Helyszükséglet összehasonlítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyszükséglet összehasonlítás"

Átírás

1 Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki. Az gyns vonlú ármlás tljs brnzés htásfokát jvítj és gyéb mgolásokkl szmbn hlyszükség ltt jlntősn sökknti. Ez vztékzés ollán is mgtkrítást j lnt. A kövtkzményk: Az lklmzhtósági trtomány szél sés A trvzés szbság Az gyébként szükségs iomok, iránytörésk (llnállásukkl gyütt) lmrnk Cskély kivitlzési költség Enrgi mgtkrítás () 3 Nyomásnövkés Térfogtárm A térfogtárm és nyomásnövkés összhson lítás z xiál és riálvntilátorokkl. A pél ( mm s járókrkű vntilátorok 1/prs forultml) szmléltsn muttj RADAX VAR rnszr lőnyit. 13

2 RADAX VAR gyfokoztú, félxiális vntilátorok A pi krslt z optimális műszki mgolások iránt, folymtos fjlsztő munkát igényl, különösn mgsbb nyomásnövkés irányábn. A Hlios RADAX VAR rnszr is jó pél rr. Ezt mgolást pi évk ót lgn gyobb mglégéssl fogj. Ezk ngynyomású vntilátorok riál vntilátorok nyomástljsítményét z xiál vntilátorok ngy légszállításávl és gyns vonlú ármlásávl gysítik. Ezáltl gyszrű és hlytkrékos bépítésr nyílik mó. A kövtkző típusvriáiók állnk rn lkzésünkr különböző fltok mgolásár: VAR, gyfokoztú gépk Nhéz körülményk között üzmltthtő sővntilátorok ngy nyomás és mnnyiségi ml lhtő lgkisbb mértkbn. Mértk: 5 től 63mm ig soroztgyárt mányok (lás kövtkző ollkon) További típusok 1 mértig VAR ktlógusbn, rnlési : 936 P VAR, párhuzmos gységk Ngy nyomás és még ngyobb légmnnyiség, kompkt építési mól. Mélygrázsok szllőzttésér különösn jvsolhtó. A lírást lás VAR ktlógusbn, rnlési : 936 Z VAR, két fokoztú gységk Vlói rőművk kompkt építési mól ngy nyomások lérésér. Sokrétű flhsználásr lklmsk. A lírást lás VAR ktlógusbn, rnlési : 936 Füstmntsítés DIN 111 T.3 F 3 mm fltt z összs VAR típusnk vn füstmntsítésr hsználhtó változt z F 3 kövtlménnyl. Számos mértbn, F és F 6 osztályoknk mgfllő típusok is rnlkzésr állnk. 139

3 RADAX VAR ngynyomású sővntilátorok Áltlános műszki jllmzők Ezk tunivlók z Áltlános trmékismrti informáiók fj ztt gészítik ki. Tuljonságok RADAX VAR rnszr gy ngynyomású sővntilátor tí pusslá, mly z xiális és riális vntilátorok lőny it gysíti. A félxiális járók rék és z utótrlő lpátozás optimálisn illsztttk gy máshoz, így ngy nyomás növkés és légmnnyiség jó htásfok mlltt érhtő l. Átármlás Az xiális átármlás lhtővé tszi tljs szllőzőrnszr minél jobb htásfokú üzmét záltl, hogy z lmró iomok és iránytörésk vsz tségét mgtkrítjuk. Ennk kövtkztébn jlntős kivitlzési költségt és z üzm során nrgi flhsz nálást tkrítunk mg. Ház A vntilátor hngrs sőhá z minkét ollon szbvá nyos stlkozó krimákkl vn llátv. A házzl gy gységt képz z utótrlő lpátozás és motortrtó szrkzt. Anyg horgny zott éllmz. A NÁ, 5,5 s mértk n = min -1 forultú típusi és z összs 63-s mértû típus tüzihorgnyzott hgszttt házs. A villmos stlkozó oboz (IP55) ső külső ollán rögzíttt. Járókrék A félxiális járókrék b térbn lsvrt lpáttl rnlkzik. Anyg széri kivitlbn, 355 névlgs mé rtig műnyg. A 355 s mértk n = min -1 forultú típusi és z összs és 63 közötti típus horgnyzott éllmz (flárért lumínium rnlhtõ). Egyéb jllmzők: jó htásfok, fjlgosn lsony zjszint, korrózióállóság, rzgésmnts üzm (inmikus kigynsú lyozás VDI 6, illtv ISO 19 szrint G6.3. jósággl) Szállított közghőmérséklt A szérikivitlk C közghőmérsékltig lklmz htók. Robbnásbiztos kivitlk A robbnásbiztos típusok (Ex jlöléssl) mgfllnk z 9/9/EG iránylvk szrinti II. készüléksoport, G ktgóri ájánk z 1 s és s zó náb üzmlttv. Az iránylvknk mgfllőn itt ngyobb légrést kll kil kítni szokottnál, zért gy kb. 1% os tljsítménysök knés lép fl. Szállítási irány A légszállítás irány nm vál toztthtó, zt bépítési hlyzt htározz mg. A for gás és szállítási irány há zon nyílll jlölt. Bépítés A mgott jllggörbék sz rinti tljsítmény léréséhz nyomóollon lglább két sőátmérőnyi gyns ső szksz, vlmint szívóol lon z gynlts hozzá ármlás biztosításár lgn ő hosszúságú (5 1 x D) gyns sőszksz mglét szükségs. A RADAX VAR típusú vnti látorok minn tnglyhlyzt bn bépíthtők, kon nzátum lvztő furtok lhlyzkésér ügylni kll. Alpozás A rzgésk átvitlénk mg kályozásár rzgéssillpí tó rögzítő lmk (SDD, SDZ trtozékok) és mgfllő géplpozás lklmzását jvsoljuk. A ngyobb építési mértű motorok házon túl nyúlnk és ngy tömgük mitt gyntln súlylosztást okoznk. Ez stbn VR... sőtoltok lklmzás élszrű. Szrlési pélák Vízszints bépítés. ábr Szb bszívás, nyomó üzm. Rögzítés mnnyztr, flr, vgy plór. 3. ábr Szb bszívás, nyomóü zm, bépíttt hngsillpító közrbbl. A szívó, vgy nyomóoll irányábn kisugárzott hngtl jsítmény sökkntésér mg fllő sőhngsillpítók állnk rnlkzésr. Utlás Oll Trvzési útmuttók, kusztik, robbnásbiztosság 1... Áltlános trmékismrt, tljsítmény szbályozás ábr Bszívókúp ASD VAR vntilátor Véőrás SGD. ábr Véőrás SGD. ábr Bszívókúp ASD Rzgéssillpító rögzítők SSD VAR vntilátor Rzgéssillpí tó STS Trtókonzol MK Ellnkrim FR Rzgéssillpító STS 5. ábr Csőtolt Csőtolt Csővzték 3. ábr Bszívókúp Rzgéssillpító ASD STS Hngsillpító RSD VAR vntilátor Csővzték Véőrás SGD Rzgéssillpító rögzítők SSD. ábr Függsztés mnnyztről A. ábr tipikus légthniki lklmzást mutt hol VAR rnszrk ngyobb többlt bfkttés nélkül közvtlnül függszthtők mnnyztr, vgy fli konzolokr. A kétol li krimákkl llátott sőhá zt közvtln vztékb építésr trvzték. Függőlgs 5. ábr Csőhálóztb szrlés, szívó olli hngsillpítóvl. Rögzí tés flon. Az lmk súlyloszlásnk mgfllőn, külön függsztnők. A kr bntrtás mgkönnyítésér vntilátort trhlés mntsn kll szrlni. Ellnkrim FR Csővzték Trtókonzol MK Rzgéssillpító rögzítők SSD Egyi konzo lok Ellnkrim FR Trtókonzol MK Csővzték Ellnkrim Rzgéssil lpító Hngsil lpító Rzgéssil lpító rögzítők VAR vntilátor Rzgéssil lpító Ellnkrim Csővzték 1

4 Kiválsztási táblázt RADAX VAR félxiális sővntilátorok A kövtkző táblázt ngybn mgkönnyíti RADAX VAR vntilá torok kiválsztását. Trtlmzz sttikus nyomásnövkést, légmnnyiségt, forultot, hngnyomásszintt és járó krék átmérőt. 71 mm névlgs átmérő fltti típusok, kétfokoztú gépk, párhuzmos kpsolású gységk és füstmntsítő gépk Hlios VAR ktlógusábn tlálhtók. (rnlési. 936). Átmérő mm 5 5 Forult Hngnyomás A szállított térfogtárm V (m 3 /h) sttikus nyomásnövkés függvényébn szívóolli min 1 L PA B(A) ( p st ) m távolságbn Átmérő mm Forult Hngnyomás A szállított térfogtárm V (m 3 /h) sttikus nyomásnövkés függvényébn szívóolli min 1 L PA B(A) ( p st ) m távolságbn Az lábbi mértkről kérj VAR ktlógusunkt

5 5 mm RADAX VAR félxiális sővntilátorok szállítási irány Mértk mm bn Műszki lírás Ház Hngrs, horgnyzott éll mz ház, szbványos, kétol li krimávl. A fixn bépí ttt utótrlő gybn motor rögzítését szolgálj. Járókrék Mgs nyomás, és térfogtá rm tljsítményr optimlizált járókrék, térbn lsvrt lpátokkl, lpkivitlbn mű nygból. Mghjtás Közvtln hjtású. A motor prms, IP 5 véttségű, hűtőborás lumíniumházzl rnlkzik. A ráióvétlt nm zvrj, zárt golyósspágy zású, nvsség lln imp rgnált, trópusálló tkrslés sl készül. Külön rnlésr mgott bépítési hlyztnk mgfllő konnz lvztő furtokkl látjuk l. Tljsítményszbályozás A fszültségsökkntéssl szbályozhtó típusok tábláztbn z Ármflvétl szbályozott üzmbn osz lopbn értékkl jlöltk, mit vzérlő kiválsztásánál (lás. forult vzérlők oszlop) figylmb kll vn ni. A frkvniváltóvl törté nő szbályozás szánékát rnléskor lőr jlzni kll. A robbnásbiztos típusok nm szbályozhtók! Villmos stlkozás Szbványos stlkozóoboz sőház külső plástján. Véttség IP 55. Bépítés A bépítés minn hlyzt bn lhtségs, lklm zástól függőn konnzvíz kivztésér (furtok) ügylni kll. Motorvélm Minn típus (kivév há romfázisú robbnásbiztos tí pusokt) hőérzéklővl vn llátv. A htásos motorvé lmhz, gy tábláztbn is mgjlölt motorvéő készülék hz kll stlkozttni kiv ztéskt. A trmokontkt nél küli motorok vélm hgyo mányos motorvéő kpsoló vl olhtó mg. Zj Lás hngtljsítmény szin tkt jllggörb mző tábláztábn. A hllhtó hngnyomás szintt mg ott tok és z kusztiki fjzt (1. oll) útmuttási lpján kphtjuk mg. Utlások Oll Műszki lírás 1 Kiválsztási táblázt 11 Mértzési lpok 1.. Különlgs kivitlk Eltérő fszültség, frkvni, véttség, szállított közg hő mérséklt, gyng svk ll ni vélm külön mgrn lésr. A 17. ollon kzőő mű szki utlásokt fltétlnül vgy figylmb! 1 Rn. min 1 V m 3 /h Egyfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARW 5/ VARW 5/ Háromfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARD 5/ ,1,35 3,5, ,5 MWS 1,5 1) 197 MW 1579 SDD 1 SDZ 1 3 1,9,5 31 VARD 5/ , Y,6,6 69 Pólusváltós, kétforultú (Dhlnr tkrslésű Y/YY), háromfázisú, 5 Hz, véttség IP 5 VARD 5// VARD 5// VARW 5/ Ex 6733 VARW 5/ Ex 673 VARD 5/ Ex 666 Forult 75/15 15/ Mx. térfogtárm 9/9 9/ Névl. motortlj. (flvtt)* kw,1,3/,7,7/,3,6,1,1 Fszültség Ármflvétl* Bkötési mx. közghőmérséklt Tömg névlgs szbályzott rjz névlgs szbályozott fszültség üzmbn fszültség üzmnél V A A SS + o C + o C kg 6 1,5 MWS 3 1) 19 MW 1579 SDD 1 SDZ 1 Y,, ,5 RDS 1 1) 131 MD 59 SDD 1 SDZ 1 6 1,5 RDS 1 1) 131 MD 59 SDD 1 SDZ 1,1/, 7 6 1,5 PDA 1 3) 51 M 3 ) 193 SDD 1 SDZ 1,5/,7 7 Robbnásbiztos, E Ex II B, gyfázisú, 5 Hz, Hőmérséklti osztály T1 T, Véttség IP ,5 PDA 1 3) 51 M 3 ) 193 SDD 1 SDZ 1 3, , nm mgngtt MW 1579 SDD 1 SDZ 1 3 1,3 757 Robbnásbiztos, E Ex II, háromfázisú motor, 5 Hz, hőmérséklti osztály T3, véttség IP 5 5 fokoztú forult vzérlő /Pólusváltó Motorvélmi készülék bépíttt trmokontkt hoz stlkoztthtó Rn. Rn. Rzgéssillpító (névlgs mért) Nyomás Húzás 1,5 nm mgngtt MW 1579 SDD 1 SDZ 1 Y,1 7 1,5 nm mgngtt nm mgngtt SDD 1 SDZ 1 VARD 5/ Ex ,5 Y,7 7 1,5 nm mgngtt nm mgngtt SDD 1 SDZ 1 *Ex típusnál névlgs motor érték 1) trtlmz motorvélmi kpsolót ) trtlmz üzmi és for.váltó kpsolót 3) süllyszttt kivitlt lás Kpsolóknál Pólusváltó

6 RADAX VAR félxiális sővntilátorok 5 mm 5/ n= 1/min 5/ n=15 1/min 3 1 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú Egyfázisú V 3 V V b 17 V V 13 V 1 V 1 V V V b ρ = 1, kg/m Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú Egyfázisú V 3 V V b 17 V V 13 V 1 V 1 V 6 V V b ρ = 1, kg/m / n=75 1/min Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) ρ = 1, kg/m b) Trtozékok rb s vntilátorhoz Vitorlvászon rzgéssillpító STS 5 Ex Rn. sz. 5 Ruglms sőstlkozó FM 5 Ex Rn. sz. 167 További trtozékok Oll Hngsillpító... Túlnyomáskibosátók Forult szbályzók, szbályzók és kpsolók Trtozékok lírásukt lás 17. olltól SDZ 1 SDD 1 Bszívó tölsér véőrásl ASD SGD 5 Rsz.: 113 Csőtolt VR 5 Rsz.: 11 Csőhngsillpító RSD 5/... Visszspó szlp, önműköő RVS 5 ) Rsz.: 591 Rzgéssillpító vitorlvászon STS 5 b) Rsz.: 11 Ellnkri m FR 5 Rsz.: 11 Ruglms stlkozó FM 5 b) Rsz.: 1671 Véőrás SG 5 Rsz.: 115 Szrlőkonzol MK 5 (1 készlt = b) Rsz.: 16 Rzgéssillpító, húzótrhléshz SDZ 1 (1 készlt= b), Rsz.: 15 Rzgéssillpító, nyomótrhléshz SDD 1 (1 készlt= b), Rsz.: 15 ) motoros visszspószlpt lás Trtozékoknál b) robbnásbiztos típusokt lás flül 13

7 5 mm RADAX VAR félxiális sővntilátorok szállítási irány Mértk mm bn Műszki lírás Ház Hngrs, horgnyzott éll mz ház, szbványos, kétol li krimávl. A fixn bépí ttt utótrlő gybn motor rögzítését szolgálj. Járókrék Mgs nyomás, és térfogtá rm tljsítményr optimlizált járókrék, térbn lsvrt lpátokkl, lpkivitlbn mű nygból. Mghjtás Közvtln hjtású. A motor prms, IP 5 véttségű, hűtőborás lumíniumházzl rnlkzik. A ráióvétlt nm zvrj, zárt golyósspágy zású, nvsség lln imp rgnált, trópusálló tkrslés sl készül. Külön rnlésr mgott bépítési hlyztnk mgfllő konnz lvztő furtokkl látjuk l. Tljsítményszbályozás A fszültségsökkntéssl szbályozhtó típusok táb láztbn z Ármflvétl szbályozott üzmbn osz lopbn értékkl jlöltk, mit vzérlő kiválsztásánál (lás. forult vzérlők oszlop) figylmb kll vn ni. A frkvniváltóvl törté nő szbályozás szánékát rnléskor lőr jlzni kll. A robbnásbiztos típusok nm szbályozhtók! Villmos stlkozás Szbványos stlkozóoboz sőház külső plástján. Véttség IP 55. Bépítés A bépítés minn hlyzt bn lhtségs, lklm zástól függőn konnzvíz kivztésér (furtok) ügylni kll. Motorvélm Minn típus (kivév há romfázisú robbnásbiztos tí pusokt) hőérzéklővl vn llátv. A htásos motorvé lmhz, gy tábláztbn is mgjlölt motorvéő készülék hz kll stlkozttni kiv ztéskt. A trmokontkt nél küli motorok vélm hgyo mányos motorvéő kpsoló vl olhtó mg. Zj A hngtljsítmény szintkt lás jllggörb mző tábláztábn. A hllhtó hngnyomás szintt mg ott tok és z kusztiki fjzt (1. oll) útmuttási lpján kphtjuk mg. Utlások Oll Műszki lírás 1 Kiválsztási táblázt 11 Mértzési lpok 1.. Különlgs kivitlk Eltérő fszültség, frkvni, véttség, szállított közghő mérséklt, gyng svk ll ni vélm külön mgrn lésr. A 17. ollon kzőő mű szki utlásokt fltétlnül vgy figylmb!. 1 Rn. Forult min 1 Egyfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARW 5/ VARW 5/ 6667 Háromfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARD 5/ VARD 5/ VARD 5// VARD 5// VARW 5/ Ex /15 15/ Mx. Flvtt. térfogtárm tljsítmény* V m 3 /h /13 13/59 kw,1,37,9,7,/,9,1/,53 Fszültség Ármflvétl* Bkötési mx. közghőmérséklt Tömg névlgs szbályzott rjz névlgs szbályozott fszültség üzmbn fszültség üzmnél V A A SS + o C + o C kg 5 fokoztú forult vzérlő /Pólusváltó Motorvéő készülék bépíttt trmokontkt hoz stlkoztthtó Rn. Rn. Rzgéssillpító (névlgs mért) Nyomás Húzás 3,6, ,5 MWS 1,5 1) 197 MW 1579 SDD 1 SDZ 1 3, 3, , MWS 5 1) 199 MW 1579 SDD 1 SDZ 1 Y,3, ,5 RDS 1 1) 131 MD 59 SDD 1 SDZ 1 Y 1,1 1,1 69 Pólusváltós, kétforultú (Dhlnr tkrslésű Y/YY), háromfázisú, 5 Hz, véttség IP ,5 RDS 1) 1315 MD 59 SDD 1 SDZ 1,1/, ,5 PDA 1 3) 51 M 3 ) 193 SDD 1 SDZ 1,3/1,1 7 Robbnásbiztos, E Ex II B, gyfázisú, 5 Hz, hőmérséklti osztály T1 T, véttség IP 55 VARD 5/ Ex 6 13, PDA 1 3) 51 M 3 ) 193 SDD 1 SDZ ,6 3, , nm mgngtt MW 1579 SDD 1 SDZ 1 Robbnásbiztos, E Ex II, háromfázisú motor, 5 Hz, hőmérséklti osztály T3, véttség IP ,1 Y,1 7 13, nm mgngtt nm mgngtt SDD 1 SDZ 1 VARD 5/ Ex ) ,37 Y, ,5 nm mgngtt nm mgngtt SDD 1 SDZ 1 *Ex típusnál névlgs motor érték 1) trtlmz motorvéő kpsolót ) trtlmz üzmi és for.váltó kpsolót 3) süllyszttt kivitlt lás Kpsolóknál ) hőmérséklti osztály T1 T3 Pólusváltó

8 RADAX VAR félxiális sővntilátorok 5 mm 5/ n= 1/min 5/ n=15 1/min 3 1 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú Egyfázisú V 3 V V b 17 V V 13 V 1 V 1 V V V ρ = 1, kg/m b 16 1 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú Egyfázisú V 3 V V b 17 V b V 13 V 1 V 1 V V V 6 ρ = 1, kg/m / 5 n=75 1/min Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) ρ = 1, kg/m b) Trtozékok rb s vntilátorhoz Vitorlvászon rzgéssillpító STS 5 Ex Rn. sz. 51 Ruglms sőstlkozó FM 5 Ex Rn. sz. 16 További trtozékok Oll Szűrők és hngsillpítók Túlnyomáskibosátók és légrások Forult szbályzók szbályzók és kpsolók Trtozékok lírásukt lás 17. olltól SDZ 1 SDD 1 Bszívó tölsér véőrásl ASD SGD 5 Rsz.: 11 Csőtolt VR 5 Rsz.: 1 Csőhngsillpító RSD 5/... Visszspó szlp, önműköő RVS 5 ) Rsz.: 59 Rzgéssillpító vitorlvászon STS 5 b) Rsz.: 1 Ellnkrim FR 5 Rsz.: 13 Ruglms stlkozó FM 5 b) Rsz.: 167 Véőrás SG 5 Rsz.: 136 Szrlőkonzol MK 5 (1 készlt = b) Rsz.: 17 Rzgéssillpító, húzótrhléshz SDZ 1 (1 készlt= b), Rsz.: 15 Rzgéssillpító, nyomótrhléshz SDD 1 (1 készlt= b), Rsz.: 15 ) motoros visszspószlpt lás Trtozékoknál b) robbnásbiztos típusokt lás flül 15

9 mm RADAX VAR félxiális sővntilátorok szállítási irány Mértk mm bn Műszki lírás Ház Hngrs, horgnyzott éll mz ház, szbványos, kétol li krimávl. A fixn bépí ttt utótrlő gybn motor rögzítését szolgálj. Járókrék Mgs nyomás, és térfogtá rm tljsítményr optimlizált járókrék, térbn lsvrt lpátokkl, lpkivitlbn mű nygból. Mghjtás Közvtln hjtású. A motor prms, IP 5 véttségű, hűtőborás lumíniumházzl rnlkzik. A ráióvétlt nm zvrj, zárt golyósspágy zású, nvsség lln imp rgnált, trópusálló tkrslés sl készül. Külön rnlésr mgott bépítési hlyztnk mgfllő konnz lvztő furtokkl látjuk l. Tljsítményszbályozás A fszültségsökkntéssl szbályozhtó típusok táb láztbn z Ármflvétl szbályozott üzmbn osz lopbn értékkl jlöltk, mit vzérlő kiválsztásánál (lás. forult vzérlők oszlop) figylmb kll vn ni. A frkvniváltóvl törté nő szbályozás szánékát rnléskor lőr jlzni kll. A robbnásbiztos típusok nm szbályozhtók! Villmos stlkozás Szbványos stlkozóoboz sőház külső plástján. Véttség IP 55. Bépítés A bépítés minn hlyzt bn lhtségs, lklm zástól függőn konnzvíz kivztésér (furtok) ügylni kll. Motorvélm Minn típus (kivév há romfázisú robbnásbiztos tí pusokt) hőérzéklővl vn llátv. A htásos motorvé lmhz, gy tábláztbn is mgjlölt motorvéő készülék hz kll stlkozttni kiv ztéskt. A trmokontkt nél küli motorok vélm hgyo mányos motorvéő kpsoló vl olhtó mg. Zj A hngtljsítmény szintkt lás jllggörb mző táb láztábn. A hllhtó hng nyomásszintt mgott tok és z kusztiki fj zt (1. oll) útmuttási lpján kphtjuk mg. Utlások Oll Műszki lírás 1 Kiválsztási táblázt 11 Mértzési lpok 1.. Különlgs kivitlk Eltérő fszültség, frkvni, véttség, szállított közg hő mérséklt, gyng svk ll ni vélm külön mgrn lésr. A 17. ollon kzőő műszki utlásokt fltétlnül vgy figylmb!. 16 Rn. Forult min 1 Egyfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARW / VARW / Háromfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARD / VARD / VARD // VARD // VARW / Ex /15 15/ Mx. Flvtt. Fszültség Ármflvétl* térfogtárm tljsítmény* névlgs szbályzott fszültség üzmbn V m 3 /h kw V /1 1/36,1,79,1,77,/,13,13/,9 Bkötési mx. közghőmérséklt Tömg rjz névlgs fszültség szbályozott üzmnél A A SS + o C + o C kg 5 fokoztú forult vzérlő /Pólusváltó Motorvéő készülék bépíttt trmokontkt hoz stlkoztthtó Rn. Rn. Rzgéssillpító (névlgs mért) Nyomás Húzás 3,75, , MWS 1,5 1) 197 MW 1579 SDD 1 SDZ 1 3,, , MWS 5 1) 199 MW 1579 SDD 1 SDZ 1 Y,35, , RDS 1 1) 131 MD 59 SDD 1 SDZ 1 Y 1,6 1, 69 Pólusváltós, kétforultú (Dhlnr tkrslésű Y/YY), háromfázisú, 5 Hz, véttség IP ,5 RDS 1) 1315 MD 59 SDD 1 SDZ 1,15/, , PDA 1 3) 51 M 3 ) 193 SDD 1 SDZ 1,65/1,95 7 Robbnásbiztos, E Ex II B, gyfázisú, 5 Hz, hőmérséklti osztály T1 T, véttség IP 55 VARD / Ex 6 13,5 PDA 1 3) 51 M 3 ) 193 SDD 1 SDZ ,9 3 1, , nm mgngtt MW 1579 SDD 1 SDZ 1 Robbnásbiztos, E Ex II, háromfázisú motor, 5 Hz, hőmérséklti osztály T1 T, véttség IP ,1 Y,1 7 16, nm mgngtt nm mgngtt SDD 1 SDZ 1 VARD / Ex ,75 Y 1,65 7 1, nm mgngtt nm mgngtt SDD 1 SDZ 1 *Ex típusnál névlgs motor érték 1) trtlmz motorvéő kpsolót ) trtlmz üzmi és for.váltó kpsolót 3) süllyszttt kivitlt lás Kpsolóknál Pólusváltó

10 RADAX VAR félxiális sővntilátorok mm / n= 1/min / n=15 1/min 3 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú Egyfázisú V 3 V V b 17 V V 13 V 1 V 1 V V V b ρ = 1, kg/m 3 1 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú Egyfázisú V 3 V V b 17 V V 13 V 1 V 1 V V V b ρ = 1, kg/m / n=75 1/min 3 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) ρ = 1, kg/m b) Trtozékok rb s vntilátorhoz Vitorlvászon rzgéssillpító STS Ex Rn. sz. 5 Ruglms sőstlkozó FM Ex Rn. sz. 169 További trtozékok Oll Szűrők és hngsillpítók Túlnyomáskibosátók és légrások Forult szbályzók, szbályzók és kpsolók Trtozékok lírásukt lás 17. olltól SDZ 1 SDD 1 Bszívó tölsér véőrásl ASD SGD Rsz.: 115 Csőtolt VR Rsz.: 13 Csőhngsillpító RSD /... Visszspó szlp, önműköő RVS ) Rsz.: 593 Rzgéssillpító vitorlvászon STS b) Rsz.: 131 Ellnkrim FR Rsz.: 11 Ruglms stlkozó FM b) Rsz.: 1673 Véőrás SG Rsz.: 1 Szrlőkonzol MK (1 készlt = b) Rsz.: 17 Rzgéssillpító, húzótrhléshz SDZ 1 (1 készlt= b), Rsz.: 15 Rzgéssillpító, nyomótrhléshz SDD 1 (1 készlt= b), Rsz.: 15 ) motoros visszspószlpt lás Trtozékoknál b) robbnásbiztos típusokt lás flül 17

11 315 mm RADAX VAR félxiális sővntilátorok szállítási irány Mértk mm bn Műszki lírás Ház Hngrs, horgnyzott éll mz ház, szbványos, kétol li krimávl. A fixn bépí ttt utótrlő gybn motor rögzítését szolgálj. Járókrék Mgs nyomás, és térfogtá rm tljsítményr optimlizált járókrék, térbn lsvrt lpátokkl, lpkivitlbn mű nygból. Mghjtás Közvtln hjtású. A motor prms, IP 5 véttségű, hűtőborás lumíniumházzl rnlkzik. A ráióvétlt nm zvrj, zárt golyósspágy zású, nvsség lln imp rgnált, trópusálló tkrslés sl készül. Külön rnlésr mgott bépítési hlyztnk mgfllő konnz lvztő furtokkl látjuk l. Tljsítményszbályozás A fszültségsökkntéssl szbályozhtó típusok tá bláztbn z Ármflvétl szbályozott üzmbn osz lopbn értékkl jlöltk, mit vzérlő kiválsztásánál (lás. for. szbályzók oszlop) figylmb kll vn ni. A frkvniváltóvl törté nő szbályozás szánékát rnlés kor lőr jlzni kll. A robbnásbiztos típusok nm szbályozhtók! Villmos stlkozás Szbványos stlkozóoboz sőház külső plástján. Véttség IP 55. Bépítés A bépítés minn hlyzt bn lhtségs, lklm zástól függőn konnzvíz lvztésr (furtok) ügylni kll. Motorvélm Minn típus (kivév há romfázisú robbnásbiztos tí pusokt) hőérzéklővl vn llátv. A htásos motorvé lmhz, gy tábláztbn is mgjlölt motorvéő készülék hz kll stlkozttni kiv ztéskt. A trmokontkt nél küli motorok vélm hgyo mányos motorvéő kpsoló vl olhtó mg. Zj A hngtljsítmény szintkt lás jllggörb mző táb láztábn. A hllhtó hng nyomásszintt mgott tok és z kusztiki fj zt (1. oll) útmuttási lpján kphtjuk mg. Utlások Oll Műszki lírás 1 Kiválsztási táblázt 11 Mértzési lpok 1.. Különlgs kivitlk Eltérő fszültség, frkvni, véttség, szállított közg hő mérséklt, gyng svk ll ni vélm külön mgrn lésr. A 17. ollon kzőő műszki utlásokt fltétlnül vgy figylmb!. 1 Rn. Forult min 1 Mx. Névl. térfogtárm motortlj.* V m 3 /h kw Fszültség Ármflvétl* Bkötési mx. közghőmérséklt Tömg névlgs szbályzott rjz névlgs szbályozott fszültség üzmbn fszültség üzmnél V A A SS + o C + o C kg 5 fokoztú forult vzérlő /Pólusváltó Motorvéő készülék bépíttt trmokontkt hoz stlkoztthtó Rn. Rn. Rzgéssillpító (névlgs mért) Nyomás Húzás Egyfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARW 315/ ,3 3 1,1 1, , MWS 3 1) 19 MW 1579 SDD 1 SDZ 1 Háromfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARD 315/ VARD 315// VARD 315// VARD 315// VARW 315/ Ex /6 75/15 15/ 57 35/5 13/6 6/51,3 Kétforultú, háromfázisú, 5 Hz, Y/ kpsolású, véttség IP 5 1,/1,,7/,3,5/1,1 Y,7, , RDS 1 1) 131 MD 59 SDD 1 SDZ 1 Y/ 1,6/,5, 5 Pólusváltós, kétforultú (Dhlnr tkrslésű Y/YY), háromfázisú, 5 Hz, véttség IP 5 6,5 RDS 1) 1316 M ) 1571 SDD 1 SDZ 1,5/, ,5 PDA 1 3) 51 M 3 ) 193 SDD 1 SDZ 1,7/,9 7 Robbnásbiztos, E Ex II B, gyfázisú, 5 Hz, hőmérséklti osztály T1 T, véttség IP 55 VARD 315/ Ex 6,5 PDA 1 3) 51 M 3 ) 193 SDD 1 SDZ ,1 3 1, , nm mgngtt MW 1579 SDD 1 SDZ 1 Robbnásbiztos, E Ex II, háromfázisú motor, 5 Hz, hőmérséklti osztály T1 T3, véttség IP ,37 Y 1,1 7 17, nm mgngtt nm mgngtt SDD 1 SDZ 1 VARD 315/ Ex ,5 Y 3,15 7 3, nm mgngtt nm mgngtt SDD 1 SDZ 1 *Ex típusnál névlgs motor érték 1) trtlmz motorvéő kpsolót ) trtlmz üzmi és for.váltó kpsolót 3) süllyszttt kivitlt lás Kpsolóknál Pólusváltó

12 RADAX VAR félxiális sővntilátorok 315 mm 315/ n=7 1/min 315/ n=15 1/min Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú V ρ = 1, kg/m 3 V Y V V 1 V ➅ V ➅ Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú Egyfázisú ρ = 1, kg/m 3 V 3 V V b 17 V V 13 V 1 1 V 1 V b V V / n=75 1/min Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) ρ = 1, kg/m b) Trtozékok rb s vntilátorhoz Vitorlvászon rzgéssillpító STS 315 Ex Rn. sz. 53 Ruglms sőstlkozó FM 315 Ex Rn. sz. 169 További trtozékok Oll Szűrők és hngsillpítók Túlnyomáskibosátók és légrások Forult szbályzók, szbályzók és kpsolók Trtozékok lírásukt lás 17. olltól SDZ 1 SDD 1 Bszívó tölsér véőrásl ASD SGD 315 Rsz.: 116 Csőtolt VR 315 Rsz.: 1 Csőhngsillpító RSD 315/... Visszspó szlp, önműköő RVS 315 ) Rsz.: 59 ) motoros visszspószlpt lás Trtozékoknál b) robbnásbiztos típusokt lás flül Rzgéssillpító vitorlvászon STS 315 b) Rsz.: 11 Ellnkrim FR 315 Rsz.: 1 Ruglms stlkozó FM 315 b) Rsz.: 167 Véőrás SG 315 Rsz.: 137 Szrlőkonzol MK 315 (1 készlt = b) Rsz.: 1 Rzgéssillpító, húzótrhléshz SDZ 1 (1 készlt= b), Rsz.: 15 Rzgéssillpító, nyomótrhléshz SDD 1 (1 készlt= b), Rsz.: 15 19

13 355 mm RADAX VAR félxiális sővntilátorok szállítási irány Mértk mm bn Műszki lírás Ház Hngrs, horgnyzott éll mz ház, szbványos, kétol li krimávl. A fixn bépí ttt utótrlő gybn motor rögzítését szolgálj. Járókrék Mgs nyomás és térfogtá rm tljsítményr optimlizált járókrék, térbn lsvrt l pátokkl, lpkivitlbn mű nygból, s forultú gépknél tüzihorgnyzott élból. Mghjtás Közvtln hjtású. A motor prms, IP 5 véttségű, hűtőborás lumíniumházzl rnlkzik. A ráióvétlt nm zvrj, zárt golyósspágy zású, nvsség lln imp rgnált, trópusálló tkrslés sl készül. Külön rnlésr mgott bépítési hlyztnk mgfllő konnz lvztő furtokkl látjuk l. Tljsítményszbályozás A fszültségsökkntéssl szbályozhtó típusok táb láztbn z Ármflvétl szbályozott üzmbn osz lopbn értékkl jlöltk, mit vzérlő kiválsztásánál (lás. forult vzérlők oszlop) figylmb kll vn ni. A frkvniváltóvl törté nő szbályozás szánékát rnléskor lőr jlzni kll. A robbnásbiztos típusok nm szbályozhtók! Villmos stlkozás Szbványos stlkozóoboz sőház külső plástján. Véttség IP 55. Bépítés A bépítés minn hlyzt bn lhtségs, lklm zástól függőn konnzvíz kivztésér (furtok) ügylni kll. Motorvélm Minn típus (kivév há romfázisú robbnásbiztos tí pusok és VARD 355//) hőérzéklővl vn llátv. A htásos motorvélmhz, gy tábláztbn is mgj lölt motorvéő készülékhz kll stlkozttni kivzté skt. A trmokontkt nélküli motorok vélm hgyomá nyos motorvéő kpsolóvl olhtó mg. Zj A hngtljsítmény szintkt lás jllggörb mző táb láztábn. A hllhtó hng nyomásszintt mgott tok és z kusztiki fj zt (1. oll) útmuttási lpján kphtjuk mg. Utlások Oll Műszki lírás 1 Kiválsztási táblázt 11 Mértzési lpok 1.. Különlgs kivitlk Eltérő fszültség, frkvni, véttség, szállított közghő mérséklt, gyng svk ll ni vélm külön mgrn lésr. A 17. ollon kzőő műszki utlásokt fltétlnül vgyük figylmb! VARD 355// 15 Rn. Forult min 1 Mx. Flvtt. Fszültség Ármflvétl* térfogtárm tljsítmény* névlgs szbályzott fszültség üzmbn V m 3 /h kw V Bkötési mx. közghőmérséklt Tömg rjz névlgs fszültség szbályozott üzmnél A A SS + o C + o C kg 5 fokoztú forult vzérlő /Pólusváltó Motorvéő készülék bépíttt trmokontkt hoz stlkoztthtó Rn. Rn. Rzgéssillpító (névlgs mért) Nyomás Húzás Egyfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARW 355/ ,35 3 1,7, ,5 MWS 3 1) 19 MW 1579 SDD 1 SDZ 1 Háromfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARD 355/ VARD 355// VARD 355// ,36 Y,9, ,5 RDS 1 1) 131 MD 59 SDD 1 SDZ 1 Kétforultú, háromfázisú, 5 Hz, Y/ kpsolású, véttség IP 5 66 / 63/737,9/,66 Y/ 3,/,6 5, ,5 RDS 7 1) 157 M ) 1571 SDD 1 SDZ 1 Pólusváltós, kétforultú (Dhlnr tkrslésű Y/YY), háromfázisú, 5 Hz, véttség IP 5 VARD 355/ Ex /15 1/ 1 19/3 3/763 37,6/,3,65/,6,37,/1, ,5 PDA 1 3) 51 M 3 ) 193 SDD 1 SDZ 1 1,5/5,7 71 Robbnásbiztos, E Ex II, háromfázisú motor, 5 Hz, hőmérséklti osztály T1 T, véttség IP 5 9, PDA 1 3) 51 SDD 1 SDZ 1 Y 1,1 7 19, nm mgngtt nm mgngtt SDD 1 SDZ 1 VARD 355/ Ex ) ,5 /69,5/, , nm mgngtt nm mgngtt SDD 1 SDZ 1 *Ex típusnál névlgs motor érték 1) trtlmz motorvéő kpsolót ) trtlmz üzmi és for.váltó kpsolót 3) süllyszttt kivitlt lás Kpsolóknál ) hőmérséklti osztály T1 T3 Pólusváltó

14 RADAX VAR félxiális sővntilátorok 355 mm 355/ n= 1/min 355/ n=1 1/min 6 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú V V Y V V 1 V ➅ V ➅ ρ = 1, kg/m Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú Egyfázisú V 3 V V b 17 V V 13 V 1 V 1 V V V b ρ = 1, kg/m / 5 n=75 1/min Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) ρ = 1, kg/m b) Trtozékok rb s vntilátorhoz Vitorlvászon rzgéssillpító STS 355 Ex Rn. sz. 5 Ruglms sőstlkozó FM 355 Ex Rn. sz További trtozékok Oll Szűrők és hngsillpítók Túlnyomáskibosátók és légrások Forult szbályzók, szbályzók és kpsolók Trtozékok lírásukt lás 17. olltól SDZ 1 SDD 1 Bszívó tölsér véőrásl ASD SGD 355 Rsz.: 117 Csőtolt VR 355 Rsz.: 15 Csőhngsillpító RSD 355/... Visszspó szlp, önműköő RVS 355 ) Rsz.: 595 ) motoros visszspószlpt lás Trtozékoknál b) robbnásbiztos típusokt lás flül Rzgéssillpító vitorlvászon STS 355 b) Rsz.: 1 Ellnkrim FR 355 Rsz.: 15 Ruglms stlkozó FM 355 b) Rsz.: 1675 Véőrás SG 355 Rsz.: 13 Szrlőkonzol MK 355 (1 készlt = b) Rsz.: 1 Rzgéssillpító, húzótrhléshz SDZ 1 (1 készlt= b), Rsz.: 15 Rzgéssillpító, nyomótrhléshz SDD 1 (1 készlt= b), Rsz.:

15 mm RADAX VAR félxiális sővntilátorok szállítási irány Műszki lírás Ház Hngrs, horgnyzott éll mz ház, szbványos, kétol li krimávl. A fixn bépí ttt utótrlő gybn motor rögzítését szolgálj. A min 1 forultú típusok h gszttt tűzihorgnyzott ház zl készülnk. Járókrék Mgs nyomás, és térfogt árm tljsítményr optimli zált járókrék, térbn ls vrt lpátokkl, tüzihor gnyzott élból. Mghjtás Közvtln hjtású. A motor prms, IP 5 véttségű, hűtőborás lumíniumházzl rnlkzik. A ráióvétlt nm zvrj, zárt golyósspágy zású, nvsség lln imp rgnált, trópusálló tkrslés sl készül. Külön rnlésr mgott bépítési hlyztnk mgfllő konnz lvztő furtokkl látjuk l. Tljsítményszbályozás A fszültségsökkntéssl szbályozhtó típusok táb láztbn z Ármflvétl szbályozott üzmbn osz lopbn értékkl jlöltk, mit vzérlő kiválsztásánál (lás. forult vzérlők oszlop) figylmb kll vn ni. A frkvniváltóvl törté nő szbályozás szánékát rnléskor lőr jlzni kll. A robbnásbiztos típusok nm szbályozhtók! Villmos stlkozás Szbványos stlkozóoboz sőház külső plástján, véttség IP 55. Bépítés A bépítés minn hlyzt bn lhtségs, lklm zástól függőn konnzvíz kivztésér (furtok) ügylni kll. Motorvélm Minn típus (kivév há romfázisú robbnásbiztos tí pusok és VARD //) hőérzéklővl vn llátv. A htásos motorvélmhz, gy tábláztbn is mgj lölt motorvéő készülékhz kll stlkozttni kivzté skt. A trmokontkt nélküli motorok vélm hgyomá nyos motorvéő kpsolóvl olhtó mg. Zj A hngtljsítmény szintkt lás jllggörb mző táb láztábn. A hllhtó hng nyomásszintt mgott tok és z kusztiki fj zt (1. oll) útmuttási lpján kphtjuk mg. Mértk mm bn Utlások Oll Műszki lírás 1 Kiválsztási táblázt 11 Mértzési lpok 1.. Különlgs kivitlk Eltérő fszültség, frkvni, véttség, szállított közghő mérséklt, gyng svk ll ni vélm külön mgrn lésr. A 17. ollon kzőő műszki utlásokt fltétlnül vgyük figylmb! b) Trtozékok rb s vntilátorhoz Vitorlvászon rzgéssillpító STS Ex Rn. sz. 55 Ruglms sőstlkozó FM Ex Rn. sz. 169 További trtozékok Oll Szűrők és hngsillpítók Túlnyomáskibosátók és légrások Forult állítók, szbályzók és kpsolók Rn. Forult min 1 Mx. térfogtárm V m 3 /h Flvtt. tljsít mény* kw Fszültség Ármflvétl* Bkötési mx. közghőmérséklt Tömg névlgs szbályzott rjz névlgs szbályozott fszültség üzmbn fszültség üzmnél V A A SS + o C + o C kg 5 fokoztú forult vzérlő /Pólusváltó Motorvéő készülék bépíttt trmokontkt hoz stlkoztthtó Rn. Rn. Rzgéssillpító (névlgs mért) Nyomás Húzás Egyfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARW / , 3 1, 1, ,5 MWS 3 1) 19 MW 1579 SDD 1 SDZ 1 VARW / VARD /6 VARD / VARD // ,73 3 3, 3,7 31 6,5 MWS 5 1) 199 MW 1579 SDD 1 SDZ 1 Háromfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARD // VARD // ,5,73 Kétforultú, háromfázisú, 5 Hz, Y/ kpsolású, véttség IP 5 VARD /6 Ex VARD / Ex Y,75, ,5 RDS 1 1) 131 MD 59 SDD 1 SDZ 1 Y,, 69 6,5 RDS 1) 1316 MD 59 SDD 1 SDZ / 9/161 3,7/,9 Y/ 5,9/, 1, 5 6 7, RDS 11 1) 133 M ) 1571 SDD 1 SDZ Pólusváltós, kétforultú (Dhlnr tkrslésű Y/YY), háromfázisú, 5 Hz, véttség IP /1 69/53,/,7 1,/, 7 6,5 PDA 1 3) 51 M 3 ) 193 SDD 1 SDZ /9 553/195 1,/,,6/1, 71 7, PDA 1 3) 51 SDD 1 SDZ Robbnásbiztos, E Ex II, háromfázisú motor, 5 Hz, hőmérséklti osztály T1 T, véttség IP ,1,55 Y,71 7 1, nm mgngtt nm mgngtt SDD 1 SDZ 1 Y 1,51 7 5, nm mgngtt nm mgngtt SDD 1 SDZ 1 VARD / Ex ) ,6 /69, 9 3, nm mgngtt nm mgngtt SDD SDZ *Ex típusnál névlgs motor érték 1) trtlmz motorvéő kpsolót ) trtlmz üzmi és for.váltó kpsolót 3) süllyszttt kivitlt lás Kpsolóknál ) hőmérséklti osztály T1 T3 Pólusváltó

16 RADAX VAR félxiális sővntilátorok mm / n= 1/min / n=15 1/min 1 6 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú V V Y V V 1 V ➅ V ➅ ρ = 1, kg/m Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú Egyfázisú V 3 V V b 17 V V 13 V 1 V 1 V V V ρ = 1, kg/m b 16 1 /6 n=93 1/min / n=75 1/min 6 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú Egyfázisú V 3 V V b 17 V V 13 V 1 V 1 V V V 1 3 b ρ = 1, kg/m Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) ρ = 1, kg/m Trtozékok lírásukt lás 17. olltól SDZ SDD Bszívó tölsér véőrásl ASD SGD Rsz.: 11 Csőtolt VR Rsz.: 16 Csőhngsillpító RSD /... Visszspó szlp, önműköő RVS ) Rsz.: 596 Rzgéssillpító vitorlvászon STS b) Rsz.: 13 Ellnkrim FR Rsz.: 16 Ruglms stlkozó FM b) Rsz.: 1676 Véőrás SG Rsz.: 139 Szrlőkonzol MK (1 készlt = b) Rsz.: 19 ) motoros visszspószlpt lás Trtozékoknál b) robbnásbiztos típusokt lás blollon ) mgfllő típust lás táblázt utolsó oszlopábn Rzgéssillpító, húzótrhléshz SDZ ) (1 készlt= b) Rzgéssillpító, nyomótrhléshz SDD ) (1 készlt= b) 153

17 5 mm RADAX VAR félxiális sővntilátorok szállítási irány Mértk mm bn Műszki lírás Ház Hngrs, hgszttt, tűzihor gnyzott élház, szbvá nyos, kétolli krimávl. A fixn bépíttt utótrlő gy bn motor rögzítését is szolgálj. Járókrék Mgs nyomás és térfogt árm tljsítményr optimli zált járókrék, térbn ls vrt lpátokkl, tüzihorgny zott élból. Mghjtás Közvtln hjtású. A motor prms, IP 5 véttségű, hűtőborás lumínium, illtv szürköntvény házzl rnl kzik. A ráióvétlt nm z vrj, zárt golyósspágyzá sú, nvsség lln imprg nált, trópusálló tkrsléssl készül. Tljsítményszbályozás A fszültségsökkntéssl szbályozhtó típusoknál, lnti tábláztbn, z Ármfl vétl szbályozott üzmbn oszlopbn lévő értékt kll fi gylmb vnni vzérlő ki válsztásánál (lás. forult vzérlők oszlop). A robbnásbiztos típusok nm szbályozhtók! Villmos stlkozttás Szbványos stlkozóoboz sőház külső plástján. Véttség IP 55. Bépítés A bépítés bármly tngly hlyztbn lhtségs, l klmzástól függőn kon nzvíz kivztésér (furtok) ügylni kll. Motorvélm Minn típus (kivév há romfázisú robbnásbiztos tí pusok és pólusváltós típu sok) hőérzéklővl vn llát v. A htásos motorvélm hz, gy tábláztbn is mgjlölt motorvéő készülék hz kll stlkozttni kiv ztéskt. A trmokontkt nél küli motorok vélm hgyo mányos motorvéő kpsoló vl olhtó mg. Zj A hngtljsítmény szintkt lás jllggörb mző táb láztábn. A hllhtó hng nyomásszintt mgott tok és z kusztiki fj zt (1. oll) útmuttási lpján kphtjuk mg. Utlások Oll Műszki lírás 1 Kiválsztási táblázt 11 Mértzési lpok 1.. Különlgs kivitlk Eltérő fszültség, frkvni, véttség, szállított közg hő mérséklt, gyng svk ll ni vélm külön mgrn lésr. A 17. ollon kzőő műszki utlásokt fltétlnül vgy figylmb!. b) Trtozékok rb s vntilátorhoz Vitorlvászon rzgéssillpító STS 5 Ex Rn. sz. 56 Ruglms sőstlkozó FM 5 Ex Rn. sz További trtozékok Oll Szűrők és hngsillpítók Túlnyomáskibosátók és légrások Forult állítók, szbályzók és kpsolók Rn. Forult min 1 Mx. Flvtt. Fszültség Ármflvétl* térfogtárm tljsítmény* névlgs szbályzott fszültség üzmbn V m 3 /h kw V Bkötési mx. közghőmérséklt Tömg rjz névlgs fszültség szbályozott üzmnél A A SS + o C + o C kg 5 fokoztú forult vzérlő /Pólusváltó Motorvéő készülék bépíttt trmokontkt hoz stlkoztthtó Rn. Rn. Rzgéssillpító (névlgs mért) Nyomás Húzás Egyfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARW 5/ , 3,, , MWS 3 1) 19 MW 1579 SDD 1 SDZ 1 VARW 5/ VARD 5/6 VARD 5/ VARD 5// VARD 5// VARD 5// ,7 3 6,5 7, , MWS 7,5 1) 195 MW 1579 SDD 1 SDZ 1 Háromfázisú, 5Hz, véttség IP / /739,3,7/1, Y 1,15 1, , RDS 1) 1315 MD 59 SDD 1 SDZ , /69 15, , FUR 16 1) 993 MSA 19 SDD SDZ Kétforultú, háromfázisú, 5 Hz, Y/ kpsolású, véttség IP 5 VARD 5/6 Ex Y/ 1,/,3,3 5 Pólusváltós, kétforultú (Dhlnr tkrslésű Y/YY), háromfázisú, 5 Hz, véttség IP 5 6 5, RDS 1) 1316 M ) 1571 SDD 1 SDZ /1 33/766,5/1, 1,1/, , PDA 1 3) 51 SDD 1 SDZ /9 7/1576 1,/,,/16, , PDA 5 56 SDD SDZ Robbnásbiztos, E Ex II, háromfázisú motor, 5 Hz, hőmérséklti osztály T3, véttség IP VARD 5/ Ex ) ,5 1,1 Y,99 7, nm mgngtt nm mgngtt SDD 1 SDZ 1 Y, , nm mgngtt nm mgngtt SDD 1 SDZ 1 VARD 5/ Ex ,5 /69 1, , nm mgngtt nm mgngtt SDD SDZ 3 *Ex típusnál névlgs motor érték 1) trtlmz motorvéő kpsolót ) trtlmz üzmi és for.váltó kpsolót 3) süllyszttt kivitlt lás Kpsolóknál ) hőmérséklti osztály T1 T3 Pólusváltó 15

18 RADAX VAR félxiális sővntilátorok 5 mm 5/ n= 1/min 5/ n=1 1/min 1 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) ρ = 1, kg/m 3 3 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú Egyfázisú V 3 V V b 17 V V 13 V 1 V 1 V V V b ρ = 1, kg/m /6 n=93 1/min 5/ n=75 1/min 1 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú Egyfázisú V 3 V V b 17 V V 13 V 1 V 1 V V V b ρ = 1, kg/m 3 6 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) ρ = 1, kg/m Trtozékok lírásukt lás 17. olltól SDZ SDD Bszívó tölsér véőrásl ASD SGD 5 Rsz.: 119 Csőtolt VR 5 Rsz.: 17 Csőhngsillpító RSD 5/... Visszspó szlp, önműköő RVS 5 ) Rsz.: 597 Rzgéssillpító vitorlvászon STS 5 b) Rsz.: 1 Ellnkrim FR 5 Rsz.: 17 Ruglms stlkozó FM 5 b) Rsz.: 1677 Véőrás SG 5 Rsz.: 1 Szrlőkonzol MK 5 (1 készlt = b) Rsz.: 19 ) motoros visszspószlpt lás Trtozékoknál b) robbnásbiztos típusokt lás blollon ) mgfllő típust lás táblázt utolsó oszlopábn Rzgéssillpító, húzótrhléshz SDZ ) (1 készlt= b) Rzgéssillpító, nyomótrhléshz SDD ) (1 készlt= b) 155

19 5 mm RADAX VAR félxiális sővntilátorok szállítási irány Mértk mm bn Műszki lírás Ház Hngrs, hgszttt kon strukió, tüzihorgnyzássl, szbványos, kétolli krimá vl. A fixn bépíttt utótrlő motorrögzítését is szolgálj. Járókrék Mgs nyomás és térfogtá rm tljsítményr optimlizált járókrék, térbn lsvrt l pátokkl, tüzihorgnyzott él ból. Mghjtás Közvtln hjtású. A motor prms, IP 5 véttségű, hűtőborás lumínium, illtv szürköntvény házzl rnl kzik. A ráióvétlt nm z vrj, zárt golyósspágyzá sú, nvsség lln imprg nált, trópusálló tkrsléssl készül. Külön rnlésr mgott bépítési hlyztnk mgfllő konnz lvztő furtokkl látjuk l. Tljsítményszbályozás A fszültségsökkntéssl szbályozhtó típusoknál, lnti tábláztbn, z Ármfl vétl szbályozott üzmbn oszlopbn lévő értékt kll fi gylmb vnni vzérlő ki válsztásánál (lás. forult szbályzók oszlop). A robbnásbiztos típusok nm szbályozhtók! Villmos stlkozás Szbványos stlkozóoboz sőház külső plástján. Véttség IP 55. Bépítés A bépítés minn hlyzt bn lhtségs, lklm zástól függőn konnzvíz lvztésr (furtok) ügylni kll.j Motorvélm Minn típus (kivév há romfázisú robbnásbiztos tí pusok és pólusváltós típu sok) hőérzéklővl vn llát v. A htásos motorvélm hz, gy tábláztbn is mgjlölt motorvéő készülék hz kll stlkozttni kiv ztéskt. A trmokontkt nél küli motorok vélm hgyo mányos motorvéő kpsoló vl olhtó mg. Zj A hngtljsítmény szintkt lás jllggörb mző táb láztábn. A hllhtó hng nyomásszintt mgott tok és z kusztiki fj zt (1. oll) útmuttási lpján kphtjuk mg. Utlások Oll Műszki lírás 1 Kiválsztási táblázt 11 Mértzési lpok 1.. Különlgs kivitlk Eltérő fszültség, frkvni, véttség, szállított közg hő mérséklt, gyng svk ll ni vélm külön mgrn lésr.a 17. ollon kzőő műszki utlásokt fltétlnül vgy figylmb!. b) Trtozékok rb s vntilátorhoz Vitorlvászon rzgéssillpító STS 5 Ex Rn. sz. 57 Ruglms sőstlkozó FM 5 Ex Rn. sz. 169 További trtozékok Oll Szűrők és hngsillpítók Túlnyomáskibosátók és légrások Forult állítók, szbályzók és kpsolók Rn. Forult min 1 Mx. térfogtárm V m 3 /h Névl. motortlj.* kw Fszültség Ármflvétl* Bkötési mx. közghőmérséklt Tömg névlgs szbályzott rjz névlgs szbályozott fszültség üzmbn fszültség üzmnél V A A SS + o C + o C kg 5 fokoztú forult vzérlő /Pólusváltó Motorvéő készülék bépíttt trmokontkt hoz stlkoztthtó Rn. Rn. Rzgéssillpító (névlgs mért) Nyomás Húzás Egyfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARW 5/ ,63 3 3, 3, , MWS 5 1) 199 MW 1579 SDD SDZ VARW 5/ VARD 5/6 VARD 5/ VARD 5// VARD 5// VARD 5// , 3 9,1 9, , MWS 1 1) 196 MW 1579 SDD SDZ Háromfázisú, 5Hz, véttség IP VARD 5/6 Ex 676 VARD 5/ Ex ) / /17,6 1,/1, Y 1,7 1, , RDS 1) 1315 MD 59 SDD SDZ , /69 9/16, , FUR 3 1) 997 MSA 19 SDD SDZ 3 Kétforultú, háromfázisú, 5 Hz, Y/ kpsolású, véttség IP 5 Y/,1/3,9 3,9 5 Pólusváltós, kétforultú (Dhlnr tkrslésű Y/YY), háromfázisú, 5 Hz, véttség IP 5 6 7, RDS 7 1) 157 M ) 1571 SDD SDZ /1 511 /136,55/, 1,7/5, , PDA 1 3) 51 SDD SDZ /935 19/173,5/15, 6,/3, , PDA 5 56 SDD SDZ 3 Robbnásbiztos, E Ex II, háromfázisú motor, 5 Hz, hőmérséklti osztály T1 T, véttség IP ,55 1,5 Y 1,3 7 7, nm mgngtt nm mgngtt SDD SDZ Y 3, 7 75, nm mgngtt nm mgngtt SDD SDZ VARD 5/ Ex ,5 /69 3,5 9 15, nm mgngtt nm mgngtt SDD 3 SDZ 3 *Ex típusnál névlgs motor érték 1) trtlmz motorvéő kpsolót ) trtlmz üzmi és for.váltó kpsolót 3) süllyszttt kivitlt lás Kpsolóknál ) hőmérséklti osztály T1 T3 pólusváltó 156

20 RADAX VAR félxiális sővntilátorok 5 mm 5/ n=9 1/min 5/ n=15 1/min Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) ρ = 1, kg/m Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú V V Y V V 1 V ➅ V ➅ Egyfázisú 3 V b 17 V 13 V 1 V V b ρ = 1, kg/m /6 n=93 1/min 5/ n=75 1/min 15 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú Egyfázisú V 3 V V b 17 V V 13 V 1 V 1 V b V V ρ = 1, kg/m Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) ρ = 1, kg/m Trtozékok lírásukt lás 17. olltól SDZ SDD Bszívó tölsér véőrásl ASD SGD 5 Rsz.: 1 Csőtolt VR 5 Rsz.: 1 Csőhngsillpító RSD 5/... Visszspó szlp, önműköő RVS 5 ) Rsz.: 59 Rzgéssillpító vitorlvászon Ellnkrim STS 5 b) FR 5 Rsz.: 15 Rsz.: 1 Ruglms stlkozó FM 5 b) Rsz.: 167 Véőrás SG 5 Rsz.: 11 Szrlőkonzol MK 5 (1 készlt = b) Rsz.: 15 ) motoros visszspószlpt lás Trtozékoknál b) robbnásbiztos típusokt lás blollon ) mgfllő típust lás táblázt utolsó oszlopábn Rzgéssillpító, húzótrhléshz SDZ ) (1 készlt= b) Rzgéssillpító, nyomótrhléshz SDD ) (1 készlt= b) 157

21 56 mm RADAX VAR félxiális sővntilátorok szállítási irány Mértk mm bn Műszki lírás Ház Hngrs, horgnyzott él ból készül, szbványos, kétol li krimávl. A fixn bépí ttt utótrlő gybn motor rögzítését is szolgálj. Járókrék Mgs nyomás és térfogt árm tljsítményr vn opti mlizálv, térbn lsvrt l pátokkl. Anyg tüzihorgny zott él. Mghjtás Közvtln hjtású. A motor prms, IP 5 véttségű, hűtőborás lumínium, illtv szürköntvény házzl rnl kzik. A ráióvétlt nm z vrj, zárt golyósspágyzá sú, nvsség lln imprg nált, trópusálló tkrsléssl készül. Tljsítményszbályozás A fszültségsökkntéssl szbályozhtó típusoknál, lnti tábláztbn, z Ármfl vétl szbályozott üzmbn oszlopbn lévő értékt kll fi gylmb vnni vzérlő ki válsztásánál (lás. forult vzérlők oszlop). A robbnásbiztos típusok nm szbályozhtók! Villmos stlkozás Szbványos stlkozóoboz sőház külső plástján. Véttség IP 55. Bépítés A bépítés minn hlyzt bn lhtségs, lklm zástól függőn konnzvíz kivztésér (furtok) ügylni kll. Motorvélm Minn típus (kivév há romfázisú robbnásbiztos tí pusok és pólusváltós típu sok) hőérzéklővl vn llát v. A htásos motorvélm hz, gy tábláztbn is mgjlölt motorvéő készülék hz kll stlkozttni kiv ztéskt. A trmokontkt nél küli motorok vélm hgyo mányos motorvéő kpsoló vl olhtó mg. Zj A hngtljsítmény szintkt lás jllggörb mző táb láztábn. A hllhtó hng nyomásszintt mgott tok és z kusztiki fj zt (1. oll) útmuttási lpján kphtjuk mg. Utlások Oll Műszki lírás 1 Kiválsztási táblázt 11 Mértzési lpok 1.. Különlgs kivitlk Eltérő fszültség, frkvni, véttség, szállított közg hő mérséklt, gyng svk ll ni vélm külön mgrn lésr. A 17. ollon kzőő műszki utlásokt fltétlnül vgy figylmb!. b) Trtozékok rb s vntilátorhoz Vitorlvászon rzgéssillpító STS 56 Ex Rn. sz. 5 Ruglms sőstlkozó FM 56 Ex Rn. sz További trtozékok Oll Szűrők és hngsillpítók Túlnyomáskibosátók és légrások Forult állítók, szbályzók és kpsolók Rn. Forult Mx. Flvtt. Fszültség Ármflvétl* Bkötési mx. közghőmérséklt Tömg 5 fokoztú Motorvéő készülék Rzgéssillpító térfogtárm tljsítmény* névlgs szbályzott rjz névlgs szbályozott forult vzérlő bépíttt trmokontkt (névlgs mért) fszültség üzmbn fszültség üzmnél /Pólusváltó hoz stlkoztthtó Nyomás Húzás min 1 V m 3 /h kw V A A SS + o C + o C kg Rn. Rn. Háromfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARD 56/ ,53 Y 1,3 1, , RDS 1) 1315 MD 59 SDD SDZ Kétforultú, háromfázisú, 5 Hz, Y/ kpsolású, véttség IP 5 VARD 56/6/ /91 79/93,7/,9 Y/ 1,/,, 5 6 5, RDS 1) 1316 M 3) 1571 SDD SDZ VARD 56// VARD 56// VARD 56/ Ex 671 VARD 56/6 Ex /139 19/1,1/3, Y/ 3,5/5,9 6, , RDS 7 1) 157 M 3) 1571 SDD SDZ Pólusváltós, kétforultú (Dhlnr tkrslésű Y/YY), háromfázisú, 5 Hz, véttség IP /13 733/17,9/3,6 3,/, , PDA 1 ) 51 SDD SDZ Robbnásbiztos, E Ex II, háromfázisú motor, 5 Hz, hőmérséklti osztály T1 T3, véttség IP ,37 1,1 Y 1,61 7 5, nm mgngtt nm mgngtt SDD SDZ Y 3,1 7 9, nm mgngtt nm mgngtt SDD SDZ VARD 56/ Ex ,6 /69 7,7 9 15, nm mgngtt nm mgngtt SDD SDZ *Ex típusnál névlgs motor érték 1) trtlmz motorvéő kpsolót ) süllyszttt kivitlt lás Kpsolóknál 3) trtlmz üzmi és for.váltó kpsolót pólusváltó 15

22 RADAX VAR félxiális sővntilátorok 56 mm 56/ n=15 1/min 56/6 n=95 1/min 6 Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú V V Y V V 1 V ➅ V ρ = 1, kg/m Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú V V Y V V 1 V ➅ V ρ = 1, kg/m ➅ ➅ / 16 1 n=75 1/min Frkvni Hz Össz k k k k L WA Légzj B(A) L PA,m Légzj B(A) Háromfázisú V V V 1 V V ρ = 1, kg/m Trtozékok lírásukt lás 17. olltól SDZ SDD Bszívó tölsér véőrásl ASD SGD 56 Rsz.: 11 Csőtolt VR 56 Rsz.: 19 Csőhngsillpító RSD 56/... Visszspó szlp, önműköő RVS 56 ) Rsz.: 599 ) motoros visszspószlpt lás Trtozékoknál b) robbnásbiztos típusokt lás blollon Rzgéssillpító vitorlvászon Ellnkrim STS 56 b) FR 56 Rsz.: 16 Rsz.: 19 Ruglms stlkozó FM 56 b) Rsz.: 1679 Véőrás SG 56 Rsz.: 1 Rzgéssillpító, húzótrhléshz Szrlőkonzol SDZ (1 készlt= b) Rsz.: 155 MK 56 Rzgéssillpító, (1 készlt = b) nyomótrhléshz Rsz.: 15 SDD (1 készlt= b) Rsz:

23 63 mm RADAX VAR félxiális sővntilátorok szállítási irány Mértk mm bn Műszki lírás Ház Hngrs, hgszttt kon strukió, tüzihorgnyzássl, szbványos, kétolli krimá vl. A fixn bépíttt utótrlő gybn motor rögzítését is szolgálj. Járókrék Mgs nyomás és térfogt árm tljsítményr vn opti mlizálv, térbn lsvrt l pátokkl. Anyg tüzihorgny zott él. Mghjtás Közvtln hjtású. A motor prms, IP 5 véttségű, hűtőborás lumínium, illtv szürköntvény házzl rnl kzik. A ráióvétlt nm z vrj, zárt golyósspágyzá sú, nvsség lln imprg nált, trópusálló tkrsléssl készül. Tljsítményszbályozás A fszültségsökkntéssl szbályozhtó típusoknál, lnti tábláztbn, z Ármfl vétl szbályozott üzmbn oszlopbn lévő értékt kll fi gylmb vnni vzérlő ki válsztásánál (lás. forult szbályzók oszlop). A robbnásbiztos típusok nm szbályozhtók! Villmos stlkozás Szbványos stlkozóoboz sőház külső plástján. Véttség IP 55. Bépítés A bépítés minn hlyzt bn lhtségs, lklm zástól függőn konnzvíz furtokr ügylni kll. Motorvélm Minn típus (kivév há romfázisú robbnásbiztos tí pusok és pólusváltós típu sok) hőérzéklővl vn llát v. A htásos motorvélm hz, gy tábláztbn is mgjlölt motorvéő készülék hz kll stlkozttni kiv ztéskt. A trmokontkt nél küli motorok vélm hgyo mányos motorvéő kpsoló vl olhtó mg. Zj A hngtljsítmény szintkt lás jllggörb mző táb láztábn. A hllhtó hng nyomásszintt mgott tok és z kusztiki fj zt (1. oll) útmuttási lpján kphtjuk mg. Utlások Oll Műszki lírás 1 Kiválsztási táblázt 11 Mértzési lpok 1.. Különlgs kivitlk Eltérő fszültség, frkvni, véttség, szállított közg hő mérséklt, gyng svk ll ni vélm külön mgrn lésr. A 17. ollon kzőő mű szki utlásokt fltétlnül vgy figylmb!. b) Trtozékok rb s vntilátorhoz Vitorlvászon rzgéssillpító STS 63 Ex Rn. sz. 59 Ruglms sőstlkozó FM 63 Ex Rn. sz További trtozékok Oll Szűrők és hngsillpítók Túlnyomáskibosátók és légrások Forult állítók, szbályzók és kpsolók Rn. Forult Mx. Flvtt. Fszültség Ármflvétl* Bkötési mx. közghőmérséklt Tömg 5 fokoztú Motorvéő készülék Rzgéssillpító térfogtárm tljsítmény* névlgs szbályzott rjz névlgs szbályozott forult vzérlő bépíttt trmokontkt (névlgs mért) fszültség üzmbn fszültség üzmnél /Pólusváltó hoz stlkoztthtó Nyomás Húzás min 1 V m 3 /h kw V A A SS + o C + o C kg Rn. Rn. Háromfázisú, 5Hz, véttség IP 5 VARD 63/ , /69 1,/6, , FUR 13 3) 991 MSA 19 SDD SDZ Kétforultú, háromfázisú, 5 Hz, Y/ kpsolású, véttség IP 5 VARD 63// /6 59 /17,5/, Y/ 1,9/3,1 3, , RDS 3) 1316 M ) 1571 SDD SDZ VARD 63/6/ /9 111 /1363 1,1/1,56 Y/,/3,9 3, , RDS 7 3) 157 M ) 1571 SDD SDZ Pólusváltós, kétforultú (Dhlnr tkrslésű Y/YY), háromfázisú, 5 Hz, véttség IP 5 VARD 63// VARD 63/ Ex 671 VARD 63/6 Ex /13 159/117 1,/5,5 5,/1, , PDA 1 1) 51 SDD SDZ Robbnásbiztos, E Ex II, háromfázisú motor, 5 Hz, hőmérséklti osztály T1 T3, véttség IP ,95 1,9 Y, , nm mgngtt nm mgngtt SDD SDZ Y,7 7 13, nm mgngtt nm mgngtt SDD SDZ VARD 63/ Ex , /69 13, , nm mgngtt nm mgngtt SDD SDZ 3 *Ex típusnál névlgs motor érték 1) süllyszttt kivitlt lás Kpsolóknál ) trtlmz üzmi és for.váltó kpsolót 3) trtlmz motorvéő kpsolót pólusváltó 16

Kompetencia az áramlástanban

Kompetencia az áramlástanban Komptni z ármlástnn Hlios légthniki Know how A lgkülönlgs lklmzásoknál láthtjuk mir képsk Hliosnál fjlszttt vntilátorok. A világ igi lgngyo 22 métrs mstrségs tornáójánk létrhozáskor is Hlios vntilátoro

Részletesebben

ú Ü ĺ ü ü Ĺ Ö ü Ü ń ú Ü ö ö ö ü ń ö ö ö ĺ ü ö ü ü ö ö ö Ĺ ö ĺ ú ĺ ú ü Ü ü ö ú Ö ü Ü ö ü ĺĺ ö ö ü ú Ö ü Ü Ö ŕ Á Ü ý ł Ü Ą ĺĺ ź ĺ Á ú ú ü Ü ü ú ü Ü ö ů ö ú ű ö ö ď ö ź ł ú ü ö ĺź ű ú ü ö ö ź ö ü ú Ö ü Ü

Részletesebben

TGA katalógus 1.1 (előzetes)

TGA katalógus 1.1 (előzetes) 134_139_accessories_HU 212.2.16. 13:38 Oldal 134 TGA katalógus 1.1 (előzetes) V E N T I L Á TO R O K 14_43_AVD_HU 212.2.16. 13:53 Oldal 14 AVD - axiális alacsonynyomású ventilátorok B AVD F3 F4 - füstelszívó

Részletesebben

Szellőzés építőelemekből Rendszerelemek

Szellőzés építőelemekből Rendszerelemek Szellőzés építőelemekől Renszerelemek Miért renszeren? 1. Mert egyszerű és olsó.. Mert könnyen összeállíthtó. 3. Mert iőt és mérgelőést tkrít meg..mert z elemek sok méreten és teljesítményen kphtók. RSK

Részletesebben

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel Cikória szárítástchnikai tulajdonságainak vizsgálata modllkísérlttl Kacz Károly Stépán Zsolt Kovács Attila Józsf Nményi Miklós Nyugat-Magyarországi Egytm Mzőgazdaság- és Éllmiszrtudományi Kar Agrárműszaki,

Részletesebben

VENTILÁTORTARTOZÉKOK. Tápfeszültség 230 V 230 V 230 V 230 V. Névleges. Típus* áramfelv. 1,4 A VRTE 1 3,0 A VRTE 3 5,0 A VRTE 5 7,5 A VRTE 7 13,8 A

VENTILÁTORTARTOZÉKOK. Tápfeszültség 230 V 230 V 230 V 230 V. Névleges. Típus* áramfelv. 1,4 A VRTE 1 3,0 A VRTE 3 5,0 A VRTE 5 7,5 A VRTE 7 13,8 A VRS TIRISZTOROS -FÁZISÚ MOTOROKHOZ Kézi állítású fokoztmentes fordultszámszályozó -fázisú motorokhoz. A minimális fordult gom ltti svr segítségével állíthtó e. Kétféle kivitelen készül: fl épített ( I

Részletesebben

Installációs rendszerek

Installációs rendszerek 6 készülékcsalád, amly tökéltsn mgfll az Ön igényink A Schnidr csoporthoz csatlakozott OVA mgbízható és magas minőségű tartalékvilágítási rndszri már jó idj lismrt trméki a magyarországi piacnak. Alkalmazásukkal

Részletesebben

Kétfordulatú csőventilátorok energiatakarékos fokozattal!

Kétfordulatú csőventilátorok energiatakarékos fokozattal! RR_RRK_SV_1_hu 1.9.1. 1:3 Oll 1 H kell erős, h kell tkrékos Kétforultú sőventilátorok energitkrékos fokozttl! V E N T I L Á T O R O K RR_RRK_SV_1_hu 1.9.1. 1:3 Oll RR. RRK - InlineVent fi sőventilátorok

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap 200. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számár M 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást fltlpon végzz! Mllékszámításokr z utolsó, ürs

Részletesebben

33 522 04 0001 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő

33 522 04 0001 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő A 10/007 (II. 7.) SzMM rndlttl módosított 1/006 (II. 17.) OM rndlt Országos Képzési Jgyzékről és az Országos Képzési Jgyzékb történő flvétl és törlés ljárási rndjéről alapján. Szakképsítés, szakképsítés-lágazás,

Részletesebben

A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL.

A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL. Épít b. Élvzz lőnyit. 10 Alumínium bjárati ajtók A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL. HOCO ALUMÍNIUM BEJÁRATI AJTÓK. Mggyőző érvk a takarékoág é igényég mlltt! A jövőr trvzv! Bizto

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés 1

Az éves statisztikai összegezés 1 21. mlléklt 2/2006. (I. 13.) IM rndlthz Az évs sttisztiki összgzés 1 Sttisztiki összgzés z évs közbszrzéskről Kbt. IV., VI. fjzt, vlmint ngydik rész szrinti jánltkérők vontkozásábn 1. Az jánltkérő nv,

Részletesebben

Katalógusunk ezen fejezetében néhány klasszikus ajándékötlet mellett a legkülönfélébb kivitelû, alkalmazási területû és árfekvésû táskák széles

Katalógusunk ezen fejezetében néhány klasszikus ajándékötlet mellett a legkülönfélébb kivitelû, alkalmazási területû és árfekvésû táskák széles Ktlógusunk zn én néhány klsszikus jánékötlt mlltt lgkülönfélé kivitlû, lklmzási trültû és árfkvésû táskák széls válsztékát jánljuk figylmé. Az irttáskáktól notook táskákon át z utzókoffrkig gykorltilg

Részletesebben

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1-

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1- 1 Módosítások: Budapst Főváros Trézváros Önkormányzat Képvislő-tstülténk 34/1996. (XII. 16.) rndlt az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlőink lakbértámogatásáról a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006.

Részletesebben

Helios füstelszívó ventilátorok B AVD, B VARD, BDV, BK és BR sorozat. MSZ EN 12101-3, F300 és F400 osztály

Helios füstelszívó ventilátorok B AVD, B VARD, BDV, BK és BR sorozat. MSZ EN 12101-3, F300 és F400 osztály Helios füstelszívó ventilátorok B AVD, B VARD, BDV, BK és BR sorozat MSZ EN 1211-3, F3 és F4 osztály 3 Tartalomjegyzék Oldal Útmutató füstelszívó ventilátorokhoz 4 Füstelszívó tetõventilátorok BDV.. F4

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2007. fruár 1. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2007. fruár 1. 14:00 ór A 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2010.

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2010. Mtmtik záróvizsg 00. Név:... osztály:.... Az lái rjzon gy thrutó rktrénk vázltos rjz láthtó. Az árán olvshtó számtok, rkoásr ténylgsn flhsználhtó térfogtr vontkoznk. Mkkor thrutó hsznos rktrénk térfogt?

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER DIGITÁLIS ÖSSZKÖZMŰ TÉRKÉP

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER DIGITÁLIS ÖSSZKÖZMŰ TÉRKÉP N E V É N E N Z E NEV ÉN ENZE GÁL ÖZÖZŰ ÉÉ l : )72 fx:()79. m o b l : ( 7 ) 9 9 5 7 7 m l : b @ m n r v. h w b : w w w. mnrv.h N E V É N E N Z E z özközmű rkkről Jlnlg közműnylvánrá z önkormányzok zámár

Részletesebben

VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS

VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS 006 A VENTILÁTOR HASZNÁLATA A VENTS típusú vntilátorok lklmsk kis és közps ngyságú hlyiségk szllõzttésér (lkóhlyiség, irod, üzlt, konyh, vizslokk,

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármstr 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Tlfon: 6 23 31-174/233 mllék Fax: 6 23 31-135 E-mail: bruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Budapst Balaton közötti krékpárút nyomvonalával

Részletesebben

Speciális alkalmazási terület: N a g y k o n y h á k

Speciális alkalmazási terület: N a g y k o n y h á k Speciális alkalmazási terület: N a g y k o n y h á k A teljes belső burkolat hor ganyzott acéllemez, a gyors és alapos tisztíthatóság érdekében, pl. gőzsugárral A nagykonyhákban alkalmazott szellőzőrendszereknek

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Tlfon: 45-6 Intrnt: www.ksh.hu Atgyűjtésk Ltölthtő kérőívk, útmuttók Az tszolgálttás 9/6. (XI..) Korm. rnlt lpján kötlző. Nyilvántrtási szám: /7 Atszolgálttók: vlmnnyi trtós

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy2 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 28. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57

FORD RANGER Ranger_2013.5_Cover_V2.indd 1 20/12/2012 14:57 FORD RANGER 1 2 3 4 5 1.8 m3 6 7 8 9 10 11 3 7 8 5 1 2 4 6 9 10 12 13 3500kg 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 29 30 [Nm] 475 450 425 400 375 350 325 [kw] [PS] 180 245 165 224 150 204

Részletesebben

Nagykálló Városi Vízmű

Nagykálló Városi Vízmű Ngykáll lló Városi Vízmű 3600 3600 m 3 3 /d /d védendő vízhozmot három három működő termelő szolgálttj, (1/., (1/., 1/b. 1/b. 5. 5. sz. sz. )) egy egy pedig pedig strndfürdő hideg hideg vizes vizes j

Részletesebben

ELSZÁMOLÁS szõlõ- és orászti trmékkészltk lkulásáról Bnyújtnó 1 pélányn z illtéks vámhivtlhoz Postár ás átum: A) A vámhivtl tölti ki! Bérkzés átum: Átvvõ kój, láírás: év Ikttás átum: hó év Ikttó szám:

Részletesebben

UV- TECH U - d z s é k e 1 0 5 1-0 5 0 mm s - m U -kik m é y t í ő b en e d zés k e

UV- TECH U - d z s é k e 1 0 5 1-0 5 0 mm s - m U -kik m é y t í ő b en e d zés k e UV- TECH UV-berendezek 150-1500 mm-es mérethez UV-kikeményítő berendezek UV-TECH berendezek UV-kikeményítő lklmzott jvításár rendszerek szennyvízelvezető új bélcsövek (GFK) műnyg üvegszál-erősítű csővezetékek

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ÚT-ŐR KÖZTERÜLET HELYSZÍNELÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI ÜGYKEZELŐ MODUL

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ÚT-ŐR KÖZTERÜLET HELYSZÍNELÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI ÜGYKEZELŐ MODUL N E V É N E N Z E NEV ÉN ENZE -Ő ÖZEÜLE HELYZÍNELÉ É ELJÍÁ ÜGYEZELŐ UL., l : ) 7 2 f x : ( ) 7 9 m o b l : ( 7 ) 9 9 5 7 7 m l : n f o @ m n r v. h w b : w w w. m n r v. h N E V É N E N Z E özrül hlyzínl

Részletesebben

1. Melyik átváltás hibás? A helyeseket jelöld pipával, a hibás átváltásoknál húzd át az egyenlőségjelet!

1. Melyik átváltás hibás? A helyeseket jelöld pipával, a hibás átváltásoknál húzd át az egyenlőségjelet! Mtmtik záróvizsg 011. Név:... osztály:... 1. Mlyik átváltás hiás? A hlyskt jlöl pipávl, hiás átváltásoknál húz át z gynlőségjlt!. 0,578 t = 578 kg;. 100 m g. = 0,1 h; 0 pr = 0,5 ór;.. h. 3,05 kg = 350

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP 2009. jnuár 23. MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2009. jnuár 23. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

DOMUSLIFT KATALÓGUS IV. RESET homeliftek

DOMUSLIFT KATALÓGUS IV. RESET homeliftek OMUSLIT KTLÓGUS IV. RST homliftk Miért jó a RST homlift? RST homliftk a omuslift széria lgolcsóbb darabjai, d tudásokban és biztonságosságukban gyáltalán nm különböznk a trmékcsalád többi tagjától. Ugyanazoknak

Részletesebben

Ő Ą É Ł ľ ä Ü Ú ú í Ü Ü í í Ü Ü ö ľ ĺ Ü Ú Ü í í ĺ í ö ö ĺ ü í í ú í Ü í Ü ö Ü í í ö í í í ü ö ü ö ö ö ĺ í í ĺ í ö ö ű ĺ ö ö ĺ ĺ ú í í ű ö ö í đ ĺ ö ú ĺ í í í ú í í ú Ü ű ö í ú ú í í ú í í í Ü ű ú ü ö ú

Részletesebben

ÚJ MOD. www.ligier.hu

ÚJ MOD. www.ligier.hu ELL ÚJ MOD! z s é k a Útr wwwligirhu ELL ÚJ MOD a l f z! Fdz Könnyn vzthtő tő Hétköznapokra trvzv Funkcionális és kénylms Az ÚJ MGO a tökélts stílusával, kénylmévl és a praktikus flszrltségivl a mindnnapi

Részletesebben

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése A közpotos furérhámozás éháy alapösszfüggés 1. ábra: A hámozás jllmző myiségi Az 1. ábra forrása: Dr. Lugosi Armad ( szrk. ) : Faipari szrszámok és gépk kéziköyv Műszaki Köyvkiadó, Budapst, 1987, 57. oldal.

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 1 feladatlap. Név:...

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 1 feladatlap. Név:... 2005. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolymosok számár A 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr összsn 45 pr vn.

Részletesebben

2. A geometria alapfogalmai A geometria alapfogalmai: pont, vonal, egyenes, sík, tér.

2. A geometria alapfogalmai A geometria alapfogalmai: pont, vonal, egyenes, sík, tér. 1. Mi z lpfoglom? Alpfoglom: olyn foglom, mit ismrtnk fogdunk l, nm tudunk más foglmk sgítségévl mghtározni, dfiniálni, lgflj szmléltsn körülírjuk. Mindn tudomány ilyn lpfoglmkr épül fl. (Egy foglmt úgy

Részletesebben

1 2 3 4 5 6 7 112 8 9 10 11 12 13 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 114 kw 92 kw 74 kw [155 PS] [125 PS] [100 PS] kw [PS] 140 [190] 130 [176] 120 [163] 110 [149] 100 [136] 90 [122] 80

Részletesebben

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni.

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni. Játékok a tanításhoz? - 1 - Tanító játékok? A Lgo kockák gészn biztosan fontos szívügyi gy gész sor gyrk és szül gnráció éltébn. Mi köz van a Lgo kockáknak a tanuláshoz? Vagy lht gyáltalán tanítani /órákat

Részletesebben

Start. Gyors telepítési útmutató DCP-9270CDN FIGYELEM VIGYÁZAT FIGYELEM. Megjegyzés Hagyjon egy minimális teret a gép körül az ábrán bemutatott módon.

Start. Gyors telepítési útmutató DCP-9270CDN FIGYELEM VIGYÁZAT FIGYELEM. Megjegyzés Hagyjon egy minimális teret a gép körül az ábrán bemutatott módon. Gyors tlpítési útmuttó Strt DCP-9270CDN A készülék állítás lőtt olvss át Biztonsági lőírások és jogi nyiltkoztok ímű füztt. Ezt kövtőn olvss l zt Gyors tlpítési útmuttót állítás és tlpítés szkszrű lvégzés

Részletesebben

Néhány pontban a függvény értéke: x -4-2 -1-0.5 0.5 1 2 4 f (x) -0.2343-0.375 0 6-6 0 0.375 0.2343

Néhány pontban a függvény értéke: x -4-2 -1-0.5 0.5 1 2 4 f (x) -0.2343-0.375 0 6-6 0 0.375 0.2343 Házi ladatok mgoldása 0. nov.. HF. Elmzz az ( ) = üggvényt (értlmzési tartomány, olytonosság, határérték az értlmzési tartomány véginél és a szakadási pontokban, zérushly, y-tnglymtszt, monotonitás, lokális

Részletesebben

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2008. 1. Tedd ki a megfelelő relációjelet! ; 4

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2008. 1. Tedd ki a megfelelő relációjelet! ; 4 Mtmtik záróvizsg Név:... osztály:... 1. T ki mgllő rláiójlt! 15 4 675 ; 180 115, 151, ; 31% 10 3 1000 ; 4 5 5 + ; 8. Mlyik átváltás hiás? A hlyskt jlöl pipávl, hiás átváltásoknál húz át z gynlőségjlt!.

Részletesebben

1 2 3 4 5 A B 6 7 8 9 [Nm] 370 350 330 310 290 270 250 [kw] [PS] 110 150 100 136 90 122 80 109 70 95 230 210 60 82 190 170 150 50 40 68 54 130 110 90 140 PS 100 PS 125 PS 30 20 41 27 70 1000 1500 2000

Részletesebben

1 2 3 4 5 6 7 A B 8 9 10 11 [Nm] 370 [kw] [PS] 110 150 350 330 310 100 136 90 122 290 270 80 109 250 70 95 230 210 60 82 190 50 68 170 150 40 54 130 110 90 140 PS 125 PS 100 PS 30 20 41 27 70 1000 1500

Részletesebben

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 0 MAGYARORSZÁG Magyarorzág A lgfontoabb mgállapítáo: A magyaro nagy többég időbn bfizti zámláit. Mintgy 0%-na azonban nagy nhézégt oozna a havi bfizté. A magyaro zrint a pénzügyi

Részletesebben

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak 1. Hálózi olymok Diníció: Lgyn G = (V, E) gy irányío grá, mlynk minn (u, v) élén o gy nmngív c(u, v) kpciá. A gránk kiünjük ké ponjá: z rmlő é ogyzó. Ekkor (G; c; ; ) négy hálóznk nvzzük. Szmléléképpn

Részletesebben

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1)

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1) A Mozilla ThundrBird lvlzőprogram haszálata (Készíttt: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Vrsion 1.1) Tartalomjgyzék Tartalomjgyzék...1 A Központi Lvlző Szrvr használata... 1 A ThundrBird lvlzőprogram

Részletesebben

Felvonók méretezése. Üzemi viszonyok. (villamos felvonók) Hlatky Endre

Felvonók méretezése. Üzemi viszonyok. (villamos felvonók) Hlatky Endre Felvonók méretezése Üzemi viszonyok (villmos felvonók) Hltky Endre Trtlom A felvonó üzemviszonyi Cél: felvonó működése során előforduló üzemállpotokbn kilkuló erők és nyomtékok meghtározás, berendezés

Részletesebben

Ásványgyapot hangcsillapító

Ásványgyapot hangcsillapító Ásványgyapot hangcsillapító MWS / MBS / MLS / MBLS MWK / MBK / MLK / MBLK Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon 0 74 63-980 - 0 Telefax 0 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 2 feladatlap. Név:...

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 2 feladatlap. Név:... 2005. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolymosok számár A 2 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr összsn 45 pr vn.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Lonardo da Vinci Innováció transzfr projktkr Az Egész éltn át tartó tanulás program 1 krtébn amlyt gyrészről a Tmpus Közalapítvány Hivatalos jogi forma: közalapítvány Nyilvántartási

Részletesebben

ROCKFALL LEJTÉSKÉPZŐ ELEMEK. Vonalralejtő-, ellenlejtő-, pontralejtő elemek attikaék. Műszaki dokumentáció

ROCKFALL LEJTÉSKÉPZŐ ELEMEK. Vonalralejtő-, ellenlejtő-, pontralejtő elemek attikaék. Műszaki dokumentáció ROCKFALL LEJTÉSKÉPZŐ ELEMEK Vonlrljtő-, llnljtő-, pontrljtő lmk ttikék 2 3 Műszki okumntáió Lposttő áltlános rétgrnj ROCKFALL ljtésképzéssl ROCKFALL LEJTÉSKÉPZŐ ELEMEK - PVC, EPDM vgy moiikált itumns lmz

Részletesebben

ľ ľü ľ Ĺ ü ľ É Ĺ ń ü ôĺ ú ä ä Ĺ ľ ľ ü ö ť ü ĺ ú ĺ ĺ ĺł ĺ ü Ĺ ű ö ť ö ö ö ö Ĺ Ĺ ű ľ ö ľ Ĺ ľ ľ ú ü ö ď Ĺ Ĺ ĺ ú ö ö ľ ü ľ ľ ö ö ö ĺö ľ ľ ö ö ľ ö ö ľ Ĺ ö ľ ľ ĺ ö ö ź ö ź ĹÚ ö ľ ĺĺ ľ ĺ ĺ ö ö ö Ĺ ĺ ĺ ľ ŕ ú ę

Részletesebben

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül ISO 9000 és ISO 20000, minőségmndzsmnt és információtchnológiai szolgáltatások mndzsmntj gy szrvztn blül dr. Vondrviszt Lajos, Vondrviszt.Lajos@nhh.hu Nmzti Hírközlési Hatóság Előzményk A kormányzati intézményk

Részletesebben

ő ľ ő ó ó ľ ő ü ľ ľ ľ ľ ó Ú í ö ö ü ű ö ľ í ü ę ő í É Í Ó ľ ľ É É Á Á Ü Á Á É Í ľľ Ü ľé ľ ľó ó ľ É Ü É ľľ Á Í ľ ľé ľ Í Á í źę ź ľ Í ő ü ő ó ü ź üö ó ö í ź ű ľ ő ľ ő ű ę ý źůő ź ľ ľ đ ó í ó í ź ó ľ ó ö

Részletesebben

SMART HOME TÁVOLKELETI MOTOROK VEZÉRLÉSEK TERMÉKISMERTETŐJE

SMART HOME TÁVOLKELETI MOTOROK VEZÉRLÉSEK TERMÉKISMERTETŐJE SMART HOME TÁVOLKELETI MOTOROK VEZÉRLÉSEK TERMÉKISMERTETŐJE SMART 35S csőmotor mechanikus végálláskapcsolóval, 35 mm motorátmérővel, nyolcszögletű motorfejjel, 1 m kábellel, IP44 védettséggel, 230 V/50

Részletesebben

RÉZ 34. MÉRETEZÉSI NOMOGRAM FÖLDGÁZHOZ 12 x1,0 1,0 0,9 0,8 0,7 18 x1,0 15,0 0,5 0,4 22 x1,0 v= 12,0 m/ s 0,3 28 x1,0 10,0 0,2 9,0 8,0 0,10 7,0 0,09 0,08 6,0 0,07 0,06 5,0 0,05 4,5 2, 0 0,04 4,0 0,03 3,5

Részletesebben

SV-805AL SV-805AL Color. Videokaputelefon 5 vezetékes vandálbiztos. Rock Series. Telepítõi kézikönyv

SV-805AL SV-805AL Color. Videokaputelefon 5 vezetékes vandálbiztos. Rock Series. Telepítõi kézikönyv SV-805AL SV-805AL Color Vidokputlfon 5 vztéks vndáliztos Rock Sris Tlpítõi kézikönyv BEVEZETŐ 1 2 TÁPEGYSÉG TELEPÍTÉSE Köszönjük, hogy GLMAR trmékét válsztott. Az IS-9001 minősítés és lkötlzttségünk vásárlók

Részletesebben

ú ľ ľ ő ů Í Ż ľ ľ Ĺ Ö ő Ĺ ő ö ĺ ľ ö Í źů ő ő ő öľ ö ľ öľ ľ Ĺ Ö Ĺ ľ ű ľ ö ľ ő ö ú Ö Ĺ ľő ľ ö ľ ľ ú ľĺ ő ľ ĺ ľ ľ ľ Ĺ ľ ĺ ľĺ ő ľ ü í Ĺ Ĺ í í ľő ľ ő ö ź ö ö ő ü ő ö í ö ö í í ö źú í í ő ľ Í Í ľ í ú ľ ľ ű ľ

Részletesebben

MAGYAR. Mintafeladatsor. Milyen utasítást jelenthet az alábbi mondat? ... ... ...

MAGYAR. Mintafeladatsor. Milyen utasítást jelenthet az alábbi mondat? ... ... ... MRO Histori n Tlon: 06-1/336-1656 n E-mil: ino@lvsznk.hu MAGYAR Mintltsor 1. 2. Krss olyn szvkt, mlykn kövtkzô másslhngzó-kpsoltokt tlálo! )...zsz... )...gygy... )...ts... )...nyr... Milyn utsítást jlntht

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

KS1000 TF és KS1150 TF hőszigetelt falpanel

KS1000 TF és KS1150 TF hőszigetelt falpanel S1000 TF és S1150 TF hőszigetelt flpnel 4. Szerkezeti elrendezés Vízszintesen elhelyezett pnelek A vízszintesen elhelyezett pnelek olyn szerkezetet igényelnek, mely biztosítj pnel önsúlyánk megtámsztását,

Részletesebben

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 21. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

6. Laboratóriumi gyakorlat KAPACITÍV SZINTÉRZÉKELŐK

6. Laboratóriumi gyakorlat KAPACITÍV SZINTÉRZÉKELŐK 6. Lbortóriumi gykorlt KAPAITÍV SZINTÉRZÉKELŐK. A gykorlt célj A kpcitív szintmérés elvének bemuttás. A (x) jelleggörbe ábrázolás szigetelő és vezető olyékok esetén. Egy stbil multivibrátor elhsználás

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata 53. sz. mérés Hurokszaályozás vizsgálata nagyszültségű alap- illtv losztóhálózat (4,, kv a hálózatok unkcióáól kövtkzőn hurkolt (töszörösn hurkolt kialakítású. sok csomóponttal, tö táplálási illtv ogyasztási

Részletesebben

Elegancia és minôség

Elegancia és minôség legancia és minôség z rcus termékcsaládot a különlegességek kedvelôinek ajánljuk. zoknak, akik a magas minôséget és az egyedi, íves formákból építkezô designt egyaránt értékelik. Prodax rcus elnevezése

Részletesebben

Életkor (Age) és szisztolés vérnyomás (SBP)

Életkor (Age) és szisztolés vérnyomás (SBP) Lináris rgrsszió Éltkor (Ag) és szisztolés vérnyomás (SBP) Ag SBP Ag SBP Ag SBP 22 131 41 139 52 128 23 128 41 171 54 105 24 116 46 137 56 145 27 106 47 111 57 141 28 114 48 115 58 153 29 123 49 133 59

Részletesebben

Érvénys: 2015. szptmbr 09től H I R D E T M É N Y A gazdálkodó szrvk részér folyósított hitlk után flszámított kamatról, kzlési költségről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI KÖLTSÉG Hitlfajta Vállalkozói hitl

Részletesebben

39. sz. LÉGÜGYI ELÕÍRÁS

39. sz. LÉGÜGYI ELÕÍRÁS 39. sz. LÉGÜGYI ELÕÍRÁS és végrhjtási utsítás z jtõrnyõs tvéknységrõl és z jtõrnyõk lklmzásáról (454347/1984.) 1 1 Trtlmzz 39. számú Légügyi Elõírást (LK.1984.VIII.31.), z 1/1985. számú légügyi utsitást

Részletesebben

Szerelői referencia-útmutató

Szerelői referencia-útmutató Szrlői rfrniútmuttó Dikin Althrm - lsony hőmérsékltű split + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHBH/X11+16CB Szrlői rfrni-útmuttó Dikin Althrm - lsony hőmérsékltű split Mgyr Trtlomjgyzék Trtlomjgyzék

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés -! KIE B Kjü 4 8370425--0 Eül ú j f I Kr 205 B j K VII fl Él E ről ó rül l l r l Ú l l l l A l ól r rülr l: r jrű l Il l ll (jrű) l (r l l l) A r rről ü jí A jrű flől ű Pl r fllő rlrű lr ll lí frl l ó

Részletesebben

Háromfalas íves zuhanykabinok

Háromfalas íves zuhanykabinok Háromfalas íves K2-kpl-J/T5-S szett (100x100) VÍZLRGTŐ ÜVGFLÜLT! szett tartalma: 1. K2J/T5-S 100 x100 2. -M/S 100 x 100 x 1,5 öntöttmárvány zuhanytálca 3. Lefolyó szifon látható résszel (ZTT) ÜVG 5 /6

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok á z h i y g k r D Hírk ám 1. sz lyam o f év XI.. 2010 ár Janu t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. CÉLEGYENESBEN! Nyrtk a horgászok Jó

Részletesebben

Utófeszített vasbeton lemezek

Utófeszített vasbeton lemezek Utófszíttt vasbton lmzk Pannon Fryssint Kft. 1117 udapst, udafoki út 111. Tl.: + 36 1 279 03 58 - Fax: + 36 1 209 15 10 www.fryssint.com 2008. dcmbr Utófszíttt vasbton lmzk z utófszíttt szrkztk alkalmazása,

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 3. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 03

Részletesebben

Varispeed E7 CIMR-E7Z. Rendszerkonfiguráció

Varispeed E7 CIMR-E7Z. Rendszerkonfiguráció U11 C16 C22 U7 R131 C33 R6 U6 T1 U8 Y1 U14 R10 R10 JP3 R15 R5 R25 R15 R15 C11 U10 R21 R102 C12 R7 R105 + + U9 R28 C5 R20 R30 R JP5 JP6 U10 C3 JP1 C1 + C17 R14 R1 R2 R11 U1 C2 2 C35 RT4 C39 R5 R99 C21 R3

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Á Á É É ÉÜ Á Ü Ü ő ó ő í í Á ü ő í í ó ó í ó ő ü ü ő ü ó ó ő ü ő í í ü ő í ü ő í ü ő í í ó ő ó ü ü ó ó ő ü ú ó ó ö í ü ü ő ó ő ü ő í ó ü ő í ő ü ö ü ő ó ő í ó ü í ő ő ö ő ő ö ő ü ő ő ő ő í ü ü í ó íő ü

Részletesebben

2 51 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [Nm] 350 330 310 290 270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 70 130 PS 110 PS 85 PS [kw] [PS] 100 136 90 122 80 109 70 95 60 82 50 68 40 54 30 41 20 27 10 14 [Nm] 400

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szrlői rfrniútmuttó Split rnszrű klímrnzésk RZQG71L9V1B RZQG100L9V1B RZQG125L9V1B RZQG140L9V1B RZQG71L8Y1B RZQG100L8Y1B RZQG125L8Y1B RZQG140L7Y1B RZQSG100L9V1B RZQSG125L9V1B RZQSG140L9V1B RZQSG100L8Y1B

Részletesebben

Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete

Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete 8 9 3 8 2 0-9 3 3-5 2 9-9 Nagycsaládosok "Szivárvány" Egysült 8230 Balatonfürd, Rózsa u. 2. Közhasznú Egyéb Szrvzt Egyszrűsíttt Bszámolója Evs zárómérlg 2008. január 0.- 2008. dcmbr 3 2008 Kcli Riilatonlurd.

Részletesebben

Kompetenciamérés A-1. Mascagni Pesten. Szalay Károly: Színházi anekdoták könyve. Saxum Kiadó, Budapest, 1999.

Kompetenciamérés A-1. Mascagni Pesten. Szalay Károly: Színházi anekdoták könyve. Saxum Kiadó, Budapest, 1999. Kompetenimérés A-1 1. Olvss el z lái ikket és válszoljon kérdésekre! Msgni Pesten A finnyás zenekritikusok körülfnylogták művészetét, érdektelennek nyilvánították gyászmiséjét, szimfonikus költeményét,

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy2 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Mgyi Jogú Város Közgyűlésénk Pénzügyi és Költségvtési Bizottságának nyilvános ülésén, 2006. június 6-án Hly: Polgármstri Hivatal I. számú tárgyalója Jln vannak:

Részletesebben

Airvent típusú előlap: ÖV FRONT - XXX - X Airvent típusú állítható lamellás perdületes befúvó dobozzal együtt:

Airvent típusú előlap: ÖV FRONT - XXX - X Airvent típusú állítható lamellás perdületes befúvó dobozzal együtt: ÖV/ÖVB állítható lamellás perdületes befúvó Alkalmazási terület Állítható lamellás perdületes mennyezeti elemek, melyek nagyobb hőmérsékletkülönbség esetén is alkalmazhatók befúvásra és elszívásra egyaránt.

Részletesebben

ű ó ó ó ü ü ó ó Ö ó ó Ü Ő ő Ú Á ó Á ő ő ó Á Á Ü Ö Ö ó Ö Ö ó Á ó ó Á Á Á ó Á Á ó Á Ú Á Ú Á ó Á Á ő e e, q ( e 0 ts!, l, e { 6 n rl 8 ó {! G ü,, r, r\. 9 l! 6, t\

Részletesebben

2013-as Cultura Nostra 2. fordulós feladatainak megoldása

2013-as Cultura Nostra 2. fordulós feladatainak megoldása 2013-as Cultura Nostra 2. fordulós fladatainak mgoldása 1) A krsztrjtvény függőlgs oszlopában ( ) a hlys mgfjtéskt kövtőn a magyar társadalom gy sajátos jllmzőjér utaló fogalom olvasható. A mgfjtést kövtőn

Részletesebben

85 kva 68 kw 94 kva 75 kw 800 x 2100 x 1350 mm. Folyamatos. Stand by. Fordulatszám 1500 Hengerek száma 4 Kompresszió 17.5:1.

85 kva 68 kw 94 kva 75 kw 800 x 2100 x 1350 mm. Folyamatos. Stand by. Fordulatszám 1500 Hengerek száma 4 Kompresszió 17.5:1. EV-94 85 kva 68 kw 94 kva 75 kw 800 x 2100 x 1350 mm 1150 kg TD 520 GE 75 kw 83 kw Kompresszió 17.5:1 Mechanikus 275 liter 100 %-nál 20.8 liter 50 %-nál 10.4 liter 13 liter 19.7 liter EV-109 100 kva 80

Részletesebben

Szennyvíz beruházás. v n. 2010 uár Febr

Szennyvíz beruházás. v n. 2010 uár Febr á z h i y g k r D Hírk szám. 2 am y l o évf XI.. 2010 uár Fbr t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. Sznnyvíz bruházás Szrintm még nnyir

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

HANGFAL hangszórók tartozékok doboztervek tanácsok

HANGFAL hangszórók tartozékok doboztervek tanácsok HNGFL hngszórók trtozékok ooztrvk tnások ÉpítÉ ts Mg M! Hngflépítés Mi mit jlnt... hngooz-építési jánlás lgfontos rész z ott oozhoz - tpsztlt szkmrk áltl profsszionális móon - összállított hngthniki jánlás.

Részletesebben

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám

PÉLDA: Négyezer-hatszázöt 4 6 0 5 Jel Szám 7. TESZTFÜZET JAVÍTÓKULCS / 2 ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG Minden helyes megoldás esetén 1, ármilyen hiányosság vgy hi esetén 0 pontot kell dni. SZÁMÍRÁS A BETŰVEL MEGADOTT SZÁMOKAT ÍRD LE SZÁMJEGYEKKEL! 02

Részletesebben

Referencia útmutató a beszereléshez és a használathoz

Referencia útmutató a beszereléshez és a használathoz Rfrni útmuttó szrléshz és hsználthoz VRV IV rnszrű klímrnzés REYQ8T7Y1B REYQ10T7Y1B REYQ12T7Y1B REYQ14T7Y1B REYQ16T7Y1B REYQ18T7Y1B REYQ20T7Y1B REMQ5T7Y1B Rfrni útmuttó szrléshz és hsználthoz VRV IV rnszrű

Részletesebben