Kiterjesztett EBK követelmények a MOL magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiterjesztett EBK követelmények a MOL magyarországi tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein"

Átírás

1 Kiterjesztett EBK követelmények a MOL magyarrszági tagvállalatainak telephelyein, fióktelepein 1. Általáns követelmények Munkavégzést megelőző EBK követelmények Személyi feltételek Munkavégzés tárgyi feltételei Védőruhára, valamint a védőeszközökre vnatkzó követelmények Munkaeszközök megfelelősége Alkalmaztt vegyi anyagkkal kapcslats követelmények Járművekre vnatkzó követelmények Védelmi eszközök biztsítása Szciális és elsősegélynyújtó eszközök biztsítása A munkaterület átadási, biztsítási eljárás, munkaterület elhatárlás Munkaterület átadási, biztsítási eljárás Munkaterület elhatárlás MOL infrastruktúra igénybevételének szabályai Rákötés energiahálózatkra A csatrnaszennyezés szabályai Knténerek telepítése és a dhányzás szabályai A megbízás és a munkaengedély Egyes tevékenységekhez tartzó biztnsági szabályk Tűzveszéllyel járó, illetve tűz- és/vagy rbbanásveszélyes (Zóna 1-2) környezetben végzett tevékenységek biztnsági szabályai Biztnsági szabályk beszálláss munkákhz Biztnsági szabályk fóliasátr alatt, műanyag alagútban vagy bármely más módn lehatárlt területen végzett munkákra Biztnsági szabályk inertizált légkörben végzett munkákhz Teheremelési műveletek szabályai Biztnsági szabályk be-, és leesés szempntjából veszélyes helyeken végzett munkákhz Állványk építésére, használatára vnatkzó biztnsági szabályk Kézi és gépi földmunkákra vnatkzó biztnsági szabályk Veszélyes berendezések elsődleges megbntásának (készülékmegnyitásk) biztnsági szabályai Vegyszeres tisztításk srán betartandó biztnsági szabályk Nagynymású tisztításk, szemcseszórás biztnsági szabályai Sugárveszélyes tevékenység biztnsági szabályai Egyedüli munkavégzés szabályai Közlekedési szabályk Munkavégzés helyszínén tartandó dkumentumk MOL EBK szempntú ellenőrzései és azk lehetséges következményei EBK események kzása, jelentése és lehetséges következményeik Teendők vészhelyzetek esetén Hulladékkezelés, anyagk tárlása és munkahelyi rend Kiadás dátuma: Oldal: 1/52

2 1. Általáns követelmények Jelen EBK (Egészségvédelem, Biztnságtechnika és Környezetvédelem) követelményrendszer valamennyi lyan szlgáltatás beszerzési szerződés (illetve szerződéskötéssel nem járó egyedi megrendelések) melléklettét képezi, mely teljesítése srán a Vállalkzó és/vagy alvállalkzói belépnek a MOL csprt magyarrszági tagvállalatainak (tvábbiakban: MOL) telephelyeire (beleértve a nymvnalas létesítményeket is) és tt szlgáltatási tevékenységet végeznek. Jelen szerződésmelléklet valamennyi MOL telephelyre, ill. nymvnalas létesítményre vnatkzó egységes követelményeket írja elő a Vállalkzók részére. A szlgáltatási szerződés teljesítése srán a Vállalkzó a hatálys jgszabálykn túl a szerződésben és annak valamennyi mellékletében leírtakat köteles maradéktalanul betartani. A Vállalkzó köteles minden szükséges intézkedést megtenni, hgy a tevékenysége srán alkalmaztt anyagk és eljárásk, a tevékenységet végző és a munkavégzés hatókörében tartózkdó személyek egészségét, biztnságát, valamint természeti és épített környezet elemeit ne veszélyeztessék, a MOL-nak kárt ne kzzanak. Vállalkzó tudmásul veszi, hgy egyaránt felelősséggel tartzik a magyar és külföldi munkavállalók fglalkztatására vnatkzó jgszabályknak maradéktalan betartásáért. A Megrendelő jga, de nem kötelessége ezen előírásk betartásának ellenőrzése. Vállalkzó felelős azért, hgy a külföldi államplgárságú munkavállalói minden esetben, birtkában legyenek a szükséges dkumentumknak. Vállalkzó a megállapdás teljesítéséhez nem vehet igénybe érvényes munkavállalási engedéllyel nem rendelkező munkavállalót. Ezen kötelezettsége megszegésének jgkövetkezményeiért, illetve a megrendelőnek, ezáltal kztt kárkért Vállalkzó kizárólags és teljes körű felelősséggel tartzik. A Vállalkzó a szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez alvállalkzókat (teljesítési segéd) vnhat be, de ezek maximális szintjeinek száma MOL Beruházás, ill. közvetlen üzleti bnylítás esetén hárm, míg Petrlszlg bnylítás esetén kettő lehet. Alvállalkzót csak írásban bejelentve, részletes indklás mellett, a megrendelő írásbeli jóváhagyásával lehet bevnni. A Vállalkzónak jelen szerződésmelléklet követelményeit érvényesítenie kell az alvállalkzói szerződéseiben, valamint elő kell írnia az alvállalkzója számára, hgy az ő általa kötött alvállalkzói szerződésekbe is bekerüljön a jelen EBK követelményrendszer. A Vállalkzó a jgsan igénybe vett alvállalkzóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte vlna. Alvállalkzó jgsulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden lyan kárért is, amely az alvállalkzó fglalkztatása srán következett be. Kiadás dátuma: Oldal: 2/52

3 2. Munkavégzést megelőző EBK követelmények Az EBK követelmények Vállalkzónak történő hatékny átadása érdekében valamennyi szlgáltatási szerződés teljesítésével kapcslatban a MOL-s kapcslattartókhz lehet frdulni, akik lehetőséget biztsítanak a Vállalkzó és/vagy alvállalkzója részére a felmerült EBK-t érintő kérdések (pl.: telephelyi veszélyek, EBK terv véleményezés, MOL EBK szabályk értelmezése stb.) tisztázására, ill. indklt esetben knzultációs lehetőséget biztsítanak a vállalkzói szerződésben név szerint kijelölt szakmai kapcslattartók. A szlgáltatási szerződések teljesítése srán érintett MOL telephelyekre, nymvnalas munkák esetén a nymvnal adtt helyszínére vnatkzóan minden esetben a MOL felelős képviselője még a munka megkezdése előtt tájékztatja a Vállalkzót az adtt telephely(ek)re/technlógiá(k)ra vnatkzó veszélyekről az alábbi frmában: - EBK terv köteles munkák esetében az EBK terv veszélylistájának előzetes kitöltésével és annak Vállalkzó felé történő megküldésével - nem EBK tervköteles munkák esetében a munkaengedély veszélylistájának kitöltésével. Az EBK kritikus tevékenységek az alábbiak: 1. beszállással járó munka; 2. tűzveszéllyel járó munka; 3. különleges körülmények között végzett teheremelések; 4. veszélyes készülékek elsődleges megbntása, technlógiai rendszer nymás alatti részeinek megbntásával járó munkák, vészátfejtések minden lyan tevékenység, amikr a veszélyes anyag szabadba kerülésével számlni lehet; 5. technlógiai rendszerek vegyszeres tisztítása, melynek srán a vegyszeres tisztítási adatlap kitöltése kötelező; 6. be- vagy leeséssel, elmerüléssel fenyegető felszín felett illetve víz alatt végzett munka, amennyiben nincs kiépített műszaki védelem; 7. magas nymású tisztítás; 8. vállalkzók általi párhuzams munkavégzés, amennyiben veszélyeztetik egymás biztnságs tevékenységét; 9. egyéb, különösen megnövekedett kckázatú vagy különleges feltételek között végzett munkák (különösen a földmunka, fóliasátr alatt, műanyag alagútban vagy bármely más módn lehatárlt területen, inertizált légkörben) az üzemeltető egyedi döntése alapján. Veszélyes munkaterület: Függetlenül a munkával érintett terület veszélyességi besrlásától, az a munkaterület, ahl veszélyes anyag, vagy felszabaduló energia a munkavégzés srán veszélyt kzó mértékben keletkezik (pl. veszélyes anyagt tartalmazó készülékek elsődleges megbntása, technlógiai rendszer nymás alatti részeinek megbntásával járó munkák, vészátfejtések, tvábbá veszélyes anyag nem zárt rendszerben történő betöltése minden lyan tevékenység, amikr a veszélyes anyag szabadba kerülésével számlni lehet, stb), vagy annak környezetében lyan mértékben van jelen (pl. a telepített vagy hrdzható légtérelemzők éghető vagy txikus gáz jelenlétét beavatkzást igénylő mértékben mutatják ki, illetve egy már megbnttt veszélyes tulajdnságú anyagt tartalmazó készülék hatáskörzete, stb), amelynél a munkavégzés Kiadás dátuma: Oldal: 3/52

4 hatókörében tartózkdó személyek egészsége, testi épsége, biztnsága megfelelő (egyéni vagy kllektív) védelem hiányában kársító hatásnak lehet kitéve. A fentiek (munkaterület veszélyessége és a tevékenység EBK kritikussága) alapján az alábbi táblázat határzza meg az egyes tevékenységek kckázati szintjét: Az adtt munka kmplex kckázati kategóriája EBK kritikus tevékenység Nem EBK kritikus tevékenység Veszélyes munkaterület Magas kckázat Közepes kckázat Nem veszélyes munkaterület Közepes kckázat Alacsny kckázat A MOL EBK szabályai szerint EBK Terv köteles a munka abban az esetben, ha az elvégzendő magas kckázatú tevékenységen egyszerre kettő vagy annál több cég dlgzik és, a munkavégzés időtartama meghaladja a 120 embernapt. EBK terv vagy Biztnsági és egészségvédelmi terv köteles munkavégzések előtt a Vállalkzónak (és alvállalkzóknak) kötelessége részt venni a MOL által biztsíttt technlógia/munkaterület előzetes bejárásn, mely srán a MOL, a Vállalkzó rendelkezésére bcsátja a dkumentációk elkészítéséhez szükséges infrmációkat. A kivitelezői EBK terv hárm fő részből áll: Vállalkzói adatk, amelyeket a Vállalkzó(k)nak kell kitölteni és megadni a saját és alvállalkzóival kapcslats infrmációkat, melyben meghatárzásra kerül, hgy mely vállalkzás milyen tevékenységet fg végezni az adtt munkából. A munkavégzéssel érintett technlógiából származó veszélyeket tartalmazó felület, amelyet a Vállalkzónak kell kitöltenie, részletezve a technlógiájából származó fizikai veszélyfrráskat és ártalmas anyagkat. Az erre vnatkzó előzetes infrmációkat a MOL-csprt biztsítja az előzetes területi bejárás srán. Kckázatk részletezése a Vállalkzó feladata, amelyben a tevékenység végrehajtásának lépései (időbeni egymásutániságt is figyelembe véve) szerint adja meg a lehetséges kckázatkat és az azk ellen való védekezés módját. Ezen a felületen kell megadni a tevékenység srán használandó védő-, és biztsítóeszközöket és a vészhelyzetre való felkészülés módját és eszközeit. A munkaflyamat lépéseit lyan részletességgel kell leírni, hgy abból a teljes munkaflyamat, a használt eszközök és védőeszközök aznsíthatóak legyenek. Az EBK tervet a MOL által meghatárztt frmátumban kell elkészíteni, mely követelmények a linken elérhető web ldaln találhatók. Az elkészült EBK tervet legalább a tényleges munkavégzés előtt 5 munkanappal krábban le kell jóváhagyásra. Kiadás dátuma: Oldal: 4/52

5 Hatósági engedély köteles kivitelezési tevékenység esetén biztnsági és egészségvédelmi tervet kell készíteni, ha a kivitelezési tevékenység időtartama előreláthatóan meghaladja a 30 munkanapt és egyidejűleg tt több mint 20 fő munkavállaló végez munkát, vagy a tervezett munka mennyisége meghaladja az 500 embernapt, vagy egyazn munkahelyen, egy időben több vállalkzás dgzik egy adtt prjekt megvalósításán (fővállalkzó és alvállalkzói). A tervet első alkalmmal a tervezési szakaszban kell elkészíteni, majd a kivitelezési szakaszban az esetleges váltzáskkal aktualizálni kell. Tartalmi kialakításnál figyelembe kell venni a vnatkzó jgszabály (4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet) követelményeit, valamint az alábbiakat: munkaflyamatk időbeni leflyása, egyidejű munkavégzések összehanglása, azk egyedi szabályai, csak egymás után végezhető tevékenységek meghatárzása, védőberendezések, védőintézkedések meghatárzása, illetéktelenek bejutásának megakadályzására vnatkzó szabályk, A fentebb említett tervet a biztnsági és egészségvédelmi krdinátrnak (munkabiztnsági szaktevékenységre jgsult szakembernek) kell elkészítenie, a szükséges módsításkat elvégeznie valamint a kivitelezés srán az abban fglaltak betartásának ellenőrzése is az ő feladata. A krdinátr kijelölése és fglalkztatása a Fővállalkzó feladata és felelőssége. EBK terv köteles magas kckázatú kmplex munkák esetén a helyszíni munkavégzés teljes időtartam alatt a fővállalkzónak 24/7-ben biztsítania kell munkavédelmi krdinátr jelenlétét, amely krdináció az alvállalkzói munkavégzésre is kiterjed. A felelős műszaki vezetőnek a krdinátr személyének kilétét az építési naplóban kell rögzíteni. A krdinátri feladatk munkabiztnsági szaktevékenységnek minősülnek. Párhuzams munkavégzés krdinációja Amennyiben a munkaterületen a Vállalkzó irányítása alá tartzó alvállalkzók végeznek párhuzams munkát, a Vállalkzó köteles a párhuzams munkavégzéseket összehanglni. Amennyiben az adtt munkaterületen több Fővállalkzó dlgzik akkr a párhuzams munkavégzés összehanglását a Megrendelő által kijelölt személy végzi. A munkaterületre történő első felvnulás előtt (kivéve a töltőállmáskra) a Vállalkzó illetékes vezetője köteles megkeresni a területileg illetékes MOL Társasági Biztnsági szlgálatt a biztnsággal kapcslats tennivalók (belépők, gépjármű használat, anyag, eszköz be-, illetve kiszállítás, stb.) megbeszélése céljából. A fenti szempntkat a Vállalkzónak figyelembe kell vennie a szerződés műszaki tartalmának megvalósítása srán. Kiadás dátuma: Oldal: 5/52

6 EBK szempntú előszűrés és előaudit A MOL egy előminősítő rendszert alkalmaz a vállalkzókkal kiválasztása srán annak érdekében, hgy csak az megfelelő EBK teljesítményt nyújtó vállalkzáskkal szerződhessen munkavégzés céljából. Az előminősítő rendszer 2 részből áll: EBK szempntú előszűrés: A munkák pályáztatása srán az ajánlati dkumentációval együtt minden pályázó kap egy rövid (egy ldalas) kérdőívet, melynek pnts (valós adatk alapján) kitöltése és a MOL részére történő visszaküldése kötelező. Ennek hiányában a pályázata érvénytelen. Ezen a nymtatványn lehet többek között azt is jelezni (tanúsítványk csatlása mellett), hgy milyen EBK vnatkzású, arra akkreditált tanúsító szervezet által kiadtt irányítási rendszert (SCC, OHSAS, KIR) működtet a vállalkzás, melyek megléte nagyban beflyáslhatja az előminősítés tvábbi lépéseit valamint a pályázatk értékelési flyamatát. EBK szempntú helyszíni előaudit: A MOL az előszűrési flyamatt követően minden EBK kritikus tevékenységet végző vállalkzás esetében végez helyszíni auditkat az adtt vállalkzás telephelyén szakemberek (saját vagy külsős megbíztt) bevnásával, mely srán dkumentumk és helyszíni tapasztalatk alapján értékelik a vállalkzás EBK teljesítményét. Amennyiben a vállalkzás a MOL szándéka ellenére nem biztsít lehetőséget az audit elvégzésére vagy a helyszíni audit srán a vállalkzás elbukik, úgy a MOL nem köt szerződést a vállalkzással. Amennyiben a vállalkzás rendelkezik az alábbi irányítási rendszerek szerinti - arra akkreditált tanúsító szervezet által kiadtt - tanúsítványk egyikével, mely rendszer tanúsítvány tartalmazza a tendereztetett tevékenységet, úgy nem szükséges az EBK szempntú helyszíni előaudit elvégzése, ezen rendszerek kiváltják azt: Vállalkzók biztnsági tanúsítványának (SCC*, SCC**, SCC P ) megléte, Biztnságirányítási (MEBIR - OHSAS 18001) és Környezetirányítási (KIR ISO 14001) rendszer együttes megléte, Magas kckázatú munkát (függetlenül a munka kmplexitásától) január 1-től már csak lyan vállalkzásk végezhetnek, akik rendelkeznek a cégükre szóló, arra akkreditált tanúsító szervezet által kiadtt SCC tanúsítással (3 évig érvényes) munkavállalók végezhetnek, akik rendelkeznek, arra akkreditált tanúsító szervezet által kiadtt személyre szóló SSC tanúsítással (10 évig érvényes) A Vállalkzók által igazlt, tanúsíttt irányítási rendszerek (SCC, MEBIR, KIR) működtetése csak az EBK szempntú előaudit alól adhatnak felmentést, nem feleltethetők meg az egyéb szükséges szakmai (pl.: tartályvizsgálat, mélyépítés, állványzás, csőszerelés) megfelelőségre irányuló előauditnak. Kiadás dátuma: Oldal: 6/52

7 3. Személyi feltételek A MOL telephelyeire és nymvnalas létesítményeibe a Vállalkzó és/vagy alvállalkzói munkatársai munkavégzés céljából csak érvényes MOL-s EBK ktatás és vizsga sikeres elvégzése után léphetnek be. A MOL EBK ktatási rendszere az alábbi elemekből áll: EBK alapktatás (valamennyi kivitelező dlgzó részére), EBK munkairányítói ktatás (a munkaengedélyen helyszíni munkairányítóként megjelölt munkavállalók részére), specifikus ktatásk (üzemeltetői terület-specifikus, COTAS ktatás, bányabiztnsági vizsga). EBK alapktatással és vizsgával kell rendelkeznie valamennyi kivitelezői dlgzónak (beleértve a munkairányítókat is), akik a MOL bármely telephelyén kivitelezési munkát (karbantartás, beruházás, felújítás, stb.) kívánnak végezni. EBK munkairányítói ktatással kell rendelkeznie valamennyi munkairányítónak, aki munkairányítóként a munkaengedélyen feltüntetésre kerül, valamint minden munkavállalónak, aki egyedül végez munkát. A fenti ktatáskból az alábbiakat a MOL megbízásából külsős vállalkzók végzik (az itt fel nem srlt területek esetében az ktatáskat MOL-s munkavállalók végzik): EBK alapktatás, munkairányítói ktatás, Ezen ktatásk díjkötelesek, a költségek az érintett Vállalkzót terhelik. Az ktató cégek listája, elérhetősége, az ktatásk díja valamint az ktatási anyagk, bemutatók megtalálható az alábbi linken: Az EBK alapktatás valamint a munkairányítói ktatás MOL szinten egységes, valamennyi telephelyre érvényes. Mindkét ktatás vizsgával zárul. A sikeres vizsga után az EBK ktatás regisztrálásra kerül az ún. EBK Útmutatóban, melyet a munkavégzés srán a munkavállalónak magánál kell tartania. Az EBK ktatás érvényességi ideje egy év, melyet annak lejárta előtt meg kell újítani. A Vállalkzó munkatársainak érvényes, az adtt MOL-s telephelyre vnatkzó belépőkártyával kell rendelkeznie (kivétel a öltőállmáskn, a telephelyen kívüli munka pl. csővezetékek stb., vagy ahl a MOL nem építette ki a kártyás beléptető rendszerét), melyet az adtt telephely szerint illetékes Társasági Biztnság szervezettől kell igényelni. A belépőkártya kiadásának előfeltétele a sikeres EBK ktatás és vizsga megléte. Az egyes MOL telephelyek belépőkártya igénylésének részletesebb szabályai (beleértve a pnts költségeket is) megtalálhatóak a linken elérhető web ldaln. Kiadás dátuma: Oldal: 7/52

8 Munkát a MOL telephelyein csak az adtt tevékenység ellátására vnatkzó: birtkában lehet végezni. Vállalkzók EBK menedzsmentje végzettséget, képesítést és jgsultságt igazló dkumentum, érvényes fglalkzás-egészségügyi alkalmasságt igazló dkumentum, tűzvédelmi szakvizsga (a jgszabályban előírt fglalkzási ágakra, tevékenységekre vnatkzóan), bányabiztnsági vizsga (bányahatóság által felügyelt területeken Kutatás-Termelés összes telephelye, Lgisztika csővezetékes szállítás és PB-s területei, amikr a tevékenység a technlógiát is érinti), fényképes belépőkártya (ahl a kártyás beléptető rendszer ki van építve), munkaterület átadási, biztsítási jegyzőkönyvet (ahl szükséges), jóváhagytt EBK tervet (ahl a MOL belső szabályzatai szerint szükséges), EBK Útmutató, munkaeszközök és műszerek listája, időszaks ellenőrzési jegyzőkönyvek, alkalmaztt vegyi anyagk Biztnsági adatlapjai, teheremelő eszközök, kötöző elemek, és gépek időszaks ellenőrzési jegyzőkönyvei, elsősegélynyújtók munkáltatói megbízása, kiktatttságukat igazló dkumentum, munkamegrendelés, munkáltató által kiállíttt íráss megbízás az adtt munkavégzésre, munkaengedély, Vállalkzó köteles flyamatsan ellenőrizni, hgy saját és alvállalkzóinak munkavállalói a munkavégzés helyszínén munkavégzésre alkalmas állaptban (gyógyszer, alkhl, drg beflyásltságtól mentesen) jelenjenek meg és végezzenek munkát. Az építés-kivitelezési tevékenység a 191/2009. (IX. 15.) Krmányrendelet által előírt névjegyzékbe felvett felelős műszaki vezető irányításával végezhető. (Az építőipari kivitelezési munka jellegének megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkás felelős műszaki vezető irányítása nélkül is végezhet lyan építőipari kivitelezési tevékenységet, melynek teljesítéséhez nem vesz igénybe tvábbi alvállalkzót). A felelős műszaki vezetőnek vagy megbízttjának flyamatsan a helyszínen kell tartózkdnia, és elérhetőségét biztsítania. Akadályztatása esetén feladatainak ellátásával más, megfelelő képzettséggel és gyakrlattal rendelkező személyt kell megbíznia, melyet az építési naplóba történő bejegyzéssel kell megerősíteni, valamint erről a MOL csprt kapcslattartót tájékztatnia kell. A Vállalkzónak ki kell jelölnie és meg kell bíznia területenként és munkacsprtnként a helyszíni munkairányítót. A munkavégzés helyszíni irányítására csak lyan személy jelölhető aki az általáns fglalkztatási feltételeken túl: szakmailag alkalmas több személy irányítására, ismeri az adtt munkakörnyezetre jellemző veszélyeket és veszélyfrráskat, birtkában van a munkavégzéshez szükséges egészségvédelmi, biztnsági és környezetvédelmi előírásknak, MOL által előírt munkairányítói ktatásn részt vett és sikeres vizsgát tett. Kiadás dátuma: Oldal: 8/52

9 A munkairányító főbb feladatai és kötelességei: kapcslatt tart a kivitelezési munkák srán a MOL kapcslattartójával, krdinálja a napi kivitelezési feladatk megvalósítását, irányítja a munkacsprt tagjainak tevékenységét, minden munkavégzés srán köteles jól látható módn pirs megkülönböztető karszalagt viselni (kivéve töltőállmáskn végzett munka srán), közreműködik a munkaengedélyezési flyamatban, kezdeményezi a munkaengedély kiadását, szükséges módsítását, a munkaterület elhagyása esetében és munka befejezését követő legrövidebb időn belüli leadását, majd a munka befejezését követő lezárását, munkavégzés megkezdése előtt helyszíni szemlét tart, majd a helyszín egészséget nem veszélyeztető és biztnságs állaptának megléte esetén engedélyt ad a munkavégzésre, ellenőrzi az EBK Tervet és szükség esetén intézkedik az abban fglaltak betartása érdekében, a munka megkezdése előtt és azt követően rendszeres ellenőrzés srán köteles meggyőződni a munkaengedélyben meghatárztt személyi, tárgyi feltételek teljesüléséről, a munkaterület rendezettségéről flyamatsan köteles gndskdni, a munkavégzés srán a fizikai rendet fenntartani, ill. a munka befejezése után a munkaterületet munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi szempntból kifgástalan állaptban visszaadni, a munkairányító csak abban az esetben végezhet munkát, ha a felügyeletére bíztt munkavállalókat és a veszélyt jelentő mzgáskat, eseményeket biztnságsan figyelemmel tudja kísérni és kellő időben tud intézkedni a veszélyeztetett tér elhagyására, vagy a veszélyhelyzet megszüntetésére, intézkedik annak érdekében, hgy a munkahelyen munkát végző különböző munkavállalók, munkavégzésükkel egymásra ne jelentsenek veszélyt, a munkaengedély hsszabbítása srán feladata annak ellenőrzése, hgy nem következett-e be váltzás a munkát végzők személyében és a munkakörülményekben. amennyiben a munkavégzés srán rendellenességet észlel, a munkát kötelessége felfüggesztetni és az üzemeltető képviselőjének jelenteni, EBK események esetén jelentést tesz a MOL kapcslattartójának, valamint intézkedik a helyszín váltzatlanul hagyásáról (amennyiben az nem kz tvábbi veszélyeztetést) ezzel is segítve az esemény minél gyrsabb és alapsabb kivizsgálását, képviseli a Vállalkzót a MOL által végzett EBK auditk srán. A munkairányítónak flyamatsan a helyszínen kell tartózkdnia, és elérhetőnek kell lennie. Akadályztatása esetén feladatainak ellátásával más, a munkaengedélyben szereplő a fentebb említett kritériumknak megfelelő személyt kell megbíznia, mely történhet írásban, ill. szóban is. A helyszíni munkairányító személyének kijelölését valamennyi, a helyszínen tartózkdó munkavállaló tudmására kell hzni. Ezt a tényt az építési naplóba történő bejegyzéssel kell megerősíteni, valamint erről a MOL-csprt kapcslattartót tájékztatnia kell. Kiadás dátuma: Oldal: 9/52

10 4. Munkavégzés tárgyi feltételei 4.1 Védőruhára, valamint a védőeszközökre vnatkzó követelmények A Vállalkzó köteles az általa végzett munkaflyamatknál az adtt munkaterületre a munkaflyamatk, munkakörülmények veszélyességének megfelelő a MOL telephelyén dlgzó munkavállalók által használttal legalább azns védelmi képességű védőruházatt, lábbelit és tvábbi védőeszközöket, valamint a Vállalkzó saját tevékenységéből eredő veszélyeknek megfelelő védelmi képességű védőeszközöket biztsítani munkavállalói részére, és azk használatát megkövetelni. Olyan szerződés esetén, amely a terület több eltérő besrlású helyszínén vagy létesítményében fg teljesülni, a legszigrúbb besrlású területen, illetve létesítményben használandó ruházatra vnatkzó előírásk a mérvadóak. Az alábbi alap védőfelszerelések, viselése kötelező technlógiai területen a tevékenységtől függetlenül (töltőállmáskn történő munkavégzés srán az alábbi eszközök használata csak akkr kötelező, ha azt jgszabály írja elő, vagy maga a tevékenység (pl.: tartálytisztítás) indklja): védősisak (MSZ EN 397:2012, 2. védelmi kategória) és az szükség szerint védőálarccal kiegészítendő (vegyi és/vagy mechanikai védelem), szemvédelem: legalább a pattanó részecskék ellen védő szemüveg (MSZ EN 166, 1-es ptikai sztály F. védelmi kategória), biztnsági védőlábbeli, kizárólag bakancs (lajálló talppal, rrmerevítővel elláttt, antisztatikus kivitelű munkavédelmi lábbeli, (MSZ EN ISO 20345:2012, S1 védelmi kategória). Félcipő használata tils, védőruha, a munkavégzés helyszínének megfelelően antisztatikus, lángmentesített vagy lángálló (MSZ EN 340:2004, MSZ EN ISO 11612:2009, MSZ EN :2008. védelmi kategória). Tevékenységhez, veszélyfrráshz kapcslódó egyéb védőeszközök, melyek munkaengedélyekben kerülhetnek előírásra nem átvéve ezzel a munkáltató ez irányú felelősségét (az alábbi védőeszköz típusának kiválasztása a Vállalkzó felelőssége a munkavégzés helyén jelenlévő kckázatk figyelembe vételével): megfelelő zajcsillapítású hallásvédő füldugó, vagy fültk, védőkesztyű (ártalmnak megfelelő), légzésvédő készülék (szükség szerint szűrési elven működő, vagy környezeti levegőtől független, sűrített levegős, vagy túlnymáss), leesés ellen védő felszerelések; biztnsági heveder és kikötőkötél, vagy zuhanás gátló (munkaöv NEM elfgadtt!). A tevékenységekhez szükséges kiegészítő védőeszközök kckázatértékelésen alapuló meghatárzásáért, biztsításáért és használatának ellenőrzéséért a Vállalkzó felelős. Fenti védőeszközök megfelelőségéről, azk teljes védőképességet nyújtó állaptáról a Vállalkzó köteles flyamatsan gndskdni, sérülések esetén azkat javíttatni, cserélni kell. A védőeszközök védelmi képességének a munkavégzés helyszínén aznsíthatónak kell lenni. Kiadás dátuma: Oldal: 10/52

11 4.2 Munkaeszközök megfelelősége Vállalkzó a munkaterületre, technlógiai területre lyan munkaeszközt, szerszámt, berendezést hzhat be, amely kifgástalan műszaki állaptú, rendelkezik a jgszabálykban előírt magyar nyelvű üzemeltetési dkumentációval, tanúsítvánnyal, megfelelőségi igazlással, veszélyességének megfelelő üzembe helyezéssel, vagy ellenőrző felülvizsgálattal, és azn a szükséges időszaks felülvizsgálatkat elvégezték. A nem veszélyes munkaeszköz esetében a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet 4. illetve veszélyes esetében az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 3. szerinti felülvizsgálatkat igazló dkumentumknak MOL általi ellenőrzés esetén rendelkezésre kell állnia. A munkavégzéshez használt időszaks felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközök esetében a Vállalkzó köteles a legutlsó időszaks ellenőrző felülvizsgálat elvégzését, a munkaeszközön elhelyezett, jól látható jelzéssel, vagy egyéb dkumentummal (pl.: emelőgép napló, időszaks felülvizsgálati jegyzőkönyvek, stb.) igazlni. Minden felülvizsgálatra kötelezett munkaeszköznek, szerszámnak egyedi aznsítóval (gyári vagy leltári szám) kell rendelkeznie a beaznsíthatósága érdekében. 4.3 Alkalmaztt vegyi anyagkkal kapcslats követelmények A Vállalkzó tevékenységéhez szükséges veszélyes anyagk és készítmények megválasztásánál, és alkalmazásánál köteles figyelembe venni az alkalmazni kívánt anyag/készítmény veszélyeit, a tevékenység helyszínén, munkaterületen, technlógiai területen jelen lévő veszélyeket, illetve ezek egymásra hatását. Veszélyes anyagkkal és készítményekkel végzett tevékenységek srán a Vállalkzó köteles az általa felhasznált veszélyes anyagk és készítmények biztnsági adatlapjait a munkavégzés helyszínén, vagy elérhető közelségben (pl. telephelyen belül) tartani. Tils a tevékenység helyszínére, munkaterületre, technlógiai területre hiánys, vagy sérült címkézésű és/vagy csmaglású, és/vagy aznsíthatatlan anyagt/készítményt bevinni. Amennyiben a veszélyes anyag, az Üzemeltető, vagy harmadik fél környezetét, felszíni, felszín alatti vizeit, csatrnahálózatát, légterét terhelné, a Vállalkzó a tevékenység megkezdése előtt, a terület üzemeltetőjének képviselőjét köteles tájékztatni. A tevékenység megkezdése csak a Megrendelő képviselő előzetes engedélye alapján lehetséges. 4.4 Járművekre vnatkzó követelmények A technlógiai területekre belépő idegen üzemeltetésben lévő gépjárműveknek, munkagépeknek rendelkezniük kell; Tehergépkcsik esetén: 3,5 t megengedett össztömegig 1 db 1 kg-s prral ltó készülékkel 12 t megengedett össztömegig 1 db 6 kg-s prral ltó készülékkel, t megengedett össztömegig 1 db 12 kg-s prral ltó készülékkel, 24 t meghaladó megengedett össztömegig 2 db 12 kg-s prral ltó készülékkel Kiadás dátuma: Oldal: 11/52

12 Autóbuszk esetén: 30 személy befgadóképességig 1 db 3 kg-s prral ltó készülékkel, személy befgadóképesség között 1 db 6 kg-s prral ltó készülékkel, 100 személy befgadóképesség felett 1 db 12 kg-s, vagy 2 db 6 kg-s prral ltó készülékkel, Személygépkcsik esetén legalább 1 db 1 kg-s prral ltó készülékkel, Mbil emelőgépek esetén legalább 1 db 2 kg-s prral ltó készülékkel, 4.5 Védelmi eszközök biztsítása A munkaterület és a tevékenység függvényében a Vállalkzónak rendelkeznie kell megfelelő számú, az adtt engedélyben meghatárztt gázk érzékelésére szlgáló (bérelt, vagy saját tulajdnú) gázkncentráció mérő műszerrel. A műszert csak annak működését ismerő, a cég által megbíztt munkavállaló kezelheti. A műszerek időszaks felülvizsgálatáról szóló, ill. illetve a vnatkzó szabvány által előírt időszaks működési (Bump Test) teszt biznylatának igazlásnak rendelkezésre kell állnia. Ha bármely tűzveszélyes vagy egyéb veszélyes (ártalmas, mérgező, stb.) anyag munkatérben való jelenléte vagy megjelenése biztnsággal nem kizárható, vagy a munkatér szellőzése krlátztt, a munkavégzés teljes időtartama alatt a munkaengedélyezést megelőző előzetes gázkncentráció-méréstől függetlenül kötelező a flyamats gázkncentráció mérés mely az adtt munkaterületen munkát végző Vállalkzó feladata. A következő paramétereket kell mérni az engedélykiadás előtt, és flyamatsan a munkavégzés srán: Ártalmas és/vagy mérgező gőzök/gázk; Éghető gőzök/gázk (ARH); Beszállással és tűzveszéllyel járó munkavégzés esetén O 2. A flyamats kncentráció mérések végezhetők személyi gázkncentráció-mérő vagy területmnitrzásra alkalmas kncentrációmérő műszerek flyamats használatával. Fnts, hgy a készülékek előre beállíttt kncentráció értékeknél hang- és fényjelzéssel figyelmeztessenek a veszélyre. A mérőműszer hitelesített, rbbanásbizts kivitelű legyen. Ex védelmi módja feleljen meg a munkaterület Zóna besrlásának (legalább Zóna 1-es kivitelű legyen), a megfelelő gáz alcsprtba, és a megfelelő hőmérsékleti sztályba (T1-T6) tartzzn. A flyamats kncentrációmérő műszerek biztsítása a Vállalkzó, kivitelező cég(ek) felelőssége. Amennyiben a teljes munkaterület légterének mnitrzása valamint a helyszínen tartózkdó valamennyi személy riasztása, a személyi gázkncentráció mérő készülékektől eltérő, vagy azkat kiegészítő technikai megldással biztnságsan szavatlva van, úgy nem kell minden munkavállalónak személyi gázkncentráció mérőt viselnie. Az lyan munkahelyen, ahl be- vagy leesési veszély van, vagy a munkavégzés hatókörében tartózkdókat leeső tárgyak veszélyeztetik, a munkavállalók védelméről kllektív védelemmel, elkerítéssel, lefedéssel, vagy más alkalmas módn, illetve egyéni védelemmel kell gndskdni. Kiadás dátuma: Oldal: 12/52

13 A tűzveszélyes tevékenység végzésére feljgsító engedélyben meghatárztt, a hatálys jgszabályknak megfelelően felülvizsgált, a munkaterületen keletkezhető tűz ltására alkalmas tűzltó felszerelést, készüléket a Vállalkzó köteles biztsítani. 4.6 Szciális és elsősegélynyújtó eszközök biztsítása A Vállalkzó köteles a MOL telephelyein, vagy létesítményein végzett munkája srán biztsítani a 3/2002 (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerint a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjét. Amennyiben építési munkahelynek minősül a munkavégzés helyszíne, akkr figyelembe kell venni a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési flyamatk srán megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről című jgszabály előírásait is. Vállalkzó köteles ivóvizet, a munka jellegének és az aktuális időjárásnak megfelelő védőitalt, védőszereket, a tevékenység és munka jellegének megfelelő szintű tisztálkdási és higiénés feltételeket biztsítani. Technlógiai területen vagy szabadban végzett munka esetén, amennyiben a munkavégzés előreláthatólag 2 napnál hsszabb ideig tart és legalább 10 fő egyidejű munkavégzésével lehet számlni, úgy pihenő helyiséget (knténert) és legalább 1db mbil WC-t kell az érintett vállalkzónak a munkaterületre biztsítani. Ezt a mennyiséget minden tvábbi 5 fő után plusz 1 mbil WC-vel kell növelni. Fővállalkzás esetén, ahl több alvállalkzó munkavállalói is dlgznak egyazn munkaterületen és összesített létszámuk meghaladja a fentebb említett 10 főt, úgy a mbil WC-t és a pihenő knténert a fővállalkzónak kell biztsítania. A pihenő knténer fűthető (téli időszakban, ha a napi középhőmérséklet nem éri el a +4 fkt) és hűthető (nyári időszakban, ha a napi középhőmérséklet meghaladja a +24 fkt) valamint megfelelő méretű kell, hgy legyen, figyelembe véve a teljes munkavállalói létszám. Amennyiben egyazn vállalkzástól 10 vagy annál több személy legalább 1 hétig végeznek egyidejűleg munkát egy munkaterületen, úgy részükre az illetékes vállalkzás vezetőjének msdó helyiséget (knténert) kell biztsítania. A msdó helyiségben minden 5 fő után 1db fali msdót, minden 20 fő után 1db zuhanyzót (hideg és meleg vízzel) kell biztsítani. Vállalkzó a munka jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyfrrásknak, a munkavállalók létszámának megfelelően biztsítja a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit. A Vállalkzó által biztsíttt knténerek telepítésekr figyelembe kell venni jelen szerződés melléklet 6.3. pntjának szabályait is. A fenti követelmények teljesítéséhez a MOL infrastruktúrája nem vehető igénybe. Ilyen szándék esetén a MOL ldalról jóváhagyása szükséges. Töltőállmási munkavégzések srán a vendég msdók használata engedélyezett. Kiadás dátuma: Oldal: 13/52

14 5. A munkaterület átadási, biztsítási eljárás, munkaterület elhatárlás 5.1. Munkaterület átadási, biztsítási eljárás Az eljárás szereplői: Megrendelő képviselői A Fővállalkzó képviselője A vállalkzók képviselői Technlógiai egységek, létesítmények, üzemrészek, tartályk, kmplett üzemek, vagy beépítetlen területek beruházási munkák, vagy nagyleállás, karbantartás céljából való biztsítása a kivitelezőknek, vagy karbantartóknak a munka megkezdése előtt, a Munkaterület biztsítási / átadási-átvételi jegyzőkönyvben történik. A jegyzőkönyvet a MOL munkavállalói készítik el legalább 2 példányban, melyből egy példány a Vállalkzóé. A területátadási/biztsítási eljárást az Üzemeltető és a Fővállalkzó között, illetve a Fővállalkzó és a területre felvnuló, munkát végző alvállalkzó(k) között is le kell flytatni, ha a Fővállalkzó szükségesnek ítéli a terület átadását az alvállalkzó részére, aznban ez egy eljárás keretében is kivitelezhető, amennyiben a fővállalkzó mellett az alvállalkzók képviselői is megjelennek a munkaterület fővállalkzónak történő átadásán, biztsításán.. Munkaterület biztsítási / átadási jegyzőkönyvben kerülnek rögzítésre azk az EBK szabályk, melyeket a munkaengedélyek önmagukban nem tudnak lekezelni. Ilyen munkaterület átadási eljárást kell leflytatni a zöld és barnamezős beruházásk esetében is, ahl többnyire a munkaterület mellett a munkaengedélyezési flyamat is átadásra kerül. A zöld és barna mezős munkavégzésekre egyedi EBK szabályk vnatkzhatnak (munkaengedélyezési flyamatra, az egyéni védőruha követelményekre stb.) melyek enyhébbek lehetnek az élő rendszereken vagy azk mellett történő munkavégzésnél, aznban sha nem lehetnek enyhébbek a jgszabályi követelményektől. A munkaterület biztsítási / átadási eljárás minden résztvevőjének aláírásával kell felelősséget vállalnia az elhangzttak valóságáért és elfgadásáért. Munkaterület visszaadásról/visszavételéről is ebben a jegyzőkönyvben kell nyilatkzni. A munkaterület biztsítás / átadás jegyzőkönyvének frmátuma megtalálható a linken elérhető web ldaln. Kiadás dátuma: Oldal: 14/52

15 5.2. Munkaterület elhatárlás Minden munkavégzés megkezdése előtt fel kell mérni, hgy milyen veszéllyel járhat az adtt tevékenység az tt dlgzó munkavállalókra és a munkavégzés környezetében lévőkre, melyek figyelembe vételével meg kell határzni, hgy szükséges e megjelölni a munkaterületet vagy nem. Amennyiben a tevékenységekből adódóan veszélyeztetés áll fenn, úgy szükséges a munkaterület nagyságának és az elhatárlás módjának meghatárzása és annak dkumentálása (munkaengedélyen vagy munkaterület átadás-, biztsítás srán annak jegyzőkönyvében). Elhatárlás módja lehet: - jelző szalag (infrmális jellegű, melyet lyan távlságban kell elhelyezni a kckázats helyektől, tevékenységektől, hgy azk ne jelentsenek veszélyt a jelző szalagn kívül közlekedőkre, munkát végzőkre. Ilyet lehet alkalmazni pl.: vegyszeres tisztítás, gépi emelés, hegesztéssel járó tevékenységek esetén.) - védőkrlát (fizikailag akadályzza meg a veszélyes munkaterületre történő belépést, mely általában a be-, vagy leesés veszélye ellen nyújt védelmet, ezért legtöbbször megnyittt aknák, mély árkk esetében lehet alkalmazni). - védőtető, védőháló (fizikai védelmet nyújt a zuhanó tárgyak, anyagk kzta sérülésekkel vagy a nem várt kiprzással vagy egyéb nem kívánats eseménnyel szemben. Legtöbbször állványk használata vagy magasban történő munkavégzés srán lehet alkalmazni). 6. MOL infrastruktúra igénybevételének szabályai 6.1 Rákötés energiahálózatkra A Vállalkzó/alvállalkzó által kért energiák (elektrms, gőz, inert gáz, tűzi víz stb.) biztsításának műszaki megldásait a Megrendelő határzza meg és tájékztatja a Vállalkzó kapcslattartóját. A Vállalkzó által használt energiavételezési eszközöknek meg kell felelniük a vnatkzó jgszabályi követelményeknek. Az ideiglenesen kialakíttt villams energia hálózatk villamsbiztnsági előírásknak való megfelelőségét vizsgálati jegyzőkönyvvel kell igazlni. 6.2 A csatrnaszennyezés szabályai Amennyiben a Vállalkzó a karbantartási, felújítási és beruházási munkák srán víz- és/vagy csatrnaszennyezést kzó tevékenységet kíván flytatni (pl. készülékmsatás), azt írásban be kell jelentenie és engedélyeztetnie kell a MOL kapcslattartójával. Az első ízben felhasználásra javaslt vegyszerek esetében a bejelentéshez mellékelni kell a felhasználni kívánt vegyszer biztnsági adatlapját, az alkalmazni kívánt technlógia részletes leírását, a keletkező hulladék(k) kezelésének módját. Kiadás dátuma: Oldal: 15/52

16 A vállalkzásnak figyelemmel kell lennie arra, hgy az általa felhasznált veszélyes anyag önmagában és a MOL technlógiai rendszerében a tisztítási flyamat közben milyen hatással lehet az tt dlgzókra. Veszélyes anyag felhasználása srán azt mindenképpen tudatni (vegyszeres tisztítási adatlap kitöltésével) és egyeztetni kell a MOL illetékes üzemével. A vegyszeres tisztítási adatlap megtalálható a linken. Ha az adtt vegyi anyag csatrnába engedéséhez tvábbi vizsgálat szükséges, akkr felmerülő költségek a Vállalkzót terhelik. 6.3 Knténerek telepítése és a dhányzás szabályai A MOL telephelyein a Vállalkzó által telepítendő knténerek (pihenő, tárló, irda, msdó, WC) telepítését előre jelezni kell a MOL képviselőjének, akinek azt át kell vizsgálnia és a telepítést engedélyeznie kell. A sikeres felülvizsgálat és telepítési engedély elengedhetetlen feltételei: knténer egyértelmű aznsíthatósága (cégnév, vezető név és telefn, knténeraznsító), megfelelő álléknysága, zárhatósága, kívánt felhasználási célhz rendelt fizikai, esztétikai, higiénés állapta, a nyílászárók megfelelő állapta, knténer szükség szerinti fűthetősége, elektrms rendszereinek biznylatlt megfelelősége. Knténer telepítése esetén a telepítéshez a terület felelősének előzetes engedélye szükséges Amennyiben az adtt munkavégzés vlumene vagy technlógiája hármnál több bódé, valamint lakókcsi felállítását követeli meg egy időben, illetve azk rendeltetésszerű használatáhz elektrms áram, fűtőgőz, víz, csatrnahálózat rákötése szükséges, úgy a telepítési helyről rganizációs tervet kell készíteni, melyen jelölni kell a knténerek egymáshz és a technlógiáhz visznyíttt pnts telepítési helyét valamint a rákötések (villams, gőz, víz, stb.) helyét és útvnalát. Az rganizációs terv elkészítése az érintett (fő)vállalkzó feladata, annak jóváhagyását a telepítéssel érintett üzemi munkaterület vezetője végzi. Dhányzni csak a MOL által kijelölt, táblával megjelölt helyen, ill. a MOL által jóváhagytt nyittt dhányzó knténerekben szabad. Kiadás dátuma: Oldal: 16/52

17 7. A megbízás és a munkaengedély A MOL telephelyein a munkavégzés megkezdésének előfeltétele: a Vállalkzó, mint munkáltató íráss megbízása az adtt munkaflyamatra fglalkztattt munkavállalói részére EBK Terv (EBK Kritikus tevékenységekre) a MOL képviselője által kiállíttt munkaengedély A Vállalkzó kötelessége a munkavégzést megelőzően kiállítani a Megbízást, valamint az EBK terv köteles tevékenységek esetén (vagy ha a Megrendelő előírja) rendelkeznie kell jóváhagytt EBK Tervvel. Ezen dkumentumk birtkában lehet munkaengedélyért flyamdni az adtt MOL-s terület képviselőjéhez. Valamennyi dkumentum frmátuma kötött, melyek a kitöltési útmutatókkal együtt megtalálhatók a linken elérhető web ldaln. A MOL azn területein, ahl elektrnikus munkaengedélyezési rendszert vezettek be, a megbízásn a megrendelésszámt is fel kell tüntetni, e nélkül a megbízás érvénytelen. Munkaengedélyért a Vállalkzó helyszíni munkairányítója flyamdhat, akinek felelőssége a munkaengedélyben leírt feltételek megértése, a követelmények átadása az irányítása alatt lévő dlgzók számára, valamint az előírt feltételek betartása és tejlesülésének flyamats ellenőrzése. Az egységes Munkaengedélyt kell alkalmazni az: egyszerű (ptenciális tűzveszéllyel vagy beszállással nem járó) munkavégzéseknél ( Általáns munkára mező), a szikraképződéssel/ ptenciális tűzveszéllyel járó tevékenységeknél ( Tűzveszélyes munkára mező), a beszállással járó munkáknál ( Beszálláss munkára mező) és technlógiai területre történő gépjárműves behajtás esetén ( Gépjárműves behajtásra mező) (Töltőállmási munkák esetében nem releváns.) A munkaengedélyen szereplő engedély típusk közül a munkavégzés jellegének megfelelő(ke)t az engedély kiadója (üzemeltető) választja ki a munka műszaki tartalma alapján. Egy munkaengedélyen csak ugyanazn cég munkavállalói szerepelhetnek, tehát több cég egyidejű munkavégzése esetén cégenként kell a munkaengedélyeket kiállítani. Kivétel képez a beszállással járó munkavégzés esetén kiadtt engedély, ahl két cég munkavállalói is szerepelhetnek egy engedélyen, abban az esetben, ha a figyelő tevékenységet nem ugyanazn cég munkatársai látják el, mint a beszálláss munkavégzést. Külön megbízás ebben az esetben is cégenként kell. Kiadás dátuma: Oldal: 17/52

18 A munkaengedély kiállítása előtt a (Fő)vállalkzó, munkairányítója és az engedélykiadó (Üzemeltető) közösen megtekintik a munkavégzés helyszínét, ahl az engedélyezőnek aznsítania, értékelnie kell a munkavégzés körülményeinek veszélyeit, és a munkaengedélyt azknak megfelelően kell kiállítania. Abban az esetben, ha a munkaengedély egyszerű kitöltésével meghatárzhatók a biztnságs munkakörülmények, akkr elegendő csak a munkaengedélyt kitölteni. A Vállalkzó a munkaterület bármilyen célból történő elhagyásakr köteles a munkaengedély kiadóját értesíteni. A Vállalkzó a munka befejezését követően köteles a munkaengedélyét az engedélykiadás helyén záradékltatni, és tudmásul veszi, hgy ezzel az engedély érvényessége megszűnik. Amennyiben a munkavégzés időtartama alatt az engedélyen feltüntetett munkavállalók közül egy, vagy több fő átirányításra kerül más munkaterületre, akkr nem kell ismételten engedélyt kérni/módsítani, aznban ezt is jelenteni kell a munkaengedélyezők (üzemi személyzet) részére. Amennyiben a munkavégzés időtartama alatt az engedélyen feltüntetett munkavállalókhz lyan munkavállalók csatlakznak, akik az eredeti engedélyen nem vltak feltüntetve, akkr új engedély kiadását kell kezdeményeznie a munkairányítónak. A Munkaengedély havária riasztás-jelzés esetén érvényét veszíti. Ilyenkr minden engedélyköteles tevékenységet abba kell hagyni és a munkaterületet biztnságsan hagyva a rendkívüli helyzeti szabályknak megfelelően a legrövidebb időn belül le kell vnulni a területről, vagy az arra kijelölt helyen el kell zárkózni tvábbi utasításig! A MEFTIR rendszer Töltőállmásk esetében nem alkalmazható, mivel tt a MeFTIR rendszer nem került bevezetésre) A MOL elektrnikus munkaengedélyezési rendszeréhez a Vállalkzó a szerződéskötést követően köteles a kivitelezési tevékenységben résztvevő munkavállalóinak az adatait megküldeni a címre, a MEFTIR rendszer adatgazdájának. Kizárólag azn partner munkavállalói részére lehet kiállítani munkaengedélyt, aki eleget tesz az adatszlgáltatási kötelezettségüknek, és a megadtt dkumentumk érvényességi ideje a munkaengedély kiállításának időpntjában még nem járt le. A munkavállalók adatainak rögzítését legkésőbb a munka tényleges megkezdése előtt el kell végezni. Az aktuális dlgzói adatkat a webes felületen letölthető Dlgzói_adatbekérés.xls Excel fájl kitöltésével kell megadni. Kiadás dátuma: Oldal: 18/52

19 A dlgzói adatk megadására szlgáló Excel fájl két munkafüzetet tartalmaz. Az első az adatbetöltő, ahl szükséges adatkat kell megadni munkavállalónként. Minden cella csak egy adat (dátum, biznyítvány szám, stb.) rögzítésére szlgál. Abban az esetben, ha egy munkavállaló pl. több tűzvédelmi szakvizsga biznyítvánnyal rendelkezik, azt új srban kell rögzíteni a dlgzó neve és Társadalmbiztsítási Aznsító Jelének (TAJ szám) megadásával. Az adatbetöltő ldaln rögzített adatk, a Dlgzói adatk_nymtatható munkafüzetbe autmatikusan áttöltésre kerülnek, melyet ki kell nymtatni és a lapn szereplő munkavállalókkal srnként alá kell íratni. A munkavállalók személyes adatainak helyességét, a cég munkáltatói jgkat gyakrló képviselője aláírásával köteles igazlni. A munkavégzést megelőzően, legalább 2 munkanappal krábban elektrnikus xls, valamint a munkáltató és a munkavállalói aláíráskat tartalmazó példányt pdf frmátumban meg kell küldeni a címre. Az adattartalm valódiságáért, illetve az abban időközben bekövetkező váltzásk időben történő közléséért, valamint a munkavállalók hzzájárulásának beszerzéséért és megküldéséért az adatszlgáltató cég a felelős. A dlgzói adatkban időközben bekövetkezett váltzáskat, a cég képviselője a váltzást követő 1 munkanapn belül kötelesek megküldeni. Az eljárás hasnló, mint az első adatszlgáltatás esetében, annyi egyszerűsítéssel, hgy az xls, és a munkáltató, valamint a munkavállaló(k) által aláírt pdf frmátumt már csak a megváltztt adatkra vnatkzóan kell megküldeni a címre, vagyis a cég teljes munkavállalói listáját nem kell ismételten elküldeni. A MeFTIR adatbázisban szereplő adatk valódiságát a MOL képviselői a Vállalkzó telephelyén vagy a MOL telephelyein mintavételesen ellenőrizhetik. Eltérés esetében, a Vállalkzóval szemben eljárást indít a MOL, melynek az eset súlysságától függően kötbér, dlgzó kitiltása, vagy a szerződés felbntása lehet a következménye. A MOL által fglalkztattt Beszállítók alvállalkzóinak is szerepelniük kell a MeFTIR rendszerben, valamint rendelkezniük kell megfelelő jgsultságkkal és SAP aznsítóval. Ebben az esetben a SAP-ban rögzített Beszállító feladata, a harmadik fél bevnásáról a megrendelésen szereplő MOL ügyintéző értesítése, illetve az alvállalkzó tájékztatása a szükséges adatszlgáltatásról (dlgzói adatk megküldése címre). A Beszállító legalább a munkakezdést megelőző 2 munkanappal krábban köteles a MOL csprt ügyintézőnek megadni, a megrendelés teljesítése srán bevnni kívánt alvállalkzó(k) nevét (cégnév), az alvállalkzó(k) cég SAP aznsítóját és a megrendelésen szereplő SAP SM rendelésszámt (vagy ennek hiányában a szerződésszámt). Kiadás dátuma: Oldal: 19/52

20 Megrendelések aznsítása: A kivitelezők beaznsítása és a munkaengedélyezési flyamat gyrsítása érdekében az alvállalkzó láncban szereplő valamennyi résztvevő köteles a Munkavégzés munkáltató általi elrendelése a MOL-csprt telephelyein történő munka végzésére (röviden: Megbízás) című nymtatványn a megrendelésen szereplő SAP SM rendelésszámt, vagy ennek hiányában a tárgyi munkáhz kapcslódó szerződés számát feltüntetni, és azzal együtt jelentkezni a munkavégzési engedélyért. Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hgy az aktuális dlgzói adatk elégtelensége, az alvállalkzók bejelentésének elmulasztása, valamint a SAP SM rendelésszám Megbízásn történő feltüntetésének hiánya miatt a munkaengedélyt kiadó üzemeltető megtagadja, illetve megtagadhatja a munkaengedély kiállítását. 8. Egyes tevékenységekhez tartzó biztnsági szabályk 8.1 Tűzveszéllyel járó, illetve tűz- és/vagy rbbanásveszélyes (Zóna 1-2) környezetben végzett tevékenységek biztnsági szabályai Tűzveszélyes tevékenység az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lbbanáspntját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, tvábbá gyújtófrrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár. Biztsítani kell, hgy a munkaterület és a környezete lyan állaptban legyen, hgy a tűzveszélyes tevékenység biztnságsan legyen végezhető. A terület tisztításának, nedvesítésének, aknák lefedésének/zárásának, éghető anyagk eltávlításának (technlógia rendszerekből, aknákból, stb.) krdinációja az Üzemeltető (engedélyt kiadó) feladata az engedély kiadása előtt. Abban az esetekben ha az üzemeltetőnek erre nincs saját személyzete, a munkaengedélyben rögzítve ezeket a feladatkat átadhatja munkát végző vállalkzás részére. Az Üzemeltető rendelkezéseinek végrehajtása, illetve a munka srán a feltételek flyamats biztsítása a munkát végző Vállalkzó feladata. A tűzveszélyes tevékenységet egyedül végezni tils! Az ellenőrzéssel megbízttak, mind a Vállalkzó, mind az Üzemeltető/Engedélyt kiadó részéről kötelesek a kiadtt engedélyben megjelölt munkafeltételeket betartani, illetve betartatni, a munkavégzést és körülményeit rendszeresen figyelemmel kísérni. A meghatárztt feltételek megváltzása esetén a munkát be kell szüntetni, az engedély előírásainak szükség szerinti módsításait kezdeményezniük kell, illetőleg módsíttt engedélyt kell kiadni. Kiadás dátuma: Oldal: 20/52

Szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

Szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete 1. Általáns követelmények... 2 2. Munkavégzést megelőző EBK követelmények... 2 3. Személyi feltételek... 4 4. Munkavégzés tárgyi feltételei... 7 4.1 Munka-

Részletesebben

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4 10xONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.4 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.4 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM

GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM GESZTENYEFASORI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA LAJOSKOMÁROM 2 Az SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI A Gesztenyefasri Általáns Iskla és Alapfkú Művészeti Iskla,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft. Általáns szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szlgáltatáshz Business Telecm Kft. Hatálys: 2007. február 1-től Kiadva: Kecskeméten, 2007. január 26-án Tartalmjegyzék 1. Elérhetőségeink... 4 2. A szlgáltató

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: A MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA 1.1. Területi hatálya 1.2. Személyi hatálya 1.3.

Részletesebben

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 1 DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 01. 01. 2 Tartalm I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A Közgyűlés...

Részletesebben

Kivitelezői EBK Hírlevél

Kivitelezői EBK Hírlevél Kivitelezői EBK Hírlevél 2014 Március MOL Magyarország Program 2014. EBK Javítjuk az EBK tudatosságot Az üzleti tevékenység részeként javítjuk a technológiai biztonságot Egészséget nem veszélyeztető munkahelyeket

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT Strbbel József A szénmnxid mérgezések elleni védekezés krszerű lehetőségei Jelige: Ha már egy emberen segítettem, nem dlgztam hiába. 2014 BEVEZETÉS... 2 1. Szén-mnxid mérgezés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

Beszállítók EBK oktatása

Beszállítók EBK oktatása VIG-TÁT-19 Beszállítók EBK menedzsmentje Beszállítók EBK oktatása Kiadási állapot: 2015.04.08. Általános követelmények Belépés feltétele az EBK oktatás. Az EBK oktatás érvényességi ideje egy év. belépőkártya.

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Az isklai házirend jgszabályi háttere... 2 2. A házirend általáns rendelkezései és hatálya... 2 3.. A házirend célja és a tanulók viselkedése... 3 4. A tanulók közösségei... 4 5. A tanulói

Részletesebben

Műszaki dokumentáció

Műszaki dokumentáció Integrált utastájékztatási, frgalmirányítási kmplex (hardver és szftver) rendszer bevezetése a Körös Vlán Zrt.-nél, követő szlgáltatáskkal DAOP-3.2.1/A-09-2009-0010 2013 Műszaki dkumentáció Készült: 2013.

Részletesebben

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára c. pályázati

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

KFKI Üzemeltető Kft. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (TMvSz) 2008.

KFKI Üzemeltető Kft. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (TMvSz) 2008. KFKI Üzemeltető Kft. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT (TMvSz) 2008. 2 BEVEZETŐ... 4 0. KFKI TELEPHELYI MUNKAVÉDELMI ÜGYREND... 4 0.1 KFKI Üzemeltető Kft... 5 0.2 A méregfelelősök... 5 0.3 A veszélyes

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR BUDAPEST, VIII. SZENTKIRÁLYI U. 26. - 28. - 30. 2011. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. XXXI. törvény

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló többször módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. /1/bekezdés, valamint a 33/1999. (IX. 24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáns Szerződési Feltételek Jelen ÁSZF rögzíti a Genvel Kft.(tvábbiakban Szlgáltató) által működtetett web áruházn kínált szlgáltatása (tvábbiakban: a Szlgáltatás ) leírását és igénybevételének feltételeit.

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén 2015.

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén 2015. Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett Építési munkák kivitelezése a Zalavíz Zrt. szennyvíz ellátási területén 2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2014. december

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TÜZV06 Tárgy: Tűzvédelmi Szabályzat TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Verziószám: 6.0 Cím: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tűzvédelmi Szabályzata A szabályozás hatálya: SZMSZ Szervezeti és Működési

Részletesebben

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

- TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK - TRUSTAIR - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. A Szlgáltató adatai Név: TrustAir Aviatin Krlátlt Felelősségű Társaság Székhely: H-9099 Pér, Petőfi u. 1. Cégjegyzékszám: 08-09-026981 Közösségi adószám: HU25140433

Részletesebben