Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program"

Átírás

1 Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Prgram Operatív részprgram Végleges váltzat szeptember

2 Tartalmjegyzék 1. Bevezetés Megvalósítással kapcslats kérdések Prjekt kiválasztási szempntk elvei Priritásk és intézkedések Gazdaságfejlesztési priritás Elsősrban a TOP-hz illeszkedő intézkedések (megyei intézkedések) Kapcslódás a megyei területfejlesztési kncepció és stratégia céljaihz Az intézkedések indkltsága a megyei kncepció SWOT helyzetértékelése alapján Az intézkedések közti összhang, kapcslat bemutatása Az intézkedéseken belül érvényesítendő területi szempntk A részprgram teljes költségvetése a Területi Operatív prgramban TOP-ból megvalósuló intézkedések összefglaló táblázata TOP-ból megvalósuló intézkedések részletes bemutatása Brsd-Abaúj-Zemplén megye gazdasági teljesítményének és fglakztatásának bővítése a kiemelt térségek legversenyképesebb ágazataiban Innváció vezérelt gazdaságfejlesztés Brsd-Abaúj-Zemplén megyében A munkaerő mbilitás ösztönzését szlgáló közlekedésfejlesztés Brsd-Abaúj-Zemplén megyében Természeti és kulturális örökségértékek turisztikai célú fenntartható hasznsítása Brsd-Abaúj-Zemplén megyei vállalkzásk finanszírzási feltételeinek javítása Járástérségi infrastruktúra fejlesztési priritás Kapcslódás a megyei területfejlesztési kncepció és stratégia céljaihz Az intézkedések indkltsága a megyei kncepció SWOT helyzetértékelése alapján Az intézkedések közti összhang, kapcslat bemutatása A részprgram teljes költségvetése a Területi Operatív prgramban A TOP keretében az alábbi beavatkzáskra nem terveztünk megyei prgramt

3 4.6. TOP-ból megvalósuló intézkedések összefglaló táblázata TOP-ból megvalósuló intézkedések részletes bemutatása Megyei járás-fejlesztési prgram Ágazati OP-khz kapcslódó megyei területfejlesztési intézkedések

4 1. Bevezetés A 218/2009-es (X. 6.) számú Krmányrendelet alapján készült el az peratív prgram. Az peratív prgram illeszkedik a megyei kncepcióhz, stratégia prgramhz. A stratégia prgramban szereplő prgramlebnylítási intézményi feladatleírásk, eljárásk érvényesek az peratív prgramra is. Az peratív prgram tartalmazza az egyes megyei hatáskörben finanszírzható intézkedések céljait, ahhz kapcslódó tevékenységeket, támgatási keretet, megvalósítási ütemtervet, a ptenciális kedvezményezettek és célcsprt körét. Az peratív prgram az elfgadtt megyei stratégiai prgram és a megismerhető jövőbeni támgatási feltételek figyelembe vételével készült el. A magyar krmány még egyezteti a közötti EU frrásk felhasználását meghatárzó Partnerségi Megállapdás és kapcslódó peratív prgramk tartalmát az Európai Bizttsággal, így a megyei prgramk keretfeltételeit biztsító finanszírzási keretek és intézményi eljárásk (beleértve a megyei önkrmányzatk prgram végrehajtásban, prjekt kiválasztásban betöltött szerepét) még nem kerültek véglegesítésre. A megyei peratív prgram elsődlegesen azkat az intézkedéseket tartalmazza, melyek a Területi és Településfejlesztési OP-ból (TOP) finanszírzhatók, mivel a TOP kapcsán látható, hgy a megyében tervezett beruházásk és prgramk mekkra frráskeret terhére valósulhatnak meg. Az ágazati prgramk esetén nincs és várhatóan nem is lesz meghatárzva frráskeret megyei szintre és egyáltalán nem ismert az az eljárásrend, hgy megyei szinten megfgalmazódó javaslatkat miként vennék figyelembe a végrehajtás srán. Az ágazati prgramk kapcsán kiemelten kell támaszkdni a megyei stratégiai prgramban tervezett és már elfgadtt fejlesztések, beavatkzásk érvényesítésére (pl. környezetvédelmi infrastruktúra, természetvédelem, közlekedés-fejlesztés, közktatás minőségi fejlesztése, állam által fenntarttt humán közszlgáltatásk, egészségügy). Ugyanakkr az peratív prgram megfgalmaz néhány szakterületen lyan prgramkat is, melyeket az ágazati prgramk finanszírzhatnak. Fnts kiemelni, hgy az egyes szakterületeken, pl. turizmus, kmly prblémát kz, hgy a szükséges és célszerű beavatkzáskat több, knkrétan 3 db peratív prgram (TOP, GINOP, Vidékfejlesztési prgram) finanszírzza. Az egyes OP-k alapján sem egyértelmű, hgy a jövőben milyen beavatkzáskat finanszírz a Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív prgram (GINOP) és melyeket majd a területfejlesztési peratív prgram (pl. kis-középvállalkzásk technlógiai és infrastrukturális fejlesztései, kezdő vállalkzásk támgatásai, minden lyan támgatási frma esetén, ahl a vállalkzás a célcsprt stb.). Hasnlóan ellentmndáss a TOP és a Vidékfejlesztési prgram kapcslata a mezőgazdasági termékek elsődleges feldlgzása (pl. gyümölcsök, zöldségek, húsk, tejtermékek feldlgzása) témájában, hiszen ezen beavatkzáskat elviekben az európai mezőgazdasági és vidékfejlesztési alap (EMVA) finanszírzza, mely frrás csak a vidékfejlesztési prgramban érhetők el. Az egyes támgatási területen belül kiemeljük azkat az intézkedéseket, melyek finanszírzása GINOP-ból, az rszágs támgatási keret terhére célszerű. A megyei peratív prgram társadalmi egyeztetése megtörtént a jgszabályi keretek között. 14 szervezet nyilváníttt véleményt, melyek javaslatai beépítésre kerültek a prgramba. Tvábbá a prgram tervezésénél figyelembe vételre kerültek a prjektgyűjtés srán beérkezett javaslatk, melyek tekinthetők a területi szereplők véleményének. A részprgram csak a gazdaságfejlesztés esetén tartalmazza Misklc Megyei jgú Vársnak a prgram tárgyában tervezett fejlesztéseit, de fnts kiemelni, hgy a Misklc vársában tervezett gazdasági és infrastrukturális célú prjektek a TOP keretein belül a Misklc MJV számára elkülönített támgatás terhére valósulnak meg és nem a megyei önkrmányzatk számára allkált frrásból. 4

5 2. Megvalósítással kapcslats kérdések 2.1. Prjekt kiválasztási szempntk elvei Általánsságban az alábbiakban kerülnek bemutatásra a prgram végrehajtás srán ajánltt prjekt kiválasztási szempntk. Az általáns szempntkat javaslt akkr alkalmazni, amikr már ténylegesen biztsítttak és ismertek az egyes prjektek támgatási feltételei és a kiválasztási flyamat az adtt OP-hz illeszkedő legmegfelelőbb prjektek kiválasztásnak részeként valósul meg. 1. Frmai értékelés A frmai értékelés általában az alábbi szempntk miatt történik: a prjekt teljességének biztsítása, hgy prjekt támgatásáhz szükséges minden infrmáció rendelkezésre álljn, és azk érthetőek, egyértelműek legyenek a prjektben közölt infrmációk valósak, és azk a prjektgazda szándékait tükrözik Ezen esetekben az alábbi szempntk vizsgálata célszerű: A prjekti adatlap és a kötelezően benyújtandó mellékletek teljes körűsége Eredeti példányk rendelkezésre állásának biztsítása A prjekti adatlapn a szükséges jgsultak általi aláírása 2. Jgsultsági értékelés A prjektek jgsultságát az alábbi szempntk szerint célszerű vizsgálni. A jgsultsági értékelés célja, hgy lyan prjektek kerüljenek támgatásra, melyek a minimálisan elvárt célknak és támgatási kritériumknak megfelelnek: A prjektről a döntéshez szükséges határidőn belül állnak rendelkezésre infrmációk Az igényelt támgatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támgatási összeget, illetve eléri a minimális összeget A költségvetés megfelel a támgatás feltételrendszerének (az elszámlható költségek körének), illetve a költségvetés kapcsán benyújttt infrmációk egymással összhangban vannak. A prjekt összhangban van a támgatási célkkal, illetve tevékenységekkel, illetve teljesíti a minimálisan elvárt kritériumkat. A prjektgazda és partnerek jgsultak a támgatásra szervezeti frma szempntjából földrajzi helyszín szempntjából A prjekthez szükséges önerő rendelkezésre áll a megvalósításhz. 3. Megvalósíthatósági szempntknak való megfelelés A prjekteknek vannak megvalósíthatósági szempntjai, melyek azt értékelik, hgy a prjekt megvalósítása miként biztsíttt. Ezen kritériumknak is csak a megfelelőségét célszerű vizsgálni és amennyiben valamely infrmáció hiányzik, úgy az a támgatás feltételeként megfgalmazható: Prjekt módszertana és kidlgzttsága Belső kherencia: a prjekt kidlgzttsága kapcsán, a prjekt szintű célk és a tevékenységek összhangja biztsíttt A prjekt ütemezése átlátható, reális és összhangban van a támgatási keretfeltételekkel (pl. belátható időn belül megvalósítható, amihez a szükséges építési engedélyek is rendelkezésre állnak) A prjekt megvalósításáhz szükséges menedzsment kapacitás biztsíttt 5

6 A prjekt költségvetésének realitása szükségesek a prjektben tervezett költségek a tervezett eredmény eléréséhez és megfelelően alátámasztva, reálisan lettek-e a költségek betervezve 4. Szakmai szempntknak való megfelelés Ezen szempntk jelentik a tartalmi szelekciós szempntt a prjektek között, azaz azn prjektek kerülnek támgatásra, melyek leginkább szlgálják a kijelölt szempntk teljesülését. Gazdasági, társadalmi, környezeti hasznk mértéke A szempnt belül értékelésre kerül a prjekt szakmai fntssága a gazdasági hasznk, a társadalmi szlgáltatásk, illetve a környezetre gyakrlt hatásk tekintetében. Ezek azk az értékelési kritériumk, melyek a prjekteknél alapvetően az adtt intézkedés, vagy beavatkzás céljainak való megfelelőségét vizsgálják. Pl. 5. Szinergia személyeknek nyújttt szlgáltatáskban történő hatás: a fejlesztéssel/prgrammal közvetlenül elért célcsprt mérete környezetre történő hatás (prjekt specifikus mutatók) Költséghatéknyság A költséghatéknyság célja, hgy összehasnlítsa prjekteket abból szempntból, hgy egy egységnyi eredmény mennyi befektetéssel érhető el. (pl. egy szlgáltatási egységre jutó beruházási költség). Ez esetben sem lehet csak ez az egyetlen döntési szempnt, de javaslt törekedni arra, hgy elsősrban költséghatékny prjekteket tervezzenek. Területi preferencia - általában egy adtt térségben megvalósuló (Pl. LHH térségek települései) prjekt vagy egy térségen belül kijelölt ágazati preferenciaként jelenik meg A szempnt azt vizsgálja, hgy egy prjekt milyen összhangban van más támgatásra javaslt, vagy már megvalósult prjektekkel, illetve előfeltétele-e egy jelentősebb eredményt hzó beruházás, szakmai prgram megvalósulásának. A prjekt szinergiáját lehet értékelni egy adtt, helyi stratégiáhz való illeszkedéssel, illetve a helyi stratégia részeként pl. járási szinten tervezett prjektcsmag. 6. Egyéb hrizntális szempntk A hrizntális szempntk célja, hgy biztsítsa a társadalmi elvárásknak megfelelő feltételeket a támgatás srán. Ezen szempntk figyelembe vétele javaslt a prjektek kidlgzásnál, illetve a támgatás daítélésnél lehetséges feltételeket szabni, hgy miként teljesítse jbban a prjektgazda a hrizntális szempntkat. Innvációra való törekvése - Mennyire innvatív, újszerű tevékenységet valósít meg a prjektgazda, vagy alkalmaz a megvalósítás srán Társadalmi szempntk: a hátránys helyzetűek preferálása a megvalósítás és a működtetés srán (pl. tartós munkanélküliek, rmák, nők, fgyatékkal élők) Környezetvédelmi szempntk: A prjekt megvalósítása a környezeti állapt javulásával jár illetve a prjekt krszerű, környezetkímélő technlógiák alkalmazásával, minimális környezetterheléssel (pl. alacsny energiafgyasztással, fenntartható energiafrrásk felhasználásával,ivóvíz bázisk védelmével, minimális anyagszállítással) valósul meg és működik. A hrizntális szempntk értékelése a prjektek tartalmának a hrizntális célkhz (támgatófinanszírzó szervezet által meghatárztt részletes szempntk) való illeszkedés szempntjából valósul meg és a prjektek értékelése srán szakmai javaslat születhet annak érdekében, hgy szükség szerint miként kell a prjekt tartalmát módsítani, hgy mind jbban szlgálja az ésszerűség kereti között a hrizntális szempntk érvényesülését. 7. Knkrét javaslat a prjektek kiválasztás szempntjaira 6

7 Az egyes beavatkzásknál részletesen javaslat készül a prjekt-kiválasztási szempntkra. A prgram megvalósítása srán az Irányító Hatóság ettől eltérő szempntrendszert alkalmazhat, de törekedni kell arra, hgy a megyei szempntk is érvényesüljenek a megvalósítás srán 3. Prgram megvalósítása A prgram megvalósításával kapcslats intézményrendszer a stratégiai prgramban került bemutatásra. Amennyiben a prgram végrehajtására rendelkezésre álló frráskhz (EU támgatásk felhasználását szabályzó peratív prgramk) kapcslódó végrehajtási rendszer és ezen belül a megyei önkrmányzat feladatai véglegesítésre kerülnek, akkr azn előíráskat kell figyelembe venni az peratív prgrammegvalósítása srán. Az EU és egyéb állami támgatáskkal megvalósuló intézkedések és prjektek nymán keletkezett pénzügyi és naturális mutatók összegyűjtését a prjekteket finanszírzó intézmények adatbázisai biztsítják. Ezen adatbázisk megyére leszűrt adatai alapján lehet az adatk elemzését megvalósítani. 4. Priritásk és intézkedések 4.1. Gazdaságfejlesztési priritás Elsősrban a TOP-hz illeszkedő intézkedések (megyei intézkedések) 1. Brsd-Abaúj-Zemplén megye gazdasági teljesítményének és fglakztatásának bővítése a kiemelt térségek legversenyképesebb ágazataiban (ERFA típusú prgram) 2. Innváció vezérelt gazdaságfejlesztés Brsd-Abaúj-Zemplén megyében (ERFA típusú prgram) 3. Természeti és kulturális örökségértékek turisztikai célú fenntartható hasznsítása (ERFA típusú prgram) 4. Brsd-Abaúj-Zemplén megyei vállalkzásk finanszírzási feltételeinek javítása (ERFA típusú prgram) Kapcslódás a megyei területfejlesztési kncepció és stratégia céljaihz Az egyes intézkedések az alábbiak szerint kapcslódnak a megyei fejlesztési kncepcióhz: Az alábbi stratégiai célkhz való illeszkedés: 1. Gazdasági versenyképesség javítása, munkahelyteremtés és innvációs tevékenységek ösztönzése 4. Az egyedi természeti és kulturális erőfrrásk fenntartható hasznsítása Stratégia célmegvalósítását szlgáló tevékenységek és az intézkedések illeszkedése Stratégia célkhz kapcslódó tevékenységek Térség-, illetve ágazat-specifikus fejlesztések Gazdaságfejlesztés finanszírzási rendszerének megújítása Technlógiai park, high-tech zóna létrehzása Gazdaságfejlesztést ösztönző intézményrendszer kialakítása Természeti és kulturális örökségértékek turisztikai célú fenntartható hasznsítása Intézkedések Brsd-Abaúj-Zemplén megye gazdasági teljesítményének és fglakztatásának bővítése a kiemelt térségek legversenyképesebb ágazataiban Brsd-Abaúj-Zemplén megyei vállalkzásk finanszírzási feltételeinek javítása Innváció vezérelt gazdaságfejlesztés Brsd-Abaúj-Zemplén megyében Természeti és kulturális örökségértékek turisztikai célú fenntartható hasznsítása 7

8 A megye tervezett stratégiai prgramjának priritás szerkezetéhez az alábbi módn illeszkednek az intézkedések: Stratégiai prgram tervezett priritás szerkezete 2.Vállalkzásk versenyképesség javítása és fglalkztatás ösztönzése 1.Kutatás-fejlesztés és innváció 7.Turizmus Intézkedések Brsd-Abaúj-Zemplén megye gazdasági teljesítményének és fglakztatásának bővítése a kiemelt térségek legversenyképesebb ágazataiban Brsd-Abaúj-Zemplén megyei vállalkzásk finanszírzási feltételeinek javítása Innváció vezérelt gazdaságfejlesztés Brsd- Abaúj-Zemplén megyében Természeti és kulturális örökségértékek turisztikai célú fenntartható hasznsítása 4.2. Az intézkedések indkltsága a megyei kncepció SWOT helyzetértékelése alapján Pzitív értékek, mely erősségekre lehet építeni, vagy mely flyamatk kihasználása előnyt jelent a jövőben Feldlgzóipar rszágs átlagnál magasabb munkatermelékenysége, a megyében az átlagsnál nagybb nettó jövedelmet nyújt, a közszféra intézményei mellett dmináns a fglalkztatási szintje Az rszágs átlagnál nagybb, de a vidéki átlaggal megegyező az ipar részesedése a GDP-ből Misklci Egyetemnek meghatárzó a szerepe kutatásfejlesztésben, Mechatrnikai és Lgisztikai Rendszerek Tudásközpntja, bővülő helyi gazdasági és nemzetközi kapcslatk és együttműködési lehetőségek (pl. kassai egyetem) Vállalati innváció jelenléte főként infrmatikában, anyagtudmányban, földtudmányban Misklc jelentős ipari gyártó és szlgáltató-bázis Jelentős ipari hagymányk, még mindig fellelhető ipari és bányászati munkakultúra és ismeretek, készségek (pl. Ózd, Putnk, Kazincbarcika) Kiépült, infrastruktúrával elláttt vársi ipari területek (ipari parkk, vállalkzói területek, inkubátrházak) Jól működő autóipari, űripari klaszterek Hagymánys feldlgzóipari vállalatk tvábbélése, jelentős nagyvállalatk megtelepedése és stabil működése a térségben (pl. vegyipar, energetika autóés elektrnika, gépgyártás, sörkészítés, dhányipar Negatív értékek, mely prblémák leküzdésére törekedni kell, illetve valamilyen kckázat elkerüléséért kell beavatkzni Gazdasági teljesítménye 2010-ben alig, 6,6%-kal haladta meg a 2000-es évek szintjét Egy főre jutó GDP-nek az rszágs átlaghz visznyíttt elmaradása jelentősen csökkent (5% pnttal) 2005-re, majd a gazdasági válság kapcsán újra nőtt a különbség Csökkenő beruházási mérték, nagybb állami szerepvállalás a beruházáskban Országs visznylatban is kiemelkedő a hazai tőke aránya a társas vállalkzáskban Mezőgazdaságban fglalkztatttak jelentős csökkenése - hanyatló kertészeti, zöldség és Gyümölcs-termelési hagymányk (pl. Taktaköz, Cserehát, Encs, Edelény térsége) Brsd-Abaúj-Zemplén megyében a turizmus gazdasági jelentősége visznylag kicsi rszágs összehasnlításban Alacsny exprtrészesedés az árbevételből a megyei vállalkzásainál Bővülő, de rszágs szinten még alacsny K+F kapacitásk, ráfrdításk és gyenge innvációs teljesítmény Alacsny hatéknyságú vállalkzástámgatási szlgáltatásk, nehezen kiszámítható támgatási rendszer 8

9 Pzitív értékek, mely erősségekre lehet építeni, vagy mely flyamatk kihasználása előnyt jelent a jövőben területén) Turisztikai adttságk, kiemelten a Tkaj-hegyaljai (brászat, kultúra) és az Aggteleki-karszt világörökségi területen és Mezőkövesd - Tiszaújvárs Misklc - Sárspatak térségében (gyógy és termál turizmus), valamint a természeti és kulturális értékekhez (pl. várak) kapcslódóan Kedvező földrajzi elhelyezkedés a keleti piackkal való kereskedelem és szélesebb körű együttműködés erősítéséhez, az ehhez szükséges infrastruktúra relatíve kis költségű kiépíthetősége (Mezőkövesdi repülőtér megléte, bekapcslhatósága a közúti, vasúti és vízi közlekedési hálózatba) Mennyiségi munkaerő-tartalék megléte, közel 70 ezer fő nyilvántarttt álláskereső A gazdaságilag aktív laksság száma nőtt 2010-re Negatív értékek, mely prblémák leküzdésére törekedni kell, illetve valamilyen kckázat elkerüléséért kell beavatkzni A megyébe történő munkahelyteremtést nem preferálják speciális állami ösztönzők, a reginális szintű állami támgatási szabálykn kívül, ami alapja lehet egy vállalkzási övezet működésének Lakónépesség rszágs átlagt meghaladó csökkenése Növekvő tendenciájú és az rszágban a legnagybb mértékű a megyéből az elvándrlás, közülük is skan fiatalk és képzettek Alacsny fglalkztatttság, a munkanélküliségi ráta 2010-re 7,8 % pnttal meghaladta az rszágs rátát Alacsny képzettségű és munkakultúrájú laksság arányának és számának emelkedése, különösen a perifériákn, kis településeken Az egy főre jutó SZJA Alap 90 %-a vlt az rszágs átlagnak 2010-ben Szakképzés kiépült együttműködő intézményrendszere és a felnőttképzés hagymányai az ÉRÁK révén Misklci Egyetem gyakrlatilag minden tudmányterületen nyújt alap- és mesterképzést Lehetőségek, melyek előnyösen beflyáslhatják a megye fejlődését A kelet-európai, távl keleti, és elsősrban a kínai gazdaság befektetéseink, illetve áruinak a térhódítása az Európai Unió piacán lehetőséget nyújt a lgisztikáhz, illetve kapcslódóan a termelő egységek, üzleti szlgáltatkhz kapcslódó beruházásaira Veszélyek, melyek elkerülése érdekében javaslt a beavatkzás Európa gazdaságának stagnáló, vagy kismértékű növekedése nem teszi lehetővé a térségben működő és főként az európai piacra termelő vállalkzásk jövedelmezőségének, illetve fglalkztattti létszámának a bővítését Infrmációs és kmmunikációs technlógiák, illetve alkalmazásaik tvábbi térhódítása keresletet támaszt a fejlesztési területen, míg igényli a krszerű infrastruktúra fejlesztések követését Az egészséges életmódra, testi és lelki egészségre való törekvések erősödése lehetőséget nyújt a turizmusban a szlgáltatásk bővítésére, illetve a mezőgazdaságban az élelmiszerbiztnság, illetve az ellenőrzött termékpályák fntsságára. 9

10 4.3. Az intézkedések közti összhang, kapcslat bemutatása Az egyes intézkedések megvalósítása nem feltételezi az intézkedések kölcsönös megvalósítását, az intézkedések megvalósulása önmagukban is eredményre vezet. - Az első intézkedés típus kiemelt térségenként preferálja az adtt térségben meghatárzó gazdasági ágazatban tervezett fejlesztéseket, hgy ösztönözze a gazdaságfejlesztést, a munkahelyek teremtését, illetve a gazdaság teljesítőképességének növelését. - Az intézkedésen belül kiemelt szerepe van a turizmusnak, amely szintén térségenként nyújt támgatást a kiemelt turisztikai vnzerőknek és a kapcslódó vállalkzásknak. - A harmadik intézkedés az innvatív vállalkzásk indulását, illetve a már működő mikr-, kis és középvállalkzásk esetén az innvációs eredmények elterjesztését ösztönzi Az intézkedéseken belül érvényesítendő területi szempntk Az alábbi táblázat bemutatja, hgy az egyes járásk mely területi kategóriákhz tartznak: 1. Brsdi tengely Misklc, Kazincbarcika, Ózd 2. Mezőkövesd-Tiszaújvárs tengely Mezőkövesd, Mezőcsát, Tiszaújvárs 3. Tkaj-Hegyalja-Zemplén Szerencs, Tkaj, Sárspatak, Sátraljaújhely, Cigánd, Gönc 4. Abaúj-Cserehát Encs, Szikszó, Edelény, Putnk 5. Taktaköz Tkaj, Szerencs járásk egy része 4.5. A részprgram teljes költségvetése a Területi Operatív prgramban A részprgram teljes költségvetése a Területi Operatív prgramban: MFt. A gazdaságfejlesztési intézkedések kapcsán nincsen térségi alapn szervezett előzetes frrásfelsztás TOP-ból megvalósuló intézkedések összefglaló táblázata Költségvetés tervezet Intézkedések és tevékenységek 1. Brsd-Abaúj-Zemplén megye gazdasági teljesítményének és fglakztatásának bővítése a kiemelt térségek legversenyképesebb ágazataiban TOP frrás Költségvetés (MFt) Kiemelt gazdasági ágazatk kijelölése az egyes kiemelt térségekben, melyek jelentős hzzáadtt értékkel, exprt árbevétellel, fglalkztatással, vagy és TOP innvációs teljesítménnyel bírnak, vagy növekedési ptenciállal rendelkeznek Új munkahelyek létesítését támgató infrastrukturális feltételek (ipari parkk kialakítása) kialakítása TOP Pályázati knstrukció működtetése megyei krdináció mentén az egyes kiemelt térségek által kijelölt és preferált gazdasági ágazatkban TOP Közösségi célú fglakztatás ösztönzése, szciális gazdaság bővítése TOP Befektetés-ösztönzés, marketing tevékenységek TOP Egyéb fglalkztatás ösztönző, munkanélküliek mbilitását segítő támgatás TOP Innváció vezérelt gazdaságfejlesztés BAZ megyében Vállalkzásk innvációs tevékenységét ösztönző, illetve innvatív kezdő vállalkzásk létesítésének és növekedésének tanácsadási prgramja TOP Innvatív kezdő Vállalkzásk létesítéséhez és az innváció ösztönzéséhez szükséges telephelyi feltételek megteremtése TOP Pályázati Alap Vállalkzásk számára innvációs célú prjektek megvalósítására TOP A munkaerő mbilitás ösztönzését szlgáló közlekedésfejlesztés Üzleti infrastruktúrák, iparterületek elérhetőségének támgatása TOP

11 Intézkedések és tevékenységek TOP frrás Költségvetés A munkaerő-piaci közpntk, munkahelyek elérhetőségének javítása TOP 1.3 (MFt) Természeti és kulturális örökségértékek turisztikai célú fenntartható hasznsítása Turisztikai desztinációk integrált fejlesztése kiemelt turisztikai attrakció GINOP turisztikai attrakciók TOP 2.1 turisztikai szlgáltatásk TOP Megyei szinten összehanglt turisztikai marketing és értékesítés-ösztönző tevékenység GINOP 5.Brsd-Abaúj-Zemplén megyei vállalkzásk finanszírzási feltételeinek javítása GINOP Összesen TOP frrás - intézkedések Költségvetés (MFt) Támgatási keret (MFt) 1.1. Fglalkztatás-bővítést szlgáló önkrmányzati gazdaságfejlesztési akciók Fglalkztatás-barát fejlesztések elsősrban a kis- és középvállalkzásknál A munkaerő mbilitás ösztönzését szlgáló közlekedésfejlesztés A helyi fglalkztatási szint javítása megyei és helyi fglalkztatási paktumk támgatásával A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcslódó kiegészítő ESZA tevékenységek Összesen EU Frrás Költségvetés Támgatási (MFt) keret (MFt) ERFA ESZA Tervezett indikátrk, melyek az egyes intézkedéseken belül támgatandó prjektek számát jelentik. Tvábbá a támgatásk felhasználása srán alkalmazandó indikátrk megjelennek az egyes intézkedéseken belül, azk számszerűsítése csak a tényleges frrásk és pnts finanszírzási szempntk ismerete után kerülhet meghatárzásra. Intézkedések és tevékenységek egység egység költség (MFt) összesen 1. Brsd-Abaúj-Zemplén megye gazdasági teljesítményének és fglakztatásának bővítése a kiemelt térségek legversenyképesebb ágazataiban Kiemelt gazdasági ágazatk kijelölése az egyes kiemelt térségekben, melyek jelentős hzzáadtt értékkel, exprt árbevétellel, fglalkztatással, vagy/és innvációs teljesítménnyel bírnak, vagy növekedési ptenciállal rendelkeznek Új munkahelyek létesítését támgató infrastrukturális feltételek (ipari parkk) kialakítása Pályázati knstrukció működtetése megyei krdináció mentén az egyes kiemelt térségek által kijelölt és preferált gazdasági ágazatkban db 24 1 db db

12 Intézkedések és tevékenységek egység egység költség összesen (MFt) Közösségi célú fglakztatás ösztönzése, szciális gazdaság bővítése db Az ágazathz tartzó vállalkzásk közti együttműködések szervezése db Befektetés-ösztönzés, marketing tevékenységek db Egyéb fglalkztatás ösztönző, munkanélküliek mbilitását segítő támgatás db Később kerül pntsításra 2. Innváció vezérelt gazdaságfejlesztés BAZ megyében Vállalkzásk innvációs tevékenységét ösztönző, illetve innvatív kezdő vállalkzásk létesítésének és növekedésének tanácsadási prgramja megyei szintű krdináció mellett járáskra lebntva7 év alatt kerül megvalósításra (25 db MFT/ év/járás) Innvatív kezdő Vállalkzásk létesítéséhez és az innváció ösztönzéséhez szükséges telephelyi feltételek megteremtése db Pályázati Alap Vállalkzásk számára innvációs célú prjektek megvalósítására db 1, A munkaerő mbilitás ösztönzését szlgáló közlekedésfejlesztés Üzleti infrastruktúrák, iparterületek elérhetőségének támgatása km A munkaerő piaci közpntk, munkahelyek elérhetőségének javítása km Természeti és kulturális örökségértékek turisztikai célú fenntartható hasznsítása Turisztikai desztinációk integrált fejlesztése kiemelt turisztikai attrakció GINOP db turisztikai attrakciók TOP.2 priritás nem a gazdaságfejlesztési prgram része db turisztikai szlgáltatásk db Megyei szinten összehanglt turisztikai marketing és értékesítés-ösztönző tevékenység GINOP db Brsd-Abaúj-Zemplén megyei vállalkzásk finanszírzási feltételeinek javítása db

13 4.7. TOP-ból megvalósuló intézkedések részletes bemutatása Brsd-Abaúj-Zemplén megye gazdasági teljesítményének és fglakztatásának bővítése a kiemelt térségek legversenyképesebb ágazataiban 1. Intézkedés megnevezése NÉV:1. Brsd-Abaúj-Zemplén megye gazdasági teljesítményének és fglakztatásának bővítése a kiemelt térségek legversenyképesebb ágazataiban (ERFA és ESZA típusú prgram) 2. Az intézkedés elemeinek részletes bemutatása Rövid tartalmi leírás Fejlesztési cél - Brsd-Abaúj-Zemplén megye gazdasági teljesítményének és fglakztatásnak bővítése az egyes térségek legversenyképesebb ágazataiban Tervezett eredmény mutató - Kis- és középvállalkzásk fglalkztattti létszámának növelése - Termék- és flyamat innvációt megvalósító KKV-k száma - Hzzáadtt érték váltzása a KKV-k körében Támgatandó tevékenységek TOP 6.2 intézkedés:a térségi gazdaságfejlesztéshez kapcslódó kiegészítő ESZA tevékenységek - Kiemelt gazdasági ágazatk kijelölése az egyes kiemelt térségekben, melyek jelentős hzzáadtt értékkel, exprt árbevétellel, fglalkztatással, vagy és innvációs teljesítménnyel bírnak, vagy növekedési ptenciállal rendelkeznek Az ágazati preferenciák célja, hgy kialakuljn biznys ágazatkban a vállalkzásk egy lyan kritikus tömege a gazdasági hagymányk és a növekedési ptenciál alapján, amelyekhez kapcslódóan lehetőség van a támgató szlgáltatásk magas színvnalú fejlesztésére (pl. szakképzésben és felsőktatásban, vagy technlógiai, termék-fejlesztési tanácsadás). Ezáltal a támgató környezet elérheti a kritikus tömeget, mely eredményesen tudja kiszlgálni az adtt iparágban tevékenykedő vállalkzáskat. Az egyes kiemelt térségekben az alábbi ágazatk fejlesztése, preferált, ami a gyakrlatban azt jelenti, hgy ezen ágazatkból érkező fejlesztési igénye egy garantált frráskeret mellett valósulhatnak meg. Amennyiben nem lesz kellő igény az adtt ágazati fejlesztésekre, akkr a frrásk más ágazatkból jelentkező igényekre is felhasználhatók lesznek. Fejlesztési területek Példák preferált ágazatra 6. Brsdi tengely Gépipar (kiemelten a járműiparhz kapcslódóan), vegyipar, mechatrnika, IT szektr kreatív ipar, fémfeldlgzás, energiatermelés, vízgazdálkdás, hulladékgazdálkdás, illetve szlgáltatás, átmeneti és állandó szciális gndzás, építőipar, környezetipar, nantechnlógia és az űripar, egészségipar 7. Mezőkövesd-Tiszaújvárs lgisztikai közpnt Gépipar (kiemelten a járműiparhz kapcslódóan), vegyipar, mechatrnika, energiatermelés, lgisztika, hulladékgazdálkdás, vízgazdálkdás, 8. Tkaj-Hegyalja-Zemplén Helyi termékek előállítása: elsődlegesen mezőgazdasági, erdészeti alapanyagk (élelmiszer, faipari termékek) feldlgzása, gyártása 1 Gépipar (kiemelten a járműiparhz kapcslódóan), 1 A vnatkzó tématerület fejlesztését össze kell hanglni a Vidékfejlesztési OP által nyújttt vállalkzásfejlesztési támgatáskkal 13

14 dhányipar, vízgazdálkdás 9. Abaúj-Cserehát Helyi termékek előállítása: elsődleges mezőgazdasági, erdészeti alapanyagk (élelmiszer, faipari termékek) feldlgzása, gyártása, lgisztika, vízgazdálkdás, építőipar 10. Taktaköz Helyi termékek előállítása: Elsődleges mezőgazdasági, erdészeti alapanyagk (élelmiszer, faipari termékek) feldlgzása, gyártása TOP 1.1 intézkedés: Fglalkztatás-bővítést szlgáló önkrmányzati gazdaságfejlesztési akciók és TOP 1.3 intézkedés: A munkaerő mbilitás ösztönzését szlgáló közlekedésfejlesztés - Új munkahelyek létesítését támgató infrastrukturális feltételek (iparterületek, ipari parkk) kialakítása, illetve a területek elérhetőségét biztsító és szükséges kisléptékű közlekedési beruházásk Az intézkedés keretében megvalósulnak a gazdaságfejlesztési célú infrastruktúrák mellett az adtt térségekben tervezett és fglalkztatást szlgáló közlekedésfejlesztési beruházásk is (pl. közcélú utak felújítása, illetve újak építése). Fejlesztési területek Tevékenységek, pl. 1. Brsdi tengely: fejlesztési igénnyel jelentkező helyszínek: Nyékládháza, Ózd, Szikszó, Hernádkak, Hernádnémeti, Emőd, Rudabánya 2. Mezőkövesd-Tiszaújvárs lgisztikai közpnt: fejlesztési igénnyel jelentkező helyszínek: Hejőkeresztúr 3. Tkaj-Hegyalja-Zemplén: fejlesztési igénnyel jelentkező helyszínek: Szerencs, Pálháza, Füzérkmlós 4. Abaúj-Cserehát: fejlesztési igénnyel jelentkező helyszínek: Edelény, Szemere 5. Taktaköz közösségi műhelyek iparterület fejlesztése (különösen a meglévő iparterületek), közösségi műhelyek, üzleti szlgáltató közpnt kialakítása, lgisztikai telepek Lgisztikai kp fejlesztése, közösségi műhelyek, üzleti szlgáltató közpnt kialakítása, lgisztikai telepek iparterület fejlesztése, közösségi műhelyek, üzleti szlgáltató közpnt kialakítása, lgisztikai telepek iparterület fejlesztése, közösségi műhelyek, üzleti szlgáltató közpnt kialakítása, lgisztikai telepek Prjekt kiválasztási szempnt: Teremtett munkahelyek száma Fejlesztéssel érintett infrastrukturálislétesítmény nagysága és költséghatéknysága Egy új munkahelyre eső beruházási költség A tervezett beruházás természetre és környezetre gyakrlt hatása (előnyben kell részesíteni a barnamezős területek fejlesztését, csak indklt esetben lehet zöldmezős fejlesztések megvalósítása. Az üzleti infrastruktúra fejlesztés területén Misklcn is jelentős igények vannak, de azk külön frráskeretből kerülnek támgatásra a tervezett prjektek a következők: Ipari infrastruktúra fejlesztése új ipari parkk és iparterületek előkészítésével és kialakításával Infpark-infrmatikai inkubátr, szlgáltatóközpnt, az IKT termékek kereslet-kínálat ösztönzésének infrastruktúra fejlesztése Misklcn Üzleti szlgáltató funkciók fejlesztéséhez irdaház létesítése TOP 1.2 intézkedés: Fglalkztatás-barát fejlesztések elsősrban a kis- és középvállalkzásknál 2 - Pályázati knstrukció működtetése megyei krdináció mentén az egyes kiemelt térségek által kijelölt és 2 Kérdőjeles az intézkedés TOP-ban való támgatása, a GINOP, illetve az NVP lefedi a támgatási célkat. 14

15 preferált gazdasági ágazatkban a vállalkzásk versenyképességnek javítása és növekedése érdekében. A pályázati knstrukció az alábbi tevékenységeket támgatja: Az ágazatkhz tartzó vállalkzásk elsősrban a térségen kívüli értékesítést, illetve exprtt bővítő, nagyvállalati beszállítói kapcslatkat ösztönző, termék- és technlógia fejlesztését szlgáló beruházásk, illetve minőségi működéshez szükséges technlógiai, vállalati flyamatk fejlesztésének támgatása (ebbe beleértendők, mindazk a helyi termék feldlgzók, melyek finanszírzhatók ERFA frrásból, azaz nem mezőgazdasági termékek elsődleges, nyersanyagból történő feldlgzását jelentik (pl. pékség)) Az adtt ágazatk fejlesztéséhez kapcslódóan a vállalkzásk fglalkztatást bővítő telephelyi infrastruktúra létesítése preferáltan barnamezős területeken Fejlesztési területek Példák preferált ágazatra 1. Brsdi tengely Gépipar (kiemelten a járműiparhz kapcslódóan), vegyipar, mechatrnika, IT szektr kreatív ipar, fémfeldlgzás, energiatermelés, vízgazdálkdás, hulladékgazdálkdás, illetve szlgáltatás, átmeneti és állandó szciális gndzás, helyi termékek feldlgzása, építőipar, környezetipar, nantechnlógia és az űripar, egészségipar 2. Mezőkövesd-Tiszaújvárs lgisztikai közpnt Gépipar (kiemelten a járműiparhz kapcslódóan), vegyipar, mechatrnika, energiatermelés, lgisztika, hulladékgazdálkdás, vízgazdálkdás, helyi termékek feldlgzása 3. Tkaj-Hegyalja-Zemplén Helyi termékek előállítása: elsődlegesen mezőgazdasági, erdészeti alapanyagk (élelmiszer, faipari termékek) feldlgzása, gyártása 3 Gépipar (kiemelten a járműiparhz kapcslódóan), dhányipar, vízgazdálkdás 4. Abaúj-Cserehát Helyi termékek előállítása: elsődleges mezőgazdasági, erdészeti alapanyagk (élelmiszer, faipari termékek) feldlgzása, lgisztika, vízgazdálkdás 5. Taktaköz Helyi termékek előállítása: Elsődleges mezőgazdasági, erdészeti alapanyagk (élelmiszer, faipari termékek) feldlgzása, gyártása Prjekt kiválasztási szempnt: Teremtett munkahelyek száma Egy új munkahelyre eső beruházási költség Tervezett árbevétel növelése Helyi termékek termelését és piacra jutását elősegítő együttműködésekbe bevnt szereplők száma Fejlesztés hatására elért laksság (lehetséges vevők) száma A helyi, térségi együttműködésekbe bevnt vállalkzásk száma Környezetkímélő technlógiák és megldásk alkalmazása TOP 6.1. intézkedés: A helyi fglalkztatási szint javítása megyei és helyi fglalkztatási paktumk támgatásával - Közösségi célú fglakztatás ösztönzése, szciális gazdaság bővítése, mely kapcsán javaslt térségi alapn (súlys munkanélküliséggel küzdő és nagy létszámú járáskban mikr-térségi körzetekben) szervezett önkrmányzati tulajdnú (vagy közösen fenntarttt önkrmányzati és állami fenntartású társaságk), illetve közösségi célú vállalkzás (pl. a fglalkztattt egyének által alapíttt szciális szövetkezet) keretében szervezett fglalkztatási társaságk alapítása és működtetése. A társaságk működtetésébe 3 A vnatkzó tématerület fejlesztését össze kell hanglni a Vidékfejlesztési OP által nyújttt vállalkzásfejlesztési támgatáskkal 15

16 és menedzsmentjébe ajánltt a fglalkztatási tapasztalattal rendelkező nn prfit szervezetek bevnása. A társaságk célja, hgy elősegítsék a munkanélküliek munkába való visszailleszkedést, szakmai gyakrlat megszerzésével, illetve a munkában töltött idő növelésével, illetve ellássák azkat a feladatkat, melyet a leghátránysabb térségekben a kckázats piaci visznyk (pl. alacsny helyi jövedelmek miatt) piaci alapn működő vállalkzásk nem látnak el. A társaságk szervezését javaslt a térségi fglalkztatási paktumk részeként megvalósítani. (ESZA frrás) A társaságk hármféle tevékenységet látnak el: Közfglalkztatási feladatk, melyek részeként tartós munkanélküliek fglalkztatása Tranzitfglalkztatási feladatk, mely srán részben piaci alapn értékesíthető szlgáltatást nyújtó személyek fglalkztatása. Piaci alapn nyújttt szlgáltatás, vagy termelő tevékenység 4 lyan területen, melyet a tisztán piaci szereplők nem látnak el az adtt térségben, vagy településen. A fglalkztatás mellett a társaságk a munkavállalóknak szakképzést, kmpetencia alapú képzést, illetve a leghátránysabb helyzetű és tartós munkanélküli személyeknek fglalkztatási, életvitellel összefüggő képzést, mentrálást és egyéni fejlesztést, munkaegészségügyi és egyéb a fglalkztathatóságt támgató szlgáltatáskat is nyújtanak. A fglalkztatási szakterületeket az adtt térségeken belül alakítják ki. A közösségi célú fglalkztatási prjektek a régió összes térségében preferáltak. Prjekt kiválasztási szempnt: Alkalmaztt munkanélküliek száma Egy fglalkztatttra jutó költség Képzésekben résztvevők száma Képzés elvégzését követő 3 hónapban elhelyezkedettek száma A társaságk szervezéséhez szükséges egy megyei szinten krdinált nagytérségi (tengelyenként, vagy járásnként szervezett) fglalkztatási platfrmk működtetésére, mely kapcsán a munkaügyi közpntk szlgáltatásai kiegészítésre kerülnek a nn prfit szektr bevnásával - a munkavállalói és a munkáltató igények jbb összehanglása, hatékny infrmáció-áramlása révén. Tvábbá tanácsadói szlgáltatás valósul meg a vállalkzásk fglalkztatás-bővítő lehetőségeinek felkutatása, illetve az ahhz szükséges beruházásk finanszírzása érdekében. Fejlesztési területek, térségek 1. Brsdi tengely 2. Mezőkövesd-Tiszaújvárs lgisztikai közpnt 3. Tkaj-Hegyalja-Zemplén 4. Abaúj-Cserehát 5. Taktaköz TOP 1.2 intézkedés: Fglalkztatás-barát fejlesztések elsősrban a kis- és középvállalkzásknál - Befektetés-ösztönzés, marketing tevékenységek Térségi marketing A megye legjelentősebb munkaerő-piaci közpntjai által érintett térségekben befektetés-ösztönzését szlgáló kmmunikációs, térség-marketing tevékenységeinek megvalósítása, illetve a befektetők tájékztatása és ügyintézésnek segítése egy ablaks tanácsadói rendszerben. A feladat ellátása az egyes tengelyek kiemelt gazdasági közpntjaiban valósul meg: Fejlesztési területek Térség közpntk 1. Brsdi tengely Misklc, Ózd, Kazincbarcika 2. Mezőkövesd-Tiszaújvárs Tiszaújvárs, Mezőkövesd lgisztikai közpnt 3. Tkaj-Hegyalja-Zemplén Szerencs, Sátraljaújhely-Sárspatak, Tkaj 4. Abaúj-Cserehát Encs 4 A társaságk tevékenysége természetesen az előállíttt termékek, vagy szlgáltatásk értékesítését is magában fglalja. 16

17 5. Taktaköz Prügy Kereskedelemösztönzés Olyan nn-prfit vállalkzásfejlesztési szervezetek szakmai felkészültségének (szakmai és nyelvi képzés) és munkájának a támgatása (pl. több vállalkzás képviselőjeként külpiaci vásárkn, szakmai bemutatókn való megjelenés, reklám tevékenység), melyek elősegítik a Brsd-Abaúj-Zemplén megyében előállíttt fgyasztói termékek bel- és külpiaci értékesítésének ösztönzését. GINOP 1., priritás, A kkv-k versenyképességének javítása keretében támgatható - Az ágazathz tartzó vállalkzásk közti együttműködések szervezése: szakképzéssel, tvábbképzésekkel, értékesítéssel, piacra lépéssel, technlógiai flyamatkkal kapcslats infrmáció áramlás működtetésével. Olyan nn-prfit alapn szervezett szlgáltató társaságk tevékenységének támgatása, melyek az adtt térségen bel segítik a kulcságazatkban tevékenykedő vállalkzásk munkáját a fentiekben megfgalmaztt feladatk ellátásával. Ilyen feladatk lehetnek: képzési igények és követelmények összehanglása, biznys szakterületeken tvábbképzések szervezése, mikr- és kisvállalkzásknak menedzsment ismeretek nyújtása, nemzetközi piacra lépés segítése vásárkn, partnertalálkzókn való megjelenéssel, közös marketingaktivitással. Fejlesztési területek Példák preferált ágazatra 1. Brsdi tengely Gépipar (kiemelten a járműiparhz kapcslódóan), vegyipar, mechatrnika, IT szektr kreatív ipar, fémfeldlgzás, energiatermelés, vízgazdálkdás, hulladékgazdálkdás, illetve szlgáltatás, átmeneti és állandó szciális gndzás, építőipar, környezetipar, nantechnlógia és az űripar, egészségipar 2. Mezőkövesd-Tiszaújvárs lgisztikai közpnt Gépipar (kiemelten a járműiparhz kapcslódóan), vegyipar, mechatrnika, energiatermelés, lgisztika, hulladékgazdálkdás, vízgazdálkdás, 3. Tkaj-Hegyalja-Zemplén Helyi termékek előállítása: elsődlegesen mezőgazdasági, erdészeti alapanyagk (élelmiszer, faipari termékek) feldlgzása, gyártása 5 Gépipar (kiemelten a járműiparhz kapcslódóan), dhányipar, vízgazdálkdás 4. Abaúj-Cserehát Helyi termékek előállítása: elsődleges mezőgazdasági, erdészeti alapanyagk (élelmiszer, faipari termékek) feldlgzása, gyártása, lgisztika, vízgazdálkdás 5. Taktaköz Helyi termékek előállítása: Elsődleges mezőgazdasági, erdészeti alapanyagk (élelmiszer, faipari termékek) feldlgzása, gyártása Tvábbá az együttműködés szervezése kiterjed a Közösségi célú fglakztatás ösztönzése, szciális gazdaság bővítése területen tevékenykedő szervezetek munkájára is. TOP 6.1. intézkedés: A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcslódó kiegészítő ESZA tevékenységek - Egyéb fglalkztatás ösztönző, munkanélküliek mbilitását segítő támgatás Ennek a fő eleme a lakhatási támgatás, (amit a megyébe visszatérő munkavállalók ill. a lakóhelyüktől távl, de még a megyén belül dlgzó munkavállalók kaphatnak) valamint a megyén belüli ingázás költségtérítése, közösségi közlekedési eszköz igénybevétele esetén. A támgatás srán különös figyelemmel kell lenni a fkzttan sérülékeny célcsprtk (pl. pszichiátriai és szenvedélybetegek, fgyatékkal élők krízis helyzetbe kerültek, állami gndskdásban nevelkedettek) munkaerő-piaci integrációjára, mely kapcsán a fglalkztatás ösztönzése mellett, igény szerint egyéni életvitel segítő tanácsadást, mentrálást is magában kell fglalnia. Tvábbá fnts, hgy a munkaerő mbilitása megmaradjn a felsőfkú végzettségűek körében is, akiknek 5 A vnatkzó tématerület fejlesztését össze kell hanglni a Vidékfejlesztési OP által nyújttt vállalkzásfejlesztési támgatáskkal 17

18 a térségbeli fglalkztatását tehetséggndzási, mentrálási prgramn keresztül is lehet ösztönözni. A támgatás tartalma a TOP vnatkzó intézkedésnek tartalmával összhangban kerül kidlgzásra a későbbiekben. Tervezett utput mutató - Kiemelt gazdasági ágazatk kijelölése: Elkészült tanulmány a kiemelt ágazatk felméréséről - Új munkahelyek létesítését támgató infrastrukturális feltételek (iparterületek, ipari parkk) kialakítása és kapcslódó utak építése, illetve felújítása Létesített infrastruktúra alapterülete (ipari park terület, irdafelület és üzemcsarnk mérete) Létesített új utak hssza (km) Felújíttt utak hssza (km) - Pályázati knstrukció működtetése kiemelt ágazatban: Pénzügyi támgatásban részesülő vállalkzásk száma (beleértve vissza nem térítendő támgatás, hitelek, kckázati tőkebefektetés) KKV-knak nyújttt EU támgatáskhz illeszkedő magán beruházásk összege (beleértve vissza nem térítendő támgatás, hitelek, kckázati tőkebefektetés) Támgattt KKV-knál létrehztt új munkahelyek száma - Közösségi célú fglakztatás ösztönzése, szciális gazdaság bővítése Támgattt szervezeteknél létrehztt új munkahelyek száma - Befektetés-ösztönzés: Működő befektetés-ösztönzési szlgáltatásk Nem pénzügyi támgatásban részesülő vállalkzásk száma - Egyéb fglalkztatás ösztönző, munkanélküliek mbilitását segítő támgatás támgattt szervezetek száma támgattt munkavállalók száma Feltételezzük, hgy ágazati preferencia nélkül a vállalkzásk növekedésének elősegítéséhez elérhetők lesznek tvábbi vissza nem térítendő támgatásk, kedvezménye hitelek (visszatérítendő támgatásk), hitelgarancia igénybevétele, illetve kckázati tőke jellegű támgatásk. Időbeli ütemezése - Kiemelt gazdasági ágazatk kijelölése, melyek jelentős hzzáadtt értékkel, exprt árbevétellel, fglalkztatással, vagy és innvációs teljesítménnyel bírnak I. félév- - Új munkahelyek létesítését támgató infrastrukturális feltételek (iparterületek, ipari parkk kialakítása) kialakítása II. félév és II. félév - Pályázati knstrukció működtetése a megye szinten kiemelt és kijelölt gazdasági ágazatkban a vállalkzásk versenyképességnek javítása és növekedése érdekében II. félév és II. félév. - Közösségi célú fglakztatás ösztönzése, szciális gazdaság bővítése II. félév és II. félév - Befektetés-ösztönzés II. félév és II. félév - Egyéb fglalkztatás ösztönző, munkanélküliek mbilitását segítő támgatás: II. félév és II. félév. Előkészítettség - Kiemelt gazdasági ágazatk kijelölése: Feladat-meghatárzás készítése szükséges. - Új munkahelyek létesítését támgató infrastrukturális feltételek (iparterületek, ipari parkk) kialakítása: IH-val egyeztetve a részletes támgatási feltételek rögzítése szükséges, majd prjektjavaslatk bekérése és véglegesítése, illetve részletes kidlgzása szükséges - Pályázati knstrukció működtetése: A kiemelt gazdasági ágazatk tanulmányának elkészítése után szükséges a pályázati alap teljes körű dkumentációjának elkészítése és társadalmi egyeztetése. - Közösségi célú fglakztatás ösztönzése, szciális gazdaság bővítése - szükséges a pályázati alap teljes körű dkumentációjának elkészítése és társadalmi egyeztetése; a fglalkztatatási paktumk mdell prjektjeinek és részletes támgatási feltételeinek elkészítése a krábbi évek tapasztalatai alapján - Befektetés-ösztönzés: Feladat-meghatárzás készítése szükséges, melyet adaptálni kell az egyes térségek sajáts helyzetére. - Egyéb fglalkztatás ösztönző, munkanélküliek mbilitását segítő támgatás: szükséges a pályázati alap teljes körű dkumentációjának elkészítése és társadalmi egyeztetése 18

19 Kapcslódó ágazati prgram GINOP - Pénzügyi eszközök alkalmazása a kiemelt ágazatkban tevékenykedő vállalkzásk fejlesztésének támgatása érdekében GINOP KKV-k termék- és technlógiai fejlesztésének támgatása Megye határn átnyúló fejlesztések A szmszéds megyékkel tervezzük, a hasnló támgatási knstrukció esetén a kiemelt gazdasági ágazatk kijelölésének összehanglását. Ország határn átnyúló fejlesztések A szlvák és ukrán határ menti prgramkban tervezzük egy közös prjektet a kölcsönösen releváns kiemelt ágazatk közti együttműködések ösztönzésére. 3. Az intézkedés tervezett kedvezményezetti körének bemutatása Gesztr szervezet, illetve partner szervezet, aki bevnásra kerül az intézkedés lebnylításába: - Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Önkrmányzat, Brsd Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Végső kedvezményezettek: - Kiemelt gazdasági ágazatk kijelölése: Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Önkrmányzat és Brsd Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - Új munkahelyek létesítését támgató infrastrukturális feltételek (iparterületek, ipari parkk) kialakítása: települési önkrmányzatk és nn prfit gazdasági társaságaik, illetve közútkezelő társaságk - Pályázati knstrukció működtetése: Kiemelt ágazatkhz tartzó vállalkzásk - Közösségi célú fglakztatás ösztönzése, szciális gazdaság bővítése: Közösségi célú fglakztatásban, szciális gazdaságban tevékenykedő állami, önkrmányzati tulajdnú és nn-prfit szervezetek, illetve a fglalkztatási paktumhz járásközpntk önkrmányzatai és munkaügyi közpntk, valamint fglalkztatással fglalkzó nn-prfit szervezetek - Befektetés-ösztönzés: Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Önkrmányzat és Brsd Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és egyéb gazdaság-fejlesztéssel fglalkzó nn prfit szervezetek - Egyéb fglalkztatás ösztönző, munkanélküliek mbilitását segítő támgatás: önkrmányzatk, gazdasági társaságk, nn prfit szervezetek 4. Intézkedés költségigényének bemutatása Támgatás frmája: - Vissza nem térítendő támgatás Támgatási költség: Összesen: MFt - Kiemelt gazdasági ágazatk kijelölése: 24MFt - Új munkahelyek létesítését támgató infrastrukturális feltételek (iparterületek, ipari parkk) kialakítása: MFt - Pályázati knstrukció működtetése: MFt - Közösségi célú fglakztatás ösztönzése, szciális gazdaság bővítése:6450 MFt - Befektetés-ösztönzés: 945 MFt - Egyéb fglalkztatás ösztönző, munkanélküliek mbilitását segítő támgatás: MFt Megye határn átnyúló fejlesztések 0 Ft Ország határn átnyúló fejlesztések 100 MFt 5. Illeszkedés Területi peratív prgramhz Tematikus cél: - (8) A fglalkztatás bővítése és a munkaerő mbilitásának támgatása Beruházási priritás: - ERFA rendelet 5. cikk 8 (b): a fglalkztatás barát növekedés elősegítése a saját belső ptenciál kifejlesztése révén, az 19

20 adtt területeket érintő területi stratégia részeként, beleértve a hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint a knkrét természeti és kulturális erőfrrásk fejlesztését, illetve az ezekhez való hzzáférhetőség javítását - ESZA rendelet 3. cikk (1) a) i: munkaerő-piaci hzzáférés a munkakeresők és az inaktív személyek számára többek között helyi fglalkztatási kezdeményezések és a munkavállalói mbilitás ösztönzése révén Beavatkzásk (Támgatható tevékenységek), TOP finanszírzás: 1.1 Fglalkztatás-bővítést szlgáló önkrmányzati gazdaságfejlesztési akciók 1.2 Fglalkztatás-barát fejlesztések elsősrban a kis- és középvállalkzásknál 1.3 A munkaerő mbilitás ösztönzését szlgáló közlekedésfejlesztés részben az ipar területek fejlesztéséhez kapcslódóan 6.1 A helyi fglalkztatási szint javítása megyei és helyi fglalkztatási paktumk támgatásával 6.2 A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcslódó kiegészítő ESZA tevékenységek 20

21 Innváció-vezérelt gazdaságfejlesztés Brsd-Abaúj-Zemplén megyében 1. Intézkedés megnevezése NÉV:2. Innváció vezérelt gazdaságfejlesztés Brsd-Abaúj-Zemplén megyében (ERFA típusú prgram) 2. Az intézkedés elemeinek részletes bemutatása Rövid tartalmi leírás Fejlesztési cél - A megye egész területén új vállalkzásk indításának ösztönzése, valamint az innvációs flyamatk elindítása a kkv-k körében Tervezett eredmény mutató - Kezdő (start-up) vállalkzásk száma - Termék- és flyamat innvációt megvalósító KKV-k aránya - Marketing és szervezeti innvációt megvalósító KKV-k aránya - Krszerű telephelyi feltételek kialakítása Támgatandó tevékenységek TOP 6.2. intézkedés: A térségi gazdaságfejlesztéshez kapcslódó kiegészítő ESZA tevékenységek, ezen belül a helyi gazdaság- és termékfejlesztés mentrálása, flyamatsegítése - Vállalkzásk innvációs tevékenységét ösztönző, illetve innvatív kezdő vállalkzásk létesítésének és növekedésének tanácsadási prgramja. A tanácsadási prgram célja, hgy elősegítése a mikr-, kis és közepes vállalkzásk mindszélesebb körében a termék, és szlgáltatatás, flyamat, szervezeti innvációt, lyan új megldásk létesítését segítse, aminek eredményeként növekedhet a vállalkzásk bevétele, eredményessége. Ennek keretében megvalósul egy megyei szinten krdinált, de a térségi, járásk sajátsságaihz igazdó szakmai tanácsadási, technlógiai transzfer prgram. A prgram fnts része a nyilvánsság széles körű tájékztatása, illetve a jó gyakrlatk átadása. A prgram srán üzletfejlesztési, illetve speciális szakterületi infrmációkkal segítik új vállalkzásk alapítását és fejlődését. A prgram része a vállalkzásk finanszírzáshz való hzzájutásának segítése, így pl. finanszírzókkal való kapcslattartás, tanácsadás vállalkzásk számára: kckázati tőke prgramk, hitelgarancia alap. A prgram preferált célcsprtjai, melyekre mindenféleképpen irányul a fejlődés elősegítése: gazdasági tevékenységet végző nnprfit szervezetek, rmák, nők által szervezett vállalkzásk. A prgramn belül képzések is megvalósulhatnak, pl. Mdern infrmációs technlógia használatáhz kapcslódóan Vállalkzás menedzsmenthez kapcslódó tvábbképzések szervezése, menedzsmentrendszerek fejlesztése (pl. tulajdnsváltáshz kapcslódóan, vállalkzás megerősítése, újgenerációk a menedzsmentben) Fnts, hgy a vállalkzásk megújulása srán kiemelt szempntként jelenjen meg a környezeti kihíváskra válaszló, a zöld technlógiákra, illetve energiatakaréks működéshez kapcslódó minták megismertetése és bemutatása. A tanácsadási prgramhz kapcslódik a vállalkzásk saját prjektjeinek megvalósítását segítő kisléptékű támgatási prgramja, ami az intézkedésen belül a 3. tevékenységben kerül leírásra. Misklcn a fenti tevékenység a megyeitől elkülönült frráskeretben a Misklc MJV Önkrmányzata, a BOKIK és a Misklci Egyetem által közösen létrehztt Vállalkzásfejlesztési közpntban valósul meg. TOP 1.1 intézkedés: Fglalkztatás-bővítést szlgáló önkrmányzati gazdaságfejlesztési akciók - Innvatív kezdő vállalkzásk létesítéséhez és az innváció ösztönzéséhez szükséges telephelyi feltételek megteremtése a meglévő épületállmány hasznsításával, így Üzleti Szlgáltató és Innvációs Közpntk létesítése a jelentősebb munkaerő-piaci közpntkban igény szerint (pl. Tiszaújvárs, Ózd, Sajószentpéter, Mezőkövesd, Szerencs, Encs, Edelény, Sátraljaújhely-Sárspatak, Cigánd településeken) A tervezett beruházásk pnts helye és prjektek tartalma később kerül kijelölésre. A támgatás eredményeként lyan üzleti környezet alakul ki, ahl a piaci körülményekhez képest kedvezőbb feltételek 21

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Prgram Operatív részprgram Egyeztetési váltzat 2014. június Tartalmjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Megvalósítással kapcslats kérdések...

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

Vas megye Integrált Területi Programja

Vas megye Integrált Területi Programja Vas megye Integrált Területi Prgramja 2014-2020 TERVEZET A megyei gazdaságfejlesztési és településfejlesztési integrált területi prgram tervezéséhez Cím Verzió 1.0 Megyei közgyűlési határzat száma és dátuma

Részletesebben

Az Észak magyarországi Régió középtávú fejlesztéspolitikai célkitűzései (2007-2013)

Az Észak magyarországi Régió középtávú fejlesztéspolitikai célkitűzései (2007-2013) Az Észak magyarrszági Régió középtávú fejlesztésplitikai célkitűzései (2007-2013) A tervezést beflyásló keretfeltételek Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Reginális Fejlesztési Alapról

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Operatív részprogram Egyeztetési változat 2014. június M U N K A A N Y A G Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Megvalósítással

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2013. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232 Dr. Szakács Imre úr elnök Győr-Msn-Sprn Megyei Önkrmányzat Győr Árpád u. 32. 9021 Iktatószám: Üi.: Dancsecs Rland Tel. szám: 06-96-516-232 Tárgy: Nyugat-dunántúli Reginális Energia Stratégia és Sprn-Fertőd

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Brsd-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2013. december Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2.

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

A KFI Stratégia sarokpontjai és a regionális intelligens szakosodási stratégiák összefüggései Borsi Balázs

A KFI Stratégia sarokpontjai és a regionális intelligens szakosodási stratégiák összefüggései Borsi Balázs A KFI Stratégia sarkpntjai és a reginális intelligens szaksdási stratégiák összefüggései Brsi Balázs Nemzetgazdasági Minisztérium, Innvációs és K+F Fősztály Budapest, 2013. április 3. Az egyetemi-akadémiai,

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés 1 1. Alapvető cél A Felhívás célja, hgy a Nemzeti Intelligens Szaksdási Stratégiában (a tvábbiakban: S3) megfgalmaztt intelligens gyártás specializációt

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 3. egyeztetési váltzat 2013. január 30. 1 Vezetői összefglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés - sikeres Vas megye. Ez

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Zala Termálvölgye Egyesület TERVEZET

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Zala Termálvölgye Egyesület TERVEZET LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Zala Termálvölgye Egyesület TERVEZET A Zala Termálvölgye Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájának akcióterülete Zalaszentgrót térségének 30 települését fedi

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

Az ipari parkok szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben. Dr. Tóth Tamás egyetemi docens

Az ipari parkok szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben. Dr. Tóth Tamás egyetemi docens Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalmtudmányi Kar Reginális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Az ipari parkk szerepe a reginális gazdaságfejlesztésben Dr. Tóth Tamás egyetemi dcens

Részletesebben

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején Ötleted van? Vállalkzz! - Vállalkzás menedzselés a válság idején Helyszín: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Tlna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. március 6-7. 2013. március 6. (szerda)

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. 2. prioritás Regionális turizmusfejlesztés. Akcióterv

Közép-dunántúli Operatív Program. 2. prioritás Regionális turizmusfejlesztés. Akcióterv Közép-dunántúli Operatív Prgram priritás Reginális turizmusfejlesztés Akcióterv 2007. május 25. 1 Priritásk bemutatása Priritásk tartalma Priritás neve, száma Reginális turizmusfejlesztés, priritás Priritás

Részletesebben

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 1. A szlgáltatás célja Helyi (térségi) fglalkztatási tanácsadás 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, szakmai, módszertani segítségnyújtással hzzájárulni az adtt térségben, településen a fglalkztatási helyzet

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. december 1 Tartalm A Fgalmak...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében A turisztikai fgadóképesség javítása c. támgatására Kódszám: KMOP-2007-3.1.2/A/B/D A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Nyílt ülésen tárgyalandó. 52/2011.09.08. A határzati javaslat elfgadásáhz egyszerű többség szükséges. Előterjesztés az Esztergm és Nyergesújfalu

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) Piac-konform korszerűsített változat, (2010.jun.25).

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) Piac-konform korszerűsített változat, (2010.jun.25). Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu Tantárgyi tematika (nappali tagzat) Piac-knfrm krszerűsített váltzat, (2010.jun.25). A tantárgy adatai:

Részletesebben

Dr. Görög István jegyző. Dr. Görög István jegyző

Dr. Görög István jegyző. Dr. Görög István jegyző Eszközbeszerzési pályázat az önkrmányzati ASP rendszerhez történő csatlakzás érdekében Dr. Görög István jegyző Dr. Görög István jegyző Az előterjesztést Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV Milleflium Stratégia Kft. 2012 Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Működő mdellek elemzése, értékelése... 5 2.1 Elemzés módszertana... 5 2.2 Elemzési

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Prgram 2. priritás: Turizmusfejlesztés Pannn örökség megújítása Akcióterv vezetői összefglaló 2007. július 25. 1. Priritásk bemutatása 1.1. Priritásk tartalma Priritás, száma

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL

TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL Fejér megyei ITP 2014-2020 Eddig megjelent TOP pályázati felhívásk KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkrmányzati Hivatal TOP

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu GINOP-1.2.1-15 Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásának bővítése - Ügyféltájékztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése DDOP 3.1.3/G - 14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pályázók köre: helyi önkrmányzatk; helyi önkrmányzatk társulásai; helyi önkrmányzatk, önkrmányzati társulásk által létrehztt nn-prfit gazdasági társaságk,

Részletesebben

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára,

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára, Kézikönyv sprtszervezetek és önkrmányzatk számára, sprtcélú fejlesztések megtervezéséhez az EU által társfinanszírztt prgramk keretében készült a CEDEC Kft. és a Vitál Pr Kft. által készített tanulmányk

Részletesebben

előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM projekt jövőjével kapcsolatos elgondolásokat, javaslatokat tartalmazza.

előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM projekt jövőjével kapcsolatos elgondolásokat, javaslatokat tartalmazza. 2 0 1 5 előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM prjekt jövőjével kapcslats elgndláskat, javaslatkat tartalmazza. Az értekezés minden aspektusában a fgyasztói és visznteladói

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közép-Dunántúli Operatív Prgram Reginálisan kiegyensúlyztt, vnzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása Kódszám: KDOP-2007-1.1.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

Német vállalatok elvárásai a magyar beszállítókkal szemben

Német vállalatok elvárásai a magyar beszállítókkal szemben Német vállalatk elvárásai a magyar beszállítókkal szemben Gabriel A. Brennauer ügyvezető elnökségi tag Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Veszprém, 2013. április 09. 1 www.duihk.hu 20 éve DUIHK

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Vállalatk K+F+I tevékenységének támgatása Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.1-15 A vissza nem térítendő támgatás célja

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

Beszámoló az Arrabona EGTC 2014. évi tevékenységeiről

Beszámoló az Arrabona EGTC 2014. évi tevékenységeiről Beszámló az Arrabna EGTC 2014. évi tevékenységeiről Székhely címe: 9021 Győr, Vársház tér 1. Munkaszervezet címe: 9024 Győr, Barss Gábr út 61-63. Telefn: +36-96-515-630 Fax: +36-96-515-639 Web: www.arrabna.eu

Részletesebben

A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG PROJEKT-CSOMAGJA AZ LHH SZABAD KERET FELHASZNÁLÁSÁRA

A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG PROJEKT-CSOMAGJA AZ LHH SZABAD KERET FELHASZNÁLÁSÁRA A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG PROJEKT-CSOMAGJA AZ LHH SZABAD KERET FELHASZNÁLÁSÁRA Nem mndunk le senkiről kiemelt fejlesztési prgram a leghátránysabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásáért Sárspatak, 2009.

Részletesebben

Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a reginális peratív prgramk keretében megvalósítandó kiemelt prjekt javaslatk kidlgzása esetén

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve FELHÍVÁS a fiatalk társadalmi aktivitásának növelésére A felhívás címe: Kmplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának felhívása az

Részletesebben

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása GINOP 1.2.5-15 Jelen tájékztatóban fglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatkkal kapcslats infrmációk tájékztató jellegűek,

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 aznsítószámú Nemzeti Kiválóság Prgram Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támgatást biztsító rendszer kidlgzása és működtetése rszágs prgram című kiemelt

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP ) -TERVEZET-

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP ) -TERVEZET- Mikr-, kis- és középvállalkzásk kapacitásbővítő beruházásainak támgatása (GINOP-1.2.2-16) -TERVEZET- A pályázatk benyújtása 2016. nvember 15-től 2018. nvember 15-ig lehetséges. Támgatás célja A Felhívás

Részletesebben

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009 A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.

Közhasznúsági jelentés és szakmai program beszámoló 2007. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. Közhasznúsági jelentés és szakmai prgram beszámló 2007. Mzgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 Mezőkövesd, Abkarvits Jenő tér 1. Az Egyesület teljes költségvetési beszámlóját a közhasznúsági jelentés

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Budapest F várs XX. kerület Pesterzsébet Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala A civil és a vállalkzói szférával kialakítható kapcslatk megszervezésének mechanizmusa Budapest, 2009. július 31. IFUA Hrváth

Részletesebben

Open Space konferencia. Beszámoló a második nap kiscsoportos megbeszéléseiről

Open Space konferencia. Beszámoló a második nap kiscsoportos megbeszéléseiről Országs Fglalkztatási Közhasznú Nnprfit Kft. FglalkztaTárs - Társ a fglalkztatásban kiemelt prjekt (TÁMOP-.4.7-2/-202-000) Open Space knferencia 203. június 25-27. Beszámló a másdik nap kiscsprts megbeszéléseiről

Részletesebben

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020 dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata Szombathely 2015 Megújult a Közgyűlés megújult a hivatal Erős felelősség Vas megye területfejlesztésében

Részletesebben

BUILD UP Skills II. Konferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

BUILD UP Skills II. Konferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BUILD UP Skills II. Knferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudmányi Egyetem Hujber Drttya Prjektmenedzser, BUSH krdinátr ÉMI Nnprfit Kft. Tartalm ÉMI Nnprfit Kft. bemutatása BUILD UP

Részletesebben

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája Közép-Dunántúl intelligens innvációs szaksdási stratégiája Készítette a Közép-dunántúli Reginális Innvációs Ügynökség Résztvevő szakértők: Dr. Szépvölgyi Áks ügyvezető igazgató (KDRIÜ) Fekete György prjektmenedzser

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül.

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül. Mikr- és kisvállalkzásk technlógia fejlesztése Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A Alapvetı cél A mikr- és kisvállalkzásk jövedelemtermelı képességének növelése technlógiai fejlesztésen, krszerősítésen keresztül.

Részletesebben

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50%

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében: 50% Webldal: www.icteurpa.hu / E-mail: inf@icteurpa.hu MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Prgram 2. priritás: Reginális turizmusfejlesztés Akcióterv vezetıi összefglaló 2008. február 11. 1 1. Priritásk bemutatása 1.1. Priritásk tartalma Priritás neve, száma Reginális

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

2011. szeptemberi hírek

2011. szeptemberi hírek 2011. szeptemberi hírek Pályázati hírek Mikrvállalkzásk támgatása A krmány hitelhez segíti a pályázatt nyert vállalkzókat Két és félszeresére gyrsult a kifizetés a krmányváltás óta az NFÜ-nél A sprtszervezetek

Részletesebben

Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) 2003. április 1-2.

Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) 2003. április 1-2. AGRÁRINFORMATIKAI OKTATÁS/KÉPZÉS MINT A TUDÁSALAPÚ ÁGAZAT MEGALAPOZÁSÁNAK ESZKÖZE Herdn Miklós Debreceni Egyetem, ATC Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar A számítástechnikai ktatás és különböző képzések,

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram keretében Innvatív, integrált térségi szlgáltatásk létesítése címő tervezési felhíváshz Kódszám: TIOP- 3.5.1-09/1 A prjektek az Európai

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011. 1 1. A szakképzettség klevélben szereplő megnevezése: Nemzetközi szállítmányzási

Részletesebben