Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105"

Átírás

1 K O S Á D L O G ME

2 Rézlete egoldáok Cajági Sándor é Dr. Fülöp Ferenc Fizika 9 cíű tankönyvéhez R.z.: RE 605

3 Tartalojegyzék:. lecke A echanikai ozgá. lecke Egyene vonalú egyenlete ozgá 3. lecke Átlagebeég, pillanatnyi ebeég 4. lecke Egyene vonalú egyenleteen változó ozgá 5. lecke Kezdőebeéggel rendelkező egyenleteen változó ozgáok 6. lecke Szabadeé, függőlege é vízzinte hajítáok 7. lecke Newton I. törvénye 8. lecke Töeg, űrűég 9. lecke Lendület 0. lecke Newton II. törvénye. lecke Newton III. törvénye. lecke A dinaika alapegyenlete 3. lecke Nehézégi erő, úly é úlytalanág 4. lecke A rugóerő 5. lecke Súrlódá 6. lecke Közegellenállá 7. lecke Pontrendzerek (Kiegézítő anyag) 8. lecke Az egyenlete körozgá kineatikai leíráa 9. lecke Az egyenlete körozgá dinaikai leíráa 0. lecke A Newton-féle gravitáció (töegvonzái) törvény. lecke A bolygók ozgáa, Kepler-törvények. lecke Forgatónyoaték, erev tetekre ható erőrendzerek 3. lecke Merev tetek egyenúlya 4. lecke Egyzerű gépek 5. lecke A unka 6. lecke Gyorítái unka é a ozgái energia 7. lecke A rugalaági energia 8. lecke Eeléi unka, helyzeti energia é a echanikai energia egaradáa 9. lecke A úrlódái erő unkája 30. lecke Az energia fajtái é előállítáuk 3. lecke Teljeítény, hatáfok

4 .lecke A echanikai ozgá. Mondjunk olyan vonatkoztatái rendzert, aelyből a folyón lévő cónak nyugaloban látzik! Megoldá: A vonatkoztatái rendzerünket bárely áik folyón úzó tárgyhoz kell rögzítenünk. Ekkor a cónak állni látzik.. Válazolj a következő kérdéekre: a) Földön állva egy helikoptert látunk elhaladni felettünk. Milyen ozgát végez a helikopter légcavarjának egy pontja a helikopterhez é hozzánk képet? Megoldá: A helikopterhez képet egyenlete körozgát végez, íg hozzánk képet özetett ozgát: egy egyene vonalú egyenlete ozgát é egy egyenlete körozgát végez. b) Lehetége-e, hogy az Egyenlítőn álló egfigyelő nyugaloban lát egy eterége holdat? Megoldá: Igen, azt a eterége holdat látja nyugaloban, aelyik a Földdel együtt forog. Ezek a tacionáriu pályán lévő űholdak. c) Egy ozgó járűben leejtünk egy pénzérét. Vajon álló járűben i ugyanannyi idő alatt eik le a pénzére? Megoldá: Igen, ert a indkét vonatkoztatái rendzerben ugyanúgy értelezzük a ozgát. 3. Kere az interneten néhány olyan értékegyéget, aelyet a ár ne haználunk. Milyen területen haználták ezeket? Megoldá: Pl. Bibliában: Hozértékek: ujj, tenyér, araz ( ujj = 8,75, tenyér = 4 ujj, araz = 3 tenyér). Területérték: egy iga ( iga = 0,5 ha). Térfogatérték: egy ea (véka) ( ea = 7,3 l). Görögöknél: Hozértékek: egy olüpiai tadion = 9,7. Területérték: arura (egy arura = 760 ). Térfogatérték: edinoz (egy edinoz = 78,79 l). Középkori Magyarorzágon: Hozértékek: rőf (egy rőf = láb = 4 hüvelyk = 3 ujj = kb c). Területérték: négyzögöl ( négyzögöl = 3,6 ). Súlyérték: obulu ( obulu = /48 uncia = /4 lat = 0,57 g) 4. Nagyaro é Viegrád között koppal lehet átkelni a Dunán. Nyáron, unkanapokon Nagyaro é Viegrád között az elő kopjárat Viegrádról indul 5 óra 5 perckor. A következő Viegrádról induló járat a 6 óra 5 perce, ajd ezt követően 7 óra 45 perctől 0 óra 45 percig óránként egy a kop Viegrádról Nagyarora. Az utoló járat Nagyaroról indul órakor. A két révkikötő közötti távolág 500. Milyen hozú utat tez eg a kop egy nap alatt? 3

5 Megoldá: A kop naponta 6-zor indul Nagyaroról Viegrád felé. A kop által egtett út: = = 6 k. 5. A Börzönyben lévő Nagy-Hideg-hegy agaága 864, a Cóványo agaága 938. A két cúc távolága légvonalban,4 k. Becüljük eg a térképrézlet alapján, hogy legalább hány k utat tezünk eg, ha Nagy-Hideg-hegyről az orzágo kéktúra útvonalán átegyünk Cóványora! (A beclénél azt i figyelebe kell venni, hogy ne indig felfelé haladunk.) Mekkora az ugyanehhez az úthoz tartozó elozdulá? Megoldá: A turita útvonalakon a barna zintvonalak 50 eelkedét vagy üllyedét jelent. Özeen lefele kb. 0, felfelé kb. zintvonalat kereztezünk. Ezenkívül a légvonaltól i eltér az utunk, így özeen több, int 3 k-t kell egtennünk. Az elozdulávektor Nagyhideghegyről Cóványora utat. A függőlege irányú elozdulá = 73, íg a vízzinte irányú elozdulá,4 k. A függőlege irányú elozdulá elhanyagolható a vízzinte irányú elozdulá nagyágához képet, így a telje elozdulá hoza,4 k. Az elozdulávektort az ábra utatja.. ábra: Nagyhideghegyről Cóványora utató elozdulávektor 4

6 . lecke Egyene vonalú egyenlete ozgá. A budavári ikló eredetileg 3 / ebeégűre építették ki; de a tepót 988-ban az utaok kéréére a felére cökkentették. A pálya hozúága közel 00 éter. Az aló é felő álloá közti zintkülönbég integy 50 éter. a) Mennyi idő alatt ér a ikló a célálloára? b) Kézítük el a budavári ikló út-idő é ebeég-idő grafikonját! Megoldá: v =,5, = 00. t=? a) Az aló é a felő álloá közti út egtételéhez zükége idő: 00 t= = =66. v 3,5 00 A budavári ikló alatt ér a célálloára. 3 b). ábra: Milyen arányoág áll fenn az egyene vonalú egyenlete ozgá eetén a egtett út é az eltelt idő között? 3. ábra: Az egyene vonalú egyenlete ozgá ebeég-idő grafikonja az idő tengellyel párhuzao egyene.. Egyenleteen haladó vonat ablakából kitekintve azt látjuk, hogy a vonat,5 perc alatt 45 db telefonozlop ellett halad el. Mennyi idő alatt éri el a vonat a re lévő útkerezteződét, ha két telefonozlop távolága 50? Megoldá: t =,5 in, = 600. t =? A,5 perc alatt egtett út: = = A vonat ebeége: v = = 900 = 5.,5 in in 5

7 Az útkerezteződéig vizalévő idő: t = A vonat 40 alatt éri el az útkerezteződét. = v = Egy autó 30 percen át 40 k k, ajd 5 percen át 60 ebeéggel halad. h h a) Mekkora utat tett eg 45 perc alatt? b) Ábrázoljuk a ozgáát ebeég-idő, ajd út- időgrafikonon! Megoldá: k v = 40, t = 30 in = 0,5 h, h k v = 60 h, t = 5 in = 0,5 h. a) =? a) Megtett utak: k = v t = 40 h 0, 5 h = 0 k, k = v t = 60 0,5 h = 5 k. h = + = 35 k. Az autó 35 k utat tett eg 45 perc alatt. b) Grafikonok: 4. ábra: A egtett út az idő függvényében 5. ábra: A ebeég-idő grafikon a alapján hogyan lehet a egtett utat kizáolni? 6

8 k k 4. Egy gépkoci előzör 3 óráig 90, ezután óráig 60 ebeéggel haladt. h h a) Hol van a gépkoci az indulá után 4 óra úlva? b) Mikor van a gépkoci az indulá helyétől 360 k-re? c) Mennyi utat tett eg özeen a gépkoci? d) Ábrázoljuk a ozgát út-idő é ebeég-idő grafikonon! Megoldá: k v = 90, h t = 3 h, k v = 60, h t = h. a) =? b) t =? c) =? a) = v t + v t = 70 k + 60 k = 330 k (t = h) k b) 3 h alatt egtett 70 k-t, a viza levő 90 k-t 60 ebeéggel,5 h alatt h tezi eg. Az öze eltelt idő 4,5 h. c) Az öze egtett út: k k = v t + v t = 90 3 h + 60 h = 70 k + 0 k = 390 k. h h d) A ozgá grafikonjai: 6. ábra: Egyenlete ozgát végzett a gépkoci az út egtétele alatt? 7. ábra: Hol van a gépkoci az indulá után 4 óra úlva? A gépkoci 4 óra alatt 330 k-t tett eg. A gépkoci az indulái helyétől 360 k-re 4,5 h úlva ért, íg 5 óra alatt özeen 390 k-t tett eg. 7

9 5. Az ábra egy kerékpáro út-idő grafikonját utatja. a) Határozd eg, hogy az egye zakazokhoz ilyen ozgát tartozik! b) Mekkora a egtett út? c) Ábrázoljuk a kerékpáro ozgáát ebeég-idő grafikonon! Megoldá: a) 8. ábra: Az egye zakazokon ilyen típuú ozgá játzódik le? I. egyene vonalú egyenlete ozgá, II. áll, III. egyene vonalú egyenlete ozgá (a tet vizafele ozog). Az egye zakazokon a ebeégek: 40 v I = = 0 v II = 0 v III = 40 0 = -4 b) A egtett út 80. c) 9. ábra: A ozgá ebeég-idő grafikonján it jelent, hogy a ebeég negatív előjelű? 8

10 3. lecke Átlagebeég, pillanatnyi ebeég. Feltétlenül egyenleteen ozog az a kerékpáro, aely időegyégenként egyenlő utakat tez eg? Megoldá: Ne, ert időegyégen belül változtathatja ebeégét, cak a egtett utaknak kell egegyezniük.. Magyarorzágon az ügetővereny rekordját egy Hitelező nevű kanca tartja, ideje in7,6 áodperc. A derbi távja 900 éter, indítáa autótarttal történik. Mekkora volt a győzte ló átlagebeége? Megoldá: = 900, t = in 7,6 = 77,6. v átl =? 900 v átl = = 4,48. 77,6 A győzte ló átlagebeége 4,48 volt. 3. Egy gépkoci a Budapet Péc közötti 0 k-e utat 3 óra alatt tezi eg. Az út k elő felében 60 átlagebeéggel haladt. h a) Mekkora az egéz útra záított átlagebeég? b) Mekkora az autó átlagebeége az út áodik felében? Megoldá: k = 0 k, t = 3 h, v = 60. h a) 0k k v átl = = 70. 3h h k A gépkoci egéz útra záított átlagebeége 70. h b) 05k t = = =,75 h, v k 60 t =,5 h h 05k v,átl = = 84,5h k. h Az autó átlagebeége az út. felében 84 k. h 9

11 4. Carlo Satre Candill lett a futaból álló 008-a Tour de France győztee. A futa rézeredényeit hete bontában az alábbi táblázatban találod. Száítd ki, hogy ekkora átlagebeéggel nyerte eg a verenyt!. hét. hét 3. hét Út [k] ,5 Idő 8h 5in 4 30h 3in 9 8h 56in 9 0. ábra: A győzte rézeredényei hete bontában Megoldá: = 86 k = 86000, = 65 k = 65000, 3 = 08,5 k = 08500, t = 8h 5in 4 = 0 34, t = 30h 3in 9 = , t = 8h 56in 9 = v átl = , = = =,5 t + t + t k = 40,5. h Carlo Satre Candill 40,5 k átlagebeéggel nyerte eg a verenyt. h 5. Az ábrán egy zeélygépkoci ebeég-idő grafikonja látható. Mekkora a telje időre záított átlagebeég? Megoldá: k v = 90, t = h, h k v = 7, t = h. h 4 = v t = 90 k h = 45 k, h k h = 8 k, 4 = v t = 7 h 45k + 8k v átl = = 84 h + h 4 k. h. ábra: Meg tudná határozni a ozgá egye zakazain egtett utakat? Az egéz útra záított átlagebeég 84 k. h 0

12 6. Egy autó a 6-o főútvonalon 40 percig 90 Megoldá: k ebeéggel halad, ajd utolér egy h k 7 ebeéggel haladó teherautót. 5 percig ne tudja egelőzni, így követi h azt. a) Mekkora az öze egtett út? b) Mekkora az autó átlagebeége a ozgá telje ideje alatt? c) Rajzoljuk fel ugyanabban a koordinátarendzerben a ebeég-idő é az átlagebeég-idő grafikont! d) Rajzoljuk fel az út-idő koordinátarendzerben ozgá grafikonját! k v = 90, h t = h, 3 k v = 7, h t = h. 4 k k a) = v t + v t + v t = 90 h + 7 h = 78 k. h 3 h 4 Az öze egtett út 78 k. 60k + 8k b) v átl = = 85, h + h 3 4 k. h Az autó átlagebeége a ozgá telje ideje alatt 85, c) Grafikonok: k. h 3. ábra: Megegyezik a ebeég-idő grafikonok alatti terület az átlagebeég-idő grafikon alatti területtel?. ábra: A ozgá egtett út- idő grafikonja

13 4. lecke Egyene vonalú egyenleteen változó ozgá. Egy zeélygépkoci a ebeégét 5 alatt 5 -ról 0 -ra növeli. a) Mekkora a gyoruláa? b) Mekkora utat tez eg a ozgá ezen időzakában? Megoldá: v 0 = 5, v = 0, t = 5 a) a =? b) =? Δv a) A gépkoci gyoruláa a = özefüggé alapján: a= Δt. b) A feladatot kétféleképpen oldhatjuk eg. a I. = v 0 t + t, behelyetteítve = 87,5. v v II. = + 0 t alapján: = 87,5. A zeélygépkoci 87,5 utat tez eg.. Egy kezdőebeég nélkül induló, egyenleteen gyoruló tet 6 alatt 9 utat tez eg. a) Mekkora a ozgó tet gyoruláa? b) Mekkora a tet ebeége 6 eltelte után? c) Mekkora utat tett eg a tet az ötödik áodperc végéig? d) Mekkora utat tett eg a ozgá ötödik é hatodik áodperce között? Megoldá: t = 6, = 9. a) a =? b) v =? c) 5 =? d) =? a) A tet gyoruláa: 8 a = = = 0,5 t 36. b) A tet ebeége a 6. áodperc végén: v = a t = 0,5 6 = 3. c) Az ötödik áodperc végéig egtett út: 5 = a 0,5 t = 5 = 6, 5. d) A hatodik áodpercben egtett utat egkapjuk, ha az elő hat áodperc alatti útból kivonjuk az elő öt áodperc alatti utat:

14 a t 0,5 = = ( ) ( 36 5 ), 75 6 t5 =. 3. Legalább ilyen hozú kifutópálya zükége a MIG-9 katonai repülőgép felzálláához, hogy a repülőgép egyenleteen gyoruló ozgáal elérje a földön k a felzállához zükége 5 ebeéget, ha telje terhelé eetén a axiáli h gyoruláa 4? Megoldá: k v = 5 = 6,5, h a = 4. A felzállához zükége idő: 6,5 v t = = = 5, 65. a 4 A kifutópálya iniáli hoza: 4 a = t = ( 5,65) = 488,5. Biztonági okokból a repülőtereken a kifutópályák hoza iniáli a felzállái hoznál lényegeen hozabb (in. kétzeree). 4. Egy autó indulákor,5 állandó gyoruláal 75 -e úton gyorít. e) Mennyi ideig gyorított? f) Mekkora lett a végebeége? g) Rajzold fel a ozgá út-idő é ebeég-idő grafikonjait! Megoldá: a =,5, = 75. a) t =? b) v =? c) a a) Az autó az = t özefüggé alapján, t = a 75 t= = = 0. a,5 ideig gyorít. 3

15 b) Az autó végebeége: v = a t = 5. c) A ozgá grafikonjai: 5. ábra: Az egyenleteen gyoruló ozgát végző gépkoci grafikonja parabola. 4. ábra: Az egyenleteen gyoruló ozgát végző gépkoci ebeége egyenleteen nő. 5. Egy villao két álloá között 3000 utat tez eg. Sebeégének nagyágát az ábra utatja. Mekkora volt a villao ebeége a két álloá között? Megoldá: A grafikon alatti terület a egtett úttal egyenlő. Egyenleteen változó ozgánál a grafikon alatti terület egegyezik a v átlagebeéggel egyenleteen haladó járű ebeégével. Így felírható: = v t + v t + v t3, k aelyből v = 0 = 36. h k A villao ebeége a két álloá között 36. h 6. ábra: Száold ki a grafikon alatti terület nagyágát! 4

16 5. lecke Kezdőebeéggel rendelkező egyenleteen változó ozgáok. Egy teherautó 0 ebeégről 0 áodpercen kereztül 0,6 gyorít. a. Mekkora ebeégre tez zert a teherautó? b. Mennyi utat fut be az idő alatt? Megoldá: v 0 = 0 gyoruláal t = 0 a = 0,6 a) v =? b) =? a) A teherautó ebeégét a v = v 0 + a t özefüggéel záíthatjuk ki. v = 0 + 0,6 0 =. A teherautó ebeéget ért el. b) A teherautó által befutott utat az = v 0 t + ki. 0,6 = (0) = 30. A teherautó 30 utat fut be. a t özefüggé alapján záítjuk k. Egy autó 54 h ebeégről 6 áodperc alatt lault le, é állt eg. Egy otorkerékpáro álló helyzetből indulva 6 alatt érte el a 8 ebeéget. Melyiknek volt nagyobb a gyoruláa? Megoldá: k v = 54 h t = 6 v = 8 a autó =?, a otor =? 5

17 0 5 Az autó gyoruláa: a autó = = -, A otorkerékpáro gyoruláa: a otor = 6 0 = 3 A otorkerékpáro gyoruláa volt a nagyobb: a autó < a otor. k 3. Egy gépkoci 7 ebeégről 8 alatt fékezett le, egyenleteen változó ozgáal. h h) Mekkora a fékút? i) Rajzold fel a ozgá út-idő é ebeég-idő grafikonjait! Megoldá: k v = 7 = 0, t = 8. h a) A fékút kizáítáához előzör a gyorulát kell eghatároznunk: 0 0 Δv a = = =,5. Δt 8 A fékút:,5 a = t = 64 = 80. b) A ozgá út-idő é ebeég-idő grafikonjai: 7. ábra: Egyenleteen lauló ozgánál a gépkoci egyre laabban halad. Az egye időtartaokra eő egtett utakról it ondhatunk? 8. ábra: A Sebeég egyenleteen cökken? 6

18 k 4. Egy álló helyzetből induló autó áodperc alatt 08 ebeégre gyorult fel. h Mekkora utat tett eg eközben? Megoldá: t = k v = 08 h =? Elő lépében az álló helyzetből induló autó gyoruláát záítjuk ki. 30 v a = = =,5 t. Az autó által egtett út:,5 a = t = 44 Az autó által áodperc alatt egtett út 80. = Az ábrán egy kerékpáro ebeég-idő grafikonja látható. a) Milyen ozgát végez a kerékpáro az egye időközökben? b) Mekkora a gyoruláa, é ennyi utat tez eg az egye időközökben? 9. ábra: Melyzakazokon nő, cökken ill. állandó a ozgá ebeége? Megoldá: a) Az egye időközök alatti ozgáok: I. egyenleteen gyoruló ozgá II. egyenlete ozgá (v=állandó) III. egyenleteen lauló ozgá Δ özefüggéel záítjuk ki. A egtett utat b) A gyorulát az a = t v Δ a egyenleteen változó ozgánál az = t, íg egyenlete ozgánál = v t felhaználáával záítjuk ki. 3 0 a = =,5, = a = = 0, =

19 0 3 a 3 = = 3, =, A kerékpáro az egye zakazokon rendre 3 -t, 6 -t é,5 -t tez eg. 6. Álló helyzetből induló járű 0 áodpercen kereztül egyenleteen gyorít. Gyoruláa, ajd a egzerzett ebeéggel egyenleteen ozog. c) Mekkora utat tez eg a járű az indulától záított 60 alatt? d) Mennyi idő alatt tez eg 300 utat? Megoldá: t = 0, a =, t = 60, = 300. a) A ozgá egy egyenleteen gyoruló é egy egyenlete ozgából áll. a Az egyenleteen gyoruló zakaz: = t = 00. Az egyenleteen gyoruló ozgá alatt elért végebeéggel halad a tet az egyenlete ozgá alatt: v = a t = 0, = v(t -t ) = 800. A öze egtett út: = + = 000. Az indulától záított 0 alatt k-t tett eg a járű. b) Az elő 00 -t 0 alatt tezi eg, a további 00 -en 0 ebeéggel halad. Így az öze eltelt idő: t = Egyenleteen gyoruló gépkoci ebeége alatt a kezdeti érték hározoroára nőtt, iközben a járű 40 utat tett eg. Mekkora volt a gépkoci kezdeti ebeége é a gyoruláa? Megoldá: t = = 40 v 0 =? a =? A gépkoci kezdeti ebeége v 0, végebeége 3v 0. v A gépkoci kezdőebeégét az = + 0 3v 0 t özefüggéel záíthatjuk ki, aelyre v 0 = 0 -ot kapunk. A gépkoci gyoruláa: a = 30 0 Δ v = Δt =,66. 8

20 A gépkoci kezdeti ebeége 0, a gyoruláa pedig,66 volt. 8. Az Anna-kolibrik tethoza cupán tíz centiéter, üzeanyaguk teljeen hétköznapi nektár, égi ők tartják a zuhanórepülé világrekordját. A kolibri inden á gerince állat repüléi rekordját egdöntötte, ég a feckéét i, aely tethozának cupán a 350-zereét tezi eg áodpercenként. Az Anna-kolibri közel függőlege irányú zuhanában7,3 ebeégre gyorul fel, 4, -e úton. A zuhaná végén hirtelen zéttárja zárnyait, é felröppen. Mekkora gyoruláal zuhan a kolibri? Megoldá: v = 7,3 = 4, a =? A kolibri gyoruláa a v = a özefüggéből záítható ki, aely levezethető az = a t é a v = a t özefüggéekből. v (7,3 ) A gyorulá: a = = = 88,75. 4, Az Anna-kolibrik 88,75 gyoruláal zuhan. 9

21 6. lecke Szabadeé, függőlege é vízzinte hajítáok. Egy aga agaugró toronyból ugró verenyző ennyi idő alatt utatja be gyakorlatát? Milyen ebeéggel ér a vízbe? Megoldá: h = v =? A vízbeéré ideje: t = özefüggébe behelyetteítve t =,55. g A vízbeéré ebeégét kétféleképpen záolhatjuk ki: I. A v = g t alapján v = 5,5. II. A v = g alapján a ebeég: v = 5,5. A agaugró,55 alatt, 5,5 ebeéggel ér a vízbe.. A Piai ferdetorony agaága legalaconyabb oldalán 55,68, íg a legagaabb oldalán 56,70. Aennyiben Galilei ejtéi kíérleteket végzett volna a ferdetoronyból, ennyi idő alatt é ilyen ebeéggel értek volna le a vagolyók? Mekkora lett volna az átlagebeégük? Megoldá: h = 55,68 t =? v átl =? A zabadeé ideje a h = g t A v = g t özefüggéből: v = 33,4. -ből záítható, ahonnan t = 3,34. A ferdetoronyból eő tet átlagebeége: h v átl = =6,67. t A vagolyók 3,34 alatt 33,4 ebeéggel éretek volna a talajra 6,67 átlagebeéggel. 0

22 3. A bungee jupinggal élybe ugró eber ebeége az egyik pontban 3, íg a áik pontban 6. Menyi idő telik el íg egyik pontból a áikba ér? Mekkora a két pont közötti távolág? Megoldá: v = 3, v = 6. t =? =? A zabadeé kezdetétől eltelt idő: t = g v, elyből v = 0,3, t = g v, elyből v = 0,6. A két pont közötti távolág: t = t t, t = 0,3. g g = = t t, behelyetteítve: =,35. A élybe ugró eber 0,3 alatt ér az egyik pontból a áikba, aelyek közötti távolág, Egy zeélyfelvonó egyenleteen ebeéggel ozog lefelé. A felvonó ellett kavicot ejtünk el. Mikor é hol találkozik a kavic a felvonóval? Mekkora a találkozákor a kavic ebeége? Rajzoljuk fel a felvonó é a kavic út-idő é ebeég-idő grafikonját! Megoldá: v = t =? =? v k =? A felvonó egyenlete ozgáal ozog, íg az elejtett kavic zabadeéel. A egtett útjaik egyenlők. g v t = t v A t = -ből t =,4. A egtett út = v t =,4 = 8,8. g

23 A kavic ebeége v k = g t = 0,4 = 4.. ábra: A zeélyfelvonó egyenlete ozgát végez, íg a kavic zabadeét. 0. ábra: Hogyan változik a ozgá folyaán a zeélyfelvonó é a kavic ebeége? A kavic a felvonóval,4 úlva találkozik, ez idő alatt indkét tet 8,8 -t tett eg. Találkozákor a kavic ebeége Egy tet h = 80 agaról eik. Ozuk fel az utat kettő olyan rézre, aelyet a tet egyenlő időközök alatt tez eg! Megoldá: h = 80 A h agaágból az eé ideje: t = 4. Mindkét útzakazt alatt tezi eg, a egtett utak: h = 0, h = 60. A 80 -e út elő 0 -ét é a további 60 -t egyaránt alatt tette eg a zabadon eő tet. 6. Egy helyben lebegő léghajóból kidobunk egy tetet a föld felé irányuló v 0 = 0 kezdőebeéggel. a) Mekkora lez a tet ebeége 8 úlva? b) Mekkora utat tez eg a tet 8 alatt? c) Rajzold fel az út-, ebeég- é gyorulá-idő grafikonokat! Megoldá: v 0 = 0, t = 8. a) A tet pillanatnyi ebeége: v = v 0 + g t, behelyetteítve: v = 90. A tet ebeége 8 úlva 90. b) A egtett út a h = v 0 t + g t alapján záítható.

24 h = = 400. A kidobott tet 400 utat tez eg. c) A léghajóból kidobott tet ozgáának grafikonjai: 4. ábra: Az egyenleteen gyoruló ozgát végző tet egtett út - idő grafikonja parabola.. ábra: A ebeég-idő grafikon alapján i kizáítható a egtett út nagyága? 3. ábra: A gyorulá- idő koordinátarendzerben a grafikon alatti terület a ebeégváltozá előjele nagyágával egyenlő. 7. A földről függőlegeen fellőtt tet ebeége v 0 = 0. a) Mekkora a tet ebeége,, 4 úlva? b) Mekkora agaágban van ezekben az időpontokban a tet? Megoldá: v 0 = 0 a) v =?, v =?, v 3 =? b) h =?, h =?, h 3 =? a) A tet függőlege hajítát végez függőlegeen felfelé. v = v 0 - g t = 0-0 v = v 0 - g t = 0-0 v 3 = v 0 - g t 3 = 0-0 = 0, = 0, 4 = - 0. h = v 0 t - h = v 0 t - h 3 = v 0 t - g t g t g t = 0 - ( ) = 0 - ( ) = ( ) = 5. = 0. = 0. 3

25 A földről függőlege hajítát végző tet az elhajítá után úlva 5 -e agaágban 0 ebeéggel halad. Kettő áodperc úlva 0 agaágban egáll (0 a ebeége), vagyi ez a pálya legagaabb pontja. A haradik eetben 4 alatt vizatért a kiindulái helyzetébe 0 ebeéggel (a ebeég iránya lez ellentéte az elhajítá ebeégével). 8. Mekkora vízzinte irányú ebeéggel kell egy 45 aga toronyház tetejéről eldobnunk egy kavicot ahhoz, hogy a kavic a toronyháztól 60 -re érjen földet? Megoldá: h = 45, = 60 v 0 =? A kavic a ozgáa folyaán vízzinte hajítát végez: függőlegeen zabadon eik, íg vízzinteen egyene vonalú egyenlete ozgát végez. A zabadeéének ideje: h t = = 3. g Ezen idő alatt a kavic vízzinteen egyene vonalú egyenlete ozgát végez, így a kezdőebeége: v 0 = t = 60 3 = 0. A kavicot vízzinteen 0 ebeéget kell elhajítani. 4

26 7. lecke Newton I. törvénye 6. Mi a agyarázata az alábbi jelenégeknek? a) A háziazonyok az ablakon át ki zokták rázni a portörlő rongyot. Miért hullanak ki a rongyból a porrézeckék? Megoldá: A rázá következtében a tehetetlenégüknél fogva hullanak ki a rézeckék a törlőrongyból. b) Miért löttyen ki a leve a tányérunkból, ha hirtelen egozdítjuk a tányért? Megoldá: A leve tehetetlenégénél fogva helyben arad, a tényár kizalad alóla. c) A eglazult kalapácnyelet zeretnénk a kalapác fejébe beleerőíteni. Melyik erőítéi ód a jobb? Megoldá: A kalapác fejének nagyobb a töege, int a nyelének. Ezért a kalapác nyelét kell a talajhoz ütnünk. A kalapác feje jobban rázorul a nyélre, intha fordítva tennénk. 5. ábra: Melyik eetben zorul rá jobban a nyélre a kalapác feje? 7. Inerciarendzernek tekinthető-e a következő tetekhez rögzített vonatkoztatái rendzer: a) b) c) az úttet ellett álló zeélygépkoci; egyene vonalú, egyenlete ozgát végző kerékpáro; kanyarodó autóbuz; d) fékező vonat? Megoldá: a) A zeélygépkoci áll, inerciarendzernek tekinthető. b) A kerékpáro i inerciarendzernek tekinthető. c) Ne inerciarendzer. d) Ne inerciarendzer. 5

27 8. Egy űrhajókabinból a Földre történő vizaérkezée közben vízzinte v ebeéggel kilőnek az űrhajóból egy ki coagot. Milyen ozgát végez a coag a zabadeé alatt lévő kabinból figyelve? Megoldá: A zabadeét végző kabinhoz képet a coag vízzinte irányú egyene vonalú egyenlete ozgát végez (külő körülények zavaró hatáától eltekintünk). 9. Ha hirtelen ozdulattal kirántjuk a vízzel teli pohár alól a papírlapot, a pohár alig ozdul el, de a papírlapot ki tudjuk húzni. Ha laan, óvatoan végezzük el a kíérletet, akkor ne ikerül kihúzni a lapot. Mi az oka? Megoldá: A pohár a tehetetlenége iatt az elő eetben ozdulatlan arad a pohár. 6. ábra: Miért ne zakad el a vékony papírlap? 0. Szeélygépkociban egy fonál végére egy ki vagolyót rögzítünk. Mi történik a vagolyóval, ha az autó elindul vagy fékez? Merre ozdul el a vagolyó, aikor a gépkoci elindul? Megoldá: Az autó elindulákor a vagolyó tehetetlenégénél fogva ozgáiránnyal ellentéteen ozdul el, íg fékezékor az eredeti ozgáirányba lendül ki. 7. ábra: Gépkociban fonálon függő vagolyó 6

28 8 lecke Töeg, űrűég Feladatok:. Nézzünk utána az interneten, hogy elyik a zárazföldön, illetve a vízben élő legnagyobb töegű állat? Mekkora a töegük? Megoldá: Szárazföldön: afrikai elefánt kb. 5 tonna, vízen: kékbálna 30 tonna. kg. A higany űrűége ρ Hg = a) Mekkora a töege d 3 higanynak? b) Mekkora a térfogata kg higanynak? Megoldá: V = d 3 = 0-3 3, kg ρ Hg = =? V =? a) Az d 3 higany töege: kg = ρ V = = 3,546 kg b) Az kg higany térfogata: kg V = = = 7, (=73,8 c 3 ). ρ kg Az d 3 higany töege 3546 kg, íg az kg térfogata 7, Egy 5 tonná jéghegy térfogata Mekkora a jéghegy űrűége? Megoldá: = 5 t =,5 0 5 kg, V = 50 3 ρ =? A jéghegy űrűége: 5,5 0 kg ρ = = V 3 50 kg = kg A jéghegy űrűégű. 7

29 4. Mekkora annak a hordónak a térfogata, aelybe 80 kg töegű gázolajat kg tudtunk tölteni, ha az gázolaj űrűége 840 3? Megoldá: kg ρ = = 80 kg, V =? A hordó térfogata: 80kg V= = = 0,4 3. ρ kg A gázolajat 0,4 3 (=4 liter) térfogatú hordóba tudjuk beletölteni. 5. Egy üzeanyagtöltő álloáon a föld alá helyezett henger alakú vatartály hoza,5, belő átérője,9. A tartályt 90%-áig egtöltve hányzor kg lehet belőle 50 liter benzint tankolni? (ρ benzin = ) Megoldá: kg h =,5, r =,45, ρ benzin = 740 3, Va = 50 l = 0,05 3. A benzintartály térfogata: V = r π = (,45 ) π,5 = 8,56 3. Ennek 90%-a: V = 74,3 3. V A egtankolható autók záa: n = ' 3 74,3 = 3 = 486 db. V a 0,05 6. A Négyjegyű Függvénytáblázat c. könyv agaága 3,5 c, zéleége6,5 c é vatagága c, a töege pedig 60 g. Egy ugyanekkora aluíniu téglatet töege, kg. Mekkora az egye tetek űrűége külön-külön? Megoldá: a = 3,5 c = 0,35, b = 6,5 c = 0,65, c = c = 0,0, = 60 g = 0,6 kg, =, kg. ρ =?, ρ =? A Négyjegyű Függvénytáblázat térfogata é űrűége: 8

30 V = a b c = 0,35 0,65 0,0 = 7, ,6kg kg ρ = = 786, ,755 0 Az aluíniu téglatet térfogata é űrűége: V = V = 7, ,kg kg ρ = = 707, ,755 0 kg A Négyjegyű Függvénytáblázat űrűége 786,6 3, az aluíniu űrűége kg 707,9 3. 9

31 9. lecke Lendület Feladatok:. Lehet-e egyenlő egy futball- é egy koárlabda lendülete? Miért? Mi a feltétele ennek? Megoldá: Lehet, ekkor a két labdára a töeg é ebeég zorzatának egyenlőnek kell lennie ( v = v ).. Mekkora ebeéggel halad az a zeélygépkoci, aelynek a töege 000 kg é Megoldá: =000kg I=5000 kg lendülete 5000 kg? v=? A lendületre vonatkozó özefüggéből: v= I kg = = kg A zeélygépkoci ebeége Egy eredetileg nyugvó 300 kg töegű cónakból,5 ebeéggel vízbe ugrik egy 60 kg töegű eber. Mekkora é ilyen irányú lez ezután a cónak Megoldá: M = 300 kg M = 60 kg v =,5 ebeége? 30

32 v =? A cónak é az eber öze lendülete kiugrá előtt nulla. A cónak az eber ebeégével ellentéte irányban indul el. A cónak ebeégének nagyágát a lendület-egaradá törvényéből záíthatjuk ki. 0=M v - v, 60kg Ebből a cónak ebeége v = v =,5 = 0,5. M 300kg A cónak ebeégének a nagyága 0,5 lez, iránya a vízbe ugró eber ebeégének irányával lez ellentéte. 4. Egy álló 55 kg töegű görkorcolyázó gyerekhez hátulról közeledik egy 45 kg töegű, 4 ebeéggel haladó áik görkorcolyázó, aki találkozákor hátulról Megoldá: =55kg =45kg v =4 átkarolja az állót. Mekkora közö ebeéggel haladnak tovább? u=? A két görkorcolyázó találkozáakor rugalatlan ütközé játzódik le. A lendületegaradá törvényét felírva: v + v =( + ) u Mivel v =0, ezért Behelyetteítve: + u = v 45 kg u = 4 55 kg + 45 kg =,8 A görkorcolyázók,8 közö ebeéggel haladnak tovább. 3

33 5. Egy görkorcolyán álló tanulónak zeből 3 ebeégű, 6 kg-o edicinlabdát dobunk. Mekkora ebeéggel fog az 50 kg töegű görkorcolyázó haladni, iután elkapta a labdát? Megoldá: v = 3, M = 50 kg, = 6 kg u =? A edicinlabda eredeti ozgáirányát vezük pozitívnak, ehhez vizonyítjuk a ebeégek előjelét. A rugalatlan ütközé játzódik le, így a lendületegaradá törvénye: M v + v = (M+) u. Az u értéke: u= 0,3. A görkorcolyázó 0,3 ebeéggel halad a edicinlabdával együtt. 6. Egy 0,kg töegű játékautó, aelynek ebeége 0,4, utolér egy vele egy irányban haladó, 0,5kg töegű é 0, ebeégű kocit. Ütközé után az elöl haladó koci ebeége 0,4 lez. Mekkora hátó játékautó ebeége? Megoldá: =0,kg, =0,5kg, v =0,4 v =0, u = 0,4 u =? 8. ábra: Hogyan vezük figyelebe a lendületek irányát, azaz vektor jellegét? Az töegű tet ozgáának irányát vegyük pozitív iránynak. Az ütközé tökéleteen rugalaan játzódik le. 3

34 A lendület-egaradá törvényét felírva: Behelyetteítve: v + v = u + u 0, kg 0,4 + 0,5 kg 0, = 0, kg μ + 0,5kg 0,4 aelyből u =0,5. Az töegű játékautó az eredeti ozgáirányával ellentéteen u =0,5 ebeéggel halad. 7. Egy házbontához 50 kg-o faltörő ingát haználnak. Az ingára függeztett vagolyó előttünk jobbról balra haladva,5 ebeéggel halad át a ozgáa legélyebb pontján. Mennyi lez lendületének egváltozáa, íg balról jövet jobbra halad át a legélyebb pontján? Megoldá: M=50kg v =,5 I=? 9. ábra: A lendület vizafelé jövet előjelet vált. A lendületváltozá a ebeég irányának egváltozáából következik. ΔI r = v ( v) = v. r r Így ΔI = Δv = 50kg 5 = 750kg. A faltörő inga lendületváltozáa Δ I r =750 kg. 33

35 0. lecke Newton II. törvénye Feladatok:. Mekkora erő gyorítja a 50kg töegű otorkerékpárt, ha gyoruláa,5? Megoldá: =50kg a=,5 F=? Newton II. törvénye alapján: F= a=50kg,5 =65N. A otorkerékpárt 65 N nagyágú erő gyorítja.. Egy teherautó N erő hatáára 0,6 töege? Megoldá: F= 4500 N a=0,6 =? Newton II. törvényéből kifejezve: F 4500N = = = 7500kg. a 0,6 A teherautó töege kg. gyoruláal ozgott. Mekkora a 3. Mekkora erő hat az 500 kg töegű pótkocira, ha ebeégét 8 áodperc alatt zéruról 0 -ra gyorítja? Mekkora lendületre tez zert a pótkoci a gyorítá folyaán? Megoldá: t = 8, = 500 kg, v = 0 F =? 34

36 I =? a) A gépkocira ható erő nagyága: Δ I Δ F = = = 65 N. Δt Δtv b) Lendület: I = v = 5000 kg. A pótkocira 65 N nagyágú erő hat, iközben zert. kg nagyágú lendületre tez 4. Mekkora állandó erőt kell az 50 kg töegű kikocira kifejteni, hogy a koci az indulától záított 5 alatt,5 utat tegyen eg? Megoldá: = 50 kg, t = 5, =,5 F =? a Száítuk ki a kikoci gyoruláát az = t özefüggéből! a = =. t A kikocira ható gyorító erő nagyága: F = a = 50 kg = 50 N. A kikocira 50 N állandó erő hat a,5 -e úton. k 5. Mennyi idő alatt gyorul fel az 00 kg töegű gépkoci 54 h ebeégről Megoldá: k 7 ebeégre, ha 3000N állandó nagyágú erő gyorítja? h =00kg F=3000N k v =54 = 5 h k v =7 = 0 h =? A gyorulá az F= a alapján: 35

37 A gyorulá ideje az a= Δv -ből: Δ t F 3000N a= = =,5. 00kg 0 5 Δv t= = =. a,5 A egtett utat kétféleképpen záolhatjuk ki. I. A grafikon alatti terület adja a egtett utat: v + v = t, = = 35. a II. Az = v0 t + t képlettel záolunk. =5,5 + 4 = ábra: A ebeég-idő koordinátarendzerben a grafikon alatti terület a egtett úttal egyenlő. A gépkoci alatt gyorul fel, ezalatt 35 utat tez eg. 6. A grafikon egy 800 kg töegű zeélygépkoci ozgááról kézült. A grafikon alapján határozzuk eg, hogy ekkora volt a zeélygépkoci gyoruláa! Egy irányban haladt-e, vagy enet közben egfordult a gépkoci? Megoldá: = 800kg a =? Jelöljük rendre a, a é a 3 -al az egye zakazok gyoruláát. F 000N a = = =,5, 800kg a =0, ert F = 0 N. F3 600N a 3 = = = 0,75, 800kg tehát a zeélygépkoci lault a 3. zakazban. 3. ábra: A ozgá folyaán egy irányban haladt vagy egfordult a gépkoci? 36

Kiadandó feladatok, Fizika 1.

Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kinematika 1. Egy követ h = 125m magasról kezdősebesség nélkül leejtünk. Ezután 1 másodperccel utána dobunk egy másik követ függőlegesen lefelé irányuló v o kezdősebességgel.

Részletesebben

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg?

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg? Fizika! középszint ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze

Részletesebben

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 1. oldal alrendzerével 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet a tranzeurópai

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 522. SZÁM 2001. JÚNIUS

GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 522. SZÁM 2001. JÚNIUS GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 522. SZÁM 2001. JÚNIUS FEKETE ISTVÁN 1900 1970 Távoli tájakra egyelõre még cak álmaidban utazhatz, de a vakációd úgy i gyönyörû lez, ha FEKETE ISTVÁN könyveibõl tanulod

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA Általános Gépészeti Tanszék Dr. Iró Béla Dr. Zsenák Ferenc ÁLTALÁNOS GÉPTAN KÉZIRAT GYŐR, 000 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 1. A mechanikai munka és átvitele...4 1.1 Egyenes vonalú

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 25. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Készüljünk a kompetenciamérésre Gyakorló feladatok

Készüljünk a kompetenciamérésre Gyakorló feladatok Készüljünk a kompetenciamérésre Gyakorló feladatok 1. feladat Egy vitorlásklub olyan jelvényt készített a tagjai számára, amelyen két vitorlás hajó látható. A grafikus a második vitorlást eltolással hozta

Részletesebben

Elemi feladatok. 1. Gépkocsi sebessége 5 s alatt 15 m/s-ról egyenletesen 25 m/s-ra növekszik. Mennyi a gyorsulása? 25 m/ s 15 m/ 2

Elemi feladatok. 1. Gépkocsi sebessége 5 s alatt 15 m/s-ról egyenletesen 25 m/s-ra növekszik. Mennyi a gyorsulása? 25 m/ s 15 m/ 2 Elemi feladatok 1. Gépkocsi sebessége 5 s alatt 15 m/s-ról egyenletesen 25 m/s-ra növekszik. Mennyi a gyorsulása? v v0 25 m/ s 15 m/ s m Megoldás: a = = = 2. 2 t 5s s 2. Egy autó 1,2 m/s 2 gyorsulással

Részletesebben

Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL

Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL Tartalomjegyzék Bevezetés 9 Előszó..................................... 9 Hogyan használjuk ezt a könyvet?..................... 11 Jelölések....................................

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

ÁLTALÁNOS GÉPTAN példatár

ÁLTALÁNOS GÉPTAN példatár . Teljesítmény terhelés hatásfok, vontatás vízszintes és lejtős pályán Egy (felső gépházas) felvonó járószékének tömege 600 kg, teherbírása 4000 N. Az alkalmazott ellensúly a járószék súlyán kívül a maximális

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 12. évfolyam Juhász Zoltán TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A laboratórium

Részletesebben

Matematika 5. Gondolkodni jó! feladatainak megoldása

Matematika 5. Gondolkodni jó! feladatainak megoldása Dr. Czeglédy István fôiskolai tanár Dr. Czeglédy Istvánné vezetôtanár Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Zankó Istvánné tanár Matematika 5. Gondolkodni jó! feladatainak megoldása általános iskola 5. osztály

Részletesebben

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam 33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása A feladatok helyes megoldása maximálisan 10 pontot ér. A javító tanár belátása szerint a 10 pont az itt megadottól

Részletesebben

I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai

I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai 2. modul: MŰVELETEK A RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN 9 I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai Természetes számok 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7, 8; 9; 10; 11; 12... Módszertani megjegyzés: Ráhangolódás, csoportalakítás

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén 1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén összesen 30 darab piros színű, 40 darab zöld színű és 40 darab kék színű zokni található, azonban

Részletesebben

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat. 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2010 FELADATGYŐJTEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Jedlik-verseny

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat. 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2010 FELADATGYŐJTEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Jedlik-verseny Mérünk és számolunk 21 FELADATGYŐJTEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3 6. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Jedlik-verseny I. forduló 3 4. o.: 1 5. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat Szerkesztette: Jármezei Tamás Lektorálta: Dr.

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

Mozgással kapcsolatos feladatok

Mozgással kapcsolatos feladatok Mozgással kapcsolatos feladatok Olyan feladatok, amelyekben az út, id és a sebesség szerepel. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetén jelölje s= a megtett utat, v= a sebességet, t= az id t. Ekkor érvényesek

Részletesebben

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 4. modul Körrel kapcsolatos fogalmak Készítette: Lénárt István és Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 4. modul: Körrel kapcsolatos fogalmak Tanári útmutató A modul célja Időkeret

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

és az R 2 ellenállások nagyságát! Mekkora erősségű áram folyik át az egyes ellenállásokon, ha rajtuk 12 V nagyságú feszültség esik?

és az R 2 ellenállások nagyságát! Mekkora erősségű áram folyik át az egyes ellenállásokon, ha rajtuk 12 V nagyságú feszültség esik? 145. Egymás után kapcsolunk három, azonos anyagú vezetődarabot, amelyeken áram halad keresztül. z első darab l hosszúságú és r sugarú, a második darab 2 l hoszszúságú és 2 r sugarú, a harmadik darab 3

Részletesebben

A geometriák felépítése (olvasmány)

A geometriák felépítése (olvasmány) 7. modul: HÁROMSZÖGEK 13 A geometriák felépítése (olvasmány) Az általános iskolában megismertük a háromszöget, a négyzetet, a párhuzamosságot és hasonló geometriai fogalmakat, és tulajdonságokat is megfogalmaztunk

Részletesebben

TANÍTÁSA A FIZIKA MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT. Népességnövekedés fizikus szemmel (Dr. Nánai László)

TANÍTÁSA A FIZIKA MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT. Népességnövekedés fizikus szemmel (Dr. Nánai László) A FIZIKA TANÍTÁSA MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT Népességnövekedés fizikus szemmel (Dr. Nánai László) Kutatás alapú tanulás számítógéppel segített mérések alkalmazásával (Dr. Gingl Zoltán Kopasz Katalin Tóth Károly)

Részletesebben

18 referencia megtérülési idővel

18 referencia megtérülési idővel MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energiatakaréko megoldáok hűtéi/fűtéi rendzerek felújítáához 18 referencia megtérüléi idővel A füzetben zereplő való beruházáokon, való költégeken alapuló eettanulmányok megmutatják,

Részletesebben