BÜKK (FAGUS SYLVATICA L.) EXTRAKTANYAGOK KÉPZŐDÉSE, AKKUMULÁCIÓJA ÉS MEGOSZLÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÜKK (FAGUS SYLVATICA L.) EXTRAKTANYAGOK KÉPZŐDÉSE, AKKUMULÁCIÓJA ÉS MEGOSZLÁSA"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR ROTH GYULA ERDÉSZETI- ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Az erőgzálkoás iológii lpji (E2) progrm Visiné Rjzi Eszter BÜKK (FAGUS SYLVATICA L.) EXTRAKTANYAGOK KÉPZŐDÉSE, AKKUMULÁCIÓJA ÉS MEGOSZLÁSA Témvezető Dr. Alert Levente egyetemi tnár Sopron 28

2 Bükk (Fgus sylvti L.) extrktnygok képzőése, kkumuláiój és megoszlás Értekezés oktori (Ph.D.) fokozt elnyerése érekéen Készült Nyugt-mgyrországi Egyetem Erőmérnöki Kr, Roth Gyul Erészeti- és Vgzálkoási Tuományok Doktori Iskol, Az erőgzálkoás iológii lpji (E2) progrmjánk keretéen Írt: Visiné Rjzi Eszter Témvezető: Dr. Alert Levente Elfogásr jvslom (igen / nem) (láírás) A jelölt oktori szigorlton... % -ot ért el, Sopron, Szigorlti Bizottság elnöke Az értekezést írálóként elfogásr jvslom (igen /nem) Első íráló (Dr ) igen /nem (láírás) Másoik íráló (Dr ) igen /nem (láírás) (Esetleg hrmik íráló (Dr ) igen /nem A jelölt z értekezés nyilvános vitáján...% - ot ért el (láírás) Sopron, Bírálóizottság elnöke A oktori (PhD) oklevél minősítése... Az EDT elnöke

3 Trtlomjegyzék A KUTATÁSI TÉMA JELENTŐSÉGE...1 SZAKIRODALMI RÉSZ A BÜKK (FAGUS SYLVATICA L.) Áltlános jellemzés Az álgesztes ükk AZ ERDEI FÁK JÁRULÉKOS ANYAGAI Kronsvk Sz-, kötött- és összsv-trtlom A f fiziológii állpotánk htás svsságr A szíjás és geszt svtrtlm Az álgesztes ükk ph-j, svtrtlm és pufferkpitás A svsság htás fnyg ipri felhsználásár Kiolhtó szénhirátok Szénhirátok levélen A keményítő és szhróz szintézise és omlás Ontogenetikus és környezeti változások htás levelek szénhirát nygseréjére Szénhirátok fás szöveteken A nem-szerkezeti szénhirátok megoszlás és tuljonsági A szénhirátok sugár irányú eloszlás és metolizmus A szénhirát rktárk szezonális változási A szénhirátok szerepe másolgos iffereniálóásn Aiotikus tényezők htás ftörzsek szénhirát rktárir A kiolhtó szénhirátok z álgesztes ükken A kiolhtó szénhirátok szerepe geszteseés folymtán Polifenolok A polifenolok ioszintézise A polifenolok megoszlás és kkumuláiój z erei fákn Polifenolok z álgesztes ükken...31 KUTATÁSI CÉLOK...34 KÍSÉRLETI RÉSZ MINTA, ANYAG ÉS MÓDSZER Vizsgált törzsek és mintkorongok A mintvétel szempontji A fkorongok felolgozás, mintvételi helyek korongn Mintelőkészítés Extrkió, nyg, eszköz és vizsgálti mószer A ph, sz-, kötött- és összsv-trtlom meghtározás Kiolhtó szénhirátok Az összukor-trtlom meghtározás A kiolhtó szénhirátok minőségi és mennyiségi vizsgált Polifenolok A totálfenol-trtlom mérése A (+)-ktehin meghtározás...42 KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE KÉMIAI KOMPONENSEK ÉS PARAMÉTEREK A BÜKK FAANYAGÁBAN A ph, sz-, kötött- és összsv-trtlom A svsság változás vegetáiós iőszk ltt Korreláió ph-érték és svtrtlom között A kiolhtó szénhirátok mennyiségének vizsgált Az extrkiós mószerek összehsonlítás A kiolhtó összukor-trtlom sugár irányú megoszlás

4 4.2.3 A kiolhtó összukor-trtlom mgsság szerinti megoszlás A kiolhtó szénhirátok minőségi és mennyiségi vizsgált A mono- és oligoszhriok sugár irányú megoszlás A mono- és oligoszhriok mennyiségének megoszlás vegetáiós iőszkn A mono- és oligoszhriok mennyiségének megoszlás vegetáiós iőszkn álgesztes ükken A mono- és oligoszhriok mgsság szerinti megoszlás A polifenolok megoszlás A totálfenol és (+)-ktehin sugár irányú megoszlás...69 ÖSSZEFOGLALÁS AZ ELVÉGZETT KÍSÉRLETES MUNKA ÖSSZEGZÉSE TÉZISEK...73 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS...74 IRODALOMJEGYZÉK...75 MELLÉKLETEK

5 A KUTATÁSI TÉMA JELENTŐSÉGE A ükk (Fgus sylvti L.) hzánkn őshonos értékes kemény lomos ffj. Mgyrország erőterületéől 6,1 %-kl részeseik, z összes hzi erők értékének 2 %-át ükkösök ják. A legfejlette ökoszisztémákn tenyészik, kiegyensúlyozott, tlntikus, humi klímájú termőhelyeket kevel. Bükkösök hzánkn Gösejen, Bkonyn, Pilisen, Börzsönyen, Mátrán és Bükken tlálhtók. Az állomány jelentős százlékán színes geszt (álgeszt) képzőik, mi ngymértéken sökkenti ükk fnyg kereskeelmi értékét. A jelenség évről-évre terje, z álgesztes fegyeek rány folymtosn nő ükkösöken. Az álgeszteseés kuttás kiemelt tém z EU-n. Mgyr kuttók korán nem vizsgálták mgyrországi ükk járulékos nygit, fszövetek kémii prmétereket. A járulékos nygok közül elsősorn kiolhtó szénhirátok megoszlásánk és kkumuláiójánk feltérképezésére, vizsgáltár öszpontosítottm. A nem szerkezet- lkotó szénhirátok min primer, min szekuner nygsere fontos képviselői, összekpsolják e két metolizmust. Fontos feltokt látnk el növények nygsere folymtin, pl. polifenolok szintéziséen szénforrásoknk, prekurzoroknk tekinthetők. Vizsgáltm kiolhtó szénhirátok megoszlását egészséges és álgesztes ükk törzseken sugár irányn, különöző mgssági szinteken, z évszkok függvényéen. Összehsonlítottm z egészséges ükk, z ká és kosánytln tölgy kötött-, szés összsv-trtlmánk megoszlását. Vizsgáltm polifenolok megoszlását egészséges és álgesztes ükk törzseken sugár irányn kéregtől élig

6 SZAKIRODALMI RÉSZ 1. A BÜKK (FAGUS SYLVATICA L.) 1.1 Áltlános jellemzés A ükk (1. ár) hzánkn őshonos értékes kemény lomos ffj. Mgyrország erőterületéől 6,1 %-kl részeseik, élőfkészlete mgyr erők élőfkészletének közel 11,8 %- (ÁLLAMI ERDÉSZETI SZOLGÁLAT, 22). Az összes hzi erők értékének 2 %-át ükkösök ják (BONDOR, 1986). A legfejlette ökoszisztémákn tenyészik, kiegyensúlyozott, tlntikus, humi klímájú termőhelyeken tlálhtó, számár kevésé kevező helyeken jvítj mikro- és mezoklímát. A jelenlétével kilkult erei társulások állt- és növényfjokn gzgok, szilárk és ellenállók. A ükk értékes és szép küllemű fnygát széles kören hsznosítják, így fpion nemes tölgyek és fenyők válsztékához hsonló árevételt iztosít. 1. ár A ükk (Fgus sylvti L.). Hzáj és elterjeése. A ükk hzáj Európ. A legsze ükkösök Kárpátokn és z Alpokn tlálhtók, e él ükk Blkán hegységen, Dinárokn, Pireneusokn, és másutt is. Hzánkn ükk főleg Gösejen, Bkonyn, Pilisen, Börzsönyen, Mátrán és Bükken tlálhtó (2. ár)

7 2. ár A ükk (Fgus sylvti L.) hzi elterjeése (BARTHA és MÁTYÁS, 1995). Termőhelyi igénye. Hegyviéki ffj, mely szélsőséges hőmérsékleti viszonyokt nem keveli. Különösen érzékeny kései fgyokr, vihros szelekre és hosszntrtó szárz melegre. Fitl korán ngyon árnyéktűrő, még lées korn is elviseli mérsékelt árnylást. Felszítás után rohmos növekeésnek inul. Gzg lomhullásávl jvítj, és minig jó táperően trtj zt. A tlj tápnygtrtlmávl szemen meglehetősen igényes. Tápnygn gzg, közepesen kötött, üe tljt kíván. A legsze állományok z gygemosóásos rn erőtljokon, lejtőhorlékon vgy pszeuogléjes tljokon tlálhtók. Szép állományink vnnk mészlpkőzet felett is, h gyökerek sziklák repeésein keresztül üe televényig htolnk. A sekély, szárz, neves, árásos tljokt, lz homokot és kötött gygtljt nem keveli. Elsősorn hűvöse, nevese észki ollkon, párás hjltokn jelenik meg. Alkj. Sz állásn ngyméretű, tereélyes koronát növeszt, zárt állásn koronáj feltolóik, törzse egyenes szép, hengeres, e gykrn villás elágzású. A villásoás leggykori törzselágzási hiáj ükknek. Elsőrenű f. A koron. Alkj zárt állásn forított, súsán álló kúp, melynek felső része iős korn egyre inká félgöm lkúvá válik. Gyökere. Erőteljesen szerteágzó, viszonylg sekély ágs. Emitt vihros szelek gykrn okoznk jelentős károkt, különösen hirtelen és erősen megontott ükkösöken. Kérge. Hmuszürke, minvégig sim és vékony. Rügyei. Hosszúk, elállók, sok pikkelyesek, világosrnák, orsó lkúk, hegyesek, váltkozó állásúk, fénylők és supszok. Termőrügyei vstgok, uzztk. Hjtási. Fitlon finomn pelyhesek, késő kopszok, fénylők, rnák. Gykrn lesüngőek. Levelei. Bőrneműek, tojások, 6-1 m hosszúk, ép élűek vgy kissé hullámos szélűek, fitlon finomn pelyhesek. Az iőse levelek felül kopszok, sk levelek fonákj mr molyhos gerinek mentén és z érzugokn. Néh levelek széle is minvégig pillás. Az ollsó levélerek párhuzmosk, számuk ollnként 6-8. A levél felülete fénylő sötétzöl, hátlpj világos zöl. Néh z ősszel elszárt lomozt áttelel fán, és sk tvsszl hull le. Virági. Egyivrúk, egylkik. A nővirágok hjtás felső leveleinek hónljáól erenek, rövi, felálló, zöles, erősen szőrös fejeskét képeznek, közülük nyúlnk ki íorpiros iék. A hímvirágok hjtások lsó leveleinek hónljáól növő, 5-6 m hosszú kosányon lógó sárg fejeskék. A zöl lomok megjelenésével egy iően, május elején virágznk. Termése. Tüskés kupsú mkk (3. ár). Hjtott tüskékkel orított tojás lkú, érésig zárt kups rn színű, enne 2-3 három élű, sim héjú, rn mkk tlálhtó. A mkk - 5 -

8 októeren érik és hullik, 6-7 éves korától terem. Termést sk 8-1 évenként hoz. Bő termést még ennél is ritkán. Természetes felújítás hosszú iőt igényel. 3. ár A ükk termése tüskés kupsú mkk. Növekeése. Az ősszel elvetett mg tvsszl két ngy, kövér, vese lkú sziklevéllel kel. A sziklevelek felül élénk vgy sötétzölek, lul fehéresek, szélük kissé hullámos. Már z első lomlevél is őrnemű, e fogzott. Természetes úton kitűnően újul. A fitl semeték zonn z iőse fák árnyékán 1-15 évig ngyon lssn nőnek, felszítv zonn erőteljes növekeésnek inulnk. 8-1 éves korán ükknek min hosszúsági, min vstgsági növekeése sökken, e jó termőhelyen een korn is eléri 1-12 m 3 /h-os évi növeéket. Meghlhtj 3 m-es mgsságot és 8-1 m-es mellmgssági átmérőt. Áltlán 8-1 évig trtjuk fenn. Fáj. A ükk szórt liksú, színfávl renelkező szíjásos f. Az évgyűrűhtárok jól látsznk, élsugrk szélesek és ngyszámúk, melyek sugármetszeten piross rn síkokt képeznek, húrmetszeten jellegzetes orsó lkúk. A f színe sárgás, piross-fehér. A kitermelt f rövi iő ltt efülle, és álgesztessé válik. Fáj nem elég ellenálló, élől kiinulv gyorsn romlik. Sérüléseit nehezen heveri ki, mert srjzóképessége is gyenge. Felhsználás sokollú. Kiváló hámozási rönk, sztlos áruk, mezőgzsági és háztrtási eszközök készülnek előle, jó útorf, kiváló ognárf és tűzif. Károsítój. Sim kérgén hirtelen felszításr héjszás lép fel. A megritkított állományokn gykori szélöntés. Jelentős kárt okoz ükkglly tetű és ükk pjzstetű. A tetűk szúrás nyomán kéreg megpuhul, meguzz, mj téli hiegen felrepe és fgyuorok keletkeznek rjt. Életkor. A ükk közepesen hosszú életkort elérő ffjok közé trtozik. A tölgy és szelígesztenye túléli. Átlgosn 3-4 évet él, termőhelytől és károsítóktól függően. Változti. Legelterjete vérükk, mely különösen prkokn, ligeteken ngyon muttós. 1.2 Az álgesztes ükk Az egészséges ükk egész vágási felülete egyöntetűen világos színű (4. ár). Az állomány jelentős százlékánk fnygán zonn ettől eltérően színes geszt képzőik, mit "álgeszt"-nek neveznek (5. ár). A színes/álgeszteseés z élő ükk legfontos szerkezeti és szín nomáliáj, mely fállomány értékét jelentősen (ftermési osztályonként %- kl) sökkenti, és ezzel jelentősen efolyásolj ükktermesztés gzságosságát. A színes geszt képzőési folymtán mélyrehtó morfológii, fntómii változások következnek e. Ezek jelentősen efolyásolják színes gesztű fnyg tuljonságit, mely így egyes tuljonságin eltér z egészségestől. Nevességtrtlm 6 % lá sökken és eloszlás - 6 -

9 megváltozik törzs elsejéen, erősen repeezik, erősen vetemeik, lssn szár, véőnygokkl nehezeen telíthető, rgszthtóság rossz. Jellemző rá z évgyűrű menti elválás, vgy kártyásoás. A térfogti sűrűség, ruglmsság, vlmint hjlító- és nyomószilárság tekintetéen nem mutt rossz tehnológii tuljonságokt, mint világos gesztű, ennek ellenére igényese termékek előállításár útoriprn nem lklmzzák és kereskeelemen sk lsony áron értékesíthető. 4. ár A ükk vágási felülete. 5. ár Az álgesztes ükk vágási felülete. A ükk színes geszt képzését fiziológiás és ptológiás okokr vezetik vissz. Feltételezik, hogy szerepet játsznk genetiki prméterek, iotikus és iotikus tényezők áltl kiváltott stresszhtások (gomák, ktériumok, vírusok, szárzság, fgy, koron-, törzs-, kéreg- vgy gyökérsérülés), kevezőtlen termőhelyi ottságok és esetleg más, máig fel nem erített tényezők is. Összefüggése hozzák színes geszteseés megjelenését és mértékét f korávl és átmérőjével, mgs CO 2 és lsony O 2 nyomássl, és kpilláris víz ph-jánk megváltozásávl. Vlószínűsíthető, hogy z áltlános fiziológii leromlás állpotán, környezeti stressz váltj ki zokt onyolult morfológii, kémii és iokémii folymtokt, melyek összessége ükk színes geszteseéséhez vezet. Egy, Nyugt-mgyrországi Egyetem, Erőmérnöki Kr Kémii Tnszékének és z Erőművelés Tnszéknek z okttóiól lkult kuttósoport másfél évtizee tnulmányozz geszteseés és z álgeszteseés során lejátszóó kémii és iokémii folymtokt, hogy felerítse zok molekuláris horozóit. Elsősorn résztvevő fenoloiok, kronsvk és enzimek vizsgáltán értek el jelentős ereményeket (ALBERT et l., 1998,1999, 23; HOFMANN et l., 23). 2. AZ ERDEI FÁK JÁRULÉKOS ANYAGAI A járulékos (extrkt) nygok áltlán f össztömegének mx. 5%-át ják. Jellemző rájuk, hogy szerves, vgy szervetlen olószerekkel kiolhtók (extrhálhtók). A szerves olószerekkel kiolhtó nygok tö kémii nygsoporthoz trtoznk. Lehetnek egyszerű fenolok és polifenolok (egyszerű fenolok, lignánok, flvonoiok, konenzált tnninok, hirolizálhtó tnninok, stilének, kinonok, tropolonok), terpének, gynták, ukrok, iklitek, zsírok, viszok és lkloiok. Az extrkt nygok minősége és izonyos mértékig mennyisége is jelentős mértéken függ f slájától, nemzetségétől, fjától és még fjtájától is. Ez z lpj fák kémii lpon vló renszerezésének, kemotxonómiánk. A járulékos nygok egy törzsön elül is jelentős mennyiségi és minőségi különségeket mutthtnk. Megjelenésük f szöveti részeien igen különöző, htásuk is más f tuljonságir, mint szerkezetlkotó fkomponenseké

10 Elsősorn olyn sjátságok kilkításán vesznek részt, mint szín, szg, trtósság és így efolyásolják f rgszthtóságát, felületkezelhetőségét, szárítását és kémii felolgozhtóságát. Szerepet játsznk f élettni folymtin. Fontosk f ktív és psszív véekezési mehnizmusin is. 2.1 Kronsvk Az élő ftesten előforuló svs krkterű járulékos nygok ngyon sokfélék és változtos élettni funkiókkl renelkeznek (KRILOV és LASANDER, 1988). A fnyg svsság elsőleges szereppel ír szöveti közeg reoxi tuljonságink kilkításán, vlmint ph-érték meghtározásán keresztül efolyásolj z enzim folymtokt. A iotikus károsítókkl szemeni véelem egyik lpvető eszközét is különöző, kroxil soportot (is) trtlmzó szerves vegyületek képezik. A f svsságát elsőlegesen ffj htározz meg, e jelentős szerepet játszik z életkor, geometrii prméterek és fiziológii állpot is (SANDERMANN és ROTHKAMM, 1959). Egy törzsön elül különöző fszövetek (jellemzően szíjás-geszt) között svsságot kifejező prméterek között eltérés vn, mely elsőlegesen élettni és ntómii jellegzetességekre vezethetők vissz. Ugynkkor más okokkl mgyrázhtók izonyos nomáliás esetek (pl. ükk álgeszteseése) során megfigyelt jelenségek. Az egyszerű szerves svk, pl. hngysv, eetsv, oxálsv viszonylg ngy konentráión vnnk jelen, elsősorn sejtneveken. Közvetlenül részt vesznek sejtek nygseréjéen, iokémii körfolymtin. Az eetsv hemiellulóz etilsoportjink hirolíziséől keletkezik. Az oxálsv számos növény sejtnevéen tlálhtó nátrium- és kálium-sók formáján. A linolsv és plmitinsv fás szöveteken sk nyomokn forul elő (SWAN és AKERBLOM, 1967). A glluszsv ellgsvvl együtt kis mennyiségen (,9 -,25 %) megtlálhtó geszt szöveteien. A fenolkronsvk (vnillinsv, szliilsv, glluszsv, ellgsv st.) különöző polifenolokkl együtt (pl. flvonoiok) jelentős mértéken efolyásolják ph értékét, és véelmi funkiókt látnk el z iotikus és iotikus stresszhtásokkl szemen. A geszten felhlmozóv konzerválják már elhlt szöveti részeket Sz-, kötött- és összsv-trtlom A svsság különöző prméterek (svtrtlom, ph, pufferkpitás) meghtározásávl számszerűen is kifejezhető. Az erei fák svtrtlmát présnevek, vgy vizes extrktumok vizsgáltán keresztül állpítják meg. A szkirolomn megkülönöztetnek sz-, kötöttés összsv-trtlmkt (ALBERT et l., 1998; 1999). A szsv-trtlom vizes extrkióvl kivonhtó svmennyiség. A szsvtrtlomn megjelenő kis molekultömegű illózsírsvk (hngysv, eetsv, st.) meghtározásár ROFFAEL et l., (2) egy viszonylg egyszerű mószert olgoztk ki. Ennek lpjául szolgál, hogy hő htásár (13 C) fnygól kiiffunálnk és zárt téren hűtés során konenzálónk. Mennyiségi meghtározásuk szsv-trtlom méréshez hsonlón vizes oltól történik ázissl történő titrálássl. A fán lévő kronsvk ngy része nem extrhálhtó, kötött formán vnnk jelen, ezért kötöttsvk meghtározás sk inirekt móon lehetséges. A fmintákt nátrium-etát olttl extrhálják, z extrkió során szsvk kiolónk, kötöttsvk regálnk nátrium-etáttl és rekión ekvivlens mennyiségű eetsv keletkezik. Így z összsv

11 trtlom könnyen meghtározhtó (SUBRAMANIAN, 1983). A vizsgált f kötöttsv-trtlmát egy kivonássl számítják ki. A kronsvk minőségi és mennyiségi megoszlásáról fszöveteken svk közvetett mérésén túl szöveti ph értékei, pufferkpitás és reoxpoteniál értékek nyújtnk közvetett informáiót. Pufferkpitás A fnyg pufferkpitás fontos értékmérő tuljonság. Ennek meghtározás szintén nem egységes, legelterjete Lmuth-mószer (LAMBUTH, 1967). Ennek lényege, hogy fnyg vizes extrktumát sósvvl 3 ph-értékig, míg nátrium-hiroxil 7 ph-értékig titrálják. A titráláshoz szükséges sv, illetve lúg mennyiségének függvényéen megkülönöztetjük sv-, illetve ázis-pufferkpitást. Sv hozzáásánál: A lejátszóó rekió: A - + H + = HA pufferkpitás = 9 HA A- 1 HA + A- Bázis hozzáásánál: A lejátszóó rekió: HA + OH - = A - + H 2 O A f fiziológii állpotánk htás svsságr A f életkor, fiziológii állpot és termőhely (GÄUMANN, 1935; SANDERMANN és ROTHKAMM, 1959) meghtározó prméterek svsság tekintetéen. A fiziológii állpot kpsán FENGEL (1987) megállpított, hogy ükk-szíjás présnevének ph-j melyet termőhely is efolyásol, és mely viszonylg állnó érték f jelentős károsoás esetén z 5,4-es értékről 4,9-5, körüli értékre sökken. A változás zonn egyeenként jelentős szórást muttht. A svsság tekintetéen egy fjon elül is jelentős egyei különségek lehetnek A szíjás és geszt svtrtlm 9 HA A- pufferkpitás = 1 A- + HA A legtö ffj esetéen geszt ph-j lsony, svtrtlm peig mgs, mint szíjásé (1. Tálázt). Ez megállpítás vontkozik min présnevekre, min fnyg vizes extrktumár (RÉTFALVI et l., 23; SANDERMANN és ROTHKAMM, 1959)

12 1. Tálázt Különöző ffjok svsságánk riális és vertikális változás (SANDERMANN és ROTHKAMM, 1959). Ffj Vörösfenyő Dougls-fenyő Jegenyefenyő Bükk1 Bükk2 Mgsság [m] 2,2 1 2,2 1 2, Szíjás ph 5,42 5,56 5,83 5,76 5,48 6,13 5,4 5,4 5,8 5,8 Geszt ph 4,23 4,74 4,22 4,18 5,45 6,13 5,2 5,2 5,5 5,6 Ffj Szsv/1g fnyg Összsv/1g fnyg Kötöttsv/1g fnyg Vizes extrkt phj Vörös tölgy (geszt),118 2,577 2,459 6,44 Vörös tölgy (szíjás) 1,845 4,183 2,338 5,74 Hikori (geszt) 1,651 2,869 1,218 5,9 Hikori (szíjás) 1,982 3,937 1,955 5,8 Déli fenyő 1,39 4,824 3,434 5,1 Fehér fenyő (szíjás),588 2,71 1,483 6,4 Dougls fenyő 1,93 9,13 7,2 4,2 HILLIS (1965) szerint geszt ngyo svsság elsősorn mgs eetsv trtlmánk tuljoníthtó. Een tekinteten fontos megemlíteni, hogy keményfák puhfákénál ngyo svsságát ellulózhoz kpsolóó (hirolizálhtó) etil-soportok mgs rány okozz (SANDERMANN és ROTHKAMM, 1959). SANDERMANN és ROTHKAMM (1959) mérései szerint ükk szíjásánk és érett fájánk ph-j szezonálisn is jelentősen változik (6. ár). 6. ár A ph szezonális változás ükk szíjásán és érett fáján (SANDERMANN és ROTHKAMM, 1959) Az álgesztes ükk ph-j, svtrtlm és pufferkpitás SEELING (1991) mérései szerint z álgesztes fnyg présneveinek ph-j szignifikánsn mgs (ph= 6 fölötti) mint fehér fnygól vett mintáé. A jelenségre nem ott pontos mgyráztot. A fehér és vörös fnyg ph-értékeinek szignifikáns különségét ALBERT et - 1 -

13 l., (1998,; 1999), vlmint BAUCH és KOCH (21) szárz fnyg vizes extrktumáól mért ph és svtrtlom-mérései áltl is megerősítette. 7. ár A ph és pufferkpitás sugár irányú változás álgesztes ükken (ALBERT 1998, 1999). A nyilk színhtárt jelzik. ALBERT et l., (1998, 1999) mérték ph és pufferkpitás sugár irányú változásit kéregtől élig álgesztes ükken. A vizsgált egy 146 éves vörös gesztű ükk 6,5 m átmérőjű mintkorongján történt. A mintát mellmgsságól vették. Megállpították, hogy színhtár után ph 6 fölé emelkeik, pufferkpitás peig enyhén lesökken (7. ár). A vörösgesztű ükk esetéen SEELING (1991) szíjásr 5,8 és vörös gesztre 6,1-es ph-t mért, mi ellentétes hgyományos színes geszteseésnél tpsztltkkl. A vörös geszt neveinek hngysv trtlm tízszerese, eetsv trtlm mintegy ötszöröse szíjásénk. Az ennek ellenére mért ph emelkeés feltételezhetően más svs komponensek (pl. fenolkronsvk) konentráió sökkenésének tuljoníthtó. Az álgeszt képzőés során ui. színhtár szöveti környezetéen ezek z nygok enzimktlizált rekiókn átlkulnk (2. Tálázt). A Nyugt-mgyrországi Egyetem, Erőmérnöki Kr Kémii Intézetéen évek ót folynk kuttások ükk álgeszteseés kémii hátterének tisztázásár. Ezen vizsgáltok során méréseket végeztünk ükk svsságávl kpsoltosn és néhány összefüggést már sikerült tisztáznunk. Megállpítottuk, hogy ükk vörös és fehér gesztje között svsság tekintetéen különség vn. Az elői sz- és kötöttsv-trtlm lsony, ugynkkor vizes oltánk ph-értéke mgs. A puffer kpitások értékei szintén lsonyk voltk z álgesztes szöveteken. Az álgesztes fnyg extrktumin mérhető mgs ph érték és - fehér fszövetekhez képest lesökkent- totálfenol-trtlom között szoros kpsolt (korreláió) vn (ALBERT et l., 23). 2. Tálázt Az álgesztes ükk szíjásánk és vörös gesztjének ph-j, pufferkpitás, vlmint hngyés eetsvtrtlm (SEELING, 1991). Mint ph Pufferkpitás (ml,1m-os NOH olt/1 ml présnev 7,-es ph-ig) Hngysv (ppm) Eetsv (ppm) Szíjás 5,78,8 17,4 11,4 Álgeszt 6,9 1, , A szíjás és vörös geszt présnevének pufferkpitás ngyságrenileg hsonló

14 2.1.5 A svsság htás fnyg ipri felhsználásár A fnyg svsság z ipri felhsználást is sokféleképpen efolyásolj: Szintetikus gynták felhsználáskor (forgáslp-, rétegelt lemez-, furnérlp gyártás) fnygn lévő svk ( rekión ktlizátor szerepük mitt) lpján efolyásolják folymtot. Cementkötésű forgáslp gyártás során z lsony ph-érték rontj ementkötés szilárságát. A fvéőszerek megkötőését meggyorsítj mgs svtrtlom. A f ph-értéke efolyásolj festési eljárásokt. A nem extrhálhtó, zz kötöttsvk fontos szerepet töltenek e krmi-formlehi gynt polikonenzáiós rekiójánk ktlíziséen, ezen keresztül efolyásolják f rgszthtóságát. A mgs svtrtlom fokozz fém lktrészek korrózióját. A svk él fűrészlpr gykorolt korróziós htását KRILOV et l., (1988) vizsgálták Eukliptusz fjokn. 2.2 Kiolhtó szénhirátok A fotoutotróf nygsere következtéen szénhirátok lpvető szerepet játsznk növényi sejtek iokémii folymtin, mivel szerves vegyületek szénváz fotoszintézis során termelt szénhirátokr vezethető vissz. Jelentőségüket z is növeli, hogy fontos szerkezetlkotók, hiszen sejtfl épülve növények vázát ják. Emellett más strukturális szerepük is vn, lipiekhez kpsolóv glikolipiek, fehérjékhez kötőve peig glikoproteiek szerkezetének kilkulásához járulnk hozzá. A strukturális szerepük mellett fontos kiemelnünk trtlék tápnyg szerepüket is. E hárms jelentőségük mitt érthető z tény, hogy z egész élővilág szervesnyg össztömegéen szénhirátok rány legngyo. A növényi iokémián mono-, i-, oligo- és poliszhrioknk is fontos szerepe vn: z utotróf nygsere folymtokhoz közvetlenül monoszhriok szolgálttnk szénvázt, melyek változtos rekión sokféle vegyület formáján tlálhtók növényi sejteken. A szénhirátok szállítás főképpen iszhri szhróz formáján történik. A szénhirátok strukturális szerepüket oligomerjeik, illetve polimerjeik formáján töltik e. A tápnyg rktározás szintén polimerek képzőését jelenti. A iokémii folymtokn közvetlenül monoszhriok, illetve zok foszfátji vesznek részt. A növényeken rengeteg, kémiilg eltérő monoszhri tlálhtó, e sk kevés forul elő közülük jelentős mennyiségen. A kiolhtó szénhirátok képzőése, kkumuláiój és megoszlás különöző fszöveteken - vegetáiós iőszkn ill. vegetáiós iőszkok között - tokt szolgálttht ukrok fiziológii folymtokn etöltött szerepének tnulmányozásához. Összehsonlító jellegű kémii és iokémii kuttásim során kiolhtó szénhirátok mennyiségi és minőségi vizsgáltán keresztül kívántm feleríteni zok szerepét ükk geszteseéséen és álgeszteseéséen. A szénhirátok különöző móon kpsolóhtnk e sejt nygsere útji, átlkulási lehetőségeiket onyolult szályozási mehnizmusok htározzák meg. Lényeges szempont, hogy mgsrenű növényeken nem fotoszintetizáló szervek, szövetek, sejtek is kilkultk, melyek nygseréje lényegesen eltér fotoszintetizáló növényi részekétől. Mivel ezek sejtek fotoszintetizáló szervekől kpják z nygseréjükhöz szükséges nygokt, növényi szervezeteken is ki kell lkulni egy szénhirát szállító renszernek. Ennek felt részen szénhirátoknk növényi szervezeten elüli trnszlokáiój, e

15 szükségszerűen kpsolóni kell hozzá növényi sejtek különöző memránjin keresztül történő trnszportnk is. A szénhirát nygsere 8. ár A szénhirát nygsere fő útji és soportosulás növényi sejteken (TCA: trikronsv) (LÁNG, 28). A fotoszintézis sötétszkszán Clvin-iklusól triózfoszfát (DHAP) molekulák lépnek ki, melyek továi nygsere-folymtok lpnygát képezik (8. ár). A triózfoszfát egy része kloroplsztiszon elül mr, és hexózon illetve nnk ktivált formáján keresztül keményítővé lkul. Olyn élettni állpotn, mikor szénhirát-felhsználás kerül túlsúly, keményítő leomlását figyelhetjük meg plsztiszokn. E ontási folymtok során keletkező hexózok ismét triózfoszfáttá omlnk le, és een formán juthtnk ki itoplzmá. A triózfoszfát molekulák közvetlenül Clvin-iklusól kilépve is kiszállítóhtnk itoplzmá. A itoplzmán töféle folymt játszóht le: 1.) Intenzív szénhirát felhsználás esetén triózfoszfátok eléphetnek glikolízise. 2.) Hexózzá lkulhtnk, mj ezt követően szhróz szintetizálóht előlük. Ennek lépésnek zért vn különösen ngy jelentősége, mert szénhirátok főként een formán szállítónk növényi szervezeteken felhsználás helyére. 3.) A szhróz töféle úton hsználóht fel:.) A szénhirát leontás ero (légzési) vgy nero rekióin..) A leontó folymtok köztes vegyületeiől kiinulv z intermeier nygsere szintézis-folymti ágzhtnk el..) A hexózfoszfátok ngyszámú ioszintetikus rekió nyersnygául szolgálnk. A sejtfl szintézise szempontjáól fontos megemlíteni ellulóz ioszintézisét. A hexózfoszfátokól történő iszhri- és poliszhri szintézis-folymtokn lpvető jelentősége vn ukornukleotiokká történő átlkulásuknk, mi e vegyületek ktivizálóását jelenti. A szhróz átlkulásánk érekes rekiój fruktán poliszhriok képzőése. Ezek vegyületek egyes növények környezeti lklmzkoóképességét növelik

16 .) Hexózokr ontv, mj ktiválóv rktározó szöveteken ismét keményítő keletkezhet előle. e.) Lehetőség vn szhróz közvetlen rktározásár is: pl. ukornán, vgy ukorrépán szhróz vkuólumn hlmozóik fel. A fotoszintézis primer termékeiől igen gyorsn létrejönnek zok változtos szerkezetű szénhirátok, melyek egy része energitároló, másik része peig szerkezetlkotó. A szénhirátok ioszintézisének legfontos 6-széntomos lpvegyülete Clvin-iklusn keletkező fruktóz-6-foszfát (F-6-P). A fruktóz-6-foszfát hexóz-foszfát-izomeráz (EC ) közreműköésével α-d-glükóz-1-foszfáttá változik. Amíg z F-6-P glikolízis kulsvegyülete, és előle izomerizálóott glükóz-6-foszfát (G-6-P) peig pentóz-foszfátiklus kiinulási nyg, ig glükóz-1-foszfát (G-1-P) minen oligo- és poliszhri lpmolekuláj. Belőle szármztthtó szhróz és fruktánok, továá keményítő és sejtfl-polimerek. A kloroplsztiszól kijutó triózfoszfátok nygsereútjink sk egy része szénhirátok szintézise, előlük szármztthtók lipiek és z minosvk. A szhróznk különösen ngy jelentőséget mgsrenű növények nygseréjéen z tény, hogy szénhirátok trnszportj sknem kizárólgosn ennek vegyületnek szállítását jelenti. Ez feltehetően szhróz kis rekióképességével mgyrázhtó. Néhány növényen vkuólumn konentrálóv rktározóht, más növényeken polimerizálóv, illetve epolimerizálóv szervezet környezeti lklmzkoó képességét iztosítj Szénhirátok levélen A lomhulltó és örökzöl fák meghtározó kiolhtó szénhirátjit képezik szhróz, glükóz és fruktóz, vlmint nem-kiolhtó szénhirátok közül keményítő. A szhrózt trnszport, zz szállító ukornk is nevezik, ezenkívül részt vesz fj speifikus ukor lkoholok kilkulásán. Az örökzöl fák levelei nemsk szállítják szénhirátokt, hnem el is rktározzák rktározó szerveiken. A szén szállításáért törzs és gyökérzet mellett z élő fszövetek (szíjás) és kéreg szintén felelős, fő rktár szénnek. A fenolos extrktumok képzőését geszteseés során szénhirátok trtják fenn. A legtö f gyökérzete részt vesz növényi mikroiális interkiókn, mely interkiókn ukroknk fontos szerepük vn. A szénhirátok helyzete és eloszlás f egyes szervei között és szervein kívül tö tényezőtől is függ. Ezek lehetnek ontogenetikus pl.: szervek érettségi szintje, és környezeti tényezők pl.: toxikus gázok, klím, ptogén és szimiotikus interkiók (mikorrhiz). A zöl levelekől szármzó szénnyereség és szénhirát export növény növekeése és egészsége szempontjáól öntő fontosságú. Ezért ngyon fontos fotoszintézis mehnizmus, szénhirát nygsere és rktározás (8. ár). Az ezen téren végzett kuttások ngy része sk lágyszárú növények vizsgáltár irányult. Vn zonn néhány speifikus fiziológiás eltérés fás szárú és lágyszárú növények között, különös tekintettel ngy mennyiségen keletkező másorenű komponensekre pl.: ligninek, polifenolok és terpének, melyek mennyisége szénhirát metolizmusól szármzó szénvázk utánpótlásától függ A keményítő és szhróz szintézise és omlás A flevelek két nem- szerkezetlkotó szénhirátj keményítő és szhróz, melyek fontos rktározó és szállító ukrok. Egyé kiolhtó ukrok pl. hexózok (fruktóz, glükóz), rffinóz

17 slá tgji (rffinóz, szthióz). A ukor lkoholok is részt vesznek széntrnszportn, sejt növekeésen (HAMPP et l., 1994; KANDLER et l., 1979; POPP et l., 1997). A keményítő és szhróz fotoszintézis végtermékeiként átlkíthtók egymás. A keményítő kloroplsztiszn szintetizálóik és rktározóik, mint olhttln komponens. Hsonlón lágyszárúk leveleihez keményítő f leveleien is szénhiráttározó szerepét látj el, h fotoszintézis mértéke meghlj z export szintjét (Lás nyír esetén GÜNTHARDT-GOERG et l., 1993; LANDOLT et l., 1997). Ezenkívül keményítő kkumulálóht izonyos fejlőési szintek között pl. tűlevelűek rügyfkás előtt (SENSER et l., 1979; EINIG és HAMPP, 199; EGGER et l., 1996), serjék leveleien pl. Visum lum fgyöngye (ENGEL, 1915), illetve fejlőő levelek plsztijin (EGGER és HAMPP, 1996). Az örökzöl növényeken kívül hosszú távú keményítő kkumuláió következik e lomhulltó fák leveleien is pl. tölgy sírázás előtt (BAUKNECHT, nem pulikált). A keményítő szintéziséen részt vevő enzim z ADP-glükóz-pirofoszforiláz (AGPse, EC ) (9. ár). A keményítő leontásán peig z α-miláz (EC ) és keményítő foszforiláz (EC ) játszik szerepet. 9. ár A szhróz szintézis egy közelső lépése (HELL, 26). A szhróz itozoln szintetizálóik és sok növény vkuolumán mint szénhirát rktár műköik (1. ár). Ez iszhri fontos funkiót lát el rövi és hosszú távú trnszport vivőnygként fotosszimiláió trnszportján. Npjinkn szhróz és hexózok szályozó funkióját részletesen vizsgálják génexpresszió szintjén. A lágyszárú növényekkel ellentéten (GERHARDT et l., 1987) sok fán szhróz szintje mgs és npi szinten stil (EINIG et l., 1995), e levél-szhróz konentráiójánk szezonális ingozását (fluktuáió) is leírták (norvég fenyő, EINIG et l., 1995; 1997). Ez jelzi sejten szhróz szintézisének és omlásánk szigorú kontrollját

18 1. ár Szhróz szintézise előállító-soure szöveteken, szhróz-foszfát-szintáz (SPS) enzimmel. Irreverziilis folymt itozoln (HELL, 26). 11. ár A szhróz-foszfát-szintáz (SPS) szályozás (HELL, 26). A szhróz szintézisének szályozását fotoszintetizáló sejteken már korán is vizsgálták (STITT, 199). Két kuls enzimet tláltk, fruktóz-1,6-ifoszftázt (FBPse, EC ) és szhróz-foszfát-szintázt (SPS, EC ) (11. ár), melyek szhróz szintézis ármlásszályozásán vesznek részt. Az FBPse inhiitor fruktóz-2,6- iszfoszfát (EC ), z SPS P i -vel inhieálhtó és glükóz-6-foszfáttl ktiválhtó. Nyár és fenyő egyeeken z SPS enzim Mihelis-Menten konstns (K m ) értéke 4,-ról 2,6 mm-r, illetve 5,2-ről 2,5 mm-r sökken fény ktivitás ereményeként, mi zt jelenti, hogy sokkl ktív lett (LOEWE, 1998). Ezért z SPS ktivitásánk állpot fruktóz-1,6- iszfoszfáttl együtt felhsználhtó szhróz szintézis inikátorként. A szhróz ontását ktlizáló enzimek, z invertáz (EC ) és szhróz-szintáz (SuSy, EC )) ktivitás szintén inikátorként szolgálht sökkenő ktivitásuk révén (12. ár)

19 12. ár Szhróz ontás (HELL, 26) Ontogenetikus és környezeti változások htás flevelek szénhirát nygseréjére Az utói éveken intenzíven kuttták környezeti fktorok, toxikus gázok (ózon), klimtikus változások, elemösszetétel (Mg, N 2 ) és szimiotikus interkiók (mikorrhiz) htásit szénhirát metolizmusr. A levél szénhirát nygseréjének szezonális ingozás A legtö kuttás, mely szénhirátok szezonális változását vizsgált fák leveleien mérsékelt égöv és z észki éghjlt örökzöl növényeire fókuszált. Ősszel és télen, mikor szervek lklmzkonk hieghez, fenyő tűleveleien keményítő-trtlom és fotoszintetikus termékek mennyisége htározottn lesökken (HANSEN, 1997). A rffinóz slá oligoszhriji - rffinóz és szthióz -, melyek meleg évszkn nem etektálhtók, een z iőszkn megtlálhtók szöveteken. A szhróz és glükóz szintje is megnő (EGGER et l., 1996). A szhróz mennyiségének emelkeése korrelál fotoszintézis hálóztánk tetemes mennyiségével, mely kevező körülmények között (sok fény, fgypont körüli hőmérséklet) jön létre (BLECHSCHMIDT-SCHNEIDER, 199). A szhróz konentráió növekeése ilyen körülmények között háromszorosn növekvő SPS enzim fehérjéinek mennyiségével is összefüggésen vn. Miután ekövetkezett fgyhoz vló lklmzkoás szénhirátok (szhróz, glükóz, fruktóz, rffinóz és szthióz) mennyisége lesökken. A keményítő konentráió mineközen rámin megnő, pár hetes perióus ltt eléri szárznyg-trtlom 13 %-át (EGGER et l., 1996; EINIG et l., 1995). Az egy egyéves tűlevélen egy tél ltt felhlmozóott szénhirát mennyiség ellenére fotoszintézisől szármzó szén mennyiség 8%- mégis exportól szármzik. Ez következtetés vonhtó le, h összehsonlítjuk npi szén nyereséget nem strukturális szénhirátok változásávl levélen. A nemszerkezetlkotó szénhirátok növekeése törzsen ezen lpul (EGGER et l., 1996). A rügyfkás után z SPS enzim ktivitás megnő (K m (F6P) értéke 4,-ről 1, mm-r sökken), mely korrelál keményítő 8 hetes perióus ltti sökkenésével. A keményítő omlási folymt elősegíti szhróz szintézisét, és ezáltl megnő szénhirát trnszport is leveleken. A keményítő kiürülése után z SPS enzim K m állnój vissztér és állnósul 4, mm-r. A keményítő kiürülését mikroelemzéses tehnikávl vizsgálták fenyőlevelek különöző szöveteien. Megállpították, hogy keményítő először központi ylineről távozik, miközen mezofill mennyiség sk 2 np múlv tűnik el. EINIG (1997) megállpított, hogy z SPS enzim ktivitás központi ylineren hmr sökken. Ez meglpozz z SPS enzim szerepét lomhulltó fák leveleien tlálhtó keményítő

20 rktárk mozgósításán, és jelzi, hogy központi yliner fontos szerepet tölt e, mint közenső rktározó szövet. Összefogllv elmonhtó, hogy ezen szerveken ngy mennyiségen tlálhtó rktár szénhirátok pufferként szolgálnk új levelek és hjtások növekeéséen, különösen kkor, mikor növekeéshez kevés fény áll renelkezésre (CREGG et l., 1993). A szénhirát nygsere változási levél fejlőése során A norvég fenyő fejlőő tűleveleien z importált szhróz nygsere első lépése svs invertázzl történik. A keletkező hexózok, glükóz és fruktóz mennyisége korrelál szhróz mennyiségének friss hjtásokn és leveleken ekövetkező növekeésével. HAMPP (1994) szerint ezek ukrok részt vesznek sejt nyúlásán, mint szerves ozmotikusn ktív komponensek. Ezt követi tűlevelek nyúlás, megnő SuSy ktivitás, fruktóz/glükóz rány egyről kettőre nő. A tűlevél szárznyg trtlmánk növekeése jelzi, hogy tűlevél fejlőése során z import szhróz rátp SuSy-r. Amikor tűlevél megérik SuSy és fruktóz-2,6-iszfoszfát mennyisége lesökken, miközen SPS ktivitás nő. A keményítő szintje norvég fenyő már ngyon fitl tűleveleien is mgs. Ez z importált szhróz mennyiségéől ere. A levél fejlőésének kori szkszán D-enzim (EC ) részt vesz keményítő forglomn. Közen keményítő szintézis késői szkszán műköő enzim (AGPse) és keményítő ontásn részt vevő enzim (α-miláz) ktivitás megnő, mely z átmeneti keményítő ngyo rányú forglmát ereményezi (EGGER et l., 1996). Mgnézium hiány htási levelek nygsere folymtir A mgnézium hiányos növények leveleien szénhirát felhlmozóás figyelhető meg (FISCHER et l., 1988). Ezen jelenség lehetséges ok phloem rktárk inhiíiój proton pumpáló ATPse (EC ) enzim rossz műköése révén, ennek ereménye szhróz elrktározóás floemn (13. ár) (MARSCHNER, 1997). 13. ár A proton mozgtó erő (HELL, 26). A megnövekvő szénhirát konentráió is lpj lehet mgnézium hiányos fáknk (WIKSTRÖM és ERICSSON, 1995). A lufenyően szénhirátok megemelkeett mennyisége előforulht sárgulási tünetek előtt és velük együtt. A mgnéziumhiányos fenyőlevelek floem szállításánk zvrár is lehet következtetni szhróz mennyiségének

21 növekeéséől, mely mezofill sejtektől központi ylinerig nő sárguló leveleken (EINIG et l., 1997). Ez szénhirát növekeés tünetek jelentkezését követő pár hétig fennáll, miközen floem szövetek sejtes omlás zjlik. Az ezen mintákn tlálhtó összes szhróz zonn sk kis mértéken változik, mely jelenség szhróz szintézis leszályozásánk tuljoníthtó, melyet z SPS enzim sökkent ktivitás ereményez. A sökkenő szhróz szintézis és export lehet z ok keményítő trtlom lss sökkenésének, ár keményítőt ontó enzimek (keményítő-foszforiláz, α-miláz) ktivitás megnő 2- illetve 4-szeresére (EINIG és MEHNE-JACOBS, 1997). Ez minenképpen ösztönzően ht ngyrányú keményítő forglomr, hiszen fontos lpnyg fotofoszforiláiónk, és ATP újrhsznosításához is elengehetetlen (MARSCHNER, 1997). A nitrogén htás levelek szénhirát nygsere folymtir A norvég fenyőn végzett kísérletek megmuttták, hogy megnövekeett nitrogén felhsználás PEP-kroxiláz (EC ) és NADP-függő izoitrát-ehirogenáz (EC ) enzimek inukiójához vezet, eleértve szénhirát és nitrogén nygsere összekpsolóását. Ezen rekióútól szármznk szerves svk, mint pl. 2-oxoglutrát, mely lpnygként szolgál nitrogén sszimiláióhoz és z minosv szintézishez. Az minosv megnövekeett szén igénye sökkenti szén ármlását szhróz szintéziséhez, mi tárolt szénhirát rktárk sökkenéséhez vezet (WINGLER, 1994; WALLENDA, 1996). Következtetésként levonhtó, hogy levél szén export rányánk sökkenése efolyásolhtj szén felhsználást, pl. erősen lesökkenhet gomák áltl megtámott gyökérzeten. Az ózon htás levél szénhirát nygsere folymtir Az ózon htás levelek szénhirát nygseréjére számos tnulmányn fellelhető (HAMPP, 1992; COLEMAN et l., 1995; MATYSSEK et l., 1995). Bár z eremény erősen függ kísérleti körülményektől, növény korától, fjtájától és z ózon mennyiségétől, mégis elmonhtó, hogy ngyon sok növényfjt leveléen megnő kiolhtó szénhirátok mennyisége. A növény tápnyg helyzete móosíthtj z ózonhtásokt (PELL et l., 1995; MAURER et l., 1997). Ellentéten jól megtrágyázott nyírfákkl kevésé trágyázott pélányokn szhróz és hexózok kkumuláiój figyelhető meg ózonnl vló kezelés után z öreg leveleken (LANDOLT et l., 1997). Érekességképpen SPS enzim ktivitás sökkent és fruktóz-2,6-iszfoszfát szintje nőtt ezen mintákn, mely sökkenő szhróz szintézist és exportot ereményezett (EINIG et l., 1997). Egyé iokémii változások, mint pl. szhróz kötő enzimek (SuSy, invertáz) ktivitásánk növekeése, növekvő ATP/ADP rány, riulóz-1,5-iszfoszfát kroxiláz/oxigenáz (Ruiso, EC ) ktivitásánk sökkenése és klorofillok mennyiségének sökkenése, hsonlók zokhoz folymtokhoz, melyek szénhirátokt szállító leveleken játszónk le (SCHÄFER et l., 1992). Ezzel megállpíthtó, hogy sárgulási folymt szályozhtó levelek ukor állpotávl. Az erősen trágyázott növények leveleien nem jelenthetők ki különségek ukor konentráiókn, és érekes móon iokémii válsz is gyengé lett. Az ózon kezelés következményeként sökken szén exportj levelekől, mely növényi iomssz komoly fogyásához vezethet (LANDOLT et l., 1997)

22 A levél nem strukturális szénhirát mennyiségének növekeése CO 2 emelkeés htásár A nem szerkezetlkotó szénhirátok felúsulás leveleken, vlmint fotoszintézis rány megnövekeése nem más, mint válsz megnövekeett szén-ioxi szintre. Ez jelenség tö ffjnál is megfigyelhető (MAGEL et l., 2; és enne tlálhtó hivtkozások), eleértve négy trópusi növényt is. Az emelkeett szén-ioxi htását vizsgálták nyárf és lufenyő egyeeken, és zt tpsztlták, hogy szénhirát ktivitás erősen lesökken gyökérzeten (mikorrhiz). Megállpíthtó, hogy szén-ioxi emelkeés mikorrhiz növények sk kismértéken megújuló szén felhsználását ereményezi. A leveleken megnövekeett szénhirát mennyiség ereményeként fotoszintézis negtív visszstolás kroxiláió htásfokánk sökkenését okozhtj (MAGEL et l., 2; és enne tlálhtó hivtkozások). A mikorrhiz és levél szénhirát nygseréje A mikorrhiz (görögül: gomás gyökér) gomák és növények között kilkult szimiózis egyik formáj. A gom miéliumáól kiinuló gomfonlk (hifák) ehálózzák gznövény gyökereit, és kölsönösen segítik egymás tápnygokhoz jutását. A mohák és szövetes növények leglá 8-9 %- él együtt ilyen móon gomákkl. A szimiózis megújuló táplálékforrássl látj el gomát növény áltl fotoszintetizált ukrok és egyé szerves nygok formáján. Ezeket forrástól (tönyire levelekől) gyökérszöveteke szállítják, mj onnn gomprtnerekhez. Cserée, növénynek miélium htlms felszínével és növényi gyökerekénél jo felvevőképességével segít víz- és ásványinyg-felvételen. A mikorrhiz ngy szénhirát igénye min fotoszintetikus nygforglom élénkítéséhez, min keményítő trtlom sökkenéséhez vezet. Ez megállpítás mostni kuttásokon lpul, melyen LOEWE et l., (1998) norvég fenyő semetéket és nyár egyeeket Amnit musri gomávl kezeltek. Érekes móon gyökérzet növekvő szilárság ellenére szhróz konentráió nem változott. Azonn SPS enzim ktivitás megnőtt (K m (F6P): nem kezelt esetén k. 4 mm, gomávl kezelt esetén k. 2 mm), miközen szhróz szintézis inhiitoránk, fruktóz-2,6-iszfoszfátnk sökkent konentráiój. A gom interkiók fotoszintézis ösztönzéséhez vezetnek, vgy f gyökérzet növekeésének lssulását okozhtják Szénhirátok fás szöveteken A fás szárú növények élő szöveteien jelen lévő szénhirátok sokféle szerepet töltenek e. Töek között szerves ozmolitok lpkomponensei, vlmint részt vesznek szénszállításn- és tárolásn. A nyitv- és zárvtermő ffjokn kéreg és törzs élő szöveti részei szénhirátok legfontos tároló egységei. Ezek tároló szövetek megfelelő iőközönként megtelnek, mj kiürülnek zokn z iőszkokn, mikor szénhirátokr megnő z igény (pélául levélfejlőés, gyökér- és hjtások fejlőése, kmium növekeése során, kor tvsszl és nyáron). Annk megfelelően, hogy széntárolás milyen vegyületek formáján vlósul meg, fákt keményítő-f (pl. legtö gyűrűs liksú nyitvtermő fj és egyes tűlevelűek, mint z Aies és Pie fjok), illetve zsír-f (ilyen legtö szórtliksú nyitvtermő ffj, vlmint Pinus fjok) ktegóriák sorolhtjuk. A következőken összegezzük törzs szöveteinek trtlék szénhirátjir, zok jellemzőire, elhelyezkeésére illetve szintézisükre és ontásukr vontkozó ismereteket. Az iőeli és sugár irányú eloszlásukt másolgos iffereniálóási folymtokn vlmint f túlélési - 2 -

23 mehnizmusin etöltött szerepük lpján tárgyljuk. Végül rövien megvizsgáljuk egyes iotikus tényezők htását ezekre természetes egyensúlyi folymtokr A nem-szerkezeti szénhirátok megoszlás és tuljonsági Tuljonságok. Az összes vizsgált f törzséen meghtározó nem-szerkezeti- és trtléktápnyg-funkiót etöltő szénhirát keményítő. Igen ritkán zonn fruktánok is kimutthtók. A lágyszárúkhoz hsonlón fás szövetek kiolhtó nem-szerkezeti szénhirátfrkiój szhrózól, glükózól, fruktózól (HÖLL, 1997; MAGEL et l., 1997), egyes fjok esetéen (Aer (HÖLL, 1981), Populus (SAUTER és VnCLEVE, 1993), Aruri (MAGEL, nem pulikált)) mltózól, illetve ukor lkoholokól (POPP et l., 1997) tevőik össze. A hieg évszkokn tekintélyes mennyiségű rffinóz és szthióz is kimutthtó törzs élő szöveteien (MAGEL et l., 1994; SAUTER et l., 1989, 1998). ). Az 3. tálázt néhány erei ffj kiolhtó szénhirát trtlmát muttj. 3. Tálázt Néhány ffj kiolhtó szénhiráttrtlm. Ffj (lomhulltó) Kiolhtó szénhirátok Irolom Juglns nigr (ió) glükóz, fruktóz, szhróz MAGEL et l., (21/) Fgus sylvti L. (ükk) glükóz, fruktóz, szhróz, szthióz, rffinóz KOCH et l., (21) Betul penul Roth (nyír) glükóz, fruktóz, szhróz, rffinóz, szthióz HARMS et l., (1992) Populus trihorp, glükóz, fruktóz, szhróz, Populus eltoies (nyár) mltóz BONICEL et l., (1987) Aer (juhr) glükóz, fruktóz, szhróz, rffinóz, szthióz HOCH et l., (23) Crpinus (gyertyán) glükóz, fruktóz, szhróz, rffinóz, szthióz HOCH et l., (23) Prunus (sonthéjsok) glükóz, fruktóz, szhróz, rffinóz, szthióz HOCH et l., (23) Querus (tölgyek) glükóz, fruktóz, szhróz, rffinóz, szthióz HOCH et l., (23) Tili (hárs) glükóz, fruktóz, szhróz, rffinóz, szthióz HOCH et l., (23) Ffj (tűlevelű) Lrix (vörösfenyők) Aies (jegenyefenyők) Pie (lufenyők) Pinus (erei fenyők) Kiolhtó szénhirátok keményítő, glükóz, fruktóz, szhróz, rffinóz, szthióz keményítő, glükóz, fruktóz, szhróz, rffinóz, szthióz keményítő, glükóz, fruktóz, szhróz, rffinóz, szthióz keményítő, glükóz, fruktóz, szhróz, rffinóz, szthióz Irolom HOCH et l., (23) HOCH et l., (23) HOCH et l., (23) HOCH et l., (23) Elhelyezkeés. A f törzséen különöző feltokt ellátó szövetek jól szervezett és szoros kpsoltn állnk egymássl. Keresztmetszeti irányn hlv következő szöveteket lehet megkülönöztetni: külső kérget vgy rithiomát (véőpjzs környezettel szemen) efelé hlv első kéreg, vgy másolgos floem (szerves nygok szállítás és tárolás) követi. Ezután kmium (merizmtikus szövet) és f (másolgos xilem, víz

24 ásványi- és szerves nygok szállítás; törzs meghtározó tároló szövete) következik. Az ún. szíjásos fák (Alnus glutinos, Tili ort, Populus tremuloies, Aer pseuopltnus, vgy Aer pltnoies) sk szíjásot trtlmznk. A szíjás f élő, fiziológiásn ktív, világos színű része mely élő sejteket és trtlék tápnygot trtlmz még törzs legiőse, legelső részeien is. A legtö fj esetéen zonn f nem egy homogén szövet, külső szíjás-zónát egy holt első rész veszi körül, mely lehet színes vgy színtelen, és melyet gesztnek hívunk. H színtelen, kkor ún. érettfá -nk hívjuk (pl: Frxinus exelsior, Fgus sylvti, Pie ies esetéen), h színes kkor geszt -nek nevezzük (pl: Querus, Pinus, Juglns, Cryptomeri, Roini fjok). A geszt nem trtlmz élő sejteket és enne trtlék tápnygok leomlottk, illetve átlkultk gesztesítő nygokká (14. ár). A trtlék tápnygok tárolás f egyik legfontos élettni funkiój, mely kizárólg z élő szövetekre, tehát szíjás területére korlátozóik. Nyitvtermőken (keményfák), z élő prenhim sejtek élsugárn illetve hosszirányú szöveteken helyezkenek el. Ez utóikn prenhim sejtek főleg z évgyűrű késői pásztáján helyezkenek el, elhelyezkeésük jellegzetes mintát követ, melyet kár txonómii élokr is fel lehet hsználni. A tűlevelűeken (puhfákn) zonn prenhim sejtek (és ezáltl keményítő) jelenléte legngyorészt élsugárr korlátozóik. A élsugár prenhim sejtek jól ismert tároló funkiójuk mellett igen htékony sugár irányú szállítási útvonlt is jelentenek (SAUTER és WITT, 1997, és enne tlálhtó hivtkozások). Kpsoltot trtnk fenn háns rostsejtjeivel, és ezen túlmenően vízvezetésen szerepet játszó fás szövetek és f prenhim sejtjei közti kpsoltot is megvlósítják (SAUTER és WITT, 1997; és enne tlálhtó hivtkozások). A trtlék tápnygok felhsználóás során speiális élsugár sejtek (kontktsejtek) iztosítják kiolhtó szénhirátok szekréióját vezető fás szöveti elemeke, és ezáltl trnszportjukt felhsználóás helyszínéig. A fás szövetek mgs ukortrtlm szénforrást jelent különöző fár telepeő prziták számár, mint pl. Lthre squmri vgy fgyöngyfélék. A juhrszirup lespolás Aer shrum-ól z ées fnevek kereskeelmi felhsználásánk egyik péláj

25 14. ár Szhróz trnszport levelektől gyökérig, kéregtől élig. Ksz: külső szíjás, sz: első szíjás, tz: trnzíionális zón (MAGEL et l., 2) A szénhirátok sugár irányú eloszlás és metolizmus Sugár irányú eloszlás. Az összes, ún. nem-szerkezeti szénhirát töé-kevése kiegyenlítetten oszlik meg szíjáson elül minegyik szíjásos ffj esetéen. A geszttel renelkező törzsek esetéen keményítő és ukrok konentráiój folymtosn sökken mint z egyre iőse szíjás szövetek felé hlunk egészen geszt htáráig. Ez sökkenés zonn eltérő mintát követ különöző ffjok esetéen: Roini pseuoi esetéen pélául sokkl szemetűnő, Pinus sylvestris esetéen kevésé látványos. A legtö ffjn geszt szinte egyáltlán nem trtlmz nem-szerkezeti szénhirátokt. Ez min puhfákr, min keményfákr érvényes (MAGEL et l., 1997; DIETRICHS, 1964; HÖLL, 1972). Az erei fenyő gesztjéen kis mennyiségen előforuló ukrok, mint pl. mnnóz vgy rinóz szíjás-geszt átlkulás során végemenő hemiellulóz omlásól (SARANPÄÄ és HÖLL, 1989) szármzhtnk. A fekete ió gesztjéől kimutthtó glükóz jelek szerint geszteseésen szerepet játszó fenoloi-glikozi prekurzorokól szul fel geszteseési folymtok során (MAGEL, nem pulikált). A geszteseő ffjokn különöző korú szíjás szövetekől kivont keményítőmolekulák jelentősen különöznek ennük tlálhtó lánelágzások számán. Az összes vizsgált törzs esetéen z milopektinen z α(1 4) lánok mennyisége nő, míg z α(1 6) lánok szám sökken (HÖLL, 2; MAGEL et l., 1997). A szövetek öregeése jelek szerint keményítőmolekul növekvő mértékű linerizáiójávl jár, melyért pullulnáz ( ernhing ) enzim (EC ) megnövekeett ktivitás felelős. Az enzim és

26 geszteseő ffjok iőse szíjás szöveteien megjelenő, ngymértéken lineáris keményítőmolekul fiziológiás szerepe (pl. geszteseés folymtin) mineziáig tisztáztln (MAGEL et l., 1997). Keményítő-metolizáló enzimek f szöveteien. A gesztképző Roini törzséen keményítő konentráió sökkenése egyrészről sökkenő keményítő-szintetizáló képességgel, másrészt fokozóó keményítő ontássl mgyrázhtó. Az ADP-glükóz pirofoszforiláz (AGPse, EC ) - mely keményítő szintézis kulsenzime - ktivitás lesökken szíjásn, trnzíionális zónán peig már egyáltlán nem mérhető (HÖLL, 1972). Még tisztázásr vár, hogy z AGPse-ktivitás sökkenése egy (eziáig ismeretlen) inhiítor kkumuláiójávl, vgy kálium (mely z enzim kofktor) konentráiójánk sökkenésével függ-e össze. A keményítőszintetizáló-kpitás sökkenésével párhuzmosn felgyorsulnk keményítő leontásánk folymti is. A keményítő foszforolitikus és exomilolitikus (β-milázok, EC ) leontás főként fitl fszövetekre jellemző, míg z enomilolítikus leontás (α-milázok, EC ) inká z iőse szöveteket jellemzi (MAGEL et l., 1997; HÖLL, 1972). Szhróz-metolizáló enzimek f szöveteien. A gesztképző és nem-gesztképző (pl. Roini, Juglns, Pinus, Pie vgy Populus) fjokn szhróz szintézisét és ontását szhróz-foszfát-szintáz (SPS, EC ), szhróz szintáz (SuSy, EC ), vlmint fjtól függően z ún. semleges illetve svs invertáz enzimek végzik. Roini törzséen szhrózt főként z SPS szintetizálj, hsítást SuSy, kis mértéken peig semleges invertázok (HAUCH és MAGEL, 1998) végzik. Sugár irányn szhróz-szintetizáló enzimek ktivitásánk változás ellenkező teneniájú szhróz-ontó ktivitásokévl: z SPS enzim ennek megfelelően túlnyomórészt szíjás tárolásért felelős részéen (z érett középső és első f részeken) tlálhtó, míg szhróz-hsító ktivitás legkülső és legelső élő fszöveteken omináns (HAUCH és MAGEL, 1998) A szénhirát rktárk szezonális változási Az összes vizsgált ffj, min puh- min keményfák, szíjásos fák (pl. Populus (SAUTER és WITT, 1997); Aer (HÖLL, 2)), illetve geszttel renelkező ffjok (Pinus (HÖLL, 2); Roini (MAGEL et l., 1994), Juglns MAGEL, nem pulikált) esetéen keményítő legfő trtlék tápnyg, szhróz peig legfontos kiolhtó ukor z egész év során. Tél folymán keményítő mennyisége lesökken, kiolhtó ukrok mennyisége megnő, mely átlkulás feltehetőleg fgyás elleni véelmet iztosítj fánk. Ez számos ffj esetéen eizonyították, pl. nyár (BONICEL et l., 1987), juhr és erei fenyő (HÖLL, 2), lufenyő (HÖLL, 1985), ükk (MAGEL és HÖLL, 1993), som (ASHWORTH et l., 1993) és ká (MAGEL et l., 1994) esetéen. Nyárf esetéen keményítő szezonális változását (felhlmozóás és moilizáió) ehtón tnulmányozták és hét jól elkülöníthető szksszl jellemezték (SAUTER és WITT, 1997; és enne lévő hivtkozások): (1) Keményítő minimumot mértek tvsszl, teljes készlet moilizáióját rügyfkás és levelek kifejlőése során (április vége, kor május). Ezt követi (2) egy folymtos felhlmozóás, mely közvetlenül levelek kifejlőése után kezőik (május közepe). Ez szksz egészen őszig, levelek sárgulásáig eltrt, mely végén egy mximum (3) mérhető lomhulltás iején (októer közepe). Ezeket fiziológiás szkszokt fszövetek keményítő-ontó enomiláz- (5 izoform) és pullulnáz ( ernhing ) (3 izoform) enzimek igen lsony ktivitás vlmint keményítő-szintetizáló AGPse és keményítőszintáz (EC ) megemelkeett ktivitás jellemzi. Ugynsk jellemzi ezt szkszt, hogy z AGPse enzim 3-PGA és P i -n keresztül történő llosztérikus szályozás

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN. Doktori értekezés. Csoma Zoltán

A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN. Doktori értekezés. Csoma Zoltán A TALAJOK PUFFERKÉPESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS JELENTŐSÉGÜK A KERTÉSZETI TERMESZTÉSBEN Doktori értekezés Csom Zoltán Budpest 21 A doktori iskol megnevezése: tudományág: vezetője: Témvezető: Kertészettudományi

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

A kolposzkópia alapjai (1. rész)

A kolposzkópia alapjai (1. rész) A kolposzkópi lpji (1. rész) BÔSZE PÉTER DR. 1, SZIRTES ILDIKÓ DR. 2, BABARCZI EDIT DR. 3, KULKA JANINA DR. 2 Fôvárosi Szent István Kórház, 1 Szülészeti és Nôgyógyászti Osztály, 3 Ptológii Osztály, Budpest

Részletesebben

Szerelői referencia-útmutató

Szerelői referencia-útmutató Szerelői refereniútmuttó Dikin Altherm - lsony hőmérsékletű split + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB Szerelői refereni-útmuttó Dikin Altherm - lsony hőmérsékletű split

Részletesebben

GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS, 2013 (EGYÉNI GAZDASÁGOK)

GAZDASÁGSZERKEZETI ÖSSZEÍRÁS, 2013 (EGYÉNI GAZDASÁGOK) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefonszám: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Atszolgálttóinknk Nyomttványok Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján kötelező.

Részletesebben

MINTA. irányítószám település (város, község neve) településrész. közterület jellege (út, utca, tér, stb.) Összeírás ideje: 2013. június 1-30.

MINTA. irányítószám település (város, község neve) településrész. közterület jellege (út, utca, tér, stb.) Összeírás ideje: 2013. június 1-30. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefonszám: 1/345-6000 Internet: www.ksh.hu Atszolgálttóinknk Nyomttványok Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján kötelező.

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT Csk kkor nyis ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tusz megolni, nem j, folyts következő felttl! Okttási Hivtl

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2015. jnuár 22. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt1 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2008. jnuár 26. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2008. jnuár 26. 10:00 ór A 1 feltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 2008. jnuár 25. MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2008. jnuár 25. 15:00 ór M 1 feltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek VIESMANN VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzáiós flikzánokhoz 3,8 105,0 kw Tervezési segédlet Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek 5/011 Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1. Égéstermék-elvezető rendszerek

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 2. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

VB NÉGYZÖG KEREZTETZET TERVEZÉE HAJLÍTÁRA Vseton keresztmetszet tervezése történet: kötött tervezéssel: keresztmetszet nygi és méretei ottk, megtervezenő mértékó nyomtékoz szükséges célmennyiség, sz tervezéssel:

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2007. feruár 1. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2007. feruár 1. 14:00 ór A 2 feltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Ügyelj megfelelő iőeosztásr és

Részletesebben

ÖSZVÉRSZERKEZETEK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken. Dr.

ÖSZVÉRSZERKEZETEK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszéken. Dr. Dr. Kovás Nuik ÖSZVÉRSZERKEZETEK BE Silárdságtni és Trtóserkeeti Tnséken Dr. Kovás Nuik egyetemi doens BE, Hidk és Serkeetek Tnsék BE Silárdságtni és Trtóserkeeti Tnsék 01. Trtlom Dr. Kovás Nuik 1. Beveetés...

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 8. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 03

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2011. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

kristályos szilárdtest kristályszerkezet

kristályos szilárdtest kristályszerkezet szohőmésékleten legtö elem szilád hlmzállpotú z tomok közelítőleg ögzített pozíiókn legegyszeű eset: kistályos sziládtest kistályszekezet miét tnulmányozzuk kistályszekezetet? sziládtestek leíásá egyé

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Gyors telepítési útmuttó Strt HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Először Gyors telepítési útmuttó, mj ezt Termékiztonsági útmuttó okumentumot olvss el helyes eállítás és telepítés érekéen.

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

1. A savasság változása a vegetációs időszak alatt és a száradás során

1. A savasság változása a vegetációs időszak alatt és a száradás során A faanyag savassága mind az élő mind a holt faszövet szempontjából alapvető fontosságú. Elsődleges szereppel bír a szöveti ph-érték meghatározásán keresztül az enzim folyamatok befolyásolásában, a közeg

Részletesebben

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK.

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1 BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1Bevezetés. Biokomptbilis nygok különböző funkcionális testrészek pótlásár ill. plsztiki célokt szolgáló lkos, meghtározott méretű, nygok ill. eszközök, melyek trtósn vgy meghtározott

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

5.3 Erővel záró kötések

5.3 Erővel záró kötések 5.3 Erővel záró köések Az erővel záró köésekben z elemeke olyn mérékben szoríják össze, hogy felfekvő felüleükön ébreő súrlóás elmozulásuk megkályozz. Teherbírásuk z összeszoríó erő ( felülei nyomás) és

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot)

1-2.GYAKORLAT. Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állapot) Bevezetés: 1-2.GYAKORLAT Az ideális keresztmetszet (I. feszültségi állpot) - vsbeton két egymástól eltérő tuljdonságú nyg, beton és z cél, egyesítése - két nyg együttes felhsználás úgy történik, hogy zok

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS

RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS RAGASZTÁS, FOLYÉKONY SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z H e nk e l 2 0 1 4 - e s t e r m é k p l e t t á j á b ó l online kidás 1 Kedves Olvsó! Jelen kídványunkbn szintén szkinfo építzet honlp

Részletesebben

HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK. Használati utasítás SAF széria

HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK. Használati utasítás SAF széria HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK Hsználti utsítás SAF széri 2012 VENTILÁTOR JELÖLÉSEI SAF X X X X X X X X csõcsonk átmérõje - 100,, Ventilátor cslád - VKO, VKO1, M, MA, M1, M3, MAO2, M1OK2, R, R1, K, K1,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése

VB-EC2012 program rövid szakmai ismertetése VB-EC01 progrm rövid szkmi ismertetése A VB-EC01 progrmcsomg hrdver- és szoftverigénye: o Windows XP vgy újbb Windows operációs rendszer o Min. Gb memóri és 100 Mb üres lemezterület o Leglább 104*768-s

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 Balaton részvízgyűjtő. 1-2. melléklet: Felszíni víztest típusok referencia jellemzői

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 Balaton részvízgyűjtő. 1-2. melléklet: Felszíni víztest típusok referencia jellemzői Blton részvízgyűjtő 1-2. melléklet: Felszíni víztest típusok referenci jellemzői Blton részvízgyűjtő Vízfolyás típusok hidromorfológii referenci jellemzői MORFOLÓGIA TÍPUS Jellemzés Hidrológi 1 2 3 ngy

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Gyors telepítési útmuttó Strt MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Először Termékiztonsági útmuttó, mj ezt Gyors telepítési útmuttó okumentumot olvss el helyes eállítás és telepítés érekéen. A Gyors telepítési

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Rockfall lejtésképző elemek

Rockfall lejtésképző elemek LAPOSTETŐ SZIGETELÉS LEZÁRVA: 00. MÁRCIUS. Rokll ljtésképző lmk Műszki tlp Vonlr-, lln- és pontrljtő lmk, ttikék A Rokwool Rokll rnszrévl iztosíthtó ttők tökélts vízlvztés Műgynt kötésű, tljs krtmtsztén

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép.

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép. Irány nyár......felkészült már? www.udiszervizek.hu Audi Eredeti MMI 3 High nvigációs szoftver 2014-s Európ térkép. 83 990 Ft Audi Service Utzásr készen Vonzó válszték meggyőző mínőség. Válsszon

Részletesebben

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január A Knuf INSULATION 2015 ös kidványink összefoglló mgzinj 2016. jnuár TUDÁSTÁR A Tudástár egy nyomttott kidvány, www.knufinsultion.hu honlpon keresse kedves érdeklôdô, letöltések menüpont ltt. Kiváló hô-

Részletesebben

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK Számítógép-vezérelte hímzőgép Hsználti utsítás FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A gép hsznált előtt, kérjük, olvss el iztonsági előírásokt. VESZÉLY - Ármütés elkerülése érdekéen:

Részletesebben

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no. 700.403.423-C. December 2009

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no. 700.403.423-C. December 2009 Cfitesse 60 Návod k osluze Hsználti utsítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Opertor mnul Decemer 2009 Article no. 700.403.423-C B Gyári szám: _ Regisztrációs szám: Szerviz telefonszám: _ Szállító: C Trtlomjegyzék Bevezetés...........................................................................................................

Részletesebben

Használati utasítás. Használat előtt olvassa el. Olvassa el, ha további információkra van szüksége. Számítógép-vezérelte varrógép ELŐKÉSZÜLETEK

Használati utasítás. Használat előtt olvassa el. Olvassa el, ha további információkra van szüksége. Számítógép-vezérelte varrógép ELŐKÉSZÜLETEK Hsználti utsítás Számítógép-vezérelte vrrógép ELŐKÉSZÜLETEK Hsznált előtt olvss el. A VARRÁS ALAPJAI RÖGZÍTŐ ÖLTÉSEK Olvss el, h továi informáiókr vn szüksége. FÜGGELÉK Fontos iztonsági előírások A gép

Részletesebben

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon simply clever Service Mgzin A szerviz- és trtozékjánltok érvényessége: 2012. október 1. 2013. február 28. www.skodszervizek.hu Legyen klubtg, élvezze most induló Go! Service Progrm előnyeit! részletek

Részletesebben

Fejezet a Gulyás Méhészet által összeállított Méhészeti tudástár mézfogyasztóknak (2015) ismeretanyagból. A méz. összetétele és élettani hatása

Fejezet a Gulyás Méhészet által összeállított Méhészeti tudástár mézfogyasztóknak (2015) ismeretanyagból. A méz. összetétele és élettani hatása A méz összetétele és élettani hatása A méz a növények nektárjából a méhek által előállított termék. A nektár a növények kiválasztási folyamatai során keletkezik, híg cukortartalmú oldat, amely a méheket

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

Bio-Optica Milano S.p.a. Papanicolaou Harris Hematoxilin

Bio-Optica Milano S.p.a. Papanicolaou Harris Hematoxilin 25 89 12 16 SZAKASZ. Az Tűzvédelmi Fiziki Ökológii Egyéb veszély expozíció és információk. kémii meghtározás. intézkedések. ellenőrzése/egyéni tuljdonságok.... / >>...... / >> / >> védelem.... / >>...

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk ELASTO - LINE I. Vltln ruk Trtlomjegyzék Beezeté Sruk zerepe mgépítében 1. Méretezéi lki tényezők Vltln, pontzerű, ngyteherbíráú elztomer ruk. Igénybeételek zámítá ELASTO-N1 é -N Termékleírá műzki prméterek

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

Bio-Optica Milano S.p.a. Papanicolaou EA50... / >>

Bio-Optica Milano S.p.a. Papanicolaou EA50... / >> Bio-Optic Milno S.p.. Ppnicolou EA50 25 911 14 16 SZAKASZ. A Tűzvédelmi Fiziki Szállításr Toxikológii Egyéb veszély és kémii meghtározás. intézkedések. vontkozó dtok. tuljdonságok......./ / >>... / >>...

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék

Környezettechnológia. Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék Környezettechnológia Dr. Kardos Levente adjunktus Budapesti Corvinus Egyetem Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék A SZENNYEZÉS ELVÁLASZTÁSA, KONCENTRÁLÁSA FIZIKAI MÓDSZERREL B) Molekuláris elválasztási (anyagátadási)

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

TAKARMÁNYOZÁSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TAKARMÁNYOZÁSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TAKARMÁNYOZÁSTAN Az Agrármérnöki MSc szk tnnygfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Tkrmánykiegészítők., hozmfokozók: jvítják z egészséges álltok termelését. Antiiotikumok: gomák vgy mikroák olyn nygcsere-termékei,

Részletesebben

A VARIÁCIÓSZÁMÍTÁS ALAPÖSSZEFÜGGÉSEI, ÉS GYAKORLATI ALKALMAZÁSA I. BEVEZETÉS, MOTIVÁCIÓ, PROBLÉMAFELVETÉS

A VARIÁCIÓSZÁMÍTÁS ALAPÖSSZEFÜGGÉSEI, ÉS GYAKORLATI ALKALMAZÁSA I. BEVEZETÉS, MOTIVÁCIÓ, PROBLÉMAFELVETÉS Szolnoki Tuományos Közlemények XV. Szolnok, 011. Prof. Dr. Szolcsi Róert 1 A VARIÁCIÓSZÁMÍTÁS ALAPÖSSZEFÜGGÉSEI, ÉS GYAKORLATI ALKALMAZÁSA I. BEVEZETÉS, MOTIVÁCIÓ, PROBLÉMAFELVETÉS A szerző célj emuttni

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS Orszáos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rionális) oruló 2006. ruár 17... Hlyszín jélyzőj Vrsnyző Pontszám Kój Elértő Elért Százlék. 120.. % Jvító tnár Zsűri

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben