Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny"

Átírás

1 Szakác Jenő Megyei Fizikaereny Megoldáok 0/04. tané II. forduló 04. február.

2 . Az A repülőtér 64 k-re ézakra található a B repülőtértől. A két repülőtérről két egyfora repülőgép záll fel pontoan egyidőben, az A-ból felzálló B-be indul, a B-ből felzálló A-ba, a leegőhöz képet ugyanakkora ebeéggel. A repülé ideje alatt állandó, 60 k/h ebeégű zél fúj az ézaki iránnyal 0 -o zöget kelet felé bezáró irányban. A-ba egy óráal haarabb érkezik a B-ből induló gép, int B-be az A-ból induló. Mekkora a repülőgépek leegőhöz képeti ebeége? (0 pont) Adatok: = 64 k, zél = 60 k/h, t A t B = h. A rézzáítáok eredényei négy, a égeredények háro értéke jegyre kerekíte annak egada. Mindkét repülőgépet kelet felé odorná a zél, ezért leegőhőz képeti irányukat egyforán kié nyugat felé állítják be, annyira, hogy leegőhöz képeti le ebeégük le,ny nyugat felé utató réze egegyezzék a zél ebeégének zél,k kelet felé irányuló rézéel. Eiatt az A-ból dél felé tartó gép dél felé utató A,le,D ebeégözeteője ugyanakkora, int a B- ből ézaknak induló gép ézak felé utató B,le,É ebeégözeteője, ezt a közö értéket jelölhetjük le,éd -lel. Az előbbi repülőgép talajhoz képeti ebeégét cökkenti, a áikét nöeli a zél ebeégének ézaki zél,é özeteője. Egyenletekkel egfogalaza az előbbi két állítát: é B, talaj B,le,É zél,é le,éd zél,é. (5 pont) A, talaj A,le,D zél,é le,éd zél, É Ez lehetőéget ad az időkülönbég áféle felíráára: ta tb. (0 pont) A, talaj B,talaj le,éd zél,é le,éd zél,é a a zél ézaki irányú ebeégözeteője iert, akkor ez egy egyieretlene egyenletet zolgáltat a repülők leegőhöz képeti ebeégének le,éd ézak-déli irányú rézére. A zél ebeégének ézak-déli é kelet-nyugati irányú felbontáakor egy 0, ill. 60 -o zögekkel rendelkező derékzögű hározög áll elő, ainek befogóit a 9. oztályook i ki tudják fejezni az átfogóal: a 0 -o zög elletti befogóra = 0, k/h = = 5,96 k/h, é a 0 -o zöggel zeközti befogóra zél, K zél = 0 k/h adódik, ely utóbbi int föntebb iertetére került le,ny -tal egyenlő. (5 pont) Az időkülönbégre onatkozó egyenlet az iert ennyiégek behelyetteítééel: 64 k 64 k h, ainek egoldáa le,éd = 60,0 k/h. (5 pont) k 5,96 5, h 96 le, ÉD le,éd k h A leegőhöz képeti telje ebeég a koponenekből Pitagoraz tételéel záítható ki: le le,éd le,ny zél, É k k = 60,0 0 = 6 k/h. (5 pont) h h zél

3 . Egy fiú -rel a talajzint fölött tenizlabdáal a kezében ül egy fán, alatta a földön a kutyája árja, hogy eldobja a labdát. A fiú ízzinteen dobja el a labdát 8,5 / ebeéggel, é a kutya az eldobá után 0, áodperccel futának ered. (a) Milyen gyoran fuon a kutya, hogy a földet érée pillanatában elkaphaa a labdát? (b) A fától ilyen eze fogja elkapni a labdát? A záítáok orán a kutyát é a labdát tekintük pontzerűnek! A nehézégi gyorulá 0 /. (5 pont) A labda eéének idejére an zükég előként. Ennek birtokában a egadott ízzinte ebeéggel történő elozdulá lez a álaz a (b) kérdére, a kutya ebeége pedig abból adódik, hogy annak az eéi időnél 0, áodperccel keeebb ideje an ugyanoda eljutni, ahoa a tenizlabda eik. Adatok: h =, lax = 8,5 /, t ku = 0,, g = 0 /. A rézzáítáok eredényei négy, a égeredények háro értéke jegyre kerekíte annak egada. A labda függőlege irányban kezdőebeég nélküli zabadeét égez, aihez = 0 h tla = g =,549. A ízzinte elozdulá ebből d x = lax t la = 8,5 /,549 = =,7. (5 + 5 pont) d x A kutya ebeége ku = t t. Egy otocro-erenyző két bucka között 5 étere táolágot,8 áodperc alatt repült át. A buckák eelkedée, illete lejtée 45. (a) Mekkora olt a ozgái energiája elrugazkodákor? (b) Az elrugazkodá helyétől ére, ilyen agara eelkedett a otoro, iközben átrepült a buckán? (0 pont) la ku,7 = 9,76 / kell legyen. (5 pont),549 0, (a) Miel a otoro ízzinteen 5 étert repült,8 alatt, így a ízzinte irányú ebeége x = 5 /,8 =5/ /=8, /. (5 pont) A 45º-o eelkedéű zög iatt y = 5/ /. Az egyenlő zárú derékzögű ektorhározög alapján a ebeég Pitagoraz-tétellel: =,8/. (5 pont) A ozgái energia: E = ½ = 975 J (5 pont) (b) A otorot az y irányú ebeége eelte, így h = /g = 69,4/0 =,5 agara eelte eg. (5 pont)

4 4. Két kiránduló a agaban köröző héját figyeli. Az egyik a függőlege irányhoz érten állandóan 0 -o zög alatt látja a adarat. A tőle 8 táolágban elhelyezkedő tára pedig azt ézleli, hogy ugyanaz a adár 8 áodpercenként épp a feje felett repül el. Milyen agaan é ekkora ebeéggel repül a adár? (5 pont) A héja ízzinte íkú körpályán repül é az egyik egfigyelő a függőlegehez képet állandó 0º-o zög alatt látja. Ez cak úgy lehetége, ha ez a egfigyelő épp a körpálya középpontja alatt áll. Az ettől a egfigyelőtől 8 éter táolágban álló tára feje felett 8 áodpercenként repül el a adár, aelyből az köetkezik, hogy a körpálya ugara 8 é a körozgá perióduideje 8. (5 pont) A ugár é a héja repüléi agaága egy 0º-o derékzögű hározög két befogója, aiből az átfogó 56. Ebből Pitagoraz-tétellel a héja repüléi agaága 48,5. (5 pont) A adár repüléi ebeégét a = r/t képlettel záítjuk ki, =,99 / = /(=79,k/h) (5 pont) 5. Egy éhe nagy ragadozó hal (töege,5 kg) nyugatról kelet felé úzik 75 c/ ebeéggel, aikor egyzer cak hirtelen lenyel egy,5 kg-o nöényeő halat, ai ézakról dél felé úzott,6 / ebeéggel. Mekkora lez a nagy hal ebeége a ki hal lenyelée után? A íz közegellenálláát elhanyagolhatjuk. (0 pont) Két tet ütközééről an zó, elynek orán az özlendület egaradó ennyiég. A nagy hal ütközé utáni ebeége alójában indkét tet közö égő ebeége. Adatok: Legyen a déli haladái irány az x irány, a keleti pedig az y irány. u betűkkel fogjuk jelölni a kezdőebeégeket, é -el a közö égebeéget. Ezekkel a jelöléekkel u n (0; 75 c/); u k (,6 /; 0), n =,5 kg, k =,5 kg. (5 pont) A rézzáítáok eredényei négy, a égeredények háro értéke jegyre kerekíte annak egada. n u n k u k A lendület egarad: n u n k u k n k, (5 pont) aiből = n k,5 kg 0; 0,75,5 kg,6 ; 0 = = (0,59 /; 0,6765 /). (5 pont) A Pitagoraztétel egítégéel adódik az ütközé utáni együtte ebeég,5 kg,5 kg nagyága 0,59 0, 6765 = 0,76 /. (5 pont)

5 6. Egy kreatí illatzerügynök a köetkező fogát találta ki a buzegállókban álló lehetége áárlók becerkézéére: előzör egy töör, keény golyót dob függőlegeen fölfelé 4 / kezdőebeéggel, ajd ezt köetően egy áik, ékony héjú, ürege, parfüel töltött golyót küld utána ugyanazon a függőlege pályán 4 / kezdőebeéggel. A golyók a parfüö golyó pályájának tetőpontján ütköznek öze, ely eltörik, é a buzegállóban ekképpen indenki ingyene terékintában rézeül. Mekkora időkülönbéggel kell indítani a golyókat? A nehézégi gyorulá 0 /. (5 pont) Két függőlege hajítá történik. Előzör a parfüö golyó h p eelkedéi agaágát é t p eelkedéi idejét kell eghatározni, ajd azt a t t időt, ai a töör golyónak az elhajítáától a parfüö golyóig aló eljutááig eltelik (ez a töör golyó pályájának a lefelé haladó zakazán történik). A két időtarta t különbége lez az indítáok között eltelt idő. Adatok: t0 = +4 / (felfelé), p0 = 4 /, a = g = 0 / (lefelé). A rézzáítáok eredényei négy, a égeredények háro értéke jegyre kerekíte annak egada. A parfüö golyó eelkedéi ideje annyi, aennyi idő alatt álló helyzetig lelaul: t a p0 g p p = 4 0 =,4. (5 pont) Ezalatti eelkedée h a = p p0 tp tp 0 = 4,4,4 = 9,8. Ugyanezt az eredényt kapja a tanuló, ha az ugyanilyen a időtartaú eé agaágát záolja ki: hp p0 t 0 =,4 = 9,8. (5 pont) A töör golyónak haonlóan, függőlege hajítá réén ugyanilyen agara kell jutnia az ieretlen időtarta alatt: a 0 hp t0 t t tt, behelyetteíte 9,8 4 tt t t. Ez egy áodfokú egyenlet, elynek egoldáai t t = 4,49 é t t = 0,4506. Ezek közül a nagyobbikat haználjuk ezután, ert az tartozik a golyó lefelé eééhez. (0 pont) A parfüö golyót t t t t = 4,49,4 =,95 -al kell a töör után indítani, hogy p eelkedée égén éppen találkozhaon a töör golyóal. (5 pont)

6 7. Egy d élhozúágú kocka alakú töböt kellően aga,,6 d alapterületű üre edénybe helyezünk é oladni hagyunk. A oladáának folyaatáról feltételezhetjük, hogy közben a kocka kocka alakú arad (l. az ábraorozatot). A töeg ekkora rézének kell egoladnia ahhoz, hogy a aradék-kocka úzni kezdjen a ízen? (0 pont) Két özefüggére építhetünk, az egyik azt írja le, hogy a oladékíz felhajtóereje egtartja a egaradt kocka úlyát, a áik azt, hogy az oladék é a egaradt kocka anyagennyiége (töege) azono az eredeti kocka anyagennyiégéel. Ezek egy kétieretlene egyenletrendzert alkotnak, aiből kizáítható a aradék kocka érete. Adatok: a = d, A =,6 d, íz = 000 kg/, = 900 kg/. (Az utóbbiakat ézerű a tanulónak kikerenie a függénytáblázatokból, de égül rájöhet, hogy ezek értékétől ne függ a égeredény.) A rézzáítáok eredényei négy, a égeredények háro értéke jegyre kerekíte annak egada. Az úzá kezdete a haradik ábrán látható, ekkor ugyan ég az edény alját érinti az a élhozúágú kocka, de a h agaágú oladékíz felhajtóereje egtartja a kocka úlyát. (A h a íz rétegatagága, é egyben annak értéke i, hogy eddig lepi el a kockát!) A aradék kocka éretének eghatározáa hozabb áltozat: Az úzát a köetkező özefüggé írja le: a kocka térfogata a kizorítottt íz térfogata a g íz a h g, aiben ind h, a kocka úlya a felhajtóerő ind a ieretlen. Fejezzük ki h-t! h a. (5 pont) íz A áik özefüggé az anyagennyiég (töeg) egaradáa a folyaat orán: a a íz A a h. (0 pont) Ennek ugyanazok az az eredeti kocka töege a aradék kocka töege az oladék töege ieretlenei, int az előző egyenletnek, é h kifejezéét behelyetteíte a aradék kocka a d élhozúágára a köetkezőt kapjuk belőle: a = = 0,797 d. (0 pont) A,6 d A aradék kocka éretének eghatározáa röidebb áltozat: A úzáát onnantól záíthatjuk, aikor az oladék é a kocka által az edény fenekére gyakorolt rétegnyoáok egegyeznek: h g a g. (0 pont) Ez a nyoáérték ne íz a g lehet á, int az, ait a kocka özúlya fejt ki az edény fenekére: a g, A (0 pont) aiből zintén adódik a aradék kocka a élhozúága. (5 pont) A egoladt töegréz záítáa A kezdeti töeget -el, a aradékot -el jelöle: a a a a d 0,797 d 00% 00% 00% 00% = a a d = 50%-nak kell egoladnia. (5 pont)

7 8. Egy diák két egyfora golyóckát kötött az hozú zinórra. Ezután a zinórt a felénél egy állányra rögzítette, úgy, hogy a golyók zabadon ozogjanak. A két g töegű kiciny golyó így c-e zinóron függött. Az egyik golyónak töltét adott, ajd a golyókat özeérinte, az egyfora nagyágú töltéek hatáára a zinórdarabok 0 -o zöget zártak be egyáal. Mekkora olt egyegy golyó töltée? (5 pont) A zietriku elhelyezkedé iatt elég az egyik töltött golyóckáal foglalkozni. A golyó egyenúlyát a fonálerő (K), az elektroo Coulob-tazítóerő (nehézégi erő adja. F é g eredője tart egyenúlyt a fonálerőel. Ezért K egy olyan derékzögű hározög átfogója, aelynek befogói F é g, é g an a 0º-o zöggel zeben. K = g = 0,00 0 N = 0,06 N. (0 pont) A Coulob-erőt Pitagoraz-tétellel eghatároza: F = 0,05 N adódik. (5 pont) A két tölté táolágának felét zintén egy 0º-o derékzögű hározögből határozzuk eg, aelynek átfogója a zinór hoza, agyi 0,5, a 0º-o zöggel zeben léő befogó hoza 0,5. Ebből Pitagoraz tétellel az r/ = 0,4, r = 0,866. (5 pont) A Coulob-erő özefüggééből Q = (0,05 0,866/9 0 9 ) C = 4, 0 C, ebből Q =, C a golyóckák töltée. (5 pont) 9. Egy kerékpár tengelytája 0 c. A kerékpár é a kerékpáro eredő S úlypontja az úttet fölött 00 c agaan, a hátó tengely előtt 50 c-re an. A kerékpáro 6 / ebeéggel halad a ízzinte útteten, egyene pályán. A guiabroncok tapadái tényezője 0,8. A kerékpáron a fékek állapota kifogátalan, a kerékpáro akár állóra i tudja fékezni a kerekeket. Fékezékor a úlypont kerékpárhoz izonyított helye áltozatlan arad. A légellenállát é a kerekek gördüléi ellenálláát hanyagolja el. Fékúton a fékezé kezdetétől a egálláig állandó lauláal egtett utat értjük. ( g 0/ ) Mekkora a kerékpár legröidebb fékútja, ha cak a hátó kereket fékezzük? (5 pont) I. egoldá: A talajhoz rögzített onatkoztatái rendzerben a függőlege é ízzinte koponenekre felírt Newton-egyenletek: F FE g 0 é 0F a. (5 pont) Az S úlypontra felírt nyoatéki egyenlet pedig:

8 0F hs F L FE LE 0. (5 pont) Az. é. egyenlet felhaználááal kapjuk, hogy: F LE g, (5 pont) L h tt 0 S így a. egyenletből: a LE g 0, L h tt a 0,8 0 0,6,56 0 S, 0,8 A kerékpár legröidebb fékútja: 6 7,. (5 pont) a,56 (5 pont) II. egoldá: A jelenéget a kerékpárhoz rögzített onatkozatái rendzerben i izgálhatjuk. A kerékpár lauláa legyen: a 0. A lauló kerékpárra ható tehetetlenégi erő: Fteh a. (5 pont) A rajz jelöléei alapján a kerékpárra ható erők forgatónyoatéka az elő kerék tapadái középpontján átenő, a haladái irányra erőlege E tengelyre: F Ltt ahs gle 0. (5 pont) Innen a hátótengelyre ható függőlege irányú erő: L E hs F g a. Ltt Ltt F a a ozgáegyenletből: A 0 LE h S 0 g a a, (5 pont) Ltt Ltt Aiből: LE a 0g L tt, h S a 0,6 0,8 0,56, 0,8. (5 pont) A kerékpár legröidebb fékútja: 6 7,. (5 pont) a,56

9 0. Egy L hozú fonál egyik égéhez kiéretű, töegű tetet erőítettünk, a áik égét rögzítettük. A felfüggeztéi pont alatt h táolágra egy ki átérőjű zög (henger) akadályozza a rendzer zabad lengéét. A tetet kezdőebeég nélkül indítjuk a 0-al jelölt helyzetből. A záítánál tételezze föl a köetkezőket. A fonal úlytalan, é átérője elhanyagolható. A zög erőlege a fonál ozgái íkjára, é átérője d L. A úrlódát é a légellenállát hanyagolja el. Milyen táolágban legyen a zög a fonál rögzítéi pontja alatt (h =?), hogy a fonál feltekeredjen a zögre, azaz a tet a fonálban inden pillanatban fezítőerőt ébrezen? (5 pont) Miután a fonál hozzáér a zöghöz, é a feltételnek egfelelően feze arad, a tet jó közelítéel egy r L h ugarú körpályán halad toább. A fonál ég a pálya -gyel jelölt legagaabb pontjában i feze arad, ha a úlyerő é a centripetáli erő különbége negatí (felfelé utat), tehát g F cp 0, azaz: (5 pont) g, r L h gl h. (5 pont) Az -e pont h agaága a 0- ponthoz képet: h L r r L L h L L h Az energia-egaradá törénye a 0-á é -e pontokra: 0 gh, így felhaznála az előző közelítét: gh 4gh gl. (5 pont) Behelyetteíte az előző egyenlőtlenégbe: 4 gh gl gl h, 5gh gl, h 0, 6 L. A zöget a felfüggeztéi pont alatt legalább 60 c táolágra kell beerni. (5 pont) i Még eg kell izgálni, hogy az Fcp g feltétel a feltekeredé orán indégig ri teljeül-e a zög feletti legagaabb pályapontokban, ahol i, illete r i az i-edik tekeredéi körben a zög feletti legagaabb pályapontban ért ebeég, illete ugár. Könnyű belátni, hogy ha az elő körben teljeül, akkor indégig teljeülni fog, hizen az r i ugarak a feltekeredé iatt egyre kiebbek r r i d, aiből köetkezően az energia- i

10 egaradá nagyobbak, így a állandó: F rugó 79 F cp N gr i i gri törénye zerint a i ebeégek egyre i centripetáli erő nöekzik. (5 pont) r. Az ábrán a röpúlyo tengelykapcoló eli rajza látható. A tengely körül forog a hozzá rögzített tartócő. A tartócőben rugóal özeköte úrlódáenteen tud elozdulni a két, egyenként 0, kg töegű röpúly. A röpúlyok úlypontja r 50 táolágra an a forgátengelytől. A röpúlyok a tartócő fordulatzától függően nekifezülnek az R 60 ugarú, henger alakú harangnak. A röpúlyok é a harang közt álló helyzetben egy parányi hézag an, de ez elhanyagolható a harang átérője ellett. A röpúlyok haranggal érintkező felülete é a harang közötti úrlódái tényező 0, 5. A rugóerő. A rugók töegét é a röpúlyokra ható úlyerőt hanyagolja el! Mekkora az a legnagyobb fordulatzá, aikor a röpúlyok ég ne érnek a haranghoz? Mekkora nyoatékot iznek át a röpúlyok az álló harangra 400 ford/perc, illete 600 ford/perc fordulatzánál? (5 pont) A röpúly ne ér a haranghoz, ha a centripetáli erő ne nagyobb a rugóerőnél (pontoabban fogalaza a rugóerő éppen egyenlő a röpúlyok r ugarú körpályán ozgáához zükége centripetáli erőel): r Frugó, r 4 n0 Frugó n, (5 pont) 79 N 0 0,kg 0, ford perc n 0. (5 pont) F rugó, r a n n0, ninc nyoatékátitel. n n0 eetén a röpúly é a harang fala között egy F ny nyoóerő hat, ekkor a röpúly körpályán ozgáához zükége centripetáli erő a röpúlyra ható F rugó rugóerő é az F ny nyoóerő özege, aiből: F F F r 4 n r 4 n 4 r n n. (5 pont) ny cp rugó 0 0 A úrlódái erő é a két röpúly által átitt nyoaték: Fúrl F ny, M RFúrl. Behelyetteíte: n M R 4 rn n0 8R rn0. (5 pont) n0 Vezeük be a köetkező jelölét:

11 * * M 8R rn0, M 8 0,06 0,5 π 0,kg 0,05 0 4,74 N. A egadott fordulatzáokon az átitt nyoaték: * n 400 M M 4,74 N 4, N, n0 00 * n 600 M M 4,74 N 7,9 N. (5 pont) n karáconyakor olt a old elő ebere körberepüléének 45. éfordulója. aonlítuk öze az Apollo 8 legényégének rendelkezéére álló leegő oxigéntartalát a földi tengerzinten található leegőéel! A tengerzinten a légkör kb. 79 % (térfogatzázalék) nitrogénből é % oxigénből áll. Az Apollo-űrhajók kabinjának légköre ne okkal a kilöé után, aikor az űrhajóok előzör ehették le a iakjukat, kb. 60 % (térfogatzázalék) oxigénből é 40 % nitrogénből állt 4,5 kpa nyoáon. ány zázalékkal keeebb oxigénolekulát tartalaz egy lélegzetnyi (kb. fél liter) leegő 7 C-on az űrkabinban, int a tengerzinten? (0 pont) Két egadott állapotú ideáli gáz rézeckezáát kell özeetnünk, aik kizáolhatók az ideáli gázok állapotegyenletéből. Adatok: V lélegzet = 0,5 l = 0,0005, T = 7 C = 90 K, p kabin = 4,5 kpa =, Pa, köziert, de függénytáblázatból i kikerehető, hogy kb. p légkör = 0 5 Pa. A térfogatzázalékok alapján fölírható, hogy V O,kabin = 0,6 V lélegzet = 0, l = 0,000 é V O,légkör = 0, V lélegzet = 0,05 l = 0, (5 pont) N O,légkör N O,kabin Kizáítandó 00 %. N O,légkör Mindkét (a kabinbeli é a légköri) gázállapotra fölírható az állapotegyenlet: p V N hely k T, ahol a hely a kabin é a légkör alaelyike. (5 pont) hely O,hely O, phely VO, hely Átrendezéel NO,hely =,584 0 (a kabinban), ill.,6 0 (a légkörben). k T (5 pont) Ezerint az űrhajóok az erően ódoított özetételű é nyoáú leegő ellenére cupán,6 0, % =,45 %-kal keeebb oxigénhez jutottak. (5 pont),6 0 Megjegyzé: ok tanuló alózínűleg el fogja hagyni a rézeredényeket, ert ézreezik, hogy ha betűkkel záolják égig a feladatot, akkor V lélegzet, k é T ki fog eni. Nekik a 0, plégkör 0,6 pkabin 00 % kifejezé fogja a helye égeredényt adni (a keeebb 0, p légkör

12 kerekíté iatt ez az érték a pontoabb,4 % lez), őt néelyikük értelezheti i azt, int az oxigén két állapotban ett parciáli nyoáainak zázaléko különbégét. (5 pont). Egy erőű 50 kw illao teljeítényt toábbít egy közeli áro felé. A ezetékek öze ellenálláa 0,5. A teljeíténynek hány zázaléka álik hőé a ezetékekben, ha az energiazállítá (a) 0 V-o, ill. ha (b) 0 kv fezültégen történik? (5 pont) A ezetékben hőé áló P teljeítényt az U ö özfezültégnek a ezetéken eő U rézéből é az I áraerőégből záítjuk ki, aihez előzör eghatározzuk az árakör egézének R ö ellenálláát. Adatok: P ö = 50 kw, R = 0,5, U ö = 0 V (a), ill. 0 kv (b). A rézzáítáok eredényei négy, a égeredények háro értéke jegyre kerekíte annak egada. Pö W W Az áraerőég I = = 65, A (a), ill. = 7,5 A (b) U ö 0 V V U Az árakör telje ellenálláa R ö ö I = 0 V 0000 V = 0,57 (a) é = 667 (b). 65, A 7,5 A A ezetékek é a fogyaztók orba annak kapcola, ezért az egye eleeken az ellenálláukkal arányo fezültég eik, aiből a ezetékre jutó fezültég: R 0,5 0,5 U U ö = 0 V = 6,0 V (a), ill V =,875 V (b). R ö 0, A ezetékek által föleéztett teljeítény: P U I = 6,0 V 65, A = W (a), ill.,875v 7,5 A = 4,06 W (b), (0 pont) 0600 W ai az özteljeíténynek 00 % = 70,9 %-a, ill W 4,06 W 00% = 0,0098 %-a. (5 pont) W Száítá az áraerőég kihagyááal: Az árakör telje ellenálláa U ö Rö = P ö 0 V = 0,57 (a) é W 0000 V = 667 (b) W A ezetékre jutó fezültéget a föntebbi gondolatenet zerint kell itt i kizáolni. A ezetékek által föleéztett teljeítény: U P = 6,0 V = W (a), ill.,875 V = 4,06 W (b) [0 pont], aiből R 0,5 0,5 ugyanazok a zázaléko eredények adódnak, int az előbb.

13 4. A haláz zélente időben cónakjáról horgonyt dobott a ízbe. A tó partján álló egfigyelő azt tapaztalta, hogy a horgony becapódáakor keletkezett hullá 8 idő alatt ér el a partig, 6 alatt 5 hullá érte el a partot, é a hullátarajok táolága 0,8 éter. (a) Milyen eze olt a haláz cónakja a parttól? (b) Egy áik egfigyelő, aki ott figyelte a hulláokat, ahol a part ellett ekélyebb olt a íz, azt tapaztalta, hogy a hullátarajok táolága 0,7. ogyan é ekkorára áltozott itt eg a hullá terjedéi ebeége? (5 pont) (a) Miel 6 alatt 5 hullá érte el a partot ezért a hullá perióduideje T = 6 /5 = 0,4. A hullátarajok táolága 0,8, ezért a = 0,8. (5 pont) A hullá terjedéi ebeége: a = a /T = /. A cónak táolága a parttól = a t = / 8 = 6. (5 pont) (b) Sekélyebb ízben cökken a hulláok terjedéi ebeége. Miel ot b = 0,7 é a hullá frekenciája ne áltozik, ezért a terjedéi ebeég: b = b f = 0,7,5 /=,75 /. (5 pont)

32. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása

32. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása . Mikola Sándor Orzágo Tehetégkutató Fizikaereny I. forduló feladatainak egoldáa A feladatok helye egoldáa axiálian 0 ontot ér. A jaító tanár belátáa zerint a 0 ont az itt egadottól eltérő forában i feloztható.

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny, II. forduló, Megoldáok. oldal. ρ v 0 kg/, ρ o 8 0 kg/, kg, ρ 5 0 kg/, d 8 c, 0,8 kg, ρ Al,7 0 kg/. a) x? b) M? x olaj F f g K a) A dezka é a golyó egyenúlyban van, így

Részletesebben

Az egyenletes körmozgás

Az egyenletes körmozgás Az egyenlete körozgá A gépeknek é a otoroknak ok forgó alkatréze an, ezért a körozgáoknak i fonto zerepe an az életünkben. Figyeljük eg egy odellonat ozgáát a körpályán. A tápegyéget ne babráld! A onat

Részletesebben

A 36. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs 2017

A 36. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs 2017 A 6 Mikola Sándor Fizikaereny feladatainak egoldáa Döntő - Gináziu 0 oztály Péc 07 feladat: a) A ki tet felcúzik a körlejtőn közben a koci gyorula ozog íg a tet a lejtő tetejére ér Ekkor indkét tet ízzinte

Részletesebben

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont A Mikola Sándor Fizikavereny feladatainak egoldáa Döntı - Gináziu oztály Péc feladat: a) Az elı eetben a koci é a ágne azono a lauláát a dinaika alaegyenlete felhaználáával záolhatjuk: Ma Dy Dy a 6 M ont

Részletesebben

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása Fizikakönyv ifj. Zátonyi Sándor, 07. 07. 3. Tartalo Fogalak Törvények Képletek Lexikon Fogalak A pontzerű tet ozgáának kineatikai leíráa Pontzerű tet. Vonatkoztatái rendzer. Pálya pontzerű tet A pontzerű

Részletesebben

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK 006/007. tanév Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006. noveber 0. MEGOLDÁSOK Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006..0. Megoldáok /0. h = 0 = 0 a = 45 b = 4 = 0 = 600 kg/ g = 98 / a)

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m.

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m. Szakác enő Megyei Fizika Vereny, I. forduló, 00/004. Megoldáok /9. 00, v O 4,9 k/h 4,9, t L 9,86.,6 a)?, b)?, t t L t O a) A futók t L 9,86 ideig futnak, így fennáll: + t L v O. Az adott előny: 4,9 t L

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatái Hiatal A 13/14. tanéi Orzágo Középikolai Tanulányi Vereny elő forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA Jaítái-értékeléi útutató 1.) Egy töegű, a talajon egy ozlop aljától d = 5 -re nyugó, kiéretű A golyónak

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikaereny Megoldáok 03/04. tané I. forduló 03. deceber. . Egy zeély 35 áodperc alatt egy fel gyalog egy kikapcolt ozgólépcőn. Ha rááll a űködő ozgólépcőre, az 90 áodperc alatt izi

Részletesebben

XXXI. Mikola Sándor fizikaverseny 2012 Döntı Gyöngyös 9. évfolyam Feladatmegoldások Gimnázium

XXXI. Mikola Sándor fizikaverseny 2012 Döntı Gyöngyös 9. évfolyam Feladatmegoldások Gimnázium XXXI. ikola Sándor fizikaereny 0 Döntı Gyöngyö 9. éfolya eladategoldáok Gináziu. gy autó ozgáa két zakazra bontható. Az elı zakazhoz tartozó átlagebeége 96 k/h, a áodikhoz 50 k/h. A telje útra onatkozó

Részletesebben

Oktatási Hivatal. az energia megmarad: Egyszerűsítés után és felhasználva a tömegek egyenlőségét, valamint, hogy u A0 = 0 :

Oktatási Hivatal. az energia megmarad: Egyszerűsítés után és felhasználva a tömegek egyenlőségét, valamint, hogy u A0 = 0 : Oktatái Hiatal A 01/013 tanéi FIZIKA Orzágo Középikolai Tanulányi Vereny áodik fordulójának feladatai é egoldáai I kategória A dolgozatok elkézítééhez inden egédezköz haználható Megoldandó az elő két feladat

Részletesebben

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok:

Egyenletes mozgás. Alapfeladatok: Nehezebb feladatok: Alapfeladatok: Egyenlete ozgá 1. Egy hajó 18 k-t halad ézakra 36 k/h állandó ebeéggel, ajd 4 k-t nyugatra 54 k/h állandó ebeéggel. Mekkora az elozdulá, a egtett út, é az egéz útra záított átlagebeég? (30k,

Részletesebben

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK 007/008. tané Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 007. noeber 9. MEGOLDÁSOK 007-008. tané - Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló Megoldáok. d = 50 = 4,4 k/h = 4 / a) t =? b) r =? c) =?,

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1 Szakác enő Megyei Fizika Vereny, az I. forduló feladatainak megoldáa. t perc, az A fiú ebeége, a B fiú ebeége, b 6 a buz ebeége. t? A rajz alapján: t + t + b t t t + t + 6 t t 7 t t t 7t 4 perc. Így A

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny 2013/2014. tanév II. forduló 2014. február 3. Minden versenyzőnek a számára (az alábbi táblázatban) kijelölt négy feladatot kell megoldania. A szakközépiskolásoknak az

Részletesebben

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg Dinamika 1. Vízzinte irányú 8 N nagyágú erővel hatunk az m 1 2 kg tömegű tetre, amely egy fonállal az m 2 3 kg tömegű tethez van kötve, az ábrán látható elrendezében. Mekkora erő fezíti a fonalat, ha a

Részletesebben

1. A mozgásokról általában

1. A mozgásokról általában 1. A ozgáokról általában A világegyeteben inden ozog. Az anyag é a ozgá egyától elválazthatatlan. A ozgá időben é térben egy végbe. Néhány ozgáfora: táradali, tudati, kéiai, biológiai, echanikai. Mechanikai

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint Javítái-értékeléi útutató 06 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. noveber 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika középzint

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulányi Vereny áodik fordulójának feladatai é azok egoldáai f i z i k á b ó l III. kategória. feladat. Vízzinte, ia aztallapon töegű, elhanyagolható éretű tet nyugzik,

Részletesebben

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ. Egy kerékpáro zakazonként egyene vonalú egyenlete ozgát végez. Megtett útjának elő k hatodát 6 nagyágú ebeéggel, útjának további kétötödét 6 nagyágú ebeéggel, az h útjának

Részletesebben

13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

13. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts. SZÉCHEYI ISTVÁ EGYETEM LKLMZOTT MECHIK TSZÉK. MECHIK-MOZGÁST GYKOLT (kidolgozta: éeth Ire óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetei t., Szüle Veronika, egy. t.) /. feladat: Szerkezetek kinetikája, járű odell

Részletesebben

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

A 2013/2014. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatái Hivatal A 3/4. tanévi Orzágo Középikolai Tanlányi Vereny elő fordló FIZIKA II. KATEGÓRIA Javítái-értékeléi úttató.) Az aztalon álló, éter aga, függőlege pálcára egy pici, gra töegű gyöngyöt fűztünk.

Részletesebben

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14 . kategória... Adatok: h = 5 cm = 0,5 m, A = 50 m, ρ = 60 kg m 3 a) kg A hó tömege m = ρ V = ρ A h m = 0,5 m 50 m 60 3 = 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg,

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikavereny 06/07. tanév I. forduló 06. deceber 5. . Egyenleteen haladó kaion konvojt egy 90 k/h nagyágú egyenlete ebeéggel haladó zeélyautó 4 perc alatt előz eg. A gépkoci vizafelé

Részletesebben

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul. MUNKA, NRGIA izikai érteleben unkavégzéről akkor bezélünk, ha egy tet erő hatáára elozdul. Munkavégzé történik ha: feleelek egy könyvet kihúzo az expandert gyorítok egy otort húzok egy zánkót özenyoo az

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikavereny 017/018. tanév I. forduló Megoldáok 017. deceber 4. Szakác Jenő Megyei Fizikavereny 017-018. tanév I. forduló 017.1.04. 1. A nyoá angolzáz értékegyége a pi (poundforce/quare-inch,

Részletesebben

2010 február 8-19 Feladatok az 1-2 hét anyagából

2010 február 8-19 Feladatok az 1-2 hét anyagából Mechanika III. richlik@zit.be.hu 00 február 8-9 zolko@ke.be.hu Feladatok az - hét anyagából.) Egy anyagi pont ozgátörvénye: r( t) r0 er co( bt), ahol r 0 i 3j, e 0.8i 0.6j, R 4, (a) Határozza eg az anyagi

Részletesebben

Szakács Jenő Fizikaverseny II. forduló, megoldások 1/7. a) Az utolsó másodpercben megtett út, ha t a teljes esési idő: s = 2

Szakács Jenő Fizikaverseny II. forduló, megoldások 1/7. a) Az utolsó másodpercben megtett út, ha t a teljes esési idő: s = 2 Szaác Jenő Fiziaereny 008-009. II. forduló, egoldáo 1/7 1. t 1 0,6 h g 10 / a) t? b) h? c)? a) z utoló áodercben egtett út, ha t a tele eéi idő: g t g (t + t) g t g t + g t t g ( t), 10 t 1 5 (1 ) 10 t

Részletesebben

O k t a t á si Hivatal

O k t a t á si Hivatal O k t a t á i Hivatal A 01/013. Tanévi FIZIKA Orzágo Középikolai Tanulányi Vereny elő fordulójának feladatai é egoldáai II. kategória A dolgozatok elkézítééhez inden egédezköz haználható. Megoldandó az

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő Megyei Fizikaereny Megoldáok 4/5. tané II. forduló 5. Egy diák a kollégiui zobájában fizikát tanul, é közben a háttérben a rádióból egy labdarúgó-érkőzé élő közetítée zól. A zoba egézen közel

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulmányi Vereny máodik fordulójának feladatai é azok megoldáai f i z i k á b ó l I. kategória. feladat. Egy m maga 30 hajlázögű lejtő lapjának elő é máodik fele különböző

Részletesebben

7. osztály, minimum követelmények fizikából

7. osztály, minimum követelmények fizikából 7. ozály, iniu köeelények fizikából izikai ennyiégek Sebeég Jele: Definíciója: az a fizikai ennyiég, aely eguaja, ogy a e egyégnyi idő ala ekkora ua ez eg. Kizáíái ódja, (képlee):. Szaakkal: ú oza a egéeléez

Részletesebben

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani.

A feladatok közül egyelıre csak a 16. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat is megtanuljuk megoldani. Munka, energia, teljeítény, atáfok A feladatok közül egyelıre cak a 6. feladatig kell tudni, illetve a 33-45-ig. De nyugi, a dolgozat után azokat i egtanuljuk egoldani.:). Mitıl függ a ozgái energia?.

Részletesebben

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105

Részletes megoldások. Csajági Sándor és Dr. Fülöp Ferenc. Fizika 9. című tankönyvéhez. R.sz.: RE 16105 K O S Á D L O G ME Rézlete egoldáok Cajági Sándor é Dr. Fülöp Ferenc Fizika 9 cíű tankönyvéhez R.z.: RE 605 Tartalojegyzék:. lecke A echanikai ozgá. lecke Egyene vonalú egyenlete ozgá 3. lecke Átlagebeég,

Részletesebben

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet)

Volumetrikus elven működő gépek, hidraulikus hajtások (17. és 18. fejezet) oluetriku elve űködő gépek hidrauliku hajtáok (17 é 18 fejezet) 1 Függőlege tegelyű ukaheger dugattyúja 700 kg töegű terhet tart aelyet legfeljebb 6 / ebeéggel zabad üllyeztei A heger belő átérője 50 a

Részletesebben

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6 JEDLIK korcoport Azonoító kód: Jedlik Ányo Fizikavereny. (orzágo) forduló 7. o. 0. A feladatlap. feladat Kati é Magdi egyzerre indulnak otthonról, a vaútálloára ietnek. Úgy tervezik, hogy Magdi váárolja

Részletesebben

Dinamika gyakorló feladatok. Készítette: Porkoláb Tamás

Dinamika gyakorló feladatok. Készítette: Porkoláb Tamás Dinaika gyakorló feladatok Kézítette: Porkoláb Taá Elélet 1. Mit utat eg a őrőég?. Írj áro példát aelyek a teetetlenég törvéével agyarázatók! 3. Írd le a lendület-egaradá tételét pontrendzerre! 4. Mit

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Egy cónak vízhez vizonyío ebeége 12. A cónakban egy labda gurul 4 ebeéggel a cónak haladái irányával ellenéeen. A labda vízhez vizonyío ebeége: A) 8 B) 12 C)

Részletesebben

7. osztály minimum követelmények fizikából I. félév

7. osztály minimum követelmények fizikából I. félév 7. oztály iniu követelények fizikából I. félév Fizikai ennyiégek Sebeég Jele: v Definíciója: az a fizikai ennyiég, aely egutatja, ogy a tet egyégnyi idő alatt ekkora utat tez eg. Kizáítái ódja, (képlete):

Részletesebben

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny január 19. MEGOLDÓKULCS

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny január 19. MEGOLDÓKULCS Budó Ágoton Fizikai Feladategoldó Vereny. január 9. MEGOLDÓKULCS Általáno egjegyzéek: A egoldókulc elkézítéével egítéget kívánunk nyújtani a javítához. Igyekeztünk inél több rézpontzáot egjelölni, hogy

Részletesebben

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai Tartalojegyzék Mecanika 1. Mecanika 4. Elektroágnee jelenégek 1.1. A kineatika alapjai 1.2. A dinaika alapjai 1.3. Munka, energia, teljeítény 1.4. Egyenúlyok, egyzerű gépek 1.5. Körozgá 1.6. Rezgéek 1.7.

Részletesebben

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron

Dinamika példatár. Szíki Gusztáv Áron Dinaika példatár Szíki Guztáv Áron TTLOMJEGYZÉK 4 DINMIK 4 4.1 NYGI PONT KINEMTIKÁJ 4 4.1.1 Mozgá adott pályán 4 4.1.1.1 Egyene vonalú pálya 4 4.1.1. Körpálya 1 4.1.1.3 Tetzőlege íkgörbe 19 4.1. Szabad

Részletesebben

A 35. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs pont min

A 35. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntő - Gimnázium 10. osztály Pécs pont min A 5 Mikol Sándor Fizikvereny feldtink egoldá Döntő - Gináziu oztály Péc 6 feldt: ) Abbn z eetben h lbdát lehető legngyobb ebeéggel indítjuk kkor vízzinte hjítál legrövidebb idő ltt tezi eg vízzinte iránybn

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakác Jenő egyei Fizikavereny egoldáok 05/06. tanév II. orduló inden verenyzőnek a záára (az alábbi táblázatban) kijelölt négy eladatot kell egoldania. A zakközépikoláoknak az A vagy a B eladatort kell

Részletesebben

XXXIV. Mikola Sándor fizikaverseny Döntı Gyöngyös, 9. évfolyam Megoldások. Szakközépiskola

XXXIV. Mikola Sándor fizikaverseny Döntı Gyöngyös, 9. évfolyam Megoldások. Szakközépiskola XXXIV Mikola Sándor fizikavereny 05 Döntı Gyöngyö, 9 évfolya Megoldáok Szakközépikola Egy elegendıen hozú, M = 4 kg töegő dezka jégpályán nyugzik Erre a dezkára egy = kg töegő haábot helyeztünk az ábra

Részletesebben

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont

ω = r Egyenletesen gyorsuló körmozgásnál: ϕ = t, és most ω = ω, innen t= = 12,6 s. Másrészről β = = = 5,14 s 2. 4*5 pont Hódezőváárhely, Behlen Gábor Gináziu 004. áprili 3. Megoldáok.. felada (Hilber Margi) r = 0,3, v = 70 k/h = 9,44 /, N =65. ω =? ϕ =? β =? =? A körozgára vonakozó özefüggéek felhaználáával: ω = r v = 64,8

Részletesebben

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása!

Tevékenység: Tanulmányozza, mi okozza a ráncosodást mélyhúzásnál! Gyűjtse ki, tanulja meg, milyen esetekben szükséges ráncgátló alkalmazása! Tanulányozza, i okozza a ráncooát élyhúzánál! Gyűjte ki, tanulja eg, ilyen eetekben zükége ráncgátló alkalazáa! Ráncooá, ráncgátlá A élyhúzá folyaatára jellező, hogy egy nagyobb átérőjű ík tárcából ( )

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szaác Jenő Megyei Fiziavereny 05/06. tanév I. forduló 05. noveber 0. . Egy cillagdában a pihenő zobából a agaabban lévő távcőzobába cigalépcő vezet fel. A ét helyiég özött,75 éter a zintülönbég. A cigalépcő

Részletesebben

12. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts.

12. MECHANIKA-MOZGÁSTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Németh Imre óraadó tanár, Bojtár Gergely egyetemi ts., Szüle Veronika, egy. ts. ZÉCHENYI ITVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT MECHANIKA TANZÉK. MECHANIKA-MOZGÁTAN GYAKORLAT (kidolgozta: Néeth Ire óraadó taár, Bojtár Gergel egetei t., züle Veroika, eg. t.) /. feladat: Cetriku ütközé Adott: kg,

Részletesebben

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31.

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31. 2010/2011. tanév Szakác enő Megyei Fizika Vereny II. forduló 2011. január 31. Minden verenyzőnek a záára kijelölt négy feladatot kell egoldania. A zakközépikoláoknak az A vagy a B feladatort kell egoldani

Részletesebben

di dt A newtoni klasszikus mechanikában a mozgó test tömege időben állandó, így:

di dt A newtoni klasszikus mechanikában a mozgó test tömege időben állandó, így: IMPULZUS, MUNKA, ENERGIA A ozgáok leíáa, a jelenégek ételezée zepontjából fonto fogalak. Ipulzu ( lendület), ipulzu egaadá Az ipulzu definíciója: I Az ipulzu ektoennyiég, a ebeég iányába utat. Newton II.

Részletesebben

Tetszőleges mozgások

Tetszőleges mozgások Tetzőlege mozgáok Egy turita 5 / ebeéggel megy órát, Miel nagyon zép elyre ér lelaít é 3 / ebeéggel alad egy fél óráig. Cino fiukat/lányokat (Nem kíánt törlendő!) lát meg a táolban, ezért beleúz é 8 /

Részletesebben

1. forduló (2010. február 16. 14 17

1. forduló (2010. február 16. 14 17 9. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY 9. frduló (. február 6. 4 7 a. A KITŰZÖTT FELADATOK: Figyele! A verenyen inden egédezköz (könyv, füzet, táblázatk, zálógép) haználható, é inden feladat

Részletesebben

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás REZGÉSEK, HULLÁMOK Kézítette: Porkoláb Taá ELMÉLET 1. Mi a perióduidı? 2. Mi a frekvencia? 3. Rajzold fel, hogy a haroniku rezgıozgát végzı tet pályáján hol iniáli illetve axiáli a kitérée, a ebeége é

Részletesebben

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás ELMÉLETI KÉRDÉSEK Gyakorló feladatok a mozgáok témaköréez 1. Mit mutat meg a ebeég? 2. Mit mutat meg a gyorulá? 3. Mit mutat meg az átlagebeég? 4. Mit mutat meg a pillanatnyi ebeég? 5. Mit mutat meg a

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írábeli vizga időtartaa: 120 perc Oktatákutató

Részletesebben

km 1000 m 1 m m km Az átváltás : 1 1 1 3,6 h 3600 s 3,6 s s h

km 1000 m 1 m m km Az átváltás : 1 1 1 3,6 h 3600 s 3,6 s s h Út-idő feladatok Ha a ebeég állandó, akkor az út egeezik az eltelt időnek é a ebeégnek a zorzatáal. = t A ebeég értékeége a k/h a a /. Ha a tet ebeége k/h, akkor óra alatt kiloétert tez eg. k 000 k Az

Részletesebben

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat 03/ A FIZIKA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA ódzertani folyóirat Szerkeztõég: Fõzerkeztõ: Bonifert Doonkoné dr. fõikolai docen A zerkeztõbizottág: Dr. Kövedi Katalin fõikolai docen Dr. Molnár Mikló egyetei

Részletesebben

Rugalmas megtámasztású merev test támaszreakcióinak meghatározása III. rész

Rugalmas megtámasztású merev test támaszreakcióinak meghatározása III. rész ugala egtáaztáú erev tet táazreakcióinak eghatározáa III réz Bevezeté Az előző két rézen olyan típuú feladatokkal foglalkoztunk, az aktív külő erők é a rugala egtáaztó eleek által a erev tetre kifetett

Részletesebben

Műszaki hő- és áramlástan (Házi feladat) (Főiskolai szintű levelező gépész szak 2000)

Műszaki hő- és áramlástan (Házi feladat) (Főiskolai szintű levelező gépész szak 2000) htt://gle.fw.hu Mikolci Egyete Hő- é Áralátai azéke Műzaki hő- é áraláta (Házi feladat) (Főikolai zitű leelező gééz zak ) Kézítette: Koác Baláz II. ée géézérök hallgató ., Egy zárt redzerbe a egadott állaotú

Részletesebben

Meghatározás Pontszerű test. Olyan test, melynek jellemző méretei kicsik a pálya méreteihez képest.

Meghatározás Pontszerű test. Olyan test, melynek jellemző méretei kicsik a pálya méreteihez képest. I. Mechanka Denált ogalo Meghatározá Töegont Pontzerű tet. Olyan tet, elynek jellező érete kck a álya éretehez kéet. Elozdulá A helyvektor egváltozáa: r, r(t ) r(t ) Seeég Gyorulá dr helyvektor változá

Részletesebben

IMPULZUS, MUNKA, ENERGIA. A mozgások leírása, a jelenségek értelmezése szempontjából fontos fogalmak.

IMPULZUS, MUNKA, ENERGIA. A mozgások leírása, a jelenségek értelmezése szempontjából fontos fogalmak. IMPULZUS, MUNKA, ENERGIA A ozgáok leíáa, a jelenégek ételezée zepontjából fonto fogalak. Ipulzu ( lendület), ipulzu egaadá Az ipulzu definíciója: töegű, ebeéggel ozgó tete: I Az ipulzu ektoennyiég, a ebeég

Részletesebben

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny 2008 / 2009 MEGOLDÓKULCS

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny 2008 / 2009 MEGOLDÓKULCS Budó Ágoton izikai eladategoldó Vereny 008 / 009 MEGOLDÓKULCS Általáno egjegyzéek: A egoldókulc elkézítéével egítéget kívánunk nyújtani a javítáoz. Igyekeztünk inél több rézpontzáot egjelölni, ogy a javítá

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika eelt zint Javítái-értékeléi útutató 33 ÉRETTSÉGI VIZSGA 04. áju 9. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika eelt zint Javítái-értékeléi

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

Kidolgozott minta feladatok kinematikából Kidolgozott minta feladatok kinematikából EGYENESVONALÚ EGYNLETES MOZGÁS 1. Egy gépkoci útjának az elő felét, a máik felét ebeéggel tette meg. Mekkora volt az átlagebeége? I. Saját zavainkkal megfogalmazva:

Részletesebben

29. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam

29. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam l = 8 5 = d = 6 X C U 9. Mikl Sándr Orzág ehetégkuttó Fizikereny I. frduló feldtink egldá feldtk helye egldá xiálin ntt ér. jító tnár belátá zerint nt z itt egdttól eltérő frábn i felzthtó. Egy-egy feldtr

Részletesebben

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat

TARTALOM A FIZIKA TANÍTÁSA. módszertani folyóirat 03/3 A FIZIKA TANÍTÁSA A FIZIKA TANÍTÁSA ódzertani folyóirat Szerkeztõég: Fõzerkeztõ: Bonifert Doonkoné dr. fõikolai docen A zerkeztõbizottág: Dr. Kövedi Katalin fõikolai docen Dr. Molnár Mikló egyetei

Részletesebben

= 30 MW; b) P össz = 3000 MW a) P átl. = 600 Ω; b) DP = 0,3 W a) R 1. U R b) ΔP 4 = 01, A, I a) I ny.

= 30 MW; b) P össz = 3000 MW a) P átl. = 600 Ω; b) DP = 0,3 W a) R 1. U R b) ΔP 4 = 01, A, I a) I ny. 34 a) R 600 Ω; b) DP 0,3 W 35 a) I ny 0, A, I z U 05, A; R b) ΔP 4 0,5 W; c) W ny 900 J, W z 350 J 36 a) I 0,5 A; b) A axiáli hő a axiáli teljeítényű 5 Ωo ellenálláon fejlődik; c) W ax 50 J 37 a) n eredeti

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor TetLine - Fizika 7. oztály mozgá 1 7. oztály nap körül (1 helye válaz) 1. 1:35 Normál áll a föld kering a föld forog a föld Mi az elmozdulá fogalma: (1 helye válaz) 2. 1:48 Normál z a vonal, amelyen a

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória Hatvani Itván fizikavereny 07-8.. kategória.3.. A kockából cak cm x cm x 6 cm e függőlege ozlopokat vehetek el. Ezt n =,,,35 eetben tehetem meg, így N = n 6 db kockát vehetek el egyzerre úgy, hogy a nyomá

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Fizika II. kategória

Oktatási Hivatal. Fizika II. kategória A 1/11. tanévi FIZIKA Orzágo Középikolai Tanuláni Veren áodik fordulójának feladatai é egoldáai fizikából II. kategória A dolgozatok elkézítééhez inden egédezköz haználható. Megoldandó az elő két feladat

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő

Részletesebben

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam MÁTRAI 016. MEGOLDÁSOK 9. évfolyam 1. Körpályán mozgó kiautó ebeége a körpálya egy pontján 1, m. A körpálya háromnegyed rézét befutva a ebeégvektor megváltozáának nagyága 1,3 m lez. a) Mekkora ebben a

Részletesebben

Milyen erőtörvénnyel vehető figyelembe a folyadék belsejében a súrlódás?

Milyen erőtörvénnyel vehető figyelembe a folyadék belsejében a súrlódás? VALÓDI FOLYADÉKOK A alódi folyadékokban a belső súrlódás ne hanyagolható el. Kísérleti tapasztalat: állandó áralási keresztetszet esetén is áltozik a nyoás p csökken Az áralási sebesség az anyagegaradás

Részletesebben

EGYENES VONALÚ MOZGÁS

EGYENES VONALÚ MOZGÁS Mértékeyéek átváltáa Tiztelt Diákok! Ha ibát találtok az alábbi dokuentuban, akkor jelezzétek a info@eotvodoro.u eail cíen! EGYENES VONALÚ MOZGÁS 5,2 k = = 4560 = c = 4,5 óra = perc = ec 7200 ec = óra

Részletesebben

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon Fizikköny ifj. Záonyi Sándor, 6. Trlo Foglk Törények Képleek Lexikon Az egyene onlú, egyenleeen álozó ozgá Az olyn ozgá, elyeknél ponzerű e ozgáánk pályáj egyene é gyorulá állndó ngyágú, egyene onlú, egyenleeen

Részletesebben

Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás

Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás Az egyene onlú egyenleeen álozó ozgá 80 k/h ebeéggel bulib együnk. Uolérünk egy IFA-. Szerenénk egelőzni, ezér gyoríjuk z uó. Úgy nyojuk jobb zélő pedál (gázpedál!), hogy koci ebeége inden áodpercben 1

Részletesebben

Megint egy keverési feladat

Megint egy keverési feladat Megnt egy keveré feladat Az alább feladatot [ 1 ] - ben találtuk nylván egoldá nélkül Itt azért vezetjük elő ert a egoldáa orán előálló özefüggéek egybecengenek egy korább dolgozatunkéval elynek cíe: Ragaztóanyag

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

I. MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ

I. MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ Fizika érnököknek záolái gyakorlat 009 0010 / I. félév I. MATEMATIKAI ÖSSZEFOGLALÓ Mértékegyég-átváltáok I./1. Végezze el az alábbi értékegyég-átváltáokat! a) 18 c = k = = b) 16 g = kg = g = µ g c) 1 =

Részletesebben

Tornyai Sándor Fizikaverseny 2009. Megoldások 1

Tornyai Sándor Fizikaverseny 2009. Megoldások 1 Tornyai Sánor Fizikaerseny 9. Megolások. Aatok: á,34 m/s, s 6,44 km 644 m,,68 m/s,,447 m/s s Az első szakasz megtételéez szükséges iő: t 43 s. pont A másoik szakaszra fennáll, ogy s t pont s + s t + t

Részletesebben

2012 február 7. (EZ CSAK A VERSENY UTÁN LEGYEN LETÖLTHETŐ!!!)

2012 február 7. (EZ CSAK A VERSENY UTÁN LEGYEN LETÖLTHETŐ!!!) 1 A XXII. Öveges József fizika tanulányi verseny első fordulójának feladatai és azok egoldásának pontozása 2012 február 7. (EZ CSAK A VERSENY UTÁN LEGYEN LETÖLTHETŐ!!!) 1. Egy odellvasút ozdonya egyenletesen

Részletesebben

I. forduló. FELA7. o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat. Fizikaiskola 2011

I. forduló. FELA7. o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat. Fizikaiskola 2011 Fizikaikola 2011 FELADATGYŰJTEMÉNY a 7 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Jedlik Ányo Orzágo Fizikavereny I. forduló FELA7. o.: 1 50. feladat 8. o.: 26 75. feladat 9 10. o.: 50 100. feladat Szerkeztette: 1 83. feladat:

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK Élelizer-ipari alapieretek középzint Javítái-értékeléi útutató 071 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

35. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny. III. forduló május 1. Gyöngyös, 9. évfolyam. Szakközépiskola

35. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny. III. forduló május 1. Gyöngyös, 9. évfolyam. Szakközépiskola 5 Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaerseny III forduló 06 ájus Gyöngyös, 9 éfolya Szakközépiskola feladat Soa, aikor a d = 50 széles folyón a partra erőlegesen eez, akkor d/ táolsággal sodródik

Részletesebben

Membránsebesség-visszacsatolásos mélysugárzó direkt digitális szabályozással

Membránsebesség-visszacsatolásos mélysugárzó direkt digitális szabályozással udapeti Műzaki é Gazdaágtudoányi Egyete Villaoérnöki é Inforatikai Kar TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZT Mebránebeég-vizacatoláo élyugárzó direkt digitáli zabályozáal Kézítetteték: aláz Géza V. Vill., greae@evtz.be.hu

Részletesebben

a) Az első esetben emelési és súrlódási munkát kell végeznünk: d A

a) Az első esetben emelési és súrlódási munkát kell végeznünk: d A A 37. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak egoldása Döntő - Gináziu 0. osztály Pécs 08. feladat: a) Az első esetben eelési és súrlódási unkát kell végeznünk: d W = gd + μg cos sin + μgd, A B d d C

Részletesebben

Elôszó. A természet a matematika nyelvén íródott. (Galileo Galilei, )

Elôszó. A természet a matematika nyelvén íródott. (Galileo Galilei, ) Elôzó A terézet a ateatika nyelén íródott. (Galileo Galilei, 1564 1642) Ha azt, airől zó an, érni tudjuk, akkor a tárgyról tudunk alait, a azonban ne tudjuk záokkal egadni, akkor ieretünk zegénye é ne

Részletesebben

Természeti jelenségek fizikája gyakorlat (levelező) Pogány Andrea

Természeti jelenségek fizikája gyakorlat (levelező) Pogány Andrea Terézeti jelenégek fizikáj gykorlt (leelező) Pogány Andre ndre@titn.phyx.u-zeged.hu Köetelények A gykorlt teljeítéének feltétele egy ZH ikere egírá ZH időpontok: ZH zbályok: Az eléleti izg előtt, zz: izgnpokon

Részletesebben

SZLIVKA FERENC : VÍZGAZDÁLKODÁS GÉPEI 9. ÖNTÖZÉS GÉPEI

SZLIVKA FERENC : VÍZGAZDÁLKODÁS GÉPEI 9. ÖNTÖZÉS GÉPEI köetkező éek ezőgazdaági terelééel kapcolatban árható, hogy a kedező terőhelyi adottágú területek az intenzí ezőgazdaági terelé irányába fognak fejlődni, e területeken az öntözé alapfeltétellé álik. z

Részletesebben

Oktatási Hivatal. A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

Oktatási Hivatal. A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató Oktatási Hivatal A 05/06. tanévi Országos Középiskolai Tanulányi Verseny ásodik forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útutató. feladat: Vékony, nyújthatatlan fonálra M töegű, R sugarú karikát

Részletesebben

Forgó mágneses tér létrehozása

Forgó mágneses tér létrehozása Forgó mágnee tér létrehozáa 3 f-ú tekercelé, pólupárok záma: p=1 A póluoztá: U X kivezetéekre i=io egyenáram Az indukció kerület menti elozláa: U X kivezetéekre Im=Io amplitúdójú váltakozó áram Az indukció

Részletesebben

3. Egy repülőgép tömege 60 tonna. Induláskor 20 s alatt gyorsul fel 225 km/h sebességre. Mekkora eredő erő hat rá? N

3. Egy repülőgép tömege 60 tonna. Induláskor 20 s alatt gyorsul fel 225 km/h sebességre. Mekkora eredő erő hat rá? N Dinaika feladatok Dinaika alapegyenlete 1. Mekkora eredő erő hat a 2,5 kg töegű testre, ha az indulástól száított 1,5 úton 3 /s sebességet ér el? 2. Mekkora állandó erő hat a 2 kg töegű testre, ha 5 s

Részletesebben

sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s

sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s ebeéggel zál- k kézilabdacapat átlövője 60 ebeéggel lövi kapura a labdát a atéterevonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapunak a labda elkapáára? ífelvonó folyaatoan 4 lítja a portolókat. Mennyi idő alatt

Részletesebben

Áramlástan feladatgyűjtemény. 2. gyakorlat Viszkozitás, hidrosztatika

Áramlástan feladatgyűjtemény. 2. gyakorlat Viszkozitás, hidrosztatika Áramlátan feladatgyűjtemény Az energetikai mérnöki BSc é gépézmérnöki BSc képzéek Áramlátan című tárgyához. gyakorlat Vizkozitá, hidroztatika Özeállította: Lukác Ezter Dr. Itók Baláz Dr. Benedek Tamá BME

Részletesebben

Mindennapjaink. A költő is munkára

Mindennapjaink. A költő is munkára A munka zót okzor haználjuk, okféle jelentée van. Mi i lehet ezeknek az egymától nagyon különböző dolgoknak a közö lényege? É mi köze ezeknek a fizikához? A költő i munkára nevel 1.1. A munka az emberi

Részletesebben

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Fizikkönyv ifj Zátonyi Sándor, 16 Trtlom Foglmk Törvények Képletek Lexikon Mozgá lejtőn Láttuk, hogy tetek lejtőn gyoruló mozgát végeznek A következőkben vizgáljuk meg rézleteen ezt mozgát! Egyene lejtőre

Részletesebben

Útmutató fizika feladatok megoldásához (Fizika1 villamosmérnököknek) Sarkadi Tamás, Márkus Ferenc

Útmutató fizika feladatok megoldásához (Fizika1 villamosmérnököknek) Sarkadi Tamás, Márkus Ferenc Útuttó fizik feldtok egoldáához (izik1 villoérnököknek) Srkdi Tá, Márku erenc A fizik1 tárgy egyik célkitűzée, hogy hllgtókt hozzázoktuk fizik feldtok ziboliku záítá egítégével vló egoldáához, zeben z

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika eelt zint 09 ÉRETTSÉGI VIZSGA 00. áju 8. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útutató utaítáai zerint,

Részletesebben