Szellőzés építőelemekből Rendszerelemek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szellőzés építőelemekből Rendszerelemek"

Átírás

1 Szellőzés építőelemekől Renszerelemek Miért renszeren? 1. Mert egyszerű és olsó.. Mert könnyen összeállíthtó. 3. Mert iőt és mérgelőést tkrít meg..mert z elemek sok méreten és teljesítményen kphtók. RSK Visszspó szelep A nemkívántos légserét kályozz meg kikp solt ventilátor esetén. BM Rögzítő ilins A ventilátor és sővezeték rezgés mentes összekötésére. RR riális sőventilátor A legkevező áru megolás ngy nyomásteljesítménnyel. A ház nyg horgnyzott éllemez. LFBR Szűrőooz A szűrőszövet könnyen serél hető. Szerelése ármilyen tengelyhelyzeten lehetséges. G és F7 HRF Axiális sőventilátorok kis ellenállású sővezeté keknél, ngy légszállí tássl. VAR Félxiális ventilátorok ngyo ellenállások legyőzésére. SB SilentBox Szinte hngtln, ngy nyomásr és ngy tér fogtármml. Fűtőelemek A kellemesen előfűtött levegő érekéen WHR melegvizes EHR R villmos sok méreten EHR R TR Integrált hőmérséklet sz ályozássl WHS.. Hőméséklet szályozó készlet melegvizes kloriferekhez, lás 55. olltól 1 WSG Esővéő fixzslu lumíniumól. VK Kiosátó zsluk műnygól. Szinte minen homlokzthoz illeszkeik, önműköő, vgy motoros nyitású. DDS Nyomáskülönség kpsoló Komplett szerelési készlet légszűrő, renszer nyomás, vgy ventilátorüzem felügyeletére. Légtehniki sövek A Helios elemek kerske elemen kphtó sz ványos méretű sövekhez illesztettek. FSD Hjlíthtó sőhngsillpítók A senes szellőzés érekéen. Az enyhén hjlíthtó elem megkönnyíti szerelhetőséget. EHS Elektronikus hőmérséklet szályozó renszer Alklmzhtó szellőző ren szerek villmos fűtőihez. A fűtőteljesítményt kívánt, és z érzékelőkkel mért hőmérséklet eltérésének függvényéen szályozz.

2 Helios InlineVent sőventilátrok A renszer szíve MultiVent MV.. RADAX félxiális sőventilátrok Ø mm között 1 Közvetlenűl sőhálózt építhető sőventilátor. MV Mgs nyomásteljesítményhez. MVZ Soros ikeregység Ngyo légszállításhoz. MVP Párhuzmos ikeregység Riális sőventilátrok Ø 1 mm között 1 Ronásiztos. RRK EX Horgnyzott éllemezől vgy mű nygól. RR, RRK Szinte zjtln. SilentBox SB ALB frisslevegő ox utófűtéssel és legszűrővel. Villmos utó fűtéssel. ALB.. EH Melegvizes kloriferrel. ALB.. WW 15

3 Riális és RADAX sőventilátorok Áltlános leírás Tuljonságok Az InlineVent és RADAX sőventilátorok renelkeznek z xiális típusok előnyös, egyenes vonlú átármlásávl és z egyszerű, sekély költ séggel járó szereléssel, emel lett jellegöréjük megszo kott riális görének megfe lelő. Az lklmzás előnyei: sekély helyszükséglet egyszerű szerelhetőség kevező ár lsony zjszint ngy nyomásnövekeés korlátozás nélküli szályozh tóság Kivitelek áttekintés sőventilátorok MultiVent MV.. típusslá Mgs nyomás és légszállí tási teljesítmény, helytkré kos kilkítássl. A...5 m 3 /h és 1 üzemi trto mány lklmssá minenféle kis és közepes helyiség szellőztetésére. 1 típus, mm névleges átmé rő között, kár soros vgy párhuzmos ikeregységként is elérhető. RR.. típusslá A legelterjete ventilátortí pus, kíváló ár/teljesítmény ránnyl. A riális sőventilátorok 1 és 315 mm es átmérő között állnk renelkezésre, mére tenként tö típussl. RRK Ex típusslá Egyfázisú (3 V), ronás iztos kisventilátorok, melyek különösen lklmsk vegyi, vgy gyógyszerészeti lor tóriumok és műhelyek szel lőztetésére. Egyenes sőveze téke szerelhetőek és z 1.,., vlmint 11. veszélyességi zónákn telepíthetők. Az l klmzhtóság részletese szályi ktlógus elején tlálhtó műszki összefogl lón olvshtók. SB.. típusslá SILENTBOX, szinte zjtln megolású riális ventilátor, kör keresztmetszetű sőst lkozássl NA15 mm névleges méretekkel. ALB.. típusslá Frisslevegő efúvó ventiláto rok külső levegő kontrollált evezetéséhez: iroák, isztrók, venéglőke és egyé frisslevegőt igénylő he lyekre. A ventilátor, fűtés (vil lmos vgy melegvizes fűtőe lemmel) és levegőszűrés egy kompkt hngsillpított ház lett integrálv, sőháló zthoz közvetlenül, egyenes vonln kpsolóhtó, irány törések, könyökök nélkül. Névleges sonkátmérők NÁ mm ig. Utlások Oll Termékspeifikus tok utlások részletesen: ALB 1 sőventilátorok áltlános jellemzői Ezek tunivlók kiegészítik z áltlános termékismereti informáiók fejezetet és késői ollk termékleírá sit. Beépítési helyzet, szerelés és konenzvíz elvezetés Vlmennyi típus tetszőleges tengelyhelyzeten eépíthető. Az RR.. típusoknál járóke rék hátlpon és motorhá zon konenzátum elvezető furtok vnnk kiképezve. Konenzvíz keletkezésénél (pl. szkszos üzemen, vgy ngy nevességtrtl mú, illetve változó hőmérsék letű szállítnó közeg esetén) eépítésnél ügyelni kell r r, hogy konenzátum k álytlnul kifolyhsson. Ez érvényes ventilátor ház r is, melyre ott eseten megfelelő méretű furtot kell készíteni. H szükséges, sővezeték hőszigetelésével konenzátumképzőés elkerülhető. Testhngátvitel A rezgés és zj sőveze tékre, vgy épületre történő átvitelét el kell kerülni, ezért ventilátort ne mereven, köz vetlenül építsük e sőve zetéke. A megfelelő stl kozó ilinsek trtozék kí náltn megtlálhtók. Ronásiztos típusok Az lklmzhtóság részletes tunivlóit ktlógus elején külön fejezeten tárgyljuk. Az RRK..Ex ronásiztos típusok megfelelnek II ké szüléksoport, G ktegóri, 1 és zónán történő üze melésre. Meghjtás, járókerék Vlmennyi típusnál lég ármn elhelyezkeő külső forgórészes motorokt tlálunk IP, vgy IP5 véettség gel. Kivitelük megfelel vl mennyi kötelező előírásnk. A szigetelési osztály B, melyet tekerselés nevességtűrő impregnálás egészít ki. A golyósspágyk teljes élet trtmukr elegenő kenő nyg mennyiséggel renel keznek. Ezáltl motorok krntrtásmentesek, trtós üzemre (kár szályozottn is) lklmsk, ráióvételt nem zvrják. A motor forgó rész plástjár riális já rókerék rá vn sjtolv, vgy fel vn svrozv. Az ilyen móon kilkított motor járók erék egység ISO19 (VDI G.3) szerint in mikusn kiegyensúlyozott. Teljesítmény szályozás Vlmennyi InlineVent és RADAX ventilátor feszültség sökkentéssel 1% ig szályozhtó. Ezáltl kí vánt teljesítmény, légszállítás szinte veszteségmentesen e állíthtó. A multivent típusok gyárilg két fokozt kp solhtók, továá lehetőség vn ötfokoztú trfós foru ltszám szályozásr. A tá láztokn jánlott készülé kekkel egyszerre tö ventilá tor is vezérelhető névleges teljesítményének htáráig. Szályzásr élszerű 1% trtlék teljesítményt hozzá számolni. Szállítási irány A riálventilátorok átármlási irány forgásiránytól függet len, nem változtthtó. A ki vánt légszállítási irány tehát sk ventilátoregység he lyes eépítésével iztosíth tó. A helyes forgásirányt és szállítási irányt ventilátorhá zon nyíl jelzi. A forgásirány z üzeme he lyezésnél (különösen 3 fázisú motoroknál) gonosn ellenő rizenő. Helytelen forgásirány Ellenkező forgásiránnyl üze meltetett ventilátornál telje sítmény töreékére esik visz sz. Emellett zj mértéke lig változik, sk jellegéől vehető észre hi. A virá ió erősöik. A gykorltilg megszűnő légszállítás mellett motor sökkent teljesít ményfelvétele ellenére túlme legehet és termokontkt leolht. Közeghőmérsékletek Minegyik típus...+ között lklmzhtó. A htár hőmérsékletek típustól füg gően változhtnk, ezért termékleírások táláztiól ellenőrizenők. Amennyien ventilátort fe szültségsökkentéssel szá lyozni kívánjuk, ezt z értéket közelítőleg 1 kl sökken teni kell. Utlás: A szellőzés F7 osztá lyú szűrővel pl. LFBR és szűrőfelügyelettel pl.dds el látv megfelel VDI műszki irányelveinek. Útmuttók Oll Műszki ismeretek, kusztik, ronásiztosság 1... Áltlános termékismeret,telje sítmény szályozás

4 Kiválsztási tálázt Riális sőventilátorok A típusok sttikus nyomásnövekeés és légszállítás komináiójá nk lái táláztos megás megkönnyíti gyors kiválsztást. Továi tok tlálhtók gépek zjáról ház áltl lesugárzott és szívólollon, 1 m távolságr mérve (sztéri terjeésnél). Hngnyomás Hngnyomás Légszállítás V. (m 3 /h) sttikus nyomás függvényéen lesugárzott szívóolli Típus LPA B(A) LPA B(A) ΔPst () 1 m re. 1 m re MV 1 A 3/3 5/5 19 MV 1 B 3/3 /5 3 1 MV 15 35/ 9/ MV 15 / 5/ 5 35 MV 1 1/9 57/ MV /53 / MV 5 5/5 / MV 315 5/3 9/ MVZ 1 B 37/3 9/ MVZ 15 /7 5/ MVZ 15 /5 59/ MVZ 1 7/55 59/ MVZ 5/59 / MVZ 5 5/ 9/ MVZ 315 / 7/ MVP 1 B 35/1 9/ MVP 15 3/5 5/59 7 MVP 15 3/51 59/ MVP 1 /5 / MVP 51/5 7/ MVP 5 55/1 9/ RR 1 A RR RR RR 1 B RR RR A RR B RR 5 A RR RR 315 B RR RRK RRK RRK RRK RRK RRK RRK 1 Ex RRK Ex RRK 5 Ex SB 15 A SB 1 B SB SB SB 315 B SB SB SB F

5 Közvetlenül ső vonlvezetésée szerelhető Bárhol hol szűkös hely, pl. állmenyezet Helios Multivent szerelése helytkrékos és egyszerű. A stlkozóooz ventilátorrl együtt tetszőlegesen elforíthtó. Ezzel ármely kály játszv megkerülhető. Szupererős. A Multivent járókerekei gonoskonk mgs nyomás és légszállítási teljesítményről. A...5 m 3 /h légszállítássl és z 1 feletti nyomástel jesítménnyel (soros ikergépnél) Helios Multivent típusi ármilyen kis és közepesen ngy helyiség szellőztetésére lklms. Különleges előnye kis méretek en rejlik. Minen tengelyhelyzet en eépíthető. 1 1 típus NÁ 1 től 315 ig mm

6 MultiVent olyn krsú mit sőrenszer A MultiVent evezetésével Helios to vá folyttj 15 éves VAR sikertörténet kise légszállításoknál. A Helios MultiVent hgyományos megolásokt tö szempontól is felülmúlj. Kengyel fel, ventilátor ki, és máris minen szon hozzáférhető! A kompkt házn supererős járókere kek és utóterelő lpátozás gonoskoik mgs nyomás és légszállítási telje sítményről. A készülékek gyárilg két fo kozttl renelkeznek ezen felül fokozt mentesen forultszám szályozhtók. A szerelőkonzolt is mgá foglló ház minen pozíión felszerelhető, ven tilátoregység kpsolóoozzl elfor gthtó. A rögzítőkengyel olásávl ventilátoregység egyszerűen kiemelhető. Ez z újszerű konstrukió egyszerűvé teszi gép és sőhálózt ellenőrzését, tisztítását, krntrtását. Az energitkrékos konenzátoros mo tor IP véettségű, 3 üzemórás spágyzássl ellátott, teljesen zárt. Ezáltl piszkos, poros levegő szállítás is lehetségessé válik. A Helios MultiVent minen szempont ól meggyőző. Egy új sústermék z intelligens és innovtív légtehniki renszerek számár. 19

7 ø 1 mm RADAX sőventilátor MultiVent MV.. Mgs nyomás és légszállítási teljesítmény, helytkrékosn. Speiálisn, közvetlenül sőhá lózt építésre lkították ki. Sokféle feltr lklmzhtó venéglátásn, iprn és lkások szellőztetésénél. MV Kiemelhető sőventilátor közvetlenül sőhálózt építhető MVZ Soros ikeregység Mgs nyomásteljesítményhez: két ventilátor egymás után kpsolv MVP Párhuzmos ikeregység Ngyo légszállításhoz: két ventilátor kompkt, párhuzmos kilkítássl Különleges tuljonságok Kis helyigény és minimális szerelési igény, z egyenes vonlú légármlás következté en. A felesleges iránytörések el kerülése. A eszívó és kifúvósonk mé retek szványosk. Alpkivitelen is két forult elérhető, illetve 1 % ig forultszám szályozhtó. Minen tengelyhelyzeten felszerelhető. Hosszú élettrtmú gyolyós spágyzás: 3 üzemó rár tervezve. A krntrtás tisztítás ső hálózt leontás nélkül elvé gezhető, kivehető ventilátor egység áltl. A stlkozó ooz házzl együtt elforgthtó. Integrált szerelőkonzol, mivel egyszerű szerelés flr vgy mennyezetre. Azonos jellemzők Ház A feszítőkengyel meglzításá vl ventilátoregység ső hálóztól kiemelhető. Minen elem világosszürke, ütés és korrózióálló, műnygól készül. Teljesítményszályozás Két fokozt egy külső kp solóvl állíthtó (MVB, külön trtozék). Továá lehetséges elektronikus, fokoztmentes, vezérlővel, illetve ötfokoztú trfóvl szályozni. Motor Zárt, golyósspágyzott kivi tel, nevesség elleni vée lemmel, szigetelési osztály F, trtós hsználtr tervezett, ráiózvr mentes. Motorvéelem Tekerse épített termokon tkttl. Zj A jelleggörék fölötti tálázt n hngteljesítmény szin tek, műszki táláztn hngnyomás szintek megtlál htók. MV 1 B, *MV 1 A MV leírás Járókerék Optimlizált, mgs nyomás, és légszállítás teljesítményű műnyg járókerék. Villmos stlkozás Tágs stlkozóooz ház külsején (IP ). A házzl együtt tetszőleges pozíió forgthtó. Szerelés Megszorítások nélkül, függőle gesen, vízszintesen, ferén is eépíthető, elszívásr vgy efúvásr egyránt. A lég szállítási irány házon jelölve vn. A zj sökkentésére ventilátort szellőztetenő helyiségtől távol élszerű fel szerelni. MVZ leírás Két, hüvellyel egymás után kpsolt MV ventilátor, mely egy közös lplemezre vn szerelve. A ventilátor nyomás teljesítménye ezzel k. uplá jár nő, ott légmennyiség nél. A szállítás szerelésre kész egységként történik. Járókerék Lás. z MV leírásnál. Villmos stlkozás Minkét ventilátor sját st lkozóoozzl renelkezik. A ventilátorok két fokoztánk kpsolás egy üzemi kp solóról (külön trtozék MVB), vgy kpsolási rjznk megfelelően egy váltókpso lóról vezérelt relével történhet. Forultszám szályozásnál ventilátorokt mgs fo kozt kell ekötni. Szerelés Megszorítások nélkül, függőle gesen, vízszintesen, ferén is eépíthető, elszívásr vgy efúvásr egyránt. A zj sökkentésére ventilátort szellőztetenő helyiségtől tá vol élszerű felszerelni. MVP leírás Két egymás mellé helyezett MV ventilátor, szívó, és nyo móollon négyszögletes légstorn stlkozó lemez zel összekötve, szerelősínre svrozv. A szállítás szere lésre kész egységként törté nik. Párhuzmos üzemnél légmennyiség meguplázóik (ott nyomásnál). Járókerék Lás. z MV leírásnál. Teljesítményszályzás, villmos stlkozás Minkét ventilátor sját st lkozóoozzl renelkezik. A ventilátorok két fokoztánk kpsolás egy üzemi kp solóról (külön trtozék MVB), vgy kpsolási rjznk megfelelően egy váltókpso lóról vezérelt relével történhet. Forultszám szályozót ventilátorok mgs fokoztár kell ekötni. A ventilátorok egyesével is vezérelhetők, ek kor visszármlást elkerü lenő, nyomóollr egy egy visszspó szelepet kell szerelni (külön trtozék, RSK). Típus MV 1 A /19 7/ 3/3 5/5 1/15,5/,7 1, 17 Ren. szám. stlkozó átmérő mm sőventilátor, 3 V, 5 Hz, konenzátoros motor, IP Légszállítás Forultszám Hngnyomásszint 1 m re Teljesítmény Ármfelvétel Kpsolás Mximális Tömeg Ötfokoztú trfós Fokoztmentes elektronikus.fok/1.fok..fok/1.fok. Házról Légzj felvétel.fok/1.fok. rjz szám közeg forulsztám állító forultszám állító*, lesugárzó.fok/1.fok..fok/1.fok. hőmérséklet süllyeszett / fli. V m 3 /h min 1 B (A) B (A) W A SS + o kg Típus Ren.sz. Típus Ren.sz. MV 1 B / 159/17 3/3 /5 /3,9/,11 1,7 Soros ikerventilátor egység, 3 V, 5 Hz, konenzátoros motor, IP MVZ 1 B / 159/17 37/3 9/55 /,1/, 5,5 Párhuzmos ikerventilátor egység, 3 V, 5 Hz, konenzátoros motor, IP TSW,3 3 ESU 1/ESA 1 3/3 TSW,3 3 ESU 1/ESA 1 3/3 TSW,3 3 ESU 1/ESA 1 3/3 MVP 1 B 5 3/ 159/17 35/1 9/55 /,1/, 5 5,7 TSW,3 3 ESU 1/ESA 1 3/3 * Zjosságr kényes helyeken trfós forultszám vezérlőt lklmzzunk, mivel z elektronikus fázishsítás elvű készülékek lsony feszültségszintnél zúgó hngot kelthetnek.

8 RADAX sőventilátor ø 1 mm MultiVent MV.. MV 1 A LWA Lesugárzott B(A) LWA Szívóolli B(A) LWA Nyomóolli B(A) Mgs forult Alsony forult Szályzás: 17 V 13 V 1 V MV 1 B 1 LWA Lesugárzott B(A) LWA Szívóolli B(A) LWA Nyomóolli B(A) Mgs forult Alsony forult Szályzás: 17 V 13 V 1 V MVZ 1 B soros iker 1 1 LWA Lesugárzott B(A) LWA Szívóolli B(A) LWA Nyomóolli B(A) Mgs forult Alsony forult Szályzás: 17 V 13 V 1 V 1 MVP 1 B párhuzmos iker 1 LWA Lesugárzott B(A) LWA Szívóolli B(A) LWA Nyomóolli B(A) Mgs forult Alsony forult Szályzás: 17 V 13 V 1 V Trtozékok Trtozékok minen típushoz Üzemkpsoló 1 MVB Ren. sz. 91 Ki/e és lsony/mgs foko zt kpsolás Trfós forultszám állító TSW lás táláztn Flr szerelhető, ötfokoztú, tr fós forultszám állító. Elektronikus forultszám állító ESU/ESA lás táláztn Süllyesztett/fli szereléshez. Elektronikus késleltetőrelé ZNE Ren. sz. 3 Fokoztmentesen eállíthtó utánfutási iővel. Visszspó szelep RSKK 1 Ren. sz. 51 Önműköő, műnyg. Kör ke resztmetszetű sővezetékeke építhető. Trtozékok MV/MVZ típusokhoz Külsőolli zslu VK 1 Ren. sz. 757 Önműköő túlnyomás zslu, légkiosátó nyílás külső fli le feésére. Fehér műnyg. Külsőfli rás G 1 Ren. sz. 79 Kör keresztmetszetű szellőzőső végeke tolhtó rás. Ütésálló fehér műnyg. Véőrás MVS 1 Ren. sz. 71 Szívó és nyomóolli szerelésre. Flexiilis összekötő FM 1 Ren. sz. 11 Ventilátor és sővezeték össze kötésére, szívó, és nyomóoll r. sökkenti testhng átvite lét és kiegyenlíti szerelési ponttlnságokt. Hjlíthtó hngsillpító ső FSD 1 Ren. sz. 7 1 m hosszú lumíniumső, két olli stlkozó sonkkl. A hngsillpító etét 5 mm vstg, Légszűrő LFBR 1 Ren. sz. 57 Ngy szűrőfelületű, sőe épít hető légszűrőooz. Villmos fűtőelem EHR R,/1, kw 7 Horgnyzott él sőház szerelt. Melegvizes fűtőklorifer WHR 1 Ren. sz. 979 sőhálózt építhető hőserélő elem. Utlás, sővezetékek Minen Helios elem szvá nyos méretű sövekhez st lkoztthtó. Ez lehet merev spikoső vgy flexiilis lu míniumső egyránt. 171

9 ø 15 mm RADAX sőventilátor MultiVent MV.. Mgs nyomás és légszállítási teljesítmény, helytkrékosn. Speiálisn közvetlenül sőhá lózt építésre lkították ki. Sokféle feltr lklmzhtó venéglátásn, iprin és lkások szellőztetésénél. MV Kiemelhető sőventilátor közvetlenül sőhálózt építhető MVZ Soros ikeregység Mgs nyomásteljesítményhez: két ventilátor egymás után kpsolv MVP Párhuzmos ikeregység Ngyo légszállításhoz: két ventilátor kompkt, párhuzmos kilkítássl Különleges tuljonságok Kis helyigény és minimális szerelési igény, z egyenes vonlú légármlás következté en. A felesleges iránytörések el kerülése. A eszívó és kifúvósonk mé retek szványosk. Alpkivitelen is két forult elérhető, illetve 1 % ig forultszám szályozhtó. Minen tengelyhelyzeten felszerelhető. Hosszú élettrtmú gyolyós spágyzás: 3 üzemó rár tervezve. A krntrtás tisztítás ső hálózt leontás nélkül elvé gezhető, kivehető ventilátor egység áltl. A stlkozó ooz házzl együtt elforgthtó. Integrált szerelőkonzol, mivel egyszerű szerelés flr vgy mennyezetre. Azonos jellemzők Ház A feszítőkengyel meglzításá vl ventilátoregység ső hálóztól kiemelhető. Minen elem világosszürke, ütés és korrózióálló, műnygól készül. Teljesítményszályozás Két fokozt egy külső kp solóvl állíthtó (MVB, külön trtozék). Továá lehetséges elektronikus, fokoztmentes, vezérlővel, illetve ötfokoztú trfóvl szályozni. Motor Zárt, golyósspágyzott kivi tel, nevesség elleni vée lemmel, szigetelési osztály F, trtós hsználtr tervezett, ráiózvr mentes. Motorvéelem Tekerse épített termokon tkttl. Zj A jelleggörék fölötti tálázt n hngteljesítmény szin tek, műszki táláztn hngnyomás szintek megtlál htók. MV leírás Járókerék Optimlizált, mgs nyomás, és légszállítás teljesítményű műnyg járókerék. Villmos stlkozás Tágs stlkozóooz ház külsején (IP ). A házzl együtt tetszőleges pozíió forgthtó. Szerelés Megszorítások nélkül, függőle gesen, vízszintesen, ferén is eépíthető, elszívásr vgy efúvásr egyránt. A lég szállítási irány házon jelölve vn. A zj sökkentésére ventilátort szellőztetenő helyiségtől távol élszerű fel szerelni. MVZ leírás Két, hüvellyel egymás után kpsolt MV ventilátor, mely egy közös lplemezre vn szerelve. A ventilátor nyomás teljesítménye ezzel k. uplá jár nő, ott légmennyiség nél. A szállítás szerelésre kész egységként történik. Járókerék Lás. z MV leírásnál. Villmos stlkozás Minkét ventilátor sját st lkozóoozzl renelkezik. A ventilátorok két fokoztánk kpsolás egy üzemi kp solóról (külön trtozék MVB), vgy kpsolási rjznk megfelelően egy váltókpso lóról vezérelt relével történhet. Forultszám szályozásnál ventilátorokt mgs fo kozt kell ekötni. Szerelés Megszorítások nélkül, függőle gesen, vízszintesen, ferén is eépíthető, elszívásr vgy efúvásr egyránt. A zj sökkentésére ventilátort szellőztetenő helyiségtől tá vol élszerű felszerelni. MVP leírás Két egymás mellé helyezett MV ventilátor, szívó, és nyo móollon négyszögletes légstorn stlkozó lemez zel összekötve, szerelősínre svrozv. A szállítás szere lésre kész egységként törté nik. Párhuzmos üzemnél légmennyiség meguplázóik (ott nyomásnál). Járókerék Lás. z MV leírásnál. Teljesítményszályzás, villmos stlkozás Minkét ventilátor sját st lkozóoozzl renelkezik. A ventilátorok két fokoztánk kpsolás egy üzemi kp solóról (külön trtozék MVB), vgy kpsolási rjznk megfelelően egy váltókpso lóról vezérelt relével történhet. Forultszám szályozót ventilátorok mgs fokoztár kell ekötni. A ventilátorok egyesével is vezérelhetők, ek kor visszármlást elkerü lenő, nyomóollr egy egy visszspó szelepet kell szerelni (külön trtozék, RSK). Típus MV /3 17/3 35/ 9/5 5/33,11/,15 1,7 17 Ren. szám. stlkozó átmérő mm sőventilátor, 3 V, 5 Hz, konenzátoros motor, IP Légszállítás Forultszám Hngnyomásszint 1 m re Teljesítmény Ármfelvétel Kpsolás Mximális Tömeg Ötfokoztú trfós Fokoztmentes elektronikus.fok/1.fok..fok/1.fok. Házról Légzj felvétel.fok/1.fok. rjz szám közeg forulsztám állító forultszám állító*, lesugárzó.fok/1.fok..fok/1.fok. hőmérséklet süllyeszett / fli. V m 3 /h min 1 B (A) B (A) W A SS + o kg Típus Ren.sz. Típus Ren.sz. Soros ikerventilátor egység, 3 V, 5 Hz, konenzátoros motor, IP MVZ /3 17/3 /7 5/59 5/,/,3 5, Párhuzmos ikerventilátor egység, 3 V, 5 Hz, konenzátoros motor, IP MVP 15 5/7 17/3 3/5 5/59 5/,/,3 5 5, * Zjosságr kényes helyeken trfós forultszám vezérlőt lklmzzunk, mivel z elektronikus fázishsítás elvű készülékek lsony feszültségszintnél zúgó hngot kelthetnek. TSW,3 3 ESU 1/ESA 1 3/3 TSW,3 3 ESU 1/ESA 1 3/3 TSW,3 3 ESU 1/ESA 1 3/3

10 RADAX sőventilátor ø 15 mm MultiVent MV.. MV 15 1 LWA Lesugárzott B(A) LWA Szívóolli B(A) LWA Nyomóolli B(A) Mgs forult Alsony forult Szályzás: 17 V 13 V 1 V 1 MVZ 15 Soros ikeregység 1 LWA Lesugárzott B(A) LWA Szívóolli B(A) LWA Nyomóolli B(A) Mgs forult Alsony forult Szályzás: 17 V 13 V 1 V 1 MVP 15 Párhuzmos ikeregység 1 LWA Lesugárzott B(A) LWA Szívóolli B(A) LWA Nyomóolli B(A) Mgs forult Alsony forult Szályzás: 17 V 13 V 1 V 1 Zj A jelleggöre mező felett t lálhtók spektrum és össz szintjei házról lesugárzott hngteljesítménynek vlmint szívó, nyomóolli hngtel jesítménynek B(A) en. A típustáláztn (lás l ollt) z 1 m re mérhető le sugárzott, szívó és nyomóol li hngnyomásszintek tlál htók (sztéri hngterje és mellett). A 3 m re mért értékekkel vló összehsonlí táshoz Helios hngnyomás szintjeit B(A) lel kell sök kenteni. Utlások Oll Műszki leírás 1 Kiválsztási tálázt 17 Méretezési lpok 1... Építőelem renszer 1 Továi trtozékok Oll Szűrők, fűtőelemek 5... Flexiilis sövek, légrások, átmeneti iomok és tetőátvezetések Tányérszelepek 37...,317 Kpsolók, forults zámvezérlők, szályozók 3... Trtozékok Trtozékok minen típushoz Üzemkpsoló 1 MVB Ren. sz. 91 Ki/e és lsony/mgs foko zt kpsolás Trfós forultszám állító TSW lás táláztn Flr szerelhető, ötfokoztú, tr fós forultszám állító. Elektronikus forultszám állító ESU/ESA lás táláztn Süllyesztett/fli szereléshez. Elektronikus késleltető relé ZNE Ren. sz. 3 Fokoztmentesen eállíthtó utánfutási iővel. Visszspó szelep RSKK 15 Ren. sz. 517 Önműköő, műnyg. Kör ke resztmetszetű sővezetékeke építhető. Trtozékok MV/MVZ típusokhoz Külsőolli zslu VK 15 Ren. sz. 57 Önműköő túlnyomás zslu, légkiosátó nyílás külső fli le feésére. Fehér műnyg. Külsőfli rás G 1 Ren. sz. 93 Kör keresztmetszetű szellőzőső végeke tolhtó rás. Ütésálló fehér műnyg. Véőrás MVS 15 Ren. sz. 7 Szívó és nyomóolli szerelésre. Flexiilis összekötő FM 15 Ren. sz. 1 Ventilátor és sővezeték össze kötésére, szívó, és nyomóoll r. sökkenti testhng átvite lét és kiegyenlíti szerelési ponttlnságokt. Hjlíthtó hngsillpító ső FSD 15 Ren. sz m hosszú lumíniumső, két olli stlkozó sonkkl. A hngsillpító etét 5 mm vstg. Légszűrő LFBR 15 Ren. sz. 577 Ngy szűrőfelületű, sőe épít hető légszűrőooz. Villmos fűtőelem EHR R,/15, kw 79 Horgnyzott él sőház szerelt. Melegvizes fűtőklorifer WHR 15 Ren. sz. 9 sőhálózt építhető hőserélő elem. Utlás, sővezetékek Minen Helios elem szvá nyos méretű sövekhez st lkoztthtó. Ez lehet merev spikoső vgy flexiilis lu míniumső egyránt. 173

11 ø 15 mm RADAX sőventilátor MultiVent MV.. Mgs nyomás és légszállítási teljesítmény, helytkrékosn. Speiálisn közvetlenül sőhá lózt építésre lkították ki. Sokféle feltr lklmzhtó venéglátásn, iprin és lkások szellőztetésénél. MV Kiemelhető sőventilátor közvetlenül sőhálózt építhető MVZ Soros ikeregység Mgs nyomásteljesítményhez: két ventilátor egymás után kpsolv MVP Párhuzmos ikeregység Ngyo légszállításhoz: két ventilátor kompkt, párhuzmos kilkítássl Különleges tuljonságok Kis helyigény és minimális szerelési igény, z egyenes vonlú légármlás következté en. A felesleges iránytörések el kerülése. A eszívó és kifúvósonk mé retek szványosk. Alpkivitelen is két forult elérhető, illetve 1 % ig forultszám szályozhtó. Minen tengelyhelyzeten felszerelhető. Hosszú élettrtmú gyolyós spágyzás: 3 üzemó rár tervezve. A krntrtás tisztítás ső hálózt leontás nélkül elvé gezhető, kivehető ventilátor egység áltl. A stlkozó ooz házzl együtt elforgthtó. Integrált szerelőkonzol, mivel egyszerű szerelés flr vgy mennyezetre. Azonos jellemzők Ház A feszítőkengyel meglzításá vl ventilátoregység ső hálóztól kiemelhető. Minen elem világosszürke, ütés és korrózióálló, műnygól készül. Teljesítményszályozás Két fokozt egy külső kp solóvl állíthtó (MVB, külön trtozék). Továá lehetséges elektronikus, fokoztmentes, vezérlővel, illetve ötfokoztú trfóvl szályozni. Motor Zárt, golyósspágyzott kivi tel, nevesség elleni vée lemmel, szigetelési osztály F, trtós hsználtr tervezett, ráiózvr mentes. Motorvéelem Tekerse épített termokon tkttl. Zj A jelleggörék fölötti tálázt n hngteljesítmény szin tek, műszki táláztn hngnyomás szintek megtlál htók. MV leírás Járókerék Optimlizált, mgs nyomás, és légszállítás teljesítményű műnyg járókerék. Villmos stlkozás Tágs stlkozóooz ház külsején (IP ). A házzl együtt tetszőleges pozíió forgthtó. Szerelés Megszorítások nélkül, függőle gesen, vízszintesen, ferén is eépíthető, elszívásr vgy efúvásr egyránt. A lég szállítási irány házon jelölve vn. A zj sökkentésére ventilátort szellőztetenő helyiségtől távol élszerű fel szerelni. MVZ leírás Két, hüvellyel egymás után kpsolt MV ventilátor, mely egy közös lplemezre vn szerelve. A ventilátor nyomás teljesítménye ezzel k. uplá jár nő, ott légmennyiség nél. A szállítás szerelésre kész egységként történik. Járókerék Lás. z MV leírásnál. Villmos stlkozás Minkét ventilátor sját st lkozóoozzl renelkezik. A ventilátorok két fokoztánk kpsolás egy üzemi kp solóról (külön trtozék MVB), vgy kpsolási rjznk megfelelően egy váltókpso lóról vezérelt relével történhet. Forultszám szályozásnál ventilátorokt mgs fo kozt kell ekötni. Szerelés Megszorítások nélkül, függőle gesen, vízszintesen, ferén is eépíthető, elszívásr vgy efúvásr egyránt. A zj sökkentésére ventilátort szellőztetenő helyiségtől tá vol élszerű felszerelni. MVP leírás Két egymás mellé helyezett MV ventilátor, szívó, és nyo móollon négyszögletes légstorn stlkozó lemez zel összekötve, szerelősínre svrozv. A szállítás szere lésre kész egységként törté nik. Párhuzmos üzemnél légmennyiség meguplázóik (ott nyomásnál). Járókerék Lás. z MV leírásnál. Teljesítményszályzás, villmos stlkozás Minkét ventilátor sját st lkozóoozzl renelkezik. A ventilátorok két fokoztánk kpsolás egy üzemi kp solóról (külön trtozék MVB), vgy kpsolási rjznk megfelelően egy váltókpso lóról vezérelt relével történhet. Forultszám szályozót ventilátorok mgs fokoztár kell ekötni. A ventilátorok egyesével is vezérelhetők, ek kor visszármlást elkerü lenő, nyomóollr egy egy visszspó szelepet kell szerelni (külön trtozék, RSK). Típus MV /5 15/9 / 5/ /5,1/,,3 17 Ren. szám. stlkozó átmérő mm sőventilátor, 3 V, 5 Hz, konenzátoros motor, IP Légszállítás Forultszám Hngnyomásszint 1 m re Teljesítmény Ármfelvétel Kpsolás Mximális Tömeg Ötfokoztú trfós Fokoztmentes elektronikus.fok/1.fok..fok/1.fok. Házról Légzj felvétel.fok/1.fok. rjz szám közeg forulsztám állító forultszám állító*, lesugárzó.fok/1.fok..fok/1.fok. hőmérséklet süllyeszett / fli. V m 3 /h min 1 B (A) B (A) W A SS + o kg Típus Ren.sz. Típus Ren.sz. Soros ikerventilátor egység, 3 V, 5 Hz, konenzátoros motor, IP MVZ /5 15/9 /5 59/7 /11,3/,5 5 5, Párhuzmos ikerventilátor egység, 3 V, 5 Hz, konenzátoros motor, IP MVP /1 15/9 3/51 59/7 /11,3/,5 5, * Zjosságr kényes helyeken trfós forultszám vezérlőt lklmzzunk, mivel z elektronikus fázishsítás elvű készülékek lsony feszültségszintnél zúgó hngot kelthetnek. TSW,3 3 ESU 1/ESA 1 3/3 TSW 1,5 195 ESU 1/ESA 1 3/3 TSW 1,5 195 ESU 1/ESA 1 3/3

12 RADAX sőventilátor ø 15 mm MultiVent MV.. MV LWA Lesugárzott B(A) LWA Szívóolli B(A) LWA Nyomóolli B(A) Mgs forult Alsony forult Szályzás: 17 V 13 V 1 V 1 MVZ 15 Soros ikeregység 3 1 LWA Lesugárzott B(A) LWA Szívóolli B(A) LWA Nyomóolli B(A) Mgs forult Alsony forult Szályzás: 17 V 13 V 1 V 1 MVP 15 Párhuzmos ikeregység LWA Lesugárzott B(A) LWA Szívóolli B(A) LWA Nyomóolli B(A) Mgs forult Alsony forult Szályzás: 17 V 13 V 1 V 1 Zj A jelleggöre mező felett t lálhtók spektrum és össz szintjei házról lesugárzott hngteljesítménynek vlmint szívó, nyomóolli hngtel jesítménynek B(A) en. A típustáláztn (lás l ollt) z 1 m re mérhető le sugárzott, szívó és nyomóol li hngnyomásszintek tlál htók (sztéri hngterje és mellett). A 3 m re mért értékekkel vló összehsonlí táshoz Helios hngnyomás szintjeit B(A) lel kell sök kenteni. Utlások Oll Műszki leírás 1 Kiválsztási tálázt 17 Méretezési lpok 1... Építőelem renszer 1 Továi trtozékok Oll Szűrők, fűtőelemek 5... Flexiilis sövek, légrások, átmeneti iomok és tetőátvezetések Tányérszelepek 37...,317 Kpsolók, forults zámvezérlők, szályozók 3... Trtozékok Trtozékok minen típushoz Üzemkpsoló 1 MVB Ren. sz. 91 Ki/e és lsony/mgs foko zt kpsolás Trfós forultszám állító TSW lás táláztn Flr szerelhető, ötfokoztú, tr fós forultszám állító. Elektronikus forultszám állító ESU/ESA lás táláztn Süllyesztett/fli szereléshez. Elektronikus késleltetőrelé ZNE Ren. sz. 3 Fokoztmentesen eállíthtó utánfutási iővel. Visszspó szelep RSK 15 Ren. sz. 573 Önműköő, fém. Kör kereszt metszetű sővezetékeke épí thető. Trtozékok MV/MVZ típusokhoz Külsőolli zslu VK 1 Ren. sz. 9 Önműköő túlnyomás zslu, légkiosátó nyílás külső fli le feésére. Fehér műnyg. Külsőfli rás G 1 Ren. sz. 93 Kör keresztmetszetű szellőzőső végeke tolhtó rás. Ütésálló fehér műnyg. Véőrás MVS 15 Ren. sz. 73 Szívó és nyomóolli szerelésre. Flexiilis összekötő FM 15 Ren. sz. 13 Ventilátor és sővezeték össze kötésére, szívó, és nyomóoll r. sökkenti testhng átvite lét és kiegyenlíti szerelési ponttlnságokt. Hjlíthtó hngsillpító ső FSD 1 1) Ren. sz m hosszú lumíniumső, két olli stlkozó sonkkl. A hngsillpító etét 5 mm vstg. Légszűrő LFBR 1 1) Ren. sz. 57 Ngy szűrőfelületű, sőe épít hető légszűrőooz. Villmos fűtőelem EHR R 1,/1 1) 1, kw 93 Horgnyzott él sőház szerelt. Melegvizes fűtőklorifer WHR 1 1) Ren. sz. 91 sőhálózt építhető hőserélő elem. Utlás, sővezetékek Minen Helios elem szvá nyos méretű sövekhez st lkoztthtó. Ez lehet merev spikoső vgy flexiilis lu míniumső egyránt. 1) A 1 mm átmérőjű trtozékok z NÁ 15 sövekhez helyi kitömítéssel illeszthetők (hgumi). 175

13 ø 1 mm RADAX sőventilátor MultiVent MV.. Mgs nyomás és légszállítási teljesítmény, helytkrékosn. Speiálisn közvetlenül sőhá lózt építésre lkították ki. Sokféle feltr lklmzhtó venéglátásn, iprin és lkások szellőztetésénél. MV Kiemelhető sőventilátor közvetlenül sőhálózt építhető MVZ Soros ikeregység Mgs nyomásteljesítményhez: két ventilátor egymás után kpsolv MVP Párhuzmos ikeregység Ngyo légszállításhoz: két ventilátor kompkt, párhuzmos kilkítássl Különleges tuljonságok Kis helyigény és minimális szerelési igény, z egyenes vonlú légármlás következté en. A felesleges iránytörések el kerülése. A eszívó és kifúvósonk mé retek szványosk. Alpkivitelen is két forult elérhető, illetve 1 % ig forultszám szályozhtó. Minen tengelyhelyzeten felszerelhető. Hosszú élettrtmú gyolyós spágyzás: 3 üzemó rár tervezve. A krntrtás tisztítás ső hálózt leontás nélkül elvé gezhető, kivehető ventilátor egység áltl. A stlkozó ooz házzl együtt elforgthtó. Integrált szerelőkonzol, mivel egyszerű szerelés flr vgy mennyezetre. Azonos jellemzők Ház A feszítőkengyel meglzításá vl ventilátoregység ső hálóztól kiemelhető. Minen elem világosszürke, ütés és korrózióálló, műnygól készül. Teljesítményszályozás Két fokozt egy külső kp solóvl állíthtó (MVB, külön trtozék). Továá lehetséges elektronikus, fokoztmentes, vezérlővel, illetve ötfokoztú trfóvl szályozni. Motor Zárt, golyósspágyzott kivi tel, nevesség elleni vée lemmel, szigetelési osztály F, trtós hsználtr tervezett, ráiózvr mentes. Motorvéelem Tekerse épített termokon tkttl. Zj A jelleggörék fölötti tálázt n hngteljesítmény szin tek, műszki táláztn hngnyomás szintek megtlál htók. MV leírás Járókerék Optimlizált, mgs nyomás, és légszállítás teljesítményű műnyg járókerék. Villmos stlkozás Tágs stlkozóooz ház külsején (IP ). A házzl együtt tetszőleges pozíió forgthtó. Szerelés Megszorítások nélkül, függőle gesen, vízszintesen, ferén is eépíthető, elszívásr vgy efúvásr egyránt. A lég szállítási irány házon jelölve vn. A zj sökkentésére ventilátort szellőztetenő helyiségtől távol élszerű fel szerelni. MVZ leírás Két, hüvellyel egymás után kpsolt MV ventilátor, mely egy közös lplemezre vn szerelve. A ventilátor nyomás teljesítménye ezzel k. uplá jár nő, ott légmennyiség nél. A szállítás szerelésre kész egységként történik. Járókerék Lás. z MV leírásnál. Villmos stlkozás Minkét ventilátor sját st lkozóoozzl renelkezik. A ventilátorok két fokoztánk kpsolás egy üzemi kp solóról (külön trtozék MVB), vgy kpsolási rjznk megfelelően egy váltókpso lóról vezérelt relével történhet. Forultszám szályozásnál ventilátorokt mgs fo kozt kell ekötni. Szerelés Megszorítások nélkül, függőle gesen, vízszintesen, ferén is eépíthető, elszívásr vgy efúvásr egyránt. A zj sökkentésére ventilátort szellőztetenő helyiségtől tá vol élszerű felszerelni. MVP leírás Két egymás mellé helyezett MV ventilátor, szívó, és nyo móollon négyszögletes légstorn stlkozó lemez zel összekötve, szerelősínre svrozv. A szállítás szere lésre kész egységként törté nik. Párhuzmos üzemnél légmennyiség meguplázóik (ott nyomásnál). Járókerék Lás. z MV leírásnál. Teljesítményszályzás, villmos stlkozás Minkét ventilátor sját st lkozóoozzl renelkezik. A ventilátorok két fokoztánk kpsolás egy üzemi kp solóról (külön trtozék MVB), vgy kpsolási rjznk megfelelően egy váltókpso lóról vezérelt relével történhet. Forultszám szályozót ventilátorok mgs fokoztár kell ekötni. A ventilátorok egyesével is vezérelhetők, ek kor visszármlást elkerü lenő, nyomóollr egy egy visszspó szelepet kell szerelni (külön trtozék, RSK). Típus MV /55 15/9 1/9 57/5 /5,1/,,3 17 Ren. szám. stlkozó átmérő mm sőventilátor, 3 V, 5 Hz, konenzátoros motor, IP Légszállítás Forultszám Hngnyomásszint 1 m re Teljesítmény Ármfelvétel Kpsolás Mximális Tömeg Ötfokoztú trfós Fokoztmentes elektronikus.fok/1.fok..fok/1.fok. Házról Légzj felvétel.fok/1.fok. rjz szám közeg forulsztám állító forultszám állító*, lesugárzó.fok/1.fok..fok/1.fok. hőmérséklet süllyeszett / fli. V m 3 /h min 1 B (A) B (A) W A SS + o kg Típus Ren.sz. Típus Ren.sz. Soros ikerventilátor egység, 3 V, 5 Hz, konenzátoros motor, IP MVZ /55 15/9 7/55 59/7 /11,3/,5 5 5, Párhuzmos ikerventilátor egység, 3 V, 5 Hz, konenzátoros motor, IP MVP 1 7/11 15/9 /5 / /11,3/,5 5 7,7 * Zjosságr kényes helyeken trfós forultszám vezérlőt lklmzzunk, mivel z elektronikus fázishsítás elvű készülékek lsony feszültségszintnél zúgó hngot kelthetnek. TSW,3 3 ESU 1/ESA 1 3/3 TSW 1,5 195 ESU 1/ESA 1 3/3 TSW 1,5 195 ESU 1/ESA 1 3/3

14 RADAX sőventilátor ø 1 mm MultiVent MV.. MV LWA Lesugárzott B(A) LWA Szívóolli B(A) LWA Nyomóolli B(A) Mgs forult Alsony forult Szályzás: 17 V 13 V 1 V 1 MVZ 1 Soros ikeregység 5 3 LWA Lesugárzott B(A) LWA Szívóolli B(A) LWA Nyomóolli B(A) Mgs forult Alsony forult Szályzás: 17 V 13 V 1 V MVP 1 Párhuzmos ikeregység LWA Lesugárzott B(A) LWA Szívóolli B(A) LWA Nyomóolli B(A) Mgs forult Alsony forult Szályzás: 17 V 13 V 1 V Zj A jelleggöre mező felett t lálhtók spektrum és össz szintjei házról lesugárzott hngteljesítménynek vlmint szívó, nyomóolli hngtel jesítménynek B(A) en. A típustáláztn (lás l ollt) z 1 m re mérhető le sugárzott, szívó és nyomóol li hngnyomásszintek tlál htók (sztéri hngterje és mellett). A 3 m re mért értékekkel vló összehsonlí táshoz Helios hngnyomás szintjeit B(A) lel kell sök kenteni. Utlások Oll Műszki leírás 1 Kiválsztási tálázt 17 Méretezési lpok 1... Építőelem renszer 1 Továi trtozékok Oll Szűrők, fűtőelemek 5... Flexiilis sövek, légrások, átmeneti iomok és tetőátvezetések Tányérszelepek 37...,317 Kpsolók, forults zámvezérlők, szályozók 3... Trtozékok Trtozékok minen típushoz Üzemkpsoló 1 MVB Ren. sz. 91 Ki/e és lsony/mgs foko zt kpsolás Trfós forultszám állító TSW lás táláztn Flr szerelhető, ötfokoztú, tr fós forultszám állító. Elektronikus forultszám állító ESU/ESA lás táláztn Süllyesztett/fli szereléshez. Elektronikus késleltetőrelé ZNE Ren. sz. 3 Fokoztmentesen eállíthtó utánfutási iővel. Visszspó szelep RSK 1 Ren. sz. 59 Önműköő, fém. Kör kereszt metszetű sővezetékeke épí thető. Trtozékok MV/MVZ típusokhoz Külsőolli zslu VK 1 Ren. sz. 9 Önműköő túlnyomás zslu, légkiosátó nyílás külső fli le feésére. Fehér műnyg. Külsőfli rás G 1 Ren. sz. 93 Kör keresztmetszetű szellőzőső végeke tolhtó rás. Ütésálló fehér műnyg. Véőrás MVS 1 Ren. sz. 7 Szívó és nyomóolli szerelésre. Flexiilis összekötő FM 1 Ren. sz. 1 Ventilátor és sővezeték össze kötésére, szívó, és nyomóoll r. sökkenti testhng átvite lét és kiegyenlíti szerelési ponttlnságokt. Hjlíthtó hngsillpító ső FSD 1 Ren. sz m hosszú lumíniumső, két olli stlkozó sonkkl. A hngsillpító etét 5 mm vstg. Légszűrő LFBR 1 Ren. sz. 57 Ngy szűrőfelületű, sőe épít hető légszűrőooz. Villmos fűtőelem EHR R 1,/1 1, kw 93 Horgnyzott él sőház szerelt. Melegvizes fűtőklorifer WHR 1 Ren. sz. 91 sőhálózt építhető hőserélő elem Utlás, sővezetékek Minen Helios elem szvá nyos méretű sövekhez st lkoztthtó. Ez lehet merev spikoső vgy flexiilis lu míniumső egyránt. 177

15 ø mm RADAX sőventilátor MultiVent MV.. Mgs nyomás és légszállítási teljesítmény, helytkrékosn. Speiálisn közvetlenül sőhá lózt építésre lkították ki. Sokféle feltr lklmzhtó venéglátásn, iprin és lkások szellőztetésénél. MV Kiemelhető sőventilátor közvetlenül sőhálózt építhető MVZ Soros ikeregység Mgs nyomásteljesítményhez: két ventilátor egymás után kpsolv MVP Párhuzmos ikeregység Ngyo légszállításhoz: két ventilátor kompkt, párhuzmos kilkítássl Különleges tuljonságok Kis helyigény és minimális szerelési igény, z egyenes vonlú légármlás következté en. A felesleges iránytörések el kerülése. A eszívó és kifúvósonk mé retek szványosk. Alpkivitelen is két forult elérhető, illetve 1 % ig forultszám szályozhtó. Minen tengelyhelyzeten felszerelhető. Hosszú élettrtmú gyolyós spágyzás: 3 üzemó rár tervezve. A krntrtás tisztítás ső hálózt leontás nélkül elvé gezhető, kivehető ventilátor egység áltl. A stlkozó ooz házzl együtt elforgthtó. Integrált szerelőkonzol, mivel egyszerű szerelés flr vgy mennyezetre. Azonos jellemzők Ház A feszítőkengyel meglzításá vl ventilátoregység ső hálóztól kiemelhető. Minen elem világosszürke, ütés és korrózióálló, műnygól készül. Teljesítményszályozás Két fokozt egy külső kp solóvl állíthtó (MVB, külön trtozék). Továá lehetséges elektronikus, fokoztmentes, vezérlővel, illetve ötfokoztú trfóvl szályozni. Motor Zárt, golyósspágyzott kivi tel, nevesség elleni vée lemmel, szigetelési osztály F, trtós hsználtr tervezett, ráiózvr mentes. Motorvéelem Tekerse épített termokon tkttl. Zj A jelleggörék fölötti tálázt n hngteljesítmény szin tek, műszki táláztn hngnyomás szintek megtlál htók. MV leírás Járókerék Optimlizált, mgs nyomás, és légszállítás teljesítményű műnyg járókerék. Villmos stlkozás Tágs stlkozóooz ház külsején (IP ). A házzl együtt tetszőleges pozíió forgthtó. Szerelés Megszorítások nélkül, függőle gesen, vízszintesen, ferén is eépíthető, elszívásr vgy efúvásr egyránt. A lég szállítási irány házon jelölve vn. A zj sökkentésére ventilátort szellőztetenő helyiségtől távol élszerű fel szerelni. MVZ leírás Két, hüvellyel egymás után kpsolt MV ventilátor, mely egy közös lplemezre vn szerelve. A ventilátor nyomás teljesítménye ezzel k. uplá jár nő, ott légmennyiség nél. A szállítás szerelésre kész egységként történik. Járókerék Lás. z MV leírásnál. Villmos stlkozás Minkét ventilátor sját st lkozóoozzl renelkezik. A ventilátorok két fokoztánk kpsolás egy üzemi kp solóról (külön trtozék MVB), vgy kpsolási rjznk megfelelően egy váltókpso lóról vezérelt relével történhet. Forultszám szályozásnál ventilátorokt mgs fo kozt kell ekötni. Szerelés Megszorítások nélkül, függőle gesen, vízszintesen, ferén is eépíthető, elszívásr vgy efúvásr egyránt. A zj sökkentésére ventilátort szellőztetenő helyiségtől tá vol élszerű felszerelni. MVP leírás Két egymás mellé helyezett MV ventilátor, szívó, és nyo móollon négyszögletes légstorn stlkozó lemez zel összekötve, szerelősínre svrozv. A szállítás szere lésre kész egységként törté nik. Párhuzmos üzemnél légmennyiség meguplázóik (ott nyomásnál). Járókerék Lás. z MV leírásnál. Teljesítményszályzás, villmos stlkozás Minkét ventilátor sját st lkozóoozzl renelkezik. A ventilátorok két fokoztánk kpsolás egy üzemi kp solóról (külön trtozék MVB), vgy kpsolási rjznk megfelelően egy váltókpso lóról vezérelt relével történhet. Forultszám szályozót ventilátorok mgs fokoztár kell ekötni. A ventilátorok egyesével is vezérelhetők, ek kor visszármlást elkerü lenő, nyomóollr egy egy visszspó szelepet kell szerelni (külön trtozék, RSK). Típus MV 55 75/1 19/39 /53 /9 9/15,3/, 3,7 17 Ren. szám. stlkozó átmérő mm sőventilátor, 3 V, 5 Hz, konenzátoros motor, IP Légszállítás Forultszám Hngnyomásszint 1 m re Teljesítmény Ármfelvétel Kpsolás Mximális Tömeg Ötfokoztú trfós Fokoztmentes elektronikus.fok/1.fok..fok/1.fok. Házról Légzj felvétel.fok/1.fok. rjz szám közeg forulsztám állító forultszám állító*, lesugárzó.fok/1.fok..fok/1.fok. hőmérséklet süllyeszett / fli. V m 3 /h min 1 B (A) B (A) W A SS + o kg Típus Ren.sz. Típus Ren.sz. Soros ikerventilátor egység, 3 V, 5 Hz, konenzátoros motor, IP MVZ 75/1 19/39 5/59 /71 19/9,/1, 5,5 Párhuzmos ikerventilátor egység, 3 V, 5 Hz, konenzátoros motor, IP MVP 9 15/ 19/39 51/5 7/7 19/9,/1, 5 11, * Zjosságr kényes helyeken trfós forultszám vezérlőt lklmzzunk, mivel z elektronikus fázishsítás elvű készülékek lsony feszültségszintnél zúgó hngot kelthetnek. TSW 1,5 195 ESU 1/ESA 1 3/3 TSW 1,5 195 ESU 3/ESA 3 37/39 TSW 1,5 195 ESU 3/ESA 3 37/39

16 RADAX sőventilátor ø mm MultiVent MV.. MV LWA Lesugárzott B(A) LWA Szívóolli B(A) LWA Nyomóolli B(A) Mgs forult Alsony forult Szályzás: 17 V 13 V 1 V 1 1 MVZ Soros ikeregység LWA Lesugárzott B(A) LWA Szívóolli B(A) LWA Nyomóolli B(A) Mgs forult Alsony forult Szályzás: 17 V 13 V 1 V 1 1 MVP Párhuzmos ikeregység LWA Lesugárzott B(A) LWA Szívóolli B(A) LWA Nyomóolli B(A) Mgs forult Alsony forult Szályzás: 17 V 13 V 1 V Zj A jelleggöre mező felett t lálhtók spektrum és össz szintjei házról lesugárzott hngteljesítménynek vlmint szívó, nyomóolli hngtel jesítménynek B(A) en. A típustáláztn (lás l ollt) z 1 m re mérhető le sugárzott, szívó és nyomóol li hngnyomásszintek tlál htók (sztéri hngterje és mellett). A 3 m re mért értékekkel vló összehsonlí táshoz Helios hngnyomás szintjeit B(A) lel kell sök kenteni. Utlások Oll Műszki leírás 1 Kiválsztási tálázt 17 Méretezési lpok 1... Építőelem renszer 1 Továi trtozékok Oll Szűrők, fűtőelemek 5... Flexiilis sövek, légrások, átmeneti iomok és tetőátvezetések Tányérszelepek 37...,317 Kpsolók, forults zámvezérlők, szályozók 3... Trtozékok Trtozékok minen típushoz Üzemkpsoló 1 MVB Ren. sz. 91 Ki/e és lsony/mgs foko zt kpsolás Trfós forultszám állító TSW lás táláztn Flr szerelhető, ötfokoztú, tr fós forultszám állító. Elektronikus forultszám állító ESU/ESA lás táláztn Süllyesztett/fli szereléshez. Elektronikus késleltető relé ZNE Ren. sz. 3 Fokoztmentesen eállíthtó utánfutási iővel. MVZ/MVP hez ZT Ren. sz. 177 Termoelektromos, változtthtó utánfutási iővel. Visszspó szelep RSK Ren. sz. 57 Önműköő, fém. Kör kereszt metszetű sővezetékeke épít hető. Trtozékok MV/MVZ típusokhoz Külsőolli zslu VK Ren. sz. 75 Önműköő túlnyomás zslu, légkiosátó nyílás külső fli le feésére. Szürke műnyg. Külsőfli rás RAG Ren. sz. 93 Levegő ki,eeresztő nyílások hoz, felszerelhető esővéő rás. Ütésálló vilásgosszürke műnyg. Véőrás MVS Ren. sz. 75 Szívó és nyomóolli szerelésre. Flexiilis összekötő FM Ren. sz. 17 Ventilátor és sővezeték össze kötésére, szívó, és nyomóoll r. sökkenti testhng átvite lét és kiegyenlíti szerelési ponttlnságokt. Hjlíthtó hngsillpító ső FSD Ren. sz m hosszú lumíniumső, két olli stlkozó sonkkl. A hngsillpító etét 5 mm vstg. Légszűrő LFBR Ren. sz. 579 Ngy szűrőfelületű, sőe épít hető légszűrőooz. Villmos fűtőelem EHR R 1,/ 1, kw 93 Horgnyzott él sőház szerelt. Melegvizes fűtőklorifer WHR Ren. sz. 9 sőhálózt építhető hőserélő elem Utlás, sővezetékek Minen Helios elem szvá nyos méretű sövekhez st lkoztthtó. Ez lehet merev spikoső vgy flexiilis lu míniumső egyránt. 179

17 ø 5 mm RADAX sőventilátor MultiVent MV.. Mgs nyomás és légszállítási teljesítmény, helytkrékosn. Speiálisn közvetlenül sőhá lózt építésre lkították ki. Sokféle feltr lklmzhtó venéglátásn, iprin és lkások szellőztetésénél. MV Kiemelhető sőventilátor közvetlenül sőhálózt építhető MVZ Soros ikeregység Mgs nyomásteljesítményhez: két ventilátor egymás után kpsolv MVP Párhuzmos ikeregység Ngyo légszállításhoz: két ventilátor kompkt, párhuzmos kilkítássl Különleges tuljonságok Kis helyigény és minimális szerelési igény, z egyenes vonlú légármlás következté en. A felesleges iránytörések el kerülése. A eszívó és kifúvósonk mé retek szványosk. Alpkivitelen is két forult elérhető, illetve 1 % ig forultszám szályozhtó. Minen tengelyhelyzeten felszerelhető. Hosszú élettrtmú gyolyós spágyzás: 3 üzemó rár tervezve. A krntrtás tisztítás ső hálózt leontás nélkül elvé gezhető, kivehető ventilátor egység áltl. A stlkozó ooz házzl együtt elforgthtó. Integrált szerelőkonzol, mivel egyszerű szerelés flr vgy mennyezetre. Azonos jellemzők Ház A feszítőkengyel meglzításá vl ventilátoregység ső hálóztól kiemelhető. Minen elem világosszürke, ütés és korrózióálló, műnygól készül. Teljesítményszályozás Két fokozt egy külső kp solóvl állíthtó (MVB, külön trtozék). Továá lehetséges elektronikus, fokoztmentes, vezérlővel, illetve ötfokoztú trfóvl szályozni. Motor Zárt, golyósspágyzott kivi tel, nevesség elleni vée lemmel, szigetelési osztály F, trtós hsználtr tervezett, ráiózvr mentes. Motorvéelem Tekerse épített termokon tkttl. Zj A jelleggörék fölötti tálázt n hngteljesítmény szin tek, műszki táláztn hngnyomás szintek megtlál htók. MV leírás Járókerék Optimlizált, mgs nyomás, és légszállítás teljesítményű műnyg járókerék. Villmos stlkozás Tágs stlkozóooz ház külsején (IP ). A házzl együtt tetszőleges pozíió forgthtó. Szerelés Megszorítások nélkül, függőle gesen, vízszintesen, ferén is eépíthető, elszívásr vgy efúvásr egyránt. A lég szállítási irány házon jelölve vn. A zj sökkentésére ventilátort szellőztetenő helyiségtől távol élszerű fel szerelni. MVZ leírás Két, hüvellyel egymás után kpsolt MV ventilátor, mely egy közös lplemezre vn szerelve. A ventilátor nyomás teljesítménye ezzel k. uplá jár nő, ott légmennyiség nél. A szállítás szerelésre kész egységként történik. Járókerék Lás. z MV leírásnál. Villmos stlkozás Minkét ventilátor sját st lkozóoozzl renelkezik. A ventilátorok két fokoztánk kpsolás egy üzemi kp solóról (külön trtozék MVB), vgy kpsolási rjznk megfelelően egy váltókpso lóról vezérelt relével történhet. Forultszám szályozásnál ventilátorokt mgs fo kozt kell ekötni. Szerelés Megszorítások nélkül, függőle gesen, vízszintesen, ferén is eépíthető, elszívásr vgy efúvásr egyránt. A zj sökkentésére ventilátort szellőztetenő helyiségtől tá vol élszerű felszerelni. MVP leírás Két egymás mellé helyezett MV ventilátor, szívó, és nyo móollon négyszögletes légstorn stlkozó lemez zel összekötve, szerelősínre svrozv. A szállítás szere lésre kész egységként törté nik. Párhuzmos üzemnél légmennyiség meguplázóik (ott nyomásnál). Járókerék Lás. z MV leírásnál. Teljesítményszályzás, villmos stlkozás Minkét ventilátor sját st lkozóoozzl renelkezik. A ventilátorok két fokoztánk kpsolás egy üzemi kp solóról (külön trtozék MVB), vgy kpsolási rjznk megfelelően egy váltókpso lóról vezérelt relével történhet. Forultszám szályozót ventilátorok mgs fokoztár kell ekötni. A ventilátorok egyesével is vezérelhetők, ek kor visszármlást elkerü lenő, nyomóollr egy egy visszspó szelepet kell szerelni (külön trtozék, RSK). Típus MV /17 195/ 5/5 /7 11/1,/,7 7, 1 Ren. szám. stlkozó átmérő mm sőventilátor, 3 V, 5 Hz, konenzátoros motor, IP Légszállítás Forultszám Hngnyomásszint 1 m re Teljesítmény Ármfelvétel Kpsolás Mximális Tömeg Ötfokoztú trfós Fokoztmentes elektronikus.fok/1.fok..fok/1.fok. Házról Légzj felvétel.fok/1.fok. rjz szám közeg forulsztám állító forultszám állító*, lesugárzó.fok/1.fok..fok/1.fok. hőmérséklet süllyeszett / fli. V m 3 /h min 1 B (A) B (A) W A SS + o kg Típus Ren.sz. Típus Ren.sz. Soros ikerventilátor egység, 3 V, 5 Hz, konenzátoros motor, IP MVZ /17 195/ 5/ 9/75 /3,9/1,5 5 17, Párhuzmos ikerventilátor egység, 3 V, 5 Hz, konenzátoros motor, IP MVP 5 7 1/5 195/ 55/1 9/75 /3,9/1,5 5 1,7 * Zjosságr kényes helyeken trfós forultszám vezérlőt lklmzzunk, mivel z elektronikus fázishsítás elvű készülékek lsony feszültségszintnél zúgó hngot kelthetnek. TSW 1,5 195 ESU 1/ESA 1 3/3 TSW 3, 19 ESU 3/ESA 3 37/39 TSW 3, 19 ESU 3/ESA 3 37/39

Kétfordulatú csőventilátorok energiatakarékos fokozattal!

Kétfordulatú csőventilátorok energiatakarékos fokozattal! RR_RRK_SV_1_hu 1.9.1. 1:3 Oll 1 H kell erős, h kell tkrékos Kétforultú sőventilátorok energitkrékos fokozttl! V E N T I L Á T O R O K RR_RRK_SV_1_hu 1.9.1. 1:3 Oll RR. RRK - InlineVent fi sőventilátorok

Részletesebben

ø 100 mm RADAX csőventilátor MultiVent MV..

ø 100 mm RADAX csőventilátor MultiVent MV.. ø 1 mm RADAX sőventilátor Mgs nyomás és légszállítási teljesítmény, helytkrékosn. Speiálisn, közvetlenül sőhá lózt építésre lkították ki. Sokféle feltr lklmzhtó venéglátásn, iprn és lkások szellőztetésénél.

Részletesebben

MultiVent olyan karcsú mit a csőrendszer

MultiVent olyan karcsú mit a csőrendszer MultiVent olyn krsú mit sőrenszer A MultiVent evezetésével Helios to vá folyttj 15 éves VAR sikertörténet kise légszállításoknál. A Helios MultiVent hgyományos megolásokt tö szempontól is felülmúlj. Kengyel

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

Csatornaventilátorok K Nagyteljesítményű és költ ségkímélő. KS Schwenkout Kihajtható motor járókerék egységgel. Silent SKL Zajcsillapított.

Csatornaventilátorok K Nagyteljesítményű és költ ségkímélő. KS Schwenkout Kihajtható motor járókerék egységgel. Silent SKL Zajcsillapított. S z e l l ő z é s é p í t ő e l e m e k b ő l R e n d s z e r e l e m e k Miért rendszerben? 1. Mert egyszerűbb és olcsóbb. 2. Mert könnyen összeállítható. 3. Mert időt és mérgelődést takarít meg. 4.Mert

Részletesebben

Kompetencia az áramlástanban

Kompetencia az áramlástanban Komptni z ármlástnn Hlios légthniki Know how A lgkülönlgs lklmzásoknál láthtjuk mir képsk Hliosnál fjlszttt vntilátorok. A világ igi lgngyo 22 métrs mstrségs tornáójánk létrhozáskor is Hlios vntilátoro

Részletesebben

Légtechnikai építőelem rendszer Négyszögletes légcsatornákhoz, beépítésre készen

Légtechnikai építőelem rendszer Négyszögletes légcsatornákhoz, beépítésre készen Légtehnikai építőelem rendszer Négyszögletes légsatornákhoz, beépítésre készen Külső rás vagy zsalu Légszűrő Szabályzózsalu Csatornaventilátorok KS ShwenkOut és Silent hangsillapított kivtelek KD/KW kivitelek

Részletesebben

Speciális alkalmazási terület: Nagykonyhák

Speciális alkalmazási terület: Nagykonyhák Speciális alkalmazási terület: Nagykonyhák A teljes belső burkolat hor ganyzott acéllemez, a gyors és alapos tisztíthatóság érdekében, pl gőzsugárral A nagykonyhákban alkalmazott szellőzőrendszereknek

Részletesebben

VENT. Motorok típusok: IP44 védettség, B szigetelési osztály, önkenő motorcsapágyazás. 355 és 400 típusok: IP54 védettség, F

VENT. Motorok típusok: IP44 védettség, B szigetelési osztály, önkenő motorcsapágyazás. 355 és 400 típusok: IP54 védettség, F Centrifugális in-line csőventilátorok, kiváló minőségű korrozióálló préselt acéllemezből, alapesetben a kapcsolódoboz előre be van kötve és minden típus alaptartozéka az erős rögzítőkonzol. Mindegyik típus

Részletesebben

MegaBox Radiálventilátorok

MegaBox Radiálventilátorok MegaBox Radiálventilátorok Optimális hang és hőszige telés A ház teljes felülete ket tősfalú horganyzott acéllemez, 50 mm vastag, nem éghető (DIN 4102) ásványgyapot szi geteléssel A stabil szerelősinek,

Részletesebben

Szerelői referencia-útmutató

Szerelői referencia-útmutató Szerelői refereniútmuttó Dikin Altherm - lsony hőmérsékletű split + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB Szerelői refereni-útmuttó Dikin Altherm - lsony hőmérsékletű split

Részletesebben

TSHK 644 TSHK 643. Bekötési rajz A09153 A09154 A09155 A09156 A09157 A09158 A09159 A09160

TSHK 644 TSHK 643. Bekötési rajz A09153 A09154 A09155 A09156 A09157 A09158 A09159 A09160 21.164/1 SHK 621...661: Fn-Coil helyiséghőmérséklet-szályozó (elektromechnikus) Hogyn jvíthtó z energi htásfok égtechniki eszközök kívánt vezérlését dj. Felhsználási területek kó- és üzlethelyiségek egységes

Részletesebben

VENTILÁTORTARTOZÉKOK. Tápfeszültség 230 V 230 V 230 V 230 V. Névleges. Típus* áramfelv. 1,4 A VRTE 1 3,0 A VRTE 3 5,0 A VRTE 5 7,5 A VRTE 7 13,8 A

VENTILÁTORTARTOZÉKOK. Tápfeszültség 230 V 230 V 230 V 230 V. Névleges. Típus* áramfelv. 1,4 A VRTE 1 3,0 A VRTE 3 5,0 A VRTE 5 7,5 A VRTE 7 13,8 A VRS TIRISZTOROS -FÁZISÚ MOTOROKHOZ Kézi állítású fokoztmentes fordultszámszályozó -fázisú motorokhoz. A minimális fordult gom ltti svr segítségével állíthtó e. Kétféle kivitelen készül: fl épített ( I

Részletesebben

Centrifugális hátrahajló lapátozású járókerék A kosz lerakódásának megelőzésére. Dinamikusan kiegyensúlyozott.

Centrifugális hátrahajló lapátozású járókerék A kosz lerakódásának megelőzésére. Dinamikusan kiegyensúlyozott. Szigetelt házba épített csatornaventilátor. Alacsony profilú kivitel, hátrahajló lapátozású járókerékkel, a burkolat anyaga vastag horganyzott acéllemez. 5 mm vastag M típusú üvegszál belső hangszigetelés.

Részletesebben

Csőbe tolható ventilátorok REW

Csőbe tolható ventilátorok REW Csőbe tolható ventilátorok REW Alkalmazás Sokoldalúan használható axiá lis ventilátorok alacsony, vagy közepes légszállítással, cse kély ellenállású csővezetékek hez. Alkalmazhatók elszívásra, légforgatásra,

Részletesebben

Széles választék minden feladatra

Széles választék minden feladatra Széles választék minden feladatra A széles Helios hővisszanyerős szellőzőberendezés kínálat min den területet lefed. A 250 m 3 /h légszállítástól 1800 m 3 /h ig áll nak KWL készülékek központi vagy decentrális

Részletesebben

Túlnyomáskibocsátó zsaluk

Túlnyomáskibocsátó zsaluk Túlnyomáskibocsátó zsaluk VK 200 900 RVK EVK 200 500 Jellemző tulajdonságok Időjárás álló, hosszú élettarta mú kivitelek. Valamennyi al katrész ütésálló, UV fény álló, világos szürke műanyag (a VK 100

Részletesebben

CMB/CMT. Kiegészítő információk A ház 8 különböző állásban helyezhető el a következő oldalon található rajzok szerint. A standard házállás: LG 270.

CMB/CMT. Kiegészítő információk A ház 8 különböző állásban helyezhető el a következő oldalon található rajzok szerint. A standard házállás: LG 270. vagy CMT sorozat (1) CMT sorozat (2) és () Egyoldalon szívó centrifugális ventilátorok folyamatos 80 C vagy 110 C (sorozat (1)) vagy 150 C (sorozat (2) és ()) hőmérsékletű levegő szállítására. A burkolatok

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

Tűzvédelmi rendszerek és záróelemek a Heliostól

Tűzvédelmi rendszerek és záróelemek a Heliostól Tűzvédelmi rendszerek és záróelemek a Heliostól Megelőző tűzvédelem A megelőző tűzvédelem egyik célja, hogy a tűz átterjedését szomszédos szintekre, helyiségekre meggátolja különféle épületgépészeti megoldá

Részletesebben

Motorvédelem Integrált, elektronikus hőmérséklet-felügyelet. elektronika számára. Védőrács A kifúvó részen szabványos védőrács. Közeghőmérs.

Motorvédelem Integrált, elektronikus hőmérséklet-felügyelet. elektronika számára. Védőrács A kifúvó részen szabványos védőrács. Közeghőmérs. ø 225 mm RD radiális EC-tetőventilátor RD EC 50% Megtakarítás* *szabályozott üzemben méretek mm-ben Leírás Alacsony építési magasságú, vízszintesen kifúvó, radiális, EC-hajtású tetőventilátor, túlnyúló

Részletesebben

ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK

ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK TARTALOMJEGYZÉK Alapadatok 3 Felépítés 4 Méretek 5 Műszaki adatok 5 Felszerelés 6 Szabályozás 8 Kapcsolási sémák 9 Légsebesség 9 Keverőelem 10 EL 2 ALAPADATOK EL Fűtőteljesítmény

Részletesebben

CSÕVENTILÁTOROK. MIXVENT TD / MIXVENT TD-T MIXVENT TD TD-4000 és TD-6000

CSÕVENTILÁTOROK. MIXVENT TD / MIXVENT TD-T MIXVENT TD TD-4000 és TD-6000 MIXVNT - TD csõventilátorok SÕVNTILÁTOROK MIXVNT TD / MIXVNT TD-T MIXVNT TD TD-4 és TD- Általános leírás TD ventilátorokat az erõs motornak és a félradiális járókeréknek köszönhetõen magas légszállítási

Részletesebben

UV- TECH U - d z s é k e 1 0 5 1-0 5 0 mm s - m U -kik m é y t í ő b en e d zés k e

UV- TECH U - d z s é k e 1 0 5 1-0 5 0 mm s - m U -kik m é y t í ő b en e d zés k e UV- TECH UV-berendezek 150-1500 mm-es mérethez UV-kikeményítő berendezek UV-TECH berendezek UV-kikeményítő lklmzott jvításár rendszerek szennyvízelvezető új bélcsövek (GFK) műnyg üvegszál-erősítű csővezetékek

Részletesebben

1:22 AIRVENT CSÕVENTILÁTOROK. MIXVENT - TD csõventilátorok. Általános leírás. A MIXVENT TD ventilátorok típusváltozatai. Légtechnikai ZRT.

1:22 AIRVENT CSÕVENTILÁTOROK. MIXVENT - TD csõventilátorok. Általános leírás. A MIXVENT TD ventilátorok típusváltozatai. Légtechnikai ZRT. MIXVNT - TD csõventilátorok SÕVNTILÁTOROK MIXVNT TD / MIXVNT TD-T MIXVNT TD TD- és TD- Általános leírás TD ventilátorokat az erõs motornak és a félradiális járókeréknek köszönhetõen magas légszállítási

Részletesebben

FEHU-H kompakt álló légkezelők

FEHU-H kompakt álló légkezelők A FEHU-H egy kompakt levegő betápláló és elszívó készülék, keresztáramú lemezes hővisszanyerővel, meleg vizes fűtéssel és opcioként kérhető beépített hűtött vizes hűtő hőcserélővel. A készülék extrudált

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

SILENT 8W! IP45 26,5. www.airvent.hu. FÜRDŐSZOBAI ELSZÍVÓVENTILÁTOROK SILENT-100 sorozat

SILENT 8W! IP45 26,5. www.airvent.hu. FÜRDŐSZOBAI ELSZÍVÓVENTILÁTOROK SILENT-100 sorozat SILENT-100 sorozat Axiális fürdőszobai elszívóventilátorok 95 m³/h légszállítással 100 mm átmérőjű körkeresztmetszetű csővezetékhez. A motor silent-elastic-block-ra van építve, amely csillapítja a rezgéseket

Részletesebben

HV-STYLVENT. AXIÁLIS ABLAK- ÉS FALI VENTILÁTOROK HV-STYLVENT sorozat

HV-STYLVENT. AXIÁLIS ABLAK- ÉS FALI VENTILÁTOROK HV-STYLVENT sorozat AXIÁLIS ABLAK- ÉS FALI VENTILÁTOROK HV-STYLVENT sorozat Axiális ventilátorok falba vagy ablakba szereléshez. Mindegyik ventilátor kemény ABS műanyag ráccsokkal, zsaluval és egyfázisú V-5 Hz motorral rendelkezik.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

CVHT ékszíjmeghajtású füstelszívó ventilátor 400 C/2h F

CVHT ékszíjmeghajtású füstelszívó ventilátor 400 C/2h F CVHT ékszíjmeghajtású füstelszívó ventilátor 4 C/2h Vízszintes kifúvású kivitel F4-12 Ékszíjmeghajtású házba épített ventilátorok füstelszívásra tűz esetén, F4-12 tanusítással (CE jelöléssel). készülékház

Részletesebben

ILHT F Típustól függően kapható háromfázisú, 4, 6, 8, 4/6, 4/8, 6/8 vagy 6/12 pólusú motorokkal.

ILHT F Típustól függően kapható háromfázisú, 4, 6, 8, 4/6, 4/8, 6/8 vagy 6/12 pólusú motorokkal. F4-12 Direktmeghajtású csatornaventilátorok füstelszívásra tűz esetén F4-12 tanusítással (CE jelöléssel). MIndegyik típus max. 8 C-os levegő szállítására alkalmas. A burkolat anyaga erős horganyzott acéllemez.

Részletesebben

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzációs falikazánokhoz 3,8 105,0 kw. Tervezési segédlet. Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek VIESMANN VITODENS Égéstermék elvezetések kondenzáiós flikzánokhoz 3,8 105,0 kw Tervezési segédlet Vitodens égéstermék-elvezető rendszerek 5/011 Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1. Égéstermék-elvezető rendszerek

Részletesebben

SUPRABOX COMFORT KOMPAKT LAKÁSSZELLŐZTETŐGÉPEK

SUPRABOX COMFORT KOMPAKT LAKÁSSZELLŐZTETŐGÉPEK SUPRABOX COMORT KOMPAKT LAKÁSSZELLŐZTETŐGÉPEK ECOIT ETRI THE AIR MOVEMENT GROUP Rosenberg Hungária Lég- és Klímatechnikai Kft. 2532 Tokodaltáró, József Attila út 32-34. Telefon +36/33-515-515 ax +36/33-515-500

Részletesebben

AIRJET sugárventilátorok Axiálventilátorok Tetőventilátorok Füstgázelszívó axiálventilátorok Füstgázelszívó tetőventilátorok

AIRJET sugárventilátorok Axiálventilátorok Tetőventilátorok Füstgázelszívó axiálventilátorok Füstgázelszívó tetőventilátorok IRJET sugárventilátorok xiálventilátorok Tetőventilátorok Füstgázelszívó axiálventilátorok Füstgázelszívó tetőventilátorok 2 HV-VM középnyomású axiálventilátor-típuscsalád Középnyomású, direkthajtásos

Részletesebben

EDM. EDM axiális fürdőszoba- és WC elszívó ventilátorok. Axiális elszívóventilátorok 80 m³/h légszállítással, 100 mm átmérőjű csőcsatlakozással.

EDM. EDM axiális fürdőszoba- és WC elszívó ventilátorok. Axiális elszívóventilátorok 80 m³/h légszállítással, 100 mm átmérőjű csőcsatlakozással. EDM axiális fürdőszoba- és WC elszívó ventilátorok Axiális elszívóventilátorok 8 m³/h légszállítással, mm átmérőjű csőcsatlakozással. Mindegyik ventilátor fröccsöntött műanyagból készül, egyfázisú V-Hz

Részletesebben

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal SABIANA SKYSTAR kazettás fan coil berendezések airtronics 1. oldal 2. oldal ALKALMAZÁS: FONTOS: A berendezés telepítése előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet A SkyStar berendezéseket kereskedelmi

Részletesebben

Szagelvezetés WC-kből. fürdőszobából

Szagelvezetés WC-kből. fürdőszobából Konyhai szellőztetés Páraelvezetés fürdőszobából Szagelvezetés WC-kből A hagyományos szellőztetés ablakon keresztül ma már nem megfelelő megoldás, mert az esetek több mint 80 százalékában nem kielégítő

Részletesebben

FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK. ILHT centrifugális füstelszívó ventilátor 400 C/2h

FÜSTELSZÍVÓ VENTILÁTOROK. ILHT centrifugális füstelszívó ventilátor 400 C/2h FÜSTSZÍVÓ VTIÁTORO IHT centrifugális füstelszívó ventilátor 4 /h Általános leírás z IHT közvetlen meghajtású csatornaventilátor alkalmas 4 hõmérsékletû levegõ elszívására min. órán keresztül, így használatával

Részletesebben

TD-SILENT hangcsillapított csõventilátor

TD-SILENT hangcsillapított csõventilátor 6 Kecskemét, elsõnyír 15. Tel: [76] 481-65, Fax: [76] 329-496 113 udapest, Kõér u. 3/a. TD-SILNT hangcsillapított csõventilátor TD-Silent hangcsillapított ventilátorok az axiális- és radiális kivitelekre

Részletesebben

Dobozolt centrifugális ventilátor

Dobozolt centrifugális ventilátor 58 Dobozolt centrifugális ventilátor Direkthajtású, hangszigetelt házas légcsatorna centrifugális ventilátor. sorozat 6 méretnagyságot és 9 típust tartalmaz, 9 m³/h-tól egészen 9.6 m³/h légszállításig.

Részletesebben

HELYI ELSZÍVÓVENTILÁTOROK. EDM axiális fürdõszoba- és WC elszívó ventilátorok

HELYI ELSZÍVÓVENTILÁTOROK. EDM axiális fürdõszoba- és WC elszívó ventilátorok EDM axiális fürdõszoba- és WC elszívó ventilátorok EDM-8N EDM-1 EDM- Általános leírás Az EDM axiális ventilátorok elsõsorban háztartási felhasználásra - WC-k, fürdõszobák szellõztetésére - alkalmasak.

Részletesebben

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetés megoldások kondenzációs kazánokhoz 1,9-150,0 kw. Tervezési segédlet

VIESMANN. VITODENS Égéstermék elvezetés megoldások kondenzációs kazánokhoz 1,9-150,0 kw. Tervezési segédlet VIESMNN VITODENS Égéstermék elvezetés megoldások kondenzáiós kzánokhoz,9-50,0 kw Tervezési segédlet Égéstermék elvezetés megoldások kondenzáiós kzánokhoz 4/05 Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék. Égéstermék-elvezető

Részletesebben

Válogató- és osztályozó egységek RH-Kombi-sorozat. Kíméletes válogatás és osztályozás Sikeres betakarítás!

Válogató- és osztályozó egységek RH-Kombi-sorozat. Kíméletes válogatás és osztályozás Sikeres betakarítás! Válogtó- és osztályozó egységek RH-Kombi-sorozt Kíméletes válogtás és osztályozás Sikeres betkrítás! Többet nyújt Önnek: Grimme betárolási technológi. Sok innovtív ötlet és ngy számú ményre, robusztusságr

Részletesebben

Felvonók méretezése. Üzemi viszonyok. (villamos felvonók) Hlatky Endre

Felvonók méretezése. Üzemi viszonyok. (villamos felvonók) Hlatky Endre Felvonók méretezése Üzemi viszonyok (villmos felvonók) Hltky Endre Trtlom A felvonó üzemviszonyi Cél: felvonó működése során előforduló üzemállpotokbn kilkuló erők és nyomtékok meghtározás, berendezés

Részletesebben

ML4195E/8195E. 16Nm-es rugóvisszatérítésű zsalumozgatók On / Off - szabályozásokhoz JELLEMZŐK MŰSZAKI ADATOK ÁLTALÁNOS

ML4195E/8195E. 16Nm-es rugóvisszatérítésű zsalumozgatók On / Off - szabályozásokhoz JELLEMZŐK MŰSZAKI ADATOK ÁLTALÁNOS 70 90 80 70 30 50 60 15 2 3 4 5 2 25 5 30 ML4195E/8195E 16Nm-es rugóvisszatérítésű zsalumozgatók On / Off - szabályozásokhoz 3325. KTLÓGUSLP PRODUCT TERMÉKLEÍRÁS DT 90 JELLEMZŐK Kétirányú, hibabiztos rugóvisszatérítés

Részletesebben

LEVEGÕÁRAMOLTATÁS ELEKTROMOS KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKHEZ RC S

LEVEGÕÁRAMOLTATÁS ELEKTROMOS KAPCSOLÓSZEKRÉNYEKHEZ RC S 080 89 SzekrØnyventilÆtorok_EFEJ.qxp 2006.07.10. 23:29 Page 80 LEVEGÕÁRMOLTTÁS ELEKTROMOS KPSOLÓSZEKRÉNYEKHEZ R S 80 080 89 SzekrØnyventilÆtorok_EFEJ.qxp 2006.07.10. 23:29 Page 81 LEVEGÕÁRMOLTTÁS ELEKTROMOS

Részletesebben

KWL EC 800 S. Méretek mm-ben

KWL EC 800 S. Méretek mm-ben Központi hővisszanyerős szellőztető álló kivitel, 800 m 3 /h légszállításig KWL EC 800 S Ú J! KWL EC 800 S Frisslevegő Kifúvás Kondenzlefolyó Elszívás Befúvás Központi szellőztető készülék hővisszanyeréssel,

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. M 1 feladatlap. Név:...

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. M 1 feladatlap. Név:... 2005. jnuár-feruár FEVÉTEI FEADATOK 8. évfolymosok számár M 1 feltlp Név:... Születési év: hó: np: A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen próálkozást, mellékszámítást feltlpon végezz! Mellékszámításokr

Részletesebben

ECL Comfort 300 + C 14 Csarnokfűtés légfűtő készülékekkel

ECL Comfort 300 + C 14 Csarnokfűtés légfűtő készülékekkel ECL Comfort 300 + C 14 Csarnokfűtés légfűtő készülékekkel Rendszer: Nagy légterek termo-ventilátoros fűtésének szabályozása. Állandó teremhőmérséklet az előremenő fűtővíz hőmérsékletének befolyásolásával.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 Q (m3/h)

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 Q (m3/h) ÖSSZEHASONLÍTÁS 450 400 350 300 P (Pa) 250 200 150 100 50 0 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 Q (m3/h) Tervezett munkapont Q (m 3 /h) 0 P (Pa) 0 összehasonlítás összegzése

Részletesebben

CAB ECOWATT Hangszigetelés a szívóoldalon.

CAB ECOWATT Hangszigetelés a szívóoldalon. Alacsony profilú hangszigetelt házba épített ventilátorok, horganyzott acéllemezből készül mm vastag, tűzálló, belső hangszigeteléssel (M) és külön hangszigeteléssel a szívóoldalon. Mindegyik típus mind

Részletesebben

Beltéri wellness és medenceterek párátlanítása és hővisszanyerése. DH 44 és 66 kompakt hőszivattyús uszodai párátlanítókkal

Beltéri wellness és medenceterek párátlanítása és hővisszanyerése. DH 44 és 66 kompakt hőszivattyús uszodai párátlanítókkal R Beltéri wellness és medenceterek párátlanítása és hővisszanyerése DH 44 és 66 kompakt hőszivattyús uszodai párátlanítókkal calorex hôszivattyús kompakt uszodai párátlanító A Calorex DH 44 és 66 elegáns

Részletesebben

A MIXVENT-TD ventilátorok ideális megoldást nyújtanak általános lakó és kereskedelmi felhasználásokhoz.

A MIXVENT-TD ventilátorok ideális megoldást nyújtanak általános lakó és kereskedelmi felhasználásokhoz. VEGYES ÁRAMLÁSÚ CSŐVENTILÁTOROK TD-MIXVENT sorozat Alacsony profilú in-line vegyesáramlású csőventilátor, amely megerősített műanyagból ( és közötti méretek) vagy acéllemezből készül epoxi-poliészter védőfesték

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Helios árlista 2016. Gyártótól kell árat, illetve szállítási határidőt kérni

Helios árlista 2016. Gyártótól kell árat, illetve szállítási határidőt kérni Helios árlista 2016 Általános útmutató Listaár: Nettó listaárak 27%-os ÁFA-t nem tartalmazzák! kérésre Gyártótól kell árat, illetve szállítási határidőt kérni Projektszintű értékesítés esetén egyedi árakat

Részletesebben

Légáram utófűtéshez kör keresztmetszetű légcsa tornákban

Légáram utófűtéshez kör keresztmetszetű légcsa tornákban .1 X X testregistrierung Hőcserélő típus Légáram utófűtéshez kör keresztmetszetű légcsa tornákban Kör keresztmetszetű melegvizes hőcserélő légáramok utófűtéshez, TVR VAV készülékekhez és RN vagy VFC típusú

Részletesebben

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Q (m3/h)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Q (m3/h) ÖSSZEHASONLÍTÁS 450 400 350 300 P (Pa) 250 200 150 100 50 0 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 Q (m3/h) Tervezett munkapont Q (m 3 /h) 0 P (Pa) 0 összehasonlítás összegzése modell Q (m

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Állandó térfogatáram-szabályozó

Állandó térfogatáram-szabályozó Állandó térfogatáram-szabályozó DAU Méretek B Ød l Leírás Állandó térfogatáram szabályozó egy térfogatáram érték kézi beállításáal DAU egy állandó térfogatáram szabályozó, ami megkönnyíti a légcsatorna

Részletesebben

Helios árlista 2015. Általános útmutató. Listaár: Nettó listaárak 27%-os ÁFA-t nem tartalmazzák! kérésre

Helios árlista 2015. Általános útmutató. Listaár: Nettó listaárak 27%-os ÁFA-t nem tartalmazzák! kérésre Helios árlista 2015 Általános útmutató Listaár: Nettó listaárak 27%-os ÁFA-t nem tartalmazzák! kérésre Gyártótól kell árat, illetve szállítási határidőt kérni Projektszintű értékesítés esetén egyedi árakat

Részletesebben

Csendes szellőztetés PLAY

Csendes szellőztetés PLAY Termékkatalógus sendes szellőztetés PLY hibrid rotor megnöveli a légmennyiség átfolyását és csökkenti a zajterhelést. gyszerűen szétszerelhető a periodikus ventilátortisztítás végett. ventilátor teste

Részletesebben

VIESMANN. Fűtési keverőszelep. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben. Keverőszelep motorok

VIESMANN. Fűtési keverőszelep. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben. Keverőszelep motorok VIESMANN Fűtési keverőszelepek Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben Fűtési keverőszelep 3 járatú fűtési keverőszelep, DN 20 DN 50 és R ¾ R 1¼ Speciális 3 járatú fűtési

Részletesebben

Q (m3/h)

Q (m3/h) ÖSSZEHASONLÍTÁS 400 350 300 250 P (Pa) 200 150 100 50 0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 Q (m3/h) Tervezett munkapont Q (m 3 /h) 0 P (Pa) 0 összehasonlítás összegzése

Részletesebben

A ventilátor teljesítményfelvétele. csökken a teljes fordulatszám 50%-ánál. Hagyományos centrifugálventilátor

A ventilátor teljesítményfelvétele. csökken a teljes fordulatszám 50%-ánál. Hagyományos centrifugálventilátor A ventilátor teljesítményfelvétele %-kal csökken a teljes fordulatszám %-ánál. Alacsony profilú vegyes áramlású ventilátorok önkenő motorcsapágyazással és kefe nélküli DC motorral, magas hatásfok és alacsony

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

Domekt CF Domekt CF 400 V függőleges kivitel. Domekt CF 400 V Jobboldali nézet. Energiavisszanyerési hatásfok 84%

Domekt CF Domekt CF 400 V függőleges kivitel. Domekt CF 400 V Jobboldali nézet. Energiavisszanyerési hatásfok 84% omekt F omekt F 400 V függőleges kivitel Energiavisszanyerési hatásfok 84% omekt F 400 V lakásszellőztető úgy lett kialakítva és kifejlesztve, hogy mesterséges szellőzést teremtsen lakásokban, apartma-

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Lo-Carbon CENTRA EC/DC motoros Axiális kishelyiségventilátor

Lo-Carbon CENTRA EC/DC motoros Axiális kishelyiségventilátor Lo-Carbon CENTRA EC/DC motoros Axiális kishelyiségventilátor Alacsony energiafelhasználású motor(max. 2,4W) 2 fordulat, állítható folyamatos üzem és emelt teljesítmény Extra halk kivitel Diszkrét megjelenés

Részletesebben

Adatlap: Wilo-Yonos MAXO-D 40/0,5-8

Adatlap: Wilo-Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Adatlap: Wilo-Yonos MAXO-D 40/0,5-8 Jelleggörbék Engedélyezett szállított közegek (más közegek ajánlatkérésre) Fűtővíz (a VDI 2035 szerint) Víz-glikol keverékek (max. 1:1; 20 % aránytól kezdve a szállítási

Részletesebben

VTZ. Nagy teljesítmény, amelyhez kiváló energiahatékonyság társul FORDULATSZÁM SZABÁLYOZOTT TETŐVENTILÁTOROK NYOMÁSÉRZÉKELŐVEL

VTZ. Nagy teljesítmény, amelyhez kiváló energiahatékonyság társul FORDULATSZÁM SZABÁLYOZOTT TETŐVENTILÁTOROK NYOMÁSÉRZÉKELŐVEL VTZ FORDULATSZÁM SZABÁLYOZOTT TETŐVENTILÁTOROK NYOMÁSÉRZÉKELŐVEL Nagy teljesítmény, amelyhez kiváló energiahatékonyság társul 6 típusváltozat: max. légszállítás 5 m 3 /h-tól 7 m 3 /h-ig, nyomásérték akár

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

DECOR HELYI ELSZÍVÓVENTILÁTOROK DECOR-100 SOROZAT

DECOR HELYI ELSZÍVÓVENTILÁTOROK DECOR-100 SOROZAT HELYI ELSZÍVÓVENTILÁTOROK DECOR- SOROZAT Axiális elszívóventilátorok m³/h légszállítással, mm átmérőjű légcsatornához való csatlakozással. Mindegyik ventilátor fröccsönött műanyagból készül, jelzőlámpával

Részletesebben

A Philippus család antióchiai antoninianusai 244-249 Antioch antoniniani of Philippus Family 244-249

A Philippus család antióchiai antoninianusai 244-249 Antioch antoniniani of Philippus Family 244-249 Philippus slá ntióhii ntonininusi 9 ntioh ntoninini of Philippus Fmily 9 jelen folyóirt 9990. számán fogllkoztm Philippus slá ntióhii vereteivel. Ott meginokoltm, hogy miért nem sorolom I. Philippus RIC

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2013

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2013 FIGYELEM! Ez kérőív z tszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján

Részletesebben

CTHB/CTHT. CTHB/CTHT centrifugális tetőventilátorok vízszintes kifúvással F400-120

CTHB/CTHT. CTHB/CTHT centrifugális tetőventilátorok vízszintes kifúvással F400-120 TH/THT centrifugális tetőventilátorok vízszintes kifúvással A TH-THT vízszintes kifúvású minősítésű* (-jelölésű) centrifugális tetőventilátorok tűz esetén történő füstelszívásra lettek kifejlesztve. Mindegyik

Részletesebben

E C Energiahatékony szellőztetés TKS/TKC EC. Cső- és csatornaventilátorok, tetőventilátorok alacsony energiafogyasztású motorral

E C Energiahatékony szellőztetés TKS/TKC EC. Cső- és csatornaventilátorok, tetőventilátorok alacsony energiafogyasztású motorral E C Energiahatékony szellőztetés Cső- és csatornaventilátorok, tetőventilátorok alacsony energiafogyasztású motorral 12.4.1 AKÁR 70%-OS CSÖKKENTETT ENERGIAFELHASZNÁLÁS EC ventilátorok energiahatékony szellőztetésre

Részletesebben

XB forrasztott hõcserélõk

XB forrasztott hõcserélõk XB forrsztott hõcserélõk Leírás / lklmzás Az XB forrsztott lemezes hõcserélõt távfûtési rendszerekhez fejlesztettük ki, de hsználhtók áltlán fûtési, hsználti-melegvíz ellátó rendszerek és fûtõ-hûtõ légkezelõk

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

fűtőteljesítmény 10 W ventilátor nélkül névleges üzemi feszültség ( )V AC/DC

fűtőteljesítmény 10 W ventilátor nélkül névleges üzemi feszültség ( )V AC/DC 7H 7H- Kapcsolószekrények fűtőegységei Fűtőteljesítmény (10 550)W Tápfeszültség vagy Légbefúvással vagy anélkül Kettős szigetelésű műanyag készülékház Alacsony felületi hőmérséklet Dinamikus felfűtés a

Részletesebben

4:88 AIRVENT JET VENTILÁTOROK. JET ventilátorok. Légtechnikai ZRT.

4:88 AIRVENT JET VENTILÁTOROK. JET ventilátorok. Légtechnikai ZRT. JET ventilátorok TJFT: normál 3-fázisú motorral TJHT: F-1 ( C/2h) minõsítésû 3-fázisú motorral A JET (légsugár) elven mûködõ axiális ventilátorok teremgarázsok, alagútak és metróállomások ill. minden olyan

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

TGA katalógus 1.1 (előzetes)

TGA katalógus 1.1 (előzetes) 134_139_accessories_HU 212.2.16. 13:38 Oldal 134 TGA katalógus 1.1 (előzetes) V E N T I L Á TO R O K 14_43_AVD_HU 212.2.16. 13:53 Oldal 14 AVD - axiális alacsonynyomású ventilátorok B AVD F3 F4 - füstelszívó

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

VIESMANN VITOPEND 100-W VITOPEND 111-W Égéstermék elvezetések

VIESMANN VITOPEND 100-W VITOPEND 111-W Égéstermék elvezetések VIESMANN VITOPEND 00-W VITOPEND -W Égéstermék elvezetések Műszaki adatlap Az árakat lásd az árjegyzékben Égéstermék elvezető rendszerek Vitopend 00-W-hez WHD és Alumíniumból koaxiális AZ-cső Ø 60/00 koaxiális

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

Helyzetkapcsolók H/12. Helyzetkapcsolók. LS15 hely zet kap cso lók MSZ EN 60947-1

Helyzetkapcsolók H/12. Helyzetkapcsolók. LS15 hely zet kap cso lók MSZ EN 60947-1 Helyzetkapcsolók A helyzetkapcsolót valamilyen mozgó szerkezet, vagy gép mozgó része működteti, ha ez a rész egy előre meghatározott (pl. a mozgási útjának a vége) helyzetet ér el. Ebben az esetben a záró

Részletesebben

THGT. THGT sorozat Állítható lapátszögű F400-120, F300-120 és F200-120 ventilátorok F400-120 F300-120 F200-120. Motorok

THGT. THGT sorozat Állítható lapátszögű F400-120, F300-120 és F200-120 ventilátorok F400-120 F300-120 F200-120. Motorok THGT sorozat Állítható lapátszögű F400-120, F00-120 és F200-120 ventilátorok házas F400-120 F00-120 F200-120 Állítható lapátszögű axiális füstelszívó csőventilátorok és F400-120, F00-120 és F200-120 bizonyítvánnyal

Részletesebben

2 x M25, 1 x M20, 1 x M16 Közvetlen fűtőkábel-bemenet az egységbe M25 csatlakozó készlettel

2 x M25, 1 x M20, 1 x M16 Közvetlen fűtőkábel-bemenet az egységbe M25 csatlakozó készlettel DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Környezetérzékelés Energiatakarékos fagyvédelem-szabályozó Általános adatok Felhasználási terület Normál kültéri területek Környezeti üzemi -20 C +40 C hőmérséklet-tartomány Tápfeszültség

Részletesebben

Árlista 2010. Katalógus, árlista 2010. Kéményventilátorok, szabályzók és tartozékok

Árlista 2010. Katalógus, árlista 2010. Kéményventilátorok, szabályzók és tartozékok Árlista 21 Katalógus, árlista 21 Kéményventilátorok, k és tartozékok RS - Kéményventilátorok Vízszintes kifúvású RS Ps Pa 25 2 3 1 5 7 2 4 8 15 6 1 RS285 5 RS255 5 1 15 2 25 m 3 /h correction of system

Részletesebben