EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LII. ÉVFOLYAM, SZÁM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM"

Átírás

1

2 2

3 3 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke főszerkesztő: Dr. Páldy Ann Felelős szerkesztő: Prof. Dr. med. hbil. Dr. techn. Di Ill Nemzetközi szerkesztőbizottság: Prof. Descotes, Jcques Georges, Poison Center & Phrmcovigilnce Unit, Lyon Prof. McKee, Mrtin, Europen Centre on Helth of Societies in Trnsition London School of Hygiene nd Tropicl Medicine, London Prof. Sixl, Wolf, Institut für Hygiene, Medizinische Universität, Grz Hzi szerkesztőbizottság: Dr. Bordás Imre, Prof. Ember István, Dr. Flus Ferenc, Dr. Melles Márt, Dr. Ongrádi József, Dr. Turi István, Dr. Vezér Tünde LII. ÉVFOLYAM, BUDAPEST, SZÁM

4 MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK NAGYON KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS IGEN BOLDOG, SIKERES ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!!!! 4

5 5 ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGTUDOMÁNY SZERZŐI SZÁMÁRA A lp célj: hzi külföldi eredeti tudományos munkák; összefogllók, továbbképző közlemények; esetismertetek; MHT életéről szóló hírek publikálás. Közli Fodor-Fenyvessy elődások szövegét; Higiénikus Kongresszusokon elhngzott elődások összefogllóit egyes elődások teljes szövegét; z Ifjúsági Higiénikus Kongresszusok elődásink trtlmi kivontát, illetve legjobb elődásit. Közred továbbá beszámolókt z MHT történetéről, kiemelkedő tgjink életéről, munkásságáról; folyóirtreferátumokt, könyvismerteteket, beszámolókt; egzségügyi témájú híreket ngyvilágból, szerkesztőségnek írott leveleket, vlmint tájékoztt népegzségügy fontos kérdeiről. A kézirtok elbírálásánk elfogdásánk jog szerkesztőséget, illetve szerkesztőbizottságot illeti. Ebben munkábn szerkesztőséget felkért bírálók segítik. A szerkesztőség fenntrtj jogot, hogy kézirt szövegében lp stílusához igzodv jvításokt végezzen, ezek zonbn nem érinthetik munk trtlmát. A szerzőket kérjük, hogy törekedjenek világos, tömör foglmzásr. H vlmely szkszór megfelelő mgyr kifejez létezik, kérjük nnk hsználtát. A köznyelvben meghonosodott idegen szvk mgyr helyesírás szerint is írhtók. Humánbiológii vgy álltkísérletes vizsgáltnk minősülő munk estén kérjük mellékelni z illetékes szkmi etiki bizottság hozzájárulását, ez szerepeljen módszertni rzben. A kézirtokt e-milben z címre kérjük. Az eredeti továbbképző közleményeket két hsább, többieket egy hsább kérjük tördelni. A számítógépes progrm, Word for Windows, betűtípus Times New Romn, betűméret 12 p. Az ábrák, tábláztok megfelelő helyre szöveg közé tördelendők, mgyráztuk megfelelő ábr, táblázt lá, mgyrul ngolul szükséges. Ábrák Excel formátumbn. Az ábrákt rb, tábláztokt rómi számokkl kérjük folymtosn számozni. Színes ábrák közle is lehetséges. A kézirt formáj: Tipográfi, form sorrend következők szerint: Címoldl: A közlemény címe; SZERZŐK TELJES NEVE (dr. nélkül); szerzők munkhelye, városnévvel, több szerző esetén jelölsel, ki melyik munkhelyen dolgozik. Összefogllás. 3-5 kulcsszó, z első szerző posti címe, telefonj, fx, e-milje. A szöveg tördele: Bevezet, Anyg módszer, Eredmények, Megbeszél, h kell Köszönetnyilvánítás. IRODALOM. Az ngol összefoglláshoz: SZERZŐK NEVE (keresztnév, vezetéknév), munkhelye ngolul, phone, fx, e-mil. Title, Abstrct, keywords. Az IRODALOM összeállítás: A hivtkozások sorrendjében kérjük felsorolni, szövegben z utlás (zárójelben rb számml, normál méretben, nem indexben). Lehetőleg ne legyen több 25 hivtkozásnál, kivéve összefoglló közleményt. A hivtkozásbn: szerzők neve háromnál több esetén ts., illetve et l. kiegzítsel. A cikk vgy könyvfejezet címe, folyóirt nemzetközi rövidíte, évszám. kötetszám. cikk első utolsó oldlszám. Könyv estén fejezet szerzője, fejezet címe, könyv címe, (szerk., illetve ed., könyv szerzője), kidój, város, évszám, első-utolsó oldlszám. Péld: Prsons P.A.: Hormones J. Appl. Toxicol Ludván M., Ngy I.: Egyéni védőeszközök. In: Munkegzségtn (szerk: Ungváry György) Medicin Könyvkidó. Budpest, pp

6 6 TARTALOM Útmuttó z Egzségtudomány szerzői számár...5 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA XXXVIII. VÁNDORGYŰLÉSE PÁLDY ANNA: Elnöki megnyitó...9 A PREVENCIÓ KÉRDÉSEI VÉCSEI LÁSZLÓ: A prevenció szerepe szív érrendszeri nemzeti progrmbn...12 MÁLNÁSI TIBOR, PÁLDY ANNA, RUDNAI PÉTER, VARRÓ MIHÁLY JÁNOS, SZABÓ ESZTER, MÁCSIK ANNAMÁRIA: Környezetegzségügyi információs rendszer kilkítás Európábn (ENHIS)...15 MÖSE, JOSEF RICHARD Hospitl hygiene in Styri it ll begn over 110 yers go...37 AZ EGÉSZSÉGÜGYI REFORM KÉRDÉSEI BONCZ IMRE, KOVÁCS L. GÁBOR: A április 1-i reform htás dél-dunántúli egzségügyi intézmények pici rzesedére...45 EREDETI KÖZLEMÉNY JUHÁSZ ATTILA, NAGY CSILLA, NÁDOR GIZELLA, PÁLDY ANNA Rpid Inquiry Fcility (RIF): gyors kockázt-elemzi lehetőség környezet-egzségügyi összefüggek vizsgáltár, SZABÓ ESZTER, VARRÓ MIHÁLY JÁNOS, MÁCSIK ANNAMÁRIA, RUDNAI PÉTER, VASKÖVI ÉVA Gyermekek körében jelentkező légúti llergiás tünetek gykoriságánk kockázti tényezőinek vizsgált három városbn...65 TOVÁBBKÉPZÉS RODLER IMRE: A táplálkozás z életmód szerepe rákbetegség kilkulásábn I. rz NAGY MAGYAR HIGIÉNIKUSOK IV. EMED ALEXANDER: Prof. Liebermnn Leó HÍREK A NAGYVILÁGBÓL DÉSI ILÉS: Számítógépek z orvosi lbortóriumokbn Funkcionális élelmiszerek KSH Népmozglom jnuár--szeptember...134

7 7 WISHING TO ALL OF OUR READERS A MERRY XMAS & A VERY HAPPY AND PROSPEROUS NEW YEAR Volume LII. No

8 8 CONTENTS OPENING SPEEECH OF THE PRESIDENT OF THE SOCIETY OF THE HUNGARIAN HYGIENISTS AT THE ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY...9 THE PROBLEMS OF PREVENTION VÉCSEI, L: Role of prevention in the Ntionl Progrm of Hert nd Circultion Diseses...12 MÁLNÁSI T., PÁLDY A., RUDNAI P., VARRÓ M., J., SZABÓ E., MÁCSIK A.: Development of environmentl helth informtion system in Europe (ENHIS)...15 MÖSE, JOSEF RICHARD: Hospitl hygiene in Styri it ll begn over 110 yers go...37 HEALTH CARE REFORM BONCZ I.,, KOVÁCS L. G.: The effect of the helth cre reform of April 1st 2007 on the mrket shre of hospitls in the South-Trnsdnubin region...45 CONTINUING EDUCATION JUHÁSZ A., NAGY CS., NÁDOR G., PÁLDY A. Rpid Inquiry Fcility (RIF)...55 ORIGINAL ARTICLE JUHÁSZ A., NAGY CS., NÁDOR G., PÁLDY A. Rpid Inquiry Fcility (RIF): n utomted tool to rpidly ddress epidemiologicl nd enviromentl helth questions using routinly collected helth nd popultion dt, RÓDLER, I.:Role of the nutrition nd the life style in the development of cncer Prt GREAT HUNGARIAN HYGIENISTS IV. EMED, A.:Prof. Leo Liebermnn NEWS FROM THE WORLD DÉSI, I: Computers in medicl lbortories Functionl foods CENTRAL OFFICE OF STATISTICS: Demogrphicl sttistics Jnury- September

9 9 A Mgyr Higiénikusok Társság Elnökének megnyitój Társság Vándorgyűlén szeptember 8-án Tisztelt Közgyűl! KedvesTgtársk! A Mgyr Higiénikusok Társságánk jelenlegi vezetősége október 1-én kpt mndátumát. Az elmúlt egy évről kívánok z Elnökség nevében rövid beszámolót trtni. Elsőként említem, hogy korábbi évekhez hsonlón Fodor-Fenyvessy Emlékül npjár összehívott közgyűlen dr. Oroszi Betrix főtitkár sszony ismertette z MHT közhsznúsági beszámolóját. A beszámoló megtekinthető z Egzségtudomány LII. Évfolym II. számábn honlpon. Az Egzségtudomány Alpítvány Kurtórium számláján nem történt változás, így erről külön beszámoló nem hngzott el. Az Elnökség z elmúlt évben három lklomml trtott kibővített elnökségi ült. Ezeken soron következő, ktuális eseményekkel kpcsoltos teendőket tárgyltuk meg. Döntöttünk évi Fodor, Fenyvessy, vlmint Szendei emlékérem odítéléről bn prof. Dr, Blázs Péter dr Kádár Mihály kpt Fodor József emlékérmet, Fenyvessy Bél emlékéremmel ismerte el Társság dr Pásti Gbriell dr Lencs Ktlin munkásságát. Az idei Szendei díjzott Prof. Dr. Tkács Sándor egzségi állpotár vló tekintettel kérére évi Fodor-Fenyvessy ünnepségen veszi át kitüntetét. Főtitkárunk válllt, hogy új helyszínt keres Vándorgyűl számár, z Elnökség egyetértével válsztottuk ki jelenlegi helyszínt. Döntöttünk vándorgyűl fő témájáról, plenáris elődások felkért elődóiról, vlmint szervezi kérdekről. Az elnökség tgsággl elsősorbn elektronikus úton trt kpcsoltot folymán négy elektronikus hírlevélben dtunk tájékozttást Társság életéről hívtuk fel figyelmet soron következő eseményekről, így 38. Vándorgyűlsel kpcsoltos információkról is. Megtörtént z MHT tgság revíziój. Minden tgtársunkt írásbn kértünk z elmrdt tgdíjk befizetére. Azon tgtársinkt, kik három éve nem fizettek tgdíjt, írásbn kértünk fel, hogy nyiltkozznk, fenn kívánják-e trtni tgsági viszonyukt, rendezzék trtozásukt, vgy jelezzék, hogy nem kívánnk rzt venni z MHT munkájábn továbbikbn. Jelenlegi tglétszámunk 277 fő.

10 10 Ezúton is szeretném megköszönni mindzoknk, kik dójuk 1%-ávl támogtták Mgyr Higiénikusok Társságát bn több mint Ft dófeljánlás érkezett be. Ngyon fontos eredményként tudunk beszámolni z Egzségtudomány c. folyóirt újrindításáról. Ngy öröm számunkr, hogy z 52. évfolym három szám jelent már meg, negyedévi rendszerességgel. Az eredeti közlemények mellett olvshtók esetismertetek, továbbképző közlemények, vélemények, beszámolók, hírek ngyvilágból kongresszusi értesítek, megemlékezek ngy mgyr higiénikusokról is. Ngy örömünkre szolgál, hogy mind Fitl Higiénikusok Fórumán elhngzott, mind jelenlegi vándorgyűl elődásink posztereinek összefogllói is megjelennek z ktuális számokbn. Ngyon szeretnénk, h tgtársink továbbr is publikálnánk z Egzségtudománybn, termzetesen szívesen közöljük más szerzők műveit is. Terveinkben szerepel, hogy kimrdt 51. évfolymot is pótoljuk egy összevont szám formájábn. Az idén május között Győrött került megrendezre Fitl Higiénikusok IV. Fórum több mint 60 rztvevővel. A nyitó npon három plenáris elődás hngzott el, fórum második npján 23 elődást hllgthttk meg epidemiológi, molekuláris epidemiológi, fertőző betegségek járványtn, élelmez- táplálkozás-egzségügy egyéb témkörökben. 20 posztert mutttk be változtos témákbn fitl kollégáink. Külön köszönjük, hogy országos tiszti főorvos úr rzvételével támogtt fórumot. Az öt főből álló szkmi zsűri ht elődás ugyncsk ht poszter szerzőjét jutlmzt zzl, hogy meghívást kptk vándorgyűlen vló rzvételre. A közönség 1-1 elődást posztert díjzott. A fitlokkl történt beszélgetek során felmerült z igény z egy vgy két npos továbbképz jellegű összejövetelekre, pl. epidemiológii vizsgáltok terveze, kérdőíves felmérek módszertn, stb. Az Elnökség üdvözölte továbbképz igényét, keressük gykorlti megvlósítás lehetőségét. A 38. Vándorgyűlre 160 fő jelentkezett, ht plenáris elődás, 62 elődás két párhuzmos szekcióbn, vlmint 21 poszter kerül bemuttásr. Ezúton is szeretnénk megköszönni z Országos Tisztifőorvosi Hivtl országos tiszti főorvos úr támogtását, mely lehetővé tette, hogy z ÁNTSZ intézeteiből igen sok kollégánk tud rzt venni szkm egyik legfontosbb továbbképző fórumán, vándorgyűlen. A továbbikbn szeretnénk, h z ÁNTSZ kilenc országos intézetéből még több kolleg képviseltetné mgát, továbbá társhtóságok szkembereit is szeretettel várjuk jövő évi rendezvényünkre.

11 11 Örömmel állpítjuk meg, hogy mindkét idei rendezvényünket külső szervezetek, intézmények is támogtták. Segítségükkel melyet ezúton is köszönünk - tudjuk szervezni társsági progrmokt. Az Elnökség dönte lpján megkezdtük társság honlpjánk megújítását. Szeretnénk, h dinmikusbb, több információt trtlmzó, gykrbbn frissülő honlpot látogthtnánk tgtársink z érdeklődők. Az eddigi munkáról következőkben fog dr. Antmnn Ktlin tgtársunk beszámolni. A évi tisztújító közgyűlen néhány funkciór nem történt meg szvzás, ezért erre jelenlegi közgyűlen kerül sor. Kérem tgtárskt, hogy vegyenek rzt válsztáson, hogy tvlyi mulsztásunkt bepótolhssuk teljessé válhsson vezetőség. Az elhngzottkbn kívántm összefogllni Elnökségünknek évben végzett tevékenységét, melyről kzített beszámolómt ezennel Közgyűl elé vitár bocsátom. Budpest, szeptember 30. Dr Páldy Ann MHT elnöke DR ANNA PÁLDY President of the Society Opening Speech of the President of the Society of the Hungrin Hygienists t the Annul Meeting of the Society Report of the 2008 ctivity of the Society of the Hungrin Hygientists The president of the Society reported tht three meetings of the Presidency were held during the first yer. The Fodor-Fenyvessy Awrd ws given to four members of the Society (Prof Dr. Peter Blázs, dr Mihly Kdr, respectively dr Gbriell Pásti nd dr Ktlin Lencs). The Fodor-Fenyvessy Memoril Meeting ws orgnised nd decision ws mde concerning the Szendei Adm Awrd (Prof. Dr. Sándor Tkács). The revision of the members of the Society took plce. The Society hs 277 members. The presidency issued four electronic newsletters, the communiction between the presidency nd the members is mintined electroniclly. Three numbers of the 52nd volume of the officil journl of the Society, Egzségtudomány (Helth Science) ws published electroniclly in The web pge of the Society is under reconstruction, new interctive pge will be vilble till the end of The 4th Forum of the Young Higienists ws orgnised in 2008 in Győr. The conference ws very succesful with more thn 60 prticipnts. 23 presenttions were delivered nd 20 posters were displyed. The bstrcts of the presenttions were published in the 2nd number of the Egzségtudomány. The 38th Conference of the Society ws orgnised t new venue with more thn 160 prticipnts. The bstrcts of the presenttions were published in the 3rd number of the Egzségtudomány.

12 12 A PREVENCIÓ KÉRDÉSEI A prevenció szerepe szív érrendszeri nemzeti progrmbn PROF. VÉCSEI LÁSZLÓ SZTE Ált. Orvostudományi Kr Neurológii Klinik Összefogllás: Az Európi Agytnácsot (EBC) z európi neurológii, idegsebzeti, pszichiátrii elméleti idegtudományi társságok lpították, de helyet kptk Tnácsbn betegszervezetek jelentősebb gyógyszer gyártók képviselői is. Az EBC kiemelt feldt z, hogy lépeket tegyen nnk feloldás érdekében, mely z idegrendszeri megbetegedek súlyos társdlmi-gzdsági következményei z igen szerény idegkuttási betegellátási finnszírozás között húzódik. H figyelembe vesszük zt, hogy z összes megbeteged 35%- központi idegrendszeri kórképek csoportjáb sorolhtó, kkor jelenlegi ráfordítások igen lcsonynk mondhtók. Így például ismert tény z, hogy cerebrovsculris központokbn (Stroke Unit) kezelt betegek gyógyulási esélyei jobbk, mégis szélütt szenvedett páciensek ngyobb hányd áltlános belgyógyászti osztályr kerül felvételre. Ugynkkor meglehetősen kev figyelmet fordítunk e betegségek megelőzére, noh z igzi megoldást prevenció jelentené. Az orvostársságoknk együtt kell dolgozniuk e progrm sikere érdekében. Kulcsszvk: Európi Agytnács, szélüt, Szív Érrendszeri Nemzeti Progrm, megelőz Egzségtudomány 52/ (2008) Közlre érkezett: 2008.július 14-én Elfogdv: 2008 ugusztus 7-én Prof. Vécsei László kdémikus MOTESZ elnöke SZTE Ált. Orvostudományi Kr Neurológii Klinik Szeged, Semmelweis u 6. e-mil:

13 13 Az Európi Agy Tnács (Europen Brin Council) z Európi Neurológii Társságok Szövetségének (Europen Federtion of Neurologicl Societies) álláspontj szerint z idegrendszeri kórképekben szenvedő betegek ellátás teljes egzségügyi kpcitás megközelítően 1/3-át veszi igénybe. Így messzemenőkig indokolt, hogy legújbb európi dokumentumokbn z gy kuttás önálló fejezetként szerepel. Az idegrendszer betegségei körében vsculris neurológii kórképek szerte világon igen komoly népegzségügyi problémát jelentenek. Kiemelten fontos ez hzánkbn is, mert más országokkl összehsonlítv sjnos szomorú helyet fogllunk el rokkntsággl hlálozási dtokkl kpcsoltos nemzetközi sttisztikákbn. A stroke ugynis z ischemiás szívbetegsége után második helyen áll mint leggykoribb hlálok, vezető tényezője súlyos mozgáskorlátozottság kilkulásánk. E betegség előfordulás csökkenthető lenne, hiszen helytelen táplálkozás, mozgásszegény életmód, z előbbiekkel összefüggő obesits cukorbetegség, npi gondokból eredő feszültség, dohányzás, z lkohol mértéktelen fogysztás lpvetően közrejátsznk e kórkép kilkulásábn. Kétségtelen tény, hogy gyógyszeres prevenció, illetve z elmúlt években bevezetett thrombolysis lényeges előrelépnek tekinthető, de egyértelmű, hogy z igzi megoldást e betegség megelőze jelentené. Hzánkbn közelmúltbn nemzeti egzségügyi progrmok indultk, így Nemzeti Rákellenes Progrm, Csecsemő Gyermekgyógyászti Nemzeti Progrm, Sürgősségi Ellátás Nemzeti Progrm végül, de nem utolsó sorbn Szív Érrendszeri Nemzeti Progrm, melynek kiemelt fejezete Vsculris Neurológi. A MOTESZ komoly feldtot válllt e progrmok koordinálásábn, s kiemelt szerepet szán z egzségfejlesztnek, népegzségügyi tevékenységnek, vlmint szkm-specifikus rehbilitációnk. Érrendszeri központokt kell létrehozni, melyekben egymás mellett párhuzmosn vnnk különböző szkrendelek (cerebrovsculris, krdiológii, ngiológii, nephrológii, dibetológii, lipidológii, obesitológii, hypertonológii stb szkrendelek kiegzítve gyógytorn rehbilitáció specilistáivl, táplálkozási tnácsdássl). Az Éljen 140/90 Hgmm ltt progrm eredményeként hypertoniás betegeknél 5%-kl nőtt célvérnyomást elértek rány. Fontos feldt, hogy népegzségügy szkembereivel együttműködve médi bevonásávl jól tervezett z egz országr kiterjedő egzségnevelő felvilágosító progrm induljon, mely felhívj figyelmet stroke más keringi megbetegedek megelőzének lehetőségére. E progrmb be kell

14 14 vonni z iskol-egzségügy fogllkozás egzségügy szkembereit, mert z egzségnevelt már kisiskolás korbn el kell kezdeni. Mivel Mgyr Higiénikusok Társságánk célj: mgyr higiéni közegzségügy, népegzségügy vlmint hozzákpcsolódó termzet- társdlomtudományok fejlődének előmozdítás, szkmi érdekeinek hzi nemzetközi képviselete, tudományos műveltség terjeszte, tudományos eredmények gykorltbn történő lklmzásánk segíte összehngolás. Ezért: Fogjunk össze e fontos feldtok közös megoldás végett! PROF LÁSZLÓ VÉCSEI MEMBER OF THE HUNG. ACAD. SCI. BEIRNI 1-ES SORKÖZÖKKEL President of the Hungrin Medicl Assocition Clinic of Neurology, Fculty of Medicine University of Szeged Semmelweis str 6, Szeged e-mil: Role of prevention in the Ntionl Progrm of Hert nd Circultion Diseses Abstrct: The Europen Brin Council (EBC) is coordinting council formed by Europen orgnistions in neurology, neurosurgery, psychitry, bsic brin reserch (neuroscience), s well s ptient orgnistions nd industry. The EBC is determined to eliminte the discrepncy between the huge impct of brin diseses nd the implictions of understnding norml brin function on the one hnd, nd the modest finncil nd time resources llocted to brin reserch, teching nd the cre of brin diseses on the other hnd. Considering tht 35% of the burden of ll diseses is cused by brin diseses, these diseses hve received reltively little ttention. Despite the proven vlue of stroke units, for exmple, the gret mjority of stroke victims re still dmitted to generl medicl wrds. More effort should be spent on the prevention of this second most burdensome disese in Hungry. Therefore, the medicl societies should work together for the success of this progrm. Key words: Europen Brin Council, stroke, Ntionl Progrm of Hert nd Circultion Diseses, prevention

15 15 Környezetegzségügyi információs rendszer kilkítás Európábn (ENHIS) MÁLNÁSI TIBOR, PÁLDY ANNA, RUDNAI PÉTER, VARRÓ MIHÁLY JÁNOS, SZABÓ ESZTER, MÁCSIK ANNAMÁRIA Országos Környezetegzségügyi Intézet, Budpest Összefogllás: A környezetegzségügyi dönthoztlt támogtó, átfogó európi szintű információs rendszer kifejleszte számos nemzetközi folymt szempontjából elengedhetetlen. A WHO kezdeményezére elindított z Európi Bizottság áltl támogtott nemzetközi progrm 19 európi ország együttműködében vlósult meg. A progrm keretében környezet-egzségügyi indikátorokt fejlesztettek ki z Európi cselekvi terv környezetért gyermekek egzségéért (CEHAPE) négy regionális célkitűzének megfelelően gyermekek egzségére összpontosítv. Kidolgozták jelenti rendszer legfontosbb eszközeit (pl. ténylpok) ezek lpján európi szintű jelentt kzítettek el. Egzségi htásbecsli módszereket fejlesztettek ki lklmztk egyes kiválsztott környezet-egzségügyi kockázti tényezőkre. Áttekintették CEHAPE célkitűzeihez kpcsolódó Európi Uniós nemzeti szbályozásokt, jogszbályokt. Internetes oldl muttj be progrm eredményeit jövőben folymtosn frissítendő dtokkl információkkl. A projekt működe szempontjából nélkülözhetetlen volt rztvevő intézetek megfelelő együttműköde. Az intézetek hálóztát mgyr prtner, z Országos Környezetegzségügyi Intézet koordinált. A kidolgozott eszközök nemzeti szinten vló hsználtánk lehetőségét bizonyítj 6 országbn kidolgozott 10 nemzeti ténylp. Mgyrország gyermekek sztm llergi prevlenciáját muttj be nemzeti ténylp segítségével. Kulcsszvk: környezetegzségügyi indikátorok, információs rendszer, sztm, llergi ENHIS:environmentl helth informtion system Egzségtudomány 52/ (2008) Közlre érkezett: 2008 június 7-én Elfogdv: 2008 ugusztus 13-án MÁLNÁSI TIBOR Országos Környezetegzségügyi Intézet 1097 Budpest, Gyáli út 2-6. Telefon: Fx: E-mil:

16 Bevezet Nyiltkoztábn 16 megerősítette, hogy Az egzségkárosító környezeti expozíciók szükség vn egy környezet-egzségügyi ezek egzségi htásink csökkentét információs rendszerre (EHIS), mely z e területre megelőzét szolgáló jogi vontkozó szkmpolitikák kcióprogrmok kilkítását támogtó lényeges eszközként kidolgozásához végrehjtásához szükség lehetővé teszi z elsőbbségi kérdek vn bizonyítékokon lpuló meghtározását, közegzségügyi jvítj z információhoz vló hozzáfért, tényezőkről, vlmint z ezek közötti könnyebbé teszi közvéleménnyel összefüggekre folyttott kommunikációt. A dokumentum szbályozások megbízhtó környezeti információkr sürgetőbb vontkozón. feldt Egyre környezet- láírói kiemelték, hogy egy jól egzségügyi monitoringot jelenti megtervezett rendszert szolgáló információs rendszer információs kifejleszte. Az Európi Unióbn több országok régiók összehsonlítását kezdeményez is felhívt figyelmet egy egységesíti nemzeti nemzetközi európi beszámolást, szintű környezet-egzségügyi információs rendszer létrehozásánk erőforrások szükségességére, fokozz Környezeti mint Akcióprogrm(1) Htodik vgy környezet-egzségügyi rendszer megkönnyíti ugynkkor eredményes egységességét biztosítj z felhsználását, különféle z felmérek megkdályozz Környezet-egzségügyi Strtégi(2) z párhuzmosságokt(6). nnk közötti végrehjtását elfogdott szolgáló Európi Környezet Egzség környezetért gyermekek egzségéért Akcióterv(3). jelentőségű (CEHAPE) céljink megvlósításához Egzség szintén szükség vn információs háttérre folymt, Két ngy Víz Európi cselekvi Páneurópi körülményeiknek megfelelően lklmzni Progrm (THE PEP)(5) megvlósítás is tudják zt hogy z intézkedek vlóbn megkívánj gyermekek egzségét szolgálják(7). monitoring lpvető eszközeit z elért eredmények értékeléhez. A 2004-ben Budpesten A WHO-Euro Bonni Egzség tgállmok terv hhoz, Környezet konferencián Jegyzőkönyv(4) vlmint Közleked, hogy A sját Környezet- egzségügyi Központj (WHO-ECEH), z megrendezett IV. Európi Környezet Európi Egzség Fogysztóvédelmi Főigzgtóságánk (DG Miniszteri Konferenci Bizottság Egzségügyi

17 17 SANCO) támogtásávl több nemzetközi A környezetegzségügyi információs szervezettel számos európi országgl rendszer bemuttás (köztük Mgyrországgl) együttműködve korábbi években jelentős lépeket tett egy egységes dtbázis információs rendszer kifejlesztére. eredményeként környezet-egzségügyi indikátorokt országbn Ennek dolgoztk tesztelték ki ezek több hsznál- htóságát. Az dtkezelt jelentek kzítét szolgáló létrehoztk eszközöket lklmzták is ezeket A környezet-egzségügyi információs rendszer kilkításánk folymt számos európi ország együttműködében történt. A progrmokt z Európi Bizottság támogtt WHO koordinált, melyek 19 országból 25 prtner intézet együttműködében vlósultk meg. A kidolgozott rendszer (ENHIS) következő elemeket fogllj mgáb: 1.) mintprojektekben. Ezen tpsztltokból A környezet-egzségügyi kiindulv kezdődött el végén indikátorok legfontosbb eszközök z dönthoztl támogtásár átfogó Európi állpot trendek monitorozásár Környezetegzségügyi számos Információs felhsználóvl Rendszer (ENHIS) kilkítás. A rendszer kommunikációr. áltlános célj olyn működő információs módszertnt dolgoztk ki összpontosítv tudásbázis létrehozás, mely elősegíti zon környezeti tényezőkre, melyek z széleskörű egzség szempontjából fontosk, zokr környezet-egzségügyi indikátorokhoz problémák zonosítását jelentőségének z meghtározását, ngyrzt környezet befolyásol, vlmint vgyis prioritások egzségi Az vló htásokr, felállítását. A rendszer lehetővé teszi jogi zokr szbályozások kcióprogrmok bevtkozásokr, me-lyek kockáztok htásánk felmérét, z információkhoz csökkentét megelőzét szolgálják. 43 időben történő hozzájutást stndrdizált indikátort módszertn lpján történő dtgyűjtt munkcsoport konzultációj során olyn feldolgozást, vlmint ezen dtok lpján kritériumokt szem előtt trtv, mint nemzetközi összehsonlítást, időbeli tudományos trendek ugynezen egzsége környezet, CEHAPE országos megvlósíthtóság(8). Meghtározó volt z vizsgáltát módszertnt elemzeket is. hsználv z melyeket szbályozásokr, válsztottk hitelesség, ki, számos gyermekek indikátorok végső kilkítás során, hogy nemzetközi dtbázisokbn jelenleg is hozzáférhető dtokon lpuljnk.

18 18 Néhány kivételes esetben z dtgyűjt dolgoztk ki rr vontkozón, hogy z tgországokbn dtokt lefolyttott eset- hogyn lehet nemzetközi tnulmányok segítségével vlósult meg. dtbázisokból kigyűjteni. Az indikátorok Adtbázist 43 ngy rzénél z dtok országr környezetegzségügyi indikátor számár elérhetőek, néhány indikátor esetében nemzetközileg is elérhető dtok, illetve WHO bizonyos esetekben z esettnulmányok tgországár. Az indikátorok rzletes felhsználásávl. Az indikátorok teljes leírását módszertni lpok trtlmzzák, listáját z I. táblázt muttj be. Minden melyek egyes indikátorhoz rzletes instrukciókt (http://www.enhis.org) érhetőek el. hoztk létre Európi z Régió mind ENHIS z 53 honlpon I.TÁBLÁZAT: A CEHAPE regionális célkitűzeihez trtozó környezetegzségügyi indikátorok áttekinte környezeti tényezők egzségi htások lpján CEHAPE célkitűz Indikátor megneveze 1. Víz-eredetű járványok I. 2. Közösségi vízellátás jvított minőségű ivóvízhez vló hozzáfér 3. Szennyvízkezel jvított higién körülményekhez vló hozzáfér 4. Fürdővízminőség 5. Ivóvízminőség 6. Háztrtások higién viszonyi 7. Vízbiztonsági tervek Környezetegzségügyi témkör Víz higién körülmények Víz higién körülmények Víz higién körülmények A környezet egzségre gykorolt htás Gsztrointesztinális betegségek Gsztrointesztinális betegségek Gsztrointesztinális betegségek Víz higién körülmények Víz higién körülmények Víz higién körülmények Víz higién körülmények Gsztrointesztinális betegségek Gsztrointesztinális betegségek Gsztrointesztinális betegségek Gsztrointesztinális betegségek

19 19 II. 8. Közúti közlekedi blesetek mitti mortlitás gyermek- fitlkorbn 9. Közúti közlekedi blesetek mitti sérülek rány 10. A gyermekek biztonságos közlekedét szolgáló szbályozások 11. A gyermekek iskoláb vló eljutásánk módj Közleked mobilitás Bleseti sérülek hlálozás Közleked mobilitás Közleked mobilitás Bleseti sérülek hlálozás Bleseti sérülek hlálozás Közleked mobilitás 12. Nem szándékos eredetű sérülek mitti mortlitás gyermek fitlkorbn 13. Nem közlekedi eredetű blesetek mitti sérülek rány 14. Túlsúly elhízottság prevlenciáj gyermek- fitlkorbn 15. Fiziki ktivitás gyermek- fitlkorbn 16. Gyermekek fitlok nem szándékos eredetű sérüleinek megelőzét szolgáló szbályozások 17. Gyermekek fitlok túlsúlyánk elhízásánk megelőzét szolgáló szbályozások Lkókörnyezet Bleseti sérülek hlálozás Túlsúly elhízottság Bleseti sérülek hlálozás Lkókörnyezet Lkókörnyezet Bleseti sérülek hlálozás Túlsúly elhízottság Lkókörnyezet Túlsúly elhízottság Lkókörnyezet Bleseti sérülek hlálozás Lkókörnyezet Túlsúly elhízottság

20 III. 18. Asztm llergi prevlenci gyermekkorbn 19. Légzőszervi betegségek mitti csecsemőhlálozás 20. Gyermekek kültéri levegőszennyeznek (PM) vló expozíciój 21. Gyermekek dohányfüstexpozíciój 22. Ngy forglmú utk közelében lkó gyermekek rány 23. Gyermekek levegőszennyeznek (ózon) vló expozíciój 24. A gyermekek dohányfüstexpozíciójánk csökkentét szolgáló szbályozások 25. Belsőtéri levegőminőségi problémákkl küzdő iskolákb járó gyermekek rány 26. A nedvesed problémájávl küzdő lkásokbn élő gyermekek rány 27. Szilárd tüzelőnygot hsználó háztrtásokbn élő gyermekek rány 28. Lkások zsúfoltság Levegőminőség Levegőminőség Levegőminőség Levegőminőség Levegőminőség Levegőminőség 20 Légzőszervi betegségek Légzőszervi betegségek Légzőszervi betegségek Légzőszervi betegségek Légzőszervi betegségek Légzőszervi betegségek Levegőminőség Légzőszervi betegségek Levegőminőség Légzőszervi betegségek Lkókörnyezet Légzőszervi betegségek Lkókörnyezet Légzőszervi betegségek Lkókörnyezet Légzőszervi betegségek

21 21 IV. 29. Gyermekkori leukémi incidenci 30. Az 55 évesnél fitlbbk melnom incidenciáj 31. Épületek belsőtéri rdon szintje 32. A gyermekek fokozott UV expozíciójánk csökkentét szolgáló szbályozások kciók 33. A rdioktivitás htékony környezeti monitoringj 34. Perzisztens szerves szennyezők nytejben 35. Gyermekek expozíciój z élelmiszerekben tlálhtó vegyi szennyezőnygoknk 36. Gyermekek vér-ólomszintje Ultriboly ionizáló sugárzás Ultriboly ionizáló sugárzás Ultriboly ionizáló sugárzás Ultriboly ionizáló sugárzás Rosszindultú dgntok Rosszindultú dgntok Rosszindultú dgntok Rosszindultú dgntok Ultriboly ionizáló sugárzás Élelmiszerbiztonság Rosszindultú dgntok Rosszindultú dgntok Rosszindultú dgntok Élelmiszerbiztonság Kémii biztonság Idegrendszeri fejlődi zvrok 37. A földhsználti tervez követelményei 38. Vegyi blesetek nyilvántrtás 39. Kormányzti felkzültség kémii blesetekre 40. Különböző eredetű szintű zjnk kitett lkosság Kémii biztonság 41. Iskoli káros zjszintnek kitett gyermekek rány Zj 42. Szbdidős tevékenységből eredő zjnk vló expozíció csökkentét szolgáló szbályozások 43. Gyermekek fitlok munkblesetekből eredő sérülei Zj Alvászvrok Krdiovszkuláris betegségek Alvászvrok Krdiovszkuláris betegségek Alvászvrok Munkhelyi kockáztok Krdiovszkuláris betegségek Bleseti sérülek hlálozás Kémii biztonság Kémii biztonság Zj

22 22 TABLE I: Overview of the environmentl helth indictors by the regionl priority gols of the CEHAPE, environmentl helth determinnts nd helth effects of the environment CEHAPE Regionl Priority Gols I. II. Indictors Environmentl helth determinnts Helth effects of the environment 1. Outbreks of wterborne diseses 2. Public wter supply nd ccess to improved wter sources 3. Wstewter tretment nd ccess to improved snittion 4. Bthing wter qulity Wter nd snittion 5. Drinking wter qulity Wter nd snittion 6. Household hygiene Wter nd snittion 7. Wter sfety plns Wter nd snittion 8. Mortlity from rod trffic injuries in children nd young people 9. Injury rte from rod trffic ccidents 10. Policies to promote sfe trnsport nd mobility for children 11. Mode of child trnsporttion to school Mobility nd trnsport Gstrointestinl diseses Gstrointestinl diseses Gstrointestinl diseses Gstrointestinl diseses Gstrointestinl diseses Gstrointestinl diseses Gstrointestinl diseses Injuries Mobility nd trnsport Injuries Mobility nd trnsport Injuries Mobility nd trnsport Injuries Overweight nd obesity 12. Mortlity in children nd dolescents from unintentionl injuries 13. Non trffic injury rte 14. Prevlence of excess body weight nd obesity in children nd dolescents 15. Percentge of physiclly ctive children nd dolescents 16. Policies to reduce unintentionl injuries in children nd dolescents 17. Policies to reduce nd prevent excess body weight nd obesity in children nd dolescents Housing Injuries Housing Housing Injuries Overweight nd obesity Housing Overweight nd obesity Housing Injuries Housing Overweight nd obesity Wter nd snittion Wter nd snittion Wter nd snittion

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna 2 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Ann Felelős szerkesztő: Prof. Dr. med. hbil. Dr. techn. Dési Illés Nemzetközi

Részletesebben

A táplálkozás és az életmód szerepe a rákbetegség kialakulásában. I. rész. RODLER IMRE szaktanácsadó. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal

A táplálkozás és az életmód szerepe a rákbetegség kialakulásában. I. rész. RODLER IMRE szaktanácsadó. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LII ÉVFOLYM, 2008 SZÁM táplálkozás z életmód szerepe rákbetegség kilkulásábn I rz RODLER IMRE szktnácsdó ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivtl Összefogllás: mgyr lkosság mortlitási dti

Részletesebben

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév PANNON EGYETEM Felnőttképzési Intézet 8201 Veszprém, Egyetem u. 10. Dr. Fogrsi István szkvezető Alklmzott Gzdságtn Tnszék Frks Szilárd e közigzgtási szkmérnök jelölt szkdolgozt feldtkiírás 2010 2011 es

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIV. ÉVFOLYAM, 2010. 4. SZÁM 1 2 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna PhD FELELŐS SZERKESZTŐ: PROF. DR. MED. HABIL. DR. TECHN. DÉSI ILLÉS

Részletesebben

LVI. évfolyam 6. szám 201

LVI. évfolyam 6. szám 201 LVI. évfolym 6. szám 201 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirt VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungrischen Vereins für Verkehrwissenschft REVUE

Részletesebben

AMagyar. közlekedéspolitika. stratégiai környezeti. vizsgálata. Fleischer Tamás. Dr. Szlávik János. Baranyi Rita. Kósi Kálmán

AMagyar. közlekedéspolitika. stratégiai környezeti. vizsgálata. Fleischer Tamás. Dr. Szlávik János. Baranyi Rita. Kósi Kálmán LV. évfolym 2. szám 47 Fleischer Tmás Szlávik János AMgyr KÖZLEKEDÉSPOLITIKA Brnyi Rit Brnner közlekedpolitik Füle Miklós Ferenc Kósi Kálmán strtégii környezeti Ngypál Noémi Pálvölgyi Tmás vizsgált Princz-Jkovits

Részletesebben

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása.

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása. 5. 4. BTDM Nonprofit Kft. szerepválllás Budpest zetközi pozicionálás. BTDM Nonprofit Kft. z séges turztiki városrcult megfoglmzás után Budpest hosszú távú márkszemléletű pozicionálásár törekszik zetközi

Részletesebben

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA Szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Chairwoman of the Editorial Board and Editor in Chief: Dr. Páldy Anna PhD. MPHM. mb. főigazgató

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVIII. ÉVFOLYAM, 2014. 3. SZÁM 2014/3 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVIII. ÉVFOLYAM, 2014. 3. SZÁM 2014/3 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA Index 25201 ISSN: 0013-2268 A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő/chairwoman of the Editorial Board and Editor

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVIII. ÉVFOLYAM, 2014. 2. SZÁM 2014/2 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVIII. ÉVFOLYAM, 2014. 2. SZÁM 2014/2 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA Index 25201 ISSN: 0013-2268 A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő/chairwoman of the Editorial Board and Editor

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

Guidelines for the management of atrial fibrillation

Guidelines for the management of atrial fibrillation SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY Crdiologi Hungric ESC GUIDELINE Guidelines for the mngement of tril fibrilltion Crdiologi Hungric Al pí tot t/founded by: Dr. Ghyczy Kál mán Fe

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna FELELŐS SZERKESZTŐ: PROF. DR. MED. HABIL. DR. TECHN. DÉSI ILLÉS Nemzetközi

Részletesebben

A VETŐMAG KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSBAN

A VETŐMAG KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS A VETŐMAG KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSBAN Divéky-Ertsey Ann BUDAPEST 26 1 A doktori iskol megnevezése: Kertészettudományi Doktori Iskol tudományág: Agrártudományok (Növénytermesztési

Részletesebben

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai Hírlevél XVI. évfolym 205. szám 2011. június A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Dun Tisz közi Népművzeti Egyesület idei nyári tábori

Részletesebben

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY ESC GUIDELINE. Guidelines on myocardial revascularization

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY ESC GUIDELINE. Guidelines on myocardial revascularization SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY Crdiologi Hungric ESC GUIDELINE Guidelines on myocrdil revsculriztion Crdiologi Hungric Al pí tot t/founded by: Dr. Ghyczy Kál mán Fe le lõs szer

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I.

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I. Mgyrország z ezredfordulón MTA strtégii kuttások ZÖLD BELÉPŐ EU-cstlkozásunk környezeti szempontú vizsgált Mng Bél István Zsolt Murvi József Csizmdi László Tóth András A tiszt technológiák és környezeti

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. Index 25201 ISSN: 0013-2268

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. Index 25201 ISSN: 0013-2268 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA Index 25201 ISSN: 0013-2268 A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő/chairwoman of the Editorial Board and Editor

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVI. ÉVFOLYAM, 2012. 4. SZÁM 2012/4

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVI. ÉVFOLYAM, 2012. 4. SZÁM 2012/4 1 Minden Kedves Olvasónknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a Szerkesztőség! 2 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA Index 25201 ISSN:

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét jvító kcióterv Társdlomfejlesztési és Módszertni Szolgálttó Központ 2014 Társdlomfejlesztési Módszertni és Szolgálttó Központ Nonprofit Kft. 1095 Budpest

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben