Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013"

Átírás

1 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, július 23. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Leírás, célk és priritásk A prgram összefglalása A prgramzási flyamat A prgram tartalmának összefglalása A prgram által érintett földrajzi területek leírása és elemzése Általáns infrmáció Népesség Környezet és természet Gazdasági struktúra Infrastruktúra Oktatás és K+F Más prgramkkal stratégiákkal való kherencia EU plitikákkal és prgramkkal való kherencia Az előző prgramk tapasztalata A Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia-Ukrajna KOP stratégiára és végrehajtásra vnatkzó kherencia-elemzés eredményei A prgram hrizntális témái A prgram teljesítményének mérése A prgram célkitűzései, priritásai és intézkedései Átfgó célkitűzés A priritásk céljainak meghatárzása Az ENPI releváns célkitűzéseinek meghatárzása A prgram priritásai A frrásk indikatív elsztása Környezeti értékelés Indikatív finanszírzási terv Táblázat: A prgram kötelezettségvállalásainak és kifizetéseinek előirányztt* éves allkációjáról szóló pénzügyi táblázat (Euróban, jelenértéken) A prgramirányítás felépítése Résztvevő rszágk Hivatkzás krábbi prgramkra Phare CBC prgramk A s Szmszédsági Prgramk Eltérések és flytatólagsság Az irányítás és végrehajtás felépítése Közös Mnitring Bizttság (KMB) Közös Irányító Hatóság (KIH) Közös Szakmai Tikárság (KSzT) Nemzeti Hatóságk Menedzsment kapacitás Prjektfejlesztés és prjektkiválasztás Prjektfejlesztés Prjektkiválasztás Jgsult pályázók

3 4. Infrmáció és nyilvánsság Célkitűzések Célcsprtk Infrmációs és nyilvánssági intézkedések, csatrnák és eszközök Rendezvények és knzultációk Internet Segélyvnal A prgramban használandó prmóciós és infrmációs anyagk, médiaeszközök: Imázs és márkaépítés Kötelezettségek Végrehajtó szervek A Közös Irányító Hatóság A Közös Szakmai Titkárság feladatai Kirendeltségek Közös Mnitring Bizttság Kedvezményezettek Indikatív költségvetés A kmmunikációs terv nymn követése és értékelése Prjekt szintű végrehajtás és prgram szintű pénzügyi irányítás Prjekt-szintű végrehajtás A Kedvezményezett Szerződési eljárásk Prjektjelentések Prjektszintű pénzügyi irányítás és ellenőrzés Nemzeti társfinanszírzás Prgramszintű pénzügyi irányítás (ENPI) Mnitring és értékelés Mnitring Prgramszintű mnitring A környezetre gyakrlt hatás figyelése A prgram mnitring és infrmációs rendszere Értékelés A prgram TS költségvetésének végrehajtási szabályai Nyelvhasználat...84 Mellékletek Melléklet Alapvető adatk Melléklet Természetes népességi fluktuáció, a népesség kr szerinti megszlása (2005) Melléklet Településszerkezet, lélekszám szerint (2005) Melléklet Gazdasági mutatók (2004) Melléklet Fglalkztatttság (2005) Melléklet KKV-k (2005) Melléklet Turizmus (2005) Melléklet Környezeti struktúra (2005) Melléklet Infrmációs és kmmunikációs technlógiák (2005) Melléklet Az érintett földrajzi területeken SWOT elemzése Melléklet Előzetes indikatív munkaütemterv (összhangban az ENPI CBC Végrehajtási Rendelet 4. cikk i pntjával)

4 RÖVIDÍTÉSEK K CBC EB ENPI EU PKI HU IFAC KIH KMB KOP KSzT MSZI NH PP-k PRAG RO SKV SK KKV-k TS UA VÁTI Kedvezményezett Határmenti Együttműködés (Crss-brder cperatin) Európai Bizttság Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz (Eurpean Neighburhd and Partnership Instrument) Európai Unió az MSZI keretein belül működő Pénzügyi Kifizetési Irda Magyarrszág Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége Közös Irányító Hatóság Közös Mnitring Bizttság Közös Operatív Prgram Közös Szakmai Titkárság a VÁTI-n belül működő Menedzsment Szlgáltatásk Igazgatóság Nemzeti Hatóság Prjekt Partnerek Gyakrlati Útmutató szerződéses eljáráskhz Rmánia Stratégiai Környezeti Vizsgálat Szlvákia Kis- és középvállalkzásk Technikai Segítségnyújtás Ukrajna VÁTI Magyar Reginális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság 4

5 Bevezetés A Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia-Ukrajna Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI ) Határn Átnyúló Együttműködési Prgram az Európai Unió as prgramzási periódusában kerül végrehajtásra. A négy résztvevő rszág közösen dlgzta ki a Közös Operatív Prgramt (KOP), melynek célja az együttműködés kereteinek megteremtése egy intenzívebb és mélyebb társadalmi és gazdasági együttműködés létrehzása érdekében Ukrajna és a tagállamk közös határmenti régiói között. A Közös Operatív Prgramt az Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz létrehzására vnatkzó általáns rendelkezések meghatárzásáról szóló któber 24-i 1638/2006 számú (EK) Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (ENPI-rendelet) alapján készítették, mely rendelet többek között meghatárzza, hgy a tagrszágk és a partnerrszágk mely területi egységei vesznek részt a határn átnyúló együttműködési prgramkban. A rendelet megállapítja tvábbá, hgy biznys feltételek mellett, indklt esetben - például már létező együttműködések flytatása érdekében - a jgsult területekkel szmszéds régiók részvétele is megengedett ide srlhatók például a s Szmszédsági Prgramban résztvevő különböző régiók. Más fnts rendelkezéseket is figyelembe vettek a tervezési flyamat srán és beépítettek a jelen Közös Operatív Prgramba (KOP) például az Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Határmenti Együttműködés ról szóló stratégiai elemzést; a résztevő rszágk között kötött Finanszírzási Megállapdást, összhangban a Tanács 1605/2002/EK,Euratm (2002. június 25.) rendeletével, az Európai Közösségek általáns költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről; a Bizttság 951/2007/EK rendelete (2007. augusztus 9.) az Európai Szmszédsági és Partnerségi Támgatási Eszköz létrehzására vnatkzó általáns rendelkezések meghatárzásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírztt, határkn átnyúló együttműködési prgramk végrehajtási szabályainak megállapításáról ( tvábbiakban ENPI CBC Végrehajtási Rendelet); az Európai Bizttság külső akcióira vnatkzó szerződéses eljáráskról szóló Gyakrlati Útmutató (PRAG rendelkezések). A 2007-es ENPI CBC stratégiai elemzés felsrlja a határmenti együttműködésekre vnatkzó EU általáns vezérelveket és célkat. Ezek: Fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés előmzdítása a határmenti területeken; Egyes prblémák közös kezelése, például a környezetvédelem, az egészségügy és a szervezett bűnözés elleni harc területén; Hatékny és biztnságs határk biztsítása; Emberek közötti (peple t peple) kapcslatépítésre irányuló tevékenységek támgatása. A jelenlegi KOP célkitűzéseit, amint a partnerek javaslták, a fent felsrlt célkkal teljes összhangban alktták meg a prgramterületre szükségleteinek és lehetőségeinek figyelembevételével. A KOP kidlgzását a Közös Munkacsprt irányíttta és ellenőrizte. A Közös Munkacsprt a résztvevő rszágk közpnti krmányzati szervezeteiből és NUTS III szintű egységeiből állt. A prgramkészítés flyamatát a Közös Irányító Hatóság és a Közös Szakmai Titkárság hanglta össze. 5

6 1. Leírás, célk és priritásk 1.1. A prgram összefglalása A prgramzási flyamat A prgramzási flyamat júliusában kezdődött el és a szeptember 5-i presvi Munkacsprt találkzón fejeződött be, ahl végleges frmába öntötték és elfgadták a KOP-t. A prgram tervezési flyamatával párhuzamsan készült a Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV). Az SKV-t a tagállamkban a vnatkzó EU szabályzás szerint végezték el, emellett a knzultációk srán az illetékes ukrán hatóságkat is bevnták a flyamatba. A prgramvázlatt a résztvevő rszágk nemzeti hatóságai támgatták. A végleges váltzatt a Közös Munkacsprt március 31-i találkzóján fgadták el és írták alá. A flyamat srán az együttműködő felek a nemzeti és a reginális hatóságk, valamint egyes társadalmi csprtk képviselői érdekeit a Munkacsprt keretei között hanglták össze. A Munkacsprtn belül a felek rendszeresen megvitatták a prgram stratégiáját. Annak érdekében, hgy beépítsék az ukrán partner mélyebb partnerségi kapcslatk kialakítására vnatkzó álláspntját és elképzeléseit, sr került egy Reginális Munkacsprt találkzóra is. Ennek eredményeit a Munkacsprtn keresztül vitték be a flyamatba. A prgramterületen jgsult régióinak helyi és reginális képviselői számára a Munkacsprtk biztsíttták a legfntsabb fórumt a prgramstratégia kialakítására. A flyamat legfntsabb eseményei: Dátum/Helyszín Főbb események május 19. A magyar-szlvák-ukrán munkacsprt előzetes találkzója, a Kijev, Ukrajna prgramkészítési flyamat előzetes ütemtervének meghatárzása június 20. Bukarest, Rmánia Kétldalú szakmai találkzó Rmánia és Ukrajna között, melyen a rmán partner bemutatta a prgramzási tevékenységeket július Közös Munkacsprt találkzó (szervezési kérdések) Ungvár, Ukrajna szeptember Közös Munkacsprt találkzó Nyíregyháza, Magyarrszág któber 5. Nemzetközi szakértői-csprt találkzó Budapest, Magyarrszág nvember 14. Reginális knzultációs munkacsprt Ungvár, Ukrajna nvember 14. Munkacsprt technikai találkzó a lebnylításról Kassa, Szlvákia nvember Közös Munkacsprt találkzó Kassa, Szlvákia január Közös Munkacsprt találkzó Szatmár, Rmánia március Közös Munkacsprt találkzó Ungvár, Ukrajna június 18. Nyilváns tájékztató az SKV-ről Magyarrszág, Szlvákia, Rmánia és Ukrajna július Közös Munkacsprt találkzó 6

7 Misklc, Magyarrszág július 31. Ungvár, Ukrajna szeptember 5. Eperjes, Szlvákia Knzultáció az SKV-ről 7. Közös Munkacsprt találkzó A Munkacsprt találkzóin rendszeresen megvitatták a prgramstratégiát és a végrehajtási rendelkezések különböző váltzatait, amelyek eredményeit beépítették a jelenlegi KOP-ba. A KOP elfgadása után az Európai Bizttság felállítja a prgram Közös Mnitring Bizttságát (KMB). A KMB alapját a Közös Munkacsprt képezi, kibővítve tvábbi partneri kapcslatkkal, elsősrban a különböző társadalmi csprtk bevnásával. Az ENPI CBC Végrehajtási Szabályk 11. cikkével összhangban, a Közös Irányító Hatóság (KIH) előzetes knz ultációkat flytat a KMB megalakítása előtt annak érdekében, hgy biztsítsák a társadalmi csprtk megfelelő részvételét. A prjektek kiválasztásában és a támgatásk megítélésében a legfntsabb feladata a KMB-nek, a prgram legfelsőbb szintű döntéshzó testületének lesz. A végrehajtási flyamat srán a döntéseket knszenzussal hzzák, a prgramkészítési flyamat gyakrlatáhz hasnlóan. A pályázati felhíváskhz lyan közös rendszert hznak létre, mely mind a négy résztvevő rszágban hasnló feltételeket biztsít A prgram tartalmának összefglalása A Közös Operatív Prgram (KOP) főbb elemei: a prgramterület leírása; a stratégia bemutatása, beleértve a prgram céljait és priritásait, valamint a tervezett támgatásra jgsult tevékenységek leírása, a finanszírzás és a mutatók (indikátrk) meghatárzása; A Stratégiai Környezeti Vizsgálat ajánlásai; A prgram irányítása, végrehajtása és ellenőrző rendszere. Az első rész az egész prgramterület leírása a résztvevő rszágkban elérhető társadalmi, gazdasági és földrajzi adatk felhasználásával. Az elemzés a következő területekre helyezte a hangsúlyt: népesség és társadalm, gazdaság (GDP, KKV-k, infrastruktúra, turizmus), környezet és természet, ktatás és kutatás. A dkumentum elkészítése srán felmérték a prblémákat és lehetőségeket, figyelembe véve a helyi szükségleteket, elvégezték és bemutatták a SWOT elemzést, mely srán mérlegelték a prgram-specifikus tényezőket, azaz az ENPI céljait. Figyelembe vették tvábbá a krábbi prgramk tapasztalatait és a hagymánys együttműködési frmákat. Ezek alapján a prgram általáns célkitűzését a következőképp fgalmazták meg: az együttműködés fkzása és elmélyítése Ukrajna Kárpátalja, Ivan-Frankivszki és Csernvici megyéi és a tagállamk támgattt illetve szmszéds határmenti régiói között, környezeti, szciális a gazdasági szempntból fenntartható módn. Meghatárzták a stratégia átfgó céljának eléréséhez szükséges intézkedéséket. Az intézkedések priritáskba vannak csprtsítva. Az egyes priritásk céljai a következők: 1. Priritás Gazdasági és társadalmi fejlődés Ismeretátadáa és tapasztalatcsere a vállalkzásk közös fejlesztése és a terület turisztikai vnzerejének növelése érdekében. Ebbe a csprtba a következő tervezett intézkedések tartznak: Összehanglt turizmusfejlesztés A KKV-k közötti és az üzleti együttműködés fejlődésének támgatása 2. Priritás A környezeti minőség javítása 7

8 A levegő, víz, talaj és erdők minőségének javítása és a természeti környezetet ért kársdásk kckázatának mérséklése. Ebbe a csprtba a következő tervezett intézkedések tartznak: Környezetvédelem, a természeti erőfrrásk fenntartható használata és menedzsmentje Felkészülés a vészhelyzetek közös kezelésére 3. Priritás A határk átjárhatóságának növelése A határ menedzsment hatéknyságának javítása az Ukrajnával közös határszakaszkn Ebbe a csprtba a következő tervezett intézkedések tartznak: Határátkelőhelyek közlekedési infrastruktúrájának és felszerelésének fejlesztése 4. Priritás Emberek közötti (peple-t-peple) együttműködés A közszlgáltatásk hatéknyságának javítása és a társadalm különböző csprtjai közötti kölcsönös megértés elősegítése. Ebbe a csprtba a következő tervezett intézkedések tartznak: Intézményi együttműködés Emberek közötti (peple-t-peple) együttműködés - kisléptékű prjektek Az átfgó célkitűzés megvalósítása lyan intézkedések végrehajtásával történik majd, amelyek várható eredménye hzzájárul a célkitűzés eléréséhez. A prgram egyes priritásainak pénzügyi allkációi visznylag kiegyensúlyztt megközelítésben történnek, figyelembe véve egyrészt az ENPI priritásait, másrészt az érintett partnerek által kijelölt különböző prblémák visznylags fntsságát. Ugyan általánsságban kijelenthető, hgy a rendelkezésre álló frrásk elsztása kiegyensúlyztt lesz, ugyanakkr tekintettel arra, hgy a határmenedzsmentnek elsősrban a határ átjárhatóságának prblémái a későbbi fejlesztések és együttműködések legfntsabb előfeltételének tekinthetők, az ehhez kapcslódó priritás kapja a rendelkezésre álló frrásk túlnymó részét. A Közös Operatív Prgram másdik része a prgram irányításának struktúráját és a végrehajtási rendszerét tartalmazza. Az ENPI már új megközelítést tartalmaz az EU külső határai mentén ezidáig alkalmaztt CBC támgatási rendszerhez képest. A krábbi időszakra jellemzően az Európai Bizttság látta el a prgramvégrehajtási feladatkat, tvábbá a pénzügyi végrehajtás prjektszinten gyakrlatilag szétvált. Az ENPI CBC prgramkban már összevntan kezelik az EU-n belüli és kívüli finanszírzást, a Közös Irányító Hatóság (KIH) viseli a felelősséget a prgram irányításáért és végrehajtásáért az Európai Bizttság felé, a Vezető Partner elvét a gyakrlatban használni kell, valamint a KIH biztsítja a finanszírzást az EU határ mindkét ldalán. A Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia-Ukrajna ENPI CBC Prgram ben résztvevő rszágk a magyar Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget jelölték meg a prgram KIH-nak. A tevékenységek mindennapi irányításában KIH munkáját a Közös Szakmai Titkárság ( KSzT) segíti. A KSzT KIH által ráruháztt feladatkat a VÁTI Kht látja el. A prgram legfőbb közös döntéshzó testülete a Közös Mnitring Bizttság (KMB), amely ellenőrzi és felülvizsgálja a prgram végrehajtását, valamint felelős a prjektek kiválasztásáért. A prgram végrehajtási rendszerét az ENPI szabályzás rendszerével összhangban alakíttták ki a krábbi Szmszédsági Prgramk végrehajtási tapasztalatainak felhasználásával és a PRAG szabályk figyelembevételével. 8

9 1.2. A prgram által érintett földrajzi területek leírása és elemzése Általáns infrmáció A prgramterület Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia-Ukrajna határán található és a következő területi egységekből áll: Szablcs-Szatmár-Bereg és Brsd-Abaúj-Zemplén megye (Magyarrszág), Kassa és Eperjes megye (Szlvákia), Máramars, Szatmár és Szucsava megye (Rmánia), Kárpátalja, Ivan Frankivszkij és Csernvici megye (Ukrajna). Szucsava és Cservici megyét kivételes szabályk alapján vették bele a prgramterületbe. A prgramterület Szlvákia 32%-át, Magyarrszág 14%-át, Rmánia 8%- át és Ukrajna 6%-át fedi le. A prgramterületen körülbelül 589,9 km Ukrajnával közös határ található, ami magában fglalja a teljes szlvák-ukrán (97,9 km) és magyar-ukrán (134,6 km) határvnalat, valamint a rmán-ukrán (366,4 km) határvnal egy részét. 1. Térkép: A prgramzási terület A kapcslódó európai szabályzás amelyek felsrlása ezen prgram Bevezető részében található, különös tekintettel az ENPI Határmenti Együttműködésekről szóló Stratégiai Elemzésére kijelöli a prgramterületet. A szabályzás figyelembe veszi a krábbi tapasztalatkat és prgramkat, valamint azt a stratégiai szándékt, hgy erősebb földrajzi jelleget adjanak a prgramnak, amivel hatéknyabb helyi együttműködés segíthető elő. A prgramterület sajátssága az erős történelmi és kulturális kapcslatk megléte. Száms közös földrajzi és öklógiai jellemző is megfigyelhető: a flyók jelentősége, valamint a 9

10 közigazgatási határkn átnyúló öklógiai flysók léte. Ezt, és száms egyéb együttműködési prgramt azzal a szándékkal hzták létre, hgy megszüntessék a szmszéds rszágk gazdasági és társadalmi különbségeit, és közelebb hzzák egymáshz a térség laksságát. A különböző régiók népességét összeköti közös kulturális és vallási örökségük. Mindaználtal a közös tradíciók, prblémák és kihívásk léte nem igazlhatóak megkérdőjelezhetetlenül hzzáférhető statisztikai adatkkal, mely a résztvevő rszágk és területek statisztikai struktúrájának és hzzáférhetőségének eltéréseire vezethető vissza. Ennek ellenére, a résztvevő rszágk képviselői minden elérhető és összehasnlítható adatt rendelkezésre bcsátttak a tervezési flyamatban annak érdekében, hgy az elemzést hatéknyan támgassák. Az elemzést támgató statisztikai adatk, valamint a SWOT elemzés összefglalása mindkettő alátámasztja a KOP választtt stratégiáját a Mellékletben találhatók meg. Figyelembe véve a mély történelmi kapcslatkat és azt az elvet, hgy az EU határk nem jelenthetnek akadálykat, az ENPI célkitűzései - együttműködés és fejlesztés támgatása az EU külső határai mentén - kiváló lehetőséget kínálnak a terület gazdasági és társadalmi együttműködésének elmélyítésére. 1. Táblázat: Résztvevő területek és a jgsultság típusa Magyarrszág Szlvákia Rmánia Ukrajna Ország Területi egység Hivatkzás Jgsultság típusa Szablcs-Szatmár-Bereg megye Brsd-Abaúj-Zemplén megye Szablcs-Szatmár- Bereg megye Brsd-Abaúj- Zemplén megye Jgsult terület Szmszéds terület teljes részvétellel Kassa megye Kassa régió Jgsult terület Eperjes megye Eperjes régió Jgsult terület Máramars megye Máramars megye Jgsult terület Szatmár megye Szatmár megye Jgsult terület Szucsava megye Szucsava megye Szmszéds terület krlátztt részvétellel Kárpátalja megye Kárpátalja régió Jgsult terület Ivan-Frankivszki megye Csernvic megye Ivan-Frankivszki régió Csernvic régió Jgsult terület Szmszéds terület krlátztt részvétellel A jgsultság típusát az ENPI kapcslódó szabályzása alapján a Közös Munkacsprt döntötte el az alábbiak szerint: Szmszéds terület teljes részvétellel azt jelenti, hgy bármely prgramterületen lévő szervezet krlátzás nélkül vehet részt a prgramban, A Közös Munkacsprt a következő feltételeket állapíttta meg a Szmszéds terület krlátztt részvétellel jgsult területek számára: Szmszéds területen található szervezetek kedvezményezettként nem vehetnek részt prjektekben (csak, mint Partnerek). 10

11 Magyarrszágról és/vagy Szlvákiából kötelező partnereknek részt venniük a prjektben (annak érdekében, hgy elkerüljenek átfedéseket a Rmánia-Ukrajna-Mldávia prgrammal) A szmszéds területen található partnerek részvételével létrejövő prjektek maximális támgatása euró. Szmszéds területen megtalálható partnerek csak sft prjektekben vehetnek részt Népesség A prgramterületen ember él. A laksság több mint 44%-a ukrán, 16%-a magyar, 19%-a szlvák és csaknem 20%-a rmán államplgár. Az átlags népsűrűség 82 fő / km 2 (Máramars) és 114 fő / km 2 (Kassa régió) között váltakzik. Ez 94 fő / km 2 -es átlagt jelent, ami nem különbözik jelentősen az európai átlagtól. Az átlags adatk azt mutatják, hgy az egész területen csak kevéssel vannak többen a vidéki laksk (51,4%). Közelebbről megvizsgálva a statisztikai adatkat megállapítható, hgy a terület népességi struktúrája kiegyensúlyztt. Vidéki laksság a legnagybb arányban az ukrán régiókban (átlagban kö zel 60%) és Szucsavában (56,7%) található, míg várskban Máramars megyében (58.8%) és a Kassai régióban, valamint Brsd-Abaúj-Zemplén megyében (mindkettő 56,2%) élnek a legtöbben. A népesség kr szerinti megszlása A népesség kr szerinti megszlását illetően megállapítható, hgy a prgramterület legnagybb részén a 14 év alatti laksság aránya magasabb a 65 év felettieknél (lásd 2. melléklet). Csernvic és Ivan- Frankivszki kivételt képeznek, ahl több pst-prduktív krú laks él, mint pre-prduktív krú. Mindaználtal a prgramterületen a népesség öregedési indexe visznylag magas (átlagban 81,2% 59,4% és 114,2% között váltzik), ami azt mutatja, hgy a pre-prduktív krú laksság aránya alig magasabb a pst-prduktív krú laksságénál. A pst-prduktív krú laksság legkisebb arányban Kassa, Eperjes, Máramars és Szatmár régiókban találhatóak (11-12%). A pre-prduktív krú laksság legnagybb arányban Kárpátalja, legkisebb arányban Eperjes régióban figyelhető meg, összességében a prgramterület teljes laksságának 18,17%-a pre-prduktív életkrban van. Visznylag kis eltérés van a keresőképes laksság arányában a prgramterületen 59% ( Ivan- Frankivszki) és majdnem 71% (Kassa, Máramars és Szatmár) között ingadzva. A prgramterület legnagybb részére népesség fgyása jellemző (lásd 2. melléklet), melynek ka a természetes fgyás és a nagyn magas arányú migrációs veszteség (a teljes fgyás 69,7%-a). Különösen magas szintű migrációs veszteség figyelhető meg Máramars megyében (a teljes fgyás 83%-a) és Kárpátalján (a teljes fgyás 77%-a). Kivételt képeznek a szlvák régiók és Szucsava megye, ahl a természetes szaprdás magas pzitív szintet ér el, de még ezekben a régiókban is megfigyelhető a migrációs veszteség. Az elvándrlás magas szintje kmly veszélyt jelent, mivel jellemzően a keresőképes krúak hagyják el a határmenti területeket, ez pedig munkaerő- hiányhz és a népesség elöregedéséhez vezethet. Nemzetiség Magyarrszágn a nemzetiségi hvatartzást vizsgálva megállapítható, hgy a laksság több mint 90%-a magyar. A legnagybb kisebbségi csprt a rma laksság (a magyarrszági prgramterületen a teljes laksság 5,36%-a tekinti magát rmának). A szlvák ldaln a laksság 86%-a szlvák. A legnagybb kisebbségek a magyar (6,37%), a rma (5,02%), a rutén (1,71%) és az ukrán (0,65%). 11

12 A prgramterület rmán ldalán átlagban a laksság 83%-a rmán ( Szucsavában 96%). A legfntsabb kisebbségi csprt a magyar 11,2%-kal (Szatmár megyében 35.2%), tvábbi jelentős csprtk az ukrán (2,8%) és a rma (2%). A prgramterület ukrán részét leginkább ukránk lakják; a laksság 86%-a ukrán. Fntsabb kisebbségek a magyar (4,26%), a rmán (4,14%) és az rsz (2,62%). A kisebbségek szempntjábó l az ukrán régiók jelentősen különböznek. A prgramban résztvevő hárm régió közül kettőben magas arányban találhatóak kisebbségi csprtk: Kárpátalja (magyar 12,1 %, rmán 2,6%) és Csernvic (rmán 12,5%). A nyelvi krlátk beflyáslhatják a határmenti kapcslatkat és együttműködéseket a prgramterület jgsult területein. Néhl egy más idegen nyelvet (leggyakrabban anglt) használnak a kapcslattartásra. Településszerkezet A határmenti régió főbb közpntjai Kassa, Eperjes, Misklc, Nyíregyháza, Szatmár, Szucsava és Nagybánya, Ungvár, Csernvic és Ivan-Frankivszki. Ezek a nagyvársk fnts szerepet játszanak nemzeti szinten, tvábbá határn átnyúló hatással vannak a fgyasztásra, a kultúrára, a közlekedésre és a fglalkztatásra. Több reginális közpnt található a prgramterületen, melyek többrétű szerepet töltenek be a kistérségekben. Ugyanakkr a szlgáltatásk szintje alacsnyabb, a gazdasági- és intézményi környezet szegényesebb, mint a nagybb nyugat-európai várskban. Az elmúlt évtizedben a megyékben található kisvársk nem fejlődtek a fntsabb várskhz hasnló mértékben. A 90-es években legtöbbjük elvesztette gazdasági bázisát; manapság a munkaerőpiacuk állapta a nagybb vársk gazdasági állaptától vagy a helyi KKV-k jövőjétől függ. Több kisvársban lehetőség lenne a turizmus fejlesztésére: a hegységek és a termálvíz-frrásk kiváló turisztikai lehetőségeket rejtenek. A határmenti régióra a kisebb falvak, községek ( laks) nagy száma jellemző: a települések több mint 77%-ának kevesebb, mint kétezer laksa van (lásd 3. melléklet). Ezek többnyire periférikus területeken, a hegyekben vagy a határ mentén találhatók. E települések fkzatsan vesztik el népességüket; megfigyelhető a szegény laksság szegregációja. A települések súlys gazdasági, társadalmi és fglalkztatttsági prblémákkal küzdenek. Összefglalásul megállapítható, hgy az elöregedő népesség és a vidéki laksság nagy aránya a fejlődés kmly gátja lehet. A helyzetet nehezíti, hgy a résztvevő területek periférikus szerepet töltenek be rszáguk életében. Ugyanakkr a közös kulturális örökség és a különböző nemzetiségek békés együttműködése egyedülálló lehetőségeket is nyújthatnak Környezet és természet Földrajzi szempntból a prgramterület egyes részei (Szablcs -Szatmár-Bereg, Ivan-Frankivszki és Kárpátalja régiókban) síkságk, a középső területen és a keleti részeken dmbságk és hegységek találhatók. Az említett területen a víztárzók a Duna és a Tisza vízgyűjtő területéhez tartznak. A flyók éves átlags vízhzama az év különböző szakaszaiban nagy eltéréseket mutat, és a régió lakssága számára kmly veszélyt jelent az árvizek gyakrisága, amelyeket nem sikerült megelőzni az elmúlt néhány év srán. Többek között ez vezetett ahhz, hgy az árterületen flyó (nagyrészt) erdőgazdálkdást ne m lehetett fenntartható módn kihasználni. Az árvízmegelőzés marad az egyik legnagybb prbléma a Tisza vízgyűjtőterületének keleti részén (magyar-ukrán határterület), Rmániában az árvizek mellett a földcsuszamlásk kzzák a legtöbb veszélyhelyzetet. A magas árvízi vízszint erdálja a flyópartkat, mely több esetben veszélyeztetett laktt területeket. 12

13 Bányászati tevékenységek mind jelenleg is működő, mind elhagytt bányák szintén kmly veszélyt jelentenek, elsősrban a vízminőségre. A kárk nem csak helyi szinten jelentkezhetnek, hanem hatással lehetnek az egész régió vízellátására. A prgramterület gazdag bilógiai skszínűsége mellett visznylag jól megőrzött ökszisztémával rendelkezik. A védett területek jelentős természeti és kulturális értékekkel rendelkeznek. Több nemzeti park található a prgramterületen. A Kárpátk amely a terület nagy részét lefedi egy különleges természeti ökszisztéma, amely rendkívül fnts európai érték is egyben. A gyönyörű táj megőrzésére és védelmére száms parkrendszert alakítttak ki. Az Aggteleki Nemzeti Park Brsd-Abaúj-Zemplén megyében található. A parkt elsősrban gemrflógiai frmák (felszíni karszt frmációk és barlangk) megőrzése céljából hzták létre. Az aggteleki karsztbarlang a szlvák résszel együtt a világörökség része. A Tkaj-Hegyalja történelmi brvidék Brsd- Abaúj-Zemplén megyében 2002-től az UNESCO világörökség része. A Kárpátkban találhatóak a legnagybb európai őserdők egyedülálló alpesi növény- és állatvilággal. A Kárpáti Biszféra Rezervátum természetvédelmi terület (Kárpátalja) ökszisztémáját a Föld egyik legértékesebb ökszisztémájaként tartják számn és része az UNESCO természetvédelmi terület-hálózatának. A régióra jellemzőek tvábbá, veszélyes földtani flyamatk is, mint például földmzgásk, rengések, ldalirányú flyami- és síkbeli erózió, karsztk, stb. A prgramterületet lefedi a Duna Védelmi Egyezmény, ami tágabb kereteket nyújt a környezet- és természetvédelmi együttműködésekre. Hárm bigegráfiai régió található a prgramterületen: a Pannn, a Kntinentális és az Alpesi. 1 A résztevő tagállamkban a Madár- és Élőhelyvédelmi Irányelv a NATURA 2000 területeken megfelelő jgi alapt biztsít a ritka és veszélyeztetett fajk és természeti környezet védelmére. A prgramterületen száms Különlegesen Védett Terület (SPA) mellett fnts madárvédelmi területek és Közösségi Jelentőségű területek találhatóak, amelyeket azért jelöltek ki, hgy természetes élőhelyükön védjék az állatkat és növényeket. A közvetlen határmenti területek visznylags elszigeteltsége kedvezőnek biznyult száms ritka és veszélyeztetett faj életterének zavartalan megőrzésére. A határmenti régiókban a személy- és teherfrgalm krlátztt vlt, ezért mára több veszélyeztetett növény- és állatfaj számára csak ezek a területek maradtak meg természetes környezetként (határzóna-effektus). A föld mezőgazdasági használata nagy jelentőséggel bír a területen. A várható és már létező tervek a mezőgazdasági szektr fejlesztésére így kmly hatást gyakrlnak a természetes környezet minőségére, ezzel általában a terület vnzerejére. Összefglalásul megállapíthatjuk, hgy a régió egyedülálló természeti erőfrráskkal rendelkezik, amelyek kihasználása jelentősen hzzájárulhat a terület gazdasági fejlődéséhez, elsősrban a turizmus fejlesztése révén. Ugyanakkr a rendszerek sebezhetősége óvats megközelítést és a fenntarthatósági elvek szigrú betartását igényli Gazdasági struktúra GDP Általánsságban megállapítható, hgy a prgramterület gazdaságilag elmaradtt térség. Statisztikai adatk mutatják, hgy a GDP mindegyik régióban elmarad a nemzeti átlagtól, és az egy főre eső GDP az EU27 átlagának 30%-a alatt van (lásd 4. melléklet). Az egy főre eső GDP legmagasabb szintje Kassa régióban van, ami az EU átlag 26%-a. Rendkívül alacsny az ukrán régiókban, ahl az egy főre eső GDP mindössze 3,7%-a az EU átlagnak ( Ivan-Frankivska). Kassa és Eperjes megyék együttesen 21,9%-át 1 (A páneurópai bigegráfiai régiók indikatív térképe a következő hivatkzásn található: 13

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Prgram Operatív részprgram Egyeztetési váltzat 2014. június Tartalmjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Megvalósítással kapcslats kérdések...

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 aznsítószámú Nemzeti Kiválóság Prgram Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támgatást biztsító rendszer kidlgzása és működtetése rszágs prgram című kiemelt

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13.

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. Az állami kézbe kerülő isklák energiahatéknysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. 2 / 5 BEVEZETÉS Ma szinte minden gazdasági témájú hír a magyar gazdaság bővülésével,

Részletesebben

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232 Dr. Szakács Imre úr elnök Győr-Msn-Sprn Megyei Önkrmányzat Győr Árpád u. 32. 9021 Iktatószám: Üi.: Dancsecs Rland Tel. szám: 06-96-516-232 Tárgy: Nyugat-dunántúli Reginális Energia Stratégia és Sprn-Fertőd

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

2012. évi szakmai beszámoló

2012. évi szakmai beszámoló 1122 Budapest, Magyar jakbinusk tere 7.. évi szakmai beszámló Budapest, 2013. március 4. dr. Margitfalvi József elnök Ez a beszámló 5+1 (címlap) ldalt tartalmaz, és együtt értelmezendő a. éves közhasznúsági

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

A KFI Stratégia sarokpontjai és a regionális intelligens szakosodási stratégiák összefüggései Borsi Balázs

A KFI Stratégia sarokpontjai és a regionális intelligens szakosodási stratégiák összefüggései Borsi Balázs A KFI Stratégia sarkpntjai és a reginális intelligens szaksdási stratégiák összefüggései Brsi Balázs Nemzetgazdasági Minisztérium, Innvációs és K+F Fősztály Budapest, 2013. április 3. Az egyetemi-akadémiai,

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

BUILD UP Skills II. Konferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

BUILD UP Skills II. Konferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BUILD UP Skills II. Knferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudmányi Egyetem Hujber Drttya Prjektmenedzser, BUSH krdinátr ÉMI Nnprfit Kft. Tartalm ÉMI Nnprfit Kft. bemutatása BUILD UP

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja a munkát keresık vállalkzóvá válásának elısegítése, új vállalkzásk indítása. 1.2. Operatív cél A vállalkzóvá

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. 2. prioritás Regionális turizmusfejlesztés. Akcióterv

Közép-dunántúli Operatív Program. 2. prioritás Regionális turizmusfejlesztés. Akcióterv Közép-dunántúli Operatív Prgram priritás Reginális turizmusfejlesztés Akcióterv 2007. május 25. 1 Priritásk bemutatása Priritásk tartalma Priritás neve, száma Reginális turizmusfejlesztés, priritás Priritás

Részletesebben

Down Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Down Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Dwn Egyesület kiemelten közhasznú szervezet bemutatkzása 4400 Nyíregyháza, Közép u. 17. Hungary Adószám: 18801370-1-15 Bankszámlaszám: 68800109-11048187 IBAN: HU38 6880 0109 1104 8187 0000 0000 Tel.: +36-42-444-321

Részletesebben

"A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS."

A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS. MADRIDI NYILATKOZAT "A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS." Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fgyatéksügyi Kngresszus több mint 400 résztvevője melegen

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzata INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Szentendre Város Önkormányzata INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarrszági Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési Stratégiák

Részletesebben

Kockázatkezelési irányelvek

Kockázatkezelési irányelvek Kckázatkezelési irányelvek Az FHB Jelzálgbank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság (1132 Budapest, Váci út 20.; a tvábbiakban: Jelzálgbank) a prudens működés érdekében, a kckázatk alacsny szinten tartására

Részletesebben

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején Ötleted van? Vállalkzz! - Vállalkzás menedzselés a válság idején Helyszín: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Tlna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. március 6-7. 2013. március 6. (szerda)

Részletesebben

Olimpiai Rögbi Nemzetközi versenyeztetési terv

Olimpiai Rögbi Nemzetközi versenyeztetési terv Olimpiai Rögbi Nemzetközi versenyeztetési terv Tisztelt Elnökség! Kérem engedjék meg, hgy röviden vázljam elképzelésemet a Magyar Nemzeti Olimpiai rögbi válgatttak nemzetközi felkészítésével és a versenyeztetéssel

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 3. egyeztetési váltzat 2013. január 30. 1 Vezetői összefglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés - sikeres Vas megye. Ez

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a reginális peratív prgramk keretében megvalósítandó kiemelt prjekt javaslatk kidlgzása esetén

Részletesebben

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28.

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28. Kraiciné Szkly Mária: Az andragógus szakma kulcskmpetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékknferencia Debrecen 2006. szeptember 28. A TÉMA KUTATÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI A LLL gndlat és EU dkumentumk

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Kezdő tréning módszertani útmutató

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Kezdő tréning módszertani útmutató Közbeszerzés zöldebben Beszerzés és éghajlatvédelem Kezdő tréning módszertani útmutató A kiadvány a Green PrcA Green Public Prcurement in Eurpe Közbeszerzés zöldebben prjekt keretében készült az Intelligent

Részletesebben

A budapesti kerékpáros közlekedés fejlesztési koncepciója

A budapesti kerékpáros közlekedés fejlesztési koncepciója A budapesti kerékpárs közlekedés fejlesztési kncepciója 2013 Tartalm 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 Szakmai és civil szervezetekkel való együttműködés... 9 2. BEVEZETÉS...12 2.1. llleszkedés a magasabb szintű

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

Observatory Hírlevél. 2009. február. 1. Előtérben. 2. Observatory hírek. 3. Cedefop hírek. 4. Oktatáspolitikai hírek. 5. Rendezvények. 6.

Observatory Hírlevél. 2009. február. 1. Előtérben. 2. Observatory hírek. 3. Cedefop hírek. 4. Oktatáspolitikai hírek. 5. Rendezvények. 6. Observatry Hírlevél 2009. február 1. Előtérben Előtérben: A JbArt prjekt hzzájárulása az aktív tanulás elősegítéséhez Az aktív tanuláshz kapcslódó tvábbi prtálk, prjektek és infrmációfrrásk 2. Observatry

Részletesebben

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára,

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára, Kézikönyv sprtszervezetek és önkrmányzatk számára, sprtcélú fejlesztések megtervezéséhez az EU által társfinanszírztt prgramk keretében készült a CEDEC Kft. és a Vitál Pr Kft. által készített tanulmányk

Részletesebben

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve FELHÍVÁS a fiatalk társadalmi aktivitásának növelésére A felhívás címe: Kmplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának felhívása az

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Haladó tréning módszertani útmutató

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Haladó tréning módszertani útmutató Közbeszerzés zöldebben Beszerzés és éghajlatvédelem Haladó tréning módszertani útmutató 1 A kiadvány a Green PrcA Green Public Prcurement in Eurpe Közbeszerzés zöldebben prjekt keretében készült az Intelligent

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közép-Dunántúli Operatív Prgram Reginálisan kiegyensúlyztt, vnzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása Kódszám: KDOP-2007-1.1.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Prgram Biharkeresztes Várs Önkrmányzata 2013-2018. Tartalmjegyzék Bevezetés... 3 A prgram háttere... 3 A prgram céljai... 4 Küldetésnyilatkzat... 5 A település bemutatása... 5 Helyzetelemzés...

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014. augusztus KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. Révi Zslt Plgári István Babs Anikó főépítész

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében A turisztikai fgadóképesség javítása c. támgatására Kódszám: KMOP-2007-3.1.2/A/B/D A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Nyílt ülésen tárgyalandó. 52/2011.09.08. A határzati javaslat elfgadásáhz egyszerű többség szükséges. Előterjesztés az Esztergm és Nyergesújfalu

Részletesebben

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV Milleflium Stratégia Kft. 2012 Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Működő mdellek elemzése, értékelése... 5 2.1 Elemzés módszertana... 5 2.2 Elemzési

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT. Végleges Akcióterületi Terv

Jászfényszaru Város Önkormányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT. Végleges Akcióterületi Terv Jászfényszaru Várs Önkrmányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT Végleges Akcióterületi Terv Győriné dr. Czeglédi Márta plgármester dr. Gócza Tamás helyettes

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika vezető tanácsadó. Munkatársak: Fodor Gabriella senior tanácsadó

Témavezető, projektmenedzser: Jáki Monika vezető tanácsadó. Munkatársak: Fodor Gabriella senior tanácsadó Készítette: REevluti Kft. Témavezető, prjektmenedzser: Jáki Mnika vezető tanácsadó Munkatársak: Fdr Gabriella senir tanácsadó Adamik Anna Farkas Sára junir tanácsadó gyakrnk Lektrálta: Fdr Gabriella Budapest,

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS III. KÖTET ELFOGADVA A 207/2012.(IX.27) HATÁROZATTAL Megbízó Balatnalmádi Várs Önkrmányzata Keszey Jáns Plgármester 8220 Balatnalmádi, Széchenyi sétány

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Képzésünk kulcsszavai és egyben főbb témakörei: járatszerkesztés, flttamenedzsment és térinfrmatikai rendszerek. Átfgó, gyakrlatias ktatás, melynek srán az életből vett gyakrlati

Részletesebben

A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG PROJEKT-CSOMAGJA AZ LHH SZABAD KERET FELHASZNÁLÁSÁRA

A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG PROJEKT-CSOMAGJA AZ LHH SZABAD KERET FELHASZNÁLÁSÁRA A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG PROJEKT-CSOMAGJA AZ LHH SZABAD KERET FELHASZNÁLÁSÁRA Nem mndunk le senkiről kiemelt fejlesztési prgram a leghátránysabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásáért Sárspatak, 2009.

Részletesebben

Tanácsadási tájékoztató kiadvány

Tanácsadási tájékoztató kiadvány INTERREG III A Közösségi Kezdeményezés Szlvénia-Magyarrszág- Hrvátrszág Szmszédsági Prgram 2004-2006 MEDIÁTOR*C SLO-HU-CRO 2006/01 126/HU A prjekt a Szlvénia-Magyarrszág-Hrvátrszág Szmszédsági Prgramban,

Részletesebben

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM részére RENDELET VÉLEMÉNYEZÉS Készült: 2013. február 26. Az MNVH Leader szaksztályának a LEADER PROGRAM FRISSÍTÉSE 3.0 címet viselő, 2013. januárjában indíttt prgramjának

Részletesebben

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KIEMELT, POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM PROGRAMINDÍTÓ FÓRUM 2014. február 15. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. JANUÁR 17-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/5/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata Vízgyűjtő-gazdálkdási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarrszági része 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata Felszíni víztestek kijelölése Módszertan Vízflyás víztestek felülvizsgálata

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Intézményi

Részletesebben

Vállalkozás bemutatása

Vállalkozás bemutatása Szakmai beszámló Térségi és helyi vállalkzásk fejlesztése, új szlgáltatási paletták kialakítása, versenyképességük növelése A1 Mezőföldi Híd Térségfejlesztős Egyesület által meghirdetett intézkedés Vállalkzás

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ PÉCS 2015 1 Az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpnt tevékenysége srán 2015-ben kezdetét vette egy újabb

Részletesebben

Az ipari parkok szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben. Dr. Tóth Tamás egyetemi docens

Az ipari parkok szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben. Dr. Tóth Tamás egyetemi docens Szent István Egyetem Gödöllő Gazdaság- és Társadalmtudmányi Kar Reginális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Az ipari parkk szerepe a reginális gazdaságfejlesztésben Dr. Tóth Tamás egyetemi dcens

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 bemutatása

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 bemutatása A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 bemutatása Innovációs és Technológiai Transzfer irodák létrehozása a magyar-ukrán határtérségben c. projekt nyitókonferenciája Záhony,

Részletesebben

FELHÍVÁS. Kisgyermekkori nevelés támogatása c. program. megvalósítására

FELHÍVÁS. Kisgyermekkori nevelés támogatása c. program. megvalósítására FELHÍVÁS a Kisgyermekkri nevelés támgatása c. prgram megvalósítására Magyarrszág Krmányának pályázati felhívása az óvda és családi napközi esélyteremtő szerepének és hátránykmpenzációs képességének erősítését

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Prgram 2. priritás: Reginális turizmusfejlesztés Akcióterv vezetıi összefglaló 2008. február 11. 1 1. Priritásk bemutatása 1.1. Priritásk tartalma Priritás neve, száma Reginális

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu GINOP-1.2.1-15 Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásának bővítése - Ügyféltájékztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

SENZOR Kft. Magatartási Kódex

SENZOR Kft. Magatartási Kódex SENZOR Kft. Magatartási Kódex Kiadás kelte: Budapest, 2014. Július 1. 1 I. Általáns rendelkezések A. Alkalmazási terület A jelen Magatartási kódex (a tvábbiakban: Kódex ) a SENZOR Kft. (a tvábbiakban:

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat Hajdúszbszló Várs Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Lcal Agenda 21) kivnat Vezetıi összefglaló (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZTVEVİ SZAKÉRTİK: Barabás Eszter,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT Szedlárné Gáll Iblya elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőfrrás-gazdálkdási Tanácsadók Országs Szövetsége Innváció Humán innváció Számmra az innváció tartalma nem más, mint

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Prgram Bjt Község Önkrmányzata 2013-2018. Tartalmjegyzék Bevezetés... 3 A prgram háttere... 3 A prgram céljai... 4 Küldetésnyilatkzat... 5 A település bemutatása... 6 Helyzetelemzés...

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

HírAdó Extra. 2013. szeptember 4. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában

HírAdó Extra. 2013. szeptember 4. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában Internatinal Tax Review Eurpean Tax Awards 2013 HírAdó Extra 2013. szeptember 4. Tartalmjegyzék Hatéknyabb

Részletesebben

MONOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MONOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MONOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarrszági Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

FELHÍVÁS. Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. megvalósítására

FELHÍVÁS. Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. megvalósítására FELHÍVÁS Felzárkóztató egészségügyi áplói szakképzési prgramk megvalósítására Magyarrszág Krmányának felhívása a Felzárkóztató egészségügyi áplói szakképzési prgramra, mely lehetőséget ad az egészségügyi

Részletesebben

A pályázott kommunikációs program személyi felelősei

A pályázott kommunikációs program személyi felelősei A pályáztt kategória Kmmunikációs kampány Az ügyfél, illetve vállalat iparága Pénzügy, bank és biztsítás A pályázati anyag címe Aegn Országs Kármegelőzés Prgram A pályáztt kmmunikációs prgram személyi

Részletesebben

Observatory Hírlevél. 2009. szeptember. 1. Előtérben. 2. Observatory hírek. 3. Cedefop hírek, rendezvények Cedefop hírek Cedefop rendezvények

Observatory Hírlevél. 2009. szeptember. 1. Előtérben. 2. Observatory hírek. 3. Cedefop hírek, rendezvények Cedefop hírek Cedefop rendezvények Observatry Hírlevél 2009. szeptember 1. Előtérben Előtérben: Szakképzés és gazdasági válság A témáhz kapcslódó tvábbi prtálk, tanulmányk és infrmációfrrásk 2. Observatry hírek Prjektek Termékek 3. Cedefp

Részletesebben

Összetett problémák, összetett megoldások: A hajléktalan emberek integrációja a foglalkoztatás által Magyarországon

Összetett problémák, összetett megoldások: A hajléktalan emberek integrációja a foglalkoztatás által Magyarországon Összetett prblémák, összetett megldásk: A hajléktalan emberek integrációja a fglalkztatás által Magyarrszágn 2007. június 25. Készült a hajléktalanellátó szervezetek FEANTSA kérdőívére adtt válaszai alapján

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Prgram 2. priritás: Turizmusfejlesztés Pannn örökség megújítása Akcióterv vezetői összefglaló 2007. július 25. 1. Priritásk bemutatása 1.1. Priritásk tartalma Priritás, száma

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az EU támgatásk felhasználásának rendszere - A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (és a Közreműködő Szervezetek) uniós támgatáskkal kapcslats feladatellátásának ellenőrzéséről 15037

Részletesebben

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!! 2008. Közigazgatási jg 3 Különös rész by Dki Yu ll never walk alne!!!! Tételek kidlgzva (előző évi tételsr alapján csináltam, azóta annyi váltzás vlt, hgy 2 tételt kivettek és néhányat összevntak, úgyhgy

Részletesebben

Európai Uniós források igénybevételének lehetőségei a sportcélú fejlesztések előmozdítása érdekében

Európai Uniós források igénybevételének lehetőségei a sportcélú fejlesztések előmozdítása érdekében Európai Uniós frrásk igénybevételének lehetőségei a sprtcélú fejlesztések előmzdítása érdekében Budapest, 2008. április 24. Európai Uniós frrásk igénybevételének lehetőségei.. Tartalmjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TANULMÁNY 4. A STRATÉGIAI TERVEZÉS ÉS ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉS FOLYA- MATOK ÖSSZHANGJÁNAK MEGTEREMTÉSE Dunaújvárs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 10. 20.

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. Egy jó szó Zuglóban 2013. április Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április 1 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest

Részletesebben

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ. 2014. június

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ. 2014. június GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. június MEGBÍZÓ: GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. GENERÁLTERVEZŐ: ACZÉL

Részletesebben