A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996)"

Átírás

1 1. Alapk 1.1. Törvényi háttér Az Alktmány környezetvédelemmel kapcslats paragrafusaikörnyezet- és természetvédelmi jgszabálykkörnyezetvédelmi törvény A Természetvédelmi törvénya géntechnlógiai tevékenységről szóló XXVII. Törvény 30. és 31. -a fglalkzik az ktatással, a képzéssel és a tájékztatással. Ennek értelmében Az állami feladatk ellátása srán a Krmány gndskdik arról, hgy a géntechnlógiával módsíttt szervezetek felhasználóival, fgyasztóival az isklai és az isklán kívüli ktatás, képzés, tájékztatás keretében ismertetésre kerüljön a géntechnlógia lényege és alkalmazásai, az így módsíttt szervezetek használatának környezeti, egészségügyi, gazdasági, társadalmi hatásai és kckázatai. Az állatk védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. Törvény. A törvény kimndja, hgy az ktatás srán állatkísérletek elvégzésére a diákkat nem lehet kötelezni.nemzeti Környezetvédelmi Prgram (a Krmány 2031/1998. határzata) helyzetértékelése1999-ben elkészült a Nemzeti Bidiverzitás StratégiaA évi Hulladékgazdálkdásról szóló XLIII. Törvény Egészségügyi jgszabályk A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprgram (1996) 1998-ban, Kppenhágában a WHO Európai Reginális Bizttsága elfgadta az Európai Egészség 21. nyilatkzatt, amelynek célkitűzései többek között kimndják, hgy 2015-re a laksságnak a társadalm minden rétegében egészségesebb életmódt kell kialakítani, és hgy a régió laksságának lyan biztnságsabb fizikai környezetben kell élnie, ahl az egészségre veszélyes szennyező anyagk nem haladhatják meg a nemzetközileg elfgadtt határértékeket. Az Egészségügyi Világszervezet száms idevnatkzó dkumentuma, az Egészség 21 Reginális Stratégia szakmai hátteret nyújt a hazai az Egészség évtizedének Jhan Béla Nemzeti Prgramja 2002 kidlgzásáhz. Előzménye a Nemzeti Népegészségügyi Prgram (1066/2001 Krmányhatárzat Közktatási jgszabályka közktatásról szóló évi LXXIX. Többször módsíttt törvény szerint a pedagógiai prgramk felülvizsgálatánál, az eddiginél nagybb hangsúlyt kell frdítani a gyermekek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésével kapcslats feladatkra, s a nevelés elsőrendű jelentőségű. A pedagógiai prgramk átalakításánál a személyiség és közösség fejlesztés megtervezésében kiemelt hangsúlyt kell fektetni a NAT kiemelt közös követelményeire, köztük a környezeti nevelésre.a pntja szerint az iskla felderíti a gyermekek és tanulók fejlődését veszélyeztető kkat, és pedagógiai eszközökkel törekszik a kárs hatásk megelőzésére, illetőleg ellensúlyzására. Szükség esetén a gyermek, a tanuló érdekében intézkedést kezdeményez. Az isklai munkát tartalmi alapjaiban szabályzó közös követelményei között találjuk a környezeti nevelést. A környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló környezetkímélő magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt legyen a tanulók életvitelét meghatárzó erkölcsi alapelv. A Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. sz. krmányrendelet kiemelt fejlesztési feladatként definiálja a környezeti nevelést. Elengedhetetlenül szükséges a NAT részeként a környezetvédelmi, természetvédelmi ktatás tvábbfejlesztése. A felsőfkú ktatásban a prgram időszakának végére (2003) el kell érni, hgy minden hallgató részesüljön

2 környezetvédelmi, természetvédelmi ktatásban ban tizenhárm környezeti neveléssel fglalkzó társadalmi szervezet összefglalta a környezeti nevelés eddig elért eredményeit és a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia c. kiadványban megfgalmazta a közeljövő fntsabb feladatait ban megjelent a kibővített, átdlgztt kiadás. Önkrmányzati jgszabály. Az évi LXV. Törvény a helyi önkrmányzatkról kiemeli az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítését, a laksság önszerveződő közösségei tevékenységének támgatását. 2. Helyzetelemzés, helyzetkép Rövid története A Németh László Gimnázium és Általáns Iskla ben Hódtói Általáns Isklaként indult Hódmezővásárhelyen. Pedagógusk, tanulók, szülők és természettisztelő művészek, lkálpatrióták közreműködésével arbrétum jellegű isklakert jött létre, ahl több mint 200 fa- és cserjefaj található napjainkban től a Tudás kertje nevet viseli. Az arbrétum 2003 őszén vette fel alapítójának és kigndlójának nevét; azóta Gál József Kert. Isklánkban kezdetektől fgva kiemelt szerepet játszik a természet és környezeti nevelés. Száms környezetvédelmi prgram, természettel kapcslats kiállítás, esemény, knferencia színtere vlt már intézményünk is. Arbrétum jellegű isklakertünk tthnt adtt már a Vásárhelyi Őszi Hetek nyitó rendezvényeinek, isklai prjekttalálkzóknak, diákk számára rendezett knferenciának is. Későbbiek flyamán is szeretnénk, ha erre lehetőségünk lenne ban Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpntként is szerepet játszik a várs életében óta általáns iskla és 6 sztálys gimnázium, a gimnázium évflyamain emelt szintű német, angl valamint angl és német tagzat működik. Működése környezeti nevelési szempntból Az isklában jelenleg a tantestület bilógia- földrajz munkaközössége fglalkzik intenzíven környezeti nevelési kérdésekkel tanórákn és azn kívül (pl. tanulók versenyekre felkészítése, pályázatk készítése, stb.). Más munkaközösségek időnként kapcslódnak egy- egy tevékenységi területhez (isklai rendezvény). A környezeti nevelés az isklai életnek az a területe, ahl fkzatsan haladunk előre. Az egyes munkaközösségek bevnása a nevelési terület tevékenységébe flyamats, szeretnénk a témát fkzatsan az egyes tantárgyakba integrálni. A tvábbiakban is szükség van az isklavezetőség, a tapasztaltabb és fiatal kllégák együttműködésére. 3. A környezeti nevelés színterei az isklában 3.1. Hagymánys tanórai keretek között Tanórákn hzzárendeljük az adtt témákhz a megfelelő környezetvédelmi vnatkzáskat. Az óra jellege határzza meg, melyik prblémát hgyan dlgzzuk fel. Fnts szerepet kapnak a mindennapi élettel kapcslats prblémák, amelyeket a diákk maguk is megtapasztalhatnak mindennapjaik srán. Tekintettel a kétszintű érettségi bilógia, kémia és földrajz tantárgyak követelményeire, témát beépítjük a tananyagba.

3 A szemléltetés hagymánys, audivizuális és infrmatikai lehetőségeit alkalmazzuk és felhasználjuk. Az élményszerű tanítás lehetőségét látjuk ebben a módszerben. Fnts, diákjaink kmly elméleti alapkat szerezzenek, hgy életük srán átgndltan hzzanak döntéseket és cselekedjenek. Tanórai keretben ötödik évflyamn tanulnak diákjaink hn-és népismeretet, amely elsősrban szűkebb hazájuk megismertetését szlgálja Nem hagymánys tanórai keretek A tanév srán minden induló gimnáziumi hetedik sztály erdei isklában tölt egy hetet. Az itt flyó munka a tanév szerves része. Az erdei isklában a munka meghatárztt prgram szerint flyik. A prgram váza évről- évre ugyanaz figyelembe véve az induló sztályk sajátsságait. Minden tanévben túratábrkat szervezünk, ahl a diákk fizikai erőnléte és természetismerete is kiállja a próbát. természet és környezetvédelmi témájú versenyeken vesznek részt, diákknak szervezett pályázatkat készítenek, diákknferenciákn tartanak előadást. E tevékenységükben szaktanárk, környezetvédelmi szakemberek segítik őket. Évente rendezünk isklanapkat, ahl a környezetvédelmi prgramk fnts szerepet kapnak. (Föld napja, Madarak és Fák Napja, stb.) 4. Erőfrrásk Környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hgy az isklai élet résztvevői egymással és külső intézményekkel, szervezetekkel jó munkakapcslatt, együttműködést alakítsunk ki. A résztvevők és a közöttük kialakul együttműködés egyben környezeti munkánk erőfrrása is. Isklánknak a jövőben ki kell dlgzni részletesen az isklán belüli és kívüli kapcslatrendszerét Nem anyagi erőfrrásk Isklán belüli együttműködés Tanárk: Isklánk minden tanárának feladata, hgy környezettudats magatartásával, munkájával példát mutassn a diákk számára. Ahhz, hgy az isklai környezeti nevelés és ktatás megvalósuljn, ki kell alakítanunk, és tvább kell fejlesztenünk a munkaközösségek együttműködését. A közös munka áttekintése igazgatói feladat, a krdinátr szerepét Gálné Hrváth Ildikó szaktanár, bilógia-földrajz szaks vársi munkaközösség-vezető tanár látja el. Azk a kllégák, akik mst kapcslódnak be a környezeti nevelési munkában, a témában jártasabb és tapasztaltabb kllégák tanácskat, segítséget adnak.

4 Diákk: Az iskla minden diákjának feladata, hgy vigyázzn környezetére és figyelmeztesse társait a kultúrált magatartásra. Ebben kiemelt feladata van a diákönkrmányzatnak, sztályközösségeknek, környezetvédelem iránt érdeklődő diákknak, diákcsprtknak. Tanárk és diákk: A diákk környezeti témákkal kapcslats ismereteiket tanáraikkal való közös munka srán tanórán és tanórán kívül sajátítják el. Isklánkban nagy szerepe van a környezettudats szemlélet kialakításában az erdei isklának (az új diákk megismerik elvárásainkat), a témanapknak, iskla napknak, isklai és vársi szintű természet- és környezetvédelmi rendezvényeinknek, túratábrknak. A tanórák környezeti tartalmát a munkaközösségek határzzák meg, a tanórán kívüli környezeti tevékenységek áttekintése igazgatói feladat. A tanárk és diákk együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskla megteremtésében és megőrzésében. Tanárk és szülők: Az iskla környezeti nevelési területén is nélkülözhetetlen a szülök és az iskla együttműködése. Fnts, hgy a szülők megerősítsék gyermekeikben azt a környezettudats magatartást, amelyet isklánk közvetít tanulóink felé. Ez egyrészt azn keresztül valósul meg, hgy az elsajátíttt viselkedési frmákat tthn is alkalmazzák a tanulók, másrészt száms rendezvényünk szülői segítség nélkül nem valósulhat meg. Nem pedagógus munkakörben fglalkztatttak: Az isklai adminisztrációs és technikai dlgzók munkájukkal aktív részesei lehetnek környezeti nevelési prgramunknak. Az isklai adminisztráció területén fnts feladatnak tartjuk, hgy csökkentsük a felesleges papírfelhasználást (pl. félldalas papírlapk használata, kicsinyített és kétldalas fénymáslás, digitális infrmációáramlás), flyamats gyűjtése a hulladékpapírnak, kifgytt nymtatópatrnnak. Példamutató lenne, ha a tanulók látnák, hgy környezetkímélő tisztítószereket használ a takarító személyzet. A szemetet szelektíven gyűjtjük az iskla területén, amelyhez szükség van a takarítók aktív, környezettudats munkájára. Fnts szerepet kap az iskla gndnka az arbrétum jellegű isklakert gndzásában Isklán kívüli együttműködés Fenntartó. Mivel a fenntartó határzza meg az általa fenntarttt intézmények prfilját és költségvetését, ezért a fenntartóval való kölcsönös együttműködés- az iskla egész életén belül- a környezeti nevelési prgramunk megvalósítása szempntjából is fnts. Célunk, hgy a fenntartó a kötelező támgatásn túl is finanszírzza környezeti nevelési prgramunkat.

5 Környezeti neveléssel fglalkzó intézmények. A tanórai és tanórán kívüli környezeti nevelési prgramt színesebbé és tartalmasabbá teszi különböző intézmények látgatása. Isklánk számára ilyen szempntból kiemelten fntsak a várs múzeumai, galériája, nemzeti parkk közeli területei. Ezeket a látgatáskat tanórán készítjük elő. Isklai tanulmányaink srán minden tanulónak legalább egy környezeti témájú intézményi látgatásn részt kell vennie. Az adtt intézménnyel a kapcslatt a munkaközösségek egy megbíztt tanára tartja. Civil szervezetek. A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és prgramjaikkal segítik munkánkat. Szükséges, hgy több, az egész tantestületet érintő környezeti témájú előadás és fglalkzás legyen a jövőben. A civil szervezetekkel való kapcslattartás igazgatói feladat. A szaktanárk egyénileg alakítanak ki kapcslatkat civil szervezetekkel. Hivatals szervek. A hivatals szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hgy környezetvédelmi és egészségügyi szempntból megfelelően működik- e az iskla. Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk az isklai környezet alakításában Isklai büfé Tanulóink délelőtti étkezésének meghatárzó tényezője az isklai büfé kínálata. Fntsnak tarjuk, hgy a büfé isklánkra szabtt önálló működési egység legyen. Igény részünkről, hgy bővüljön az egészséges táplálkzáshz nélkülözhetetlen tejtermék és gyümölcskínálat. Időszerű, hgy felmérjük, az egészséges táplálkzás érdekében mi legyen a büfé kínálata. Ezt az isklai diákönkrmányzat, a szülői munkaközösség végezheti el. Az eredmény ismeretében az isklavezetés egyeztet a büfé működtetőjével Anyagi erőfrrásk Saját erőfrrásk Költségvetés: Az iskla lehetőségeihez mérten anyagi frráskat biztsít a környezeti nevelési feladatk ellátására. Alapítvány: Az iskla alapítványa hetedik évflyam szervezett erdei isklát támgatja tanulónként. Lehetőség van arra is, hgy az alapítvány támgassa a tábri munkáhz szükséges eszközök, anyagk vásárlását. Külső erőfrrásk Pályázat: A pályázat- megjelenések figyelése Gálné Hrváth Ildikónak a feladata. Az igazgató tájékztatja a kllégákat a pályázati lehetőségekről, és szükség esetén segít, de mindenképp támgatja a pályázatk elkészítésében a kllégákat. Az elnyert összeget teljes egészében arra a területre kell frdítani, amire a kiírás szól.

6 5. Alapelvek, jövőkép, célk Alapelvek, jövőkép, hsszú távú célk Általáns célk, értékek a környezeti és egészségügyi nevelésben Az egyetemes természetnek (a Világegyetem egészének), mint létező értéknek tisztelete és megőrzése, beleértve az összes élettelen és élő létezőt, így az embert is, annak környezetével, kultúrájával együtt a Föld egészséges flyamatainak visszaállítására, harmóniára törekvés a biszféra és a bilógiai skféleség megőrzése a testi-lelki egészség megőrzése Az iskla hitvallásaember és környezete egymástól el nem választható fgalmak. A természet-környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről, mivel az ember a természet része. Az általa kztt természeti-környezeti szennyeződések kársan hatnak vissza a saját szervezete működésére.nevelő és ktató munkánk srán 12 évflyamn tanítjuk és példát szeretnénk adni környezettisztelő szemléletünkkel, magatartásunkkal diákjaink számára.ennek szellemében kívánjuk nevelni a ránk bíztt gyermekeket, és prgramjainkkal a szülők és a környék lakóinak környezettudats magatartását is fejleszteni kívánjuk. A gimnázium sztályaiban isklánk feladatának tekinti azt, hgy diákjaink a felnőtt életre megfelelő ismeretekkel, készségekkel és szemlélettel rendelkezzenek, hgy ne csak saját pillanatnyi érdekeik szerint, hanem a Föld egészének fennmaradása érdekében cselekedjenek. Előbbiek eléréséhez a következő célk megvalósítását tartjuk szem előtt az isklai élet valamennyi színterén, valamennyi tevékenységünket áthatva. Hsszú távú pedagógiai célk az általáns célkra vnatkzó érték- és szkásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapzása az öklógiai gndlkdás kialakítása, fejlesztése rendszerszemléletre nevelés fenntarthatóságra nevelés a környezetetika hatékny fejlesztése érzelmi és értelmi környezeti nevelés tapasztalatn alapuló, kreatív környezeti nevelés tlerancia kialakítása a környezettudats magatartás és életvitel segítése az államplgári egyéb közösségi felelősség felébresztése az életminőség fgyasztásn túlra mutató alktóinak keresése az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása ismeretek és jártasságk kialakítása, amelyek segítségével képesek lesznek megelőzni az egészségügyi prblémákat, illetve csökkenteni azk súlysságát. helyzetfelismerés, k kzati összefüggések prblémamegldó gndlkdás, döntésképesség glbális összefüggések megértése létminőség választásáhz szükséges értékek, viselkedési nrmák kialakítása

7 a családi életre nevelés fejlesztése az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése Kulcsszavak szeretet tisztelet, megbecsülés harmónia mértékletesség takaréksság alázat a kicsi szép esztétika empátia, segítőkészség tlerancia kmplementaritás együttműködés kölcsönhatás felelősség öklógiai fenntarthatóság mérték és mértéktartás öröm, vidámság glbális gndlkdás lkális cselekvés Knkrét célk és feladatk természeti épített szciális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése helyi értékek és prblémák feltérképezése helyi célk megfgalmazása (pl. isklakertünk flyamats gndzása, fejlesztése, megóvása, madárvédelem, örökbefgadtt fák, cserjék gndzása kertünkben, hulladék ésszerű kezelése, isklai büfé zöldítése, energiatakaréksság, stb.) lakóhely megismerése (értékek, gndk a megldás módjai) hagymányk védelme: család iskla település nemzet szinteken aznsságtudat fejlesztése a fenti szinteken a szülőkkel, az iskla környezetében élőkkel a kmmunikáció fejlesztése az egészségre kárs szkásk bilógiai-élettani-pszichés összetevőinek megismertetése A pedagógiai prgram tervezetének megfelelően javaslt évente részletesen kidlgzni az iskla környezeti nevelési munkatervét. Az alábbi tervezési táblázats technikát kívánjuk alkalmazni:

8 Az iskla környezeti munkatervének szerkezete Tartal m Tevékenysé g Célcspr t Időskál a Módsze r Helyszí n Ellenőrzés Várhat, értékelés ó módja eredmé -nyek Feltétele k Felelősö k A munkatervet a két természettudmányi munkaközösség készíti el, és a tanévnyitó értekezleten az éves munkaterv részeként az igazgató terjeszti a nevelőtestület elé. 6. Tanulásszervezési és tartalmi keretek Tanórai keretek általában tantárgyakba beépítve erdei iskla tanulmányi kirándulás sprtnap sztályfőnöki órákn környezet-és egészségvédelmi témák Magyar nyelv és irdalm ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irdalmi nyelv egymásra hatását ismerjék meg közvetlen természetes- és mesterséges környezetük értékeit bemutató irdalmi alktáskat! (meséket, mndákat, népdalkat és verseket ismerjék meg az irdalmi művekben megjelenő természeti és környezeti értékeket, az ember és a természet közötti harmnikus kapcslatk kialakulását legyenek képesek irdalmi szövegek alapján prblémafelvetésekre, vitára, véleményalktásra, érvelésre erősödjön esztétikai, erkölcsi érzékenységük tudatsan készüljenek az anyanyelv védelmére, a nyelvi környezetszennyezés elkerülésére sajátítsák el a médiumk elemzésének technikáit ban alakuljn igénnyé a hatékny kmmunikációra való törekvés, a jó prblémafelvetés, vitakészség, véleményalktási képesség növeljük a környezethez való, pzitív érzelmi és intellektuális közeledést a környezet- és természetvédelemi témájú könyvek feldlgzásával fejlesszük az egyéni és a közösségi kmpetenciákat a drámajátékk segítségével

9 Történelem értsék és tudják, hgyan, mikr és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a természet tudják értelmezni, hgyan hatttak a környezeti váltzásk a gazdálkdásra, az életmódra, a közösségi nrmák alakulására ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljn ki bennük a hagymányk tisztelete legyenek képesek a glbális prblémákra megldáskat keresni a természeti népek példáján keresztül értsék meg az egész világt érintő glbális prblémákat, és érezzék hangsúlyzttan az egyén, az állam és a társadalm felelősségét és feladatait a prblémák elhárításában, csökkentésében egyes történelmi krk környezeti prblémáinak felvetése, értékelése Hn és népismeret ismerjék meg a természet közelben élő, a természetet tisztelő, azt felhasználó, és nem kihasználó paraszti életmód értékeit ismerjék meg a népszkásk egészségvédelmi vetületét (ünnepek előtti böjtök) ismerjék meg a hódmezővásárhelyi szkáskat, népművészeti értékeket az ember tájfrmáló tevékenységét a hódmezővásárhelyi táj területén Idegen nyelv váljanak érzékennyé a természet szeretetére a jól megválaszttt szövegek feldlgzásának segítségével legyenek érzékenyek a hazai környezeti prblémákra és ismerjék meg a nyelv segítségével más rszágk hasnló prblémáit tudják más népek ilyen irányú tevékenységeit és ismerjék az idegen rszágk környezetvédelemmel fglalkzó szervezeteit legyenek képesek a környezetvédelmi prblémákra önállóan, csprtmunkában, prjekt-munkában választ keresni államplgári felelősségtudatuk fejlődjön ban alakuljn ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben fejlődjön az idegen nyelvi kmmunikáció képessége, és fedezzék fel ennek lehetőségeit Matematika váljanak képessé arra, hgy a más tantárgyakban taníttt környezeti összefüggéseket matematikai módszerekkel demnstrálják

10 legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére statisztikai módszerek alkalmazásával tudjanak táblázatkat, grafiknkat készíteni és elemezni lgikus gndlkdása, a szintetizáló és a lényegkiemelő képessége fejlődjön tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli visznyait váljanak képessé egy adtt témáhz megfelelő adatk kiválgatására, gyűjtésére és feldlgzására ismerjenek knkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek ezeket elemezni, tudjanak megfelelő következtetéseket levnni Legyenek képesek reális becslésekre Tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni ban alakuljn ki a rendszerben való gndlkdás alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számlási készségeket Környezetismeret ismerjék meg a környezetet megfigyelésekkel, vizsgálatkkal ismerjék meg az élővilág skszínűségét, az élőlények egyedi, megismételhetetlen vltát, az ember felelősségét az élővilág megőrzésében Természetismeret váljanak képessé a természet jelenségeinek elemi szintű értelmezésére a megismerés kmplexitása, egészlegességére törekvés (középpntban az élő és élettelen természet knkrét valósága, a jelenségek, a táj és a környezet áll) természettudmánys gndlkdás kialakításáhz megfelelő képességek kialakítása; környezet állapta iránti érzékenység fejlesztése öklógiai szemlélet fejlesztése helyes környezeti attitűdök fejlesztése magatartás fejlesztése értékrend alakítása környezettudat fejlesztése felelősségérzet fejlesztése környezet használatára vnatkzó helyes döntések támgatása

11 Fizika váljanak képessé a környezeti váltzásk magyarázatára ismerjék meg az élő szervezetre kárs fizikai hatásk (sugárzásk, zaj, rezgés) egészségkársítását, tudják ezek kibcsátásának csökkentési lehetőségeit ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti analógiákat, valamint az élő, és élettelen közötti kölcsönhatáskat tudják értelmezni a környezet váltzásának törvényszerűségeit, és ennek tudatában legyenek képesek megldást keresni a glbális környezeti prblémákra mérjék fel annak fntsságát, hgy a környezeti erőfrráskat felelősséggel szabad csak felhasználni ismereteik birtkában váljanak tetteik következményeit látó, előregndlkdó államplgárrá ismerjék meg az alternatív energiahrdzókat és frráskat Kémia rendelkezzenek a környezetbiztnsághz szükséges ismeretekkel törekedjenek a környezettudats magatartás kialakítására legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények értelmezésére ismerjék a környezetüket legjbban szennyező anyagkat, törekedjenek ezek használatának csökkentésére ismerjék az emberi szervezetre kárs anyagkat és ezek szervezetre gyakrlt hatásait, tartózkdjanak ezek kipróbálásától értsék meg a különböző technlógiák hatását a természeti és épített környezetre, valamint becsüljék meg ezek gazdasági hatásait Földrajz szerezzenek tapasztalatt, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen környezetükről érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló váltzáskat, mint a természeti és társadalmi flyamatk hatásainak eredményeit értsék meg, hgy a népek eltérő természeti és gazdasági körülményei, hagymányai meghatárzzák gndlkdásmódjukat, világszemléletüket értsék meg, hgy a társadalm-földrajzi váltzásk, a felgyrsult fgyasztás a Föld erőfrrásainak kimerüléséhez vezet ismerjék meg a glbális prblémákat és azk megelőzési, illetve mérséklési lehetőségeit ismerjék, szeressék és őrizzék a természeti és az épített környezet szépségeit

12 ban a környezet értékeinek megismerésével erősödjön a környezettudats életmód iránti igény alakuljn ki az igény a szülőföld cselekvő felfedezésére fejlődjön közösségük, lakóhelyük, rszáguk, régiójuk és a világ prblémáinak megldásában való aktív részvételi készség Bilógia ismerjék meg a glbális környezeti prblémákat és azk megelőzési, illetve mérséklési lehetőségeit ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit, fedezzék fel azk között az k-kzati összefüggéseket legyenek tájékzttak a földi élővilág skféleségét, valamint az emberek és bilógiai környezetük közötti kapcslatrendszert illetően ismerjék meg a környezet-egészségügyi prblémákat legyenek képesek az egészségügyi prblémák megelőzésére és mérséklésére sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat ban alakuljn ki öklógiai szemléletmód alakuljn ki a természeti és az épített környezet iránti felelősség Egészségtan ismerjék meg szervezetük sajátságait és az életkrral kapcslats váltzásait sajátítsák el az elsősegély-nyújtási technikákat ismerjék fel az empátia szerepét a másik ember megítélésében at ösztönözze a helyes viselkedésmódk és a környezet-egészségvédő szkásrendek kialakítására segítse az önmagukkal szembeni felelősségérzet kialakításában segítse az őket veszélyeztető környezeti, társadalmi tényezők és azk elhárítási módjainak felismerésében

13 Ének-zene ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rknságát és aznsságát ismerjék meg a természet zenei ábrázlásának módjait fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalkban vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét tudják, hgy az élő és az élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapkban egyaránt akusztikus élményt jelentenek fedezzék fel a zenei környezetszennyezést, és tudjanak ellene védekezni Rajz és vizuális kultúra ismerjék meg a természet skszínűségét, frmagazdagságát ismerjék fel a természeti és a művészeti szépség rknságát és aznsságát ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázlásának lehetőségeit ismerjék és tudják, hgy a hagymányáplás a fenntarthatóság egyik alappillére Tudjanak példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfrdulásaira ismerjék a természetes alapanyagk használatát legyenek képesek alktáskat létrehzni, melyek a természetről szólnak legyenek képesek a műalktáskat környezeti nevelési szempntknak megfelelően elemezni legyenek képesek alktáskat létrehzni a környezeti nevelési témaköröknek megfelelően ismerjék a tárgyi világ frmanyelvi elemeit, a tartalm és a frma összefüggését tudjanak példákat mndani a környezetvédelmi szempntk szerinti frmatervezésre kutassák fel, ismerjék meg helyi, népi építészeti emlékeket Filzófia értsék meg, hgy a filzófia történetén keresztül megmutatható az ember és természet egységének megbmlása lássák, hgy milyen módn alakult ki az ember természet feletti uralmra- jutása érzékeljék, hgy hgyan alakult ki a mai társadalmak manipulált fgyasztása legyenek képesek követni az értékek alakulását a különböző történelmi krkban

14 véleményezze az értékrend-váltzás negatív következményeit értsék meg, hgy csak akkr őrizhetők meg környezetünk életfeltételei, ha észszerűen használjuk azkat, és tisztelettel közelítünk hzzájuk Etika legyenek képesek a már kialakíttt, megteremtett értékek között úgy élni, hgy a lehető legkevesebb kársdást kzzák tanuljanak meg a természet kársítása nélkül teljes életet élni mérjék fel annak elengedhetetlen fntsságát, hgy az utódaiknak is megfelelő életteret kell hagyniuk ban alakuljn ki az a szemlélet, hgy a természet elemei emberi hasznsságuk fkától függetlenül is értéket képviselnek alakuljn ki személyes elkötelezettség és tlerancia a környezeti kérdésekkel kapcslatban fejlődjön, szilárduljn meg a társadalmi szlidaritás és igazságsság az egészséges környezetért Tánc és dráma tudjanak imprvizálni természeti jelenségeket a tánc és dráma eszközeivel legyenek képesek adtt szituáció megfgalmazására tartásképben és mzdulatsrk segítségével (árvíz, erdőtűz, stb.) természethez való érzelmi kötődése erősödjön a drámajátékn keresztül sajátítsák el a néptánc elemeit, lássák benne a környezeti nevelési lehetőségeket Technika és életvitel ismerjék meg az emberi alktáskban megtestesülő használati, esztétikai, frmai és etikai értékeket ismerjék meg a technika kzta környezeti kársdáskat és azk megelőzésének módjait értsék meg a fenntartható fejlődés összefüggéseit és követelményeit ismerjék meg a prblémák rendszerét és a lényegét átlátó környezetgazdálkdást sajátítsák el az alapvető bikertészeti ismereteket ismerjék meg az egészséges táplálkzás alapelemeit sajátítsák el a gyógynövények alapvető ismeretét és felhasználási módjait

15 ismerjék meg a kmpsztálás flyamatát és hasznát ismerjék meg a környezetbarát technikákat és technlógiákat ismerjék meg a felhasznált természetes anyagk, az épített környezet jellemzőit sajátítsák el az egészséges táplálkzás, kertészeti alapismeretek, kmpsztálás, szelektív hulladékgyűjtés alapvető ismérveit ban alakuljn ki az egészséges életmód iránti igény a civilizáció társadalmi és környezeti vnatkzásainak feltárása révén erősödjön a felelős, környezettudats beállítttság alakuljn ki a kritikus fgyasztói magatartás Infrmatika (számítástechnika és könyvtárhasználat) legyenek képesek az interneten illetve a szakirdalmban infrmációkat keresni, knkrét, a valós életből vett példákat értelmezni, és legyenek képesek ezeket elemezni, tudjanak megfelelő következtetéseket levnni legyenek képesek a számítógép segítségével megszerezhető tudás szűrésére, váljanak képessé egy adtt témáhz megfelelő adatk kiválgatására, gyűjtésére és feldlgzására ismerjék meg az infrmatikában (pl. az internet-használatban) rejlő környezetvédelmi lehetőségeket használják a világhálót kutatómunkára, ismeretszerzésre futtassanak környezeti elemek megváltzását figyelembevevő szimulációkat és statisztikai teszteket rendezzenek környezeti kérdésekről virtuális fórumt máshvá járó diákkkal közösen szerkesszenek és nymtassanak környezetvédelmi újságkat és psztereket ismerjék meg a távközlési-infrmatikai berendezések környezetkársító hatásait váljanak képessé arra, hgy a más tantárgyakban taníttt környezeti összefüggéseket infrmatikai módszerekkel demnstrálják (számítástechnika alkalmazása, könyvtárhasználat, irdalmi hivatkzásk) legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére a különféle szftverek (adatk táblázats tárlása, kiértékelése, összefüggések vizsgálata, statisztikai módszerek alkalmazása) segítségével a számítástechnikai eszközök használata srán valósítsák meg az anyag- és energiatakaréks alkalmazás feltételeit

16 Testnevelés fedezzék fel, értsék meg, hgy a környezeti hatásk jelentős mértékben beflyáslják, egészséges testi fejlődésüket győződjenek meg a mzgás jótékny hatásairól a különböző szervrendszerek működését tekintve legyenek tisztában azzal, hgy testnevelés és a sprt nélkülözhetetlen az élményszerű tapasztalatszerzésben, az emberi kapcslatkban, az együttműködés és a tlerancia fejlesztésében értsék és tapasztalják meg a szabadtéri fglalkzáskn keresztül, hgy a környezetszennyezés az egészségre veszélyes igényeljék, hgy a sprtláshz lehetőség szerint természetes anyagkból készüljenek az eszközök, és a trnaszerek sajátítsanak el régi magyar, mzgást igénylő népi játékkat ban tudatsítsa az egészség és a környezet kmplexitását alakuljn ki az igény a higiénés nrmák betartására segítse az egészséges napi-heti-évszaks életritmus kialakulását Hn- és népismeret a tanulók ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetük hagymányait képesek legyenek eligazdni tágabb és szűkebb pátriájuk jelenkri értékei között Tanórán kívüli lehetőségek környezeti ismereteinek bővítésével, rendszerezésével, az összefüggések feltárásával meg kell alapzni, hgy a középisklában lehetővé váljn a környezetért, a jövő generációkért felelős viselkedést vállaló személyiség frmálása. A környezeti nevelés tanórán kívüli prgramjainak immár nagy hagymányai vannak isklánkban. Célkitűzések Választható prgramjaink és alkalmaztt módszereink fejlesszék a tanulók szciális képességeit adjanak lehetőséget új ismeretek megszerzésére (bilógiai skféleség, fenntartható fejlődés) rendszerezzék, szelektálják, mélyítsék el a már meglévő ismereteket szintetizálják az egyes tantárgyak nyújttta analitikus ismereteket, tanítsanak rendszerszemléletre alakítsanak ki kritikus gndlkdást

17 fejlesszék a környezeti harmónia megteremtése érdekében fnts képességeket (pl.: prblémamegldó, knfliktuskezelési képességek, tlerancia, alternatív gndlkdás) ösztönözzenek az egészséges, környezetbarát életmód elsajátítására alakítsanak ki környezeti érzékenységet, helyes szkáskat, viselkedési nrmákat neveljenek a hagymányk tiszteletére mutassanak követendő mintákat ösztönözzenek felelősségteljes cselekvésekre (tárják fel, hgy mit tehet a tanuló egyéni életében a környezeti prblémák megldása, megelőzése érdekében); tárják fel a tanulók számára a glbális kérdések alapvető gazdasági, társadalmi hátterét, tegyék világssá a tanulók számára, hgy az ember a természet része, és csak akkr van esélye a bldgulásra, ha kész együttműködni környezetével, és nem uralkdni akar felette Szakkörök Környezetvédelmi: A szakkör a kutató típusú, önállóan vizsgálódni szerető tanulók fejlesztésének nagyn jó színtere. A környezetvédelmi szakkörökön belül tematikus szakkörök indítása (pl.: bikertész, gyógynövény, természetkutató stb.), ill. a tantárgyakkal megegyező szakkörök (kémia, bilógia) munkájába is beépítjük a környezeti nevelést. Tanulói pályázatk Kétévente kiadunk egy-egy környezetvédelmi prblémát, témakört önálló kutatásra, feldlgzásra. mtiválása a legjbb munkák díjazásával történne.. A születendő munka frmája skféle lehet: szakmai dlgzat, rajz, ftó, film, interjú, irdalmi alktás. Tábr Életmódtábr, tánctábr, sprttábr, sítábr, vándrtábr az egészségnevelés fnts színtere. A tábr típusától függően fnts az önkrmányzat, szakemberek megkeresése, véleményük kikérése. Isklai átfgó környezetvédelmi prgramk, prjektek Megszervezzük annak kiderítését, hgy mennyire zöld az isklánk. Ennek keretein belül a tanulók felmérést végeznek az isklai víz-, fűtés-, világításrendszerről, az ezzel kapcslats költségekről, elkészíthetik a csepegő csapk térképét, kutathatják a hulladék kezelési módjait, az irdaszerek beszerzési módját és egészségkársító hatásait, felhasznált mennyiségét, a büfé és a menza zöldítési tervét. Célunk ezzel mzgósítani tanárt, diákt, technikai dlgzót, vezetőséget. A környezet- és egészségvédelem jeles napjai. A természetkörnyezetvédelem és az egészségügy jeles napjairól a tanórákba beépítve illetve külön prgramkat szervezve emlékezünk meg és tudatsítjuk a jelentőségüket. A nap jellegének megfelelő vetélkedőt, akciót vagy kirándulást szervezünk, illetve pályázatt írunk ki.az iskla az alábbi jeles napkról kíván megemlékezni:

18 Március 22. Március 23. Április 22. Április 24. Május 10. Május 31. Szeptember 22. Október 4. Október 10. December 1. Víz Világnapja Meterlógiai Világnap Föld Napja Kísérleti Állatk Védelmének Napja Madarak és Fák Napja Dhányzásmentes Világnap Autómentes Nap Állatk Világnapja Lelki Egészség Napja AIDS elleni világnap Akciók Egy-egy helyi környezeti prbléma megldására vagy jeles napkn szervezünk lyan akciókat, amelyek felhívják a lakóhelyünk közösségének figyelmét egy-egy helyi vagy glbális környezeti prblémára. A megmzdulással csatlakzunk helyi vagy rszágs környezetvédő szervezetek akcióihz (pl.: Meterlógiai Világnap, Autómentes Nap). Kiállításk Isklánkban nyittt, a nagyközönség által is látgatható környezetvédelmi kiállításk rendezése (pl. természeti értékeket, helyi prblémákat bemutató kiállítás). A várs isklái számára is nyitttak ezek a rendezvényeink. Törekszünk arra, hgy évente két jeles képzőművészeti kiállítást rendezzünk. Isklai zöld médiumk Az isklai könyvtárban létesítünk külön plct a környezeti témakörökkel fglalkzó könyveknek, videfilmeknek, CD-lemezeknek. Ezzel a megldással a tanulók könnyebben átlátják a rendelkezésükre álló irdalmat, szívesebben kutatnak, lvasgatnak. Isklai kiadvány Isklánknak a lehetőségek függvényében minden tanévben megjelenik évkönyve, ahl külön ldalakat kapnak a diákk által írt, vagy pályázatkra készített környezettel kapcslats írásk. Média Fnts, hgy az iskla környezetvédelmi tevékenysége ismert és elismert legyen a helyi, illetve tágabb közösségben. Ezért szrs kapcslatt tartunk a helyi médiával, és gndskdunk az érdemi események, feltárt prblémák, eredmények megismertetéséről. Tanulmányi kirándulás A tanulmányi kirándulásk megszervezése srán fkztt figyelmet kell frdítani a környezettudats magatartás fejlesztésére. Egy- vagy többnaps tanulmányút szervezése egy-egy knkrét téma részletesebb megismerésére, egy-egy terület, táj megismerése céljából. Ellátgatunk kisebb-nagybb gyerekcsprtkkal tanösvényekre, nemzeti parkkba, természetvédelmi területekre, vadasparkkba, btanikus kertekbe, múzeumkba. Isklai kmpsztálás Arbrétumunk területén több éve van kmpsztgödör, amelyet flyamatsan beledlgzunk a kertbe. ismerik, akik kertes házban laknak elsajátíthatják a kmpsztálás műveletét Tanösvény az isklakertben, kialakítttunk tanösvényt, készült hzzá munkafüzet, melyet flyamatsan bővít a bilógia- földrajz munkaközösség. Más isklákat, óvdákat is fgadunk kertünkben.

19 Zöldesítés: A környezetvédelmi jeles napkhz kapcslva vagy önálló prgramként, a szülők illetve az iskla-közeli (lakótelep) laksság megnyerésével cserjék, fák ültetésével szépíthetjük környezetünket és a zajtól, prtól védhetjük szervezetünket. Különválgató (szelektív) hulladékgyűjtés Ha van lehetőség bevnni a helyi hatóságkat, szervezzük meg az egész isklára kiterjedő szelektív hulladékgyűjtést és elkülönített elszállítást legalább a papírhulladék, a szárazelem, fémdbz, használt étlaj és a szerves hulladék vnatkzásában. Ezen tevékenység hatásfka nagy, hiszen jelentős mértékben kihathat a tanuló tágabb környezetére is. Vetélkedők, tanulmányi versenyek Az érdeklődő, ambiciózus tanulókat ösztönözzük arra, hgy vegyenek részt helyi, reginális és rszágs versenyeken. Általáns iskla 5 6. Kaán Kárly Természet és Környezetismereti évflyam Országs Verseny Általáns iskla 7 8. Herman Ottó Országs Bilógia Verseny évflyam Általáns Iskla Balgh Jáns Országs Környezet évflyam Egészségvédelmi Csapatverseny Gimnázium évflyam Gimnázium évflyam Gimnázium évflyam Gimnázium évflyam Kitaibel Pál Földrajzverseny Bugát Pál Természetismereti verseny Less Nándr Földrajzverseny Curie Kémiai verseny Vársismereti prgram A Diákönkrmányzattal való együttműködés keretében szervezünk lyan prgramkat, amelynek srán megismerhetik a gyerekek a szűkebb és tágabb környezet jellemző épületeit, tereit és egyéb bjektumait. Az ismereteket vetélkedők illetve kiállításk frmájában lehet még jbban rögzíttetni a tanulókkal. A várs más isklái által szervezett versenyeken való részvétel. Szempntk a módszerek kiválasztásakr alkalmazkdjanak az életkri sajátsságkhz minél több tanuló bevnása az iskla keretein túl is legyenek hatással a természetbe szervezett tevékenységek száma a lehető legtöbb legyen alapvetően pzitív szemléletet tükrözzenek, kerüljük a katasztrófapedagógiát a lakóhelyi vagy közeli knkrét példára alapzzanak, kötődjenek a napi élethez nyújtsanak sk élményt a tanulónak az érzelmeken át hassanak a személyes megtapasztalásn alapuljanak együttműködésen alapuljanak (teljes tantestület, egyéb isklai dlgzók, külső szövetségek, szülők stb.) alapzzanak a krsztály kíváncsiságára, versenyszellemére, öntevékenységére, megismerési vágyára, krszerű technikai ismeretére legyen bennük sk játéks elem

20 7. Módszerek Játékk Szituációs Memóriafejlesztő Kmbinációs Érzékelést fejlesztő Ráhanglást segítő Bizalmerősítő Kapcslatteremtést segítő Drámapedagógia Mdellezés Hatásvizsgálatk Rendszermdellezés Előrejelző Működő mdellek készítése, elemzése Riprt módszer Kérdőíves felmérés Direkt riprtk Ftóriprt Prjekt módszer Analízis akció prjektek Terepgyakrlati módszerek Terepgyakrlatk Tábrk Térképkészítés Egyszerű megfigyelések Célztt megfigyelések, mérések Aktív, kreatív munka Természetvédelmi és fenntartási munkák Reknstrukciós munkák Madárvédelmi feladatk Szelektív hulladékgyűjtés Rend- és tisztasági verseny

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM VII. ISKOLAI KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. A környezeti nevelés célja: olyan tudatformálás, amely a gyereket megtanítja a környezettel való tudatos együttélésre, a környezetbarát életvitelre, a fenntartható

Részletesebben

Környezeti és egészségnevelési program

Környezeti és egészségnevelési program Környezeti és egészségnevelési program 2.18.1. Bevezetés Testi és lelki egészség Az iskolára nagy feladat és felelősség hárul a felnövekvő nemzedékek egészséges életmódra nevelésében. Minden tevékenységével

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KIEMELT, POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM PROGRAMINDÍTÓ FÓRUM 2014. február 15. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. JANUÁR 17-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/5/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232 Dr. Szakács Imre úr elnök Győr-Msn-Sprn Megyei Önkrmányzat Győr Árpád u. 32. 9021 Iktatószám: Üi.: Dancsecs Rland Tel. szám: 06-96-516-232 Tárgy: Nyugat-dunántúli Reginális Energia Stratégia és Sprn-Fertőd

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28.

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28. Kraiciné Szkly Mária: Az andragógus szakma kulcskmpetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékknferencia Debrecen 2006. szeptember 28. A TÉMA KUTATÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI A LLL gndlat és EU dkumentumk

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Sándor Ildikó Miért jó gyakorlat a magyar ( táncházas ) modell?

Sándor Ildikó Miért jó gyakorlat a magyar ( táncházas ) modell? Sándr Ildikó Miért jó gyakrlat a magyar ( táncházas ) mdell? Köztudtt különösen az itt ülő hallgatóság körében, hgy a néphagymány a mai magyar kultúra, művészet és műveltség meghatárzó fntsságú része.

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

BUILD UP Skills II. Konferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

BUILD UP Skills II. Konferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BUILD UP Skills II. Knferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudmányi Egyetem Hujber Drttya Prjektmenedzser, BUSH krdinátr ÉMI Nnprfit Kft. Tartalm ÉMI Nnprfit Kft. bemutatása BUILD UP

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program Környezeti nevelési program Helyzetkép Felsőtárkány, ahol élünk gyönyörű természeti környezetben található, dinamikusan fejlődő település, melynek lakossága folyamatosan nő. Eger város közelsége legalább

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szlnk, Barss út 1. Telefns elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fnts Szlnk Vársi Óvdák Az óvdai ének, zene, énekes

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

"A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS."

A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS. MADRIDI NYILATKOZAT "A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS." Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fgyatéksügyi Kngresszus több mint 400 résztvevője melegen

Részletesebben

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Zalakars VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Bevezető Várs Önkrmányzata a felnövekvő generációk társadalmi beilleszkedése érdekében kiemelt fntsságúnak tartja a család és az iskla működési feltételeinek legptimálisabb

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

ALPOLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Fővárs XVI. Kerület Önkrmányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL Szervező: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla Nyíregyháza, 2012-2013 1 Kedves Érdeklődő! Ezútn szeretnénk figyelemébe ajánlani

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név BEDŐ FERENC Cím 8896 PUSZTASZENTLÁSZLÓ, TANKÁLLOMÁS U. 13. Telefn +36304003098, +3692369905, Fax E-mail bedf@enternet.hu Államplgárság magyar Születési idő 1960.06.07

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK

SZEMÉLYES ADATOK ELŐZŐ MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név BEDŐ FERENC Cím 8896 PUSZTASZENTLÁSZLÓ, TANKÁLLOMÁS U. 13. Telefn +36304003098, +3692369905, Fax E-mail bedf@enternet.hu Államplgárság magyar Születési idő 1960.06.07

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM V i r á n y s Á l t a l á n s I s k l a 1125 Budapest Viránys út 48. OM aznsító: 035006 : 394-50-15, Fax: 200-22-64 : viraltisk@axeler.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdahelyiné Jászberényi

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Kezdő tréning módszertani útmutató

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Kezdő tréning módszertani útmutató Közbeszerzés zöldebben Beszerzés és éghajlatvédelem Kezdő tréning módszertani útmutató A kiadvány a Green PrcA Green Public Prcurement in Eurpe Közbeszerzés zöldebben prjekt keretében készült az Intelligent

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat.

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. A népfőiskla a szó megszktt értelmében sem nem iskla, sem nem főiskla. Itt nem a tanárknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. Éppen ellenkezőleg: a tanulóknak kell kérdéseket föltenniük a tanárknak,

Részletesebben

Az Egyesek Ifjúsági Egyesület 2011 éves pénzügyi/számviteli beszámolója

Az Egyesek Ifjúsági Egyesület 2011 éves pénzügyi/számviteli beszámolója A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. -a, a Számvitelről szóló 2000. évi C. évi törvény (tvábbiakban Sztv.), a Gazdálkdás Rendjéről szóló 115/1992 ( VII. 23.) Krm. Rend. alapján, és

Részletesebben

Rendszeresen végzett környezetvédelmi tevékenység az iskolánkban

Rendszeresen végzett környezetvédelmi tevékenység az iskolánkban Rendszeresen végzett környezetvédelmi tevékenység az isklánkban A környezeti nevelés tartalma világszerte, így Magyarrszágn is kiszélesedett, a fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének biztsítására irányul.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Gyakornokokat keresünk! akkor töltsd kötelező szakmai gyakorlatodat a GROW Csoportnál!

Gyakornokokat keresünk! akkor töltsd kötelező szakmai gyakorlatodat a GROW Csoportnál! Gyakrnkkat keresünk! Jelenlegi nyittt pzíciónk: Tréner-tanácsadói gyakrnk Ha szeretnél munkatapasztalatt szerezni és belelátni egy humán fejlesztő cég működésébe Ha fnts számdra a jó hangulatú munkahelyi

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉS. A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. Hunyadi János Általános Művelődési Központ

KÖRNYEZETI NEVELÉS. A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. Hunyadi János Általános Művelődési Központ 1 KÖRNYEZETI NEVELÉS A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. 1. Törvényi háttér A pedagógiai program mellékletei tartalmazzák azokat a törvényi kereteket, illetve iskolai dokumentumokat, amelyeket

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) HATÁLYOS: 2012. SZEPTEMBER ELSEJÉTŐL

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) HATÁLYOS: 2012. SZEPTEMBER ELSEJÉTŐL Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu www.nagyszentjans.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általáns Iskla

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 28. napirendi pnt: Sürgősségi előterjesztés közktatási intézmények minőségirányítási

Részletesebben

Használói elégedettségi felmérés a Nyírbátori Városi Könyvtárban

Használói elégedettségi felmérés a Nyírbátori Városi Könyvtárban Használói elégedettségi felmérés a Nyírbátri Vársi Könyvtárban Készítette: Bényeiné Tóth Júlia könyvtárs Munkatársaimmal, a Nyírbátri Vársi Könyvtár dlgzóival 2014. decemberében lvasói elégedettségi felmérést

Részletesebben

Környezeti nevelés program

Környezeti nevelés program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Környezeti nevelés program 2013. 1. Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. g) pontja alapján

Részletesebben

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek

Egri Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Programja. A) Nevelési Program. B) Helyi Tantervek Egri Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgramja A) Nevelési Prgram B) Helyi Tantervek Lachata István isklaigazgató 0 Tartalmjegyzék Bevezető... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM...

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... Taplca Tankerület Révfülöpi Általáns Iskla 176001 Pedagógiai Prgram Tartalmjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...7 1.1. Küldetésnyilatkzat...7 1.2. Isklánk története...8 1.3. Isklánk legfntsabb

Részletesebben

Szakfelügyeleti jelentés. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál Ady Endre u. 20. iskolai könyvtáráról

Szakfelügyeleti jelentés. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál Ady Endre u. 20. iskolai könyvtáráról Szakfelügyeleti jelentés a Ady Endre Általáns Iskla 2360 Gyál Ady Endre u. 20. isklai könyvtáráról Megbízó: Országs Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (Megbízás száma: 445/M/2008.OPKM.Ig.) Szakfelügyelő: Emmer

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Haladó tréning módszertani útmutató

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Haladó tréning módszertani útmutató Közbeszerzés zöldebben Beszerzés és éghajlatvédelem Haladó tréning módszertani útmutató 1 A kiadvány a Green PrcA Green Public Prcurement in Eurpe Közbeszerzés zöldebben prjekt keretében készült az Intelligent

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15.

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM. Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja SZAKMAI PROGRAM Készítette: Weisz Csabáné Készült:2012.08.15. Esztergm-Kertvárs 2509 Damjanich Jáns út. 50. Megnevezés: Kmárm-

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TANULMÁNY 4. A STRATÉGIAI TERVEZÉS ÉS ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS FOLYA- MATOK ÖSSZHANGJÁNAK MEGTEREMTÉSE Dunaújvárs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 10. 20.

Részletesebben

BALASSAGYARMAT 2013. MÁRCIUS

BALASSAGYARMAT 2013. MÁRCIUS V Á R O S Ü Z E M E L T E T É S I N O N P R O F I T K F T H-2660 Balassagyarmat Mikszáth út 59 Pf. 48 : 35/301-377; 35/301-402; Telefn/Fax: 35/301-402 E-mail: bgyvarsuz@t-nline.hu Cégjegyzékszám: 12-09-002237

Részletesebben

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ PÉCS 2015 1 Az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpnt tevékenysége srán 2015-ben kezdetét vette egy újabb

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Budapest Fővárs XV. kerület Rákspalta, Pestújhely, Újpalta Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala Prjektmenedzsment szabályzat Budapest, 2009. któber 9. IFUA Hrváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. számú melléklete AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 A pedagógiai program elkészítésének jogszabályi és társadalmi háttere 3 Az iskola bemutatása 4 Az iskola kapcsolatai

Tartalomjegyzék 1 A pedagógiai program elkészítésének jogszabályi és társadalmi háttere 3 Az iskola bemutatása 4 Az iskola kapcsolatai Tartalmjegyzék A pedagógiai prgram elkészítésének jgszabályi és társadalmi háttere 3 Jgszabályk köre 3 Az iskla bemutatása 4 Jgi státus, alapadatk 4 Az iskla névadója 5 Az iskla arculata 6 Az iskla hagymányai

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. november 8.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. november 8.-i ülésére Budapest Fővárs IX. kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: Sz-652/2011. ELŐTERJESZTÉS A Vársfejlesztési, Vársgazdálkdási és Környezetvédelmi Bizttság 2011. nvember 8.-i ülésére Tárgy: Kerületi kmplex

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja a munkát keresık vállalkzóvá válásának elısegítése, új vállalkzásk indítása. 1.2. Operatív cél A vállalkzóvá

Részletesebben

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13.

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. Az állami kézbe kerülő isklák energiahatéknysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. 2 / 5 BEVEZETÉS Ma szinte minden gazdasági témájú hír a magyar gazdaság bővülésével,

Részletesebben

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek.

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Képzési Közpntja KERESLETTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Kereslettervezéssel fglalkzó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Gyakrlati feladatkn keresztül közelítjük meg többek között a keresletterv

Részletesebben

AZ ÖKO MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre

AZ ÖKO MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre AZ ÖKO MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre A munkaközösség tagjai Molnár Rózsa Ábriné Nagy Judit Salzer Gabriella Lovasné Virányi Zsuzsa Tóbiás Rita Enyedyné Horváth Réka Kiss Brigitta Fazekas

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

A konfliktus - A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái

A konfliktus - A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái A knfliktus - A knfliktus fgalma, a knfliktusk fajtái A knfliktusk megítélése Hagymánys nézet szerint ártalmas, mert elvnja a figyelmet a fnts dlgkról, energiát és erőfrrást igényel rssz vezetés eredménye

Részletesebben

KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet

KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ Fenntartható vársk a jövő nemzedék életterei Kézikönyv Stuttgart fenntartható vársfejlesztéséről Összefglaló jegyzet (készítette: dr. Hrnyánszky-Hittner Hanna) A szerző: Dr. Wlfgang Schuster

Részletesebben

SZPONZORI KIAJÁNLÓ VIII. CORVIN JÓTÉKONYSÁGI BÁL JÓTÉKONYSÁGI KONCERT

SZPONZORI KIAJÁNLÓ VIII. CORVIN JÓTÉKONYSÁGI BÁL JÓTÉKONYSÁGI KONCERT SZPONZORI KIAJÁNLÓ VIII. CORVIN JÓTÉKONYSÁGI BÁL ÉS JÓTÉKONYSÁGI KONCERT TARTALOM A Mathias Crvinus Cllegium VIII. Crvin Jótéknysági Bál Jótéknysági kncert Támgattt szervezet Támgatóink az elmúlt években

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2014/2015-ös tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 26. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezető 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány (4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.) Pályázatt hirdetünk a Alapfkú Művészeti Iskla (Debrecen, Szent A. u. 31.) igazgatói munkakörének

Részletesebben

A BUDAPEST XVIII. KERÜLETI KÁBÍTÓSZER EGYEZTETŐ FÓRUM HELYI DROGSTRATÉGIÁJA

A BUDAPEST XVIII. KERÜLETI KÁBÍTÓSZER EGYEZTETŐ FÓRUM HELYI DROGSTRATÉGIÁJA A BUDAPEST XVIII. KERÜLETI KÁBÍTÓSZER EGYEZTETŐ FÓRUM HELYI DROGSTRATÉGIÁJA Szerkesztette: Dr. Hirsch Anikó 2005. 1 Tartalm Bevezető: 4. ldal Általáns stratégiai elvek és elméleti szempntk a Nemzeti Drgstratégia

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Képzésünk kulcsszavai és egyben főbb témakörei: járatszerkesztés, flttamenedzsment és térinfrmatikai rendszerek. Átfgó, gyakrlatias ktatás, melynek srán az életből vett gyakrlati

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Klebersberg Kúnó Intézményfenntartó Közpnt A Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium Szervezeti és Működési

Részletesebben

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag

A felnőttképzés tartalmi követelményei Tananyag Szerzők: Dr. Szivi József előadásának anyagai alapján írta és szerkesztette dr. Lóth László Tvábbi közreműködők: Bartók Tamásné, Majr Ágnes, Medveczky Zsuzsanna Szakmai lektr: Jókai István dr. Lóth László

Részletesebben

E URÓPAI ÖNÉLETRAJZI FORMA NYOMTATVÁNY

E URÓPAI ÖNÉLETRAJZI FORMA NYOMTATVÁNY E URÓPAI ÖNÉLETRAJZI FORMA NYOMTATVÁNY SZEMÉLYES ADATOK Név Cím E-mail VITÉZ GYÖNGYVÉR 2096 ÜRÖM, DAMJANICH U. 8/A. Államplgárság magyar Születési idő 11.11. 1971. ELŐZŐ MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja ÖSSZESÍTÉS az OFA-FSZF 10121-2010/23 számú prgramról A fgyatéks személyek részére szciális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támgatására A prjekt keretében megvalósíttt

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ

E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ RÉSZTVEVŐI SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE 1 A KÉPZÉS BEMUTATÁSA... 2 1.1 KURZUSKOMPONENSEK... 2 1.2 KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK... 3 1.2.1 Fórumk... 3 1.2.2 Blg- tanulási

Részletesebben

Művészeti koncepció 2013

Művészeti koncepció 2013 Művészeti kncepció 2013 A Kerekasztal Színházi Nevelési Közpnt részletes szakmai terve A husznegy éve független színházként működő Kerekasztal társulatának vezetősége 2012-ben úgy döntött, hgy a lehetetlen

Részletesebben