Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013"

Átírás

1 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, július 23. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Leírás, célk és priritásk A prgram összefglalása A prgramzási flyamat A prgram tartalmának összefglalása A prgram által érintett földrajzi területek leírása és elemzése Általáns infrmáció Népesség Környezet és természet Gazdasági struktúra Infrastruktúra Oktatás és K+F Más prgramkkal stratégiákkal való kherencia EU plitikákkal és prgramkkal való kherencia Az előző prgramk tapasztalata A Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia-Ukrajna KOP stratégiára és végrehajtásra vnatkzó kherencia-elemzés eredményei A prgram hrizntális témái A prgram teljesítményének mérése A prgram célkitűzései, priritásai és intézkedései Átfgó célkitűzés A priritásk céljainak meghatárzása Az ENPI releváns célkitűzéseinek meghatárzása A prgram priritásai A frrásk indikatív elsztása Környezeti értékelés Indikatív finanszírzási terv Táblázat: A prgram kötelezettségvállalásainak és kifizetéseinek előirányztt* éves allkációjáról szóló pénzügyi táblázat (Euróban, jelenértéken) A prgramirányítás felépítése Résztvevő rszágk Hivatkzás krábbi prgramkra Phare CBC prgramk A s Szmszédsági Prgramk Eltérések és flytatólagsság Az irányítás és végrehajtás felépítése Közös Mnitring Bizttság (KMB) Közös Irányító Hatóság (KIH) Közös Szakmai Tikárság (KSzT) Nemzeti Hatóságk Menedzsment kapacitás Prjektfejlesztés és prjektkiválasztás Prjektfejlesztés Prjektkiválasztás Jgsult pályázók

3 4. Infrmáció és nyilvánsság Célkitűzések Célcsprtk Infrmációs és nyilvánssági intézkedések, csatrnák és eszközök Rendezvények és knzultációk Internet Segélyvnal A prgramban használandó prmóciós és infrmációs anyagk, médiaeszközök: Imázs és márkaépítés Kötelezettségek Végrehajtó szervek A Közös Irányító Hatóság A Közös Szakmai Titkárság feladatai Kirendeltségek Közös Mnitring Bizttság Kedvezményezettek Indikatív költségvetés A kmmunikációs terv nymn követése és értékelése Prjekt szintű végrehajtás és prgram szintű pénzügyi irányítás Prjekt-szintű végrehajtás A Kedvezményezett Szerződési eljárásk Prjektjelentések Prjektszintű pénzügyi irányítás és ellenőrzés Nemzeti társfinanszírzás Prgramszintű pénzügyi irányítás (ENPI) Mnitring és értékelés Mnitring Prgramszintű mnitring A környezetre gyakrlt hatás figyelése A prgram mnitring és infrmációs rendszere Értékelés A prgram TS költségvetésének végrehajtási szabályai Nyelvhasználat...84 Mellékletek Melléklet Alapvető adatk Melléklet Természetes népességi fluktuáció, a népesség kr szerinti megszlása (2005) Melléklet Településszerkezet, lélekszám szerint (2005) Melléklet Gazdasági mutatók (2004) Melléklet Fglalkztatttság (2005) Melléklet KKV-k (2005) Melléklet Turizmus (2005) Melléklet Környezeti struktúra (2005) Melléklet Infrmációs és kmmunikációs technlógiák (2005) Melléklet Az érintett földrajzi területeken SWOT elemzése Melléklet Előzetes indikatív munkaütemterv (összhangban az ENPI CBC Végrehajtási Rendelet 4. cikk i pntjával)

4 RÖVIDÍTÉSEK K CBC EB ENPI EU PKI HU IFAC KIH KMB KOP KSzT MSZI NH PP-k PRAG RO SKV SK KKV-k TS UA VÁTI Kedvezményezett Határmenti Együttműködés (Crss-brder cperatin) Európai Bizttság Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz (Eurpean Neighburhd and Partnership Instrument) Európai Unió az MSZI keretein belül működő Pénzügyi Kifizetési Irda Magyarrszág Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége Közös Irányító Hatóság Közös Mnitring Bizttság Közös Operatív Prgram Közös Szakmai Titkárság a VÁTI-n belül működő Menedzsment Szlgáltatásk Igazgatóság Nemzeti Hatóság Prjekt Partnerek Gyakrlati Útmutató szerződéses eljáráskhz Rmánia Stratégiai Környezeti Vizsgálat Szlvákia Kis- és középvállalkzásk Technikai Segítségnyújtás Ukrajna VÁTI Magyar Reginális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság 4

5 Bevezetés A Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia-Ukrajna Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI ) Határn Átnyúló Együttműködési Prgram az Európai Unió as prgramzási periódusában kerül végrehajtásra. A négy résztvevő rszág közösen dlgzta ki a Közös Operatív Prgramt (KOP), melynek célja az együttműködés kereteinek megteremtése egy intenzívebb és mélyebb társadalmi és gazdasági együttműködés létrehzása érdekében Ukrajna és a tagállamk közös határmenti régiói között. A Közös Operatív Prgramt az Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz létrehzására vnatkzó általáns rendelkezések meghatárzásáról szóló któber 24-i 1638/2006 számú (EK) Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet (ENPI-rendelet) alapján készítették, mely rendelet többek között meghatárzza, hgy a tagrszágk és a partnerrszágk mely területi egységei vesznek részt a határn átnyúló együttműködési prgramkban. A rendelet megállapítja tvábbá, hgy biznys feltételek mellett, indklt esetben - például már létező együttműködések flytatása érdekében - a jgsult területekkel szmszéds régiók részvétele is megengedett ide srlhatók például a s Szmszédsági Prgramban résztvevő különböző régiók. Más fnts rendelkezéseket is figyelembe vettek a tervezési flyamat srán és beépítettek a jelen Közös Operatív Prgramba (KOP) például az Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Határmenti Együttműködés ról szóló stratégiai elemzést; a résztevő rszágk között kötött Finanszírzási Megállapdást, összhangban a Tanács 1605/2002/EK,Euratm (2002. június 25.) rendeletével, az Európai Közösségek általáns költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről; a Bizttság 951/2007/EK rendelete (2007. augusztus 9.) az Európai Szmszédsági és Partnerségi Támgatási Eszköz létrehzására vnatkzó általáns rendelkezések meghatárzásáról szóló 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében finanszírztt, határkn átnyúló együttműködési prgramk végrehajtási szabályainak megállapításáról ( tvábbiakban ENPI CBC Végrehajtási Rendelet); az Európai Bizttság külső akcióira vnatkzó szerződéses eljáráskról szóló Gyakrlati Útmutató (PRAG rendelkezések). A 2007-es ENPI CBC stratégiai elemzés felsrlja a határmenti együttműködésekre vnatkzó EU általáns vezérelveket és célkat. Ezek: Fenntartható gazdasági és társadalmi fejlődés előmzdítása a határmenti területeken; Egyes prblémák közös kezelése, például a környezetvédelem, az egészségügy és a szervezett bűnözés elleni harc területén; Hatékny és biztnságs határk biztsítása; Emberek közötti (peple t peple) kapcslatépítésre irányuló tevékenységek támgatása. A jelenlegi KOP célkitűzéseit, amint a partnerek javaslták, a fent felsrlt célkkal teljes összhangban alktták meg a prgramterületre szükségleteinek és lehetőségeinek figyelembevételével. A KOP kidlgzását a Közös Munkacsprt irányíttta és ellenőrizte. A Közös Munkacsprt a résztvevő rszágk közpnti krmányzati szervezeteiből és NUTS III szintű egységeiből állt. A prgramkészítés flyamatát a Közös Irányító Hatóság és a Közös Szakmai Titkárság hanglta össze. 5

6 1. Leírás, célk és priritásk 1.1. A prgram összefglalása A prgramzási flyamat A prgramzási flyamat júliusában kezdődött el és a szeptember 5-i presvi Munkacsprt találkzón fejeződött be, ahl végleges frmába öntötték és elfgadták a KOP-t. A prgram tervezési flyamatával párhuzamsan készült a Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV). Az SKV-t a tagállamkban a vnatkzó EU szabályzás szerint végezték el, emellett a knzultációk srán az illetékes ukrán hatóságkat is bevnták a flyamatba. A prgramvázlatt a résztvevő rszágk nemzeti hatóságai támgatták. A végleges váltzatt a Közös Munkacsprt március 31-i találkzóján fgadták el és írták alá. A flyamat srán az együttműködő felek a nemzeti és a reginális hatóságk, valamint egyes társadalmi csprtk képviselői érdekeit a Munkacsprt keretei között hanglták össze. A Munkacsprtn belül a felek rendszeresen megvitatták a prgram stratégiáját. Annak érdekében, hgy beépítsék az ukrán partner mélyebb partnerségi kapcslatk kialakítására vnatkzó álláspntját és elképzeléseit, sr került egy Reginális Munkacsprt találkzóra is. Ennek eredményeit a Munkacsprtn keresztül vitték be a flyamatba. A prgramterületen jgsult régióinak helyi és reginális képviselői számára a Munkacsprtk biztsíttták a legfntsabb fórumt a prgramstratégia kialakítására. A flyamat legfntsabb eseményei: Dátum/Helyszín Főbb események május 19. A magyar-szlvák-ukrán munkacsprt előzetes találkzója, a Kijev, Ukrajna prgramkészítési flyamat előzetes ütemtervének meghatárzása június 20. Bukarest, Rmánia Kétldalú szakmai találkzó Rmánia és Ukrajna között, melyen a rmán partner bemutatta a prgramzási tevékenységeket július Közös Munkacsprt találkzó (szervezési kérdések) Ungvár, Ukrajna szeptember Közös Munkacsprt találkzó Nyíregyháza, Magyarrszág któber 5. Nemzetközi szakértői-csprt találkzó Budapest, Magyarrszág nvember 14. Reginális knzultációs munkacsprt Ungvár, Ukrajna nvember 14. Munkacsprt technikai találkzó a lebnylításról Kassa, Szlvákia nvember Közös Munkacsprt találkzó Kassa, Szlvákia január Közös Munkacsprt találkzó Szatmár, Rmánia március Közös Munkacsprt találkzó Ungvár, Ukrajna június 18. Nyilváns tájékztató az SKV-ről Magyarrszág, Szlvákia, Rmánia és Ukrajna július Közös Munkacsprt találkzó 6

7 Misklc, Magyarrszág július 31. Ungvár, Ukrajna szeptember 5. Eperjes, Szlvákia Knzultáció az SKV-ről 7. Közös Munkacsprt találkzó A Munkacsprt találkzóin rendszeresen megvitatták a prgramstratégiát és a végrehajtási rendelkezések különböző váltzatait, amelyek eredményeit beépítették a jelenlegi KOP-ba. A KOP elfgadása után az Európai Bizttság felállítja a prgram Közös Mnitring Bizttságát (KMB). A KMB alapját a Közös Munkacsprt képezi, kibővítve tvábbi partneri kapcslatkkal, elsősrban a különböző társadalmi csprtk bevnásával. Az ENPI CBC Végrehajtási Szabályk 11. cikkével összhangban, a Közös Irányító Hatóság (KIH) előzetes knz ultációkat flytat a KMB megalakítása előtt annak érdekében, hgy biztsítsák a társadalmi csprtk megfelelő részvételét. A prjektek kiválasztásában és a támgatásk megítélésében a legfntsabb feladata a KMB-nek, a prgram legfelsőbb szintű döntéshzó testületének lesz. A végrehajtási flyamat srán a döntéseket knszenzussal hzzák, a prgramkészítési flyamat gyakrlatáhz hasnlóan. A pályázati felhíváskhz lyan közös rendszert hznak létre, mely mind a négy résztvevő rszágban hasnló feltételeket biztsít A prgram tartalmának összefglalása A Közös Operatív Prgram (KOP) főbb elemei: a prgramterület leírása; a stratégia bemutatása, beleértve a prgram céljait és priritásait, valamint a tervezett támgatásra jgsult tevékenységek leírása, a finanszírzás és a mutatók (indikátrk) meghatárzása; A Stratégiai Környezeti Vizsgálat ajánlásai; A prgram irányítása, végrehajtása és ellenőrző rendszere. Az első rész az egész prgramterület leírása a résztvevő rszágkban elérhető társadalmi, gazdasági és földrajzi adatk felhasználásával. Az elemzés a következő területekre helyezte a hangsúlyt: népesség és társadalm, gazdaság (GDP, KKV-k, infrastruktúra, turizmus), környezet és természet, ktatás és kutatás. A dkumentum elkészítése srán felmérték a prblémákat és lehetőségeket, figyelembe véve a helyi szükségleteket, elvégezték és bemutatták a SWOT elemzést, mely srán mérlegelték a prgram-specifikus tényezőket, azaz az ENPI céljait. Figyelembe vették tvábbá a krábbi prgramk tapasztalatait és a hagymánys együttműködési frmákat. Ezek alapján a prgram általáns célkitűzését a következőképp fgalmazták meg: az együttműködés fkzása és elmélyítése Ukrajna Kárpátalja, Ivan-Frankivszki és Csernvici megyéi és a tagállamk támgattt illetve szmszéds határmenti régiói között, környezeti, szciális a gazdasági szempntból fenntartható módn. Meghatárzták a stratégia átfgó céljának eléréséhez szükséges intézkedéséket. Az intézkedések priritáskba vannak csprtsítva. Az egyes priritásk céljai a következők: 1. Priritás Gazdasági és társadalmi fejlődés Ismeretátadáa és tapasztalatcsere a vállalkzásk közös fejlesztése és a terület turisztikai vnzerejének növelése érdekében. Ebbe a csprtba a következő tervezett intézkedések tartznak: Összehanglt turizmusfejlesztés A KKV-k közötti és az üzleti együttműködés fejlődésének támgatása 2. Priritás A környezeti minőség javítása 7

8 A levegő, víz, talaj és erdők minőségének javítása és a természeti környezetet ért kársdásk kckázatának mérséklése. Ebbe a csprtba a következő tervezett intézkedések tartznak: Környezetvédelem, a természeti erőfrrásk fenntartható használata és menedzsmentje Felkészülés a vészhelyzetek közös kezelésére 3. Priritás A határk átjárhatóságának növelése A határ menedzsment hatéknyságának javítása az Ukrajnával közös határszakaszkn Ebbe a csprtba a következő tervezett intézkedések tartznak: Határátkelőhelyek közlekedési infrastruktúrájának és felszerelésének fejlesztése 4. Priritás Emberek közötti (peple-t-peple) együttműködés A közszlgáltatásk hatéknyságának javítása és a társadalm különböző csprtjai közötti kölcsönös megértés elősegítése. Ebbe a csprtba a következő tervezett intézkedések tartznak: Intézményi együttműködés Emberek közötti (peple-t-peple) együttműködés - kisléptékű prjektek Az átfgó célkitűzés megvalósítása lyan intézkedések végrehajtásával történik majd, amelyek várható eredménye hzzájárul a célkitűzés eléréséhez. A prgram egyes priritásainak pénzügyi allkációi visznylag kiegyensúlyztt megközelítésben történnek, figyelembe véve egyrészt az ENPI priritásait, másrészt az érintett partnerek által kijelölt különböző prblémák visznylags fntsságát. Ugyan általánsságban kijelenthető, hgy a rendelkezésre álló frrásk elsztása kiegyensúlyztt lesz, ugyanakkr tekintettel arra, hgy a határmenedzsmentnek elsősrban a határ átjárhatóságának prblémái a későbbi fejlesztések és együttműködések legfntsabb előfeltételének tekinthetők, az ehhez kapcslódó priritás kapja a rendelkezésre álló frrásk túlnymó részét. A Közös Operatív Prgram másdik része a prgram irányításának struktúráját és a végrehajtási rendszerét tartalmazza. Az ENPI már új megközelítést tartalmaz az EU külső határai mentén ezidáig alkalmaztt CBC támgatási rendszerhez képest. A krábbi időszakra jellemzően az Európai Bizttság látta el a prgramvégrehajtási feladatkat, tvábbá a pénzügyi végrehajtás prjektszinten gyakrlatilag szétvált. Az ENPI CBC prgramkban már összevntan kezelik az EU-n belüli és kívüli finanszírzást, a Közös Irányító Hatóság (KIH) viseli a felelősséget a prgram irányításáért és végrehajtásáért az Európai Bizttság felé, a Vezető Partner elvét a gyakrlatban használni kell, valamint a KIH biztsítja a finanszírzást az EU határ mindkét ldalán. A Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia-Ukrajna ENPI CBC Prgram ben résztvevő rszágk a magyar Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget jelölték meg a prgram KIH-nak. A tevékenységek mindennapi irányításában KIH munkáját a Közös Szakmai Titkárság ( KSzT) segíti. A KSzT KIH által ráruháztt feladatkat a VÁTI Kht látja el. A prgram legfőbb közös döntéshzó testülete a Közös Mnitring Bizttság (KMB), amely ellenőrzi és felülvizsgálja a prgram végrehajtását, valamint felelős a prjektek kiválasztásáért. A prgram végrehajtási rendszerét az ENPI szabályzás rendszerével összhangban alakíttták ki a krábbi Szmszédsági Prgramk végrehajtási tapasztalatainak felhasználásával és a PRAG szabályk figyelembevételével. 8

9 1.2. A prgram által érintett földrajzi területek leírása és elemzése Általáns infrmáció A prgramterület Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia-Ukrajna határán található és a következő területi egységekből áll: Szablcs-Szatmár-Bereg és Brsd-Abaúj-Zemplén megye (Magyarrszág), Kassa és Eperjes megye (Szlvákia), Máramars, Szatmár és Szucsava megye (Rmánia), Kárpátalja, Ivan Frankivszkij és Csernvici megye (Ukrajna). Szucsava és Cservici megyét kivételes szabályk alapján vették bele a prgramterületbe. A prgramterület Szlvákia 32%-át, Magyarrszág 14%-át, Rmánia 8%- át és Ukrajna 6%-át fedi le. A prgramterületen körülbelül 589,9 km Ukrajnával közös határ található, ami magában fglalja a teljes szlvák-ukrán (97,9 km) és magyar-ukrán (134,6 km) határvnalat, valamint a rmán-ukrán (366,4 km) határvnal egy részét. 1. Térkép: A prgramzási terület A kapcslódó európai szabályzás amelyek felsrlása ezen prgram Bevezető részében található, különös tekintettel az ENPI Határmenti Együttműködésekről szóló Stratégiai Elemzésére kijelöli a prgramterületet. A szabályzás figyelembe veszi a krábbi tapasztalatkat és prgramkat, valamint azt a stratégiai szándékt, hgy erősebb földrajzi jelleget adjanak a prgramnak, amivel hatéknyabb helyi együttműködés segíthető elő. A prgramterület sajátssága az erős történelmi és kulturális kapcslatk megléte. Száms közös földrajzi és öklógiai jellemző is megfigyelhető: a flyók jelentősége, valamint a 9

10 közigazgatási határkn átnyúló öklógiai flysók léte. Ezt, és száms egyéb együttműködési prgramt azzal a szándékkal hzták létre, hgy megszüntessék a szmszéds rszágk gazdasági és társadalmi különbségeit, és közelebb hzzák egymáshz a térség laksságát. A különböző régiók népességét összeköti közös kulturális és vallási örökségük. Mindaználtal a közös tradíciók, prblémák és kihívásk léte nem igazlhatóak megkérdőjelezhetetlenül hzzáférhető statisztikai adatkkal, mely a résztvevő rszágk és területek statisztikai struktúrájának és hzzáférhetőségének eltéréseire vezethető vissza. Ennek ellenére, a résztvevő rszágk képviselői minden elérhető és összehasnlítható adatt rendelkezésre bcsátttak a tervezési flyamatban annak érdekében, hgy az elemzést hatéknyan támgassák. Az elemzést támgató statisztikai adatk, valamint a SWOT elemzés összefglalása mindkettő alátámasztja a KOP választtt stratégiáját a Mellékletben találhatók meg. Figyelembe véve a mély történelmi kapcslatkat és azt az elvet, hgy az EU határk nem jelenthetnek akadálykat, az ENPI célkitűzései - együttműködés és fejlesztés támgatása az EU külső határai mentén - kiváló lehetőséget kínálnak a terület gazdasági és társadalmi együttműködésének elmélyítésére. 1. Táblázat: Résztvevő területek és a jgsultság típusa Magyarrszág Szlvákia Rmánia Ukrajna Ország Területi egység Hivatkzás Jgsultság típusa Szablcs-Szatmár-Bereg megye Brsd-Abaúj-Zemplén megye Szablcs-Szatmár- Bereg megye Brsd-Abaúj- Zemplén megye Jgsult terület Szmszéds terület teljes részvétellel Kassa megye Kassa régió Jgsult terület Eperjes megye Eperjes régió Jgsult terület Máramars megye Máramars megye Jgsult terület Szatmár megye Szatmár megye Jgsult terület Szucsava megye Szucsava megye Szmszéds terület krlátztt részvétellel Kárpátalja megye Kárpátalja régió Jgsult terület Ivan-Frankivszki megye Csernvic megye Ivan-Frankivszki régió Csernvic régió Jgsult terület Szmszéds terület krlátztt részvétellel A jgsultság típusát az ENPI kapcslódó szabályzása alapján a Közös Munkacsprt döntötte el az alábbiak szerint: Szmszéds terület teljes részvétellel azt jelenti, hgy bármely prgramterületen lévő szervezet krlátzás nélkül vehet részt a prgramban, A Közös Munkacsprt a következő feltételeket állapíttta meg a Szmszéds terület krlátztt részvétellel jgsult területek számára: Szmszéds területen található szervezetek kedvezményezettként nem vehetnek részt prjektekben (csak, mint Partnerek). 10

11 Magyarrszágról és/vagy Szlvákiából kötelező partnereknek részt venniük a prjektben (annak érdekében, hgy elkerüljenek átfedéseket a Rmánia-Ukrajna-Mldávia prgrammal) A szmszéds területen található partnerek részvételével létrejövő prjektek maximális támgatása euró. Szmszéds területen megtalálható partnerek csak sft prjektekben vehetnek részt Népesség A prgramterületen ember él. A laksság több mint 44%-a ukrán, 16%-a magyar, 19%-a szlvák és csaknem 20%-a rmán államplgár. Az átlags népsűrűség 82 fő / km 2 (Máramars) és 114 fő / km 2 (Kassa régió) között váltakzik. Ez 94 fő / km 2 -es átlagt jelent, ami nem különbözik jelentősen az európai átlagtól. Az átlags adatk azt mutatják, hgy az egész területen csak kevéssel vannak többen a vidéki laksk (51,4%). Közelebbről megvizsgálva a statisztikai adatkat megállapítható, hgy a terület népességi struktúrája kiegyensúlyztt. Vidéki laksság a legnagybb arányban az ukrán régiókban (átlagban kö zel 60%) és Szucsavában (56,7%) található, míg várskban Máramars megyében (58.8%) és a Kassai régióban, valamint Brsd-Abaúj-Zemplén megyében (mindkettő 56,2%) élnek a legtöbben. A népesség kr szerinti megszlása A népesség kr szerinti megszlását illetően megállapítható, hgy a prgramterület legnagybb részén a 14 év alatti laksság aránya magasabb a 65 év felettieknél (lásd 2. melléklet). Csernvic és Ivan- Frankivszki kivételt képeznek, ahl több pst-prduktív krú laks él, mint pre-prduktív krú. Mindaználtal a prgramterületen a népesség öregedési indexe visznylag magas (átlagban 81,2% 59,4% és 114,2% között váltzik), ami azt mutatja, hgy a pre-prduktív krú laksság aránya alig magasabb a pst-prduktív krú laksságénál. A pst-prduktív krú laksság legkisebb arányban Kassa, Eperjes, Máramars és Szatmár régiókban találhatóak (11-12%). A pre-prduktív krú laksság legnagybb arányban Kárpátalja, legkisebb arányban Eperjes régióban figyelhető meg, összességében a prgramterület teljes laksságának 18,17%-a pre-prduktív életkrban van. Visznylag kis eltérés van a keresőképes laksság arányában a prgramterületen 59% ( Ivan- Frankivszki) és majdnem 71% (Kassa, Máramars és Szatmár) között ingadzva. A prgramterület legnagybb részére népesség fgyása jellemző (lásd 2. melléklet), melynek ka a természetes fgyás és a nagyn magas arányú migrációs veszteség (a teljes fgyás 69,7%-a). Különösen magas szintű migrációs veszteség figyelhető meg Máramars megyében (a teljes fgyás 83%-a) és Kárpátalján (a teljes fgyás 77%-a). Kivételt képeznek a szlvák régiók és Szucsava megye, ahl a természetes szaprdás magas pzitív szintet ér el, de még ezekben a régiókban is megfigyelhető a migrációs veszteség. Az elvándrlás magas szintje kmly veszélyt jelent, mivel jellemzően a keresőképes krúak hagyják el a határmenti területeket, ez pedig munkaerő- hiányhz és a népesség elöregedéséhez vezethet. Nemzetiség Magyarrszágn a nemzetiségi hvatartzást vizsgálva megállapítható, hgy a laksság több mint 90%-a magyar. A legnagybb kisebbségi csprt a rma laksság (a magyarrszági prgramterületen a teljes laksság 5,36%-a tekinti magát rmának). A szlvák ldaln a laksság 86%-a szlvák. A legnagybb kisebbségek a magyar (6,37%), a rma (5,02%), a rutén (1,71%) és az ukrán (0,65%). 11

12 A prgramterület rmán ldalán átlagban a laksság 83%-a rmán ( Szucsavában 96%). A legfntsabb kisebbségi csprt a magyar 11,2%-kal (Szatmár megyében 35.2%), tvábbi jelentős csprtk az ukrán (2,8%) és a rma (2%). A prgramterület ukrán részét leginkább ukránk lakják; a laksság 86%-a ukrán. Fntsabb kisebbségek a magyar (4,26%), a rmán (4,14%) és az rsz (2,62%). A kisebbségek szempntjábó l az ukrán régiók jelentősen különböznek. A prgramban résztvevő hárm régió közül kettőben magas arányban találhatóak kisebbségi csprtk: Kárpátalja (magyar 12,1 %, rmán 2,6%) és Csernvic (rmán 12,5%). A nyelvi krlátk beflyáslhatják a határmenti kapcslatkat és együttműködéseket a prgramterület jgsult területein. Néhl egy más idegen nyelvet (leggyakrabban anglt) használnak a kapcslattartásra. Településszerkezet A határmenti régió főbb közpntjai Kassa, Eperjes, Misklc, Nyíregyháza, Szatmár, Szucsava és Nagybánya, Ungvár, Csernvic és Ivan-Frankivszki. Ezek a nagyvársk fnts szerepet játszanak nemzeti szinten, tvábbá határn átnyúló hatással vannak a fgyasztásra, a kultúrára, a közlekedésre és a fglalkztatásra. Több reginális közpnt található a prgramterületen, melyek többrétű szerepet töltenek be a kistérségekben. Ugyanakkr a szlgáltatásk szintje alacsnyabb, a gazdasági- és intézményi környezet szegényesebb, mint a nagybb nyugat-európai várskban. Az elmúlt évtizedben a megyékben található kisvársk nem fejlődtek a fntsabb várskhz hasnló mértékben. A 90-es években legtöbbjük elvesztette gazdasági bázisát; manapság a munkaerőpiacuk állapta a nagybb vársk gazdasági állaptától vagy a helyi KKV-k jövőjétől függ. Több kisvársban lehetőség lenne a turizmus fejlesztésére: a hegységek és a termálvíz-frrásk kiváló turisztikai lehetőségeket rejtenek. A határmenti régióra a kisebb falvak, községek ( laks) nagy száma jellemző: a települések több mint 77%-ának kevesebb, mint kétezer laksa van (lásd 3. melléklet). Ezek többnyire periférikus területeken, a hegyekben vagy a határ mentén találhatók. E települések fkzatsan vesztik el népességüket; megfigyelhető a szegény laksság szegregációja. A települések súlys gazdasági, társadalmi és fglalkztatttsági prblémákkal küzdenek. Összefglalásul megállapítható, hgy az elöregedő népesség és a vidéki laksság nagy aránya a fejlődés kmly gátja lehet. A helyzetet nehezíti, hgy a résztvevő területek periférikus szerepet töltenek be rszáguk életében. Ugyanakkr a közös kulturális örökség és a különböző nemzetiségek békés együttműködése egyedülálló lehetőségeket is nyújthatnak Környezet és természet Földrajzi szempntból a prgramterület egyes részei (Szablcs -Szatmár-Bereg, Ivan-Frankivszki és Kárpátalja régiókban) síkságk, a középső területen és a keleti részeken dmbságk és hegységek találhatók. Az említett területen a víztárzók a Duna és a Tisza vízgyűjtő területéhez tartznak. A flyók éves átlags vízhzama az év különböző szakaszaiban nagy eltéréseket mutat, és a régió lakssága számára kmly veszélyt jelent az árvizek gyakrisága, amelyeket nem sikerült megelőzni az elmúlt néhány év srán. Többek között ez vezetett ahhz, hgy az árterületen flyó (nagyrészt) erdőgazdálkdást ne m lehetett fenntartható módn kihasználni. Az árvízmegelőzés marad az egyik legnagybb prbléma a Tisza vízgyűjtőterületének keleti részén (magyar-ukrán határterület), Rmániában az árvizek mellett a földcsuszamlásk kzzák a legtöbb veszélyhelyzetet. A magas árvízi vízszint erdálja a flyópartkat, mely több esetben veszélyeztetett laktt területeket. 12

13 Bányászati tevékenységek mind jelenleg is működő, mind elhagytt bányák szintén kmly veszélyt jelentenek, elsősrban a vízminőségre. A kárk nem csak helyi szinten jelentkezhetnek, hanem hatással lehetnek az egész régió vízellátására. A prgramterület gazdag bilógiai skszínűsége mellett visznylag jól megőrzött ökszisztémával rendelkezik. A védett területek jelentős természeti és kulturális értékekkel rendelkeznek. Több nemzeti park található a prgramterületen. A Kárpátk amely a terület nagy részét lefedi egy különleges természeti ökszisztéma, amely rendkívül fnts európai érték is egyben. A gyönyörű táj megőrzésére és védelmére száms parkrendszert alakítttak ki. Az Aggteleki Nemzeti Park Brsd-Abaúj-Zemplén megyében található. A parkt elsősrban gemrflógiai frmák (felszíni karszt frmációk és barlangk) megőrzése céljából hzták létre. Az aggteleki karsztbarlang a szlvák résszel együtt a világörökség része. A Tkaj-Hegyalja történelmi brvidék Brsd- Abaúj-Zemplén megyében 2002-től az UNESCO világörökség része. A Kárpátkban találhatóak a legnagybb európai őserdők egyedülálló alpesi növény- és állatvilággal. A Kárpáti Biszféra Rezervátum természetvédelmi terület (Kárpátalja) ökszisztémáját a Föld egyik legértékesebb ökszisztémájaként tartják számn és része az UNESCO természetvédelmi terület-hálózatának. A régióra jellemzőek tvábbá, veszélyes földtani flyamatk is, mint például földmzgásk, rengések, ldalirányú flyami- és síkbeli erózió, karsztk, stb. A prgramterületet lefedi a Duna Védelmi Egyezmény, ami tágabb kereteket nyújt a környezet- és természetvédelmi együttműködésekre. Hárm bigegráfiai régió található a prgramterületen: a Pannn, a Kntinentális és az Alpesi. 1 A résztevő tagállamkban a Madár- és Élőhelyvédelmi Irányelv a NATURA 2000 területeken megfelelő jgi alapt biztsít a ritka és veszélyeztetett fajk és természeti környezet védelmére. A prgramterületen száms Különlegesen Védett Terület (SPA) mellett fnts madárvédelmi területek és Közösségi Jelentőségű területek találhatóak, amelyeket azért jelöltek ki, hgy természetes élőhelyükön védjék az állatkat és növényeket. A közvetlen határmenti területek visznylags elszigeteltsége kedvezőnek biznyult száms ritka és veszélyeztetett faj életterének zavartalan megőrzésére. A határmenti régiókban a személy- és teherfrgalm krlátztt vlt, ezért mára több veszélyeztetett növény- és állatfaj számára csak ezek a területek maradtak meg természetes környezetként (határzóna-effektus). A föld mezőgazdasági használata nagy jelentőséggel bír a területen. A várható és már létező tervek a mezőgazdasági szektr fejlesztésére így kmly hatást gyakrlnak a természetes környezet minőségére, ezzel általában a terület vnzerejére. Összefglalásul megállapíthatjuk, hgy a régió egyedülálló természeti erőfrráskkal rendelkezik, amelyek kihasználása jelentősen hzzájárulhat a terület gazdasági fejlődéséhez, elsősrban a turizmus fejlesztése révén. Ugyanakkr a rendszerek sebezhetősége óvats megközelítést és a fenntarthatósági elvek szigrú betartását igényli Gazdasági struktúra GDP Általánsságban megállapítható, hgy a prgramterület gazdaságilag elmaradtt térség. Statisztikai adatk mutatják, hgy a GDP mindegyik régióban elmarad a nemzeti átlagtól, és az egy főre eső GDP az EU27 átlagának 30%-a alatt van (lásd 4. melléklet). Az egy főre eső GDP legmagasabb szintje Kassa régióban van, ami az EU átlag 26%-a. Rendkívül alacsny az ukrán régiókban, ahl az egy főre eső GDP mindössze 3,7%-a az EU átlagnak ( Ivan-Frankivska). Kassa és Eperjes megyék együttesen 21,9%-át 1 (A páneurópai bigegráfiai régiók indikatív térképe a következő hivatkzásn található: 13

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

Felkészülés az éghajlatváltozásra: mit tehetnek a gazdák?

Felkészülés az éghajlatváltozásra: mit tehetnek a gazdák? Felkészülés az éghajlatváltzásra: mit tehetnek a gazdák? Beszámló kistérségi szemináriumról 2011. február 21, Havad község, Mars megye, Rmánia 15 18 óra Bemutatkzó kör A rendezvényen helyi gazdák, vadászk,

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Prgram Operatív részprgram Egyeztetési váltzat 2014. június Tartalmjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Megvalósítással kapcslats kérdések...

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 aznsítószámú Nemzeti Kiválóság Prgram Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támgatást biztsító rendszer kidlgzása és működtetése rszágs prgram című kiemelt

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232 Dr. Szakács Imre úr elnök Győr-Msn-Sprn Megyei Önkrmányzat Győr Árpád u. 32. 9021 Iktatószám: Üi.: Dancsecs Rland Tel. szám: 06-96-516-232 Tárgy: Nyugat-dunántúli Reginális Energia Stratégia és Sprn-Fertőd

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

BUILD UP Skills II. Konferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

BUILD UP Skills II. Konferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BUILD UP Skills II. Knferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudmányi Egyetem Hujber Drttya Prjektmenedzser, BUSH krdinátr ÉMI Nnprfit Kft. Tartalm ÉMI Nnprfit Kft. bemutatása BUILD UP

Részletesebben

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13.

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. Az állami kézbe kerülő isklák energiahatéknysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. 2 / 5 BEVEZETÉS Ma szinte minden gazdasági témájú hír a magyar gazdaság bővülésével,

Részletesebben

A KFI Stratégia sarokpontjai és a regionális intelligens szakosodási stratégiák összefüggései Borsi Balázs

A KFI Stratégia sarokpontjai és a regionális intelligens szakosodási stratégiák összefüggései Borsi Balázs A KFI Stratégia sarkpntjai és a reginális intelligens szaksdási stratégiák összefüggései Brsi Balázs Nemzetgazdasági Minisztérium, Innvációs és K+F Fősztály Budapest, 2013. április 3. Az egyetemi-akadémiai,

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program

Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program Európai Területi Együttműködés Célkitűzés Magyarrszág Rmánia Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Összefglaló 2007. május 03. 1 Tartalmjegyzék Bevezetés... 3 1. Prgramzási flyamat... 3 2. A prgramterület

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Prgram Operatív részprgram Végleges váltzat 2014. szeptember Tartalmjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Megvalósítással kapcslats kérdések...

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

2012. évi szakmai beszámoló

2012. évi szakmai beszámoló 1122 Budapest, Magyar jakbinusk tere 7.. évi szakmai beszámló Budapest, 2013. március 4. dr. Margitfalvi József elnök Ez a beszámló 5+1 (címlap) ldalt tartalmaz, és együtt értelmezendő a. éves közhasznúsági

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

Vas megye Integrált Területi Programja

Vas megye Integrált Területi Programja Vas megye Integrált Területi Prgramja 2014-2020 TERVEZET A megyei gazdaságfejlesztési és településfejlesztési integrált területi prgram tervezéséhez Cím Verzió 1.0 Megyei közgyűlési határzat száma és dátuma

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Zala Termálvölgye Egyesület TERVEZET

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Zala Termálvölgye Egyesület TERVEZET LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Zala Termálvölgye Egyesület TERVEZET A Zala Termálvölgye Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájának akcióterülete Zalaszentgrót térségének 30 települését fedi

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

A Mobile2020 projekt magyarországi munkacsoportjának ajánlásai. Mezei Csaba

A Mobile2020 projekt magyarországi munkacsoportjának ajánlásai. Mezei Csaba A Mbile2020 prjekt magyarrszági munkacsprtjának ajánlásai Mezei Csaba 11.11.2013. Baltic Envirnmental Frum Deutschland e. V. Osterstraße 58 20259 Hamb urg Germany www.mbile2020.eu Part -financed by the

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja a munkát keresık vállalkzóvá válásának elısegítése, új vállalkzásk indítása. 1.2. Operatív cél A vállalkzóvá

Részletesebben

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás.

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A PAPÍRFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA NÉHÁNY OECD ORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Bevezetés LUDA SZILVIA A tanulmány az ök-hatéknyság fgalmának értelmezését bemutatva, felhívja a figyelmet annak

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet 59/2013.(XI.30.) sz. határzattal elfgadtt váltzat 2013. nvember Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2.

Részletesebben

előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM projekt jövőjével kapcsolatos elgondolásokat, javaslatokat tartalmazza.

előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM projekt jövőjével kapcsolatos elgondolásokat, javaslatokat tartalmazza. 2 0 1 5 előszó Jelen anyag abudapesti Bevásárló és Tematikus utcák, azaz a BUM prjekt jövőjével kapcslats elgndláskat, javaslatkat tartalmazza. Az értekezés minden aspektusában a fgyasztói és visznteladói

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

Beszámoló az Arrabona EGTC 2014. évi tevékenységeiről

Beszámoló az Arrabona EGTC 2014. évi tevékenységeiről Beszámló az Arrabna EGTC 2014. évi tevékenységeiről Székhely címe: 9021 Győr, Vársház tér 1. Munkaszervezet címe: 9024 Győr, Barss Gábr út 61-63. Telefn: +36-96-515-630 Fax: +36-96-515-639 Web: www.arrabna.eu

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2013. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején Ötleted van? Vállalkzz! - Vállalkzás menedzselés a válság idején Helyszín: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Tlna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. március 6-7. 2013. március 6. (szerda)

Részletesebben

ÁRAJÁNLATKÉRÉS. Az ajánlatkérő

ÁRAJÁNLATKÉRÉS. Az ajánlatkérő Iktatószám: EHEA-22-1/2015 Prjekt szám: 559232-EPP-1-2014-1-HU-EPPKA3-BOLOGNA ÁRAJÁNLATKÉRÉS 1. Az ajánlatkérő adatai Név: Tempus Közalapítvány Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 31. Képviselő: Dr. Nemeslaki

Részletesebben

"A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS."

A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS. MADRIDI NYILATKOZAT "A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS." Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fgyatéksügyi Kngresszus több mint 400 résztvevője melegen

Részletesebben

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 bemutatása

A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 bemutatása A Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI CBC Program 2007-2013 bemutatása Innovációs és Technológiai Transzfer irodák létrehozása a magyar-ukrán határtérségben c. projekt nyitókonferenciája Záhony,

Részletesebben

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára,

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára, Kézikönyv sprtszervezetek és önkrmányzatk számára, sprtcélú fejlesztések megtervezéséhez az EU által társfinanszírztt prgramk keretében készült a CEDEC Kft. és a Vitál Pr Kft. által készített tanulmányk

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2009. év Készítette: Illés Tibrné Gazd. Vez. BESZÁMOLÓ 2009. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt 2009. költségvetése az alábbiak

Részletesebben

Regulation (EC) No. 1080/2006

Regulation (EC) No. 1080/2006 Irányító Hatóság Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 27-213 Európai kohéziós politika 27 és 213 között A. Stratégiai megközelítés: a kohéziós politika összekapcsolása a fenntartható

Részletesebben

Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) 2003. április 1-2.

Agrárgazdaság, vidékfejlesztés és agrárinformatika az évezred küszöbén (AVA) 2003. április 1-2. AGRÁRINFORMATIKAI OKTATÁS/KÉPZÉS MINT A TUDÁSALAPÚ ÁGAZAT MEGALAPOZÁSÁNAK ESZKÖZE Herdn Miklós Debreceni Egyetem, ATC Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar A számítástechnikai ktatás és különböző képzések,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Prgram Fenntarthatóbb életmódt és fgyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprjektek c. pályázati knstrukcióhz Kódszám:

Részletesebben

Down Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Down Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Dwn Egyesület kiemelten közhasznú szervezet bemutatkzása 4400 Nyíregyháza, Közép u. 17. Hungary Adószám: 18801370-1-15 Bankszámlaszám: 68800109-11048187 IBAN: HU38 6880 0109 1104 8187 0000 0000 Tel.: +36-42-444-321

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. 2. prioritás Regionális turizmusfejlesztés. Akcióterv

Közép-dunántúli Operatív Program. 2. prioritás Regionális turizmusfejlesztés. Akcióterv Közép-dunántúli Operatív Prgram priritás Reginális turizmusfejlesztés Akcióterv 2007. május 25. 1 Priritásk bemutatása Priritásk tartalma Priritás neve, száma Reginális turizmusfejlesztés, priritás Priritás

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 1. melléklet a 92/2011. (II. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben

Jogi környezet, városfejlesztés, területi tervezés, rendezési kérdések

Jogi környezet, városfejlesztés, területi tervezés, rendezési kérdések Jgi környezet, vársfejlesztés, területi tervezés, rendezési kérdések Előadás felépítése 1. Alapfgalmak 2. Helyi jgrendszer 3. Jgi és tervi hierarchia bemutatása 4. Tervfajták tartalma 5. Szabályzási terv

Részletesebben

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 1. A szlgáltatás célja Helyi (térségi) fglalkztatási tanácsadás 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, szakmai, módszertani segítségnyújtással hzzájárulni az adtt térségben, településen a fglalkztatási helyzet

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

Az Észak magyarországi Régió középtávú fejlesztéspolitikai célkitűzései (2007-2013)

Az Észak magyarországi Régió középtávú fejlesztéspolitikai célkitűzései (2007-2013) Az Észak magyarrszági Régió középtávú fejlesztésplitikai célkitűzései (2007-2013) A tervezést beflyásló keretfeltételek Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Reginális Fejlesztési Alapról

Részletesebben

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában

Projekt címe: Az IKT fejlesztése a sopronhorpácsi Általános Iskolában www.ujszechenyiterv.gv.hu A prjekt bemutatása Mttó: "Az embereknek mindenben a tökéletességet kell célul kitűzniük maguk elé, még akkr is, ha meghaladja erejüket. Ha azt hinnék valóban, hgy csak da jutnak

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzata INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Szentendre Város Önkormányzata INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarrszági Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési Stratégiák

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 3. egyeztetési váltzat 2013. január 30. 1 Vezetői összefglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés - sikeres Vas megye. Ez

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Ösztöndíjas foglalkoztatott az a személy lehet,

Ösztöndíjas foglalkoztatott az a személy lehet, !"!#$%"&'())*' +", Az ösztöndíjas fglalkztatás előnye, hgy ennek keretében a pályakezdő fiatalk a szakmai készségek megszerzése -.'(/0)1 érdekében gyakrlati munkatapasztalatt szerezhetnek, ezáltal nagybb

Részletesebben

Kockázatkezelési irányelvek

Kockázatkezelési irányelvek Kckázatkezelési irányelvek Az FHB Jelzálgbank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság (1132 Budapest, Váci út 20.; a tvábbiakban: Jelzálgbank) a prudens működés érdekében, a kckázatk alacsny szinten tartására

Részletesebben

A budapesti kerékpáros közlekedés fejlesztési koncepciója

A budapesti kerékpáros közlekedés fejlesztési koncepciója A budapesti kerékpárs közlekedés fejlesztési kncepciója 2013 Tartalm 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 Szakmai és civil szervezetekkel való együttműködés... 9 2. BEVEZETÉS...12 2.1. llleszkedés a magasabb szintű

Részletesebben

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28.

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28. Kraiciné Szkly Mária: Az andragógus szakma kulcskmpetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékknferencia Debrecen 2006. szeptember 28. A TÉMA KUTATÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI A LLL gndlat és EU dkumentumk

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Budapest F várs XX. kerület Pesterzsébet Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala A civil és a vállalkzói szférával kialakítható kapcslatk megszervezésének mechanizmusa Budapest, 2009. július 31. IFUA Hrváth

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Prgram Biharkeresztes Várs Önkrmányzata 2013-2018. Tartalmjegyzék Bevezetés... 3 A prgram háttere... 3 A prgram céljai... 4 Küldetésnyilatkzat... 5 A település bemutatása... 5 Helyzetelemzés...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés 1 1. Alapvető cél A Felhívás célja, hgy a Nemzeti Intelligens Szaksdási Stratégiában (a tvábbiakban: S3) megfgalmaztt intelligens gyártás specializációt

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Kezdő tréning módszertani útmutató

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Kezdő tréning módszertani útmutató Közbeszerzés zöldebben Beszerzés és éghajlatvédelem Kezdő tréning módszertani útmutató A kiadvány a Green PrcA Green Public Prcurement in Eurpe Közbeszerzés zöldebben prjekt keretében készült az Intelligent

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE KÖMLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009 A közfglalkztatási terv célja A közfglalkztatási terv elkészítésének célja a szciális igazgatásról és szciális ellátáskról szóló törvény (1993.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Képzésünk kulcsszavai és egyben főbb témakörei: járatszerkesztés, flttamenedzsment és térinfrmatikai rendszerek. Átfgó, gyakrlatias ktatás, melynek srán az életből vett gyakrlati

Részletesebben

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV Milleflium Stratégia Kft. 2012 Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Működő mdellek elemzése, értékelése... 5 2.1 Elemzés módszertana... 5 2.2 Elemzési

Részletesebben

Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a reginális peratív prgramk keretében megvalósítandó kiemelt prjekt javaslatk kidlgzása esetén

Részletesebben

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám /

A kompetens intézmények logói. ECVET ASSET Autóipari Szolgáltatási Szektor ECVET Tesztelés Hivatkozási szám / Tanulmányi Megállapdás az ASSET ECVET Prjekthez A kmpetens intézmények lgói ECVET ASSET Autóipari Szlgáltatási Szektr ECVET Tesztelés Hivatkzási szám - 2008 3991 / 001-001 1 Tanulmányi Szerződés (ASSET

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

Olimpiai Rögbi Nemzetközi versenyeztetési terv

Olimpiai Rögbi Nemzetközi versenyeztetési terv Olimpiai Rögbi Nemzetközi versenyeztetési terv Tisztelt Elnökség! Kérem engedjék meg, hgy röviden vázljam elképzelésemet a Magyar Nemzeti Olimpiai rögbi válgatttak nemzetközi felkészítésével és a versenyeztetéssel

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Nyílt ülésen tárgyalandó. 52/2011.09.08. A határzati javaslat elfgadásáhz egyszerű többség szükséges. Előterjesztés az Esztergm és Nyergesújfalu

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) Piac-konform korszerűsített változat, (2010.jun.25).

Tantárgyi tematika (nappali tagozat) Piac-konform korszerűsített változat, (2010.jun.25). Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: 06-1-2733090 Fax: 06-1-2733099 E-mail: mail@bkf.hu Tantárgyi tematika (nappali tagzat) Piac-knfrm krszerűsített váltzat, (2010.jun.25). A tantárgy adatai:

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014. augusztus KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. Révi Zslt Plgári István Babs Anikó főépítész

Részletesebben

Társadalmi problémák feltárása

Társadalmi problémák feltárása SWOT Erősségek civil szerveződések mezőgazdasági tapasztalati tudás együttműködő önkrmányzatk házirvsi ellátás elérhetősége kiépített alapfkú ktatási rendszer középfkú ktatási intézmények elérhetősége

Részletesebben