Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás kistérségi tervdokumentuma

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás kistérségi tervdokumentuma"

Átírás

1 Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás kistérségi tervdokumentuma Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP /B I. Helyzetelemzés 1

2 I.1. Gazdasági helyzet A vállalkozások nagy része tőkeszegény egyéni vállalkozó, a társas vállalkozások 99%-a kisvállalkozó, igen kevés a térségben a nagyobb foglalkoztató. A vállalkozássűrűség és a vállalkozási aktivitás egyaránt alacsony. Vállalkozások 14%-a mezőgazdaságban, 23%-a ipar, építőiparban, 63%-a szolgáltatásban működik A mezőgazdaság a kistérség gazdaságában fontos szerepet játszik: a vállalkozások esetében kétszeres, a foglalkoztatottaknál négyszeres az országos átlaghoz viszonyított súlya. Jelentősebb ipari tevékenység nincs a kistérségben. A kistérség nem felkészült multinacionális ipari vállalat fogadására: ipari park (terület), inkubátorház nincs a térségben. A szolgáltatásban foglalkoztatottak közel fele a közigazgatásban, közszolgáltatásban dolgozik A kereskedelem Tiszafüredre és Kunhegyesre koncentrálódik. Sokszínű idegenforgalmi adottságok; Tisza-tó, Hortobágyi Nemzeti Park, termálvagyon. A terület a Tisza-tó révén kiemelt üdülőkörzeti címmel bír. Hiányos az idegenforgalmi infrastruktúra, a szálláshelyek és vendéglátóhelyek többsége nem megfelelő színvonalú és hiányoznak az attrakciókhoz kapcsolódó szolgáltatások. I.2. Infrastrukturális helyzet Közlekedés: közlekedésföldrajzilag zárt, sem autópálya, sem főútvonal nem halad át rajta. M3-as autópálya északabbi települések elérhetősége jobb. Belterületi burkolt utak aránya 61% (Tiszaderzsen, Tiszaszőlősön a legrosszabb) Távolsági közlekedés autóbuszokkal megoldott. Több településen létesítmények (buszpályaudvar, buszmegálló)építését tervezik. Tiszán való átkelési lehetőségek hiányosak Burkolt kerékpárutak kiépítettsége csak részleges. Telefon főállomások ellátottsági mutatója kedvező Lemaradás mutatkozik a kábeltelevízió és a szélessávú internet előfizetők arányában Utóbbi évek fejlesztései ellenére a közműolló 62%-os Alacsony a vezetékes gázellátásba bekapcsolt lakások aránya (66,3%) A kistérség árvízvédelme jónak mondható. 2

3 I.3. Társadalmi helyzet A halálozások száma meghaladja a születések számát. (Tiszaburán népességnövekedés) A regionális, megyei átlagot jelentősen meghaladó elvándorlás sújtja a térséget. Kedvezőtlen korösszetétel: a kistérség öregedési indexe meghaladja az országos átlagot. A térség egyetlen kisebbsége a roma lakosság. (Tiszaburán 28% - Tiszaszentimrén 0,4%) Igen jelentős számban található alacsony státuszú lakosság Tiszaburán, Tiszaderzsen és Tiszagyendán. A térségben nincs 120 fő/km2 népsűrűség feletti település Jelentős probléma az önálló jövedelemmel nem rendelkezők magas aránya. Egészségügyi ellátást kistérségi szinten kívánják megoldani Jelenleg még fogorvos és gyermekorvos sincs minden településen I.4. Szociális helyzet Az óvodai, közoktatási, és a pedagógiai szakszolgálat feladatait intézményi társulások keretében oldják meg, melyek mikro-térségi szinten szerveződnek. A térség iskolázottsági adatai rosszabbak az országos átlagnál. (Elvégzett iskolai osztályok átlaga 8,4) Középfokú intézmények Kunhegyesen és Tiszafüreden működnek. A szociális alapellátások közül az étkeztetés és a házi segítségnyújtás minden településen biztosítottak. Családsegítő és gyermekjóléti intézmény is szinte minden településen van, de több ideiglenes engedéllyel. Szociális szolgáltatást ellátó intézmények többségének rossz az infrastrukturális állapota A kistérség egészének jövedelmi viszonyai jelentősen elmaradnak az országos átlagtól, az egy főre jutó szja-alap az országos átlag 60%-a körül van. Magas a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, különösen a kistelepüléseken és a roma lakosság körében. 3

4 I.5. Foglalkoztatási helyzet Az aktivitási ráta (33%) jelentősen elmaradt a nagytérségi átlagtól. A munkanélküliség nagyobb a régiós és a megyei átlagnál. Jelentős belső egyenlőtlenségek a térségben: Tiszabura 28% - Tiszafüred 9% Foglalkoztatottak : 14%-a mezőgazdaságban, 32%-a ipar, építőipar, 54%-a tercier szektorban dolgozik. Háztartások több mint felében (55%) nem él foglalkoztatott. A képzett munkaerő elvándorlása fokozódik a megfelelő minőségű munkahelyek és az alacsonyabb kereseti lehetőségek hiánya miatt Legnagyobb foglalkoztató a közszféra (pl.: Tiszafüredi Város 575 fővel.) II. SWOT-elemzés 4

5 Erősségek A mezőgazdaság a kistérség gazdaságában fontos szerepet játszik: a vállalkozások esetében kétszeres, a foglalkoztatottaknál négyszeres az országos átlaghoz viszonyított súlya. Sokszínű idegenforgalmi adottságok; Tisza-tó, Hortobágyi Nemzeti Park, termálvagyon. A terület a Tisza-tó révén kiemelt üdülőkörzeti címmel bír. A közcsatorna-hálózatba bekapcsolt lakások aránya nőtt az elmúlt időszakban. A hulladékelhelyezés megoldott a kistérségben. Óvoda vagy óvodai csoport minden településen működik A szociális ellátórendszer és segélyezés megfelelően kiépült. A szakközép- és szakiskolai szinten oktatott szakok, valamint a kínált OKJ-s képzések között piacképes szakmák szerepelnek. A vállalkozássűrűség és a vállalkozási aktivitás egyaránt alacsony. A vállalkozások nagy része tőkeszegény egyéni vállalkozó Az egy lakosra jutó iparűzési adóból származó önkormányzati helyi adó az országos átlagnak mindössze negyede. A művelt földek többsége rossz minőségű, jelentős aszály fenyegetett-séggel. Hiányos a helyi termékek feldolgozására épülő élelmiszeripari kapacitás. Jelentősebb ipari tevékenység nincs a kistérségben. A kistérség nem felkészült multinacionális ipari vállalat fogadására. Nagyon magas a közszolgáltatásokban dolgozók aránya, több településen az önkormányzat és intézményei a legnagyobb munkaadók. Hiányos az idegenforgalmi infrastruktúra Az kistérség közlekedésföldrajzilag zárt Tömegközlekedés esetében szintén jellemző a rossz elérhetőség Gyengeségek Tiszán való átkelési lehetőségek korlátozottak Hiányos a belső összeköttetés (pl. Karcag-Kunhegyes). Belvízveszélyes területek vannak Kunhegyes, Abádszalók és Tiszaroff településeken. Természetes népességfogyás, illetve elvándorlás sújtja a térséget. A kistérség öregedési indexe meghaladja az országos átlagot. A lakosság egészségtudatossága alacsony A térség iskolázottsági adatai rosszabbak az országos átlagnál. A térség több óvodája és iskolája rossz műszaki állapotú Magas a munkanélküliek és a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya, különösen a kistelepüléseken és a roma lakosság körében. Szociális szolgáltatást ellátó intézmények többségének rossz az infrastrukturális állapota 5

6 Lehetőségek Az utóbbi pár évben jelentős, turizmust szolgáló beruházások indultak el, illetve vannak folyamatban. Az ÚMFT források egy része a leghátrányosabb helyzetű térségeket célozza meg. A térség turisztikai értékei iránti belföldi és külföldi kereslet várható növekedése. Az árvízbiztonság a Vásárhelyiterv keretében tervezett víztározók által tovább javul. Veszélyek A térségben fontos mezőgazdaság ágazati sajátosságaiból adódóan is egyre kevesebb embert fog foglalkoztatni. Külső befektetői érdeklődés további elmaradása. A térség közlekedésföldrajzi zártsága tartósan fennmarad. Térségen áthaladó 102-es és 103- as vasútvonalak megszüntetése újból felmerül. A külső, Tiszával beérkező szennyeződések elleni védekezés gyakorlatilag lehetetlen. A lakóhelyi szegregáció további fokozódása. A tartós ideje foglalkoztatottal nem rendelkező családokban helytelen magatartásminták terjednek el a munka szerepével kapcsolatban. Az előítéletesség növekedése, melynek eredményeképpen helyi szinten konfliktusok jelentkeznek a roma és a nem roma lakosság között. A képzett munkaerő elvándorlása fokozódik a megfelelő minőségű munkahelyek hiánya és az alacsonyabb kereseti lehetőségek miatt 6

7 III. Fejlesztési irányok Fejlesztési irányok 1. Vállalkozói infrastruktúra fejlesztése 2. A kistérségen belüli közlekedési kapcsolatok javítása 3. A helyi humánerőforrás fejlesztése az oktatási infrastruktúra javításával, és a képzés minőségének emelésével 4. A népesség egészségi állapotának javítása 5. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, köztük kiemelten a romák életkörülményeinek javítása, a társadalmi kirekesztettség csökkentése 6. A foglalkoztathatóság és a munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség javítása 7. A lakosság életminőségének javítása a települési környezet megújításával 7

8 IV. Projektek összegző bemutatása IV.1. Forrás fejlesztési irányok és prioritások közti megoszlása OP / Prioritás Fejlesztési irány sorszáma Össz. É A O P Gazdaságfejlesztés Közlekedésfejlesztés Humán infrastruktúra fejlesztése Településfejlesztés 102,5 859,1 671,1 65,1 85,3 102,5 859,1 821,5 0 T Á M O P Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, társadalmi befogadás Minőségi oktatás Egészségfejlesztés, egészségügyi humánerőforrás fejlesztése 84,6 203,3 87,1 189,5 276,6 84,6 203,3 T I O P Oktatás infrastruktúra Munkaerő-piaci és szociális infrastruktúra 0 0 Összesen 102,5 859,1 755,7 268,4 172,4 189, ,6 8

9 IV.2. Forrás operatív programok és prioritások közti megoszlásának indoklása A Tiszafüredi kistérség számára az NFÜ által megjelölt prioritások: közlekedésfejlesztés (ÉAOP) minőségi oktatás (TÁMOP). E területek közül a közlekedésfejlesztés valóban prioritást élvezett, a megadott prioritások közül erre allokálta a legtöbb forrást a térség. Az oktatás szintén priorizált terület volt, azonban a projektgyűjtés során nem az esza-jellegű projektek, hanem az infrastrukturális fejlesztések kerültek előtérbe. A megfelelő szintű infrastrukturális állapotok megteremtését a kistérségi szereplők elengedhetetlen, megelőző tevékenységként határozták meg, melyek megteremtését követően lehetséges az ezekben rejlő potenciálok kihasználása modern pedagógiai programokkal, tantervekkel. TÁMOP-forrásokat tekintve a kistérség jelentős forrásokat kíván allokálni a foglalkoztatást és az egészségesebb életmód elterjesztését segítő programokra. Vállalkozói infrastruktúra fejlesztés területén egy projekt került nevesítésre. A TIOP konstrukciók jelenlegi változataihoz viszont nem illeszkedtek a beérkezett fejlesztési elképzelések. Nem került be a -os projektcsomagba városrehabilitációt tartalmazó projekt sem, a kistérségi erőforrások fókuszálása miatt. IV.3. Legfontosabb kapcsolódó, egyéb forrásból finanszírozandó projektek 1. István király utcai kerékpárút kiépítése Bölcsőde felújítása A tiszaroffi művelődési ház épülete Mikrotérségi Közösségi Szolgáltató Központtá való átalakítása Foglalkoztató hely kialakítása Tanoda létrehozása Foglalkoztató üzem csökkent munkaképességüeknek Abádszalók Város Abádszalóki Város Tiszaroff Tomajmonostora Tiszabura Önkormányzat Tiszabura Önkormányzat 100? forrása ÉAOP 3.1.3/B ÉAOP /B TIOP TÁMOP TÁMOP GOP-2.1.2D / ÚMVP Projekt indítása 9

10 IV.3. Legfontosabb kapcsolódó, egyéb forrásból finanszírozandó projektek 2. Fedett tanuszoda építése Cigánytelep rehabilitáció szociális lakásépítési program Abádszalók Integrált Városfejlesztése Borbély-kúria felújítása, a falu, közösségi életbe való bevonása A szabadtéri színpad környékének fejlesztése - Halastér Szabadidőközpont kialakítása Tiszafüred Város Tiszabura Önkormányzat Abádszalók Város Tiszaderzs Tiszafüred Város Tiszaörs forrása ÉAOP 5.1.1/F ÚMVP ÉAOP 5.1.1/F ÉAOP /C ÉAOP /D ÉAOP A többi beérkezett elképzelés turisztikai fejlesztést tartalmaz Projekt indítása IV.4. Ütemezés Σ Induló projektek száma (db) Induló projektek támogatása (mft) 2180,0 167, ,6 Befejeződő projektek száma (db) Befejeződő projektek támogatása (mft) 203,2 1711,6 279,5 153, ,6 10

11 IV.5. Ütemezés indoklása A Tiszafüredi kistérségben a programcsomagba került projektjavaslatok megvalósítása indokolt, a projektgazdák túlnyomó többsége (a 24-ből 22) úgy gondolja, hogy a projektje megvalósítását már -ben el tudja kezdeni. A -es kezdést a következők indokolják: az infrastrukturális beruházások esetében az épületek rossz fizikai állapota, elavult műszaki felszereltsége, a férőhelyhiány indokolja a minél korábbi megvalósítást; kis számban, de vannak olyan fejlesztési elképzelések, melyeknél (akár például egy korábbi pályázati anyag részeként) elkészültek az engedélyes / kiviteli tervek ezek elavulásától való félelem is indokolja a mihamarabbi projektkezdést; a szolgáltatások, képzések, tartalmi fejlesztések esetében, mivel a megvalósításhoz nem szükséges például műszaki tervdokumentáció, így a projektgazdák szintén felkészültnek érzik magukat a projekt megkezdésére. A kistérség felzárkózásához, a projektek kedvező gazdasági, társadalmi hatásainak minél hamarabbi érvényesüléséhez szükséges, hogy minél több projekt megvalósítása kezdődjön el -ben. Az előbbi táblázatnak megfelelő ütemezés esetén a kistérség számára rendelkezésre álló forrás 2012 közepéig felhasználásra kerülhet. V. Projektek részletes bemutatása 11

12 Gazdaságfejlesztés ÉAOP 1.1.1/F A régió vállalkozásai üzleti hátterének fejlesztése Ipari területek bővítés Tiszafüred Város 205 m Ft 102,5 m Ft 205 m Ft 102,5 m Ft 12

13 Közlekedésfejlesztés ÉAOP 3.1.2/B Önkormányzati utak fejlesztése Elkerülő út befejező szakaszának megépítése Abádszalók Város 200 m Ft 180 m Ft Önkormányzati utak fejlesztése Kunhegyes Város 105 m Ft 94,5 m Ft Tiszafüred Északkeleti elkerülő út építése Tiszafüred Város 156 m Ft 140,4 m Ft Belterületi közutak felújítása Tiszaszőlős Önkormányzat 49 m Ft 44,1m Ft Belterületi úthálózat felújítása Tomajmonostora Önkormányzat 60 m Ft 54 m Ft Önkormányzati utak fejlesztése és építése Tiszagyenda 50 m Ft 45 m Ft 13

14 ÉAOP 3.1.2/B Önkormányzati utak fejlesztése Önkormányzati utak fejlesztése Tiszaigar 20 m Ft 18 m Ft 1. Belterületi utak felújítása Nagyiván 45 m Ft 40,5 m Ft 2. Belterületi utak építése Tiszabura 135 m Ft 121,5 m Ft 3. Helyi úthálózati infrastrukturális fejlesztése Tiszafüreden Tiszafüred Város 150 m Ft 135 m Ft 4. Összesen 970 m Ft 873 m Ft ÉAOP 3.1.3/B Regionális hivatásforgalmú kerékpárút-hálózat kialakítása Kerékpárút építése Kunhegyes Város 140 m Ft 126 m Ft Igari út - belvárost összekötő kerékpárút építése Tiszafüred Város 10 m Ft 9 m Ft 1. Összesen 150 m Ft 135 m Ft 14

15 ÉAOP 3.1.4/B Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése A közösségi közlekedés fejlesztése, a közbiztonság javítása a kistérség településein Tiszafüred Többcélú Kistérségi Társulás 194,5 m Ft 175,1 m Ft Összesen 194,5 m Ft 175,1 m Ft Humán infrastruktúra fejlesztése 15

16 ÉAOP 4.1.1/B Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése 1. Óvoda bővítése Tiszabura 130 m Ft 123,5 m Ft A Kossuth Lajos GSZIÁIPSZK központi épületének felújítása és bővítése Tiszafüred Város 585,8 m Ft 500 m Ft Tiszaszentimrei iskolai fűtés- és vizesblokk-rendszer korszerűsítése, sportudvar kialakítása Tiszaszentimre 50,1 m Ft 47,6 m Ft Hat Szín Virág Óvoda tagóvodáinak fejlesztése Abádszalók Város 105 m Ft 99,8 m Ft 1. Oktatási és nevelési intézmények fejlesztése (óvodák) Kunhegyes Város 68 m Ft 64,7 m Ft 2. ÉAOP 4.1.1/B Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése 2. Közművelődési intézmények felújítása Nagyiván 20 m Ft 19 m Ft 3. Általános Iskola felújítása, akadálymentesítése, eszközbeszerzése Tiszaszőlős Önkormányzat 60 m Ft 57 m Ft 4. Általános Iskola felújítása Tiszabura 400 m Ft 380 m Ft 5. A Tiszafüredi Óvodák infrastrukturális felújítása Tiszafüred Város 75,1 m Ft 71,4 m Ft 6. Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése Tiszagyenda 60 m Ft 57 m Ft 7. Összesen 938,9 m Ft 835,6 m Ft 16

17 ÉAOP 4.1.2/D Egészségügyi intézmények fejlesztése Orvosi rendelő és tanácsadó épületének felújítása Tiszaörs 17,9 m Ft 17 m Ft Egészségügyi intézmények felújítása Tiszaroff 50,6 m Ft 48,1 m Ft Egészségház felújítása Tomajmonostora Önkormányzat 10 m Ft 9,5 m Ft 1. Orvosi Rendelő felújítása Tiszaszőlős Önkormányzat 32,5 m Ft 30,9 m Ft 2. Egészségház kialakítása Nagyiván 50 m Ft 47,5 m Ft 3. Egészségügyi Szolgáltatások Fejlesztése Tiszagyenda 84 m Ft 79,8 m Ft 4. Egészségház felújítása Tiszaigar 15 m Ft 14,3 m Ft 5. Összesen 260 m Ft 247,1 m Ft ÉAOP 4.1.3/C Szociális intézmények fejlesztése Szociális főzőkonyha fejlesztése Abádszalók Város 85 m Ft 71 m Ft Szociális intézmény fejlesztése Nagyiván 15 m Ft 14,3 m Ft Szivárvány-Ház szociális alapszolgáltatásainak bővítése, fejlesztése Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája Hivatala 95 m Ft 90,3 m Ft 1. Gondozási Központ épületének rekonstrukciója, eszközbeszerzés Tiszagyenda 10 m Ft 9,5 m Ft 2. Szociális Intézmény Infrastrukturális fejlesztése Tiszaszőlős Önkormányzat 4,7 m Ft 4,5 m Ft 3. Összesen 209,7 m Ft 189,6 m Ft 17

18 Településfejlesztés ÉAOP 5.1.1/F Funkcióbővítő településfejlesztés Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes Város 340 m Ft 289 m Ft 1. Sportcsarnok felújítása Tiszafüreden Tiszafüred Város 200 m Ft 170 m Ft 2. Összesen 540 m Ft 359 m Ft 18

19 Minőségi oktatás TÁMOP Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel Képességfejlesztés a jobb esélyekért Kovács Mihály Általános és Művészeti Iskola 51 m Ft 51 m Ft Találkozások A hely szelleme a tiszafüredi kistérségben (képzési program kialakítása és megvalósítása) Tariczky Endre Helytörténetihelyismereti Alapítvány 33,6 m Ft 33,6 m Ft A fateknőtől a computerig képzési program Kovács Pál Művelődés Központ Tiszafüred 60 m Ft 60 m Ft 1. Összesen 144,6 m Ft 144,6 m Ft 19

20 Foglalkoztathatóság, alkalmazkodó-képesség, társadalmi befogadás TÁMOP Foglalkoztatási programok megvalósítása, társadalmi integráció és kohézió elősegítése Taskonyi Agóra Deliberális felmérés alapú Szomszédsági Gazdaságfejlesztés Közép-Tiszai Vidékfejlesztő Alapítvány 3,5 m Ft 3,5 m Ft 5H Roma Interaktív Támogató Hálózat Kemeji Roma Re/Integrációs Konzorcium 83,6 m Ft 83,6 m Ft Szakmát felnőttkorban Regionális Fejlesztési Egyesület, Tiszafüred 150 m Ft 150 m Ft Hiányszakmák oktatása, felnőtt képző központ kialakítás Tiszaörs 39,5 m Ft 39,5 m Ft 20

21 TÁMOP Foglalkoztatási programok megvalósítása, társadalmi integráció és kohézió elősegítése Kistérségi felzárkóztató mintaprojekt Tiszafüred TKT? 247 m Ft 200 m Ft 1. Wifi Falu Internet Terjesztéséért Alapítvány 140 m Ft 140 m Ft 2. Vállalkozói alapiskola képzési program Kovács Pál Művelődés Központ Tiszafüred 60 m Ft 60 m Ft 3. Kirekesztődöttek bevonása. A társadalmi kirekesztődés dimenziói, a befogadás ösztönzésének lehetséges eszközei, módszerei a 3H-s tiszafüredi kistérségben Közép-Tiszai Vidékfejlesztő Alapítvány, Kunhegyes 4 m Ft 4 m Ft 4. Hátrányos helyzetű szakképzetlen inaktív csoportok munkaerőpiacra való visszavezetése Pro Tomajmonostora Non-Profit Kft. 30 m Ft 30 m Ft 5. Összesen 757,6 m Ft 710,6 m Ft Egészségfejlesztés, egészségügyi humánerőforrás fejlesztése 21

22 TÁMOP Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Egészséges életmódra nevelés az óvodában Abádszalók Város 153,3 m Ft 153,3 m Ft Prevenciós programok és kompetenciák a kistérség egészében Kovács Pál Művelődési Központ Tiszafüred 50 m Ft 50 m Ft Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód program Tiszagyenda 3,5 m Ft 3,5 m Ft 1. Összesen 253,5 m Ft 213,5 m Ft TÁMOP Az ÚMFT keretében megvalósult járóbeteg intézetek humánerőforrás kielégítésére vonatkozó képzés, foglalkoztatás Nem érkezett be javaslat. 22

23 Oktatási infrastruktúra TIOP Infrastrukturális fejlesztések a minőségi oktatás, az egész életen át tartó tanulásnak a kultúra eszközeivel történő elősegítése érdekében Közművelődési intézmények számítástechnikai hátterének fejlesztése Tomajmonostora Önkormányzat 4 m Ft 4 m Ft 1. Tiszagyenda Számítástechnikai Szaktantermének Eszközfejlesztése Tiszagyenda 7 m Ft 7 m Ft 2. Könyvtár és Szabadidőközpont információs infrastruktúrájának fejlesztése Tiszaszőlős 3,2 m Ft 3,2 m Ft 3. Összesen 14,2 m Ft 14,2 m Ft 23

24 Munkaerő-piaci és szociális infrastruktúra TIOP Innovatív integrált térségi szolgáltatások fejlesztése Nem érkezett be javaslat. 24

A Berettyóújfalu Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi tervdokumentuma

A Berettyóújfalu Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi tervdokumentuma A Berettyóújfalu ok Többcélú Kistérségi Társulás kistérségi tervdokumentuma Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B I. Helyzetelemzés Gazdasági

Részletesebben

Sorszám Projekt megnevezése Kapcsolódó TOP intézkedés Tervezett tevékenységek Érintett település(ek) megnevezése A projekt költségigénye (Ft)

Sorszám Projekt megnevezése Kapcsolódó TOP intézkedés Tervezett tevékenységek Érintett település(ek) megnevezése A projekt költségigénye (Ft) 1. Gyermekintézmények fejlesztések TOP 1.4 2. Városi fókuszú településfejlesztés TOP 2.1 3. Turizmusfejlesztés TOP 2.2 4. Települési közlekedésfejlesztés TOP 3.1 III. Jászapáti Járás Térségfejlesztésfejlesztési

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Bácsalmási Kistérség TKT Tanácsa a 2008. november 27. ülésén megtárgyalta a Bácsalmási Kistérség által az LHH program keretében

Részletesebben

CSENGERI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

CSENGERI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG CSENGERI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió A Csengeri TKT Tanácsa 2008. november 25.-i ülésén megtárgyalta a Csengeri Kistérség által az LHH program keretében összeállított Tervdokumentumot,

Részletesebben

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 2007.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. 413/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Tárgy: A 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szikszó város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Készítette: Inforce Kft. Szikszó, 2008. május 1 Tartalomjegyzék 1. Szikszó város szerepe és helye a városhálózatban... 6 1.1. A város elhelyezkedése,

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0

GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. 2016. február 2. Készítette: Metacom 96. Oldal 0 GYÖNGYÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2016. február 2. Készítette: Metacom 96 A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV 2006-2008

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV 2006-2008 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV Jóváhagyta: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 58/2006.(IV.28.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Észak magyarországi Operatív Program 3. prioritás: Településfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Településfejlesztés

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014. SZEPTEMBER 11. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Telefon: +(32) 417-255/163 Honlap: www.salgotarjan.hu

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK és INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK és INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK és INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA 2016. május KÖZREMŰKÖDŐ SZAKÉRTŐK: Megrendelő: Tiszaföldvár város Önkormányzata

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) középtávra (a 2015-2020 közötti időszakra) határozza meg egy község fejlesztésének főbb irányait, és konkrét lépéseit az önkormányzat

Részletesebben

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA AZ ASZÓDI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda Raiffeisen Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Rt. 2005. november 2. AZ ASZÓDI TÖBBCÉLÚ

Részletesebben

A Szentesi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Szentesi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA I. kötet 2005. november 1. A STRATÉGIAI HELYZETÉRTÉKELÉS (SWOT ANALÍZIS)...4 ERŐSSÉGEK (ADOTTSÁGOK)...4 Földrajzi környezet, természeti

Részletesebben

Magyarország a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi.

Magyarország a 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz operatív program keretében tervezi. Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Menyhárt Balázs pályázati referens TÁJÉKOZTATÓ a 2014-2020 közötti Európai Uniós tervezési időszak lehetőségeiről, továbbá a Borsod-Abaúj- Zemplén

Részletesebben

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010.

SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. SOMOGY MEGYE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2010. Készítette: Nábrádi Csilla szociálpolitikus Jóváhagyta: Somogy Megyei Közgyőlés 29/2010.(V.7.) sz. határozatával 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS)

TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) 2016. JANUÁR 31. TISZALÖK VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Tiszalök Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13)

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13) Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban gyártó, valamint szolgáltató gazdasági társaságok jelentıs foglalkoztatási hatással

Részletesebben

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás

10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás 10.4 Területi célok a városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás Városközpont [T2] - A városrész fejlesztési céljai között szerepel egyrészt a Kistérségi Járóbeteg Központ rehabilitációja, különösen az

Részletesebben

Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B. Tartalomjegyzék. I.

Komplex felzárkóztató programok készítése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÁROP- 1.1.5/B. Tartalomjegyzék. I. MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió A Mátészalkai TKT Tanácsa 2008. november 26.-i ülésén megtárgyalta a Mátészalkai Kistérség által az LHH program keretében összeállított

Részletesebben

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA

A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA A PÉCSI KISTÉRSÉG KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. STRATÉGIA Tartalomjegyzék Helyzetelemzés 5. Összefoglaló 5. Összegzés 7. 1. Kistérségi SWOT-analízis 13. 2. Kitekintés az országos és uniós programozásra

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoport 2016. február 1 Tartalom Tartalom...2 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció

Balkány Város Megalapozó Vizsgálat és Településfejlesztési Koncepció A szociális alapellátási feladatok mellett a tanyagondnoki szolgálatot is a Központ látja el. A lakosság szociális jellegű anyagi támogatással, kapcsolatos teendői azonban a Polgármesteri Hivatal feladatai

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030

A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030 A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030 Egyeztetési anyag 2015. november 18. 1 A MAGYARORSZÁGI NATÚRPARKOK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 2015. november 18. A koncepció

Részletesebben

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó

A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó M u n k a ü g y i K ö z p o n t j a A 2 0 1 3. é v v é g é i g s z ó l ó R ö v i d t á v ú m u n k a e r p - p i a c i e l p r e j e l z é s é s k o n j u n k t ú r a k u t a t á s e r e d m é n y e i

Részletesebben

Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013

Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013 Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program, 2007-2013 Helyzetfeltárás, koncepció szakasz 2006. december 4. Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013 HELYZETFELTÁRÁS

Részletesebben

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3

KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2. A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 KULBERT ZSÓFIA 1 Dr. EGYED KRISZTIÁN 2 A Nyugat-dunántúli régió kistérségeinek fejlettsége 3 A sajátos, észak-déli irányú kiterjedésű Nyugat-dunántúli régió területe egyedülálló módon négy országgal, Szlovákiával,

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BAKTALÓRÁNTHÁZAI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Baktalórántházai TKT Tanácsa 2008. november 26.-i ülésén megtárgyalta a Baktalórántházai Kistérség által az LHH program

Részletesebben

A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok)

A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok) A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok) A/ Az OKM részvétele az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és operatív programjainak

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA Munkaanyag 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...2 HELYZETELEMZÉS...3 A KISTÉRSÉG KÖZMŐVELİDÉSI HELYZETE...10 SWOT elemzés...18 Problémafeltárás...20

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS GAZDASÁGI ÉS MUNKA PROGRAMJA 2011 2014. 1 Kiskunfélegyháza Város Gazdasági és Munka Programja 2011-2014 Tartalomjegyzék: A. Célok 2 B. Programok 4 C. Feladatok 7 I. GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Részletesebben

Az AGRIA TISZK infrastrukturális hátterének fejlesztése

Az AGRIA TISZK infrastrukturális hátterének fejlesztése MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY Az AGRIA TISZK infrastrukturális hátterének fejlesztése TIOP-3.1.1-09/01 Eger, 2009. október TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. AZ AGRIA TISZK környezete... 7

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Szécsény Város Önkormányzata. Szécsény, 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Szécsény Város Önkormányzata Szécsény, 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Szécsény fekvése...4 Értékeink,

Részletesebben

Egyeztetési anyag 1. változat

Egyeztetési anyag 1. változat AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egyeztetési anyag 1. változat 2009. március 17. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

TIOP-3.2.1-12/1-2012-0001 Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével

TIOP-3.2.1-12/1-2012-0001 Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével TIOP-3.2.1-12/1-2012-0001 Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével Hírlevél 2014. II. évfolyam I. szám 1 Hírlevél Hírlevelünkben a Nemzeti

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM. 2008. november. 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester

GAZDASÁGI PROGRAM. 2008. november. 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM 632/2008. (XII.11.) Kt. határozat alapján jóváhagyta: Riz Levente polgármester 2008. november 1. Bevezetés, áttekintés A helyi

Részletesebben

Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245

Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245 ETALON 2000 Kft. NYÍRSÉGTERV Kft. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 54. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. Mobil:(06-30) 9358-542 Mobil:(06-30) 606-4245 BALKÁN Y VÁROS TE LE P ÜLÉ S FE JLE S

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Gazdaságfejlesztési. Cselekvési Terve. BAFT Gazdaságfejlesztési ad hoc szakmai bizottsága

Budapesti Agglomeráció Gazdaságfejlesztési. Cselekvési Terve. BAFT Gazdaságfejlesztési ad hoc szakmai bizottsága B U D A P E S T I A G G L O M E R Á C I Ó G A Z D A S Á G F E J L E S Z T É S I C S E L E K V É S I T E R V E 2007 KÉSZÍTETTE A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓS FEJLESZTÉSI TANÁCS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI AD HOC SZAKMAI

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. szeptember 18. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Budapest, 2008. április 30. Szécsény IVS I. Szécsény szerepe a településhálózatban... 4 II. Szécsény társadalmi-gazdasági adottságainak értékelése...

Részletesebben

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása

8. Cselekvési terv. 8.1 Az intézkedések leírása. Kultúrháló közösségi terek minőségi javítása és a helyi közösségek együttműködésének támogatása 8. Cselekvési terv 8.1 Az intézkedések leírása 1.) intézkedés megnevezése 2)Specifikus cél 3)Indoklás, alátámasztás A támogatható tevékenység területek meghatározása Kultúrháló közösségi terek minőségi

Részletesebben

Velencei-tó a Természetes Egészség. A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011

Velencei-tó a Természetes Egészség. A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Velencei-tó a Természetes Egészség A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló...3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

Ötven év felettiek helyzete Magyarországon

Ötven év felettiek helyzete Magyarországon LEONARDO PARTNERSHIP PLAS PROJECT Promotions of life long learning as an active strategy sharing experiences for European solution (No. 2011-1-CZ1-LEO04-07096 3) Ötven év felettiek helyzete Magyarországon

Részletesebben

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján Autonómia Alapítvány Közösségfejlesztők Egyesülete Lechner Lajos Tudásközpont Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...2 Gazdasági szervezetek...3 Beruházás...4

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 4/2015. MARTFŰ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2012.(IV.25.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: i költségvetés teljesítése Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...4 Építőipar...5

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK VELENCEI-TÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI TERVEZÉS ALAPJAINAK VIZSGÁLATA ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ 2009 VELENCEI-TÓ A TERMÉSZETES EGÉSZSÉG ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Velencei-tó tó a 1117/2005. (XII.

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. MOSONMAGYARÓVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NyDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége

Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Jász-Nagykun-Szolnok megye 2013. évi területi folyamatai, valamint a Megyei Önkormányzat területfejlesztési és területrendezési tevékenysége Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 57/2014. (IV.30.)

Részletesebben

Ikt.szám: 349/2013., beküldési határidő: 2013. október 15. Ütemezés, kezdésbefejezés. éve

Ikt.szám: 349/2013., beküldési határidő: 2013. október 15. Ütemezés, kezdésbefejezés. éve KISTÉRSÉGI ÖSSZESÍTŐ küldött, 2014-2020-as fejlesztési időszakra vonatkozó Jász-Nagykun-Szolnok megyei KISTÉRSÉGI PROJEKTJAVASLATOKRÓL Településenként / Kistérségenként Ikt.szám: 349/2013., beküldési határidő:

Részletesebben

A SZERENCSI KISTÉRSÉG

A SZERENCSI KISTÉRSÉG A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E- /2013. Tárgy:

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA CÍMLAP KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. december hó www.vatikft.hu 06-1/413-0959 1 KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Epöl Község Önkormányzatának 2010.

Epöl Község Önkormányzatának 2010. Epöl Község Önkormányzatának ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA ÉS TERVE 2010. Megtanultam, hogy egy embernek Csak akkor van joga A másikra felülrıl lenézni, Amikor annak Talpra állni nyújt segítı kezet. (Gabriel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 12-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Tanács munkájáról Előadó: Fiskál János polgármester Az előterjesztés

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója és programja ( felújított változat ) Stratégiai program III. Kidolgozó: Operatív program Ebergényi Tanácsadó Iroda 3300. Eger, Arany J. u. 21. Agria Nova

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi pontja Tájékoztató Tolna megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról Előadó: Dr. Szabó Zsoltné,

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2015-2020 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 6 A Helyi

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet

TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet HAJDÓBÖSZÖRMÉNYI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ II. kötet 2005. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 Stratégia helyzetértékelés (SWOT elemzés)... 4 Erősségek...

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) 2015 2015. november A vélemények elektronikus benyújtásának helye: szeged_its1mod_velemenyek@szeged.eu

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12.

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...I-4 II. BEVEZETÉS... II-17 II.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FOGALMA ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2008. évre

Tartalomjegyzék. Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2008. évre Közép magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rövidtávú Munkaerő-piaci Prognózis 2008. év BUDAPEST Összeállította Statisztikai és Elemzési Osztály Budapest, 2008. február I. Általános ismertető... 4

Részletesebben

NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió A Nyírbátori TKT Tanácsa 2008. november 24.-i ülésén megtárgyalta a Nyírbátori Kistérség által az LHH program keretében összeállított

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben