Szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete"

Átírás

1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete 1. Általáns követelmények Munkavégzést megelőző EBK követelmények Személyi feltételek Munkavégzés tárgyi feltételei Munka- és védőruhára, valamint a védőeszközökre vnatkzó követelmények Munkaeszközök megfelelősége Alkalmaztt vegyi anyagkkal kapcslats követelmények Járművekre vnatkzó követelmények Védelmi eszközök biztsítása Szciális és elsősegélynyújtó eszközök biztsítása A munkaterület átadás-átvételi eljárás MOL csprt infrastruktúra igénybevételének szabályai Rákötés energiahálózatkra A csatrnaszennyezés szabályai Knténerek telepítése és a dhányzás szabályai A megbízás és a munkaengedély Egyes tevékenységek EBK szabályai Tűzveszéllyel járó, illetve tűz- és/vagy rbbanásveszélyes (Zóna 1-2) környezetben végzett tevékenységek Beszálláss munkák Teheremelési műveletek Magasban végzett munkák Földmunkák Veszélyes berendezések elsődleges megbntása (készülékmegnyitásk) Vegyszeres tisztításk Nagynymású tisztításk, szemcseszórás Állványzás Sugárveszélyes tevékenység Egyedüli munkavégzés szabályai Közlekedési szabályk Munkavégzés helyszínén tartandó dkumentumk MOL csprt EBK ellenőrzések és lehetséges következményeik EBK események kzása, jelentése és lehetséges következményeik Teendők vészhelyzetek esetén Hulladékkezelés, anyagk tárlása és munkahelyi rend Veszélyes áruk és veszélyes hulladékk szállításával kapcslats ADR követelmények Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

2 1. Általáns követelmények Jelen EBK (Egészségvédelem, Biztnságtechnika és Környezetvédelem) követelményrendszer valamennyi lyan szlgáltatás beszerzési szerződés (illetve szerződéskötéssel nem járó egyedi megrendelések) melléklettét képezi, mely teljesítése srán a Vállalkzó és/vagy alvállalkzói belépnek a MOL csprt magyarrszági tagvállalatainak (tvábbiakban: MOL csprt) telephelyeire (beleértve a nymvnalas létesítményeket is) és tt szlgáltatási tevékenységet végeznek. Jelen szerződésmelléklet valamennyi MOL csprt telephelyre, ill. nymvnalas létesítményre vnatkzó egységes követelményeket írja elő a Vállalkzó részére. A szlgáltatási szerződés teljesítése srán a Vállalkzó a hatálys jgszabálykn túl a szerződésben és annak valamennyi mellékletében leírtakat köteles maradéktalanul betartani. A Vállalkzó köteles minden szükséges intézkedést megtenni, hgy a tevékenysége srán alkalmaztt anyagk és eljárásk, a tevékenységet végző és a munkavégzés hatókörében tartózkdó személyek egészségét, biztnságát, valamint természeti és épített környezet elemeit ne veszélyeztessék, a MOL csprtnak kárt ne kzzanak. Vállalkzó tudmásul veszi, hgy egyaránt felelősséggel tartzik a magyar és külföldi munkavállalók fglalkztatására vnatkzó jgszabályknak maradéktalan betartásáért. A Megrendelő jga, de nem kötelessége ezen előírásk betartásának ellenőrzése. Vállalkzó felelős azért, hgy a külföldi államplgárságú munkavállalói minden esetben, birtkában legyenek a szükséges dkumentumknak. Vállalkzó a megállapdás teljesítéséhez nem vehet igénybe érvényes munkavállalási engedéllyel nem rendelkező munkavállalót. Ezen kötelezettsége megszegésének jgkövetkezményeiért, illetve a megrendelőnek, ezáltal kztt kárkért Vállalkzó kizárólags és teljes körű felelősséggel tartzik. A Vállalkzó a szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez alvállalkzókat (teljesítési segéd) vnhat be, de ezek maximális szintjeinek száma MOL Beruházás, ill. közvetlen üzleti bnylítás esetén hárm, míg Petrlszlg bnylítás esetén kettő lehet. Alvállalkzót csak írásban bejelentve, részletes indklás mellett, a megrendelő írásbeli jóváhagyásával lehet bevnni. A Vállalkzónak jelen szerződésmelléklet követelményeit érvényesítenie kell az alvállalkzói szerződéseiben, valamint elő kell írnia az alvállalkzója számára, hgy az ő általa kötött alvállalkzói szerződésekbe is bekerüljön a jelen EBK követelményrendszer. A vállalkzó a jgsan igénybe vett alvállalkzóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte vlna; alvállalkzó jgsulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden lyan kárért is, amely anélkül nem következett vlna be. 2. Munkavégzést megelőző EBK követelmények Az EBK követelmények vállalkzónak történő hatékny átadása érdekében valamennyi szlgáltatási szerződés teljesítésével kapcslatban az alábbi MOL csprt kapcslattartókhz lehet frdulni, akik lehetőséget biztsítanak a Vállalkzó és/vagy alvállalkzója részére a felmerült EBK-t érintő kérdések (pl.: telephelyi veszélyek, EBK terv véleményezés, MOL EBK szabályk értelmezése stb.) tisztázására, ill. indklt esetben knzultációs lehetőséget biztsítanak a vállalkzói szerződésben név szerint kijelölt szakmai kapcslattartók. Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

3 A szlgáltatási szerződések teljesítése srán érintett MOL csprt telephelyekre, nymvnalas munkák esetén a nymvnal adtt helyszínére vnatkzóan minden esetben a MOL csprt felelős képviselője még a munka megkezdése előtt tájékztatja a Vállalkzót az adtt telephelyre/telephelyekre/technlógiára vnatkzó veszélyekről az alábbi frmában: - EBK kritikus munkák esetében az EBK terv veszélylistájának kitöltésével - nem EBK tervköteles munkák esetében a munkaengedély veszélylistájának kitöltésével. A fenti szempntkat a Vállalkzónak figyelembe kell vennie a szerződés műszaki tartalmának megvalósítása srán. Amennyiben a végzendő tevékenység a MOL EBK szabályai szerint EBK Terv köteles, akkr a Vállalkzónak (és alvállalkzóknak) kötelező részt vennie a technlógia/munkaterület előzetes bejárásán, melyet a MOL csprt biztsít, és rendelkezésre bcsátja az EBK Terv elkészítéséhez szükséges infrmációkat. Hatósági engedély köteles kivitelezési tevékenység esetén biztnsági és egészségvédelmi tervet kell készíteni, ha a kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 munkanapt és egyidejűleg tt több mint 20 fő munkavállaló végez munkát, vagy a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapt, vagy egyazn munkahelyen, egy időben több vállalkzás dgzik egy adtt prjekt megvalósításán (fővállalkzó és alvállalkzói). A tervet első alkalmmal a tervezési szakaszban kell elkészíteni, majd a kivitelezési szakaszban az esetleges váltzáskkal aktualizálni kell. Tartalmi kialakításnál figyelembe kell venni a vnatkzó jgszabály (4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet) követelményeit, valamint az alábbiakat: munkaflyamatk időbeni leflyása, egyidejű munkavégzések összehanglása, azk egyedi szabályai, csak egymás után végezhető tevékenységek meghatárzása, védőberendezések, védőintézkedések meghatárzása, illetéktelenek bejutásának megakadályzására vnatkzó szabályk, A fentebb említett tervet a biztnsági és egészségvédelmi krdinátrnak (munkabiztnsági szaktevékenységre jgsult szakembernek) kell elkészítenie, a szükséges módsításkat elvégeznie valamint a kivitelezés srán az abban fglaltak betartásának ellenőrzése is az ő feladata. A krdinátr kijelölése és fglalkztatása a Fővállalkzó feladata és felelőssége. A krdinátrnak vagy távlléte esetén az írásban megbíztt helyettesének a párhuzams tevékenység végzés idején, a kivitelezés helyszínén kell tartózkdnia. A felelős műszaki vezetőnek a krdinátr személyének kilétét az építési naplóban kell rögzíteni. A krdinátri feladatk munkabiztnsági szaktevékenységnek minősülnek. Párhuzams munkavégzés krdinációja Amennyiben a munkaterületen a Vállalkzó irányítása alá tartzó alvállalkzók végeznek párhuzams munkát, a Vállalkzó köteles a párhuzams munkavégzéseket összehanglni. Amennyiben az adtt munkaterületen több Fővállalkzó dlgzik akkr a párhuzams munkavégzés összehanglását a Megrendelő által kijelölt személy végzi. A Vállalkzónak a MOL csprt EBK szabályai szerint un. EBK tervet kell készítenie a kiemelten kckázatsnak tekintett munkaflyamatkra, melyek mindig az adtt prjekt, tender, vagy megrendelés stb. alkalmával egyedileg kerülnek megítélésre, de általáns szempntként Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

4 alkalmazandó, hgy EBK tervet kell készíteni azkra a munkaflyamatkra, melyek magukban fglalják az alábbi tevékenységek közül legalább egyet: tűzveszélyes munka (párhuzams munkavégzés esetén) beszálláss munka magasban történő munkavégzés földmunka (1,2 m alatt) kritikus emelési művelet veszélyes anyagt tartalmazó készülék elsődleges megnyitása vegyszeres tisztítás nagynymású tisztítás (300 bar felett) A kivitelezői EBK terv hárm fő részből áll: Vállalkzói adatk, amelyeket a Vállalkzó(k)nak kell kitölteni és megadni a saját és alvállalkzóival kapcslats infrmációkat, melyben meghatárzásra kerül, hgy mely vállalkzás milyen tevékenységet fg végezni az adtt munkából. A munkavégzéssel érintett technlógiából származó veszélyeket tartalmazó felület, amelyet a Vállalkzónak kell kitöltenie, részletezve a technlógiájából származó fizikai veszélyfrráskat és ártalmas anyagkat. Az erre vnatkzó előzetes infrmációkat a MOL csprt biztsítja az előzetes területi bejárás srán. Kckázatk részletezése a Vállalkzó feladata, amelyben a tevékenység végrehajtásának lépései (időbeni egymásutániságt is figyelembe véve) szerint adja meg a lehetséges kckázatkat és az azk ellen való védekezés módját. Ezen a felületen kell megadni a tevékenység srán használandó védő-, és biztsítóeszközöket és a vészhelyzetre való felkészülés módját és eszközeit. A munkaflyamat lépéseit lyan részletességgel kell leírni, hgy abból a teljes munkaflyamat, a használt eszközök és védőeszközök aznsíthatóak legyenek. Az EBK tervet a MOL csprt által meghatárztt frmátumban kell elkészíteni, mely a linken elérhető web ldaln található. A munkaterületre történő első felvnulás előtt a Vállalkzó illetékes vezetője köteles megkeresni a területileg illetékes MOL Társasági Biztnsági szlgálatt a biztnsággal kapcslats tennivalók (belépők, gépjármű használat, anyag, eszköz be-, illetve kiszállítás, stb.) megbeszélése céljából. 3. Személyi feltételek A MOL csprt telephelyeire és nymvnalas létesítményeibe a Vállalkzó és/vagy alvállalkzói munkatársai munkavégzés céljából csak érvényes MOL csprt EBK ktatás és vizsga sikeres elvégzése után léphetnek be. A MOL csprt EBK ktatási rendszere hármszintű: EBK alapktatás (valamennyi kivitelező dlgzó részére) Terület specifikus EBK ktatás (valamennyi kivitelező dlgzó részére, a knkrét munkaterületre vnatkzó ktatás) EBK munkairányítói ktatás a munkairányítói feladatkat ellátók részére, EBK alapktatással valamint az adtt munkaterületre vnatkzó specifikus ktatás és vizsgával kell rendelkeznie valamennyi kivitelezői dlgzónak (beleértve a munkairányítókat is), akik a MOL üzemi területein munkát kívánnak végezni. EBK munkairányítói ktatással kell rendelkeznie valamennyi munkairányítónak, aki munkairányítóként a munkaengedélyen feltüntetésre kerül Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

5 Az EBK ktatáskat és a vizsgát a MOL csprt, képviselői és partnerei szervezi és bnylítja le. A Terület specifikus EBK alapktatás egy adtt MOL csprt üzleti egység telephelyére vnatkzik, így a Vállalkzó munkatársainak rendelkezniük kell a szerződés teljesítésében érintett összes telephely EBK ktatásával. A munkairányítói EBK ktatás MOL csprt szinten egységes, valamennyi telephelyre érvényes. Mindkét ktatás esetében a sikeres EBK ktatás regisztrálásra kerül az un. EBK Útmutatóban, melyet a munkavégzés srán a dlgzónak magánál kell tartania. Az EBK alapktatás és vizsga költsége biznys MOL csprt telephelyek esetében a Vállalkzót terhelik. Az EBK ktatás érvényességi ideje egy év, melyet annak lejárta előtt meg kell újítani. Az egyes MOL csprt telephelyek EBK ktatásának részletesebb szabályai (beleértve a pnts költségeket is) megtalálhatóak a linken elérhető web ldaln. A Vállalkzó munkatársainak érvényes, az adtt MOL csprt telephelyre vnatkzó belépőkártyával kell rendelkeznie (kivétel a telephelyen kívüli munka pl. csővezetékek stb., vagy ahl a MOL csprt nem építette ki a kártyás beléptető rendszerét), melyet az adtt telephely szerint illetékes Társasági Biztnság szervezettől kell igényelni. A belépőkártya kiadásának előfeltétele a sikeres EBK ktatás és vizsga. Az egyes MOL csprt telephelyek belépőkártya igénylésének részletesebb szabályai (beleértve a pnts költségeket is) megtalálhatóak a linken elérhető web ldaln. Munkát a MOL csprt telephelyein csak az adtt munkafeladat ellátására vnatkzó: birtkában lehet végezni. végzettséget, képesítést és jgsultságt igazló dkumentum érvényes fglalkzás-egészségügyi alkalmasságt igazló dkumentum tűzvédelmi szakvizsga ( A és B tűzvédelmi besrlású területeken, illetve a jgszabályban előírt fglalkzási ágakra vnatkzóan) bányabiztnsági vizsga (bányahatóság által felügyelt területeken, amikr a tevékenység a technlógiát is érinti) fényképes belépőkártya (ahl a rendszer ki van építve) munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvet (ha történt átadás), jóváhagytt EBK tervet (kritikus tevékenységek esetén MOL csprt tagvállalatk belső szabályzatai szerint), EBK Útmutató kiskönyv munkaeszközök és műszerek listája, időszaks ellenőrzési jegyzőkönyvek alkalmaztt vegyi anyagk Biztnsági adatlapjai teheremelő eszközök, kötöző elemek, és gépek időszaks ellenőrzési jegyzőkönyvei elsősegélynyújtók munkáltatói megbízása, kiktatttságukat igazló dkumentum munkamegrendelés munkáltató által kiállíttt íráss megbízás az adtt munkavégzésre munkaengedély Vállalkzó köteles flyamatsan ellenőrizni, hgy saját és alvállalkzóinak munkavállalói a munkavégzés helyszínén munkavégzésre alkalmas állaptban (gyógyszer, alkhl, drg beflyásltságtól mentesen) jelenjenek meg és végezzenek munkát. Az építés-kivitelezési tevékenység a 191/2009. (IX. 15.) Krmányrendelet által előírt névjegyzékbe felvett felelős műszaki vezető irányításával végezhető. (Az építőipari kivitelezési Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

6 munka jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet lyan építőipari kivitelezési tevékenységet, melynek teljesítéséhez nem vesz igénybe tvábbi alvállalkzót). A felelős műszaki vezetőnek vagy megbízttjának flyamatsan a helyszínen kell tartózkdnia, és elérhetőségét biztsítania. Akadályztatása esetén feladatainak ellátásával más, megfelelő képzettséggel és gyakrlattal rendelkező személyt kell megbíznia, melyet az építési naplóba történő bejegyzéssel kell megerősíteni, valamint erről a MOL csprt kapcslattartót tájékztatnia kell. A Vállalkzónak ki kell jelölnie és meg kell bíznia területenként és munkacsprtnként a helyszíni munkairányítót. A munkavégzés helyszíni irányítására csak lyan személy jelölhető ki az általáns fglalkztatási feltételeken túl: szakmailag alkalmas több személy irányítására, ismeri az adtt munkakörnyezetre jellemző veszélyeket és veszélyfrráskat, birtkában van a munkavégzéshez szükséges egészségvédelmi, biztnsági és környezetvédelmi előírásknak. A munkairányító főbb feladatai és kötelességei: Kapcslatt tart a kivitelezési munkák srán a MOL csprt kapcslattartójával. Krdinálja a napi kivitelezési feladatk megvalósítását. Irányítja a munkacsprt tagjainak tevékenységét. Minden munkavégzés srán köteles jól látható módn pirs megkülönböztető karszalagt viselni. Közreműködik a munkaengedélyezési flyamatban, kezdeményezi a munkavégzési engedély kiadását, szükséges módsítását, a munkaterület elhagyása esetében és munka befejezését követő legrövidebb időn belüli leadását, majd a munka befejezését követő lezárását. Munkavégzés megkezdése előtt helyszíni szemlét tart, majd a helyszín egészséget nem veszélyeztető és biztnságs állaptának megléte esetén engedélyt ad a munkavégzésre. Ellenőrzi és szükség esetén intézkedik az EBK Tervben fglaltak betartása érdekében. A munka megkezdése előtt és azt követően rendszeres ellenőrzés srán köteles meggyőződni a munkaengedélyben meghatárztt személyi, tárgyi feltételek teljesüléséről. A munkaterület rendezettségéről flyamatsan köteles gndskdni, a munkavégzése srán a fizikai rendet fenntartani, ill. a munka befejezése után a munkaterületet munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szempntból kifgástalan állaptban visszaadni. Amennyiben a munkairányító a munkavégzés helyszínét ideiglenesen elhagyja, köteles egy alkalmas személyt a munka irányítására kijelölni és ezt a munkavállalók tudmására hzni. A munkairányító csak abban az esetben végezhet munkát, ha a felügyeletére bíztt munkavállalókat és a veszélyt jelentő mzgáskat, eseményeket biztnságsan figyelemmel tudja kísérni és kellő időben tud intézkedni a veszélyeztetett tér elhagyására, vagy a veszélyhelyzet megszüntetésére. Intézkedik annak érdekében, hgy a munkahelyen munkát végző különböző munkavállalók, munkavégzésükkel egymásra ne jelentsenek veszélyt. A munkaengedély hsszabbítása srán feladata annak ellenőrzése, hgy nem következett-e be váltzás a munkát végzők személyében és a munkakörülményekben. Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

7 Beszállással járó munkák esetében az irányítási feladatk mellett kizárólag figyelői feladatkkal bízható meg. Amennyiben a munkavégzés srán rendellenességet észlel, a munkát kötelessége felfüggesztetni és az üzemeltető képviselőjének jelenteni. EBK események esetén jelentést tesz a MOL csprt kapcslattartójának. Képviseli a vállalkzót a MOL csprt általi EBK auditk srán. A munkairányítónak flyamatsan a helyszínen kell tartózkdnia, és elérhetőnek kell lennie. Akadályztatása esetén feladatainak ellátásával más, - a munkaengedélyben szereplő megfelelő képzettséggel és gyakrlattal rendelkező személyt kell megbíznia, mely történhet írásban, ill. szóban is. A helyszíni munkairányító személyének kijelölését valamennyi, a helyszínen tartózkdó munkavállaló tudmására kell hzni. Ezt a tényt az építési naplóba történő bejegyzéssel kell megerősíteni, valamint erről a MOL csprt kapcslattartót tájékztatnia kell. 4. Munkavégzés tárgyi feltételei 4.1 Munka- és védőruhára, valamint a védőeszközökre vnatkzó követelmények A Vállalkzó köteles az általa végzett munkaflyamatknál az adtt munkaterületre a munkaflyamatk, munkakörülmények veszélyességének megfelelő a MOL csprt telephelyén dlgzó munkavállalók által használttal legalább azns védelmi képességű védőruházatt, lábbelit és tvábbi védőeszközöket, valamint a Vállalkzó saját tevékenységéből eredő veszélyeknek megfelelő védelmi képességű védőeszközöket biztsítani munkavállalói részére, és azk használatát megkövetelni. Olyan szerződés esetén, amely a terület több eltérő besrlású helyszínén vagy létesítményében fg teljesülni, a legszigrúbb besrlású területen, illetve létesítményben használandó ruházatra vnatkzó előírásk a mérvadóak. Az alábbi alap védőfelszerelések, viselése kötelező technlógiai területen a tevékenységtől függetlenül: védősisak (MSZ EN 397:2012, 2. védelmi kategória) és az szükség szerint védőálarccal kiegészítendő (vegyi és/vagy mechanikai védelem) szemvédelem: legalább a pattanó részecskék ellen védő szemüveg (MSZ EN 166, 1-es ptikai sztály F. védelmi kategória), biztnsági védőlábbeli, kizárólag bakancs (lajálló talppal, rrmerevítővel elláttt, antisztatikus kivitelű munkavédelmi lábbeli, (MSZ EN ISO 20345:2012, S1 védelmi kategória). Félcipő használata tils. Védőruha, a munkavégzés helyszínének megfelelően antisztatikus, lángmentesített vagy lángálló (MSZ EN 340:2004, MSZ EN ISO 11612:2009, MSZ EN :2008. védelmi kategória), Tevékenységhez, veszélyfrráshz kapcslódó egyéb védőeszközök, melyek munkaengedélyekben kerülhetnek előírásra nem átvéve ezzel a munkáltató ezirányú felelősségét (az alábbi védőeszköz típusának kiválasztása a Vállalkzó felelőssége a munkavégzés helyén jelenlévő kckázatk figyelembe vételével): Megfelelő zajcsillapítású hallásvédő füldugó, vagy fültk, védőkesztyű (ártalmnak megfelelő), Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

8 légzésvédő készülék (szükség szerint szűrési elven működő, vagy környezeti levegőtől független, sűrített levegős, vagy túlnymáss), leesés ellen védő felszerelések; biztnsági heveder és kikötőkötél, vagy zuhanás gátló (munkaöv NEM elfgadtt!) A tevékenységekhez szükséges kiegészítő védőeszközök kckázatértékelésen alapuló meghatárzásáért, biztsításáért és használatának ellenőrzéséért a Vállalkzó felelős. Fenti védőeszközök megfelelőségéről, azk teljes védőképességet nyújtó állaptáról a Vállalkzó köteles flyamatsan gndskdni, sérülések esetén azkat javíttatni, cserélni. A védőeszközök védelmi képességének a munkavégzés helyszínén aznsíthatónak kell lenni. 4.2 Munkaeszközök megfelelősége Vállalkzó a munkaterületre, technlógiai területre lyan munkaeszközt, szerszámt, berendezést hzhat be, amely kifgástalan műszaki állaptú, rendelkezik a jgszabálykban előírt magyar nyelvű üzemeltetési dkumentációval, tanúsítvánnyal, megfelelőségi igazlással, veszélyességének megfelelő üzembe helyezéssel, vagy ellenőrző felülvizsgálattal, és azn a szükséges időszaks felülvizsgálatkat elvégezték. A nem veszélyes munkaeszköz esetében a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 4. illetve veszélyes esetében az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 3. szerinti felülvizsgálatkat igazló dkumentumknak MOL csprt általi ellenőrzés esetén rendelkezésre kell állnia. A munkavégzéshez használt időszaks felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközök esetében a Vállalkzó köteles a legutlsó időszaks ellenőrző felülvizsgálat elvégzését, a munkaeszközön elhelyezett, jól látható jelzéssel, vagy egyéb dkumentummal (pl.: emelőgép napló, időszaks felülvizsgálati jegyzőkönyvek, stb.) igazlni. Minden felülvizsgálatra kötelezett munkaeszköznek, szerszámnak egyedi aznsítóval (gyári vagy leltári szám) kell rendelkeznie a beaznsíthatósága érdekében. 4.3 Alkalmaztt vegyi anyagkkal kapcslats követelmények A Vállalkzó tevékenységéhez szükséges veszélyes anyagk és készítmények megválasztásánál, és alkalmazásánál köteles figyelembe venni az alkalmazni kívánt anyag/készítmény veszélyeit, a tevékenység helyszínén, munkaterületen, technlógiai területen jelen lévő veszélyeket, illetve ezek egymásra hatását. Veszélyes anyagkkal és készítményekkel végzett tevékenységek srán a Vállalkzó köteles az általa felhasznált veszélyes anyagk és készítmények biztnsági adatlapjait a munkavégzés helyszínén, vagy elérhető közelségben (pl. telephelyen belül) tartani. Tils a tevékenység helyszínére, munkaterületre, technlógiai területre hiánys, vagy sérült címkézésű és/vagy csmaglású, és/vagy aznsíthatatlan anyagt/készítményt bevinni. Amennyiben a veszélyes anyag, az Üzemeltető, vagy harmadik fél környezetét, felszíni, felszín alatti vizeit, csatrnahálózatát, légterét terhelné, a Vállalkzó a tevékenység megkezdése előtt, a terület üzemeltetőjének képviselőjét köteles tájékztatni. A tevékenység megkezdése csak a Megrendelő képviselő előzetes engedélye alapján lehetséges. Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

9 4.4 Járművekre vnatkzó követelmények A technlógiai területekre belépő idegen üzemeltetésben lévő gépjárműveknek, munkagépeknek rendelkezniük kell; Tehergépkcsik esetén: 3,5 t megengedett össztömegig 1 db 1 kg-s prral ltó készülékkel 12 t megengedett össztömegig 1 db 6 kg-s prral ltó készülékkel, t megengedett össztömegig 1 db 12 kg-s prral ltó készülékkel, 24 t meghaladó megengedett össztömegig 2 db 12 kg-s prral ltó készülékkel Autóbuszk esetén: 30 személy befgadóképességig 1 db 3 kg-s prral ltó készülékkel, személy befgadóképesség között 1 db 6 kg-s prral ltó készülékkel, 100 személy befgadóképesség felett 1 db 12 kg-s, vagy 2 db 6 kg-s prral ltó készülékkel, Személygépkcsik esetén legalább 1 db 1 kg-s prral ltó készülékkel, Mbil emelőgépek esetén legalább 1 db 2 kg-s prral ltó készülékkel, Vasúti mzdnyk esetén 2 db legalább 6 kg prral ltó készülékkel (30 kv-s feszültségre minősítve). 4.5 Védelmi eszközök biztsítása A munkaterület és a tevékenység függvényében a Vállalkzónak rendelkeznie kell megfelelő számú, az adtt engedélyben meghatárztt gázk érzékelésére szlgáló (bérelt, vagy saját tulajdnú) gázkncentráció mérő műszerrel. A műszert csak annak működését ismerő, a cég által megbíztt munkavállaló kezelheti. A műszerek időszaks felülvizsgálatáról szóló, ill. illetve a gyártó által előírt időszaks működési (Bump Test) teszt biznylatának igazlásnak rendelkezésre kell állnia. Ha bármely tűzveszélyes vagy egyéb veszélyes (ártalmas, mérgező, stb.) anyag munkatérben való jelenléte vagy megjelenése biztnsággal nem kizárható, vagy a munkatér szellőzése krlátztt, a munkavégzés teljes időtartama alatt a munkaengedélyezést megelőző előzetes gázkncentráció-méréstől függetlenül kötelező a flyamats gázkncentráció mérés mely az adtt munkaterületen munkát végző Vállalkzó feladata. A következő paramétereket kell mérni az engedélykiadás előtt, és flyamatsan a munkavégzés srán: Ártalmas és/vagy mérgező gőzök/gázk; Éghető gőzök/gázk (ARH); Beszállással és tűzveszéllyel járó munkavégzés esetén O 2. A flyamats kncentráció mérések végezhetők személyi gázkncentráció-mérő vagy területmnitrzásra alkalmas kncentrációmérő műszerek flyamats használatával. Fnts, hgy a készülékek előre beállíttt kncentráció értékeknél hang- és fényjelzéssel figyelmeztessenek a veszélyre. A mérőműszer hitelesített, rbbanásbizts kivitelű legyen, Ex védelmi módja feleljen meg legalább a Zóna 1-ben történő használatra, a II. alkalmazási csprtba, a megfelelő gáz alcsprtba (A,B,C), és a megfelelő hőmérsékleti sztályba (T1-T6) tartzzn (II 2 G E Ex d/i//p/q IIA/B/C T1-6). A flyamats kncentrációmérő műszerek biztsítása a Vállalkzó, kivitelező cég(ek) felelőssége. Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

10 Amennyiben a teljes munkaterület légterének mnitrzása valamint a helyszínen tartózkdó valamennyi személy riasztása, a személyi gázkncentráció mérő készülékektől eltérő, vagy azkat kiegészítő technikai megldással biztnságsan szavatlva van, úgy nem kell minden munkavállalónak személyi gázkncentráció mérőt viselnie. Az lyan munkahelyen, ahl be- vagy leesési veszély van, vagy a munkavégzés hatókörében tartózkdókat leeső tárgyak veszélyeztetik, a munkavállalók védelméről kllektív védelemmel, elkerítéssel, lefedéssel, vagy más alkalmas módn, illetve egyéni védelemmel kell gndskdni. A tűzveszélyes tevékenység végzésére feljgsító engedélyben meghatárztt, a hatálys jgszabályknak megfelelően felülvizsgált, a munkaterületen keletkezhető tűz ltására alkalmas tűzltó felszerelést, készüléket a Vállalkzó köteles biztsítani. 4.6 Szciális és elsősegélynyújtó eszközök biztsítása A Vállalkzó köteles a MOL csprt telephelyein, vagy létesítményein végzett munkája srán biztsítani a 3/2002 (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. Amennyiben építési munkahelynek minősül a munkavégzés helyszíne, akkr figyelembe kell venni a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési flyamatk srán megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről című jgszabály előírásait is. Vállalkzó köteles ivóvizet, a munka jellegének és az aktuális időjárásnak megfelelő védőitalt, védőszereket, a tevékenység és munka jellegének megfelelő szintű tisztálkdási és higiénés feltételeket biztsítani. Vállalkzó a munka jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyfrrásknak, a munkavállalók létszámának megfelelően biztsítja a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit. A Vállalkzó által biztsíttt knténerek telepítésekr figyelembe kell venni jelen szerződés melléklet 6.3. pntjának szabályait is. A fenti követelmények teljesítéséhez a MOL csprt infrastruktúrája nem vehető igénybe. Ilyen szándék esetén a MOL csprt jóváhagyása szükséges. 5. A munkaterület átadás-átvételi eljárás Az eljárás szereplői: Megrendelő képviselői A Fővállalkzó képviselője A vállalkzók képviselői Technlógiai egységek, létesítmények, üzemrészek, tartályk, kmplett üzemek, vagy beépítetlen területek beruházási munkák, vagy nagyleállás, karbantartás céljából való átadása a kivitelezőknek, vagy karbantartóknak a munka megkezdése előtt, az EBK terv elkészítése után írásban rögzített módn, a Munkaterület átadási-átvételi jegyzőkönyvben történik. A területátadási/átvételi eljárást az Üzemeltető és a Fővállalkzó között, illetve a Fővállalkzó és a területre felvnuló, munkát végző alvállalkzó(k) között is le kell flytatni, ha a Fővállalkzó szükségesnek ítéli a terület átadását az alvállalkzó részére. Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

11 Munkaterület átadási jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre azk az EBK szabályk, melyek eltérőek (több esetben enyhébb követelmények) lehetnek a Megrendelő EBK szabályaitól, annak függvényében, hgy a terület előkészítés srán a veszélyfrráskat milyen mértékben sikerült csökkenteni, vagy pl. zöld- ill. barnamezős beruházásk esetén, ahl eredendően is krlátzttan vltak jelen a Megrendelő által üzemeltetett létesítmények veszélyei. Ilyen egyedi EBK szabályk vnatkzhatnak a munkaengedélyezési flyamatra, az egyéni védőruha követelményekre stb., de sha nem térhetnek el a jgszabályi követelményektől. A Munkaterület átadási/átvételi jegyzőkönyv egyes pntjainál elegendő feltüntetni, hgy az EBK tervben meghatárzttak szerint történik, ha az minden érintett fél számára elérhető. Az átadási/átvételi eljárás minden résztvevőjének aláírásával kell felelősséget vállalnia az elhangzttak valóságáért és elfgadásáért. Munkaterület visszaadásról/visszavételéről is ebben a jegyzőkönyvben kell nyilatkzni. A területátadás jegyzőkönyvének frmátuma megtalálható a linken elérhető web ldaln. 6. MOL csprt infrastruktúra igénybevételének szabályai 6.1 Rákötés energiahálózatkra A Vállalkzó/alvállalkzó által kért energiák (elektrms, gőz, inert gáz, tűzi víz stb.) biztsításának műszaki megldásait a Megrendelő határzza meg és tájékztatja a Vállalkzó kapcslattartóját. A Vállalkzó által használt energiavételezési eszközöknek meg kell felelniük a vnatkzó jgszabályi követelményeknek. Az ideiglenesen kialakíttt villams energia hálózatk villamsbiztnsági előírásknak való megfelelőségét vizsgálati jegyzőkönyvvel kell igazlni. 6.2 A csatrnaszennyezés szabályai Amennyiben a Vállalkzó a karbantartási, felújítási és beruházási munkák srán víz- és/vagy csatrnaszennyezést kzó tevékenységet kíván flytatni (pl. készülékmsatás), azt írásban be kell jelentenie és engedélyeztetnie kell a MOL csprt kapcslattartójával. Az első ízben felhasználásra javaslt vegyszerek esetében a bejelentéshez mellékelni kell a felhasználni kívánt vegyszer biztnsági adatlapját, az alkalmazni kívánt technlógia részletes leírását, a keletkező hulladék(k) kezelésének módját. Ha az adtt vegyi anyag csatrnába engedéséhez tvábbi vizsgálat szükséges, akkr felmerülő költségek a Vállalkzót terhelik. Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

12 6.3 Knténerek telepítése és a dhányzás szabályai A MOL csprt telephelyein Vállalkzó által telepítendő knténerek telepítését a MOL csprt képviselőjével engedélyeztetni kell. Ennek elengedhetetlen feltételei a knténer egyértelmű aznsíthatósága, megfelelő álléknysága, a kívánt felhasználási célhz rendelt fizikai, esztétikai, higiénés állapta, a nyílászárók megfelelő állapta, a knténer szükség szerinti fűthetősége, elektrms rendszereinek biznylatlt megfelelősége. Knténer telepítése esetén a telepítéshez a terület felelősének előzetes engedélye szükséges Dhányzni csak a MOL csprt által kijelölt, táblával megjelölt helyen, ill. a MOL csprt által jóváhagytt nyittt dhányzó knténerekben szabad. 7. A megbízás és a munkaengedély A MOL csprt telephelyein a munkavégzés megkezdésének előfeltétele: a Vállalkzó, mint munkáltató íráss megbízása az adtt munkaflyamatra fglalkztattt munkavállalói részére EBK Terv (EBK Kritikus tevékenységekre) a MOL csprt képviselője által kiállíttt munkaengedély A Vállalkzó kötelessége a munkavégzést megelőzően kiállítani a Megbízást, valamint az EBK kritikus tevékenységek esetén (vagy ha a Megrendelő előírja) rendelkeznie kell jóváhagytt EBK Tervvel. Ezen dkumentumk birtkában lehet munkaengedélyért flyamdni az adtt MOL csprt terület képviselőjéhez. Valamennyi dkumentum frmátuma kötött, melyek a kitöltési útmutatókkal együtt megtalálhatók a linken elérhető web ldaln. A MOL csprt azn területein, ahl elektrnikus munkaengedélyezési rendszert vezettek be, a megbízásn a megbízás megrendelésszámát is fel kell tüntetni, e nélkül a megbízás érvénytelen. Munkaengedélyért a Vállalkzó helyszíni munkairányítója flyamdhat, akinek felelőssége a munkaengedélyben leírt feltételek megértése, a követelmények átadása az irányítása alatt lévő dlgzók számára, valamint az előírt feltételek betartása és tejlesülésének flyamats ellenőrzése. Az egységes Munkaengedélyt kell alkalmazni az: egyszerű (ptenciális tűzveszéllyel vagy beszállással nem járó) munkavégzéseknél ( Általáns munkára mező), a szikraképződéssel/ ptenciális tűzveszéllyel járó tevékenységeknél ( Tűzveszélyes munkára mező), a beszállással járó munkáknál ( Beszálláss munkára mező) és technlógiai területre történő gépjárműves behajtás esetén ( Gépjárműves behajtásra mező). A munkaengedélyen szereplő engedély típusk közül a munkavégzés jellegének megfelelő(ke)t az engedély kiadója (üzemeltető) választja meg a munka műszaki tartalma alapján. Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

13 Egy munkaengedélyen csak ugyanazn cég munkavállalói szerepelhetnek, tehát több cég egyidejű munkavégzése esetén cégenként kell a munkaengedélyeket kiállítani. Kivétel képez a beszállással járó munkavégzés esetén kiadtt engedély, ahl két cég munkavállalói is szerepelhetnek egy engedélyen, abban az esetben, ha a figyelő tevékenységet nem ugyanazn cég munkatársai látják el, mint a beszálláss munkavégzést. Külön megbízás ebben az esetben is cégenként kell. A munkaengedély kiállítása előtt a (Fő)vállalkzó, munkairányítója és az engedélykiadó (Üzemeltető) közösen megtekintik a munkavégzés helyszínét, ahl az engedélyezőnek aznsítania, értékelnie kell a munkavégzés körülményeinek veszélyeit, és a munkaengedélyt azknak megfelelően kell kiállítania. Abban az esetben, ha a munkaengedély egyszerű kitöltésével meghatárzhatók a biztnságs munkakörülmények, akkr elegendő csak az engedélyt kitölteni. EBK kritikus tevékenységek esetén aznban EBK tervet kell készíteni a Munkaterület átadás előtt, melynek része a műveleti utasítás és a veszélyaznsítás, melyet az Üzemeltető mellett a (Fő)vállalkzó is aláír, és az engedély elválaszthatatlan mellékleteként kezelendő, illetve az alapengedély megjegyzés rvatában fel kell tüntetni, hgy csak a mellékelt utasítással, veszélyelemzéssel együtt érvényes. A Vállalkzó a munkaterület bármilyen célból történő elhagyásakr köteles a munkaengedély kiadóját értesíteni. A Vállalkzó a munka elvégzésekr köteles a munkaengedélyét az engedélykiadás helyén záradékltatni, és tudmásul veszi, hgy ezzel az engedély érvényessége megszűnik. Amennyiben a munkavégzés időtartama alatt az engedélyen feltüntetett munkavállalók közül egy, vagy több fő átirányításra kerül más munkaterületre, akkr nem kell ismételten engedélyt kérni/módsítani. Amennyiben a munkavégzés időtartama alatt az engedélyen feltüntetett munkavállalókhz lyan munkavállalók csatlakznak, akik az eredeti engedélyen nem vltak feltüntetve, akkr új engedély kiadását kell kezdeményeznie a munkairányítónak. A Munkaengedély havária riasztás-jelzés esetén érvényét veszíti. Ilyenkr minden engedélyköteles tevékenységet abba kell hagyni és a munkaterületet biztnságsan hagyva a rendkívüli helyzeti szabályknak megfelelően a legrövidebb időn belül le kell vnulni a területről, vagy az arra kijelölt helyen el kell zárkózni tvábbi utasításig! A MEFTIR rendszer Azkn a területeken végzendő munkák előtt, ahl a MOL csprt elektrnikus munkaengedélyezési rendszert vezetett be, tt a Vállalkzó a munkavégzési engedély kiadásáhz a szerződéskötést követően a kivitelezési tevékenységben résztvevő munkavállalóinak az adatait megküldi a címre, MEFTIR rendszer adatgazdájának a munkavégzési engedélyek kiadásának előkészítési céljából. A munkavégzési engedély kiállításának elektrnikus támgatásával a MEFTIR rendszer egyik célja annak teljes ellenőrizhetősége, illetve biztsítása, hgy csak lyan munkavállaló kaphassn engedélyt, aki rendelkezik a vnatkzó, hatálys jgszabályi, illetve a MOL csprt által támaszttt követelmények szerinti képesítésekkel, jgsultságkkal, engedélyekkel. Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

14 Munkavállalói adatbázis: Kizárólag azn partnereink munkavállalói részére tudunk kiállítani munkavégzési engedélyt, akik eleget tettek az alábbi adatszlgáltatási kötelezettségüknek, így az adatk bekerültek a MEFTIR rendszerbe, és a megadtt dkumentumk érvényességi ideje a munkaengedély kiállításának időpntjában még nem járt le. A munkavállalók adatainak rögzítését legkésőbb a munka tényleges megkezdése előtt el kell végezni. Az aktuális dlgzói adatkat a webes felületen letölthető Dlgzói_adatbekérés.xls Excel fájl kitöltésével kell megadni. A dlgzói adatk megadására szlgáló Excel fájl két munkafüzetet tartalmaz, az első az adatbetöltő, ahl szükséges adatkat kell megadni munkavállalónként. Minden cella csak egy adat (dátum, biznyítvány szám, stb.) rögzítésére szlgál. Abban az esetben, ha egy munkavállaló pl. több tűzvédelmi szakvizsga biznyítvánnyal rendelkezik, azt új srban kell rögzíteni a dlgzó neve és Társadalmbiztsítási Aznsító Jelének (TAJ szám) megadásával. Az adatbetöltő ldaln rögzített adatk, a Dlgzói adatk_nymtatható munkafüzetbe autmatikusan áttöltésre kerülnek, melyet ki kell nymtatni és a lapn szereplő munkavállalókkal srnként alá kell íratni. A munkavállalók személyes adatainak helyességét, a cég munkáltatói jgkat gyakrló képviselője aláírásával köteles igazlni. A munkavégzést megelőzően, legalább 2 munkanappal krábban elektrnikus xls, valamint a munkáltató és a munkavállalói aláíráskat tartalmazó példányt pdf frmátumban meg kell küldeni a címre. Az adattartalm valódiságáért, illetve az abban időközben bekövetkező váltzásk időben történő közléséért, valamint a munkavállalók hzzájárulásának beszerzéséért és megküldéséért az adatszlgáltató cég a felelős. A dlgzói adatkban időközben bekövetkezett váltzáskat, a cég képviselője a váltzást követő 1 munkanapn belül kötelesek megküldeni. Az eljárás hasnló, mint az első adatszlgáltatás esetében, annyi egyszerűsítéssel, hgy az xls, és a munkáltató, valamint a munkavállaló(k) által aláírt pdf frmátumt már csak a megváltztt adatkra vnatkzóan kell megküldeni a címre, vagyis a cég teljes munkavállalói listáját nem kell ismételten elküldeni. A MeFTIR adatbázisban szereplő adatk valódiságát a MOL csprt képviselői a Vállalkzó telephelyén vagy a MOL csprt telephelyein mintavételesen ellenőrizhetik. Eltérés esetében, a Vállalkzóval szemben eljárást indítunk, melynek az eset súlysságától függően kötbér, dlgzó kitiltása, vagy a szerződés felbntása lehet a következménye. Alvállalkzók kezelése: Az SAP megrendelés elkészítése után a Beszállítók adatai, a megrendeléshez csatlva interface segítségével átkerülnek a MeFTIR rendszerbe, ahl a munkavégzéshez szükséges engedély kiadása megkezdhető. Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

15 A MOL csprt által fglalkztattt Beszállítók alvállalkzóinak is szerepelniük kell a MeFTIR rendszerben, valamint rendelkezniük kell megfelelő jgsultságkkal és SAP aznsítóval. Ebben az esetben a SAP-ban rögzített Beszállító feladata, a harmadik fél bevnásáról a megrendelésen szereplő MOL csprt ügyintéző értesítése, illetve az alvállalkzó tájékztatása a szükséges adatszlgáltatásról (dlgzói adatk megküldése címre). A Beszállító legalább a munkakezdést megelőző 2 munkanappal krábban köteles a MOL csprt ügyintézőnek megadni, a megrendelés teljesítése srán bevnni kívánt alvállalkzó(k) nevét (cégnév), az alvállalkzó(k) cég SAP aznsítóját és a megrendelésen szereplő SAP SM rendelésszámt. Megrendelések aznsítása: A kivitelezők beaznsítása és a munkaengedélyezési flyamat gyrsítása érdekében az alvállalkzó láncban szereplő valamennyi résztvevő köteles a Munkavégzés munkáltató általi elrendelése a MOL Csprt telephelyein történő munka végzésére (röviden: Megbízás) című nymtatványn a megrendelésen szereplő SAP SM rendelésszámt, vagy ennek hiányában a tárgyi munkáhz kapcslódó szerződés számát feltüntetni, és azzal együtt jelentkezni a munkavégzési engedélyért. Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hgy az aktuális dlgzói adatk elégtelensége, az alvállalkzók bejelentésének elmulasztása, valamint a SAP SM rendelésszám Megbízásn történő feltüntetésének hiánya miatt a munkavégzési engedélyt kiadó üzemeltető megtagadja, illetve megtagadhatja a munkaengedély kiállítását. 8. Egyes tevékenységek EBK szabályai 8.1 Tűzveszéllyel járó, illetve tűz- és/vagy rbbanásveszélyes (Zóna 1-2) környezetben végzett tevékenységek Tűzveszélyes tevékenység az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lbbanáspntját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, tvábbá gyújtófrrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár. Biztsítani kell, hgy a munkaterület és a környezete lyan állaptban legyen, hgy a tűzveszélyes tevékenység biztnságsan legyen végezhető. A terület tisztításának, nedvesítésének, aknák lefedésének/zárásának, éghető anyagk eltávlításának (technlógia rendszerekből, aknákból, stb.) krdinációja az Üzemeltető (engedélyt kiadó) feladata az engedély kiadása előtt. Abban az esetekben ha az üzemeltetőnek erre nincs saját személyzete, a munkaengedélyben rögzítve ezeket a feladatkat átadhatjaa munkát végző vállalkzás részére. Az Üzemeltető rendelkezéseinek végrehajtása, illetve a munka srán a feltételek flyamats biztsítása a munkát végző Vállalkzó feladata. Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

16 A tűzveszélyes tevékenységet egyedül végezni tils! Az ellenőrzéssel megbízttak, mind a Vállalkzó, mind az Üzemeltető/Engedélyt kiadó részéről kötelesek a kiadtt engedélyben megjelölt munkafeltételeket betartani, illetve betartatni, a munkavégzést és körülményeit rendszeresen figyelemmel kísérni. A meghatárztt feltételek megváltzása esetén a munkát be kell szüntetni, az engedély előírásainak szükség szerinti módsításait kezdeményezniük kell, illetőleg módsíttt engedélyt kell kiadni. Nem rbbanás bizts gyártmányú mbil telefnt rbbanásveszélyes övezetben használni, da bevinni TILOS! A tűzveszélyes tevékenységeknél, illetve a tűz- és rbbanásveszélyes környezetben végzett tevékenységeknél (nem ideértve a beszállással járó tevékenységeket) amennyiben nem zárható ki teljes biztnsággal az éghető vagy egyéb veszélyes anyagk (ártalmas, mérgező, stb.) jelenléte vagy megjelenése, az engedélykiadást megelőző előzetes gázkncentráció mérésen túl kötelező a Vállalkzó részére a flyamats gázkncentráció mérés is. A következő paramétereket kell mérni az engedélykiadás előtt (üzemeltető), és flyamatsan (Vállalkzó) a munkavégzés srán: Ártalmas/mérgező gőzök/ gázk. Oxigén (O 2 ) Éghető gőzök/gázk (ARH); Amennyiben a tűzveszélyes tevékenység beszállással is jár, akkr az arra vnatkzó összes követelmény is kötelezően betartandó Abban az esetben, ha a munkatérben ártalmas/mérgező gőzök/gázk lehetnek vagy jelenhetnek meg, a kncentrációjuk ellenőrzése és az ellenük való védekezés módja a munkaengedélyen is meghatárzásra kerül. Amennyiben a munkatérben ártalmas/mérgező gőzök/gázk nincsenek és megjelenésük biztnsággal kizárható, elegendő csak az éghető gőzök/gázk kncentrációjának flyamats mérése (ARH). Amennyiben a munkatérben éghető gőzök/gázk nincsenek és megjelenésük biztnsággal kizárható (pl.: nem ipari zónában lévő irdahelyiségek, öltözők stb.) akkr a kezdeti és a flyamats gázkncentráció mérés nem feltétele a tűzveszélyes munkára vnatkzó engedély kiadásnak. Ha a munkavégzés környezetében az éghető gőzök/gázk megjelenése, vagy kncentrációjuknak feldúsulása nem zárható ki, akkr a kncentrációjuk (ARH) flyamats mérése a munkavégzés teljes ideje alatt kötelező! Ha a légtér szennyezettsége ARH 5 % alatt marad és ez a munkavégzés srán nem dúsulhat fel, tűzveszélyes tevékenység engedélyezhető. Abban az esetben, ha a tűzveszéllyel járó munkavégzés srán a munkatérben bármely éghető anyag kncentrációja ARH 5 % fölé emelkedik, minden munkát aznnal abba kell hagyni, minden ptenciális gyújtófrrást meg kell szüntetni és a szennyezett légteret a legrövidebb időn belül el kell hagyni! Tvábbi tűzveszéllyel járó munka csak az éghető anyag kncentrációjának határérték alá csökkentése (ARH 5 % alá) után flytatható, meghsszabbíttt vagy új engedély birtkában. Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

17 Ha a területen, illetve a munkavégzés srán öngyulladásra hajlams/pirfrs anyag keletkezik, vagy van jelen, ezek flyamats ellenőrzése, illetve veszélyes mértékű felmelegedésük, kiszáradásuk megelőzése érdekében kötelező flyamatsan nedvesen tartani azkat. Minden ilyen anyagt más éghető anyagtól elkülönítetten, nedves állaptban, légmentesen záródó fémhrdóban kell tárlni, távl a tűz- és rbbanásveszélyes környezettől. Ha a tűzveszélyes tevékenység környezetében kizárható a tűzveszélyes és egyéb veszélyes, ártalmas, mérgező anyagk jelenléte, megjelenése (pl. szmszéds létesítményekből sem kerülhetnek da), és a tevékenység maga sem eredményezi tűzveszélyes anyagk képződését, tvábbá a terület szellőzése nem krlátztt és hatékny (pl. zöldmezős beruházási terület), a flyamats gázkncentráció-mérés elhagyható. Erről az engedélyt kiadó Üzemeltető dönt a területre jellemző aktuális körülményeknek megfelelően. Az ilyen kevésbé tűzveszélyes helyzetekben az Üzemeltető (engedélykiadó) a tűzveszéllyel járó munkaengedélyen határzza meg az esetlegesen szükséges ismétlődő méréseket és azk gyakriságát. Tűzveszéllyel járó tevékenységet csak az előírt szakképzettséggel és a tevékenység végzésére vnatkzó tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, illetve tűzvédelmi ktatásban részesített személy végezhet. A tűzveszélyes tevékenységre szóló engedély kiadása a területre vnatkzó általáns dhányzási tilalmat nem ldja fel, ezért dhányzni az engedély birtkában is csak a kijelölt dhányzó helyen szabad. A tűzveszélyes tevékenységek srán a nagy fémfelületeknél használt összes villams berendezést, ahl idegen ptenciál megjelenése áramütés-veszélyt kzhat, csak leválasztó transzfrmátrn keresztül lehet táplálni. Több munkahelyen, illetve tárgyn egy időben végzett villams ívhegesztés esetén biztsítani kell, hgy az egyidejűleg megérinthető felületek között a vnatkzó szabvány szerint veszélyes feszültségkülönbség ne alakulhassn ki, a munkahelyeket egyenptenciálra kell hzni. 8.2 Beszálláss munkák Beszállással járó munkát csak beszálláss munkára vnatkzó munkaengedély birtkában lehet végezni. MSZ szabvánnyal összhangban zárt térben történő munkavégzésnek minősül minden lyan tevékenység, amely a berendezésen behajlással, vagy annak belsejében való tartózkdással végezhető, ha azt a teret emberi tartózkdásra nem tervezték, de kielégíti a következő feltételek mindegyikét: minimum egy dlgzó belépésére, tt tartózkdására elegendő a hely; szűk ki- és bejárati nyílás (krlátztt ki- és belépés). Ilyen zárt térnek számítanak a tartályk, aknák, csatrnák, nagyátmérőjű csővezetékek, füstcsatrnák, technlógiai berendezések, készülékek (trnyk, reaktrk, kazánk, kemence tűztere, stb.). A talajszinttől 1,2 méternél mélyebben (gödrökben, mélyedésekben, árkkban, aknákban, stb.) végzett munkák beszállással járó munkavégzésnek minősülnek. Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

18 A beszállás srán amennyiben az nagy kiterjedésű fémfelülettel történő érintkezéssel járhatminden lyan villams berendezést, melynél idegen ptenciál megjelenése áramütés-veszélyt kzhat, csak leválasztó transzfrmátrn keresztül lehet táplálni. A leválasztó transzfrmátr végpntja nem sztható meg több fgyasztóra. Ha bármely tűzveszélyes vagy egyéb veszélyes (ártalmas, mérgező, stb.) anyag munkatérben való jelenléte vagy megjelenése biztnsággal nem kizárható, vagy a munkatér szellőzése krlátztt, a munkavégzés teljes időtartama alatt a munkaengedélyezést megelőző előzetes gázkncentráció-méréstől függetlenül kötelező a flyamats gázkncentráció mérés. A következő paramétereket kell mérni az engedélykiadás előtt, és flyamatsan a munkavégzés srán: Ártalmas és/vagy mérgező gőzök/gázk; Éghető gőzök/gázk (ARH); Oxigén (O 2 ) A műszernek alkalmasnak kell lennie az autmatikus riasztásra. Több munkavállaló egyidejű, egy helyre történő beszállása esetén nem kell minden beszállónak légtérmérővel rendelkeznie, azk számát ilyen esetekben az üzemeltető a munkaengedélyben határzza meg. A flyamats légtérmérés elvégzése, valamint a személyi légtérmérő eszköz biztsítása a beszállást végző Vállalkzó feladata és felelőssége. Több munkáltató munkavállalóinak egyidejű munkavégzése esetében az üzemeltető feladata ezen feltételek meghatárzása, az eszközök biztsítása munkáltatói kötelezettség. Amennyiben ártalmas/mérgező gőzök/gázk vannak, vagy lehetnek jelen a munkatérben, és a kncentrációjuk feldúsulhat, a munka függetlenül az xigén-kncentrációtól csak teljes testvédelmet biztsító védőruhában és a környezeti levegőtől független légzésvédelmet biztsító légzésvédő használatával végezhető. Ilyen esetben elegendő az éghető gőzök/gázk flyamats mérése (ARH) a légtérben, de az minden körülmények között kötelező. A teljes testvédelmet biztsító védőruha alatt (ha bőrön át felszívódó veszélyes anyag jelenlétével nem kell számlni) a lángkicsapódás elleni védelmet biztsító zárt védőruhát kell érteni. A környezeti levegőtől független légzésvédelmet biztsító légzésvédő alatt a sűrített levegős vagy frisslevegős légzésvédő készüléket kell érteni. A teljes testvédelmet biztsító védőruhától és légzésvédelem alkalmazásától el lehet tekinteni (de a védőruha viselésétől nem) abban az esetben, ha a tevékenység (pl. ellenőrzés), lyan zárt térben történik, amely az alábbi feltételeknek együttesen és teljes egészében megfelel: krábban teljes mértékben ki lett tisztítva, bármely veszélyes anyag (éghető, ártalmas, mérgező, stb.) jelenléte kizárható, maga a tevékenység sem eredményezheti veszélyes anyagk megjelenését, képződését, a zárt tér szellőzése nem krlátztt és hatékny, azaz az xigén-kncentráció flyamatsan legalább 19 v/v% fölött van. A flyamats gázkncentráció mérés ilyen esetekben is kötelező. Ha a körülmények nagybb szigrúságt nem indklnak, akkr munkacsapatnként legalább egy flyamats gázkncentráció mérő készüléket kell viselni, vagy a munkavégzés környezetében elhelyezni. A gyakrlatban ez azt jelenti, hgy minden kiadtt beszállási engedélyhez hzzárendelhetőnek kell lennie legalább egy-egy flyamats gázkncentráció mérő készüléknek. Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

19 Ha a beszállás srán az O 2 kncentrációja a munkavégzés srán 19 tf% alá csökkenhet (pl.: inert gázk alkalmazása) vagy 23 tf% fölé emelkedhet, akkr izlációs légzésvédelem használata kötelező, a szűrőbetétes gázálarc használata TILOS. Abban az esetben, ha a beszállással járó tevékenységet inertgáz atmszférában kell végezni, annak előírás szerinti meglétét flyamats légtérméréssel kell ellenőrizni. Amennyiben az előírt inertgáz atmszféra flyamatsan nem biztsítható, az érintett térben munkavégzés nem engedélyezhető. Inertgáz atmszférában munka csak kettős biztnsági lélegeztető rendszer használata mellett végezhető. Az előírásnak a MSZ EN 12021:2000 szerinti palacks levegőellátás, és zárható LSS (Life Supprt System) sisak felel meg, amely el van látva a használó általi nyitás elleni védelemmel és beépített n-line kmmunikációs rendszerrel. Amennyiben a beszállással járó tevékenység lyan légtérben zajlik, melyben az xigénkncentráció a nrmális szint (21 v/v%) fölé emelkedhet, annak flyamats mérése és a kncentráció 23 v/v% alatt tartása kötelező a fkztt tűzveszély elkerülése érdekében. Ha az xigén-kncentráció 21 és 23 v/v% között van, tűzveszélyes tevékenység nem engedélyezhető, és csak rbbanásbizts kivitelű elektrms eszközök, és szikramentes szerszámk használhatók. Abban az esetben, ha az xigén-kncentráció 23 v/v% fölött van, bármilyen tevékenység csak a munkában érintett összes fél által kidlgztt és elfgadtt íráss műveleti utasítás alapján engedélyezhető és végezhető! Amennyiben munkavégzésre lyan térben kerül sr, ahl a tűzveszélyes anyagk megjelenése vagy feldúsulása nem kizárható, azk flyamats mérése (ARH) a munkavégzés teljes időtartama alatt szükséges és a következő szabályk betartása kötelező Zárt térben végzett (beszállási) munka Általáns munkavégzés engedélyezett Tűzveszélyes tevékenység engedélyezett Éghető anyag kncentráció az ARH %-ában feletti igen igen csak vizsgálat és tisztítás nem igen nem nem nem Ha az éghető anyag kncentrációja ARH 5 % alatti, és biztsítható, hgy a kncentráció a munkavégzés srán ne emelkedjen, a munkatérben tűzveszélyes tevékenység engedélyezhető. Amennyiben a flyamats mérés kncentráció-emelkedést mutat, és az éghető anyag kncentrációja eléri az ARH 5 %-t, minden tűzveszélyes tevékenységet aznnal abba kell hagyni! Ha a munkatérben az éghető anyag kncentrációja ARH 5 % feletti tűzveszélyes tevékenység, illetve a szikraképződés veszélyét rejtő szerszámk használata nem engedélyezhető. Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

20 ARH 5 % és 10 % között csak általáns munkára, ARH 10 % és 20 % között pedig ellenőrzésre és tisztításra engedélyezhető beszállás, ha ezen tevékenységek nem járnak tűzveszéllyel, vagy szikraképződéssel. ARH 20 % fölött semmilyen beszállással járó tevékenység nem engedélyezhető, munka az ilyen térben nem végezhető! Abban az esetben, ha a beszállással járó munkavégzés srán a munkatérben bármely éghető anyag kncentrációja ARH 20 % fölé emelkedik, minden munkát aznnal abba kell hagyni, minden ptenciális gyújtófrrást meg kell szüntetni és a szennyezett légteret a legrövidebb időn belül el kell hagyni! Tvábbi munka csak az éghető anyag kncentrációjának a fentiek szerinti határérték alá csökkentése és az előírt feltételek betartása után flytatható, új engedély birtkában. Beszállással járó tevékenységek esetén a beszállást végzőkön túl a munkát végző Vállalkzónak a munkaengedélyben meghatárztt számú figyelő személy(eke)t kell a helyszínen biztsítania, akiknek fő feladatuk, a beszállási munkát végzők biztsítása, szükség esetén azk aznnali kimentése. A figyelőket más feladattal megbízni nem lehet. Minden figyelőnek legalább a beszállást végzőkével azns jellegű és védőképességű védőeszközökkel, védőruházattal kell rendelkeznie. Abban az esetben, ha az adtt készüléken, berendezésen, tartályn kívül is valószínűsíthető veszélyes kncentrációjú gáz megjelenése, kötelező legalább egy flyamats gázkncentráció mérő biztsítása is. A figyelő személyeknek flyamats kapcslattartást kell biztsítaniuk a beszállókkal, illetve képzettnek, képesnek, alkalmasnak és felszereltnek kell lenniük a mentési feladatk ellátására. Beszálláss munkák esetén a beszállást végzők és figyelők számát a munkaengedélyben, vagy EBK tervben szükséges meghatárzni a lenti alapelvek szerint. Amennyiben a berendezés (tartály, akna, stb..) CH anyaggal szennyezett, a beszállást végzők száma nem haladhatja meg a belépési pntnkénti (pl.: búvónyílás, aknák esetén le-, és feljutást segítő létra, stb.) 2 főt. A figyelő személyzet kötelező létszáma (a figyelésen és az esetleges mentésen kívül más munkával a beszállás alatt nem bízható meg) egy belépési pnt esetében (csak a beszállásra használtakat kell figyelembe venni) minimum 2 fő, és tvábbi beszállási pntnként 1-1 fő. Fentiektől a munkaterület és a tevékenység veszélyeinek függvényében, valamint a kckázatcsökkentő intézkedések ismeretében el lehet térni, de ezt minden esetben az EBK tervben kell rögzíteni, melyet a MOL előzetesen elfgad. Amennyiben a berendezés (tartály, akna, stb.) CH mentesített (kiszakaszlt, tisztíttt kigőzölt, kiszellőzetett, stb.), úgy a beszállók száma belépési pntnként lehet több is, mint 2 fő. A beszállók száma ilyen esetekben az EBK Tervben, majd a munkaengedélyben kerül meghatárzásra. A figyelő személyzet kötelező létszáma (a figyelésen és az esetleges mentésen kívül más munkával a beszállás alatt nem bízható meg) egy belépési pnt esetében (csak a beszállásra használtakat kell figyelembe venni) minimum 2 fő, és tvábbi beszállási pntnként 1-1 fő. Berendezésbe való beszállást csak az a Vállalkzó (fő-, vagy alvállalkzó) végezhet, akinek a beszálláshz és a beszállással végzendő munkáhz megfelelő a személyzete (18. életévét betöltött, fizikailag alkalmas, írásban megbíztt), Hatálybalépés időpntja: /44 Verziószám: v1 Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára c. pályázati

Részletesebben

Kivitelezői EBK Hírlevél

Kivitelezői EBK Hírlevél Kivitelezői EBK Hírlevél 2014 Március MOL Magyarország Program 2014. EBK Javítjuk az EBK tudatosságot Az üzleti tevékenység részeként javítjuk a technológiai biztonságot Egészséget nem veszélyeztető munkahelyeket

Részletesebben

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK - TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. A Szlgáltató adatai Név: TrustAir Aviatin Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: H-9099 Pér, Petőfi u. 1. Cégjegyzékszám: 08-09-026981 Közösségi adószám: HU25140433

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program

Pénzügyi Iránytű Program A hónap témája, érintett témakörök: Pénzügyi Iránytű Prgram Háttéranyag a 2013.07. havi tartalmakhz Hgy nyugdtan nyaralhassunk! 1. Vagynbiztsításk 2. Minimalizált készpénztartás és használat 3. Biztnságs

Részletesebben

SAP Implementáció Magas-szintű követelmény definíciós dokumentum. Magas-szintű SAP követelmény definíciós dokumentum

SAP Implementáció Magas-szintű követelmény definíciós dokumentum. Magas-szintű SAP követelmény definíciós dokumentum Magas-szintű SAP követelmény definíciós dkumentum Tartalm 1. Dkumentum kntrl...4 2. Az SAP reimplementáció célja, összefglalása...5 2.1 A reimplementáció célja, scpe-ja...5 2.2 A reimplementációs prjekt

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

Beruházási alapismeretek

Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit, 2013 Kézirat lezárva: 2012. december 14. ISBN 978-963-9968-59-2

Részletesebben

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK JELENTÉSE ELFOGADTA A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 28-ÁN 2006. SZEPTEMBER ELŐSZÓ 2002. július 16-án

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklet HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT ALAPSZABÁLY Budapest, 2013. május 21. TARTALOM PREAMBULUM... 3 1. Általáns rendelkezések... 3 2. Hallgatói Közösség HÖK... 3

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet]

Építőipari, munkavédelem. [Segédlet] Építőipari, munkavédelem [Segédlet] Munkabiztonsági Tagozat - 2013 1 Segédlet a földgáz felhasználói berendezés tervezői számára a biztonsági és egészségvédelmi terv öszszeállításához 2 Mellékletek: TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT.

KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. KITE MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. NYILVANOS FELSŐZSOLCA Készítette KITE zrt. megbízásából az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2013. NOVEMBER VERZIÓ 1.0 Megrendelő: KITE zrt. FELSŐZSOLCAI TELEP

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről A munkavédelemrő

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 20/2001. (III. 30.) OGY határozat

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Alapvető munkavédelmi követelmények az építési területeken

Alapvető munkavédelmi követelmények az építési területeken Alapvető munkavédelmi követelmények az építési területeken SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 72 74. Telefon: +36 1 887 3400 Fax: +36 1 205 6065 www.sade.hu Veolia Water S&T Magyarország

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben