- 1 - Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika. Munkatársak: Fodor Gabriella senior tanácsadó. Budapest, REevolutio Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "- 1 - Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika. Munkatársak: Fodor Gabriella senior tanácsadó. Budapest, 2010. REevolutio Kft."

Átírás

1 - Készítette: REevluti Kft. Témavezető, prjektmenedzser: Jáki Mnika vezető tanácsadó Munkatársak: Fdr Gabriella senir tanácsadó Adamik Anna Farkas Sára junir tanácsadó gyakrnk Lektrálta: Fdr Gabriella Budapest, REevluti Kft Budapest, Lgdi u. 54. Tel.: , Fax:

2 REevluti Fejlesztési és Befektetési Tanácsadó Kft Budapest, Lgdi u Tartalmjegyzék 1.Bevezetés Építőkövek A nagyközség értékei, ptenciáljai A nagyközség víziója, jövőképe SWOT analízis A stratégiát megalapzó trendek A keszthelyi agglmeráció urbanizációs flyamatai és hatása Gyenesdiásra A várssá válás biztsíttta ptenciális előnyök és hátrányk Gyenesdiás térségi szerepkörének, pzíciójának alakulása a jövőben Illeszkedés Jövőkép váltzatk és a javaslt jövőkép Jövőkép váltzatk A) Elegáns, nyugdt Nagyközség B.) Dinamikusan fejlődő kisvárs Javaslt jövőkép C.) Dinamikusan fejlődő, elegáns Nagyközség Cél-eszköz rendszer Célhierarchia rendszer Jövőbeni fejlesztési irányk meghatárzása éves célk éves tematikus célk Beavatkzási területek pririzálása Stratégiai prgramjavaslatk

3 REevluti Fejlesztési és Befektetési Tanácsadó Kft Budapest, Lgdi u Bevezetés Jelen tervezési dkumentum egy középtávú, stratégiai szemléletű, megvalósítás rientált anyag, amely meghatárzza Gyenesdiás nagyközség hsszú- és középtávú településfejlesztési gndlkdását. A munka célja, hgy Gyenesdiás, mint nagyközség rendelkezzen egy lyan dkumentummal, amely bemutatja a település azn gazdasági/pénzügyi és társadalmi körülményeit, feltételeit mely alapja és megalapzója a jövőbeni (hsszú távú) településfejlesztési döntéseknek, és amely kijelöli a nagyközség beavatkzási, illetve megújításra kijelölt fejlesztési területeit az előzetesen elkészített helyzetelemző munkarész megállapításai alapján. Ötvözi a különböző szakági megközelítéseket (pl. gazdaságfejlesztés, környezeti fejlesztés, közlekedésfejlesztés, társadalmi célk megvalósítása, stb.) a nagyközséget érintő meglévő anyagkat felhasználva, összefgja és ütközteti az érintett partnerek (üzleti szektr, civil szektr, közszféra szereplői, laksság) céljait, elvárásait az önkrmányzat településfejlesztésben meghatárzó és döntéshzó szerepe mellett. Gyenesdiás, mint fejlődő, elegáns nagyközség a mennyiségi és minőségi elmaradáskat pótlva vnzó, élhető, saját arculattal rendelkező kisvárssá válhat, amennyiben kihasználja a lehetőségeit és tudats tervezéssel, az rganikus településfejlődés pzitívumaira építve, annak tapasztalatait felhasználva, és a célcsprtk igényeit is figyelembe véve valósítja meg fejlesztéséit. Ennek szlgálatába, mindehhez egy integrált és fenntartható stratégia kidlgzását és a nagyközség területén kncentrálódó gazdasági, környezeti és társadalmi prblémák megldását jelentő középtávú irányadó stratégiai terv elkészítését célztuk meg. A tervezés az alábbi szempntkat figyelembe véve történt: Jelenségek, flyamatk Olyan, nagy részben szciális és társadalmi váltzásk leírása és kk felkutatása, mely a laksság és a piac elégedettségi szintjének felmérésére szlgálnak. Ugyanígy fnts számba venni a plitikai struktúrát, működőképességét és hatéknyságát, visznyát a lakssággal és a piaci szereplőkkel. A település gazdasági szerkezetének átalakulása és a glbális trendek idevnatkzó hatásainak is szintén e kutatás részét kell képeznie

4 REevluti Fejlesztési és Befektetési Tanácsadó Kft Budapest, Lgdi u Tervek, igények A településfejlesztéssel kapcslats összes írtt dkumentum összegyűjtése, a hasnlóságk kiszűrése. A tervek és prjektek közötti priritásk meghatárzásáhz elengedhetetlen egy belső audit megszervezése: az önkrmányzati és a kapcslódó szervek segítségével szűkíthető a kör, a megvalósulás jövőbeni esélyei, stb. Másdsrban egy külső audit megszervezésével felmérhetők a piaci szereplők igényei, véleményük és igényeik a településfejlesztéssel kapcslatban. Szakértelmükre támaszkdva Gyenesdiás kihasználatlan ptenciáljaira is fény derülhet egy-egy vizsgált területen. Gyenesdiás településfejlesztési stratégiájának kidlgzása srán alkalmaztt participatív tervezésnek megfelelően megtörtént a külső szereplők bevnása, akik a település életében kiemelkedő szerepet játszanak, és aktívan gndlkdnak annak fejlesztéséről. A munka srán részben kmmunikációs fórumk, részben kérdőíves megszólításk segítették a szereplők összefgását és véleményük megismerését. A beérkezett inputk eredményeként a kmmunikációba bevnt szereplők a következő értékeket és lehetőségeket aznsíttták. 2.Építőkövek 2.1. A nagyközség értékei, ptenciáljai T természeti, környezetei értékek, turizmus Természeti környezet: Keszthelyi-hegység, Nagymező Földrajzi adttság, elhelyezkedés Épített környezet Balatn partszakasz (kiépített strandkkal, kikötővel) és a Pannntáj Kertvársias, tvábbi szabad és beépíthető területek Lakható, élhető település Lvassprt és fejleszthető Military- és Nemzeti Vágta pálya 4-4 -

5 REevluti Fejlesztési és Befektetési Tanácsadó Kft Budapest, Lgdi u G gazdasági környezet, gazdasági értékek Vállalkzói ptenciál Turizmus és szabadidő gazdaság Bevásárló közpntk Kereskedelem, szlgáltató és raktár terület Szabad gazdasági területek SZ szellemi ptenciál, szellemi értékek Laksság szellemi tőkéje, ptenciálja Lkálpatritizmus és betelepülők Kulturális műhelyek a műemléki, és brkultúrára alapzttan Helyi vnzáskörzetű iskla, óvda, bölcsőde Civil szervezetek N - Települési adttságk: nagyközség idegenfrgalmi ptenciál Balatn Hegyközségi múlt, br kultúrája, öröksége, hagymánya Rendezvények, éttermek, vendéglátó ipari egységek Skszínűség Váltzats táj: vízpart és erdő F fekvés, hzzáférhetőség, térségi környezet: Keszthely közelsége Autópálya, Balatni út Vasút vnal R reginális környezet Keszthely-Hévíz közelsége Országs közlekedési csmópnt Országs főútvnalak Sármelléki repülőtér (Fly Balatn) Kistérség, településhálózatban betöltött szerep A határk közelsége 5-5 -

6 REevluti Fejlesztési és Befektetési Tanácsadó Kft Budapest, Lgdi u A nagyközség víziója, jövőképe Partnerségi, krdinációs funkció Kistérségi együttműködést krdináló mikr-térségi vezető szerepkör Hálózati összefgás mtrja a kistelepülések között Egészségturizmus centrummá válás Gazdasági funkció a nyugdt körülmények meglétét nem zavaró kiskereskedelmi és ipari-, illetve szlgáltató tevékenységek létrejötte a lakssági igények kielégítése céljából helyi kisvállalkzásk fejlesztése, munkahelyteremtés (Wellness Htel Katalin mintájára) kereskedelmi, szlgáltató tevékenység tvábbi fejlesztése térségi befektetési prjekt-prtfólió készítése intenzív településmarketing tevékenység révén ptenciális szakmai és pénzügyi befektetők felkutatása gazdasági övezetek kncepciójának elkészítése kereskedelmi-szlgáltatási tevékenységek bevnzása, megteremtése, ösztönzése Azn befektetők kedvezményekkel történő bevnzása, akik részt vesznek az önkrmányzat által preferált befektetések megvalósításában helyi munkahelyek számának flyamats növelése Környezetbarát ipari üzemek betelepítése, amely egyrészt adót/bevételt termel, másrészt munkalehetőséget biztsít Elsősrban a szlgáltatásban érdekelt KKV-k megerősítése A nagy hagymánnyal rendelkező szőlőművelési tevékenység (pl. brnapk, egy ház egy szőlő prgram ) ösztönzése Turizmus funkció Gyenesdiás turisztikai ptenciáljának hasznsítása a pincészet, a néphagymányn alapuló kézművesség, a turistautak hasznsítása a kulturális, valamint az egészségturizmus, illetve a Balatn-part ésszerű hasznsításával a rekreációs tevékenység ötvözhető egészségturisztikai fejlesztések (preventív, megelőző és rehabilitációs szlgáltatáskra alapzttan, szépségipar stb.) Balatn-part, mint rekreációs tevékenység A nagyközséget körülölelő zöldterületek rekreációs célú hasznsítása (lvas bázisk, kirándulóhelyek, tanösvények, túra útvnalak) 6-6 -

7 REevluti Fejlesztési és Befektetési Tanácsadó Kft Budapest, Lgdi u Oktatás funkció Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése (infrastrukturális is), bővítése, felújítása és/vagy krszerűsítése ktatási-nevelési intézményhálózat minőségének jelentős növekedése Társadalmi, közösségi funkció Tudats társadalmépítő, helyi közösséget támgató és kistelepülések közti akciók, amelyek hsszú távn hzhatnak váltzást azáltal, hgy tevékenységük a gyenesdiási identitás megszilárdításában döntő szereppel bír Image-építés / akciótervek, tájékztató kampányk, települési arculat kialakítása és kmmunikálása kulturális, sprt és szabadidő tevékenységek minden krsztály számára azzal a céllal, hgy erősödhessen a helyi identitás, és lehetséges legyen a kitörés az Keszthely melletti agglmerációs szerepkörből Élhetőbb települési környezet, izgalmas nagyközség, ahl van lehetőség a szabadidő (sprt, szabadidő, egészség stb.) hsszú idejű, haszns és kellemes eltöltésére Nemzetiségek, külföldi vendégkörök bekapcslása az idegenfrgalmba, rendezvényekbe Nagyközségi funkció Közösségi terek, alközpntk fejlesztése és parkk kialakítása Egységes utcakép, reprezentatív fő utca kialakítása a közösség által igénybevett szlgáltatásk minőségének javítása Gyenesdiás tthnssá tétele a fizikai és humán infrastruktúrafejlesztések által belső úthálózat átjárhatóságának javítása idegenfrgalmi vnzerő növelése az új, minőségi közpntk kialakítása által 7-7 -

8 REevluti Fejlesztési és Befektetési Tanácsadó Kft Budapest, Lgdi u SWOT analízis ERŐSSÉGEK LEHETŐSÉGEK Lakóterületek Infrastruktúra fejlesztés Elegáns hegyközségi arculat, élhető Meglévő kerékpárút tvább flytatása falusias lét településen belül Befektetési, fejlesztési lehetőségek Közúti tömegközlekedés javításának A fejlesztések srán alternatív beflyáslása (Keszthelyi kapcslat lehetőségek, kiaknázatlan, flexibilis kihasználása) lehetőségek Természeti értékek Biztnságs és jól szervezett közlekedési feltételek megteremtése; Amire építhetünk: Gyalgs zónák kialakítása, parkk, krzók; Balatn, Balatn-felvidéki Nemzeti Park; Utca, útszakaszk fejlesztése Nagymező, Szent-Jáns frráscsprt, Turisztikafejlesztés, szabadidő barlangk - tiszta levegő, zöldterület, Turizmus fejlesztése célztt marketing; rekreációra alapzható színvnalas szabadidő-eltöltési lehetőségek Keszthely,Hévíz vnzásában kialakítása, egyedi arculat, imázs kialakítása Várs közelsége, helyben és a körzetben Települési, szlgáltató funkció fejlesztés elérhető szlgáltatásk Tudats településfejlesztés - közpntk, Vállalkzási kedv és képesség alközpntk fejlesztése; élhető, valóságs Kisvállalkzók és vállalkzásk - fórumként működő közösségi terek kialakítása; kereskedelmi és szlgáltató funkciók Népesség kereskedelmi és szlgáltató funkciók, területek kialakítása Sk a fiatal, kedvező a krszerkezet, Partnerségi szerep kedvező népesség összetétel A térségi és reginális kapcslatk erősítése (nagycsaládk, kisgyermekes Befektetés ösztönzés, gazdaságfejlesztés dminancia) Fejlesztési területek tudats kijelölése, és az Helyi közösségek azkkal való tudats gazdálkdás Erős civilszervezetek, helyi közösségek mzgathatóak és megnyerhetőek a (tevékenységek megkezdése előtt tudats leltár, hgy mivel gazdálkdhat a település) települési ügyeknek ha érdekelté Munkahelymegtartó képesség növelése; teszik és bevnják értékmegőrző fejlesztések ösztönzése A beköltözőket egyre jbban érdekli a Frrásteremtés település élete, lassan, de határzttan EU-s pályázatk kihasználása vesznek részt a helyi életben ptenciális, befektetők becsábítására alkalmas Régi laksk lkál patritizmusa fejlesztési területek tudats kiajánlása Civil szervezetek mzgalmai (Frrásvíz Környezeti aspektus Egyesület, Darnay Kör és Alapítvány), Környezettudats gndlkdás erősítése; alulról érkező kezdeményezések klímabarát településekhez való csatlakzás erősödése elősegítése Településmarketing, kmmunikációs aspektus Médiában rejlő lehetőségek nagybb arányú kihasználása a jbb tájékztatás, a belső kmmunikáció javítása érdekében Településmarketing erősítése (bemutatkzó kiadványk, rendezvényeken való erőteljesebb jelenlét) Település identitás meghatárzása 8-8 -

9 REevluti Fejlesztési és Befektetési Tanácsadó Kft Budapest, Lgdi u GYENGESÉGEK Infrastruktúra, intézményi háttér Kedvezőtlen, a települést átszelő fő út miatt, közúti közlekedési visznyk Több évtizedes elmaradttság, különösen az infrastruktúra terén minőségi közmű, és úthálózat Szmszéds településekkel való együttműködés hiánya (belső kerékpárút) Közösségi terek, közpntk Nincsenek terek, krzók Művelődési, kulturális centrum nincs az alközpntban Laksság, népesség és lakófunkciók Ingázás negatívumai (idő + pénz) Sk a beköltöző, és sk az üdülőfunkció Nincs különböző arculata, identitása, karaktere a különböző településrészeknek (nincs települési kapuzat) Településvezetés Kevés az apparátus a szakmai ügyek kezelésére Működés rientált szervezeti keret hiánya VESZÉLYEK Településvezetés Jól strukturált stratégia hiánya, a községi létből való kitörés alternatívái, frgatókönyvei, metdika hiánya Közműfejlesztések Nem követték a lakónépesség és az ezzel járó épített környezet növekedését Partnerség építő szerep Nem definiált hálózat építő szerep Közösség Közösségi élet közpnti helyszínének hiánya, az újnnan betelepülők passzivitása Vendégfrgalm Nem kellő mértékben történő kihasználása (nincsen gyógyászatn alapuló, valamint több 4 csillags szállda) 9-9 -

10 REevluti Fejlesztési és Befektetési Tanácsadó Kft Budapest, Lgdi u A stratégiát megalapzó trendek A társadalmi-gazdasági váltzással egy időben a vasfüggöny nem csupán az rszág határait ldtta fel, és nem csupán a nemzetközi piaci flyamatkat liberalizálta, hanem a vársk, települések határát is felldtta, a gazdasági flyamatk részévé tette a települések közti zónát is. Azk a váltzásk, amelyek a liberalizáció eredményeként a nyugati rszágrészt, és annak nagyvársait, illetve kistérsége lehetőségeit, a fejlődési pályáján a kihíváskat meghatárzzák, kncentráltan érintették a Balatn térségét. A településeken az üdülő, és alvóvársi működésmódból következően a szlgáltatási infrastruktúra alacsny színvnaln fejlődött ki. Keszthely és Hévíz vársk közelsége, az összehasnlító vásárlás lehetősége az üzletek nyitva tartása és a munkahelyek fegyelme mind az ellen hatttak, hgy a szlgáltatásk helyben fejlődjenek (kivéve ez alól a turizmussal, vendéglátással kapcslats szlgáltatáskat). A közösségi területek iránti igény is - a települések kultúrájának fellazulásával, hagymányk megszűnésével, a hely misztériumának, identitásának és szimblikus jelentésének, a közhöz való tartzás vnzásának csökkenésével, azaz a társadalmban zajló centripetális (szétziláló) flyamatkkal - aránysan csökkent. Egyre kevesebb alkalm, egyre kevesebb igény jelentkezett a közösségi terek iránt. Szerencsére az általáns trendeknek megfelelő kedvezőtlen társadalmi flyamatk Gyenesdiás esetében nem jellemzőek, a település lakóinak, identitása, közösséghez való tartzása napainkban is erős, így a jövőben javaslt egy közpnti közösségi kialakítása A keszthelyi agglmeráció urbanizációs flyamatai és hatása Gyenesdiásra Gyenesdiás története több pntn is összefügg Keszthely vársának történelmével, a hegyközségi, szőlészeti kultúra kialakulásától napjaink szuburbanizációs flyamatainak kialakulásáig. A múltban zajltt flyamatk megértéséhez, feldlgzásáhz a Nagyközség Mngráfiáját használtuk fel, jelen fejezetben a rendszerváltást közvetlen megelőző időszaktól a napjainkig tartó periódust dlgztuk fel. Keszthely és Gyenesdiás térségének napjainkig meghatárzó szuburbanizációs flyamatai már az 1980-as években kezdődtek, ekkr történtek az első nagybb arányú betelepülések a nagyközségbe. A népességnövekedés flyamata ezekben az években általánsan jellemző vlt a legtöbb Balatn- parti községre

11 REevluti Fejlesztési és Befektetési Tanácsadó Kft Budapest, Lgdi u Ezzel párhuzamsan a vársk, közöttük Keszthely, népessége már nem növekedett (a szcialista törekvésekkel ellentétben), és 1990 után e vársknak a flyamats kivándrlás, elöregedés prblémájával kellett szembesülniük. Az 1980-as években a kitelepülés azzal hzható összefüggésbe, hgy a vársk nagyarányú lakásépítési beavatkzásai befejeződtek, így ingatlankat már csak magánerőből, OTP kölcsönök segítségével tudtt építeni a laksság. Az építkezésekhez Gyenesdiásn rendelkezésre álltak a megfelelő tartalékterületek és a vársi környezettől eltérő, skszr jbb minőségű környezetet tudtt kínálni a település a családk számára, ezért skan gndlták úgy, hgy megéri vállalni a Gyenesdiás és Keszthely, vagy Hévíz közötti ingázást. (A közlekedési igények ekkr még nem csökkenhettek, mert a közpnti funkciókat, a legfntsabb közszlgáltatási feladatkat csak a várs működtethette, a nagyközség az 1980-as évek elején csatlakztt a Keszthely Vársi- Járási Szlgáltató Költségvetési Üzemhez. ) Az 1980-as évek közepén már elindult egy demkratizálódási flyamat, ugyanis a plitikai helyzet és a népesedési flyamatk eredményeként ekkra alakult ki Gyenesdiás új helyi elitje, mely haladó gndlkdásmódjának köszönhetően, ami 1990 után meghatárzóvá vált, stabil fejlődési pályára állíthatta a települést. A függetlenedés flyamata 1988-ban kezdődött meg a térségben Balatngyörök kiválásával a nagyközségi tanácsból, Gyenesdiás és Vnyarcvashegy pedig az önkrmányzatiság kialakulásával váltak újra önálló településekké. Gyenesdiás önállóságának újrateremtése, majd megtartása a rendszerváltás óta kiemelt feladat. Az 1990-es évek óta a település sikeres gazdaságplitikát flytattt, melyet többek között a helyi adóbevételek növekedése bjektíven kifejez, ehhez pedig a helyi vállalkzásk munkahely generálása és a helyi társadalm magasabb mbilitási jellemzői is hzzájárultak. Látható tehát, hgy a közigazgatási önállóság megszerzésétől függetlenül a társadalmi- gazdasági kapcslatk, települési flyamatk tvábbra is kölcsönösen beflyáslják Gyenesdiás és Keszthely életét. Az 1980-as években elindult szuburbanizáció flyamata, az 1990-es évekre egyre nagybb méreteket öltött, mely flyamat napjainkban is tart. A szuburbanizáció flyamatának kezelése mindkét települést kihívásk elé állítja. Keszthely számára a csökkenő lakó, állandó népesség jelent prblémát és az ebből adódó csökkenő adóbevételek kmpenzálása, valamint az agglmeráció közlekedésének bnylítása. Gyenesdiásnak pedig reagálnia kell a lakónépesség növekedésére a megfelelő műszaki, környezetvédelmi és szciális infrastruktúra megteremtésével, bővítésével, valamint a közösségi terek, közpnt és alközpntk funkcióváltásával, ly módn, hgy a megváltztt társadalmi- gazdasági hatásk ne beflyáslják negatív irányba a település nyugdt, esztétikus környezetét

12 REevluti Fejlesztési és Befektetési Tanácsadó Kft Budapest, Lgdi u A szuburbanizáció flyamata aznban nem csak attól függ, hgy Gyenesdiás milyen vnzó életlehetőségeket kínál lakói számára, hanem attól is, hgy Keszthely milyen válaszkat ad e fennálló kihíváskra. Amennyiben Keszthely jól reagál e kialakult prblémákra, Gyenesdiásnak jelenlegi vnzó, nyugdt nagyközségi szerepének megtartására kell törekednie. Ha Keszthelynek tvábbra sem sikerül népességmegtartó erején javítani és az eddig megvalósult trendek flytatódnak, akkr Gyenesdiásn néhány év múlva felmerülhet a várssá alakulás gndlata. A várssá nyilvánításk hazai gyakrlatában több lyan eset is megtalálható, mely a jövőben igaz lehet Gyenesdiás helyzetére. A várssá nyilvánításk általáns feltételei közül a kezdeményező nagyközség fejlettsége és térségi szerepköre, az, ami indklhatja a vársi cím kérvényezését. Az első eset a klasszikus üdülő települések helyzetére vnatkzik, melyek általában nem rendelkeznek széleskörű ktatási, egészségügyi vagy igazgatási vnzáskörzettel, visznt sajáts értékeik miatt lyan egyedi, és skszr igen kiterjedt, vnzerővel rendelkeznek, melyek rszághatárkn átívelnek, és éltetik a település idegenfrgalmát, vállalkzásait, kultúráját. Ilyen települések például Zalakars, Harkány vagy Bük. Léteznek lyan települések is, melyek sajáts brand -et, márkanevet alakítttak ki az idők srán, valamilyen kiemelt turisztikai, kulturális termék, élmény kapcsán és ezért a társadalm széles köreiben ismertté váltak. Ebbe a kategóriába srlható Herend, Villány vagy Pannnhalma is. A vársi címek kérvényezésében, mennyiségüket tekintve, az utóbbi időben az agglmerációs települések vezetik a rangsrt. Ezek a települések általában csekély közpnti funkciókkal rendelkeznek, aznban népességük és (utólag) kiépülő infrastruktúrájuk gyrs ütemben fejlődik, valamint gazdasági teljesítőképességük is emelkedik. A várssá nyilvánítás mellett, illetve ellen száms pr és kntra érvet lehet felsrakztatni. A következőkben lyan szempntk jelennek meg, melyeket adtt helyzet esetén mindenképpen érdemes a nagyközség vezetésének mérlegelni, lyan értelemben, hgy az adtt állításk milyen mértékben teljesülhetnek az aktuális visznyk, reálflyamatk tükrében. A vársi cím megszerzésének mtivációjaként skszr elsődlegesen a társadalmi presztízs áll, de közvetetten a gazdaságélénkítő hatás is jelentős. Utóbbi esetében a rangnak beruházás ösztönző hatása is lehet, illetve a pályázati útn megszerezhető cél és címzett támgatásk elnyerésének szempntjából is előnyt jelenthet. A tapasztalatk szerint növeli a helyi településfejlesztéssel kapcslats tevékenységek aktivitását és összefgásra készteti a település laksságát, erősítve a helyi lkálpatrióta szellemiséget, identitást

13 REevluti Fejlesztési és Befektetési Tanácsadó Kft Budapest, Lgdi u Tvábbi előnyként fgalmazható meg az a tapasztalat is, hgy a vársk általában érdekeiket erősebben tudják képviselni, mint a települési lépcső alacsnyabb fkán álló községek, falvak. Fnts aznban azt is figyelembe venni a jövőben, hgy hasnlóan a jelen helyzethez a községeknek biztsítaniuk kell az alapellátási funkciók működését különböző pénzügyi támgatásk révén, melyben már ki alakulhattak e közszlgáltatásk működtetésére vnatkzó jó gyakrlatk. A községek esetéhez hasnlóan várskat is érinti a kötelezettség, hgy a térségben a középfkú ellátás intézményi, közigazgatási feltételeinek megfeleljenek. A kötelező feladatk finanszírzási nrmatívái aznban nem mindig állnak arányban e szlgáltatásk valós értékével, mely visznyk hsszútávn a közszlgáltatásk színvnalának csökkenéséhez vezethet. Tvábbi kckázatt jelent a település számára az is, ha a fent említett pzitív hatásk teljesülnek, de a növekedés irányításában, tapasztalatk hiánya miatt, nem tudja a település a megfelelő alkupzícióját elfglalni, megkötni immár vársa számára a legmegfelelőbb településrendezési szerződéseket. Ez esetben az a veszély léphet fel, hgy a fejlesztések srán a település gazdasága nem a helyi társadalm, hanem betelepülő tőke érdekeit fgja szlgálni. A várssá nyilvánítás mtiváló tényezői között fnts helyet fglal el a helyi társadalm identitásának erősítése és a településfejlesztéssel kapcslats intézkedések dinamizálása a laksság körében. Az eddigi tapasztalatk aznban azt mutatják, hgy Gyenesdiásn a betelepülők nem kznak prblémát az integrálódás szempntjából, és a helyi társadalm irányából világsan látszik az együttműködésre, összetartásra való törekvés, mely, ahgyan a társadalmasító munkarészből kiderült, nem csak a településen belül, hanem a szmszéds települések irányába is kezd kirajzlódni. Ameddig a nagyközség közösségének életében nincsenek ilyen jellegű prblémák, ez nem jelenthet mtiváló tényezőt a várssá alakulás kérdésében, és természetesen a prbléma sk más módszerrel is megldható. Összességében Keszthely és Gyenesdiás számára is az lenne a legmegfelelőbb, ha a jelenlegi szuburbanizációs tendenciák nem erősödnének, hanem stabilizálódnának, illetve a flyamatk által felmerülő fent említett feladatkra, kihíváskra összehangltan keresnék a megldáskat. Javaslatunk szerint, a fentiek figyelembe vétele mellett Gyenesdiásnak a várs és környezete között egy szerves kapcslatrendszer kialakítására kell elsődlegesen törekednie, melynek srán lyan újszerű agglmerációs együttműködési rendszer létrehzása a cél, melyben a kölcsönös érdekek érvényre jutása mellett lyan, a térségi ptenciálját maximálisan hasznsítani képes fejlesztési keretrendszer és fejlődési tér jön létre, melynek Gyenesdiás társközpntként egy sajátsan értékes szereplője és integráns része

14 REevluti Fejlesztési és Befektetési Tanácsadó Kft Budapest, Lgdi u A várssá válás biztsíttta ptenciális előnyök és hátrányk Az Önkrmányzati Törvény (ÖTV) a várssá alakulással kapcslatban egyértelműen fgalmaz a szempntból, hgy csak nagyközségekből lehet várs, aznban a törvény nem állít kritériumt a nagyközségek várssá válásáhz, nem köti knkrét lélekszám krláthz vagy bármely számszerűsített infrastrukturális mutatóhz, e küszöb értékek tehát visznylagsak, flyamatsan váltznak. A kérvényező településen elsősrban lyan tényezők alakulását vizsgálják meg, melyek alapján megállapítható, hgy az adtt település működése, fejlődése valóban a várskra jellemző elvárható ismérvekkel rendelkezik-e. A következőkben e jellegzetes vársi ismérvekből kerülne néhány bemutatásra. 1) A laksság döntő többsége nem mezőgazdasági fglalkzású, hanem ipari, kereskedelmi és szellemi munkából él. 2) Az elmúlt évtizedekben váltztak a település beépítési típusai, településszerkezete. 3) A nagyközség népességének száma és a társadalmi szerkezete mennyire követi a vársias jellegzetességeket. 4) A település gazdasági fejlettsége flyamatsan javul, jelentősebb gazdasági társaságk, kereskedelmi- és szlgáltató cégek telepedtek ide. 5) A településen a munkanélküliség aránya alacsny, a fglalkztatttság jó. 6) Településünkön az infrastrukturális fejlettség, közművekkel való ellátttság (az ivóvíz-ellátttság, a csatrnázttság, - a szennyvíz tisztítása, elhelyezése, a rendszeres hulladékgyűjtés és elhelyezése, a fűtés módja, a hírközlés, a szilárd burklatú úthálózat kiépítettsége) jó. A helyzetelemző munkarész alapján e legfntsabb kritériumk alakulását nymn követhetjük az elmúlt évekre vnatkzóan. Gyenesdiás a fglalkztatttság szektriális megszlásának szempntjából a vársi jellemzőkkel igen nagy hasnlóságt mutat, hiszen a helyzetelemző munkarész alapján megállapítható, hgy a helyi vállalkzásk nagy része elsősrban a kereskedelem, a javítási szlgáltatásk, ingatlanügyek, valamint gazdasági szlgáltatásk terén tevékenykedik. Társadalmának demgráfiai jellemzői ugyancsak megfelelnek (az elvárandó) vársi nrmáknak, hiszen növekvő népessége és fiatals krszerkezete biztsítja a település népességének demgráfiai utánpótlását

15 REevluti Fejlesztési és Befektetési Tanácsadó Kft Budapest, Lgdi u A munkanélküliségi ráta a Nyugat- Dunántúli régió településeinek rangsrában is kedvező képet mutat a nagyközségen (2008-ban 4%), az infrastruktúra kiépítettsége pedig a fentebb felsrltak szerint megfelelő, tvábbá az infrastruktúra elemeinek fejlesztésére (csapadékvíz elvezető hálózat, kábel televízió) a település jelenleg is jelentős összeget áldz. A legfntsabb tényezők rövid áttekintése után felmerülhet a kérdés, hgy a nagyközség a jövőben a szükséges kritériumknak megfelelve a várssá alakulás kérdésében milyen előnyökkel és hátránykkal számlhat. A nagyközség szempntjából a legfntsabb előnyöket a következő pntk fglalják össze: Több pályázati frrás, lehetőség kihasználása- nő a nagyközség mzgástere, érdekérvényesítő képessége. Magasabb szintű intézményellátttság, például kmányirda működtetése. A személyi jövedelemadó nagybb része maradhat az önkrmányzatnál, mint eddig. Az önkrmányzatk költségvetési bevételeinek- a közpnti költségvetési támgatásk- csprtjába tartzó SZJA kiegészítés településkategóriánként differenciáltan kerül elsztásra. Az SZJA kiegészítés mértékét az APEH adatai alapján adóerő- képességgel számlták ki és határzták meg az állami költségvetésben. Az SZJA- kiegészítési mechanizmusban a települési önkrmányzatk kilenctizede érintett. A helyi önkrmányzatkat összesen a személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg. Azknál a települési önkrmányzatknál, amelynél az e szerinti SZJA bevétel és az adtt költségvetési évben a települési önkrmányzat iparűzési adóelőlegét meghatárzó alap 1,4 %-a együttesen számíttt egy főre jutó összege nem éri el a településkategóriára jutó összeget, a bevétel e szintig kiegészül. E településkategóriákat mutatja a következő táblázat. (Rácz Szilárd, 2008, Cmitatus XVIII/ sz.)

16 REevluti Fejlesztési és Befektetési Tanácsadó Kft Budapest, Lgdi u A jövedelemkülönbségek mérséklésének településnagyság szerint figyelembe veendő laksnkénti értékhatár 2008-ban (Ft) Frrás: Rácz Szilárd, 2008 A magas színvnaln teljesítő vállalkzásk és szlgáltatásk a vársi jgállású településeket jbban keresik A vársi rang erős késztetés arra, hgy a helyi szlgáltatásk színvnala is vársi szintre emelkedjék. Gyakran az ingatlank ára is felértékelődik a településen. A várssá válás lehetséges hátrányainak, veszélyeinek összefglalása: A kedvezőbb frráshz jutási lehetőségek mellett az ellátandó feladatk sra is bővül, mely többlet erőfrrást igényel. Veszélyt jelenthet a nagyarányú tvábbi betelepülés. Az alacsny színvnalú lakásépítések eltérő életmódú és társadalmi helyzetű népességet vnzhatnak a településre, melynek megakadályzása fnts feladat. Spekulációs célú fejlesztések, megjelenése is kzhat gndt A település zöldterületeinek, értékes szabadfelületeinek megőrzése minden eddiginél nagybb figyelmet kíván Gyakran túlztt elvárásk is megfgalmazódhatnak: a várssá válást követően a laksság szinte aznnali eredményeket sürget Gyenesdiás szempntjából hátrányként jelenhet meg a stabil nagyközségi státusz elveszítésével, a kistelepülési imázs, a családi miliő képének megváltzása a település megítélésélését illetően

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS III. KÖTET ELFOGADVA A 207/2012.(IX.27) HATÁROZATTAL Megbízó Balatnalmádi Várs Önkrmányzata Keszey Jáns Plgármester 8220 Balatnalmádi, Széchenyi sétány

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 3. egyeztetési váltzat 2013. január 30. 1 Vezetői összefglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés - sikeres Vas megye. Ez

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzata INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Szentendre Város Önkormányzata INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarrszági Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési Stratégiák

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014. augusztus KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. Révi Zslt Plgári István Babs Anikó főépítész

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV Milleflium Stratégia Kft. 2012 Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Működő mdellek elemzése, értékelése... 5 2.1 Elemzés módszertana... 5 2.2 Elemzési

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

A budapesti kerékpáros közlekedés fejlesztési koncepciója

A budapesti kerékpáros közlekedés fejlesztési koncepciója A budapesti kerékpárs közlekedés fejlesztési kncepciója 2013 Tartalm 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 Szakmai és civil szervezetekkel való együttműködés... 9 2. BEVEZETÉS...12 2.1. llleszkedés a magasabb szintű

Részletesebben

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT Szedlárné Gáll Iblya elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőfrrás-gazdálkdási Tanácsadók Országs Szövetsége Innváció Humán innváció Számmra az innváció tartalma nem más, mint

Részletesebben

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára,

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára, Kézikönyv sprtszervezetek és önkrmányzatk számára, sprtcélú fejlesztések megtervezéséhez az EU által társfinanszírztt prgramk keretében készült a CEDEC Kft. és a Vitál Pr Kft. által készített tanulmányk

Részletesebben

MONOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MONOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MONOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarrszági Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Brsd-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2013. december Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2.

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT. Végleges Akcióterületi Terv

Jászfényszaru Város Önkormányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT. Végleges Akcióterületi Terv Jászfényszaru Várs Önkrmányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT Végleges Akcióterületi Terv Győriné dr. Czeglédi Márta plgármester dr. Gócza Tamás helyettes

Részletesebben

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája Közép-Dunántúl intelligens innvációs szaksdási stratégiája Készítette a Közép-dunántúli Reginális Innvációs Ügynökség Résztvevő szakértők: Dr. Szépvölgyi Áks ügyvezető igazgató (KDRIÜ) Fekete György prjektmenedzser

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

Európai Uniós források igénybevételének lehetőségei a sportcélú fejlesztések előmozdítása érdekében

Európai Uniós források igénybevételének lehetőségei a sportcélú fejlesztések előmozdítása érdekében Európai Uniós frrásk igénybevételének lehetőségei a sprtcélú fejlesztések előmzdítása érdekében Budapest, 2008. április 24. Európai Uniós frrásk igénybevételének lehetőségei.. Tartalmjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

Országos Civil Adatbázis HOWTO

Országos Civil Adatbázis HOWTO Országs Civil Adatbázis megvalósíthatósági tanulmány Országs Civil Adatbázis HOWTO Életfa Környezetvédő Szövetség Csathó Tibr 2004 2005 Országs Civil Adatbázis HOWTO Országs Civil Adatbázis megvalósíthatósági

Részletesebben

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE Encsencs Község Önkrmányzat SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! c. prjekt TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 2013. május 13. I. Bevezető Az egészség alapvető emberi jg, ami teljes fizikai, lelki

Részletesebben

Open Space konferencia. Beszámoló a második nap kiscsoportos megbeszéléseiről

Open Space konferencia. Beszámoló a második nap kiscsoportos megbeszéléseiről Országs Fglalkztatási Közhasznú Nnprfit Kft. FglalkztaTárs - Társ a fglalkztatásban kiemelt prjekt (TÁMOP-.4.7-2/-202-000) Open Space knferencia 203. június 25-27. Beszámló a másdik nap kiscsprts megbeszéléseiről

Részletesebben

A területi közigazgatás reformját elősegítő tanácsadás a modern kori járások központjainak és lehatárolásának tárgyában

A területi közigazgatás reformját elősegítő tanácsadás a modern kori járások központjainak és lehatárolásának tárgyában Az államt közel kell hzni az államplgárkhz, a közigazgatásnak «emberarcúvá» kell válnia. (Magyary Zltán) A területi közigazgatás refrmját elősegítő tanácsadás a mdern kri járásk közpntjainak és lehatárlásának

Részletesebben

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA

Zalakaros VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Zalakars VÁROS IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA Bevezető Várs Önkrmányzata a felnövekvő generációk társadalmi beilleszkedése érdekében kiemelt fntsságúnak tartja a család és az iskla működési feltételeinek legptimálisabb

Részletesebben

BALASSAGYARMAT 2013. MÁRCIUS

BALASSAGYARMAT 2013. MÁRCIUS V Á R O S Ü Z E M E L T E T É S I N O N P R O F I T K F T H-2660 Balassagyarmat Mikszáth út 59 Pf. 48 : 35/301-377; 35/301-402; Telefn/Fax: 35/301-402 E-mail: bgyvarsuz@t-nline.hu Cégjegyzékszám: 12-09-002237

Részletesebben

Városliget ZRt. Múzeumliget Márka és identitás projekt

Városliget ZRt. Múzeumliget Márka és identitás projekt Vársliget ZRt. Múzeumliget Márka és identitás prjekt Budapest, 2014. szeptember 3. Xellum Tanácsadó és Szlgáltató Kft. 1056 Budapest, Október 6. u. 14. 1 Előzmények A Xellum Kft. (tvábbiakban Xellum) jelen

Részletesebben

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI

SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI SZERVEZETI TÉRKÉP, SZMSZ, ÜGYREND MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA Kerekegyháza Várs Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala részére Kmplex szervezetfejlesztési prjekt megvalósítása Kerekegyháza Várs Önkrmányzatánál

Részletesebben

A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI II.

A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI II. A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI II. KÉZIKÖNYV A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSÉHEZ Budapest, 2010. augusztus hó 1/152 A kézikönyvet készítették Pej Kálmán kl. építőmérnök vezetésével Bdr Ádám, gegráfus-közgazdász

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Prgram 2. priritás: Turizmusfejlesztés Pannn örökség megújítása Akcióterv vezetői összefglaló 2007. július 25. 1. Priritásk bemutatása 1.1. Priritásk tartalma Priritás, száma

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 1 Kivnat Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtarttt ülésének jegyzőkönyvéből 6/2011. (I. 12.). önkrmányzati határzat Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési

Részletesebben