I. forduló. FELA7. o.: feladat 8. o.: feladat o.: feladat. Fizikaiskola 2011

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. forduló. FELA7. o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat. Fizikaiskola 2011"

Átírás

1 Fizikaikola 2011 FELADATGYŰJTEMÉNY a ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Jedlik Ányo Orzágo Fizikavereny I. forduló FELA7. o.: feladat 8. o.: feladat o.: feladat Szerkeztette: feladat: Járezei Taá (fizika zakértő) Dr. Mándy Tiaér (Nyíregyázi Főikola) Ábrá Lázló (Vároajori Gináziu, Budapet) feladat: Tófalui Péter (Dóczy Reforátu Gin., Debrecen). Lektorálta: Tófalui Péter (1 83. faladat) Crizt Gyula (fizika zaktanácadó), ( feladat.) : (42) Fax: (42)

2 Egyégnyi térfogatú anyag töege térfogat anyag neve töeg 1 c 3 alkool 0,8 g 1 c 3 aluíniu 2,7 g 1 c 3 arany 19,3 g 1 c 3 bauxit 4 g 1 c 3 benzin 0,7 g 1 c 3 ceent 1,4 g 1 c 3 fenyőfa 0,5 g 1 c 3 föld 2 g 1 c 3 gránit 2,4 g 1 c 3 gyéánt 3,5 g 1 c 3 igany 13,6 g 1 3 levegő 1290 g 1 c 3 árvány 2,8 g 1 c 3 olaj 0,9 g 1 c 3 ólo 11,3 g 1 c 3 ón 7,3 g 1 c 3 petróleu 0,8 g 1 c 3 réz 8,9 g 1 c 3 zén 2,3 g 1 c 3 tégla 1,5 g 1 c 3 tölgyfa 0,8 g 1 c 3 üveg 2,5 g 1 c 3 va 7,8 g 1 c 3 víz 1 g 100. Az ábrán látató elrendezében a 30º-o ajlázögű lejtőn lévő aáb töege M = 2 kg, közte é az aztal között a tapadái é a cúzái úrlódái együttató µ = 0,6. A kiéretű, elanyagolató töegű cigán átdobott fonálon függő neezék töege akkora, ogy a nyugalo éppen fennarad. Mekkora unkavégzéel tudjuk a lejtőn fekvő aábot lejtőirányban felfelé utató erővel = 0,5 úton úzva a rendzert 2 ebeégre felgyorítani? 9,8 J α M 2 63

3 99. Egy 0,2 kg töegű kikoci rugalaan ütközik egy ieretlen töegű álló kikocinak. Sebeégének iránya egfordul é nagyága felére cökken. Mekkora volt a áik kikoci töege? (0,6kg) Feladatok a 7. oztályook rézére (1 50. feladat) Feladatok a 8. oztályook rézére ( feladat) Feladatok a oztályook rézére ( feladat) 1. Egy négyzete (négyzet alapú) ozlop oldaléle 6 c-rel nagyobb, int az alapéle. Éleinek együtte oza 84 c. a) Mekkorák ennek az ozlopnak az élei? b) Mennyi a töege, a tölgyfából van? a) 4a + 4a + 4a = 84 12a = 60 a = 5 Az alapél a = 5 c, az oldalél 5 c + 6 c = 11 c. b) térfogat V = t a = 5 c 5 c 11 c = 275 c 3 töeg = 0,8 275 c 3 = 220 g a a Az orzágúton előttünk alad egy kerékpáro 10 ebeéggel. A i ebeégünk 40. Hány k-rel van előttünk, a 8 perc alatt érjük utol? k k 60 perc alatt érjük utol, a 30 k a távolág közöttünk. 6 perc alatt érjük utol, a 3 k a távolág közöttünk. 2 perc alatt érjük utol, a 1 k a távolág közöttünk. 8 perc alatt érjük utol, a 4 k a távolág közöttünk. 62 3

4 3. Laci 6 perc alatt ért a lakáuktól az ikolába. Átlagoan ennyi utat tett eg percenként? 200 laká ikola Az l = 1 ozú függőlege elyzetben lógó M töegű ookzákba vízzinteen belelövünk egy töegű lövedéket, aely belefúródik a zákba, é a zák a függőlegeez képet 30 o zögben kilendül. Határozzuk eg a lövedék ebeégét az ábrák alapján! Laká ikola távolág = ( ) : 10 8 = perc alatt 240 -t tett eg. 1 perc alatt 240 : 6 = 40 -t tett eg. 200 ozegyég 1 ozegyég M l v 0 4. Tölgyfából kézült téglatet éleinek ozúága 15 c, 3 d é 7 d. Vízben úztatjuk. Négyötöd réze erül a vízbe. Mennyi a tet által kizorított víz töege? (165,9) M A térfogat 1,5 d 3 d 7 d = 31,5 d 3 A kizorított víz térfogata 31,5 d 3 0,8 = 25,2 d 3 A kizorított víz töege 25,2 kg. 4 61

5 97. Egy elanyagolató töegű é éretű rögzített tengelyű kiciny cigán egy l = 2 ozúágú ajlékony kötelet vetünk át. Kezdetben ki eltéréel fele-fele lóg le a kötélnek a ciga két oldalán. A kötél egyre gyorulva lezalad a cigáról. Mekkora lez a kötél ebeége egytized kötéloznyi út egtétele után? (Tételezzük fel, ogy az egyre gyorabban ozgó kötél ilyen rövid gyorulái útozon ég ne válik el a cigától.) 5. Az aztalon fekvő léc töege 2 kg. Mennyi a töege ebből a fajta lécből egy 2 ozú darabnak? 44d 46d 48d 1 oztáköz (48 d 46 d) : 4 = 2 d : 4 = 5 c A léc oza 8 oztáköz 40 c = 4 d-e léc töege 2 kg 5 c 8 = 40 c 2 = 20 d-e léc töege 2 kg 5 = 10 kg. 6. Zoli elindult az ikolába. Aikor egtette az ikoláig tartó út felét é ég 200 étert, találkozott Petivel, az oztálytárával, együtt folytatták az utat. Aikor együtt egtették a átralévő út felét é ég 100 étert, odaértek az ikola elé. Milyen eze van az ikola Zoliék lakáától? Az út áodik fele a rajz egítégével: Az egéz út: = =

6 7. Mennyi a töege 1 db zilvának? g Egy 50 %-o atáfokú zivattyúval áodpercenként 10 liter vizet eelünk a felzínre 5 élyről. A víz kiöléi ebeége 6. Mekkora a zivattyú teljeíténye? (1360W) db zilva töege 500 g : 10 4 = 200 g. 1 db zilva töege200 g : 8 = 25 g. 8. Egy felnőtt eber kb. a rajz zerinti vizet fogyaztja naponta italként é ételként. Hány dl egy eber 10 napi vízzükéglete? 1l italként 1l 96. Az ábrán látató 400 g töegű tet v 0 = 25 ebeéggel ütközik ia vízzinte talajon a kezdetben deforálatlan rugóval, é 10 c-e laulá után ebeége 15 lez. Mekkora erőt fejt ki rá a rugó ebben a pillanatban? v ételként 1600 N Italként: 10 dl : = 23 dl Ételként: 12 dl 1 nap alatt özeen: 23 dl + 12 dl = 35 dl. 10 nap alatt özeen: 35 dl 10 = 350 dl = 35 liter. 6 59

7 kg 93. Kezdetben 0,6 lendületű játékvonat vízzinte aztalon egyenleteen lauló ozgáal körpályán ozog. Félkörnyi ozúágú úton a lendületvektor egváltozáának nagyága kg 0,8. A körpálya ozának ányadrézét tezi ég eg, ielőtt egáll? 9. Írd fel az ábrán látató AD zakaz nagyágát, a ierjük a következő zakazok ozát: AC = 80, BC = 25, BD = 90! A B C D D = BD BC = = 65 AD = AC + CD = = 145. arincad rézét A debreceni Varázkuckó belagaága 3,4 éter. Benne két 160 c aga dóczy diák labdát fejel egyának. Legfeljebb ány áodperc alatt jutott el a labda az egyik diák fejétől a áikig, a az ne ütközött a tere ennyezetének? (A tere elegendően ozú.) < 1, Egyene úton alad két otorkerékpáro azono irányban. Az elő 10 étert tez eg áodpercenként, az őt követő pedig 15 étert. A kezdeti időpontban 60 -re vannak egyától. Mennyi idő úlva találkoznak? Máodpercenként = 5 -rel közelednek egyáoz. Így a kezdeti 60 -e távolág annyi áodperc alatt cökken nullára, aányzor a 60 -ben egvan az p úlva találkoznak. 58 7

8 11. A gazda 16 egyát követő fa törzét kezelte le a) Mennyi az az út, aelyet eg kellett tennie az előtől a 16. fáig? b) Mennyi utat tett eg a fák közötti étája közben áodpercenként, a egy fa kezelée 4 percig tartott, az egéz unkával 66 perc alatt végzett? a) Két fa közötti távolág 30 : 5 = 6. Az egéz út 6 15 = 90. b) A éta ideje: 66 perc 4 perc 16 = 2 perc 120 p alatt 90 -t 12 p alatt 9 -t 4 p alatt 3 -t 1 p alatt 300 c : 4 = 75 c. 91. A vidáparkban a ullávaút egy ulláa 50 ugarú körnek tekintető. Mekkora ebeéggel kellene aladnia a zerelvénynek aoz, ogy a ullá legaló pontjában az utaok úlya a kétzereére növekedjen? 22,36 / 92. Nyugaloból induló járű egyenleteen gyorulva ozog, a 3. áodpercben 10 utat tez eg. Mekkora utat fog egtenni a 7. áodpercben? 12. A rajzról leolvaató, ogy 5 perc alatt ennyi víz folyt az edénybe. Ezután ég eddig kell nyitva agynunk a capot, ogy egteljen az edény? 50 l 26 5 perc alatt 50 liter : 10 6 = 30 liter Az edény űrtartala 5 liter 18 = 90 liter 1 perc alatt 30 l : 5 = 6 l Még 90 l 30 l = 60 liter fér bele 6 liter 1 perc alatt 60 liter 10 perc alatt folyik bele

9 90. Milyen anyagból kézült az ábrán látató töör golyó, elynek lendülete elgurítákor 2,61, a aladó ozgából zár- kg azó ozgái energiája pedig 13,05 J? 4 c 13. A rajzon ábrázolt adzagból 14 db 3 d-e é 5 db 70 c-e darabot vágtunk le. Hány c ozú darab aradt? 50d A adzag oza 100d (100 d 50 d) : = 103 d va Levágtak Maradt 3 d d 5 = 42 d + 35 d = 77 d-t. 103 d 77 d = 26 d = 260 c. 14. Anci 8 c-rel alaconyabb Marikánál, Ferike 5 c-rel agaabb, int Marika. Hány c aga Anci? 100c F E R I 0 Feri Marika Anci 100 c : = 132 c 132 c 5 c = 127 c 127 c 8 c = 119 c. 56 9

10 15. Péter é Pál a rajzon jelölt ozúágú járdát javítja. Pál 520 c ozú zakazt javított eg. Milyen ozú zakazt kell ég egjavítani? A javítandó járda oza 50 : = 35 Pál 520 c Péter 50 : 10 3 = 15 Még javítandó 350 d 52 d 150 d = 148 d = 14, Egy Audi A4-e gépkoci töege 1400 kg, elyet otorja 100 kw (136 LE) azno teljeíténnyel 5 -ig gyorít. Mekkora ebeégre gyorul, a a gyorítá kezdetén 36 ebeéggel aladt? 18,71/ k 16. Hány darab a) 1 c oldalú b) 2 c c) 3 c oldalú négyzetet tudz kivágni egy 25 c ozú é 10 c zéle papírlapból? a) = 250 b) 12 5 = 60 c) 8 3 =

11 88. Mekkora ebeéggel kell egy követ vízzinteen elajítani, ogy 3 úlva egározorozódjon a ozgái energiája? 21,21 / 17. Daninak nagyon tetzik a úlylöké. Egyik alkaloal kizáította négy dobáának átlagát, ez 405 c volt. Mennyi volt a negyedik dobáa? 1 oztáköz 4,5 4 = 0,5 = 50 c = : 100 = 5 = 0,5 c 1. dobá: = 400 c + 60 = 406 c 2. dobá 400 c 5 10 = 395 c 3. dobá: 400 c = 400 c + 23 c = 423 c (406 c c + 4. dobá) : 4 = 405 c 4. dobá = 405 c c 395 c 423 c) 4. dobá = 16c 1226 c = 396 c. 18. Feri egy leezből kivágott egy négyzetet, elynek töege 54 g volt. Zuza ugyanolyan leezből egy olyan téglalap alakú idoot vágott ki, aelynek a oza 1 c-rel volt nagyobb Feri négyzeténél, de zéleége 1 c-rel keveebb volt, int a Feri négyzetének az oldala. Hány gra töegű volt Zuza téglalapja, a zéleége 5 c volt? 1. dobá 3. dobá 5 c 4,5 6 c 7 c Négyzet: 36 c 2 területű Téglalap: 35 c 2 töege 54 g töege 1,5 g 35 = 52,5 g. 1 c 2 területű leez töege 54 g : 36 = 1,5 g 54 11

12 19. Egy 4 d 3 térfogatú töör üvegtárgy töege 9600 g. Mennyi a érlegen függő üvegdarab térfogata? g Egy fél ázá ceente zák vízzinte, úrlódáente talajon ever. Egy unká elkezdi úzni a vízzinteel α = 40 -o zöget bezáró F = 400 N nagyágú erővel. Mekkora é ilyen irányú a tet gyoruláa? F 4 d 3 üveg töege 4 = 9600 g α 1 d 3 üveg töege 1 = 9600 g : 4 = 2400 g = 240 dkg 500g 6,13 /2 vízzinte irányban Az üvegdarab töege ü = 500 g : = 360 g = 36 dkg. 240 dkg üveg térfogata 1000 c 3 24 dkg üveg térfogata 1000 c 3 : 10 = 100 c 3 36 dkg üveg térfogata 100 c 3 : = 150 c Zalán kerékpárral indult el azulról 7 órakor, ebeége k órakor ugyanonnan ugyanazon az úton egy teerautó i k elindult utána 50 ebeéggel. Mikor éri utol Zalánt? A teerautó elinduláakor a kerékpáro ár 20 k-t tett eg. A teerautó óránként 40 k-rel tez eg több utat. Teát a kezdeti 20 k-e távolágot fél óra alatt ledolgozza. 9 óra 30 perckor éri utol Zalánt

13 86. Egy kezdő ejtőernyő kétzere felületű ernyővel zeretne leugrani, ogy kiebb ebeéggel érjen le a földre. Hány zázalékkal lez kiebb így az érkezéi ebeége? 29,3%-kal 21. Egy négyzet alakú telekre a telek egyik arkában négyzet alapú ázat építenek. A telek oldala a áz oldalánál 28 -rel ozabb. A vatag vonallal jelölt keríté 136 ozú. Milyen ozú a áz egyik oldala? a + 28 = 136 2a = 80 a = 40 A áz egyik oldala = Egy konya burkolááoz 360 db kiéretű cepe zükége. A telepen azonban cak nagyéretű kapató. Hány darabot kell ebből váárolnunk, a 8 db ki cepével akkora területet leet lefedni, int 5 nagy cepével. 8 db ki cepe 5 db nagy cepe 360 db ki cepe 5 db (360 : 8) = 225 db nagy cepével egyenértékű

14 23. Milyen gyoran aladz az ikolába? Töltd ki a táblázatot 3 napi éré alapján! H K Sz Az indulá időpontja A egérkezé időpontja A közben eltelt idő A laká é az ikola távolága 1 perc alatt egtett út N 85. Egy D = 80 rugóállandójú, kezdetben 15 c ozú deforálatlan rugó egyik végét az ábra zerint egy függőlege pálcáoz rögzítjük, a áik végét pedig egy fél kg töegű golyóoz, aely a vízzinte íkon úrlódáenteen ozogat. Forgába ozzuk a rendzert úgy, ogy a D golyó egyenlete körozgát végezve áodpercenként járjon körbe. Mennyi un- v kát végeztünk? 24. A érlegen függő 6 db tojá 180 Ft-ba került. Mennyi az ára ebből a fajta tojából 1 kg töegűnek? dkg db tojá töege 80 dkg : 8 3 = 30 dkg. 30 dkg tojá ára 180 Ft 10 dkg tojá ára 180 Ft : 3 = 60 Ft 1 kg = 100 dkg tojá ára 60 Ft 10 = 600 Ft

15 84. Egy 10 kg töegű, 4 ozú, vízzinte elyzetű oogén töegelozláú gerenda bal oldali vége egy ékkel van alátáaztva, áik végét egy 200 N zakítózilárdágú függőlege elyzetű 2 kötél tartja. A gerenda bal oldali végétől állandó, gyoruláal, indvégig a fonál irányába ozogva kezd futni egy 20 kg tö- 3 2 egű gyerek. Mekkora a ebeége, aikor elzakad a kötél? (Vízzinte irányban a gerenda ne tud elozdulni.) 25. Egy láncdarab töege 6 kg, oza 18. Váároltunk belőle egy 4 kg-o darabot, elyet otton kettévágtunk úgy, ogy az egyik darab töege 3 kg-al nagyobb lett a áikénál. Milyen ozú a két darab külön-külön? 6 kg töegű lánc oza 18 4 kg töegű lánc oza 18 : 6 4 = 12 Az egyik darab (4 kg 3 kg) : 2 = 0,5 kg töegű. 0,5 kg töegű lánc oza 12 : 4 : 2 = 1,5. A áik darab 3,5 kg töegű, oza 1,5 7 = 10,5. 4, Egy gyalogo 1 óra alatt ért A faluból a B faluba. Változatlan ebeéggel tovább gyalogolva 15 perc alatt ért a C faluba. Milyen távol van A-tól a C falu? Jelöld be a záegyeneen a C falu elyét! A B 0 5k Az AB távolág 5 k : 5 6 = 6 k 1 óra alatt 6 k 15 perc alatt 6 k : 4 = 1,5 k-t tett eg. B-től a C falu 1,5 k-re van. Az A-tól a C falu 6 k + 1,5 k = 7,5 k-re van

16 27. A gyalogo egyenleteen aladva 1 perc alatt A-ból B-be, íg a kerékpáro ezalatt A-ból C-be jutott. Mennyire nőtt közöttük a távolág az indulától záítva 15 áodperc alatt? A B C Az AB távolág: Az AC távolág: 200 : = : = perc alatt a közöttük lévő távolág = 160 lett. 15 p alatt 160 : 4 = 40 volt. 83. Egy folyó entén lévő A é B váro között a ajó folyón lefelé aladva az utat 3 óra alatt tezi eg, a folyón felfelé aladva 5 óra alatt. Mennyi idő alatt jut el egyik vároból a áikba egy vízre elyezett tutaj? 28. A érőengerbe tettünk 20 db egyenlő nagyágú üveggolyót (bal oldali érőenger). Ezután beleöntöttünk 20 l vizet (jobb oldali érőenger; a víz zintjét a zaggatott vonal jelzi). Hány c 3 a térfogata egy ilyen üveggolyónak? 100 c c A víz é a golyók együtte térfogata 100 c 3 : = 60 c 3 A golyók térfogata 60 c 3 20 c 3 = 40 c db golyó térfogata 40 c 3 1 db golyó térfogata 40 c 3 : 20 = 2 c

17 82. Egy kerékpáro a vízzinte orzágúton 6 ebeéggel egyenleteen ozog. Adott pillanatban az orzágút lejteni kezd. A lejtőn a kerékpáro egyenleteen gyorul é 10 alatt a lejtő aljára ér. Sebeége ezalatt 8 ebeégét a lejtőn egtett útjának a felénél! -ra nőtt. Száítuk ki a kerékpáro 29. Felül nyitott négyzete aáb alakú dobozt kézítettek 1 c vatagágú fenyőlécekből. A aáb külő élei 10 c (alapél) é 16 c (agaág). a) Mennyi a doboz űrtartala? b) Hány gra a töege az üre doboznak? a = = = 0,2 = = 10 = 70 A feladat zövege zerint ' = ' = v 0 t + -2' + 2v 0 t + at 2 = 0 0,2t t 70 = 0 t = 5,35 v = v 0 + a t = 6 + 0,2 5,35 = 7,07 FELÜLNÉZET a) A külő térfogat: 10 c 10 c 16 c = 1600 c 3 A belő térfogat: 8 c 8 c 15 c = 960 c 3 b) A faanyag térfogata 1600 c c 3 = 640 c 3 1 c 3 fenyőfa töege 0,5 g. 640 c 3 fenyőfa töege 0,5 g 640 = 320 g. OLDALNÉZET 48 17

18 30. Aikor édeanya elindul a unkaelyéről a lakáuk felé perc perc 75 ebeéggel, ugyanakkor indul ottonról apa é Évi édeanya elé. Apa 65 ebeéggel alad. Évi kerékpárral 180 perc ebeéggel egy. Aikor Évi találkozik édeanyával, ugyanolyan ebeéggel vizaindul édeapjáoz, ajd őt elérve iét vizafordul, ez így egy addig, aíg indáran találkoznak. Mekkora utat tett eg Évike a találkozáukig? 80. Egy 3,5 c ugarú enger palátjára elegendő ozúágú fonalat tekerünk. A engert az aztalra tezük az ábrán látató ódon. A rátekert fonal végét 0,2 nagyágú állandó ebeéggel úzzuk, iközben a enger tizta gördülét végez. a) Mekkora ebeéggel alad a enger? b) Mekkora utat tett eg 4 alatt a enger? c) Milyen ozúágú fonal tekeredik le a engerről ez idő alatt? Apa é Évi Anya LAKÁS MUNKAHELY A Laká Munkaely távolág: = 700 Apa é anya percenként egteznek = 140 utat. 140 ebeéggel közelednek egyáoz. A találkozáukig eltelt idő t = = = 5 in Évi 5 percig egy 180 ebeéggel. Ezalatt egtez = v t = perc = 900 utat. 81. Teljeen ajlékony, egyenlete töegelozláú zinórt (vagy zalagot) úzzunk ki az aztalon az aztal zélére erőlegeen! Fokozatoan engedjük le az aztalról a zalag egy-egy rézét indaddig, aíg a zalag ne jön ozgába! Leérve az egéz zalag l, valaint a lelógó réz x ozát, atározzuk eg a µ úrlódái együttatót! Az aztalon fekvő réz a tet, a lelógó réznek a úlya a ozgató erő. A tet töege arányo a ozával. Felaználjuk, ogy aíg a tet é a lelógó réz ne jön ozgába, addig a gyoruláuk 0. A ozgáegyenletek felíráából adódik, ogy 18 47

19 79. Ádá é Zalán Erdőbényéről az Aranyo-völgybe indultak kerékpárral. Úgy tervezték, ogy 2 óra alatt 20 k-re távolodnak el Erdőbényétől. Aikor cél felé vezető útjuk rézét egtették, úgy döntöttek, ogy vizet veznek agukoz a forrából aely ellett ár elaladtak, így 2 k-t entek vizafelé a forráig, aol íg palackjaik egteltek elfogyaztották tízóraijukat. 12 percig időztek itt, ialatt azt i kizáolták, ogy a célig átralévő útjukat ilyen ebeéggel kellene egtenniük, ogy az eredeti k tervnek egfelelően a 10 átlagebeéget teljeíték. Száítáaik alapján úgy döntöttek, ogy erre ei reény, így a egzokott tepóban aladtak tovább. a) Rajzold eg a történé út-idő grafikonját! Ábrázold (zaggatott vonallal) az átlagebeéget ( k) i! b) Mekkora ebeéggel kellett volna aladniuk a forrától az eredeti terv teljeítééez? a) A grafikonon t() az elő zakaz az út rézéig tart. A áodik 0 2 zakaz negatív eredekégű, 0,2 óráig tart, ezalatt 2 k-t teznek eg. A forránál (3. zakaz) vízzinte zakaz jelzi a 0,2 óra (12 perc) teltét. Az utoló zakaz az elővel azono eredekégű. b) Hogy a terv zerint érjenek célba, az utoló zakazban 0,1 óra alatt 7 k-t kellett volna egtenniük, ai 70 ebeéget jelent darab 1 c élozúágú kockából inden kockát felaználva rakjunk öze egy nagy kockát! Mennyi az így kapott kocka felzíne? a 3 = 64 a 3 = 4 3 a = 4 a = 4 c felzín A = 6a 2 = 6 (4 c) 2 = 6 16 c 2 = 96 c Egy 70 c ozú é 40 c zéle téglalap alakú kartonpapír négy arkából levágunk egy-egy egybevágó négyzetet. A egaradt karton oldalait felajtva egy felül nyitott dobozt kapunk. Hány c aga leet a doboz, a annak felületéez 2656 c 2 papírt aználtunk fel? x x = x x = x x = 144 x x = 36 x = 6 6 c aga a doboz

20 33. Egy gépkoci 10 perc alatt egtette a kitűzött útja kétötöd rézének a 25 %-át. Mennyi idő alatt ér a céljáoz, a tartja a 75 ebeégét, é ány k-t tez eg özeen? 10 perc alatt kitűzött útjának a = rézét tette eg. Az egéz utat 10 perc 10 = 100 perc = 1 óra alatt tette eg. Özeen egtett = v t = 75 1 = 125 k utat. k 78. Egy kövekkel egrakott cónak áll egy edence közepén. A benne ülő eber a cónakból a vízbe dobálja a köveket. Hány rel változik a vízzint, a a kövek öze töege 80 kg, űrűégük kg 2000, é a edence alapterülete 200 2? 3 Aíg a kövek a cónakban vannak, a úlyuknak egfelelő vizet zorítanak ki: 80 kg vizet, elynek térfogata 80 d 3. A vízbe dobott kövek a térfogatuknak egfelelő vizet zorítanak ki: = = 0,04 3 = 40 d Egy tégla alakú guizivac töege 0,036 kg, éleinek oza 12 c, 5 c é 4 c. A gui űrűége 0,9. A kizáradt zivacot vízbe tezük, ajd a a víz kitölti a ézagokat, kipréeljük belőle egy 25 c 2 alapterületű üvegengerbe. Milyen agaan áll ekkor a víz a engerben? g c 3 A zivac térfogata 12 c 5 c 4 c = 240 c 3 Aíg a cónakban vannak a kövek, 40 d 3 -rel több vizet zorítanak ki, így a vízzint cökkenée = = = = 0,002 d = 0,2 A gui anyagának a térfogata V = = = 40 c 3 Az ürege réz térfogata 240 c 3 40 c 3 = 200 c c 3 víz a 25 c 2 alapterületű engerben 20 45

21 k 77. Az út aradát a gépkoci 60 ebeéggel tette eg, a k áodik aradát 90 ebeéggel. Mekkora volt a ebeége k az utoló zakazon, a átlagebeége 80 volt? 35. Hány c 3 vizet kell önteni az edényben lévő 1,2 űrűégű folyadékoz, ogy a űrűége 0,1 g c 3 g c 3 -rel cökkenjen? Az edényben lévő folyadék térfogata 1000 c 3 : 4 = 250 c c 3 0 Töege = 1,2 250 c 3 = 300 g = 1, x = 1,1 (250 + x) x = ,1x 0,1x = 25 x = g vizet kell önteni

22 36. Egy 5 vatag üvegtáblából két ablakba vágnak ki egy-egy téglalap alakú darabot. Az elő kivágott lap ozúága kétzeree a zéleégének. A áodik üveglap inden oldala 2 d-rel nagyobb az elő téglalap oldalainál. A két üveglap töege között 4250 g a különbég. Mennyi a áodik ablakze területe? 76. Hány c-rel kell lejjebb nyoni az előző feladatban zereplő aábot, ogy a víz pontoan ellepje? Mennyi unkát végzünk ekkor? A aáb 0,4 réze áll ki a vízből. Ez 30 c 0,4 = 12 c. Ha a aábot a vízbe nyojuk, közben a vízzint eelkedik, = = 0,4 d = 4 c-rel. Mivel az üveg űrűége 2,5, a két üveglap térfogata közötti különbég V' = = 1700 c 3. Így 12 c 4 c = 8 c-rel kell lejjebb nyonunk. Ha a aábot ellepi a víz, 100 c 2 12 c = 1200 c 3 = 1,2 d 3 víz úlyával nő a felajtóerő, ekkora axiáli erőt kell kifejtenünk. F ax = 12 N W = = = 0,48 J A két lap területe közötti különbég = 3400 c 2 = 34 d 2 t = 2 2b + 2 (b + 2) = 4b + 2b + 4 = 6b + 4 6b + 4 = 34 6b = 30 b = 5 (d) t 2 = (2b + 2) (b + 2) = (10 d + 2 d) (5 d + 2 d) = 84 d

23 75. Egy 300 c 2 alapterületű 18 litere fazekat félig töltünk vízzel. a) Milyen agaan lez a vízzint? b) A félig telt fazékba 100 c 2 alapterületű é 30 c aga, kg 600 űrűégű aábot elyezünk. Milyen élyen erül a vízbe? 3 c) Milyen agaan áll ekkor az edényben a vízzint? a) 1 = = = 3 d b) A űrűégek arányából következik, ogy a aáb 0,6 réze erül a vízbe. Ha függőlegeen áll, akkor 3 d 0,6 = 1,8 d élyen erül a vízbe. c) 2 = = = 3,6 d 37. Tölt egy egyik végén elzárt (vizaajtott) zívózálat kb. félig vízzel. Helyezd a élyűtőbe, ajd néány óra úlva vedd ki! Hányzoroa a jégozlop oza a kezdeti vízozlop ozának? Pl. A vízozlop oza 12,5 c. A fagyákor bekövetkezett oznövekedé 12. A jégozlop oza 137 : 125 = 1,096 1,1-zeree a vízozlop ozának

24 38. Zoli 1 ebeéggel aladt ottonuktól az ikola felé 4 percig, aikor zebe jött vele barátja. Megálltak, 2 percig bezélgettek, ajd korábbi ebeégét egduplázva 6 perce kocogáal ért az ikolába. Kézít út-idő grafikont a történet alapján! Mekkora volt Zoli átlagebeége? Zoli a találkozáig egtett = v t = = 240 utat. 74. Mekkora a rugó egnyúláa akkor, aikor a rugó zabad végét egy vízzel telt edény aljáoz rögzítve a kockát víz alatt tartja? 0 ρ = 800 kg 3 80c víz Zoli átlagebeége: v átlag = = = 80 A kocka töege 0,8 kg, úlya 8 N. Vízben a felajtóerő 10 N. A rugóerő 2 N. 8 N erő atáára a egnyúlá 80 c : = 20 c 2 N erő atáára (a vízben) 20 c : 4 = 5 c a rugó egnyúláa

25 72. Egy coag 100 darabo papírzebkendő töegét 147 g-nak értük. Egy zebkendő érete 19 c x 18 c. Egy kiterített papírzebkendő ekkora nyoát fejt ki a vízzinte aztallapra? F 100 = 1,47 N F 1 = 0,0147 N A = 19 c 18 c = 342 c 2 = 0, Egy zakazon a vaút é az orzágút páruzaoan alad. Hány perc alatt éri utol a 3 k-re lévő, 70 ebeéggel aladó k k vonatot egy 90 ebeéggel aladó zeélyautó? A zeélyautó óránként 20 k-rel közelíti eg a vonatot. 20 k-t 60 perc alatt közelít 3 k-t 60 perc = 9 perc alatt p = = = 0,43 Pa 73. Egy rugóra fédarabot függeztettünk, ajd vízbe erítettük a tetet. Mennyi a tet anyagának a űrűége? 0 9N tet úlya F = 9 N : = 6 N vízben F t = 9 N : = 4,5 N felajtóerő F f = 6 N 4,5 N = 1,5 N A kizorított víz töege 150 g. A kizorított víz térfogata 150 c 3. A tet töege 600 g. 40. Van Áziában egy babuzfajta, aely egyetlen nap alatt nő annyit, int te életed elő tíz évében. Becüld eg 10 éve korodbeli agaágodat, ez alapján záítd ki ennek a babuznak a növekedéi ebeégét Pl. -ban! 24 óra alatt 140 c-t nő. v = = = 5,8 c A tet űrűége = = =

26 41. Egy etrózerelvény indulákor egyenlete gyoruláal 20 alatt 200 -e úton gyorít fel a enetebeégre. Mennyi utat tett eg az elő 10 áodperc alatt? Az átlagebeég v = = = 10 Pillanatnyi ebeég a 20. áodpercben 10 2 = 20 A gyorulá a = = = Egy 20 ély gödörből ekkora felfelé utató ebeéggel tudunk kidobni egy 0,5 kg töegű követ? g = = 20 v = 2g = = alatt v = a t = 1 10 = 10 ebeéget ér el. A egtett út 10 alatt = = = Egy toronydaru az ábra zerinti változó nagyágú ebeéggel függőlegeen eelt egy tetet. Milyen agara eelte? v( ) t() 71. Két darab, egyenként 200 rugóállandójú, közelítőleg lineári erőtörvényű guizálból cúzlit kézítünk. Milyen agara eelkedik a belőle függőlegeen felfelé kilőtt 50 g töegű kavic, a a guizálak egnyúláa 30 c? F 1 = 60 N F = F 1 + F 2 = 120 N F 2 = 60 N N 0 20 E r = = = 18 J E = g = = = agara eelkedik

27 67. Egy 3 kg töegű tet 20 agaról zabadon eik. Mennyi a elyzeti energiája 1 eé után? = = = 5 = 20 5 = agaan a tet elyzeti energiája 30 N 15 = 450 J 68. Aki puzta kézzel akar diót törni, az általában 2 darabot fog egyzerre a arkába. Miért könnyebb így? Ugyanakkora erő atáára a két dió egyára nagyobb nyoát gyakorol, ert kiebb felületen érintkeznek, int a kéz a dióval. 43. Mágnee gyorvaút a Haburg Berlin közötti utat 56 perc alatt tette eg. Mennyi utat tenne eg ilyen ebeéggel 1 perc alatt? k Haburg Berlin A Haburg Berlin távolág 400 k : = 280 k 56 perc alatt 280 k-t 1 perc alatt 280 k : 56 = 5 k. 69. Az ábrán látató 1,8 %-o ( = 0,018), lejtő tetejéről kikociban gurulnak le a gyerekek. A közegellenállá é a úrlódá elanyagolató. Mekkora a lejtő alján a kocik ebeége? g = l = 0, = 1,8 l = Egy gyalogo útjának egy réze egyre fel, ajd áik réze egyről le vezet. Az út oza 22 k. Hegyre fel 3 óra alatt ért 4 ebeéggel. Mekkora ebeéggel aladjon lefelé, a 5 óra alatt zeretné egtenni a telje utat? Hegyre fel = v t = 4 3 = 12 k-t tett eg. Lefelé 22 k 12 k = 10 k az út, ait 5 óra 3 óra = 2 óra alatt kell egtennie. Sebeége teát v = = = 5 k v = 2g = ,8 =

28 45. Egy zabadon eő tet 125 agaról 5 alatt ér földet. a) Mekkora az átlago ebeégnagyága a ozgá orán? b) Mekkora a ebeége a földre érkezékor? a) v átl. = = = 25 b) v = Mekkora erő kell a vödör egyenlete eelééez? F 46. Egy autó 15, egy otorkerékpár 54, egy autóbuz pedig in 900 állandó ebeéggel ozog. Melyik ozog gyorabban? Autó: 15 Motorkerékpár: 54 = = 15 Autóbuz: 900 = = 15 Egyenlő a ebeégük. 47. Önt annyi vizet egy fél litere pillepalackba (űanyag flakonba), ogy zájával fölfelé függőlegeen úzon a vízen! Hány a különbég ekkor a palackban é a külő edényben lévő víz zintjei között? Hol agaabb a vízzint? Kb. 5, a külő edényben agaabb. k 90 N k = F 4k 90 N = F 4 F = 22,5 N 66. Van két rugónk. Az egyik 2 N erő atáára nyúlik 1 c-t, a áik 6 N erő atáára. A oroan kapcolt két rugó ány newton erő atáára nyúlik eg 1 c-rel? = 9 kg Az özekapcolt rugók egnyúláa 6 N erő atáára 1 c + 3 c = 4 c. 1 c-e egnyúlát 6 N : 4 = 1,5 N erő léteít, teát a rugóállandó D = 1,5 = 150 Vagy = +, aiből D = = 1,

29 63. Egy 0,15 kg töegű guilabda 2 ebeéggel erőlegeen falnak ütközik. Mennyivel változik eg a lendülete? I 1 = v = 0,15 kg 2 = 0,3 I 2 = -0,3 I =I 2 I 1 = -0,3-0,3 = -0,6 64. Egy part közelében álló 120 kg töegű cónakból 3 ebeéggel partra ugrik egy 50 kg-o gyerek. Mekkora lez a cónak ebeége? 120 kg v = -50 kg 3 v = -1, Vékonyan corgó (egybefüggő) vízugároz közelít egy dörzöléel feltöltött, űanyagból kézült zívózálat! Add eg a vízugár ozát, é érd eg, ogy axiálian ennyivel térült el a becapódái elye az eredetiez képet! 49. Kézít el egy egyzerű kíérleti ezközt, írd le a űködéi elvét! Az orzágo döntőn a legikereebb egoldáokat oklevél- é tárgyjutaloal díjazzuk. Előnyben rézeülnek az egyéni ötletet i tartalazó kíérletek, éréen alapuló feladatok. A kapott pont bezáít a végő értékelékor özpontzáodba (zerezető 5 pont). Ezt a feladatot (a kíérlet rézlete leíráát) e-ailen kell elküldened legkéőbb február 28-ig, elyet az orzágo verenybizottág értékel. Nyíregyázán az orzágo döntőn be i utatatják a legikereebb ezköz kézítői a nagyközönég előtt a zobat eti kíérleti beutatón. A közönég zavazatai alapján a vaárnapi díjkioztón a legjobban tetző ezköz beutatója KÖZÖNSÉGDÍJ -ban rézeül. 50. Írd le a Jedlik-fizikaverennyel kapcolato élényeidet (leetőleg verben)! Hogyan ierkedtél eg a verennyel? Írj azokról, akik egítettek a felkézülében! Ezt a feladatot e-ailen küldd el círe legkéőbb február 28-ig! A legikereebb bezáolók beküldőit oklevél é tárgyjutaloal díjazzuk az orzágo döntő egnyitóján. A bezáoló küldéekor ne feledd közölni azonoító adataidat (név, elyég, felkézítő tanárod)! Ez a feladat évfolya inden réztvevőjére vonatkozik

30 51. A egfigyelő 2,5 távolágban ül az 1 zéle ablak ögött középen, aonnan az úton aladó (ne túl ozú) járűvet 20 áodpercig látja. Az út az ablakkal páruzaoan alad, a egfigyelőtől 500 távolágra. Mekkora a járű ebeége? A aonlóág alapján = = 200 A járű 20 alatt 200 utat tez eg. Sebeége v = = = Két váro egyától 240 k távolágra van. Egyzerre indult el egyáal zeben egy-egy autó, é 1,5 óra úlva találkoztak. Az egyik autó ebeége 60 volt. Mekkora volt a áik autó átlagebeége? k A 60 ebeégű autó = v t = 60 1,5 = 90 k-t tett eg A áik autó 240 k 90 k = 150 k-t tett eg a találkozáig. Ennek ebeége v = = = Egy ajó alad a vízen 4 nagyágú ebeéggel. A ajó aladái irányára erőlegeen 3 nagyágú ebeéggel egy labdát gurítanak a gyerekek. Mekkora a labda ebeégének nagyága a vízez képet? v 2 = v 2 = 25 v = 5 v = Egy kikoci lendülete 40, ebeége 5. Mennyi lez a lendülete, a ebeége 8 lez? I = v = = = 8 kg I' = v' = 8 kg 8 = 64 kg 30 35

31 59. Egy 85 kg töegű gerenda vízzinteen fekzik a földön. Egyik végénél eelve függőlege elyzetbe állítjuk, iközben 4080 J unkát végzünk. Milyen ozú a gerenda? A gerenda oza l, töegközéppontja agaágba eelkedik. W = F W = F l = = = 9,6 53. Egy 14 ély kútból vizet úzunk egy olyan lánccal, aelynek töege éterenként 1 kg. A vödör úlya vízzel együtt 80 N. Mennyi unkát kell végeznünk egy vödör víz felúzáakor? A lánc úlya 140 N. A vödör feleelééez zükége unka W v = F = 80 N 14 = 1120 J A lánc eelééez zükége unka W l = = = 980 J W = 1120 J J = 2100 J. 60. A 4 d 3 térfogatú ólotárgy őérékletét 25 ºC-kal eeltük, így a belő energiája J-lal nőtt. Mekkora az ólo űrűége, kj a a fajője 0,13? kg C = = = 45,2 kg 54. Legalább ennyi unkavégzéel gyorítató fel vízzinte felületen egy 25 kg töegű tet 4 -ról 10 -ra, a a úrlódától eltekintünk? = (v 22 v 12 ) = ( ) = 1050 J = = 11,

32 N 55. Egy zánkót 80 alatt úztuk egyenleteen A-ból B-be. Mekkora volt a teljeítényünk? A B t = 80 F = 100 N : 5 6 = 120 N = 500 : 10 4 = 200 P = = = = 300 W 56. A rugót 4 J unkavégzéel nyújtottuk eg. Mekkora erő atáára nyúlik eg ez a rugó 1 c-rel? W = l = 40 c : 8 2 = 10 c F ax = = = 80 N 57. Tegyél papírlapra egy tárgyat (pl. bögrét)! Húzd a lapot az aztallap ozában előzör laan (cekély gyoruláal), ajd rántd eg! Magyarázd eg kíérleti tapaztalataidat! Laú ozgatánál (v. cekély gyorulá eetén) a tárgy a papírral együtt ozog (a nyugali úrlódái erő a papíréval egyenlő gyorulát közölet a tárggyal). F úzó < F tap, ax Nag y gyorulánál (rántákor) ne, a bögre learad. F úzó > F tap, ax 58. Hová kell akaztani egy 2 kg töegű tetet, ogy az eelő egyenúlyban legyen? (Az eelőrúd úlya elanyagolató.) 0 50c 5kg Tegyük fel, ogy a forgátengelytől balra, x c-re. Ekkor 50 N 0, N x = 70 N 0,4 x = = - 0,1 A tengelytől jobbra, 10 c-rel. 7kg 40c 80 N erő atáára 10 c-t nyúlik. 1 c-t 80 N : 10 = 8 N erő atáára nyúlik

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani.

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani. Munka, energia, teljeítény, atáfok A feladatok közül egyelıre cak a 6. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat i egtanuljuk egoldani.:). Mitıl függ a ozgái energia?.

Részletesebben

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai Tartalojegyzék Mecanika 1. Mecanika 4. Elektroágnee jelenégek 1.1. A kineatika alapjai 1.2. A dinaika alapjai 1.3. Munka, energia, teljeítény 1.4. Egyenúlyok, egyzerű gépek 1.5. Körozgá 1.6. Rezgéek 1.7.

Részletesebben

Dinamika gyakorló feladatok. Készítette: Porkoláb Tamás

Dinamika gyakorló feladatok. Készítette: Porkoláb Tamás Dinaika gyakorló feladatok Kézítette: Porkoláb Taá Elélet 1. Mit utat eg a őrőég?. Írj áro példát aelyek a teetetlenég törvéével agyarázatók! 3. Írd le a lendület-egaradá tételét pontrendzerre! 4. Mit

Részletesebben

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok:

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok: Alapfeladatok: Egyenlete ozgá 1. Egy hajó 18 k-t halad ézakra 36 k/h állandó ebeéggel, ajd 4 k-t nyugatra 54 k/h állandó ebeéggel. Mekkora az elozdulá, a egtett út, é az egéz útra záított átlagebeég? (30k,

Részletesebben

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont A Mikola Sándor Fizikavereny feladatainak egoldáa Döntı - Gináziu oztály Péc feladat: a) Az elı eetben a koci é a ágne azono a lauláát a dinaika alaegyenlete felhaználáával záolhatjuk: Ma Dy Dy a 6 M ont

Részletesebben

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6 JEDLIK korcoport Azonoító kód: Jedlik Ányo Fizikavereny. (orzágo) forduló 7. o. 0. A feladatlap. feladat Kati é Magdi egyzerre indulnak otthonról, a vaútálloára ietnek. Úgy tervezik, hogy Magdi váárolja

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny, II. forduló, Megoldáok. oldal. ρ v 0 kg/, ρ o 8 0 kg/, kg, ρ 5 0 kg/, d 8 c, 0,8 kg, ρ Al,7 0 kg/. a) x? b) M? x olaj F f g K a) A dezka é a golyó egyenúlyban van, így

Részletesebben

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105 K O S Á D L O G ME Rézlete egoldáok Cajági Sándor é Dr. Fülöp Ferenc Fizika 9 cíű tankönyvéhez R.z.: RE 605 Tartalojegyzék:. lecke A echanikai ozgá. lecke Egyene vonalú egyenlete ozgá 3. lecke Átlagebeég,

Részletesebben

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul. MUNKA, NRGIA izikai érteleben unkavégzéről akkor bezélünk, ha egy tet erő hatáára elozdul. Munkavégzé történik ha: feleelek egy könyvet kihúzo az expandert gyorítok egy otort húzok egy zánkót özenyoo az

Részletesebben

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2011. Egységnyi térfogatú anyag tömege

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2011. Egységnyi térfogatú anyag tömege Jármezei Tamás Egységnyi térfogatú anyag tömege Mérünk és számolunk 211 FELADATGYŰJTEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3 6. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Jedlik-verseny I. forduló 3 4. o.: 1 5. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m.

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m. Szakác enő Megyei Fizika Vereny, I. forduló, 00/004. Megoldáok /9. 00, v O 4,9 k/h 4,9, t L 9,86.,6 a)?, b)?, t t L t O a) A futók t L 9,86 ideig futnak, így fennáll: + t L v O. Az adott előny: 4,9 t L

Részletesebben

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31.

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31. 2010/2011. tanév Szakác enő Megyei Fizika Vereny II. forduló 2011. január 31. Minden verenyzőnek a záára kijelölt négy feladatot kell egoldania. A zakközépikoláoknak az A vagy a B feladatort kell egoldani

Részletesebben

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg Dinamika 1. Vízzinte irányú 8 N nagyágú erővel hatunk az m 1 2 kg tömegű tetre, amely egy fonállal az m 2 3 kg tömegű tethez van kötve, az ábrán látható elrendezében. Mekkora erő fezíti a fonalat, ha a

Részletesebben

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás ELMÉLETI KÉRDÉSEK Gyakorló feladatok a mozgáok témaköréez 1. Mit mutat meg a ebeég? 2. Mit mutat meg a gyorulá? 3. Mit mutat meg az átlagebeég? 4. Mit mutat meg a pillanatnyi ebeég? 5. Mit mutat meg a

Részletesebben

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása Fizikakönyv ifj. Zátonyi Sándor, 07. 07. 3. Tartalo Fogalak Törvények Képletek Lexikon Fogalak A pontzerű tet ozgáának kineatikai leíráa Pontzerű tet. Vonatkoztatái rendzer. Pálya pontzerű tet A pontzerű

Részletesebben

EGYENES VONALÚ MOZGÁS

EGYENES VONALÚ MOZGÁS Mértékeyéek átváltáa Tiztelt Diákok! Ha ibát találtok az alábbi dokuentuban, akkor jelezzétek a info@eotvodoro.u eail cíen! EGYENES VONALÚ MOZGÁS 5,2 k = = 4560 = c = 4,5 óra = perc = ec 7200 ec = óra

Részletesebben

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás REZGÉSEK, HULLÁMOK Kézítette: Porkoláb Taá ELMÉLET 1. Mi a perióduidı? 2. Mi a frekvencia? 3. Rajzold fel, hogy a haroniku rezgıozgát végzı tet pályáján hol iniáli illetve axiáli a kitérée, a ebeége é

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint Javítái-értékeléi útutató 06 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. noveber 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika középzint

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikaereny Megoldáok 03/04. tané I. forduló 03. deceber. . Egy zeély 35 áodperc alatt egy fel gyalog egy kikapcolt ozgólépcőn. Ha rááll a űködő ozgólépcőre, az 90 áodperc alatt izi

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Egy cónak vízhez vizonyío ebeége 12. A cónakban egy labda gurul 4 ebeéggel a cónak haladái irányával ellenéeen. A labda vízhez vizonyío ebeége: A) 8 B) 12 C)

Részletesebben

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK 006/007. tanév Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006. noveber 0. MEGOLDÁSOK Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006..0. Megoldáok /0. h = 0 = 0 a = 45 b = 4 = 0 = 600 kg/ g = 98 / a)

Részletesebben

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron Dinaika példatár Szíki Guztáv Áron TTLOMJEGYZÉK 4 DINMIK 4 4.1 NYGI PONT KINEMTIKÁJ 4 4.1.1 Mozgá adott pályán 4 4.1.1.1 Egyene vonalú pálya 4 4.1.1. Körpálya 1 4.1.1.3 Tetzőlege íkgörbe 19 4.1. Szabad

Részletesebben

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

km 1000 m 1 m m km Az átváltás : 1 1 1 3,6 h 3600 s 3,6 s s h

km 1000 m 1 m m km Az átváltás : 1 1 1 3,6 h 3600 s 3,6 s s h Út-idő feladatok Ha a ebeég állandó, akkor az út egeezik az eltelt időnek é a ebeégnek a zorzatáal. = t A ebeég értékeége a k/h a a /. Ha a tet ebeége k/h, akkor óra alatt kiloétert tez eg. k 000 k Az

Részletesebben

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat 03/ A FIZIKA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA ódzertani folyóirat Szerkeztõég: Fõzerkeztõ: Bonifert Doonkoné dr. fõikolai docen A zerkeztõbizottág: Dr. Kövedi Katalin fõikolai docen Dr. Molnár Mikló egyetei

Részletesebben

1. forduló (2010. február 16. 14 17

1. forduló (2010. február 16. 14 17 9. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY 9. frduló (. február 6. 4 7 a. A KITŰZÖTT FELADATOK: Figyele! A verenyen inden egédezköz (könyv, füzet, táblázatk, zálógép) haználható, é inden feladat

Részletesebben

sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s

sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s ebeéggel zál- k kézilabdacapat átlövője 60 ebeéggel lövi kapura a labdát a atéterevonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapunak a labda elkapáára? ífelvonó folyaatoan 4 lítja a portolókat. Mennyi idő alatt

Részletesebben

Tetszőleges mozgások

Tetszőleges mozgások Tetzőlege mozgáok Egy turita 5 / ebeéggel megy órát, Miel nagyon zép elyre ér lelaít é 3 / ebeéggel alad egy fél óráig. Cino fiukat/lányokat (Nem kíánt törlendő!) lát meg a táolban, ezért beleúz é 8 /

Részletesebben

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14 . kategória... Adatok: h = 5 cm = 0,5 m, A = 50 m, ρ = 60 kg m 3 a) kg A hó tömege m = ρ V = ρ A h m = 0,5 m 50 m 60 3 = 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg,

Részletesebben

1. A mozgásokról általában

1. A mozgásokról általában 1. A ozgáokról általában A világegyeteben inden ozog. Az anyag é a ozgá egyától elválazthatatlan. A ozgá időben é térben egy végbe. Néhány ozgáfora: táradali, tudati, kéiai, biológiai, echanikai. Mechanikai

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szaác Jenő Megyei Fiziavereny 05/06. tanév I. forduló 05. noveber 0. . Egy cillagdában a pihenő zobából a agaabban lévő távcőzobába cigalépcő vezet fel. A ét helyiég özött,75 éter a zintülönbég. A cigalépcő

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írábeli vizga időtartaa: 120 perc Oktatákutató

Részletesebben

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK 007/008. tané Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 007. noeber 9. MEGOLDÁSOK 007-008. tané - Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló Megoldáok. d = 50 = 4,4 k/h = 4 / a) t =? b) r =? c) =?,

Részletesebben

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ. Egy kerékpáro zakazonként egyene vonalú egyenlete ozgát végez. Megtett útjának elő k hatodát 6 nagyágú ebeéggel, útjának további kétötödét 6 nagyágú ebeéggel, az h útjának

Részletesebben

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont Hódezőváárhely, Behlen Gábor Gináziu 004. áprili 3. Megoldáok.. felada (Hilber Margi) r = 0,3, v = 70 k/h = 9,44 /, N =65. ω =? ϕ =? β =? =? A körozgára vonakozó özefüggéek felhaználáával: ω = r v = 64,8

Részletesebben

7. osztály, minimum követelmények fizikából

7. osztály, minimum követelmények fizikából 7. ozály, iniu köeelények fizikából izikai ennyiégek Sebeég Jele: Definíciója: az a fizikai ennyiég, aely eguaja, ogy a e egyégnyi idő ala ekkora ua ez eg. Kizáíái ódja, (képlee):. Szaakkal: ú oza a egéeléez

Részletesebben

Az egyenletes körmozgás

Az egyenletes körmozgás Az egyenlete körozgá A gépeknek é a otoroknak ok forgó alkatréze an, ezért a körozgáoknak i fonto zerepe an az életünkben. Figyeljük eg egy odellonat ozgáát a körpályán. A tápegyéget ne babráld! A onat

Részletesebben

7 10. 7.o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat. Fizikaiskola 2012. Egységnyi térfogatú anyag tömege

7 10. 7.o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat. Fizikaiskola 2012. Egységnyi térfogatú anyag tömege Fizikaikola FELADATGYŰJTEMÉNY a 7. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Jedlik-ereny I. forduló 7.o.: 5. feladat 8. o.: 6 75. feladat 9. o.: 5. feladat Szerkeztette: Járezei Taá ( 75. feladat) Dr. Mándy Tiaér é Bülözdi Lázló

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor TetLine - Fizika 7. oztály mozgá 1 7. oztály nap körül (1 helye válaz) 1. 1:35 Normál áll a föld kering a föld forog a föld Mi az elmozdulá fogalma: (1 helye válaz) 2. 1:48 Normál z a vonal, amelyen a

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulányi Vereny áodik fordulójának feladatai é azok egoldáai f i z i k á b ó l III. kategória. feladat. Vízzinte, ia aztallapon töegű, elhanyagolható éretű tet nyugzik,

Részletesebben

7. osztály minimum követelmények fizikából I. félév

7. osztály minimum követelmények fizikából I. félév 7. oztály iniu követelények fizikából I. félév Fizikai ennyiégek Sebeég Jele: v Definíciója: az a fizikai ennyiég, aely egutatja, ogy a tet egyégnyi idő alatt ekkora utat tez eg. Kizáítái ódja, (képlete):

Részletesebben

32. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása

32. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása . Mikola Sándor Orzágo Tehetégkutató Fizikaereny I. forduló feladatainak egoldáa A feladatok helye egoldáa axiálian 0 ontot ér. A jaító tanár belátáa zerint a 0 ont az itt egadottól eltérő forában i feloztható.

Részletesebben

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné A könyvet írta: Dr. Farka Zuzanna Dr. Molnár Mikló Lektorálta: Dr. Varga Zuzanna Thirring Gyuláné Felelő zerkeztő: Dr. Mező Tamá Szabóné Mihály Hajnalka Tördelé: Szekretár Attila, Szűc Józef Korrektúra:

Részletesebben

XXXI. Mikola Sándor fizikaverseny 2012 Döntı Gyöngyös 9. évfolyam Feladatmegoldások Gimnázium

XXXI. Mikola Sándor fizikaverseny 2012 Döntı Gyöngyös 9. évfolyam Feladatmegoldások Gimnázium XXXI. ikola Sándor fizikaereny 0 Döntı Gyöngyö 9. éfolya eladategoldáok Gináziu. gy autó ozgáa két zakazra bontható. Az elı zakazhoz tartozó átlagebeége 96 k/h, a áodikhoz 50 k/h. A telje útra onatkozó

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulmányi Vereny máodik fordulójának feladatai é azok megoldáai f i z i k á b ó l I. kategória. feladat. Egy m maga 30 hajlázögű lejtő lapjának elő é máodik fele különböző

Részletesebben

A 36. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs 2017

A 36. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs 2017 A 6 Mikola Sándor Fizikaereny feladatainak egoldáa Döntő - Gináziu 0 oztály Péc 07 feladat: a) A ki tet felcúzik a körlejtőn közben a koci gyorula ozog íg a tet a lejtő tetejére ér Ekkor indkét tet ízzinte

Részletesebben

EGYENLETTEL MEGOLDHATÓ SZÖVEGES FELADATOK

EGYENLETTEL MEGOLDHATÓ SZÖVEGES FELADATOK EGYENLETTEL MEGOLDHATÓ SZÖVEGES FELADATOK 1. Béla zebében 20 é 50 Ft-o pénzérmék vannak, özeen 24 db, értékük 720 Ft. Hány 20 é ány 50 Ft-o pénzérméje van? 2. Béla zebében 10 é 20 Ft-o pénzérmék vannak,

Részletesebben

2010 február 8-19 Feladatok az 1-2 hét anyagából

2010 február 8-19 Feladatok az 1-2 hét anyagából Mechanika III. richlik@zit.be.hu 00 február 8-9 zolko@ke.be.hu Feladatok az - hét anyagából.) Egy anyagi pont ozgátörvénye: r( t) r0 er co( bt), ahol r 0 i 3j, e 0.8i 0.6j, R 4, (a) Határozza eg az anyagi

Részletesebben

Kísérleti városi kisvízgyűjtő. Szabadka Baja

Kísérleti városi kisvízgyűjtő. Szabadka Baja Kíérleti vároi kivízgyűjtő Szabadka Baja 01..1 01..18. Dokuentáció Tartalojegyzék Tartalojegyzék... 1. 1. Műzaki Leírá..... Geodéziai feléré..... Hidrológiai é hidraulikai éretezé... 6. 4. abeton kiűtárgy

Részletesebben

3. Egy repülőgép tömege 60 tonna. Induláskor 20 s alatt gyorsul fel 225 km/h sebességre. Mekkora eredő erő hat rá? N

3. Egy repülőgép tömege 60 tonna. Induláskor 20 s alatt gyorsul fel 225 km/h sebességre. Mekkora eredő erő hat rá? N Dinaika feladatok Dinaika alapegyenlete 1. Mekkora eredő erő hat a 2,5 kg töegű testre, ha az indulástól száított 1,5 úton 3 /s sebességet ér el? 2. Mekkora állandó erő hat a 2 kg töegű testre, ha 5 s

Részletesebben

Bevezető fizika (vill), 4. feladatsor Munka, energia, teljesítmény

Bevezető fizika (vill), 4. feladatsor Munka, energia, teljesítmény Bevezető fizika (vill), 4. feladatsor Munka, energia, teljesítény 4. október 6., : A ai óráoz szükséges eléleti anyag: K unka W F s F s cos α skalárszorzat (száít az irány!). [W ] J F szakaszokra bontás,

Részletesebben

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat 03/3 A FIZIKA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA ódzertani folyóirat Szerkeztõég: Fõzerkeztõ: Bonifert Doonkoné dr. fõikolai docen A zerkeztõbizottág: Dr. Kövedi Katalin fõikolai docen Dr. Molnár Mikló egyetei

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

Kidolgozott minta feladatok kinematikából Kidolgozott minta feladatok kinematikából EGYENESVONALÚ EGYNLETES MOZGÁS 1. Egy gépkoci útjának az elő felét, a máik felét ebeéggel tette meg. Mekkora volt az átlagebeége? I. Saját zavainkkal megfogalmazva:

Részletesebben

1. Kinematika feladatok

1. Kinematika feladatok 1. Kineatika feladatok 1.1. Egyenes vonalú, egyenletes ozgások 1. A kézilabdacsapat átlövője 60 k/h sebességgel lövi kapura a labdát a hatéteresvonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapusnak a labda elkapására?

Részletesebben

29. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam

29. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam l = 8 5 = d = 6 X C U 9. Mikl Sándr Orzág ehetégkuttó Fizikereny I. frduló feldtink egldá feldtk helye egldá xiálin ntt ér. jító tnár belátá zerint nt z itt egdttól eltérő frábn i felzthtó. Egy-egy feldtr

Részletesebben

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni? Az egymáal érintkező felületek között fellépő, az érintkező tetek egymához vizoított mozgáát akadályozó hatát cúzái úrlódának nevezzük. A cúzái úrlódái erő nagyága a felületeket özeomó erőtől é a felületek

Részletesebben

13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts. SZÉCHEYI ISTVÁ EGYETEM LKLMZOTT MECHIK TSZÉK. MECHIK-MOZGÁST GYKOLT (kidolgozta: éeth Ire óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetei t., Szüle Veronika, egy. t.) /. feladat: Szerkezetek kinetikája, járű odell

Részletesebben

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded?

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded? 3. Mekkora annak a játékautónak a tömege, melyet a 10 N m rugóállandójú rugóra akaztva, a rugó hozváltozáa 10 cm? 4. Mekkora a rugóállandója annak a lengécillapítónak, amely 500 N erő hatáára 2,5 cm-rel

Részletesebben

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása!

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása! Tanulányozza, i okozza a ráncooát élyhúzánál! Gyűjte ki, tanulja eg, ilyen eetekben zükége ráncgátló alkalazáa! Ráncooá, ráncgátlá A élyhúzá folyaatára jellező, hogy egy nagyobb átérőjű ík tárcából ( )

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatái Hivatal A 3/4. tanévi Orzágo Középikolai Tanlányi Vereny elő fordló FIZIKA II. KATEGÓRIA Javítái-értékeléi úttató.) Az aztalon álló, éter aga, függőlege pálcára egy pici, gra töegű gyöngyöt fűztünk.

Részletesebben

Kompetencia Alapú Levelező Matematika Verseny

Kompetencia Alapú Levelező Matematika Verseny Név: Iskola: Kompetencia Alapú Levelező Matematika Verseny 2012. december 10. 2. forduló Pótlapok száma: db. 1. Egy telek területe 2000 m 2. Adja meg az érdeklődő angol vevőnek, hány négyzetlábbal egyenlő

Részletesebben

12. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

12. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts. ZÉCHENYI ITVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT MECHANIKA TANZÉK. MECHANIKA-MOZGÁTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Néeth Ire óraadó taár, Bojtár Gergel egetei t., züle Veroika, eg. t.) /. feladat: Cetriku ütközé Adott: kg,

Részletesebben

Megint egy keverési feladat

Megint egy keverési feladat Megnt egy keveré feladat Az alább feladatot [ 1 ] - ben találtuk nylván egoldá nélkül Itt azért vezetjük elő ert a egoldáa orán előálló özefüggéek egybecengenek egy korább dolgozatunkéval elynek cíe: Ragaztóanyag

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő

Részletesebben

Bor Pál Fizikaverseny 2016/17. tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...

Bor Pál Fizikaverseny 2016/17. tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:... Bor Pál Fizikaverseny 2016/17. tanév DÖNTŐ 2017. április 22. 8. évfolya Versenyző neve:... Figyelj arra, hogy ezen kívül ég a további lapokon is fel kell írnod a neved! Iskola:... Felkészítő tanár neve:...

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á i Hivatal A 01/013. Tanévi FIZIKA Orzágo Középikolai Tanulányi Vereny elő fordulójának feladatai é egoldáai II. kategória A dolgozatok elkézítééhez inden egédezköz haználható. Megoldandó az

Részletesebben

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály Bor Pál Fizikavereny, középdöntő 2012/201. tanév, 7. oztály I. Igaz vagy hami? (8 pont) Döntd el a következő állítáok mindegyikéről, hogy mindig igaz (I) vagy hami (H)! Írd a or utoló cellájába a megfelelő

Részletesebben

Mindennapjaink. A költő is munkára

Mindennapjaink. A költő is munkára A munka zót okzor haználjuk, okféle jelentée van. Mi i lehet ezeknek az egymától nagyon különböző dolgoknak a közö lényege? É mi köze ezeknek a fizikához? A költő i munkára nevel 1.1. A munka az emberi

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória Hatvani Itván fizikavereny 07-8.. kategória.3.. A kockából cak cm x cm x 6 cm e függőlege ozlopokat vehetek el. Ezt n =,,,35 eetben tehetem meg, így N = n 6 db kockát vehetek el egyzerre úgy, hogy a nyomá

Részletesebben

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam MÁTRAI 016. MEGOLDÁSOK 9. évfolyam 1. Körpályán mozgó kiautó ebeége a körpálya egy pontján 1, m. A körpálya háromnegyed rézét befutva a ebeégvektor megváltozáának nagyága 1,3 m lez. a) Mekkora ebben a

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikavereny 017/018. tanév I. forduló Megoldáok 017. deceber 4. Szakác Jenő Megyei Fizikavereny 017-018. tanév I. forduló 017.1.04. 1. A nyoá angolzáz értékegyége a pi (poundforce/quare-inch,

Részletesebben

I. MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ

I. MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ Fizika érnököknek záolái gyakorlat 009 0010 / I. félév I. MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ Mértékegyég-átváltáok I./1. Végezze el az alábbi értékegyég-átváltáokat! a) 18 c = k = = b) 16 g = kg = g = µ g c) 1 =

Részletesebben

di dt A newtoni klasszikus mechanikában a mozgó test tömege időben állandó, így:

di dt A newtoni klasszikus mechanikában a mozgó test tömege időben állandó, így: IMPULZUS, MUNKA, ENERGIA A ozgáok leíáa, a jelenégek ételezée zepontjából fonto fogalak. Ipulzu ( lendület), ipulzu egaadá Az ipulzu definíciója: I Az ipulzu ektoennyiég, a ebeég iányába utat. Newton II.

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

XXXIV. Mikola Sándor fizikaverseny Döntı Gyöngyös, 9. évfolyam Megoldások. Szakközépiskola

XXXIV. Mikola Sándor fizikaverseny Döntı Gyöngyös, 9. évfolyam Megoldások. Szakközépiskola XXXIV Mikola Sándor fizikavereny 05 Döntı Gyöngyö, 9 évfolya Megoldáok Szakközépikola Egy elegendıen hozú, M = 4 kg töegő dezka jégpályán nyugzik Erre a dezkára egy = kg töegő haábot helyeztünk az ábra

Részletesebben

Tehát az A, C, D szabályosan közlekedik, a B nem szabályosan.

Tehát az A, C, D szabályosan közlekedik, a B nem szabályosan. Jedlik korcsoport Jedlik Ányos Fizikaverseny. (regionális) forduló 7. o. 017. március 01. 1. A következő sebességkorlátozó táblával találkoztunk. Az alábbi járművek közül melyik közlekedik szabályosan?

Részletesebben

Rugalmas megtámasztású merev test támaszreakcióinak meghatározása III. rész

Rugalmas megtámasztású merev test támaszreakcióinak meghatározása III. rész ugala egtáaztáú erev tet táazreakcióinak eghatározáa III réz Bevezeté Az előző két rézen olyan típuú feladatokkal foglalkoztunk, az aktív külő erők é a rugala egtáaztó eleek által a erev tetre kifetett

Részletesebben

Membránsebesség-visszacsatolásos mélysugárzó direkt digitális szabályozással

Membránsebesség-visszacsatolásos mélysugárzó direkt digitális szabályozással udapeti Műzaki é Gazdaágtudoányi Egyete Villaoérnöki é Inforatikai Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZT Mebránebeég-vizacatoláo élyugárzó direkt digitáli zabályozáal Kézítetteték: aláz Géza V. Vill., greae@evtz.be.hu

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1 Szakác enő Megyei Fizika Vereny, az I. forduló feladatainak megoldáa. t perc, az A fiú ebeége, a B fiú ebeége, b 6 a buz ebeége. t? A rajz alapján: t + t + b t t t + t + 6 t t 7 t t t 7t 4 perc. Így A

Részletesebben

U = 24 V I = 4,8 A. Mind a két mellékágban az ellenállás külön-külön 6 Ω, ezért az áramerősség mindkét mellékágban egyenlő, azaz :...

U = 24 V I = 4,8 A. Mind a két mellékágban az ellenállás külön-külön 6 Ω, ezért az áramerősség mindkét mellékágban egyenlő, azaz :... Jedlik Ányos Fizikaverseny regionális forduló Öveges korcsoport 08. A feladatok megoldása során végig századpontossággal kerekített értékekkel számolj! Jó munkát! :). A kapcsolási rajz adatai felhasználásával

Részletesebben

Másodfokú egyenletek. 2. Ábrázoljuk és jellemezzük a következő,a valós számok halmazán értelmezett függvényeket!

Másodfokú egyenletek. 2. Ábrázoljuk és jellemezzük a következő,a valós számok halmazán értelmezett függvényeket! Másodfokú egyenletek 1. Alakítsuk teljes négyzetté a következő kifejezéseket! a.) - 4 + 4 b.) - 6 + 8 c.) + 8 - d.) - 4 + 9 e.) - + 8 - f.) - - 4 + 3 g.) + 8-5 h.) - 4 + 3 i.) -3 + 6 + 1. Ábrázoljuk és

Részletesebben

9. Egy híd cölöpének az 1 4 része a földben, a 2 5. része a vízben van, 2,8 m hosszúságú része kiáll. a vízből. Milyen hosszúságú a cölöp?

9. Egy híd cölöpének az 1 4 része a földben, a 2 5. része a vízben van, 2,8 m hosszúságú része kiáll. a vízből. Milyen hosszúságú a cölöp? 1. Egy gazdának nyulai és sirkéi vannak. A jószágoknak összesen 20 feje és 54 lába van. Miből van több sirkéből vagy nyúlból? 2. Egy gazda 420 t gabonát terelt. Hároszor annyi búza terett, int zab. Árpából

Részletesebben

Szakács Jenő Fizikaverseny II. forduló, megoldások 1/7. a) Az utolsó másodpercben megtett út, ha t a teljes esési idő: s = 2

Szakács Jenő Fizikaverseny II. forduló, megoldások 1/7. a) Az utolsó másodpercben megtett út, ha t a teljes esési idő: s = 2 Szaác Jenő Fiziaereny 008-009. II. forduló, egoldáo 1/7 1. t 1 0,6 h g 10 / a) t? b) h? c)? a) z utoló áodercben egtett út, ha t a tele eéi idő: g t g (t + t) g t g t + g t t g ( t), 10 t 1 5 (1 ) 10 t

Részletesebben

Fizika mérnököknek számolási gyakorlat 2009 2010 / I. félév

Fizika mérnököknek számolási gyakorlat 2009 2010 / I. félév Fizika mérnököknek zámolái gyakorlat V. Munka, energia teljeítmény V./1. V./2. V./3. V./4. V./5. V./6. V./7. V./8. V./9. V./10. V./11. V./12. V./13. V./14. V./15. V./16. Határozzuk meg, hogy mekkora magaágban

Részletesebben

Diagnosztikai módszerek II. PET,MRI 2011.05.08. Diagnosztikai módszerek II. Annihiláció. Pozitron emissziós tomográfia (PET)

Diagnosztikai módszerek II. PET,MRI 2011.05.08. Diagnosztikai módszerek II. Annihiláció. Pozitron emissziós tomográfia (PET) 0.05.08. Diagnoztikai ódzerek II. Pozitron eizió toográfia (PT) Diagnoztikai ódzerek II. PT,MRI Kardo Roland 0 05.0 Mágnee agrezonancia képalkotá (MRI) -Strukturáli MRI (MRI) -Funkcionáli MRI (fmri) Pozitron

Részletesebben

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Fizikkönyv ifj Zátonyi Sándor, 16 Trtlom Foglmk Törvények Képletek Lexikon Mozgá lejtőn Láttuk, hogy tetek lejtőn gyoruló mozgát végeznek A következőkben vizgáljuk meg rézleteen ezt mozgát! Egyene lejtőre

Részletesebben

2012 február 7. (EZ CSAK A VERSENY UTÁN LEGYEN LETÖLTHETŐ!!!)

2012 február 7. (EZ CSAK A VERSENY UTÁN LEGYEN LETÖLTHETŐ!!!) 1 A XXII. Öveges József fizika tanulányi verseny első fordulójának feladatai és azok egoldásának pontozása 2012 február 7. (EZ CSAK A VERSENY UTÁN LEGYEN LETÖLTHETŐ!!!) 1. Egy odellvasút ozdonya egyenletesen

Részletesebben

A 35. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs pont min

A 35. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs pont min A 5 Mikol Sándor Fizikvereny feldtink egoldá Döntő - Gináziu oztály Péc 6 feldt: ) Abbn z eetben h lbdát lehető legngyobb ebeéggel indítjuk kkor vízzinte hjítál legrövidebb idő ltt tezi eg vízzinte iránybn

Részletesebben

= 30 MW; b) P össz = 3000 MW a) P átl. = 600 Ω; b) DP = 0,3 W a) R 1. U R b) ΔP 4 = 01, A, I a) I ny.

= 30 MW; b) P össz = 3000 MW a) P átl. = 600 Ω; b) DP = 0,3 W a) R 1. U R b) ΔP 4 = 01, A, I a) I ny. 34 a) R 600 Ω; b) DP 0,3 W 35 a) I ny 0, A, I z U 05, A; R b) ΔP 4 0,5 W; c) W ny 900 J, W z 350 J 36 a) I 0,5 A; b) A axiáli hő a axiáli teljeítényű 5 Ωo ellenálláon fejlődik; c) W ax 50 J 37 a) n eredeti

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny 2015/2016. tanév I. forduló 2015. noveber 30. Minden versenyzőnek a száára (az alábbi táblázatban) kijelölt négy feladatot kell egoldania. A szakközépiskolásoknak az A

Részletesebben

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny 2008 / 2009 MEGOLDÓKULCS

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny 2008 / 2009 MEGOLDÓKULCS Budó Ágoton izikai eladategoldó Vereny 008 / 009 MEGOLDÓKULCS Általáno egjegyzéek: A egoldókulc elkézítéével egítéget kívánunk nyújtani a javítáoz. Igyekeztünk inél több rézpontzáot egjelölni, ogy a javítá

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint 1513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 22. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útmutató utaítáai zerint,

Részletesebben

Jedlik Ányos Fizikaverseny 3. (országos) forduló 8. o A feladatlap

Jedlik Ányos Fizikaverseny 3. (országos) forduló 8. o A feladatlap ÖVEGES korcsoport Azonosító kód: Jedlik Ányos Fizikaverseny. (országos) forduló 8. o. 0. A feladatlap. feladat Egy 0, kg tömegű kiskocsi két végét egy-egy azonos osszúságú és erősségű, nyújtatlan rugóoz

Részletesebben

3 6. o. 3 4. o.: 1 50. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2012

3 6. o. 3 4. o.: 1 50. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2012 73. Debrecenben az UNIÓ áruház 4 m 5 m-es oldalfalának tömege 26 kg. Ez a fal olyan üvegből készült, amelyből 1 m 3 -nek a tömege 26 kg. Milyen vastag ez az üvegfal? 1 m 3 -nek a tömege 26 kg 26 kg térfogata

Részletesebben

A testek mozgása. Név:... osztály:...

A testek mozgása. Név:... osztály:... A testek ozgása A) változat Név:... osztály:... 1. Milyen ozgást végez a test akkor, ha a) egyenlő időközök alatt egyenlő utakat tesz eg?... b) egyenlő időközök alatt egyre nagyobb utakat tesz eg?... F

Részletesebben

2004_02/10 Egy derékszögű trapéz alapjainak hossza a, illetve 2a. A rövidebb szára szintén a, a hosszabb b hosszúságú.

2004_02/10 Egy derékszögű trapéz alapjainak hossza a, illetve 2a. A rövidebb szára szintén a, a hosszabb b hosszúságú. Geometria háromszögek, négyszögek 2004_01/10 Az ABC háromszög C csúcsánál derékszög van. A derékszöget a CT és CD szakaszok három egyenlő részre osztják. A CT szakasz a háromszög egyik magassága is egyben.

Részletesebben

Az egyenes vonalú egyenletes mozgás

Az egyenes vonalú egyenletes mozgás Az egyenes vonalú egyenletes ozgás Az egyenes vonalú ozgások egy egyenes entén ennek végbe. (Ki hitte volna?) Ha a ozgás egyenesét választjuk az egyik koordináta- tengelynek, akkor a hely egadásához elég

Részletesebben

Meghatározás Pontszerű test. Olyan test, melynek jellemző méretei kicsik a pálya méreteihez képest.

Meghatározás Pontszerű test. Olyan test, melynek jellemző méretei kicsik a pálya méreteihez képest. I. Mechanka Denált ogalo Meghatározá Töegont Pontzerű tet. Olyan tet, elynek jellező érete kck a álya éretehez kéet. Elozdulá A helyvektor egváltozáa: r, r(t ) r(t ) Seeég Gyorulá dr helyvektor változá

Részletesebben

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező zakmai továbbképzé 2015 Villámvédelem #5. Elzigetelt villámvédelem tervezée, biztonági távolág zámítáa Villámvédelem 1 Tervezéi alapok (norma zerint

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK Élelizer-ipari alapieretek középzint Javítái-értékeléi útutató 071 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben