alatti terület egegyezik a v átlagebeéggel egyenleteen haladó járű ebeégével. Így felírható: = v t + v t + v t3, k aelyből v = 0 = 36. h k A villao ebeége a két álloá között 36. h 6. ábra: Száold ki a grafikon alatti terület nagyágát! 4

16 5. lecke Kezdőebeéggel rendelkező egyenleteen változó ozgáok. Egy teherautó 0 ebeégről 0 áodpercen kereztül 0,6 gyorít. a. Mekkora ebeégre tez zert a teherautó? b. Mennyi utat fut be az idő alatt? Megoldá: v 0 = 0 gyoruláal t = 0 a = 0,6 a) v =? b) =? a) A teherautó ebeégét a v = v 0 + a t özefüggéel záíthatjuk ki. v = 0 + 0,6 0 =. A teherautó ebeéget ért el. b) A teherautó által befutott utat az = v 0 t + ki. 0,6 = (0) = 30. A teherautó 30 utat fut be. a t özefüggé alapján záítjuk k. Egy autó 54 h ebeégről 6 áodperc alatt lault le, é állt eg. Egy otorkerékpáro álló helyzetből indulva 6 alatt érte el a 8 ebeéget. Melyiknek volt nagyobb a gyoruláa? Megoldá: k v = 54 h t = 6 v = 8 a autó =?, a otor =? 5

17 0 5 Az autó gyoruláa: a autó = = -, A otorkerékpáro gyoruláa: a otor = 6 0 = 3 A otorkerékpáro gyoruláa volt a nagyobb: a autó < a otor. k 3. Egy gépkoci 7 ebeégről 8 alatt fékezett le, egyenleteen változó ozgáal. h h) Mekkora a fékút? i) Rajzold fel a ozgá út-idő é ebeég-idő grafikonjait! Megoldá: k v = 7 = 0, t = 8. h a) A fékút kizáítáához előzör a gyorulát kell eghatároznunk: 0 0 Δv a = = =,5. Δt 8 A fékút:,5 a = t = 64 = 80. b) A ozgá út-idő é ebeég-idő grafikonjai: 7. ábra: Egyenleteen lauló ozgánál a gépkoci egyre laabban halad. Az egye időtartaokra eő egtett utakról it ondhatunk? 8. ábra: A Sebeég egyenleteen cökken? 6

18 k 4. Egy álló helyzetből induló autó áodperc alatt 08 ebeégre gyorult fel. h Mekkora utat tett eg eközben? Megoldá: t = k v = 08 h =? Elő lépében az álló helyzetből induló autó gyoruláát záítjuk ki. 30 v a = = =,5 t. Az autó által egtett út:,5 a = t = 44 Az autó által áodperc alatt egtett út 80. = Az ábrán egy kerékpáro ebeég-idő grafikonja látható. a) Milyen ozgát végez a kerékpáro az egye időközökben? b) Mekkora a gyoruláa, é ennyi utat tez eg az egye időközökben? 9. ábra: Melyzakazokon nő, cökken ill. állandó a ozgá ebeége? Megoldá: a) Az egye időközök alatti ozgáok: I. egyenleteen gyoruló ozgá II. egyenlete ozgá (v=állandó) III. egyenleteen lauló ozgá Δ özefüggéel záítjuk ki. A egtett utat b) A gyorulát az a = t v Δ a egyenleteen változó ozgánál az = t, íg egyenlete ozgánál = v t felhaználáával záítjuk ki. 3 0 a = =,5, = a = = 0, =

19 0 3 a 3 = = 3, =, A kerékpáro az egye zakazokon rendre 3 -t, 6 -t é,5 -t tez eg. 6. Álló helyzetből induló járű 0 áodpercen kereztül egyenleteen gyorít. Gyoruláa, ajd a egzerzett ebeéggel egyenleteen ozog. c) Mekkora utat tez eg a járű az indulától záított 60 alatt? d) Mennyi idő alatt tez eg 300 utat? Megoldá: t = 0, a =, t = 60, = 300. a) A ozgá egy egyenleteen gyoruló é egy egyenlete ozgából áll. a Az egyenleteen gyoruló zakaz: = t = 00. Az egyenleteen gyoruló ozgá alatt elért végebeéggel halad a tet az egyenlete ozgá alatt: v = a t = 0, = v(t -t ) = 800. A öze egtett út: = + = 000. Az indulától záított 0 alatt k-t tett eg a járű. b) Az elő 00 -t 0 alatt tezi eg, a további 00 -en 0 ebeéggel halad. Így az öze eltelt idő: t = Egyenleteen gyoruló gépkoci ebeége alatt a kezdeti érték hározoroára nőtt, iközben a járű 40 utat tett eg. Mekkora volt a gépkoci kezdeti ebeége é a gyoruláa? Megoldá: t = = 40 v 0 =? a =? A gépkoci kezdeti ebeége v 0, végebeége 3v 0. v A gépkoci kezdőebeégét az = + 0 3v 0 t özefüggéel záíthatjuk ki, aelyre v 0 = 0 -ot kapunk. A gépkoci gyoruláa: a = 30 0 Δ v = Δt =,66. 8

20 A gépkoci kezdeti ebeége 0, a gyoruláa pedig,66 volt. 8. Az Anna-kolibrik tethoza cupán tíz centiéter, üzeanyaguk teljeen hétköznapi nektár, égi ők tartják a zuhanórepülé világrekordját. A kolibri inden á gerince állat repüléi rekordját egdöntötte, ég a feckéét i, aely tethozának cupán a 350-zereét tezi eg áodpercenként. Az Anna-kolibri közel függőlege irányú zuhanában7,3 ebeégre gyorul fel, 4, -e úton. A zuhaná végén hirtelen zéttárja zárnyait, é felröppen. Mekkora gyoruláal zuhan a kolibri? Megoldá: v = 7,3 = 4, a =? A kolibri gyoruláa a v = a özefüggéből záítható ki, aely levezethető az = a t é a v = a t özefüggéekből. v (7,3 ) A gyorulá: a = = = 88,75. 4, Az Anna-kolibrik 88,75 gyoruláal zuhan. 9

21 6. lecke Szabadeé, függőlege é vízzinte hajítáok. Egy aga agaugró toronyból ugró verenyző ennyi idő alatt utatja be gyakorlatát? Milyen ebeéggel ér a vízbe? Megoldá: h = v =? A vízbeéré ideje: t = özefüggébe behelyetteítve t =,55. g A vízbeéré ebeégét kétféleképpen záolhatjuk ki: I. A v = g t alapján v = 5,5. II. A v = g alapján a ebeég: v = 5,5. A agaugró,55 alatt, 5,5 ebeéggel ér a vízbe.. A Piai ferdetorony agaága legalaconyabb oldalán 55,68, íg a legagaabb oldalán 56,70. Aennyiben Galilei ejtéi kíérleteket végzett volna a ferdetoronyból, ennyi idő alatt é ilyen ebeéggel értek volna le a vagolyók? Mekkora lett volna az átlagebeégük? Megoldá: h = 55,68 t =? v átl =? A zabadeé ideje a h = g t A v = g t özefüggéből: v = 33,4. -ből záítható, ahonnan t = 3,34. A ferdetoronyból eő tet átlagebeége: h v átl = =6,67. t A vagolyók 3,34 alatt 33,4 ebeéggel éretek volna a talajra 6,67 átlagebeéggel. 0

22 3. A bungee jupinggal élybe ugró eber ebeége az egyik pontban 3, íg a áik pontban 6. Menyi idő telik el íg egyik pontból a áikba ér? Mekkora a két pont közötti távolág? Megoldá: v = 3, v = 6. t =? =? A zabadeé kezdetétől eltelt idő: t = g v, elyből v = 0,3, t = g v, elyből v = 0,6. A két pont közötti távolág: t = t t, t = 0,3. g g = = t t, behelyetteítve: =,35. A élybe ugró eber 0,3 alatt ér az egyik pontból a áikba, aelyek közötti távolág, Egy zeélyfelvonó egyenleteen ebeéggel ozog lefelé. A felvonó ellett kavicot ejtünk el. Mikor é hol találkozik a kavic a felvonóval? Mekkora a találkozákor a kavic ebeége? Rajzoljuk fel a felvonó é a kavic út-idő é ebeég-idő grafikonját! Megoldá: v = t =? =? v k =? A felvonó egyenlete ozgáal ozog, íg az elejtett kavic zabadeéel. A egtett útjaik egyenlők. g v t = t v A t = -ből t =,4. A egtett út = v t =,4 = 8,8. g

23 A kavic ebeége v k = g t = 0,4 = 4.. ábra: A zeélyfelvonó egyenlete ozgát végez, íg a kavic zabadeét. 0. ábra: Hogyan változik a ozgá folyaán a zeélyfelvonó é a kavic ebeége? A kavic a felvonóval,4 úlva találkozik, ez idő alatt indkét tet 8,8 -t tett eg. Találkozákor a kavic ebeége Egy tet h = 80 agaról eik. Ozuk fel az utat kettő olyan rézre, aelyet a tet egyenlő időközök alatt tez eg! Megoldá: h = 80 A h agaágból az eé ideje: t = 4. Mindkét útzakazt alatt tezi eg, a egtett utak: h = 0, h = 60. A 80 -e út elő 0 -ét é a további 60 -t egyaránt alatt tette eg a zabadon eő tet. 6. Egy helyben lebegő léghajóból kidobunk egy tetet a föld felé irányuló v 0 = 0 kezdőebeéggel. a) Mekkora lez a tet ebeége 8 úlva? b) Mekkora utat tez eg a tet 8 alatt? c) Rajzold fel az út-, ebeég- é gyorulá-idő grafikonokat! Megoldá: v 0 = 0, t = 8. a) A tet pillanatnyi ebeége: v = v 0 + g t, behelyetteítve: v = 90. A tet ebeége 8 úlva 90. b) A egtett út a h = v 0 t + g t alapján záítható.

24 h = = 400. A kidobott tet 400 utat tez eg. c) A léghajóból kidobott tet ozgáának grafikonjai: 4. ábra: Az egyenleteen gyoruló ozgát végző tet egtett út - idő grafikonja parabola.. ábra: A ebeég-idő grafikon alapján i kizáítható a egtett út nagyága? 3. ábra: A gyorulá- idő koordinátarendzerben a grafikon alatti terület a ebeégváltozá előjele nagyágával egyenlő. 7. A földről függőlegeen fellőtt tet ebeége v 0 = 0. a) Mekkora a tet ebeége,, 4 úlva? b) Mekkora agaágban van ezekben az időpontokban a tet? Megoldá: v 0 = 0 a) v =?, v =?, v 3 =? b) h =?, h =?, h 3 =? a) A tet függőlege hajítát végez függőlegeen felfelé. v = v 0 - g t = 0-0 v = v 0 - g t = 0-0 v 3 = v 0 - g t 3 = 0-0 = 0, = 0, 4 = - 0. h = v 0 t - h = v 0 t - h 3 = v 0 t - g t g t g t = 0 - ( ) = 0 - ( ) = ( ) = 5. = 0. = 0. 3

25 A földről függőlege hajítát végző tet az elhajítá után úlva 5 -e agaágban 0 ebeéggel halad. Kettő áodperc úlva 0 agaágban egáll (0 a ebeége), vagyi ez a pálya legagaabb pontja. A haradik eetben 4 alatt vizatért a kiindulái helyzetébe 0 ebeéggel (a ebeég iránya lez ellentéte az elhajítá ebeégével). 8. Mekkora vízzinte irányú ebeéggel kell egy 45 aga toronyház tetejéről eldobnunk egy kavicot ahhoz, hogy a kavic a toronyháztól 60 -re érjen földet? Megoldá: h = 45, = 60 v 0 =? A kavic a ozgáa folyaán vízzinte hajítát végez: függőlegeen zabadon eik, íg vízzinteen egyene vonalú egyenlete ozgát végez. A zabadeéének ideje: h t = = 3. g Ezen idő alatt a kavic vízzinteen egyene vonalú egyenlete ozgát végez, így a kezdőebeége: v 0 = t = 60 3 = 0. A kavicot vízzinteen 0 ebeéget kell elhajítani. 4

26 7. lecke Newton I. törvénye 6. Mi a agyarázata az alábbi jelenégeknek? a) A háziazonyok az ablakon át ki zokták rázni a portörlő rongyot. Miért hullanak ki a rongyból a porrézeckék? Megoldá: A rázá következtében a tehetetlenégüknél fogva hullanak ki a rézeckék a törlőrongyból. b) Miért löttyen ki a leve a tányérunkból, ha hirtelen egozdítjuk a tányért? Megoldá: A leve tehetetlenégénél fogva helyben arad, a tényár kizalad alóla. c) A eglazult kalapácnyelet zeretnénk a kalapác fejébe beleerőíteni. Melyik erőítéi ód a jobb? Megoldá: A kalapác fejének nagyobb a töege, int a nyelének. Ezért a kalapác nyelét kell a talajhoz ütnünk. A kalapác feje jobban rázorul a nyélre, intha fordítva tennénk. 5. ábra: Melyik eetben zorul rá jobban a nyélre a kalapác feje? 7. Inerciarendzernek tekinthető-e a következő tetekhez rögzített vonatkoztatái rendzer: a) b) c) az úttet ellett álló zeélygépkoci; egyene vonalú, egyenlete ozgát végző kerékpáro; kanyarodó autóbuz; d) fékező vonat? Megoldá: a) A zeélygépkoci áll, inerciarendzernek tekinthető. b) A kerékpáro i inerciarendzernek tekinthető. c) Ne inerciarendzer. d) Ne inerciarendzer. 5

27 8. Egy űrhajókabinból a Földre történő vizaérkezée közben vízzinte v ebeéggel kilőnek az űrhajóból egy ki coagot. Milyen ozgát végez a coag a zabadeé alatt lévő kabinból figyelve? Megoldá: A zabadeét végző kabinhoz képet a coag vízzinte irányú egyene vonalú egyenlete ozgát végez (külő körülények zavaró hatáától eltekintünk). 9. Ha hirtelen ozdulattal kirántjuk a vízzel teli pohár alól a papírlapot, a pohár alig ozdul el, de a papírlapot ki tudjuk húzni. Ha laan, óvatoan végezzük el a kíérletet, akkor ne ikerül kihúzni a lapot. Mi az oka? Megoldá: A pohár a tehetetlenége iatt az elő eetben ozdulatlan arad a pohár. 6. ábra: Miért ne zakad el a vékony papírlap? 0. Szeélygépkociban egy fonál végére egy ki vagolyót rögzítünk. Mi történik a vagolyóval, ha az autó elindul vagy fékez? Merre ozdul el a vagolyó, aikor a gépkoci elindul? Megoldá: Az autó elindulákor a vagolyó tehetetlenégénél fogva ozgáiránnyal ellentéteen ozdul el, íg fékezékor az eredeti ozgáirányba lendül ki. 7. ábra: Gépkociban fonálon függő vagolyó 6

28 8 lecke Töeg, űrűég Feladatok:. Nézzünk utána az interneten, hogy elyik a zárazföldön, illetve a vízben élő legnagyobb töegű állat? Mekkora a töegük? Megoldá: Szárazföldön: afrikai elefánt kb. 5 tonna, vízen: kékbálna 30 tonna. kg. A higany űrűége ρ Hg = a) Mekkora a töege d 3 higanynak? b) Mekkora a térfogata kg higanynak? Megoldá: V = d 3 = 0-3 3, kg ρ Hg = =? V =? a) Az d 3 higany töege: kg = ρ V = = 3,546 kg b) Az kg higany térfogata: kg V = = = 7, (=73,8 c 3 ). ρ kg Az d 3 higany töege 3546 kg, íg az kg térfogata 7, Egy 5 tonná jéghegy térfogata Mekkora a jéghegy űrűége? Megoldá: = 5 t =,5 0 5 kg, V = 50 3 ρ =? A jéghegy űrűége: 5,5 0 kg ρ = = V 3 50 kg = kg A jéghegy űrűégű. 7

29 4. Mekkora annak a hordónak a térfogata, aelybe 80 kg töegű gázolajat kg tudtunk tölteni, ha az gázolaj űrűége 840 3? Megoldá: kg ρ = = 80 kg, V =? A hordó térfogata: 80kg V= = = 0,4 3. ρ kg A gázolajat 0,4 3 (=4 liter) térfogatú hordóba tudjuk beletölteni. 5. Egy üzeanyagtöltő álloáon a föld alá helyezett henger alakú vatartály hoza,5, belő átérője,9. A tartályt 90%-áig egtöltve hányzor kg lehet belőle 50 liter benzint tankolni? (ρ benzin = ) Megoldá: kg h =,5, r =,45, ρ benzin = 740 3, Va = 50 l = 0,05 3. A benzintartály térfogata: V = r π = (,45 ) π,5 = 8,56 3. Ennek 90%-a: V = 74,3 3. V A egtankolható autók záa: n = ' 3 74,3 = 3 = 486 db. V a 0,05 6. A Négyjegyű Függvénytáblázat c. könyv agaága 3,5 c, zéleége6,5 c é vatagága c, a töege pedig 60 g. Egy ugyanekkora aluíniu téglatet töege, kg. Mekkora az egye tetek űrűége külön-külön? Megoldá: a = 3,5 c = 0,35, b = 6,5 c = 0,65, c = c = 0,0, = 60 g = 0,6 kg, =, kg. ρ =?, ρ =? A Négyjegyű Függvénytáblázat térfogata é űrűége: 8

30 V = a b c = 0,35 0,65 0,0 = 7, ,6kg kg ρ = = 786, ,755 0 Az aluíniu téglatet térfogata é űrűége: V = V = 7, ,kg kg ρ = = 707, ,755 0 kg A Négyjegyű Függvénytáblázat űrűége 786,6 3, az aluíniu űrűége kg 707,9 3. 9

31 9. lecke Lendület Feladatok:. Lehet-e egyenlő egy futball- é egy koárlabda lendülete? Miért? Mi a feltétele ennek? Megoldá: Lehet, ekkor a két labdára a töeg é ebeég zorzatának egyenlőnek kell lennie ( v = v ).. Mekkora ebeéggel halad az a zeélygépkoci, aelynek a töege 000 kg é Megoldá: =000kg I=5000 kg lendülete 5000 kg? v=? A lendületre vonatkozó özefüggéből: v= I kg = = kg A zeélygépkoci ebeége Egy eredetileg nyugvó 300 kg töegű cónakból,5 ebeéggel vízbe ugrik egy 60 kg töegű eber. Mekkora é ilyen irányú lez ezután a cónak Megoldá: M = 300 kg M = 60 kg v =,5 ebeége? 30

32 v =? A cónak é az eber öze lendülete kiugrá előtt nulla. A cónak az eber ebeégével ellentéte irányban indul el. A cónak ebeégének nagyágát a lendület-egaradá törvényéből záíthatjuk ki. 0=M v - v, 60kg Ebből a cónak ebeége v = v =,5 = 0,5. M 300kg A cónak ebeégének a nagyága 0,5 lez, iránya a vízbe ugró eber ebeégének irányával lez ellentéte. 4. Egy álló 55 kg töegű görkorcolyázó gyerekhez hátulról közeledik egy 45 kg töegű, 4 ebeéggel haladó áik görkorcolyázó, aki találkozákor hátulról Megoldá: =55kg =45kg v =4 átkarolja az állót. Mekkora közö ebeéggel haladnak tovább? u=? A két görkorcolyázó találkozáakor rugalatlan ütközé játzódik le. A lendületegaradá törvényét felírva: v + v =( + ) u Mivel v =0, ezért Behelyetteítve: + u = v 45 kg u = 4 55 kg + 45 kg =,8 A görkorcolyázók,8 közö ebeéggel haladnak tovább. 3

33 5. Egy görkorcolyán álló tanulónak zeből 3 ebeégű, 6 kg-o edicinlabdát dobunk. Mekkora ebeéggel fog az 50 kg töegű görkorcolyázó haladni, iután elkapta a labdát? Megoldá: v = 3, M = 50 kg, = 6 kg u =? A edicinlabda eredeti ozgáirányát vezük pozitívnak, ehhez vizonyítjuk a ebeégek előjelét. A rugalatlan ütközé játzódik le, így a lendületegaradá törvénye: M v + v = (M+) u. Az u értéke: u= 0,3. A görkorcolyázó 0,3 ebeéggel halad a edicinlabdával együtt. 6. Egy 0,kg töegű játékautó, aelynek ebeége 0,4, utolér egy vele egy irányban haladó, 0,5kg töegű é 0, ebeégű kocit. Ütközé után az elöl haladó koci ebeége 0,4 lez. Mekkora hátó játékautó ebeége? Megoldá: =0,kg, =0,5kg, v =0,4 v =0, u = 0,4 u =? 8. ábra: Hogyan vezük figyelebe a lendületek irányát, azaz vektor jellegét? Az töegű tet ozgáának irányát vegyük pozitív iránynak. Az ütközé tökéleteen rugalaan játzódik le. 3

34 A lendület-egaradá törvényét felírva: Behelyetteítve: v + v = u + u 0, kg 0,4 + 0,5 kg 0, = 0, kg μ + 0,5kg 0,4 aelyből u =0,5. Az töegű játékautó az eredeti ozgáirányával ellentéteen u =0,5 ebeéggel halad. 7. Egy házbontához 50 kg-o faltörő ingát haználnak. Az ingára függeztett vagolyó előttünk jobbról balra haladva,5 ebeéggel halad át a ozgáa legélyebb pontján. Mennyi lez lendületének egváltozáa, íg balról jövet jobbra halad át a legélyebb pontján? Megoldá: M=50kg v =,5 I=? 9. ábra: A lendület vizafelé jövet előjelet vált. A lendületváltozá a ebeég irányának egváltozáából következik. ΔI r = v ( v) = v. r r Így ΔI = Δv = 50kg 5 = 750kg. A faltörő inga lendületváltozáa Δ I r =750 kg. 33

35 0. lecke Newton II. törvénye Feladatok:. Mekkora erő gyorítja a 50kg töegű otorkerékpárt, ha gyoruláa,5? Megoldá: =50kg a=,5 F=? Newton II. törvénye alapján: F= a=50kg,5 =65N. A otorkerékpárt 65 N nagyágú erő gyorítja.. Egy teherautó N erő hatáára 0,6 töege? Megoldá: F= 4500 N a=0,6 =? Newton II. törvényéből kifejezve: F 4500N = = = 7500kg. a 0,6 A teherautó töege kg. gyoruláal ozgott. Mekkora a 3. Mekkora erő hat az 500 kg töegű pótkocira, ha ebeégét 8 áodperc alatt zéruról 0 -ra gyorítja? Mekkora lendületre tez zert a pótkoci a gyorítá folyaán? Megoldá: t = 8, = 500 kg, v = 0 F =? 34

36 I =? a) A gépkocira ható erő nagyága: Δ I Δ F = = = 65 N. Δt Δtv b) Lendület: I = v = 5000 kg. A pótkocira 65 N nagyágú erő hat, iközben zert. kg nagyágú lendületre tez 4. Mekkora állandó erőt kell az 50 kg töegű kikocira kifejteni, hogy a koci az indulától záított 5 alatt,5 utat tegyen eg? Megoldá: = 50 kg, t = 5, =,5 F =? a Száítuk ki a kikoci gyoruláát az = t özefüggéből! a = =. t A kikocira ható gyorító erő nagyága: F = a = 50 kg = 50 N. A kikocira 50 N állandó erő hat a,5 -e úton. k 5. Mennyi idő alatt gyorul fel az 00 kg töegű gépkoci 54 h ebeégről Megoldá: k 7 ebeégre, ha 3000N állandó nagyágú erő gyorítja? h =00kg F=3000N k v =54 = 5 h k v =7 = 0 h =? A gyorulá az F= a alapján: 35

37 A gyorulá ideje az a= Δv -ből: Δ t F 3000N a= = =,5. 00kg 0 5 Δv t= = =. a,5 A egtett utat kétféleképpen záolhatjuk ki. I. A grafikon alatti terület adja a egtett utat: v + v = t, = = 35. a II. Az = v0 t + t képlettel záolunk. =5,5 + 4 = ábra: A ebeég-idő koordinátarendzerben a grafikon alatti terület a egtett úttal egyenlő. A gépkoci alatt gyorul fel, ezalatt 35 utat tez eg. 6. A grafikon egy 800 kg töegű zeélygépkoci ozgááról kézült. A grafikon alapján határozzuk eg, hogy ekkora volt a zeélygépkoci gyoruláa! Egy irányban haladt-e, vagy enet közben egfordult a gépkoci? Megoldá: = 800kg a =? Jelöljük rendre a, a é a 3 -al az egye zakazok gyoruláát. F 000N a = = =,5, 800kg a =0, ert F = 0 N. F3 600N a 3 = = = 0,75, 800kg tehát a zeélygépkoci lault a 3. zakazban. 3. ábra: A ozgá folyaán egy irányban haladt vagy egfordult a gépkoci? 36

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont A Mikola Sándor Fizikavereny feladatainak egoldáa Döntı - Gináziu oztály Péc feladat: a) Az elı eetben a koci é a ágne azono a lauláát a dinaika alaegyenlete felhaználáával záolhatjuk: Ma Dy Dy a 6 M ont

Részletesebben

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok:

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok: Alapfeladatok: Egyenlete ozgá 1. Egy hajó 18 k-t halad ézakra 36 k/h állandó ebeéggel, ajd 4 k-t nyugatra 54 k/h állandó ebeéggel. Mekkora az elozdulá, a egtett út, é az egéz útra záított átlagebeég? (30k,

Részletesebben

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul. MUNKA, NRGIA izikai érteleben unkavégzéről akkor bezélünk, ha egy tet erő hatáára elozdul. Munkavégzé történik ha: feleelek egy könyvet kihúzo az expandert gyorítok egy otort húzok egy zánkót özenyoo az

Részletesebben

Dinamika gyakorló feladatok. Készítette: Porkoláb Tamás

Dinamika gyakorló feladatok. Készítette: Porkoláb Tamás Dinaika gyakorló feladatok Kézítette: Porkoláb Taá Elélet 1. Mit utat eg a őrőég?. Írj áro példát aelyek a teetetlenég törvéével agyarázatók! 3. Írd le a lendület-egaradá tételét pontrendzerre! 4. Mit

Részletesebben

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai Tartalojegyzék Mecanika 1. Mecanika 4. Elektroágnee jelenégek 1.1. A kineatika alapjai 1.2. A dinaika alapjai 1.3. Munka, energia, teljeítény 1.4. Egyenúlyok, egyzerű gépek 1.5. Körozgá 1.6. Rezgéek 1.7.

Részletesebben

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása Fizikakönyv ifj. Zátonyi Sándor, 07. 07. 3. Tartalo Fogalak Törvények Képletek Lexikon Fogalak A pontzerű tet ozgáának kineatikai leíráa Pontzerű tet. Vonatkoztatái rendzer. Pálya pontzerű tet A pontzerű

Részletesebben

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani.

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani. Munka, energia, teljeítény, atáfok A feladatok közül egyelıre cak a 6. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat i egtanuljuk egoldani.:). Mitıl függ a ozgái energia?.

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny, II. forduló, Megoldáok. oldal. ρ v 0 kg/, ρ o 8 0 kg/, kg, ρ 5 0 kg/, d 8 c, 0,8 kg, ρ Al,7 0 kg/. a) x? b) M? x olaj F f g K a) A dezka é a golyó egyenúlyban van, így

Részletesebben

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg Dinamika 1. Vízzinte irányú 8 N nagyágú erővel hatunk az m 1 2 kg tömegű tetre, amely egy fonállal az m 2 3 kg tömegű tethez van kötve, az ábrán látható elrendezében. Mekkora erő fezíti a fonalat, ha a

Részletesebben

Az egyenletes körmozgás

Az egyenletes körmozgás Az egyenlete körozgá A gépeknek é a otoroknak ok forgó alkatréze an, ezért a körozgáoknak i fonto zerepe an az életünkben. Figyeljük eg egy odellonat ozgáát a körpályán. A tápegyéget ne babráld! A onat

Részletesebben

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6 JEDLIK korcoport Azonoító kód: Jedlik Ányo Fizikavereny. (orzágo) forduló 7. o. 0. A feladatlap. feladat Kati é Magdi egyzerre indulnak otthonról, a vaútálloára ietnek. Úgy tervezik, hogy Magdi váárolja

Részletesebben

1. A mozgásokról általában

1. A mozgásokról általában 1. A ozgáokról általában A világegyeteben inden ozog. Az anyag é a ozgá egyától elválazthatatlan. A ozgá időben é térben egy végbe. Néhány ozgáfora: táradali, tudati, kéiai, biológiai, echanikai. Mechanikai

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m.

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m. Szakác enő Megyei Fizika Vereny, I. forduló, 00/004. Megoldáok /9. 00, v O 4,9 k/h 4,9, t L 9,86.,6 a)?, b)?, t t L t O a) A futók t L 9,86 ideig futnak, így fennáll: + t L v O. Az adott előny: 4,9 t L

Részletesebben

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás ELMÉLETI KÉRDÉSEK Gyakorló feladatok a mozgáok témaköréez 1. Mit mutat meg a ebeég? 2. Mit mutat meg a gyorulá? 3. Mit mutat meg az átlagebeég? 4. Mit mutat meg a pillanatnyi ebeég? 5. Mit mutat meg a

Részletesebben

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK 006/007. tanév Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006. noveber 0. MEGOLDÁSOK Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006..0. Megoldáok /0. h = 0 = 0 a = 45 b = 4 = 0 = 600 kg/ g = 98 / a)

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint Javítái-értékeléi útutató 06 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. noveber 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika középzint

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Egy cónak vízhez vizonyío ebeége 12. A cónakban egy labda gurul 4 ebeéggel a cónak haladái irányával ellenéeen. A labda vízhez vizonyío ebeége: A) 8 B) 12 C)

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikaereny Megoldáok 03/04. tané I. forduló 03. deceber. . Egy zeély 35 áodperc alatt egy fel gyalog egy kikapcolt ozgólépcőn. Ha rááll a űködő ozgólépcőre, az 90 áodperc alatt izi

Részletesebben

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron Dinaika példatár Szíki Guztáv Áron TTLOMJEGYZÉK 4 DINMIK 4 4.1 NYGI PONT KINEMTIKÁJ 4 4.1.1 Mozgá adott pályán 4 4.1.1.1 Egyene vonalú pálya 4 4.1.1. Körpálya 1 4.1.1.3 Tetzőlege íkgörbe 19 4.1. Szabad

Részletesebben

km 1000 m 1 m m km Az átváltás : 1 1 1 3,6 h 3600 s 3,6 s s h

km 1000 m 1 m m km Az átváltás : 1 1 1 3,6 h 3600 s 3,6 s s h Út-idő feladatok Ha a ebeég állandó, akkor az út egeezik az eltelt időnek é a ebeégnek a zorzatáal. = t A ebeég értékeége a k/h a a /. Ha a tet ebeége k/h, akkor óra alatt kiloétert tez eg. k 000 k Az

Részletesebben

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14 . kategória... Adatok: h = 5 cm = 0,5 m, A = 50 m, ρ = 60 kg m 3 a) kg A hó tömege m = ρ V = ρ A h m = 0,5 m 50 m 60 3 = 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg,

Részletesebben

3. Egy repülőgép tömege 60 tonna. Induláskor 20 s alatt gyorsul fel 225 km/h sebességre. Mekkora eredő erő hat rá? N

3. Egy repülőgép tömege 60 tonna. Induláskor 20 s alatt gyorsul fel 225 km/h sebességre. Mekkora eredő erő hat rá? N Dinaika feladatok Dinaika alapegyenlete 1. Mekkora eredő erő hat a 2,5 kg töegű testre, ha az indulástól száított 1,5 úton 3 /s sebességet ér el? 2. Mekkora állandó erő hat a 2 kg töegű testre, ha 5 s

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írábeli vizga időtartaa: 120 perc Oktatákutató

Részletesebben

1. forduló (2010. február 16. 14 17

1. forduló (2010. február 16. 14 17 9. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY 9. frduló (. február 6. 4 7 a. A KITŰZÖTT FELADATOK: Figyele! A verenyen inden egédezköz (könyv, füzet, táblázatk, zálógép) haználható, é inden feladat

Részletesebben

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szaác Jenő Megyei Fiziavereny 05/06. tanév I. forduló 05. noveber 0. . Egy cillagdában a pihenő zobából a agaabban lévő távcőzobába cigalépcő vezet fel. A ét helyiég özött,75 éter a zintülönbég. A cigalépcő

Részletesebben

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31.

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31. 2010/2011. tanév Szakác enő Megyei Fizika Vereny II. forduló 2011. január 31. Minden verenyzőnek a záára kijelölt négy feladatot kell egoldania. A zakközépikoláoknak az A vagy a B feladatort kell egoldani

Részletesebben

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont Hódezőváárhely, Behlen Gábor Gináziu 004. áprili 3. Megoldáok.. felada (Hilber Margi) r = 0,3, v = 70 k/h = 9,44 /, N =65. ω =? ϕ =? β =? =? A körozgára vonakozó özefüggéek felhaználáával: ω = r v = 64,8

Részletesebben

EGYENES VONALÚ MOZGÁS

EGYENES VONALÚ MOZGÁS Mértékeyéek átváltáa Tiztelt Diákok! Ha ibát találtok az alábbi dokuentuban, akkor jelezzétek a info@eotvodoro.u eail cíen! EGYENES VONALÚ MOZGÁS 5,2 k = = 4560 = c = 4,5 óra = perc = ec 7200 ec = óra

Részletesebben

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ. Egy kerékpáro zakazonként egyene vonalú egyenlete ozgát végez. Megtett útjának elő k hatodát 6 nagyágú ebeéggel, útjának további kétötödét 6 nagyágú ebeéggel, az h útjának

Részletesebben

I. forduló. FELA7. o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat. Fizikaiskola 2011

I. forduló. FELA7. o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat. Fizikaiskola 2011 Fizikaikola 2011 FELADATGYŰJTEMÉNY a 7 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Jedlik Ányo Orzágo Fizikavereny I. forduló FELA7. o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat Szerkeztette: 1 83. feladat:

Részletesebben

A 36. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs 2017

A 36. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs 2017 A 6 Mikola Sándor Fizikaereny feladatainak egoldáa Döntő - Gináziu 0 oztály Péc 07 feladat: a) A ki tet felcúzik a körlejtőn közben a koci gyorula ozog íg a tet a lejtő tetejére ér Ekkor indkét tet ízzinte

Részletesebben

13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts. SZÉCHEYI ISTVÁ EGYETEM LKLMZOTT MECHIK TSZÉK. MECHIK-MOZGÁST GYKOLT (kidolgozta: éeth Ire óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetei t., Szüle Veronika, egy. t.) /. feladat: Szerkezetek kinetikája, járű odell

Részletesebben

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás REZGÉSEK, HULLÁMOK Kézítette: Porkoláb Taá ELMÉLET 1. Mi a perióduidı? 2. Mi a frekvencia? 3. Rajzold fel, hogy a haroniku rezgıozgát végzı tet pályáján hol iniáli illetve axiáli a kitérée, a ebeége é

Részletesebben

32. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása

32. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása . Mikola Sándor Orzágo Tehetégkutató Fizikaereny I. forduló feladatainak egoldáa A feladatok helye egoldáa axiálian 0 ontot ér. A jaító tanár belátáa zerint a 0 ont az itt egadottól eltérő forában i feloztható.

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

Kidolgozott minta feladatok kinematikából Kidolgozott minta feladatok kinematikából EGYENESVONALÚ EGYNLETES MOZGÁS 1. Egy gépkoci útjának az elő felét, a máik felét ebeéggel tette meg. Mekkora volt az átlagebeége? I. Saját zavainkkal megfogalmazva:

Részletesebben

1. Kinematika feladatok

1. Kinematika feladatok 1. Kineatika feladatok 1.1. Egyenes vonalú, egyenletes ozgások 1. A kézilabdacsapat átlövője 60 k/h sebességgel lövi kapura a labdát a hatéteresvonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapusnak a labda elkapására?

Részletesebben

XXXI. Mikola Sándor fizikaverseny 2012 Döntı Gyöngyös 9. évfolyam Feladatmegoldások Gimnázium

XXXI. Mikola Sándor fizikaverseny 2012 Döntı Gyöngyös 9. évfolyam Feladatmegoldások Gimnázium XXXI. ikola Sándor fizikaereny 0 Döntı Gyöngyö 9. éfolya eladategoldáok Gináziu. gy autó ozgáa két zakazra bontható. Az elı zakazhoz tartozó átlagebeége 96 k/h, a áodikhoz 50 k/h. A telje útra onatkozó

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulmányi Vereny máodik fordulójának feladatai é azok megoldáai f i z i k á b ó l I. kategória. feladat. Egy m maga 30 hajlázögű lejtő lapjának elő é máodik fele különböző

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor TetLine - Fizika 7. oztály mozgá 1 7. oztály nap körül (1 helye válaz) 1. 1:35 Normál áll a föld kering a föld forog a föld Mi az elmozdulá fogalma: (1 helye válaz) 2. 1:48 Normál z a vonal, amelyen a

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulányi Vereny áodik fordulójának feladatai é azok egoldáai f i z i k á b ó l III. kategória. feladat. Vízzinte, ia aztallapon töegű, elhanyagolható éretű tet nyugzik,

Részletesebben

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni? Az egymáal érintkező felületek között fellépő, az érintkező tetek egymához vizoított mozgáát akadályozó hatát cúzái úrlódának nevezzük. A cúzái úrlódái erő nagyága a felületeket özeomó erőtől é a felületek

Részletesebben

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné A könyvet írta: Dr. Farka Zuzanna Dr. Molnár Mikló Lektorálta: Dr. Varga Zuzanna Thirring Gyuláné Felelő zerkeztő: Dr. Mező Tamá Szabóné Mihály Hajnalka Tördelé: Szekretár Attila, Szűc Józef Korrektúra:

Részletesebben

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded?

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded? 3. Mekkora annak a játékautónak a tömege, melyet a 10 N m rugóállandójú rugóra akaztva, a rugó hozváltozáa 10 cm? 4. Mekkora a rugóállandója annak a lengécillapítónak, amely 500 N erő hatáára 2,5 cm-rel

Részletesebben

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat 03/ A FIZIKA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA ódzertani folyóirat Szerkeztõég: Fõzerkeztõ: Bonifert Doonkoné dr. fõikolai docen A zerkeztõbizottág: Dr. Kövedi Katalin fõikolai docen Dr. Molnár Mikló egyetei

Részletesebben

2010 február 8-19 Feladatok az 1-2 hét anyagából

2010 február 8-19 Feladatok az 1-2 hét anyagából Mechanika III. richlik@zit.be.hu 00 február 8-9 zolko@ke.be.hu Feladatok az - hét anyagából.) Egy anyagi pont ozgátörvénye: r( t) r0 er co( bt), ahol r 0 i 3j, e 0.8i 0.6j, R 4, (a) Határozza eg az anyagi

Részletesebben

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK 007/008. tané Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 007. noeber 9. MEGOLDÁSOK 007-008. tané - Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló Megoldáok. d = 50 = 4,4 k/h = 4 / a) t =? b) r =? c) =?,

Részletesebben

Tetszőleges mozgások

Tetszőleges mozgások Tetzőlege mozgáok Egy turita 5 / ebeéggel megy órát, Miel nagyon zép elyre ér lelaít é 3 / ebeéggel alad egy fél óráig. Cino fiukat/lányokat (Nem kíánt törlendő!) lát meg a táolban, ezért beleúz é 8 /

Részletesebben

7. osztály, minimum követelmények fizikából

7. osztály, minimum követelmények fizikából 7. ozály, iniu köeelények fizikából izikai ennyiégek Sebeég Jele: Definíciója: az a fizikai ennyiég, aely eguaja, ogy a e egyégnyi idő ala ekkora ua ez eg. Kizáíái ódja, (képlee):. Szaakkal: ú oza a egéeléez

Részletesebben

7. osztály minimum követelmények fizikából I. félév

7. osztály minimum követelmények fizikából I. félév 7. oztály iniu követelények fizikából I. félév Fizikai ennyiégek Sebeég Jele: v Definíciója: az a fizikai ennyiég, aely egutatja, ogy a tet egyégnyi idő alatt ekkora utat tez eg. Kizáítái ódja, (képlete):

Részletesebben

Mindennapjaink. A költő is munkára

Mindennapjaink. A költő is munkára A munka zót okzor haználjuk, okféle jelentée van. Mi i lehet ezeknek az egymától nagyon különböző dolgoknak a közö lényege? É mi köze ezeknek a fizikához? A költő i munkára nevel 1.1. A munka az emberi

Részletesebben

2012 február 7. (EZ CSAK A VERSENY UTÁN LEGYEN LETÖLTHETŐ!!!)

2012 február 7. (EZ CSAK A VERSENY UTÁN LEGYEN LETÖLTHETŐ!!!) 1 A XXII. Öveges József fizika tanulányi verseny első fordulójának feladatai és azok egoldásának pontozása 2012 február 7. (EZ CSAK A VERSENY UTÁN LEGYEN LETÖLTHETŐ!!!) 1. Egy odellvasút ozdonya egyenletesen

Részletesebben

XXXIV. Mikola Sándor fizikaverseny Döntı Gyöngyös, 9. évfolyam Megoldások. Szakközépiskola

XXXIV. Mikola Sándor fizikaverseny Döntı Gyöngyös, 9. évfolyam Megoldások. Szakközépiskola XXXIV Mikola Sándor fizikavereny 05 Döntı Gyöngyö, 9 évfolya Megoldáok Szakközépikola Egy elegendıen hozú, M = 4 kg töegő dezka jégpályán nyugzik Erre a dezkára egy = kg töegő haábot helyeztünk az ábra

Részletesebben

A 35. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs pont min

A 35. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs pont min A 5 Mikol Sándor Fizikvereny feldtink egoldá Döntő - Gináziu oztály Péc 6 feldt: ) Abbn z eetben h lbdát lehető legngyobb ebeéggel indítjuk kkor vízzinte hjítál legrövidebb idő ltt tezi eg vízzinte iránybn

Részletesebben

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat 03/3 A FIZIKA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA ódzertani folyóirat Szerkeztõég: Fõzerkeztõ: Bonifert Doonkoné dr. fõikolai docen A zerkeztõbizottág: Dr. Kövedi Katalin fõikolai docen Dr. Molnár Mikló egyetei

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1 Szakác enő Megyei Fizika Vereny, az I. forduló feladatainak megoldáa. t perc, az A fiú ebeége, a B fiú ebeége, b 6 a buz ebeége. t? A rajz alapján: t + t + b t t t + t + 6 t t 7 t t t 7t 4 perc. Így A

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő

Részletesebben

Newton törvények, lendület, sűrűség

Newton törvények, lendület, sűrűség Newton törvények, lendület, sűrűség Newton I. törvénye: Minden tárgy megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását (állandó sebességét), amíg a környezete ezt meg nem változtatja

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

Az erő legyen velünk!

Az erő legyen velünk! A közlekedés dinamikai problémái 8. Az erő legyen velünk! Utazási szokásainkat jelentősen meghatározza az üzemanyag ára. Ezért ha lehet, gyalog, kerékpárral vagy tömegközlekedési eszközökkel utazzunk!

Részletesebben

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből 1. Feladatok a dinamika tárgyköréből Newton három törvénye 1.1. Feladat: Három azonos m tömegű gyöngyszemet fonálra fűzünk, egymástól kis távolságokban a fonálhoz rögzítünk, és az elhanyagolható tömegű

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória Hatvani Itván fizikavereny 07-8.. kategória.3.. A kockából cak cm x cm x 6 cm e függőlege ozlopokat vehetek el. Ezt n =,,,35 eetben tehetem meg, így N = n 6 db kockát vehetek el egyzerre úgy, hogy a nyomá

Részletesebben

di dt A newtoni klasszikus mechanikában a mozgó test tömege időben állandó, így:

di dt A newtoni klasszikus mechanikában a mozgó test tömege időben állandó, így: IMPULZUS, MUNKA, ENERGIA A ozgáok leíáa, a jelenégek ételezée zepontjából fonto fogalak. Ipulzu ( lendület), ipulzu egaadá Az ipulzu definíciója: I Az ipulzu ektoennyiég, a ebeég iányába utat. Newton II.

Részletesebben

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam MÁTRAI 016. MEGOLDÁSOK 9. évfolyam 1. Körpályán mozgó kiautó ebeége a körpálya egy pontján 1, m. A körpálya háromnegyed rézét befutva a ebeégvektor megváltozáának nagyága 1,3 m lez. a) Mekkora ebben a

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatái Hivatal A 3/4. tanévi Orzágo Középikolai Tanlányi Vereny elő fordló FIZIKA II. KATEGÓRIA Javítái-értékeléi úttató.) Az aztalon álló, éter aga, függőlege pálcára egy pici, gra töegű gyöngyöt fűztünk.

Részletesebben

Newton törvények, erők

Newton törvények, erők Newton törvények, erők Newton I. törvénye: Minden test megtartja nyugalmi állapotát, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgását (állandó sebességét), amíg a környezete ezt meg nem változtatja (amíg külső

Részletesebben

Bevezető fizika (infó), 3. feladatsor Dinamika 2. és Statika

Bevezető fizika (infó), 3. feladatsor Dinamika 2. és Statika Bevezető fizika (infó),. feladatsor Dinaika. és Statika 04. október 5., 4:50 A ai órához szükséges eléleti anyag: ipulzus, ipulzusegaradás forgatónyoaték egyensúly és feltétele Órai feladatok:.5. feladat:

Részletesebben

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat)

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat) Körmozgás és forgómozgás (Vázlat) I. Egyenletes körmozgás a) Mozgás leírását segítő fogalmak, mennyiségek b) Egyenletes körmozgás kinematikai leírása c) Egyenletes körmozgás dinamikai leírása II. Egyenletesen

Részletesebben

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály Bor Pál Fizikavereny, középdöntő 2012/201. tanév, 7. oztály I. Igaz vagy hami? (8 pont) Döntd el a következő állítáok mindegyikéről, hogy mindig igaz (I) vagy hami (H)! Írd a or utoló cellájába a megfelelő

Részletesebben

Kísérleti városi kisvízgyűjtő. Szabadka Baja

Kísérleti városi kisvízgyűjtő. Szabadka Baja Kíérleti vároi kivízgyűjtő Szabadka Baja 01..1 01..18. Dokuentáció Tartalojegyzék Tartalojegyzék... 1. 1. Műzaki Leírá..... Geodéziai feléré..... Hidrológiai é hidraulikai éretezé... 6. 4. abeton kiűtárgy

Részletesebben

sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s

sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s ebeéggel zál- k kézilabdacapat átlövője 60 ebeéggel lövi kapura a labdát a atéterevonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapunak a labda elkapáára? ífelvonó folyaatoan 4 lítja a portolókat. Mennyi idő alatt

Részletesebben

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Fizikkönyv ifj Zátonyi Sándor, 16 Trtlom Foglmk Törvények Képletek Lexikon Mozgá lejtőn Láttuk, hogy tetek lejtőn gyoruló mozgát végeznek A következőkben vizgáljuk meg rézleteen ezt mozgát! Egyene lejtőre

Részletesebben

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T)

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T) - 1 - FIZIKA - SEGÉDANYAG - 10. osztály I. HŐTAN 1. Lineáris és térfogati hőtágulás Alapjelenség: Ha szilárd vagy folyékony halazállapotú anyagot elegítünk, a hossza ill. a térfogata növekszik, hűtés hatására

Részletesebben

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz. Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

a) Az első esetben emelési és súrlódási munkát kell végeznünk: d A

a) Az első esetben emelési és súrlódási munkát kell végeznünk: d A A 37. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak egoldása Döntő - Gináziu 0. osztály Pécs 08. feladat: a) Az első esetben eelési és súrlódási unkát kell végeznünk: d W = gd + μg cos sin + μgd, A B d d C

Részletesebben

Az egyenes vonalú egyenletes mozgás

Az egyenes vonalú egyenletes mozgás Az egyenes vonalú egyenletes ozgás Az egyenes vonalú ozgások egy egyenes entén ennek végbe. (Ki hitte volna?) Ha a ozgás egyenesét választjuk az egyik koordináta- tengelynek, akkor a hely egadásához elég

Részletesebben

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása!

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása! Tanulányozza, i okozza a ráncooát élyhúzánál! Gyűjte ki, tanulja eg, ilyen eetekben zükége ráncgátló alkalazáa! Ráncooá, ráncgátlá A élyhúzá folyaatára jellező, hogy egy nagyobb átérőjű ík tárcából ( )

Részletesebben

4. A bolygók mozgása 48 A TESTEK MOZGÁSA

4. A bolygók mozgása 48 A TESTEK MOZGÁSA 48 A TESTEK MOZGÁSA 4. A bolygók mozgáa Már az õi páztornépek i figyelték az égbolt jelenégeit, változáait. Élénk képzelettel megzemélyeítették a cillagképeket, é igyekeztek magyarázatot találni azok elhelyezkedéének

Részletesebben

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek Keresés (http://wwwtankonyvtarhu/hu) NVDA (http://wwwnvda-projectorg/) W3C (http://wwww3org/wai/intro/people-use-web/) A- (#) A (#) A+ (#) (#) English (/en/tartalom/tamop425/0027_fiz2/ch01s03html) Kapcsolat

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á i Hivatal A 01/013. Tanévi FIZIKA Orzágo Középikolai Tanulányi Vereny elő fordulójának feladatai é egoldáai II. kategória A dolgozatok elkézítééhez inden egédezköz haználható. Megoldandó az

Részletesebben

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

Fizika mérnököknek számolási gyakorlat 2009 2010 / I. félév

Fizika mérnököknek számolási gyakorlat 2009 2010 / I. félév Fizika mérnököknek zámolái gyakorlat V. Munka, energia teljeítmény V./1. V./2. V./3. V./4. V./5. V./6. V./7. V./8. V./9. V./10. V./11. V./12. V./13. V./14. V./15. V./16. Határozzuk meg, hogy mekkora magaágban

Részletesebben

12. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

12. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts. ZÉCHENYI ITVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT MECHANIKA TANZÉK. MECHANIKA-MOZGÁTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Néeth Ire óraadó taár, Bojtár Gergel egetei t., züle Veroika, eg. t.) /. feladat: Cetriku ütközé Adott: kg,

Részletesebben

Periódikus mozgás, körmozgás, bolygók mozgása, Newton törvények

Periódikus mozgás, körmozgás, bolygók mozgása, Newton törvények Periódikus mozgás, körmozgás, bolygók mozgása, Newton törvények Az olyan mozgást, amelyben a test ugyanazt a mozgásszakaszt folyamatosan ismételi, periódikus mozgásnak nevezzük. Pl. ingaóra ingája, rugó

Részletesebben

Gyakorló feladatok Tömegpont kinematikája

Gyakorló feladatok Tömegpont kinematikája Gyakorló feladatok Tömegpont kinematikája 2.3.1. Feladat Egy részecske helyzetének időfüggését az x ( t) = 3t 3 [m], t[s] pályagörbe írja le, amint a = indulva a pozitív x -tengely mentén mozog. Határozza

Részletesebben

Membránsebesség-visszacsatolásos mélysugárzó direkt digitális szabályozással

Membránsebesség-visszacsatolásos mélysugárzó direkt digitális szabályozással udapeti Műzaki é Gazdaágtudoányi Egyete Villaoérnöki é Inforatikai Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZT Mebránebeég-vizacatoláo élyugárzó direkt digitáli zabályozáal Kézítetteték: aláz Géza V. Vill., greae@evtz.be.hu

Részletesebben

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz. Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

3. fizika előadás-dinamika. A tömeg nem azonos a súllyal!!! A súlytalanság állapotában is van tömegünk!

3. fizika előadás-dinamika. A tömeg nem azonos a súllyal!!! A súlytalanság állapotában is van tömegünk! 3. fizika előadás-dinamika A tömeg a testek tehetetlenségének mértéke. (kilogramm (SI), gramm, dekagramm, tonna, métermázsa, stb.) Annak a testnek nagyobb a tehetetlensége/tömege, amelynek nehezebb megváltoztatni

Részletesebben

1. gyakorlat. Egyenletes és egyenletesen változó mozgás. 1. példa

1. gyakorlat. Egyenletes és egyenletesen változó mozgás. 1. példa 1. gyakorlat Egyenletes és egyenletesen változó mozgás egyenletes mozgás egyenletesen változó mozgás gyorsulás a = 0 a(t) = a = állandó sebesség v(t) = v = állandó v(t) = v(0) + a t pályakoordináta s(t)

Részletesebben

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség.

W = F s A munka származtatott, előjeles skalármennyiség. Ha az erő és az elmozdulás egymásra merőleges, akkor fizikai értelemben nem történik munkavégzés. Pl.: ha egy táskát függőlegesen tartunk, és úgy sétálunk, akkor sem a tartóerő, sem a nehézségi erő nem

Részletesebben

A testek mozgása. Név:... osztály:...

A testek mozgása. Név:... osztály:... A testek ozgása A) változat Név:... osztály:... 1. Milyen ozgást végez a test akkor, ha a) egyenlő időközök alatt egyenlő utakat tesz eg?... b) egyenlő időközök alatt egyre nagyobb utakat tesz eg?... F

Részletesebben

29. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam

29. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam l = 8 5 = d = 6 X C U 9. Mikl Sándr Orzág ehetégkuttó Fizikereny I. frduló feldtink egldá feldtk helye egldá xiálin ntt ér. jító tnár belátá zerint nt z itt egdttól eltérő frábn i felzthtó. Egy-egy feldtr

Részletesebben

Mechanika. Kinematika

Mechanika. Kinematika Mechanika Kinematika Alapfogalmak Anyagi pont Vonatkoztatási és koordináta rendszer Pálya, út, elmozdulás, Vektormennyiségek: elmozdulásvektor Helyvektor fogalma Sebesség Mozgások csoportosítása A mozgásokat

Részletesebben

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó tárgy, test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó tárgy, test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz. Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

Ventilátorok üzeme (16.fejezet)

Ventilátorok üzeme (16.fejezet) Vetilátoro üzee (16.fejezet) 1. Defiiálja vetilátoro tatiu é zyoá veedéét! Vázlato utaa eg az zyoá ooeeie változáát egy egyfoozatú terelőrá élüli a ilééél a járóeré utá diffúzorral ellátott iáli átléű

Részletesebben

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munkavégzés történik ha: felemelek egy könyvet kihúzom az expandert A munka Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő

Részletesebben

Áramlástan feladatgyűjtemény. 2. gyakorlat Viszkozitás, hidrosztatika

Áramlástan feladatgyűjtemény. 2. gyakorlat Viszkozitás, hidrosztatika Áramlátan feladatgyűjtemény Az energetikai mérnöki BSc é gépézmérnöki BSc képzéek Áramlátan című tárgyához. gyakorlat Vizkozitá, hidroztatika Özeállította: Lukác Ezter Dr. Itók Baláz Dr. Benedek Tamá BME

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny január 19. MEGOLDÓKULCS

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny január 19. MEGOLDÓKULCS Budó Ágoton Fizikai Feladategoldó Vereny. január 9. MEGOLDÓKULCS Általáno egjegyzéek: A egoldókulc elkézítéével egítéget kívánunk nyújtani a javítához. Igyekeztünk inél több rézpontzáot egjelölni, hogy

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikavereny 017/018. tanév I. forduló Megoldáok 017. deceber 4. Szakác Jenő Megyei Fizikavereny 017-018. tanév I. forduló 017.1.04. 1. A nyoá angolzáz értékegyége a pi (poundforce/quare-inch,

Részletesebben