BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA"

Átírás

1 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS III. KÖTET ELFOGADVA A 207/2012.(IX.27) HATÁROZATTAL Megbízó Balatnalmádi Várs Önkrmányzata Keszey Jáns Plgármester 8220 Balatnalmádi, Széchenyi sétány 1. Tel.: Tervező Völgyzugly Műhely Kft. 2083, Slymár, Bimbó u. 20. Tel.: , Településfejlesztés: Társadalm, Gazdaság: Ferik Tünde kl. építészmérnök, vezető településrendező tervező TT /06 Kéthelyi Mártn kl. tájépítészmérnök Kéthelyi Gergely szcilógus Közreműködött: Balatnalmádi Várs Önkrmányzata szeptember VZM 1188/11 Balmadi_IVS_ dc

2 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK III. RÉSZ BEVEZETŐ VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEGZÉSE JÖVŐKÉP ÉS STRATÉGIA AZ IVS, MINT VÁROSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUM JÖVŐKÉP Fejlesztési szempntk Cselekvési stratégia STRATÉGIAI CÉLRENDSZER Általáns fejlesztési célk Középtávú célk A Fejlesztési stratégia Vársrész szintű stratégiai célk megfgalmazása A célrendszer szinergia vizsgálata BEAVATKOZÁSOK AZ AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE Közpnti akcióterület Vörösberényi akcióterület Budatava akcióterület Parti akcióterület Akcióterületi fejlesztések pririzálása FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK A fenntartható környezeti fejlődés prgramja Anti-szegregációs Prgram - Stratégia esélyegyenlőség jegyében STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI A stratégia főbb külső összefüggései A stratégia főbb belső összefüggései A stratégia megvalósításának főbb kckázatai IV. RÉSZ MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI A CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ NEM BERUHÁZÁSI JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK Kiszámítható és transzparens szabályzási környezet Szabályzási tevékenységek, tervalku Helyi adókedvezmények Hatékny és következetes vársmarketing tevékenység, pzitív arculat és identitás erősítés Funkcióvesztett, kiüresedett, használatn kívüli épületek hasznsítása AZ INTEGRÁLT STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZERVEZETI ELVÁRÁSOK Önkrmányzati hivataln belüli szervezet Önálló szervezet kialakítása TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ MECHANIZMUSAI Kistérségi kapcslatk Településközi egyeztetések INGATLANGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ ELKÉSZÍTÉSE Stratégiai ingatlangazdálkdás Akcióterületi ingatlangazdálkdás

3 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 3 TARTALOMJEGYZÉK 4. PARTNERSÉG TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL, INTÉZMÉNYESÍTETT EGYÜTTMŰKÖDÉS PARTNEREK BEAZONOSÍTÁSA, KAPCSOLATÉPÍTÉS KONKRÉT PARTNERI KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK AZ IVS EREDMÉNYEINEK NYOMON KÖVETÉSE ÉS AZ IVS RENDSZERES FELÜLVIZSGÁLATA, AKTUALIZÁLÁSA MELLÉKLETEK SZ. MELLÉKLET IRODALOMJEGYZÉK SZ. MELLÉKLET NYILATKOZAT KÖZSZEMLÉRŐL SZ. MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV BALATONALMÁDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÜLÉSÉRŐL SZ. MELLÉKLET TELEPÜLÉSKÖZI EGYEZTETÉS Felsőörs Község Önkrmányzatának levele Balatnkenese Község Önkrmányzatának levele SZ. MELLÉKLET NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA INTERNETES FÓRUMON ÉS AZ ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGBAN SZ. MELLÉKLET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDŐÍV SZ. MELLÉKLET INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDŐÍVKIÉRTÉKELÉSÉNEK KIVONATA SZ. MELLÉKLET A CIVIL FÓRUM SZEPTEMBER 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE SZ. MELLÉKLET STRATÉGIAI CSOPORTOK JEGYZŐKÖNYVE Jegyzőkönyv a stratégiai csprt június 27-i üléséről Jegyzőkönyv a stratégiai csprt július 11-i üléséről Jegyzőkönyv a stratégiai csprt július 27-i üléséről Jövőkép Jegyzőkönyv a stratégiai csprt augusztus 31-i üléséről SZ. MELLÉKLET SZEGREGÁCIÓS LEVÉL BEVEZETŐ III. RÉSZ A településfejlesztési kncepcióban fglaltak megvalósítása érdekében a vársk és több település közös fejlesztési tervezése esetén integrált településfejlesztési stratégiát kell készíteni az Étv. értelmében. Az integrált vársfejlesztési stratégia (IVS) meghatárzza a települések településfejlesztési tevékenységét, összehanglja a különböző szakplitikai megközelítéseket, összefgja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektr, civil szektr, közszféra szereplői, laksság) céljait, elvárásait, meghatárzza a fejlesztési célkat, azk finanszírzási módját, tvábbá a megvalósítás és fenntartás módját is összefüggéseiben kezeli. A vársfejlesztés srán is kiemelkedő feladat a fenntarthatóság alapelveinek a figyelembe vétele. A fenntartható fejlődése lyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hgy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hgy ők is kielégíthessék szükségleteiket. 1 A fenntartható fejlődés hárm alappilléren nyugszik: a szciális, a gazdasági és a környezeti pilléreken és mindhármat együttesen, kölcsönhatásaik figyelembevételével mérlegelni kell a különböző fejlesztési stratégiák, prgramk kidlgzása srán, illetve a knkrét intézkedésekben, cselekvésekben. A fenntartható fejlődést, mint általáns stratégiai célt kell bevenni a vársfejlesztési dkumentumkba, s a cselekvési prgramkba ban az ENSZ Közgyűlés határzata alapján megkezdte munkáját az ENSZ Környezet és Fejlődés Világbizttsága,

4 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 4 Az integrált vársfejlesztési stratégia (IVS) a vársi önkrmányzatk által elkészítendő, fejlesztési szemléletű, középtávt (7-8 év) átfgó dkumentum, célja a területi alapú, területi szemléletű tervezés megszilárdítása, a településrészekre vnatkzó célk kitűzése, és azk középtávn való érvényesítése. A stratégia elkészítését a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az Önkrmányzati Minisztérium által kiadtt kézikönyvnek megfelelő struktúrában kell elkészíteni. Egy ilyen stratégia elkészítése önmagában is haszns, ugyanakkr megléte jelenleg feltétele egyes vársfejlesztési közösségi támgatásk igénybevételének is. A vársi területek lyan integrált, akcióterületi alapú megújítása a cél, amely érdemben hzzájárul ahhz, hgy a várs gazdasági és társadalmi aktivitása élénküljön, a várs vnzereje erősödjék mind a laksság, mind a betelepülő vállalkzásk illetve intézmények, szervezetek számára. A kistelepüléseken a településkép javítása című pályázat célja, hgy a támgattt fejlesztések a település életében jelentőséggel bíró közpnti területek, építészetileg értékes épületek, és az azkhz kapcslódó közművek megújítása, a műemlékek, valamint a használatn kívüli, de örökségi értékkel bíró elemeknek az értékeket kibntakztató, megőrzésüket elősegítő revitalizációja, illetve egyéb kisléptékű infrastrukturális beavatkzásk révén elősegítsék a településkép javítását, és hzzájáruljanak a laksság elégedettségi szintjének növekedéséhez. E kötetben található Integrált Vársfejlesztési Stratégia (III. rész) és az Integrált Vársfejlesztési Stratégia megvalósítási eszközei (IV. rész) a Településfejlesztési kncepció és Integrált Vársfejlesztési Stratégia Helyzetelemzés munkarészére (I. kötet/i. rész) és a Településfejlesztési kncepcióra (II. kötet/ii. rész) kherensen épül. A funkcióbővítő vársrehabilitációs pályázathz az I. és III. kötet kerül dkumentálásra, ami a pályázati kiírás és a Vársfejlesztési kézikönvy előírásai alapján készült VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Jövőkép Ha egy mndatban szeretnénk összefglalni, hgy milyen Balatnalmádit szeretnénk, akkr a következő mndatt tudjuk megfgalmazni: Legyen Balatnalmádi az a várs, ahl érdemes élni, ahvá élmény ellátgatni! Ez a mndat magába fglalja, hgy a fejlesztések elsődleges célcsprtjának a helyi laksságt kell tekinteni, de mindemellett figyelembe kell venni a turisták, üdülőtulajdnsk elvárásait is. Ugyanakkr egy másik szempnt is megjelenik a jövőkép vezérmndatában, hiszen a fejlesztések eredményeire is utal. Az önkrmányzat víziójában egy lyan Balatnalmádi szerepel, ahl minden helyi laks megtalálja az érvényesülés lehetőségeit, ahl a vársi funkciók, szlgáltatásk színvnala általánsan magas, a lakókörnyezet hátteréül szlgál a laksk feltöltődésének és lehetőségük van a szabadidő tartalmas eltöltésére. Ebben a vízióban szereplő vársban a laksk büszkék az elért eredményekre és ez az érzés kívülre is kisugárzik. Egy önmagával elégedett vársba a turisták is szívesebben látgatnak el. A jövőben Balatnalmádinak fkzttan azzá a várssá kell válnia, ahvá a turisták kíváncsian érkeznek meg, ahl tartalmas és skszínű élményekkel találkznak és ahnnan kellemes benymáskkal távznak. Balatnalmádi Önkrmányzata hárm fejlesztési szempntt emel ki, amelyek érvényesülését a stratégia tervezési és megvalósítási szakaszaiban egyaránt vizsgálja. Ezek lyan szempntk, amik irányítóelvként kifejezik az Önkrmányzat településfejlesztési szándékait, cselekvései fókuszát: környezeti értékek megóvása, helyi közösségek aktivizálása, helyi erőfrráskra alapztt, diverzifikált fejlesztések. Afenntarthatóság szemlélete megjelenik az önkrmányzati döntéshzatalban és ezt az elvet követi a fejlesztések srán is. A fejlesztések célja Balatnalmádi környezeti, társadalmi, gazdasági adttságainak figyelembe vételével illetve ezen adttságk erőfrráskká alakításával a várs versenyképességének javítása, miközben a táji környezet egyensúlya nem brul fel. Ezen túlmenően cél az élhető és vnzó lakókörnyezet megőrzése és tvábbi fejlesztése. Ezek a célk összességében mind azt kell szlgálják, hgy a laksság életminősége érezhető módn emelkedjen.

5 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 5 Célk kiemelten: A település népességmegtartó erejének növelése; Erős belső társadalmi khézió; Gazdasági szinergiahatásk kihasználása. A jövőkép megvalósításának célrendszere: Az általáns stratégiai célk vársrész szintű megfgalmazása: Vörösberény vársrész: A vársrész a legkésőbb Balatnalmádihz kapcslt településrész, amely meg tudta őrizni identitását. A vársrész túlnymó része lakóterület, a kiszlgáló területek, intézményterületek az Ady Endre utca és Veszprémi út környékén alakultak ki. A vársrész nem rendelkezik valódi településtészközpnttal, mely a közösségi élet színtere is lenne egyben. A vársrész identitásának a megőrzése az elsődleges feladat. A fejlesztések érdekében a vlt faluközpnt helyén kell erősíteni elsősrban a közösségi funkciókat. Részcélk: Vársi alközpnt megerősítése Lakókörnyezeti minőségi fejlesztések Almádi vársrész: A vársrész a legnagybb a kijelölt 5 vársrész közül, amely az elmúlt évszázadk alatt az egykri szőlőhegy üdülőterületté, majd várssá fejlődése srán alakult ki. Ennek megfelelően nem csak a területhasználat, hanem az itt megjelölhető fejlesztési célk is nagyn hetergének attól függően, hgy lakóterületről, üdülőterületről vagy egyéb funkciójú területekről beszélünk. A fejlesztési célk a lakókörnyezet fejlesztésén túl első srban a szlgáltatásk minőségének növelését jelentik. Részcélk: Vársközpnt jellegének megerősítése, Lakókörnyezeti minőségi fejlesztések, Infrastruktúra fejlesztése. Káptalanfüred vársrész: Káptalanfüred Balatnalmádi, s egyben az egész Balatn egyik legkellemesebb üdülőterülete, köszönhetően a 30-as években történt terv szerinti parcellázásnak, a szigrú építési szabályknak valamint a meglévő fák védelmének. A terület hmgén hétvégiházas, erdős üdülőterület, amit megszakít egy-egy a 20. század másdik felében kialakíttt üdülőházas üdülőterület. A vársrészben közép- és hsszútávn cél a meglévő, egységes karakter megőrzése, de emellett fnts a szlgáltatásk elérésének biztsítása, színvnalának emelése. Részcélk:

6 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 6 Terület karakterének megőrzése, Szlgáltatás funkciók fejlesztése. Parti sáv vársrész: A visznylag keskeny és hsszú a vasút és a vízpart közötti - terület kiemelt jelentőséggel bíró vársrész, mivel a vársban a legnagybb turisztikai ptenciállal rendelkezik, s száms idegenfrgalmi és rekreációs terület található itt. A területen, a meglévő flyamatkat erősítve, a szlgáltatás funkciók erősítése, attrakciók fejlesztése az elsődleges feladat, amivel a várs növelheti az ismertségét és az elismertségét. A turisztikai szezn meghsszabbítását szlgáló fejlesztések, Közösségi szlgáltatásk fejlesztése, A parti sáv esztétikai megújítása összehanglt, jól ütemezhető településképi akciók, Infrastruktúra fejlesztése. Külterület és zártkertek vársrész: A külterület egyéb részei belterületi vársrészeken kívüli területek. E vársrészben kell leginkább diverzifikált fejlesztési célkitűzéseket megjelölni, melyek illeszkednek a meglévő adttságkhz, valamint a tájszerkezetben rejlő ptenciálkhz. A gazdasági fejlesztéseken túl a vársrészben helyet kap a rekreációs-turisztikai fejlesztés, valamint a tájterhelhetőséget figyelembe vevő tájhasználati fejlesztések. A vársrészben támgatni kell az agráriumhz kapcslódó, környezetet nem terhelő gazdasági tevékenységeket és fejlesztéseket. Gazdasági jelentőségű területek fejlesztése, Zártkertek jellegének megőrzése, Váltzats tájhasználat fenntartása. Akcióterület kijelölése Az egyes vársrészek fejlesztésének irányvnalának meghatárzását követően kijelölhetők azk az akcióterületek,amelyek a várs meghatárztt fejlesztéseinek színhelyei az elkövetkezendő 7-8 évben. A vársban összességében négy akcióterület került kijelölésre, aminek az ka, hgy sem a település mérete, sem a szerkezete nem követeli meg több akcióterület kijelölését, valamint az Önkrmányzatnak kizárólag ezeken a területen van lehetősége a fejlesztéseket alapvetően beflyásló pzícióban fellépni. Az akcióterületii fejlesztések várhatóan az egész vársban, illetve kistérségben éreztetik hatásukat. Akcióterületi fejlesztések Közpnti akcióterület Az akcióterület Almádi vársrészközpnti részén helyezkedik el, itt találhatóak a legfntsabb vársi és kistérségi intézmények. Az akcióterületet közpntként az intézményi, egyházi és kulturális vársközpnt, valamint az ahhz közvetlenül kapcslódó közterületek, zöldfelületek, illetve lakóterületek együttese. Az itt meghatárztt célrendszer így nem csak az akcióterületre értelmezhető, kifejti hatását az egész vársra is. A vársi és vársrészi célkkal összhangban a Közpnti akcióterületi fejlesztés átfgó célja, hgy a vársközpnt jellegének megerősítése útján a vársa kistérség és az rszág egy vnzó célpntjává váljn. A közszféra megvalósítani kívánt fejlesztései a területen: Vársháza épületének krszerűsítése Psta parkló környezetrendezése Egészségügyi közpnt melletti közterület reknstrukciója Barss Gábr utca, járda reknstrukció Piac fejlesztése II. ütem Játszótér bővítés Orvsi rendelő utóhasznsítása Vörösberényi akcióterület Az akcióterület kijelölésének az indka, hgy a vársrész, ami krábban Almádival történő egyesüléséig - önálló településként működött, megőrizte a mai napig önálló identitását, s a lehatárlt akcióterületen megtalálhatók a vársrész üzemeltetéséhez szükséges közigazgatási, kereskedelmi és szlgáltatási funkciók. A várs fntsnak tartja a Vörösberényi akcióterület, mint vársi alközpnt fejlesztését, amely az egész vársrészben élők identitását meghatárzza.

7 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 7 Ehhez erősíteni kell Vörösberény településtörténeti közpntját, hgy az intézményi és szlgáltató funkciók mellett egyben a közösségi élet színterévé válhassn. A közszféra megvalósítani kívánt fejlesztései a területen: Egészségügyi ellátás fejlesztése Refrmátus templm környék rendezése Iskla alatti terület rendezésének előkészítése Művelődési ház felújítása és funkcióbővítése Veszprém úti járda burklat-felújítása Buadatva akcióterület Az akcióterület Almádi vársrész északi részén található, itt található egyes vársi intézmények mellett, száms kereskedelmi és szlgáltató gazdasági terület. E területrész a várs legutóbbi időszakában alakult ki: új kisvársias lakóterületek mellett, jellemző a krábbi gazdasági területek átalakulása. Budatava földrajzilag határs Vörösberénnyel, aznban területfelhasználásában és karakterében jelentős eltérést mutat attól. Az önkrmányzat erősíteni kívánja a meglévő település alközpnti funkciókat, s emellett elősegíteni a terület átalakítását, gazdasági ptenciáljának kihasználását. A közszféra megvalósítani kívánt fejlesztései a területen: Óvda fejlesztése Telephely fejlesztés Sprtpálya kialakítása Magyar-Angl Tannyelvű Gimnázium és kllégium felújítása Kereskedelmi szlgáltató gazdasági területek kialakítása Parti akcióterület Az akcióterület a várs számára a legnagybb ptenciállal rendelkező területe, ezért indklt itt akcióterület kijelölése. Az akcióterületen elsősrban a meglévő funkciók fejlesztése, illetve új attrakciók elhelyezése a cél. Az akcióterületen a vízparthz kapcslódó rekreáció és szlgáltató funkciók vannak jelen. Az üdülőházas üdülőterület a tulajdnsi struktúra átalakulásának köszönhetően az elmúlt évtizedben alig fejlődött. A parti szakaszn kiemelt jelentősége van a közösségi területek (strand, zöldterület, sétány, kikötő stb.) fejlesztésének, ami nem csak a vársban élők igényeit elégíti ki, hanem az itt szlgáltatást igénybe vevő turisták számára is minőségi javulást eredményez. A közszféra megvalósítani kívánt fejlesztései a területen: Budatava strand reknstrukciója Wesselényi strand felújítása II. ütem Kikötő fejlesztésének előkészítése Szent Erzsébet liget minőségi fejlesztése Parti sétány fejlesztése Vasúti átjáró kialakítása I. ütem Kikötő fejlesztése a hrgászkikötőnél Sprtpálya fejlesztéseinek előkészítése Stratégia külső és belső összefüggései A stratégia településfejlesztési kncepcióval, településrendezési tervvel összhangban van, ezen településrendezési eszközök módsítása nem szükséges. Összhangban van tvábbá az önkrmányzat egyéb ágazati stratégiaival, prgramjaival. Az egyes fejlesztési elemek egymást erősítik. Stratégia megvalósítását biztsító szervezet A várs vezetése az Integrált településfejlesztési stratégia megvalósítására nem kíván önálló szervezetet létrehzni. Balatnalmádi Várs Önkrmányzata száms pályázat megvalósításában és végrehajtásában részt vett, így a stratégiában megfgalmaztt fejlesztések végrehajtására a szakembereit, illetve külső szakértők segítségét kívánja igénybe venni.

8 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 8 Ingatlangazdálkdási kncepció Az önkrmányzat feladata, hgy a vársban található ingatlank fejlesztési lehetőségeit felmérje. A fejlesztések általáns célja a vállalkzói és gazdasági együttműködések és fejlesztések generálása; közösségi terek kialakítása, erős partnerség kialakítása a civil szférával és a lakssággal; az építészeti és közösségi terek karakterének megőrzése; az összességében jó fizikai állaptban lévő középületek tvábbi fejlesztése; a várs történelmileg kialakult településszerkezetének alkalmassá tétele a távlati elvárásk megvalósítására, tvábbá a jelenlegi hiánysságk felszámlása. Partnerség A vársfejlesztési stratégia megalktásánál kiemelten fglalkztunk a társadalmi együttműködés megteremtésével, amely elősegíti az IVS megtervezésén túl a végrehajtását is HELYZETELEMZÉS ÖSSZEGZÉSE Várs szerepe a településhálózatban Balatnalmádi Magyarrszág egyik legjbban fejlődő régiójában, a Közép-dunántúli régióban, s egyúttal a Balatn Kiemelt Üdülőkörzetben helyezkedik el. A térség gazdasági és turisztikai szempntból is a régió rganikus fejlődésű és karakteres fejlődési ptenciállal rendelkező középvársi térségei közé tartzik. Balatnalmádi a BKÜ egyik meghatárzó középvársa, ami kmly fejlődési ptenciállal rendelkezik. Balatnalmádi vársközpntjával és parkjaival, strandjaival, szálldáival történetileg is a tradicinális balatni vízparti nyaralóhelyek közé illeszkedik. Vársszerkezet A település szerkezetének alakulásában jelentős szerepet játsztt dmbrzati jellege, mely még ma is az egyes településrészek kapcslatainak gátjaként mutatkzik. A terület dmbrzatilag váltzats magasságú m közötti - patakvölgyekkel erősen taglt, hulláms terület. A várs a Balatn partján, 8,2 kilméter hsszan húzódó, 3-4 kilméter széles település. A krábban különálló települések - Vörösberény, Almádi - és a krábban Alsóörstől csatlt Káptalanfüred alktja jelenleg Balatnalmádi várs közigazgatási egységét. Közlekedési aspektusból Balatnalmádi a régióban nem rendelkezik kiemelkedő szereppel. Közúti szempntból a Balatn keleti medencéje és az északi part között, elkerülhetetlen tranzitútvnal 71. sz. főút mentén fekszik a várs, ahl a nyári idegenfrgalmi időszakban, különösen hétvégenként jelentősen túlterheltek az utak. Balatnalmádi alacsnyabb hierarchiájú, de mégis térségközpnti szerepét erősíti az a tény, hgy több veszprémi, felsőörsi - út találkzási pntjában fekszik. Közösségi közlekedés szempntjából fnts, hgy a parttal párhuzamsan halad a Székesfehérvár Taplca vasútvnal, illetve a vársközpntban található a buszpályaudvar. Mint minden Balatn-parti település esetében, Balatnalmádinál is meghatárzó jelentőségű a vízparti fekvés, a vnzó mrflógiai és kedvező klimatikus adttságk, a XIX. század végén kezdődő, és az 1920-as évektől egyre gyrsabban tért hódító fürdőkultúra, illetve a nyaralóépítési láz. A krábban a beépített területeinek túlztt kiterjesztésével fejlődő várs napjainkra csaknem elérte végső határait. A terepadttságk, a meredek dmbldalak, a nagykiterjedésű, jellemzően kertvársi beépítés a település szerkezetét hsszútávra meghatárzzák. Balatnalmádi esetén szerkezetet alakító jelentős váltzásk már nem tervezhetők, a jövőben a belső tartalékk felé kell frdulni, s a minőségi fejlesztést kell preferálni. Főbb szerkezeti prblémák a településen: egykri szőlőhegyek felgyrsult tájalakulás váltzása, vasútvnal elválasztó hatása, utcahálózat kedvezőtlenül kialakult szerkezete.

9 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 9 Gazdaság Balatnalmádi gazdaságára a legjelentősebb hatást a település elhelyezkedése fejti ki. Ezek alapján alapvetően turisztikai rientáltságú területnek lehet tekinteni Balatnalmádit. Az elmúlt években a várs idegenfrgalmi kínálata, a szlgáltatásk színvnala jelentős minőségi javulást mutat. Ez a fejlődés is azt jelzi, hgy a várs igyekszik minél inkább karakteresen megjelenni a balatni idegenfrgalmi piacn. Az elmúlt 10 évben 17%-kal bővült a vállalkzásk száma. Az előző évtized elején dinamikus emelkedés vlt megfigyelhető a vállalkzásk számának alakulásában. Ezt követően a növekedés üteme lassult, illetve az évtized végére kismértékű visszaesés is tapasztalható. A Kelet-Balatni Kistérség, amelynek közpntja Balatnalmádi, a Balatn Üdülőkörzet egészén belül a közepesen fejlett üdülőterületek közé tartzik. Balatnalmádi vársközpntjával és parkjaival, strandjaival, szálldáival történetileg is a balatni vízparti nyaralóhelyek közé illeszkedik. Az elmúlt években a spntán fejlődést egyre inkább felválttta a tudats idegenfrgalmi stratégia alkalmazása, ami középtávn azt eredményezheti, hgy Balatnalmádi a mstaninál skkal karakterisztikusabban fg tudni megjelenni a balatni idegenfrgalmi termékpalettán. Az elmúlt 10 évben igen hullámzóan alakult a vendégek száma a településen. Balatnalmádi fesztiválnaptára rendkívül színes prgramkínálatt kínál a helyi laksknak és a vársba látgató turistáknak egyaránt. Társadalm Balatnalmádi a népességszám alakulást tekintve statisztikai értelemben a tendenciózusan fejlődő vársk közé tartzik. A év végi adatk alapján Balatnalmádi lakssága 9062 fő vlt. A településen tendenciózus népességszám növekedés figyelhető meg. Az elmúlt 10 évben a népesség 6%-kal növekedett. A krcsprts összetételt vizsgálva jól látszik, hgy a 14 év alattiak aránya jelentősen lecsökkent a laksságn belül, ezzel párhuzamsan emelkedett az idősebb krsztályk aránya a vársi népességen belül. A helyzetfelmérés adatai azt mutatják, hgy a várs kedvező isklázttsági mutatókkal rendelkezik. Elhanyaglható a településen azk száma, akik nem rendelkeznek legalább általáns isklai végzettséggel. Az érettségizettek aránya Balatnalmádiban több mint 10%-kal magasabb az rszágs átlaghz képest, de a megyei átlagt is jelentősen meghaladja. A várs, összehasnlítva az rszágs adatkkal valamelyest kedvezőbb helyzetben vlt 2001-ben. A fglalkztatttak aránya meghaladja az rszágs adatkat, bár a megyei mutatókhz képest az eredmény rsszabb helyzetet tükröz. A 2008-tól kezdődő gazdasági recesszió Balatnalmádiban is megemelte a munkanélküliek számát. A munkanélküliségi adatk váltzását évközben meghatárzza a turisztikai szezn: augusztusban a legalacsnyabb, az év első harmadában a legmagasabb. Települési környezet A táji értékek elsősrban a tájesztétikai, történeti, tájkaraktert tükröző értékek a nagyfkú beépítéssel és funkcióváltással erősen sérültek és a szőlőhegyi jelleg elvesztését követően nem az Almádira jellemző hagymánys, nagykertes, villaszerű beépítés alakult ki, hanem kisebb telkeken sűrű, vegyes beépítés. Összességében elmndható, hgy Almádi túlztt gyrsasággal növekedett és ez a gyrs növekedés kmly táji következményekkel járt. Már csak szigetszerű értékek maradtak fenn, így még fntsabb a táji- és természeti értékek védelme. Összehasnlítva a települést a közeli várskkal, megállapítható, hgy a lakónépességhez, illetve a belterület nagyságáhz visznyítva Balatnalmádi rendelkezik a legrsszabb mutatókkal a zöldterület nagyságát tekintve, aznban a várs üdülőházas, kertvársias jellege következtében mégsem alacsny összességében a zöldfelület nagysága. A meglévő zöldfelületi elemek szigetes jelleget mutatnak. Fnts zöldfelületi elemet jelent, s meghatárzza a várs szerkezetét, karakterét a 8,2 km hsszú Balatn-parti sáv. A várs egyik kiemelt zöldterülete, a Szent Erzsébet liget is a parti sávban található. Balatnamádi, a téli időszakban önálló életet élő kisvárs, márciustól któberig tartó időszakban különösen a nyári hónapk srán aznban üdülőtelepüléssé válik. Akár duplájára is megnövekszik a jelenlévő népesség száma (helyi laksk, üdülőtulajdnsk, nyralók, strandlók, rendezvény látgatók stb.), növekszik a tranzitfrgalmból származó és az üdüléssel járó környezeti terhelés. A balatni üdülőkörzetben, így a vársban is a vízre alapztt üdülés miatt fnts a jó vízminőség megőrzése.

10 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 10 Az egyes településrészek eltérő fejlődésük, különböző kialakulásuk következtében jelenleg is egymástól teljesen eltérő képet mutatnak. A településrészek eltérő szövete, az utcahálózat, telekméretek különbözősége ma is jól megkülönböztethetővé teszi azkat, ugyanakkr mindegyeik településrészen megtalálható az arra jellemző beépítési jelleg, épülettípus. A várs területén száms rszágs és helyi védelem alatt álló építészeti érték található. A várs közműellátttsága kiválónak mndható. A településen a vezetékes ivóvíz, szennyvíz csatrna és gázszlgáltatás jórészt megldtt, a lakásk jelentős része rácsatlakztt a hálózatkra, aznban még számttevő a szennyvíz csatrnára nem csatlakztt lakásk száma, és mintegy 10% csatrnázatlan terület is van még. A lakóterületeken kívül a gazdasági területek is megfelelően ellátttak közművekkel. A vlt zártkerti területeken a tvábbiakban növelni kell a közművekre való rákötési arányt. A település közigazgatási területét gyrsfrgalmi, vagy egyéb rszágs főútfejlesztések nem érintik, bár a település megközelíthetősége és frgalmterhelése szempntjából kiemelt jelentőségű és mint ilyen szrgalmazandó - a 710-es elkerülő út utlsó szakaszának megépítése Balatnfűzfő és a veszprémi körgyűrű között amelynek nymvnala a Megyehegy térségében megközelíti a várs közigazgatási területét. A közösségi közlekedés szempntjából fnts a két vasútállmás, az autóbusz pályaudvar tvábbá a kis- és nagyhajó-frgalm. Közszlgáltatásk A Kelet Balatni kistérség települési önkrmányzatai kötelező és vállalt közszlgáltatási feladataikat közvetlenül, vagy társulási megállapdással létrehztt, intézményfenntartó mikrtársuláskban, valamint intézményfenntartási megállapdás keretében látják el. A várs alapfkúktatási intézményeket tart fenn, és tulajdnsa a Veszprém Megyei Krmányhivatal által fenntarttt Balatnalmádi Kéttannyelvű Gimnáziumnak tthnt adó ingatlannak. Az egészségügyi ellátás területén is fnts kistérségi feladatkat lát el a várs. A járóbeteg ellátás fejlesztésére a várs pályázatt nyert, aminek a keretén belül létrejött az Balatnalmádi Egészségügyi Közpnt. A jgszabályilag meghatárztt kötelező szciális ellátáskat a várs a Szciális Alapszlgáltatási Közpntn (SZAK) keresztül biztsítja. A feladatk elvégzése települési társulás keretében valósul meg, amelynek tagja Balatnalmádi, Szentkirályszabadja, Litér, Felsőörs, Alsóörs és Balatnfűzfő. A következő szciális alap- és nappali ellátási frmák működnek Balatnalmádiban: családsegítő- és gyermekjóléti szlgálat, házi segítségnyújtás, szciális étkeztetés, nappali ellátás, védőnői szlgálat. A SZAK épületei a társulásban résztvevő településeken pályázati frrásból újultak meg 2012 első felében. Balatnalmádi 2013-tól, mint járási székhely tölt be pziciót a közigazgatási rendszerben. Vársrészek elemzése A településen a településtörténeti fejlődés, a településszerkezeti elemzések, valamint a jelenleg hatálys településrendezési terv ismeretében 5 vársrész került lehatárlásra. A vársrészek lehatárlását településtörténeti fejlődés, illetve településszerkezeti sajátsságk indklják. Balatnalmádi több település, illetve településrész egyesítésével létrejött várs. Vörösberény és Káptlanfüred a mai napig őrzi krábbi fejlődéséből önálló települési karakterét, illetve az abból származó identitását. Almádi vegyes területfelhasználású vársrész az intézményi területektől kezdve a lakóterületeken át az üdülőterületekig. Balatnalmádi településszerkezeti sajátssága a közel 8,2 km hsszú parti sáv, ami kiemelt turisztikai és gazdasági jelentőséggel bír, és amit a többi vársrésztől a Székesfehérvár Taplca vasútvnal, illetve a 71. sz. főközlekedési út választ el. A külterület és zártkertek vársrész a várs közigazgatási területének fennmaradó részeit fglalja magába, melynek jelentősége a külterületi gazdasági területek miatt nagy. A tó vízfelszíne, mint kivett terület nem került bevnásra a vársrészek közé. A kijelölt vársrészek Balatnalmádi beépített és beépítésre szánt területeit teljes mértékben lefedik. Swt analízis Ahhz, hgy meg tudjuk határzni Balatnalmádi jövőképét, illetve a fejlesztési stratégiai elképzeléseket, feltétlenül figyelembe kell venni azt a társadalmi-gazdasági közeget/földrajzi teret, amiben a várs elhelyezkedik. Balatnalmádi társadalmi-gazdasági mutatói a legtöbb esetben kedvezőek. A számk mögött egy stabil fejlődési pályán lévő várs képe mutatkzik. A természetes fgyás mértéke ugyan negatív, de

11 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 11 a BKÜ adataival összehasnlítva alacsnyabb a fgyás mértéke. A település laksságszáma flyamatsan emelkedik. Ez a népességszám emelkedés leginkább annak köszönhető, hgy a várs vándrlási egyenlege pzitív, skan választják végleges lakóhelyükké Balatnalmádit. Ebben a választásban többek között az is szerepet játszik, hgy a várs humáninfrastruktúrája jól kiépített és magas színvnaln működik. Mindezek mellett a település laksságának öregedési mutatói meglehetősen magasak, és ezek a számk a BKÜ adataihz visznyítva is magasabb elöregedést mutatnak. Balatnalmádiban működő vállalkzásk száma az elmúlt 10 évben 17%-kal bővült. Az elmúlt egy-két évben a növekedés üteme lelassult és kismértékben a települési rangsrban is hátrább került a település. A munkanélküliség tekintetében a várs relatív kedvező mutatókkal rendelkezik. Az rszágs és a vársi mutató közötti arány 0,7 körül alakul, ami a nyári hónapkban még tvább csökken. Balatnalmádi vendégfrgalmára alapvetően igazdik az rszágs, és még inkább a balatni vendégfrgalm trendjeihez. A várs vendégéjszakáinak száma az elmúlt 5 évben flyamatsan csökkent. Az idegenfrgalm területén Balatnalmádi számára a legnagybb kihívást azt jelenti, hgy turisztikai versenyképessége megerősödjön és újra méretéhez és hagymányaihz megfelelő pzíciót fglaljn el. Balatnalmádi fejlesztési dkumentumainak elkészítéséhez elengedhetetlen a SWOT analízis készítése. Amellett, hgy a várs adttságait erősségekre és gyengeségekre szétválasztva összegyűjtjük, az adttságkból adódó lehetőségek mellett a települést veszélyeztető tényezők is feltárásra kerülnek. A SWOT analízis lehetőségei és veszélyei nem azt jelentik, hgy a jövőbeni fejlődés egyértelműen egyik vagy másik szempnt szerint alakul. A térség és a várs helyzetelemzéséből származó infrmációk stratégiai szemléletű, rendszerezett összegzését tartalmazza a SWOT analízis, aminek az összeállításában részt vettek többek között a településfejlesztési kncepció és az IVS készítésébe bevnt stratégiai csprt szereplői: Plgármesteri Hivatal dlgzói, tisztségviselők, településfejlesztést meghatárzó szakértők stb. 1. Táblázat Várs helyzetértékelése SWOT analízisben Reginális kapcslatk, térségi szerepkör Társadalm, demgráfia Gazdaság, turizmus ERŐSSÉGEK (S) Kistérségi közpnt, kistérségen belül közpnti szerep; Kiváló reginális környezet; Budapest és a többi reginális centrum közelsége a többi balatni várshz képest; Budapest felől az első számttevő település a Balatn keleti medencéjében, az északi partn; Kistérségi együttműködés egészségügyi, szciális ellátás területen; Fnts tranzit útvnal a Balatn északi parti települései felé. Pzitív vándrlási egyenleg; Magas képzettségi, isklázttsági szint; Relatíve nagy arányú idegennyelv ismeret; Értelmiség magas aránya a lakónépességen belül; Településen jelen lévő civil szervezetek magas száma. Vállakzók magas száma; Az rszágs átlagnál alacsnyabb munkanélküliségi mutatók; A tó vizének jelenlegi jó állapta; Háttérterületek által nyújttt adttságk; Idegenfrgalmi ptenciál; Sprt hagymányk; GYENGESÉGEK (W) A reginális együttműködések hiánysságai; Térségi/helyi szerep keresése; Fővárs rssz vasúti elérhetősége. Népesség nagyfkú elöregedése; A képzett fiatalk elvándrlása; Laksság elszlása területileg, illetve időszaksan (évszaktól függően) jelentős eltéréseket mutat. Versenyhelyzet idegenfrgalm terén a Balatn parti településekkel; A helyi gazdaság diverzifikációjának hiánya; Munkahely hiánya; Rövid turisztikai szezn; A munkanélküliség szeznalitása; Kevés az önkrmányzati tulajdnú

12 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Táblázat Várs helyzetértékelése SWOT analízisben Természet, környezet Épített környezet, településkép, kultúra Infrastruktúra közművek, közlekedés ERŐSSÉGEK (S) Stabil költségvetés; Balatni és veszprémi kerékpárút mentén fekszik a várs; Település költségvetésében jelentős bevételi frrást jelentő üdülőnépesség; 4 csillags htel jelenléte a vársban. Balatn közelsége, kivételes látványkapcslatk a Balatn keleti medencéjével; Táji környezet, váltzats tájszerkezet; Természeti értékek: Köcsi-tó, Vöröskő tanösvény stb.; A település egyes részei az rszágs öklógiai hálózat, illetve a Natura 2000 területek részei; Visznylag kedvező környezeti állapt; Környező erdőterületek; Elkészült és aktualizált prgramk, tervek. Hsszú parti sáv; Intézményi épületek közpnti és alközpnti elhelyezkedése; Jó állaptú, építészeti értéket képviselő, védett épületek; Jelentős rszágs és helyi védelem alatt álló épített értékek; Több évszázads vársszerkezet; Várs múltja; Jó prgramnaptár, rendezvények; Aktív.életmód, versenyek: természetjárás, kerékpár, tenisz, vitrlázás, lvaglás stb. Jó tömegközlekedési kapcslatk a szmszéds településekkel; Jelentős frgalmat levezetni képes 71. sz. főút; Gyalgsan jól feltárt várs; Magas szennyvíz-csatrnázttsági arány; Ptenciális saját ivóvízbázis; Megldtt a települési szilárd hulladék gyűjtése és elszállítása, valamint részben a szelektív hulladékgyűjtés; Kiépült kerékpárút-hálózat Veszprém irányába, balatni kerékpár körút 0. kilméterkő. GYENGESÉGEK (W) fejlesztési terület; Hiányzó gazdasági területek; Tőkeszegény vállalkzásk Hiányó több minőségi szálláshely; Az idegenfrgalmi infrastruktúra részben krszerűtlen; Az idegenfrgalmi szezn nem elég hsszú; Gyenge mezőgazdasági ágazat; Szőlőtermesztés, brtermelés háttérbe szrulása. A jelentős tranzitfrgalm miatt fellépő zajterhelés a nyári időszakban; Átalakult szőlőhegyi művelés: szőlő- és gyümölcstermesztést az intenzív üdülő és lakófunkció felváltja; Az ingatlank közel 20%-a nem rendelkezik szennyvízbekötéssel. Településkarakter, egyéni arculat hiánya; Parti sáv és a többi vársrész között húzódó krridr 71. sz. főút, vasútvnal; Hiányzó zöldfelületi elemek, közterületi játszóterek; Üdülőterületek és zártkertek rvására történő lakóterületi fejlesztések; Rsszul bemutattt értékek, látnivalók; Épített környezet állapta és minősége. Helyenként nagyn leszűkülő települési gyűjtőutak; Településközpntn áthaladó rszágs utak terhelése; Közutak gyenge műszaki állapta; Vársrészek között nem kielégítő kapcslat; Sk kialakult zsákutca belterületen és a zártkertekben; Külterületi dűlőutak elhanyagltsága; Vízflyásk medrének nem megfelelő karbantartása; Nagy hiánysságk a csapadékvíz-elvezetés és tisztítás területén; Légkábelek nagy száma; Alternatív energiafrrásk alacsny hasznsítási szintje; A rövid turisztikai szezn miatt az infrastruktúra átlags kihasználtsági szintje

13 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Táblázat Várs helyzetértékelése SWOT analízisben Közszlgáltatásk ERŐSSÉGEK (S) A vársban 2 jó sszinvnalú általáns iskla és egy magas nívójú középiskla található; Laksság szciális helyzete jó; Magasfkú egészségügyi szlgáltatásk; Szciális alapszlgáltatásk magas színvnala; Multifunkcinális Kulturális Közpnttal rendelkezik a várs, amely a térségi jelentőségű kulturális feladatk ellátására is alkalmas; Kistérségi szinten létrejövő közszlgáltatási funkciók. GYENGESÉGEK (W) alacsny. Az intézmények nrmatív támgatása alacsny. 2. Táblázat Várs helyzetértékelése SWOT analízisben Reginális kapcslatk, térségi szerepkör Társadalm, demgráfia Gazdaság, turizmus LEHETŐSÉGEK (O) Balatnalmádi járási székhely pziciót tölt be; A várs ki tudja használni a közigazgatás átalakulásával járó új szerepkört; Kistérségi aktivitás nő térségi összefgás, térségi szintű fejlesztési együttműködések; Településközi együttműködések erősödése: Balatnfűzfővel és Felsőörssel; Turisztikai-desztinációs együttműködések; A Balatni Üdülőkörzet kiemelt fejlesztéseinek célterülete (Lzsánta); Új funkciókkal erősödik a várs, mely kiszlgálja a kistérségi településeket is. Célztt fiatal és idős - krsztályknak szóló fejlesztések; Helyben tanuló (kllégista) fiatalk vársban tartása Növekszik a várs népességmegtartó ereje. Növekvő képzettségi szint; Összefgás a különböző társadalmi, gazdasági és egyéb szereplők között. Minőségi fejlesztések a mennyiség helyett; Környezetbarát ipar megtelepítése; Befektetők helyzetbe hzása; Új turisztikai beruházásk vnzása a vársba; Régió kistérségeinek sajátsságait figyelembe vevő, területileg összehanglt turisztikai fejlesztések; Nn-prfit szektr aktivitásának térségfejlesztésébe való becsatrnázása VESZÉLYEK (T) A térség települései knkurenciát látnak egymásban, egymás ellen dlgznak; Relatív lemaradás Balatnfüred és Veszprém visznylatában; Kmmersz várssá válás balatni átlagba való süllyedés. A bevándrlás megáll és a vársi laksság csökkeni kezd; A várs fiatalkat megtartó ereje tvább csökken. Eladósdás; Rövid távn bevétel hiány; Nagy fejlesztések előre nem kalkulált hatásai; Túlfejlesztés; Tartós recesszió a világgazdaságban; Az önkrmányzatnak nincs hatása, vagy kevés eszköz áll rendelkezésre a fejlesztések megvalósítására; Sérülékeny turisztikai ágazat; A frráshiány veszélyezteti a vársi

14 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Táblázat Várs helyzetértékelése SWOT analízisben Természet, környezet Épített környezet, településkép, kultúra Infrastruktúra - közművek, közlekedés Közszlgáltatásk LEHETŐSÉGEK (O) Szlgáltatási, kereskedelmi funkciók erősödése; Helyi vállalkzók visszacsábítása Munkahelyteremtés; Egyedi turisztikai arculat kialakítása; Tudats marketing tevékenység; Elégedett idelátgatók és üdülőtulajdnsk; Prgramturizmus; Az aktív idős krsztályra épülő fejlesztések. Széles turisztikai kínálat megteremtése; Fejlesztési területek: Lzsánta, Kristófkemping és sprtpálya, strandk, vlt Nevelőtthn. Fenntarthatóságt figyelembe vevő fejlesztések; Természeti értékek fenntartása, megóvása, valamint bemutatása; Mzaiks tájszerkezet megtartása; Szőlőhegyek tájalakulásának megállítása, hagymánys tájhasználat, művelési módk elterjesztése; A külterületi fejlesztések a táji, természeti és környezeti értékek figyelembe vételével történik. Egyéni arculat létrehzása; Új funkciók telepednek meg; Fejlesztések srán egységes utcakép, karakter sikeres kialakítása; Vnzerőleltár készítése; Belterületi utak, közterületek minőségi fejlesztése, esztétikai megújulása; Zöldterületek fejlesztése; Értékek tudats őrzése, teremtése. Megújuló energia alkalmazása az önkrmányzati fejlesztésekben; Közlekedési fejlesztések megvalósulása a mikrtérségben és a régióban; Vársi kerékpárutakkal, gyalgs infrastruktúra fejlesztéseivel javuló közlekedési biztnság; A szennyvízhálózatra kapcslódtt lakásk számának növekedése, a közműlló záródása. A kistérségi szakmai kperáció, tapasztalatcsere erősödése; Integrált intézményrendszer révén javuló szlgáltatási színvnal. VESZÉLYEK (T) innvációkat; Elmaradnak az üdülők, nyaralók; Rsszul kialakíttt szlgáltatási, kereskedelmi funkciók; A térség szereplői nem egyeztetik gazdaságfejlesztési elképzeléseiket; Pályázati lehetőségek hiányában a turisztikai fejlesztések elmaradnak. Éghajlatváltzás; Felszíni és felszín alatti vizek minőségének rmlása; Növekvő a környezetterhelés; Csökkenő vízutánpótlás; Nem jut frrás, illetve munkaerő a környezeti kárk megelőzésére, elhárítására; Nem egyenletesen elsztódó csapadékmennyiség, következtében eróziós kárk, katasztrófahelyzetek alakulnak ki; A környezettudatsság nem javul;. A mezőgazdasági, erdészeti kártevők elszaprdása, a flóra pusztulása és átalakulása a felmelegedés miatt. Flytatódik a zártkertek belterületbe vnása; Lakásépítés és -felújítás feltételeinek rmlása; A várs lakóházainak kiürülése, a várs krábbi karakterét adó nyaralók eltűnése; Új, a jelenlegi frmavilágtól eltérő épületek építése; Zöldterületi fejlesztések elmaradása, zöldterületek állaptának lermlása. Erőfrrásk végessége; Közműszlgáltatók nem megfelelő minőségű és mennyiségű szlgáltatása; Frráshiány következtében a környezeti infrastruktúra tvábbi kiépülésének elmaradása; Biznytalan tulajdnsi és működtetői légkör miatt rmló közszlgáltatásk; Intézményrendszer kihasználtságának csökkenése.

15 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS JÖVŐKÉP ÉS STRATÉGIA 2.1. AZ IVS, MINT VÁROSFEJLESZTÉSI DOKUMENTUM Az integrált vársfejlesztési stratégia középtávú, stratégiai szemléletű, de megvalósítás rientált tervezési dkumentum, amely meghatárzza a vársk középtávú vársfejlesztési tevékenységeit. /NFGM - Vársfejlesztési Kézikönyv/ A stratégia előzmény dkumentuma a Településfejlesztési Kncepció. Az IVS megszületése egy rganikus tervezési flyamat része, ahl fnts szerepet kap a participáció. A dkumentum megalktásában az üzleti szektr, civil szektr, közszféra szereplői, és a laksság egyaránt szerves részvevő vlt. Az IVS szellemiségében épít a múlt értékeire, elemzi és válaszkkal szlgál a jelen kihívásaira és intézkedésivel a várs önmagáról alkttt víziójának elérését célzza meg. Az IVS összefglaló dkumentuma az Önkrmányzat fejlesztési elképzeléseinek. Mindezen túl meghatárzza a fejlesztések irányvételét, lgikáját. A dkumentum integrált jellege abból adódik, hgy az Önkrmányzat szakplitikai (gazdaságfejlesztés, társadalm ás szciálplitika, környezetfejlesztés) elképzeléseit összefgja, illetve vizsgálja és épít ezen területek szinergiájára. Az IVS-ben szerepeltetett fejlesztési intézkedéseknek területi leképezése hangsúlys szerepet kap, ami kmly segítséget jelent a középtávú fejlesztések összehanglásánál. A dkumentum kijelöli azkat az akcióterületeket, ahl a várs középtávn jelentős beavatkzáskat tervezz. Az integrált megközelítés tvábbi eleme, hgy a fejlesztési célkat, azk finanszírzási módját, megvalósítási és fenntartási módját is összefüggéseiben kezeli. Az településfejlesztés tervezési szintjei:

16 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS JÖVŐKÉP Ha egy mndatban szeretnénk összefglalni, hgy milyen Balatnalmádit szeretnénk, akkr a következő mndatt tudjuk megfgalmazni: Legyen Balatnalmádi az a várs, ahl érdemes élni, ahvá élmény ellátgatni! Ez a jövőkép magában fglalja, hgy a fejlesztések elsődleges célcsprtjának a helyi laksságt kell tekinteni, de mindemellett figyelembe kell venni a turisták, üdülőtulajdnsk elvárásait is. Ugyanakkr egy másik szempnt is megjelenik a jövőkép vezérmndatában, hiszen a fejlesztések eredményeire is utal. Az önkrmányzat víziójában egy lyan Balatnalmádi szerepel, ahl minden helyi laks megtalálja az érvényesülés lehetőségeit, ahl a vársi funkciók, szlgáltatásk színvnala általánsan magas, a lakókörnyezet hátteréül szlgál a laksk feltöltődésének és lehetőségük van a szabadidő tartalmas eltöltésére. Ebben a vízióban szereplő vársban a laksk büszkék az elért eredményekre és ez az érzés kívülre is kisugárzik. Egy önmagával elégedett vársba a turisták is szívesebben látgatnak el. A jövőben Balatnalmádinak fkzttan azzá a várssá kell válnia, ahvá a turisták kíváncsian érkeznek meg, ahl tartalmas és skszínű élményekkel találkznak és ahnnan kellemes benymáskkal távznak Fejlesztési szempntk Balatnalmádi Önkrmányzata hárm fejlesztési szempntt emel ki, amelyek érvényesülését a stratégia tervezési és megvalósítási szakaszaiban egyaránt vizsgálja. Ezek lyan szempntk, amik irányítóelvként kifejezik az Önkrmányzat településfejlesztési szándékait, cselekvései fókuszát. Környezeti értékek megóvása A balatni tájra és környezetre, mint örökségre kell tekinteni, amibe belesimul Balatnalmádi. Ezért a fejlesztések srán építeni kell a térség természeti, táji értékeire és kulturális örökségeire, a balatni táji hagymányaira. Ugyanakkr vigyázni kell arra, hgy a térség környezeti egyensúlyát ne brítsák fel az emberi beavatkzásk a tervezett fejlesztések srán. Helyi közösség aktivizálása Bármilyen fejlesztési dkumentum akkr tekinthető legitimnek, ha annak fókuszában a helyi közösség áll, és amely e közösség bevnásával készült. Ez egyszerre jelent lehetőséget és felelőséget is. Lehetőség, amennyiben a várható fejlesztések kiindulópntja a helyi közösség igénye, illetve a fejlesztések eredményeinek hasznélvezője elsősrban a helyi közösség. Felelősség, amennyiben a helyi közösség szereplőire, mint aktív részvevőkre számítunk a fejlesztések megtervezésénél és megvalósításánál. Helyi erőfrráskra alapztt, diverzifikált fejlesztések A fejlesztések megtervezésénél akkr járunk el helyesen, ha a lkális erőfrráskra alapzunk. Olyan fejlesztéseknek szabad megvalósulniuk, amelyek minden szempntból megfelelnek a település, a térség adttságainak és lehetőségeinek. Ha ezt a szemléletet a fejlesztések srán végig tartani tudjuk, nagymértékben csökkenteni tudjuk a település külső körülményeknek való kitettségét. Ezzel együtt és ezt kiegészítve lyan kncepció kidlgzása a cél, ami több dimenziós, diverzifikált fejlesztést tesz lehetővé. Fenntarthatóság A bemutattt fejlesztési szempntkból jól látszik, hgy az Önkrmányzat településfejlesztési elképzeléseiben hangsúlys szerepet kap a fenntarthatóság elvének érvényesítése. Ez a szemlélet megjelenik az önkrmányzati döntéshzatalban és ezt az elvet követi a fejlesztések srán is. Fnts, hgy a település életében különböző funkciót betöltő szereplők felismerjék és tudatsítsák, mit tudnak tenni saját kmpetenciájukn belül a fenntartható településfejlesztés céljainak elérése érdekében. Fnts a "gndlkdj glbálisan, cselekedj lkálisan" szemlélet meghnsítása, s a különböző területeken végbemenő fenntarthatósági flyamatk és fejlesztések krdinálása, összehanglása Cselekvési stratégia Az Önkrmányzat cselekvési terét, amiben a fejlesztéseket végre tudja hajtani alapvetően két dlg beflyáslja. Egyrészt, hgy a külső tényezők mennyiben képesek ösztönzően hatni, az rszágs tendenciák mennyiben teremtenek kedvező körülményeket.

17 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 17 Másrészt, hgy az Önkrmányzat milyen mértékben támaszkdik a lkális erőfrráskra és hgyan tudja azkat használni és lyan frmán áttranszfrmálni őket, hgy azk a várs fejlődését szlgálják. Az önkrmányzat fejlesztési fókuszában azk az elképzelések kerülnek előtérbe, amik a helyi erőfrrásk hatékny felhasználására épülnek, ezért az Optimum és a Maximum cselekvési frgatókönyvek 2 élveznek priritást. Optimum cselekvési prgram (kedvezőtlen külső körülmények; lkális erőfrrásk intenzív kihasználása) Az ptimum cselekvési prgram a valószínűsíthetően bekövetkező váltzáskat veszi figyelembe. A kedvezőtlen külső körülmények arra mtiválják a települést, hgy feltérképezze a helyi erőfrrásait és ezekre helyeződjenek át a fejlesztési elképzelések. A helyi kezdeményezések támgatása ösztönzi és érdekelté teszi a helyi szereplőket a fejlesztésekben. A helyi szereplőkön túl a vársnak szélesebb térségi együttműködésben is gndlkdnia kell, hgy még mindig a saját erőfrrásait felhasználva tudjn nagybb ívű fejlesztéseket megvalósítani. Az Önkrmányzat célja stabil, kiszámítható fejlődési pályára állítani a várst, ahl a külső körülményeknek való kitettség fkzatsan csökken, a várs népességmegtartó ereje növekszik. Maximum cselekvési prgram (kedvező külső körülmények; lkális erőfrrásk intenzív kihasználása) Ez az az eset, amikr a külső tényezők és a helyi adttságk egymást kiegészítik és erősítik. Ezt a cselekvési prgramt csak akkr érdemes követni, ha a település gazdaságilag már fejlődő pályára állt, és az előző évek cselekvési prgramja a helyi erőfrrásk ptimális kihasználására épült. A várs a külvilággal intenzíven kapcslattartó, de saját erőfrrásai fenntartására kncentráló cselekvési terveket dlgz ki. Egy ilyen stabil hátérrel rendelkező település könnyebben tud kiugró teljesítményt elérni. Az innvatív kezdeményezések könnyen teret kapnak, a fglalkztatási lehetőségek bővülnek, a helyi öntudat növekszik STRATÉGIAI CÉLRENDSZER Általáns fejlesztési célk A fejlesztések célja Balatnalmádi környezeti, társadalmi, gazdasági adttságainak figyelembe vételével illetve ezen adttságk erőfrráskká alakításával a várs versenyképességének javítása, miközben a táji környezet egyensúlya nem brul fel. Ezen túlmenően cél az élhető és vnzó lakókörnyezet megőrzése és tvábbi fejlesztése. Ezek a célk összességében mind azt kell szlgálják, hgy a laksság életminősége érezhető módn emelkedjen. Célk kiemelten: A település népességmegtartó erejének növelése; Erős belső társadalmi khézió; Gazdasági szinergiahatásk kihasználása Középtávú célk A jövőkép és a fejlesztési célk megadása után el kell érni arra a szintre, amikr megtörténik az eddig megfgalmazttak knceptualizálása, tehát amikr pntsan megfgalmazzuk, hgy mik azk a településfejlesztési feladatk, amik középtávn elvezetnek minket a kijelölt vársfejlesztési irányba. Ezek a településfejlesztési feladatk tekinthetők az IVS priritásainak és a hzzájuk kapcslódó célk pedig az IVS középtávú céljainak. 2 Ideáltipikus mdell

18 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 18

19 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 19

20 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 20

21 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 21

22 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 22

23 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS A Fejlesztési stratégia I. KOMPLEX TURIZMUSFEJLESZTÉS Az alapvető cél, hgy Balatnalmádinak a Balatni Kiemelt Üdülőkörzeten belüli turisztikai pzíciója megerősödjön és ezen keresztül versenyképessége nőjön. Ezt a célt az idegenfrgalmi termékpalettájának ptimális kihasználásával, desztinációs összefgással és az idegenfrgalmi vállalkzásk ösztönzésével kívánja elérni. Mindezt egy kmplex fejlesztés keretében kívánja végrehajtani a várs, ahl kiemelt jelentősége van a szinergia hatásk kihasználásának. Kiemelt célk: Turizmus jövedelemtermelő képességének növelése; A várs versenyképességének javítása; Egyedi arculatt adó turisztikai fejlesztések ösztönzése; Turisztikai kínálat szélesítése; A településen eltöltött vendégéjszakák növelése; A turisztika szezn meghsszabbítása; A turisztikai fejlesztések srán törekedni kell a környezetei egyensúly megőrzésére. I.1. Turisztikai kínálat fejlesztése Balatnalmádi rendkívül jó turisztikai adttságkkal rendelkező várs. Az ebben rejlő ptenciák aznban nem minden esetben vannak megfelelően kihasználva. A cél, hgy a várs által nyújttt turisztikai kínálat egy élmény csmagban (kncepcióban) jelenjen meg. A helyi adttságk kihasználása egyben annak lehetőségét is magába hrdzza, hgy versenyelőnyhöz jussn a térség más településeihez képest. Balatnalmádi a következő turisztikai területekre kíván elsősrban építeni: Fürdő turizmus; Rendezvény turizmus (lkális, reginális); Aktív turizmus (sprt, életmód, táji környezet felfedezése); Kulturális turizmus (művészet, szakrális emlékhelyek); Knferencia turizmus. Az említett élmény csmag egyrészt kifejezi Balatnalmádi skszínűségét, a várs által nyújttt turisztikai lehetőségeket. Az élmény csmagn belül vizsgálni kell az egyes turisztikai termékek szinergiáját, hgy ezzel is növekedjen a várs turisztikai ptenciája. Másrészt az élmény csmagn belül priritáskat szükséges megállapítani, ami egyúttal jelenti Balatnalmádi turisztikai irányvételének meghatárzását. (Ez utóbbi feladat már a Turisztikai kncepció részét képezi). A bemutattt intézkedések legtöbbje szrsan kapcslódik más területek (kultúra, szabadidő, sprt, közösségi intézkedések) fejlesztéseihez, de mivel jelentős idegenfrgalmi vetületük van, egyes részelemeik szerepeltetése releváns a turisztikai intézkedéscsmagban. Kiemelt célk: I.1.1. Élmény közpntú turisztikai prgramcsmagk kialakítása; A nem közvetlenül a fürdőzéshez kapcslódó turisztikai termékek fejlesztése; Balatnalmádira jellemző turisztikai értékek karakterisztikusabb megjelenítése a turisztikai kínálatban; Az elő-, és utószeznban, illetve rssz időben is igénybe vehető és élvezhető turisztikai kínálat kialakítása; Fürdéshez, Balatnhz kapcslódó turisztikai termékek minőségi fejlesztése. Turisztikai kncepció elkészítése Balatnalmádi idegenfrgalmi adttságai kiemelkedőek, de ennek ptimális kiaknázása érdekében elengedhetetlen a várs Turisztikai Kncepciójának megalktása. Ennek a dkumentumnak az idegenfrgalmi kínálat összehanglt fejlesztését kell megalapznia. Az idegenfrgalmi versenyképesség növelése érdekében a fejlesztések között priritáskat kell megállapítani, az alapján hgy az egyes fejlesztési részelemek milyen perspektívával rendelkeznek.

24 Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 24 Az idegenfrgalmi kncepció tartalmi elemei: Helyi adttságk felmérése; Célcsprt elemzés; Prgramkínálat kidlgzása; Idegenfrgalmi infrastruktúra fejlesztése; Idegenfrgalmi szlgáltatók ösztönzése; Térségi együttműködések kidlgzása; Turisztikai kmmunikációs és marketing stratégia; Prgramrányitó szervezet létrehzása. 3. Táblázat Az I.1.1. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb Tervezhető prjektelemek X X X Turisztikai Egyesület Turisztikai Kncepció megalktása Térségi Egész várs X I.1.2. Fürdő turizmus fejlesztése A fürdő turizmus Balatnalmádi hagymánys, vezető idegenfrgalmi terméke, amihez közvetlen, vagy közvetve szinte valamennyi egyéb idegenfrgalmi termék kötődik. Ezért is elengedhetetlen a vízparti fürdőzéshez kötődő termékek, szlgáltatásk flyamats megújítása, célcsprt rientált fejlesztése, illetve a lehetőségekhez mérten a szeznalitás tmpítása. - Épített környezet minőségi fejlesztése (már megindult flyamat); - Szlgáltatás fejlesztés; - Prgramkínálat bővítése. 4. Táblázat Az I.1.2. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb Tervezhető prjektelemek X X Turisztikai Egyesület Térség Parti sáv vársrész Budatava akcióterület Parti akcióterület Wesselényi strand flytatódó felújítása Budatavai strand reknstrukciója Káptalanfüredi strand Neptun strand kmplex fejlesztése Négyméteres előtti partszakasz fejlesztéseinek előkészítése X X pályázati frrás

25 Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 25 I.1.3. Rendezvény turizmus fejlesztése A vársi rendezvények egyrészt fnts turisztikai vnzerőként jelenek meg, ezzel együtt a várs idegenfrgalmi arculatának kialakításában is meghatárzó szerepük van. Másrészt a laksság tartalmas szabadidő eltöltésnek is fnts terepei. Szükséges a rendezvénykínálat külső (térségi) és belső (vársi) összhangjának megteremtése, a rendezvények flyamats tartalmi megújítása. I Zászlóshajó rendezvények szervezése és megújítása Olyan nagyrendezvények megszervezése tartzik ide, amelyek reginális hatókörrel rendelkeznek és, amelyek a vársi rendezvénykínálatban meghatárzó image frmáló szerepet töltenek be. (Például: Almádi napk, brfesztivál, pálinka napk öbölátúszás stb.) I Egyéb rendezvények szervezése és megújítása A várs prgramkínálatában lényeges szerepet betöltő lkális jelentőségű események tartznak ide. Ezek a rendezvények tematikájukat és célcsprtjukat tekintve tükrözik a várs skszínűségét és biztsítják a vársi élet pezsgését. (Például: Magtár, PKK stb. rendezvényei) 5. Táblázat Az I.1.3. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb Tervezhető prjektelemek X X X Turisztikai Egyesület Térség Várs egésze Parti akcióterület Közpnti akcióterület Rendezvénytér infrastruktúrájának javítása a Szent Erzsébet ligetben Kulturális rendezvényeknek helyt adó területek, épületek fejlesztése X X I.1.4. Aktív turizmus fejlesztés és életmód prgramk kidlgzása Az aktív turizmus területén jelentős növekedési ptenciállal rendelkezik a várs. Nagyn jó természeti adttságkkal rendelkezik Balatnalmádi és jelenleg is nagyn jó kezdeményezések léteznek a vársban, de az aktív turizmus nem jelenik meg jelen pillanatban önálló idegenfrgalmi termékként. Ennek prfesszinális megszervezése többek között azért fnts, mert versenyelőnyt biztsít a térségbeli településekkel szemben, pzitív image és karakteres termékpaletta kapcslható hzzá, hatéknyan hzzájárul az idegenfrgalmi szezn kibővítéséhez és nem utlsósrban pzitívan beflyáslja a prgramkban részvevők életminőségét. I Vízhez kötődő aktívturizmus prgramelemek fejlesztése - Vitrlázás, szörfözés; - Hrgászat; - Úszás; - Egyéb. I Infrastruktúráhz kötődő aktívturizmus prgramelemek fejlesztése - Kerékpár; - Tenisz; - Futball; - Egyéb.

26 Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 26 I Természetben űzhető aktívturizmus prgramelemek fejlesztése - Természetjárás; - Lvaglás; - Futás; - Egyéb. I Egészséges életmód prgramk fejlesztése A táplálkzáshz és az egészséges életmódhz kapcslódó rendezvények, vetélkedők, előadásk megszervezése. 6. Táblázat Az I.1.4. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb Tervezhető prjektelemek X X X Turisztikai Egyesület Sprt Egyesületek Térség Várs egésze Parti akcióterület Vörösberényi akcióterület Budatava akcióterület X X X pályázati frrás I.1.5. Kulturális turizmus fejlesztése A várs kulturális örökségének, értékeinek bemutatása és támgatása fnts feladat az Önkrmányzat számára, de egyúttal annak turisztikai termékként való hasznsítása is célként jelenik meg. A kulturális értékek bemutatása színesítik és tartalmasabbá is teszik várs turisztikai kínálatát. I Művészeti események, tevékenységek támgatása A várs alapvetően a képzőművészeti ágakban tud felmutatni színvnalas eredményeket. A cél, hgy ezek az alktásk, illetve a mögöttük lévő teljesítmény (Magtár, Padlás Galéria, Művelődési Közpnt stb.), hagymányk élményszerűen bemutatásra kerüljenek a széles közönség számára. I Szakrális emlékhelyek bemutatása A várs rszágs szinten is jelentős szakrális műemlékekkel rendelkezik. A cél, hgy ezek a helyszínek (Szent Imre templm, Szent jbb káplna, Vörösberényi refrmátus és katlikus templm stb.) a nagyközönség számára bemutatásra kerüljenek. Kapcslódás zarándkútvnalakhz.

27 Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Táblázat Az I.1.5. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb Tervezhető prjektelemek X X X Turisztikai Egyesület Helyi alktók Egyházak Térségi hatás Almádi vársrész Vörösberényi vársrész Parti sáv vársrész Vörösberényi akcióterület Parti akcióterület X X X Rendezvénytér infrastruktúrájának javítása a Szent Erzsébet ligetben Vörösberényi Refrmátus templm környezetének rendezése; Vörösberényi régi refrmátus iskla fejlesztése Vörösberényi régi katlikus iskla fejlesztése Mária út részeként; Vörösberényi klstr épületegyüttesének hasznsítása; pályázati frrás I.2. Turisztikai szlgáltatásk fejlesztése Az idegenfrgalm egy rendkívül összetett, skszereplős terület. Önmagában nem elég a várs turisztikai kínálatával fglalkzni, hanem a szlgáltatási háttér fejlesztésére is hangsúlyt kell fektetni. Az önkrmányzat a saját eszközeivel leginkább turisztikai marketing, a vállalkzói együttműködések ösztönzésében tud segítséggel lenni. Az önkrmányzat számára célként jelenik meg egy hatékny marketing-kmmunikációs rendszer kialakítása. Ennek biztsítania kell Balatnalmádi image javítását, célcsprtk hatékny elérését, illetve egy turisztikai minősítési rendszer kialakítását és működtetését. Az Önkrmányzat a rendelkezésére álló eszközeivel ösztönözni kívánja a turisztika tárgyú együttműködéseket. Ezek az együttműködések lehetnek a vársi vállalkzói csprtk közötti, illetve ezen csprtk és az önkrmányzat közötti együttműködések. Fntsak feladat a helyi laksság bevnása a turisztikai fejlesztésekbe. A desztinációs együttműködések ugyancsak szerepet kapnak az Önkrmányzat elképzeléseibe. Kiemelt célk: I.2.1. A turisztikai szlgáltatási háttér bővítése Turisztikai marketing tevékenység fejlesztése Turisztikai együttműködések elősegítése Turisztikai menedzsmentszervezet támgatása A várs életében szükség van egy lyan szervezete, ami megfelelő szakmaisággal képes az idegenfrgalmhz kötődő stratégiai és peratív feladatkat elvégezni. Egy prfesszinális munkaszervezet fenntartása hatéknyan tudja segíteni a várs idegenfrgalmi versenyképességének növelését. Rövid távn fnts megteremteni a munkaszervezet legitimitását, aktivizáló erejének növelését és a bevételi frrásk diverzifikációját. Szervezet feladatai: Szemléletfrmálás; Érdekegyeztetés; Krdináció; Stratégiai döntések megalapzása; Termékfejlesztés; Minőség-ellenőrzés.

28 Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Táblázat Az I.21. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb Tervezhető prjektelemek X X X Turisztikai Egyesület Térség Várs egésze X X X Pályázati frrás I.2.2. Turisztikai marketing és kmmunikáció prgram kidlgzása A vársnak szükséges megterveznie és megvalósítani egy átfgó tematikájú, egységes arculatt megcélzó és prfesszinális megjelenésű turisztikai marketing prgramt. Ennek a prgramnak szólni kell a vársba érkező turistákhz, a térség iránt érdeklődő ptenciális látgatókhz, de szükséges megszólítani a lehetséges idegenfrgalmi befektetőket is. Fnts, hgy kialakuljn egy egységes várskarakter, amin keresztül a marketingkampány könnyen és széles körben képes megszólítani a lehetséges célcsprtkat. A turisztikai marketing úgy tud igazán hatékny lenni, ha egy célszervezet feladatkörébe rendeljük. Egy ilyen szervezet a marketingtevékenységen túl fglalkzik az idegenfrgalmban érintett helyi szereplők együttműködésnek kialakításával, közreműködik a vársi rendezvények megszervezésében és lebnylításában. Turisztikai marketing és kmmunikáció elemei: Infrmációs irda és infrmációs pntk fenntartása; A vendégtájékztatás rendszerének tvábbfejlesztése; Turisztikai prtál fejlesztése; Média megjelenések; Infrmációs anyagk készítése. 9. Táblázat Az I.22. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb Tervezhető prjektelemek X X X Turisztikai Egyesület Térség Egész várs X X X pályázati frrás desztinációs együttműkö désből I.2.3. Idegenfrgalmi együttműködések megszervezése A turizmus versenyképességének növelésének egyik előfeltétele az érdekelt szereplők együttműködésének megvalósulása. A különféle szereplők közötti együttműködés alapja egy kiszámítható és reális idegenfrgalmi jövőkép megállapítása, a megvalósuló prgramelemek szakmaisága és a kmpetenciák pnts meghatárzása. Ilyen feltételek mentén könnyebb a különféle szereplők érdekeit összeegyeztetni és összehanglt fejlesztéseket megvalósítani.

29 Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 29 Az együttműködések irányai: Helyi közösség aktivizálása; Helyi vállalkzók közötti együttműködések; Térségi együttműködés. 10. Táblázat Az I.23. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb Tervezhető prjektelemek X X X Turisztikai Egyesület Balatn Best desztinációs együttműködés Térség Egész várs X X X pályázati frrás desztinációs együttműkö désből I.2.4. Idegenfrgalmi háttérszlgáltatásk támgatása Ide tartzik a szálláshely kínálat fejlesztése, a vendéglátó kínálat fejlesztése és az idegenfrgalmi kereskedelmi termékek fejlesztése. Természetesen az itt felmerülő feladatk döntő része a fr-prfit szférára tartzik, de az önkrmányzatnak is vannak eszközei a fejlesztések támgatására. Ez leginkább krdinációs feladatkat, minőségellenőrzést és esetlegesen adókedvezményeket jelent. 11. Táblázat Az I.24. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb Tervezhető prjektelemek X X Turisztikai Egyesület Egész várs X X I.3. Idegenfrgalmi infrastruktúra fejlesztése Balatnalmádi fő gazdasági húzóágazata az idegenfrgalm, ezért ennek a területnek az infrastrukturális jellegű beavatkzásai kiemelt hangsúlyt kapnak a fejlesztéseken belül. Ezen fejlesztések megvalósulásánál az elsődleges szempnt a turisztikai kncepcióhz való illeszkedés annak érdekében hgy valós célknak és igényeknek megfelelő beruházásk valósuljanak meg. I.3.1. Nagyberuházáskhz kötődő infrastrukturális fejlesztések Ezek a beruházásk a várs vnzerőfejlesztését célzzák. Célja, hgy lyan attrakciók szülessenek a vársban, amelyek az adtt turisztikai desztinációban önállóan is vnzerőt jelentenek a turisták számára. Ezek a fejlesztések jelentősen hzzájárulhatnak a vársba érkező látgatók számának, illetve áttételesen a vendégéjszakák számának, valamint a turisták költésének növeléséhez.

30 Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Táblázat Az I.3.1. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb Tervezhető prjektelemek X X X Turisztikai Egyesület Térség Almádi vársrész Parti sáv vársrész Közpnti akcióterület Budatava akcióterület Parti akcióterület Budatava strand Épületállmány felújítása, kertépítészeti rendezés Wesselényi strand felújítása II. ütem, Aquatórium: - fürdőház építése Kikötő fejlesztésének előkészítése a 4 méteres partszakasznál Kikötő fejlesztése a hrgászkikötőnél Sprtpálya fejlesztéseinek előkészítése X X Pályázati frrás I.3.2. Egyéb idegenfrgalmi infrastrukturális fejlesztések Alacsnyabb költségigényű, turisták számára a tvábbi időtöltést és kikapcslódást lehetővé tevő beruházásk tartznak ide, amik aznban önmagukban nem szükségszerűen jelentenek elegendő vnzerőt az dalátgatáshz. Illetve lyan kiegészítő beruházáskról, van szó, amik már meglévő turisztikai szlgáltatáshz, termékhez nyújtanak infrastrukturális hátteret. 13. Táblázat Az I.3.2. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb Tervezhető prjektelemek X X X Turisztikai Egyesület Egész várs X X Pályázati frrás Szent Erzsébet ligetben a rendezvénytér infrastruktúra javítása Parti sétány burklatfelújítása, gyermek-, család- és kerékpársbarát közterület rendezés, parkló burklatfelújítása Kilátó és környezetének fejlesztése, Öreghegy szabadidőközpnt kialakítása Köcsi-tó és környéke természetközeli fejlesztése Kerékpárs infrastruktúra kiegészítő fejlesztései Turista utak fejlesztése 14. Táblázat Kmplex turizmusfejlesztés priritás céljainak eléréséhez rendelt mnitring mutatók Célrendszer eleme I.1.1. Turisztikai kncepció elkészítése Mutató neve Elfgadtt turisztikai kncepció Minimálisan elvárható célérték Bázisérték ideje Célérték elérésének ideje Mutató frrása 1 db Önkrmányzati nyilvántartás

31 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Táblázat Kmplex turizmusfejlesztés priritás céljainak eléréséhez rendelt mnitring mutatók Célrendszer eleme I.1.2. Fürdő turizmus fejlesztése I.1.3. Rendezvény turizmus fejlesztése I.1.4. Aktív turizmus fejlesztése és életmód prgramk kidlgzása I.1.5. Kulturális turizmus fejlesztése I.2.1. Turisztikai menedzsment szervezet fejlesztése, támgatása I.2.2. Turisztikai marketing és kmmunikáció I.2.3. Idegenfrgalmi együttműködések megszervezés I.2.4. Idegenfrgalmi háttérszlgáltatásk támgatása I Nagyberuházáskhz kötődő infrastrukturális fejlesztések Mutató neve Strandt használók számának növekedése Strand éves kihasználtságának javulása Rendezvényeken részt vevők száma Megtarttt sprt események száma Templmk nyitvatartásának biztsítása Turisztikai Egyesület tagjainak száma Bevételi pénzek növekedése Média megjelenések száma rszágs sajtóban Együttműködésben megvalósuló prgramk Turisztikai szlgáltatásk minőségbiztsítása rendszerének kialakítása Beruházáskhz szükséges előtanulmányk elkészítése Minimálisan elvárható célérték Bázisérték ideje Célérték elérésének ideje Mutató frrása +10% Önkrmányzati nyilvántartás Strand üzemeltetőjének beszámlója +20 nap % TDM felmérése +10 db Rendezvénynaptár Sprt egyesületek +60 nap Rendezvénynaptár Egyházak +30 db Turisztikai Egyesület +50% beszámlója +5 db db db db Önkrmányzati beszámló II. HELYI GAZDASÁG DIVERZIFIKÁCIÓJA Balatnalmádi abban a speciális helyzetben van, hgy nagyn erős adttságai vannak a turisztika területén. Mindezek mellett a várs gazdasági stabilitásának megteremtése érdekében törekedni kell a gazdaság diverzifikációjára. Ez jelenti a várs meglévő iparterületének fejlesztését, illetve vállalkzók ide vnzását., tvábbá helyi termékek előállítására alapzó kisipari tevékenységek támgatását. A település alapvetően lyan gazdasági vállalkzáskat kíván támgatni, amelyek magas hzzáadtt értékű tevékenységet flytatnak és környezetbarát technlógiákat alkalmaznak. Kiemelt célk: Helyi laksk egész éves fglalkztatásának bővítése; A település tőkevnzó képességének növelése; A helyi adóbevétele növelése.

32 Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 32 II.1. Vállalkzói infrastruktúra fejlesztés Ahhz, hgy Balatnalmádi stabil, kiszámítható fejlődési pályára kerüljön, elengedhetetlen, hgy gazdaságilag több lábn álljn. A cél teljesítésének egyik kiemelt terepe a várs gazdasági területének fejlesztése. Alapvetően lyan vállalkzásk befgadása a cél, amelyek környezetkímélő technlógiákat alkalmaznak. Az Önkrmányzat ugyancsak ösztönözni kívánja az energiatakaréks megldásk alkalmazását. Az Önkrmányzat támgatni kívánja a helyi termékek előállításáhz kapcslódó kisipari, mezőgazdasági és kézműipari vállalkzáskat, értékesítési lánckat. Kiemelt célk: II.1.1. Vállalkzói infrastruktúra fejlesztés; Új vállalkzásk vnzása; Kisipari vállalkzásk működési feltételeink javítása. Gazdasági telephely fejlesztés Aktív telephely-fejlesztésbe kell fgnia annak érdekében, hgy a várs ne csak elvileg legyen vnzó a befektetők számára, hanem knkrét és valóban mérlegelésre alkalmas ajánlatkat is képes legyen tenni a letelepedés iránt kmlyan érdeklődő cégek számára. 15. Táblázat Az II.1.1. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb Tervezhető prjektelemek X X Térség Egész várs Budatava vársrész Budatava akcióterület X Ipari terület energetikai krszerűsítése, épületállmány megújítása Kmmunális Kft. telephelyének az áthelyezése Kereskedelmi, szlgáltató, gazdasági területek kialakítása Budataván X pályázati frrás II.1.2. Befektetési célterületek kataszterezése A helyi gazdaság tőkevnzó képességének növelését célzza egy befektetési célterület kataszter létrehzása. Ebben a dkumentumban megtörténik a rendelkezésre álló, gazdasági célkra hasznsítható ingatlank számbavétele és azk felmérése. Az egyes területek jellemzőinek összegzésével. (területnagyság, közművesítettség, megközelíthetőség, környezeti terheláési krlátk stb.) Ezek az infrmációk megkönnyítik a befektetések tervezhetőségét, illetve segítik a leendő befektetőket a megalapztt döntéshzatalban.

33 Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Táblázat Az II.1.2. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb X X Egész várs X Tervezhető prjektelemek Befektetési célterület kataszter II.2. Vállalkzás élénkítés Egy versenyképes helyi gazdaság megteremtéséhez szükséges a meglévő vállalkzásk megerősítése, az innvatív, helyi energiákat mzgósítani tudó kezdeményezések támgatása, illetve a kívülről érkező gazdasági frrásk ptimális fgadási feltételeinek kidlgzása. Az Önkrmányzat ösztönözni kívánja a vállalkzói együttműködéseket, vállalkzói hálózatk kialakítását. Ugyancsak fnts cél, hgy a várs vállalkzói kapcslódni tudjanak az Önkrmányzat fejlesztési elképzeléseihez, illetve a vállalkzói aktivitás emelése. Ennek egyik eszköze lehet különböző vállalkzói fórumk megtartása. Kiemelt célk: II.2.1. Vállalkzói együttműködések támgatása; Vállalkzói aktivitás emelése. Gazdaságfejlesztési partnerségi prgram kialakítása A helyi gazdasági együttműködések elősegítik a részvevő partnerek hatéknyabb érvényesülését, segítik a helyi vállalkzásk tőkefeltételeit, hzzájárulnak a gazdasági eredmények térségen belül tartásáhz, illetve megkönnyíti a pályázati pénzek elnyerését. Az Önkrmányzat a gazdasági partnerségi kapcslatk kialakításában kezdeményezőként és katalizátrként is szerepet tud vállalni. Fnts, hgy a gazdasági szereplők felé artikulálva legyenek az Önkrmányzat településfejlesztési céljai és az Önkrmányzat és a gazdasági szereplők között állandó legyen a kmmunikáció. Az Önkrmányzat a fejlesztési kezdeményezések terén számít a gazdasági szereplők aktív részvételére, illetve egyes esetekben szerepet tud vállalni üzleti szférán belüli kapcslatk generálásában is. 17. Táblázat Az II.2.1. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb X X Egész várs X X Tervezhető prjektelemek Vállalkzói fórumk

34 Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 34 II.2.2. Beruházás élénkítő prgram Az Önkrmányzat igyekszik döntéseiben fkzttan érvényesíteni a beruházás-élénkítés szempntjait és annak eszközrendszerét alkalmazni, hgy ezzel is erősítse a helyi gazdaságt. Ez jelenti az induló kis és családi vállalkzásk támgatását, pályázati frrásk megszerzésének segítését. Kisebb (a közbeszerzési értékhatár alatti) beruházásk esetében cél a helyi vállalkzásk preferálása. Az önkrmányzat támgat minden lyan kezdeményezést, aminek a célja a helyi vállalkzók helyzetbe hzása (pl: pénzhelyettesítő utalványrendszerrel). 18. Táblázat Az II.2.2. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb X X Várs egésze X Tervezhető prjektelemek II.2.3. Helyi termékek és szlgáltatásk támgatása A helyi termékek előállításának támgatása helyzetbe hzza a helyi vállalkzókat, növeli a helyi fglalkztatást, illetve hzzájárul a várs image-nek alakításáhz. Ide tartzik a valamilyen módn helyi specialitással rendelkező élelmiszer jellegű termékek, a turisztikai márkatermékek és az ipari- és képzőművészeti termékek támgatása, illetve ezen termékek népszerűsítése. 19. Táblázat Az II.2.3. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb Tervezhető prjektelemek X X X Turisztikai Egyesület Egész várs X X 20. Táblázat Helyi gazdaság diverzifikációja priritás céljainak eléréséhez rendelt mnitring mutatók Célrendszer eleme II.1.1. Gazdasági telephely fejlesztés II.1.2. Befekteteési célterületek kataszterezése Mutató neve Betelepülő vállakzásk száma Befektetési kataszter létrehzása Minimálisan elvárható célérték Bázisérték ideje Célérték elérésének ideje Mutató frrása +5 db Önkrmányzati nyilvántartás 1 db Önkrmányzati nyilvántartás

35 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Táblázat Helyi gazdaság diverzifikációja priritás céljainak eléréséhez rendelt mnitring mutatók Célrendszer eleme II.2.1. Gazdaságfejlesztési partnerségi prgram kialakítása II.2.2. Beruházás élénkítő prgram II.2.3. Helyi termékek és szlgáltatásk támgatása Mutató neve Vállakzói fórumk száma Induló vállakzásk száma Helyben előállítót termékek katasztere Minimálisan elvárható célérték Bázisérték ideje Célérték elérésének ideje Mutató frrása +50% Önkrmányzati nyilvántartás +30 db Önkrmányzati nyilvántartás + 1 db TDM beszámló III. VÁROSI FUNKCIÓK MEGERŐSÍTÉSE Balatnalmádi egyik nagyn fnts adttsága, hgy kedvező urbanizáltsági jellemzőkkel rendelkezik. Ennek kmly jelentősége van a helyi laksság szempntjából, hiszen pzitív irányban beflyáslják az életminőségüket, kmfrtérzetüket. Egy lyan vársban ahl ezek a funkciók magas színvnaln működnek az emberek szívesebben élnek, ami hzzájárul a település népességmegtartó erejének növeléséhez és laksságszám növekedéséhez. Az Önkrmányzat a jövőben is kmly hangsúlyt kíván fektetni a vársi funkciók megerősítésére. A fejlesztések megtervezése srán figyelni kell a gazdaságs működtetésre, a laksság felől mutatkzó igényekre, és a várst érintő főbb társadalmi flyamatk váltzásaira. Kiemelt célk: A laksság életminőségének javítása; A laksság egészségi állaptának javítása; A laksság szciális biztnságának erősítése; A kulturális élet élénkítése, szabadidős lehetőségek bővítése; A mzgás, a sprt, egészséges életmód népszerűsítése. III.1. Humán szlgáltatásk fejlesztése A település az elmúlt években nagy hangsúlyt fektetett arra, hgy a humán szlgáltatási infrastruktúráját, illetve ezen intézmények szlgáltatásait (egészségügyi terület, szciális terület, kulturális és sprt terület) fejlessze. A következő évek célja nem lehet más, mint az elért eredmények megtartása, a működő struktúrák fenntartása. Az adtt intézmények által nyújttt humán szlgáltatásk tartalmát mind inkább igazítani kell Balatnalmádi sajátsságaihz. Tehát a fejlesztéseknél figyelembe kell venni a várs magas arányú idős laksságát, a várst végleges lakóhelyükké választó rétegek igényeit, illetve hgy ezen humán szlgáltatásk a várs térségbe betöltött szerepkörét is beflyáslják. A fejlesztések srán a nyújttt humán szlgáltatásk és a turisztikai szeznalitás összefüggéseire is tekintettel kell lenni. Kiemelt célk: Szciális és egészségügyi ellátórendszerek minőségmegőrzése, illetve fejlesztése; A minőségi szabadidő eltöltési lehetőségek bővítése; Helyi kulturális és művészeti prduktumk létrejöttének ösztönzése; Életmód prgramk kidlgzása kiemelten az idős krsztály számára; Az aktív életmód prpagálása.

36 Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 36 III.1.1. A minőségi szabadidő-eltöltési lehetőségek bővítése A vársi életminőség egyik fnts meghatárzója, hgy a laksknak milyen lehetőségük van szabadidejük tartalmas eltöltésére. Ez magába fglalja a művelődés, sprt-rekreáció területét és ehhez kapcslódó életmód prgram kidlgzását. Ezen területek megfelelő menedzselésével elérhető a laksk felől jövő igények és a vársi lehetőségek összhangba hzása, ami pzitívan beflyáslja vársi légkört, illetve a helyi identitást. Nem utlsó srban az ezeken területeken történő fejlesztések a várs arculatának egyik meghatárzó fkmérőjévé vállnak és hzzájárulnal a várs népességmegtartásáhz és új laksk vnzásáhz. III Közművelődési szféra erősítése Balatnalmádi életében a kultúra, művelődés hagymánysan fnts szerepet tölt be, aminek biznyítéka a rengeteg kulturális rendezvény, a vársban alktó művészek magas száma és a művészeti képzések magas színvnala. A vársi közművelődés egyik legfntsabb helyszíne a Pannónia Művelődési Közpnt. Ez egy multifunkcinális helyszín, ami a kulturális, képzési, közösségi kezdeményezéseknek egyaránt helyszíne tud lenni. Az Önkrmányzat mindezért a jövőben is kiemelten kívánja támgatja ezt az intézményt. A vársban működő fiatalkat megcélzó művészeti képzések magas színvnalának megtartása és növelése az Önkrmányzat számára a jövőben is támgatandó cél. A vársi művelődés aznban nem csupán intézményi keretekhez kötődik. Balatnalmádi kulturális skféleségének letéteményesei a vársban alktó művészek, a kultúra iránt érdeklődő, azért tenni is hajlandó civilek, egyházak. Mindezekért szükséges ezen szereplőktől jövő energiáknak a becsatrnázása a várs hivatals művelődés-plitikájába. Ez jelenti a közművelődési értékek és a kapcslódó erőfrrásk számbavételét, az említett szereplőkkel flytattt flyamats párbeszéd biztsítását, és a tőlük jövő kezdeményezések támgatását az Önkrmányzat számára rendelkezésére álló frrásknak megfelelően. III Sprt és rekreációs fejlesztések Az önkrmányzat a saját eszközeivel szeretné elérni, hgy a mzgás, a sprt váljn a helyi laksság szabadidő eltöltésének szerves részévé. Ennek vannak infrastrukturális, finanszírzási és szemléletbeli feltételei. Balatnalmádi elhelyezkedéséből adódóan kedvező feltételekkel rendelkezik a természetben űzhető szabadidősprtk tekintetében, ezért ezen sprt tevékenységek kihasználása elsődleges hangsúlyt kapnak az Önkrmányzat elképzeléseiben. A mzgásban gazdag, egészséges életmód elterjesztésével minden krcsprtt meg lehet szólítani, de különösen fnts a fiatalk és az idősek igényeinek kielégítése. Ez érinti az isklai sprtfejlesztési feladatkat, a sprtegyesületi támgatáskat, közterületi sprtpályák bővítését. 21. Táblázat Az III.1.1. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb Tervezhető prjektelemek X X X Közművelődés i intézmények és vállalkzásk Helyi művészeti alktók Sprt egyesületek Isklák Várs egésze X X X Vörösberényi Művelődés ház funkcióbővítése Sprtpálya kialakítása - átköltöztetése a parti sávból pályázati frrásból

37 Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 37 III.1.2. Egészségügyi fejlesztések Az elmúlt évek egyik legkmlyabb fejlesztése vlt az Egészségügyi Közpnt megépítse és az ehhez tartzó szakrvsi ellátás átszervezése. Ezzel a fejlesztéssel jelentősen nőtt a várs egészségügyi infrastrukturális és ellátási színvnala. A cél, ennek a színvnalnak megtartása és tvábbi javítása. Ez annak tekintetében, hgy a várs népessége a bevándrlásk következtében flyamatsan nő, különösen fnts feladat. A laksság egészségügyi állaptáról jelenleg nem állnak rendelkezésre megfelelő adatk, ezért szükséges, hgy elkészüljön egy erre vnatkzó felmérés. Ez a felmérés megalapzza egy egészségügyi prgram megírását, ami az egészségügyi kérdéseken túl az egészséges életmóddal is kell hgy fglalkzzn. Ide tartzik a különféle prevenciós intézkedések, egészségkultúra fejlesztése, mentálhigiéniás intézkedések. A fejlesztések hatéknysága érdekében az Önkrmányzat törekszik a témával fglalkzó civil szervezetekkel együttműködni. 22. Táblázat Az III.1.2. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb Tervezhető prjektelemek X X Egészségügyi Közpnt Várs egésze Közpnti akcióterület Vörösberényi akcióterület Egészségvédelmi akciók Prevenciós akciók az ktatási intézményekbe laksság egészségi állaptára vnatkzó adatbázis kiépítése civil szervezetekkel történő partnerség építése X pályázati frrásból III.1.3. Szciális ellátórendszerek fejlesztése A várs szciális intézményeiben magas színvnalú szakmai tevékenység flyik. Mindezek mellett is szükséges a szciális ellátórendszer személyi és tárgyi feltételeinek javítása, illetve infrastrukturális fejlesztések. A fejlesztések srán figyelembe kell venni Balatnalmádi azn sajátsságát, hgy az idősek aránya a laksságn belül magas, tehát ennek megfelelően szükséges átgndlni a kapacitásk növelését. Ugyancsak számítani lehet a családsegítés és a gyermekjóléti szlgáltatásk iránti megnövekedett érdeklődésre. A szciális ellátásk hatékny tervezhetőség érdekében szükséges elkészíteni Balatnalmádi szciális térképét. A szciális szféra általában igényli a civil együttműködéseket, ezért erre a területre külön hangsúlyt kíván fektetni az Önkrmányzat. 23. Táblázat Az III.1.3. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb X X Szciális intézmények Várs egésze Közpnti akcióterület Vörösberényi akcióterület X pályázati frrásból

38 Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Táblázat Az III.1.3. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Tervezhető prjektelemek Szciális térkép készítés Szciális intézmények kapacitás bővítése Időseket ellátó intézményrendszer fejlesztése Családsegítés, gyermekjóléti szlgáltatásk fejlesztése Bölcsőde kialakítás III.1.4. Településirányítási szervezet fejlesztése A vársnak hatéknyan működő településirányítási szervezetre van szüksége, hiszen ez adja a hátterét önkrmányzati döntések meghzatalának és levezénylésének. De nem csak ezen a területen, hanem hivatali ügyfelekkel való kapcslattartásban, ügyintézésben is fnts a háttérszervezet fejlesztése. III Településmenedzsment mdernizálása Az Önkrmányzat működésének stabilnak, a finanszírzásnak kiszámíthatónak kell lennie és törekedni kell a rendelkezésre álló erőfrrásk hatékny felhasználására. Ezen célk elérése flyamán flyamatsan megújuló kihíváskhz kell alkalmazkdnia az Önkrmányzatnak, amihez kmly segítséget tud nyújtani a településmenedzsment fejlesztése. Ezen túl menően az Önkrmányzatnak biztsítania kell tudni a döntések átláthatóságát és a laksság bevnását, részvételét. Rendkívüli jelentőségű a mnitring rendszer fejlesztése, az integrált mnitring rendszer bevezetése. A Környezeti menedzsment területén cél az EMAS tanúsítvány megszerzése. III Hivatali adminisztráció fejlesztése A hivatali adminisztráció az a közvetlen felület, ahl az Önkrmányzat és az ügyfelek találkznak. Nem mindegy hgy ez az interakció milyen módn történik meg. Az ügyfeleket két részre lehet sztani: a lakssági és a vállalkzói ügyfelek. Elvárásaikban aznban hasnlóak: Igazdva a piaci visznykhz, hatékny adminisztrációs ügyintézést és a gyrs infrmációhz jutást várnak el. Ennek érdekében a hivatali szervezet ügyfél-(legyen az lakssági vagy vállalkzó)-barát jellegének megerősítésére és fejlesztésére van szükség. 24. Táblázat Az III.1.4. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb Tervezhető prjektelemek X X Várs egésze X Ügyfél elégedettség mérése Szervezetfejlesztés Pályázati frrásból III.2. Műszaki infrastruktúra fejlesztése A várs műszaki infrastruktúrájának fejlesztése több dimenzió mentén is fnts. Társadalmi szempntból a műszaki infrastruktúra erőteljesen beflyáslja a vársban élők életkörülményeit. Másrészt a gazdasági élet fejlődését is beflyáslja a műszaki infrastruktúra állapta, illetve megfelelő fejlesztéseken keresztül jelentős költségmegtakarításk érhetőek el. Környezeti fenntarthatósági szempntból a műszaki infrastruktúra fejlesztésénél a vársra jellemző környezeti szempntkat kell figyelembe venni. Ugyancsak helyi sajátsság, hgy a vársba látgatók, szeználisan erőteljesen terhelik a várs műszaki infrastruktúráját, így erre a szempntra is da kell figyelni.

39 Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 39 Kiemelt célk: III.2.1. Krszerű, környezetvédelmi szempntkat is figyelembe vevő infrastruktúra megvalósítása (hulladékgazdálkdás, ivóvízellátás és szennyvíz-elvezetés és tisztítás, csapadékvízelvezetés, közvilágítás, földkábel elhelyezés terén); Megújuló energiafrrásk hasznsításának ösztönzése; Energetikahatéknyság fkzása; A várs külső elérhetőségének, belső közlekedésének és közlekedésbiztnsági helyzetének javítása. A várs belső közlekedési hálózatának javítása A várs közlekedési úthálózatának egyrészt a helyi laksságt kell szlgálnia, másrészt számlnia kell a szeznális terheléssel, és az ezzel járó nehézségek kezelésével is. A tervezett beavatkzásk a várs belső közlekedési kapcslatainak javítását, a közlekedésbiztnság helyzetének javítását célzzák. A fejlesztések srán preferált a kerékpárs és gyalgs közlekedéshez kapcsldó intézkedések. Balatnalmádi sajátssága, hgy a parti sáv és a várs egyéb területei elválasztódnak a vársn keresztül haladó vnatsínek által. A két terület kapcslódására kidlgztt tervek és megvalósításk külön hangsúlyként szerepelnek az Önkrmányzat elképzeléseiben 25. Táblázat Az III.2.1. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb Tervezhető prjektelemek X Magyar Közút MÁV Várs egésze X Magyar Közút MÁV Pályázati frrás Veszprém úti járda burklat-felújítása Új gyűjtőút kialakítás a Veszprémi út és a 71. sz. főút között Körfrgalm kialakítása Veszprémi út és az új gyűjtőút között Körfrgalm kialakítása a 71. sz. főút (Fűzfői út), tervezett Veszprémi út kereszteződésében Vasúti átjáró kialakítása I. ütem Szintben gyalgs, akadálymentes átkelőhely kialakítása a Széchenyi sétány vnalában III.2.2. Kmmunális- és közmű infrastruktúra-fejlesztési prgram A kmmunális és közmű infrastruktúra biztsítására és fejlesztésére minden vársi szereplőnek szüksége van. Legyen szó helyi laksról, üdülő tulajdnsról, gazdasági vállalkzásról, vagy éppen valamelyik vársi intézményről. Minden érintett szereplőnek az az érdeke, hgy krszerű, jól működő és környezetbarát kmmunális és közmű infrastruktúrája legyen a vársnak. Az intézkedésen belül megvalósítandó prgramk: Csapadékvíz visszatartási, elvezetési és kezelési prgram; Szennyvízcsatrna-hálózat fejlesztési prgram; Környezetterhelés és szennyezés csökkentése; Megújuló energiafrrásk felkutatása és hasznsítása; Vársképet zavaró légkábelek kiváltása.

40 Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Táblázat Az III.2.2. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb Tervezhető prjektelemek X Várs egésze Pályázati frrás III.3. Lakó- és üdülési környezet fejlesztése A lakókörnyezet azt az épített és természeti teret jelenti, amiben a laksság a mindennapjait éli. Egyáltalán nem mindegy, hgy ez a lakókörnyezet milyen minőségi állaptban van, milyen kisugárzással rendelkezik. Az Önkrmányzat számára fnts szempnt a harmnikus, rendezett településkép kialakítása, ami egyaránt vnatkzik az épített és a természeti környezetre. A lakókörnyezet fejlesztése, megújítása hzzájárul a helyi laksság pzitív érzetéhez, illetve a várs egyik legfntsabb marketing felülete, de egyben példaként, irányadóként is szlgál az itt élőknek saját környezetük (telkük, házuk) rendezéséhez. A lakókörnyezet fejlesztés gazdasági haszna is kimutatható, amennyiben beflyáslja az idegenfrgalm alakulását, a közlekedési infrastruktúrát, vagy akár vállalkzásk betelepülését a vársba. Ennek megvalósításáhz szükséges a hiányzó rekreációs, pihenő funkciók kialakítása, a meglévő pihenőterek rendezése, a vársi zöldfelületek fejlesztése, minőségük megőrzése. Kiemelt célk: III.3.1. Hagymánys településszerkezet, illetve települési arculat, utcaképek megőrzése, felújítása; Természetvédelmi értékek megóvása, fenntartása; Zöldfelületek minőségmegőrzése, megújítása; Közösségi funkciók fejlesztése; Települési közpntk, alközpntk megújítása és funkcióbővítése; Településkép fejlesztése. Zöldfelületek megújításának prgramja A település vnzóbbá tételéhez, a laksság kmfrtérzetének növeléséhez elengedhetetlen a településeken lévő zöldfelületek mennyiségi, minőségi helyreállítása, növelése és fejlesztése. Ehhez szükséges a zöldfelületek felmérése, zöldfelület-fejlesztési terv készítése, az egyes területekre kertépítészeti terv készítése, és ezen tervek megvalósítása. 27. Táblázat Az III.3.1. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb X X Vársgndnk ság Várs egésze X pályázati frrásból

41 Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Táblázat Az III.3.1. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Tervezhető prjektelemek Zöldfelületi kataszter elkészítése; Fapótlási rendelet alktása; Nem önkrmányzati tulajdnú tulajdnba vétele adás-vétel, vagy csere útján; Felújíttt és új játszóterek telepítése; Sétányk kialakítása III.3.2. Vársrészi alközpntk kialakítása, funkcióbővítése Balatnalmádi kialakulása srán több egykri önálló településből, településrészből jött létre. Vörösberény, Káptalanfüred, Almádi, településrészek ma is jó elhatárlhatók. Történelmi kialakulásuk, vársszerkezetben való elhelyezkedésük, fejlődésük egyaránt indklja, hgy ezen településrészeken alközpntk alakuljanak ki. Bár általában a decentralizációs törekvések teremtik meg az igényt új vársi alközpntk kialakítására, Balatnalmádiban a történelmi fylamatk következményeként spntán is megindult az alközpntk kialakulása. Ehhez csatlakztt még a Budatava lakótelep és környezetében egy alközpnt. Ezen alközpntk kialakítása apróléks munka, hiszen illeszkedniük kell a vársi térszerkezetbe, de mindemellett az alközpnt funkcióit is meg kell tudni tervezni. Az új alközpntk kialakításán túl a meglévő vársi közpntk funkcióinak felülvizsgálatára is szükséges és adtt esetben azk hzzáigazítása a megváltztt körülményekhez. 28. Táblázat Az III.3.2. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb Tervezhető prjektelemek X X Várs egésze Vörösberényi akcióterület Budatava akcióterület X Települési alközpnt funkcióbővítő fejlesztése Vörösberényben; Települési alközpnt funkcióbővítő fejlesztése Budataván pályázati frrásból III.3.3. Épített környezet fejlesztése A lakó- és üdülőkörnyezet megújításának zöldfelületi fejlesztések melletti másik markáns területe az épített környezetnek a fejlesztése. Ezek mind lyan intézkedések, amik közvetlenül érintik a helyi lakskat és közvetlenül beflyáslják a várs arculati megjelenését. III Közterületi fejlesztések Ide tartzik minden lyan fizikai beavatkzás, ami közterületen valósul meg. A megvalósítandó intézkedések a közterületek praktikus területhasznsítását, a lermltt állaptban lévő területek megújítását, illetve látványjavító beavatkzáskat célznak meg. III Épület felújítási és rehabilitációs fejlesztések A település száms lyan épülettel rendelkezik, amelyek őrzik a település múltját, és megőrzésük a várs számára kiemelt jelentőségű. Balatnalmádi példa értékű módn számba vette épített értékeit, s elkészítette értékvédelm rendeletét, mely alapján mind a védelem, mind a támgatás megtervezésre került. A települési arculat megőrzése, az épített örökségi értékek védelme az Önkrmányzat számára azért is fnts, mert hzzájárul

42 Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 42 a balatnalmádi identitás erősítéséhez. Az Önkrmányzat feladata a helyi védelem alatt álló épületek és területek védelmének meghatárzása, lehetőség szerint pénzügyi frrásk hzzárendelése a felújítási munkákhz, vagy a magántulajdnsk hzzásegítése pályázati pénzek elnyeréséhez. A védettséggel rendelkező épületek megújításán túl ebbe az intézkedés csmagba tartzik a máshvá be nem srlt közintézmények felújítása. 29. Táblázat Az III.3.3. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb Tervezhető prjektelemek egyházak X X Egyházak Várs egésze X pályázati frrásk Plgármesteri Hivatal energetikai krszerűsítése, átalakítása, akadálymentesítés, hmlkzat-felújítás Psta parkló felújítása, közterület rendezése, közvilágítás krszerűsítése, közműkiváltás Egészségügyi közpnt melletti közterület reknstrukciója Barss Gábr utca piacig, illetve a Zeneiskláig tartó szakaszának felújítása, közterület rendezése Piac fejlesztése II. ütem Meglévő játszótér bővítése új játszótéri eszközökkel. Vasúti aluljáró energetikai krszerűsítése, akadálymentesítés Járási Krmányhivatal kialakítása Refrmátus templm műemléki környezetének rendezése Vörösberényi Általáns Iskla alatti terület rendezése Vörösberény Művelődési ház felújítása és funkcióbővítése Szent Ignác Katlikus templm tetőhéjazatának műemléki felújítása Orvsi rendelők utóhasznsítása 30. Táblázat Vársi funkciók megerősítése priritás céljainak eléréséhez rendelt mnitring mutatók Célrendszer eleme III.1.1. A minőségi szabadidő-eltöltési lehetőségek bővítése, a közművelődési szféra erősítése III.1.2. Egészségügyi fejlesztések III.1.3. Szciális ellátó rendszerek fejlesztése III.1.4. Településirányítási szervezet fejlesztése III.2.1. A várs belső közlekedési hálózat javítása Mutató neve Megújíttt, újnnan kialakíttt közösségi sprtpályák száma Minimálisan elvárható célérték Bázisérték ideje Célérték elérésének ideje Mutató frrása + 1 db Önkrmányzati nyilvántartás Egészségügyi ellátást igénybe vevők számának csökkenése az állandó népesség körében -5% Orvsi rendelők Szciális térkép + 1 db Önkrmányzati Megvalósíttt szervezetfejlesztés Megújíttt csmópntk száma Felújíttt járdák hsszának növekedése beszámló 2 db Önkrmányzati nyilvántartás 3 db Önkrmányzati nyilvántartás +5 km Önkrmányzati nyilvántartás

43 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Táblázat Vársi funkciók megerősítése priritás céljainak eléréséhez rendelt mnitring mutatók Célrendszer eleme III.2.2. Kmmunálisés közmű infrastruktúra fejlesztési prgram III.3.1. Zöldfelületek megújításának prgramja III.3.2. Vársrészi alközpntk kialakítása, funkcióbővítése III.3.3. Épített környezet fejlesztése Mutató neve Szilárd burklatú belterületi utak arányának növekedése szennyvíz csatrnára való rákötési arány (=sz.vízre rákötött ingatlank száma/ivóvíz hálózatra rákötöttek száma) Felújíttt és/vagy újnnan épült játszóterek száma Felújíttt és/vagy újnnan kialakíttt zöldterületek nagysága Új vársi funkciók, új típusú szlgáltatók betelepedése Értékmegőrzött helyi védett épületek száma Minimálisan elvárható célérték Bázisérték ideje Célérték elérésének ideje Mutató frrása +10% Önkrmányzati nyilvántartás 95% Önkrmányzati nyilvántartás Közmű szlgáltató 5 db Önkrmányzati nyilvántartás Vársgndnkság 10 ha Önkrmányzati nyilvántartás Vársgndnkság 5 db Önkrmányzati nyilvántartás 20 db Önkrmnyzati nyilvántartás IV. HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS Balatnalmádi versenyképességének növeléséhez elengedhetetlen a várs humánerőfrrásának fejlesztése. Ez azért is fnts terület, mert megfelelően képzett humánbázis nélkül nem képzelhető el innvatív településfejlesztés. Ehhez kapcslódóan a várs kulcsfntsságú területnek tartja az ktatási terület fejlesztését, az ktatás minőségi színvnalának flyamats emelésére való törekvést. A várs mindezeken túlmenően támgatni kívánja a helyi, civil önszerveződéseket és a tőlük érkező kezdeményezéseket, hiszen ezek hatéknyan tudják elősegíteni a várs flyamats megújulását, illetve a helyi identitás megerősödését. Kiemelt célk: A fejlesztések humánerőfrrás hátterének fejlesztése; Civil kezdeményezések támgatása. IV.1. Oktatás és képzési funkciók fejlesztés A várs ktatási intézményeinek választ kell tudni adniuk a munkaerő-piaci helyzet által támaszttt elváráskra. Rugalmas gyrsan váltzó világunkban, akár más ktatási szervezetekkel közösen törekedni kell arra, hgy jól képzett, magas tudásigényű fiatalk kerüljenek ki az isklákból. A térségi munkaerőigény és a képzési rendszer kilépési ldalának összehanglása érdekében az önkrmányzat feladatának tartja vársi kmpetenciaigény felmérés elkészítését. IV.1.1. Közktatás fejlesztési prgram Az ktatási-nevelési intézmények minőségi szlgáltatásinak biztsítása minden várs elemi érdeke. Balatnalmádiban működő közktatási intézményekben magas színvnalú pedagógiai munka zajlik. Ezért is fnts a közktatás értékeinek megőrzése, a minőségi színvnal flyamats emelésére való törekvés. A közktatásra vnatkzó Intézkedési terveket a Kelet-

44 Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 44 Balatn Kistérség Közktatási Feladat Ellátási Intézményhálózat Működtetési és Fejlesztési Terve, illetve a Kistérség Közktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési terve fglalja magába. A dkumentumk a következő főbb Intézkedéseket tartalmazzák: Az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének betartása; Pedagógus szakma fejlődésének támgatása; Intézmények tárgyi feltételek javítása; Művészeti képzés minőségének megőrzése, tvább fejlesztésére. 31. Táblázat Az IV.1.1. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb Tervezhető prjektelemek X X Oktatási intézmények Várs egésze Közktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési terv felülvizsgálata X pályázati frrásból IV.1.2. Oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése Balatnalmádi közktatási Intézményeinek infrastrukturális fejlesztése az elmúlt években flyamatsan zajltt. Ez a fejlődés is azt mutatja, hgy az Önkrmányzat egy tudatsan átgndlt és prgramztt közktatás fejlesztés plitikát hajt végre. A közktatás magas színvnalának hátteréül szlgáló infrastrukturális fejlesztések a jövőben is ennek a prgramzásnak a mentén kívánja végre hajtani az Önkrmányzat. 32. Táblázat Az IV.1.2. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb Tervezhető prjektelemek X Oktatási intézmények Várs egésze Almádi vársrész Budatava akcióterület Férőhely bővítés, energetikai krszerűsítés új óvdaépület építésével Magyar Angl tannyelvű Gimnázium és kllégium felújítása Mgyró úti óvda területén új óvda felépítése, bölcsődei csprttal X pályázati frrásból IV.1.3. Képzési prgramk támgatása Két fnts tudással kell rendelkeznie az Önkrmányzatnak. Egyrészt tisztázandó, hgy milyen humánerőfrrás készlettel rendelkezik a várs, ezt pedig össze kell vetni azzal, hgy milyen képzettségbeli igények merülnek fel a helyi fglalkztatóknál. Az Önkrmányzatnak törekednie kell arra, hgy minél alapsabb infrmációkkal rendelkezzen az említett két helyzetről. Az Önkrmányzat támgatni kívánja azkat a képzéseket, amik hzzájárulnak a helyi munkavállalók képzettségi szintjének emeléséhez. A képzések fókuszában azk a területek vannak, amelyek kötődnek a várs kulcságazatáhz, vagyis az idegenfrgalmhz.

45 Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 45 Az Önkrmányzat tervei között szerepel a kapcslat felvétel a Pannón Egyetemmel és egy hsszútávú együttműködés kidlgzása. Ez a kperáció is azt célzza, hgy a várs versenyképességét biztsítsák a megfelelően képzett és gyakrlattal rendelkező humánerőfrrásn keresztül. A következő területek fejlesztése indklt: A turizmusban fglalkztatttak szakismeretének, képességeinek fejlesztése Munkaerő-keresletnek megfelelő átképzések támgatása Mdern inf-kmmunikációs eszközök használatának elsajátítása a laksság és a munkavállalók széles körében Nyelvtudás megszerzését és fejlesztését célzó képzések támgatása A laksság megfelelő tudással való felruházása ahhz, hgy részt tudjn venni a döntési flyamatkban ( Empwerment ) Környezettudatsságt növelő és a fenntartható fejlődés legfntsabb kérdéseit megismertető prgramk támgatása 33. Táblázat Az IV.1.3. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb Tervezhető prjektelemek X X Oktatási intézmények Várs egésze X pályázati frrásból IV.2. Közösségi erőfrrásk fejlesztése Az Önkrmányzat fejlesztései shasem önmagukért valók, hanem minden esetben a helyi közösséget szlgálják. A helyi közösségre aznban nem csak úgy kell tekinteni, mint akik a fejlesztések eredményeit élvezik, hanem kellő aktivitás mellett hzzá is járulnak az eredmények eléréséhez. Az önkrmányzati fejlesztéseknek nincsen lyan szakasza és területe, ahl a közösségi erőfrrásk mbilizálása ne járna pzitív hzadékkal. Jelentse ez a részvételt a döntéshzatalk előkészítésében, a megvalósításban és az eredmények fenntarthatóságának biztsításában. Egy mndatban összefglalva azt lehet mndani: Nézd meg mit tehet érted a település, nézd meg mit tehetsz Te a településért! IV.2.1. A civil szféra megerősödését célzó prgramk A várs életében fnts, hgy kialakuljn egy erős civil bázis. Ennek megteremtése, illetve segítése érdekében növelni kell a civil szervezetek támgatás-szerzési és pályázási esélyeit. Ezen szervezetek támgatása segíti az Önkrmányzatt fejlesztési stratégiájának megvalósításában, illetve hzzájárul az önkrmányzati feladatellátás javításáhz. Az Önkrmányzatnak biztsítani kell a civil működési színterek kialakítását. (pl. civil napk, ünnepekhez és világnapkhz kapcslódó tematikus prgramk.). A civil szféra és az Önkrmányzat együttműködéséhez a hivatals hátteret a helyi Civil Kncepció adja.

46 Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Táblázat Az IV.2.1. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb X X Várs egésze X Tervezhető prjektelemek Civil kncepció felülvizsgálata IV.2.2. Helyi identitást erősítő intézkedések A helyi laksknak nem csak jelene van a vársban, hanem múltja és jövője is. Ennek a kntinuitásnak a felismerése és tudatsítása az első lépés a helyi identitás erősítése felé. Az Önkrmányzat támgatni kíván minden lyan kezdeményezést, ami a közösségi felelősségvállalás irányába mutat. A helyi közösség bevnását célzó akciók támgatása, ami a helyi kötődést és büszkeséget erősítő tartalmfejlesztésre irányulnak (vársmarketinghez, hagymányápláshz kapcslódó kiadványk, hlnaptartalm fejlesztése, éves prgram háttéranyagai) és az infrmáció közzététele, különös tekintettel a fiatalabb generációkra. A vársi tér egyik legkönnyebben értelmezhető közösségi alapeleme a szmszédsági kapcslatk. A fizikai közelség kán a szmszédsági kapcslatk nagyn sk együttműködési lehetőséget, közös érdeket rejtenek magukban. A cél az ezekben a kapcslatkban rejlő lehetőségek kihasználása melynek egyéni, szmszédsági és nagyközösségi hasznai egyaránt relevánsak. Közösségfejlesztést és a szabadidő haszns eltöltését segítő szlgáltatásk, tanflyamk, képzési prgramk kialakítása (hagymányőrző közösségi kezdeményezések, játszó- és fglalkztató házak, kulturális- és sprt rendezvények, kiállításk, civil prgramk megvalósítása stb.) 35. Táblázat Az IV.2.2. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb Tervezhető prjektelemek X X Egész várs X X pályázati frrásból IV.2.3. Közösségi bűnmegelőzési prgram A helyi bűnmegelőzési feladatk kiegészítésének és támgatásának fnts elemei a közösségi alapn szerveződő kezdeményezések. Annak gyakrlatát kívánjuk kialakítani, hgy a helyi laksk miképpen tudják segíteni a rendőrség és a plgárőrség munkáját, miképpen erősödhet közöttük az együttműködés. A szmszédsági alapn szerveződő közösségi bűnmegelőzési részvétel arra a szemléletre épül, hgy a plgárkat közvetlenül érintő prblémákra saját maguk eszközeivel is képesek megldáskkal szlgálni.

47 Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk Önkrmányzat Civil szervezetek Vállalkzásk BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Táblázat Az IV.2.3. Intézkedésre vnatkzó infrmációk Az intézkedésben szerepet vállalók Finanszírzás Egyéb Az intézkedés területi hatóköre Egyéb X X Egész várs C Tervezhető prjektelemek Szmszédk Egymásért Mzgalm prgramjának kidlgzása 37. Táblázat Humánerőfrrás fejlesztés prirtás céljainak eléréséhez rendelt mnitring mutatók Célrendszer eleme IV.1.1. Közktatás fejlesztési prgram IV.1.2. Oktatási intérmények infrastrukturális fejlesztése IV1.3. Képzési prgramk támgatása IV.2.1. A civil szféra megerősödését célzó prgramk IV.2.2. Helyi identitást erősítő intézkedések IV.2.3. Közösségi bűnmegelőzési prgram Mutató neve Felsőktatási intézményben tvábbtanulók száma Kmpetencia eredmények javulása Közktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési terv felülvizsgálata Óvódia férőhelyek kapacitás bővítése Megszerzett nyelvvizsga biznyítványk száma Lakssági részvétel növekedése Fenntarthatósággal kapcslats események száma Újnnan létrejövő civil szervezetek Tervezett fejlesztések támgatttsága Szmszédsági bűnmegelőzési prgram kidlgzása Minimálisan elvárható célérték Bázisérték ideje Célérték elérésének ideje Mutató frrása +10% Isklai nyilvántartás +5% Isklai nyilvántartás 2 évente Önkrmányzati beszámló + 20 % Önkrmányzati beszámló 30 db Önkrmányzati nyilvántartás BTE nyilvántartás 30% Önkrmányzati nyilvántartás +20 db Önkrmányzati nyilvántartás + 30% Civil kncepció 75% Önkrmányzati nyilvántartás 1 db Önkrmányzati beszámló Vársrész szintű stratégiai célk megfgalmazása Balatnalmádi középtávú fejlesztései elképzelései az elkövetkező 7-8 évre lettek megfgalmazva. Olyan összetett vársfejlesztési beavatkzáskról van szó, amelyek jelentősen átalakítják a célterület jelenlegi állaptát, de hatásuk kisugárzik és az egész várs, illetve a vnzáskörzet,

48 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 48 kistérség számára jelentenek pzitív fejlődést. A beavatkzásk egy része az NFÜ által kiírt településkép megújítási pályázatból valósulna meg, más része tvábbi pályázatk, illetve az aktiválódó magánfrráskból válhat valóra Vörösberény vársrész stratégiai céljai Átfgó fejlesztési cél: A vársrész a legkésőbb Balatnalmádihz kapcslt településrész, amely meg tudta őrizni identitását. A vársrész túlnymó része lakóterület, a kiszlgáló területek, intézményterületek az Ady Endre utca és Veszprémi út környékén alakultak ki. A vársrész nem rendelkezik valódi településtészközpnttal, mely a közösségi élet színtere is lenne egyben. A vársrész identitásának a megőrzése az elsődleges feladat. A fejlesztések érdekében a vlt faluközpnt helyén kell erősíteni elsősrban a közösségi funkciókat. Fejlesztési célk a területen: Vársi alközpnt megerősítése Helyi identitást erősítő prgramk szervezése; Vársrész pénzügyi ellátásának fejlesztése; Műemlék és egyházi épületegyüttesek turisztikai hasznsítása: Refrmátus templm környezetének rendezése; Régi refrmátus iskla fejlesztése Régi katlikus iskla fejlesztése Mária út részeként; Klstr épületegyüttesének hasznsítása; Egészségügyi ellátás fejlesztése; Településközpnt kiterjedésének biztsítása az iskla alatti terület fejlesztésével: Területelőkészítés, tanulmánytervek készítése; Települési alközpntt erősítő funkciók vnzása a területre. Helyi kereskedelmi szlgáltatásk fejlesztése; Helyi közösségi intézmények (művelődési ház) fejlesztése; Értékvédő egyesületek munkájának támgatása; Lakókörnyezeti minőségi fejlesztések Egységes településkép, arculat kialakítása; Zöldfelület fejlesztése, játszótér kialakítása; Közösségi közlekedési módk támgatása; Utak, kerékpárutak kialakítása, járdák reknstrukciója; Új gyűjtőút kiépítése a Veszprémi út és a 71. sz. főút között (átmenő frgalm csillapítása); Közmű infrastruktúra fejlesztése, rákötések arányának növelése. A fejlesztési célk hatásainak elemzése: A fejlesztési célk a vársrész adttságaihz illeszkednek; a fejlesztések a helyi identitás erősítéséhez járul hzzá, s minőségi lakóterületi fejlesztéseket irányz elő. A fejlesztések hatása elsősrban a vársrészben élő laksság a célcsprtja. A fejlesztési célk a jelenlegi hiánysságk, eddig elmaradt fejlesztések megvalósulását jelentik. A fejlesztések összhangban vannak a településrendezési tervvel. 38. Táblázat Célk eléréséhez rendelt mnitring mutatók Vörösberény vársrészben Célrendszer eleme Vársi alközpnt megerősítése Lakókörnyezet minőségi fejlesztések Mutató neve Megújult vársi funkció Új vársi funkciók megtelepdése Megújult járdák hssza Minimálisan elvárható célérték Bázisérték ideje Célérték elérésének ideje Mutató frrása Önkrmányzati 2 db nyilvántartás Önkrmányzati 1 db nyilvántartás 2000 m Önkrmányzati nyilvántartás Almádi vársrész stratégiai céljai Átfgó fejlesztési cél: A vársrész a legnagybb a kijelölt 5 vársrész közül, amely az elmúlt évszázadk alatt az egykri szőlőhegy üdülőterületté, majd várssá fejlődése srán alakult ki. Ennek

49 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 49 megfelelően nem csak a területhasználat, hanem az itt megjelölhető fejlesztési célk is nagyn hetergének attól függően, hgy lakóterületről, üdülőterületről vagy egyéb funkciójú területekről beszélünk. A fejlesztési célk a lakókörnyezet fejlesztésén túl első srban a szlgáltatásk minőségének növelését jelentik. Fejlesztési célk a területen: Vársközpnt jellegének megerősítése: Közösségi funkciók elhelyezése; Kereskedelmi és szlgáltató egységek fejlesztése; Piac fejlesztése; Közterületek, zöldfelületek rendezése: Szabadtéri játszóterek kialakítása különböző krsztályk számára; Útsrfák telepítése, pótlása; Kistérségi és járási funkciók erősítése intézmények, szlgáltatásk megteremtésével, igazgatási szlgáltatásk minőségi javításával; Épületreknstrukció: Vársháza épületének krszerűsítése; Orvsi rendelők utóhasznsítása; Brkert vendéglő átalakítása; Abbázia apartmanház kialakítása, egykri Tulipán szálló reknstrukciója; Köztér reknstrukció: Psta parkló környezetrendezése; Egészségügyi Közpnt melletti közterület reknstrukciója; Turisztikai infrastruktúra fejlesztése: Árnyas panzió átalakítása; Kilátó és környezetének fejlesztése, Kilátó alatt szabadidőközpnt kialakítása; Öreghegy szabadidőközpnt kialakítása; Lakókörnyezeti minőségi fejlesztések: Lakóterületek fejlesztése; Nevelőtthn területének hasznsítása; Sprtpálya kialakítása Budataván; Telephely fejlesztés Budataván; Közösségi szlgáltatásk erősítése: Közszféra szlgáltatásainak fejlesztése; Oktatási intézmények fejlesztése; Közösségi közlekedési módk támgatása; Infrastruktúra fejlesztése: A vársrész és a parti sáv közötti biztnságs kapcslat megteremtése a 71. sz. főútn és a vasúti pályán keresztül; Településközpnt és a part kapcslatának fejlesztése: Szintben gyalgs, akadálymentes átkelőhely kialakítása a Széchenyi sétány vnalában; Vasúti aluljáró krszerűsítése (energetikai reknstrukció, akadálymentes megközelítés biztsítása); Egyéb gyalgs kapcslat elvi előkészítése; Átmenő frgalm csökkentése, frgalmcsillapítási akciók előkészítése; Körfrgalm kialakítása a 71. sz. főút (Fűzfői út), Veszprémi út tervezett kikötésének kereszteződésében; Vasútállmás és környezetének rendezése, együttmüködésben a MÁV-val; Utak, kerékpárutak kialakítása, járdák reknstrukciója; Szilárd burklatú utak arányának növelése; Parklás felülvizsgálata; Energetikai krszerűsítés: Energiatakaréks közvilágítás; Légkábelek cseréje földkábelre; Közmű infrastruktúra fejlesztése, szenyvízcsatrna rákötések arányának növelése.

50 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 50 A fejlesztési célk hatásainak elemzése: A fejlesztési célk a vársrész adttságaihz illeszkednek; jól illeszkednek az eddig lezajltt fejlesztési flyamatkba: funkcióbővítő fejlesztések, a szlgáltatásk bővítése, a lakókörnyezet állaptának javítása. A fejlesztések életminőség-javító hatása a vársban, valamint a kistérségben jelentős. A fejlesztések összhangban vannak a településrendezési tervvel. 39. Táblázat Célk eléréséhez rendelt mnitring mutatók almádi vársrészben Célrendszer eleme Vársközpnt jellegének megerősítése: Lakókörnyezeti minőségi fejlesztések: Infrastruktúra fejlesztése: Mutató neve Új vársi funkciók megtelepdése Megújult vársi funkció Kiadtt építési engedélyek száma Betelepülő vállakzásk száma Energiatakaréks közvilágítással megspórlt költség Megújult járdák hssza Minimálisan elvárható célérték Bázisérték ideje Célérték elérésének ideje Mutató frrása 1 db Önkrmányzati nyilvántartás 5 db Önkrmányzati nyilvántartás 100 db Önkrmányzati nyilvántartás +3 db Önkrmányzati nyilvántartás -20% Áramszlgáltató adatai alapján számítás 2000 m Önkrmányzati nyilvántartás Káptalanfüred vársrész stratégiai céljai Átfgó fejlesztési cél: Káptalanfüred Balatnalmádi, s egyben az egész Balatn egyik legkellemesebb üdülőterülete, köszönhetően a 30-as években történt terv szerinti parcellázásnak, a szigrú építési szabályknak valamint a meglévő fák védelmének. A terület hmgén hétvégiházas, erdős üdülőterület, amit megszakít egy-egy a 20. század másdik felében kialakíttt üdülőházas üdülőterület. A vársrészben közép- és hsszútávn cél a meglévő, egységes karakter megőrzése, de emellett fnts a szlgáltatásk elérésének biztsítása, színvnalának emelése. Fejlesztési célk a területen: Terület karakterének megőrzése: Következetes építés szabályzás: a kialakult utcaképek, hagymánys tájszerkezet megőrzését és az új épületek építésekr azk környezetbe illő szabályzását segítse, ösztönözze, a meglévő fákat védje; Településképi szempntból védendő, értékes épületek számbavétele, értékkataszter készítése, hasznsítási prgram kidlgzása; Üdülőházas üdülőterületek minőségi fejlesztése; Értékvédő egyesületek munkájának támgatása; Tervszerű és szigrú fapótlás: fakataszter készítése, fapótlási rendelet megalktása; Szlgáltatás funkciók fejlesztése: Kereskedelmi és szlgáltató egységek számának növelése, a meglévők színvnalának emelése; Közösségi tér kialakítása; Köcsi-tó és környéke természetközeli fejlesztése; Közösségi közlekedési módk támgatása; Lakóutak és közmű infrastruktúrák fejlesztése; Felsőörsi úttal a kapcslat fejlesztése; Biztnságs kapcslat kialakítása a vársrészhez tartzó partszakasszal, a 71. sz. főútn való biztnságs átkelés megvalósítása. A fejlesztési célk hatásainak elemzése: A fejlesztési célk a vársrész adttságaihz illeszkednek, a jelenlegi hiánysságk, eddig elmaradt fejlesztések megvalósulásának előkészítését jelentik. Hatásuk egyértelműen pzitív, mivel a a meglévő értékek megőrzését, annak fejlesztését

51 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 51 szlgálják, illetve hzzájárul a szlgáltatásbarát környezet megteremtéséhez a vársrészben. A fejlesztések összhangban vannak a településrendezési tervvel. 40. Táblázat Célk eléréséhez rendelt mnitring mutatók Káptalanfüred vársrészben Célrendszer eleme Terület karakterének megőrzése Szlgáltatás funkciók fejlesztése Szlgáltatás funkciók fejlesztése Mutató neve Minimálisan elvárható célérték Bázisérték ideje Célérték elérésének ideje Mutató frrása Fák pótlása 20 db/év flyamats Önkrmányzati nyilvántartás Megújult kereskedelmi 2 db Önkrmányzati és szlgáltató funkció nyilvántartás Utak burklása, 500 m/év Önkrmányzati csapadékvízelvezetéssel nyilvántartás Parti sáv vársrész stratégiai céljai Átfgó fejlesztési cél: A visznylag keskeny és hsszú a vasút és a vízpart közötti - terület kiemelt jelentőséggel bíró vársrész, mivel a vársban a legnagybb turisztikai ptenciállal rendelkezik, s száms idegenfrgalmi és rekreációs terület található itt. A területen, a meglévő flyamatkat erősítve, a szlgáltatás funkciók erősítése, attrakciók fejlesztése az elsődleges feladat, amivel a várs növelheti az ismertségét és az elismertségét. Fejlesztési célk a területen: A turisztikai szezn meghsszabbítását szlgáló fejlesztések: Wesselényi strandn Aquatórium (fürdőház) építése; Sprtpálya területének hasznsítása elsősrban a vízparthz kapcslódó turisztikai és rekreációs funkcióval; Neptun strand kmplex fejlesztése (szálláshely és vendéglátóhelyek kialakítása) Kikötők és ahhz kapcslódó szlgáltatásk fejlesztése: Kikötő fejlesztésének előkészítése a Négyméteres előtti partszakaszn; Hrgásztanya fejlesztése meglévő kikötő kapacitásbővítése; Kikötő, móló felújításának előkészítése Panráma Klub épületének reknstrukciója vízi turizmushz kapcslódó szálláshely és szlgáltatás fejlesztés; Vízműterület (vízkivételi hely) helyén vitrláskikötő létesítése; Helyi vízisprt bázis támgatása; Közösségi szlgáltatásk fejlesztése: Strandterületek fejlesztése Budatava strand reknstrukciója (épületállmány felújítása, kertépítészeti rendezés, vízhez kötődő attrakciók telepítése); Wesselényi strand flytatódó felújítása (sprtpályák fejlesztése, egységes arculatú kiszlgáló egységek kialakítása); Pannn Egyetem spttelepének rehabilitációja; Káptalanfüredi strand szlgáltatásainak fejlesztése; A vársi strandk környezetében vízmeder ktrása Rendezvénytér infrastruktúrájának javítása; Teniszpályák, illetve hzzájuk kapcslódó szlgáltatóterületek fejlesztése; Közösségi rendezvények szervezése, támgatása; A parti sáv esztétikai megújítása összehanglt, jól ütemezhető településképi akciók: Természetvédelemhez kapcslódó fejlesztések (tanösvény, pihenő építése); Szent Erzsébet liget és parti sétány minőségi fejlesztése (burklatfelújítás, köztéri bútrk, parkló kialakítás), gyermek-, család- és kerékpársbarát közterületrendezés; Egységes településkép, arculat kialakítása; Vlt vízisprttelepek reknstrukciója;

52 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 52 Infrastruktúra fejlesztése: A vársrész és a szmszéds településrészek közötti biztnságs kapcslat megteremtése a 71. sz. főútn és a vasúti pályán keresztül; Településközpnt és a part kapcslatának fejlesztése: Szintben gyalgs, akadálymentes átkelőhely kialakítása a Széchenyi sétány vnalában; Vasúti aluljáró krszerűsítése (energetikai reknstrukció, akadálymentes megközelítés biztsítása); Egyéb gyalgs kapcslat elvi előkészítése; Parti vízműterület (vízkivételi mű) kiváltása karsztvíznyerőhelyek megkutatásával és felhasználásával. A fejlesztési célk hatásainak elemzése: A fejlesztési célk a vársrész adttságaihz illeszkednek. A fejlesztések megfelelő módn kapcslódnak az eddig megvalósíttt beruházáskhz. A fejlesztési célk megvalósulása esetén a hatás pzitív, mivel az attrakciók bővülése, a szlgáltatásk minőségi javulása, a turisztikai szezn meghsszabbítása eredményezheti a vársi gazdaság megerősödését, a természetes környezet megőrzését. A fejlesztések összhangban vannak a településrendezési tervvel. 41. Táblázat Célk eléréséhez rendelt mnitring mutatók Parti sáv vársrészben Célrendszer eleme A turisztikai szezn meghsszabbítását szlgáló fejlesztések Közösségi szlgáltatásk fejlesztése A parti sáv esztétikai megújítása összehanglt, jól ütemezhető településképi akciók Infrastuktúra fejlesztése Infrastuktúra fejlesztése Mutató neve Szlgáltatás javító, fejlesztő beruházás megvalósulása Négyméteres előtti partszakaszra vnatkzó vízpart rehabilitációs terv módsítása Strandt használók számának növekedése Megújult, fejlesztett zöldterület Krszerűsített vasúti átjáró Minimálisan elvárható célérték Bázisérték ideje Célérték elérésének ideje Mutató frrása 3 db Önkrmányzati nyilvántartás 1 db Önkrmányzati nyilvántartás Rendelet +10% Önkrmányzati nyilvántartás Strand üzemeltetőjének beszámlója m Önkrmányzati nyilvántartás 3 db Önkrmányzati nyilvántartás MÁV Új vasúti átjáró 1 db Önkrmányzati nyilvántartás MÁV Külterület és zártkertek vársrész stratégiai céljai Átfgó fejlesztési cél: A külterület egyéb részei belterületi vársrészeken kívüli területek. E vársrészben kell leginkább diverzifikált fejlesztési célkitűzéseket megjelölni, melyek illeszkednek a meglévő adttságkhz, valamint a tájszerkezetben rejlő ptenciálkhz. A gazdasági fejlesztéseken túl a vársrészben helyet kap a rekreációs-turisztikai fejlesztés, valamint a tájterhelhetőséget figyelembe vevő tájhasználati fejlesztések. A vársrészben támgatni kell az agráriumhz kapcslódó, környezetet nem terhelő gazdasági tevékenységeket és fejlesztéseket. Fejlesztési célk a területen: Gazdasági jelentőségű területek fejlesztése:

53 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 53 Meglévő mező- és erdőgazdasági területek megőrzése; Lzsánta területrész 3 együttes fejlesztése: az ingatlantulajdnsk összefgása, fejlesztési és megtérülési szcenáriók (fejlesztési dkumentumk) megalktása a területre vnatkzóan; Dlmit bányaművelés fenntartása Zártkertek jellegének megőrzése: Közlekedésfejlesztési kncepció készítése a szőlőhegyekre; Az útépítés és csapadékvíz-elvezetés és visszatartás együttes megldása; Szőlőhegyi házak, pincék, présházak védelmi célú kataszterezése; Hagymánys tájhasználat fenntartásának támgatása; Felhagytt épületek és területek tervszerű hasznsítása; Váltzats tájhasználat fenntartása: Vízgazdálkdáshz kapcslódó területek és létesítmények fenntartása és fejlesztése a vízbázis védelme érdekében parti sávban található található vízkivételi mű kiváltására; Malmvölgy rekreációs terület kialakítása közösségi és sprt rendezvényekre való alkalmassá alakítása; Hulladéklerakó rekultivációjának befejezése; Pinkóczi csárda és környékének lvasturisztikai fejlesztése. A fejlesztési célk hatásainak elemzése: A fejlesztési célk a vársrész adttságaihz illeszkednek, a jelenlegi hiánysságk, eddig elmaradt fejlesztések megvalósulásának előkészítését jelentik. Hatásuk egyértelműen pzitív, mivel a gazdasági környezetet fellendítik, valamint a természetes környezetet megőrzik, a meglévő tájhasznalatt megerősíti, így az egész vársban és a kistérségben megteremtik egy újfajta fejlődési lehetőség alapjait. A fejlesztések összhangban vannak a településrendezési tervvel. 42. Táblázat Célk eléréséhez rendelt mnitring mutatók Külterület és zártkertek vársrészben Célrendszer eleme Gazdasági jelentőségű területek fejlesztése Zártkertek jellegének megőrzése Váltzats tájhasználat fenntartása Mutató neve Fejlesztési és megtérülési tanulmány készítése Lzsánta területre Védelmi célú kataszter készítése Lvasturisztikai terület kialakítása Minimálisan elvárható célérték Bázisérték ideje Célérték elérésének ideje Mutató frrása 1 db Önkrmányzati nyilvántartás 1 db Önkrmányzati nyilvántartás 1 db Önkrmányzati nyilvántartás 3 A Balatn törvényben turisztikai fejlesztési területként megjelölt, településrendezési tervben tratalék különleges sprt, egészségügyi, egészségügyi rekreációs területként szabályztt, közel 88 ha-s összefüggő terület.

54 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS A célrendszer szinergia vizsgálata 43. Táblázat Célrendszer intézkedési hatóköre,illeszkedése a vársrészi célkhz Célrendszer eleme Vörösberény Vársrészekre való hatás/vársrészek célja Almádi Káptalan -füred Parti sáv Külterület és zártkertek Turisztikai kncepció elkészítése E E E E E Fürdő turizmus fejlesztése X Rendezvény turizmus fejlesztése + + Aktív turizmus fejlesztése és életmód prgramk kidlgzása Kulturális turizmus fejlesztése Turisztikai menedzsmentszervezet támgatása E E E E E Turisztikai marketing és kmmunikáció prgram kidlgzása E E E E E Idegenfrgalmi együttműködések megszervezése E E E E E Idegenfrgalmi háttérszlgáltatásk támgatása E E E E E Nagyberuházáskhz kötődő infrastrukturális fejlesztések + Egyéb idegenfrgalmi infrastrukturális fejlesztések E E E E E Gazdasági telephely fejlesztés + + Befekteteési célterületek kataszterezése E E E E E Gazdaságfejlesztési partnerségi prgram kialakítása E E E E E Beruházás élénkítő prgram E E E E E Helyi termékek támgatása E E E E E A minőségi szabadidő-eltöltési lehetőségek bővítése Egészségügyi fejlesztés + + Szciális ellátó rendszerek fejlesztése + + Településirányítási szervezet fejlesztése E E E E E A várs belső közlekedési hálózat fejlesztése E E E E E Kmmunális- és közmű infrastruktúra fejlesztési prgram E E E E E Zöldfelületek kiterjesztésének és megújításának prgramja Vársrészi alközpntk kialakítása, funkcióbővítése + + Épített környezet fejlesztése Közktatás fejlesztései prgram E E E E E Oktatási Intézmények infrastrukturális fejlesztése + + Képzési prgramk támgatása E E E E E A civil szféra megerősödését célzó prgramk E E E E E Helyi identitást erősítő intézkedések E E E E E Közösségi bűnmegelőzési prgram E E E E E E - Általáns cél, az egész vársra teljesül, a vársrészekkel való szinergia nem bemutatható + A szinergia biztsíttt A vársi és a vársrészi célk a helyzetértékelésben feltárt adttságkra, illetve lehetőségekre támaszkdnak. A vársrészi célk illeszkednek egymáshz, harmnikus funkciómegsztást tesz lehetővé a vársn belül. A vársrészek lehatárlásánál egymástól térben, és funkcióban jól elkülöníthető öt területrész rajzlódtt ki, melyek a későbbi fejlesztési lehetőségeket is determinálták. A vársrészekre meghatárztt célrendszerek egymással nem rivalizálnak, hanem kibntakzásukkal érhető el, hgy Balatnalmádi erős várssá, kistérségi és járási közpnttá váljn, melyet meghatárztt a várs alapcélként is. A fejlesztések az egész vársban éreztetik hatásukat, nem járulnak hzzá a szegregátumk kialakulásáhz, új zárványk létrejöttéhez. A vársközpnt vársrészen megvalósuló fejlesztések eredménye az egész várs és a kistérség számára nagy jelentőséggel bír. Az itt megvalósíttt fejlesztésekkel növekedni tud a gazdasági és

55 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 55 társadalmi eltartó ereje, valamint a többi vársrész számára is kitörési pntk jelentkeznek a gazdasági, turisztikai szektrkban. Balatnalmádi fejlesztési stratégiájában kiemelten kell fglalkzunk a turizmussal, s ahhz kapcslódó lehetőségekkel, ezért nagy jelentőséggel bír a parti sáv területe, mint vársrész és akcióterület. Az egyéb vársrészi fejlesztések között egyéb függőségi visznyt nem találunk, hiszen azk jellemzően csak a saját vársrészükön belül fejtik ki hatásukat.

56 I.1.1. Turisztikai kncepció elkészítése I.1.2. Fürdő turizmus fejlesztése I.1.3. Rendezvény turizmus fejlesztése I.1.4. Aktív turizmus fejlesztése és életmód prgramk kidlgzása I.1.5. Kulturális turizmus fejlesztése I.2.1. Turisztikai menedzsmentszervezet támgatása I.2.2. Turisztikai marketing és kmmunikáció prgram kidlgzása I.2.3.Idegenfrgalmi együttműködések megszervezése I.2.4. Idegenfrgalmi háttérszlgáltatásk támgatása Nagy beruházáskhz kötődő infrastrukturális fejlesztések I.3.2. Egyéb idegenfrgalmi infrastrukturális fejlesztések II.1.1. Gazdasági telephely fejlesztés II.1.2. Befektetetési célterületek kataszterezése II.2.1. Gazdaságfejlesztési partnerségi prgram kialakítása II.2.2. Beruházás élénkítő prgram II.3. Helyi termékek támgatása III.1.1 A minőségi szabadidő-eltöltési lehetőségek bővítése III.1.2. Egészségügyi fejlesztések III.1.3. Szciális ellátó rendszerek fejlesztése III.1.4. Településirányítási szervezet fejlesztése III.2.1. A várs belső közlekedési hálózat fejlesztése III.2.2. Kmmunális- és közmű infrastruktúra fejlesztési prgram III.3.1. Zöldfelületek megújításának prgramja III.3.2. Vársrészj alközpntk kialakítása, funkcióbővítése III.3.3. Épített környezet fejlesztése IV.1.1. Közktatás fejlesztése IV.1.2. Intézményi háttér fejlesztése IV.1.3. Képzési prgramk IV.2.1. A civil szféra megerősödését célzó prgramk IV.2.2. Helyi identitást erősítő intézkedések IV.2.3. Közösségi bűnmegelőzési prgram BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Táblázat Célrendszer szinergiája Célrendszer eleme I.1.1. Turisztikai kncepció elkészítése I.1.2. Fürdő turizmus fejlesztése X I.1.3. Rendezvény turizmus fejlesztése X X I.1.4. Aktív turizmus fejlesztése és életmód prgramk kidlgzása X X X I.1.5. Kulturális turizmus fejlesztése X X X X I.2.1. Turisztikai menedzsmentszervezet támgatása I.2.2. Turisztikai marketing és kmmunikáció prgram kidlgzása I.2.3.Idegenfrgalmi együttműködések megszervezése I.2.4. Idegenfrgalmi háttérszlgáltatásk támgatása Nagy beruházáskhz kötődő infrastrukturális fejlesztések I.3.2. Egyéb idegenfrgalmi infrastrukturális fejlesztések II.1.1. Gazdasági telephely fejlesztés II.1.2. Befektetetési célterületek kataszterezése II.2.1. Gazdaságfejlesztési partnerségi prgram kialakítása X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X II.2.2. Beruházás élénkítő prgram X X X X X X X X X X X X II.2.3. Helyi termékek támgatása X X X X X X X X X X III.1.1 A minőségi szabadidő-eltöltési lehetőségek bővítése X X X X X X X III.1.2. Egészségügyi fejlesztések III.1.3. Szciális ellátó rendszer fejlesztése III.1.4. Településirányítási szervezet fejlesztése X X X

57 I.1.1. Turisztikai kncepció elkészítése I.1.2. Fürdő turizmus fejlesztése I.1.3. Rendezvény turizmus fejlesztése I.1.4. Aktív turizmus fejlesztése és életmód prgramk kidlgzása I.1.5. Kulturális turizmus fejlesztése I.2.1. Turisztikai menedzsmentszervezet támgatása I.2.2. Turisztikai marketing és kmmunikáció prgram kidlgzása I.2.3.Idegenfrgalmi együttműködések megszervezése I.2.4. Idegenfrgalmi háttérszlgáltatásk támgatása Nagy beruházáskhz kötődő infrastrukturális fejlesztések I.3.2. Egyéb idegenfrgalmi infrastrukturális fejlesztések II.1.1. Gazdasági telephely fejlesztés II.1.2. Befektetetési célterületek kataszterezése II.2.1. Gazdaságfejlesztési partnerségi prgram kialakítása II.2.2. Beruházás élénkítő prgram II.3. Helyi termékek támgatása III.1.1 A minőségi szabadidő-eltöltési lehetőségek bővítése III.1.2. Egészségügyi fejlesztések III.1.3. Szciális ellátó rendszerek fejlesztése III.1.4. Településirányítási szervezet fejlesztése III.2.1. A várs belső közlekedési hálózat fejlesztése III.2.2. Kmmunális- és közmű infrastruktúra fejlesztési prgram III.3.1. Zöldfelületek megújításának prgramja III.3.2. Vársrészj alközpntk kialakítása, funkcióbővítése III.3.3. Épített környezet fejlesztése IV.1.1. Közktatás fejlesztése IV.1.2. Intézményi háttér fejlesztése IV.1.3. Képzési prgramk IV.2.1. A civil szféra megerősödését célzó prgramk IV.2.2. Helyi identitást erősítő intézkedések IV.2.3. Közösségi bűnmegelőzési prgram BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Táblázat Célrendszer szinergiája Célrendszer eleme III.2.1. A várs belső közlekedési hálózat fejlesztése III.2.2. Kmmunális- és közmű infrastruktúra fejlesztési prgram III.3.1. Zöldfelületek megújításának prgramja III.3.2. Vársrészj alközpntk kialakítása, funkcióbővítése X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X III.3.3. Épített környezet fejlesztése X X X X X X X X X IV.1.1. Közktatás fejlesztése X X IV.1.2. Intézményi háttér fejlesztése X IV.1.3. Képzési prgramk X X X X X X X X X X X X IV.2.1. A civil szféra megerősödését célzó prgramk IV.2.2. Helyi identitást erősítő intézkedések IV.2.3. Közösségi bűnmegelőzési prgram X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x Van kapcslat a célrendszer elemei között

58 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS BEAVATKOZÁSOK AZ AKCIÓTERÜLETEK KIJELÖLÉSE Balatnalmádi vársi szlgáltatásk és funkcióellátttság tekintetében kedvező pzíciót mndhat magáénak, összességében azt lehet mndani, hgy a várs urbanizáltság fka kielégítő, a kistérségen belül elhelyezkedését és funkcióját tekintve közpnti szerepet tud ellátni. Mindezek ellenére a várst leginkább Balatn Kiemelt Üdülőkörzethez tartzó, hasnló nagyságú várskhz - a szlgáltatásk terén, településkép elmeiben - visznyíttt fejlettségéhez képest lehet értékelni. A vársban száms szlgáltatás elérhető, illetve száms vársi, kistérségi szintű szlgáltatás fejlesztésre került az elmúlt tíz évben. Az akcióterületi fejlesztéstől nem csupán azt várjuk, hgy az megtörténnek településképi, funkcióbővítő beavatkzásk, hanem azt is, hgy az itt elért eredmények hatásai beflyással lesznek a várs egészére, sôt hatásuk akár az egész vársi vnzáskörzetre kiterjedhetnek. Ez részben jelenti azt, hgy a pntszerű fejlesztések szétsugárznak és a rehabilitált terület környezetében eddig meg nem valósult, piaci alapú fejlesztések indulnak meg, amelyek eredményei összeérnek az önkrmányzat által irányíttt vársfejlesztésekkel. Tágabb értelemben pedig az egész vársi környezetre, laksság életminőségére nézve pzitív váltzáskat várunk. A vársban összességében négy akcióterület került kijelölésre, aminek az ka, hgy sem a település mérete, sem a szerkezete nem követeli meg több akcióterület kijelölését, valamint az Önkrmányzatnak kizárólag ezeken a területen van lehetősége a fejlesztéseket alapvetően beflyásló pzícióban fellépni. Az akcióterületii fejlesztések várhatóan az egész vársban, illetve kistérségben éreztetik hatásukat. Közpnti akcióterület Almádi vársrészközpnti részén helyezkedik el, itt találhatóak a legfntsabb vársi és kistérségi intézmények. Az akcióterületet közpntként az intézményi és kulturális vársközpnt, valamint az ahhz közvetlenül kapcslódó közterületek, zöldfelületek, illetve lakóterületek együttese. Az itt meghatárztt célrendszer így nem csak az akcióterületre értelmezhető, kifejti hatását az egész vársra is. Vörösberényi akcióterület kijelölésének az indka, hgy a vársrész, ami krábban Almádival történő egyesüléséig - önálló településként működött, megőrizte a mai napig önálló identitását, s a lehatárlt akcióterületen megtalálhatók a vársrész üzemeltetéséhez szükséges közigazgatási, kereskedelmi és szlgáltatási funkciók. A várs fntsnak tartja a Vörösberényi akcióterület, mint vársi alközpnt fejlesztését, amely az egész vársrészben élők identitását meghatárzza.

59 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 59 Budatava akcióterület Almádi vársrész északi részén található, itt található egyes vársi intézmények mellett, száms kereskedelmi és szlgáltató gazdasági terület. E területrész a várs legutóbbi időszakában alakult ki: új kisvársias lakóterületek mellett, jellemző a krábbi gazdasági területek átalakulása. Budatava földrajzilag határs Vörösberénnyel, aznban területfelhasználásában és karakterében jelentős eltérést mutat attól. Az önkrmányzat erősíteni kívánja a meglévő település alközpnti funkciókat, s emellett elősegíteni a terület átalakítását, gazdasági ptenciáljának kihasználását. Parti akcióterület a várs számára a legnagybb ptenciállal rendelkező területe, ezért indklt itt akcióterület kijelölése. Az akcióterületen elsősrban a meglévő funkciók fejlesztése, illetve új attrakciók elhelyezése a cél. Több akcióterület kijelölését lehetővé tette vlna az időtávlatk értékelése, hiszen középtávn máshl is megvalósulhatnak lyan fejlesztések, melyek a vársfejlesztés gócpntjai, kiemelkedő fejlesztési területei lehetnek, aznban ennek a megvalósulása a külső gazdasági környezet váltzásától függ elsősrban. Az akcióterület kijelölésénél figyelembe vettük az útmutatóban meghatárztt és KDRFÜ elvárásainak lehatárlási szempntrendszert. A fejlesztések megvalósítására az önkrmányzat elsősrban régiós és ágazati fejlesztési frrásk igénybevételével lát lehetőséget azn prjektelemek esetében, amelyek egyrészt nagybb frrásigényűek, másrészt ahl krábban megkezdett fejlesztések ütemezett flytatásáról beszélünk. Az Önkrmányzat biztsítja saját erejéből a frráskat a területelőkészítéssel, előzetes tanulmányk készítésével járó tevékenységek esetén Közpnti akcióterület Az akcióterület lehatárlása: Balatn utca Bajcsy-Zsilinszky utca Barss Gábr utca Martinvics Ignác utca - Szent Imre herceg utca Móra Ferenc utca Dankó Pista utca Töltés utca Luther Mártn utca Kálvin Jáns utca - Barss Gábr utca József Attila út.

60 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 60 Közpnti akcióterület Almádi vársrészközpnti részén helyezkedik el, itt találhatóak a legfntsabb vársi és kistérségi intézmények. Az akcióterületet közpntként az intézményi, egyházi és kulturális vársközpnt, valamint az ahhz közvetlenül kapcslódó közterületek, zöldfelületek, illetve lakóterületek együttese. Az itt meghatárztt célrendszer így nem csak az akcióterületre értelmezhető, kifejti hatását az egész vársra is. A vársi és vársrészi célkkal összhangban a Közpnti akcióterületi fejlesztés átfgó célja, hgy a vársközpnt jellegének megerősítése útján a vársa kistérség és az rszág egy vnzó célpntjává váljn. Az átfgó cél megvalósításának érdekében a következő specifikus célk 4 fgalmazhatók meg a srrend jelentősége nélkül: Esztétikai megújulás; Gazdaságélénkítés, ellátás színvnalának növelése. 45. táblázat Közszféra által megvalósíttt prjektek Közpnti akcióterületre vnatkzóan Prjekt neve Balatnalmádi vársközpntjának megújítása, kistérségi szerepkörének és vnzerejének növelése (I. ütem) A szciális- és gyermekjóléti szlgáltatásk kmplex fejlesztése a Balatnalmádi Intézményfenntartó Társulás intézményeiben Györgyi Dénes Általáns iskla kmplex felújítása és trnateremmel történő bővítése Balatnalmádi kistérségi járóbeteg szakellátás integrált fejlesztése Prjekt rövid leírása A Vársi piac területe egységes térburklatt kaptt, az új kerítés építésével zárt területté vált, egyes árusító helyek fedést kaptak. Átépült az üzemeltetéshez szükséges szciális épület. Prjekt helyszíne Barss Gábr utca 4444 hrsz Szent István park reknstrukciója Szent István park 2281 hrsz Vársház tér nyugati ldalán sétány és parkló felújítása A krábban aszfaltburklatú járdák szintén térkő burklatt kaptak, akadálymentesítés megtörtént, utcabútrk kerültek elhelyezésre Az épületek felújítása az akadálymentesítés és energiatakaréksság követelményeinek megfelelően. A prjekt keretében megvalósul zöldterület-fejlesztés, eszközök megújítása, infrmatikai rendszer krszerűsítése is. A prjekt a meglévő isklaépület reknstrukcióját és új trnatermi szárny építését tartalmazta. Új isklabútrk, ktatási eszközök, sprtszerek kerültek beszerzésre. Akadálymentesítés. A prjekt megvalósítása srán új egészségügyi járóbeteg ellátó közpnt létesült krszerű betegirányító és rvsi infrmatikai rendszerrel. Vársház tér 2284/1 hrsz József Attila utca, Petőfi Sándr utca, Jókai Mór utca, Barss Gábr utca egy szakasza Barss Gábr út hrsz Bajcsy- Zsilinszky u hrsz Petőfi u hrsz Megvalósítás kezdete és vége Összköltség (millió Ft) Támgató ,938 KDOP KDOP ,156 KDOP ,341 KDOP 4 Az egyes specifikus célk megvalósítása szrsan összefügg, s egymásra való hatásuk erőteljes. Az egyes elemek jelentősége azns, egyik cél háttérbe kerülése sem engedhető meg, mert az elkerülhetetlen hangsúlyeltlódáskat kzna, s esetleg a rehabilitáció sikerességét is veszélyeztetné.

61 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS táblázat Közszféra által megvalósíttt prjektek Közpnti akcióterületre vnatkzóan Prjekt neve Prjekt rövid leírása Prjekt helyszíne Megvalósítás kezdete és vége Összköltség (millió Ft) Támgató Kálvin u. burklatfelújítás 4257 hrsz ,049 KDRFT Könyvtári szlgáltatásk összehanglt infrastruktúra Vársház tér - - 8,000 TIOP fejlesztése - Tudásdepó Expressz" 2283 hrsz (elbírálás alatt) Esztétikai megújulás, identitás frmálás A várskép esztétikai megújulásának egyik kulcs eleme, hgy a várs kiemelten kezeli a vársközpntban található közterületeit, illetve középületeit, mivel a vársközpnt jelenti az igazi belépőt a vársba érkezőnek, az itt szlgáltatást igénybe vevő laksságnak. Az épületek és környezetének megújítása nem csak településképi, hanem gazdasági szempntból is jelentős lehet hsszabb távn (növekvő tőkevnzás). Az Önkrmányzat saját tulajdnú épületeinek, területeinek reknstrukciójával jó példát mutathat az itt élőknek, s elérheti, hgy a középületek és közterületek megújítása a magántulajdnú ingatlank megújítását vnja maga után. A közterületek kiemelten a zöldterületek - rehabilitációja, új funkciók megjelenése eredményezheti azt valóban, hgy a terület kedvelt találkzóhellyé váljn. Mindezzel az önkrmányzatk elérhetik hgy tvábbi vállalkzásk, beruházásk számára is vnzó környezet alakul ki a közpntban, s ezekhez kapcslódóan közép- és hsszú távn új kereskedelmi egységek, szlgáltatásk jelennek meg majd. A várs mindezért a krábbi fejlesztések környezetében, azk összekötésére egységes arculat kialakítása mellett kívánja a közterületeit fejleszteni a településközpntban: Psta parkló környezetrendezése; Egészségügyi közpnt melletti közterület reknstrukciója; Barss Gábr utca, járda reknstrukció; Vasúti aluljáró felújítása stb. Az épületek és területek biztsítása mellett az eseményeknek van igazán jelentősége a közösségfrmálásban. Az akcióterületi beruházáskhz kapcslódó, tervezett rendezvények szerepe a Vársrehabilitációs fejlesztések elfgadtatásában, népszerűsítésében, s a közösségfrmálásban egyaránt nagy jelentőségűek. El kell érni, hgy Balatnalmádi vársközpnt lyanná váljn, hgy az itt élők büszkék legyenek rá, s kellemes környezetet biztsítsn az ide látgató turistáknak, ahnnan megközelíthetők a szmszéds területek attrakciói. Gazdaságélénkítés, ellátás színvnalának növelése. Balatnalmádi közpnti akcióterületén található a legtöbb vársi intézmény, szlgáltató, melyeknek a területi hatásköre kiterjed a várs határain túlra. (A várs tudatsan használta fel a különböző pályázati frráskat, hgy fejlessze az akcióterületen található intézményeit (iskla, egészségügyi közpnt, szciális ellátás stb.) Az intézményrendszer átalakulása, illetve közigazgatási hatáskör váltzásk szükségessé teszik a meglévő funkciók erősítését, új funkciók elhelyezését. Az Plgármesteri Hivatal működésének javítását szlgálják a vársháza épületének a felújítása, de emellett helyet kell találni új, a vársba költöző krmányhivatalknak is, melyek a kistérség településeinek működésében jelentős szerepet fgnak vállalni - vársháza belső rendszerének átalakításával, rvsi rendelők utóhasznsításával. A település ellátásában nagy szerepet játszanak a településközpntban található gazdasági vállalkzásk, szlgáltatók, turisztikáhz kapcslódó vállakzásk. A várs a településkép megújításával, a közösségi terek rehabilitációjával indukálja az akcióterületen a gazdaságélénkítést, új szlgáltatásk megjelenését. Cél, hgy a vársközpnt megfelelő átépülését, a vnzó üzleti környezet kialakítást, megfelelő infrastruktúra biztsítását követően a magántőke tvábbi üzleti beruházáskat vigyen véghez. Cél a magánszféra új beruházásának megjelenése a területen, új szlgáltatásk telepítése. Ehhez igen fnts a már jelenleg is példamutató kmmunikáció tvábbfejlesztése, az üzleti szféra bevnása a döntéselőkészítésbe, s a megvalósításba, tvábbá kapcslat az állami szereplőkkel.

62 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS táblázat Közszféra által megvalósítani kívánt prjektek Közpnti akcióterületre vnatkzóan Prjekt neve Vársháza épületének krszerűsítése Psta parkló környezetrendezése Egészségügyi közpnt melletti közterület reknstrukciója Barss Gábr utca, járda reknstrukció Piac fejlesztése II. ütem Játszótér bővítés Orvsi rendelő utóhasznsítása Prjekt rövid leírása Hivatal energetikai krszerűsítése, átalakítása, akadálymentesítés, hmlkzat-felújítás Parkló felújítása, közterület rendezése, közvilágítás krszerűsítése, közműkiváltás Prjekt helyszíne Széchenyi sétány hrsz Babits Mihály utca 2265 (2269) hrsz Közterület rendezése 2131, 2129 hrsz Barss Gábr utca piacig, illetve a Zeneiskláig tartó szakaszának felújítása, közterület rendezése Parkló fejlesztése, árusítás körülményeinek minőségi fejlesztése az üzletépület felújításával Meglévő játszótér bővítése új játszótéri eszközökkel. Nnprfit hasznsítás Barss Gábr utca 2132/2,6 hrsz Barss Gábr utca 4444 hrsz Széchenyi sétány 2116/1 hrsz Barss Gábr utca hrsz Előkészítettség Megvalósítás lehetséges kezdete és vége Tervezett összköltség (millió Ft) Lehívható frrás Energetikai audit, és megvalósíthatósá gi tanulmány KEOP Tanulmányterv KDOP Tanulmányterv KDOP Tanulmányterv KDOP Tervezés alatt KDOP Tanulmányterv KDOP pályázat 47. táblázat - Egyéb megvalósítani kívánt prjektek a közszféra fejlesztései nymán Közpnti akcióterületen Prjekt neve Vasúti aluljáró felújítása Brkert vendéglő átalakítása Orvsi rendelő utóhasznsítása Árnyas panzió átalakítása Abbázia apartmanház kialakítása Prjekt rövid leírása Az aluljáró energetikai krszerűsítése, akadálymentesítés Vendéglátó és apartman ház építése Járási Krmányhivatal Kereskedelmi és lakó funkciójú fejlesztés Egykri Tulipán szálló reknstrukciója Prjekt helyszíne Aluljáró a Vársház tér és Szent Erzsébet liget között Petőfi Sándr utca 2276 hrsz Barss Gábr utca hrsz Bajcsy-Zsilinszky út hrsz Barss utca /1 Prjekt gazda Önkrmányzat együttműködésben a MÁV-val Ingatlantulajdn s Krmányhivatal az Önkrmányzattal knzrciumban Ingatlantulajdn s Ingatlantulajdn s, befektető Megvalósítás lehetséges Előkészítettség kezdete és vége Engedélyezési terv Tanulmányterv Tanulmányterv Érvényes építési engedély

63 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 63

64 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Vörösberényi akcióterület Az akcióterület lehatárlása: Gábr Árn utca Templm utca Köztársaság utca Thököly Imre utca Magtár utca Balatnfűzfői út Vörösberényi-Séd Lapsa Dániel utca Ady Endre utca Szirm köz. Vörösberényi akcióterület kijelölésének az indka, hgy a vársrész, ami krábban Almádival történő egyesüléséig - önálló településként működött, megőrizte a mai napig önálló identitását, s a lehatárlt akcióterületen megtalálhatók a vársrész üzemeltetéséhez szükséges közigazgatási, kereskedelmi és szlgáltatási funkciók. A várs fntsnak tartja a Vörösberényi akcióterület, mint vársi alközpnt fejlesztését, amely az egész vársrészben élők identitását meghatárzza. Ehhez erősíteni kell Vörösberény településtörténeti közpntját, hgy az intézményi és szlgáltató funkciók mellett egyben a közösségi élet színterévé válhassn. Az átfgó cél megvalósításának érdekében a következő specifikus célk 5 fgalmazhatók meg a srrend jelentősége nélkül: Közösségfejlesztés, identitástudat erősítése; Új alközpnt kialakítása, ellátás színvnalának növelése. 48. táblázat Közszféra által megvalósíttt prjektek Vörösberény akcióterületre vnatkzóan Prjekt neve Prjekt rövid leírása Prjekt helyszíne Megvalósítás kezdete és vége Összköltség (millió Ft) Támgató Köztársaság u. burklat felújítás 27 hrsz ,250 KDRFT Vörösberényi Kulturház felújítása Gábr Árn u ,598 Mbilitas hrsz Mandulás játszótér Veszprémi út 716/2 hrsz ,700 SZT-TU- BAL Ady Endre utca út és járda burklat-felújítása Ady Endre utca 620 hrsz ,000 Saját frrás Közösségfejlesztés, identitástudat erősítése Vörösberény a 20. század másdik felében veszítette el önállóságát, így különösen fnts a vörösberényi identitástudat megőrzése a fejlesztések srán, az akcióterületi célk kijelölésénél. A stratégiai célk megvalósulásának és fenntarthatóságának egyik kulcsa a fejlesztéseket értő, támgató, erős identitástudattal rendelkező, kmmunikáció-kész laksság, amihez szükséges Vörösberényben is a fejlesztési irányvnalak kijelölése, tvábbá beruházásk előkészítése, megvalósítása. Fejleszteni kell a közösségi események műszaki hátterét (területek, épületek), az emberek találkzásának helyszínét. Ezeket az épületeket, tereket az Önkrmányzatnak kell kialakítania és fenntartania. A vársközpnt valóban közösségi közpnttá, találkzóhellyé válhat, középületei száms eseménynek adhatnak helyt. 5 Az egyes specifikus célk megvalósítása szrsan összefügg, s egymásra való hatásuk erőteljes. Az egyes elemek jelentősége azns, egyik cél háttérbe kerülése sem engedhető meg, mert az elkerülhetetlen hangsúlyeltlódáskat kzna, s esetleg a rehabilitáció sikerességét is veszélyeztetné.

65 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 65 Fnts, hgy az Önkrmányzati fejlesztések minden krsztály számára szlgáljanak eredménnyel elsősrban a vársrészben élők részére: közterületek felújítása; az inkább idősebb generáció által értékelt egyházi épületek és környezetük rendezése; művelődési ház felújítása és funkcióbővítése. Az épületek és területek biztsítása mellett az eseményeknek van igazán jelentősége a közösségfrmálásban. Az akcióterületi beruházáskhz kapcslódó, tervezett rendezvények szerepe a Vársrehabilitációs fejlesztések elfgadtatásában, népszerűsítésében, s a közösségfrmálásban egyaránt nagy jelentőségűek. A helyi identitástudat kialakulásáhz és erősítéséhez mindezek mellett a múlt megismerése játszik még nagy szerepet. Ellátás színvnalának növelése, az alközpnti jelleg erősítése Az alközpntk ismérve az tt található intézmények és szlgáltatásk sűrű elhelyezkedése, azk könnyű elérhetősége. Az alközpntban fejleszteni kell mindezért a meglévő intézményhálózatt, illetve a szlgáltatáskat. A tervezett fejlesztések szlgálják egyrészt a meglévő funkciók fejlesztését, új funkciók megtelepedését. Mindezek tvábbi magánberuházásk megtelepedését indukálhatják. pénzügyi intézet, bankautmata elhelyezése; egészségügyi ellátás fejlesztése; művelődési ház felújítása és funkcióbővítése. Az új vársi alközpnt kialakításáhz elengedhetetlen a meglévő közlekedési rendszer racinalizálása, mivel a területen visznylag nagy tranzitfrgalm figyelhető meg. Rssz keresztmetszeti tulajdnsága miatt átépítésre szrul a Veszprémi út és a Thököly Imre út csmópntja, tvábbá megldásra vár a Veszprémi út frgalmának kikötése a 71. sz. főút irányába, amivel csökkenteni lehet a szmszéds várrész frgalmi terhelését is. A Veszprémi út és a 71. sz. főút között kialakításra kerülő új gyűjtőút biztsítja a lehetőséget a vársi alközpnt tvábbi bővítésének. Az alközpnt megújulásának egyik kulcs eleme, hgy megújulnak a közterületek, illetve az tt található intézményépületek, kiemelt értékű épületek. A várs és a vársban működő egyházak jól kezelik a tulajdnukban álló épületeket. Az akcióterületen nagy számban találhatók egyházi tulajdnban álló ingatlank, amik szrsan a vársrész történetéhez kötődnek, s kiemelt értékei nem csak a vársnak, hanem az egész megyének, vagy az rszágnak. Elsősrban turisztikai céllal kívánják az egyházak működtetni az épületeket. Aznban az alközpntba települő új funkcióval várhatóan megújulnak e fnts épületek hmlkzatai is. Használatuk a közpnt társadalmi életének élénkítését is jelentik egyben, s egyúttal várható a Magtár épület, mint kulturális alközpnt fellendülése is. A vársias megjelenés egyik fnts ismérve a rendezett közterületek. Az útfejlesztésekkel párhuzamsan a gyalgs és kerékpárs frgalm számára is bizsítani kell a megfelelő minőségű és mennyiségű hálózati elemeket: járdák, közterületek felújítása. A burklatk, utcabútrk kiválasztásánál egységes arculati stratégia mentén történik, ami figyelmbe veszi a vársrész jelenlegi karakterét. 49. táblázat Közszféra által megvalósítani kívánt prjektek Vörösberényi akcióterületre vnatkzóan Prjekt neve Egészségügyi ellátás fejlesztése Prjekt rövid leírása Házirvsi és gyermekrvsi rendelő kialakítása Prjekt helyszíne Ady Endre utca hrzs Előkészítettség Településrendezé si terv Megvalósítás lehetséges kezdete és vége Tervezett összköltség (millió Ft) Lehívható frrás KDOP Refrmátus templm környék rendezése Refrmátus templm műemléki környezetének rendezése kertépítészeti eszközökkel Önkrmányzat knzrciumban az Egyházzal Templm utca 229/10 hrsz Engedélyezési szintű terv KDOP

66 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS táblázat Közszféra által megvalósítani kívánt prjektek Vörösberényi akcióterületre vnatkzóan Prjekt neve Iskla alatti terület rendezésének előkészítése Művelődési ház felújítása és funkcióbővítése Veszprém úti járda burklat-felújítása Prjekt rövid leírása Tanulmánytervek készítése, TRT módsítása Felújítás, energetikai krszerűsítés, helytörténeti gyűjtemény kialakítása bővítéssel Járda felújítása részben burklatcserével, részben új burklt felületek kialakításával Prjekt helyszíne Táncsics Mihály utca 716/11,15, 17,18,20, 717/1,2 hrsz Gábr Árn u hrsz Veszprémi út 232/ hrsz Előkészítettség Megvalósítás lehetséges kezdete és vége Tervezett összköltség (millió Ft) Lehívható frrás pályázat Településrendezé si terv Engedélyezési szintű terv KDOP pályázat 50. táblázat - Egyéb megvalósítani kívánt prjektek a közszféra fejlesztései nymán Vörösberényi akcióterületen Prjekt neve Bankautmata kihelyezése Prjekt rövid leírása A terület pénzügyi ellátásának elősegítése Prjekt helyszíne Ady Endre utca hrzs Prjekt gazda Pénzintézet Előkészítettség Településrendezési terv Régi refrmátus iskla fejlesztése Egyházi turizmus 18/1 hrsz Refrmátus Egyház Településrendezési terv Régi katlikus iskla Egyházi turizmus Mária 5 hrsz Katlikus Településrendezési fejlesztése kegyhely Egyház terv Vlt klstrépület Turisztikai szállásférőhely 2 hrsz Tulajdns Településrendezési hasznsítása bővítés terv Közlekedésfejlesztés Új gyűjtőút kialakítás a 81, 716/12,15, Magyar Közút Településrendezési Veszprémi út és a 71. sz. 232/2,6, 671/1- knzrciumban terv főút között 3 hrsz az Körfrgalm kialakítása Önkrmányzattal Veszprémi út és az új gyűjtőút csmópntjában Katlikus templm Veszprémi út Településrendezési tetőfelújítás 1 hrsz terv Katlikus templm tetőhéjazatának műemléki felújítása Önkrmányzat knzrciumban az Egyházzal Egyház az Önkrmányzat anyagi támgatásával Megvalósítás lehetséges kezdete és vége

67 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 67

68 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS táblázat Közszféra által megvalósíttt prjektek Budatava akcióterületre vnatkzóan Prjekt neve Prjekt rövid leírása Budatava akcióterület Az akcióterület lehatárlása: Lzsántai utca Tass utca Rákóczi Ferenc utca Taksny utca Balatnfűzfői út Kövesalja utca Szabadság utca Mandula utca Balatnfűzfői út módsult belterülethatár Vörösberényi-Séd Budatava akcióterület Almádi vársrész északi részén található, itt található egyes vársi intézmények mellett, száms kereskedelmi és szlgáltató gazdasági terület. E területrész a várs legutóbbi időszakában alakult ki: új kisvársias lakóterületek mellett, jellemző a krábbi gazdasági területek átalakulása. Budatava földrajzilag határs Vörösberénnyel, aznban területfelhasználásában és karakterében jelentős eltérést mutat attól. Az önkrmányzat erősíteni kívánja a meglévő település alközpnti funkciókat, s emellett elősegíteni a terület átalakítását, gazdasági ptenciáljának kihasználását. Prjekt helyszíne Megvalósítás kezdete és vége Összköltség (millió Ft) Támgató Szablcs utcai tömbbelső játszótér felújítás 1199/29 hrsz ,700 SZT-TU- BAL Szablcs utcai csmópnt közlekedési lámpákkal történő ellátása 1468 hrsz ,000 Útalap Az átfgó cél megvalósításának érdekében a következő specifikus célk 6 fgalmazhatók meg a srrend jelentősége nélkül: Intézményfejlesztés Intézményfejlesztés; Gazdaságélénkítés. Az akcióterületen visznylag sűrű népsűrűség jellemzi, köszönhetően a Szablcs utcai többemeletes társasházaknak. A terület kialakításakr száms intézményt és szlgáltatást elhelyeztek, ami nem csak a helyben élők ellátását szlgálja, hanem vársi vagy kistérségi feladatköröket is betöltenek. Az intézmények színvnalának fenntartása szempntjából fnts azk műszaki fejlesztése: a Magyar-Angl Tannyelvű Gimnázium és Kllégium építészeti állagának javítása, vagy az óvda férőhely kapacitásának bővítése a Mgyró utcában. A közösség érdekében a várs tvábbi közterület kialakításkat tervez, illetve itt kívája elhelyezni hsszú távn a sprtpályáját. Gazdaságélénkítés Az Önkrmányzat már krábban felismerte, hgy a gazdaság stabilitása érdekében, illetve hgy gazdaságilag több lábn álljn, nyíltabb befgadó plitikát kell flytatnia. A cél teljesítésének egyik kiemelt terepe a várs gazdasági területének fejlesztése Budataván. A fenti célk elérése érdekében az Önkrmányzat megkezdte a terület előkészítését, s a telepüésrendezési tervben gazdasági területet jelöl ki az akcióterület északi részén. A várs lyan vállakzáskat kíván 6 Az egyes specifikus célk megvalósítása szrsan összefügg, s egymásra való hatásuk erőteljes. Az egyes elemek jelentősége azns, egyik cél háttérbe kerülése sem engedhető meg, mert az elkerülhetetlen hangsúlyeltlódáskat kzna, s esetleg a rehabilitáció sikerességét is veszélyeztetné.

69 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 69 befgadni a területen, melyek környezetkímélő technlógiát alkalmaznak. A fentiek érdekében a várs növelni kívánja egyrészt a tulajdni hányadát a területen, másrészt tvábbi terület előkészítő tevékenységeket flytatni. Mintaberuházás keretében kívánja a várs a Kmmunális Kft. telephelyét kialakítani, krszerűsíteni. Az Önkrmányzat támgatja tvábbá a zöldmezős beruházásk mellett - vlt gazdasági telephelyek átalakulását például a vlt Bauxit kutató telephelyének átalakítását napelemgyártás céljára. Az akcióterületen megvalósuló közlekedésfejlesztések is hzzájárulnak többek között a terület felértékelődéséhez. Vörösberény és Budatava határában kívánja a várs összekötni a 71. sz. főút és a Veszprémi utat új nymvnaln, hgy ezzel tehermentesítse a várs többi részét.

70 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS táblázat Közszféra által megvalósítani kívánt prjektek Budatava akcióterületre vnatkzóan Prjekt neve Óvda fejlesztése Prjekt rövid leírása Férőhely bővítés, energetikai krszerűsítés új óvdaépület építésévelés kertépítészeti rendezés Telephely fejlesztés Energetikai krszerűsítése, épületállmány megújítása Kmmunális Kft. telephelyének az áthelyezése Sprtpálya kialakítása Sprtpálya kialakítása - Magyar-Angl Tannyelvű Gimnázium és kllégium felújítása Kereskedelmi szlgáltató gazdasági területek kialakítása átköltöztetése a parti sávból Nyílászáró csere, hmlkzat hőszigetelés, fűtés krszerűsítése, építészeti állag javítása. Prjekt helyszíne Mgyró utca 1181/32-33 hrsz 5375 hrsz 0100/20-23 hrsz Terület előkészítése 0100/13-17,20-25, 098/143,14 4,146,147,16 0,161 hrsz Előkészítettség Engedélyezési terv Megvalósítás lehetséges kezdete és vége Tervezett összköltség (millió Ft) Lehívható frrás KDOP Tanulmányterv KEOP GOP 0100/18-20 Településrendezé si terv Rákóczi Ferenc utca hrsz KDOP Tanulmányterv KEOP KDOP Településrendezé si terv pályázat 53. táblázat - Egyéb megvalósítani kívánt prjektek a közszféra fejlesztései nymán Budatava akcióterületen Prjekt neve Körfrgalm kialakítása Vlt Bauxit Kutató telephely átalakítása Prjekt rövid leírása Körfrgalm kialakítása a 71. sz. főút (Fűzfői út), tervezett Veszprémi út kereszteződésében Terület átalakítása napkllektr gyártás céljából Lakópark kialakítása a meglévő TÜZÉP területén Prjekt helyszíne Rákóczi utca 37/A 1464/2 Rákóczi utca Prjekt gazda Magyar Közút Ingatlantulajdn s Ingatlantulajdn s Előkészítettség Településrendezési terv Engedélyezési terv és pályázat Településrendezési terv Megvalósítás lehetséges kezdete és vége

71 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 71

72 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Parti akcióterület Az akcióterület lehatárlása: Vasút Lóczy Lajs utca Eötvös utca - Budatava utca 1587 hrsz-ú árk - Balatnpart Véghelyi Dezső utca. Parti akcióterület a várs számára a legnagybb ptenciállal rendelkező területe, ezért indklt itt akcióterület kijelölése. Az akcióterületen elsősrban a meglévő funkciók fejlesztése, illetve új attrakciók elhelyezése a cél. Az akcióterületen a vízparthz kapcslódó rekreáció és szlgáltató funkciók vannak jelen. Az üdülőházas üdülőterület a tulajdnsi struktúra átalakulásának köszönhetően az elmúlt évtizedben alig fejlődött. A parti szakaszn kiemelt jelentősége van a közösségi területek (strand, zöldterület, sétány, kikötő stb.) fejlesztésének, ami nem csak a vársban élők igényeit elégíti ki, hanem az itt szlgáltatást igénybe vevő turisták számára is minőségi javulást eredményez. Az átfgó cél megvalósításának érdekében a következő specifikus célk 7 fgalmazhatók meg a srrend jelentősége nélkül: Közterületek rendezése, a terület elérésének javítása; Turisztikai attrakciók, ellátás színvnalának fejlesztése 54. táblázat Közszféra által megvalósíttt prjektek Parti akcióterületre vnatkzóan Prjekt neve Balatnalmádi Sprttelep (teniszpályák) Európa Kultúrpark (Szbrpark) kialakítása Balatnalmádiban Balatnalmádi, Wesselényi strand szlgáltatási színvnalának fejlesztése Prjekt rövid leírása Teniszpályák által nyújttt szlgáltatásk fejlesztése a kihasználtság növelése érdekében elektrms rendszer, világítás krszerűsítésével A Szent Erzsébet Parkban egy egységes arculatú szabadtéri Európa Szbrpark kialakítása, ami lehetőséget biztsít arra, hgy európai művészek kiállítsák műalktásaikat. Megújult a Wesselényi strand főépülete. A két megmaradó trnyépület jbb és bal ldali ldalszárnya teljesen újjáépült. Színvnalas kabinsr és vizesblkkk létesültek az akadálymentes megközelítés elvárásainak megfelelően, emeleti, részben fedett napzóteraszt alakítttak ki. Prjekt helyszíne Megvalósítás kezdete és vége Összköltség (millió Ft) Támgató 2285/1 hrsz ,515 LEADER 2287, 2296/1 hrsz Szent István sétány 2295/5 hrsz ,974 LEADER ,968. KDOP 7 Az egyes specifikus célk megvalósítása szrsan összefügg, s egymásra való hatásuk erőteljes. Az egyes elemek jelentősége azns, egyik cél háttérbe kerülése sem engedhető meg, mert az elkerülhetetlen hangsúlyeltlódáskat kzna, s esetleg a rehabilitáció sikerességét is veszélyeztetné.

73 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS táblázat Közszféra által megvalósíttt prjektek Parti akcióterületre vnatkzóan Prjekt neve Wesselényi strand szlgáltatás színvnal emelése Prjekt rövid leírása Mederhmkzás, strandi sétautak és játszótér kialakítása Prjekt helyszíne Szent István sétány 2295/5 hrsz Öregpark II. ütem Ikersétány 1636, 2285/1, 2287, 2296/1, 2299 hrsz Sprtpálya krszerűsítése Strandfci- és strandröplabda pálya kialakítása Szent László sétány 2305 hrsz Öregpark felújítása 2287, 2296/1 hrsz Szent István sétány felújítása 2286, 2297 hrsz Budatava strandk mederhmkzás Lóczy Lajs tér hrsz Közterületek rendezése, a terület elérésének javítása Megvalósítás kezdete és vége Összköltség (millió Ft) Támgató ,300 BFT ,000 BFT ,179 Mbilitas ,388 N ,000 SZTP ,111 SZT-TU- BAL A területen található közterületek, zöldterületek kndicináló hatása a vársban lakók és az ide látgatók számára egyaránt fnts. Az akcióterület visznylag magas zöldfelületi mutatóval rendelkezik. a közterületek kiemelten a zöldterületek rehabilitációja, új funkciók megjelenése eredményezheti azt valóban, hgy a terület kedvelt találkzóhellyé váljn. Településképi szempntból keimelt feladat a Szent Erzsébet liget és az ehhez kapcslódó parti sétányk (Szent László sétány, Szent István sétány) fejlesztése. A közterületek tervezésénél és kivtelezésénél szempnt: a fenntarthatóság, az enerhiahatéknyság növelése, a gyermek-, család és kerképársbarát kialakítás. Az akcióterületen belül biztsítani kell minden frgalm típus számára a megközelítést, aznban előnyben kell részesíteni a mtrizált frgalmmal szemben a gyalgs és kerékpárs módkat. Mindezzel elérhető, hgy vnzó és biztnságs környezet alakul ki a turisztkai szempntból preferált területsávban. A parti sáv és a környező - vasút, 71. sz. főút túlldalán elhelyezkedő vársrészek kapcslata fejlesztésre szrul. Biztnságs és akadálymentes átjutást kell biztsítani a településközpnt és az akcióterület között: a meglévő aluljáró felújítása, új, akadálymenetes gyalgs kapcslat kaialakítása a Széchenyi sétány meghsszabbításában. Minél kisebb gépkcsi frgalmat kell hsszú távn engedni az akcióterületen belül, s emiatt fejleszteni kell a parklókat az akcióterület kapujában, illetve a szmszéds területeken. Turisztikai attrakciók, ellátás színvnalának fejlesztése A vársn belül itt jelennek meg leghangsúlysabban a turisztikai vnzerőre támaszkdó fejlesztések, melyek közép- és hsszútávn az egész várst új fejlődési pályára állíthatják. A területen száms attrakció megtalálható, aznban ezek fejlesztése, illetve új funkciók megetelepítése egyaránt szlgálja a terület ismertségének növekedését, ezáltal vnzza a turistákat. A fejlesztések egy részének a turisztikai szezn meghsszabbítását kell szlgálnia. A várs egyik első számú vnzerejét a strandk jelentik. Az Önkrmányzat száms fejlesztést megvalósíttt az elmúlt időszakban a strandk területén, aznban szükséges a területükön a szlgáltatás színvnalának, attrakciók számának flyamats bővítése, hgy versenyben legyen a várs a többi balatni település strandjaival. A várs a Wesselényi strandn kívánja megvalósítani az Aquatórium (fürdőház) prjektjét, amitől a turisztikai szezn meghsszabbítását, illetve az időjárási körülményekhez való jbb alkalmazkdóképességet is várja. A balatni vízpart egyik fnts eleme a kikötők és az ahhz kapcslódó szlgáltatásk. A kikötők fejlesztését az akcióterületen az alábbiak indklják: kapacitásában visznylags elmaradás mutatkzik a környező településekhez képest, támgani kell a helyi vízisprt bázis kialakítását stb.

74 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 74 Az Önkrmányzat saját kikötőtőinek, saját területeinek fejlesztését kívánja elsősrban megvalósítani: középtávn a négyméteresnél a kikötő előkészítését, a Hrgásztanyánál a kapacitás bővítését. A várs a sprtpálya területének hasznsítását elsősrban a vízparthz kapcslódó turisztikai és rekreációs funkcióval képzeli el. 55. táblázat Közszféra által megvalósítani kívánt prjektek Parti akcióterületre vnatkzóan Prjekt neve Budatava strand reknstrukciója Wesselényi strand felújítása II. ütem Kikötő fejlesztésének előkészítése Szent Erzsébet liget minőségi fejlesztése Parti sétány fejlesztése Vasúti átjáró kialakítása I. ütem Kikötő fejlesztése a hrgászkikötőnél Sprtpálya fejlesztéseinek előkészítése Prjekt rövid leírása Épületállmány felújítása, kertépítészeti rendezés Aquatórium: - fürdőház építése a szezn hsszabbítása céljából, Szlgáltatásbővítés: sprtpályák és játszópályák kialakítása Négyméteres előtti partszakasz fejlesztési lehetőségei Rendezvénytér infrastruktúra javítása Parti sétány burklatfelújítása, gyermek-, család- és kerékpársbarát közterület rendezés, parkló burklatfelújítása Előkészítő, megvalósíthatósági tanulmány készítése Meglévő kikötő kapacitásbővítése, felújítása Sprthrgász Egyesülettel együtt Előkészítő tanulmányk készítése a terület hasznsítása érdekében Prjekt helyszíne Lóczy Lajs tér hrsz 2295/5 hrsz Szent László sétány 2303/1 2296/1, 2297, 2299 hrsz Szent László sétány és Szent István sétány 2286, 2297, 2303/1 hrsz 2296/4 hrsz 2313/15 hrsz Véghelyi Dezső utca 2305 hrsz Előkészítettség Tanulmányterv Településrendez ési terv Engedélyezési tervek Megvalósítás lehetséges kezdete és vége Tervezett összköltség (millió Ft) Lehívható frrás KDOP KDOP Tanulmányterv Önkrmá nyzati Tanulmányterv KDOP Engedélyezési szintű tervek KDOP Képviselőtestületi Önkrmá döntés nyzati Tanulmányterv KDOP Tanulmányterv Képviselőtestületi döntés Önkrmá nyzati 56. táblázat - Egyéb megvalósítani kívánt prjektek a közszféra fejlesztései nymán Parti akcióterületen Prjekt neve Neptun strand kmplex fejlesztése Kikötő fejlesztése Panráma Klub felújítása Vlt Építők vízisprttelepéne Prjekt rövid leírása Szálláshely és vendéglátóhelyek kialakítása Kikötő felújításának előkészítése Vízi turizmushz kapcslódó szálláshely és szlgáltatás fejlesztés E-ON tvábbképzési és rekreációs célú felújítás, Prjekt helyszíne Neptun utca 1603/2, 1607, 1608/2 hrsz Prjekt gazda Ingatlantulajdn s 1630/2 hrsz Ingatlantulajdn s Véghelyi Dezső Ingatlantulajdn utca 7. s 1637/1 hrsz Véghelyi Dezső utca 1-3. Ingatlantulajdn s Megvalósítás lehetséges Előkészítettség kezdete és vége Tanulmányterv Tanulmányterv Tanulmányterv Elvi építési engedély

75 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS táblázat - Egyéb megvalósítani kívánt prjektek a közszféra fejlesztései nymán Parti akcióterületen Prjekt neve Prjekt rövid leírása Prjekt helyszíne k reknstrukciója újjáépítés 1628/4-7, 1629/1, 1631 hrsz Vasúti átjáró kialakítása II. ütem Megvalósítási fázis Szintbeni gyalgs átkelőhely kialakítása a Széchenyi sétány vnalában Prjekt gazda 2296/4 hrsz MÁV knzrciumban az Önkrmányzattal Előkészítettség Településrendezési terv Megvalósítás lehetséges kezdete és vége

76 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Akcióterületi fejlesztések pririzálása Balatnalmádi középtávú fejlesztési céljainak megvalósításáhz szükséges az egyes beavatkzásk megfelelő ütemezése. A várs azknak a nagybb léptékű (pntszerű és az egész várst érintő) prjekteknek ad priritást, amelyek lehetővé teszik a jövőképben meghatárztt távlati célk megvalósulását, és ezzel megteremtik a tvábbi tevékenységek, prjektek megvalósulásának feltételrendszerét. A fejlesztések finanszírzására nincsen elegendő frrása az Önkrmányzatnak, így pririzálni kénytelen a tervezett fejlesztéseket az alábbiakat figyelembe véve: melyek azk a beruházásk, amik halaszthatatlank a megfelelő urbanizáltsági szint - az akcióterületi alapcélk - eléréséhez, amelyek elmaradása kmly kckázatt jelent, melyek, amelyek tvábbi fejlesztéseket (pilt prjektek) indukálnak: 57. táblázat Akcióterületi fejlesztések pririzálása Prjekt neve Prjekt helyszíne Fejlesztés hatása (reginális/kistérség/ várs/vársrész/ akcióterület) Fejlesztés sürgőssége Közpnti akcióterület Vársháza épületének krszerűsítése Széchenyi sétány 1. kistérség másdlags 1655 hrsz Psta parkló környezetrendezése Babits Mihály utca várs elsődleges 2265 (2269) hrsz Egészségügyi közpnt melletti 2131, 2129 hrsz vársrész elsődleges közterület reknstrukciója Barss Gábr utca, járda reknstrukció Barss Gábr utca akcióterület másdlags /2,6 hrsz Piac fejlesztése II. ütem Barss Gábr utca kistérség másdlags 4444 hrsz Játszótér bővítés Széchenyi sétány vársrész elsődleges 2116/1 hrsz Orvsi rendelő utóhasznsítása Barss Gábr utca 44. kistérség másdlags 4412 hrsz Vörösberényi akcióterület Egészségügyi ellátás fejlesztése Ady Endre utca 2. vársrész elsődleges 621 hrzs Refrmátus templm környék rendezése Templm utca 229/10 vársrész másdlags hrsz Iskla alatti terület rendezésének Táncsics Mihály utca várs/kistérség elsődleges előkészítése 716/11,15, 17 hrsz Művelődési ház felújítása és Gábr Árn u. 6. vársrész másdlags funkcióbővítése Veszprém úti járda burklat-felújítása Budatava akcióterület Óvda fejlesztése 583 hrsz Veszprémi út 232/ hrsz akcióterület harmadlags Mgyró utca várs másdlags 1181/32-33 hrsz Telephely fejlesztés 5375 hrsz várs elsődleges 0100/20-23 hrsz Sprtpálya kialakítása 0100/18-20 várs harmadlags 9 Kéttanmyelvű Gimnázium és kllégium felújítása kistérség másdlags Rákóczi Ferenc utca hrsz 8 Kapcslódva más prjekt-helyszínekhez a fejlesztés jelentősége növekedhet. 9 Kapcslódva Parti akcióterület fejlesztéseihez, az IVS felülvizsgálata srán, a fejlesztés jelentősebbé válhat.

77 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS táblázat Akcióterületi fejlesztések pririzálása Prjekt neve Kereskedelmi szlgáltató gazdasági területek kialakítása Prjekt helyszíne 0100/13-17,20-24, 098/143,144,146,147, 160,161 hrsz Fejlesztés hatása (reginális/kistérség/ várs/vársrész/ akcióterület) kistérség Fejlesztés sürgőssége másdlags Parti akcióterület Budatava strand reknstrukciója Lóczy Lajs tér 2. vársrész/várs harmadlags 1597 hrsz Wesselényi strand felújítása II. ütem 2295/5 hrsz reginális elsődleges Kikötő fejlesztésének előkészítése Szent László sétány várs elsődleges (Négyméteres előtti partszakasz) 2303/1 Szent Erzsébet liget minőségi fejlesztése 2296/1, 2297, 2299 várs másdlags hrsz Parti sétány fejlesztése Szent László sétány és várs másdlags Szent István sétány 2286, 2297, 2303/1 hrsz Vasúti átjáró kialakítása I. ütem 2296/4 hrsz vársrész/várs másdlags Kikötő fejlesztése a hrgászkikötőnél 2313/15 hrsz várs másdlags Sprtpálya fejlesztéseinek előkészítése Véghelyi Dezső utca 2305 hrsz várs másdlags Elsődlegesen fejlesztendőnek tartjuk azkat a prgramelemeket, melyek visznylag kis anyagi-, eszköz- és egyéb ráfrdítással rövid távn megvalósíthatók, s hatásaként tvábbi fejlesztések várhatóak. A másdlags fejlesztések közé tartznak azn prjektelemek köre, melyek rövid- és középtávn realizálhatók. A harmadlags fejlesztések csprtja csak az akcióterületen vagy a vársrészben éreztetik hatásukat, s a nem igényelnek aznnali beavatkzást FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK A fenntartható környezeti fejlődés prgramja A fenntartható fejlődés az emberek életminőségének hsszú távú és tartós megőrzését, illetve javítását célzza. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia (NFFS) a társadalm fejlődésének egy ennek megfelelő pályára való állítását elősegítő, hsszú távú, keretstratégiai jellegű dkumentum, mely valamennyi társadalmi, gazdasági és környezeti területre egy pzitív, fenntartható, társadalmasítható jövőképnek megfelelő eszközrendszert és refrmkeretet vázl fel. Az NFFS-ben meghatárztt alapelvek közül az alábbiak határzták meg az ITS kidlgzását: A hlisztikus megközelítés elve. A dlgkat egymással összefüggésben kell vizsgálni, mivel a rendszerek egymással szrs kölcsönhatásban állnak. Bármilyen beavatkzás tvagyűrűző hatáskat kz esetleg távli rendszerekben is. A helyi kihíváskra adandó válaszkhz szükséges a tágabb környezet és a glbális trendek ismerete. Integráció elve. A szakplitikák, tervek, prgramk, stratégiák kidlgzása, értékelése és végrehajtása srán a gazdasági, a szciális és a környezeti szempntkat, azk összefüggéseit is egyaránt figyelembe kell venni annak érdekében, hgy azk kölcsönösen erősítsék egymást. A helyi, reginális és nemzeti szintű tevékenységeket is össze kell hanglni. Helyi erőfrrásk hasznsításának elve. Törekedni kell a közösségek szükségleteinek helyi szinten, helyi erőfrráskból történő kielégítésére. Őrizzük meg a helyi sajátsságkat, azk skszínűségét. Fnts feladat az épített környezet védelme, esztétikai és használati megújulása.

78 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 78 Társadalmi részvétel elve. Mindenki számára biztsítani kell a megfelelő hzzáférést a társadalmi-gazdasági közéletre, a döntéshzatali flyamatkra, a környezetre vnatkzó infrmációkhz. Javítani kell a fenntartható fejlődéssel, annak társadalmi-gazdasági és környezeti vnatkzásaival, a fenntarthatóbb megldáskkal kapcslats tájékzttságt. Erősíteni kell az államplgárk döntéshzatalban való részvételét. A helyzetelemzés alapján beaznsíthatóak azk a glbális, Magyarrszág számára is releváns, tvábbá a vársra jellemző tendenciák, amelyek leginkább veszélyeztetik a hsszú távú fenntarthatóságt, és ezért e prblémák kezelését kiemelten kell kezelni. 58. táblázat - Fenntarthatóságt veszélyeztető flyamatk és jelenségek összehasnlítása Megnevezés Lkális jelenség Balatnalmádiban Éghajlatváltzás / A környezet eltartóképességének csökkenése Gyrsuló ütemben öregedő népesség / Alacsny (hivatals) fglalkztatási arány / Nemzetközi összehasnlításban rmló átlags színvnalú, a későbbi elhelyezkedést nem elég jól szlgáló, a társadalmi különbségeket felerősítő, irányítási és finanszírzási prblémákkal küzdő közktatás és felsőktatás Rssz egészségi állapt, és prblémás egészségügyi rendszer Jövedelem, egészségi állapt, képzettség, közszlgáltatáskhz való hzzáférés mentén növekvő társadalmi különbségek, leszakadó rétegek kialakulása Nem fenntartható (anyag- és energiaigényes) fgyasztói szkásk Bilógiailag aktív területek csökkenése, felaprózódása / Növekvő területhasználat (beépített terület) Veszélyeztetett vízkészletek X Gyenge kis- és középvállalkzásk X Külső függésben levő és a fsszilis energiahrdzókra alapztt energiarendszer X A természeti erőfrrásk szűkösséget nem tükröző árképzés Feszültségeket rejtő államháztartási helyzet / Lassú és nem kellően hatékny hatósági és szlgáltatási eljárásk a közigazgatásban / / - glbális jelenség, aznban helyben is érezteti hatását x lkális jelenség Összességében a környezeti állaptban a várs egészére, a vársrészekre kitűzött célk és az akcióterületi fejlesztéssel közvetve vagy közvetlenül javulást eredményeznek. Az IVS készítése srán jelentősége vlt, hgy ne csak társadalmi és gazdasági szempntból fenntartható fejlesztések történjenek a vársban, hanem hgy hzzájáruljanak a környezeti minőség fejlesztéséhez, a környezeti elemek állaptának javulásáhz. A vársrészekre kitűzött célk az épített és természeti környezet állaptára való hatását, illetve a negatív környezeti hatásk kmpenzálására tervezett intézkedéseket a következő táblázat mutatja be: A várs településfejlesztési elképzeléseiben a településfejlesztési kncepcióban és az annak az értékrendje alapján készült IVS-ben - hangsúlys szerepet kap a fenntarthatóság elvének érvényesítése. A fejlesztési dkumentumkban hrizntális célként megjelenik a fenntarthatóság elveinek az érvényesítése, így a stratégiai célk meghatárzásakr a fejlesztési szempntk az alábbiak vltak: környezeti értékek megóvása, helyi erőfrráskra alapztt, diverzifikált fejlesztések, helyi közösség aktiválása.

79 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS táblázat Célstruktúra, a vársrészi célk és akcióterületek környezeti szempntú vizsgálata A helyzetértékelés következtetései és a célstruktúra egyes elemei Az ingatlank közel 20%-a nem rendelkzik szennyvízbekötéssel Településközpntn áthaladó rszágs rszágs utak terhelése A vársban az egy főre jutó köztéri zöldfelület aránya alacsny Nem hasznsíttt megújuló energiafrrásk Vörösberényi vársrész: Lakókörnyezeti minőségi fejlesztések Almádi vársrész: A mtrizáció fka jelentősen növekszik a vársban Káptalanfüred vársrész: Településképet meghatárzó zöldfelületek védelme és fejlesztése Parti sáv vársrész: A turisztikai szezn meghsszabbítását szlgáló fejlesztések Külterület és zártkertek vársrész: Lzsánta területrész együttes fejlesztése Közpnti akcióterület: Esztétikai megújulás Vörösberényi akcióterület: Intézményfejlesztés Budatava akcióterület fejlesztése: Tvábbi gazdasági funkciók megtelepülése Parti akcióterület: A terület elérésének javítása Várható környezeti hatás Rmlik a talaj- és a felszín alatti vizek minősége Rmlik a lakókörnyezet minősége Zöldfelületek túlterhelése Az ÜHG kibcsátás nem csökken Élhető vársi alközpnt kerül kialakításra A nitrgén-dixid és a szálló pr szennyeződés növekedése, a zajterhelés növekedése, illetve a közúti balesetek növekedése A településkaraktert meghatárzó zöldfelületek növekednek Növekszik a terület terhelése, ugynakkr csökken a csúcsterhelés A táj terhelhetőségét figyelembe vevő fejlesztések A fejlesztések összekapcslása, utak fejlesztése srán növekvő zöldfelületek Csökkenő energiafelhasználás, kevesebb utazás Az erősítendő iparágak jellegéből fakadóan frgalmi terhelés növekedésre, levegő és talajszennyezés növekedésre lehet számítani Bilógiai aktivitás csökkenése Biztnságs gyalgs és autós kapcslatk kerülnek kialakításra A környezeti prbléma enyhítését célzó stratégiai javaslatk Szennyvízcsatrna-hálózat fejlesztési prgram, a rákötések növelése Frgalmcsillapítási akciók előkészítése, megtervezése, Járuléks zöldfelületi fejlesztések Vársrehabilitációs akciók megvalósítása srán törekedni kell a közparkk felületének minőségi növelésére Megújuló energiafrrásk felkutatása és alkalmazása Egységes településkép arculat kialakítása, zöldfelület fejlesztése Frgalmcsillapítási akciók előkészítése, megtervezése, Járuléks zöldfelületi fejlesztések, 71-es elkerülő szakasz építése, Következetes építésszabályzás, tervszerű és szigrú fapótlás Racinalizált területhasználat, kapcslódó zöldfelületek fejlesztése, megújuló energia használata Fejlesztési dkumentumk készítése, mely kiemelten fglalkzik a környezeti elemekkel és rendszerekkel, a fenntarthatósági kritériumkkal Egységes arculat szerinti felújítás Az intérmények műszaki fejlesztése: nyílászárók cseréje, fűtés krszerűsítés, építészeti állag javítás Környezetvédelmi határértékek flyamats ellenőrzése, járuléks zöldfelületi fejlesztések Környezetkímélő technlógiát alkalmazó vállakzásk telepítése Zöldmezős beruházásk mellett a barnamezős területek átalakításának ösztönzése Gyermek-, család és kerképársbarát kialkítás mellett az esélyegynlőségi kritérimk érvényesítése

80 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Anti-szegregációs Prgram - Stratégia esélyegyenlőség jegyében Az önkrmányzat adatait alapul véve a vársban nem lehet meghatárzni lyan településrészt, amit szegregáció veszélyeztetne, vagy ahl megindult vlna már a szegregáció flyamata. Ennek flyamdványa, hgy területi alapn a vársban nem kell fglalkzni anti-szegregációs stratégia kidlgzásával. 60. táblázat Segélyben részesülők számának alakulása Év RSZS/RÁT/BPJ/FHT Rendszeres gyermekvédelmi ked Lakásfenntartási támgatásban rész Átmeneti szciális segély Közfglalkztatásban résztvevők táblázat Segélyben részesülők számának alakulása vársrészenként Rendszeres gyermekvédelmi ked. Lakásfenntartási támgatás RSZS Fglalkztatás helyettesítő tám. Vörösberény Almádi Káptalanfüred Parti sáv Egyéb külterület Attól függetlenül, hgy a vársnak nincsen lyan településrésze, ahl a hátránys helyzetű laksk kncentrációja magas lenne, az esélyegyenlőség kérdésével az Önkrmányzat kmlyan kíván fglalkzni. Az IVS dkumentuma hárm megközelítésben kíván megfelelni az esélyegyenlőség elvének. 1. Az IVS-ben szereplős intézkedések semmilyen módn nem vezethetnek da, hgy a jövőben azk szegregátumk kialakulásáhz vezessenek el. Az Önkrmányzat megerősíti, hgy a jövőben semmilyen lyan területi alapú beavatkzást nem hajt végre, ami eredménye egy szegregátum kialakulása lenne. A tervezett beavatkzásk között egy sem található, ahl a helyi laksság mbilizálása szóba jönne. A tervezett beavatkzásk előtt az Önkrmányzat minden esetben egyezetett a közvetlenül érintett lakssággal és vizsgálja, hgy a beavatkzásk milyen következményekkel járhatnak az érintettetek életminősségére vnatkzóan. 2. Az esélyegyenlőség, mint hrizntális cél érvényesülését minden leírt intézkedés esetében vizsgálni kell. Néhány társadalmi csprt, így különösen a szciálisan hátránys helyzetűek közé tartzók számtalan hátrányt szenvednek el mindennapi életük srán. Mindannyiunk érdeke, hgy javuljn ezeknek az embereknek az élete. A fglalkztatás növelése, a képzettségbeli hiánysságk rvslása, a lakhatáshz, és az alapvető infrastrukturális ellátáshz és közszlgáltatáskhz való hzzáférés biztsítása fnts eszköz az esélyegyenlőség céljának eléréséhez. Az IVS intézkedéseinek végrehajtása srán és azk eredményeinek megvalósulását követően az Önkrmányzat mnitringózza, hgyan realizálódik az egyenlő hzzáférés és esélyegyenlőség elve és amennyiben szükséges krrigálást eszközöl. Az esélyegyenlőség biztsítása, a hátránys helyzetű csprtk segítése aznban nem kizárólag Önkrmányzati kmpetencia. A hatéknyabb eredmények elérése érdekében az Önkrmányzat igyekszik mzgósítani a civil közösséget. A velük való párbeszédet intézményesíteni kell és keresni kell az együttműködés lehetőségeit.

81 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Az intézményi keretek között is biztsítani kell az esélyegyenlőség megvalósulását, a hátránys helyzetű csprtk helyzetbe hzását. 62. táblázat Kelet-Balatni Kistérség Többcélú Társulása Közktatás Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése és Intézkedési tervében megfgalmaztt beavatkzásk Esélyegyenlőségi terület Feltárt prbléma Szükséges beavatkzás Halmzttan hátránys helyzetű gyerekekre/tanulókra vnatkzó adatgyűjtés/nyilatkztatás prblémái A HHH-s gyermekek/tanulók körének pnts beaznsítása Egyéb adathiányk Halmzttan hátránys helyzetű 3 éves krtól való rendszeres óvdába járása Lemrzslódás A településen 111 a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, de csak 84 a HH-s gyermekek/ tanulók száma, és mindössze 7 szülő nyilatkztt halmzttan hátránys helyzetéről. Az adatközlés ellentmndáss. Kmpetenciamérés eredményeinél a HH-s és a HHH-s tanulókról t mutató nem szerepel. A szülői nyilatkzatk hiányában nem állapítható meg a HHH-s óvdás krúak száma, így azk óvdába járása sem. Évflyamismétlők aránya, a magántanulók, a 250 óránál többet hiányzó aránya nem éri el az rszágs átlagt egyik intézményben sem. Az évflyamismétlők főként a HH-s és HHH-s tanulók közül kerülnek ki, arányuk nagybb, mint az intézményen belüli arányuk. A kmpetenciamérés mutatóit a HH-s és a HHH-s tanulók vnatkzásában is figyelemmel kell kísérni. A HHH-s gyermekek pnts beaznsítása. A HH-s és HHH-s tanulók preventív egyéni fejlesztése tanórai és tanórán kívüli fglakzáskn. Bekapcslódás az integrációs prgramkba. Tanórán kívüli prgramk Humánerőfrrás hiány az intézményben. Hiánys a pedagógusk módszertani képzettsége. A HH/HHH-s tanulók is részt vesznek a fglalkzáskn, arányuknak megfelelő mértékben. A napköziben célszerű lenne arányukat növelni. Az alapfkú művészetktatásban sem HH-s, sem a HHH-s tanulók nem vesznek részt. Intézményben a pedagógusk a jgszabályi előírásknak megfelelnek, humánerőfrrás hiány nincs. A közölt adatk szerint az egyik iskla pedagógusai sem vettek részt az elmúlt hárm évben legalább 30 órás, a hátránys és halmzttan hátránys helyzetű tanulók felzárkóztatását segítő pedagógiai módszertani képzésben. Lehetőség szerint minél több prgram biztsítása valamennyi tanuló számára, érdeklődési körüknek megfelelően és a HH/HHH-stanulók ösztönzése e prgramkn való részvételre. A HH-s és a HHH-s tanulók részvételének ösztönzése az alapfkú művészetktatásban. Nincs szükség beavatkzásra. A tvábbképzési prgram felülvizsgálata, a beisklázási terv elkészítésénél kapjn priritást a pedagógusk módszertani képzettsége. Pedagógus-tvábbképzések igénybevétele, módszertani adaptáció megtervezése és megvalósítása a tantestület aktív bevnásával, a tanórai gyakrlat fejlesztése (szükség szerint mentri támgatás igénybevételével).

82 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 82 A Kelet-Balatni Kistérség Többcélú Társulása Szciális szlgáltatástervezési kncepciójában megfgalmazttak Alapelvek: A flyamats minőségfejlesztés a szlgáltatáskban A szükséglet alapú és piaci alapú szlgáltatásk elkülönítése Esélyegyenlőség a hzzáférésben Cél, hgy a különböző szlgáltatásk ne csak adminisztratív, kötelező minimum szintjén teljesüljenek, hanem valóban a prblémát kezelni képes hatéknysággal működjenek. A feladatk meghatárzásánál figyelembe vettük a megfgalmaztt célkat, az alapkncepcióban kitűzött feladatkat. Szükséges prgramelemek: 1. A meglévő szciális ellátórendszer felzárkóztatása a jgszabályi elváráskhz, tvábbi fejlesztése a helyi szükségletek felmérése alapján: 1.1. Törvényi kötelezettséghez képest szükségletalapú alapszlgáltatásk mdellezése, megszervezése és működtetése, a szciális és gyermekvédelem területén egyaránt. (jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátásk /fgyatékkal élők/ nappali ellátása/, hajléktalank utcai gndzásának megszervezése, szenvedélybetegeket és pszichiátriai betegeket ellátó szlgáltatásk indítása) 1.2. a knkrét szlgáltatási színtereken a környezeti és kmmunikációs akadálymentesítés megvalósítására. 2. A szciális és gyermekvédelmi szlgáltatásk infrastrukturális hátterének biztsítása. 3. Szükségletfelmérések készítése, szakmai elemzések, javaslatk szakemberek bevnásával történő kidlgzása, mdellezése, az alternatívák értékelése és fejlesztési prgramkhz illesztése 4. A szciális, gyermekvédelmi, ifjúsági területen dlgzó szakemberek képzésének, tvábbképzésének biztsítása, tvábbá a szupervízió, knferenciák, esetmegbeszélések lehetőségének biztsítása, az ehhez szükséges frrásk megteremtése 5. Az egészséges életmód gyakrlatának elterjesztése, az egészséggel kapcslats ismeretek bővülése a fizikai és mentális egészség megőrzésében, az egészségtudats magatartás kialakításában, a népesség gazdasági aktivitásának előmzdítása érdekében, 5.1. Kmplex megelőzéshez kapcslható intézkedések, prgramk kidlgzása és megvalósítása 5.2. Egészségnevelési, felvilágsító akciók, egészséges életmód elemeinek terjesztése 5.3. Rehabilitációhz kapcslódó fejlesztés 6. Aktivizáló és a népességmegtartó erőt fkzó prgramk, szlgáltatásk biztsítása 7. Családsegítő és gyermekjóléti közpnt teljes szlgáltatási palettájának (adósságkezelés, kapcslatügyelet, pszichlógiai szlgáltatásk, szabadidős prgramk stb.) elérhetővé tétele a térség települései számára a létező szlgáltatási mdell keretein belül 8. Lakhatási prblémák enyhítését szlgáló prgramk, szabályzási lehetőségek és fejlesztések biztsítása 9. A működő szciális alapszlgáltatásk fejlesztésénél kiemelten fntsnak tartjuk, hgy a szlgáltatást/ellátást igénylő a szükségletének illetve igényének megfelelő segítséget vehesse igénybe. Priritás, hgy az igénylő minél hsszabb ideig lakóhelyén és tthnában jussn hzzá a megfelelő ellátáshz és minél későbbi időszakban következzen be a szciális intézményi ellátás igénybevétele. 10. A szlgáltatóvá válás egyik lépése az államplgári szükséglethez igazdó segítségadás megvalósulása, mely az élethelyzeti szükséglethez igazdik és nem az éppen már működő ellátási frmákhz.

83 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS A helyi szciális rendeletek jgszabályi váltzásknak megfelelő, és a helyi igényeket tükröző módsítása. Ennek érdekében a helyi jgszabályk alktásában, előkészítésében a szciális szlgáltatók aktív együttműködése szükséges. 12. A szciális prblémák kihívásaira elengedhetetlen a közös szakmaközi alapn nyugvó tenni akarás, az állami, önkrmányzati, a helyi közösségi és az egyén saját szintjén is. Elvárható a helyi közösségek bekapcslódása a település szciális ellátásába, a civil kezdeményezések, az önszerveződő csprtk szerepvállalása. 13. Fejleszteni szükséges mind a laksság tájékztatási rendszerét, mind a szciális szakma és az egyéb ágazatk közötti infrmációs rendszer működési szabályait. Fntsnak tartjuk a kistérségi szintű médiumkn keresztüli flyamats tájékztatást, valamint kistérségi szintű internetes segítő webldal létrehzását. 14. A hazai és uniós pályázati lehetőségek kihasználása a szlgáltatásk színvnalának növelése érdekében szükségszerű. Ennek előfeltételeként a meglévő szakmai hálózatk közötti kapcslatk fejlesztése, mélyítése elengedhetetlen. 15. Fnts a szciális ágazatban a minőségfejlesztés, a minőségügyi rendszerek kiépítése, mely rendszeren keresztül lehet erősíteni az érdekeltségeket. Nagybb hangsúlyt kell kapjn a partnereink elvárásaira épülő szlgáltatásk nyújtása STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI A stratégia főbb külső összefüggései Illeszkedés, összhang a településfejlesztési kncepcióval, településrendezési tervvel Az IVS-ben megfgalmaztt stratégiai és vársrészi célrendszerek meghatárzásánál messzemenőkig figyelembe vettük a helyi adttságkat, a fejlesztési lehetőségeket, tvábbá a hatálys településrendezési eszközök (településfejlesztési kncepció, településszerkezeti terv, szabályzási terv) elhatárzásait. Illeszkedés a várs településfejlesztési kncepciójáhz Természetesen az IVS-sel egyidőben készülő kncepció tökéletes összhangban van a vársfejlesztési stratégiával, hiszen a kncepcióra alapzva, annak elhatárzásait kibntva készült az IVS. A kncepcióban megfgalmaztt hsszútávú jövőképe ( Legyen Balatnalmádi az a várs, ahl érdemes élni, ahvá élmény ellátgatni ) középtávn az IVS-ben is megjelenik. Az IVS-ben megfgalmazttak összhangban vannak a településfejlesztési kncepcióban meghatárztt alapcéllal, s kncepció céljaival összhangban a stratégia fgalmazza meg a célk eléréséhez szükséges eszközrendszert, beavatkzáskat. A kncepcióban megfgalmaztt jövőkép, és a hrizntálisan megjelenő általáns fejlesztési szempntk: környezeti értékek megóvása, helyi erőfrráskra alapztt diverzifikált fejlesztések, helyi közösség aktivizálása, fenntarthatóság figyelembevételével került meghatárzásra egy általáns fejlesztési cél: A fejlesztések célja Balatnalmádi környezeti, társadalmi, gazdasági adttságainak figyelembe vételével illetve ezen adttságk erőfrráskká alakításával a várs versenyképességének javítása, miközben a táji környezet egyensúlya nem brul fel. Ezen túlmenően cél az élhető és vnzó lakókörnyezet megőrzése és tvábbi fejlesztése. Ezek a célk összességében mind azt kell szlgálják, hgy a laksság életminősége érezhető módn emelkedjen. Az általáns fejlesztési cél négy priritás került meghatárzásra: I. Kmplex turizmusfejlesztés II. helyi gazdaság diverzifikációja III. Vársi funkciók megerősítése IV. Humán erőfrrás fejlesztés

84 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 84 Az egyes priritásk fejlesztési pillérekre tvább bntva kerültek részletezésre. 10 I. Priritás - Kmplex turisztikai fejlesztések I.1. Fejlesztési pillér - Turisztikai kínálat fejlesztése I.1.1. Turisztikai kncepció elkészítése I.1.2. Fürdő turizmus fejlesztése I.1.3. Rendezvény turizmus fejlesztése I.1.4. Aktív turizmus fejlesztése és életmód prgramk kidlgzása I.1.5. Kulturális turizmus fejlesztése I.2. Fejlesztési pillér - Turisztikai szlgáltatásk fejlesztése I.2.1. Turisztikai menedzsmentszervezet támgatása I.2.2. Turisztikai marketing és kmmunikáció prgram kidlgzása I.2.3. Idegenfrgalmi együttműködések megszervezése I.2.4. Idegenfrgalmi háttérszlgáltatásk támgatása I.3. Fejlesztési pillér - Idegenfrgalmi infrastruktúra fejlesztése I.3.1. Nagy beruházáskhz kötődő infrastrukturális fejlesztések I.3.2. Egyéb idegenfrgalmi infrastrukturális fejlesztések II. PRIORITÁS HELYI GAZDASÁG DIVERZIFIKÁCIÓJA II.1. Fejlesztési pillér - Vállalkzói infrastruktúra fejlesztés II.1.1. Gazdasági telephely fejlesztés II.1.2. Befektetetési célterületek kataszterezése II.2. Fejlesztési pillér - Vállalkzás élénkítés II.2.1. Gazdaságfejlesztési partnerségi prgram kialakítása II.2.2. Beruházás élénkítő prgram II.2.3. Helyi termékek támgatása III. PRIORITÁS - VÁROSI FUNKCIÓK MEGERŐSÍTÉSE III.1.Fejlesztési pillér - Humán szlgáltatásk fejlesztése III.1.1. A minőségi szabadidő-eltöltési lehetőségek bővítése III.1.2. Egészségügyi fejlesztések III.1.3. Szciális ellátó rendszer fejlesztése III.1.4. Településirányítási szervezet fejlesztése III.2.Fejlesztési pillér - Műszaki infrastruktúra fejlesztése III.2.1. A várs belső közlekedési hálózat fejlesztése III.2.2. Kmmunális- és közmű infrastruktúra fejlesztési prgram III.3.Fejlesztési pillér - Lakó és üdülési környezet fejlesztés III.3.1. Zöldfelületek megújításának prgramja III.3.2. Vársrészj alközpntk kialakítása, funkcióbővítése III.3.3. Épített környezet fejlesztése IV. PRIORITÁS - HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS IV.1. Fejlesztési pillér - Oktatás és képzési funkciók fejlesztés IV.1.1. Közktatás fejlesztése IV.1.2. Intézményi háttér fejlesztése IV.1.3. Képzési prgramk IV.2. Fejlesztési pillér - Közösségi erőfrrásk fejlesztése IV.2.1. A civil szféra megerősödését célzó prgramk IV.2.2. Helyi identitást erősítő intézkedések IV.2.3. Közösségi bűnmegelőzési prgram Az településfejlesztés tervezési szintjei Balatnalmádi kncepcióban IVS-ben 10 Kékkel jelezve azk az intézkedések, illetve részintézkedések, melyek a településfejlesztési kncepció fejlesztési pilléreiből kerültek levezetésre az IVS-ben.

85 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 85 A kncepcióban megfgalmaztt fejlesztési pillérek az IVS-ben stratégiai intézkedések, részintézkedések szintjéig kerültek kibntásra, a kncepcióval összhangban. Az intézkedések, részintézkedések egymásra épülve, a szinergikus hatáskra figyelemmel készültek. Az IVS készítése srán a kncepcióra vnatkzó visszacsatlásk megtörténtek. Az átjárás biztsíttt. A fentek alapján biztsíttt, hgy az IVS a kncepcióval összhangban van. 11 Illeszkedés a településrendezési tervhez (Településszerkezeti terv és szabályzási terv) Balatnalmádi várs településrendezési terve jól karbantarttt, rendszeresen krrigált, a naprakész fejlesztési elképzeléseket is jól tükröző terv. A várs vezetése mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hgy nem csak az aktuális jgszabályi módsításk jelenjenek meg településrendezési eszközeiben (Balatn törvény váltzásai, építési törvény, OTÉK módsítása, 37/2007 krm. rendelet hatása stb), de figyelemmel kísérte a lakssági igények és vállalkzói igények alakulását is, és amennyire lehet ezt flyamatsan kezelte. Bár a várs eddigi fejlesztési kncepciója mélysége flytán nem tartalmazhatta várs minden fejlesztési döntését, aznban a fejlesztési elképzelések jelentős része a várs vezetése, döntéshzók elképzelései, ágazati kncepciók, prgramk szintjén megfgalmazásra kerültek. Így lehetséges az, hgy az IVS-ben megfgalmazásra kerülő területi vnzattal járó intézkedések, részintézkedések előkészítettségi fkánál ahl még tanulmánytervek, engedélyezési tervek nem készültek - a rendezési tervben való megjelenés került meghatárzásra. A településszerkezeti terv 12 a várs érzékeny dmrzati és területhasználati váltásait jól követve, a jelentős szerkezeti elemeket megtartva került meghatárzásra. Szemléletében az értékőrzés tükröződik. A várs területi fejlesztése helyett a minőségi fejlesztést jelölte meg célként, s ezzel összhangban kerültek meghatárzásra az egyes területfelhasználási elemek. 11 A településfejlesztési kncepció az IVS elfgadásval egy időben kerül jóváhagyásra, biztsítva az összhangt a településfejlesztési dkumentumk között. 12 Balatnalmádi 213/2003. (X.30.) határzattal jóváhagytt és 177/2005. (VI.30.), 312/2010. (XII.16.), 314/2010. (XII.16.) és 291/2011. (IX.29.) képviselő-testületi határzatkkal többször módsíttt településszerkezeti tervének módsításáról

86 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 86 Területfelhasználási szinten megjelennek benne az egyes akcióterületek fejlesztési elképzeléseinek célterületei, mindhárm akcióterületen a fejlesztési célnak megfelelő területfelhasználással. A vársközpnti akcióterület jellemzően településközpnt vegyes terület, az érintett közterületek közlekedési terület, a fejleszteni kívánt parkk, zöldterület-közpark, az Árnyas panzió terület Üdülőházas üdülőterület területfelhasználásúak. A vörösberényi akcióterület településközpnt vegyes, lakóterület, különleges sprtterület, a refrmátus templm környezete zöldterület, közpark, illetve a közlekedésfejlesztési elképzelések, új gyüjtőút, körfrgalmak területei közlekedési terület területfelhasználásúak. Ezáltal lehetőséget biztsítva a tervezett fejlesztéseknek. A parti sáv szerkezeti tervben ábrázlt területfelhasználása a jelenlegi használattal összhangban került meghatárzásra a fejlesztési elképzelések figyelembevételével. Különleges terület strand, Közpark, üdülőházas üdülőterület, különleges terület-kikötő, A négyméteres kikötő, illetve a sprtpálya fejlesztése az IVS-ben terület-előkészítés címen került, melynek első üteme a vízpartrehabilitációs terv módsítása. Az IVS időtávlatában csak ez a feladat vlt kitűzhető. Aznban ez eredményezheti azt, hgy a TSZT módsítása a vízpart-rehabilitációs krmányrendelet módsítását követően szükségessé válik. Budatava akcióterület jellemzően kisvársias lakóterület, településközpnt vegyes terület, az érintett közterületek közlekedési terület területfelhasználásúak. A gazdasági fejlesztési területek kereskedelmi, szlgáltató gazdasági terület területfelhasználásba kerültek, a sprtpálya majdani területe közpark. A várs szabályzási terv és helyi építési szabályzata 13 alapjául szlgál a fejlesztési elképzelések megvalósításának. A szerkezeti tervben meghatárztt területfelhasználásk a szabályzás srán lyan paramétereket, előíráskat kaptak, melyek lehetővé teszik a tulajdns/önkrmányzat elképzeléseinek megvalósítását. A fejlesztések a hatálys szerkezeti tervvel és szabályzási tervvel összhangban vannak. A négyméteres kikötő, illetve a sprtpálya fejlesztése IVS-ben megfgalmaztt feladata a terület-előkészítés, s ennek részeként a vízpart-rehabilitációs terv módsítása, mely alapján később a településrendezési terv is módsítható, de az IVS időtávlatán túlmutat. Összességében elmndható, hgy az IVS a településrendezési eszközök elhatárzásait figyelembe véve készült, azkhz illeszkedik. Az IVS és az akcióterületi terv megfgalmazását követően a településrendezési eszközök módsítása nem vált szükségessé, aznban az IVS megvalósítása eredményezheti a szerkezeti terv és a szabályzási terv módsításának igényét. Sem a balatnalmádi, sem a szmszéds települések tervei nem tartalmaznak lyan elemet, amely a területfelhasználási knfliktust eredményezne és az IVS megvalósítását gátlná Önkrmányzati ágazati vagy tematikus stratégiával való összhang Balatnalmádi Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének munka- és gazdasági prgramja Ez a dkumentum tartalmazza mindazkat a fejlesztéseket, amiket az Önkrmányzat a közötti időszakban meg kíván valsítani. Ezek vnatkznak: Önkrmányzati ingatlanvagynának hasznsítására; Infrastruktúra fejlesztés flytatására; A település szerkezetének és demgráfiai összetételének megfelelő intézményi rendszer kialakítására; A vársüzemeltetés hatéknyságának növelésére; A turizmusra kncentráló gazdasági környezet kialakítására; Várskép és környezeti állapt javítására. Az IVS fglalkzik a fent jelzett tématerülettekl a fejlesztési célrendszerében. 13 Balatnalmádi Vársi Önkrmányzat 16/2005. (VII.7.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról a módsításáról szóló 21/2011. (IX.30.), 29/2010. (XII.20.), 30/2010. (XII.20.), 31/2010. (XII.20.), 13/2010. (III.31.), 1/2009. (II.2.) és a 19/2008. (IX.15.) rendelettel egységes szerkezetben

87 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 87 Környezetvédelmi prgram A prgram felépítése hasnló a Nemzeti Környezetvédelmi Prgramhz. Balatnalmádi Várs képviselő-testülete környezetvédelmi prgramjának megalktásával azt a célt tűzte ki, hgy megalapztt környezetállapt-értékelésből kiindulva, megteremtse a feltételeit a környezetminőség-rmlás megállításának és belátható időn belül történő érzékelhető javításának. Az önkrmányzat felelősségi körébe tartzó területeken meghatárzza a célkat, az azk eléréséhez szükséges eszközöket, erőfrráskat és az intézkedések ütemezését. A környezetvédelmi prgram felülvizsgálata és aktualizálása megtörtént, az alábbiakat tartalmazza az aktuális környezeti állaptáhz illeszkedő cselekvési terv érdekében: természetes és emberi eredetű környezeti váltzásk és ezek hatása; település fejlesztési elképzeléseihez, és a környezetvédelmi alapelvekhez igazdóan a szükséges intézkedések meghatárzása és ütemezése; peratív cselekvési tervek aktualizálása; előirányztt intézkedéseket időben ütemező és fntsság szerint jellemző feladattervek. Az IVS több prgramelemében vársi és vársrészi stratégiai célban - megfelel a környezetvédelmi prgram azn céljának, hgy a fejlesztésekkel egyidejűleg javuló környezetminőség legyen a településen: Közvetlenül: Közvetve: Gazdasági telephely fejlesztés: energiatakeréks megldásk, környezetkímélő technlógiák; A várs belső közlekedési hálózatának fejlesztése; Kmmunális- és közmű infrastruktúra fejlesztési prgram; Zöldfelületek megújításának prgramja; Vársrészi új alközpntk kialakítása, funkcióbővítése; Épület rehabilitációs prgram; Képzési prgramk; A civil szféra megerősödését célzó prgramk; Helyi identitást erősítő intézkedések; Vársrészi és akcióterületi célk, fejlesztések; Helyi termékek és szlgáltatásk támgatása; Sprt és rekreációs fejlesztések; Egészségügyi fejlesztések; Szciális ellátó rendszerek fejlesztése. Ennek megfelelően biztsíttt a kherencia IVS és a környezetvédelmi prgramban megfgalmaztt prgramelemekkel. Az alábbiakban bemutatásra kerülnek azk a prgramelemek a környezetvédelmi prgramból, amelyekhez való kapcslódás biztsíttt: A levegő és prszennyezés csökkentés elősegítése növény telepítéssel; A településen belüli kerékpárút-hálózat fejlesztése; A szilárd burklatú prmentes útfelület arányának növelése; Szennyvíz-vezetékek, átemelők felülvizsgálata a bűzkibcsátás, szivárgás csökkentése érdekében; Kutató fúrásk felszín alatti víz kinyerése, hasznsítása céljából; A meglévő zöldterületek, őshns társulásk, fasrk (parkk, rekultivált bányaterület) gndzása, bővítése, várskép javítás; Sprt és rekreációs létesítmények fejlesztése, gndzása; A természeti értékek és élőhelyek védelme; A kulturális örökség részét képező bjektumk védelme, felújítása; Épületek külső megjelenésének javítása (egységes várskép); A csatrnáztt területek bővítése, rákötés kötelezése; Ivóvízbázis védelem, ivóvíz-hálózat fejlesztése; Energiahatékny és -takaréks technlógiák támgatása; Környezetvédelmi kiadvány, cikk, hír szerkesztése;

88 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 88 Környezetvédelmi prgramk szervezése, ismeretterjesztő előadásk, tanflyamk szervezése környezet-védelmi témában; A belterületi utak, útszakaszk felújítása, kapacitás fejlesztése; Körfrgalm kialakítása a frgalm biztnságsabbá tétele érdekében; Járdák, gyalgátkelő-helyek kialakítása, vasúti átjárók krszerűsítése; Egészséges életmód népszerűsítése, egészség-terv készítése, egészségház kialakítása; Frgalmszervezés a zajterhelés csökkentése érdekében. Éghajlatváltzási stratégia Az éghajlatváltzás erősödő hatásai a Balatn Régióban végbemenő más társadalmi-gazdasági váltzásk mellett jelentős nymást gyakrlnak a helyi vállalkzáskra, önkrmányzatkra és gazdálkdókra. Az éghajlatváltzással kapcslatban glbálisan (kistérségi, reginális, nemzeti) összefgásra van szükség, hiszen helyi szinten krlátztt lehetőségekkel rendelkeznek a szereplők a váltzáskhz való alakalmazkdásban. A lehetséges helyi alkalmazkdási intézkedések az alábbiak alapján fglalhatóak össze: - A hagymánys helyi ismeretek és megldásk alkalmazásának ösztönzése, pl. a mezőgazdaságban és építőiparban - Prgramk kidlgzása vízmegtartási és vízmegőrzési kezdeményezések támgatása, újrahasznsítás mértékének növelése, valamint energiamegtakarítás és környezetbarát építőanyagk használata érdekben - A turisztikai prgramkínálat és szlgáltatásk diverzifikálása különböző célcsprtk számára, függetlenítése az időjárástól, a kínálat bővítése a fő turisztikai szeznn túl is - A jelenlegi fejlesztési célterületek, törvénykezés, szakplitikák és szabványk áttekintése és megváltztatása az intézkedések megvalósításáhz szükséges feltételrendszer és kapacitás megteremtése érdekében, beleértve azkat is, amelyek a hagymánys ismeretek és megldásk újbóli alkalmazását ösztönzik - Oktatás, képzés, tájékztatás a helyi laksság, civil szervezetek, döntéshzók és vállalkzásk körében azzal kapcslatban, hgy stratégiai terveikbe és fejlesztési döntéseikbe hgyan vnják be az éghajlatváltzásra adandó válaszintézkedéseiket. Az alábbiakban kiemelésre kerülnek azk az éghajlatváltzási stratégiában tervezett intézkedések, melyek Balatnalmádi település területére kerültek meghatárzásra a Környezetvédelmi Prgram alapján, s közvetlenül megjelennek az IVS célkitűzései között: 1. A településen belüli kerékpárút-hálózat fejlesztése (vasúti töltésen történő kialakítással) Panráma kerékpárút. 2. Összefgás a vasúti közlekedés használata/frgalmhz igazdó menetrendje érdekében (vasúti lbby). 3. Csapadék gyűjtő-tárzó kialakítása. A településen levő természetes, vízflyásk állaptának javítása (Vörösberényi Séd, Remete patak mederrendezése, hulladék eltávlítás). 4. Csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése a meglévők krszerűsítése 5. Lzsánta egységes, esztétikus területhasználata/erdősítése. 6. A meglévő zöldterületek, őshns társulásk, fasrk (parkk, rekultivált bányaterület) gndzása, bővítése hő- és szárazságtűrő fajk ajánlásával, várskép javítás (piac felújítás, vársközpnti térburklat felújítása, Szent István park felújítása, Vörösberényi mandulás felújítása, Ady E. u.2. előtt térrendezés). Túraútvnalak (gyalg- és kerékpár) biztsítása, bővítése. 7. Gemrflógiai (felszínalaktani) minősítéssel kiegészített szintvnalas térkép készítése az éghajlat negatív következményeit rejtő pntk ábrázlására. 8. Játszóterek árnyéklásának megvalósítása. 9. Hőségriadó esetén légkndicinált helységek kijelölése a vársközpntban. 10. Az erős napsütés óráira a strandlók fkztt egészségügyi kckázata miatt napijeggyel többszöri belépés lehetőségének biztsítása vízfelület árnyéklásának kialakítása.

89 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS A szelektív hulladékgyűjtés fkzats bevezetése a veszélyes hulladékkra vnatkzóan is, valamint a hulladékgyűjtő edényzetek fejlesztése. 12. Energiahatékny és takaréks technlógiák támgatása (nyílászáró csere, kmmunális telephely fűtéskrszerűsítése, vársháza, Györgyi Dénes iskla, Gimnázium Vörösberényi kisközpnt energetikai krszerűsítése), szükségtelenné vált transzfrmátr állmásk átalakítása. 13. Strandk, kempingek melegvíz előállítására, medence fűtésre napkllektrk és/vagy napelemek elhelyezése. 14. Környezetvédelmi prgramk szervezése, ismeretterjesztő előadásk, tanflyamk szervezése környezet-védelmi témában. Turisztikai kncepció A Veszprémi Egyetem Turizmus Tanszéke 2003-ban készítette el Balatnalmádi Turisztikai fejlesztési kncepcióját. A trerndek és a környezet váltzása kán e Turisztikai kncepció elveszítette aktualitását. Az Egyetem 2008-ban elkészítette a Kelet-Balatni Kistérség Turizmusfejlesztési Kncepcióját, amiben felülvizsgálta a várs és a kistérség turizmushz kapcslódó fejlesztési előirányzatait. A helyi TDM jelenleg tervezi a várs turisztikai kncepciójának elkészítését, mely illeszkedik a településfejlesztési kncepcióban és az integrált vársfejlesztési stratégiában meghatárztt fejlesztési célkhz Területi fejlesztési tervdkumentumk Ebben a fejezetben áttekintjük azkat az elmúlt években megszületett térségi és ágazati stratégiákat, amelyek relevánsan beflyáslhatják a jelen fejlesztési dkumentumt. Balatnalmádi településfejlesztési kncepciójának és Integrált Vársfejlesztési Stratégiájának megalktása srán fnts szempnt vlt, hgy a megszületendő anyag ne csak önmagában legyen kherens, hanem az ebben szereplő fejlesztési elképzelések kapcslhatóak legyenek a már megszületett stratégiákhz. Ennek megfelelően kiemelten vizsgáltuk a releváns területi fejlesztési dkumentumk (Közép-dunántúli Régió Stratégia, Balatn Kiemelt Üdülőkörzet Hsszú Távú Területfejlesztési Kncepció, A Kelet-Balatni Kistérség Turizmusfejlesztési Kncepciója) vársra vnatkzó fejlesztési elképzelésit, s azk megállapításait beépítettük a települési szintű fejlesztési dkumentumkba. Közép-dunántúli Régió Stratégiája A Közép-dunántúli Régió stratégiai fejlesztési céljának elérését négy specifikus fejlesztési cél támgatja: Innvatív és versenyképes gazdasági környezet kialakítása Az innváció-rientált és versenyképes gazdaság lyan versenyképes kis- és középvállalkzó kört igényel, amely rugalmasan képes a nagyvállalatk váltzó igényeit kielégíteni, illetve saját szakterületén önmagában is helyt tud állni. Az innváció-rientált reginális gazdaság ösztönzi a hálózatszerű fejlődést, amiben kiemelt jelentősége van a vállalkzásk közötti hálózati együttműködések létrejöttének. A régió turisztikai ptenciáljának gazdagítása Az ágazat innváció-rientált fejlesztése a tömegturizmustól a diverzifikáltabb és magasabb minőséget képviselő turisztikai lehetőségek, valamint a belföldi turizmus fejlesztése irányába mutat. Mindez váltzats igényeket kielégíteni képes integrált, térségi szemléletű, a helyi társadalmi-gazdasági visznykba beágyaztt innvatív turisztikai termékek és szlgáltatásk bevezetésével, a turisztikai infrastruktúra krszerűsítésével, valamint hatékny és céliránys menedzsment és marketing tevékenységek révén ldható meg. A régió várshálózatának fenntartható fejlesztése Kiemelt terület a vársk térségszervező erejének dinamizálása, versenyképességre gyakrlt kisugárzó hatásuk erősítése, ahl Székesfehérvár és Veszprém fejlesztési pólus szerepét szem előtt tartva a reginális decentrumk, a közép- és kisvársk és vnzáskörzeteik egyaránt az integrált, fenntartható vársfejlesztés színterei. Mindezt integrált vársfejlesztési akciók révén kívánja elérni a Régió.

90 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 90 Reginális khézió erősítése települési, környezeti és közlekedési infrastrukturális beruházáskn keresztül E specifikus cél a régió közktatási infrastruktúrájának krszerűsítésén túl a tudats humánerőfrrás- és fglalkztatás-fejlesztést, valamint a szciális és az egészségügyi ellátórendszer integrálását fgalmazza meg, kiegészülve a khéziót szintén erősítő települési és közlekedési infrastrukturális fejlesztésekkel. Balatn Kiemelt Üdülőkörzet Hsszú Távú Területfejlesztési Kncepciója Megfgalmaztt jövőkép: A Balatn Régió 2020-ra legyen a természetesség és a magas életminőség közép-európai mintarégiója. A régió, a Balatn és a környező táj egyedülálló természeti és kulturális adttságaira építve, európai szinten igényes, exkluzív vnzó lakó-, üdülő-, és munkakörnyezetté váljn. Átfgó cél: A helyi társadalm életminőségének javítása érdekében a Balatn térség versenyképességének javítása a fenntartható fejlődés elveinek érvényesítésével. Az átfgó cél eléréséhez járulnak hzzá a specifikus célk, melyek fejlesztési iránykn keresztül valósulnak meg. A kncepció specifikus céljai az alábbiak: - Vállalkzásk versenyképességének javítása - Területi khézió - Környezet minőségének javítása A célrendszerre alapzttan, a krábbi tervezési dkumentumkat is figyelembe véve 5 beavatkzási terület került meghatárzásra. A beavatkzási terülteken az alábbi 16 célterület került részletes kidlgzásra: I. A gazdaság megújítása - Gazdaság diverzifikálása (1) - A turizmus megújítása (2) II. Társadalm megújítása, Humán erőfrrás fejlesztés - Munkavállalók képzettségi szintjének a piaci igényekhez igazítása (3) - Fglalkztathatóság javítása, különös tekintettel a szeznalitásra (4) - A társadalm éghajlatváltzáshz és glbális gazdasági flyamatkhz való alkalmazkdó képességének erősítése (xx) - A helyi társadalm demgráfiai szerkezetének javítása (5) - Helyi szereplők térségi összefgásának ösztönzése, a reginális identitás erősítése (6) - A tudásalapú társadalm megteremtése - Az egész életen át tartó tanulás feltételeinek biztsítása a frmális és nem frmális képzés eszközeivel III. A közlekedésfejlesztés - A régió közlekedési elérhetőségének javítása (7) - Régión belüli közlekedés fejlesztése (8) - A közlekedési infrastruktúra reginális rendszerének megteremtése (9) IV. Táji és települési környezet megújítása - Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése (10) - Településfejlesztés (11) - Táj és természetvédelem (12) - Megújuló energiafrrásk hasznsítása (13) - Zöld felületek területének növelése (xx) V. A reginális intézményrendszer fejlesztése, szervezetfejlesztés - A régióban jelen levő intézmények és szerveződések reginális szintjének megteremtése (14) - A Balatn Fejlesztési Tanács összetételének refrmja (15) - A Balatni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség szervezetének megújítása (16)

91 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 91 A Kelet-Balatni Kistérség Turizmusfejlesztési Kncepciója Az alábbi tábla összefglalóan mutatja be a fejlesztési stratégia javaslt hangsúlyait: 63. táblázat Kelet-Balatni Kistérség Turizmusfejlesztési Kncepció hangsúlyai Fő- és altémák Életciklus-szegmens Kapcslódás Vízparti üdülés Skszínű nyaralás Minden csprt Családk gyerekkel kiemelten Balatnfüredi kistérség, Veszprémi kistérség, szálláshelyek Virágs tavasz Középkrúak és idősebbek, családk (kisgyerekkel) Őszi ízek Középkrúak és idősebbek, családk (kisgyerekkel) Téli ragygás Középkrúak és idősebbek, családk (kisgyerekkel) Kihívás és teljesítmény (aktív) Vízen Minden csprt Balatn Régió (különböző nehézségi fkk) Partn Minden csprt Kertvidéken (különböző nehézségi fkk) Minden csprt (különböző nehézségi fkk) Balatn-felvidék (Balatnfüredi és Taplcai kistérség), Bakny (Várpaltai és Zirci kistérség) Feltöltődés és megújulás (életmód) Gasztrnómia Minden csprt Balatnfüredi kistérség Kreativitás Középkrúak és idősebbek Családk gyerekkel Feltöltődés és egészség Középkrúak és idősebbek Hivatás (hivatásturizmus) Knferencia Fiatalk Balatn Régió Középkrúak és idősebbek Incentive Fiatalk Középkrúak és idősebbek Balatn Régió Várpaltai kistérség Fejlesztési eszközök: Szervezeti fejlesztés Infrastrukturális és humán fejlesztési igények körvnalazása Termékfejlesztés a Kelet-Balatni Kistérség kmplex turisztikai termékként való fejlesztése A kínálat tematizálása Kmmunikáció A stratégia főbb belső összefüggései A stratégiában kitűzött célk a helyzetértékelésben aznsíttt, a SWOT analízisben összefglalt prblémák megldására, illetve a meghatárztt ptenciálk kihasználására épülnek. Fnts, hgy a település a lehetőségeihez mérten flyamats növekedési pályán maradjn, s a felvázlt jövőkép valós értékeken, erőfrráskn alapuljn. A célrendszer a belső struktúráját tekintve következetes. A vársfejlesztés beindításáhz (fejlesztési és beruházási) az aznsíttt erőfrrásk elegendők, aznban a stratégiában megfgalmaztt célk eléréséhez nem elegendőek. Az akcióterületen megjelenő fejlesztések indikatív hatásúak, hiszen a vársi és kistérségi közpnt megteremtésével és ezzel együtt az urbanizáltsági szint emelésével, megfelelő környeztet biztsít az Önkrmányzat egyéb vársrészekben, más ágazatkban, illetve a vársn túlmutató fejlesztésekhez. Az Önkrmányzatnak a tvábbi fejlesztéseket generáló célk megvalósulását kell elsősrban segítenie.

92 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 92 A célrendszer vársrészekre történő lebntása igazlja, hgy az egyes vársrészek fejlesztése összhangban van a várs egészének fejlesztésével, annak stratégiai célkitűzéseivel. A vársrészek közötti feladatmegsztás srán alakultak ki az egyes fejlődési irányk, a meglévő adttságkat figyelembe véve (Lásd: A célrendszer szinergia vizsgálata című fejezet): Vörösberényi vársrészben vársi alközpnt megerősítése, lakókörnyezeti minőségi fejlesztések; Almádi vársrészben vársközpnt jellegének megerősítése, lakókörnyezeti minőségi fejlesztések, infrastruktúra fejlesztése; Káptalanfüred vársrészben terület karakterének megőrzése, szlgáltatás funkciók fejlesztése; Parti sáv vársrészben turisztikai szezn meghsszabbítását szlgáló fejlesztések, közösségi szlgáltatásk fejlesztése, a parti sáv esztétikai megújítása összehanglt, jól ütemezhető településképi akciók, infrastruktúra fejlesztése; Külterület és zártkertek vársrészben gazdasági jelentőségű területek fejlesztése, zártkertek jellegének megőrzése, váltzats tájhasználat fenntartása. A vársrészek fejlesztési céljai egymástól jól elkülöníthetőek, ezért semleges hatást gyakrlnak a vársrészek egymásra. Nem találtunk lyan hatást, mely máshnnan funkciókat vnna el. Mindez következik a vársrészek településszerkezeti sajátsságk és eltérő adttságk kzta lehatárlásból is.

93 KÜLSŐ BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS A stratégia megvalósításának főbb kckázatai Ebben a fejezetben beaznsításra kerülnek az IVS stratégiai céljainak elérését veszélyeztető kckázatk. A stratégia tervezése és megvalósítása srán nem szabad megfeledkezni a kckázati tényezőkről, azk kezelésére és megelőzésére megldást kell találni. A kckázatk beaznsítása srán külön csprtba srltuk a várs belső kckázati tényezőit (laksság, Önkrmányzat, környezet, ütemezhetőség) és a várstól függetlenül kialakuló külső kckázatkat (jgszabályi környezet, finanszírzás rszágs tendenciák a gazdasági és társadalmi környezetben). 64. táblázat Kckázatk beaznsítása és kezelése Kckázatk aznsítása Nem mbilizálható laksság Kckázat hatásának értékelése A lakssági támgatttságnak nagy hatása van a fejlesztésekre. Támgatás híján megakadhatnak a fejlesztések. Bekövet kezés valószín űsége kicsi Hatása az IVS céljaira nagy Kckázatk kezelése, kckázatk valószínűségének csökkentése Laksság flyamats bevnás a fejlesztésekbe: tájékztatás, közösségi tervezés Gazdasági szervezetek nem kapcslódnak be a fejlesztésekbe Prjektek megvalósítása A fejlesztések fenntarthatatlanná válnak Az egyes fejlesztések eltérő előkészítettségi fkn állnak. A fejlesztésekhez kapcslódó eljárásk (engedélyezés, közbeszerzés, jgi viták stb.) felbrítják az ütemezést. közepes közepes közepes közepes Önkrmányzati ösztönző prgram létrehzása A fejlesztések összehanglása a prjektmenedzsment révén Nem megfelelő humán erőfrrás a stratégia végrehajtásáhz Önkrmányzati struktúra nem képes megbirkózni a vársfejlesztés krdinációs feladataival kicsi kicsi Felelősök meghatárzása feladatkörrel, külső szakértők bevnása. Egyes befektetői szándékk nem egyeznek a várs fejlesztési elképzeléseivel A vállalkzók nincsenek tájékztatva a településfejlesztés srán megfgalmaztt célkról, az azkhz való kapcslódáshz. kicsi közepes A nagy vlumenű fejlesztések támgatása nem beruházási jellegű önkrmányzati tevékenységen keresztül. Az Önkrmányzat irányitási rendszere nem megfelelő a stratégia végrehajtásáhz Gazdasági környezet tvább hanyatlik rszágs szinten Támgatási frrásk elapadnak Az idegenfrgalm fellendülése elmarad a várakzásktól Az rszágs plitikai irányítás és döntéshzás váltzása beflyáslja a stratégia megvalósítását A hiánys mnitring rendszer és nem ptimális szervezeti struktúra késlelteti a megvalósítást és nem biztstja a fenntarthatósági szempntk érvényesülését A várs jó költségvetési plitikát flytat, aznban a makrgazdasági váltzásk a várs működtetését megnehezítik. A várs sikeren pályáztt a krábbi időszakkban külső frráskra, aznban tvábbi külső frrást csak krlátzttan tud igénybe venni a várs A várs a fejlődésének egyik fnts pillérét nem tudja megerősíteni. A jgi- és plitikai környezet a várs működését megnehezíti. közepes közepes kicsi kicsi kicsi nagy közepes közepes közepes közepes Az iránytási rendszer fejlesztése, csatlakzás a fenntarthatóságt erősítő szervezetekhez A külső kckázatk és hatásainak beflyáslására az Önkrmányzatnak kevés eszköz áll rendelkezésre, kisebb a ráhatása. Az rszágs flyamatkhz, tendenciákhz illeszteni kell az Önkrmányzat prgramjait, céljait; kistérségi szinten aktív résztvevőként kell beflyáslni a fejlesztési plitikát..

94 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 94 A kckázatk elemzése srán kiemeltük azkat a tényezőket, amelyek bekövetkezési valószínűsége és hatásának mértéke nagy, azaz kiemelten szükséges kezelni, megldást kell találni a kckázat elkerülésére. A jelentősnek ítélt kckázatk: Frrásk biznytalanságából eredő kckázatk; Nem mbilizálható laksság. Fnts megemlíteni, hgy a legnagybb kckázata annak van, ha a stratégia által felvázlt fejlesztések elmaradnak! A vársfejlesztési akciók megvalósításának társadalmi-gazdasági eredményeit a stratégia nymnkövetése (mnitring) srán mutatószámk jelzik. Ebben a flyamatban ki kell térni a kckázatk időszaknkénti értékelésére is, amennyiben szükséges, váltztatást eszközölni. IV. RÉSZ MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI 3. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI 3.1. A CÉLOK ELÉRÉSÉT SZOLGÁLÓ NEM BERUHÁZÁSI JELLEGŰ ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK A fejezet azn önkrmányzat által végzett nem beruházási jellegű tevékenységeket fglalja össze, amelyek segítik, támgatják a fejlesztési és rehabilitációs célk elérését. Balatnalmádiban vannak már sikeresen alkalmaztt tevékenységek Kiszámítható és transzparens szabályzási környezet, Szabályzási tevékenységek, tervalku; illetve vannak lyan eszközök, melyekkel a jövőben élni kíván Helyi adókedvezmények, Hatékny és következetes vársmarketing tevékenység, pzitív arculat és identitás erősítés, Funkcióvesztett, kiüresedett, használatn kívüli épületek és területek hasznsítása. Az IVS végrehajtásánál legcélszerűbb minden egyes beavatkzást megelőzően megvizsgálni, hgy az egyedi szituációban, mely módszer alkalmazása a legptimálisabb Kiszámítható és transzparens szabályzási környezet A vársfejlesztési stratégia megvalósításáhz elengedhetetlen az önkrmányzat következetes és kiszámítható jgalktói és jgalkalmazói magatartása, mely biztsítja és fenntartja a transzparens és támgató adminisztratív és szabályzási környeztet. A fentieknek köszönhetően csökken a gazdasági biznytalanság, a befektetési kckázat, s a társadalmi, valamint a gazdasági szereplők számára biztnságs befektetői környezet jön létre. Felismerve a biztnságs környezetben rejlő előnyöket, előtérbe helyeződnek a közszféra és magánszféra együttműködésén alapuló prjektmegvalósítási knstrukciók, mely biztsítja a befektetések költséghatéknyságát, az önkrmányzat pénzügyi frrásainak szabadabb felhasználhatóságát, a beruházásk gyrsabb megvalósulását Szabályzási tevékenységek, tervalku Az önkrmányzatkról és az épített környezetről szóló törvények értelmében a területek felhasználásának, illetve a területeken az építés szabályainak meghatárzása a települési önkrmányzat jga. Balatnalmádi várs rendelkezik mindazkkal a településrendezési eszközökkel, amelyek szükségesek a várs fejlődéséhez, azkat az elmúlt években felülvizsgálta, új alapkra helyezte, hgy kihasználja a településrendezésben illetve a szabályzásban lévő lehetőségeket. A településfejlesztési stratégiában az akcióterületre megfgalmaztt rövid távú fejlesztések nem igénylik a településrendezési terv módsítását. Az Önkrmányzat a településrendezési terv teljes körű felülvizsgálatát kezdeményezi az IVS elfgadását követően, így a stratégia másdlags, harmadlags elemei szerint alakíthatják a tvábbi településrendezési eszközöket (településszerkezeti terv, szabályzási terv és helyi építési szabályzat).

95 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 95 Befektetői és lakssági kezdeményezésre az Önkrmányzat csak településrendezési szerződés keretén belül módsítja terveit, indklt esetben. A tervalku lehetővé teszi, hgy nagy beruházásk esetén, a beruházó és az önkrmányzat között lyan szerződés kötessen, amely mindkét fél számára előnyös és rögzített fejlesztési feladatkkal bír. Az Önkrmányzat az elmúlt években a parti területeken (Kristóf kemping, Yacht kemping), illetve a vlt Nevelőtthn területén gyakrlta többek között a tervalku intézményét. A tervezést minden esetben egy alaps vizsgálati munkarész, illetve szabályzási kncepció előzte meg, ami alapján a képviselő-testület mérlegelni tudta a településrendezési terv módsításának támgatását. Az Önkrmányzat a településrendezési terv módsítása srán élt azzal a lehetőséggel is, hgy a tervezési terület beépítettségét alacsnyan határzta meg, hgy majd a knkrét fejlesztési elképzeléseket látva engedje, a vársi léptéknek megfelelő nagyságú, településfejlesztésbe illő tervek megvalósulását. Az Önkrmányzat számára az építési törvény több településrendezési terv megvalósulását biztsító jgintézményt (építésjgi követelmények, váltztatási, telekalakítási és építési - tilalmak, telekalakítás, elővásárlási jg, kisajátítás, helyi közút céljára történő lejegyzés, útépítési és közművesítési hzzájárulás, településrendezési - beépítési, helyrehzatali és beültetési - kötelezések, kártalanítási szabályk, településrendezési szerződés) is biztsít arra, hgy részt vegyen a településkép frmálásában. A településrendezési eszközök készítése srán eddig is tudatsan használta ezeket az eszközöket, s várható, hgy hsszú távn is alkalmazni fgja. A várs tervtanácst működtet, hgy a helyi építési szabályzatban meghatárztt léptékű épületek esetén, melyek gazdasági, településképi értelemben nagy hatással lesznek a település életére, építészeti kntrllt biztsítsn Helyi adókedvezmények Helyi adókedvezmény, építésiilleték-kedvezmény nincs a vársban. Amennyiben a későbbiekben erre sr kerül, úgy fnts, hgy világs, következetes és egyértelmű legyen ennek szabályzása. Közép- és hsszútávn érdemes lenne megfntlni biznys kedvezmények bevezetését (pl. lakásépítési támgatás, bérlakás fejlesztési prgram stb.) A magántőke biznys esetekben mbilizálható ezen eszközzel. Mindez rögzíthető a tervalkuban, vagy településrendezési szerződésben Hatékny és következetes vársmarketing tevékenység, pzitív arculat és identitás erősítés Balatnalmádi vársának a közép- és hsszútávú célk elérése érdekében ki kell dlgznia, illetve el kell fgadni a Vársmarketing stratégiáját, melyben megfgalmaztt célkitűzések és tevékenységek megvalósulása révén vnzóvá válik a várs az tt élők, az da látgatók számára, valamint a befektetői döntéseket meghzó üzletemberekre. A vársmarketing célja tehát, hgy segítse: a versenyképesség kialakítását és fenntartását, a települési közvéleménycsprtk elégedettségének javítását; a hely attraktivitásának növelését; a település-imázs megtartását és javítását; valamint a környező kistérség esetében az ismertség növelését, az imázs javítását és az együttműködés és kölcsönös támgatás biztsítását. Balatnalmádi imázsa, jó híre a pnts vársidentitás prgramszerű meghatárzásával és kmmunikációjával alakítható a legkönnyebben. Az identitás a laksk felé és a külső célcsprtk felé irányuló, a várs célkitűzéseire alapztt önábrázlás és magatartás. A jól kialakíttt, a település összetéveszthetetlen jegyeit tartalmazó identitás biztsíthatja, hgy a knkurensekkel szemben jbb pzíciót fglalhassn el a település. Az identitás az imázsn túl nélkülözhetetlen kötőanyag is egyben, amely összetartja az itt élők közösségét. A vársi identitás elemei: a vársarculat, a várskultúra tvábbá a várskmmunikáció. A jól felépített vársmarketing tevékenység nagyban támgathatja a vársfejlesztési stratégia megvalósítását. A célk meghatárzásával párhuzamsan meg kell határzni a várskmmunikáció ptenciális külső és belső célcsprtjait.

96 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 96 Külső célcsprt: kívülálló nem helyben lakó befektetők, turisták stb. Cél az érdeklődés felkeltése, fenntartása, növelése. A várstermék vnzerő-közpntként jelenik meg.(imázs!) Belső célcsprt: összességében a várs lakói, hiszen az adtt vállalkzásk, szervezetek, intézmények dlgzói mind a várs állandó vagy ideiglenes lakói. Cél a lakók bevnása a település életébe, fejlesztésbe. A tervek megvalósulatlank maradnak, ha nem találkznak a helybéli plgárk akaratával. (Identitás!) Balatnalmádi esetében a vársmarketing egyik fő elemeként a kmmunikációt határzzuk meg, ma a legtöbb prblémát az alul vagy rsszul infrmáltság kzza. A várskmmunikációnak az alábbi alapvető tevékenységeket kell felölelnie: Kapcslattartás a várs fnts célcsprtjaival: Kiállításk, vásárk, knferenciák rendezése Plgármesteri fgadás, plgármesteri látgatásk szervezeteknél évenként kétszer rendszeres vállalkzói fórum havi jelleggel rendszeres civil fórum Kisebbségekkel történő kapcslattartás Önkrmányzatn belüli kapcslatk: vársházi infrmációs hálózat kiépítése (elektrnikus psta, hirdetőtáblák, faliújság) feladat és hatásköri jegyzék újragndlása kncepciók, hatálys rendeletek gyűjteményes kiadványa Önkrmányzati Híradó önkrmányzati intézményekkel közös kiadványk figyelemfelkeltő kampányk rendezése - különböző szervezetekkel közösen és a sajtóban is közvetlen ügyfélkapcslatk fejlesztése sajtóközlemények és a sajtótájékztatók rendszerének kialakítása, illetve tvábbfejlesztése. Sajtókapcslatk Állandó sajtóinfrmációs szlgálat Önkrmányzati intézmények sajtómunkájának krdinálása Közkapcslatk fejlesztése Kiadványplitika Média: Hagymánys nymtattt kiadványk (turisták, látgatók, befektetők számára, önkrmányzati, exkluzív, egyéb nymtattt) Számítógépes kiadványk Önkrmányzat által fenntarttt médiumk: Balatnalmádi Hivatals Hnlapja, Új Almádi Újság Nem önkrmányzat által fenntarttt médiumk: Hirdetési Újságk, Öböl Televízió A várst a közérdekű adatk közzétételére jgszabályk is kötelezik. Balatnalmádi arculatának kialakítása, a célrendszer megállapítása srán minden cselekedetével meg kell jeleníteni, hgy a várs nagy múlttal, értékekkel rendelkezik, nyittt, innvatív, befgadó, invitatív, tudásban gazdag és intelligens, kperatív. Az IVS-hez kapcslódóan a marketingakciókat az ágazati és területspecifikus szemléletmód, a rendszerszemlélet és a mérhetőség jellemzi Funkcióvesztett, kiüresedett, használatn kívüli épületek hasznsítása Az önkrmányzat krlátztt mértékben rendelkezik eszközökkel, hgy a funkcióvesztett épületek hasznsítását ösztönözze. Ezen épületek hasznsítása többnyire piaci alapn történik. Az önkrmányzatnak segítenie kell a funkcióváltást. A vársarculat, a várskultúra egyik fnts eleme lehet, hgy a várs kiemelten kezeli, előnyben részesíti a funkcióvesztett, kiüresedett, használatn kívüli épületek hasznsítását kiemelten kezelve a vársközpnti, az akcióterületen található ingatlankat. Ily módn a várskép fejlesztése érdekében megtörténhet a már meglévő épületállmány hasznsítása rehabilitációja.

97 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS AZ INTEGRÁLT STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZERVEZETI ELVÁRÁSOK Önkrmányzati hivataln belüli szervezet Balatnalmádi Várs Önkrmányzat fő tevékenységi köre az általáns közigazgatás. Ezen kívül ellát helyi hatósági feladatkat. A Hivatal egységes szakapparátusként működik. Az Önkrmányzat, mint közigazgatási szervezetnek az ügyfélkörébe tartzik a laksság, a gazdálkdó és civil szervezetek. Az Önkrmányzat képviselő-testületének a feladata a vársfejlesztés irányvnalainak, valamint a fejlesztési tevékenységek kereteinek a meghatárzása. A vársfejlesztés irányait az alábbi, képviselő-testület által jóváhagytt dkumentumk tartalmazzák: településfejlesztési kncepció, településrendezési terv (szerkezeti terv és szabályzási terv), illetve az Integrált Településfejlesztési Stratégia, egyéb ágazati stratégiák. Az Önkrmányzat gyakrlja a tulajdnsi jgkat a várs vagyna fölött, tvábbá a képviselőtestület kmpetenciájába tartzik a költségvetés elfgadása is, azaz közvetlen eszközei is vannak az Önkrmányzatnak a fejlesztésekre, tvábbá az átfgó fejlesztési prgramkra. A többször módsíttt, Balatnalmádi Várs Önkrmányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2008. (XI.14.) sz. önkrmányzati rendelete értelmében az alábbi két állandó bizttság működik: Pénzügyi és Gazdasági Bizttság, Humán Bizttság. Az SZMSZ értelmében tvábbi speciális kérdésekben, egy knkrét feladat ellátására ideiglenes bizttság(ka)t hzhat létre. A Pénzügyi és Gazdasági Bizttság fglalkzik elsősrban vársfejlesztéssel, mely bizttságk feladataiban összpntsulnak a vagyngazdálkdási, vagynkezelési, környezetvédelmi, turisztikai üzemeltetési és fejlesztési feladatk. E bizttság feladata az IVS és a településrendezési tervek flyamats karbantartásának felügyelete is. A Hivatal egységes szakapparátusként működik, így a különböző kisebb szervezeti egységek az egységes plgármesteri hivatalt képviselik munkájuk srán. A hivatal intézmény felügyeletet lát el a vársban működő ktatási, kulturális, egészségügyi és egyéb intézmények felett, valamint hzzá tartzik még a Vársgndnkság. Feladatai ellátásában a Plgármesteri Hivatal hét szervezeti egysége működik közre: Gyámhivatal, Igazgatási Osztály, Építési Osztály, Szervezési Osztály, Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, Pénzügyi és Számviteli Osztály, Adóügyi Osztály.

98 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 98 Az Építési Osztály, Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, Pénzügyi és Számviteli Osztály, illetékes ügyintézői (műszak, építésügy, pénzügy stb.), illetve az egyes vársüzemeltetési feladatkat végző szaksdtt cég (Vársigazgatóság) működik közre a fejlesztési feladatk előkészítésében és megvalósításában. Az IVS készítése srán az Önkrmányzat nem hztt létre menedzsment szervezetet. A fejlesztési dkumentum kidlgzásában, az előírt mellékletek beszerzését, illetve az előállítását a Plgármesteri Hivatal szakreferensei, valamint a megbíztt szakértői végezték. A stratégiai döntések, fejlesztési irányk meghatárzásában az alábbiakban részletezésre kerülő stratégiai menedzsment csprt működött közre, kiegészülve civil szervezetek meghívttaival, illetve szakértőkkel. 1. ábra Balatnalmádi várs Önkrmányzat szervezeti ábrája Önálló szervezet kialakítása Annak érdekében, hgy a feladatk és jgsultságk tisztán és világsan szétválaszthatóak legyenek, az IVS megvalósításáhz stratégiai (döntéshzó) és peratív (végrehajtó, adminisztratív) szervezet kialakítása szükséges. A stratégia eredményességét a kiválaszttt indikátrk értékei és a várható hatásk flyamats megfigyelése, mnitringja, valamint szükség esetén a megfelelő krrekciók eszközlése biztsítja Stratégiai menedzsment Menedzsment szervezet felépítése, feladata Az Önkrmányzatn belül a stratégiai menedzsment szint biztsítja a stratégia nymn követését, az eredmények és célk elérést, szükség szerint a fejlesztési dkumentumk krrigálását a mnitring adatk alapján. Ezen a szinten kerülnek meghatárzásra a stratégiák, a fő célkitűzések, tvábbá kerül elfgadásra az peratív menedzsment éves beszámlója, illetve terve. A stratégiai menedzsment tagjai évente 2-4 alkalmmal gyűlnek össze. A stratégiai menedzsment tagjai: Plgármester, Jegyző, Pénzügyi és Gazdasági Bizttság elnöke, Főépítész (Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője), Építési Osztály vezetője.

99 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 99 A stratégiai menedzsment fő feladata: A fejlesztések megvalósulásának nymnkövetése, az IVS megvalósulásának értékelése; Az IVS cél- és eszközrendszerének módsítása a vársra ható belső és külső körülményeket figyelembe véve; A prjekthez kapcslódó tájékztatási, nyilvánssági feladatk biztsítása, partnerségi egyeztetések (lakók, civilek, vállalkzók, egyéb); Kapcslattartás a megvalósításban részt vevő csprtkkal (laksság, vállalkzók, civil szervezetek stb.) Operatív menedzsment munkájának meghatárzása, eredményeinek értékelése. Kapcslódás a stratégiai menedzsment szervezethez Stratégiai döntések előterjesztését a stratégiai menedzsment, vagy azk tagjai tehetnek. Az előterjesztésekről döntést, határzatt a képviselő-testületi ülés keretében hznak. A képviselőtestület ad tehát felhatalmazást az peratív menedzsmentnek feladatainak elvégzésére. Az IVS megvalósítását krdináló menedzsment kapcslódik a Pénzügyi és Gazdasági Bizttság munkájáhz, hiszen a Bizttság határzza meg az SZMSZ értelmében a vagyngazdálkdási, vagynkezelési, üzemeltetési és fejlesztési feladatkat. A Bizttsággal közösen kerül meghatárzásra, hgy az IVS elemei közül, mely beruházást kell megvalósítani a meglévő frrásk és külső lehetőségek, pályázatk, illetve az ütemezés alapján Operatív menedzsment Menedzsment szervezet feladata Az peratív menedzsment a felelős a stratégia által kijelölt akcióterületi alapú fejlesztések hatékny megvalósulásáért, a stratégiai menedzsment által meghatárztt feladatk végrehajtásáért, tvábbá beszámlási kötelezettséggel tartzik a végrehajtással kapcslatban. Balatnalmádi Várs Önkrmányzata, ahgyan a krábbi fejezetekben bemutatásra került, száms pályázat megvalósításában és végrehajtásában vett részt. A várs visznylag kis méretéből következően nem kíván önálló vársfejlesztő társaságt létrehzni, mivel annak fenntartása nagy anyagi vnzattal járna, illetve az önkrmányzati szervezeten belül jbban biztsítható a flyamats munka. A prjektmenedzsment szervezet tehát nem lesz önálló jgi személyiség. Az Önkrmányzatn belüli szervezet, illetve menedzsment kckázata: a merev hivatali szervezet, és ebből következő erős belső szabályzás, a bürkrácia, valamint a nagyfkú függőség a képviselőtestületi döntésektől. A hivataln belüli szervezeti és működési szabályk speciális kialakításával kell biztsítani, hgy világs ellenőrzési és felelősségi feltételek teremtődjenek meg. Az peratív prjektmenedzsment szervezet feladatai: a településfejlesztési és az akcióterület stratégiai fejlesztési céljainak, illetve prgramjainak érvényesítése, különösen a hrizntális elemek tekintetében, azaz a fenntarthatóság és az esélyegyenlőség biztsításában, illetve a nyilvánsság biztsításában. Közreműködik a prjektek megvalósulásában. Kapcslatt tart a hatóságkkal, a lakssággal és a helyi civil és érdekképviseleti szervezetekkel, valamint a vállalkzókkal. Az peratív prjekt menedzsment szervezet tvábbi feladatai: Stratégiai feladatk Magánberuházásk ösztönzése, krdinálása, a befektetőkkel történő tárgyalásk lebnylítása; A meghatárztt indikátrk teljesülésének figyelemmel kísérése, indikátrk mérése; Adminisztratív feladatk (dkumentumk tárlása, kapcslattartás) ellátása. Flyamats beszámló a stratégia és a prjekt megvalósításáról a képviselő-testület és a Plgármester felé. Operatív feladatk RFÜ és az NFÜ felé történő kapcslattartás; A beruházásk megkezdéséhez szükséges terület-előkészítési munkálatk lebnylítása;

100 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 100 Az önkrmányzati beruházásk irányítása, a kivitelezők közbeszerzés útján történő kiválasztásának előkészítése, a vállalkzói szerződések megkötése, a megvalósítás nymn követése, ellenőrzése, stb.; A prjektek megvalósításának előkészítése, a tervezés és engedélyeztetés krdinálása; Adminisztratív feladatk (dkumentumk tárlása, kapcslattartás) ellátása; Az Akcióterületen megvalósuló sft prjektelemek krdinálása; A prjektek pénzügyi flyamat-menedzsmentje, a flyamatsan pzitív cash-flw biztsítása. A menedzsment szervezet felépítése Az Önkrmányzat (a megvalósításért felelős szervezet) biztsítja a prjektek lebnylításában résztvevő szakértőket, egy részről a meglévő önkrmányzati szakemberekre támaszkdva, másrészt szerződéses viszny útján szakértőkkel. Az Önkrmányzat a már pályázati lebnylítási tapasztalatt szerzett szakembereit, munkatársait kívánja igénybe venni a megfgalmaztt fejlesztések, prjektmenedzsment feladatk végrehajtására. A prjekt előkészítésben résztvevő önkrmányzati tisztségviselők előkészítői és irányítói vltak krábbi beruházásknak. A prgram fő felelőse az peratív menedzsment szervezetben a prjektmenedzser, aki a kapcslatt tartja belső és a külső szakértőkkel. A menedzsment belső szakértői a pályázati menedzser, a műszaki menedzser, a pénzügyi menedzser. A pályázati referens feladata a prgram támgattt elemeinek nymn követése, az előrehaladási és fenntartási jelentések összeállítása, adminisztratív feladatk ellátása lesz. A műszaki referens feladata a beruházásk megkezdéséhez szükséges terület-előkészítési feladatk lebnylítása, a beruházási jellegű prgramelemek megvalósításának előkészítése, a tervezés és engedélyeztetés krdinálása. Szükséges kmpetencia: műszaki végzettség, legalább 2 éves műszaki tapasztalat. A pénzügyi referens feladata a kifizetés igénylési dkumentáció összeállítása. Szükséges kmpetencia: legalább 3 év szakmai tapasztalat, vagy hasnló nagyságrendű prjekt menedzselésében szerzett tapasztalat. A prjektmenedzsment működtetését a prjektmenedzser vezeti. A prjektmenedzser feladata a menedzsment vezetése, a stratégia céljainak érvényesítése, beszámló készítése a stratégiai döntéshzók számára, kapcslattartás. Szükséges kmpetencia: legalább 5 éves vezetői tapasztalat, vagy hasnló nagyságrendű prjekt menedzselésében szerzett tapasztalat. Jelenleg nincsen az peratív menedzsmenttel kapcslatban szabályzás. Az abban részt vevő önkrmányzati dlgzók munkaköri leírása kiegészítésre kerül a menedzsment feladatk elvégzésével. A szabályzat utlsó negyedévében kerül meghatárzásra. Menedzsment szervezethez kapcslódó szakértők Az Önkrmányzati peratív menedzsment tagjai mellett külső szakértő szervezetek is vesznek részt a prjektek megvalósításában. Az Önkrmányzat a menedzsment jbb működtetése érdekében a belső szakemberek igénybevétele mellett külső szlgáltató igénybevételével kívánja biztsítani a végrehajtás szakmai szervezeti hátterét. A külső szlgáltató kiválasztása srán fnts, hgy a szakemberek flyamatsan rendelkezésre álljanak, illetve hgy hatéknyan el tudják látni a prjekt lebnylítását, ellenőrzését, és hgy nagyfkú tapasztalatkkal rendelkezzen EU által támgattt prjektek végrehajtásában. A külső szakértő segíti az peratív menedzsment szervezetet a prjekt támgatási szerződés szerinti megvalósításában a prjekt megkezdésétől a prjekt zárásáig, illetve a fenntartási időszakban. A külső szakértők a referenciák, illetve a fajlags költségek alapján kerülnek kiválasztásra. A szakértőknél kmpetencia az adtt irányú szakmai végzettség, s legalább 2 éves tapasztalat, vagy hasnló nagyságrendű prjekt menedzselésében szerzett tapasztalat. Igénybe vehető szakértők alkalmi megbízás alapján: jgi szakértő, közbeszerzési szakértő, könyvvizsgáló műszaki ellenőr, tervellenőr. A stratégiai és peratív menedzsment munkáját az önkrmányzati Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály segíti, mint adminisztratív szervezeti egység, mivel az IVS beavatkzásainak legjelentősebb része műszaki, építészeti jellegű tevékenységeket takar. Tvábbi szrs

101 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 101 együttműködés szükséges tvábbá az egyes vársüzemeltetési feladatkat végző szaksdtt céggel (Vársgndnkság). 2. ábra Stratégiai és prjektmenedzsment visznyaz Önkrmányzati szervezettel 3.3. TELEPÜLÉSKÖZI KOORDINÁCIÓ MECHANIZMUSAI A települési krdináció célja az IVS településközi egyeztetése, melynek jellege a várs térségi szerepkörétől függ. A közigazgatási rendszer átalakulása újabb kihívásk elé állítják a várst, tvábbá a meglévő településközi együttműködéseket. A várs térségi szerepét az alábbi intézmények erősítik: Közigazgatás: kmányirda, építéshatóság, járási közpnti intézmények; Nevelési, ktatási intézmények: óvda, Györgyi Dénes Általáns Iskla, Vörösberényi Általáns Iskla, Magyar-Angl Tannyelvű Gimnázium; Egészségügyi intézmények: szakrvsi rendelőintézet, rvsi ügyelet; Szciális intézmények: családsegítés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, gyermekjóléti szlgálat, gyámhivatal; Egyéb: Rendőrkapitányság,, Munkaügyi Közpnt, Pannónia Kulturális Közpnt és Könyvtár, pénzügyi intézmények.

102 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Kistérségi kapcslatk A területfejlesztési együttműködések terén jelenleg a kistérségi szintű együttműködések a legmeghatárzóbbak, aznban ennek január 1-i megszűnése ellenére is fnts az abban részt vevő önkrmányzatkkal való szrs együttműködés fenntartása, mivel az önkéntes kistérségi társulás megszűnését követően is száms feladatt közösen célszerű megldania a településeknek. A közös együttműködés intézményi, pénzügyi stb. feltételei egyenlőre nem tisztázttak. A várs a Kelet-Balatni Kistérség 11 településének legnagybb települése, ahl száms kistérségi intézmény is működik társulási frmában. A kistérség vezetésében a várs plgármestere tevékenyen részt vesz. Tvábbi jelentős együttműködést jelent a várs földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan, hgy Balatnalmádi a Balatn Kiemelt Üdülőkörzet egyik jelentős települése. A kiemelt térségen belül különösen nagy jelentőséggel bír az összefgás. Balatnalmádi várs figyelembe veszi az Integrált Vársfejlesztési Stratégia elkészítésénél a térségi és reginális fejlesztési dkumentumkban megfgalmaztt célkitűzéseket. (lásd: 2.6. Stratégia külső és belső összefüggései) A célrendszerek illeszkedése mellett az egyes települések felzárkóztatását is segíti kistérségi közpnt megerősítésével, a vársi és kistérségi szlgáltatásk elérhetőségének javításával. A környező településeket is érintő vársi célk: Kmplex turizmusfejlesztés priritás céljai: Fürdő turizmus fejlesztése; Turisztikai marketing és kmmunikáció; Idegenfrgalmi együttműködések megszervezés; Helyi gazdaság diverzifikációja priritás céljai: Gazdasági telephely fejlesztés; Gazdaságfejlesztési partnerségi prgram kialakítása; Beruházás élénkítő prgram; Vársi funkciók megerősítése priritás céljai: Egészségügyi prgram; Szciális ellátó rendszerek fejlesztése; Vízparti területek fejlesztése; Humánerőfrrás fejlesztés priritás céljai: Közktatás fejlesztése; Intézményi háttér fejlesztése. A nagybb vlumenű fejlesztésekről a kistérség településeivel szakmai knzultációkat és véleménycseréket flytat a várs kistérségi, illetve településközi fejlesztési tanácskzáskn. A Kelet-Balatni Kistérség képviselői a szeptember 21-én tarttt kistérségi ülésen támgatásáról biztsíttták a várst a Vársfejlesztési Stratégiában megfgalmaztt és ismertetésre került célrendszerrel kapcslatban. (lásd: Melléklet) A kistérség felismerte, hgy a vársi célkitűzések megvalósítása a kistérség érdeke is: a várs fejlődése egyben a kistérség ellátásának és szlgáltatásinak emelését is jelenti. A megjelentek támgatták a Kistelepüléseken a településkép javítása című pályázat keretében megvalósítani kívánt prjektelemeket. Az egyeztetésekről szóló jegyzőkönyveket a mellékletekben mutatjuk be. A településközi egyeztetéseken elhangztt vélemények a várs Integrált Településfejlesztési stratégiájával kapcslatban, hgy a felsrlt felújításk stratégiai célkitűzések megvalósulása valóban vársiassá teszik a település közpntját. Az egyeztetéseken részt vett Önkrmányzatk méltatták a település eddigi fejlődési eredményeit, s reményüket fejezték ki, hgy a fejlesztések megvalósulásának előnyeit a kistérség és a környező települések lakssága is élvezheti. A környező települések lakssága gyakran átutazik a településen, így a vársi váltzásk pzitívan érinthetik őket is. Összességében a környező települések is érzik az előnyét Balatnalmádi várs eddigi fejlesztéseinek, s bíznak abban, hgy a stratégiában megfgalmaztt célkitűzéseket is kamatztatni tudják.

103 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Településközi egyeztetések Már a településfejlesztés kncepció készítése srán megkeresésre kerültek az építési törvény (Étv.) előírásainak megfelelően - a környező települések önkrmányzatai, illetve ezt kiegészülve a kistérség tvábbi települései. Az Önkrmányzat az előzetes véleménykérő levélben, az Étv. 9. (2) bekezdés c) pntjában előírtaknak megfelelően 14 kérte, hgy Balatnalmádi területére vnatkzóan ismertesse: a rendezési feladat ellátásáhz szükséges - nyilvántartásuk részét képező - mindazn adatkat, amelyek a településfejlesztési dkumentumk elkészítésével kapcslatsak, tvábbá; a hatáskörükbe tartzó kérdésekben a jgszabályn alapuló követelmények érvényre juttatásának feltételeit. (Lehetőség szerint a vnatkzó jgszabályi helyek pnts megjelölésével.); fejlesztési elképzelések a vársra és kistérségére vnatkzóan. Az egyeztetési idő lejártáig több település jelezte, hgy részt kíván venni az IVS egyeztetésében (lásd: Melléklet): A szmszéds Felsőörs község Önkrmányzata mellékletként megküldte a saját településfejlesztési kncpecióját tájékztatás képpen a vársnak. Felsőörs településfejlesztési kncepciója tartalmazza fejlesztési célként a térségi összefgást, pacslatkat, ezen belül a kapcslatkat Önkrmányzati társuláskkal, illetve a környező várskkal. Az IVS célrendszere több pntban is fglalkzik a Felsőörssel közösen működtetett intézményekkel, illetve a kistérségi együttműködésekkel. A ksitérségbe tartzó Balatnkenese várs Önkrmányzata észrevételt nem tesz a készülő vársfejlesztési dkumentumkat illetően, aznban részt kíván venni azk egyeztetésében. Az egyeztetésekre lehetőséget biztsíttt a Kelet-Balatni Kistérség képviselőinek a szeptember 21-én tarttt kistérségi ülése INGATLANGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ ELKÉSZÍTÉSE Stratégiai ingatlangazdálkdás Az ingatlangazdálkdási terv elkészítésének célja, hgy a frgalmképes ingatlanjait a várs stratégiai ingatlangazdálkdás keretében hasznsítsa. Fnts, hgy frgalmképtelen ingatlanjai esetében is felmérje a várs, hgy azk hgyan állíthatóak a vársfejlesztő célk szlgálatába. A fejlesztések fenntarthatóságát nagymértékben segítik a fejlesztési célkkal összehanglt ingatlangazdálkdási intézkedések. Amennyiben egy önkrmányzat fejlesztései átláthatóak és kiszámíthatóak, a tőke is skkal szívesebben vesz részt a vársmegújítási flyamatkban saját beruházásaikkal. A vársban a legnagybb százalékban az ingatlank magántulajdnban vannak. A közösségi fejlesztések aznban kizárólag önkrmányzati és állami illetve részben egyházi tulajdnú ingatlankn valósulhatnak meg. Az állami és az önkrmányzati ingatlank jelentős része aznban frgalmképtelen ingatlan (2) A településrendezési eszköz kidlgzása előtt - beaznsítható módn - meg kell határzni a rendezés alá vnt területet, ki kell nyilvánítani a rendezés célját és várható hatását ly módn, hgy az érintettek azzal kapcslatban 15 munkanapn belül javaslatkat, észrevételeket tehessenek, véleményt nyilváníthassanak. Ennek srán biztsítani kell: a) a helyben szkáss módn a kidlgzás elhatárzásának tudmásra hzatalát és az érintett laksság, szervezetek, érdek-képviseleti szervek véleménynyilvánítási lehetőségét, b) az érintett települési önkrmányzati szervek bevnását az előkészítésbe úgy, hgy azk írásban ismertethessék a település fejlődése és építési rendje szempntjából jelentős terveiket és intézkedéseiket, valamint ezek várható időbeli ütemezését, c) az e törvény végrehajtására kiadtt krmányrendeletben meghatárztt államigazgatási szervek megkeresését ly módn, hgy azk véleményt nyilváníthassanak és ismertethessék ca) a rendezési feladat ellátásáhz szükséges - nyilvántartásuk részét képező - mindazn adatkat, amelyek a rendezés alá vnt területtel kapcslatsak, tvábbá cb) a hatáskörükbe tartzó kérdésekben a jgszabályn alapuló követelmények érvényre juttatásának feltételeit.

104 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Az önkrmányzati ingatlanvagyn Balatnalmádi Várs Önkrmányzata a december 31-i Ingatlankataszter alapján 995 db ingatlant tulajdnl. Az önkrmányzati ingatlanvagyn könyv szerinti értéke ,081 millió, becsült értéke ezzel megegyezik. A 782 darab belterületi ingatlanállmány becsült értéke ,483 millió frint. A 213 darab külterületi ingatlan becsült értéke 655,598 millió frint. Az önkrmányzati vagynnal így az ingatlanvagynnal való gazdálkdásának legfntsabb szempntjait a Balatnalmádi Várs Képviselő-testületének az önkrmányzat vagynáról való rendelkezési jg gyakrlásának szabályairól szóló 7/2009. (III. 6.) rendelet határzza meg, mely az önkrmányzat vagynának meghatárzásáról, kezeléséről és hasznsításáról (Vagynrendelet) szól. E rendelet definiálja a frgalmképtelen, krlátzttan frgalmképes, illetve frgalmképes vagyntárgyakat. Az önkrmányzati ingatlank legnagybb része, 872 ingatlan (189,26 ha, millió frint becsült értékben) frgalmképtelen, tvábbi 47 ingatlan (19,368 ha, millió frint becsült értékben) krlátzttan frgalmképes minősítésű. A fenti ingatlank képezik részét az önkrmányzat törzsvagynának. A fennmaradó 76 frgalmképes ingatlan, üzleti vagyn becsült értéke millió frint. Az önkrmányzati tulajdnú ingatlank összesen 231,02 hektárnyi területen helyezkednek el, ennek közel a fele (50,7%-a, 117,12 hektár) beépítetlen terület. 65. Táblázat december 31-én az önkrmányzat tulajdnában álló ingatlank főbb jellemzői 15 Frrás: Ingatlankataszter Ingatlan típus Ingatlank száma (db) Földrészletek területe (ha) Ingatlan könyv szerinti bruttó értéke (millió Ft) Ingatlan becsült értéke (millió Ft) Összes ingatlan , , ,081 Belterületi ingatlan , , ,483 Külterületi ingatlan , , ,598 Frgalmképtelen , , ,566 Krlátzttan frgalmképes 47 19, , ,209 Frgalmképes 76 22, , ,306 Törzsvagyn , ,775 Üzleti vagyn 76 22, , ,306 Beépítetlen terület , , , 498 Beépített terület 67 34, , ,103 A beépítetlen frgalmképes területek közül 31,8 hektár termőföld besrlású. Lakóépületek elhelyezésére 4 darab ingatlan, egyéb gazdasági épületek elhelyezésére 7 darab ingatlan alkalmas. Egyéb művelés alól kivett, valamint be nem építhető terület összesen 35 darab található, összesen 38,7 hektár területen. 66. Táblázat A beépítetlen frgalmképes területek főbb adatai Frrás: Ingatlankataszter Ingatlan típus Belterület Külterület Összesen Ingatlan Ingat Ingat Ingat könyv Földrész Földrész lank lank lank Földrészlet szerinti letek letek szám szám szám ek területe bruttó területe területe a a a (ha) értéke (ha) (ha) (db) (db) (db) (millió Ft) Ingatlan becsült értéke (millió Ft) Termőföld 1 0, , , ,108 36,394 Építési telek 4 0, ,058 8,058 Egyéb építési telek 19 4, , , ,006 Művelés alól kivett , , , , ,336 Összesen , , , , , Az önkrmányzati vagyngazdálkdás jgszabályi keretei és elvei: 15 A leltár a december 31-i állaptt tükrözi, az akkr hatálys jgszabályi előírásknak megfelelő frgalmképességi besrlással. A nemzeti vagynról szóló törvényben előírt vagynnyilvántartás készítése flyamatban van.

105 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 105 Balatnalmádi Önkrmányzat helyi szinten 2009-ben hagyta jóvá helyi vagynrendeletét: Balatnalmádi Önkrmányzat 7/2009. (III. 6.) rendelete az önkrmányzat vagynáról való rendelkezési jg gyakrlásának szabályairól. 16 A rendelet hatálya kiterjed Balatnalmádi Várs Önkrmányzatának tulajdnában lévő tulajdni hányad nagyságától, illetve a részesedés mértékétől függetlenül, az alábbi vagyntárgyakra, vagyn elemekre az Önkrmányzat tulajdnában lévő ingatlan és ingó vagyntárgyakra, az Önkrmányzatt megillető vagyni értékű jgkra, az Önkrmányzat krábbi pntkban be nem srlható - számviteli szabályk szerinti - befektetett és frgóeszközeire, valamint saját és idegen frrásaira. Az ingatlanvagynnal való gazdálkdás, az ingatlank hasznsítása tekintetében a tulajdnsi jgk gyakrlója rendelkezik. A Vagynrendelet IV. fejezete részletezi a gazdálkdási és rendelkezési jgk gyakrlásának általáns szabályait. A nemzeti vagynról szóló évi CXCVI. törvény értelmében az önkrmányzatnak meg kellett jelölnie azkat a frgalmképtelennek minősülő vagynelemeket, amelyeket nemzetgazdasági szempntból kiemelt jelentőségű, frgalmképtelen törzsvagynként kíván nyilvántartani. A jelenleg hatálys az önkrmányzat vagynáról való rendelkezési jg gyakrlásának szabályairól szóló 7/2009. (III.6.) önkrmányzati rendelet értelmében: 5. Az Önkrmányzat frgalmképtelen törzsvagynának vagyntárgyai: 17 a) a helyi közutak és műtárgyaik, a terek, a parkk b) vizek és közcélú vízi-létesítmények, pl. belvíz, csapadékvíz elvezetők c) irattárba tartzó levéltári anyagk, ideértve a tervtárak terv- és iratanyagát is. A nemzeti vagynról szóló törvény a mellékletében tételesen felsrl biznys vagyni elemeket, mint nemzetgazdasági szempntból kiemelt jelentőségű vagynt, ezek között aznban nem szerepel Balatnalmádi területén található vagyn. A törvény tvábbá általánsságban is említi, hgy nemzetgazdasági szempntból kiemelt jelentőségű vagyn a többségi önkrmányzati tulajdnban álló, közszlgáltatási tevékenységet, valamint parklási szlgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló társasági részesedés. A nemzeti vagynról szóló törvény értelemében a helyi önkrmányzat vagyna törzsvagyn 18 és üzleti vagyn 19 lehet. 26/2012. (II. 23.) Balatnalmádi Várs Önkrmányzat Képviselő-testületi határzat értelmében Balatnalmádi Várs Önkrmányzatának Képviselő-testülete nem nevesít a rendeletében 16 A rendeletet többször módsíttták: 21/2012. (VI.05.), 9/2012. (II.27.), 28/2010. (XII.1.), 15/2010. (III.31.,) 40/2009. (XII.1.) rendeletekkel 17 Az a),b) pntban szereplő vagyni elemeket a nemzeti vagynról szóló törvény srlja frgalmképtelen vagynná. Az önkrmányzatnak kizárólag a c) pntba tartzó vagyni körről van lehetősége határzni, hgy annak önkrmányzat tulajdnában történő megőrzését hsszú távn indklt tartja-e és így nemzetgazdasági szempntból kiemelt jelentőségű vagynná minősíti Frgalmképtelen vagyn: kizárólags önkrmányzati tulajdnban álló nemzeti vagyn, mely nem idegeníthető el, nem terhelhető meg (kivéve vagynkezelői jg, használati jg, szlgalmi jg), azn szttt tulajdn (amikr az épület tulajdnjga az építkezőt és nem a föld tulajdnsát illeti) nem létesíthető. Ezt a frgalmképtelen vagyni kört a törvény határzza meg: a) helyi közutak, műtárgyak, b) terek parkk, c) nemzetközi kereskedelmi repülőtér, d) vizek, közcélú vízi létesítmények(kivéve vízi közművek). 2. Törvény, vagy önkrmányzati rendelet alapján nemzetgazdasági szempntból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyn az erről rendelkező jgszabály erejénél fgva kerül elidegenítési és terhelési (kivéve vagynkezelői jg, használati jg, szlgalmi jg), szttt tulajdn létesítésének tilalma alá. Nemzetgazdasági szempntból kiemelt jelentőségű az a vagyn, melynek az önkrmányzat tulajdnában történő megőrzése hsszú távn indklt. Abban különbözik az 1. pntban említett frgalmképtelen vagyni körtől, hgy fő szabályként nem kncesszióköteles a hasznsításuk, de szintén frgalmképtelennek minősülnek 3. Krlátzttan frgalmképes vagyni kör, mely eladható, megterhelhető törvényben, rendeletben meghatárztt módn. 19 Kizárólag az üzleti vagynelem krlátlanul frgalmképes, így a piaci frgalm része.

106 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 106 nemzetgazdasági szempntból kiemelt jelentőségű vagyni kört. (Az Önkrmányzat a nemzeti vagynról szóló törvény előírásainak megfelelően módsítani szándékszik a vagynrendeletét az IVS jóváhagyását követően.) Ingatlangazdálkdási stratégia főbb céljai március 19-i ingatlanvagyn bevallás értelmében az ingatlanvagynban 37 darab váltzás történt, 32 darab ingatlannál nőtt az ingatlanvagyn, s emellett 5 darab ingatlan tekintetében történt csökkenés. Az ingatlanvagyn összes váltzása ezer Ft. Az ingatlangazdálkdási stratégia főbb elemeit törzsvagyn és üzleti vagyntárgyak, illetve a rendezési tervben meghatárztt fejlesztési feladatk szerint mutatjuk be. Törzsvagyn részét képező ingatlank esetében: az ingatlanállmány költséghatékny és funkcinális működtetése, üzemeltetése; az ingatlanállmány tudats és költséghatékny módn történő felhasználása a vársi közszlgáltatási funkciók és kötelezettségek ellátásáhz az épületállmány fenntartása és fejlesztése a jgszabályi előírásknak megfelelő működés, Ötv. szerinti alapellátás és a mindenkri felhasználói igények kielégítése érdekében (a hasznsítás srán az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében külső tőkebevnás lehetősége megvizsgálható (például az alapellátást kiegészítő funkciók üzemeltetése); a közművagyn fenntartása és fejlesztése annak érdekében, hgy az elvárt minőségben és a jgszabályi előíráskban fglaltaknak megfelelően legyen képes működni; kulturális, rekreációs, sprt és egyéb célú létesítmények, valamint közterületek fejlesztése, hgy azk funkcióikat az elvárásk szerint, javuló minőségben legyenek képesek ellátni (eladásuk nem javaslt, de működtetésükre bevnható külső frrásk); közterületek (önkrmányzati utak, terek, közparkk) fenntartása és fejlesztése (csökkenthető az üzemeltetési és fenntartási költségek rendezvények helybiztsításából származó bérleti díjból, reklámszabályzással stb.) köztéri műalktásk, védett építmények állagának megőrzése, annak hasznsítása. Üzlet vagyn részét képző ingatlank esetében: a frgalmképes ingatlank értékének megőrzése, növelése; az ingatlanállmány tudats és költséghatékny felhasználása a vársi funkciók ellátásáhz, bővítéséhez; ingatlanállmány növelése önkrmányzati bérlakásk kialakításával: lakásk vásárlása, új lakásk építése; szerkezetváltásk, ágazati stratégiák módsulásai miatt módsult használatú, önkrmányzati ingatlank értékesítése (pl. irda, vagy egyéb célú önkrmányzati épületek, épületrészek); beépítésre szánt területek értékesítési célból csak krlátzttan állnak rendelkezésre; beépítésre nem szánt területek jellemzően mezőgazdasági művelésre alkalmas területek, valamint kivett területek (számuk a vársban elenyésző). A közktatási és egészségügyi rendszer átalakulása flyamatban van, s nem lehet tudni, hgy az állam minden önkrmányzati tulajdnú iskla és kórház esetében átveszi-e a tulajdnsi jgkat, hgy ezzel próbálja racinalizálni a működésüket. Az Önkrmányzat hsszú távn kész tvábbra is működtetni.

107 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Akcióterületi ingatlangazdálkdás Az önkrmányzat feladata, hgy az egyes akcióterületen található frgalmképes krlátzttan frgalmképes, illetve frgalmképtelen ingatlank fejlesztési lehetőségét felmérje. 67. Táblázat Az Önkrmányzat vagyn szerkezete az érintett akcióterületek vnatkzásában Ingatlan típus Ingatlank száma (db) Földrészletek területe (ha) Frrás: Ingatlankataszter Ingatlan könyv szerinti bruttó értéke (ezer Ft) Közpnti akcióterület Frgalmképtelen 55 12, Krlátzttan frgalmképes 8 2, Frgalmképes 7 0, Vörösberényi akcióterület Frgalmképtelen 25 4, Krlátzttan frgalmképes 3 3, Frgalmképes 2 2, Badatava akcióterület Frgalmképtelen 30 12, Krlátzttan frgalmképes 3 2, Frgalmképes 7 1, Parti akcióterület Frgalmképtelen 33 20, Krlátzttan frgalmképes 4 4, Frgalmképes 2 0, Az akcióterületi fejlesztés általáns célja: vállalkzói és gazdasági együttműködések és fejlesztések generálása; közösségi terek kialakítása, erős partnerség kialakítása a civil szférával és a lakssággal; az építészeti és közösségi terek karakterének megőrzése; középületek tvábbi fejlesztése; a várs történelmileg kialakult településszerkezetének alkalmassá tétele a távlati elvárásk megvalósítására, tvábbá a jelenlegi hiánysságk felszámlása. Az vársban a következő akcióterületi ingatlangazdálkdással érintett földrészletek találhatók: 68. Táblázat Közpnti akcióterületéken található önkrmányzati ingatlank javaslt hasznsítási módja Frrás: Ingatlankataszter Ingatlan elhelyezkedése Hasznsítás Frgalmképessé Fejlesztési Egyéb jg, Fejlesztési elképzelés Hrsz Cím g Jellege frrás védelem stb. 1641/1 József Attila út Frgalmképtelen járda /2 József Attila út Frgalmképtelen járda Balatn utca Frgalmképtelen közterület Széchenyi sétány Frgalmképtelen vársháza Vársháza épületének KDOP 1 krszerűsítése 1661 Radnóti Miklós Frgalmképtelen közterület - - utca 1676 Györgyi Dénes u. Frgalmképes lakás, egyéb helyiség 1686 Györgyi Dénes Frgalmképtelen közterület - - utca 1687 Bajcsy-Zsilinszky Frgalmképtelen közterület - - út 2023 Bajcsy-Zsilinszky út 30 Krl. frgalmképes általáns iskla és trnaterem - -

108 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Táblázat Közpnti akcióterületéken található önkrmányzati ingatlank javaslt hasznsítási módja Frrás: Ingatlankataszter Ingatlan elhelyezkedése Hasznsítás Frgalmképessé Fejlesztési Egyéb jg, Fejlesztési elképzelés Hrsz Cím g Jellege frrás védelem stb Hétvezér utca Frgalmképtelen közterület Hétvezér utca Frgalmképtelen közút Teleki Blanka Frgalmképtelen közterület - - utca 2055 Teleki Blanka Frgalmképtelen közterület - - utca 2068 Apáczai Csere Frgalmképtelen közterület - - Jáns utca 2095 Kőrösi Csma Frgalmképtelen közterület - - Sándr utca 2098 Frgalmképtelen közterület Bajcsy-Zsilinszky Krl. zeneiskla - - út 60 frgalmképes 2110 Széchenyi sétány Frgalmképtelen közterület Barss Gábr út Krl. blt frgalmképes 2112/3 Barss Gábr út Frgalmképtelen közterület /1 Szévhenyi sétány Frgalmképtelen közpark Játszótér bővítése KDOP 2116/2 Park utca Frgalmképtelen közterület /2 Petőfi Sándr utca 10. Frgalmképes lakás /C/8 Petőfi Sándr utca Petőfi Sándr utca 2 Frgalmképes garázs - - Krl. frgalmképes egészségügyi közpnt, udvar és parkló Egészségügyi közpnt melletti közterület reknstrukciója 2131 Barss Gábr út Frgalmképtelen közpark 2132/2 Barss Gábr út Frgalmképtelen járda Barss Gábr utca, járda reknstrukció KDOP KDOP 2132/3 Petőfi Sándr Frgalmképtelen járda - - utca 2132/5 Petőfi Sándr Frgalmképtelen járda - - utca 2132/6 Veszprémi út Frgalmképtelen járda Barss Gábr utca, járda KDOP reknstrukció 2138 Petőfi Sándr Frgalmképes egyéb - - utca 7. heyiség 2154 Arany Jáns utca Frgalmképtelen küzterület Barss Gábr út Frgalmképtelen közterület /5 Dr. Óváry Ferenc Frgalmképtelen közút - - utca 2262 Barss Gábr út Frgalmképtelen közterület Barss Gábr út Frgalmképes irda Babits Mihály Frgalmképtelen közterület Psta parkló KDOP utca környezetrendezése 2266/2 Babits Mihály Frgalmképtelen közterület - - utca 2271 Petőfi Sándr Frgalmképes beépítetlen Psta parkló KDOP utca 21 terület környezetrendezése 2272 Babits Mihály Frgalmképtelen közterület Psta parkló KDOP

109 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Táblázat Közpnti akcióterületéken található önkrmányzati ingatlank javaslt hasznsítási módja Frrás: Ingatlankataszter Ingatlan elhelyezkedése Hasznsítás Frgalmképessé Fejlesztési Egyéb jg, Fejlesztési elképzelés Hrsz Cím g Jellege frrás védelem stb. utca környezetrendezése 2277 Petőfi Sándr Frgalmképtelen beépítetlen - - utca 23 terület 2279/1 Jókai Mór utca Frgalmképtelen közterület /2 Jókai Mór utca Frgalmképtelen közterület Szent István park Frgalmképtelen közterület Vársház tér 4. Krl. frgalmképes kultúrház (Pannónia Kulturális Közpnt) /1 Vársház tér Frgalmképtelen közterület /2 Vársház tér Frgalmképtelen közterület /2 Kálvin utca Frgalmképtelen közterület Barss Gábr út Krl. rvsi frgalmképes rendelő 4262/1 Barss Gábr út Frgalmképtelen közterület Móricz Zsigmnd Frgalmképtelen közterület - - köz 4277 Luther Mártn Frgalmképtelen közterület - - utca 4284 Esze Tamás utca Frgalmképtelen közterület Töltés utca Frgalmképtelen közterület Dankó Pista utca Frgalmképtelen közterület Mikszáth utca Frgalmképtelen közterület Mikszáth utca Frgalmképtelen közterület Móra Frenc u. 6. Frgalmképes lakóház, udvar, gazdasági épület 4412 Barss Gábr út 42. Krl. frgalmképes hétvégi ház, gazdasági épület - - Orvi rendelő utóhasznsítása pályázat 4413 Juhász Gyula utca Frgalmképtelen közterület /3 Móra Ferenc utca Frgalmképtelen közterület Szent Imre herceg Frgalmképtelen közterület - - utca 4440/4 Szent Imre herceg Frgalmképtelen közterület - - utca 4442 Kmjáth Aladár Frgalmképtelen közterület - - köz 4444 Barss gábr út Krl. vásártér Piac fejlesztése II. ütem KDOP 60/A. frgalmképes 4450 Martinvics Ignác Frgalmképtelen közterület - - utca 4460 Szent Imre herceg Frgalmképtelen közterület - - utca 4591/1 Kmplthy Frgalmképtelen közterület - - Tivadar utca 4766 Martinvics Ignác Frgalmképtelen közterület - - utca 4769 Szent Margit park Frgalmképtelen közpark - -

110 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 110

111 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Táblázat Vörösberényi akcióterületéken található önkrmányzati ingatlank javaslt hasznsítási módja Frrás: Ingatlankataszter Ingatlan elhelyezkedése Hasznsítás Frgalmképessé Fejlesztési Egyéb jg, Fejlesztési elképzelés Hrsz Cím g Jellege frrás védelem stb. 27 Köztársaság utca Frgalmképtelen közterület /9 Templm utca Frgalmképtelen közút /10 Erkel Ferenc ut 2. Frgalmképtelen közterület, Refrmátus templm KDOP műemléki környezet környék rendezése 230 Köztársaság utca Frgalmképtelen közterület Erkel Ferenc ut Frgalmképtelen közterület, - - műemléki környezet 232/3 Veszprémi ut Frgalmképtelen járda Veszprém úti járda KDOP 232/4 Veszprémi ut Frgalmképtelen járda burklat-felújítása 232/7 Veszprémi ut Frgalmképtelen járda 232/8 Veszprémi ut Frgalmképtelen járda 232/9 Veszprémi ut Frgalmképtelen járda 449 Frgalmképtelen Séd-patak Gábr Árn utca Frgalmképtelen közterület /2 Veszprémi ut Frgalmképtelen beépítetlen műemléki - - terület környezet 583 Gábr Árn utca Krl. kultúrház Művelődési ház felújítása KDOP 6. frgalmképes és funkcióbővítése 598 Szirm köz Frgalmképtelen közterület Ady Endre utca Frgalmképtelen közterület Ady Endre utca Krl. psta, Egészségügyi ellátás KDOP 2-6. frgalmképes gazdasági épület fejlesztése 644 Lapsa Dániel Frgalmképtelen autóbuszpályaudvar műemléki - - utca 1. környezet 657 Lapsa Dániel Frgalmképtelen közterület - - utca 661 Ungár József utca Frgalmképtelen közterület /1 Veszprémi út 81. Frgalmképtelen közterület műemléki - - környezet 671/1 Thököly utca Frgalmképtelen járda műemléki - - környezet 671/3 Thököly utca Frgalmképtelen járda műemléki - - környezet 704 Magtár utca Frgalmképtelen közterület /11 Táncsics Mihály utca Frgalmképtelen közút műemléki környezet Iskla alatti terület rendezésének pályázat 716/12 a, b, c, d 716/15 a, b Táncsics Mihály utca 1. Táncsics Mihály utca /17 Táncsics Mihály utca 2-4. Krl. frgalmképes Frgalmképes Frgalmképes udvar, mezőgazdas ági terület mezőgazdas ági terület beépítetlen terület műemléki környezet előkészítése - - Iskla alatti terület rendezésének előkészítése Iskla alatti terület rendezésének előkészítése 716/21 Csaba köz Frgalmképtelen közterület Frgalmképtelen Séd-patak - - pályázat pályázat

112 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 112

113 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Táblázat Budatava akcióterületéken található önkrmányzati ingatlank javaslt hasznsítási módja Frrás: Ingatlankataszter Ingatlan elhelyezkedése Hasznsítás Frgalmképessé Fejlesztési Egyéb jg, Fejlesztési elképzelés Hrsz Cím g Jellege frrás védelem stb. 908/1 Szabadság út Frgalmképtelen közterület /1 Mandula utca Frgalmképtelen közterület /11 Kövesalja utca Frgalmképtelen közterület /7 Mgyró utca Frgalmképtelen közterület /9 Rzmaring utca Frgalmképtelen közterület /19 Kövesalja utca Frgalmképtelen közterület /22 Balatnfűzfői út Frgalmképtelen beépítetlen terület 1181/29 Frgalmképtelen közút /30 Nárcisz utca Frgalmképtelen közút /31 Mgyró utca Frgalmképtelen közút /32 Mgyró utca 1. Krl. óvda Óvda fejlesztése KDOP frgalmképes 1181/33 Szabadság út 22. Frgalmképtelen közterület 1194/5 Nárcisz utca Frgalmképtelen közterület /1 Balatnfűzfői út Frgalmképtelen járda /3 Balatnfűzfői út Frgalmképtelen járda /4 Taksny u. Frgalmképtelen közterület /18 Rákóczi Ferenc u. Frgalmképes lakás A/3/ /19 Rákóczi Ferenc u. Frgalmképes lakás A/F/1 1199/22 Szablcs u. 27. Frgalmképes egyéb - - helyiség 1199/26 Rákóczi Ferenc u. Frgalmképes lakás D/F/2/B 1199/28 Rákóczi Ferenc Krl. kazánház - - utca 34. frgalmképes 1199/29 Szablcs utca 37. Frgalmképtelen beépített - - terület 1417 Rákóczi Ferenc Frgalmképtelen közterület - - utca 1423/4 Bulcsu utca 22. Frgalmképes beépítetlen - - terület 1450/1 Tas utca Frgalmképtelen közterület /8 Rákóczi Ferenc Frgalmképes beépítetlen - - utca terület 1459/3 Lzsántai út Frgalmképtelen közterület Frgalmképtelen árk /3 Rákóczi Ferenc Frgalmképtelen közút - - utca 1465 Rákóczi Ferenc utca 39 Krl. frgalmképes iskla Magyar-Angl Tannyelvű Gimnázium és KEOP, KDOP Kllégium felújításe 1466/3 Építő utca Frgalmképtelen közút Frgalmképtelen Séd-patak Szablcs utca Frgalmképtelen közterület Rákóczi Ferenc u. 43. Frgalmképes telephely Telephely fejlesztés KEOP, GOP 5377 Frgalmképtelen közút /7 Frgalmképtelen szántó /8 Frgalmképtelen árk /11 Frgalmképtelen saját használatú út - -

114 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Táblázat Budatava akcióterületéken található önkrmányzati ingatlank javaslt hasznsítási módja Frrás: Ingatlankataszter Ingatlan elhelyezkedése Hasznsítás Frgalmképessé Fejlesztési Egyéb jg, Fejlesztési elképzelés Hrsz Cím g Jellege frrás védelem stb. 0100/24 Frgalmképtelen vízmű Kereskedelmi szlgáltató pályázat gazdasági területek kialakítása 0101/1 Frgalmképtelen Séd-patak - -

115 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 115

116 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Táblázat Parti akcióterületéken található önkrmányzati ingatlank javaslt hasznsítási módja Frrás: Ingatlankataszter Ingatlan elhelyezkedése Hasznsítás Frgalmképessé Fejlesztési Egyéb jg, Fejlesztési elképzelés Hrsz Cím g Jellege frrás védelem stb. 1566/2 Eötvös utca Frgalmképtelen közterület /1 Budatava utca Frgalmképtelen közterület Budatava utca Frgalmképtelen árk Lóczy Lajs tér 2 Krl. strandfürdő Budatava strand KDOP frgalmképes reknstrukciója 1599 Lóczy Lajs tér 1 Frgalmképtelen közterület /1 Neptun utca Frgalmképtelen árk Neptun utca Frgalmképtelen közterület Véghelyi Dezső Frgalmképtelen közterület - - utca 1633 Szent Erzsébet liget Frgalmképtelen közpark Természetvéd elmi terület, Véghelyi Dezső utca 1635 Véghelyi Dezső utca Frgalmképtelen közterület Frgalmképtelen közterület Védett terület Természetvéd elmi terület, Védett terület Természetvéd elmi terület, Védett terület 1636 Szent Erzsébet liget 1638 Frgalmképtelen vízmű Természetvéd elmi terület, Védett terület Frgalmképtelen közpark Védett terület Frgalmképtelen árk Természetvéd elmi terület, Védett terület 2285/1 Szent Erzsébet liget 2286 Szent István sétány 2287 Szent Erzsébet liget 2288 Krl. 2295/5 Szent István sétány 2296/1 Szent Erzsébet liget 2297 Szent István sétány 2298 Véghelyi Dezső utca 2299 Szent Erzsébet liget Frgalmképtelen közpark Védett terület - - Frgalmképtelen közterület Természetvéd elmi terület, Védett terület - - Frgalmképtelen közpark Természetvéd - - elmi terület, Védett terület vízmű, Védett terület - - frgalmképes Frgalmképtelen strandfürdő Wesselényi strand KDOP Frgalmképtelen közpark Frgalmképtelen közpark Krl. frgalmképes Frgalmképtelen közpark Természetvéd elmi terület, Védett terület Természetvéd elmi terület, Védett terület felújítása II. ütem Szent Erzsébet liget minőségi fejlesztése Szent Erzsébet liget minőségi fejlesztése Védett terület - - Természetvéd elmi terület, Védett terület Szent Erzsébet liget minőségi fejlesztése 2300 Véghelyi Dezső Frgalmképtelen közterület - - utca 2301 Névtelen utca Frgalmképtelen közterület /1 Szent László sétány Frgalmképtelen strandfürdő Kikötő fejlesztésének előkészítése KDOP KDOP KDOP Önkrmány zati

117 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS /15 Frgalmképes feltöltött terület, kikötő szárazföldi terület 2313/17 Véghelyi Dezső utca /18 Véghelyi Dezső utca 28. Frgalmképtelen beépítetlen terület Frgalmképes beépítetlen terület 2313/19 Frgalmképtelen beépítetlen terület 71. Táblázat Parti akcióterületéken található önkrmányzati ingatlank javaslt hasznsítási módja Frrás: Ingatlankataszter Ingatlan elhelyezkedése Hasznsítás Frgalmképessé Fejlesztési Egyéb jg, Fejlesztési elképzelés Hrsz Cím g Jellege frrás védelem stb Véghelyi Dezső utca Krl. frgalmképes spttelep Sprtpálya fejlesztésének előkészítése Önkrmány zati 2306/2 Névtelen tér Frgalmképtelen közterület Frgalmképtelen beépítetlen - - terület 2309 Frgalmképtelen beépítetlen - - terület 2310 Véghelyi Dezső Frgalmképtelen közterület - - utca 2313/5 Frgalmképtelen beépítetlen terület Balatnfelvidéki - - Nemzeti Park Balatnfelvidéki Nemzeti Park Balatnfelvidéki Nemzeti Park Balatnfelvidéki Nemzeti Park Balatnfelvidéki Nemzeti Park 2313/20 Frgalmképtelen közút Balatnfelvidéki Nemzeti Park 2313/23 Frgalmképtelen út Balatnfelvidéki Nemzeti Park 2313/25 Frgalmképtelen út Balatnfelvidéki Nemzeti Park Kikötő fejlesztése a hrgászkikötőnél KDOP Az önkrmányzat a fejlesztendő területhez kapcslódóan önkrmányzati tulajdnba kívánja venni az alábbi ingatlankat: 72. Táblázat Akcióterületeken ingatlanvásárlással érintett ingatlank javaslt hasznsítási módja Ingatlan Tervezett frgalmképesség Hasznsítás Fejlesztési elképzelés Fejlesztési beavatkzás Vörösberényi akcióterület 716/18 hrsz frgalmképtelen/f Kivett terület Vörösberényi Általáns A terület kmplex, egységes 716/20 hrsz rgalmképes frgalmképtelen/f Kivett terület Iskla alatti terület rendezésének szemléletű kialakítását tervezi az Önkrmányzat a 717/1 hrsz rgalmképes frgalmképtelen/f Kivett terület előkészítése 716/11,15,17 hrsz-ú ingatlankkal közösen. A rgalmképes területeken tervezett a 717/2 hrsz frgalmképtelen Kivett terület gyűjtőút kialakítása. Budatava akcióterület 0100/20-23 hrsz Frgalmképes Kivett terület Telephely bővítés Kmmunális Kft. telephelyének az áthelyezése

118 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 118 Hsszú távn az akcióterületen a közszlgáltatáskat biztsítja, a közterületek funkcióváltását közvetve, mivel ezen ingatlank a frgalmképtelen vagynba srltak. 4. PARTNERSÉG 4.1. TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL, INTÉZMÉNYESÍTETT EGYÜTTMŰKÖDÉS A vársfejlesztési stratégia társadalmasításának rövid távú céljai: a közösség érdekeinek aznsítása, figyelembevétele; jól működő társadalmi párbeszéd kialakítása és fenntartása; a laksság körében a társadalmi felelősség, a fejlesztések iránti elkötelezettség erősítése; társadalmi khézió növelése a közös érdekek és célk mentén való együttműködés érdekében; nyitttabb vársfejlesztés kialakítása; knfliktuskezelés. A társadalmi részvétel biztsíttt vlt a lakssági vélemények meghallgatásán, fórumk tartásán keresztül, így sikerült leginkább bevnni az IVS-ben érintett szereplőket. A laksság bevnása a széles társadalmi közvéleményt elérő események rendezésén keresztül képzelhető el leginkább. Ennek leghatássabb frmája a lakssági megkérdezés, fórum, egyéb tájékztatási módk a helyben szkáss módn (kérdőívek, interjúk, webes felület, vársi újság). A laksság megkérdezése srán kitértek arra, hgy a várs lakói milyen fejlesztéseket szeretnének látni a vársban, és ezek megvalósítását milyen szakterületeken képzelik el, valamint hgy a közvélemény milyen funkciókat (közösségi, gazdasági, közszféra stb) erősítene a vársban. 73. Táblázat Partnerségi egyeztetések bemutatása Fórumk, egyeztetések Helye Tárgya időpntja szeptember Balatnalmádi, Plgármesteri Hivatal Képviselő-testületi döntés któber Balatnalmádi, Plgármesteri Hivatal Munkaindító egyeztetés a Plgármesteri Hivataln belül április Balatnalmádi, Plgármesteri Hivatal Plgármesteri Hivataln belüli egyeztetés május 9. Balatnalmádi, Plgármesteri Hivatal Mélyinterjú Keszey Jáns, Balatnalmádi plgármesterével Balatnalmádi, Plgármesteri Hivatal Mélyinterjú Zana András, Plgármesteri Hivatal Osztályvezetővel Balatnalmádi, Plgármesteri Hivatal Mélyinterjú Bgdán László, főépítésszel Balatnalmádi Mélyinterjú Kutics Balázs, vállalkzóval Balatnalmádi Mélyinterjú Füke Csaba, vállalkzóval Balatnalmádi Mélyinterjú Németh Béla, Vörösberényi Általáns Iskla igazgatóval Balatnalmádi Mélyinterjú Fábián László, Györgyi Dénes Általáns Iskla igazgatóval Balatnalmádi Mélyinterjú Bati Jáns, Pannónia Kulturális Közpnt Veszprém vezetőjével Mélyinterjú Gyenes Áks, Balatnalmádi Turisztikai Egyesület vezetőjével május 10. Budapest Mélyinterjú Gyenes Áks, Balatnalmádi Turisztikai Egyesület vezetőjével május 10. Balatnalmádi Tájékztató cikk az Új Almádi Újságban május Balatnalmádi Általáns kérdőív május 29. Balatnalmádi, Plgármesteri Hivatal Mélyintejú Dr. Kutics Kárllyal, Önkrmányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizttságának elnökével Balatnalmádi, Magtár Balatnalmádi, Plgármesteri Hivatal június 10. Balatnalmádi Tájékztató cikk az Új Almádi Újságban június Balatnalmádi Szlgenpályázat június 27. Balatnalmádi, Plgármesteri Hivatal Stratégia csprt egyeztetés július 11. Balatnalmádi Tájékztató cikk az Új Almádi Újságban Balatnalmádi, Plgármesteri Hivatal Stratégia csprt egyeztetés július 27. Balatnalmádi, Plgármesteri Hivatal Stratégia csprt egyeztetés Mélyintejú Mlnárné Perus Zsuzsannával, Magtár vezetőjével Stratégia csprt egyeztetés

119 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Táblázat Partnerségi egyeztetések bemutatása Fórumk, egyeztetések Helye Tárgya időpntja augusztus 1. Balatnalmádi, Plgármesteri Hivatal Stratégia csprt egyeztetés augusztus 10. Balatnalmádi Tájékztató cikk az Új Almádi Újságban augusztus 31. Balatnalmádi, Plgármesteri Hivatal Stratégia csprt egyeztetés szeptember 3. Balatnalmádi, Plgármesteri Hivatal Civil fórum szeptember 21. Balatnalmádi, Plgármesteri Hivatal Kistérségi ülés A Balatnalmádi önkrmányzat nagy hangsúlyt fektetett a laksság infrmálására, ezért a vársfejlesztési stratégia megalktásának és a fejlesztések bemutatására több lakssági fórumt, vállalkzói egyeztetést, civil fórumt, tervezői egyeztetést tartttak. A társadalmi részvétel egyik fnts módja vlt az IVS megalktása, akcióterületi fejlesztések meghatárzása srán kérdőíves megkérdezés. A kérdőívet mindenki számára elérhetővé tettük: a minden háztartásba eljutó Új almádi újságban, illetve felkerült Balatnalmádi Várs hnlapjára is. (Nyilvánsság biztsítása internetes fórumn, Jegyzói nyilatkzat közszemléről Lásd: Melléklet) A válaszadók önállóan töltötték ki a kérdőíveket, majd az Önkrmányzatban leadták azkat. Lehetőség vlt az interneten keresztüli leadásra is. A várs hnlapjára munkaközi anyagk felkerültek, véleménynyilvánításnak lehetőséget biztsítva májustól a helyzetelemzés munkarész. A nyilvánsság biztsítása érdekében az IVS célkitűzéseiről tájékztatást adtt a helyi média (újság, webes megjelenés), valamint a különböző nyilváns fórumk májustól kezdődően. Az IVS melléklete tartalmazza, a közszemléről szóló jegyzői nyilatkzatt. A megvalósítás időszakában is nagy hangsúlyt kíván fektetni az Önkrmányzat a nyilvánsság biztsítására, s ennek előkészítést már a tervezés srán megkezdte: kérdőívek, inetrnetes fórum, stratégiai csprt, publikáció a helyi újságban stb PARTNEREK BEAZONOSÍTÁSA, KAPCSOLATÉPÍTÉS A vársfejlesztési stratégia és a funkcióanalízis megalktásánál kiemelten fglalkztunk a társadalmi együttműködés megteremtésével, amely elősegíti az IVS és a tervezett fejlesztések megtervezésén túl azk végrehajtását is. A partnerség kezdeményezője és felelőse Balatnalmádi Várs Önkrmányzata. A feladat végrehajtója a pályázat-előkészítés, pályázatírás, valamit a megvalósítás ideje alatt az önkrmányzat által kijelölt munkacsprt vlt, belső Önkrmányzati és megbíztt külsős szakemberek. A vársi (önkrmányzati) intézmények, szervezetek közötti partnerség erősítésével az intézmények működése is hatéknyabbá válhat, és ezáltal a vársmenedzsment és érdekérvényesítő képessége is javulna. A következő táblázatban beaznsításra kerültek pntsan az IVS-ben érintett csprtk, szereplők és feladatk. 74. Táblázat Partnerség építése az IVS előkészítése és végrehajtása srán Célkitűzés Végrehajtandó feladatk Résztvevő csprtk Eszközök A társadalmi párbeszéd gyakrlatának kialakítása, beépítése a vársfejlesztés flyamatába (laksságvársvezetés-közigazgatás) Tájékztatás: a partnerség építés fntsságáról, tartalmáról, módszereiről, IVS Laksság Vállalkzók Önkrmányzati és intézményi dlgzók Civil szervezetek Stratégiai csprt Fórumk (civil, vállalkzói, lakssági, n-line) Mélyinterjúk Webes megjelenítés Vársmarketing stratégia elkészítése Az erőfrrásk összehanglása Együttműködési szándékk feltérképezése Laksság Vállalkzók Befektetők Egyház Civil szervezetek Vársmarketing akciók Fórumk Tervek, elképzelések megismerése

120 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Táblázat Partnerség építése az IVS előkészítése és végrehajtása srán Célkitűzés Végrehajtandó feladatk Résztvevő csprtk Eszközök Az önkrmányzat és a magánszféra között a vársfejlesztési célk összehanglása, knszenzusteremtés, együttműködés megteremtése Vállalkzók bevnása Vállalkzók Befektetők Civil szervezetek A prgramk finanszírzási hátterének feltérképezése Az integrált vársfejlesztés eredményességének, hatásának feltérképezése Az integrált vársfejlesztés és a kistérség fejlesztéseinek összehanglása Piaci igényfelmérés Elégedettségmérés Kistérségi települések tájékztatása Vállalkzók Befektetők KKV vezetői Civil szervezetek Laksság Vállalkzók Önkrmányzati és intézményi dlgzók Civil szervezetek Környező települések, kistérség képviselői A partnerség kialakítása a következő intézkedések keretében képzelhető el: Partnerségi hálózatk feltérképezése A kmmunikációs csatrnák feltérképezése, fejlesztése A partnerek jellemzése kmmunikációs szempntból Kmmunikációs, infrmációs rendszer fejlesztése és fenntartása Fórumk Kapcslattartás Személyes egyeztetések Személyes egyeztetések Fórumk Felmérések Személyes egyeztetések Kistérségi ülés A megújuló kmmunikációs és infrmációs rendszer egyik legfőbb eredménye, hgy hatéknyabbá és gyrsabbá válik az infrmációáramlás a partnerek között. Várhatóan javul az önkrmányzat és a várs belső kmmunikációja. A vársfejlesztési stratégia megvalósítása szempntjából fnts értékelni a partnerségben érdekelt csprtkat. Az erőfrrás ptenciál, az érdekérvényesítő képesség alapján tudja meghatárzni és alakítani az Önkrmányzat a kmmunikációs csatrnákat. 75. Táblázat Vársfejlesztésben részt vevő csprtk értékelése A várs-fejlesztésben érdekelt csprtk Laksság KKV Civil szervezetek Stratégiai csprt Külső szakértők Erőfrrás ptenciál Mérsékelt szakismeretek, tapasztalatk, elsődleges vársi ismeretek Mérsékelt érdeklődés, alacsny invesztíciós képesség Nagyfkú ismeretek, tapasztalat, összetartás Nagyfkú ismeretek, tapasztalat, Tervezői, stratégiai, pályázatkészítői tapasztalatk Érdekérvényesítő képesség Gyenge Közepes Közepes Erős Közepes Elvárás A település fejlődése, élhetőbb lakókörnyezet, magasabb szintű szlgáltatásk Tervezhetőség, átlátható szabályzási környezet A vársi laksságnak és a szervezet céljainak megfelelő fejlesztések A várs fejlesztési irányainak ismerete Együttműködés minden résztvevő csprttal Előkészítésben, végrehajtásban betöltött szerep Az elvárásaik beaznsítása Igényeik beaznsítása, lehetséges partnerek Az elvárásaik beaznsítása, mnitring szereplők Településfeklesztési irányk meghatárzásában közreműködés, mnitring szereplők Flyamatszervezés, tanácsadás

121 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS Táblázat Vársfejlesztésben részt vevő csprtk értékelése A várs-fejlesztésben érdekelt csprtk Hatóságk és szakhatóságk Környező települések Önkrmányzat dlgzói / prjektmenedzsment Erőfrrás ptenciál Kmpetenciák, szaktudás, engedélyezési szerepkör Közösen végzett kistérségi feladatk Nagyfkú ismeretek, szakmai ptenciál Érdekérvényesítő képesség Erős Gyenge Gyenge Elvárás Jgszabályknak és szakplitikai irányvnalaknak megfelelő fejlesztések végrehajtása A települések igényeit kiszlgáló intézményrendszer, elérhetőség Az IVS végrehajtásában és nymnkövetésében aktív részvétel Előkészítésben, végrehajtásban betöltött szerep Szakmai kntrll és krdináció, jóváhagyó szerep Az elvárásaik beaznsítása A pályázat előkészítése és végrehajtása A várs kmmunikációs eszközei között közvetlen és közvetett eszközök állnak rendelkezésre. A kmmunikáció ezen eszközök kmbinált felhasználásával tehető hatéknyabbá. A várskmmunikáció részletesebben került bemutatásra a Hatékny és következetes vársmarketing tevékenység, pzitív arculat és identitás erősítés című alfejezetben KONKRÉT PARTNERI KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK Kistérség, Szmszéds települések A várs tervezett fejlesztései, a kistérség településeinek egyetértésével és támgatásával valósulnak meg. Ennek érdekében az előkészítés srán már tájékztatta az Önkrmányzat vezetése a kistérségi ülésen a kistérség plgármestereit az IVS készítéséről, s annak fejlesztési elképzeléseiről, az akcióterületi terv prjektjeiről. A kistérség felismerve a várs fejlődésének kistérségre vnatkzó pzitív hatásait is, támgatását fejezte ki a prjekt megvalósítását illetően. Vállalkzók A vársfejlesztésben ptenciálisan részt vevő csprtk értékelését követően a megállapítható, hgy a végrehajtás sikeressége érdekében legcélszerűbb a vállalkzók és civil szervezetek bevnása. A vállalkzók, tőkeinvesztációval tvább erősíthetik a tervezett prjekteket, illetve a rehabilitációs pályázat keretében megvalósuló gazdasági típusú fejlesztések bérlőiként jöhetnek számításba. A vállalkzók a tervezett fejlesztések értékét növelve, tvábbi értéknövelő beruházáskat hajtanak végre. Civilszervezetek Balatnalmádi várs társadalmi életére jellemző a civil szervezetek jelenléte. Véleményük, kérdéseik az IVS, funkcióanalízis tervezési időszakában is nagy jelentőséggel bírtak. A civil szervezetek nagyszámú lakst képviselnek a vársban, vagyis rajtuk keresztül a laksság széleskörű rétege érhető el. Balatnalmádi aktív civil életét jól jelzi, hgy 94 darab Önkrmányzatnál jegyzáékbe vett szervezet vesz részt a várs életében, szervezi a kulturális tevékenységeket, a hagymányőrzést, a sprtéletet. A tervek szerint a civilszervezetek a vársfejlesztési stratégia megvalósításának aktív részesei kell hgy legyenek. A tervezett fejlesztésekhez kapcslódó prgramkn keresztül (sft prgramk) a laksság bekapcslódik a megvalósításba. A vársi civil szervezetek e mellett az egyes rendezvényeibe is bekapcslódhatnak, hiszen igazán ők tudják hgyan érhető el a laksság megfelelő módn, milyen eszközökkel vnható be a közös munkában, s személyes megkeresésük, személyes kapcslataik révén nagy hatással lehetnek a laksságra. Az Önkrmányzat civilfórumt tarttt, ahl az Önkrmányzat fejlesztési elképzeléseiről, beavatkzásairól, illetve a településfejlesztési dkumentumk stratégiai céljairól. (Lásd: Melléklet Civil fórum szeptember 3-án megtarttt ülésének jegyzőkönyve)

122 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 122 Stratégiai csprt A stratégiai döntések, fejlesztési irányk meghatárzásában a kezdetektől részt vett az Önkrmányzat stratégiai menedzsment csprtja (Plgármester, Jegyző, Pénzügyi és Gazdasági Bizttság elnöke, Főépítész, Építési Osztály vezetője) által meghívtt szereplők, akik a maguk szakterületén kiválóan ismerik Balatnalmádi jelenét, illetve fejlesztési elképzelésekkel rendelkeznek. Ezen szereplők az alábbiak vltak, a szakterületek megjelölésével: iskla igazgatók; művészek, TDM vezetője, Vársgndnkság vezetője; tudósk; civil szervezetek vezetői; Humán Bizttság elnöke; Plgármesteri Hivatal munkatársai (építésügyi, turisztika, pénzügy) stb. (Lásd: Melléklet Stratégiai csprtk jegyzőkönyve) Laksság A laksság az előzetes egyeztetéseket követően, illetve a lakssági igényfelmérések alapján a megvalósításban is aktív szerepet kap. Ezen helyzetekben a laksság aktív partner, azaz nem csak egyezmény nézője, de megvalósítójává, aktív szereplőjévé válik, s így nem csak az eseménynek, de az ezzel kapcslats fejlesztésnek is részese. Számlunk a laksság aktivitásával, s természetes érdeklődésével, de nem megfeledkezve arról, hgy napjainkban embereket megmzgatni csak igazán izgalmas akciókkal lehet. (Lásd: Melléklet Kérdőívekés Kérdőívek kiértékelése) A tevékenységekbe való bekapcslódást több síkn szerveztük, hgy mindenki megtalálja a maga számára legmegfelelőbb, legtesthezállóbb frmát. A lakskat bevnó események szervezése srán azzal kell számlni, hgy előállhat az a helyzet, hgy a laksság bekapcslódásának frintsítható eredménye elmarad a létrehztt termék értéke mellett. Ennek ellenére a lakssági bekapcslásának hsszútávú szempntjai, az identitástudat erősítésének jelentősége, a megvalósuló prjektek elfgadása, tisztelete, ennél nagyságrendekkel nagybb eredményt hz hsszú távn. A sft elemek, azaz a prgramk sikerének biztsítéka lehet az is, hgy megszervezésüket, megvalósításukat többségében helyi civilszervezet kapcslódnak. Természetesen a fentiekben ismertetettek mellett a várs vezetése a vársrehabilitációs pályázat megvalósításáról tvábbra is tervezi a hagymánys, már jól bevált kmmunikációs eszközökön keresztüli tájékztatást is: lakssági fórumk; civil fórum; vállalkzói fórum; közmeghallgatás; internetes fórumk (hnlap, kérdőív); helyi újság. 5. AZ IVS EREDMÉNYEINEK NYOMON KÖVETÉSE ÉS AZ IVS RENDSZERES FELÜLVIZSGÁLATA, AKTUALIZÁLÁSA A stratégia megvalósulásának flyamats nymn követése, felülvizsgálata a várs érdeke elsősrban. A mnitring célja felhívni a döntéshzók és a megvalósításért felelős szervezet figyelmét a célktól való esetleges eltérésre, és összegezni az elvégzett feladatkat. Figyelni kell arra, hgy a célkitűzések elérése érdekében tett lépések a megfelelő időben történjenek, a megfelelő eszközökkel. A mnitring száms kmplex feladatt fglal magában az adatgyűjtéstől a stratégia esetleges szükséges módsításáig.

123 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 123 A stratégia és az ahhz kapcslódó fejlesztések (akcióterületi terv) megvalósulásáhz indikátr célértékek kerültek meghatárzásra, melyeknek évenként a megvalósítás és fenntartás srán teljesülni kell. Indikátrk, knkrét számszerűsített számk kerültek meghatárzásra az alábbi táblázatkban: Vársi és vársrészi célkhz rendelt indikátrtábla, összefglaló indikátr tábla, tvábbi szakmai indikátrk, fenntarthatósági és esélyegyenlőségi kötelező indikátrk. Az áttekintés srán megállapításra kerül a fejlesztés indikátrainak értékei, ezek alapján értékelésre kerül a célk irányába történő előrelépés mértéke. Az akcióterületi fejlesztés éves értékeléséhez kapcslódva megtörténik az IVS évenkénti áttekintése is. A legfntsabb mnitring feladatk a következők: Évenkénti rendszerességgel meg kell vizsgálni, hgy milyen lépések történtek a stratégiai célkitűzések elérésére. Eltérés esetén be kell avatkzni, a kívánt cél elérése érdekében módsítani kell a stratégiai eszközöket. Figyelemmel kell kísérni a prjekt végrehajtása srán az indikátrk alakulását (stratégia elfgadásakr érvényes bázisérték, a beszámló időszakában aktuális érték, a stratégiában megfgalmaztt célérték, valamint az előző Képviselő-testületi beszámló alkalmával elfgadtt értékhez képest történt elmzdulást). Az IVS felülvizsgálata, aktualizálása kétévenként szükséges, az elkészült felmérések, legfrissebb statisztikai adatk, egyéb új infrmációk ismerete, illetve a stratégia megvalósulási flyamataiból levnható következtetések alapján. Figyelemmel kell kísérni a külső környezet váltzásait, amellyel szükség esetén összhangba kell hzni a stratégiai célkitűzéseket, illetve azk megvalósulási eszközeit, valamint a stratégiáhz közvetlenül nem kapcslódó prjektek stratégia célrendszerére gyakrlt vélelmezett vagy tényleges pzitív és negatív hatásait. Ki kell értékelni a már végrehajttt feladatk eredményeit, különös tekintettel a pályázati útn megvalósíttt fejlesztések esetén a pénzügyi és fizikai megvalósulásra (a stratégia megvalósításának kezdete óta, valamint az előző képviselő-testület által elfgadtt beszámló óta megvalósult frrásfelhasználást). Az Integrált Településfejlesztési Stratégiában és az akcióterületi tervben bemutattt prjektek sikeres megvalósulása érdekében a belső prjektmenedzsment követi figyelemmel az indikátrk teljesülését, váltzását. Az indikátrkat figyelembe véve készíti el a kntrlling menedzsment az éves jelentését a közreműködő szervezet és a képviselő-testület felé. Az indikátrk mérésénél a kntrlling menedzsment munkáját a megvalósításban érintett szervezetek vezetői, illetve felelős tisztségviselők is segítik. A vársfejlesztési feladatk teljesítéséről a prjektmenedzser negyedévente beszámlót tart a Képviselő-testület illetékes Vársfejlesztési Bizttságának (Pénzügyi és Gazdasági Bizttság) és félévente egyszer a Képviselő-testületnek az akcióterületi fejlesztések állásáról. A Vársfejlesztési Bizttság mellett szükséges a közvélemény flyamats tájékztatása a helyi sajtón keresztül, illetve a helyben szkáss módn közmeghallgatásk keretében. A stratégia végrehajtásának és eredményeinek nymn követését az átfgó cél, valamint a tematikus célk és a vársrészi célk mellé rendelt indikátrrendszer biztsítja. A célrendszer bemutatásánál mutattuk be az átfgó, tematikus és vársrészi célkhz rendelt indikátrait, megjelölve azk adatainak frrásait, elérendő célértékeket.

124 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 124 MELLÉKLETEK MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET IRODALOMJEGYZÉK Vársi dkumentumk Balatnalmádi települési környezetvédelmi Prgramjának Felülvizsgálata és Aktualizálása közötti időszakra (Balatni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség, 2008.) Balatnalmádi Turisztikai fejlesztési kncepció (Veszprémi Egyetem Turizmus Tanszék, 2003.) Balatnalmádi Várs Éghajlatvédelmi prgramja (Balatni Integrációs Nnprfit Kft., 2012) Balatnalmádi Várs Éghajlatvédelmi stratégiája (Balatni Integrációs Kft., 2011.) Balatnalmádi Várs Közktatási feladat ellátási, intézményhálózat-működtetés és fejlesztési tervének felülvizsgálata, Balatnalmádi Várs Önkrmányzat Képviselő-testületének munka- és gazdasági prgramja, valamint a évekre szóló ciklusterve Balatnalmádi Várs Önkrmányzatának Civil Kncepciója, Balatnalmádi Várs Önkrmányzat Esélyegyenlőségi terv, Balatnalmádi Várs Önkrmányzat közbiztnsági és bűnmegelőzési kncepció Balatnalmádi Várs Önkrmányzat Közktatási Esélyegyenlőségi Prgram, Balatnalmádi Várs Önkrmányzatának Vagynkatasztere, Balatnalmádi Várs Plgármesteri Hivatalának Szervezeti és működési szabályzata, Balatnalmádi Várs településfejlesztési kncepciója, Balatnalmádi Vársi Települési hulladékgazdálkdási tervének felülvizsgálata (Balatni Integrációs Közhasznú Nnprfit Kft., 2012.) Térségi dkumentumk Balatn Régió Fejlesztési Stratégiája (Vital Pr Kft., 2005.) Balatn Régió Részletes Fejlesztési Terve (Balatn Fejlesztési Tanács, 2006.) A Kelet-Balatni Kistérség Többcélú Társulása Szciális szlgáltatástervezési kncepciója Közép-dunántúli Operatív Prgram Közép-dunántúli Régió Reginális Stratégiai Prgram (MTA RKK NYUTI KDKCS, 2006.) Közép-dunántúli Régió Turisztikai Fejlesztési Stratégia (INN-SIDE Tanácsadó Kft., 2006.) Országs Területfejlesztési Kncepció Veszprém Megye turisztikai kncepciója Egyéb Vársfejlesztési Kézikönyv, NFGM, 2009

125 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 125 MELLÉKLETEK 2. SZ. MELLÉKLET NYILATKOZAT KÖZSZEMLÉRŐL

126 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 126 MELLÉKLETEK 3. SZ. MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV BALATONALMÁDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÜLÉSÉRŐL

127 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 127 MELLÉKLETEK 4. SZ. MELLÉKLET TELEPÜLÉSKÖZI EGYEZTETÉS Felsőörs Község Önkrmányzatának levele

128 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 128 MELLÉKLETEK Részlet Felsőörs Településfejlesztési kncepciójából 4.4. Térségi összefgás, kapcslatk Kapcslatk önkrmányzati társuláskkal Az Önkrmányzat eddig is társuláskba kényszerült a település méreténél fgva, önállóan nem bírja megldani a prblémáit, illetve tvábbi fejlődést generálni. A közigazgatási rendszer átalakításával a települési kényszerházasságk (pl. közös körjegyzőség) köttetnek. Az Európai Unióban a térségi, kistérségi együttműködéseken alapuló, több település összefgásával létrejövő, illetőleg egymás prgramjaihz kapcslódó prjektek többszörös előnyt élveznek. A benyújtható pályázatk, az elnyerhető pénzek jelentős hányada térségi prjektekre vnatkzik. Ezért többszörösére nő egy-egy kistérségi, mikrtérségi társulás szerepe, a társulás munkájába való bekapcslódás fntssága. A kistérségi kapcslatk nem csak a közös pénzszerzés, működés, de tapasztalatadás, infrmációcsere szempntjából is jelentősek. A partnerséget jól értelmező, az együttműködésre kész települések a többiekhez képest jelentős előnyhöz juthatnak. A település tevékenyen részt kell, hgy vegyen minden társulási, illetve egyéb fenntartói és fejlesztői csprt munkájában. A hatékny érdekérvényesítés érdekében szükséges a környező településekkel az összefgás. Mindez összehanglt munkával, s közös érdekérvényesítéssel, lbbizással valósítható meg. A közös érdekeket védő együttműködésre van szükség, melyek aktívan alakítják minden téren (ktatás, egészségügy, szciális ellátás, igazgatás) a gazdasági, a társadalmi és a környezeti flyamatkat. Partnerségi kapcslatk kiszélesítése, együttműködés elősegítése; Közigazgatási (ktatási, egészségügyi és szciális ellátás stb.) kapcslatk felülvizsgálata, azk hsszútávú szempntk szerinti újragndlása; Elérhetőség, megközelítés javítása; Közös fejlesztési prjektek kidlgzása, egymáshz kapcslódó fejlesztési prjektek kidlgzása, közös pályázatk írása szmszéds településekkel Kapcslatk környező várskkal (Balatnalmádi, Balatnfüred, Veszprém) A település történelmi kapcslata a földrajzi közelség, illetve a magasabb szintű szlgáltatásk ellátása miatt megmaradt a környező várskkal, s ezt tvább kell erősíteni. Fnts az főbb vnzáskörzetekkel, ellátási- és munkáltató közpntkkal a kapcslat, mely mindennaps szrsságt jelent a munkahelyi ingázás szempntjából, valamint helyet adnak a magasabb szintű ktatási-, szciális-, egészségügyi- és kulturális intézményeknek. A község mindennapjaira jelentős hatást gyakrl Balatn közelsége. - Partnerségi kapcslatk kiszélesítése, együttműködés elősegítése; - Igazgatási kapcslatk megtartása, azk fejlesztése; - Közös pályázatk írása; - Kapcslódás a vársk és a Balatn turisztikai kínálatáhz.

129 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 129 MELLÉKLETEK Balatnkenese Község Önkrmányzatának levele

130 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 130 MELLÉKLETEK 5. SZ. MELLÉKLET NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA INTERNETES FÓRUMON ÉS AZ ÚJ ALMÁDI ÚJSÁGBAN május A Várs fejlesztési kncepciója - helyzetelemzés május Új Almádi Újság, XIV. évflyam május Készül a várs fejlesztési kncepciója június Új Almádi Újság, XIV. évflyam június Milyen Balatnalmádit szeretnénk? - Szlgenpályázat

131 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 131 MELLÉKLETEK július - Új Almádi Újság, XIV. évflyam július Milyen Balatnalmádit szeretnénk?

132 BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓS ÉS IVS 132 MELLÉKLETEK augusztus - Új Almádi Újság, XIV. évflyam augusztus Milyen várst akarunk? szeptember Településfejlesztési kncepció és Integrált Vársfejlesztési Stratégia

Jogi környezet, városfejlesztés, területi tervezés, rendezési kérdések

Jogi környezet, városfejlesztés, területi tervezés, rendezési kérdések Jgi környezet, vársfejlesztés, területi tervezés, rendezési kérdések Előadás felépítése 1. Alapfgalmak 2. Helyi jgrendszer 3. Jgi és tervi hierarchia bemutatása 4. Tervfajták tartalma 5. Szabályzási terv

Részletesebben

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása,

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása, Falumegújítás és Falufejlesztés 135/2008. (X.18.) FVM rendelet Támgatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állaptának javítása, a helyi piack létrehzásának és fejlesztésének

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Nyílt ülésen tárgyalandó. 52/2011.09.08. A határzati javaslat elfgadásáhz egyszerű többség szükséges. Előterjesztés az Esztergm és Nyergesújfalu

Részletesebben

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232 Dr. Szakács Imre úr elnök Győr-Msn-Sprn Megyei Önkrmányzat Győr Árpád u. 32. 9021 Iktatószám: Üi.: Dancsecs Rland Tel. szám: 06-96-516-232 Tárgy: Nyugat-dunántúli Reginális Energia Stratégia és Sprn-Fertőd

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika vezető tanácsadó. Munkatársak: Fodor Gabriella senior tanácsadó

Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika vezető tanácsadó. Munkatársak: Fodor Gabriella senior tanácsadó Készítette: REevluti Kft. Témavezető, prjektmenedzser: Jáki Mnika vezető tanácsadó Munkatársak: Fdr Gabriella senir tanácsadó Adamik Anna Farkas Sára junir tanácsadó gyakrnk Lektrálta: Fdr Gabriella Budapest,

Részletesebben

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2014. szeptember 9. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, INTEGRÁLT

Részletesebben

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ. 2014. június

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ. 2014. június GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. június MEGBÍZÓ: GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. GENERÁLTERVEZŐ: ACZÉL

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT. Végleges Akcióterületi Terv

Jászfényszaru Város Önkormányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT. Végleges Akcióterületi Terv Jászfényszaru Várs Önkrmányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT Végleges Akcióterületi Terv Győriné dr. Czeglédi Márta plgármester dr. Gócza Tamás helyettes

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009 A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014. augusztus KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. Révi Zslt Plgári István Babs Anikó főépítész

Részletesebben

Felkészülés az éghajlatváltozásra: mit tehetnek a gazdák?

Felkészülés az éghajlatváltozásra: mit tehetnek a gazdák? Felkészülés az éghajlatváltzásra: mit tehetnek a gazdák? Beszámló kistérségi szemináriumról 2011. február 21, Havad község, Mars megye, Rmánia 15 18 óra Bemutatkzó kör A rendezvényen helyi gazdák, vadászk,

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzata INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Szentendre Város Önkormányzata INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarrszági Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési Stratégiák

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Prgram Operatív részprgram Egyeztetési váltzat 2014. június Tartalmjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Megvalósítással kapcslats kérdések...

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 3. egyeztetési váltzat 2013. január 30. 1 Vezetői összefglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés - sikeres Vas megye. Ez

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2009. év Készítette: Illés Tibrné Gazd. Vez. BESZÁMOLÓ 2009. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt 2009. költségvetése az alábbiak

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében A turisztikai fgadóképesség javítása c. támgatására Kódszám: KMOP-2007-3.1.2/A/B/D A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai

Részletesebben

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KIEMELT, POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM PROGRAMINDÍTÓ FÓRUM 2014. február 15. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. JANUÁR 17-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/5/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. 2. prioritás Regionális turizmusfejlesztés. Akcióterv

Közép-dunántúli Operatív Program. 2. prioritás Regionális turizmusfejlesztés. Akcióterv Közép-dunántúli Operatív Prgram priritás Reginális turizmusfejlesztés Akcióterv 2007. május 25. 1 Priritásk bemutatása Priritásk tartalma Priritás neve, száma Reginális turizmusfejlesztés, priritás Priritás

Részletesebben

A KFI Stratégia sarokpontjai és a regionális intelligens szakosodási stratégiák összefüggései Borsi Balázs

A KFI Stratégia sarokpontjai és a regionális intelligens szakosodási stratégiák összefüggései Borsi Balázs A KFI Stratégia sarkpntjai és a reginális intelligens szaksdási stratégiák összefüggései Brsi Balázs Nemzetgazdasági Minisztérium, Innvációs és K+F Fősztály Budapest, 2013. április 3. Az egyetemi-akadémiai,

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2013. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

Avas-dél szociális célú rehabilitációja

Avas-dél szociális célú rehabilitációja Misklc Megyei Jgú Várs Avas-dél szciális célú rehabilitációja Végleges Akcióterületi Terv Misklc Integrált Vársfejlesztési Stratégiája részeként 2013. május. Misklc Megyei Jgú Várs Közgyűlése 2013. május

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

MONOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MONOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MONOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarrszági Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Az egészségügyi felsőoktatásban tanuló külföldi diákok az egyetem és a város életében. Kell-e számolni velük az egyetem és a város fejlesztése során?

Az egészségügyi felsőoktatásban tanuló külföldi diákok az egyetem és a város életében. Kell-e számolni velük az egyetem és a város fejlesztése során? Az egészségügyi felsőktatásban tanuló külföldi diákk az egyetem és a várs életében. Kell-e számlni velük az egyetem és a várs fejlesztése srán? Prf. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Dr. Tistyán László PTE ÁOK Magatartástudmányi

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Prgram Operatív részprgram Végleges váltzat 2014. szeptember Tartalmjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Megvalósítással kapcslats kérdések...

Részletesebben

A budapesti kerékpáros közlekedés fejlesztési koncepciója

A budapesti kerékpáros közlekedés fejlesztési koncepciója A budapesti kerékpárs közlekedés fejlesztési kncepciója 2013 Tartalm 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 Szakmai és civil szervezetekkel való együttműködés... 9 2. BEVEZETÉS...12 2.1. llleszkedés a magasabb szintű

Részletesebben

Társadalmi problémák feltárása

Társadalmi problémák feltárása SWOT Erősségek civil szerveződések mezőgazdasági tapasztalati tudás együttműködő önkrmányzatk házirvsi ellátás elérhetősége kiépített alapfkú ktatási rendszer középfkú ktatási intézmények elérhetősége

Részletesebben

Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Budapest F várs XX. kerület Pesterzsébet Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala A civil és a vállalkzói szférával kialakítható kapcslatk megszervezésének mechanizmusa Budapest, 2009. július 31. IFUA Hrváth

Részletesebben

Vas megye Integrált Területi Programja

Vas megye Integrált Területi Programja Vas megye Integrált Területi Prgramja 2014-2020 TERVEZET A megyei gazdaságfejlesztési és településfejlesztési integrált területi prgram tervezéséhez Cím Verzió 1.0 Megyei közgyűlési határzat száma és dátuma

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

2007-2015. Munkaváltozat 5.1. verzió (társadalmi egyeztetésre) Készült: 2007. október 30.

2007-2015. Munkaváltozat 5.1. verzió (társadalmi egyeztetésre) Készült: 2007. október 30. Keszthely Várs Integrált Vársfejlesztési Stratégiája és Előzetes Akcióterületi Terve 2007-2015 Munkaváltzat 5.1. verzió (társadalmi egyeztetésre) Készült: 2007. któber 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...4

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

- 1 - Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika. Munkatársak: Fodor Gabriella senior tanácsadó. Budapest, 2010. REevolutio Kft.

- 1 - Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika. Munkatársak: Fodor Gabriella senior tanácsadó. Budapest, 2010. REevolutio Kft. - Készítette: REevluti Kft. Témavezető, prjektmenedzser: Jáki Mnika vezető tanácsadó Munkatársak: Fdr Gabriella senir tanácsadó Adamik Anna Farkas Sára junir tanácsadó gyakrnk Lektrálta: Fdr Gabriella

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a 2014.

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet 59/2013.(XI.30.) sz. határzattal elfgadtt váltzat 2013. nvember Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2.

Részletesebben

Avas-dél szociális célú rehabilitációja

Avas-dél szociális célú rehabilitációja Misklc Megyei Jgú Várs Avasdél szciális célú rehabilitációja Végleges Akcióterületi Terv Misklc Integrált Vársfejlesztési Stratégiája részeként 213. május. Misklc Megyei Jgú Várs Közgyűlése 213. május

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

- 1 - Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika. Munkatársak: Fodor Gabriella senior tanácsadó. Budapest, 2010. REevolutio Kft.

- 1 - Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika. Munkatársak: Fodor Gabriella senior tanácsadó. Budapest, 2010. REevolutio Kft. - Készítette: REevluti Kft. Témavezető, prjektmenedzser: Jáki Mnika vezető tanácsadó Munkatársak: Fdr Gabriella senir tanácsadó Adamik Anna Farkas Sára junir tanácsadó gyakrnk Lektrálta: Fdr Gabriella

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM projekt jövőjével kapcsolatos elgondolásokat, javaslatokat tartalmazza.

előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM projekt jövőjével kapcsolatos elgondolásokat, javaslatokat tartalmazza. 2 0 1 5 előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM prjekt jövőjével kapcslats elgndláskat, javaslatkat tartalmazza. Az értekezés minden aspektusában a fgyasztói és visznteladói

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TISZAÚJVÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2014. WENFIS Mérnök Irda Kft. Székhely: 2100 Gödöllő, Antalhegyi út 55. Telephely: 2100 Gödöllő, Méhész köz 5. E-mail: inf@wenfis.hu www.wenfis.hu TISZAÚJVÁROS

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Beszámló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatk 2015. évi ellátásáról Bdrkós Ferenc plgármester Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó A beszámlót figyelemmel Magyarrszág helyi

Részletesebben

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés

Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület HFS tervezés Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület 2015-HFS tervezés Legfontosabb szükségletek, lehetőségek A Velencei-tó LEADER HACS esetében a települési igények mellett a Velencei-tó, mint meghatározó

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. Részletes megvalósíthatósági tanulmány

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. Részletes megvalósíthatósági tanulmány Nrmafa történelmi sprtterület rehabilitációja Részletes megvalósíthatósági tanulmány Budapest Fővárs XII. kerület Hegyvidéki Önkrmányzat Nrmafa történelmi sprtterület rehabilitációja Megvalósíthatósági

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELKÉPZELÉSEI ÉS TERVEI A AS ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAKRA

GAZDASÁGI PROGRAM VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELKÉPZELÉSEI ÉS TERVEI A AS ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAKRA GAZDASÁGI PROGRAM VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELKÉPZELÉSEI ÉS TERVEI A 2016-2020-AS ÖNKORMÁNYZATI IDŐSZAKRA! 1 Jgszabályi háttér Bevezetés Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Zalakars VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Bevezető Várs Önkrmányzata a felnövekvő generációk társadalmi beilleszkedése érdekében kiemelt fntsságúnak tartja a család és az iskla működési feltételeinek legptimálisabb

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Prgram 2. priritás: Turizmusfejlesztés Pannn örökség megújítása Akcióterv vezetői összefglaló 2007. július 25. 1. Priritásk bemutatása 1.1. Priritásk tartalma Priritás, száma

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára,

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára, Kézikönyv sprtszervezetek és önkrmányzatk számára, sprtcélú fejlesztések megtervezéséhez az EU által társfinanszírztt prgramk keretében készült a CEDEC Kft. és a Vitál Pr Kft. által készített tanulmányk

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba Budapest F várs XX. kerület Pesterzsébet Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala Partnerek intézményesített bevnása a döntéshzatalba Budapest, 2009. július 31. IFUA Hrváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári

Részletesebben

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Készítette: Kovács I ldikó II. évf. PhD hallgató Szent I stván Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 1. A szlgáltatás célja Helyi (térségi) fglalkztatási tanácsadás 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, szakmai, módszertani segítségnyújtással hzzájárulni az adtt térségben, településen a fglalkztatási helyzet

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Prgram Biharkeresztes Várs Önkrmányzata 2013-2018. Tartalmjegyzék Bevezetés... 3 A prgram háttere... 3 A prgram céljai... 4 Küldetésnyilatkzat... 5 A település bemutatása... 5 Helyzetelemzés...

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV Milleflium Stratégia Kft. 2012 Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Működő mdellek elemzése, értékelése... 5 2.1 Elemzés módszertana... 5 2.2 Elemzési

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TANULMÁNY 4. A STRATÉGIAI TERVEZÉS ÉS ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS FOLYA- MATOK ÖSSZHANGJÁNAK MEGTEREMTÉSE Dunaújvárs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 10. 20.

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése DDOP 3.1.3/G - 14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pályázók köre: helyi önkrmányzatk; helyi önkrmányzatk társulásai; helyi önkrmányzatk, önkrmányzati társulásk által létrehztt nn-prfit gazdasági társaságk,

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. Egy jó szó Zuglóban 2013. április Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április 1 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest

Részletesebben