Vas megye Integrált Területi Programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vas megye Integrált Területi Programja"

Átírás

1 Vas megye Integrált Területi Prgramja TERVEZET A megyei gazdaságfejlesztési és településfejlesztési integrált területi prgram tervezéséhez Cím Verzió 1.0 Megyei közgyűlési határzat száma és dátuma Vas megye Integrált Területi Prgramja Az ITP alapjaként szlgáló Megyei Fejlesztési Operatív Prgram határzat száma és dátuma: Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó határzat száma és dátuma: Finanszírzó peratív prgram: Érintett földrajzi terület: Terület- és Településfejlesztési Operatív Prgram (TOP) Vas megye ITP felelős szervezet: Vas Megyei Önkrmányzat ITP felelős szervezet kapcslattartó: ITP felelős szervezet címe: 9700 Szmbathely Berzsenyi tér 1. Szmbathely, któber 31.

2 1. Az Integrált területi prgram (ITP) készítésének célja, tervezésének körülményei A Terület és Településfejlesztési OP decentralizált lgikája, Vas megyére dedikált frráskeret A TOP küldetése, hgy valamennyi megye, térség és település, így a jelenleg hátránys helyzetű, leszakadó tendenciákat mutató térségek és települések esetében is megtalálja és erősítse azkat a fejlődési elemeket, amelyekkel ptenciáljuk, erőfrrásaik kibntakztathatók és aktivizálhatók. A TOP elsődleges célja a térségi gazdaságfejlesztés, ezáltal a fglalkztatás növelése. A TOP biztsítja a fő kereteket a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításáhz. Magyarrszágn több tényező is indklja a területileg decentralizált fejlesztéseket: - Az rszágn belül jelentős eltérések figyelhetők meg a társadalmi, gazdasági és környezeti adttságk terén, valamint a társadalm és a gazdaság fejlettségében. Ezért az egyes térségekben eltérő, a sajáts térségi adttságkra szabtt beavatkzáskra van szükség. Különösen nagyk a különbségek az alacsnyabb (megyei és járási) területi szinteken. - A magyar közigazgatás elmúlt években lezajltt refrmja (a helyi önkrmányzatk, a járásk, a megyék és a közpnti állam közötti feladat- és frrásmegsztás újraszabályzásával) éppen a területi egyenlőtlenségek jellegének megváltzásáhz igazdtt. Így létrejöttek azk a keretek is, amelyek a helyi és térségi fejlesztésplitikát meghatárzzák. Ebből a szempntból a legfntsabb váltzás, hgy a megyék erős tervezési és területfejlesztési feladatköröket kaptak. - A as prgramzási időszak reginális peratív prgramjainak (ROP) tapasztalatai alapján között is indklt területi peratív prgramkn keresztül támgatni a decentralizáltan kezelendő fejlesztési tématerületek egy részét. A ROP-k ugyanis a as ciklus legjbban teljesítő prgramjai közé tartznak a frráslekötés tekintetében. Mindez azt mutatja, hgy a helyi és területi szinteken vannak átgndlt és jól előkészített fejlesztési elképzelések. A területi szereplők pályázats útn megszerezhető, előre nem kiszámítható frrásaival szemben a jövőben a szereplők által felelősen tervezhető és végrehajtható frrásallkációs megldáskat indklt előnyben részesíteni. A TOP a Krmány kiemelt gazdaságfejlesztési, növekedési és fglalkztatási céljaira tekintettel, valamint az Európa 2020 stratégiáhz való illeszkedés, az ágazati fejlesztésekkel való lehatárlás és szinergia biztsítása érdekében, az Európai Bizttsági 11 tematikus célhz való kapcslódás, a költségvetési és tematikus determinációkhz való igazdás alapján, a Partnerségi Megállapdásban fglaltakkal összhangban az alábbi kiemelt fejlesztési célkat határzta meg: I. Gazdaságélénkítéshez és fglalkztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztsítása II. Vállalkzásbarát várs/településfejlesztés; az életminőség és társadalmi összetartzás javításáhz szükséges feltételek biztsítása

3 Magyarrszágn az EU Khéziós plitikáját megvalósító jgszabálykban rögzített un. kevésbé fejlett régiókban elhelyezkedő 18 megyében megvalósuló megyei decentralizált fejlesztések tervezésére rendelkezésre álló területi szintű indikatív frrásallkációt a 1298/2014. (V.5.) Krm. határzat tartalmazza. A megyei integrált területi prgram indikatív tervezési frráskerete a hatálys krmányhatárzat szerint a következő: Megye Gazdaságfejlesztési részprgram (M Ft) Településfejlesztési részprgram (M Ft) Vas , ,0 Összes megyei keret , ,3 Az ITP tartalmát megalapzó dkumentumk (megyei helyzetelemzés, területfejlesztési kncepció, stratégiai és peratív prgram) A megyei fejlesztési dkumentumk A területfejlesztési kncepció, a területfejlesztési prgram és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidlgzásuk, egyeztetésük, elfgadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009 (X.6.) Krm. rendelet alapján készültek el. A Vas Megyei Közgyűlés a tervezés első fázisában megtárgyalta és 45/2014.(VII.18) sz. határzatával elfgadta a Vas Megyei Területfejlesztési Kncepciót. A kncepcióhz illeszkedve elkészült Vas Megyei Fejlesztési Prgram stratégia és peratív részprgramja, amit a Közgyűlés határzatával. fgadtt el. A stratégiai prgramrész célja, hgy középtávn kijelölje azkat a fejlesztési célkat és tevékenységeket, melyek Vas megyében megvalósulhatnak. Ennek érdekében a stratégiai prgram igazdik a finanszírzási feltételekhez, melyek keretét a jövőben is várhatóan az EU által társfinanszírztt peratív prgramk adják. Az peratív prgramrész alapvetően a TOP-ban a megye számra dedikált frráskerethez való illeszkedés mutatja be, mivel a megye számára a jelenlegi jgszabályi keretek között csak ezen fejlesztési frráskkal lehet biztsan számlni a jövőben. A megyei peratív prgramknál figyelembe vételre került, hgy a TOP által finanszírztt tevékenységek pnts tartalma és támgatási feltételrendszer (pl. célk, támgatható tevékenységek, támgatási intenzitásk, kedvezményezetti kör (szervezeti és települési szinten), prjekt kiválasztási szempntk) még nem ismertek. Az ITP alapvetően megyei közgyűlés által elfgadtt peratív prgram munkarészre épül, azzal van teljes összhangban. A stratégiai és peratív prgram készítésébe munkacsprt fglalkzás részeként bevntuk a helyi szereplőket és a helyi szereplőknek mind szakterületenként, mind járásnként szervezett munkacsprtkban lehetőségük vlt javaslatkat tenni a prgramk tartalmáhz. Tvábbá a jgszabályi keretek között minden érintet szereplőnek lehetősége vlt a prgramk véleményezésére. A Krmányrendeletnek megfelelően a fejlesztési prgramhz kapcslódó területi hatásvizsgálatt kellett készíteni, a Krmányrendelet 9. melléklete szerinti tartalmmal. A hatásvizsgálat a fejlesztési

4 prgram stratégiai és peratív prgramrészének kidlgzását végigkísérve, tervezői egyeztetéseket követően készült el. Az ITP tervezési körülményeinek rövid bemutatása, kitérve a tervezésbe bevnt szervezetekre, a módszertanra, a partnerség flyamatára. Az ITP a közgyűlés által elfgadtt peratív prgram alapján készült el, mivel az peratív prgram elvárt tartalma, alapvetően egyezik az ITP-k kapcsán elvárt tartalmmal. Az peratív prgram az elfgadtt megyei stratégiai prgram és a megismerhető jövőbeni támgatási feltételek figyelembe vételével készült el. A magyar krmány még egyezteti a közötti EU frrásk felhasználását meghatárzó Partnerségi Megállapdás és kapcslódó peratív prgramk tartalmát az Európai Bizttsággal, így a megyei prgramk keretfeltételeit biztsító finanszírzási keretek és intézményi eljárásk (beleértve a megyei önkrmányzatk prgram végrehajtásban, prjekt kiválasztásban betöltött szerepét) még nem kerültek véglegesítésre. A megyei peratív prgram elsődlegesen azkat az intézkedéseket tartalmazza, melyek a Területi és Településfejlesztési OP-ból (TOP) finanszírzhatók, mivel a TOP kapcsán látható, hgy a megyében tervezett beruházásk és prgramk mekkra frráskeret terhére valósulhatnak meg. Az ágazati prgramk esetén nincs és várhatóan nem is lesz meghatárzva frráskeret megyei szintre és egyáltalán nem ismert az az eljárásrend, hgy megyei szinten megfgalmazódó javaslatkat miként vennék figyelembe a végrehajtás srán. Az ágazati prgramk kapcsán kiemelten kell támaszkdni a megyei stratégiai prgramban tervezett és már elfgadtt fejlesztések, beavatkzásk érvényesítésére (pl. környezetvédelmi infrastruktúra, természetvédelem, közlekedés-fejlesztés, közktatás minőségi fejlesztése, állam által fenntarttt humán közszlgáltatásk, egészségügy). Ugyanakkr az peratív prgram megfgalmaz néhány szakterületen lyan prgramkat is, melyeket az ágazati prgramk finanszírzhatnak. Fnts kiemelni, hgy az egyes szakterületeken, pl. turizmus, kmly prblémát kz, hgy a szükséges és célszerű beavatkzáskat több, knkrétan 3 db peratív prgram (TOP, GINOP, Vidékfejlesztési prgram) finanszírzza. Az egyes OP-k alapján sem egyértelmű, hgy a jövőben milyen beavatkzáskat finanszírz a Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív prgram (GINOP) és melyeket majd a területfejlesztési peratív prgram (pl. kis-középvállalkzásk technlógiai és infrastrukturális fejlesztései, kezdő vállalkzásk támgatásai, minden lyan támgatási frma esetén, ahl a vállalkzás a célcsprt stb.). Hasnlóan ellentmndáss a TOP és a Vidékfejlesztési prgram kapcslata a mezőgazdasági termékek elsődleges feldlgzása (pl. gyümölcsök, zöldségek, húsk, tejtermékek feldlgzása) témájában, hiszen ezen beavatkzáskat elviekben az európai mezőgazdasági és vidékfejlesztési alap (EMVA) finanszírzza, mely frrás csak a vidékfejlesztési prgramban érhetők el. Az egyes támgatási területen belül kiemeljük azkat az intézkedéseket, melyek finanszírzása GINOP-ból, az rszágs támgatási keret terhére célszerű. A megyei peratív prgram társadalmi egyeztetése megtörtént a jgszabályi keretek között. 14 szervezet nyilváníttt véleményt, melyek javaslatai beépítésre kerültek a prgramba. Tvábbá a prgram tervezésénél figyelembe vételre kerültek a prjektgyűjtés srán beérkezett javaslatk, melyek tekinthetők a területi szereplők véleményének. A megyei peratív prgram kapcsán a következő egyeztetéseket flytattuk le:

5 knzultációk a megyében működő szakigazgatási szervezetekkel, illetve felettes szerveikkel, flyamats szakmai egyeztetés Szmbathely Megyei Jgú Várssal járási knzultációs fórumk keretében az érintett településekkel flytattt knzultáció két körben szakterületi fórumk keretében az érintett intézményekkel, közigazgatási szervezetekkel, gazdasági társaságkkal, civil és egyéb érdekképviseleti szervezetekkel A krmányzat az ITP tervezéshez ígérte, hgy a rendelkezésre álló frráskhz illeszkedő részletes támgatási feltételeket megküldő augusztus 15-ig. Mivel ezen szempntk késve (2014. któberében) kerültek a megyei önkrmányzatknak átadásra, ezért nem lehetséges az ITP-nek minden egyes támgatandó területén a prjektszintű megtervezése, illetve a jövőbeni peratív prgramkhz való megfelelő illesztése. A településfejlesztési prgramban szereplő prjektek a krmányzati elváráskkal összhangban - járási szinten kialakíttt elképzeléseknek tekinthetők. Az így kialakult prjekt javaslatknak a jövőben a TOP végrehajtási szabályai alapján - a támgatási feltételekhez, szempntkhz való illesztése szükséges, ami magával hzhatja a jelenleg ismert elképzelések akár teljes mértékű átalakítását is. Az előzőekben ismertetett kkból illetve gazdaságfejlesztés sajáts természetből kiindulva a felmerülő pl. aktuális beruházási igényekhez illeszkedve lehetőleg gyrsan álljanak rendelkezésre támgatási frrásk nem lehet 7 évre előre az összes fejlesztési prjektet megtervezni, azkat flyamatsan kell megvalósítani a valós igényekkel összhangban. A prjektcsmagban azn prjektek kerültek nevesítésre, melyek a fejlesztések kereteit, illetve a gazdaságfejlesztési támgatásk 7 évre való kiszámítható rendszerét adják a megyében.

6 2. Az integrált területi prgram (ITP) stratégiája és beavatkzási lgikája 2.1. ITP beavatkzási lgikája és struktúrája Az útmutató az ITP dkumentumknak a TOP-hz való illeszkedését az alábbi módn írja elő: TOP priritás tengelyek 1. Térségi gazdaságfejlesztés a fglalkztatási helyzet javítása érdekében üzleti infrastruktúra, utak, KKV óvda, bölcsőde, családi napközi 2. Vállalkzásbarát és népességmegtartó településfejlesztés turisztikai vnzerőfejlesztés Megyei integrált területi prgram (MJV kívüli területek) Megyei gazdaságfejlesztési részprgram Megye településfejlesztési részprgram 3. Alacsny széndixid kibcsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a vársi területeken 4. Helyi közösségi szlgáltatásk és a társadalmi befgadás erősítése 5. Közösségi szinten irányíttt vársi helyi fejlesztések (CLLD ) 6. Megyei és helyi emberi erőfrrás fejlesztések, fglalkztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés Fglalkztatás, képzés Szciális vársrehabilitáció, identitás X Az ITP-ben tervezett prjektcsmagk kétféleképpen lehet csprtsítani az útmutató és a TOP-hz való illeszkedés alapján I. Megyei gazdaságfejlesztési részprgram 1. Innvációs Prgram (Mechatrnikai és Járműipari Prgram, Kreatívipari és K+F prgram) (ERFA típusú prgram) 2. Élelmiszeripari Prgram (ERFA típusú prgram) 3. KRAFT Prgram (ERFA és ESZA típusú prgram) 4. Emberi Erőfrrás Fejlesztési Prgram (ERFA és ESZA típusú prgram) 5. Turisztikai Prgram (ERFA típusú prgram)

7 6. Vállalkzói Prgram (ERFA típusú prgram) 7. A munkaerő mbilitás ösztönzését szlgáló közlekedésfejlesztés (ERFA típusú prgram) II. Településfejlesztési részprgram Megyei járás-fejlesztési prgram, ami a krmány határzat és az útmutató alapján járásnként készült el. Minden járási prgram az alábbi főbb - a TOP által finanszírztt tartalmi területet magában fglal A fglalkztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszlgáltatásk fejlesztésével - Frrás: TOP 1.4. Vállalkzásbarát, népességmegtartó, vársi fókuszú településfejlesztés - Frrás: TOP 2.1. Társadalmi és környezeti szempntból fenntartható turizmusfejlesztés - Frrás: TOP 2.2. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés - Frrás: TOP 3.1. A települési önkrmányzati intézményekben, ingatlankban az energiahatéknyság növelés és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkdás támgatása - Frrás: TOP 3.2. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Frrás: TOP 4.1. A szciális alapszlgáltatásk infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése - Frrás: TOP 4.2. A meglévő, önkrmányzati feladatellátást szlgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása - Frrás: TOP 4.3. Lermltt vársi területek rehabilitációja - Frrás: TOP 4.4. A társadalmi együttműködés erősítését szlgáló helyi szintű kmplex prgramk - Frrás: TOP 6.3. A helyi identitás és khézió erősítése - Frrás: TOP 6.4. A gazdaságfejlesztési prjektcsmagk megvalósítása alapvetően nem feltételezi a prjektcsmagk kölcsönös megvalósítását, a prjektcsmagk megvalósulása önmagukban is eredményre vezet. Az Innvációs prgram prjektcsmag támgatja azn kulcsszlgáltatáskat, illetve kutatásfejlesztési bázisk fejlődését, melyek egy-egy ágazatban nemzetközi szinten is jelentős eredményeket tudnak elérni, illetve ösztönözni tudják a kapcslódó vállalkzásk fejlődését. Tvábbá ebben a prgramban jelennek meg lyan ágazati fejlesztések, melyek a megye gazdaságának egy-egy specialitását kívánják ösztönözni: pl. autóiparhz kapcslódó mechatrnikai prgram, fa- és bútripar, vagy gyógytermék-fejlesztés. A másdik részprgram az élelmiszeriparra kncentrál, a mezőgazdasági alapanyagtermelésre és az arra épülő a jelenleginél nagybb mértékű feldlgzási szint elérésre törekszik. Ennek keretén belül különös hangsúlyt kap a zöldség, gyümölcstermelő, illetve állattenyésztési ágazati, valamint a helyi kötődésű speciális termékek fejlesztése. Az intézkedésen belül lyan prjektek valósulnak meg, melyek több gazdasági szereplő tevékenységét segíti, illetve ösztönzik a helyben történő egészséges élelmiszer fgyasztásának elterjesztését.

8 A KRAFT prgram Kőszegre és környékére kncentrál, ahl bővíteni kívánja a társdalmtudmánykhz kapcsló kutatásk és felsőktatási, tvábbképzési tevékenységek megvalósulását ösztönzi. Mindezen tevékenységek érdekében fgalmaz meg kulturális, illetve rekreációs célú fejlesztéseket, hgy várs ne csak rövid távn, hanem hsszabb letelepedés céljából is vnzó legyen magas végzettségűek számára. Az Emberi Erőfrrás Fejlesztési Prgram célja, hgy elterjessze a laksság széles körében az egészséges életmód igényét, illetve a mindennapkba való beépülését. Ehhez kapcslódóan megfgalmaz aktív szabadidő elöltési beavatkzáskat. Tvábbá a prgram fntsnak tartja a gazdaság teljesítéséhez szükséges humán erőfrrás állmány biztsítását, így támgatja a tehetség-gndzást, valamint a gazdasági igényekhez illeszkedő szakképzettségűek hazatérését, illetve szakképzési, kmpetencia lapú prgramk megvalósítását. A Turisztikai Prgram alapvető épít a megye kiemelte természeti adttságaink, termál és gyógyvíz, hegyvidéki környezete, műemlékek versenyképesebb és fenntartható hasznsításra. Mindezen prgram csak az értékek megőrzése révén, illetve a szükséges infrastrukturális fejlesztések és kreatív, élmény-rientált prgramkkal és aktív marketing tevékenységgel valósulhat meg. A Vállalkzói Prgram jelenti a vállalkzás-fejlesztés alapjait, biztsítja azn szlgáltatáskat, melyek elősegítik a vállalkzásk széles körét beruházásk megvalósításhz, illetve növekedéséhez, új terméket és szlgáltatás-fejlesztéséhez. Ahhz, hgy javuljn a megye gazdasági versenyképessége, mindenkinek egyet előre kell lépni. Ezen szlgáltatásk az ágazat specifikus fejlesztések révén érintett vállalkzásk számára is elérhetők lesznek. A szlgáltatásk nem csak a versenyszektrban, hanem a szciális vállalkzásk alapítását és működését is segítik. A munkaerő mbilitás ösztönzésére kisebb közösségi közlekedés és kerékpárs közlekedésfejlesztési beruházásk szükségesek, amelyek iparterületek, turisztikai közpntk biztnságsabb rövidebb elérhetőségét, illetve a járásközpntkhz vezető legrsszabb minőségű utak krszerűsítését fglalhatják magukban. A településfejlesztési intézkedések tervezésekr (pl. közlekedés-fejlesztésnél, illetve a térségi turisztikai vnzerő-fejlesztésnél) figyelembe kell venni a gazdaságfejlesztés srán megvalósuló iparterületi, illetve turisztikai szlgáltató, attrakciós, valamint ezen területek megközelítését elősegítő fejlesztéseket Az integrált területi prgram visznya az uniós, nemzeti és megyei fejlesztési dkumentumkhz Illeszkedés és hzzájárulás a megyei területfejlesztési kncepcióhz, prgramhz és célkitűzésekhez

9 Vas megyei területfejlesztési kncepció célrendszer: Vas megye fejlesztési célrendszere Átfgó célk 1. Fglalkztatás bővítése 2. A gazdaság teljesítőképességének javítása 3. Munkaerő képzettségi szintjének növekedése 4. Természeti és kulturális erőfrrásk fenntartható hasznsítása 5. Belső periférián lévő kistelepülések teljes leszakadásának megakadályzása Stratégiai célk 1. A térségi versenyképesség javítása 4. Megyén belüli és kívüli kapcslatk erősítése 2. Természeti erőfrrásk fenntartható hasznsítása 3. Kistelepülések életképességének javítása Hrizntális célk Fenntartható környezet- és tájhasználat Barnamezős területek hasznsítása Hátránys helyzetű társadalmi csprtk bevnása (esélyegyenlőség) a fejlesztésekbe Krszerű infrmációs és kmmunikációs technlógiák (ICT) alkalmazása Az egyes intézkedések az alábbiak szerint kapcslódnak a megyei fejlesztési kncepcióhz: Az alábbi stratégiai célkhz való illeszkedés: 1. A térségi versenyképesség javítása 2. Megyén belüli és kívüli kapcslatk erősítése 3. Természeti erőfrrásk fenntartható hasznsítása 4. Kistelepülések életképességének javítása Megyei kncepcióban szereplő stratégia célk és a prjekt-csmagk illeszkedése: Stratégia célkhz kapcslódó tevékenységek A térségi versenyképesség javítása Megyén belüli és kívüli kapcslatk erősítése Természeti erőfrrásk fenntartható hasznsítása Kistelepülések életképességének javítása Intézkedések (gazdaságfejlesztés) Innvációs Prgram (Mechatrnikai és Járműipari Prgram, Kreatívipari és K+F prgram) Élelmiszeripari Prgram KRAFT Prgram Emberi Erőfrrás Fejlesztési Prgram Vállalkzói Prgram A munkaerő mbilitás ösztönzését szlgáló közlekedésfejlesztés Településfejlesztési részprgram Turisztikai Prgram KRAFT Prgram Településfejlesztési részprgram Élelmiszeripari Prgram Településfejlesztési részprgram

10 Megyei kncepcióban szereplő stratégia célk és a járási területfejlesztési prjekt-csmagk illeszkedése: Stratégia célkhz kapcslódó tevékenységek A térségi versenyképesség javítása Megyén belüli és kívüli kapcslatk erősítése Természeti erőfrrásk fenntartható hasznsítása Kistelepülések életképességének javítása Intézkedések (területfejlesztés) Fglalkztatás érdekében megvalósuló településfejlesztések Vas megye kisléptékű közlekedésfejlesztése Társadalmi együttműködés, helyi identitás erősítése Vas megye kisléptékű közlekedésfejlesztése Önkrmányzati intézmények és turisztikai fejlesztések Energetikai fejlesztések Vas megye kisléptékű közlekedésfejlesztése Fglalkztatás érdekében megvalósuló településfejlesztések Szciális és egészségügyi fejlesztések Vas megye kisléptékű közlekedésfejlesztése A megye stratégiai prgramjának priritás szerkezetéhez az alábbi módn illeszkednek a járási prjektcsmagk: Megnevezés Vas megye kisléptékű közlekedésfejlesztése x Fglalkztatás érdekében megvalósuló településfejlesztések x x Önkrmányzati intézmények és turisztikai fejlesztések x x x Szciális és egészségügyi fejlesztések x x Energetikai fejlesztések x Társadalmi együttműködés, helyi identitás erősítése x 6. 4 x

11 Illeszkedés és hzzájárulás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Prgramban rögzített uniós és nemzeti célkitűzésekhez A Vas megyei integrált területi prgram gazdaságfejlesztési és településfejlesztési részprgramja az alábbi TOP stratégiai célkhz és priritáskhz illeszkedik: Priritási tengely Tematikus célkitűzés (EU cél) A beruházási priritáshz kapcslódó egyedi (nemzeti) célkitűzések Eredménymutatók (várt eredmények) Megyei gazdaságfejlesztési részprgram prjektcsmagjai Megyei településfejlesztési részprgram intézkedései 1. Térségi gazdaságfejlesztés a fglalkztatási helyzet javítása érdekében (8) a fenntartható és minőségi fglalkztatás, valamint a munkavállalói mbilitás ösztönzése Térségi gazdasági környezet fejlesztése a gazdasági aktivitás növelése érdekében Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérését segítő szlgáltatásk bővítése Fglalkztatttak (15-64 éves) száma a közszféra adatai nélkül Napközbeni ellátásban részesülő gyermekek aránya 1.Innvációs Prgram (Mechatrnikai és Járműipari Prgram, Kreatívipari és K+F prgram) 2. Élelmiszeripari Prgram 3. KRAFT Prgram 6. Vállalkzói Prgram 7. A munkaerő mbilitás ösztönzését szlgáló közlekedésfejlesztés 1. A fglalkztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszlgáltatásk fejlesztésével 2. Vállalkzásbarát, népességmegtartó település- (6) a környezet megőrzése és védelme, valamint a frráshatéknyság támgatása Vállalkzásk és laksság számára vnzó települési környezet kialakítása Elégedettség a települési (lakó)környezet minőségével (vállalkzásk, laksság) 2. Vállalkzásbarát, népességmegtartó, vársi fókuszú településfejlesztés

12 Priritási tengely Tematikus célkitűzés (EU cél) A beruházási priritáshz kapcslódó egyedi (nemzeti) célkitűzések Eredménymutatók (várt eredmények) Megyei gazdaságfejlesztési részprgram prjektcsmagjai Megyei településfejlesztési részprgram intézkedései fejlesztés A kulturális és természeti örökségre épülő turizmusban rejlő térségi ptenciál kiaknázása Kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma (külföldi + belföldi) 5. Turisztikai Prgram 3. Társadalmi és környezeti szempntból fenntartható turizmusfejlesztés 3. Alacsny széndixid kibcsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a vársi területeken (4) az alacsny széndixid-kibcsátású gazdaságra való áttérés támgatása minden ágazatban Környezetbarát közlekedési rendszerek fejlesztése és a fenntartható közösségi mbilitás elősegítése A települési önkrmányzatk energiahatéknyságának fkzása és a megújuló energiafrrásk részarányának növelése Napi utazásk esetén fő közlekedési eszközként gyalgs, kerékpárs vagy közösségi közlekedési módt választók részaránya (%) A megtakaríttt energia mennyisége A megújuló energiafrrásból előállíttt energiamennyiség a teljes bruttó energiafgyasztásn belül 3. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 5. A települési önkrmányzati intézményekben, ingatlankban az energiahatéknyság növelés és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkdás támgatása

13 Priritási tengely Tematikus célkitűzés (EU cél) A beruházási priritáshz kapcslódó egyedi (nemzeti) célkitűzések Eredménymutatók (várt eredmények) Megyei gazdaságfejlesztési részprgram prjektcsmagjai Megyei településfejlesztési részprgram intézkedései 6. Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése 4. A helyi közösségi szlgáltatásk fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése (9) a társadalmi együttműködés előmzdítása, a szegénység és mindenfajta diszkrimináció elleni küzdelem Önkrmányzati közszlgáltatásk hzzáférhetőségének és minőségének fejlesztése A fejlesztett közszlgáltatáskat igénybevevők száma 7. A szciális alapszlgáltatásk infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 8. A meglévő, önkrmányzati feladatellátást szlgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása A lermltt vársi területeken és vársi külterületeken élő alacsny státuszú családk, rmák életkörülményeinek javítása Szciális vársrehabilitációval érintett akcióterületen élő laksság száma 9. Lermltt vársi területek rehabilitációja

14 Priritási tengely 6. Megyei és helyi emberi erőfrrás fejlesztés, fglalkztatás ösztönzés, társadalmi együttműködés Tematikus célkitűzés (EU cél) (8) a fenntartható és minőségi fglalkztatás, valamint a munkavállalói mbilitás ösztönzése (9) a társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység és hátránys helyzetű megkülönböztetés elleni küzdelem A beruházási priritáshz kapcslódó egyedi (nemzeti) célkitűzések A fglalkztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által fglalkztatttak számának növelése A lermltt vársi területeken élő alacsny státuszú családk, rmák életesélyeinek javítása Társadalmi aktivitás, társadalmi összetartzás növelése helyi szinten Eredménymutatók (várt eredmények) A prgram elhagyásának időpntjában fglalkztatásban beleértve az önfglalkztatást levő résztvevők száma (közös indikátr) A prgram elhagyása utáni hat hónapn belül fglalkztatásban beleértve az önfglalkztatást levő résztvevők száma (közös indikátr) A támgattt munkahelyi képzéseket sikeresen befejezők száma (prgramspecifikus indikátr) A prgram keretében jbb életkilátással kikerültek száma Szciális partnerek vagy NGO-k által részben vagy teljesen végrehajttt prjektekben résztvevők száma Megyei gazdaságfejlesztési részprgram prjektcsmagjai 4. Emberi Erőfrrás Fejlesztési Prgram Megyei településfejlesztési részprgram intézkedései 10. A társadalmi együttműködés erősítését szlgáló helyi szintű kmplex prgramk 11. A helyi identitás és khézió erősítése

15 a. Területi célkhz és térségi fejlesztési szükségletekhez való hzzájárulás A gazdaságfejlesztési prgramcsmag az alábbi, a helyzetelemzés srán swt elemzés módszertanával feltárt tényekre reagál Természet, környezet Erősségek erdősültség, védett természeti területek, termál- és gyógyvíz, bimassza, szélerőművek, árvízvédelmi beruházásk, épített örökség Kihívásk csökkenő mezőgazdasági terület, talajvíz szennyeződés, sérülékeny ivóvízbázis, tvábbi ár- és belvízveszély Gazdaság Erősségek magas munkatermelékenység, egyik legiparsdttabb megye, turizmusnak relatív nagy a jelentősége, vállalati együttműködések, helyi gazdaságfejlesztési megldásk gazdasági teljesítmény nőtt Kihívásk nemzetközi kitettség, külföldi tőke aránya, csökkenő beruházás, szőlők, gyümölcsös, gyepterületek részaránya alacsny mezőgazdasági fglalkztatttak csökkenése, alacsny kutatás-fejlesztés, a gazdaság és felsőfkú képzési kapcslata fejleszthető, a lakásépítések üteme lelassult Társadalm Erősségek a munkanélküliségi ráta alacsnyabb, mint az rszágs érték, átalakuló szakképzés, bentlakáss szciális intézmények, humán infrastruktúra visznylags fejlettsége Kihívásk lakónépesség csökkenése, idősödő társadalm, flyamats elvándrlás, válásk magas aránya, fglalkztatttak csökkenő száma, a jövedelmek tartósan az rszágs átlag alatt maradnak, kórházi ágyak számának csökkenése Közlekedés, elérhetőség Erősségek vasúti közlekedés, lgisztikai közpnti szerep lehetőség Kihívásk növekvő tranzit frgalm, lassan krszerűsödő főúthálózat, észak-déli irányú lassú elérhetőség, a közösségi közlekedési kapcslatk összehanglása

16 Környezeti infrastruktúra Erősségek szelektív hulladékgyűjtés, kezelés, energiaellátás - megújuló energiák hasznsítása az 1-25 laks-egyenértéknek megfelelő egyedi szennyvízkezelési rendszerek kiépítése Kihívásk vízminőség biztsítása, krszerű szennyvízkezelés, települési szilárd hulladék-lerakó, illegális lerakók megszűntetése új energiaellátási megldásk Településhálózat Erősségek térségi közpnt Szmbathely, településközi együttműködések, határmenti együttműködések Kihívásk aprófalvak ellátási nehézségei, funkcióhiánys kisvársk Külső hatásk Erősségek környezettudatsság erősödése, egészségtudatsság növekszik Infrmációs és kmmunikációs technlógiák, illetve alkalmazásaik tvábbi térhódítása CO2 kibcsátás csökkentése, valamint a fsszilis energiaköltségek drágulása Kihívásk egyre szélsőségesebb időjárás, sztrák munkaerőpiac elszívó hatása A megye lakssága idősödik, ami tvábbi igényt támaszt a jelenleg teljes kihasználtsággal működő szciális célú közösségi szlgáltatásk iránt b. Az ITP külső kapcslatrendszere Szmbathely Megyei jgú Várs stratégiai céljai, melyekhez a megyei ITP prjektcsmagjai kapcslódnak: Gazdaságfejlesztési akcióprgram: a befektetők és kkv-k számára vnzó nagyvárs kialakítása érdekében az ipari munkahelyeket teremtő befektetésekhez szükséges fizikai, infrastrukturális előfeltételek és emberi erőfrrásk biztsítása Kmplex vársfejlesztési akció a csónakázó-tó akcióterülete fejlesztésére és rehabilitációjára Szmbathely, a kmpakt várs plitikájának érvényesítése érdekében vársfejlesztési akció a vársközpnt integrált megújítására, a történelmi vársmag rehabilitációjára Közlekedésfejlesztési prgram Barnamezős vársrehabilitációs akciók és prjektek megvalósítása Szmbathely energetikai megújítása, az energiahatéknyság fejlesztése Szmbathely, a krszerű szlgáltatáskat nyújtó, határn átnyúló vnzású nagyvárs kialakítása harmóniában a környező vidékkel.

17 Kapcslódás bemutatása az ágazati peratív prgramk frrásaira tervezett megyei fejlesztésekhez GINOP - Pénzügyi eszközök alkalmazása a kiemelt ágazatkban tevékenykedő vállalkzásk fejlesztésének támgatása érdekében GINOP KKV-k termék- és technlógiai fejlesztésének támgatása A GINOP 2. priritás tengely nyújt alapvetően nagybb léptékű innváció rientált, kutatásfejlesztési célú beruházási támgatáskat vállalkzásknak. GINOP Üzleti infrastruktúra fejlesztése Turisztikai desztinációk integrált fejlesztése EMVA frrásból is finanszírzandó. Biznytalan, hgy az EMVA frrás milyen feltételekkel illeszthető az ERFA alapú beruházáshz. Amennyiben az EMVA frrás illeszthető a prgramhz, akkr javaslt a CLLD alapú prjekt megvalósítási eljárásrend alkalmazása. A GINOP keretében finanszírztt rszágs jelentőségű turisztikai vnzerők és tematikus utak (pl. Bejárható Magyarrszág Prgram) fejlesztése mentén kell kialakítani a térségi turisztikai desztinációs prgramk támgatási keretét. Tvábbá a TOP-ból finanszírzható tevékenységeket meghatárzza, hgy a GINOP milyen beruházáskat tervez finanszírzni az egyes térségekben. Ez alapján a prgramban szereplő kiemelt turisztikai vnzerők egyes elemei része lehet a GINOP-nak. Ennek egyeztetése a jövőben történik meg az OP-k tartalmának véglegesítésével párhuzamsan. Még nem egyértelmű, hgy a turisztikai, desztinációs menedzsment rendszerek fejlesztését a jövőben a GINOP finanszírzza, vagy a TOP-ból is nyílik lehetőség a finanszírzásra. A Vidékfejlesztési Prgram (VP) 6. A társadalmi befgadás előmzdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támgatása a vidéki térségekben priritás részeként megvalósuló prjektek Emberi Erőfrrás fejlesztési Operatív Prgram (EFOP) 1. Infrastrukturális beruházásk a társadalmi befgadás területén priritást javaslt összehanglni a TOP-ban tervezett fejlesztésekkel. Az OP-k részéről pntsítani kell, hgy mely tevékenységek megvalósíthatók, finanszírzhatók várskban, vagy falvakban is, illetve milyen kiegészítő finanszírzást nyújt a VP és az EFOP az alábbi tevékenységek srán. 1. a szegénységben élő gyermekek életesélyeinek növelése, az önálló életkezdés segítése 2. a befgadó társadalmi célkat szlgáló intézmények és szlgáltatásk fejlesztése, bentlakáss intézmények kiváltása, új kapacitásk létesítése 3. területi hátrányk felszámlása kmplex prgramkkal 4. mélyszegénységben élők, rmák felzárkózását és a szegregált élethelyzetek megszüntetését segítő infrastrukturális beruházásk 5. közösségi terek és szlgáltatásk fejlesztése a fenntartható és megújulásra képes közösségekért, az aktív társadalmi szerepvállalás erősítésére

18 Kapcslódás bemutatása az rszághatárn átnyúló tervezett megyei fejlesztésekhez Az sztrák és szlvén határ menti prgramkban Az alábbi területeken lehetnek együttműködések A gazdaságfejlesztést támgató intézmény-hálózat kapcsán szükséges tapasztalatcsere lebnylítása, közös munkaerő-piaci, képzési és klaszterépítési prgramk A turisztikai menedzsment és marketingkapcsán szükséges tapasztalatcsere lebnylítása. Határmenti turisztikai desztinációs területek közös termékfejlesztése Határn útnyúló közlekedési kapcslatk támgatása Civil és intézményi együttműködések ösztönzése Természetvédelmi területeken történő közös értékőrző akciók megvalósítása

19 2. ITP prjektcsmagk leírása Gazdaságfejlesztési prjektcsmag A. Prjektcsmag srszáma, megnevezése Prjektcsmag srszáma (aznsítója): Prjektcsmag megnevezése: 1. Innvációs Prgram (Mechatrnikai és Járműipari Prgram, Kreatívipari és K+F prgram) B. Prjektcsmag célja, tartalma, tervezett beavatkzásk, prjektek és a várt eredmények Fejlesztési cél - Cél hzzájárulni ahhz, hgy a megye vállalkzásai sikeresen tudjanak önálló termékekkel megjelenni a piacaikn, másrészt minél nagybb számban legyenek képesek egy adtt termelési láncban szereplővé válni Tervezett eredmény mutató - Kis- és középvállalkzásk fglalkztattti létszámának növelése - Termék- és flyamat innvációt megvalósító KKV-k száma - Hzzáadtt érték váltzása a KKV-k körében Támgatandó tevékenységek Alprgram Prjekt Leírás Becsült támgatási igény (MFt) Finanszírzó OP / intézkedés Kulcsprjekt - Mechatrnikai és Járműipari Prgram Beszállítófejlesztés Beszállítói térkép kialakítása - lehetséges térségi magyar beszállítói kapacitásk feltérképezése, térségi kkv-k elérése, és bevnása Mentr rendszer kialakítása ptenciális beszállítóknak Beszállítói hálózatfejlesztés - beszállítói benchmark, technlógia és tudás transzferek támgatása, piacra jutás támgatása, menedzsment szemlélet erősítése Beszállítói Fglalkztatási prgram - munkaerő igények és állásk adatbázisa, 600 TOP1.1.

20 Kreatívipari prgram IKT és Légiipari prgram Fa- és Bútripari prgram Gyógytermék fejlesztő prgram Szemléletfrmálás Képzés- és kmpetenciafejlesztés Aernautikai és légi beszállítói lehetőségek ösztönzése Alkalmaztt fizikai, matematikai ismeretek hasznsítása Tudmánys eredmények disszeminációja Gyártás-fejlesztési mentrálás Új termékfejlesztés gyógyászati bázisn Gyógytermék értékesítő vállalkzásk inkubálása infrmációs szlgáltatásk, a beszállítóvá válást lehetővé tevő munkaerő kiválasztásának segítése, munkaerő piaci kereslethez kapcslódó kiválasztási és fejlesztési szlgáltatásk (AC-DC), vállalkzásk HR funkcinalitásának fejlesztése, műszaki életpálya mdellek kidlgzása, és beszállítói flyamatkhz igazítása Vas megyéhez kötődő helyi adttságk, termékek, az innvációs ptenciál kmmunikálása, melyek a prgram többi prjektcsmagjában megjelennek, rendhagyó kreatív ipar tanórák, kreatív, kreativitás vetélkedő a megye középisklái számára, megyei kreatív díj, fórumk Innvációs képzések, kreatív készségfejlesztő tréningek, termékfejlesztések Beszállításra alkalmas vállalkzásk technlógiai kmpetenciáinak felmérése, felkészítés és fejlesztés, együttműködési prjektek generálása, beszállítóvá válás támgatása Nyugat-Magyarrszági Egyetem SEK TTK Dktri Isklájában meglévő elméleti matematikai ismeretek gyakrlati hasznsítása a célkitűzés Az elért tudmánys eredményeknek, felfedezéseknek közérthető nyelven történő megsztása, a fizika, csillagászat, matematika népszerűsítése Innvatív technlógiák fejlesztése és bevezetése a fa és bútriparban Gyógynövényekből és gyógyvízből történő versenyképes termékek előállításának segítése, inkubációs szlgáltatásk Piacn jelen lévő, elérhető gyógytermék és készítmények piacképességének erősítése 200 TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP1.2. A járási területfejlesztési prjektgyűjtésben egyeztetett prjektek összefglaló, prjektcsmagkba rendezett táblázatai mellékletben található. Az egyes prjektek indikátrait, időbeli ütemezését (tervezés és megvalósítás) a prjekteket feldlgzó adatbázis tartalmazza.

21 A járási területfejlesztési prjektek tartalmi, összefglaló adatai TOP járási priritásk A beadtt prjektjavaslatk általáns jellemzése, kulcsszavai Járási TOP összeg Prjektek száma 1.4 A fglalkztatás ösztönzése családbarát és munkába állást segítő intézmények, szlgáltatásk fejlesztésével óvda, bölcsőde, családi napközi, óvdai knyha, játszótér felújítás, funkcióbővítés 2.1. Vállalkzásbarát, népességmegtartó fókuszú településfejlesztés 2.2. Társadalmi és környezeti szempntból fenntartható turizmusfejlesztés kistelepüléseken: csapadékvíz, belvíz, csatrna településeken: zöld várs, bimassza, rekreációs területek turisztikai kínálat javítása: többfunkciós szlgáltató helyiségek, TURISZTIKAI CÉLÚ kerékpárutak csak kismértékben (megyei szintű egyeztetés javaslt) természeti és kulturális örökség: tematikus utak, emlékhelyek, btanikus kertek, kastélyparkk helyi identitás erősítése: rendezvényi INFRA turisztikai vállalkzásk fejlesztése: NATURA 2000 ÖSSZEKAPCSOLVA: TOP1, TOP 2.2, TOP 3.1 kerékpárutak és kulturális, turisztikai emlékhelyek helyi vagy rszágs védettség EUROVELO GINOP-s támgatás esetén kizárt kerékpár kivételével (az 100%) 25% támgatási intenzitás Ft Ft Ft 116

22 TOP járási priritásk A beadtt prjektjavaslatk általáns jellemzése, kulcsszavai Járási TOP összeg Prjektek száma kerékpár: vársn belüli, vársrészek közötti kerékpárút, a kerékpárs kampánykat megyei szinten krdinálni közösségi közlekedés: autóbusz állmásk, buszsáv, buszöböl/frduló, P+R intelligens frgalmirányítás, frgalmcsillapítás belterületi utak (4 számjegyű), összekötő utak 3.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés kerékpárs kampányk tervezése, átfgó tervek járda kiépítésének szabályai miatt nem támgatható, de magas számban kért járda CSAK KERÉKPÁRÚTTAL átkelők biztnsági szintjének növelése útfejlesztést kiegészítő tevékenységek (pl. tereprendezés, áthelyezés, stb.) nem jellemző 3.2. A települési önkrmányzati intézményekben, ingatlankban az energiahatéknyság növelés és a megújuló energia felhasználás, valamint a helyi alkalmazkdás támgatása önkrmányzati TULAJDONÚ épületek ISKOLÁK önkrmányzati tulajdnú ügyfélszlgálati, közösségi épületek/helyiségek isklák KLIK-kel egyeztetve aktív és passzív energetikai fejlesztés csatlakzás helyi energiaszlgáltatásra (csak közszlgáltatás) bimassza-alapú, getermális fűtőművek, villams energiatermelés Ft Ft 152

23 TOP járási priritásk A beadtt prjektjavaslatk általáns jellemzése, kulcsszavai Járási TOP összeg Prjektek száma 4.1 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése házirvsi, fgrvsi, közpnti egészségügyi alapellátás, védőnői hálózat, ISKOLAORVOSI hálózat infrabővítés/felújítás szlgálati lakásk felújítása járműbeszerzés anyák, nők, gyerekek, fgyatékkal élő, idősek önkrmányzati tulajdnban vagy vagynkezelésben CSAK TELEPÜLÉSI KONZORCIUMBAN min vegyesen 4.2 Szciális alapszlgáltatásk infrastrukturális fejlesztése szciális alapszlgáltatásk (étkezés, CSÁO-k, házi segítségnyújtás, utcai szc. munka, nappali ellátás) knyha, épületek felújítása (parklók, megújuló energia) járműbeszerzés, átalakítás BŐVÍTÉSEKRE és a megnövekedett igények kiszlgálására Ft Térségi és helyi önkrmányzati közszlgáltatást nyújtó intézmények fejlesztése teljes körű fizikai akadálymentesítés infkmmunikációs akadálymentesítés (hnlapk) meglévő (ügyfél)szlgáltatásk tvábbfejlesztése (családbarát funkciók!) jellemzően önkrmányzati hivatal épületei Ft Ft 29

24 TOP járási priritásk A beadtt prjektjavaslatk általáns jellemzése, kulcsszavai Járási TOP összeg Prjektek száma panellakásk belső települési területek leszakadásának megállítása leszakadó vársrészek, területek (telepek) térfigyelő rendszerek kialakítása plgárőrség épületek (rma) közösségi helyek fejlesztése épületek vásárlása, felújítása 4.4. Lermltt vársi területek rehabilitációja kmplex prblémakezelés vársrészek fejlesztése alacsny isklázttság, társadalmi feszültségi góck felszámlása (bntással, fejlesztéssel) csak ha szinte valamennyi TOP intézkedéssel összekapcslt, de a 6.3-mal KÖTELEZŐ, de megvalósítás esetén tvábbi kidlgzást igényel megyei szinten csak egy-két vársban vlt igény! szegregált rétegek elszlásának figyelembe vétele (táblázatk) Ft A társadalmi együttműködés erősítését szlgáló helyi szintű kmplex prgramk 6.4. A helyi identitás és khézió erősítése mentálhigiénés prgramk szciális munka ktatás, készségfejlesztés marketing akciók, kulturális, környezeti örökség megőrzésére irányuló prgramk szabadidős prgramk civil szerveződések erősítése ösztöndíj prgramk képzések: helyi fglalkztatási paktumkkal KOMPLEX prgramk kidlgzása támgatás esetén Ft 31 a megyében hagymánys, múlttal rendelkező nagyprgramk és megyei szintű civil krdináció megteremtése kivitelezés megkezdése előtt Ft 46

25 A járási prjektcsmagk időbeli ütemezése Megnevezés Vas megye kisléptékű közlekedésfejlesztése x x x x x Fglalkztatás érdekében megvalósuló településfejlesztések x x x x x x Önkrmányzati intézmények és turisztikai fejlesztések x x x x x x Szciális és egészségügyi fejlesztések x x x x x Energetikai fejlesztések x x x x x Társadalmi együttműködés, helyi identitás erősítése x x x x x x Tervezett célcsprt és indikátrk Létesített infrastruktúra alapterülete (ipari park terület, irdafelület és üzemcsarnk mérete) Pénzügyi támgatásban részesülő vállalkzásk száma (beleértve vissza nem térítendő támgatás, hitelek, kckázati tőkebefektetés) KKV-knak nyújttt EU támgatáskhz illeszkedő magán beruházásk összege (beleértve vissza nem térítendő támgatás, hitelek, kckázati tőkebefektetés) Támgattt KKV-knál létrehztt új munkahelyek száma Működő befektetés-ösztönzési szlgáltatásk Nem pénzügyi támgatásban részesülő vállalkzásk száma Járműipari és Mechatrnikai prgram Kreatívipari alprgram IKT és Légiipari alprgram Célcsprt - nagyvállalatk - kis- és középvállalkzásk - mechatrnikai vállalkzásk, - IKT cégek, IKT start-up - mikr-, kis-, középvállalkzásk, - egyetemek, kutatóintézetek, - gazdaságfejlesztési szervezetek, - start-up vagy spin-ff vállalkzást alapítani kívánó magánszemélyek - megyei gazdaságfejlesztő hálózatk, klaszterek, - a kreatív iparág szereplői Indikátrk - Beszállítói fejlesztési prgramba bevnt kkv-k száma (db) - Beszállítóvá vált kkv-k száma (db) - nemzetközi tenderbe bevnt vállalkzásk száma - IKT megbízásk száma helyi vállalkzásk számára - alkalmaztt fizikai és matematikai ismeretet hasznsító vállalkzásk száma - közpnthz kapcslódó kutatási prjektek generálása - tudmánys publikációk, rendezvények száma - isklai rendezvények száma - Szlgáltatást igénybe vevő vállalkzásk száma - Elkészült publikációk, kiadványk száma, innvációs fórumk, rendezvények száma - Képzések és képzettek száma - Elért általáns és középisklák, elért diákk száma

26 Fa- és Bútripari alprgram - a fa- és bútriparban tevékenykedő kis- és középvállalkzásk - fa- és bútripari beszállítók - keresletet előrejelző kutatási jelentések és piacra viteli tervek, fejlesztést bemutató tanulmányk - megvalósításban részt vett fa-és bútripari kkv-k száma - megvalósult innvációk száma - fejlesztést bemutató tanulmányk Gyógytermék Fejlesztő Centrum helyi vállalkzásk, turisztikai szlgáltatók - szlgáltatásba bevnt vállalkzásk száma (db) - fejlesztett új termékek, termék-családk száma (db) Időbeli ütemezés Járműipari és Mechatrnikai prgram Kreatívipari alprgram IKT és Légiipari alprgram Fa- és Bútripari alprgram Gyógytermék Fejlesztő Centrum

27 Prjektcsmag srszáma (aznsítója): Prjektcsmag megnevezése: 2 Élelmiszeripari Prgram Fejlesztési cél - Cél hzzájárulni ahhz, hgy a megye élelmiszeripara megerősödjön, hzzájárulva mind a jövedelemtermelő képesség növekedéséhez, mind az egészséges, helyi élelmiszerrel történő ellátáshz Tervezett eredmény mutató - Fglalkztatttság növekedése a bevnt vállalkzásk körében - A kedvezményezett szervezet átlags statisztikai létszáma - Flyamat- és termék-innvációt megvalósító vállalkzásk száma Támgatandó tevékenységek Alprgram Prjekt Leírás Becsült támgatási igény (MFt) Finanszírzó OP / intézkedés Kulcsprjekt Agrárvállalkzói Közpnt Agrárvállalkzói Centrum Környezeti Kiválósági Közpnt alprgram Élményközpnt szlgáltatásk lyan élményközpntként szlgáljn, mely a társadalm széles köreinek nyújt élményalapú ktatást. Isklai és óvdai prgramk, családi prgram egyaránt létrejön. Oktatási, képzési helyszín agrárvállalkzást indító, vagy azt tervező vállalkzók, magánszemélyek számára ktatási prgram létrehzása a tevékenység tartalma. Szemlélet-frmálás a helyi élelmiszer jelentőségének tudatsítása, a munkahely-teremtésben és élhető vidékben betöltött szerepének biznyítása Adatelemzési és szintetizálási tevékenységek - adatintegráció térinfrmatikai alapn, 21. századi hőmérséklet- és csapadéktendenciák meghatárzása Vas megye területére, természeti és épített környezet finmléptékű elemzése, környezeti megfigyelő és infrmációs rendszerek TOP TOP TOP1.1.

28 Várstérségi Ellátási Prgram Várstérségi Helyi Élelmiszer Prgram Látvány-üzem prgram Beszállítók fejlesztése Technlógia fejlesztése Prmóció Helyi termelői piack kialakítása, fejlesztése Bemutató infrastruktúra Látvány-üzemek hálózata reginális kiépítése, megújuló energia ptenciáljára vnatkzó területi ismeretek flyamats karbantartása Szemléletfrmálás, frgatókönyvek készítése - reginális klímafrgatókönyvek, sebezhetőség elemzése, disszemináció Lehetséges helyi beszállítói kapacitásk feltérképezése, térségi kkv-k elérése, és bevnása Beszerzési feltételek feltérképezése, beszállítói ütemterv létrehzása Beszállítói hálózatfejlesztés - beszállítói kapacitás és kmpetencia fejlesztése Technlógiai fejlesztése - knyhatechnikai és kapacitás megerősítése Prmóció és disszemináció végzése, szemlélet-frmálás Helyi élelmiszer-termelők fejlesztési prgramja - csmaglás, minőségbiztsítás, szaktanácsadás Helyi élelmiszert értékesítő helyszínek, piack infrastrukturális feltételeinek javítása Helyi élelmiszer-termelő vállalkzásk bázisán önkrmányzati bemutató infrastruktúra kiépítése - látványpntk, üzemi flyamatk bemutatása, attraktív prgramk szervezése A megye több pntján működő üzemekre építő látvány-telepek hálózatba szervezése, ktatási és turisztikai célú hasznsításának maximalizálása 200 TOP TOP TOP TOP1.1. TOP TOP1.1. Önkrmányzatk Önkrmányzatk TOP2.2.

29 Tervezett utput mutatók Agrárvállalkzói Közpnt Várstérségi Ellátási Prgram Várstérségi Helyi Élelmiszer Prgram Látvány-üzem prgram Célcsprt - térségi mikr-és kisvállalkzásk - növekedés előtt álló családi vállalkzásk, - a nők vezette vállalkzásk - a fiatal vállalkzók - vállalkzást indítani szándékzó magánszemélyek - Agrárszereplők, erdőgazdálkdók, - államigazgatás, agrárkamara, - - építészkamara, nemzeti parkk - helyi laksság, agrár-vállalkzók, önkrmányzatk - helyi laksság, agrár-vállalkzók, turisták, önkrmányzatk - helyi laksság, agrár-vállalkzók, turisták, önkrmányzatk Indikátrk - Képzésbe bevnt agrárvállalkzók száma (db) - Isklai és turisztikai látgatók száma (fő) - Tanácsadásban részesülő agrárvállalkzásk száma (db) - erdészeti vállalkzás számára fejlesztési prgramk száma - vállalkzással elindíttt kutatás-fejlesztési prjektek száma - növény-nemesítési prjektek száma - energia-ültetvénnyel kapcslats prjektek száma - Beszállítói fejlesztési prgramba bevnt kkv-k száma (db) - Elláttt laksk száma (fő) - Elégedettségi visszajelzés az élelmiszerekkel kapcslatsan (%) - Magyar beszállítók által előállíttt érték (Ft) - Beszállítóknál fglalkztatttak száma (fő) - Beszállítói fejlesztési prgramba bevnt kkv-k száma (db) - Elláttt laksk száma (fő) - Elégedettségi visszajelzés az élelmiszerekkel kapcslatsan (%) - Magyar beszállítók által előállíttt érték (Ft) - Beszállítóknál fglalkztatttak száma (fő) - Beszállítói fejlesztési prgramba bevnt kkv-k száma (db) - Látgatók száma (fő) Időbeli ütemezése Agrárvállalkzói Közpnt Várstérségi Ellátási Prgram Várstérségi Helyi Élelmiszer Prgram Látvány-üzem prgram

30 Prjektcsmag srszáma (aznsítója): Prjektcsmag megnevezése: 3. KRAFT Prgram Fejlesztési cél Célkitűzés, hgy minőségi és egyedi kutatási és ktatási infrastrukturális bázisn megvalósuljn lyan multidiszciplináris képzési prgram, mely nemzetközi tudásból képes egyedi módn térségi fejlődést katalizálni Tervezett eredmény mutató - A képzési prgramban résztvevő hallgatók száma - A fglalkztattt kutatók, ktatók száma - A kedvezményezett szervezet átlags statisztikai létszáma - Flyamat- és termék-innvációt megvalósító vállalkzásk száma - Kőszegre érkezők turisták száma Támgatandó tevékenységek Alprgram Prjekt Leírás Becsült támgatási igény (MFt) Finanszírzó OP / intézkedés Kulcsprjekt Centre fr Advanced Studies létrehzása HOLIS KRAFT Turisztikai fejlesztések Centre fr Advanced Studies létrehzása HOLIS by Design Terminal Kmplex turisztikai attrakcióbővítés Kutatólabratóriumk, Jövőkutatási Centrum, elemzőközpnt kialakítása, dktri iskla és mesterprgramk elindítása, megerősítése Kiállításk hlisztikus munkákat bemutató prjektekről; wrkshp-k nemzetközi résztvevőkkel; knferenciák, amelyek aktuális prblémákat, kérdéseket járnak körül hlisztikus szemszögből; residency prgramk; nyári design tábr; közpntja az évente megrendezett szakmai fesztiválnak; mini labratórium, amiben hlisztikus kísérletek mennek végbe Interaktív tájékztatás, Szénsavas ivókút fejlesztése, Sífelvnó, sí ház környékének rendezése, Okmánys környezetének rendezése, Hétfrrás turista pihenőhely fejlesztése, Tematikus erdészeti és vadászati infrmációs pnt létesítése (Keresztkút), Keresztkúti Pihenőhely fejlesztése, Tábrhegyi vadaspark és kilátó, Krcslyapálya kialakítása, Királyvölgyi játszótér létesítése 700 TOP TOP TOP2.2.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Prgram Operatív részprgram Egyeztetési váltzat 2014. június Tartalmjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Megvalósítással kapcslats kérdések...

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Brsd-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Prgram Operatív részprgram Végleges váltzat 2014. szeptember Tartalmjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Megvalósítással kapcslats kérdések...

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A KFI Stratégia sarokpontjai és a regionális intelligens szakosodási stratégiák összefüggései Borsi Balázs

A KFI Stratégia sarokpontjai és a regionális intelligens szakosodási stratégiák összefüggései Borsi Balázs A KFI Stratégia sarkpntjai és a reginális intelligens szaksdási stratégiák összefüggései Brsi Balázs Nemzetgazdasági Minisztérium, Innvációs és K+F Fősztály Budapest, 2013. április 3. Az egyetemi-akadémiai,

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020

Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 A Károly Róbert Főiskola kutatási eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban konferencia 2014. július 1. Heves Megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 Domján Róbert osztályvezető Területfejlesztési

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2013. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232 Dr. Szakács Imre úr elnök Győr-Msn-Sprn Megyei Önkrmányzat Győr Árpád u. 32. 9021 Iktatószám: Üi.: Dancsecs Rland Tel. szám: 06-96-516-232 Tárgy: Nyugat-dunántúli Reginális Energia Stratégia és Sprn-Fertőd

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN SZÉCHENYI PROGRAMIRODA TOP FORRÁSOK VESZPRÉM MEGYÉBEN Németh Tamás Fejlesztési tanácsadó Tartalom TOP 1. körös felhívások összegzése 2016. II. félévben megjelenő Felhívások Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata

A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020. dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata A VAS MEGYE FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ TOP-FORRÁSOK 2014-2020 dr. Balázsy Péter Vas Megye Önkormányzata Szombathely 2015 Megújult a Közgyűlés megújult a hivatal Erős felelősség Vas megye területfejlesztésében

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Prgram 2. priritás: Turizmusfejlesztés Pannn örökség megújítása Akcióterv vezetői összefglaló 2007. július 25. 1. Priritásk bemutatása 1.1. Priritásk tartalma Priritás, száma

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Az Észak magyarországi Régió középtávú fejlesztéspolitikai célkitűzései (2007-2013)

Az Észak magyarországi Régió középtávú fejlesztéspolitikai célkitűzései (2007-2013) Az Észak magyarrszági Régió középtávú fejlesztésplitikai célkitűzései (2007-2013) A tervezést beflyásló keretfeltételek Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Reginális Fejlesztési Alapról

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. 2. prioritás Regionális turizmusfejlesztés. Akcióterv

Közép-dunántúli Operatív Program. 2. prioritás Regionális turizmusfejlesztés. Akcióterv Közép-dunántúli Operatív Prgram priritás Reginális turizmusfejlesztés Akcióterv 2007. május 25. 1 Priritásk bemutatása Priritásk tartalma Priritás neve, száma Reginális turizmusfejlesztés, priritás Priritás

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 3. egyeztetési váltzat 2013. január 30. 1 Vezetői összefglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés - sikeres Vas megye. Ez

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Zala Termálvölgye Egyesület TERVEZET

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Zala Termálvölgye Egyesület TERVEZET LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2014-2020 Zala Termálvölgye Egyesület TERVEZET A Zala Termálvölgye Egyesület Helyi Fejlesztési Stratégiájának akcióterülete Zalaszentgrót térségének 30 települését fedi

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai

Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2020) és a hozzákapcsolódó programalkotás feladatai Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei területfejlesztési

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető

EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN. KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető EGY ÉVTIZED AZ EGYÜTTNEVELÉS RENDSZERSZINTŰ TÁMOGATÁSÁBAN KAPCSÁNÉ NÉMETI JÚLIA szakmai vezető 2004: A fejlesztés szakmai érvei szelektív az isklarendszerünk, az iskla nem képes csökkenteni a szci-öknómiai

Részletesebben

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember

megyei fejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2.0 2013. szeptember megyei fejlesztés 2.0 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Koncepció (munkaanyag) 2013. szeptember meghatározottság Megyei fejlesztés 2.0 Megyei helyzet Nemzeti stratégia EU tematikus célok

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése

A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése A megyei tervezés aktualitásai megyei gazdaságfejlesztés, járások fejlesztése Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladatai Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése - OK Megyei

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) PÁLYÁZATAINAK HELYZETE GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉBEN Széchenyi Programiroda Országos Konferenciasorozat Győr, 2016. november 18. SIMON RÓBERT BALÁZS

Részletesebben

Miskolc, október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS

Miskolc, október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS Miskolc, 2014. október 16. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye 2014-2020 CÉLPONTban a gazdaságfejlesztés TOP GAZDASÁGFEJLESZTÉS AMIRŐL SZÓ LESZ 1. A 2014-2020-as tervezési időszak 2. A Terület- és Településfejlesztési

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! NÓGRÁD MEGYEI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAMOK TERVEZÉSE (előzetes) ELŐZETES RÉSZPROGRAM TERVEK 1. Vállalkozásfejlesztési és befektetés-ösztönzési program 2. Ipari hagyományokon

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. február Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2. A megye célrendszerének bemutatása...

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL

TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL TERÜLETFEJLESZTÉS: ÚJ KORSZAK INDUL Fejér megyei ITP 2014-2020 Eddig megjelent TOP pályázati felhívásk KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkrmányzati Hivatal TOP

Részletesebben

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése

DDOP 3.1.3/G - 14. Egészségügyi alapellátás fejlesztése DDOP 3.1.3/G - 14 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Pályázók köre: helyi önkrmányzatk; helyi önkrmányzatk társulásai; helyi önkrmányzatk, önkrmányzati társulásk által létrehztt nn-prfit gazdasági társaságk,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései

A megyeszékhely fejlesztési elképzelései A megyeszékhely fejlesztési elképzelései Kiss Gábor, Miskolc MJV alpolgármestere 2016. november 17. A gazdaság ágazati szerkezete Jellemző gazdasági szektorok a régióban: - autóipari beszállítás - elektronika

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014. augusztus KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. Révi Zslt Plgári István Babs Anikó főépítész

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés 1 1. Alapvető cél A Felhívás célja, hgy a Nemzeti Intelligens Szaksdási Stratégiában (a tvábbiakban: S3) megfgalmaztt intelligens gyártás specializációt

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28.

Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban. Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. Települési energetikai beruházások támogatása a 2014-2020 közötti operatív programokban Lunk Tamás Szentgotthárd, 2014. augusztus 28. EU 2020 célok: Európa (2020) Intelligens ( smart ) Fenntartható ( sustainable

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet 59/2013.(XI.30.) sz. határzattal elfgadtt váltzat 2013. nvember Tartalmjegyzék 1. A megye jövőképe... 3 2.

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára,

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára, Kézikönyv sprtszervezetek és önkrmányzatk számára, sprtcélú fejlesztések megtervezéséhez az EU által társfinanszírztt prgramk keretében készült a CEDEC Kft. és a Vitál Pr Kft. által készített tanulmányk

Részletesebben

Társadalmi problémák feltárása

Társadalmi problémák feltárása SWOT Erősségek civil szerveződések mezőgazdasági tapasztalati tudás együttműködő önkrmányzatk házirvsi ellátás elérhetősége kiépített alapfkú ktatási rendszer középfkú ktatási intézmények elérhetősége

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A 2014-2020-as fejlesztési időszak uniós frrásainak tervezése Széchenyi Prgramirdák létrehzása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési időszak összehasnlítása (1/2)

Részletesebben

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Területi Operatív Programok tervezése, megyei kilátások 2014-2020 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Jogszabályi háttér Ø A területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Csongrád Megye Integrált Területi Programja

Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja Csongrád Megye Integrált Területi Programja megyék, MJV-k részére meghatározott forráskeret 7 évre (2014-2020) 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat Csongrád megye:

Részletesebben

TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS IPARTELEPÍTÉS PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁS

TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS IPARTELEPÍTÉS PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁS TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS IPARTELEPÍTÉS PÁLYÁZAT ÖSSZEFOGLALÁS Támgatás igényelhető a következő tevékenységekre: 1. A termelő és szlgáltató tevékenységekhez kapcslódó új épület építése, létesítése, a szükséges

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a területi operatív programokban Czene Zsolt főosztályvezető-helyettes NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Területfejlesztési Tervezési Főosztály Önfenntartó falu Fenntartható

Részletesebben

Képes György Területfejlesztési és Területrendezési Osztály Békés Megyei Önkormányzat

Képes György Területfejlesztési és Területrendezési Osztály Békés Megyei Önkormányzat A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM BÉKÉS MEGYEI INDIKATÍV FORRÁSKERETBŐL MEGVALÓSÍTHATÓ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GINOP MEGYEJÁRÁS - Sarkad 2015. május. 29. Képes György Területfejlesztési

Részletesebben

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás 1. A szlgáltatás célja Helyi (térségi) fglalkztatási tanácsadás 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, szakmai, módszertani segítségnyújtással hzzájárulni az adtt térségben, településen a fglalkztatási helyzet

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu

Cooper Center Irodaház Fax: (1) 288-8533 1135 Budapest, Lehel út 61. III. / 302-305. E-mail: info@prospera.hu GINOP-1.2.1-15 Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásának bővítése - Ügyféltájékztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13.

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. Az állami kézbe kerülő isklák energiahatéknysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. 2 / 5 BEVEZETÉS Ma szinte minden gazdasági témájú hír a magyar gazdaság bővülésével,

Részletesebben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 aznsítószámú Nemzeti Kiválóság Prgram Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támgatást biztsító rendszer kidlgzása és működtetése rszágs prgram című kiemelt

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat

A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat A Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 - társadalmasítási változat Völgyiné Nadabán Márta V. Észak-alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2014. június 25. Bevezetés A program

Részletesebben

A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG PROJEKT-CSOMAGJA AZ LHH SZABAD KERET FELHASZNÁLÁSÁRA

A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG PROJEKT-CSOMAGJA AZ LHH SZABAD KERET FELHASZNÁLÁSÁRA A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG PROJEKT-CSOMAGJA AZ LHH SZABAD KERET FELHASZNÁLÁSÁRA Nem mndunk le senkiről kiemelt fejlesztési prgram a leghátránysabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásáért Sárspatak, 2009.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP)

TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TÁJÉKOZTATÓ TERÜLETI- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMRÓL (TOP) TOP STRATÉGIAI CÉLJAI 2014-2020 EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz. A TOP elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közép-Dunántúli Operatív Prgram Reginálisan kiegyensúlyztt, vnzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása Kódszám: KDOP-2007-1.1.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1. Megye neve: Vas megye Megye ITP neve: Vas megye ITP Megye forráskeret (Mrd Ft): 21,14 TOP prioritások 1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében A turisztikai fgadóképesség javítása c. támgatására Kódszám: KMOP-2007-3.1.2/A/B/D A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

BUILD UP Skills II. Konferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

BUILD UP Skills II. Konferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BUILD UP Skills II. Knferencia 2013. március 8. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudmányi Egyetem Hujber Drttya Prjektmenedzser, BUSH krdinátr ÉMI Nnprfit Kft. Tartalm ÉMI Nnprfit Kft. bemutatása BUILD UP

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve FELHÍVÁS a fiatalk társadalmi aktivitásának növelésére A felhívás címe: Kmplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának felhívása az

Részletesebben

Jogi környezet, városfejlesztés, területi tervezés, rendezési kérdések

Jogi környezet, városfejlesztés, területi tervezés, rendezési kérdések Jgi környezet, vársfejlesztés, területi tervezés, rendezési kérdések Előadás felépítése 1. Alapfgalmak 2. Helyi jgrendszer 3. Jgi és tervi hierarchia bemutatása 4. Tervfajták tartalma 5. Szabályzási terv

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ. 2014. június

TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ. 2014. június GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia TÁRSADALMASÍTÁSRA SZÁNT VERZIÓ 2014. június MEGBÍZÓ: GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. GENERÁLTERVEZŐ: ACZÉL

Részletesebben

Tájékoztató a BFT munkaszervezete által, a 1821/2015.(XI.12.) sz. kormányhatározatban foglalt döntések előrehaladása érdekében végzett tevékenységről

Tájékoztató a BFT munkaszervezete által, a 1821/2015.(XI.12.) sz. kormányhatározatban foglalt döntések előrehaladása érdekében végzett tevékenységről 1. napirendi pnt Tájékztató a BFT munkaszervezete által, a 1821/2015.(XI.12.) sz. krmányhatárzatban fglalt döntések előrehaladása érdekében végzett tevékenységről Bevezetés Az 1./2016. (02.12) BFT határzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

A KFI Stratégia sarokpontjai és a regionális intelligens szakosodási stratégiák összefüggései Borsi Balázs

A KFI Stratégia sarokpontjai és a regionális intelligens szakosodási stratégiák összefüggései Borsi Balázs A KFI Stratégia sarkpntjai és a reginális intelligens szaksdási stratégiák összefüggései Brsi Balázs Nemzetgazdasági Minisztérium, Innvációs és K+F Fősztály Budapest, 2013. április 3. Az egyetemi-akadémiai,

Részletesebben

A Mobile2020 projekt magyarországi munkacsoportjának ajánlásai. Mezei Csaba

A Mobile2020 projekt magyarországi munkacsoportjának ajánlásai. Mezei Csaba A Mbile2020 prjekt magyarrszági munkacsprtjának ajánlásai Mezei Csaba 11.11.2013. Baltic Envirnmental Frum Deutschland e. V. Osterstraße 58 20259 Hamb urg Germany www.mbile2020.eu Part -financed by the

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) éves fejlesztési kerete

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) éves fejlesztési kerete A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) éves fejlesztési kerete Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére című prioritás azonosító jele neve keretösszege

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben