Kiterjesztett EBK követelmények a MOL magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiterjesztett EBK követelmények a MOL magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein"

Átírás

1 Kiterjesztett EBK követelmények a MOL magyarrszági tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein 1. Általáns követelmények Munkavégzést megelőző EBK követelmények Személyi feltételek Munkavégzés tárgyi feltételei Védőruhára, valamint a védőeszközökre vnatkzó követelmények Munkaeszközök megfelelősége Alkalmaztt vegyi anyagkkal kapcslats követelmények Járművekre vnatkzó követelmények Védelmi eszközök biztsítása Szciális és elsősegélynyújtó eszközök biztsítása A munkaterület átadási, biztsítási eljárás, munkaterület elhatárlás Munkaterület átadási, biztsítási eljárás Munkaterület elhatárlás MOL infrastruktúra igénybevételének szabályai Rákötés energiahálózatkra A csatrnaszennyezés szabályai Knténerek telepítése és a dhányzás szabályai A megbízás és a munkaengedély Egyes tevékenységekhez tartzó biztnsági szabályk Tűzveszéllyel járó, illetve tűz- és/vagy rbbanásveszélyes (Zóna 1-2) környezetben végzett tevékenységek biztnsági szabályai Biztnsági szabályk beszálláss munkákhz Biztnsági szabályk fóliasátr alatt, műanyag alagútban vagy bármely más módn lehatárlt területen végzett munkákra Biztnsági szabályk inertizált légkörben végzett munkákhz Teheremelési műveletek szabályai Biztnsági szabályk be-, és leesés szempntjából veszélyes helyeken végzett munkákhz Állványk építésére, használatára vnatkzó biztnsági szabályk Kézi és gépi földmunkákra vnatkzó biztnsági szabályk Veszélyes berendezések elsődleges megbntásának (készülékmegnyitásk) biztnsági szabályai Vegyszeres tisztításk srán betartandó biztnsági szabályk Nagynymású tisztításk, szemcseszórás biztnsági szabályai Sugárveszélyes tevékenység biztnsági szabályai Egyedüli munkavégzés szabályai Közlekedési szabályk Munkavégzés helyszínén tartandó dkumentumk MOL EBK szempntú ellenőrzései és azk lehetséges következményei EBK események kzása, jelentése és lehetséges következményeik Teendők vészhelyzetek esetén Hulladékkezelés, anyagk tárlása és munkahelyi rend Kiadás dátuma: Oldal: 1/52

2 1. Általáns követelmények Jelen EBK (Egészségvédelem, Biztnságtechnika és Környezetvédelem) követelményrendszer valamennyi lyan szlgáltatás beszerzési szerződés (illetve szerződéskötéssel nem járó egyedi megrendelések) melléklettét képezi, mely teljesítése srán a Vállalkzó és/vagy alvállalkzói belépnek a MOL csprt magyarrszági tagvállalatainak (tvábbiakban: MOL) telephelyeire (beleértve a nymvnalas létesítményeket is) és tt szlgáltatási tevékenységet végeznek. Jelen szerződésmelléklet valamennyi MOL telephelyre, ill. nymvnalas létesítményre vnatkzó egységes követelményeket írja elő a Vállalkzók részére. A szlgáltatási szerződés teljesítése srán a Vállalkzó a hatálys jgszabálykn túl a szerződésben és annak valamennyi mellékletében leírtakat köteles maradéktalanul betartani. A Vállalkzó köteles minden szükséges intézkedést megtenni, hgy a tevékenysége srán alkalmaztt anyagk és eljárásk, a tevékenységet végző és a munkavégzés hatókörében tartózkdó személyek egészségét, biztnságát, valamint természeti és épített környezet elemeit ne veszélyeztessék, a MOL-nak kárt ne kzzanak. Vállalkzó tudmásul veszi, hgy egyaránt felelősséggel tartzik a magyar és külföldi munkavállalók fglalkztatására vnatkzó jgszabályknak maradéktalan betartásáért. A Megrendelő jga, de nem kötelessége ezen előírásk betartásának ellenőrzése. Vállalkzó felelős azért, hgy a külföldi államplgárságú munkavállalói minden esetben, birtkában legyenek a szükséges dkumentumknak. Vállalkzó a megállapdás teljesítéséhez nem vehet igénybe érvényes munkavállalási engedéllyel nem rendelkező munkavállalót. Ezen kötelezettsége megszegésének jgkövetkezményeiért, illetve a megrendelőnek, ezáltal kztt kárkért Vállalkzó kizárólags és teljes körű felelősséggel tartzik. A Vállalkzó a szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez alvállalkzókat (teljesítési segéd) vnhat be, de ezek maximális szintjeinek száma MOL Beruházás, ill. közvetlen üzleti bnylítás esetén hárm, míg Petrlszlg bnylítás esetén kettő lehet. Alvállalkzót csak írásban bejelentve, részletes indklás mellett, a megrendelő írásbeli jóváhagyásával lehet bevnni. A Vállalkzónak jelen szerződésmelléklet követelményeit érvényesítenie kell az alvállalkzói szerződéseiben, valamint elő kell írnia az alvállalkzója számára, hgy az ő általa kötött alvállalkzói szerződésekbe is bekerüljön a jelen EBK követelményrendszer. A Vállalkzó a jgsan igénybe vett alvállalkzóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte vlna. Alvállalkzó jgsulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden lyan kárért is, amely az alvállalkzó fglalkztatása srán következett be. Kiadás dátuma: Oldal: 2/52

3 2. Munkavégzést megelőző EBK követelmények Az EBK követelmények Vállalkzónak történő hatékny átadása érdekében valamennyi szlgáltatási szerződés teljesítésével kapcslatban a MOL-s kapcslattartókhz lehet frdulni, akik lehetőséget biztsítanak a Vállalkzó és/vagy alvállalkzója részére a felmerült EBK-t érintő kérdések (pl.: telephelyi veszélyek, EBK terv véleményezés, MOL EBK szabályk értelmezése stb.) tisztázására, ill. indklt esetben knzultációs lehetőséget biztsítanak a vállalkzói szerződésben név szerint kijelölt szakmai kapcslattartók. A szlgáltatási szerződések teljesítése srán érintett MOL telephelyekre, nymvnalas munkák esetén a nymvnal adtt helyszínére vnatkzóan minden esetben a MOL felelős képviselője még a munka megkezdése előtt tájékztatja a Vállalkzót az adtt telephely(ek)re/technlógiá(k)ra vnatkzó veszélyekről az alábbi frmában: - EBK terv köteles munkák esetében az EBK terv veszélylistájának előzetes kitöltésével és annak Vállalkzó felé történő megküldésével - nem EBK tervköteles munkák esetében a munkaengedély veszélylistájának kitöltésével. Az EBK kritikus tevékenységek az alábbiak: 1. beszállással járó munka; 2. tűzveszéllyel járó munka; 3. különleges körülmények között végzett teheremelések; 4. veszélyes készülékek elsődleges megbntása, technlógiai rendszer nymás alatti részeinek megbntásával járó munkák, vészátfejtések minden lyan tevékenység, amikr a veszélyes anyag szabadba kerülésével számlni lehet; 5. technlógiai rendszerek vegyszeres tisztítása, melynek srán a vegyszeres tisztítási adatlap kitöltése kötelező; 6. be- vagy leeséssel, elmerüléssel fenyegető felszín felett illetve víz alatt végzett munka, amennyiben nincs kiépített műszaki védelem; 7. magas nymású tisztítás; 8. vállalkzók általi párhuzams munkavégzés, amennyiben veszélyeztetik egymás biztnságs tevékenységét; 9. egyéb, különösen megnövekedett kckázatú vagy különleges feltételek között végzett munkák (különösen a földmunka, fóliasátr alatt, műanyag alagútban vagy bármely más módn lehatárlt területen, inertizált légkörben) az üzemeltető egyedi döntése alapján. Veszélyes munkaterület: Függetlenül a munkával érintett terület veszélyességi besrlásától, az a munkaterület, ahl veszélyes anyag, vagy felszabaduló energia a munkavégzés srán veszélyt kzó mértékben keletkezik (pl. veszélyes anyagt tartalmazó készülékek elsődleges megbntása, technlógiai rendszer nymás alatti részeinek megbntásával járó munkák, vészátfejtések, tvábbá veszélyes anyag nem zárt rendszerben történő betöltése minden lyan tevékenység, amikr a veszélyes anyag szabadba kerülésével számlni lehet, stb), vagy annak környezetében lyan mértékben van jelen (pl. a telepített vagy hrdzható légtérelemzők éghető vagy txikus gáz jelenlétét beavatkzást igénylő mértékben mutatják ki, illetve egy már megbnttt veszélyes tulajdnságú anyagt tartalmazó készülék hatáskörzete, stb), amelynél a munkavégzés Kiadás dátuma: Oldal: 3/52

4 hatókörében tartózkdó személyek egészsége, testi épsége, biztnsága megfelelő (egyéni vagy kllektív) védelem hiányában kársító hatásnak lehet kitéve. A fentiek (munkaterület veszélyessége és a tevékenység EBK kritikussága) alapján az alábbi táblázat határzza meg az egyes tevékenységek kckázati szintjét: Az adtt munka kmplex kckázati kategóriája EBK kritikus tevékenység Nem EBK kritikus tevékenység Veszélyes munkaterület Magas kckázat Közepes kckázat Nem veszélyes munkaterület Közepes kckázat Alacsny kckázat A MOL EBK szabályai szerint EBK Terv köteles a munka abban az esetben, ha az elvégzendő magas kckázatú tevékenységen egyszerre kettő vagy annál több cég dlgzik és, a munkavégzés időtartama meghaladja a 120 embernapt. EBK terv vagy Biztnsági és egészségvédelmi terv köteles munkavégzések előtt a Vállalkzónak (és alvállalkzóknak) kötelessége részt venni a MOL által biztsíttt technlógia/munkaterület előzetes bejárásn, mely srán a MOL, a Vállalkzó rendelkezésére bcsátja a dkumentációk elkészítéséhez szükséges infrmációkat. A kivitelezői EBK terv hárm fő részből áll: Vállalkzói adatk, amelyeket a Vállalkzó(k)nak kell kitölteni és megadni a saját és alvállalkzóival kapcslats infrmációkat, melyben meghatárzásra kerül, hgy mely vállalkzás milyen tevékenységet fg végezni az adtt munkából. A munkavégzéssel érintett technlógiából származó veszélyeket tartalmazó felület, amelyet a Vállalkzónak kell kitöltenie, részletezve a technlógiájából származó fizikai veszélyfrráskat és ártalmas anyagkat. Az erre vnatkzó előzetes infrmációkat a MOL-csprt biztsítja az előzetes területi bejárás srán. Kckázatk részletezése a Vállalkzó feladata, amelyben a tevékenység végrehajtásának lépései (időbeni egymásutániságt is figyelembe véve) szerint adja meg a lehetséges kckázatkat és az azk ellen való védekezés módját. Ezen a felületen kell megadni a tevékenység srán használandó védő-, és biztsítóeszközöket és a vészhelyzetre való felkészülés módját és eszközeit. A munkaflyamat lépéseit lyan részletességgel kell leírni, hgy abból a teljes munkaflyamat, a használt eszközök és védőeszközök aznsíthatóak legyenek. Az EBK tervet a MOL által meghatárztt frmátumban kell elkészíteni, mely követelmények a linken elérhető web ldaln találhatók. Az elkészült EBK tervet legalább a tényleges munkavégzés előtt 5 munkanappal krábban le kell jóváhagyásra. Kiadás dátuma: Oldal: 4/52

5 Hatósági engedély köteles kivitelezési tevékenység esetén biztnsági és egészségvédelmi tervet kell készíteni, ha a kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 munkanapt és egyidejűleg tt több mint 20 fő munkavállaló végez munkát, vagy a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapt, vagy egyazn munkahelyen, egy időben több vállalkzás dgzik egy adtt prjekt megvalósításán (fővállalkzó és alvállalkzói). A tervet első alkalmmal a tervezési szakaszban kell elkészíteni, majd a kivitelezési szakaszban az esetleges váltzáskkal aktualizálni kell. Tartalmi kialakításnál figyelembe kell venni a vnatkzó jgszabály (4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet) követelményeit, valamint az alábbiakat: munkaflyamatk időbeni leflyása, egyidejű munkavégzések összehanglása, azk egyedi szabályai, csak egymás után végezhető tevékenységek meghatárzása, védőberendezések, védőintézkedések meghatárzása, illetéktelenek bejutásának megakadályzására vnatkzó szabályk, A fentebb említett tervet a biztnsági és egészségvédelmi krdinátrnak (munkabiztnsági szaktevékenységre jgsult szakembernek) kell elkészítenie, a szükséges módsításkat elvégeznie valamint a kivitelezés srán az abban fglaltak betartásának ellenőrzése is az ő feladata. A krdinátr kijelölése és fglalkztatása a Fővállalkzó feladata és felelőssége. EBK terv köteles magas kckázatú kmplex munkák esetén a helyszíni munkavégzés teljes időtartam alatt a fővállalkzónak 24/7-ben biztsítania kell munkavédelmi krdinátr jelenlétét, amely krdináció az alvállalkzói munkavégzésre is kiterjed. A felelős műszaki vezetőnek a krdinátr személyének kilétét az építési naplóban kell rögzíteni. A krdinátri feladatk munkabiztnsági szaktevékenységnek minősülnek. Párhuzams munkavégzés krdinációja Amennyiben a munkaterületen a Vállalkzó irányítása alá tartzó alvállalkzók végeznek párhuzams munkát, a Vállalkzó köteles a párhuzams munkavégzéseket összehanglni. Amennyiben az adtt munkaterületen több Fővállalkzó dlgzik akkr a párhuzams munkavégzés összehanglását a Megrendelő által kijelölt személy végzi. A munkaterületre történő első felvnulás előtt (kivéve a töltőállmáskra) a Vállalkzó illetékes vezetője köteles megkeresni a területileg illetékes MOL Társasági Biztnsági szlgálatt a biztnsággal kapcslats tennivalók (belépők, gépjármű használat, anyag, eszköz be-, illetve kiszállítás, stb.) megbeszélése céljából. A fenti szempntkat a Vállalkzónak figyelembe kell vennie a szerződés műszaki tartalmának megvalósítása srán. Kiadás dátuma: Oldal: 5/52

6 EBK szempntú előszűrés és előaudit A MOL egy előminősítő rendszert alkalmaz a vállalkzókkal kiválasztása srán annak érdekében, hgy csak az megfelelő EBK teljesítményt nyújtó vállalkzáskkal szerződhessen munkavégzés céljából. Az előminősítő rendszer 2 részből áll: EBK szempntú előszűrés: A munkák pályáztatása srán az ajánlati dkumentációval együtt minden pályázó kap egy rövid (egy ldalas) kérdőívet, melynek pnts (valós adatk alapján) kitöltése és a MOL részére történő visszaküldése kötelező. Ennek hiányában a pályázata érvénytelen. Ezen a nymtatványn lehet többek között azt is jelezni (tanúsítványk csatlása mellett), hgy milyen EBK vnatkzású, arra akkreditált tanúsító szervezet által kiadtt irányítási rendszert (SCC, OHSAS, KIR) működtet a vállalkzás, melyek megléte nagyban beflyáslhatja az előminősítés tvábbi lépéseit valamint a pályázatk értékelési flyamatát. EBK szempntú helyszíni előaudit: A MOL az előszűrési flyamatt követően minden EBK kritikus tevékenységet végző vállalkzás esetében végez helyszíni auditkat az adtt vállalkzás telephelyén szakemberek (saját vagy külsős megbíztt) bevnásával, mely srán dkumentumk és helyszíni tapasztalatk alapján értékelik a vállalkzás EBK teljesítményét. Amennyiben a vállalkzás a MOL szándéka ellenére nem biztsít lehetőséget az audit elvégzésére vagy a helyszíni audit srán a vállalkzás elbukik, úgy a MOL nem köt szerződést a vállalkzással. Amennyiben a vállalkzás rendelkezik az alábbi irányítási rendszerek szerinti - arra akkreditált tanúsító szervezet által kiadtt - tanúsítványk egyikével, mely rendszer tanúsítvány tartalmazza a tendereztetett tevékenységet, úgy nem szükséges az EBK szempntú helyszíni előaudit elvégzése, ezen rendszerek kiváltják azt: Vállalkzók biztnsági tanúsítványának (SCC*, SCC**, SCC P ) megléte, Biztnságirányítási (MEBIR - OHSAS 18001) és Környezetirányítási (KIR ISO 14001) rendszer együttes megléte, Magas kckázatú munkát (függetlenül a munka kmplexitásától) január 1-től már csak lyan vállalkzásk végezhetnek, akik rendelkeznek a cégükre szóló, arra akkreditált tanúsító szervezet által kiadtt SCC tanúsítással (3 évig érvényes) munkavállalók végezhetnek, akik rendelkeznek, arra akkreditált tanúsító szervezet által kiadtt személyre szóló SSC tanúsítással (10 évig érvényes) A Vállalkzók által igazlt, tanúsíttt irányítási rendszerek (SCC, MEBIR, KIR) működtetése csak az EBK szempntú előaudit alól adhatnak felmentést, nem feleltethetők meg az egyéb szükséges szakmai (pl.: tartályvizsgálat, mélyépítés, állványzás, csőszerelés) megfelelőségre irányuló előauditnak. Kiadás dátuma: Oldal: 6/52

7 3. Személyi feltételek A MOL telephelyeire és nymvnalas létesítményeibe a Vállalkzó és/vagy alvállalkzói munkatársai munkavégzés céljából csak érvényes MOL-s EBK ktatás és vizsga sikeres elvégzése után léphetnek be. A MOL EBK ktatási rendszere az alábbi elemekből áll: EBK alapktatás (valamennyi kivitelező dlgzó részére), EBK munkairányítói ktatás (a munkaengedélyen helyszíni munkairányítóként megjelölt munkavállalók részére), specifikus ktatásk (üzemeltetői terület-specifikus, COTAS ktatás, bányabiztnsági vizsga). EBK alapktatással és vizsgával kell rendelkeznie valamennyi kivitelezői dlgzónak (beleértve a munkairányítókat is), akik a MOL bármely telephelyén kivitelezési munkát (karbantartás, beruházás, felújítás, stb.) kívánnak végezni. EBK munkairányítói ktatással kell rendelkeznie valamennyi munkairányítónak, aki munkairányítóként a munkaengedélyen feltüntetésre kerül, valamint minden munkavállalónak, aki egyedül végez munkát. A fenti ktatáskból az alábbiakat a MOL megbízásából külsős vállalkzók végzik (az itt fel nem srlt területek esetében az ktatáskat MOL-s munkavállalók végzik): EBK alapktatás, munkairányítói ktatás, Ezen ktatásk díjkötelesek, a költségek az érintett Vállalkzót terhelik. Az ktató cégek listája, elérhetősége, az ktatásk díja valamint az ktatási anyagk, bemutatók megtalálható az alábbi linken: Az EBK alapktatás valamint a munkairányítói ktatás MOL szinten egységes, valamennyi telephelyre érvényes. Mindkét ktatás vizsgával zárul. A sikeres vizsga után az EBK ktatás regisztrálásra kerül az ún. EBK Útmutatóban, melyet a munkavégzés srán a munkavállalónak magánál kell tartania. Az EBK ktatás érvényességi ideje egy év, melyet annak lejárta előtt meg kell újítani. A Vállalkzó munkatársainak érvényes, az adtt MOL-s telephelyre vnatkzó belépőkártyával kell rendelkeznie (kivétel a öltőállmáskn, a telephelyen kívüli munka pl. csővezetékek stb., vagy ahl a MOL nem építette ki a kártyás beléptető rendszerét), melyet az adtt telephely szerint illetékes Társasági Biztnság szervezettől kell igényelni. A belépőkártya kiadásának előfeltétele a sikeres EBK ktatás és vizsga megléte. Az egyes MOL telephelyek belépőkártya igénylésének részletesebb szabályai (beleértve a pnts költségeket is) megtalálhatóak a linken elérhető web ldaln. Kiadás dátuma: Oldal: 7/52

8 Munkát a MOL telephelyein csak az adtt tevékenység ellátására vnatkzó: birtkában lehet végezni. Vállalkzók EBK menedzsmentje végzettséget, képesítést és jgsultságt igazló dkumentum, érvényes fglalkzás-egészségügyi alkalmasságt igazló dkumentum, tűzvédelmi szakvizsga (a jgszabályban előírt fglalkzási ágakra, tevékenységekre vnatkzóan), bányabiztnsági vizsga (bányahatóság által felügyelt területeken Kutatás-Termelés összes telephelye, Lgisztika csővezetékes szállítás és PB-s területei, amikr a tevékenység a technlógiát is érinti), fényképes belépőkártya (ahl a kártyás beléptető rendszer ki van építve), munkaterület átadási, biztsítási jegyzőkönyvet (ahl szükséges), jóváhagytt EBK tervet (ahl a MOL belső szabályzatai szerint szükséges), EBK Útmutató, munkaeszközök és műszerek listája, időszaks ellenőrzési jegyzőkönyvek, alkalmaztt vegyi anyagk Biztnsági adatlapjai, teheremelő eszközök, kötöző elemek, és gépek időszaks ellenőrzési jegyzőkönyvei, elsősegélynyújtók munkáltatói megbízása, kiktatttságukat igazló dkumentum, munkamegrendelés, munkáltató által kiállíttt íráss megbízás az adtt munkavégzésre, munkaengedély, Vállalkzó köteles flyamatsan ellenőrizni, hgy saját és alvállalkzóinak munkavállalói a munkavégzés helyszínén munkavégzésre alkalmas állaptban (gyógyszer, alkhl, drg beflyásltságtól mentesen) jelenjenek meg és végezzenek munkát. Az építés-kivitelezési tevékenység a 191/2009. (IX. 15.) Krmányrendelet által előírt névjegyzékbe felvett felelős műszaki vezető irányításával végezhető. (Az építőipari kivitelezési munka jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet lyan építőipari kivitelezési tevékenységet, melynek teljesítéséhez nem vesz igénybe tvábbi alvállalkzót). A felelős műszaki vezetőnek vagy megbízttjának flyamatsan a helyszínen kell tartózkdnia, és elérhetőségét biztsítania. Akadályztatása esetén feladatainak ellátásával más, megfelelő képzettséggel és gyakrlattal rendelkező személyt kell megbíznia, melyet az építési naplóba történő bejegyzéssel kell megerősíteni, valamint erről a MOL csprt kapcslattartót tájékztatnia kell. A Vállalkzónak ki kell jelölnie és meg kell bíznia területenként és munkacsprtnként a helyszíni munkairányítót. A munkavégzés helyszíni irányítására csak lyan személy jelölhető aki az általáns fglalkztatási feltételeken túl: szakmailag alkalmas több személy irányítására, ismeri az adtt munkakörnyezetre jellemző veszélyeket és veszélyfrráskat, birtkában van a munkavégzéshez szükséges egészségvédelmi, biztnsági és környezetvédelmi előírásknak, MOL által előírt munkairányítói ktatásn részt vett és sikeres vizsgát tett. Kiadás dátuma: Oldal: 8/52

9 A munkairányító főbb feladatai és kötelességei: kapcslatt tart a kivitelezési munkák srán a MOL kapcslattartójával, krdinálja a napi kivitelezési feladatk megvalósítását, irányítja a munkacsprt tagjainak tevékenységét, minden munkavégzés srán köteles jól látható módn pirs megkülönböztető karszalagt viselni (kivéve töltőállmáskn végzett munka srán), közreműködik a munkaengedélyezési flyamatban, kezdeményezi a munkaengedély kiadását, szükséges módsítását, a munkaterület elhagyása esetében és munka befejezését követő legrövidebb időn belüli leadását, majd a munka befejezését követő lezárását, munkavégzés megkezdése előtt helyszíni szemlét tart, majd a helyszín egészséget nem veszélyeztető és biztnságs állaptának megléte esetén engedélyt ad a munkavégzésre, ellenőrzi az EBK Tervet és szükség esetén intézkedik az abban fglaltak betartása érdekében, a munka megkezdése előtt és azt követően rendszeres ellenőrzés srán köteles meggyőződni a munkaengedélyben meghatárztt személyi, tárgyi feltételek teljesüléséről, a munkaterület rendezettségéről flyamatsan köteles gndskdni, a munkavégzés srán a fizikai rendet fenntartani, ill. a munka befejezése után a munkaterületet munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szempntból kifgástalan állaptban visszaadni, a munkairányító csak abban az esetben végezhet munkát, ha a felügyeletére bíztt munkavállalókat és a veszélyt jelentő mzgáskat, eseményeket biztnságsan figyelemmel tudja kísérni és kellő időben tud intézkedni a veszélyeztetett tér elhagyására, vagy a veszélyhelyzet megszüntetésére, intézkedik annak érdekében, hgy a munkahelyen munkát végző különböző munkavállalók, munkavégzésükkel egymásra ne jelentsenek veszélyt, a munkaengedély hsszabbítása srán feladata annak ellenőrzése, hgy nem következett-e be váltzás a munkát végzők személyében és a munkakörülményekben. amennyiben a munkavégzés srán rendellenességet észlel, a munkát kötelessége felfüggesztetni és az üzemeltető képviselőjének jelenteni, EBK események esetén jelentést tesz a MOL kapcslattartójának, valamint intézkedik a helyszín váltzatlanul hagyásáról (amennyiben az nem kz tvábbi veszélyeztetést) ezzel is segítve az esemény minél gyrsabb és alapsabb kivizsgálását, képviseli a Vállalkzót a MOL által végzett EBK auditk srán. A munkairányítónak flyamatsan a helyszínen kell tartózkdnia, és elérhetőnek kell lennie. Akadályztatása esetén feladatainak ellátásával más, a munkaengedélyben szereplő a fentebb említett kritériumknak megfelelő személyt kell megbíznia, mely történhet írásban, ill. szóban is. A helyszíni munkairányító személyének kijelölését valamennyi, a helyszínen tartózkdó munkavállaló tudmására kell hzni. Ezt a tényt az építési naplóba történő bejegyzéssel kell megerősíteni, valamint erről a MOL-csprt kapcslattartót tájékztatnia kell. Kiadás dátuma: Oldal: 9/52

10 4. Munkavégzés tárgyi feltételei 4.1 Védőruhára, valamint a védőeszközökre vnatkzó követelmények A Vállalkzó köteles az általa végzett munkaflyamatknál az adtt munkaterületre a munkaflyamatk, munkakörülmények veszélyességének megfelelő a MOL telephelyén dlgzó munkavállalók által használttal legalább azns védelmi képességű védőruházatt, lábbelit és tvábbi védőeszközöket, valamint a Vállalkzó saját tevékenységéből eredő veszélyeknek megfelelő védelmi képességű védőeszközöket biztsítani munkavállalói részére, és azk használatát megkövetelni. Olyan szerződés esetén, amely a terület több eltérő besrlású helyszínén vagy létesítményében fg teljesülni, a legszigrúbb besrlású területen, illetve létesítményben használandó ruházatra vnatkzó előírásk a mérvadóak. Az alábbi alap védőfelszerelések, viselése kötelező technlógiai területen a tevékenységtől függetlenül (töltőállmáskn történő munkavégzés srán az alábbi eszközök használata csak akkr kötelező, ha azt jgszabály írja elő, vagy maga a tevékenység (pl.: tartálytisztítás) indklja): védősisak (MSZ EN 397:2012, 2. védelmi kategória) és az szükség szerint védőálarccal kiegészítendő (vegyi és/vagy mechanikai védelem), szemvédelem: legalább a pattanó részecskék ellen védő szemüveg (MSZ EN 166, 1-es ptikai sztály F. védelmi kategória), biztnsági védőlábbeli, kizárólag bakancs (lajálló talppal, rrmerevítővel elláttt, antisztatikus kivitelű munkavédelmi lábbeli, (MSZ EN ISO 20345:2012, S1 védelmi kategória). Félcipő használata tils, védőruha, a munkavégzés helyszínének megfelelően antisztatikus, lángmentesített vagy lángálló (MSZ EN 340:2004, MSZ EN ISO 11612:2009, MSZ EN :2008. védelmi kategória). Tevékenységhez, veszélyfrráshz kapcslódó egyéb védőeszközök, melyek munkaengedélyekben kerülhetnek előírásra nem átvéve ezzel a munkáltató ez irányú felelősségét (az alábbi védőeszköz típusának kiválasztása a Vállalkzó felelőssége a munkavégzés helyén jelenlévő kckázatk figyelembe vételével): megfelelő zajcsillapítású hallásvédő füldugó, vagy fültk, védőkesztyű (ártalmnak megfelelő), légzésvédő készülék (szükség szerint szűrési elven működő, vagy környezeti levegőtől független, sűrített levegős, vagy túlnymáss), leesés ellen védő felszerelések; biztnsági heveder és kikötőkötél, vagy zuhanás gátló (munkaöv NEM elfgadtt!). A tevékenységekhez szükséges kiegészítő védőeszközök kckázatértékelésen alapuló meghatárzásáért, biztsításáért és használatának ellenőrzéséért a Vállalkzó felelős. Fenti védőeszközök megfelelőségéről, azk teljes védőképességet nyújtó állaptáról a Vállalkzó köteles flyamatsan gndskdni, sérülések esetén azkat javíttatni, cserélni kell. A védőeszközök védelmi képességének a munkavégzés helyszínén aznsíthatónak kell lenni. Kiadás dátuma: Oldal: 10/52

11 4.2 Munkaeszközök megfelelősége Vállalkzó a munkaterületre, technlógiai területre lyan munkaeszközt, szerszámt, berendezést hzhat be, amely kifgástalan műszaki állaptú, rendelkezik a jgszabálykban előírt magyar nyelvű üzemeltetési dkumentációval, tanúsítvánnyal, megfelelőségi igazlással, veszélyességének megfelelő üzembe helyezéssel, vagy ellenőrző felülvizsgálattal, és azn a szükséges időszaks felülvizsgálatkat elvégezték. A nem veszélyes munkaeszköz esetében a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 4. illetve veszélyes esetében az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 3. szerinti felülvizsgálatkat igazló dkumentumknak MOL általi ellenőrzés esetén rendelkezésre kell állnia. A munkavégzéshez használt időszaks felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközök esetében a Vállalkzó köteles a legutlsó időszaks ellenőrző felülvizsgálat elvégzését, a munkaeszközön elhelyezett, jól látható jelzéssel, vagy egyéb dkumentummal (pl.: emelőgép napló, időszaks felülvizsgálati jegyzőkönyvek, stb.) igazlni. Minden felülvizsgálatra kötelezett munkaeszköznek, szerszámnak egyedi aznsítóval (gyári vagy leltári szám) kell rendelkeznie a beaznsíthatósága érdekében. 4.3 Alkalmaztt vegyi anyagkkal kapcslats követelmények A Vállalkzó tevékenységéhez szükséges veszélyes anyagk és készítmények megválasztásánál, és alkalmazásánál köteles figyelembe venni az alkalmazni kívánt anyag/készítmény veszélyeit, a tevékenység helyszínén, munkaterületen, technlógiai területen jelen lévő veszélyeket, illetve ezek egymásra hatását. Veszélyes anyagkkal és készítményekkel végzett tevékenységek srán a Vállalkzó köteles az általa felhasznált veszélyes anyagk és készítmények biztnsági adatlapjait a munkavégzés helyszínén, vagy elérhető közelségben (pl. telephelyen belül) tartani. Tils a tevékenység helyszínére, munkaterületre, technlógiai területre hiánys, vagy sérült címkézésű és/vagy csmaglású, és/vagy aznsíthatatlan anyagt/készítményt bevinni. Amennyiben a veszélyes anyag, az Üzemeltető, vagy harmadik fél környezetét, felszíni, felszín alatti vizeit, csatrnahálózatát, légterét terhelné, a Vállalkzó a tevékenység megkezdése előtt, a terület üzemeltetőjének képviselőjét köteles tájékztatni. A tevékenység megkezdése csak a Megrendelő képviselő előzetes engedélye alapján lehetséges. 4.4 Járművekre vnatkzó követelmények A technlógiai területekre belépő idegen üzemeltetésben lévő gépjárműveknek, munkagépeknek rendelkezniük kell; Tehergépkcsik esetén: 3,5 t megengedett össztömegig 1 db 1 kg-s prral ltó készülékkel 12 t megengedett össztömegig 1 db 6 kg-s prral ltó készülékkel, t megengedett össztömegig 1 db 12 kg-s prral ltó készülékkel, 24 t meghaladó megengedett össztömegig 2 db 12 kg-s prral ltó készülékkel Kiadás dátuma: Oldal: 11/52

12 Autóbuszk esetén: 30 személy befgadóképességig 1 db 3 kg-s prral ltó készülékkel, személy befgadóképesség között 1 db 6 kg-s prral ltó készülékkel, 100 személy befgadóképesség felett 1 db 12 kg-s, vagy 2 db 6 kg-s prral ltó készülékkel, Személygépkcsik esetén legalább 1 db 1 kg-s prral ltó készülékkel, Mbil emelőgépek esetén legalább 1 db 2 kg-s prral ltó készülékkel, 4.5 Védelmi eszközök biztsítása A munkaterület és a tevékenység függvényében a Vállalkzónak rendelkeznie kell megfelelő számú, az adtt engedélyben meghatárztt gázk érzékelésére szlgáló (bérelt, vagy saját tulajdnú) gázkncentráció mérő műszerrel. A műszert csak annak működését ismerő, a cég által megbíztt munkavállaló kezelheti. A műszerek időszaks felülvizsgálatáról szóló, ill. illetve a vnatkzó szabvány által előírt időszaks működési (Bump Test) teszt biznylatának igazlásnak rendelkezésre kell állnia. Ha bármely tűzveszélyes vagy egyéb veszélyes (ártalmas, mérgező, stb.) anyag munkatérben való jelenléte vagy megjelenése biztnsággal nem kizárható, vagy a munkatér szellőzése krlátztt, a munkavégzés teljes időtartama alatt a munkaengedélyezést megelőző előzetes gázkncentráció-méréstől függetlenül kötelező a flyamats gázkncentráció mérés mely az adtt munkaterületen munkát végző Vállalkzó feladata. A következő paramétereket kell mérni az engedélykiadás előtt, és flyamatsan a munkavégzés srán: Ártalmas és/vagy mérgező gőzök/gázk; Éghető gőzök/gázk (ARH); Beszállással és tűzveszéllyel járó munkavégzés esetén O 2. A flyamats kncentráció mérések végezhetők személyi gázkncentráció-mérő vagy területmnitrzásra alkalmas kncentrációmérő műszerek flyamats használatával. Fnts, hgy a készülékek előre beállíttt kncentráció értékeknél hang- és fényjelzéssel figyelmeztessenek a veszélyre. A mérőműszer hitelesített, rbbanásbizts kivitelű legyen. Ex védelmi módja feleljen meg a munkaterület Zóna besrlásának (legalább Zóna 1-es kivitelű legyen), a megfelelő gáz alcsprtba, és a megfelelő hőmérsékleti sztályba (T1-T6) tartzzn. A flyamats kncentrációmérő műszerek biztsítása a Vállalkzó, kivitelező cég(ek) felelőssége. Amennyiben a teljes munkaterület légterének mnitrzása valamint a helyszínen tartózkdó valamennyi személy riasztása, a személyi gázkncentráció mérő készülékektől eltérő, vagy azkat kiegészítő technikai megldással biztnságsan szavatlva van, úgy nem kell minden munkavállalónak személyi gázkncentráció mérőt viselnie. Az lyan munkahelyen, ahl be- vagy leesési veszély van, vagy a munkavégzés hatókörében tartózkdókat leeső tárgyak veszélyeztetik, a munkavállalók védelméről kllektív védelemmel, elkerítéssel, lefedéssel, vagy más alkalmas módn, illetve egyéni védelemmel kell gndskdni. Kiadás dátuma: Oldal: 12/52

13 A tűzveszélyes tevékenység végzésére feljgsító engedélyben meghatárztt, a hatálys jgszabályknak megfelelően felülvizsgált, a munkaterületen keletkezhető tűz ltására alkalmas tűzltó felszerelést, készüléket a Vállalkzó köteles biztsítani. 4.6 Szciális és elsősegélynyújtó eszközök biztsítása A Vállalkzó köteles a MOL telephelyein, vagy létesítményein végzett munkája srán biztsítani a 3/2002 (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerint a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjét. Amennyiben építési munkahelynek minősül a munkavégzés helyszíne, akkr figyelembe kell venni a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési flyamatk srán megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről című jgszabály előírásait is. Vállalkzó köteles ivóvizet, a munka jellegének és az aktuális időjárásnak megfelelő védőitalt, védőszereket, a tevékenység és munka jellegének megfelelő szintű tisztálkdási és higiénés feltételeket biztsítani. Technlógiai területen vagy szabadban végzett munka esetén, amennyiben a munkavégzés előreláthatólag 2 napnál hsszabb ideig tart és legalább 10 fő egyidejű munkavégzésével lehet számlni, úgy pihenő helyiséget (knténert) és legalább 1db mbil WC-t kell az érintett vállalkzónak a munkaterületre biztsítani. Ezt a mennyiséget minden tvábbi 5 fő után plusz 1 mbil WC-vel kell növelni. Fővállalkzás esetén, ahl több alvállalkzó munkavállalói is dlgznak egyazn munkaterületen és összesített létszámuk meghaladja a fentebb említett 10 főt, úgy a mbil WC-t és a pihenő knténert a fővállalkzónak kell biztsítania. A pihenő knténer fűthető (téli időszakban, ha a napi középhőmérséklet nem éri el a +4 fkt) és hűthető (nyári időszakban, ha a napi középhőmérséklet meghaladja a +24 fkt) valamint megfelelő méretű kell, hgy legyen, figyelembe véve a teljes munkavállalói létszám. Amennyiben egyazn vállalkzástól 10 vagy annál több személy legalább 1 hétig végeznek egyidejűleg munkát egy munkaterületen, úgy részükre az illetékes vállalkzás vezetőjének msdó helyiséget (knténert) kell biztsítania. A msdó helyiségben minden 5 fő után 1db fali msdót, minden 20 fő után 1db zuhanyzót (hideg és meleg vízzel) kell biztsítani. Vállalkzó a munka jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyfrrásknak, a munkavállalók létszámának megfelelően biztsítja a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit. A Vállalkzó által biztsíttt knténerek telepítésekr figyelembe kell venni jelen szerződés melléklet 6.3. pntjának szabályait is. A fenti követelmények teljesítéséhez a MOL infrastruktúrája nem vehető igénybe. Ilyen szándék esetén a MOL ldalról jóváhagyása szükséges. Töltőállmási munkavégzések srán a vendég msdók használata engedélyezett. Kiadás dátuma: Oldal: 13/52

14 5. A munkaterület átadási, biztsítási eljárás, munkaterület elhatárlás 5.1. Munkaterület átadási, biztsítási eljárás Az eljárás szereplői: Megrendelő képviselői A Fővállalkzó képviselője A vállalkzók képviselői Technlógiai egységek, létesítmények, üzemrészek, tartályk, kmplett üzemek, vagy beépítetlen területek beruházási munkák, vagy nagyleállás, karbantartás céljából való biztsítása a kivitelezőknek, vagy karbantartóknak a munka megkezdése előtt, a Munkaterület biztsítási / átadási-átvételi jegyzőkönyvben történik. A jegyzőkönyvet a MOL munkavállalói készítik el legalább 2 példányban, melyből egy példány a Vállalkzóé. A területátadási/biztsítási eljárást az Üzemeltető és a Fővállalkzó között, illetve a Fővállalkzó és a területre felvnuló, munkát végző alvállalkzó(k) között is le kell flytatni, ha a Fővállalkzó szükségesnek ítéli a terület átadását az alvállalkzó részére, aznban ez egy eljárás keretében is kivitelezhető, amennyiben a fővállalkzó mellett az alvállalkzók képviselői is megjelennek a munkaterület fővállalkzónak történő átadásán, biztsításán.. Munkaterület biztsítási / átadási jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre azk az EBK szabályk, melyeket a munkaengedélyek önmagukban nem tudnak lekezelni. Ilyen munkaterület átadási eljárást kell leflytatni a zöld és barnamezős beruházásk esetében is, ahl többnyire a munkaterület mellett a munkaengedélyezési flyamat is átadásra kerül. A zöld és barna mezős munkavégzésekre egyedi EBK szabályk vnatkzhatnak (munkaengedélyezési flyamatra, az egyéni védőruha követelményekre stb.) melyek enyhébbek lehetnek az élő rendszereken vagy azk mellett történő munkavégzésnél, aznban sha nem lehetnek enyhébbek a jgszabályi követelményektől. A munkaterület biztsítási / átadási eljárás minden résztvevőjének aláírásával kell felelősséget vállalnia az elhangzttak valóságáért és elfgadásáért. Munkaterület visszaadásról/visszavételéről is ebben a jegyzőkönyvben kell nyilatkzni. A munkaterület biztsítás / átadás jegyzőkönyvének frmátuma megtalálható a linken elérhető web ldaln. Kiadás dátuma: Oldal: 14/52

15 5.2. Munkaterület elhatárlás Minden munkavégzés megkezdése előtt fel kell mérni, hgy milyen veszéllyel járhat az adtt tevékenység az tt dlgzó munkavállalókra és a munkavégzés környezetében lévőkre, melyek figyelembe vételével meg kell határzni, hgy szükséges e megjelölni a munkaterületet vagy nem. Amennyiben a tevékenységekből adódóan veszélyeztetés áll fenn, úgy szükséges a munkaterület nagyságának és az elhatárlás módjának meghatárzása és annak dkumentálása (munkaengedélyen vagy munkaterület átadás-, biztsítás srán annak jegyzőkönyvében). Elhatárlás módja lehet: - jelző szalag (infrmális jellegű, melyet lyan távlságban kell elhelyezni a kckázats helyektől, tevékenységektől, hgy azk ne jelentsenek veszélyt a jelző szalagn kívül közlekedőkre, munkát végzőkre. Ilyet lehet alkalmazni pl.: vegyszeres tisztítás, gépi emelés, hegesztéssel járó tevékenységek esetén.) - védőkrlát (fizikailag akadályzza meg a veszélyes munkaterületre történő belépést, mely általában a be-, vagy leesés veszélye ellen nyújt védelmet, ezért legtöbbször megnyittt aknák, mély árkk esetében lehet alkalmazni). - védőtető, védőháló (fizikai védelmet nyújt a zuhanó tárgyak, anyagk kzta sérülésekkel vagy a nem várt kiprzással vagy egyéb nem kívánats eseménnyel szemben. Legtöbbször állványk használata vagy magasban történő munkavégzés srán lehet alkalmazni). 6. MOL infrastruktúra igénybevételének szabályai 6.1 Rákötés energiahálózatkra A Vállalkzó/alvállalkzó által kért energiák (elektrms, gőz, inert gáz, tűzi víz stb.) biztsításának műszaki megldásait a Megrendelő határzza meg és tájékztatja a Vállalkzó kapcslattartóját. A Vállalkzó által használt energiavételezési eszközöknek meg kell felelniük a vnatkzó jgszabályi követelményeknek. Az ideiglenesen kialakíttt villams energia hálózatk villamsbiztnsági előírásknak való megfelelőségét vizsgálati jegyzőkönyvvel kell igazlni. 6.2 A csatrnaszennyezés szabályai Amennyiben a Vállalkzó a karbantartási, felújítási és beruházási munkák srán víz- és/vagy csatrnaszennyezést kzó tevékenységet kíván flytatni (pl. készülékmsatás), azt írásban be kell jelentenie és engedélyeztetnie kell a MOL kapcslattartójával. Az első ízben felhasználásra javaslt vegyszerek esetében a bejelentéshez mellékelni kell a felhasználni kívánt vegyszer biztnsági adatlapját, az alkalmazni kívánt technlógia részletes leírását, a keletkező hulladék(k) kezelésének módját. Kiadás dátuma: Oldal: 15/52

16 A vállalkzásnak figyelemmel kell lennie arra, hgy az általa felhasznált veszélyes anyag önmagában és a MOL technlógiai rendszerében a tisztítási flyamat közben milyen hatással lehet az tt dlgzókra. Veszélyes anyag felhasználása srán azt mindenképpen tudatni (vegyszeres tisztítási adatlap kitöltésével) és egyeztetni kell a MOL illetékes üzemével. A vegyszeres tisztítási adatlap megtalálható a linken. Ha az adtt vegyi anyag csatrnába engedéséhez tvábbi vizsgálat szükséges, akkr felmerülő költségek a Vállalkzót terhelik. 6.3 Knténerek telepítése és a dhányzás szabályai A MOL telephelyein a Vállalkzó által telepítendő knténerek (pihenő, tárló, irda, msdó, WC) telepítését előre jelezni kell a MOL képviselőjének, akinek azt át kell vizsgálnia és a telepítést engedélyeznie kell. A sikeres felülvizsgálat és telepítési engedély elengedhetetlen feltételei: knténer egyértelmű aznsíthatósága (cégnév, vezető név és telefn, knténeraznsító), megfelelő álléknysága, zárhatósága, kívánt felhasználási célhz rendelt fizikai, esztétikai, higiénés állapta, a nyílászárók megfelelő állapta, knténer szükség szerinti fűthetősége, elektrms rendszereinek biznylatlt megfelelősége. Knténer telepítése esetén a telepítéshez a terület felelősének előzetes engedélye szükséges Amennyiben az adtt munkavégzés vlumene vagy technlógiája hármnál több bódé, valamint lakókcsi felállítását követeli meg egy időben, illetve azk rendeltetésszerű használatáhz elektrms áram, fűtőgőz, víz, csatrnahálózat rákötése szükséges, úgy a telepítési helyről rganizációs tervet kell készíteni, melyen jelölni kell a knténerek egymáshz és a technlógiáhz visznyíttt pnts telepítési helyét valamint a rákötések (villams, gőz, víz, stb.) helyét és útvnalát. Az rganizációs terv elkészítése az érintett (fő)vállalkzó feladata, annak jóváhagyását a telepítéssel érintett üzemi munkaterület vezetője végzi. Dhányzni csak a MOL által kijelölt, táblával megjelölt helyen, ill. a MOL által jóváhagytt nyittt dhányzó knténerekben szabad. Kiadás dátuma: Oldal: 16/52

17 7. A megbízás és a munkaengedély A MOL telephelyein a munkavégzés megkezdésének előfeltétele: a Vállalkzó, mint munkáltató íráss megbízása az adtt munkaflyamatra fglalkztattt munkavállalói részére EBK Terv (EBK Kritikus tevékenységekre) a MOL képviselője által kiállíttt munkaengedély A Vállalkzó kötelessége a munkavégzést megelőzően kiállítani a Megbízást, valamint az EBK terv köteles tevékenységek esetén (vagy ha a Megrendelő előírja) rendelkeznie kell jóváhagytt EBK Tervvel. Ezen dkumentumk birtkában lehet munkaengedélyért flyamdni az adtt MOL-s terület képviselőjéhez. Valamennyi dkumentum frmátuma kötött, melyek a kitöltési útmutatókkal együtt megtalálhatók a linken elérhető web ldaln. A MOL azn területein, ahl elektrnikus munkaengedélyezési rendszert vezettek be, a megbízásn a megrendelésszámt is fel kell tüntetni, e nélkül a megbízás érvénytelen. Munkaengedélyért a Vállalkzó helyszíni munkairányítója flyamdhat, akinek felelőssége a munkaengedélyben leírt feltételek megértése, a követelmények átadása az irányítása alatt lévő dlgzók számára, valamint az előírt feltételek betartása és tejlesülésének flyamats ellenőrzése. Az egységes Munkaengedélyt kell alkalmazni az: egyszerű (ptenciális tűzveszéllyel vagy beszállással nem járó) munkavégzéseknél ( Általáns munkára mező), a szikraképződéssel/ ptenciális tűzveszéllyel járó tevékenységeknél ( Tűzveszélyes munkára mező), a beszállással járó munkáknál ( Beszálláss munkára mező) és technlógiai területre történő gépjárműves behajtás esetén ( Gépjárműves behajtásra mező) (Töltőállmási munkák esetében nem releváns.) A munkaengedélyen szereplő engedély típusk közül a munkavégzés jellegének megfelelő(ke)t az engedély kiadója (üzemeltető) választja ki a munka műszaki tartalma alapján. Egy munkaengedélyen csak ugyanazn cég munkavállalói szerepelhetnek, tehát több cég egyidejű munkavégzése esetén cégenként kell a munkaengedélyeket kiállítani. Kivétel képez a beszállással járó munkavégzés esetén kiadtt engedély, ahl két cég munkavállalói is szerepelhetnek egy engedélyen, abban az esetben, ha a figyelő tevékenységet nem ugyanazn cég munkatársai látják el, mint a beszálláss munkavégzést. Külön megbízás ebben az esetben is cégenként kell. Kiadás dátuma: Oldal: 17/52

18 A munkaengedély kiállítása előtt a (Fő)vállalkzó, munkairányítója és az engedélykiadó (Üzemeltető) közösen megtekintik a munkavégzés helyszínét, ahl az engedélyezőnek aznsítania, értékelnie kell a munkavégzés körülményeinek veszélyeit, és a munkaengedélyt azknak megfelelően kell kiállítania. Abban az esetben, ha a munkaengedély egyszerű kitöltésével meghatárzhatók a biztnságs munkakörülmények, akkr elegendő csak a munkaengedélyt kitölteni. A Vállalkzó a munkaterület bármilyen célból történő elhagyásakr köteles a munkaengedély kiadóját értesíteni. A Vállalkzó a munka befejezését követően köteles a munkaengedélyét az engedélykiadás helyén záradékltatni, és tudmásul veszi, hgy ezzel az engedély érvényessége megszűnik. Amennyiben a munkavégzés időtartama alatt az engedélyen feltüntetett munkavállalók közül egy, vagy több fő átirányításra kerül más munkaterületre, akkr nem kell ismételten engedélyt kérni/módsítani, aznban ezt is jelenteni kell a munkaengedélyezők (üzemi személyzet) részére. Amennyiben a munkavégzés időtartama alatt az engedélyen feltüntetett munkavállalókhz lyan munkavállalók csatlakznak, akik az eredeti engedélyen nem vltak feltüntetve, akkr új engedély kiadását kell kezdeményeznie a munkairányítónak. A Munkaengedély havária riasztás-jelzés esetén érvényét veszíti. Ilyenkr minden engedélyköteles tevékenységet abba kell hagyni és a munkaterületet biztnságsan hagyva a rendkívüli helyzeti szabályknak megfelelően a legrövidebb időn belül le kell vnulni a területről, vagy az arra kijelölt helyen el kell zárkózni tvábbi utasításig! A MEFTIR rendszer Töltőállmásk esetében nem alkalmazható, mivel tt a MeFTIR rendszer nem került bevezetésre) A MOL elektrnikus munkaengedélyezési rendszeréhez a Vállalkzó a szerződéskötést követően köteles a kivitelezési tevékenységben résztvevő munkavállalóinak az adatait megküldeni a címre, a MEFTIR rendszer adatgazdájának. Kizárólag azn partner munkavállalói részére lehet kiállítani munkaengedélyt, aki eleget tesz az adatszlgáltatási kötelezettségüknek, és a megadtt dkumentumk érvényességi ideje a munkaengedély kiállításának időpntjában még nem járt le. A munkavállalók adatainak rögzítését legkésőbb a munka tényleges megkezdése előtt el kell végezni. Az aktuális dlgzói adatkat a webes felületen letölthető Dlgzói_adatbekérés.xls Excel fájl kitöltésével kell megadni. Kiadás dátuma: Oldal: 18/52

19 A dlgzói adatk megadására szlgáló Excel fájl két munkafüzetet tartalmaz. Az első az adatbetöltő, ahl szükséges adatkat kell megadni munkavállalónként. Minden cella csak egy adat (dátum, biznyítvány szám, stb.) rögzítésére szlgál. Abban az esetben, ha egy munkavállaló pl. több tűzvédelmi szakvizsga biznyítvánnyal rendelkezik, azt új srban kell rögzíteni a dlgzó neve és Társadalmbiztsítási Aznsító Jelének (TAJ szám) megadásával. Az adatbetöltő ldaln rögzített adatk, a Dlgzói adatk_nymtatható munkafüzetbe autmatikusan áttöltésre kerülnek, melyet ki kell nymtatni és a lapn szereplő munkavállalókkal srnként alá kell íratni. A munkavállalók személyes adatainak helyességét, a cég munkáltatói jgkat gyakrló képviselője aláírásával köteles igazlni. A munkavégzést megelőzően, legalább 2 munkanappal krábban elektrnikus xls, valamint a munkáltató és a munkavállalói aláíráskat tartalmazó példányt pdf frmátumban meg kell küldeni a címre. Az adattartalm valódiságáért, illetve az abban időközben bekövetkező váltzásk időben történő közléséért, valamint a munkavállalók hzzájárulásának beszerzéséért és megküldéséért az adatszlgáltató cég a felelős. A dlgzói adatkban időközben bekövetkezett váltzáskat, a cég képviselője a váltzást követő 1 munkanapn belül kötelesek megküldeni. Az eljárás hasnló, mint az első adatszlgáltatás esetében, annyi egyszerűsítéssel, hgy az xls, és a munkáltató, valamint a munkavállaló(k) által aláírt pdf frmátumt már csak a megváltztt adatkra vnatkzóan kell megküldeni a címre, vagyis a cég teljes munkavállalói listáját nem kell ismételten elküldeni. A MeFTIR adatbázisban szereplő adatk valódiságát a MOL képviselői a Vállalkzó telephelyén vagy a MOL telephelyein mintavételesen ellenőrizhetik. Eltérés esetében, a Vállalkzóval szemben eljárást indít a MOL, melynek az eset súlysságától függően kötbér, dlgzó kitiltása, vagy a szerződés felbntása lehet a következménye. A MOL által fglalkztattt Beszállítók alvállalkzóinak is szerepelniük kell a MeFTIR rendszerben, valamint rendelkezniük kell megfelelő jgsultságkkal és SAP aznsítóval. Ebben az esetben a SAP-ban rögzített Beszállító feladata, a harmadik fél bevnásáról a megrendelésen szereplő MOL ügyintéző értesítése, illetve az alvállalkzó tájékztatása a szükséges adatszlgáltatásról (dlgzói adatk megküldése címre). A Beszállító legalább a munkakezdést megelőző 2 munkanappal krábban köteles a MOL csprt ügyintézőnek megadni, a megrendelés teljesítése srán bevnni kívánt alvállalkzó(k) nevét (cégnév), az alvállalkzó(k) cég SAP aznsítóját és a megrendelésen szereplő SAP SM rendelésszámt (vagy ennek hiányában a szerződésszámt). Kiadás dátuma: Oldal: 19/52

20 Megrendelések aznsítása: A kivitelezők beaznsítása és a munkaengedélyezési flyamat gyrsítása érdekében az alvállalkzó láncban szereplő valamennyi résztvevő köteles a Munkavégzés munkáltató általi elrendelése a MOL-csprt telephelyein történő munka végzésére (röviden: Megbízás) című nymtatványn a megrendelésen szereplő SAP SM rendelésszámt, vagy ennek hiányában a tárgyi munkáhz kapcslódó szerződés számát feltüntetni, és azzal együtt jelentkezni a munkavégzési engedélyért. Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hgy az aktuális dlgzói adatk elégtelensége, az alvállalkzók bejelentésének elmulasztása, valamint a SAP SM rendelésszám Megbízásn történő feltüntetésének hiánya miatt a munkaengedélyt kiadó üzemeltető megtagadja, illetve megtagadhatja a munkaengedély kiállítását. 8. Egyes tevékenységekhez tartzó biztnsági szabályk 8.1 Tűzveszéllyel járó, illetve tűz- és/vagy rbbanásveszélyes (Zóna 1-2) környezetben végzett tevékenységek biztnsági szabályai Tűzveszélyes tevékenység az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lbbanáspntját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, tvábbá gyújtófrrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár. Biztsítani kell, hgy a munkaterület és a környezete lyan állaptban legyen, hgy a tűzveszélyes tevékenység biztnságsan legyen végezhető. A terület tisztításának, nedvesítésének, aknák lefedésének/zárásának, éghető anyagk eltávlításának (technlógia rendszerekből, aknákból, stb.) krdinációja az Üzemeltető (engedélyt kiadó) feladata az engedély kiadása előtt. Abban az esetekben ha az üzemeltetőnek erre nincs saját személyzete, a munkaengedélyben rögzítve ezeket a feladatkat átadhatja munkát végző vállalkzás részére. Az Üzemeltető rendelkezéseinek végrehajtása, illetve a munka srán a feltételek flyamats biztsítása a munkát végző Vállalkzó feladata. A tűzveszélyes tevékenységet egyedül végezni tils! Az ellenőrzéssel megbízttak, mind a Vállalkzó, mind az Üzemeltető/Engedélyt kiadó részéről kötelesek a kiadtt engedélyben megjelölt munkafeltételeket betartani, illetve betartatni, a munkavégzést és körülményeit rendszeresen figyelemmel kísérni. A meghatárztt feltételek megváltzása esetén a munkát be kell szüntetni, az engedély előírásainak szükség szerinti módsításait kezdeményezniük kell, illetőleg módsíttt engedélyt kell kiadni. Kiadás dátuma: Oldal: 20/52

Kiterjesztett EBK követelmények a MOL magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein

Kiterjesztett EBK követelmények a MOL magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein Kiterjesztett EBK követelmények a MOL magyarrszági tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein 1. Általáns követelmények... 2 2. Munkavégzést megelőző EBK követelmények... 3 3. Személyi feltételek... 6

Részletesebben

Szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

Szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete 1. Általáns követelmények... 2 2. Munkavégzést megelőző EBK követelmények... 2 3. Személyi feltételek... 4 4. Munkavégzés tárgyi feltételei... 7 4.1 Munka-

Részletesebben

Kiskereskedelem és Értékesítés szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

Kiskereskedelem és Értékesítés szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete Kiskereskedelem és Értékesítés szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete 1. Általáns követelmények... 2 2. Munkavégzést megelőző EBK követelmények... 3 3. Személyi feltételek... 5 4. Munkavégzés

Részletesebben

AMBSz Alapvető Munkabiztonsági Szabályok A munkavégzés engedélyezésének új szabályozási keretrendszere

AMBSz Alapvető Munkabiztonsági Szabályok A munkavégzés engedélyezésének új szabályozási keretrendszere AMBSz Alapvető Munkabiztonsági Szabályok A munkavégzés engedélyezésének új szabályozási keretrendszere Alapvető munkabiztonsági szabályok MOL Flagship szabályzat: HSE_1_G7.1.1_MOL5.1 Alapvető munkabiztonsági

Részletesebben

KIVITELEZŐI EBK FOLYAMATOK változásai. Kurucz Csaba Algyő, 2014. június 3.

KIVITELEZŐI EBK FOLYAMATOK változásai. Kurucz Csaba Algyő, 2014. június 3. KIVITELEZŐI EBK FOLYAMATOK változásai Kurucz Csaba Algyő, 2014. június 3. A FOLYAMAT ÉLETCIKLUSA Tervezés és hatály meghatározása EBK előszűrés és előaudit Tendereztetés és szerződéskötés Helyszíni munkavégzés

Részletesebben

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról ZALAKOMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Cím: 8751 Zalakmár, Tavasz u. 13. Tel: (93) 386-017 Fax: (93) 386-037 E-mail: inf@zalakmar.hu Web: http://www.zalakmar.hu Bejelentés ipari tevékenység flytatásáról (A

Részletesebben

A MOL Nyrt. új Kivitelezői EBK rendszere II. MOL Beszállítói Fórum Plecskó Attila TÁSZ & FU FF&EBK vezető Százhalombatta, 2010.12.

A MOL Nyrt. új Kivitelezői EBK rendszere II. MOL Beszállítói Fórum Plecskó Attila TÁSZ & FU FF&EBK vezető Százhalombatta, 2010.12. A MOL Nyrt. új Kivitelezői EBK rendszere II. MOL Beszállítói Fórum Plecskó Attila TÁSZ & FU FF&EBK vezető Százhalombatta, 2010.12.20 1 Hajtóerők - Még mindig történnek halálos munkabalesetek - Vállalkozók

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

KIVITELEZŐI EBK FOLYAMATOK változásai. Kurucz Csaba Százhalombatta, 2014. május 8.

KIVITELEZŐI EBK FOLYAMATOK változásai. Kurucz Csaba Százhalombatta, 2014. május 8. KIVITELEZŐI EBK FOLYAMATOK változásai Kurucz Csaba Százhalombatta, 2014. május 8. A FOLYAMAT ÉLETCIKLUSA Tervezés és hatály meghatározása EBK előszűrés és előaudit Tendereztetés és szerződéskötés Helyszíni

Részletesebben

EBK ellenőrzések tapasztalatai. Kanyó Szilvia Petrolszolg Kft EBK szakértő

EBK ellenőrzések tapasztalatai. Kanyó Szilvia Petrolszolg Kft EBK szakértő EBK ellenőrzések tapasztalatai Kanyó Szilvia Petrolszolg Kft EBK szakértő Tapasztalatok, újragondolás, fejlődés Big June 2015 Leállások 2016 júliusban Nagyleállás August 2016 Organizációs tervek: újragondolva

Részletesebben

T E S Z T L A P. 1. Milyen okmányokat kell a munkavállalónak a munkavégzés helyszínén magánál tartania?

T E S Z T L A P. 1. Milyen okmányokat kell a munkavállalónak a munkavégzés helyszínén magánál tartania? T E S Z T L A P 1. Milyen okmányokat kell a munkavállalónak a munkavégzés helyszínén magánál tartania? a) Személyi igazolvány és végzettséget igazoló dokumentum. b) Személyi igazolvány. c) EBK kártya és

Részletesebben

Beszállítók EBK oktatása

Beszállítók EBK oktatása VIG-TÁT-19 Beszállítók EBK menedzsmentje Beszállítók EBK oktatása Kiadási állapot: 2015.04.08. Általános követelmények Belépés feltétele az EBK oktatás. Az EBK oktatás érvényességi ideje egy év. belépőkártya.

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

MOL-csoport Kivitelezői EBK rendszere Új elemek Finomítás Beszállítói EBK Fórum Plecskó Attila, Varga Attila

MOL-csoport Kivitelezői EBK rendszere Új elemek Finomítás Beszállítói EBK Fórum Plecskó Attila, Varga Attila MOL-csoport Kivitelezői EBK rendszere Új elemek Finomítás Beszállítói EBK Fórum Plecskó Attila, Varga Attila Százhalombatta, 2012.11.08 1 Beszállítói folyamat EBK vonatkozások 1 2 3 4 5 Előminősítés/ Előszűrés

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Pályázati felhívás. Fontosabb feltételek még :

Pályázati felhívás. Fontosabb feltételek még : Pályázati felhívás A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. (tvábbiakban: ajánlatkérő) ajánlatt kér közvilágítás távfelügyeleti rendszer szállítására, installálására

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások:

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE II. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Építési munkahelyeken az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági

Részletesebben

Hogyan készülünk fel a évi nagyjavításra?

Hogyan készülünk fel a évi nagyjavításra? Hogyan készülünk fel a 2016. évi nagyjavításra? Cél: Leállások végrehajtása EBK esemény nélkül 2 1. Munkaengedélyek kiadása I. EBK kritikus tevékenységek végzése esetén munkaengedély kiadása szükséges

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

Engedély kiadás és a karbantartási-kivitelezési munkák gyakorlati tapasztalatai a Dunai Finomító tárolóterein

Engedély kiadás és a karbantartási-kivitelezési munkák gyakorlati tapasztalatai a Dunai Finomító tárolóterein Engedély kiadás és a karbantartási-kivitelezési munkák gyakorlati tapasztalatai a Dunai Finomító tárolóterein Összeállította: Soczó Attila Általános üzemirányító DS Magyarország Dunai Finomító Tárolás-Keverés

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma

M.8. számú melléklet A megbízási és a bizományosi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete M.8. számú melléklet A megbízási és a bizmánysi szerződések tartalma Egyetemes Szlgáltatói Üzletszabályzat M.8. számú melléklete 1 MEGBÍZÁSI

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

Adja meg címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata

Adja meg  címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Adja meg e-mail címét! Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata Új email cím megadása esetén garantált ajándék 1000 Ft számlajóváírás, ezen felül részt vehet a srslásn, ahl Öné lehet egy iphne6 telefn!

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

Projektzárási használati útmutató

Projektzárási használati útmutató Prjektzárási használati útmutató Tartalmjegyzék I. Prjektzárási dkumentáció minimális tartalma:... 2 A Kifizetési kérelem és Záró Prjekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nymtattt váltzata (5. számú melléklet)...

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ-

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ- AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ III. KÖTET FELADATLEÍRÁS - A PÉCS2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA PROGRAM BERUHÁZÁ- SAIHOZ KAPCSOLÓDÓ KOMPLEX MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÁSOK - Pécs2010 EKF prgram TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ...

Részletesebben

Alapvető Biztonsági Szabályok HSE_1_G7.1.1_MOL1. Kókai Béla FF&EBK MOL Déli Régió és KT vezető 2014.06.03. - Algyő - Kivitelezői Fórum

Alapvető Biztonsági Szabályok HSE_1_G7.1.1_MOL1. Kókai Béla FF&EBK MOL Déli Régió és KT vezető 2014.06.03. - Algyő - Kivitelezői Fórum Alapvető Biztonsági Szabályok HSE_1_G7.1.1_MOL1 Kókai Béla FF&EBK MOL Déli Régió és KT vezető 2014.06.03. - Algyő - Kivitelezői Fórum Hatálya A szabályzat területi hatálya kiterjed a MOL teljes működési

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS ŐRIZETÉBEN

KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS ŐRIZETÉBEN KERÉKPÁRSZÁLLÍTÁS AZ UTAS ŐRIZETÉBEN Szlgáltatás Igénybevételi feltételek Igényjgsultság Kerékpár elhelyezése Őrzés, felelősség 1./ Azkn az állmáskn és megállóhelyeken, ahl a pern magassága és a sínkrna

Részletesebben

I. A felosztandó jogdíjak alanyai

I. A felosztandó jogdíjak alanyai A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének Felsztási Szabályzata A Magyar Hanglemezkiadók Szövetsége (MAHASZ) által kezelt jgdíjakat a Szövetség közgyűlésének 2006. április 21-én hztt határzata (2007. február

Részletesebben

Gyöngyösi Ferenc ferenc.gyongyosi@hmth.hu. Mészáros Sándor sandor.meszaros@hmth.hu

Gyöngyösi Ferenc ferenc.gyongyosi@hmth.hu. Mészáros Sándor sandor.meszaros@hmth.hu Gyöngyösi Ferenc ferenc.gyngysi@hmth.hu Mészárs Sándr sandr.meszars@hmth.hu A HM FEGYVERZETI ÉS HADBIZTOSI HIVATAL HADITECHNIKAI INTÉZET MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREKET TANÚSÍTÓ TEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2009 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

Kötelező szakmai gyakorlat

Kötelező szakmai gyakorlat Kötelező szakmai gyakrlat Jelentkezési segédlet A kötelező szakmai gyakrlat teljesítéséhez az alábbi feladatkat, teendőket kell ellátni: A KITÖLTÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT: 1. A hallgató akkr kezdheti meg a jelentkezést,

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekvédelmi gyámi témájú alapképzésen való részvételre Kódszáma: T5410-Gy-4/2014 I. A pályázat tárgya A Nemzeti Család- és Szciálplitikai Intézet és az Apr Vilms Katlikus Főiskla

Részletesebben

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

9.sz. melléklet. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 9.sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram Innvatív, kísérleti fglalkztatási prgramk - A kmpnens c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP- 1.4.3-08/1 A prjektek az

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

K.O. Autós- Motoros Iskola. Írásos tájékoztató

K.O. Autós- Motoros Iskola. Írásos tájékoztató K.O. Autós- Mtrs Iskla Íráss tájékztató A képző szerv: megnevezése: K.O. AUTÓS- MOTOROS ISKOLA SZOLGÁLATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cég rövidített elnevezése: K.O. Autós- Mtrs Iskla

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. )

ILLETÉKEK 2014. (a felsorolás nem teljeskörű, lásd: Illetéktörvény 33. ) ILLETÉKEK 2014. Tájékztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hgy az illetékekről szóló többször módsíttt 1990. évi XCIII. törvény szerint egyes vagynszerzési és eljárási illetékek az alábbiak 1. Államigazgatási

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról

Tájékoztató ÖFR Verzióváltásról Közpnti szciális infrmációs fejlesztések Irda: 1071 Budapest, Peterdy u. 15. Tájékztató ÖFR Verzióváltásról 1 2014. július 17.... 2 2014. június 10.... 4 2014. május 30.... 8 2014. május 16.... 9 Jelzéseiket,

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. Munkavédelmi képviselő választás 2008. november 17-28. Választási segédanyag VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET Munkavédelmi képviselő választás 2008. nvember 17-28. Választási segédanyag 1 MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS 2008. nvember 17-28. Választás ajánltt időpntja:

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM GÉPJÁRMŰ-KÖZLEKEDÉSI ÉS VASÚTI SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM GÉPJÁRMŰ-KÖZLEKEDÉSI ÉS VASÚTI SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM GÉPJÁRMŰ-KÖZLEKEDÉSI ÉS VASÚTI SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY E/2015/0305 Barna Péter Fősztályvezető Tárgy: javaslat RID/ADR belföldi előíráskra Tisztelt Fősztályvezető úr! A Biztnsági

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS &-3 ag/ 20/5 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrm utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzfrgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása,

Támogatás célja. a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állapotának javítása, Falumegújítás és Falufejlesztés 135/2008. (X.18.) FVM rendelet Támgatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet, közösségi terek, közterületek állaptának javítása, a helyi piack létrehzásának és fejlesztésének

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

Belföldi behajtás/2016.

Belföldi behajtás/2016. VÉGSŐ AJÁNLATTÉTEL FELHÍVÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 1. Az ajánlatkérés célja: I. Fejezet KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS /Specifikáció/ Belföldi behajtás/2016. Nemzeti Útdíjfizetési Szlgáltató

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció ! DEBRECENI VÍZMŰ ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4 0 2 5 Debrecen, Hatvan u. 12-14. sz. Ajánlatkérési dkumentáció Debreceni Vízmű Zrt., Debrecen, Balmazújvársi út 17. sz. alatti I. sz. Vízmű telep klórzási

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

LOGO-VIR Teszt terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer teszt terve

LOGO-VIR Teszt terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer teszt terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Teszt terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer teszt terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek

eversion Kft. Általános Szerződési Feltételek eversin Kft. Általáns Szerződési Feltételek 1. A szlgáltatás tárgya, az Általáns Szerződési Feltételek tartalma Az eversin Kft. (8295 Taliándörögd, Tavasz utca 2., Adószám: 23079780-2-19, Cégjegyzékszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A New West Kft. számára kiemelt fntsságú cél a www.newwest.hu látgatói által rendelkezésre bcsáttt személyes adatk védelme, a látgatók infrmációs önrendelkezési jgának biztsítása.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Szügyi Dániel Refrmátus Általáns Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Akinek skat adtak attól skat kívánnak és akire skat bíztak attól többet kérnek számn. /Lukács 12,48/ Dévaványa, 2013. Tartalmjegyzék

Részletesebben

Szakmai gyakorlatra vonatkozó szabályok 2016/2017. tanév

Szakmai gyakorlatra vonatkozó szabályok 2016/2017. tanév Szakmai gyakrlat tájékztató 2016/2017. tanév GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI TERÜLET FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Szakmai gyakrlatra vnatkzó szabályk 2016/2017. tanév Felhasznált jgszabályk: 2011. évi CCIV. törvény

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAVÉDELMET ÉRINTŐ BEJELENTÉSEK A MUNKAVÉDELEM AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Előadó: Nesztinger Péter

Részletesebben

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS

MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Access-Phne Kft. ELMŰ üzemeltetési szerződés MOBILKOMMUNIKÁCIÓS ÜZEMELTETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Access-Phne Krlátlt Felelősségű Társaság (székhelye: 1074 Budapest Vörösmarty u. 9. fsz.3.,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

Tűzveszéllyel járó tevékenységre vonatkozó biztonsági feltételek

Tűzveszéllyel járó tevékenységre vonatkozó biztonsági feltételek Tűzveszéllyel járó tevékenységre vonatkozó biztonsági feltételek Tűz és robbanásveszélyes környezetben nem lehet tűzveszélyes tevékenységet végezni. Az ilyen környezetben minden veszélyt okozó tevékenységet

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM

1. számú melléklet MŰSZAKI TARTALOM MŰSZAKI TARTALOM a Siófk, Malm utca - járda és csapadékvíz elevezető építése, útburklat felújítása valamint Asztals utca - parklók építése kivitelezési munkáihz kapcslódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység

Részletesebben

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás

Muzsikáló Egészség Alapítvány. Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány Pályázati kiírás Muzsikáló Egészség Alapítvány (4024 Debrecen, Szent Anna u. 31.) Pályázatt hirdetünk a Alapfkú Művészeti Iskla (Debrecen, Szent A. u. 31.) igazgatói munkakörének

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

E Vizsgakérdések és válaszok a Paksi Atomerőmű Zrt. munkavédelmi szabályozásából vállalkozás beosztott munkavállalói részére

E Vizsgakérdések és válaszok a Paksi Atomerőmű Zrt. munkavédelmi szabályozásából vállalkozás beosztott munkavállalói részére E Vizsgakérdések és válaszok a Paksi Atomerőmű Zrt. munkavédelmi szabályozásából vállalkozás beosztott munkavállalói részére Kérdések 1. Kiknek kell betartani a Paksi Atomerőmű Zrt. munkavédelmi előírásait?

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

Általános tájékoztató

Általános tájékoztató Frrás: www.hajtervez.hu Általáns tájékztató Hajókikötők és egyéb úszóművek tervezéséről és a jóváhagyás menetéről 1 2 3 4 5 6 Az első eldöntendő kérdések Az érintett szakhatóságk és jgszabályk Hajómérnöki

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége

a) a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége, valamint b) eredetiségének hitelessége Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye az elektrnikus útn kibcsáttt számlákra vnatkzó egyes rendelkezések értelmezéséről I. Az elektrnikus útn kibcsáttt számlákról általában Az általáns frgalmi

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben