A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996)"

Átírás

1 1. Alapk 1.1. Törvényi háttér Az Alktmány környezetvédelemmel kapcslats paragrafusaikörnyezet- és természetvédelmi jgszabálykkörnyezetvédelmi törvény A Természetvédelmi törvénya géntechnlógiai tevékenységről szóló XXVII. Törvény 30. és 31. -a fglalkzik az ktatással, a képzéssel és a tájékztatással. Ennek értelmében Az állami feladatk ellátása srán a Krmány gndskdik arról, hgy a géntechnlógiával módsíttt szervezetek felhasználóival, fgyasztóival az isklai és az isklán kívüli ktatás, képzés, tájékztatás keretében ismertetésre kerüljön a géntechnlógia lényege és alkalmazásai, az így módsíttt szervezetek használatának környezeti, egészségügyi, gazdasági, társadalmi hatásai és kckázatai. Az állatk védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. Törvény. A törvény kimndja, hgy az ktatás srán állatkísérletek elvégzésére a diákkat nem lehet kötelezni.nemzeti Környezetvédelmi Prgram (a Krmány 2031/1998. határzata) helyzetértékelése1999-ben elkészült a Nemzeti Bidiverzitás StratégiaA évi Hulladékgazdálkdásról szóló XLIII. Törvény Egészségügyi jgszabályk A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprgram (1996) 1998-ban, Kppenhágában a WHO Európai Reginális Bizttsága elfgadta az Európai Egészség 21. nyilatkzatt, amelynek célkitűzései többek között kimndják, hgy 2015-re a laksságnak a társadalm minden rétegében egészségesebb életmódt kell kialakítani, és hgy a régió laksságának lyan biztnságsabb fizikai környezetben kell élnie, ahl az egészségre veszélyes szennyező anyagk nem haladhatják meg a nemzetközileg elfgadtt határértékeket. Az Egészségügyi Világszervezet száms idevnatkzó dkumentuma, az Egészség 21 Reginális Stratégia szakmai hátteret nyújt a hazai az Egészség évtizedének Jhan Béla Nemzeti Prgramja 2002 kidlgzásáhz. Előzménye a Nemzeti Népegészségügyi Prgram (1066/2001 Krmányhatárzat Közktatási jgszabályka közktatásról szóló évi LXXIX. Többször módsíttt törvény szerint a pedagógiai prgramk felülvizsgálatánál, az eddiginél nagybb hangsúlyt kell frdítani a gyermekek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésével kapcslats feladatkra, s a nevelés elsőrendű jelentőségű. A pedagógiai prgramk átalakításánál a személyiség és közösség fejlesztés megtervezésében kiemelt hangsúlyt kell fektetni a NAT kiemelt közös követelményeire, köztük a környezeti nevelésre.a pntja szerint az iskla felderíti a gyermekek és tanulók fejlődését veszélyeztető kkat, és pedagógiai eszközökkel törekszik a kárs hatásk megelőzésére, illetőleg ellensúlyzására. Szükség esetén a gyermek, a tanuló érdekében intézkedést kezdeményez. Az isklai munkát tartalmi alapjaiban szabályzó közös követelményei között találjuk a környezeti nevelést. A környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanulók életvitelét meghatárzó erkölcsi alapelv. A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. sz. krmányrendelet kiemelt fejlesztési feladatként definiálja a környezeti nevelést. Elengedhetetlenül szükséges a NAT részeként a környezetvédelmi, természetvédelmi ktatás tvábbfejlesztése. A felsőfkú ktatásban a prgram időszakának végére (2003) el kell érni, hgy minden hallgató részesüljön

2 környezetvédelmi, természetvédelmi ktatásban ban tizenhárm környezeti neveléssel fglalkzó társadalmi szervezet összefglalta a környezeti nevelés eddig elért eredményeit és a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia c. kiadványban megfgalmazta a közeljövő fntsabb feladatait ban megjelent a kibővített, átdlgztt kiadás. Önkrmányzati jgszabály. Az évi LXV. Törvény a helyi önkrmányzatkról kiemeli az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítését, a laksság önszerveződő közösségei tevékenységének támgatását. 2. Helyzetelemzés, helyzetkép Rövid története A Németh László Gimnázium és Általáns Iskla ben Hódtói Általáns Isklaként indult Hódmezővásárhelyen. Pedagógusk, tanulók, szülők és természettisztelő művészek, lkálpatrióták közreműködésével arbrétum jellegű isklakert jött létre, ahl több mint 200 fa- és cserjefaj található napjainkban től a Tudás kertje nevet viseli. Az arbrétum 2003 őszén vette fel alapítójának és kigndlójának nevét; azóta Gál József Kert. Isklánkban kezdetektől fgva kiemelt szerepet játszik a természet és környezeti nevelés. Száms környezetvédelmi prgram, természettel kapcslats kiállítás, esemény, knferencia színtere vlt már intézményünk is. Arbrétum jellegű isklakertünk tthnt adtt már a Vásárhelyi Őszi Hetek nyitó rendezvényeinek, isklai prjekttalálkzóknak, diákk számára rendezett knferenciának is. Későbbiek flyamán is szeretnénk, ha erre lehetőségünk lenne ban Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpntként is szerepet játszik a várs életében óta általáns iskla és 6 sztálys gimnázium, a gimnázium évflyamain emelt szintű német, angl valamint angl és német tagzat működik. Működése környezeti nevelési szempntból Az isklában jelenleg a tantestület bilógia- földrajz munkaközössége fglalkzik intenzíven környezeti nevelési kérdésekkel tanórákn és azn kívül (pl. tanulók versenyekre felkészítése, pályázatk készítése, stb.). Más munkaközösségek időnként kapcslódnak egy- egy tevékenységi területhez (isklai rendezvény). A környezeti nevelés az isklai életnek az a területe, ahl fkzatsan haladunk előre. Az egyes munkaközösségek bevnása a nevelési terület tevékenységébe flyamats, szeretnénk a témát fkzatsan az egyes tantárgyakba integrálni. A tvábbiakban is szükség van az isklavezetőség, a tapasztaltabb és fiatal kllégák együttműködésére. 3. A környezeti nevelés színterei az isklában 3.1. Hagymánys tanórai keretek között Tanórákn hzzárendeljük az adtt témákhz a megfelelő környezetvédelmi vnatkzáskat. Az óra jellege határzza meg, melyik prblémát hgyan dlgzzuk fel. Fnts szerepet kapnak a mindennapi élettel kapcslats prblémák, amelyeket a diákk maguk is megtapasztalhatnak mindennapjaik srán. Tekintettel a kétszintű érettségi bilógia, kémia és földrajz tantárgyak követelményeire, témát beépítjük a tananyagba.

3 A szemléltetés hagymánys, audivizuális és infrmatikai lehetőségeit alkalmazzuk és felhasználjuk. Az élményszerű tanítás lehetőségét látjuk ebben a módszerben. Fnts, diákjaink kmly elméleti alapkat szerezzenek, hgy életük srán átgndltan hzzanak döntéseket és cselekedjenek. Tanórai keretben ötödik évflyamn tanulnak diákjaink hn-és népismeretet, amely elsősrban szűkebb hazájuk megismertetését szlgálja Nem hagymánys tanórai keretek A tanév srán minden induló gimnáziumi hetedik sztály erdei isklában tölt egy hetet. Az itt flyó munka a tanév szerves része. Az erdei isklában a munka meghatárztt prgram szerint flyik. A prgram váza évről- évre ugyanaz figyelembe véve az induló sztályk sajátsságait. Minden tanévben túratábrkat szervezünk, ahl a diákk fizikai erőnléte és természetismerete is kiállja a próbát. természet és környezetvédelmi témájú versenyeken vesznek részt, diákknak szervezett pályázatkat készítenek, diákknferenciákn tartanak előadást. E tevékenységükben szaktanárk, környezetvédelmi szakemberek segítik őket. Évente rendezünk isklanapkat, ahl a környezetvédelmi prgramk fnts szerepet kapnak. (Föld napja, Madarak és Fák Napja, stb.) 4. Erőfrrásk Környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hgy az isklai élet résztvevői egymással és külső intézményekkel, szervezetekkel jó munkakapcslatt, együttműködést alakítsunk ki. A résztvevők és a közöttük kialakul együttműködés egyben környezeti munkánk erőfrrása is. Isklánknak a jövőben ki kell dlgzni részletesen az isklán belüli és kívüli kapcslatrendszerét Nem anyagi erőfrrásk Isklán belüli együttműködés Tanárk: Isklánk minden tanárának feladata, hgy környezettudats magatartásával, munkájával példát mutassn a diákk számára. Ahhz, hgy az isklai környezeti nevelés és ktatás megvalósuljn, ki kell alakítanunk, és tvább kell fejlesztenünk a munkaközösségek együttműködését. A közös munka áttekintése igazgatói feladat, a krdinátr szerepét Gálné Hrváth Ildikó szaktanár, bilógia-földrajz szaks vársi munkaközösség-vezető tanár látja el. Azk a kllégák, akik mst kapcslódnak be a környezeti nevelési munkában, a témában jártasabb és tapasztaltabb kllégák tanácskat, segítséget adnak.

4 Diákk: Az iskla minden diákjának feladata, hgy vigyázzn környezetére és figyelmeztesse társait a kultúrált magatartásra. Ebben kiemelt feladata van a diákönkrmányzatnak, sztályközösségeknek, környezetvédelem iránt érdeklődő diákknak, diákcsprtknak. Tanárk és diákk: A diákk környezeti témákkal kapcslats ismereteiket tanáraikkal való közös munka srán tanórán és tanórán kívül sajátítják el. Isklánkban nagy szerepe van a környezettudats szemlélet kialakításában az erdei isklának (az új diákk megismerik elvárásainkat), a témanapknak, iskla napknak, isklai és vársi szintű természet- és környezetvédelmi rendezvényeinknek, túratábrknak. A tanórák környezeti tartalmát a munkaközösségek határzzák meg, a tanórán kívüli környezeti tevékenységek áttekintése igazgatói feladat. A tanárk és diákk együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskla megteremtésében és megőrzésében. Tanárk és szülők: Az iskla környezeti nevelési területén is nélkülözhetetlen a szülök és az iskla együttműködése. Fnts, hgy a szülők megerősítsék gyermekeikben azt a környezettudats magatartást, amelyet isklánk közvetít tanulóink felé. Ez egyrészt azn keresztül valósul meg, hgy az elsajátíttt viselkedési frmákat tthn is alkalmazzák a tanulók, másrészt száms rendezvényünk szülői segítség nélkül nem valósulhat meg. Nem pedagógus munkakörben fglalkztatttak: Az isklai adminisztrációs és technikai dlgzók munkájukkal aktív részesei lehetnek környezeti nevelési prgramunknak. Az isklai adminisztráció területén fnts feladatnak tartjuk, hgy csökkentsük a felesleges papírfelhasználást (pl. félldalas papírlapk használata, kicsinyített és kétldalas fénymáslás, digitális infrmációáramlás), flyamats gyűjtése a hulladékpapírnak, kifgytt nymtatópatrnnak. Példamutató lenne, ha a tanulók látnák, hgy környezetkímélő tisztítószereket használ a takarító személyzet. A szemetet szelektíven gyűjtjük az iskla területén, amelyhez szükség van a takarítók aktív, környezettudats munkájára. Fnts szerepet kap az iskla gndnka az arbrétum jellegű isklakert gndzásában Isklán kívüli együttműködés Fenntartó. Mivel a fenntartó határzza meg az általa fenntarttt intézmények prfilját és költségvetését, ezért a fenntartóval való kölcsönös együttműködés- az iskla egész életén belül- a környezeti nevelési prgramunk megvalósítása szempntjából is fnts. Célunk, hgy a fenntartó a kötelező támgatásn túl is finanszírzza környezeti nevelési prgramunkat.

5 Környezeti neveléssel fglalkzó intézmények. A tanórai és tanórán kívüli környezeti nevelési prgramt színesebbé és tartalmasabbá teszi különböző intézmények látgatása. Isklánk számára ilyen szempntból kiemelten fntsak a várs múzeumai, galériája, nemzeti parkk közeli területei. Ezeket a látgatáskat tanórán készítjük elő. Isklai tanulmányaink srán minden tanulónak legalább egy környezeti témájú intézményi látgatásn részt kell vennie. Az adtt intézménnyel a kapcslatt a munkaközösségek egy megbíztt tanára tartja. Civil szervezetek. A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és prgramjaikkal segítik munkánkat. Szükséges, hgy több, az egész tantestületet érintő környezeti témájú előadás és fglalkzás legyen a jövőben. A civil szervezetekkel való kapcslattartás igazgatói feladat. A szaktanárk egyénileg alakítanak ki kapcslatkat civil szervezetekkel. Hivatals szervek. A hivatals szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hgy környezetvédelmi és egészségügyi szempntból megfelelően működik- e az iskla. Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk az isklai környezet alakításában Isklai büfé Tanulóink délelőtti étkezésének meghatárzó tényezője az isklai büfé kínálata. Fntsnak tarjuk, hgy a büfé isklánkra szabtt önálló működési egység legyen. Igény részünkről, hgy bővüljön az egészséges táplálkzáshz nélkülözhetetlen tejtermék és gyümölcskínálat. Időszerű, hgy felmérjük, az egészséges táplálkzás érdekében mi legyen a büfé kínálata. Ezt az isklai diákönkrmányzat, a szülői munkaközösség végezheti el. Az eredmény ismeretében az isklavezetés egyeztet a büfé működtetőjével Anyagi erőfrrásk Saját erőfrrásk Költségvetés: Az iskla lehetőségeihez mérten anyagi frráskat biztsít a környezeti nevelési feladatk ellátására. Alapítvány: Az iskla alapítványa hetedik évflyam szervezett erdei isklát támgatja tanulónként. Lehetőség van arra is, hgy az alapítvány támgassa a tábri munkáhz szükséges eszközök, anyagk vásárlását. Külső erőfrrásk Pályázat: A pályázat- megjelenések figyelése Gálné Hrváth Ildikónak a feladata. Az igazgató tájékztatja a kllégákat a pályázati lehetőségekről, és szükség esetén segít, de mindenképp támgatja a pályázatk elkészítésében a kllégákat. Az elnyert összeget teljes egészében arra a területre kell frdítani, amire a kiírás szól.

6 5. Alapelvek, jövőkép, célk Alapelvek, jövőkép, hsszú távú célk Általáns célk, értékek a környezeti és egészségügyi nevelésben Az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létező értéknek tisztelete és megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak környezetével, kultúrájával együtt a Föld egészséges flyamatainak visszaállítására, harmóniára törekvés a biszféra és a bilógiai skféleség megőrzése a testi-lelki egészség megőrzése Az iskla hitvallásaember és környezete egymástól el nem választható fgalmak. A természet-környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről, mivel az ember a természet része. Az általa kztt természeti-környezeti szennyeződések kársan hatnak vissza a saját szervezete működésére.nevelő és ktató munkánk srán 12 évflyamn tanítjuk és példát szeretnénk adni környezettisztelő szemléletünkkel, magatartásunkkal diákjaink számára.ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bíztt gyermekeket, és prgramjainkkal a szülők és a környék lakóinak környezettudats magatartását is fejleszteni kívánjuk. A gimnázium sztályaiban isklánk feladatának tekinti azt, hgy diákjaink a felnőtt életre megfelelő ismeretekkel, készségekkel és szemlélettel rendelkezzenek, hgy ne csak saját pillanatnyi érdekeik szerint, hanem a Föld egészének fennmaradása érdekében cselekedjenek. Előbbiek eléréséhez a következő célk megvalósítását tartjuk szem előtt az isklai élet valamennyi színterén, valamennyi tevékenységünket áthatva. Hsszú távú pedagógiai célk az általáns célkra vnatkzó érték- és szkásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapzása az öklógiai gndlkdás kialakítása, fejlesztése rendszerszemléletre nevelés fenntarthatóságra nevelés a környezetetika hatékny fejlesztése érzelmi és értelmi környezeti nevelés tapasztalatn alapuló, kreatív környezeti nevelés tlerancia kialakítása a környezettudats magatartás és életvitel segítése az államplgári egyéb közösségi felelősség felébresztése az életminőség fgyasztásn túlra mutató alktóinak keresése az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása ismeretek és jártasságk kialakítása, amelyek segítségével képesek lesznek megelőzni az egészségügyi prblémákat, illetve csökkenteni azk súlysságát. helyzetfelismerés, k kzati összefüggések prblémamegldó gndlkdás, döntésképesség glbális összefüggések megértése létminőség választásáhz szükséges értékek, viselkedési nrmák kialakítása

7 a családi életre nevelés fejlesztése az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése Kulcsszavak szeretet tisztelet, megbecsülés harmónia mértékletesség takaréksság alázat a kicsi szép esztétika empátia, segítőkészség tlerancia kmplementaritás együttműködés kölcsönhatás felelősség öklógiai fenntarthatóság mérték és mértéktartás öröm, vidámság glbális gndlkdás lkális cselekvés Knkrét célk és feladatk természeti épített szciális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése helyi értékek és prblémák feltérképezése helyi célk megfgalmazása (pl. isklakertünk flyamats gndzása, fejlesztése, megóvása, madárvédelem, örökbefgadtt fák, cserjék gndzása kertünkben, hulladék ésszerű kezelése, isklai büfé zöldítése, energiatakaréksság, stb.) lakóhely megismerése (értékek, gndk a megldás módjai) hagymányk védelme: család iskla település nemzet szinteken aznsságtudat fejlesztése a fenti szinteken a szülőkkel, az iskla környezetében élőkkel a kmmunikáció fejlesztése az egészségre kárs szkásk bilógiai-élettani-pszichés összetevőinek megismertetése A pedagógiai prgram tervezetének megfelelően javaslt évente részletesen kidlgzni az iskla környezeti nevelési munkatervét. Az alábbi tervezési táblázats technikát kívánjuk alkalmazni:

8 Az iskla környezeti munkatervének szerkezete Tartal m Tevékenysé g Célcspr t Időskál a Módsze r Helyszí n Ellenőrzés Várhat, értékelés ó módja eredmé -nyek Feltétele k Felelősö k A munkatervet a két természettudmányi munkaközösség készíti el, és a tanévnyitó értekezleten az éves munkaterv részeként az igazgató terjeszti a nevelőtestület elé. 6. Tanulásszervezési és tartalmi keretek Tanórai keretek általában tantárgyakba beépítve erdei iskla tanulmányi kirándulás sprtnap sztályfőnöki órákn környezet-és egészségvédelmi témák Magyar nyelv és irdalm ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irdalmi nyelv egymásra hatását ismerjék meg közvetlen természetes- és mesterséges környezetük értékeit bemutató irdalmi alktáskat! (meséket, mndákat, népdalkat és verseket ismerjék meg az irdalmi művekben megjelenő természeti és környezeti értékeket, az ember és a természet közötti harmnikus kapcslatk kialakulását legyenek képesek irdalmi szövegek alapján prblémafelvetésekre, vitára, véleményalktásra, érvelésre erősödjön esztétikai, erkölcsi érzékenységük tudatsan készüljenek az anyanyelv védelmére, a nyelvi környezetszennyezés elkerülésére sajátítsák el a médiumk elemzésének technikáit ban alakuljn igénnyé a hatékny kmmunikációra való törekvés, a jó prblémafelvetés, vitakészség, véleményalktási képesség növeljük a környezethez való, pzitív érzelmi és intellektuális közeledést a környezet- és természetvédelemi témájú könyvek feldlgzásával fejlesszük az egyéni és a közösségi kmpetenciákat a drámajátékk segítségével

9 Történelem értsék és tudják, hgyan, mikr és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a természet tudják értelmezni, hgyan hatttak a környezeti váltzásk a gazdálkdásra, az életmódra, a közösségi nrmák alakulására ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljn ki bennük a hagymányk tisztelete legyenek képesek a glbális prblémákra megldáskat keresni a természeti népek példáján keresztül értsék meg az egész világt érintő glbális prblémákat, és érezzék hangsúlyzttan az egyén, az állam és a társadalm felelősségét és feladatait a prblémák elhárításában, csökkentésében egyes történelmi krk környezeti prblémáinak felvetése, értékelése Hn és népismeret ismerjék meg a természet közelben élő, a természetet tisztelő, azt felhasználó, és nem kihasználó paraszti életmód értékeit ismerjék meg a népszkásk egészségvédelmi vetületét (ünnepek előtti böjtök) ismerjék meg a hódmezővásárhelyi szkáskat, népművészeti értékeket az ember tájfrmáló tevékenységét a hódmezővásárhelyi táj területén Idegen nyelv váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválaszttt szövegek feldlgzásának segítségével legyenek érzékenyek a hazai környezeti prblémákra és ismerjék meg a nyelv segítségével más rszágk hasnló prblémáit tudják más népek ilyen irányú tevékenységeit és ismerjék az idegen rszágk környezetvédelemmel fglalkzó szervezeteit legyenek képesek a környezetvédelmi prblémákra önállóan, csprtmunkában, prjekt-munkában választ keresni államplgári felelősségtudatuk fejlődjön ban alakuljn ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben fejlődjön az idegen nyelvi kmmunikáció képessége, és fedezzék fel ennek lehetőségeit Matematika váljanak képessé arra, hgy a más tantárgyakban taníttt környezeti összefüggéseket matematikai módszerekkel demnstrálják

10 legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére statisztikai módszerek alkalmazásával tudjanak táblázatkat, grafiknkat készíteni és elemezni lgikus gndlkdása, a szintetizáló és a lényegkiemelő képessége fejlődjön tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli visznyait váljanak képessé egy adtt témáhz megfelelő adatk kiválgatására, gyűjtésére és feldlgzására ismerjenek knkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek ezeket elemezni, tudjanak megfelelő következtetéseket levnni Legyenek képesek reális becslésekre Tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni ban alakuljn ki a rendszerben való gndlkdás alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számlási készségeket Környezetismeret ismerjék meg a környezetet megfigyelésekkel, vizsgálatkkal ismerjék meg az élővilág skszínűségét, az élőlények egyedi, megismételhetetlen vltát, az ember felelősségét az élővilág megőrzésében Természetismeret váljanak képessé a természet jelenségeinek elemi szintű értelmezésére a megismerés kmplexitása, egészlegességére törekvés (középpntban az élő és élettelen természet knkrét valósága, a jelenségek, a táj és a környezet áll) természettudmánys gndlkdás kialakításáhz megfelelő képességek kialakítása; környezet állapta iránti érzékenység fejlesztése öklógiai szemlélet fejlesztése helyes környezeti attitűdök fejlesztése magatartás fejlesztése értékrend alakítása környezettudat fejlesztése felelősségérzet fejlesztése környezet használatára vnatkzó helyes döntések támgatása

11 Fizika váljanak képessé a környezeti váltzásk magyarázatára ismerjék meg az élő szervezetre kárs fizikai hatásk (sugárzásk, zaj, rezgés) egészségkársítását, tudják ezek kibcsátásának csökkentési lehetőségeit ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti analógiákat, valamint az élő, és élettelen közötti kölcsönhatáskat tudják értelmezni a környezet váltzásának törvényszerűségeit, és ennek tudatában legyenek képesek megldást keresni a glbális környezeti prblémákra mérjék fel annak fntsságát, hgy a környezeti erőfrráskat felelősséggel szabad csak felhasználni ismereteik birtkában váljanak tetteik következményeit látó, előregndlkdó államplgárrá ismerjék meg az alternatív energiahrdzókat és frráskat Kémia rendelkezzenek a környezetbiztnsághz szükséges ismeretekkel törekedjenek a környezettudats magatartás kialakítására legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények értelmezésére ismerjék a környezetüket legjbban szennyező anyagkat, törekedjenek ezek használatának csökkentésére ismerjék az emberi szervezetre kárs anyagkat és ezek szervezetre gyakrlt hatásait, tartózkdjanak ezek kipróbálásától értsék meg a különböző technlógiák hatását a természeti és épített környezetre, valamint becsüljék meg ezek gazdasági hatásait Földrajz szerezzenek tapasztalatt, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen környezetükről érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló váltzáskat, mint a természeti és társadalmi flyamatk hatásainak eredményeit értsék meg, hgy a népek eltérő természeti és gazdasági körülményei, hagymányai meghatárzzák gndlkdásmódjukat, világszemléletüket értsék meg, hgy a társadalm-földrajzi váltzásk, a felgyrsult fgyasztás a Föld erőfrrásainak kimerüléséhez vezet ismerjék meg a glbális prblémákat és azk megelőzési, illetve mérséklési lehetőségeit ismerjék, szeressék és őrizzék a természeti és az épített környezet szépségeit

12 ban a környezet értékeinek megismerésével erősödjön a környezettudats életmód iránti igény alakuljn ki az igény a szülőföld cselekvő felfedezésére fejlődjön közösségük, lakóhelyük, rszáguk, régiójuk és a világ prblémáinak megldásában való aktív részvételi készség Bilógia ismerjék meg a glbális környezeti prblémákat és azk megelőzési, illetve mérséklési lehetőségeit ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit, fedezzék fel azk között az k-kzati összefüggéseket legyenek tájékzttak a földi élővilág skféleségét, valamint az emberek és bilógiai környezetük közötti kapcslatrendszert illetően ismerjék meg a környezet-egészségügyi prblémákat legyenek képesek az egészségügyi prblémák megelőzésére és mérséklésére sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat ban alakuljn ki öklógiai szemléletmód alakuljn ki a természeti és az épített környezet iránti felelősség Egészségtan ismerjék meg szervezetük sajátságait és az életkrral kapcslats váltzásait sajátítsák el az elsősegély-nyújtási technikákat ismerjék fel az empátia szerepét a másik ember megítélésében at ösztönözze a helyes viselkedésmódk és a környezet-egészségvédő szkásrendek kialakítására segítse az önmagukkal szembeni felelősségérzet kialakításában segítse az őket veszélyeztető környezeti, társadalmi tényezők és azk elhárítási módjainak felismerésében

13 Ének-zene ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rknságát és aznsságát ismerjék meg a természet zenei ábrázlásának módjait fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalkban vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét tudják, hgy az élő és az élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapkban egyaránt akusztikus élményt jelentenek fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni Rajz és vizuális kultúra ismerjék meg a természet skszínűségét, frmagazdagságát ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rknságát és aznsságát ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázlásának lehetőségeit ismerjék és tudják, hgy a hagymányáplás a fenntarthatóság egyik alappillére Tudjanak példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfrdulásaira ismerjék a természetes alapanyagk használatát legyenek képesek alktáskat létrehzni, melyek a természetről szólnak legyenek képesek a műalktáskat környezeti nevelési szempntknak megfelelően elemezni legyenek képesek alktáskat létrehzni a környezeti nevelési témaköröknek megfelelően ismerjék a tárgyi világ frmanyelvi elemeit, a tartalm és a frma összefüggését tudjanak példákat mndani a környezetvédelmi szempntk szerinti frmatervezésre kutassák fel, ismerjék meg helyi, népi építészeti emlékeket Filzófia értsék meg, hgy a filzófia történetén keresztül megmutatható az ember és természet egységének megbmlása lássák, hgy milyen módn alakult ki az ember természet feletti uralmra- jutása érzékeljék, hgy hgyan alakult ki a mai társadalmak manipulált fgyasztása legyenek képesek követni az értékek alakulását a különböző történelmi krkban

14 véleményezze az értékrend-váltzás negatív következményeit értsék meg, hgy csak akkr őrizhetők meg környezetünk életfeltételei, ha észszerűen használjuk azkat, és tisztelettel közelítünk hzzájuk Etika legyenek képesek a már kialakíttt, megteremtett értékek között úgy élni, hgy a lehető legkevesebb kársdást kzzák tanuljanak meg a természet kársítása nélkül teljes életet élni mérjék fel annak elengedhetetlen fntsságát, hgy az utódaiknak is megfelelő életteret kell hagyniuk ban alakuljn ki az a szemlélet, hgy a természet elemei emberi hasznsságuk fkától függetlenül is értéket képviselnek alakuljn ki személyes elkötelezettség és tlerancia a környezeti kérdésekkel kapcslatban fejlődjön, szilárduljn meg a társadalmi szlidaritás és igazságsság az egészséges környezetért Tánc és dráma tudjanak imprvizálni természeti jelenségeket a tánc és dráma eszközeivel legyenek képesek adtt szituáció megfgalmazására tartásképben és mzdulatsrk segítségével (árvíz, erdőtűz, stb.) természethez való érzelmi kötődése erősödjön a drámajátékn keresztül sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezeti nevelési lehetőségeket Technika és életvitel ismerjék meg az emberi alktáskban megtestesülő használati, esztétikai, frmai és etikai értékeket ismerjék meg a technika kzta környezeti kársdáskat és azk megelőzésének módjait értsék meg a fenntartható fejlődés összefüggéseit és követelményeit ismerjék meg a prblémák rendszerét és a lényegét átlátó környezetgazdálkdást sajátítsák el az alapvető bikertészeti ismereteket ismerjék meg az egészséges táplálkzás alapelemeit sajátítsák el a gyógynövények alapvető ismeretét és felhasználási módjait

15 ismerjék meg a kmpsztálás flyamatát és hasznát ismerjék meg a környezetbarát technikákat és technlógiákat ismerjék meg a felhasznált természetes anyagk, az épített környezet jellemzőit sajátítsák el az egészséges táplálkzás, kertészeti alapismeretek, kmpsztálás, szelektív hulladékgyűjtés alapvető ismérveit ban alakuljn ki az egészséges életmód iránti igény a civilizáció társadalmi és környezeti vnatkzásainak feltárása révén erősödjön a felelős, környezettudats beállítttság alakuljn ki a kritikus fgyasztói magatartás Infrmatika (számítástechnika és könyvtárhasználat) legyenek képesek az interneten illetve a szakirdalmban infrmációkat keresni, knkrét, a valós életből vett példákat értelmezni, és legyenek képesek ezeket elemezni, tudjanak megfelelő következtetéseket levnni legyenek képesek a számítógép segítségével megszerezhető tudás szűrésére, váljanak képessé egy adtt témáhz megfelelő adatk kiválgatására, gyűjtésére és feldlgzására ismerjék meg az infrmatikában (pl. az internet-használatban) rejlő környezetvédelmi lehetőségeket használják a világhálót kutatómunkára, ismeretszerzésre futtassanak környezeti elemek megváltzását figyelembevevő szimulációkat és statisztikai teszteket rendezzenek környezeti kérdésekről virtuális fórumt máshvá járó diákkkal közösen szerkesszenek és nymtassanak környezetvédelmi újságkat és psztereket ismerjék meg a távközlési-infrmatikai berendezések környezetkársító hatásait váljanak képessé arra, hgy a más tantárgyakban taníttt környezeti összefüggéseket infrmatikai módszerekkel demnstrálják (számítástechnika alkalmazása, könyvtárhasználat, irdalmi hivatkzásk) legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére a különféle szftverek (adatk táblázats tárlása, kiértékelése, összefüggések vizsgálata, statisztikai módszerek alkalmazása) segítségével a számítástechnikai eszközök használata srán valósítsák meg az anyag- és energiatakaréks alkalmazás feltételeit

16 Testnevelés fedezzék fel, értsék meg, hgy a környezeti hatásk jelentős mértékben beflyáslják, egészséges testi fejlődésüket győződjenek meg a mzgás jótékny hatásairól a különböző szervrendszerek működését tekintve legyenek tisztában azzal, hgy testnevelés és a sprt nélkülözhetetlen az élményszerű tapasztalatszerzésben, az emberi kapcslatkban, az együttműködés és a tlerancia fejlesztésében értsék és tapasztalják meg a szabadtéri fglalkzáskn keresztül, hgy a környezetszennyezés az egészségre veszélyes igényeljék, hgy a sprtláshz lehetőség szerint természetes anyagkból készüljenek az eszközök, és a trnaszerek sajátítsanak el régi magyar, mzgást igénylő népi játékkat ban tudatsítsa az egészség és a környezet kmplexitását alakuljn ki az igény a higiénés nrmák betartására segítse az egészséges napi-heti-évszaks életritmus kialakulását Hn- és népismeret a tanulók ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetük hagymányait képesek legyenek eligazdni tágabb és szűkebb pátriájuk jelenkri értékei között Tanórán kívüli lehetőségek környezeti ismereteinek bővítésével, rendszerezésével, az összefüggések feltárásával meg kell alapzni, hgy a középisklában lehetővé váljn a környezetért, a jövő generációkért felelős viselkedést vállaló személyiség frmálása. A környezeti nevelés tanórán kívüli prgramjainak immár nagy hagymányai vannak isklánkban. Célkitűzések Választható prgramjaink és alkalmaztt módszereink fejlesszék a tanulók szciális képességeit adjanak lehetőséget új ismeretek megszerzésére (bilógiai skféleség, fenntartható fejlődés) rendszerezzék, szelektálják, mélyítsék el a már meglévő ismereteket szintetizálják az egyes tantárgyak nyújttta analitikus ismereteket, tanítsanak rendszerszemléletre alakítsanak ki kritikus gndlkdást

17 fejlesszék a környezeti harmónia megteremtése érdekében fnts képességeket (pl.: prblémamegldó, knfliktuskezelési képességek, tlerancia, alternatív gndlkdás) ösztönözzenek az egészséges, környezetbarát életmód elsajátítására alakítsanak ki környezeti érzékenységet, helyes szkáskat, viselkedési nrmákat neveljenek a hagymányk tiszteletére mutassanak követendő mintákat ösztönözzenek felelősségteljes cselekvésekre (tárják fel, hgy mit tehet a tanuló egyéni életében a környezeti prblémák megldása, megelőzése érdekében); tárják fel a tanulók számára a glbális kérdések alapvető gazdasági, társadalmi hátterét, tegyék világssá a tanulók számára, hgy az ember a természet része, és csak akkr van esélye a bldgulásra, ha kész együttműködni környezetével, és nem uralkdni akar felette Szakkörök Környezetvédelmi: A szakkör a kutató típusú, önállóan vizsgálódni szerető tanulók fejlesztésének nagyn jó színtere. A környezetvédelmi szakkörökön belül tematikus szakkörök indítása (pl.: bikertész, gyógynövény, természetkutató stb.), ill. a tantárgyakkal megegyező szakkörök (kémia, bilógia) munkájába is beépítjük a környezeti nevelést. Tanulói pályázatk Kétévente kiadunk egy-egy környezetvédelmi prblémát, témakört önálló kutatásra, feldlgzásra. mtiválása a legjbb munkák díjazásával történne.. A születendő munka frmája skféle lehet: szakmai dlgzat, rajz, ftó, film, interjú, irdalmi alktás. Tábr Életmódtábr, tánctábr, sprttábr, sítábr, vándrtábr az egészségnevelés fnts színtere. A tábr típusától függően fnts az önkrmányzat, szakemberek megkeresése, véleményük kikérése. Isklai átfgó környezetvédelmi prgramk, prjektek Megszervezzük annak kiderítését, hgy mennyire zöld az isklánk. Ennek keretein belül a tanulók felmérést végeznek az isklai víz-, fűtés-, világításrendszerről, az ezzel kapcslats költségekről, elkészíthetik a csepegő csapk térképét, kutathatják a hulladék kezelési módjait, az irdaszerek beszerzési módját és egészségkársító hatásait, felhasznált mennyiségét, a büfé és a menza zöldítési tervét. Célunk ezzel mzgósítani tanárt, diákt, technikai dlgzót, vezetőséget. A környezet- és egészségvédelem jeles napjai. A természetkörnyezetvédelem és az egészségügy jeles napjairól a tanórákba beépítve illetve külön prgramkat szervezve emlékezünk meg és tudatsítjuk a jelentőségüket. A nap jellegének megfelelő vetélkedőt, akciót vagy kirándulást szervezünk, illetve pályázatt írunk ki.az iskla az alábbi jeles napkról kíván megemlékezni:

18 Március 22. Március 23. Április 22. Április 24. Május 10. Május 31. Szeptember 22. Október 4. Október 10. December 1. Víz Világnapja Meterlógiai Világnap Föld Napja Kísérleti Állatk Védelmének Napja Madarak és Fák Napja Dhányzásmentes Világnap Autómentes Nap Állatk Világnapja Lelki Egészség Napja AIDS elleni világnap Akciók Egy-egy helyi környezeti prbléma megldására vagy jeles napkn szervezünk lyan akciókat, amelyek felhívják a lakóhelyünk közösségének figyelmét egy-egy helyi vagy glbális környezeti prblémára. A megmzdulással csatlakzunk helyi vagy rszágs környezetvédő szervezetek akcióihz (pl.: Meterlógiai Világnap, Autómentes Nap). Kiállításk Isklánkban nyittt, a nagyközönség által is látgatható környezetvédelmi kiállításk rendezése (pl. természeti értékeket, helyi prblémákat bemutató kiállítás). A várs isklái számára is nyitttak ezek a rendezvényeink. Törekszünk arra, hgy évente két jeles képzőművészeti kiállítást rendezzünk. Isklai zöld médiumk Az isklai könyvtárban létesítünk külön plct a környezeti témakörökkel fglalkzó könyveknek, videfilmeknek, CD-lemezeknek. Ezzel a megldással a tanulók könnyebben átlátják a rendelkezésükre álló irdalmat, szívesebben kutatnak, lvasgatnak. Isklai kiadvány Isklánknak a lehetőségek függvényében minden tanévben megjelenik évkönyve, ahl külön ldalakat kapnak a diákk által írt, vagy pályázatkra készített környezettel kapcslats írásk. Média Fnts, hgy az iskla környezetvédelmi tevékenysége ismert és elismert legyen a helyi, illetve tágabb közösségben. Ezért szrs kapcslatt tartunk a helyi médiával, és gndskdunk az érdemi események, feltárt prblémák, eredmények megismertetéséről. Tanulmányi kirándulás A tanulmányi kirándulásk megszervezése srán fkztt figyelmet kell frdítani a környezettudats magatartás fejlesztésére. Egy- vagy többnaps tanulmányút szervezése egy-egy knkrét téma részletesebb megismerésére, egy-egy terület, táj megismerése céljából. Ellátgatunk kisebb-nagybb gyerekcsprtkkal tanösvényekre, nemzeti parkkba, természetvédelmi területekre, vadasparkkba, btanikus kertekbe, múzeumkba. Isklai kmpsztálás Arbrétumunk területén több éve van kmpsztgödör, amelyet flyamatsan beledlgzunk a kertbe. ismerik, akik kertes házban laknak elsajátíthatják a kmpsztálás műveletét Tanösvény az isklakertben, kialakítttunk tanösvényt, készült hzzá munkafüzet, melyet flyamatsan bővít a bilógia- földrajz munkaközösség. Más isklákat, óvdákat is fgadunk kertünkben.

19 Zöldesítés: A környezetvédelmi jeles napkhz kapcslva vagy önálló prgramként, a szülők illetve az iskla-közeli (lakótelep) laksság megnyerésével cserjék, fák ültetésével szépíthetjük környezetünket és a zajtól, prtól védhetjük szervezetünket. Különválgató (szelektív) hulladékgyűjtés Ha van lehetőség bevnni a helyi hatóságkat, szervezzük meg az egész isklára kiterjedő szelektív hulladékgyűjtést és elkülönített elszállítást legalább a papírhulladék, a szárazelem, fémdbz, használt étlaj és a szerves hulladék vnatkzásában. Ezen tevékenység hatásfka nagy, hiszen jelentős mértékben kihathat a tanuló tágabb környezetére is. Vetélkedők, tanulmányi versenyek Az érdeklődő, ambiciózus tanulókat ösztönözzük arra, hgy vegyenek részt helyi, reginális és rszágs versenyeken. Általáns iskla 5 6. Kaán Kárly Természet és Környezetismereti évflyam Országs Verseny Általáns iskla 7 8. Herman Ottó Országs Bilógia Verseny évflyam Általáns Iskla Balgh Jáns Országs Környezet évflyam Egészségvédelmi Csapatverseny Gimnázium évflyam Gimnázium évflyam Gimnázium évflyam Gimnázium évflyam Kitaibel Pál Földrajzverseny Bugát Pál Természetismereti verseny Less Nándr Földrajzverseny Curie Kémiai verseny Vársismereti prgram A Diákönkrmányzattal való együttműködés keretében szervezünk lyan prgramkat, amelynek srán megismerhetik a gyerekek a szűkebb és tágabb környezet jellemző épületeit, tereit és egyéb bjektumait. Az ismereteket vetélkedők illetve kiállításk frmájában lehet még jbban rögzíttetni a tanulókkal. A várs más isklái által szervezett versenyeken való részvétel. Szempntk a módszerek kiválasztásakr alkalmazkdjanak az életkri sajátsságkhz minél több tanuló bevnása az iskla keretein túl is legyenek hatással a természetbe szervezett tevékenységek száma a lehető legtöbb legyen alapvetően pzitív szemléletet tükrözzenek, kerüljük a katasztrófapedagógiát a lakóhelyi vagy közeli knkrét példára alapzzanak, kötődjenek a napi élethez nyújtsanak sk élményt a tanulónak az érzelmeken át hassanak a személyes megtapasztalásn alapuljanak együttműködésen alapuljanak (teljes tantestület, egyéb isklai dlgzók, külső szövetségek, szülők stb.) alapzzanak a krsztály kíváncsiságára, versenyszellemére, öntevékenységére, megismerési vágyára, krszerű technikai ismeretére legyen bennük sk játéks elem

20 7. Módszerek Játékk Szituációs Memóriafejlesztő Kmbinációs Érzékelést fejlesztő Ráhanglást segítő Bizalmerősítő Kapcslatteremtést segítő Drámapedagógia Mdellezés Hatásvizsgálatk Rendszermdellezés Előrejelző Működő mdellek készítése, elemzése Riprt módszer Kérdőíves felmérés Direkt riprtk Ftóriprt Prjekt módszer Analízis akció prjektek Terepgyakrlati módszerek Terepgyakrlatk Tábrk Térképkészítés Egyszerű megfigyelések Célztt megfigyelések, mérések Aktív, kreatív munka Természetvédelmi és fenntartási munkák Reknstrukciós munkák Madárvédelmi feladatk Szelektív hulladékgyűjtés Rend- és tisztasági verseny

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet

KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ Fenntartható vársk a jövő nemzedék életterei Kézikönyv Stuttgart fenntartható vársfejlesztéséről Összefglaló jegyzet (készítette: dr. Hrnyánszky-Hittner Hanna) A szerző: Dr. Wlfgang Schuster

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Győr 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 Intézményünk története... 7 Névadónk és névválasztásunk... 8 Jogi

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben