ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP)"

Átírás

1 1 - - ERKEL FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (IMIP)

2 2 - - TARTALOMJEGYZÉK I.Bevezetés... 4 I.1 A minőségirányítási prgram jgszabályi háttere... 4 I. 2 Az iskla önmeghatárzása. Küldetésnyilatkzat. Az intézmény bemutatása... 4 I.3. A fenntartói minőségplitika intézményünkre vnatkzó része... 5 II.Az intézmény minőségplitikája... 6 II.1 Nevelési, ktatási alapelveink, hitvallásunk, minőségplitikánk... 6 II. 2. Minőségcélk, sikerkritériumk... 7 III. A vezetőség felelőssége, szerepe a minőségirányításban... 9 III.1. Minőségfejlesztési rendszerünk... 9 III.2. A minőségfejlesztési rendszer flyamats felülvizsgálata IV. Kulcsflyamatk IV.1. Az intézményi munka tervezése IV.1.a. Stratégiai tervezés IV.1. b. Operatív tervezés IV.2. Az intézményi munka irányítása, vezetése, ellenőrzése IV.2.a. Beisklázás I. sztály IV.2.b.Tvábbtanulás 8. sztály IV.2.c. Isklai hagymányk IV.2.d. Infrmációáramlás IV. 2.e. Pedagógusk szakmai együttműködése IV.2.f. Kmmunikáció partnereinkkel IV.2.g. Vezetői ellenőrzés IV.3. Oktatás, nevelés IV.3.a. Pedagógiai munka IV.3.b. Tanórán kívüli ktató-nevelő munka IV.3.c. A tanulók értékelése IV.3.d A Diákönkrmányzat működése IV.3.e. Gyermekvédelem IV.4. Gazdálkdás az erőfrráskkal IV.4.a. Új munkatársak kiválasztása IV.4.b. Munkatársak ellenőrzése, értékelése IV.4.c. Munkatársak képzése IV.4.d. Gazdasági tervezés IV.5. Szervezeti kultúra fejlesztése IV.6. A flyamats fejlesztés biztsítása (minőségfejlesztési rendszer működtetése) IV.6.a. Partneri igény és elégedettség mérése IV.6.b. Irányíttt önértékelés... 35

3 3 - - IV.6.c. Külső ellenőrzés tapasztalatainak feldlgzása IV.6.d. Indikátrk V. A Minőségirányítási prgram felülvizsgálata... 37

4 4 - - I. Bevezetés I.1 A minőségirányítási prgram jgszabályi háttere Intézményünk Minőségirányítási prgramját az alábbi dkumentumk alapján készítettük el: Külső szabályzók: KOT (1999. évi LXXIX. Törvény a Közktatásról és annak módsításai) Krmányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (243/2003. XII. 17.) OM rendelet (3/2002. II. 15.) Kerületi Közktatási Kncepció Intézkedési terv ÖMIP Belső szabályzók: Alapító Okirat Pedagógiai Prgram SZMSZ Iskla éves munkaterve Házirend Tantervek I. 2 Az iskla önmeghatárzása. Küldetésnyilatkzat. Az intézmény bemutatása Isklánk a Wekerle-telepen Kós Kárly által tervezett patinás épületben működik. Nylc évflyams általáns iskla vagyunk, fenntartónk, Kispest önkrmányzata két sztály indításával engedélyezte működésünket (alapellátás + A sztály: németes, B sztály: zenei). Több mint 40 éve prfilunk az emelt szintű ének-zenektatás. Kórusaink rendszeresen és nagy sikerrel szerepelnek kerületi és budapesti rendezvényeken, versenyeken. Külföldi cserekapcslataink révén vendégkóruskat fgadunk, illetve külföldön lépünk fel. Alsósaink Párizsban kétszer és a prtugáliai Cimbrában, felsőseink Bécsben és Haagban vendégszerepeltek ben és 2002-ben kórusaink CD kiadásával biznyíttták értékteremtő erejüket ben nagy sikerrel mutattuk be a Didergő király című meseperát óta másdik prfilként német kisebbségi nyelvktató prgramt indítttunk, amely srán nylc éven keresztül heti 5 nyelvi órát biztsítunk. A bizts nyelvtudásn túl a német nyelvterületek kulturális, néprajzi ismereteit, hagymányait is megtanulják a gyerekek. A flyamat eredményeképpen a 8. évflyam végére tanulóink alapfkú; a kiemelkedő tehetségű szrgalmú gyermekeink középfkú nyelvvizsgát tehetnek.

5 5 - - Isklánkban számtalan hagymányt őrzünk, amelyek a gyermekek magas szintű művelődését, a tehetségek kibntakzását és szórakzást szlgálják. Középisklai beisklázási eredményeink jók: diákjaink kb. 70 %-a gimnáziumban, kb. 20 %-uk pedig szakközépisklában tanul tvább. Felvételizőink %-át az általa első helyen megjelölt intézménybe veszik fel. Büszkék vagyunk arra, hgy gyökereink a messze múltba nyúlnak vissza.. Sk tanítványunknak a szülei, nagyszülei is ide jártak. Ezeknek a családknak az érzelmi kötődése egyik legmegbecsültebb tőként. I.3. A fenntartói minőségplitika intézményünkre vnatkzó része Az általáns iskla intézményrendszerének feladatai közül isklánkra vnatkzik: 6-14 éves krsztály ktatásának, nevelésének biztsítása 8 évflyams képzés keretében a Nemzeti Alaptantervre épülő Pedagógiai Prgramk alapján. A tehetség felismerésének és flyamats fejlesztésének biztsítása Hátránys helyzetű tanulók felzárkóztatásának segítése, a kerületi isklarendszerben tartása. Lgpédiai szlgálat biztsítása. Mzgás-, hallás-, látássérült gyermekek esetében az integrált ktatás lehetőségének biztsítása Fejlesztő pedagógus biztsítása minden intézményben A tanulók és szüleik igényének, elégedettségének flyamats mérése Isklánk speciális feladatai: Legfeljebb 16 tanulócsprt működtetése Kisebbségi német nyelvktató prgram működtetése 1-8. sztályig, bnttt csprtban Emelt szintű ének-zene ktatása 1-8. sztályig Angl nyelv ktatása Napközi és tanulószbai fglalkzás szervezése

6 6 - - II. Az intézmény minőségplitikája II.1 Nevelési, ktatási alapelveink, hitvallásunk, minőségplitikánk Az alapfkú ktatást, nevelést minden esetben a Nemzeti alaptanterv, a Közktatási törvény és a Kerettanterv előírásaival összhangban biztsítjuk. Elsődleges számunkra a gyermekeknek a fizikai, érzelmi biztnságt nyújtó, egészséges az egyénekre nagyn dafigyelő meleg, szeretetteljes és derűs légkör megteremtése. Minden tevékenységünk középpntjában a gyermek áll, pedagógiánk értékközpntú, értékközvetítő és személyiségfejlesztő, amely elismeri a réteg- és egyénenkénti különbségeket, sőt arra épít. Értékrendszerünk a hagymánys erkölcsi nrmákn alapszik, amelyek alappillérei a humanizmus, az eurpatritizmus, a hazafiasság, a szeretet, a becsület, a tisztelet, a másság elfgadása és egymás segítése, a természet és környezet megbecsülése, az etikusság, az emberi méltóság és jgk maximális tisztelete. Az értékek átadásában személyes példamutatásunk az elsődleges. Szakmai tudásunk legjavát adjuk át tanítványainknak Minőségi munkát végzünk, mely srán hzzásegítjük őket a sikeres társadalmi szcializációhz, a képességük és érdeklődésük szerinti tvábbtanuláshz. Munkánkat áthatja az újra, a jbbra való érzékenység, nagyn tudats, intenzív és következetes tervezéssel, végrehajtással és ellenőrzéssel tesszük hatéknyabbá ktató- és nevelőmunkánkat. Tevékenységünket a minőségbiztsítás jegyében flyamatsan elemezzük, értékeljük és ha szükséges, hzzáigazítjuk a váltzásk követelményeihez. A szülőket partnernek tekintjük, nevelőmunkánk alappillére a családkkal való szrs, segítőkész, napi együttműködés. Számítunk és építünk a szülők véleményére.

7 7 - - II. 2. Minőségcélk, sikerkritériumk CÉL FELADAT SIKERKRITÉRIUM Alapkészségek fejlesztése (helyesírás, szövegértés, matematikai alapkészségek) A szabadidő haszns eltöltése A tanulók legyenek képesek a mindennapi élet szituációiban német nyelvű kmmunikációra (szóban és írásban). A tanulók felkészítése a nemzetiségi ill. két tannyelvű isklákban való tvábbtanulásra. A tanulók felkészítése az alap- ill. középfkú nyelvvizsgákra. A zene megszerettetése, mely srán a gyermek zeneértő, zenét reprdukálni vágyó, jó zenei ízléssel, zenei kultúrával rendelkező harmnikus személyiséggé válik Bemeneti mérés; mérés évi 3 alkalmmal, év eleje, félév, év vége közös feladatlappal, egységes pntrendszerrel. Fglalkzásk szervezése, kirándulásk, erdei iskla Szituációs gyakrlatk, hallás utáni értés fejlesztése (magnós gyakrlatk) Szövegértés fejlesztését segítő feladatk Nyelvtani tudás rendszerezését szlgáló gyakrlatk Nyelvvizsga témaköreinek kidlgzása - A zenei alktóképességet (interpretáció, imprvizáció) megismerő és befgadó képességek flyamats fejlesztésére az isklai dalanyag elsajátításán keresztül. - Zenei élmények gyarapítása, zenei ismeretek bővítése a kórusirdalmi alktásk megismerésén keresztül isklai és isklán kívüli tevékenység keretében. Mérhető javulás az előző felméréshez képest. A napközis tanulók létszámának növekedése, szabadidős tevékenységeken részt vevő tanulók aránys növekedése. A bemeneti vizsgálat eredményessége mérhetően nőjön. A tanulók teljesítménye a szövegértés ill. a hallás utáni megértés mérésekr minimum 70 %-s legyen. Az ilyen típusú isklákba a jelentkezők 80 %-át vegyék fel. A négyes-ötös tanulók 50 %-a jelentkezzen nyelvvizsgára. A nyelvvizsgára jelentkező tanulók 50 %-a tegyen sikeres vizsgát. - Olyan minőségi mutatók, melyek évről-évre ébren tartják az isklánk iránt érdeklődő szülők, ill. gyermekek zenei rientációját (zeneis sztályk 100 %-s feltöltése) - Zenetagzats gyermekek hangszertanulási mtivációja (85 %-s arányban), ennek megtartása. - Hangversenyek, kmlyzenei és egyéb zenei események látgatása a tagzats gyerekek esetében 80 %-s arányban.

8 8 - - CÉL FELADAT SIKERKRITÉRIUM Az első sztálys tanulók év végére sajátítsák el az iskla szkásrendjét, tartsák be a házirendet. Önmagukhz képest mutassanak fejlődést tanulmányaikban, törekedjenek kötelességeik elvégzésére. A tanulók önálló munkára, kutatásra, ismeretszerzésre késztetése. Egészséges életmódra nevelés és az állóképesség fejlesztése. A tanulók becsüljék meg környezetüket és a természetet, legyenek igényesek saját környezetükkel. Szkásrend kialakítása A lemaradók felzárkóztatása - Gyengén teljesítők szakszlgálathz utalása - A gyerekek életkri sajátsságainak megfelelő, színes, játéks ktatás, mely megkönnyíti az óvdából az isklába való átmenetet Könyvtárlátgatás, múzeumlátgatás, saját sztályban található kis könyvtár létrehzása, tanulás tanítása. Szabadn végzett mzgáss tevékenységek (játékk, téli sprtk, kerékpárzás, stb.) úszás, játék a vízben. Kötetlen, tartós futásk. Állóképességi felmérést végzünk ősszel és tavasszal (lásd. PP-ban). Környezeti nevelés a szakórákn és órákn kívül (lásd. PP-ban), étkezési szkásrend kialakítása. Elkötelezettség kialakítása a tisztaság és rend iránt. Szelektív hulladékgyűjtésre szktatás.. - A szeptemberi kerületi képességszintfelmérés eredményéhez visznyítva fejlődést mutassanak év végén - Olvasási, írási és számlási alapkészségük az év végi követelmények 90 %-ának feleljenek meg. A könyvtárnak az iskla tanulóinak 70 %-a legyen rendszeres látgatója A tanulók év végi eredményei mutassák azt, hgy sikeresen elsajátíttták az egyes tantárgyak tanulási módszereit A tanulók az őszi felméréshez képest javítsanak, ill. legalább 70 %-uk tartsa az őszi eredményt, visszaesés ne legyen. - A tanórák után az sztályk tisztán hagyják el a tantermeket. - Kirándulásk alkalmával tapasztaljuk, hgy óvják a természetet - Tanulóink 70 %-a részt vesz az isklai papírgyűjtésben.

9 9 - - III. A vezetőség felelőssége, szerepe a minőségirányításban Az intézmény vezetősége elkötelezett a minőségügyi munka, a minőségfejlesztés iránt, feladatának tekinti az alább felsrltak figyelemmel kísérését, flyamats fejlesztését. Elkötelezettség a minőségfejlesztési rendszer működtetése iránt Stratégiai dkumentumk tervezése Az anyagi és emberi erőfrrás menedzselése A minőségügy helyzetének rendszeres értékelése A belső dkumentálás szabályainak betartatása A minőségfejlesztéssel kapcslats külső és belső kmmunikáció Mérések, elemzések, ellenőrzések, értékelések Partneri igények és elégedettség mérése III.1. Minőségfejlesztési rendszerünk Intézményünkben a minőségügyi teendőket a minőségügyi vezető fgja össze, munkáját a minőségi körvezetők segítik, akik különböző munkaközösségekből kerülnek ki, így nagybb rálátással rendelkeznek az isklai élet kulcsflyamataira. A minőségügyi vezetőt és a minőségi körvezetőket az igazgató bízza meg egy tanítási évre, a tantestület egyetértésével. A minőségügyi munkát a félévi és az év végi értekezleten a minőségügyi vezető értékeli. Minőségfejlesztéssel kapcslats munkák elvégzésének elismerése az érvényben lévő törvényi szabályzás alapján történik. A minőségügyi vezető feladatai, kmpetenciái partneri igény és elégedettségvizsgálat szervezése, irányítása irányíttt önértékelés szervezése, irányítása, intézkedési tervek végrehajtásának ellenőrzése, értékelése, a minőségi körök munkájának segítése, vezetői átvizsgálásk szervezése, az isklavezetőséggel és a minőségi körvezetőkkel való kapcslattartás, a minőségfejlesztéssel kapcslats feladatk krdinálása, a minőségfejlesztési munka éves munkatervének elkészítése. A minőségi körvezetők feladatai, kmpetenciái segítség a partneri igény és elégedettségvizsgálat lebnylításáhz, segítség az irányíttt önértékelés lebnylításáhz, intézkedési tervek elkészítése, értékelése, minőségfejlesztéssel kapcslats feladatk ellátása, kapcslattartás a minőségügyi vezetővel és a minőségi kör tagjaival.

10 III.2. A minőségfejlesztési rendszer flyamats felülvizsgálata Cél: A minőségfejlesztési munka tapasztalatainak elemzése, fejlesztési javaslatk megfgalmazása, és a szükséges intézkedések meghzatala. Az intézmény vezetősége évente egy alkalmmal a kibővített isklavezetés tagjainak részvételével vezetőségi átvizsgálást tart. A vezetőségi átvizsgálás szervezése, ellenőrzése a minőségügyi vezető feladata, a döntések végrehajtatásáért az igazgató felelős. Kibővített isklavezetés tagjai: igazgató, igazgató-helyettes, munkaközösség-vezetők. Az átvizsgálás az alábbi területekre tér ki: az Intézményi Minőségirányítási Prgram megvalósításának tapasztalatai, a minőségi körök munkája az előző vezetőségi átvizsgálás srán elindíttt intézkedések a legutóbbi vezetőségi átvizsgálás óta lezárt prjektek, intézkedések értékelése, szükséges krrekciója partneri jelzések indikátrrendszer mutatóinak értékei A vezetőségi átvizsgálásról jegyzőkönyv készül, amely a rendszer működésének értékelésén túlmenően tartalmazza a javításáhz, fejlesztéséhez szükséges módszereket, feladatkat és az ezekhez kapcslódó felelősöket és határidőket. IV. Kulcsflyamatk IV.1. Az intézményi munka tervezése IV.1.a. Stratégiai tervezés Cél: Az iskla minél hatéknyabban és gazdaságsabban működjön, minél inkább feleljen meg partnerei igényeinek. A tervezés alapjai: Az érvényes jgszabályk Az intézményi önértékelés tapasztalatai A partneri elégedettség és igényfelmérés tapasztalatai Az isklai prfilkra való építés

11 A stratégiai tervezés lépései: a stratégiai, innvációs pntk meghatárzása az innváció megvalósítása frrásainak felkutatása (anyagi, személyi) és megtartása. Stratégiai fejlesztésnek megfelelő Pedagógiai Prgram kidlgzása. A stratégiai célk eléréséhez szükséges menedzsment kialakítása (a meglévő frrásk felhasználásával a partnerekhez legközelebb álló tényezők sikeres megvalósítása.) IV.1. b. Operatív tervezés Intézményünkben az alábbi tervek szerint flyik az ktató, nevelőmunka: Éves munkaterv (1. számú melléklet), mely tartalmazza munkaközösségi tervek, ellenőrzési terv, minőségbiztsítás munkaterve havi ütemterv. Tantárgyfelsztás Tanmenetek Órarend Diákönkrmányzat munkaterve Gyermekvédelem munkaterve Sprtkörök, szakkörök munkatervei Pedagógus tvábbképzési munkaterv Éves beisklázási terv Eszközfejlesztési terv A tervezés flyamata A terv előzetes kidlgzása A terv megvitatása A terv elfgadása A terv alapján végzett munka A munka srán a terv állandó elemzése, mérése A terv helyesbítése (végrehajtásának flyamats ellenőrzése) A munka értékelése Az értékelés megvitatása Ennek alapján újabb terv előzetes kidlgzása

12 IV.2. Az intézményi munka irányítása, vezetése, ellenőrzése. IV.2.a. Beisklázás I. sztály Cél: az ÖMIP-ben engedélyezett évflyamnként két sztály feltöltése. Feladat: Jó marketingplitikával az iskla népszerűsítése, a szülők igényeinek figyelembevétele. Sikerkritérium: Legalább 20 tanuló mindkét sztályban. Flyamata: Intézményünk elsősrban a helyi médiákban megjelenteti rövid bemutatkzását. A környező óvdákban plakátkat helyezünk el isklánk életéről, melyeket minden évben aktualizálunk (február, március). Az igazgató kijelöli a következő tanévben leendő első sztálys tanítókat. A leendő első sztálys tanítók a közeli óvdákban szülői értekezleten ismertetik az isklánkban flyó munkát. A leendő első sztálys tanítók a leendő első sztálys gyermekek szüleinek bemutató órát tartanak március hónapban. Ezen a napn az igazgató tájékztatást tart isklánkról, az érdeklődő szülők részére. A beíratás időpntja és eljárása az iskla kapujára a beíratás előtt legalább két héttel kikerül. A beírást a leendő első sztálys tanítók végzik. A leendő első sztálys tanulók szüleinek májusban szülői értekezletet tartanak a tanítók. IV.2.b.Tvábbtanulás 8. sztály Cél: A gyerek képességeinek és érdeklődésének megfelelő középisklában nyerjen felvételt. Kiemelt idevnatkzó célunk a II.2. pntban. Feladat: különböző prfilú középisklák megismertetése, a tanuló képességeinek megfelelő középisklába rientálása. Sikerkritérium: ha a tanulókat az általuk választtt középisklába felveszik, tanulóink legalább 80 %-a érettségi biznyítványt adó középisklában tanul tvább. Flyamata: 7. sztályban az sztályfőnöki órákn elkezdődik a pályairányítás, a szülőket tájékztatjuk a törvényben leírtakról. Kerületi pályaválasztási fórumkn veszünk részt, 7. és 8. sztálys tanulóinkkal. Nvemberben pályaválasztási szülői értekezletet tartunk, melyre meghívjuk a leginkább preferált középisklák képviselőit, ők ismertetik az intézményeikben flyó munkát. Erre az értekezletre a 7. és 8. sztálys szülőket egyaránt meghívjuk.

13 sztálysk szülői értekezletén az sztályfőnök ismerteti a szülőkkel a tvábbtanulási lehetőségeket, az aktuális, ide vnatkzó törvényi szabályzást, a jelentkezési lapk és adatlapk kitöltésének módját. A szülők kitöltik a jelentkezési lapkat és adatlapkat a törvényben leírtak szerint.. Az sztályfőnök ellenőrzi a kitöltött lapkat, aláírja. Az igazgató aláírja a lapkat. Az isklatitkár és igazgató helyettes még egyszer ellenőrzi a kitöltött lapkat, fénymáslja őket és pstázza. Az isklába érkező középisklai tájékztatókat az igazgató helyettes tvábbítja a 8. sztálys sztályfőnököknek, ill. a tanulóknak. IV.2.c. Isklai hagymányk Cél: hagymányaink megőrzése, áplása, gyermekeink közösségi érzésének fejlesztése. Feladat: A tanév rendjébe beépíteni az isklai hagymánykat. Flyamat: Az SZMSZ XIII. részében rögzített hagymányaink időpntjainak beillesztése az éves munkatervbe, tanévnyitó értekezleten a felelősök megválasztása, a felelősök elfgadtatása a tantestülettel, prgram, intézkedési terv készítése, a prgram lebnylítása, a prgram értékelése. IV.2.d. Infrmációáramlás Cél: A hatékny napi működéshez szükséges infrmációk eljuttatása az érintettekhez (híradás, tájékztatás, közlés, infrmációcsere.) Feladat: Az infrmációáramlás flyamatának állandó frissítése, az infrmálandók körének aznsítása, kmmunikációs csatrnák meghatárzása, az érintettek bevnása az infrmáció terjesztésébe. Területi érvényesség: az összes partner Felelősség, hatáskör: a csatrnák működéséért az igazgató a felelős, az egyes csatrnákn belüli felelőségek meghatárzása az eljárás leírása srán történik meg.

14 A belső infrmációáramlás eszközei: Beérkező psta bntása, kiszignálása az illetékeshez (igazgató, igazgató- helyettes) Beérkező psta iktatása (isklatitkár) Nevelési értekezlet (ősszel és tavasszal az éves munkatervben meghatárztt időpntban és témában) Munkaértekezlet (az éves munkatervben meghatárztt időpntban, témában, az érintett személyeknek) Rendkívüli megbeszélések (rendkívüli esemény kapcsán a megbeszélés időpntját, helyét és az érintettek nevét a megbeszélés összehívója legalább egy nappal előtte közli, kihirdeti) Éves munkaterv elkészítése, kiadása a kibővített isklavezetőségnek Havi ütemterv hirdetőtáblán való elhelyezése Isklarádió Körözvény Kiplakátírzásk Levelek Tanulói értékelések (DÖK) Külső infrmációáramlás eszközei: Meghívók szétküldése (rendezvények, bemutató órák) Szórólapk, szülők tájékztatása Ellenőrző, üzenő füzet Kábeltévé, írtt médiák

15 BELSŐ INFORMÁCIÓÁRAMLÁS Beérkező infrmációk Közvetlen, közvetett frrásk Igazgató Igazgatóhelyettes Isklatitkár Technikai dlgzók Kibővített isklavezetőség Knyhai dlgzók Karbantartó Takarítók Munkaközösség vezetők Tantestületi értekezlet Munkaközösségi ülések Egyes nevelők Szakszervezet munkaértekezlet Közalkalmaztti tanács vezető Munkaértekezlet Minőségügyi vezető Körvezetők Minőségi körök DÖK-vezető DÖK Isklagyűlés Évflyamk Osztályk Szülői közösség Szülői értekezlet Fgadóóra szülő tanuló tanuló

16 IV. 2.e. Pedagógusk szakmai együttműködése Cél: Az ktató-nevelő munka hatékny végzése érdekében az együttműködési készség szilárdítása, szervezeti kultúránk fejlesztése, a Pedagógiai Prgram sikeres megvalósítása. Területi érvényesség: A tantestület valamennyi tagjára vnatkzik. Együttműködési feladatk: Az egy sztályban tanítók Az sztályfőnök által meghatárztt célk megvalósítása érdekében dlgznak a szakórákn és azkn kívül. Az sztályfőnök tájékztatja nevelőtársait a hátránys helyzetű tanulókkal kapcslats tudnivalókról, kapcslatt tart a gyermekvédelmi felelőssel, lgpédussal stb. Fórumai: magyar és matematika tantárgyból a leendő felsős tanárk órákat látgatnak a 4. sztálykban felső tagzatba kerüléskr sztályátadó megbeszélés sztályzó értekezlet (félévente) mikró értekezlet: prbléma és szükség esetén napi kapcslat rövid tájékztatásk Szakmai munkaközösségek: (lásd:szmsz IV. rész 1.b.) Az isklai Pedagógiai prgram alapján határzzák meg céljaikat, feladataikat. Kiválasztják és meghatárzzák a szükséges taneszközöket. Kiválasztják a tanterveket és elkészítik tanmeneteiket. Versenyeket, vetélkedőket szerveznek. Pályázatkat írnak ki. Egységes követelményrendszert dlgznak ki. Meghatárzzák az egységes ellenőrzés, értékelés módját. Munkaközösségi megbeszéléseket tartanak (évente min. hármszr), ahl tájékztatják tagjaikat a tvábbképzéseken hallttakról, és biztsítják a belső és külső infrmációáramlást. Osztályfőnöki munkaközösség tagjai: Az előzőekben leírtak kiegészítve az alábbiakkal: Az év elején helyzetelemzést írnak, amely alapján: éves nevelési prgramt állítanak össze, részt vesznek a házirend elkészítésében, módsításában, betartatásában, ellenőrzésében, sztályfőnöki fglalkzási tervet készítenek, szervezik tanulóik szabadidős tevékenységét.

17 Napközis munkaközösség tagjai: Az előzőeken kívül napi kapcslatt tartanak az sztályban tanítókkal napnta tervezik tanulóik szabadidős tevékenységét A nevelőtestület tagjai: (lásd: SZMSZ VII. rész) közösen hzzák létre a helyi Pedagógiai prgramt együtt munkálkdnak az iskla arculatának alakításában, hagymányőrző tevékenységében IV.2.f. Kmmunikáció partnereinkkel Cél: az infrmáció áramlásának biztsítása és kapcslattartás a partnerek között. Frmái: Kmmunikáció a vezetőség és a pedagógusk között: Alkalmak Rendszeresség Dkumentum megőrzése Jegyzőkönyv Tanévnyitó értekezlet Év elején 5 év + Nevelési értekezlet Kétszer évente 5 év + Tanévzáró értekezlet Év végén 5 év + Osztályzó értekezlet Kétszer évente Tantestületi értekezlet Szükség szerint Szükség szerint Munkaközösségi értekezletek Vezetőségi értekezletek Napi kapcslat az igazgatónak és a helyettesnek a tantestülettel Hirdetőtábla Havi ütemterv Hármszr évente Szükség szerint Napnta, flyamatsan Flyamats Havnta Hivatals levelek tvábbítása Napnta Helyettesítési táblázat Napnta 1 év Szükség szerint

18 A pedagógusk és a gyerekek között: Alkalmak Rendszeresség Dkumentum megőrzése Jegyzőkönyv Diákönkrmányzatiülés Havnta Diákgyűlés Kétszer évente 1 év + Hirdetőtábla Osztályfőnöki óra Isklarádió Flyamats Hetente Alkalmanként Pedagógusk és szülők között Alkalmak Rendszeresség Dkumentum megőrzése Jegyzőkönyv Szülői közösségi értekezlet Műveltség Gyarapításáért Alapítvány kuratóriumának értekezlete Évnyitó szülői értekezlet Félévi szülői értekezlet Évzáró szülői értekezlet Leendő elsősök szüleinek értekezlete Pályaválasztási szülői értekezlet Tábri szülői értekezlet Nyílt órák a tanulók szüleinek Kéthavnta 5 év + Kéthavnta 5 év + Év eleje Fél év Év vége Május Nvember Szükség szerint Nvember

19 Alkalmak Rendszeresség Dkumentum megőrzése Jegyzőkönyv Nyílt órák a leendő elsősök szüleinek Fgadóórák Szülői faliújság Értesítés az ellenőrző könyvben, üzenő füzetben Isklai íráss értesítések Flytatás Március Hármszr évente Flyamats Flyamats Flyamats Alkalmszerű Technikai dlgzók és pedagógusk között: Alkalmak Rendszeresség Dkumentum megőrzése Jegyzőkönyv Szakszervezeti értekezlet Közalkalmaztti tanács értekezlete Isklai szintű értekezlet Alkalmszerű 5 év + Alkalmszerű 5 év + Év elején 5 év + Technikai dlgzók és vezetők között Alkalmak Rendszeresség Dkumentum megőrzése Jegyzőkönyv Munka megbeszélés Havnta

20 IV.2.g. Vezetői ellenőrzés Cél: az intézmény szabályk, törvények szerinti működésének biztsítása. - segítsen megerősíteni a jól működő flyamatkat - mutassa meg a hibákat - mtiváljn Az ellenőrzés területeit és menetét az ellenőrzési terv tartalmazza. A tervet az igazgató készíti el, az ellenőrzési terv egy tanítási évre terjed ki. Ebben meghatárztt: az ellenőrzött terület az ellenőrzés célja, módszere színtere ideje az ellenőrzést végző személye a kapcslódó feladatk az értékelés ideje Pedagógiai munka ellenőrzése Módszerei: Óralátgatás, Vizsgálat Mérés Az óralátgatásk szempntjai: az óra célja, tartalma az órán alkalmaztt módszerek az óra felépítése, szervezése a tanulók munkája, viselkedése a pedagógus munkája, egyénisége eredmények, következtetések, javaslatk Az ellenőrzést az igazgató, az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetők végzik. Szükség esetén szaktanácsadót hívunk. Adminisztrációs munka ellenőrzése Oktatással összefüggő adminisztrációs munkát az igazgató-helyettes ellenőrzi. A naplókat kéthavnta, és szúrópróbaszerűen az ellenőrzőkbe és a naplókba beírt jegyeket egyezteti.

21 A működéssel összefüggő adminisztrációs munka elsősrban az isklatitkár feladata, az igazgató ellenőrzi flyamatsan. A minőségügyi dkumentumk adminisztrációját a minőségügyi vezető ellenőrzi évente kétszer. A technikai dlgzók ellenőrzése az igazgató feladata flyamatsan. IV.3. Oktatás, nevelés IV.3.a. Pedagógiai munka Cél: A pedagógiai munka kifgástalan szakmai menete, a tantervben meghatárzttak elsajátíttatása a tanulókkal. Feladat: Hatékny tanítás, tanulás. - a pedagógus felkészülten menjen a tanórára - tudats terv (tanmenet) alapján tanítsn - órájának anyaga illeszkedjen az előzőhöz - módszertana legyen gazdag - legyen tekintettel a gyermek életkri sajátsságaira - differenciáljn - mtiváljn - értékelje a gyerekeket - ellenőrizze rendszeresen a házi feladatt - k-kzati összefüggésben tanítsn - rendszerben tanítsn - jutalmazzn inkább, mint büntessen Flyamat: a tanítók, tanárk februárban kiválasztják a következő tanév munkaeszközeit, tankönyveit, melyet a szülői munkaközösséggel is elfgadtatnak. A tanterv alapján megírják tanmeneteiket, melyeket az igazgató értékel. Az értékelés időpntja a tanévnyitó értekezleten kerül meghatárzásra (szeptember). A tanítók, tanárk az elfgadtt tanmenetek alapján végzik a tanítást, váltzats módszerekkel. Pedagógiai munkánk alapelvei és flyamata az érvényes Pedagógiai prgramunkban található.

22 IV.3.b. Tanórán kívüli ktató-nevelő munka Cél: A szabadidő haszns eltöltése, a partneri igények kielégítése, a Pedagógiai prgramban megfgalmaztt célk elérése érdekében. Feladat: az éves munkatervben meghatárzzuk azkat a tevékenységfrmákat és területeket, amelyre az adtt évben sr kerül kijelöljük a felelősöket a felelősök intézkedési terveket készítenek a prgram végrehajtása a prgram értékelése Frmái: lásd SZMSZ XII. rész. IV.3.c. A tanulók értékelése Az évi LXXIX., a Közktatási törvény a alapján: A nevelőtestület egységes döntése alapján 1-3. sztályban a gyermekek félévkr és év végén, a 4. sztályban félévkr részletes szöveges értékelést kapnak, ezen túlmenően negyedévente is értékeljük jelzésszerűen a teljesítményüket. (Az értékelőlapk Pedagógiai prgramunk mellékletében megtekinthetők.) 4. sztály félévétől kezdve a tantárgyakat a heti óraszámtól függő mértékben 1-5-ig érdemjeggyel értékeljük. Heti 1 órás tantárgynál félév alatt minimum 3 érdemjegy, heti 2 órás tantárgynál félév alatt minimum 4 érdemjegy, heti 3-4 órás tantárgynál félév alatt minimum 5 érdemjegy szükséges.az sztályzáshz. Érdemjegyet adunk a NAT és a Kerettanterv által kötelezően előírt tantárgyakból: szóbeli munkára / feleletre, órai munkára. / írásbeli munkára /írásbeli felelt, röpdlgzat szintfelmérő, tudáspróba, felmérő, témazáró dlgzat; azk tartalmára és külalakjára / készségekre, amelyekben a tanuló önmagáhz képest mérhető fejlődést mutat. gyűjtőmunkára kiselőadáskra, referátumkra, ha az önálló munkát tartalmaz Szóban külön értékeljük: a tanulók órai aktivitását a tanulók munkafegyelmét azkat az írásbeli munkákat, amelyek visszajelzés értékűek.

23 A magatartás, szrgalm értékelése: Magatartás Szrgalm példás ( 5 ) példás ( 5 ) jó ( 4 ) jó ( 4 ) váltzó ( 3 ) váltzó ( 3 ) rssz ( 2 ) hanyag ( 2 ) Az értékelés részletes leírása a Házirendben található. A magatartás és szrgalm minősítése tvábbra is érdemjegy nélkül a Pedagógiai prgramban meghatárztt kategóriákban történik havnta. Alapelvek: Az értékelés 1. Segítse az iskla ktatási/nevelési céljainak elérését. 2. Mindig személyre szabtt és reális legyen. 3. Adjn lehetőséget a tanuló önismeretének fejlődésére. Értékelési szempntk: Magatartás: 4. A házirend és az isklai követelmények ismerete, azk betartása 5. Beilleszkedés a közösségbe, együttműködés a társakkal 6. Aktív részvétel a kaptt és a vállalt feladatk megvalósításában 7. Segítőkész, udvarias, figyelmes viselkedés 8. Órai magatartás Szrgalm: A tudás megszerzésének igénye Aktív részvétel a tanórai tevékenységben Megbízható, pnts, önálló munkavégzés Kötelező feladatkn túli vállalásk (szrgalmi feladatk Minden tanítási órán, napközis fglalkzásn minden egyes pedagógus ellenőrzi: a tanulók jelenlétét, a tanórán szükséges taneszközök, ellenőrzők meglétét, a házi feladatk elkészítését Belső mérések rendje: Az értékelés mindhárm módját alkalmazzuk. (Frmatív, szummatív, diagnsztikus) A kiemelt célk megvalósulásának ellenőrzésére a munkaközösségek a követelményekhez igazdó teszteket dlgznak ki. Ezek értékelése a nevelőtestületi értekezleteken történik (félévi, év végi). Az alapkészségek helyzetének vizsgálatáhz mindkét tagzatn év eleji, félévi, és év végi felméréseket végzünk. Témazáró felméréseket 1-8. sztálykban végzünk.

24 A 2. és 4. sztálykban a tanév végén a Pedagógiai és Szlgáltató Intézet ellenőrző méréseiben rendszeresen részt veszünk. A 6. és 8. sztálykban a jgszabályknak megfelelően rszágs mérés zajlik. A mérések srán gyűjtött adatkat, tapasztalatkat felhasználjuk a nevelőtestület munkájának elemzéséhez, értékeléséhez, a tvábbi feladatk meghatárzásáhz. A tanulói teljesítmények értékelésének alapja a NAT és a Kerettanterv követelményei, tvábbá a helyi tantervben megfgalmaztt követelmények. Szöveges értékelés az 1-4. sztályban Az értékelés alapelvei isklánkban: Az értékelés a gyermekért készül, és elsősrban a gyermeknek szól. Célja, hgy segítse a helyes önértékelés és a reális önismeret kialakulását. Célja, hgy a szülő és a pedagógus közösen gndlkdjék a gyermek fejlődéséről. Értékelésünk nyittt, mert nem ítéletet alkt, hanem tükröt tart. Az értékelés jellemzői: Minőségközpntúság helyett fejlesztőközpntúság jellemzi. Az életkri sajátsságkat figyelembe veszi. Összhangban áll a közpnti és a helyi dkumentumkkal. Az értékelés mindig adekvát a helyi tantervhez ill. a tanult tananyaghz. A rendszeres és flyamats visszajelzés jellemzi. Személyre szól, és a célja a tanuló mtiválása. A tanítási-tanulási flyamat állandó kísérőjeként megerősítő, krrigáló és fejlesztő szerepet tölt be. Félévkr és év végén a biznyítványban rögzítjük a fejlesztésre szruló tanulóknál a tvábblépés útját és módját. A tanórai teljesítmény értékelése: A félévi és év végi biznyítványn kívül 4. sztály félévéig negyedévenként is értékeljük a gyermekek teljesítményét, a pedagógiai prgramunk mellékletében megtalálható értékelési lapn, Az értékelésben a kiválóan teljesített, jól teljesített, megfelelően teljesített, felzárkóztatásra szruló kategóriák jelennek meg azk tartalmi meghatárzásával. A tantestület döntése alapján a félévi és év végi biznyítványban a magatartásn és szrgalmn kívül az alábbi tantárgyakat értékeljük: Az 1-2. évflyamn: a) német nyelvktató sztálykban: - magyar nyelv és irdalm - matematika - német nyelv

25 b) emelt szintű ének-zene sztálykban: - magyar nyelv és irdalm - matematika - ének A 3. évflyamn, illetve a 4. évflyam első félévében: a) német nyelvktató sztálykban: - magyar nyelv és irdalm - matematika - környezetismeret - német b) emelt szintű ének-zene sztálykban: - magyar nyelv és irdalm - matematika - környezetismeret - ének Ezen túlmenően a negyedévi értékeléskr az első két évflyamn a készségtárgyakat (rajz, technika, testnevelés - és a kisebbségi német nyelvktató sztálykban az éneket) is értékeljük az értékelő lapn. Az írásbeli munkák eredményeit egy e célra kifejlesztett értékelő táblázatban rögzítjük, amely tartalmazza: a dátumt, a tantárgyat, a tananyagt témakört, a teljesítményt %-ban kifejezve, illetve a pedagógus és szülő aláírását. A negyedéves értékelő lapt, valamint az írásbeli munkák értékelő táblázatát Pedagógiai prgramunk 3. számú melléklete tartalmazza. Az alsó tagzatn a szövegértés, matematika, környezetismeret felmérőket, tudáspróbákat, témazárókat a következőképpen értékeljük: kiválóan teljesítette: % jól teljesítette: % megfelelően teljesítette: % felzárkóztatásra szrul: 59 % alatt A fenti értékelési rendszert a tanuló más isklába való távzásakr a következőképpen váltjuk át érdemjegyekre, illetve sztályzatkra: kiválóan teljesítette: % (5) jól teljesítette: % (4) megfelelően teljesítette: % (3) felzárkóztatásra szrul: 59 % alatt (2)

26 IV.3.d A Diákönkrmányzat működése Cél: a gyermeki jgk érvényesítésének teret adása. A Diákönkrmányzat tagjai a IV. sztálysk és a felső tagzats sztályk választtt képviselői. A képviselőket minden tanév elején az sztályk titks szavazással választják meg. A tanév flyamán havnta egyszer megbeszélést tartanak, melyen a képviselők elmndják véleményüket az isklát érintő prblémákkal, prgramkkal kapcslatban, tlmácslják tanulótársaik kéréseit, ötleteit az isklai élet színesebbé tételéről. Évente kétszer isklagyűlést szervezünk, melyen a tanulók teszik fel az isklai élettel kapcslats kérdéseiket az igazgatónak, ill. az isklavezetőségnek. Részt veszünk a Kerületi Ifjúsági Önkrmányzat munkájában. A Diákönkrmányzatnak véleményezési jga van az aktuális törvényi rendeletek szerint. IV.3.e. Gyermekvédelem Cél: hatékny prevenció, melynek srán az isklai gyermekvédelem felderíti mindazkat a tényezőket, melyek a gyermek testi, lelki, értelmi, érzelmi, vagy erkölcsi fejlődését gátlják, ill. akadályzzák. Feladat: Az intézkedések srán a gyermeket ill. gndviselőjét a megfelelő gyermekvédelmi szakszlgálathz irányítani. Az tt flyó tevékenységet figyelemmel kísérni, knzultálni, segíteni a szakszlgálat munkáját. Egyéb feladatk: lásd. Pedagógiai Prgram 14. fejezete. Dkumentumk: 2. számú melléklet

27 Flyamata: Flyamata Dkumentumk 1. Az sztálytanítók és az sztályfőnökök megismertetése a Törvények szövege gyermekvédelmi törvénnyel, annak módsításaival, a Segédanyag sztályfőnökök részére hatálys jgszabálykkal és a helyi gyakrlat szkásaival. A veszélyeztetettség és a hátránys helyzet fgalmi tisztázása: Határidő: augusztus A nyilvántartás elkészítése, az sztályfőnökök írásbeli Adatlapk feljegyzése alapján. Határidő: szeptember Kapcslatfelvétel a különböző intézményekkel, látgatás frmájában (Családsegítő, Gyermekvédelmi Szlgálat, Szciális Irda, Gyámhatóság, Vöröskereszt stb.) 4. Kapcslat az isklai védőnővel 5. Intézkedések a) A szciális hátránysság csökkentésére az isklai tej-kakaó elsztása az sztályfőnökök bevnásával Tankönyvtámgatás elsztása az sztályfőnökök bevnásával Étkezési hzzájárulás elsztása a szülők jövedelemigazlása alapján. Az elbírálásban résztvevők: igazgató, napközis munkaközösségvezető, isklai gyermekvédelmi felelős, gazdasági vezető Határidő: szeptember 30. február 28. Szülők jövedelemigazlása Határzatk Az önkrmányzat értesítése szciális juttatásról Pályázatk figyelése, írása Határidő: flyamats szciális vásár szervezése Határidő: december 15. Pályázati adatlapk máslata b) Szakszlgálatkhz irányítás Szülők meggyőzése a beavatkzás szükségességéről. Frmája: beszélgetés a szülőkkel, családlátgatás Határidő: flyamats Gyermekjóléti Szlgálat, abban az esetben, ha a beavatkzás az isklában szkáss módszerekkel (krrepetálás, étkezési hzzájárulás stb.) nem megldható. Határidő: flyamats Nevelési Tanácsadó Részképesség zavark, magatartási, tanulási prblémák esetén, pszichés zavark kapcsán Határidő: flyamats 6. Szrs kapcslattartás a szakszlgálatkkal, knzultációk, figyelemmel kísérés, munkájuk segítése, hatékny együttműködés Határidő: flyamats 7. Pedagógiai vélemény készítése a szülő kérésére Határidő: flyamats Beleegyező nyilatkzat Adatlap a gyermek veszélyeztetettségéről Beutaló Írásbeli vélemény a gyermekről

28

29 IV.4. Gazdálkdás az erőfrráskkal IV.4.a. Új munkatársak kiválasztása Cél: A tantestület összetétele feleljen meg a Pedagógiai prgramban meghatárztt célk elérésének. Feladat: A pályázók közül a legmegfelelőbb kiválasztása. Sikerkritérium: A tantestület összetétele fedi a Pedagógiai prgramban meghatárztt célkat. Flyamat: Az igazgató pályázatt ír ki az állásra. A pályázók bemutatják a szükséges dkumentációt, és személyes interjún vesznek részt. A pályázó kérésünkre bemutatkzó órát tart előre megbeszélt tananyagból, időpntban, évflyamn. A bemutatkzó órán részt vesz az igazgató és az érdekelt munkaközösség-vezető. Az igazgató dönt a pályázó felvételéről, a nem nyertes pályázókat is értesíti. Az új kllegát munkaközösség-vezetője patrnálja, munkáját figyelemmel kíséri, segíti beilleszkedését a tantestületbe. IV.4.b. Munkatársak ellenőrzése, értékelése Cél: A munka javítása, mtiváció. Alapelvek: Legyen flyamats, tervszerű Legyen bjektív, tárgyilags, megalapztt Legyen demkratikus, humánus Feladatk, módszerek: Látgatás Vizsgálat Megbeszélés Mérés Dkumentumk ellenőrzése

30 Az infrmációgyűjtés frrásai: tanítási óra felmérések tanórán kívüli fglalkzásk dkumentumk önértékelés versenyeredmények tájékzódás munkaközösség-vezetőktől DÖK vélemény-nyilvánítása Az ellenőrzést, értékelést végzi: Igazgató Igazgató-helyettes Munkaközösség-vezető Szükség esetén szaktanácsadó segítségével Az értékelés szempntjai: A munkaköri kötelességek, feladatk teljesítésének színvnala Munkafegyelem, pntsság, megbízhatóság Az ismeretnyújtás, készségfejlesztés hatéknysága A tanulók tudása, mtiváltsága A tanulók rendszeres ellenőrzése, sztályzása A tanulók írásbeli munkájának flyamats ellenőrzése Tanár-diák viszny, tanóra légköre A tanár felkészültsége, kérdéskultúrája Feladatvállalás a közösségért Kapcslat a szülőkkel, munkatársakkal A dkumentumk, adminisztrációk pnts vezetése Tvábbképzéseken való részvétel Kerületi vagy egyéb tevékenység (kerületi bemutató óra, publikáció stb.) A szaktanácsadók véleménye A pedagógusk munkája értékelésének rendje: Az ellenőrzés, az éves munkatervben meghatárztt feladatkhz kapcslódik Követi az éves ellenőrzési tervet, a vizsgálandó területek és pedagógusk tekintetében Az értékelés a fenti szempntk szerint történik, szóbeli megbeszélésen, az ellenőrzést végzők és az ellenőrzött személy között. A fent leírtak a pedagógiai szempntk kivételével alapul szlgálnak a technikai dlgzók ellenőrzéséhez, értékeléséhez is.

31 Szaktanácsadót a következő esetekben hívunk: az új, valamint a pályakezdő kllegák segítése, munkájának alapsabb megismerése céljából az első évben az ellenőrzés srán tapasztalt hiánysság, prblémák kainak felderítése, javítása céljából szülői panaszk bjektív kivizsgálásáhz a pedagógus kérésére IV.4.c. Munkatársak képzése Cél: A pedagógus ellátttság a Pedagógiai prgram céljainak megfelelő legyen. Feladat: A pedagógus mtiválása, a hétévenkénti kötelező tvábbképzések számntartása. Szempntk: A képzés tartalma feleljen meg a Pedagógiai prgramban megfgalmaztt célknak, az iskla partnerei igényeinek. Anyagilag feleljen a fenntartó teherbíró képességeinek. Amennyiben a képzés helyettesítést igényel, a tantestület maximum 10 %-a tanulhat tvább. A munkatársak képzésével kapcslats tervek: 5 éves tvábbképzési prgram. Az igazgató állítja össze a Pedagógiai prgram stratégiai céljainak megfelelően, figyelembe véve a nevelőtestület képzettségét és terveit. Éves beisklázási terv Flyamata: A jelentkező egy jelentkezési lap kitöltésével, mely tartalmazza a képzés megnevezését, helyszínét, kezdő és végpntját, költségét; kéri felvételét a beisklázási tervbe. Minden év márciusában az igazgató elkészíti a következő tanév beisklázási tervét, melynek menete: az összegyűlt jelentkezéseket az igazgató összeveti a nyilvántartással (pl. kötelező hétévenkénti tvábbképzés) ill. a költségvetési előirányzattal. A jelentkezésekről nevelőtestület határzatt hz a fentiek ismeretében, és jegyzőkönyvben rögzíti.

32 IV.4.d. Gazdasági tervezés Cél: Az iskla számára biztsíttt éves költségvetési keret leggazdaságsabb, leghatéknyabb felhasználása. Feladat: Dlgi kiadásk tervezése: A dlgi kiadásk bázisa az előző évi jóváhagytt eredeti költségvetés előirányzata. A bázist a költségvetési törvények betartásával engedélyezett százalékkal növeljük. Az így kiszámíttt és jóváhagytt előirányzatt kell a főkönyvi számkra és a négy szakfeladatra tvábbtervezni. Személyi kiadásk tervezése: A költségvetés legnagybb részét a bér jelenti. A béreket a jóváhagytt tantárgyfelsztás, valamint az engedélyezett alkalmaztti létszám figyelembe vételével kell megtervezni, a költségvetési törvények betartása mellett. Bázis az előző év december 31-i bértömeg, amit a jóváhagytt százalékkal növelhetünk meg. A garantált béreken felül a pótlékkat és a túlórát is így tervezzük. A személyi kiadásknál tervezzük meg az egyéb, a költségvetési törvények által előírt kiadáskat is (pedagógus tvábbképzés, pedagógusk szakkönyv vásárlása, kiadásai, diáksprt, tanulók tankönyv támgatása stb.). Idetartznak még egyéb törvényeknek megfelelve a dlgzók étkezési támgatásának, a helyi önkrmányzati döntések betartása mellett a munkaruházati költség támgatására frdítható kiadásk tervezése is. IV.5. Szervezeti kultúra fejlesztése Cél: A munkahelyi légkör ptimális biztsítása, az iskla dlgzói jó közérzetének elérése. Feladat: Az isklánkban dmináló vezetési és irányítási kultúra fejlesztésének elérése érdekében évente felmérjük a belső klíma jellegzetességeit, Hrváth Attila 120 kérdéses klímatesztje segítségével. A kérdőív alkalmazásával az intézmény vezetése infrmációkat kap a pedagógusk és a technikai dlgzók munkahelyi gndjairól, és tájékzódhat arról: az, ahgy az isklában a dlgzók jellemzik az intézmény működését, megegyezik-e azzal az elképzeléssel, amilyennek a vezetés szeretné látni az isklát. A tesztben fglalt 12 belső szervezeti, irányítási prblémakör nem az intézményi klíma pzitív elemeit kívánja feltárni, hanem a hiánysságkat, esetleges kmmunikációs gátakat. A kitöltött kérdőívek és más egyéb infrmációk elemzése után a minőségi körök megldáskat dlgznak ki a jbb, hatéknyabb működésre. A szervezeti kultúra fejlesztésének frmái: tantestületi tanulmányi utak, közös ünneplések, kötetlen beszélgetések.

33 IV.6. A flyamats fejlesztés biztsítása (minőségfejlesztési rendszer működtetése) IV.6.a. Partneri igény és elégedettség mérése Fgalm-meghatárzásk: Partnerek: azk a személyek, vagy szervezetek, amelyek az intézmény működésével vagy annak eredményeivel szemben elváráskat fgalmaznak meg. Intézkedési terv: a cél elérése érdekében megtervezett tevékenység ütemterve, amely tartalmazza a tevékenység célját, a hzzárendelt sikerkritériumt, a teljesítés határidejét, a cél eléréséhez szükséges lépéseket, határidőket, érintetteket, felelősöket. Az eljárás célja: Az intézmény megfelelő infrmációkkal rendelkezzen. Segítse az intézményt, hgy küldetésének a lehető legjbban megfeleljen. Gyűjtse össze az intézmény működésével kapcslats prblémákat. Ösztönözzön magas színvnalú szlgáltatásra. Módszerei, eszközei: kérdőívek, interjúk SWOT analízis megfigyelés A mérőeszközöket a titkárnő skszrsítja. Szülők és gyerekek mérésekr az sztályfőnökök sztályszinten elemzik a mérőlapkat, majd a minőségügyi vezető összesíti. Egyéb partnerek mérésekr a minőségügyi vezető és a minőségi kör tagjai elemezik, értékelik a mérőlapkat. A felmérés kiterjed: igényekre, elváráskra elégedettségre, vagy elégedetlenségre ktató-nevelő munkánk véleményezésére, esetleges javaslatkra. A felmérés lépései: A partneri igény- és elégedettségmérés szempnti rendszerének kialakítása, ezek aznsítása az egyes partnerekre A felmérés céljának, területeinek meghatárzása A felmérésben részt vevő partner meghatárzása Mit, Kitől kérdések megválaszlása

34 A partneri igény mérés módszereinek és eszközeinek partnerenkénti meghatárzása Hgyan, Mivel kérdések megválaszlása A mérés munkatervének összeállítása A mérés elvégzése Az eredmények feldlgzása, íráss összegzése Az eredmények nyilvánssá tétele a partnerek számára A partneri igények elemzése: Célja: A partnerközpntú szemlélet növelése az iskla munkatársaiban A jelenségek mögött húzódó kk jelentőségének felismerése A munkatársak bevnásának növelése Megldási javaslatk megfgalmazása Lépései: Az eredmények összehasnlítása Prbléma-meghatárzás A prblémát jellemző tények, adatk feltárása A prbléma-meghatárzás pntsítása A prbléma tényleges kainak elemzése Megldási javaslatk gyűjtése Megldási javaslatk súlyzása Javaslatk belső publikálása Intézkedési terv készítése, végrehajtása, ellenőrzése, értékelése Az önkrmányzat minőségplitikája a következő minőségcélt tartalmazza: Célunk, hgy a közktatási intézményeink a szülők és gyermekek, fiatalk igényeit is figyelembe véve, az ő megelégedésükre hajtsák végre feladataikat. Célunkat akkr értük el, ha: Az intézmények mindegyike a minőségirányítási prgramjában rögzített módn flyamatsan méri partnerei igényét és elégedettségét. Az elégedettségi mutatók értékei flyamatsan partneri elégedettséget, vagy javuló tendenciát mutatnak. A fenntartói elvárásnak megfelelően minden tanévben flyik partneri igény és elégedettség vizsgálat a 3. számú mellékletben található flyamatleírás alapján A flyamatleírás tartalmazza a vizsgálatba bevnt partnerek körét, a felmérés, és az azt követő elemzés, értékelés és intézkedés módját.

35 IV.6.b. Irányíttt önértékelés Cél: Az intézmény szakmai ellenőrzése, időszaks értékelése abból a célból, hgy megállapítsuk erősségeinket, fejlesztendő területeinket és ennek tükrében elősegítse fejlődésünket, partnereink elégedettségét. Az irányíttt önértékelést a KMD Önértékelési Mdellje módszertani útmutatása alapján végezzük el, legalább négyévente. Az ÖMIP alapján a fenntartói szakmai ellenőrzés egyik fnts eszköze az intézményi (irányíttt) önértékelés, melynek területeit a fenntartó a következőkben jelölte meg: 1. az intézmény jellemző tulajdnságai, adttságai ezen belül különösen: a) a vezetés szerepe a szervezeti kultúra fejlesztésében, b) az intézmény stratégiájának meghatárzása és megvalósítása, c) a meglévő flyamtk szabályzttsága, d) a szabályzási rendszer teljeskörűsége, e) az erőfrrásk figyelembevételének módja, f) a partneri (kisgyermeki, tanulói, szülői, pedagógusi, fenntartói stb.) igények figyelembevételének módja. 2. az intézmény által elért eredmények, ezen belül különösen: a) a munkatársak bevnásának mértéke, b) a flyamats fejlesztés eredményei, c) a partnerek (kisgyermekek, tanulók, szülők, pedagógusk, fenntartók stb.) elégedettsége, d) a szabályzási rendszer bevezetettsége, az alkalmazás hatéknysága, e) a szervezeti kultúra fejlesztésének eredményei, f) a kitűzött célk elérése, megvalósítása, g) az erőfrrásk felhasználásnak hatéknysága. Ennek megfelelően intézményünk a fenntartó által meghatárztt tanévekben irányíttt önértékelést végez a 4. számú mellékletben található flyamatleírás alapján. Az önértékelés területei: a szervezeti kultúra szintje a flyamatk szabályzttsága a flyamats szervezés alkalmazása

36 IV.6.c. Külső ellenőrzés tapasztalatainak feldlgzása Cél: Az intézményben flyó munka hatéknyabbá tétele. Feladat: a külső ellenőrzés tapasztalatainak eljuttatása a célcsprthz, elemzés. A külső ellenőrzés lezajlását követően az igazgató, illetve az igazgató-helyettes a célcsprtkhz eljuttatja az íráss értékelő anyagt, majd összehívja a csprtt, ahl sr kerül az eredmények, a feltárt hiánysságk elemzésére, az ebből adódó feladatk megfgalmazására. Amennyiben szükséges, a prbléma megldására az érintett minőségi kör intézkedési tervet készít a PDCA ciklusnak megfelelően. IV.6.d. Indikátrk Cél: Olyan számadatk flyamats gyűjtése és rendszerben tárlása, amelyek jelzik a partneri, kiemelten a fenntartói elvárásk teljesítményének mértékét összehasnlíthatóvá teszik az intézmény pillanatnyi működését, az intézményi célkitűzésekkel, sikerkritériumkkal összehasnlíthatóvá teszik az intézmény működését az egyes tanévek között Tanév végén az intézményvezető elemzi a fenntartói elvárásk és az intézményi célkitűzések teljesítését a mutatók értékei alapján. Az elemzés eredményétől függően a szükséges intézkedések meghzatala az igazgató felelőssége. Az indikátrrendszer flyamats vezetésének ellenőrzése a minőségügyi vezető feladata. Indikátrk az ÖMIP VII. 2. számú mellékletében találhatók.

37 V. A Minőségirányítási prgram felülvizsgálata Az intézményi minőségirányítási prgramt a közktatási törvényben 40. (10) rögzített egyeztetési eljárás után az alkalmaztti közösség fgadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A minőségirányítási rendszert felül kell vizsgálni, ha megváltzik a fenntartó minőségirányítási prgramja vagy a helyi Pedagógiai prgram. A felülvizsgálatról dönthet az alkalmaztti közösség, a nevelőtestület, illetve az igazgató azt bármikr elrendelheti. A felülvizsgálat srán ellenőrzésre kerül a megfelelőség, rendszerünk működésének hatásssága. A felülvizsgálat alapján elhatárztt intézkedések a Minőségügyi Kézikönyvben kerülnek dkumentálásra. A feljegyzés rögzíti: a megállapíttt eltéréseket a helyesbítő intézkedéseket az intézkedés végrehajtásáért felelősöket a határidőket.

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Petőfi Sándr Általáns Iskla és Alapfkú Művészetktatási Intézmény Példányszám: 9400 Sprn, Halász u. 25. Fax/Tel.: 99/510 246 Módsítás: TARTALOM TARTALOM...2 1. BEVEZETÉS...3 2. MINŐSÉGPOLITIKA...8 2. 1.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. 2004. PEDAGÓGIAI PROGRAM Némann Valéria Általáns Iskla 5932 Gádrs, Iskla u. 4. 2004. 2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelvek...3 II. Az isklában flyó nevelő és ktató munka céljai feladatai,

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 28. napirendi pnt: Sürgősségi előterjesztés közktatási intézmények minőségirányítási

Részletesebben

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával

AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI. Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával AZ ÖNÉRTÉKELÉS, PEDAGÓGIAI - SZAKMAI ELLENŐRZÉS ÉS A PEDAGÓGUSMINŐSÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI Barlai Róbertné Maus Pál anyagának felhasználásával 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL 20. A többcélú intézmény

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Közpnt Szakiskla és Szakközépiskla HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM () 2008. 1 H ÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2016/17-es tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2016/17-es tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatkat nem sértve) kapcslódó infrmációkról a szülőket tájékztatni szükséges, melynek

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításm nem arra van ítélve, hgy könyvtárak prában penészedjék, hanem hgy győztesen hassn a gyakrlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KÓS KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalmjegyzék 1. Az iskla nevelési prgramja... 5 1.1. A nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1.1. Az

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány (4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.) Pályázatt hirdetünk a Alapfkú Művészeti Iskla (Debrecen, Szent A. u. 31.) igazgatói munkakörének

Részletesebben

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3.

Éves beszámoló 1. számú Projekt Fenntartási Jelentés melléklete. Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző u. 3. Postacím 8500 Pápa, Képző u. 3. Éves beszámló 1. számú Prjekt Fenntartási Jelentés melléklete Megnevezése Adatk Pályázati aznsító Kedvezményezett neve TÁMOP.1.509/A2 20100115 Pápai Vársi Óvdák 1 Kedvezményezett címe 8500 Pápa, Képző

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés során

A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés során A Hajdúdrgi Móra Ferenc Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla önértékelési stratégiája és elvárásrendszere a pedagógus értékelés srán Készítette: A belső ellenőrzési csprt tagja Jóváhagyta: a nevelőtestület

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ 2012/2013-AS TANÉVBEN TERVEZETT OKJ-s KÉPZÉSEKRŐL Szervező: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla Nyíregyháza, 2012-2013 1 Kedves Érdeklődő! Ezútn szeretnénk figyelemébe ajánlani

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM V i r á n y s Á l t a l á n s I s k l a 1125 Budapest Viránys út 48. OM aznsító: 035006 : 394-50-15, Fax: 200-22-64 : viraltisk@axeler.hu MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Szerdahelyiné Jászberényi

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2009. év Készítette: Illés Tibrné Gazd. Vez. BESZÁMOLÓ 2009. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt 2009. költségvetése az alábbiak

Részletesebben

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus

Dombóvári József Attila Általános Iskola. 7200 Dombóvár, Fő u. 42 44. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Dombóvár, 2013. augusztus Dmbóvári József Attila Általáns Iskla 7200 Dmbóvár, Fő u. 42 44. 036268 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dmbóvár, 2013. augusztus Tartalmjegyzék A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI,

Részletesebben

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K A házirend célja, feladata, hatálya, nyilvánssága 3 Az iskla elvárt viselkedési szabályai 5 A tanulók jgai 6 A tanulók

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011. 1 1. A szakképzettség klevélben szereplő megnevezése: Nemzetközi szállítmányzási

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ

A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2009. JÚLIUS ELSEJÉTŐL KÉSZÍTETTE: NÉMETH TAMÁSNÉ IGAZGATÓ Hunyadi Mátyás Általáns Iskla 9072 Nagyszentjáns Árpád u. 11/a Telefn/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Hnlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a sokorópátkai Általános Iskolában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0092- Esélyteremtés a skrópátkai Általáns Isklában című pályázat Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. któber 1-től 2015. szeptember 30-ig Az isklai SzMSz mellékletét

Részletesebben

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája

SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általános közzétételi listája Sárkeresztúri Naprafrgó Óvda Tel./fax.: 25/523-630,e-mail: vilak@invitel.hu OM aznsító: 202875 SÁRKERESZTÚRI NAPRAFORGÓ ÓVODA Általáns közzétételi listája A Krmány 229/2012.(VII.28) Krm.rendelet 10.fejezet

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

Pályatanácsadás Pályaválasztási tanácsadás (egyéni) 3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek

Pályatanácsadás Pályaválasztási tanácsadás (egyéni) 3. A célcsoport tagjainak kiválasztására alkalmazott eljárások, módszerek 1 Pályatanácsadás Pályaválasztási tanácsadás (egyéni) 1. A szlgáltatás célja A szlgáltatás célja, hgy a pályaválasztás előtt állóknak segítséget nyújtsn az egyéni kmpetenciáikhz, életpálya-elképzeléseikhez

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat

Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat COMENIUS 2000 I. MODELL Mintavételi és Vizsgálati Szabályzat Jóváhagyta: A nevelőtestület Dátum: 2002. 09. 13. 2002. 09. 11. 0 1/18 tagjai, helyettesek 1. Cél Kialakításra kerüljön a mintavételi eljárás,

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja a munkát keresık vállalkzóvá válásának elısegítése, új vállalkzásk indítása. 1.2. Operatív cél A vállalkzóvá

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Debrecen Megyei Jgú Várs Önkrmányzat 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Alapító, fenntartó és felügyeleti szerv neve: Debrecen Megyei Jgú Várs Közgyűlése 4024 Debrecen Piac u. 20. AZ ÓVODA SZERVEZETI

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1.

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Székesfehérvár, szeptember 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2016. Székesfehérvár, 2016. szeptember 1. 1 Gyakornoki szabályzat Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium Jogszabályi háttér A gyakornokra, a gyakornoki időre és a minősítő vizsgára

Részletesebben

Nagysándor József Általános Iskola Debrecen, Pósa u. 1.

Nagysándor József Általános Iskola Debrecen, Pósa u. 1. Nagysándr József Általáns Iskla 4031. Debrecen, Pósa u. 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OM 031 086 Tartalmjegyzék 1 Bevezetés...2 2 A gyakrnki szabályzat célja és hatálya...2 3 Fgalmmeghatárzásk...2 4 A gyakrnki

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOM Intézményünk pedagógiai prgramjának elkészítésénél figyelembe vett dkumentumk:... 5 1.AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1.1. Az óvda alaptevékenysége:...

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Intézményi

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Liszt Ferenc Ének - zenei Általáns Iskla 2013. Készítette: Frrainé Kószó Györgyi Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától Tartalm 1. Fgalmak... 3 2. A szabályzat területi hatálya...

Részletesebben

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA RÉVFÜLÖPI ÁLTALÁNOS ISKOLA 176001 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben