Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?"

Átírás

1 Az egymáal érintkező felületek között fellépő, az érintkező tetek egymához vizoított mozgáát akadályozó hatát cúzái úrlódának nevezzük. A cúzái úrlódái erő nagyága a felületeket özeomó erőtől é a felületek minőégétől függ: F ~ F, F = m F. A cúzái úrlódái együttható jele m, a két érintkező felületre jellemző állandó, mértékegyég nélküli meniég. A cúzái úrlódái erő iráa mindig olyan, hogy akadályozza az érintkező felületek egymához képet történő mozgáát. Megjegyzé: az egymáal érintkező, egymához képet mozgó tetek között valójában egyetlen kézererő lép fel. Ennek van egy felületre merőlege (omó) komponene é egy felülettel párhuzamo (úrlódái) komponene. Ezeket a komponeneket az egyzerűbb tárgyalhatóág miatt kezeljük különálló erőként. Tapadái úrlódá Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárának megfelelően téli, illetve ári gumira cerélni? A különböző évzakokban változnak az útvizook. Télen a vize, jege úton okkal könebben megcúznak az autók kerekei. A cúzó kerék nem forog, az autó iráíthatatlanná válik. Ahogy télen vatagabb, bordázott talpú cipőket váárolunk, a téli gumikon i má alakúak a futófelületen a bordák. A téli gumik má özetételű keverékből i kézülnek, mint a ári gumik. A ári gumik keméebbek, így kevébé kopnak. A téli gumik puhábbak, hogy az alacoabb hőmérékleten ne váljanak merevvé. A ári gumik bordái főleg a víz kerék alóli elvezetéét, kizorítáát zolgálják. A téli gumikon a bordák zerepe inkább az, hogy kiíljanak, amikor az úttethez érnek. A zétílt bordák, mint ok ki karom, kapazkodnak az út felületébe, ezért alapvetően jobb tapadát eredméeznek (9.40. ábra). A cipőt a rugó erőmérővel húzva azt tapaztalhatjuk, hogy cak bizoo nagyágú húzóerő hatáára mozdul el. Amikor pedig elindul, akkor egy kicit túllendül. Az egyenlete húzához kiebb erőhatára van tehát zükég, mint az elindítához. Az érintkező felületek között nemcak akkor lép fel mozgát akadályozó hatá, amikor a két felület már mozog egymához képet, hanem akkor i, amikor még ugalomban van. Az egymáal érintkező felületek között fellépő, a tetek egymához képet történő elmozduláát akadályozó hatá A gyufa fejében a kémiai folyamat a úrlódá hatáára indul el Nyári é téli gumi futófelülete 111

2 Erôtan Érintkezô felületek µ µ 0 Autógumi záraz azfalton 0,6 0,7 Autógumi nedve azfalton 0,3 0,4 Autógumi záraz betonon 0,4 0,5 Fa jégen 0,01 0,035 Fa vaon 0,4 0,6 Fa olajozott vaon 0,1 0,11 Va jégen 0,014 0,08 Va havon 0,04 0,1 Va olajozott vaon 0,01 0, Cúzái é tapadái úrlódái együtthatók 9.4. Az egymába hajtogatott kövek Próbáld ki, mekkora erővel lehet a két követ zéthúzni! A bogánc felülete alapján tervezték az elő tépőzárakat a tapadái úrlódá*, jellemzője a tapadái úrlódái erő. A tapadái úrlódái erő mindig akkora nagyágú, hogy megakadályozza az elmozdulát. Egyre nagyobb húzóerő hatáára egyre nagyobb akadályozó erő lép fel. A tapadái úrlódái erőnek van egy maximáli értéke, amelynél nagyobb erőt nem tud ellenúlyozni. Ha a húzóerő meghaladja a tapadái erő maximumát, a két felület elmozdul egymához képet. Rugó erőmérő vagy gumizál egítégével megvizgálhatjuk, hogy mely téezőktől függ a tapadái úrlódái erő maximáli nagyága. Azt tapaztalhatjuk, hogy a tapadái úrlódái erő maximuma annál nagyobb, minél nagyobb omóerő zorítja a cipőt a padlóra, illetve minél érdeebb vagy tapadóabb a két érintkező felület. A tapadái úrlódái erő nagyága egyene arában változik a omóerő függvéében: F F. Ezért háadouk állandó: tmax. F tmax. F = állandó =m 0. Ez az állandó a tapadái úrlódái együttható, amely mértékegyég nélküli meniég. Jele: µ 0. Értéke annál nagyobb, minél érdeebb a két érintkező felület. F = m 0 F. tmax. A cipő húzáakor tapaztalhattuk, hogy a tapadái úrlódái erő maximuma nagyobb, mint a úrlódái erő: Ftmax. > F. Ez azt jelenti, hogy adott tetek, felületek eetén a tapadái úrlódái együttható nagyobb, mint a cúzái úrlódái együttható: m0 > m (9.41. ábra). Két követ laponként fűzzünk egymába a 9.4. ábrán látható módon! Ha megpróbáljuk a két követ kihúzni egymából, azt tapaztalhatjuk, hogy zinte lehetetlen ezt megtenni. A kövek ok-ok lapja között fellépő tapadái úrlódái erő olyan nagy, hogy még több diák együtt em tudja a két követ zéthúzni (9.43. ábra). A tapadái úrlódái erő miatt tudunk járni é tudnak a járművek mozogni. Ha nem tapad az autó kereke, hanem cúzik, akkor nem tud elindulni, illetve nem lehet kormáozni. Ezért ma már zinte minden új autóba beépítenek zámítógép által vezérelt blokkolágátlót (ABS) é menettabilizátort. A tapadái úrlódái erőt zükég eetén megnövelhetjük. Télen a jege útra azért zórunk homokot, hogy jobban tapadjon a kerék. A teher autók rakodóterének felületét rendzereen portalanítják, zírtalanítják, hogy a zállított rakomá jobban tapadjon a felülethez é fékezékor lehetőleg ne cúzon meg. A téli cipők talpa azért érdeebb a ári cipők talpánál, hogy a nagyobb tapadái úrlódái együttható miatt biztonágoabban tudjunk bennük járni. A termézetben a bogánc felülete azért tartalmaz ok apró kampót, hogy könedén beleakadjon az állatok zőrébe, é így nagy távolágokban zétterjedheen (9.44. ábra). A tépőzár feltalálója, egy vájci mérnök i egy bogánc felületéből merítette a tépőzár ötletét. 11

3 Az egymáal érintkező felületek között fellépő, a tetek egymához képet történő elmozduláát megakadályozó hatá a tapadái úrlódá, jellemzője a tapadái úrlódái erő. A tapadái úrlódái erő mindig akkora nagyágú, hogy megakadályozza az elmozdulát. A tapadái úrlódái erő maximuma a felületeket özeomó erőtől é a felületek minőégétől függ: Ftmax. ~ F, Ftmax. = m 0 F. A tapadái úrlódái együttható jele µ 0, a két érintkező felületre jellemző állandó, mértékegyég nélküli meniég. A tapadái úrlódái erő iráa mindig olyan, hogy akadályozza az érintkező felületek egymához képet történő elmozduláát. Gördüléi ellenállá Tegyünk a cipő alá fogpizkálókat vagy hengere ceruzákat (görgőket) a ábrán látható módon! A rugó erőmérő egyenlete húzánál okkal kiebb erőt jelez, mint görgők nélkül. A féképen jól látható, hogy a gördülékor fellépő úrlódái erő, a gördüléi úrlódái erő ugyanazon a felületen jóval kiebb, mint a cúzái úrlódái erő. Kíérletekkel bizoítható, hogy a gördüléi úrlódái erő a két felületet özeomó erő nagyágától, illetve a két érintkező felület minőégétől függ. Fgörd. = m g F, ahol m g a gördüléi úrlódái együttható, mely mindig kiebb, mint a cúzái úrlódái együttható. Ugyanazon a felületen a gördüléi úrlódái együttható nagyága körülbelül az ötvenedréze a cúzái úrlódái együttható nagyágának. Ez azt jelenti, hogy ötvenzer könebb egy tárgyat elgörgetni, mint elcúztatni! Ezért okozott a kerék feltaláláa gyökere változát a civilizációban: forradalmaította a közlekedét, az emberek é a tárgyak mozgatáát. A kerék egyik alkalmazáa a mindennapokban a golyócapágy (9.47. ábra), melynek alapgondolata Leonardo da Vinci jegyzeteiben található meg előzör a történelem folyamán. Azóta az alapötletet továbbfejleztették é az élet zámo területén alkalmazzák a görkorcolyáktól az épületek földrengébiztoá tételéig A görgők megkönítik a nehéz tetek mozgatáát! Kőkereket tartó őember A fogpizkálók gördüléi ellenálláa jóval kiebb, mint a cúzái úrlódái erő A golyócapágy belejében egy ki ínen ki golyók kapcolják öze a külő é belő gyűrűt A gördülékor fellépő úrlódái erő, a gördüléi úrlódái erő a két felületet özeomó erő nagyágától, illetve a két érintkező felület minőégétől függ: Fgörd. = m g F, ahol m g a gördüléi úrlódái együttható, mely mindig jelentően kiebb, mint a cúzái úrlódái együttható. 113

4 Erôtan Az ábrán látható tetek közül a zöglete lapra hat a legnagyobb, az áramvonala, cepp for májú tetekre a legkiebb közeg ellenállái erő. Ezért cepp ke rezt metzetű a repülőgépek zára Közegellenállá* Egyforma magaágból elejtett labda é papírlap közül a labda ér le hamarabb az aztalra (9.49. ábra). A nehézégi erő a labdára é a papírlapra i ugyanakkora hatát fejt ki. Azonban a papírlapra ható közegellenállái erő jóval nagyobb, mint a labdára ható, ezért a labda nagyobb gyoruláal mozog, így hamarabb tezi meg ugyanazt a távolágot. A papírlapot a labda méretére özegyűrve azt tapaztaljuk, hogy mindkét tet egyzerre ér az aztalra Egyforma magaágból elejtett papírlap é labda közül a labda ér rövidebb idő alatt az aztalra. A papírlapot a labda méretére özegyűrve, mindkét tet egyzerre ér az aztalra A körezet (pl. a víz, a levegő) olyan erőhatát fejt ki a hozzá képet mozgó tetre, amely cökkenteni igyekzik a tet é a közeg egymához vizoított ebeégét. Ezt az akadályozó hatát közegellenállának nevezzük é a közegellenállái erővel jellemezzük. Egy hajzárító egítégével vizgáljuk meg, hogy milyen téezőktől függ a közegellenállái erő nagyága! Haználhatjuk a kezünket erőmérőként, de rugó erőmérővel könebb megejteni a közegellenállái erőt befolyáoló téezőket. Kapcoljuk be a hajzárítót é tegyünk a hajzárító útjába egy papírlapot! A kifújt levegő magával odorná a papírt, ha nem tartanánk ellent a kezünkkel. Gyűrjük öze a papírt, é tegyük imét a légáramba! Azt tapaztaljuk, hogy amikor nagyobb volt a papír felülete, nehezebb volt a papírlapot a légáramban tartani. Pontoabb vizgálatok alapján megállapítható, hogy a közegellenállái erő nagyága függ a tet homlokfelületétől (vagyi a tet mozgára merőlege legnagyobb kereztmetzetének nagyágától): Fköz. A. A közegellenállái erő nagyága függ a mozgó tet alakjától i (9.50. ábra). A közegellenállái erőnek a tet alakjától való függéét az alak-téezővel jellemezzük, mely egy mértékegyég nélküli vizozám, jele c vagy k. Ekkor: Fköz. c. Állítuk nagyobb fokozatra a hajzárítót, amivel a két közeg egymához vizoított, vagyi relatív ebeégét növeljük meg. Minél nagyobb a relatív ebeég, annál nehezebb a légáramban tartani a papírt, 114

5 vagyi annál nagyobb a közegellenállái erő. Ponto méréek alapján a legtöbb egyzerű eetben a közegellenállái erő a ebeég négyzetével aráoan változik, vagyi kétzer akkora ebeégnél négyzer akkorára nő: Fköz. v. A közegellenállái erő ezenkívül még a közeg űrűégétől i függ. Minél űrűbb a közeg, annál jobban akadályozza a benne elmozduló tetek mozgáát: F köz. r. Méréek é tapaztalatok alapján tehát a közegellenállái erő nagyá- 1 ga a következő özefüggéel zámolható: Fköz. = c A r v. A közeg- ellenállái erő kifejezhető a tet é a közeg jellemzőitől függő közegellenállái téező é a ebeég négyzetének a zorzatával i: Fköz. = C v.. A közegellenállái erő zándéko cökkentée miatt egyre áramvonalaabb autók, repülőgépek, vonatok jelennek meg a közlekedében. A vereúzók ruháit i nagyon gondoan megtervezik, hogy a lehető legkiebb legyen a rájuk ható közegellenállá. Van olyan úzódrez, mely a cápa bőrének tanulmáozáa alapján kézül. A cápa bőre mikrozkopiku nagyágú, a közegellenállát cökkentő fogazatot rejt, mely könebbé é gyorabbá tezi a ragadozó mozgáát a vízben. A tor pe dók peciáli bevonatát pedig a delfinek bőrének alapoabb vizgálatával fejleztették a tudóok tovább. A mindennapokban a közegellenállái erő zándéko növeléére i találhatunk példát. Az ejtőerőök a közegellenállái erő nagyágát növelik meg a hatalma felületű ejtőerővel (9.53. ábra). A közegellenállái erő egítheti i a mozgát. Például a vitorláhajókon a vitorlába fújó zél mozgatja a hajót előre (9.54. ábra) A vitorlába fújó zél mozgatja a hajót előre a vízen A verekerékpárook bukóiakja különlege, cepp formájú 9.5. A kínai mágnevaút 430 km ebeéggel záguld pályájának egy h rézén Körezetünk (pl. a víz, a levegő) olyan erőhatát fejt ki a hozzá képet mozgó tetekre, mely cökkenteni igyekzik a tet é a közeg egymához vizoított ebeégét. Ezt az akadályozó hatát közegellenállának nevezzük é a közegellenállái erővel jellemezzük. Tapaztalatok alapján a közegellenállái erő nagyága függ a közeg űrűégétől, a tet alakjától é homlokfelületétől, valamint a közeg é a tet egymához vizoított ebeégétől. F A grafikon alapján vizgáld t meg a zuhanó ejtőerő ebeégének változáát! 115

6 Erôtan Márti korcolyázik F F F h A vízzinteen húzott tetre ható erők 1. Mekkora úrlódái erő hat Mártira korcolyázá közben, amikor állandó ebeéggel iklik a jégen (9.55. ábra)? Márti úlya 500 N, a korcolya éle é a jég közötti cúzái úrlódái együttható értéke 0,01. Megoldá: Adatok: m = 001,, F = 500 N. F =? F = m F = 001, 500 N= 5 N. Mártira 6 N nagyágú úrlódái erő hat.. Az 50 N úlyú zánkót vízzinte irában 0 N nagyágú erővel mozgatjuk állandó 1 m nagyágú gyoruláal. Mekkora a talaj é a zánkó talpa közötti cúzái úrlódái együttható? Megoldá: Adatok: m a = 1, Fúly = 50 N, Fh = 0 N. m =? F = neh. m g, amiből m = = 5 kg. g Rajzoljuk be a tetre ható erőket (9.56. ábra)! A zánkóra függőlege irában a nehézégi erő é a vele ellentéte iráú tartóerő hat. Ez a két erő kiegyenlíti egymát, mert függőlege irában a tet nem mozog. F - F =0, amiből F = F. neh. neh. A zánkóra vízzinte irában a húzóerő é a vele ellentéte iráú úrlódái erő hat. A dinamika alapegyenlete zerint: å F = m a, F - F = ma. h Mivel m F neh = = 5 kg, ezért g 116

7 m F = Fh - ma = 0 N- 5kg 1 = 15 N. F 15 N F = m F, amiből m = = = 03,. F 50 N A talaj é a zánkó közötti cúzái úrlódái együttható 0,3. (Ez a nagy úrlódái együttható azt i jelenti, hogy nem igazán jó a pálya!) 3. Az oztályteremben álló, 60 kg tömegű zekrét zeretné az oztály elmozdítani (9.57. ábra). A zekré é a padló közötti tapadái úrlódái együttható 0,6, a cúzái úrlódái együttható pedig 0,4. Mekkora lez a zekré gyoruláa, ha Marci egyedül próbálja meg eltolni? Marci átlagoan 00 N nagyágú erőt tud kifejteni a zekrére. Mekkora lez a zekré gyoruláa, ha Levente i beegít, aki zintén átlagoan 00 N nagyágú erőt fejt ki? Megoldá: Adatok: m = 04,, m0 = 06,, m = 60 kg, Ftoló = 00 N. a =? Rajzoljuk be a zekrére ható erőket (9.58. ábra)! Függőlege irában a zekré nem gyorul, vagyi a nehézégi erő é a omóerő kiegyenlíti egymát. m F = Fneh. = m g = 60 kg 10 = 600 N. Vízzinte irában a tolóerőt a úrlódái erő ellenúlyozza. Határozzuk meg a tapadái erő maximumát! Ha a tolóerő kiebb ennél az értéknél, akkor a zekré nem mozdul el, ha pedig nagyobb, akkor a zekré elindul é a talajon cúzik. Ft.max. = m 0 F = 06600, N= 360 N. Mivel Marci cak 00 N erővel omja a zekrét, a tapadái erő képe ellenúlyozni ezt a hatát. A zekré tehát nem mozdul el, így gyoruláa 0. Máodik eetben a két fiú együtt 400 N nagyágú erőt fejt ki, melyet a tapadái erő már nem tud ellenúlyozni. Ezért a zekré elmozdul é cúzik a padlón. Mozgáában a cúzái úrlódái erő akadályozza. A dinamika alapegyenletét vízzinte iráú mozgára felírva: F - F = ma. toló Ftoló - F 400 N-40 N 160 N m a = = = = 67,. m 60 kg 60 kg Há diák tudja megmozdítani a zekrét? F F t F toló A zekrére ható erők 117

8 Erôtan F y F F x A dobozra cak a nehézégi é a omóerő hat F y m g coa a F x m g ina Bontuk fel a nehézégi erőt F t F y F F x A dobozra már három erő hat (, F, F t ) 4. Egy 5 kg tömegű dobozt egy 30 hajlázögű lejtőre helyezünk. a) Mekkora gyoruláal cúzik le a lejtőn, ha a úrlódától eltekintünk? b) Legalább mekkora legyen a tapadái úrlódái együttható, hogy a doboz ne induljon meg a lejtőn? Megoldá: Adatok: m = 5 kg, a = 30 o. a) A doboz a nehézégi erő hatáára kezd el mozogni. Rajzoljuk be a dobozra ható erőket (9.59. ábra)! A nehézégi erőt bontuk fel egy lejtővel párhuzamo F x é egy lejtőre merőlege F y özetevőre (9.60. ábra)! Írjuk fel a dinamika alapegyenletét a lejtővel párhuzamo é arra merőlege iráokra! A doboz a lejtőre merőlege irában nem gyorul. A lejtő által kifejtett kézererő ellenúlyozza a nehézégi erőt: F - F y =0, amiből F = F = y mg co30. A doboz a lejtővel párhuzamoan a nehézégi erő hatáára gyoruló mozgát fog végezni. F = x m a. mg in30 = ma. m 1 m a= gin30 = 10 = 5. b) A doboz akkor nem cúzik meg a lejtőn, ha a tapadái úrlódái erő ellenúlyozza a nehézégi erő hatáát. Rajzoljuk be a dobozra ható erőket (9.61. ábra)! Írjuk fel a dinamika alapegyenletét a lejtővel párhuzamo é arra merőlege iráokra! A doboz a lejtőre merőlege é párhuzamo irában em mozog. y irában: F - F y =0, amiből F = F = y mg co30. x irában: F - x F = t.max. 0, amiből F = x F. t.max. Mivel F = m F = m mg co, a dinamika alapegyenletét felhaználva: t.max mg in30 = mg co30, amiből m 0 in 30 3 m 0 = = tg co = 3»,. Általánoítuk a feladatot! 30 o hajlázögű lejtő helyett α zögű lejtő eetében kereük a tapadái úrlódái erő minimáli értékét ahhoz, hogy a lejtőre helyezett doboz ne cúzon meg. Az előbbi gondolatmenetet felhaználva: mg ina= m 0 mg coa, amiből m = tg 0 a. 118

9 Megjegyzé: a feladatot a zögfüggvéek imerete nélkül i megoldhatjuk. Egézítük ki az ábrát zabályo háromzöggé (9.6. ábra). Tud- 3 juk, hogy a zabályo háromzög magaága az oldal -zeree, a belő zögek zögfelezői pedig felezik a zemközti oldalakat. F = 3 y mg. F mg F = neh. = x. 5. Egy 40 kg tömegű zákra kötelet kötünk é egy dezkán mint lejtőn óvatoan leengedjük a pincébe. A dezka a talajjal 30 o -o zöget zár be. Mekkora erővel tartuk a kötelet ahhoz, hogy a zák egyenleteen cúzzon, ha a lejtő é a zák között a cúzái úrlódái együttható 0,? Megoldá: Adatok: m = 40 kg, a = 30 o, m = 0,. Rajzoljuk be a zákra ható erőket (9.63. ábra)! A zákra a nehézégi erő ( ), a lejtő által kifejtett kézererő (F ), a úrlódái erő (F ) é a tartóerő (F t ) hat. Bontuk fel a nehézégi erőt a lejtővel párhuzamo é arra merőlege özetevőkre! Írjuk fel a dinamika alapegyenletét x é y iráú komponenekre! A zák egyenleteen mozog, tehát nincen gyoruláa. Az előző feladat alapján: y irában: F - F y =0, amiből F = F = y mg co30. x irában: F - x F - F = t 0, amiből Ft = Fx - F. Mivel F = mf = mmg co 30, F = F - F = mgin30 - mmg co 30. t x Az adatokat behelyetteítve: F t m 1 m 3 = 40 kg , kg 10» 130, 7 N. 1. Hogyan működik a kerékpár fékrendzere?. A hétköznapi életben mikor hazno é mikor káro a úrlódá? 3. Hogyan növelhető, illetve cökkenthető a úrlódá? 4. Milyen hazno é káro hatáai vannak a közegellenállának? 5. Hogyan növelhető, illetve cökkenthető a közegellenállá? 6. Miért nem lehet zíro táblára krétával írni? 7. Miért eünk el, ha banánhéjra lépünk? zabályo háromzög F y F x 30 F x 9.6. A nehézégi erő felbontáa zögfüggvéek nélkül F F t F y F F x A zákra négy erő hat (, F, F t, F ) 119

10 Erôtan Oly jól cúzik ez a banánhéj Mérjük a lejtőn mozgó tetre ható erőket! 1. A tapadái úrlódái együttható az autó kerekei é az úttet között záraz időben 0,6. Mi az a maximáli gyorulá, amellyel az autó el tud indulni?. Mekkora a cúzái úrlódái együttható, ha az adott felületen egy 50 kg tömegű ládát 500 N nagyágú erővel lehet vízzinte talajon egyenleteen tolni? 3. Egy 1700 kg tömegű autó 7 km ebeéggel halad. A forgalom h miatt hirtelen fékez, é megcúznak a kerekei. Mekkora a fékútja, vagyi az a távolág, amelyet a fékezétől a megálláig megtez, ha a cúzái úrlódái együttható 0,5? 4. Két ejtőerő, egy apa é a fia teljeen egyforma erővel egyzerre indulva ugranak. Melyikük ér hamarabb földet, ha az apa tömege 80 kg, a fiú tömege 50 kg? 5. Egy kikötői rakodómunká megfigyelte, hogy egy 0 kg tömegű dobozt, mely a hajó vízzinte padlóján ugalomban van, 75 N nagyágú vízzinte iráú erővel tud megmozdítani. Miután a láda mozog, már cak 60 N nagyágú erő zükége a mozgában tartáához. Mekkora a padló é a láda közötti tapadái é cúzái úrlódái együttható? 6. Egy 5 kg tömegű táka cúzik a padlón, miközben a úrlódái erő laítja mozgáát. A táka é a padló között a cúzái úrlódái együttható 0,1. Határozd meg a nehézégi erőt, a omóerőt, a úrlódái erőt, az eredő erőt é a gyorulát! 7. Egy 4 tonná, 7 km ebeéggel haladó teherautó cúzámente h fékezékor 50 m hozú út megtétele után áll meg. Mekkora a tapadái úrlódái együttható a felület é a kerekek között? 8. Egy 60 kg tömegű robogó 4 alatt 10 m ebeéget ér el. Mekkora a húzóerő, ha a úrlódái erő 40 N? 9. Mekkora ebeéggel halad az az autó, melynek homlokfelülete 1,4 m, közegellenállái téezője c = 0,4, a rá ható közegellenállái erő pedig 70 N? A levegő űrűége 1,9 kg. m o lejtőn egy 0 kg tömegű ládát húzunk felfelé egyenleteen a lejtő íkjával párhuzamo erővel. Mekkora ez az erő, ha a láda é a lejtő között 0, a úrlódái együttható? 11. Egy 30 -o hajlázögű lejtőn 1 alatt cúzik le egy tet, ha nincen úrlódá. Meni idő alatt cúzik le akkor, ha a cúzái úrlódái együttható 0,4? 10

11 9.5. Általáno vonzódá Newton gravitáció erőtörvée (Kiegézítő aag) Egy anekdota zerint Newton a kertjében gondolkodott azon, hogy vajon mi tartja a Holdat a Föld körüli pályáján, amikor egy alma leeett a fáról (9.66. ábra). Newton az alma eéét látva ekkor döbbent rá, hogy ugyanaz a hatá vonzza az almát a Föld felé, ami miatt a Hold a Föld körüli pályáján ke ring. Ez a kijelenté ma nagyon egyzerűen hangzik, de akkoriban nem volt még ilyen egyértelmű, hogy a Földtől olyan távol i érződik a Föld gravitáció mezeje. Newton akkor még nem tudta zámítáokkal igazolni az általa megejtett gravitáció erőtörvét. A Föld ugarát é a Hold Földtől való távolágát akkor még nem tudták pontoan, ezért nem egyezett a zámítá az elmélettel. Húz évvel kéőbb Newton a Londoni Tudomáo Táraág egyik üléén előadát hallott arról, hogy egy francia földmérő, Picard pontoabban mérte meg a Föld ugarát. Ezzel az új adattal már ikerült igazolnia az égitetek közötti tömegvonzát. Minden tömeggel rendelkező tetnek van gravitáció mezeje, így bármely két tet között fellép a gravitáció kölcönhatá. Pontzerűnek tekinthető tetek eetén a gravitáció erő nagyága egyeneen aráo a tetek tömegével é fordítottan aráo a közöttük levő távolág négyzetével. F = m m g f 1. r Ez az özefüggé a Newton-féle gravitáció erőtörvé, ahol f a gravitáció állandó, m 1 é m a két tet tömege, r pedig a közöttük levő távolág. A gravitáció állandó értéke: - Nm f = 66710, 11. kg M F r mh Mekkora a gravitáció vonzóerő a Föld é a Hold között? (A Föld tömege kg, a Hold tömege 7510, kg, távoláguk km.) Ha bármely két tet között gravitáció vonzá van, akkor miért nem érzem, hogy a tetvérem é közöttem létezik ez a vonzá? Newton é az alma Földfelkelte a Holdon Egyeek olykor erő vonzát éreznek, de ez nem a gravitáció 11

12 Erôtan F 1 F 1 4 F r r 4r h Számoljuk ki, hogy mekkora erővel jellemezhetjük a közöttetek fellépő erő nagyágát, ha 1 méter távolágban álltok egymától! Körülbelül 40 kg é 60 kg a tömegetek. Ezért a gravitáció erőre vonatkozó özefüggét haználva azt -11 Nm 40 kg 60 kg -7 kapjuk, hogy F g = 6710, = 1610, N = kg ( 1 m) = 0, N. Ez egy 0,016 mg tömegű tet úlya a Földön. Egy mákzem átlago tömege 10-6 kg, vagyi 1 mg. A közöttetek fellépő gravitáció erő nagyága tehát a mákzem úlyának hatvanad réze! Ez egy nagyon kici érték, ezért nem érezhető a mindennapjainkban A gravitáció erő nagyága a távolág négyzetével fordított arában cökken. A Föld középpontjától r távolágban (r a Föld ugara) a Föld felzínén tapaztalható gravitáció erő nagyága a negyedére cökken. Mekkora a gravitáció erő a Föld középpontjától 4 r távolágban? Bármely két tet között gravitáció kölcönhatát tapaztalhatunk. A két pontzerű tet között ható gravitáció erő nagyága egyeneen aráo a tetek tömegével é fordítottan aráo a közöttük levő távolág négyzetével. Ez az özefüggé a Newton-féle gravitáció erőtörvé (má néven az általáno tömegvonzá erőtörvée), ahol f a gravitáció állandó, m 1 é m a két tet tömege, r pedig a közöttük levő távolág. F = m m g f 1. r - N m A gravitáció állandó értéke: f = 66710, 11. kg Ne cak nézd! Számold ki, hogy a padtárad é közted jelenleg mekkora a gravitáció vonzá! Egy 40 kg é egy 60 kg tömegű diák közötti vonzóerő nagyága egy mákzem úlyának hatvanad réze 1. Számoljuk ki a Föld tömegét a nehézégi gyorulá felhaználáával, ha a Föld átlago ugara 6370 km! Megoldá: A Földön a tetekre ható nehézégi gyorulá nagyága körülbelül 9,81 m. A Földön bármely tetre hat a nehézégi erő, amelynek nagyága egyeneen aráo a tet tömegével: Fneh. = mtet g. A Newton-féle gravitáció törvé általánoágban bármely két tet közötti gravitáció erő nagyágának kizámoláára alkalma. A Föld é az adott tet között mtet MFöld fellépő gravitáció vonzá tehát Fg = f, ahol r a Föld ugarának é az adott tet földfelzín feletti magaágának özege. Mivel r azonban a Föld ugara jóval nagyobb, mint a tetek Föld feletti magaága, elegendő cak a Föld ugarával zámolni. 1

Kiadandó feladatok, Fizika 1.

Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kinematika 1. Egy követ h = 125m magasról kezdősebesség nélkül leejtünk. Ezután 1 másodperccel utána dobunk egy másik követ függőlegesen lefelé irányuló v o kezdősebességgel.

Részletesebben

Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL

Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL Tartalomjegyzék Bevezetés 9 Előszó..................................... 9 Hogyan használjuk ezt a könyvet?..................... 11 Jelölések....................................

Részletesebben

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 1. oldal alrendzerével 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet a tranzeurópai

Részletesebben

18 referencia megtérülési idővel

18 referencia megtérülési idővel MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energiatakaréko megoldáok hűtéi/fűtéi rendzerek felújítáához 18 referencia megtérüléi idővel A füzetben zereplő való beruházáokon, való költégeken alapuló eettanulmányok megmutatják,

Részletesebben

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg?

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg? Fizika! középszint ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 25. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA Általános Gépészeti Tanszék Dr. Iró Béla Dr. Zsenák Ferenc ÁLTALÁNOS GÉPTAN KÉZIRAT GYŐR, 000 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 1. A mechanikai munka és átvitele...4 1.1 Egyenes vonalú

Részletesebben

Anyag, energia, erők

Anyag, energia, erők Tartalom Mi az anyag, az energia, mik az erők és a kölcsönhatások? Ezek legfontosabb tulajdonságai. Megjegyzés Ez egy elég rövid és érthető téma. Azt magyarázza el, hogy miből van az anyagi világ és mi

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 522. SZÁM 2001. JÚNIUS

GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 522. SZÁM 2001. JÚNIUS GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 522. SZÁM 2001. JÚNIUS FEKETE ISTVÁN 1900 1970 Távoli tájakra egyelõre még cak álmaidban utazhatz, de a vakációd úgy i gyönyörû lez, ha FEKETE ISTVÁN könyveibõl tanulod

Részletesebben

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal

fizikai hatások kölcsönhatásának tekinthető. Arról is meg voltam győződve, hogy a fizika, a kémia és a biológia törvényei mindenre magyarázattal ELŐSZÓ Nagy titok az, hogy bár az emberi szív vágyódik, az után az Igazság után, amiben tisztán megtalálja a szabadságot és az örömet, mégis az emberek első reakciója erre az Igazságra gyűlölet és félelem."

Részletesebben

A geometriák felépítése (olvasmány)

A geometriák felépítése (olvasmány) 7. modul: HÁROMSZÖGEK 13 A geometriák felépítése (olvasmány) Az általános iskolában megismertük a háromszöget, a négyzetet, a párhuzamosságot és hasonló geometriai fogalmakat, és tulajdonságokat is megfogalmaztunk

Részletesebben

I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai

I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai 2. modul: MŰVELETEK A RACIONÁLIS SZÁMOK KÖRÉBEN 9 I. Racionális szám fogalma és tulajdonságai Természetes számok 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7, 8; 9; 10; 11; 12... Módszertani megjegyzés: Ráhangolódás, csoportalakítás

Részletesebben

Nukleáris fizika II. rész

Nukleáris fizika II. rész Fizikai Intézet Dr. Paripás Béla Nukleáris fizika II. rész Miskolc, 015 Tartalomjegyzék 1. Ionizáló sugárzások külső és belső természetes forrásai... 3. Az anyag hullámtermészete... 7 3. A határozatlansági

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben

Készüljünk a kompetenciamérésre Gyakorló feladatok

Készüljünk a kompetenciamérésre Gyakorló feladatok Készüljünk a kompetenciamérésre Gyakorló feladatok 1. feladat Egy vitorlásklub olyan jelvényt készített a tagjai számára, amelyen két vitorlás hajó látható. A grafikus a második vitorlást eltolással hozta

Részletesebben

és az R 2 ellenállások nagyságát! Mekkora erősségű áram folyik át az egyes ellenállásokon, ha rajtuk 12 V nagyságú feszültség esik?

és az R 2 ellenállások nagyságát! Mekkora erősségű áram folyik át az egyes ellenállásokon, ha rajtuk 12 V nagyságú feszültség esik? 145. Egymás után kapcsolunk három, azonos anyagú vezetődarabot, amelyeken áram halad keresztül. z első darab l hosszúságú és r sugarú, a második darab 2 l hoszszúságú és 2 r sugarú, a harmadik darab 3

Részletesebben

Matematika 5. Gondolkodni jó! feladatainak megoldása

Matematika 5. Gondolkodni jó! feladatainak megoldása Dr. Czeglédy István fôiskolai tanár Dr. Czeglédy Istvánné vezetôtanár Dr. Hajdu Sándor fôiskolai docens Zankó Istvánné tanár Matematika 5. Gondolkodni jó! feladatainak megoldása általános iskola 5. osztály

Részletesebben

TANÍTÁSA A FIZIKA MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT. Népességnövekedés fizikus szemmel (Dr. Nánai László)

TANÍTÁSA A FIZIKA MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT. Népességnövekedés fizikus szemmel (Dr. Nánai László) A FIZIKA TANÍTÁSA MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT Népességnövekedés fizikus szemmel (Dr. Nánai László) Kutatás alapú tanulás számítógéppel segített mérések alkalmazásával (Dr. Gingl Zoltán Kopasz Katalin Tóth Károly)

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 12. évfolyam Juhász Zoltán TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A laboratórium

Részletesebben

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén 1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén összesen 30 darab piros színű, 40 darab zöld színű és 40 darab kék színű zokni található, azonban

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

MATEMATIKA A 10. évfolyam

MATEMATIKA A 10. évfolyam MATEMATIKA A 10. évfolyam 4. modul Körrel kapcsolatos fogalmak Készítette: Lénárt István és Vidra Gábor Matematika A 10. évfolyam 4. modul: Körrel kapcsolatos fogalmak Tanári útmutató A modul célja Időkeret

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap 2001. február 7. 1. A jéghegyeknek csak 1/9 része van a vízfelszín felett. Hány tonnás az a jéghegy, amelynek víz alatti része 96 tonna tömegű? A válasz:

Részletesebben

1. A gázok tulajdonságai

1. A gázok tulajdonságai 1. A gázok tulajdonságai Korábban már tanultunk arról, hogy az anyagok különböző halmazállapotokban lehetnek. Ezek közül az időjárást és az éghajlatot tanulmányozva számunkra a gáz halmazállapot a legfontosabb.

Részletesebben

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK

GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK 0611. MODUL GONDOLKODÁSI MÓDSZEREK Hány eset van? KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0611. Gondolkodási módszerek Hány eset van? Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

Modellezés OpenBVEben, azaz tereptárgyak létrehozása

Modellezés OpenBVEben, azaz tereptárgyak létrehozása Modellezés OpenBVEben, azaz tereptárgyak létrehozása Készítette: Krisz, 2006 Második, átdolgozott kiadás, 2014 ckirbi@freemail.hu A második kiadás elkészítésében közreműködött: phontanka. Bevezetés Ez

Részletesebben