Maradékos osztás nagy számokkal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Maradékos osztás nagy számokkal"

Átírás

1 Maradéko oztá nagy zámokkal Uray M. Jáno, 01 1 Bevezeté Célunk a nagy termézete zámokkal való zámolá. A nagy itt azt jelenti, hogy nagyobb, mint amivel a zámítógép közvetlenül zámolni tud. A termézete zámok körében a négy alapművelet a következő: özeadá, kivoná, zorzá é maradéko oztá. Adottnak tekintjük, hogy a zámítógép ezeket ki zámokra el tudja végezni, é célunk, hogy ennek egítégével nagy zámokra i megvalóítuk a műveleteket. Haonlóan fogunk eljárni, ahogy írában zoká zámolni. Írában a zámolát arra vezetjük viza, hogy a tíze zámrendzer zámjegyeivel tudunk zámolni. Írjuk fel hát mi i a zámainkat egy olyan zámrendzerben, amelynek zámjegyeivel a gép közvetlenül zámolni tud. A zámrendzer alapzámát jelöljük q-val, é legyen kettőhatvány, mégpedig n. Ha pl. egy 3-bite procezorunk van, akkor n = 3, é q = 3 = Gond az oztáal Ha végiggondoljuk hogy hogyan végezzük el a műveleteket írában, akkor rájövünk, hogy mége tudunk mindent vizavezetni a zámjegyekkel való zámolára. Az özeadá, a kivoná é a zorzá még megy, az oztáal azonban gond van. Az oztáal akkor van gond, ha az oztó több zámjegyből áll. Ilyenkor ugyani minden lépében ezzel a több zámjegye zámmal kell oztani, mert cak az oztandót bontjuk fel rézekre. Ezt még tovább kéne bontani, de ez olyan egyzerűen már nem megy. A továbbiakban már cak a maradéko oztáal foglalkozunk, épedig azzal, hogy hogyan lehet az oztát lebontani egézen a zámjegyekig. 1. Megoldá A problémát úgy oldjuk meg, hogy az oztót kerekítjük. A pontatlan, kerekített oztóval oztunk, majd az így kapott eredményből vizakövetkeztetünk az eredeti oztá eredményére. Nyilván azt zeretnénk, hogy a kerekített oztóval könnyebb legyen zámolni, mint az eredetivel. Ezért a kerekített érték úgy fog kinézni, hogy egy kettőhatvány zorzódik egy elég kici zámmal (olyan kicivel, amivel már közvetlenül tudunk zámolni, vagyi q-nál kiebbel). Hogy a lehető legkiebb legyen a kerekítéi hiba, a lehető legnagyobbnak válaztjuk az elég kici zámot. 1.3 Kicit formáliabban Jelöljük az oztandót a-val, az oztót pedig b-vel. Célunk az a/b maradéko oztá hányadoát é maradékát meghatározni, ezeket jelöljük rendre c-vel é d-vel. (Mind a négy zám termézete zám.) A maradéko oztá azt jelenti, hogy a = bc + d, é d < b. Tezünk egy kikötét: a < bq. Miért jó ez, é mi következik ebből? Írjuk fel, hogy bq > a = bc+d bc. Ha a két végét özeolvauk, é oztjuk a pozitív b-vel, akkor azt kapjuk, hogy c < q. 1

2 Vagyi, az a < bq feltétellel azt kötöttük ki, hogy a hányado, c belefér egy zámjegybe. Bár elő ránézére ez erő megzorítának tűnhet, de az általánoabb oztá mindig vizavezethető ilyen oztáokra (gondoljunk arra, hogy hogyan oztunk írában). A feltétel egyébként azt i kiköti, hogy b 0, hizen 0q-nál nem lehett kiebb az a. Tegyünk még egy kikötét: b q. Ezzel azt érjük el, hogy a b-ben van legalább n bit, amit majd a kerekíté orán igyekzünk megőrizni. Az b < q eettel nem foglalkozunk külön, mert akkor az oztá nyilvánvaló (vagy legalábbi nem nehezebb, mint mondjuk a zorzá, amivel zintén nem foglalkozunk). A b < q eetet amúgy i érdeme külön kezelni, mivel lényegeen hatékonyabb, mint az általáno eet, é például zámrendzerátváltáokhoz gyakran van ilyenekre zükég (pl. ha tíze zámrendzerben akarunk kiírni egy zámot). Jelöljük -el, hogy hány bitet hanyagolhatunk el legfeljebb a kerekíté orán: := log b + 1 n. Mivel + n a b bitjeinek záma, n bitet fogunk megőrizni a kerekíté orán. (A b q feltételből következik, hogy termézete zám, tehát nem negatív.) Az oztó kerekített értékét jelöljük b -vel, é az a/b oztából zármazó eredményeket pedig c -vel é d -vel, értelemzerűen. Ez azt jelenti, hogy a = b c + d é d < b. A kerekíté miatt b oztható -nel, vagyi az aló bitje mind nulla. Még két jelölé: legyen b a két oztó eltérée, azaz b := b b ; márézt legyen c a két hányado előjele eltérée, azaz c := c c. 1.4 A kerekített oztá Azért kerekítettük b-t, hogy b -vel könnyebb legyen oztani. Valóban könnyebb oztani vele? A jó az, hogy b oztható -nel, vagyi zorzatként felírható. A zorzat tényezőivel pedig külön-külön oztunk. De hogyan kell tényezőnként oztani maradékoan? Nézzük általánoan: ozuk el a-t xy-nal maradékoan. Előzör x-zel: a = xc x + d x, ahol d x < x. Majd a c x -et ozuk el y-nal i: c x = yc y + d y, ahol d y < y. Behelyetteítve: a = x(yc y + d y ) + d x = xyc y + xd y + d x. Úgy tűnik, hogy az xy-nal való oztá hányadoa c y, maradéka pedig xd y + d x. Hogy ez tényleg így van-e, az már cak attól függ, hogy a maradék kiebb-e, mint xy. Felhaználjuk a d x < x é a d y < y feltételeket. Mivel egéz zámokról van zó, az i igaz, hogy d y y 1. x-zel zorozva: xd y xy x. Hozzáadjuk a d x < x egyenlőtlenéget: xd y + d x < xy, é ezt akartuk megmutatni. Tehát felbonthatjuk a b -vel való oztát két rézre: előzör -nel oztunk, majd a b máik tényezőjével. A kettőhatvánnyal való maradéko oztá nem cinál mát, mint két rézre oztja az a bitjeit: az aló bit lez a maradék, é a többi a hányado. Az a felő bitjeit kell már cak b -nel oztani, ami egy elég kici egéz zám. Az így kapott maradékot pedig cak ki kell egézíteni az a aló bitjeivel, hogy megkapjuk a b -vel való oztá maradékát. Kerekítéi tételek Már tudjuk, hogy hogyan kell oztani b -vel, de a legfontoabb kérdére még nem adtunk válazt: hogyan fogjuk a kerekített oztá eredményéből, azaz c -ből é d -ből megkapni az eredeti oztá eredményét, c-t é d-t? Ehhez előzör i meg kell mondani, hogy pontoan hogyan kerekítettünk. Azt már mondtuk, hogy b -nek ozthatónak kell lennie -nel. Az fenti válaztáa azért nagyon fonto, mert így a b-ből a lehető legtöbb értéke bit marad meg úgy, hogy azok még beleférjenek egyetlen zámjegybe. Azt vizont még nem mondtuk meg, hogy milyen irányban kerekítünk. Ez alapján három lehetőéget nézünk meg: a lefelé kerekítét, a felfelé kerekítét é a zabályo kerekítét. Lefelé

3 kerekíténél b az a legnagyobb -nel oztható zám lez, mely legfeljebb b. Felfelé kerekíténél fordítva: b az a legkiebb -nel oztható zám lez, mely legalább b. Szabályo kerekíténél b a b-hez legközelebb álló -nel oztható zám lez. Ha két ilyen i van, akkor a nagyobbik. Mindhárom kerekítének megvan a maga előnye é hátránya. A lenti tételek válazt fognak adni arra a kérdére, hogy a kerekített oztá hányadoa mennyivel térhet el az eredeti oztá hányadoától, azaz a c lehetége értékeit mondják meg..1 Segédtétel Előzör bizonyítunk egy általáno tételt, amely egyelőre távol áll az eddigi jelöléektől. Vizont fel tudjuk haználni az eredményt a három konkrét kerekítéi tétel bizonyítáához. Jelöléek 1. a, b 1, b, c 1, c, d 1, d, x, y, z N. b := b b 1 3. c := c 1 c Feltétel 1. Maradéko oztá: i {1, } : a = b i c i + d i d i < b i.. Oztók vizonya: b b 1 > Az oztók eltérée: b x 4. c < y. 5. log b 1 z Állítá c [0.. x+y z ] Bizonyítá 1. Megmutatjuk, hogy c 0. Ez az állítá egyik fele. Egyrézt a = b c +d b c. Márézt a = b 1 c 1 +d 1 < b 1 c 1 +b 1 = b 1 (c 1 +1) b (c 1 +1). A két végét özeolvava azt kapjuk, hogy b (c 1 +1) > b c. Ezt eloztjuk a pozitív b -vel: c > c, átrendezve c > 1. De c egéz zám, így c 0. Ha meggondoljuk, ez elég termézete: ha az oztót növeljük, akkor a hányado legfeljebb cökkenhet.. Megmutatjuk, hogy c x+y z. Ez az állítá máik fele, a kevébé nyilvánvaló réz. Előzör alakítuk át a b 1 c-t: b 1 c = b 1 (c 1 c ) = b 1 c 1 b 1 c = b 1 c 1 (b b)c = b 1 c 1 b c + b c = (a d 1 ) (a d ) + b c = d d 1 + b c < b d 1 + b c b + b c = (b 1 + b) + b c = b 1 + b (c + 1) b 1 + x y = b 1 + x+y. Olvauk öze: b 1 c < b 1 + x+y, é ozuk el a pozitív b 1 -gyel: c < 1 + x+y b 1. A jobb oldalon álló kifejezét tovább becüljük felülről úgy, hogy a b 1 -t becüljük alulról. 3

4 Tudjuk, hogy log b 1 z, amiből következik, hogy log b 1 z, azaz b 1 z. Ezt alkalmazzuk: c < 1 + x+y b x+y = 1 + x+y z. Azt kaptuk, hogy c < 1 + x+y z, z de mivel egéz zámokról van zó, c x+y z. Megjegyzéek 1. A bizonyítá elő felében cak az elő két feltételt haználtuk.. A tételben zereplő b-nek é c-nek egyelőre emmi köze ninc a korábban bevezetett ugyanilyen nevű paraméterekhez. Vizont a lenti három tételben úgy fogjuk haználni ezt a egédtételt, hogy mégi lez közük egymához még ha nem i feltétlenül fognak egybeeni az azono nevűek (hanem pl. ellentettjei leznek egymának).. A lefelé kerekíté tétele Feltétel b-t lefelé kerekítjük: b = b b, A kerekíté pontoága: b. A kerekített oztó i ugyanannyi értéke bitet tartalmaz, mint az eredeti: log b + 1 = + n Állítá c {0, 1, }. Bizonyítá Felhaználjuk a egédtételt, az alábbi zerepoztáokkal: b 1 := b, c 1 := c, d 1 := d ; b := b, c := c, d := d; x :=, y := n, z := + n 1. A feltételek nyilvánvalóan teljeülnek. A tétel azt mondja, hogy c [0.. x+y z ]. Mot x + y z = + n ( + n 1) = 1, azaz c [0..] = {0, 1, }, é ezt kellett bizonyítani..3 A felfelé kerekíté tétele Feltétel b-t felfelé kerekítjük: b = b + b, A kerekíté pontoága: b. Állítá c {, 1, 0}. 4

5 Bizonyítá Imét felhaználjuk a egédtételt, de mot a vezőök tekintetében fordított zerepoztáal: 1. b 1 := b, c 1 := c, d 1 := d;. b := b, c := c, d := d ; 3. x :=, y := n, z := + n 1. A legtöbb feltétel magától értetődően itt i teljeül. Az egyetlen kérdé a c < y, azaz hogy c < q. Azt tudjuk, hogy c < q. Megmutatjuk, hogy c c. Azt a trükköt haználjuk, hogy felhaználjuk a egédtétel elő felét. Ehhez zükég van arra az ézrevételre, hogy a c < y feltételt ott még nem haználja fel a tétel, tehát azt a felét nyugodtan alkalmazhatjuk anélkül i. Az a réz pedig éppen azt mondja, hogy c c, így megmutattuk, hogy c < q. Mot már teljeül minden feltétel a egédtételhez. Ebből következik, hogy c [0.. x+y z ]. Azért c, mert az itteni c = c c, de az ottani c = c c. Mot i igaz, hogy x + y z = + n ( + n 1) = 1, ezért c [0..], vagyi c {, 1, 0}, é ezt kellett bizonyítani..4 A zabályo kerekíté tétele Feltétel A kerekíté pontoága: b 1. A kerekített oztó nem tartalmaz keveebb értéke bitet, mint az eredeti: log b n Állítá c { 1, 0, 1}. Bizonyítá Két eet lehetége attól függően, hogy b vagy b a nagyobb. Mindkét rézben a egédtételre hivatkozunk. Ha b b, ekkor ugyanazt a zerepoztát haználjuk, mint a felfelé kerekíté tételénél, kivéve: x := 1. Ekkor x + y z = ( 1) + n ( + n 1) = 0. A egédtétel zerint c [0.. 0 ], azaz c { 1, 0}. Ha b b, akkor pedig a lefelé kerekíté tételének zerepoztáát vezük alapul, de itt i van egy kivétel: x := 1. A c < q feltételt i ugyanúgy látjuk be, mint ott. Az előző eethez haonlóan mot i x + y z = 0, tehát a tétel zerint c [0.. 0 ] = {0, 1}. Ha özeítjük a két eredményt: c { 1, 0, 1}, megkapjuk a bizonyítandó állítát. 3 Vizakövetkezteté Az eddigiek alapján, ha imerjük a pontatlan hányadot (c -t), akkor tudunk mondani egy zűk (háromelemű) halmazt, amelyben a ponto hányado (c) van. De még nem tudjuk megmondani, hogy éppen melyik lez a három közül. Arról zintén nem volt zó, hogy a maradékot (d-t) hogyan határozzuk meg. Mot ezekről lez zó. 5

6 Nagy zerence, hogy a c lehetége értékei cak háromelemű halmazt alkotnak, é nem mondjuk tízeleműt vagy zázeleműt (ezért volt kulcfontoágú, hogy a b annyi értéke bitet megőriz a b-ből, amennyit cak lehet). Így ugyani mindöze két özehaonlítáal el tudjuk majd dönteni, hogy melyik eet áll fenn. A legegyzerűbb módzer az, hogy megzorozzuk c -t b-vel, a ponto oztóval. Ha többet kapunk, mint az a, akkor c túl ok volt, cökkentük eggyel. Ha pedig az eredmény jóval kiebb, mint az a (azaz legalább b-vel kiebb), akkor növeljük a c -t eggyel. (Kerekítéfüggő, hogy melyiket kell megvizgálni.) Így két lépében biztoan eljutunk a jó c-hez. A maradékot pedig az a bc kifejezé adja meg. Megnézünk egy máik módzert i, egy fokkal hatékonyabbat. Ott nem nem b-vel fogjuk zorozni a c -t, hanem b-vel, amely egy zámjeggyel rövidebb, így eggyel keveebb elemi zorzá kell hozzá. A módzert a háromféle kerekítére külön-külön mutatjuk be. 3.1 Lefelé kerekíté Mot az a helyzet, hogy c {0, 1, }. Ez azt jelenti, hogy a kereett c vagy egyenlő c -vel, vagy eggyel keveebb, vagy kettővel keveebb. Előzör megmutatjuk, hogy c < c k a b < c k, ha k egy tetzőlege egéz zám. Becüljük az a b -t: a b = bc+d b = c + d b, é tudjuk, hogy 0 d < b, ezért c a b < c + 1. A jobbról balra irány már következik i ebből. A fordítotthoz még az kell, hogy a bal oldalon egéz zámok vannak, így c + 1 c k, é ebből következik a jobb oldal. Mielőtt megindokolnánk, hogy miért van zükég erre az állítára, tovább alakítjuk a jobb oldalt. Megzorozzuk mindkét oldalt a pozitív b-vel, é beírjuk, hogy a = b c + d : b c + d < bc kb. Ezt átrendezzük, felhaználva, hogy b = b b : d < b c kb. A végeredmény tehát: c < c k d < b c kb. De miért i jó ez nekünk? Ha k-t 0-nak vagy 1-nek válaztjuk, akkor zükége é elégége feltételeket kapunk arra, hogy c mikor kiebb c -nél legalább eggyel, é mikor kettővel. A féltételben pedig, mint ígértük, a b c zorzat zerepel. Már cak a d meghatározáa van hátra. Ezt a c három lehetége értékére külön adjuk meg. Mindhárom eetben az a kétféle felíráából indulunk ki: bc + d = b c + d. Ebbe fogjuk a c különböző értékeit helyetteíteni. Pontoan akkor lez c = c, ha d b c. Ezt a fenti feltételből kapjuk a k = 0 helyetteítéel (é mindkét oldal tagadáával). Ekkor az a kétféle felíráa így fog kinézni: bc + d = b c + d, átrendezve: d = d b c. Egyébként, azaz ha d < b c, akkor c < c. Pontoan akkor lez c = c 1, ha b b c d (ez a k = 1 helyetteítéből adódik). Ekkor b(c 1)+d = b c +d, átrendezve: d = b ( b c d ). A harmadik eetben, azaz ha b < b c d, lez c = c. Ekkor b(c ) + d = b c + d, átrendezve: d = b (( b c d ) b). Igyekeztünk könnyen zámolható alakban felírni a végeredményeket. Például a harmadik eet felíráából látzik, hogy b c d kifejezét többzör i haználjuk, így előre ki tudjuk zámítani. Márézt a rézeredmények oem negatívak, é a lehető legkiebbek. A legvégén, az Özefoglalá c. fejezetben megimételjük a végeredményeket. 3. Felfelé kerekíté Mot c {, 1, 0}, vagyi c vagy egyenlő c -vel, vagy eggyel több, vagy kettővel több. Mot azt fogjuk előzör bebizonyítani, hogy c > c + k a b c + k + 1. Még mindig igaz, hogy c a b < c+1. Ezt felhaználva a jobb oldali állítából következik, hogy c+1 > c +k+1, ami ugyanaz, mint a bal oldali. Ha a bal oldali egyenlőtlenégből indulunk ki, akkor kihaználjuk, 6

7 hogy egéz zámokról van zó, é átírjuk úgy, hogy c c + k + 1. Ebből pedig következik a jobb oldali állítá. Átalakítjuk a jobb oldalt. Megzorozzuk a pozitív b-vel, é beírjuk az a máik alakját: b c + d bc + b(k + 1). Átrendezzük (mot b = b b): b c + d b(k + 1). Ezzel megkaptuk az özefüggét: c > c + k b c + d b(k + 1). Mot jön a d meghatározáa, a három eetben. Pontoan akkor lez c = c, ha b c + d < b (ez a k = 0 eet). Ekkor bc + d = b c + d, átrendezve: d = b c + d. Egyébként (azaz ha b c + d b), pontoan akkor lez c = c + 1, ha b c + d b < b (ez a k = 1 eet). Ekkor b(c + 1) + d = b c + d, azaz d = b c + d b. Különben (azaz ha b c +d b b) c = c +, amiből következik, hogy b(c +)+d = b c +d, é átrendezve megkapjuk, hogy d = b c + d b. 3.3 Szabályo kerekíté Mot c { 1, 0, 1}, vagyi c vagy egyenlő c -vel, vagy eggyel több, vagy eggyel keveebb. Előzör azt kell megnézni, hogy melyik a nagyobb: b vagy b? Ha b b, akkor tulajdonképpen lefelé kerekítettünk. Vagyi haználhatjuk a lefelé kerekíté képleteit, de mot még azt i tudjuk, hogy c nem lehet c, tehát a máodik özehaonlítá felelege. Ha pedig b b, vagyi felfelé kerekítettünk, akkor ugyanúgy kell eljárni, mint a felfelé kerekíténél, cak itt em fordulhat elő az utoló eet, azaz hogy c = c +. 4 Előnyök é hátrányok Azért vizgáltunk meg többféle kerekítét i, mert mindegyiknek megvannak a maga előnyei é hátrányai. Ezeket nézzük mot meg, zempontok zerint. 4.1 A kerekíté Melyik irányba milyen könnyű kerekíteni? A legkönnyebb a lefelé kerekíté: egyzerűen cak elhagyjuk a b aló bitjét, nullát írva a helyükre. Azt i cak gondolatban, hizen úgyi b -nel fogunk zámolni, vagyi a felő n bittel. A felfelé kerekíté egy fokkal nehezebb: amellett, hogy az aló bitet kinullázzuk (zintén cak gondolatban), meg kell nézni, hogy eleve mind nulla volt-e; ha nem, akkor az egézhez hozzá kell adni -t. Legalábbi, ha a zokáo felfelé kerekítére gondolunk. De vegyük ézre, hogy a kerekítéi tételben cak annyit tettük fel, hogy b, vagyi akár i lehet a kerekíté pontatlanága. Ezt azt jelenti, hogy valójában nem kell figyelnünk, hogy az aló bit mind nulla-e (ennek az eélye amúgy i elenyézően cekély) elég, ha feltétel nélkül hozzáadjuk a -t a zámhoz. Ez a hozzáadá cak a felő n bitet érinti: ahhoz kell egyet hozzáadni. A zabályo kerekíténél meg kell nézni az. bitet, mert attól függ, hogy melyik irányba kerekítünk. Ha 1, akkor felfelé, különben lefelé. Itt i kinullázzuk gondolatban az aló bitet, é ha felfelé kerekítünk, akkor hozzáadunk -t. 4. Túlcordulá Mindeddig nem volt zó egy úlyo problémáról. Ez az elméleti zámoláokat nem befolyáolja, de a zámítógépe megvalóítát lényegeen annyira, hogy akár ez lehet a legfontoabb zempont, ami dönt a három kerekíté között. 7

8 Azt feltettük, hogy c < q, tehát c belefér egyetlen zámjegybe (má zóval gépi zóba). Az i világo, hogy b < q, hizen az -et éppen úgy válaztottuk meg, hogy a maradék beleférjen egy zámjegybe. Arról azonban nem volt zó, hogy a kerekíté után i megmaradnak-e ezek a tulajdonágok, vagyi hogy c? < q é hogy b? < q. Foglaljuk öze egy táblázatban, hogy mikor melyik hogyan érülhet meg: b c Lefelé kerekíté (jó) q, q + 1 Felfelé kerekíté q (jó) Szabályo kerekíté q q Látható, hogy a felfelé kerekíté a legjobb, mert ott cak egyféleképpen cordulhat túl valami, é az már a kerekíténél kiderül. A zabályo kerekíténél bármelyik lehet q, de nem egyzerre. É amikor már tudjuk a kerekíté irányát, akkor az egyiket ki tudjuk zárni. Mivel lényegeen könnyebb (é hatékonyabb) egy zámjegyű zámokkal zámolni, ezért a túlcorduló eeteket külön érdeme kezelni. A b = q eet a legegyzerűbb, mert az már a kerekíté előtt látzik: akkor fordul elő, amikor felfelé kerekítünk, é a b felő n bitje mind 1. Számolni i könnyű vele, hizen ekkor b = +n, é kettőhatvánnyal borzaztó egyzerű maradékoan oztani. Ha a c vielkedik rozul, azzal az a baj, hogy nehezebb ézre venni. Lefelé kerekítékor fordulhat elő. Könnyen látható, hogy c < q a < b q. Ha a vezőket elhagyjuk, akkor tudjuk, hogy mindkét oldal igaz. Ellenőrizni kell tehát, hogy amikor lefelé kerekítünk, megmarad-e ez a tulajdonág. Ha nem, akkor a c túlcordul. A zabályo kerekíténél tudjuk, hogy ekkor c = q, de a lefelé kerekíténél még q + 1 i lehet. A b c kizámítáánál ezeket az eeteket külön kell zámolni. Ha c = q, akkor könnyű, mert q kettőhatvány. Ha c = q + 1, akkor em olyan nehéz, lényegében cak egy özeadá: b q + b. 4.3 A vizavezeté műveletigénye A lényege különbég a három vizavezeté között a feltételekben é a d kizámítáában van. Ezek a végén, az Özefoglalá c. fejezetben láthatók rendzerezve. A műveletek orán nagy zámokat kell özehaonlítani, özeadni é kivonni. Ezek egyenként több (-el arányo zámú) elemi művelettel helyetteíthetők. Nem mindegy tehát, hogy hány művelet kell elvégezni. Mind a lefelé, mind a felfelé kerekíténél egy vagy két özehaonlítát kell végezni, mert három eet lehetége. A zabályo kerekíténél azonban mindig cak egyet kell: ha már tudjuk ugyani, hogy merre kerekítünk (é ez egyetlen biten múlik), akkor cak két eet van. Érdeme megjegyezni, hogy bizonyo eetekben az elő két kerekíténél i kiküzöbölhető a máodik özehaonlítá. Ha ugyani kiderül, hogy b < 1 (ami egyetlen bit vizgálatát jelenti), akkor a zabályo kerekítéhez haonlóan nem lehet c é c eltérée, tehát kizártuk a harmadik lehetőéget. Haonlítük még öze az elő, nem megúzható özehaonlítáokat i. A lefelé kerekíténél ez a d b c, a felfelé kerekíténél pedig b c + d < b. Ez utóbbi egy özeadáal több, de ezt a zorzáal párhuzamoan tudjuk végezni zámjegyenként, ugyani a b c -re külön ninc zükég ehol. A gond azzal lehet, hogy ez az özeg eggyel több bitnyi helyet igényel, mint a két tagja külön-külön (azok + n biten elférnek, de az özegük lehet ( + n + 1)-bite i. Ezt az utoló bitet adott eetben külön érdeme kezelni. 8

9 5 Özefoglalá Feltevéek, jelöléek: q = n a = bc + d d < b a = b c + d d < b a < bq (má zóval c < q) b q := log b + 1 n b mod = 0 b := b b c := c c A háromféle kerekíté jellemzői: b túlcordulá c b c Lefelé kerekíté b b b 0, 1, (ninc) q, q + 1 Felfelé kerekíté b b b +, 1, 0 q (ninc) Szabályo kerekíté b 1 b b + 1 1, 0, 1 q q Vizavezeté: Lefelé kerekíté Felfelé kerekíté Szabályo kerekíté feltétel c d ha d b c c d b c kül. ha b b c d c 1 b ( b c d ) különben c b (( b c d ) b) ha b c + d < b c b c + d kül. ha b c + d b < b c + 1 b c + d b különben c + b c + d b ha b < b ha d b c c d b c különben c 1 b ( b c d ) különben ha b c + d < b c b c + d különben c + 1 b c + d b 9

Laplace transzformáció

Laplace transzformáció Laplace tranzformáció 27. márciu 19. 1. Bevezeté Definíció: Legyen f :, R. Az F ) = f t) e t dt függvényt az f függvény Laplace-tranzformáltjának nevezzük, ha a fenti impropriu integrál valamilyen R zámokra

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

Mindennapjaink. A költő is munkára

Mindennapjaink. A költő is munkára A munka zót okzor haználjuk, okféle jelentée van. Mi i lehet ezeknek az egymától nagyon különböző dolgoknak a közö lényege? É mi köze ezeknek a fizikához? A költő i munkára nevel 1.1. A munka az emberi

Részletesebben

Gyengesavak disszociációs állandójának meghatározása potenciometriás titrálással

Gyengesavak disszociációs állandójának meghatározása potenciometriás titrálással Gyengeavak izociáció állanójának meghatározáa potenciometriá titráláal 1. Bevezeté a) A titrálái görbe egyenlete Egy egybáziú A gyengeavat titrálva NaO mérőolattal a titrálá bármely pontjában teljeül az

Részletesebben

Tetszőleges mozgások

Tetszőleges mozgások Tetzőlege mozgáok Egy turita 5 / ebeéggel megy órát, Miel nagyon zép elyre ér lelaít é 3 / ebeéggel alad egy fél óráig. Cino fiukat/lányokat (Nem kíánt törlendő!) lát meg a táolban, ezért beleúz é 8 /

Részletesebben

Kalandtúra 6. Munkafüzet megoldások. 6. osztályos tanulók számára. Fiala Ildikó

Kalandtúra 6. Munkafüzet megoldások. 6. osztályos tanulók számára. Fiala Ildikó alandtúra. unkafüzet megoldáok. oztályo tanulók zámára Fiala ldikó emelegítő gondolkodá. találó kérdéek. oldal. éve.. percig. Napfény.. Szeptember. élegyene. Rigó. Tömege.. Vízzinteen: torony, vázlat.

Részletesebben

A m becslése. A s becslése. A (tapasztalati) szórás. n m. A minta és a populáció kapcsolata. x i átlag

A m becslése. A s becslése. A (tapasztalati) szórás. n m. A minta és a populáció kapcsolata. x i átlag 016.09.09. A m beclée A beclée = Az adatok átlago eltérée a m-től. (tapaztalat zórá) = az elemek átlago eltérée az átlagtól. átlag: az elemekhez képet középen kell elhelyezkedne. x x 0 x n x Q x x x 0

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

Kidolgozott minta feladatok kinematikából Kidolgozott minta feladatok kinematikából EGYENESVONALÚ EGYNLETES MOZGÁS 1. Egy gépkoci útjának az elő felét, a máik felét ebeéggel tette meg. Mekkora volt az átlagebeége? I. Saját zavainkkal megfogalmazva:

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt zint 08 É RETTSÉGI VIZSGA 0. október 7. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utaítáai zerint,

Részletesebben

Proxy Cache Szerverek hatékonyságának vizsgálata The Performance of the Proxy Cache Server

Proxy Cache Szerverek hatékonyságának vizsgálata The Performance of the Proxy Cache Server Proxy Cahe Szerverek hatékonyágának vizgálata The Performane of the Proxy Cahe Server Bérze Tamá, berzet@inf.unideb.hu IFSZ KFT, Debreen Péterfia u. Sztrik Jáno, ztrik.jano@inf.unideb.hu Debreeni Egyetem,

Részletesebben

Egyedi cölöp süllyedésszámítása

Egyedi cölöp süllyedésszámítása 14. zámú mérnöki kézikönyv Friítve: 2016. áprili Egyedi cölöp üllyedézámítáa Program: Cölöp Fájl: Demo_manual_14.gpi Ennek a mérnöki kézikönyvnek tárgya egy egyedi cölöp GEO5 cölöp programmal való üllyedézámítáának

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint Javítái-értékeléi útutató 06 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. noveber 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika középzint

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Kísérletek tervezése és értékelése c. tárgyból Kísérlettervezés témakör

Gyakorló feladatok a Kísérletek tervezése és értékelése c. tárgyból Kísérlettervezés témakör Gyakorló feladatok a Kíérletek tervezée é értékelée c. tárgyól Kíérlettervezé témakör. példa Nitrálái kíérleteken a kitermelét az alái faktorok függvényéen vizgálták:. a alétromav-adagolá idee [h]. a reagáltatá

Részletesebben

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező zakmai továbbképzé 2015 Villámvédelem #5. Elzigetelt villámvédelem tervezée, biztonági távolág zámítáa Villámvédelem 1 Tervezéi alapok (norma zerint

Részletesebben

A kör harmadik pontjának meghatározásához egy könnyen kiszámítható pontot keressünk

A kör harmadik pontjának meghatározásához egy könnyen kiszámítható pontot keressünk 7. Átviteli ellemzők fogalma é ábrázoláa! A kondenzátor kapacitív reaktanciáa: Z Tehát az áramkör ellemzői a rákapcolt zinuzo el frekvenciáától függenek, ha az áramkör energiatároló elemet, i tartalmaz.

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor TetLine - Fizika 7. oztály mozgá 1 7. oztály nap körül (1 helye válaz) 1. 1:35 Normál áll a föld kering a föld forog a föld Mi az elmozdulá fogalma: (1 helye válaz) 2. 1:48 Normál z a vonal, amelyen a

Részletesebben

Családi állapottól függõ halandósági táblák Magyarországon

Családi állapottól függõ halandósági táblák Magyarországon Caládi állapottól függõ halandóági táblák Magyarorzágon A házaágok várható tartama, túlélée MÓDSZERTANI TANULMÁNY Központi Statiztikai Hivatal Hungarian Central Statitial Offie Központi Statiztikai Hivatal

Részletesebben

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14 . kategória... Adatok: h = 5 cm = 0,5 m, A = 50 m, ρ = 60 kg m 3 a) kg A hó tömege m = ρ V = ρ A h m = 0,5 m 50 m 60 3 = 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg,

Részletesebben

Szinuszjel-illesztő módszer jeltorzulás mérésekhez 1. Bevezetés 2. A mérés elve

Szinuszjel-illesztő módszer jeltorzulás mérésekhez 1. Bevezetés 2. A mérés elve Szinuzjel-illeztő módzer jeltorzulá méréekhez 1. Bevezeté A hangtechnika világában fonto a hangfeldolgozó hardverek, mint például erőítők, zabályozók, analóg-digitáli é digitáli-analóg átalakítók, illetve

Részletesebben

RANGSOROLÁSON ALAPULÓ NEM-PARAMÉTERES PRÓBÁK

RANGSOROLÁSON ALAPULÓ NEM-PARAMÉTERES PRÓBÁK RANGSOROLÁSON ALAPULÓ NEM-PARAMÉTERES PRÓBÁK Sorrendbe állítjuk a vzgált értékeket (a mntaelemeket) é az aktuál érték helyett a rangzámokat haználjuk a próbatatztkák értékenek kzámítáára. Egye próbáknál

Részletesebben

Proxy Cache szerverek hatékonyság vizsgálata

Proxy Cache szerverek hatékonyság vizsgálata Proxy Cahe zerverek hatékonyág vizgálata Performane Evaluation of Proxy Cahe Server Bérze Tamá, berze.tama@ifz.hu IFSZ KFT, Debreen Péterfia u. Sztrik Jáno, jztrik@inf.unideb.hu Debreeni Egyetem, Informatikai

Részletesebben

9. GYAKORLAT STATISZTIKAI PRÓBÁK SPSS-BEN FELADATOK

9. GYAKORLAT STATISZTIKAI PRÓBÁK SPSS-BEN FELADATOK 9. GYAKORLAT STATISZTIKAI PRÓBÁK SPSS-BE FELADATOK A feladatokhoz mentük aját gépünkre a példa adatokat tartalmazó fájlokat a tanzéki honlapról: www.hd.bme.hu/mota/m/p1.av www.hd.bme.hu/mota/m/p2.av www.hd.bme.hu/mota/m/p3.av

Részletesebben

5. gyakorlat Teljesítménymodellezés Megoldások

5. gyakorlat Teljesítménymodellezés Megoldások Rendzermodellezé (BMEVIMIA405), 206. őzi félév 5. gyakorlat Teljeítménymodellezé Megoldáok. Dizk teljeítménye Egy dizk 50 kérét zolgál ki máodpercenként. Minden kéré kizolgáláa 0,005 máodpercet vez igénybe.

Részletesebben

A rögzített tengely körül forgó testek kiegyensúlyozottságáról kezdőknek

A rögzített tengely körül forgó testek kiegyensúlyozottságáról kezdőknek A rögzített tengely körül forgó tetek kiegyenúlyozottágáról kezdőknek Bevezeté A faiparban nagyon ok forgó mozgát végző gépelem, zerzám haználato, melyek rende működéének feltétele azok kiegyenúlyozottága.

Részletesebben

Laplace-transzformáció és alkalmazása

Laplace-transzformáció és alkalmazása Eötvö Loránd Tudományegyetem Termézettudományi Kar Laplace-tranzformáció é alkalmazáa Szakdolgozat Ki Ezter Matematika BSc., Elemz zakirány Témavezet : Bátkai Andrá, Egyetemi docen Alkalmazott Analízi

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulmányi Vereny máodik fordulójának feladatai é azok megoldáai f i z i k á b ó l I. kategória. feladat. Egy m maga 30 hajlázögű lejtő lapjának elő é máodik fele különböző

Részletesebben

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2011. május 31.

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2011. május 31. Név, felvételi azonoító, Neptun-kód: VI pont(90) : Cak felvételi vizga: cak záróvizga: közö vizga: Közö alapképzée záróvizga meterképzé felvételi vizga Villamomérnöki zak BME Villamomérnöki é Informatikai

Részletesebben

Hálózati Algoritmusok

Hálózati Algoritmusok Hálózati Algoritmuok 05 GLS: Egy kálázható helymeghatározó zerviz Jinyang Li, John Jannotti, Dougla S. J. De Couto, David R. Karger, Robert Morri: A Scalable Location Service for Geographic Ad Hoc Routing,

Részletesebben

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN Prof. Dr. Kezthelyi-Szabó Gábor TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté Többfáziú rendzerek. Többfáziú

Részletesebben

1.1. A Laplace-transzformált és fontosabb tulajdonságai

1.1. A Laplace-transzformált és fontosabb tulajdonságai . A Laplace-tranzformált. A Laplace-tranzformált.. A Laplace-tranzformált é fontoabb tulajdonágai Jelölje R a való zámok é C a komplex zámok halmazát. Legyen g : [a,b] C adott komplex értékű függvény.

Részletesebben

Gyakorló feladatok Az alábbiakon kívül a nappalis gyakorlatokon szereplő feladatokból is lehet készülni.

Gyakorló feladatok Az alábbiakon kívül a nappalis gyakorlatokon szereplő feladatokból is lehet készülni. Gyakorló feladaok z alábbiakon kívül a nappali gyakorlaokon zereplő feladaokból i lehe kézülni. 1. 0,1,,,, zámjegyekből hány olyan valódi hajegyű zám kézíheő, melyben minden zámjegy cak egyzer zerepelhe,

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II.-III.

TARTÓSZERKEZETEK II.-III. TRTÓSZERKEZETEK II.-III. VSBETOSZERKEZETEK 29.3.7. VSBETO KERESZTMETSZET YOMÁSI TEHERBÍRÁSÁK SZÁMÍTÁS kereztmetzet teherbíráa megelelı ha nyomott km. eetén: Rd hol a normálerı tervezéi értéke (mértékadó

Részletesebben

Laplace-transzformáció és alkalmazása

Laplace-transzformáció és alkalmazása Eötvö Loránd Tudományegyetem Termézettudományi Kar Laplace-tranzformáció é alkalmazáa Szakdolgozat Ki Ezter Matematika BSc., Elemz zakirány Témavezet : Bátkai Andrá, Egyetemi docen Alkalmazott Analízi

Részletesebben

4. gyakorlat Teljesítménymodellezés Megoldások

4. gyakorlat Teljesítménymodellezés Megoldások Rendzermodellezé (BMEVIMIAA00), 206. tavazi félév 4. gyakorlat Teljeítménymodellezé Megoldáok Dimenzióanalízi. A teljeítménymodellezé feladatok megoldáa orán érdeme a fizikából imert dimenzióanalízit elvégezni.

Részletesebben

1-1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

1-1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1-1. zámú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Budapet Józefvároi Önkormányzat megbízáából a Kifalu Józefvároi Vagyongazdálkodái Kft. - a Budapet Józefvároi Önkormányzat Képvielő-tetületének 219/2012.(VII.05.),

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működééről zóló zerződé 107. é 108. cikkének a cekély özegű támogatáokra való alkalmazááról zóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

Perifériakezelés. Segítség március 16. Izsó Tamás Perifériakezelés/ 1

Perifériakezelés. Segítség március 16. Izsó Tamás Perifériakezelés/ 1 Perifériakezelé Segítég. 2016. márciu 16. Izó amá Perifériakezelé/ 1 1. feladat Procezor órajel : 100MHz 10 8 órajel átlago leüté: 10 leüté minimáli időköz: 50 m leüté állapot lekérdé: 500 órajel interrupt

Részletesebben

1. A mozgásokról általában

1. A mozgásokról általában 1. A ozgáokról általában A világegyeteben inden ozog. Az anyag é a ozgá egyától elválazthatatlan. A ozgá időben é térben egy végbe. Néhány ozgáfora: táradali, tudati, kéiai, biológiai, echanikai. Mechanikai

Részletesebben

Mérések, hibák. 11. mérés. 1. Bevezető

Mérések, hibák. 11. mérés. 1. Bevezető 11. méré Méréek, hibák 1. evezető laboratóriumi muka orá gyakra mérük külöböző fizikai meyiégeket. Ezeket a méréeket bármeyire ügyeek vagyuk i, bármeyire moder digitáli mérőezköz gombjait yomogatjuk i

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem MTK Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Tartók statikája I. Dr. Papp Ferenc RÚDAK CSAVARÁSA

Széchenyi István Egyetem MTK Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Tartók statikája I. Dr. Papp Ferenc RÚDAK CSAVARÁSA Széchenyi Itván Egyetem MTK Szerkezetépítéi é Geotechnikai Tanzék Tartók tatikája I. 1. Prizmatiku rúdelem cavaráa r. Papp Ferenc RÚAK CSAVARÁSA Egyene tengelyű é állandó kereztmetzetű (prizmatiku) rúdelem

Részletesebben

Adatbázisok elmélete 17. előadás

Adatbázisok elmélete 17. előadás Adatbáziok elmélete 17. előadá Katona Gyula Y. Budapeti Műzaki é Gazdaágtudományi Egyetem Számítátudományi Tz. I. B. 137/b kikat@c.bme.hu http://www.c.bme.hu/ kikat 2005 ADATBÁZISOK ELMÉLETE 17. ELŐADÁS

Részletesebben

Az aszinkron (indukciós) gép.

Az aszinkron (indukciós) gép. 33 Az azinkron (indukció) gép. Az azinkron gép forgóréz tekercelée kalická, vagy cúzógyűrű. A kalická tekercelé általában a (hornyokban) zigeteletlen vezetőrudakból é a rudakat a forgóréz vatet két homlokfelületén

Részletesebben

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály Bor Pál Fizikavereny, középdöntő 2012/201. tanév, 7. oztály I. Igaz vagy hami? (8 pont) Döntd el a következő állítáok mindegyikéről, hogy mindig igaz (I) vagy hami (H)! Írd a or utoló cellájába a megfelelő

Részletesebben

A WEB SZERVER MEGHIBÁSODÁSÁNAK HATÁSA A PROXY CASH SZERVEREK HATÉKONYSÁGÁRA. Bérczes Tamás, Sztrik János Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

A WEB SZERVER MEGHIBÁSODÁSÁNAK HATÁSA A PROXY CASH SZERVEREK HATÉKONYSÁGÁRA. Bérczes Tamás, Sztrik János Debreceni Egyetem, Informatikai Kar A WEB SZERVER MEGHIBÁSODÁSÁNAK HATÁSA A PROXY CASH SZERVEREK HATÉKONYSÁGÁRA PERFORMANCE EVALUATION OF PROXY CASH SERVERS WITH UNRELIABLE WEB SERVER Bércze Tamá, Sztrik Jáno Debreceni Egyetem, Informatikai

Részletesebben

Forrás: Esztergálás

Forrás:   Esztergálás Eztergálá A forgácolái adatok meghatározáakor a gazdaágoágból kell kiindulni. A gazdaágo forgácolá zempontjai változóak azerint, hogy nagyoláról vagy imítáról vane zó. Nagyolákor gazdaágo éltartam mellett

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kar. A Laplace-transzformáció és alkalmazásai. Szakdolgozat. Laczkó Éva

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Kar. A Laplace-transzformáció és alkalmazásai. Szakdolgozat. Laczkó Éva Eötvö Lóránd Tudományegyetem Termézettudományi Kar A Laplace-tranzformáció é alkalmazáai Szakdolgozat Laczkó Éva Matematika BSc - Matematikai elemz zakirány Témavezet : Bátkai Andrá, Egyetemi docen Alkalmazott

Részletesebben

Kiszorítják-e az idősebb munkavállalók a fiatalokat a közszférában?

Kiszorítják-e az idősebb munkavállalók a fiatalokat a közszférában? Közgazdaági Szemle, LX. évf., 2013. júliu auguztu (837 864. o.) Cere-Gergely Zombor Kizorítják-e az időebb munkavállalók a fiatalokat a közzférában? Eredmények a magyarorzági nyugdíjkorhatár-emelé időzakából

Részletesebben

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling

Jeges Zoltán. The mystery of mathematical modelling Jege Z.: A MATEMATIKAI MODELLEZÉS... ETO: 51 CONFERENCE PAPER Jege Zoltán Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka Óbudai Egyetem, Budapet zjege@live.com A matematikai modellezé rejtélyei

Részletesebben

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. E L Ő T E R J E S Z T É S NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. április 28-i ülésére

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. E L Ő T E R J E S Z T É S NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. április 28-i ülésére NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. áprili 28-i üléére Napirend címe: Kézítette: Ellenőrizte: Tárgyalja: Véleményezi:

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Repülőgépek és hajók Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Repülőgépek és hajók Tanszék Budapet Műzak é Gazdaágtudomány Egyetem Közlekedémérnök Kar Repülőgépek é hajók Tanzék Hő- é áramlátan II. 2008/2009 I. félév 1 Méré Hőugárzá é a vízznte cő hőátadáának vzgálata Jegyzőkönyvet kézítette:

Részletesebben

Az előadáshoz. Tartalom

Az előadáshoz. Tartalom z előadához lőadá: Kedd :-: óra,. terem Hálózattervezé lapjai 7 : lapok, minimáli fezítőfák, legrövidebb utak Honlap: http://people.inf.elte.hu/lukovzki/oure/7nwt Irodalom: ktuáli publikációk J. heriyan,

Részletesebben

Frekvenciatartomány Irányítástechnika PE MI BSc 1

Frekvenciatartomány Irányítástechnika PE MI BSc 1 Frekvenciatartomány ny 008.03.4. Irányítátechnika PE MI BSc Frekvenciatartomány bevezetéének indoka: általában időtartománybeli válaz kell alkalmazott teztelek i ezt indokolák információ rendzerek eetében

Részletesebben

3. gyakorlat. Kettes számrendszer: {0, 1} Tízes számrendszer: {0, 1, 2,..., 9} 16-os (hexadecimális számrendszer): {0, 1, 2,..., 9, A, B, C, D, E, F}

3. gyakorlat. Kettes számrendszer: {0, 1} Tízes számrendszer: {0, 1, 2,..., 9} 16-os (hexadecimális számrendszer): {0, 1, 2,..., 9, A, B, C, D, E, F} 3. gyakorlat Számrendszerek: Kettes számrendszer: {0, 1} Tízes számrendszer: {0, 1, 2,..., 9} 16-os (hexadecimális számrendszer): {0, 1, 2,..., 9, A, B, C, D, E, F} Alaki érték: 0, 1, 2,..., 9,... Helyi

Részletesebben

A rekurzív módszer Erdős Gábor, Nagykanizsa

A rekurzív módszer Erdős Gábor, Nagykanizsa Maga zitű matematikai tehetéggodozá A rekurzív módzer Erdő Gábor, Nagykaiza Gyakra találkozuk olya feladatokkal, amelyekbe agy zámok zerepelek: pot, zámkártya, tb. Az ilye eetekbe kézefekvő ötlet, hogy

Részletesebben

Csima Judit október 24.

Csima Judit október 24. Adatbáziskezelés Funkcionális függőségek Csima Judit BME, VIK, Számítástudományi és Információelméleti Tanszék 2018. október 24. Csima Judit Adatbáziskezelés Funkcionális függőségek 1 / 1 Relációs sémák

Részletesebben

A kémiai kötés magasabb szinten

A kémiai kötés magasabb szinten A kémiai köté magaabb zinten 5-1 Mit kell tudnia a kötéelméletnek? 5- Vegyérték köté elmélet 5-3 Atompályák hibridizációja 5-4 Többzörö kovalen kötéek 5-5 Molekulapálya elmélet 5-6 Delokalizált elektronok:

Részletesebben

Hidraulikatömítések minősítése a kenőanyag rétegvastagságának mérése alapján

Hidraulikatömítések minősítése a kenőanyag rétegvastagságának mérése alapján JELLEGZETES ÜZEMFENNTATÁSI OBJEKTUMOK ÉS SZAKTEÜLETEK 5.33 Hidraulikatömítéek minőítée a kenőanyag rétegvatagágának mérée alapján Tárgyzavak: tömíté; tömítőrendzer; hidraulika; kenőanyag; méré. A jó tömíté

Részletesebben

8. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek II.

8. Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek II. 8 Egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek II Elméleti összefoglaló Az a + b+ c, a egyenletet másodfokú egyenletnek nevezzük A D b ac kifejezést az egyenlet diszkriminánsának nevezzük Ha D >, az

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint 1513 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 22. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A dolgozatokat az útmutató utaítáai zerint,

Részletesebben

Az átviteli (transzfer) függvény, átviteli karakterisztika, Bode diagrammok

Az átviteli (transzfer) függvény, átviteli karakterisztika, Bode diagrammok Elektronka. Bode dagramok, éldák /9 Az átvtel (tranzfer) függvény, átvtel karakterztka, Bode dagrammok.) Tku feladat: Számítuk k adott lezáráok mellett egy lneár hálózat (oerátor tartomány) u j T tranzfer

Részletesebben

Érzékelők és beavatkozók

Érzékelők és beavatkozók Érzékelők é beavatkozók DC motorok 2. réz egyetemi docen - 1 - A DC motor dinamiku leíráa Villamo egyenlet: R r L r i r v r v e v r a forgóréz kapocfezültége i r a forgóréz árama R r a forgóréz villamo

Részletesebben

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni? Az egymáal érintkező felületek között fellépő, az érintkező tetek egymához vizoított mozgáát akadályozó hatát cúzái úrlódának nevezzük. A cúzái úrlódái erő nagyága a felületeket özeomó erőtől é a felületek

Részletesebben

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg Dinamika 1. Vízzinte irányú 8 N nagyágú erővel hatunk az m 1 2 kg tömegű tetre, amely egy fonállal az m 2 3 kg tömegű tethez van kötve, az ábrán látható elrendezében. Mekkora erő fezíti a fonalat, ha a

Részletesebben

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás ELMÉLETI KÉRDÉSEK Gyakorló feladatok a mozgáok témaköréez 1. Mit mutat meg a ebeég? 2. Mit mutat meg a gyorulá? 3. Mit mutat meg az átlagebeég? 4. Mit mutat meg a pillanatnyi ebeég? 5. Mit mutat meg a

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Téglás Városi Sportegyesület 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Téglá Vároi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: TVSE 2Gazdálkodái formakód: 521 3Tagági azonoítózám 852 Áfa levonára a

Részletesebben

A maximálisan lapos esetben a hurokerősítés Bode diagramjának elhelyezkedése Q * p így is írható:

A maximálisan lapos esetben a hurokerősítés Bode diagramjának elhelyezkedése Q * p így is írható: A maximálian lapo eetben a hurokerőíté Bode diagramjának elhelyezkedée Q * p így i írható: Q * p H0 H0 Ha» é H 0», akkor Q * p H 0 Vagyi a maximálian lapo eetben (ahol Q * p = ): H 0 = Az ennek megfelelő

Részletesebben

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló MATEMATIKA III. KATEGÓRIA (a speciális tanterv szerint haladó gimnazisták)

A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló MATEMATIKA III. KATEGÓRIA (a speciális tanterv szerint haladó gimnazisták) A 205/206. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló MATEMATIKA III. KATEGÓRIA a speciális tanterv szerint haladó gimnazisták Javítási-értékelési útmutató. feladat Az {,2,...,n} halmaz

Részletesebben

Nagy Gábor compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz

Nagy Gábor  compalg.inf.elte.hu/ nagy ősz Diszkrét matematika 1. középszint 2017. ősz 1. Diszkrét matematika 1. középszint 9. előadás Nagy Gábor nagygabr@gmail.com nagy@compalg.inf.elte.hu compalg.inf.elte.hu/ nagy Mérai László diái alapján Komputeralgebra

Részletesebben

MUNKA, ENERGIA, TELJESÍTMÉNY tankönyvpótlék összeállította: Basa István külön köszönet: Gizinek

MUNKA, ENERGIA, TELJESÍTMÉNY tankönyvpótlék összeállította: Basa István külön köszönet: Gizinek MUNKA, ENERGIA, TELJESÍTMÉNY tankönyvpótlék özeállította: Baa Itván külön közönet: Gizinek MUNKA, ENERGIA, TELJESÍTMÉNY özefoglalá Az alábbiakban egy rövid (relatíve) egédanyagot közlök a jövő heti témazáróhoz.

Részletesebben

Feladatgy jtemény az Irányítástechnika II. c. tárgyhoz

Feladatgy jtemény az Irányítástechnika II. c. tárgyhoz BME Közlekedéautomatikai Tanzék Feladatgy jtemény az Irányítátechnika II. c. tárgyhoz Özeállította: Dr. Bokor Józef egyetemi tanár Dr. Gápár Péter egyetemi tanár Bauer Péter tudományo munkatár Lupay Tamá

Részletesebben

Regresszióanalízis. Lineáris regresszió

Regresszióanalízis. Lineáris regresszió Regrezóanalíz Lneár regrezó REGRESSZIÓ 1 Modell: Valamely (pl. fzka) törvényzerûég értelméen az x független változó zonyo értékénél a függõ változó értéke Y ϕ (x). Y helyett y értéket mérünk, E(y x) Y,

Részletesebben

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása!

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása! Tanulányozza, i okozza a ráncooát élyhúzánál! Gyűjte ki, tanulja eg, ilyen eetekben zükége ráncgátló alkalazáa! Ráncooá, ráncgátlá A élyhúzá folyaatára jellező, hogy egy nagyobb átérőjű ík tárcából ( )

Részletesebben

Matematika M1 1. zárthelyi megoldások, 2017 tavasz

Matematika M1 1. zárthelyi megoldások, 2017 tavasz Matematika M. zárthelyi megoldáok, 07 tavaz A coport Pontozá: 0 + + 6 + 50 pont. Számíta ki az alábbi adatokhoz legkiebb négyzete értelemben legjobban illezkedő legfeljebb máodfokú polinomot! x i 3 0 y

Részletesebben

Harmadik gyakorlat. Számrendszerek

Harmadik gyakorlat. Számrendszerek Harmadik gyakorlat Számrendszerek Ismétlés Tízes (decimális) számrendszer: 2 372 =3 2 +7 +2 alakiérték valódi érték = aé hé helyiérték helyiértékek a tízes szám hatványai, a számjegyek így,,2,,8,9 Kettes

Részletesebben

Tartalomjegyzék. dr. Lublóy László főiskolai docens. Nyomott oszlop vasalásának tervezése

Tartalomjegyzék. dr. Lublóy László főiskolai docens. Nyomott oszlop vasalásának tervezése dr. Lulóy Lázló főikolai docen yomott ozlop vaaláának tervezée oldalzám: 7. 1. Tartalomjegyzék 1. Központoan nyomott ozlop... 1.1. Vaalá tervezée egyzerűített zámítáal... 1..Vaalá tervezée két irányan....

Részletesebben

tema08_biolf_

tema08_biolf_ 8. A logaritmu, a ph emlékeztető: nagyon kici é nagyon nagy értékeket i felvehetnek egye mennyiégek mértékegyégeknél bevezették a prefixumokat ennek kezeléére Vegyük a molári koncentrációt. Általában 0,001

Részletesebben

Opkut 2. zh tematika

Opkut 2. zh tematika Opku. zh emaika. Maximáli folyam felada do egy irányío gráf, az éleken aló é felő korláok, kereünk maximáli folyamo! Ha neked kell kezdő megengede folyamo alálni, akkor 0 aló korláokra lehe zámíani. Ha

Részletesebben

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót

1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportkör Lipót 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Petőfi Sportkör Lipót A kérelmező zervezet rövidített neve: Lipót SE 2Gazdálkodái formakód: 521 Tagági azonoítózám 775 Áfa levonára a

Részletesebben

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása 11 modul: EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA 6 I Egyenlet fogalma, algebrai megoldása Módszertani megjegyzés: Az egyenletek alaphalmazát, értelmezési tartományát később vezetjük be, a törtes egyenletekkel

Részletesebben

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322

PISZKOZAT. 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI. A kérelmező szervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodási formakód:521 3Tagsági azonosítószám 1322 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: CEGLÉDBERCELI KÖZSÉGI SPORTEGYESÜLET A kérelmező zervezet rövidített neve: CKSE 2Gazdálkodái formakód:521 3Tagági azonoítózám 1322 Áfa

Részletesebben

Adatbázisok elmélete 12. előadás

Adatbázisok elmélete 12. előadás Adatbázisok elmélete 12. előadás Katona Gyula Y. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi Tsz. I. B. 137/b kiskat@cs.bme.hu http://www.cs.bme.hu/ kiskat 2005 ADATBÁZISOK ELMÉLETE

Részletesebben

Assembly programozás: 2. gyakorlat

Assembly programozás: 2. gyakorlat Assembly programozás: 2. gyakorlat Számrendszerek: Kettes (bináris) számrendszer: {0, 1} Nyolcas (oktális) számrendszer: {0,..., 7} Tízes (decimális) számrendszer: {0, 1, 2,..., 9} 16-os (hexadecimális

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória Hatvani Itván fizikavereny 07-8.. kategória.3.. A kockából cak cm x cm x 6 cm e függőlege ozlopokat vehetek el. Ezt n =,,,35 eetben tehetem meg, így N = n 6 db kockát vehetek el egyzerre úgy, hogy a nyomá

Részletesebben

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére.

Mérnökirodai szolgáltatásunk keretében további felvilágosítással, szakmai tanácsadással is állunk tisztelt ügyfeleink rendelkezésére. Tiztelt Ügyfelünk! A DIRECT-LINE Nemeacél Kft. egy olyan kiadványorozatot indít útjára, amelyben megkíérli özefoglalni azokat a legfontoabb imereteket, amelyek a rozdamente anyagok kerekedelme, gyártáa

Részletesebben

1. megold s: A keresett háromjegyű szám egyik számjegye a 3-as, a két ismeretlen számjegyet jelölje a és b. A feltétel szerint

1. megold s: A keresett háromjegyű szám egyik számjegye a 3-as, a két ismeretlen számjegyet jelölje a és b. A feltétel szerint A 004{005. tan vi matematika OKTV I. kateg ria els (iskolai) fordul ja feladatainak megold sai 1. feladat Melyek azok a 10-es számrendszerbeli háromjegyű pozitív egész számok, amelyeknek számjegyei közül

Részletesebben

Minden egész szám osztója önmagának, azaz a a minden egész a-ra.

Minden egész szám osztója önmagának, azaz a a minden egész a-ra. 1. Számelmélet Definíció: Az a egész szám osztója a egész számnak, ha létezik olyan c egész szám, melyre = ac. Ezt a következőképpen jelöljük: a Tulajdonságok: Minden egész szám osztója önmagának, azaz

Részletesebben

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded?

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded? 3. Mekkora annak a játékautónak a tömege, melyet a 10 N m rugóállandójú rugóra akaztva, a rugó hozváltozáa 10 cm? 4. Mekkora a rugóállandója annak a lengécillapítónak, amely 500 N erő hatáára 2,5 cm-rel

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ELEKTROMOS HÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ELEKTROMOS HÁLÓZAT TÉRINFORMATIKAI INTEGRÁCIÓJA M I N E R V A É R I N F O R M A I K A I R E N D S Z E R MINERVA ÉRINFORMAIKAI RENDSZER ELEKROMOS HÁLÓZA ÉRINFORMAIKAI INEGRÁCIÓJA C 1 0 O 3 M 4 P u A d tel : 1)4301720 fax:(1)4301719 a R p e S t, é Ú c

Részletesebben

6. gyakorlat Követelmények elemzése, felderítő adatelemzés Megoldások

6. gyakorlat Követelmények elemzése, felderítő adatelemzés Megoldások Rendzermodellezé (BMEVIMIAA00), 0. tavazi félév. gyakorlat Követelmények elemzée, felderítő adatelemzé ok. Szerverteljeítmény felderítő adatelemzée Egy zerveren az alábbi teljeítményjellemzőket mértük:

Részletesebben

FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 2011

FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 2011 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011 Segédlet emelt zintű kíérletekhez KÉSZÍTETTE: CSERI SÁNDOR ÁDÁM FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011 Tartalom: 1. Súlyméré... 3. Játékmotor teljeítményének é hatáfokának

Részletesebben

ξ i = i-ik mérés valószínségi változója

ξ i = i-ik mérés valószínségi változója EGYENESILLESZTÉS: A LEGKISEBB NÉGYZETEK MÓDSZERE Kíérleteket elvégeztük. Dolgozzuk fel az adatokat! Cél: mért változók (T, p, I, U ) között kapcolat felderítée. 1. zóródá dagram {x, y } ábra. kvattatív

Részletesebben

tema08_biolf_

tema08_biolf_ 8. émhatá, ph Matematikai áttekinté a logaritmuról emlékeztető: nagyon kici é nagyon nagy értékeket i felvehetnek egye mennyiégek mértékegyégeknél bevezették a prefiumokat ennek kezeléére Vegyük a molári

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulányi Vereny áodik fordulójának feladatai é azok egoldáai f i z i k á b ó l III. kategória. feladat. Vízzinte, ia aztallapon töegű, elhanyagolható éretű tet nyugzik,

Részletesebben

SZÁMRENDSZEREK KÉSZÍTETTE: JURÁNYINÉ BESENYEI GABRIELLA

SZÁMRENDSZEREK KÉSZÍTETTE: JURÁNYINÉ BESENYEI GABRIELLA SZÁMRENDSZEREK KÉSZÍTETTE: JURÁNYINÉ BESENYEI GABRIELLA BINÁRIS (kettes) ÉS HEXADECIMÁLIS (tizenhatos) SZÁMRENDSZEREK (HELYIÉRTÉK, ÁTVÁLTÁSOK, MŰVELETEK) A KETTES SZÁMRENDSZER A computerek világában a

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal 04/0 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló MTEMTIK I KTEGÓRI (SZKKÖZÉPISKOL) Javítási-értékelési útmutató Határozza meg a tízes számrendszerbeli x = abba és y =

Részletesebben

A differenciálgeometria alapjai: görbeelmélet

A differenciálgeometria alapjai: görbeelmélet A differenciálgeometria alapjai: görbeelmélet Előadávázlat Kovác Zoltán előadáaihoz 2003. december 4.. Differenciálá A differenciálá fogalmára több zituációban i zükégünk lez R R, R R 2, R R 3, R 2 R 2,

Részletesebben

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

A kérelmező szervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodási formakód: 001. Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Sáropataki Reformátu Kollégium Diákport Egyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: SRK DSE 2Gazdálkodái formakód: 001 3Tagági azonoítózám

Részletesebben

Marás. Forgácsleválasztás homlokmarással

Marás. Forgácsleválasztás homlokmarással Forrá: http://www.doki.hu Mará A forgácolá teljeítménynöveléének egyik hatáo módja a zerzám forgácoló élek zámának növelée. A mará olyan forgácoló eljárá, ahol a zerzám zabályoan többélű, é a forgó forgácoló

Részletesebben

Élmény. Nyári élményem... na jó, nem fogom elsorolni. Sok volt. Meg már őszi is.

Élmény. Nyári élményem... na jó, nem fogom elsorolni. Sok volt. Meg már őszi is. Kiadja a Békécabai Kereztyén Ifjúági Egyeület VI. évfolyam 2. zám 2014. Élmény Nyári élményem... na jó, nem fogom elorolni. Sok volt. Meg már őzi i. Node mi i az az élmény? Az élmény maga az élet. A iromány,

Részletesebben