Helyszükséglet összehasonlítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyszükséglet összehasonlítás"

Átírás

1 Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki. Az gyns vonlú ármlás tljs brnzés htásfokát jvítj és gyéb mgolásokkl szmbn hlyszükség ltt jlntősn sökknti. Ez vztékzés ollán is mgtkrítást j lnt. A kövtkzményk: Az lklmzhtósági trtomány szél sés A trvzés szbság Az gyébként szükségs iomok, iránytörésk (llnállásukkl gyütt) lmrnk Cskély kivitlzési költség Enrgi mgtkrítás () 3 Nyomásnövkés Térfogtárm A térfogtárm és nyomásnövkés összhson lítás z xiál és riálvntilátorokkl. A pél ( mm s járókrkű vntilátorok 1/prs forultml) szmléltsn muttj RADAX VAR rnszr lőnyit. 13

2 RADAX VAR gyfokoztú, félxiális vntilátorok A pi krslt z optimális műszki mgolások iránt, folymtos fjlsztő munkát igényl, különösn mgsbb nyomásnövkés irányábn. A Hlios RADAX VAR rnszr is jó pél rr. Ezt mgolást pi évk ót lgn gyobb mglégéssl fogj. Ezk ngynyomású vntilátorok riál vntilátorok nyomástljsítményét z xiál vntilátorok ngy légszállításávl és gyns vonlú ármlásávl gysítik. Ezáltl gyszrű és hlytkrékos bépítésr nyílik mó. A kövtkző típusvriáiók állnk rn lkzésünkr különböző fltok mgolásár: VAR, gyfokoztú gépk Nhéz körülményk között üzmltthtő sővntilátorok ngy nyomás és mnnyiségi ml lhtő lgkisbb mértkbn. Mértk: 5 től 63mm ig soroztgyárt mányok (lás kövtkző ollkon) További típusok 1 mértig VAR ktlógusbn, rnlési : 936 P VAR, párhuzmos gységk Ngy nyomás és még ngyobb légmnnyiség, kompkt építési mól. Mélygrázsok szllőzttésér különösn jvsolhtó. A lírást lás VAR ktlógusbn, rnlési : 936 Z VAR, két fokoztú gységk Vlói rőművk kompkt építési mól ngy nyomások lérésér. Sokrétű flhsználásr lklmsk. A lírást lás VAR ktlógusbn, rnlési : 936 Füstmntsítés DIN 111 T.3 F 3 mm fltt z összs VAR típusnk vn füstmntsítésr hsználhtó változt z F 3 kövtlménnyl. Számos mértbn, F és F 6 osztályoknk mgfllő típusok is rnlkzésr állnk. 139

3 RADAX VAR ngynyomású sővntilátorok Áltlános műszki jllmzők Ezk tunivlók z Áltlános trmékismrti informáiók fj ztt gészítik ki. Tuljonságok RADAX VAR rnszr gy ngynyomású sővntilátor tí pusslá, mly z xiális és riális vntilátorok lőny it gysíti. A félxiális járók rék és z utótrlő lpátozás optimálisn illsztttk gy máshoz, így ngy nyomás növkés és légmnnyiség jó htásfok mlltt érhtő l. Átármlás Az xiális átármlás lhtővé tszi tljs szllőzőrnszr minél jobb htásfokú üzmét záltl, hogy z lmró iomok és iránytörésk vsz tségét mgtkrítjuk. Ennk kövtkztébn jlntős kivitlzési költségt és z üzm során nrgi flhsz nálást tkrítunk mg. Ház A vntilátor hngrs sőhá z minkét ollon szbvá nyos stlkozó krimákkl vn llátv. A házzl gy gységt képz z utótrlő lpátozás és motortrtó szrkzt. Anyg horgny zott éllmz. A NÁ, 5,5 s mértk n = min -1 forultú típusi és z összs 63-s mértû típus tüzihorgnyzott hgszttt házs. A villmos stlkozó oboz (IP55) ső külső ollán rögzíttt. Járókrék A félxiális járókrék b térbn lsvrt lpáttl rnlkzik. Anyg széri kivitlbn, 355 névlgs mé rtig műnyg. A 355 s mértk n = min -1 forultú típusi és z összs és 63 közötti típus horgnyzott éllmz (flárért lumínium rnlhtõ). Egyéb jllmzők: jó htásfok, fjlgosn lsony zjszint, korrózióállóság, rzgésmnts üzm (inmikus kigynsú lyozás VDI 6, illtv ISO 19 szrint G6.3. jósággl) Szállított közghőmérséklt A szérikivitlk C közghőmérsékltig lklmz htók. Robbnásbiztos kivitlk A robbnásbiztos típusok (Ex jlöléssl) mgfllnk z 9/9/EG iránylvk szrinti II. készüléksoport, G ktgóri ájánk z 1 s és s zó náb üzmlttv. Az iránylvknk mgfllőn itt ngyobb légrést kll kil kítni szokottnál, zért gy kb. 1% os tljsítménysök knés lép fl. Szállítási irány A légszállítás irány nm vál toztthtó, zt bépítési hlyzt htározz mg. A for gás és szállítási irány há zon nyílll jlölt. Bépítés A mgott jllggörbék sz rinti tljsítmény léréséhz nyomóollon lglább két sőátmérőnyi gyns ső szksz, vlmint szívóol lon z gynlts hozzá ármlás biztosításár lgn ő hosszúságú (5 1 x D) gyns sőszksz mglét szükségs. A RADAX VAR típusú vnti látorok minn tnglyhlyzt bn bépíthtők, kon nzátum lvztő furtok lhlyzkésér ügylni kll. Alpozás A rzgésk átvitlénk mg kályozásár rzgéssillpí tó rögzítő lmk (SDD, SDZ trtozékok) és mgfllő géplpozás lklmzását jvsoljuk. A ngyobb építési mértű motorok házon túl nyúlnk és ngy tömgük mitt gyntln súlylosztást okoznk. Ez stbn VR... sőtoltok lklmzás élszrű. Szrlési pélák Vízszints bépítés. ábr Szb bszívás, nyomó üzm. Rögzítés mnnyztr, flr, vgy plór. 3. ábr Szb bszívás, nyomóü zm, bépíttt hngsillpító közrbbl. A szívó, vgy nyomóoll irányábn kisugárzott hngtl jsítmény sökkntésér mg fllő sőhngsillpítók állnk rnlkzésr. Utlás Oll Trvzési útmuttók, kusztik, robbnásbiztosság 1... Áltlános trmékismrt, tljsítmény szbályozás ábr Bszívókúp ASD VAR vntilátor Véőrás SGD. ábr Véőrás SGD. ábr Bszívókúp ASD Rzgéssillpító rögzítők SSD VAR vntilátor Rzgéssillpí tó STS Trtókonzol MK Ellnkrim FR Rzgéssillpító STS 5. ábr Csőtolt Csőtolt Csővzték 3. ábr Bszívókúp Rzgéssillpító ASD STS Hngsillpító RSD VAR vntilátor Csővzték Véőrás SGD Rzgéssillpító rögzítők SSD. ábr Függsztés mnnyztről A. ábr tipikus légthniki lklmzást mutt hol VAR rnszrk ngyobb többlt bfkttés nélkül közvtlnül függszthtők mnnyztr, vgy fli konzolokr. A kétol li krimákkl llátott sőhá zt közvtln vztékb építésr trvzték. Függőlgs 5. ábr Csőhálóztb szrlés, szívó olli hngsillpítóvl. Rögzí tés flon. Az lmk súlyloszlásnk mgfllőn, külön függsztnők. A kr bntrtás mgkönnyítésér vntilátort trhlés mntsn kll szrlni. Ellnkrim FR Csővzték Trtókonzol MK Rzgéssillpító rögzítők SSD Egyi konzo lok Ellnkrim FR Trtókonzol MK Csővzték Ellnkrim Rzgéssil lpító Hngsil lpító Rzgéssil lpító rögzítők VAR vntilátor Rzgéssil lpító Ellnkrim Csővzték 1

4 Kiválsztási táblázt RADAX VAR félxiális sővntilátorok A kövtkző táblázt ngybn mgkönnyíti RADAX VAR vntilá torok kiválsztását. Trtlmzz sttikus nyomásnövkést, légmnnyiségt, forultot, hngnyomásszintt és járó krék átmérőt. 71 mm névlgs átmérő fltti típusok, kétfokoztú gépk, párhuzmos kpsolású gységk és füstmntsítő gépk Hlios VAR ktlógusábn tlálhtók. (rnlési. 936). Átmérő mm 5 5 Forult Hngnyomás A szállított térfogtárm V (m 3 /h) sttikus nyomásnövkés függvényébn szívóolli min 1 L PA B(A) ( p st ) m távolságbn Átmérő mm Forult Hngnyomás A szállított térfogtárm V (m 3 /h) sttikus nyomásnövkés függvényébn szívóolli min 1 L PA B(A) ( p st ) m távolságbn Az lábbi mértkről kérj VAR ktlógusunkt

5 5 mm RADAX VAR félxiális sővntilátorok szállítási irány Mértk mm bn Műszki lírás Ház Hngrs, horgnyzott éll mz ház, szbványos, kétol li krimávl. A fixn bépí ttt utótrlő gybn motor rögzítését szolgálj. Járókrék Mgs nyomás, és térfogtá rm tljsítményr optimlizált járókrék, térbn lsvrt lpátokkl, lpkivitlbn mű nygból. Mghjtás Közvtln hjtású. A motor prms, IP 5 véttségű, hűtőborás lumíniumházzl rnlkzik. A ráióvétlt nm zvrj, zárt golyósspágy zású, nvsség lln imp rgnált, trópusálló tkrslés sl készül. Külön rnlésr mgott bépítési hlyztnk mgfllő konnz lvztő furtokkl látjuk l. Tljsítményszbályozás A fszültségsökkntéssl szbályozhtó típusok tábláztbn z Ármflvétl szbályozott üzmbn osz lopbn értékkl jlöltk, mit vzérlő kiválsztásánál (lás. forult vzérlők oszlop) figylmb kll vn ni. A frkvniváltóvl törté nő szbályozás szánékát rnléskor lőr jlzni kll. A robbnásbiztos típusok nm szbályozhtók! Villmos stlkozás Szbványos stlkozóoboz sőház külső plástján. Véttség IP 55. Bépítés A bépítés minn hlyzt bn lhtségs, lklm zástól függőn konnzvíz kivztésér (furtok) ügylni kll. Motorvélm Minn típus (kivév há romfázisú robbnásbiztos tí pusokt) hőérzéklővl vn llátv. A htásos motorvé lmhz, gy tábláztbn is mgjlölt motorvéő készülék hz kll stlkozttni kiv ztéskt. A trmokontkt nél küli motorok vélm hgyo mányos motorvéő kpsoló vl olhtó mg. Zj Lás hngtljsítmény szin tkt jllggörb mző tábláztábn. A hllhtó hngnyomás szintt mg ott tok és z kusztiki fjzt (1. oll) útmuttási lpján kphtjuk mg. Utlások Oll Műszki lírás 1 Kiválsztási táblázt 11 Mértzési lpok 1.. Különlgs kivitlk Eltérő fszültség, frkvni, véttség, szállított közg hő mérséklt, gyng svk ll ni vélm külön mgrn lésr. A 17. ollon kzőő mű szki utlásokt fltétlnül vgy figylmb! 1 Rn. min 1 V m 3 /h Egyfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARW 5/ VARW 5/ Háromfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARD 5/ ,1,35 3,5, ,5 MWS 1,5 1) 197 MW 1579 SDD 1 SDZ 1 3 1,9,5 31 VARD 5/ , Y,6,6 69 Pólusváltós, kétforultú (Dhlnr tkrslésű Y/YY), háromfázisú, 5 Hz, véttség IP 5 VARD 5// VARD 5// VARW 5/ Ex 6733 VARW 5/ Ex 673 VARD 5/ Ex 666 Forult 75/15 15/ Mx. térfogtárm 9/9 9/ Névl. motortlj. (flvtt)* kw,1,3/,7,7/,3,6,1,1 Fszültség Ármflvétl* Bkötési mx. közghőmérséklt Tömg névlgs szbályzott rjz névlgs szbályozott fszültség üzmbn fszültség üzmnél V A A SS + o C + o C kg 6 1,5 MWS 3 1) 19 MW 1579 SDD 1 SDZ 1 Y,, ,5 RDS 1 1) 131 MD 59 SDD 1 SDZ 1 6 1,5 RDS 1 1) 131 MD 59 SDD 1 SDZ 1,1/, 7 6 1,5 PDA 1 3) 51 M 3 ) 193 SDD 1 SDZ 1,5/,7 7 Robbnásbiztos, E Ex II B, gyfázisú, 5 Hz, Hőmérséklti osztály T1 T, Véttség IP ,5 PDA 1 3) 51 M 3 ) 193 SDD 1 SDZ 1 3, , nm mgngtt MW 1579 SDD 1 SDZ 1 3 1,3 757 Robbnásbiztos, E Ex II, háromfázisú motor, 5 Hz, hőmérséklti osztály T3, véttség IP 5 5 fokoztú forult vzérlő /Pólusváltó Motorvélmi készülék bépíttt trmokontkt hoz stlkoztthtó Rn. Rn. Rzgéssillpító (névlgs mért) Nyomás Húzás 1,5 nm mgngtt MW 1579 SDD 1 SDZ 1 Y,1 7 1,5 nm mgngtt nm mgngtt SDD 1 SDZ 1 VARD 5/ Ex ,5 Y,7 7 1,5 nm mgngtt nm mgngtt SDD 1 SDZ 1 *Ex típusnál névlgs motor érték 1) trtlmz motorvélmi kpsolót ) trtlmz üzmi és for.váltó kpsolót 3) süllyszttt kivitlt lás Kpsolóknál Pólusváltó

6 RADAX VAR félxiális sővntilátorok 5 mm 5/ n= 1/min 5/ n=15 1/min 3 1 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú Egyfázisú V 3 V V b 17 V V 13 V 1 V 1 V V V b ρ = 1, kg/m Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú Egyfázisú V 3 V V b 17 V V 13 V 1 V 1 V 6 V V b ρ = 1, kg/m / n=75 1/min Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) ρ = 1, kg/m b) Trtozékok rb s vntilátorhoz Vitorlvászon rzgéssillpító STS 5 Ex Rn. sz. 5 Ruglms sőstlkozó FM 5 Ex Rn. sz. 167 További trtozékok Oll Hngsillpító... Túlnyomáskibosátók Forult szbályzók, szbályzók és kpsolók Trtozékok lírásukt lás 17. olltól SDZ 1 SDD 1 Bszívó tölsér véőrásl ASD SGD 5 Rsz.: 113 Csőtolt VR 5 Rsz.: 11 Csőhngsillpító RSD 5/... Visszspó szlp, önműköő RVS 5 ) Rsz.: 591 Rzgéssillpító vitorlvászon STS 5 b) Rsz.: 11 Ellnkri m FR 5 Rsz.: 11 Ruglms stlkozó FM 5 b) Rsz.: 1671 Véőrás SG 5 Rsz.: 115 Szrlőkonzol MK 5 (1 készlt = b) Rsz.: 16 Rzgéssillpító, húzótrhléshz SDZ 1 (1 készlt= b), Rsz.: 15 Rzgéssillpító, nyomótrhléshz SDD 1 (1 készlt= b), Rsz.: 15 ) motoros visszspószlpt lás Trtozékoknál b) robbnásbiztos típusokt lás flül 13

7 5 mm RADAX VAR félxiális sővntilátorok szállítási irány Mértk mm bn Műszki lírás Ház Hngrs, horgnyzott éll mz ház, szbványos, kétol li krimávl. A fixn bépí ttt utótrlő gybn motor rögzítését szolgálj. Járókrék Mgs nyomás, és térfogtá rm tljsítményr optimlizált járókrék, térbn lsvrt lpátokkl, lpkivitlbn mű nygból. Mghjtás Közvtln hjtású. A motor prms, IP 5 véttségű, hűtőborás lumíniumházzl rnlkzik. A ráióvétlt nm zvrj, zárt golyósspágy zású, nvsség lln imp rgnált, trópusálló tkrslés sl készül. Külön rnlésr mgott bépítési hlyztnk mgfllő konnz lvztő furtokkl látjuk l. Tljsítményszbályozás A fszültségsökkntéssl szbályozhtó típusok táb láztbn z Ármflvétl szbályozott üzmbn osz lopbn értékkl jlöltk, mit vzérlő kiválsztásánál (lás. forult vzérlők oszlop) figylmb kll vn ni. A frkvniváltóvl törté nő szbályozás szánékát rnléskor lőr jlzni kll. A robbnásbiztos típusok nm szbályozhtók! Villmos stlkozás Szbványos stlkozóoboz sőház külső plástján. Véttség IP 55. Bépítés A bépítés minn hlyzt bn lhtségs, lklm zástól függőn konnzvíz kivztésér (furtok) ügylni kll. Motorvélm Minn típus (kivév há romfázisú robbnásbiztos tí pusokt) hőérzéklővl vn llátv. A htásos motorvé lmhz, gy tábláztbn is mgjlölt motorvéő készülék hz kll stlkozttni kiv ztéskt. A trmokontkt nél küli motorok vélm hgyo mányos motorvéő kpsoló vl olhtó mg. Zj A hngtljsítmény szintkt lás jllggörb mző tábláztábn. A hllhtó hngnyomás szintt mg ott tok és z kusztiki fjzt (1. oll) útmuttási lpján kphtjuk mg. Utlások Oll Műszki lírás 1 Kiválsztási táblázt 11 Mértzési lpok 1.. Különlgs kivitlk Eltérő fszültség, frkvni, véttség, szállított közghő mérséklt, gyng svk ll ni vélm külön mgrn lésr. A 17. ollon kzőő mű szki utlásokt fltétlnül vgy figylmb!. 1 Rn. Forult min 1 Egyfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARW 5/ VARW 5/ 6667 Háromfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARD 5/ VARD 5/ VARD 5// VARD 5// VARW 5/ Ex /15 15/ Mx. Flvtt. térfogtárm tljsítmény* V m 3 /h /13 13/59 kw,1,37,9,7,/,9,1/,53 Fszültség Ármflvétl* Bkötési mx. közghőmérséklt Tömg névlgs szbályzott rjz névlgs szbályozott fszültség üzmbn fszültség üzmnél V A A SS + o C + o C kg 5 fokoztú forult vzérlő /Pólusváltó Motorvéő készülék bépíttt trmokontkt hoz stlkoztthtó Rn. Rn. Rzgéssillpító (névlgs mért) Nyomás Húzás 3,6, ,5 MWS 1,5 1) 197 MW 1579 SDD 1 SDZ 1 3, 3, , MWS 5 1) 199 MW 1579 SDD 1 SDZ 1 Y,3, ,5 RDS 1 1) 131 MD 59 SDD 1 SDZ 1 Y 1,1 1,1 69 Pólusváltós, kétforultú (Dhlnr tkrslésű Y/YY), háromfázisú, 5 Hz, véttség IP ,5 RDS 1) 1315 MD 59 SDD 1 SDZ 1,1/, ,5 PDA 1 3) 51 M 3 ) 193 SDD 1 SDZ 1,3/1,1 7 Robbnásbiztos, E Ex II B, gyfázisú, 5 Hz, hőmérséklti osztály T1 T, véttség IP 55 VARD 5/ Ex 6 13, PDA 1 3) 51 M 3 ) 193 SDD 1 SDZ ,6 3, , nm mgngtt MW 1579 SDD 1 SDZ 1 Robbnásbiztos, E Ex II, háromfázisú motor, 5 Hz, hőmérséklti osztály T3, véttség IP ,1 Y,1 7 13, nm mgngtt nm mgngtt SDD 1 SDZ 1 VARD 5/ Ex ) ,37 Y, ,5 nm mgngtt nm mgngtt SDD 1 SDZ 1 *Ex típusnál névlgs motor érték 1) trtlmz motorvéő kpsolót ) trtlmz üzmi és for.váltó kpsolót 3) süllyszttt kivitlt lás Kpsolóknál ) hőmérséklti osztály T1 T3 Pólusváltó

8 RADAX VAR félxiális sővntilátorok 5 mm 5/ n= 1/min 5/ n=15 1/min 3 1 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú Egyfázisú V 3 V V b 17 V V 13 V 1 V 1 V V V ρ = 1, kg/m b 16 1 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú Egyfázisú V 3 V V b 17 V b V 13 V 1 V 1 V V V 6 ρ = 1, kg/m / 5 n=75 1/min Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) ρ = 1, kg/m b) Trtozékok rb s vntilátorhoz Vitorlvászon rzgéssillpító STS 5 Ex Rn. sz. 51 Ruglms sőstlkozó FM 5 Ex Rn. sz. 16 További trtozékok Oll Szűrők és hngsillpítók Túlnyomáskibosátók és légrások Forult szbályzók szbályzók és kpsolók Trtozékok lírásukt lás 17. olltól SDZ 1 SDD 1 Bszívó tölsér véőrásl ASD SGD 5 Rsz.: 11 Csőtolt VR 5 Rsz.: 1 Csőhngsillpító RSD 5/... Visszspó szlp, önműköő RVS 5 ) Rsz.: 59 Rzgéssillpító vitorlvászon STS 5 b) Rsz.: 1 Ellnkrim FR 5 Rsz.: 13 Ruglms stlkozó FM 5 b) Rsz.: 167 Véőrás SG 5 Rsz.: 136 Szrlőkonzol MK 5 (1 készlt = b) Rsz.: 17 Rzgéssillpító, húzótrhléshz SDZ 1 (1 készlt= b), Rsz.: 15 Rzgéssillpító, nyomótrhléshz SDD 1 (1 készlt= b), Rsz.: 15 ) motoros visszspószlpt lás Trtozékoknál b) robbnásbiztos típusokt lás flül 15

9 mm RADAX VAR félxiális sővntilátorok szállítási irány Mértk mm bn Műszki lírás Ház Hngrs, horgnyzott éll mz ház, szbványos, kétol li krimávl. A fixn bépí ttt utótrlő gybn motor rögzítését szolgálj. Járókrék Mgs nyomás, és térfogtá rm tljsítményr optimlizált járókrék, térbn lsvrt lpátokkl, lpkivitlbn mű nygból. Mghjtás Közvtln hjtású. A motor prms, IP 5 véttségű, hűtőborás lumíniumházzl rnlkzik. A ráióvétlt nm zvrj, zárt golyósspágy zású, nvsség lln imp rgnált, trópusálló tkrslés sl készül. Külön rnlésr mgott bépítési hlyztnk mgfllő konnz lvztő furtokkl látjuk l. Tljsítményszbályozás A fszültségsökkntéssl szbályozhtó típusok táb láztbn z Ármflvétl szbályozott üzmbn osz lopbn értékkl jlöltk, mit vzérlő kiválsztásánál (lás. forult vzérlők oszlop) figylmb kll vn ni. A frkvniváltóvl törté nő szbályozás szánékát rnléskor lőr jlzni kll. A robbnásbiztos típusok nm szbályozhtók! Villmos stlkozás Szbványos stlkozóoboz sőház külső plástján. Véttség IP 55. Bépítés A bépítés minn hlyzt bn lhtségs, lklm zástól függőn konnzvíz kivztésér (furtok) ügylni kll. Motorvélm Minn típus (kivév há romfázisú robbnásbiztos tí pusokt) hőérzéklővl vn llátv. A htásos motorvé lmhz, gy tábláztbn is mgjlölt motorvéő készülék hz kll stlkozttni kiv ztéskt. A trmokontkt nél küli motorok vélm hgyo mányos motorvéő kpsoló vl olhtó mg. Zj A hngtljsítmény szintkt lás jllggörb mző táb láztábn. A hllhtó hng nyomásszintt mgott tok és z kusztiki fj zt (1. oll) útmuttási lpján kphtjuk mg. Utlások Oll Műszki lírás 1 Kiválsztási táblázt 11 Mértzési lpok 1.. Különlgs kivitlk Eltérő fszültség, frkvni, véttség, szállított közg hő mérséklt, gyng svk ll ni vélm külön mgrn lésr. A 17. ollon kzőő műszki utlásokt fltétlnül vgy figylmb!. 16 Rn. Forult min 1 Egyfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARW / VARW / Háromfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARD / VARD / VARD // VARD // VARW / Ex /15 15/ Mx. Flvtt. Fszültség Ármflvétl* térfogtárm tljsítmény* névlgs szbályzott fszültség üzmbn V m 3 /h kw V /1 1/36,1,79,1,77,/,13,13/,9 Bkötési mx. közghőmérséklt Tömg rjz névlgs fszültség szbályozott üzmnél A A SS + o C + o C kg 5 fokoztú forult vzérlő /Pólusváltó Motorvéő készülék bépíttt trmokontkt hoz stlkoztthtó Rn. Rn. Rzgéssillpító (névlgs mért) Nyomás Húzás 3,75, , MWS 1,5 1) 197 MW 1579 SDD 1 SDZ 1 3,, , MWS 5 1) 199 MW 1579 SDD 1 SDZ 1 Y,35, , RDS 1 1) 131 MD 59 SDD 1 SDZ 1 Y 1,6 1, 69 Pólusváltós, kétforultú (Dhlnr tkrslésű Y/YY), háromfázisú, 5 Hz, véttség IP ,5 RDS 1) 1315 MD 59 SDD 1 SDZ 1,15/, , PDA 1 3) 51 M 3 ) 193 SDD 1 SDZ 1,65/1,95 7 Robbnásbiztos, E Ex II B, gyfázisú, 5 Hz, hőmérséklti osztály T1 T, véttség IP 55 VARD / Ex 6 13,5 PDA 1 3) 51 M 3 ) 193 SDD 1 SDZ ,9 3 1, , nm mgngtt MW 1579 SDD 1 SDZ 1 Robbnásbiztos, E Ex II, háromfázisú motor, 5 Hz, hőmérséklti osztály T1 T, véttség IP ,1 Y,1 7 16, nm mgngtt nm mgngtt SDD 1 SDZ 1 VARD / Ex ,75 Y 1,65 7 1, nm mgngtt nm mgngtt SDD 1 SDZ 1 *Ex típusnál névlgs motor érték 1) trtlmz motorvéő kpsolót ) trtlmz üzmi és for.váltó kpsolót 3) süllyszttt kivitlt lás Kpsolóknál Pólusváltó

10 RADAX VAR félxiális sővntilátorok mm / n= 1/min / n=15 1/min 3 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú Egyfázisú V 3 V V b 17 V V 13 V 1 V 1 V V V b ρ = 1, kg/m 3 1 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú Egyfázisú V 3 V V b 17 V V 13 V 1 V 1 V V V b ρ = 1, kg/m / n=75 1/min 3 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) ρ = 1, kg/m b) Trtozékok rb s vntilátorhoz Vitorlvászon rzgéssillpító STS Ex Rn. sz. 5 Ruglms sőstlkozó FM Ex Rn. sz. 169 További trtozékok Oll Szűrők és hngsillpítók Túlnyomáskibosátók és légrások Forult szbályzók, szbályzók és kpsolók Trtozékok lírásukt lás 17. olltól SDZ 1 SDD 1 Bszívó tölsér véőrásl ASD SGD Rsz.: 115 Csőtolt VR Rsz.: 13 Csőhngsillpító RSD /... Visszspó szlp, önműköő RVS ) Rsz.: 593 Rzgéssillpító vitorlvászon STS b) Rsz.: 131 Ellnkrim FR Rsz.: 11 Ruglms stlkozó FM b) Rsz.: 1673 Véőrás SG Rsz.: 1 Szrlőkonzol MK (1 készlt = b) Rsz.: 17 Rzgéssillpító, húzótrhléshz SDZ 1 (1 készlt= b), Rsz.: 15 Rzgéssillpító, nyomótrhléshz SDD 1 (1 készlt= b), Rsz.: 15 ) motoros visszspószlpt lás Trtozékoknál b) robbnásbiztos típusokt lás flül 17

11 315 mm RADAX VAR félxiális sővntilátorok szállítási irány Mértk mm bn Műszki lírás Ház Hngrs, horgnyzott éll mz ház, szbványos, kétol li krimávl. A fixn bépí ttt utótrlő gybn motor rögzítését szolgálj. Járókrék Mgs nyomás, és térfogtá rm tljsítményr optimlizált járókrék, térbn lsvrt lpátokkl, lpkivitlbn mű nygból. Mghjtás Közvtln hjtású. A motor prms, IP 5 véttségű, hűtőborás lumíniumházzl rnlkzik. A ráióvétlt nm zvrj, zárt golyósspágy zású, nvsség lln imp rgnált, trópusálló tkrslés sl készül. Külön rnlésr mgott bépítési hlyztnk mgfllő konnz lvztő furtokkl látjuk l. Tljsítményszbályozás A fszültségsökkntéssl szbályozhtó típusok tá bláztbn z Ármflvétl szbályozott üzmbn osz lopbn értékkl jlöltk, mit vzérlő kiválsztásánál (lás. for. szbályzók oszlop) figylmb kll vn ni. A frkvniváltóvl törté nő szbályozás szánékát rnlés kor lőr jlzni kll. A robbnásbiztos típusok nm szbályozhtók! Villmos stlkozás Szbványos stlkozóoboz sőház külső plástján. Véttség IP 55. Bépítés A bépítés minn hlyzt bn lhtségs, lklm zástól függőn konnzvíz lvztésr (furtok) ügylni kll. Motorvélm Minn típus (kivév há romfázisú robbnásbiztos tí pusokt) hőérzéklővl vn llátv. A htásos motorvé lmhz, gy tábláztbn is mgjlölt motorvéő készülék hz kll stlkozttni kiv ztéskt. A trmokontkt nél küli motorok vélm hgyo mányos motorvéő kpsoló vl olhtó mg. Zj A hngtljsítmény szintkt lás jllggörb mző táb láztábn. A hllhtó hng nyomásszintt mgott tok és z kusztiki fj zt (1. oll) útmuttási lpján kphtjuk mg. Utlások Oll Műszki lírás 1 Kiválsztási táblázt 11 Mértzési lpok 1.. Különlgs kivitlk Eltérő fszültség, frkvni, véttség, szállított közg hő mérséklt, gyng svk ll ni vélm külön mgrn lésr. A 17. ollon kzőő műszki utlásokt fltétlnül vgy figylmb!. 1 Rn. Forult min 1 Mx. Névl. térfogtárm motortlj.* V m 3 /h kw Fszültség Ármflvétl* Bkötési mx. közghőmérséklt Tömg névlgs szbályzott rjz névlgs szbályozott fszültség üzmbn fszültség üzmnél V A A SS + o C + o C kg 5 fokoztú forult vzérlő /Pólusváltó Motorvéő készülék bépíttt trmokontkt hoz stlkoztthtó Rn. Rn. Rzgéssillpító (névlgs mért) Nyomás Húzás Egyfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARW 315/ ,3 3 1,1 1, , MWS 3 1) 19 MW 1579 SDD 1 SDZ 1 Háromfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARD 315/ VARD 315// VARD 315// VARD 315// VARW 315/ Ex /6 75/15 15/ 57 35/5 13/6 6/51,3 Kétforultú, háromfázisú, 5 Hz, Y/ kpsolású, véttség IP 5 1,/1,,7/,3,5/1,1 Y,7, , RDS 1 1) 131 MD 59 SDD 1 SDZ 1 Y/ 1,6/,5, 5 Pólusváltós, kétforultú (Dhlnr tkrslésű Y/YY), háromfázisú, 5 Hz, véttség IP 5 6,5 RDS 1) 1316 M ) 1571 SDD 1 SDZ 1,5/, ,5 PDA 1 3) 51 M 3 ) 193 SDD 1 SDZ 1,7/,9 7 Robbnásbiztos, E Ex II B, gyfázisú, 5 Hz, hőmérséklti osztály T1 T, véttség IP 55 VARD 315/ Ex 6,5 PDA 1 3) 51 M 3 ) 193 SDD 1 SDZ ,1 3 1, , nm mgngtt MW 1579 SDD 1 SDZ 1 Robbnásbiztos, E Ex II, háromfázisú motor, 5 Hz, hőmérséklti osztály T1 T3, véttség IP ,37 Y 1,1 7 17, nm mgngtt nm mgngtt SDD 1 SDZ 1 VARD 315/ Ex ,5 Y 3,15 7 3, nm mgngtt nm mgngtt SDD 1 SDZ 1 *Ex típusnál névlgs motor érték 1) trtlmz motorvéő kpsolót ) trtlmz üzmi és for.váltó kpsolót 3) süllyszttt kivitlt lás Kpsolóknál Pólusváltó

12 RADAX VAR félxiális sővntilátorok 315 mm 315/ n=7 1/min 315/ n=15 1/min Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú V ρ = 1, kg/m 3 V Y V V 1 V ➅ V ➅ Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú Egyfázisú ρ = 1, kg/m 3 V 3 V V b 17 V V 13 V 1 1 V 1 V b V V / n=75 1/min Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) ρ = 1, kg/m b) Trtozékok rb s vntilátorhoz Vitorlvászon rzgéssillpító STS 315 Ex Rn. sz. 53 Ruglms sőstlkozó FM 315 Ex Rn. sz. 169 További trtozékok Oll Szűrők és hngsillpítók Túlnyomáskibosátók és légrások Forult szbályzók, szbályzók és kpsolók Trtozékok lírásukt lás 17. olltól SDZ 1 SDD 1 Bszívó tölsér véőrásl ASD SGD 315 Rsz.: 116 Csőtolt VR 315 Rsz.: 1 Csőhngsillpító RSD 315/... Visszspó szlp, önműköő RVS 315 ) Rsz.: 59 ) motoros visszspószlpt lás Trtozékoknál b) robbnásbiztos típusokt lás flül Rzgéssillpító vitorlvászon STS 315 b) Rsz.: 11 Ellnkrim FR 315 Rsz.: 1 Ruglms stlkozó FM 315 b) Rsz.: 167 Véőrás SG 315 Rsz.: 137 Szrlőkonzol MK 315 (1 készlt = b) Rsz.: 1 Rzgéssillpító, húzótrhléshz SDZ 1 (1 készlt= b), Rsz.: 15 Rzgéssillpító, nyomótrhléshz SDD 1 (1 készlt= b), Rsz.: 15 19

13 355 mm RADAX VAR félxiális sővntilátorok szállítási irány Mértk mm bn Műszki lírás Ház Hngrs, horgnyzott éll mz ház, szbványos, kétol li krimávl. A fixn bépí ttt utótrlő gybn motor rögzítését szolgálj. Járókrék Mgs nyomás és térfogtá rm tljsítményr optimlizált járókrék, térbn lsvrt l pátokkl, lpkivitlbn mű nygból, s forultú gépknél tüzihorgnyzott élból. Mghjtás Közvtln hjtású. A motor prms, IP 5 véttségű, hűtőborás lumíniumházzl rnlkzik. A ráióvétlt nm zvrj, zárt golyósspágy zású, nvsség lln imp rgnált, trópusálló tkrslés sl készül. Külön rnlésr mgott bépítési hlyztnk mgfllő konnz lvztő furtokkl látjuk l. Tljsítményszbályozás A fszültségsökkntéssl szbályozhtó típusok táb láztbn z Ármflvétl szbályozott üzmbn osz lopbn értékkl jlöltk, mit vzérlő kiválsztásánál (lás. forult vzérlők oszlop) figylmb kll vn ni. A frkvniváltóvl törté nő szbályozás szánékát rnléskor lőr jlzni kll. A robbnásbiztos típusok nm szbályozhtók! Villmos stlkozás Szbványos stlkozóoboz sőház külső plástján. Véttség IP 55. Bépítés A bépítés minn hlyzt bn lhtségs, lklm zástól függőn konnzvíz kivztésér (furtok) ügylni kll. Motorvélm Minn típus (kivév há romfázisú robbnásbiztos tí pusok és VARD 355//) hőérzéklővl vn llátv. A htásos motorvélmhz, gy tábláztbn is mgj lölt motorvéő készülékhz kll stlkozttni kivzté skt. A trmokontkt nélküli motorok vélm hgyomá nyos motorvéő kpsolóvl olhtó mg. Zj A hngtljsítmény szintkt lás jllggörb mző táb láztábn. A hllhtó hng nyomásszintt mgott tok és z kusztiki fj zt (1. oll) útmuttási lpján kphtjuk mg. Utlások Oll Műszki lírás 1 Kiválsztási táblázt 11 Mértzési lpok 1.. Különlgs kivitlk Eltérő fszültség, frkvni, véttség, szállított közghő mérséklt, gyng svk ll ni vélm külön mgrn lésr. A 17. ollon kzőő műszki utlásokt fltétlnül vgyük figylmb! VARD 355// 15 Rn. Forult min 1 Mx. Flvtt. Fszültség Ármflvétl* térfogtárm tljsítmény* névlgs szbályzott fszültség üzmbn V m 3 /h kw V Bkötési mx. közghőmérséklt Tömg rjz névlgs fszültség szbályozott üzmnél A A SS + o C + o C kg 5 fokoztú forult vzérlő /Pólusváltó Motorvéő készülék bépíttt trmokontkt hoz stlkoztthtó Rn. Rn. Rzgéssillpító (névlgs mért) Nyomás Húzás Egyfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARW 355/ ,35 3 1,7, ,5 MWS 3 1) 19 MW 1579 SDD 1 SDZ 1 Háromfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARD 355/ VARD 355// VARD 355// ,36 Y,9, ,5 RDS 1 1) 131 MD 59 SDD 1 SDZ 1 Kétforultú, háromfázisú, 5 Hz, Y/ kpsolású, véttség IP 5 66 / 63/737,9/,66 Y/ 3,/,6 5, ,5 RDS 7 1) 157 M ) 1571 SDD 1 SDZ 1 Pólusváltós, kétforultú (Dhlnr tkrslésű Y/YY), háromfázisú, 5 Hz, véttség IP 5 VARD 355/ Ex /15 1/ 1 19/3 3/763 37,6/,3,65/,6,37,/1, ,5 PDA 1 3) 51 M 3 ) 193 SDD 1 SDZ 1 1,5/5,7 71 Robbnásbiztos, E Ex II, háromfázisú motor, 5 Hz, hőmérséklti osztály T1 T, véttség IP 5 9, PDA 1 3) 51 SDD 1 SDZ 1 Y 1,1 7 19, nm mgngtt nm mgngtt SDD 1 SDZ 1 VARD 355/ Ex ) ,5 /69,5/, , nm mgngtt nm mgngtt SDD 1 SDZ 1 *Ex típusnál névlgs motor érték 1) trtlmz motorvéő kpsolót ) trtlmz üzmi és for.váltó kpsolót 3) süllyszttt kivitlt lás Kpsolóknál ) hőmérséklti osztály T1 T3 Pólusváltó

14 RADAX VAR félxiális sővntilátorok 355 mm 355/ n= 1/min 355/ n=1 1/min 6 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú V V Y V V 1 V ➅ V ➅ ρ = 1, kg/m Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú Egyfázisú V 3 V V b 17 V V 13 V 1 V 1 V V V b ρ = 1, kg/m / 5 n=75 1/min Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) ρ = 1, kg/m b) Trtozékok rb s vntilátorhoz Vitorlvászon rzgéssillpító STS 355 Ex Rn. sz. 5 Ruglms sőstlkozó FM 355 Ex Rn. sz További trtozékok Oll Szűrők és hngsillpítók Túlnyomáskibosátók és légrások Forult szbályzók, szbályzók és kpsolók Trtozékok lírásukt lás 17. olltól SDZ 1 SDD 1 Bszívó tölsér véőrásl ASD SGD 355 Rsz.: 117 Csőtolt VR 355 Rsz.: 15 Csőhngsillpító RSD 355/... Visszspó szlp, önműköő RVS 355 ) Rsz.: 595 ) motoros visszspószlpt lás Trtozékoknál b) robbnásbiztos típusokt lás flül Rzgéssillpító vitorlvászon STS 355 b) Rsz.: 1 Ellnkrim FR 355 Rsz.: 15 Ruglms stlkozó FM 355 b) Rsz.: 1675 Véőrás SG 355 Rsz.: 13 Szrlőkonzol MK 355 (1 készlt = b) Rsz.: 1 Rzgéssillpító, húzótrhléshz SDZ 1 (1 készlt= b), Rsz.: 15 Rzgéssillpító, nyomótrhléshz SDD 1 (1 készlt= b), Rsz.:

15 mm RADAX VAR félxiális sővntilátorok szállítási irány Műszki lírás Ház Hngrs, horgnyzott éll mz ház, szbványos, kétol li krimávl. A fixn bépí ttt utótrlő gybn motor rögzítését szolgálj. A min 1 forultú típusok h gszttt tűzihorgnyzott ház zl készülnk. Járókrék Mgs nyomás, és térfogt árm tljsítményr optimli zált járókrék, térbn ls vrt lpátokkl, tüzihor gnyzott élból. Mghjtás Közvtln hjtású. A motor prms, IP 5 véttségű, hűtőborás lumíniumházzl rnlkzik. A ráióvétlt nm zvrj, zárt golyósspágy zású, nvsség lln imp rgnált, trópusálló tkrslés sl készül. Külön rnlésr mgott bépítési hlyztnk mgfllő konnz lvztő furtokkl látjuk l. Tljsítményszbályozás A fszültségsökkntéssl szbályozhtó típusok táb láztbn z Ármflvétl szbályozott üzmbn osz lopbn értékkl jlöltk, mit vzérlő kiválsztásánál (lás. forult vzérlők oszlop) figylmb kll vn ni. A frkvniváltóvl törté nő szbályozás szánékát rnléskor lőr jlzni kll. A robbnásbiztos típusok nm szbályozhtók! Villmos stlkozás Szbványos stlkozóoboz sőház külső plástján, véttség IP 55. Bépítés A bépítés minn hlyzt bn lhtségs, lklm zástól függőn konnzvíz kivztésér (furtok) ügylni kll. Motorvélm Minn típus (kivév há romfázisú robbnásbiztos tí pusok és VARD //) hőérzéklővl vn llátv. A htásos motorvélmhz, gy tábláztbn is mgj lölt motorvéő készülékhz kll stlkozttni kivzté skt. A trmokontkt nélküli motorok vélm hgyomá nyos motorvéő kpsolóvl olhtó mg. Zj A hngtljsítmény szintkt lás jllggörb mző táb láztábn. A hllhtó hng nyomásszintt mgott tok és z kusztiki fj zt (1. oll) útmuttási lpján kphtjuk mg. Mértk mm bn Utlások Oll Műszki lírás 1 Kiválsztási táblázt 11 Mértzési lpok 1.. Különlgs kivitlk Eltérő fszültség, frkvni, véttség, szállított közghő mérséklt, gyng svk ll ni vélm külön mgrn lésr. A 17. ollon kzőő műszki utlásokt fltétlnül vgyük figylmb! b) Trtozékok rb s vntilátorhoz Vitorlvászon rzgéssillpító STS Ex Rn. sz. 55 Ruglms sőstlkozó FM Ex Rn. sz. 169 További trtozékok Oll Szűrők és hngsillpítók Túlnyomáskibosátók és légrások Forult állítók, szbályzók és kpsolók Rn. Forult min 1 Mx. térfogtárm V m 3 /h Flvtt. tljsít mény* kw Fszültség Ármflvétl* Bkötési mx. közghőmérséklt Tömg névlgs szbályzott rjz névlgs szbályozott fszültség üzmbn fszültség üzmnél V A A SS + o C + o C kg 5 fokoztú forult vzérlő /Pólusváltó Motorvéő készülék bépíttt trmokontkt hoz stlkoztthtó Rn. Rn. Rzgéssillpító (névlgs mért) Nyomás Húzás Egyfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARW / , 3 1, 1, ,5 MWS 3 1) 19 MW 1579 SDD 1 SDZ 1 VARW / VARD /6 VARD / VARD // ,73 3 3, 3,7 31 6,5 MWS 5 1) 199 MW 1579 SDD 1 SDZ 1 Háromfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARD // VARD // ,5,73 Kétforultú, háromfázisú, 5 Hz, Y/ kpsolású, véttség IP 5 VARD /6 Ex VARD / Ex Y,75, ,5 RDS 1 1) 131 MD 59 SDD 1 SDZ 1 Y,, 69 6,5 RDS 1) 1316 MD 59 SDD 1 SDZ / 9/161 3,7/,9 Y/ 5,9/, 1, 5 6 7, RDS 11 1) 133 M ) 1571 SDD 1 SDZ Pólusváltós, kétforultú (Dhlnr tkrslésű Y/YY), háromfázisú, 5 Hz, véttség IP /1 69/53,/,7 1,/, 7 6,5 PDA 1 3) 51 M 3 ) 193 SDD 1 SDZ /9 553/195 1,/,,6/1, 71 7, PDA 1 3) 51 SDD 1 SDZ Robbnásbiztos, E Ex II, háromfázisú motor, 5 Hz, hőmérséklti osztály T1 T, véttség IP ,1,55 Y,71 7 1, nm mgngtt nm mgngtt SDD 1 SDZ 1 Y 1,51 7 5, nm mgngtt nm mgngtt SDD 1 SDZ 1 VARD / Ex ) ,6 /69, 9 3, nm mgngtt nm mgngtt SDD SDZ *Ex típusnál névlgs motor érték 1) trtlmz motorvéő kpsolót ) trtlmz üzmi és for.váltó kpsolót 3) süllyszttt kivitlt lás Kpsolóknál ) hőmérséklti osztály T1 T3 Pólusváltó

16 RADAX VAR félxiális sővntilátorok mm / n= 1/min / n=15 1/min 1 6 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú V V Y V V 1 V ➅ V ➅ ρ = 1, kg/m Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú Egyfázisú V 3 V V b 17 V V 13 V 1 V 1 V V V ρ = 1, kg/m b 16 1 /6 n=93 1/min / n=75 1/min 6 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú Egyfázisú V 3 V V b 17 V V 13 V 1 V 1 V V V 1 3 b ρ = 1, kg/m Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) ρ = 1, kg/m Trtozékok lírásukt lás 17. olltól SDZ SDD Bszívó tölsér véőrásl ASD SGD Rsz.: 11 Csőtolt VR Rsz.: 16 Csőhngsillpító RSD /... Visszspó szlp, önműköő RVS ) Rsz.: 596 Rzgéssillpító vitorlvászon STS b) Rsz.: 13 Ellnkrim FR Rsz.: 16 Ruglms stlkozó FM b) Rsz.: 1676 Véőrás SG Rsz.: 139 Szrlőkonzol MK (1 készlt = b) Rsz.: 19 ) motoros visszspószlpt lás Trtozékoknál b) robbnásbiztos típusokt lás blollon ) mgfllő típust lás táblázt utolsó oszlopábn Rzgéssillpító, húzótrhléshz SDZ ) (1 készlt= b) Rzgéssillpító, nyomótrhléshz SDD ) (1 készlt= b) 153

17 5 mm RADAX VAR félxiális sővntilátorok szállítási irány Mértk mm bn Műszki lírás Ház Hngrs, hgszttt, tűzihor gnyzott élház, szbvá nyos, kétolli krimávl. A fixn bépíttt utótrlő gy bn motor rögzítését is szolgálj. Járókrék Mgs nyomás és térfogt árm tljsítményr optimli zált járókrék, térbn ls vrt lpátokkl, tüzihorgny zott élból. Mghjtás Közvtln hjtású. A motor prms, IP 5 véttségű, hűtőborás lumínium, illtv szürköntvény házzl rnl kzik. A ráióvétlt nm z vrj, zárt golyósspágyzá sú, nvsség lln imprg nált, trópusálló tkrsléssl készül. Tljsítményszbályozás A fszültségsökkntéssl szbályozhtó típusoknál, lnti tábláztbn, z Ármfl vétl szbályozott üzmbn oszlopbn lévő értékt kll fi gylmb vnni vzérlő ki válsztásánál (lás. forult vzérlők oszlop). A robbnásbiztos típusok nm szbályozhtók! Villmos stlkozttás Szbványos stlkozóoboz sőház külső plástján. Véttség IP 55. Bépítés A bépítés bármly tngly hlyztbn lhtségs, l klmzástól függőn kon nzvíz kivztésér (furtok) ügylni kll. Motorvélm Minn típus (kivév há romfázisú robbnásbiztos tí pusok és pólusváltós típu sok) hőérzéklővl vn llát v. A htásos motorvélm hz, gy tábláztbn is mgjlölt motorvéő készülék hz kll stlkozttni kiv ztéskt. A trmokontkt nél küli motorok vélm hgyo mányos motorvéő kpsoló vl olhtó mg. Zj A hngtljsítmény szintkt lás jllggörb mző táb láztábn. A hllhtó hng nyomásszintt mgott tok és z kusztiki fj zt (1. oll) útmuttási lpján kphtjuk mg. Utlások Oll Műszki lírás 1 Kiválsztási táblázt 11 Mértzési lpok 1.. Különlgs kivitlk Eltérő fszültség, frkvni, véttség, szállított közg hő mérséklt, gyng svk ll ni vélm külön mgrn lésr. A 17. ollon kzőő műszki utlásokt fltétlnül vgy figylmb!. b) Trtozékok rb s vntilátorhoz Vitorlvászon rzgéssillpító STS 5 Ex Rn. sz. 56 Ruglms sőstlkozó FM 5 Ex Rn. sz További trtozékok Oll Szűrők és hngsillpítók Túlnyomáskibosátók és légrások Forult állítók, szbályzók és kpsolók Rn. Forult min 1 Mx. Flvtt. Fszültség Ármflvétl* térfogtárm tljsítmény* névlgs szbályzott fszültség üzmbn V m 3 /h kw V Bkötési mx. közghőmérséklt Tömg rjz névlgs fszültség szbályozott üzmnél A A SS + o C + o C kg 5 fokoztú forult vzérlő /Pólusváltó Motorvéő készülék bépíttt trmokontkt hoz stlkoztthtó Rn. Rn. Rzgéssillpító (névlgs mért) Nyomás Húzás Egyfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARW 5/ , 3,, , MWS 3 1) 19 MW 1579 SDD 1 SDZ 1 VARW 5/ VARD 5/6 VARD 5/ VARD 5// VARD 5// VARD 5// ,7 3 6,5 7, , MWS 7,5 1) 195 MW 1579 SDD 1 SDZ 1 Háromfázisú, 5Hz, véttség IP / /739,3,7/1, Y 1,15 1, , RDS 1) 1315 MD 59 SDD 1 SDZ , /69 15, , FUR 16 1) 993 MSA 19 SDD SDZ Kétforultú, háromfázisú, 5 Hz, Y/ kpsolású, véttség IP 5 VARD 5/6 Ex Y/ 1,/,3,3 5 Pólusváltós, kétforultú (Dhlnr tkrslésű Y/YY), háromfázisú, 5 Hz, véttség IP 5 6 5, RDS 1) 1316 M ) 1571 SDD 1 SDZ /1 33/766,5/1, 1,1/, , PDA 1 3) 51 SDD 1 SDZ /9 7/1576 1,/,,/16, , PDA 5 56 SDD SDZ Robbnásbiztos, E Ex II, háromfázisú motor, 5 Hz, hőmérséklti osztály T3, véttség IP VARD 5/ Ex ) ,5 1,1 Y,99 7, nm mgngtt nm mgngtt SDD 1 SDZ 1 Y, , nm mgngtt nm mgngtt SDD 1 SDZ 1 VARD 5/ Ex ,5 /69 1, , nm mgngtt nm mgngtt SDD SDZ 3 *Ex típusnál névlgs motor érték 1) trtlmz motorvéő kpsolót ) trtlmz üzmi és for.váltó kpsolót 3) süllyszttt kivitlt lás Kpsolóknál ) hőmérséklti osztály T1 T3 Pólusváltó 15

18 RADAX VAR félxiális sővntilátorok 5 mm 5/ n= 1/min 5/ n=1 1/min 1 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) ρ = 1, kg/m 3 3 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú Egyfázisú V 3 V V b 17 V V 13 V 1 V 1 V V V b ρ = 1, kg/m /6 n=93 1/min 5/ n=75 1/min 1 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú Egyfázisú V 3 V V b 17 V V 13 V 1 V 1 V V V b ρ = 1, kg/m 3 6 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) ρ = 1, kg/m Trtozékok lírásukt lás 17. olltól SDZ SDD Bszívó tölsér véőrásl ASD SGD 5 Rsz.: 119 Csőtolt VR 5 Rsz.: 17 Csőhngsillpító RSD 5/... Visszspó szlp, önműköő RVS 5 ) Rsz.: 597 Rzgéssillpító vitorlvászon STS 5 b) Rsz.: 1 Ellnkrim FR 5 Rsz.: 17 Ruglms stlkozó FM 5 b) Rsz.: 1677 Véőrás SG 5 Rsz.: 1 Szrlőkonzol MK 5 (1 készlt = b) Rsz.: 19 ) motoros visszspószlpt lás Trtozékoknál b) robbnásbiztos típusokt lás blollon ) mgfllő típust lás táblázt utolsó oszlopábn Rzgéssillpító, húzótrhléshz SDZ ) (1 készlt= b) Rzgéssillpító, nyomótrhléshz SDD ) (1 készlt= b) 155

19 5 mm RADAX VAR félxiális sővntilátorok szállítási irány Mértk mm bn Műszki lírás Ház Hngrs, hgszttt kon strukió, tüzihorgnyzássl, szbványos, kétolli krimá vl. A fixn bépíttt utótrlő motorrögzítését is szolgálj. Járókrék Mgs nyomás és térfogtá rm tljsítményr optimlizált járókrék, térbn lsvrt l pátokkl, tüzihorgnyzott él ból. Mghjtás Közvtln hjtású. A motor prms, IP 5 véttségű, hűtőborás lumínium, illtv szürköntvény házzl rnl kzik. A ráióvétlt nm z vrj, zárt golyósspágyzá sú, nvsség lln imprg nált, trópusálló tkrsléssl készül. Külön rnlésr mgott bépítési hlyztnk mgfllő konnz lvztő furtokkl látjuk l. Tljsítményszbályozás A fszültségsökkntéssl szbályozhtó típusoknál, lnti tábláztbn, z Ármfl vétl szbályozott üzmbn oszlopbn lévő értékt kll fi gylmb vnni vzérlő ki válsztásánál (lás. forult szbályzók oszlop). A robbnásbiztos típusok nm szbályozhtók! Villmos stlkozás Szbványos stlkozóoboz sőház külső plástján. Véttség IP 55. Bépítés A bépítés minn hlyzt bn lhtségs, lklm zástól függőn konnzvíz lvztésr (furtok) ügylni kll.j Motorvélm Minn típus (kivév há romfázisú robbnásbiztos tí pusok és pólusváltós típu sok) hőérzéklővl vn llát v. A htásos motorvélm hz, gy tábláztbn is mgjlölt motorvéő készülék hz kll stlkozttni kiv ztéskt. A trmokontkt nél küli motorok vélm hgyo mányos motorvéő kpsoló vl olhtó mg. Zj A hngtljsítmény szintkt lás jllggörb mző táb láztábn. A hllhtó hng nyomásszintt mgott tok és z kusztiki fj zt (1. oll) útmuttási lpján kphtjuk mg. Utlások Oll Műszki lírás 1 Kiválsztási táblázt 11 Mértzési lpok 1.. Különlgs kivitlk Eltérő fszültség, frkvni, véttség, szállított közg hő mérséklt, gyng svk ll ni vélm külön mgrn lésr.a 17. ollon kzőő műszki utlásokt fltétlnül vgy figylmb!. b) Trtozékok rb s vntilátorhoz Vitorlvászon rzgéssillpító STS 5 Ex Rn. sz. 57 Ruglms sőstlkozó FM 5 Ex Rn. sz. 169 További trtozékok Oll Szűrők és hngsillpítók Túlnyomáskibosátók és légrások Forult állítók, szbályzók és kpsolók Rn. Forult min 1 Mx. térfogtárm V m 3 /h Névl. motortlj.* kw Fszültség Ármflvétl* Bkötési mx. közghőmérséklt Tömg névlgs szbályzott rjz névlgs szbályozott fszültség üzmbn fszültség üzmnél V A A SS + o C + o C kg 5 fokoztú forult vzérlő /Pólusváltó Motorvéő készülék bépíttt trmokontkt hoz stlkoztthtó Rn. Rn. Rzgéssillpító (névlgs mért) Nyomás Húzás Egyfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARW 5/ ,63 3 3, 3, , MWS 5 1) 199 MW 1579 SDD SDZ VARW 5/ VARD 5/6 VARD 5/ VARD 5// VARD 5// VARD 5// , 3 9,1 9, , MWS 1 1) 196 MW 1579 SDD SDZ Háromfázisú, 5Hz, véttség IP VARD 5/6 Ex 676 VARD 5/ Ex ) / /17,6 1,/1, Y 1,7 1, , RDS 1) 1315 MD 59 SDD SDZ , /69 9/16, , FUR 3 1) 997 MSA 19 SDD SDZ 3 Kétforultú, háromfázisú, 5 Hz, Y/ kpsolású, véttség IP 5 Y/,1/3,9 3,9 5 Pólusváltós, kétforultú (Dhlnr tkrslésű Y/YY), háromfázisú, 5 Hz, véttség IP 5 6 7, RDS 7 1) 157 M ) 1571 SDD SDZ /1 511 /136,55/, 1,7/5, , PDA 1 3) 51 SDD SDZ /935 19/173,5/15, 6,/3, , PDA 5 56 SDD SDZ 3 Robbnásbiztos, E Ex II, háromfázisú motor, 5 Hz, hőmérséklti osztály T1 T, véttség IP ,55 1,5 Y 1,3 7 7, nm mgngtt nm mgngtt SDD SDZ Y 3, 7 75, nm mgngtt nm mgngtt SDD SDZ VARD 5/ Ex ,5 /69 3,5 9 15, nm mgngtt nm mgngtt SDD 3 SDZ 3 *Ex típusnál névlgs motor érték 1) trtlmz motorvéő kpsolót ) trtlmz üzmi és for.váltó kpsolót 3) süllyszttt kivitlt lás Kpsolóknál ) hőmérséklti osztály T1 T3 pólusváltó 156

20 RADAX VAR félxiális sővntilátorok 5 mm 5/ n=9 1/min 5/ n=15 1/min Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) ρ = 1, kg/m Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú V V Y V V 1 V ➅ V ➅ Egyfázisú 3 V b 17 V 13 V 1 V V b ρ = 1, kg/m /6 n=93 1/min 5/ n=75 1/min 15 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú Egyfázisú V 3 V V b 17 V V 13 V 1 V 1 V b V V ρ = 1, kg/m Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) ρ = 1, kg/m Trtozékok lírásukt lás 17. olltól SDZ SDD Bszívó tölsér véőrásl ASD SGD 5 Rsz.: 1 Csőtolt VR 5 Rsz.: 1 Csőhngsillpító RSD 5/... Visszspó szlp, önműköő RVS 5 ) Rsz.: 59 Rzgéssillpító vitorlvászon Ellnkrim STS 5 b) FR 5 Rsz.: 15 Rsz.: 1 Ruglms stlkozó FM 5 b) Rsz.: 167 Véőrás SG 5 Rsz.: 11 Szrlőkonzol MK 5 (1 készlt = b) Rsz.: 15 ) motoros visszspószlpt lás Trtozékoknál b) robbnásbiztos típusokt lás blollon ) mgfllő típust lás táblázt utolsó oszlopábn Rzgéssillpító, húzótrhléshz SDZ ) (1 készlt= b) Rzgéssillpító, nyomótrhléshz SDD ) (1 készlt= b) 157

21 56 mm RADAX VAR félxiális sővntilátorok szállítási irány Mértk mm bn Műszki lírás Ház Hngrs, horgnyzott él ból készül, szbványos, kétol li krimávl. A fixn bépí ttt utótrlő gybn motor rögzítését is szolgálj. Járókrék Mgs nyomás és térfogt árm tljsítményr vn opti mlizálv, térbn lsvrt l pátokkl. Anyg tüzihorgny zott él. Mghjtás Közvtln hjtású. A motor prms, IP 5 véttségű, hűtőborás lumínium, illtv szürköntvény házzl rnl kzik. A ráióvétlt nm z vrj, zárt golyósspágyzá sú, nvsség lln imprg nált, trópusálló tkrsléssl készül. Tljsítményszbályozás A fszültségsökkntéssl szbályozhtó típusoknál, lnti tábláztbn, z Ármfl vétl szbályozott üzmbn oszlopbn lévő értékt kll fi gylmb vnni vzérlő ki válsztásánál (lás. forult vzérlők oszlop). A robbnásbiztos típusok nm szbályozhtók! Villmos stlkozás Szbványos stlkozóoboz sőház külső plástján. Véttség IP 55. Bépítés A bépítés minn hlyzt bn lhtségs, lklm zástól függőn konnzvíz kivztésér (furtok) ügylni kll. Motorvélm Minn típus (kivév há romfázisú robbnásbiztos tí pusok és pólusváltós típu sok) hőérzéklővl vn llát v. A htásos motorvélm hz, gy tábláztbn is mgjlölt motorvéő készülék hz kll stlkozttni kiv ztéskt. A trmokontkt nél küli motorok vélm hgyo mányos motorvéő kpsoló vl olhtó mg. Zj A hngtljsítmény szintkt lás jllggörb mző táb láztábn. A hllhtó hng nyomásszintt mgott tok és z kusztiki fj zt (1. oll) útmuttási lpján kphtjuk mg. Utlások Oll Műszki lírás 1 Kiválsztási táblázt 11 Mértzési lpok 1.. Különlgs kivitlk Eltérő fszültség, frkvni, véttség, szállított közg hő mérséklt, gyng svk ll ni vélm külön mgrn lésr. A 17. ollon kzőő műszki utlásokt fltétlnül vgy figylmb!. b) Trtozékok rb s vntilátorhoz Vitorlvászon rzgéssillpító STS 56 Ex Rn. sz. 5 Ruglms sőstlkozó FM 56 Ex Rn. sz További trtozékok Oll Szűrők és hngsillpítók Túlnyomáskibosátók és légrások Forult állítók, szbályzók és kpsolók Rn. Forult Mx. Flvtt. Fszültség Ármflvétl* Bkötési mx. közghőmérséklt Tömg 5 fokoztú Motorvéő készülék Rzgéssillpító térfogtárm tljsítmény* névlgs szbályzott rjz névlgs szbályozott forult vzérlő bépíttt trmokontkt (névlgs mért) fszültség üzmbn fszültség üzmnél /Pólusváltó hoz stlkoztthtó Nyomás Húzás min 1 V m 3 /h kw V A A SS + o C + o C kg Rn. Rn. Háromfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARD 56/ ,53 Y 1,3 1, , RDS 1) 1315 MD 59 SDD SDZ Kétforultú, háromfázisú, 5 Hz, Y/ kpsolású, véttség IP 5 VARD 56/6/ /91 79/93,7/,9 Y/ 1,/,, 5 6 5, RDS 1) 1316 M 3) 1571 SDD SDZ VARD 56// VARD 56// VARD 56/ Ex 671 VARD 56/6 Ex /139 19/1,1/3, Y/ 3,5/5,9 6, , RDS 7 1) 157 M 3) 1571 SDD SDZ Pólusváltós, kétforultú (Dhlnr tkrslésű Y/YY), háromfázisú, 5 Hz, véttség IP /13 733/17,9/3,6 3,/, , PDA 1 ) 51 SDD SDZ Robbnásbiztos, E Ex II, háromfázisú motor, 5 Hz, hőmérséklti osztály T1 T3, véttség IP ,37 1,1 Y 1,61 7 5, nm mgngtt nm mgngtt SDD SDZ Y 3,1 7 9, nm mgngtt nm mgngtt SDD SDZ VARD 56/ Ex ,6 /69 7,7 9 15, nm mgngtt nm mgngtt SDD SDZ *Ex típusnál névlgs motor érték 1) trtlmz motorvéő kpsolót ) süllyszttt kivitlt lás Kpsolóknál 3) trtlmz üzmi és for.váltó kpsolót pólusváltó 15

22 RADAX VAR félxiális sővntilátorok 56 mm 56/ n=15 1/min 56/6 n=95 1/min 6 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú V V Y V V 1 V ➅ V ρ = 1, kg/m Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú V V Y V V 1 V ➅ V ρ = 1, kg/m ➅ ➅ / 16 1 n=75 1/min Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú V V V 1 V V ρ = 1, kg/m Trtozékok lírásukt lás 17. olltól SDZ SDD Bszívó tölsér véőrásl ASD SGD 56 Rsz.: 11 Csőtolt VR 56 Rsz.: 19 Csőhngsillpító RSD 56/... Visszspó szlp, önműköő RVS 56 ) Rsz.: 599 ) motoros visszspószlpt lás Trtozékoknál b) robbnásbiztos típusokt lás blollon Rzgéssillpító vitorlvászon Ellnkrim STS 56 b) FR 56 Rsz.: 16 Rsz.: 19 Ruglms stlkozó FM 56 b) Rsz.: 1679 Véőrás SG 56 Rsz.: 1 Rzgéssillpító, húzótrhléshz Szrlőkonzol SDZ (1 készlt= b) Rsz.: 155 MK 56 Rzgéssillpító, (1 készlt = b) nyomótrhléshz Rsz.: 15 SDD (1 készlt= b) Rsz:

23 63 mm RADAX VAR félxiális sővntilátorok szállítási irány Mértk mm bn Műszki lírás Ház Hngrs, hgszttt kon strukió, tüzihorgnyzássl, szbványos, kétolli krimá vl. A fixn bépíttt utótrlő gybn motor rögzítését is szolgálj. Járókrék Mgs nyomás és térfogt árm tljsítményr vn opti mlizálv, térbn lsvrt l pátokkl. Anyg tüzihorgny zott él. Mghjtás Közvtln hjtású. A motor prms, IP 5 véttségű, hűtőborás lumínium, illtv szürköntvény házzl rnl kzik. A ráióvétlt nm z vrj, zárt golyósspágyzá sú, nvsség lln imprg nált, trópusálló tkrsléssl készül. Tljsítményszbályozás A fszültségsökkntéssl szbályozhtó típusoknál, lnti tábláztbn, z Ármfl vétl szbályozott üzmbn oszlopbn lévő értékt kll fi gylmb vnni vzérlő ki válsztásánál (lás. forult szbályzók oszlop). A robbnásbiztos típusok nm szbályozhtók! Villmos stlkozás Szbványos stlkozóoboz sőház külső plástján. Véttség IP 55. Bépítés A bépítés minn hlyzt bn lhtségs, lklm zástól függőn konnzvíz furtokr ügylni kll. Motorvélm Minn típus (kivév há romfázisú robbnásbiztos tí pusok és pólusváltós típu sok) hőérzéklővl vn llát v. A htásos motorvélm hz, gy tábláztbn is mgjlölt motorvéő készülék hz kll stlkozttni kiv ztéskt. A trmokontkt nél küli motorok vélm hgyo mányos motorvéő kpsoló vl olhtó mg. Zj A hngtljsítmény szintkt lás jllggörb mző táb láztábn. A hllhtó hng nyomásszintt mgott tok és z kusztiki fj zt (1. oll) útmuttási lpján kphtjuk mg. Utlások Oll Műszki lírás 1 Kiválsztási táblázt 11 Mértzési lpok 1.. Különlgs kivitlk Eltérő fszültség, frkvni, véttség, szállított közg hő mérséklt, gyng svk ll ni vélm külön mgrn lésr. A 17. ollon kzőő mű szki utlásokt fltétlnül vgy figylmb!. b) Trtozékok rb s vntilátorhoz Vitorlvászon rzgéssillpító STS 63 Ex Rn. sz. 59 Ruglms sőstlkozó FM 63 Ex Rn. sz További trtozékok Oll Szűrők és hngsillpítók Túlnyomáskibosátók és légrások Forult állítók, szbályzók és kpsolók Rn. Forult Mx. Flvtt. Fszültség Ármflvétl* Bkötési mx. közghőmérséklt Tömg 5 fokoztú Motorvéő készülék Rzgéssillpító térfogtárm tljsítmény* névlgs szbályzott rjz névlgs szbályozott forult vzérlő bépíttt trmokontkt (névlgs mért) fszültség üzmbn fszültség üzmnél /Pólusváltó hoz stlkoztthtó Nyomás Húzás min 1 V m 3 /h kw V A A SS + o C + o C kg Rn. Rn. Háromfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARD 63/ , /69 1,/6, , FUR 13 3) 991 MSA 19 SDD SDZ Kétforultú, háromfázisú, 5 Hz, Y/ kpsolású, véttség IP 5 VARD 63// /6 59 /17,5/, Y/ 1,9/3,1 3, , RDS 3) 1316 M ) 1571 SDD SDZ VARD 63/6/ /9 111 /1363 1,1/1,56 Y/,/3,9 3, , RDS 7 3) 157 M ) 1571 SDD SDZ Pólusváltós, kétforultú (Dhlnr tkrslésű Y/YY), háromfázisú, 5 Hz, véttség IP 5 VARD 63// VARD 63/ Ex 671 VARD 63/6 Ex /13 159/117 1,/5,5 5,/1, , PDA 1 1) 51 SDD SDZ Robbnásbiztos, E Ex II, háromfázisú motor, 5 Hz, hőmérséklti osztály T1 T3, véttség IP ,95 1,9 Y, , nm mgngtt nm mgngtt SDD SDZ Y,7 7 13, nm mgngtt nm mgngtt SDD SDZ VARD 63/ Ex , /69 13, , nm mgngtt nm mgngtt SDD SDZ 3 *Ex típusnál névlgs motor érték 1) süllyszttt kivitlt lás Kpsolóknál ) trtlmz üzmi és for.váltó kpsolót 3) trtlmz motorvéő kpsolót pólusváltó 16

Kompetencia az áramlástanban

Kompetencia az áramlástanban Komptni z ármlástnn Hlios légthniki Know how A lgkülönlgs lklmzásoknál láthtjuk mir képsk Hliosnál fjlszttt vntilátorok. A világ igi lgngyo 22 métrs mstrségs tornáójánk létrhozáskor is Hlios vntilátoro

Részletesebben

Tartályfedél rögzítő csavarok. HENNLICH Industrietechnik. Lapos körmös kivitel Íves körmös kivitel Tartozékok

Tartályfedél rögzítő csavarok. HENNLICH Industrietechnik. Lapos körmös kivitel Íves körmös kivitel Tartozékok HENNLICH Inustritnik ás s l!...t n á s H-6000 Kskmét-Kflv, Hliport-Rptér.Tl.: +36 76 509 655. Fx: +36 76 470 308. rmturtnik@nnli.u. www.nnli.u Trtályfél rögzítő svrok Lpos körmös kivitl Ívs körmös kivitl

Részletesebben

Rockfall lejtésképző elemek

Rockfall lejtésképző elemek LAPOSTETŐ SZIGETELÉS LEZÁRVA: 00. MÁRCIUS. Rokll ljtésképző lmk Műszki tlp Vonlr-, lln- és pontrljtő lmk, ttikék A Rokwool Rokll rnszrévl iztosíthtó ttők tökélts vízlvztés Műgynt kötésű, tljs krtmtsztén

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. jnuár 28. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. jnuár 28. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz!

Részletesebben

Zsebmérleg 500 g méréshatárral Magas mérési tartomány Szállítás során védett kivitel Jól olvasható, megvilágított LCD

Zsebmérleg 500 g méréshatárral Magas mérési tartomány Szállítás során védett kivitel Jól olvasható, megvilágított LCD 22_Labormrlk_atnzv_Layout 1 2010.03.15. 13:43 Pa 160 Labormérlk Piktoraok PCE-JS 500 Blső kalibrálás: a pontossá bállítása motorizált blső súllyal történik Külső kalibrálás: a pontossá bállításához külső

Részletesebben

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata Mágnss anyagok lktronmikroszkópos vizsgálata 1. Transzmissziós lktronmikroszkóp 1.1. A mágnss kontraszt rdt a TEM-bn Az lktronmikroszkópban 100-200 kv-os (stlg 1 MV-os) gyorsítófszültséggl gyorsított lktronok

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2007. jnuár 26. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2007. jnuár 26. 14:00 ór A 1 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Lap: 1/145 AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI E AZ MSZ EN ISO 9001 SZABVÁNY ALAPJÁN, ILLETVE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOK-TATÁSI TÖR- VÉNY (1993. ÉVI LXXIX.)

Részletesebben

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai Országos Szilárd Ló fizikavrsny fladatai I katgória döntő, 5 április 9 Paks A fladatok mgoldásáoz 8 prc áll rndlkzésr Mindn sgédszköz asználató Mindn fladatot külön lapra írjon, s mindn lapon lgyn rajta

Részletesebben

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek VIESMANN VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzáiós flikzánokhoz 3,8 105,0 kw Tervezési segédlet Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek 5/011 Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1. Égéstermék-elvezető rendszerek

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2010. jnuár 23. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

MegaBox Radiálventilátorok

MegaBox Radiálventilátorok MegaBox Radiálventilátorok Optimális hang és hőszige telés A ház teljes felülete ket tősfalú horganyzott acéllemez, 50 mm vastag, nem éghető (DIN 4102) ásványgyapot szi geteléssel A stabil szerelősinek,

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2008. jnuár 31. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2008. jnuár 31. 15:00 ór M 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. fruár 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22.

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22. Országos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rgionális) foruló 2008. fruár 22. Mgolás 1 Országos Szkiskoli Közismrti Irolom Mgyr nylv és hlysírás Tnulmányi

Részletesebben

Duplafalú nemesacél-füstgázberendezés Mérettáblázat 2001.08

Duplafalú nemesacél-füstgázberendezés Mérettáblázat 2001.08 DW-ALKON ÚJ! Duplflú nemescél-füstgázberendezés Mérettáblázt 2001.08 R Tervezési segédlet Minõsítés: DIN/ISO 9001 Duplflú nemescél-füstgázberendezés DW-ALKON Kpillrstop nincsenek hõhidk átmenõ hõszigetelés

Részletesebben

MATEMATIKA A változat. A tanuló neve, osztálya:...

MATEMATIKA A változat. A tanuló neve, osztálya:... MATEMATIKA A változt A tnuló nv, osztály:... Az lmúlt tnév véi osztályzt mtmtikáól:... Olvs l iylmsn ltokt! A ltokt ttszés szrinti sorrnn olto m. Törkj rr, oy molások lírás yértlmő lyn, iylj rnztt küllkr!

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

a Felső tálca b Alsó tálca

a Felső tálca b Alsó tálca Gyors tlpítési útmuttó Strt MFC-J6920DW A készülék üzm hlyzés lőtt, kérjük, olvss át Trmékiztonsági útmuttót. Ezt kövtőn, állítás és tlpítés szkszrű lvégzés érkén, olvss l zt Gyors tlpítési útmuttót. FIGYELEM

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

a Felső tálca b Alsó tálca

a Felső tálca b Alsó tálca Gyors tlpítési útmuttó Strt MFC-J6520DW MFC-J6720DW A készülék üzm hlyzés lőtt, kérjük, olvss át Trmékiztonsági útmuttót. Ezt kövtőn, állítás és tlpítés szkszrű lvégzés érkén, olvss l zt Gyors tlpítési

Részletesebben

Speciális alkalmazási terület: Nagykonyhák

Speciális alkalmazási terület: Nagykonyhák Speciális alkalmazási terület: Nagykonyhák A teljes belső burkolat hor ganyzott acéllemez, a gyors és alapos tisztíthatóság érdekében, pl gőzsugárral A nagykonyhákban alkalmazott szellőzőrendszereknek

Részletesebben

Csatornaventilátorok K Nagyteljesítményű és költ ségkímélő. KS Schwenkout Kihajtható motor járókerék egységgel. Silent SKL Zajcsillapított.

Csatornaventilátorok K Nagyteljesítményű és költ ségkímélő. KS Schwenkout Kihajtható motor járókerék egységgel. Silent SKL Zajcsillapított. S z e l l ő z é s é p í t ő e l e m e k b ő l R e n d s z e r e l e m e k Miért rendszerben? 1. Mert egyszerűbb és olcsóbb. 2. Mert könnyen összeállítható. 3. Mert időt és mérgelődést takarít meg. 4.Mert

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2009. jnuár 29. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2009. jnuár 29. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn

Részletesebben

HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK. Használati utasítás SAF széria

HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK. Használati utasítás SAF széria HÁZTARTÁSI AXIÁLIS VENTILÁTOROK Hsználti utsítás SAF széri 2012 VENTILÁTOR JELÖLÉSEI SAF X X X X X X X X csõcsonk átmérõje - 100,, Ventilátor cslád - VKO, VKO1, M, MA, M1, M3, MAO2, M1OK2, R, R1, K, K1,

Részletesebben

M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE

M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE. A mérés élja A mérés fladat égyzt krsztmtsztű satorába bépíttt, az áramlás ráyára mrőlgs szmmtratglyű, külöböző átmérőjű hgrkr ható ( x, y ) rő

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

Szerelői referencia-útmutató

Szerelői referencia-útmutató Szerelői refereniútmuttó Dikin Altherm - lsony hőmérsékletű split + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB Szerelői refereni-útmuttó Dikin Altherm - lsony hőmérsékletű split

Részletesebben

ú Ü ĺ ü ü Ĺ Ö ü Ü ń ú Ü ö ö ö ü ń ö ö ö ĺ ü ö ü ü ö ö ö Ĺ ö ĺ ú ĺ ú ü Ü ü ö ú Ö ü Ü ö ü ĺĺ ö ö ü ú Ö ü Ü Ö ŕ Á Ü ý ł Ü Ą ĺĺ ź ĺ Á ú ú ü Ü ü ú ü Ü ö ů ö ú ű ö ö ď ö ź ł ú ü ö ĺź ű ú ü ö ö ź ö ü ú Ö ü Ü

Részletesebben

Villamos érintésvédelem

Villamos érintésvédelem Villamos érintésvédlm A villamos nrgia ipari mértű flhasználása a század ljén kzdtt gyr nagyobb mértékbn ltrjdni és zzl gyidőbn jlntkztk az áramütésből rdő balstk is. Ennk kövtkztébn nagyarányú kutatás

Részletesebben

Légtechnikai építőelem rendszer Négyszögletes légcsatornákhoz, beépítésre készen

Légtechnikai építőelem rendszer Négyszögletes légcsatornákhoz, beépítésre készen Légtehnikai építőelem rendszer Négyszögletes légsatornákhoz, beépítésre készen Külső rás vagy zsalu Légszűrő Szabályzózsalu Csatornaventilátorok KS ShwenkOut és Silent hangsillapított kivtelek KD/KW kivitelek

Részletesebben

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk ELASTO - LINE I. Vltln ruk Trtlomjegyzék Beezeté Sruk zerepe mgépítében 1. Méretezéi lki tényezők Vltln, pontzerű, ngyteherbíráú elztomer ruk. Igénybeételek zámítá ELASTO-N1 é -N Termékleírá műzki prméterek

Részletesebben

Harmónia és hagyomány

Harmónia és hagyomány Harmónia és hagyomány lassic termékcsalád a letisztult formavilág kedvelôinek készült. lassic szerelvények minden otthonba és irodába harmonikusan illeszkednek. Prodax lassic termékcsalád a Prodax Rt.

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok agasépítési csoport PRIORITÁSOK: BRH=biztonságos és rndlttésszrű használat, =állagmgóvás, = műszak iés funkcionális szükség, =gyéb 13 Holdfény Utcai Óvoda Kincskrső Tagóvodája Prioritás gjgyzés 13.1 Krt

Részletesebben

TGA katalógus 1.1 (előzetes)

TGA katalógus 1.1 (előzetes) 134_139_accessories_HU 212.2.16. 13:38 Oldal 134 TGA katalógus 1.1 (előzetes) V E N T I L Á TO R O K 14_43_AVD_HU 212.2.16. 13:53 Oldal 14 AVD - axiális alacsonynyomású ventilátorok B AVD F3 F4 - füstelszívó

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

KILMA MONO ÉS DUPLEX ELOSZTÓMODULOK RADIÁTOROS KLÍMABERENDEZÉSEK RÉSZÉRE

KILMA MONO ÉS DUPLEX ELOSZTÓMODULOK RADIÁTOROS KLÍMABERENDEZÉSEK RÉSZÉRE KILMA MONO ÉS DUPLEX ELOSZTÓMODULOK RADIÁTOROS KLÍMABERENDEZÉSEK RÉSZÉRE Kilm Mono Kilm Mono CTC Kilm Mono CTCZ Kilm Duplex Kilm Duplex CTC Kilm Duplex CTCZ TERMÉKSKÁLA Szekunder kör Kódszám Kilm Mono

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei

6. Tárkezelés. Operációs rendszerek. Bevezetés. 6.1. A program címeinek kötése. A címleképzés. A címek kötésének lehetőségei 6. Tárkezelés Oerációs rendszerek 6. Tárkezelés Simon Gyul Bevezetés A rogrm címeinek kötése Társzervezési elvek Egy- és többrtíciós rendszerek Szegmens- és lszervezés Felhsznált irodlom: Kóczy-Kondorosi

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Az önkormányzati és trültfjlsztési minisztr../2008. (..) ÖTM rndlt a katasztrófavédlmi szrvk és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök

Részletesebben

SUPERFORM-R SUPERCUT BR3. a b d D

SUPERFORM-R SUPERCUT BR3. a b d D SUERFORM-R A SUERFORM/R olyn riális szlgos lktrészek vágásár készült, mint milyenek konenzátorok, trnzisztorok és álló lktrészek. kár 20.000 b/ór 7915.113A () SUERFORM/R =12,7 mm (.5 ) 7915.113B SUERFORM/R

Részletesebben

A művészeti galéria probléma

A művészeti galéria probléma A műészti galéria probléma A műészti galéria probléma (art galry problm): A műészti galéria mgfigylés kamrákkal / őrökkl. Hálózattrzés Alapjai 2007 8: Műészti Galéria Probléma Őrzési / Mgilágítási problémák

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

www.inventer.hu Decentralizált szellőztető Válassza az Eredetit.

www.inventer.hu Decentralizált szellőztető Válassza az Eredetit. www.inventer.hu Decentrlizált szellőztető Válssz Eredetit. "A gykorltilg energitkrékos felújításávl házunk ingtlnunk nélküszellőztetők épületekben ilyen Az lett. lözhetetlenek. műmég mindig szellőztetőink

Részletesebben

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel Cikória szárítástchnikai tulajdonságainak vizsgálata modllkísérlttl Kacz Károly Stépán Zsolt Kovács Attila Józsf Nményi Miklós Nyugat-Magyarországi Egytm Mzőgazdaság- és Éllmiszrtudományi Kar Agrárműszaki,

Részletesebben

Szellőzés építőelemekből Rendszerelemek

Szellőzés építőelemekből Rendszerelemek Szellőzés építőelemekől Renszerelemek Miért renszeren? 1. Mert egyszerű és olsó.. Mert könnyen összeállíthtó. 3. Mert iőt és mérgelőést tkrít meg..mert z elemek sok méreten és teljesítményen kphtók. RSK

Részletesebben

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám A szrtt tanúi Az algy i gyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! A Húsvét a Fltámadás - és nm a nyuszi - ünnp Ádám és Éva az s-b nnl vszíttt l az örök éltt. Az

Részletesebben

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn Modrn piaclmélt ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Sli Adrinn A tananyag a Gazdasági Vrsnyhiatal Vrsnykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítány támogatásáal készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2015. jnuár 22. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

A vízbarát. Biztonság kompromisszumok nélkül. Az IP55-ös védettségû Prodax Aquaro55 termékcsalád az erôs vízsugár ellen is védettséget

A vízbarát. Biztonság kompromisszumok nélkül. Az IP55-ös védettségû Prodax Aquaro55 termékcsalád az erôs vízsugár ellen is védettséget vízbarát vízbarát iztonság kompromisszumok nélkül. z IP55-ös védettségû Prodax quaro55 termékcsalád az erôs vízsugár ellen is védettséget nyújt. Prodax quaro55 falon kívüli termékcsaládot olyan helyekre

Részletesebben

VT 265 www.whirlpool.com

VT 265 www.whirlpool.com VT 265.hirlpool.com 1 BEÜZEMELÉS A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jlztt fszültség mggyzik- a lakás fszültségévl. NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROLLÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LE- MEZEKET,

Részletesebben

Csőbe tolható ventilátorok REW

Csőbe tolható ventilátorok REW Csőbe tolható ventilátorok REW Alkalmazás Sokoldalúan használható axiá lis ventilátorok alacsony, vagy közepes légszállítással, cse kély ellenállású csővezetékek hez. Alkalmazhatók elszívásra, légforgatásra,

Részletesebben

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata Tudományos Diákköri Konrncia Thrhordó üvg ödémszrkzt: T grnda ragasztott öv-grinc kapcsolatának numrikus vizsgálata Készíttt: Gál Tamás F17JCS építőmérnök hallgató Konzulns: Dr. Vigh László Grgly Egytmi

Részletesebben

VENTILÁTORTARTOZÉKOK. Tápfeszültség 230 V 230 V 230 V 230 V. Névleges. Típus* áramfelv. 1,4 A VRTE 1 3,0 A VRTE 3 5,0 A VRTE 5 7,5 A VRTE 7 13,8 A

VENTILÁTORTARTOZÉKOK. Tápfeszültség 230 V 230 V 230 V 230 V. Névleges. Típus* áramfelv. 1,4 A VRTE 1 3,0 A VRTE 3 5,0 A VRTE 5 7,5 A VRTE 7 13,8 A VRS TIRISZTOROS -FÁZISÚ MOTOROKHOZ Kézi állítású fokoztmentes fordultszámszályozó -fázisú motorokhoz. A minimális fordult gom ltti svr segítségével állíthtó e. Kétféle kivitelen készül: fl épített ( I

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A MECSEK-ÖKO ZRT. VOLT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFELDOLGOZÁSI TERÜLETEN VÉGZETT REKULTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÉSZTS TÁJÉKOZTATÓ A MCSK-ÖKO ZRT. VOT URÁNBÁNYÁSZATI- ÉS ÉRCFDOGOZÁSI TRÜTN VÉGZTT RKUTIVÁCIÓS ÉS UTÓGONDOZÁSI TVÉKNYSÉGÉRŐ Pécs, 2011. októer TARTAOMJGYZÉK 1. A BÁNYÁSZAT ÉS A RKUTIVÁCIÓ TÖRTÉNT... 3

Részletesebben

Referencia útmutató a beszereléshez és a használathoz

Referencia útmutató a beszereléshez és a használathoz Rrni útmuttó szrléshz és hsználthoz VRV IV rnszrű klímrnzés RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B

Részletesebben

Kétfordulatú csőventilátorok energiatakarékos fokozattal!

Kétfordulatú csőventilátorok energiatakarékos fokozattal! RR_RRK_SV_1_hu 1.9.1. 1:3 Oll 1 H kell erős, h kell tkrékos Kétforultú sőventilátorok energitkrékos fokozttl! V E N T I L Á T O R O K RR_RRK_SV_1_hu 1.9.1. 1:3 Oll RR. RRK - InlineVent fi sőventilátorok

Részletesebben

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország In: Kóczy L, éánczos L, Bakó A, Prznszki J, Szgdi Z, Várlaki P (szrk.) Játéklmélt alkalmazási lhtőségi a logisztikai rndszrkbn - az gy- és többutas szállítási csomagolási szközök közötti döntéslmélti probléma

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára ÚJ FELADATLAP 2007. ruár 1. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évolymosok számár 2007. ruár 1. 14:00 ór ÚJ FELADATLAPI NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és

Részletesebben

Priru nik s uputama za uporabu. HR Radioprijemnik za gradilište RUS DMR106

Priru nik s uputama za uporabu. HR Radioprijemnik za gradilište RUS DMR106 GB Job Site Rdio D Bustellenrdio HU Munkrádió SK Prcovné rádio CZ Prcovní rádio SI Rdio z delovno mesto AL Rdio për në vendin e punës BG HR Rdioprijemnik z grdilište MK RO Rdio pentru locul de lucru RS

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap 200. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számár M 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást fltlpon végzz! Mllékszámításokr z utolsó, ürs

Részletesebben

10. lecke. potenciális GDP alakulása. munkanélküliség okai. Konjunkturális. a potenciális kibocsátás szintjén? a tanult növekedéselmélet szerint igen

10. lecke. potenciális GDP alakulása. munkanélküliség okai. Konjunkturális. a potenciális kibocsátás szintjén? a tanult növekedéselmélet szerint igen 10. lck A munkpic jllmzõi és s munknélk lküliség g oki Rövid ávú gynsúly, ponciális kibocsáás, GDP-rés, munknélküliség. A munknélküliség rmészs rááj, rmészs munknélküliség oki. Konjunkurális munknélküliség,

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

Szabályozó zsalu JK-LP / JK-LU

Szabályozó zsalu JK-LP / JK-LU Szabályozó zsalu JK-LP / JK-LU Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Tartalom Leírás... 3 Szerelési

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good mgyr 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.krcher.com

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L E 15 PN1 PEN K É F S KAI IS 9001 : 08 PED 97/2/CE t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: Spcifikációk: Anok: DN 25-től 250-i PN 1 Kimák - C 00 C 1 B nliánú moá odmnt blő cővl odmnt cl hullám tt Acl kimák

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 2006. jnuár 27. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évolymosok számár 2006. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

TopComfort és TopPrestige bejárati ajtók

TopComfort és TopPrestige bejárati ajtók Értékes lumíniumjtók rendkívül gyorsn 4 hét kedvezœ áron szállítási htáridœ bejárti jtók A HÖRMANN lumínium bejárti jtók rövid htáridœs gyártási progrmj egyedülálló minœségben. Ngyszerı megoldás! A Hörmnn-nk

Részletesebben

33 522 04 0001 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő

33 522 04 0001 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő A 10/007 (II. 7.) SzMM rndlttl módosított 1/006 (II. 17.) OM rndlt Országos Képzési Jgyzékről és az Országos Képzési Jgyzékb történő flvétl és törlés ljárási rndjéről alapján. Szakképsítés, szakképsítés-lágazás,

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

TWR fénycsatorna. bruttó. 105 232 Ft

TWR fénycsatorna. bruttó. 105 232 Ft TWR fénycstorn bruttó 105 232 Ft TWR 0K10 2010 Fénycstorn Egy lámp, melyben Np villnykörte Beépítésre kész csomgbn Ablktln helyiségekbe Kb. 6 m²-t világít meg Fénye egy izzó 13-szoros* A fény 98%-át továbbítj

Részletesebben

A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL.

A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL. Épít b. Élvzz lőnyit. 10 Alumínium bjárati ajtók A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL. HOCO ALUMÍNIUM BEJÁRATI AJTÓK. Mggyőző érvk a takarékoág é igényég mlltt! A jövőr trvzv! Bizto

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 Balaton részvízgyűjtő. 1-2. melléklet: Felszíni víztest típusok referencia jellemzői

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 Balaton részvízgyűjtő. 1-2. melléklet: Felszíni víztest típusok referencia jellemzői Blton részvízgyűjtő 1-2. melléklet: Felszíni víztest típusok referenci jellemzői Blton részvízgyűjtő Vízfolyás típusok hidromorfológii referenci jellemzői MORFOLÓGIA TÍPUS Jellemzés Hidrológi 1 2 3 ngy

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

Villamosságtan példatár 1.4 verzió A példatár hibáit a. email címeken szíveskedjen mindenki jelenteni!

Villamosságtan példatár 1.4 verzió A példatár hibáit a. email címeken szíveskedjen mindenki jelenteni! Vszrémi Egym Auomaizálás anszék Villamosságan éldaár. vrzió A éldaár hibái a nova@axl.hu ohrola@vn.hu mail címkn szívskdn mindnki lnni! Villanyan éldaár Bvzés: A Villamosságan éldaár a Vszrémi Egymn okao

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L SZ 17 SÓS O L Z Ó ÉSTOL t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: Spcifikációk: Anok: -től -i ISO P kimák kö - C 0 C b -i m mlkdő oó ki kk tiánú ámlá tömít nh nomávt Öntöttv há n.hu v l n.hu v l Z ÉSTOLÓ

Részletesebben

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január

A Knauf INSULATION 2015 ös kiadványainak összefoglaló magazinja 2016. január A Knuf INSULATION 2015 ös kidványink összefoglló mgzinj 2016. jnuár TUDÁSTÁR A Tudástár egy nyomttott kidvány, www.knufinsultion.hu honlpon keresse kedves érdeklôdô, letöltések menüpont ltt. Kiváló hô-

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép.

Irány a nyár... ...felkészült már? Audi Service. Audi Eredeti MMI 3 High navigációs szoftver. 83 990 Ft. www.audiszervizek.hu. 2014-as Európa térkép. Irány nyár......felkészült már? www.udiszervizek.hu Audi Eredeti MMI 3 High nvigációs szoftver 2014-s Európ térkép. 83 990 Ft Audi Service Utzásr készen Vonzó válszték meggyőző mínőség. Válsszon

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés 1

Az éves statisztikai összegezés 1 21. mlléklt 2/2006. (I. 13.) IM rndlthz Az évs sttisztiki összgzés 1 Sttisztiki összgzés z évs közbszrzéskről Kbt. IV., VI. fjzt, vlmint ngydik rész szrinti jánltkérők vontkozásábn 1. Az jánltkérő nv,

Részletesebben

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon

Service Magazin. 5 000 Ft. Akkumulátor-csere részletek és további kedvezmények a 9. oldalon simply clever Service Mgzin A szerviz- és trtozékjánltok érvényessége: 2012. október 1. 2013. február 28. www.skodszervizek.hu Legyen klubtg, élvezze most induló Go! Service Progrm előnyeit! részletek

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

ZELIO TIME időrelék. Katalógus RE11, RE48

ZELIO TIME időrelék. Katalógus RE11, RE48 ZELIO IME időrelék Katalógus 2005 E11, E48 artalom Zelio ime idõrelék E 11 moduláris relék szilárdtest kimenettel eferenciaszámok, méretek, bekötési sémák...2. és 3. oldal Karakterisztikák...4. és 5. oldal

Részletesebben