EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LII. ÉVFOLYAM, SZÁM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM"

Átírás

1

2 2

3 3 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke főszerkesztő: Dr. Páldy Ann Felelős szerkesztő: Prof. Dr. med. hbil. Dr. techn. Di Ill Nemzetközi szerkesztőbizottság: Prof. Descotes, Jcques Georges, Poison Center & Phrmcovigilnce Unit, Lyon Prof. McKee, Mrtin, Europen Centre on Helth of Societies in Trnsition London School of Hygiene nd Tropicl Medicine, London Prof. Sixl, Wolf, Institut für Hygiene, Medizinische Universität, Grz Hzi szerkesztőbizottság: Dr. Bordás Imre, Prof. Ember István, Dr. Flus Ferenc, Dr. Melles Márt, Dr. Ongrádi József, Dr. Turi István, Dr. Vezér Tünde LII. ÉVFOLYAM, BUDAPEST, SZÁM

4 MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK NAGYON KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS IGEN BOLDOG, SIKERES ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!!!! 4

5 5 ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGTUDOMÁNY SZERZŐI SZÁMÁRA A lp célj: hzi külföldi eredeti tudományos munkák; összefogllók, továbbképző közlemények; esetismertetek; MHT életéről szóló hírek publikálás. Közli Fodor-Fenyvessy elődások szövegét; Higiénikus Kongresszusokon elhngzott elődások összefogllóit egyes elődások teljes szövegét; z Ifjúsági Higiénikus Kongresszusok elődásink trtlmi kivontát, illetve legjobb elődásit. Közred továbbá beszámolókt z MHT történetéről, kiemelkedő tgjink életéről, munkásságáról; folyóirtreferátumokt, könyvismerteteket, beszámolókt; egzségügyi témájú híreket ngyvilágból, szerkesztőségnek írott leveleket, vlmint tájékoztt népegzségügy fontos kérdeiről. A kézirtok elbírálásánk elfogdásánk jog szerkesztőséget, illetve szerkesztőbizottságot illeti. Ebben munkábn szerkesztőséget felkért bírálók segítik. A szerkesztőség fenntrtj jogot, hogy kézirt szövegében lp stílusához igzodv jvításokt végezzen, ezek zonbn nem érinthetik munk trtlmát. A szerzőket kérjük, hogy törekedjenek világos, tömör foglmzásr. H vlmely szkszór megfelelő mgyr kifejez létezik, kérjük nnk hsználtát. A köznyelvben meghonosodott idegen szvk mgyr helyesírás szerint is írhtók. Humánbiológii vgy álltkísérletes vizsgáltnk minősülő munk estén kérjük mellékelni z illetékes szkmi etiki bizottság hozzájárulását, ez szerepeljen módszertni rzben. A kézirtokt e-milben z címre kérjük. Az eredeti továbbképző közleményeket két hsább, többieket egy hsább kérjük tördelni. A számítógépes progrm, Word for Windows, betűtípus Times New Romn, betűméret 12 p. Az ábrák, tábláztok megfelelő helyre szöveg közé tördelendők, mgyráztuk megfelelő ábr, táblázt lá, mgyrul ngolul szükséges. Ábrák Excel formátumbn. Az ábrákt rb, tábláztokt rómi számokkl kérjük folymtosn számozni. Színes ábrák közle is lehetséges. A kézirt formáj: Tipográfi, form sorrend következők szerint: Címoldl: A közlemény címe; SZERZŐK TELJES NEVE (dr. nélkül); szerzők munkhelye, városnévvel, több szerző esetén jelölsel, ki melyik munkhelyen dolgozik. Összefogllás. 3-5 kulcsszó, z első szerző posti címe, telefonj, fx, e-milje. A szöveg tördele: Bevezet, Anyg módszer, Eredmények, Megbeszél, h kell Köszönetnyilvánítás. IRODALOM. Az ngol összefoglláshoz: SZERZŐK NEVE (keresztnév, vezetéknév), munkhelye ngolul, phone, fx, e-mil. Title, Abstrct, keywords. Az IRODALOM összeállítás: A hivtkozások sorrendjében kérjük felsorolni, szövegben z utlás (zárójelben rb számml, normál méretben, nem indexben). Lehetőleg ne legyen több 25 hivtkozásnál, kivéve összefoglló közleményt. A hivtkozásbn: szerzők neve háromnál több esetén ts., illetve et l. kiegzítsel. A cikk vgy könyvfejezet címe, folyóirt nemzetközi rövidíte, évszám. kötetszám. cikk első utolsó oldlszám. Könyv estén fejezet szerzője, fejezet címe, könyv címe, (szerk., illetve ed., könyv szerzője), kidój, város, évszám, első-utolsó oldlszám. Péld: Prsons P.A.: Hormones J. Appl. Toxicol Ludván M., Ngy I.: Egyéni védőeszközök. In: Munkegzségtn (szerk: Ungváry György) Medicin Könyvkidó. Budpest, pp

6 6 TARTALOM Útmuttó z Egzségtudomány szerzői számár...5 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA XXXVIII. VÁNDORGYŰLÉSE PÁLDY ANNA: Elnöki megnyitó...9 A PREVENCIÓ KÉRDÉSEI VÉCSEI LÁSZLÓ: A prevenció szerepe szív érrendszeri nemzeti progrmbn...12 MÁLNÁSI TIBOR, PÁLDY ANNA, RUDNAI PÉTER, VARRÓ MIHÁLY JÁNOS, SZABÓ ESZTER, MÁCSIK ANNAMÁRIA: Környezetegzségügyi információs rendszer kilkítás Európábn (ENHIS)...15 MÖSE, JOSEF RICHARD Hospitl hygiene in Styri it ll begn over 110 yers go...37 AZ EGÉSZSÉGÜGYI REFORM KÉRDÉSEI BONCZ IMRE, KOVÁCS L. GÁBOR: A április 1-i reform htás dél-dunántúli egzségügyi intézmények pici rzesedére...45 EREDETI KÖZLEMÉNY JUHÁSZ ATTILA, NAGY CSILLA, NÁDOR GIZELLA, PÁLDY ANNA Rpid Inquiry Fcility (RIF): gyors kockázt-elemzi lehetőség környezet-egzségügyi összefüggek vizsgáltár, SZABÓ ESZTER, VARRÓ MIHÁLY JÁNOS, MÁCSIK ANNAMÁRIA, RUDNAI PÉTER, VASKÖVI ÉVA Gyermekek körében jelentkező légúti llergiás tünetek gykoriságánk kockázti tényezőinek vizsgált három városbn...65 TOVÁBBKÉPZÉS RODLER IMRE: A táplálkozás z életmód szerepe rákbetegség kilkulásábn I. rz NAGY MAGYAR HIGIÉNIKUSOK IV. EMED ALEXANDER: Prof. Liebermnn Leó HÍREK A NAGYVILÁGBÓL DÉSI ILÉS: Számítógépek z orvosi lbortóriumokbn Funkcionális élelmiszerek KSH Népmozglom jnuár--szeptember...134

7 7 WISHING TO ALL OF OUR READERS A MERRY XMAS & A VERY HAPPY AND PROSPEROUS NEW YEAR Volume LII. No

8 8 CONTENTS OPENING SPEEECH OF THE PRESIDENT OF THE SOCIETY OF THE HUNGARIAN HYGIENISTS AT THE ANNUAL MEETING OF THE SOCIETY...9 THE PROBLEMS OF PREVENTION VÉCSEI, L: Role of prevention in the Ntionl Progrm of Hert nd Circultion Diseses...12 MÁLNÁSI T., PÁLDY A., RUDNAI P., VARRÓ M., J., SZABÓ E., MÁCSIK A.: Development of environmentl helth informtion system in Europe (ENHIS)...15 MÖSE, JOSEF RICHARD: Hospitl hygiene in Styri it ll begn over 110 yers go...37 HEALTH CARE REFORM BONCZ I.,, KOVÁCS L. G.: The effect of the helth cre reform of April 1st 2007 on the mrket shre of hospitls in the South-Trnsdnubin region...45 CONTINUING EDUCATION JUHÁSZ A., NAGY CS., NÁDOR G., PÁLDY A. Rpid Inquiry Fcility (RIF)...55 ORIGINAL ARTICLE JUHÁSZ A., NAGY CS., NÁDOR G., PÁLDY A. Rpid Inquiry Fcility (RIF): n utomted tool to rpidly ddress epidemiologicl nd enviromentl helth questions using routinly collected helth nd popultion dt, RÓDLER, I.:Role of the nutrition nd the life style in the development of cncer Prt GREAT HUNGARIAN HYGIENISTS IV. EMED, A.:Prof. Leo Liebermnn NEWS FROM THE WORLD DÉSI, I: Computers in medicl lbortories Functionl foods CENTRAL OFFICE OF STATISTICS: Demogrphicl sttistics Jnury- September

9 9 A Mgyr Higiénikusok Társság Elnökének megnyitój Társság Vándorgyűlén szeptember 8-án Tisztelt Közgyűl! KedvesTgtársk! A Mgyr Higiénikusok Társságánk jelenlegi vezetősége október 1-én kpt mndátumát. Az elmúlt egy évről kívánok z Elnökség nevében rövid beszámolót trtni. Elsőként említem, hogy korábbi évekhez hsonlón Fodor-Fenyvessy Emlékül npjár összehívott közgyűlen dr. Oroszi Betrix főtitkár sszony ismertette z MHT közhsznúsági beszámolóját. A beszámoló megtekinthető z Egzségtudomány LII. Évfolym II. számábn honlpon. Az Egzségtudomány Alpítvány Kurtórium számláján nem történt változás, így erről külön beszámoló nem hngzott el. Az Elnökség z elmúlt évben három lklomml trtott kibővített elnökségi ült. Ezeken soron következő, ktuális eseményekkel kpcsoltos teendőket tárgyltuk meg. Döntöttünk évi Fodor, Fenyvessy, vlmint Szendei emlékérem odítéléről bn prof. Dr, Blázs Péter dr Kádár Mihály kpt Fodor József emlékérmet, Fenyvessy Bél emlékéremmel ismerte el Társság dr Pásti Gbriell dr Lencs Ktlin munkásságát. Az idei Szendei díjzott Prof. Dr. Tkács Sándor egzségi állpotár vló tekintettel kérére évi Fodor-Fenyvessy ünnepségen veszi át kitüntetét. Főtitkárunk válllt, hogy új helyszínt keres Vándorgyűl számár, z Elnökség egyetértével válsztottuk ki jelenlegi helyszínt. Döntöttünk vándorgyűl fő témájáról, plenáris elődások felkért elődóiról, vlmint szervezi kérdekről. Az elnökség tgsággl elsősorbn elektronikus úton trt kpcsoltot folymán négy elektronikus hírlevélben dtunk tájékozttást Társság életéről hívtuk fel figyelmet soron következő eseményekről, így 38. Vándorgyűlsel kpcsoltos információkról is. Megtörtént z MHT tgság revíziój. Minden tgtársunkt írásbn kértünk z elmrdt tgdíjk befizetére. Azon tgtársinkt, kik három éve nem fizettek tgdíjt, írásbn kértünk fel, hogy nyiltkozznk, fenn kívánják-e trtni tgsági viszonyukt, rendezzék trtozásukt, vgy jelezzék, hogy nem kívánnk rzt venni z MHT munkájábn továbbikbn. Jelenlegi tglétszámunk 277 fő.

10 10 Ezúton is szeretném megköszönni mindzoknk, kik dójuk 1%-ávl támogtták Mgyr Higiénikusok Társságát bn több mint Ft dófeljánlás érkezett be. Ngyon fontos eredményként tudunk beszámolni z Egzségtudomány c. folyóirt újrindításáról. Ngy öröm számunkr, hogy z 52. évfolym három szám jelent már meg, negyedévi rendszerességgel. Az eredeti közlemények mellett olvshtók esetismertetek, továbbképző közlemények, vélemények, beszámolók, hírek ngyvilágból kongresszusi értesítek, megemlékezek ngy mgyr higiénikusokról is. Ngy örömünkre szolgál, hogy mind Fitl Higiénikusok Fórumán elhngzott, mind jelenlegi vándorgyűl elődásink posztereinek összefogllói is megjelennek z ktuális számokbn. Ngyon szeretnénk, h tgtársink továbbr is publikálnánk z Egzségtudománybn, termzetesen szívesen közöljük más szerzők műveit is. Terveinkben szerepel, hogy kimrdt 51. évfolymot is pótoljuk egy összevont szám formájábn. Az idén május között Győrött került megrendezre Fitl Higiénikusok IV. Fórum több mint 60 rztvevővel. A nyitó npon három plenáris elődás hngzott el, fórum második npján 23 elődást hllgthttk meg epidemiológi, molekuláris epidemiológi, fertőző betegségek járványtn, élelmez- táplálkozás-egzségügy egyéb témkörökben. 20 posztert mutttk be változtos témákbn fitl kollégáink. Külön köszönjük, hogy országos tiszti főorvos úr rzvételével támogtt fórumot. Az öt főből álló szkmi zsűri ht elődás ugyncsk ht poszter szerzőjét jutlmzt zzl, hogy meghívást kptk vándorgyűlen vló rzvételre. A közönség 1-1 elődást posztert díjzott. A fitlokkl történt beszélgetek során felmerült z igény z egy vgy két npos továbbképz jellegű összejövetelekre, pl. epidemiológii vizsgáltok terveze, kérdőíves felmérek módszertn, stb. Az Elnökség üdvözölte továbbképz igényét, keressük gykorlti megvlósítás lehetőségét. A 38. Vándorgyűlre 160 fő jelentkezett, ht plenáris elődás, 62 elődás két párhuzmos szekcióbn, vlmint 21 poszter kerül bemuttásr. Ezúton is szeretnénk megköszönni z Országos Tisztifőorvosi Hivtl országos tiszti főorvos úr támogtását, mely lehetővé tette, hogy z ÁNTSZ intézeteiből igen sok kollégánk tud rzt venni szkm egyik legfontosbb továbbképző fórumán, vándorgyűlen. A továbbikbn szeretnénk, h z ÁNTSZ kilenc országos intézetéből még több kolleg képviseltetné mgát, továbbá társhtóságok szkembereit is szeretettel várjuk jövő évi rendezvényünkre.

11 11 Örömmel állpítjuk meg, hogy mindkét idei rendezvényünket külső szervezetek, intézmények is támogtták. Segítségükkel melyet ezúton is köszönünk - tudjuk szervezni társsági progrmokt. Az Elnökség dönte lpján megkezdtük társság honlpjánk megújítását. Szeretnénk, h dinmikusbb, több információt trtlmzó, gykrbbn frissülő honlpot látogthtnánk tgtársink z érdeklődők. Az eddigi munkáról következőkben fog dr. Antmnn Ktlin tgtársunk beszámolni. A évi tisztújító közgyűlen néhány funkciór nem történt meg szvzás, ezért erre jelenlegi közgyűlen kerül sor. Kérem tgtárskt, hogy vegyenek rzt válsztáson, hogy tvlyi mulsztásunkt bepótolhssuk teljessé válhsson vezetőség. Az elhngzottkbn kívántm összefogllni Elnökségünknek évben végzett tevékenységét, melyről kzített beszámolómt ezennel Közgyűl elé vitár bocsátom. Budpest, szeptember 30. Dr Páldy Ann MHT elnöke DR ANNA PÁLDY President of the Society Opening Speech of the President of the Society of the Hungrin Hygienists t the Annul Meeting of the Society Report of the 2008 ctivity of the Society of the Hungrin Hygientists The president of the Society reported tht three meetings of the Presidency were held during the first yer. The Fodor-Fenyvessy Awrd ws given to four members of the Society (Prof Dr. Peter Blázs, dr Mihly Kdr, respectively dr Gbriell Pásti nd dr Ktlin Lencs). The Fodor-Fenyvessy Memoril Meeting ws orgnised nd decision ws mde concerning the Szendei Adm Awrd (Prof. Dr. Sándor Tkács). The revision of the members of the Society took plce. The Society hs 277 members. The presidency issued four electronic newsletters, the communiction between the presidency nd the members is mintined electroniclly. Three numbers of the 52nd volume of the officil journl of the Society, Egzségtudomány (Helth Science) ws published electroniclly in The web pge of the Society is under reconstruction, new interctive pge will be vilble till the end of The 4th Forum of the Young Higienists ws orgnised in 2008 in Győr. The conference ws very succesful with more thn 60 prticipnts. 23 presenttions were delivered nd 20 posters were displyed. The bstrcts of the presenttions were published in the 2nd number of the Egzségtudomány. The 38th Conference of the Society ws orgnised t new venue with more thn 160 prticipnts. The bstrcts of the presenttions were published in the 3rd number of the Egzségtudomány.

12 12 A PREVENCIÓ KÉRDÉSEI A prevenció szerepe szív érrendszeri nemzeti progrmbn PROF. VÉCSEI LÁSZLÓ SZTE Ált. Orvostudományi Kr Neurológii Klinik Összefogllás: Az Európi Agytnácsot (EBC) z európi neurológii, idegsebzeti, pszichiátrii elméleti idegtudományi társságok lpították, de helyet kptk Tnácsbn betegszervezetek jelentősebb gyógyszer gyártók képviselői is. Az EBC kiemelt feldt z, hogy lépeket tegyen nnk feloldás érdekében, mely z idegrendszeri megbetegedek súlyos társdlmi-gzdsági következményei z igen szerény idegkuttási betegellátási finnszírozás között húzódik. H figyelembe vesszük zt, hogy z összes megbeteged 35%- központi idegrendszeri kórképek csoportjáb sorolhtó, kkor jelenlegi ráfordítások igen lcsonynk mondhtók. Így például ismert tény z, hogy cerebrovsculris központokbn (Stroke Unit) kezelt betegek gyógyulási esélyei jobbk, mégis szélütt szenvedett páciensek ngyobb hányd áltlános belgyógyászti osztályr kerül felvételre. Ugynkkor meglehetősen kev figyelmet fordítunk e betegségek megelőzére, noh z igzi megoldást prevenció jelentené. Az orvostársságoknk együtt kell dolgozniuk e progrm sikere érdekében. Kulcsszvk: Európi Agytnács, szélüt, Szív Érrendszeri Nemzeti Progrm, megelőz Egzségtudomány 52/ (2008) Közlre érkezett: 2008.július 14-én Elfogdv: 2008 ugusztus 7-én Prof. Vécsei László kdémikus MOTESZ elnöke SZTE Ált. Orvostudományi Kr Neurológii Klinik Szeged, Semmelweis u 6. e-mil:

13 13 Az Európi Agy Tnács (Europen Brin Council) z Európi Neurológii Társságok Szövetségének (Europen Federtion of Neurologicl Societies) álláspontj szerint z idegrendszeri kórképekben szenvedő betegek ellátás teljes egzségügyi kpcitás megközelítően 1/3-át veszi igénybe. Így messzemenőkig indokolt, hogy legújbb európi dokumentumokbn z gy kuttás önálló fejezetként szerepel. Az idegrendszer betegségei körében vsculris neurológii kórképek szerte világon igen komoly népegzségügyi problémát jelentenek. Kiemelten fontos ez hzánkbn is, mert más országokkl összehsonlítv sjnos szomorú helyet fogllunk el rokkntsággl hlálozási dtokkl kpcsoltos nemzetközi sttisztikákbn. A stroke ugynis z ischemiás szívbetegsége után második helyen áll mint leggykoribb hlálok, vezető tényezője súlyos mozgáskorlátozottság kilkulásánk. E betegség előfordulás csökkenthető lenne, hiszen helytelen táplálkozás, mozgásszegény életmód, z előbbiekkel összefüggő obesits cukorbetegség, npi gondokból eredő feszültség, dohányzás, z lkohol mértéktelen fogysztás lpvetően közrejátsznk e kórkép kilkulásábn. Kétségtelen tény, hogy gyógyszeres prevenció, illetve z elmúlt években bevezetett thrombolysis lényeges előrelépnek tekinthető, de egyértelmű, hogy z igzi megoldást e betegség megelőze jelentené. Hzánkbn közelmúltbn nemzeti egzségügyi progrmok indultk, így Nemzeti Rákellenes Progrm, Csecsemő Gyermekgyógyászti Nemzeti Progrm, Sürgősségi Ellátás Nemzeti Progrm végül, de nem utolsó sorbn Szív Érrendszeri Nemzeti Progrm, melynek kiemelt fejezete Vsculris Neurológi. A MOTESZ komoly feldtot válllt e progrmok koordinálásábn, s kiemelt szerepet szán z egzségfejlesztnek, népegzségügyi tevékenységnek, vlmint szkm-specifikus rehbilitációnk. Érrendszeri központokt kell létrehozni, melyekben egymás mellett párhuzmosn vnnk különböző szkrendelek (cerebrovsculris, krdiológii, ngiológii, nephrológii, dibetológii, lipidológii, obesitológii, hypertonológii stb szkrendelek kiegzítve gyógytorn rehbilitáció specilistáivl, táplálkozási tnácsdássl). Az Éljen 140/90 Hgmm ltt progrm eredményeként hypertoniás betegeknél 5%-kl nőtt célvérnyomást elértek rány. Fontos feldt, hogy népegzségügy szkembereivel együttműködve médi bevonásávl jól tervezett z egz országr kiterjedő egzségnevelő felvilágosító progrm induljon, mely felhívj figyelmet stroke más keringi megbetegedek megelőzének lehetőségére. E progrmb be kell

14 14 vonni z iskol-egzségügy fogllkozás egzségügy szkembereit, mert z egzségnevelt már kisiskolás korbn el kell kezdeni. Mivel Mgyr Higiénikusok Társságánk célj: mgyr higiéni közegzségügy, népegzségügy vlmint hozzákpcsolódó termzet- társdlomtudományok fejlődének előmozdítás, szkmi érdekeinek hzi nemzetközi képviselete, tudományos műveltség terjeszte, tudományos eredmények gykorltbn történő lklmzásánk segíte összehngolás. Ezért: Fogjunk össze e fontos feldtok közös megoldás végett! PROF LÁSZLÓ VÉCSEI MEMBER OF THE HUNG. ACAD. SCI. BEIRNI 1-ES SORKÖZÖKKEL President of the Hungrin Medicl Assocition Clinic of Neurology, Fculty of Medicine University of Szeged Semmelweis str 6, Szeged e-mil: Role of prevention in the Ntionl Progrm of Hert nd Circultion Diseses Abstrct: The Europen Brin Council (EBC) is coordinting council formed by Europen orgnistions in neurology, neurosurgery, psychitry, bsic brin reserch (neuroscience), s well s ptient orgnistions nd industry. The EBC is determined to eliminte the discrepncy between the huge impct of brin diseses nd the implictions of understnding norml brin function on the one hnd, nd the modest finncil nd time resources llocted to brin reserch, teching nd the cre of brin diseses on the other hnd. Considering tht 35% of the burden of ll diseses is cused by brin diseses, these diseses hve received reltively little ttention. Despite the proven vlue of stroke units, for exmple, the gret mjority of stroke victims re still dmitted to generl medicl wrds. More effort should be spent on the prevention of this second most burdensome disese in Hungry. Therefore, the medicl societies should work together for the success of this progrm. Key words: Europen Brin Council, stroke, Ntionl Progrm of Hert nd Circultion Diseses, prevention

15 15 Környezetegzségügyi információs rendszer kilkítás Európábn (ENHIS) MÁLNÁSI TIBOR, PÁLDY ANNA, RUDNAI PÉTER, VARRÓ MIHÁLY JÁNOS, SZABÓ ESZTER, MÁCSIK ANNAMÁRIA Országos Környezetegzségügyi Intézet, Budpest Összefogllás: A környezetegzségügyi dönthoztlt támogtó, átfogó európi szintű információs rendszer kifejleszte számos nemzetközi folymt szempontjából elengedhetetlen. A WHO kezdeményezére elindított z Európi Bizottság áltl támogtott nemzetközi progrm 19 európi ország együttműködében vlósult meg. A progrm keretében környezet-egzségügyi indikátorokt fejlesztettek ki z Európi cselekvi terv környezetért gyermekek egzségéért (CEHAPE) négy regionális célkitűzének megfelelően gyermekek egzségére összpontosítv. Kidolgozták jelenti rendszer legfontosbb eszközeit (pl. ténylpok) ezek lpján európi szintű jelentt kzítettek el. Egzségi htásbecsli módszereket fejlesztettek ki lklmztk egyes kiválsztott környezet-egzségügyi kockázti tényezőkre. Áttekintették CEHAPE célkitűzeihez kpcsolódó Európi Uniós nemzeti szbályozásokt, jogszbályokt. Internetes oldl muttj be progrm eredményeit jövőben folymtosn frissítendő dtokkl információkkl. A projekt működe szempontjából nélkülözhetetlen volt rztvevő intézetek megfelelő együttműköde. Az intézetek hálóztát mgyr prtner, z Országos Környezetegzségügyi Intézet koordinált. A kidolgozott eszközök nemzeti szinten vló hsználtánk lehetőségét bizonyítj 6 országbn kidolgozott 10 nemzeti ténylp. Mgyrország gyermekek sztm llergi prevlenciáját muttj be nemzeti ténylp segítségével. Kulcsszvk: környezetegzségügyi indikátorok, információs rendszer, sztm, llergi ENHIS:environmentl helth informtion system Egzségtudomány 52/ (2008) Közlre érkezett: 2008 június 7-én Elfogdv: 2008 ugusztus 13-án MÁLNÁSI TIBOR Országos Környezetegzségügyi Intézet 1097 Budpest, Gyáli út 2-6. Telefon: Fx: E-mil:

16 Bevezet Nyiltkoztábn 16 megerősítette, hogy Az egzségkárosító környezeti expozíciók szükség vn egy környezet-egzségügyi ezek egzségi htásink csökkentét információs rendszerre (EHIS), mely z e területre megelőzét szolgáló jogi vontkozó szkmpolitikák kcióprogrmok kilkítását támogtó lényeges eszközként kidolgozásához végrehjtásához szükség lehetővé teszi z elsőbbségi kérdek vn bizonyítékokon lpuló meghtározását, közegzségügyi jvítj z információhoz vló hozzáfért, tényezőkről, vlmint z ezek közötti könnyebbé teszi közvéleménnyel összefüggekre folyttott kommunikációt. A dokumentum szbályozások megbízhtó környezeti információkr sürgetőbb vontkozón. feldt Egyre környezet- láírói kiemelték, hogy egy jól egzségügyi monitoringot jelenti megtervezett rendszert szolgáló információs rendszer információs kifejleszte. Az Európi Unióbn több országok régiók összehsonlítását kezdeményez is felhívt figyelmet egy egységesíti nemzeti nemzetközi európi beszámolást, szintű környezet-egzségügyi információs rendszer létrehozásánk erőforrások szükségességére, fokozz Környezeti mint Akcióprogrm(1) Htodik vgy környezet-egzségügyi rendszer megkönnyíti ugynkkor eredményes egységességét biztosítj z felhsználását, különféle z felmérek megkdályozz Környezet-egzségügyi Strtégi(2) z párhuzmosságokt(6). nnk közötti végrehjtását elfogdott szolgáló Európi Környezet Egzség környezetért gyermekek egzségéért Akcióterv(3). jelentőségű (CEHAPE) céljink megvlósításához Egzség szintén szükség vn információs háttérre folymt, Két ngy Víz Európi cselekvi Páneurópi körülményeiknek megfelelően lklmzni Progrm (THE PEP)(5) megvlósítás is tudják zt hogy z intézkedek vlóbn megkívánj gyermekek egzségét szolgálják(7). monitoring lpvető eszközeit z elért eredmények értékeléhez. A 2004-ben Budpesten A WHO-Euro Bonni Egzség tgállmok terv hhoz, Környezet konferencián Jegyzőkönyv(4) vlmint Közleked, hogy A sját Környezet- egzségügyi Központj (WHO-ECEH), z megrendezett IV. Európi Környezet Európi Egzség Fogysztóvédelmi Főigzgtóságánk (DG Miniszteri Konferenci Bizottság Egzségügyi

17 17 SANCO) támogtásávl több nemzetközi A környezetegzségügyi információs szervezettel számos európi országgl rendszer bemuttás (köztük Mgyrországgl) együttműködve korábbi években jelentős lépeket tett egy egységes dtbázis információs rendszer kifejlesztére. eredményeként környezet-egzségügyi indikátorokt országbn Ennek dolgoztk tesztelték ki ezek több hsznál- htóságát. Az dtkezelt jelentek kzítét szolgáló létrehoztk eszközöket lklmzták is ezeket A környezet-egzségügyi információs rendszer kilkításánk folymt számos európi ország együttműködében történt. A progrmokt z Európi Bizottság támogtt WHO koordinált, melyek 19 országból 25 prtner intézet együttműködében vlósultk meg. A kidolgozott rendszer (ENHIS) következő elemeket fogllj mgáb: 1.) mintprojektekben. Ezen tpsztltokból A környezet-egzségügyi kiindulv kezdődött el végén indikátorok legfontosbb eszközök z dönthoztl támogtásár átfogó Európi állpot trendek monitorozásár Környezetegzségügyi számos Információs felhsználóvl Rendszer (ENHIS) kilkítás. A rendszer kommunikációr. áltlános célj olyn működő információs módszertnt dolgoztk ki összpontosítv tudásbázis létrehozás, mely elősegíti zon környezeti tényezőkre, melyek z széleskörű egzség szempontjából fontosk, zokr környezet-egzségügyi indikátorokhoz problémák zonosítását jelentőségének z meghtározását, ngyrzt környezet befolyásol, vlmint vgyis prioritások egzségi Az vló htásokr, felállítását. A rendszer lehetővé teszi jogi zokr szbályozások kcióprogrmok bevtkozásokr, me-lyek kockáztok htásánk felmérét, z információkhoz csökkentét megelőzét szolgálják. 43 időben történő hozzájutást stndrdizált indikátort módszertn lpján történő dtgyűjtt munkcsoport konzultációj során olyn feldolgozást, vlmint ezen dtok lpján kritériumokt szem előtt trtv, mint nemzetközi összehsonlítást, időbeli tudományos trendek ugynezen egzsége környezet, CEHAPE országos megvlósíthtóság(8). Meghtározó volt z vizsgáltát módszertnt elemzeket is. hsználv z melyeket szbályozásokr, válsztottk hitelesség, ki, számos gyermekek indikátorok végső kilkítás során, hogy nemzetközi dtbázisokbn jelenleg is hozzáférhető dtokon lpuljnk.

18 18 Néhány kivételes esetben z dtgyűjt dolgoztk ki rr vontkozón, hogy z tgországokbn dtokt lefolyttott eset- hogyn lehet nemzetközi tnulmányok segítségével vlósult meg. dtbázisokból kigyűjteni. Az indikátorok Adtbázist 43 ngy rzénél z dtok országr környezetegzségügyi indikátor számár elérhetőek, néhány indikátor esetében nemzetközileg is elérhető dtok, illetve WHO bizonyos esetekben z esettnulmányok tgországár. Az indikátorok rzletes felhsználásávl. Az indikátorok teljes leírását módszertni lpok trtlmzzák, listáját z I. táblázt muttj be. Minden melyek egyes indikátorhoz rzletes instrukciókt (http://www.enhis.org) érhetőek el. hoztk létre Európi z Régió mind ENHIS z 53 honlpon I.TÁBLÁZAT: A CEHAPE regionális célkitűzeihez trtozó környezetegzségügyi indikátorok áttekinte környezeti tényezők egzségi htások lpján CEHAPE célkitűz Indikátor megneveze 1. Víz-eredetű járványok I. 2. Közösségi vízellátás jvított minőségű ivóvízhez vló hozzáfér 3. Szennyvízkezel jvított higién körülményekhez vló hozzáfér 4. Fürdővízminőség 5. Ivóvízminőség 6. Háztrtások higién viszonyi 7. Vízbiztonsági tervek Környezetegzségügyi témkör Víz higién körülmények Víz higién körülmények Víz higién körülmények A környezet egzségre gykorolt htás Gsztrointesztinális betegségek Gsztrointesztinális betegségek Gsztrointesztinális betegségek Víz higién körülmények Víz higién körülmények Víz higién körülmények Víz higién körülmények Gsztrointesztinális betegségek Gsztrointesztinális betegségek Gsztrointesztinális betegségek Gsztrointesztinális betegségek

19 19 II. 8. Közúti közlekedi blesetek mitti mortlitás gyermek- fitlkorbn 9. Közúti közlekedi blesetek mitti sérülek rány 10. A gyermekek biztonságos közlekedét szolgáló szbályozások 11. A gyermekek iskoláb vló eljutásánk módj Közleked mobilitás Bleseti sérülek hlálozás Közleked mobilitás Közleked mobilitás Bleseti sérülek hlálozás Bleseti sérülek hlálozás Közleked mobilitás 12. Nem szándékos eredetű sérülek mitti mortlitás gyermek fitlkorbn 13. Nem közlekedi eredetű blesetek mitti sérülek rány 14. Túlsúly elhízottság prevlenciáj gyermek- fitlkorbn 15. Fiziki ktivitás gyermek- fitlkorbn 16. Gyermekek fitlok nem szándékos eredetű sérüleinek megelőzét szolgáló szbályozások 17. Gyermekek fitlok túlsúlyánk elhízásánk megelőzét szolgáló szbályozások Lkókörnyezet Bleseti sérülek hlálozás Túlsúly elhízottság Bleseti sérülek hlálozás Lkókörnyezet Lkókörnyezet Bleseti sérülek hlálozás Túlsúly elhízottság Lkókörnyezet Túlsúly elhízottság Lkókörnyezet Bleseti sérülek hlálozás Lkókörnyezet Túlsúly elhízottság

20 III. 18. Asztm llergi prevlenci gyermekkorbn 19. Légzőszervi betegségek mitti csecsemőhlálozás 20. Gyermekek kültéri levegőszennyeznek (PM) vló expozíciój 21. Gyermekek dohányfüstexpozíciój 22. Ngy forglmú utk közelében lkó gyermekek rány 23. Gyermekek levegőszennyeznek (ózon) vló expozíciój 24. A gyermekek dohányfüstexpozíciójánk csökkentét szolgáló szbályozások 25. Belsőtéri levegőminőségi problémákkl küzdő iskolákb járó gyermekek rány 26. A nedvesed problémájávl küzdő lkásokbn élő gyermekek rány 27. Szilárd tüzelőnygot hsználó háztrtásokbn élő gyermekek rány 28. Lkások zsúfoltság Levegőminőség Levegőminőség Levegőminőség Levegőminőség Levegőminőség Levegőminőség 20 Légzőszervi betegségek Légzőszervi betegségek Légzőszervi betegségek Légzőszervi betegségek Légzőszervi betegségek Légzőszervi betegségek Levegőminőség Légzőszervi betegségek Levegőminőség Légzőszervi betegségek Lkókörnyezet Légzőszervi betegségek Lkókörnyezet Légzőszervi betegségek Lkókörnyezet Légzőszervi betegségek

21 21 IV. 29. Gyermekkori leukémi incidenci 30. Az 55 évesnél fitlbbk melnom incidenciáj 31. Épületek belsőtéri rdon szintje 32. A gyermekek fokozott UV expozíciójánk csökkentét szolgáló szbályozások kciók 33. A rdioktivitás htékony környezeti monitoringj 34. Perzisztens szerves szennyezők nytejben 35. Gyermekek expozíciój z élelmiszerekben tlálhtó vegyi szennyezőnygoknk 36. Gyermekek vér-ólomszintje Ultriboly ionizáló sugárzás Ultriboly ionizáló sugárzás Ultriboly ionizáló sugárzás Ultriboly ionizáló sugárzás Rosszindultú dgntok Rosszindultú dgntok Rosszindultú dgntok Rosszindultú dgntok Ultriboly ionizáló sugárzás Élelmiszerbiztonság Rosszindultú dgntok Rosszindultú dgntok Rosszindultú dgntok Élelmiszerbiztonság Kémii biztonság Idegrendszeri fejlődi zvrok 37. A földhsználti tervez követelményei 38. Vegyi blesetek nyilvántrtás 39. Kormányzti felkzültség kémii blesetekre 40. Különböző eredetű szintű zjnk kitett lkosság Kémii biztonság 41. Iskoli káros zjszintnek kitett gyermekek rány Zj 42. Szbdidős tevékenységből eredő zjnk vló expozíció csökkentét szolgáló szbályozások 43. Gyermekek fitlok munkblesetekből eredő sérülei Zj Alvászvrok Krdiovszkuláris betegségek Alvászvrok Krdiovszkuláris betegségek Alvászvrok Munkhelyi kockáztok Krdiovszkuláris betegségek Bleseti sérülek hlálozás Kémii biztonság Kémii biztonság Zj

22 22 TABLE I: Overview of the environmentl helth indictors by the regionl priority gols of the CEHAPE, environmentl helth determinnts nd helth effects of the environment CEHAPE Regionl Priority Gols I. II. Indictors Environmentl helth determinnts Helth effects of the environment 1. Outbreks of wterborne diseses 2. Public wter supply nd ccess to improved wter sources 3. Wstewter tretment nd ccess to improved snittion 4. Bthing wter qulity Wter nd snittion 5. Drinking wter qulity Wter nd snittion 6. Household hygiene Wter nd snittion 7. Wter sfety plns Wter nd snittion 8. Mortlity from rod trffic injuries in children nd young people 9. Injury rte from rod trffic ccidents 10. Policies to promote sfe trnsport nd mobility for children 11. Mode of child trnsporttion to school Mobility nd trnsport Gstrointestinl diseses Gstrointestinl diseses Gstrointestinl diseses Gstrointestinl diseses Gstrointestinl diseses Gstrointestinl diseses Gstrointestinl diseses Injuries Mobility nd trnsport Injuries Mobility nd trnsport Injuries Mobility nd trnsport Injuries Overweight nd obesity 12. Mortlity in children nd dolescents from unintentionl injuries 13. Non trffic injury rte 14. Prevlence of excess body weight nd obesity in children nd dolescents 15. Percentge of physiclly ctive children nd dolescents 16. Policies to reduce unintentionl injuries in children nd dolescents 17. Policies to reduce nd prevent excess body weight nd obesity in children nd dolescents Housing Injuries Housing Housing Injuries Overweight nd obesity Housing Overweight nd obesity Housing Injuries Housing Overweight nd obesity Wter nd snittion Wter nd snittion Wter nd snittion

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LII. ÉVFOLYAM, 2008. 4. SZÁM 2 3 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke főszerkesztő: Dr. Páldy Ann Felelős szerkesztő: Prof. Dr. med. hbil. Dr. techn. Di

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM 2013/4 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LVII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM 2013/4 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA Index 25201 ISSN: 0013-2268 A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő/chairwoman of the Editorial Board and Editor

Részletesebben

Környezetegészségügyi információs rendszer kialakítása Európában (ENHIS)

Környezetegészségügyi információs rendszer kialakítása Európában (ENHIS) Környezetegészségügyi információs rendszer kialakítása Európában (ENHIS) MÁLNÁSI TIBOR, PÁLDY ANNA, RUDNAI PÉTER, VARRÓ MIHÁLY JÁNOS, SZABÓ ESZTER, MÁCSIK ANNAMÁRIA Országos Környezetegészségügyi Intézet,

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja

MTM Hungária Egyesület. Világszerte a hatékonyság standardja MTM Hungári Egyesület MTM Világszerte htékonyság stndrdj Képzi kínált 2011/2012 KÖLTSÉGEK ELKERÜLÉSE KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS HELYETT A Methods-Time-Mesurement (MTM) z időszükségletmeghtározás világszerte legszélesebb

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIX. ÉVFOLYAM, 2015. 1. SZÁM 2015/1 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LIX. ÉVFOLYAM, 2015. 1. SZÁM 2015/1 EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA Index 25201 ISSN: 0013-2268 A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő/chairwoman of the Editorial Board and Editor

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA

EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA EGÉSZSÉGTUDOMÁNY A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke főszerkesztő: Dr. Páldy Ann Felelős szerkesztő: Prof. Dr. med. hbil. Dr. techn. Di Ill

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

A helyi fennetarthatóság körvonalai: európai közös mutatók. Módszertani áttekintés. Módszertani áttekintés. Európai Bizottság

A helyi fennetarthatóság körvonalai: európai közös mutatók. Módszertani áttekintés. Módszertani áttekintés. Európai Bizottság A helyi fennetrthtóság körvonli: európi közös muttók Módszertni áttekintés Módszertni áttekintés Európi Bizottság Trtlom Elõszó... 2 1. Bevezetõ... 3 2. A kezdeményezés elvi hátterének fejlõdése Európábn...

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 Adtszolgálttók:

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó Szombthelyi Csónkázó- és Horgásztó Előzmények A Sporthorgász Egyesületek Vs Megyei Szövetségének horgászti kezelésében lévő Gersekráti Sárvíz-tó után z idei évben elkészült Szombthelyi Csónkázóés horgásztó

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete

A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete A Magyar Higiénikusok Társaságának közhasznúsági beszámolója OROSZI BEATRIX ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete Összefoglalás: A Magyar Higiénikusok Társasága (MHT) 1931-ben alakult. 2001 óta közhasznú

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára

PannonianNatureNetwork: 4 nemzeti park, 10 natúrpark életminőség és turizmusbázis a nyugat-pannon térség számára PnnoninNtureNetwork: 4 nemzeti prk, 10 ntúrprk életminőség turizmusbázis nyugt-pnnon térség számár Nyitórendezvény Kőszegen z Írottkő Ntúrprk Látogtó- Képzőközpontjábn A Csodbogyós-cseppkőbrlng Bltonedericsen,

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.04.30 1 000 000 000 Pici kitekintő 1 000 000 000 Jegyzet meriki kmtemelés időzítése elmúlt időszkbn széles körben folyt tlálgtás z meriki jegybnk kmtemelésének várhtó időzítéséről. eddigi tpsztlt zt muttj, hogy kmtemelés

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VI. fejezete i elszámolások

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés Tartalom

Költségvetési ellenőrzés Tartalom 1 1.sz. Függelék Költségvetési ellenőrzés Trtlom Bevezetés 55 I. FEUVE szbályzthoz kpcsolódó dokumentumok 56 I/. szbálytlnságok kezelésének szbályzt 56 I/B. z ellenőrzési nyomvonlr vontkozó előírások 66

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ COMPANY PROFILE

CÉGISMERTETŐ COMPANY PROFILE CÉGISMERTETŐ COMPANY PROFILE UC of yer MAGUNKRÓL ABOUT US A 10 éve hzi középvállltok egyik htározó munikációs IP telefóniás rendszer eszköz szállítój. Számunkr elsődleges ságú, z áltlunk szállított lehető

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

TITÁN keretrendszer bemutatása

TITÁN keretrendszer bemutatása TITÁN keretrendszer bemuttás A közigzgtás területén kiemelkedően fontos szempont hogy olyn rendszert hsználjuk melynek segítségével pontosn nyomon követhetjük z egyes hivtlok munkfolymtink minden állomását

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 Adtszolgálttók:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Jegyzőkönyv melléklet 11. npirendi ponthoz A 154/2008. (V. 29.) Kgy. htározt melléklete 2008. február Készítették: : Dr. Fodor Tmás, polgármester Kuslits Tibor, városi főépítész Soós Ákos, pályázti referens

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ A KORKEDVEZMÉNYES NYUGDÍJ MEGÍTÉLÉSÉRE

SZAKMAI KONCEPCIÓ A KORKEDVEZMÉNYES NYUGDÍJ MEGÍTÉLÉSÉRE SZAKMAI KONCPCIÓ A KORKDVZMÉNYS NYUGDÍJ MGÍTÉLÉSÉR Prof. Dr. Ungváry György Terminológii problémák mitt nehezen áttekinthető Korábbn (még z 1990-s évek elején sem) sikerült hzihoz hsonló rendszert tlálni

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

Iskolák belsőtéri környezetének egészségügyi összefüggései Dr. Rudnai Péter

Iskolák belsőtéri környezetének egészségügyi összefüggései Dr. Rudnai Péter Iskolák belsőtéri környezetének egészségügyi összefüggései Dr. Rudnai Péter Országos Környezetegészségügyi Intézet, Budapest HÁTTÉR Az Európai Országok Egészségügyi és Környezet-védelmi Minisztereinek

Részletesebben

A táplálkozás és az életmód szerepe a rákbetegség kialakulásában. I. rész. RODLER IMRE szaktanácsadó. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal

A táplálkozás és az életmód szerepe a rákbetegség kialakulásában. I. rész. RODLER IMRE szaktanácsadó. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal EGÉSZSÉGTUDOMÁNY, LII ÉVFOLYM, 2008 SZÁM táplálkozás z életmód szerepe rákbetegség kilkulásábn I rz RODLER IMRE szktnácsdó ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivtl Összefogllás: mgyr lkosság mortlitási dti

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2006. év

Szöveges beszámoló 2006. év Szociális és Munkügyi Minisztérium Zlegerszegi Gyermekotthon 8900. Zlegerszeg, Post út 144. pf.: 177. Tel.: 92/599-392, 92/599-395, Fx: 92/599-391, E-mil: zegigyermekotth@xelero.hu Szöveges beszámoló 2006.

Részletesebben

ALMAFALISZTHARMAT ELLENI VÉDEKEZÉS INTEGRÁLT ÉS ÖKOLÓGIAI ALMATERMESZTÉSBEN

ALMAFALISZTHARMAT ELLENI VÉDEKEZÉS INTEGRÁLT ÉS ÖKOLÓGIAI ALMATERMESZTÉSBEN NÖVÉNYVÉDELEM 43 (6), 27 247 ALMAFALISZTHARMAT ELLENI VÉDEKEZÉS INTEGRÁLT ÉS ÖKOLÓGIAI ALMATERMESZTÉSBEN Hol Imre és Aonyi Ferenc Dereceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, Mezôgzdságtudományi Kr, Kertészettudományi

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE

AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE EURÓPAI BIZOTTSÁG EUROSTAT Főigzgtó-helyettes 0-2 egység: Sttisztiki irányítás, minőség és értékelés AZ EURÓPAI STATISZTIKA GYAKORLATI KÓDEXE Önértékelő kérdőív A kérdőív kitölthető elektronikus úton z

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

Kovács Judit ELEKTRO TEC HNIKA-ELEKTRONIKA 137

Kovács Judit ELEKTRO TEC HNIKA-ELEKTRONIKA 137 ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA Kovács Judit A LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK GAUSS-FÉLE ELIMINÁCIÓVAL TÖRTÉNŐ MEGOLDÁSÁNAK SZEREPE A VILLAMOSMÉRNÖK SZAKOS HALLGATÓK MATEMATIKA OKTATÁSÁBAN ON THE ROLE OF GAUSSIAN

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56.

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56. Érdekérvényesítő (lbbi) szkreferens képzés Kdlányi Jáns Főiskl Budpesti Okttási Közpnt (Budpest, XIII., Frngepán u. 50-56.) A Kdlányi Jáns Főiskl mgyrrszági munkerő-pici kereslethez igzdv, z állmilg elismert

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good mgyr 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.krcher.com

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi program Óbudai Nagy László Általános Iskola

Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi program Óbudai Nagy László Általános Iskola Közokttási i esélyegyenlőségi progrm Óbudi Ngy László Áltlános Iskol progrm..időszkr vontkozón került fogdásr. Hyzetemz 1.1 Óbudi Ngy László Áltlános Iskol fenntrtój Budpest III. kerület ÓbudBékásmegyer

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000 Pici kitekintő lpkezelő Kommentár 2014.07.31 1 000 000 000 Jegyzet Korrekció vgy trendforduló? meriki részvénypicon z utóbbi években erőteljesen emelkedő trend lkult ki, melyet csk néhány árkorrekció fékezett,

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

Portfólió menedzser gyakornok

Portfólió menedzser gyakornok Portfólió menedzser gykornok Gykornoki munk Budpest IV. H diákmunk, kkor Mind-Diák! A diákszövetkezet, minek folymtos fejlődését több tízezer diák szorglm és tehetsége biztosítj. Különböző iprágkbn működő

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben