ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TERÁPIÁS PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TERÁPIÁS PROGRAM"

Átírás

1 ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TERÁPIÁS PROGRAM Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint másik hangsan ciripel a telefndrótn és aki csak tapslni tud, lyan is akad." (Margaret Martle) 1

2 TARTALOM 1. Bevezetés 2. Terápiás munkánk alapelvei 2.1. Gyermekközpntúság 2.2. Kmplex metdika alkalmazása 2.3. Teammunka 2.4. Diagnsztikus és terápiás eljárásk alkalmazása 2.5. Szülői rendelkezés elve 2.6. Kölcsönös együttműködés elve 2.7. Titktartási kötelezettség 2.8. Az emberi jgk tiszteletben tartása 2.9. Terápiás szerződés 3. A Szakszlgálat célja 4. Szakszlgálat igénybevételét indkló főbb tünetek 4.1. Magatartási, beilleszkedési nehézségek 4.2. Érzelmi élet rendellenességei 4.3. Teljesítménynehézségek 4.4. A kmmunikáció zavarai 4.5. A megismerő funkció zavarai, a kgníció prblémái, tanulási zavar 4.6. Mzgásszervi és egyéb egészségi állaptk, tünetek 4.7. A szülők nevelési nehézségei 5. Szakszlgálati ellátás 5.1. Lgpédiai ellátás 5.2. Gyógytestnevelés 5.3. Kmplex fejlesztőpedagógusi/gyógypedagógiai ellátás 5.4. Isklapszichlógia 5.5. Pályaválasztási tanácsadás 6. A Szakszlgálati tevékenység frmái 6.1. Diagnsztika 6.2. Terápia 6.3. Knzultáció, tanácsadás 7. A Szakszlgálat igénybevételének módja 8. Munkánkra vnatkzó törvények, rendelkezések 2

3 1.BEVEZETÉS Törökbálint Várs Önkrmányzata a rendszerváltást követően mindig kiemelt figyelmet frdíttt arra, hgy a település intézményeiben az arra rászruló gyermekek a megfelelő fejlesztésben és gndzásban részesüljenek. Az elmúlt évek srán lyan szakember-hálózat alakult ki, amely a es tanévre lehetővé tette, hgy az Önkrmányzat létrehzhassa a többcélú intézményként működő Zimándy Ignác Általáns Isklát és Egységes Pedagógiai Szakszlgálatt. Az Egységes Pedagógiai Szakszlgálat (tvábbiakban Szakszlgálat) isklapszichlógus, lgpédus, gyógypedagógus/fejlesztőpedagógus, gyógytestnevelő, pályaválasztási tanácsadó munkatársak együttműködésével áll a várs családjainak rendelkezésére. 2. TERÁPIÁS MUNKÁNK ALAPELVEI 2.1. GYERMEKKÖZPONTÚSÁG. A Szakszlgálat funkciójának megfelelően gyermekközpntú intézmény. Szlgáltató tevékenységéből eredően elsődlegesen a gyermeket tekinti kliensének. A gyermeken kívüli személyek: szülők, családk, pedagógusk, tvábbá a gyermekkel kapcslatban levő ktatási, nevelési, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és családgndzó intézmények számára is nyújt szlgáltatást; ám csak lyan mértékben, amennyiben a gyermek prblémáinak megldása ezt indklttá és szükségessé teszi. Szemléletéből eredően törekszik a gyermek, a család, a szülők, az ktató-nevelő és más intézmények érdekeit szem előtt tartani, de érdekütközés esetén mindenkr a gyermek érdekeit részesíti előnyben KOMPLEX METODIKA ALKALMAZÁSA hlisztikus szemlélet jegyében: a gyermeket az őt ért belső és külső hatásk teljességében vizsgáljuk, és szükség szerint a bilógiai, a pszichgén és a szcigén tényezőkre együttesen próbálunk hatni. 3

4 2.3. TEAMMUNKA szükségessége. A szakszlgálati tevékenység a közktatásnak pregnánsan interdiszciplináris területe, ahl a mindennapk gyakrlatában összehangltan együtt dlgznak a fejlesztőpedagógia, lgpédia, gyógypedagógia, pszichlógia tudmányának művelői. A Szakszlgálat magasan kvalifikált speciális végzettségű szakembereinek együttműködése lehetővé teszi a többszempntú és kmplex megközelítést, a speciális diagnózis felállítását és az ennek leginkább megfelelő terápiás metóduskat DIAGNOSZTIKUS, isklapszichlógusi, lgpédiai, gyógypedagógiai, fejlesztőpedagógiai TERÁPIÁS ELJÁRÁSOK alkalmazása SZÜLŐI RENDELKEZÉS ELVE, mely szerint a Szakszlgálat igénybevételével kapcslats kezdeményezési és döntési jg a szülőt illeti meg. Szülői akarat és döntés hiányában a nevelési-ktatási intézmény nem veheti át a szülő kezdeményező, illetve döntési jgát. A szülő akarata ellenére a jegyző kezdeményezhet eljárást, illetve a jegyző hzhat döntést KÖLCSÖNÖS EGYÜTTMŰKÖDÉS ELVE 6.1. Pedagóguskkal. A Szakszlgálat az óvdai neveléshez, isklai neveléshez és ktatáshz kapcslódva látja el speciális terápiás eszközökkel a rászruló gyermekeket. A Szakszlgálat feladata ezért az is, hgy segítse az általa elláttt gyermekekkel fglalkzó pedagógusk munkáját, segítsen a pedagógiai prblémák enyhítésében, a pedagóguskkal esetmegbeszélést flytassn illetve számukra neveléslélektani, gyógypedagógiai, lgpédiai ismeretterjesztést nyújtsn. 6.2.Szakrvskkal (neurlógus, gyermekpszichiáter, isklarvs, gyermekrvs, rr-fül gégész, fniáter, szemész stb), az ő feladatuk az egészségügyi diagnózis felállítása, az rganikus kk feltárása, rvsi beavatkzásk alkalmazása, terápiás javaslatk megtétele. 6.3.Pszichlóguskkal, akik a gyermek intelligenciájának struktúráját feltérképezik, az esetleges pszichgén kkat kezelik, a gyermek prblémájából fakadó másdlags neurtizációt enyhítik, diagnsztikus munkánkban, terápiás gyakrlatunkban pszichlógiai javaslataikkal és terápiás munkájukkal vesznek részt. 6.4.Más Szakszlgálatkkal: Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizttsággal, Beszédvizsgáló Országs Szakértői és Rehabilitációs Bizttsággal, 4

5 lgpédiai intézetekkel, nevelési tanácsadókkal. 6.5.Gyermekvédelem intézményeivel, védőnői szlgálattal TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG, a titktartást a szakmai etikai kódex szabályzza. Az alkalmazttak teljes körére vnatkzik az intézményben flyó szakmai munkával kapcslats titktartási kötelezettség. A gndzttak nevéről, velük kapcslats infrmációkról csak a igazgató engedélyével és a gndztt tudtával lehet külső személynek infrmációt szlgáltatni. 2.8.Az EMBERI JOGOK tiszteletben tartása a szakember alapvető kötelessége. Az intézmény minden dlgzója tevékenységével az esélyegyenlőség megvalósulását és a hátránys megkülönböztetés tilalmának betartására köteles. A szakember tevékenységének a páciens érdekét kell szlgálnia. Minden szakember köteles az igénybevevő számára a szakma szabályainak betartásával tudmása és lehetőségei szerint a legjbb terápiás eljárást ajánlani, illetve biztsítani, tekintet nélkül a nemzetiségére, vallására, társadalmi helyzetére, származására, anyagi helyzetére, plitikai véleményére, szexuális rientációjára vagy más különbözőségére. 2.9 TERÁPIÁS SZERZŐDÉS A szakembernek törekednie kell lyan terápiás kapcslat kialakítására, mely a felek közötti megegyezésen alapul. Ez a kapcslat egyaránt magában hrdzza a kölcsönös tájékztatást, a felvilágsítást, a titktartást, az együttműködést és a felelősség megsztását. Törekedni kell lyan kapcslat kialakítására, ahl a gndztt a terápiát önként vállalja. Önkéntesség hiányában a törvény előírásai szerint kell eljárni. A szakember tájékztatja a szülőt és a gndzttat a terápia céljáról, várható időtartamáról, eredményéről, a terapeuta elérhetőségéről, a találkzásk kölcsönös betartásáról, illetve be nem tartása esetén várható következményekről, személyes adatk bizalmas kezeléséről. 3. A SZAKSZOLGÁLAT CÉLJA Szakszlgálatunk célja magas színvnalú szakellátást biztsítani a megkülönböztetett bánásmódt igénylő gyermekek számára. A szkáss pedagógiai metódusktól eltérő speciális terápiás eljáráskat alkalmazzuk, kiegészítő pedagógiai, lgpédiai, fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai, isklapszichlógusi 5

6 szlgáltatáskat biztsítunk, a bilógiai, pszichlógiai és szciális tünet-együttest differenciál-diagnsztikus eljáráskkal tárjuk fel. Viselkedési, érzelmi, tanulási és képességzavark, elmaradás, lgpédiai prblémák krrekciójában segítünk a gyermekeknek, a szülők és a gyermekekkel fglalkzó pedagógusk nevelési tanácsért vagy személyes terápiás knzultációért frdulhatnak hzzánk. 4. SZAKSZOLGÁLAT IGÉNYBEVÉTELÉT INDOKLÓ FŐBB TÜNETEK 4.1. MAGATARTÁSI, BEILLESZKEDÉSI NEHÉZSÉGEK 4.2. ÉRZELMI ÉLET RENDELLENESSÉGEI 4.3. TELJESÍTMÉNYNEHÉZSÉGEK 4.4. A KOMMUNIKÁCIÓ ZAVARAI A hangadás rendellenessége :diszfónia A beszéd és nyelvi fejlődés zavarai Megkésett beszédfejlődés, diszfázia Artikuláció zavarai: pöszeség (általáns, részleges) Orrhangzós beszéd A beszéd flyamatsságának zavarai: dadgás, hadarás Az lvasás, írás és számlás teljesítményzavarai A kialakult beszéd zavarai: elektív mutizmus, Gyermekkri afázia Halmztt, kevert típusú kmmunikációs eltérések 4.5. A MEGISMERŐ FUNKCIÓK ZAVARAI, A KOGNÍCIÓ PROBLÉMÁI, TANULÁSI ZAVAR A PERCEPCIÓ ZAVARAI: vizuális percepció akusztikus percepció taktilis percepció helyzet- és mzgásérzékelés különböző mdalitásk felfgásának nehézségei frmák, arányk, irányk, térdimenziók érzékelésének tévesztése A BESZÉDSZERVEZŐDÉS, a nyelvfejlődés zavarai: 6

7 beszédészlelés, beszédmegértés, szimbólumk képzése, felismerése, a szó- és jelentéstartalmak értelmezésének terén. artikuláció zavara, szókincs fejletlensége, grammatikai akadályzttság Az EMLÉKEZET gyengesége, kgnitív területek prblémái: a memória különböző fajtáinak sérülése, gyenge működése az emlékezet egyenetlensége a verbális tartalmak megőrzésének, felidézésének nehézsége a rövid- és hsszú távú memória tárlt infrmációinak mennyiségi felidézése kevés, pntatlan, hiánys analízis-szintézis, k-kzat felismerésének, szeriális gndlkdásnak a gyengesége A LATERALITÁS, a saját TEST, illetve a TÉRÉRZÉKELÉS akadályzttsága: keresztezett vagy kevert dminancia síkban, térben való tájékzódást a srrendiség felidézését irányk észlelésének, tartásának nehezítettsége A MOZGÁSKOORDINÁCIÓ, a FINOMMOZGÁSOK zavara: az alap kultúrtechnikák elsajátításáhz nélkülözhetetlen a finm- és nagymzgásk krdinációja, a tanulási zavar jelentős kaként ezeknek krdinálatlansága jelenik meg MOZGÁSSZERVI ÉS EGYÉB EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTOK, TÜNETEK Tartó- és mzgatórendszer szerzett vagy veleszületett elváltzásai Különböző defrmitás nélkül vagy defrmitással járó rtpédiai elváltzásk (pl. hanyag tartás, mellkasi defrmitásk, gerincferdülések, csípő-, térd-, láb-, lábfejelváltzásai) Idegrendszeri kársdásk enyhébb frmái (pl. gerincvelő -záródási zavark, veleszületett izmhiányk, ízületi lazaság) Belgyógyászati és egyéb betegségek 7

8 Szívbetegségek enyhébb frmái Fiatalkri magas vérnymás (juvenilis hypertnia) Obesitas Asztmás megbetegedések (asthma brnchiale) Vegetatív dystnia Aszténiás gyermek Nagybb fkú szemészeti elváltzásk 4.7. A SZÜLŐK NEVELÉSI NEHÉZSÉGEI Szcializációs nehézségek Egyenlőtlen fejlődési tempó a személyiségfejlődés különböző területein Egyéni adttságkhz igazdó bánásmód megtalálása Aktuális családi prblémák (válás, betegség, haláleset stb.) feldlgzásának segítése A testvérsrban elfglalt helyből adódó nehézségek kezelése 5. SZAKSZOLGÁLATI ELLÁTÁS A sajáts nevelési igényű gyermek ellátása, aki a szakértői és rehabilitációs bizttság szakvéleménye alapján, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének rganikus kra visszavezethető tartós és súlys rendellenességével küzdő beszédfgyatéks, vagy a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének rganikus kra vissza nem vezethető tartós és súlys rendellenességével küzdenek (d iszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, hiperaktivitás, figyelemzavar); beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók fejlesztése. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyerekek, tanulók prblémáinak feltárása, krrekciós célú, családközpntú fglalkztatás kmplex pedagógiai és pszichlógiai módszerekkel a szülő és a pedagógus bevnásával. A szakmai kmpetenciáját meghaladó esetekben javaslatt tesz a gyermek más szakintézménybe való kivizsgálására LOGOPÉDIAI ELLÁTÁS feladata a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikmmunikációs zavark javítása, diszlexia megelőzése és kezelése. A lgpédus feladata a lgpédiai szűrés elvégzése, a szűrővizsgálatk elemzése, értékelése. Az egyes beszédkórfrmák, kmmunikációs zavark, valamint az lvasás, írás, számlás területén 8

9 megmutatkzó képességdeficitek sérülés specifikus krrekciója a terápiás munkavégzés keretében. Súlysabb esetek kmplex rvsi-pszichlógiai-pedagógia vizsgálatra, illetve kiegészítő vizsgálatkra való irányítása GYÓGYTESTNEVELÉS feladata a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú testnevelési fglalkztatása, ha az isklarvsi vagy szakrvsi szűrő vizsgálat gyógy - vagy könnyített testnevelésre utalja. A gyógytestnevelés egészségügyi szempntk alapján megvalósítja a személyi és tárgyi szempntk figyelembevételével az intézményi testnevelés nevelési és egészségfejlesztési céljait is. A terápiás ellátást minden esetben megelőzi rvsi SZŰRŐVIZSGÁLAT és szükség esetén alaps rtpédiai vagy egyéb rvsi vizsgálat, valamint az évente zajló mzgásszervi állaptfelmérés. Ezek a vizsgálatk egyben flyamatdiagnsztikát is jelentenek, nymn követik a gyerekek fizikai állaptának váltzásait, az esetleg bekövetkező kmlyabb gerinc vagy mzgásszervi elváltzáskat, betegségeket, lehetővé teszik a prblémák időben való felismerését. A gyógytestnevelő KOMPETENCIÁJA a tartási rendellenességekre, a láb statikai prblémáinak rendezésére, a legyengült fizikai állaptban lévő gyermeknek a teljes értékű mzgásba való fkzats visszavezetésére, mzgásfejlesztésre terjed ki. Az rvsi ellenőrzés alatt álló, kezelésre szruló gerinc és más mzgásszervi prblémák kezelése, egyéb betegségek trnáztatása a gyógytrnász feladata. A gyógytestnevelő törekszik a hmgén CSOPORTOK kialakítására életkr és prbléma szerint. A csprtk létszáma általában 6-12 fő, illetve indklt esetben lehetséges kisebb létszámú csprtk kialakítása vagy egyéni fglalkzás is. A fglalkzásk általában heti 1, szükség és lehetőség esetén 2, biznys esetekben 3 órában zajlanak. A heti 1 alkalm csak akkr hatékny, ha a gyermekek a megtanult gyakrlatkat tthn is elvégzik, ehhez íráss vagy hanganyag frmájában segítséget is kapnak. A fglalkzáskn a gyerekek differenciáltan, egyéni terhelhetőségüknek és prblémájuknak megfelelő feladatkat kapnak A KOMPLEX FEJLESZTŐPEDAGÓGIAI/GYÓGYPEDAGÓGIAI ELLÁTÁS. A fejlesztő pedagógiai munka srán a tanuláshz szükséges pszichikus funkciók fejlesztését végezzük. Ezek a pszichikus funkciók a következők: 1. Vizuális észlelés: 1.1. alak, frma, méret, szín pnts felfgása, 1.2. összetartzó részek értelmes egészként való észlelése, (Gestalt-látás) 9

10 1.3. megadtt frmák - színek megtalálása, kiemelése egy képi környezetbõl ( alak-háttér észlelés) 1.4. adtt tárgyak térbeli helyzetének helyes felismerése, megítélése, 1.5. vizuális infrmációk téri elrendezése, 1.6. vizuális infrmációk srba rendezése. 2. Auditív észlelés: 2.1. adtt hangk kiemelése, 2.2. adtt hangk helyes egymásutániságának felismerése, hangcsprtk egységbe fglalása. 3. Összerendezett, krdinált mzgás, szem-kéz krdináció, térbeli, síkbeli rientáció. 4. A láttt-halltt infrmációk összekapcslásának képessége, mtrs visszaadása. 5. Emlékezet: 5.1. Rövid idejû vizuális-verbális memória, 5.2. Hsszú távú emlékezet, 5.3. Szeriális emlékezet. 6. Szándéks figyelem, kb. 10 perces figyelemkncentráció. 7. Feladattartás, feladattudat. Fő célunk, hgy a prevenciós és a fejlesztő fglalkzáskn alkalmaztt módszerekkel csökkentsük a tanulási nehézségeket, megelőzzük a srzats tanulási kudarck következtében kialakulható másdlags viselkedés-, és magatartászavarkat, céljaink eléréséhez a legcélravezetőbb az indirekt tanulás módszere, az ldtt légkörben végzett játékk, játéks gyakrlatk a gyermek szükségleteihez, igényeihez, igazíttt tapasztalatszerzés. A játékn belüli tanulás kihat a játékn kívüli tevékenységekre is. A fejlesztés területeit kmplexitásukban értelmezzük, a fejlesztő fglalkzáskn nem izláltan fejlesztünk egy-egy részfunkciót, fejlesztő tematikánkat kncentrikusan építjük fel. Különösen fnts a fkzatsság és a szemléletesség elvének gyakrlati megvalósítása a fejlesztő fglalkzáskn, minden gyermeknél az ptimális megterhelésre törekszünk, ez teszi lehetővé a funkciókat leghatéknyabb kialakítását ( a minimális megerőltetés nem aktivizál kellőképpen, a túlerőltetés pedig gátl, mivel a telítődés miatt a személyiség mtivációs bázisa erősen beszűkül, a kifáradás csökkenti a feladatra történő beállítódást, feladattudatt, figyelmet). 10

11 5.4. ISKOLAPSZICHOLÓGIA Az egységes pedagógiai szakszlgálat pszichlógusának feladata a területileg képviselt pedagógiai intézmények gyermekeinek pszichés egészségvédelme, amibe az egészséges gyermek preventív terápiás jellegű kezelése tartzik, szrs együttműködésben a pedagógussal és a szülővel. Az isklapszichlógus nem kmpetens klinikai terápiát végezni, de azkat kezdeményezheti, javaslhatja, a megfelelő szakmai vizsgálattal és a szakmai terápiás mód megjelölésével. A szülőnek és a pedagógusnak nevelési tanácsadás keretében szakmai szlgáltatást nyújt. A pszichlógus feladatkörébe tartzik a pszichés eredetű prblémák kiszűrése, közvetítése a megfelelő szakellátáshz vagy más szakmai képviseleti szervhez (pszichiátria, családterápia, klinikai terápia, családsegítő szlgálat, gyámügy, stb.), valamint a kmpetenciájába tartzó, egészséges, de prblémás gyermekek preventív jellegű pszichés ellátása. Az isklapszichlógus feladata az elláttt intézmények egészséges szervezeti működésének segítése, a gyermekek ellátása érdekében végzett szervezeti tanácsadás keretében (pl. tantestületen belüli vagy gyermek és pedagógus közötti knfl iktus, szervezeti működési akadályztatás esetén). Ilyen esetekben az intézmény pedagógusaival és a vezetőkkel felmérés és tanácsadás keretében fglalkzhat. A szakszlgálat pszichlógusa a Pszichlógiai Szakmai Etikai Kódex szerint köteles a munkáját ellátni PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS, pályarientáció célja a pálya-tanulás-munka világában való flyamats tájékzódási igény kialakítása, a gyermekek elfgadják, hgy a körülöttük lévő világ gazdasági jellemzői és a választható isklák (végső srn munká k) tartalma váltzik, felismerik, hgy sikeres életpályájuk nagyrészt azn múlik, hgy önismeretük révén hgyan képesek ezekben a váltzáskban eligazdni. Ezt a felismerést védett környezetben begyakrlják a pályarientációs fglalkzáskn és a későbbiekben önállóan is tudják alkalmazni. A pályaválasztás ismeretanyaga új filzófiát közvetít a tanulók számára, mely révén lehetővé válhat az életpálya-szemlélet elsajátítása, valamint az önismereten és a pályaismereten alapuló pályaválasztási döntés előkészítése. 11

12 A pályaválasztási tanácsadás flyamatjellegének megfelelően flyamats fglalkzást jelent, mind szemlélete, mind módszere eltér a hagymánys ktatási óráktól. Fő célja a 8.-s krsztály számára a megfelelő isklatípust megtalálni (gimnázium, szakközépiskla, szakiskla). A szakisklában vagy szakközépisklában tvábbtanuló gyermekek számára elengedhetetlen a megfelelő szakmai irány megtalálása ( ez 4 nagy szakmai körben összpntsul, melyeken belül 21 szakmacsprt van). Első lépésben fel kell vázlni a szakmacsprtk közötti különbségeket, majd következhet az igen sk szempntt egyesítő döntés, a knkrét iskla kiválasztása. Kiemelten fnts az isklaválasztásban a család, a szülők felelőssége, tehát a végső döntést ők hzzák. Az intézmény a gyermek önismeretének elmélyítésén, a középisklai rendszer felépítésének részletes bemutatásán, a lehető legszélesebb körű infrmációnyújtásn keresztül járul hzzá a sikeres döntés meghzataláhz. 6. A SZAKSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉG FORMÁI Szakmai munkánkat a Szakszlgálatk működésére vnatkzó törvények és rendeletek jól definiálják ( 35. (4)): pedagógiai, pszichlógiai támgatás, fejlesztés, terápiás gndzás, pedagógus munkájának támgatása, családdal való kapcslattartás segítése. A 4/2010 OKM r. biztsítja a szakmai kmpetenciát, körülhatárlva a fejlesztést, mint prevenciós, krrekciós, speciális szaktudást igénylő munkát, így jól érzékelhetővé válik a szaktanárk, tanítók által végzett felzárkóztató munka és a szakellátás közti különbség. A terápiás munka pszichlógiai, lgpédiai, gyógypedagógiai/fejlesztőpedagógiai közös kmpetencia, tehát team-munkát igényel. Szakmai tevékenységünk hármas egysége: a diagnsztikai, a terápiás és a tanácsadói, knzulensi munka. 6.1.DIAGNOSZTIKA Szakszlgálatunk sajáts helyzetéből fakadóan közel van a gyerekekhez (lakóhelyi, intézményi stabilitás), az ebből fakadó előnyök lehetővé teszik az állaptdiagnsztikai szemlélet felváltását valódi flyamatdiagnsztikaira. A tünetek felsrlása és diagnsztikus kategóriákba srlás helyett Szakszlgálatunk szakemberei törekszenek az elemző, az erősségekre is figyelő, a váltzás/váltztatás irányaira kncentráló megközelítésre. 12

13 Minden tanévben szűrővizsgálatkat végzünk a várs pedagógiai intézményeit igénybe vevő gyermekeknél. A szűrővizsgálatt speciális isklapszichlógusi, lgpédiai, fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai vizsgálat követi, melynek célja a differenciál-diagnózis felállítása. A vizsgálat FOLYAMATA: 1. Anamnézis, bigráfia 2. Megfigyelés 3. Dkumentumelemzés 4. Tesztek, vizsgálóeljárásk 5. Összefglalás 6. Diagnózis, javaslattétel A diagnsztikus munka srán az alábbi ELJÁRÁSOKat alkalmazzuk: 1. A PANASZ részletes felvétele, elemzése. 2. Ismerkedés a szülőkkel, más családtagkkal, esetleg a gyermek baráti körével, KÖRNYEZETével, isklai hspitálás. 3. EXPLORÁCIÓ, ANAMNÉZIS készítése, a gyermek születésével és fejlődésével kapcslats körülmények tisztázása. Az anamnézis kórelőzmény, előélet a szülőtől, hzzátartzótól a gyermekre vnatkzóan kaptt adatk összessége, a szülővel szakszerű irányítás mellett flytattt párbeszéd. A beszélgetés elején tisztázzuk az anamnézis felvételének célját, jelentőségét, ezzel mtiválva a szülőt a minél hatéknyabb együttműködésre. A kérdések céltudatsak, tárgyilagsak, általában kerüljük a szakkifejezések használatát. Mindenkr igyekszünk megnyerni a szülő bizalmát. Tudniuk kell, hgy az átadtt infrmációkat bizalmasan kezeljük, érezniük kell, hgy válaszaikkal azt a szakembert segítik, aki gyermekük ellátásában a lehető legszakszerűbben szeretne eljárni. 4. A gyerek MEGFIGYELÉSE különböző helyzetekben (szabad játék, feladatvégzés). 5. A prblémának megfelelő DIAGNOSZTIKUS ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK kiválasztása és alkalmazása, differenciál-diagnsztika, flyamatdiagnsztika ( A terápia flyamatában is többször megvizsgáljuk, egyrészt az előrehaladás mértékének megállapítása végett, másrészt az esetleges egyéb részképességek zavarainak feltárása céljából, s legfőképpen az egyéni fejlesztési terv flyamats aktualizálása miatt.) 13

14 A pedagógiai diagnsztika srán a kgnitív funkciók feltérképezése érdekében megvizsgáljuk, hgy a gyermek észlelése, figyelme, emlékezete, gndlkdása életkrspecifikusan működik-e, szciális érettsége életkrának megfelelő szinten van-e, társas kapcslataiban adekvátan viselkedik-e, mennyire önálló, és milyen fkban kész a gyermek az együttműködésre a pedagóguskkal, és gyermektársaival. E megfigyelés alapján dönt a pedagógus arról, hgy a gyermek fejlesztése egyéni-, vagy mikrcsprts fejlesztő fglalkzás keretében történjen. Szakmai kmpetencia-határaink figyelembevételével leggyakrabban alkalmaztt teszteljárásk a következők: BUDAPESTI BINET-TÍPUSÚ ÉRTELMI FEJLŐDÉSI VIZSGÁLAT Az intelligencia szintjét lényegében az jelzi, hgy a gyermek meddig jut el ezekben a feladatkban, hány feladatt teljesít hibátlanul. A feladatk krcsprtk szerint különbözőek, mindegyik váltzat a glbális intelligenciát méri. MAVGYI-R Perfrmációs és a verbális részpróbák által meghatárzza az intelligencia szintjét. SNIJDERS - OOMEN FÉLE NONVERBÁLIS INTELLIGENCIAVIZSGÁLAT A tesztet főként hallássérült és a verbális kmmunikációban egyéb kk miatt gátlt halló gyermekek vizsgálatánál alkalmazzák. Kmbinációt, a frmaészlelést és emlékezetet, az absztrakciós képességet. SZÍNES RAVEN TESZT Pszichlógiai vizsgálatk kimutatták, hgy az általáns értelem összefüggésben van az észlelési, nem verbális relációk megértésével. A nn-verbális gyrsteszt megldásával állapítható meg a gyermek intelligencia-hányadsa. BENDER A ÉS BENDER B A vizsgálati eljárás a gyermek vizumtrs fejlettségi szintjét méri fel, amely épply jellegzetes, mint az intelligenciahányads. Elsősrban az lvasás-írástanulás flyamatainak várható nehézségeinek kiszűrésére használható próbaként. FROSTIG TESZT A teszt 4-7 éves krú gyermekek egyéni és csprts vizsgálatára, a vizuális percepció feltérképezésére alkalmas, ez egyben kiindulópntja az egyéni terápiának. 14

15 GMP BESZÉDÉSZLELÉST ÉS BESZÉDMEGÉRTÉST VIZSGÁLÓ TESZT A beszédészlelést és beszédmegértést vizsgáló eljárás. A tesztben mutattt teljesítmény birtkában körültekintő elemzéssel tárható fel, hgy a gyermek beszédészlelése és beszédmegértése saját kra szintjén van-e. Az eredmények alapján a fejlesztés iránya is meghatárzhatóvá válik. PEABODY TESZT A passzív szókincs állmányának vizsgálatára összeállíttt teszt, melyet a hallássérültek diagnsztizálásában is alkalmaznak. A kaptt értékből tudjuk megállapítani, hgy a gyermek saját kra átlagáhz visznyítva milyen passzív szókincsállmánnyal rendelkezik. PIERON-TOULOSE A figyelem tartósságát, fluktuálását, elterelhetőségét, a mntónia tűrését, a fáradást lehet ezek segítségével felmérni. GOODENOUGH-FÉLE RAJZVIZSGÁLAT A finmmzgás felmérése legegyszerűbben ábrázlás, rajz feladatvégzése közben történhet, ez a vizsgálat egyúttal a kgnitív funkciók tájékzódó felmérésére is szlgál. SZEMÉLYISÉGVIZSGÁLATOK, SZEMÉLYISÉGTESZTEK (CSALÁDRJZ, FARAJZ, SZORONGÁSTESZT, EMPÁTIATESZT, A-TIP. SZEM. TESZT, PSZICHOSZEXUALITÁS, IDENTITÁS, STB) Különböző adtt személyiségkmpnenseket mérnek az adtt prblémára vnatkzva, indklva, rövid, dinamikus eljárással. PROJEKTÍV SZEMÉLYISÉGTESZTEK (RORSCHACH, PFT, CAT, TAT, STB) A személyiség kmplex egészét, annak több tényezőjét mérve állít fel egy vnatkztattt személyiségstruktúrát. TANULÁSI KÉPESSÉGEKET ÉS HOZZÁÁLLÁSOKAT MÉRŐ TESZTEK (TANULÁSI STÍLUS, TANULÁSI MOTIVÁCIÓ, TOVÁBBTNULÁSI ORIENTÁCIÓS TESZTEK, FIGYELEMTESZTEK STB) A tanulási prblémák esetén pszichés akadályztatást mérnek különböző adtt felmerülő nehézségre vnatkztatva. SZOCIABILITÁST MÉRŐ VIZSGÁLATOK, TESZTEK ( SZOCIOMETRIA, SZOCIABILITÁS, DEVIANCIA, AGRESSZIVITÁS, STB) 15

16 A közösségbe való beilleszkedés nehézségének esetén, vagy a közösség feltérképezésére szlgáló eljárásk TERÁPIA A diagnsztikát követően az elemzett adatknak megfelelően a gyerekek és szüleik, illetve a velük fglalkzó pedagógusk részesülhetnek isklapszichlógiai tanácsadásban, knzultációban, terápiában, rehabilitációs célú fejlesztőpedagógiai, lgpédiai, gyógypedagógiai szlgáltatásban. Szakembereink részt vehetnek esetmegbeszélésen, szupervíziós teamben, illetve dkumentálják a munkájukat a 4/2010. ( I. 19.) OKM rendelet, a 3/1998. (IX. 9.) OM rendelet, 19/2004. (VI. 14.) OM rendelet szerint. A Szakszlgálat szakemberei a terápiás tevékenység srán sem nélkülözhetik a speciális metódusk ELVI ALAPJAInak ismeretét és gyakrlati alkalmazását. Ezen elvek a következők: 1. A SZEMÉLYISÉG EGÉSZére irányuló hatás elve, nemcsak a kgnitív flyamatk vizsgálata és fejlesztése, hanem a kmplex háttér-történés figyelemmel kísérése. 2. A TUDATOSSÁG és TERVSZERŰSÉG elve. 3. A módszerek CÉLSZERŰ alkalmazásának elve. 4. A gyermekfejlődés SZAKASZAInak figyelembevétele, a terápiás munka hatéknysága érdekében fnts a prblémák KORAI FELISMERÉSE, időben való diagnsztizálását és a megfelelő, SZEMÉLYRE SZABOTT terápiás eljárásk megfelelő időben való kiválasztása és alkalmazása. 5. A TRANSZFERHATÁSOK tudats kihasználásának elve. 6. Az EGYÉNI ÉS MIKROCSOPORTOS FOGLAKOZÁSOK váltzats alkalmazásának elve TANÁCSADÓI, KONZULENSI MUNKA, melynek srán a szülőknek és az általunk elláttt gyermekekkel fglalkzó pedagógusknak életvezetésben, prblémafeltárásban és megldásában, nevelési módszerek alakításában nyújtunk segítséget, célztt beszélgetés frmájában. 7. A SZAKSZOLGÁLAT IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJAI Gyermekkel csak a szülő kérésére és/vagy beleegyezésével fglalkzunk. Ez alól csak a jgszabály által meghatárztt esetben teszünk kivételt. Önkéntes jelentkezés, szülő spntán megkeresése. 16

17 Iskla, óvda, egyéb intézmény jelzése alapján, a szülő kérésére. Szakszlgálat munkatársai által végzett diagnsztika után kiderül, hgy a gyermeknek szakellátásra van szüksége, szülő kérésére ellátjuk. Orvs beutalása alapján, szülő kérésére. 17

18 8. SZAKMAI MUNKÁNKRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK: 1. A közktatásról szóló többször módsíttt évi LXXIX törvény 30. -a rendelkezik a sajáts nevelési igényhez való jg kérdésiről. 2. E törvény 33. -a rendelkezik az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények megszervezésének lehetőségéről. 3. E törvény 35. -a rendelkezik a pedagógiai szakszlgálatkról, 36. -a rendelkezik a szakmai szlgáltatáskról. 4. E törvény 52. -a szabályzza a sajáts nevelési igényű tanulók részére a kötelező óraszámán túl, kötelező egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs tanórai fglalkzásk szervezésének rendjét. 5. E törvény a értelmében a pedagógiai szakszlgáltatásk igénybevétele a sajáts nevelési igényű gyermekek számára ingyenes. 6. E törvény 1. számú melléklete szabályzza a pedagógusk kötelező óraszámát, a költségvetési hzzájárulás megállapításának elveit (a nrmatív hzzájárulás meghatárzásakr figyelembe vehető gyermek-tanulói létszám megállapítása). 7. E törvény 2. számú melléklete szabályzza a közktatási intézményekben nyilvántarttt és kezelt személyes és különleges adatk nyilvántartását. 8. 4/2010. ( I. 19.) OKM rendelete szabályzza a pedagógiai szakszlgálatk működését. (A pedagógiai szakszlgálat ellátásában való közreműködés feltételeit, a szakmai létszámadatkat, az iratkezelés szabályait, a szakértői vélemény elkészítésének rendjét) 9. A 2/2005. (III.1.) OM rendelet adja ki a sajáts nevelési igényű gyermekek óvdai nevelésének irányelvét és a sajáts nevelési igényű tanulók isklai ktatásának irányelvét. 18

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának munkaterve a 2015/ 2016 os tanévre A sajátos nevelési igényt a megyei szakértői bizottság szakvéleményben állapítja meg. Az Intézményben integráltan

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS

DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS DR. ROSE GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELLÁTÁS Dr. Rse 1051 Budapest Széchenyi tér 7/8. Tel.: +36 1 377 6737 Gyermekgyógyászati ellátás A gyermek nem "kis felnőtt", így ha bármi prblémája van, nem hagyatkzhatunk

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Feladata: Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás, a társas,

Részletesebben

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások. Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna A beszéd- és kommunikációs készség felmérése és fontosabb rehabilitációs eljárások Vég Babara Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna FÜGGETLEN ÉLET (önmegvalósítás, önrendelkezés, önállóság) mobilitás kommunikáció

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet tehetséggondozás Gyermekjóléti

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Logopédiai ellátás. 1. Bevezető. 2. A logopédiai munka feltételrendszere

Logopédiai ellátás. 1. Bevezető. 2. A logopédiai munka feltételrendszere Lgpédiai ellátás 1. Bevezető A pedagógiai gyakrlat a beszédhibás tanulók növekvő létszámát mutatja. A tiszta artikuláció, az anyanyelv megfelelő fejlettsége elengedhetetlen az lvasás - írástanuláshz, valamint

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL Szervező: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla Nyíregyháza, 2012-2013 1 Kedves Érdeklődő! Ezútn szeretnénk figyelemébe ajánlani

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN

TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN Módszertani Nap június. TESTNEVELÉS ÉS SPORT AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZETBEN A nrmál társadalmi környezetben élő gyerekek életkruknak megfelelő fejlődéséhez lelki, fizikai, bilógiai, értelmi a családi környezet,

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely

Nyugat-magyarországi Egyetem. Szombathely Nyugat-magyarországi Egyetem REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ és KUTATÓ KÖZPONT Szombathely NEVELÉSI TANÁCSADÓ Vidonyiné Sólymos Rita 2013 Nevelési tanácsadó logopédus szabadidő TKVSZRB civil szervezet

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS

BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS BABES BOLYAI TUDOMÁNYEGEYETEM PSZICHOLÓGIA ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYOK KAR GYÓGYPEDAGÓGIA SZAK ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK 2017 JÚLIUS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK 1. A gyógypedagógia alapfogalmai, elméletei, kapcsolata más tudományokkal

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban MLSZSZ Konferencia, 213.nov.16. Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban Mosányi Emőke megbízott főigazgató Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat JOGSZABÁLYOK 211. évi CXC. tv. a nemzeti

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Esztergm-Kertvárs 2509 Damjanich Jáns út. 50. Megnevezés: Kmárm-

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3.

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3. Éves beszámló 1. számú Prjekt Fenntartási Jelentés melléklete Megnevezése Adatk Pályázati aznsító Kedvezményezett neve TÁMOP.1.509/A2 20100115 Pápai Vársi Óvdák 1 Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábr u. 13-19., Telefn: 30/482-2953, web: www.szentpirska.hu, E-mail: inf.szentpirska@gmail.

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN

GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN GYAKORI BESZÉDHIBÁK ÓVODÁSKORBAN Csibi Enikő VÁZLAT Beszédhibákról általában Nyelv és beszédfejlesztő pedagógus kompetenciái a beszédfejlesztésben Nevelési tanácsadói tapasztalatok BESZÉDHIBA-MEGKÉSETT

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9.

I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. I. Kiskunfélegyházi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálati Konferencia 2008. december 9. az útnak célja van. (Martin Buber) Az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT bemutatása Faltumné Varga Gyöngyi tagintézmény-vezető

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségfeladatmegosztás, együttműködési lehetőségek a szakszolgálatok és a nevelési-oktatási intézmények között Tassy Ildikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 Diagnosztika

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Beszámló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatk 2015. évi ellátásáról Bdrkós Ferenc plgármester Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó A beszámlót figyelemmel Magyarrszág helyi

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

"A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS."

A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS. MADRIDI NYILATKOZAT "A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS." Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fgyatéksügyi Kngresszus több mint 400 résztvevője melegen

Részletesebben

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus

Horváthné Csepregi Éva iskolapszichológus A nevelési tanácsadás feladatain belül a pszichológusokat érintő feladatkörök teljesítését a nevelési tanácsadást ellátó intézmény szervezeti és működési szabályzatában is rögzítetten lehet megosztani.

Részletesebben

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta.

Az Nktv szerinti felülvizsgálatát, módosítását a nevelőtestület 2013. március 27-én elfogadta, az intézmény vezetője 2013. március 31-vel jóváhagyta. Ikt. szám: D - A Békéscsabai Közpnti Szakképző Iskla és Kllégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2008 Jóváhagyásra került Békéscsaba Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sprtbizttsága

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

ISKOLAPSZICHOLÓGUS munkaköri leírása

ISKOLAPSZICHOLÓGUS munkaköri leírása ISKOLAPSZICHOLÓGUS munkaköri leírása Munkaideje tejes állás esetén heti 40 óra (részmunkaidő esetén arányosan csökkennek az időkeretek), mely az alábbiak szerint oszlik meg: KNT 62. (11a) 148 Az óvoda-,

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Spondylitis ankylopoetica fizioterápiás kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Spondylitis ankylopoetica fizioterápiás kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai prtkllja Spndylitis ankylpetica fiziterápiás kezelése Készítette: Az Áplási Szakmai Kllégium és a Magyar Gyógytrnászk Társasága I. Alapvető megfntlásk 1. A prtkll alkalmazási

Részletesebben

SENZOR Kft. Magatartási Kódex

SENZOR Kft. Magatartási Kódex SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, 2014. Július 1. 1 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban:

Részletesebben

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra

Támogatott lakhatási formák és. szolgáltató centrumok a Down Alapítványban. Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Támgattt lakhatási frmák és szlgáltató centrumk a Dwn Alapítványban Gruiz Katalin, Érczy Emese, Benyák Petra Dwn Alapítvány 2014 Néhány kulcselem Támgattt lakhatás definíció 1. Integrált szlgáltatásrendszerre

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1.

HÁZIREND. Hort, 2013. július 1. HÁZIREND Hrt, 2013. július 1. Kedves Olvasó! Kérem Önt, hgy ezen Házirendet, mely a Hrti Szciális Ellátó Intézmény belső életének rendjét tartalmazza, szíveskedjen figyelmesen ellvasni, megismerni és lyan

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. Lakcíme/tartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési dátum (év, hó, nap): Születési hely: Anyja neve: Lakcímetartózkodási

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a 2014.

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

Pályatanácsadás Pályaválasztási tanácsadás (egyéni) 3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

Pályatanácsadás Pályaválasztási tanácsadás (egyéni) 3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 1 Pályatanácsadás Pályaválasztási tanácsadás (egyéni) 1. A szlgáltatás célja A szlgáltatás célja, hgy a pályaválasztás előtt állóknak segítséget nyújtsn az egyéni kmpetenciáikhz, életpálya-elképzeléseikhez

Részletesebben

Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Szent László Általános Iskola

Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intézménye Szent László Általános Iskola Csngrádi Kistérség Egyesített Alapfkú Oktatási Intézménye Szent László Általáns Iskla Halmzttan hátránys helyzetű tanulók integrációját segítő prgram (stratégia) Bevezetés Isklánkban a 2008/2009. tanévtől

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II.26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye:... ir.sz.... (település)... (utca, hsz.) Születési

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 1 Munkavállalói kulcsképességeket és kulcskmpetenciákat fejlesztő csprts fglalkzás 1. A szlgáltatás célja A munka srán követelményként támaszttt képességek és kmpetenciák feltárása, fejlesztése, melyeknek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

Down Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Down Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Dwn Egyesület kiemelten közhasznú szervezet bemutatkzása 4400 Nyíregyháza, Közép u. 17. Hungary Adószám: 18801370-1-15 Bankszámlaszám: 68800109-11048187 IBAN: HU38 6880 0109 1104 8187 0000 0000 Tel.: +36-42-444-321

Részletesebben