MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul."

Átírás

1 MUNKA, NRGIA izikai érteleben unkavégzéről akkor bezélünk, ha egy tet erő hatáára elozdul. Munkavégzé történik ha: feleelek egy könyvet kihúzo az expandert gyorítok egy otort húzok egy zánkót özenyoo az orvoi fekendőben lévő levegőt Ne történik unkavégzé ha: tartok egy könyvet lógok egy kötélen nekidőlök a falnak állandó ebeéggel vízzinte talajon ipelek egy zákot. Ha az eber teljeen nyugaloban van, például ozdulatlanul fekzik, belő zervei akkor i unkát végeznek. Légzé iatt napi 50000J, vérkeringé fenntartáához 00000J unkát végeznek zerveink. A pihenő eber napi unkavégzée özeen J. nnyi unkával például egy 7 tonná terhet 0 agara lehetne eelni. Munka: Az erő é az erő irányába eő elozdulá zorzata. Jele: M.e.: J (joule) A unka kalár ennyiég. α Ha oα A unka értékegyégét Jae Preott Joule (88-889) angol fizikuról nevezték el. Vizgálta az elektroo áraal történő hőfejleztét, A hang terjedéi ebeégét, az anyag zerkezetét, é eghatározta a hő é a ehanikai unka kapolatát. (örgyára volt é ott rendezte be laboratóriuát) A unka kizáítáához gyakran haználjuk az erőelozdulá grafikont. bben az eetben az öze unkavégzé a grafikon é az elozdulá tengely közötti íkido előjele területének özege. (N) ()

2 Annak alapján, hogy i ellenében vagy iért kell unkát végezni, különböző unkafajták vannak. MLÉSI MUNKA Ha egyenleteen feleelek egy könyvet, akkor a gravitáió erő ellenében unkát kell végezni. elékor az erő irányában a tet elozdul, így unkavégzé i történik. Mivel a ozgá egyenlete, az általunk kifejtett erő nagyága ugyanakkora, int a nehézégi erő nagyága. A végzett unka egyeneen arányo a tet töegével é az eelé agaágával. g g h e g h g Az eelé orán végzett unka pozitív, a gravitáió vagy nehézégi erő unkája negatív előjelű. GYORSÍTÁSI MUNKA Ha egy kezdetben nyugvó tetre állandó erő hat, a tet egyene vonalú egyenleteen változó ozgát végez. Ha felgyorítunk egy autót, akkor a gyorítához erő zükége, tehát unkavégzé történik. A tet a ozgá orán az erő irányába ozdul el, így unkavégzé történik. A végzett unka egyeneen arányo a tet töegével é a ebeég négyzetével. Vagy a végzett unka egyeneen arányo a tet töegével, a gyoruláal é a egtett úttal. a gy a v SÚRLÓDÁSI MUNKA Ha húzunk egy zánkót, akkor a úrlódái erő ellenében unkát kell végezni. Ha egy tetet vízzinte felületen ozgatunk úgy, hogy a tet egyene vonalú egyenlete ozgát végez, akkor a tet az általunk kifejtett erő irányában ozdul el, tehát unkavégzé történik. Mivel a ozgá egyenlete, a úrlódái erő nagyága egegyezik a húzóerő nagyágával. A úrlódái erő egyeneen arányo a tet töegével, a egtett úttal é az egyáal érintkező felületek anyagi inőégét kifejező úrlódái együtthatóval. µ g µ g A úrlódái erő ellenében végzett unka pozitív, a úrlódái erő unkája negatív előjelű.

3 RUGALMAS MUNKA Ha kihúzok egy íjat vagy egy expandert, akkor a rugala erő ellenében unkát kell végezni. Ha egy tet alakját egváltoztatjuk, akkor az alakváltozát okozó erő irányában elozdulá i történik, így az alakváltozá unkavégzéel jár. A rugó egnyújtáa orán végzett unka egyeneen arányo a rugóállandóval é a egnyúlá négyzetével. Mivel a kifejtett erő arányo a egnyúláal, ezért a unkavégzé kizáítáához ok eetben az erő egnyúlá grafikont haználjuk. D y r D y D rugóállandó (a rugó erőégét fejezi ki) y kitéré (egnyúlá) (N) y () Azono nagyágú unkavégzé eetén a unkavégzé időtartaa lényegeen különböző i lehet. Teljeítény: A unkavégzé ebeége Jele: P M.e.: (watt) A teljeítény kalár ennyiég. P t A teljeítény értékegyégét Jae att (736-89) angol érnökről nevezték el, aki egéz életét a gőzgép fejleztéének zentelte. A teljeítény egyik régebbi, de néha ég haznált értékegyége a lóerő, aelynek rövidítéei: L (agyar), HP (angol), PS (néet). Különöen a járűvek teljeítényét zoká ég a i lóerőben egadni. L 736, K,36 L Gyakran előfordul, hogy a végzett unka egy réze záunkra hazontalan. Például az építkezénél a gerenda feleeléekor ak a betongerenda eelééhez zükége unka a hazno, de fel kell eelni a drótköteleket, le kell győzni az alkatrézeknél fellépő úrlódát i. Az öze unka é a hazno unka tehát ne egyenlő nagyágú. Hatáfok: A hazno unka é az öze unka hányadoa Jele: η Általában zázalékban zoká egadni. hazno η öze P hazno P öze A gépek, berendezéek hatáfoka indig kiebb, int 00%. A hazno unka fogala inden eetben zubjektív egyéni egítélétől függ. A robbanóotorokban a dugattyú é a henger közötti úrlódá jelentő elegedét okoz, a otort hűteni kell. Télen azonban az addig vezteégnek záító úrlódából zárazó eleg egy rézével fűtjük az autót.

4 nergia: Munkavégző képeég, kölönható képeég, egy tet vagy ező állapotváltoztató képeége. (nergiával a fizikában indig egy tet vagy ező állapotát jelleezzük. A köznapi életben ettől eltérő érteleben i haználjuk. Például: energiatakaréko, energiahordozó, energiafelhaználá tb.) Jele: M.e.: J (joule) Az energia kalár ennyiég. gy tetnek vagy ezőnek annyi energiája van, aennyi unkát végezni kell ahhoz, hogy a tet alapállapotból a egadott állapotba kerüljön. nergiája van: A: feleelt záknak A felgyorított autónak A kihúzott expandernek gy pohár víznek MOZGÁSI (kinetikai) NRGIA Ha bárely tet valailyen v ebeéggel ozog, annak van energiája. Alapállapotnak ebben az eetben a nyugali állapotot tekintjük. Ha egy Trabant é egy kaion ugyanolyan ebeéggel halad, akkor a kaionnak nagyobb a ozgái energiája, ert nagyobb a töege. Két Trabant közül annak nagyobb a ozgái v energiája, aelyik nagyobb ebeéggel halad. HLYZTI (poteniáli) NRGIA Bárely agaágba feleelt teteknek van energiája. A gravitáió ező képe a feleelt tetet ozgába hozni. Tehát a gravitáió ezőnek van energiája. A helyzeti energia zepontjából alapállapotnak tekintjük a föld vagy padló zintját. Ugyanolyan agaágban lévő azono érető va é aluíniu golyó közül a vagolyónak nagyobb a h g h töege (ert nagyobb a űrűége), tehát nagyobb a helyzeti energiája Két azono töegű tégla közül annak nagyobb a helyzeti energiája, aelyik agaabban van. RUGALMAS NRGIA A kihúzott rugónak energiája van. Alapállapotnak ebben az eetben a tet fezíté előtti állapotát tekintjük. Ha egy expandert é egy tollban lévő rugót ugyanannyira húzo ki, akkor az expandernek nagyobb a rugala energiája, ert a benne lévő rugó erőebb. Két expander közül, annak nagyobb a rugala energiája, aelyiket jobban kihúztuk. r D y A ozgái, a helyzeti é a rugala energiát közö néven ehanikai energiának nevezzük.

5 nergia egaradá törvénye: nergia ne véz el, ne keletkezik a eiből, ak átalakul. Például: a zabadon eő tet energiavizonyait vizgálva, h g h 0 azt tapaztaljuk, hogy a g kezdeti helyzeti energia eé h közben fokozatoan alakul ozgái energiává. h 0 v h + állandó g h v v g h A haroniku rezgőozgát végző tetre érvénye az energia egaradá törvénye. A ozgá orán a rugala é a ozgái energia özege állandó. Tehát egy zárt ehanikai rendzerben ha a belő erők között nin úrlódái vagy közegellenállái erő, akkor a rendzer öze ehanikai energiája állandó. Ha a belő erők között úrlódái illetve közegellenállái erő i fellép, akkor a rendzer ehanikai energiája folyaatoan ökken. Az öze energia azonban változatlan arad, a úrlódá iatt ugyani a rendzer é környezete elegzik, azaz nő a belő energia.

6 Munkafajták. eléi unka h g. Gyorítái unka v a 3. Rugala unka y D 4. Súrlódái unka ny µ 5. Tágulái unka V p 6. Hőennyiég T 7. lektroo ező unkája U Q Q 8. lektroo ára unkája t R U t R I t I U 9. Kilépéi unka

7 nergiafajták. Helyzeti energia h g. Mozgái energia v 3. Rugala energia y D 4. Belő energia T k N f T 5. Kondenzátor energiája U Q 6. Teker energiája I L 7. ény energiája f h 8. Kötéi energia ( ) [ ] { } n p Z A Z M +

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg?

1. Hogyan változik egy egyenletes körmozgást végz test szögsebessége, ha a pályasugár a felére csökken, de a kerületi sebessége nem változik meg? Fizika! középszint ELS RÉSZ Az alábbi kérdésekre adott válaszlehet ségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a bet jelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellen rizze

Részletesebben

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam 33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása A feladatok helyes megoldása maximálisan 10 pontot ér. A javító tanár belátása szerint a 10 pont az itt megadottól

Részletesebben

Kiadandó feladatok, Fizika 1.

Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kinematika 1. Egy követ h = 125m magasról kezdősebesség nélkül leejtünk. Ezután 1 másodperccel utána dobunk egy másik követ függőlegesen lefelé irányuló v o kezdősebességgel.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. november 3. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. november 3. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 25. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 17. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fizika középszint írásbeli vizsga

Részletesebben

7. Dugattyúrudas munkahengerek

7. Dugattyúrudas munkahengerek 7. Dugattyúrudas munkahengerek Munkahengerek csoportosítása Az oktatási fejezetek legelején szó volt arról, hogy hogyan épül fel egy pneumatikus rendszer és melyek a legfontosabb elemei. Levegőelőkészítő

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Anyag, energia, erők

Anyag, energia, erők Tartalom Mi az anyag, az energia, mik az erők és a kölcsönhatások? Ezek legfontosabb tulajdonságai. Megjegyzés Ez egy elég rövid és érthető téma. Azt magyarázza el, hogy miből van az anyagi világ és mi

Részletesebben

18 referencia megtérülési idővel

18 referencia megtérülési idővel MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energiatakaréko megoldáok hűtéi/fűtéi rendzerek felújítáához 18 referencia megtérüléi idővel A füzetben zereplő való beruházáokon, való költégeken alapuló eettanulmányok megmutatják,

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA Általános Gépészeti Tanszék Dr. Iró Béla Dr. Zsenák Ferenc ÁLTALÁNOS GÉPTAN KÉZIRAT GYŐR, 000 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 1. A mechanikai munka és átvitele...4 1.1 Egyenes vonalú

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. 12. évfolyam. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA 12. évfolyam Juhász Zoltán TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A laboratórium

Részletesebben

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet

18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet Hatály: 2011.I.1. Online - 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet - a tranzeurópai hagyományo vaúti rendzer üzemeltetéi é forgalomirányítái 1. oldal alrendzerével 18/2010. (III. 12.) KHEM rendelet a tranzeurópai

Részletesebben

Elemi feladatok. 1. Gépkocsi sebessége 5 s alatt 15 m/s-ról egyenletesen 25 m/s-ra növekszik. Mennyi a gyorsulása? 25 m/ s 15 m/ 2

Elemi feladatok. 1. Gépkocsi sebessége 5 s alatt 15 m/s-ról egyenletesen 25 m/s-ra növekszik. Mennyi a gyorsulása? 25 m/ s 15 m/ 2 Elemi feladatok 1. Gépkocsi sebessége 5 s alatt 15 m/s-ról egyenletesen 25 m/s-ra növekszik. Mennyi a gyorsulása? v v0 25 m/ s 15 m/ s m Megoldás: a = = = 2. 2 t 5s s 2. Egy autó 1,2 m/s 2 gyorsulással

Részletesebben

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át.

Mértékegysége: 1A (amper) az áramerősség, ha a vezető keresztmetszetén 1s alatt 1C töltés áramlik át. 1. Az áram fogalma 2. Az egyenáram hatásai 3. Az áramkör elemei 4. Vezetők ellenállása a) Ohm-törvénye b) fajlagos ellenállás c) az ellenállás hőmérsékletfüggése 5. Az ellenállások kapcsolása a) soros

Részletesebben

Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL

Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL Gnädig Péter Honyek Gyula Vigh Máté 333 FURFANGOS FELADAT FIZIKÁBÓL Tartalomjegyzék Bevezetés 9 Előszó..................................... 9 Hogyan használjuk ezt a könyvet?..................... 11 Jelölések....................................

Részletesebben

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek

A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény korpuszkuláris jellegét tükröző fizikai jelenségek A fény elektromágneses sugárzás, amely hullámjelleggel és korpuszkuláris sajátosságokkal is rendelkezik. A fény hullámjellege elsősorban az olyan

Részletesebben

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás Elektrosztatika 1.1. Mekkora távolságra van egymástól az a két pontszerű test, amelynek töltése 2. 10-6 C és 3. 10-8 C, és 60 N nagyságú erővel taszítják egymást? 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés

Részletesebben

7. A technológiai folyamat környezeti, gazdasági és biztonsági problematikája

7. A technológiai folyamat környezeti, gazdasági és biztonsági problematikája A technológiai folyaat környezeti, gazdasági és biztonsági probleatikáa 7. A technológiai folyaat környezeti, gazdasági és biztonsági probleatikáa Mint iseretes, az anyagi avak előállitása, vagyis a terelés,

Részletesebben

Nukleáris fizika II. rész

Nukleáris fizika II. rész Fizikai Intézet Dr. Paripás Béla Nukleáris fizika II. rész Miskolc, 015 Tartalomjegyzék 1. Ionizáló sugárzások külső és belső természetes forrásai... 3. Az anyag hullámtermészete... 7 3. A határozatlansági

Részletesebben

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse.

mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette van, és mindazzal, ami alatta van, hogy pontos határait megismerhesse. Előszó,,Ha az ember magára tekint, először a testét látja, azaz bizonyos anyagmennyiséget, amelyet a magáénak mondhat. De hogy megérthesse, hogy mi is ez, össze kell hasonlítania mindazzal, ami felette

Részletesebben

és az R 2 ellenállások nagyságát! Mekkora erősségű áram folyik át az egyes ellenállásokon, ha rajtuk 12 V nagyságú feszültség esik?

és az R 2 ellenállások nagyságát! Mekkora erősségű áram folyik át az egyes ellenállásokon, ha rajtuk 12 V nagyságú feszültség esik? 145. Egymás után kapcsolunk három, azonos anyagú vezetődarabot, amelyeken áram halad keresztül. z első darab l hosszúságú és r sugarú, a második darab 2 l hoszszúságú és 2 r sugarú, a harmadik darab 3

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek.

A test tömegének és sebességének szorzatát nevezzük impulzusnak, lendületnek, mozgásmennyiségnek. Mozgások dinamikai leírása A dinamika azzal foglalkozik, hogy mi a testek mozgásának oka, mitől mozognak úgy, ahogy mozognak? Ennek a kérdésnek a megválaszolása Isaac NEWTON (1642 1727) nevéhez fűződik.

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI FOLYAMAT GRÁFMODELLEZÉSE 2 1. BEVEZETÉS

ÜZEMELTETÉSI FOLYAMAT GRÁFMODELLEZÉSE 2 1. BEVEZETÉS okorádi László ÜZEMELTETÉSI FOLYAMAT GRÁFMODELLEZÉSE 2 Technikai eszközök üzeeltetési rendszerei, folyaatai ateatikai szepontból irányított gráfokkal írhatóak le. A űszaki tudoányokban a hálózatokat, gráfokat

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete

Magfizika. (Vázlat) 2. Az atommag jellemzői Az atommagok rendszáma Az atommagok tömegszáma Izotópok és szétválasztásuk Az atommagok mérete Magfizika (Vázlat) 1. Az atommaggal kapcsolatos ismeretek kialakulásának történeti áttekintése a) A természetes radioaktivitás felfedezése b) Mesterséges atommag-átalakítás Proton felfedezése Neutron felfedezése

Részletesebben

A halmazállapot-változások

A halmazállapot-változások A halmazállapot-változások A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011 1 Halmazállapotok Energia Kondenzáció Kondenzációs hő Kondenzáció Párolgás Gőz Fagyáshő Párolgáshő Folyadék

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben