Gimnázium 9. évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gimnázium 9. évfolyam"

Átírás

1 4 MIKOLA SÁNDOR FIZIKAVERSENY ásodik fordulójának egoldása 5 árcius 7 Gináziu 9 éfolya ) Egy test ízszintes talajon csúszik A test és a talaj közötti csúszási súrlódási együttható µ Egy ásik test α o -os súrlódásentes lejtőn csúszik felfelé A testek sebessége egy bizonyos pillanatban azonos o 84 /s a) Mekkora µ értéke ha az előző pillanat után azonos utat tesznek ég eg a egállásig és ekkora ez az út? b) Mekkora lesz a sebességük a egállásig tartó ozgás félidejében? c) Mekkora lesz a sebességük a egállásig egtett út felénél? (Zsigri Ferenc Budapest) a) A ízszintes talajon ozgó test gyorsulása µg a lejtőn ozgóé gsinα 5 /s nagyságú A ellékelt ábra a testek sebesség-idő grafikonját utatja Egy bizonyos időközben a egtett út érőszáa egegyezik a görbe alatti terület érőszááal A egállásig eltelt idő t o o /a ezzel a egtett út s t o o / ( o /)( o /a) o /a 76 7 csak akkor lehet a két test esetében azonos ha azonos a gyorsulásuk tehát µ sinα 5 b) A sebesség egyenletes csökkenése iatt félidőben a sebesség a kezdősebesség fele o / 4 /s c) A teljes s utat egadó nagy hároszög területének fele az s/ utat egadó kis hároszög területe Miel ezek hasonlók és a területek aránya a hasonlóság arányának négyzete ai / ezért a hasonlóság aránya / agyis félúton a sebesség 594 /s 6 /s / ) Vízszintes talajon nyugó 8 kg/ sűrűségű c oldalélű hoogén fakockát g töegű löedék üt át a töegközéppontján átenő ízszintes sebességgel A fakocka az ütközés helyétől 5 éterre áll eg a löedék pedig éterre ér talajt A csúszási súrlódási együttható értéke a fakocka és a talaj között 5 Az ütközést (azaz a hasábon történő áthaladást) tekintsük pillanatszerűnek a közegellenállást hagyjuk figyelen kíül! a) Mekkora olt a löedék sebessége az ütközés előtt? b) Hány százalékos olt a echanikai energiaeszteség az ütközés során? a) A fakocka töege M ρ V 8 kg ütközés utáni w sebessége a unkatétel alapján: µ Mgs Mw w µ gs 5 /s (Szkladányi András Baja) A löedék az ütközést köetően ízszintes hajítással ozog toább Ütközés utáni u sebessége a kineatikai egyenletekből kapható: g h t és d u t u d t d g h /s A löedék ütközés előtti sebessége a lendület-egaradás törénye alapján: Mw + u

2 4 MIKOLA SÁNDOR FIZIKAVERSENY ásodik fordulójának egoldása 5 árcius 7 Mw + u 4 /s b) A echanikai energiaeszteség: E E ech ech E E ech 6 J ech u + Mw Eech u + Mw E E 4 J ech ech Tehát a echanikai energia 7475%-a ész el az ütközés során ) Egy pici töegű ágnest a sík aslap F 4g nagyságú erőel onz A asleezt egdöntjük úgy hogy a ízszintessel 6 o -os szöget zárjon be A tetejéről sebességgel kell indítani a pici ágnest a asleez felső felületén hogy éppen eljusson az aljára Az aljáról sebességgel kell indítani hogy éppen feljusson a tetejére A : arány a) Mekkora a ágnes és a asleez közötti csúszási súrlódási együttható értéke? b) Mekkora a arány ha az előző folyaatok a asleez alsó felületén játszódnak le? : a) Alkalazzuk a unkatételt a négy ozgásra: W E ozg (Sion Péter Pécs) o h ( 4g + g cos 6 ) gh µ o sin 6 o h gh µ ( 4g + g cos 6 ) o sin 6 o h gh µ ( 4g g cos 6 ) o sin 6 o h gh µ ( 4g g cos 6 ) o sin 6 A fenti egyenleteket egyszerűsíte és rendeze adódik a köetkező négy egyenlet: 9 gh µ () 9 gh µ + () 7 gh µ () 7 gh µ + (4) Az () és () egyenleteket osszuk el egyással és használjuk fel a : arány értékét ( ): 9 µ + 9 µ Ebből: µ 85 9

3 4 MIKOLA SÁNDOR FIZIKAVERSENY ásodik fordulójának egoldása 5 árcius 7 b) Az (4) és () egyenleteket osszuk el egyással használjuk fel a csúszási súrlódási együttható értékét: 7 µ µ 5 4 4) Egy kerékpár kereke tisztán gördül a ízszintes talajon a) Mekkora sebességgel halad egyenletesen a izsgált kerékpár (sárédő nélküli) ha R 5 c sugarú első kerekének legfelső pontjáról egy kis sárdarab álik le ajd az úttestre eső kis sárdarab éppen a keréknek ugyanarra pontjára tapad issza aelyikről lerepült? b) Határozd eg a keréken azokat a kerületi pontokat aelyek sebességének nagysága az úttesthez képest egegyezik a kerékpár haladási sebességének nagyságáal! A fenti kérdésekre adott álaszaidban legyen ábra és száítás is! (Mező Taás Szeged) a) A kérdés egálaszolásához azt kell egizsgálni hogy a kerék legfelső pontjából kezdősebességgel ízszintesen elhajított sárdarabkának a talajra érkezésig egtett ízszintes elozdulás-koponensének nagysága (x) egegyezhet-e a kerék fél-kerületéel illete annak páratlan száú többszöröséel? A ízszintes hajítás ideje: x t g 4 R R y R t t g g A hajítás ízszintes elozdulás-koponense: R R x 4 g g Ennek kell a fél-kerület páratlan száú többszöröséel egegyeznie: ( ) x k + R π ahol k R 4 ( k + ) R π g ( ) x k + R g π R g π R g π 4 4 4

4 4 MIKOLA SÁNDOR FIZIKAVERSENY ásodik fordulójának egoldása 5 árcius 7 Tehát égtelen sok jól eghatározható sebesség esetén is létrejöhet a kérdezett eseény A kerékpár sebességének lehetséges értékei: 5 k/h 59 k/h 64 k/h 7 k/h 477 k/h 58 k/h b) Tisztán gördülés során a kerék talajjal érintkező pontja a talajhoz képest áll pillanatnyi forgástengely szerepet játszik Az ettől a ponttól R táolságra léő kerületi pontok sebessége a talajhoz képest: ω R Így a keresett pont (aiből kettő is an) a kerék középpontja és a kerék talajjal érintkező pontja egy szabályos hároszöget alkot A keresett pontnak két kerületi pont is egfelel aelyhez húzott sugár a függőlegessel éppen 6 fokos szöget zár be hátra- és lefelé és előre- és lefelé is 4

5 4 MIKOLA SÁNDOR FIZIKAVERSENY ásodik fordulójának egoldása 5 árcius 7 Szakközépiskola 9 éfolya ) A repülőtéren elhagyott csoagot találnak a biztonsági őrök A bobaeszély iatt két kis lánctalpas táirányítós robottal közelítik eg a csoagot A gyorsabb haladás érdekében a robotokat a repülőtéri ozgójárdára irányítják azonban csak az egyiket sikerül olyan járdára juttatni aely a csoag felé ozog a ásik iszont éppen ellenkezőleg Ha a ozgójárda ozgásiránya egegyezik a robot sebességének irányáal akkor a lánctalp felső középső pontjának sebessége a talajhoz képest 8 /s Ha a ozgójárda ozgásiránya fordított akkor a lánctalp felső középső pontjának sebessége ár csak /s a) Mennyi idő alatt halad égig a két robot az 56 hosszú futószalagon az elített esetekben? b) Mennyi időt nyert a kedező irányú járdán ozgó robot illete ennyit esztett a rossz útra téedt járű ahhoz képest intha a folyosó ozdulatlan talaján haladtak olna? (Kiss Miklós Gyöngyös) a) A nyugó talajon haladó robot lánctalpának felső ízszintes szakasza a robot sebességének kétszereséel halad Ez a sebesség adódik hozzá a ozgólépcső sebességéhez Így a középső pont sebessége egyirányú ozgás esetén: + l 8 /s; ellentétes ozgás esetén l /s Ebből a robot sebessége /s Így egyirányú haladás esetén a robot sebessége + 6 /s; szebeozgásnál 8 /s l Az 56 éteres táot (t s/) t 5 s illete t 7 s alatt teszi eg a két robot l b) A folyosó ozdulatlan talaján t 46 7 s időre lenne szükséges az 56 éteres táolság egtételéhez Így az egyik robot 7 s időt nyert a ásik s időt eszít a folyosón aló ozgáshoz képest ) Egy kísérletben két testet indítunk egyszerre: az egyiket a talajszintről függőlegesen felfelé /s kezdősebességgel a ásikat 6 -rel agasabbról lefelé Mekkora kezdősebességgel indítsuk a ásodik testet hogy a két test a talajtól 5 -re találkozzon? (Dudics Pál Debrecen) Függőlegesen felfelé hajítás elozdulása: y t gt 5 5 t t t 4 t + ( t ) Az egyenlet két egoldása: a) t s; ég felfelé eelkedik a test b) t s; ár isszafelé esik a test A lefelé dobott testnek a találkozásig 45 -t kell egtennie: a) 45 t + gt ( ) 4 /s b) 45 t + gt ( ) /s ) Két diák Kérdezz! felelek játékot játszik iközben az úttesten egyenletesen haladó autókat figyeli Válaszold eg a kérdéseiket te is! a) Mi az ABS és i a kipörgésgátló? b) Van-e az ilyen rendszerekkel felszerelt autó kerekének olyan kerületi pontja aelyik sebességének nagysága az úttesthez képest egegyezik az autó sebességének nagyságáal? c) Magyarázd eg hogy az a) kérdésben szereplő berendezések űködése fizikai szepontból iért előnyös és fontos! A b) kérdésre adott (pozití agy negatí) álaszodat részletesen (ábrát is készíte) indokold! 5 (Mező Taás Szeged) a) Az ABS a odern autók alapfelszereltségébe tartozó (Anti-lock Braking Syste) fékezéskor űködő berendezés ai a kerekek egcsúszását hiatott egakadályozni A kipörgésgátló is sok korszerű gépjárű tartozéka ez leginkább induláskor gyorsításkor űködik és szintén a kerekek egcsúszását igyekszik egakadályozni

6 4 MIKOLA SÁNDOR FIZIKAVERSENY ásodik fordulójának egoldása 5 árcius 7 b) Az autó kerekének inden egyes pontja rendelkezik ugyanazzal a sebességgel aiel a kocsi halad A tengelyen kíül léő pontjainak eellett ég a tengely körüli körozgásukból adódó kerületi sebessége is an Miel {többek között az a) kérdésben szereplő eszközöknek köszönhetően} csúszásentes a ozgás a keréknek az alsó a talajjal éppen érintkező pontja inden pillanatban áll Ebből köetkezik a k és a (kerületi és haladóozgás sebességének) egyenlősége A kérdés hogy an-e az autó kerekének olyan kerületi pontja aelyik esetén ennek a két egyással egyenlő nagyságú sebességektornak az összege ugyanakkora int aguk a ektorok? Igen an Azokban a helyzetekben aelyekben a ektori összegzés egyenlő oldalú hároszöget ad Az ábrán is látható hogy ez két kerületi pontban teljesül aelyhez húzott sugár a függőlegessel éppen fokos szöget zár be hátra- és lefelé és előre-és lefelé is k Σ k Σ c) Az elített eszközök a kerekek egcsúszását igyekeznek egakadályozni Ez azért előnyös ert a csúszási súrlódási erő indig kisebb int a tapadási erő lehetséges axiális értéke Miel a tapadási együttható indig nagyobb int a csúszási ( µ µ ) F µ F Ft ax µ Fny > és: s ny Így a gyorsítás és a fékezés hatékonysága nagyobb a csúszásentes esetben aikor a tapadási erő léphet fel Ez különösen fontos a fékezés esetén ahol a fékút így röidíthető és ezzel a balesetek egy része elkerülhető illete kanyarodáskor a kisodródást egelőzendő 4) Vízszintes talajon nyugó 8 kg/ sűrűségű c oldalélű hoogén fakockát g töegű löedék üt át a töegközéppontján átenő ízszintes sebességgel A fakocka az ütközés helyétől 5 éterre áll eg a löedék pedig éterre ér talajt A csúszási súrlódási együttható értéke a fakocka és a talaj között 5 Az ütközést (azaz a hasábon történő áthaladást) tekintsük pillanatszerűnek a közegellenállást hagyjuk figyelen kíül! a) Mekkora olt a löedék sebessége az ütközés előtt? b) Hány százalékos olt a echanikai energiaeszteség az ütközés során? Ugyanaz int a Gináziu 9 éfolya feladata (Szkladányi András Baja) 6

7 4 MIKOLA SÁNDOR FIZIKAVERSENY ásodik fordulójának egoldása 5 árcius 7 Gináziu éfolya ) Egy α o -os hajlásszögű lejtőre helyeztünk egy R c sugarú M kg töegű hengert aelyet az ábra szerint ízszintes fonállal a lejtőhöz kötöttünk Legalább ekkora legyen a henger és a lejtő között a súrlódás együtthatója hogy a henger tartós nyugaloban aradjon? (Holics László Budapest) I egoldás a) A feladatnak egfelelő iniális súrlódási együtthatót keresünk tehát aikor a tapadási súrlódás a axiális értékét eszi fel agyis S µ K ahol K a lejtő által a testre ható kényszererő A hengerre ható erőket az ábra utatja ahol F a fonálerő Mg a nehézségi erő S a súrlódási erő: A hengerre ható erők eredője és a rá ható forgatónyoatékok összege Írjuk fel az erők lejtő irányú és az arra erőleges erők összegét! Mg sin α F cosα S K Mg cos α F sinα A tapadó súrlódási erő a határesetben: S µ K Csak a fonálerőnek és a súrlódási erőnek an forgatónyoatéka aelyek összege : FR SR F S Négy egyenletünk an négy iseretlennel (F S K µ) Figyelebe ée az utolsó két egyenletet az első kettő így írható: Mg sinα F cosα F Az elsőből: ait a ásodikba íra: F Mg cosα F sinα µ Mg sinα F + cosα Mg sinα Mg sin α Mg cosα µ ( + cosα ) + cosα Mg-el egyszerűsíte µ ( + cosα ) al szoroza rendezés után: sin µ ( + cosα) cosα µ sin α innen: α sinα µ 68 cos α + cosα + sin α II egoldás Írjuk fel a lejtő irányú erők eredőjét figyelebe ée hogy az S súrlódási és az F fonálerő nagysága azonos: F cosα + F Mg sinα ahonnan sinα 5 F Mg N N + cosα és a kényszererő: K Mg cosα + F sinα N N (K Mg!) A súrlódási együttható innen (S F figyelebe ételéel): µ S F K K 68 7

8 4 MIKOLA SÁNDOR FIZIKAVERSENY ásodik fordulójának egoldása 5 árcius 7 III egoldás Felhasznála a fonálerő és súrlódási erő nagyságának egyenlőségét az ábra alapján eredőjük iránya a ízszintessel β 5 o -os szöget zár be Az erők eredőjének zérus olta csak úgy lehetséges hogy ha a kényszererő és nehézségi erő eredője is ugyanekkora szöget zár be a ízszintessel (agyis egy egyenesbe esik a fonál- és a súrlódási erők eredőjének hatásonaláal) Vegyük észre hogy a K és Mg erők által bezárt szög 5 o aelynek a fele éppen 75 o A két erő eredőjének iránya akkor lehet a ízszinteshez iszonyíta 5 o ha 9 o -ból kiona a 75 o -ot éppen 5 o hajlásszöget kapok Ez pedig az ábra szerint fennáll Látható hogy ez csak akkor lehetséges ha Mg K-al Az előző egoldásból felhasznála S értékét a súrlódási együtthatóra 68-et kapunk ) Egy test egyenes pályán síkos jégen ízszintes síkban súrlódásentesen 5 /s sebességgel halad A test két részből áll aelyek közül az egyik kg a ásik kg töegű A két rész úgy an összeköte hogy közöttük egy elhanyagolható töegű összenyoott rugó található Aikor az összekötés elszakad akkor a rugó a ozgásirányra erőleges irányban löki szét a testeket A szétlökődés után a kg töegű test ozgásiránya fokos szöget zár be az eredeti ozgásiránnyal a) Mekkora szöget zár be a ásik darab ozgásiránya az eredeti sebesség irányáal? b) Mekkora az egyes darabok lendülete? c) Határozzuk eg hogy ekkora rugalas energia tárolódott a rugóban! (Wiedeann László Budapest) a) A belső erők az összes lendületet ne áltoztatják eg tehát a szétlökődés után is az eredeti ozgásirányra erőleges irányban az összes lendülete nulla Az első rész ozgásirányra erőleges lendülete: A ásik részre hasonlóan: I y tg β I y Ix tgβ I x I tg o y o Iy I x tg Ix A ozgásirányra erőleges lendületkoponensek egyenlők a szétlökődés után: I β β I o o o tg I tg tg tg tg 849 I b) Az egyes részek lendülete és sebessége a szétlökődés után: Ix / I I 4 64 kg/s 7 /s cosα I x / I I 48 kg/s 6 6 /s cos β c) A szétlökődés előtti és utáni teljes kinetikus energia: / / E ( + ) x 56 5 J E J A szétlökődés során az összes echanikai energia ne áltozik A rugóban tárolt potenciális energia: E E E 7 J pot 8 β o

9 4 MIKOLA SÁNDOR FIZIKAVERSENY ásodik fordulójának egoldása 5 árcius 7 ) Az ábrán látható ékony bal oldali égén zárt csöet függőleges síkban tartjuk A cső L 475 c hosszúságú szárai a ízszintessel -os szöget zárnak be A nyitott égén keresztül olyan lassan öntünk higanyt a csőbe hogy az a falon le tud csorogni tehát csak a bal oldali csőben léő L hosszúságú leegőoszlopot zárja el a külilágtól A külső légnyoás 76 Hgc (76 c agas higanyoszlop nyoásáal egyenlő) a hőérséklet C a) Milyen hosszú lesz a higanyszál által bezárt leegőoszlop? Ezt köetően a csöet függőleges síkban óatosan úgy forgatjuk el hogy ne ööljön ki belőle higany és a zárt égű szára ízszintes helyzetbe kerüljön ( ábra) b) Milyen hosszú lesz ekkor a higanyszál által bezárt leegőoszlop? c) Mekkora hőérsékletre kell elegíteni ebben a helyzetben a bezárt leegőt ahhoz hogy a higanyszál felső ége isét a cső nyitott égéhez kerüljön? A higanygőz nyoásától és a kapilláris nyoástól alaint a higany hőtágulásától eltekinthetünk ábra ábra (Szkladányi András Baja) a) A lecsorgó higany a cső alján lezárja a bal oldali csőszakaszban léő leegőt aelynek nyoása kezdetben egegyezett a külső légnyoással ajd izoter folyaat során összenyoja Aikor a jobb oldali csődarab egtelik higannyal az x hosszúságú bezárt leegőoszlop p nyoása (a nyoások Hgc egységben értendők): x p p + Alkalazzuk a Boyle-Mariotte törényt az összenyoódó leegőre: x p LA p + xa x + p x p L x p + p + p L 8c (A ásik egoldás negatí tehát fizikai szepontból ne lehetséges) b) Az elforgatás közben szintén állandó hőérsékleten zajlik a bezárt leegő toábbi összenyoása A folyaat égén az y hosszúságú bezárt leegőoszlop p nyoása: 9 ( L x + y) p p + Alkalazzuk újra a Boyle-Mariotte törényt: ( L x y) p LA + p + ya Egyszerűsítés után érdees az adatokat behelyettesíteni (Hgc és c egységekben):

10 4 MIKOLA SÁNDOR FIZIKAVERSENY ásodik fordulójának egoldása 5 árcius ( y) y Átalakítások után a köetkező egyenletet kapjuk: ( ) 6 y + y Az egyenlet fizikailag is érteles egoldása y c c) A elegítés után a bezárt leegőoszlop hossza isét x nyoása pedig: p p L + Toábbra is az eredeti állapottal összehasonlíta alkalazhatjuk az egyesített gáztörényt: p L xa p LA + T T A bezárt leegőt tehát T 6 K 88 C hőérsékletre kell elegíteni 4) Vízszintes ékony szigetelő rúdon két a rúdra erőleges egyfora éretű de ne egyfora töegű szigetelő anyagból készült elhanyagolható astagságú kör keresztetszetű sík lap súrlódás nélkül ozoghat A lapokat a rúd a töegközéppontjukban döfi át és egy eredetileg nyújtatlan szigetelőből készült rugó köti őket össze a rúddal párhuzaosan A lapok közötti táolság sokkal kisebb int a körlapok sugara A lapokat egyenletesen pozití töltéssel feltöltjük és a rendszert légüres térben agára hagyjuk a) Mekkora a axiális sebesség kialakulásakor a rugó egnyúlása és az egyes lapok elozdulása? b) Mekkora lesz a lapok axiális sebessége? c) Milyen energia csökkenése fedezi a echanikai energiák nöekedését? Paraéteres száolással igazold a axiális sebesség kialakulásának folyaatára érényes az energia egaradásának törénye! ( A szórt ezőtől és inden eszteségtől tekints el!) Adatok: indkét lap töltése Q 6 N ε C a bal oldali lap töege 5 g a jobb oldali lap töege pedig a lapok felülete A 4 - a rugóállandó D 5 N/ Q + A D Q (Koncz Károly Pécs)

11 4 MIKOLA SÁNDOR FIZIKAVERSENY ásodik fordulójának egoldása 5 árcius 7 a) A ax ha az erők eredője zérus: D l E+ Q Q D l ε A Q l ε AD A töegközéppont helyben aradása iatt: l j x l b x b) Az előző egyenletek alapján: Miel a folyaatban: W E kin Q D l xj xj ε A D l D D l xj l xj xj D x j 5 j c/s I áll b c/s j c) Az elektrosztatikus ező energiájának csökkenése fedezi a echanikai energiák nöekedését A ezőt figyele: E D + E ech D( l) + 6j ( l) + ech j 4 ech D ( l) l + 6 j D E E ező ech ( l) E D E ező Q A ε l A ε Q l ε A E ( ) ező D l l D l

12 4 MIKOLA SÁNDOR FIZIKAVERSENY ásodik fordulójának egoldása 5 árcius 7 Szakközépiskola éfolya ) Adott pillanatban egy toronyból elejtünk egy kiséretű rugalas golyót Egy kis idő úla a toronyból leejtünk egy ásik golyót is Az első golyó t s idő alatt éri el a ízszintes talajt és onnan isszapattan Ezután a golyók először pontosan az indítási hely és a talaj közötti táolság felénél találkoznak A légellenállás elhanyagolható Mennyi idő telt el a két golyó leejtése között? (Kotek László Pécs) Legyen a torony agassága h! Az első golyó t idő alatt pattan fel a h/ agasságig a ásodik golyó pedig t idő alatt süllyed le a h/ agasságig A keresett t idő: t t + t t A golyók sebessége a találkozás pillanatában az energia-egaradás iatt azonos Legyen ez! A sebességekre igaz: Ezekből: A keresett t idő: gt gt gt gt t gt gt t t t t t + t t t ( t t ) A szabadesés út-idő összefüggése szerint: g h h g t t Ezekből: t t A két golyó leejtése között eltelt idő: t t t t ( ) t 7 s

13 4 MIKOLA SÁNDOR FIZIKAVERSENY ásodik fordulójának egoldása 5 árcius 7 ) Egy gondosan kiegyensúlyozott középen ékkel alátáasztott l hosszúságú szalaszál két égén egy-egy bogár helyezkedik el Az egyik égén ég egy g töegű pontszerű nehezék is függ az ezen a égén léő bogár töege g a ásik égén léőé g Az töegű bogár egy adott pillanatban 5 c/s állandó sebességgel ászni kezd a szalaszál közepe felé Mekkora sebességgel kell ásznia a felborulástól egijedt töegű bogárnak hogy a szalaszál ne billenjen le? (Holics László Budapest) I Megoldás A szalaszál akkor ne billen le ha a nehezék és a két bogár alátáasztásra onatkozó forgatónyoaték-összege zérus (a bal oldali forgatónyoatékok összege egyenlő a jobb oldali forgatónyoatékkal) Ha feltételezzük hogy létezik olyan állandó sebesség aelyre inden pillanatban előáll a forgatónyoaték-egyensúly akkor legegyszerűbben juthatunk a egoldáshoz ha a nehezebb bogárnak a szalaszál közepéig tartó ozgását esszük figyelebe Az ehhez szükséges idő: t l c 4 s c 5 s Ekkor az egyensúlyhoz csak a nehezék és a kisebb bogár nyoatékait kell figyelebe enni Ebben az esetben azonban a kis bogárnak ár (átásza a nagyobbikon) a túloldalon kell lennie ire a nagy a szál közepére ér A túloldali x táolságra: ahonnan A kis bogárnak tehát x gx gl l g c c g s l + x c + c c utat kell egtennie 4 s alatt Hogy ne billenjen fel a szalaszál a bogár sebessége kell legyen l + x c c 75 t 4 s s II Megoldás Általánosan: a indenkori egyensúlyra Egyszerűsítés és rendezés után: ( ) ( ) g g t g t l + l l M ( ) ( ) t t l + l l M l + l t l t l + l l t t M M A bal oldal összege tehát az idő kiesik és inden pillanatban érényes hogy t t M M g g c c 5 75 s s M

14 4 MIKOLA SÁNDOR FIZIKAVERSENY ásodik fordulójának egoldása 5 árcius 7 ) Egy függőleges izet tartalazó csatornában két egyenként 45 kg töegű henger alakú farönk található Méretük és anyagi inőségük azonos egyással és a csatorna faláal érintkeznek Az egyiket éppen ellepi a íz a ásik félig erül be a ízbe A súrlódás indenhol elhanyagolható Mekkora erőkkel nyoják a farönkök a függőleges falakat? (Kotek László Pécs) Legyen a teljesen beerülő farönkre ható felhajtóerő F a fal által kifejtett nyoóerő K a ásik rönk által kifejtett erő N a ásik rönkre a fal által kifejtett nyoóerő K! Írjuk fel indkét rönkre a ízszintes és függőleges irányú erők egyensúlyi feltételeit! K N α () cos () N sin g F α K N α () cos F α (4) + N sin g Könnyen látható hogy () és (4)-ből: Az ábra alapján: K K N cosα N sinα + g g N sinα g N sinα K K g ctgα x R ctg α R R A farönkök által a falakra kifejtett azonos erők: K F R x N g α N F/ K g K K g 5 N 4

15 4 MIKOLA SÁNDOR FIZIKAVERSENY ásodik fordulójának egoldása 5 árcius 7 4 Egy l c hosszúságú inga lengéseit izsgáljuk A graitációs ezőn kíül egy ízszintes irányú hoogén elektroos ező is jelen an Az elektroos térerősség nagysága E a pontszerűnek tekinthető ingatest töege 4 g elektroos töltése q > Fennáll toábbá hogy qe g a) Az inga elyik helyzetében lesz az ingatest sebessége a legnagyobb? b) Mekkora az ingatest legnagyobb sebessége? c) Mekkora erő ébred ekkor a fonálban? (Zsigri Ferenc Budapest) Az ingatest bárely helyzetében hat rá a lefele utató g nehézségi erő és a ízszintesen jobbra utató qe elektroos erő Ezek eredője qe g iatt g g nagyságú és (az ábra szerint) a függőlegessel α45 o -os szöget bezáró irányú tehát az inga fonalának eredeti irányára erőleges Olyan a helyzet intha a graitációs gyorsulás az elített irányú és g nagyságú lenne a) Az ingatest sebessége abban a helyzetben lesz a legnagyobb aikor az inga fonala párhuzaos lesz g -gal azaz 9 o -os elfordulás után aikor a függőlegessel isét 45 o -ot zár be az inga b) Alkalazzuk a unkatételt az indulástól a legnagyobb sebességű helyzetig Az új graitációs tér is konzeratí Az irányába történő elozdulás l g l ax ax g l gl c) g Ebben a helyzetben írjuk fel a ozgásegyenletet: Itt K jelöli a fonálerőt Ebből: K ( acp + g ) /s K g acp ax ( + g ) + g ( g + g g( + ) ( ) K acp ) g l N 5

34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló 2015. március 17. 14-17 óra. A verseny hivatalos támogatói

34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló 2015. március 17. 14-17 óra. A verseny hivatalos támogatói 34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny II. forduló 2015. március 17. 14-17 óra A verseny hivatalos támogatói Gimnázium 9. évfolyam 1.) Egy test vízszintes talajon csúszik. A test és a

Részletesebben

35. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny. III. forduló május 1. Gyöngyös, 9. évfolyam. Szakközépiskola

35. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny. III. forduló május 1. Gyöngyös, 9. évfolyam. Szakközépiskola 5 Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaerseny III forduló 06 ájus Gyöngyös, 9 éfolya Szakközépiskola feladat Soa, aikor a d = 50 széles folyón a partra erőlegesen eez, akkor d/ táolsággal sodródik

Részletesebben

Bevezető fizika (infó), 3. feladatsor Dinamika 2. és Statika

Bevezető fizika (infó), 3. feladatsor Dinamika 2. és Statika Bevezető fizika (infó),. feladatsor Dinaika. és Statika 04. október 5., 4:50 A ai órához szükséges eléleti anyag: ipulzus, ipulzusegaradás forgatónyoaték egyensúly és feltétele Órai feladatok:.5. feladat:

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. II.

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai és megoldásai fizikából. II. Oktatási Hivatal A 010/011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulányi Verseny első fordulójának feladatai és egoldásai fizikából II. kategória A dolgozatok elkészítéséhez inden segédeszköz használható.

Részletesebben

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások 2. gyakorlat 1. Feladatok a kinematika tárgyköréből Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások 1.1. Feladat: Mekkora az átlagsebessége annak pontnak, amely mozgásának első szakaszában v 1 sebességgel

Részletesebben

1. Kinematika feladatok

1. Kinematika feladatok 1. Kineatika feladatok 1.1. Egyenes vonalú, egyenletes ozgások 1. A kézilabdacsapat átlövője 60 k/h sebességgel lövi kapura a labdát a hatéteresvonal előtt állva. Mennyi ideje van a kapusnak a labda elkapására?

Részletesebben

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS!

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS! Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS! 1. példa Vasúti kocsinak a 6. ábrán látható ütközőjébe épített tekercsrugóban 44,5 kn előfeszítő erő ébred. A rugó állandója 0,18

Részletesebben

t [s] 4 pont Az út a grafikon alapján: ρ 10 Pa 1000 Pa 1400 Pa 1, 024 10 Pa Voldat = = 8,373 10 m, r h Vösszfolyadék = 7,326 10 m

t [s] 4 pont Az út a grafikon alapján: ρ 10 Pa 1000 Pa 1400 Pa 1, 024 10 Pa Voldat = = 8,373 10 m, r h Vösszfolyadék = 7,326 10 m XVIII. TORNYAI SÁNDOR ORSZÁGOS FIZIAI FELADATMEGOLDÓ VERSENY Hódezőásáhely, 04. ácius 8-0. 9. éfolya 9/. feladat: Adatok: a /s, t 6 s, a 0, t 5 s, a - /s, édések: s?, t?, átl?, a átl? [/s] 0 0 0 40 Az

Részletesebben

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn A mérés célkitűzései: A lejtőn lévő testek egyensúlyának vizsgálata, erők komponensekre bontása. Eszközszükséglet: állítható hajlásszögű lejtő különböző fahasábok kiskocsi erőmérő 20 g-os súlyok 1. ábra

Részletesebben

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T)

A megnyúlás utáni végső hosszúság: - az anyagi minőségtől ( - lineáris hőtágulási együttható) l = l0 (1 + T) - 1 - FIZIKA - SEGÉDANYAG - 10. osztály I. HŐTAN 1. Lineáris és térfogati hőtágulás Alapjelenség: Ha szilárd vagy folyékony halazállapotú anyagot elegítünk, a hossza ill. a térfogata növekszik, hűtés hatására

Részletesebben

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló. 2007. november 9. MEGOLDÁSOK 007/008. tané Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló 007. noeber 9. MEGOLDÁSOK 007-008. tané - Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny I. forduló Megoldáok. d = 50 = 4,4 k/h = 4 / a) t =? b) r =? c) =?,

Részletesebben

Milyen erőtörvénnyel vehető figyelembe a folyadék belsejében a súrlódás?

Milyen erőtörvénnyel vehető figyelembe a folyadék belsejében a súrlódás? VALÓDI FOLYADÉKOK A alódi folyadékokban a belső súrlódás ne hanyagolható el. Kísérleti tapasztalat: állandó áralási keresztetszet esetén is áltozik a nyoás p csökken Az áralási sebesség az anyagegaradás

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

2012 február 7. (EZ CSAK A VERSENY UTÁN LEGYEN LETÖLTHETŐ!!!)

2012 február 7. (EZ CSAK A VERSENY UTÁN LEGYEN LETÖLTHETŐ!!!) 1 A XXII. Öveges József fizika tanulányi verseny első fordulójának feladatai és azok egoldásának pontozása 2012 február 7. (EZ CSAK A VERSENY UTÁN LEGYEN LETÖLTHETŐ!!!) 1. Egy odellvasút ozdonya egyenletesen

Részletesebben

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat) Mechanikai unka, energia, eljesíény (Vázla). Mechanikai unka fogala. A echanikai unkavégzés fajái a) Eelési unka b) Nehézségi erő unkája c) Gyorsíási unka d) Súrlódási erő unkája e) Rugóerő unkája 3. Mechanikai

Részletesebben

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló 2014. február 11. (kedd), 14-17 óra Gimnázium 9. évfolyam

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló 2014. február 11. (kedd), 14-17 óra Gimnázium 9. évfolyam 33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló 2014. február 11. (kedd), 14-17 óra Gimnázium 9. évfolyam Figyelem! A feladatok megoldása során adatok elektronikus továbbítására alkalmas

Részletesebben

Harmonikus rezgőmozgás

Harmonikus rezgőmozgás Haronikus rezgőozgás (Vázat). A rezgőozgás fogaa. Rezgőozgás eírását segítő ennyiségek 3. Kapcsoat az egyenetes körozgás és a haronikus rezgőozgás között 4. A haronikus rezgőozgás kineatikai egyenetei

Részletesebben

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek

2.3 Newton törvények, mozgás lejtőn, pontrendszerek Keresés (http://wwwtankonyvtarhu/hu) NVDA (http://wwwnvda-projectorg/) W3C (http://wwww3org/wai/intro/people-use-web/) A- (#) A (#) A+ (#) (#) English (/en/tartalom/tamop425/0027_fiz2/ch01s03html) Kapcsolat

Részletesebben

Tornyai Sándor Fizikaverseny 2009. Megoldások 1

Tornyai Sándor Fizikaverseny 2009. Megoldások 1 Tornyai Sánor Fizikaerseny 9. Megolások. Aatok: á,34 m/s, s 6,44 km 644 m,,68 m/s,,447 m/s s Az első szakasz megtételéez szükséges iő: t 43 s. pont A másoik szakaszra fennáll, ogy s t pont s + s t + t

Részletesebben

1. Feladatok munkavégzés és konzervatív erőterek tárgyköréből. Munkatétel

1. Feladatok munkavégzés és konzervatív erőterek tárgyköréből. Munkatétel 1. Feladatok munkavégzés és konzervatív erőterek tárgyköréből. Munkatétel Munkavégzés, teljesítmény 1.1. Feladat: (HN 6B-8) Egy rúgót nyugalmi állapotból 4 J munka árán 10 cm-rel nyújthatunk meg. Mekkora

Részletesebben

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munkavégzés történik ha: felemelek egy könyvet kihúzom az expandert A munka Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő

Részletesebben

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ. Egy kerékpáro zakazonként egyene vonalú egyenlete ozgát végez. Megtett útjának elő k hatodát 6 nagyágú ebeéggel, útjának további kétötödét 6 nagyágú ebeéggel, az h útjának

Részletesebben

Fizika példák a döntőben

Fizika példák a döntőben Fizika példák a döntőben F. 1. Legyen két villamosmegálló közötti távolság 500 m, a villamos gyorsulása pedig 0,5 m/s! A villamos 0 s időtartamig gyorsuljon, majd állandó sebességgel megy, végül szintén

Részletesebben

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont

A 32. Mikola Sándor Fizikaverseny feladatainak megoldása Döntı - Gimnázium 10. osztály Pécs 2013. 1 pont A Mikola Sándor Fizikavereny feladatainak egoldáa Döntı - Gináziu oztály Péc feladat: a) Az elı eetben a koci é a ágne azono a lauláát a dinaika alaegyenlete felhaználáával záolhatjuk: Ma Dy Dy a 6 M ont

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Áramlástani alaptörvények. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Áramlástani alaptörvények. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Áralástani alaptörények A köetelényodul egneezése: Kőolaj- és egyipari géprendszer üzeeltetője és egyipari technikus feladatok A köetelényodul száa: 07-06 A tartaloele azonosító száa és célcsoportja:

Részletesebben

33. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY HARMADIK FORDULÓ 9. osztály Gyöngyös, május 4-6. Megoldások.

33. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY HARMADIK FORDULÓ 9. osztály Gyöngyös, május 4-6. Megoldások. 33. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY HARMADIK FORDULÓ 9. osztály Gyöngyös, 4. ájus 4-6. Megoldások Gináziu. Egy adott pillanatban két őhold halad el egyás ellett. Az elhaladás

Részletesebben

Bevezető fizika (VBK) zh1 tesztkérdések Mi az erő mértékegysége? NY) kg m 2 s 1 GY) Js LY) kg m 2 s 2 TY) kg m s 2

Bevezető fizika (VBK) zh1 tesztkérdések Mi az erő mértékegysége? NY) kg m 2 s 1 GY) Js LY) kg m 2 s 2 TY) kg m s 2 Mi az erő mértékegysége? NY) kg m 2 s 1 GY) Js LY) kg m 2 s 2 TY) kg m s 2 Mi a csúszási súrlódási együttható mértékegysége? NY) kg TY) N GY) N/kg LY) Egyik sem. Mi a csúszási súrlódási együttható mértékegysége?

Részletesebben

19. Alakítsuk át az energiát!

19. Alakítsuk át az energiát! Függ-e a unkavégzés az úttól? Ugyanazt az töegű testet lassan, egyenletesen ozgassuk először az ábrán látható ABC törött szakaszon, ajd közvetlenül az AC szakaszon. Mindkét alkaloal a ozgatott test h-val

Részletesebben

Bevezető fizika (vill), 4. feladatsor Munka, energia, teljesítmény

Bevezető fizika (vill), 4. feladatsor Munka, energia, teljesítmény Bevezető fizika (vill), 4. feladatsor Munka, energia, teljesítény 4. október 6., : A ai óráoz szükséges eléleti anyag: K unka W F s F s cos α skalárszorzat (száít az irány!). [W ] J F szakaszokra bontás,

Részletesebben

1. Feladatok merev testek fizikájának tárgyköréből

1. Feladatok merev testek fizikájának tárgyköréből 1. Feladatok merev testek fizikájának tárgyköréből Forgatónyomaték, impulzusmomentum, impulzusmomentum tétel 1.1. Feladat: (HN 13B-7) Homogén tömör henger csúszás nélkül gördül le az α szög alatt hajló

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória

A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának. feladatai fizikából. I. kategória Oktatási Hivatal A 2010/2011. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai fizikából I. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható. Megoldandó

Részletesebben

XXIII. ÖVEGES JÓZSEF KÁRPÁT-MEDENCEI FIZIKAVERSENY 2013. M E G O L D Á S A I ELSŐ FORDULÓ. A TESZTFELADATOK MEGOLDÁSAI (64 pont) 1. H I I I 2.

XXIII. ÖVEGES JÓZSEF KÁRPÁT-MEDENCEI FIZIKAVERSENY 2013. M E G O L D Á S A I ELSŐ FORDULÓ. A TESZTFELADATOK MEGOLDÁSAI (64 pont) 1. H I I I 2. XXIII. ÖVEGES JÓZSEF KÁRPÁT-MEDENCEI FIZIKAVERSENY 01. ELSŐ FORDULÓ M E G O L D Á S A I A TESZTFELADATOK MEGOLDÁSAI (64 pont) 1. H I I I. H H I H. H I H 4. I H H 5. H I I 6. H I H 7. I I I I 8. I I I 9.

Részletesebben

1. forduló (2010. február 16. 14 17

1. forduló (2010. február 16. 14 17 9. MIKOLA SÁNDOR ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ FIZIKAVERSENY 9. frduló (. február 6. 4 7 a. A KITŰZÖTT FELADATOK: Figyele! A verenyen inden egédezköz (könyv, füzet, táblázatk, zálógép) haználható, é inden feladat

Részletesebben

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam

33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása. Gimnázium 9. évfolyam 33. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása A feladatok helyes megoldása maximálisan 10 pontot ér. A javító tanár belátása szerint a 10 pont az itt megadottól

Részletesebben

Az elektromágneses indukció

Az elektromágneses indukció TÓTH A: Elektroágneses ukció/ Az elektroágneses ukció Elektroágneses ukció néen azokat a jelenségeket szokás összefoglalni, aelyekben egy ezető hurokban ágneses erőtér jelenlétében, a szokásos telepek

Részletesebben

2. Rugalmas állandók mérése

2. Rugalmas állandók mérése . Rugalas állandók érése PÁPICS PÉTER ISTVÁN csillagász, 3. évfolya 00.10.7. Beadva: 00.1.1. 1. A -ES, AZAZ AZ ABLAK FELLI MÉRHELYEN MÉRTEM. Ezen a laboron a férudak Young-oduluszát értük, pontosabban

Részletesebben

Órán megoldandó feladatok, Fizika 1.

Órán megoldandó feladatok, Fizika 1. Órán egoldandó feladatok, izika 1. 1. Egy követ h = 125 agasról kezdősebesség nélkül leejtünk. Ezután 1 ásodperccel utána dobunk egy ásik követ függőlegesen lefelé irányuló vo kezdősebességgel. ekkora

Részletesebben

4. MECHANIKA-MECHANIZMUSOK ELŐADÁS (kidolgozta: Szüle Veronika, egy. ts.)

4. MECHANIKA-MECHANIZMUSOK ELŐADÁS (kidolgozta: Szüle Veronika, egy. ts.) SZÉHNYI ISTVÁN YTM LKLMZOTT MHNIK TNSZÉK. MHNIK-MHNIZMUSOK LŐÁS (kidolgozta: Szüle Veronika, egy. ts.) yalugép sebességábrája: F. ábra: yalugép kulisszás mechanizmusának onalas ázlata dott: az ábrán látható

Részletesebben

Feladatok a zárthelyi előtt

Feladatok a zárthelyi előtt Feladatok a zárthelyi előtt 05. október 6. Tartalojegyzék. ineatika Utolsó ódosítás 05. október 6. 0:46. ineatika.. Egyenes vonalú ozgások.......... Egyenletes ozgás.......... Gyorsuló ozgás..........

Részletesebben

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás

Elektrosztatika. 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés taszítja egymást 10 m távolságból 100 N nagyságú erővel? megoldás Elektrosztatika 1.1. Mekkora távolságra van egymástól az a két pontszerű test, amelynek töltése 2. 10-6 C és 3. 10-8 C, és 60 N nagyságú erővel taszítják egymást? 1.2. Mekkora két egyenlő nagyságú töltés

Részletesebben

DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam

DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam Bor Pál Fizikaverseny 2012/2013-as tanév DÖNTŐ 2013. április 20. 7. évfolyam Versenyző neve:.. Figyelj arra, hogy ezen kívül még két helyen (a belső lapokon erre kijelölt téglalapokban) fel kell írnod

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából FIZIKA I.

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából FIZIKA I. Oktatási Hivatal A 014/015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából FIZIKA I. KATEGÓRIA Javítási-értékelési útmutató 1.) Egy szabályos háromszög

Részletesebben

Digitális tananyag a fizika tanításához

Digitális tananyag a fizika tanításához Digitális tananyag a fizika tanításához Ismétlés Erőhatás a testek mechanikai kölcsönhatásának mértékét és irányát megadó vektormennyiség. jele: mértékegysége: 1 newton: erőhatás következménye: 1N 1kg

Részletesebben

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ

Osztályozó, javító vizsga 9. évfolyam gimnázium. Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ Írásbeli vizsgarész ELSŐ RÉSZ 1. Egy téglalap alakú háztömb egyik sarkából elindulva 80 m, 150 m, 80 m utat tettünk meg az egyes házoldalak mentén, míg a szomszédos sarokig értünk. Mekkora az elmozdulásunk?

Részletesebben

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31.

2010/2011. tanév Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny II. forduló. 2011. január 31. 2010/2011. tanév Szakác enő Megyei Fizika Vereny II. forduló 2011. január 31. Minden verenyzőnek a záára kijelölt négy feladatot kell egoldania. A zakközépikoláoknak az A vagy a B feladatort kell egoldani

Részletesebben

1. gyakorlat. Egyenletes és egyenletesen változó mozgás. 1. példa

1. gyakorlat. Egyenletes és egyenletesen változó mozgás. 1. példa 1. gyakorlat Egyenletes és egyenletesen változó mozgás egyenletes mozgás egyenletesen változó mozgás gyorsulás a = 0 a(t) = a = állandó sebesség v(t) = v = állandó v(t) = v(0) + a t pályakoordináta s(t)

Részletesebben

Fizika I. Dr. Gugolya Zoltán egyetemi adjunktus. Pannon Egyetem Fizika Intézet N. ép. II. em. 239. szoba E-mail: gug006@almos.vein.

Fizika I. Dr. Gugolya Zoltán egyetemi adjunktus. Pannon Egyetem Fizika Intézet N. ép. II. em. 239. szoba E-mail: gug006@almos.vein. Fzka I. Dr. Gugolya Zoltán egyete adjunktus Pannon Egyete Fzka Intézet N. ép. II. e. 39. szoba E-al: gug006@alos.ven.hu Tel: 88/64-783 Fzka I. Ajánlott rodalo: Vondervszt-Néeth-Szala: Fzka I. Veszpré Egyete

Részletesebben

32. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló 2013. február 12. (kedd), 14-17 óra Gimnázium 9. évfolyam

32. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló 2013. február 12. (kedd), 14-17 óra Gimnázium 9. évfolyam 2013. február 12. Gimnázium 9. évfolyam Gimnázium 9. évfolyam 1. Encsi nyáron minden nap 8:40-kor indul otthonról a 2 km távol lévı strandra, ahol pontosan 3 órát tölt el, és fél 1-kor már haza is ér.

Részletesebben

Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6

Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6 Érettségi feladatok: Trigonometria 1 /6 2003. Próba 14. Egy hajó a Csendes-óceán egy szigetéről elindulva 40 perc alatt 24 km-t haladt észak felé, majd az eredeti haladási irányhoz képest 65 -ot nyugat

Részletesebben

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk meg, ahhoz viszonyítjuk. pl. A vonatban utazó ember

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, II. forduló, Megoldások. F f + K m 1 g + K F f = 0 és m 2 g K F f = 0. kg m Szakác Jenő Megyei Fizika Vereny, II. forduló, Megoldáok. oldal. ρ v 0 kg/, ρ o 8 0 kg/, kg, ρ 5 0 kg/, d 8 c, 0,8 kg, ρ Al,7 0 kg/. a) x? b) M? x olaj F f g K a) A dezka é a golyó egyenúlyban van, így

Részletesebben

EGYENES VONALÚ MOZGÁSOK KINEMATIKAI ÉS DINAMIKAI LEÍRÁSA

EGYENES VONALÚ MOZGÁSOK KINEMATIKAI ÉS DINAMIKAI LEÍRÁSA EGYENES VONALÚ MOZGÁSOK KINEMATIKAI ÉS DINAMIKAI LEÍRÁSA 1. A kinematika és a dinamika tárgya. Egyenes onalú egyenletes mozgás a) Kísérlet és a belőle leont köetkeztetés b) A mozgás jellemző grafikonjai

Részletesebben

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz?

Rezgés tesztek. 8. Egy rugó által létrehozott harmonikus rezgés esetén melyik állítás nem igaz? Rezgés tesztek 1. Egy rezgés kitérés-idő függvénye a következő: y = 0,42m. sin(15,7/s. t + 4,71) Mekkora a rezgés frekvenciája? a) 2,5 Hz b) 5 Hz c) 1,5 Hz d) 15,7 Hz 2. Egy rezgés sebesség-idő függvénye

Részletesebben

A mágneses kölcsönhatás

A mágneses kölcsönhatás TÓTH A.: Mágneses erőtér/1 (kibővített óravázlat) 1 A ágneses kölcsönhatás Azt a kölcsönhatást, aelyet később ágnesesnek neveztek el, először bizonyos ásványok darabjai között fellépő a gravitációs és

Részletesebben

Hullámtan. A hullám fogalma. A hullámok osztályozása.

Hullámtan. A hullám fogalma. A hullámok osztályozása. Hullátan A hullá fogala. A hulláok osztályozása. Kísérletek Kis súlyokkal összekötött ingasor elején keltett rezgés átterjed a többi ingára is [0:6] Kifeszített guikötélen keltett zavar végig fut a kötélen

Részletesebben

Gyakorló feladatok Tömegpont kinematikája

Gyakorló feladatok Tömegpont kinematikája Gyakorló feladatok Tömegpont kinematikája 2.3.1. Feladat Egy részecske helyzetének időfüggését az x ( t) = 3t 3 [m], t[s] pályagörbe írja le, amint a = indulva a pozitív x -tengely mentén mozog. Határozza

Részletesebben

A mozgás leírása azt jelenti, hogy minden időpillanatban meg tudjuk adni egyértelműen vizsgált test helyét és helyzetét.

A mozgás leírása azt jelenti, hogy minden időpillanatban meg tudjuk adni egyértelműen vizsgált test helyét és helyzetét. A MOZGÁSOK LEÍRÁSA KINEMATIKA MOZGÁS A VONATKOZTATÁSI RENDSZER Minden test bármely időpillanatban helyet foglal el alahol a térben. Akkor mondjuk, hogy egy test mozog, ha helye agy helyzete a térben megáltozik.

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint Jaítási-értékelési útutató 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. ájus 14. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Jaítási-értékelési

Részletesebben

Méréssel kapcsolt 3. számpélda

Méréssel kapcsolt 3. számpélda Méréssel kapcsolt 3. számpélda Eredmények: m l m 1 m 3 m 2 l l ( 2 m1 m2 m l = 2 l2 ) l 2 m l 3 = m + m2 m1 Méréssel kapcsolt 4. számpélda Állítsuk össze az ábrán látható elrendezést. Használjuk a súlysorozat

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Síkgeometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Síkgeometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Síkgeometria 1) Döntse el, hogy a következő állítások közül melyik igaz és melyik hamis! a) A háromszög köré írható kör középpontja mindig valamelyik súlyvonalra

Részletesebben

A szinuszosan váltakozó feszültség és áram

A szinuszosan váltakozó feszültség és áram A szinszosan váltakozó feszültség és ára. A szinszos feszültség előállítása: Egy téglalap alakú vezető keretet egyenletesen forgatnk szögsebességgel egy hoogén B indkciójú ágneses térben úgy, hogy a keret

Részletesebben

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 TESZT A következő feladatokban a három vagy négy megadott válasz közül pontosan egy helyes. Írd be az általad helyesnek vélt válasz betűjelét a táblázat megfelelő cellájába! Indokolni

Részletesebben

III. fejezet Elektromosságtan

III. fejezet Elektromosságtan III. fejezet Elektroosságtan Egy aktív tábla Elektroosságtan 3.1. Töltés, erő, térerősség 1. A töltés korábbi egysége Benjain Franklin aerikai tudós tiszteletére a franklin (Fr) volt. Határozd eg, hogy

Részletesebben

Gáztörvények. (vázlat)

Gáztörvények. (vázlat) . Gázhalazállaot jellezése. Ideális gázok odellje. Állaotjelzők Nyoás érfogat Hőérséklet Anyagennyiség öeg 4. Hőérséklet kinetikai értelezése 5. Nyoás kinetikai értelezése 6. Állaotegyenlet Gáztörények

Részletesebben

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok mechanikája Folyadékok és gázok mechanikája Hidrosztatikai nyomás A folyadékok és gázok közös tulajdonsága, hogy alakjukat szabadon változtatják. Hidrosztatika: nyugvó folyadékok mechanikája Nyomás: Egy pontban a

Részletesebben

Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások

Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások Gyakorló feladatok Egyenletes mozgások 1. Egy hajó 18 km-t halad északra 36 km/h állandó sebességgel, majd 24 km-t nyugatra 54 km/h állandó sebességgel. Mekkora az elmozdulás, a megtett út, és az egész

Részletesebben

Exponenciális és logaritmusos kifejezések, egyenletek

Exponenciális és logaritmusos kifejezések, egyenletek Eponenciális és logaritmusos kifejezések, egyenletek. Hatványozási azonosságok. Számítsd ki a következő hatványok pontos értékét! a) 8 b) 4 c) d) 7 e) f) 9 0, g) 0, 9 h) 6 0, 7,, i) 8 j) 6 k) 4 l) 49,.

Részletesebben

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul.

MUNKA, ENERGIA. Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő hatására elmozdul. MUNKA, NRGIA izikai érteleben unkavégzéről akkor bezélünk, ha egy tet erő hatáára elozdul. Munkavégzé történik ha: feleelek egy könyvet kihúzo az expandert gyorítok egy otort húzok egy zánkót özenyoo az

Részletesebben

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, 2002 március 13 9-12 óra 11 osztály 1 Egyatomos ideális gáz az ábrán látható folyamatot végzi A folyamat elsõ szakasza izobár folyamat, a második szakasz

Részletesebben

Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája Első rész

Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája Első rész Ujfalussy Balázs Idegsejtek biofizikája Első rész MI A TITA? Ez a négyrészes sorozat azt a célt szolgálja, hogy az idegsejtek űködéséről ateatikai, fizikai odellekkel alkossunk képet középiskolás iseretekre

Részletesebben

Mérnöki alapok 2. előadás

Mérnöki alapok 2. előadás Mérnöki alapok. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel:

Részletesebben

Bevezető fizika. k villamosmérnököknek. Kidolgozott példák gyűjteménye. Nagyfalusi Balázs Vida György József. U = 24 V a) t n

Bevezető fizika. k villamosmérnököknek. Kidolgozott példák gyűjteménye. Nagyfalusi Balázs Vida György József. U = 24 V a) t n Fs F g Fr 3 g Fr Fs g Bevezető fizika k villaosérnököknek F Utolsó ódosítás 05. február 3. :5 α Fsúrl K l Nagyfalusi Balázs Vida György József g h g + + + + + + Q + + + + + + R3 0 Ω A R Ω 0 R 30 Ω É D

Részletesebben

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések 1. Melyek a rezgőmozgást jellemző fizikai mennyiségek?. Egy rezgés során mely helyzetekben maximális a sebesség, és mikor a gyorsulás? 3. Milyen

Részletesebben

Klasszikus Fizika Laboratórium V.mérés. Fajhő mérése. Mérést végezte: Vanó Lilla VALTAAT.ELTE. Mérés időpontja:

Klasszikus Fizika Laboratórium V.mérés. Fajhő mérése. Mérést végezte: Vanó Lilla VALTAAT.ELTE. Mérés időpontja: Klasszikus Fizika Laboratóriu V.érés Fajhő érése Mérést égezte: Vanó Lilla VALTAAT.ELTE Mérés időpontja: 2012.10.11. 1. Mérés röid leírása A érés során egy inta fajhőjét kellett eghatározno. Ezt legkönnyebben

Részletesebben

5. Körmozgás. Alapfeladatok

5. Körmozgás. Alapfeladatok 5. Körmozgás Alapfeladatok Kinematika, elemi dinamika 1. Egy 810 km/h sebességu repülogép 10 km sugarú körön halad. a) Mennyi a repülogép gyorsulása? b) Mennyi ido alatt tesz meg egy félkört? 2. Egy centrifugában

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny

Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny Szakács Jenő Megyei Fizikaverseny 2015/2016. tanév I. forduló 2015. noveber 30. Minden versenyzőnek a száára (az alábbi táblázatban) kijelölt négy feladatot kell egoldania. A szakközépiskolásoknak az A

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória 1. kategória 1.3.1. a) A legfontosabb megálaszolandó kérdések a köetkezők oltak: kijuthatnak-e egyáltalán a mikrohullámú jelek a ilágűrbe, milyen mértékben eri issza a Hold a jeleket, hogyan terjednek

Részletesebben

9. Trigonometria. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! Megoldás:

9. Trigonometria. I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! Megoldás: 9. Trigonometria I. Nulladik ZH-ban láttuk: 1. Tegye nagyság szerint növekvő sorrendbe az alábbi értékeket! x = cos 150 ; y = sin 5 ; z = tg ( 60 ) (A) z < x < y (B) x < y < z (C) y < x < z (D) z < y

Részletesebben

Javítási útmutató Fizika felmérő 2015

Javítási útmutató Fizika felmérő 2015 Javítási útmutató Fizika felmérő 2015 A tesztkérdésre csak 2 vagy 0 pont adható. Ha a fehér négyzetben megadott választ a hallgató áthúzza és mellette egyértelműen megadja a módosított (jó) válaszát a

Részletesebben

Általános Kémia. Dr. Csonka Gábor 1. Gázok. Gázok. 2-1 Gáznyomás. Barométer. 6-2 Egyszerű gáztörvények. Manométer

Általános Kémia. Dr. Csonka Gábor 1. Gázok. Gázok. 2-1 Gáznyomás. Barométer. 6-2 Egyszerű gáztörvények. Manométer Gázok -1 Gáznyoás - Egyszerű gáztörvények -3 Gáztörvények egyesítése: Tökéletes gáz egyenlet és általánosított gáz egyenlet -4 tökéletes gáz egyenlet alkalazása -5 Gáz halazállapotú reakciók -6 Gázkeverékek

Részletesebben

A 2009/2010. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai. II. kategória

A 2009/2010. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai. II. kategória A 009/010. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai II. kategória A dolgozatok elkészítéséhez minden segédeszköz használható. Megoldandó az első

Részletesebben

Erők (rug., grav., súrl., közegell., centripet.,), és körmozgás, bolygómozgás Rugalmas erő:

Erők (rug., grav., súrl., közegell., centripet.,), és körmozgás, bolygómozgás Rugalmas erő: Erők (rug., grav., súrl., közegell., centripet.,), és körmozgás, bolygómozgás Rugalmas erő: A rugalmas test (pl. rugó) megnyúlása egyenesen arányos a rugalmas erő nagyságával. Ezért lehet a rugót erőmérőnek

Részletesebben

Erők (rug., grav., súly, súrl., közegell., centripet.,), forgatónyomaték, egyensúly Rugalmas erő:

Erők (rug., grav., súly, súrl., közegell., centripet.,), forgatónyomaték, egyensúly Rugalmas erő: Erők (rug., grav., súly, súrl., közegell., centripet.,), forgatónyomaték, egyensúly Rugalmas erő: A rugalmas test (pl. rugó) megnyúlása egyenesen arányos a rugalmas erő nagyságával. Ezért lehet a rugót

Részletesebben

Bevezető fizika informatikusoknak

Bevezető fizika informatikusoknak Fs F g Fr 3 g Fr Fs g Bevezető fizika inforatikusoknak k F Utolsó ódosítás 05. február 3. 3:05 α Fsúrl K l Nagyfalusi Balázs Vida György József g h g + + + + + + Q + + + + + + 3 0 Ω A Ω 0 30 Ω É D D É

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1 Szakác enő Megyei Fizika Vereny, az I. forduló feladatainak megoldáa. t perc, az A fiú ebeége, a B fiú ebeége, b 6 a buz ebeége. t? A rajz alapján: t + t + b t t t + t + 6 t t 7 t t t 7t 4 perc. Így A

Részletesebben

Mágneses momentum, mágneses szuszceptibilitás

Mágneses momentum, mágneses szuszceptibilitás Mágneses oentu, ágneses szuszceptibilitás A olekuláknak (atooknak, ionoknak) elektronszerkezetüktől függően lehet állandóan eglévő, azaz peranens ágneses oentua (ha van bennük párosítatlan elektron, azaz

Részletesebben

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m.

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, I. forduló, 2003/2004. Megoldások 1/9., t L = 9,86 s. = 104,46 m. Szakác enő Megyei Fizika Vereny, I. forduló, 00/004. Megoldáok /9. 00, v O 4,9 k/h 4,9, t L 9,86.,6 a)?, b)?, t t L t O a) A futók t L 9,86 ideig futnak, így fennáll: + t L v O. Az adott előny: 4,9 t L

Részletesebben

Kosárra dobás I. Egy érdekes feladattal találkoztunk [ 1 ] - ben, ahol ezt szerkesztéssel oldották meg. Most itt számítással oldjuk meg ugyanezt.

Kosárra dobás I. Egy érdekes feladattal találkoztunk [ 1 ] - ben, ahol ezt szerkesztéssel oldották meg. Most itt számítással oldjuk meg ugyanezt. osárra dobás I. Egy érdekes feladattal találkoztunk [ 1 ] - ben, ahol ezt szerkesztéssel oldották meg. Most itt számítással oldjuk meg ugyanezt. A feladat Az 1. ábrán [ 1 ] egy tornaterem hosszmetszetét

Részletesebben

34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló 2015. február 10. 14-17 óra. A verseny hivatalos támogatói

34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló 2015. február 10. 14-17 óra. A verseny hivatalos támogatói 34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny A verseny hivatalos támogatói 34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny Gimnázium 9. évfolyam Figyelem! A feladatok megoldása során

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória a) A méz sűrűségét a víztartalma és a hőmérséklete befolyásolja.

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória a) A méz sűrűségét a víztartalma és a hőmérséklete befolyásolja. 1. kategória 1.2.1. a) A méz sűrűségét a íztartalma és a hőmérséklete befolyásolja. b) A méz sűrűsége 20 %-os íztartalom mellett. 1.2.2. Adatok: I. A hatszög alapú hasáb térfogata: A nektár tömege: A méhsejtbe

Részletesebben

Fizika alapok. Az előadás témája

Fizika alapok. Az előadás témája Az előadás témája Körmozgás jellemzőinek értelmezése Általános megoldási módszer egyenletes körmozgásnál egy feladaton keresztül Testek mozgásának vizsgálata nem inerciarendszerhez képest Centripetális

Részletesebben

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya, Culmann-szerkesztés, Ritter-számítás

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya, Culmann-szerkesztés, Ritter-számítás ZÉHENYI ITVÁN EGYETE GÉPZERKEZETTN É EHNIK TNZÉK 6. EHNIK-TTIK GYKORLT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya ulmann-szerkesztés Ritter-számítás 6.. Példa Egy létrát egy verembe letámasztunk

Részletesebben

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya. Lendület Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya. Lendülettétel: Az lendület erő hatására változik meg. Az eredő erő határozza meg

Részletesebben

31. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló 2012. február 14. (kedd), 14-17 óra Gimnázium 9. évfolyam

31. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló 2012. február 14. (kedd), 14-17 óra Gimnázium 9. évfolyam Gimnázium 9. évfolyam 1. Szabadon elejtett test mozgásának kezdetén egy bizonyos hosszúságú utat t 1 = 2 s idő alatt tesz meg. A mozgásának végén, a talajba ütközés előtt, az ugyanilyen hosszúságú utat

Részletesebben

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület?

5. Egy 21 méter magas épület emelkedési szögben látszik. A teodolit magassága 1,6 m. Milyen messze van tőlünk az épület? Gyakorlás 1. Az út emelkedésének nevezzük annak a szögnek a tangensét, amelyet az út a vízszintessel bezár. Ezt általában %-ban adják meg. (100 %-os emelkedésű a vízszintessel 1 tangensű szöget bezáró

Részletesebben

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT (kidolgozta: Triesz Péter, egy. ts.; Tarnai Gábor, mérnöktanár)

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT (kidolgozta: Triesz Péter, egy. ts.; Tarnai Gábor, mérnöktanár) SZÉHNYI ISTVÁN GYT LKLZOTT HNIK TNSZÉK 6. HNIK-STTIK GYKORLT (kidolgozta: Triesz Péter egy. ts.; Tarnai Gábor mérnöktanár) Négy erő egyensúlya ulmann-szerkesztés Ritter-számítás 6.. Példa gy létrát egy

Részletesebben

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport MECHANIKA I. 1. Definiálja a helyvektort! 2. Mondja meg mit értünk vonatkoztatási rendszeren! 3. Fogalmazza meg kinematikailag, hogy mikor

Részletesebben

34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása

34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása 34. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása A feladatok helyes megoldása maximálisan 10 pontot ér. A javító tanár belátása szerint a 10 pont az itt megadottól

Részletesebben

Mérnöki alapok 2. előadás

Mérnöki alapok 2. előadás Mérnöki alapok. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel:

Részletesebben

Természeti jelenségek fizikája gyakorlat. Pogány Andrea andrea@titan.physx.u-szeged.hu

Természeti jelenségek fizikája gyakorlat. Pogány Andrea andrea@titan.physx.u-szeged.hu Terészeti jelenségek fizikája gyakorlat Pogány Andrea andrea@titan.physx.u-szeged.hu Vektorok vektor: a tér egy rendezett pontpárja által kijelölt, az első pontból a ásodikba utató irányított szakasz nagysággal

Részletesebben