Kompetencia az áramlástanban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kompetencia az áramlástanban"

Átírás

1 Komptni z ármlástnn Hlios légthniki Know how A lgkülönlgs lklmzásoknál láthtjuk mir képsk Hliosnál fjlszttt vntilátorok. A világ igi lgngyo 22 métrs mstrségs tornáójánk létrhozáskor is Hlios vntilátoro kt lklmztk. A tornáó lőiézés gy 2 800mm átmérőjű mnnyzti fővntilátor, és továi 40, ollt, spirálisn lhlyzkő vntilátor flt volt. A Hlios szl ftt srnokokn is lhtségs szörfözés. Frniországn 27 ngy xiá lis vntilátor szolgálttj szlt, mly rősség 7 Bufort ot is lért, szörfösök ngy örömér. Járókrékátmérő: 2 m Vntilátoronkénti motortljsítmény: 45 kw Összs térfogtárm: 6 millió m 3 /h A moil xiális szélgépk szét szrlés nélkül szállíthtók gyik rnzvényről másikr. Foto: Duls Systm Némtország 108

2 Axiálvntilátorok: htárok nélkül Világszrt nvs égk ízzák szllőzést Hlios vntilátorir hűtő, fűtő, klím, szárítás és légthnik különfél fltinál. Htlms vntilátorok is minn gon nélkül üzmlnk évtiz kn krsztül pl. hűtőtornyokn, léghűtőkn. Mint Európ gyik vztő vntilátorgyártój, Hlios minig jól vizsgázik xiálvntilátorink finomn lépsőzött, különösn széls szérikínáltávl, minn nyomás és tljsítménytrtomány n. Néhány rövi t: Sorozt xiálvntilátorok, négy kivitln 200 tól mm ig, V = 500 tól m 3 /h ig. Lás kövtkző ollkt. Füstmntsítő vntilátortípusok +300, +400 és +600 C nál, 60, 90, 120 prs üzmiővl, EN szrinti mgfllőség gl. Külön ktlógusn. Axiálvntilátorok ipri fltokr 710 től mm ig, V = tól m 3 /h ig. Külön ktlógusn. Axiális óriásvntilátorok től mm ig, Légszállítás 2,2 millió m 3 /h ig. A vvő spiális igényink mgfllőn, tipizált lpátgo mtri lpján készülnk. 109

3 Axiálvntilátorok Áltlános lírás Ezk z utlások ktlógus l jén tlálhtó Áltlános trmék in formáiók fjzt kigészítési. válszték A HELIOS slá széls kínáltávl és sokollún lklmzhtó trtozékivl sgíti fltok mgolását. Stnr és ipri kivitlű vntilátori tö mint 20 névlgs mértn, tö mint 1000 változtn készülnk. Ezk gy részét tlálhtj mg ktlógusn. Ngyo térfogtármokr és nyomásszámokr 7100 mm járókrék átmérőig, finom lépsőzésn, négy lpkivi tln állnk rnlkzésr vntilátorok. Alpkivitlk 1. HQ Fli vntilátor, négyszögl ts kilkítású rögzítő lmzzl. A ház horgnyzott éllmz, stlkozóooz motoron, szívóollon véőrás tlálh tó. 2. HW, AVD DK építhtő vntilá torok, gyűrű lkú szívókúp pl. A ház horgnyzott éllmz, stlkozóooz motoron, szívóollon véőrás tlálh tó. 3. HS fl építhtő vntilátorok, sőházzl, kétollt sim végzőéskkl Bflzhtó vgy sővzték építhtő. A ház horgny zott éllmz hngr, kétol lt körfutó mrvítő horonnyl. 4. HRF, AVD RK sővntilátorok, kétollon krimás sőházzl A sőház horgnyzott éll mz, kétollt szványos k rimákkl (DIN 24155,3) köz vtln sővzték építés hz. Az IP 55 ös stlkozó ooz kívül, ház ollán tlálhtó. Motorkivitl A motor spifikáiójától, tl jsítményétől, véttségétől, vntilátor mértétől és kivitlé től függőn B0, B5, B14 vgy V... lht. Járókrkk A járókrkk nyg köv tlményknk mgfllőn változó. Pontos nygmgj lölést lás z gys vntiláto rok lírásánál. Az lpkivit lknél járókrék nyg áltlán műnyg, mg rnlésr lumíniumól, vgy élól is készülht. Jllmzők: Alsony zjszint. Jó htásfok. Rzgésmnts futás in mikus kigynsúlyozásnk köszönhtőn (G 6,3 VDI 2060 és DIN ISO 1940). 630 mm járókrék átmérőig lpátok szög rögzíttt. 710 mm névlgs átmérőtől lpátszög álló hlyztn átállíthtó (kivév HQW 710/6 típust), így kívánt munkpont pontosn lérhtő. Profilos fém járókrék lumíni umöntvényől minn mért hz külön rnlhtő. Az lpkivitlű műnyg járó krkk 30 C C kö zött üzmlhtnk. Mgs hőmérsékltkr fém járókr kk állnk rnlkzésr (f lárért). Lpátszög Az AVD típusok 710 tól 1000 mm ig állóhlyztn átállíthtó lpátozásúk (mű hlymunkávl). Ezáltl kí vánt munkpont optimálisn állíthtó. A mgrnlésnél mgott lpátszögt gyárilg állítjuk és rögzítjük. A motorok hozzárnlés lhtségs lgngyo tlj sítmény kihsználásánk figylm vétlévl történik (lás típustáláztok). A tá láztn z ott motortlj sítményhz trtozó mximális lpátszögt nm sz túl lépni, mrt z motor túltr hléséhz vzt. Érintésvélm A építésnél és z üzml ttésnél z érvényn lévő munkvélmi és érintésvé lmi lőírásokt kll trtni (EN 294, VDE 0700). A forgó lktrészkkl vló érintkzést, illtv sz tér ől szilár nygok szívá sát mg kll kályozni. Csővzték vgy zárt rnzés építtt vnti látorok stén nins szükség véőrásr, h iztonságos érintésvélm szvtolhtó. Utlnunk kll rr, hogy ki vitlző, skúgy, mint z üzmlttő hiányos vé lm mitt kövtkztt l stkért fllőssé thtő. Szállítási irány Alpkivitln, h más utlás nins mgrnlésnél vnti látorok légszállítási irány A = Motor flől szívó kivitlű. A lgtö típusnál rnlhtő B = Motor flé szállító kilkí tás, flárért. Ez z irány kü lön jlölnő mgrnlésnél. A szállítási irány lgtö stn utólg is mgváltoz tthtó. Ehhz kövtkzőkt kll tnni: 1. A kposlén vló átkötés sl motor forgásirányát mgváltozttjuk. Szállítási irány A motor flől szívó Szállítási irány B motor flé nyomó 2. A járókrkt lhúzzuk mo tor tnglyről és forítv szrljük vissz. A HQ és HW kivitlknél még z stn is számítni kll tljsítmény sökkné sér (k. 30%). Szrlés, építési hlyzt, konnzvíz furtok Az xiálvntilátorok ttszől gs tnglyhlyztn épít htők és üzmltthtők. Amnnyin konnzvíz kép zőéssl kll számolnunk (pl. szkszos üzmn ngy nvsségtrtlmú, vgy vál tkozó hőmérsékltű közg szállításkor) z lhlyzés nél ügylnünk kll rr, hogy konnzátum lvztő fur tok nyitottk és lflé irányu lók lgynk. Szn, illtv állnón nvs környztn vló üzmlttés szánék, vl mint függőlgs tngly hlyztn vló építés szánék z lőző pontn írtktól függtlnül mgrn léskor fltétlnül jlznő. A építési hlyt és rögzí tést úgy kll kilkitni, hogy vntilátor formáiómnt sn és fllzulás vszély nélkül üzmlhssn. Forított üzm Az xiális vntilátortípusok töség (lás lírást) mg foríthtó forgásirányú mg fllő forító kpsoló lkl mzásávl, így válszthtón fúvás, illtv lszívás is l htségs. Forított szállítási iránynál kvzőtln lpát körülármlás mitt k.30% nyi tljsítménysökknésr szá míthtunk. Közghőmérsékltk A szérikivitlk 40 C tól lglá +40 C ig lklmz htók. A ronásiztos vn tilátorok kivétlévl rövi iig mgs közghőmérsékl tkkl is üzmltthtők. Amnnyin trtósn mg s hőmérsékltű közgt kll szállítnunk, gyi mg rnlésr gyártott, különl gs kivitlk állnk rnlk zésr. Ronásiztos kivitlk A ronásiztos típusok (Ex jlöléssl) mgfllnk z 94/9/EG iránylvk szrinti II készüléksoport, 2G ktgóri ájánk z 1 s és 2 s zó nák üzmlttv. Az irá nylvknk mgfllőn itt ngyo légrést kll kilkít ni szokottnál, zért gy k. 10% os tljsítménysök knés lép fl. Különlgs kivitlk, flárk A kövtkző móoztok áll nk szérikivitln, vgy gyi mgrnlésr rnl kzésr: Motorvélm tkrslés ágyzott trmokontkttl 1 fázisú motoroknál szériki vitl, flár nélkül, 3 fázisú motoroknál részn szérikivitlként mgtlálhtó, lás trméklírást. H gyi építésn szüksé gs, kkor kkor z gyfor ultú, illtv pólusváltós motoroknál flárért rnlhtő. Járókrék lumíniumöntvényől Különlgs fszültség Különlgs frkvni Kétkomponnsű lkkozás. A külső lktrészk gyng svk és lúgok llni vél mér Szállítási irány B Egyi kivitl mgs közg hőmérsékltr Nyomásálló tokozású motorok (gyfázisú ronásiztos motoroknál szérikivitl) Pólusváltós motorok ronás iztos kivitln Rzgéssillpítás A rzgésk vntilátorról vló átvitlénk lkrülésér ján ltos rzgéssillpító rögzitő lmk (SDD, SDZ) lklm zás. A ngyo névlgs mértű motoroknál motorok vntilátorházon túlnyúlht nk, illtv ngy tömgük mitt gyntln súlylosztást okozhtnk. Ilyn stkn jvsolt VR... jlű sőtol tok lklmzás. Hivtkozások Oll Kiválsztási szályok, kusztik, RB s szályok Áltlános trmékismrt, Tljsítményszályozás

4 Kiválsztási tálázt Axiálvntilátorok A kövtkző tálázt vntilátorok fő prmétrink (légszállítás, sttikus nyomásnövkés, hngnyomás...) lpján történő kiválsz tását sgíti mm mérttrtományn. A ngyo átmérőjű vntilátorok lírás ( 1800 mm ig) külön ktlógusn tlálhtó. (TGA ktlógus, Rnlési szám: ). Átmérő mm Forultszám Hngnyomás Térfogtárm V. m 3 /h A sttikus nyomás függvényén szint szívóoll min 1 L PA B(A) ( P st) 4 m r ) ) ) L PA B(A) 1 m távolságn 111

5 200 mm Axiálvntilátorok HQ HW HS HRF hosszúkás furt minn mért mm n Közös jllmzők Ház Horgnyzott éllmz. HQ és HW típusok kigészítő két rétgű lkkozássl, fhér színn. Járókrék Ngy nyomásr mértztt já rókrék, 7 profilos mű nyg lpáttl, inmikusn kigynsúlyozv. Üzmlési trtomány 30 és +60 C kö zött. Motor Zárt ház, frösöntött lumíni umól. Véttség IP 54, golyósspágyzott. Krn trtást nm igényl, ráió vétlt nm zvrj. A tkr slés nvsség lln véő imprgnálássl készült. Mxi mális szállított közghőmér séklt táláztn. Motorvélm A tkrslés építtt tr mokontkttl, mly túlml gés stén mgszkítj z ármkört. Lhűlv utomtiku sn kpsol. Villmos stlkozás A sorkpos motor hátsó fl (IP 55) ltt tlálhtó. A HRF kivitlknél ház ollán lhlyztt stlko zóooz vn kivztv. Véőrás A HQ és HW típushoz hor gnyzott, HS típushoz mű nyg, DIN EN 294 nk mgfllőn. Tljsítmény szályozás Minn típus szályozhtó fszültségsökkntés révén (lktronikusn vgy trnszfor mátorosn). Forgásirány változttás DSEL kpsolóvl vlmnnyi típus irányválthtó. A szállítási irány mgváltozttásávl tljsítmény k. 1 /3 l sök kn. Szrlés Bármilyn irányú tnglyállás mgngtt. Az stlgsn kltkző konnzátum motor ól vló távozását lhtővé kll tnni konnzvíz furtok kl. Zj tok A táláztokt lás jllg görék fölött. Aott hng nyomásszint 1 m távolság n, sztéri hngtrjés mlltt, vlmint hngtlj sítményszint névlgs mun kpontnál szívó és nyomó ollon. Utlások Oll Műszki lírás 110 Kiválsztási tálázt 111 Mértzési és kusztiki lpok Különlgs kivitlk Eltérő fszültség, frkvni, véttség, szállított közghő mérséklt, szállítási irány, gyng svk llni vélm külön mgrnlésr. A 17. olltól kzőő műszki utlásokt fltétlnül vgyük figylm! Forult szám min 1 Mx. Motor tlj Ármflvétl Bkötési Mgngtt közghőm. Tömg térfogtárm sítmény névl. f szályzott rjz névlgs szályzott (flvétl) szültségn üzm fszültség üzm W A A SS. + o C + o C. kg Egyfázisú, 230 V / 50 Hz, konnzátoros motor, vélm IP ,13 0, ) , ,26 0, ) ,7 1) HRFW típus kötési rjz: SS 588 HQ véőrásl HQW 200/4 HW véőrásl Kivitl HS véőrásl HRF 7537 HWW 200/ HSW 200/ HRFW 200/4 1) 7540 HQW 200/ HSW 200/ HRFW 200/2 1)

6 Axiálvntilátorok 200 mm 200/2 n=2300 1/min 200/4 n=1360 1/min Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,1m Légzj B(A) Egyfázisú 230 V 170 V 130 V 100 V 80 V Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,1m Légzj B(A) Egyfázisú 230 V 170 V 130 V 100 V 80 V Trtozékok HRF kivitlhz (részltsn lás 174. olltól) SDZ 1 SDD 1 Bszívó tölsér ASD 200 Rsz Rzgéssillpító vitorlvászon STS 200 Rsz Ellnkrim FR 200 Rsz Ruglms stlkozó FM 200 Rsz Véőrás SG 200 Rsz szrlőkonzol 1 x MK 200 (= 2 ) Rsz rzgéssillpító, húzótrhlés hz 1 x SDZ 1 (= 4.) R.sz rzgéssillpító, nyomótrh léshz 1 x SDD 1 (= 4.) Rsz Továi trtozékok Hosszító hüvly HS hz VH 200 sz Hngrs sőr, horgnyzott élól, 15 m hosszú. Oll Szűrők, hngsillpítók visszspó szlpk és szllőzőrások Forultszám szályozók, és kpsolók Trnszformátoros forultszám vzérlő 5 fokoztú sz. Elktronikus forultszám vzérlő, fokoztmnts süllyszttt/fli kivitl sz. Irányváltó kpsoló sz. Elktronikus for.szám vzérlő, irányváltóvl gy építv sz. TSW 0,3 TSW 0, ESU 1/ESA /0238 ESU 1/ESA /0238 DSEL 2 DSEL BSX BSX

7 250 mm Axiálvntilátorok HQ HW HS HRF hosszúkás furt mértk mm n Közös jllmzők Ház Horgnyzott éllmz. HQ és HW típusok kigészítő kétrétgű lkkozássl, fhér színn. Járókrék Ngy nyomásr mértztt járókrék, 7 profilos mű nyg lpáttl, inmikusn kigynsúlyozv. Üzmlési trtomány: 30 és +60 C kö zött. Motor Zárt ház, frösöntött lumíni umól. Véttség IP54, illtv IP 55. Golyósspágyzott, krntrtást nm igényl, ráióvétlt nm zvrj. A tkrslés nvsség lln véő imprgnálássl készült. Mximális szállított közghő mérséklt táláztn. Motorvélm Vlmnnyi típus (kivév ronásiztos kivitlkt) tr mokontkttl vn flszrlv. Htásos motorvélmhz gy, táláztn is fltünt ttt motorvélmi kpsolóhoz kll stlkozttni kivzté skt. Kivétlt képznk H..W 250/6 és H..W 250/4 típusok, itt trmokontkt tkrsléssl sor kötött, mi utomtikusn lkpsolj motort és lhűlés után is mét visszkpsolj. Villmos stlkozás A sorkpos motor fl (IP 55) ltt tlálhtó. A HRF kivitlknél ház ollán l hlyztt stlkozóooz vn kivztv. Eltérés ro násiztos típusoknál. Véőrás A HQ és HW típushoz hor gnyzott, HS típushoz műnyg, DIN EN 294 szrint. Tljsítményszályozás A fszültség szályozhtó típusoknál z ármflvétl szályzott üzmn oszlop n olyn értékk szrpl nk, mlykt szályzó kiválsztásánál (lás foru ltszám vzérlő rovt) figy lm kll vnni. A légszállí tási tok jllggör m zőől lolvshtók. Forgásirány változttás WS kpsolóvl vlmnnyi típus irányválthtó. A szállítási irány mgváltozttásávl tljsítmény ~ 1 /3 l sökkn. Szrlés Bármilyn irányú tnglyállás mgngtt. Az stlgsn kltkző konnzátum távo zását lhtővé kll tnni konnzvíz furtokkl. Mértk A pólusváltós és ronás iztos típusok gys mérti fnti rjzon szrplő toktól ltérhtnk. Zj tok A táláztok jllggörék fltt, hngnyomásszintt 4 m távolságn, sz téri trjés mlltt, vlmint hngtljsítményszintt névlgs munkpontnál trtl mzzák, szívó és nyomóol lról. Utlások Oll Műszki lírás 110 Kiválsztási tálázt 111 Mértzési lpok 12.. Különlgs kivitlk Eltérő fszültség, frkvni, véttség, szállított közg hőmérséklt, szállítási irány, gyng svk llni vélm külön mgrnlésr. A 17. olltól kzőő mű szki utlásokt fltétlnül vgyük figylm! Forult szám min Mx. Motor névl. Ármflvétl* Bkötési Mgngtt közghőm. Tömg Térfogtárm tljsítmény névl. f szályzott rjz névlgs szályzott (flvtt)* szültségn üzm fszültségn üzmn W A A Nr. + o C + o C. kg Egyfázisú, 230 V / 50 Hz, konnzátoros motor, véttség IP 54/IP ,20 0, ,20 0, ) , ,10 1, ) ,5 HQW 250/2, 400 V / 50 Hz, rövirzárt forgórészű motor, véttség IP ,27 0, , ,20 0, , , ,5 HQD 250/4 Ex , ,5 HQD 250/2 Ex 6,5 HQ véőrásl HQW 250/ HSW 250/ HQW 250/4 1) 1103 HWW 250/4 1) 1001 HSW 250/4 1) 0140 HRFW 250/4 1)2) 0200 HQD 250/ HWW 250/ HSW 250/ HRFW 250/2 3) HQD 250/ HWD 250/ HSD 250/ HRFD 250/ ,40 0, ,5 HQD 250/ HWD 250/ HRFD 250/ Pólusváltós, 2 forultszámú, háromfázisú, Dhlnr tkrslésű motor, 400 V / 50 Hz, véttség IP / / /180 0,20/0, ,5 HQD 250/4/2 Ronásiztos E Ex II B, gyfázisú, 230 V / 50 Hz, véttség IP 55, hőmérséklti osztály T1 T , ,5 HQW 250/4 Ex , ,5 HQW 250/2 Ex Ronásiztos E Ex II, háromfázisú motor, 400 V / 50 Hz, véttség IP 54, hőmérséklti osztály T1 T4 HW véőrásl Kivitl HS véőrásl HRF 1128 HRFD 250/4/ HRFW 250/4 Ex HRFW 250/2 Ex HRFD 250/4 Ex HRFD 250/2 Ex 0471 * R s (Ex) típusoknál motor névlgs értéki 1) nins különlgs kivitl 2) HRFW../4 típus kötési vázltánk szám: SS 588 3) HRFW../2 típus kötési vázltánk szám:. SS 589 4) gyn motorvélmi készülék

8 Axiálvntilátorok 250 mm 250/2 n=2800 1/min 250/4 n=1450 1/min Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,4m Légzj B(A) Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,4m Légzj B(A) V 280 V 200 V 140 V 80 V Egyfázisú 230 V 170 V 130 V 100 V 80 V 400 V 280 V 200 V 140 V 80 V 250/4 Egyfázisú Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,4m Légzj B(A) n=1400 1/min Egyfázisú 230 V 170 V 130 V 100 V 80 V 250/6 n=950 1/min Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,4m Légzj B(A) V 280 V 200 V 140 V 80 V Egyfázisú 230 V 170 V 130 V 100 V 80 V Trtozékok HRF kivitlhz (részltsn lás 152 olltól) SDZ 1 SDD 1 Bszívó tölsér véőrásl ASD SGD 250 Rsz.1414 Csőtolt VR 250 Rsz.1402 Hngsillpító RSD 250/... Visszspó szlp, önműköő RVS 250 ) Rsz.2592 Rzgéssillpító vitorlvászon STS 250 ) Rsz.1220 Ellnkrim FR 250 Rsz.1203 Ruglms stlkozó FM 250 ) Rsz.1672 Véőrás SG 250 Rsz szrlőkonzol 1 x MK 250 (= 2 ) Rsz ) motoros visszspó szlpt lás Trtozékok fjzt ollin ) ronásiztos vntilátorokhoz vló típusokt lás lnt ) Typnzuornung sih Tll, ltzt Splt 4 rzgéssillpító, húzótrh léshz 1 x SDZ 1 (= 4 ) Rsz rzgéssillpító, nyomótr hléshz 1 x SDD 1 (= 4 ) Rsz.1452 Trnszformátoros forultszám vzérlő 5 fokoztú/pólusváltó sz. Elktronikus forultszám vzérlő, fokoztmnts süllyszttt/fli kivitl sz. Motorvélmi készülék gyárilg építtt trmokontkthoz sz. Irányváltó kpsoló sz. TSW 0, ESU 1/ESA /0238 WS 1271 TSW 0, ESU 1/ESA /0238 DSEL TSW 1, ESU 3/ESA /0239 MW 1579 WS 1271 RDS 1 4) 1314 MD 5849 WS 1271 RDS 1 4) 1314 MD 5849 WS 1271 RDS 1 4) 1314 MD 5849 WS 1271 Pólusváltó PDA 12 6) 5081 M 3 5) 1293 PWDA 1282 MW 1579 MW 1579 ) Trtozékok RB s vntilátorokhoz Rzgéstompító vitorlvászon STS 250 Ex sz Ruglms sőkpsoló FM 250 Ex sz Továi trtozékok Hosszító hüvly HS típushoz VH 250 sz Hngrs sőr, horgnyzott él, 15 m hosszú. Oll Szűrők, hngsillpítók visszspó szlpk és szllőzőrások Forultszám szályozók, és kpsolók ) trtlmz forultszám pólusváltót 6) süllyszttt kivitlt lás Kpsolók fjzt olin 115

9 315 mm Axiálvntilátorok HQ HW HS HRF mértk mm n Közös jllmzők Ház Horgnyzott éllmz. HQ és HW típusok kigészítő kétrétgű lkkozássl, fhér színn. Járókrék Ngy nyomásr mértztt járókrék, 7 profilos mű nyg lpáttl, inmikusn kigynsúlyozv. Üzmlési trtomány: 30 és +60 C kö zött. Motor Zárt ház, lumíniumól. Vé ttség IP 54, ill. IP 55. Golyósspágyzott, krn trtást nm igényl, ráió vétlt nm zvrj. A tkr slés nvsség lln véő imprgnálássl készült. Mxi mális szállított közghőmér séklt táláztn. Motorvélm Vlmnnyi típus (kivév háromfázisú ronásiztos kivitlkt) trmokontkttl vn flszrlv, mit htásos mo torvélmhz fltüntttt motorvélmi kpsolóhoz kll stlkozttni. Kivétlt ké pznk H..W 315/6 típusok, itt trmokontkt tkrs léssl sor kötött (utomti kus műköés). Villmos stlkozás A sorkpos motor fl (IP 55) ltt tlálhtó. A HRF kivitlknél ház ollán l hlyztt stlkozóooz vn kivztv. Eltérés ro násiztos típusoknál. Véőrás A HQ és HW típushoz hor gnyzott él, HS típushoz műnyg, DIN EN 294 szrint. Tljsítményszályozás A fszültségszályozhtó tí pusoknál z ármflvétl szályzott üzmn oszlop értékit kll szályzó kivá lsztásánál (lás forult szám vzérlő rovt) figylm vnni. Forgásirány változttás WS kpsolóvl vlmnnyi típus irányválthtó. A szállítási irány mgváltozttásávl tljsítmény ~ 1 /3 l sökkn. Szrlés Bármilyn irányú tnglyállás mgngtt. Az stlgsn kltkző konnzátum motor ól vló távozását lhtővé kll tnni konnzvíz furtok kl. Mértk A pólusváltós és ronás iztos típusok gys mérti fnti rjzon szrplő toktól ltérhtnk. Zj tok A táláztok jllggörék fltt, hngnyomásszintt 4 m távolságn, sz téri trjés mlltt, vlmint hngtljsítményszintt névlgs munkpontnál trtl mzzák, szívó és nyomóol lról. Utlások Oll Műszki lírás 110 Kiválsztási tálázt 111 Mértzési lpok 12.. Különlgs kivitlk Eltérő fszültség, frkvni, véttség, szállított közg hőmérséklt, szállítási irány, gyng svk llni vélm külön mgrnlésr. A 17. olltól kzőő mű szki utlásokt fltétlnül vgyük figylm! Forult szám min Mx. Motor névl. Ármflvétl* Bkötési Mgngtt közghőm. Tömg Térfogtárm tljsítmény névl. f szályzott rjz névlgs szályzott (flvtt)* szültségn üzm fszültségn üzmn W A A Nr. + o C + o C. kg Egyfázisú, 230 V / 50 Hz, konnzátoros motor, véttség IP ,25 0, ) , ,60 0, ) ,0, 400 V / 50 Hz, rövirzárt forgórészű motor, véttség IP ,25 0, ,25 0, ,0 HQ véőrásl HQW 315/ ,00 1, ,0 HQD 315/2 Kétforultú, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, Y/ kpsolású motor, véttség IP / / /100 0,12/0, ,0 HQD 315/4/4 HW véőrásl Kivitl HS véőrásl * Ronásiztos (Ex) típusoknál motor névlgs értéki 1) HRFW../6 típus kpsolási rjz: SS 589 2) HRFW../4 típus kpsolási rjz: SS 681 3) trtlmz motorvéő kpsolót 8,0 HRF 1105 HSW 315/ HRFW 315/6 1) 0202 HQW 315/ HWW 315/ HSW 315/ HRFW 315/4 2) 0203 HQD 315/6 Pólusváltós, 2 forultszámú, háromfázisú, Dhlnr tkrslésű motor, 400 V / 50 Hz, véttség IP / / /165 0,30/0, ,0 HQD 315/8/4 1420/ / /610 0,25/1, ,0 HQD 315/4/2 Ronásiztos E Ex II B, gyfázisú motor, 230 V / 50 Hz, véttség IP 55, hőmérséklti osztály T1 T , ,0 HQW 315/4 Ex Ronásiztos E Ex II, háromfázisú motor, 400 V / 50 Hz, véttség IP 54, hőmérséklti osztály T1 T , ,0 HQD 315/6 Ex , ,0 HQD 315/4 Ex 1117 HQD 315/ HWD 315/ HSD 315/ HRFD 315/ HWD 315/ HRFD 315/ HRFD 315/4/ HSD 315/8/ HRFD 315/8/ HSD 315/4/ HRFD 315/4/ HRFW 315/4 Ex HRFD 315/4 Ex , ,0 HQD 315/2 Ex 6) 1148 HRFD 315/2 Ex 6) 0474

10 Axiálvntilátorok 315 mm 315/2 n=2800 1/min 315/4 n=1450 1/min Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,4m Légzj B(A) Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,4m Légzj B(A) V 280 V 200 V 140 V 80 V Egyfázisú 400 V 230 V 280 V 170 V Y 400 V 130 V 200 V 100 V 140 V 80 V ➅ 80 V ➅ 315/6 n=950 1/min Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,4m Légzj B(A) /8/4 n=725 1/min Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,4m Légzj B(A) V 280 V 200 V 140 V 80 V Egyfázisú 230 V 170 V 130 V 100 V 80 V Trtozékok HRF kivitlhz (részltsn lás 174. olltól) SDZ 1 Bszívó tölsér véőrásl ASD SGD 315 Rsz.1416 ) motoros visszspó szlpt lás Trtozékok fjzt ollin ) ronásiztos vntilátorokhoz vló típusokt lás lnt ) Typnzuornung sih Tll, ltzt Splt Irányváltó kpsoló Trnszformátoros forultszám vzérlő 5 fokoztú/pólusváltó sz. Csőtolt VR 315 Rsz.1404 Elktronikus forultszám vzérlő, fokoztmnts süllyszttt/fli kivitl sz. TSW 0, ESU 1/ESA /0238 MWS 1,5 3) 1947 ESU 1/ESA /0238 Hngsillpító RSD 315/... Motorvélmi készülék gyárilg építtt trmokontkthoz sz. MW Visszspó szlp, RVS 315 ) Rsz WS WS Rzgéssillpító vitorlvászon STS 315 ) Rsz.1221 sz RDS 1 3) 1314 MD 5849 WS 1271 RDS 1 3) 1314 MD 5849 WS 1271 RDS 2 3) 1315 MD 5849 WS 1271 Forultszám váltó DS M 4 4) 1571 WS 1271 Pólusváltó PDA 12 5) 5081 M 3 4) 1293 PWDA 1282 PDA 12 5) 5081 M 3 4) 1293 PWDA 1282 Ellnkrim FR 315 Rsz.1204 Ruglms stlkozó FM 315 ) Rsz.1674 Véőrás SG 315 Rsz szrlőkonzol 1 x MK 315 (= 2 ) Rsz.1448 SDD 1 4 rzgéssillpító, húzótrhléshz 1 x SDZ 1 (= 4 St.) Rsz rzgéssillpító, nyomótrhléshz 1 x SDD 1 (= 4 St.) Rsz.1452 ) Trtozék RB s vntilátorokhoz Rzgéstompító vitorlvászon STS 315 Ex sz Ruglms sőkpsoló FM 315 Ex sz Továi trtozékok Hosszító hüvly HS típushoz VH 315 sz Hngrs sőr, horgnyzott élól, 15 m hosszú. Oll Szűrők, hngsillpítók visszspó szlpk és szllőzőrások Forultszám szályozók, és kpsolók MW ) trtlmz forultszám pólusváltót 5) süllyszttt kivitlt lás Kpsolók fjzt olin 6) hőmérséklti osztály T3 117

11 355 mm Axiálvntilátorok HQ HW HS HRF mértk mm n Közös jllmzők Ház Horgnyzott éllmz. HQ és HW típusok kigészítő kétrétgű lkkozássl, fhér színn. Járókrék Ngy nyomásr mértztt já rókrék, 7 profilos mű nyg lpáttl, inmikusn kigynsúlyozv. Üzmlési trtomány: 30 és +60 C kö zött. Motor Zárt ház, frösöntött lumíni umól. Véttség IP54, illtv IP 55. Golyósspágyzott, krntrtást nm igényl, ráióvétlt nm zvrj. A t krslés nvsség lln véő imprgnálássl készült. Mximális szállított közghő mérséklt táláztn. Motorvélm Vlmnnyi típus (kivév ronásiztos háromfázisú kivitlkt) trmokontkttl vn flszrlv. Htásos motorvé lmhz gy táláztn is fltüntttt motorvélmi kpsolóhoz kll stlkoztt ni kivztéskt. Villmos stlkozás A sorkpos motor fl (IP 55) ltt tlálhtó. A HRF kivitlknél ház ollán l hlyztt stlkozó ooz vn kivztv. Eltérés ro násiztos típusoknál. Véőrás A HQ és HW típushoz hor gnyzott él, HS típushoz műnyg, DIN EN 294 szrint. Tljsítményszályozás A fszültség szályozhtó típusoknál z ármflvétl szályzott üzmn oszlop értékit kll szályzó kivá lsztásánál (lás forultszám szályozó rovt) figylm vnni. Forgásirány változttás WS kpsolóvl vlmnnyi típus irányválthtó. A szállítási irány mgváltozttásávl tljsítmény ~ 1 /3 l sökkn. Szrlés Bármilyn irányú tnglyállás mgngtt. Az stlgsn kltkző konnzátum motor ól vló távozását lhtővé kll tnni konnzvíz furtok kl. Mértk A pólusváltós és ronás iztos típusok mérti fnti rjzon szrplő toktól l térhtnk. Zj tok A táláztok jllggörék fltt, hngnyomásszintt 4 m távolságn, sz téri trjés mlltt, vlmint hngtljsítményszintt névlgs munkpontnál trtl mzzák, szívó és nyomóol lról. Utlások Oll Műszki lírás 110 Kiválsztási tálázt 111 Mértzési lpok 12.. Különlgs kivitlk Eltérő fszültség, frkvni, véttség, szállított közg hőmérséklt, szállítási irány, gyng svk llni vélm külön mgrnlésr. A 17. olltól kzőő mű szki utlásokt fltétlnül vgyük figylm! Forult szám min Mx. Térfogtárm Motor névl. Ármflvétl* Bkötési Mgngtt közghőm. Tömg tljsítmény (flvtt)* névl. f szültségn szályzott üzm rjz névlgs fszültségn szályzott üzmn W A A Nr. + o C + o C. kg Egyfázisú, 230 V / 50 Hz, konnzátoros motor, véttség IP ,40 0, ) , ,95 0, ) ,5, 400 V / 50 Hz, rövirzárt forgórészű motor, véttség IP ,28 0, ,12 1, ,5 HQ véőrásl HQW 355/ ,60 1, ,0 HQD 355/2 Kétforultú, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, Y/ kpsolású motor, véttség IP / / /130 0,16/0, ,5 HQD 355/4/4 9,5 HW véőrásl Kivitl HS véőrásl 1107 HSW 355/6 HQW 355/ HWW 355/ HSW 355/4 HQD 355/6 Pólusváltós, 2 forultszámú, háromfázisú, Dhlnr tkrslésű motor, 400 V / 50 Hz, véttség IP / / /210 0,30/0, ,0 HQD 355/8/4 1400/ / /1000 0,50/1, ,5 HQD 355/4/2 Ronásiztos E Ex II B, gyfázisú motor, 230 V / 50 Hz, véttség IP 55, hőmérséklti osztály T1 T , ,5 HQW 355/4 Ex Ronásiztos E Ex II, háromfázisú motor, 400 V / 50 Hz, véttség IP 54, hőmérséklti osztály T1 T , ,5 HQD 355/6 Ex , ,5 HQD 355/4 Ex 1120 HQD 355/ HWD 355/ HSD 355/ HWD 355/ HSD 355/8/ , ,5 HQD 355/2 Ex 5) 1151 HRFD 355/2 Ex* 0477 *Ex típusnál névlgs motor érték 1) HRFW típus kpsolási rjz: SS 681 2) gyn motorvéő készülék 3) süllyszttt kivitlt lás kpsolóknál 4) trtlmz forultszám pólusváltót HRF 0144 HRFW 355/6 1) HRFW 355/4 1) HRFD 355/ HRFD 355/ HRFD 355/4/ HRFD 355/8/ HRFD 355/4/ HRFW 355/4 Ex 0443 HRFD 355/4 Ex 0476

12 Axiálvntilátorok 355 mm 355/2 n=2800 1/min 355/4 n=1450 1/min Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,4m Légzj B(A) Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,4m Légzj B(A) V 280 V 200 V 140 V 80 V Egyfázisú 400 V 230 V 280 V 170 V 400 V 130 V 200 V 100 V 140 V 80 V ➅ Y 400 V ➆ 80 V ➆ ➅ 355/6 n=950 1/min Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,4m Légzj B(A) /8/4 n=725 1/min Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,4m Légzj B(A) V 280 V 200 V 140 V 80 V Egyfázisú 230 V 170 V 130 V 100 V 80 V Trtozékok HRF kivitlhz (részltsn lás 174. olltól) SDZ 1 Bszívó tölsér véőrásl ASD SGD 355 Rsz.1417 ) motoros visszspó szlpt lás Trtozékok fjzt ollin ) ronásiztos vntilátorokhoz vló típusokt lás lnt ) Typnzuornung sih Tll, ltzt Splt Irányváltó kpsoló Trnszformátoros forultszám vzérlő 5 fokoztú/pólusváltó sz. Csőtolt VR 355 Rsz.1405 Elktronikus forultszám vzérlő, fokoztmnts süllyszttt/fli kivitl sz. MWS 1,5 2) 1947 ESU 1/ESA /0238 MWS 1,5 2) 1947 ESU 1/ESA /0238 Hngsillpító RSD 355/... Motorvélmi készülék gyárilg építtt trmokontkthoz sz. MW MW Visszspó szlp,ut. RVS 355 ) Rsz WS WS Rzgéssillpító vitorlvászon Ellnkrim STS 355 ) FR 355 Rsz.1222 Rsz.1205 sz RDS 1 2) 1314 MD 5849 WS 1271 RDS 1 2) 1314 MD 5849 WS 1271 RDS 2 2) 1315 MD 5849 WS 1271 Forultszám váltó DS M 4 3) 1571 WS 1271 Pólusváltó PDA 12 4) 5081 M 3 3) 1293 PWDA 1282 PDA 12 4) 5081 M 3 3) 1293 PWDA 1282 Ruglms stlkozó FM 355 ) Rsz.1675 Véőrás SG 355 Rsz szrlőkonzol 1 x MK 355 (= 2 ) Rsz.1448 SDD 1 4 rzgéssillpító, húzótrhléshz 1 x SDZ 1 (= 4 St.) Rsz rzgéssillpító, nyomótrhléshz 1 x SDD 1 (= 4 St.) Rsz.1452 ) Trtozék RB s vntilátorokhoz Rzgéstompító vitorlvászon STS 355 Ex sz Ruglms sőkpsoló FM 355 Ex sz Továi trtozékok Hosszító hüvly HS típushoz VH 355 sz Hngrs sőr, horgnyzott élól, 15 m hosszú. Oll Szűrők, hngsillpítók visszspó szlpk és szllőzőrások Forultszám szályozók, és kpsolók MW ) süllyszttt kivitlt lás Kpsolók fjzt ollin 119

13 400 mm Axiálvntilátorok HQ HW HS HRF mértk mm n Közös jllmzők Ház Horgnyzott éllmz. HQ és HW típusok kigészítő kétrétgű lkkozássl, fhér színn. Járókrék Ngy nyomásr mértztt já rókrék, 7 profilos mű nyg lpáttl, inmikusn kigynsúlyozv. Üzmlési trtomány: 30 és +60 C kö zött. Motor Zárt ház, frösöntött lumíni umól. Véttség IP 54 illtv IP 55. Golyósspágyzott, krntrtást nm igényl, ráióvétlt nm zvrj. A tkrslés nvsség lln véő imprgnálássl készült. Mximális szállított közghő mérséklt táláztn. Motorvélm Vlmnnyi típus (kivév ronásiztos kivitlkt) tr mokontkttl vn flszrlv. Htásos motorvélmhz gy, táláztn is fltünt ttt motorvélmi kpsolóhoz kll stlkozttni kivzté skt. Villmos stlkozás A sorkpos motor fl (IP 55) ltt tlálhtó. A HRF kivitlknél ház ollán l hlyztt stlkozóooz vn kivztv. Eltérés ro násiztos típusoknál. Véőrás A HQ és HW típushoz hor gnyzott él, HS típushoz műnyg, DIN EN 294 szrint. Tljsítményszályozás A fszültség szályozhtó tí pusoknál z ármflvétl szályzott üzmn oszlop értékit kll vzérlő kivá lsztásánál figylm vnni. H frkvniváltóvl kívá nunk szályozni, zt rn lésnél mg kll ni. A lég szállítási tok jllggör mzőől lolvshtók. Forgásirány változttás WS kpsolóvl vlmnnyi típus irányválthtó. A szállítási irány mgváltozttásávl tljsítmény 1 /3 l sökkn. Szrlés Bármilyn irányú tnglyállás mgngtt. Az stlgsn kltkző konnzátum motor ól vló távozását lhtővé kll tnni konnzvíz furtok kl. Mértk A pólusváltós és ronás iztos típusok mérti fnti rjzon szrplő toktól l térhtnk. Zj tok A táláztok jllggörék fltt, hngnyomás szintt 4 m távolságn, sz téri trjés mlltt, vlmint hngtljsítmény szintt névlgs munkpontnál trtl mzzák, szívó és nyomóol lról. Utlások Oll Műszki lírás 110 Kiválsztási tálázt 111 Mértzési lpok 12.. Különlgs kivitlk Eltérő fszültség, frkvni, véttség, szállított közg hőmérséklt, szállítási irány, gyng svk llni vélm külön mgrnlésr. A 17. olltól kzőő mű szki utlásokt fltétlnül vgyük figylm! Forult szám min Mx. Térfogtárm Motor névl. Ármflvétl* Bkötési Mgngtt közghőm. Tömg tljsítmény (flvtt)* névl. f szültségn szályzott üzm rjz névlgs fszültségn szályzott üzmn W A A Nr. + o C + o C. kg Egyfázisú, 230 V / 50 Hz, konnzátoros motor, véttség IP ,50 0, ) , ,30 1, ) ,0, 400 V / 50 Hz, rövirzárt forgórészű motor, véttség IP ,30 0, ,85 0, ,0 HQ véőrásl HQW 400/ , ,5 HQD 400/2 Kétforultú, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, Y/ kpsolású motor, véttség IP / / /220 0,25/0, ,0 HQD 400/4/4 13,0 HW véőrásl Kivitl HS véőrásl , ,0 HQD 400/4 Ex 1153 HRFD 400/4 Ex 0479 *Ex típusnál névlgs motor érték 1) HRFW típus kpsolási rjz: SS 681 2) gyn motorvéő készülék 3) süllyszttt kivitlt lás Kpsolók fjztt HRF 1110 HSW 400/ HRFW 400/6 1) 0206 HQW 400/ HWW 400/ HSW 400/ HRFW 400/4 1) 0207 HQD 400/6 Pólusváltós, 2 forultszámú, háromfázisú, Dhlnr tkrslésű motor, 400 V / 50 Hz, véttség IP / / /230 0,20/0, ,0 HQD 400/8/4 1470/ / /1100 0,65/2, ,5 HQD 400/4/2 Ronásiztos E Ex II, háromfázisú motor, 400 V / 50 Hz, véttség IP 54, hőmérséklti osztály T1 T , ,0 HQD 400/6 Ex 1123 HQD 400/ HWD 400/ HSD 400/ HRFD 400/ HRFD 400/ HRFD 400/4/ HSD 400/8/ HRFD 400/8/ HRFD 400/4/

14 Axiálvntilátorok 400 mm 400/2 n=2800 1/min 400/4 n=1450 1/min Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,4m Légzj B(A) Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,4m Légzj B(A) Egyfázisú 400 V 230 V 400 V 170 V 280 V 130 V 200 V 100 V Y 400 V 80 V ➅ 140 V ➆ 80 V ➅ ➆ 400/6 n=950 1/min Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,4m Légzj B(A) /8/4 n=725 1/min Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,4m Légzj B(A) V 280 V 200 V 140 V 80 V Egyfázisú 230 V 170 V 130 V 100 V 80 V Trtozékok HRF kivitlhz (részltsn lás 174. olltól) SDZ 1 Bszívó tölsér véőrásl ASD SGD 400 Rsz.1418 Csőtolt VR 400 Rsz.1406 Hngsillpító RSD 400/... Visszspó szlp, önműk. RVS 400 ) Rsz.2596 Rzgéssillpító vitorlvászon STS 400 ) Rsz.1223 Ellnkrim FR 400 Rsz.1206 Ruglms stlkozó FM 400 ) Rsz.1676 Véőrás SG 400 Rsz szrlőkonzol 1 x MK 400 (= 2 ) Rsz.1449 ) motoros visszspó szlpt lás Trtozékok fjzt ollin ) ronásiztos vntilátorokhoz vló típusokt lás lnt ) Typnzuornung sih Tll, ltzt Splt SDD 1 4 rzgéssillpító, húzótrhléshz 1 x SDZ 1 (= 4 St.) Rsz rzgéssillpító, nyomótrhléshz 1 x SDD 1 (= 4 St.) Rsz.1452 Trnszformátoros forultszám vzérlő 5 fokoztú/pólusváltó sz. Elktronikus forultszám vzérlő, fokoztmnts süllyszttt/fli kivitl sz. MWS 1,5 2) 1947 ESU 1/ESA /0238 MWS 1,5 2) 1947 ESU 3/ESA /0239 Motorvélmi készülék gyárilg építtt trmokontkthoz sz. MW MW Irányváltó kpsoló WS WS sz RDS 1 2) 1314 MD 5849 WS 1271 RDS 1 2) 1314 MD 5849 WS ) 5) FUR 4 2) 9487 MD 5849 WS 1271 Forultszám váltó DS M 4 3) 1571 WS 1271 Pólusváltó PDA 12 4) 5081 M 3 3) 1293 PWDA 1282 PDA 12 4) 5081 M 3 3) 1293 PWDA 1282 ) Trtozék RB s vntilátorokhoz Rzgéstompító vitorlvászon STS 400 Ex sz Ruglms sőkpsoló FM 400 Ex sz Továi trtozékok Hosszító hüvly HS típushoz VH 400 sz Hngrs sőr, horgnyzott élól, 15 m hosszú. Oll Szűrők, hngsillpítók visszspó szlpk és szllőzőrások Forultszám szályozók, és kpsolók ) süllyszttt kivitlt lás Kpsolók fjzt ollin 5) szályozhtó kivitl kérésr 121

15 450 mm Axiálvntilátorok HQ HW HRF mértk mm n Közös jllmzők Ház Horgnyzott éllmz. HQ és HW típusok kigészítő kétrétgű lkkozássl, fhér színn. Járókrék Ngy nyomásr mértztt já rókrék, 7 profilos mű nyg lpáttl, inmikusn kigynsúlyozv. Üzmlési trtomány: 30 és +60 C kö zött. Motor Zárt ház, frösöntött lumíni umól. Véttség IP54, illtv IP 55. Golyósspágyzott, krntrtást nm igényl, ráióvétlt nm zvrj. A t krslés nvsség lln véő imprgnálássl készült. Mximális szállított közghő mérséklt táláztn. Motorvélm Vlmnnyi típus (kivév ronásiztos kivitlkt) tr mokontkttl vn flszrlv. Htásos motorvélmhz gy, táláztn is fltünt ttt motorvélmi kpsolóhoz kll stlkozttni kivzté skt. Villmos stlkozás A sorkpos motor fl (IP 55) ltt tlálhtó. A HRF kivitlknél ház ollán l hlyztt stlkozóooz vn kivztv. Eltérés ro násiztos típusoknál. Véőrás A HQ és HW típushoz hor gnyzott él, DIN EN 294 szrint. Tljsítményszályozás A fszültség szályozhtó típusoknál z ármflvétl szályzott üzmn oszlop értékit kll vzérlő kivá lsztásánál figylm vnni. H frkvniváltóvl kívá nunk szályozni zt rn lésnél mg kll ni. Forgásirány változttás WS kpsolóvl vlmnnyi típus irányválthtó. A szállítási irány mgváltozttásávl tljsítmény 1 /3 l sökkn. Szrlés Bármilyn irányú tnglyállás mgngtt. Az stlgsn kltkző konnzátum motor ól vló távozását lhtővé kll tnni konnzvíz furtok kl. Mértk A pólusváltós és ronás iztos típusok mérti fnti rjzon szrplő toktól l térhtnk. Zj tok A táláztok jllggörék fltt, hngnyomásszintt 4 m távolságn, sz téri trjés mlltt, vlmint hngtljsítményszintt névlgs munkpontnál trtl mzzák, szívó és nyomóol lról. Utlás Oll Műszki lírás 110 Kiválsztási tálázt 111 Mértzési lpok 12.. Különlgs kivitlk Eltérő fszültség, frkvni, véttség, szállított közg hőmérséklt, szállítási irány, gyng svk llni vélm külön mgrnlésr. A 17. olltól kzőő mű szki utlásokt fltétlnül vgyük figylm! Forult szám min Mx. Térfogtárm Motor névl. Ármflvétl* Bkötési Mgngtt közghőm. Tömg tljsítmény (flvtt)* névl. f szültségn szályzott üzm rjz névlgs fszültségn szályzott üzmn W A A Nr. + o C + o C. kg Egyfázisú, 230 V / 50 Hz, konnzátoros motor, véttség IP ,90 1, ) , ,10 2, ) ,5, 400 V / 50 Hz, rövirzárt forgórészű motor, véttség IP ,45 0, , ,95 1, ,5 Kétforultú, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, Y/ kpsolású motor, véttség IP 55 HQ véőrásl HQW 450/6 Kivitl HW véőrásl , ,5 HQD 450/4 Ex ) HRFD HRFW 450/4 típus Exkpso 0481 *Ex típusnál névlgs motor érték 1) HRFW típus kpsolási rjz: SS 681 2) gyn motorvéő készülék 3) süllyszttt kivitlt lás Kpsolók fjzt ollin HRF Trnszformátoros forultszám vzérlő 5 fokoztú/pólusváltó 1000/ / /480 0,56/0, ,5 HQD 450/4/ HRFD 450/4/ DS 2 5) / / /1750 2,30/4,10 4, ,5 HRFD 450/2/ RDS 7 2) / / /210 0,22/0, ,5 HQD 450/12/6 690/ / /515 0,36/1, ,5 HQD 450/8/ HRFW 450/6 1) 0208 HQW 450/ HWW 450/ HRFW 450/4 1) 0209 HQD 450/6 Pólusváltós, 2 forultszámú, háromfázisú, Dhlnr tkrslésű motor, 400 V / 50 Hz, véttség IP 55 Ronásiztos E Ex II, háromfázisú motor, 400 V / 50 Hz, véttség IP 54, hőmérséklti osztály T1 T HQD 450/ HWD 450/ HRFD 450/ HRFD 450/8/ , ,5 HQD 450/6 Ex 1155 MWS 1,5 2) MWS 3 2) RDS 1 2) RDS 2 2) sz PDA 12 3) 5081 PDA 12 3) 5081

16 Axiálvntilátorok 450 mm 450/ /6 Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,4m Légzj B(A) V 280 V Y 400 V 200 V 140 V ➅ 80 V ➅ n=2800 1/min Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,4m Légzj B(A) V 280 V 200 V 140 V 80 V Egyfázisú. 230 V 170 V 130 V 100 V 80 V n=950 1/min /4 450/8 Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,4m Légzj B(A) V 280 V 200 V 140 V 80 V ➅ Egyfázisú 230 V 170 V 130 V 100 V 80 V n=1450 1/min n=725 1/min Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,4m Légzj B(A) Trtozékok HRF kivitlhz (részltsn lás 174. olltól) SDZ 1 Bszívó tölsér véőrásl ASD SGD 450 Rsz.1419 Csőtolt VR 450 Rsz.1407 Hngsillpító RSD 450/... Visszspó szlp, önműk. RVS 450 ) Rsz.2597 Rzgéssillpító vitorlvászon STS 450 ) Rsz.1224 Ellnkri m FR 450 Rsz.1207 Ruglms stlkozó FM 450 ) Rsz.1677 Véőrás SG 450 Rsz szrlőkonzol 1 x MK 450 (= 2 ) Rsz.1449 ) motoros visszspó szlpt lás Trtozékok fjzt ollin ) ronásiztos vntilátorokhoz vló típusokt lás lnt ) Typnzuornung sih Tll, ltzt Splt SDD 1 4 rzgéssillpító, húzótrhléshz 1 x SDZ 1 (= 4 St.) Rsz rzgéssillpító, nyomótrhléshz 1 x SDD 1 (= 4 St.) Rsz.1452 Elktronikus forultszám vzérlő, fokoztmnts süllyszttt/fli kivitl sz. ESU 3/ESA /0239 ESU 3/ESA /0239 Motorvélmi készülék gyárilg építtt trmokontkthoz sz. MW MW Irányváltó kpsoló sz M 4 4) 1571 WS 1271 ESD 11,5 2) 0502 M 4 4) 1571 WS 1271 WS WS 1271 MD 5849 WS 1271 MD 5849 WS 1271 ) Trtozék RB s vntilátorokhoz Rzgéstompító vitorlvászon STS 450 Ex sz Ruglms sőkpsoló FM 450 Ex sz Továi trtozékok Oll Szűrők, hngsillpítók visszspó szlpk és szllőzőrások Forultszám szályozók, és kpsolók M 3 4) 1293 PWDA 1282 M 3 4) 1293 PWDA ) süllyszttt kivitlt lás Kpsolók fjztnél 5) forultszám váltó 123

17 500 mm Axiálvntilátorok HQ HW HS HRF mértk mm n Közös jllmzők Ház Horgnyzott éllmz. HQ és HW típusok kigészítő kétrétgű lkkozássl, fhér színn. Járókrék Ngy nyomásr mértztt járókrék, 7 profilos mű nyg lpáttl, inmikusn kigynsúlyozv. Üzmlési trtomány 30 és +60 C között. Mghjtás Zárt ház, frösöntött lumíni umól. Véttség IP 54, goly ósspágyzott. Krntrtást nm igényl, ráióvétlt nm zvrj. A tkrslés nvsség lln véő imprgnálássl készült. Mxi mális szállított közghőmér séklt táláztn. 124 Motorvélm Vlmnnyi típus (kivév ronásiztos kivitlkt) tr mokontkttl vn flszrlv. Htásos motorvélmhz gy táláztn is fltün tttt motorvélmi kpso lóhoz kll stlkozttni ki vztéskt. Villmos stlkozás A sorkpos motor fl (IP 55) ltt tlálhtó. A HRF kivitlknél ház ollán l hlyztt stlkozóooz vn kivztv. Eltérés ro násiztos típusoknál. Véőrás A HQ, HW és HS típushoz horgnyzott él, HS típus hoz műnyg, DIN EN 294 szrint. Forult Mx. Névl. Ármflvétl* Bkötési Mx. közghőmérséklt Tömg szám térfogtárm tljsítmény névl. f szályzott rjz névlgs szályzott (lott)* szültségn üzm fszültség üzm HQ véőrásl min 1 W A A SS + o C + o C kg Egyfázisú, 230 V, 50 Hz, konnzátoros motor, véttség IP ,10 1, ) , ,30 2, ) ,3, 400 V / 50 Hz, rövirzárt forgórészű motor, véttség IP ,50 0, ,2 HQD 500/ ,25 1, ,2 Kétforultú, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, Y/ kpsolású motor, véttség IP / / /235 0,30/0, ,2 HQD 500/6/6 1000/ / /670 0,74/1, ,2 HQD 500/4/4 2400/ / /2400 2,90/5,00 5, ,0 Pólusváltós, kétforultú, háromfázisú, Dhlnr tkrslésű motor, 400 Volt, 50 Hz, véttség IP / / /290 0,25/0, ,2 HQD 500/12/6 700/ / /660 0,55/1, ,2 HQD 500/8/4 Ronásiztos E Ex II, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, véttség IP 54, hőmérséklti osztály T1 T4 Tljsítmény szályozás A fszültség szályozhtó tí pusoknál z ármflvétl szályozott üzmn osz lopn olyn értékk szr plnk, mlykt vzérlő kiválsztásánál (lás forult szám vzérlő rovt) figylm kll vnni. Forgásirány változttás WS kpsolóvl vlmnnyi típus irányválthtó. A szállítási irány mgváltozttásávl tljsítmény ~ 1 /3 l sökkn. Szrlés Bármilyn irányú tnglyállás mgngtt. Az stlgsn kltkző konnzátum távo zását lhtővé kll tnni kon nzvíz furtokkl. Mértk A pólusváltós és ronás iztos típusok mérti fnti rjzon szrplő toktól l térhtnk. HW véőrásl Kivitl Zj A táláztok jllggörék fltt, hngnyomásszintt 4 m távolságn, sztéri trjés mlltt, vlmint hngtljsítményszintt név lgs munkpontnál trtl mzzák, szívó és nyomóol lról. Utlás Oll Műszki lírás 110 Kiválsztási tálázt 111 Trvzési informáiók és kusztiki útmuttás 12.. Különlgs kivitlk Eltérő fszültség, frkvni,,, véttség, szállított közghő mérséklt, szállítási irány, gyng svk llni vélm külön mgrnlésr. A 17. olltól kzőő mű szki utlásokt fltétlnül vgyük figylm! HS véőrásl HRF HQW 500/ HSW 500/ HRFW 500/6 1) 0210 HQW 500/ HSW 500/ HRFW 500/4 1) HRFD 500/ HQD 500/ HWD 500/ HSD 500/ HRFD 500/ HRFD 500/4/ HRFD 500/2/ HSD 500/12/ HSD 500/8/ HRFD 500/8/ , ,2 HQD 500/6 Ex 1156 HRFD 500/6 Ex , ,2 HQD 500/4 Ex 6) 1157 HRFD 500/4 Ex 6) 0483 *Ex típusnál névlgs motor érték 1) HRFW típus kpsolási rjz:. SS 681 2) gyn motorvéő kpsoló 3) süllyszttt kivitlt lás Kpsolók fjzt ollin 4) gyn forultszám pólusváltó

18 Axiálvntilátorok 500 mm 500/2 n=2800 1/min 500/4 n=1450 1/min /6 Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,4m Légzj B(A) V 280 V Y 400 V 200 V 140 V ➅ 80 V ➅ n=950 1/min Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,4m Légzj B(A) V 280 V Y 400 V 200 V 140 V ➅ 80 V Egyfázisú 230 V 170 V 130 V 100 V 80 V /8 Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,4m Légzj B(A) V 280 V Y 400 V 200 V 140 V ➅ 80 V ➅ Egyfázisú 230 V 170 V 130 V 100 V 80 V n=725 1/min Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,4m Légzj B(A) ➅ Trtozékok HRF kivitlhz, lírásokt lás 174. olltól SDZ 1 SDD 1 Bszívó tölsér véőrásl ASD SGD 500 Rsz Csőtolt VR 500 Rsz Csőhngsillpító RSD 500/... Visszspó szlp, önműköő RVS 500 ) Rsz Rzgéssillpító vitorlvászon STS 500 ) Rsz Ellnkrim FR 500 Rsz ) motoros visszspó szlpt lás Trtozékok fjzt ollin ) ronásiztos vntilátorokhoz vló típusokt lás lnt Ruglms stlkozó FM 500 ) Rsz Véőrás SG 500 Rsz szrlőkonzol 1 x MK 500 (= 2 D) Rsz rzgéssillpító, húzótrhléshz 1 x SDZ 1 (= 4 ) Rsz rzgéssillpító, nyomótrhléshz 1 x SDD 1 (= 4 ) Rsz Trnszformátoros forultszám vzérlő 5 fokoztú/pólusváltó sz. Elktronikus forultszám vzérlő, fokoztmnts, süllyszttt/fli kivitl sz. MWS 1,5 2) 1947 ESU 3/ESA /0239 MWS 3 2) 1948 ESU 5/ESA /1299 Motorvélmi készülék gyárilg építtt trmokontkthoz sz. MW MW Irányváltó kpsoló WS WS sz RDS 1 2) 1314 MD 5849 WS 1271 RDS 2 2) 1315 MD 5849 WS 1271 For.szám váltó DS 2 5) 1351 M 4 3) 1571 WS 1271 RDS 7 2) 1578 ESD 11,5 2) 0502 M 4 3) 1571 WS 1271 Pólusváltó PDA 12 4) 5081 M 3 3) 1293 PWDA 1282 PDA 12 4) 5081 M 3 3) 1293 PWDA 1282 ) Trtozék RB s vntilátorokhoz Rzgéstompító vitorlvászon STS 500 Ex sz Ruglms sőkpsoló FM 500 Ex sz Továi trtozékok Hosszító hüvly HS típushoz VH 500 sz Hngrs sőr, horgnyzott élól, 15 m hosszú. Oll Hngsillpítók Visszspószlpk és légrások Forultszám szályozók és kpsolók ) forultszám váltó 6) Hőmérséklti osztály T3 125

19 560 mm Axiálvntilátorok HQ HRF mértk mm n Közös jllmzők Ház Horgnyzott éllmz. HQ és HW típusok kigészítő kétrétgű lkkozássl, fhér színn. Járókrék Ngytljsítményű járókrék, 5 illtv 7 profilos lpáttl, műnygól, inmikusn ki gynsúlyozv. Üzmi trtomány: 30 C tól +60 C ig. Mghjtás Zárt ház, lumíniumöntvény ől, véttség IP 55, illtv IP 54. Golyósspágyzott, krntrtásmnts, ráió vétlt nm zvrj. A tkr slés nvsség lln véő imprgnálássl llátv. A mgngtt lgngyo szállított közghőmérsékltt lás táláztn. Motorvélm Minn típus (kivév ro násiztos kivitlkt) trmo kontkttl vn flszrlv. Htásos motorvélmhz gy táláztn is fltün tttt motorvélmi kpso lóhoz kll stlkozttni ki vztéskt. Villmos stlkozás Szványos stlkozóooz (véttség IP55) motor há tulján. HRF kivitlknél ső ház külső ollán tlálhtó stlkozóooz. A ronás iztos típusok kilkítás ttől ltérht. Véőrás A HQ típusoknál szérikivitl DIN EN 294 nk mgfllő véőrás horgnyzott élól. Tljsítményszályozás A fszültség szályozhtó tí pusoknál vzérlőkészülék (lás vzérlők oszlop) kivá lsztásához z ármflvétl szályozott üzmn oszlo pot kll figylm vnni. A tljsítményk jllgör mzőől lolvshtók. Forgásirány változttás Forítókpsoló sgítségévl vlmnnyi típus szállítási irá ny mgforíthtó. Forított üzmn tljsítmény k. 1/3 l sökkn. Szrlés Minn tnglyállásn építhtő, konnz fur tok lhlyzkésér ügylni kll. Mértk A pólusváltós és ronás iztos típusok fnti rjzok mértitől ltérhtnk. Zj A táláztok jllggörék fltt, hngnyomásszintt 4 m távolságn, sztéri trjés mlltt, vlmint hngtljsítményszintt név lgs munkpontnál trtl mzzák, szívó és nyomóol lról. Utlás Oll Műszki lírás 110 Kiválsztási tálázt 111 Trvzési informáiók és kusztiki útmuttó 12.. Különlgs kivitlk Eltérő fszültség, frkvni, véttség, szállított közghő mérséklt, szállítási irány, gyng svk llni vélm külön mgrnlésr. A 17. olltól kzőő mű szki utlásokt fltétlnül vgyük figylm! For.szám Mx. Névl. Ármflvétl* Bkötési Mx. közghőmérséklt Tömg Kivitl Trnszformátoros Elktronikus for.szám. térfogtárm tljsítmény névl. f szályzott rjz névlgs szályzott forultszám vzérlő állító, fokoztmnts, (flvtt)* szültségn üzm fszültség üzm HQ HRF 5 fokoztú/pólusváltó sülly/fli véőrásl min 1 kw A A SS + o C + o C kg sz. sz. Egyfázisú, 230 V, 50 Hz, konnzátoros motor, véttség IP ,35 1,80 2, ) ,0 HQW 560/ HRFW 560/6 1) 0380 MWS 3 2) 1948 ESU 3/ESA / ,90 4,50 5, ) ,0 HQW 560/ HRFW 560/4 1) 5055 MWS 7,5 2) 1950, 400 V / 50 Hz, rövirzárt forgórészű motor, véttség IP ,35 0,90 1, ,0 HQD 560/ HRFD 560/ RDS 2 2) 1315 ESD 5 2) ,80 1,75 1, ,0 HQD 560/ HRFD 560/ RDS 2 2) 1315 ESD 5 2) 0501 Pólusváltós, kétforultú, háromfázisú, Dhlnr tkrslésű motor, 400 Volt, 50 Hz, véttség IP / /8090 0,12/0,38 0,55/1, ,0 HQD 560/12/ HRFD 560/12/ PDA 12 3) / / ,20/0,92 0,80/2, ,0 HQD 560/8/ HRFD 560/8/ PDA 12 3) 5081 Ronásiztos E Ex II, háromfázisú, 400 V, 50 Hz, véttség IP 54, hőmérséklti osztály T1 T ,25 0, ,0 HQD 560/6 Ex 0378 HRFD 560/6 Ex ,75 2, ,0 HQD 560/4 Ex 0379 HRFD 560/4 Ex 0377 *Ex típusnál névlgs motor érték 1) HRFW típus kpsolási rjz:. SS 681 2) gyn motorvéő kpsoló 3) süllyszttt kivitlt lás Kpsolók fjzt ollin 126

20 Axiálvntilátorok 560 mm 560/4 n=1450 1/min 560/6 n=950 1/min Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,4m Légzj B(A) Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,4m Légzj B(A) V 280 V 200 V 140 V 80 V Egyfázisú 230 V 170 V 130 V 100 V 80 V 400 V 280 V 200 V 140 V 80 V Egyfázisú 230 V 170 V 130 V 100 V 80 V 560/8 n=725 1/min Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,4m Légzj B(A) /12 n=480 1/min Frkvni Hz Össz k 2k 4k 8k L WA Légzj B(A) L PA,4m Légzj B(A) Trtozékok HRF kivitlhz, lírásokt lás 174. olltól SDZ 1 SDD 1 Bszívó tölsér véőrásl ASD SGD 560 Rsz Csőtolt VR 560 Rsz Csőhngsillpító RSD 560/... Visszspó szlp, önműköő RVS 560 ) Rsz Rzgéssillpító vitorlvászon STS 560 ) Rsz Ellnkrim FR 560 Rsz ) motoros visszspó szlpt lás Trtozékok fjzt ollin ) ronásiztos vntilátorokhoz vló típusokt lás lnt Ruglms stlkozó FM 560 ) Rsz Véőrás SG 560 Rsz szrlőkonzol 1 x MK 560 (= 2 D) Rsz rzgéssillpító, húzótrhléshz 1 x SDZ 1 (= 4 ) Rsz rzgéssillpító, nyomótrhléshz 1 x SDD 1 (= 4 ) Rsz Motorvélmi készülék gyárilg építtt trmokontkthoz sz. Irányváltó kpsoló sz. MW 1579 WS 1271 MW 1579 WS 1271 MD 5849 WS 1271 MD 5849 WS 1271 M 3 4) 1293 PWDA 1282 M 3 4) 1293 PWDA 1282 ) Trtozék RB s vntilátorokhoz Rzgéstompító vitorlvászon STS 560 Ex sz Ruglms sőkpsoló FM 560 Ex sz Továi trtozékok Oll Hngsillpítók Visszspószlpk és légrások Forultszám szályozók és kpsolók ) gyn forultszám pólusváltó 127

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

Tartályfedél rögzítő csavarok. HENNLICH Industrietechnik. Lapos körmös kivitel Íves körmös kivitel Tartozékok

Tartályfedél rögzítő csavarok. HENNLICH Industrietechnik. Lapos körmös kivitel Íves körmös kivitel Tartozékok HENNLICH Inustritnik ás s l!...t n á s H-6000 Kskmét-Kflv, Hliport-Rptér.Tl.: +36 76 509 655. Fx: +36 76 470 308. rmturtnik@nnli.u. www.nnli.u Trtályfél rögzítő svrok Lpos körmös kivitl Ívs körmös kivitl

Részletesebben

Axiálventilátorok: határok nélkül

Axiálventilátorok: határok nélkül Axiálvntilátorok: htárok nélkül Világszrt nvs égk ízzák szllőzést Hlios vntilátorir hűtő, fűtő, klím, szárítás és légthnik különfél fltinál. Htlms vntilátorok is minn gon nélkül üzmlnk évtiz kn krsztül

Részletesebben

Rockfall lejtésképző elemek

Rockfall lejtésképző elemek LAPOSTETŐ SZIGETELÉS LEZÁRVA: 00. MÁRCIUS. Rokll ljtésképző lmk Műszki tlp Vonlr-, lln- és pontrljtő lmk, ttikék A Rokwool Rokll rnszrévl iztosíthtó ttők tökélts vízlvztés Műgynt kötésű, tljs krtmtsztén

Részletesebben

Kétfordulatú csőventilátorok energiatakarékos fokozattal!

Kétfordulatú csőventilátorok energiatakarékos fokozattal! RR_RRK_SV_1_hu 1.9.1. 1:3 Oll 1 H kell erős, h kell tkrékos Kétforultú sőventilátorok energitkrékos fokozttl! V E N T I L Á T O R O K RR_RRK_SV_1_hu 1.9.1. 1:3 Oll RR. RRK - InlineVent fi sőventilátorok

Részletesebben

VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS

VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS 006 A VENTILÁTOR HASZNÁLATA A VENTS típusú vntilátorok lklmsk kis és közps ngyságú hlyiségk szllõzttésér (lkóhlyiség, irod, üzlt, konyh, vizslokk,

Részletesebben

Szellőzés építőelemekből Rendszerelemek

Szellőzés építőelemekből Rendszerelemek Szellőzés építőelemekől Renszerelemek Miért renszeren? 1. Mert egyszerű és olsó.. Mert könnyen összeállíthtó. 3. Mert iőt és mérgelőést tkrít meg..mert z elemek sok méreten és teljesítményen kphtók. RSK

Részletesebben

Katalógusunk ezen fejezetében néhány klasszikus ajándékötlet mellett a legkülönfélébb kivitelû, alkalmazási területû és árfekvésû táskák széles

Katalógusunk ezen fejezetében néhány klasszikus ajándékötlet mellett a legkülönfélébb kivitelû, alkalmazási területû és árfekvésû táskák széles Ktlógusunk zn én néhány klsszikus jánékötlt mlltt lgkülönfélé kivitlû, lklmzási trültû és árfkvésû táskák széls válsztékát jánljuk figylmé. Az irttáskáktól notook táskákon át z utzókoffrkig gykorltilg

Részletesebben

Szerelői referencia-útmutató

Szerelői referencia-útmutató Szrlői rfrniútmuttó Dikin Althrm - lsony hőmérsékltű split + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHBH/X11+16CB Szrlői rfrni-útmuttó Dikin Althrm - lsony hőmérsékltű split Mgyr Trtlomjgyzék Trtlomjgyzék

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2009. jnuár 29. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2009. jnuár 29. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn

Részletesebben

B. DIL mágneskapcsolók

B. DIL mágneskapcsolók 9. Mûszki dtok DIL v DIL DIL 3 DIL 4 DIL Névlgs szigtlési fszültség U i [ V ] Névlgs lökõfszültségállóság U imp [V] Túlfszültségktgóri Névlgs üzmi frkvni ÁLTA LÁNOS ADATOK 00 III ( losztó ármköri szint

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. jnuár 28. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. jnuár 28. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz!

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szrlői rfrniútmuttó Split rnszrű klímrnzésk RZQG71L9V1B RZQG100L9V1B RZQG125L9V1B RZQG140L9V1B RZQG71L8Y1B RZQG100L8Y1B RZQG125L8Y1B RZQG140L7Y1B RZQSG100L9V1B RZQSG125L9V1B RZQSG140L9V1B RZQSG100L8Y1B

Részletesebben

TGA katalógus 1.1 (előzetes)

TGA katalógus 1.1 (előzetes) 134_139_accessories_HU 212.2.16. 13:38 Oldal 134 TGA katalógus 1.1 (előzetes) V E N T I L Á TO R O K 14_43_AVD_HU 212.2.16. 13:53 Oldal 14 AVD - axiális alacsonynyomású ventilátorok B AVD F3 F4 - füstelszívó

Részletesebben

ROCKFALL LEJTÉSKÉPZŐ ELEMEK. Vonalralejtő-, ellenlejtő-, pontralejtő elemek attikaék. Műszaki dokumentáció

ROCKFALL LEJTÉSKÉPZŐ ELEMEK. Vonalralejtő-, ellenlejtő-, pontralejtő elemek attikaék. Műszaki dokumentáció ROCKFALL LEJTÉSKÉPZŐ ELEMEK Vonlrljtő-, llnljtő-, pontrljtő lmk ttikék 2 3 Műszki okumntáió Lposttő áltlános rétgrnj ROCKFALL ljtésképzéssl ROCKFALL LEJTÉSKÉPZŐ ELEMEK - PVC, EPDM vgy moiikált itumns lmz

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2008. jnuár 31. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2008. jnuár 31. 15:00 ór M 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap 200. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számár M 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást fltlpon végzz! Mllékszámításokr z utolsó, ürs

Részletesebben

Referencia útmutató a beszereléshez és a használathoz

Referencia útmutató a beszereléshez és a használathoz Rfrni útmuttó szrléshz és hsználthoz VRV IV rnszrű klímrnzés REYQ8T7Y1B REYQ10T7Y1B REYQ12T7Y1B REYQ14T7Y1B REYQ16T7Y1B REYQ18T7Y1B REYQ20T7Y1B REMQ5T7Y1B Rfrni útmuttó szrléshz és hsználthoz VRV IV rnszrű

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára M 1 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára M 1 feladatlap 2004. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számár M 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást fltlpon végzz! Mllékszámításokr z utolsó, ürs

Részletesebben

39. sz. LÉGÜGYI ELÕÍRÁS

39. sz. LÉGÜGYI ELÕÍRÁS 39. sz. LÉGÜGYI ELÕÍRÁS és végrhjtási utsítás z jtõrnyõs tvéknységrõl és z jtõrnyõk lklmzásáról (454347/1984.) 1 1 Trtlmzz 39. számú Légügyi Elõírást (LK.1984.VIII.31.), z 1/1985. számú légügyi utsitást

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

Speciális alkalmazási terület: Nagykonyhák

Speciális alkalmazási terület: Nagykonyhák Speciális alkalmazási terület: Nagykonyhák A teljes belső burkolat hor ganyzott acéllemez, a gyors és alapos tisztíthatóság érdekében, pl gőzsugárral A nagykonyhákban alkalmazott szellőzőrendszereknek

Részletesebben

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2010.

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2010. Mtmtik záróvizsg 00. Név:... osztály:.... Az lái rjzon gy thrutó rktrénk vázltos rjz láthtó. Az árán olvshtó számtok, rkoásr ténylgsn flhsználhtó térfogtr vontkoznk. Mkkor thrutó hsznos rktrénk térfogt?

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára ÚJ FELADATLAP 2007. ruár 1. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évolymosok számár 2007. ruár 1. 14:00 ór ÚJ FELADATLAPI NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és

Részletesebben

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata 53. sz. mérés Hurokszaályozás vizsgálata nagyszültségű alap- illtv losztóhálózat (4,, kv a hálózatok unkcióáól kövtkzőn hurkolt (töszörösn hurkolt kialakítású. sok csomóponttal, tö táplálási illtv ogyasztási

Részletesebben

ELSZÁMOLÁS szõlõ- és orászti trmékkészltk lkulásáról Bnyújtnó 1 pélányn z illtéks vámhivtlhoz Postár ás átum: A) A vámhivtl tölti ki! Bérkzés átum: Átvvõ kój, láírás: év Ikttás átum: hó év Ikttó szám:

Részletesebben

MegaBox Radiálventilátorok

MegaBox Radiálventilátorok MegaBox Radiálventilátorok Optimális hang és hőszige telés A ház teljes felülete ket tősfalú horganyzott acéllemez, 50 mm vastag, nem éghető (DIN 4102) ásványgyapot szi geteléssel A stabil szerelősinek,

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. fruár 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

Installációs rendszerek

Installációs rendszerek 6 készülékcsalád, amly tökéltsn mgfll az Ön igényink A Schnidr csoporthoz csatlakozott OVA mgbízható és magas minőségű tartalékvilágítási rndszri már jó idj lismrt trméki a magyarországi piacnak. Alkalmazásukkal

Részletesebben

Felvonók méretezése. Üzemi viszonyok. (villamos felvonók) Hlatky Endre

Felvonók méretezése. Üzemi viszonyok. (villamos felvonók) Hlatky Endre Felvonók méretezése Üzemi viszonyok (villmos felvonók) Hltky Endre Trtlom A felvonó üzemviszonyi Cél: felvonó működése során előforduló üzemállpotokbn kilkuló erők és nyomtékok meghtározás, berendezés

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről 2009.12.22. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 342/59 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. novmr 30.) kozmtiki trmékkről (átolgozás) (EGT-vontkozású szövg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Lap: 1/145 AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI E AZ MSZ EN ISO 9001 SZABVÁNY ALAPJÁN, ILLETVE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOK-TATÁSI TÖR- VÉNY (1993. ÉVI LXXIX.)

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Tlfon: 45-6 Intrnt: www.ksh.hu Atgyűjtésk Ltölthtő kérőívk, útmuttók Az tszolgálttás 9/6. (XI..) Korm. rnlt lpján kötlző. Nyilvántrtási szám: /7 Atszolgálttók: vlmnnyi trtós

Részletesebben

a Felső tálca b Alsó tálca

a Felső tálca b Alsó tálca Gyors tlpítési útmuttó Strt MFC-J6920DW A készülék üzm hlyzés lőtt, kérjük, olvss át Trmékiztonsági útmuttót. Ezt kövtőn, állítás és tlpítés szkszrű lvégzés érkén, olvss l zt Gyors tlpítési útmuttót. FIGYELEM

Részletesebben

Start. Gyors telepítési útmutató DCP-9270CDN FIGYELEM VIGYÁZAT FIGYELEM. Megjegyzés Hagyjon egy minimális teret a gép körül az ábrán bemutatott módon.

Start. Gyors telepítési útmutató DCP-9270CDN FIGYELEM VIGYÁZAT FIGYELEM. Megjegyzés Hagyjon egy minimális teret a gép körül az ábrán bemutatott módon. Gyors tlpítési útmuttó Strt DCP-9270CDN A készülék állítás lőtt olvss át Biztonsági lőírások és jogi nyiltkoztok ímű füztt. Ezt kövtőn olvss l zt Gyors tlpítési útmuttót állítás és tlpítés szkszrű lvégzés

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy2 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 28. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

a Felső tálca b Alsó tálca

a Felső tálca b Alsó tálca Gyors tlpítési útmuttó Strt MFC-J6520DW MFC-J6720DW A készülék üzm hlyzés lőtt, kérjük, olvss át Trmékiztonsági útmuttót. Ezt kövtőn, állítás és tlpítés szkszrű lvégzés érkén, olvss l zt Gyors tlpítési

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22.

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22. Országos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rgionális) foruló 2008. fruár 22. Mgolás 1 Országos Szkiskoli Közismrti Irolom Mgyr nylv és hlysírás Tnulmányi

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2007. fruár 1. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2007. fruár 1. 14:00 ór A 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 21. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

VENTILÁTORTARTOZÉKOK. Tápfeszültség 230 V 230 V 230 V 230 V. Névleges. Típus* áramfelv. 1,4 A VRTE 1 3,0 A VRTE 3 5,0 A VRTE 5 7,5 A VRTE 7 13,8 A

VENTILÁTORTARTOZÉKOK. Tápfeszültség 230 V 230 V 230 V 230 V. Névleges. Típus* áramfelv. 1,4 A VRTE 1 3,0 A VRTE 3 5,0 A VRTE 5 7,5 A VRTE 7 13,8 A VRS TIRISZTOROS -FÁZISÚ MOTOROKHOZ Kézi állítású fokoztmentes fordultszámszályozó -fázisú motorokhoz. A minimális fordult gom ltti svr segítségével állíthtó e. Kétféle kivitelen készül: fl épített ( I

Részletesebben

Szerelői referencia-útmutató

Szerelői referencia-útmutató Szerelői refereniútmuttó Dikin Altherm - lsony hőmérsékletű split + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB Szerelői refereni-útmuttó Dikin Altherm - lsony hőmérsékletű split

Részletesebben

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai Országos Szilárd Ló fizikavrsny fladatai I katgória döntő, 5 április 9 Paks A fladatok mgoldásáoz 8 prc áll rndlkzésr Mindn sgédszköz asználató Mindn fladatot külön lapra írjon, s mindn lapon lgyn rajta

Részletesebben

SV-805AL SV-805AL Color. Videokaputelefon 5 vezetékes vandálbiztos. Rock Series. Telepítõi kézikönyv

SV-805AL SV-805AL Color. Videokaputelefon 5 vezetékes vandálbiztos. Rock Series. Telepítõi kézikönyv SV-805AL SV-805AL Color Vidokputlfon 5 vztéks vndáliztos Rock Sris Tlpítõi kézikönyv BEVEZETŐ 1 2 TÁPEGYSÉG TELEPÍTÉSE Köszönjük, hogy GLMAR trmékét válsztott. Az IS-9001 minősítés és lkötlzttségünk vásárlók

Részletesebben

Vizsgálat alapja: VDE 0660, 500. rész/iec Végrehajtott vizsgálat: Névleges lökőáram-állóság I pk. Ip lökési rövidzárlati áram [ka]

Vizsgálat alapja: VDE 0660, 500. rész/iec Végrehajtott vizsgálat: Névleges lökőáram-állóság I pk. Ip lökési rövidzárlati áram [ka] Típusvizsgált DN EN 439-1 szrint A rnszr típusvizsgált során kövtkző vizsgáltokt végzték l Rittl gyűjtősínrnszrkn és rprznttív Rittl RiLin kiépítési komponnskkl: Ármlosztás Rövizárlti szilárság igrmok

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés 1

Az éves statisztikai összegezés 1 21. mlléklt 2/2006. (I. 13.) IM rndlthz Az évs sttisztiki összgzés 1 Sttisztiki összgzés z évs közbszrzéskről Kbt. IV., VI. fjzt, vlmint ngydik rész szrinti jánltkérők vontkozásábn 1. Az jánltkérő nv,

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Az önkormányzati és trültfjlsztési minisztr../2008. (..) ÖTM rndlt a katasztrófavédlmi szrvk és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök

Részletesebben

HANGFAL hangszórók tartozékok doboztervek tanácsok

HANGFAL hangszórók tartozékok doboztervek tanácsok HNGFL hngszórók trtozékok ooztrvk tnások ÉpítÉ ts Mg M! Hngflépítés Mi mit jlnt... hngooz-építési jánlás lgfontos rész z ott oozhoz - tpsztlt szkmrk áltl profsszionális móon - összállított hngthniki jánlás.

Részletesebben

Duplafalú nemesacél-füstgázberendezés Mérettáblázat 2001.08

Duplafalú nemesacél-füstgázberendezés Mérettáblázat 2001.08 DW-ALKON ÚJ! Duplflú nemescél-füstgázberendezés Mérettáblázt 2001.08 R Tervezési segédlet Minõsítés: DIN/ISO 9001 Duplflú nemescél-füstgázberendezés DW-ALKON Kpillrstop nincsenek hõhidk átmenõ hõszigetelés

Részletesebben

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata Mágnss anyagok lktronmikroszkópos vizsgálata 1. Transzmissziós lktronmikroszkóp 1.1. A mágnss kontraszt rdt a TEM-bn Az lktronmikroszkópban 100-200 kv-os (stlg 1 MV-os) gyorsítófszültséggl gyorsított lktronok

Részletesebben

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek VIESMANN VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzáiós flikzánokhoz 3,8 105,0 kw Tervezési segédlet Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek 5/011 Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1. Égéstermék-elvezető rendszerek

Részletesebben

Villamos érintésvédelem

Villamos érintésvédelem Villamos érintésvédlm A villamos nrgia ipari mértű flhasználása a század ljén kzdtt gyr nagyobb mértékbn ltrjdni és zzl gyidőbn jlntkztk az áramütésből rdő balstk is. Ennk kövtkztébn nagyarányú kutatás

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2007. jnuár 26. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2007. jnuár 26. 14:00 ór A 1 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY. 9.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY. 9. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY 9. évfolym számár 2014/2015. TANÉV ISKOLAI FORDULÓ 2015.01.13. (http://www.ul.s/prsonl/fjgri/bi_tirto.htm)

Részletesebben

Csatornaventilátorok K Nagyteljesítményű és költ ségkímélő. KS Schwenkout Kihajtható motor járókerék egységgel. Silent SKL Zajcsillapított.

Csatornaventilátorok K Nagyteljesítményű és költ ségkímélő. KS Schwenkout Kihajtható motor járókerék egységgel. Silent SKL Zajcsillapított. S z e l l ő z é s é p í t ő e l e m e k b ő l R e n d s z e r e l e m e k Miért rendszerben? 1. Mert egyszerűbb és olcsóbb. 2. Mert könnyen összeállítható. 3. Mert időt és mérgelődést takarít meg. 4.Mert

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK

(Nem jogalkotási aktusok) HATÁROZATOK 2013.4.9. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 100/1 II (Nem joglkotási ktusok) HATÁROZATOK A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2013. márius 26.) z ipri kiosátásokról szóló 2010/75/EU európi prlmenti és tnási

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

MATEMATIKA A változat. A tanuló neve, osztálya:...

MATEMATIKA A változat. A tanuló neve, osztálya:... MATEMATIKA A változt A tnuló nv, osztály:... Az lmúlt tnév véi osztályzt mtmtikáól:... Olvs l iylmsn ltokt! A ltokt ttszés szrinti sorrnn olto m. Törkj rr, oy molások lírás yértlmő lyn, iylj rnztt küllkr!

Részletesebben

Referencia útmutató a beszereléshez és a használathoz

Referencia útmutató a beszereléshez és a használathoz Rrni útmuttó szrléshz és hsználthoz VRV IV rnszrű klímrnzés RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B

Részletesebben

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2008. 1. Tedd ki a megfelelő relációjelet! ; 4

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2008. 1. Tedd ki a megfelelő relációjelet! ; 4 Mtmtik záróvizsg Név:... osztály:... 1. T ki mgllő rláiójlt! 15 4 675 ; 180 115, 151, ; 31% 10 3 1000 ; 4 5 5 + ; 8. Mlyik átváltás hiás? A hlyskt jlöl pipávl, hiás átváltásoknál húz át z gynlőségjlt!.

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármstr 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Tlfon: 6 23 31-174/233 mllék Fax: 6 23 31-135 E-mail: bruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Budapst Balaton közötti krékpárút nyomvonalával

Részletesebben

1. Melyik átváltás hibás? A helyeseket jelöld pipával, a hibás átváltásoknál húzd át az egyenlőségjelet!

1. Melyik átváltás hibás? A helyeseket jelöld pipával, a hibás átváltásoknál húzd át az egyenlőségjelet! Mtmtik záróvizsg 011. Név:... osztály:... 1. Mlyik átváltás hiás? A hlyskt jlöl pipávl, hiás átváltásoknál húz át z gynlőségjlt!. 0,578 t = 578 kg;. 100 m g. = 0,1 h; 0 pr = 0,5 ór;.. h. 3,05 kg = 350

Részletesebben

Speciális alkalmazási terület: N a g y k o n y h á k

Speciális alkalmazási terület: N a g y k o n y h á k Speciális alkalmazási terület: N a g y k o n y h á k A teljes belső burkolat hor ganyzott acéllemez, a gyors és alapos tisztíthatóság érdekében, pl. gőzsugárral A nagykonyhákban alkalmazott szellőzőrendszereknek

Részletesebben

ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára. 2006. február 2. 14:00 óra ÚJ FELADATSOR! NÉV:

ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára. 2006. február 2. 14:00 óra ÚJ FELADATSOR! NÉV: ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór ÚJ FELADATSOR! NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok agasépítési csoport PRIORITÁSOK: BRH=biztonságos és rndlttésszrű használat, =állagmgóvás, = műszak iés funkcionális szükség, =gyéb 13 Holdfény Utcai Óvoda Kincskrső Tagóvodája Prioritás gjgyzés 13.1 Krt

Részletesebben

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel Cikória szárítástchnikai tulajdonságainak vizsgálata modllkísérlttl Kacz Károly Stépán Zsolt Kovács Attila Józsf Nményi Miklós Nyugat-Magyarországi Egytm Mzőgazdaság- és Éllmiszrtudományi Kar Agrárműszaki,

Részletesebben

TSHK 644 TSHK 643. Bekötési rajz A09153 A09154 A09155 A09156 A09157 A09158 A09159 A09160

TSHK 644 TSHK 643. Bekötési rajz A09153 A09154 A09155 A09156 A09157 A09158 A09159 A09160 21.164/1 SHK 621...661: Fn-Coil helyiséghőmérséklet-szályozó (elektromechnikus) Hogyn jvíthtó z energi htásfok égtechniki eszközök kívánt vezérlését dj. Felhsználási területek kó- és üzlethelyiségek egységes

Részletesebben

Légtechnikai építőelem rendszer Négyszögletes légcsatornákhoz, beépítésre készen

Légtechnikai építőelem rendszer Négyszögletes légcsatornákhoz, beépítésre készen Légtehnikai építőelem rendszer Négyszögletes légsatornákhoz, beépítésre készen Külső rás vagy zsalu Légszűrő Szabályzózsalu Csatornaventilátorok KS ShwenkOut és Silent hangsillapított kivtelek KD/KW kivitelek

Részletesebben

Méretek, tömegadatok és támasztási távolságok

Méretek, tömegadatok és támasztási távolságok Méretek, tömegadatok és támasztási távolságok Különbözõ csõtípusok névleges méretei, külsõ átmérõk és csõtömegek. Acél csö vek (forrcsövek) DIN 2448 szerint DN Méret Csõ kül sõ- Csõtömeg üresen Csõtömeg

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 2006. jnuár 27. MATEMATIKA FELADATLA 4. évfolymosok számár 2006. jnuár 27. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NA: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást, mllékszámítást fltlpon végzz! Mllékszámításokr

Részletesebben

Arculati Kézikönyv. website branding print

Arculati Kézikönyv. website branding print Arculati Kézikönyv wbsit branding print 22 2. A logó 23 A logó gy cég, szrvzt vagy szolgáltatás gydi, jól flismrhtő, azonosításra szolgáló vizuális jl. A logó lsődlgs célja a mgkülönbözttés, az gyértlmű

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Szakiskolai Fejlesztési Program MÉRÉSFÜZETEK 2.

Szakiskolai Fejlesztési Program MÉRÉSFÜZETEK 2. Szkiskoli Fjlsztési Progrm MÉRÉSFÜZETEK 2. Nmzti Szkképzési és Flnőttképzési Intézt Bupst, 2009 Készült Szkiskoli Fjlsztési Progrm Mérés-értéklés fjlsztési trült krtén A fjlsztési trült vztőj: Gál Frn

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy2 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

DOMUSLIFT KATALÓGUS IV. RESET homeliftek

DOMUSLIFT KATALÓGUS IV. RESET homeliftek OMUSLIT KTLÓGUS IV. RST homliftk Miért jó a RST homlift? RST homliftk a omuslift széria lgolcsóbb darabjai, d tudásokban és biztonságosságukban gyáltalán nm különböznk a trmékcsalád többi tagjától. Ugyanazoknak

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 2006. ruár 2. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évolymosok számár 2006. ruár 2. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A mgolásr

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2013

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2013 FIGYELEM! Ez kérőív z tszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára A 2 feladatlap. 1. Alkoss kétféleképpen szókapcsolatokat vagy értelmes szavakat!

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára A 2 feladatlap. 1. Alkoss kétféleképpen szókapcsolatokat vagy értelmes szavakat! 2004. jnuár-ruár FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számár A 2 ltlp Név:... Szültési év: hó: np: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr összsn 45 pr vn. Az utolsó

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS Orszáos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rionális) oruló 2006. ruár 17... Hlyszín jélyzőj Vrsnyző Pontszám Kój Elértő Elért Százlék. 120.. % Jvító tnár Zsűri

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP 2009. jnuár 23. MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2009. jnuár 23. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország In: Kóczy L, éánczos L, Bakó A, Prznszki J, Szgdi Z, Várlaki P (szrk.) Játéklmélt alkalmazási lhtőségi a logisztikai rndszrkbn - az gy- és többutas szállítási csomagolási szközök közötti döntéslmélti probléma

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2010. jnuár 23. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

Start. Gyors telepítési útmutató MFC-J5910DW. készülék kicsomagolása FIGYELEM VIGYÁZAT FIGYELEM

Start. Gyors telepítési útmutató MFC-J5910DW. készülék kicsomagolása FIGYELEM VIGYÁZAT FIGYELEM Gyors tlpítési útmuttó Strt MFC-J5910DW A készülék üzm hlyzés lőtt olvss át Trmékiztonsági útmuttót. Ezt kövtőn olvss l zt Gyors tlpítési útmuttót állítás és tlpítés szkszrű lvégzés érkén. FIGYELEM VIGYÁZAT

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 2008. jnuár 31. MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2008. jnuár 31. 15:00 ór M 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 2007. fruár 1. MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2007. fruár 1. 15:00 ór M 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást, mllékszámítást fltlpon

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Matematika záróvizsga Név:... osztály:...

Matematika záróvizsga Név:... osztály:... Mtmtik záróvizsg 007. Név:... osztály:.... Krs mg z gynlőkt! 0 4 8 4 68 6,, 0,6 0,,7 00 000 4 : 6 0,6000 8 4 0% pl. : 4 0. 0,66 6, 0,7 66,6% : 4 0 %. Ír mérőszámokt vgy mértékgységkt!. 0 000 mm =. 4 h

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül ISO 9000 és ISO 20000, minőségmndzsmnt és információtchnológiai szolgáltatások mndzsmntj gy szrvztn blül dr. Vondrviszt Lajos, Vondrviszt.Lajos@nhh.hu Nmzti Hírközlési Hatóság Előzményk A kormányzati intézményk

Részletesebben

Motorvédelem Integrált, elektronikus hőmérséklet-felügyelet. elektronika számára. Védőrács A kifúvó részen szabványos védőrács. Közeghőmérs.

Motorvédelem Integrált, elektronikus hőmérséklet-felügyelet. elektronika számára. Védőrács A kifúvó részen szabványos védőrács. Közeghőmérs. ø 225 mm RD radiális EC-tetőventilátor RD EC 50% Megtakarítás* *szabályozott üzemben méretek mm-ben Leírás Alacsony építési magasságú, vízszintesen kifúvó, radiális, EC-hajtású tetőventilátor, túlnyúló

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

UV- TECH U - d z s é k e 1 0 5 1-0 5 0 mm s - m U -kik m é y t í ő b en e d zés k e

UV- TECH U - d z s é k e 1 0 5 1-0 5 0 mm s - m U -kik m é y t í ő b en e d zés k e UV- TECH UV-berendezek 150-1500 mm-es mérethez UV-kikeményítő berendezek UV-TECH berendezek UV-kikeményítő lklmzott jvításár rendszerek szennyvízelvezető új bélcsövek (GFK) műnyg üvegszál-erősítű csővezetékek

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérőív z tszolálttás tljsítésér nm lklms, sk tájékozttóul szolál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) kzés lpján kötlző.

Részletesebben

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám Kibodaki Haangláb Kibodak Közég Önkományzatának lapja 2012. fbuá hó V. évfolyam 1. zám hatályát vzttt a kataztófák llni védkzé iányítááól, zvztéől é a vzély anyagokkal kapcolato úlyo baltk llni védkzéől

Részletesebben