Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP /B. Tartalomjegyzék. I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B. Tartalomjegyzék. I."

Átírás

1 MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió A Mátészalkai TKT Tanácsa november 26.-i ülésén megtárgyalta a Mátészalkai Kistérség által az LHH program keretében összeállított Tervdokumentumot, illetve a benne szereplő projektcsomagot; azokat elfogadta, jóváhagyta, és az NFÜ részére e csomag részeként benyújtja. Kelt: Mátészalka, december 1. P.H. Kovács Lajos, elnök Mátészalkai kistérség 1

2 Tartalomjegyzék 1. Kistérségi tervdokumentum és projektcsomag 3 I. Helyzetelemzés 3 II. SWOT elemzés 12 III. Fejlesztési irányok 14 IV. Projektek összegző bemutatása 19 V. Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva Kistérségi tervdokumentum és projektcsomag melléklet 235 I. Jegyzőkönyv, Kistérségi Fejlesztési Bizottsági ülés 236 II. Jegyzőkönyv, Határozat, Többcélú Kistérségi Társulási Tanács ülése 260 III. A projektgazdák szándéknyilatkozatai a projektcsomagban szereplő projektekhez kapcsolódóan 286 IV. Kistérségi tervdokumentum prezentáció 344 V. A kistérségi tervdokumentum elkészítéséhez felhasznált dokumentumok listája 366 VI. A tartalékkeretben szereplő projektek rangsorolása 368 2

3 KISTÉRSÉGI TERVDOKUMENTUM KISTÉRSÉG KÓDJA DÁTUM: VERZIÓ: ÉA nap 1. verzió I. Helyzetelemzés (max. 10 oldal) I. 1. Gazdasági helyzet A Mátészalkai kistérség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye dél-keleti részén található, Romániával határos terület. A fővárostól legtávolabb fekvő, periférikus elhelyezkedésű térségek egyike. A kistérségben két városi rangú település található - Mátészalka és Nagyecsed - közülük Mátészalka bír központi szerepkörrel, Nagyecsed alközpontként értelmezhető, melynek vonzása csak a hozzá legközelebb eső településekre terjed ki. A térségen belül Mátészalka az egyetlen gazdasági centrum. A vállalkozások többsége itt tömörül, a gazdasági értéktermelésben döntő szerepet játszó jogi személyiségű vállalkozások száma dinamikusan nő. A helyi vállalkozások jelentőségét még inkább kiemeli, hogy a kistérségbe települt cégek fele megjelenik a városban. A működő vállalkozások száma 1999 és 2004 között 19,8%-kal emelkedett, így 2004-ben az ezer lakosra jutó számuk már elérte a 40-et. A térséget kereskedelmi és gazdasági szolgáltató vállalkozások jellemzik, amelyek alapvetően tőkeszegénységgel küszködő és gyakran kényszervállalkozásként létrejött egyéni vállalkozási kategóriába tartoznak, gyakran csak 1-9 főt foglalkoztatnak, csekély a munkahelyteremtő képességük. Ezen megállapításokat támasztja alá az a tény is, hogy az önkormányzati helyi adók ezer lakosra vetített összege kistérségi szinten mindössze Ft. A térségben az üzleti szolgáltatások fejletlenek, a helyi kis- és középvállalkozások versenyképességének növelését segítő szolgáltatások szinte alig találhatók a térségben. Egyedül a mátészalkai inkubátorház és az ipari park (Mátészalkai Inkubátorház és Képzési Központ) kínál különböző szolgáltatásokat a betelepülő vállalkozások számára. Az ipari park összes területe 78,5 hektár. A rendelkezésre álló szabad terület 16.8 ha. Három hektáron az írországi székhelyű optikai cég által alapított Szatmár Optikai Gyártó-, és Forgalmazó Kft. építi új gyárát. A város az optikai termékek gyártásának egyik fontos központja Kelet-Közép-Európában. Jelentős számban működnek az ipari parkban külföldi tulajdonú neves európai és világcégek gyáregységei, többek között a Carl Zeiss Sportoptik Hungária Kft., Carl Zeiss Optik Hungária Kft., HOYA Szemüveglencse Gyártó Magyarország Zrt., MOM Vízméréstechnikai Zrt., Flabeg Autótükörgyártó Kft., Sandra Bútoripari Kft.. Továbbá a bérlők között jelenik meg pl. az I-Park Műszaki Szolgáltató Kft., HELLOG International Logistic Kft., a FORT INWEST Építőipari, kereskedelmi és szolgáltató Kft., vagy a Kelet-Magyarországi Optomechatronikai Kht.. A két legnagyobb ipari foglalkoztató a Carl Zeiss Kft. (900 fő) és a MOM Vízméréstechnikai Kft. (270 fő). Az optomechatronikai ágazatban működnek a korábbi Magyar Optikai Művek utódvállalatai. Ezen társaságok a kistérség legnagyobb foglalkoztatói, árbevételük és foglalkoztatotti létszámuk alapján meghatározó szerepet töltenek be a térségben. Mindezek ellenére lényeges megemlíteni, hogy a sok esetben kitörési pontot jelentő innováció és K+F tevékenység szinte alig jelenik meg a térségben. A tudományos kutatók, fejlesztők 1000 lakosra jutó száma 0,06. A vállalkozások nincsenek felkészülve egy K+F, vagy egy innovációs folyamat lebonyolítására, illetve nincs kapcsolatuk kutatóintézetekkel, egyetemekkel, főiskolákkal. A térség gazdasági szerkezete - a foglalkoztatottak szektoriális megoszlása szerint vizsgálva - fejletlennek mondható. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya (7,5 %) az országos átlagnál 30%-al magasabb. A mezőgazdaság kiugróan fontos szerepet tölt be Papos községben (34,6 %), de a térségi átlagot kétszer-háromszor is meghaladja a mutató értéke Hodász, Jármi, Kántorjánosi, Nagyecsed és Őr településeken. A mátészalkai kistérség mezőgazdasági potenciálja, így a szántóföldi művelés versenyképessége egyaránt alacsony, nem megfelelő a termőhelyi adottságok kihasználása. Jellemző a klasszikus mezőgazdasági kultúrák, valamint a tájjellegű növények (sütőtök, dinnye) és gyümölcsök (meggy, alma) termesztése. 3

4 Az iparban foglalkoztatottak arány (33,7%) kiemelkedő, mind az országos, mind a megyei és regionális adatokat meghaladják. Mindez elsősorban Mátészalka, és a kistérség ipari hagyományainak köszönhető. A városban lakik a kistérség iparban foglalkoztatott lakosságának közel 40%-a, de a környező településekről is sokan járnak be a város ipari üzemeibe dolgozni. Ezzel magyarázható a Fábiánháza, Nyírcsaholy, Győrtelek településeken az ipari foglalkoztatottak magas aránya. A mutató tekintetében kiemelkedik még Vaja, ahol a szekunder szektorban foglalkoztatottak aránya meghaladja a 48%-ot, amit a településen működő feldolgozóipari és egyéb ipari vállalkozások jelenléte eredményez. A kistérség jellemző ipari ágazatai az építőipar, gép- és műszergyártás, élelmiszeripar, könnyűipar és a fa-, papíripar, bútorgyártás, mindezek mellett kiemelkedő még a mezőgazdasági feldolgozóipar jelenléte (konzervgyár, húsüzem, tejgyár, és több almalé feldolgozó üzem működik a településeken). A kistérség ipari vállalkozásaira egyfajta bipoláris helyzet jellemző. A csúcstechnológiát alkalmazó multinacionális vállalatok, és a helyi piacra termelő egyéni vállalkozások között elhelyezkedő kis- és középvállalkozások nem, vagy alig jelennek meg a településeken. A szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya viszonylag alacsony (58,8%). A kistérség szolgáltató szektora fejletlen, részesedése messze elmarad az országos értékektől. A kereskedelem és a szolgáltatás mennyiségben és minőségben Mátészalkára koncentrálódik, ahol önmagában a szolgáltató vállalkozások 53%-a működik. A térségben a multinacionális kereskedelmi áruházláncok már megjelentek (Tesco, Spar, Penny, Profi). Mátészalkán is a kiskereskedelmi üzletek jellemzőek, e tekintetben a város ellátottsága jónak mondható. Nagyon sok magánvállalkozás a kereskedelem területén működik, még a legkisebb településeken is általában több kereskedelmi egység van (leginkább élelmiszerüzlet). Az 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi boltok száma 15,8. A szolgáltatásokon belül továbbá növekvő szereppel bír a turizmus (szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás), a legtöbb ilyen vállalkozás Mátészalkán működik, arányát tekintve azonban Szamoskéren, Kocsordon és Tiborszálláson is jelentős. A kistérség turisztikai potenciálja jónak mondható. A legfontosabb vonzerőt a térségben fellelhető természeti értékek (folyók, holtágak, - pl. Holt-Szamos, Ecsedi-láp), a kulturális örökség (Vajai kastély, további kastélyépületek, múzeumok, régi templomok, Mérk-Vállaj faluszerkezet), valamint a már hagyománnyá vált rendezvények (Nagydobos: Tök Fesztivál, Vállaj: Strudli Fesztivál, Nyírmeggyes: Meggyfesztivál, Mátészalka: Fényes Napok) jelentik. Mindezek ellenére a térség turisztikai kínálata nem versenyképes a fejlettebb területeken lévő turisztikai célállomásokkal szemben. Kistérségi szinten a vendégéjszakák 1000 lakosra jutó száma 142. Ehhez a lehetőségekhez képest alacsony értékhez hozzájárul, hogy a látnivalók kiépítettsége sok esetben nem megfelelő, állapotuk leromlott, vagy más közösségi intézmény működik bennük (pl. iskola), ami megakadályozza idegenforgalmi hasznosításukat. Az idegenforgalmi szolgáltatások infrastruktúrája szinte teljesen kiépítetlen. A pénzügyi szolgáltatások szintén Mátészalkán a legkedvezőbbek, ahol több bank szolgáltatásait is igénybe lehet venni; takarékszövetkezet Győrteleken, Hodászon, Jármiban, Mátészalkán, Nagyecseden, Őrön, Vaján, Fábiánházán, Nyírcsaholyon, Mérken, Ópályiban és Vállajon működik. A kistérség társadalmi-gazdasági potenciáljának fejlesztéséhez elengedhetetlen a hazai, illetve az európai uniós források lehívása. A kistérség a os tervezési időszakban a Nemzeti Fejlesztési Terv forrásaiból összesen Ft támogatásban részesült, 108 pályázat nyert jogosultságot a források felhasználására. Az operatív programokon keresztül (AVOP, GVOP, HEFOP, ROP) mezőgazdasági beruházások, kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének fejlesztése, és többek között a fiatal gazdálkodók induló támogatása valósult meg. A kistérségben az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 46 pályázat nyert támogatást összesen Ft értékben. A pályázatok (ÉAOP, GOP, KEOP, TÁMOP, TIOP) főként oktatási-nevelési intézmények fejlesztését, kis- és középvállalkozások munkahelyi képzését, mikro- és kisvállalkozások technológiai fejlesztését, a TISZK rendszer továbbfejlesztését, valamint kerékpárúthálózat kialakítását célozták. A kistérség a évi hazai támogatási rendszerből (CÉDE, TEKI) minimális mértékben részesült, összesen Ft támogatást nyert, amelyet folyékony hulladék tisztító telep, valamint egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére fordított. A évben jóval több hazai forrás jutott a Mátészalkai kistérségnek. A támogatási rendszerből 4

5 (HÖF CÉDE, TRFC, LEKI, HÖF TEKI, TEUT) összesen Ft támogatásban részesült. Az elnyert összegek felhasználása útburkolat építésre, felújításra, főzőkonyha kialakítására, egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére, e-ügyintézés kialakítására, oktatási-nevelési infrastruktúra, és közösségi intézmények fejlesztésére, és többek között településrendezési terv elkészítésére irányult. I. 2. Infrastrukturális helyzet (közlekedés, telekommunikáció, környezetvédelem) A kistérség az országon belül periférikus fekvésű, Budapesthez képest a kistérség központja 285 km-re keletre helyezkedik el. A kistérség hétköznapi elérése (azaz a legközelebbi megyeszékhely és a legközelebbi kistérségi központ közúti elérhetőségének átlaga) 33,6 perc. Mátészalka - kistérségen belüli központi fekvésének köszönhetően - a térség többi településéből könnyen elérhető. A kistérség belső kapcsolatait vizsgálva elmondható, hogy a Mátészalkai kistérség centralizált úthálózattal rendelkezik, és a sugárirányú utak közötti összekötetés kevés. Zsáktelepülési jelleg tekintetében Papos község, valamint Fülpösdaróc és Rápolt községek említhetők meg. A kistérségen másodrendű főutak vezetnek keresztül: a Mátészalkát Debrecennel összekötő 471-es út, a Mátészalkát egyik irányban (a 41-es útra kapcsolódva) Nyíregyházával, másik irányban Csengersimával, azaz Romániával összekötő 49-es út, és a Fehérgyarmaton át az ukrán határ irányába tartó 491-es út. Ezen utakon kívül fontos szerepe van még a kistérségen észak-déli irányban áthaladó Mátészalkát Vásárosnaménnyal (4117. számú) és a vállaji határátkelőhelyen keresztül szintén Romániával kapcsolatot biztosító (4915. számú) útnak. Javult a kistérség elérhetősége mióta az M3-as autópálya elérte Nyíregyházát. A gyorsforgalmú csomópontok elérése 52,7 perc volt 2007-ben. Szintén fontos közlekedési beruházás lenne az S49 számú gyorsforgalmi út megépítése Csengersima és az M3-as között. Ezáltal nagymértékben csökkenne a 49-es út mentén elhelyezkedő települések átmenő forgalma, és tovább javulna a kistérség megközelíthetősége. A Romániával való szomszédság és a vállaji határátkelőhely adta lehetőségek még nem kellőképpen kihasználtak. A térség távolsági tömegközlekedését a MÁV és Volán társaságok által bonyolított vasúti és autóbusz közlekedés jelenti. Az autóbuszos közlekedés szerepe jelentősebb, a vasút csak a nyíregyházi, debreceni, budapesti és a Budapesten áthaladó nagytávolsági utazások területén számottevő, azoknál is a gyors, tiszta, komfortos Intercity járatok kihasználtak kellőképpen. Nemzetközi autóbuszjárat a Mátészalkai kistérséghez legközelebb a Budapest- Csengersima/Petea- Satu Mare-Baia Mare járat közlekedik naponta 3 alkalommal, arra felszállási lehetőség Nyíregyházán, Mátészalkán és Csengersimán van. A vizsgált területet a távolsági autóbuszjáratok közül csak a Budapest-Nyíregyháza-Fehérgyarmat viszonylat érint, arra felszállási lehetőség Mátészalkán, Győrtelken, Kocsordon, Nyírmeggyesen és Hodászon van, és többek között Budapest, Nyíregyháza, Gyöngyös, Mezőkövesd, Polgár, Fehérgyarmat elérését teszik lehetővé. Helyközi autóbusz-közlekedéssel a vizsgált terület csak Tiborszállás nem rendelkezik (viszont van vasúti közlekedése), helyi autóbuszjárat csak Mátészalkán közlekedik. A tömegközlekedés másik ága, a vasút, melynek hálózatsűrűsége Magyarországon az európai átlagnál kedvezőbb, de a vasúti létesítmények és szerelvények állapota nem megfelelő. A Mátészalkai kistérség nagytávolsági kapcsolatát, a nemzetközi V. tranzitfolyósónak megfelelő Budapest- Hatvan/Cegléd-Miskolc/Szajol-Nyíregyháza-Záhony nemzetközi fővonal adja, amiről a Nyíregyháza- Mátészalka-Záhony fővonal ágazik le és érkezik a vizsgált területre. A Mátészalkai kistérség életében szerepet játszanak a Mátészalka-Zajta, MátészalkaÁgerdőmajor és a Mátészalka-Csenger vasúti mellékvonalak is. A vizsgált terület 26 településéből 10 rendelkezik menetrend szerinti, rendszeres vasúti közlekedéssel működő vasútállomással. Vonattal a kistérségben menetrend szerinti vasúti közlekedéssel működő vasútállomással rendelkező települések közül 9-ből lehet Mátészalkára közvetlenül eljutni. Tiborszállás-Ágerdőmajornál vasúti határátkelőhely található. A kistérségen több vasútvonal is keresztülhalad, a fő csomópont itt is Mátészalka. Innen indulva Nyírbátoron át lehet eljutni Debrecenbe vagy Nyíregyházára, de Vásárosnamény Záhony, Zajta és Csenger irányába is mennek járatok, illetve Nagyecsed Ágerdőmajoron keresztül Romániába (Nagykárolyba) is közlekednek vonatok. Mátészalka, noha földrajzilag közelebb van Nyíregyházához, a vonatközlekedés sajátosságai miatt igen intenzív kapcsolatban van Debrecennel is. A Mátészalkától 285 km-re fekvő főváros leggyorsabb elérése gépkocsival 3 óra 30 perc, vonattal 4 óra. Közvetlen vonat (Intercity) naponta egyszer indul Mátészalkáról Budapestre és viszont, egyszeri 5

6 átszállással további 10 alkalommal van lehetőség a fővárosba jutni. A Mátészalkától 55 km-re fekvő megyeszékhely, Nyíregyháza leggyorsabb elérése gépkocsival 50 perc, vonattal 1 óra 20 perc. Közvetlen vonat naponta 8-szor indul Mátészalkáról Nyíregyházára, közvetlen autóbusz 20-szor jár. A Mátészalkai kistérség szomszédos kistérségekkel való kapcsolatai főúti, illetve a Mátészalka- Vásárosnamény mellékúti összeköttetéseken bonyolódnak. Vállajon nemzetközi, közúti, személyforgalmú, állandó nyitvatartású határátkelő található Románia felé. A kistérség közúthálózatának állapota rossz, az utak felújításra, szélesítésre szorulnak, hiányoznak településeket összekötő utak. Az úthálózat minőségének javítása, új utak építése - a térség gazdasági potenciáljának erősítését, elérhetőségét szem előtt tartva - kiemelt fontosságú. A probléma térségi szintű, komplex kezelése ajánlott. A főútvonalak teherautó forgalma a csengersimai és vállaji határátkelők nemzetközi teherforgalom számára való megnyitását követően jelentősen megnövekedett, az utak többnyire a települések közepén haladnak keresztül jelentős zaj-, rezgés- és levegőszennyezést okozva a környezetben, nem beszélve az életminőség romlásáról a legkritikusabb a helyzet a 49-es főúton. Az S49 számú gyorsforgalmi út megépítése ezt a problémát is orvosolná. A kerékpáros úthálózat kiépítettsége messze elmarad a kívánatostól: belterületi kerékpárút Jármi, Kocsord, Nyírcsaholy, Őr, Vaja településeken van legalább részben kiépítve. A nagy közúti teherforgalom és az ingázók magas aránya miatt különösen indokolt a Mátészalkára vezető utak mentén kerékpárutak építése a települések között. A 49-es főút kistérségi szakasza, valamint a Mátészalkára bevezető utak a megye egyik legproblémásabb kerékpáros közlekedési szakaszai, évente több halálos kimenetelű közlekedési baleset történik ezen utak mentén. A biztonságos közlekedés érdekében így rendkívül fontos a települések közötti kerékpárutak kialakítása. Mindezek mellett a kerékpárutak az idegenforgalomra is hatással vannak. A probléma fontosságát a kistérség települései is felismerték és kistérségi összefogással készült egy koncepció a térség kerékpárút hálózatának átfogó fejlesztésére. A Mátészalka-Vásárosnamény, Mátészalka-Vállaj, Győrtelek-Nagyecsed mellékutak forgalma megközelíti a 3000 E/nap körüli értéket, a többi úton nem éri el azt. Az 1500 E/nap értéknél nagyobb forgalommal bíró utak mentén kerékpárosok biztonsága érdekében kerékpárút kialakítása javasolt, ami a hivatás forgalmú és a turisztikai célú kerékpározást is biztonságosan szolgálja. Ilyen út a fent említetteken kívül a kistérségben a Őr-Kántorjánosi-Hodász-Nyírkáta-Terem és a Győrtelek- Nagyecsed utak. Jelenleg kiépített kerékpár nyomvonal a vizsgált területen 49.sz. főút települési belterületi részei és a Kraszna egyes szakaszai mentén található. A telekommunikáció területén a rendelkezésre álló adatok a telefonhálózat a kábeltelevízió és az internet-hálózat kiépítettségét engedik vizsgálni. A Mátészalkai kistérség megyei szinten kedvező értékekkel rendelkezik mind a telefonellátottság a telefon főállomások (ISDN-nel együtt) 1000 lakosra jutó száma 235 db, mind a kábeltelevízió előfizetéseket tekintve a kábeltelevízió előfizetők 1000 lakosra jutó száma 80 db, a megyei átlaghoz közel helyezkedik el mindkét kistérségi mutató, azonban a regionális és az országos átlagtól jócskán elmarad. A gazdaság szempontjából az előbbi két elemnél lényegesen fontosabb az internet elterjedtsége, mivel a telekommunikáció és az információáramlás fejlettségét napjainkban ez a mutató már jobban jelzi. A szélessávú internet előfizetők 1000 lakosra jutó száma 26,9 fő volt 2006-ban. Otthoni előfizetés híján a kistérség lakói a teleházakban, illetve a települési önkormányzatok által biztosított helyiségekben juthatnak fel a világhálóra. Egyéb alternatívát az Internet Terjesztésért Alapítvány által meghirdetett pályázatok útján megvalósítható ingyenes otthoni internet és olcsó számítógép biztosítása jelenthet, amelynek célcsoportja a mély szegénységben élő lakosság lenne. A kistérségből már két település csatlakozott a wifi-falu első üteméhez (Hodász, Nagydobos). Az informatikai tevékenységgel kapcsolatos innovációk térbeli terjedését a domain név bejegyzések mutatják a legjobban. A kistérségben 2002-ben 79 ilyen bejegyzést találhattunk. Ezek többsége Mátészalkára koncentrálódik, de egyéb településeken (Pl. Vaja, Nagyecsed) is megjelentek már. Az utóbbi időben a kistérségi települések alig egyharmadában működött teleházas közösségi hozzáférési pont (Vaja, Ópályi, Nyírmeggyes, Nagydobos, Jármi, Géberjén, Fábiánháza). Ez a digitális szakadék áthidalásához nem elegendő. A helyzetet a napjainkban hálózattá szerveződő e- Magyarország pontok, valamint a jelenleg megvalósítás alatt álló GVOP keretében megvalósítandó projekt (internet-hálózat kiépítése több kistérségre kiterjedően) javíthatják. A kistérségben a közüzemi vízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások aránya alacsony (89,6%), 6

7 öt település, Kántorjánosi, Nyírcsaholy, Nyírkáta, Ököritófülpös, és Rápolt, lakásainak csupán %-ában van ivóvíz bekötve. Az ivóvízellátó rendszer állapota közepes, sok helyen cserére szorulnak a vezetékek. Az ivóvíz minősége szinte valamennyi településen kívánnivalót hagy maga után. Ráadásul a vízhálózat kiépülésével nem tartott lépést a szennyvízhálózat építése, a Mátészalkai kistérségben a szennyvízhálózatba bekötött lakások aránya mindössze 28,4%. Nagy a közműolló a kistérségben, az egy km vízvezeték-hálózatra jutó csatornahálózat hossza 435 m, 14 településén egyáltalán nincs szennyvízcsatorna hálózat kiépítve. Az energia- és gázellátás rendszere biztosított a kistérségben, jelentősebb hiányosságok nem tapasztalhatók. A villamos áram csaknem minden lakásba (néhány tanya kivételével) be van vezetve. A vezetékes gáz esetében valamivel sokszínűbb a helyzet, a vezetékes gáz használatának elterjedtsége meglehetősen különböző a kistérség településein: a vezetékes gázellátásba bekapcsolt háztartások száma a lakásállomány %-ában 67,5%, bár az infrastruktúra széles körben kiépítésre került, az itt lakók nem használják olyan arányban a vezetékes gázt, mint amennyire azt az infrastruktúra kiépítettsége lehetővé tenné. A hulladék elhelyezési környezeti szabályok szigorodása miatt a települések többségén bezárták a korábbi hulladéklerakókat, megkezdődött a területek rekultivációs felmérése. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Települési Szilárdhulladék Gazdálkodási programjának megvalósításával a megye, így a kistérség valamennyi települése bekapcsolódik egy egységes hulladékgyűjtési- és elhelyezési hálózatba, de ennek ellenére számos illegális lerakó is található a térségben. A rendszeres hulladékgyűjtésbe bekapcsolt lakások aránya 85,4%. A kistérségnek fontos szerepe lesz a későbbi rendszerben, mivel Nagyecseden létesül az egyik hulladékgyűjtő központ. A program megvalósítása során a bezárt hulladéklerakók rekultivációja is megtörténik. I. 3. Társadalmi helyzet Az egyik legfontosabb megállapítás, hogy a kistérség urbanitás indexe azaz a 120 fő/km2 népsűrűség feletti településeken lakók aránya, 47,3% vagyis a kistérség az OECD besorolás szerint alapvetően vidéki térségnek minősül. A Mátészalkai kistérségben a megye népességének 11,8%-a lakik, a lakosság száma az elmúlt egy évtizedben stagnált. A népesség természetes szaporodása mindössze néhány településre jellemző (Vaja, Nyírkáta, Őr, Fábiánháza, Ököritófülpös), összességében mintegy -3%-os természetes fogyás tapasztalható. Arányaiban a legnagyobb természetes fogyás Tiborszállásra, Mérkre, Fülpösdarócra, Szamoskérre és Rápoltra jellemző. Az 1000 lakosra jutó halálozások száma 14,3 fő kistérségi szinten. A kistérségre, hasonlóan a megye egészére, az erőteljes elvándorlás a vándorlási különbözet 1000 lakosra jutó évi átlaga -5,1 fő jellemző. Azaz a kistérségre nemcsak az intenzív természetes fogyás, hanem a nagyarányú elvándorlás is jellemző. Kiugróan nagy az elvándorlás Mátészalkáról, 2000 és 2003 között fővel csökkent a város lakossága az elvándorlás miatt. A kistérségben intenzív belföldi vándorlás is megfigyelhető. A természetes fogyást felmutató települések nagyon gyakran a vándorlás célterületei, így ellensúlyozzák a természetes népességfogyást, míg a magasabb természetes szaporodással bíró térségekre gyakran a fiatal népesség kiáramlása jellemző. A kistérség korszerkezetére a fiatal (0-20 éves) népesség magasabb aránya, illetve az idősebb (50 év feletti) népesség alacsonyabb részesedése jellemző. A fiatalkorú népesség (14 év alattiak) időskorú népességhez (60 év felettiekhez) viszonyított arányát reprezentáló fiatalodási index értéke kedvezőbb (112,3%), mint az országban, vagy a régióban. Ez elsősorban a nagyszámú fiatal roma lakosságnak tudható be. A kistérség legfiatalosabb települései Nyírkáta, Papos, Ópályi és Vaja, míg a legidősebbek Vállaj, Tiborszállás, Fülpösdaróc és Mérk. A kistérség társadalmi viszonyainak vizsgálatához fontos megjegyezni, hogy a mátészalkai kistérségben a roma kisebbség részaránya 7,3%, ami a 3. legmagasabb érték a megyében. A kistérség roma lakosságának mintegy ötöde Nagyecseden él, arányuk jelentős Rápolt, Ópályi, Nagydobos, Hodász, Nyírcsaholy, Győrtelek, Kántorjánosi, Nyírkáta településeken. A primer kutatás alapján a hivatalos statisztikáknál jóval magasabb a roma lakosság száma, egyes településeken akár a lakosság 30%-át is eléri a romák aránya, sőt olyan település is van, ahol a lakosságnak körülbelül a fele roma. Az óvodás és általános iskolás korosztály viszonylatában a 60-70%-ot is elérheti a roma gyerekek aránya. A cigányságot alacsony iskolai végzettségéből kifolyólag sokkal nagyobb mértékben sújtja a munkanélküliség, körükben magasabb az inaktívak aránya. Egyes településeken rohamosan növekvő számuk, valamint a problémák kezelésében való 7

8 részvételük minősége a térség helyzetét és esélyeit jelentősen befolyásolja. A kistérségben az életminőség, a jövedelmi viszonyok, a lakáshelyzet, a szociális és egészségügyi infrastruktúra kiépítettségének alakulásának megértéséhez, más térségekkel való összehasonlításához szükséges tudnunk, hogy az egy állandó lakosra jutó SZJA alapot képező jövedelem Ft. Ezzel az értékkel a Mátészalkai kistérség a megye 4. legjobb jövedelmi helyzetű kistérsége, de ez az érték az országos átlagnak alig több mint a fele, és az alacsony megyei értéknek is csak 85%-át teszi ki. A kistérségen belül Mátészalka városa Ft feletti egy főre jutó jövedelemmel kiemelkedik a települések közül, a következő a sorban Nyírmeggyes és Kocsord Ft körüli értékkel. A lista végén Vaja, Kántorjánosi és Rápolt található. A kistérségen belüli jövedelmi viszonyok és az életminőség árnyaltabb megítéléséhez nyújt segítséget a lakosság tulajdonában lévő nagyértékű, tartós fogyasztási cikkek mennyisége, értéke is. A kistérségben a személy-gépkocsik kor szerint súlyozott 1000 lakosra jutó száma 101 db. A tartós fogyasztási javak alapján a kistérségen belül Mátészalka, Jármi és Nyírmeggyes tekinthető a legmódosabbnak, a lista alján Mérk és Tiborszállás áll. Az 1000 főre jutó személygépkocsik száma szerint kialakított fejlettségi rangsor némileg eltér a forintban számszerűsített mutatók által kapott sorrendtől (A Kisvárdai, és még inkább a Tiszavasvári kistérség jelentősen hátrébb csúszik, a Nyíregyházai kistérség után a Mátészalkai kistérségben a második legmagasabb a személygépjárművek lakosokra vetített aránya.). Mindazonáltal azt is meg kell jegyezni, hogy kizárólag ez alapján megítélni a jövedelmi helyzet változását igen csalóka, hiszen számos egyéb tényező (az autóipar prosperitása, kedvezményes hitelek lehetősége) is segítette ezen mutató ily dinamikus növekedését. A keresetek, jövedelmi viszonyok mellett az életminőséget nagymértékben befolyásolják a lakókörülmények, a települési környezet minősége. A lakásállomány témakörén belül mindenekelőtt az újonnan épült lakások arányát szükséges vizsgálni ez tájékoztatást ad a térség vonzerejéről, jövedelmi viszonyairól, fejlődésének általános dinamikájáról. A között épített 3-X szobás lakások aránya 2,28%, értéke csaknem megegyezik az országos átlaggal (2,8%). A lakosság életminőségét a fent vizsgált elemeken túl az is megszabja, hogy a helyi szinten rendelkezésre álló közszolgáltatások milyen színvonalúak. Az egészségügyi infrastruktúra helyzetéről a Mátészalkai kistérségben a következőek mondhatóak el: A kistérség egészségügyi ellátása szempontjából meghatározó a Mátészalkai Területi Kórház. Az intézmény ellátási területe azonban jóval túlmutat a kistérség határain, mintegy fő számára biztosít egészségügyi szolgáltatásokat. A kórház korszerű, új épülettel rendelkezik, jelenleg is folyik a fejlesztése. A kórház fontos szerepet tölt be a foglalkoztatásban is (orvosok, egészségügyi szakdolgozók és kisegítő személyzet). Fontos megemlíteni, hogy az egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények (rendelők, egészségházak stb.) állapota legtöbb esetben leromlott, sem a jogi, sem pedig a műszaki feltételeknek nem felelnek meg. Célszerű ezen szolgáltatások térségi szintű, komplex felújítása. A kistérség legkisebb településein, Rápolton, Fülpösdarócon, Szamoskéren, Géberjénen, és Paposon se háziorvosi rendelés, se gyógyszertár nem áll rendelkezésre, illetve a közel fős Nyírparasznyán is csak orvosi rendelő van, gyógyszertár nincs. Gyermekorvosi rendelés csak a kistérségi központban, Mátészalkán (4 db), valamint Kocsordon és Ópályiban van, azaz nincs a kistérség másik városában, Nagyecseden sem. Gyógyszertár vagy fiókgyógyszertár az előbb felsorolt települések kivételével mindenhol van. Az egészségügyi infrastruktúra-ellátottságot jobb mutató híján az 1 háziorvosra jutó lakosok számában vizsgálják, a kistérség értéke (1734 lakos jut egy orvosra) a megyei átlagnál valamivel jobb, noha a regionális, országos átlagnál jóval kedvezőtlenebb. I. 4. Szociális helyzet A Mátészalkai kistérségben élő lakosság korösszetétele a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeihez hasonlóan kedvezőbb összetételű, mint az országos, különösen a fiatal korosztályok arányának tekintetében ezt mutatja az úgynevezett fiatalodási index vagyis 0-14/60-X éves népesség aránya 112,3%. A kistérség fiatal népességének (0-19 év között) nagyobb aránya mellett jellemző még, hogy a évesek aránya jelentősen magasabb az országos megoszláshoz képest. Jóval alacsonyabb viszont a népesség aránya a kistérségben a és az év közötti, illetve a 80 év feletti korosztályok tekintetében. Ezek szimmetrikusan jelentkeznek férfi-női oldalon egyaránt. A lakosság iskolai végzettségét illetően a Mátészalkai kistérség értékei kedvezőtlenebbek a megyei 8

9 átlagnál, mind az általános, mind a középiskolai, mind a felsőfokú végzettséggel rendelkezők népességen belüli arányát tekintve (Ráadásul a megyei átlag egyes adatok tekintetében jelentősen elmarad az országos átlagtól is.). A 18-X éves, legalább középiskolai érettségivel rendelkezők aránya 25,2%. Különösen az általános iskola első évfolyamát sem elvégzettek között szerepel rosszul a kistérség. Bár a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya alapján a megye jobban teljesítő kistérségei között helyezkedik el, a 6,9%-os érték az országos átlagnak még mindig csupán az 54%-át teszi ki, tehát rendkívül kevés a diplomás lakos a kistérségben. A mátészalkai agglomerációs tér társadalmának felméréséből az derül ki, hogy a városban élő népesség előnye már az alapfokú képzés lehetősége és feltételrendszere körül is megjelenik, de ez a szint még nem választja el jelentősen a város-falu iskolásait. Viszont a középfokú oktatás hozzáférhetősége tekintetében a városon élők aránya már jelentős, megfigyelhető, hogy körükben kevesebben választják a szakképző iskolákat, és inkább az érettségit nyújtó intézményekben tanulnak. A falvak éves diákjai inkább mennek a szakmát nyújtó képzés irányába, ami megmutatkozik a településeken élők iskolai végzettségének alakulásában is. A népesség iskolai végzettségének alakulását nagyban megszabja a kistérség (illetve tágabb környezetének) oktatási infrastruktúrájának szerkezete, minősége is. A két legkisebb települést, Rápoltot és Fülpösdarócot kivéve a kistérségben minden településen található óvoda. Néhány település óvodájában jelentősen több gyerek van, mint amennyit a férőhelyek lehetővé tennének. Az óvodák többsége felújítást igényelne egyes esetekben teljesen új épület kialakítása szükséges. Az óvodák kialakítása esetében csak kivételes esetekben javasolható a települések közötti együttműködés, célszerű a lakótelepülésen biztosítani a szükséges óvodai ellátást. A kistérségen belül a települések többségében, a legkisebbek kivételével működik általános iskola. Felújításra szorul több települési iskola épülete, el kell végezni a nyílászárók cseréjét, a víz- és energiarendszer felújítását, sok esetben tetőcsere szükséges, vagy egy hiányzó épületrész, tornaterem kialakítása. A települések többségén tervben van az általános iskola, óvoda és konyha intézményeinek átalakítása, mivel egyrészt a megváltozott szabványoknak nem felelnek meg a korábbi épületek, másrészt a korszerű oktatásra nem alkalmasak a több épületből álló, a településen szétszórtan elhelyezkedő iskolakomplexumok, így azok egy épületben való kialakítása szükséges (Fábiánháza, Győrtelek, Kocsord, Nyírcsaholy). A felszabaduló épületeknek közösségi funkciót szánnak a települések (konyha, szociális otthon, közösségi ház, stb.). Középiskolai oktatás Mátészalkán és Nagyecseden folyik a kistérségben. Gimnázium Mátészalkán - Esze Tamás Gimnázium - és Nagyecseden - Ecsedi Báthori István Református Gimnázium - működik. Ezen felül további három szakközépiskola működik Mátészalkán: a Baross László Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, a Déri Miksa Szakközépiskola és Szakiskola és a Gépészeti Szakközépiskola. Az utóbbi három intézmény közös igazgatású (MÁSZIK). A középszintű oktatás terén Vaja is komoly potenciálokkal rendelkezik, amely segíthet mikrotérségi központ szerepét meggyökeresíteni. A mátészalkai középfokú oktatási intézményekben tanulók 55%-a ingázik, más településről jár be. Ez az arány jól jelzi a város kistérségben betöltött oktatási centrum szerepét. A térségben zajló felnőttképzés intézményi keretek között zajlik a Mátészalkán működő Térségi Integrált Szakképző Központban, amely a Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium székhely intézményében foglal helyet. A kistérség szociális helyzetének vizsgálatakor fontos mutatószám a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, ami a mátészalkai kistérségben 2001-es adat alapján 56, 2%-ot tesz ki. A munkanélküliség olyan tényező, amely társadalmi és gazdasági szempontból is komoly hátráltató tényezője lehet egy terület gazdasági fejlődésének. Az önkormányzatok által adható támogatások a hátrányos helyzetben lévő emberek számára kiemelten fontosak, hiszen sok esetben ez az egyetlen jövedelemforrásuk. A településen lévő, támogatásban részesülő népcsoport aránya, illetve az, hogy egy önkormányzat milyen összeget költ ilyen célokra, jól jelzi egyrészt a település lakóinak átlagos jövedelmi helyzetét, másrészt pedig a település költségvetésének korlátait is. A rendszeres szociális segélyt a munkanélküli-járadék lejártával kérhetik a munkanélküliek a települési önkormányzattól. Az ebbe a körbe tartozókra tehát tartós munkanélküliség jellemző, de statisztikailag már nem a munkanélküliek közt jelennek meg. Arányuk a kistérségen belül Rápolt (115 ), Szamosszeg (101 ), Ököritófülpös és Kántorjánosi (95-95 ) esetében a legmagasabb, de majd az összes településen jelentős, a megyei átlagot meghaladó számú népességről van szó. A kistérségi átlag (50 ) ugyanis jócskán felette van mind a megyei (35 ), mind a regionális (21 ) 9

10 értékeknek, az országos átlagnak (11 ) pedig csaknem az ötszörösét teszi ki. A térség súlyos foglalkoztatási problémákkal szembesül, az aktív korú lakosság jelentős hányada nem képes munkát találni. A rendszeres szociális segélyben részesítettek ezer lakosra jutó száma a kistérségben 62.1 % 2005-ös adat alapján. Az önkormányzat által nyújtott, rászorultságtól függő egyéb (pénzbeni és természetbeni) támogatási esetek száma szintén a településen lakók jövedelmi helyzetéről ad képet. Olyan elemek, támogatások tartoznak ide, mint például rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési segély, lakbértámogatás (pénzbeliek), méltányossági közgyógyellátás, tankönyvsegély (természetbeni). Az ilyen céllal kifizetett a népességszámhoz viszonyított esetek száma Vállaj, Kántorjánosi és Fülpösdaróc esetében a legmagasabb, a kifizetett összegek nagysága alapján pedig Vállaj, Jármi és Papos a sorrend. Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesítettek a 24 évesnél fiatalabbak arányában 44,87%. A mátészalkai kistérségben 3 mikroközponttal (Mátészalka, Nagyecsed, Vaja) működik a gyermekjóléti és szociális alapellátás (Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő Szolgálat, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) január 1-jével a fenti feladatokhoz integrálódik a Házi segítségnyújtás és az Idősek Nappali Ellátása közszolgáltatások. Mátészalka és Nagyecsed városok gesztorságához település, míg Vaja település gesztorságához 6 település tartozik. A vajai gesztorintézmény infrastrukturális feltételei szorulnak leginkább fejlesztésre a három mikroközpont közül. A szociális helyzet szempontjából elengedhetetlen megemlíteni az egyes településeken megjelenő szegregátumok helyzetét. Jelenleg a Mátészalkai kistérség 9 településén találhatunk telepszerű képződményeket (Vaja, Ópályi, Mérk, Mátészalka, Nagyecsed, Szamosszeg, Nyírmeggyes, Kántorjánosi, Nyírcsaholy). A szegregátumok lehatárolását a Központi Statisztikai Hivatal végezte, szegregátumként az az egybefüggő terület került megjelölésre, ahol a népesség (az intézetekben lakó népesség nélkül) meghaladja az 50 főt és a kijelölt terület egészére a szegregációs mutató 50 %-nál magasabb értéket mutat. Mindezek alapján elmondható, hogy Mérk és Nyírmeggyes településeken 1, a többiben pedig 2, vagy több - Nagyecseden 5 - telepszerű élettér található, melyeket alacsony életszínvonal, nagyrészt roma nemzetiségű lakosság, és leromlott infrastrukturális környezet jellemez. I. 5. Foglalkoztatási helyzet A kistérség területén a megyei 11,1%-hoz és az országos 7,7%-hoz képest jóval magasabb munkanélküliségi ráta jellemző, amelyből magas a tartós munkanélküliek aránya. Az aktív korú lakosság csupán 33,88 %-a foglalkoztatott. Az adatokból látszik, hogy jelentős foglalkoztatási gondokkal küzd a térség. Ehhez társul az, hogy a képzettség, szakképzettség nincs összhangban a piaci követelményekkel, igényekkel. Az alacsony iskolai végzettségű munkanélküliek száma jelentős, mobilitásra kevésbé hajlamosak. A szakképzettség tekintetében nem a piacképes szakmák dominálnak. A legnagyobb probléma azonban az, hogy a munkanélküliség tartóssá válása következtében fellépő változásokat nehezen tolerálják, nem jellemző a szakmai megújulás, rögzül a munkanélküli életforma a rendszeres életmód megszakadásával. A falvakra kiemelten jellemző, hogy városoktól, térségi központoktól való távolsága miatt a munkalehetőségek távol esnek a településektől, azok megközelíthetősége közlekedési akadályokba ütközik, vagy távolsága miatt a munkavállaló hátrányokkal küzd a munkahely elérésében. A nagyobb településeken megtalálható nagyfoglalkoztatók nem képesek felszívni a szabad munkaerőt. Jellemző emellett az idényjellegű foglalkoztatás főleg mezőgazdasági tevékenységeknél, ami sok esetben vonzza az illegális munkavégzést is, illetve nem biztosít folyamatos jövedelmet a munkavállalóknak. További jellemzője a térségnek, hogy bár magas az egyéni vállalkozások száma, a ténylegesen főállásban működő, piacképes vállalkozó száma alacsony, nincsenek felkészülve a piac kihívásaira. Az előbb felsorolt jellemzők különösen igazak a halmozottan hátrányos családok esetében, ahol az elszigeteltség is megfigyelhető egy-egy településrészben, vagy elkülönült telepen. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Munkaügyi Központ Mátészalkai Kirendeltségéhez a kistérség 26 települése tartozik. A térség foglalkoztatottsági helyzetének legfőbb jellemzőit a következőkben taglalt adatok mutatják. A népesség gazdasági aktivitását a foglalkoztatottak, valamint a foglalkoztatottak, és a munkanélküliek együttes arányával lehet mérni. Utóbbi csoport a gazdaságilag aktív népesség, azaz akik munkaerő-kínálatukkal megjelennek a munkaerőpiacon. A foglalkoztatottak, vagy a gazdaságilag 10

11 aktívak arányát tekintve a kistérség lényegesen elmarad az országos átlagtól (2003-ban 52,1%), a kistérségben élő lakosság aktivitási rátája 30,1 %. A foglalkoztatottak aránya minden településen elmarad az országos átlagtól és csak Mátészalka, Géberjén és Jármi esetében haladja meg a megyei átlagot. A foglalkoztatottak aránya legalacsonyabb Mérk (15%), Nyírkáta (14,8%), Fábiánháza (13%), Kántorjánosi (12,4%) és Rápolt (9,5%) esetében, de a legtöbb településen 20-25% körül alakul. A 14,95%-os munkanélküliségi, és 5,54%-os tartós munkanélküliségi arány igen magasnak mondható, összevetve a megyei 9,8%-kal, a regionális 8,3%-kal vagy az országos 5,5%-kal. (Összehasonlításképpen: a munkanélküliségi ráta megyei értéke 8,4% volt, a regionális 6,8%, az országos pedig 5,9%.) A megyén belül öt kistérség rendelkezik a mátészalkai kistérségnél alacsonyabb munkanélküliségi rátával, legkedvezőbb értékkel ebben az esetben is a megyeszékhely kistérsége rendelkezik. A munkanélküliek aránya a legmagasabb Nyírkáta, Ökörítófülpös és Papos esetében. A legkevesebb munkanélküli arányaiban Géberjénben volt a kistérségben 2001-ben (ezt részben a település kis mérete által kiváltott statisztikai torzítás okozza). A munkanélküliek aránya alacsony Fülpösdarócon is, de ezt jelentősen beárnyékolja, hogy az inaktív keresők aránya itt a legmagasabb a kistérségben, Rápolttal, Vállajjal és Mérkkel együtt. Ugyanezen települések esetében figyelhetők meg a legmagasabb értékű öregedési indexek, ezen településeken sok nyugdíjas, időskorú lakos él. Az inaktív keresők aránya Mátészalkán és Paposon a legalacsonyabb az országos átlagnál is kedvezőbb Paposon és Kántorjánosiban a legmagasabb az eltartottak aránya. A legalacsonyabb az eltartottak aránya ott, ahol kevés a fiatal, magas az öregedési index, azaz Fülpösdarócon, Vállajon és Tiborszálláson. A népesség gazdasági aktivitását nemek szerinti bontásban vizsgálva megállapítható, hogy nagy területi különbségek e tekintetben nincsenek sem a kistérségek közt, sem a Mátészalkai kistérség települései közt. Általános tendencia, hogy a férfiaknak a foglalkoztatás esetében 4-10%-kal, míg a munkanélküliség esetében 2-7%-kal magasabb a részesedési arányuk, mint a nőknek. A nők aránya viszont az inaktív keresők (GYES, GYED, illetve az időskori nőtöbblet következtében a nyugdíjasok) körében lényegesen (11-14%-kal) magasabb, mint a férfiak ugyanezen részesedése. Az eltartottak körében nagyjából azonos a férfiak és a nők aránya, hol az egyik, hol a másik nem aránya magasabb. A kistérség 26 településéből csak 3 olyan van, ahol az önkormányzaton kívül más munkáltató is jelen van. Mátészalka modernizációs sziget, a többi település viszont hasonló jellemzőket mutat, mint a többi határmenti Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település. Legjelentősebb munkaadók a térségben pl. a Carl Zeiss Kft., Hoya Rt., Flabeg Kft., MOM Rt., Parmen Rt., Nagyecsed és Vidéke takarékszövetkezet, Friesland Rt., Öcsi Hús Rt., Nobilis Rt., Mantar Kft., stb.. A két legnagyobb ipari foglalkoztató a Carl Zeiss Kft. (900 fő) és a MOM Vízméréstechnikai Kft. (270 fő). Foglalkoztatás terén kiemelkedő szereppel bír Mátészalka Város Önkormányzata által fenntartott Területi Kórház, amely 82 orvost, 427 egészségügyi szakdolgozót, és 286 gazdaságiműszaki ellátást biztosító kisegítõ, és az üzemvitel területén dolgozó munkatársat foglalkoztat. 11

12 II. SWOT elemzés (max. 2 oldal) II. 1. A SWOT elemzés célja az előzőekben bemutatott, statisztikai adatokkal alátámasztott jellemzők és a helyzetelemzésben feltárt adatok, információk rendszerezése erősségek Kedvező térszerkezet (nagyobb méretű települések, és két város), Nemzetközi határátkelőhelyek működnek a térségben (közúti és vasúti), Mobilis munkaerő, magas az ingázó foglalkoztatottak aránya, Jelentős számú szabad munkavállaló jelenléte, Több élelmiszeripari vállalkozás működik a térségben, élelmiszeripari feldolgozó kapacitások jelen vannak, Vannak kialakult integrátori hálózatok, több gazda tagjai megyei TÉSZ-eknek, Jelentős ipari hagyományokkal rendelkezik a kistérség (meghatározó az optomechatronika és az élelmiszeripar), Nemzetközi ipari vállalatok jelenléte, Mátészalkán Ipari Park, Inkubátorház és Képzési Központ, valamint TISZK központ is található, Szerveződő ipari klaszter (Optomechatronikai Klaszter), Jó közlekedési adottságok, a gyorsforgalmi utak mellett helyezkedik el a térség, Vasúti elérhetőség (Intercity) a régióközpont felé, Termelési tradíciók (zöldség-gyümölcs: szilva, alma, meggy, eper, sütőtök, uborka, dohány), A központ kisugárzó hatása (foglalkoztatás, innováció, közszolgáltatások, közművelődés stb.). Szinte minden településen működik óvoda, Gimnáziumok, szakközépiskolák és szakiskolák biztosítják a fiatalok középfokú képzését, A kistérség legtöbb településén megtalálhatóak a Cigány Kisebbségi Önkormányzatok, mint kisebbségi érdekképviseleti szervek. Szatmári Cigány Kistérségi Egyesület jött létre a roma szervezetek összefogásának céljából, Az alapfokú oktatás helyben biztosított, A felnőttképzés intézményi keretek között folyik a kistérségi központban, TISZK rendszer Mátészalkán Kiépített mobil telekommunikációs rendszer a kistérség minden településén, Mátészalkán kórház működik, amely szakosított ellátásokat is nyújt, A házi orvosi ellátás és gyógyszertár két kistelepülés kivételével mindenhol van. gyengeségek A Mátészalkai kistérség 5 LHH-s kistérség gyűrűjében fekszik, Alacsony a lakosság iskolai végzettsége Számos településen nem megfelelő az oktatási, szociális és egészségügyi lehetőségek Románia is EU tag lett, Keleti piac szélesedése, A biológiai és ökológiai gazdálkodás termékei iránti kereslet növekedése (hazai és európai piacokon), M3 autópálya, és M49 gyorsforgalmi út megépítése, a térség logisztikai felértékelődése, A Közös Agrárpolitika révén megnyíló támogatási formák többletforrást jelentenek a térség gazdálkodóinak, Kormányzati lépések, források biztosítása az LHH kistérségeknek, Gazdasági együttműködések (integrátor szervezetek, új típusú szövetkezetek) szerepének felértékelődése, Európai Uniós és hazai pályázati források, Digitális tudás terjedése, A romák esélyegyenlősége és felzárkóztatása kiemelt európai és országos kérdéskör, Munkaügyi Központok képzési lehetőségeinek bővítése (piaci igényekhez illeszkedő szakképzések beindítása, munkanélküliek számára átképzési lehetőség biztosítása), A vállalkozások és a szakképzési rendszer együttműködése, a piaci igényekhez igazodó szakképzési rendszer támogatása, A multinacionális vállalatokkal együttműködve kialakítani a K+F tevékenységeket és a beszállítói hálózatot. Részmunkaidős foglalkoztatás támogatása, Foglalkoztatási programok szervezése, koordinálása, amely javíthat a kistérség foglalkoztatási helyzetén, Roma lakosság integrációja a gazdaságba, Az oktatási és szociális szolgáltatások fejlesztése kiemelt európai és országos kérdéskör, Tehetséggondozás biztosítása, Távmunka feltételeinek biztosítása. veszélyek Bizonytalanok a kistérségi rendszer működési keretei, forrásai, s ez nem segíti az együttműködés mélyülését, Mátészalka központi szerepköre tovább erősödik, 12

13 infrastruktúra állapota, Szakemberek (fejlesztőpedagógusok, logopédusok, gyógypedagógusok, roma mentorok) hiánya, Magas a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, Magas a képzetlen roma lakosság aránya, ami egyes településeken sokkal magasabb szeres - értéket is elérhet Rendkívül alacsony gazdasági aktivitás, a lakosság jelentős része kiszorult a munkaerőpiacról, Alacsony foglalkoztatottsági szint, Magas a tartósan munkanélküliek és kirekesztettek aránya, Magas, évek óta stagnáló többgenerációs munkanélküliség, Strukturális problémák a munkaerőpiacon (tartósan munka nélkül lévők és pályakezdő munkanélküliek magas aránya), Illegális munkavállalók magas száma jellemző, Alacsony jövedelmek, az inaktív és eltartott lakosság miatt egy lakosra vetítve rendkívül alacsony SZJA alap, Magas a szociális támogatásban részesülők aránya, ez nagy terhet ró az önkormányzatokra, A kistérség gazdasági szerkezetében a mezőgazdaság még meghatározó, Nem megfelelő a termőhelyi adottságok kihasználása, Nem folyik alternatív mezőgazdasági termelés a kistérségben. Hiányzik a biogazdálkodás, Fejletlen piaci és infrastrukturális környezet, K+F és innovációs tevékenységek hiánya, A kistérség ipari vállalkozásaira kétpólusú helyzet jellemző, Alacsony a vállalkozássűrűség, a gazdaságban a kisvállalkozások dominálnak, meghatározó az egyéni kényszervállalkozások túlsúlya, A vállalkozások alapvetően tőkeszegények, munkahelyek teremtésére korlátozottan képesek, Nem alakultak ki beszállítói hálózatok a térség KKV-i és a jelen lévő multinacionális vállalatok között, Hiányzik a szervezett befektetés-ösztönzési tevékenység, Mátészalka centrikus a kistérség, nincsenek alközpontok, Nagy a közműolló, 14 településen nincs egyáltalán szennyvízcsatorna, A tömegközlekedés hiányosságai kistérségen belül, és a szomszédos kistérségi központokkal, Mellékút-hálózati kapcsolathiányok és minőségi gondok, belterületi önkormányzati utak rossz állapota, Kerékpárút-hálózat kiépítetlensége. összesen max. 1 oldal Képzett munkaerő elvándorlásának fokozódása a megfelelő minőségű munkahelyek és az alacsonyabb kereseti lehetőségek következtében, A befektetői érdeklődések elmaradása a gazdaságpolitikai tényezők kedvezőtlen alakulása következtében, Románia (Szatmárnémeti), mint befektetési célterület versenytársi szerepének felerősödése, Agrárpiaci bizonytalanság, Piacvédelem hiánya, Főutak növekvő tranzit teherforgalma, Kistérségi érdekeket figyelmen kívül hagyó jogszabályi környezet. Hátrányos helyzetű csoportok arányának növekedése, szociális válság kialakulása Tovább növekednek a kistérségben a társadalmi és a területi különbségek Helyi szinten konfliktusok jelentkezhetnek a roma és a nem roma lakosság között Foglalkoztatási problémák kezelésének elmulasztásával szociális válság alakulhat ki Nő a kistérség lemaradása a régió többi kistérségéhez képest A fejlesztési források nem lesznek elegendők a felzárkózási folyamat elindítására A további közlekedési fejlesztések elhúzódása és vasúti vonalak megszüntetése miatt a térség elérési mutatói nem javulnak Az oktatási kínálat nem alkalmazkodik a piaci elvárásokhoz, Tovább romlik a munkamorál, A szabad iskolaválasztás tovább erősíti a szegregációt. 13

14 III. Fejlesztési irányok III. 1. A fejlesztési irányok a SWOT elemzésből adódóan és a tervezési útmutatóban megadott prioritásokon belül kerülnek meghatározásra (max. 4 oldal) fejlesztési irány sorszáma és rövid leírása 1. Gazdasági környezet fejlesztése fejlesztési irány által érintett földrajzi terület (pl. települések felsorolása) Mátészalka, Nagyecsed (közvetve az egész kistérség) fejlesztési irány indokoltsága (hivatkozással a SWOT elemzésre) és hosszú távú céljai A térségre jellemző munkanélküliségi ráta jelzi, hogy a gazdaság teljesítőképessége elmarad az optimálistól, szükséges a versenyképesség növelése. A foglalkoztathatóság érdekében szükséges az ipari, kereskedelmi területek, telephelyek fejlesztése, felkészülés a nagyobb volumenű foglalkoztatók igényeire. A térség kis- és középvállalkozásai számára kedvező vállalkozási környezet megteremtése szükséges. A fejlesztési irány hosszú távú célja az, hogy a magasabb színvonalú üzleti és vállalkozói feltételek megteremtésével megvalósuljon a kistérség gazdasági diverzifikációja, amely nagymértékben hozzájárulhat a foglalkoztatási szint fejlesztési irány számszerű eredményeinek mutatói (indikátorok, választható listáról) Létrejött vagy felújított inkubátorházak száma Korszerű infrastruktúrával ellátott ipari parkok és ipari területek kiterjedése Nyújtott szolgáltatások száma a felújítással érintett ipari parkban kapcsolódás más fejlesztési irányokhoz, egyéb forrásokhoz 7. Foglalkoztathatóság feltételeinek javítása 2. Közlekedési feltételek javítása - GOP - ÚMVP 14

15 2. Közlekedési feltételek javítása 3. Az oktatás-nevelés tárgyi, és tartalmai feltételeinek javítása Fülpösdaróc Géberjén Kántorjánosi Nagydobos Nyírcsaholy Nyírkáta Nyírparasznya Őr Rápolt Szamosszeg Tiborszállás Vállaj Györtelek Mátészalka (közvetve az egész kistérség) Papos Jármi Nagyecsed Nyírmeggyes Ököritófülpös Györtelek (közvetve az egész kistérség) emelkedéséhez és a munkaerőpiac stabilizációjához. A rossz közlekedési kapcsolatok alapvetően befolyásolják a kistérségi és mikrotérségi központok által nyújtott (köz)szolgáltatások, munka- és képzési lehetőségek elérhetőségét, ami elsősorban a hátrányos helyzetű lakosságot sújtja. A térségi központoktól való távolság miatt a képzési és munkalehetőségek távol esnek a kisebb, településektől, azok megközelíthetősége közlekedési akadályokba ütközik. A fejlesztési irány célja az, hogy a közlekedési kapcsolatok kiépítésével minden kistérségi lakos egyenlő eséllyel jusson hozzá az alapvető szolgáltatásokhoz. A oktatás-nevelés tárgyi és tartalmi minőségének biztosítása elengedhetetlen ahhoz, hogy a kistérségben rendelkezésre álló munkaerő minél magasabb iskolai végzettséggel és minél versenyképesebb szakismeretekkel rendelkezzen. A fejlesztési irány által elérendő célkitűzés az, hogy Megépült/felújított hossza Megépült/felújított kerékpárutak hossza utak Kerékpáros forgalom növekedése a beavatkozás területén (%) ÁNF (átlagos napi forgalom) változása (belterületi utak esetén) Fejlesztéssel intézmények száma érintett Építéssel, felújítással, bővítéssel érintett terület Az intézményben ellátott/ tanuló gyerekek átlagos létszáma - ebből SNI A intézményekben támogatott 1. Gazdasági környezet fejlesztése - ÉAOP egyéb forrásai - KÖZOP 5. Életminőség javítása, társadalmi esélyegyenlőség megteremtése 7. Foglalkoztathatóság feltételeinek javítása - ÉAOP egyéb forrásai 15

16 4. Településfejlesztés Mátészalka (közvetve az egész kistérség) 5. Életminőség javítása, társadalmi esélyegyenlőség megteremtése Hodász Géberjén (közvetve az egész kistérség) az oktatási-nevelési intézmények infrastrukturális állapotának javításával és a pedagógusok képzésével emelkedjen a kistérség lakosai által elérhető szolgáltatások minősége. A kistérség központi településének kötelessége, hogy biztosítsa a kistérség lakosságának a kulturált szórakozás lehetőségét, a közösségi funkciók egy helyen történő minél szélesebb elérését, a helyi kötődést és közösségépítést, a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások tanfolyamok, képzések kialakítása révén. A kistérségben zajló folyamatok összefogásának érdekében elengedhetetlen egy kistérségi szolgáltató központ kialakítása. A fejlesztési irány célja, hogy a kulturált kikapcsolódás lehetőségét megteremtse a kistérség valamennyi lakosa számára, illetve a kistérség által nyújtott szolgáltatásokat egy helyre koncentrálja. A kistérségben magas a hátrányos helyzetű lakosság, azon belül is a roma származású lakosság aránya. Mivel az ország leghátrányosabb helyzetű ellátott/tanuló gyerekek átlagos létszámának összege Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken Lakossági elégedettség A fejlesztés nyomán elérhető közszolgáltatások száma a projekt által érintett területen Felújított szociális intézmények száma Szociális ellátással elért lakosság ellátása 1. Gazdasági környezet fejlesztése 2. Közlekedési feltételek javítása 3. Az oktatás-nevelés tárgyi, és tartalmai feltételeinek javítása 4. Településfejlesztés 5. Életminőség javítása, társadalmi esélyegyenlőség megteremtése 6. Lakosság egészségügyi állapotának fejlesztése 7. Foglalkoztathatóság feltételeinek javítása 8. Térségi szolgáltatások fejlesztése - ÚMVP III. tengely 4. Településfejlesztés 6. Lakosság egészségügyi állapotának fejlesztése 7. Foglalkoztathatóság feltételeinek javítása 8. Térségi szolgáltatások 16

17 6. Lakosság egészségügyi állapotának fejlesztése 7. Foglalkoztathatóság feltételeinek javítása Nyírkáta Vállaj Fábiánháza Hodász Kocsord Nagydobos Nyírcsaholy Ököritófülpös Mátészalkai kistérség Mátészalkai kistérség településeiről van szó, fontos a térségben a hátrányos helyzetűek életminőségének javítása, társadalmi egyenlőtlenségük csökkentése. A fejlesztési irány hozzájárul ahhoz, hogy korszerű szolgáltatásokkal emeljék az érintett lakosság életminőségét és csökkentsék a társadalmi szegregációt. A kistérség lakosságának egészségi állapotát alapvetően befolyásolja az elérhető egészségügyi szolgáltatások köre, valamint a prevenció és az egészségtudatos magatartás részleges hiánya. A fejlesztési irány célja az egészségügyi intézmények fejlesztésével, a szolgáltatás minőségének és térségi elérhetőségének fejlesztésével és az egészségtudatosság terjesztésével a népesség egészségi állapotának átfogó javítása. A kistérség egyik legnagyobb problémája a nagyarányú és tartós munkanélküliség, valamint az alacsony gazdasági aktivitás. A problémák további növekedése szociális Beszerzett új, nagyértékű orvosi eszközök műszerek száma Épített, felújított rendelők száma Minőségi járó beteg szakellátással ellátottak száma A támogatott projektek keretében képzésben résztvevők száma A támogatott projektek keretében a képzést sikeresen fejlesztése - ÉAOP egyéb forrásai 5. Életminőség javítása, társadalmi esélyegyenlőség megteremtése 8. Térségi szolgáltatások fejlesztése - ÉAOP egyéb forrásai 1. Gazdasági környezet fejlesztése 3. Az oktatás-nevelés tárgyi, és tartalmai feltételeinek javítása 8. Térségi szolgáltatások fejlesztése 17

18 8. Térségi szolgáltatások fejlesztése max. 6-8 fejlesztési irány jelölhető meg Györtelek Vaja Hodász (közvetve az egész kistérség) válsághoz vezethet. A munkaerőpiactól tartósan távol lévők esetében nemcsak a megfelelő végzettség hiánya idézi elő munkavállalási nehézségeket, hanem a hiányzó készségek és képességek. A fejlesztési irány célja az, hogy a munkanélküli és tartósan inaktív lakosság minél nagyobb hányada kerülhessen vissza a nyílt munkaerőpiacra. A társadalmi-gazdasági folyamatok hatására a térség szociális mutatói folyamatosan negatív tendenciát mutatnak, a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózási esélyei csökkennek. Különösen fontos tehát a szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatási kör térségi igényeknek megfelelő fejlesztése. A fejlesztési irány célja, hogy a szociális alapellátás és gyermekjóléti alapszolgáltatás feltételeit javítsa és erősítse ezen szolgáltatások térségi jellegét. elvégzők száma A támogatott projektek keretében foglalkoztatottak száma Új/felújított szociális intézmények száma Szociális ellátással elért lakosság száma Szociális foglalkoztatásba bevontak száma - TÁMOP egyéb forrásai 5. Életminőség javítása, társadalmi esélyegyenlőség megteremtése 6. Lakosság egészségügyi állapotának fejlesztése 7. Foglalkoztathatóság feltételeinek javítása - ÉAOP, TIOP egyéb forrásai 18

19 IV. Projektek összegző bemutatása Komplex felzárkóztató programok IV. 1/1 Projektek, projekt típusok, típusprojektek (100%) fejlesztési irány sorszáma Projektek, projekt típusok és típusprojektek felsorolása 1. Gazdasági környezet fejlesztése projektek száma, db megval. helyszíne (település) 3 Mátészalka, Nagyecsed projektek igényelt támogatása, MFt ebből ROP TÁMOP TIOP 288,6 288,6 8,21% Forrás megoszlása, % 2. Úthálózat fejlesztése 8 Fülpösdaróc Géberjén Kántorjánosi Nyírparasznya Őr Rápolt Szamosszeg Tiborszállás 202, , ,77% 2. Kerkékpárút kiépítése 3. Általános iskola infrastruktúrájának fejlesztése 3. Óvoda infrastruktúrájának fejlesztése 3. Minőségi oktatás feltételeinek megteremtése a mátészalkai kistérségben 1 Mátészalka, Jármi 3 Nagyecsed, Nyírmeggyes, Ököritófülpös, ,33% 670,35 670,35 19,08% 1 Papos ,11% 1 Mátészalkai kistérség ,85% 19

20 4. Mátészalka művelődési központ rekonstrukció 1 Mátészalka 532,1 532,1 15,14% 4. Kistérségi Szolgáltató Központ 1 Mátészalka 214, ,744 6,11% 5. Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének bővítése I. ütem 6. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása (orvosi-, fogorvosi rendelő) 1 Géberjén 31,92 31,92 0,91% 7 Nyírkáta Vállaj Fábiánháza Hodász Kocsord Nagydobos Nyírcsaholy 243,37 243,37 6,93% 6. Mit tegyünk, hogy jól legyünk, avagy a mátészalkai kistérség komplex egészségfejlesztő, prevenciós programja 6. Tiszavarázs Egészségvölgy megelőző és egészségfejlesztő program 1 Mátészalkai kistérség 1 Mátészalkai kistérség 199,78 199,78 5,69% ,85% 20

21 6. Halmozottan hátrányos helyzetű emberek kistérségi tudatformáló modell programja 7. Az analfabétizmustól a szakképzésig, avagy a KISTÉRSÉG hátrányos helyzetű lakosainak felzárkóztatása képzéssel 7. Civilszervezetek és önkormányzatok pályázati kapacitásának bővítése 1 Mátészalkai kistérség 1 Mátészalkai kistérség 1 Mátészalkai kistérség 33,9 33,9 0,96% 199,79 199,79 5,69% ,14% 7. Szatmári-Létra képzési programok szatmári cigány munkavállalók számára 8. Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat építése 1 Mátészalkai kistérség 96, , ,75% 1 Győrtelek 68, , ,95% 21

22 8. Integrált szociális és egészségügyi mikroközpont fejlesztése a kistérségben, a foglalkoztatás és foglalkoztathatóság elérése érdekében 1 Vaja ,54% Összesen , , , ,00% több hasonló típusú projektet (pl. ha több település is tervez óvoda-bővítést) mint projekt típust csak egyszer kell nevesíteni, nem külön-külön, de a projektek számát a külön oszlopban jelölni kell IV. 1/2 Projektek, projekt típusok, típusprojektek (100% felett) fejlesztési irány sorszáma Projektek, projekt típusok és típusprojektek felsorolása 1. Mátészalkai Inkubátorház és Képzési Központ (Technológiai Centrum) megvalósítása projektek száma, db megval. helyszíne (település) projektek igényelt támogatása, MFt ebből ROP TÁMOP TIOP 1 Mátészalka ,74% Forrás megoszlása, % 2. Úthálózat fejlesztése 9 Fülpösdaróc Nyírcsaholy Vállaj Nagydobos Nyírkáta Őr Györtelek Mátészalka 249, , ,23% 22

23 Rápolt 3. Általános iskola infrastruktúrájának fejlesztése 3. Óvoda infrastruktúrájának fejlesztése 5. Idősek Napközi Otthona 5. Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének bővítése II. ütem 6. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális feltételeinek javítása (orvosi-, fogorvosi rendelő) 7. Együttműködések erősítése foglalkoztatás bővítéséért mátészalkai kistérségben a a 2 Győrtelek, Jármi 463, , ,54% 1 Nyírmeggyes 42,431 42,431 2,25% 1 Hodász 32,155 32,155 1,70% 1 Géberjén 49,78 49,78 2,64% 2 Ököritófülpös, Mátészalkai kistérség 1 Mátészalkai kistérség 27,9 27,9 1,48% ,07% 23

24 7. Munkaerőpiaci program a nők esélyegyenlőségéért 7. Humánerőforrásbank kialakítása a Mátészalkai Kistérségben 1 Mátészalkai kistérség 1 Mátészalkai kistérség ,22% ,89% 7. Wifi Falu 1 Mátészalkai ,43% kistérség 8. Pszichiátriai betegek 1 Hodász ,83% részére szektorok közötti integrációra épülő helyi ellátórendszer létrehozása és működtetése a mátészalkai kistérség területén Összesen , , ,00% több hasonló típusú projektet (pl. ha több település is tervez óvoda-bővítést) mint projekt típust csak egyszer kell nevesíteni, nem külön-külön, de a projektek számát a külön oszlopban jelölni kell IV. 2. Forrás operatív programok és prioritások közti megoszlásának indoklása (különösen, amennyiben jelentősen eltér a tervezési útmutatóban megadott kistérségi indikatív megosztástól A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség statisztikai adatok alapján 5 fejlesztési területet jelölt meg a Mátészalkai kistérség számára (Gazdaságfejlesztés, Humán infrastruktúra fejlesztése, Településfejlesztés, Minőségi oktatás, Munkaerő-piaci és szociális infrastruktúra). A kistérség a rendelkezésére álló dedikált forrás nagy részét az előbbiekben felsorolt területekre fordítja. Az LHH programban támogatott egyéb területek (közlekedésfejlesztés, foglalkoztathatóság, egészségfejlesztés) is nagymértékben hozzájárulnak a kistérség fejlődésének felgyorsulásához, e területek fejlesztése szintén indokolt. Ehhez megfelelő alátámasztottságot nyújtanak a helyzetelemzésben felsorolt adatok és információk egyaránt. A ROP-ból támogatott közlekedési kapcsolatok a kistérségen belül nem megfelelőek, sok a zsáktelepülés, a települések közötti összekötő utak, valamint a belterületi utak állapota rossz, hiányos a kerékpárút-hálózat emiatt elengedhetetlen a különböző közlekedési fejlesztések megvalósítása, amelyek révén nagymértékben javulhat a különböző szolgáltatások elérhetősége, a munkába járás feltétele. A TÁMOP foglalkoztathatóság feltételeinek fejlesztése kiemelkedő fontosságú, hiszen a kistérségben a munkanélküliek aránya jelentősen meghaladja az országos, és regionális értékeket, a szociális támogatásban részesülők aránya csaknem ötszöröse az országos értéknek. A térség súlyos foglalkoztatási problémákkal küzd, az aktív korú lakosság jelentős hányada nem képes munkát találni. 24

25 A TÁMOP egészségügyi fejlesztése azért kiemelkedően fontos, mert a lakosság egészségi állapota és egészségtudatossága nagymértékben elmarad az országos átlagtól. A térséget sújtó munkanélküliség, és az alacsony életszínvonal következtében egyre magasabb a rossz egészségügyi állapotban (testi, és mentális értelemben egyaránt) lévő hátrányos szociális helyzetű lakosság aránya. A TIOP szociális infrastruktúra fejlesztése szintén nélkülözhetetlen, hiszen a térségben jelenleg is biztosított komplex szociális, egészségügyi és közösségi szolgáltatások infrastrukturális feltételei nem megfelelőek jelenleg az ilyen típusú szolgáltatások elérhetősége és minősége nagyarányú egyenlőtlenségeket mutat a kistérségen belül. max. ½ oldal 25

26 IV. 3. Legfontosabb kapcsolódó, egyéb forrásból (pl. egyéb ÚMFT forrás, ÚMVP forrás, hazai támogatás, magán forrás) finanszírozandó projektek megvalósítás kapcsolódó megvalósulás finanszírozás projekt projekt gazda összköltség, tervezett projekt rövid címe fejlesztési irány helyszíne lehetséges sorszáma neve MFt indítása (év, sorszáma (település) forrása hónap) Versenyképesség növelése a Vajai Zöldség-Gyümölcs Kft-nél 1. ÉA5_058 Vajai Zöldség Vaja 452 GOP 2010 március Szolgáltató Ház a szatmári cigányokért 4. ÉA5_059 Kántorjánosi Református templom átfogó helyreállítása és a templomudvar térburkolási és kertépítési munkái 4. ÉA5_060 Szatmári Cigány Kistérségi Egyesület Mátészalka 43, ÉAOP Civil szervezetek infrastr. Fejl január Kántorjánosi Község Önkormányzata Kántorjánosi 70 ÚMVP 2009 április Kántorjánosi településközpont kialakítása, közparkok építése és a meglévő rekonstrukciója 4. ÉA5_061 A Takarékszövetkezet központjának és kirendeltségeinek korszerűsítése, felújítása. 4. ÉA5_062 Kántorjánosi Község Önkormányzata Kántorjánosi 55 ÚMVP 2009 szeptember Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet Nagyecsed Mátészalka Nyírcsaholy Ópályi Vállaj Mérk Fábiánháza 83,5 GOP, EARTOP március 26

27 Páskom Rendezvényközpont II. ütem 4. ÉA5_063 Nagydobos Község Önkormányzata Nagydobos 200 EARTOP, ÚMVP március Paraszt-Létra: Szatmári Cigány Mezőgazdasági Iskola, Kollégium és Szövetkezet 7. ÉA5_064 Roma Kupa Alapítvány Mátészalka, Kocsord, Ópályi 151,69 EAOP Civil szervezetek infrastr. Fejl., 2009 május Szociális étkezde kialakítása egy jelenleg funkciónélküli épületben 8. ÉA5_065 C.K.Ö. Hodász Hodász 58,8 Integrált roma szolgáltató tér kialakítása Hodászon 8. ÉA5_066 C.K.Ö. Hodász Hodász 49,6 Szélessávú optikai hálózat építése a Mátészalkai kistérségben 8. ÉA5_067 max. 50 legfontosabb projekt Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás EAOP Civil szervezetek infrastr. Fejl. EAOP Civil szervezetek infrastr. Fejl augusztus 2009 augusztus Mátészalkai kistérség 300 GOP 2009 március 27

28 IV. 4. Ütemezés (100%) össz induló projektek 31 4 száma induló projektek igényelt támogatása, MFt 3 143, ,32745 Induló projektek sorszáma befejeződő projektek száma befejeződő projektek igényelt támogatása, MFt ÉA5_001 ÉA5_002 ÉA5_003 ÉA5_004 ÉA5_005 ÉA5_007 ÉA5_008 ÉA5_009 ÉA5_010 ÉA5_011 ÉA5_012 ÉA5_013 ÉA5_014 ÉA5_015 ÉA5_016 ÉA5_017 ÉA5_018 ÉA5_019 ÉA5_020 ÉA5_021 ÉA5_022 ÉA5_023 ÉA5_024 ÉA5_025 ÉA5_026 ÉA5_027 ÉA5_028 ÉA5_029 ÉA5_032 ÉA5_034 ÉA5_035 ÉA5_006 ÉA5_030 ÉA5_031 ÉA5_ , , , ,790 IV. 5. Ütemezés indoklása (amennyiben eltér az időarányostól) A kistérség projekt-csomagjában szereplő projektek megvalósítása - a térség hátrányos helyzete miatt - minél hamarabb indokolt. A projektindítást a legtöbb esetben 2009-ben meg szeretnék kezdeni a projektgazdák. A korai kezdést különböző területeken megjelenő szükségletek indokolják: az infrastrukturális beruházások (ROP, TIOP) esetében többnyire az épületek, utak rossz fizikai - műszaki, és jogszabályi kötelezettségeknek nem megfelelő - állapota, és a szolgáltatások elérhetőségét akadályozó tényezők indokolják a minél korábbi megvalósítást; a társadalmi megújulásra irányuló projektek (TÁMOP) esetében az elmúlt időszakban kialakult többgenerációs munkanélküliség, és az egyre növekvő munkanélküli és inaktív lakosság 28

29 aránya miatt szükséges a projektek korai elindítása; Összegezve azt lehet mondani, hogy a kistérség fejlődése szempontjából elengedhetetlen a projektmegvalósítás minél korábbi elindítása. Ennek érdekében számos projektgazda megkezdte a projekthez kapcsolódó előkészítő tevékenységek magvalósítását. A műszaki előkészítés valamennyi beruházás estében folyamatban van. A legtöbb projekt előzetes tervezői költségbecsléssel, néhányuk pedig komplett tervdokumentációval rendelkezik. Mindennek köszönhetően a rendelkezésre álló forrás nagy része 2011 végéig felhasználásra kerül, ami mutatja a kistérség szükségleteken alapuló fejlesztési igényeinek kielégítetlenségét. max. ½ oldal 29

30 V. Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva Projekt adatlap Projekt sorszáma ÉA5_001 fejlesztési irány 1. Gazdasági környezet fejlesztése projekt rövid címe A mátészalkai ipari park infrastruktúrájának fejlesztése projekt gazda neve Mátészalka Város Önkormányzata kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , Török Mihály 44/ ) telefon) megvalósulás Mátészalka Ipari Park helyszíne (település) összköltség, MFt 300 igényelt támogatás, 150 MFt amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Körforgalom építése 150 Bekötő út, járda építése 85 Csapadékvíz szennyvíz 25 Ivóvíz 15 Gáz 10 Közvilágítás, telekomm. 15 érintett operatív ÉAOP-1.1.1/F Üzleti Infrastruktúra-fejlesztés a komplex LHH program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz Projektünk a térség gazdasági erejét képviselő ipari park infrastrukturális fejlesztésére irányul. számszerű outputok A fejlesztések eredményeként (indikátorok, korszerű infrastruktúrával értékkel) ellátott ipari park terület/ipari 12 ha output terület nagysága A támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek nettó beépítettségének növekedése 5 % eredmény számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) Teremtett munkahelyek száma Támogatás által indukált beruházások nagysága 120 fő output 0,3 milliárd Ft eredmény A támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek 40% eredmény nettó beépítettségének növekedése projekt indokoltsága, szükségszerűsége Mátészalka városának térségszervező szerepe van, mert jelentős kistérségi vonzással rendelkezik. Az itt megvalósuló beruházások gazdaságélénkítő hatásai begyűrűznek a kistérség településeire, hozzájárulva ezzel az egyik komplex programmal segített leghátrányosabb helyzetű kistérség felzárkóztatásához. A képzett fiatalok elvándorlása folyamatos a térségből, illetve alacsony az átlagos iskolai végzettségűek száma is a településen, emiatt sem megfelelő a gazdasági szerkezet, és magasak a munkanélküliségi mutatók is (8%). A város nyugati oldalán kb.100 ha a teljes infrastruktúrával részben ellátott ipari terület található melynek területén több optikai multinacionális cég is üzemel. Az önkormányzat 1998-ban nyerte el az ipari park 30

31 címet. Az ipari parkban jelenleg kb telephely alakítható ki zöldmezős beruházásra. A területet észak-déli, kelet-nyugati osztó útjai melletti infrastrukturális kínálat részben kiépített. A leendő beruházóknak az Önkormányzat kedvező telekárakat biztosít. A térségen belül Mátészalka jelenleg az egyetlen gazdasági centrum. Itt tömörül a vállalkozások többsége, valamint az ipari park területén működő vállalkozások által befizetett adókból jelentős bevétele származik a városnak. A városban működő középiskoláiból biztosítható az ipari üzemek számára a helyben képzett pályakezdő munkaerő. projekt konkrét célja A projekt céljai a következők: Az ipari park területén a meglévő alapinfrastruktúra bővítése, a szolgáltatások fejlesztése. Az ipari parkba betelepülő vállalkozások számára, a kedvező feltételek létrehozása a betelepüléshez: teljes közmű ellátottság, közvetlen közúti csatlakozás biztosítása. Az értékesítésre váró területek jobb megközelíthetősége. A ipari parki övezet közúthálózatba való bekötése a forgalom igényeinek megfelelően, a szükséges szabályozók figyelembevételével. Hátrányos helyzetű kistérségünkben magas a munkanélküliségi ráta. A foglalkoztatottsági mutatók javítása érdekében mind a munkaadók, mind a munkavállalók számára lehetőséget kell biztosítani a minél kedvezőbb munkakörülmények kialakítására. A betelepülő vállalkozások által lehetőség nyílhat a munka világába való visszatérésre. projekt célcsoportja - helyi munkaerő, - a város lakói, - közlekedésben résztvevők. projekt tevékenységei - tervezés (tanulmányterv, engedélyes, kiviteli) - közbeszerzési eljárások lebonyolítása, - Műszaki ellenőr kiválasztása, - közműkiváltás, - közműépítés, - út- és csomópont építés projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a regionális versenyképesség erősítésével, valamint a régió kis- és középvállalkozói szektorának megerősítése specifikus célhoz azáltal, hogy a hátrányos helyzetű térségben működő vállalkozások infrastrukturális feltételeit nagymértékben javítja. A projekt ezen felül megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a pályázati feltételek szempontjából. költséghatékonyság, alternatívák A rendelkezésre álló erőforrás (terület) fejlesztése a legmegfelelőbb és egyben legköltséghatékonyabb alternatíva. pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások Nem jövedelemtermelő közvetlenül a projekt, de a kapcsolódó fejlesztési lehetőségekből bevételi forrásra tehet szert az önkormányzat. Ebből származó bevételekből biztosítható a működéshez szükséges anyagi háttér. A fejlesztés hozzájárul a hátrányos helyzetű lakosság helyzetének javításához, a helyi munkaerő és foglalkoztatás igénybevételével. Indítás: Befejezés: Koncepció, településrendezési terv rendelkezésre áll. 31

32 esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a tervdokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Komplex felzárkóztató programok Tanulmányterv készítése, Engedélyes terv készítése, engedélyek megszerzése, Kivitelezési tervek 3-4 hónap Inkubátorház és Képzési központ Interreg 3/A Hivatásforgalmú kerékpárút építése Mátészalka-Nyírcsaholy között ÉAOP projektenként összesen max. 4-5 oldal 32

33 Projekt adatlap Projekt sorszáma ÉA5_002 fejlesztési irány 1. Gazdasági környezet fejlesztése projekt rövid címe Az Inter-Tram Kft ipari területének fejlesztése figyelembe véve a logisztikai szolgáltatás igényeit projekt gazda neve Inter-Tram Kft kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) Széles Lajos 70/ ; megvalósulás Mátészalka helyszíne (település) összköltség, MFt 132,720,000.- Ft igényelt támogatás, 66,360,000. Ft MFt amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Projekt előkészítése 7,110,000,- Ft Projekt megvalósításához elengedhetetlen 4,740,000.- Ft kapcsolódó szolgáltatás Projekt menedzsment 2,370,000.- Ft Raktárépület tetőszigetelése 31,500,000.- Ft Belső úthálózat építése, felújítása 34,000,000.- Ft Felszíni és felszín alatti eső és szennyvíz 16,000,000.- Ft hálózat felújítása, kiépítése Tűzi víz hálózat és tűzi víz tartály kiépítése 8,500,000.- Ft Géptároló és szerelő műhely felújítás 22,000,000.- Ft Örző-védő elektronika kiépítése 6,500,000.- Ft érintett operatív ÉAOP 1.1.1/F program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz 1. Gazdasági környezet fejlesztése Projektünk ipari terület fejlesztésére irányul, így közvetlenül kapcsolódik a számszerű outputok (indikátorok, értékkel) számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) fejlesztési irányhoz. A beruházások után elérhető, hogy az Inter-Tram Kft ipari területén a logisztikai szolgáltatás minősége és biztonsága fejlődjön az infrastruktúrák fejlesztésével. A fejlesztések eredményeképpen korszerű 20 ha nagyságú ipari terület jön létre. Munkahelyek megőrzésével számolunk középtávon esetleg két-három új munkahely teremtésével. A kialakított szolgáltatások száma 4 db, korszerű raktárak és műhely és rendezett út és szennyvízhálózat. Arra számítunk hogy ezen fejlesztések eredményeképpen javul piaci pozíciónk és eredményesebb működéssel elérjük, hogy a munkahelyek megőrizhetőek legyenek hosszútávon. A területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése során 2 db számolunk A korszerűsített vagy átalakított létesítmények nagysága m2. Ezen beruházás megvalósítása után további milliós beruházás valósulhat meg. projekt indokoltsága, szükségszerűsége A mátészalkai kistérség egyik legjelentősebb ipari területén helyezkedik el az Inter-Tram Kft. A logisztikai szolgáltatások fejlesztése fontos kitörési lehetőség, figyelembe véve a hármas határ adta lehetőségeket. Meglévő és újonnan tervezett beruházásaink fontos eredmény lehet az egész kistérség számára, mivel a logisztikai ágazatunk vertikálisan és horizontálisan is fejlődik. Ezek alapján pedig biztosítani lehet a kistérségben élő mezőgazdasági termelők és ipari vállalkozók kiszolgálását. projekt konkrét célja 33

34 A beruházás konkrét célja, egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a logisztikai szolgáltatások betelepülését szolgálná, megalapozva ezzel a térség gazdasági potenciáljának fejlődését. A három határ találkozása olyan lehetőséget biztosít a logisztikai ágazatnak amelyet ki kell használni. Konkrétan megfogalmazva igény szerinti mezőgazdasági és/vagy ipari termékek raktározásának egy magasabb minőségi szinten történő logisztikai szolgáltatás nyújtása, kihasználva meglévő adottságainkat és eszközeinket, amelyek többek között a 270 m dupla iparvágány és síntraktor. projekt célcsoportja Vállalkozások ipari és mezőgazdaságiak egyaránt. Jelenleg is folyamatosan 6-10 vállalkozással állunk kapcsolatban, akik telephelyként veszik igénybe a terültünket. Ezek számának növekedését is várjuk illetve a meg lévőknek a többlet szolgáltatás révén egyéb igényik kiszolgálását. Munkahely tekintetében elsősorban a helyi térség munkavállalókat alkalmazunk, amin nem is kívánunk változtatni. Beszállítói és alvállalkozói együttműködések is térség vállalkozói közül kerülnek ki. Biztosak vagyunk abban, hogy a korszerű infrastruktúra új vállalkozások betelepülését is segíti majd. projekt tevékenységei A többszintű fejlesztés a következő elemekből áll: Raktárépület szigetelése, amely lehetővé teszi a raktáraink kihasználását és többféle áru tárolását. Belső úthálózat építése, felújításával biztosítjuk ipari területünk infrastruktúrájának fejlesztését. Felszíni és felszín alatti eső és szennyvíz hálózat felújítása, kiépítése az ipari terület használhatóságához elengedhetetlen szükséges. Tűzi víz hálózat és tűzi víz tartály kiépítése a előírások és a megnövekedett raktározott áruk mennyiségéhez igazított oltóanyag biztosítása. Géptároló és szerelő műhely felújítás, a már nyertes pályázatainkból vásárolt gépek korszerű tároló kialakítása. Örző-védő elektronika kiépítése biztonságunkat szavatolja (beléptető, és regisztrációs modul). projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a regionális versenyképesség erősítésével, valamint a régió kis- és középvállalkozói szektorának megerősítése specifikus célhoz azáltal, hogy a hátrányos helyzetű térségben működő vállalkozások infrastrukturális feltételeit nagymértékben javítja. A projekt ezen felül megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a pályázati feltételek szempontjából. költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó A tervezett beruházásoknak nincs alternatívája. A költséghatékonyságot figyelembe véve egy előre tervezett koncepció alapján történnek a fejlesztések. Megnövekedett működési költséggel nem járnak a beruházások. A tüzi víz tároló kiépítése után szükséges feltölteni oltóvízzel. A többi fejlesztés egy lehetőség a hatékonyabb és biztosabb piaci szerep fejlesztésére. A beruházás támogatása esetén a megvalósításhoz szükséges önerőt saját forrásból biztosítanánk. A korszerűsített épületek hasznosítása esetén árbevételünk 3 millió forinttal is nőhet havonta, területek újabb hasznosítása esetné pedig ez a szám akár négy-ötszörösére is növekedhet. Mátészalka település lakosságának nagy aránya hátrányos helyzetű. A vállalkozás által foglalkoztatott 31 fő továbbfoglalkoztatása a mindennapi megélhetés feltételeit biztosítja, így egyértelműen hatással van a hátrányos helyzet javítására. indítás 2009 március kivitelezői költségbecslés kiviteli tervek és építési engedély befejezés 2009 október 34

35 műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a tervdokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Pályázati azonosító: Támogatás GOP2.1.1/A Pályázat címe, tartalma Eszközbeszerzés az Inter Tram KFt nél Összkltség: Tám. összeg: 30% GOP Informatikai fejlesztés 50% GOP TÁMOP / Integrált minőség menedzsment bevezetése Minőségmunkavédelem környezet fejlesztése 50% % projektenként összesen max. 4-5 oldal 35

36 Projekt adatlap Projekt sorszáma ÉA5_003 fejlesztési irány 1. Gazdasági környezet fejlesztése projekt rövid címe Az Inter Agrárium Kft nagyecsedi ipari területének alapinfrastruktúra fejlesztése és építmény korszerűsítése projekt gazda neve Inter Agrárium Kft kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) Nagy Sándor 70/ ; 44/ megvalósulás helyszíne Nagyecsed (település) összköltség, MFt 144,480,000.- ft igényelt támogatás, MFt 72,240,000.- ft amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Projekt előkészítése 7,740,000,- Ft Projekt megvalósításához elengedhetetlen 5.160,000.- Ft kapcsolódó szolgáltatás Projekt menedzsment 2,580,000.- Ft Tároló szín építése, speciális aljzat beton 72,000,000.- Ft Iroda, szerelő műhely, öltöző 18,000,000,- Ft Aszfalt út és csatorna 39,000,000,- Ft érintett operatív program ÉAOP 1.1.1/F és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz Projektünk egy vállalat ipari területének alapinfrastruktúra fejlesztésére és építménykorszerűsítésre irányul, így egyértelműen a gazdasági környezet számszerű outputok (indikátorok, értékkel) fejlesztését szolgálja. Megépülésre kerül géptároló szín és a hozzá tartozó infrastruktúra, összesen 12 ha ipari terület. A kialakított szolgáltatások száma 6 db, úgymint a tároló az Iroda, szerelő műhely, öltöző, Aszfalt út és csatorna. Új foglalkoztatottak száma várhatóan 6-8 fő. számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) Hosszútávon biztosítja a meglévő nagy értékű géppark (kb 450 millió forint) elhelyezését és így a élettartalmúk megnövekszik. A korszerűsített terület nagysága 3000 m2, amivel további milliós beruházás alapja lehet. projekt indokoltsága, szükségszerűsége A mátészalkai kistérségen belül Nagyecsed a második legnagyobb település. Az Inter Agrárium Kft mezőgazdasági és szolgáltató tevékenységekkel foglalkozik. Ezen a területen ez biztosítja az emberek számára a megélhetést. Jelenleg 100 főt foglalkoztat és a jelen beruházással biztosítja ezeknek a munkavállalóknak tovább foglalkoztatását. projekt konkrét célja A nagyecsedi telephelyünkön egy gép tároló megépítése,iroda, szerelőműhellyel és öltözővel. Utak és csatorna kiépítése. projekt célcsoportja A projekt közvetett célja a hátrányos helyzetű lakosság továbbfoglalkoztatása, tudva azt hogy a nagyecsed környékét magas munkanélküliség sújtja. Ezért minden beruházás és fejlesztés fontos a térségben élőknek amivel biztosítani lehet a munkahelyük megőrzését. Ez a projekt terv is ilyen a célok megvalósítása után a munkahelyek megmaradhatnak és bővülhetnek is, mindezt korszerű körülmények között. Ezek mellett fontos az alvállalkozói, s a beszállítói kapcsolatok további fejlődésének lehetősége is. projekt tevékenységei A projekt tevékenységei során megépítésre kerül egy géptároló szín 2400 m2, speciális nagy teherbírású aljzatbetonnal, kialakításra kerül egy műhely, iroda és szociális blokk. Ezek megközelítéséhez szükséges út és fordulók, valamint az azokhoz kapcsolódó csatorna kialakítása. 36

37 projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a regionális versenyképesség erősítésével, valamint a régió kis- és középvállalkozói szektorának megerősítése specifikus célhoz azáltal, hogy a hátrányos helyzetű térségben működő vállalkozások infrastrukturális feltételeit nagymértékben javítja. A projekt ezen felül megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a pályázati feltételek szempontjából. költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása Jelenleg nincs olyan infrastruktúra, ahol egyben az egész géppark tárolása és szerelése megoldható. ezért szükséges ez a beruházás, ami a költséghatékonyság szempontjából a legoptimálisabb. Működési költségek minimális nagyságrendet képeznek. Bevételeinkből finanszíroznánk a beruházás önerejét. A fenntarthatóság biztosított ugyanis a megépítésre kerülő géptároló és műhely csökkenti a terveinkben előre ezekre a szolgáltatásokra beállított költségeket, így éves szinten millió forint megtakarítás érhető el. Ezen összeg alapja lehet munkahelyek fejlesztésének és a munkavállaló barát munkahely megteremtésének. A település lakossága nagyrészt hátrányos helyzetű, kiemelkedő a romák aránya. A vállalkozás által foglalkoztatott - Nagyecseden élő fő továbbfoglalkoztatása a mindennapi megélhetés feltételeit biztosítja, így egyértelműen hatással van a hátrányos helyzet javítására. megvalósítás indítása és indítás 2009 április befejezés 2009 szeptember befejezése (év, hónap) előkészítettség tervezői költség becslés (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén kiviteli terv, építési engedély hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban A gépbeszerzésekhez kapcsolódó ezen beruházás 495 millió forint amit szintén Uniós forrásból finanszíroztunk az EMVA keretében. nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) projektenként összesen max. 4-5 oldal 37

38 Projekt adatlap Projekt sorszáma ÉA5_036 fejlesztési irány 1. Gazdasági környezet fejlesztése projekt rövid címe Mátészalkai Inkubátorház és Képzési Központ (Technológiai Centrum) megvalósítása (továbbiakban M.I.K.K.) projekt gazda neve Szatmári Gazdaságfejlesztési Alapítvány kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) Szováti Tibor 06/ megvalósulás helyszíne Mátészalka Ipari út 26. (település) összköltség, MFt 330 M Ft igényelt támogatás, M Ft 165 M Ft amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt II. ütem 150 M Ft III. ütem 180 M Ft érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) ÉAOP /F. PRIORITÁSI TENGELY: REGIONÁLIS GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÜZLETI INFRASTUKTURA FEJLESZTÉSE A KOMPLEX LHH KISTÉRSÉGEKBEN A fejlesztés konkrétan a gazdasági környezet fejlesztését célozza. - Inkubátorház alapterületének bővítése támogatásból: - II. ütemben 320 m2 - III. ütemben 820 m2 - az inkubátorház: - II. ütemében 2 db konferencia terem 120 m2 és 1 db előadói terem 200 m2 - II. ütemében 11 db iroda 220 m2, kiszolgáló helyiségek (konyha+étterem) 250 m2, 5 db műhely 350 m2 szolgáltatásait éves szinten legalább 180 vállalkozás veszi igénybe - legalább 5 vállalkozás tud kitelepülni, megerősödni - mind a 11 db irodát és az 5 db műhelyt bérbe adjuk Projekt indokoltsága, szükségszerűsége A helyzet leírása - A Szatmári Kistérségben a foglalkoztatottak aránya alapján az ipari tevékenység súlya (23,9%) magasabb az országos átlagnál (21,9%). A térség ipari vállalkozásinak bővülési üteme kétszerese az országosnak, 1999 óta 13,5%-al nőtt a működő ipari vállalkozások száma. - A Szatmári Kistérség jelentős ipari hagyományokkal rendelkezik. - Az optomechatronikai ágazatban működnek a korábbi Magyar Optikai Művek - utódvállalatai. Ezen társaságok a kistérség legnagyobb foglalkoztatói, árbevételük és foglalkoztatotti létszámuk alapján meghatározó szerepet töltenek be a térségben. - Létrejött egy optomechatronikai klaszter a kistérségben. - Az optomechatronikai vállalkozások világpiacra termelnek, csúcstechnológiát - alkalmaznak. Ebből kifolyólag nem képesek dinamizálni a kistérség gazdaságát, mivel nem találhatók olyan vállalkozások, amelyek egy részfolyamatokat átvehetnének, a termelési 38

39 folyamatba beszállítóként bekapcsolódhatnának. - A Szatmári Kistérség ipari vállalkozásaira egy polarizált kettős helyzet jellemző. Egyszerre találhatók meg a csúcstechnológiát használó multinacionális vállalatok, valamint a helyi piacra termelő Bt-k. - A helyi vállalkozások alapvetően kisméretűek, tőkeszegények, nem képesek jelentős számú munkahely teremtésére. - Alacsony az innovációs aktivitás Ezekből kiindulva szükség van egy olyan szervezetre, amely egyrészt inkubálja, elősegíti az életképes ötlettel rendelkező vállalkozások elindulását, fejlődését, másrészt kapcsolatot alakít ki a mikro-, kisvállalkozások és a multinacionális vállalkozások között, ezáltal erősítve a beszállítói rendszer kialakítását és kapcsolatot teremtsen az egyetemekkel és kutatóintézetekkel az innováció elősegítése érdekében. Emellett a MIKK kialakításához készült megvalósíthatósági tanulmány egyértelműen beazonosítja azokat a vállalkozói igényeket, amelyekre a központ közvetlenül reagál. projekt konkrét célja A MIKK elsődleges célja fejlődési lehetőség biztosítása az olyan, elsősorban innovatív vállalkozásoknak, amelyek jelenleg forráshiány miatt: - nem rendelkeznek megfelelő kapacitású saját műhelyekkel - nem rendelkeznek megfelelő infrastruktúrával, - nem elég jártasak az üzleti életben Emellett cél a térség innovációs potenciáljának fejlesztése, híd képzése a vállalkozások és a kutatóintézetek között, valamint nemzetközi szakmai gyakorlatok hazai elterjesztésének biztosítása a helyi vállalkozások számára. Az összefogással megvalósuló projekt esetében cél az is, hogy a térség fejlesztési szereplőit egy helyszínre helyezi, ezáltal a térség lakosai fejlesztési elképzelése. projekt célcsoportja - A Szatmári Kistérség és vonzáskörzetének mikro- és kis- és középvállalkozói - A Szatmári Kistérség civil szervezetei - A Szatmári Kistérség önkormányzatai - Induló vállalkozások projekt tevékenységei A projekt tevékenységei: - építési beruházás - menedzsment az alábbiak szerint: Mátészalkai Inkubátorház és költségek (eft) Képzési Központ II. ütem III. ütem Összesen Építés (építési költség, közművek, térbúrkolás) Egyéb költség (kiviteli terv, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, projekt menedzselés) Gép berendezés (Irodabútorok, irodatechnikai eszközök, infokommunikációs eszközök, audió-vizuáltechnikai eszközök) Beruházás nettó költsége Az M.I.K.K. szolgáltatásai révén biztosítja az oktatási, képzési feltételeket, megszervezi és optimalizálja a szükséges beszállítói kört. A projekt keretében a műszaki fejlesztés, az innovációs tevékenység koordinálásához, a fejlesztési és innovatív ötletek összegyűjtéséhez, megvalósításukhoz segítséget és tanácsadást biztosít. A projekt legnagyobb része infrastrukturális fejlesztés, amely megfelelő menedzsment-tevékenységgel képes ellátni a térség fejlesztésének funkcióit. A MIKK szolgáltatásai: - szakmai konferenciák tartása negyedévente kétszer 39

40 - új vállalkozások képzése évente 5 esetben - vállalati képzések biztosítása - kistérségi gazdaság- és térségfejlesztési, -tervezési kapacitás biztosítása - tolmácsberendezés biztosítása - nemzetközi konferenciák szervezése - hídképző szerep biztosítása egyetemek, kutatóintézetek és vállalkozások között - multinacionális és kisvállalkozások közötti kapcsolat kialakítása - beszállítók szervezése - civil szervezetek számára tanácsadás - irodahelyiségek, műhelyek, képzési infrastruktúra biztosítása - irodai szolgáltatások - fejlesztési tanácsadás - speciális szakértői tanácsadások igény szerint projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A Szatmári Kistérség fejlesztésének egyik kiemelt eleme a gazdaságfejlesztés, ennek részeként az üzleti infrastruktúra fejlesztése is. Projektünkben javasolt fejlesztés támogatást nyújt kis- és középvállalkozások telephelyfejlesztéséhez. Támogatja a kis- és középvállalkozások együttműködését, elindíthatja a klaszterek kialakítását, valamint segíti a szakképző intézmények és gazdasági szervezetek együttműködését. A prioritás hozzájárul a K+F eredmények gyakorlatba való átültetéséhez és támogat kísérleti jellegű fejlesztéseket. A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a regionális versenyképesség erősítésével, valamint a régió kis- és középvállalkozói szektorának megerősítése specifikus célhoz azáltal, hogy a hátrányos helyzetű térségben működő vállalkozások infrastrukturális feltételeit nagymértékben javítja. A projekt ezen felül megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a pályázati feltételek szempontjából. költséghatékonyság, alternatívák A projekt költséghatékonysága biztosított, mivel a teljes térségi szervezeti rendszert lefedi szolgáltatással. A projekt első ütemében az inkubátorház, 9 db műhely, 8 db iroda és 2 db oktatóterem a kiszolgáló helyiségekkel elkészült. Kihasználtsága már most 87 %-os. A jelentkező kistérségi igények kielégítésére indokolt a II. és III. ütem megépítése, amelyek tartalmazzák a fentebb megjelölt fejlesztéseket és eredményeket. Az első ütemben már elkészültek a II. és III. ütem épületgépészeti, energetikai és szociális létesítményei is, amelyek jelenleg felesleges kapacitásként jelentkeznek. pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) Bérleti díjak, szolgáltatások, képzések díjai nyújtanak segítséget a fenntartáshoz. Ezek a bevételek csupán a fenntartást biztosítják, az inkubátorház működtetésének nem célja a profitszerzés, bevételeit közhasznú tevékenységekre fordítja. A III. ütemben roma vállalkozások elindulásának segítése. indítás november 1. Megvalósíthatósági tanulmány kész Engedélyes terv a II. és III. ütemre kész Befejezés június 30. további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) Maga a pályázati dokumentáció elkészítése szükséges. 40

41 kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Komplex felzárkóztató programok A MIKK eddig is szerepet vállalt a térség projektfejlesztésében: Részt vett a roma foglalkoztatási projektek előkészítésében, amelyek a mostani projektcsomagba kerülnek beadás Részt vett a határon átnyúló együttműködéseket kidolgozó román-magyar projektelőkészítő munkacsoportban, amelynek eredményeként több projekt is fejlesztés alatt áll. - Szatmári Létra Képzési Program szatmári cigány munkavállalók számára - Szolgáltatóház a Szatmári Cigányokért (oktatás-képzés) - Út a munkához kormányprogramhoz projektenként összesen max. 4-5 oldal 41

42 projekt sorszáma fejlesztési irány projekt rövid címe Projekt adatlap ÉA5_ Közlekedési feltételek javítása Fülpösdaróc Fő utcája északi leágazásának szilárd burkolattal történő ellátása Fülpösdaróc Község Önkormányzata Kovács Csaba polgármester Fülpösdaróc projekt gazda neve kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) megvalósulás helyszíne (település) összköltség, MFt igényelt támogatás, MFt 10,804 amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Kivitelezés (tükörkészítés, útalap, aszfaltréteg, 12,005 forgalomtechnika, csapadékvíz elvezetés): érintett operatív program ÉAOP 3.1.2/B és prioritás Önkormányzati utak fejlesztése az LHH kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) 2. Közlekedési feltételek javítása A projekt teljes mértékben illeszkedik a 2. fejlesztési irányhoz, ugyanis az érintett útszakasz felújítása/építése révén javul a lakosság kiemelten a hátrányos helyzetű lakosság hozzáférése a település és a kistérség által nyújtott szolgáltatásokhoz, képzési és munkavállalási lehetőségekhez. Megépült új útszakasz: 0,25 km ÁNF(átlagos napi forgalom): 40 járműegység/nap Közösségi közlekedésben érintettek száma: ~400 fő projekt indokoltsága, szükségszerűsége Fülpösdaróc település, a Mátészalkai Kistérségben található, amely egyike a leghátrányosabb helyzetűeknek. A település a kistérségen belül is periférikus helyzetű, gazdaságilag elmaradott is halmozottan hátrányos helyzetű, ún. zsáktelepülés. A településen gyakorlatilag az egyetlen megélhetési lehetőség a mezőgazdaság, így közvetve vagy közvetlenül a település minden lakója kötődik az agráriumhoz. A nehéz gazdasági körülmények ellenére a település vezetősége igyekszik minden eszközzel javítani a lakosság életminőségét, javítani komfortérzetét, mivel ebben, vagyis az élhetőbb, komfortosabb, a városihoz hasonló infrastrukturális viszonyok biztosításában látjuk a település népesség megtartó erejének biztosítását és ez által a fiatalokban a településhez való kötődés kialakítását, és egyben településünk jövőjét. projekt konkrét célja Terveink szerint településünk fő utcájáról északi irányba leágazó utcát szeretnénk szilárd burkolattal ellátni, valamint a csapadékvíz elvezetését megoldani. Ennek megvalósítása több szempontból is érdeke a település lakosságának. Jelenleg az utca kedvezőtlen időjárási körülmények esetén gyakorlatilag járhatatlan. Az utca mellett található telkek kihasználtsága épp ezért meglehetősen alacsony az utca igen gyéren lakott, pedig a kulturált közlekedési körülmények és a csapadékvíz elvezetés megvalósítása esetén településünkön itt nyílna lehetősége a fiataloknak építkezésre- helyben maradásra. Mint említettük a falunkban mindenki érintett a mezőgazdasági termelésben. A megépült út segítené a mezőgazdaságilag művelt területek megközelíthetőségét, ugyanis a gazdák jelenleg is itt járnak el a gépeikkel, csapadékos időben ezzel még tovább rontva a közlekedési feltételeket. Az jelenleg itt lakók illetve a közlekedési viszonyok rendeződésének köszönhetően ide költözni szándékozók számára az út megépülése egyet jelentene az otthonuk minden időben biztonságosan történő megközelíthetőségével, de a település távolabbi részeire is pozitív hatása lenne, ugyanis csapadékos időben sem kerülne sár a település fő utcájára, így csökkenne a balesetveszély. A szilárd burkolat a gazdák számára is előnyöket jelentene, hiszen a földek megközelíthetősége 42

43 függetlenedne az időjárástól, javulnának a gépek üzemeltetési körülményei és hatékonyabb gazdálkodás lenne megvalósítható. projekt célcsoportja Az átfogó pozitív hatásoknak köszönhetően balesetveszély csökkenés, településkép, vonzerő és népességmegtartó képesség javulása miatt településünk teljes lakossága mintegy 400 fő profitál a beruházás megvalósításából, de számos szállal kötődnek hozzá a szomszédos településen lakók és az ide látogató turisták is. projekt tevékenységei Előkészítés-tervezés, engedélyezés, közbeszerzés, lebonyolítás- műszaki ellenőrzés: Önkormányzatunk ezt a valós helyi igényeken alapuló beruházást már régóta tervezi, de önerőből nem képes megvalósítani. Ennek ellenére szerény forrásaiból elkészítette a beruházás kiviteli terveit, és megindította az engedélyezési eljárást, hogy pályázati forrás igénybevételéhez jogerős építési engedéllyel rendelkezzen. Támogatás esetén ebből szeretnénk fedezni a projekt adminisztratív költségeit, mint a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a projekt menedzsment és a műszaki ellenőr díját is. Amit összesen 1,1 millió Ft-ra tervezünk. Kivitelezés: A beruházásnak köszönhetően mintegy 0.25 kilométernyi az előírásoknak megfelelően tömörített tükörrel, valamint homokos kavicságyazattal, zúzottkő útalappal előkészített és 5 cm. vastagságú JU-16 minőségű aszfalt alapréteggel, valamint 3,5 cm vastagságú AB-11 minőségű aszfalt kopóréteggel rendelkező szilárd burkolatú út épülne a szükséges forgalomtechnikai berendezésekkel és csapadék víz elvezetéssel együtt. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése Fülpösdaróc, ahol a fejlesztés megvalósul a Mátészalkai kistérségben található, amely egyike a 33 komplexprogrammal segítendő LHH kistérségnek. A fejlesztés településrészek közötti kapcsolatot javít, illetve lakófunkcióval rendelkező településrésznek az eddigiekhez képest (földút) minőségi- kulturált, korunk követelményeinek megfelelő (szilárdburkolatú út) közlekedési kapcsolatát teremti meg településközponttal a fejlesztés a humán- és közigazgatási közszolgáltatások elérhetőségét segíti elő (kedvezőtlen időjárás esetén, mentő, falugondnok stb. közszolgáltatást ellátó gépjármű a területet a felázott földúton gyakorlatilag megközelíteni nem tudja) A település lakóinak életében nagy gazdasági jelentőségű (a megélhetésük alapját képező) mezőgazdaságilag művelt területek elérhetőségét is javítja a fejlesztés költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása Az építészek a tervezés során a legköltséghatékonyabb technológiai megoldásokat alkalmazták, és a beépítendő anyagok minőségét is a várható igénybevételhez igazították. Az egyetlen alternatíva, ha nem épül meg az út ebben az esetben marad a fokozott baleset veszély, és a kedvezőtlen időjárási periódusok után az út járhatóvá tétele- karbantartása folyamatos kiadást generál az önkormányzat számára, ellenben az út megépülése esetén a fenntartásra szükséges költségek a jelenleginek csak a töredékét jelentenék. A megépülő új út fenntartásának- karbantartásának a költségeit az önkormányzat éves költségvetéséből kívánjuk fedezni, ez az első öt évben az csak minimális ráfordítást jelentene, míg a földút járhatóságának biztosítása folyamatosan jelentős összegekkel terhelte az önkormányzat szűkös költségvetését. A beruházás jellegéből adódóan a település minden lakosának az érdekeit szolgálja, így a hátrányos helyzetűekét is. Amiért a roma származásúak számára különösen kedvező hatású a beruházás abból adódik, hogy a fejlesztés megvalósításával a távlati célunk az, hogy növeljük a település népesség megtartó képességét, a fiatalok számára helyben biztosítsunk napjaink követelményeinek megfelelő települési környezetet. Márpedig településünkön a fiatalok aránya a roma származásúak között magasabb. megvalósítás indítása és indítás: befejezés: 43

44 befejezése (év, hónap) augusztus augusztus előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Önkormányzatunk a projekt megvalósításához kiviteli tervekkel, és tervezői munkanemenkénti költségvetéssel rendelkezik. A kiviteli tervek engedélyeztetési eljárása jelenleg folyamatban van, előreláthatólag a pályázat benyújtásának határidejére önkormányzatunk a jogerős építési engedéllyel fog rendelkezni. Összefoglalva, a projekt előkészítettsége lehetővé teszi a részletes kidolgozását és a támogatási szerződés aláírása után a megvalósítás azonnali elindítását. A projekt szerves részét képezi a kistérségi projektcsomag közlekedési feltételeket javító fejlesztéseinek. Megvalósulása esetén hozzájárulna a Holt- Szamosra, mint természeti adottságra építkező komplex turisztikai program sikeréhez, amelyet több szomszédos településsel közösen tervez megvalósítani önkormányzatunk. projektenként összesen max. 4-5 oldal 44

45 projekt sorszáma fejlesztési irány projekt rövid címe projekt gazda neve kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) Projekt adatlap ÉA5_ Közlekedési feltételek javítása Tarjáni építők útjának 600 méteres szakaszának útalapja, aszfaltozása,járhatóvá tétele. Géberjén Község Önkormányzata Kovács Sándor Beosztása: Polgármester Telefon: 70/ megvalósulás helyszíne Géberjén (település) összköltség, MFt 14,2 millió forint igényelt támogatás, MFt 12,8 millió forint amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Útépítés (1800m2)+csapadékvíz elvezetés 13,5 Tervezés+ műszaki ellenőrzés+ lebonyolítás 0,70 érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) EAOP /B 2. Közlekedési feltételek javítása A projekt teljes mértékben illeszkedik a 2. fejlesztési irányhoz, ugyanis az érintett útszakasz felújítása/építése révén javul a lakosság kiemelten a hátrányos helyzetű lakosság hozzáférése a település és a kistérség által nyújtott szolgáltatásokhoz, képzési és munkavállalási lehetőségekhez. - A településen tervezett útépítés bázisértéke: 0, fejlesztés után 0,600 km többlet - ÁNF ( átlagos napi forgalom) : bázisértéken 100 egységjármű/nap - elérési idő bázisértéken : 0 - közösségi közlekedéssel érintettek száma bázisértéken: 500 fő számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) projekt indokoltsága, szükségszerűsége - a településen tervezett útépítés célértéke: 2010-ig 0,600 km. - ÁNF: 2010-ben 40/nap - elérési idő csökkenése: 10 % - közösségi közlekedéssel érintettek száma célértéken: 558 fő A község sűrűn lakott központját átszelő, mindenki által használt Tarjáni építők utcából nyílik az iskola. A Tarjáni építők útjának ezen része jelenleg füves, göröngyös földút, melyen nagyon nehéz a lejárás a Holt-Szamos legszebb partszakaszához. A település turisztikai adottságainak kihasználására ez a rész fő színteret biztosítana - az ide látogatók számának, valamint a lakosság komfortérzetének növelése érdekében szükséges lenne az aszfaltozott útszakasz kialakítása. Télen jelenlegi állapotában nehezen járható, veszélyes. A fejlesztésre itt említett indokokon túl az útállag javítására, forgalomban tartására a jelenleginél kevesebb üzemeltetési költséget kell majd fordítanunk. projekt konkrét célja A fejlesztés célja, hogy a település központjához közel eső lakóutca és a Holt-Szamos part a közlekedésbiztonság mai követelményrendszerének eleget tegyen, illetve legalább öt éven keresztül enyhítse az önkormányzat állagmegóvásra fordítandó költségeit. 45

46 projekt célcsoportja Projektünk közvetlen célcsoportjába tartoznak elsődlegesen a település ezen területén lakók, ezenfelül a ciklikusan felmerülő ide látogató turisták. Géberjén község lakossága (~600 fő) és az ide látogatók, valamint az áthaladók. A környező települések lakosai (5.000 fő) és az ide látogató turisták ( fő) projekt tevékenységei A beruházás során sor kerül a Tarjáni építők útjának 600 fm hosszú, 3,0 méter széles ( összesen 1800 m2 ) útszakasz újraépítésére a foltszerűen fellelhető zúzottkő útalap bontása után. Az útpálya szerkezet mindkét utcában egységes: 3,5 cm vtg AB-12 jelű aszfalt burkolat, 5,0 (+1 ) cm vtg. JU-20 jelű meleg bitumenes útalap, 20,0 cm vtg FZKA zúzottkő útalap, 25,0 cm vtg homokos kavicságyazat, mely utóbbi egyben fagyvédő réteg is. A vízelvezetés nyílt csobogóval, fedett árokkal, gyűjtővel lesz megoldva. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a lakosság mobilitásának javítása specifikus célhoz azáltal, hogy a hátrányos helyzetű település lakosságának szolgáltatásokhoz való hozzáférését nagymértékben javítja. A projekt ezen felül megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a pályázati feltételek szempontjából. o o o o o o o A projekt célkitűzései összhangban vannak az LHH program egyik forrását jelentő Regionális Operatív Program 3. prioritásában megjelenő közlekedési feltételek javítása céljaival. Ezen felül illeszkedik a kistérségi fejlesztési stratégia céljaihoz, miszerint a vidék fejlődése szempontjából kulcsfontosságú a közlekedési feltételek javítása. Géberjén - a fejlesztés megvalósításának a helyszíne - a Mátészalkai kistérséghez tartozik, s ez egyike azon 33 leghátrányosabb kistérségnek, amely komplexprogrammal segíthető. A fejlesztés javítaná továbbá a településrészek közötti kapcsolatot is. A fejlesztés elősegítené a humán és közigazgatási közszolgáltatások elérhetőségét (kedvezőtlen időjárás esetén az óvodás, iskolás gyermekek, a szülők és az iskola épületében heti rendszerességgel összegyűlő idősek, a Szamos-partra látogatók a rossz útviszonyok miatt nehezen tudják megközelíteni). A település lakóinak életében fontos szerepet játszik a Holt-Szamos partjának legszebb része, az út ennek javítaná az elérhetőségét. (Ez a rész állomása lenne a Sulyom Tanösvénynek is. Ez a tanösvény alappillére lenne Géberjén turizmusfejlesztési programjának). Az út kapacitás-kihasználtsága indokolja a fejlesztést. költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása Tervező a meglévő út felmérése során a megtervezettnél költséghatékonyabb alternatívát nem talált. Az Géberjéni önkormányzat költségvetése és a turizmusból befolyó belépők összege. Az önkormányzat tulajdonában lévő utak fenntartási költségeit minden évben az adott évi költségvetésben tervezi. E költség a forgalomba helyezés évét követő öt évig mindössze a téli síkosság mentesítésből adódik majd. A projekt az esélyegyenlőségi szempontok messzemenő figyelemmel kisérésével kerül megvalósításra. A megvalósítás esetén hozzájárul a társadalom valamennyi rétegének biztonságos közlekedéséhez. megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, Indítás: április Tervezési szinten előkészítés alatt. Befejezés október 46

47 engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Komplex felzárkóztató programok A kiviteli tervek engedélyeztetési eljárása elkezdődik előreláthatólag a pályázat benyújtásának határidejére. Várhatóan ez után fog önkormányzatunk jogerős építési engedéllyel rendelkezni. Ennek az átfutási ideje nap közötti időintervallumban megtörténik. Összefoglalva, a projekt előkészítettsége lehetővé teszi a részletes kidolgozását és a támogatási szerződés aláírása után a megvalósítás azonnali elindítását. Az útszakasz kapcsolódik a Sulyom Tanösvény utolsó állomásához és a Műemlékvédelmi Hivatallal együttműködésben indítandó Udvarház és bástya külső felújítási projektjéhez. projektenként összesen max. 4-5 oldal 47

48 Projekt adatlap projekt sorszáma fejlesztési irány projekt rövid címe projekt gazda neve kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) ÉA5_ Közlekedési feltételek javítása Önkormányzati belterületi utak felújítása Kántorjánosi Község Önkormányzata Pavelcsák István Beosztása: Polgármester Telefon: 70/ megvalósulás helyszíne Kántorjánosi (település) összköltség, MFt 44 M Ft igényelt támogatás, MFt 40 M Ft amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Szabadság u. felújítása Ft Kápolna u. felújítása Ft Dózsa Gy. u. felújítása Ft Ságvári u. felújítása Ft Jókai u. felújítása Műszaki ellenőrzés Tervezés Ft Ft Ft érintett operatív program ÉAOP /B és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) 2. Közlekedési feltételek javítása A projekt teljes mértékben illeszkedik a 2. fejlesztési irányhoz, ugyanis az érintett útszakasz felújítása/építése révén javul a lakosság kiemelten a hátrányos helyzetű lakosság hozzáférése a település és a kistérség által nyújtott szolgáltatásokhoz, képzési és munkavállalási lehetőségekhez. A kiépített szilárd burkolatú utak állapota javul, a közlekedés biztonságosabbá válik. Felújított utak hossza: - bázisérték:0, célérték:3,88 km számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) A beruházás legfontosabb elvárt eredménye, hogy csökkentse a település szegregált lakófunkciójú részeit. A fejlesztés kifejezetten azon részekre koncentrálódik, ahol a szegregáltság fokozottan érzékelhető. A beruházás eredményeként javul a családok életminősége, igényesebb, rendezettebb lesz a környezetük, szegregáltság megszűnik. Közösségi közlekedéssel érintettek száma: 800 fő Elérési idő csökkentése: 20 % projekt indokoltsága, szükségszerűsége A fejlesztés során a szegregált lakóterületek megszüntetése Kántorjánosi közúthálózatának fejlesztése révén. Az utcák beépített területen találhatók, így az ott lakók szempontjából is rendkívül fontos azok burkolattal való ellátása, mindazonáltal, hogy megszünteti az ott élő emberek szegregáltságát és integrálja őket a település úthálózatába. A fejlesztést több ütemben kívánjuk megvalósítani. projekt konkrét célja Kántorjánosi községben a, Dózsa, Kápolna, Szabadság, Ságvári és Jókai utak állapotának javítása, szilárd burkolat felújítása projekt célcsoportja 48

49 A projekt érinti a község állampolgárát, cigány lakosság közel több mint 50 %-át /600/fő. projekt tevékenységei A projekt megvalósításával részben településrészeket ( Iklód,Emma major) összekötő utak felújítására kerül sor. A község szilárd burkolatú utjainak kialakításakor nem megfelelő /költségtakarékos/ technológia alkalmazásának következtében, valamint a szennyvízberuházás következtében okozott károk miatt a szilárd burkolatú utak állapota rohamosan romlott. A megnövekedett forgalom és a rossz állapot következtében a közúti közlekedés nem biztonságos, balesetveszélyessé vált. Szükségszerűvé vált az utak felújítása. A tervezett fejlesztéssel helyreállításra kerül a meghibásodott útalap, valamint a fellelhető kátyúkat megszüntetjük. Ezt követően 4 cm rétegben AB11 aszfalttal hengerelt kopóréteget készítünk. Az aszfaltozást követően az útpadka helyreállítását is elvégezzük. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése Kántorjánosi fekvése kedvező, mivel két kistérségi központ (Nyírbátor, Mátészalka) közelségéből adódóan a humán infrastruktúrához kapcsolódó közszolgáltatások elérhető közelségben vannak,de a helyi humán és közlekedési infrastrukturális hálózat rendkívül rossz állapotban van. A község szilárd burkolatú útról öt településről érhető el közvetlenül. A jó földrajzi elhelyezkedésnek köszönhetően településünket érinti a Nyírbátor-Vaja turistaútvonal. A települések és településrészek közötti könnyebb átjárhatóság biztosítása érdekében is szükségszerű a fejlesztés. Az érintett utak jelentősen javítják a településrészek közötti kapcsolatot, megszüntetik a szegregáltságát, csökkentik a baleseti kockázatot,javítják a biztonságos közlekedés feltételeit. költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása A projekt nem érint meglévő épületeket. A kivitelezés során különösen ügyelni fogunk arra, hogy a felújítás jó minőségű anyagokból készüljön és korszerű építészeti technológia alkalmazására kerüljön sor. Ez ugyanis lehetővé tenné, hogy időtálló maradjon az út, valamint a karbantartási költségek is alacsonyak maradjanak. A környezeti fenntarthatóság szempontjából fontosnak tartjuk a horizontális célkitűzések érvényesülését. A fenntartható fejlődés jegyében azt a kivitelezőt szeretnénk kiválasztani, aki anyag és energiatakarékos módszereket alkalmaz, ezzel ugyanis a horizontális célkitűzés a gyakorlatban alkalmazható. A projekt befejezése után minimális fenntartási költségek keletkeznek. A költségeket az Önkormányzat saját költségvetéséből fedezi. hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása A fejlesztés jelentős mértékben befolyásolja a romák esélyegyenlőségét, hisz a fejlesztés többségében a romák által lakott területen valósul meg. A beruházás során a fogyatékkal élők esélyegyenlőségét figyelembe vesszük. megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi Indítás március Befejezés október A tervezést és az engedélyezést a 2009-es évben kezdjük meg. Engedélyes tervek elkészítése 1-2hónap Kistérségi tervdokumentumban szereplő valamennyi útprojekthez kapcsolódik, hisz jelen projekt a kistérségi útfejlesztések részeként került benyújtásra. 49

50 projekteket) projektenként összesen max. 4-5 oldal 50

51 Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_007 fejlesztési irány 2. Közlekedési feltételek javítása projekt rövid címe Nyírparasznya Kossuth utca útburkolat felújítása és szélesítése projekt gazda neve Nyírparasznya Község Önkormányzata kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , Szabó János telefon) Megvalósulás helyszíne (település) Nyírparasznya Kossuth utca összköltség, MFt 40 igényelt támogatás, MFt 36 amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Kivitelezés 36,6 Tervezés 1 Közbeszerzés 0,8 Lebonyolítás-műszaki ellenőrzés 0,8 Projektmenedzsment 0,8 érintett operatív program EAOP 3.1.2/B és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) Önkormányzati utak fejlesztése az LHH 2. Közlekedési feltételek javítása A projekt teljes mértékben illeszkedik a 2. fejlesztési irányhoz, ugyanis az érintett útszakasz felújítása/építése révén javul a lakosság kiemelten a hátrányos helyzetű lakosság hozzáférése a település és a kistérség által nyújtott szolgáltatásokhoz, képzési és munkavállalási lehetőségekhez. Felújított- szélesített útszakasz: ~1 km ÁNF(átlagos napi forgalom): 110 egységjármű/nap Közösségi közlekedésben érintettek száma: ~1.000 fő projekt indokoltsága, szükségszerűsége Nyírparasznya település, a Mátészalkai Kistérségben található, amely egyike a leghátrányosabb helyzetűeknek. A település a kistérségen belül is periférikus helyzetű, gazdaságilag elmaradott is halmozottan hátrányos helyzetű. A nehéz gazdasági körülmények ellenére a település vezetősége igyekszik minden eszközzel javítani a lakosság életminőségét, javítani komfortérzetét, mivel ebben, vagyis az élhetőbb, komfortosabb, a városihoz hasonló infrastrukturális viszonyok biztosításában látjuk a település népesség megtartó erejének biztosítását és ez által a fiatalokban a településhez való kötődés kialakítását, és egyben településünk jövőjét. projekt konkrét célja A község egyik sűrűn lakott a település központjának megközelíthetőségét biztosító Kossuth Lajos utca burkolatát szeretnénk felújítani - szélesíteni. A szóban forgó mintegy 1 km. hosszúságú útszakasz a jelenlegi leromlott műszaki állapotában nem képes biztosítani a biztonságos közlekedés feltételeit. Ráadásul az utca áteresztő képessége is kicsi, nem a napjaink igénybevételi viszonyaihoz lett tervezve, helyenként 3-, illetve 3,2 méter széles. A biztonságos gépjármű közlekedés megkívánja az utak legalább 4,0 méterre történő szélesítését is. A fejlesztés itt említett indokain túl az útállag javítására, forgalomban tartására a jelenleginél kevesebb üzemeltetési költséget kell majd fordítanunk. A fejlesztés célja, hogy a település központjához közel eső lakóutca a közlekedésbiztonság mai követelményrendszerének eleget tegyenek, illetve legalább öt éven keresztül enyhítsék az önkormányzat állagmegóvásra fordítandó költségeit. projekt célcsoportja Az átfogó pozitív hatásoknak köszönhetően balesetveszély csökkenés, településkép, vonzerő és 51

52 népességmegtartó képesség javulása miatt településünk teljes lakossága mintegy fő profitál a beruházás megvalósításából, de számos szállal kötődnek hozzá a szomszédos településen lakók és az ide látogató turisták is. projekt tevékenységei Előkészítés-tervezés, engedélyezés, közbeszerzés, lebonyolítás- műszaki ellenőrzés: Önkormányzatunk ezt a valós helyi igényeken alapuló beruházást már régóta tervezi, de önerőből nem képes megvalósítani. Ennek ellenére szerény forrásaiból elkészítette a beruházás kiviteli terveit, és a közeljövőben tervezi megindítani, hogy pályázati forrás igénybevételéhez jogerős építési engedéllyel rendelkezzen. a hatósági engedélyezési eljárást, amelynek finanszírozását a támogatás terhére tervezzük elszámolni. Támogatás esetén ebből szeretnénk fedezni a projekt adminisztratív költségeit, mint a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a projekt menedzsment és a műszaki ellenőr díját is. Amit a pályázati kiírás feltételeinek megfelelően összesen 3,4 millió Ft-ra tervezünk. Kivitelezés: A beruházásnak köszönhetően mintegy 1 kilométernyi a korunk követelményeinek megfelelő burkolat minőségű, és szélességű út építése valósul meg a forgalomtechnikai berendezésekkel és csapadék víz elvezetéssel együtt. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a lakosság mobilitásának javítása specifikus célhoz azáltal, hogy ösztönzi a kistérségben a környezetbarát közlekedési mód elterjedését, illetve a lakóterületek a nagyobb foglalkoztató szervezetekkel, valamint a mindennapi ügyintézés intézményeivel való összekapcsolódást Nyírparasznya, ahol a fejlesztés megvalósul a Mátészalkai kistérségben található, amely egyike a 33 komplexprogrammal segítendő LHH kistérségnek. A fejlesztés településrészek közötti kapcsolatot javít, illetve lakófunkcióval rendelkező településrésznek az eddigiekhez képest magasabb minőségű- kulturált, korunk követelményeinek megfelelő közlekedési kapcsolatát teremti meg településközponttal a fejlesztés a humán- és közigazgatási közszolgáltatások elérhetőségét segíti elő költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, Az építészek a tervezés során a legköltséghatékonyabb technológiai megoldásokat alkalmazták, és a beépítendő anyagok minőségét is a várható igénybevételhez igazították. Az egyetlen alternatíva, ha önkormányzatunk nem újítja fel az utat ebben az esetben marad a fokozott baleset veszély, és az egyre romló állagú út karbantartása folyamatosan jelentős kiadásokat generál az önkormányzat számára, ellenben az út felújítása esetén a fenntartásra szükséges költségek a jelenleginek csak a töredékét jelentenék. A felújított út fenntartásának- karbantartásának a költségeit az önkormányzat éves költségvetéséből kívánjuk fedezni, ez az első öt évben ez csak minimális ráfordítást jelentene, míg a leromlott állagú út folyamatos részleges javítása jelentős összegekkel terhelte az önkormányzat szűkös költségvetését A beruházás jellegéből adódóan a település minden lakosának az érdekeit szolgálja, így a hátrányos helyzetűekét is. Amiért a roma származásúak számára különösen kedvező hatású a beruházás abból adódik, hogy a fejlesztés megvalósításával érintett utcában. és az egész településen is jelentős ~ 30% a roma származásúak aránya. Indítás Befejezés augusztus augusztus Önkormányzatunk a projekt megvalósításához kiviteli tervekkel, és tervezői munkanemenkénti költségvetéssel rendelkezik. A kiviteli tervek engedélyeztetési eljárásának megindítását önkormányzatunk a közeljövőben tervezi, így előreláthatólag a pályázat benyújtásának határidejére önkormányzatunk a jogerős építési engedéllyel 52

53 engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Komplex felzárkóztató programok fog rendelkezni. Összefoglalva, a projekt előkészítettsége lehetővé teszi a részletes kidolgozását és a támogatási szerződés aláírása után a megvalósítás azonnali elindítását. A projekt szerves részét képezi a kistérségi projektcsomag közlekedési feltételeket javító fejlesztéseinek. projektenként összesen max. 4-5 oldal 53

54 Projekt adatlap projekt sorszáma fejlesztési irány projekt rövid címe projekt gazda neve kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) ÉA5_ Közlekedési feltételek javítása Őr Arany János utca burkolatának és vízelvezetésének felújítása Őr Község Önkormányzata Hódi Miklós 44/ Megvalósulás helyszíne Őr (település) összköltség, MFt 34,140 MFt igényelt támogatás, MFt 30,726 MFt amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Projekt előkészítés (tervezés) 0,225 Útburkolat felújítás 21,095 Csapadékvíz elvezetés 11,620 Egyéb költségek (műszaki ellenőrzés+ 1,2 lebonyolítás) érintett operatív program ÉAOP 3.1.2/B Önkormányzati utak fejlesztése az LHH és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) 2. Közlekedési feltételek javítása A projekt teljes mértékben illeszkedik a 2. fejlesztési irányhoz, ugyanis az érintett útszakasz felújítása/építése révén javul a lakosság kiemelten a hátrányos helyzetű lakosság hozzáférése a település és a kistérség által nyújtott szolgáltatásokhoz, képzési és munkavállalási lehetőségekhez. Felújított út hossza: 500 fm számszerű eredmények ÁNF: egységjármű/nap (indikátorok, értékkel) Közösségi közlekedéssel érintettek száma fő projekt indokoltsága, szükségszerűsége Település Központjában frekventált területen található út. Sürün lakott, és ezért felújítása indokolt. Az Arany János út felújításával és közlekedésre alkalmasabbá tételével csökkenthetnénk a jelentős zajjal és terheléssel működő 49-es út terheltségét. projekt konkrét célja Az Arany János út szilárd útburkolattal történő ellátása, valamint a csapadékvíz elvezetés megoldása. Az úton a víz elvezetés részben megoldott, a felület 1/3-án zárt rendszerű a csapadékvíz elvezetés, 1/3-án egyéb formába megoldott. Hatása nagyban növelné a közlekedés biztonságát a településen. Ezen kívül a csapadékvíz és a belvíz is megoldottá válna. Az út frekventált helyen van, sűrűn lakott és több fiatal,betelepült család is lakik ezen a területen,amiért is a közlekedés javítása érdekében szükséges lenne ezen út rendbe tétele,melyet 15 éve szeretne a település vezetése megvalósítani. projekt célcsoportja A projekt közvetlen célcsoportja a Brigád és Bethlen Gábor úton lakó népesség, akik e gyűjtőút használatával tudnák megközelíteni a településen lévő jelentős fő közlekedési útvonalat, a 49-es főutat. A település ezen útján jutnak ki a település temetőjébe, melynek következtében gyakorlatilag az egész település lakossága igénybe veszi, és használja ezen utat. projekt tevékenységei A tevékenyénél mintegy ötszáz méter út kerül felújításra,melynek keretében a rendszerváltás előtt készült útalapot,mely soha sem volt aszfalttal ellátva,és emiatt állaga rendkívül megromlott,- új aszfaltréteggel lenne ellátva,és a vízelvezetés - amely csapadékos időben rendkívüli gondokat, jelent- 54

55 is megoldásra kerülne a csapadékelvezetés megoldásával. Tevékenységek: - Projekt előkészítés méter út felújítása, csatornarendszer felújítása A beavatkozás célja a meglévő burkolatok felújítása és megerősítése a km között lévő csapadékvíz csatorna helyreállítása. - Műszaki ellenőrzés, lebonyolítás projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a lakosság mobilitásának javítása specifikus célhoz azáltal, hogy ösztönzi a kistérségben a környezetbarát közlekedési mód elterjedését, illetve a lakóterületek a nagyobb foglalkoztató szervezetekkel, valamint a mindennapi ügyintézés intézményeivel való összekapcsolódást. Őr, ahol a fejlesztés megvalósul a Mátészalkai kistérségben található, amely egyike a 33 komplexprogrammal segítendő LHH kistérségnek. - A lakófunkcióval rendelkező településrész közlekedési kapcsolatát teremti meg, település központtal,valamint a 49 es számú főúttal - Településrészek közötti kapcsolatot javít- Brigád és Bethlen úttal történő kapcsolat. költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása Tervező a meglévő út felmérése során a megtervezettnél költséghatékonyabb alternatívát nem talált. Az önkormányzat tulajdonában lévő utak fenntartási költségeit minden évben az adott évi költségvetésben tervezi. E költség a forgalomba helyezés évét követő öt évig mindössze a téli síkos-ság mentesítésből adódik majd. A projekt az esélyegyenlőségi szempontok messzemenő figye-lemmel kisérésével kerül megvalósításra. A megvalósítás esetén hozzájárul a társadalom valamennyi rétegének biztonságos közlekedéséhez. megvalósítás indítása és Indítás Befejezés befejezése (év, hónap) július 2009.október előkészítettség Helyszínrajz, burkolat és vízelvezetés felújítási terve (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más Önkormányzatunk tervei közt szerepel többi településekkel karöltve projektekhez (beleértve Hodászi összekötő út felújítása, valamint az őri ravatalozó felújítása,mely a terv-dokumentumban ezen projektel közvetlen kapcsolatban van. nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) projektenként összesen max. 4-5 oldal 55

56 Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_009 fejlesztési irány 2. Közlekedési feltételek javítása projekt rövid címe Temetőhöz vezető út felújítása projekt gazda neve Rápolt Község Önkormányzata kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) Veres Attila 44/ megvalósulás helyszíne Rápolt (település) összköltség, MFt 8.4 igényelt támogatás, MFt 7,56 amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Útburkolat felújítási munka 8,4 érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) ÉAOP 3.1.2/B Önkormányzati utak fejlesztése az LHH 2. Közlekedési feltételek javítása A projekt teljes mértékben illeszkedik a 2. fejlesztési irányhoz, ugyanis az érintett útszakasz felújítása/építése révén javul a lakosság kiemelten a hátrányos helyzetű lakosság hozzáférése a település és a kistérség által nyújtott szolgáltatásokhoz, képzési és munkavállalási lehetőségekhez. Felújított út hossza: 300 fm számszerű eredmények ÁNF: 20 egységjármű/nap (indikátorok, értékkel) Közösségi közlekedéssel érintettek száma fő projekt indokoltsága, szükségszerűsége Rápolt Község temetőjéhez vezető út a település központjából indul. Az úton 1990 óta semmilyen felújítást nem végeztek, így ennek eredményeképpen az útburkolat teljesen tönkrement. Ehhez hozzájárult az is, hogy a temetőn túl a külterületen mezőgazdasági termelés folyik, így az utat mezőgazdasági gépek is használják. Az út jelenlegi állapota méltatlan egy kegyeleti hely megközelítéséhez. Továbbá az út a település nagyságához mérten jelentős mezőgazdasági területekhez is vezet, így az infrastrukturális beruházás gazdasági érdekeket is szolgál. projekt konkrét célja A temető felé vezető meglévő tönkrement útburkolat felújítása, vízelvezető árok kitisztítása. Közlekedési lehetőségek javítása. Konkrét cél: a településközpont tehermentesítését szolgáló, gazdasági súllyal rendelkező területek megközelíthetőségének javítása. projekt célcsoportja A település lakossága. projekt tevékenységei Útburkolat felújítása: 56

57 Kátyúzás Burkolat felújítás (aszfaltozás) Padkarendezés Meglévő vízelvezető árok tisztítása projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a lakosság mobilitásának javítása specifikus célhoz azáltal, hogy ösztönzi a kistérségben a környezetbarát közlekedési mód elterjedését, illetve a lakóterületek a nagyobb foglalkoztató szervezetekkel, valamint a mindennapi ügyintézés intézményeivel való összekapcsolódást. Rápolt, ahol a fejlesztés megvalósul a Mátészalkai kistérségben található, amely egyike a 33 komplexprogrammal segítendő LHH kistérségnek. Az út a településszerkezeti tervben jelölve van. A településközponthoz csatlakozik. Gazdasági területhez vezet. A projekt egy út fejlesztését tartalmazza. költséghatékonyság, alternatívák A projekt hasznosítja a meglévő felújítandó utat és mellette lévő vízelvezető árkot. A projekt keretein belül nem épül új út és vízelvezető. pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása Az út működtetését az önkormányzat költségvetésében biztosítja. Fenntartása: Tisztántartás Padkarendezés Vízelvezető árok kaszálása tisztántartása Ideje: folyamatos Települési érdeket szolgál a temetkezési hely megközelítése miatt. megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) Indítás szeptember Felmérés Költségvetés Befejezés december további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) műszaki terv hatósági engedély kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács TEUT Rákóczi utca útfelújítása Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács KIFET Cigány kissebbség által lakott Dózsa Gy. Utcai út építése mely a cigány kissebbség életkörülményeinek javítását célozta 57

58 projektenként összesen max. 4-5 oldal 58

59 Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_010 fejlesztési irány 2. Közlekedési feltételek javítása projekt rövid címe Szamosszeg Jókai úti útburkolat felújítása csapadékvíz csatornázása projekt gazda neve Szamosszeg Község Önkormányzata kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) Oláh János polgármester telefon: 44/ megvalósulás helyszíne Szamosszeg (település) összköltség, MFt 23,00 M Ft igényelt támogatás, MFt 20,7 M Ft amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Útépítés + csapadékvíz elvezetés Projekt menedzsment +Tervezés + műszaki ellenőrzés+ lebonyolítás érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) EAOP 3.1.2/B 2. Közlekedési feltételek javítása A projekt teljes mértékben illeszkedik a 2. fejlesztési irányhoz, ugyanis az érintett útszakasz felújítása/építése révén javul a lakosság kiemelten a hátrányos helyzetű lakosság hozzáférése a település és a kistérség által nyújtott szolgáltatásokhoz, képzési és munkavállalási lehetőségekhez. A településen az utóbbi 10 évben új út építése nem történt, felújítások voltak. A Jókai utcában azonban nem történt nagyobb felújítás. Az utóbbi 20 évben a tervezési szakaszon csak kátyúzások történtek. Átlagos napi forgalom: 25 egységjármű/nap Közösségi közlekedési érintettek száma bázisértéken: 500 fő számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) A felújítandó szakasz hossza 623 m hosszú (1870 m2) projekt indokoltsága, szükségszerűsége Szamosszeg település a Mátészalkai Kistérségben található, a leghátrányosabb helyzetű, települések között. A legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat, ahol a megélhetési lehetőséget valamelyest igyekszik csökkenteni a rászorult családok esetében közhasznú, illetve közcélú, közmunkprogramok felajánlásával. Emellett megélhetési lehetőséget a mezőgazdaság jelent(ene). A felújítandó Jókai utca burkolatának szélessége 3,0 m, a korona szélessége 7,0 m. A meglévő burkolat 20 cm zúzottkő útalap és 5 cm JU-20-as aszfalt. A meglévő pályaszerkezet mozaikosan repedezett, kátyúzott felületű. A széleken erősen töredezett, helyenként megsüllyedt. Az utóbbi 20 évben a tervezési szakaszon csak kátyúzások történtek. A km között a burkolat gyenge teherbírása miatt alapcsere is szükséges. A Jókai utcát tehát szeretnénk burkolattal ellátni, illetve szeretnénk egyidejűleg a csapadékvíz elvezetését megoldani. Az utca a kedvezőtlen időjárási körülmények esetén szinte járhatatlan. Gépjárművel történő 59

60 végighaladása pedig igen körülményes. Mint említettük a településünkön szinte mindenki érintett a mezőgazdasági termelésben. A megépült út pedig nagymértékben segíteni a mezőgazdaságilag művelt területek megközelíthetőségét, ugyanis a gazdák jelenleg is itt járnak el a gépeikkel, csapadékos időben ezzel még tovább rontva a közlekedési feltételeket. projekt konkrét célja A beavatkozás célja a meglévő burkolatok felújítása és megerősítése a meglévő vízelvezető rendszer tisztítása és felújítása a burkolathoz. projekt célcsoportja A célcsoport mindenképpen a falu lakossága, hiszen a felújított útszakaszon csökken a balesetveszély, a településkép javul. projekt tevékenységei Előkészítés-tervezés, engedélyezés, közbeszereztetés, lebonyolítás-műszaki ellenőrzés, kivitelezés: Ideiglenes melléképítmények Zsaluzás és állványozás Irtás, föld és sziklamunka Szivárgó építés és alagcsövezés Helyszíni beton és vasbeton munka Előre gyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése Közműcsatorna építés Útburkolat alap és makadámburkolat készítése Kőburkolat készítése Bitumenes alap és burkolat készítés projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése Szamosszeg a kistérségben a leghátrányosabb települések egyike A lakófunkcióval rendelkező településrésznek az eddigiekhez képest (földút) minőségi-kultúrált, korunk követelményeinek megfelelő (szilárdburkolatú út) közlekedési kapcsolatát teremti meg a településközponttal, illetve mezőgazdaságilag művelt területekkel. költséghatékonyság, alternatívák A tervező a meglévő út felmérése során a megtervezettnél költséghatékonyabb alternatívát nem talált. pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása Az önkormányzat a tulajdonában lévő utak fenntartási költségeit minden évben az adott évi költségvetésben tervezi. E költség a forgalomba helyezés évét követő öt évig mindössze a téli síkosság mentesítésből adódik majd. A tervezett Jókai utca lakosai között romák is élnek. Így a projekt az esélyegyenlőségi szempontok messzemenő figyelemmel kísérésével kerül megvalósításra. A megvalósítás esetén hozzájárul a társadalom valamennyi rétegének biztonságos közlekedéséhez. megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) Indítás 2009 év július Befejezés 2009 év augusztus - Szamosszeg Jókai Mór utca és közburkolat és vízelvezetés felújításának engedélyezési terve - Műszaki rajzok - Költségvetési dokumentáció 60

61 további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, Nem releváns engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) projektenként összesen max. 4-5 oldal 61

62 projekt sorszáma fejlesztési irány projekt rövid címe Projekt adatlap ÉA5_ Közlekedési feltételek javítása Tiborszállás közigazgatási területén meglévő nyomvonalon a Kossuth és Hajnal utcai útburkolatok kiépítése-szélesítéssel Tiborszállás Község Önkormányzata Csaholczi Gusztáv 44/ projekt gazda neve kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) Megvalósulás helyszíne Tiborszállás (település) összköltség, MFt 49,35 MFt igényelt támogatás, MFt 44,42 MFt amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Útépítés (4007m2)+csapadékvíz elvezetés 46,59 Tervezés+ műszaki ellenőrzés+ lebonyolítás 2,76 érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) EAOP 3.1.2/B 2. Közlekedési feltételek javítása A projekt teljes mértékben illeszkedik a 2. fejlesztési irányhoz, ugyanis az érintett útszakasz felújítása/építése révén javul a lakosság kiemelten a hátrányos helyzetű lakosság hozzáférése a település és a kistérség által nyújtott szolgáltatásokhoz, képzési és munkavállalási lehetőségekhez. - A településen az utóbbi 10 évben megépült új utak hossza: 3,5 km, - A településen tervezett útépítés bázisértéke: 0, fejlesztés után 0,863 km többlet - ÁNF ( átlagos napi forgalom) : bázisértéken 20 egységjármű/nap - elérési idő bázisértéken : 0 - közösségi közlekedéssel érintettek száma bázisértéken: 600 fő számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) projekt indokoltsága, szükségszerűsége - a településen tervezett útépítés célértéke: 2010-ig 0,863 km. - ÁNF: 2010-ben 35/nap - elérési idő csökkenése: 10 % - közösségi közlekedéssel érintettek száma célértéken: 1020 fő A község sűrűn lakott központját átszelő, mindenki által használt Dózsa György utcából nyílik a szabadon álló családi házas két utca, a Kossuth és a Hajnal utcák. A lakóutaknak mai állapota kritikus, a földutakkal megegyező problémákkal terhelt. Ráadásul az utak áteresztő képessége is kicsi, helyenként 3-, illetve 3,2 méter széles. A biztonságos gépjármű közlekedés megkívánja az utak legalább 4,0 méterre történő szélesítését is. A fejlesztése itt említett indokain túl az útállag javítására, forgalomban tartására a jelenle-ginél kevesebb üzemeltetési költséget kell majd fordítanunk. projekt konkrét célja A fejlesztés célja, hogy a település központjához közel eső lakóutcák a közlekedés bizton-ság mai követelményrendszerének eleget tegyenek, illetve legalább öt éven keresztül enyhítsék az önkormányzat állagmegóvásra fordítandó költségeit. projekt célcsoportja Projektünk közvetlen célcsoportjába tartoznak elsőbblegesen a település ezen területén lakók, ezenfelül a ciklikusan felmerülő, a Kraszna folyó közelségéből adódó ár-és belvíz-védekezésében részt vevők számára a menekülő útjak megszilárdítására irányuló törekvés. 62

63 projekt tevékenységei A beruházás során sor kerül a Hajnal utcában 430 fm hosszú, 4,0 méter széles ( össze-sen 1978 m2 ), a Kossuth utcában 433 fm hosszú, 4,0 méter széles ( összesen 2029 m2) útszakasz újraépítésére a foltszerűen fellelhető zúzottkő útalap bontása után Az útpálya szerkezet mindkét utcában egységes: 3,5 cm vtg AB-12 jelű aszfalt burkolat, 5,0 (+1 ) cm vtg. JU-20 jelű meleg bitumenes útalap, 20,0 cm vtg FZKA zúzottkő útalap, 25,0 cm vtg homokos kavicságyazat, mely utóbbi egyben fagyvédő réteg is. A csapadékvizek elhelyezése a már meglévő részben zárt csatornával részben a föld-medrű árkokkal azok helyreállítása mellett költségtakarékosan megoldható. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a lakosság mobilitásának javítása specifikus célhoz azáltal, hogy a hátrányos helyzetű település lakosságának szolgáltatásokhoz való hozzáférését nagymértékben javítja. A projekt ezen felül megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a pályázati feltételek szempontjából. költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Tervező a meglévő út felmérése során a megtervezettnél költséghatékonyabb alternatívát nem talált. Az önkormányzat tulajdonában lévő utak fenntartási költségeit minden évben az adott évi költségvetésben tervezi. E költség a forgalomba helyezés évét követő öt évig mindössze a téli síkos-ság mentesítésből adódik majd. A projekt az esélyegyenlőségi szempontok messzemenő figye-lemmel kisérésével kerül megvalósításra. A megvalósítás esetén hozzájárul a társadalom valamennyi rétegének biztonságos közlekedéséhez. Indítás 2009.április 15. Befejezés 2009.október 15. Az engedélyes tervek rendelkezésre állnak. A tervek alapján az építési engedélyek száma: Hajnal utca vonatkozásában SZ/UV/NS/A/1573/5/2005, a Kossuth utca vonatkozásában: SZ/UV/NS/1570/5/2005. Mindkét ügyében megindítottuk az ér-vényességi idő meghosszabbítását. A csapadékvizek elvezetésé-nek vízjogi létesítési engedélyét a Felső-Tisza-Vidéki Környezet-védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a két nyom-vonalra együttesen, /2005 számon adta ki. Az engedély módosítására, aktualizálására megkaptuk a /2008 számú határozat módosítást. Az előkészítő munka lezárult, - rendelkezünk: - méret-és mennyiségi kiírással, - közbeszerzési dokumentációval, - az összes szakhatósági és létesítési engedéllyel, - a tiszta tulajdonú ( az önkormányzati törzsvagyon részét képező ), nyomvonal jellegű munkaterülettel, Összességében: a fejlesztés a támogatási forrás elnyerése ese-tén azonnal megkezdhető, külön időráfordítást nem igényel. A pályázat megvalósításának időszakában 2 másik pályázat lebonyolítása esedékes. Ezen projektek az ÖTM. keretében meghirdetett kistelepülési iskolák tárgyi feltételinek javítása, ill az óvoda felújítása. Ezen megvalósítandó projektek jelen pályázatunk megvalósítását nem befolyásolják, hiszen a humán erőforrás rendelkezésre áll, mely egy jól felkészült, számos eu. pályázat lebonyolítási tapasztalatával rendelkező szakemberekből álló munkacsapat kezében összpontosul. 63

64 projektenként összesen max. 4-5 oldal 64

65 Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_012 fejlesztési irány 2. Közlekedési feltételek javítása projekt rövid címe Jármi-Mátészalka hivatásforgalmú kerékpárút projekt gazda neve Mátészalka Város Önkormányzata kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , Török Mihály 44/ ) telefon) megvalósulás Jármi - Mátészalka helyszíne (település) összköltség, MFt 130 igényelt támogatás, 117 MFt amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Tervezés / Tanulmányterv 0,5 Tervezés / Engedélyes és kiviteli tervek 5,8 Közbeszerzés 1,5 Műszaki ellenőrzés 5 Kerékpárút építés 82,2 Műtárgyak 10 Csapadékvíz elvezetés 25 érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) ÉAOP 3.1.3/B Regionális hivatásforgalmú kerékpárút hálózat kialakítása az LHH 2. Közlekedési feltételek javítása A projekt teljes mértékben illeszkedik a 2. fejlesztési irányhoz, ugyanis az érintett kerékpárút építése révén javul a lakosság kiemelten a hátrányos helyzetű lakosság biztonságos hozzáférése a település és a kistérség által nyújtott szolgáltatásokhoz, képzési és munkavállalási lehetőségekhez. Megépített kerékpárutak hossza 2,8 km számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) Átlagos napi forgalom (Egy átlagos keresztmetszeti mérıpontra vetített adat) Kerékpáros forgalom növekedése a beavatkozás területén Kerékpáros balesetek számának csökkenése a beavatkozás területén 100 egységjármű/nap 100% 50% projekt indokoltsága, szükségszerűsége A kistérség gazdasági központja Mátészalka, a környező településekről sokan járnak munkába, ezzel az olcsó közlekedési eszközzel. A fejlesztés során a biztonságos kerékpáros közlekedés mellett, a városban található munkahelyek, egyéb szolgáltatások megközelítését is elősegítő lehetőséget kívánunk teremteni a települések lakói számára. Megállapítható, hogy jelenleg a településeken elsősorban azok használnak kerékpárt, akiknek jövedelmi helyzetük nem teszi lehetővé, hogy saját gépkocsival járjanak, azaz a fejlesztés 65

66 elsősorban az alacsonyabb jövedelmű társadalmi rétegek életminőségét javítja. projekt konkrét célja A Jármi- Mátészalka tervezett kerékpárút a leghátrányosabb kistérségben található, az itt élő közelítőleg lakos helyzete sok esetben nem teszi lehetővé a saját gépkocsi tartását sem. A helyi tömegközlekedés pedig gyérnek mondható, ezért és a biztonságos kerékpáros közlekedés megvalósításáért szükség van kerékpárutak létesítésére, amit a lakosság munkába járásra és a mindennapi ügyeik intézéséhez egyaránt igénybe tud venni. projekt célcsoportja - Jármi- Mátészalka közel főt számláló lakossága, - a napi rendszerességgel munkába járó munkavállalók (kb.3000 fő ipari parki dolgozók,) - turisták és a kirándulók akik kihasználják a biztonságos kerékpáros közlekedés lehetőségét átlagosan fővel számolva. projekt tevékenységei - tervezés (tanulmányterv, engedélyes, kiviteli) - közbeszerzési eljárások lebonyolítása, - Műszaki ellenőr kiválasztása, - közműépítés, - út-építés projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése - A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a lakosság mobilitásának javítása specifikus célhoz azáltal, hogy ösztönzi a kistérségben a környezetbarát közlekedési mód elterjedését, illetve a lakóterületek a nagyobb foglalkoztató szervezetekkel, valamint a mindennapi ügyintézés intézményeivel való összekapcsolódást - A tervezett kerékpárút 2 számjegyű út /49. számú főút/ mellett található. A mátészalkai kistérség Magyarország 33 LHH kistérségeinek egyike - A Jármit és Mátészalkát összekötő úton a kerékpáros forgalom jelenleg is eléri a átlagos 100 kerékpáros/nap számot. A projekt eredményeképpen az átlagos napi kerékpáros forgalom feltehetően meghaladja a 100 kerékpáros/napot. - A kerékpárút nyomvonala illeszkedik a helyi szabályozási tervekhez, és a helyi kerékpáros közlekedési hálózati tervekhez. A tervezett kerékpárút részese lehet az így létrejövő Jármi- Mátészalka-Nyírcsaholy kerékpárút hálózatnak. - A projekt előkészítése zajlik: az építési engedély határideje lejárt, melynek megszerzése folyamatban van. költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek Nem jövedelemtermelő a projekt Az önkormányzat saját erőből biztosítja a projekt fenntartási időszak alatti és az azt követően felmerülő költségeit. Önkormányzatunk a hátrányos helyzetűek számára munkalehetőséget biztosít az építés, valamint a karbantartási munkák során. Indítás augusztus Befejezés augusztus Tanulmány tervdokumentációk rendelkezésre állnak. 66

67 listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a tervdokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Komplex felzárkóztató programok Engedélyes és kiviteli terv készítése, engedélyek megszerzése, amelyek igénye 3-4 hónap. ÉAOP Hivatásforgalmú kerékpárút építés ÉAOP jelű pályázat Hivatásforgalmú kerékpárút építése Mátészalka és Nyírcsaholy között projektenként összesen max. 4-5 oldal 67

68 projekt sorszáma fejlesztési irány projekt rövid címe Projekt adatlap ÉA5_ Közlekedési feltételek javítása Fülpösdaróc Fő utcája nyugati leágazásának szilárd burkolattal történő ellátása Fülpösdaróc Község Önkormányzata Kovács Csaba polgármester Fülpösdaróc projekt gazda neve kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) megvalósulás helyszíne (település) összköltség, MFt 11,63 igényelt támogatás, MFt 10,46 amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Kivitelezés (tükörkészítés, útalap, aszfaltréteg, 11,632 forgalomtechnika, csapadékvíz elvezetés): érintett operatív program ÉAOP 3.1.2/B és prioritás Önkormányzati utak fejlesztése az LHH kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) 2. Közlekedési feltételek javítása A projekt teljes mértékben illeszkedik a 2. fejlesztési irányhoz, ugyanis az érintett útszakasz felújítása/építése révén javul a lakosság kiemelten a hátrányos helyzetű lakosság hozzáférése a település és a kistérség által nyújtott szolgáltatásokhoz, képzési és munkavállalási lehetőségekhez. Megépült új útszakasz: 0,25 km ÁNF (átlagos napi forgalom): 40 járműegység/nap Közösségi közlekedésben érintettek száma: ~400 fő projekt indokoltsága, szükségszerűsége Fülpösdaróc település, a Mátészalkai Kistérségben található, amely egyike a leghátrányosabb helyzetűeknek. A település a kistérségen belül is periférikus helyzetű, gazdaságilag elmaradott is halmozottan hátrányos helyzetű, ún. zsáktelepülés. A településen gyakorlatilag az egyetlen megélhetési lehetőség a mezőgazdaság, így közvetve vagy közvetlenül a település minden lakója kötődik az agráriumhoz. A nehéz gazdasági körülmények ellenére a település vezetősége igyekszik minden eszközzel javítani a lakosság életminőségét, javítani komfortérzetét, mivel ebben, vagyis az élhetőbb, komfortosabb, a városihoz hasonló infrastrukturális viszonyok biztosításában látjuk a település népesség megtartó erejének biztosítását és ez által a fiatalokban a településhez való kötődés kialakítását, és egyben településünk jövőjét. projekt konkrét célja Terveink szerint településünk fő utcájáról nyugati irányba leágazó utcát szeretnénk szilárd burkolattal ellátni, valamint a csapadékvíz elvezetését megoldani. Ennek megvalósítása több szempontból is érdeke a település lakosságának. Jelenleg az utca kedvezőtlen időjárási körülmények esetén gyakorlatilag járhatatlan. Az utca mellett található telkek kihasználtsága épp ezért meglehetősen alacsony az utca igen gyéren lakott, pedig a kulturált közlekedési körülmények és a csapadékvíz elvezetés megvalósítása esetén településünkön itt nyílna lehetősége a fiataloknak építkezésre- helyben maradásra. Mint említettük a falunkban mindenki érintett a mezőgazdasági termelésben. A megépült út segítené a mezőgazdaságilag művelt területek megközelíthetőségét, ugyanis a gazdák jelenleg is itt járnak el a gépeikkel, csapadékos időben ezzel még tovább rontva a közlekedési feltételeket. Az jelenleg itt lakók illetve a közlekedési viszonyok rendeződésének köszönhetően ide költözni szándékozók számára az út megépülése egyet jelentene az otthonuk minden időben biztonságosan történő megközelíthetőségével, de a település távolabbi részeire is pozitív hatása lenne, ugyanis 68

69 csapadékos időben sem kerülne sár a település fő utcájára, így csökkenne a balesetveszély. A szilárd burkolat a gazdák számára is előnyöket jelentene, hiszen a földek megközelíthetősége függetlenedne az időjárástól, javulnának a gépek üzemeltetési körülményei és hatékonyabb gazdálkodás lenne megvalósítható. projekt célcsoportja Az átfogó pozitív hatásoknak köszönhetően balesetveszély csökkenés, településkép, vonzerő és népességmegtartó képesség javulása miatt településünk teljes lakossága mintegy 400 fő profitál a beruházás megvalósításából, de számos szállal kötődnek hozzá a szomszédos településen lakók és az ide látogató turisták is. projekt tevékenységei Előkészítés-tervezés, engedélyezés, közbeszerzés, lebonyolítás- műszaki ellenőrzés: Önkormányzatunk ezt a valós helyi igényeken alapuló beruházást már régóta tervezi, de önerőből nem képes megvalósítani. Ennek ellenére szerény forrásaiból elkészítette a beruházás kiviteli terveit, és megindította az engedélyezési eljárást, hogy pályázati forrás igénybevételéhez jogerős építési engedéllyel rendelkezzen. Támogatás esetén ebből szeretnénk fedezni a projekt adminisztratív költségeit, mint a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a projekt menedzsment és a műszaki ellenőr díját is. Amit összesen 1,1 millió Ft-ra tervezünk. Kivitelezés: A beruházásnak köszönhetően mintegy 0.25 kilométernyi az előírásoknak megfelelően tömörített tükörrel, valamint homokos kavicságyazattal, zúzottkő útalappal előkészített és 5 cm. vastagságú JU-16 minőségű aszfalt alapréteggel, valamint 3,5 cm vastagságú AB-11 minőségű aszfalt kopóréteggel rendelkező szilárd burkolatú út épülne a szükséges forgalomtechnikai berendezésekkel és csapadék víz elvezetéssel együtt. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése Fülpösdaróc, ahol a fejlesztés megvalósul a Mátészalkai kistérségben található, amely egyike a 33 komplexprogrammal segítendő LHH kistérségnek. A fejlesztés településrészek közötti kapcsolatot javít, illetve lakófunkcióval rendelkező településrésznek az eddigiekhez képest (földút) minőségi- kulturált, korunk követelményeinek megfelelő (szilárdburkolatú út) közlekedési kapcsolatát teremti meg településközponttal a fejlesztés a humán- és közigazgatási közszolgáltatások elérhetőségét segíti elő (kedvezőtlen időjárás esetén, mentő, falugondnok stb. közszolgáltatást ellátó gépjármű a területet a felázott földúton gyakorlatilag megközelíteni nem tudja) A település lakóinak életében nagy gazdasági jelentőségű (a megélhetésük alapját képező) mezőgazdaságilag művelt területek elérhetőségét is javítja a fejlesztés költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása Az építészek a tervezés során a legköltséghatékonyabb technológiai megoldásokat alkalmazták, és a beépítendő anyagok minőségét is a várható igénybevételhez igazították. Az egyetlen alternatíva, ha nem épül meg az út ebben az esetben marad a fokozott baleset veszély, és a kedvezőtlen időjárási periódusok után az út járhatóvá tétele- karbantartása folyamatos kiadást generál az önkormányzat számára, ellenben az út megépülése esetén a fenntartásra szükséges költségek a jelenleginek csak a töredékét jelentenék. A megépülő új út fenntartásának- karbantartásának a költségeit az önkormányzat éves költségvetéséből kívánjuk fedezni, ez az első öt évben az csak minimális ráfordítást jelentene, míg a földút járhatóságának biztosítása folyamatosan jelentős összegekkel terhelte az önkormányzat szűkös költségvetését. A beruházás jellegéből adódóan a település minden lakosának az érdekeit szolgálja, így a hátrányos helyzetűekét is. Amiért a roma származásúak számára különösen kedvező hatású a beruházás abból adódik, hogy a fejlesztés megvalósításával a távlati célunk az, hogy növeljük a település népesség megtartó képességét, a fiatalok számára helyben biztosítsunk napjaink követelményeinek megfelelő települési környezetet. Márpedig településünkön a fiatalok aránya a roma származásúak között magasabb. 69

70 megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Komplex felzárkóztató programok indítás: befejezés: augusztus augusztus Önkormányzatunk a projekt megvalósításához kiviteli tervekkel, és tervezői munkanemenkénti költségvetéssel rendelkezik. A kiviteli tervek engedélyeztetési eljárása jelenleg folyamatban van, előreláthatólag a pályázat benyújtásának határidejére önkormányzatunk a jogerős építési engedéllyel fog rendelkezni. Összefoglalva, a projekt előkészítettsége lehetővé teszi a részletes kidolgozását és a támogatási szerződés aláírása után a megvalósítás azonnali elindítását. A projekt szerves részét képezi a kistérségi projektcsomag közlekedési feltételeket javító fejlesztéseinek. Megvalósulása esetén hozzájárulna a Holt- Szamosra, mint természeti adottságra építkező komplex turisztikai program sikeréhez, amelyet több szomszédos településsel közösen tervez megvalósítani önkormányzatunk. projektenként összesen max. 4-5 oldal 70

71 Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_038 fejlesztési irány 2. Közlekedési feltételek javítása projekt rövid címe Nyírcsaholy önkormányzati útjainak korszerűsítése projekt gazda neve Nyírcsaholy Község Önkormányzata kapcsolattartó neve, Hanusi Péter elérhetősége ( , 44/ telefon) megvalósulás helyszíne Nyírcsaholy (település) összköltség, MFt 28 M Ft igényelt támogatás, MFt 25,2 M Ft amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Belterületi utak kiépítése, felújítása 28 M Ft érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) projekt indokoltsága, szükségszerűsége ÉAOP 3.1.2/B Önkormányzati utak fejlesztése 2. Közlekedési feltételek javítása A projekt teljes mértékben illeszkedik a 2. fejlesztési irányhoz, ugyanis az érintett útszakasz felújítása/építése révén javul a lakosság kiemelten a hátrányos helyzetű lakosság hozzáférése a település és a kistérség által nyújtott szolgáltatásokhoz, képzési és munkavállalási lehetőségekhez. - A községben megépült új utak hossza az elmúlt 10 évben: 0,3 km - A településen felújított utak hossza az elmúlt 10 ében: 0 km - ÁNF: 15 egységjármű/nap - elérési idő bázisértéken: 0 - közösségi közlekedéssel érintettek száma bázisértéken: 2332 fő - a településen tervezett új út építése 2010-ig: 1 km - ÁNF: 35 egységjármű/nap. - A községben közösségi közlekedéssel érintettek száma: 2500 fő - elérési idő csökkenése: 10 perc A kiépítésre kerülő utak a helyi cigány kisebbséget érintik főleg, akiknek ebből kifolyólag életminősége jelentősen javulna. Jelenleg az esélyegyenlőség sajnos csorbul a településen a meglévő közlekedési infrastruktúra tekintetében, és így a kisebbségi lakosság felzárkóztatására irányuló törekvéseink is akadályozottak. projekt konkrét célja Új utak építése és a meglévő önkormányzati aszfalt utak használhatóbbá tétele. Célunk az érintett területek közlekedésbiztonsági helyzetének javítása, melyet az érintett utak mentén élő nagyszámú gyermeklakosság jelenléte is indokol. projekt célcsoportja A község lakossága, főleg a kisebbséget érintően. A közvetlen célcsoport lélekszáma 250 fő, közvetve az egész település használja az érintett utakat, hiszen más településekre (Nyírmeggyes, Nyírkáta), illetve több száz hektár mezőgazdasági terület is csak ezen a területen át közelíthető meg. projekt tevékenységei 71

72 A helyszín felmérése, költségvetés elkészítése, árajánlatok beszerzése, közbeszerzési eljárás előkészítése. A pályázat elnyerése után tereprendezés, csapadékvíz-elvezetés és útburkolati munkák kivitelezése. A kivitelezés AB -12 jelű aszfalt igénybevételével, a csapadékvezető árkok egy oldalon való kiépítésével együtt valósul meg. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a lakosság mobilitásának javítása specifikus célhoz azáltal, hogy a hátrányos helyzetű település lakosságának szolgáltatásokhoz való hozzáférését nagymértékben javítja. A projekt ezen felül megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a pályázati feltételek szempontjából Nyírcsaholy, ahol a fejlesztés megvalósul a Mátészalkai kistérségben található, amely egyike a 33 komplexprogrammal segítendő LHH kistérségnek. A fejlesztés településrészek közötti kapcsolatot javít, illetve lakófunkcióval rendelkező településrésznek az eddigiekhez képest (földút) minőségi- kulturált, korunk követelményeinek megfelelő (szilárdburkolatú út) közlekedési kapcsolatát teremti meg településközponttal a fejlesztés a humán- és közigazgatási közszolgáltatások elérhetőségét segíti elő (kedvezőtlen időjárás esetén, mentő, falugondnok stb. közszolgáltatást ellátó gépjármű a területet az út rossz minősége miatt nehezen közelíti meg. A település lakóinak életében nagy gazdasági jelentőségű (a megélhetésük alapját képező) mezőgazdaságilag művelt területek elérhetőségét is javítja a fejlesztés költséghatékonyság, alternatívák Tervező a meglévő út felmérése során a megtervezettnél költséghatékonyabb alternatívát nem talált. pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása Az önkormányzati utak karbantartása éves szinten több millió forintot visz el. A beruházás megvalósulásával ennek költsége a megépülő szakaszokon megszűnik, így az önkormányzat jelentős költségmegtakarítást ér el. hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása A projekt kifejezetten a kisebbségi lakosság esélyegyenlőségének és felzárkózásának biztosítására irányul. megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve Indítás Befejezés május október 30. A beruházás nem engedélyköteles, rendelkezünk költségbecsléssel, költségvetéssel, nem engedélyes szintű tervekkel. A szükséges előkészítő munkák végére befejeződnek. A konkrét tervdokumentumok elkészítése 1 hónap A projekt szorosan illeszkedik a már támogatott EAOP 4.1.1/2F 72

73 a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) iskolafejlesztési pályázathoz ugyanis így lesz teljes körű esélyegyenlőség biztosítása, mivel jelen út megépítésével az ott élő roma lakosság és közöttük lévő iskolás korúak életkörülményei jelentősek javulnak. Kistérségi tervdokumentumban szereplő valamennyi útprojekthez kapcsolódik, hisz jelen projekt a kistérségi útfejlesztések részeként került benyújtásra. projektenként összesen max. 4-5 oldal 73

74 projekt sorszáma fejlesztési irány projekt rövid címe Projekt adatlap ÉA5_ Közlekedési feltételek javítása Ipari parkot megközelítő és elkerülő útként funkcionáló Temető utca felújítása Vállaj Község Önkormányzata Vilmos István 06-44/ Vállaj projekt gazda neve kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) megvalósulás helyszíne (település) összköltség, MFt 26,64 igényelt támogatás, MFt 23,98 amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Burkolatjavítás (4895m2)+csapadékvíz elvezetés 25,92 Műszaki ellenőrzés+ lebonyolítás 0,72 érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) ÉAOP 3.1.2/B. 2. Közlekedési feltételek javítása A projekt teljes mértékben illeszkedik a 2. fejlesztési irányhoz, ugyanis az érintett útszakasz felújítása/építése révén javul a lakosság kiemelten a hátrányos helyzetű lakosság hozzáférése a település és a kistérség által nyújtott szolgáltatásokhoz, képzési és munkavállalási lehetőségekhez. Felújított utak hossza: km Mindenki számára könnyen elérhető, korszerű út kialakítása, mely az iparterületen működő vállalkozások kiszolgálását biztosítja. Ezen túl lehetőséget teremt a határátkelő biztonságos megközelítéséhez és nem utolsó sorban az itt élő lakosság komfort érzetének javításához hozzájárul. A jó minőségű aszfalt út megszünteti az épületek beremegését és ezzel a műemlék templom állagmegóvását is segíti. ÁNF ( átlagos napi forgalom):egységjármű/nap: 525 db Elérési idő csökkenése%: 35% Közösségi közlekedéssel érintettek száma (fő): helyben élő lakosság esetében 480 fő. Ipartelep 35 fő. Határátkelő működésével 620 fő. Projektünk megvalósításával egy olyan fejlesztést valósítunk meg, mely kielégíti a jelen kor szükségleteit, követelményeit és hozzájárul az életmód és életminőség javításához, az értékmegőrzéshez. Lehetővé teszi az iparterületen jelenleg működő vállalkozások biztonságos megközelítését. Hozzájárul az egyre nagyobb forgalmat lebonyolító nemzetközi határátkelő biztonságos megközelítéséhez és az országos műemlékvédelem alatt álló római katolikus templom értékmegőrzéséhez. projekt indokoltsága, szükségszerűsége A község sűrűn lakott központját átszelő, mindenki által használt, több évtizede leamortizálódott szilárd burkolatú út felújítása indokolt. A Temető utca az iparterület megközelítését biztosítja, ahol jelenleg sertéstelep, fűrészüzem, nyúltelep és takarmányszárító található. Ezen iparterület biztosít lehetőséget Románia határhoz közeli vállalkozások áttelepüléséhez, illetve a közös gazdasági társaságok létrehozásához, együttműködéséhez. Másik funkciójaként ellátja, országos főúthálózathoz való csatlakozás miatt a határátkelő biztonságos 74

75 megközelítését, mivel esetleges baleset esetén, elkerülő útként funkcionál. Ezen út mellett helyezkedik el az országos műemlék védelem alatt álló római katolikus templom. A felújítás után az útállag megóvására, forgalomban tartására a jelenleginél kevesebb üzemeltetési költséget kell fordítanunk. projekt konkrét célja A fejlesztés célja, hogy a település központjához közel eső iparterület megközelítése biztonságos legyen, a felújított út lehetőséget nyújtson a műemléktemplom állagmegóvásához és be tudja tölteni elkerülő út szerepét a határátkelő megközelítéséhez. projekt célcsoportja Projektünk közvetlen célcsoportjába tartoznak elsődlegesen a település ezen területén lakók, ezenfelül a Nyíregyháza és Debrecen, ill. Románia irányába közlekedő külföldi és magyar állampolgárok. projekt tevékenységei A beruházás során sor kerül 4895m2 út aszfaltozására. A hiányzó szegélyek pótlására, javítására, valamint az út teljes szakaszán a szükséges csapadékvíz elvezetésre. Az aszfaltozás B12-es aszfaltból készül, míg a csapadékelvezetés folyókával, ill. egy része zárt rendszerű megoldással kerül kivitelezésre. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése o o o A projekt célkitűzései összhangban vannak az LHH program egyik forrását jelentő Regionális Operatív Program 3. prioritásában megjelenő közlekedési feltételek javítása céljaival. Ezen felül illeszkedik a kistérségi fejlesztési stratégia céljaihoz, miszerint a vidék fejlődése szempontjából kulcsfontosságú a közlekedési feltételek javítása. Vállaj - a fejlesztés megvalósításának a helyszíne - a Mátészalkai kistérséghez tartozik, s ez egyike azon 33 leghátrányosabb kistérségnek, amely komplexprogrammal segíthető! o A projekt megvalósításával 4 területen érünk el eredményt: 1. / Az út korszerűsítésével, biztonságossá válik az iparterületen működő vállalkozások (sertéstelep, fűrészüzem, nyúltelep, takarmányszárító) megközelítése, tehát javítja a településrészek közötti kapcsolatot. 2./ A településünk határátkelővel rendelkezik és ezen út hivatott szolgálni, hogy balestek esetén a feltorlódott forgalom elvezetését elkerülő útként biztosítja, tehát fokozott balesetveszélynek kitett út egyik elkerülő alternatívája lehet!! 3./ A fejlesztés turisztikai attrakció megközelítését segíti elő, ezen út mellett található az országos védelem alatt álló műemlék templom, mely nagy látogatottságnak örvend. Felújítása esetén a zarándokútra érkező gépkocsi és autóbusz forgalmát biztosítani tudja. 4./ Végső funkcióként ellátja az itt élő vállaji lakosok biztonságos közlekedését. költséghatékonyság, Az út jelenlegi állapotában még gazdaságosan felújítható. Későbbiekben alternatívák a téli időjárás okozta károk növelik a projekt megvalósításának költségét. pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, Az önkormányzat tulajdonában lévő út fenntartásáról az adott évi költségvetés terhére gondoskodik településünk. Ennek költségeit minden évben az adott évi költségvetésben tervezi. A projekt az esélyegyenlőségi szempontok messzemenő figyelemmel kisérésével kerül megvalósításra. A megvalósítás esetén hozzájárul a társadalom valamennyi rétegének biztonságos közlekedéséhez. Indítás Befejezés 2009.április október 15. Az engedélyes tervek rendelkezésre állnak. 75

76 engedélyek listája) további előkészítés - (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban A pályázat megvalósításának időszakában 2 másik pályázat lebonyolítása esedékes. Ezen projektek az ÖTM. keretében meghirdetett kistelepülési iskolák tárgyi feltételinek javítása, ill az óvoda felújítása. Ezen nem szereplő megvalósítandó projektek jelen pályázatunk megvalósítását nem projekteket, korábbi projekteket) befolyásolják, hiszen a humán erőforrás rendelkezésre áll, mely egy jó felkészült, számos eu. pályázat lebonyolítás tapasztalatával rendelkező szakemberekből tevődik össze. projektenként összesen max. 4-5 oldal 76

77 Projekt adatlap projekt sorszáma fejlesztési irány projekt rövid címe projekt gazda neve kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) ÉA5_ Közlekedési feltételek javítása Temető út építése NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BALOGH JÓZSEF 06-44/ ; 06-70/ megvalósulás helyszíne (település) NAGYDOBOS Temető út összköltség, MFt 40 M Ft igényelt támogatás, MFt 36 M Ft amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Útépítés 40 M Ft érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz EAOP 3.1.2/B 2. Közlekedési feltételek javítása A projekt teljes mértékben illeszkedik a 2. fejlesztési irányhoz, ugyanis az érintett útszakasz felújítása/építése révén javul a lakosság kiemelten a hátrányos helyzetű lakosság hozzáférése a település és a kistérség által nyújtott szolgáltatásokhoz, képzési és munkavállalási lehetőségekhez. számszerű outputok (indikátorok, értékkel) A megépült új út hossza: 0,57 km számszerű eredmények Közösségi közlekedéssel érintettek száma: 300 fő (indikátorok, értékkel) projekt indokoltsága, szükségszerűsége Nagydobos községben a roma lakosság 45%-a ebben az utcában lakik. Ez az utca rendelkezik szennyvíz-, gáz- és villanyhálózattal, de nem rendelkezik pormentes utcával. Az utcában 166 fő él, akiknek nap mint nap kisebb nagyobb problémát okoz a közlekedés. Több esetben volt probléma a közfeladatot ellátó járművek behajtása az adott utcába, mert az, járhatatlan volt. projekt konkrét célja A meglévő Dózsa Gy. utcától a Dózsa Gy. III utca és a Temető út szilárd burkolattal való ellátása 570 m hosszúságban, 4 m szélesen. A település egyik olyan utcája, amely nem rendelkezik szilárd burkolattal. A projekt célja, hogy a Temető utcában kiépített szilárd burkolat legyen, összekötve a Dózsa György utcával. Az útépítéssel egy időben, azzal összefüggésben elkészül az acélkorlát is. projekt célcsoportja Közvetlenül a Temető utcában lakó roma lakosság, közvetetten Nagydobos község lakossága. projekt tevékenységei Útépítés: A, Útalap alá tereprendezés B, Útalap készítés C, Aszfalt szőnyeg terítése D, Útpadka rendezés E, Acélkorlát kihelyezése projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése 77

78 A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a lakosság mobilitásának javítása specifikus célhoz azáltal, hogy a hátrányos helyzetű település lakosságának szolgáltatásokhoz való hozzáférését nagymértékben javítja. költséghatékonyság, alternatívák A jelenlegi földút szilárdburkolattal való ellátása az egyetlen alternatíva a minőségi közlekedésnek. Ez az egyetlen módszer, amely költséghatékonyan megoldja a közlekedési problémát. pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása A projekt megvalósítását követően az önkormányzat vállalja, hogy a megvalósult beruházást fenntartja, költségvetésébe azt beépíti. Jelentősen javulna a romák élethelyzete, életkörülménye a jobb megközelíthetőség miatt. megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) Indítás április Befejezés augusztus előkészítettség Engedélyes tervvel rendelkezik, a projekt (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés A kiviteli terv folyamatban van, 2009 márciusára kész. (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve A projekt része az önkormányzat közötti gazdasági tervében megfogalmazott infrastrukturális fejlesztésnek. a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) projektenként összesen max. 4-5 oldal 78

79 Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_041 fejlesztési irány 2. Közlekedési feltételek javítása projekt rövid címe Belterületen Császári, Meggyesi utcák felújítása. Dózsa György, Vörösmarty, utcában új út építése Nyírkáta községben. projekt gazda neve Nyírkáta Község Önkormányzata kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) Jeney Sándor Polgármester 06-44/ megvalósulás helyszíne Nyírkáta település belterületén (település) összköltség, MFt 64,12 mft igényelt támogatás, MFt 57,708 mft (90%) amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Építési költség Bruttó 63,27 mft Tervezés, projektmenedzsment, közbeszerzés, Bruttó 0,85 mft műszaki ellenőrzés, nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) ÉAOP 3.1.2/B Önkormányzati utak fejlesztése az LHH 2. Közlekedési feltételek javítása A projekt teljes mértékben illeszkedik a 2. fejlesztési irányhoz, ugyanis az érintett útszakasz felújítása/építése révén javul a lakosság kiemelten a hátrányos helyzetű lakosság hozzáférése a település és a kistérség által nyújtott szolgáltatásokhoz, képzési és munkavállalási lehetőségekhez. Megépítendő új utak hossza 1,1 km (Dózsa György út 0,8 km, Vörösmarty utca 0,3 km) Felújítandó utak hossza 2,8 km (Császári út 1,8 km, Meggyesi út 1 km) Átlagos napi forgalom: Dózsa György út egységjármű/nap Vörösmarty utca 162 egységjármű/nap Császári út 1440 egységjármű/nap Meggyesi út 1395 egységjármű/nap Közösségi közlekedéssel érintettek száma fő (Dózsa György út, Vörösmarty utca, Császári út, Meggyesi út) projekt indokoltsága, szükségszerűsége Nyírkáta község belterületén a Császári út és a Meggyesi út felújítása elengedhetetlenül szükséges. Az aszfalt borítás teljesen tönkrement. A Császári utcán közlekedve érik el lakosaink a megye és régiós központot. A Meggyesi úton a kistérségi központ érhető el. Az út használhatóságát kátyúzással javítani már nem lehet így szükséges a két utcán új aszfaltborítás elkészíttetése. A Dózsa György, Vörösmarty út rossz állapotban lévő földút, az itt közlekedők kivannak téve a közlekedés viszontagságainak, ebből az irányból közelíthető meg a Mezőgazdasági területek nagy része. A megépítendő új út területe 3300 m2 (Dózsa György út hossza 800 m szélessége 3 m, Vörösmarty utca hossza 300m szélessége 3 m). Az épülő új utakon földmunka, útalap, és aszfaltozás elvégzésével jelentősen javul az életminőség. Az új utak építésével a szegregáció is csökkenthető, ugyanis a két utcában a lakosságnak több mint 60%-a a cigány etnikumhoz tartozik. A felújítandó utak terület m2 (Császári út hossza 1800 m szélessége 5 m, Meggyesi út hossza 1000 m szélessége 4 m). A pályázat keretében a Meggyesi, Császári utca aszfaltborítása és pályatartozéki műtárgyak áthelyezése és cseréje indokolt. A projekt hatására a Mátészalkai 79

80 Kistérségben javulna a közlekedési infrastruktúra minősége. projekt konkrét célja A felújítandó utak hossza 2800 m, felülete m2. A beruházás célja a Császári, Meggyesi utca felújítása, aszfaltborítással és a hozzá szükséges műtárgyak áthelyezése és megépítése. A megépítendő új utak hossza 1100 m, felülete 3300 m2. A beruházás során megvalósításra kerülnek: az előkészítő munkák, a földmunka, az útburkolati alap készítése, a bitumenes alap és burkolat készítése, az aszfaltburkolat építése, az úttest tartozékok áthelyezése és beszerzése. Szükséges az előkészítő munkák során: a föld felső 20 cm-es rétegének eltávolítása; a földmunka során: töltésépítés; földkitermelés - anyagnyerő helyen - rakodással, szállítással; tükörvágás talajba; padkarendezés; tömörítés; padkafelület simítóhengerelés; tükörfelület simítóhengerelés; földfelrakás gépi erővel; földszállítás; Szükséges az útburkolati alap készítése során: szórt alap készítése 20/80-as zúzott kőből, 20 cm vastagságban. projekt célcsoportja A Dózsa György és Vörösmarty utak sűrűn beépített lakókörnyezetben vannak, az említett utcákban több mint 60%-os a cigány etnikum aránya. Az itt élők életkörülményei ezzel a beruházással jelentősen javulnak, valamint a külterületi földterületek jobb megközelítése biztosítottá válik. Komfortosabbá, élhetőbbé válik ezen településrész is. A Meggyesi, Császári út felújításával a község központja és a környező területek, megyei és régiós székhely valamint a kistérségi központ Mátészalka jobb és könnyebb megközelítése biztosítható az itt lakók illetve a község teljes lakosságának számára. Az utak felújításával vonzóbb befektetési lehetőséget teremt a vállalkozások számára, fokozva ezáltal az egész térség gazdasági aktivitását is. Elősegítheti új vállalkozások telepítését, enyhítheti a térség munkanélküliségi gondjait. projekt tevékenységei Főbb projekt tevékenységek: 1. A projekt menedzsment feladatokat ellátó és a pályázati anyag összeállítását segítő szervezet kiválasztása. 2. A megvalósítás során közreműködő egyéb szakemberek/szervezet kiválasztása költséghatékonysági kritériumok és referenciák alapján. 3. Nyertes pályázat esetén a szerződéskötés előkészítése, a szerződés megkötése. 4. Közbeszerzési eljárás során a Dózsa György út, Vörösmarty út megépítéséhez, valamint a Császári, Meggyesi út felújítását elvégző kivitelező kiválasztása. 5. A Dózsa György út, Vörösmarty utca útépítési, valamint a Császári, Meggyesi út felújítási munkálatainál a folyamatos műszaki ellenőrzés, felügyelet, valamint nyilvánosság folyamatos pénzügyi elszámolások benyújtása. 6. Monitoring, előrehaladási jelentések elkészítése, beszámolók, tájékoztató összeállítása, folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés a projekt megvalósításában résztvevőkkel és a projekt érintettjeivel. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a lakosság mobilitásának javítása specifikus célhoz azáltal, hogy ösztönzi a kistérségben a környezetbarát közlekedési mód elterjedését, illetve a lakóterületek a nagyobb foglalkoztató szervezetekkel, valamint a mindennapi ügyintézés intézményeivel való összekapcsolódást. Nyírkáta, ahol a fejlesztés megvalósul a Mátészalkai kistérségben található, amely egyike a 33 komplexprogrammal segítendő LHH kistérségnek. A projekt: településrészek közötti kapcsolatot javít, valamint lakófunkcióval rendelkező településrész közlekedési kapcsolatát teremti meg településközponttal költséghatékonyság, alternatívák A projekt tevékenységek ellátásához szükséges speciális szakértelemmel rendelkező szakértők bevonása, a tervezés, a projekt menedzsment, a műszaki ellenőrzés, a közbeszerzés, a nyilvánosság tájékoztatása, a 80

81 pénzügyi elszámolások, előrehaladási jelentések elkészítése során. A szűkös emberi erőforrások miatt, az Önkormányzat a fenti tevékenységek ellátását külső szakértők bevonásával kívánja megoldani, akik rendelkeznek a megfelelő szintű, általános és speciális műszaki, közgazdasági, számviteli, jogi, közbeszerzési és marketing ismeretekkel, tapasztalatokkal és referenciákkal és hasonló jellegű pályázatok lebonyolításában már részt vettek. A szakértők árajánlatok és referenciák bekérésével lesznek kiválasztva. A Dózsa György, Vörösmarty út építéséhez valamint a Császári, Meggyesi út felújításához annak fizikai megvalósítására közbeszerzési eljárás során kerül kiválasztásra az a cég, amely a legmegfelelőbb gépparkkal és referenciákkal és szakértelemmel rendelkezik a tervezett beruházás végrehajtásához. pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása A projekt a célcsoport és teljes lakosság tekintetében is nevelési és gazdasági szempontból hozzáadott értékkel bír. Ez hosszabb távon hozzájárul a település, a térség népességmegtartó erejének növeléséhez, és a családok szociális helyzetének javulásához. A beruházás értékesítés szempontjából nem forgalomképes, pénzügyi fenntarthatósága multiplikatív hatásai révén említhető. A fejlesztés hozadékaként remélt humán infrastrukturális szolgáltatások mennyiségének és minőségének javítását, a gazdasági versenyképességet, a jövedelmezőséget, a foglalkoztatási mutatókat, a fizikai tőke mennyiségét és minőségét kedvezően befolyásolja. Az út önkormányzati tulajdonba kerül, - magán viselve a létező önkormányzati szervezeti kereteket - melyre a kivitelező garanciát vállal és utána is csak kisebb karbantartási munkák várhatóak. Önkormányzati út lévén fenntartására az önkormányzat a központi keretből kap támogatást, illetve közhasznú és közcélú munkásokkal az út folyamatos állagmegőrző munkálatait elvégzi, valamint a területen érintett mezőgazdasági vállalkozók aktívan részt vesznek az útfenntartási feladataiban, a hó eltakarításában, az út menti zöld területek nyírásában mezőgazdasági gépekkel. Közmunka-jellegű foglalkoztatás lehetősége - a munkanélküliség enyhítésére - szintén említhető. hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség A projekt végrehajtása és fenntartása során folyamatosan szem előtt tartjuk az esélyegyenlőség elvét, annak érvényesülését, a projektmenedzsment felelősséget vállal a nők, roma kisebbség, hátrányos helyzetben élő, valamint fogyatékos lakosok és munkavállalók tekintetében egyaránt. A megépülő Dózsa Gy. és Vörösmarty utcában a cigány etnikum aránya a 60%-ot meghaladja, ezen beruházással a szegregáció jelentős mértékben csökken. A Dózsa Gy. és Vörösmarty utcában megépülő új út és a felújítandó Császári és Meggyesi út útszakasza -magától értetődően-, azonos értéket képvisel az érintett települések lakosainak körében, bárminemű megkülönböztetés nélkül. A közlekedés megkönnyítése kedvezőleg hat a nyugdíjasok, mozgásukban korlátozottak és az óvodás-iskolás gyermekek, a saját eszközzel utazók, valamint az ingázó és munkahelyet keresők tekintetében egyaránt. A projekt a célcsoport és teljes lakosság tekintetében is nevelési és gazdasági szempontból hozzáadott értékkel bír. Ez hosszabb távon hozzájárul a település, a térség népességmegtartó erejének növeléséhez, és a családok szociális helyzetének javulásához

82 (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) A jogerős építési engedély beszerzése és a tervek elkészítése folyamatban van. Településközpont kialakítása: - Általános Iskola főépületének felújítása (LEKI) - Vidéki örökség megőrzése (ÚMVP) Tájház és zöldfelület kialakítása projektenként összesen max. 4-5 oldal 82

83 Projekt adatlap projekt sorszáma fejlesztési irány projekt rövid címe projekt gazda neve kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) ÉA5_ Közlekedési feltételek javítása Őr Hunyadi utca burkolatának és vízelvezetésének felújítása Őr Község Önkormányzata Hódi Miklós 44/ Megvalósulás helyszíne Őr (település) összköltség, MFt 50, MFt igényelt támogatás, MFt 45, MFt amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Projekt előkészítés (tervezés) 0,55035 Útburkolat felújítás 39,288 Csapadékvíz elvezetés 8,297 Egyéb költségek (műszaki ellenőrzés+ 2,0 lebonyolítás) érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) ÉAOP 3.1.2/B Önkormányzati utak fejlesztése az LHH 2. Közlekedési feltételek javítása A projekt teljes mértékben illeszkedik a 2. fejlesztési irányhoz, ugyanis az érintett útszakasz felújítása/építése révén javul a lakosság kiemelten a hátrányos helyzetű lakosság hozzáférése a település és a kistérség által nyújtott szolgáltatásokhoz, képzési és munkavállalási lehetőségekhez. Felújított út hossza:1223 fm számszerű eredmények ÁNF: egységjármű/nap (indikátorok, értékkel) Közösségi közlekedéssel érintettek száma fő projekt indokoltsága, szükségszerűsége Ez az út földút volt,és önkormányzati saját erőből készült el az útalap. Foghíjas beépítettségű, de jelenleg folyamatban van az őri 511,512,508 hrsz-ú ingatlanokból kb.10 darab építési telekkialakítása,melyre igény van a lakosság részéről. A hunyadi út teljes kiépítésével csökkenteni tudnánk a 49-es Ő út forgalmát, mivel a Hunyadi utat használnák. projekt konkrét célja A Hunyadi út aszfalttal történő ellátása,illetőleg a csapadékvíz elvezetésének megoldása. projekt célcsoportja A település azon lakosai, akik ezen az úton rendelkeznek ingatlannal,valamint azon lakosok,kik ezen utakat vennék igénybe a 49-es Főút megközelítésére. projekt tevékenységei Tevékenységek: - Projekt előkészítés 83

84 méter út felújítása, csatornarendszer felújítása A beavatkozás célja a meglévő burkolatok felújítása és megerősítése a 49.számú út km szelvényéből kiinduló útnál. - Műszaki ellenőrzés, lebonyolítás projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a lakosság mobilitásának javítása specifikus célhoz azáltal, hogy ösztönzi a kistérségben a környezetbarát közlekedési mód elterjedését, illetve a lakóterületek a nagyobb foglalkoztató szervezetekkel, valamint a mindennapi ügyintézés intézményeivel való összekapcsolódást. Őr, ahol a fejlesztés megvalósul a Mátészalkai kistérségben található, amely egyike a 33 komplexprogrammal segítendő LHH kistérségnek. - A lakófunkcióval rendelkező településrész közlekedési kapcsolatát teremti meg, település központtal, valamint a 49-es főúttal. - Településrészek közötti kapcsolatot javít- József Attila út, Dózsa György úthoz kapcsolódás költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása Tervező a meglévő út felmérése során a megtervezettnél költséghatékonyabb alternatívát nem talált. Az önkormányzat tulajdonában lévő utak fenntartási költségeit minden évben az adott évi költségvetésben tervezi. E költség a forgalomba helyezés évét követő öt évig mindössze a téli síkos-ság mentesítésből adódik majd. A projekt az esélyegyenlőségi szempontok messzemenő figye-lemmel kisérésével kerül megvalósításra. A megvalósítás esetén hozzájárul a társadalom valamennyi rétegének biztonságos közlekedéséhez. megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) Indítás április Befejezés 2010.október előkészítettség Helyszínrajzok, műszaki tervek (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) projektenként összesen max. 4-5 oldal 84

85 Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_043 fejlesztési irány 2. Közlekedési feltételek javítása projekt rövid címe Györtelek, Sport utca szilárd burkolattal történő kiépítése projekt gazda neve Györtelek Községi Önkormányzat kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) Halmi József megvalósulás helyszíne Györtelek (település) összköltség, MFt 7, igényelt támogatás, MFt 6, amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt útépítés 7, érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) ÉAOP 3.1.2/B Önkormányzati utak fejlesztése az LHH 2. Közlekedési feltételek javítása A projekt teljes mértékben illeszkedik a 2. fejlesztési irányhoz, ugyanis az érintett útszakasz felújítása/építése révén javul a lakosság kiemelten a hátrányos helyzetű lakosság hozzáférése a település és a kistérség által nyújtott szolgáltatásokhoz, képzési és munkavállalási lehetőségekhez. Megépült új utak hossza: 231 m Megépült új utak szélessége: 4 m ÁNF: 31 egységjármű/nap Közösségi közlekedéssel érintettek száma - 78 fő projekt indokoltsága, szükségszerűsége Györtelek község az Ország egyig legelmaradottabb területén található. Községünkben nagyon magas a munkanélküliség aránya. Az út szilárd burkolatú kiépítése a lakóforgalom miatt feltétlenül szükséges. A Sport utcán új építésű lakások találhatók, a telkeket az Önkormányzattól kedvező áron vásárolhatták meg az ingatlan tulajdonosok. A telkeket szociálisan hátrányos helyzetűek is megtudták vásárolni, nagy részt roma származásúak. A tervezett út kiépítésével az itt lakók időjárástól független kultúrált közlekedése megoldódik. A közlekedés biztonsága fokozódik. projekt konkrét célja Györtelek község egyes településrészei közötti közvetlen közúti közlekedési kapcsolatok fejlesztése, a településközpont megközelíthetőségének javítása. Ezáltal javulhat a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, valamint csökkenthető a közúti közlekedés okozta környezetterhelés. projekt célcsoportja A györteleki Sport utca lakói. 85

86 projekt tevékenységei Györtelek Község belterületén fekvő 562/85 hrsz.-ú Sport utcán szilárd burkolatú út kiépítése. Építési hossz: 231 m Burkolat szélessége: 4 m Padka: 1,5 m Útkorona szélessége: 7 m Az útburkolat egyoldali esése 2,5 %-os, a padka oldalirányú esése 5,0%-os. Tervezett pályaszerkezet: 3,5 cm vtg AB-11 kopóréteg 7,0 cm bitumenes alapréteg 20,0 cm vtg. ZM mechanikai stabilizációs alapréteg. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a lakosság mobilitásának javítása specifikus célhoz azáltal, hogy ösztönzi a kistérségben a környezetbarát közlekedési mód elterjedését, illetve a lakóterületek a nagyobb foglalkoztató szervezetekkel, valamint a mindennapi ügyintézés intézményeivel való összekapcsolódást. Györtelek, ahol a fejlesztés megvalósul a Mátészalkai kistérségben található, amely egyike a 33 komplexprogrammal segítendő LHH kistérségnek. Az út kiépítésével a Sport utca közvetlenül kapcsolódik a szintén önkormányzati tulajdonban lévő Dózsa György úttal, mely a település központjához vezet, valamint a Györtelek községen áthaladó 49- es számú főúthoz kapcsolódik. költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása Az út jelenleg egyszerű földút két oldalt föld medrű árokkal. Nagyobb mennyiségű csapadék esetén az út teljesen járhatatlan, folyamatosan tölteni kell, hogy a gödrüket eltüntessük. A víz elvezetését folyamatosan biztosítani kell. Ezen munkák elvégzése folyamatos humánerőt igényelnek és így jelentős anyagi ráfordítást is számunkra. A beruházás megvalósítása után az úton folyamatos karbantartási munkákat kell majd végezni. Melyet Önkormányzatunk saját forrásból, az erre kapott normatívából fog fedezni. A Sport utca lakói 98%-a roma származásúak. A kultúrált közlekedésüket teremtjük meg az út kiépítésével. megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Indítás: Befejezés: A Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatósága által KA/1496/30/2008. számon kiadott építési engedély. nincs Györtelek Község belterületi vízrendezése. A Felső- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2006. számon kiadott vízjogi létesítési engedélye szerint. 86

87 projektenként összesen max. 4-5 oldal 87

88 Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_044 fejlesztési irány 2. Közlekedési feltételek javítása projekt rövid címe Temető bővítéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés projekt gazda neve Mátészalka Város Önkormányzata kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , Török Mihály 44/ ) telefon) megvalósulás Mátészalka helyszíne (település) összköltség, MFt 19 igényelt támogatás, 17.1 MFt amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Tervezés / Tanulmányterv 0.2 Tervezés / Engedélyes és kiviteli tervek 0,74 Közbeszerzés 0,2 Műszaki ellenőrzés 0,6 út építés 17,26 érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz ÉAOP 3.1.2/B Önkormányzati utak fejlesztése az LHH 2. Közlekedési feltételek javítása A projekt teljes mértékben illeszkedik a 2. fejlesztési irányhoz, ugyanis az érintett útszakasz felújítása/építése révén javul a lakosság kiemelten a hátrányos helyzetű lakosság hozzáférése a település és a kistérség által nyújtott szolgáltatásokhoz, képzési és munkavállalási lehetőségekhez. számszerű outputok (indikátorok, értékkel) Megépült új utak hossza 0,285 km számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) Közösségi közlekedéssel érintettek száma 3500 fő ÁNF (átlagos napi forgalom) változása 50 egységjármű/nap projekt indokoltsága, szükségszerűsége Mátészalkán a jelenlegi köztemető rendelkezésre álló kapacitása nem elegendő az új helyigények kiszolgálására, évente kb. 180 temetést végeznek a településen. Az évtizedek óta működtetett köztemető jelen formájában nem alkalmas további férőhelyek kialakítására, ezért bővíteni szükséges. A feladat ellátás biztosításához a 7,7 ha-os tervezett fejlesztés elengedhetetlenül szükséges. A kegyeleti szempontok maximális figyelembe vételét helyezzük előtérbe, ehhez feltétlenül szükséges a terület megközelítésének szabályok szerinti biztosítása. Ezért szükséges két darab kiszolgáló út létesítése, és gyűjtő úttá fejlesztése. projekt konkrét célja Mátészalkai köztemető bővítéséhez kapcsolódóan: Két kiszolgáló út létesítése, és szilárd burkolattal való ellátása, a köztemető Arad utca és a Tóth Árpád utca felől történő megközelítésének a biztosítása. projekt célcsoportja 88

89 - Mátészalka közel főt számláló lakossága, - a napi rendszerességgel temetőt látogatok (kb fő /nap) - a térségből érkező temetőlátogatók, akiknek hozzátartozója Mátészalkán van eltemetve. projekt tevékenységei - tervezés (tanulmányterv, engedélyes, kiviteli) - közbeszerzési eljárás lebonyolítása, - Műszaki ellenőr kiválasztása, - út-építés projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a lakosság mobilitásának javítása specifikus célhoz azáltal, hogy ösztönzi a kistérségben a környezetbarát közlekedési mód elterjedését, illetve a lakóterületek a nagyobb foglalkoztató szervezetekkel, valamint a mindennapi ügyintézés intézményeivel való összekapcsolódást. Mátészalka, ahol a fejlesztés megvalósul a Mátészalkai kistérségben található, amely egyike a 33 komplexprogrammal segítendő LHH kistérségnek. A tervezett kiszolgáló utak biztosítják a közszolgáltatáshoz való jobb hozzáférést köztemető jobb megközelítése) Szerepel a településrendezési tervben A projekt előkészítése zajlik, tanulmány terv folyamatban van. költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a tervdokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi Nem jövedelemtermelő a projekt Az önkormányzat saját erőből biztosítja a az elkészült utakhoz kapcsolódó költségeket (karbantartás, tisztítás). Önkormányzatunk a hátrányos helyzetűek számára munkalehetőséget biztosít az építés, valamint a karbantartási munkák során. Indítás augusztus Befejezés augusztus Tanulmány tervdokumentációk rendelkezésre állnak. Engedélyes és kiviteli terv készítése, engedélyek megszerzése, amelyek igénye 3-4 hónap. ÉAOP Hivatásforgalmú kerékpárút építés ÉAOP jelű pályázat Hivatásforgalmú kerékpárút építése Mátészalka és Nyírcsaholy között 89

90 projekteket) projektenként összesen max. 4-5 oldal 90

91 projekt sorszáma fejlesztési irány projekt rövid címe Projekt adatlap ÉA5_ Közlekedési feltételek javítása Hátrányos helyzetű emberek életkörülményeinek javítására szolgáló út építése Rápolt Község Önkormányzata Veres Attila 44/ Rápolt projekt gazda neve kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) megvalósulás helyszíne (település) összköltség, MFt 31 igényelt támogatás, MFt 27,9 amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt útépítési munka 31,0 érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) ÉAOP 3.1.2/B Önkormányzati utak fejlesztése az LHH 2. Közlekedési feltételek javítása A projekt teljes mértékben illeszkedik a 2. fejlesztési irányhoz, ugyanis az érintett útszakasz felújítása/építése révén javul a lakosság kiemelten a hátrányos helyzetű lakosság hozzáférése a település és a kistérség által nyújtott szolgáltatásokhoz, képzési és munkavállalási lehetőségekhez. Megépült új utak hossza: 395 fm számszerű eredmények ÁNF: 30 egységjármű/nap (indikátorok, értékkel) Közösségi közlekedéssel érintettek száma -168 fő projekt indokoltsága, szükségszerűsége Rápolt Községben az 1970-es években romák számára épített 16 lakóházból álló utca került kialakításra a Dózsa Gy. utca folytatásában. Időközben minden lakója elköltözött ennek a résznek és a házak is különböző módon lebontásra kerültek. Ebben az utca részletben kiépített út nem volt. Az ingatlanok megmaradtak és önkormányzati tulajdonban vannak. Az utcarészben gáz, víz, villany közművek ki vannak építve. Az Önkormányzat szeretné az ingatlanokat újra építési telkekként hasznosítani a hátrányos helyzetű illetve roma családok körében. A település lakossága csökkenő tendenciát mutat, de új építési telkek hasznosításával nőne a település megtartó ereje még a zsák település jelleg ellenére is. Igény mutatkozik új építésekre. Az út megépítésével lehetőség nyílna további (a 16 építési telken túl) építési telkek kialakítására is. projekt konkrét célja A lakatlanná vált utcarészben új út építése betelepülés ösztönzésére. Az út befejezése lenne az U alakú közlekedési formának, mely a Rápolt település felé vezető 49. számú főúthoz csatlakozó úthoz, úgy hogy annak tehermentesíti egy részét. Rápolt kistelepülésnek számít, ezért ez az út gyűjtőútként is funkcionálna, mivel begyűjti más útról is a forgalmat, illetve közvetetten a megépült másik résszel együtt a településközponthoz csatlakozna. A település lakosság számát figyelembe véve szükséges a településen belül olyan lakónegyed kialakítása, ahol új építkezésekkel a lakosság megtartó erő nőne. Ennek a negyednek a kialakításához mivel az összes közmű már rendelkezésre áll a megközelíthetőséget és használhatóságot lehetővé tevő út megépítése szükséges. Addig a negyed megnyitása és beépítése nem lehetséges. Konkrét cél: a településközpont tehermentesítését szolgáló, gazdasági súllyal rendelkező területek 91

92 megközelíthetőségének javítása, településközpont környezetterhelésének csökkentése. projekt célcsoportja A település lakossága Más településekről áttelepülni vágyók Hátrányos helyzetű emberek Romák projekt tevékenységei Útépítés: Útalap építés Kopóréteg építés Padkarendezés Meglévő vízelvezető árok tisztítása projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a lakosság mobilitásának javítása specifikus célhoz azáltal, hogy ösztönzi a kistérségben a környezetbarát közlekedési mód elterjedését, illetve a lakóterületek a nagyobb foglalkoztató szervezetekkel, valamint a mindennapi ügyintézés intézményeivel való összekapcsolódást. Rápolt, ahol a fejlesztés megvalósul a Mátészalkai kistérségben található, amely egyike a 33 komplexprogrammal segítendő LHH kistérségnek. Az út a településszerkezeti tervben jelölve van. A településközpont közötti kapcsolatot teremt. Lakófunkcióval rendelkező településrész közlekedési kapcsolatát teremti meg a településközponttal. A projekt egy út fejlesztését tartalmazza. költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása A projekt hasznosítja a meglévő utcarészletet, mely víz, gáz, villany közművekkel rendelkezik. Az földút melletti vízelvezető árok tisztítás után betölti funkcióját új építést nem igényel. Hasznosulhat a jelenleg meglévő 16 db építési telek, melyek jelenleg hasznosítatlanok, pedig megfelelő körülmények esetén igény lenne új lakóházak építésére. Az út működtetését az önkormányzat költségvetésében biztosítja. Fenntartása: Tisztántartás Padkarendezés Vízelvezető árok kaszálása tisztántartása Ideje: folyamatos hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása Az önkormányzat elsősorban a hátrányos helyzetű emberek és romák körében kívánná hasznosítani az ingatlanokat. megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén Indítás szeptember Felmérés Költségvetés Befejezés december 92

93 meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) műszaki terv hatósági engedély (90 nap) Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács TEUT Rákóczi utca útfelújítása Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Területfejlesztési Tanács KIFET Cigány kissebbség által lakott Dózsa Gy. Utcai út építése mely a cigány kissebbség életkörülményeinek javítását célozta és ennek a megépítendő résznek volt az I. üteme projektenként összesen max. 4-5 oldal 93

94 Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_013 fejlesztési irány 3. Az oktatás-nevelés tárgyi, és tartalmai feltételeinek javítása projekt rövid címe Új Napköziotthonos Óvoda Építése projekt gazda neve Papos Község Önkormányzata kapcsolattartó neve, Kállai Tibor Polgármester ; elérhetősége ( , telefon) megvalósulás Papos, Arany u. 2. helyszíne (település) összköltség, MFt 78 igényelt támogatás, 74 MFt amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt előkészítés költségei 2,2.Mft építés költsége 63,4.Mft eszközbeszerzés költsége 6,4.Mft Projekt menedzsment költsége 2,4 M Ft Szolgáltatások 3,7 M Ft érintett operatív EAOP 4.1.1/B program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz A fejlesztés kimondottan az oktatás-nevelés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányul. számszerű outputok A közoktatási intézmények (indikátorok, fejlesztéssel érintett feladat értékkel) ellátási 1db output helyek száma Akadálymentes épített vagy felújított helyiségek száma 16 db output számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) A programok által érintett tanulók között a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet 39/E értelmében integrációs nevelésbe bevont tanulók száma A támogatott intézményekben ellátott/tanuló gyerekek átlagos létszámának összege 12 fő eredmény 37fő eredmény projekt indokoltsága, szükségszerűsége A jelenlegi óvoda egy eredetileg nem intézményi célra épült épületben működik. Nem felel meg az oktatási intézményekkel szemben támasztott követelményeknek, átalakítással sem oldható meg az előírt, meghatározott alapterületű helyiségek kialakítása. Az épület fenntartása indokolatlanul költséges egy esetleges felújítás és bővítés nagyobb beruházási összeget igényelne, mint az új épület építése. Valamennyi településen lakó gyermek óvodáztatásának biztosítása javítja az anyák munkaerőpiacra történő visszatérését, foglakoztathatóságát. projekt konkrét célja Új akadálymentes többfunkciós és energiatakarékos óvoda épület megépítése. A kompetencia alapú oktatás bevezetése, szakmai eredményesség növelése. A gyermekek mozgásfejlesztésének javítása, testi-lelki fejlődésének és méltányos oktatási körülményeinek kialakítása, melyeknek alapját jelen pályázatból megvalósuló fejlesztés adja. 94

95 projekt célcsoportja Közvetett célcsoport: Papos község lakossága: 900 Fő Közvetlen célcsoport:37 Fő átlagos létszámmal működik az óvoda, jelenleg 25 gyerek hátrányos helyzetű, 12 gyerek halmozottan hátrányos helyzetű, szüleik gyakran munkanélküliek, rendszeres szociális segélyből, egyéb segélyből, szociális járadékból, illetve a minimálbér szintjét éppen elérő juttatásokból él. projekt tevékenységei A projekt benyújtása előtt:megvalósíthatósági tanulmány, tervdokumentáció, tanulmányterv,tervezői költségbecslés, engedélyes tervdokumentáció, kiviteli tervek, rehabilitációs szakmérnök igazolása. Nyertes pályázat esetén: Új óvodaépület megépítése, akadálymentes udvar kialakítása, eszközök beszerzése: csoportszoba berendezés, gyermeköltöző, gyermekmosdó, elkülönítő szoba, orvosi szoba berendezés, fejlesztő szoba berendezés és fejlesztéshez szükséges eszközök, tornaszerek, nevelői szoba berendezés, vetítéstechnikai eszközök. A projekt megvalósításában két csoportszobás óvodaintézmény létesül, a kötelező kiszolgáló helyiségekkel, különálló öltözőkkel, mosdókkal, orvosi szoba elkülönítő helyiség, óvónői szoba, tálaló konyha. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a humán erőforrás fejlesztése specifikus célhoz azáltal, hogy a hátrányos helyzetű település lakosságának a humán szolgáltatásokhoz való hozzáférését nagymértékben javítja. A projekt ezen felül megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a pályázati feltételek szempontjából. költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása A jelenlegi épület amely az 1920 as években épült, magastetős, utcafronti beépítéssel. Egy óvodai csoportszoba található benne az óvoda működéséhez szükséges kiegészítő helyiségekkel, és egy többcélú nagyteremmel. Sem alaprajzi, sem szerkezeti kialakítása nem felel meg az óvodai követelményeknek, nincs külön csoportszoba, nincsenek külön öltözők, külön WC-k. Sem az alapterület, sem a megvilágítás nem felel meg a vonatkozó előírásoknak. Felújítása gazdaságtalan költségigényesebb mint egy új épület felépítése, hiányoznak helyiségek. A községben nincs olyan felújítható, átalakítható épület, amely megfelelne egy óvodai intézmény kialakítására. Az önkormányzat már a tervezési szakaszban az összes előre látható felmerülő költségre és tevékenységre árajánlatokat kért be, a vonatkozó közbeszerzési szabályokat figyelembe véve. Elsősorban költséghatékonysági és hasonló projektekben szerzett tapasztalatok és referenciák figyelembe vételével kerültek kiválasztásra a szállítók, és szolgáltatók, akik a projekt lebonyolításában rész vesznek. Az új épület megépítésével jelentős gáz és villamos energia megtakarítás várható, melyet tanulmányterv támaszt alá. Az épületgépészeti felújításoknál és új építéseknél előnyben részesülnek az alábbi beépíthető energiatakarékosságot eredményező megoldások: önzáró csaptelepek, radiátorok egyedi szabályozhatósága, energiatakarékos kazán beépítése. Elektromos felújításnál legfontosabb a gyermekek közérzete, egészsége, ezért fontos a megfelelő világítótestek megfelelő helyen történő elhelyezése az energiatakarékosság figyelembe vételével. Az óvodai nevelés kötelező önkormányzati feladat. Az óvoda fenntartását működtetését, az önkormányzat költségvetéséből, normatív állami hozzájárulásból és saját bevételeiből kívánja fedezni. hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása Az óvodai fejlesztő program megvalósulásának körülményei javulnak. 12 HHH valamint 27 HH gyerek jár az óvodába és 12 roma gyermeket nevelnek. Méltányos oktatási környezet kialakításával biztosított a korszerű technika alkalmazása, hatékonyabbá válik a HH gyermekek nevelése, lehetőség nyílik a differenciálásra, az egyéni fejlesztő tervek megvalósítására. Korszerű tanulási környezetet tudnánk kialakítani, ami magában foglalja az infrastrukturális fejlesztést, a megfelelő mennyiségű és minőségű eszközök alkalmazását, amelyek alapvetően befolyásolják a gyermekek intézményhez való viszonyulását. A modern környezet, a gazdagabb eszköztár motivációs erőt hordoz. Ezek mind fontosak a HH és HHH gyermekek esetében, mert ingerszegény otthoni környezetből érkeznek, egyes dolgok funkcióját csak az óvodában ismerhetik és tanulhatják meg, mivel otthonukban ezek nem találhatók. A kivitelezés során 95

96 megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a tervdokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Komplex felzárkóztató programok teljes mértékben akadálymentesített környezet alakul ki, ami javítja a mozgáskorlátozottak, a látás és hallássérültek közszolgáltatáshoz való hozzáférését. Indítás: szeptember Befejezés: augusztus Megvalósíthatósági tanulmányterv, tervezői költségvetés KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSSEL RENDELKEZIK Kiviteli, engedélyezési terv, építési engedély kb. 1 hónap Is Projektünk kapcsolódik a kistérségben megvalósuló roma és HHH-s lakosságot érintő fejlesztésekhez egyaránt. A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában megvalósult Hefop / /1.projekt, melynek célja a hátrányos helyzetű vagy többségében halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szegregációjának csökkentése, hatékony együttnevelés. Az oktatási szolgáltatások minőségének javítása mellett, az ideális környezet kialakítása, amely az együttnevelés keretei között a legkülönfélébb társadalmi hátterű tanulók előmenetelét színvonalromlás nélkül biztosítja. projektenként összesen max. 4-5 oldal 96

97 Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_014 fejlesztési irány 3. Az oktatás-nevelés tárgyi, és tartalmai feltételeinek javítása projekt rövid címe Dancs Lajos Ének-zene Tagozatos Általános- és Zeneiskola felújítása és bővítése projekt gazda neve Nagyecsed Város Önkormányzata kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) Szűcs Beáta 44/ megvalósulás Nagyecsed helyszíne (település) összköltség, MFt 525,6 igényelt támogatás, 499,3 MFt amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Építés, bővítés 67,4 Felújítás 415 Eszközbeszerzés 5 Egyéb (előkészítés, menedzsment költségek 38,2 stb.) érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) ÉAOP-4.1.1/B projekt indokoltsága, szükségszerűsége A projekt Nagyecsed Város alapfokú oktatási intézményének infrastrukturális fejlesztésére irányul, ezáltal maximálisan kapcsolódik a meghatározott fejlesztési irányhoz. A közoktatási intézmények fejlesztéssel érintett feladatellátási helyek száma Akadálymentes épített vagy felújított helyiségek száma Fejlesztéssel érintett/fejlesztett udvarok száma A programok által érintett tanulók között a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet 39/E értelmében integrációs nevelésbe bevont tanulók száma A támogatott intézményekben ellátott/tanuló gyerekek átlagos létszámának összege A támogatott intézményekben ellátott/tanuló gyerekek átlagos létszámának összege - ebből sajátos nevelési igényű Általános iskolából lemorzsolódott gyerekek száma Általános iskolából lemorzsolódott gyerekek száma - ebből sajátos nevelési igényű 3 db 116 db 1 db 63 fő 690 fő 690-ből 63 fő 38 fő 4 fő 97

98 A településen állami iskola 1903-tól működik. Az intézményben tanuló diákok száma jelenleg 690 fő. Az iskola három telephelyen működik, tanulói és nevelői létszámát tekintve a megye legnagyobb intézményei közé tartozik. Az intézmény központi irányítása a Rózsás úti iskolából történik. Az épületben szaktantermi hálózat van kiépítve. Itt található a konyha épülete is. A Rákóczi és Wesselényi úti épületek egy telken találhatók. Mindhárom intézmény infrastruktúrája leromlott, teljes körű felújításra szorulnak. Külső homlokzatuk rossz állapotú, a vakolat omlik, elektromos hálózatuk, és fűtési rendszerük részlegesen felújított, a fából készült nyílászárók mostanra már tönkrementek, az energiaveszteség nagyon magas, a padlóburkolat a legtöbb helyen az épülettel egyidős, a tető beázik. Fejlesztési elképzeléseinkben kiemelt figyelmet fordítunk a tantermek belső állapotára. Cserére szorulnak a nyílászárók, szeretnénk elérni valamennyi tanteremben a kézmosási lehetőséget. Az akadálymentesítés feltételei egyik épületnél sem valósultak meg. Az intézmény jelenlegi technikai felszereltsége nem kielégítő, sajnos nem áll rendelkezésünkre a minőségi oktatáshoz szükséges technikai háttér. Számos esetben szükségmegoldásokra kényszerülünk. A tantermek felszereltsége elavult, a padok több tíz évesek, nem járulnak hozzá a gyermekek intenzív fejlődéséhez. Az intézmény legnagyobb problémája a közoktatás területén, hogy a szakmai kötelezettségeknek és kihívásoknak a megfelelő tárgyi-építményi feltételek nélkül kell eleget tenni. Ezt számos, intézményi és társadalmi szinten megjelenő probléma támasztja alá. Jogszabályi szükségletek: A projekt megvalósítását jelentős részben jogszabályi előírások indokolják, ez vonatkozik pl. a csoportszobák méretére éppúgy, mint az épület akadálymentesítésére (a fogyatékkal élő személyek jogairól és esélyegyelőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény december 31-ig ad határidőt a közintézmények akadálymentesítésére.) Műszaki szükségletek: A projekt szükségességét a fejlesztendő intézmény műszaki paramétereinek elégtelensége támasztja alá. Az épületek műszaki állapotát a homlokzatok kopása, a nyílászárók rossz állaga, a belső berendezések elhasználódása, az épületgépészeti elemek elavultsága jellemzi. Társadalmi szükségletek: A társadalmi szükségletek elsősorban nem intézményi, hanem helyi és össztársadalmi szinten jelentkeznek. Annak érdekében, hogy az intézményben tanuló/élő hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyermekek szociális integrációja könnyebben végbemenjen, elengedhetetlen a nevelési-oktatási körülmények javítása. Fenntarthatósági szükségletek: A fent megfogalmazott problémák a fenntarthatóság tekintetében összeadódnak. Az intézmény fenntartása, üzemeltetése pénzügyi szempontból nem hatékony, viszont a fenntartó a vissza nem térítendő támogatás nélkül nem képes végrehajtani a szükséges fejlesztéseket. Ökológiai szempontból az intézmény környezetterhelőnek tekinthető. A másik nagy probléma, hogy a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása nehéz, eltérő szociokulturális környezetből származnak: Szociális problémák: sok hiányzás; hiányos felszereltség; fegyelmezési problémák; közösségi életbe nehezebben nehezen illeszkednek be; generációs problémák. projekt konkrét célja A program átfogó célja: A minőségi oktatás feltételeinek biztosítása a közoktatási reformfolyamatok és a XXI. század iskolája zászlóshajó program követelményeinek figyelembe vételével. Közvetlen céljai, hogy az iskoláskorú gyermekek egészséges testi-lelki fejlődését, oktatását és integrációját biztosítsa, megfelelően felkészítse a tanulókat a középiskolai életre, valamint a pedagógiai programjában megfogalmazott célok és feladatok megvalósításához szükséges szakmai és tárgyi feltételeket biztosítsa. projekt célcsoportja A közvetlen célcsoport az iskolai oktatást igénybevevő gyermekek (690 fő), és az intézményben dolgozók. A közvetett célcsoport a gyermekek szülei és maga a település. projekt tevékenységei A projekt mindhárom épület teljes körű felújítását célozza. A beruházás során a következő tevékenységek valósulnak meg: Akadálymentesítés: rámpa építése, lépcsőjáró telepítése, vizesblokkok átalakítása, belső-nyílászárók akadálymentesítése, cseréje, megfelelő burkolat kialakítása. 98

99 Külső felújítás: magastető építése, homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzat hőszigetelése, homlokzati téglaburkolat. Belső felújítás: festés, burkolatok felújítása, vizesblokkok felújítása, IKT eszközök fogadására alkalmas környezet kialakítása (internethálózat), tűzjelzők telepítése, tüzivíz kiépítése. Bővítés: aula kialakítása a Rózsás utcai épületben, a könyvtár és a tornaterem közti udvar beépítésével. A XXI. századi követelményeknek megfelelő oktatási körülmények kialakításához az alábbi eszközöket kell beszereznünk (beszerzendő eszközök listája mellékletként csatolva): 1. nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése (pl.: bútorok, készségfejlesztő eszközök, sporteszközök stb.) 2. sajátos nevelési igényű gyermekek képzését, fejlesztését biztosító speciális eszközök és berendezések beszerzése (pl.: időbeli sorozat kirakó, mágneses demonstrációs óra stb.) 3. kötelező (minimális) eszköz és felszerelés jegyzékben szereplő eszközök beszerzése. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a humán erőforrás fejlesztése specifikus célhoz azáltal, hogy a hátrányos helyzetű település lakosságának a humán szolgáltatásokhoz való hozzáférését nagymértékben javítja. A projekt ezen felül megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a pályázati feltételek szempontjából. költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, A költséghatékonyság mind a megvalósítás, mind a fenntartás időszakában az egyik legfontosabb alapelv. Az energiahatékonysági és a fenntarthatósági szempontok érvényesítése érdekében az infrastrukturális fejlesztések során kiemelt figyelmet fordítunk az épület energetikai korszerűsítésére: műanyag nyílászárókat építünk be, valamint a külső homlokzatot hőszigeteljük. A kapcsolódó eszközbeszerzés során is előnyben részesítjük azokat a megoldásokat, amelyek kevésbé környezetterhelők, és hosszú távon a környezetbarát működést szolgálják (pl. energiatakarékos izzók, víztakarékos WC-k, tartós bútorok stb.). Emellett az intézmény hétköznapi működése során is erősödik az anyag- és energiatakarékos megoldások, szemléletmód alkalmazása és terjesztése, mind a nevelési-oktatási tevékenységek, mind az adminisztratív feladatok ellátása tekintetében (pl. újrahasznosított papírok használata, elektromos berendezések és a világítás ésszerű használata, a környezeti nevelés erősítése). Mindezek hatására nemcsak az intézmény üzemeltetési és karbantartási költségei csökkennek, hanem mérséklődik az épület károsanyagkibocsátása, valamint a célcsoportok környezettudatos szemlélete is erősödik. Ennek érdekében anyag- és energiatakarékos tevékenységek mellett figyelmet fordítunk arra, hogy a közösségi támogatás felhasználása ne történjen forráspazarló módon: a kivitelező kiválasztásánál a referenciák és a szakmai tartalom mellett nagy szerepet fog játszani az alacsony árajánlat. Emellett kihasználjuk azt az előnyt, hogy több intézmény fenntartójaként az önkormányzat egybeszámítási kötelezettségét is figyelembe véve együttesen, nagyobb mennyiségben be tudjuk szerezni a szükséges eszközöket és berendezéseket, így kedvezőbb árajánlatokat kaphatunk. Így az előzetes költségbecslés, az eszközigény és az előkészítő tevékenységek alapján forintba fog kerülni a teljes fejlesztés, ami egy gyermekre vetítve forint. A költséghatékonyság azonban nem feltétlenül ebben mutatkozik meg, hiszen az épület mérete is alapvetően meghatározza a költségek nagyságát. Ezt figyelembe véve az egy felújított m²-re eső építési költség forint, a bővítés fajlagos költsége pedig forint/m². A hosszú távú pénzügyi fenntarthatóság alapvetően Nagyecsed Város Önkormányzatának feladata. Az Önkormányzat eddig is támogatta, és a 99

100 működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a tervdokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Komplex felzárkóztató programok jövőben is (5 éves kötelező fenntartási időszak után is) támogatni fogja az intézményt. A projekt eredményeinek és a magas nevelési színvonal fenntartásához az iskola saját bevételei és egyéb pályázati források (TIOP, TÁMOP stb.) is hozzá fognak járulni. A projekt során mindhárom épület energetikai és elektronikai korszerűsítése megvalósul, melynek eredményeként sokkal gazdaságosabb, költség-hatékonyabb lesz az intézmény fenntarthatósága. A beruházás eredményeként létrejövő XXI. századi követelményeknek megfelelő minőségi oktatás biztosítására alkalmas iskola nagyban hozzá fog járulni az SNI és HHH gyermekek fejlődéséhez, tehetséggondozásához. Ezek a feltételek jelenleg nem biztosítottak. A fejlesztés hatására megfelelő hátteret tudunk nyújtani a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődéséhez, tehetséggondozásához (pl. megfelelő komforttal rendelkező tantermek; akadálymentesített helyiségek; rendezvények megtartására alkalmas helyiség stb.). Összességében tehát javulnak a tanulók nevelés-oktatási körülményei, ezáltal eredményesebb a tanulás és a későbbi társadalmi beilleszkedés, csökken a hátrányos helyzetből adódó lemaradás, azonos esélyeket biztosítunk a továbbtanuláshoz. Indítás Befejezés Szükségletfelmérést követően költségbecslés készült. Műszaki tervek, engedélyek a projekt előkészítő tevékenységei között készülnek el. KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVVEL RENDELKEZIK Építési engedélyezési tervdokumentáció és építési engedély szükséges. Települési szinten: TÁMOP TÁMOP Kistérségi szinten: ÉAOP 4.1.1/B Általános iskola magastetős lefedése, Ököritófülpös ÉAOP 4.1.1/B A Jármi Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. rekonstrukciója projektenként összesen max. 4-5 oldal 100

101 PROJEKT ADATLAP projekt sorszáma ÉA5_015 fejlesztési irány 3. Az oktatás-nevelés tárgyi, és tartalmai feltételeinek javítása projekt rövid címe Végre lehet hogy lesz Nyírmeggyesen tornaterem a gyerekek és a faluközösség számára projekt gazda neve Nyírmeggyes Község Önkormányzata kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) Nagy Gusztáv (44) megvalósulás helyszíne Nyírmeggyes (település) összköltség, MFt 145 igényelt támogatás, MFt 138 amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Tornaterem 133 Eszközök, berendezések, felszerelések 8 beszerzése Projekt egyéb költségei 4 érintett operatív program ÉAOP-4.1.1/B Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése és prioritás kapcsolódás a Az intézmény fejlesztése kimondottan az oktatási-nevelési infrastruktúra fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) fejlesztését célozza, a fejlesztési irányhoz maximálisan illeszkedik. Az intézmény tanulólétszáma 604 gyermek, ebből közel fele a nyírmeggyesi Petőfi S. u. 6.sz alatt található Arany János Általános Iskolai Tagintézménybe gyermek jár (291 fő). Gyermekeink testi egészségének fejlesztésére egy db 40 éve készült 80 m 2 alapterületű nem akadálymentes tornaszoba áll rendelkezésre. Az épületen állagmegóvás nem történt, balesetveszélyes állapotba került. Gyakorlatilag a tanulók és a község lakossága számára nincs sportolásra, tornaóra megtartására alkalmas helyiség. - A fejlesztéssel érintett feladatellátási helyek: 4 - Akadálymentes épített vagy felújított helyiségek száma: 9 - Fejlesztéssel érintett/fejlesztett udvarok száma: 2 számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) Akadálymentesítés: 100 %-os növekedés. A beruházással megvalósul a tornaterem akadálymentesítése, ami lényeges előrelépés a község, valamint a törvényeknek való megfelelés szempontjából. (A községben az első akadálymentes közcélú épület lehetne) Várható eredmény az iskola és község közösségi és sport életének megoldása, 95 % javulás prognosztizálható. - A programok által érintett tanulók között a 11/1994(VI.8 ) MKM rendelet 39/E értelmében integrációs nevelésbe bevont tanulók: 64 Fő - A támogatott intézményekben ellátott/tanuló gyerekek átlagos létszámának összege: 400 Fő - Általános iskolából lemorzsolódott gyerekek száma: 0 - Általános iskolából lemorzsolódott SNI-s gyerkek száma: 0 projekt indokoltsága, szükségszerűsége Nyírmeggyes Község Önkormányzata elkészítette a Közoktatásfejlesztésre vonatkozó tervét, 101

102 amelyben megállapítást nyert, hogy a XXI. század igényeinek az iskolaépület nem felel meg. A 400 gyermek egészséges, testi-lelki fejlődését és méltó oktatási körülményeihez való jogát szolgálja a pályázni kívánt projekt megvalósulása. Az 1960-as évek végén épült (akkor korszerű) tornaszoba az eltelt negyven év óta teljes mértékben amortizálódott, a tisztító festési munkálatokon kívül más állagmegőrzési és javítási munkálatok egyáltalán nem történtek. A szélsőséges időjárási viszonyok megrongálták a tetőszerkezetet, a cserepek állapotát, s a szigetelőképessége már szinte alig funkcionál. A szeles időjárás sajnos az épület belsejében is érezhető, a hevesebb esőzések során sok-sok helyen beázás tapasztalható. A fa nyílászárók a karbantartás és az állagmegőrzés hiánya miatt elkorhadtak, eredeti funkcióját egyáltalán nem tölti be. Állapotuk kétségbeejtő, éppen ezért, valamint az energetikai elvárásoknak való megfelelés és az energiatakarékosság kialakítása érdekében az átalakítás, felújítás, korszerűsítés nem gazdaságos. Esélyegyenlőség biztosítása: Minden gyermeknek joga van az esélyegyenlőséghez, függetlenül attól, hogy falun vagy városon él, milyen a családi háttere, egészségi állapota, milyenek az adottságai. Fontos feladatunknak tartjuk tanulóink személyre szóló fejlesztését: a lemaradók felzárkóztatását épp úgy, mint a tehetséggondozást. projekt konkrét célja Az oktatási törvényből fakadó testi neveléssel kapcsolatos elvárásoknak való megfelelés. Nyírmeggyes faluközösségének lehetősége nyílik iskolaidőn kívüli sportolásra, rekreációs feladatok valamint közösségi rendezvények lebonyolítása. Itt kerülhetnek megrendezésre a faluközösség kiemelkedő eseményei. Az új tornaterem a nemzeti ünnepeken való megemlékezés színhelyévé válhat, s lehetőség nyílik a közösség mozgáskorlátozott lakossága számára a közösségi életbe való bekapcsolódásra, hiszen jelenleg a rendezvényeket csak jelentős segítséggel tudják látogatni. Az esélyegyenlőség megteremtése kiemelt cél a projekt elkészítése során. Célként jelenik meg a törvényi elvárásoknak való megfelelés, a kötelezően előírt feltételrendszer megteremtése. E fejlesztés a község életében jelentős előrelépés, az esélyegyenlőség, a rekreáció terén is. projekt célcsoportja A projekt elsődleges haszonélvezői a 3-15 éves korosztály, az óvodába járó gyermekek, az általános iskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók valamint az iskola dolgozói. Másodlagos haszonélvezők: az óvodai alkalmazottak, a gyermekek, tanulók szülei, a község centrumában dolgozók, a község szociálisan rászoruló lakossága, az idősek napköziotthonos ellátásában részesülők, a civilszervezetek, az ifjúsági szervezetek, a sportegyesület és az egyházak egyaránt. Haszonélvezői a Nyírmeggyes Község és a Kistérség lakossága. projekt tevékenységei - Egyéb projekt megvalósítással kapcsolatos szolgáltatás, - Könyvvizsgálói díjak - Közbeszerzési költségek, - Mérnöki, szakértői díjak, - Nyilvánosság biztosítása, - Projekt előkészítés, - Projekt menedzsment költségei - Tervek, tanulmányok készítése 102

103 Az elkészült projekt tevékenységei: Közoktatás feladatainak ellátása, a gyermekek oktatása- nevelése, sportoláshoz való hozzáférés biztosítása. A szociális nevelés elengedhetetlen része a kulturális nevelés, melynek egyik színtere lehet a tornaterem, (a megpályázott "B" típusú tornaterem a települési rendezvények megtartásának meghatározó helyszíne lehet). Sajnos a faluban magas a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók aránya. Mivel Nyírmeggyes községben nincs sportolásra alkalmas objektum, így számukra -szinte- egyetlen lehetőség lenne a közösségi kulturált sportolás átéléséhez a felépítendő épület. Várható eredmény az iskola és község közösségi sport életének megoldása, az EU színvonalnak való megfelelés. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a humán erőforrás fejlesztése specifikus célhoz azáltal, hogy a hátrányos helyzetű település lakosságának a humán szolgáltatásokhoz való hozzáférését nagymértékben javítja. A projekt ezen felül megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a pályázati feltételek szempontjából. költséghatékonyság, alternatívák A beruházás - megvalósulása esetén a relatív költségek csökkennek, - elmaradása esetén az amortizáció és az elmaradt felújítások miatt ugrásszerű költségnövekedés várható. pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása A megvalósított beruházást az Önkormányzat az állami normatívából, saját adóbevételeiből valamint a megtartandó rendezvények bérleti díjából kívánja finanszírozni. Energiatakarékosság megvalósulása esetén az elmúlt év költségei kis mértékben növekednek csak. hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Nyírmeggyes lakosságának kevesebb mint 1 %-a roma származású, így a kisebbség jelenléte nem releváns a községben. A hátrányos helyzetű gyermekek száma azonban sajnálatos módon nagy arányban van jelen intézményünkben. Különböző programokkal, képzésekkel, szakkörökkel, egyéni- és csoportos segítségnyújtással, pályázatok benyújtásával igyekszünk a meglévő különböző- hátrányfajtákat kompenzálni és megszüntetni július július Műszaki tervek, Kiviteli tervek, Megvalósíthatósági tanulmány, Környezetvédelmi engedély, Építési engedély, A tervezett fejlesztés komplex. Teljes egészében összekapcsolódik, valamennyi gyermekeink esélyegyenlőségét, az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférését, az infrastruktúra fejlesztését szolgálja. ÉAOP-4.1.1/B Dancs Lajos Ének-zene Tagozatos Általános- és Zeneiskola felújítása és bővítése 103

104 ÉAOP 4.1.1/B Általános iskola magastetős lefedése, Ököritófülpös ÉAOP 4.1.1/B A Jármi Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. rekonstrukciója TIOP Interaktív táblára épülő infrastrukturális fejlesztés a mátészalkai kistérségben projektenként összesen max. 4-5 oldal 104

105 Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_016 fejlesztési irány 3. Az oktatás-nevelés tárgyi, és tartalmai feltételeinek javítása projekt rövid címe Általános iskola magastetős lefedése projekt gazda neve Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) Veres Attila 44/ megvalósulás helyszíne Ököritófülpös (település) összköltség, MFt 35,1 igényelt támogatás, MFt 33,3 amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt építés 34,6 MFt Bonyolítás, ellenőrzés 0,5 MFt érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) ÉAOP 4.1.1/B Az intézmény fejlesztése kimondottan az oktatási-nevelési infrastruktúra fejlesztését célozza, a fejlesztési irányhoz maximálisan illeszkedik. A közoktatási intézmények fejlesztéssel érintett feladatellátási helyek száma: 1 db (Ököritófülpös Kossuth utca 57/a.) Érintett helyiségek száma: 22 db akadálymentes épített/felújított helyiségek száma(a magastetős lefedéssel érintett): 16 db ( 1db tornaterem, 8 tanterem, 1 db aula, 1 db tantestületi szoba, 1 db igazgatói iroda, 1 db titkárság, 1 db folyosó, 6 db mosdó WCval, 1 db raktár, 1 db szertár) Fejlesztéssel érintett udvarok száma: - Integrációs nevelésbe bevont tanulók száma: 27 fő SNI tanulók száma: 27 fő Intézményben ellátott tanulók száma: 218 fő Lemorzsolódott tanulók: - projekt indokoltsága, szükségszerűsége A település általános iskolájának új szárnya 1986-ban épült. A régi szárnnyal összeépítve mikrotársulásban látja el Ököritófülpös és Rápolt Községek alapfokú oktatási feladatait micro társulásban. Rápolt községből 22 fő tanul az általános iskolában. Létszámadatok: tanulói létszám /SNI/HH/HHH 218/27/178/145 Indokolás: az általános iskola 1986-ban épített új szárnyán már építés óta probléma a lapostetős lefedés, az építés óta már többször volt szigetelve vagy részben szigetelve, de végleges megoldást csak a magastetős lefedés biztosítana. Az épület részben akadálymentesített. Jelenleg 2 emeleti tanterem és a tornaterem oly módon ázik, hogy ott már oktatási feladatok is veszélybe kerülnek esős időben. A lapostetős szigetelések miatt magas karbantartási költségek évente jelentkeznek. A rendszeres beázások folyamatosan elektromos problémákat is okoznak. projekt konkrét célja Az általános iskola épületének magastetős lefedése, annak érdekében, hogy az intézményben tanuló gyermekek oktatási feltételei megfeleljenek a hatályos jogi, műszaki, illetve XXI. századi oktatási követelményeknek. Továbbá cél az iskola épületének műszaki biztonságának növelése a tanulók és dolgozók érdekében. projekt célcsoportja Ököritófülpös, Rápolt települések lakossága, gyermekei. Lakosság adatok: Ököritófülpös fő Rápolt: 168 fő Létszámadatok: Iskolai tanulók száma: 218 fő 105

106 Szomszédos településről átjárók (Rápolt): 22 fő Ebből: SNI: 27 fő HH: 178 fő Ebből: HHH: 145 fő A település lakossága nagy részben hátrányos helyzetű. A rászorulók aránya magas ~60%. A település roma származású lakossága: ~30%. A szomszédos Rápolt településen az arány közel megegyező. projekt tevékenységei A lefedés jellemző mérete: m2 tetőfelület megépítése. Magastető építési munkái: 1. Tetőfedés 2. Bádogozás 3. Magastető vill. szerelése 4. Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése 5. Ácsmunka 6. Magastetős lefedés egyéb járulékos munkáinak költsége 7. Bonyolítás, ellenőrzés projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a humán erőforrás fejlesztése specifikus célhoz azáltal, hogy a hátrányos helyzetű település lakosságának a humán szolgáltatásokhoz való hozzáférését nagymértékben javítja. A projekt ezen felül megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a pályázati feltételek szempontjából. költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Meglévő épület magastetős lefedése. Nem igényel új épület építést csak a meglévőre magastetős fedést. A fejlesztés eredményeként az okozott károk által ránk rótt terhek csökkennek, illetve olcsóbb és költséghatékonyabb lesz az intézmény fenntarthatósága. Nem jelentkezik további problémaként a lapostetős szigetelések éves karbantartásai. Fenntartója az Önkormányzat. Működését költségvetésében biztosítja. A megvalósulás után sem igényel nagyobb fenntartási költséget, mint az eddigi lapostetős megoldás. A Micro társulás miatt több település érdekeit szolgálja köztük a romák és hátrányos helyzetű emberekét. Az általános iskola tanulóinak ~50%-a roma származású. Indítás szeptember - tervdokumentáció elkészült Befejezés december - költségvetés elkészült KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVVEL RENDELKEZIK - a régi építési engedély lejárt új építési engedély szükséges (60 nap) ÉAOP 4.1.1/B Dancs Lajos Ének-zene Tagozatos Általános- és Zeneiskola felújítása és bővítése ÉAOP 4.1.1/B A Jármi Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. rekonstrukciója projektenként összesen max. 4-5 oldal 106

107 Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_017 fejlesztési irány 3. Az oktatás-nevelés tárgyi, és tartalmi feltételeinek javítása projekt rövid címe Minőségi oktatás feltételeinek megteremtése a mátészalkai kistérségben projekt gazda neve Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) Dr. Felföldi Botond ; 44/ ; 44/ megvalósulás helyszíne Mátészalkai kistérség (település) összköltség, MFt 100 M Ft igényelt támogatás, MFt 100 M Ft amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt I. Ovisuli mintaprogram 19,72 II. Tanoda mintaprogram 14,42 III. Tanügyigazgatási szakember 6,40 (szem.jell) +0,333 (útiktg) IV. Kistérségi Mobil Nevelőtestület 25,344 (szem.jell) + 2,664 (útiktg) V. Pedagógusok továbbképzése, konferenciák 4,50 szervezése VI. Kulturális és tanulmányi versenyek szervezése 6,00 VII. Kistérségi Közoktatási Esélyegyenlőségi 1,40 tervdokumentum elkészítése esélyegyenlőségi szakértő által ellenjegyzett VIII. Kistérségi intézményfenntartói optimalizációs 1,40 tervdokumentum elkészítése IX. Eszközbeszerzés 5,1 X. Projektmenedzsment 10,00 XI. Projekt szakmai felügyelete 1,619 XII. Közbeszerzés 0,20 XIII. Tájékoztatás, nyilvánosság, promóció 0,9 érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) TÁMOP Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében 3. Az oktatás-nevelés tárgyi, és tartalmi feltételeinek javítása A projekt teljes mértékben illeszkedik a 3. fejlesztési irányhoz, ugyanis a megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően alapvetően javul a települések által nyújtott nevelési-oktatási szolgáltatás minősége, ami hozzájárul a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózásához. - TANODA MINTAPROGRAM : 30 gyermek bevonásával - OVISULI MINTAPROGRAM: 20 gyermek bevonásával - 1 fő tanügyigazgatási szakember alkalmazása - A Kistérségi Mobil Nevelőtestület révén helyettesítési rendszer működtetése 8 szaktantárgy vonatkozásában - Pedagógusok továbbképzése a kistérség 26 települését érintően - Kulturális és tanulmányi versenyek szervezése o o o 50 fő / sportverseny 100 fő/kulturális és művészeti bemutató SNI-s gyermekek részére megyei szintű kulturális, sport és művészeti bemutató - 40 fő/rendezvény - 1 db Kistérségi Közoktatási Esélyegyenlőségi tervdokumentum - 1 db Kistérségi intézményfenntartói optimalizációs tervdokumentum - OVISULI mintaprogram hátránykompenzáló programelemei: 5 db - Fejlesztő foglalkozás (informális) - Kommunikáció (nem formális) - Angol és/vagy Német nyelv (nem formális) 107

108 - Környezeti nevelés, környezetvédelem (nem formális) - Kézműves foglalkozások (nem formális) - TANODA mintaprogram hátránykompenzáló programelemei: 8 db - Kommunikáció (nem formális) - Matematika (nem formális) - Angol és/vagy Német nyelv (nem formális) - Informatika (nem formális) - Fejlesztő foglalkozás (informális) - Dráma, zenei foglalkozás (nem formális) - Kézműves foglalkozás (nem formális) - Szabadidős program (informális) - PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSEK programelemei 26 db - 2 konferencia (nem formális) - 12 konzultáció (informális) - 8 előadás (nem formális - 4 szakmai látogatás (informális) - KULTURÁLIS ÉS TANULMÁNYI VERSENYEK 24 db - 16 db sportverseny (informális) - 2 db kulturális és művészeti bemutató (informális) - 6 db SNI-s gyermekek részére megyei szintű kulturális, sport és művészeti bemutató (informális) projekt indokoltsága, szükségszerűsége I. Ovisuli mintaprogram Az óvodában, iskolában egyre nagyobb számban jelennek meg a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek. A halmozottan hátrányos helyzetű, iskolázatlan szülők gyermekei mind a kapcsolatrendszerben, mind a pedagógiai munka terén változtatást kívánnak. II. Tanoda mintaprogram A városban élő magyar és roma közösségek kapcsolatának erősítése, kiszélesítése, elmélyítése. A hátrányos helyzetű tanulóknak szeretnénk lehetőséget nyújtani a Tanodában, hogy nyugodt körülmények között tudjanak tanulni. Szaktanári segítséget kapjanak, hogy azokból a tantárgyakból, amelyből nehezebben tudnak tanulni, tudjanak teljesíteni az iskolában. Lehetőségük nyílik a Tanodában elhelyezett számítógépeken dolgozniuk, internetet használniuk és a szótárak, lexikonok és kötelező olvasmányok is segítséget nyújtanak a felkészülésben. Egy olyan közösségi tér biztosítása, ahol nyugodt és családias légkörben tudnak tanulni. III. Tanügyigazgatási szakember A közoktatás irányítása nem megfelelő, hiányzik a tanügyigazgatási feladatok egységes értelmezése, kezelése. Sok a pályakezdő intézményvezető, kinevezés után tudják csak megtanulni a szakmát IV. Kistérségi Mobil Nevelőtestület Kistérség több iskolájában az alacsony tanulólétszám, valamint az egyes tantárgyak óraszámai miatt az igazgatók nem tudják biztosítani a teljes mértékű szakos ellátottságot. V. Pedagógusok továbbképzése, konferenciák szervezése Hiányos a kistérséghez tartozó nevelők szakmai felkészültsége, a megváltozott kihívásoknak nem tudnak teljes mértékben megfelelni. Szükséges ismereteik bővítése, szemléletük megváltoztatása, módszertani repertoárjuk bővítése. VI. Kulturális és tanulmányi versenyek szervezése projekt konkrét célja I. Ovisuli mintaprogram Pedagógiai hozzáadott érték növelése nyitott, kirekesztésektől mentes közoktatási rendszer megteremtése, befogadó intézményi környezet kialakítása, melynek célja minden tanuló képességeinek maximális kibontakoztatása a személyiségközpontú oktatás-nevelés által. Az iskolássá válás egy kisgyermek életében nagy és fontos lépés. Felelősséget ró ez a szülőkre, pedagógusokra egyaránt. A kezdetek benyomásai, élményei meghatározzák a tanuláshoz, az iskolához fűződő viszonyt. Az érdeklődés, a tanulási vágy, szorongás az újtól, az ismeretlentől irányítják a gyermekek első lépéseit az iskolában. Az óvoda iskola közötti átmenet problémáinak feloldására kiválóan alkalmas az ovisuli, melynek célja, a gyermeke személyiségfejlődésének segítése zökkenőmentes átmenet megoldásával, a képességfejlesztéssel és az értékelési rendszerrel. Mintaprogramunk jelen projekt vonatkozásában egy településen valósul meg, azonban annak területi hatályát 108

109 a célcsoport vonatkozásában - a teljes kistérségre ki kívánjuk terjeszteni, lehetőséget adva ezzel a kistérségben élő valamennyi óvodás korú gyermek felzárkóztatására. II. Tanoda mintaprogram Hátrányos helyzetű elsősorban roma és sajátos nevelési igényű tanulók iskolai sikerességének elősegítése egy nyitott, kirekesztéstől mentes befogadó közoktatási rendszer megteremtésével, növelve ezzel a továbbtanulási esélyek kiegyenlítődését. Javítva a tanulók esélyeit a munkaerő-piacon való érvényesülésre és a társadalmi beilleszkedésre a személyiségközpontú oktatás és a képességek kibontakoztatása révén. Pedagógiai hozzáadott érték növelése nyitott, kirekesztésektől mentes közoktatási rendszer megteremtése, befogadó intézményi környezet kialakítása, melynek célja minden tanuló képességeinek maximális kibontakoztatása a személyiségközpontú oktatás-nevelés által. Diszkriminációmentes, integrációs oktatási gyakorlatok elterjesztése, a társadalmi és kulturális különbözőség iránti érzékenység fejlesztésével. Mintaprogramunk jelen projekt vonatkozásában egy településen valósul meg, azonban annak területi hatályát a célcsoport vonatkozásában - a teljes kistérségre ki kívánjuk terjeszteni, lehetőséget adva ezzel a kistérségben élő valamennyi általános iskolás korú gyermek felzárkóztatására. III. Tanügyigazgatási szakember Segítségnyújtás a közoktatási intézmények tanügyigazgatási feladatainak végrehajtásához. Jogszabályok egységes értelmezése, felkészítés az intézményvezetés minőségi munkájának végzésére. Javaslat és szakmai tanácsadás a halmozottan hátrányos tanulók oktatásának-nevelésének fejlesztéséhez. IV. Kistérségi Mobil Nevelőtestület A mobil tantestület tagjai az intézményvezetők által benyújtott igényeknek megfelelően, több intézménybe is ellátják a tanítási órákat, biztosítják a szakos ellátást. V. Pedagógusok továbbképzése, konferenciák szervezése A nevelők módszertani szakmai fejlesztése, a minőségi oktatás tartalmi elemeinek elsajátíttatása. A kompetencia fejlesztést támogató módszerek bemutatása, integrált oktatás szakmai hátterének megteremtése. VI. Kulturális és tanulmányi versenyek szervezése o o o tehetséges tanulók számára lehetőség biztosítása a megmérettetéshez, a kiemelkedő eredmények eléréséhez, a szaktanárok tehetséggondozó munkájának felszínre hozása, az iskolák oktató-nevelő munkájának versenyszintű értékelése, a kiemelkedő oktató-nevelő tevékenység elismerésének biztosítása VII. Esélyegyenlőségi szakértő által ellenjegyzett Kistérségi Közoktatási Esélyegyenlőségi tervdokumentum elkészítése VIII. Kistérségi intézményfenntartói optimalizációs tervdokumentum elkészítése IX. Eszközbeszerzés Az egyes programelemek (I. Ovisuli mintaprogram, II. Tanoda mintaprogram, III. Tanügyigazgatási szakember, VI. Kulturális és tanulmányi versenyek) megvalósításához szükséges eszközök beszerzése. X. Projektmenedzsment Projektmenedzseri, pénzügyi-könyvelési, jogi és adminisztratív feladatok biztosítása. XI. Projekt szakmai felügyelete A projekt céljának megvalósításában és szakmai felügyeletében, a projekt nyomon követésében való közreműködés. XII. Közbeszerzés Közbeszerzési eljárás költségei. XIII. Tájékoztatás, nyilvánosság, promóció Nyitó-, záró konferencia, sajtótájékoztató, promóciós anyagok projekt célcsoportja I. Ovisuli mintaprogram Ovi-suli az 5-6 éves gyerekek életkorának megfelelő tanulás-, tanításszervezési eljárások alkalmazásával, a gyermekek személyiségfejlődésének segítségével megkönnyítse az óvoda-iskola átmenetet. Felkészítse a gyermekeket a konkrét műveleti gondolkodásra, kialakítsa ennek eszközeit, képessé tegye őket az önálló tanulásra. Ehhez biztosítja a megfelelő csoportkapcsolatok keretében folyó szociális tanulás feltételeit, a minél több irányú képességfejlesztést és a kedvező szomatikus fejlődést. II. Tanoda mintaprogram Iskolás gyermekeknek: Kultúraközvetítés, Képességfejlesztés, Tanulási művelődési technikák kialakítása, Műveltségi területenként megszervezett fejlesztő és ismeretbővítő foglalkozások, A tudásnak, mint értéknek a felismertetése, Könyvtár és médiatár felhasználása, Önfejlesztés, önálló ismeretszerzés képességének kialakítása, Közösségformálás. III. Tanügyigazgatási szakember A Kistérség területén található fenntartók (polgármesterek, jegyzők), intézményvezetők helyettesek és munkaközösség vezetők. IV. Kistérségi Mobil Nevelőtestület 109

110 Kistérséghez tartozó intézmények a jelzett igények szerint. V. Pedagógusok továbbképzése, konferenciák szervezése A Kistérséghez tartozó intézmények nevelőtestületének tagjai és az oktató-nevelő munkát segítő alkalmazottak VI. Kulturális és tanulmányi versenyek szervezése A kistérség alapfokú oktatási intézményeiben tanuló gyermekek. projekt tevékenységei I. Ovisuli mintaprogram Az óvoda napirendjéhez, hetirendjéhez alkalmazkodik az ovisuli. Ebéd után a pihenési idővel szintén az óvoda napirendjéhez alkalmazkodunk. Sok időt fordítunk a szabad, kötetlen játékra, játékosságra. A foglalkozások kötöttek lesznek, ami az óvoda tematikus terve alapján valósul meg. A munkaidő is megegyezik az óvónőkével, ami azt jelenti, hogy az átfedési idő nagy (négy és fél óra). Több lehetőség van így a differenciálásra a foglalkozások alkalmával. Mindenki a saját foglalkozásába jobban bele tud mélyülni, alaposabb lesz a fejlesztés és a folyamat is jobban nyomon követhető. Ráadásul majd az iskolában a tantárgyi elosztás is ugyanez lesz a pedagógusok között. Feladataink az első félévben: - Az alapkészségek fejlesztése: érzékelés, észlelés, képzelet, emlékezet, gondolkodás, figyelem. - Fontos helyen szerepel a nagy-és finommotorika fejlesztése. - Nagy figyelmet fordítunk a térirányok biztos felismerésére, használatára. - A kommunikációs képességek fejlesztése (főként a szókincs gyarapítására) pl. verstanulás, mesedramatizálás, bábozás. - Önállóságuk fejlesztése apró megbízatások teljesítésével. - Páros-és csoportmunkák szervezésével megtanulják mások véleményét is meghallgatni, elfogadni. - Testséma ismeretük megszilárdítása. - Az elnyújtott írás előkészítő időszak megalapozza a betűírást, a hanganalizálás szintetizálás az olvasást, a számfogalom a matematikát. A második félév feladatai: Az első félév feladatai egészülnek ki az alábbiakkal: - Hang/betűtanulás: Először a magánhangzókat tanuljuk meg, aztán kapcsoljuk hozzá a mássalhangzókat is. - Nagy nyomtatott betűket tanulunk írni és olvasni is. Erre épül egy iskolai tankönyv is (ABC ház az Eötvös Ált.Isk. is ezt használja). - Azért tanítjuk csak ezt a betűformát, hogy jövőre az első osztályban még lehessen ezeket a gyermeket is motiválni a betűtanulásban. Valamint az írott betűk tanulása a legnehezebb és az ujjak csontosodásának hiánya még tovább nehezítené. - Az írás és olvasás párhuzamos tanítását tartom fontosnak. Amikor tanulunk egy hangot, akkor rögtön társítjuk is a betűvel, amit le is írunk. Így válik tartósabbá az elsajátított betű. - Matematikából először az ötös számkört ismerik meg a gyerekek. Számfogalom, számosság, számok viszonyának kialakítása, majd a műveletek végzése a számokkal. Készségszint elérése után tízes számkörre bővül a tanagyag. A foglalkozások felépítése a második félévben más iskolásabb jellegű, bár sok játékos elemet tartalmaz, hiszen ezek a gyerekek még hamar elfáradnak, sokat kell őket motiválni, hogy figyelmük aktív maradhasson. Az ismereteket tevékenységbe ágyazottan sajátítják el. A Nemzeti Tankönyvkiadó és az Apáczai Tankönyvkiadó iskolaelőkészítő füzeteit használjuk. Ezek kiegészülnek saját készítésű feladatlapokkal, amit egy dossziéban gyűjtünk össze minden gyerek számára. Ezt a szülő bármikor megnézheti. II. Tanoda mintaprogram A tanoda működése: a tanulószoba működtetése heti hat alkalommal, személyre szabott tanulmányi segítséget nyújt. - Tanulássegítés - Szabadidős programok - Továbbtanulás, pályaválasztás Hátránykompenzáló programok: Különböző területeken, változó óraszámban. - Kommunikáció évi 20 óra - Matematika évi 20 óra - Angol nyelv évi 20 óra - Informatika évi 20 óra - Fejlesztő foglalkozások évi 60 óra 110

111 - Dráma évi 210 óra - Kézműves foglalkozások évi 40 óra III. Tanügyigazgatási szakember beállítása o o o o Komplex felzárkóztató programok Jogi útmutatás nyújtása (jogszabályi változások nyomon követése, adaptálása az intézményekre, folyamatos tanácsadás az intézmények részére, egyedi problémák kezelése) Előkészítő tevékenység szabályzatok elkészítéséhez Az intézményvezetők részére továbbképzések, tanfolyamok szervezése Intézménylátogatás A projekt keretében, a fentiekben részletezett tevékenységek megvalósulását egy fő tanügyigazgatási szakember foglalkoztatásával kívánjuk elősegíteni. IV. Kistérségi Mobil Nevelőtestület E programelem keretében a kistérség alapfokú oktatási intézményeiben jelentkező helyettesítési igények megoldására pedagógusok alkalmazására kerülne sor. A pedagógusok a szakos órák megtartását biztosítanák igény szerint lefedve a tantárgyak teljes vertikumát (Pl. kémia, fizika, ének, rajz, technika, informatika, biológia, földrajz). V. Pedagógusok továbbképzése, konferenciák szervezése Konzultációk, előadások, adaptációk, szakmai látogatások, konferenciák o o o o 2 konferencia, 12 konzultáció 8 előadás 4 szakmai látogatás VI. Kulturális és tanulmányi versenyek szervezése o o o Fesztiválok, SNI-s gyermekek részére kulturális rendezvények, kulturális, művészeti és önképző csoportok bemutatkozása, kommunikációs kompetenciák fejlesztése VII. Esélyegyenlőségi szakértő által ellenjegyzett Kistérségi Közoktatási Esélyegyenlőségi tervdokumentum elkészítése VIII. Kistérségi intézményfenntartói optimalizációs tervdokumentum elkészítése IX. Eszközbeszerzés Az egyes programelemek (I. Ovisuli mintaprogram, II. Tanoda mintaprogram, III. Tanügyigazgatási szakember, VI. Kulturális és tanulmányi versenyek) megvalósításához szükséges eszközök beszerzése. X. Projektmenedzsment XI. Projekt szakmai felügyelete XII. Közbeszerzés projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése - A pályázó rendelkezik az egyes programelemek megvalósításához szükséges személyi és infrastruktúrális alapfeltételekkel - Projektünk célja összhangban van a TÁMOP konstrukciójában megfogalmazott célokkal. - A projekt megvalósítása során a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének megteremtésére, valamint a környezeti fenntarthatósági elemek érvényesítésére nagy hangsúly helyezünk. - A projekt kistérségi együttműködésen alapul, hiszen annak területi hatálya a kistérség valamennyi településére kiterjed költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, Tekintettel arra, hogy a pedagógusok továbbképzésének eredményessége, együttműködést erősítő hatása hosszú távon érvényesül, ezáltal a kistérség fejlődéséhez nagyban hozzájárul. Önkormányzatok hozzájárulása + TKT éves költségvetéséből biztosítja. A társadalmi-gazdasági szegregáció csökkentése, esélyegyenlőség biztosítása a továbbtanulás és /vagy a munkaerő piacra történő belépés területén. Indítás szeptember Nem szükségesek - Ovisuli mintaprogram módszertana - Tanoda mintaprogram módszertana Befejezés augusztus 111

112 engedélyek, stb. listája, időigénye) Komplex felzárkóztató programok - Kistérségi Mobil Nevelőtestület kapcsán a helyettesítési igények felmérése - A projektmenedzsmentet végző közbeszerzés útján történő kiválasztása, 3 hónap kapcsolódás más projektekhez (beleértve a Kistérségi Szolgáltató Központ (LHH program) terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) projektenként összesen max. 4-5 oldal 112

113 Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_046 fejlesztési irány 3. Az oktatás-nevelés tárgyi, és tartalmai feltételeinek javítása projekt rövid címe A Jármi Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. rekonstrukciója projekt gazda neve Jármi Község Önkormányzata kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , Győrfiné Papp Judit (polgármester ) ; telefon) megvalósulás helyszíne Jármi, Petőfi utca 12. (település) összköltség, MFt 147,939 igényelt támogatás, MFt 140,542 amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Külső felújítás (térburkolatok felújítása,parkoló 12,472 létesítése,kerítés felújítása Az épület rekonstrukciója(burkolatok, részleges 112,568 szintráépítés, magas tető ráépítés,víz-,szennyvíz,és fűtési rendszer cseréje,elektromos munkák.) Eszközbeszerzés 8,199 Előkészítési költségek 14,700 érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) ÉAOP 4.1.1/B Az iskola felújítása egyértelműen az oktatás tárgyi feltételeinek javítását célozza. Korszerű felújított közoktatási intézmények száma: 1 db Akadálymentes, felújított helyiségek száma: 1 épület. Az osztálytermek, ( 8 db), 1db számtechnikai terem, és 1db kisterem az SNI-s tanulók részére, valamint a vizesblokk. A rekonstrukciót érintő minden helyiség akadálymentesítésre kerül. Közoktatási intézmények fejlesztéssel érintett feladatellátási száma: 1 db számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) Fejlesztett közoktatási intézményekben tanuló diákok száma: 168, Paposi: 86 fő Jármi tanuló 82 fő Integrált nevelésbe bevont tanulók száma: 13 fő Lemorzsolódott: 1 fő, SNI ből morzs. Papos, és Mátészalka településéről a Szatmári Többcélú Kistérség által fenntartott/támogatott iskolabusszal bejáró tanulók száma: 86,+ 1fő (a Mátészalkáról kijáró gyerek 1-osztályos). Halmozottan hátrányos tanulók száma: 63 fő Átmeneti és tartós állami nevelésbe vettek száma: 7 fő projekt indokoltsága, szükségszerűsége Az iskolát intézményfenntartói társulás keretében, Jármi település gesztorságában közösen tartja fent Jármi és Papos Önkormányzata. A paposon lévő alsó tagozat végleg megszűnt átkerült Jármiba. A központi iskola 1959-ben épült. Az épület utcafronti szárnya egyemeletes, itt helyezkedik el a négy tanterem, míg az erre merőleges szárnyban van az igazgatói, nevelői szoba, a volt közösségi terem és a szolgálati lakás. Az épület lapos tetős. Jelenleg ebben az épületben van 6 évfolyam elhelyezve, felhasználva a volt közösségi termet és a kiürült szolgálati lakást. A szolgálati lakás átalakítása során kiderült, hogy a födémmel problémák vannak, és a létrehozott helyiség (jelenleg egy osztályterem) közepében maradt egy tartóoszlop, amelyet a teljes födémcserével lehet csak kiváltani. Az említett intézményben 3-8 évfolyam került elhelyezésre. Ezen a telephelyen van a tornaterem, 1991.évben épült. A telephelyen lévő távolabb eső konyha épületében került kialakításra a számítástechnikai terem, amelynek az alapterülete nem elegendő a 36 m 2 el gyerek fogadására, és a 113

114 rendelkezésünkre álló eszközök használatára, amelyeket a következő pályázatokon nyert az intézmény: HEFOP 2.1.5b, az EM/2008/70Integrációs felkészítés c pályázat; A TIOP (közbeszerzés alatt). A jogszabály szerint a szaktanterem alapterületének legalább 69m 2 -nek kell lennie. Szertár, a sportszertár kivételével nincs. Egy szertár volt az épületben, (fizika, kémia, biológiai együtt), amelyet a 13 főre duzzadt, a részben integrált SNI-is tanulóink miatt 2008 nyarán kiürítettünk és jelenleg ott folyik az SNI-s tanulók gondozása. Iskolánkban több éve művészeti oktatás folyik (Mátészalka Művészeti Iskola) sokszor csak az ebédlőben vagy az udvaron van lehetőség az órák megtartására. Nincs lehetőség kiscsoportos foglakozások szervezésre, mert nincs hol a foglakozásokat megtartani. Csoportbontásokat nem lehet megvalósítani a helyhiány miatt, pedig a számítástechnikai terem szűkössége miatt nem minden esetben férnek be az osztályok bontás alkalmazása nélkül. A tanárok száma 11 főállású, 3 óraadó számukra egy nevelői szoba áll rendelkezésre ahol 8 ülőhely, és 2 x 4 személyes asztal van. Több asztalt, több ülőhelyet a 19m 2 -en elhelyezni nem lehet. Legalább 25m 2, 2,0m 2 /fő -re lenne szükség. Az igazgató helyisége 15,8m 2, a rendelet legalább 25m 2 -t ír elő, ebben a helyiségben 2 fő tartozik, az igazgató és az iskolatitkár. Helyettes nincs. (A 19/2002.(V.8)OM rendeletből állapítottam meg a szükséges m 2 ) Orvosi szoba, könyvtár nincs. A fűtési rendszer, a vizesblokk elavult, (az emeleten nincs vizesblokk), egy kézmosó áll rendelkezésre, a világitás-korszerűsítés kimerült az új lámpatestek felszerelésében (2005-ben), a régi elavult falban lévő vezetékek csak a nagyon problémás helyeken kerültek kicserélésre. Két évfolyam (1-2) egy másik telephelyen van ahol szintén nincs hely eszközök tárolására, nincs tornaterem, tornaszoba sportolásra alkalmas udvar, nincs mód a számítástechnikai oktatásra, nincs nevelői szoba, nincs megfelelő lehetőség a szabadidő eltöltésére, hiszen az udvari játékok törvényi előírásainak megfelelni egy telephelyen is komoly ráfordítást igényel az önkormányzatoktól. Testnevelés órára a másik telephelyen lévő tornaterembe kell menni rossz idő esetén is. Mindenképpen fontos lenne a két évfolyam (1-2) áthelyezése a központi iskolába, hogy minden évfolyam egy telephelyre kerüljön, a gazdaságos hatékony működés, és működtetés érdekében. Mivel jelentős létszámot képviselnek iskolánkban a hátrányos helyzetű tanulók, ezért nagy hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy ezek a gyerekek kellően fel tudjanak készülni a következő napra, szükség szerint tudják igényelni az intézmény támogatását, intézményünk akár ezzel is segítse a szülőket az aktív munkakeresésükben. A két település 2008 jan-1-el körjegyzőséget is alakított. 87 fő bejáró tanuló van az intézményben. A projekt megvalósulása esetén az intézmény képes lenne más településekről is fogadni több tanulót ( Mátészalkáról is járnak már hozzánk), mivel pedagógia programunk, tanuszodánk, és a Paposon lévő Fülöp tanya amely lovaglási lehetőséget, állat állományával az ott folyó állattartási tevékenységének megismertetésével, nyári bentlakásos és napközis táboroztatási lehetőségével nagyban hozzájárul az ismeretek bővítéséhez- páratlan lehetőséget biztosít iskolánk tanulói számára. A fejlesztés során megszűnik az épület egészségtelen atmoszférája, a fejlesztő eszközökkel lehetőség nyílik a modern tartalomfejlesztésre, ennek segítségével évek során a gyermekek olyan készségfejlesztésben részesülnek, ami predesztinálja őket a későbbi tanulmányaik színvonalas elvégzésére. A fent említett szükségletek (egy számítástechnikai terem, egy fejlesztő foglalkoztató helyiség, egészségügyi szoba, szertárak, akadálymentesítés) kielégítése lehetőséget biztosítana a törvényi előírásoknak való megfelelésnek. Az iskola megtarthatóságát-fenntarthatóságát segíti, hogy társulásban működik, a korszerű, reális igényeken alapuló felújított oktatási intézmény megteremti a lehetőségét a meglévő társulás bővítésének is. projekt konkrét célja Az iskola diákjai és dolgozói a törvényi előírásoknak megfelelő, egészséges környezetben, modern eszközökkel végezhetnék tevékenységüket. A fejlesztéssel az iskola a kistérség más települései számára is vonzóvá válhat, a bővítés biztosítaná a befogadásukat. Az épület egészségtelen atmoszférája megszűnne, a fejlesztő eszközök segítenék a modern tartalomfejlesztést, ezáltal a tanulók készségfejlesztése megtörténhet, amely predesztinálja őket későbbi tanulmányaik végzésére. A hátrányos helyzetű, roma, az SNI-tanulók integrálódását a tartalomfejlesztés eredményesen segíti. A családbarát iskola segíti a szülőket az aktív munkahelykeresésben, és ezáltal a munkanélküliség csökkentésében is szerepet játszik. Javul a tanulók, szülők és a pedagógusok életminősége, komfortérzete a fejlesztés hatására. A város közelsége miatt az iskola megtartó erejét mindenképpen növeli, ha nem egy olyan intézményt kínálunk a szülőknek, a gyerekeknek, amelyen a külsejét, komfortságát tekintve megállt az idő. A beruházás nyomán az SNI-s tanulók ellátásának feltétele a fejlesztő-foglalkoztató helyiségek kialakításával és részükre a speciális eszközök beszerzésével, azok alkalmazásának következtében nagyobb esélyt kanak a hátrányaik leküzdésében. Az épület akadálymentes lesz a mozgássérültek 114

115 részére, ami javítja az esélyegyenlőséget a fogyatékossággal és a nem fogyatékossággal élők között. A kialakított, rendelkezésre álló helyiségek lehetőséget biztosítanak a kiscsoportos foglakozásokra, a szükséges csoportbontások elvégzésére. Lesz elegendő hely a törvényi előírásoknak megfelelően mindenki és minden számára. Kiszélesedett lehetőség nyílik a hátrányos helyzetű tanulók, a roma tanulók felzárkóztatására. Az intézményben nincs szegregáció, az osztályok összetétele heterogén, az SNI-s tanulók integrált oktatásban részesülnek. Összefoglalva: rövid távú cél: az épület felújításával az oktatás biztonságának, színvonalának növelése, az ott dolgozó és a gyerekek egészségének védelme. Hosszú távú cél: több generációra előre biztosítani az iskolai nevelés és oktatás színvonalát és a helyszínét. További hosszú távú cél a beszerzett készségfejlesztő eszközök által az iskolai ellátásban résztvevő gyermekek képességeinek fejlesztése, ezek pozitív hatásainak megjelenése az általános iskolai oktatásban és később a továbbtanulásban, munkavállalásban. projekt célcsoportja Elsősorban az iskolába járó gyermekek, másodsorban az ott dolgozók, harmadsorban a gyermekek szülei, családja és a kistérségben élő emberek. Az integráció hatására a tudatosan felépített nevelőoktató munka mellett a többségi társadalom gyermekeit sok hatás éri fejlődésük során. Elengedhetetlen a felzárkóztatás, mert sok esetben alapvető ismeretek-és közösségi szokások elemi ismereteinek hiányával érkeznek az óvodába a gyermekek. A testi fogyatékosok, az SNI-is gyerekek, a hátrányos helyzetűek integrált nevelése is nagyon fontos szempont. A célcsoport képviselői jelen esetben a gyermekek szülei és az intézmény vezetője-vezetősége, úgy döntött, hogy a lehetőséget nem hagyja ki, hanem megoldási módokat alakítanak ki amelyek az oktatási tevékenység javulását segítik. A tiszta, jó atmoszférájú környezet és a szakmai szempontok alapján beszerzésre kerülő eszközpark több generációra előre tervezhetővé teszi, biztosítja mindezek megvalósulását. Mindezeken felül évek óta helyet biztosít iskolánk a mátészalkai gimnázium esti tagozatának, ezzel is segítve az iskolázottság megszerzését, a hátrányok leküzdését a szülők, felnőttek körében is. projekt tevékenységei Tartalomfejlesztés: Oktatási-nevelési célok eszközszükséglete: Tantermi padok-székek cseréje, számítástechnikai szaktanterem bútorzatának kialakítása, nevelő szoba bútorzatának bővítése, szertári tároló szekrények és polcok kialakítása, egészségügyi szoba bútorzatának beszerzése. Taneszköz és sporteszköz csomag beszerzése (a kötelező eszköz-és felszerelési jegyzékben szereplő eszközök beszerzését jelenti). Építési munkák: Az iskola épületének rekonstrukciója. Az épület teljes szigetelése, részleges szintráépítés, magas tető ráépítés, víz-és szennyvíz hálózat, vizesblokk cseréje, akadálymentesítés,(bejárat és emeleti megközelítés), fűtés korszerűsítése, elektromos hálózat bővítése, tantermi padló és folyosói burkolat cseréje, parkolási lehetőség kiépítése, a környezetének rendezése. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a humán erőforrás fejlesztése specifikus célhoz azáltal, hogy a hátrányos helyzetű település lakosságának a humán szolgáltatásokhoz való hozzáférését nagymértékben javítja. A projekt ezen felül megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a pályázati feltételek szempontjából. költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása Az iskolának már van meglévő épülete, ez várna felújításra, ennek felújítása csak a projektben meghatározottak szerint valósítható meg, nincs más alternatíva. Felújítása esetén maximálisan megfelelne a szükségleteknek több évtizeden keresztül: mind a tartalmi feladatok megvalósításában mind a gazdaságos fenntarthatóság területén. A projekthez szükséges humánerőforrás rendelkezésre áll. A pénzügyi fenntartásért a fenntartó felelősséget vállal. Két település intézményfenntartói társulás keretében közösen fenntartott iskolájáról van szó, amelyet létrehozása óta közösen tart fenn Jármi és Papos Községek Önkormányzata. A jövőben is biztosítani képes az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi forrásokat évben az önkormányzatoknak az iskola működéséhez nem kellett kiegészítést adni a normatíva mellé éveben is csak minimális kiegészítésre volt szükség. A rekonstrukció megvalósításával még költségtakarékosabb működtetés, és egyben fenntarthatóság érhető el. 115

116 hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Komplex felzárkóztató programok /Lényeges energia megtakarítás következik be a fűtés tekintetében (szigetelés, fűtéskorszerűsítés eredménye),/ Tartalmi fejlesztés: a fejlesztő eszközök segítenék a modern tartalomfejlesztést, ezáltal a tanulók készségfejlesztése megtörténhet, amely predesztinálja őket későbbi tanulmányaik végzésére. Az osztályok összetétel heterogén, nincs szegregáció, az SNI-s tanulók integrált oktatásban részesülnek. Az intézményben kicsi a lemorzsolódás, évfolyamismétlő tanuló van, de a felzárkóztató foglakozásnak köszönhetően számuk elenyésző. (1 fő, az elmúlt évben). Egyre több alsós hátrányos helyzetű gyerek, roma gyerek igényli a napközis foglakozáson való részvételt. Öt magántanulója van az intézménynek, akik közül 4 fő a szomszédos országokból van, folyamatban van az áttelepülésük. Intézményünk csak a leg indokoltabb esetben járul hozzá e jogviszony létesítéséhez. Az Útravaló programban jelenleg 9 gyerek van. A tanórán kívüli tevékenységek keretében 5 szakkör működik, plusz alsós-felsős tömegsport órákon lehetőség van úszásra és lovaglásra. Művészeti oktatás is van. Tanulmányi kirándulások minden évben vannak. Valamennyi itt felsorolt lehetőség valamelyikében, sőt vak aki többen is aktívan tevékenykedik a hátrányos helyzetű tanulóink közül. Ebben az évben pályázaton nyert támogatás kapcsán ingyenes táborozáson vettek részt tanulóink, amelyiknek volt napközis és bentlakásos része is. Az iskolában 63 HH/HHH és 13 SNI tanuló végzi tanulmányait, a fejlesztés hozzájárulna ahhoz, hogy a törvényi feltételeknek megfelelő körülmények között tanuljanak és segítené integrációjukat, felzárkóztatásukat. Építési, rekonstrukciós munkák: A kialakított, rendelkezésre álló helyiségek lehetőséget biztosítanak a kiscsoportos foglakozásokra, a személyes bánásmód alkalmazására, segítő pedagógia alkalmazására, a szükséges csoportbontások elvégzésére. Indítás: március Befejezés: augusztus Tanulmányterv (építészeti műszaki leírás, látványterv, költségvetés) KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSSEL RENDELKEZIK A szükséges engedélyek beszerzése max. 3 hónapot venne igénybe TÁMOP TÁMOP HEFOP 2.1.5b, az EM/2008/70 Integrációs felkészítés c pályázat; TIOP ÉAOP 4.1.1/B Általános iskola magastetős lefedése, Ököritófülpös ÉAOP-4.1.1/B Dancs Lajos Ének-zene Tagozatos Általános- és Zeneiskola felújítása és bővítése projektenként összesen max. 4-5 oldal 116

117 Projekt adatlap projekt ÉA5_047 sorszáma fejlesztési 3. Az oktatás-nevelés tárgyi, és tartalmai feltételeinek javítása irány projekt rövid címe Iskola és Óvoda komplex fejlesztése (Fekete István Általános Iskola és Óvoda iskolai részlegének felújítása és bővítése) projekt gazda Községi Önkormányzat Győrtelek neve kapcsolattartó neve, elérhetősége Halmi József ( , telefon) megvalósulás Győrtelek helyszíne (település) összköltség, Ft MFt igényelt Ft támogatás, MFt amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Projekt előkészítés költségei Projekt menedzsment költségei Építés, felújítás, bővítés Eszközbeszerzés Szolgáltatások érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) 4.1.1/B. Oktatási nevelési intézmény épület felújítása, bővítése, akadálymentesítése, eszközbeszerzése A projekt Győrtelek alapfokú oktatási intézményének infrastrukturális fejlesztésére irányul, ezáltal maximálisan kapcsolódik a meghatározott fejlesztési irányhoz. s z á m s z e r ű Az iskolai tanulók száma: Régi iskola: 55 fő ebből HH/HHH 52/42 fő SNI 2 fő Új iskola: 85 fő ebből HH/HHH 81/66 fő SNI 13 fő Óvoda 49 fő ebből HH/HHH 40/27 fő SNI 0 fő A felújítás és építés során létrejövő, akadálymentes helyiségek: Helyiségek kategóriák szerint Helyiségkategóriák Szint Helyiség Belmagasság Kerület Falfelület Mért terület 00 vizesblokk 0.szint 10 WC 2,70 m 4,20 m 11,96 m2 1,08 m2 0. szint 11 WC 2,70 m 4,20 m 11,96 m2 1,08 m2 117

118 e r e d m é n y e k ( i n d i k á t o r o k, Komplex felzárkóztató programok 0. szint 12 WC 2,70 m 5,00 m 14,93 m2 1,56 m2 0. szint 13 Közl. 2,70 m 10,80 m 26,79 m2 4,73 m2 0. szint 15 Kézmosó 2,70 m 11,80 m 29,52 m2 8,68 m2 0. szint 15 Pissoár 2,70 m 10,20 m 28,29 m2 6,30 m2 0. szint 5 Kézmosó 2,70 m 18,60 m 50,54 m2 16,20 m2 0. szint 6 Mozg. k. WC 2,70 m 8,80 m 24,63 m2 3,86 m2 0. szint 8 WC 2,70 m 4,40 m 12,61 m2 1,20 m2 0. szint 9 WC 2,70 m 4,20 m 11,95 m2 1,08 m2 0. szint 9 WC 2,70 m 4,40 m 12,62 m2 1,20 m2 00 vizesblokk 0. szint összsesen 86,60 m 235,78 m2 46,97 m2 00 vizesblokk összesen 86,60 m 235,78 m2 46,97 m2 00 Egyéb helyiség 0. szint 18 Kazánház 2,70 m 16,24 m 46,54 m2 12,04 m2 0. szint 2 Et. 2,70 m 4,00 m 10,05 m2 0,99 m2 0. szint 5 Szertár 2,70 m 19,52 m 54,97 m2 18,98 m2 0. szint 5 Tak. sz. 2,70 m 8,12 m 23,15 m2 3,98 m2 00 Egyéb helyiség 0. szint összesen 47,88 m 134,71 m2 36,00 m2 00 Egyéb helyiség összesen 47,88 m 134,71 m2 36,00 m2 é r t é k k e l ) 0 BGF Étterem 0. szint 5 Étterem 2,70 m 80,20 m 179,49 m2 280,24 m2 0 BGF Étterem 0. szint összesen 80,20 m 179,49 m2 280,24 m2 0 BGF Étterem összesen 80,20 m 179,49 m2 280,24 m2 00 Konyha 0. szint 4 Hús előkészítő 2,70 m 12,00 m 34,86 m2 9,00 m2 0. szint 4 Hús raktár 2,70 m 9,80 m 28,35 m2 5,70 m2 0. szint 4 Tak. sz. 2,70 m 8,00 m 22,53 m2 3,15 m2 0. szint 4 Tojás előkészítő 2,70 m 10,80 m 29,46 m2 7,20 m2 0. szint 5 Közlekedő 2,70 m 26,60 m 62,13 m2 18,72 m2 0. szint 5 Zöldség előkészítő 2,70 m 14,20 m 38,97 11,50 m2 0. szint 6 Áruátvevő 2,70 m 14,80 m 34,86 m2 10,47 m2 0. szint 6 Főzőkonyha 2,70 m 41,20 m 97,55 m2 63,72 m2 0. szint 6 Öltöző 2,70 m 14,40 m 38,88 m2 11,83 m2 0. szint 6 Pékáru raktár 2,70 m 14,40 m 40,77 m2 11,83 m2 Helyiségkategóriák Szint Helyiség Belmagasság Kerület Falfelület Mért terület 00 vizesblokk 1.szint 10 WC 2,70 m 4,20 m 11,96 m2 1,08 m2 1. szint 11 WC 2,70 m 4,20 m 11,96 m2 1,08 m2 1. szint 12 WC 2,70 m 5,00 m 14,93 m2 1,56 m2 1. szint 13 Közl. 2,70 m 10,80 m 26,79 m2 4,73 m2 1. szint 14 Mozg.k. WC 2,70 m 6,40 m 17,70 m2 2,48 m2 1.szint 15 Kézmosó 2,70 m 9,80 m 23,04 m2 5,58 m2 1. szint 15 Pissoár 2,70 m 10,20 m 27,30 m2 6,30 m2 118

119 1. szint 8 WC 2,70 m 4,40 m 12,61 m2 1,20 m2 1. szint 9 WC 2,70 m 4,20 m 11,95 m2 1,08 m2 1. szint 9 WC 2,70 m 4,40 m 12,62 m2 1,20 m2 00 vizesblokk 1. szint összsesen 63,60 m 170,85 m2 26,29 m2 00 vizesblokk összesen 63,60 m 170,85 m2 26,29 m2 00 Egyéb helyiség 1. szint 7 Szertár 2,70 m 15,80 m 49,26 m2 14,04 m2 1. szint 7 Szertár 2,70 m 19,00 m 58,62 m2 20,46 m2 1.szint 8 Lelátó 2,70 m 31,92 m 54,08 m2 33,13 m2 1. szint 8 Szertár 2,70 m 15,80 m 49,26 m2 14,04 m2 1. szint 8 Terasz 2,70 m 24,34 m 44,83 m2 27,97 m2 00 Egyéb helyiség 1. Szint összesen 106,86 m 256,04 109,64 m2 Egyéb helyiség összesen 106,86 m 256,04 109,64 m2 00 közlekedő 1. szint 5 Közlekedő 2,70 m 16,60 m 24,90 m2 15,06 m2 1. szint 5 Közlekedő 2,70 m 72,20 m 196,59 m2 90,18 m2 00 közlekedő 1. szint összesen 88,80m 221,49 m2 105,24 m2 00 közlekedő összesen 88,80m 221,49 m2 105,24 m2 Tanterem 1. szint 11 Szaktanterem II. 2,70 m 36,40 m 98,61 m2 74,36 m2 1.szint 12 Szaktanterem IV. 2,70 m 36,80 m 96,30 m2 74,34 m2 1. szint 13 Szaktanterem III. 2,70 m 35,80 m 91,26 m2 64,92 m2 1. szint 7 Szaktanterem I. 2,70 m 33,40 m 91,92 m2 65,10 m2 1. szint 7 Tanterem I. 2,70 m 30,88 m 84,38 m2 54,69 m2 1. szint 7 Tanterem II. 2,70 m 28,92 m 80,23 m2 49,91 m2 1. szint 7 Tanterem IV. 2,70 m 28,92 m 79,57 m2 49,91 m2 1. szint 8 Tanterem III. 2,70 m 27,88 m 76,13 m2 46,69 m2 00 Tanterem 1. Szint összesen 259,00 m 698,40 m 479,92 m2 projekt indokoltsága, szükségszerűsége 119

120 projekt konkrét célja projekt célcsoportja A település teljes lakossága. A fiatal házasok, akiknek iskoláskorú gyermekeik vannak, és ezen belül is a roma lakosság, akik a tanköteles korú gyermekek %-át adják. Az ő esetükben ha el kellene járni más település iskolájába, nagyon nagy arányú lenne a lemorzsolódás. projekt tevékenységei 120

121 projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A településen a Oktatási Minisztérium szakértője Esélyegyenlőségi helyzetelemzést készített és az iskola, óvoda komplex bővítését, felújítását támogatta. A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a humán erőforrás fejlesztése specifikus célhoz azáltal, hogy a hátrányos helyzetű település lakosságának a humán szolgáltatásokhoz való hozzáférését nagymértékben javítja. A projekt ezen felül megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a pályázati feltételek szempontjából. költséghatéko nyság, alternatívák A régi iskola épület2 közel 100 éves, vályog épület, amely nedves, felázott dohos. A Műszaki szakértők szerint annak átalakítása, felújítása szinte lehetetlen, gazdaságilag nem célszerű. Annak kiváltása lényeges megtakarítást okoz az évente történő felújítási, valamint a fenntartási költségek terén. 121

122 pénzügyi fenntarthatósá g, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettsé g (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más. Településünkön az Óvodás iskolás korú gyermekek cca. =70 %-a a roma kisebbséghez tartozik. Az Ő szüleik azok, akik nem rendelkeznek munkahellyel, jövedelmük ennél fogva nagyon kicsi. Az Ő esetükben a más településre történő iskolábajárás nagyon nagy anyagi megterhelést jelentene, illetve nem is szívesen engedik el gyermekeiket, nagyon nagy lenne a lemorzsolódás veszélye. Jelenleg is folyik az iskolában felnőtt oktatás, de az új épületben ennek lehetősége még tovább nőne, így a roma kisebbség részére több oktatási formát be lehetne vezetni a felnőtt képzés terén. (ált. iskola befejezése, szakmunkás képzés stb.) Indítás: Befejezés IV. né II. né. A tervdokumentáció építési engedélyezésre benyújtva. KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVVEL RENDELKEZIK nem releváns LEKI Az ÚJ Iskola hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje. 122

123 projektekhez (beleértve a tervdokumentumb an nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) projektenként összesen max. 4-5 oldal 123

124 Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_048 fejlesztési irány 3. Az oktatás-nevelés tárgyi, és tartalmai feltételeinek javítása projekt rövid címe Nyírmeggyes Község óvodáztatási gondjainak megoldása projekt gazda neve Nyírmeggyes Község Önkormányzata kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) Nagy Gusztáv (44) megvalósulás helyszíne Nyírmeggyes (település) összköltség, MFt igényelt támogatás, MFt amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt tetőszerkezet cseréje külső homlokzat javítása, hőszigetelés nyílászárók cseréje csoportszoba, tornaszoba és vizesblokk felújítása Egyéb költségek érintett operatív program ÉAOP-4.1.1/B Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) Az intézmény fejlesztése kimondottan az oktatási-nevelési infrastruktúra fejlesztését célozza, projektünk a fejlesztési irányhoz maximálisan illeszkedik. A Nyírmeggyes-Tiborszállás Közös Fenntartású ÁMK Nyitnikék Óvodai Intézményébe 109 gyermek jár, négy csoportba. Három csoport korszerű körülmények között, másik telephelyen található, a projektben szereplő csoportszoba teljesen elkülönülten található, leamortizálódott környezetben. Szükségessé vált a tetőszerkezet cseréje, a külső homlokzat javítása, hőszigetelése, nyílászárók cseréje, a csoportszoba, a tornaszoba és a vizesblokk felújítása. A csoportszobában 29 nagycsoportos gyermek tölti el mindennapját. - A fejlesztéssel érintett feladatellátási helyek: 2 - Akadálymentes épített vagy felújított helyiségek száma: 7 - Fejlesztéssel érintett/fejlesztett udvarok száma: 2 számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) Felújítás után gazdaságosabbá válhat az energiafelhasználás. A csoport esztétikus környezetben, korszerűbb körülmények között dolgozhat, végezheti sporttevékenységét, testi nevelését. - A programok által érintett tanulók között a 11/1994(VI.8 ) MKM rendelet 39/E értelmében integrációs nevelésbe bevont tanulók: 15 - A támogatott intézményekben ellátott/tanuló gyerekek átlagos létszámának összege 109 Fő projekt indokoltsága, szükségszerűsége Nyírmeggyes Község Önkormányzata elkészítette a Közoktatásfejlesztésre vonatkozó tervét. Az ebben foglaltak alapján megállapítható, hogy a Rákóczi u. 26. sz. alatti tagintézmény nem felel meg a XXI. századi követelményeknek, az épület állaga nem kielégítő. Mindezek alapján szükségesnek ítéli meg az Önkormányzat a mielőbbi felújítását. A beóvodázási terv alapján az óvodai létszám a következő tanévben nő, így új csoport kialakítása 124

125 szükséges. Az új törvényi rendelkezésnek megfelelően a prognózis alapján bevezetésre kerülhet az egységes óvoda bölcsőde, melynek feltételeit a projekt megvalósulása biztosítaná. projekt konkrét célja Az épületrészen az elmúlt 15 évben csupán állagmegőrzés történt, de a felújítás aktuális megoldandó feladat. A gyermekek szocializációjához szükséges a korszerű környezet, a jó esztétikai és tárgyi feltételek megléte. A projekt megvalósulásával ez elérhetővé válik a 29 nagycsoportos számára. projekt célcsoportja A célcsoport a két és három éves korosztály. A projekt megvalósulása esetén a várható új kiscsoport elhelyezését biztosítaná. Az óvodába Nyírmeggyes, Nyírkáta, Hodász és Mátészalka településekről járnak gyermekek, az óvoda létszáma: 109 fő, ebből hátrányos helyzetű: 41 gyermek. projekt tevékenységei 1. tetőszerkezet cseréje 2. külső homlokzat javítása, hőszigetelés 3. nyílászárók cseréje 4. csoportszoba, tornaszoba és vizesblokk felújítása 5. Egyéb költségek: - Egyéb projekt megvalósítással kapcsolatos szolgáltatás, - Könyvvizsgálói díjak - Közbeszerzési költségek, - Mérnöki, szakértői díjak, - Nyilvánosság biztosítása, - Projekt előkészítés, - Projekt menedzsment költségei - Tervek, tanulmányok készítése Az óvoda tevékenységei: Közoktatás feladatainak ellátása, a gyermekek oktatása- nevelése. Várható eredmény beóvodáztatás megoldása, a csoportszoba EU színvonalnak való megfelelés. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a humán erőforrás fejlesztése specifikus célhoz azáltal, hogy a hátrányos helyzetű település lakosságának a humán szolgáltatásokhoz való hozzáférését nagymértékben javítja. A projekt ezen felül megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a pályázati feltételek szempontjából. költséghatékonyság, A beruházás megvalósulása esetén a relatív költségek csökkennek. alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása A megvalósított beruházást az Önkormányzat az állami normatívából, saját adóbevételeiből kívánja finanszírozni. A hátrányos helyzetű gyermekek száma azonban sajnálatos módon nagy %-ban van jelen községünkben, óvodánkban. A szocializáció fontos része a XXI. századi körülmények megismerése, amelyre sajnos sok óvodás korú gyermeknek otthonában nincs lehetősége. Előfordul olyan eset is, ahol a családban nincs fürdőszoba, wc. Nem ismerik a számítógépet, valamint a különböző technikai eszközöket. megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) július július 125

126 előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) Megvalósíthatósági tanulmány, Előzetes költségbecslés további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) műszaki terv, környezetvédelmi engedély, építési engedély, kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Valamennyi gyermek esélyegyenlőségét, az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférését, az infrastruktúra fejlesztését szolgálja. ÉAOP-4.1.1/B Új Napköziotthonos Óvoda Építése, Papos projektenként összesen max. 4-5 oldal 126

127 Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_018 fejlesztési irány 4. Településfejlesztés projekt rövid címe Mátészalka művelődési központ rekonstrukció projekt gazda neve Mátészalka Város Önkormányzata kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , Török Mihály 44/ ) telefon) megvalósulás Mátészalka helyszíne (település) összköltség, MFt 626 igényelt támogatás, 532,1 MFt amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Előkészítési munkák építés engedélyezése 30 Felújítás, építés 416 Eszközbeszerzés 130 Komplex akadálymentesítés 50 érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) ÉAOP 5.1.1/F Funkcióbővítő településfejlesztés A projekt a település közösségi funkciójának fejlesztésére irányul. nem releváns Új városi funkciók betelepedése/ a fejlesztés nyomán elérhető (köz- és profitorientált) szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen (db) Támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken Lakossági elégedettség 1db eredmény 5900 fő eredmény 70% eredmény projekt indokoltsága, szükségszerűsége Mátészalka belvárosában található a Művelődési központ és a hozzá kapcsolódó Színházterem jelenlegi állapotában felújításra szorul. Mivel a kistérségben hiányoznak a nagyobb konferenciák, színházi-mozi előadások számára lehetőséget biztosító komplex helyiségek, szükséges egy ilyen létesítményt a kor színvonalának megfelelő állapotában biztosítani, ezt szeretné felvállalni Mátészalka Városa. A felújított létesítményben a betelepült új funkciókkal megnő a város turisztikai vonzereje, és javul a szociális összetartó hatása. Közösségi értéket közvetít a helyi lakosság számára is. A stabilitás vonzza a befektetői környezetet így megjelenik a gazdaságélénkítő hatás is, melynek következtében megnövekedhetnek a bevételek valamennyi szolgáltató szektorban. Hosszú távon pedig csökkenhet a munkanélküliség. projekt konkrét célja A város és a kistérség lakosságának biztosítja a kultúrált szórakozás lehetőségét, a közösségi funkciók 127

128 egy helyen történő minél szélesebb elérését. A helyi kötődést és közösségépítést, a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások tanfolyamok, képzések kialakítása, a hiányosságok pótlása. A mátészalkai Művelődés Központ külső-belső felújítása, közösségi tereinek átszervezése, felújítása, funkcióbővítése (nagy létszámú konferenciák bonyolítása) a színházterem mozifilm vetítésre alkalmassá tétele, audio-video rendszer kiépítése. A szolgáltatást igénybevevők részére kultúrált parkolási környezet biztosítása. projekt célcsoportja A projekt célcsoportjai: feltételezzük a mintegy 60 ezer fős létszámot számláló kistérség lakóit, a fejlesztés közvetlen környezetében élő közel fő- város lakossága, A projekt megvalósítása során a települési környezet javulásával megnövekszik a város megtartó ereje, kihívást jelent a növekvő átutazó vendégforgalom a turisták száma kb: fő/év projekt tevékenységei A mátészalkai művelődési központ és színházterem- közösségi tereinek felújítása, a kor műszaki követelményeinek megfelelően. tevékenységek: - tervezés (tanulmányterv, engedélyes, és kiviteli tervek) - közbeszerzési eljárások lebonyolítása, - Műszaki ellenőr kiválasztása, - építés, - felújítás, - eszközbeszerzés. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint az épített és természeti környezet állapotának javítása specifikus célhoz azáltal, hogy a hátrányos helyzetű térségben működő szolgáltatások feltételeit, valamint elérhetőségét nagymértékben javítja. A projekt ezen felül megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a pályázati feltételek szempontjából. költséghatékonyság, A rendelkezésre álló erőforrás (épület) fejlesztése a legmegfelelőbb és egyben alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) legköltséghatékonyabb alternatíva. A fejlesztési lehetőségekből bevételi forrásra tehet szert az önkormányzat. Az önkormányzati hozzájárulásból és az üzemeltetésből származó bevételekből biztosítható a működéshez szükséges pénzeszközök. Igen, (munkalehetőség biztosítása - Közmunkaprogram -) Indítás augusztus Befejezés augusztus Tanulmány tervdokumentációk rendelkezésre állnak. Engedélyes és kiviteli terv készítése, engedélyek megszerzése, amelyek igénye 3-4 hónap. 128

129 kapcsolódás más projektekhez (beleértve a tervdokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Komplex felzárkóztató programok ÉAOP 5.1.1/D Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések kiíráshoz kapcsolódó: A mátészalkai városközponti funkcióbővítő akcióterület rehabilitációja című projekt pályázati akcióterülethez kapcsolódik. projektenként összesen max. 4-5 oldal 129

130 Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_019 fejlesztési irány 4. Településfejlesztés projekt rövid címe Kistérségi Szolgáltató Központ kialakítása projekt gazda neve Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) Dr. Felföldi Botond megvalósulás Mátészalka helyszíne (település) összköltség, MFt M Ft. igényelt támogatás, M Ft. MFt amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Ingatlan felújítás 225 M Ft. Előkészítés (tervkészítés) 8.64 M Ft. Projektmenedzsment 9 M Ft. Szolgáltatások (bonyolítás, könyvvizsgálat, 10 M Ft. nyilvánosság biztosítása, projektismertető rendezvények) érintett operatív program és prioritás Észak-alföldi Regionális Operatív Program Településfejlesztés az LHH kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) (ÉAOP 5.1.1/F) 4. Településfejlesztés A projekt által megvalósul a kistérség központi funkcióinak bővítése, integrálása, illetve Mátészalka tágabb térségére kiterjedő funkcióellátó szerepének erősítése. Funkcióváltással felújított barnamezős területek nagysága 0.26 ha output A támogatásból létrehozott/megújított zöldfelületek nagysága 1000 m2 output Városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület 0.26 ha eredmény nagysága Lakossági elégedettség 95 % eredmény A fejlesztés nyomán elérhető közszolgáltatások száma a projekt által érintett területen 4 db eredmény projekt indokoltsága, szükségszerűsége A közszolgáltatási feladatellátások egyre nagyobb hányada kistérségi keretek között valósul meg. A kistérségi feladatellátást a mindenkori költségvetési törvény pénzügyi ösztönzőkkel, kiegészítő normatívákkal teszi egyre vonzóbbá. A pénzügyi ösztönzők mellett a szakmai szempontú feladatszervezések is a kistérségi irányba mutatnak. Mindezek eredményeképpen, figyelembevéve az elmúlt három év tendenciáit a kistérségi társulások gyors ütemű feladatbővülése várható. A kistérségi munkaszervezetek feladatköre nagymértékben bővülni fog. A munkaszervezetek feladatbővülésével azok létszáma illetve a szolgáltatásokat igénybevevők köre is jelentős növekedés elé néz. A megnövekedett hatáskörök és feladatok megfelelő színvonalú infrastruktúrát igényelnek mind a szolgáltatást nyújtó kistérségi intézmények, mind az intézmények szolgáltatásait igénybe vevő kistérségi lakosság részéről. Már most érzékelhető a települések önkormányzatainak azok intézményeinek, dolgozóinak illetve a kistérség lakosságának fokozott érdeklődése a kistérség szolgáltatásai iránt. 130

131 A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás 26 települési önkormányzat részvételével alakult meg novemberében. A Társulási Tanács a megalakulásakor, majd azt követően folyamatosan igen ambiciózus célokat fogalmazott meg a 26 település közös feladatellátásait illetően. Így célul tűzte ki két nagy feladatkör - a közszolgáltatási és területfejlesztési -minél szélesebb spektrumának kistérségi keretek között történő ellátását. Ez azt jelenti, hogy időben előrehaladva egyre több feladatkört kíván átvenni a kistérség az egyes önkormányzatoktól. A Társulás önálló költségvetési intézményként hozta létre májusától a Többcélú Kistérségi Társulás és a Kistérségi Fejlesztési Tanács összevont munkaszervezeteként működő Mátészalkai Kistérségi Koordinációs Irodát, amely mind hatáskörét, mind létszámát illetően folyamatosan bővül, jelenleg 11 főállású munkatárssal dolgozik. Feladatai között szerepel a kistérség önkormányzatai közös oktatási, szociális, gyermekjóléti, kulturális, stb. közszolgáltatásainak megszervezése és menedzselése, valamint a kistérségi területfejlesztési feladatok feltérképezése, összehangolása és beruházások megvalósítása. Az Iroda megfelelő infrastrukturális körülmények között láthatná el a Kistérség valamennyi, az adott közszolgáltatási feladat ellátásban résztvevő önkormányzatának közös feladatszervezéseit. Így továbbfejleszthetővé válhatnának az eddigiekben megszervezett és folyamatosan felülvizsgált és bővített alábbi közszolgáltatások: gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgálat szociális feladatellátásai, Általános Iskolai Intézményfenntartó Társulások megszervezései, a tagönkormányzatok belső ellenőrzése, stb. A Szolgáltató Központban kerülne elhelyezésre a Társulás januárjától beindított Szatmári Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálatok elnevezésű, szintén 11 főállású és 5 fő megbízási szerződéssel dolgozó munkatársat foglalkoztató intézménye. A Szakszolgálatok a kistérség mind a 26 tagönkormányzata részére utazó pedagógus rendszerben nyújtja a nevelési tanácsadás, logopédia, gyógytestnevelés és pályaválasztási tanácsadás feladatait. A Kistérség valamennyi településéről beérkező gyermekek megfelelő, színvonalas körülmények között vehetnék igénybe a pedagógiai szolgáltatásokat. A Munkaszervezet és Szakszolgálatok elhelyezése mellett a Társulás szerveinek, a 26 önkormányzat polgármesterei alkotta Társulási Tanács üléseinek, valamint a Tanács Pénzügyi, Oktatási, Szociális és Kistérségi Fejlesztési Bizottsága működésének is színteréül szolgálna a Kistérségi Központ. A kistérségi közszolgáltatások települések közötti összehangolását segítő Jegyzői Kollégium, valamint a Kistérségi Fejlesztési Tanács mellett működő, a Kistérség területfejlesztésében és a közszolgáltatások fejlesztésében közreműködni kívánó civil szervezeteket tömörítő Civil Egyeztető Fórum, illetve a kistérség roma kisebbségi önkormányzatait tömörítő Szatmári Cigány Kistérségi Egyesület működésének is színteréül szolgálna a Kistérségi Szolgáltató Központ. Az intézmények jelenlegi elhelyezése nem biztosít megfelelő színvonalú munkavégzésre lehetőséget, illetve az egyre bővülő feladatellátásokhoz igazodó mennyiségű és minőségű munkahelyet, ideértve az egyre bővülő kistérségi ügyfélközönség részére megfelelő szolgáltató teret. A Központ tervei a Társulás által már működtetett valamint a társulási megállapodásban rögzítetten a közeljövőben beindítani vállalt feladatellátások tárgyi és humánerőforrás igényének figyelembevételével készült. Összességében a Kistérségi Szolgáltató Központ megépítése a kor követelményeinek és a bővülő feladatellátásnak megfelelően színvonalas munkakörülményeket és megfelelő infrastruktúrát jelentene a kistérség egésze működésének. projekt konkrét célja Barna mezős beruházásként, egy funkcióját vesztett, a székhely önkormányzat belvárosában lévő épület felújításával, egy kistérségi multifunkcionális közösségi térként működő Kistérségi Szolgáltató Központ létrehozása, amely helyet adna a Társulás munkaszervezetének, a pedagógiai szakszolgálati intézményének, a Társulás, valamint a kistérség mellett működő civil, vállalkozói szektor szervezetei működésének, végső soron a kistérségi szolgáltatásokat igénylő, azok iránt érdeklődő ügyfélközönség részére. projekt célcsoportja A Mátészalkai Kistérség: - települési önkormányzatai, projekt tevékenységei - ingatlan vásárlás, - kisebbségi önkormányzatai, - közszolgáltató intézményei, - civil szervezetei, - vállalkozásai, - lakossága. - ingatlan felújítás: - tervezés (tanulmányterv, engedélyes, kiviteli), - közbeszerzési eljárás lebonyolítása, - műszaki ellenőrzés, 131

132 - kivitelezés, - projektmenedzsment. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése Jelen projekt a Mátészalka Város által készített elő-akcióterületi terv és az akcióterületi terv részét képezi, mely a városfejlesztési kézikönyv tartalmi előírásainak megfelelően készült el. A projekt eredményeként elkészült középület akadálymentesítést tartalmaz. A megvalósulás helyszíne Mátészalka, mely település a 311/2007 (XI.17.) Kormányrendeletben szereplő komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségnek, a Mátészalkai kistérség központi települése. A fejlesztés Mátészalka Város központjában valósul meg. költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a tervdokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Több ellátási helyen, korszerűtlen épületekben működő munkahelyek és közösségi terek áthelyezése, költséghatékonyan működtethető, a célközönség számára tömegközlekedéssel is gyorsan megközelíthető, felújított és a célnak megfelelően kialakított épületbe. Energia-takarékos gépészeti felújítás, amely hosszútávon biztosítja, növekvő közüzemi költségek mellett is a gazdaságos üzemeltetést. Az egyre koncentráltabb, takarékos feladatszervezésnek köszönhető, növekvő költségvetési feladatnormatívák, különös tekintettel a kistérségi szintű feladatellátás után járó kiegészítő normatívákra, valamint tagönkormányzatok hozzájárulásai. A központ helyet adna a kistérség roma kisebbségi önkormányzatait tömörítő, - a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mintájára szerveződött, - Szatmári Cigány Kistérségi Egyesület működésének, amely jellegéből adódóan a kistérség legerőteljesebb cigány érdekképviseleti szerve. A Társulás a évben együttműködési megállapodást kötött az Egyesülettel a kistérség cigány lakossága életminősége javítását szolgáló programok kidolgozására és megvalósítására. Az együttműködés eredményeképpen 2 roma származású munkaerő-piaci menedzser foglalkoztatásra került sor, a Társulásnál, amely személyek a kistérség roma lakossága körében felmerülő legégetőbb problémák megoldásában segítenek a hozzájuk forduló roma embereknek. A Társulás folyamatosan valósít meg az egész kistérségre vonatkozó közmunkaprogramokat, amelyek célcsoportja elsősorban a regisztrált munkanélküliek, ezen belül is a cigány lakosság. Az új központ helyet biztosíthatna az LHH-programban megvalósítandó TÁMOP-os képzési-oktatási programoknak, amelyek célközönsége jelentős részét szintén a roma lakosság képezné. indítás április Tervezés folyamatban. Építési engedély, kiviteli terv. Befejezés november Korábbi projekt: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás GVOP A Kistérségi Társulás korábbi sikeres pályázata keretében megépített egy kistérségi tulajdonú szélessávú Internet-hálózatot, amely valamennyi önkormányzatra kiterjedően kíván alapja lenni egy elektronikus közigazgatás fejlesztésnek, aminek Kistérségi centrumaként szolgálhatna a létrehozandó központ. A civil, a vállalkozói valamint az önkormányzati szektor részére egyaránt információs pontként kívánna szolgálni a

133 2013 közötti időszak európai uniós forrásainak minél hatékonyabb fokú megpályázásában és felhasználásában. LHH-projekt: ÉAOP 5.1.1/F : Mátészalka művelődési központ rekonstrukció TÁMOP : Minőségi oktatás feltételeinek megteremtése a mátészalkai kistérségben TÁMOP : Együttműködések erősítése a foglalkoztatás bővítéséért a mátészalkai kistérségben Egyéb projekt: ÉAOP 5.1.1/D A Mátészalkai városközponti akcióterület funkcióbővítő rehabilitációja projektenként összesen max. 4-5 oldal 133

134 Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_020 fejlesztési irány 5. Életminőség javítása, társadalmi esélyegyenlőség megteremtése projekt rövid címe Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének bővítése I. ütem projekt gazda neve Jót s Jól a Szatmári Kistérségben Egyesület kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , Bélteki Irma telefon) Megvalósulás helyszíne Géberjén központtal a kistérségben hozzánk tartozó további 11 település (település) összköltség, MFt 33,6 M Ft igényelt támogatás, MFt 31,9 M Ft amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Garázs, raktár építés (200m2) 21,6 Tervezés+ műszaki ellenőrzés+ lebonyolítás 3,36 Konyha átalakítás 8,64 érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) EAOP 4.1.3/C 5. Életminőség javítása, társadalmi esélyegyenlőség megteremetése Mivel az ország leghátrányosabb helyzetű településeiről van szó, fontos a térségben a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása, ezáltal az életminőség javítása, társadalmi egyenlőtlenségük csökkentése. A projekt első üteme kapcsolódik, kiegészíti a térségben működő Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének az elmúlt egy évben felmerült minden hiányosságát. - A településen 2000 augusztusa óta működik a Fogyatékkal élők Nappali Intézménye 650 nm-en. 80 ember foglalkoztatása történik itt, valamint 21 fő intézményi alkalmazott áll munkaviszonyban. Az intézményben dolgozók egyszeri meleg ételét a szomszédos község (Fülpösdaróc) Szociális Intézményének konyhájáról vásároljuk meg. - A bővítés után konyha kialakítására és 200nm-es garázs, tároló hely építésére kerülne sor. Az intézmény tulajdonában jelenleg 2 mikrobusz van és folyamatban van a harmadik beszerzése is. Ez indokolja egy garázs felépítését, hiszen főként a téli hónapokban fontos lenne az autók védelme. A foglalkoztatásból adódóan igény merült fel egy megfelelően zárt hely, tároló kialakítására is, mert a mára felhalmozódott nyersanyag és árukészlet biztonságos tárolása ezt indokolttá is teszi. számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) A saját magunk által üzemeltetett, fenntartott konyha és a szervezett élelmezés fontossá vált az intézményben, hiszen 101 főre gazdaságosabb lenne saját konyhát üzemeltetni. Jelenleg 20 fő számára tudunk meleg étkezést biztosítani, a bővítéssel ezt a létszámot 200 főre is meg tudnánk emelni. A 3 mikrobusz megfelelő elhelyezése és a tároló kialakításával az eddig hasznos helyeket elfoglaló eszközök konkrét, megfelelő, biztonságos helyre kerülnének. projekt indokoltsága, szükségszerűsége A tapasztalatok és az igények mutatóját figyelembe véve indokolttá vált, hogy saját konyhát biztosítsunk. Az Önkormányzat is jelzéssel élt, hogy amennyiben ez megvalósul, a településen felmerülő igényeket is innen elégítenék ki, tehát az önkormányzatnak nem kellene külön konyhát fenntartani, így költséghatékonyabb lenne számukra is. Az önkormányzat jelenleg egy, az 1800-as években épült kúriában tudja megoldani a konyhai szolgáltatást, ez az épület már csak ideiglenes ÁNTSZ engedéllyel rendelkezik. A működése ezáltal 134

135 időben nagyon korlátozott. Az intézményben megoldható bővítéssel, átalakítással Géberjén rendelkezik egy sokkal korszerűbb alternatívával, ahol az alapinfrastruktúra már megvalósult. A környező települések konyháinak a kapacitása is véges, a felmerülő többletigényeket már nem tudják kielégíteni. A saját konyhánk átalakításával és a korszerű berendezésekkel biztosítani tudjuk a saját és az önkormányzat által támasztott igényeket is. A tároló szükségességét az is mutatja, hogy jelenleg a foglalkoztatás során készített selyemvirágok a helytelen tárolás miatt nagy számban sérülnek meg. A megfelelő körülményeket ennek megoldására csak egy külön tároló helység oldaná meg. projekt konkrét célja Minél több ellátást igénylő számára tudnánk magunk biztosítani a napi egyszeri étkezést. Saját tulajdonaink védelme (mikrobuszok), szakszerű tárolási mód. Az önkormányzat és a civil szektor együttműködésére is jó példa lehet a projekt. projekt célcsoportja Projektünk közvetlen célcsoportjába tartoznak elsődlegesen az intézményben dolgozók és foglalkoztatottak, Géberjén község Önkormányzatának dolgozói és igény esetén az ide látogató vendégek. projekt tevékenységei A meglévő és működő épületben kerülne sor a melegítő konyha átalakítására, hogy lehetséges legyen az intézményen belül a főzést is biztosítani. Ehhez belső átalakításokra, kisebb bontási munkákra lenne szükség. A jelenlegi pihenő szoba és raktár közötti elválasztó fal kibontásával már bekerülhetne az összesen 35 m2 helyigényű nyersanyagok tárolásához szükséges összes raktárhelyiség: húsfeldolgozó, zöldségpucoló, tojásmosó, kenyérraktár, vegyi áru raktár. Biztosítani tudjuk a konyhai dolgozók átöltözését is. Ezzel párhuzamosan haladna az eszközbeszerzés is, ami jelen esetben nagyobb összeget ölelne fel, mint az építési-átalakítási munkálatok. Kialakításra kerülne a hulladékraktár is. Csapok, kézmosók felszerelése, vízelvezetés Szükséges eszközök: Fagyasztószekrény 2db Hűtőszekrény 200l-es Főzőüst Gázzsámoly 2 db Levesestálak, edények nagy űrtartalommal (40-60 l) Étkezőasztalok, székek, abroszok, adagolótálak, tányérok, evőeszközök, stb. kb. 150 főre Tervezzük továbbá garázs és tároló helyiségek felépítését is, mivel az intézményben működő támogató szolgálat gépkocsijának (2 db) is ez a telephelye. A garázs B30-as téglából épülne a kicsi hőveszteség miatt, ide a víz bevezetése is könnyen megoldható. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a humán erőforrás fejlesztése specifikus célhoz azáltal, hogy a hátrányos helyzetű település lakosságának a szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzáférését nagymértékben javítja. A projekt ezen felül megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a pályázati feltételek szempontjából, mint pl.: - A fejlesztés a 311/2007. (XI. 17.) számú Kormányrendelet szerinti kedvezményezett kistérségben és 240/2006 (IX. 30.) Kormányrendelet és társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településen valósul meg. - A projekt a kötelező szociális feladatok mellett további szolgáltatásokat szervez, nyújt. - A pályázat kereteiben fejleszteni kívánt szolgáltatások megfelelnek az évi III. Sztv. Jogszabályban foglaltaknak. költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, Civil szervezet és Önkormányzat összefüggésében nagy jelentőséggel bírna a konyha átalakítása. Ez az adott körülmények között a legalacsonyabb költségekkel megvalósítható átalakítás, megoldás. Költségeit, mint nappali intézményét, állami normatíva fedezi, valamint társul ehhez még a szociális foglalkoztatás, szintén állami normatíva 135

136 működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Komplex felzárkóztató programok igényléséből. Egyéb bevétel: a foglalkoztatásból befolyó összegek, melyek plusz bevételt jelentenek az egyesület számára. Bérleti díj, az intézmény bérbeadása rendezvényekre. A projekt az esélyegyenlőségi szempontok messzemenő figyelemmel kisérésével kerül megvalósításra. A megvalósítás esetén hozzájárul a társadalom valamennyi rétegének foglalkoztatásához. A lehetséges kliensek között, nagy százalékban fellehetőek hátrányos helyzetűek és roma származásúak. A szociális foglalkoztatás beindításával az életminőségük javulhat, társadalomba való beilleszkedésüket nagy mértékben elősegítjük. Indítás Befejezés április június A bővítéshez tervrajzzal rendelkezünk. - Jogerős építési engedély - méret-és mennyiségi kiírás, - közbeszerzési dokumentáció, - az összes szakhatósági és létesítési engedély, - a tiszta tulajdonú ( az önkormányzati törzsvagyon részét képező ) munkaterülettel Összességében: a fejlesztés a támogatási forrás elnyerése esetén jelenlegi állapotában azonnal nem kezdhető meg. Beszerzésük az előző építkezés során nyert tapasztalat eredményeképpen rövid idő alatt véghezvihető. A projekt teljes mértékben illeszkedik a meglévő fogyatékkal élők nappali intézményéhez, annak kibővítése, az önkormányzattal való együttműködés, valamint az intézményben megvalósuló integráció minta értékű lehet nemcsak a megyében, hanem országosan is. projektenként összesen max. 4-5 oldal 136

137 Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_049 fejlesztési irány 5. Életminőség javítása, társadalmi esélyegyenlőség megteremtése projekt rövid címe Idősek Napközi Otthona projekt gazda neve Hodász Nagyközség Önkormányzata kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , Nagy János Polgármester telefon) megvalósulás helyszíne Hodász, Dózsa Gy 14. sz. (település) összköltség, MFt igényelt támogatás, MFt amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Épület felújítás Irodai bútor 0,16 Számítástechnikai eszközök 0,435 érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) EAOP-4.1.3/C prioritás Projektünk által az időskorú lakosság nappali ellátásának körülményei fejlődnének. Felújított szociális intézmények száma: 1 db. Az idősek klubja férőhelyeinek továbbá a jelzőrendszeres, házi szociális gondozás keretében ellátottak 20 %-al történő bővülése. Szociális ellátással elért lakosság ellátása: nappali ellátás: 29 fő, Szociális étkeztetés: 22 fő, Házi segítségnyújtás: 30 fő. projekt indokoltsága, szükségszerűsége Önkormányzatunk nagy hangsúlyt fektet az időskorúak ellátására, ezért hozta létre az Idősek Klubját, ahol megfelelő szakképzett munkaerővel gondoskodnak az öregek nappali ellátásáról. Ebben a létesítményben a projekt megvalósulása esetén az idősek megfelelő körülmények között szebb környezetben, hangulatosabb feltételek mellett tudják eltölteni hétköznapjaikat. A szociális jellegű ellátásokon felül a dolgozók minden más jellegű az idősek számára már nehézkesebb feladatban is segítséget nyújtanak (hivatali ügyek, számla befizetés stb.) Az épület amelyben jelenleg ezt az ellátást nyújtja az önkormányzat, felújításra valamint bővítésre szorul ugyanis más környékünkön élő idősek számára is szeretnénk lehetőséget adni arra, hogy igénybe vehessék a klub által nyújtott szolgáltatásokat. projekt konkrét célja - Felújított, akadálymentes, több funkciós és energiatakarékos Idősek Napközi Otthona kialakítása. - Az idős kor miatt, valamint szociálisan rászoruló lakosság ellátásához szükséges tárgyi feltételek megteremtése - A szociális ellátáshoz kapcsolódó feladatok hatékony megvalósítása. - Az időskorúakról történő gondoskodás színvonalának emelése. projekt célcsoportja A település közigazgatási területén élő lakosok teljes köre, valamint a szomszédos települések időskorú lakói, akik a szociális ellátásban történő részvétel kritériumainak megfelelnek. projekt tevékenységei A tetőszerkezet felújítása, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, az elektromos áram vezetékeinek 137

138 cseréje, külső-belső festés, belső burkolatok cseréje. A régi berendezési tárgyak lecserélése új korszerű, a mai kor követelményeinek megfelelői tárgyak beszerzése, valamint a számítástechnikai rendszer fejlesztése. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a humán erőforrás fejlesztése specifikus célhoz azáltal, hogy a hátrányos helyzetű település lakosságának a szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzáférését nagymértékben javítja. A projekt ezen felül megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a pályázati feltételek szempontjából, mint pl.: - A program megvalósítása illeszkedik a település, és a kistérség szolgáltatástervezési koncepciójához. költséghatékonyság, A szociális ellátás legfontosabb infrastrukturális rendszerének alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása rekonstrukciója (energiatakarékos rendszer kiépítése) Önkormányzati finanszírozás Egyéb pályázati források Az idősek szociális alapellátási rendszerének fejlesztésével nő az ellátottak száma, amelyben elsősorban a hátrányos helyzetű, időskoruknál fogva önálló ellátásra csak részben képes személyek részesülnek. megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) Indítás Befejezés Árajánlatok, kivitelezői ajánlatok rendelkezésre állnak (engedély nem szükséges) további előkészítés Engedélyezést nem igényel a beruházás. (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más A térségben megvalósuló szociális fejlesztések részét képezi a projekt. projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) projektenként összesen max. 4-5 oldal 138

139 139

140 Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_050 fejlesztési irány 5. Életminőség javítása, társadalmi esélyegyenlőség megteremtése projekt rövid címe Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének bővítése II. ütem projekt gazda neve Jót s Jól a Szatmári Kistérségben Egyesület kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , Bélteki Irma telefon) Megvalósulás helyszíne Géberjén központtal a kistérségben hozzánk tartozó további 11 település (település) összköltség, MFt 52.4 MFt igényelt támogatás, MFt MFt amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Épületbővítés (450m2) 47,16 Tervezés+ műszaki ellenőrzés+ lebonyolítás 2,62 Berendezés 2,62 érintett operatív program EAOP 4.1.3/C és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) 5. Életminőség javítása, társadalmi esélyegyenlőség megteremetése Mivel az ország leghátrányosabb helyzetű településeiről van szó, fontos a térségben a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása, ezáltal az életminőség javítása, társadalmi egyenlőtlenségük csökkentése. A Mátészalkai kistérségben nem lefedett a pszichiátriai betegek ellátása, de az adatok (intézményünkben fellelhető várólista, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján megtalálható pszichiátriai betegek létszáma) és a települések háziorvosaitól, pszichiátriai szakkórházaktól kapott információk azt mutatják, hogy számuk napról napra emelkedik, így igény és szükség van számukra megfelelő ellátások biztosítására. A projekt illeszkedik a térség szociális ellátórendszeréhez. - A településen 2007 augusztusa óta működik a Fogyatékkal élők Nappali Intézménye 650 nm-en. 80 ember foglalkoztatása történik itt, valamint 21 fő intézményi alkalmazott áll munkaviszonyban. - A bővítés után 450 nm-es épület felépítésére kerülnek sor. A nappali intézmény létszáma 50 fővel bővülne, valamint a foglalkoztatásban résztvevők számát is 80 főről 130 főre szeretnénk módosítani. 10 fő új dolgozó felvételére kerülne sor, mely szintén növelné az aktív keresők számát. Mint szociális foglalkoztatás 80 főről 130 főre változnak a projekt megvalósulásával, valamint kb. 10 új munkahely jönne létre, mely a településen élő lakosság helyzetét is javítaná, hiszen elsősorban az ő munkalehetőségéről lenne szó. projekt indokoltsága, szükségszerűsége A nappali intézmény augusztus 01-je óta működik. Az elmúlt 15 hónap tapasztalatai is alátámasztják, hogy indokolt a bővítés. Jelenleg is közel 70 fő szerepel várólistán, akik szintén szeretnék igénybe venni a szolgáltatást, de a férőhely korlátozottsága miatt nem tudunk ellátást biztosítani. A meglévő adatokból az is kiderül, hogy magas számot mutatnak a pszichiátriai megbetegedésben szenvedők. A településekről kapott információk, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapján található számszerű adatok azt mutatják, hogy szükséges lenne a pszichiátriai betegek nappali ellátásának biztosítása, valamint a már meglévő tapasztalatok hasznosításával a szociális foglalkoztatás beindítása ezen klienskörnek is. A kistérség lakosainak száma fő, akiknek kb. 3,2% -a szenved pszichiátriai megbetegedésben, tehát kb.: fő. Ez alátámasztott adat, azonban a napi tapasztalás azt mutatja, hogy ezeknek az embereknek a száma jóval magasabb. projekt konkrét célja Minél több ellátást igénylő számára tudjunk helyet biztosítani. Integráció megvalósítása. A már meglévő fogyatékkal élők nappali intézménye mellett pszichiátriai betegek nappali 140

141 ellátásának létrehozása, valamint szociális foglalkoztatásuk lehetővé tétele. Az Országos Orvos Szakértői Intézet álláspontja szerint az intézményünkben működő szociális foglalkoztatás megfelelő, mint rehabilitációs intézmény. Az önkormányzat és a civil szektor együttműködésére is jó példa lehet a projekt. projekt célcsoportja Projektünk közvetlen célcsoportjába tartoznak elsődlegesen a pszichiátriai betegek, de nagy igény lenne a bővítésre a fogyatékkal élő személyeknek is. projekt tevékenységei A bővítés a már meglévő 650m2 területű Fogyatékkal Élők Nappali Intézményénél valósulna meg. Az intézmény önkormányzati tulajdonban van, de a fenntartói jogot a Jót s Jól Egyesület vette át január 1-től. A nappali intézményben integráció formájában támogató szolgáltatás, valamint nappali jogviszonyhoz kötött szociális foglalkoztatás valósul meg jelenleg 80 fővel. Ezt a szolgáltatást szeretnénk bővíteni. Az épület bővítésével sor kerülne foglalkoztató helyek, irodák, mellékhelyiségek kialakítására kerülne: - Nappali közösségi foglalkoztató (105,94 m2) - Fejlesztői, gondozói és pihenő szobák (71,66 m2) - 4 foglalkoztató szoba (összesen 138,01 m2) - Raktár (18,11 m2) - Iroda (7,64 m2) - Személyi öltöző (8,80 m2) - WC-k (4, összesen 4,54 m2 és egy mozg. korl. wc 2,98 m2) - Egészségügyi tisztálkodó helyiségek (10,54 m2) - Öltözők (10,02 m2) - Zuhanyzók (10,73 m2) - Kazánház (12,09 m2) - Közlekedők (48,94 m2) - Berendezési tárgyak beszerzése projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a humán erőforrás fejlesztése specifikus célhoz azáltal, hogy a hátrányos helyzetű település lakosságának a szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzáférését nagymértékben javítja. A projekt ezen felül megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a pályázati feltételek szempontjából, mint pl.: - A fejlesztés a 311/2007. (XI. 17.) számú Kormányrendelet szerinti kedvezményezett kistérségben és 240/2006 (IX. 30.) Kormányrendelet és társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településen valósul meg. - A projekt a kötelező szociális feladatok mellett további szolgáltatásokat szervez, nyújt. - A pályázat kereteiben fejleszteni kívánt szolgáltatások megfelelnek az évi III. Sztv. Jogszabályban foglaltaknak. költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása Fa tüzelésű kazán kerülne beépítésre. Költségeit, mint nappali intézményét, állami normatíva fedezi, valamint társul ehhez még a szociális foglalkoztatás, szintén állami normatíva igényléséből. Egyéb bevétel: a foglalkoztatásból befolyó összegek, melyek plusz bevételt jelentenek az egyesület számára. Bérleti díj, az intézmény bérbeadása rendezvényekre. A projekt az esélyegyenlőségi szempontok messzemenő figyelemmel kísérésével kerül megvalósításra. A megvalósítás esetén hozzájárul a társadalom valamennyi rétegének foglalkoztatásához. A lehetséges 141

142 megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Komplex felzárkóztató programok kliensek között, nagy százalékban fellehetőek hátrányos helyzetűek és roma származásúak. A szociális foglalkoztatás beindításával az életminőségük javulhat, társadalomba való beilleszkedésüket nagy mértékben elősegítjük. Indítás Befejezés április június A bővítéshez tervrajzzal rendelkezünk. - Jogerős építési engedély - méret-és mennyiségi kiírás, - közbeszerzési dokumentáció, - az összes szakhatósági és létesítési engedély, - a tiszta tulajdonú ( az önkormányzati törzsvagyon részét képező ) munkaterülettel Összességében: a fejlesztés a támogatási forrás elnyerése esetén jelenlegi állapotában azonnal nem kezdhető meg. Beszerzésük az előző építkezés során nyert tapasztalat eredményeképpen rövid idő alatt véghezvihető. A projekt teljes mértékben illeszkedik a meglévő fogyatékkal élők nappali intézményéhez, annak kibővítése, az önkormányzattal való együttműködés, valamint az intézményben megvalósuló integráció minta értékű lehet nemcsak a megyében, hanem országosan is. projektenként összesen max. 4-5 oldal 142

143 PROJEKTADATLAP projekt sorszáma ÉA5_021 fejlesztési irány 6. Lakosság egészségügyi állapotának fejlesztése projekt rövid címe Új Egészségház építése és eszközökkel történő felszerelése Nyírkáta községben projekt gazda neve Nyírkáta Község Önkormányzata kapcsolattartó neve, elérhetősége Jeney Sándor - Polgármester 06-44/ megvalósulás Nyírkáta Község helyszíne (település) összköltség, MFt 79 mft igényelt támogatás, 75 mft MFt amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFt Építési költség Bruttó 57,4 mft Eszközbeszerzés Bruttó 12,9 mft Tervezés, projektmenedzsment, Bruttó 8,7 mft közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) ÉAOP 4.1.2/D Egészségügyi intézmények fejlesztése az LHH A projekt során létrehozott egészségház által nyújtott szolgáltatások a lakosság egészségügyi állapotának fejlesztését célozzák. Épített rendelők száma: 1 db Épített rendelő alapterülete: 259 m2 Beszerzett nagy értékű egészségügyi műszerek száma: 3 db számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) A támogatott intézményben létrejövő új egészségügyi szolgáltatások száma: 2 db Teremtett új munkahelyek száma: 1 fő projekt indokoltsága, szükségszerűsége Nyírkáta községben az egészségügyi alapszolgáltatások rossz infrastrukturális körülmények között működnek. A foglalkoztatottak száma 5 fő, a leadott betegkártyák száma 1779 db, az alapszolgáltatásokat a környező településekről 32 fő veszi igénybe. Az épület az 1900-as évek elején épült, a felújítás és a bővítés gazdaságtalan. A tervezett beruházás eredményeként egy új egészségház kerülne kialakításra és berendezésre, annak minden kötelezően előírt műszaki és tartalmi elemével együtt. projekt konkrét célja, célcsoportonként A projekt közvetlen célja Nyírkáta község, önkormányzati tulajdonban lévő üres 143

144 területén egy új Egészségház megépítése és berendezési, informatikai és orvosi eszközökkel történő felszerelése illetve az épület komplex fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése. Általános cél, az egészségügyi alapszolgáltatások vonzóvá tétele az infrastruktúrafejlesztéssel és a munkafeltételek minőségének javításával. A projekt hozzájárul az esélyegyenlőség elveinek érvényesüléséhez, a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek egészségügyi alapellátáshoz való akadálymentes hozzáféréséhez. Az új épület bruttó alapterülete: 259 m2. Az új épület kialakításához kapcsolódóan: A terveknek megfelelően alapozás, falazás, a nyílászárók elhelyezése, tetőfedés, az épület külső-belső vakolása, burkolása, az elektromos, víz és fűtésrendszer kiépítése kerülne megvalósításra. Megvalósulna az épület komplex akadálymentesítése. A berendezési eszközökhöz kapcsolódóan: Az orvosi szobákban és a kiegészítő helyiségekben ergonómikus, mobilizálható székek, bútorok, berendezési eszközök, kerülnének beszerzésre. Emellett a hálózati infrastruktúra megteremtésének elősegítésére, 1 db számítógép és nyomtató kerülne beszerzésre. A fentieken túl az orvosi eszközök modernizációja, kiegészítése valósulna meg, amelyből nagy értékű 3 db. A fejlesztés hatására az egészségházban az alábbi új egészségügyi szolgáltatások kerülnek létrehozásra: alacsony erőforrás igényű járóbeteg-szakellátás; egészségfejlesztési központ funkció betöltése; otthoni szakápolás; diszpécserszolgálat: info-kommunikáció, internet, Széles partneri kapcsolat kiépítése. Opcionális elem: Védőnői szolgálat; Iskola-egészségügy. A tervezett fejlesztés 1 fő munkahelyteremtéssel jár, és még hosszú időre biztosítja a már meglévő 5 munkahely megőrzését. projekt célcsoportja A projekt célcsoportja a település és a környező települések lakossága (1779 db leadott TB kártya), ezen belül az épületet használó dolgozók (1 fő háziorvos, 2 fő asszisztens, 1 fő védőnő, 1 fő takarító). Különös tekintettel kerültek figyelembe vételre az előkészítés során az épületet használó fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű emberek (323 fő) igényei. A halmozottan hátrányos kistérségben lévő településen, az emberek döntő része munkanélküli, rossz szociális körülmények között él és ez kihat az egészségi állapotukra is. A megfelelő infrastrukturális és eszközellátottság hiányában, gyakran súlyos problémát jelent a célcsoport számára a megfelelő színvonalú alapfokú egészségügyi ellátás biztosítása, a hatékonyság növelése. A megközelítés a környező települések irányából megoldott, az épületbe való bejutás és tartózkodás a fogyatékos emberek számára jelenleg nem megoldott. Az igényfelmérés az új Egészségház megépítésére, a berendezési, informatikai és orvosi eszközök modernizációját illetően már több éve fokozatosan megtörtént. Falugyűléseken, képviselő testületi üléseken gyakran merült fel az érintettek részéről 144

145 a jogos igény az új épület megépítésre és eszközökkel történő felszerelésére és az akadálymentesítés feladatainak elvégzésére. A célcsoport képviselői személyesen is kifejtették álláspontjukat a szükséges átalakításokkal kapcsolatban. A látás és hallássérült, valamint a fizikailag fogyatékos, kerekesszékes emberek számára is elérhetővé válna az új épület nyújtotta szolgáltatások teljes körű, személyes igénybevételi lehetősége. A fejlesztés lehetőséget teremt mindazon szükséglet alapú alapellátással kapcsolatos egyéb szolgáltatások biztosításához, melyek egymásra épülve, egymást kiegészítve biztosítják a szükséglettel alátámasztott igények kielégítését. A projekt eredményei és hatásai falugyűléseken, a település honlapján, tájékoztató füzetekben, hirdetőtáblákon kerülnek kommunikálásra. projekt tevékenységei Főbb projekt tevékenységek: Előkészítés: 1. A projekt menedzsment feladatokat ellátó és a pályázati anyag összeállítását segítő szervezet kiválasztása. 2. A megvalósítás során közreműködő egyéb szakemberek/szervezet kiválasztása költséghatékonysági kritériumok és referenciák alapján. 3. Nyertes pályázat esetén a szerződéskötés előkészítése, a szerződés megkötése. Megvalósítás: 4. Közbeszerzési eljárás során az orvosi rendelő építést elvégző kivitelező cég és az eszközöket szállító cég kiválasztása. 5. Az orvosi rendelő építési munkák folyamatos műszaki ellenőrzése, felügyelet, a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása, könyvvizsgálat a pénzügyi elszámolások benyújtása. 6. Monitoring, előrehaladási jelentések elkészítése, beszámolók, tájékoztató összeállítása, folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés a projekt megvalósításában résztvevőkkel és a projekt érintettjeivel. 145

146 projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a humán erőforrás fejlesztése specifikus célhoz azáltal, hogy a hátrányos helyzetű település lakosságának az egészségügyi alapellátáshoz/szolgáltatásokhoz való hozzáférését nagymértékben javítja. A projekt ezen felül megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a pályázati feltételek szempontjából. költséghatékonyság, alternatívák A projekt tevékenységek ellátásához szükséges speciális szakértelemmel rendelkező szakértők bevonása, a tervezés, a projekt menedzsment, a műszaki ellenőrzés, a közbeszerzés, a nyilvánosság tájékoztatása, a pénzügyi elszámolások, előrehaladási jelentések elkészítése során. A szűkös emberi erőforrások miatt, az Önkormányzat a fenti tevékenységek ellátását külső szakértők bevonásával kívánja megoldani, akik rendelkeznek a megfelelő szintű, általános és speciális műszaki, közgazdasági, számviteli, jogi, közbeszerzési és marketing ismeretekkel, tapasztalatokkal és referenciákkal és hasonló jellegű Európai Uniós pályázatok lebonyolításában már részt vettek. A szakértők árajánlatok és referenciák bekérésével lesznek kiválasztva. Az orvosi rendelő építésének fizikai megvalósítására közbeszerzési eljárás során kerül kiválasztásra az a cég, amely a legmegfelelőbb gépparkkal és referenciákkal és szakértelemmel rendelkezik a tervezett beruházás végrehajtásához. pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozás A támogatás elnyerése jó alapot teremt az orvosi rendelő épületében az alapfokú egészségügyi feladatok magasabb színvonalú, gazdaságos ellátására. Még inkább bevonásra kerülnének a fogyatékkal élők, a hátrányos helyzetűek és a megváltozott munkaképességűek az őket is érintő megelőzési programokba. Az új egészségházban kötelező elemek tartalmi összetevői az alábbiak lesznek: Háziorvosi és gyermekorvosi alapellátás: Naponta 8-16 között, Dr. Nagy István, főmunkaidőben, az orvosi rendelőben; Fogorvosi alapellátás: Heti 3*6 órában, Fogszakorvos bevonásával, vállalkozási szerződés keretében, a fogorvosi rendelőben; Szakrendelések: -Terhességgondozás: Napi 8 órában, Dr. Nagy István irányításával Danóné Szűcs Gabriella védőnő látja el, a Terhesgondozó szobában, főmunkaidőben -Általános nőgyógyászati szakrendelés: Heti 2 órában a mátészalkai területi kórház nőgyógyász szakorvosainak 146

147 bevonásával, a Terhesgondozó szobában; -Csecsemő és újszülött gondozás: A védőnő látja el főmunkaidőben, eseti jelleggel az Újszülött csecsemővizsgáló szobában; Központi alapellátási ügyelet: Minden nap 16-órától másnap reggel 8 óráig és hétvégén 24 órában jelenleg is meg van szervezve Mátészalka székhellyel; Egészségfejlesztési központ funkció: Népegészségügyi előadások a település lakossága, idősek otthona lakói számára konzultáció, tájékoztató rendezvények szervezése havi 4 órában, Danóné Szűcs Gabiella védőnő irányításával a váróban; Széles partneri kapcsolatok kialakítása: a helyi sportegyesület, iskola és óvoda, az idősek otthona, falugazdász bevonásával heti 2 órában, Danóné Szűcs Gabiella védőnő irányításával a váróban konzultáció. Otthoni szakápolás: A Spring Köhasznú Alapítvány végzi a településen, megállapodás alapján otthoni szakápolást végez eseti jelleggel Nyírkáta településen; Diszpécser szolgálat üzemeltetése: az új épületben szélessávú internet kerül bekötésre, akadálymentes honlap kerül kialakításra a nyitvatartási idő feltüntetésével, időpont egyeztetés konzultációs lehetőség biztosításával, fiók kerülne kialakításra ahová kérdéseket lehet intézni Dr. Nagy Istvánhoz, aki azokat hetente 2*1 órában megválaszolja, minden héten egy rögzített időpontban online chat lehetőség kerülne biztosításra, a személyzeti pihenő szobában. Jelen beruházásra alapozva a jövőben lehetőség nyílik arra, hogy az Egészségház a kötelező elemeken felül opcionális elemként, védőnői szolgálat Danóné Szűcs Gabiella védőnő irányításával és Iskola-egészségügy funkciót is betöltsön Mártonné Oláh Valéria orvosírnok és Törökné Tamás Katalin szakdolgozó bevonásával főmunkaidőben. A létrehozott fejlesztés hosszú távú fenntarthatósága szakmai és pénzügyi szempontból is abszolút biztosított. A működtetésre megfelelő számú, szakképzett személyzet áll rendelkezésre, az orvosokon és az asszisztensen kívül, az önkormányzat tervezi megelőzési tanácsadó, szociális munkatárs, bevonását a működtetés során. Az önkormányzat rendelkezik megfelelő képzettségű szakemberekkel a beruházás folyamatos műszaki fenntartására, karbantartására, adott esetben a felmerülő hibákat garanciális jótállás keretein belül külső szakértő bevonásával kijavíttatja. A pályázatban foglalt fejlesztés megvalósulása után létrejövő intézményi struktúra megteremti az önkormányzati alapfokú egészségügyi ellátást igénybe vevők korszerű ellátásának alapfeltételeit. A beruházás megtervezésekor érvényre jutottak a beruházás kapcsán felmerült legfontosabb természet- és 147

148 Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a tervdokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi környezetvédelmi elvek (élőhelyek védelme, tájba illeszkedés). Különös hangsúlyt fektettünk a káros környezeti hatások minimalizálására. A projekt közvetlenül hozzájárul a nők és férfiak, fiatalok és idősek az egészséges és fogyatékkal élő emberek közti esélyegyenlőség megteremtéséhez. Az Önkormányzati alapfokú egészségügyi ellátáshoz történő hozzáférés lehetősége a beruházás után nemtől, kortól, fogyatékosságtól függetlenül biztosított lesz. A projekt a célcsoport és teljes lakosság tekintetében is ellátási, megelőzési és gazdasági szempontból hozzáadott értékkel bír. Ez hosszabb távon hozzájárul a település, a térség népességmegtartó erejének növeléséhez, a munkanélküliségi problémáinak mérsékléséhez, és a családok szociális helyzetének javulásához. A projekt végrehajtása és fenntartása során folyamatosan szem előtt tartjuk az esélyegyenlőség elvét, annak érvényesülését, a projektmenedzsment felelősséget vállal a nők, roma kisebbség, hátrányos helyzetbe élő, valamint fogyatékos lakosok és munkavállalók tekintetében egyaránt A felújított orvosi rendelő -magától értetődően-, azonos értéket képvisel az érintett települések lakosainak körében, bárminemű megkülönböztetés nélkül. A projekt a célcsoport és teljes lakosság tekintetében is nevelési és gazdasági szempontból hozzáadott értékkel bír. Ez hosszabb távon hozzájárul a település, a térség népességmegtartó erejének növeléséhez, és a családok szociális helyzetének javulásához A jogerős építési engedély és a tervek rendelkezésre állnak. Nem releváns! Településközpont kialakítása, Tájház felújítása - valamennyi EÜ intézményfejlesztés illeszkedik a: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás - "Telekommunikációt segítő IT fejlesztés a Mátészalkai kistérség egészségügyi intézményeiben" (LHH program) c. projektjéhez. 148

149 projekteket) projektenként 3-5 oldal projekt sorszáma fejlesztési irány projekt rövid címe Projekt adatlap ÉA5_ Lakosság egészségügyi állapotának fejlesztése Mikrotérségi fogorvosi rendelő kialakítása, meglévő épület felújításával Vállajon Vállaj Község Önkormányzata Vilmos István 06-44/ Vállaj projekt gazda neve kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) megvalósulás helyszíne (település) összköltség, MFt 24 igényelt támogatás, MFt 22,8 amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Épület felújítás 16,5 Eszközbeszerzés 4,6 Projektmenedzselés 0,9 Mérnöki szakértői díjak+közbeszerzés 1,2 Projektelőkészítés+ Rehabilitációs 0,8 környezettervező szakértés érintett operatív program ÉAOP LHH 4.1.2/D és prioritás kapcsolódás a fejlesztési A fejlesztés a lakosság egészségügyi ellátásának fejlesztését célozza, így irányhoz közvetlenül kapcsolódik a meghatározott fejlesztési irányhoz. számszerű outputok (indikátorok, értékkel) Mindenki számára könnyen elérhető, korszerű XXI.sz. Európaiságának megfelelő, fogorvosi rendelő kialakítása, korszerűsítése, akadálymentesítése a mikrotérségben található 4 település, Mérk-Vállaj- Tiborszállás-Fábiánháza lakói számára. A projekt keretében egy db fogorvosi rendelő felújítására kerül sor, mely magába foglalja az előteret, a két nemű és mozgáskorlátozott vizesblokkot, a röntgen helyiséget, ill. az orvosi szobát. A rendelő felújításával párhuzamosan szükséges az alábbi nagy értékű eszközök beszerzése: 1 db Domina Plus B típusi autokláv beépített printerrel 1 db Newswal fóliavágó és csomagoló 1 db Satelec X-mind AC fogászati röntgent készülék 1 db WH Synea TA-98CLRD turbina 1 db WH Synea WA-99 LT gyorsító 1 db KaVo Prophyflex 1 db Amalgánszeparáló szett beépítéssel számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) Projektünk megvalósításával egy olyan fejlesztést valósítunk meg, mely kielégíti a jelen kor szükségleteit, követelményeit, a jogszabályokkal kapcsolatos előírásokat oly módon, hogy megőrizzük a környezet minőségét, a környék erőforrásait anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generáció hasonló területen felmerülő igényét. Az életmód, az életminőség, a tudatosság, az értékmegőrzés, a tradíciók, az egészség megőrzése, továbbá az alapvető emberi jogok, az egymás iránti elfogadás, megértés, a folyamatos szociális jobblét megvalósítása. A fogorvosi szakellátás 4 település Mérk, Vállaj, Tiborszállás, Fábiánháza lakosságának ellátását biztosítja. Az érintett lakosság száma fő. Kiemelendő, hogy a fogorvosi ellátás keretében az iskola fogorvosi ellátás is biztosításra kerül és ez 563 tanuló fogorvosi ellátását teszi lehetővé. A projekt megvalósítása esetén kialakításra kerül egy új fogorvosi rendelő 149

150 röntgen helyiséggel, orvosi szobával, ill. mellékhelyiségekkel, mely hozzájárul a kor követelményeinek megfelelő, az esélyegyenlőséget biztosító színvonalas ellátás biztosításához, melynek eredményét a lakosság és a felnövekvő ifjúság fogja élvezni. projekt indokoltsága, szükségszerűsége A fogorvosi rendelő átmenetileg a nehéz anyagi körülmények végett, és megfelelő helység hiányában az önkormányzat egyik helyiségében kapott helyt. Külön váróteremmel nem rendelkezik, így a fogászatra érkező betegek az épület előtt, illetve a folyosón várakoznak. Egészségügyi szempontból és a mai kor követelményeinek a jelenlegi feltételeknek, előírásoknak nem felel meg. Az orvosi berendezések, műszerek koruknál fogva elavultak, fenntartásuk, javításuk költségigényes. Az épület jelenlegi állapota nem kielégítő, felújításra szorul. A komplexum nem felel meg az alapvető szakmai követelményeknek, kiváltképpen az akadálymentesítés és a belső ergonikus kialakítás kritériumainak. A jelenleg rendelkezésre álló technikai háttér sem kielégítő a meglévő műszerek nem megfelelő állapotúak, illetve a technikai háttér is hiányos. Az épület megközelíthetősége sem biztosított megfelelő mértékben az akadálymentesítés hiánya miatt. Vannak olyan segédeszközök, melynek alkalmazása a fogorvosi alapellátásban követelmény, mint pl. a fogászati röntgen. Ezen eszközöknek a hiányát már a lakosság is érzékeli, nem is beszélve a modern gyógyászati módszerek és eszközök alkalmazása mellett elhívatott orvosok. A program keretében az épület, mely majd helyet az a fogorvosi rendelőnek teljes rekonstrukciójára kerül sor, melyben keretében komplex akadálymentesítésre is kerül sor. A zavartalan és magas színvonalú gyógyításhoz szükséges technikai háttér biztosítására is sor kerül eszközök beszerzése keretében. projekt konkrét célja A Fejlesztés célja egy központosított, mindenki számára könnyen elérhető, korszerű XXI. századi európaiságának megfelelő fogorvosi rendelő kialakítása, korszerűsítése, akadálymentesítése, nemcsak a diákok egészségének megőrzése érdekében, hanem a mikortérség lakói számára is. Rövidtáv cél: Az elégedettség növelése a teleülésen és a mikro térségben, településünkön 1025, míg a térségben 6000 főt érint a beruházás. Energia és pénzmegtakarítás, egyrészt az energiatakarékos technológiák során, másrészt a rendelő egy épületben való telepítésének köszönhetően. Felújításkor figyelembe kell vennünk az esélyegyenlőségi szempontokat, mivel jelenleg az épület nem biztosít egyenlő hozzáférést a fogyatékkal élők számára, számszerűsíthető eredmény a kialakításra kerülő bejárat, mellékhelység és parkolók száma. A közszolgáltatások elérése a fent megjelölt csoportok számára elengedhetetlen társadalmi szükséglet, ahogy azt az 1998.ébi XXVI. Tv.5. -a is megfogalmazza. A fogyatékos személynek joga a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos épített környezetre.. Önkormányzatunk számára alapvetően célunkként tűztük ki, hogy legyen a társadalmi szolidalitás eszméinek, az integrált az esélyegyenlőséget magas szinten megvalósító társadalom mintájának terjesztése, melynek egyik fontos és alapvető lépése a középületek akadálymentesítése. A diszkriminációmentes társadalom működésének feltétele, hogy a hátrányos helyzetű csoportok (fogyatékkal élők, mozgásában akadályozottak, speciális igényű emberek, idősek) társaikkal együtt mindennapjaikban akadályok nélkül vehessenek részt ezáltal a társadalom teljes mértékű tagjai lehessenek. Fő feladat tehát a közintézmények teljes körű akadálymentesítése, mind a használók, mind a funkcionalitás tekintetében. projekt célcsoportja Projektünk közvetlen célcsoportjába tartoznak elsődlegesen a helységünk lakói, a fogorvosi rendelő nyújtotta szolgáltatást igénybe vevő községi lakosok 100%-ban és a helység alsó tagozatos diáksága 73 fő. Ezen felül a mikrotérségünkbe tartozó Mérk, Tiborszállás és Fábiánháza lakossága, beleértve az ifjúsági csoportokat is, mivel a fogorvosi rendelő nemcsak Vállaj hanem a fentebb említett települések lakosságának is nyújt szolgáltatást. Ezen személyek alkotják azt a népes csoportot akik elsősorban érintettek az itt megvalósuló beruházás, fejlesztés által keletkezett előnyök kiaknázásában. Hiszen egy felújított, minden ÁNTSZ előírásnak és a mai kornak megfelelő intézmény, javítja az ellátás kiépítettségét, az itt lakók komfortérzetét és egyben szépíti, vonzóbbá teszi helységünket. Kiemelten fontos megemlíteni az óvodás, iskolás gyermekek csoportját, mivel a mai kor étkezési szokásai a fog prevenciós vizsgálatok szükségszerűvé teszik egy, a mai kornak megfelelő fogorvosi rendelő kialakítását. Tehát elmondható, hogy a beruházás közvetett célcsoportjába tartoznak községünk 1025 fő, 73 fő diák, és a szomszédos települések lakói, kb: 5000 fő, és nem utolsó sorban az önkormányzatunk, mely 150

151 a felújítással az energiatakarékos szempontok igénybevételével elősegíti a fenntartási kiadások csökkentését és jobb körülményeket teremt az egészséges életvitelhez. Mindez kihatással lesz községünk demográfiai mutatóira, mivel megfelelő környezet a településünk népességmegtartó és növelő adottságát pozitív irányba tereli. projekt tevékenységei Műszaki mutatók: Az igénybevett telek területet: 2345m2 Beépített terület: 364,65m2. Az épület előtti járda szintje: 30,00 m. A beruházás során a következő átalakítások történtek meg: A mozgásukban korlátozott személyek részére 6 db akadálymentesített parkoló kialakítása. Rámpa építése az épületbe való bejutás érdekébe. Belső ajtó, küszöb nélküli kialakítással. A vizes helyiségek oldalfalai 2,10m magasságig csempeburkolatot kapnak. Ezen helyiségekben padlóösszefolyók kerülnek elhelyezésre. A nem vizes helyiségekben elhelyezésre kerülő vízvételi helyek mögötti falterületeket is csempeburkolattal látjuk el. A személyzeti kézmosókban kerülnek kialakításra a takarítószer tároló szekrények. A rendelőkben kisméretű hűtőszekrények kerülnek elhelyezésre a veszélyes hulladékok elhelyezése végett. A rendelőket és kiszolgáló helyiségeiket érintő szerkezetek a következőképpen változnak: - a meglévő padlóburkolatok elbontásra kerülnek és helyettük korszerű rétegrenddel új szerkezet készül. - a szükséges helyeken nyílásokat készítünk a meglévő falazatban, ill. nyílásokat falazunk be, új válaszfalak készülnek. - az új belső és külső nyílászárók kerülnek elhelyezésre. - a padlásfödém hőszigetelése - a szükséges gépészeti és villanyszerelési munkák. - a bejáratnál új fedett terasz és rámpa épül - az épület homlokzati hőszigetelése Alapozás: csömöszölt beton sávalapok, C12-32/KK betonminőségben. Az alapozás síkja a tervben jelölt mélységig, de minimum a teherbíró talaj síkjáig, ill. a meglévő épület alapozási síkjáig történik. A válaszfalak alatt monolit vb. Talpgerendák készülnek C20.16/KK betonminőségben az igénybevétel szerinti vasalással. Szigetelés: Pormex kellősítő alapozáson 1 rtg. Villas bitumenes lemez szigetelés készül lángolvasztással ragasztva a falak és a padozat alatt. Lábazatok: monolit vasbeton talpgerenda készül. Pillérek, kifalazások: a pillérek km. Téglából készülnek vasbeton maggal. A nyílásbefalazások km.téglával készülnek. Födémszerkezet: fa borított gerendafödém készül a terasz felett. Nyílásáthidalások: előre gyártott áthidalók kerülnek elhelyezésre a főfalakon. Az új pilléreken monolít kivitelben készülnek. Válaszfalak: 10 cm vastagságban válaszfaltéglából, a szükséges helyeken közbenső koszorú merevítéssel. Tetőszerkezet: fa fedélszerkezet készül fűrészelt fenyőfából, a meglévő tetővel azonos hajlásszöggel. Tetőhéjazat: Tondah Csárdás cserépfedés készül piros színben. Nyílászáró szerkezet: fa külső nyílászárók kerülnek elhelyezésre. Belső falfelületképzés: vakolat diszperzit festéssel, csempézéssel. Lépcső: külső tömblépcső készül Hőszigetelés: a padlóburkolat teljes kicserélésre kerül és 10 cm hőszigeteléssel. A homlokzat 10 cm vtg. Hőszigetelő homlokzati bevonatot kap törtfehér nemesvakolat felületkezeléssel, vakolatdíszekkel. Bádogos szerkezet: horganyzott csatornák kerülnek elhelyezésre. Fűtés: meglévő rendszer átalakítása radiátor hő leadókkal. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a humán erőforrás fejlesztése specifikus célhoz azáltal, hogy a hátrányos helyzetű település lakosságának az egészségügyi alapellátáshoz/szolgáltatásokhoz való hozzáférését nagymértékben javítja. A projekt ezen felül megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a pályázati feltételek szempontjából. költséghatékonyság, alternatívák A fogorvosi rendelő kialakítását az önkormányzat tulajdonát képező 60%- ban kihasználatlan épületben tervezzük. Az épület átalakításával és felújításával lehet a legköltségkímélőbben új, korszerű fogorvosi alapellátást biztosító intézményt létrehozni. A tervezés 151

152 pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Komplex felzárkóztató programok során figyelemmel voltunk az energiatakarékos működtetésre, mely a fűtés, nyílászárók, ill. az épület szigetelésével valósulnak meg. Az önkormányzat gondoskodik az épület fenntartásáról, karbantartásáról, melynek fedezetét minden évben költségvetése terhére biztosítja. A végrehajtásra tervezett fűtéskorszerűsítés 30%-os költségmegtakarítást eredményez. Felújításkor figyelembe kell vennünk az esélyegyenlőségi szempontokat, mivel jelenleg az épület nem biztosít egyenlő hozzáférést a fogyatékkal élők számára, számszerűsíthető eredmény a kialakításra kerülő bejárat, mellékhelység és parkolók száma. A közszolgáltatások elérése a fent megjelölt csoportok számára elengedhetetlen társadalmi szükséglet, ahogy azt az 1998.ébi XXVI. Tv.5. -a is megfogalmazza. A fogyatékos személynek joga a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és biztonságos épített környezetre.. Önkormányzatunk számára alapvetően célunkként tűztük ki, hogy legyen a társadalmi szolidalitás eszméinek, az integrált az esélyegyenlőséget magas szinten megvalósító társadalom mintájának terjesztése, melynek egyik fontos és alapvető lépése a középületek akadálymentesítése. A diszkriminációmentes társadalom működésének feltétele, hogy a hátrányos helyzetű csoportok (fogyatékkal élők, mozgásában akadályozottak, speciális igényű emberek, idősek) társaikkal együtt mindennapjaikban akadályok nélkül vehessenek részt ezáltal a társadalom teljes mértékű tagjai lehessenek. Fő feladat tehát a közintézmények teljes körű akadálymentesítése, mind a használók, mind a funkcionalitás tekintetében. Indítás Befejezés április november A beruházás engedélyezési tervvel rendelkezik. Kiviteli terv készítése, valamint rehabilitációs környezettervező szakértés még szükséges. A pályázat tervezett megvalósítási időszakában 2 másik pályázat lebonyolítása esedékes. Ezen projektek az18/2008.(iii.28.) ÖTM rendelet keretében meghirdettet kistelepülési iskolák tárgyi feltételeinek javítása, illetve, a LEKI pályázat keretében parkerdő és sporttelep kerítésének építése című pályázat. Ezen futó projektek jelen pályázatunk megvalósítását nem befolyásolja, hiszen a humán infrastruktúra már rendelkezésünkre áll, mely egy jól felkészült, számos eu pályázat lebonyolítás tapasztalataival rendelkező szakemberekből tevődik össze. - valamennyi EÜ intézményfejlesztés illeszkedik a: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás - "Telekommunikációt segítő IT fejlesztés a Mátészalkai kistérség egészségügyi intézményeiben" (LHH program) c. projektjéhez. projektenként összesen max. 4-5 oldal 152

153 Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_023 fejlesztési irány 6. Lakosság egészségügyi állapotának fejlesztése projekt rövid címe Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése /, Alap-, járó beteg szakellátás korszerűsítése, háziorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Fábiánházán projekt gazda neve Községi Önkormányzat Fábiánháza kapcsolattartó neve, Papp Tamás elérhetősége ( , 4354, Fábiánháza, Kossuth Lajos u. 25/A. telefon) Tel:44/ , Fax:44/ megvalósulás helyszíne Fábiánháza (település) összköltség, MFt 30.2 igényelt támogatás, MFt 28.7 amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Építés 25.3 Projekt előkészítés 0,35 Eszközbeszerzés 1,65 Projekt menedzsment 1,18.közbesz.-i költség 0,38.mérnöki,szakértői díjak 0,5.nyilvánosság biztosítása 0,84 érintett operatív program ÉAOP-4.1.2/D és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) Az akadálymentesítés megvalósulásával, az épület felújításával, valamint a berendezések bővítésével a közszolgáltatások minősége javulhat, elérhetőségi köre bővülhet. A létesítmény a betegek számára kényelmesebbé, biztonságosabbá válhat. Felújítandó rendelők száma 1 db. Nagyértékü orvosi műszerek eszközök száma: 5 db. Fejlesztésekkel érintett rehabilitációs férőhelyek száma:nem releváns. Minőségi járó beteg szakellátással ellátottak száma: 1936 fő. A támogatott intézményekben létrehozott új egészségügyi szolgáltatások száma: Rehabilitációs ellátással elért lakosságszám: 1936 fő. projekt indokoltsága, szükségszerűsége A jelenlegi háziorvosi épület ban épült, azóta eltelt időszakban az épületen komoly felújítás nem történt. Nincs megoldva az akadálymentesítés, az elavult nyílászárók cseréjük indokolt, vizesblokkok mozgáskorlátozott WC-k, korszerű rendelő és vizsgáló helyiségek burkolása belső berendezések cseréje szakmai minimum feltételeknek megfelelően, telekommunikációt segítő IT fejlesztések beszerzése. projekt konkrét célja Fábiánháza önkormányzatának célja a lakosság életminőségének javítása, az orvosi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása minden lakos számára. Eddig nem sikerült megoldani az épület akadálymentesítését. Jelen pályázat egyik célja a fizikai és info-kommunikációs akadályok felszámolása annak érdekében, hogy biztosítva legyen az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés a fogyatékkal élő, vagy bármilyen módon akadályozott helyi lakosság számára is. Ennek keretében az esélyegyenlőség biztosított. A fejlesztés eredménye lenne egy olyan alapszintű járó beteg, szakmailag jól felszerelt rendelő, ami a helyi lakosság számára megnyugtató ellátást biztosítana. A beszerzendő gép műszer eszköz fejlesztésével helyben elvégezhető lenne a lakosság körében leggyakoribb betegségek szűrése /magas vérnyomás, cukorbetegség, szív és érrendszeri betegségek/ prevenciója. Az épület hőszigetelésével jelentősen csökkenthető lenne a fűtési energia költsége is. projekt célcsoportja A minőségi egészségügyi alapellátás megteremtése Fábiánháza község lakossága számára. Fábiánháza Község lakossága 1936 fő, ebből 731 fő (38%) hátrányos helyzetűnek tekinthető, 153

154 szociális helyzetük miatt. 25.3% - külterületi lakos, Előtelek nevű település lakossága. A célcsoportba minden ellátott beletartozik, hiszen az egyenlő esélyek biztosítása érdekében mindenkinek a lehető legnagyobb mértékben képesnek kell lennie a környezet bármely részéhez való önálló és egyenlő hozzáférésre, annak használatára, és megértésére. A projekt elsőszámú célcsoportja az egészségügyi ellátásra szorulók. Az épületben vegyes háziorvosi szolgálat működik, azaz a felnőtt és gyermek lakosság ellátására szervezett szolgálat. A 0-14 éves korig ellátandó gyermek lakosság száma 342 fő, 14 és feletti felnőtt lakosság száma 1594 fő ben a 0-1 éves korú gyermekek 460 alkalommal vették igénybe az orvosi ellátást, ez a mutató az 1-18 éves lakosság körében 2413, míg a 18 év fölötti felnőtt lakosság 9413 alkalommal. A háziorvos egy praxisban látja el a betegellátást az OEP-pel kötött szerződése alapján. A háziorvos végzettsége belgyógyász szakorvos, valamint 1999-ben háziorvosi szakvizsgát szerzett. Az épület infrastrukturális fejlesztésével, új eszközök beszerzésével, a telekommunikációt segítő IT fejlesztésekkel a teljes lakosság a projekt célcsoportjává válik. A településen élnek mozgásukban akadályozott személyek is. Az épület akadálymentesítése során, az akadályok minimalizálásával az épület biztonságosabbá válik a mozgásukban korlátozott, idős, beteg, kisgyermekekkel közlekedők számára is. projekt tevékenységei A tervezett felújítás egy ütemben, hagyományos építési technológiával készül. A tetőtér beépítésére nem kerül sor. A meglévő épület rendelő részében az alábbi munkák kerülnek elvégzésre: A régi padló és falburkolatok (mozaik, PVC) helyett új, csúszásmentes kerámia burkolatok készülnek. A külső fa nyílászárók kibontásra kerülnek, helyüket korszerű, hőszigetelt kivitelű műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. A külső falszerkezetre 6 cm NIKECELL hőszigetelő anyagot helyeznek el, ezzel biztosítható a falazat megfelelő hőszigetelése. A belső nyílászárók szintén kicserélésre kerülnek. Teljesen felújításra kerül az egészségház elektromos, víz és fűtési rendszere. A régi vezetékek, csövek, szerelvények, a konvektoros fűtés helyett modern berendezések, és szerelvények kerülnek beépítésre. Az egészségügyi épületrész fűtése zárt égésterű gázkazánnal radiátorokon keresztül valósul meg. Akadálymentes padló kerül kialakításra. Kialakításra kerül egy mozgáskorlátozott WC. Az épület tetőszerkezete és tetőfedése is átépítésre kerül, új faszerkezet és új agyagcserép héjazat kerül rá. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a humán erőforrás fejlesztése specifikus célhoz azáltal, hogy a hátrányos helyzetű település lakosságának az egészségügyi alapellátáshoz/szolgáltatásokhoz való hozzáférését nagymértékben javítja. A projekt ezen felül megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a pályázati feltételek szempontjából. költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása Az orvosi rendelő 1973-ban épült, azóta az akadálymentesítést nem tudta az önkormányzat megoldani. A tulajdonos önkormányzat eddig komplett felújításra nem tudott forrást biztosítani, csak szükséges állagmegóvást tudta biztosítani. Költséghatékonyság szempontjából releváns, hogy a meglévő épület felújításával, korszerűsítésével szeretnénk a projektet megvalósítani. A projekt megvalósulását követően az intézmény fenntartója az épület állapotának megőrzéséről gondoskodik. Az épület karbantartását az előírásoknak megfelelően fogják a továbbiakban is végezni. A későbbiekben az orvosi rendelő, illetve a beruházás amortizációs hatásokról való megóvása az elsődleges cél. A projekt fenntartása során várhatóan megtakarítást fog eredményezi a felhasznált energia vonatkozásában, a hőszigetelés, nyílásrárók cseréje az épület fűtésére fordított energia csökkenését eredményezi. Az akadálymentesítés megvalósítása, az épület felújításával, valamint a berendezések bővítésével a közszolgáltatások minősége javulhat, elérhetőségi köre bővülhet. A létesítmény a betegek számára kényelmesebbé, biztonságosabbá válhat. megvalósítás indítása és Indítás Befejezés 154

155 befejezése (év, hónap) előkészítettség - jogerős építési engedély, műszaki tervdokumentáció (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, - rehabilitációs szakmérnöki vélemény engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén nem releváns hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) A későbbiekben megvalósítandó belterületi útfejlesztés a rendelő elérhetőségét nagyban javítja. - valamennyi EÜ intézményfejlesztés illeszkedik a: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás - "Telekommunikációt segítő IT fejlesztés a Mátészalkai kistérség egészségügyi intézményeiben" (LHH program) c. projektjéhez. projektenként összesen max. 4-5 oldal 155

156 Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_024 fejlesztési irány 6. Lakosság egészségügyi állapotának fejlesztése projekt rövid címe Orvosi rendelők felújítása projekt gazda neve Hodász Nagyközség Önkormányzata kapcsolattartó neve, Nagy János Polgármester elérhetősége ( , telefon) megvalósulás helyszíne Hodász, Dózsa Gy 8. sz. (település) összköltség, MFt igényelt támogatás, MFt amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Orvosi Rendelő Hodász felújítási munkái- Orosz Géza által készített költségvetés alapján Orvosi műszerek beszerzése MOBIL-DENT KFT árajánlata alapján Irodai berendezések a Dual-Lieb Kft árajánlata 0.16 alapján Számítástechnikai berendezések a 2 M COMPUTER KFT. árajánlata alapjántárgyak érintett operatív program ÉAOP /D prioritás és prioritás kapcsolódás a A beruházás által létrejövő minőségi ellátás a lakosság egészségügyi fejlesztési irányhoz állapotának fejlesztését célozza. számszerű outputok Épített, felújított rendelők száma: 2 db (indikátorok, értékkel) számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) Beszerzett új, nagy értékű orvosi eszközök száma: 8 db A prevenciós indikátorok növekedése mellett a járóbeteg ellátás színvonala nő, ugyanakkor az akut megbetegedések számának csökkenése várható kb. 15%-al. projekt indokoltsága, szükségszerűsége Önkormányzatunk orvosi ellátását jelenleg a község igen magas számára való tekintettel két körzetben végzi melyek meglehetősen rossz állapotúak. A szolgáltatás minél jobb minőségben való ellátásához valamint a térségi funkciók kielégítéséhez szükséges a meglévő rendelők felújítása, új modern eszközökkel való felszerelése. Legfőbb célunk lehetőséget biztosítani a településen és a környéken lévő falvak lakosai számára is, hogy magas színvonalú orvosi ellátásunkat igénybe vehessék. A felújításra szoruló épületben 2 db orvosi rendelő működik, mivel a fogorvosi rendelő is itt található. A fogászati rendelő térségi szerepet tölt be, mert nemcsak a helyi lakosság ellátását szolgálja, környékbeli településekről is igénybe veszik az ellátást. projekt konkrét célja - Felújított akadálymentes és energiatakarékos orvosi rendelő kialakítása, amely megfelel az EU-s és a hazai jogszabályi előírásoknak - Lakosság egészségügyi állapotának fejlesztése - Egészségügyi ellátás kiterjesztése a lakosságra, valamint a környező települések lakosaira, kiemelten a halmozottan hátrányos helyzetű és a roma lakosságra - egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó preventív és gyógyító munka hatékony megvalósítása projekt célcsoportja A település közigazgatási területén élő lakosok teljes köre (3500 fő). 156

157 projekt tevékenységei Az épület rekonstrukciója, akadálymentesítése, eszközök, berendezések korszerűsítése és újak vásárlása, valamint informatikai eszközök beszerzése. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a humán erőforrás fejlesztése specifikus célhoz azáltal, hogy a hátrányos helyzetű település lakosságának az egészségügyi alapellátáshoz/szolgáltatásokhoz való hozzáférését nagymértékben javítja. A projekt ezen felül megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a pályázati feltételek szempontjából. költséghatékonyság, Az alapellátás legfontosabb infrastrukturális rendszerének rekonstrukciója alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) (energiatakarékos rendszer kiépítése) OEP és önkormányzati finanszírozás Egyéb pályázati források A prevenciós alapellátási rendszer fejlesztésével csökken a járó betegek száma. A fejlesztés hozzájárul a roma és a halmozottan hátrányos helyzetű lakosság egészségügyi állapotának fejlesztéséhez. Indítás Befejezés Árajánlatok, kivitelezői ajánlatok rendelkezésre állnak (engedély nem szükséges) Engedélyezést nem igényel a beruházás kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Az LHH program keretében megvalósuló egészségügyi fejlesztésekhez kapcsolódik. - valamennyi EÜ intézményfejlesztés illeszkedik a: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás - "Telekommunikációt segítő IT fejlesztés a Mátészalkai kistérség egészségügyi intézményeiben" (LHH program) c. projektjéhez. projektenként összesen max. 4-5 oldal 157

158 projekt sorszáma fejlesztési irány projekt rövid címe Projekt adatlap ÉA5_ Lakosság egészségügyi állapotának fejlesztése Egészségügyi alapellátás korszerűsítése Orvosi rendelő felújítása Kocsord Község Önkormányzata Jakab Zsigmond polgármester Tel: 44/ , , Fax: 44/ , Kocsord, Táncsics Mihály utca 20. Helyrajzi száma: 57 projekt gazda neve kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) megvalósulás helyszíne (település) összköltség, MFt 31,5 igényelt támogatás, MFt 29,925 amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt felújítás 23,3 Eszközbeszerzés (informatika, bútorzat és orvosi 6,2 eszközök) Építés (parkoló) 2 érintett operatív program ÉAOP-4.1.2/D és prioritás kapcsolódás a fejlesztési A projekt közvetett célja a lakosság egészségügyi állapotának irányhoz fejlesztése. számszerű outputok - Felújított rendelők szám: 1 (indikátorok, értékkel) - Eszközbeszerzések száma: 1 számszerű eredmények - szociális ellátással elért lakosság száma: fő (indikátorok, értékkel) projekt indokoltsága, szükségszerűsége Önkormányzatunk működése a feladatkörökre, feladatokra és a szakfeladatokra és a működési területre bontható. A működési területbe tartozik önkormányzatunk alapintézményeinek működtetése, településrendezési feladatai, a helyi gazdaság fejlesztése, közszolgáltatások illetve a hatósági és közszolgáltatási feladatok. A feladatkörbe tartoznak az egészségügyi-, szociális-, sport és kulturális szolgáltatások, valamint az oktatás és településüzemeltetés. Ezeket az ellátandó feladatokat tartottuk szem előtt, amikor kialakítottuk a feladatstruktúránkat. A háziorvosi rendelőben egy háziorvos és az ő munkáját segítő két alkalmazott dolgozik a község és más községből érkező alapellátást igénylőknek. A egészségügyi alapellátást szem előtt tartva anyagi lehetőségeinkhez mérten folyamatosa elvégezzük a szükséges fejlesztési, karbantartási, állagmegóvási feladatainkat. A rendelőintézettel együtt van a szolgálati lakás, aminek teljes felújítására az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásban részesítette önkormányzatunkat a Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat terhére. A projekt évben kerül befejezésre. Önkormányzatunk azt szeretné, ha a két projekt egy időben kerülne megvalósításra. Jelen pályázatban felvázolt fejlesztés a halmozottan hátrányos helyzetű lakossági csoportok életkörülményeinek, különösen a cigányság kisebbség egészségi állapotának javításához járul hozzá. projekt konkrét célja A pályázat célja Önkormányzatunk tulajdonában lévő, természetben Kocsord, Táncsics Mihály u. 20., hrsz: 57. alatti belterületi ingatlanon található háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése, valamint akadálymentesítése. A halmozottan hátrányos helyzetű népesség problémái és helyzete sajnálatos módon abba az irányba hatnak, amelyben külső segítség nélkül az egészségproblémák hosszú távú halmozódása jósolható 158

159 meg. A mindennapos gyakorlati tapasztalatok is azt mutatják, hogy a rossz szociális körülmények között élők, különösen a cigányság kisebbség, nemcsak nagyobb valószínűséggel szenvednek el egészségkárosodást, de komplex okok miatt igen gyakran kimaradnak az egészségügyi ellátásból is, vagy oda csak súlyos, előrehaladott károsodással járó állapotban kerülnek be. projekt célcsoportja A háziorvosunk 2375 fő, ebből 650 fő cigány kissebség (roma)- és társtelepülések 30 fő - lakosainak egészségügyi alapellátását biztosítja. projekt tevékenységei A felújítási munkálatok során elvégzésre kerülnek a szükséges földmunkák, kőművesmunkák, ácsmunkák, tetőfedési munkálatok, bádogos munkák, burkoló munkák, festés, fűtési-és víz, valamint világítás korszerűsítése, illetve a szükséges asztalosmunkák: hőszigetelő rendszer kialakítása, külső nyílászárók cseréje, WC helyiség akadálymentesítése és a mozgáskorlátozottak részére szolgáló parkoló építése. A projekt keretében az alábbi eszközök lesznek beszerezve: - orvosi eszközök: orvosi táska, sürgősségi táska, vérnyomásmérő, stetoscop, hordozható EKG, beöntő készülék, gyomormosó, hűtőszekrény, légkondicionáló, hasi ultrahang - bútorzat: computer szék és asztal, íróasztal, műszerszekrény, kötöző szekrény, vizsgálóasztal, fellépő a vizsgálóasztalhoz, szék, kartonozó szekrény, várótermi székek, öltöztető asztal, függönyök, karnis - informatika: 2db komplett számítógép, nyomtató és faxgép projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a humán erőforrás fejlesztése specifikus célhoz azáltal, hogy a hátrányos helyzetű település lakosságának az egészségügyi alapellátáshoz/szolgáltatásokhoz való hozzáférését nagymértékben javítja. A projekt ezen felül megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a pályázati feltételek szempontjából. költséghatékonyság, Az épület felújításával minden tekintetben a fenntartási költségek alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) minimalizálódnak. Az éves energiaköltség megtakarításban jelentkezik, ami jelenlegi költségeknek 35-40% -a, és ezt a költségvetéséből az önkormányzat a működési költséget biztosítja. Községünk a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé tartozik, továbbá az országos átlagot 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település. Településünk hátrányos helyzetéből adódóan kizárólag pályázati források bevonásával képes az elmaradottság, a régión belüli gazdasági fejlettségbeli különbségek csökkentésére. Az orvosi rendelő felújításával közvetlenül erősödnek a családbarát munkahelyi körülmények, s így közvetetten javul a betegek különösen a romák ellátása is. Indítás: június Befejezés: október Az akadálymentesítéshez parkírozó -, érvényes építési engedélyes tervel rendelkezik. A korszerűsítés nem engedélyköteles. nem releváns Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács szeptember 18-án tartott ülésén 1279/2008. (IX. 18.) ÉARFT számú határozatával a decentralizált terület- és régiófejlesztési célelőírányzat (TRFC) támogatásának elnyerésére benyújtott Háziorvosi szolgálati lakás felújítása, korszerűsítése című pályázatunkat támogatásban részesítette. Nyert pályázat befejezés szeptember

160 Célszerű a két projektet egyidőben végrehajtani, mivel a beruházás egy épülettömbben valósul meg. - valamennyi EÜ intézményfejlesztés illeszkedik a: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás - "Telekommunikációt segítő IT fejlesztés a Mátészalkai kistérség egészségügyi intézményeiben" (LHH program) c. projektjéhez. projektenként összesen max. 4-5 oldal 160

161 Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_026 fejlesztési irány 6. Lakosság egészségügyi állapotának fejlesztése projekt rövid címe Orvosi Kombinát felújítása projekt gazda neve NAGYDOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) BALOGH JÓZSEF 06-44/ ; 06-70/ megvalósulás helyszíne (település) NAGYDOBOS Fő út 154. összköltség, MFt 40 M Ft igényelt támogatás, MFt 38 M Ft amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt építés 38 Mó Ft eszközbeszerzés 2 Mó Ft érintett operatív program ÉAOP 4.1.2/D Egészségügyi intézmények fejlesztése és prioritás kapcsolódás a A fejlesztés a lakosság egészségügyi ellátásának fejlesztését célozza, így fejlesztési irányhoz közvetlenül kapcsolódik a fejlesztési irányhoz. számszerű outputok Épített, felújított rendelők száma: 3 (indikátorok, értékkel) Beszerzett új, nagyértékű orvosi eszközök, műszerek száma: 1 db számszerű eredmények Minőségi járó beteg szakellátottak száma: 9000 fő (indikátorok, értékkel) projekt indokoltsága, szükségszerűsége Nagydobos községben a jelenlegi orvosi kombinát 1971 épült, melynek állaga a folyamatos karbantartás ellenére jelentősen leromlott felújítása indokolt. Indokolt, hogy községünkben az alap egészségügyi ellátás megfelelő körülmények között lehessen biztosítani, a jelenlegi állapotában nem felel meg a követelményeknek. Ebben az egészségügyi kombinátban került elhelyezésre a település alap egészségügyi ellátását biztosító szolgáltatások. projekt konkrét célja Az épület teljes körű felújítása lehetővé teszi, hogy a különböző szolgáltatásokat ( háziorvosi, fogászati, gyermek és csecsemő védelmi ) igénybe vevők kultúrált körülmények között a kor elvárásának megfelelő igénybe tudják venni. A háziorvos és anya csecsemővédelemnek, valamint a fogászati ellátáshoz új műszerek beszerzése. projekt célcsoportja Nagydobos község lakossága, valamint a környező települések lakossága a fogászati ellátás keretén belül. (Szamosszeg, Szamoskér, Ópályi, Nagydobos, Nyírparasznya ) projekt tevékenységei A 200 m2 alapterületű ingatlan teljes körű felújítása. Nyílászárók, ajtók ablakok cseréje, tetőfelújítás, térburkolat kialakítása, kerítéskészítés. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a humán erőforrás fejlesztése specifikus célhoz azáltal, hogy a hátrányos helyzetű település lakosságának az egészségügyi alapellátáshoz/szolgáltatásokhoz való hozzáférését nagymértékben javítja. A projekt ezen felül megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a pályázati feltételek szempontjából. költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, A megvalósulás követően a kombinát működtetése hatékonyabb és költség takarékosabb lesz. Az önkormányzat a működtetésére költségvetésében pénzügyi fedezetet biztosít. A projekt megvalósulása esetén a jelenlegi fenntartási költségeken felül nem jelentkezik többlet költség. Sőt csökkenés következik be, mert az 161

162 működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása Komplex felzárkóztató programok energiatakarékos nyílászárók beépítésével, valamint az energiatakarékos falburkoló anyagnak köszönhetően várhatóan csökken a fenntartási költség. Az épület működési költségeit minden évben önkormányzatunk a költségvetésében tervezi. A hátrányos helyzetűek életminősége javul, a korszerűbb, emberbarát egészségügyi komplexum révén. A hátrányos helyzetűek életminőségére pozitívan hat, hiszen az egészségügyi ellátások igénybevétele a várók a rendelők magas szintű ellátást fognak biztosítani. Indítás Befejezés április december Az engedélyes terv készítése folyamatban van. megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés Kiviteli terv nincs! (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más A projekt kapcsolódik a kistérségben magvalósuló valamennyi projektekhez (beleértve egészségügyi létesítmény fejlesztését célzó beruházáshoz. a terv-dokumentumban - valamennyi EÜ intézményfejlesztés illeszkedik a: nem szereplő Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás - "Telekommunikációt segítő IT projekteket, korábbi fejlesztés a Mátészalkai kistérség egészségügyi intézményeiben" (LHH projekteket) program) c. projektjéhez. projektenként összesen max. 4-5 oldal 162

163 Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_027 fejlesztési irány 6. Lakosság egészségügyi állapotának fejlesztése projekt rövid címe Orvosi rendelő korszerűsítése projekt gazda neve Nyírcsaholy Község Önkormányzata kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , Hanusi Péter 44/ telefon) megvalósulás helyszíne Nyírcsaholy (település) összköltség, M Ft 15 M Ft igényelt támogatás, M Ft 13,5 M Ft amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, M Ft 145 nm épület felújítása, szigetelése és 13.8 M Ft akadálymentesítése Nagy értékű életmentő orvosi műszer beszerzése ( 0.6 M Ft defibrillátor ) Előkészítés, projektmenedzsment (4%) 0,6 M Ft érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) ÉAOP 4.1.2/D Egészségügyi intézmények fejlesztése 6. Lakosság egészségügyi állapotának fejlesztése A fejlesztés a lakosság egészségügyi ellátásának fejlesztését célozza, így közvetlenül kapcsolódik a fejlesztési irányhoz. - Minőségi járó beteg szakellátással ellátottak száma: 417 fő - Évente rendelésen megjelentekre és meglátogatottakra vonatkozó esetszám: eset. - Épített, felújított rendelők száma: 1 db - Minőségi járó beteg szakellátással ellátottak száma: A településen felújított rendelők száma: 1 db - Beszerzett új, nagy értékű orvosi eszközök száma: 1 db - Rehabilitációs ellátással elért lakosság száma: 150 fő projekt indokoltsága, szükségszerűsége A jelenlegi orvosi rendelőben az egészségügyi dolgozóknak szociális blokk nincs, különnemű öltöző, vizsgáló, laborhelyiség szükséges. A mozgáskorlátozottak esélyegyenlősége sajnos nem biztosított, teljes akadálymentesítésre van szükség. Az épület kivitelezési hibáiból adódóan az épület rezsiköltsége nagyon magas, melynek költségei egyre elviselhetetlenebb terhet rónak a háziorvosi és a védőnői szolgálatra. Az önkormányzat rendelkezik a fejlesztés eredményeként létrejövő beruházás működtetéséhez szükséges orvosi és asszisztenciális humánerőforrással. projekt konkrét célja A lakosság orvosi ellátásának színvonalát kívánjuk emelni az infrastrukturális fejlesztéssel, valamint az eszközök beszerzésével, ezenkívül a mozgáskorlátozottak számára is szeretnénk teljes körű akadálymentesítéssel lehetővé tenni az esélyegyenlőség biztosítását. projekt célcsoportja A község teljes lakossága, hiszen évente egyszer-kétszer mindenki megfordul az orvosi rendelőben vagy a védőnői szolgálatnál (2332 fő). projekt tevékenységei Az orvosi rendelő épületének állapotfelmérése után a költségvetés elkészítése, egyeztetve az érintett intézmény egészségügyi dolgozóival jogos, szükséges és jogszabályban előírt igények kielégítése 163

164 céljából. Árajánlatok előkészítése, nem engedélyes szintű tervdokumentáció összeállítása. Egyszerű közbeszerzési eljárás előkészítése, pályázat elnyerése után azonnal kezdődhet a kivitelezés és a nagy értékű életmentő eszköz (defibrillátor) beszerzése. A kivitelezés során elvégzendő munka nem építési engedélyköteles. Belső helyiségek szükséges átépítése, burkolása, vizesblokkok kialakítása. Nyílászárók cseréje. Külső, belső utólagos hőszigetelés készítése. Mozgáskorlátozottak közlekedésének megoldása és részükre mozgáskorlátozott WC, vizesblokk kialakítása. Gépjármű parkoló építése. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a humán erőforrás fejlesztése specifikus célhoz azáltal, hogy a hátrányos helyzetű település lakosságának az egészségügyi alapellátáshoz/szolgáltatásokhoz való hozzáférését nagymértékben javítja. A projekt ezen felül megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a pályázati feltételek szempontjából. Nyírcsaholy, ahol a fejlesztés megvalósul a Mátészalkai kistérségben található, amely egyike a 33 komplexprogrammal segítendő LHH kistérségnek. A fejlesztés koncentrál a kistérségnek meghatározott fejlesztendő területek közül a humáninfrastruktúra fejlesztésére A fejlesztés tartalmazza az érintett ingatlan teljes körű akadálymentesítését A pályázó rendelkezik a fejlesztéshez szükséges és megfelelő mértékű, a projekt tartalmához illeszkedő orvosi és asszisztenciális humánerőforrással. A projekt megvalósítása során a pályázó a legjobb elérhető technológiákat valamint anyag- és energiatakarékos megoldásokat fog alkalmazni költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Az épület korszerűsítése során hőszigetelt, energiakímélő épület készül el. Új épület építése meghaladja az önkormányzat erejét anyagi források hiányában. Ha a rosszul kivitelezett hő pazarló épület fenntartását eddig is megoldotta önkormányzatunk, a kisebb rezsiköltségű orvosi rendelő fenntartása megkönnyíti a helyzetünket és javítja pénzügyi kondícióinkat. Megtakarítást várunk a projekt eredményeként. A község nagyszámú hátrányos helyzetű lakosainak helyzetét mindenképpen javítja a projekt eredménye, hiszen az ő egészségük, életszínvonaluk rosszabb az átlagosnál. Ugyanez igaz a roma lakosságunkra is, akik szintén inkább a háziorvost keresik fel, nincs lehetőségük a más településen fekvő szakrendelők szolgáltatásait igénybe venni. Indítás Befejezés június október Vázlatterv, költségvetés biztosított, nem építési engedélyköteles az elvégzendő munka. nem releváns A terveinkben szerepel egy gyógyszertár kialakítása az orvosi rendelő mellett, így egy korszerű egészségügyi központ alakulhatna ki. A beruházás közvetlenül kapcsolódik a térségben komplexen felújítandó orvosi rendelők infrastrukturális fejlesztéseihez, valamint valamennyi hátrányos helyzetű lakosságot érintő fejlesztéshez. - valamennyi EÜ intézményfejlesztés illeszkedik a: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás - "Telekommunikációt segítő IT fejlesztés a Mátészalkai kistérség egészségügyi intézményeiben" (LHH 164

165 program) c. projektjéhez. projektenként összesen max. 4-5 oldal 165

166 Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_028 fejlesztési irány 6. Lakosság egészségi állapotának fejlesztése projekt rövid címe Mit tegyünk, hogy jól legyünk, avagy a mátészalkai kistérség komplex egészségfejlesztő, prevenciós programja projekt gazda neve Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) Huszti Judit 06/ , 06/ megvalósulás helyszíne Mátészalkai kistérség (település) összköltség, MFt ft igényelt támogatás, MFt ft amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt A kistérségi lakosság egészségügyi állapotának ft felmérése. Kistérségi egészségterv elkészítése Ft Várva vártként érkezni előadássorozat Ft Élj úgy a mának, hogy legyen jövőd is..! komplex Ft prevenciós programsorozat A környezet hatása az életmódra Ft Eszközigény Ft Rezsi Ft Managemant Ft érintett operatív program és prioritás Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a leghátrányosabb helyzetű kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) (TÁMOP ) 6. Lakosság egészségi állapotának fejlesztése: -A kistérségi lakosság egészségügyi állapotának felmérése. -A kistérségi egészségterv elkészítése, melyben kiemelt jelentőséget kapnak az egészséges életmódhoz kapcsolódó programok biztosítása,megvalósítása, különösen a roma és a hátrányos helyzetű lakosság körében. - Komplex prevenciós program - a várandós anyáktól az időskorú lakosság részére- megvalósítása. 1. A kistérség (26 település) lakosságának egészségügyi állapot felmérése /a kistérség teljes lakossága vonatkozásában/ 5000 fő bevonásával 2. Kistérségi egészségterv elkészítése /a kistérség teljes lakossága 26 település vonatkozásában/ 3. Várva vártként érkezni - előadássorozat kapcsán 6 előadás tartása, Várva vártként érkezni előadássorozat résztvevők száma: 400 fő/előadás 4. Élj úgy a mának, hogy legyen jövőd is..! komplex prevenciós programsorozat: fő 5. A környezet hatása az életmódra : Egészségterv-képzésben (környezet hatása az életmódra c. alapprogramban) résztvevők száma 4 félév x 50 fő összesen: 200 fő az egészséges életmódra neveléssel a romák életfelfogásukban, életmódjukban pozitív változást remélünk. 6. A fogyatékkal élőknek a társadalomba való beilleszkedése fő 7. A roma és hátrányos helyzetű gyerekek szabadidejének hasznos eltöltésére 455 fő 8. Tanulási nehézségekkel küzdő és hátrányos helyzetű fiatalok részére felzárkóztató programok. 600 fő 9. önkéntes segítők bevonása 15 fő 1. A hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, társadalmi integrálódásának elősegítése kb. 830 fő (várt eredmény) 2. Szabadidejük hasznos eltöltésének segítése kb. 318 fő 3. Egészséges életmódra nevelés kb fő 4. Felvilágosító munka eredményeként többen vesznek részt a kötelező 166

167 szűrővizsgálatokon és ezzel hozzájárulnak egészségük megőrzéséhez. Kb fő projekt indokoltsága, szükségszerűsége A Mátészalkai kistérség az ország 33 leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek egyike, mindez természetesen még nagyobb mértékben befolyásolja az itt élő családok életét, mindennapjait. Jelen pályázatunk során főként a bármely okból kifolyólag hátrányos helyzetű fiatalok (alacsony szocio-ökonómiai státuszú fiatalokon kívül például a csonka családban vagy szenvedély betegséggel terhelt családban, érzelmileg sérült vagy bántalmazott) különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű roma fiatalokra, biztosítunk széles lehetősséget, képességeik és értékeik feltárására és hasznosításának módjára, a kor kihívásainak megfelelő életszemlélet, életvezetés kialakítására, értékek átadására és elfogadó, építő, megértő közösségbe tartozásra. Mindezzel csökkentik hátrányaikat és növeljük esélyeiket a társadalomba való beilleszkedésre, iskolában történő helytállásra, munkaerőpiacon való szerepvállalásra és a boldog és értelmes hasznos életre. Sem az oktatási nevelési intézmények, sem a társadalom nincs felkészülve az egyre nagyobb társadalmi különbségek, romló gazdasági helyzet, növekvő munkanélküliség kezelésére. Az egyre súlyosabb megélhetési problémák bizalmatlanná, riválissá, egymás ellenségévé teszik a térség lakóit, az önérdek-érvényesítés agresszióvá fajul, ez külső és belső pusztításhoz vezet. Az értékek iránti igény a saját és egymás értékeinek megismerése, elfogadása és hatékony hasznosítása, továbbá a kiegyensúlyozott boldog élet folytatás lehetősége a többség számára elvesztett. A csoportidentitás megerősítése segíti a társadalmi integráció megvalósulásának lehetőségét, növelik a betegek önértékelését, a bizonytalanságot és reménytelenséget. A piacgazdaság térnyerésével párhuzamosan kialakult szociális és gazdasági problémák nyomasztóan hatnak a térségben élő emberekre. Komoly gondot okoznak a társadalmi egyenlőtlenségek, az elszegényedés, és a marginalizálódás valamint a szociális biztonság romlása és a munkanélküliség. Fokozott figyelmet kell fordítanunk a hátrányos helyzetű roma fiatalok és fogyatékkal élő emberek támogatására, a munkahelyek bővítésére a kisebbségek és nemek közötti egyenlőségekre. Az itt élő egyre növekvő számú fogyatékkal élők egyre nehezebben érik el a nekik szánt kapaszkodókat. A célcsoportok olyan szolgáltatásokat várnak, amely segíti az életüket, ellátásukat, emeli az életszínvonalukat és akár a nehéz helyzetből való kiemelkedést is lehetővé teszi. Mivel egy széles társadalmi réteget fed le (kisgyermektől-időskorig), a program sikerességét ez erősíti. A társadalomban a deviáns magatartási minták elszaporodtak fiatal felnőttkorban, ezért a pályázatunkban nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra, illetve a már társadalom szélére került emberek reintegrációjára. Korábbi programjainkban együttműködő partnereink voltak: - a város általános és középiskolái, gyermekvédelmi felelősei, akik közreműködésével városi egészségnapokat szerveztünk, kábítószerügyi egyeztető fórumot (KEF) hoztunk létre, és annak működtetését biztosítottuk több éven keresztül, kortársképzést, szerveztünk a térségben működő középiskolás fiatalok bevonásával, - világnapokhoz kötött rendezvények létrehozása, megtartása, - nyári napközis tábor szervezése, lebonyolítása, pályaismereti és pályaorientációs csoportfoglalkozás. - ÁNTSZ térségi és megyei kirendeltségének, egészségfejlesztési osztályaival: kortársképzés, KEF, - helyi drogstratégia elkészítése, - Az intézményünk tevékenységét segítő felnőtt védelmi jelzőrendszer (egészségügyi intézmények, klubok, rendőrség, bíróság, ügyészség, civil szervezetek, önkéntesek) szabadidős programok szervezése, - mikulás szolgálat, - Karácsonyi műsor megszervezése, - önkéntesek bevonásával, (az intézményünkben 2003 óta működik önkéntes segítő szolgálat, akik támogatást nyújtanak programjaink szervezésében, megvalósításában.) Helyi kisebbségi önkormányzatokkal közösen: lakossági szükségletfelmérés lebonyolítása, adományok kiosztása, egyéb programok megvalósítása. A térséghez tartozó fogyatékkal élőket ellátó civil szervezetekkel:- egészségfejlesztő felvilágosító programba bevonás., szabadidős programok szervezése. Az anyagi erőforrást a pályázatból szeretnénk megvalósítani, de a pályázat megvalósítása során az önálló kezdeményezéseket és a támogatók költségvállalásait értékeljük. A program lebonyolításához megfelelő számú és végzettségű szociális, gyermekvédelmi és pedagógus humán erőforrással rendelkezünk. A korábbi pályázatokból rendelkezünk eszközökkel (projektor, számítógépek, írásvetítő, szabadidős programokhoz technikai berendezések, egyéb audiovizuális eszközök). A program illeszkedik a térségi stratégiához. A térségben kevés a munkahely és magas azoknak a családoknak a száma, amelyek segélyekből rossz anyagi és egzisztenciális körülmények között élnek. A problémák etnikai, munka-erőpiaci és szociális jellegűek. A programjaink összhangban vannak a kistérség rövid távú stratégiai tervében foglaltakkal, amelynek része az egységes térségi szinten történő szociális információs rendszerének kidolgozása. A programok segítséget nyújtanak a Mátészalka és térségének hatékony együttműködésére, illetve hogy az ellátottak egységes információhoz jussanak, és ezen programokkal biztosítanánk hogy az információk, programok 167

168 eljuthassanak a kistérség leghátrányosabb településeinek lakosaihoz is. A középtávú stratégiai terv célja, hogy a kistérségben a helyi közösségekre alapozott komplex jóléti rendszer valósuljon meg az Európai Uniós elvárások szem előtt tartásával, különös hangsúlyt helyezve az állami és magánszektor partneri együttműködésének kialakítására és a civil és az önkéntes szervezetek bevonására. A program egy olyan lokalitásra alapozott jóléti rendszer megvalósítására törekszik, mely elősegíti és ösztönzi az emberi képességek kibontakozását a szociális kirekesztődésének megszűnését, a jóléti ellátásokhoz illetve a szolgáltatásokhoz való hozzáférhetőség esélyegyenlőségét. Illeszkedik a szociális és oktatási prevenciós ágazati szakpolitikai stratégiához, a prevenciós tevékenység előtérbe helyezésével. A célcsoport kiválasztása a korábbi szükségletfelmérésre is valamint a korábbi prevenciós tevekénységek tapasztalataira épít. A tervezett módszerek és tevékenységek igazodnak a célcsoport sajátosságaihoz, melyeket a korábbi prevenciós tevékenységeink eredményei igazolnak. Az ott szerzett tapasztalataink segítséget nyújtanak a változó igények kielégítésére. Egyre nagyobb szerepet kap az oktatásban a környezettudatos nevelés. Elsődleges a pedagógusok ilyen irányú továbbképzése, hogy tudásukat megfelelően át tudják adni a diákoknak. projekt konkrét célja 1. A mátészalkai kistérség lakossága életminőségének javítása, egészségben eltöltött életéveinek növelése. A legjelentősebb egészség-kockázati tényezők befolyásolása, célzott prevenciós (megelőzési) illetve egészségfejlesztési komplex programokkal egyéni, közösségi és társadalmi szinten. 2. Az idült, nem fertőző betegségek (kiemelten hipertónia, lipidanyagcsere zavarok, diabetes mellitus, egyes daganatos megbetegedések) kialakulásához vezető életmódtényezők (táplálkozás, testmozgás, kockázati magatartásformák) kedvező irányú befolyásolása különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetben élő roma lakosság bevonásával. 3. A dohányzás, az alkohol- és drogproblémák veszély és kockázati tényezőinek korai felismerése és a kezelési lehetősségekkel kapcsolatos ismeretterjesztése. 4. Az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek és kézségek megszerzésének támogatása és készségfejlesztő eszközök fejlesztése. 5. Bölcsőde, óvodák és iskolák, munkahelyek egészségfejlesztési programjának szervezése. 6. Teljes körű iskolai egészségfejlesztési prevenciós programok megvalósítása. 7. Egészséges közétkeztetésre való ösztönzés. 8. Egy komplex megoldás a mátészalkai kistérség foglalkoztatási, egészségügyi, szociális diszkriminációs problémájának a megoldására azáltal, hogy nemcsak egy-egy elemből különálló egységekként kezeli a felmerülő problémákat, hanem a programok egymásra épülnek és összekapcsolódnak, lehetősséget teremtve a felzárkózásra. 9. Az egészség, mint értékszemlélet kialakítása. 10. A hátrányos helyzetűek életminőségének és társadalmi esélyeinek javítása. projekt célcsoportja A közvetlen célcsoportunk a mátészalkai kistérséghez tartozó 26 település alábbi társadalmi csoportjai: - hátrányos helyzetben élők - romák - fogyatékkal élők (megváltozott munkaképességű személyek) - fiatalkorú bűnelkövetők - várandós anyák - óvodáskorúak - általános iskolások - középiskolások - pályaválasztás előtt állók - munkanélküliek - időskorúak Azaz, azok az érintettek, akik a jelenlegi szolgáltatási területeken élnek. Továbbá a projekt célcsoportját alkotják azok a személyek, akik a szolgáltatás keretében jelenleg is ellátottaknak minősülnek. projekt tevékenységei 1. A lakosság egészségi állapotának felmérése (Szükségletfelmérés) Kérdőíves módszerrel a kistérséghez tartozó települések lakosainak reprezentatív mintavétellel (5000 fő) történő felmérése. 2. Kistérségi egészségterv elkészítése 168

169 A mátészalkai kistérség egészségtervének elkészítése, cselekvési programjának meghatározása (Készülőben van a megyei egészségterv, mellyel a kistérségi egészségtervet összhangban készítjük el.) A program háttere, szükségessége A térség egészségügyi helyzete - mortalitás - morbiditás - a lakosság egészségi állapotának jellemzői - az egészségi állapotot befolyásoló tényezők a./ demográfiai adatok b./ szociális helyzet c./ gazdasági helyzet, környezeti tényezők d./ lakosság életmódja - az egészségügyi ellátórendszer bemutatása - a helyi segítőhálózat jellemezése - hivatásos segítők, valamint civilek - a főbb problémák, kockázati tényezők bemutatása A térség egészségfejlesztési programja a./ az egészségfejlesztés célkitűzései b./ Az egészségfejlesztési cselekvési terv javaslatai - a kedvező környezeti tényezők alakítása érdekében javasolt programok - az egészségkárosító magatartások visszaszorítása érdekében javasolt programok - a betegségek megelőzése érdekében javasolt programok - az egészséges életmód népszerűsítése érdekében javasolt programok - egészségfejlesztő életciklus programok - egészségtudatos magatartás fejlesztése érdekében javasolt programok c./ megvalósítás 3. Várva vártként érkezni, felelősséggel itt lenni, méltósággal elmenni Nemzetközileg elismert szakemberek részvételével 5 előadásból álló programsorozat, alkalmanként 1 fő szakember bevonásával 2 óra/előadás. 1. a családtervezés tudatosságáról, az egészséges utódokról, az orvostudomány lehetősségéről, a kismamák és a születendő gyermekek biztonságáról. (genetikus) 2. Az ember életének 14 éves korig tartó szakaszáról az anya és gyermek kapcsolatáról a környezet hatásáról az érzelmi és értelmi élet megalapozásának pótolhatatlan időszakáról, az óvodáról, az iskoláról. (pszichológus) 3. A serdülőkorról a kibontakozó személyiség problémáiról, az ifjúkorról, a pályaválasztásról, a párválasztásról. (pszichológus) 4. Az érett személyiségről a párkapcsolatok harmóniájáról és válságáról a stresszről a kiérlelt világképről a belső utakról (pszichológus) 5. Az elmúlásról a halál közeledtével lejátszódó lelki folyamatokról, a család szerepéről és az itt maradók gyászáról (tanatológus) 4. Élj úgy a mának, hogy legyen jövőd is komplex prevenciós program a. Szűrővizsgálatok végzése a térségben. Hypertonia, diabetes, lypidanyagcsere zavarok, AIDS szűrés, egyes daganatos megbetegedések (méh-nyakrák szűrés, emlőszűrés, anyajegyszűrés, szájüregi szűrés) b. Várandós anyák-babák részére prevenciós programok 25 településen egy 10 fős csoport, Mátészalkán 2 csoport: - egy roma közösségi ház, - egy egészségház Cél: az egészség, mint értékszemlélet kialakítása 2 éves program 20 fő védőnő: 20 alkalom 3 fő mentálhigiénikus: 4 alkalom 6 fő szociális és gyermekvédelmi szakember: 4 alkalom 2 fő orvos: 6 alkalom 2 fő gyógytornász: 6 alkalom A várandós anyák, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetben élő roma nők egészséges életszemléletének kialakítása születendő gyermeke érdekében. (várandós anyák hasznos szabadidő eltöltésére irányuló foglalkozás. Baba-mama klub 169

170 - terhes-torna Mátészalkán 1 fő orvos nőgyógyász 2 éves program keretében 20 alkalommal, - Mátészalkán 1 fő pszichológus 2 éves program keretében 20 alkalommal - baba-mama torna Mátészalkán 1 fő gyógytornász 2 éves program keretében 20 alkalommal - babamasszázs 26 településen 1 védőnő településenként 1 alkalommal c. Bölcsődéskor A bölcsődés korú gyermekek korai fejlesztése fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus bevonásával 24 hónapon keresztül. - Mátészalkán 1 fő fejlesztő pedagógus 24 hónap/ napi 8 óra 1 fő gyógypedagógus 24 hónap/ napi 8 óra d. Óvodáskorú, kisiskoláskorú gyermekek egészségfejlesztési programja - torna, gyógy-testnevelés, vitamintorna 20 hónapon át folyamatosan. 26 településen 5 fő szakemberrel - korrepetálás munkanélküli pedagógusok bevonásával 20 hónap 4 óra/alkalom, 4 fő szakember bevonásával - baleset megelőzés, bűnmegelőzés, közlekedési szabályok elsajátítása a rendőrség szakembereinek bevonásával 26 településen 20 alkalom 1 óra /alkalom, 4 fő szakember bevonásával e. Általános iskola felső tagozata és középiskola - korrepetálás munkanélküli pedagógusok bevonásával 20 hónap 4 óra /alkalom, 4 fő szakember bevonásával - védőnők prevenciós tevékenysége, egészség-betegség, táplálkozás, elsősegélynyújtás, személyi-,környezeti hygiene 26 településen 20 hónap 1 óra/alkalom, 20 fő vidéki védőnő és 7 fő Mátészalka - gyermekjóléti szolgálat prevenciós tevékenysége,káros szenvedélyek 20 hónap, 25 fő bevonásával vidéken, 5 fő bevonásával Mátészalkán 20 alkalommal - családsegítő szolgálat prevenciós tevékenysége, pályaválasztás, káros szenvedélyek 20 hónap, 6 fő 20 alkalommal, 26 településen - Gyermek és ifjúságvédelmi felelősök prevenciós tevékenysége, kortárs kapcsolatok, napirend, szabadidő hasznos eltöltése 25 Településen 25 fő helyi szakember bevonásával, Mátészalkán 9 fő szakember bevonásával 20 hónap 1óra/alkalom f. Fiatal felnőttkor A mátészalkai kistérség felnőtt lakossága számára programok kidolgozása és megvalósítása, különös tekintettel az egészség megőrzését, fejlesztését meghatározó életmódbeli tényezőkre (mozgás, táplálkozás, test és lelki egészség), valamint a munkaerőpiaci reintegrációt elősegítő programok. - a rendszeres szociális segélyben részesülők részére reintegrációt elősegítő programok 26 település, 3 fő szakember bevonásával, havi egy alkalom/1 település - úszótanfolyam gerinc és tartásproblémákkal küzdő felnőttek részére, aquafitness 2 tanfolyam beindítása 2x2 hét, 2 fő úszásoktatóval g. Nyári napközis tábor 6-14 éves korú roma és hátrányos helyzetű gyermekek részére - munkanélküli pedagógusok, óvodapedagógusok, önkéntesek és gyakorlati idejüket töltő főiskolai hallgatók részvételével: 26 településen 1 hónap/tábor/ település, 57 szakember bevonásával - úszásoktatás tartás és gerincproblémákkal küzdő gyermekek részére: 2 tanfolyam beindítása 2x2 hét, 2 fő úszásoktatóval h. Lovasterápia fogyatékkal élők részére 24 hónapon keresztül folyamatos 4 fő gyógytornász szakember bevonásával és önkéntesek segítségével csoportonként 25 perc/alkalom/hét I Bevállalod?! Dr Csernus Imre és csapata prevenciós programsorozata 10 alkalom, 2 óra/alkalom 4 fő szakember részvételével 170

171 j. Életmódklub -a negyedik generáció részére 20 hónap, havi egy alkalom, alkalmanként 2 óra K. 2 fő pszichológus szakember foglalkoztatása 24 hónapon keresztül napi 8 órában l. 2 fő jogi tanácsadó foglalkoztatása 24 hónapon keresztül napi 2 órában m. a programhoz kapcsolódó szakmai látogatások 2 alkalommal fő 5. A környezet hatása az életmódra - Környezetvédelmi program Környezeti nevelés, szemléletformálás konkrét tevékenységeken keresztül modern módszerek alkalmazásával (csoportmunka, interjú, IKT (információs és kommunikációs technika), amely által a diákok kulcskompetenciáját fejlesztjük. Egészséges életmód, víz, levegő, hulladék, energia. - pedagógus továbbképzés: 2 éves program keretében 1 alkalom/félév, összesen 10 fő előadó bevonásával - környezetvédelmi oktató program diákok részére 20hónapon át, 4 fő pedagógus bevonásával heti 1 alkalommal 6. Eszközigény A programok lebonyolításához számítógépek, laptopok, projekttor, szakkönyvek, Tájoló és Choices tanácsadó programok, kémcsövek, vegyszerek, mikroszkópok. 7. Rezsiköltség Benzinköltség, terembérlet, fűtés-villany, szóróanyagok, papír-írószer, stb. 7. Managemant 5 fő (pénzügyi, szociális, egészségügyi szakemberek) projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt illeszkedik a Társadalmi Megújulás Operatív Program átfogó céljához, a munkaerő-piaci részvétel növeléséhez a humán erőforrás minőségének azon belül egészségi állapotának javításával, valamint az egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítása specifikus célhoz. A projekt hozzájárul a prioritás céljához: a lakosság életminőségének javításához, egészségben eltöltött életéveinek növeléséhez. A projekt megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a projekt kiválasztási szempontok szempontjából. költséghatékonyság, alternatívák A meglévő humánerőforrás hatékonyabb kihasználásával, önkéntesek nagyobb számú bevonásával pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása Az intézményi költségvetésből kívánjuk finanszírozni, emellett törekszünk arra, hogy a pályázati konstrukciók kihasználásával biztosítsuk a projekt fenntarthatóságát. - Az egészséges életmódra neveléssel a romák életfelfogásukban, életmódjukban pozitív változást remélünk. - A fogyatékkal élőknek a programban való részvételével, nagyobb esélyük lesz a társadalomba való beilleszkedésre, a társadalmi normák elfogadására. - A roma és hátrányos helyzetű gyerekek szabadidejének hasznos eltöltésére nyújtunk változatos-színes programokat, melyek fejlesztik a közösséghez való tartozásukat, önismeretüket, képességeiket, szépérzéküket, illetve igényüket az új befogadására. - Tanulási nehézségekkel küzdő és hátrányos helyzetű különös tekintettel roma fiatalok részére felzárkóztató programokat biztosítunk munkanélküli pedagógusok bevonásával. megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) Indítás Befejezés

172 előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Meglévő lakossági szükséglet felmérés reprezentatív minta alapján Folyamatban van a szükségletfelméréshez szükséges módszertan kidolgozása. A pályázattal érintett közigazgatási és civil szervekkel való kapcsolatfelvétel. - Gyermekek és fiatalok integrációs programjai b, ifjúságügyi komponens TÁMOP /08/1/B Ifjúsági szolgáltatások kialakítása Mátészalkán a fiatalok társadalmi integrációjának elősegítése érdekében - TÁMOP-5.2.5/08/1/A A Mátészalkai Gyermekjóléti Szolgálat Itt a helyed! gyermekcentrikus programsorozata - ÉÁOP B.C Szociális szolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex fejlesztése az ellátás színvonalának javítása érdekében a Mátészalkai mikrotérségben -stb. projektenként összesen max. 4-5 oldal 172

173 projekt sorszáma fejlesztési irány projekt rövid címe projekt gazda neve kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) Projekt adatlap ÉA5_ Lakosság egészségügyi állapotának fejlesztése Tiszavarázs Egészségvölgy megelőző és egészségfejlesztő mintaprogram Tiszavarázs Egészségvölgy Alapítvány Dr. Ungvári Zsigmond Mátészalka Arany János sor 17. Tel:06/ Mátészalkai kistérség 26 települése megvalósulás helyszíne (település) összköltség, MFt 100 igényelt támogatás, MFt 100 amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt FELKÉSZÍTÉS 1./Project managemant felkészítése 2./Kiemelten fontos szakterületen dolgozók felkészítése 3./Előadások 4./Konferenciák 5./Nyilvánosság biztosítása 6./Eszközök GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁS, MOZGÓSÍTÁS 1.Egészségnapok 2.Sportnapok 3.Életmódtábor 4.Lelkiegészségtréning 5.Közétkeztetési program 6.Munkahelyi egészségvédelem A TANULT ISMERETEK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA,ELLENŐRZÉSE: 1.Játékos vetélkedő,akadályverseny 2.Internetes higieniai és elsősegélynyújtási vetélkedő MANAGEMANT: 1.koordinációs iroda Költségek: M Ft 2. 2 M Ft 3. 1,12 M Ft 4. 1,64 M Ft 5. 1,45 M Ft ,8 M Ft Összesen: 20,57 M Ft M Ft 2. 25,2 M Ft 3. 5,28 M Ft 4. 3,8 M Ft ,14 M Ft 6. 9,21 M Ft Összesen : 61,63 M Ft ,6 M Ft 2. 0,4 M Ft összesen: 7 M Ft , 8 M Ft Összesen: 10,8 M Ft érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a TÁMOP Lakosság egészségügyi állapotának fejlesztése 173

174 fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) Komplex felzárkóztató programok 1. 2 új munkahely 2. szakmai koordinátorok, szervezők 60 fő 3. az előkészítésben,szervezésben résztvevők száma : 90 fő projekt indokoltsága, szükségszerűsége 4. a programba bevont települések száma: a kampánnyal elért lakosság száma: a kistérség lakosságának 65%-a 6. az egészségterv készítésében résztvevők és a megvalósítására kiképzést kapottak száma:300 fő 7. szakmai protokollok száma :3 8. cselekvési programok száma :10 9. kiadványok száma :8 pédányszám: darab 10. a kistérségben megvalósuló szűrőkampányok száma : az életmódtáborokban részvevő száma :176 fő 12. lelki egészségtréningen résztvevők száma :284 fő 13. a közétkeztetési képzések szakmai résztvevői :120 fő 14. munkahelyi egészségvédelem érintettjei :5500 fő 15. az akadályversenyek és játékos vetélkedők résztvevői :2250 fő 16. internetes higiéniai és elsősegély nyújtási vetélkedő résztvevői :2500 fő 17. önkéntes segítő :30fő 18. konferenciákon résztvevők száma:1200 fő 19. az előadások hallgatósága: 1200 fő A résztvevők egészségesebb testtel, kiegyensúlyozottabb lélekkel,pallérozottabb elmével fejezik be a programot -növekszik a rendszeresen testmozgást végzők aránya 15% - al -növekszik az egészségesebb élelmiszerek fogyasztása 15%- al -növekszik a sportpályák,sportlétesítmények szabadidő központok, uszodák, gyógyfürdők kihasználtsága 25%- al -csökken a táppénzes napok száma 5 %- al -csökken a gyógyszerfogyasztás 8 %- al -csökken a kórházi ápolási napok száma 8 %- al -csökken a dohányzók aránya 25 %-al -csökken az elhízott lakosság aránya 20 %-al -csökken a korai halálozás 5 % -al -csökken a TB kiadások és biztosítási díjak 8%- al -csökken a környezetszennyezés és környezetkárosítás 40 %- al -csökken a szorongó depressziósok száma 30%- al -csökken az izületi bántalmakban szenvedők száma 10%- al 1. A magyar társadalmat egészében érintő egészség terv és megelőzési program hiánya. 2. Magas korai halálozási statisztikák. 3. Magas krónikus megbetegedésben szenvedők aránya. 4. Magas gyógyszerfogyasztás. 5. Nagyszámú csökkent munkaképességű. 6. Alacsony a rehabilitáltak aránya. 7. Alacsony születéskor várható élettartam. 8. A dohányzók és élvezeti szereket fogyasztók nagy száma. 9. Alacsony a rekreációra,felfrissülésre fordított idő. 174

175 10. A szorongók, depressziósok nagy száma. 11. Az egészséget szolgáló életmód modell széleskörű népszerűsítésének hiánya. - Az egészséges életmódra neveléssel a romák életfelfogásukban, életmódjukban pozitív változást remélünk - A fogyatékkal élőknek a programban való részvételével, nagyobb esélyük lesz a társadalomba való beilleszkedésre, a társadalmi normák elfogadására - A roma és hátrányos helyzetű emberek szabadidejének hasznos eltöltésére nyújtunk változatos-színes programokat projekt konkrét célja Életmódváltással az egészségben eltöltött életévek számának növeléséért,a jobb közérzetért és a bizakodó jövőképért,a tartósan megőrzött munkaképességért. Mindannyiunknak változnunk kell,gyermekeink, fiataljaink esélyének növelése érdekében. Az Ő jövőjükkel a mi nyugdíjas éveink alapjait rakjuk le. Nem felméréseket szeretnénk készíteni, nem a statisztikát és a kimutatások számát növelni. Hanem a már meglévőkre építve cselekedni. Tenni szeretnénk, példát mutatni, összefogást építeni szemléletmódot váltani,értéket mutatni amelyben a társadalom minden tagja jól jár. -Használható mintákkal a hétköznapokba illeszthető gyakorlattal,értékes információkkal és szakmai ismeretekkel társadalmunk egészségéért. -Teljes összefogással, egészségneveléssel és rendszeres mozgással a közérzetünk javításáért és a munkaképességünk megőrzéséért. -A társadalmi igény felkeltése a családdal, baráti társaságokkal közösen a természetben végzett fizikai aktivitásra. -Hagyományaink és szokásaink megőrzése mellett e reformtáplálkozás elindítása. -Helyi értékek, lehetőségek megbecsülése és kihasználása,a helyi termelők és szolgáltatók előnyben részesítése. -Eladható,piacképes turisztikai termék előállítása A TISZAVARÁZS EGÉSZSÉGVÖLGY TURISZTIKAI ÖVEZET megteremtése amely munkahelyek százait jelentheti és 5 kistérséget érint, /lásd az adatlap utolsó pontja /egységes földrajzi környezetben. Ipar hiányában a mezőgazdaság problémáit ismerve az egészség turizmus és a szociális gondoskodás jelentheti a kitörési pontot a szatmár - beregi emberek számára. projekt célcsoportja A kistérség valamennyi /65000 /lakosának érdeke a programban való részvétel és mindenkit meg is célzunk. A 6-18 évesek esetében az igényszintjük növelése a teljesebb életre,a testi,lelki, szellemi egészségre,ami egy biztos tudásra és a szeretetre épül. Fiatal felnőttekre úgy tekintünk mint akik a gyermekeik számára életükkel mutatnak példát a szokásaik megváltoztatásával is,az egészségben eltöltött évek számának növeléséért. Felnőttek, nyugdíjasok esetében a program segítségükre lehet az öregedés folyamatában bekövetkező egészségromlás lassításában és a krónikus betegségek egyensúlyban tartásában. Csecsemők, kisgyermekek és fogantatásra várók esetében a szülők aktív környezettudatos viselkedése jelentheti,hogy utódaink számára egészséges,élhető környezetet 175

176 hagyunk hátra a társadalom védő és összetartó erejével. Kiemelten fontos célcsoport : - a segítőfoglalkozásúak / pedagógusok, lelkészek, orvosok, nővérek, szociális munkások,intézményvezetők / - a frekventált munkakörökben dolgozók / testnevelők, gyógytornászok, mozgásterapeuták, edzők, dietetikusok,szakácsok, konyhai alkalmazottak / - munkavállalók és munkaadók - fogyatékkal élők projekt tevékenységei 1. A projekt managemant felkészítés. A program alapos megismerése, a koordinációs iroda létrehozása, a feladatok felosztása, segédanyagok,kiadványok elkészítése, média anyag készítése, a projekt médiákban való bemutatása. Adatokűjtése és kiadványba rendezése a kistérségben működő a projektel érintett szolgáltatókról és programokról / mezőgazdasági termelők,tej,tojás, hús, zöldség, gyümölcs termelők,gyógytornászok, aerobik, jóga, gimnasztikai programok konditermek,uszodák,lovardák, kerékpárkölcsönzők,kenukölcsönzők stb. / 5000 példányban. Településenként 2 fő, Mátészalkáról 8 fő Nagyecsedről 4 fő, összesen 60 fő szakmai koordinátorok,szervezők csapattá formálása. 2. Az érintett lakosság megismertetése a program három fő elemével - rendszeres mozgás, fizikai aktivitás a természetben, sportolási lehetőségek a kistérségben. - Egészséges táplálkozás,biológiailag értékesebb élelmiszer alapanyagok felhasználásával, újszerű konyhatechnika alkalmazásával,természetes fűszerek használatával, kóstolókkal,bemutatókkal. - A pozitív lelki hozzáállás mint a konfliktuskezelés és a stressz oldás eszköze,a szélesebb társadalmi kommunikáció alapja, tolerancia előszobája. 3. A tanult ismeretek játékos vetélkedők formájában visszakérdezése és elmélyítése. A projekt fő célja a személyes tapasztalatszerzés, használható gyakorlati tudás átadása, amely a hosszú távú önálló működtetés alapja. A program minden elemét, minden településen bemutatjuk vagy a képviselőiknek megtanítjuk. Az egészségnapok rendezvényeit kóstolók, erőállapot felmérések, egészségügyi mérések /vérnyomás, koleszterin, vércukor, légzésfunkció / színesítik. - A sportnapok rendezvényein tíz sportág alapjaival,mozgáskultúrájával ismerkednek meg szakemberek irányítása mellett. - A táborok a három fő elem mindegyikét tanítják és gyakoroltatják. A projekt megvalósítását mintegy harminc fős önkéntes csapat segíti akik már eddig is részt vettek a Tiszavarázs Egészségvölgy programjainak szervezésében és még társadalmi szervezetek bevonását is tervezzük/ Vöröskereszt, nyugdíjasklub, polgárőrség, Rotary klub,fogyatékosok klubja / A projekt minden eleme a megelőzést,az egészségkultúra javítását szolgálja. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt illeszkedik a Társadalmi Megújulás Operatív Program átfogó céljához, a munkaerő-piaci részvétel növeléséhez a humán erőforrás minőségének azon belül egészségi állapotának javításával, valamint az egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítása specifikus célhoz. A projekt hozzájárul a prioritás céljához: a lakosság életminőségének javításához, egészségben eltöltött életéveinek növeléséhez. A projekt megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a projekt 176

177 kiválasztási szempontok szempontjából. költséghatékonyság, 1. A projekt indítási fázisában a jelenlegi Tiszavarázs alternatívák Egészségvölgy programot megelőző egészségmegőrzés határok nélkül című pályázat útján létrehozott iroda biztosítja a műszaki hátteret. pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) fős önkéntes csapat segít a projekt önkéntes előkészítésében és végrehajtásában. 3. A kistérségre vonatkozó egészségtervet társadalmi munkában készítjük el. 4. Az aktivisták és önkéntesek saját költségükre közlekednek. 5. Az önkéntes segítők közötti kommunikáció tétele nem szerepel a költségvetésben. 1. Már a pályázat megvalósítása során is jutalmazzuk a saját kezdeményezést és költségvállalást. 2. A bemutatott módszer beépítése az intézmények belső működésébe mindennapi rutinjába / élelmiszer alapanyag beszerzés, rendszeres szabadban végzett sporttevékenység stb. / 3. A felkeltett és kiépített belső motívációs rendszer, belső késztetés olyan erő melyért az egyének anyagi áldozatot is vállalnak: - igény az egészséges táplálkozásra - igény a rendszeres mozgásra - igény a pozitív életszemléletre 4. Mivel a program a kistérség valamennyi minőségi szolgáltatóját érinti, ezért az érdekeltség az egész kistérségben jelentkezik. 5. Pályázatokon való részvétel. 6. Támogatói kör kiépítése. 7. Tagsági rendszer kiépítése. 1. A fogyatékkal élők minden programhoz kapcsolódnak, intézményeik minden képzés és gyakorlati foglalkozáson jelen vannak. 2. A romák különösen az iskolás gyerekek és szüleik,valamennyi rendezvényen elkülönítés nélkül,mint a társadalom egyenrangú tagjai vesznek részt. 3. A krónikus betegségekben szenvedők speciális dietetikai és mozgásterápiás programokba kapcsolódnak. 4. A szenvedélybetegekre is odaillő foglalkozásokkal készülünk. 5. A szegénység, a munkanélküliség sem jelent kizáró okot, hiszen a rendezvények ingyenesek és nyilvánosak, de szemlélet változtatással ők is segíthetnek a jövőjükben. Indítás Befejezés A Tiszavarázs Egészségvölgy program viszonylag széles nyilvánosság előtt ismert. Több településen önkormányzati képviselőtestületi ülés témája is volt és általában egyhangú támogatást kapott. 2. A médiák is ismerik a projekt egyes elemeit és nyitottak a folytatásra. 3. A mátészalkai helyi televízió műsora vezette be az egészség megőrzési projektet a teljesség felé címmel Amelynek már több adása ment le sikerrel. 4. Korábban pályázat útján nyert támogatást több életmód 177

178 további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) programunk is amely szűkebb körben ismertette a célokat. Oktatási intézmények,civil szervezetek,határon túli partnereink is ismerik a projekt elemeket. 5. Hivatásom gyakorlása során számos felvilágosító.egészségnevelő előadásunk témája volt az életmód. 6. Az egészségterv csaknem végleges állapotban van,ennek Alapján készítettük el a jelen pályázatunkat. 1. A települési önkormányzatok,hivatalok,intézmények felkészítése a projekt fogadására. 2. A vállalkozók, szolgáltatók, civil szervezetek összeírása,véleményük,javaslataik beépítése. 3. A médiákkal való egyeztetés,programtervezés. 4. Kórházak,egészségügyi intézmények szakvéleményeinek beépítése és a tevékenységük összehangolása a megvalósítás során. 5. Tiszavarázs Egészségvölgy turisztikai övezet egyéb / szociális,oktatási,természet és környezetvédelmi,hagyományőrző / programjainak továbbfejlesztése, amely 5 kistérséget érint / Nyírbátor, Mátészalka, Vásárosnamény, Fehérgyarmat, Csenger / és egységes földrajzi környezetet jelent. A program teljes megvalósítása ebben az 5 kistérségben kb: új munkahelyet jelentene ami főleg az egészségturizmusra épül és a határainkon is átnyúlik Kárpátalja és Erdély irányába. 1. A program jól igazodik a kistérségi szociális projektekhez, amelyek a társadalom hátrányos helyzetű csoportjainak felzárkóztatását célozzák / fogyatékkal élők, romák, drogfüggők,alkoholisták / 2. Kapcsolódik a kistérségi mezőgazdasági fejlesztésekhez, az öko és biogazdálkodási ismeretek bővítéséhez. 3. Jól illeszkedik a környezet és természeti értékek védelmét preferáló projektekhez. 4. Kapcsolódik a hagyományőrző, hagyományteremtő rendezvényekhez. 5. Jól segíti az országos sportmozgalmakat,futófesztiválokat, túrákat, versenyeket. 6. Az oktatási és nevelési programokhoz biológiai,földrajzi, történelmi, irodalmi tanösvények kialakításával kapcsolódik. 7. Korábbi projektek amelyekhez a pályázatunk kapcsolódik: /94 számú A testeddzés a gyógytorna az egészséges táplálkozás, a pozitív lelki beállítottság szerepe a gyógyításban és a megelőzésben. címmel áprilisában az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Kockázatkezelő Kuratóriuma által támogatott projektünk Komplex Egészségfejlesztés,aktív szabadidő kihasználás, egészséges életmód a felnőtt kor küszöbén - A HU 2002/ /03 PHARE kistérségi projekt Alaphoz benyújtott Egészségmegőrzés határok nélkül című programunk /8/2005 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségbiztosítási Pénztár által támogatott : Prevenciós programok, népegészségügyi akciók 178

179 A fenti pályázatokat azonos szakmai csoport különböző szervezetek nevében nyújtotta be, részben a Medicus Universalis BT. részben Az újtelepi emberek egészségéért Alapítvány volt a pályázó. 8. Jelen projektünk jól illeszkedik azokhoz a törekvésekhez is amelyeket hivatásunk gyakorlása során követtünk és amelyek az egészségmegőrzést és az egészségkultúra javítását szolgálták előadások kötetlen klubfoglalkozások formájában civil szervezetek tagjai és vállalati dolgozók között. / nyugdijas klubok, cukorbetegek klubja,daganatos betegek klubja,alkoholgondozottak klubja, nőegylet stb./ projektenként összesen max. 4-5 oldal 179

180 projekt sorszáma fejlesztési irány projekt rövid címe Projekt adatlap ÉA5_ Lakosság egészségi állapotának fejlesztése Halmozottan hátrányos helyzetű emberek kistérségi tudatformáló modell programja Ópályiak Baráti Köre Egyesület Erdélyi Ilona , projekt gazda neve kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) megvalósulás helyszíne Mátészalka és kistérsége (település) összköltség, MFt 33.9 igényelt támogatás, MFt 33.9 amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Nyilvánosság biztosítása, tájékoztatás (térségi 3,0 kiadvány), lakossági fórumok szervezése Szükségletfelmérés 2.0 Projekt menedzsment biztosítása 4,0 Tudatformáló tréningek, képzések szervezése, önsegítő klubok működtetése 12.0 Célcsoport számára eszközbeszerzés 4,0 Foglalkoztatás (4 fő szociális munkás, vagy 3.9 szociálpedagógus foglalkoztatása) Települési egészségtervek készítése (igény 5.0 szerint 10 településen) érintett operatív program TAMOP Kistérségi és települési egészségtervek és prioritás készítésének támogatása, cselekvési programok támogatása a leghátrányosabb térségekben kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) A projekt indokoltsága, szükségszerűsége: 6. Lakosság egészségi állapotának fejlesztése 10 település kerül bevonásra Lakosság szám a 10 településen: fő Életmódprogramok száma: 10 Elkészül 10 település egészségfejlesztési terve Csökken a szegregáltság érzése 20 fiatal megtanul takarékosan gazdálkodni az erőforrásokkal a településen 200 fő vesz részt különböző egészségfejlesztő programokon Ópályi a mátészalkai kistérségben található, amely a 33 hátrányos helyzetű kistérség egyike. A szociális hátrányok elsősorban a munkanélküliségből adódnak. A kistérségben jelentős számú cigány kisebbség él, az összlakosság arányában településünkön meghaladja a 30 %-ot, az Iskolában megközelíti a 70 %-ot. Oktatás tekintetében a kistérség és a település értékei még a megyei átlagnál is kedvezőtlenebbek, mind az általános, mint a középiskolát végzettek tekintetében. A cigány népesség körében az összlakossághoz képest sokkal rosszabbak a munkanélküliségi és iskolai végzettségi szint mutatói. A felnőtt lakosság 65 %-a analfabétának vallja magát. A cigány kisebbséghez tartozó lakosság nagy része szegregáltan, cigánytelepen él, embertelen 180

181 körülmények között. A családok nagy része, szinte 100 %-ban csak szociális ellátásokból él. A településen 660 gyerek részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban. A telepen a környezet és a higiénés viszonyok nem megfelelőek Az egész telepen található 80,,lakás közül 7 lakásban van fürdőszoba. (49 földbe vájt kunyhó), a többi lakás udvarán nem található illemhely, ami fertőző veszélyforrás. A lakosság egészségi állapota rossz, a daganatos betegek száma megközelíti a 100 főt. A cigány lakosságnak kevés esélye van az egészséges táplálkozáshoz. Ezen hátrányokat fokozatosan meg kell szüntetni. Biztosítani kell a hátrányos helyzetű lakosok részére is az állampolgári jogon járó közszolgáltatásokhoz való szélesebb körű hozzáférést, különös tekintettel az egészségügyi, az oktatási, óvodai higiéniai területeken. Ezen esélyegyenlőtlenségek leküzdésére szükség van tudatformáló és a szociális hátrányokat csökkenteni hivatott projektünk végrehajtására. A projekt konkrét célja: az egészségtudatos gondolkodás elősegítése, szociális hátrányok csökkentése a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek tudatformálásának elősegítése projekt célcsoportja: Ópályi hátrányos helyzetű, elsősorban roma lakosai, illetve az igényfelmérés függvényében a részt vevő 10 településről Fő. Másodlagos célcsoport: a település és a térség projekt tevékenységei: 1. Projekt előkészítés: Szükségletfelmérés- egyéni kompetenciák meghatározása, 2. Projektmenedzsment 1 fő menedzser, 1 pénzügyes 3. Szakmai team, koordináció szociális munkás és szociálpedagógus foglalkoztatása- az egyéni fejlesztések, életvezetési technikák elsajátításának fejlesztése lesz a feladatuk 4. Egészség programok - A környezettudatos életmód elméleti és gyakorlati megvalósítása- az elsősorban hátrányos helyzetű célcsoport bevonásával a szegregált lakóterület megtisztítása és fertőtlenítése, zöld területek létrehozása és gondozása, virágosítás 500 fő bevonása, 10 településen. - önfejlesztő, tudatformáló klubok működtetése- a szükségletfelmérés alapján indítjuk el a különböző témakörökben az önfejlesztő klubokat (baba-mama, háztartási ismeretek ) 10 településen 1-1 klub, az igényfelmérés alapján. - helyes életviteli normák elsajátításának elősegítése a cigány lakosság körében (tréningek), a cigány hagyományok megismerése és azok beépítése a helyi társadalom általi elfogadás, cigány közösségek fejlesztése 10 településen, az igényfelmérés alapján, legalább 3 havonta 1 tréning alkalom. - káros szenvedélyek csökkentése érdekében térségi programok kidolgozása és népszerűsítése - alkohol, drog, kábítószer használat káros következményeinek ismertetése elsősorban közoktatási intézményekben, pedagógusok és egészségügyi dolgozók bevonásával. Elsősorban a kistelepülések oktatási intézményeit célozzuk meg, felvilágosító előadások és szabadidős programok keretében. 10 település bevonását tervezzük, a programokat a szükségletfelmérés szerint, de 1 településen legalább 1 alkalommmal. 5. egészségtervek készítése a kistérség települései részére- a kistérség SWOT elemzéséből kiindulva, a lakosság bevonásával készítenénk el 10 településen a település egészségfejlesztési tervét 6. lakossági fórumok: 10 helyszínen, az egészségfejlesztési terv elkészítése érdekében, az adott település (igényfelmérés alapján), intézményeinek, civilszervezeteinek, döntéshozó testületeinek bevonásával. 7. nyilvánosság térségi kiadvány készítése- tartalmazza a 10 település egészségfejlesztési tervét, és a projekt 181

182 megvalósítása során elért eredményeket Komplex felzárkóztató programok projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt illeszkedik a Társadalmi Megújulás Operatív Program átfogó céljához, a munkaerő-piaci részvétel növeléséhez a humán erőforrás minőségének azon belül egészségi állapotának javításával, valamint az egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítása specifikus célhoz. A projekt hozzájárul a prioritás céljához: a lakosság életminőségének javításához, egészségben eltöltött életéveinek növeléséhez. A projekt megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a projekt kiválasztási szempontok szempontjából. költséghatékonyság, alternatívák A projekt végrehajtás során használjuk a meglévő erőforrásokat: az irodai szolgáltatásokat az Ópályi teleház nyújtja, ezért nincs szükség az irodai tevékenységhez külön épületre, valamint a projekt menedzsment is itt fog működni. pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása A program bevételeket nem generál. Társadalmi hasznossága azonban megtakarítást generál, mivel kevesebb lesz a beteg ember. Az eredmények fenntartását biztosítja a tudatformálás. A projekt szervezet működése a későbbiekben is pályázati forrásokból biztosítható A környezettudatosságra nevelés eredményeként az érintettek megtanulják védeni, és komfortossá tenni környezetüket, beleértve a telep rehabilitálását, fásítását, Wc-ék építését, a termőföld hasznosítást, emberi lakókörnyezet kialakítását. A higiéniai nevelés során szakavatott szakemberektől megtanulják a személyi és környezeti higiéniás szabályokat, azok gyakorlati alkalmazásait. A mindennapok új értelmezést kapnak ezen a területen is. megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) Indítás: Befejezés: előkészítettség (beruházások esetén Nem releváns a pályázat során meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, Nem releváns a pályázat során engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi Illeszkedik az Egyesületünk által kidolgozott Roma Integrációs Programunkhoz, valamint a 2007-ben kidolgozott és első körben megnyert,,telepes programunkhoz. projekteket) projektenként összesen max. 4-5 oldal 182

183 Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_051 fejlesztési irány 6. Lakosság egészségügyi állapotának fejlesztése projekt rövid címe Egészségügyi létesítmény felújítása projekt gazda neve Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) Veres Attila 44/ megvalósulás helyszíne Ököritófülpös (település) összköltség, MFt 17,1 igényelt támogatás, MFt 16,2 amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt építés 16,8 Mft Bonyolítás 0,3 Mft érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) ÉAOP 4.1.2/D Projektünk a lakosság egészségügyi ellátásának fejlesztését célozza. Felújított rendelők száma: 3 db Minőségi járó beteg szakellátással ellátottak száma: - Háziorvosi szolgálat: fő (Ököritófülpös, Rápolt) - Fogorvosi szolgálat: fő (Ököritófülpös, Rápolt, Győrtelek) - Anya- és gyermekvédelem: fő (Ököritófülpös, Rápolt) projekt indokoltsága, szükségszerűsége A település egészségügyi létesítménye ben épült, a létesítmény 345 m2 beépített alapterületen helyezkedik el. A létesítmény mikro-társulásban látja el a fogorvosi feladatokat (Ököritófülpös, Rápolt, Győrtelek vonatkozásában (3.600 fő). A háziorvosi szolgálat illetve az anya- és gyermekvédelem Ököritófülpös és Rápolt tekintetében (2.200 fő). Az épület tetőszerkezete, héjazata, fűtési rendszere, nyílászárói rossz konstrukcióban lettek elkészítve, így az épület több helyen beázik, a héjazat teljes felületén málik valamint az épületben energiatakarékosságról nem lehet beszélni, jelenlegi működése rendkívül gazdaságtalan. - Az épületnek rendkívül magas a fűtési számlája - Az épületnek rendkívül magas a villany számlája Több helyiségben burkolat csere szükséges, mert a meglévő töredezett, tönkrement. Az épület akadálymentesített. projekt konkrét célja Az egészségügyi létesítmény infrastrukturális fejlesztése. A projekt célja a lakossági ellátás tárgyi feltételeinek megteremtése, mely által mind a háziorvosi szolgálat, illetve az anya- és gyermekvédelem, mind pedig a fogorvosi feladatok ellátása magas minőségben, a XXI. századi követelményeknek megfelelően történhet a három település alkotta mikrotérségben. Eredményeként várható az egészségügyi ellátás minőségi javulása mindhárom területen. A hőszigetelési munkálatok révén az épület energiahatékonysága emelhető ki. A jelenlegi energiafogyasztás rendkívül gazdaságtalan. Hosszú távon a beruházás energiatakarékosságot célzó részeinek teljes megtérülése várható. projekt célcsoportja 183

184 - Háziorvosi szolgálat: fő (Ököritófülpös, Rápolt) - Fogorvosi szolgálat: fő (Ököritófülpös, Rápolt, Győrtelek) - Anya- és gyermekvédelem: fő (Ököritófülpös, Rápolt) projekt tevékenységei Az eü. Létesítmény alapterülete 345 m2. A felújítás az épület minden fontosabb helyiségét érinti amik a következők: 3 db rendelő 1 db egyéb rendelő 2 db váró wc-k szociális helyiségek Felújítási munkák: 1. Tetőszerkezet javítása 2. Tető héjazat cseréje 3. Külső nyílászárók cseréje 4. Lámpatestek korszerűsítése 5. Fűtéskorszerűsítés 6. Bádogozás 7. Belső festés és mázolás 8. Külső hőszigetelés 9. Nemesvakolat készítés projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a humán erőforrás fejlesztése specifikus célhoz azáltal, hogy a hátrányos helyzetű település lakosságának az egészségügyi alapellátáshoz/szolgáltatásokhoz való hozzáférését nagymértékben javítja. A projekt ezen felül megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a pályázati feltételek szempontjából. költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Meglévő épület felújítása a projekt tárgya. Az épület jelenlegi állapotát tekintve gazdaságosan felújítható. A szigetelések és korszerűsítések révén az épület energiatakarékossá válik, így fenntartása üzemeltetése olcsóbb, takarékosabb lesz. Fenntartója az Önkormányzat. Az eddigi fenntartási költségeken kívül más költség a további üzemeltetésében nem jelentkezik. Az Önkormányzat egyértelműen az energiafelhasználás csökkenése miatt megtakarításokkal számol. Működését költségvetésében biztosítja. A Micro társulás miatt több település érdekeit szolgálja a fejlesztés, köztük a romák és hátrányos helyzetű emberekét is. Indítás szeptember - tervdokumentáció elkészült - költségvetés elkészült - hiányzik az építési engedély (60 nap) Befejezés december A létesítmény felújítása illeszkedne egy most készülő falufejlesztési pályázathoz. Az épület a felújítandó másik közösségi épület mellett helyezkedik el, illetve azon területen ahol köztér, park kialakítása történne. Megnevezése: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető támogatás. 1. célterület, benyújtása folyamatban. - valamennyi EÜ intézményfejlesztés illeszkedik a: 184

185 Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás - "Telekommunikációt segítő IT fejlesztés a Mátészalkai kistérség egészségügyi intézményeiben" (LHH program) c. projektjéhez. projektenként összesen max. 4-5 oldal 185

186 projekt sorszáma fejlesztési irány projekt rövid címe Projekt adatlap ÉA5_ Lakosság egészségügyi állapotának fejlesztése Telekommunikációt segítő IT fejlesztés a Mátészalkai kistérség egészségügyi intézményeiben Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás dr. Felföldi Botond 06-44/ A Mátészalkai Kistérség 26 települése projekt gazda neve kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) megvalósulás helyszíne (település) összköltség, MFt 13 igényelt támogatás, MFt 11,7 amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Előkészítés és lebonyolítás (közbeszerzés, projektmenedzsment, adminisztratív, és a nyilvánosság biztosításának a költségei) Kivitelezés 11,82 (eszközbeszerzés és üzembe helyezés) érintett operatív program ÉAOP /D és prioritás Egészségügyi intézmények fejlesztése az LHH kapcsolódás a fejlesztési irányhoz 1,18 6. Lakosság egészségügyi állapotának fejlesztése A fejlesztés a maximálisan eleget tesz a térségi szemléletű gondolkodásmódnak, és humán közszolgáltatás hozzáférését teszi a kistérség minden lakosa számára egyenlőbb esélyekkel történő elérését. számszerű outputok (indikátorok, értékkel) A hálózatba bekapcsolt települések száma 26 db. számszerű eredmények Ellátottak száma: a kistérség teljes lakossága ~ fő (indikátorok, értékkel) projekt indokoltsága, szükségszerűsége A 33 komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek egyike a Mátészalkai is. A foglalkoztatottság szintje messze elmarad mind az országos, mind a regionális adatoktól, ebből következően az itt élők jövedelmi helyzete is igen kedvezőtlen (az egy állandó lakosra jutó SZJA alapot képező jövedelem mindössze Ft.). A mostoha gazdasági- társadalmi viszonyokból származó hatások (nem megfelelő táplálkozás, káros szenvedélyek, kevés mozgásra- regenerálódásra fordítható idő) rányomják bélyegüket a lakosság egészségügyi állapotára is. Sajnos meglehetősen gyakori az olyan krónikus betegségekben (szív- és érrendszeri, mozgásszervi, gyomor- és emésztőszervi, valamint endokrinológia betegségek, mint a diabetes mellitus), szenvedők száma, amelyek kezelése folyamatos háziorvosi és kórházi kontrollt igényel. De gyakori az akut jellegű problémák és a mentálhigiénés betegségek előfordulása is. Az elmondottakból adódik, hogy a háziorvosi rendelők leterheltsége nagy, az 1 háziorvosra jutó lakosok számának a kistérség értéke 1734 fő, ami a regionális, és az országos átlagnál is jóval kedvezőtlenebb. A kistérségben egyetlen kórház működik a Mátészalkai Területi kórház, és ide kell elutaznia a betegeknek bizonyos vizsgálatok miatt akár a térség legtávolabbi pontjaiból is. Az intézmény ellátási területe azonban jóval túlmutat a kistérség határain, mintegy fő számára biztosít egészségügyi szolgáltatásokat. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a jelenlegi ellátási rend szerint a beteg számára legelőnytelenebb esetben (ha előjegyzéshez kötött vizsgálatra kap beutalót) háromszor kell be- és hazautaznia Mátészalkára. Ez figyelembe véve a lakosság jövedelmi helyzetét (utazási és egyéb járulékos költségek), és az egészségügyi ellátás kapacitásait rendkívüli mértékben megnehezíti az egyébként sem ideális állapotot. Sajnos előfordul, hogy a megfelelő anyagi eszközök hiánya miatt a leghátrányosabb helyzetű 186

187 emberek el sem mennek a vizsgálatokra, tovább súlyosbítva ezzel egészségügyi problémáikat. projekt konkrét célja A jelen projektben igényelt támogatás segítségével kiépítenénk egy olyan rendszert, amely segítségével a fentebb vázolt folyamat nagymértékben leegyszerűsödne, mind az ellátó rendszer, mind az azt igénybevevők részéről. A Mátészalkai Területi Kórházban létesülne egy központi informatikai rendszer, amelynek a végpontjai a kistérség településeinek háziorvosi rendelőiben alakítanánk ki. A rendszer oda-vissza lehetővé tenné az információk áramlását a háziorvos a beteg beutalását és előjegyzését is on-line módon tudná megoldani, és szintén elektronikusan értesülne a leletekről és a záródokumentumokról. De ezeken kívül még számos egyéb orvosi szempontból fontos (diagnosztikai, terápiás stb.) információ hozzáférését is biztosítaná. Azaz a háziorvosok közvetlenül előjegyezhetnek, elektronikus vizsgálatkéréseket küldhetnek, valamint hozzáférhetnek az általuk nyilvántartott betegeknek a kórházban keletkezett leleteihez. Az együttműködés hatékonysága mellett ez erősíti, szorosabbá teheti a kórház és a háziorvosi praxisok kapcsolatát, amely kihat az intézmény esetfinanszírozására is. Természetesen a rendszer teljes mértékben eleget tesz az adatvédelmi követelményeknek. A rendszer szolgáltatásait csak a regisztrált háziorvosi praxisokról vehetik igénybe. Az illetéktelen hozzáférés kizárása az adatátvitel megfelelő biztonságát garantáló technológiai megoldások mellett a regisztráció ellenőrzött zárt folyamatával biztosított. A beteg számára ez jóval kényelmesebb és olcsóbb (mindössze egyszer kell elutaznia a kistérség székhelyére) megoldást jelentene az eddigieknél. Valamint a gyorsabb és pontosabb diagnózisnak köszönhetően elősegíti a gyógyulást a munkaképesség hamarabb történő elérését, vagy krónikus esetben segíti a megelőzését a súlyosabb komplikációk kialakulásának. Az ellátó rendszer részéről pedig hatékonyabb kapacitás kihasználást, és a finanszírozási rendszer számára költség megtakarítást jelentene. Továbbá vezetői információkat biztosítana a kórházi vezetés számára (pl. a megadott időszakra vonatkoztatva a háziorvosi praxis betegeinek hány járó és lezárt fekvő esete volt a kórházi ellátó helyen, hány on-line beutalást tett.) projekt célcsoportja A projektünk célcsoportja a kistérség teljes lakossága, hiszen a kiépítendő rendszer érintené az összes háziorvosi praxist, így teljesen lefedné az ellátandó lakosságot. projekt tevékenységei Előkészítés és lebonyolítás (közbeszerzés, projektmenedzsment, adminisztratív, és a nyilvánosság biztosításának a költségei) A projektbe foglalt eszközbeszerzés az értéke miatt közbeszerzési eljárásra kötelezett, ennek valamint a lebonyolításhoz szükséges projektmenedzsmentnek a költségeit terveztük be az akció terv által megengedett a beruházás értékének azaz összesen 10%-a értékben. Kivitelezés (eszközbeszerzés és üzembe helyezés) A szolgáltatás kiépítéséhez szükséges hardverek, szoftverek beszerzése, a hálózati csatlakozás feltételeinek megteremtése. A használatba vételhez az alkalmazás szoftvereinek telepítése, konfigurálása, a háziorvosi modulok paraméterezése, valamint az üzemeltető és a végfelhasználók oktatása. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése - A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához, a helyi szinten biztosítandó egészségügyi alap- és a térségi alapon szervezett járó beteg szakellátás, infrastrukturális fejlesztéséhez. Azáltal, hogy elősegíti, hogy hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények közszolgáltatásai, és az egészségügyi ellátások kistérségi alapon történő optimalizálását. - A projekt kismértékben eltér a kiválasztási kritériumoktól, ugyanis az alapellátási feladatot végző háziorvosi szolgálatnak az alapellátás egyéb szolgálataival és a szakellátás területén széles partneri és info-kommunikációs együttműködéseinek a kialakítása az ÉAOP 4. prioritásának jelenlegi akció terve szerint önmagában nem támogatható tevékenység. Azonban a kistelepüléseken élők és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok korunk követelményeinek megfelelő infrastrukturális hátterű egészségügyi ellátásához mindenképpen szükséges a projekt végrehajtása. - A projekt megvalósítása során a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének megteremtésére, valamint a környezeti fenntarthatósági elemek 187

188 érvényesítésére törekszünk. Komplex felzárkóztató programok - A projekt kistérségi együttműködésen alapul, hiszen annak területi hatálya a kistérség valamennyi településére kiterjed költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) Az egyetlen alternatíva, ha a rendszer támogatás hiányában nem kerül kiépítésre, és marad az eddigi gyakorlat. Ez azonban költséghatékonysági szempontból lehető legkedvezőtlenebb lehetőség. Kiépítés esetén a kivitelező részére rendelkezésre állnak azok az információk, amelyek segítségével a rendszert a szükséges kapacitásoknak megfelelőre lehet tervezni, ami garantálja a költséghatékonyságot mind a kiépítés, mind a fenntartás esetében. A beruházásnak pénzügyileg a legjelentősebb része a rendszer kiépítése, amit az elnyert támogatásból kívánunk fedezni. A rendszer fenntartása- működtetése minimális pénzügyi feltételeket kíván. A Mátészalkai Területi Kórházban jelenleg is működik informatikai osztály, amelynek a kapacitásai lehetővé teszik pótlólagos befektetés nélkül is a kiépült rendszer üzemeltetését. Mint megállapítottuk a fejlesztés, a kistérség valamennyi lakosát pozitívan érinti. Mivel a hátrányos helyzetű és a roma származású lakosság körében az egészségügyi mutatók az átlag értéktől rosszabbak, várhatóan ők még inkább haszonélvezői lesznek a projekt megvalósulásának. indítás július befejezés április előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Hasonló IT fejlesztés a Mátészalkai kórház és a mátészalkai háziorvosi rendelők között már megvalósult. A beruházás felfogható mintegy ennek a meglévő rendszernek a bővítése- komplexebbé tétele ként. A megvalósítás nem hatósági engedélyhez kötött tevékenység, ezért klasszikus előkészítési munkákat nem igényel, a közbeszerzési eljárás lefolytatása után a rendszer kiépítése elindítható. A projekt szervesen kapcsolódik a kistérségben az LHH program kereteiben az egészségügyi alapellátási intézmények- háziorvosi rendelők, egészségházak infrastrukturális felújítását célzó programokhoz. Jelen fejlesztéssel ezeknek a projekteknek a komplexitása növelhető egymás hatásait erősítik. Ezen projektek: Új Egészségház építése és eszközökkel történő felszerelése Nyírkáta községben (LHH program) Egészségügyi létesítmény felújítása (LHH program) Mikrotérségi fogorvosi rendelő kialakítása, meglévő épület felújításával Vállajon (LHH program) Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése /, Alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése, háziorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Fábiánházán (LHH program) Orvosi rendelő felújítása (LHH program) Egészségügyi alapellátás korszerűsítése - orvosi rendelő (LHH program) Orvosi Kombinát felújítása (LHH program) Orvosi rendelő korszerűsítése (LHH program) Valamint szintén pozitívan támogatja az LHH program keretei között megvalósuló egészségügyi prevenciós programokat is, melyek az 188

189 alábbiak: Mit tegyünk, hogy jól legyünk, avagy a mátészalkai kistérség komplex egészségfejlesztő, prevenciós programja (LHH program) Tiszavarázs Egészségvölgy megelőző és egészségfejlesztő mintaprogram (LHH program) Halmozottan hátrányos helyzetű emberek kistérségi tudatformáló modell programja (LHH program) projektenként összesen max. 4-5 oldal 189

190 Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_031 fejlesztési irány 7. Foglalkoztathatóság feltételeinek javítása projekt rövid címe Az analfabétizmustól a szakképzésig, avagy a KISTÉRSÉG hátrányos helyzetű lakosainak felzárkóztatása képzéssel projekt gazda neve Boldog Családokért Egyesület kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , Tárkányi Csabáné telefon) megvalósulás helyszíne Mátészalkai kistérség (település) összköltség, MFt M Ft igényelt támogatás, MFt M Ft amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, M Ft Kistérségi civil foglalkoztatási koncepció 10M Ft elkészítése Képzések 80 M Ft Munkaerő-piaci ismeretek M Ft Rendezvényszervezés, állásbörze 11 M Ft Kistérségi információs weblapkészítés, 1 M Ft weblapfenntartás Eszközök 30 M Ft Rezsi 5 M Ft Szolgáltatások, könyvvizsgáló 5 M Ft 2 fő szakember alkalmazása M Ft managemant érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) TÁMOP M Ft 7. Foglalkoztathatóság feltételeinek javítása A kistérség egyik legnagyobb problémája a nagyarányú és tartós munkanélküliség, valamint az alacsony gazdasági aktivitás. A problémák további növekedése szociális válsághoz vezethet. A munkaerőpiactól tartósan távol lévők esetében nemcsak a megfelelő végzettség hiánya idézi elő munkavállalási nehézségeket, hanem a hiányzó készségek és képességek. A fejlesztési irány célja az, hogy a munkanélküli és tartósan inaktív lakosság minél nagyobb hányada kerülhessen vissza a nyílt munkaerőpiacra. - általános kulcskompetenciák fejlesztése/írás, olvasás/ 15 fő - 8 általános iskolai végzettség megszerzése 60fő - A 8 általánosra épülő OKJ.-s bizonyítványt nyújtószakképzések /szociális ápoló-gondozó 20 fő, kertész 40fő, kőműves 40 fő, háztartási alkalmazott 20 fő, virágkötő 15 fő, varrónő 10 fő, fafaragó 20 fő, kosárfonó-seprűkötő 20fő, A szociális szakemberképzés: Jeltolmács képzésben résztvevő 15 fő szociális szakember képzésével lehetőség nyílik a társadalmi kirekesztődés felszámolására és az esélyegyenlőség megteremtésére. A kommunikációs képzésben résztvevő 30 fő szociális szakember asszertívabban kommunikál saját, illetve kliensei érdekében. A szociális munka végzése folyamán a lelki megterhelések, sikertelenség következtében a dolgozók idő előtt tapasztalják a kiégést (burn-out szindróma). A hatékony munkavégzés érdekében 150 fő szociális és 190

191 gyermekvédelmi szakember részére szupervíziót kívánunk biztosítani. Intézményünk évek óta térségi tevékenységet végez. A szociális és gyermekvédelmi szakemberek részére (120 fő) szakmai műhely létrehozását tervezzük, itt lehetősége nyílik a szociális munkában dolgozóknak tapasztalatcserére, szakmai megbeszélésre, az egységes szakmai munka összehangolására. A sikerorientált pályázatok elkészítése érdekében civil pályázatíró tréningek szervezése, 30fő részére. A pályaorientáció egy olyan folyamat, amely a tanuló egyéni igényeinek figyelembevételével segíti a megfelelő pálya, szakma kiválasztását, a lehető legszélesebb információnyújtás révén. / kb fő/ 1 elkészült Weblap a mátészalkai kistérség 26 településének összekapcsolásával Az állásbörze keretében találkoznak a képzések résztvevői a térségben élő munkáltatókkal / 260 fő álláskereső, 50 munkáltató/ számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) Az általános kulcskompetenciák fejlesztése eredményeként célunk az analfabetizmus felszámolása kb. a képzésben résztvevők 60% A 8 általános iskolai végzettség megszerzésére irányuló képzés eredményeként a résztvevők 60% felzárkózik. Az általános iskolai végzettség megszerzése lehetőséget nyújt az erre épülő különböző szakképzésekbe történő bekerülésére. Az OKJ.-s bizonyítványt nyújtó szakképzések eredményeként elsősorban a munkahely megtartását, a közmunkában való részvétel lehetőségét tervezzük. A képzéseken való részvétellel elérhető az itt részvevők közösségi életre nevelése, valamint néhány szakma elsajátításával az ott résztvevők önálló vállalkozás beindításáról is tudnak gondoskodni. Lehetőséget látunk a távmunka, bedolgozói és az alkalmi munkavégzésre is, mely szintén egy formája a családok megélhetésének. A képzésben résztvevők 50% várható eredmény. Szociális szakember képzés várható eredményei: a képzésben résztvevők valamennyi területen 100%-ban fogják tudni a megszerzett ismereteket hasznosítani. A civil pályázatíró tréning eredményeként erősödik a civil szervezetek részvétele a társadalomban, az eredményes pályázatok nagyobb számban történő befogadását reméljük, melynek eredményeként a civil szervezetek együttműködésének hatékonyságát reméljük. A programban résztvevő diákok 60%-a érdeklődésnek és képességének megfelelően fog közép illetve felsőoktatási intézményt választani. A munkanélküliek közöttük a segélyezettek és a regisztrált munkanélkülieket is beleértve az egyéni és csoportfoglalkozások eredményeként a résztvevők kb. 40%-a sikeresen fog a megszerzett ismereteknek megfelelően a munka területén elhelyezkedni. - a weblap eredményeként valamennyi kistérségben élő lakos számára a gyors és naprakész információk megszerzését reméljük. - Az álláskereső börze eredményeként a kereset-kínálat találkozása, az álláskeresők elhelyezkedése elsősorban a közmunka piacán kb. 180 fő projekt indokoltsága, szükségszerűsége 191

192 A Mátészalkai kistérség az ország 33 leghátrányosabb helyzetű térségeinek egyike, mindez természetesen még nagyobb mértékben befolyásolja az itt élő családok életét, mindennapjait. A kistérségben a regisztrált munkanélküliek száma igen magas, nagyszámban vannak akik nyilvántartásban nem szerepelnek. A szükségletfelméréssel feltérképezzük a munkanélküliek számát, végzettségét. A térségben élők foglalkoztatási esélyeinek növelése, illetve javítása, felkészítése a munkavállalásra. A nyílt munkaerőpiacra történő átvezetés, szakképzéssel összekapcsolt foglalkoztatás. Fokozott figyelmet fordítanunk a hátrányos helyzetű roma fiatalok és fogyatékkal élő emberek képzésére, ezáltal lehetőséget biztosítva munkaerő-piaci reintegrációjukra. Az itt élő egyre növekvő számú fogyatékkal élők, és megváltozott munkaképességűek egyre nehezebben érik el a nekik szánt kapaszkodókat. A képzések lehetőséget nyújtanak számukra életesélyeik növelésére. A leghátrányosabb helyzetben élők számára az ingyenes képzés lehetőséget biztosít szakképesítés megszerzésére. A társadalmi integrációt és a munkaerő-piaci integrációt nem lehet egymástól elválasztani, a munka nemcsak a megélhetés eszköze, hanem az elismerés, a megbecsülés, a társadalom életében való részvétel egyik fontos eleme is. Ugyanakkor tartósan munkaképes versenyképes állapotban csak az önálló életvitelre képes, személyiségében kiegyensúlyozott, ismeretek és kézségek terén megfelelően felkészült, támogató családi és társadalmi környezetben élő, és a munka erejét regenerálni tudó ember lesz. Alacsony iskolai végzettségük és /vagy tartósan munkanélküli státuszuk miatt a társadalmi és munkaerő-piaci részvétel szempontjából különösen rossz helyzetben vannak a roma emberek, a megváltozott munkaképességgel vagy fogyatékossággal élők, a szenvedélybetegek és pszichés betegséggel küzdők, a különböző intézményekből vagy gyermekvédelmi gondoskodásból kikerülő, illetve a munkatapasztalattal nem rendelkező, hátrányos helyzetű fiatalok. E célcsoportok esetében gyakran a foglalkoztathatóság és az önálló életvitelre való képesség alapvető feltételei, valamint a munkaerőpiacon és a társadalmi életben szükséges kulcsképességeik hiányoznak, kapcsolati hálójuk esetleges, hiányos, motivációjuk gyenge, halmozott hátrányokkal küzdenek, sokszor semmilyen segítő intézménnyel nincs kapcsolatuk, a munkanélküli lét pedig több generációjukat is érintheti. Ezért egyénre szabott, több irányú, összehangolt segítség nélkül nem képesek ebből a helyzetből kilépni. projekt konkrét célja A mátészalkai kistérségben élők felkészítése a munkavállalásra, foglakoztathatóságának javítása, a munkaerőpiacra átvezető szakképzéssel összekapcsolt foglalkoztatás, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetben élő roma lakosságra, nőkre, illetve az 50 éven felüliekre, és a csökkent munkaképességűekre, valamint a fogyatékkal élőkre. A képzettség megszerzésével életszínvonaluk növelése, munkaerőpiacon való sikeres elhelyezkedésük, hátrányos helyzetük felszámolása, életszemléletük pozitív irányba való kimozdítása. A nők, romák esélyegyenlőségének javítása. A képzési programunk szükségszerűségét az alábbiakban látjuk indokoltnak: Lehetőséget teremtsünk a leghátrányosabb helyzetű településeken élő lakosság felzárkóztatásához, reintegrációjához. Mérsékeljük a szegénységet különösen a gyermekek körében. A hátrányos helyzetűek, alacsony képzettséggel rendelkezők felzárkóztatása, munkaerőpiacon való sikeres elhelyezésük. A helyi civil társadalom megerősítése, továbberősítése eredményeként erősödik a civil szervezetek részvétele a társadalomban, és a civil szervezetek együttműködésének hatékonysága. A képzésben résztvevők nyílt munkaerőpiacra történő átvezetése, a képzések megszerzésével, az állásbörze megvalósításával. A kistérségben élő fiatalok és gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése és a munkaerő-piaci hátrányok megelőzése. Alacsony képzettségi színt felszámolása, analfabétizmus csökkentése, képzetlen munkaerőből szakképzettségbe való átvezetés. Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása - weblap szerkesztésével. A weblap eredményeként valamennyi kistérségben élő lakos számára a gyors és naprakész információk megszerzését reméljük. 192

193 Az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, munkavállalásukban korlátozott emberek önálló életvitelének, foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának javítása a szociális szolgáltatások és a szociális munka eszközeivel, az információk, szolgáltatások, támogatások érthetővé, elérhetővé tételével, az önálló életvitelhez és a munkavállaláshoz szükséges kulcskompetenciák megerősítésével, együttműködésben a foglalkoztatási szervezetekkel és más szakterületek bevonásával. Programunkkal célunk a kulcskompetenciák fejlesztése például írás, olvasás, megértés, beszéd, kreatív gondolkodás, problémamegoldás, hatékony tanulás, az információk kezelésének képessége, munkavállalói és önálló életvezetési kézségek erősítése, álláskeresés, munkavállalás, tanulás során kialakult rossz beidegződések megváltoztatását segítő programok. Álláskereséshez munkába állással, képzéssel kapcsolatos információ, tanácsadás eléréséhez segítségnyújtás, funkcionális analfabétizmus felszámolása, felkészítés a munkavállalói szerepre és ezek összehangolására. projekt célcsoportja -általános iskola 8. osztályos végzettséggel nem rendelkezők - általános iskola 8 osztállyal rendelkezők - egyéb szakképesítéssel rendelkezők - szociális és gyermekvédelmi területen dolgozó szakemberek - romák -hátrányos helyzetben élők -fogyatékosok és megváltozott munkaképességű személyek -gyesen lévő nők munkaerőpiacra való visszasegítése - csökkent munkaképességűek -utógondozotti ellátásból kikerült fiatalok valamint nagykorú utógondozottak -munkatapasztalattal nem rendelkezők -akik legalább 5 éve nem foglalkoztatottak projekt tevékenységei 1 Kistérségi civil foglalkoztatási koncepció elkészítése Szükségletfelmérés végzése a kistérség 26 településén amelynek célja, hogy felmérjük a térségben élők iskolázottsági szintjét, szakképzettségét, a támogatott illetve regisztrált munkanélküliek arányát. A munkanélküliség kezelésére szolgáló alternatívák kidolgozása foglalkoztatási koordinációs testület létrehozása, melynek célja: - foglalkoztatási helyzet feltárása - javaslatok, alternatívák kidolgozása - a munkanélküliség kezelése Foglalkoztatási térkép elkészítése. Foglalkoztatási alternatívák kidolgozása azok hatásainak vizsgálata, megvitatása, lakossági ötletek összegyűjtése, helyzetértékelés, adottságok, jövőkép, stratégia Stratégiai célok: teljes foglalkoztatottság, szolidaritás a hátrányos helyzetűekkel, aktív munkaerőpiaci politika, a munkaerő minősége, a munkaerőpiac minősége, munkahelyek minősége, partnerség. 2. Képzések - analfabétizmus felszámolására irányuló képzés(írás, értő olvasás elsajátítása) 10 hónap 15 fő - 8 általános iskolai végzettség megszerzése 24 hónap 60 fő - 8 általánosra épülő OKJ-s bizonyítványt nyújtó szakképzések Szociális gondozó ápoló 12 hónap 20 fő Kertész12 hónap 40 fő Kőműves 6 hónap 40 fő Háztartási alkalmazott 3 hónap 20 fő Virágkötő 3 hónap 15 fő Varrónő 3 hónap 10 fő 193

194 Fafaragó 3 hónap 20 fő Kosárfonó, seprűkötő 3 hónap 20 fő - Szociális szakemberek továbbképzése: a programokban dolgozó szakemberek képessé váljanak arra, hogy az alapfeladatokon túli innovatív programokba, projektekbe is bekapcsolódjanak. A képzett szakemberek eredményesebben tudnak foglalkozni a térség roma és hátrányos helyzetű lakosaival, a felkészítő képzések segítségével hatékonyan tudják a szakemberek segíteni a munkanélküliek munkaerőpiaci reintegrációját. A szupervízió illetve a szakmai műhelymunka lehetőséget biztosít a szakemberek számára a kiégés megelőzésére. Jeltolmács képzés 10 hónap 15 fő Kommunikációs tréning 5 nap 60 fő Szupervízió 24 alkalom 150 fő Szakmai műhely szolgáltatásonként 24 alkalom 120 fő A civil szervezetek képviselői számára a pályázatírói tréning segítséget nyújt az eredményesebb pályázati konstrukciók kihasználására. Civil pályázatíró tréning 12 alkalom 30 fő 3. Munkaerő-piaci ismeretek, munkaerőpiacra reintegrálás. Egyéni és csoportfoglalkozások keretében az érintett személyek megismerkednek: - Munkaerő-piaci ismeretekkel - munkatanácsadás módszerével - különböző álláskeresési technikákkal - pályatanácsadással - inpulzus csoport kialakítása - jogi ismeretek ( a munkavégzéshez szükséges alapvető jogok és kötelezettségek ismertetése, foglalkoztatási törvény ismeretében az átképzésekkel kapcsolatos alapvető ismeretek, a GYES-en, illetve GYED-en lévő kisgyermekes szülők részére tájékoztatás az őket megillető jogok vonatkozásában, az alapvető szociális jogok ismerete, segélyezések, stb diákok: fő regisztrált munkanélküliek fő A program folyamatos 20 hónapon keresztül 4. Rendezvényszervezés, állásbörze Az állásbörze keretében találkoznak a képzések résztvevői a térségben élő munkáltatókkal. 2 alkalom kb. 520 fő álláskereső és kb. 50 munkáltató - Kistérségi információs weblap készítése, annak fenntartása Tájékoztatjuk a programban résztvevő településeket az aktuális szolgáltatásokról, információkról, kapcsolatteremtési lehetőségekről. 5. Kistérségi információs Weblap készítés, Weblap fenntartás Egy fő szakember alkalmazásával valamennyi település vonatkozásában, mely magába foglalja a karbantartás és frissítési tevékenységeket. 6. Eszközök Laptopok, nyomtatók, adathordozók, fénymásolók, projektorok, iratmegsemmisítők, multifunkcionális készülékek, digitális kamerák és fényképezőgépek, kihangosító készülékek és mikrofonok, szakkönyvek, irodaszerek, irodai kiegészítők, CD-DVD lemezek, ismeretterjesztő prospektusok és egyéb segédeszközök, a 26 település vonatkozásában. 7. Rezsi költség Benzin költség illetve egyéb útiköltség térítés Helyiség bérleti díj, Fűtés és világítás 8. Szolgáltatások, könyvvizsgáló 9. Két fő szakember alkalmazása 194

195 Oktatásszervező, programszervező szakemberek 10. Managemant 5 fő projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt illeszkedik a Társadalmi Megújulás Operatív Program átfogó céljához, a munkaerő-piaci részvétel növeléséhez a humán erőforrás minőségének javításával, azon belül a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása a változásokhoz való alkalmazkodás segítése az egész életen át tartó tanulás elősegítése a társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása specifikus célhoz. A projekt hozzájárul a prioritás céljához: lehetőséget teremt a leghátrányosabb helyzetű térségek komplex felzárkóztatását megalapozó programok indítására segíti a társadalom hátrányos helyzetű tagjainak társadalmi és munkaerő-piaci integrációját támogatja az önszerveződést, a civil társadalmat a bizalom, az együttműködés, a társadalmi részvétel és a szolidaritás erősödése, az önkéntesség elterjesztése, az előítéletek csökkentése érdekében, és azért, hogy a közösségek tagjai és szervezett csoportjai részt és felelősséget vállaljanak a közösség fejlesztésében és (ön)kormányozásában. A projekt megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a projekt kiválasztási szempontok szempontjából. költséghatékonyság, alternatívák A képzéseket a meglévő roma közösségi házban illetve a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményekben valósítanánk meg utóbbi szervezettel, mint szakmai gesztorral szoros együttműködésben kívánjuk a Mit tegyünk, hogy jól legyünk, avagy a mátészalkai kistérség komplex egészségfejlesztő program -ot megvalósítani. A speciális szakképzések egy része képző szervek segítségével, erre alkalmas intézményben valósul meg a projektben szervezetünk szakmai partnere a MÁSZIK (Mátészalkai Szakképző Intézmények Központja?) A Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények, mint gyakorlóhely. Pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi - A projekt fenntartási időszaka alatt jelentkező a Boldog Családokért Egyesület éves költségvetéséből kívánja finanszírozni - Emellett a fenntartási időszak alatt jelentkező többletkiadásokat a mindenkori pályázati konstrukciók kínálta lehetőségek kihasználásával kívánjuk fedezni. Képzések segítségével megvalósul a hátrányos helyzetű lakosság, különös tekintettel a nők, 50 éven felüliek, romák munkaerőpiacon való elhelyezkedésének elősegítése, felzárkóztatásuk, esélyegyenlőségük növelése. Gyesen lévő nők munkaerőpiacra való visszaintegrálása. Indítás Befejezés 2010 szeptember szeptember 30. Folyamatban van a szükségletfelméréshez szükséges módszertan kidolgozása. - - Gyermekek és fiatalok integrációs programjai b, ifjúságügyi komponens TÁMOP /08/1/B - TÁMOP-5.2.5/08/1/A - TÁMOP

196 projekteket) - Az LHH programban a MÁSZIK (Mátészalkai Szakképző Intézmények Központja) által gesztorált projekt Projektenként összesen max. 4-5 oldal 196

197 Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_032 fejlesztési irány 7. Foglalkoztathatóság feltételeinek javítása projekt rövid címe Civilszervezetek és önkormányzatok pályázati kapacitásának bővítése projekt gazda neve Ópályiak Baráti Köre Egyesület kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) Erdélyi Ilona megvalósulás helyszíne Mátészalka és térsége (település) összköltség, MFt 40 igényelt támogatás, MFt 40 amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Nyilvánosság biztosítása, tájékoztatás 0,3 Menedzsment biztosítása 2.0 képzés 4,5 Képzési támogatás nyújtása a célcsoport részére 3 foglalkoztatás 27,5 eszközbeszerzés 2,7 érintett operatív program TAMOP és prioritás kapcsolódás a Térség specifikus foglalkoztatási és képzési programok. fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) Képzésben részesülők száma 25 fő Képzettséget szerzett: 20 fő Foglalkoztatás: 15 fő 10%-kal nő a civil szervezetek, önkormányzatok forrásteremtő képessége, pályázati aktivitása 5%-kal nő a beadott pályázatok száma a kistérségben projekt indokoltsága, szükségszerűsége 2005-ben Egyesületünk készítette el a kistérség Leader+ programját, melynek előzményeként több kérdőíves felmérést végeztünk a településeken. A felmérések azt mutatták, hogy a kistérségben csak néhány civil szervezet használja ki a pályázatok kínálta forrásteremtő lehetőségeket, UNIÓS pályázatot abban az időszakban az egész kistérségben 1 civilszervezet adott be. Sajnos ettől csak némileg árnyalt helyzet jellemezte a kistérség önkormányzatait is, a felmérés szerint az egész kistérségben csak 1-2 önkormányzat használta ki az UNIÓS előcsatlakozási alapok nyújtotta lehetőségeket. Egyesületünk 2005 óta civil kistérségi forrásközpontként is működik, így erre a szektorra jó rálátásunk van. A szervezetekről általában elmondható, hogy nem rendelkeznek fő állású alkalmazottakkal, így kapacitásuk elég véges. Nem rendelkeznek likviditási forrásokkal, bevételeik általában adományokból származnak, külső, pályázati források bevonására csak kevés szervezet esetében kerül, ha van ilyen, az is csak működési forrás. Helyi és térségi projektek lebonyolítását csak 1-2 szervezet vállalja fel az egész kistérségben. Ugyanezek a tapasztalatok az önkormányzatokkal kapcsolatosan is felmerülnek. Az önkormányzatok viszont pályázatíró cégekkel íratják pályázataikat, és a menedzsmentet is külső szervezet biztosítja, amely jelentős forrást von el a térségből. A források térségen belüli megtartása érdekében fontosnak tartjuk, hogy a civilszervezetek és önkormányzatok legalább 1-1 fő képzett projekt asszisztenssel rendelkezzenek. A projekt asszisztensek feladata a kistérség fejlesztési irányvonalainak, stratégiáinak megismerése, az Európai Uniós és hazai pályázati kiírások naprakész figyelemmel kisérése, a projektek pályázatok előkészítésének, adminisztrációs anyagainak naprakész figyelemmel kisérése. Ezen tudás megszerzése után, és 10 hónapon keresztül történő foglalkoztatás keretében jelentősen nőhet a civilszervezetek és önkormányzatok forrásteremtő képessége, valamint a 20 fő projekt asszisztens munkába állása csökkenheti a kistérségben,,álláskeresők létszámát. projekt konkrét célja 197

198 Általános cél: a kistérség abszorciós képességének növelése. Konkrét cél: A kistérségben működő civil szervezetek, másodsorban önkormányzatok humánerőforrásának megerősítése, ehhez projekt asszisztensek képzése és foglalkoztatása projekt célcsoportja Közvetlen célcsoport: Mátészalkai kistérségben élő regisztrált munkanélküliek, álláskeresők, hátrányos helyzetűek, romák Közvetett célcsoport: Civil szervezetek, önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, önkormányzati intézmények projekt tevékenységei Előkészítés: o Projektmenedzsment felállítása: 1 menedzser, 1 pénzügyes o Toborzás, kiválasztás Fejlesztési szakasz: o munkaerőpiaci tréning o o o o egyéni tanácsadások, mentorálás, képzés: 280 órás akkreditált pályázatíró és projektmenedzser képzés a képzés ideje alatt Ft/hó ( a képzés ideje: 3 hónap) fő foglalkoztatása 10 hónapig (helyszínek: önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek, intézmények) Eszközbeszerzés: a célcsoportot foglalkoztatók részére vásárolunk egy db lap-top-ot, amelyet a képzést kiegészítő szükséglet Nyilvánosság biztosítása: nyitó v. záró konferencia, sajtótájékoztató projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt illeszkedik a Társadalmi Megújulás Operatív Program átfogó céljához, a munkaerő-piaci részvétel növeléséhez a humán erőforrás minőségének javításával, azon belül a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása az aktivitás területi különbségeinek csökkentése az egész életen át tartó tanulás elősegítése a társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása specifikus célokhoz. A projekt hozzájárul a prioritás céljához: lehetőséget teremt a leghátrányosabb helyzetű térségek komplex felzárkóztatását megalapozó programok indítására segíti a társadalom hátrányos helyzetű tagjainak társadalmi és munkaerő-piaci integrációját támogatja az önszerveződést, a civil társadalmat a bizalom, az együttműködés, a társadalmi részvétel és a szolidaritás erősödése, az önkéntesség elterjesztése, az előítéletek csökkentése érdekében, és azért, hogy a közösségek tagjai és szervezett csoportjai részt és felelősséget vállaljanak a közösség fejlesztésében és (ön)kormányozásában. A projekt megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a projekt kiválasztási szempontok szempontjából. költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása A projekt képzési elemét a már meglévő infrastruktúra és képzési program segítségével valósítjuk meg. A foglalkoztatás sem igényel építési beruházást, csak a foglalkoztatók részére egy minimális eszközfejlesztést. A pénzügyi fenntarthatóságot a képzett, és 10 hónapig támogatott munkaerő által megszerzett források biztosítják, valamint képesek lesznek arra, hogy a saját továbbfoglalkoztatásukhoz szükséges forrásokat megszerezzék ( projektekben való részvétel, pályázatok készítése). A projekt célja a kistérség forrásteremtő képességének növelése, melynek során a képzésbe bevont személyek kiválasztásánál, és a foglalkoztatásnál is figyelembe vesszük a roma szervezetek és önkormányzatok igényeit. A projekt hosszútávon megtakarításokat generál, mivel a szervezeteknek a projektjeik lebonyolításához nem kell külső projekt asszisztens munkatársat alkalmazni. 198

199 megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) Indítás szeptember Befejezés szeptember előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, - engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén - hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi A projekt illeszkedik az eddig foglalkoztatási céllal megvalósított projektjeinkhez.,,civil ügyintézők foglalkoztatása,,,teleházak közhasznú foglalkoztatási projektjei. Non-profit foglalkoztatási paktum, HEFOP foglalkozatási térkép készítése a régióban. Egyesületünk által szervezett forrásteremtő tréningek. projekteket) projektenként összesen max. 4-5 oldal 199

200 Projekt adatlap projekt sorszáma fejlesztési irány projekt rövid címe projekt gazda neve kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) ÉA5_ Foglalkoztathatóság feltételeinek javítása Szatmári-Létra képzési programok szatmári cigány munkavállalók számára Szatmári Cigány Kistérségi Egyesület Kövendy Zsolt Egyesületi képviselő: Turgyán Sándor elnök 06/ További képviselő: Horváth Aladár megvalósulás helyszíne Mátészalka és kistérsége települései (település) összköltség, MFt Ft igényelt támogatás, MFt 100 % amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, Ft projekt-előkészítés Ft képzés, tanácsadás Ft után-követés, foglalkoztatás Ft érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) TÁMOP Foglalkoztathatóság feltételeinek javítása A projekt teljes mértékben illeszkedik a 7. fejlesztési irányhoz, ugyanis a komplex munkaerő-piaci reintegrációs projekt elsődleges célcsoportját a hátrányos helyzetű lakosság alkotja, a projekt főként ennek a társadalmi csoportnak a tartós munkaerő-piaci jelenlétét kívánja elősegíteni a kistérségi munkaerő-piac stabilitása és a szociális konfliktusok elkerülése céljából. Képzésben résztvevők száma: 3*19 fő Képzést sikeresen elvégzők száma:3*15 fő Szociális szolgáltatásban részesülők száma: 3*19 fő Foglalkoztatottak száma: 3*10 fő A képzéssel érintett foglalkoztatási ágazatokban 10%-os növekedés az alkalmazókat tekintve. Növekszik a foglalkozási aktivitás, nagyobb figyelemmel fordulnak az új és meglévő szociális szolgáltatások iránt, ezek ügyfél találkozásainál szintén 10%-kos növekedést várunk. projekt indokoltsága, szükségszerűsége A mátészalkai kistérségben a gazdasági aktivitás aránya alatta marad a megyei átlagnak, míg a foglalkoztatottsági ráta mindössze 32%. A szociális támogatásban részesülők aránya a kistérségben csaknem ötszöröse az országos értéknek. A térség súlyos foglalkoztatási problémákkal küzd, az aktív korú lakosság jelentős hányada nem képes munkát találni. Az országos értéket jelentősen meghaladja mind a tartósan munka nélkül lévők, mind a pályakezdő munkanélküliek aránya. Mindkét esetben fontos szerepet tölt be a munkaerő képzettsége, a piacképes tudás vagy szakma hiánya. Az inaktív lakosság alacsony motivációja, a szakismeretek és a munkaerőpiaci információ hiánya negatívan befolyásolják az újbóli munkavállalást. Ezek kiemelten jelentkeznek a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokban, különösen a nagyszámú roma lakosság körében. A 2001-es népszámlálás önbevalláson alapuló adatai alapján a kistérségben 7,3% a romák aránya. A primer kutatások ennél jelentősen magasabb adatokat igazoltak: a lakosság akár 30%-át is eléri a romák aránya, sőt egyes településeken a lakosság fele roma származású. A cigányságot 200

201 alacsony iskolai végzettségéből kifolyólag - sokkal nagyobb mértékben sújtja a munkanélküliség, körükben magasabb az inaktívak, segélyezésben részesülők aránya. Egyes településeken rohamosan növekvő számuk, valamint a problémák kezelésében való részvételük minősége a térség helyzetét és esélyeit jelentősen befolyásolja. Országosan a roma nők mindössze hatoda rendelkezik munkatapasztalattal, míg a tizenöt és hetvennégy év közötti roma férfiak kevesebb, mint harmadának jelenti valamilyen munkajövedelem az elsődleges megélhetési forrást (forrás: Roma Integráció Évtizede stratégiai terv) Oktatás tekintetében a Mátészalkai kistérség értékei kedvezőtlenebbek a megyei átlagnál, mind az általános, mind a középiskolai, mind a felsőfokú végzettséggel rendelkezők népességen belüli arányát tekintve. Országosan 2001-ben a 18 éves roma fiatalok 54,5%-a érettségizett, 2002-ben a éves korcsoport mindössze 5%-a végezte el a középiskolát. A fentiek alapján a térségben kiemelten kell kezelni az inaktív lakosság munkaerőpiaci (re)integrációját célzó tevékenységeket, különösen az egyik leghátrányosabb helyzetű kisebbségre irányuló, a romák munkaerőpiaci helyzetét javító lehetőségeket. Érdemes a hagyományos képzési rendszerhez képest újszerű megoldásokra, azt kiegészítő lehetőségekre koncentrálni. Fontos, hogy a piaci igényeknek megfelelő képzést nyújtsunk a célcsoporttagok számára: korszerű ismereteket kapjanak és olyan szakmát tanuljanak, mellyel el tudnak helyezkedni. Programunk a helyi gazdasági sajátosságokra, igényekre és lehetőségekre támaszkodva kínál gazdasági és társadalmi előnyökkel járó, a roma lakosság foglalkoztatottságának növelését elősegítő képzéseket a célcsoporttagok számára. A programot megalapozó tapasztalataink: 1. biomassza termesztése: A foglalkoztatottak megoszlása alapján a Mátészalkai kistérségben a mezőgazdaság súlya (7,5 %) az országos átlagnál 30%-al magasabb. A mezőgazdasági vállalkozások munkahelyteremtő képessége alacsony, többségük alacsony árbevétellel rendelkezik, ezért nincs elegendő forrás fejlesztésekre. Alternatív mezőgazdasági tevékenység, új típusú összefogás kevés a kistérségben. Ugyanakkor a termőterület jelentős része nem alkalmasabb igényesebb, nagyobb értékű termények előállítására, ezért alkalmasabbak a területek energianövények termesztésére. Az utóbbi időben jelentősen nőtt a foszillis energiahordozók ára, ami újra előtérbe helyezi az alternatív zöld energiaforrások alkalmazásának kérdését. Emellett térségünkben évek óta saját ültetvényein a Szalka-Pig Kft. előrehaladott kísérleteket folytat a tájba illeszkedő, talajtani adottságoknak megfelelő, hatékony energiatermelésre alkalmas növényfajták meghonosítására. Az első betakarításból származó növényekkel próbaégetési vizsgálatokat végeztek a Szalkatávhő Kft. Mátészalkai telephelyén működő faapríték-kazánban. Az eredmények bíztatóak, így várhatóan valós igény jelentkezik ezeknek a növényeknek a szélesebb körű hasznosítására. 2. hulladékkezelő képzés: A hagyományosnak mondhat, gépjárművekkel, településeken mozgó formában végzett hulladékgyűjtési tevékenység nem elégíti ki az alapvető környezetvédelmi normákat sem a munkavédelem, sem a foglalkoztatás-egészségügy és közegészségügy az elektronikai és veszélyes hulladékok begyűjtése nem megoldott, illetve emellett területén. A hagyományos háztartási fémhulladék begyűjtése mellett új szükségletként jelent meg az utóbbi években a háztartási elektronikai hulladékok begyűjtése is. Ezekkel a tevékenységekkel nagyszámú hátrányos helyzetű csoporthoz tartozó, döntően roma származású személy foglalkozik. A meglévő munkaerő-potenciálra építve tanfolyami képzés során a célcsoporttagok elsajátíthatják a hulladékgyűjtés módszereit, jogszabályi és munkaegészségügyi hátterét, valamint képet kaphatnak a munkában rejlő veszélyekről is. Fontos további célként fogalmazhatjuk meg a színesfémgyűjtés jelenlegi tisztázatlan körülményeinek, jogszabályoknak megfelelő végzésének biztosítását. 3. gyümölcs-zöldség termesztés: Bár a térségben a gyümölcs termesztés még mindig kiemelt jelentőségű, a célcsoporttagok nem rendelkeznek megfelelő munkakultúrával és szakismerettel a gyümölcsök és zöldségek termeléséhez, betakarításához; valamint állatok tartásához. A hátrányos helyzetű lakosság csoport ezért a saját ellátásához szükséges terményeket sem képes előállítani, még ha rendelkezik is megfelelő konyhakerti használatra alkalmas földterülettel. A tartósnak ígérkező gazdasági válság hatásai a romló megélhetési körülmények leginkább ezt a réteget sújtják, így az alapvető élelmiszerekhez való hozzájutás illetve a szociális feszültségek csökkentése érdekénben különösen indokolt a mezőgazdasági munkakultúra elsajátítása. E programelem kifejezetten a roma nőket célozza meg, így járulva hozzá az esélyegyenlőség megteremtéséhez. A képzés hatékonyságát növelné a bentlakásos forma, amely alkalmat adna a mezőgazdasági ismereteken túl olyan életmódprogramok megvalósítására, amelyek segíthetnék a hátrányos környezet hatásainak enyhítését. Sajnos erre a jelenlegi pályázat konstrukció nem ad lehetőséget, így a projekt költségvetésének 201

202 összeállításánál sem vehettük figyelembe ezt a projektelemet. projekt konkrét célja A projekt célja a 26 kistérségi településen élő hátrányos helyzetű, munkaképes, zömmel roma lakosság számára a tranzitfoglalkoztatás nyújtása, amelyek felzárkóztatás, képzés, foglalkoztatás és utógondozás. Számukra piacképes tudás biztosítása, ami által egyrészt korszerű ismeretek birtokába juthatnak, másrészt nagyobb eséllyel indulhatnak el a munkaerőpiacon. Hosszútávú célunk, hogy a képzések mellett több beruházás segítségével komplex munkaerőpiaci programokat indítsunk el a térségben: 1. biomassza: Az energianövények termesztésének technológiájával megismertetjük a célcsoporttagokat, ezzel képessé tesszük őket saját tüzelő szükségletük előállítására. Energianövény ültetvényeket hozunk létre, ahol a települések számára olyan megújuló energiát lesznek képesek előállítani a célcsoporttagok, amivel a települések csökkenthetik költségeiket. Ehhez több önkormányzat ajánlotta fel saját tulajdonú területét és fejezte ki szándékát megújuló energiaforrások középületi alkalmazására. Hodász Nagyközség Önkormányzata jelenleg is rendelkezik erre alkalmas berendezésekkel és közel 40 hektár szabad területtel az ültetvény céljára. 2. hulladékkezelő: a mátészalkai Dobos Méh Kft. jelenleg több fő képzett munkaerő foglalkoztatását is vállalná. Emellett a Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás pályázata keretében több helyütt sor kerül szeméttelepek felszámolása, illetve új korszerű telepek létrehozása is. Szintén igény mutatkozik szakképzett munkaerőre, a környező településeken szolgáltatást végző hulladék-begyűjtő vállalkozások részéről is. 3. mezőgazdasági képzés: az elméleti képzésekkel párhuzamosan döntően roma vállalkozók bevonásával kívánjuk a gyakorlati képzés feltételeit biztosítani és részükről előzetes felmérésünk alapján igény mutatkozik a továbbfoglalkoztatásra is. projekt célcsoportja 26 kistérségi településen élő hátrányos helyzetű, munkaképes, zömmel roma, pályakezdők, regisztrált munkanélküliek, nem rendelkeznek piacképes szaktudással, tudásuk elavult, regisztrált munkanélküliek, illetve inaktívak, helyzetüknél fogva és a kistérségi adottságok miatt munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetűek. projekt tevékenységei 1) Előkészítés szükségletfelmérés helyzetfeltárás toborozás, kiválasztás felzárkóztatás 2) Projektmegvalósítás projektmenedzsment (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) szakmai menedzsment (szakmai vezető, mentor) 3) Fejlesztés munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtása (mentorálás, pszichológiai és álláskeresési tanácsadások, személyiség és készségfejlesztő tréningek felzárkóztató képzés OKJ-s képzés 4) Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása nyitó-, záró konferencia biztosítása promóciós anyagok 202

203 sajtótájékoztató Komplex felzárkóztató programok projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt illeszkedik a Társadalmi Megújulás Operatív Program átfogó céljához, a munkaerő-piaci részvétel növeléséhez a humán erőforrás minőségének javításával, azon belül a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása az aktivitás területi különbségeinek csökkentése az egész életen át tartó tanulás elősegítése a társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása specifikus célokhoz. A projekt hozzájárul a prioritás céljához: lehetőséget teremt a leghátrányosabb helyzetű térségek komplex felzárkóztatását megalapozó programok indítására segíti a társadalom hátrányos helyzetű tagjainak társadalmi és munkaerő-piaci integrációját A projekt megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a projekt kiválasztási szempontok szempontjából. költséghatékonyság, helyi erőforrások maximális kihasználása alternatívák meglévő infrastruktúra használata pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) piaci árnak megfelelő szolgáltatókkal való kapcsolat bevont együttműködő partnerek: - Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás - Regionális Munkaügyi Központ - Roma Polgárjogi Alapítvány - Szatmár-Liget Alapítvány - Első Nyírségi Fejlesztési Társulás - Szatmári Gazdaságfejlesztési Alapítvány A projekt szükségletfelmérés alapján a helyi igényekre támaszkodva, azokhoz alkalmazkodva kerül megvalósításra. Támogatópartnerek számára is fontos a fenntarthatóság, így folyamatosan igyekeznek majd pályázatokat és egyéb forrásokat megcélozni a program működéséhez. A 26 kistérségi települése nagyarányú a roma lakosság a célcsoport. Számukra megoldást jelent a szakképzettség megszerzése, hiszen így nagyobb eséllyel indulhatnak a munkaerőpiacon. A program biztosíthatja munkaerőpiaci integrációjukat, saját és családjaik életminőségének javulását, valamint javíthatja a célcsoport tagok közösségi, társadalmi megítélését is. indítás január Nem releváns. Nem releváns. befejezés június Nagyecsedi Hulladéklerakó- és Feldolgozó (Az Észak-Alföldi Regionális Hulladékprogram) LHH-ban tervezett Szolgáltatóház a Szatmári Cigányokért (Projektterv, amely az ÉAOP-hoz is illeszkedik) Szatmári Térségi Integrált Szakképző Központ projekt (TÁMOP nyertes projekt) Hodászi tervezett biomassza brikettáló üzem és biomassza ültetvény az önkormányzat tulajdonában lévő kb. 40 ha földterületen. 203

204 projektenként összesen max. 4-5 oldal 204

205 Projekt adatlap projekt sorszáma fejlesztési irány projekt rövid címe projekt gazda neve kapcsolattartó neve, elérhetősége ÉA5_ Foglalkoztathatóság feltételeinek javítása Együttműködések erősítése a foglalkoztatás bővítéséért a mátészalkai kistérségben Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Dr. Felföldi Botond 44/ megvalósulás Mátészalka helyszíne (település) összköltség, MFt 58 M Ft igényelt támogatás, 58 M Ft MFt amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFt Projektmenedzsment 6,90 Szakmai koordináció 2,70 Képzések (pályázatíró+okj) 4,85 Tréningek+tanácsadás célcsoportnak 1,52 Együttműködést erősítő tréningek 1,44 Szállás étkezés 1,50 Tanulmányút 6,72 Képzési támogatás 4,32 Foglalkoztatás 21,56 Tájékoztatás, nyilvánosság, promóció 0,70 Eszközbeszerzés 5,80 érintett operatív TÁMOP program és prioritás kapcsolódás a 7. Foglalkoztathatóság feltételeinek javítása fejlesztési irányhoz A projekt teljes mértékben illeszkedik a 7. fejlesztési irányhoz, ugyanis a projekt a pályakezdő diplomás csoportnak a tartós munkaerő-piaci jelenlétét kívánja elősegíteni a kistérségi munkaerő-piac stabilitása és a szociális konfliktusok elkerülése céljából. számszerű outputok (indikátorok, értékkel) A támogatott projektek keretében képzésben résztvevők száma: 16 fő Képzést sikeresen elvégzettek száma: 14 fő Támogatott foglalkoztatásba került: 14 fő számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) 5%-kal nő a kistérség önkormányzatainak forráslehívó képessége, beadott pályázatok száma. Nő a diplomás pályakezdő fiatalok foglalkoztatottsága a kistérségben (14 fő) Javul a kistérség önkormányzatainak, intézményeinek együttműködő képessége (50%) projekt indokoltsága, szükségszerűsége A kistérségi tervdokumentum helyzetfeltárása megállapítja, hogy a kistérség társadalmi- 205

206 gazdasági potenciáljának fejlesztéséhez elengedhetetlen a hazai, illetve az európai uniós források lehívása. A kistérség a os tervezési időszakban a Nemzeti Fejlesztési Terv forrásaiból összesen 109 pályázat nyert jogosultságot a források felhasználására. Az operatív programokon keresztül (AVOP, GVOP, HEFOP, ROP) mezőgazdasági beruházások, kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének fejlesztése, és többek között a fiatal gazdálkodók induló támogatása valósult meg. A kistérségben az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 42 pályázat nyert támogatást. A pályázatok (ÉAOP, GOP, KEOP, TÁMOP, TIOP) főként oktatási-nevelési intézmények fejlesztését, kis- és középvállalkozások munkahelyi képzését, mikro- és kisvállalkozások technológiai fejlesztését, a TISZK rendszer továbbfejlesztését, valamint kerékpárút-hálózat kialakítását célozták. A kistérség a évi hazai támogatási rendszerből (CÉDE, TEKI) minimális mértékben részesült, A évben jóval több hazai forrás jutott a Mátészalkai kistérségnek. Az elnyerhető források lehívása érdekében szükséges növelni az együttműködést a kistérség önkormányzatai, intézményei között, melynek centruma lehet a kistérségi társulás munkaszervezete. A kistérségi társulási forma, a szükségszerű és célszerű együttműködés olyan készségeket előfeltételez, melyek hiányzó, de megszerezhető, a személyiség működését befolyásoló tényezők. Ezek a készségek nélkülözhetetlenek az LHH és más projektek eredményes megvalósításához. Mindehhez szükséges még a meglévő humánerőforrás kapacitásának növelése. A kistérségre, hasonlóan a megye egészére, az erőteljes elvándorlás a vándorlási különbözet 1000 lakosra jutó évi átlaga -5,1 fő jellemző. Azaz a kistérségre nemcsak az intenzív természetes fogyás, hanem a nagyarányú elvándorlás is jellemző. Kiugróan nagy az elvándorlás Mátészalkáról, 2000 és 2003 között fővel csökkent a város lakossága az elvándorlás miatt. A kistérségben intenzív belföldi vándorlás is megfigyelhető. A természetes fogyást felmutató települések nagyon gyakran a vándorlás célterületei, így ellensúlyozzák a természetes népességfogyást, míg a magasabb természetes szaporodással bíró térségekre gyakran a fiatal népesség kiáramlása jellemző. Szükséges tehát egy olyan program megvalósítása, mely a pályakezdő fiatalokat itt tarthatja a térségben. A társulás korábbi programjaiban együttműködő partnereink voltak: - A mátészalkai kistérség önkormányzatai, helyi kisebbségi önkormányzatai, oktatási és szociális intézményei - A mátészalkai kistérség civil szervezetei, vállalkozói A projekt lebonyolításához megfelelő számú és végzettségű humán erőforrással rendelkezünk. A program illeszkedik a térségi stratégiához. A térségben kevés a munkahely és magas azoknak a családoknak a száma, amelyek segélyekből rossz anyagi és egzisztenciális körülmények között élnek. A problémák etnikai, munka-erőpiaci és szociális jellegűek. A programjaink összhangban vannak a kistérség átfogó stratégiai tervében foglaltakkal, amelynek része az Élhető kistérség megteremtése. A projekt segítséget nyújt a mátészalkai kistérség önkormányzatainak és intézményeinek hatékony együttműködésére, illetve hogy az ellátottak egységes információhoz jussanak, és ezen programokkal biztosítanánk hogy az információk, programok eljuthassanak a kistérség leghátrányosabb településeinek lakosaihoz is. A tervezett módszerek és tevékenységek igazodnak a célcsoport sajátosságaihoz, melyeket a korábbi tevékenységeink eredményei igazolnak. Az ott szerzett tapasztalataink segítséget nyújtanak a változó igények kielégítésére. projekt konkrét célja, célcsoportonként Hosszú távú cél: A projekt célja a kistérség forráslehívó képességének növelése, társadalmi, gazdasági hátrányainak csökkentése, és foglalkoztatási helyzetének javítása. 206

207 Közvetlen cél: A kistérségből továbbtanuló, felsőfokú végzettséget szerzett fiatal szakemberek célorientált továbbképzése, munkáltatói háttér biztosítása támogatott továbbfoglalkoztatásuk megteremtése, továbbá tevékenységük által a foglalkoztató szervezet megerősítése, hosszú távú céljainak elérése stratégiák kidolgozásával, források felkutatásával, megszerzésével. A hosszú távú és közvetlen cél elérése érdekében fontos cél az érintett szervezetek együttműködésének erősítése. projekt célcsoportja A kistérségben élő diplomás pályakezdő munkanélküli fiatalok, illetve a kistérségbe visszatérni szándékozó pályakezdő munkanélküli diplomás fiatalok, és diplomás fiatalok különös tekintettel a hátrányos helyzetű célcsoportokra (romák, nők) A projekt másodlagos célcsoportja a kistérség településeinek vezetői (polgármesterek, intézményvezetők) valamint a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének dolgozói. projekt tevékenységei 1. Projektmenedzsment felállítása: - 1 fő projektmenedzser + 1 fő pénzügyes (1,5 évre) - Szakmai koordinátor (1,5 évre) 2. Toborzás, kiválasztás Célcsoport kiválasztása Leendő foglalkoztatók kiválasztása, együttműködő partnerek megkeresése 3. Partnerek/foglalkoztatók/projektszervezet együttműködési készségének fejlesztése Tréningek: - Csapatépítő tréning 24 óra - Projektközpontú szervezeti együttműködés 24 óra - Együttműködés erősítése 24 óra - Változásmenedzselés - változások kezelésének módszerei 24 óra Bentlakásos tréningek szállás+étkezés költséggel + helyiség bérleti díj+tréneri díj Tanulmányút (4 napos belföldi tanulmányút) 4. Célcsoport fejlesztési szakasz - egyéni fejlesztési tervek készítése/tanácsadás: 16főx1nap - munkaerőpiaci tréning 24 óra - kommunikációs tréning 24 óra 5. Képzési szakasz - pályázatíró, Eus ismeretek képzés 120 óra - Munkaerő-piaci szervező, elemző OKJ-s szakképesítés 486 óra A következő munkaterületeken szereznek kompetenciákat: - Alkalmazza és felhasználja az általános szakmai alapismereteket és készségeket - Kapcsolatot tart a munkaerőpiaci intézményekkel - Felhasználja a foglalkoztatáspolitikai jogszabályokat - Alkalmazza a szakképzés-politika eszközeit - Közreműködik a helyi és területi érdekegyeztetés gyakorlati megvalósulásában - Ellátja a szervezeti létszámgazdálkodással kapcsolatos feladatokat - Közreműködik a foglalkozási rehabilitációban - Esetmenedzseri feladatokat végez - Vizsgálja a foglalkoztatás hatékonyságát - Adatszolgáltatási és statisztikai feladatokat lát el A fejlesztési és képzési szakasz alatt képzési támogatást kapnak a célcsoport tagok: 10 hónapx16főx Ft 6. Foglalkoztatási szakasz (14 fő foglalkoztatása 10 hónapon keresztül a program során bevont partnereknél) 7. Nyilvánosság biztosítása: nyitó-, záró konferencia, sajtótájékoztató, promóciós 207

208 anyagok 8. Eszközbeszerzés: irodai és informatikai eszközök, berendezések, szoftverek projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt illeszkedik a Társadalmi Megújulás Operatív Program átfogó céljához, a munkaerő-piaci részvétel növeléséhez a humán erőforrás minőségének javításával, azon belül a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása az aktivitás területi különbségeinek csökkentése a változásokhoz való alkalmazkodás segítése az egész életen át tartó tanulás elősegítése a társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása specifikus célokhoz. A projekt hozzájárul a prioritás céljához: lehetőséget teremt a leghátrányosabb helyzetű térségek komplex felzárkóztatását megalapozó programok indítására segíti a társadalom hátrányos helyzetű tagjainak társadalmi és munkaerő-piaci integrációját növeli a szolgáltatások átláthatóságát, minőségét, megvalósítja a rendszerszerű működés és a modernizáció feltételeit enyhíti a szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézségeit, és mérsékli a szociális ágazat információs hátrányait, és hozzájárul az ellátottak jogainak és érdekeinek védelméhez támogatja az önszerveződést, a civil társadalmat a bizalom, az együttműködés, a társadalmi részvétel és a szolidaritás erősödése, az önkéntesség elterjesztése, az előítéletek csökkentése érdekében, és azért, hogy a közösségek tagjai és szervezett csoportjai részt és felelősséget vállaljanak a közösség fejlesztésében és (ön)kormányozásában. A projekt megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a projekt kiválasztási szempontok szempontjából. költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozás Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása Mivel a polgármesterek, a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének dolgozói valamint az intézményvezetők nemcsak egy-egy cikluson keresztül töltik be a tisztséget, ezért a tréning hatékonysága ciklusokon átívelő eredményessége, együttműködést erősítő hatása érezhető, ezáltal a kistérség fejlődéséhez nagyban hozzájárul. Nem releváns A tréning nagy hangsúlyt fektet a tolerancia, másság elfogadása személyiségjegyek fejlesztésére, ez nem csak a résztvevők egymás közötti munkáját, hanem a különböző lakossági csoportokhoz való viszonyaikat is befolyásolja. A célcsoport kiválasztásának szempontrendszerének fontos eleme a nők és romák esélyegyenlőségének megteremtése. megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki Indítás június Nem releváns Befejezés december 208

209 tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a tervdokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) projektenként 3-5 oldal Nem releváns Kistérségi Szolgáltató Központ (LHH program) Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_054 fejlesztési irány 7. Foglalkoztathatóság feltételeinek javítása projekt rövid címe Munkaerőpiaci program a nők esélyegyenlőségéért projekt gazda neve Szatmár-Liget Alapítvány kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) Borbély Attila 70/ megvalósulás helyszíne (település) Mátészalka kistérség települései összköltség, MFt 42 igényelt támogatás, MFt 100% amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Szükségletfelmérés 0,5 Képzés, tréningek 10 Mentorálás, tanácsadások, szakmai mentor 5,5 Képzési támogatás 12,0 Foglalkoztatás 7,0 Projektmenedzsment 5,0 Eszközbeszerzés 2,0 érintett operatív program TÁMOP és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) projekt indokoltsága, szükségszerűsége 7. Foglalkoztathatóság feltételeinek javítása A projekt teljes mértékben illeszkedik a 7. fejlesztési irányhoz, ugyanis a komplex munkaerő-piaci reintegrációs projekt elsődleges célcsoportját a hátrányos helyzetű lakosság alkotja, a projekt főként ennek a társadalmi csoportnak a tartós munkaerő-piaci jelenlétét kívánja elősegíteni a kistérségi munkaerő-piac stabilitása és a szociális konfliktusok elkerülése céljából. Képzésben résztvevők száma 20 fő Képzettséget szerzettek száma 17 fő Munkaerőpiaci szolgáltatásban részvevők száma: 20 fő Foglalkoztatás: 11 fő 20 fővel nő a képzettséget szerzett női munkavállalók száma 11 fővel nő a női foglalkoztatottak száma a kistérségben 209

210 A változó gazdasági-társadalmi helyzet által indukált problémák és szerepkonfliktusok kezelését a nőknek, családanyaként, munkavállalóként és vezetőként egyaránt meg kell tanulniuk, hogy sikerrel oldhassák meg azokat. Ők azok, akik alkalmazásukat és a problémákra adható lehetséges megoldási alternatívákat külső segítség nélkül nem tudják elsajátítani. A kistérség területén a megyei 11,1%-hoz és az országos 7,7%-hoz képest jóval magasabb munkanélküliségi ráta jellemző, amelyből magas a tartós munkanélküliek aránya. Az aktív korú lakosság csupán 33,88 %-a foglalkoztatott. A szakképzettség tekintetében nem a piacképes szakmák dominálnak. A legnagyobb probléma azonban az, hogy a munkanélküliség tartóssá válása következtében fellépő változásokat nehezen tolerálják, nem jellemző a szakmai megújulás, rögzül a munkanélküli életforma a rendszeres életmód megszakadásával. A népesség gazdasági aktivitását nemek szerinti bontásban vizsgálva megállapítható, hogy nagy területi különbségek e tekintetben nincsenek a megyében sem a kistérségek közt, sem a Mátészalkai kistérség települései közt. Általános tendencia, hogy a férfiaknak a foglalkoztatás esetében 4-10%-kal, míg a munkanélküliség esetében 2-7%-kal magasabb a részesedési arányuk, mint a nőknek. A nők aránya viszont az inaktív keresők (GYES, GYED, illetve az időskori nőtöbblet következtében a nyugdíjasok) körében lényegesen (11-14%-kal) magasabb, mint a férfiak ugyanezen részesedése. Az eltartottak körében nagyjából azonos a férfiak és a nők aránya, hol az egyik, hol a másik nem aránya magasabb. A nyilvántartott állástalanok életkor szerinti struktúráját vizsgálva az utóbbi években említésre méltó aránymódosulások nem történtek, változatlanul a és a éves korosztályok bizonyultak a legnépesebbnek, mivel csaknem minden harmadik, illetve negyedik álláskereső ebbe a két életkori kategóriába tartozott. Korábbi projekttapasztalatok, és igényfelmérések alapján, a 40 év feletti érettségizett munkanélküli nők közel 80%-a nézett szembe azzal az állásinterjúkon, hogy a munkáltatók az elavult tudásuk és a megkopott gyakorlatuk esetleges gyakorlathiány - miatt utasították vissza. projekt konkrét célja A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű településeken élő nők segítése A helyi társadalomban a nők és férfiak közötti egyenlőség megvalósítása Foglalkoztatottsági szint növelése a nők körében Non-profit szervezetek és vállalkozások közötti együttműködés kialakítása és erősítése A 40 év feletti, illetve GYES-en, GYED-en lévő/visszatérő nők munkaerő-piaci kirekesztődésének megakadályozása 210

211 A program működési hatóköre kistérségi, célunk, hogy az itt élő nők is eséllyel pályázhassanak állásokra, mint. Célunk a felzárkóztatás, társadalmi szakadék szűkítése. Konkrét cél Meglévő tudás, illetve képzettség frissítése Karriertámogató képzés megvalósítása A résztvevők munkaerő-piaci esélyeinek javítása, elhelyezkedés elősegítése a nyílt munkaerő-piacon. A nők sajátos adottságainak eredményes hasznosítása a munka világában Munkáltatók szemléletformálása szupervízió módszerével projekt célcsoportja Közvetlen célcsoport: 20 fő nő GYES-en, GYED-en lévő, illetve visszatérő nők 40 év feletti, munkanélküli nő Közvetett célcsoport: A résztvevő nők családjai, barátai, ismerősei. A dolgozó nők munkatársai A célcsoport jellemzői: A nők munkaerőpiacon történő megítélése elmarad a férfiakétól. Elhelyezkedési esélyüket rontja az a tény, hogy a nők a családi elkötelezettségeik miatt hosszabb-rövidebb időre távol kerülnek a munka világától. Az otthon eltöltött idő alatt elavul a munkatudás, a jövőbeni munkával kapcsolatos kompetencia, ennek következtében nehéz megfelelni a munkáltatók és a munkaerőpiac elvárásainak. Esetenként ez nem jelent objektív módon érzékelhető hátrányt, a munkát kereső nő végül is megszerzi az állást, megfelelő fizetési kondíciók mellett, ám folyamatosan érezheti mert a munkahely légköre és vezetés érezteti az anyai szerep és a dolgozó nő szerepe közötti diszharmóniát. projekt tevékenységei 1. Előkészítő szakasz: 1.1. Szükségletfelmérés készítése 1.2. Projektmenedzsment felállítása: 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyes alkalmazása 24 hónapra 1.3. Toborzás a kistérség településeinek legalább a felét el kívánjuk érni 1.4. Kiválasztás: GYES-en, GYED-en lévő ill. onnan visszatérő nők, továbbá a 40 év feletti nők köréből történik, személyes elbeszélgetés során. 2. Fejlesztési szakasz 2.1. Képzések, tréningek szervezése Női hatékonyság fejlesztése tréning: 3 nap 211

212 Munkaerőpiaci ismeretek tréning: 3 nap Komplex felzárkóztató programok Számítástechnikai ismeretek: 120 óra, ECDL Start vizsgára való felkészítő képzés Középfokú OKJ-s képzés (pontosan a szükségletfelmérés után kerül meghatározása) órában B kategóriás jogosítvány: 70 óra (szükség szerint) Szupervízió: 4 alkalom*6 óra= 24 óra (4 nap) 3. Mentorálás: 1 fő szakmai mentor foglalkoztatása 24 hónapra 3.1. Célcsoporttal való kapcsolattartás 3.2. Személyre szabott folyamatos segítségnyújtás Gyermekfelügyelet, betegápolás szolgáltatás nyújtása. Az igényfelmérés alapján az együttműködő partnerek meglévő szolgáltatásait igénybe véve Munkáltatók keresése, kapcsolattartás 4. Nyilvánosság biztosítása, promóciós anyagok készítése 4.1 Szakmai fórumok megvalósítása (nyitó, záró rendezvény) 4.2. Promóciós anyagok készítése (plakát, szórólap, toll, dosszié) 5. Eszközbeszerzés: a projektmenedzsment működéséhez szükséges iroda bútorok és irodai, számítástechnikai eszközök beszerzése. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt illeszkedik a Társadalmi Megújulás Operatív Program átfogó céljához, a munkaerő-piaci részvétel növeléséhez a humán erőforrás minőségének javításával, azon belül a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása az aktivitás területi különbségeinek csökkentése az egész életen át tartó tanulás elősegítése a társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása specifikus célokhoz. A projekt hozzájárul a prioritás céljához: lehetőséget teremt a leghátrányosabb helyzetű térségek komplex felzárkóztatását megalapozó programok indítására mérsékli a szegénységet, különösen a gyermekek körében, hozzájárul a társadalmi hátrányok újratermelődésének és átörökítésének megelőzéséhez segíti a társadalom hátrányos helyzetű tagjainak társadalmi és munkaerő-piaci integrációját jtámogatja az önszerveződést, a civil társadalmat a bizalom, az együttműködés, a társadalmi részvétel és a szolidaritás erősödése, az önkéntesség elterjesztése, az előítéletek csökkentése érdekében, és azért, hogy a közösségek tagjai és szervezett csoportjai részt és felelősséget vállaljanak a közösség fejlesztésében és (ön)kormányozásában. A projekt megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a projekt kiválasztási szempontok szempontjából. költséghatékonyság, alternatívák pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása A szükségletfeltárás eredménye képpen olyan partnerekkel való együttműködés, akik segítenek a kapcsolódó szolgáltatások hatékony megvalósításában, pl. óvodai, bölcsődei elhelyezés biztosítása, idősgondozás A projekt fenntartását további pályázatokból tudjuk biztosítani. Olyan projektmendzsment szervezet kerül kialakításra, mely hosszútávon tudja segíteni a hasonló projektek végrehajtását. A célcsoport bevonása a kistérség településiről történik, különös figyelemmel a periférián lévő településekre. A projekt célja a neme közötti esélyegyenlőség megteremtése, célcsoportja a nők. A családban élő nők által pedig közvetve a gyerekek esélyegyenlőségéhez is hozzájárulunk. A 212

213 megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Komplex felzárkóztató programok bevont célcsoport tagok egy része a roma kisebbségből kerül ki. indítás szeptember nem releváns nem releváns befejezés szeptember LHH-ban tervezett Szolgáltatóház a Szatmári Cigányokért (Projektterv, amely az ÉAOP-hoz is illeszkedik) Szatmári Térségi Integrált Szakképző Központ projekt (TÁMOP nyertes projekt) Hodászi tervezett biomassza brikettáló üzem és biomassza ültetvény az önkormányzat tulajdonában lévő kb. 40 ha földterületen. TÁMOP Gyermekek és fiatalok integrációs programjai (Elbírálás alatt) LHH-ban tervezett Inkubátorház és Képzési Központ II. Ütemének megvalósítása LHH-ban tervezett Szatmári-Létra képzési programok szatmári cigány munkavállalók számára projektenként összesen max. 4-5 oldal 213

214 PROJEKT ADATLAP projekt sorszáma ÉA5_055 fejlesztési irány 7. Foglalkoztathatóság feltételeinek javítása sorszáma projekt rövid címe HUMÁNERŐFORRÁSBANK KIALAKITÁSA A MÁTÉSZALKA KISTÉRSÉGBEN. projekt gazda neve kapcsolattartó neve, elérhetősége megvalósulás helyszíne (település) összköltség, MFt Nyíregyházi Regionáliis Képző Központ Várkonyi István Mátészalka és a környező települések Ft igényelt támogatás, Ft MFt amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek költsége, MFt Képzés költsége 130 Eszközbeszerzés 10 Nyilvánosság 2 Vizsgázás költsége 8 Képzési támogatás 120 Menedzsment 30 érintett operatív TÁMOP program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) 7. Foglalkoztathatóság feltételeinek javítása A projekt teljes mértékben illeszkedik a 7. fejlesztési irányhoz, ugyanis a komplex munkaerő-piaci reintegrációs projekt elsődleges célcsoportját a hátrányos helyzetű lakosság alkotja, a projekt főként ennek a társadalmi csoportnak a tartós munkaerő-piaci jelenlétét kívánja elősegíteni a kistérségi munkaerő-piac stabilitása és a szociális konfliktusok elkerülése céljából. 300 fő szakképzetlen, illetve nem piacképes szakmával rendelkező év közötti felnőttkorú lakosság 300 fő szakképzetlen, illetve nem piacképes szakmával rendelkező év közötti felnőttkorú lakosság számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) 300 fő részére piacképes OKJ-s szakképesítés megszerzése 300 fő részére piacképes OKJ-s szakképesítés megszerzése 214

215 projekt indokoltsága, szükségszerűsége A kistérségben az országos átlagot meghaladó munkanélküliség jellemző. A vállalkozások csökkenő mértékben fordítanak forrásokat dolgozóik képzésére, illetve foglalkoztatási kötelezettséggel járó fejlesztést nem indítanak, valamint a térségben prognosztizált fejlesztési projektek a céljaik megvalósításához nem kapnak szakképzett munkaerőt. projekt konkrét célja, célcsoportonként Alapvető célunk a képzésben potenciálisan résztvevők adataiból egy Humánerőforrásbank létrehozása, és a projekt időtartama alatti működtetése, melyben a térségbe települt, illetve a térség fejlődésére vonzást gyakorló vállalkozások számára biztosítanánk szakképzett munkaerőt. A bank szervezi és összefogja, képzés szervezésével újragenerálja a vállalkozások munkaerő-piaci igényeit, javítva az elhelyezkedés lehetőségeit és a kistérség népességmegtartó képességét. projekt célcsoportja A kistérség településeinek tartósan munkanélküli, hátrányos helyzetű roma és nem roma származású lakossága egyaránt bevonásra kerül. projekt tevékenységei Felnőttoktatási tevékenység a Nyíregyházi Regionális Képző Központ konzorciumi együttműködésével valósul meg. Humánerőforrás bank létrehozása, tevékenysége és működtetése a településeken működő Roma Kisebbségi Önkormányzatok és az illetékes Munkaügyi kirendeltségek bevonásával történik (Baktalórántháza, Kisvárda, Vásárosnamény) A felnőttképzési tevékenység a kistérség konkrét munkaerőpiaci igényét elégítené ki. Élelmiszerfeldolgozói, faipari, fémipari, Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmák elsajátítását jelentené. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt illeszkedik a Társadalmi Megújulás Operatív Program átfogó céljához, a munkaerő-piaci részvétel növeléséhez a humán erőforrás minőségének javításával, azon belül az egész életen át tartó tanulás elősegítésespecifikus célhoz. A projekt hozzájárul a prioritás céljához: segíti a társadalom hátrányos helyzetű tagjainak társadalmi és munkaerő-piaci integrációját költséghatékonyság, alternatívák A képzések kiscsoportos formában, településekre illeszthetően valósulnak meg az utazási, elhelyezési költségek minimalizálásával, felhasználva az adott településen fellehető oktatási kapacitást: Az oktató utazik A képzés költsége megfelel a mindenkori Országos Foglalkoztatási Alap követelményeinek. 215

216 pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozás Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása Élve az előre lehívás lehetőségével, valamint a programban részt vevő alvállalkozók, szervezetek tőkeereje és szakmai felkészültsége lehetőséget biztosít a program sikeres megvalósítására. A projektben résztvevő roma származásúak kiválasztásának és bennmaradásának segítésére igénybe vesszük a településeken működő Roma Kisebbségi Önkormányzatok segítségét. A képzés befejezése után javulnak a munkaerő piacra jutás és megélhetési lehetőségei. megvalósítás indítása és befejezése (év, hó) Kezdés: március Befejezés: március előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) Beruházást nem igényel Nem releváns - Térségi energia projekt - Térségi autópálya projekt - Térségi természeti erőforrások, illetve megújuló energiaforrások kihasználása projektenként összesen max. 4-5 oldal 216

217 Projekt adatlap projekt sorszáma ÉA5_056 fejlesztési irány 7. Foglalkoztathatóság feltételeinek javítása projekt rövid címe Wifi Falu projekt gazda neve Az Internet Terjesztéséért Alapítvány kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) Nagy Mátyás Tel.: megvalósulás helyszíne Mátészalkai kistérség települései (település) összköltség, MFt 178 mft igényelt támogatás, MFt 178 mft amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) Számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) TÁMOP, prioritás A projekt mélyszegénységben élőket zárkóztat fel az információs társdalomhoz speciális képzéseken keresztül javítva ezzel az esélyeiket a munkaerőpiaci reintegrációra. A projekt helyi vállalkozók szerepvállalásával valósul meg, így hozzájárul a kistérség gazdaságának fejlődéséhez. A projekt szigorú kritériumrendszer alkalmazásával garantálja, hogy csak a leghátrányosabb helyzetűek kaphassák meg a szolgáltatást. A programban résztvevők közösségbe szervezhetők köszönhetően annak, hogy az Internet összeköti őket, előmozdítva ezzel a helyi kezdeményezéseket mélyszegénységben élő ember oktatása és 4400 háztartás Internet ellátásának biztosítása a Mátészalkai kistérségben mélyszegénységben élő ember információs társadalomhoz való felzárkóztatása a digitális írástudás oktatásán, illetve a célközönségre szabott speciális tananyagon keresztül. A célközönség tagjai így képesek lesznek a munkaerőpiaci reintegrációra. projekt indokoltsága, szükségszerűsége A leghátrányosabb helyzetben élők felzárkóztatását részben a fizikai elzártság részben a számukra szükséges információk és szolgáltatások hiánya akadályozza. A digitális írástudás aránya a leghátrányosabb helyzetű kistérségben jelentősen elmarad az országos átlagtól. A több mint 1 millió embert jelentő közösség mögött csak részleges a fizetőképes kereslet, ezért a piaci szereplőknek nem éri meg az elzártan élők bekapcsolása az információs társadalom világába. A mélyszegénységeben élők körében az otthoni Internet penetráció 7% szemben az országos 46%-kal. A projekt kereteiben az Alapítvány digitális írástudást és több szintű képzést nyújt a mélyszegénységben élők számára, valamint az elsajított tudás készségszintű megerősítéséhez otthoni Internet hozzáférést és számítógépet biztosít önköltségi áron. A programban résztvevők ezzel bármikor hozzáférnek addig elérhetetlen információkhoz a világról, szűkebb, illetve tágabb környezetükről. Több információ birtokában a célközönség tagjai egy fejlettebb döntési mechanizmus alapján tudatosabb döntéseket hoznak a mindennapi életüket érintő helyzetekben. Eljutnak odáig, hogy megtervezzék a közeli vagy akár a távoli jövőjüket. Az Internetnek és az innen kapott információknak, impulzusoknak tudatformáló hatásuk van a mélyszegénységben élőkre. Ez a tudatformálás, illetve az ehhez kapcsolódó tanulási folyamat és a 217

218 megváltozott döntési mechanizmus alapján hozott döntések hozzájárulnak az életminőség javulásához. A projekt indokoltságát magyarázza az a tény is, hogy az iskolák egyre nagyobb számban alkalmazzák a számítógépeken való oktatást EU források bevonásával. Az iskolai oktatás hatékonyságának növelését, így a EU források felhasználásakor vállalt indikátorok teljesülését is támogatja az otthoni számítógépek, Internet kapcsolat megléte és használata. Az Alapítvány által 102 településen 1700 háztartásban elindított Wifi Falu program első szakaszában nyilvánvalóvá vált, hogy megfelelő oktatási módszerek implementálásával a célközönség hatékony oktatása megoldható és az átadott tudást felhasználva a mélyszegénységben élők foglalkoztatási esélyei már rövid távon is jelentősen javulnak. A projekt megvalósításával más korábban megvalósított, illetve jelenleg futó projektek termékei is elérhetővé válnak. Mind a Digitális Középiskola, az e-tananyagok, illetve e-közigazgatás is illeszkedik a Wifi Falu programhoz. projekt konkrét célja A projekt célja az, hogy a elősegítse mélyszegénységben élő családok és gyermekek társadalmi integrációját, illetve csökkentse a munkaerőpiaci hátrányokat. A programban nyújott négy szintű térség-specifikus képzés célzottan a munkaerőpiacra való belépésre készíti fel a résztvevőket, ezzel jelentősen javul a térségben élők foglalkoztathatósága előmozdítva a leghátrányosabb helyzetű élők életminőségének javulását. A projekt célja továbbá az is, hogy minél nagyobb arányban vonjon be térségbeli vállalkozókat bizonyos fázisok megvalósításába. A program építkezik korábban létrehozott távoktatási kezdeményezésekre. Az ezeknek a kialakításában résztvevőket bevonják segítőként, szakotatóként a képzéseikbe. Projekt célcsoportja A projekt célcsoportja a mélyszegénységben élő fiatalok a leghátrányosabb helyzetű. Szigorú kritériumrendszer alapján ellenőrzik, hogy ténylegesen a rászorulók jussanak a szolgáltatáshoz. Nem vehet részt a programban az, aki az elmúlt 1 évben szélessávú Internet hozzáférést biztosító szerződéssel rendelkezett. A fiatalokon keresztül a családok is felismerhetik az Internetben rejlő lehetőséget. Az Internet tudaformáló hatása érinti a helyi közösségek tagjait ezzel a közösségek döntései is új mechanizmus alapján születnek. Ugyanakkor az Alapítvány fontosnak tartja az inaktív réteg elérését is, hiszen az Interneten keresztül és az oktatás segítségével ők is bekapcsolhatók a munkaerőpiacra. projekt tevékenységei A program során a célközönségre szabott, speciális indiai mélyszegénységben élő érinthetetlenek oktatásában bevált informatikai tananyag és módszertan alapján nyújtanak képzést. Az Alapítvány négy szintű képzést nyújt a belépő szinttől egészen a magabiztos felhasználói szintig. Az oktatási folyamat közösségbe szervezi az abban résztvevőket, ezáltal is folyamatos motivációs támogatást nyújtva nekik. Ezen túlmenően a projekt folyamatosan térség-specifikus foglalkoztatási és képzési programokat nyújt támogatva ezzel a célközönség tagjainak a munkaerőpiaci reintegrációját. A program során a résztvevőket a helyi közösségben tapasztalatot szerzett mentorok felügyelik és kísérik figyelemmel. A projekt ezzel biztosítja azt, hogy a résztvevők megfelelő célokra használják az Internetet. A célközönségre szabott speciális tananyag rövid idő alatt (15-20 perc) teljesíthető blokkokban, sok képpel és hanggal, könnyen feldolgozható, interaktív formában tartalmazza az ismereteket. A tananyag a frissen tanult ismereteket azonnali kötésekkel egészíti ki a gyakorlati élethez és a más csatornán beszerezhető ismeretekhez (internetes újságok, iskolai tananyag). A tananyag internetes megvalósítása, a blokkok egymásra épülése, a hozzá kapcsolódó motivációs- és vizsgarendszer egységes egészt képez. A tanulási folyamat során elsajátított lexikális ismeretek mellett szinte észrevétlenül középhaladó szintű felhasználóvá válik a tanuló. 218

219 Cél Résztvevők száma Csoportlétszám Időtartam Óraszám Alapfokelmélet Alapfokgyakorlat Középfok Felsőfok Digitális írástudás alapjainak oktatása a településeken. A képzés során átadott tananyag olyan informatikai szakmai alapokat is biztosít, amivel a célközönség tehetséges és érdeklődő tagjai számára megnyílik az út a felhasználóinál mélyebb ismeretek felé. A One-to-one tréning során a programban résztvevők saját otthoni környezetükben elsajátítják a biztonságos számítógéphasználat alapjait a gyakorlatban is. WiFi Falu partnerek képzése távoktatással az indiai Maharashtra State Certification in Information Technology Program Computing Essentials 2006 című tananyagának a magyar körülményekre átalakított távoktatásra alkalmas változata alapján. Célzott munkaerőpiaci elhelyezkedést szolgáló tréning. Az Alapítvány felméri a potenciális munkaadók igényeit. Ezen felmérés alapján egy hónapig tartó bentlakásos célzott képzést tart, aminek része az angol nyelv alapjai, a MS Office felhasználói ismeretek, és csapatépítő sportfoglakozás fő 10 fő 1 hét 38 óra 4400 fő 1 fő 1 nap 1 óra 150 fő távokta tás 12 hét 66 óra 10 fő 5 fő 4 hét 160 óra Az oktatáson való részvétel kötelező így mindenki megkapja a szükséges tudást az Internet magabiztos használatához. A készségszintű elsajátítás támogatásához az Alapítvány az Internet elérését a célcsoport számára nem segélykénként, hanem méltányosan megfizethető áron biztosítja. A családok kedvező konstrukcióban számítógépekhez jutnak, amely az oktatás eszközeként szolgál. A projekt során az Alapítvány biztosítja az oktatáshoz szükséges Internetes tartalom szolgáltatásokat. A programban résztvevő családokat a tanulási folyamat során az Alapítvány folyamatosan figyelemmel kíséri és támogatja. projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt illeszkedik a Társadalmi Megújulás Operatív Program átfogó céljához, a munkaerő-piaci részvétel növeléséhez a humán erőforrás minőségének javításával, azon belül az egész életen át tartó tanulás elősegítése specifikus célhoz. A projekt hozzájárul a prioritás céljához: segíti a társadalom hátrányos helyzetű tagjainak társadalmi és munkaerő-piaci integrációját fejleszti info-kommunikációs akadálymentesítést szolgáló szakmai tudáshátteret 219

220 A projekt kismértékben eltér a kiválasztási kritériumoktól abból a szempontból, hogy a meghatározott szempontok kis részére reagál, kevés beavatkozási területet érint, azonban ahhoz, hogy a célcsoport életminősége alapvetően javuljon, mindenképpen nyújt lehetőséget költséghatékonyság, alternatívák A WiFi technológia költséghatékonysága abban rejlik, hogy kábelek nélkül rádiós jelen keresztül jutnak a felhasználók Internethez. A projekt megvalósítása helyi vállakozók munkájával történik ezzel is elősegítve a kistérség fejlődését. Elsődleges szempont, hogy az Alapítvány meglévő infrastruktúra kihasználásával, párhuzamos rendszerek építése nélkül juttatja el az Internetet a célközönségnek. Tekintettel arra, hogy a piaci szereplőknek nem kifizetődő a mélyszegénységben élők képzése és bekapcsolása az információs társadalomba a Wifi Falu projekt mellett alternatíváról nem beszélhetünk. A projektben résztvevők Interneten keresztül részesülnek oktatásban, amely költséghatékonyabb a személyes képzésnél. Pénzügyi fenntarthatóság, működés költsége és finanszírozása A program fenntarthatóságát az biztosítja, hogy az Alapítvány több bevételi forrással számol. A résztvevő családok oktatásra specifikált számítógépet vásárolnak. A program a gépekre a nagy tétel miatt jelentős kedvezményt biztosít. Majd a bekötés után 900 forintos havi díjjal járulnak hozzá a működési költségekhez. Ez a kiadás a mélyszegénységben élők számára is megengedhető és garantálja a rendszer hosszú távú működését. Amennyiben az önkormányzatok visszatérítendő szocális segély formájában előfinanszírozza a számítógépeket és a beltéri egységeket a a programhoz csatlakozók az önkormányzatnak fizetik vissza a kezdeti pénzügyi támogatást. Hátrányos helyzetűek, különösen a romák helyzetének javítása megvalósítás indítása és befejezése (év, hónap) Előkészítettség (beruházások esetén meglévő műszaki tervek, engedélyek listája) további előkészítés (beruházások esetén hiányzó műszaki tervek, engedélyek, stb. listája, időigénye) kapcsolódás más A projekt célközönségének jelentős számú roma család tagja. Az Internet tudatformáló hatású roma fiatalok, családok számára. Az Internet által nyújott információ alapján kialakuló új döntési folyamatok beidegződése a zárt roma közösségek társadadalmi reintegrációját mozdítják elő. Indítás: 2009 szeptember Befejezés: 2011 szeptember A Wifi Falu program első szakaszában összegyűjtött tapasztalat alapján készített új koncepció a projekt teljes megvalósítását tartalmazza. Az célközönségre szabott oktatási anyag 100%-os készültségi állapotban van. Az oktatáshoz szükséges eszközöket az Alapítvány bevált partnerei biztosítják - Az Interneten található más e-tananyagok elérhetővé válnak a 220

221 projektekhez (beleértve a terv-dokumentumban nem szereplő projekteket, korábbi projekteket) mélyszegénységben élők számára. A projekt illeszkedik a Digitális Középiskola tevékenységéhez. Az referencia programban fókuszáltan olyan településeket kapcsoltunk be, ahol a Digitális Középiskola diákjai élnek. A projekt során az Alapítvány promótálja a Digitális Középiskolát és újabb diákokat rekrutál. A középiskola végzett diákjait oktatóként bevonja a projekt képzéseibe. A projektben résztvevők hozzáférhetnek az e-kozigazgatás portáljaihoz. Ennek kapcsán a MeH Elektronikuskormányzat-központ tevékenységének egy része, hogy egy integrált rendszerben a mélyszegénységben élőknek is egy használható felületet hozzon létre. A tanfolyamok során bemutatjuk az e- Közigazgatás működését. Az Alapítvány MeH EKK munkatársával kialakított tananyag alapján végzi a képzéseket. A magyarorszag.hu szolgáltatásait példákon keresztül kerülnek bemutatásra, és ismertetik az Ügyfélkapu regisztráció előnyeit. Az Alapítvány a Sulinet adatbázisát és szolgáltatásait bemutatja, speciális képzésekben hívja fel a figyelmet a digitális tananyagokra és szolgáltatásokra. A bevont településeken a tanárok figyelmét rövid bemutatók során hívja fel a Sulinet által nyújott szolgáltatásokra Bemutatásra kerülnek az olyan internetes közösségi szolgáltatások használatának múdját mint a tavoktatas.lap.hu és a munkanelkuli.lap.hu. projektenként 3-5 oldal projekt sorszáma fejlesztési irány projekt rövid címe projekt gazda neve kapcsolattartó neve, elérhetősége ( , telefon) Projekt adatlap ÉA5_ Térségi szolgáltatások fejlesztése Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat építése Győrtelek Önkormányzat Halmi József 44/ GYŐRTELEK megvalósulás helyszíne (település) összköltség, MFt 72, igényelt támogatás, MFt 68, amennyiben a projekt több elemből áll, az egyes elemek és költségük, MFt Új épület építése 72, érintett operatív program és prioritás kapcsolódás a fejlesztési irányhoz számszerű outputok (indikátorok, értékkel) ÉAOP 4.1.3/C. - Szociális Intézmények fejlesztése az LHH kistérségben A társadalmi-gazdasági folyamatok hatására a térség szociális mutatói folyamatosan negatív tendenciát mutatnak, a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózási esélyei csökkennek. Különösen fontos tehát a szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatási kör térségi igényeknek megfelelő fejlesztése. A fejlesztési irány célja, hogy a szociális alapellátás és gyermekjóléti alapszolgáltatás feltételeit javítsa és erősítse ezen szolgáltatások térségi jellegét. 1 db új szociális intézmény számszerű eredmények (indikátorok, értékkel) projekt indokoltsága, szükségszerűsége 231,78 m2 beépített alapterület 289,94 m2 hasznos alapterület Szociális ellátással elért lakosság száma: 978 fő Gyermekek napközbeni ellátásában részesülők gyermekek száma: 562 Gyermekjóléti alapellátásban részesülők száma: 123 fő 221

222 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993, évi III. törvény határozza meg a családsegítő szolgálatok célját és feladatát. A családsegítő szolgálat célja, hogy általános és speciális segítő szolgáltatása keretében segítséget nyújtson a működési területen élő szociális és mentálhigiénés problémái, vagy krízis helyzete miatt veszélyeztetett személynek, családnak, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése érdekében. A családsegítő szolgálat feladata, hogy a szociális munka eszközeinek a módszereinek felhasználásával hozzájáruljon az egyének családok valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetünkhöz való alkalmazkodáshoz. A családgondozás során olyan segítő kapcsolat kialakítására törekszünk, melynek során a kliens problémáit felártárjuk, segítünk megfogalmazni és az által megtalálni a megoldási lehetőségeket. A probléma megoldásának módjai az együttműködés folyamán alakulnak ki. A segítő folyamat során törekedni kell, arra hogy a kliens igyekezzen önerőből a változtatásra. A kapcsolat kialakításakor fontos szempont a kölcsönös bizalom, elfogadás megteremtése, az együttműködés kétoldalú megfogalmazásának alap feltétele a kölcsönös elfogadás. A gondozási folyamat során a családtagjait nem külön, hanem egységes rendszerben kezeljük, és segítjük. A Gyermekjóléti Szolgálat 2006.január 1-tõl hat település (Gyõrtelek, Kocsord, Géberjén, Fülpösdaróc, Ökörítófülpös és Rápolt) társulásában jött létre. A közös szolgálat központja és gesztor települése Gyõrtelek Község. Az ellátási területen közel 8000 fõ az összlakosság száma, ebbõl közel 2000 fõ a 0-18 éves korosztály. Alapellátásban több mint 200 gyermeket gondoznak a szolgálat munkatársai. A társulás lehetõséget és esélyt ad arra, hogy az ellátás, a szolgáltatás magasabb színvonalon történjen, komolyabb, színvonalasabb szakmai munka keretében. A Gyermekjóléti Szolgálat elsõdleges feladata a gyermek családban történõ nevelkedésének elõsegítése, a gyermeket veszélyeztetõ tényezõk feltárása, a kialakult veszélyhelyzet megszüntetése, a családjából kiemelt gyermek családjába visszakerülésének elõsegítése. E mellett a szolgálat segítséget nyújt a lakosságnak ügyintézésben, kérvények megírásában, hivatalos ügyekben, adományok gyûjtésében, kiosztásában stb. Nyaranta különbözõ szakköröket szerveznek a csellengõ gyerekeknek. A Szatmári Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezése egy a múlt század első felében épült leromlott állagú, dohos, vályogfalazatú, egészségtelen épületben van elhelyezve. Az épület fűtése, világítása korszerűtlen, gazdaságtalan. Az épület funkciónak, a mai kor igényeinek megfelelő átalakítása, felújítása műszakilag nem lehetséges, illetve gazdaságtalan. projekt konkrét célja A mikrotérségi feladatokat ellátó szolgálat elhelyezése egy funkcionálisan megfelelő épületben. projekt célcsoportja Györtelek-Kocsord-Géberjén-Fülpösdaróc-Ököritófülpös-Rápolt községek vonatkozásában: A társadalmi normáktól különféle okok miatt elmaradó réteg: - alkoholfüggőségben szenvedő betegek és családjai - bűnelkövetők és családtagjai - veszélyeztetett helyzetben élő családok Alacsony jövedelmük miatt hátrányos helyzetbe kerülő - munkanélküliek - több gyermekes családok - gyermeküket egyedül nevelő szülök - rokkantak, tartós betegek - fogyatékkal élők valamint családtagjaik - nyugdíjasok Hirtelen válság helyzetbe kerülő egyének és családok - tartós betegek - haláleset, vagy válás miatt nehéz helyzetbe kerülök 222

223 Egyéb okok: - életvezetési problémákkal küzdő családok projekt tevékenységei A Győrtelek, Kossuth u-i korábbi Polgármesteri Hivatal, jelenleg Gyermekjóléti Szolgálat épületének helyén egy korszerű, megfelelő nagyságú helyiségekkel kialakított Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak helyet adó épület építése. Az ingatlanon a korábban Polgármesteri Hivatalként, jelenleg családsegítõ irodaként funkcionáló épület és egy tároló funkciójú épület található. Ezek elbontásra kerülnek. Az épület földszint és emelet elrendezésû. A földszinten kerül elhelyezésre a gyermekek foglalkoztatására szolgáló helyiség és az azt kiszolgáló helyiségek csoportja és a vizes blokk. Az emelet négy iroda és egy tárgyaló helyiség ill. vizes blokk kerül kialakításra. A szolgálat adminisztratív munkáinak elvégzésére biztosít helyet a tervezett épület de a földszinten kialakítandó foglalkoztatóban különbözõ rendezvények, szakkörök is megtarthatóak Beépített alapterület :231,78 m2 Hasznos alapterület :289,94 m2 Tevékenységek: - Új épület építése - Parkoló kialakítása 223

224 projekt kiválasztási kritériumoknak való megfelelés kifejtése A projekt teljes mértékben illeszkedik az Észak-alföldi Operatív Program átfogó céljához a régión belüli területi különbségek csökkentésével, valamint a humán erőforrás fejlesztése specifikus célhoz azáltal, hogy a hátrányos helyzetű település lakosságának a szociális alapszolgáltatásokhoz/ gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférését nagymértékben javítja. A projekt ezen felül megfelel a kiválasztási kritériumoknak mind a támogatható tevékenységek, mind a pályázati feltételek szempontjából, mint pl.: A pályázat keretében fejleszteni kívánt szolgáltatásoknak megfelelnek a évi III. Sztv. és az évi XXXI. Gyvt. jogszabályokban foglaltaknak. 224

CSENGERI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

CSENGERI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG CSENGERI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió A Csengeri TKT Tanácsa 2008. november 25.-i ülésén megtárgyalta a Csengeri Kistérség által az LHH program keretében összeállított Tervdokumentumot,

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Baktalórántházai TKT Tanácsa 2008. november 26.-i ülésén megtárgyalta a Baktalórántházai Kistérség által az LHH program

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Bácsalmási Kistérség TKT Tanácsa a 2008. november 27. ülésén megtárgyalta a Bácsalmási Kistérség által az LHH program keretében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió A Nyírbátori TKT Tanácsa 2008. november 24.-i ülésén megtárgyalta a Nyírbátori Kistérség által az LHH program keretében összeállított

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 2007.

Részletesebben

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás kistérségi tervdokumentuma

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás kistérségi tervdokumentuma Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás kistérségi tervdokumentuma Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B I. Helyzetelemzés 1 I.1. Gazdasági helyzet

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKŐRÖS

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKŐRÖS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKŐRÖS 2008. április. Módosítva: 2009. május. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. NAGYKŐRÖS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január Jóváhagyva Hajdúsámson Város Önkormányzatának /2010 (I.) képviselőtestületi határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

A Berettyóújfalu Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi tervdokumentuma

A Berettyóújfalu Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi tervdokumentuma A Berettyóújfalu ok Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi tervdokumentuma Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B I. Helyzetelemzés Gazdasági

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. MOSONMAGYARÓVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NyDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szikszó város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Készítette: Inforce Kft. Szikszó, 2008. május 1 Tartalomjegyzék 1. Szikszó város szerepe és helye a városhálózatban... 6 1.1. A város elhelyezkedése,

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12.

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...I-4 II. BEVEZETÉS... II-17 II.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FOGALMA ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN...

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 7.3.2. A regionális oktatástervezés támogatása empirikus kutatás a közoktatás-tervezés és a regionális fejlesztés közötti kapcsolatok feltárására

Részletesebben

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2 A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 A sajátos, észak-déli irányú kiterjedésű Nyugat-dunántúli régió területe egyedülálló módon négy országgal, Szlovákiával,

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyőlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS)

TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) 2016. JANUÁR 31. TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Tiszalök Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett. Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett. Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Megbízó: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata A helyi közösségi közlekedés hálózati és menetrendi felülvizsgálata és fejlesztése Pécsett Megvalósíthatósági tanulmány 2010. augusztus Megbízó: Pécs Megyei

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Budapest, 2008. április 30. Szécsény IVS I. Szécsény szerepe a településhálózatban... 4 II. Szécsény társadalmi-gazdasági adottságainak értékelése...

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 57/2014. (IV.30.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2008. július 14. (hétfı) napjára de. 8 30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS 2015. DECEMBER 31. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NAGYECSED VÁROS Készült Nagyecsed Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2015. Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink!

KÖSZÖNTŐ. Kühne Kata Otthon Centrum, ügyvezető igazgató. Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! 2015 IV. negyedév 1 KÖSZÖNTŐ Tisztelt olvasóink, kedves volt, jelenlegi és jövőbeli ügyfeleink! A 2015-ös évben a lakáspiac minden tekintetben szárnyalt: emelkedtek az árak, csökkentek az értékesítési

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK és INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK és INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK és INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA 2016. május KÖZREMŰKÖDŐ SZAKÉRTŐK: Megrendelő: Tiszaföldvár város Önkormányzata

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet 2005. november 1. A STRATÉGIAI HELYZETÉRTÉKELÉS (SWOT ANALÍZIS)...4 ERŐSSÉGEK (ADOTTSÁGOK)...4 Földrajzi környezet, természeti

Részletesebben

Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon

Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon Közúti helyzetkép Észak-Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal 2011. április Tartalom Összefoglaló...2 A közúthálózat útkategóriánkénti összetétele...2 Gépjárműállomány alakulása...4 Közúti közlekedési

Részlete