2/24 *P201C10111M02*

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2/24 *P201C10111M02*"

Átírás

1 *P0C0M*

2 /4 *P0C0M0* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta avodila. Ne odpirajte izpite pole i e začejajte reševati alog, dokler vam adzori učitelj tega e dovoli. Prilepite oziroma vpišite svojo šifro v okvirček deso zgoraj a prvi strai i a ocejevali obrazec ter a kocepta lista. Izpita pola je sestavljea iz dveh delov. Prvi del vsebuje alog. Drugi del vsebuje 3 aloge, izmed katerih izberite i rešite dve. Število točk, ki jih lahko dosežete, je 70, od tega 50 v prvem delu i 0 v drugem delu. Za posamezo alogo je število točk avedeo v izpiti poli. Pri reševaju si lahko pomagate s formulami a 3. i 4. strai. V pregledici z "" zazamujte, kateri dve alogi v drugem delu aj ocejevalec ocei. Če tega e boste storili, bo oceil prvi dve alogi, ki ste ju reševali. Rešitve pišite z alivim peresom ali s kemičim svičikom i jih vpisujte v izpito polo v za to predvidei prostor; grafe fukcij, geometrijske skice i risbe pa lahko rišete s svičikom. Če se zmotite, apisao prečrtajte i rešitev zapišite a ovo. Nečitljivi zapisi i ejasi popravki bodo ocejei z 0 točkami. Osutki rešitev, ki jih lahko aredite a kocepta lista, se pri ocejevaju e upoštevajo. Pri reševaju alog mora biti jaso i korekto predstavljea pot do rezultata z vsemi vmesimi račui i sklepi. Če ste alogo reševali a več ačiov, jaso ozačite, katero rešitev aj ocejevalec ocei. Zaupajte vase i v svoje zmožosti. Želimo vam veliko uspeha. ÚTMUTATÓ A JELÖLTNEK Figyelmese olvassa el ezt az útmutatót! Ne lapozzo, és e kezdje a feladatok megoldásába, amíg azt a felügyelő taár em egedélyezi! Ragassza, illetve írja be kódszámát a feladatlap első oldaláak jobb felső sarkába levő keretbe, az értékelő lapokra és a vázlathoz kapott pótlapokra! A feladatlap két részből áll. Az első rész feladatot tartalmaz. A második részbe 3 feladat va, ebből kettőt oldjo meg! Összese 70 pot érhető el: 50 pot az első, 0 pot a második részbe. A feladatlapba a feladatok mellett feltütettük az elérhető potszámot is. A feladatok megoldásakor haszálhatja az 5. és 6. oldalo található képletgyűjteméyt. A táblázatba jelölje meg -szel, a második rész melyik két feladatát értékelje az értékelő! Ha ezt em teszi meg, az értékelő taár az első két megoldott feladatot értékeli. Válaszait töltőtollal vagy golyóstollal írja a feladatlap erre kijelölt helyére; a függvéygrafikookat, a mértai ábrákat és a rajzokat ceruzával rajzolja be! Ha tévedett, a leírtat húzza át, majd válaszát írja le újra! Az olvashatatla megoldásokat és a em egyértelmű javításokat 0 pottal értékeljük. Vázlatát írja a pótlapokra, de azt az értékelés sorá em vesszük figyelembe. A válaszak tartalmazia kell a megoldásig vezető műveletsort, az összes köztes számítással és következtetéssel együtt. Ha a feladatot többféleképpe oldotta meg, egyértelműe jelölje, melyik megoldást értékeljék! Bízzo ömagába és képességeibe! Eredméyes mukát kíváuk!

3 *P0C0M03* 3/4 FORMULE. Pravokoti koordiati sistem v ravii, lieara fukcija Razdalja dveh točk v ravii: d( A, B) ( ) ( y y ) Lieara fukcija: f ( ) k Smeri koeficiet premice: Nakloski kot premice: k ta Kot med premicama: y y k k k ta kk. Raviska geometrija (ploščie likov so ozačee s S) cv Trikotik: S c absi s( s a)( sb)( s c), s a b c Polmera trikotiku očrtaega ( R) i včrtaega ( r ) kroga: R abc, r 4S, s abc Eakostraiči trikotik: S a, v a, r a, R a ef Deltoid, romb: S Romb: S a si Paralelogram: S absi Trapez: S a c v Dolžia krožega loka: l r Ploščia krožega izseka: S r a b c Siusi izrek: R Kosiusi izrek: a b c bccos si si si S s 3. Površie i prostorie geometrijskih teles (S je ploščia osove ploskve) Prizma: P S Spl, V Sv Piramida: P S Spl, V Sv Krogla: P 4 r, V r 3 Valj: Stožec: P r rv, V r v P r rs, V r v 3 si cos si ta cos cos( ) cos cos si si si( ) si cos cos si 4. Kote fukcije ta cos si sicos cos cos si 5. Kvadrata eačba i kvadrata fukcija a b c ( ) 0 f a b c ( ) ( ) f a p q f ( ) a( )( ) Rešitvi: b D,, a Teme: T( p, q ), p b, a D b 4ac q D 4a P perforira list

4 4/4 *P0C0M04* 6. Logaritmi loga y a y loga loga loga log a( y) loga loga y logb log b log log log y a a a y a 7. Zaporedja Aritmetičo zaporedje: a a ( ) d, s ( a ( ) d) Geometrijsko zaporedje: a aq q, s a q Gp 0 Navado obrestovaje: G G0 o, o 00 p Obresto obrestovaje: G G0r, r Obdelava podatkov (statistika) Aritmetiča sredia:... f f... fk f f... f k k 9. Odvod Odvodi ekaterih elemetarih fukcij: f( ), f( ) f ( ) si, f( ) cos f ( ) cos, f( ) si f( ) ta, f( ) cos f( ) l, f( ) f( ) e, f( ) e Pravila za odvajaje: f( ) g( ) f( ) g( ) f ( g ) ( ) f( g ) ( ) f( g ) ( ) kf ( ) kf ( ) f( ) f( ) g( ) f( ) g( ) g ( ) g ( ) f g( ) f g( ) g( ) Permutacije brez poavljaja: P! r! Variacije brez poavljaja: V ( r)! Variacije s poavljajem: ( p) V r r 0. Kombiatorika i verjetosti raču r r V Kombiacije brez poavljaja: C! r Verjetost slučajega dogodka A : PA r! r!( r)! m število ugodih izidov število vseh izidov

5 *P0C0M05* 5/4 KÉPLETEK. A derékszögű koordiáta-redszer a síkba, a lieáris függvéy Két pot távolsága a síkba: d( A, B) ( ) ( y y ) y Lieáris függvéy: f ( ) k Az egyees iráytéyezője: y k k Az egyees hajlásszöge: k ta k Két egyees hajlásszöge: ta kk. Síkmérta (a síkidomok területét S -sel jelöltük) cv Háromszög: S c absi s( s a)( sb)( s c), s a b c A háromszög köré írható kör sugara ( R ) és a háromszögbe írható kör sugara ( r ): R abc, r 4S, s abc S s Egyelő oldalú háromszög: S a, v a, r a, R a ef Deltoid, rombusz: S Rombusz: S a si Paralelogramma: S absi Trapéz: S a c v A körív hossza: l r A körcikk területe: S r a b c Sziusztétel: R Kosziusztétel: a b c bccos si si si 3. A mértai testek felszíe és térfogata (az S az alaplap területe) Hasáb: P S Spl, V Sv Gúla: P S Spl, Gömb: V 3 Sv 4 P 4 r, V r 3 3 Heger: Kúp: P r rv, V P r rs, V r v 3 r v 4. Szögfüggvéyek si cos si ta cos cos( ) cos cos si si si( ) si cos cos si ta cos si sicos cos cos si 5. Másodfokú egyelet és másodfokú függvéy a b c 0 f ( ) a b c f ( ) a( p) q f ( ) a( )( ) Megoldások: b D,, a Tegelypot: T( p, q ), p b, a D b 4ac q D 4a P perforira list

6 6/4 *P0C0M06* 6. Logaritmusok loga y a y loga loga log log a( y) loga loga y a logb log b log log log y a a a y 7. Sorozatok Számtai sorozat: a a ( ) d, s ( a ( ) d) Mértai sorozat: a aq q, s a q Gp 0 Kamatszámítás: G G0 o, o 00 p Kamatoskamat-számítás: G G0r, r 00 a 8. Adatfeldolgozás (statisztika) Számtai közép:... f f... fk f f... f k k Néháy elemi függvéy deriváltja f( ), f( ) f ( ) si, f( ) cos f ( ) cos, f( ) si f( ) ta, f( ) cos f( ) l, f( ) f( ) e, f( ) e 9. Derivált Deriválási szabályok f( ) g( ) f( ) g( ) f ( g ) ( ) f( g ) ( ) f( g ) ( ) kf ( ) kf ( ) f( ) f( ) g( ) f( ) g( ) g ( ) g ( ) f g( ) f g( ) g( ) Ismétlés élküli permutációk: P! r! Ismétlés élküli variációk: V ( r)! Ismétlés variációk: ( p) V r r 0. Kombiatorika. Valószíűségszámítás r r V Ismétlés élküli kombiációk: C! r Az A véletle eseméy (eset) valószíűsége: PA r! r!( r)! kedvező eseméyek (esetek) száma m az összes eseméyek (esetek) száma

7 *P0C0M07* 7/4. DEL /. RÉSZ Rešite vse aloge. / Mide feladatot oldjo meg!. Brez račuala izračuajte vredost izraza : 3. Számológép haszálata élkül számítsa ki a : 3 számkifejezés értékét! (4 točke/pot)

8 8/4 *P0C0M08*. Poeostavite izraz y : y Egyszerűsítse a 3 5 y : y kifejezést! (4 točke/pot)

9 3. Rešite eeačbo *P0C0M09* 9/ Oldja meg a 3 6egyelőtleséget! (4 točke/pot)

10 0/4 *P0C0M0* 4. Rešite eačbo 48. Oldja meg a 48 egyeletet! (4 točke/pot)

11 *P0C0M* /4 5. Aa je v trgovii kupila hlače za 9,99 EUR i plašč. Cea plašča je bila zižaa za 5 %. Za hlače i plašč je plačala 04,4 EUR. Koliko je plačala za plašč i kolikša je bila cea plašča pred zižajem? Aa a boltba vett egy adrágot 9,99 -ért és egy kabátot. A kabát ára le volt szállítva 5% -kal. A adrágért és a kabátért összese 04,4 -t fizetett. Meyit fizetett a kabátért, és meyi volt a kabát ára az árleszállítás előtt? (4 točke/pot)

12 /4 *P0C0M* 6. Daa je fukcija f s predpisom f ta 3. Adott az f Izračuajte odvod fukcije f ter f. ta 3 hozzáredelési szabállyal megadott f függvéy. Számítsa ki az f függvéy deriváltját és az f 3 értékét! (4 točke/pot) 3

13 *P0C0M3* 3/4 7. Družia dveh staršev i dveh otrok se bo peljala s taksijem. Na koliko različih ačiov lahko sedijo v taksiju, če sedi ede od staršev a sopotikovem sedežu spredaj, drugi od staršev i otroka pa a treh sedežih zadaj? Egy család, amelyet két gyerek és két szülő alkot, taival fog utazi. Háyféle külöböző módo ülhetek a taiba, ha a szülők közül az egyik elöl ül az ayósülése, a másik szülő és a gyerekek pedig a hátsó három ülése? (4 točke/pot)

14 4/4 *P0C0M4* 8. Daa je kvadrata fukcija f,3 7,4. Rešite kvadrato eačbo f 0. Fukcijo f zapišite v razcepi obliki. Adott az f, 3 7,4 égyzetes függvéy. Oldja meg az f 0 másodfokú egyeletet! Az f függvéyt írja fel gyöktéyezős alakba! (5 točk/pot)

15 *P0C0M5* 5/4 9. Tie je za prazovaje rojstega de apolil 4 baloov rdeče i bele barve. Razmerje med številom rdečih i številom belih baloov je bilo 3:4. Izračuajte, koliko rdečih i koliko belih baloov je apolil Tie. Tie a születésapi zsúrjához 4 piros és fehér léggömböt töltött meg. A piros és fehér léggömbök számáak aráya 3:4. Számítsa ki, háy piros és háy fehér léggömböt töltött meg Tie! (5 točk/pot)

16 6/4 *P0C0M6* 0. Daa je eačba premice y v odsekovi obliki. 3 Adott az y egyees egyelete tegelymetszetes alakba Eačbo premice zapišite v ekspliciti obliki. Írja fel az egyees egyeletét iráytéyezős alakba! () 0.. Premico arišite v dai koordiati sistem i račusko preverite, ali točka A, leži a tej premici. Az egyeest ábrázolja a megadott koordiáta-redszerbe, és elleőrizze számítással, A, pot illetszkedik-e erre az egyeesre! hogy az (4) (6 točk/pot) y 0

17 *P0C0M7* 7/4. Na sliki je arisa graf fukcije, f dae s predpisom grafu fukcije f, v točki B graf fukcije f seka absciso os. A képe az f log. Točke A, B i C ležijo a f log hozzáredelési szabállyal megadott f függvéy grafikoja látható. Az A, B és C potok illeszkedek az f függvéy grafikojára, az f függvéy grafikoja a B potba metszi az abszcisszategelyt. y C 3, 3 0 B, y A, y Zapišite ezai koordiati točke B ter izračuajte ezai koordiati točk A i C. Írja fel a B pot ismeretle koordiátáit, és számítsa ki az A és a C potok ismeretle koordiátáját! (6 točk/pot)

18 8/4 *P0C0M8*. DEL /. RÉSZ Izberite dve alogi, a aslovici izpite pole zazamujte jui zaporedi številki i ju rešite. Válasszo ki két feladatot, jelölje meg a sorszámukat a címlapo, és oldja meg őket!. Na sliki je arisa krog z ozačeimi središčimi koti,, i. Velikosti kotov so podae v kotih stopijah. A képe egy kör látható, amelye bejelöltük az,, és középpoti szögeket. A szögek agyságát fokokba adtuk meg... Izračuajte velikosti središčih kotov,, i. Számítsa ki az,, és középpoti szögek agyságát! (6 točk/pot) Ploščia eega izmed krožih izsekov je 0 cm. Izračuajte velikost središčega kota, ki pripada temu krožemu izseku, če je polmer kroga cm. Az egyik körcikk területe 0 cm. Számítsa ki ebbe a körcikkbe a középpoti szög agyságát, ha a kör sugara cm! (4 točke/pot)

19 *P0C0M9* 9/4

20 0/4 *P0C0M0*. Ula je izdelala model vhoda v muzej Louvre v Parizu, ki je eak pravili 4-strai piramidi. Za izdelavo je uporabila ploščice v obliki rombov i eakokrakih trikotikov (glejte sliko). Dolžia osovega roba jee piramide je 8 cm, višia piramide pa cm. Ula elkészítette a párizsi Louvre múzeum bejáratáak modelljét, amely égyoldalú gúla alakú. A modellezésél rombusz és egyelő szárú háromszög alakú csempéket alkalmazott (ézze meg a képet). A gúlája alapéle 8 cm, a gúla magassága cm... Izračuajte prostorio i ploščio plašča modela Ulie piramide. Számítsa ki Ula gúlamodelljéek térfogatát és a palástja területét! (6 točk/pot).. Ulia piramida ima a vsakem osovem robu devet skladih eakokrakih trikotikov, skladi rombi pa so postavljei v osem vrst, števila rombov v zaporedih vrstah tvorijo aritmetičo zaporedje (glejte sliko). Koliko rombov bi imel plašč modela podobe piramide, ki bi imela a vsakem osovem robu skladih eakokrakih trikotikov? Ula gúlájáak mide alapélé kilec egybevágó egyelő szárú háromszöge va, az egybevágó rombuszok pedig yolc sorba vaak, az egyes sorokba levő rombuszok száma számtai sorozatot alkot (taulmáyozza a képet). Háy rombusza lee egy hasoló módo felépített gúlamodell palástjáak, amelyek mide alapélé egybevágó egyelő szárú háromszög lee? (4 točke/pot)

21 *P0C0M* /4

22 /4 *P0C0M* 3. Podjetji, ki prodajata mobile telefoe, sta število prodaih mobilih telefoov v laskem letu prikazali vsaka a svoj ači. Két mobiltelefot áruló vállalat a tavalyi évbe eladott mobiltelefook számát külöböző módo mutatta be. Podjetje A / A vállalat Število prodaih mobilih telefoov Az eladott mobiltelefook száma Podjetje B / B vállalat 3.. V podjetju B so v 4. trimesečju v povprečju prodali vsak mesec 467 mobilih telefoov, kot prikazuje kroži diagram. Izračuajte, koliko mobilih telefoov je bilo prodaih decembra, i izpolite pregledico. A B vállalatba a 4. egyedévbe átlagosa 467 mobiltelefot adtak el, ahogy azt a kördiagram is mutatja. Számítsa ki, háy mobiltelefot adtak el decemberbe, és egészítse ki a táblázatot! (4 točke/pot) Število prodaih telefoov Az eladott telefook száma Oktober Október November November December December 3.. Katero podjetje je bilo uspešejše pri prodaji mobilih telefoov v. trimesečju? Katero podjetje je v laskem letu prodalo več mobilih telefoov? Melyik vállalat volt a sikeresebb a mobiltelefook eladásába a. egyedévbe? Melyik vállalat adott el a tavalyi évebe több mobiltelefot? (6 točk/pot)

23 *P0C0M3* 3/4

24 4/4 *P0C0M4* Praza stra Üres oldal

2/24 *P173C10111M02*

2/24 *P173C10111M02* *P7C0M* /4 *P7C0M0* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta avodila. Ne odpirajte izpite pole i e začejajte reševati alog, dokler vam adzori učitelj tega e dovoli. Prilepite oziroma vpišite svojo šifro

Részletesebben

2/24 *P151C10111M02*

2/24 *P151C10111M02* *P5C0M* /4 *P5C0M0* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta avodila. Ne odpirajte izpite pole i e začejajte reševati alog, dokler vam adzori učitelj tega e dovoli. Prilepite oziroma vpišite svojo šifro

Részletesebben

2/24 *P172C10111M02*

2/24 *P172C10111M02* *P7C0M* /4 *P7C0M0* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta avodila. Ne odpirajte izpite pole i e začejajte reševati alog, dokler vam adzori učitelj tega e dovoli. Prilepite oziroma vpišite svojo šifro

Részletesebben

2/24 *P191C10111M02*

2/24 *P191C10111M02* *P9C0M* /4 *P9C0M0* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta avodila. Ne odpirajte izpite pole i e začejajte reševati alog, dokler vam adzori učitelj tega e dovoli. Prilepite oziroma vpišite svojo šifro

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola / Feladatlap. Torek, 3. februar 2015 / 120 minut

Državni izpitni center. Izpitna pola / Feladatlap. Torek, 3. februar 2015 / 120 minut Š i f r a k a d i d a t a : A jelölt kódszáma: Državi izpiti ceter *P43C0M* ZIMSKI IZPITNI ROK TÉLI VIZSGAIDŐSZAK Izpita pola / Feladatlap Torek, 3. februar 05 / 0 miut Dovoljeo gradivo i pripomočki: Kadidat

Részletesebben

2/24 *P161C10111M02*

2/24 *P161C10111M02* *P6C0M* /4 *P6C0M0* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta avodila. Ne odpirajte izpite pole i e začejajte reševati alog, dokler vam adzori učitelj tega e dovoli. Prilepite oziroma vpišite svojo šifro

Részletesebben

2/24 *P182C10111M02*

2/24 *P182C10111M02* *P8C0M* /4 *P8C0M0* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta avodila. Ne odpirajte izpite pole i e začejajte reševati alog, dokler vam adzori učitelj tega e dovoli. Prilepite oziroma vpišite svojo šifro

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola / Feladatlap. Torek, 4. februar 2014 / 120 minut

Državni izpitni center. Izpitna pola / Feladatlap. Torek, 4. februar 2014 / 120 minut Š i f r a k a d i d a t a : A jelölt kódszáma: Državi izpiti ceter *P33C0M* ZIMSKI IZPITNI ROK TÉLI VIZSGAIDŐSZAK Izpita pola / Feladatlap Torek, 4. februar 04 / 0 miut Dovoljeo gradivo i pripomočki: Kadidat

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola / Feladatlap. Sobota, 8. junij 2013 / 120 minut

Državni izpitni center. Izpitna pola / Feladatlap. Sobota, 8. junij 2013 / 120 minut Š i f r a k a d i d a t a : A jelölt kódszáma: Državi izpiti ceter *PC0M* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK Izpita pola / Feladatlap Sobota, 8. juij 0 / 0 miut Dovoljeo gradivo i pripomočki:

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola / Feladatlap

Državni izpitni center. Izpitna pola / Feladatlap Š i f r a k a d i d a t a : A jelölt kódszáma: Državi izpiti ceter *PC0M* JESENSKI IZPITNI ROK ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK Izpita pola / Feladatlap Dovoljeo gradivo i pripomočki: Kadidat priese alivo pero ali kemiči

Részletesebben

2/24 *P183C10111M02*

2/24 *P183C10111M02* *P83C0M* /4 *P83C0M0* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta avodila. Ne odpirajte izpite pole i e začejajte reševati alog, dokler vam adzori učitelj tega e dovoli. Prilepite oziroma vpišite svojo šifro

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Sobota, 7. junij 2008 / 120 minut június 7., szombat / 120 perc

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Sobota, 7. junij 2008 / 120 minut június 7., szombat / 120 perc Š i f r a k a d i d a t a : A jelölt kódszáma: Državi izpiti ceter *P08C0M* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK MATEMATIKA Izpita pola / Feladatlap Sobota, 7. juij 008 / 0 miut 008. júius 7.,

Részletesebben

2/20 NAVODILA KANDIDATU

2/20 NAVODILA KANDIDATU *M840M* /0 *M840M0* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta avodila. Ne odpirajte izpite pole i e začejajte reševati alog, dokler vam adzori učitelj tega e dovoli. Prilepite kodo oziroma vpišite svojo

Részletesebben

Državni izpitni center. Višja raven. Izpitna pola 2 2. feladatlap. Sobota, 9. junij 2012 / 90 minut

Državni izpitni center. Višja raven. Izpitna pola 2 2. feladatlap. Sobota, 9. junij 2012 / 90 minut Š i f r a k a d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državi izpiti ceter *M24022M* Višja rave SPOMLADANSKI IZPITNI ROK TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK Izpita pola 2 2. feladatlap Sobota, 9. juij 202 / 90

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M13123112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Slušno razumevanje Sobota, 15. junij 2013 / Do 20 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 13. junij 2015 / Do 20 minut

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 13. junij 2015 / Do 20 minut Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M15123112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK Izpitna pola 2 Slušno razumevanje Sobota, 13. junij 2015 / Do 20 minut Dovoljeno gradivo

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 10. junij 2017 / Do 20 minut

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 10. junij 2017 / Do 20 minut Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M17123212* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK Izpitna pola 2 Slušno razumevanje Sobota, 10. junij 2017 / Do 20 minut Dovoljeno gradivo

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola / Feladatlap

Državni izpitni center. Izpitna pola / Feladatlap Š i f r a k a d i d a t a : A jelölt kódszáma: Državi izpiti ceter *PC0M* ZIMSKI IZPITNI ROK TÉLI VIZSGAIDŐSZAK Izpita pola / Feladatlap Dovoljeo gradivo i pripomočki: Kadidat priese alivo pero ali kemiči

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 16. junij 2012 / Do 20 minut

Državni izpitni center. Izpitna pola 2. Slušno razumevanje. Sobota, 16. junij 2012 / Do 20 minut Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M12123112* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 Slušno razumevanje Sobota, 16. junij 2012 / Do 20 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat

Részletesebben

*M M* Višja raven Emelt szint MATEMATIKA

*M M* Višja raven Emelt szint MATEMATIKA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M101401M* Višja raven Emelt szint MATEMATIKA Izpitna pola. feladatlap Sobota, 5. junij 010 / 90 minut 010. június 5.,

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola 2 2. feladatlap Esejske naloge / Esszé típusú faladatok. Torek, 5. junij 2012 / 120 minut

Državni izpitni center. Izpitna pola 2 2. feladatlap Esejske naloge / Esszé típusú faladatok. Torek, 5. junij 2012 / 120 minut Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M12152112M* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK Izpitna pola 2 2. feladatlap Esejske naloge / Esszé típusú

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola / Feladatlap. Sobota, 7. junij 2014 / 120 minut

Državni izpitni center. Izpitna pola / Feladatlap. Sobota, 7. junij 2014 / 120 minut Š i f r a k a d i d a t a : A jelölt kódszáma: Državi izpiti ceter *P4C0M* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK Izpita pola / Feladatlap Sobota, 7. juij 04 / 0 miut Dovoljeo gradivo i pripomočki:

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Sreda, 11. februar 2009 / 120 minut február 11., szerda / 120 perc

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Sreda, 11. februar 2009 / 120 minut február 11., szerda / 120 perc Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *P083C0M* MATEMATIKA Izpitna pola / Feladatlap ZIMSKI IZPITNI ROK TÉLI VIZSGAIDŐSZAK Sreda,. februar 009 / 0 minut 009.

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Sobota, 5. junij 2010 / 120 minut június 5., szombat / 120 perc

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Sobota, 5. junij 2010 / 120 minut június 5., szombat / 120 perc Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *P0C0M* MATEMATIKA Izpitna pola / Feladatlap SPOMLADANSKI IZPITNI ROK TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK Sobota, 5. junij 00 / 0

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M09123112* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M09223112* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

*M M* Višja raven Emelt szint MATEMATIKA

*M M* Višja raven Emelt szint MATEMATIKA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M081401M* Višja raven Emelt szint MATEMATIKA Izpitna pola. feladatlap Sobota, 7. junij 008 / 90 minut 008. június 7.,

Részletesebben

*M M03* 3/20 ( ) Formule. Cx y : = 2. Evklidov in višinski izrek v pravokotnem trikotniku: a 2

*M M03* 3/20 ( ) Formule. Cx y : = 2. Evklidov in višinski izrek v pravokotnem trikotniku: a 2 *M17401M* /0 *M17401M0* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta navodila. Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli. Prilepite kodo oziroma

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M10123112* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

*M M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA

*M M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M1040111M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA Izpitna pola 1 1. feladatlap Četrtek, 6. avgust 010 / 10 minut 010. augusztus

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Sobota, 4. junij 2011 / 120 minut június 4., szombat / 120 perc

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Sobota, 4. junij 2011 / 120 minut június 4., szombat / 120 perc Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *P111C10111M* MATEMATIKA Izpitna pola / Feladatlap SPOMLADANSKI IZPITNI ROK TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK Sobota, 4. junij 011

Részletesebben

V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon!

V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon! *M1714011M* /0 *M1714011M0* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta navodila. Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli. Prilepite kodo oziroma

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Torek, 26. avgust 2008 / 120 minut augusztus 26.

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Torek, 26. avgust 2008 / 120 minut augusztus 26. Š i f r a k a n d i d a t a : A jelölt kódszáma: Državni izpitni center *P08C0M* JESENSKI IZPITNI ROK ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK MATEMATIKA Izpitna pola / Feladatlap Torek, 6. avgust 008 / 0 minut 008. augusztus

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M11123111* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Torek, 14.

Részletesebben

*M M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA

*M M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M0840M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA Izpitna pola. feladatlap Torek, 6. avgust 008 / 0 minut 008. augusztus 6.,

Részletesebben

*M M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA

*M M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M11140111M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA Izpitna pola 1 1. feladatlap Sobota, 4. junij 011 / 10 minut 011. június

Részletesebben

*M M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA

*M M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M0940M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA Izpitna pola. feladatlap Sobota, 6. junij 009 / 0 minut 009. június 6.,

Részletesebben

*M M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA

*M M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M10140111M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA Izpitna pola 1 1. feladatlap Sobota, 5. junij 010 / 10 minut 010. június

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M11123112* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 2

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 2 Š i f r a k a n d i d a t a : *M08223112* Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Krajši vodeni sestavek

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Torek, 25. avgust 2009 / 120 minut augusztus 25.

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Torek, 25. avgust 2009 / 120 minut augusztus 25. Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *P09C10111M* MATEMATIKA Izpitna pola / Feladatlap JESENSKI IZPITNI ROK ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK Torek, 5. avgust 009 / 10

Részletesebben

Državni izpitni center. Izpitna pola / Feladatlap. Torek, 26. avgust 2014 / 120 minut

Državni izpitni center. Izpitna pola / Feladatlap. Torek, 26. avgust 2014 / 120 minut Š i f r a k a d i d a t a : A jelölt kódszáma: Državi izpiti ceter *P4C0M* JESENSKI IZPITNI ROK ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK Izpita pola / Feladatlap Torek, 6. avgust 04 / 0 miut Dovoljeo gradivo i pripomočki: Kadidat

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Torek, 7. februar 2012 / 120 minut február 7., kedd/ 120 perc

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Torek, 7. februar 2012 / 120 minut február 7., kedd/ 120 perc Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *PC0M* MATEMATIKA Izpitna pola / Feladatlap ZIMSKI IZPITNI ROK TÉLI VIZSGAIDŐSZAK Torek, 7. februar 0 / 0 minut 0. február

Részletesebben

Državni izpitni center. Višja raven. Izpitna pola 1 1. feladatlap. Sobota, 9. junij 2012 / 90 minut

Državni izpitni center. Višja raven. Izpitna pola 1 1. feladatlap. Sobota, 9. junij 2012 / 90 minut Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M40M* Višja raven SPOMLADANSKI IZPITNI ROK TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK Izpitna pola. feladatlap Sobota, 9. junij 0 / 90 minut

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8.

Državni izpitni center MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP. Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8. Š i f r a u ~ e n c a: A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N0710121M* REDNI ROK RENDES MÉRÉS MATEMATIKA PREIZKUS ZNANJA ÍRÁSBELI FELMÉRŐLAP Torek, 8. maja 2007 / 60 minut 2007. május 8., kedd /

Részletesebben

*M M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA

*M M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M1140111M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA Izpitna pola 1 1. feladatlap Petek, 6. avgust 011 / 10 minut 011. augusztus

Részletesebben

Dr`avni izpitni center. Osnovna raven MADŽAR[^INA. Izpitna pola 1. Bralno razumevanje / 30 minut. Dele` pri oceni: 20 %

Dr`avni izpitni center. Osnovna raven MADŽAR[^INA. Izpitna pola 1. Bralno razumevanje / 30 minut. Dele` pri oceni: 20 % [ifra kandidata: Dr`avni izpitni center *001J3111* 001 Osnovna raven MADŽAR[^INA Izpitna pola 1 Bralno razumevanje / 30 minut Dele` pri oceni: 20 % Dovoljeno dodatno gradivo in pripomo~ki: kandidat prinese

Részletesebben

Državni izpitni center. Višja raven. Izpitna pola 2 2. feladatlap. Sobota, 7. junij 2014 / 90 minut

Državni izpitni center. Višja raven. Izpitna pola 2 2. feladatlap. Sobota, 7. junij 2014 / 90 minut Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M141401M* Višja raven SPOMLADANSKI IZPITNI ROK TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK Izpitna pola. feladatlap Sobota, 7. junij 014

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Sobota, 6. junij 2009 / 120 minut június 6., szombat / 120 perc

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Sobota, 6. junij 2009 / 120 minut június 6., szombat / 120 perc Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *P09C0M* MATEMATIKA Izpitna pola / Feladatlap SPOMLADANSKI IZPITNI ROK TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK Sobota, 6. junij 009 /

Részletesebben

mateksoft.hu ( ) 2 x 10 y 14 Nevezetes azonosságok: Hatványozás azonosságai Azonos kitevőjű hatványok: + 9 ( 2x 3y) 2 4x 2 12xy + 9y 2

mateksoft.hu ( ) 2 x 10 y 14 Nevezetes azonosságok: Hatványozás azonosságai Azonos kitevőjű hatványok: + 9 ( 2x 3y) 2 4x 2 12xy + 9y 2 Nevezetes zoosságok: mteksoft.hu ( + ) + + ( x + ) x + 6 x + 9 ( x + y) 4x + 1xy + 9y ( ) + ( x ) x 6 x + 9 ( x y) 4x 1xy + 9y ( + + c) + + c + + c + c ( x + y + ) x + y + 4 + xy + 4x + 4y Htváyozás zoossági

Részletesebben

V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon!

V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon! *M72402M* 2/20 *M72402M02* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta navodila. Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli. Prilepite kodo oziroma

Részletesebben

2/20 NAVODILA KANDIDATU

2/20 NAVODILA KANDIDATU *M151401M* /0 *M151401M0* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta navodila. Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli. Prilepite kodo oziroma

Részletesebben

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2 [ifra kandidata: *M06123112* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Kraj{i vodeni sestavek Torek, 13. junij 2006 / 70 minut (40 + 30) SPOMLADANSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI

Részletesebben

ALGEBRA. egyenlet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 198.

ALGEBRA. egyenlet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 198. ALGEBRA MÁSODFOKÚ POLINOMOK. Határozzuk meg az + p + q = 0 egyelet megoldásait, ha tudjuk, hogy egész számok, továbbá p + q = 98.. Határozzuk meg az összes olya pozitív egész p és q számot, amelyre az

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MATEMATIKA

Dr`avni izpitni center MATEMATIKA [ ifra kandidata: A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P07C0M* SPOMLADANSKI ROK TAVASZI IDŐSZAK MATEMATIKA Izpitna pola / Feladatlap Sobota,. junij 007 / 0 minut brez odmora 007. június., szombat

Részletesebben

Državni izpitni center. Višja raven. Izpitna pola 2 2. feladatlap. Ponedeljek, 27. avgust 2012 / 90 minut

Državni izpitni center. Višja raven. Izpitna pola 2 2. feladatlap. Ponedeljek, 27. avgust 2012 / 90 minut Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M1401M* Višja raven JESENSKI IZPITNI ROK ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK Izpitna pola. feladatlap Ponedeljek, 7. avgust 01 / 90

Részletesebben

V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon!

V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon! *M1840111M* /0 *M1840111M0* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta navodila. Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli. Prilepite kodo oziroma

Részletesebben

Državni izpitni center. Višja raven. Izpitna pola 2 2. feladatlap. Sobota, 8. junij 2013 / 90 minut

Državni izpitni center. Višja raven. Izpitna pola 2 2. feladatlap. Sobota, 8. junij 2013 / 90 minut Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M131401M* Višja raven SPOMLADANSKI IZPITNI ROK TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK Izpitna pola. feladatlap Sobota, 8. junij 013

Részletesebben

2/20 NAVODILA KANDIDATU

2/20 NAVODILA KANDIDATU *M161401M* /0 *M161401M0* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta navodila. Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli. Prilepite kodo oziroma

Részletesebben

V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon!

V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon! *M1640111M* /0 *M1640111M0* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta navodila. Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli. Prilepite kodo oziroma

Részletesebben

Bizonyítások. 1) a) Értelmezzük a valós számok halmazán az f függvényt az képlettel! (A k paraméter valós számot jelöl).

Bizonyítások. 1) a) Értelmezzük a valós számok halmazán az f függvényt az képlettel! (A k paraméter valós számot jelöl). ) a) Értelmezzük a valós számok halmazá az f függvéyt az f x = x + kx + 9x képlettel! (A k paraméter valós számot jelöl) ( ) Számítsa ki, hogy k mely értéke eseté lesz x = a függvéyek lokális szélsőértékhelye

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M05223111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Petek, 9. september 2005 / 60 minut (20 + 40) JESENSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA

Részletesebben

V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon!

V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon! *M840M* /0 *M840M0* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta navodila. Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli. Prilepite kodo oziroma vpišite

Részletesebben

Kisérettségi feladatgyűjtemény

Kisérettségi feladatgyűjtemény Kisérettségi feladatgyűjtemény Halmazok 1. Egy fordítóiroda angol és német fordítást vállal. Az irodában 50 fordító dolgozik, akiknek 70%-a angol nyelven, 50%-a német nyelven fordít. Hány fordító dolgozik

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M04023111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Marec 2004 / 60 minut (20 + 40) PREDPREIZKUS MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Petek, 26. avgust 2011 / 120 minut augusztus 26., péntek / 120 perc

Državni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap. Petek, 26. avgust 2011 / 120 minut augusztus 26., péntek / 120 perc Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *P11C10111M* MATEMATIKA Izpitna pola / Feladatlap JESENSKI IZPITNI ROK ŐSZI VIZSGAIDŐSZAK Petek, 6. avgust 011 / 10

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M11223111* MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Ponedeljek,

Részletesebben

Matematika B4 I. gyakorlat

Matematika B4 I. gyakorlat Matematika B4 I. gyakorlat 2006. február 16. 1. Egy-dimeziós adatredszerek Va valamilye adatredszer (számsorozat), amelyről szereték kiszámoli bizoyos dolgokat. Az egyes értékeket jelöljük z i -vel, a

Részletesebben

*M M* Višja raven Emelt szint MATEMATIKA

*M M* Višja raven Emelt szint MATEMATIKA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M071401M* Višja raven Emelt szint MATEMATIKA Izpitna pola. feladatlap Sobota,. junij 007 / 90 minut 007. június., szombat

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Sreda, 4. maj 2016 / 60 minut

Državni izpitni center MATEMATIKA. Sreda, 4. maj 2016 / 60 minut Š i f r a u č e n c a : A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N16140131M* 9. razred MATEMATIKA Sreda, 4. maj 016 / 60 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese modro/črno nalivno pero

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MATEMATIKA

Dr`avni izpitni center MATEMATIKA [ifra kandidata: A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P073C0M* ZIMSKI ROK TÉLI VIZSGAIDŐSZAK MATEMATIKA Izpitna pola / Feladatlap Sreda, 3. februar 008 / 0 minut brez odmora 008. február 3., szerda

Részletesebben

V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon!

V sivo polje ne pišite. / A szürke mezőbe ne írjon! *M1540111M* /0 *M1540111M0* NAVODILA KANDIDATU Pazljivo preberite ta navodila. Ne odpirajte izpitne pole in ne začenjajte reševati nalog, dokler vam nadzorni učitelj tega ne dovoli. Prilepite kodo oziroma

Részletesebben

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Halmazok Halmazok egyenlősége Részhalmaz, valódi részhalmaz Üres halmaz Véges és végtelen halmaz Halmazműveletek (unió, metszet,

Részletesebben

Hatvány, gyök, normálalak

Hatvány, gyök, normálalak Hatvány, gyök, normálalak 1. Számítsd ki a következő hatványok pontos értékét! 3 5 3 3 1 4 3 3 4 1 7 3 3 75 100 3 0,8 ( ) 6 3 1 3 5 3 1 3 0 999. 3. Számológép használata nélkül számítsd ki a következő

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MATEMATIKA

Dr`avni izpitni center MATEMATIKA [ ifra kandidata: A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P07C0M* JESENSKI ROK ŐSZI IDŐSZAK MATEMATIKA Izpitna pola / Feladatlap Torek, 8. avgust 007 / 0 minut brez odmora 007. augusztus 8., kedd /

Részletesebben

I. rész. c) Az m valós paraméter értékétől függően hány megoldása van a valós számok halmazán az alábbi egyenletnek?

I. rész. c) Az m valós paraméter értékétől függően hány megoldása van a valós számok halmazán az alábbi egyenletnek? Fazakas Tüde, 05 ovember Emelt szitű érettségi feladatsorok és megoldásaik Összeállította: Fazakas Tüde; dátum: 05 ovember I rész feladat a) Egymillió forit összegű jelzálogkölcsöt veszük fel évre 5%-os

Részletesebben

MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2013 I. rész

MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2013 I. rész MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 203 I. rész. Oldja meg a következő egyenletet: x 2 25. Az egyenlet megoldása: 2. Egy vállalat 280 000 Ft-ért vásárol egy számítógépet. A számítógép évente 5%-ot veszít az értékéből.

Részletesebben

Lehet hogy igaz, de nem biztos. Biztosan igaz. Lehetetlen. A paralelogrammának van szimmetria-középpontja. b) A trapéznak két szimmetriatengelye van.

Lehet hogy igaz, de nem biztos. Biztosan igaz. Lehetetlen. A paralelogrammának van szimmetria-középpontja. b) A trapéznak két szimmetriatengelye van. Geometria, sokszögek, szögek, -, 2004_01/5 Lili rajzolt néhány síkidomot: egy háromszöget, egy deltoidot, egy paralelogrammát és egy trapézt. A következő állítások ezekre vonatkoznak. Tegyél * jelet a

Részletesebben

Gyakorló feladatok 9.évf. halmaznak, írd fel az öt elemű részhalmazokat!. Add meg a következő halmazokat és ábrázold Venn-diagrammal:

Gyakorló feladatok 9.évf. halmaznak, írd fel az öt elemű részhalmazokat!. Add meg a következő halmazokat és ábrázold Venn-diagrammal: Gyakorló feladatok 9.évf.. Mennyi az összes részhalmaza az A a c; d; e; f halmaznak, írd fel az öt elemű részhalmazokat!. Legyen U ;;;;;6;7;8;9, A ;;6;7; és B ;;8. Add meg a következő halmazokat és ábrázold

Részletesebben

Gyökvonás. Másodfokú egyenlet. 3. Az egyenlet megoldása nélkül határozd meg, hogy a következő egyenleteknek mennyi gyöke van!

Gyökvonás. Másodfokú egyenlet. 3. Az egyenlet megoldása nélkül határozd meg, hogy a következő egyenleteknek mennyi gyöke van! 1. Melyik a nagyobb? a) 6 5 vagy 5 7 b) vagy 11 10 vagy Gyökvonás 5 11 vagy 6 8 55 e) 7 vagy 60 16 1. Hozd egyszerűbb alakra a következő kifejezéseket! a) 7 18 b) 1 5 75 8 160 810 650 8a 5 a 7a e) 15a

Részletesebben

Državni izpitni center MATEMATIKA. Torek, 7. maj 2013 / 60 minut

Državni izpitni center MATEMATIKA. Torek, 7. maj 2013 / 60 minut Š i f r a u č e n c a : A tanuló kódszáma: Državni izpitni center *N13140131M* REDNI ROK RENDES MÉRÉS 3. obdobje MATEMATIKA Torek, 7. maj 013 / 60 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Učenec prinese

Részletesebben

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA)

MATEMATIKA I. KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) O k t a t á s i H i v a t a l A 5/6 taévi Országos Középiskolai Taulmáyi Versey első forduló MATEMATIKA I KATEGÓRIA (SZAKKÖZÉPISKOLA) Javítási-értékelési útmutató A 5 olya égyjegyű szám, amelyek számjegyei

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap ^etrtek, 1. junij 2006 / 120 minut brez odmora

Dr`avni izpitni center MATEMATIKA. Izpitna pola / Feladatlap ^etrtek, 1. junij 2006 / 120 minut brez odmora [ifr kdidt: A jelölt kódszám: Dr`vi izpiti ceter *P06C0M* SPOMLADANSKI ROK TAVASZI IDŐSZAK MATEMATIKA Izpit pol / Feldtlp ^etrtek,. juij 006 / 0 miut brez odmor 006. júius., csütörtök / 0 perc, szüet élkül.

Részletesebben

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2

Dr`avni izpitni center KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 2 [ifra kandidata: *M06223112* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 2 A) Poznavanje in raba jezika B) Kraj{i vodeni sestavek Petek, 8. september 2006 / 70 minut (40 + 30) JESENSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 10. KÖZÉP SZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 10. KÖZÉP SZINT I. 1) Adott két pont: A ; 1 felezőpontjának koordinátáit! AB felezőpontja legyen F. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 005. május 10. KÖZÉP SZINT I. és B 1; Írja fel az AB szakasz 1 1 F ; F ;1 ) Az ábrán egy ; intervallumon

Részletesebben

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1. A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje

Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU. Izpitna pola 1. A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Š i f r a k a n d i d a t a : *M08223111* Državni izpitni center MADŽARŠČINA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU Izpitna pola 1 A) Slušno razumevanje B) Bralno razumevanje Petek, 29.

Részletesebben

Gyakorló feladatok javítóvizsgára szakközépiskola matematika 9. évfolyam

Gyakorló feladatok javítóvizsgára szakközépiskola matematika 9. évfolyam Gyakorló feladatok javítóvizsgára szakközépiskola matematika 9. évfolyam Halmazok:. Adott két halmaz: A = kétjegyű pozitív, 4-gyel osztható számok B = 0-nél nagyobb, de 0-nál nem nagyobb pozitív egész

Részletesebben

Dr`avni izpitni center. SOCIOLOGIJA SZOCIOLÓGIA Izpitna pola 1 1. feladatlap. Sobota, 5. junij 2004 / 120 minut június 5., szombat / 120 perc

Dr`avni izpitni center. SOCIOLOGIJA SZOCIOLÓGIA Izpitna pola 1 1. feladatlap. Sobota, 5. junij 2004 / 120 minut június 5., szombat / 120 perc [ifra kandidata: A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *M04152111M* SOCIOLOGIJA SZOCIOLÓGIA Izpitna pola 1 1. feladatlap SPOMLADANSKI ROK TAVASZI IDŐSZAK Sobota, 5. junij 2004 / 120 minut 2004. június

Részletesebben

V. Deriválható függvények

V. Deriválható függvények Deriválható függvéyek V Deriválható függvéyek 5 A derivált fogalmához vezető feladatok A sebesség értelmezése Legye az M egy egyees voalú egyeletes mozgást végző pot Ez azt jeleti, hogy a mozgás pályája

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M04123111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Sobota, 5. junij 2004 / 60 minut (20 + 40) SPOMLADASKI ROK MAD@AR[^IA KOT DRUGI JEZIK A ARODO

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1

Dr`avni izpitni center MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA NARODNO ME[ANEM OBMO^JU V PREKMURJU. Izpitna pola 1 [ifra kandidata: *M06223111* Dr`avni izpitni center Izpitna pola 1 A) Slu{no razumevanje B) Bralno razumevanje Petek, 8. september 2006 / 60 minut (20 + 40) JESENSKI ROK MAD@AR[^INA KOT DRUGI JEZIK NA

Részletesebben

Mőbiusz Nemzetközi Meghívásos Matematika Verseny Makó, március 26. MEGOLDÁSOK

Mőbiusz Nemzetközi Meghívásos Matematika Verseny Makó, március 26. MEGOLDÁSOK Mőbiusz Nemzetözi Meghívásos Matematia Versey Maó, 0. március 6. MEGOLDÁSOK 5 700. Egy gép 5 óra alatt = 000 alatt 000 csavart. 000 csavart észít, így = gép észít el 5 óra 000. 5 + 6 = = 5 + 5 6 5 6 6.

Részletesebben

1. FELADAT: SZÁMÍTSD KI A KÖVETKEZŐ SZÁMKIFEJEZÉSEK ÉRTÉKEIT:

1. FELADAT: SZÁMÍTSD KI A KÖVETKEZŐ SZÁMKIFEJEZÉSEK ÉRTÉKEIT: 1. FELADAT: SZÁMÍTSD KI A KÖVETKEZŐ SZÁMKIFEJEZÉSEK ÉRTÉKEIT: a) ( 7) + ( 12) = 19 b) ( 24) + (+15) = 9 c) ( 5) + ( 27) = 32 d) (+19) + (+11) = +30 e) ( 7) ( 25) = +175 f) ( 5) (+14) = 70 g) ( 36) (+6)

Részletesebben

Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév:

Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév: Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév: 7. Függvények: - függvények fogalma, megadása, ábrázolás koordináta- rendszerben - az elsőfokú függvény, lineáris függvény - a másodfokú függvény

Részletesebben

Javítóvizsga témakörök, gyakorló feladatok 13. i osztály Témakörök

Javítóvizsga témakörök, gyakorló feladatok 13. i osztály Témakörök Javítóvizsga témakörök, gyakorló feladatok 13. i osztály Témakörök I. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok Állítás (igazságérték), állítás tagadása, állítás megfordítása Halmazok

Részletesebben

*M M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA

*M M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA Š i f r a k a n d i d a t a : A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *M0740111M* Osnovna raven Alapszint MATEMATIKA Izpitna pola 1 1. feladatlap Torek, 8. avgust 007 / 10 minut 007. augusztus

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

3. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatáskutató és Fejlesztő Itézet TÁMOP-3.1.1-11/1-01-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordiáció) II. szakasz MATEMATIKA 3. MINTAFELADATSOR EMELT SZINT 015 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Oktatáskutató

Részletesebben

a.) b.) c.) d.) e.) össz. 4 pont 2 pont 4 pont 2 pont 3 pont 15 pont

a.) b.) c.) d.) e.) össz. 4 pont 2 pont 4 pont 2 pont 3 pont 15 pont 1. Az alábbi feladatok egszerűek, akár fejben is kiszámíthatóak, de a piszkozatpapíron is gondolkodhat. A megoldásokat azonban erre a papírra írja! a.) A 2x 2 5x 3 0 egenlet megoldása nélkül határozza

Részletesebben

Egy lehetséges tételsor megoldásokkal

Egy lehetséges tételsor megoldásokkal Egy lehetséges tételsor megoldásokkal A vizsgatétel I része a IX és X osztályos ayagot öleli fel, 6 külöböző fejezetből vett feladatból áll, összese potot ér A közzétett tétel-variások és az előző évekbe

Részletesebben

XXVI. Erdélyi Magyar Matematikaverseny Zilah, február

XXVI. Erdélyi Magyar Matematikaverseny Zilah, február Miisterul Educaţiei Națioale și Cercetării Știițifice Subiecte petru Etapa aţioală a Cocursului de Matematică al Liceelor Maghiare di Româia XXVI. Erdélyi Magyar Matematikaversey Zilah, 06. február 4..

Részletesebben