Szent István Egyetem KÖZÉPMÉLY LAZÍTÓK MUNKÁJÁNAK AGROTECHNIKAI, TALAJFIZIKAI ÉS ENERGETIKAI JELLEMZİI. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent István Egyetem KÖZÉPMÉLY LAZÍTÓK MUNKÁJÁNAK AGROTECHNIKAI, TALAJFIZIKAI ÉS ENERGETIKAI JELLEMZİI. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei"

Átírás

1 Szent Itván Egyetem KÖZÉPMÉLY LAZÍTÓK MUNKÁJÁNAK AGROTECHNIKAI, TALAJFIZIKAI ÉS ENERGETIKAI JELLEMZİI Doktori (Ph.D.) értekezé téziei Rácz Péter Gödöllı 2009.

2 A doktori ikola megnevezée: Mőzaki Tudományi Doktori Ikola tudományága: vezetıje: Agrármőzaki Tudomány Dr. Farka Itván egyetemi tanár, az MTA doktora Szent Itván Egyetem, Géézmérnöki Kar Környezetiari Rendzerek Intézet Gödöllı Témavezetık: Dr. Szüle Zolt egyetemi tanár, a mezıgazdaági tudomány kandidátua Szent Itván Egyetem, Géézmérnöki Kar Mechanikai é Gétani Intézet Gödöllı Dr. Varga Zoltán egyetemi tanár, a matematika tudomány kandidátua Szent Itván Egyetem, Géézmérnöki Kar Matematikai é Informatikai Intézet Gödöllı Az ikolavezetı jóváhagyáa... A témavezetı jóváhagyáa 1

3 Tartalom 1. A MUNKA ELİZMÉNYEI, CÉLKITŐZÉS Bevezeté A célkitőzéek megfogalmazáa.3 2. A VIZSGÁLATOK KÖRÜLMÉNYEI A munkaminıég vizgálatának körülményei Az energetikai vizgálat körülményei 5 3. A VIZSGÁLATOK ANYAGA ÉS MÓDSZERE A munkaminıég vizgálatának anyaga é módzere Az energetikai vizgálat anyaga é módzere EREDMÉNYEK A talajba hatolái ellenállá, a nedveégtartalom é a fajlago villamo vezetıkéeég közötti özefüggé vizgálat A fajlago villamo vezetıkéeég-értékek változáa közémély lazítá hatáára A talaj fajlago villamo vezetıkéeége é a hagyományo módon meghatározott lazítottág (L) mértéke közötti özefüggé vizgálat A hagyományo módzerrel é a fajlago villamo vezetıkéeég méré módzerével meghatározott lazítottág-értékek özehaonlítáa vályog -, agyago vályogtalajokon A munkamélyég é a haladái ebeég hatáának vizgálata az L χ lazítottág mértékére agyago vályog é vályogtalajokon A zerzámok közötti átlazítá mértékének vizgálata A három özehaonlított közémély lazító zerzám vágóél rofil egyenletének meghatározáa A lazítózerzámok munkaminıég-vizgálata a hagyományo módzerrel A vonóerı é a haladái ebeég kacolatának vizgálata A vonóerı é a munkamélyég kacolatának vizgálata A vizgált zerzámok minıítée a bevezetett fajlago teljeítmény mutatóval ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK AZ ÉRTEKEZÉS TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK

4 1. A MUNKA ELİZMÉNYEI, CÉLKITŐZÉS 1.1. Bevezeté Talajlazítának nevezzük azt a mőveléi módzert, amely az üleedett, eketalbetegégben zenvedı, tömörödött talajrétegeket minden irányban reeztve zétválaztja. A közémély lazítók edig ebben a talajmőveléi rendzerben mint alagéek foglalnak helyet. Ezek a géek a talaj mővelt rétegének mélyítéére zolgálnak, velük eredményeen harcolhatunk a káro tömörödöttég ellen oly módon, hogy cm mélyég tartományban közémély lazítát végzünk. Erre az alamőveléi eljárára azért van zükég, mivel a növények zámára alavetı feltétel az egye talajrétegek közötti megfelelı kacolat biztoítáa. Ami többek között azért fonto, mert a tömörödött réteg cökkenti a talaj vízbefogadó kéeégét, belvizek kialakuláához i nagymértékben hozzájárul é a talaj légjárhatóágát i cökkenti. Dolgozatom témájának idızerőégét az a tény indokolja, hogy a munkagéek fejleztéi tendenciája inkább a munkaminıég irányába fordul a korábbi nagyzámú kontrukció fejleztéekkel ellentétben. Ez rézben a mezıgazdaágban i nagymértékben megjelent informatika é elektronika vívmányainak közönhetı. Ennek zellemében kutató munkámat rézben a talaj lazítottág minıítéére irányuló újfajta módzer alajainak kidolgozáára, rézben az egye lazítózerzámok egyedi özehaonlító vizgálatára határoltam be A célkitőzéek megfogalmazáa A kutató munkám orán az alábbi célkitőzéeket fogalmaztam meg: 1. A közémély lazítók munkájának értékeléét elıegítı, a korábbinál gyorabb, ontoabb, kevébé fáradágoabb módzer kidolgozáa. 2. A lazítottág mértéke é a munkamélyég közötti özefüggé vizgálat. 3. A lazítottág mértéke é a gécoort haladái ebeég közötti özefüggé vizgálat. 4. A lazítóékkel felzerelt zerzámok közötti átlazítá mértékének közelítı meghatározáa. 5. Három közémély lazítózerzám özehaonlítáa agrotechnikai araméterek alaján. 6. Három közémély lazítózerzám özehaonlítáa energetikai araméterek alaján. 3

5 2. A VIZSGÁLATOK KÖRÜLMÉNYEI 2.1. A munkaminıég vizgálatának körülményei 1. táblázat. Vályogtalajon végzett vizgálatok körülményei Vizgálati terület Sík fekvéő gabonatarló A talaj nedveégtartalma [v/v%] 19,5 A talaj enetráció ellenálláa 0-40 [MPa] 3,8 Arany-féle kötöttég K A 41 Fizikai talajféleég vályog 2. táblázat. Agyago vályogtalajon végzett vizgálatok körülményei Vizgálati terület Sík fekvéő gabonatarló A talaj nedveégtartalma [v/v%] 13,2 A talaj enetráció ellenálláa 0-40 [MPa] 4,1 Arany-féle kötöttég K A 56 Fizikai talajféleég agyago vályog 3. táblázat. Homoko vályogtalajon végzett vizgálatok körülményei Vizgálati terület Sík fekvéő gabonatarló A talaj nedveégtartalma [v/v%] 16,3 A talaj enetráció ellenálláa 0-40 [MPa] 2,7 Arany-féle kötöttég K A 36 Fizikai talajféleég homoko vályog 4

6 4. táblázat. A vizgálatokon zereeltetett közémély lazítók mőzaki jellemzıi Közémély lazító tíu Megnevezé I alakú kerettel Metalwolf, I alakú kerettel V alakú kerettel Telje - zéleég [mm] - magaág [mm] Keretmagaág [mm] Munkazéleég [mm] záma [mm] Gerinc - - oztáa [mm] lemezek - formája [mm] egyene egyene arabola Lazítózerzám tíua ék ék ék + zárny Lazítózerzám zéleége [mm] Talajba hatolái zög [º] Egyene lazítóké: a 35 mm zéle lemezbıl kézített gerinclemez 70 - o zögben hajlik elıre a vízzintehez. Ehhez kacolódik a 60 - o élzöggel kialakított vágóél, ami cerélhetı. A gerinclemezhez tartozik egy alulról 23 - o zögben leélezett, 60 mm zéle lazítóék. Ez a üllyeztett fejő cavarokkal a gerinclemez aljára felfogott hegeztett tákára illezkedik. A lazítóék cerélhetı. Parabola lazítóké: a zerzám íve kialakítáal, élfelrakott kivitelben kézült. A kéek vagy egy 60 mm zéle lazítóékkel vagy egy 55 nyílázögő, 150 mm zéle zárnya lazító zerzámmal vannak felzerelve. A zerzámok hoza 220 mm. A lazító zerzámokat a gerinclemezekre kettı darab üllyeztett fejő cavar fogja fel Az energetikai vizgálat körülményei 5. táblázat. A vizgálat körülményei Vizgálati terület ík fekvéő mőveletlen terület A talaj nedveégtartalma [w/w%] 23,8 A talaj enetráció ellenálláa 0-40 [MPa] 2,8 Arany féle kötöttég K A 33 Fizikai talajféleég homoko vályog 5

7 6. táblázat. A vizgálaton zereeltetett közémély lazító zerzámok mőzaki jellemzıi Szerzám tíuok Megnevezé Gerinc- - zéleég lemezek - hozúág Lazítózerzám tíua Lazítózerzám zéleége Lazítózerzám hoza Kühne Jyma Paralow 30 mm 30 mm 20 mm 1200 mm 800 mm 750 mm zárnya ék véı 220 mm 50 mm 30 mm 150 mm 170 mm 370 mm Talajba hatolái zög 25º 25º 25º Szerzám tömege 80 kg 50 kg 45 kg Paralow zerzám: a zerzám gerinclemeze jobbra hajlított kialakítáal kézült. A 20 mm zéle gerinclemez aló rézére üllyeztett fejő cavarral catlakozik a 25 -ban leélezett, ajáto kialakítáú zárnyréz. Továbbá a zárny alá a gerinclemezre catlakozik kettı darab zegec egítégével a véı alakú lazítótet, aminek mindkét vége 23 - ban élezett. Parabola lazítóké: a zerzám íve kialakítáal, rajta 20 mm átmérıjő gömbvaal felhegeztett kivitelben kézült. A lazítóauc 220 mm zéle, 150 mm hozú zárnya kialakítáú. A 180 -o nyílázögő zárnyak a 25 o, aló leélezéel kézült lazítóékre kettı kettı darab üllyeztett fejő cavarral catlakoznak. A zárnya lazítóauc a gerinclemez végére van ráhúzva é egy üllyeztett fejő cavar rögzíti rajta. Egyene lazítóké: a 30 mm zéleégő lemezbıl kialakított gerinclemez 45 cm maga aló réze 60 -ban hajlik elıre, ami 60 -o leélezéel kézült. A gerinclemez felı réze a vízzintehez kéet merılege helyzető. A lazítóék alulról élezett, 25 -o lazítózöggel é 50 mm munkazéleéggel kézült. A gerinclemez aljára üllyeztett fejő cavarral van felfogva a hegeztett táka, melyre a lazítóék illezkedik. Ez az egyég a zerzámon cerélhetı. 6

8 3. A VIZSGÁLATOK ANYAGA ÉS MÓDSZERE 3.1. A munkaminıég vizgálatának anyaga é módzere A lazító zerzámok munkamélyégének méréét mérıléc egítégével jelöltem ki, majd ettıl zámítva 0,5 cm ontoággal mértem a zerzám munkamélyégét ötzörö imétléel. A hagyományo módzerrel történı lazítottág mérénél adatfelvételezékor a rofillécet kettı darab egyenlı magaágú tartóra helyeztem a meglazított talajáv fölött. Majd azt vízmértékkel vízzintbe állítottam é a rofilléc valamint az adott talajrofil vonala közötti távolágot 5 cm-enként lemértem a centiméter beoztáú mérıléccel. Minden méréi imétlé alkalmával a rofilozánál három adatort rögzítettem: - a lazítá elıtti, bolygatatlan talajrofil adatai kék adator - a lazítá utáni talajrofil adatai rózazín adator - a kiáott kereztzelvény árokból a lazítatlan talajrofil adatai fekete adator. 1. ábra. A rofilméré módzere A lazítá elıtti é utáni talajrézek kereztmetzeti kéének é a hagyományo módon mért lazítottág mértékének (L) meghatározáát egy 7

9 eddig erre a célra még nem haznált új, zámítógée módzerrel hajtottam végre. Ennek orán a lazítá elıtti é utáni talajrofil adataiból zármaztatható A nagyága, a lazítá elıtti é a kiáott kereztzelvény árokból felvett lazítatlan talajrofil adataiból kajuk A 0 nagyágát (1. ábra). Ezek meghatározáához haználtam a Solid Edge V 18-a zámítógée tervezıi rajzrogramot. A módzer algoritmua a következı lééekbıl áll: - a rofilozánál kaott három adatort három külön Excel munkalaba rendeztem. Ennek orán az Excel munkalaok B ozloaiban zereelnek a rofilozá orán felvett adatok. Az A ozlookban az 5 cm-enként történt adatrögzítére utalva zereelnek a zámok 0-tól kezdıdıen 5-tel növekedve. A C ozlookban edig a kereztzelvény íkbeli értelmezéébıl adódóan rendre 0-k vannak. Erre azért van zükég, mert a rogram elızör térben rajzolná ki az egye kéeket, ami jelen eetben nem értelmezhetı. - Excel munkalaok behíváa a Solid Edge tervezıi rajzrogramba - az ilyen módon bevitt adatokból a rogram kirajzolja ar kiterjeztében a lazítá orán kialakult kereztmetzeti kéet - a felzínemelkedé felületének ( A) é a lazított zelvény felületének (A 0 ) meghatározáához a dft. kiterjeztére kell áttérni a rogramban - itt áll rendelkezére a területméré funkció, amellyel az 1. ábrán lévı felületekre kattintva azok nagyága cm 2 ontoággal határozható meg. A A/A 0 hányado 100-zoroa adja a lazítottág mértékét %-ban. Ezt a módzert alkalmaztam minden egye vizgálatnál az Excel táblázatok B ozloaiba mindig az aktuáli méréi imétlé adatorát máolva. A cm 2 ontoág eetemben azért indokolt, mert a módzer a kimértékő lazítottág változá kimutatáára i alkalma, továbbá a lanimetrálánál egyzerőbb eljáráról van zó. Vizgálataim orán a közémély lazítók munkaminıége é a talaj fajlago villamo vezetıkéeége között keretem özefüggét. Abból az okból mivel a talajlazítához kacolódóan az irodalom zámo olyan faktort említ (nedveégtartalom, zemceözetétel, talaj táanyagtartalom, lazítát végzı gécoort haladái ebeége, munkamélyég), amely megítéléem zerint mind a lazítottág mértékére (L), mind a fajlago villamo vezetıkéeégre (χ) hatát gyakorol. Kutatómunkámban a következı tényezık változáának hatáát vizgálom a hagyományo módon mért lazítottág (L) é a fajlago vezetıkéeégekbıl felállított formulával meghatározott lazítottág (L χ ) mértékére: 8

10 - talaj jellemzık: - a talajba hatolái ellenállá - a talaj nedveégtartalom - fizikai talajféleég. - gécoort jellemzık: - a lazítózerzám kontrukciója - a gécoort haladái ebeége - a lazítá mélyége. A kíérleteimet zántóföldi körülmények között hajtottam végre. Ennek orán a talaj fajlago villamo vezetıkéeégének meghatározáához minden kíérleti területen, minden talajállaotban az FVM MGI tulajdonát kéezı, amerikai gyártmányú Veri 3100 tíuú berendezét haználtam, melyet MTZ-82 tíuú erıgéel üzemeltettem. A mérırendzer mőködéébıl adódóan vizgálataim orán a közémély lazítát cm mélyégtartományban hajtottam végre. A méréek orán minden eetben a Veri-t az üzemeltetı erıgé 2 m/ haladái ebeéggel vontatta végig a mérızakazokon. Mivel a máodercenkénti, azaz jelen eetben 2 m kénti adatzolgáltatáal minden eetben megfelelı mennyiégő adat győjthetı a mérızakaz talajállaotának megítélééhez. Vizgálataimat általában 100 m hozúágú mérızakazokon végeztem, azaz a győjtött adatok záma az adott haladái ebeégen minden eetben 50. A Veri mérıberendezé a vizgált talajminta geometriában méri a mérıáram erıégét valamint a fezültégeét. Ezekbıl meghatározható a talaj fajlago villamo ellenálláa az alábbi özefüggéel: U ρ = 2 π d R = 2π d [Ωm] I A gé mérı é adattároló közonti egyégében mőködı rogram vizont ebbıl az értékbıl a talaj fajlago villamo vezetıkéeég értékét határozza meg ms/m-ben, melynek nagyága: 1 1 I χ = ρ = ( 2π d R) =. [ms/m] 2π d U A lazítottág méréét a hagyományo módzerrel é a fajlago villamo vezetıkéeég méréével i mindig a vizgált lazító közéı két zerzámának nyomvonalán végeztem el. A Veri mőzert a lazítá utáni talajállaotban i ugyanazon a nyomvonalon vezettem végig, mint a 9

11 bolygatatlan talaj eetében, ez az üzemeltetı erıgében elhelyezett egyenebe vezetı egítégével történt. A lazítá utáni talaj állaotban végzett mérénél minden mérızakazon úgy vezettem a mérıberendezét, hogy a zerzám nyomvonalak a a é 4-5 ö tárcaelektródák közé eenek [63] ábra. A fajlago villamo vezetıkéeég mérée lazított talajon a ekély rétegben 3.2. Az energetikai vizgálat anyaga é módzere A kíérleti lazító zerzámok vonóerı igényének meghatározáát egy CASE IH 7210 traktorral végeztem. Ehhez az erıgé mindkét aló függeztıkarja, é a 3. ont felfüggeztée (támazoró) i nyúlámérı bélyeggel vannak ellátva. Az energetikai jellemzık mérée orán leírt, valamennyi jeladótól kaott érték az erıgé mellı ótúlyra felhelyezett erıítı - méréadatgyőjtı rendzerre kacolódott. Ez utóbbi egy Pentium 160 MHz zámítógébıl, Advantech PCL 818 mérıkártyából é APC zünetmente tából áll, a mérırendzer 16 analóg é 16 digitáli catorna adatainak fogadáára alkalma. A mérırendzer vezérlée méré orán a zámítógé oro catlakozójához kacolt hordozható zámítógé egítégével, az erıgé vezetıfülkéjébıl történt. A méré orán az erıgé haladái ebeégének mérééhez a hátó kereket forgájeladóval láttam el. Ezek induktív jeladók, melyek a forgá orán elıttük elhaladó, a forgó keréken található, vagy felhelyezett elemeket haználják a méréhez. A méré orán a mérızakazokon mért értékek átlagának kijelzée a hordozható zámítógéen megtörtént. Így a mérırendzer mőködéének zükége helyzíni ellenırzée biztoítva volt. 10

12 4. EREDMÉNYEK 4.1. A talajba hatolái ellenállá, a nedveégtartalom é a fajlago villamo vezetıkéeég közötti özefüggé vizgálat 3. ábra. A talajba hatolái ellenállá változáa a nedveégtartalom függvényében kn A mért adatokra elvégzett illeztébıl nyert ( N) = ce függvény ' nyilván megoldáa a = k N elırendő, homogén, lineári, differenciálegyenletnek. A c = 1,45 = max 7, 7MPa kezdeti feltétellel, ahol a c = 1,45 a talajadottágok által meghatározott érték. Ezt a zétválaztható változójú differenciál egyenletet a fent említett kezdeti feltétellel megoldva: ( N) 7,7 ( N ) 7,7 N d = k dn 0 ln = k N ln ( N) ln7, 7 = k N ln ( N) = ln 7, 7 k N 11

13 ( N ) = e ln 7,7 k N kn ( N) = 7, 7e A fenti özefüggé tehát: kn ( N) = 1,45 max e A két jellemzı közötti kacolat a fenti exonenciáli özefüggéel közelíthetı a legontoabban. A további kíérletek alaján edig arra a megállaítára jutottam, hogy vályogtalajon a közémély lazítá otimáli talajnedveég tartománya % között állaítható meg. A vezetıkéeég, a talajba hatolái ellenállá, valamint a nedveégtartalom közötti özefüggé kimutatáához a vizgálatot zintén vályogtalajon végeztem, 60 méter hozú mérızakazokon. 4. ábra. A fajlago villamo vezetıkéeég alakuláa a talajba hatolái ellenállá függvényében A 4. ábra alaján arra a következtetére jutottam, hogy a villamo vezetıkéeég értékei azért magaabbak ott, ahol a talajba hatolái ellenállá alaconyabb, mert ott a talajzemcék között több nedveég van, így jó vezetıvé válik a vizgált talajtérfogat. Ugyanezekben a méréi ontokban mértem a nedveégtartalmat i. A két talajjellemzı közötti kacolat az általam mért nedveég tartományban zintén egyeneel jellemezhetı. 12

14 5. ábra. A fajlago villamo vezetıkéeég alakuláa a nedveégtartalom függvényében A 3, 4 é 5 diagramok özehaonlítáából az derül ki, hogy a három talajjellemzı egymáal i özefüggében van. Kiindulva az alábbi özefüggéekbıl: χ ( N ) = b + m N 1e ρ = ( N ) = c e ln ρ = ln c k N k N 1 c N = ln k ρ Ez utóbbi egyenlıég az eredeti jelöléel: 1 c N = ln. k Ezt az özefüggét vizahelyetteítve: 1 r max χ 1e ( ) = b + m ln. k A kaott formula egy tájékoztató jellegő özefüggé, amely zintén egy egyene egyenlete. Ez azt mutatja, hogy a vezetıkéeég é a talajba hatolái ellenállá között i lineári függvényzerő kacolat áll fenn. 13

15 4.2. A fajlago villamo-vezetıkéeég értékek változáa közémély lazítá hatáára A kíérletet minden eetben 100 m hozú mérızakazokon végeztem. A haladái ebeég (v = 4,35 km/h) é a munkamélyég (a = 35 cm) minden eetben állandó volt. Az átlago fajlago villamo vezetıkéeég [ms/m] Lazítá elıtt, ekély rétegben (30 cm) Lazítá után, ekély rétegben (30 cm) 6. ábra. A három talaj tíuon végzett kíérlet együtte eredményei A cökkené mértéke a bolygatatlan talajban mért fajlago vezetıkéeéghez vizonyítva: 31%. Az eredmények alaján megállaítható, hogy a fentiekben rézletezett körülmények között elvégzett közémély lazítá hatáára a talaj fajlago villamo vezetıkéeége (χ) minden fajta talajtíuon cökken, éedig annak következtében, hogy a lazítá hatáára a talajba levegı kerül, tehát növeli a vizgált talajkereztmetzet ellenálláát, így lazítá hatáára romlik a fajlago villamo vezetıkéeég. 14

16 4.3. A talaj fajlago villamo vezetıkéeége é a hagyományo módon meghatározott lazítottág (L) mértéke közötti özefüggé vizgálat A hagyományo módzerrel meghatározott lazítottág mértékének levezetée a következıkéen adódik: A + A A + A A = A A 100 = 100 A L = [%]. A0 0 0 A kiindulá orán tulajdonkéen a bolygatatlan kereztzelvény területet vonatkoztattam a lazított kereztzelvény területre. Ennek az elméletnek az analógiájára vezettem le a lazítottág mértékét adó - különbözı talaj állaotokban mért fajlago villamo vezetıkéeég értékekre alaozott - L χ vel jelölt vizonyzámot i. χ ' e χ 1 u χ χ u χ Lχ = 100 = 100 = 100 [%] χ1u χ1u χ1u - ahol: - χ 1e : a ekély rétegben közémély lazítá elıtt mért fajlago villamo vezetıkéeég [ms/m] - χ 1u : a ekély rétegben közémély lazítá után mért fajlago villamo vezetıkéeég [ms/m] - χ 1 : a ekély rétegben közémély lazítá után taaztalt fajlago villamo vezetıkéeég megváltozá [ms/m] A fenti özefüggéekkel kaott eredmények azért korrelálnak egymához, hizen a fajlago vezetıkéeéget nagymértékben befolyáolja a vezetı talajfelület fizikai állaota. Konkrétabban minél jobban romlik a lazítáal a talaj fajlago vezetıkéeége, annál nagyobb lez a vezetıkéeég megváltozá mértéke ( χ 1 ), továbbá ezzel együtt lazítá után egy alacony vezetıkéeég értéket mérhetünk (χ 1u ). Következékéen L χ egy vizonylag nagy értéket fog adni. Ez a máik özefüggéel úgy hozható kacolatba, hogy a nagy vezetıkéeég cökkené nagy felzínemelkedéel jár együtt, míg az alacony lazítá után mért vezetıkéeég értéket a nagy lazított zelvényfelület eredményezi. Ennek következtében mindkét özefüggében a fentiekben említett két két tényezı aránya adja a két jól korreláló adatort. 15

17 4.4. A hagyományo módzerrel é a fajlago villamo vezetıkéeég méré módzerével meghatározott lazítottág értékek özehaonlítáa vályog - é agyago vályogtalajokon 7. ábra. Az L értékek é az L χ értékek özehaonlítáa vályogtalajon 8. ábra. Az L értékek é az L χ értékek özehaonlítáa agyago vályogtalajon 16

18 A t n-1 értéke mindkét talajtíuon, minden imétlé eetében kiebb értékre adódott, mint a t 0,1%, n Normalitávizgálat A Bartlett róbánál zerelı egyenlıtlenég mindkét eetben történı fennálláa igazolja, hogy az öze taaztalati zóráérték azono elméleti zóráértékhez tartozik. Mindezek alaján az egye adatok valóban a normáli elozlát követik. 9. ábra. Az L χ értékek elozláa vályogtalajon 10. ábra. Az L χ értékek elozláa agyago vályogtalajon 17

19 Az ábrák alaján kijelenthetı az egye kíérleti helyeken mért lazítottág értékek normáli elozláa (9-10. ábra). Így ez az elozlá adja meg a közémély lazítók munkaminıégi modelljét. A Gau elozlá őrőég függvényének egyenlete: _ L ' L χ χ ' 1 2 ( y) = e 2σ f. 2πσ 4.5. A munkamélyég é a haladái ebeég hatáának vizgálata az L χ lazítottág mértékére agyago vályog é vályogtalajokon A munkamélyég változtatáának hatávizgálata L χ értékeire A vizgálatot mindkét talajtíuon 100 m hozú mérızakazokon végeztem. A haladái ebeég állandó, 5 km/h volt. A munkamélyéget edig 25, 30, 35 é 42 cm értékekre állítottam be. 7. táblázat A t róba eredményei vályogtalajon, munkamélyégenként Lazítottág, Lazítottág, Adatok Munkamélyég (L) (L χ ) t n-1 t 0,1%, n-1 záma (n) [cm] 15,78 22,15 4,18 4, ,21 34,31 2,43 4, ,83 42,24 3,16 3, ,29 51,62 3,81 3, táblázat A t róba eredményei agyago vályogtalajon, munkamélyégenként Lazítottág, Lazítottág, Adatok Munkamélyég (L) (L χ ) t n-1 t 0,1%, n-1 záma (n) [cm] 21,46 27,34 3,86 3, ,61 45,07 2,71 3, ,07 52,38 1,76 3, ,49 61,63 3,72 3,

20 11. ábra. A lazítottág mértékének alakuláa a munkamélyég függvényében Az általam meghatározott L χ vizonyzámra, azaz a lazítottág mértékére a munkamélyég növelée úgy fejti ki hatáát, hogy a nagyobb felzínemelkedé nagyobb fajlago vezetıkéeég cökkenét, míg a nagyobb lazított felület alaconyabb lazítá utáni fajlago vezetıkéeég értéket eredményez. Következékéen L χ értéke növekzik. A kíérlet orán a felzínvonal egyenleteég zóráát i vizgáltam a lazítái mélyég függvényében. 12. ábra. A lazítá után kialakult felzínvonal egyenleteégének zóráa a munkamélyég függvényében 19

21 A zerzámok a nagyobb mélyégben több talajt mozgatnak meg, aminek hatáára nagyobb felzínemelkedé jön létre é eetenként a felzínre nagyobb rögök i felkerülhetnek A haladái ebeég változtatáának hatávizgálata L χ értékeire A kíérletet ebben az eetben i mindkét talajtíuon 100 m hozú mérızakazokon végeztem. A munkamélyéget állandó 35 cm-e értékre, a gécoort haladái ebeéget 3,6, 4,5, 5,8, 7,2, 9,2 km/h válaztottam. A mért értékekre történı függvényillezté orán az alábbi özefüggé bizonyult a legjobbnak: L χ ' = L ' χ max rvh ( 1 e ) - ahol: - L χ : lazítottág mértéke [%] - r: a függvény alakjáért felelı tényezı - v h : gécoort haladái ebeég [km/h] 13. ábra. A lazítottág mértékének (L χ ) változáa a gécoort haladái ebeég függvényében 20

22 Az illeztébıl nyert formula a dl ' dv χ h ( L L ) = r, L χ (0) = 0 χ' max χ ' kezdetiérték feladat megoldáa, amelyhez indirekt módon jutottam el. E zétválaztható változójú differenciál egyenlet megoldáa tehát a következı: L χ (v ) ' h dl χ' = r L L v h dv h 0 χ' max χ' 0 Lχ ' (vh ) [ ln( Lχ ' Lχ' )] = r v h ln max 0 ( L χ ' L χ' ( v h )) L χ' = r v h L ln L L L L χ ' max ' χ max ' χ ' χ max χ ' max L L L L χ ' max χ ' max L ' χ χ ' χ ' ( v ) h max = r v ( v h ) rv h = e v h ( ) r v = L ' e h χ max h ( ) r v v = L ' L ' e h ' χ max χ max χ max v h ( 1 e ) r = L. h Bármely körülmények között a gécoort haladái ebeég növeléével végrehajtható intenzív lazítottág érték növekedéének i van egy felı határa. Ennek nagyágát mind a talajjellemzık, mind a gécoort jellemzık nagyban befolyáolják. Ezen a maximáli haladái ebeégen történı tartó üzemelteté eetén a lazítottág egy közel állandónak tekinthetı értéket vez fel. A lazítá után kialakuló talaj felzínvonal egyenleteégének zóráa i azerint az özefüggé zerint vielkedik a haladái ebeég függvényében, mint a lazítottág mértéke (14. ábra). 21

23 14. ábra A lazítá után kialakult felzínvonal egyenleteégének zóráa a gécoort haladái ebeég függvényében 4.6. A zerzámok közötti átlazítá mértékének vizgálata A vizgálatot vályog-, é homoko vályogtalajokon, 40 cm e munkamélyég é 6 km/h gécoort haladái ebeég é 60 cm zerzámoztá eetén végeztem. 15. ábra. A lazított é a lazítatlan területek aránya 22

24 23 A traéz magaágánál az 1/2d, valamint a felı oldalának hozánál a 2/3, továbbá a felzínemelkedé felületének ( A) nagyága a kíérleteimbıl zármazó taaztalati értékek. A 1 d A d = - ahol: - : zerzámoztá [m] - d: munkamélyég [m] - A d : lazított kereztzelvény felület [m 2 ] - A 1 : átlazítatlan kú felület [m 2 ] Az átlazítatlan talajréz (A 1 ) területe: ( ) d w d w A = + = [m 2 ]. Az A d nagyága a következıkéen alakul: + = = = = w d w d d w d d w d A d [m 2 ]. A felzínemelkedé ( A) felületét taaztalati értékként, a zerzámok közötti talajfelület rézeként fejezem ki: 5 d A = [m 2 ]. A fenti adatokból a kereztmetzet átlazítá mértékének zázaléko meghatározáa: = + = + = w w d d d w A d A ς [%]. - ahol: - : zerzámoztá [m] - d: munkamélyég [m] - w: zerzámzéleég [m] 9. táblázat. A zámítáok eredményei Talaj tíu Saját formula [%] Számítógée rogram [%] vályog 32,64 38,73 homoko vályog 33,64 30,57

25 A levezetett formula egy olyan közelítı eljárának tekinthetı, amely lazítóéke zerzámokkal felzerelt géek eetére elfogadható értéket ad a zerzámok közötti átlazítá mértékére. Mivel az irodalomban fellelhetı Mc. Kye-féle özefüggé cak zárnya zerzámok eetére vonatkozik A három özehaonlított közémély lazító zerzám vágóél rofil egyenletének meghatározáa A vágóél rofil kialakítáának jelentı hatáa van többek között az adott zerzám vontatái ellenálláára. Ezért i tartom fontonak a rofilgörbék egyenleteinek onto imeretét. 16. ábra A vizgált három közémély lazítózerzám rofil egyenletének meghatározáa, a zerzámok oldal nézetében A 16. ábráról az derül ki, hogy a Paralow-féle zerzám vágóéle a legmeredekebb, a zárnya zerzámé edig az íve kialakítából adódóan kevébé meredek. 24

26 17. ábra A Pralow-féle zerzám rofil egyenletének meghatározáa, a zerzám elöl nézetében A vágóél rofilok a legjobban az egyeneekkel é az exonenciáli függvényekkel írhatóak le, mivel az R 2 értékek ezeknél a függvény tíuoknál adódtak a legnagyobb értékekre. A rofil egyenletek deriváltja megadja a zerzám adott ontjának lazítái zögét (α). Az egyene deriváltja kontanra adódik (y = c), az exonenciáli bx függvény deriváltja ( y = a e ) az ln y ' = ln( ab) + bx alakú özefüggé lez, az y ' = tgα. 25

27 18. ábra A kérofilok lazítái zögének változáa, a zerzámok oldal nézetében A 18. ábrán a differenciáláal kaott értékek változáa figyelhetı meg. Ennek alaján a vizgált zerzámok közül a legmeredekebb, illetve a legnagyobb zög a telje zerzámél mentén a Paralow-féle kialakítánál, legkiebb az íve zerzámnál adódik A lazítózerzámok munkaminıég-vizgálata a hagyományo módzerrel A zerzámok munkaminıégi vizgálatát 40 cm munkamélyégben é 7,6 km/h haladái ebeégen történı üzemelteté eetén végeztem el, az özehaonlítá ugyanazon a talajtíuon történt. A mérıvizgálatokat minden zerzám eetén háromzoro imétléel hajtottam végre. 26

28 10. táblázat A munkaminıégi vizgálat eredményei Mért munkaminıégi jellemzık Paralow zerzám Lazítóéke zerzám Szárnya lazítózerzám Felzínemelkedé felülete ( A) [cm 2 ] 557,5 340,5 975 Lazított zelvény felülete (A 0 ) [cm 2 ] 1227,6 930,3 1597,6 Lazítottág mértéke (L) [%] 45,41 36,60 61,02 Lazított felzínvonal egyenleteégének zóráa ( a1 ) [cm] 5,33 8,29 17,66 Munkamélyég zóráa ( d1 ) [cm] 5,12 3,54 6,82 Munkamélyég (d) [cm] ábra. A Paralow-féle zerzám munkája A Paralow-féle zerzám a lazított kereztmetzetben a talajzelvény alá bújva, azt megemelve, majd ugyanoda vizaejtve lazítja a talaj. Melynek orán a véı alakú lazítótet elülı orr réze a kivágandó talajzelet aló rézét elılazítja. Ezt a gerinclemez aló, hajlított rézén lévı zárnyréz vágja ki. A kivágott talajzelet a lazítóteten é a zárnyrézen tovább haladva emelkedik fel adott magaágban. Végül a lazítótetrıl lekerülve a talajzelvény ugyanoda kerül viza. Véleményem zerint ez a lazítái mód együtt jár a lazított talaj vizonylag hamar történı vizatömörödéével, a vizonylag kevé levegı bejutá miatt. 27

29 A beállított munkamélyég zóráa az adott talajtíuon a lazító éke zerzámhoz vizonyítva némileg nagyobb értéket kéviel. A lazított talajfelzín egyenlete, aminek az elmunkálánál van jelentıége (19. ábra). 20. ábra. A lazítóéke zerzám munkája A lazítóék által kimetzett talajzelvény ék alakú, amelyet annak megemeléével, arózáával lazít. Mozgáát tekintve edig a gerinclemez mentén felfelé halad, közben reedezik é folyamatoan cerélıdik. Tehát a talaj a lazítái folyamat orán elıre, felfelé é oldalirányban mozog, közben kötött talajok eetében rögök keletkezhetnek a felzínen. Az ilyen módon meglazított talaj kevébé hajlamo a vizatömörödére, mint a Paralow-féle zerzám által mővelt talaj. A zerzám tíu mélyégtartáát elfogadhatónak ítélem meg. A felzín egyenleteége ennél a zerzámnál i jónak mondható (20. ábra). 21. ábra. A lazítózárnya zerzám munkája 28

30 A zárnya lazítózerzám i az éke zerzámhoz haonlóan lazít, azzal a lényege különbéggel, hogy a lazítóéken lévı zárnyaknak közönhetıen a lazított áv okkal zéleebb. Továbbá a talajzelvény megemelı, arózó hatá é ezáltal a lazítottág i ennél a kontrukciónál a leghatékonyabb a vizgált zerzámok közül. A munkaminıég vizgálata zemontjából i ennek a zerzámnak a munkáját tekintem a leghatékonyabbnak, mert a vizatömörödé a jelentı talajátlazító hatá miatt itt megy végbe a legkéıbb. Ez a ozitív hatá vizont a legegyenetlenebb munkamélyég tartáal é egy durva, rögö talajfelzínnel jár együtt (21. ábra). A lazítá kíérı jelenége a talaj felzínének rögöödée. Ez a jelenég özefüggében van az alkalmazott lazítózerzám kontrukciójával i. A közölt fotókon i jól látható a három zerzám által kialakított talajfelzín közötti különbég. Az egyenetlenül, vizonylag rögöebben fellazított talaj véleményem zerint kevébé hajlamo a vizatömörödére. Az ilyen felzín a közémély lazítókon alkalmazott különbözı rofilú hengerekkel tökéleteen elmunkálható é lezárható A vonóerı é a haladái ebeég kacolatának vizgálata A vizgálat orán hatféle haladái ebeégnél (v = 4,68, 5,65, 6,51, 7,66, 8,64, 9,93 km/h), állandó (a = 35 cm) munkamélyégnél, háromzoro imétléel mértem a zerzámra jellemzı vonóerı változáát. 22. ábra. A különbözı haladái ebeégeken mért vonóerı adatok a ebeég függvényében 29

31 A vizgálatból kiderül, hogy a haladái ebeég növelé hatáára a zárnya kontrukció vonóereje növekedett a legnagyobb mértékben. A máik két zerzám vonóerı zükéglete nem növekedett jelentıen. A haladái ebeégnek vizont jelentı hatáa van a munka minıégére, mivel a nagyobb ebeéghez erıteljeebb reeztı hatá ároul. Ezért érdeme a közémély lazítát mindenféle talaj tíuon a 6 8 km/h haladái ebeég tartományban végezni A vonóerı é a munkamélyég kacolatának vizgálata A lazítózerzámok vonóerı zükégletét ebben az eetben három különbözı munkamélyégben (a = 35, 40, 45 cm), állandó haladái ebeég mellett (v = 7,66 km/h), háromzoro imétléel határoztam meg. 23. ábra. A különbözı munkamélyégekben mért vonóerı adatok átlaga a munkamélyég függvényében A három zerzám közül a lazítóéke vonóereje növekzik a legkiebb mértékben, 6,9 kn-ról 8,8 kn-ra. A Paralow kontrukcióé a 10 cm munkamélyég változá hatáára 7,1 kn-ról 9,3 kn-ra növekzik. A vizgált zerzámok közül a zárnya lazítózerzám vonóereje növekzik a legnagyobb mértékben 9,12 kn-ról 14,21 kn-ra. 30

32 4.11. A vizgált zerzámok minıítée a bevezetett fajlago teljeítmény mutatóval A lazítózerzámok munkájának értékeléére, minıítéére bevezettem az ún. lazítózerzámokra jellemzı fajlago teljeítmény mutatót. Ezzel az értékkel az egyégnyi lazítottágra jutó teljeítmény igényt fejezem ki. Jele: k z [67]. Meghatározáa: k z PL FL vh = = L L [kw] - ahol: - F L : lazítózerzám vonóerı [kn] - v h : gécoort haladái ebeég [m/] - L: a felzínemelkedé - é a lazított zelvény felületének hányadoa Termézeteen k z minél kiebb értéket vez fel, annál kedvezıbb a lazítózerzám kontrukciója é energetikai mutatója. Má zóval az a jó lazítózerzám, amelyik minél kiebb teljeítmény ráfordítá árán minél nagyobb lazítottágot ér el (11. táblázat). 11. táblázat A vizgált három lazító zerzámnál meghatározott zerzámtényezık (k z ) értékei Imétléek záma Paralow zerzám [kw] Lazítóéke zerzám [kw] Szárnya lazítózerzám [kw] 1. imétlé 39,8 43,6 37,9 2. imétlé 42,8 42,7 36,1 3. imétlé 41,2 40,6 39,8 Átlag: 41,3 42,3 37,9 E fajlago értékkel történı minıíté alaján az állaítható meg, hogy a háromzoro imétlé átlagaként a zárnya lazítózerzám bizonyult a legjobbnak. Ennél a kontrukciónál jut az adott lazítottág értékre a legkeveebb teljeítmény, ezért adódott a k z itt a legkiebbre. A zárnya tíut a Paralow-féle kialakítá követi, végül a ort a lazítóéke zerzám zárja. Tehát ez a orrend a kontrukcióbeli különbégbıl adódó eltérıégeket jól tükrözi. A lazítóéke zerzám legnagyobb k z értékének oka az, hogy a vonóereje a Paralow-féle zerzáméval közel azono, vizont a lazítottág mértéke az éke zerzám eetében kiebb. 31

33 5. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK Az általam felállított új tudományo eredmények az újzerő lazítottág méréi eljárá alajainak kidolgozáára, a lazító éke zerzámok közötti átlazítá mértékének meghatározáára é a zerzám özehaonlító vizgálatokra vonatkoznak. 1.Tézi: A lazítottág mértékének meghatározáára kidolgoztam egy új, a hagyományo módzernél gyorabb, ontoabb méréi eljárát. Az új eljárá a talaj fajlago villamo vezetıkéeégén alaul. Ellenırzı méréekkel igazoltam a lazítottág hagyományo é új módzere közötti özefüggét, amely normáli elozlát követ. A fajlago villamo vezetıkéeég értékekre alaozott, lazítottág mértékét adó vizonyzám: χ1 L χ ' = 100 [%] χ 1u - ahol: - χ 1e : a ekély rétegben közémély lazítá elıtt mért fajlago villamo vezetıkéeég [ms/m] - χ 1u : a ekély rétegben közémély lazítá után mért fajlago villamo vezetıkéeég [ms/m] - χ 1 : a ekély rétegben közémély lazítá után taaztalt fajlago villamo vezetıkéeég megváltozá [ms/m] A felállított tézi vályog é agyago vályogtalajon érvénye. 2.Tézi: Megállaítottam, hogy a munkamélyég hatáára megváltozó lazítottág méréére a fajlago villamo vezetıkéeég alkalmazható. A lazítottág mértéke é a munkamélyég függvény kacolatára vályogtalajon az (y = 1,31x - 1,88), agyago vályogtalajon az (y = 1,40x+ 7,18) özefüggé érvénye. A felállított tézi vályog é agyago vályogtalajon érvénye. 3.Tézi: Megállaítottam, hogy a gécoort haladái ebeég hatáára megváltozó lazítottág méréére a fajlago villamo vezetıkéeég 32

34 alkalmazható. A lazítottág mértéke é a gécoort haladái ebeég rvh L ' = L 1 e özefüggé érvénye. függvény kacolatára az ( ) χ χ' max - ahol: - L χ : lazítottág mértéke [%] - r: a függvény alakjáért felelı tényezı - v h : gécoort haladái ebeég [km/h] A felállított tézi vályog é agyago vályogtalajon érvénye. 4.Tézi: A lazítóékkel felzerelt zerzámok közötti átlazítá mértékének 5 w 3 5 közelítı meghatározáa aς = 100[%] özefüggéel lehetége. - ahol: - : zerzámoztá [m] - w: zerzámzéleég [m] 5.Tézi: A különbözı kialakítáú lazítózerzámok egyedi energetikai jellegő minıítéére kidolgoztam egy olyan fajlago teljeítménymutatót, amellyel az egyégnyi lazítottágra jutó teljeítmény igényt fejezem ki: FL vh kz = [kw]. L - ahol: - F L : lazítózerzám vonóerı [kn] - v h : gécoort haladái ebeég [m/] - L: a felzínemelkedé - é a lazított zelvény felületének hányadoa 33

35 6. AZ ÉRTEKEZÉS TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK Magyar nyelvő konferencia roceeding Rácz, P. Dr. Szüle, Z.: A közémély lazítók alkalmazáának fontoága, a legfontoabb mővelızerzám kialakítáok bemutatáa. In: MTA-MÉM Kutatái é Fejleztéi Tanáckozá Kiadványa, Nr. 30. Kötet, , Gödöllı, 2006 január.24. Rácz, P. - Dr. Szüle, Z.: A közémély lazítók alkalmazáa a mezıgazdaágban. In: MTA-MÉM Kutatái é Fejleztéi Tanáckozá Kiadványa, Nr. 31. Kötet, , Gödöllı, 2007 január.23. Rácz, P. - Dr. Szüle, Z.: Az egyene é a ferde kéel dolgozó közémély lazítók özehaonlítáa. In: MTA-MÉM Kutatái é Fejleztéi Tanáckozá Kiadványa 31. Kötet, , Gödöllı, 2007 január.23. Rácz, P. Dr. Szüle, Z.: Általáno vonóerı modell meghatározáa közémély lazító zerzámokra, In: MTA-MÉM XXXII. Kutatái é Fejleztéi Tanáckozá CD lemezen, Gödöllı, Szent Itván Egyetem, 2008 január.22. Nemzetközi konferencia roceeding Rácz, P. Dr. Szüle, Z.: Tet of uboil chiel tool. In: Proceeding of the 5 th Youth Symoium on Exerimental Solid Mechanic (ISBN , EAN ), Púchov (Slovakia) 2006, Rácz, P. Dr. Szüle, Z.: Work quality tet with Veri In: Proceeding of the 6 th Youth Symoium on Exerimental Solid Mechanic (ISBN ), Vrnjacka Banja (Serbia) 2007,

36 Lektorált cikk magyar nyelven Rácz, P. Szüle, Z.: Talajmőveléi módzerek mőzaki, ökonómiai értékelée. In: Gazdálkodá, évf. 3.z., Rácz, P. Szüle, Z.: Méréi módzer a talajlazítá mértékének kimutatáára az elektromo vezetıkéeég egítégével. In: Gé, LVIII. évf. 4. z., Rácz, P. Dr. Szüle, Z.: Közémély lazító zerzámok energetikai é munkaminıégi özehaonlítáa, Mezıgazdaági Technika, FVM MGI, Gödöllı, 2008 márciu, 2 4. o. Hazai folyóiratban világnyelven megjelent lektorált cikk Rácz, P. Dr. Szüle, Z.: Alication of medium-dee uboilier in the agriculture (Tet on the Working-Quality by Meauring the Electric Conductivity of Soil). In: Hungarian Agricultural Engineering, évf. Külföldi folyóiratban világnyelven megjelent lektorált cikk Rácz, P. Dr. Szüle, Z.: Analyi of Correlation between the Looene Degree of Soil and the Travel Seed of the Tilling Combination. In: Acta technologica agriculturae, univerzita v Nitre Megjelené alatt. Rácz, P. Dr. Szüle, Z.: Relationhi between the looene of oil and the electric conductivity. In: Zemedelka Technica (Agricultural Engineering) Megjelené alatt. 35

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont A Mikola Sándor Fizikavereny feladatainak egoldáa Döntı - Gináziu oztály Péc feladat: a) Az elı eetben a koci é a ágne azono a lauláát a dinaika alaegyenlete felhaználáával záolhatjuk: Ma Dy Dy a 6 M ont

Részletesebben

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14 . kategória... Adatok: h = 5 cm = 0,5 m, A = 50 m, ρ = 60 kg m 3 a) kg A hó tömege m = ρ V = ρ A h m = 0,5 m 50 m 60 3 = 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg,

Részletesebben

Egyedi cölöp süllyedésszámítása

Egyedi cölöp süllyedésszámítása 14. zámú mérnöki kézikönyv Friítve: 2016. áprili Egyedi cölöp üllyedézámítáa Program: Cölöp Fájl: Demo_manual_14.gpi Ennek a mérnöki kézikönyvnek tárgya egy egyedi cölöp GEO5 cölöp programmal való üllyedézámítáának

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

Kidolgozott minta feladatok kinematikából Kidolgozott minta feladatok kinematikából EGYENESVONALÚ EGYNLETES MOZGÁS 1. Egy gépkoci útjának az elő felét, a máik felét ebeéggel tette meg. Mekkora volt az átlagebeége? I. Saját zavainkkal megfogalmazva:

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II.-III.

TARTÓSZERKEZETEK II.-III. TRTÓSZERKEZETEK II.-III. VSBETOSZERKEZETEK 29.3.7. VSBETO KERESZTMETSZET YOMÁSI TEHERBÍRÁSÁK SZÁMÍTÁS kereztmetzet teherbíráa megelelı ha nyomott km. eetén: Rd hol a normálerı tervezéi értéke (mértékadó

Részletesebben

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg Dinamika 1. Vízzinte irányú 8 N nagyágú erővel hatunk az m 1 2 kg tömegű tetre, amely egy fonállal az m 2 3 kg tömegű tethez van kötve, az ábrán látható elrendezében. Mekkora erő fezíti a fonalat, ha a

Részletesebben

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező zakmai továbbképzé 2015 Villámvédelem #5. Elzigetelt villámvédelem tervezée, biztonági távolág zámítáa Villámvédelem 1 Tervezéi alapok (norma zerint

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulmányi Vereny máodik fordulójának feladatai é azok megoldáai f i z i k á b ó l I. kategória. feladat. Egy m maga 30 hajlázögű lejtő lapjának elő é máodik fele különböző

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem MTK Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Tartók statikája I. Dr. Papp Ferenc RÚDAK CSAVARÁSA

Széchenyi István Egyetem MTK Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Tartók statikája I. Dr. Papp Ferenc RÚDAK CSAVARÁSA Széchenyi Itván Egyetem MTK Szerkezetépítéi é Geotechnikai Tanzék Tartók tatikája I. 1. Prizmatiku rúdelem cavaráa r. Papp Ferenc RÚAK CSAVARÁSA Egyene tengelyű é állandó kereztmetzetű (prizmatiku) rúdelem

Részletesebben

Mindennapjaink. A költő is munkára

Mindennapjaink. A költő is munkára A munka zót okzor haználjuk, okféle jelentée van. Mi i lehet ezeknek az egymától nagyon különböző dolgoknak a közö lényege? É mi köze ezeknek a fizikához? A költő i munkára nevel 1.1. A munka az emberi

Részletesebben

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék

Felszín alatti hidraulika. Dr. Szőcs Péter, Dr. Szabó Imre Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék Felzín alatti hidraulika Dr. Szőc Péter, Dr. Szabó Imre Mikolci Egyetem, Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanzék 1. A felzín alatti vizek termézete áramláa A földi vízkörforgalom (lád 1. ábra) révén a víz

Részletesebben

Az aszinkron (indukciós) gép.

Az aszinkron (indukciós) gép. 33 Az azinkron (indukció) gép. Az azinkron gép forgóréz tekercelée kalická, vagy cúzógyűrű. A kalická tekercelé általában a (hornyokban) zigeteletlen vezetőrudakból é a rudakat a forgóréz vatet két homlokfelületén

Részletesebben

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN

FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN FELÜLETI HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ ÉRZÉKELŐK KALIBRÁLÁSA A FELÜLET DŐLÉSSZÖGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN Andrá Emee* Kivonat Az OMH kifejleztett egy berendezét a kontakt, felületi hőméréklet érzékelők kalibráláára é a méréi

Részletesebben

Mintapélda. Szivattyúperem furatának mérése tapintós furatmérővel. Megnevezés: Szivattyúperem Anyag: alumíniumötvözet

Mintapélda. Szivattyúperem furatának mérése tapintós furatmérővel. Megnevezés: Szivattyúperem Anyag: alumíniumötvözet Szivattyúperem fratának mérée tapintó fratmérővel A mnkadarab: A mérőezköz: Megnevezé: Szivattyúperem Fratmérő Anyag: almínimötvözet EV 0,5 1,5 m Spec.: 85 kj Lin 3 m (T = 35 m) Tapintó (DIN 897-1) Mérétartomány:

Részletesebben

Kompresszoros hőszivattyúk optimalizálása épületgépész feladatokra

Kompresszoros hőszivattyúk optimalizálása épületgépész feladatokra BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Komrezoro hőzivattyúk otimalizáláa éületgééz feladatokra Doktori értekezé Írta: Méhe Szabolc oklevele géézmérnök Témavezető: Dr. Garbai

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória Hatvani Itván fizikavereny 07-8.. kategória.3.. A kockából cak cm x cm x 6 cm e függőlege ozlopokat vehetek el. Ezt n =,,,35 eetben tehetem meg, így N = n 6 db kockát vehetek el egyzerre úgy, hogy a nyomá

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Repülőgépek és hajók Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Repülőgépek és hajók Tanszék Budapet Műzak é Gazdaágtudomány Egyetem Közlekedémérnök Kar Repülőgépek é hajók Tanzék Hő- é áramlátan II. 2008/2009 I. félév 1 Méré Hőugárzá é a vízznte cő hőátadáának vzgálata Jegyzőkönyvet kézítette:

Részletesebben

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded?

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded? 3. Mekkora annak a játékautónak a tömege, melyet a 10 N m rugóállandójú rugóra akaztva, a rugó hozváltozáa 10 cm? 4. Mekkora a rugóállandója annak a lengécillapítónak, amely 500 N erő hatáára 2,5 cm-rel

Részletesebben

Forgó mágneses tér létrehozása

Forgó mágneses tér létrehozása Forgó mágnee tér létrehozáa 3 f-ú tekercelé, pólupárok záma: p=1 A póluoztá: U X kivezetéekre i=io egyenáram Az indukció kerület menti elozláa: U X kivezetéekre Im=Io amplitúdójú váltakozó áram Az indukció

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei 1. tétel Imertee a nagy aznkron motorok közvetlen ndítáának következményet! Elemezze a közvetett ndítá módokat! Kalcká motorok ndítáa Közvetlen ndítá. Az álló motor közvetlen hálózatra kapcoláa a legegyzerűbb

Részletesebben

Atomfizika zh megoldások

Atomfizika zh megoldások Atomfizika zh megoldáok 008.04.. 1. Hány hidrogénatomot tartalmaz 6 g víz? m M = 6 g = 18 g H O, perióduo rendzerből: (1 + 1 + 16) g N = m M N A = 6 g 18 g 6 10 3 1 = 103 vízekula van 6 g vízben. Mivel

Részletesebben

Hidraulikatömítések minősítése a kenőanyag rétegvastagságának mérése alapján

Hidraulikatömítések minősítése a kenőanyag rétegvastagságának mérése alapján JELLEGZETES ÜZEMFENNTATÁSI OBJEKTUMOK ÉS SZAKTEÜLETEK 5.33 Hidraulikatömítéek minőítée a kenőanyag rétegvatagágának mérée alapján Tárgyzavak: tömíté; tömítőrendzer; hidraulika; kenőanyag; méré. A jó tömíté

Részletesebben

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni? Az egymáal érintkező felületek között fellépő, az érintkező tetek egymához vizoított mozgáát akadályozó hatát cúzái úrlódának nevezzük. A cúzái úrlódái erő nagyága a felületeket özeomó erőtől é a felületek

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Kísérletek tervezése és értékelése c. tárgyból Kísérlettervezés témakör

Gyakorló feladatok a Kísérletek tervezése és értékelése c. tárgyból Kísérlettervezés témakör Gyakorló feladatok a Kíérletek tervezée é értékelée c. tárgyól Kíérlettervezé témakör. példa Nitrálái kíérleteken a kitermelét az alái faktorok függvényéen vizgálták:. a alétromav-adagolá idee [h]. a reagáltatá

Részletesebben

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling Jege Z.: A MATEMATIKAI MODELLEZÉS... ETO: 51 CONFERENCE PAPER Jege Zoltán Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka Óbudai Egyetem, Budapet zjege@live.com A matematikai modellezé rejtélyei

Részletesebben

1.40 VARIFORM (VF) Légcsatorna idomok. Légcsatorna rendszerek

1.40 VARIFORM (VF) Légcsatorna idomok. Légcsatorna rendszerek .40 VARIFORM (VF) égcatrna idmk égcatrna rendzerek Alkalmazá: A VARIFORM idmk lyan zellõztetõ é klímarendzerek kialakítááz, illetve zerelééez aználatók, al a légcatrna-álózatz WESTERFORM vagy SPIKO cöveket

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt zint 08 É RETTSÉGI VIZSGA 0. október 7. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utaítáai zerint,

Részletesebben

A maximálisan lapos esetben a hurokerősítés Bode diagramjának elhelyezkedése Q * p így is írható:

A maximálisan lapos esetben a hurokerősítés Bode diagramjának elhelyezkedése Q * p így is írható: A maximálian lapo eetben a hurokerőíté Bode diagramjának elhelyezkedée Q * p így i írható: Q * p H0 H0 Ha» é H 0», akkor Q * p H 0 Vagyi a maximálian lapo eetben (ahol Q * p = ): H 0 = Az ennek megfelelő

Részletesebben

Idő-ütemterv hálók - II.

Idő-ütemterv hálók - II. Előadá:Folia1.doc Idő-ütemterv hálók - II. CPM - CPM létra : Továbbra i gond az átlaolá, a nyitott háló é a meg-nem-zakítható tevékenyég ( termeléközeli ütemtervek ) MPM time : ( METRA Potential' Method

Részletesebben

VIII. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár

VIII. Reinforced Concrete Structures I. / Vasbetonszerkezetek I. Dr. Kovács Imre PhD tanszékvezető főiskolai tanár Reinorce Concrete Structure I. / Vabetonzerkezetek I. VIII. Lecture VIII. / VIII. Előaá Reinorce Concrete Structure I. Vabetonzerkezetek I. - Vabeton kereztmetzet kötött é zaba tervezée hajlítára - Dr.

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor TetLine - Fizika 7. oztály mozgá 1 7. oztály nap körül (1 helye válaz) 1. 1:35 Normál áll a föld kering a föld forog a föld Mi az elmozdulá fogalma: (1 helye válaz) 2. 1:48 Normál z a vonal, amelyen a

Részletesebben

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása Fizikakönyv ifj. Zátonyi Sándor, 07. 07. 3. Tartalo Fogalak Törvények Képletek Lexikon Fogalak A pontzerű tet ozgáának kineatikai leíráa Pontzerű tet. Vonatkoztatái rendzer. Pálya pontzerű tet A pontzerű

Részletesebben

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS Változó igénybevétel Állandó amplitudó, periódiku változá Gépzerkezettan, tervezé Kifáradá 2 Alapfogalmak Középfezültég: m, fezültégamplitudó:

Részletesebben

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje

Praktikus tippek: Lambdaszondák ellenőrzése és cseréje A mi zaktudáunk: Az Ön hazna Mint a lambdazonda feltalálója é legnagyobb gyártója, a Boch jól látható többletet kínál a kerekedelem, a műhelyek é gépjármű-tulajdonook zámára a minőég é termékválazték tekintetében.

Részletesebben

Marás. Forgácsleválasztás homlokmarással

Marás. Forgácsleválasztás homlokmarással Forrá: http://www.doki.hu Mará A forgácolá teljeítménynöveléének egyik hatáo módja a zerzám forgácoló élek zámának növelée. A mará olyan forgácoló eljárá, ahol a zerzám zabályoan többélű, é a forgó forgácoló

Részletesebben

Dr. Kovács László - Dr. Váradi Sándor Pneumatikus szállítás a fluid emelõ függõleges szállítóvezetékében

Dr. Kovács László - Dr. Váradi Sándor Pneumatikus szállítás a fluid emelõ függõleges szállítóvezetékében Dr. Kovác Lázló - Dr. Váradi Sándor Pneumatiku zállítá a fluid emelõ füõlee zállítóvezetékében Özefolaló A dolozatban a zerzők a fluid emelő füőlee cővezetékében mozó anya okozta nyomáeé mehatározáára

Részletesebben

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK 006/007. tanév Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006. noveber 0. MEGOLDÁSOK Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006..0. Megoldáok /0. h = 0 = 0 a = 45 b = 4 = 0 = 600 kg/ g = 98 / a)

Részletesebben

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS

GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS GÉPSZERKEZETTAN - TERVEZÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIFÁRADÁS Változó igénybevétel Állandó amplitudó, periódiku változá Kifáradá 2 Alapfogalmak Középfezültég: m, fezültégamplitudó: a, maximáli fezültég:

Részletesebben

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN Prof. Dr. Kezthelyi-Szabó Gábor TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté Többfáziú rendzerek. Többfáziú

Részletesebben

9. GYAKORLAT STATISZTIKAI PRÓBÁK SPSS-BEN FELADATOK

9. GYAKORLAT STATISZTIKAI PRÓBÁK SPSS-BEN FELADATOK 9. GYAKORLAT STATISZTIKAI PRÓBÁK SPSS-BE FELADATOK A feladatokhoz mentük aját gépünkre a példa adatokat tartalmazó fájlokat a tanzéki honlapról: www.hd.bme.hu/mota/m/p1.av www.hd.bme.hu/mota/m/p2.av www.hd.bme.hu/mota/m/p3.av

Részletesebben

Kísérleti városi kisvízgyűjtő. Szabadka Baja

Kísérleti városi kisvízgyűjtő. Szabadka Baja Kíérleti vároi kivízgyűjtő Szabadka Baja 01..1 01..18. Dokuentáció Tartalojegyzék Tartalojegyzék... 1. 1. Műzaki Leírá..... Geodéziai feléré..... Hidrológiai é hidraulikai éretezé... 6. 4. abeton kiűtárgy

Részletesebben

A m becslése. A s becslése. A (tapasztalati) szórás. n m. A minta és a populáció kapcsolata. x i átlag

A m becslése. A s becslése. A (tapasztalati) szórás. n m. A minta és a populáció kapcsolata. x i átlag 016.09.09. A m beclée A beclée = Az adatok átlago eltérée a m-től. (tapaztalat zórá) = az elemek átlago eltérée az átlagtól. átlag: az elemekhez képet középen kell elhelyezkedne. x x 0 x n x Q x x x 0

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulányi Vereny áodik fordulójának feladatai é azok egoldáai f i z i k á b ó l III. kategória. feladat. Vízzinte, ia aztallapon töegű, elhanyagolható éretű tet nyugzik,

Részletesebben

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné A könyvet írta: Dr. Farka Zuzanna Dr. Molnár Mikló Lektorálta: Dr. Varga Zuzanna Thirring Gyuláné Felelő zerkeztő: Dr. Mező Tamá Szabóné Mihály Hajnalka Tördelé: Szekretár Attila, Szűc Józef Korrektúra:

Részletesebben

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása!

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása! Tanulányozza, i okozza a ráncooát élyhúzánál! Gyűjte ki, tanulja eg, ilyen eetekben zükége ráncgátló alkalazáa! Ráncooá, ráncgátlá A élyhúzá folyaatára jellező, hogy egy nagyobb átérőjű ík tárcából ( )

Részletesebben

Modern Fizika Labor Fizika BSC

Modern Fizika Labor Fizika BSC Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2009. április 20. A mérés száma és címe: 20. Folyadékáramlások 2D-ban Értékelés: A beadás dátuma: 2009. április 28. A mérést végezte: Márton Krisztina Zsigmond

Részletesebben

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam MÁTRAI 016. MEGOLDÁSOK 9. évfolyam 1. Körpályán mozgó kiautó ebeége a körpálya egy pontján 1, m. A körpálya háromnegyed rézét befutva a ebeégvektor megváltozáának nagyága 1,3 m lez. a) Mekkora ebben a

Részletesebben

1. A mozgásokról általában

1. A mozgásokról általában 1. A ozgáokról általában A világegyeteben inden ozog. Az anyag é a ozgá egyától elválazthatatlan. A ozgá időben é térben egy végbe. Néhány ozgáfora: táradali, tudati, kéiai, biológiai, echanikai. Mechanikai

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1 Szakác enő Megyei Fizika Vereny, az I. forduló feladatainak megoldáa. t perc, az A fiú ebeége, a B fiú ebeége, b 6 a buz ebeége. t? A rajz alapján: t + t + b t t t + t + 6 t t 7 t t t 7t 4 perc. Így A

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny, II. forduló, Megoldáok. oldal. ρ v 0 kg/, ρ o 8 0 kg/, kg, ρ 5 0 kg/, d 8 c, 0,8 kg, ρ Al,7 0 kg/. a) x? b) M? x olaj F f g K a) A dezka é a golyó egyenúlyban van, így

Részletesebben

Laplace transzformáció

Laplace transzformáció Laplace tranzformáció 27. márciu 19. 1. Bevezeté Definíció: Legyen f :, R. Az F ) = f t) e t dt függvényt az f függvény Laplace-tranzformáltjának nevezzük, ha a fenti impropriu integrál valamilyen R zámokra

Részletesebben

4. A bolygók mozgása 48 A TESTEK MOZGÁSA

4. A bolygók mozgása 48 A TESTEK MOZGÁSA 48 A TESTEK MOZGÁSA 4. A bolygók mozgáa Már az õi páztornépek i figyelték az égbolt jelenégeit, változáait. Élénk képzelettel megzemélyeítették a cillagképeket, é igyekeztek magyarázatot találni azok elhelyezkedéének

Részletesebben

X: 321740,00 Y: 876085,00 Z: 107,33 m Mélység: 204,00 m X: 325072,00 Y: 874825,00 Z: 97,93 m Mélység: 210,00 m

X: 321740,00 Y: 876085,00 Z: 107,33 m Mélység: 204,00 m X: 325072,00 Y: 874825,00 Z: 97,93 m Mélység: 210,00 m DEBRECENI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI KAR FÖLDTUDOMÁNYI INTÉZET TERMÉSZETFÖLDRAJZI ÉS GEOINFORMATIKAI TANSZÉK ÁSVÁNY- ÉS FÖLDTANI TANSZÉK Pleiztocén- holocén folyóvízi kéződmények elterjedée

Részletesebben

Szinuszjel-illesztő módszer jeltorzulás mérésekhez 1. Bevezetés 2. A mérés elve

Szinuszjel-illesztő módszer jeltorzulás mérésekhez 1. Bevezetés 2. A mérés elve Szinuzjel-illeztő módzer jeltorzulá méréekhez 1. Bevezeté A hangtechnika világában fonto a hangfeldolgozó hardverek, mint például erőítők, zabályozók, analóg-digitáli é digitáli-analóg átalakítók, illetve

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XIX.

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XIX. FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA XIX. Kolozvár, 4. márciu. HNGRS FOGASKRKK THRBÍRÁSÁNAK NÖVLÉSÉT ÉS HORDKÉPLOKALIZÁCIÓJÁT G- VALÓSÍTÓ ALTRNATÍV LFJTÉSI ÓDSZRK LZÉS INVSTIGATION OF ALTRNATIV CYLINDRICAL

Részletesebben

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ Tűzjelző rendzerek FPC-500 hagyományo tűzjelző központ FPC-500 hagyományo tűzjelző központ www.bochecrity.h Maga minőégű modern megjelené alkalma a közforgalmú területekre Szövege LCD kijelző Kapható 2,

Részletesebben

Diagnosztikai módszerek II. PET,MRI 2011.05.08. Diagnosztikai módszerek II. Annihiláció. Pozitron emissziós tomográfia (PET)

Diagnosztikai módszerek II. PET,MRI 2011.05.08. Diagnosztikai módszerek II. Annihiláció. Pozitron emissziós tomográfia (PET) 0.05.08. Diagnoztikai ódzerek II. Pozitron eizió toográfia (PT) Diagnoztikai ódzerek II. PT,MRI Kardo Roland 0 05.0 Mágnee agrezonancia képalkotá (MRI) -Strukturáli MRI (MRI) -Funkcionáli MRI (fmri) Pozitron

Részletesebben

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK. Idıszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter)

MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK. Idıszaki kiállítás. címe, rövid összefoglaló (max. 500 karakter) MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Települé Ponto cím Honlapcím Múzeumpedagógiai zolgáltatá Általáno információ Megrendelé Név Telefon E-mail Név Telefon E-mail Magyar Mőzaki é közlekedéi Múzeum Koházati

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő

Részletesebben

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6 JEDLIK korcoport Azonoító kód: Jedlik Ányo Fizikavereny. (orzágo) forduló 7. o. 0. A feladatlap. feladat Kati é Magdi egyzerre indulnak otthonról, a vaútálloára ietnek. Úgy tervezik, hogy Magdi váárolja

Részletesebben

Áramlástan feladatgyűjtemény. 2. gyakorlat Viszkozitás, hidrosztatika

Áramlástan feladatgyűjtemény. 2. gyakorlat Viszkozitás, hidrosztatika Áramlátan feladatgyűjtemény Az energetikai mérnöki BSc é gépézmérnöki BSc képzéek Áramlátan című tárgyához. gyakorlat Vizkozitá, hidroztatika Özeállította: Lukác Ezter Dr. Itók Baláz Dr. Benedek Tamá BME

Részletesebben

Kiszorítják-e az idősebb munkavállalók a fiatalokat a közszférában?

Kiszorítják-e az idősebb munkavállalók a fiatalokat a közszférában? Közgazdaági Szemle, LX. évf., 2013. júliu auguztu (837 864. o.) Cere-Gergely Zombor Kizorítják-e az időebb munkavállalók a fiatalokat a közzférában? Eredmények a magyarorzági nyugdíjkorhatár-emelé időzakából

Részletesebben

FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 2011

FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 2011 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011 Segédlet emelt zintű kíérletekhez KÉSZÍTETTE: CSERI SÁNDOR ÁDÁM FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011 Tartalom: 1. Súlyméré... 3. Játékmotor teljeítményének é hatáfokának

Részletesebben

1. A gépek ismertetése

1. A gépek ismertetése 1. A gépek ismertetése 1.1. Mûszaki leírás Az OMLSZ-1 és az OKML-3M talajlazítókat a gyártó vállalat a 60-90 kw motorteljesítményû erõgépekhez fejlesztette ki. Rendeltetésük: különbözõ talajokon történõ

Részletesebben

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni.

A következő angol szavak rövidítése: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőségtervezésnek szokás nevezni. Mi az az APQP? Az APQP egy mozaik zó. A következő angol zavak rövidítée: Advanced Product Quality Planning. Magyarul minőégtervezének zoká nevezni. Ez egy projekt menedzment ezköz, é egyben egy trukturált

Részletesebben

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai Tartalojegyzék Mecanika 1. Mecanika 4. Elektroágnee jelenégek 1.1. A kineatika alapjai 1.2. A dinaika alapjai 1.3. Munka, energia, teljeítény 1.4. Egyenúlyok, egyzerű gépek 1.5. Körozgá 1.6. Rezgéek 1.7.

Részletesebben

Ipari folyamatirányítás

Ipari folyamatirányítás Mechatronika továbbképzé Ipari folyamatirányítá 3. Előadá A zabályozáok minőégi jellemzői. Alapjelköveté é zavarelhárítá. Stabilitá. Általáno követelmények Értéktartó zabályozá biztoíta a zabályozott jellemző

Részletesebben

Áramlástechnikai gépek

Áramlástechnikai gépek Áramláecikai géek Vetilátor mérée Méré ideje: Méré ely: BM L éület laboratórium Mérévezetı: Mérızemélyzet: /4 Méré célja: gy motor-vetilátor gécoort üzemi jelleggrbéiek felvétele. z a kvetkezı kacolatokat

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m.

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m. Szakác enő Megyei Fizika Vereny, I. forduló, 00/004. Megoldáok /9. 00, v O 4,9 k/h 4,9, t L 9,86.,6 a)?, b)?, t t L t O a) A futók t L 9,86 ideig futnak, így fennáll: + t L v O. Az adott előny: 4,9 t L

Részletesebben

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok:

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok: Alapfeladatok: Egyenlete ozgá 1. Egy hajó 18 k-t halad ézakra 36 k/h állandó ebeéggel, ajd 4 k-t nyugatra 54 k/h állandó ebeéggel. Mekkora az elozdulá, a egtett út, é az egéz útra záított átlagebeég? (30k,

Részletesebben

A ZÖLDENERGIÁK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK TECHNIKAI ASPEKTUSAI SOME TECHNICAL ASPECTS REGARDING THE GREEN ENERGIE PRODUCING

A ZÖLDENERGIÁK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK TECHNIKAI ASPEKTUSAI SOME TECHNICAL ASPECTS REGARDING THE GREEN ENERGIE PRODUCING XIV. Műzaki tudományo ülézak, 2013. Kolozvár, 89 100. http://hdl.handle.net/10598/28094 Műzaki tudományo közlemények 1. A ZÖLDENERGIÁK ELŐÁLLÍTÁSÁNAK TECHNIKAI ASPEKTUSAI SOME TECHNICAL ASPECTS REGARDING

Részletesebben

Forrás: Esztergálás

Forrás:   Esztergálás Eztergálá A forgácolái adatok meghatározáakor a gazdaágoágból kell kiindulni. A gazdaágo forgácolá zempontjai változóak azerint, hogy nagyoláról vagy imítáról vane zó. Nagyolákor gazdaágo éltartam mellett

Részletesebben

13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts. SZÉCHEYI ISTVÁ EGYETEM LKLMZOTT MECHIK TSZÉK. MECHIK-MOZGÁST GYKOLT (kidolgozta: éeth Ire óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetei t., Szüle Veronika, egy. t.) /. feladat: Szerkezetek kinetikája, járű odell

Részletesebben

TANULMÁNY A BETONBURKOLATOK HÚZÓSZILÁRDSÁGÁNAK FÁRADÁSÁRÓL TANULMÁNY BETONBURKOLATOK HAJLÍTÓ-HÚZÓSZILÁRDSÁGÁNAK FÁRADÁSA ISMÉTELT TERHELÉS HATÁSÁRA

TANULMÁNY A BETONBURKOLATOK HÚZÓSZILÁRDSÁGÁNAK FÁRADÁSÁRÓL TANULMÁNY BETONBURKOLATOK HAJLÍTÓ-HÚZÓSZILÁRDSÁGÁNAK FÁRADÁSA ISMÉTELT TERHELÉS HATÁSÁRA /36 TANULMÁNY BETONBURKOLATOK HAJLÍTÓ-HÚZÓSZILÁRDSÁGÁNAK FÁRADÁSA ISMÉTELT TERHELÉS HATÁSÁRA Budapet, 2007. auguztu 5. é zeptember 30. között kézült. Dr. Liptay Andrá műzaki zakértő 0Szakmai témák/betonzilárdág

Részletesebben

Tartalomjegyzék. dr. Lublóy László főiskolai docens. Nyomott oszlop vasalásának tervezése

Tartalomjegyzék. dr. Lublóy László főiskolai docens. Nyomott oszlop vasalásának tervezése dr. Lulóy Lázló főikolai docen yomott ozlop vaaláának tervezée oldalzám: 7. 1. Tartalomjegyzék 1. Központoan nyomott ozlop... 1.1. Vaalá tervezée egyzerűített zámítáal... 1..Vaalá tervezée két irányan....

Részletesebben

Maradékos osztás nagy számokkal

Maradékos osztás nagy számokkal Maradéko oztá nagy zámokkal Uray M. Jáno, 01 1 Bevezeté Célunk a nagy termézete zámokkal való zámolá. A nagy itt azt jelenti, hogy nagyobb, mint amivel a zámítógép közvetlenül zámolni tud. A termézete

Részletesebben

Fizika mérnököknek számolási gyakorlat 2009 2010 / I. félév

Fizika mérnököknek számolási gyakorlat 2009 2010 / I. félév Fizika mérnököknek zámolái gyakorlat V. Munka, energia teljeítmény V./1. V./2. V./3. V./4. V./5. V./6. V./7. V./8. V./9. V./10. V./11. V./12. V./13. V./14. V./15. V./16. Határozzuk meg, hogy mekkora magaágban

Részletesebben

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2011. május 31.

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2011. május 31. Név, felvételi azonoító, Neptun-kód: VI pont(90) : Cak felvételi vizga: cak záróvizga: közö vizga: Közö alapképzée záróvizga meterképzé felvételi vizga Villamomérnöki zak BME Villamomérnöki é Informatikai

Részletesebben

ACÉLSZÁL ERŐSÍTÉSŰ VASBETON GERENDÁK REPEDEZETTSÉGI ÁLLAPOTA CRACKIG BEHAVIOUR OF STEEL FIBRE REINFORCED CONCRETE BEAMS

ACÉLSZÁL ERŐSÍTÉSŰ VASBETON GERENDÁK REPEDEZETTSÉGI ÁLLAPOTA CRACKIG BEHAVIOUR OF STEEL FIBRE REINFORCED CONCRETE BEAMS ACÉLSZÁL ERŐSÍTÉSŰ VASBETON GERENDÁK REPEDEZETTSÉGI ÁLLAPOTA CRACKIG BEHAVIOUR OF STEEL FIBRE REINFORCED CONCRETE BEAMS KISS Lilla, VARGA Áko IV. éve építőmérnök hallgató IV. éve építőmérnök hallgató Debreceni

Részletesebben

1 CO (váltóérintkező) 1 CO (váltóérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram. 10 / 0,3 / 0,12 6 / 0,2 / 0,12 Legkisebb kapcsolható terhelés

1 CO (váltóérintkező) 1 CO (váltóérintkező) Tartós határáram / max. bekapcs. áram. 10 / 0,3 / 0,12 6 / 0,2 / 0,12 Legkisebb kapcsolható terhelés 70- - Felu gyeleti relék 6-8 - 10 A 70- gy- é háromfáziú hálózatok felu gyelete Válaztható felu gyeleti funkciók: fez. cökkené, fez. növekedé, fez. növekedé é -cökkené, fázikieé, fáziorrend, azimmetria

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Fölhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet Debrecen, Böszörményi út 138

DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Fölhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet Debrecen, Böszörményi út 138 A T C DEBRECENI EGYETEM Agrártudományi Centrum Mezőgazdaságtudományi Kar Fölhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet Debrecen, Böszörményi út 138 BALMAZ típusú mélylazító munkájának minősítése

Részletesebben

10. Mintavételi tervek minısítéses ellenırzéshez

10. Mintavételi tervek minısítéses ellenırzéshez 10. Mintavételi tervek minısítéses ellenırzéshez Az átvételi ellenırzés akkor minısítéses, ha a mintában a selejtes elemek számát ill. a hibák számát vizsgáljuk, és ebbıl vonunk le következtetést a tételbeli

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel Melyek a közutak lényegeebb technikai elemei, műtárgyai, tartozékai? Pálya Pályazint Műtárgyak Alul- é felüljárók

Részletesebben

Mit keressek? Uccu! könyvtár. Teljes kiírás (hosszú!) L.nY..dEZ

Mit keressek? Uccu! könyvtár. Teljes kiírás (hosszú!) L.nY..dEZ Dugonic Andrá Piarita Gimnázium, Szakképző Ikola, Alapfokú Művézetoktatái Intézmény é Kollégium Az könyvtár haználati útmutatója 1. Az ikolai könyvtár feladatai: 1.1. Alapfeladatok: a gyűjtemény folyamato

Részletesebben

2-17. ábra 2-18. ábra. Analízis 1. r x = = R = (3)

2-17. ábra 2-18. ábra. Analízis 1. r x = = R = (3) A -17. ábra olyan centrifugáli tengelykapcolót mutat, melyben a centrifugáli erő hatáára kifelé mozgó golyók ékpálya-hatá egítégével zorítják öze a urlódótárcát. -17. ábra -18. ábra Analízi 1 A -17. ábrán

Részletesebben

1. Gépelemek minimum rajzjegyzék

1. Gépelemek minimum rajzjegyzék 1. Gépelemek minimum rajzjegyzék Rajzi beugró ábrák válaztéka (Kovác Gáborné Mezei Gizella, Rácz Péter, Szalai Péter, Törőcik Dávid elektroniku jegyzetének zámozáa alapján) Kifáradára történő méretezé

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR Mosonmagyaróvár

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR Mosonmagyaróvár DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZİGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR Mosonmagyaróvár BIOLÓGIAI RENDSZEREK MŐSZAKI INTÉZETE Precíziós növénytermesztési módszerek alkalmazott

Részletesebben

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Fizikkönyv ifj Zátonyi Sándor, 16 Trtlom Foglmk Törvények Képletek Lexikon Mozgá lejtőn Láttuk, hogy tetek lejtőn gyoruló mozgát végeznek A következőkben vizgáljuk meg rézleteen ezt mozgát! Egyene lejtőre

Részletesebben

fizikai-kémiai mérések kiértékelése (jegyzkönyv elkészítése) mérési eredmények pontossága hibaszámítás ( közvetlen elvi segítség)

fizikai-kémiai mérések kiértékelése (jegyzkönyv elkészítése) mérési eredmények pontossága hibaszámítás ( közvetlen elvi segítség) BEVEZEÉS Eladá célja: fzka-kéa éréek kértékelée jegyzkönyv elkézítée éré eredények pontoága hbazáítá közvetlen elv egítég éré technkák egerée alapvet fzka ennyégek pektrozkópa éréek elektrokéa éréek Ma

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Egy cónak vízhez vizonyío ebeége 12. A cónakban egy labda gurul 4 ebeéggel a cónak haladái irányával ellenéeen. A labda vízhez vizonyío ebeége: A) 8 B) 12 C)

Részletesebben

- IV.1 - mozgó süllyesztékfél. álló süllyesztékfél. 4.1 ábra. A süllyesztékes kovácsolás alapelve

- IV.1 - mozgó süllyesztékfél. álló süllyesztékfél. 4.1 ábra. A süllyesztékes kovácsolás alapelve - IV.1 - ALAKÍTÁSTECHNIKA Előadájegyzet Pro Ziaja György IV.réz. TÉRFOGATALAKÍTÁS 4.1 SÜLLYESZTÉKES KOVÁCSOLÁS Az alkatrézgyártában alkalmazott képlékenyalakítái eljáráokat két ő coportra zoká oztani:

Részletesebben

Matematika A3 HÁZI FELADAT megoldások Vektoranalízis

Matematika A3 HÁZI FELADAT megoldások Vektoranalízis Maemaika A HÁZI FELADAT megoldáok Vekoranalízi Nem mindenhol íram le a konkré megoldá. Ahol az jelenee volna, hogy félig én oldom meg a feladao a hallgaóág helye, o cak igen rövid megjegyzé alálnak A zh-ban

Részletesebben

Hálózati Algoritmusok

Hálózati Algoritmusok Hálózati Algoritmuok 05 GLS: Egy kálázható helymeghatározó zerviz Jinyang Li, John Jannotti, Dougla S. J. De Couto, David R. Karger, Robert Morri: A Scalable Location Service for Geographic Ad Hoc Routing,

Részletesebben

Matematika M1 1. zárthelyi megoldások, 2017 tavasz

Matematika M1 1. zárthelyi megoldások, 2017 tavasz Matematika M. zárthelyi megoldáok, 07 tavaz A coport Pontozá: 0 + + 6 + 50 pont. Számíta ki az alábbi adatokhoz legkiebb négyzete értelemben legjobban illezkedő legfeljebb máodfokú polinomot! x i 3 0 y

Részletesebben

A rögzített tengely körül forgó testek kiegyensúlyozottságáról kezdőknek

A rögzített tengely körül forgó testek kiegyensúlyozottságáról kezdőknek A rögzített tengely körül forgó tetek kiegyenúlyozottágáról kezdőknek Bevezeté A faiparban nagyon ok forgó mozgát végző gépelem, zerzám haználato, melyek rende működéének feltétele azok kiegyenúlyozottága.

Részletesebben

Frekvenciatartomány Irányítástechnika PE MI BSc 1

Frekvenciatartomány Irányítástechnika PE MI BSc 1 Frekvenciatartomány ny 008.03.4. Irányítátechnika PE MI BSc Frekvenciatartomány bevezetéének indoka: általában időtartománybeli válaz kell alkalmazott teztelek i ezt indokolák információ rendzerek eetében

Részletesebben

FIZIKA tankönyvcsaládjainkat

FIZIKA tankönyvcsaládjainkat Bemutatjuk a NAT 2012 é a hozzá kapcolódó új kerettantervek alapján kézült FIZIKA tankönyvcaládjainkat MINDENNAPOK TUDOMÁNYA SOROZAT NAT NAT K e r e t t a n t e r v K e r e t t a n t e r v ÚT A TUDÁSHOZ

Részletesebben

Jó teljesítmény... évekre szóló befektetés

Jó teljesítmény... évekre szóló befektetés motoro é LPG meghajtáú ellenúlyo targonák 4 Pneumatiku gumiabronok 4.0 5.5 tonna Jó teljeítmény... évekre zóló befekteté A 4 é 5 t teherbíráú, belő égéű motoro targonák maga hatékonyága é legendá megbízhatóága

Részletesebben

Márkus Zsolt Értelmezések, munkapont beállítások BMF -

Márkus Zsolt Értelmezések, munkapont beállítások BMF - Márku Zolt marku.zolt@qo.hu Értelmezéek, munkapont beállítáok Negatív vizacatoláú rendzerek alapvető követelménye hogy: az x zabályozott jellemző a lehető legnagyobb mértékben közelíte meg az x a alapjellel

Részletesebben