Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára,"

Átírás

1 Kézikönyv sprtszervezetek és önkrmányzatk számára, sprtcélú fejlesztések megtervezéséhez az EU által társfinanszírztt prgramk keretében készült a CEDEC Kft. és a Vitál Pr Kft. által készített tanulmányk felhasználásával Jelen Kézikönyv az Önkrmányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sprt szakállamtitkársága megbízásából a CEDEC Kft. és a Vitál Pr Kft. által készített tanulmányk alapján került összeállításra. A tanulmányk 2008 áprilisa srán kerültek véglegesítésre, ebből adódóan jelen Kézikönyv is a 2008 áprilisi helyzetet tükrözi. A Kézikönyv rendszeres aktualizálása például az Akciótervek időszaks felülvizsgálata, pályázatk kiírása és megszűnése vagy a feltételrendszer esetleges egyéb váltzásai következtében elengedhetetlen annak használhatóságának megőrzéséhez. Az aktualizálás ideje a dkumentum fejlécében került feltüntetésre. 1/49

2 Tartalmjegyzék I. Bevezetés 3 I.1. A Kézikönyv célja: 3 I.2. Az EU támgatásainak általáns elvei 4 A. ELSŐ RÉSZ: A TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK 6 II. Új Magyarrszág Fejlesztési Terv sprt tevékenységet támgató knstrukciói és pályázatai 6 II.1. Reginális Prgramk 6 II.2. Közlekedés Operatív prgram 21 II.3. Vidékfejlesztési Prgram 21 II.4. Gazdaságfejlesztési prgram 23 II.5. Társadalmi Megújulás és Társadalmi Infrastruktúra Prgram 24 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram 24 Társadalmi Megújulás Operatív Prgram 25 II.6. Környezet és Energia Operatív Prgram 25 II.7. Kétldalú határn átnyúló együttműködések 26 III. Nemzetközi pályázatk 28 B. MÁSODIK RÉSZ 35 IV. Javaslatk létesítmény fejlesztési prjektek kidlgzásáhz 35 IV.1. Képzés, önképzés: A SAKK prjekttervező prgram 35 IV.2. Partnerség 38 IV.3. Prjekt indkltsága 39 IV.4. Prjekt célkitűzései 41 IV.5. Tevékenységek bemutatása 42 IV.6. Fenntartható működtetés 43 C. HARMADIK RÉSZ: PROJEKT PÉLDÁK 43 D. NEGYEDIK RÉSZ: FOGALOMJEGYZÉK 46 2/49

3 I. Bevezetés I.1. A Kézikönyv célja: Jelen kézikönyv célja, hgy segítséget nyújtsn a sprt szakterületén megvalósuló lyan fejlesztési prjektek kialakításáhz, amelyek esélyesek arra, hgy az Európai Unió társfinanszírzásával valósuljanak meg. Az EU frrásk célrendszeréhez elsődlegesen a közösségek összetartzásának erősítését ( társadalmi khézió erősítése ) és a munkahelyteremtő, gazdaságfejlesztő célú prjektek képesek illeszkedni, így a sprt bár önálló szakterületként nem került nevesítve kaphat támgatást a khéziós plitikájának eszközrendszerén keresztül. A támgatásk alapvető khéziós céljaihz való illeszkedési igény következtében a támgattt sprtcélú fejlesztések az isklai testnevelés és diáksprt vagy a szabadidősprt területén kell, hgy megvalósuljanak, a versenysprt és utánpótlás-nevelés területe gyakrlatilag nem esélyes frrásk elnyerésére. Mivel a sprt szakterülete önmagában nem szerepel a támgatásban részesíthető célk között, a támgatás esélyét az adja meg, ha a sprt fejlesztései egyértelműen szlgálják azn szakterületek fejlődését is melyek a sprtnál egyértelműbben jelennek meg a támgatás ágazati (vagy tematikus ) célterületei között. A kézikönyv segítséget kíván adni ahhz, hgy ezen területek - mint pl. a várs-rehabilitáció, turizmus, vidékfejlesztés - fejlesztési igényeihez, céljaihz vagy jellegzetes prjektjeihez a sprt hgyan illeszkedhet ly módn, hgy a fejlesztéseknek mind a sprt- mind a támgatható tematikus célja is megvalósulhassn. A fenti feltételeknek megfelelő prjekt a legtöbb esetben a létesítmények infrastrukturális jellegű fejlesztése esetén gyakrlatilag minden esetben csak együttműködésben valósulhat meg, amely srán elsődleges az önkrmányzatk és a sprtszervezetek közötti tartós együttműködés. A Kézikönyv szempntkat és javaslatkat ad ezen prjektek kialakításáhz, ezzel segíti a sprtszervezetek és önkrmányzatk közös, megvalósítható és fenntartható sprtcélú fejlesztések létrehzására irányuló munkáját. Nem várható el a Kézikönyvtől, hgy minden, a tárgyhz kapcslódó infrmációt tartalmazzn. Elsődlegesen fnts tehát, hgy egyrészt jelen kézikönyv is rendszeresen frissítésre kerüljön a kézikönyv frissítésének dátuma a fejlécben megtalálható másrészt pedig, hgy a fejlesztéseket kmlyan fntlgató sprtszervezetek rendszeresen figyelemmel kísérjék az aktuálisan meghirdetett pályázatkat és kapcslatt tartsanak akár közvetlenül, akár a települési vagy megyei önkrmányzatk hivatalain vagy kistérségi munkaszervezeteken keresztül a prgramk Közreműködő Szervezeteivel (pl. Reginális Fejlesztési Ügynökségek). 3/49

4 A Kézikönyv tehát első részében összefglalja a sprtszervezetek és önkrmányzatk számára leginkább hasznsítható támgatási lehetőségeket, másdik részében pedig az egyes, elvileg támgatható sprtlétesítmények fejlesztésének sajáts szempntjaira tér ki. I.2. Az EU támgatásainak általáns elvei A társadalmi khézió erősítésében betöltött szerepéből kiflyólag a sprt a khéziós plitikán keresztül kaphat jelentősebb támgatást. A khéziós plitika célja a gazdasági, szciális és területi khézió erősítése a tagállamk és a tagállamk régiói között. Fő eszköze az Európai Reginális Fejlesztési Alap, mely fizikai beruházáskat támgat. Ez az alap finanszírzza hazánkban például a hét Reginális Operatív Prgram és a GOP fejlesztéseit. Az Európai Szciális Alap (ESZA) célja, hgy megelőzze a munkanélküliség kialakulását, fejlessze az emberi erőfrráskat és a munkaerőpiacra történő beilleszkedést. A sprt a fenti célk elérésének hatékny eszköze lehet (például az Egyesült Királyságban évek óta használják a szciális kirekesztés, a vársk szegregációja elleni küzdelemben ). Nemzetközi példák alapján is megállapítást nyert, hgy a prjektben vizsgálandó elsősrban a tömeges lakssági testmzgást elősegítő, a szegényebb vársi és a vidéki területeken létrehzandó sprtlási lehetőségeket teremtő fejlesztések fő frrása a többi uniós rszágban is a reginális fejlesztési alap, ezt kiegészítik az Európai Szciális Alapból történő támgatásk (strukturális alapk) és a vidékfejlesztési alap (Leader). A sprt menedzsmentjéhez, ktatásáhz a szciális alap frrásai nyújtanak támgatást. A khéziós plitika fő elvei között szerepelnek a prgramzási kötelezettség, a több évre szóló tervezés és a partnerség is. Vagyis az alapk frrásainak használata csak akkr megvalósítható, ha a tagállam a támgattt régiókra átfgó fejlesztési tervet készít, és annak megvalósítását is bemutatja peratív prgramkn keresztül, majd elfgadásra benyújtja az Európai Bizttságnak. A prgramzási dkumentumk 7 évre szólnak, jelenleg a éveket átfgó prgramzási időszakban vannak a tagállamk. Hazánk ezeken a magas szintű alapdkumentumkn túl akcióterveket is készített, melyek kettő ill. egy éves időszakkra bntják le az peratív prgramk végrehajtását. A dkumentumk legalsó lépcsője a knkrét pályázati kiírás, melynek tartalma és a kedvezményezettek köre nem térhet el az akciótervben fglaltaktól. Az akciótervek évenként revízióra kerülnek, jelenleg az első Akciótervek végrehajtása flyik, a másdik kétéves ( ) éves Akciótervek előkésztési munkái még nem kezdődtek meg. 4/49

5 Tvábbi fnts alapelv a partnerség, amely egyrészt a prgramk, másrészt az egyes prjektek szintén is érvényesül. A prgramk tekintetében ez az OP-k brüsszeli elfgadását követően elsődlegesen az egyes prgramk Mnitring Bizttságainak működése srán tapasztalható. A Mnitring Bizttságk jgköre kiterjed a prgram egészének tartalmi jellegű nymn követésére, beleértve akár célk vagy azkhz rendelt frrásk megváltztatására teendő javaslatkat s. A Mnitring Bizttságkban a prgram irányító szervei mellett a kedvezményezettek és egyéb érintettek képviselői, civil szervezetek is helyet kapnak, így ezeken keresztül nemcsak a sprtirányítás, hanem a civil sprtszervezetek is beflyáslhatják a prgramk alakulását. A prjektek szintjén megvalósuló partnerség ad lehetőséget arra, hgy a finanszírzandó fejlesztések több, egymással együttműködő szervezet (pl. önkrmányzatk, vállalkzók és civil szervezetek) szempntjainak, érdekeinek is megfeleljenek, a szervezetek képviselte igényeket összehangltan elégítsék ki, ezzel adva hatáss és hatékny választ a felmerülő prblémákra. Fnts hangsúlyzni, hgy a reginális fejlesztési és vidékfejlesztési alapk fő célcsprtja az önkrmányzatk és csak kisebb részben közvetlenül a sprtszervezetek illetve a magáncégek, magánberuházók. Az alapk jellemzően vissza nem térítendő támgatást nyújtanak és a támgatás a kedvezményezett (azaz a nyertes pályázó) részéről önerővel egészítendő ki. A knkrét pályázati felhívásban fglaltaknak megfelelően általában 25-85% között lehet a támgatás nagysága az összköltséghez visznyítva, vagyis a pályázatt benyújtó sprtszervezetnek, önkrmányzatnak saját frrással is rendelkeznie kell. Lényeges alapelv a prjektek fenntarthatósága. Ennek értelmében a fejlesztéseket, megvalósulásukat követően, lehetőség szerint tvábbi támgatás felhasználása nélkül kell tudni működtetni, ly módn, hgy vagy azns színvnalú szlgáltatáskat nyújtsanak kisebb fenntartási költségen vagy lényegesen magasabb színvnalú szlgáltatáskat, magasabb, de bizts, tervezett frrásból való működtetéssel. A működtetés költségeit és annak frrásait tervezni kell és a tervezésnél a támgatásk ptimális hasznsulására kell törekedni. Lényeges annak szem előtt tartása, hgy azn fejlesztések esetén, amelyek igénybevételéért fenntartójuk vagy üzemeltetőjük díjat szed, a fejlesztések által generált bevétel csökkenti az igénybe vehető támgatás mértékét. A számítás módját minden esetben közli a knkrét pályázati felhívás. A támgatásk felhasználását az Operatív Prgramk Irányító Hatóságai (IH) irányítják. A knkrét prjektekkel, pályázókkal az ún. Közreműködő Szervezetek állnak közvetlen kapcslatban, mely szervezetek az IH által árruháztt hatáskörben végzik feladataikat. 5/49

6 A. ELSŐ RÉSZ: A TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK II. Új Magyarrszág Fejlesztési Terv sprt tevékenységet támgató knstrukciói és pályázatai 1 II.1. Reginális Prgramk Pályázati kiírásk 1. Turizmushz kapcslódó fejlesztések turisztikai termék és vnzerőfejlesztés (aktív turizmus) A turisztikai termék és vnzerőfejlesztés kapcsán jelentős különbségek figyelhetők meg az egyes reginális peratív prgramk kapcsán, ezért az alábbiakban megtalálhatók az egyes pályázatk részletes paraméterei. 1 A Kézikönyv aktualizálásának (fejlécben feltüntetett) időpntjában érvényes pályázatk 6/49

7 Régió Paraméterek Dél-Alföld Rendelkezésre álló frrás (mrd Ft) Támgatható pályázatk várható száma (db) Támgatás mértéke (a prjekt elszámlható összes költségének %- ban, maximum) 2.1. Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés A kmpnens: Dél-Alföld Spa egészségturisztikai létesítmények kmplex fejlesztése E Kmpnens: Aktívturisztikai fejlesztések F Kmpnens: Knferenciaturizmus A: 5,116 E: 4,715 F: 1,423 A: min. 11 E: 31 F: 5 A: 50 % E: 50% és Nn-prfit szervezeteknek 85 % F: 50% Támgatás minimális és maximális összege (mft) A: E: F: Benyújtási határidő (A esetén ) Támgatható tevékenységek: A kmpnens: A meglévő fürdőkben az egészségturisztikai szlgáltatásk (gyógyászati, wellness, sprt) fejlesztése, valamint az egészségturisztikai infrastruktúra színvnalának emelése a mdern egészségturisztikai és technlógiai követelményeknek megfelelően. E kmpnens: Vizek mentén az aktívturizmus fejlesztésének céljával szabadstrandk, kikötők és egyéb vízi sprtláshz kapcslódó szlgáltató létesítmények és egységek fejlesztése és kiépítése, felújítása turisták vízi sprtkhz kötődő igényeiknek kielégítése végett. Gyalgtúra útvnalak kialakítása pihenőhelyekkel, valamint kerékpárs és vízi túra útvnalak mentén kiszlgáló helyek, pihenőhelyek kialakítása; Kerékpárs turisztikai szlgáltatásk kialakítása: F kmpnens Új önálló kmplex (multifunkcinális) hasznsítású, knferenciák, képzések, vásárk, kulturális rendezvények és kiállításk, szakkiállításk elhelyezésére, esetleg sprtrendezvények lebnylítására is alkalmas terek létrehzása; 7/49

8 Paraméterek Régió Dél-Dunántúl Észak-Alföld Rendelkezésre álló frrás (mrd Ft) Támgatható pályázatk várható száma (db) Támgatás mértéke (a prjekt elszámlható összes költségének %- ban, maximum) 2.1.1: Kmplex turisztikai termékcsmagk kialakítása a. kmpnens: Térségi alapú kmplex turisztikai termékcsmagk kialakítása Összevnt keret Minimum 3 Kerékpár, ök- és aktív turizmus: 80 % A és B maximum 10 Vízi turizmus: 50 % kmpnensre: 6,186 Leghátránysabb kistérségekben 85 % és 50 % Támgatás minimális és maximális összege (mft) Benyújtási határidő Támgatható tevékenységek: Vízi turizmus: Infrastruktúra-fejlesztés, szlgáltató létesítmények és egységek fejlesztése a vitrlás-, és mtrcsónakkikötőkben. Kerékpárs turizmus: Az egyes turisztikai vnzerőkhöz közvetlenül kapcslódó, azkat összekötő, az OTRT törzshálózat részét képező turisztikai célú kerékpárutak építése, mely minimum 20 km hsszúnak kell, hgy legyen, vagy legalább 3 települést/vnzerőt kell összekötnie Versenyképes turisztikai termék-és attrakciófejlesztés B) Természeti és környezeti értékekre alapztt turizmus fejlesztése kmpnens D) Rendezvény- és sprt-turizmus infrastrukturális feltételének javítása kmpnens B: 3,17954 B: 12 B: 90 %, kivéve vízi turizmus: 50 % B kmpnens: D: 8,9648 D: 3 D: 50 % D kmpnens: , sprt-turizmus infra.fejl. esetén: Támgatható tevékenységek: B) kmpnens: Természeti és környezeti értékekre alapztt turizmus fejlesztése Az Országs Területrendezési Tervben (OTRT) vagy annak felülvizsgálata srán javaslt nymvnalba illeszkedő, valamint az EurVel kerékpárút-hálózathz közvetlenül kapcslódó (de az EurVel hálózhat részét nem képező) turisztikai célú kerékpárutak építése, a biztnságs kerékpármegőrzéshez szükséges beruházásk, esőbeállók építése. Vízi turizmus infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztése (pl. szabadvízi strandk kmfrtsítása, vízi közlekedési eszközök környezetbarát üzemmódra pl. elektrms vagy napenergia hajtásra történő átállítása stb.). Vízi közlekedés infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztése (kikötőhálózat turisztikai célú, összehanglt fejlesztése, kikötők krszerűsítése, újak építése). D) kmpnens: Országs és nemzetközi szintű sprtrendezvények infrastruktúrájának fejlesztése: az rszágs/nemzeti bajnkság első sztályú vagy ezzel azns besrlású egyéb sprtág mérkőzéseinek/versenyeinek helyet adó, meglévő létesítmények átalakítása, krszerűsítése, technlógiai berendezések beszerzése, kiszlgáló létesítmények kialakítása, krszerűsítése stb. 8/49

9 Régió Paraméterek Észak- Magyarrszág Közép- Dunántúl Rendelkezésre álló frrás (mrd Ft) Támgatható pályázatk várható száma (db) Támgatás mértéke (a prjekt elszámlható összes költségének %- ban, maximum) Támgatás minimális és maximális összege (mft) Benyújtási határidő Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés, A (kiemelt prjektek) és B kmpnens: Turisztikai attrakciók fejlesztése A: 6,524 B: 6,524 A: 4 B: Aktív turizmus: 50 %, kivéve kerékpárs turizmus: 90 % Ökturizmus: 90 % Üzleti szlgáltatásk fejlesztése: 50 % Rendezvényturizmus: 50 % A: B: , kivéve Önálló kerékpárút: nki, rszágs rendezvények: üzleti szlg.fejlesztés: Támgatható tevékenységek: Aktív- és ökturizmus Aktív turizmus infrastrukturális feltételeinek megteremtése: Kizárólag az Országs Területrendezési Tervben (OTRT) vagy annak felülvizsgálata srán javaslt nymvnalba illeszkedő turisztikai célú kerékpárutak és kötelező elemként - kiszlgáló szlgáltatásk (pihenőhelyek, kölcsönző hálózat stb.) fejlesztése; Víziturizmus infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztése (pl. szabadvízi strandk kmfrtsítása, vízi közlekedés infrastrukturális feltételrendszerének fejlesztése: személy és túrahajó kikötőhely-hálózat létesítése); A téli és az extrém turizmust (pl. sziklamászás, barlangászat, vasalt utak) szlgáló infrastrukturális fejlesztések megvalósítása, (pl. sífelvnók, sípályák és kiszlgáló infrastrukturális fejlesztések); B: A régió arculatát meghatárzni képes egyéb turisztikai vnzerők támgatása C: Integrált turisztikai település- vagy térségfejlesztés és tematikus fejlesztések B: 6,757 C: 2,261 B: min. 8. C: Minimum 10 B: aktív turizmusnál KKVk 45%, egyéb szervezetek: 40% B: mft (max mft 2 illetve több és C: Nn-prfit szervezetek: 85 %, megvalósítási helyszín KKVk 45 %, egyéb: 40 % esetén) C: /49

10 Régió Paraméterek Közép- Magyarrszág Nyugat- Dunántúl Támgatható tevékenységek B.: Az aktív turizmus (ezen belül a vízi turizmus pl. kikötők közcélú fejlesztése, strandk minőségi fejlesztése, vízi járművek beszerzése, stb.) fejlesztései C.:A kerékpárutak fejlesztésén belül az alábbi tevékenységekre nyújtható támgatás: Az Országs Területrendezési Tervről (OTRT) szóló XXVI. törvényben és annak módsító javaslatában szereplő, rszágs kerékpárút törzshálózat (az EurVel szakaszk kivételével), nymvnalainak figyelembe vételével meghatárztt, a hatálys kerékpárutakra vnatkzó útügyi műszaki előírásknak (ÚT Útügyi Műszaki Előírás - Kerékpárfrgalmi létesítmények tervezése és az abban hivatkztt jgszabályknak), megfelelő, turisztikai célú kerékpárutak építése. Tvábbá a fenti kritériumkat teljesítő kerékpárutak esetén kötelező elemként: az útvnalakhz kapcslódó szlgáltatásk kialakítása, fejlesztése; az útvnalakhz kapcslódó kerékpárs pihenőhelyek és infrmációs táblarendszerek kialakítása, fejlesztése, az rszágs és térségi arculati tervekhez illeszkedő prmóció Rendelkezésre álló frrás (mrd Ft) Támgatható pályázatk várható száma (db) Támgatás mértéke (a prjekt elszámlható összes költségének %- ban, maximum) Támgatás minimális és maximális összege (mft) Benyújtási határidő A turisztikai vnzerő -és termékfejlesztés előmzdítása A kmpnens: Aktív turizmus (vízi turizmus és természetjárás) infrastruktúrájának és kapcslódó szlgáltatásainak fejlesztése Jövedelemtermelő tevékenységek esetén Pest megyében 30 %, Budapesten 25 % (mikr- és kisvállalkzásk számára 20 %pnttal, középvállalkzásk számára 10 %pnttal emelhető a maximum). Költségvetési szervek és nn-prfit szervezetek: 85 % Támgatható tevékenységek A kmpnens - Aktív turizmus (vízi turizmus és természetjárás) infrastruktúrájának és kapcslódó szlgáltatásainak fejlesztése: Yacht-kikötők turisztikai célú létesítése és a már meglévők krszerűsítése. Kapcslódó szlgáltató létesítmények és egységek létesítése, fejlesztése (pl.: bérlésre, tárlásra vnatkzóan), a turista-igények teljesebb körű kielégítését megcélzó szlgáltatásk (pl.: ktatás, túraszervezés) fejlesztése, bővítése, új szlgáltatásk bevezetése. Vízi telepek (vitrlás-, és csónakkikötők) turisztikai célú létesítése és a meglévők krszerűsítése. Kapcslódó szlgáltató egységek létesítése, fejlesztése (pl.: bérlésre, tárlásra vnatkzóan), a turista-igények teljesebb körű kielégítését megcélzó szlgáltatásk (pl.: ktatás, túraszervezés) fejlesztése, új szlgáltatásk bevezetése. Új, nem mtrizált közlekedési eszközök beszerzése (csónak, kajak, kenu). Gyalgtúra útvnalakhz, zarándkutakhz kapcslódó turisztikai infrastruktúra- és szlgáltatásk fejlesztése (pl. túraszervezés). Útvnaljelzések festése, útjelző és infrmációs táblák kihelyezése, tűzrakó helyek kialakítása, pihenőhelyek, higiénés létesítmények kialakítása, felújítása Tájegységi, ök- és aktív turisztikai prgramcsmagk fejlesztése C kmpnens: Tájegységi, ök- és aktív turisztikai prgramcsmagk támgatása 10/49

11 Régió Paraméterek Balatn Kiemelt Üdülőkörzet 1, %, kivéve gazdasági társaságk: 30 % Támgatható tevékenységek Olyan pályázatk, prgramk nyújthatók be, melyek legalább 3 tevékenységet tartalmaznak az alábbi támgatható tevékenységek közül: Az Országs Területrendezési Tervben vagy a Nyugat-dunántúli régió Kerékpárs Marketingstratégiájában javaslt nymvnalba illeszkedő kerékpárút-szakaszk kiépítése és/vagy kitáblázása) Természetvédelmi területek látgathatóságát elősegítő fejlesztések (pl. látgatóközpntk, tanösvények, túraútvnalak, erdei trnapályák, esőbeállók krszerűsítése és kialakítása) Szabadidő aktív eltöltését segítő terek kialakítása: téma- és kalandparkk, mindenki által hzzáférhető szabadidőparkk kialakítása Vízi turizmus fejlesztése fürdés, evezés céljára. (Csak lyan fejlesztés támgatható, ahl ANTSZ igazlással rendelkeznek, hgy a tó fürdésre alkalmas, vagy a kezdeti beruházással alkalmassá tehető.) A tématerület keretében Rendelkezésre álló frrás (mrd Ft) Összesen: 4,6 DDT: 2,701 KDT: 1,8 NyDT: 0,16 az alábbi tevékenységek támgathatók, pl. Csónakkikötő építése Támgatható Támgatás mértéke (a prjekt pályázatk elszámlható összes költségének %- várható száma ban, maximum) (db) 35 Vízi turizmus: DDT: 50 % KDT: 40, KKV esetén 45 % NyDT: 30 % Kerékpárs turizmus: mindhárm régióban 70 % Ökturizmus: mindhárm régióban 85 % Támgatás minimális és maximális összege (mft) Vízi turizmus: Mindhárm régióban: Kerékpárs ökturizmus: DDT és KDT: NyDT: és Benyújtási határidő /49

12 - Vízi turizmus fejlesztése: 1./ A balatni nyilváns strandk színvnalának növelése, új szlgáltatásk kialakítása, családbarát jellegének erősítése aktív sprts strandélet infrastrukturális feltételeinek a megteremtése (sprtpályák kialakítása, strandröplabda, fci mély hmkkal stb.), kisebb parti vízi-vidámpark és csúszda létesítmények létesítése; 2./ Vitrlás kikötők fejlesztése Balatni vitrlásturizmushz kapcslódó létesítmények értéknövelő, funkcióbővítő fejlesztése, bővítése, krszerősítése. A fejlesztés a kikötők és a hzzájuk tartzó infrastruktúra (vizesblkk, kiszlgáló létesítmény) létesítését, építését, felújítását, bővítését, kikötői szakmai szlgáltatásk (pl.: daru, stb) fejlesztését tartalmazhatja - Kerékpárs turizmus: a) Az egyes turisztikai vnzerőkhöz közvetlenül kapcslódó, azkat összekötő turisztikai célú kerékpárutak építése, fejlesztése, értéknövelő felújítása az Országs Területrendezési Tervvel összhangban. b) A Balatn Kiemelt Üdülőkörzet külső kerékpárút kapcslatainak fejlesztése. c) Egy-egy turisztikai vnzerő típushz kapcslódó tematikus kerékpár utak, túraútvnalak létrehzása. d) Több települést érintő, összefüggő kerékpárút hálózat létesítése a Balatn Kiemelt Üdülőkörzetben. e) e) A kerékpárs turizmus kiszlgáló létesítményeinek fejlesztése: kerékpárs pihenőhelyek, szerviz pntk, fedett zárható tárlók létesítése és kitáblázása kötelező eleme a kerékpárs fejlesztéseknek, mértéke a kerékpárs prjektelemek költségvetésének minimum 20%-a kell legyen. A kiszlgáló létesítményeknek a Balatn partmenti településeknél a kerékpárút mentén, a parttól távlabbi települések esetén a kerékpárúttól maximum 500 méteres távlságban (kitáblázás biztsítása mellett) kell elhelyezkedniük. - Ökturizmus: a) Multifunkcinális ökturisztikai látgatóközpntk kialakítása, kiszlgáló egységekkel, higiénés létesítményekkel. b) b) Gyalgs túraútvnalak kialakítása, értéknövelő, funkcióbővítő felújítása, pihenőhelyek szeméttárlók kihelyezésével, Magyarrszágn érvényben lévő szabványs turistajelzések használatával. A szeméttárlók elhelyezésénél törekedni kell a könnyen megldható hulladék elszállítás biztsítására. 12/49

13 2. Alapfkú és középfkú nevelési-ktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése 2 Az intézkedés célja a közktatási intézmények beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) céliránys támgatása a közktatási refrmflyamatknak és a 21. század isklája zászlóshajó prgramnak megfelelően a minőségi ktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztsítása érdekében. Ennek megfelelően valamennyi régióban jelentős támgatási keret áll rendelkezésre a fejlesztések megvalósítására: a legkevesebb a Nyugat-Dunántúln (5,25 milliárd frint), míg a legtöbb az Észak-Alföldön (12,213 milliárd frint). Jelentős mennyiségű prjekt támgatását tervezik: a Közép-Dunántúln várhatóan 5-15 darab prjekt, Közép-Magyarrszágn várhatóan darab prjekt megvalósulását támgatják, míg az összes többi régióban is legalább 10 darab prjektet támgatnak majd. A dél-dunántúli pályázat kivételével (február 15.) valamennyi ktatási intézmény-fejlesztési pályázat beadási határideje január 28. Lényegi különbség abban tapasztalható, hgy míg Dél-Dunántúln és Közép- Magyarrszágn a támgatható alaptevékenységek körébe tartzik a mellékhelyiségek, higiéniás létesítmények, knyha, trnaterem, trnaszba, rvsi szba, szcializációt segítő helyiségek akadálymentes kialakítása (pl. játszóudvar, klubhelyiség, könyvtár) kialakítása, tanuszda/ medence krszerűsítése stb. ; addig az összes többi régió az önmagában nem támgatható, csak az alaptevékenységekkel együtt támgatható (kiegészítő) tevékenységek között támgatja a sprttal kapcslats fejlesztéseket. Ez azkn az elmaradttabb területeken, ahl az önkrmányzatk működési frrás prblémákkal is küzdenek, nem csak fejlesztési frrás hiányával, egyértelműen rntja annak az esélyét, hgy sprtcélú fejlesztéseket valósítsanak meg. Az isklai sprtudvar fejlesztések kapcsán lehetőség nyílik a pályázók számára, hgy figyelembe vegyék az OLLÉ Pálya Prgram keretében kidlgztt Sprtudvarral szemben támaszttt műszaki követelmények című műszaki specifikációt, illetve a prgram nyújttta valamennyi lehetőséget. 3. Várs-rehabilitációs pályázatk Alapvetően hárm típusú várs-rehabilitációs pályázat került kiírásra januárjában: a szciális várs-rehabilitációs, az integrált, funkcióbővítő pályázat, valamint a kisléptékű, pntszerű településfejlesztési pályázat. Mindhárm típus kapcsán megállapítható, hgy alapvetően ugyanazkat a támgatható tevékenységeket tartalmazzák valamennyi régióban. Különbség csak a fejlesztésre elkülönített frrásban (teljes támgatási keret és az egyes pályázatkra frdítható támgatási összeg tekintetében egyaránt, valamint biznys mértékig a támgatási intenzitásban is) és ennek következtében a várhatóan támgatásra kerülő pályázatk számában van, annak függvényében, hgy az egyes régiók mennyire fejlettek, illetve a stratégiájukban mekkra hangsúlyt fektetnek a várs-rehabilitációra. 2 Az isklai infrastruktúra-fejlesztési pályázatkkal, valamint a vársrehabilitációs pályázatkkal kapcslats infrmációkat azért nem fglaltuk régiónként külön táblázatba, mert a régiónként megjelenő tartalmi különbségek minimálisak, így összegezve is megjeleníthetők a sprt szempntjából lényeges elemek. 13

14 A szciális típusú vársfejlesztés kapcsán a támgatás alapvető célja a vársk lermltt vagy leszakadó vársrészeinek lermlását kzó flyamatk megállítása és megfrdítása. Ilyen típusú vársfejlesztési akció régióktól függően a vagy fő állandó laksság feletti vársi rangú települések önkrmányzatai számára, illetve külön frrás terhére a megyei jgú vársk számára elérhető, tvábbá a statisztikai adatk alapján igazlhatóan lermltt állaptú, szegregált vársrészekben valósítható meg. E pályázatk keretében két típusú, sprthz kapcslódó beavatkzás támgatható: Vársi funkció megerősítését szlgáló fejlesztések között kerékpárutak, kerékpársávk, kerékpártárzók kialakítása, Közösségi funkciókat erősítő fejlesztések között sprt- és szabadidőcsarnk, uszdák, strandk épületének, külső felújítása, krszerűsítése (átalakítása, bővítése), infrastruktúrájának krszerűsítése helyiségek, belső terek kialakítása, működtetéshez szükséges eszközök beszerzése, (új építés nem támgatható; szinten tartó és helyettesítő beruházás nem támgatható, kivétel az épületek külső felújítása). Az integrált, funkcióbővítő pályázatk kapcsán a támgatás alapvető célja valamennyi régióban a beavatkzáskkal érintett településrészek fizikai megújítása és a társadalmi khézió együttes erősítése, új, települési és kistérségi szintű, gazdasági, közösségi, közigazgatási és szciális funkciók megjelenése, a meglévő funkciók megerősítése, ezáltal a lermltt vagy leszakadó vársrészek bekapcslása a várs fejlődésébe. Ez a típusú akció a vársi rangú települések önkrmányzatai számára (egyes esetekben népességszám alapján krlátzttan), illetve külön frrás terhére a megyei jgú vársk számára elérhető, amelynek keretében az alábbi sprthz kapcslódó tevékenységek támgathatók: Vársi funkció megerősítését szlgáló fejlesztések között kerékpárutak, kerékpársávk, kerékpártárzók kialakítása, Közösségi funkciókat erősítő fejlesztések között önkrmányzati tulajdnú sprt infrastruktúra épületének felújítása, átalakítása, bővítése helyiségek, belső terek kialakítása, sprtpályák, terek kialakítása. A kisléptékű, pntszerű településfejlesztési beavatkzásk kapcsán települések (al)közpntjainak gazdasági és közösségi célú megújítása. A kisebb települések esetében a minőségi élettér, a közszlgáltatásk és egyéb társadalmi célú szlgáltatásk elérhetőségének biztsítása szükséges, amelynek keretében meg kell ldani a - túlnymórészt önkrmányzati tulajdnt képező, visznt kötelező önkrmányzati kötelezettségeken túli feladatkat ellátó - helyi intézményhálózat megújítását, amelyek a település kulturális, közművelődési, sprtlási igényeit szlgálják. A lehatárlás a funkcióbővítő, valamint a kisléptékű vársfejlesztési beavatkzás között a népességszám mentén történt. A kisléptékű vársfejlesztési pályázatk többnyire a kisebb települések számára nyitttak. Reginális lehatárlástól függően a fő állandó népesség alatti vársi jgállású települései, valamint az fő állandó népesség feletti (és 100 fő / km2 népsűrűséget meghaladó) nem vársi jgállású települései számára nyittt, vagy a Dél-Alföldön pl. kistérségi közpntk számára elérhető a lehetőség. Támgattt tevékenységek az alábbiak lehetnek az egyes régiókban: 14

15 Közösségi és kulturális célú épületek felújítása, átalakítása, bővítése. Szabadidő és sprt-létesítmények kialakítása kivételes esetekben, amennyiben nyilvánvaló e tevékenységek hzzájárulása a rehabilitáció céljaihz A pályázati kiírásk alapján jellemzően támgatható fejlesztések Elsődlegesen isklai sprtra rendelkezésre álló létesítmények Lehetséges fejlesztések Az isklai sprtktatás miatt elsősrban az un. alapsprtágak űzésére alkalmas épületek: Trnaterem, ami alkalmas labdajátékkra; Szabadtéri sprtpálya, sprtudvar (pl. távlugró gödör, súlylökő kör); Tanuszda. Napközben diáksprtra, esti és hétvégi időkben szabadidősprt és amatőr versenysprt céljára állnak rendelkezésre. Célcsprt, amire a létesítés alapjául szlgáló igényfelmérés irányul: az adtt iskla tanulói és a ptenciális esti és hétvégi időkben szabadidősprt célú közösségi használók együttesen. Létesítés elvi menete: Igényfelmérés Felhasználók számának becslése (vársrész, települési vagy mikrtérségi szinten); Közösségi felhasználók alternatív sprtlási lehetőségeinek felmérése, a létesítmény nyújttta lehetőségek megközelítő számszerűsítése. Partnerség Önkrmányzat és a szabadidős sprt egyesülete(i). Tervezés, prgramzás Partnerek igényinek megfelelően (tanítás és közösségi használat igényei). Pályázat elkészítésének lényeges szempntjai: Illeszkedés a ROP Humán közszlgáltatásk intézményrendszerének fejlesztése intézkedés keretében kiírt pályázathz; Illeszkedés az ktatási intézményrendszer fejlesztési terveihez térségi-, mikrtérségi közpnt szerep, ellátandó tanulólétszám; Fenntarthatóság: elsősrban az iskla működésének keretében, a tvábbi közösségi használat költségtérítéses alapn. 15

16 Vársi közösségi sprtlétesítmények Lehetséges fejlesztések Elsődlegesen többcélú, a verseny- és szabadidős sprt számára egyaránt igénybe vehető épületek Többcélú, sprtlásra is alkalmas csarnk; Alternatív hasznsításra (egyéb kulturális tömegrendezvények: zenei, színházi, képzőművészeti) is alkalmas sprtcsarnk; Uszda. A szabadidősprt igényei számára kialakíttt, kulturális célkat is szlgálni képes szabadtéri létesítmények Szabadtéri sprtudvark; extrémsprt pályák, vársi kalandparkk. Célcsprt, amire a létesítés alapjául szlgáló igényfelmérés irányul: Vársi többnyire kistérségi - laksság, mint a szabadidős sprt célcsprtja; Vársi esetenként kistérségi léptékben működő sprtegyesületek. Létesítés elvi menete: Igényfelmérés Partnerség Felhasználók számának becslése (vársi, mikrtérségi, kistérségi szint); Meglevő létesítmények kihasználtsága, elérhetősége, az űzhető sprtk; Közösségi felhasználók alternatív sprtlási lehetőségeinek felmérése, a létesítmény nyújttta új lehetőségek megközelítő számszerűsítése. Önkrmányzat illetve önkrmányzatk és sprtegyesületek (szabadidős és versenysprt egyaránt), lehetőség a privát szféra bevnására kapcslódó, üzletileg is megtérülő prjektelemekkel (sprtszerkölcsönzés, fitness és wellness szlgáltatásk, vendéglátás, szálláshely, stb.); Alternatív kulturális használatban érdekelt partnerek bevnása a tervezésbe, működésbe. Tervezés, prgramzás Partnerek igényinek megfelelően (közösségi használat és a helyi szintű versenysprt igényei). Pályázat elkészítésének lényeges szempntjai: Illeszkedés a ROP Települési területek megújítása intézkedés keretében kiírt pályázathz; i. Várs(rész)közpntk) integrált funkcióbővítő fejlesztése esetén: illeszkedés a vársközpnt funkcinális céljaihz (lehetséges célk pl. szabadidős-kulturális tevékenységek kncentrációja a 16

17 Fenntarthatóság: vársközpntban, vársi szlgáltatásk körének bővítése) és illeszkedés a várs egésze jövőképének esetleges egyéb elemeihez (pl. sprtturizmusban beöltött szerep erősítése, a vársról alkttt általáns kép - imázs - váltztatásának szándéka, rekreációs feltételek javítása, mint a szabadidő eltöltésének egyre inkább előtérbe kerülő frmája); ii. Szciális rehabilitációs célk esetén: illeszkedés a társadalm megújuló-képességét erősítő célkhz (lehetséges célk: fiatalk aktivitásának, a közösségi életbe való bevnásának segítése, bűnelkövetővé válás megelőzése érdekében szervezendő közösségi prgramk, hátránys helyzetű csprtk társadalmi integrációjának segítése, lakóközösségek összetartásának ösztönzése); iii. Barnamezős területek közösségi célú funkcióváltása esetén: az adtt barnamezőt magában fglaló vársrész specifikus céljaihz való illeszkedés (funkcióbővítés vagy szciális rehabilitációs jellegű), a fentiek szerint; iv. Kisléptékű ( pntszerű ) fejlesztések esetén: integrált funkcióbővítő és szciális rehabilitációs akcióterületen kívüli elhelyezkedés. Költségaránys, egységes, átlátható igénybevételi díjak; Bérbeadás és kapcslódó üzleti lehetőségek (fitness/wellnesss, sprtszerkölcsönzés, büfé-étterem, stb.) bevételének visszafrgatása a nem megtérülő prjekt elemekbe; Átlátható vársi támgatása a létesítményeknek (pl. a használó diákk számának megfelelően) Integrált vársfejlesztési prjektekhez kapcslható egyéb (kisebb), sprtcélú beruházásk és prjektek ESZA-típusú beavatkzásk körében: Szciális rehabilitációhz kapcslódóan: Hátránys helyzetű fiatalk illetve fgyatéksk számára szervezett sprtrendezvények illetve ehhez kapcslódó speciális ktatás, képzés; Funkcióbővítéshez kapcslódóan: A laksság bevnását segítő marketing-jellegű sprtakciók, -rendezvények lebnylítása és üzemeltetők esetleges speciális képzése, illetve Sprt, közösségi animátrk, rekreációs szakemberek képzése. ERFA-típusú (infrastruktúra-) fejlesztések körében: Vársi terek egyes elemeinek sprtlásra alkalmas kialakítása, pl. parkfelületeken labdajáték-pályák kialakítása, sprteszközök elhelyezése, vársi terek egyes részeinek vársi ( extrém ) sprtlásra alkalmas kialakítása (görkrcslya, gördeszka) Idegenfrgalmi célkhz illeszkedő infrastruktúrafejlesztések (turisztikai vnzerő-, illetve szlgáltatásfejlesztés) sprtcélú elemei 17

18 Lehetséges fejlesztések Integrált (többelemű, összetett, pl. szálláshely-fejlesztési) prjektek részeként, a prjekt fő céljaihz illeszkedve, pl.: Fitness- és kndicináló terem, extrém sprtudvar, tenisz pálya, squash pálya, lvas pálya, úszómedence/uszda, vízisprt-pálya és kikötő, kerékpár tereppálya, kerékpárs pihenő. Szlgáltatásfejlesztési prjektelemek részeként, az aktív turizmus infrastruktúrájáhz csatlakzó sprteszköz-kölcsönzés; sprtktatás; túraszerezés és vezetés kisebb infrastrukturális feltételei, eszközállmánya. Az idegenfrgalmi célk mellett a létesítmények helyi laksk általi igénybevételének ösztönzési módjai: Az igényfelmérési fázisban az idegenfrgalm mellett a helyi igények felmérése és figyelembe vétele a prjekt kialakításánál. Helyi laksk bevnását szlgáló ESZA-típusú prjektelemek, pl. helyi figyelemfelkeltő rendezvények; Kedvezményes igénybevételi lehetőség az idegenfrgalmi csúcsidőszakn kívül A különböző célú létesítmények ptimális összehanglása Optimális ám visznylag kevés esetben kivitelezhető megldás - ha a különböző típusú létesítményeket fizikailag egy térbe szervezik, mert ezzel jelentősen ésszerűsíthető működtetésük emellett a kncentrált kínálat a többfajta igénybevételt is ösztönzi. Az integrált térségi sprtközpnt az isklai testnevelés, valamint a s főként munkaidőn túli szabadidős célú prgramkra egyaránt alkalmas lehet. A létesítménynek lehetőség szerint egy iskla mellett kell lennie. Magyarrszágn alapvetően mikrtérségi illetve kisebb alacsny laksságszámú - kistérségek ellátási szintjén képzelhető el ilyen típusú létesítmény működtetése. Egy ilyen létesítmény tartalmazhat minimálisan: Trnatermet, mely alkalmas a labdajátékkra; Tanuszdát (20 vagy 25 méteres); Kndi- és fitness termet; Squash-pályát; Szabadtéri sprtpályák (teniszpálya, kézilabda és ksárlabda pálya, műfüves labdarúgópálya világítással); 18

19 Opcinálisan mászófal, ill. gördeszkázás eszközparkjának kialakítása lehetséges; Opcinálisan közösségi terem kialakítása, amit az idősebb krsztály is szívesen használ, pl. bócsa játékra, vagy helyiség kártyázásra, sakkzásra, netán tekepálya kialakítása. Az épületben kisebb büfé kialakítása feltétlenül javaslt. A fentiekben felvázlt tartalmú létesítmény a jgszabályk alapján támgatható lehet az ÚMVP keretében is, mikr-térségi közpntkban A támgatásk elérhetősége A Reginális Operatív Prgramk régiós tájékztatási, infrmáció-szlgálatási feladatait a prgramk Irányító Hatósága a területileg illetékes Reginális Fejlesztési Ügynökségek (RFÜ) elsődleges hatáskörébe szervezte. Az RFÜ-k elérhetősége (frrás: az alábbi. Régió: Nyugat- Dunántúl (Győr- Srprn, Vas, Zala) Prgram: Nyugat - dunántúli OP Nyugatdunántúli Reginális Fejlesztési Ügynökség Kht. Tel:(+36 99) (Sprn) Tel:(+36 94) (Szmbathely) Sprn Csatkai E. u Szmbathely Kőszegi u. 23. Régió:Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés, Csngrád) Prgram: Délalföldi OP DARFU Délalföldi Reginális Fejlesztési Ügynökség Kht. Tel:(+36 62) , Fax: (+36 62) Szeged, Pstafiók Szeged, Közép fasr 1-3. Régió: Észak- Alföld (Hajdú- Bihar, Szablcs- Szatmár-Bereg, Szlnk) Prgram:Északalföldi OP ÉARFÜ Észak - Alföldi Reginális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság Tel:(+36 52) , Debrecen, Simnyi út

20 Régió: Közép- Magyarrszág (Pest megye, Budapest) Prgram:Középmagyar- rszági OP Pr Régió Közép- Magyarrszági Reginális Fejlesztési és Szlgáltató Kht. Tel:(+36 1) , Budapest, Hermina út. 17. Régió: Észak- Magyarrszág (Brsd, Heves, Nógrád) Észak- Magyarrszági Reginális Fejlesztési Ügynökség Kht. Tel:(+36 46) , Misklc, Széchenyi u Prgram:Északmagyar- rszági OP Régió: Közép- Dunántúl (Fejér, Kmárm- Esztergm, Veszprém) Közép- Dunántúli Reginális Fejlesztési Ügynökség Kht Tel:(+36 22) , Székesfehérvár, Rákóczi u. 25. Prgram:Középdunántúli OP Régió:Dél- Dunántúl (Baranya, Smgy, Tlna) Dél-Dunántúli Reginális Fejlesztési Ügynökség Tel:(+36 72) , Pécs, Mária u. 3. Prgram:Déldunántúli OP 20

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS III. KÖTET ELFOGADVA A 207/2012.(IX.27) HATÁROZATTAL Megbízó Balatnalmádi Várs Önkrmányzata Keszey Jáns Plgármester 8220 Balatnalmádi, Széchenyi sétány

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Prgram 2. priritás: Reginális turizmusfejlesztés Akcióterv vezetıi összefglaló 2008. február 11. 1 1. Priritásk bemutatása 1.1. Priritásk tartalma Priritás neve, száma Reginális

Részletesebben

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája Közép-Dunántúl intelligens innvációs szaksdási stratégiája Készítette a Közép-dunántúli Reginális Innvációs Ügynökség Résztvevő szakértők: Dr. Szépvölgyi Áks ügyvezető igazgató (KDRIÜ) Fekete György prjektmenedzser

Részletesebben

A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI II.

A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI II. A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI II. KÉZIKÖNYV A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSÉHEZ Budapest, 2010. augusztus hó 1/152 A kézikönyvet készítették Pej Kálmán kl. építőmérnök vezetésével Bdr Ádám, gegráfus-közgazdász

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!! 2008. Közigazgatási jg 3 Különös rész by Dki Yu ll never walk alne!!!! Tételek kidlgzva (előző évi tételsr alapján csináltam, azóta annyi váltzás vlt, hgy 2 tételt kivettek és néhányat összevntak, úgyhgy

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára c. pályázati

Részletesebben

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT Szedlárné Gáll Iblya elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőfrrás-gazdálkdási Tanácsadók Országs Szövetsége Innváció Humán innváció Számmra az innváció tartalma nem más, mint

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 1 Kivnat Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtarttt ülésének jegyzőkönyvéből 6/2011. (I. 12.). önkrmányzati határzat Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer koncepciója

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer koncepciója LOGO-VIR Rendszerkncepció Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer kncepciója 1/22 Alapadatk Dkumentum neve LOGO-VIR Rendszerkncepció Dkumentum aznsítója LVT-0001 Dkumentum

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Beruházási alapismeretek

Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit, 2013 Kézirat lezárva: 2012. december 14. ISBN 978-963-9968-59-2

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 4. Stratégia Melléklet

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 4. Stratégia Melléklet Hajdúszbszló Várs Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Lcal Agenda 21) kivnat 4. Stratégia Melléklet (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZTVEVİ SZAKÉRTİK: Barabás

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

Tanácsadási tájékoztató kiadvány

Tanácsadási tájékoztató kiadvány INTERREG III A Közösségi Kezdeményezés Szlvénia-Magyarrszág- Hrvátrszág Szmszédsági Prgram 2004-2006 MEDIÁTOR*C SLO-HU-CRO 2006/01 126/HU A prjekt a Szlvénia-Magyarrszág-Hrvátrszág Szmszédsági Prgramban,

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Közpnti Igazgatóság, Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet

KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ Fenntartható vársk a jövő nemzedék életterei Kézikönyv Stuttgart fenntartható vársfejlesztéséről Összefglaló jegyzet (készítette: dr. Hrnyánszky-Hittner Hanna) A szerző: Dr. Wlfgang Schuster

Részletesebben

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK JELENTÉSE ELFOGADTA A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 28-ÁN 2006. SZEPTEMBER ELŐSZÓ 2002. július 16-án

Részletesebben

Pénzügyi jogi alapismeretek

Pénzügyi jogi alapismeretek 1 dr. Kertész Gábr Pénzügyi jgi alapismeretek Lektrálta: Prf. Dr. Sárközy Tamás egy. tanár Kézirat lezárva: 2009. december Budapest, 2009. 2. átdlgztt kiadás 2 I. fejezet: Bevezetés a pénzügyi jgba...

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél VIII. évflyam/4. szám Dél-alföldi Reginális Hajléktalan Módszertani Közpnt Megszűnik a hajléktalanság!? - Pr -és kntra a közterületen élésről Fűtött utca prgram Egy kis statisztika Pályázatk a téli időszakra

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Nógrád Megyei Önkrmányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1164 2011. december Számvevői Irda lktatószám: V-3020-10/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-aznsító szám:

Részletesebben