Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója"

Átírás

1 Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G február

2 Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe A megye célrendszerének bemutatása A megye fejlesztésének átfgó célja A megye fejlesztésének stratégiai céljai A fejlesztési célrendszer meghatárzása a megyén belül különféle sajátsságkkal rendelkező területi részegységekre A célrendszer kherencia vizsgálata Belső kherencia vizsgálat A jövőkép, a fejlesztési elvek és az átfgó cél kapcslatának bemutatása Külső kherencia vizsgálat A célrendszer kapcslata az OFTK-val A célrendszer kapcslata az OTrT-vel A célrendszer kapcslata a fntsabb ágazati kncepciókkal, tervekkel A terület felhasználás alapelveit lefektető kncepció A fejlesztés eszköz- és intézményrendszere A priritásk aznsítása Felelősség és intézményrendszer A tervezési flyamat, a társadalmasítás és legitimáció leírása Szmbathely MJV Településfejlesztési kncepció és Integrált Vársfejlesztési stratégiájának kivnata Szmbathely jövőképe és a várs átfgó fejlesztési céljai a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére vnatkzóan Szmbathely jövőképe térségi szerepére vnatkzóan CÉLOK A jövőkép, az átfgó célk és a részcélk kapcslata KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI A stratégiai fejlesztési célk meghatárzása a jövőkép, az átfgó célk, a stratégiai célk és a priritásk összefüggő rendszerében Akcióterületek kijelölése

3 1. A megye jövőképe A megye tervezett fejlettségi állaptát 2030-ban az alábbiak jellemzik: Vas megyét jó életszínvnalú, egyben nem rmló demgráfiai trendekkel jellemezhető, erős identitású kistérségek alktják, melynek alapja a megújulásra képes gazdasága, illetve az egyedi kulturális, természeti értékek fenntartható hasznsítása, illetve a fejlett közlekedési és kmmunikációs rendszere. A megyét több helyi kötődésű szakképzett, diplmás választja lakóhelyéül, miközben újra a bevándrlók célpntja, ami ellensúlyzza a természetes fgyásból származó népességcsökkenést. A gazdaság mtrja a járműipar, amely elsődlegesen exprtra termel, miközben a termelési tevékenységet végző nagyvállatk mélyen integráltak a helyi gazdaságba a jól képzett és elégséges számú munkaerő, illetve a helyi KKV-kal való beszállítói kapcslatuk miatt. A termelés mellett már szlgáltatási és kutatás-fejlesztési tevékenységet is végeznek az iparághz tartzó nagyvállalatk és fejlesztő intézetek. A gazdaságban meghatárzó a vállalkzásfejlesztő intézmények, képző szervezetek és vállalkzásk közti együttműködések, ami az erőfrrásk ésszerű megsztásán, illetve az üzleti igények kiszlgálásán túl lehetőséget kínál az új vállalkzásk indítására is. Szmbathely és a megye többi térségi közpntja közti jól szervezett közlekedési kapcslatk lehetőséget adnak a kényelmes napi ingázásra, ami a megyét egy egységes és a laksk, valamint a vállalkzásk számára is vnzó munkaerőpiaccá teszi. A megye megőrzi természeti, táji és kulturális értékeit, csökken az öklógiai lábnyma. A természeti, táji és kulturális értékek fenntartható módn a turisztikai kínálat integráns részét képezik. A környezet megóvását szlgálja a jól működő katasztrófavédelmi rendszer, illetve a hulladékk újrahasznsításának rendszere. Legalább az rszágs átlagt eléri a megújuló energiafrrásk felhasználása az energiafgyasztásban. A turizmus a kiemelt márkák összehanglt fejlesztése eredményeként megőrzi piaci pzícióit a fgyasztói igényekre és trendekre való gyrs reagálás révén, miközben a vidékies térségek magas színvnalú rekreációs területe képeznek. A kistelepüléseken megfelelő életfeltételek vannak a kiépült alapvető infrastruktúráknak (kmmunikációs, közművek), a rendelkezésre álló alapszlgáltatásknak, illetve a munkaerőpiaci közpntk (térségközpntk) jó közúti és közösségi közlekedési eszközön történő elérhetőségének köszönhetően. A vidékies térségekben a megélhetésben a jelenleginél nagybb szerepet játszik a mezőgazdasági, termelés, zöldség-gyümölcs termesztés, állattenyésztés és kapcslódó kisipari feldlgzás. A termékeket döntően a helyi piackn értékesítik. A vasúti, lgisztikai rendszerfejlesztések eredményeként a megye szervesen illeszkedni képes a közép-európai gazdasági térbe, és kapcslódik a transznacinális infrastrukturális hálózatkhz. Értékmegőrző, fglalkztatási, alapszlgáltatás-fenntartási beavatkzásk révén életben maradnak a népességfgyással leginkább veszélyeztetett kistelepülések. A megyében a jól működő szciális- fglalkztatási- egészségügyi rendszer révén mindenkinek megvan az esélye az elsődleges munkaerőpiacra történő integrálódásra, és az életesélyeik fenntartására. 3

4 A jövőkép térképi ábrázlása A térképen az alábbi jellemzők szerepelnek szürke sávval a jelentős népességcsökkenéssel fenyegetett aprófalvas térségek szerepelnek, ahl fkztt beavatkzás szükséges a vidéki népesség megtartsa érdekében zöld színnel a kiemelt turisztikai desztinációk (Natúrparkk, illetve a termálfürdők, valamint az római kri értékekre alapulva Szmbathely térsége) szerepelnek, ahl desztinációnként összehanglt termékfejlesztsére, főként szlgáltatási szinvnal javításra van szükség desztinációnként eltérő célkkal kék színnel a főbb közlekedési kapcslatk, irányk jelennek meg, melyeknél minden esetben van megye határn átnyúló kapcslódás pirs keretben Szmbathely és közvetlenül hzzá kapcslódó munkaerőpiaci szempntból elsődleges egységes terület jelenik meg Barna keretben a Pannn Járműipari és Mechatrnikai Közpnt területe jelenik meg, melynek van Zala megyei kapcslódása 4 Szmbathely Megyei Jgú Várs Településfejlesztési Kncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megrendelő: Szmbathely Megyei Jgú Várs, készítette: Vársfejlesztés Zrt.

5 2. A megye célrendszerének bemutatása Az alábbi célrendszer a helyzetelemzésben szereplő swt elemzés alapján meghatárztt fejlesztési iránykra épül, az irányknak a partnerségi egyeztetést követő részletesebb kibntását tartalmazza A megye fejlesztésének átfgó célja A megye átfgó célja, hgy jelentős exprt-rientált nagyvállalataira, a külpiaci értékesítésbe egyre intenzívebben bekapcslódó kis- és középvállalkzásaira, a magas minőségű munkavállalóira, kiváló természeti és turisztikai adttságaira építve, földrajzi elhelyezkedéséből adódó előnyeit kihasználva elérje, hgy a megye versenyképessége 2020-ig a megyék átlaga feletti mértékben erősödjön, ennek keretében a megyében cél: Fglalkztatás szinten tartása és bővítése, hgy növekedjen a fglalkztatttak száma, különösen a képzett munkaerő körében, mely kapcsán csökken a megyéből való elvándrlás, illetve tvábbi új munkavállalókat vnzanak a megyébe A fglalkzatásnak erős bázisai a külföldi tulajdnú multinacinális vállalatk, de növelni kell hazai tulajdnú kis- és középvállalkzásk fglalkztatási szerepét is. Mindehhez szükséges a növekedésük támgatása, illetve új vállalkzásk indításnak ösztönzése egy stabilan működő vállalkzás-fejlesztési intézményrendszer révén. A fglalkztatáshz jelentősen hzzá tud járulni a munkaerő igényes mezőgazdasági termékek termesztésének és a helyi termékek előállításának az ösztönzése, illetve jelentős turisztikai ptenciállal rendelkező térségek (pl. Natúrparkk területei) turisztikai kínálatának és szlgáltatási szintjének a fejlesztése. A gazdaság teljesítőképességének javítása, hgy növekedjen a megyében elérhető lakssági és vállalati jövedelmek nagysága, ami vnzóváteszi a megyében történő munkavégzést, illetve az életet A munkahelyek még nem bizts, hgy magas jövedelmi szintet jelentenek. A határ mentén versenyezni kell az sztrák munkáltatók által kínált bérekkel is, ami magasabb színvnalú teljesítményre ösztönzi a munkavállalókat. A térségben növelni kell a versenyszférában dlgzó felsőfkú végzettségűek arányát, amihez fejleszteni kell a térség elsősrban a helyi gazdasági igényekhez illeszkedő felsőktatási kínálatát. Tvábbá ösztönözni kell főként a kis, és közepes vállalkzásk innvativitását, hgy magasabb értékű termékeket, szlgáltatáskat tudjanak előállítani és külpiackn közvetlenül, vagy közvetetten értékesíteni. Munkaerő képzettségi szintjének javulása, hgy mind többen megfelelő képzettséggel magasabb értékű munkát nagybb jövedelemért végezzenek el A gazdasági teljesítmények bővüléséhez szükséges a megyében élők képzettségi szintjének növelése, ami különösen fnts annak ismeretében, hgy megyében is megfigyelhető a felsőfkú végzettségűek, illetve jó szakemberek elvándrlása, külföldi, vagy jellemzően határ menti munkavállalása. Ezért fkzttan törekedni kell arra, hgy a megyében élő munkavállalók és menedzserek egyaránt, magasabb szinten, flyamatsan megújulásra törekedve legyenek képesek munkájukat ellátni, illetve biztsítsák azt a szakember igényt (felsőfkú végzettségűek körében is), akiknek többek között a külföldi tulajdnú vállalkzásk munkát tudnak adni. Természeti és kulturális erőfrrásk fenntartható hasznsítása, hgy csökkenjen az öklógiai lábnym, bővüljön helyi adttságk fenntartható hasznsításának széles tára, a helyben előállító mezőgazdasági és egyéb termékek köre, illetve az értékek vnzó lakókörnyezetet teremtsenek a vársi környezetben és vidékies térségekben egyaránt A megye erdei, illetve termőföldje tvábbi lehetőséget jelenet a magasabb feldlgzttsági szintű helyi termékek előállítására. Tvábbá a termálvízkincs, természeti és kulturális értéke jó alapt kínál a turizmus fejlesztésére. A gazdasági fejlődésének és a megyében történő Szmbathely Megyei Jgú Várs Településfejlesztési Kncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megrendelő: Szmbathely Megyei Jgú Várs, készítette: Vársfejlesztés Zrt. 5

6 munkavállalásának megfelelő alapt ad a magas minőségű természeti környezet, illetve a lakóterületek környezeti szennyezésének lehetőségekhez képest minél magasabb szintű mérséklése. Utóbbihz kapcslódóan törekedni kell a helyi, megújuló energiafrráskat használó energia-ellátó rendszerek kapacitásainak bővítésére. Belső periférián lévő kistelepülések teljes társadalmi-gazdasági leszakadásának megakadályzása, a népességmegtartás feltételeinek javítása, hgy ne legyenek elnéptelenedett települések a megyében Az aprófalvas települések elérhetőségének javítása szükséges, illetve minimális életfeltételeket támgató infrastrukturális fejlesztéseket kell megvalósítani (szennyvízelvezetés, egészséges ivóvíz, szelektív hulladékgyűjtés) Az aprófalvakban törekedni kell, a tartós munkanélküliek értékteremtő fglalkztatásba való bevnására, illetve az élelmiszer előállítás, energia-termelés (pl. bimassza, ftvltalikus megldásk) kapcsán a teljesítmény bővítésére, az önellátás mind magasabb szintjének elérésére. Az átfgó célk kijelölése a helyzetelemzés, illetve az abból következő fejlesztési iránykra épül. Vas megyében a meglévő exprtrientált nagyvállalatk térségbe való beágyazttságának erősítése mellett különösen fnts a gazdaság diverzifikációja, az exprtképes termékeket, szlgáltatáskat előállítani tudó mikr és kis-középvállalkzásk alapításának és fejlődésének az ösztönzése. A vállalkzásk fejlődésének kulcseleme a vállalati és piaci igényekhez illeszkedő, naprakész és magas szintű tudással rendelkező munkaerő megléte a térségben. A gazdaságfejlesztés fnts eleme a megye elérhetőségének javítsa, illetve a megyén belül, különösen a munkaerő piaci közpntk elérését támgató közösségi közlekedési kapcslatk fejlesztése. A fejlesztések srán kiemelt figyelmet kell frdítani a vidéki térségek és ezen belül is a kistelepülések fejlesztésére, csökkentve a megyén belüli társadalmi-gazdasági különbségeket és ezen települések népességfgyásának a dinamikáját. Ennek érdekében ösztönözni kell a természeti és kulturális erőfrrásk fenntartható hasznsítását, illetve a szciális gazdaság részeként a munkaerőpiacról kiszrultak értékteremtő, pl. a munkaerő-intenzív mezőgazdasági tevékenységekhez kapcslódó fglalkztatását (pl. zöldség-, gyümölcstermesztés és feldlgzás, állattenyésztés). Ez utóbbi tevékenység hzzájárul a megyén belüli üzleti kapcslatk bővítéséhez. Az átfgó célk és a helyzetelemzés, ezen belül is a helyzetelemzést összefglaló swt elemzés kapcslatának bemutatása, ami megindklja az átfgó célk tartalmát és relevanciáját. Átfgó célk Fglalkztatás szinten tartása és bővítése SWOT elemzés releváns megállapításai Feldlgzóiparnak az rszágs átlagnál magasabb munkatermelékenysége A vállalkzásk beruházásait az állam is segítette, segíti az Európai Unió támgatási frrásainak felhasználásával Az rszág egyik leginkább iparsdttabb megyéje Az egy főre jutó exprt árbevétel 2010-ben megegyezett az rszágs értékkel A termelési infrastruktúra alapfeltételei leginkább az ipari parkkban állnak rendelkezésre, Szmbathely környékén rendelkezésre áll összefüggő terület termelési-lgisztikai célú fejlesztéshez A gazdaságban a vállalati együttműködéseknek hagymánya van pl. járműgyártás és kapcslódóan a szerveződő 3. mechatrnkia közpnt, termálgazdaság, megújuló energiafrrásk. Vas megye gazdasága az rszágs átlagnál jóval nagybb mértékben kitett az rszághatárn túli gazdasági flyamatkban bekövetkező negatív váltzásknak Gazdasági teljesítménye 2010-ben 16%-kal vlt alacsnyabb a 2000-es 6 Szmbathely Megyei Jgú Várs Településfejlesztési Kncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megrendelő: Szmbathely Megyei Jgú Várs, készítette: Vársfejlesztés Zrt.

7 Átfgó célk A gazdaság teljesítőképességének javítása SWOT elemzés releváns megállapításai évek szintjénél vásárlóerőparitásn számlva A megyében a munkanélküliségi ráta 2010-re jbban megközelítette az rszágs rátát, mint 2000-ben, de még alacsnyabb az rszágs átlagnál Csökkenő beruházási mérték, nagybb állami szerepvállalás a beruházáskban Általáns tematikájú ipari parkk jelenléte a megyében ipari termelési közpntkban Vállalkzásfejlesztését segítő közvető szervezetek biznytalan, pályázatktól függő működési környezete A gazdaság tartós stagnálása, nem lesz lyan termék a jövőben, ami rbbanásszerű gazdasági növekedést, vagy termelékenységjavulást kzna, mint például a 2000-es években a számítógépek és a mbil távközlés elterjesztése Fglalkztatttak csökkenő száma A munkanélküliek több mint a fele tartósan, 180 napn túli álláskereső Határ menti sztrák munkaerőpiac flyamats elszívó hatása jól képzett szakmunkásk esetén, ami részben munkaerőhiányt, illetve növekvő bérköltséget hz a megyében 8-as, 86-s út gyrsfrgalmi úttá fejlesztése Vasúti közlekedés flyamats krszerűsítése, lgisztikai közpnti szerep lehetőség Szmbathely térségében Szmbathely körüli vársk kedvező közúti elérhetősége Észak-déli irányú lassú elérhetőség a megyében, amely krlátzza a Zalaegerszeggel egységes munkaerőpiac kialakulását A közösségi közlekedési kapcslatk összehanglása, illetve a vnalas közlekedés biztnságának és utas tájékztatásának hiánysságai Határ menti sztrák munkaerőpiac flyamats elszívó hatása jól képzett szakmunkásk esetén, ami részben munkaerőhiányt, illetve növekvő bérköltséget hz a megyében Feldlgzóiparnak az rszágs átlagnál magasabb munkatermelékenysége A vállalkzásk beruházásait az állam is segítette, segíti az Európai Unió támgatási frrásainak felhasználásával Az rszág egyik leginkább iparsdttabb megyéje A termelési infrastruktúra alapfeltételei leginkább az ipari parkkban állnak rendelkezésre, Szmbathely környékén rendelkezésre áll összefüggő terület termelési-lgisztikai célú fejlesztéshez A gazdaságban a vállalati együttműködéseknek hagymánya van pl. járműgyártás és kapcslódóan a szerveződő 3. mechatrnkia közpnt, termálgazdaság, megújuló energiafrrásk. Országs visznylatban kiemelkedik a külföldi tőke aránya a társas vállalkzáskban Általáns tematikájú ipari parkk jelenléte a megyében ipari termelési közpntkban Vállalkzásfejlesztését segítő közvető szervezetek biznytalan, pályázatktól függő működési környezete Alacsny kutatás-fejlesztési kapacitás és ráfrdítás Vas megyében a jövedelmek tartósan az rszágs átlag alatt maradnak, 7 Szmbathely Megyei Jgú Várs Településfejlesztési Kncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megrendelő: Szmbathely Megyei Jgú Várs, készítette: Vársfejlesztés Zrt.

8 Átfgó célk Munkaerő képzettségi szintjének javulása Természeti és kulturális erőfrrásk fenntartható hasznsítása SWOT elemzés releváns megállapításai az egy főre jutó SZJA Alap 94%-a vlt az rszágs átlagnak 2010-ben Savaria Egyetemi Közpntban kevés a gazdaságt közvetlenül kiszlgáló felsőfkú képzési terület A gazdaság tartós stagnálása, nem lesz lyan termék a jövőben, ami rbbanásszerű gazdasági növekedést, vagy termelékenységjavulást kzna, mint például a 2000-es években a számítógépek és a mbil távközlés elterjesztése Kiépült, a munkaügyi közpntkkal jól együttműködő felnőttképzési rendszer, a megyében működik a nagy tapasztalatú REMEK felnőttképző közpnt Átalakuló szakképzési rendszer: a vállalati igényekhez való rugalmasabb illeszkedés és célzttabb gyakrlati ismeretátadás céljából Humán infrastruktúra (ktatás, egészségügy, szciális) visznylags fejlettsége a megyében, flyamats krszerűsítés állami támgatással Savaria Egyetemi Közpntban kevés a gazdaságt közvetlenül kiszlgáló felsőfkú képzési terület Vas megyében demgráfiai szempntból a Szmbathelyi és a Kőszegi kistérségek vannak a legkedvezőbb helyzetben Lakónépesség rszágs átlagt kis mértékben meghaladó csökkenése, különösen a Vasvári és az Őriszentpéteri térségekben Születések számának flyamats csökkenése, 0-18 éves krsztály létszámának rszágs átlagt meghaladó csökkenése a 2000-es években Idősödő társadalm A megyéből flyamats az elvándrlás Határ menti sztrák munkaerőpiac flyamats elszívó hatása jól képzett szakmunkásk esetén, ami részben munkaerőhiányt, illetve növekvő bérköltséget hz a megyében Vas megyében a turizmusnak relatív nagy a jelentősége rszágs összehasnlításban (termál-, gyógyvizekre és értékes természeti tájra, kulturális örökségre építő turisztikai szlgáltatásk) Pzitív kezdeményezések a helyi gazdaságfejlesztési megldáskkal összefüggésben (pl. Helyi Termék Klaszter, minőségi élelmiszerek, stb) Szőlők, gyümölcsös és gyepterületek részaránya jóval alacsnyabb az rszágs arányknál 2010-ben Mezőgazdaságban fglalkztatttak jelentős, 50%-s csökkenése 1990 óta 27 ezer ha-ral csökkent a hasznsíttt mezőgazdasági terület nagysága Az rszágs átlagt meghaladó erdősültség Országs átlagnál jóval magasabb a védett természeti területek aránya Nem jelentős a szennyezett területek mérete, a kármentesítés flyamatban van Jelentős mennyiségű, kitermelhető termál- és gyógyvíz, miközben a getermikus energia hasznsításában tvábbi lehetőségek vannak Bimassza hasznsítás kedvező adttságai Szélerőművek létesítési lehetősége a megye északi, keleti tájain Napenergia kisléptékű hasznsításának lehetőségei Részben megvalósult, részben flyamatban lévő árvízvédelmi 8 Szmbathely Megyei Jgú Várs Településfejlesztési Kncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megrendelő: Szmbathely Megyei Jgú Várs, készítette: Vársfejlesztés Zrt.

9 Átfgó célk Belső periférián lévő kistelepülések teljes társadalmi-gazdasági leszakadásának megakadályzása, a népességmegtartás feltételeinek javítása SWOT elemzés releváns megállapításai beruházásk a Gyöngyös, a Répce és a Rába mentén Épített örökség értékekben gazdag megye Talajvíz szennyeződés kai fenn állnak: csapadékvíz-elevezetések megldatlansága, műtrágya alkalmazása, kmmunális szennyvízszikkasztásk 37 db sérülékeny ivóvízbázis a megyében Településeken a csapadék-elvezető rendszerek hiánysságai fkztt árés belvízveszélyt jelentenek Elkezdődik a szelektív hulladékgyűjtés kezelés kmplex rendszerének kiépítése Energiaellátásban egyre nagybb tér a földgáz mellett a megújuló energiák hasznsításának 108 db krábbi hulladéklerakó lezárása és rekultivációja megtörtént, több lezárás flyamatban van A krszerű szennyvízkezelés aránya 72%-s elmarad a kívánats 85-90%-tól Fsszilis energiaárak növekednek a világban, melyek drágábbá teszik az ingatlank fenntartását, ami új energiaellátási megldásk alkalmazását teszik szükségessé Egyre szélsőségesebb időjárás várható, mely több környezeti katasztrófával járhat (pl árvizek, erdőtüzek, aszály aminek kapcsán elsősrban a nagy mennyiségű víz elvezetésére, illetve a vízvisszatartására kell felkészülni Környezet-tudatsság erősödése, ami megjelenik a helyi, ellenőrzött útvnaln beszerzett mezőgazdasági termékek vásárlása iránti igényben, fenntartható fgyasztói szkáskban, a lakóépületek energiahatéknyságának javításában, a mtrizált közlekedési módk visszaszrításában Egészségtudatsság növekszik, mely lehetőséget adó a prevenciós, egészségügyi szlgáltatásk körének bővülésére nem csak az idősek körében A közösségi közlekedési kapcslatk összehanglása, illetve a vnalas közlekedés biztnságának és utas tájékztatásának hiánysságai Pzitív kezdeményezések a helyi gazdaságfejlesztési megldáskkal összefüggésben (pl. Helyi Termék Klaszter, minőségi élelmiszerek, stb) Szőlők, gyümölcsös és gyepterületek részaránya jóval alacsnyabb az rszágs arányknál 2010-ben Környezet-tudatsság erősödése, ami megjelenik a helyi, ellenőrzött útvnaln beszerzett mezőgazdasági termékek vásárlása iránti igényben, fenntartható fgyasztói szkáskban, a lakóépületek energiahatéknyságának javításában, a mtrizált közlekedési módk visszaszrításában Mezőgazdaságban fglalkztatttak jelentős, 50%-s csökkenése 37 db sérülékeny ivóvízbázis a megyében Településeken a csapadék-elvezető rendszerek hiánysságai fkztt árés belvízveszélyt jelentenek Bimassza hasznsítás kedvező adttságai Napenergia kisléptékű hasznsításának lehetőségei 9 Szmbathely Megyei Jgú Várs Településfejlesztési Kncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megrendelő: Szmbathely Megyei Jgú Várs, készítette: Vársfejlesztés Zrt.

10 Átfgó célk SWOT elemzés releváns megállapításai Épített örökség értékekben gazdag megye Talajvíz szennyeződés kai fenn állnak: csapadékvíz-elevezetések megldatlansága, műtrágya alkalmazása, kmmunális szennyvízszikkasztásk 37 db sérülékeny ivóvízbázis a megyében Településeken a csapadék-elvezető rendszerek hiánysságai fkztt árés belvízveszélyt jelentenek A krszerű szennyvízkezelés aránya 72%-s elmarad a kívánats 85-90%-tól, ami főként a kislétszámú településeket érinti Településközi együttműködések hagymánya és sikerei Aprófalvak ellátási nehézségei a közszlgáltatásk terén Funkcióhiánys kisvársk Térségi jelentőségű közpnttól való távlság, a közpnt relatíve kis innvációs ptenciálja Lehetőség az 1-25 laksegyenértéknek megfelelő egyedi szennyvízkezelési rendszerek kiépítésére 2.2. A megye fejlesztésének stratégiai céljai A megyei fejlesztésének stratégiai céljait az átfgó célkhz illeszkedve határztuk meg. Az egyes stratégiai célk több átfgó cél elérését is támgathatják. Vas megye fejlesztési célrendszere Átfgó célk 1. Fglalkztatás bővítése 2. A gazdaság teljesítőképességének javítása 3. Munkaerő képzettségi szintjének növekedése 4. Természeti és kulturális erőfrrásk fenntartható hasznsítása 5. Belső periférián lévő kistelepülések teljes leszakadásának megakadályzása Stratégiai célk 1. A térségi versenyképesség javítása 4. Megyén belüli és kívüli kapcslatk erősítése 2. Természeti erőfrrásk fenntartható hasznsítása 3. Kistelepülések életképességének javítása Hrizntális célk Fenntartható környezet- és tájhasználat Barnamezős területek hasznsítása Hátránys helyzetű társadalmi csprtk bevnása (esélyegyenlőség) a fejlesztésekbe Krszerű infrmációs és kmmunikációs technlógiák (ICT) alkalmazása 1. A térségi versenyképesség javítása A döntően exprtra termelő nagyvállalatk megyébe való kötődésének erősítése érdekében szektrkn és határkn átívelő klaszter alapú vállalati - kutatás-fejlesztési - képzési - fglalkztatási együttműködések ösztönzése pl járműipar-mechatrnika-gépipar; elektrmbilitás és intermdalitás a közlekedésben szakterületen. Az együtműködésekközül kiemelkedik a Pannn Járműipari és Mechatrnikai Közpnt keretében (Szentgtthárd, Szmbathely, Zalaegerszeg térsége) tervezett járműipar-mechatrnika-gépipar területén szervezett együttműködés, melynek célja kmplex térségi gazdaságfejlesztési és munkahelyteremtési, kutatásfejlesztési illetve ktatásfejlesztési a megyei közép- és felsőfkú szakképzést és a szmbathelyi egyetemi műszaki képzést magában fglaló prgrammegvalósítása.. Tvábbá fnts a klaszter alapú együttműködések ösztönzése fa- és bútriparban, illetve egészség- és alknyiparban; helyi kézműves termékek előállításában. A klaszter alapú fejlesztésekkel ösztönözni kell a hazai kkv szektr versenyképességnek a javítását és döntően exprtra termelő nagyvállalatk megyébe való kötődését. 10 Szmbathely Megyei Jgú Várs Településfejlesztési Kncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megrendelő: Szmbathely Megyei Jgú Várs, készítette: Vársfejlesztés Zrt.

11 A klaszter, így a vállalkzáskhz, kapcslódó intézmények együttműködésének szervezése termelési, lgisztikai, kutatás-fejlesztési, képzési területen Közös, jellemzően alkalmaztt kutatás-fejlesztési prjektek megvalósításának támgatása A klaszter tagk körében a termék- és technlógiafejlesztéshez, szervezeti flyamatk megújításáhz, értékesítéshez, valamint kapacitás-bővítéshez szükséges beruházásk ösztönzése A preferált klaszter alapú együttműködések esetén az állami beruházási, fglalkztatás-bővítő ösztönzők alkalmazását kell biztsítani. A térségi alapn szervezett vállalati együttműködésekhez kapcslódóan a K+F teljesítmény növelése, kiemelten az alkalmaztt kutatásban. Ennek részeként egy K+F ernyő-prgram létesítése, mely kapcsán meghatárzásra kerülnek a térségi prfilk, melyhez illeszkedve valósulnak meg igényalapú alapkutatási, illetve vállalati együttműködésen alapuló kutatásfejlesztési prjektek, majd jönnek létre a spin-ff cégek (kutatási eredményeket hasznsító kezdő vállalkzásk). A megye kiemelt feladata a nemzetközi beszállítói kapcslatk erősítése, exprt-értékesítés ösztönzése, különösen a kis- és középvállalati szektrban, mely kapcsán elengedhetetlen a termék- és technlógiafejlesztéshez, valamint kapacitás-bővítéshez szükséges beruházásk ösztönzése. A beruházásk eredményességét támgatják a menedzsment képességek fejlesztése és a piacra jutás támgatása. Szükséges közös vállalatfejlesztési (beszállítói) prjektek kidlgzása (technlógiai innvációs fejlesztések és menedzsment rendszerek (pl. infrmatikai, flyamat menedzsment, termelés minőségbiztsítása, lgisztikai menedzsment, beszerzés közös fejlesztése, beruházásk), együttműködések szervezése. A vállalkzásfejlesztést és ennek részeként a befektetés-ösztönzést a megyében legalább a járásközpntkhz kapcslódóan kell biztsítani, de különös figyelmet kell frdítani (pl. magasabb támgatás intenzitással, vagy preferált támgatási területként) azn térségekre, ahl a megyei átlagnál magasabb a munkanélküliség (pl. Vasvár, Celldömölk) vagy alacsnyabb a működő vállalkzásk által előállíttt hzzáadtt érték (pl. Kőszeg térsége). Az intézményrendszernek támgatni kell a helyi adminisztrációs ügyek intézését, az egy ablaks, befektető centrikus ügyintézés alkalmazásával. A megye és a járásk befektetésösztönzését szlgáló kmmunikációs, térség-marketing tevékenységeinek megvalósítása. Az önkrmányzatk befektetés-szervezési kedvezményeiket, szlgáltatásaikat javaslt helyi szabályzásban rögzíteni. A vállalkzásk letelepedését, illetve megerősödését ösztönözni kell a kistelepüléseken, hgy bővüljenek a laksság helyben való fglalkztatásának lehetőségei. A vállalkzásk letelepedéséhez szükséges infrastrukturális feltételek igény szerinti fejlesztése szükséges. A beruházásk kapcsán elsődlegesen (pl. a Pannn Járműipari és Mechatrnikai Közpnt kialakítása kapcsán tervezett fejlesztésekhez kapcslódóan) a meglévő ipari területekhez kapcslódó területek fejlesztését, illetve a felhagytt vlt ipari üzemi területek megújítását szükséges ösztönözni. Ugyanakkr nagybb 100 ha feletti (akár 600 ha-ra bővíthető) egybefüggő ipari-lgisztikai közpntú célú terület fejlesztését tervezik Szmbathely-Söpte, illetve Vát-Prpác térségében. Indklt esetben kezdő vállalkzásknak, illetve letelepülő szlgáltatásknak helyet adó Üzleti szlgáltató és inkubációs közpntk kialakítása, valamint a helyi termékek értékesítéséhez kapcslódóan piacterek fejlesztése. A fglalkztatás és megyéhez kötődő vállalkzásk számának bővítése érdekében a kezdő vállalkzásk indításának és növekedésének ösztönzése, valamint az innváció terjedésének elősegítése érdekében tulajdnsi felelősséggel rendelkező, stabilan működő, összehanglt vállalkzás-fejlesztési intézményrendszer működtetése a meglévő intézményi kapacitásk ésszerű felhasználásával és fejlesztésével. A vállalkzásfejlesztő intézményrendszerének segítenie kell a mikr-, kis és középvállalkzásk menedzsment kapacitásainak a fejlesztését. Az intézményrendszernek a szlgáltatásaiban differenciálni kell a termék-, illetve szlgáltatási életciklus alapján: így jó elkülöníthető tanácsadást és támgatást kell nyújtania az 11 Szmbathely Megyei Jgú Várs Településfejlesztési Kncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megrendelő: Szmbathely Megyei Jgú Várs, készítette: Vársfejlesztés Zrt.

12 ötletfejlesztés, termék- és vállalkzásfejlesztés szakaszaiban. A tanácsadásnak nemcsak a prfit, hanem a nnprfit alapn működő vállalkzáskat is szlgálnia kell, miközben elő kell segítenie a hálózats alapú együttműködéseket. A gazdaság igényeivel összhangban lévő felsőfkú- és szakképzési rendszer működtetése, duális képzés bevezetése, a megyében élő diákk megyében való elhelyezkedésének ösztönzése (pl. ösztöndíjjal, gyakrlati hellyel, egyéb támgatáskkal). A megye szakképzést meghatárzó testületnek kell biztsítania a helyi vállalati igénykehez (pl. Nyugat-Pannn Járműipari és Mechatrnikai Közpnt) kapcslódó képzési kínálatt, illetve férőhelyeket, megfelelő számú gyakrlati helyeket, valamint pályarientációs eszközökkel ösztönöznie kell a diákk szakmaválasztását. A testületnek támgatással ösztönöznie kell a szakképzésben az eszközök és tananyag flyamats fejlesztését, az ktatók tvábbképzését. A képzési kínálatnak figyelemmel kell lenni a napi vállalti szintű igényekre, azaz a diákkat, nem csak egy, hanem életük srán több szakma elsajátítására kell felkészíteni. A képzési prgramkat kiegészítik nem frmális felnőttképzések (felzárkóztató, szinten tartó, műveltség-, és megtartó képesség növelő) is. Felsőktatásban a Nyugat-dunántúli régió vnatkzásában térségszintű kmpetenciaközpntk kialakítása, illetve térségi szinten a mérnök, míg Szmbathelyen összhangban a Nyugat- Pannn Járműipari és Mechatrnikai Közpnt javaslataival - a műszaki menedzser képzés fejlesztése szükséges a meglévő ktatási prgramk - piaci igényekhez, illetve technlógiaitársadalmi váltzáskhz illeszkedő - flyamats megújításán túl. A felsőktatás területén a meglévő felsőktatási intézmények tevékenységének összhangja, illetve a felsőktatási kapacitásk erősítése fnts feladat a következő intézmények esetén: a NymE Savaria Egyetemi Közpnt karai, a PTE ETK Szmbathelyi Képzési Közpntjának egészségügyi főisklai képzése és az ELTE Gthard Obszervatórium csillagászati és természettudmánys kutatásai. A megyében biztsítani kell a vállalati középvezetői szint tvábbképzési igényét. Kőszegen az ISES és a Crvinus Egyetem közös multidiszicplinirális képzési prgramja megvalósításának támgatása szükséges. A magas minőségű munkaerő biztsítása és a flyamats fglalkztathatóságuk érdekében szükséges a munkavállalók egészségi állaptának fejlesztése. Ennek keretében kmplex prgramk megvalósítása: egészséges életmód elterjesztése, sprtlás-mzgás ösztönzése, aktív szabadidős prgramk, rendezvények szervezése és krszerű táplálkzási ismeretek (dietetikai prgramk) ktatása és elterjesztése, közösségfejlesztési tevékenységek megvalósítása, egészségi, illetve a mentális állapt javítása. Tvábbi beruházási prgramk megvalósítsa szükséges: demnstrációs, ktatási, szemléletfrmálási látványüzem-beruházásk gyógynövények termesztésével kapcslats beruházásk, illetve szemléletfrmáló ktatásk, képzések krszerű gyógykezelések és rehabilitációhz kapcslódó szlgáltatás-fejlesztések, ezen belül, gyógyvizekhez kapcslódó termék-szlgáltatás fejlesztések és kutatásfejlesztési prgramk az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése és kapcslódó eszközbeszerzések. Az egészséges életmód, illetve a közösségszervezés szempntjából fnts, hgy a szabadidősprt célú infrastruktúrák megújuljanak a településeken, illetve biztsítsák a nagybb energiaigényű létesítmények (pl. uszdák) krszerűsítését és működtetését. 2. Természeti erőfrrásk fenntartható hasznsítása A mezőgazdaságban a fglalkztatás intenzív tevékenységek, így a zöldség- (pl. paradicsm, zöldpaprika, vöröshagyma, fejes kápszta, ubrka, sárgarépa) gyümölcstermesztés (pl. dió, körte, cseresznye, alma, ribiszke és szeder) és feldlgzás bővítése, valamint a magasabb hzzáadtt értéket biztsító - egyedi vagy tájjellegű termék-előállítás és értékesítése térségi integrátr szervezet bevnásával a raktárzás és helyi- és külpiaci értékesítés megszervezése Szmbathely Megyei Jgú Várs Településfejlesztési Kncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megrendelő: Szmbathely Megyei Jgú Várs, készítette: Vársfejlesztés Zrt. 12

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet A Vas Megyei Közgyűlés../2014.06.27.sz. határozatával elfogadott végleges változat 2014. június Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának. Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának. Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés Vas Megye Területfejlesztési Koncepciójának Stratégiai Környezeti Vizsgálata Értékelő jelentés - egyeztetett változat - Megrendelő: Vas Megyei Önkormányzati Hivatal Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Brsd-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2013. december Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2.

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 3. egyeztetési váltzat 2013. január 30. 1 Vezetői összefglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés - sikeres Vas megye. Ez

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzata INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Szentendre Város Önkormányzata INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarrszági Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési Stratégiák

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014. augusztus KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. Révi Zslt Plgári István Babs Anikó főépítész

Részletesebben

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS III. KÖTET ELFOGADVA A 207/2012.(IX.27) HATÁROZATTAL Megbízó Balatnalmádi Várs Önkrmányzata Keszey Jáns Plgármester 8220 Balatnalmádi, Széchenyi sétány

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Helyzetelemzés Készítette: Vital Pr Kft A gazdasági fejezet elkészítésében közreműködött a Pannn Gazdasági Hálózat 2012. nvember Tartalmjegyzék

Részletesebben

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája Közép-Dunántúl intelligens innvációs szaksdási stratégiája Készítette a Közép-dunántúli Reginális Innvációs Ügynökség Résztvevő szakértők: Dr. Szépvölgyi Áks ügyvezető igazgató (KDRIÜ) Fekete György prjektmenedzser

Részletesebben

MONOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MONOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MONOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarrszági Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV Milleflium Stratégia Kft. 2012 Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Működő mdellek elemzése, értékelése... 5 2.1 Elemzés módszertana... 5 2.2 Elemzési

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára,

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára, Kézikönyv sprtszervezetek és önkrmányzatk számára, sprtcélú fejlesztések megtervezéséhez az EU által társfinanszírztt prgramk keretében készült a CEDEC Kft. és a Vitál Pr Kft. által készített tanulmányk

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT. Végleges Akcióterületi Terv

Jászfényszaru Város Önkormányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT. Végleges Akcióterületi Terv Jászfényszaru Várs Önkrmányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT Végleges Akcióterületi Terv Győriné dr. Czeglédi Márta plgármester dr. Gócza Tamás helyettes

Részletesebben

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT Szedlárné Gáll Iblya elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőfrrás-gazdálkdási Tanácsadók Országs Szövetsége Innváció Humán innváció Számmra az innváció tartalma nem más, mint

Részletesebben

Európai Uniós források igénybevételének lehetőségei a sportcélú fejlesztések előmozdítása érdekében

Európai Uniós források igénybevételének lehetőségei a sportcélú fejlesztések előmozdítása érdekében Európai Uniós frrásk igénybevételének lehetőségei a sprtcélú fejlesztések előmzdítása érdekében Budapest, 2008. április 24. Európai Uniós frrásk igénybevételének lehetőségei.. Tartalmjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

KÖRMEND INTEGRÁLT TELEPÜLÉS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

KÖRMEND INTEGRÁLT TELEPÜLÉS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. KÖRMEND INTEGRÁLT TELEPÜLÉS- FEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 4. Stratégia Melléklet

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 4. Stratégia Melléklet Hajdúszbszló Várs Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Lcal Agenda 21) kivnat 4. Stratégia Melléklet (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZTVEVİ SZAKÉRTİK: Barabás

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. KÖRMEND INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. 2. prioritás Regionális turizmusfejlesztés. Akcióterv

Közép-dunántúli Operatív Program. 2. prioritás Regionális turizmusfejlesztés. Akcióterv Közép-dunántúli Operatív Prgram priritás Reginális turizmusfejlesztés Akcióterv 2007. május 25. 1 Priritásk bemutatása Priritásk tartalma Priritás neve, száma Reginális turizmusfejlesztés, priritás Priritás

Részletesebben

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE Encsencs Község Önkrmányzat SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! c. prjekt TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 2013. május 13. I. Bevezető Az egészség alapvető emberi jg, ami teljes fizikai, lelki

Részletesebben

Balaton kiemelt térség fejlesztési koncepciója

Balaton kiemelt térség fejlesztési koncepciója Balaton Fejlesztési Tanács Balaton kiemelt térség fejlesztési koncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. április Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 5 2.

Részletesebben

2011. szeptemberi hírek

2011. szeptemberi hírek 2011. szeptemberi hírek Pályázati hírek Mikrvállalkzásk támgatása A krmány hitelhez segíti a pályázatt nyert vállalkzókat Két és félszeresére gyrsult a kifizetés a krmányváltás óta az NFÜ-nél A sprtszervezetek

Részletesebben

Lakás célú fejlesztések

Lakás célú fejlesztések Lakás célú fejlesztések Tevékenység neve Tevékenység gazdájának megnevezése Szilvás 1-7. alatti 60 lakáss társasház felújítása Szilvás u. 1-7. Társasház Tevékenység helyszíne Misklc, Szilvás u. 1-7; hrsz:

Részletesebben

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÁROP-1.2.11/A-2013 SOMOGY MEGYE KÉSZÍTETTE: SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 5 1. A megye jövőképe... 6 2. A megye célrendszerének

Részletesebben

KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet

KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ Fenntartható vársk a jövő nemzedék életterei Kézikönyv Stuttgart fenntartható vársfejlesztéséről Összefglaló jegyzet (készítette: dr. Hrnyánszky-Hittner Hanna) A szerző: Dr. Wlfgang Schuster

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

2014-2020. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Területfejlesztési Osztály

2014-2020. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Területfejlesztési Osztály 2014-2020 Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója Területfejlesztési Osztály Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2013.06.27. Tartalomjegyzék Tartalom I. A megye jövőképe / Itthon Tolnában /...4 I. 1.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/211-9/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben