sebességgel lövi kapura a labdát a hatméteresvonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapusnak a labda elkapására? sebességgel a kapu felé mozog?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "sebességgel lövi kapura a labdát a hatméteresvonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapusnak a labda elkapására? sebességgel a kapu felé mozog?"

Átírás

1 Mechanika.. A kinematika alapjai. A kézilabdacapat átlövője 60 km h ebeéggel lövi kapura a labdát a hatméterevonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapunak a labda elkapáára?. Az előző feladat kapuának mekkora átlago ebeéggel kell elmozdítania a kezét, ha kezdetben 60 cm-re van a labda pályájától? Hogyan módoul ez a ebeég, ha a játéko a labda ellövéekor 6 m ebeéggel a kapu felé mozog? a ebeége az antilopok üldözé- 3. A gepárd köztudomáúan gyor állat. Hány km ekor, ha képe 75 métert 3 alatt futni? h 4. A rövidtávfutók akár m -o ebeég eléréére i képeek. Mekkora lehetne a 00 métere íkfutá világcúc ideje, ha ezt a telje távon tudná tartani egy verenyző? 5. A Rajna Majna Duna-catorna, a tranzeurópai vízi út a világ leghozabb belvízi útja, hajózható hoza 3483 km. a) Mennyi idő alatt tenné meg ezt a távolágot egy 36 km átlago ebeéggel mozgó hajó? h b) A Dunán hazánkban 47 km hozan evezhetünk. Tegyük fel, hogy pihenőkkel megzakított utunk pontoan öt napig tart. Mekkora az átlago haladái ebeégünk? auguztu elején, a londoni olimpián Gyurta Dániel perc 7,8 máodperce új világrekorddal nyerte meg a 00 métere mellúzá döntőjét. a) Mekkora volt az átlago ebeégének a nagyága? b) Mekkora volt az átlagebeég-vektora? 7. A világ leggyorabb hagyományo vonata a francia TGV, amely 30 km h ebeéggel halad. Ilyen átlagebeéggel mennyivel, hányad rézével é hány zázalékkal rövidülne a Szeged Budapet (9 km) járat menetideje a 00-ben érvénye menetrend zerinti óra percehez képet? 8

2 8. Egy négyzet alakú telken a kutya a keríté mentén 5,4 km h ebeéggel körbe futva teljeít őrzolgálatot. A telek oldalhoza 5 m. Hány perc alatt ér körbe a házőrző? Mekkora ebeéggel kellene járőröznie, hogy 0 máodperc alatt juon el a keríté mentén a telek egyik arkából a vele zemköztibe? 9. Egy vonat egyene, nyílt pályán záguld. A benne ülő utaok egy perc alatt ötven ürgönypóznát látnak vizafelé eluhanni. Az ozlopok egymától ötven méterre vannak. Az i feltűnt nekik, hogy két ozlop ézlelée között mindig ugyanannyi idő mérhető. a) Milyen típuú lehet a vonat mozgáa? b) Mekkora a vonat ebeége? (Legalább kétféle mértékegyégben add meg!) c) Mennyi idő telik el két ürgönypózna ézlelée között? d) Hány ozlop mellett halad el a vonat negyed óra alatt? 0. A ífelvonó folyamatoan 4 m ebeéggel zállítja a portolókat. Mennyi idő alatt tezi meg a három kilométere utat? A felvonó egyzer az indulá után öt perccel elakadt. Az aló végállomától milyen távolágra kellett kimenteni a rémült utaokat?. Egy eztergálái műveletben a munkadarab é a zerzám egymához képet 0, cm ebeég- gel halad. Hány máodpercig tart a forgácolá, ha 3 mm vatagágú réteget kell eltávolítani a munkadarabról?. Az ábrán egy egyene mentén mozgó tet ebeégnagyágát ábrázoltuk az idő függvényében. a) Állapítd meg a mozgá jellegét é a megtett út, illetve a gyorulá nagyágát! b) Add meg az út-idő é a gyorulá-idő grafikont! m v 3 O 5 t (min) 9

3 Hőtan.. Hőmérékleti kálák, hőtágulá 53. Az egézége ember tethőméréklete 98,4 F. Mekkora ez a hőméréklet Celiufokban? Mekkora ez az érték az abzolút hőmérékleti kálán? 54. Az alább felorolt nemefémek olvadápontját Celiu-fokban adtuk meg, váltd át a hőmérékleteket kelvinre! Arany: 064 C, ezüt: 96 C, platina: 77 C. Hány Celiu-fokkal é hány kelvinnel magaabb az arany olvadápontja az ezüténél? 55. Milyen hőmérékleten lez azono a Celiu- é a Réaumur-kálán leolvaott érték? 56. Hány Celiu-fok a 40 F é a 40 R? 57. Az etil-alkohol forrápontja 0 5 Pa nyomá mellett 35 K, fagyápontja 56 K. Add meg ezeket az értékeket Celiu-fokban i! 58. A higany fagyápontja -38,9 C, ezért ennél alaconyabb hőmérékleten nem haználhatunk higanyo hőmérőt. Váltd át ezt a hőmérékletet kelvinre, Réaumur- é Fahrenheit-fokra! Melyik kálán tartozik hozzá a legnagyobb zámérték? 59. Az ún. zobahőmérékletű zupravezeté hőméréklete kb. 00 K. Hány C-nak felel meg? Valóban zobahőmérékletet jelent? 530. Hány mm-rel nő meg a bokalánc hoza, ha a hőmérékletváltozá 0 C? A bokalánc aranyból kézült. Az arany lineári hőtágulái együtthatója: α =,4 0-5, a lánc kezdeti hoza 4 cm. C 53. Hány mm-rel nő meg az ezütből kézült ékzergyűrűnk ugara, ha kezünk hőméréklete 36 C-ról 4 C-ra változik? A gyűrű átmérője,8 cm. Az ezüt 5 hőtágulái együtthatója: α = 450, C. Add meg az értéket mikrométerben i! A mikrométer a milliméter ezred réze. 0

4 53. Alumíniumból kézült huzal hoza télen 3 m. Mennyivel kiebb a hoza a téli hidegben (t = -5 C), mint a nyári melegben (t = 5 C)? Az alumínium lineári hőtágulái együtthatója: α =,4 0-5 C Milyen hőmérékletváltozát zenvedett az az acélrúd, amelynek hoza méter é hozváltozáa cm? Az acél lineári hőtágulái együtthatója: α =, 0-5 C Milyen anyagból kézült az az 5 m hozúágú rúd, amely 00 C hőmérékletváltozá hatáára 9 mm hozváltozát zenved? 535. A Golden Gate híd, amely az Amerikai Egyeült Államok máodik leghozabb függőhídja, 737 m hozú. Számold ki a hozváltozáát é a relatív hozváltozáát 0 C hőmérékletváltozá hatáára! Az acél lineári hőtágulái együtthatója: α =, 0-5 C Hány milliméterrel kerül távolabb a 0 cm-e oztától a 0 cm-e oztá az m hozú, acélból kézült mérőzalagon, ha a mérőzalag hőméréklete 0 C-kal 5 nő? Az acél lineári hőtágulái együtthatója: α =, 0. C 537. Egy acél mérőzalagot 0 C-on hiteleítettek. Mekkora a maximáli méréi hiba a 0 é 40 C-o tartományban? Az acél lineári hőtágulái együtthatója: α =, 0-5 C Vaból kézült abroncot úgy tezik rá a hordóra, hogy előtte megmelegítik. Mennyire kell az abroncot zobahőmérékletről (0 C) megmelegíteni, ha kerülete 3 m é az abroncot a hordó 3,0 m-e kerületéig zeretnénk lecúztatni? A va lineári hőtágulái együtthatója: α =, 0-5 C A méter-etalonokból minden orzág kap egy példányt. A magyar méter-etalont, amely a 4-e orzámot vieli, a Magyar Nemzeti Bankban őrzik. A platina-irídiumötvözetből kézült, X kereztmetzetű idom 5 mm maga, 4 mm vatagágú. A rúd hoza 0 cm, az egy métert jelölő két voná a rúd végétől egy-egy centi- 03

5 Elektromoágtan 3.. Tölté, erő, térerőég 749. A tölté korábbi egyége Benjamin Franklin amerikai tudó tizteletére a franklin (Fr) volt. Határozd meg, hogy Fr hány C, ha tudjuk, hogy két Fr nagyágú tölté cm távolágról 0 5 N nagyágú erővel tazítja egymát! 750. Szőrmével történő megdörzölé következtében egy műanyagrúd 0,64 µc negatív többlettöltére tett zert. a) Mekkora, é milyen előjelű többlettöltét nyert a zőrme? b) Melyik tet adott le elektronokat: a műanyagrúd, vagy a zőrme? c) Becüld meg, mekkora erőt fejtenek ki a tetek egymára, amikor a dörzölét követően m-re eltávolították a műanyagrudat a zőrmétől! 75. Két tökéleteen egyforma, g tömegű, kici fémgolyó egymától 0,5 m távolágban, elektromoan zigetelő tartókra van rögzítve. Az egyik golyóra +5 µ C, a α máikra 5 µ C elektromo α többlettöltét viznek. a) Mekkora elektromo erővel hat egymára a két feltöltött golyó? b) Eredeti tömegének hány zázalékával változott meg egy-egy golyó tömege a feltölté következtében? Nőtt vagy cökkent az egye golyók tömege? A következő adatok közül válazd ki, amelyekre zükéged van a válazadához! Az elektron é a proton töltée egyformán, C nagyágú, az elektron negatív, a proton pozitív töltéű. Az elektron tömege 90, 3 kg, a protoné 670, 7 kg. 75. Mekkora távolágban helyezkedik el egymától mérve a 0 5 C, illetve az C nagyágú pontzerű tölté, ha közöttük N nagyágú elektroztatiku erő lép fel? 753. Mekkora elektromo erőt fejt ki egymára egy 0 7 C, illetve egy C töltéű pontzerű tet m távolágból? Vonzzák vagy tazítják egymát? 754. Fizikaórákon az elektroztatikai kíérletekhez általában műanyagrúd é gyapjú özedörzöléével zoktak töltéeket előállítani. a) Hogyan kell értelmeznünk ezt a tölté-előállítát? b) Dörzöléel általában mikrocoulomb nagyágrendű töltémennyiégekhez lehet jutni. Ha két ki léggömböt 5-5 µc többlettöltéel látnak el, körülbelül mekkora erőt fejtenek ki egymára 50 cm távolágból? 48

6 755. Az 90-e években Ernet Rutherford az atommag felfedezée után olyan elképzelét alakított ki az atomról, amit Naprendzer-modellnek i zoktak nevezni. Ezerint az elektronok az atommag vonzáának engedelmekedve úgy mozognak, ahogyan a bolygók a Nap körül: például a H-atom elektronja 0,5 0 0 m ugarú körpályán kering az egyetlen protonból álló atommag körül. a) Mekkora ebeéggel haladna a modell zerint a H-atom pontzerűnek képzelt elektronja körpályáján? b) Mennyi idő alatt írna le egy kört? (q e =, C, m e = 90, 3 kg.) 756. Mekkora é milyen irányú erő hat egy elektronra a 3800 N térerőégű, ézakról C dél felé irányuló homogén elektromo mezőben? Mekkora gyorulát okoz ez az elektromo mező az elektronnak? Hogyan függ a gyorulá iránya az elektron ebeégének irányától? ( Q elektron =6, 0 9 C, m elektron = 90, 3 kg. ) 757. Kici, 0, mg tömegű vattadarabkához egy megdörzölt PVC-rúddal közelítünk. A rúd magához vonzza a vattacomót, majd eltazítja. Ügyeen alátartva a rudat a vattadarabkának, még lebegtetni i tudjuk a levegőben. a) Magyarázd meg, hogyan lehetége, hogy a PVC-rúd előzör vonzza, majd eltazítja a vattacomót! d PVC-rúd b) Mekkora a vatta töltée, ha olyan magaágban lebeg a rúd fölött, ahol a rúdon lévő töltéek által létrehozott elektromo mező térerőége 50 N C? 758. A NaCl (kőó, konyhaó) kritályában egy pozitív töltéű nátriumion é a vele zomzédo, negatív töltéű kloridion egymától 80, 0 m távolágban helyezkedik el. (Az elektron töltée, C nagyágú.) a) Mekkora a két ion között fellépő elektromo vonzóerő? b) Mekkora, é milyen irányú az ionok közötti távolág felezőpontjában az elektromo térerőég? N 759. Homogén elektromo mezőben a térerőég 0 4 C. a) Hány erővonal halad át egy az erővonalakra merőlegeen álló, 50 cm területű felületen? b) Mekkora erő hat egy a mezőben elhelyezkedő 30 6 C nagyágú pontzerű töltére? 49

7 Elektromágnee jelenégek 4.. Mágnee indukció, az áramvezetők mágnee tere é hatáai Mekkora nagyágú erő hat arra a protonra, mely a fényebeég %-ával mozog egy olyan homogén mágnee mezőben, melynek indukciója 0,5 T, é a rézecke ebeégének iránya merőlege az indukcióvonalakra? Mekkora annak a homogén mágnee mezőnek az indukciója, amelybe helyezett 80 cm hozú vezetőre, melyben A erőégű áram folyik, a mező által kifejtett erő maximuma 0, mn? T indukciójú, homogén mágnee mezőben elhelyezünk egy zabályo hatzög alakú zárt vezetőkeretet, melynek minden oldala Ω ellenálláú, é 5 cm hozú Mekkora maximáli forgatónyomaték hat a keretre, ha 6 V fezültégű áramforrát iktatunk a hatzögbe? Hogyan helyezkedik el ebben az eetben a keret a mágnee mezőben? cm 6 cm-e, téglalap alakú vezetőkeret cme oldalának közepében egy kettéoztott, kiméretű fémhenger van beépítve, melynek két felét zigetelőanyag válaztja el egymától (kommutátor). A két félhengerhez catlakozó cúzóérintkezők egítégével a kereten áramot tudunk átbocátani. A keret két rövidebbik oldalának felezőpontjában tengelyezve van (a méretarányokat nem tükröző ábrán T, illetve T ), ezért könnyen elfordulhat. fémhenger a) A keretet íkjával párhuzamo, 0,8 T indukciójú homogén mágnee mezőbe tezük, é A erőégű áramot bocátunk át rajta. Mekkora forgatónyomatékot fejt ki a mező a keretre? Merrefelé fordul el a keret? b) Mekkora lez a keret felületén áthaladó fluxu, amikor 90 -kal elfordul? c) Tartóan forgában marad-e a keret? Milyen technikai berendezé működéi elvét illuztrálja ez az özeállítá? Patkómágne póluai között a mágnee indukció nagyága 0, T. 6 cm hozú, az indukcióvonalakra merőlegeen elhelyezkedő vezetőben 800 ma erőégű áram folyik. Mekkora erővel hat a mágnee mező a vezetőre? Egy hozú, egyene vezetőben A erőégű áram folyik. A vezetőtől milyen távolágban lez az általa keltett mágnee indukció a Föld mágnee mezejének indukciójával azono nagyágú? (A Föld által keltett mágne indukció kb. 50 µt nagyágú.) B T T cúzóérintkezõ zigetelõ 4

8 Két egymáal párhuzamo, nagyon hozú vezető 5 cm-re helyezkedik el egymától, é bennük azono erőégű áram folyik. Mekkora ez az áramerőég, ha a vezetők m hozú zakazára 0, mn nagyágú erő hat? 3 m hozú, 0, mm átmérőjű rézvezetékből egyrétegű tekerceléel 3 cm ugarú, egyene tekercet kézítünk. Mekkora a tekerc belejében a mágnee indukció, ha V fezültégű áramforrára kapcoljuk? Egy 6000 menete, 40 cm hozúágú zolenoid ellenálláa 5 Ω. A tekercet egy 7 V fezültéget zolgáltató akkumulátorra kapcoljuk. Mekkora lez a tekerc belejében a mágnee indukcióvektor nagyága? Mekkora fluxu halad át a tekerc cm -e kereztmetzetén? (Az akkumulátor belő ellenálláától eltekintünk.) 0, mm átmérőjű vezetékből 00 menete tekercet kézítünk úgy, hogy a 5 m hozú vezetéket két rétegben tekerjük fel. Mekkora a tekerc belejében a mágnee indukció, ha benne 800 ma erőégű áram folyik? Mekkora a tekerc belő kereztmetzetére zámított mágnee fluxu? T mágnee indukciójú homogén mágnee mezőbe az indukcióvonalakra merőlegeen a fényebeég %-ával belövünk egy elektront. Mekkora ugarú pályán fog mozogni? Mekkora lez a keringéi periódua? J. J. Thomon az elektron felfedezée orán olyan elektromo é mágnee mezőt alkalmazott, amelyek együtte hatáa alatt a katódugarakat alkotó rézeckék az eredeti irányukhoz képet nem térültek el. A mezők milyen elrendezée etén valóulhat ez meg? Mekkora ebeéggel érkezik egy elektron ilyen elrendezé eetén, ha az elektromo térerőég 0000 N é a mágnee indukció 0, T? C 097. Egy 0 cm hozú, cm ugarú kör kereztmetzetű, 00 menete tekercben,5 A erőégű áram folyik. Mekkora maximáli forgatónyomaték hat arra a 4 cm kereztmetzetű, négyzet alakú keretre, melyet a tekerc belejébe helyezünk, ha benne 800 ma erőégű áram folyik? 998. Forgótekerce ampermérő mutatója végkitérében 0 ma-e áramot jelez. Az állandó mágne légréében, 0,5 T erőégű mezőben elhelyezkedő tekerc 50,,8 cm cm méretű, téglalap alakú menetből áll. pirálrugó forgótekerc 5

9 Modern fizika 5.. Atomfizika nm hullámhozú zöld fénnyel világítják meg egy kiállítá tárgyait. a) Mekkora ennek a fénynek a frekvenciája, benne egy foton energiája é lendülete? b) A lámpa fényteljeítménye 0 W. Máodpercenként hány foton lép ki belőle? c) Mekkora a lámpa hatáfoka, ha óránként 0,4 MJ elektromo energiát vez fel? Egy m felületű, matt fekete fémlemezt merőlegeen monokromatiku (egyzínű), 589 nm hullámhozú árga fénnyel világítunk meg. Máodpercenként db foton érkezik a felületre. a) Mekkora energiát közöl máodpercenként a felülettel az elnyelődő fény? b) Mekkora nyomát gyakorol a felületre az elnyelődő fény? Kézítünk egy zinte tökéleteen tükröző, m -e fémfóliát. Mekkora erőt fejt ki erre a rá merőlegeen érkező 440 nm hullámhozú kék fénynyaláb? A fény ugárzái teljeítménye 400 W m. Mekkora a tükör által máodpercenként elnyelt energia? Az emberi zem gyenge megvilágítá eetén az 507 nm hullámhozú zöld fényre a legérzékenyebb. Egy,6 0-6 J energiájú fényimpulzut már jól ézlelhetünk. Hány fotonból áll egy ilyen impulzu? A Kouth rádió ugyanazt a műort közvetíti a 07,8 MHz-e ultrarövid hullámú é az 540 khz-e középhullámú adón. a) Mekkora a két frekvenciához tartozó fotonok energiájának hányadoa é különbége? UV fény b) Mekkora a kétféle fotonok lendületének hányadoa é Zn-lemez különbége? Egy cinklemezből legföljebb 90 nm hullámhozú ultraibolya ugárzá hatáára léphetnek ki elektronok. Mekkora a kilépéi munka? Mekkora lehet a kilépő elektronok mozgái energiája, ha, 0 5 Hz frekvenciájú megvilágítát haználunk? elektron zigetelôállvány elektrozkóp 7

10 Mekkora hullámhozúágú é frekvenciájú fénnyel kell megvilágítani egy 0,45 aj kilépéi munkával jellemezhető fotocella katódját, hogy létrejöjjön a fotoeffektu? Egy,96 ev kilépéi munkájú céziumkatódo fotocella megvilágítáakor a hozzá kapcolt kondenzátor, V fezültégre töltődik fel. Mekkora a megvilágító fény frekvenciája é hullámhoza? 37. Mennyi foton érkezik be percenként a riaztó fotocellájának a katódjára, ha a fotocellán folyamatoan átfolyó áram erőége 50 µa? megvilágítá va lapocka J. J. Thomon az elektron felfedezééhez vezető kíérletorozatában olyan homogén mágnee é elektromo térbe bocátotta az elektronokat, melyben azok nem térültek el. Milyen irányítáú elektromo é mágnee teret kellett ehhez haználnia? Ha 000 V fezültéggel felgyorított elektronokat haználunk é E = 0000 V, akkor mekkora indukciójú mágnee teret kell létrehoznunk? m Mekkora az elektron, a proton é a neutron fajlago töltée? Mekkora ebeégre gyorulnak fel ezek a rézeckék 800 V gyorító fezültég hatáára? rugó 375. Határozd meg a két vegyértékű réz elektrokémiai egyenértékét! Mekkora tömegű réz válik ki az elektródán 0,5 A elektrolizáló áramerőég mellett egy óra alatt? A katód fezültégforrá anód 376. Egy rézvezetékben A erőégű áram folyik. Becüld meg, hogy mekkora ebeéggel áramolnak benne az elektronok! A vezeték kereztmetzete g mm, a réz molári tömege M = 64 mol, űrűége ρ = 89,. Feltételezhetjük, hogy a réz- kg 3 dm atomok egy-egy elektronnal járulnak hozzá a vezetéhez. elektrolit kationok anionok 377. A Tibeti-fenníkra tervezett napelempark a világ legmagaabban fekvő naperőműve lez. (Eddig itt főként a kiebb folyókra telepített vízierőművekkel állították elő a zükége elektromo energiát, de az elivatagoodá miatt ez bizonytalanná vált.) a) Mennyi elektromo energiát termel évente egy 0 MW teljeítményű erőmű? 73

11 Mechanika rézlete megoldáok.. A kinematika alapjai. t = 0,36. km m m. v = 60 = 6, 7, = 6 m, k = 60 cm = 0, 6 m, v j = 6. h v k =? v k =? 3. Feltételezve, hogy a kapu azonnal mozdítja a kezét (nulla a reakcióideje): v k k 06, m m = = = 67,. t 036, Figyelembe véve, hogy a labda ebeége nagyobb lez, ha a játéko a kapu felé mozog: m v = v+ v j =, 7, így keveebb idő áll a kapu rendelkezéére: 6 m t = = = 0, 64. v m, 7 A kapu kezének ebeége mot: k 06, m m v k = = = 7,. t 0, 64 t = 75 m 3 = v = 5 m = 90 km h. 4. t = 8, a) t = 96, 75 óra; b) v km átl = 3, 475. h 6. a) v m átl =, 57 ; b) v átl = t ttgv =, 77 h = h 46 min, km m 8. v = 54, = 5,, h t kör =? v =? t t t 4, t t TGV t 00 % 75 %. TGV 3 = 5 m, t = 0.

12 t kör 4 m = 00 = = 66, 7, min, v m 5, = 50 m m km v = = 5 = 8 t 0 h. 9. d = 50 m, t = min = 60, N = 50 db. a) A mozgá típua? b) v =? c) t =? ha N = ; d) N =? ha t = 5 min. a) Feltételezhetjük az egyene vonalú egyenlete mozgát, bár nem tudjuk biztoan, hogy tetzőlegeen rövid, ugyanakkora időtartamok alatt i mindig pont ugyanakkora utakat tez meg a vonat. b) Az ézlelt 50 ozlop legfeljebb 50 é legalább 49 ozloptávolágnyi utat jelent. Ebből a maximáli é minimáli ebeég: 50 d m km 49 d m km vmax = = 4, 5 = 53 v vmin = = 40, 8 = h 60 h c) A ebeégeknek megfelelően: d d tmin = =,8 t tmax = =,. vmax vmin d) A negyedóra alatt ézlelt ozlopok záma: min vmin 5 60 max vmax 5 60 Nmin = = = 735 N Nmax = = = 766. d d d d 0. t = 750 =,5 min, = 00 m =, km.. t =,5.. A grafikonról leolvava: v = 3 m, t = 5 min = 300. a) =? a =? b) (t), a(t) grafikon. v m a) A grafikonról leolvaható a ebeég nagyágának állandóága, feltételezhető, hogy iránya em változik, tehát valózínűleg egyene vonalú egyenlete a mozgá. = v t = 900 m, mivel a ebeég állandó: a = 0. 3 O 5 t (min) 3

13 Hőtan rézlete megoldáok.. Hőmérékleti kálák, hőtágulá 53. t = 36,8 C, T = 309,8 K. 54. t Au = 064 C, t Ag = 96 C, t Pt = 77 C. T Au =? T Ag =? T Pt =? T Au =? Δt Au - Ag =? ΔT Au - Ag =? T Au = 064 C = ( ) K = 337 K. T Ag = 96 C = ( ) K = 35 K. T Pt = 77 C = ( ) K = 045 K. Δt = 064 C - 96 C = 0 C. ΔT = 337 K - 35 K = 0 K. 55. Cak 0 R = 0 C. t R t C =. 08, 56. t = 40 F, t = 40 R, t ( C) =? t ( C) =? t F t C = = = 444, C. t 8, 8, 57. t forrá = 79 C é t fagyá = 7 C ,9 C = 34, K = -3, R = -38,0 F. C t R 40 R = = = 50 C. 08, 08, 59. T = 00 K. t ( C) =? t = (00-73) C = -73 C. Ez nem zobahőméréklet Δ t = 0 C, l 0 = 4 cm = 40 mm, α =, C Δl =? 5 l = α l 0 t = 4, 0 40 mm 0 C = 0, 067 mm. C d= α d 0 t = 450, 8 mm 5 C= 0, 0005 mm, o C r = 0, 0005mm = 05, µ m. 53. t = 5 C, t = 5 C, l 0 = 3 m, α =, C Δl =?

14 5 l = α l 0 t = 40, 3 m 30 C= 0, 0094 m = 94, mm. C 533. l 0 = m, Δl = cm, α =, 0 5. C Δt =? l 00, m t = = = 454 C. l0 α 5 m 0, C 534. α = 0,9 0 5, pl. öntöttva. C 535. l 0 = 737 m, α =, 0 5, Δt = 0 C. C l Δl =? =? l 0 5 l = α l 0 t =, m 0 C= 0, 30 m. C A relatív hozváltozában l 0 -lal oztunk: l 5 = α t = 0 0 C = 0 4,,. l 0 C l0 = 0 cm, α =, 0, t = 0 C. C l =? 5 l = α l 0 t =, o cm C = 0, 00 cm = 0, 0 mm. o C 537. t 0 = 0 C, t = 0 C, t = 40 C, α =, 0 5. C l =? l l = α t =, 0 5 ( ± 0 C)=± 0, 4 ± 0, % =± 0, 0%. l C 538. t 0 = 0 C, l 0 = 3 m, l = 3,0 m, α =, 0 5. C t =? l 00, m 5 t = = = 0, C= 78 C. α l 5, 0 3 C m t = t0 + t = 0 C+ 78 C= 98 C. 3

15 Elektromoágtan rézlete megoldáok 3.. Tölté, erő, térerőég 749. Q = 333, 0 0 C a) Q = 0,64 µ C; b) a zőrme; c) F = 3, 686 mn. 75. a) F = 09, N; b) A negatív töltéű golyó tömege 840, %-ával nőtt, a pozitív töltéű golyóé ugyanilyen mértékben cökkent. 75. r = 3m F = 8, 0 4 N, vonzzák egymát a) Töltézétválaztá, az egyik tet elektrontöbblethez, máik elektronhiányhoz jut; b) F = 0,9 N. m 755. a) v = 50, 6 ; b) T = 4, 0 6. ninc özefüggé, a gyor F = 6080, 6 m N, ézak felé mutat, a = 6680, 4, ulá a térerőég irányával ellentéte a) A polarizált vattacomót magához vonzza a rúd, majd azono előjelű töltéűek leznek, így eltazítja; b) Q = 80 9 C r = 80, m, Q= 6, 0 C. a) F =? b) E =? a) A nátriumion é a kloridion töltéének nagyága egyformán, C, mivel a nátriumionnak eggyel keveebb, a kloridionnak eggyel több elektronja van, mint amennyi proton található az atommagjukban. A két ion között ható Coulomb-erő vonzó jellegű, nagyága: F k Q 9 = = 940, N. r b) A nátriumion önmagában egy olyan centráli elektromo mezőt hozna létre, melynek pontjaiban a térerőég-vektor ugárirányban kifelé, az ionnal ellentéte irányba mutat. A kloridion mezejének pontjaiban vizont a térerőég-vektor a mező forráa, azaz a kloridion felé irányul. A pontzerű ionok mezejében a térerőég nagyága egyeneen arányo az ion töltéével, é fordítottan a tőle mért x távolág négyzetével. A ponto özefüggé:

16 E = k Q x. Ezek alapján a két ion által létrehozott mezőben, az ionokat özekötő távolág r 0 felezőpontjában, azaz x = = 4, 0 m távolágban az egye ionoktól, az eredő térerőég nagyága az egye ionok mezejének E zuperpozíciója miatt (ld. az ábrát): Na E = E + E = k Q Na + Cl - N E Na Cl =, Cl x C Az eredő térerőég a kloridion felé mutat a) 00; b) F = 0,06 N. N,, C 760. E = Q = 0 9 C. vízzinteen nyugat felé irányul. N 76. a) E = 40 4 C ; b) F = 80 4 N F bal = 30 6, Nbalra, irányul, F közép = 40, 6 N, balra irányul, F jobb = 560, 6 N, jobbra irányul Δ Q = -0,Q, ΔQ = 0,Q. F F 00% =? F Kezdetben mindkét golyó többlettöltéét jelöljük Q-val. Ha az egyik golyó többlettöltéének 0%-át átvizük a máikra, akkor a golyók töltée az alábbiak zerint alakul: Q = 0,9 Q, Q =, Q. A töltéek között fellépő elektroztatiku erő a kiindulái állapotban a Coulombtörvényből zámítható ki az alábbiak zerint: F k Q = Q. r A töltéek között fellépő elektroztatiku erő a többlettöltéek átvitele után haonló módon a Coulomb-törvényből zámítható F = k Q Q. r Vegyük a kettő hányadoát! 3

17 Elektromágnee jelenégek rézlete megoldáok 4.. Mágnee indukció, az áramvezetők mágnee tere é hatáai F = 40, 3 N. B = 650, 5 T. M max = 0,0065 Nm, a keret normália merőlege a mágnee indukcióvonalak irányára. a) M =,9 0 3 N m, T felől nézve az óramutató járáának irányában. b) Φ = 960, 4 Wb. c) Igen, egyenáramú motor. F = 4,8 mn. r = 4 mm. r = 0,05 m, l = m, F = 0,000 N. I =? Egy olyan végtelen hozúnak tekinthető vezető eetén, melyben I erőégű áram folyik, tőle r távolágban az általa keltett mágnee indukció nagyága: µ 0 I B =. r π A mágnee indukcióvonalak koncentriku hurkok formájában vezik körül a vezetőt. A vezetőtől r távolágban elhelyezett l hozúágú vezetőzakazra, melyben I erőégű áram folyik, hat a Lorentz-erő, melynek nagyága: F I l B I I l I l = = µ 0 µ 0 =. r π r π Ebből az áram erőégét ki tudjuk zámítani az alábbi módon: r π F I = = 5 A. µ 0 l Tehát a vezetőkben 5 A erőégű áram folyik. Ωmm l = 3 m, d = 0,000 m, R = 0,03 m, U = V, ρ = 0, 078. m B =? A tekerc ugarának imeretében meghatározhatjuk egy menetének a hozát: l = R π = 088, m. A tekerchez felhaznált vezeték l hozúágából é egy menetéhez felhaznált vezeték hozából kizámítható a tekerc menetzáma:

18 N = l = 600. l A tekerc hozát megkaphatjuk, ha egy menetének zéleégét, azaz a vezeték átmérőjét megzorozzuk a menetzámmal: L= N d = 006, m. Számítuk ki a vezeték kereztmetzetének területét! d A = = π 0, 0078 mm. Mivel a tekerc kézítééhez felhaznált vezető geometriai adatait imerjük, így meg tudjuk határozni annak ellenálláát: l R = ρ = 56, Ω. A A tekercben folyó áram a vezetőzakazra vonatkozó Ohm-törvényből határozható meg: U I = = 0, 0469 A. R A tekerc belejében a mágnee indukció kizámítáához így már minden adat a rendelkezéünkre áll. µ N I B = 0 = 5850, 4 T. L Tehát a tekerc belejében a mágnee indukció nagyága 5, T. B = 3390, T, Φ = 6, Wb. l = 5 m, d = 0,000 m, N = 00, I = 0,8 A. B =? Φ =? Egyrétegű tekercelé eetén a tekerc hozát kizámíthatjuk, ha egy menetének zéleégét, azaz a vezeték átmérőjét megzorozzuk a menetzámmal. Figyelembe véve, hogy jelen eetben két rétegben helyezkednek el a menetek, a tekerc hoza meghatározható: N d L = = 006, m. A tekerc egy menetének hoza kizámítható a felhaznált vezeték hoza, illetve a menetzám imeretében: l l = = 0, 875 m. N Egy menethez haznált vezeték hozának imeretében meghatározhatjuk a tekerc ugarát: l R = = 003, m. π 3

19 Modern fizika rézlete megoldáok 5.. Atomfizika λ = 555 nm, P fény = 0 W, t =, t = h = 3600, E fel = 0,4 MJ, m c = 3 0 8, h = 6, J. a) f =? ε foton =? I foton =? b) N foton =? c) η =? c a) c= λ f f = = 540 4, Hz, ε foton = h f = 3590, 9 J, λ h I = = foton kg m 7 90, λ. Efény Nfoton ε P foton fény t b) P fény = = Nfoton = = 7, 90 9 db. t t ε E P hazno fény t c) η = = E E befektetett fel 0 W 3600 = = 5 40 J foton 0,09 vagyi 9%. A = m, λ = 589 nm, N foton = db, t =, c = h = 6, J. a) E fény =? b) p fény =? m, a) Az elnyelődő fény energiája a beérkező, elnyelődő fotonok öze energiájával egyenlő: E N N h f N h c fény = foton ε foton = foton = foton = 36, J. λ b) A fény nyomáa az elnyelődő fotonok lendületváltozáából zármazik: Nfoton Ifoton Nfoton Ifoton Nfoton h Ffény t p t t fény = = = = λ Nfoton h = = 3950, 9 Pa. A A A A λ t A F = 3, 0-6 N, E elnyelt 0. N 550 db. ε URH a) 00, εurh εk 70, 6 J; ε K I b) kg m URH 00, IURH IK 370, 34. I K

20 369. λ max = 90 nm, f =, 0 5 Hz, c = a) W ki =? b) E e mozg =? m, h = 6, J A kilépéi munka az a legkiebb energia, amellyel egy elektron kizakítható a fém felületéből: c 8 Wki = h fmin = h = 0690, J= 0, 69 aj= 49, ev. λmax A fotoeffektu energiamérlege zerint a beérkező foton energiája fedezi a kilépéi munkát é biztoítja a kilépő elektron mozgái energiáját: = W + E h f = W + E, λ 44 nm, ε foton ki mozg max ki mozg max E = h f W = 0, J= 0, 06 aj= 0, 659 ev. mozg max f 6, Hz. f = 7, Hz, λ = 393 nm. I = 50 µa = A, t = min = 60. N =? ki Az áramerőég alapözefüggééből a katódból kilépő elektronok záma: Q N q I t I = = N = e e e =, db. t t qe Ha a katódból minden beérkező foton elektront képe kizakítani, akkor pont ugyanannyi fotonnak kell beérkeznie, mint amennyi elektron kilép. A valóágban ez a folyamat vezteégekkel terhelt, tehát ennél mindenképpen valamivel több fotonnak kell beérkeznie. N f, db U gy = 000 V, E = V m, m e = 9, 0 3 kg, q e =,6 0-9 C. B =? anódhengerek tekerc B (be) Fe izzó katód kondenzátor E v F m az elektronok pályája veb,, az ábra zerint egymára merőlegeek, ilyen orrendben jobbodráú rendzert alkotnak. 3

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14

= 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg, V víz = 450 dm 3 = 0,45 m 3. = 0,009 m = 9 mm = 1 14 . kategória... Adatok: h = 5 cm = 0,5 m, A = 50 m, ρ = 60 kg m 3 a) kg A hó tömege m = ρ V = ρ A h m = 0,5 m 50 m 60 3 = 450 kg. b) A hó 4500 N erővel nyomja a tetőt. c) A víz tömege m víz = m = 450 kg,

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l. I. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulmányi Vereny máodik fordulójának feladatai é azok megoldáai f i z i k á b ó l I. kategória. feladat. Egy m maga 30 hajlázögű lejtő lapjának elő é máodik fele különböző

Részletesebben

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai

Mechanika. 1.1. A kinematika alapjai Tartalojegyzék Mecanika 1. Mecanika 4. Elektroágnee jelenégek 1.1. A kineatika alapjai 1.2. A dinaika alapjai 1.3. Munka, energia, teljeítény 1.4. Egyenúlyok, egyzerű gépek 1.5. Körozgá 1.6. Rezgéek 1.7.

Részletesebben

Hőtan részletes megoldások

Hőtan részletes megoldások Mechanika rézlee egoldáok.. A kineaika alapjai. 0,6. k. v 60 6, 7, 6, k 60 c 0, 6, v j 6. h v k v k. Feléelezve, hogy a kapu azonnal ozdíja a kezé (nulla a reakcióideje): v k k 06, 67,. 06, Figyelebe véve,

Részletesebben

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam

MÁTRAI MEGOLDÁSOK. 9. évfolyam MÁTRAI 016. MEGOLDÁSOK 9. évfolyam 1. Körpályán mozgó kiautó ebeége a körpálya egy pontján 1, m. A körpálya háromnegyed rézét befutva a ebeégvektor megváltozáának nagyága 1,3 m lez. a) Mekkora ebben a

Részletesebben

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg

Dinamika. F = 8 N m 1 = 2 kg m 2 = 3 kg Dinamika 1. Vízzinte irányú 8 N nagyágú erővel hatunk az m 1 2 kg tömegű tetre, amely egy fonállal az m 2 3 kg tömegű tethez van kötve, az ábrán látható elrendezében. Mekkora erő fezíti a fonalat, ha a

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória Hatvani Itván fizikavereny 07-8.. kategória.3.. A kockából cak cm x cm x 6 cm e függőlege ozlopokat vehetek el. Ezt n =,,,35 eetben tehetem meg, így N = n 6 db kockát vehetek el egyzerre úgy, hogy a nyomá

Részletesebben

Atomfizika zh megoldások

Atomfizika zh megoldások Atomfizika zh megoldáok 008.04.. 1. Hány hidrogénatomot tartalmaz 6 g víz? m M = 6 g = 18 g H O, perióduo rendzerből: (1 + 1 + 16) g N = m M N A = 6 g 18 g 6 10 3 1 = 103 vízekula van 6 g vízben. Mivel

Részletesebben

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor

TestLine - Fizika 7. osztály mozgás 1 Minta feladatsor TetLine - Fizika 7. oztály mozgá 1 7. oztály nap körül (1 helye válaz) 1. 1:35 Normál áll a föld kering a föld forog a föld Mi az elmozdulá fogalma: (1 helye válaz) 2. 1:48 Normál z a vonal, amelyen a

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1 Szakác enő Megyei Fizika Vereny, az I. forduló feladatainak megoldáa. t perc, az A fiú ebeége, a B fiú ebeége, b 6 a buz ebeége. t? A rajz alapján: t + t + b t t t + t + 6 t t 7 t t t 7t 4 perc. Így A

Részletesebben

sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s

sebességgel szál- A sífelvonó folyamatosan 4 m s ebeéggel zál- k kézilabdacapat átlövője 60 ebeéggel lövi kapura a labdát a atéterevonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapunak a labda elkapáára? ífelvonó folyaatoan 4 lítja a portolókat. Mennyi idő alatt

Részletesebben

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Erdélyi Péter és Rajkó Róbert

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Erdélyi Péter és Rajkó Róbert Hőátviteli műveletek példatár Szerkeztette: Erdélyi Péter é Rajkó Róbert . Milyen vatag legyen egy berendezé poliuretán zigetelée, ha a megengedhető legnagyobb hővezteég ϕ 8 m? A berendezé két oldalán

Részletesebben

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK

2006/2007. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 10. MEGOLDÁSOK 006/007. tanév Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006. noveber 0. MEGOLDÁSOK Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 006..0. Megoldáok /0. h = 0 = 0 a = 45 b = 4 = 0 = 600 kg/ g = 98 / a)

Részletesebben

Hőátviteli műveletek példatár

Hőátviteli műveletek példatár Hőátviteli műveletek példatár Szerkeztette: Erdélyi Péter é Rajkó Róbert 05. zeptember 0. . Milyen vatag legyen egy berendezé poliuretán zigetelée, ha a megengedhető legnagyobb hővezteég φ 8 m? A berendezé

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m.

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m. Szakác enő Megyei Fizika Vereny, I. forduló, 00/004. Megoldáok /9. 00, v O 4,9 k/h 4,9, t L 9,86.,6 a)?, b)?, t t L t O a) A futók t L 9,86 ideig futnak, így fennáll: + t L v O. Az adott előny: 4,9 t L

Részletesebben

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné

A könyvet írta: Dr. Farkas Zsuzsanna Dr. Molnár Miklós. Lektorálta: Dr. Varga Zsuzsanna Thirring Gyuláné A könyvet írta: Dr. Farka Zuzanna Dr. Molnár Mikló Lektorálta: Dr. Varga Zuzanna Thirring Gyuláné Felelő zerkeztő: Dr. Mező Tamá Szabóné Mihály Hajnalka Tördelé: Szekretár Attila, Szűc Józef Korrektúra:

Részletesebben

2 pont. 1. feladatsor

2 pont. 1. feladatsor . feladator. Feladator I. réz Az alábbi kérdéekre adott válazlehetőégek közül pontoan egy jó. (Ha zükége, zámítáokkal ellenőrizze az eredményt!). Egy úrlódámenteen forduló, elhanyagolható tömegű állócigán

Részletesebben

= 30 MW; b) P össz = 3000 MW a) P átl. = 600 Ω; b) DP = 0,3 W a) R 1. U R b) ΔP 4 = 01, A, I a) I ny.

= 30 MW; b) P össz = 3000 MW a) P átl. = 600 Ω; b) DP = 0,3 W a) R 1. U R b) ΔP 4 = 01, A, I a) I ny. 34 a) R 600 Ω; b) DP 0,3 W 35 a) I ny 0, A, I z U 05, A; R b) ΔP 4 0,5 W; c) W ny 900 J, W z 350 J 36 a) I 0,5 A; b) A axiáli hő a axiáli teljeítényű 5 Ωo ellenálláon fejlődik; c) W ax 50 J 37 a) n eredeti

Részletesebben

Kidolgozott minta feladatok kinematikából

Kidolgozott minta feladatok kinematikából Kidolgozott minta feladatok kinematikából EGYENESVONALÚ EGYNLETES MOZGÁS 1. Egy gépkoci útjának az elő felét, a máik felét ebeéggel tette meg. Mekkora volt az átlagebeége? I. Saját zavainkkal megfogalmazva:

Részletesebben

Mindennapjaink. A költő is munkára

Mindennapjaink. A költő is munkára A munka zót okzor haználjuk, okféle jelentée van. Mi i lehet ezeknek az egymától nagyon különböző dolgoknak a közö lényege? É mi köze ezeknek a fizikához? A költő i munkára nevel 1.1. A munka az emberi

Részletesebben

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály

Bor Pál Fizikaverseny, középdöntő 2012/2013. tanév, 7. osztály Bor Pál Fizikavereny, középdöntő 2012/201. tanév, 7. oztály I. Igaz vagy hami? (8 pont) Döntd el a következő állítáok mindegyikéről, hogy mindig igaz (I) vagy hami (H)! Írd a or utoló cellájába a megfelelő

Részletesebben

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont A Mikola Sándor Fizikavereny feladatainak egoldáa Döntı - Gináziu oztály Péc feladat: a) Az elı eetben a koci é a ágne azono a lauláát a dinaika alaegyenlete felhaználáával záolhatjuk: Ma Dy Dy a 6 M ont

Részletesebben

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2)

Gyakorlat 30B-14. a F L = e E + ( e)v B képlet, a gravitációs erőt a (2.1) G = m e g (2.2) 2. Gyakorlat 30B-14 Az Egyenlítőnél, a földfelszín közelében a mágneses fluxussűrűség iránya északi, nagysága kb. 50µ T,az elektromos térerősség iránya lefelé mutat, nagysága; kb. 100 N/C. Számítsuk ki,

Részletesebben

1. A mozgásokról általában

1. A mozgásokról általában 1. A ozgáokról általában A világegyeteben inden ozog. Az anyag é a ozgá egyától elválazthatatlan. A ozgá időben é térben egy végbe. Néhány ozgáfora: táradali, tudati, kéiai, biológiai, echanikai. Mechanikai

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Gépézeti alapimeretek középzint 2 ÉRETTSÉGI VIZSGA 204. máju 20. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fonto tudnivalók

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt zint 08 É RETTSÉGI VIZSGA 0. október 7. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utaítáai zerint,

Részletesebben

A kémiai kötés magasabb szinten

A kémiai kötés magasabb szinten A kémiai köté magaabb zinten 5-1 Mit kell tudnia a kötéelméletnek? 5- Vegyérték köté elmélet 5-3 Atompályák hibridizációja 5-4 Többzörö kovalen kötéek 5-5 Molekulapálya elmélet 5-6 Delokalizált elektronok:

Részletesebben

TARTÓSZERKEZETEK II.-III.

TARTÓSZERKEZETEK II.-III. TRTÓSZERKEZETEK II.-III. VSBETOSZERKEZETEK 29.3.7. VSBETO KERESZTMETSZET YOMÁSI TEHERBÍRÁSÁK SZÁMÍTÁS kereztmetzet teherbíráa megelelı ha nyomott km. eetén: Rd hol a normálerı tervezéi értéke (mértékadó

Részletesebben

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv.

2015.06.25. Villámvédelem 3. #5. Elszigetelt villámvédelem tervezése, s biztonsági távolság számítása. Tervezési alapok (norma szerint villámv. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező zakmai továbbképzé 2015 Villámvédelem #5. Elzigetelt villámvédelem tervezée, biztonági távolág zámítáa Villámvédelem 1 Tervezéi alapok (norma zerint

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. v(m/s)

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. v(m/s) . kateória... a) A rafikonról leolvaható: v = 40 km =, m, v = 0 km = 5,55 m, v 3 = 0 km =,77 m h h h t = 5 min = 300 t = 5 min = 300 t 3 = min = 0 = v t, = v t 3 = v 3 t 3 ezért = 3333,3 m = 666,6 m 3

Részletesebben

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Fizikkönyv ifj Zátonyi Sándor, 16 Trtlom Foglmk Törvények Képletek Lexikon Mozgá lejtőn Láttuk, hogy tetek lejtőn gyoruló mozgát végeznek A következőkben vizgáljuk meg rézleteen ezt mozgát! Egyene lejtőre

Részletesebben

A maximálisan lapos esetben a hurokerősítés Bode diagramjának elhelyezkedése Q * p így is írható:

A maximálisan lapos esetben a hurokerősítés Bode diagramjának elhelyezkedése Q * p így is írható: A maximálian lapo eetben a hurokerőíté Bode diagramjának elhelyezkedée Q * p így i írható: Q * p H0 H0 Ha» é H 0», akkor Q * p H 0 Vagyi a maximálian lapo eetben (ahol Q * p = ): H 0 = Az ennek megfelelő

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Repülőgépek és hajók Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Repülőgépek és hajók Tanszék Budapet Műzak é Gazdaágtudomány Egyetem Közlekedémérnök Kar Repülőgépek é hajók Tanzék Hő- é áramlátan II. 2008/2009 I. félév 1 Méré Hőugárzá é a vízznte cő hőátadáának vzgálata Jegyzőkönyvet kézítette:

Részletesebben

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni?

Miért kell az autók kerekén a gumit az időjárásnak megfelelően téli, illetve nyári gumira cserélni? Az egymáal érintkező felületek között fellépő, az érintkező tetek egymához vizoított mozgáát akadályozó hatát cúzái úrlódának nevezzük. A cúzái úrlódái erő nagyága a felületeket özeomó erőtől é a felületek

Részletesebben

Forgó mágneses tér létrehozása

Forgó mágneses tér létrehozása Forgó mágnee tér létrehozáa 3 f-ú tekercelé, pólupárok záma: p=1 A póluoztá: U X kivezetéekre i=io egyenáram Az indukció kerület menti elozláa: U X kivezetéekre Im=Io amplitúdójú váltakozó áram Az indukció

Részletesebben

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás

Gyakorló feladatok a mozgások témaköréhez. Készítette: Porkoláb Tamás ELMÉLETI KÉRDÉSEK Gyakorló feladatok a mozgáok témaköréez 1. Mit mutat meg a ebeég? 2. Mit mutat meg a gyorulá? 3. Mit mutat meg az átlagebeég? 4. Mit mutat meg a pillanatnyi ebeég? 5. Mit mutat meg a

Részletesebben

Áramlástan feladatgyűjtemény. 2. gyakorlat Viszkozitás, hidrosztatika

Áramlástan feladatgyűjtemény. 2. gyakorlat Viszkozitás, hidrosztatika Áramlátan feladatgyűjtemény Az energetikai mérnöki BSc é gépézmérnöki BSc képzéek Áramlátan című tárgyához. gyakorlat Vizkozitá, hidroztatika Özeállította: Lukác Ezter Dr. Itók Baláz Dr. Benedek Tamá BME

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny, II. forduló, Megoldáok. oldal. ρ v 0 kg/, ρ o 8 0 kg/, kg, ρ 5 0 kg/, d 8 c, 0,8 kg, ρ Al,7 0 kg/. a) x? b) M? x olaj F f g K a) A dezka é a golyó egyenúlyban van, így

Részletesebben

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul. MUNKA, NRGIA izikai érteleben unkavégzéről akkor bezélünk, ha egy tet erő hatáára elozdul. Munkavégzé történik ha: feleelek egy könyvet kihúzo az expandert gyorítok egy otort húzok egy zánkót özenyoo az

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész. 1. Melyik sebesség-idő grafikon alapján készült el az adott út-idő grafikon? v.

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész. 1. Melyik sebesség-idő grafikon alapján készült el az adott út-idő grafikon? v. Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Melyik ebeég-idő grafikon alapján kézül el az ado ú-idő grafikon? v v v v A B C D m 2. A gokar gyoruláa álló helyzeből12. Melyik állíá helye? m A) 1 ala12 a

Részletesebben

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása

A pontszerű test mozgásának kinematikai leírása Fizikakönyv ifj. Zátonyi Sándor, 07. 07. 3. Tartalo Fogalak Törvények Képletek Lexikon Fogalak A pontzerű tet ozgáának kineatikai leíráa Pontzerű tet. Vonatkoztatái rendzer. Pálya pontzerű tet A pontzerű

Részletesebben

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.

-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el. 1. 2. 3. Mondat E1 E2 Össz Energetikai mérnöki alapszak Mérnöki fizika 2. ZH NÉV:.. 2018. május 15. Neptun kód:... g=10 m/s 2 ; ε 0 = 8.85 10 12 F/m; μ 0 = 4π 10 7 Vs/Am; c = 3 10 8 m/s Előadó: Márkus

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Egy cónak vízhez vizonyío ebeége 12. A cónakban egy labda gurul 4 ebeéggel a cónak haladái irányával ellenéeen. A labda vízhez vizonyío ebeége: A) 8 B) 12 C)

Részletesebben

U = 24 V I = 4,8 A. Mind a két mellékágban az ellenállás külön-külön 6 Ω, ezért az áramerősség mindkét mellékágban egyenlő, azaz :...

U = 24 V I = 4,8 A. Mind a két mellékágban az ellenállás külön-külön 6 Ω, ezért az áramerősség mindkét mellékágban egyenlő, azaz :... Jedlik Ányos Fizikaverseny regionális forduló Öveges korcsoport 08. A feladatok megoldása során végig századpontossággal kerekített értékekkel számolj! Jó munkát! :). A kapcsolási rajz adatai felhasználásával

Részletesebben

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük. Mágneses mező tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

Tetszőleges mozgások

Tetszőleges mozgások Tetzőlege mozgáok Egy turita 5 / ebeéggel megy órát, Miel nagyon zép elyre ér lelaít é 3 / ebeéggel alad egy fél óráig. Cino fiukat/lányokat (Nem kíánt törlendő!) lát meg a táolban, ezért beleúz é 8 /

Részletesebben

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra

azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra ábra 4. Gyakorlat 31B-9 A 31-15 ábrán látható, téglalap alakú vezetőhurok és a hosszúságú, egyenes vezető azonos sikban fekszik. A vezetőhurok ellenállása 2 Ω. Számítsuk ki a hurok teljes 4.1. ábra. 31-15 ábra

Részletesebben

A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét.

A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét. MÁGNESES MEZŐ A mágneses tulajdonságú magnetit ásvány, a görög Magnészia városról kapta nevét. Megfigyelések (1, 2) Minden mágnesnek két pólusa van, északi és déli. A felfüggesztett mágnes - iránytű -

Részletesebben

Az aszinkron (indukciós) gép.

Az aszinkron (indukciós) gép. 33 Az azinkron (indukció) gép. Az azinkron gép forgóréz tekercelée kalická, vagy cúzógyűrű. A kalická tekercelé általában a (hornyokban) zigeteletlen vezetőrudakból é a rudakat a forgóréz vatet két homlokfelületén

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 Az írábeli vizga időtartaa: 120 perc Oktatákutató

Részletesebben

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ. Egy kerékpáro zakazonként egyene vonalú egyenlete ozgát végez. Megtett útjának elő k hatodát 6 nagyágú ebeéggel, útjának további kétötödét 6 nagyágú ebeéggel, az h útjának

Részletesebben

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded?

Azért jársz gyógyfürdőbe minden héten, Nagyapó, mert fáj a térded? 3. Mekkora annak a játékautónak a tömege, melyet a 10 N m rugóállandójú rugóra akaztva, a rugó hozváltozáa 10 cm? 4. Mekkora a rugóállandója annak a lengécillapítónak, amely 500 N erő hatáára 2,5 cm-rel

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3 Hatvani István fizikaverseny 016-17. 1. kategória 1..1.a) Két eltérő méretű golyó - azonos magasságból - ugyanakkora végsebességgel ér a talajra. Mert a földfelszín közelében minden szabadon eső test ugyanúgy

Részletesebben

Fizika mérnököknek számolási gyakorlat 2009 2010 / I. félév

Fizika mérnököknek számolási gyakorlat 2009 2010 / I. félév Fizika mérnököknek zámolái gyakorlat V. Munka, energia teljeítmény V./1. V./2. V./3. V./4. V./5. V./6. V./7. V./8. V./9. V./10. V./11. V./12. V./13. V./14. V./15. V./16. Határozzuk meg, hogy mekkora magaágban

Részletesebben

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás Elektrosztatika 1.1. Mekkora távolságra van egymástól az a két pontszerű test, amelynek töltése 2. 10-6 C és 3. 10-8 C, és 60 N nagyságú erővel taszítják egymást? 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés

Részletesebben

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III.

A 2006/2007. tanévi Országos középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és azok megoldásai f i z i k á b ó l III. 006/007. tanévi Orzágo középikolai Tanulányi Vereny áodik fordulójának feladatai é azok egoldáai f i z i k á b ó l III. kategória. feladat. Vízzinte, ia aztallapon töegű, elhanyagolható éretű tet nyugzik,

Részletesebben

Pótlap nem használható!

Pótlap nem használható! 1. 2. 3. Mondat E1 E2 Össz Gépészmérnöki alapszak Mérnöki fizika 2. ZH NÉV:.. 2018. november 29. Neptun kód:... Pótlap nem használható! g=10 m/s 2 ; εε 0 = 8.85 10 12 F/m; μμ 0 = 4ππ 10 7 Vs/Am; cc = 3

Részletesebben

FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 2011

FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 2011 FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011 Segédlet emelt zintű kíérletekhez KÉSZÍTETTE: CSERI SÁNDOR ÁDÁM FIZIKA EMELT SZINTŰ KÍSÉRLETEK 011 Tartalom: 1. Súlyméré... 3. Játékmotor teljeítményének é hatáfokának

Részletesebben

Póda László Urbán János: Fizika 10. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-17235) feladatainak megoldása

Póda László Urbán János: Fizika 10. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-17235) feladatainak megoldása Póda László Urbán ános: Fizika. Emelt szintű képzéshez c. tankönyv (NT-75) feladatainak megoldása R. sz.: RE75 Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom. lecke Az elektromos állapot.... lecke

Részletesebben

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6

Magdi meg tudja vásárolni a jegyet, mert t Kati - t Magdi = 3 perc > 2 perc. 1 6 JEDLIK korcoport Azonoító kód: Jedlik Ányo Fizikavereny. (orzágo) forduló 7. o. 0. A feladatlap. feladat Kati é Magdi egyzerre indulnak otthonról, a vaútálloára ietnek. Úgy tervezik, hogy Magdi váárolja

Részletesebben

FIZIKA tankönyvcsaládjainkat

FIZIKA tankönyvcsaládjainkat Bemutatjuk a NAT 2012 é a hozzá kapcolódó új kerettantervek alapján kézült FIZIKA tankönyvcaládjainkat MINDENNAPOK TUDOMÁNYA SOROZAT NAT NAT K e r e t t a n t e r v K e r e t t a n t e r v ÚT A TUDÁSHOZ

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. zázadi közoktatá (fejlezté, koordináció) II. zakaz FIZIKA 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatákutató é Fejleztő

Részletesebben

Fizika minta feladatsor

Fizika minta feladatsor Fizika minta feladatsor 10. évf. vizsgára 1. A test egyenes vonalúan egyenletesen mozog, ha A) a testre ható összes erő eredője nullával egyenlő B) a testre állandó értékű erő hat C) a testre erő hat,

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Kísérletek tervezése és értékelése c. tárgyból Kísérlettervezés témakör

Gyakorló feladatok a Kísérletek tervezése és értékelése c. tárgyból Kísérlettervezés témakör Gyakorló feladatok a Kíérletek tervezée é értékelée c. tárgyól Kíérlettervezé témakör. példa Nitrálái kíérleteken a kitermelét az alái faktorok függvényéen vizgálták:. a alétromav-adagolá idee [h]. a reagáltatá

Részletesebben

Anyagátviteli műveletek példatár

Anyagátviteli műveletek példatár Anyagátviteli műveletek példatár Erdélyi Péter, Mihalkó Józef, Rajkó Róbert (zerk.) 017/8/14 1. Állandóult állapotban oxigén (A) diffundál nyugvó zén-dioxidon (B) kereztül. Az öznyomá p ö 760 torr (1 atm).

Részletesebben

1. feladat Összesen: 12 pont

1. feladat Összesen: 12 pont 1. feladat Özeen: 1 Jellemezze az alábbi ekulákat, ionokat a táblázatban megadott zempontok zerint! Képlet: CH 4 H O + CO 2 Név: metán oxóniumion zén-dioxid -kötéek záma: 4 2 -kötéek záma: 0 0 2 Nemkötő

Részletesebben

Az üzemanyagcellákat vezérlı egyenletek dokumentációja

Az üzemanyagcellákat vezérlı egyenletek dokumentációja Az üzemanyagcellákat vezérlı egyenletek dokumentációja Telje rendzer Létrehozta: Szabó Tamá Utoljára változtatta: Szabó Tamá Létrehozva: 2008.11.13 Módoítva: 2009.02.19. 1. oldal Ellenırizte: ReCoMend

Részletesebben

Villamos gépek tantárgy tételei

Villamos gépek tantárgy tételei 1. tétel Imertee a nagy aznkron motorok közvetlen ndítáának következményet! Elemezze a közvetett ndítá módokat! Kalcká motorok ndítáa Közvetlen ndítá. Az álló motor közvetlen hálózatra kapcoláa a legegyzerűbb

Részletesebben

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2 1. feladat = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V U 1 R 2 R 3 R t1 R t2 U 2 R 2 a. Számítsd ki az R t1 és R t2 ellenállásokon a feszültségeket! b. Mekkora legyen az U 2

Részletesebben

1. SI mértékegységrendszer

1. SI mértékegységrendszer I. ALAPFOGALMAK 1. SI mértékegységrendszer Alapegységek 1 Hosszúság (l): méter (m) 2 Tömeg (m): kilogramm (kg) 3 Idő (t): másodperc (s) 4 Áramerősség (I): amper (A) 5 Hőmérséklet (T): kelvin (K) 6 Anyagmennyiség

Részletesebben

Időben állandó mágneses mező jellemzése

Időben állandó mágneses mező jellemzése Időben állandó mágneses mező jellemzése Mágneses erőhatás Mágneses alapjelenségek A mágnesek egymásra és a vastárgyakra erőhatást fejtenek ki. vonzó és taszító erő Mágneses pólusok északi pólus: a mágnestű

Részletesebben

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN Prof. Dr. Kezthelyi-Szabó Gábor TÁMOP-4...F-4//KONV-05-0006 Duáli é modulári képzéfejlezté Többfáziú rendzerek. Többfáziú

Részletesebben

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Mihalkó József, Erdélyi Péter és Rajkó Róbert

Hőátviteli műveletek példatár. Szerkesztette: Mihalkó József, Erdélyi Péter és Rajkó Róbert Hőátviteli műveletek példatár Szerkeztette: Mihalkó ózef, Erdélyi Péter é Rajkó Róbert Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Szeged 07 . Milyen vatag legyen egy berendezé poliuretán zigetelée, ha a megengedhető

Részletesebben

1. Elektromos alapjelenségek

1. Elektromos alapjelenségek 1. Elektromos alapjelenségek 1. Bizonyos testek dörzsölés hatására különleges állapotba kerülhetnek: más testekre vonzerőt fejthetnek ki, apróbb tárgyakat magukhoz vonzhatnak. Ezt az állapotot elektromos

Részletesebben

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor

Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor Fizika 2 (Modern fizika szemlélete) feladatsor 1. Speciális relativitáselmélet 1. A Majmok bolygója című mozifilm és könyv szerint hibernált asztronauták a Föld távoli jövőjébe utaznak, amikorra az emberi

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 19. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 19. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fizika

Részletesebben

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p Jedlik 9-10. o. reg feladat és megoldás 1) Egy 5 m hosszú libikókán hintázik Évi és Peti. A gyerekek tömege 30 kg és 50 kg. Egyikük a hinta végére ült. Milyen messze ült a másik gyerek a forgástengelytől,

Részletesebben

Atomfizika. A hidrogén lámpa színképei. Elektronok H atom. Fényképlemez. emisszió H 2. gáz

Atomfizika. A hidrogén lámpa színképei. Elektronok H atom. Fényképlemez. emisszió H 2. gáz Atomfizika A hidrogén lámpa színképei - Elektronok H atom emisszió Fényképlemez V + H 2 gáz Az atom és kvantumfizika fejlődésének fontos szakasza volt a hidrogén lámpa színképeinek leírása, és a vonalas

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középzint Javítái-értékeléi útutató 06 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. noveber 6. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fizika középzint

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny január 19. MEGOLDÓKULCS

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny január 19. MEGOLDÓKULCS Budó Ágoton Fizikai Feladategoldó Vereny. január 9. MEGOLDÓKULCS Általáno egjegyzéek: A egoldókulc elkézítéével egítéget kívánunk nyújtani a javítához. Igyekeztünk inél több rézpontzáot egjelölni, hogy

Részletesebben

a térerősség mindig az üreg falára merőleges, ezért a tér ott nem gömbszimmetrikus.

a térerősség mindig az üreg falára merőleges, ezért a tér ott nem gömbszimmetrikus. 2. Gyakorlat 25A-0 Tekintsünk egy l0 cm sugarú üreges fémgömböt, amelyen +0 µc töltés van. Legyen a gömb középpontja a koordinátarendszer origójában. A gömb belsejében az x = 5 cm pontban legyen egy 3

Részletesebben

Gyengesavak disszociációs állandójának meghatározása potenciometriás titrálással

Gyengesavak disszociációs állandójának meghatározása potenciometriás titrálással Gyengeavak izociáció állanójának meghatározáa potenciometriá titráláal 1. Bevezeté a) A titrálái görbe egyenlete Egy egybáziú A gyengeavat titrálva NaO mérőolattal a titrálá bármely pontjában teljeül az

Részletesebben

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2011. május 31.

Csak felvételi vizsga: csak záróvizsga: közös vizsga: Villamosmérnöki szak BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar. 2011. május 31. Név, felvételi azonoító, Neptun-kód: VI pont(90) : Cak felvételi vizga: cak záróvizga: közö vizga: Közö alapképzée záróvizga meterképzé felvételi vizga Villamomérnöki zak BME Villamomérnöki é Informatikai

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem MTK Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Tartók statikája I. Dr. Papp Ferenc RÚDAK CSAVARÁSA

Széchenyi István Egyetem MTK Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Tartók statikája I. Dr. Papp Ferenc RÚDAK CSAVARÁSA Széchenyi Itván Egyetem MTK Szerkezetépítéi é Geotechnikai Tanzék Tartók tatikája I. 1. Prizmatiku rúdelem cavaráa r. Papp Ferenc RÚAK CSAVARÁSA Egyene tengelyű é állandó kereztmetzetű (prizmatiku) rúdelem

Részletesebben

Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 47

Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 47 EXAMENUL DE BACALAUREAT - 007 Proba E: Specializarea : matematic informatic, tiin e ale naturii Proba F: Profil: tehnic toate pecializ rile Sunt obligatorii to i itemii din dou arii tematice dintre cele

Részletesebben

Elektromos alapjelenségek

Elektromos alapjelenségek Elektrosztatika Elektromos alapjelenségek Dörzselektromos jelenség: egymással szorosan érintkező, vagy egymáshoz dörzsölt testek a szétválasztásuk után vonzó, vagy taszító kölcsönhatást mutatnak. Ilyenkor

Részletesebben

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor

TestLine - Fizika 8. évfolyam elektromosság alapok Minta feladatsor Mi az áramerősség fogalma? (1 helyes válasz) 1. 1:56 Normál Egységnyi idő alatt áthaladó töltések száma. Egységnyi idő alatt áthaladó feszültségek száma. Egységnyi idő alatt áthaladó áramerősségek száma.

Részletesebben

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás

ELMÉLET REZGÉSEK, HULLÁMOK. Készítette: Porkoláb Tamás REZGÉSEK, HULLÁMOK Kézítette: Porkoláb Taá ELMÉLET 1. Mi a perióduidı? 2. Mi a frekvencia? 3. Rajzold fel, hogy a haroniku rezgıozgát végzı tet pályáján hol iniáli illetve axiáli a kitérée, a ebeége é

Részletesebben

Perifériakezelés. Segítség március 16. Izsó Tamás Perifériakezelés/ 1

Perifériakezelés. Segítség március 16. Izsó Tamás Perifériakezelés/ 1 Perifériakezelé Segítég. 2016. márciu 16. Izó amá Perifériakezelé/ 1 1. feladat Procezor órajel : 100MHz 10 8 órajel átlago leüté: 10 leüté minimáli időköz: 50 m leüté állapot lekérdé: 500 órajel interrupt

Részletesebben

Fizika 2 - Gyakorló feladatok

Fizika 2 - Gyakorló feladatok 2015. június 19. ε o =8.85 10-12 AsV -1 m -1 μ o =4π10-7 VsA -1 m -1 e=1,6 10-19 C m e =9,11 10-31 kg m p =1,67 10-27 kg h=6,63 10-34 Js 1. Egy R sugarú gömbben -ρ állandó töltéssűrűség van. a. Határozza

Részletesebben

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ

FPC-500 hagyományos tűzjelző központ Tűzjelző rendzerek FPC-500 hagyományo tűzjelző központ FPC-500 hagyományo tűzjelző központ www.bochecrity.h Maga minőégű modern megjelené alkalma a közforgalmú területekre Szövege LCD kijelző Kapható 2,

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória . kategória.... Téli időben az állóvizekben a +4 -os vízréteg helyezkedik el a legmélyebben. I. év = 3,536 0 6 s I 3. nyolcad tonna fél kg negyed dkg = 5 55 g H 4. Az ezüst sűrűsége 0,5 g/cm 3, azaz m

Részletesebben

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t

= Φ B(t = t) Φ B (t = 0) t 4. Gyakorlat 32B-3 Egy ellenállású, r sugarú köralakú huzalhurok a B homogén mágneses erőtér irányára merőleges felületen fekszik. A hurkot gyorsan, t idő alatt 180 o -kal átforditjuk. Számitsuk ki, hogy

Részletesebben

4. A bolygók mozgása 48 A TESTEK MOZGÁSA

4. A bolygók mozgása 48 A TESTEK MOZGÁSA 48 A TESTEK MOZGÁSA 4. A bolygók mozgáa Már az õi páztornépek i figyelték az égbolt jelenégeit, változáait. Élénk képzelettel megzemélyeítették a cillagképeket, é igyekeztek magyarázatot találni azok elhelyezkedéének

Részletesebben

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István Atomfizika Fizika kurzus Dr. Seres István Történeti áttekintés J.J. Thomson (1897) Katódsugárcsővel végzett kísérleteket az elektron fajlagos töltésének (e/m) meghatározására. A katódsugarat alkotó részecskét

Részletesebben

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához

FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához HURO/1001/138/.3.1 THNB FIZIKA Tananyag a tehetséges gyerekek oktatásához Készült A tehetség nem ismer határokat HURO/1001/138/.3.1 című projekt keretén belül, melynek finanszírozása a Magyarország-Románia

Részletesebben

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p

Javítóvizsga. Kalász László ÁMK - Izsó Miklós Általános Iskola Elérhető pont: 235 p Név: Elérhető pont: 5 p Dátum: Elért pont: Javítóvizsga A teszthez tollat használj! Figyelmesen olvasd el a feladatokat! Jó munkát.. Mi a neve az anyag alkotórészeinek? A. részecskék B. összetevők C. picurkák

Részletesebben

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY

HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT HEVESY GYÖRGY ORSZÁGOS KÉMIAVERSENY Országos döntő Az írásbeli forduló feladatlapja 7. osztály A versenyző jeligéje:... Megye:... Elért pontszám: 1. feladat:... pont

Részletesebben

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK 007/008. tané Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 007. noeber 9. MEGOLDÁSOK 007-008. tané - Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló Megoldáok. d = 50 = 4,4 k/h = 4 / a) t =? b) r =? c) =?,

Részletesebben