AZ ERDŐÁLLAPOT-LEÍRÓ RENDSZER PROTOKOLLJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ERDŐÁLLAPOT-LEÍRÓ RENDSZER PROTOKOLLJA"

Átírás

1 SH/4/13 WP1 Erdi éltközösségk védlmét mgalapozó többcélú állapotértéklés a magyar Kárpátokban SH/4/13 2. részfladat Erdőállapot-flmérésk Magyarország Kárpát-régiójában AZ ERDŐÁLLAPOT-LEÍRÓ RENDSZER PROTOKOLLJA 3.0 változat Szrzők: Standovár Tibor (témavztő), Klmn Kristóf, Kovács Bnc és Szmorad Frnc március 1.

2 Tartalomjgyzék 1. Bvztő A pályázat fő célkitűzési A térképzési rndszr kialakításának fontosabb szmpontjai A térképzési rndszr kialakításának fontosabb lépési A protokoll fladata, szrp, flépítés Az rdőállapot-líró rndszr áttkintés A térképzés szközi Adatbvitli szköz GPS A trpi munkát sgítő háttéradatok Trpi adatflvétlzés A mintavétli pont flkrsés, döntés a mintavétli szakasz és mintavétli pont flvhtőségéről Döntés a mintavétli szakasz flvétlzhtőségéről Döntés a mintavétli pont (plot) flvétlzhtőségéről Adatflvétl I. A mintavétli szakaszra vonatkozó adatrögzítés Adatflvétl II. A mintavétli trültr (plot) vonatkozó adatrögzítés Az állománykép jllmzőink flvétl A mintavétli pont rdőállományának fiziognómiai jllmzés Faállomány jlnlét fiatalosokban és flújulási trültn Az újulat állapota, növkdés és az zt hátráltató tényzők jlnlét/hiánya a flújulási trültn A faállomány-jllmzők flvétlzés Az álló holtfa és facsonk flvétlzés A fkvő holtfa flvétlzés Lágyszárúak flvétlzés Mikrohabitatok flvétlzés Talaj bolygatottságának flvétlzés Aljzat kövsségénk flvétlzés Idgnhonos csrjék és újulat jlnléténk/hiányának flvétlzés Adatflvétl III. A részmintatrültr (szubplot) vonatkozó adatrögzítés A csrjék flvétl Az újulat flvétl Dokumntáció Mgjgyzés rovat...42 MELLÉKLETEK...43 A Magyarországon lőforduló fafajok jgyzék...44 A Magyarországon lőforduló csrjfajok jgyzék...46 A protokoll alkalmazásához flismrndő lágyszárú fajok jgyzék

3 1. Bvztő Az Erdi éltközösségk védlmét mgalapozó többcélú állapotflmérés a Magyar Kárpátokban című, SH/4/13 azonosítójú, Svájci-Magyar Együttműködési Program krtébn támogatott pályázati program gyik fő fladata gy új rdőállapot-flmérési módszrtan kidolgozása és annak számottvő trültn (közl ha) való alkalmazása. Ez a dokumntum a kidolgozott módszrtan lírását tartalmazza. 1.1 A pályázat fő célkitűzési A program mgvalósításának lsődlgs szmpontja, hogy az rdőtrültkt érintő trvzési fladatok (körzti rdőtrvzés, trmésztvédlmi kzlési trvk, Natura 2000 fnntartási trvk stb.) számára az rdőrészlt-léptéknél finomabb léptékű, térbn xplicit és gazdag tmatikájú adatokat biztosítson. Olyan adatokat, mlyk az rdőgazdálkodási szaktrült sok stbn különböző érdkltségű szrvzti (rdőgazdálkodók, rdészti hatóság, nmzti park igazgatóságok) részér a jlnlg is létző információk (rdészti adattári adatok, vgtációtérképk stb.) kigészítéséül szolgálnak, sgítik az rdőgazdálkodói és trmésztvédlmi tvéknységk mgalapozását, s mindzkn krsztül a különböző szktorok közötti gyüttműködést. Az rdőállapot-flmérésk az Északi-középhgységbn három tájgységt (Börzsöny, Mátra, Aggtlki-karszt), s zn blül összsségébn három nmzti park igazgatóságot érintnk. 1.2 A térképzési rndszr kialakításának fontosabb szmpontjai A fnti célokat szolgáló adatgyűjtésr kiforrott protokoll korábban nm állt rndlkzésr, zért gy olyan nm tljsn lőzményk nélküli módszrtant klltt kifjlsztni, amly gyüttsn vizsgálja az rdők fajössztétlét és szrkzti jllmzőit úgy, hogy az gys rdőjllmzők sajátos térbli mintázatai (pl. holtfák lhlyzkdés, csrjszint mintázata) külön-külön lmzhtők lgynk. Ilyn típusú flméréshz a hagyományos, szubjktív döntéskkl trhlt, foltmintázaton alapuló élőhlytérképzés nm alkalmas. Ezért gy ponthálózatban végztt, gységs adatgyűjtésn alapuló módszrtan krült kidolgozásra, mlynk adataiból gyszrű térinformatikai módszrkkl objktív és változónként függtln folttérképk nyrhtők ki. A kifjlsztésr krülő módszrrl szmbn az alábbi alapvtő lvárásokat támasztottuk: GIS rndszrkbn és a TIR-bn használható és lmzhtő információkat szolgáltasson; a trmésztvédlmi kzlésk trvzéséhz közvtlnül flhasználható adatokat szolgáltasson, 1: mértarányra skálázva; az rdőtrvi térképkkl összvthtő, az rdőgazdálkodói gyzttéskhz közvtlnül flhasználható adatokat szolgáltasson (különösn rdőszrkzti jllmzőkt); költséghatékony lgyn, a flhasználás szmpontjából szükségs és légségs adatminőségt a lhtő lgkisbb ráfordítás mlltt rdményzz; prmfltétl a gyors és gyszrű adatgyűjtés, hogy nagy trültkn (tljs Natura 2000 trültkn) és a szakmai érintttk lhtő lgszélsbb kör által (kutatói, trmésztvédlmi és rdészti ágazat) lvégzhtő lgyn; lgyn összhasonlítható létző gyéb adatbázisokkal (pl. rdőállomány adattár); 3

4 az adatokból a hagyományosan használt adatfdvényk (különösn az Á-NÉR élőhlytérkép foltjllmzéssl és az EU jlntőségű élőhlyk térkép) is lőállíthatók lgynk. 1.3 A térképzési rndszr kialakításának fontosabb lépési A térképzési módszrtan fjlsztését gy rndkívül alapos szakirodalmi fldolgozás lőzt mg. Ennk során a hazai és nmztközi szakirodalom rdőállapot-lírással foglalkozó rndszri, illtv protokolljai (rdőállomány-adattárak, rdőlltárak, rdővédlmi és biodivrzitás monitoringok, élőhly-térképzésk stb.) krültk górcső alá. A forrásmunkák fldolgozásának célja a projkt krtébn trvztt léptékű és tartalmú térképzéshz hasonló munkák módszrtani mgoldásainak, skáláinak, tapasztalatainak áttkintés volt. A szakirodalmi fldolgozás összfoglalója a Többcélú rdőállapot-flmérésk módszrtanának kidolgozását mgalapozó irodalmi áttkintés c. anyagban, a projkt wboldalán lérhtő. A szakirodalmi fldolgozást kövtőn a pályázatban mgfogalmazott célkitűzésknk mgfllőn mgtörtént a rlvánsnak tartott változók listájának összállítása. A szrkztébn és tartalmában is közl véglgsnk vélt módszrtan tsztlés és további javítása több hónapos, különböző állományszrkzti szituációkat érintő trpi munkával történt. A tsztlés során vizsgáltuk az gys változók rlvanciáját, az altrnatív mérési/bcslési módszrk skálájának mgfllőségét, a rprodukálhatóságot és az időráfordítást. A tsztléssl párhuzamosan készült z a dokumntum, vagyis a módszrtant líró protokoll, mly szintén számos javítást és finomítást kövtőn nyrt l véglgs formáját. A kidolgozott rdőállapot-térképzési módszrtan gyik nagyon fontos kérdés az alkalmazott mintavétli sűrűség kérdés. Annak a kttős lvárásnak klltt mgfllnünk, hogy kllőn finom térbli flbontású lgyn a mintavétl a trvztt célok (rdőrészlt-léptékn blüli változatosság lképzés) léréséhz, ugyanakkor lvégzhtő számú mintavétli pontot tűzzünk ki. E kttős célt végül oly módon trvzzük lérni, hogy rdészti és távérzéklt adatok lőzts lmzésévl lkülönítünk térbn változatosabb és kvéssé változatos faállományú résztrültkt, mlykt ltérő sűrűségű mintavétli hálóval fdünk l. A lgváltozatosabb részkn az alap métrs hálót használjuk, a közpsn változatos részkn az rdti háló gys pontjainak kihagyásával, kb. 70,71 70,71 métrs, míg a lghomogénbb faállományú trültkn métrs háló krül alkalmazásra. A háló oly módon krül kialakításra, hogy a ritkább hálók mindn lm gybsik az lvi sűrű háló pontjaival. 1.4 A protokoll fladata, szrp, flépítés A protokoll lgfontosabb fladata, hogy az rdőállapot-térképzésbn részt vvők számára a térképzési módszrtan szrkztét, főbb lmit és részltkérdésit mgvilágítsa, magyarázza, illtv értlmzz. Fladata továbbá az gységs térképzési szmlélt kialakítása, a trpi szituációk azonos lvk és azonos tartalmi lmk szrinti lképzésénk lhtővé tétl, s mindzn krsztül az adatminőség gynltsségénk biztosítása. A protokoll nm tartalmazza ugyanakkor a trpi térképzési munkához szükségs tchnikai információkat, zért azt a flmérés során használt lktronikus szközök használati útmutatóival (guid), illtv az adatbvitli alkalmazáshoz készíttt flhasználói kézikönyvvl gyütt kll alkalmazni. 4

5 A protokoll flépítés tljs mértékbn kövti a térképzési módszr trpi adatflvétli lépésink sorrndjét. Változó-csoportonként vagy változónként rövidn összfoglalja a flmérés/adatrögzítés célját, majd zt kövtőn részltsn taglalja az adatflvétli folyamat módját. Az gys változóknál mgadja az lvégzndő fladat típusát (szakértői azonosítás, szakértői döntés, szakértői bcslés), továbbá az alkalmazandó fajlistákat, katgóriarndszrkt és skálákat. Az azonosítási, döntési és bcslési fladatok minél biztosabb és pontosabb lvégzéséhz a szövgs anyagrészkhz a változók gy részénél magyarázó szövggl llátott ábraanyag is csatlakozik. A protokoll 1-3. mlléklti a térképzés során azonosítandó (a vizsgálati trültkn lőforduló) fafafajok, csrjfajok és lágyszárú fajok (utóbbiaknál: potnciális domináns fajok, élőhlyjlző fajok, őshonos nitrofil és bolygatásjlző fajok, advntív fajok) jgyzékét tartalmazzák. 2. Az rdőállapot-líró rndszr áttkintés Az rdőállapot-térképzés fladatát a projkt céltrültink (1. ábra) rdőtrvztt rdővl borított részin hajtjuk végr. Thát nm célunk a faállománnyal tartósan nm borított tisztások, rétk, sziklagypk stb. állapotának lírása. A projkt mgfogalmazott céljainak mgfllőn olyan adatgyűjtési rndszrt alakítottunk ki, amly lhtővé tszi az rdőrészltkn blüli térbli változatosság lképzését is. E finom térléptékű lképzést oly módon érjük l, hogy a tljs vizsgálati trültt szisztmatikusan lfdjük gymástól átlagosan kb. 70 métr távolságban lvő mintavétli pontokkal. 1. ábra: Az rdőállapot-térképzéssl érinttt céltrültk 5

6 Az adatgyűjtést három mintavétli gységr vonatkozóan végzzük (2. ábra): 2. ábra: A mintavétli gységk vázlata Mintavétli szakasz: A mintavétli szakasz alapvtőn két szomszédos mintavétli trült közötti útvonal környztét jlöli. A mintavétli szakasz flvétlzésénk az a célja, hogy az gys mintavétli trültk részlts jllmzésévl végztt rdőállapot-lírást tljsbbé tgyük a közöttük lvő állományrészk trmésztvédlmi és/vagy rdőgazdálkodási szmpontból kimlt jlntőségű jllmzőink dokumntálásával. Magába foglalja gy flvtt mintavétli trülttől a kövtkzőig trpn mgttt útvonalat, az arról oldalirányban átlátható állományrészkt, valamint a flvétlzésr krülő kövtkző mintavétli trültt. Mintavétli trült (plot): Az adatflvétl fő vonatkoztatási alapjául szolgáló 500 m² trültű (12,62 m sugarú) kör. A mintatrült a mintavétli háló szrint lőztsn mghatározott hlyztű mintavétli pont mint középpont körül értlmzndő. A mintatrült alapvtőn a faállomány (élő és holt fák minőségi és mnnyiségi viszonyai), a lágyszárú szint, a trmőhly és a kimlt biológiai jlntőséggl bíró mikroélőhlyk lírásának színtr. Mintavétli résztrült (szubplot): Ez a 30 m² nagyságú részmintatrült a mintatrültn blül koncntrikusan lhlyzkdő, 3,09 m sugarú kör. A részmintatrült alapvtőn a csrjék és a fatrmtű fásszárúak újulatának lírását szolgálja. 6

7 3. A térképzés szközi A térképzés során az adatrögzítés lktronikus formában történik, a hlymghatározáshoz külön gps készülékt használunk. Ezn flül a mintavétli trült középpontját jlölő kitűzőkaróra, llnőrző távolságmérésr, valamint a fák átmérőjénk tsztlésér (llnőrzésér) alkalmas szközr van szükség. 3.1 Adatbvitli szköz Az adatrögzítés digitális módon zajlik. Az adatbvitli szköz Android 4.2 oprációs rndszrt futtató érintőképrnyős tlfon, amlyn a projkt krtébn kifjlszttt alkalmazás fut. A flméréshz az EVOLVEO StrongPhon Q4 típusú készülékt használjuk. Kiválasztásakor figylmb vttük, hogy viszonylag trpálló (IP67 szabvány szrint víz- és porálló, mérsékltn ütésálló), az lvégzndő fladathoz lgndő tchnikai spcifikációkkal rndlkző, s hazai márkaképvislt által is forgalmazott, biztonságosan szrvizlhtő, illtv bszrzhtő készülékről van szó. Az lktronikus adatrögzítés lőny, hogy a trpn adatbvitl közbn lhtőség nyílik a rögzítési hibák jlntős részénk kiküszöbölésér. Ez azáltal történik, hogy a flmérésr fjlszttt alkalmazás a kérdésk kihagyását mgakadályozza, végigvzt a flmérés folyamatán, és a jlntősbb algoritmizálható hibákra is flhívja a figylmt. Amnnyibn például a talajbolygatásra 50% fltti értékt ad a flmérő, d a csmték stébn ép katgóriába sorolja a rágottságot, akkor a gép figylmztt, hogy valamly válasz stébn lképzlhtő, hogy félrütött a flmérő. 3.2 GPS A mintavétli háló a távérzéklt adatok lőzts lmzés alapján mgállapított sűrűséggl, a trpi flmérést mglőzőn krül kijlölésr. A flmérőknk GPS sgítségévl az lőr kijlölt pontokat kll a lhtő lgnagyobb pontossággal flkrsni. Err a fladatra a Garmin GPSmap 64 típusú készülékt kll használni. E készülék kiválasztása mlltt szólt, hogy önmagában gps-ként használható, a GPS és GLONASS rndszrk műholdjait gyaránt használó, rdős trpn jól működő antnnával flszrlt készülék. Ezn flül lőny, hogy profilok sgítségévl a mnüj lszűkíthtő a flmérés tvéknységir (pontok flkrsés, új pontok lhlyzés és átlagolás, útvonal/track log rögzítés), amlyk lőr mgírt modulok. Hátránya, hogy az adatok a GPS készülékn krülnk tárolásra, az azonosítók kiválasztásával, illtv bgéplésévl azonosítási hibák léphtnk fl. A Garmin GPSmap 64 készülék flmérés során történő használatát külön dokumntumba szrkszttt részlts útmutató sgíti. 4. A trpi munkát sgítő háttéradatok A trpmunka kivitlzését támogatandó mindn GPS készülékn lérhtő kll lgyn a flmérési trült turistatérkép, ami az általános tájékozódást sgíti. Az EVOLVEO StrongPhon Q4 készülékr tlpítésr krül a Gopaparazzi alkalmazás, mlynk sgítségévl rndlkzésr bocsájtjuk a flmérési trült 1: mértarányú topográfiai térkép alapján készült, az androidos flültr optimalizált áttkintő térképt, amly pontosabb domborzati információval sgíti a tájékozódást. 7

8 5. Trpi adatflvétlzés 5.1 A mintavétli pont flkrsés, döntés a mintavétli szakasz és mintavétli pont flvhtőségéről Trpn flkrsndő mintavétli pontnak az lvi mintavétli háló (grid) alapján lőztsn mghatározott hlyztű hálópontokat tkintjük. A trült, illtv munkanap szrinti lglső mintavétli pont flkrsését (figylmb vév a flmérndő mintapontok lhlyzkdését, illtv az gy nap alatt flvhtő pontok mnnyiségét is) időtakarékossági szmpontok alapján lőztsn gondosan mg kll trvzni. A szmélygépkocsival is járható utak ismrtébn gépkocsival a térképzndő trült, illtv az aznapi lső mintavétli pont közléb kll jutni úgy, hogy a mintavétli pont(ok) maximum 30 prcs (max. 2 km-s) gyaloglással lérhtők lgynk. Ha a térképzndő trült közléb nm vzt stabilizált, szmélygépkocsival is jól járható út, a munkatrült közléb gyéb időtakarékos mgoldásokkal kll kijutni (térképzési munka tömbösítés, szálláshly a munkatrült mlltt, trpjárós sgítség igénybvétl stb.). Folyamatos térképzési munka közbn az újabb mintavétli pont flkrsés a két mintavétli pont közötti útvonal (=mintavétli szakasz) végigjárásával történik (lásd 5.2 pont). Az mintavétli háló lvi pontjaira mint ÉH-ra (érdks hly, point of intrst, POI) navigálunk a GPS szköz sgítségévl. Az lvi pontot a lhtő lgjobban mg kll közlítni, amly a készülék aktuális mérésénk kijlztt hibáján blüli távolságot jlnt. Az űrlap kitöltés lőtt llnőrizzük, hogy a mgfllő űrlapot nyitottuk- mg: a GPS készülékn található pillanatnyi koordinátát rögzítjük az űrlapon, amly összhasonlításra krül a mintavétli háló pontjaival. Amnnyibn másik pont űrlapján kzdtünk volna dolgozni, mint ahová navigáltunk, figylmzttést kapunk azzal, hogy mlyik űrlapot klltt volna mgnyitnunk. Az llnőrzést kövtőn kitöltjük a mintavétli szakaszra vonatkozó kérdéskt. Ez idő alatt a GPS kicsit pontosabban rááll a hlyr, zért a mintavétli szakasz adatainak kitöltés után újra llnőrizzük pozíciónkat. Amnnyibn az lvi ponttól vtt távolságunk (az androidos alkalmazás számítja a bvitt koordináták alapján) a GPS készülékn kijlztt a hlymghatározás pontatlanságából rdő hibánál nagyobb, hlyt változtatunk a plot középpontjának lhtő lgpontosabb mghatározásához. A véglgs plot középpontban lhlyzzük a mérőrudat. A mintavétli pont adatainak flvétlzés alatt a GPS készülékn pontátlagolást végzünk és az átlagolt koordinátákat a GPS-bn tároljuk. A pontátlagolás rdményét az űrlapon is rögzítjük (lásd 5.5 fjzt). A mintavétli pont flkrsés során gys jól mghatározott stkbn lhtőség van a mintavétli szakaszra és/vagy a mintavétli pontra vonatkozó adatrögzítés lhagyására Döntés a mintavétli szakasz flvétlzhtőségéről szakértői döntés, gyszrs választás (ign/nm) A flmérő számára tljsn új térképzési trült lső mintavétli pontja lőtt lhagyható a szakaszra vonatkozó adatrögzítés. Az adott munkanapon lglőször flkrstt mintavétli pont stébn a mintavétli szakasz az lőző napi utolsó mintatrülttől számított útvonal (és állományrész). Nhzn járható fiatalosok és flújulási trültk stén, amikor az gys mintavétli pontok flkrsésér nm a lgrövidbb, hanm a lgcélszrűbb (pl. utak, 8

9 szomszédos idősbb rdő flőli) útvonalat választjuk, a mintavétli szakaszra vonatkozó kérdésk mgválaszolása lhagyható. Akkor is lhagyható a mintavétli szakaszra vonatkozó adatrögzítés, ha annak zöm nm faállománnyal borított trült, illtv ha fizikai vagy adminisztratív korlátok miatt nm mgközlíthtő. A mintavétli szakaszra vonatkozó adatrögzítés lőtt thát bjlölndő, ha az mlíttt okok valamlyik miatt nm készül flmérés Döntés a mintavétli pont (plot) flvétlzhtőségéről szakértői döntés, gyszrs választás (ign/nm) A mintavétli pont flkrsés közbn/után (az adatbvitli flültn a szakaszra vonatkozó kérdésk kitöltés után) ldöntndő, hogy az adott trültn a protokoll szrinti adatflvétl kivitlzhtő-. A flvétlzés lhagyására csak akkor krülht sor, ha a mintavétli hlyszín flkrsés fizikai vagy adminisztratív okok miatt nm lhtségs (pl. krítéssl lzárt objktum, csak külön ngdéllyl mgközlíthtő trült), ha a flvétlzési munka gyértlműn balstvszélys (pl. nagyon mrdk, sziklás trült), vagy ha a trült stabilan nm rdővl borított, illtv nm rdőként hasznosított (pl. rdőtrültn blüli gypfoltok, rdészti nyilvántartásban gyéb részltként szrplő trültk: vadföld, tisztás, rakodó, nyiladék). A flvétlzhtőségről hozott döntést a Flvhtők a plot adatai? kérdésr adott ign vagy nm válasz bjlölésévl kll az adatbvitli flültn rögzítni. Ha a mintavétli pont kihagyásáról döntünk (thát ha a válasz: nm), mg kll adnunk a kihagyás okát. Kihagyás oka szakértői döntés, gyszrs választás Cél: A mintavétli trültn és résztrültn (plot és szubplot) történő flmérés kihagyásának indoklása. Hlyszíni szakértői döntés alapján mgválaszolandó, hogy milyn ok miatt marad l a plot és szubplot flvétl. Az űrlap kitöltéséhz (gyszrs választással) az alábbi katgóriákból lht választani: fizikailag mgközlíthttln adminisztratív okok miatt nm lht flkrsni nm rdő Ha a mintavétli pont kihagyását smmi nm indokolja, a protokoll szrint adatflvétlt folytatni kll! 5.2 Adatflvétl I. A mintavétli szakaszra vonatkozó adatrögzítés A mintavétli szakaszra vonatkozóan rögzítésr krülő változók különböző jllgű, d főként a plot-szintű mintavétlzésnél durvább térléptékbn értlmzhtő / térképzhtő / vizsgálandó trmőhly- és állománylíró adatok. Flvétlük általános célja az rdőállapotlírás tljsbbé tétl, a mintavétli pontok közötti szrkzti változatosságtól függőn 9

10 változó hosszúságú/kitrjdésű állományrészk trmésztvédlmi és rdőgazdálkodási szmpontból kimlt jlntőségű jllmzőink dokumntálása. A további változók trmésztvédlmi szmpontból nagyobb jlntőséggl bíró éltnyomok és gys Natura 2000 jlölőfajok jlnléténk rögzítését szolgálják. A mintavétli szakaszon (3. ábra) nm kll tljsségr törkvő bjárást végzni, lgndő a balstmnts közlkdéssl összférő figylms haladás és az nnk során látottak rögzítés. Az adatokat nm mnt közbn, hanm az új mintavétli pontra amlyhz tartozó mintavétli trült a vizsgált változók vonatkozásában szintén a szakasz részként értlmzndő érkzv kll majd kitöltni! 3. ábra: A mintavétli szakasz vázlata. A szabálytalan vonal jlzi, hogy a haladásra mrőlgsn az állomány átláthatósága függvényébn változik a távolság, amin blül a változók értlmzttk. Trmőhlyi vonatkozású mikrohabitatok jlnlét szakértői döntés, többszörös választás Cél: A trmőhlyi változatosság finom térléptékbn jlntkző lmink lírása, a vizsgált rdőtrültkn blül mgtalálható, spciális szubsztrátként/élőhlyként értlmzhtő, az rdők biológiai sokfélségénk mgőrzés szmpontjából jlntős szrppl bíró képződményk lőfordulásának dokumntálása. Hlyszíni szakértői döntés alapján bjlölndő, hogy a mgttt útvonalon, illtv áttkinttt állományrészbn milyn trmőhlyi vonatkozású mikrohabitat(ok) fordul(nak) lő. Az űrlap kitöltéséhz akár több lm kiválasztásával (többszörös választással) az alábbi jgyzékből lht a mikrohabitatokat azonosítani: 10

11 Mikrohabitattípus Lírás Ábra suvadás, talajcsúszás Agyagos vízzáró rétgn mgcsúszott, képződési hlyükről lmozdult, különböző mértű (általában max. néhány 10 m²-s flszínű), jllmzőn völgyalji hlyztbn látható talajtömbök, talajfoltok. Csuszamlások alkalmával a ljtő anyaga gy karéjos formájú fal mntén szakad mg (szakadásfal), az alacsonyabb térszínkr csúszó plasztikus tömg széttrülv nylvformát hoz létr. Flismrésükt sgíti a talajflszakadás jól látható nyomvonala és/vagy az új flszín trmészts gomorfológiától lütő jllg. Hasonló morfológiai jllmzők stén szintén id értndők a föld, homok vagy kavics kitrmlésér használt gykori anyagnyrő hlyk is! sziklafal, sziklaltörés Olyan trptörésk, ahol lgalább 1 m magas, oldalirányban jllmzőn nagyobb távolságra (akár több 10 métr hosszúságban), lhúzódó, közl függőlgs sziklaflszínt láthatunk. A sziklafalak 3 m fltti, a sziklaltörésk 1-3 m magasságú trptörésk. Hasonló morfológiai jllmzők stén szintén id értndők az állomány alatti, gykori (kismértű) kőfjtők! kiálló szikla és A talajtakaró alól a flszínr kibukkanó, kőgörgtg (mgkrülhtő vagy átléphtő), általában 0,51,0 m-nél nm magasabb sziklakibúvások. A flszínt borító kőtörmlékt, görgtg-kövt is id számítjuk! rodálódott talajflszín Olyan trültk, ahol a talajfjlődés gomorfológiai okok (a flszín mrdkség) miatt tartósan korlátozott. Elsősorban a rndszrs avarrózióval és talajflszíni rózióval érinttt skély váztalajok foltjai sorolhatók id. A másodlagosan (mbri tvéknység kövtkztébn) rodált, nm fltétlnül xtrém kitttségű, sérült talajú trültk hlyütt irrlvánsak. 11

12 Mikrohabitattípus Lírás Ábra vízmosások Régi utak vagy burkolt flültkről lfutó vizk nyomvonalán, illtv völgyaljakban kialakult róziós árkok. Hasonló morfológiájuk miatt id értndők a határozott prmml és rézsűvl rndlkző mélyutak is! forrás, szivárgó Völgytalpakon vagy vízzáró rétg jlnlét stén domboldali hlyztbn mgjlnő vízfakadások, vagy -szivárgások. Bazonosításuk lsősorban a flszínr törő víz jlnlét, szárazabb-aszályosabb priódusokban pdig a fakadási ponton vagy közvtlnül az alatt jlntkző higrofil növényzt alapján lhtségs. gyik sm Kijlölndő, ha a fnti trmőhlyi vonatkozású mikrohabitatok közül gyt sm észlltünk. Friss faállomány-bolygatás jlnlét szakértői döntés, gyszrs választás (ign/nm) Cél: Az rdők trmészts dinamikai folyamataihoz hozzátartozó, az aktuális állományszrkztt mgtörő, s gyakran sok fagyd lpusztulásához vztő trmészts bolygatások lőfordulásának dtktálása. Hlyszíni szakértői döntés alapján mgválaszolandó, hogy a mgttt útvonalon, illtv áttkinttt állományrészbn láttunk- faállományt érintő friss, trmészts rdtű (nm gazdálkodási vagy kzlési célzatú bavatkozásra visszavzthtő) bolygatást. Estünkbn friss trmészts bolygatásként értlmzndők azok a bhatások, mlyk 1-2 évnél nm régbbn érték az állományt és a bolygatásra adható válaszrakciók (gyomosodás, újulat mgjlnés/mgrősödés, stb.) még érdmbn nm láthatók. Akkor rögzítsük bolygatások jlnlétét, ha az érinttt trült nagysága mghaladja a 400 m²-t. Ez a trültnagyság fakidőlésk, lombvsztés stén már jlntős változást okoz az rdőblső fényviszonyaiban, illtv avartűz stén már msszbbről is jól érzéklhtő. 12

13 A faállomány jllmző bolygatás-típusa szakértői azonosítás, többszörös választás Cél: A vizsgált állományrészbn tapasztalt friss bolygatások típusának (rdténk) azonosítása. Amnnyibn a friss faállomány-bolygatás jlnlétér vonatkozó válasz ign, hlyszíni szakértői döntés alapján mg kll adni a bolygatás típusát. Az űrlap kitöltéséhz akár több lm kiválasztásával (többszörös választással) az alábbi jgyzékből lht a bolygatástípusokat azonosítani: Bolygatás-típus korona- vagy törzstörés gész fa / törzs dőlés tűz biotikus hatások Lírás A fák koronájának vagy törzsénk mchanikus hatások (rndszrint jég, hó) miatt jlntkző törés. A ltört korona- vagy törzsrészk vagy a fán fnnakadva láthatók, vagy a talajra krültk. A fa gészénk mchanikus hatások (rndszrint szél, jég) miatt jlntkző kidőlés. A dőlés történht gyökértányérral gyütt vagy (lsősorban sarj rdtű, kikorhadt tövű fák stén) anélkül, a törzs tőből való kitörés kövtkztébn. Rndszrint gondatlanságból bkövtkztt avar- és/vagy koronatűz. A tűzst nyomai az avartakarón, az aljnövényztbn (lágyszárúak, csrjék), a fák törzsén és kérgén, illtv (koronatűz stén) az ágrndszrn/lombozaton is jól kivhtők. Vírusok, baktériumok, gombák vagy rovarok okozta, kondíciógyngüléssl, részlgs vagy tljs lombvsztéssl, illtv törzspusztulással járó, az állomány későbbi szrkzti jllmzőit és/vagy dinamikáját jlntős mértékbn bfolyásoló (rndszrint intnzív) hatások összsség. A vadhatást hlyütt nm vsszük figylmb! Kiugró mértű fák jlnlét szakértői döntés, gyszrs választás Cél: Az rdi éltközösségk vrtikális és horizontális szrkztét is mgtörő, az állomány gészéhz képst jlntősn ltérő mértű és habitusú fák jlnléténk rögzítés. Ezk az általában nagyobb átmérőjű, vastagabb törzsű, nagyobb koronájú, idősbb korban stlg odvas-ürgs fák fontos az állományrészből gyébként hiányzó mikroélőhlykt szolgáltathatnak. Hlyszíni szakértői döntés alapján mgválaszolandó, hogy a mgttt útvonalon, illtv áttkinttt állományrészbn láttunk- olyan élő vagy (álló) lhalt törzst, mlynk átmérőj lgalább 50 cm és a bfoglaló (az érinttt vastag fa magasságával összmérhtő átmérőjű körön blüli) állomány átlagátmérőjét lgalább 30 cm-l mghaladja. A két fltétlnk gyütt kll tljsülni, így az gyönttűn vastag törzskt tartalmazó állományrészk idős fáinak számbavétl hlyütt nm rlváns. Az űrlap kitöltéséhz (gyszrs választással) az alábbi katgóriákból lht választani: 13

14 Katgória Mgjgyzés kiugró mértű élő fa (fák) kiugró mértű álló holtfa Id sorolandók az 1-2 kisbb élő ágat, vagy tőről flvrődött (holtfák) sarjakat még hordozó, d a törzs nagyobb részén már lpusztult példányok is! kiugró mértű élő fa és álló holtfa (gyütt) gyik sm Kijlölndő, ha nm észlltünk kiugró mértű törzst. Agrsszívn trjdő idgnhonos fafajok jlnlét szakértői döntés, többszörös választás Cél: Az rdi éltközösségk nm őshonos, bültttt vagy szubspontán mgjlnt, a trmésztsségi állapotot és az állomány jövőbni sorsát várhatóan ngatívan bfolyásoló fafaj(ok) lőfordulásának dokumntálása. Hlyszíni szakértői döntés alapján bjlölndő, hogy a mgttt útvonalon, illtv áttkinttt állományrészbn mly agrsszívn trjdő idgnhonos fafaj(ok) fordul(nak) lő. Az lőfordulás tényénk mgállapításához az adott fafaj(ok) gytln (akár magonc korú/mértű) gydénk jlnlét lgndő. Az űrlap kitöltéséhz szükség stén több fafaj mgjlölésévl (többszörös választással) az alábbi jgyzékből lht a fafajokat kiválasztani: Kód Magyar név Tudományos név A akác Robinia psudoacacia AK amrikai kőris Fraxinus pnssylvanica BL bálványfa Ailanthus altissima KM kési mggy Padus srotina VT vörös tölgy Qurcus rubra ZJ zöld juhar Acr ngundo gyik sm Kijlölndő, ha nm észlltünk agrsszívn trjdő idgnhonos fafajt! Éltnyomok és jlölőfajok jlnlét szakértői azonosítás, többszörös választás Cél: Egys könnyn azonosítható, trmésztvédlmi szmpontból nagyobb jlntőséggl bíró éltnyomok és holtfához kötődő Natura 2000 jlölőfajok (xilofág rovarok) jlnléténk rögzítés. A két plot között az alábbi éltnyomok és/vagy fajok jlnlétét kll fljgyzni: 14

15 Fljgyzndő gallyfészk Lírás A lombkoronaszintbn lévő, jó állapotú gallyfészk lőfordulását kll csak rögzítni, amly alkalmas lht ragadozómadarak, holló és/vagy fkt gólya számára. harkály-éltnyom Olyan lsősorban táplálkozás során létrjött, harkályok által okozott nyomok a fatörzsön vagy vastagabb ágakon, amlyk a földről mnt közbn is jól látszanak. Natura 2000 jlölőfajok Mnt közbn is, xtra időráfordítás nélkül is jó séllyl észllhtő és flismrhtő Natura 2000 jlölőfajok lőfordulása. A részlts jgyzékt lásd alább! gyik sm Kijlölndő, ha nm észlltünk útközbn éltnyomokat. Natura 2000 jlölőfajok szakértői azonosítás, többszörös választás Cél: Natura 2000 élőlényk azonosítása és rgisztrálása a szakaszon. Amnnyibn a Natura 2000 jlölőfajok lőfordulását firtató kérdésr a válasz ign, hlyszíni szakértői azonosítás alapján szükségs a mgfigylt taxon(ok) mgnvzés is. Az űrlap kitöltéséhz akár több lm kiválasztásával (többszörös választással) az alábbi jgyzékt kll használni: Magyar név Tudományos név gyászcincér Morimus funrus havasi cincér Rosalia alpina nagy hőscincér Crambyx crdo szarvasbogár Lucanus crvus A flsorolt Natura 2000 fajok krsésévl külön időt töltni nm szabad, csak a mintavétli szakasz normál ütmű bjárása során szm lé krülő gydkt kll fljgyzni! 15

16 5.3 Adatflvétl II. A mintavétli trültr (plot) vonatkozó adatrögzítés A mintavétli trültt (4. ábra) a mintavétli háló szrint lőztsn mghatározott hlyztű mintavétli pont trpi rögzítés után a jlölő rúd körül, a kör sugarának bcslésévl (a határhlyztű fák azonosításával) kll lhatárolni. A mintavétlzés gynltsségénk biztosításához rndkívül fontos a távolságbcslés lőzts kalibrálása, nnk érdkébn a flmérés lőtt (akár naponta) próbabcsléskt kll végzni. Emlltt stnként (különösn, ha határhlyztbn a bcsülndő adatok/értékk gészét érdmbn bfolyásoló gydk is vannak) a flmérési munka közbn is szükség lht a bcsült távolság mérőszalaggal vagy távolságmérővl történő llnőrzésér. Az llnőrzés (mérés) során jlntősbb trpdőlés stén mindn stbn törkdni kll a vízszints távolság közlítésér! 4. ábra: A mintavétli trült (plot) lhatárolása és mért. A plot trültén sdéks flmérési munkához nhéz általános érvényű trültbjárási javaslatot adni, hiszn a pontos adatflvétlhz szükségs bjárási sűrűség nagyban függ az érinttt állomány változatosságától és átláthatóságától. Az állományképt összsségébn líró katgóriák és a csatlakozó járulékos információk (részltsn lásd később) a mintatrültközéppontból szint mindn stbn flvhtők. Jól áttkinthtő, rősbb csrj- és újulat-borítás nélküli, kvés számú és/vagy gyértlműn flismrhtő fafajt tartalmazó, jól bcsülhtő átmérő-jllmzőkkl rndlkző állományokban (pl. idősbb bükkösökbn) sok stbn a faállomány össztétlénk és átmérőloszlásának lírása is mgoldható a mintavétli trült középpontjából. Ha viszont az állomány nhzn áttkinthtő, az lőforduló fafajok nm gyértlműn bazonosíthatók, illtv ha gys törzsátmérők méréssl történő llnőrzés szükségs, a mintatrült bjárása már a flvétlzés zn fázisában is szükségs lht. Lénygs iránylv, hogy a faállományössztétl és átmérőloszlás lírását kövtőn a további változók rögzítéséhz mindnképpn ki kll mozdulni a plot középpontjából! 16

17 Általános tapasztalat, hogy gy szisztmatikus bjárással a tljs kérdéssor nm válaszolható mg, zért inkább a lépésről-lépésr történő állományszml és adatbvitl ajánlható. A plotközéppontból való kimozdulás iránya és rndszr nm szabványosítható, azt inkább a soron lvő változó lképzéséhz szükségs információ(k) mgszrzési lhtőségi határozzák mg. Ha a plot tljs trülténk átpásztázása szükségs, akkor célszrű a középpont körül a mintatrült-sugár kétharmadának (kb. 8 m) mgfllő ívn szisztmatikusan végighaladni, s a részltsbb vizsgálatot igénylő objktumokhoz/állományrészkhz külön-külön odamnni. A fkvő holtfa mnnyiségénk piktogram-alapú bcslés (lásd később) viszont mindnképpn a plot-középpontból végzndő! Az állománykép jllmzőink flvétl A mintavétli trült jllmzés a fő katgóriák mgadásával szakértői döntés, gyszrs választás Cél: A mintavétlll érinttt állományrész habitusának összfoglaló jllgű lírása a jln lévő fatrmtű fásszárúak és újulatuk záródása, illtv átlagos magassága alapján. A korábbi gazdálkodási célú bavatkozások, valamint a trmészts bolygatások hatására kialakult állománykép rögzítés. A vizsgálati trült fásszárúak alkotta állományát magassági határértékk és záródási kritériumok alapján a táblázatban szrplő három (állomány-átlagkort tükröző) katgória valamlyikéb kll sorolni (lásd 5. ábra). Katgória középkorú vagy idős rdő fiatalos flújulási trült Lírás Olyan állomány, amlybn az 5 m-nél magasabb, mérts fák záródása lgalább 20%-os. Trmészts bolygatás vagy mstrségs bavatkozás nyomán az 5 mnél magasabb fák záródása 20% alatti. Az állomány fő tömgét 1,5 mt lérő, d 5 m-t mg nm haladó, lgalább 70%-os záródású fatrmtű fásszárúak alkotják. Trmészts bolygatás vagy mstrségs bavatkozás hatására kialakult olyan állomány, ahol a fatrmtű fásszárúak átlagos magassága nm éri l a 1,5 m-t vagy 1,5 és 5 m közé sik és a záródása kisbb mint 70%. Az űrlap kitöltéséhz a flsorolt katgóriákból gyt kötlzőn mg kll jlölni. A flmérés a mintavétli trült jllmzésénk függvényébn folytatódik tovább. Ha a mintavétli trült: középkorú vagy idős rdő fiatalos; flújulási trült

18 5. ábra: Az állománykép jllmzőink flvétl A mintavétli pont rdőállományának fiziognómiai jllmzés szakértői döntés, gyszrs választás Cél: Az lőzőkbn középkorú vagy idős rdő bsorolást kapott állományrészk vrtikális jllmzőink összfoglaló lírása. A fiziognómiai katgória fontos szrpt játszik az állományrész trmőhlyi és történti mghatározottságainak értéklésébn. A jllmzés során a csrj- és koronaszint lkülönültségéből, valamint az állományalkotó fák növkdési formáiból lvzthtő állománykép krül tipizálásra. Hlyszíni szakértői döntés alapján mgválaszolandó, hogy a plot trültér ső állományrész milyn fiziognómiai katgóriával írható l. Az űrlap kitöltéséhz (gyszrs választással) az alábbi katgóriákból kll gyt (kötlzőn) mgjlölni: 18

19 Fiziognómiakatgória sarjcsokros rdő összfolyó koronaés csrjszintű rdő Lírás A sarjcsokros növkdésű (rndszrint görb) törzsk aránya mghaladja a 80%-ot. A fatrmtű fásszárú fajok jllmzőn alacsonyak vagy közps magasságúak, a lombkoronaszint és a csrjszint nm válik l élsn gymástól. szabad állásban nőtt idős fákat tartalmazó állomány Az állomány lgnagyobb részét alkotó fagydk korát és átlagos vastagságát jlntősn mghaladó, gykor (lgalább részbn) szabad állásban növkdtt, trbélys koronájú fák (lgalább 3) lőfordulása és trmészts úton flnőtt fiatalabb korosztály jlnlét jllmzi a plot trültét és a környző állományrészt. Kialakulása lgtöbbször korábbi fáslglők, lglőrdők flhagyása utáni spontán brdősülés révén valósult mg. Nm tartoznak id a vágásos üzmmódban használt rdők véghasználatakor mghagyott hagyásfákat tartalmazó fiatalosok. gyik sm Az állomány nm mutatja gyik, az lőző katgóriákban bmutatott fiziognómiai katgóriára jllmző állományképt sm. Ebb a katgóriába tartoznak a lggyakrabban lőforduló, szálrdő képt mutató állományok Faállomány jlnlét fiatalosokban és flújulási trültn szakértői döntés, gyszrs választás (ign/nm) Cél: Az lőzőkbn fiatalos, valamint flújulási trült bsorolást kapott állományrészkbn a mérts szálfákból álló idősbb, illtv a 2,5 métrs magasság fölé növő fiatal állomány rögzítés. Amnnyibn a vizsgált fiatalos vagy flújulási trült rndlkzik faállománnyal, a mintavétl során a faállomány-össztétlt is jllmzni kll (5.3.2 pont). Amnnyibn a plot trültén a fajlistában (lásd mlléklt) található fafajok bármlyik mghaladja a 2,5 m magasságot, a faállomány rögzítés szükségs, thát ign a válasz és a faállományra vonatkozó többi kérdésr is válaszolni kll. Amnnyibn azonban a ploton blül csak 2,5 m alatti frakció (újulat) található, akkor a válasz nm, és a faállományra vonatkozó többi kérdés nm jlnik mg. Abban az stbn, ha a fafajok által képztt állomány a 2,5 ms magassági határon van (néhány gyd mindn bizonnyal mghaladja a 2,5 m-t, d azok is éppn kinőttk az újulatból), akkor a faállomány-lírástól ltkintünk. Hagyásfák stébn azonban mindig faállományként rögzítjük a 2,5 m-nél magasabb fákat. 19

20 Az újulat állapota, növkdés és az zt hátráltató tényzők jlnlét/hiánya a flújulási trültn Cél: Annak mgítélés, hogy az lőzőkbn flújulási trült bsorolást kapott állományrészkn az újulat mnnyiség lgndő- ahhoz, hogy az rdő flújulását az rdészti gyakorlat kritériumai szrint biztosítottnak értéklhssük. Nmlgs válasz stén érdklődésünk kitrjd a mintavétli trült jlnlgi állapotára, ami stnként az légségs újulat hiányának okára is utalhat, d nm célunk (nm is lhtőség) az újulat hiányának okát gyértlműn mghatározni. A flújulási trültn a záródás léri- a 70%-ot? szakértői döntés, gyszrs választás (ign/nm) Azt kll mgbcsülni, hogy a flújulási trültn az átlagosan 1,5 m-nél alacsonyabb fatrmtű fásszárú fajokhoz tartozó újulat léri- a 70%-os borítást vagy sm. Ezt a bvitli képrnyőn szakértői bcslés révén, gyszrs választással (ign/nm) kll rögzítni. Ha a válasz nm, a flújulást nm tkintjük biztosítottnak, zért a mintavétl a trült néhány akár az újulat záródáshiányát potnciálisan kiváltó jllmzőjénk rögzítésévl folytatódik. Ha a válasz ign, az adatflvétl a faállomány (ha van) vagy az álló holtfa és/vagy facsonk lírásával folytatódik. A flújulási trült jllmző állapota szakértői döntés, többszörös választás Ha a mintavétli trültn az újulat mnnyiség nm kilégítő (az újulat borítása nm éri l a 70%-ot), mgvizsgálandó, hogy sikrs flújulás hiányában a mintavétli trült pillanatnyi állapotát hogyan tudjuk jllmzni. Rögzítndők az alábbi katgóriákkal lírható (az újulat hiányával potnciálisan összfüggésb hozható) tényzők: Állapotjllmzők Lírás vágásnövényzt A plot trültét részbn vgtatív módon jól trjdő, ign komptitív és/vagy töviss bozót vágásnövényk uralják. fokozott vadhatás A plot trültén a nagyvad-fajok intnzív és folyamatos jlnléténk nyomai (rágás, túrás, taposás stb.) láthatók. szélsőségs trmőhly A plot trültén trmőhlyi szélsőségk (pl. alacsony vagy túl magas talajndvsség, nagyarányú kövsség, a trmőtalaj hiánya) jli dtktálhatók. frissn kltkztt flújulási trült A plot trült frissn kltkztt flújulási trült (akár mbri bavatkozás, akár trmészts bolygatás alakította ki), ahol a korábbi faállomány mgszűnés óta még nm tlt l lgndő idő a mgfllő borítású újulat mgtlpdéséhz vagy kialakulásához. gyik sm A plot trültét gyik fnt mlíttt állapotjllmző s írja l mgfllőn. 20

21 A vágásnövényzt és/vagy töviss bozót jllmző faja(i) szakértői azonosítás, többszörös választás Az adatbvitli flültn mgjlníttt vágástéri növényk közül kll kiválasztani a plotban lginkább rlváns fajt vagy fajokat. Választható növényk: földi szdr galagonyák rdi iszalag kökény rózsák békaszittyó földi bodza siska nádtippan gyéb A faállomány-jllmzők flvétlzés Cél: A faállomány flmérésénk lsődlgs célja az, hogy a fafajössztétlről és a kor-, illtv mértloszlásról gyszrű skálák alkalmazásával képt alkothassunk. A jlnlg rndlkzésr álló (rdészti adattári) adatokhoz képst szrtnénk a ritka fafajok jlnlétét mgjlnítni, zért fontos, hogy a mintatrültt alaposan körbjárva az összs jlnlvő fafajt mgtaláljuk a faállományban. A faállomány lombkorona-záródása szakértői bcslés A záródás szmbcsléssl történik 5%-os pontossággal. A lombkorona-záródás mértékénk mghatározásakor csak a fafajok 2,5 m-s magasságot mghaladó gydit (= faállomány) vsszük figylmb. A bcslés során a szintkkl nm foglalkozunk, csupán azt rögzítjük, hogy a faállomány milyn mértékbn záródik és záltal mnnyir hoz létr fénybn gazdag, illtv fénybn szgény környztt az állomány alatt. Fontos, hogy a fagydk élő koronarészink lombozatán blül mutatkozó hézagok a záródásbcslés szmpontjából figylmn kívül hagyandók, a záródást / záródáshiányt a koronák vagy koronarészk között mutatkozó hézagok alapján kll mghatározni. A záródás / záródáshiány bcsléséhz figylmb vndő, hogy 5% 25 m²-s, 10% pdig 50 m²-s trültnk fll mg. Mivl a záródás bcslésénk célja a nagyobb záródáshiánnyal bíró foltok körülhatárolása és a tömgsség-bcslésk llnőrzés, a bcslés mgngdhtő hibája ±10%. Éppn zért törkdni kll a bcslési idő lszorítására. Ügylni kll továbbá arra, hogy a bcslés az 500 m²-s mintavétli körr vonatkozzon, vagyis n ngdjünk a csábításnak, hogy jóval nagyobb trültr vonatkozó bcslést adjunk, s zzl nagyrészt a csak oldalról látott koronaszrkzt alapján alkossunk képt. Fafajössztétl és átmérő-osztályonkénti tömgsség szakértői azonosítás és bcslés, táblázat A fafajössztétlt a fafajok átmérőosztályonkénti tömgsségénk bcslésévl írjuk l. A táblázat lső oszlopába a fafajok krülnk, amlyk a fafajok jgyzékéből választhatóak. A további oszlopokban az alábbiak szrint az átmérőosztályok kövtkznk, a táblázatba pdig mindn fafaj stébn mgadandó átmérőosztályonként a tömgsség. 21

22 fafaj dbh 8 cm 8 cm < dbh 20 cm 20 cm < dbh 35 cm 35 cm < dbh 50 cm 50 cm < dbh A mllmagassági átmérő (dbh) a talajtól 1,3 m magasságban (ljtős trpn a fa hgy flőli oldalán állva) mérhtő átlagos átmérő. Amnnyibn a fagydk néhány cm ltéréssl láthatóan gy korosztályhoz tartoznak, az átlagos átmérő pdig az osztályok határán található (pl. 20 cm), akkor gy osztályba kll sorolni őkt. A tömgsségt borítás-katgóriák alkalmazásával írjuk l, vagyis azt kll mgbcsülni, hogy az adott fafaj adott vastagsági osztályba tartozó gydink koronája az 500 m²-s plot hány százalékát borítja. A borítás-értékk bcslésénél a plot trültén kívül gyökrző törzsk lombozatának plotra bhajló részét is figylmb kll vnni. E koronarészk borítási értékit az érinttt fafaj azon átmérőosztályához kll számítani, ahová az gyébként a plot trültén kívül álló törzs tartozik. A borítás-bcslés skálája: 1 0% < lombkorona borítása 5% 2 5% < lombkorona borítása 20% 3 20% < lombkorona borítása 50% 4 50% < lombkorona borítása Hántás jlnlét szakértői döntés, gyszrs választás (ign/nm) Vad általi friss kérghántás krül rögzítésr abban az stbn, ha a mintatrültn blül a 20 cm dbh-nál kisbb átmérőjű gydk lgalább 5%-a érinttt. A fagydk tétls vizsgálatára nincs szükség. Amnnyibn a faállomány flmérés közbn szmbötlő a jlnség, akkor ign választ kll adni. Külön időt n fordítsunk a kérdés vizsgálatára! Antropogén rdtű törzskárok jlnlét szakértői döntés, gyszrs választás (ign/nm) Az antropogén rdtű törzskárok akkor krülnk flmérésr, ha a mintatrültn blül a fagydk lgalább 5%-a érinttt. Itt lsősorban a közlmúlt fahasználatai során az gys fák döntéskor (kidőlő fa által maradó fán okozott kérgsérülés), illtv a kivágott faanyag kiközlítés során (ló, vagy gép általi vonszolás) kltkztt, a nyomvonallal szomszédos fák töv közlébn mgjlnő kérgsérüléskr kll gondolni. Mind a hántás, mind az antropogén rdtű törzskár stén a friss kérgsérülést kll dtktálni, vagyis csak akkor adunk ign választ, ha a sérülés hly még színébn is jlntősn ltér a kérg többi részétől, a sbzés még nm hgsdtt Az álló holtfa és facsonk flvétlzés Cél: Adatot gyűjtni az rdőlakó spcialista állat-, növény- és gombafajok fnnmaradása szmpontjából lngdhttln (táplálék, szaporodó- vagy búvóhly, aljzat) álló holtfa mnnyiségéről, korhadtsági állapotáról, mértloszlásáról, valamint ahol mgállapítható faji hovatartozásáról. 22

23 Álló holtfa és/vagy facsonk jlnlét szakértői döntés, gyszrs választás (ign/nm) A flmérés során álló holtfának tkintjük az olyan már nm élő, lábon száradt gydt, amly magassága a faállomány határértékét (2,5 m) mghaladja és mllmagassági átmérőj léri a 8 cm-t. Ezzl llntétbn a facsonk olyan lábon száradt gyd, amly törzstörött vagy biológiai folyamatok (lbontó szrvztk, madarak, stb.) kövtkztébn lpusztult, így magassága az újulati szint flső határát nm éri l (maximális magasság 2,5 m), a mllmagassági átmérőj pdig lgalább 8 cm (az 1,3 m alatti magasságú facsonkok stébn a mllmagassági átmérőt a mgmaradt csonkból kll bcsülni). Különösn alacsonyabb facsonkok és a mikroélőhlyk között szrplő tuskók lkülönítés érdkébn mgjgyzndő, hogy a facsonk mindig törött, míg a tuskó mindig vágott flülttl határolt. Az álló holtfa bazonosítása kapcsán két problémát kll kzlnünk. Nm ritka st, hogy gy szint tljs gészébn lhalt fa törzsénk alsó 0,5-1 métrs szakaszán 1-2 kósza lvél még éltjlt mutat, d funkcionálisan a fa holtfaként működik. Ezkt az gydkt amnnyibn az élő lvlk tuskósarjakon vagy maximum fa alsó gyngyd magasságáig rdő ágakon fordulnak lő álló holtfaként kll értéklni és flvétlzni. A másik jóval több nhézségt okozó probléma az álló jllg mghatározása. Gyakori st, hogy az lhalt fa kidől, d fnnakad a szomszédos fákon, így a majdnm álló hlyzttől gészn a majdnm fkvőig mindn lőfordulhat. Pragmatikus mgfontolásból álló holtfának azokat az gydkt tkintjük, amlykről azt fltétlzzük, hogy az stlg vlük érintkző szomszédos fák ltávolítása stén is állva maradnának. Az álló holtfa darabszáma átmérőosztályként szakértői azonosítás és számolás, az érték bírása A mintavétli trültn blül lőforduló 8 cm-s mllmagassági átmérőt mghaladó álló holtfa darabszámát három vastagsági osztályban (8-20 cm, cm és 50+ cm) rögzítjük. Az álló holtfa (Ø: 20-50, 50+ cm) jllmző korhadtsági foka szakértői bcslés, gyszrs választás Az álló holtfa korhadtságát csak a 20 cm-nél nagyobb mllmagassági átmérőjű törzsk stébn kll rögzítni. Három korhadtsági katgória szrint történik a jllmzés: friss, korhadt és vgys. A bsorolás lgáltalánosabb szabályai a kövtkzők: Friss ép vagy a törzs több, mint flén jln van a kisbb ágak, gallyak (stlg lvlk) is mgvannak a fatst kmény Bélygk kérg ágrndszr txtúra Korhadt borítása a törzsön <50% vagy tljsn hiányzik csak a nagyobb ágak találhatók mg, d gyakran csak a törzs a fatst puha Amnnyibn a flsorolt bélygk alapján a bsorolás stlg kérdéss lnn, a végső döntést a kérgborítás aránya alapján kll mghozni. 23

24 Mindn mintavétli trültn a lgjllmzőbb korhadtsági fokot kll rögzítni (6. ábra). Amnnyibn a friss és korhadt gydk gyaránt lgalább 20%-os gyakorisággal fordulnak lő a plotban, a vgys katgóriát kll választani. Többé-kvésbé azonos mértű törzsk stén az arányok mghatározásánál a törzsszámot lht alapul vnni, jlntősn különböző mértű és ltérő korhadtsági fázisba sorolható törzsk stén viszont a törzsk mértévl/térfogatával súlyozott értékk szrint kll döntni. Egytln törzs lőfordulása stén vgys katgória nm adható! 6. ábra: A korhadtsági katgóriák mgoszlása az összs holtfa mnnyiségéhz viszonyítva. Amnnyibn jllmző korhadtsági fokként a friss vagy a vgys krül rögzítésr, flmérjük az lpusztult gydk faji hovatartozását is. Az álló holtfa jllmző fafaja(i) szakértői azonosítás, többszörös választással Rögzítni kll a plotban lőforduló álló holtfa gydk fafaját vagy fafajait. A mintavétl során alapvtőn arra vagyunk kíváncsiak, hogy a jln lévő álló holtfa állomány fafaj szrinti össztétl mnnyir hasonló a jlnlgi élő faállományéhoz. Az adatbvitli flültn a faállomány lírásakor rögzíttt fafajok automatikusan mgjlnnk, közülük kll kiválasztani az álló holtfaként is mgjlnő fafajokat. A további fafajok külön listából, többszörös választással mlhtők b. Abban az stbn ha nm sikrül bazonosítani a fajt lhtőség van a listából az ismrtln faj kiválasztására is. A facsonkok darabszáma átmérőosztályok szrint szakértői azonosítás és számolás, az érték bírása A mintavétli trültn blül lőforduló 8 cm-s átmérőt mghaladó, d 2,5 m-nél alacsonyabb álló facsonkok darabszámát három vastagsági osztályban (8-20 cm, cm és 50+ cm) rögzítjük. Az 1,3 m alatti magasságú facsonkok stébn a mllmagassági átmérőt a mgmaradt csonkból kll bcsülni. 24

25 5.3.4 A fkvő holtfa flvétlzés Cél: Flmérni a mintavétlll érinttt állományokban jln lévő vastag fkvő holtfa és/vagy a vékony fkvő holtfa mnnyiségét, korhadtsági állapotát, valamint amnnyibn azonosítható (friss holtfa stén), mgadni a jllmző fafaját. Fkvő vastag holtfa (CWD) jlnlét szakértői döntés, gyszrs választás (ign/nm) A projkt során vastag fkvő holtfának (CWD, coars woody dbris) tkintjük a talajhoz stabilan már nm rögzült (nm álló) holtfákat, holt fadarabokat, amlyk a talajjal közvtlnül érintkznk vagy az állomány más gydén, illtv különböző trptárgyakon fnnakadtak (önállóan már nm állnának mg függőlgs hlyztbn), és átmérőjük a vastagabb végükön lgalább 1 métr hosszúságban 8 cm-nél nagyobb. Id sorolandók a régbbn lhalt fák földből kifordult tuskói is, amnnyibn a szükségs vastagságot lérik. A finom frakció (FWD, fin woody dbris) olyan fkvő holtfa, holt fadarab, amly a vastag végén sm haladja mg a 8 cm-s átmérőt. Fkvő vékony holtfa (FWD) mnnyiség szakértői döntés, gyszrs választás Amnnyibn az 500 m²-s mintavétli trültn nm fordul lő kllő hosszúságú (1 métrt mghaladó) 8 cm vastagságot mghaladó fkvő holtfa, csak a finom frakciót kll jllmzni. Az FWD mnnyiségét piktogramok sgítségévl kll mgadni, mégpdig az alábbi három ábra (7. ábra) közül az adott mintatrültr lginkább jllmző kép kiválasztásával (az ábrákon balról jobbra nő a holtfa mnnyiség). 7. ábra: A fkvő vékony holtfa mnnyiségér vonatkozó piktogramok, és az ábrákon szrplő holtfa darabok mnnyiség. A mértknél az lső két érték a két végén mért átmérőr, a harmadik a hosszra vonatkozik. (Az ábrasor lőzts tapasztalatok alapján, gy-gy jllmző hlyztt rprzntál.) 25

26 Fkvő vékony és vastag holtfa (CWD+FWD) gyütts mnnyiség szakértői döntés, gyszrs választás Ha a mintatrültn van vastag frakció, a holtfa-llátottságot a CWD mnnyiségi viszonyaira koncntrálva kll értéklni. Az értéklés az FWD mnnyiségi bcsléséhz hasonlóan, piktogramok sgítségévl történik. Az átmérő alapján két mértosztályra bontjuk a vastag fkvő holtfát: 8-35 cm-s és 35 cm-nél vastagabb katgóriára. Amnnyibn nm található a mintatrültn 35 cm-t mghaladó fkvő holtfa, a kövtkző ábrák közül kll választani (8. ábra): 8. ábra: A holtfa mnnyiségér vonatkozó piktogramok, és az ábrákon szrplő holtfa darabok mnnyiség. 8 cm-nél vastagabb darabok lőfordulnak, d 35 cm-nél vastagabbak nm. A mértknél az lső két érték a két végén mért átmérőr, a harmadik a hosszra vonatkozik. 35 cm-nél nagyobb átmérőjű holtfa jlnlét stén az alábbi lhtőségk (9. ábra) közül kll mgjlölni a trpi viszonyokat lgjobban líró képt. 9. ábra: A holtfa mnnyiségér vonatkozó piktogramok, és az ábrákon szrplő holtfa darabok mnnyiség. 35 cm-nél vastagabb darabok lőfordulnak a plotban. A mértknél az lső két érték a két végén mért átmérőr, a harmadik a hosszra vonatkozik. 26

27 Fkvő vastag holtfa (Ø: 8-35, 35+ cm) jllmző korhadtsági foka szakértői döntés, gyszrs választás A fkvő holtfa flméréskor a jln lévő vastagsági osztályok jllmző korhadtsági fokát (külön-külön) is mg kll adni. Három korhadtsági katgória szrint (friss, korhadt, vgys) történik a jllmzés, amlynk lgáltalánosabb szabályai a kövtkzők: Friss ép vagy a törzs több, mint flén jln van a kisbb ágak, gallyak (stlg lvlk) is mgvannak kérg ágrndszr a fatst kmény a fa a talajtól élsn lhatárolódik Egyéb bélygk txtúra kapcsolat a talajflszínnl általában kör alakú krsztmtszt a fa rdti színéhz hasonló Korhadt Karaktr szín borítása a törzsön <50% vagy tljsn hiányzik csak a nagyobb ágak találhatók mg, d gyakran csak a törzs puha, morzsolható vagy szétsik flülténk lgnagyobb rész a talajflszínnl érintkzik lggyakrabban ovális, lapított fakó, szürkés Mindn mintavétli trültn a lgjllmzőbb korhadtsági fokot kll rögzítni. Amnnyibn a friss és korhadt gydk gyaránt lgalább 20%-os gyakorisággal fordulnak lő a plotban, a vgys katgóriát kll választani. Többé-kvésbé azonos mértű törzsk stén az arányok mghatározásánál a törzsszámot lht alapul vnni, jlntősn különböző mértű és ltérő korhadtsági fázisba sorolható törzsk stén viszont a törzsk mértévl/térfogatával súlyozott értékk szrint kll döntni. Egytln törzs lőfordulása stén vgys katgória nm adható! Bővbb magyarázat és útmutatás az álló holtfa korhadtságának mgállapításánál (5.3.3) olvasható. Fkvő vastag holtfa (CWD) jllmző fafaja szakértői döntés, gyszrs választás Amnnyibn a mintavétli trültn található CWD friss darabokat is tartalmaz (vagyis friss vagy vgys minősítést adtunk) mg kll adni a holtfa jllmző (flismrt) fafajait az adott plotban. Az adatbvitli flültn a faállomány lírásakor rögzíttt fafajok automatikusan mgjlnnk, közülük ki kll választani a CWD-ként is mgjlnő fafajokat. A további fafajok külön listából, többszörös választással mlhtők b. Abban az stbn ha nm sikrül bazonosítani a fajt lhtőség van a listából az ismrtln faj kiválasztására is. 27

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata Mágnss anyagok lktronmikroszkópos vizsgálata 1. Transzmissziós lktronmikroszkóp 1.1. A mágnss kontraszt rdt a TEM-bn Az lktronmikroszkópban 100-200 kv-os (stlg 1 MV-os) gyorsítófszültséggl gyorsított lktronok

Részletesebben

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel Cikória szárítástchnikai tulajdonságainak vizsgálata modllkísérlttl Kacz Károly Stépán Zsolt Kovács Attila Józsf Nményi Miklós Nyugat-Magyarországi Egytm Mzőgazdaság- és Éllmiszrtudományi Kar Agrárműszaki,

Részletesebben

33 522 04 0001 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő

33 522 04 0001 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő A 10/007 (II. 7.) SzMM rndlttl módosított 1/006 (II. 17.) OM rndlt Országos Képzési Jgyzékről és az Országos Képzési Jgyzékb történő flvétl és törlés ljárási rndjéről alapján. Szakképsítés, szakképsítés-lágazás,

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Lap: 1/145 AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI E AZ MSZ EN ISO 9001 SZABVÁNY ALAPJÁN, ILLETVE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOK-TATÁSI TÖR- VÉNY (1993. ÉVI LXXIX.)

Részletesebben

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül ISO 9000 és ISO 20000, minőségmndzsmnt és információtchnológiai szolgáltatások mndzsmntj gy szrvztn blül dr. Vondrviszt Lajos, Vondrviszt.Lajos@nhh.hu Nmzti Hírközlési Hatóság Előzményk A kormányzati intézményk

Részletesebben

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország In: Kóczy L, éánczos L, Bakó A, Prznszki J, Szgdi Z, Várlaki P (szrk.) Játéklmélt alkalmazási lhtőségi a logisztikai rndszrkbn - az gy- és többutas szállítási csomagolási szközök közötti döntéslmélti probléma

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármstr 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Tlfon: 6 23 31-174/233 mllék Fax: 6 23 31-135 E-mail: bruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Budapst Balaton közötti krékpárút nyomvonalával

Részletesebben

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1)

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1) A Mozilla ThundrBird lvlzőprogram haszálata (Készíttt: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Vrsion 1.1) Tartalomjgyzék Tartalomjgyzék...1 A Központi Lvlző Szrvr használata... 1 A ThundrBird lvlzőprogram

Részletesebben

Arculati Kézikönyv. website branding print

Arculati Kézikönyv. website branding print Arculati Kézikönyv wbsit branding print 22 2. A logó 23 A logó gy cég, szrvzt vagy szolgáltatás gydi, jól flismrhtő, azonosításra szolgáló vizuális jl. A logó lsődlgs célja a mgkülönbözttés, az gyértlmű

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Lonardo da Vinci Innováció transzfr projktkr Az Egész éltn át tartó tanulás program 1 krtébn amlyt gyrészről a Tmpus Közalapítvány Hivatalos jogi forma: közalapítvány Nyilvántartási

Részletesebben

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn Modrn piaclmélt ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Sli Adrinn A tananyag a Gazdasági Vrsnyhiatal Vrsnykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítány támogatásáal készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai Országos Szilárd Ló fizikavrsny fladatai I katgória döntő, 5 április 9 Paks A fladatok mgoldásáoz 8 prc áll rndlkzésr Mindn sgédszköz asználató Mindn fladatot külön lapra írjon, s mindn lapon lgyn rajta

Részletesebben

Életkor (Age) és szisztolés vérnyomás (SBP)

Életkor (Age) és szisztolés vérnyomás (SBP) Lináris rgrsszió Éltkor (Ag) és szisztolés vérnyomás (SBP) Ag SBP Ag SBP Ag SBP 22 131 41 139 52 128 23 128 41 171 54 105 24 116 46 137 56 145 27 106 47 111 57 141 28 114 48 115 58 153 29 123 49 133 59

Részletesebben

Installációs rendszerek

Installációs rendszerek 6 készülékcsalád, amly tökéltsn mgfll az Ön igényink A Schnidr csoporthoz csatlakozott OVA mgbízható és magas minőségű tartalékvilágítási rndszri már jó idj lismrt trméki a magyarországi piacnak. Alkalmazásukkal

Részletesebben

Műszaki rajz készítés a térfogati illetve felület modellből, Műhelyrajzok és darabjegyzékek készítése,

Műszaki rajz készítés a térfogati illetve felület modellből, Műhelyrajzok és darabjegyzékek készítése, . BEVEZETÉS CAD/CAM/CAE RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA Dr. Mikó Balázs. Számítógéppl sgíttt trvzés A számítógéppl sgíttt trvzés alatt (CAD computr aidd dsign) többfél, számítógépn alapuló módszrt értünk, amly

Részletesebben

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata 53. sz. mérés Hurokszaályozás vizsgálata nagyszültségű alap- illtv losztóhálózat (4,, kv a hálózatok unkcióáól kövtkzőn hurkolt (töszörösn hurkolt kialakítású. sok csomóponttal, tö táplálási illtv ogyasztási

Részletesebben

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata Tudományos Diákköri Konrncia Thrhordó üvg ödémszrkzt: T grnda ragasztott öv-grinc kapcsolatának numrikus vizsgálata Készíttt: Gál Tamás F17JCS építőmérnök hallgató Konzulns: Dr. Vigh László Grgly Egytmi

Részletesebben

Villamos érintésvédelem

Villamos érintésvédelem Villamos érintésvédlm A villamos nrgia ipari mértű flhasználása a század ljén kzdtt gyr nagyobb mértékbn ltrjdni és zzl gyidőbn jlntkztk az áramütésből rdő balstk is. Ennk kövtkztébn nagyarányú kutatás

Részletesebben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szml LVIII. évf. 2011. július augusztus (633 652. o.) Havran Dánil A vállalati likviditáskzlés szrp szközfdzttl rndlkző hitlszrződéskbn Az alkun alapuló mgközlítés rdményi

Részletesebben

22. előadás OLIGOPÓLIUM

22. előadás OLIGOPÓLIUM . lőadás OLIGOPÓLIUM Krtsi Gábor Varró László Varian 7. fjzt átdolgozva. Varian 7.-7.3 és 7.0-7. alfjzti nm részi a tananyagnak. . Bvztő Az lmúlt lőadásokon áttkintttük a piaci struktúrák két szélső stét:

Részletesebben

Utófeszített vasbeton lemezek

Utófeszített vasbeton lemezek Utófszíttt vasbton lmzk Pannon Fryssint Kft. 1117 udapst, udafoki út 111. Tl.: + 36 1 279 03 58 - Fax: + 36 1 209 15 10 www.fryssint.com 2008. dcmbr Utófszíttt vasbton lmzk z utófszíttt szrkztk alkalmazása,

Részletesebben

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni.

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni. Játékok a tanításhoz? - 1 - Tanító játékok? A Lgo kockák gészn biztosan fontos szívügyi gy gész sor gyrk és szül gnráció éltébn. Mi köz van a Lgo kockáknak a tanuláshoz? Vagy lht gyáltalán tanítani /órákat

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Az önkormányzati és trültfjlsztési minisztr../2008. (..) ÖTM rndlt a katasztrófavédlmi szrvk és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök

Részletesebben

A DUPLEX-S 1500 5600 kompakt szellőztető egységek ellenáramú hővisszanyerővel

A DUPLEX-S 1500 5600 kompakt szellőztető egységek ellenáramú hővisszanyerővel A -S 1500 5600 kompakt szllőzttő k llnáramú hővisszanyrővl A S 1500 5600 kompakt szllőzttő k kizárólag bltéri kivitlbn a kisüzmk, műhlyk, üzltk, iskolák, éttrmk, sportlétsítményk, ipari üzmcsarnokok valamint

Részletesebben

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1-

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1- 1 Módosítások: Budapst Főváros Trézváros Önkormányzat Képvislő-tstülténk 34/1996. (XII. 16.) rndlt az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlőink lakbértámogatásáról a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006.

Részletesebben

A DUPLEX-S 1500 5600 kompakt szellőztető egységek ellenáramú hővisszanyerővel

A DUPLEX-S 1500 5600 kompakt szellőztető egységek ellenáramú hővisszanyerővel s a v y o u r n r g y A -S 1500 5600 kompakt szllőzttő k llnáramú hővisszanyrővl A S 1500 5600 kompakt szllőzttő k kizárólag bltéri kivitlbn a kisüzmk, műhlyk, üzltk, iskolák, éttrmk, sportlétsítményk,

Részletesebben

Mike Evans Hogyan vizsgázz sikeresen?

Mike Evans Hogyan vizsgázz sikeresen? Mik Evans Hogyan vizsgázz sikrsn? Fordította Mgyri Luca Mik Evans Hogyan vizsgázz sikrsn? Hasznos tonácsok érttségi, flvétli és gytmi vizsga lőtt állóknak A mű rdti cím: Mik Evans: How to Pass Y o ur Exams

Részletesebben

1. AZ MI FOGALMA. I. Bevezetés ELIZA. Első szakasz (60-as évek) Második szakasz (70-es évek) Harmadik szakasz (80-as évek)

1. AZ MI FOGALMA. I. Bevezetés ELIZA. Első szakasz (60-as évek) Második szakasz (70-es évek) Harmadik szakasz (80-as évek) 1. AZ MI FOGALMA I. Bvztés 1956 nyár. Darthmouth Collg-i konfrncia Kzdti cél: Az mbri gondolkodás számítógép sgítségévl történő rprodukálása. Grgorics Tibor Bvztés a mstrségs intllignciába 1 Grgorics Tibor

Részletesebben

AZ ERDŐÁLLAPOT-LEÍRÓ RENDSZER PROTOKOLLJA 3.2 változat

AZ ERDŐÁLLAPOT-LEÍRÓ RENDSZER PROTOKOLLJA 3.2 változat SH/4/13 WP1 Erdei életközösségek védelmét megalapozó többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban SH/4/13 2. részfeladat Erdőállapot-felmérések Magyarország Kárpát-régiójában AZ ERDŐÁLLAPOT-LEÍRÓ RENDSZER

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 080 ÉRETTSÉGI VIZSGA 008. novmbr. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szrint,

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvoda és Bölcsőd (4090 Polgár, Bssnyi út 4-5) Szrvzti és Működési Szabályzata Hatálybalépés időpontja: Érvénysség: visszavonásig A Szrvzti és Működés Szabályzat tartalomjgyzék 1. Szrvzti és Működési

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvoda és Bölcsőd (4090 Polgár, Bssnyi út 4-5) Szrvzti és Működési Szabályzata Hatálybalépés időpontja: 2014. novmbr 27. Érvénysség: visszavonásig A Szrvzti és Működés Szabályzat tartalomjgyzék

Részletesebben

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme.

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme. DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapst, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@rg.bm.hu Tl: 1/463 40 22 www.rg.bm.hu A KIVÁLASZTÁS ÉS A MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG PSZICHOLÓGIÁJA II. Az lızı

Részletesebben

Zoopedagógiai módszerek

Zoopedagógiai módszerek 59 III. fjzt Trvzz rugalmasan! Zoopdagógiai módszrk Állatkrtb készülünk a gyrmkcsoportunkkal. Gyrkk! Mgnézzük az oroszlánt, a jgsmdvét, a zsiráfot, a gorillát és a tigrist. mondhatjuk a gyrkknk, akik ttől

Részletesebben

1. Testmodellezés. 1.1. Drótvázmodell. Testmodellezés 1

1. Testmodellezés. 1.1. Drótvázmodell. Testmodellezés 1 Tstmodllzés 1 1. Tstmodllzés Egy objktum modlljén az objktumot rprzntáló adatrndszrt értjük. Egy tstmodll gy digitális rprzntációja gy létz vagy lképzlt objktumnak. trvzés, a modllzés során mgadjuk a objktum

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tl. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000

Részletesebben

FÉLVEZETŐK VEZETÉSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA

FÉLVEZETŐK VEZETÉSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA FÉLVEZETŐK VEZETÉSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA FÉLVEZETŐK VEZETÉSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA. BEVEZETÉS A szilárd tstkbn a töltés, az nrgia vagy más mnnyiség áramlását vztési (transzport) folyamatnak

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 3. A pénzügyi eszközök értékelése

GYAKORLÓ FELADATOK 3. A pénzügyi eszközök értékelése GYAKORLÓ FELADATOK 3. A pénzügyi szközök étéklés. fladat (kötvény) A vállalat 2 millió fointos buházása mgvalósításának finanszíozásához kötvénykibocsátást tvz, 5 Millió Ft étékbn. A jgyzést lbonyolító

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám hvs mgyi PÉNZVILÁG a média gr Nonprofit kft. ingyns kiadványa 2011. fbruár 2. évfolyam 2. szám Takarékos és környzttudatos mgyi költségvtés Hosszú évk után takarékos és környzttudatos költségvtés lht a

Részletesebben

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése A közpotos furérhámozás éháy alapösszfüggés 1. ábra: A hámozás jllmző myiségi Az 1. ábra forrása: Dr. Lugosi Armad ( szrk. ) : Faipari szrszámok és gépk kéziköyv Műszaki Köyvkiadó, Budapst, 1987, 57. oldal.

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára ÚJ FELADATLAP 2007. ruár 1. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évolymosok számár 2007. ruár 1. 14:00 ór ÚJ FELADATLAPI NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2009. jnuár 29. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2009. jnuár 29. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn

Részletesebben

1. ábra A rádiócsatorna E négypólus csillapítása a szakaszcsillapítás, melynek definíciója a következő: (1)

1. ábra A rádiócsatorna E négypólus csillapítása a szakaszcsillapítás, melynek definíciója a következő: (1) Az antnna Adó- és vvőantnna Az antnna lktomágnss hullámok kisugázásáa és vétlé szolgáló szköz. A ádióndszkbn btöltött szp alapján az antnna a tápvonal és a szabad té közötti tanszfomáto, mly a tápvonalon

Részletesebben

KOD: B377137. 0, egyébként

KOD: B377137. 0, egyébként KOD: 777. Egy csomagológép kilogrammos zacskókat tölt. A zacskóba töltött cukor mnnyiség normális loszlású valószínûségi változó kg várható értékkl és.8 kg szórással. A zacskó súlyra nézv lsõ osztályú,

Részletesebben

VT 265 www.whirlpool.com

VT 265 www.whirlpool.com VT 265.hirlpool.com 1 BEÜZEMELÉS A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jlztt fszültség mggyzik- a lakás fszültségévl. NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROLLÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LE- MEZEKET,

Részletesebben

DOMUSLIFT KATALÓGUS IV. RESET homeliftek

DOMUSLIFT KATALÓGUS IV. RESET homeliftek OMUSLIT KTLÓGUS IV. RST homliftk Miért jó a RST homlift? RST homliftk a omuslift széria lgolcsóbb darabjai, d tudásokban és biztonságosságukban gyáltalán nm különböznk a trmékcsalád többi tagjától. Ugyanazoknak

Részletesebben

Szennyvíz beruházás. v n. 2010 uár Febr

Szennyvíz beruházás. v n. 2010 uár Febr á z h i y g k r D Hírk szám. 2 am y l o évf XI.. 2010 uár Fbr t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. Sznnyvíz bruházás Szrintm még nnyir

Részletesebben

Számok tízezerig. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint

Számok tízezerig. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint Számok tízzrig 1. Vásároltatok olyan holmit tanévkzdésr, ami több mint -ba krült? Mnnyi volt az érték? Mondd l! 2. Írd a számgyns mgfllő pontjához, amnnyi forintot fölött látsz! Hasonlítsd össz az gymás

Részletesebben

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok agasépítési csoport PRIORITÁSOK: BRH=biztonságos és rndlttésszrű használat, =állagmgóvás, = műszak iés funkcionális szükség, =gyéb 13 Holdfény Utcai Óvoda Kincskrső Tagóvodája Prioritás gjgyzés 13.1 Krt

Részletesebben

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28.

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28. Kazincbarcikai 2014. MÁRCIUS 28. Facbook: Barcika Art Kft www.barcikaart.hu/kommunikacio/ ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN Választás 2014 Fotó: Barcika

Részletesebben

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hirlpool.com A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ÜZEMBE HELYEZÉS ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jlztt fszültség mggyzik- a lakás fszültségévl. NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROLLÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LEMEZEKET,

Részletesebben

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok á z h i y g k r D Hírk ám 1. sz lyam o f év XI.. 2010 ár Janu t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. CÉLEGYENESBEN! Nyrtk a horgászok Jó

Részletesebben

I. SZEMÉLYI RÉSZ. 112/2005. (XI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár gazdasági igazgatóhelyettesének. szükséges fenntartói egyetértésről 3

I. SZEMÉLYI RÉSZ. 112/2005. (XI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár gazdasági igazgatóhelyettesének. szükséges fenntartói egyetértésről 3 SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 112/2005. (XI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Mgyi Lvéltár gazdasági igazgatóhlyttsénk magasabb vztői mgbízásához szükségs fnntartói gytértésről 3 II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 28/2005.

Részletesebben

Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete

Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete 8 9 3 8 2 0-9 3 3-5 2 9-9 Nagycsaládosok "Szivárvány" Egysült 8230 Balatonfürd, Rózsa u. 2. Közhasznú Egyéb Szrvzt Egyszrűsíttt Bszámolója Evs zárómérlg 2008. január 0.- 2008. dcmbr 3 2008 Kcli Riilatonlurd.

Részletesebben

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk!

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk! Odú llnőrzés CSORMÍVES Ha mgfogadtad a téli számban javasolt odúkihlyzést, vagy már volt odú kihlyzv a krtbn, márciustól már érdms figylgtnd trmésztsn csak gy kissé távolabbról hogy van- a környékén mozgolódás,

Részletesebben

LÁTÓTÁVOLSÁG ÉS LÉGSZENNYEZETTSÉG BEVEZETÉS

LÁTÓTÁVOLSÁG ÉS LÉGSZENNYEZETTSÉG BEVEZETÉS Molnár Ágns Gácsr Vra LÁTÓTÁVOLSÁG ÉS LÉGSZENNYEZETTSÉG BEVEZETÉS A légsznnyző anyagok légköri mnnyiség, illtv koncntrációjuk változása fontos szrpt játszik mindnnapi éltünkbn, bfolyásolja éltminőségünkt.

Részletesebben

Érvénys: 2015. szptmbr 09től H I R D E T M É N Y A gazdálkodó szrvk részér folyósított hitlk után flszámított kamatról, kzlési költségről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI KÖLTSÉG Hitlfajta Vállalkozói hitl

Részletesebben

Természetvédelmi tervezést támogató erdőállapot-felmérési program: célok, választott módszerek, minőségbiztosítás

Természetvédelmi tervezést támogató erdőállapot-felmérési program: célok, választott módszerek, minőségbiztosítás Természetvédelmi tervezést támogató erdőállapot-felmérési program: célok, választott módszerek, minőségbiztosítás Standovár Tibor¹, Kelemen Kristóf¹, Kovács Bence¹, Kozák Csaba², Pataki Zsolt³ és Szmorad

Részletesebben

AZ ERDŐÁLLAPOT-LEÍRÓ RENDSZER PROTOKOLLJA 3.2 változat

AZ ERDŐÁLLAPOT-LEÍRÓ RENDSZER PROTOKOLLJA 3.2 változat SH/4/13 WP1 Erdi éltközösségk védlmét mgalapozó többcélú állapotértéklés a magyar Kárpátokban SH/4/13 2. részfladat Erdőállapot-flmérésk Magyarország Kárpát-régiójában AZ ERDŐÁLLAPOT-LEÍRÓ RENDSZER PROTOKOLLJA

Részletesebben

A művészeti galéria probléma

A művészeti galéria probléma A műészti galéria probléma A műészti galéria probléma (art galry problm): A műészti galéria mgfigylés kamrákkal / őrökkl. Hálózattrzés Alapjai 2007 8: Műészti Galéria Probléma Őrzési / Mgilágítási problémák

Részletesebben

A biológiai szűrés természete és hőmérsékletfüggése

A biológiai szűrés természete és hőmérsékletfüggése Nm a lgrősbb marad éltbn, nm is a lgokosabb, hanm az, aki a lgfogékonyabb a változásokra. Charls Darwin A biológiai szűrés trmészt és hőmérsékltfüggés Tolnai Béla gépészmérnök Kulcsszavak: frtőtlnítés,

Részletesebben

A fotometria alapjai

A fotometria alapjai A fotomtria alapjai Mdicor Training Cntr for Maintnanc of Mdical Equipmnt Budapst, 198 Írta: Porubszky Tamás okl. fizikus Lktorálta: Bátki László és Fillingr László Szrkszttt: Török Tibor 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Lambda szonda szimulátor szerelési útmutató

Lambda szonda szimulátor szerelési útmutató Lambda szonda szimulátor szrlési útmutató Műszaki adatok: Működési fszültségtartomány: 616V DC Áramflvétl: 20mA 1. Vágjuk l a káblkt a lambda szonda fj és a csatlakozója között, a gyári szondát hagyjuk

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI havilap. Mesterségünk a turizmus

FEJÉR MEGYEI havilap. Mesterségünk a turizmus FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. MÁRCIUS, IV. ÉV FO LYAM, 3. SZÁM Szml Pakson BESZÁMOLÓNK A 4. OLDALON A mgyhatár nm lht a fjlsztésk gátja Rndhagyó bizottsági üléskt tartott a mgyi közgyűlés

Részletesebben

Néhány pontban a függvény értéke: x -4-2 -1-0.5 0.5 1 2 4 f (x) -0.2343-0.375 0 6-6 0 0.375 0.2343

Néhány pontban a függvény értéke: x -4-2 -1-0.5 0.5 1 2 4 f (x) -0.2343-0.375 0 6-6 0 0.375 0.2343 Házi ladatok mgoldása 0. nov.. HF. Elmzz az ( ) = üggvényt (értlmzési tartomány, olytonosság, határérték az értlmzési tartomány véginél és a szakadási pontokban, zérushly, y-tnglymtszt, monotonitás, lokális

Részletesebben

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll?

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll? LKOZÁSÁRÓL A LL Á V K IÓ C Á M R INFO L, BÁRMIKOR! O H R Á B L, A N N AZO Mit szóln gy könyvlőhöz, ki np 24 órájábn z Ön rndlkzésér áll? Lépjn b -fiókjáb, és zonnl látj válllkozás: rdményét főkönyvi kivontát

Részletesebben

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése Az Intgrációs Pdagógiai Rndszr projtlmin bépülés a Fsttics Kristóf Általános Művlődési Központ Póaszpti 1-8. évfolyamos és a Paodi 1-4. évfolyamos Általános Isola tagintézményin otató-nvlő munájába 2011/2012.

Részletesebben

A hőmérsékleti sugárzás

A hőmérsékleti sugárzás A hőmérséklt sugárzás (Dr. Parpás Béla lőadása alapján ljgyzték a Mskolc gytm harmadévs nformatkus hallgató) Alapjlnségk Mndnnap tapasztalat, hogy a mlgíttt tstk hősugárzást (nfravörös sugárzást) bocsátanak

Részletesebben

M7 KÖNYÖKIDOM ÁRAMKÉPÉNEK VIZSGÁLATA ÉS VESZTESÉGTÉNYEZŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA

M7 KÖNYÖKIDOM ÁRAMKÉPÉNEK VIZSGÁLATA ÉS VESZTESÉGTÉNYEZŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA M7 KÖNYÖKIDOM ÁRAMKÉPÉNEK VIZSGÁLATA ÉS VESZTESÉGTÉNYEZŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA. A mérés célja A csőztébn az áramlás rányáltozását önyödomoal, csőíl oldjá mg. Az rányáltozás jlntős áramlás sztségl jár, amlyn

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap 200. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számár M 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást fltlpon végzz! Mllékszámításokr z utolsó, ürs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Mgyi Jogú Város Közgyűlésénk Pénzügyi és Költségvtési Bizottságának nyilvános ülésén, 2006. június 6-án Hly: Polgármstri Hivatal I. számú tárgyalója Jln vannak:

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 08 ÉRETTSÉGI VIZSGA 010. május 18. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai

Részletesebben

Tőzsde - ismétlés. A tőzsde gyakorlati szemmel. 13. hét

Tőzsde - ismétlés. A tőzsde gyakorlati szemmel. 13. hét A tőzsd gyakorlati szmml 13. hét 2009.11.30. 1 Tartalom 1) Tőzsdi és tőzsdén kívüli krskdés összhasonlítása 2) Tőzsdi krskdési rndszrk 3) Indxk 4) Krskdés a BÉT-n 5) Ép ügyltk lszámolása 6) Elérhtő piaci

Részletesebben

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám Kibodaki Haangláb Kibodak Közég Önkományzatának lapja 2012. fbuá hó V. évfolyam 1. zám hatályát vzttt a kataztófák llni védkzé iányítááól, zvztéől é a vzély anyagokkal kapcolato úlyo baltk llni védkzéől

Részletesebben

Kopjafa avatással kezdõdtek a derekegyházi falunapok

Kopjafa avatással kezdõdtek a derekegyházi falunapok á z h i y g k r D Hírk szám. 7-6m a oly évf. I X. 2010 lius ú us-j Júni t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. Kopjafa avatással kzdõdtk

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. fruár 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés 1

Az éves statisztikai összegezés 1 21. mlléklt 2/2006. (I. 13.) IM rndlthz Az évs sttisztiki összgzés 1 Sttisztiki összgzés z évs közbszrzéskről Kbt. IV., VI. fjzt, vlmint ngydik rész szrinti jánltkérők vontkozásábn 1. Az jánltkérő nv,

Részletesebben

SV-805AL SV-805AL Color. Videokaputelefon 5 vezetékes vandálbiztos. Rock Series. Telepítõi kézikönyv

SV-805AL SV-805AL Color. Videokaputelefon 5 vezetékes vandálbiztos. Rock Series. Telepítõi kézikönyv SV-805AL SV-805AL Color Vidokputlfon 5 vztéks vndáliztos Rock Sris Tlpítõi kézikönyv BEVEZETŐ 1 2 TÁPEGYSÉG TELEPÍTÉSE Köszönjük, hogy GLMAR trmékét válsztott. Az IS-9001 minősítés és lkötlzttségünk vásárlók

Részletesebben

a természet nem magyarázkodik, hanem csak megnyilatkozik Várkonyi Nándor

a természet nem magyarázkodik, hanem csak megnyilatkozik Várkonyi Nándor Krszturi Endr dr.: BIOGRAVITÁCIÓ a trmészt nm magyarázkodik, hanm sak mgnyilatkozik Várkonyi Nándor Összfoglalás Szrzö arra vállakozott, hogy a biogravitáió fogalmát és jlnségkörét gzakt összfüggésk alapján

Részletesebben

1. FELADATLAP TUDNIVALÓ

1. FELADATLAP TUDNIVALÓ 0851 modul: GEOMETRII ISMÉTLÉS z alakzatokról tanultak ismétlés 135 TUDNIVLÓ Egy alakzatot akkor nvzünk tnglysn szimmtrikusnak, ha létzik lgalá gy olyan gyns, amlyr az alakzatot tnglysn tükrözv önmagát

Részletesebben

CSOMÁDI. 2012. november. www.csomaditukor.com. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! II. évfolyam, 11. szám.

CSOMÁDI. 2012. november. www.csomaditukor.com. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! II. évfolyam, 11. szám. CSOMÁDI 2012. novmbr Tükör Tükör II. évfolyam, 11. szám Advnt az oviban www.csomaditukor.com Lsz vagy nm lsz...?! Mindnki gondolkozott már azon, hogyan lhtn csökkntni a mindnnapi élt költségit. Ilynkor

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy2 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára M 1 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára M 1 feladatlap 2004. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számár M 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást fltlpon végzz! Mllékszámításokr z utolsó, ürs

Részletesebben

ELSÔ FEJEZET St. Ives-ház Grosvenor Square, London

ELSÔ FEJEZET St. Ives-ház Grosvenor Square, London ELSÔ FEJEZET St. Ivs-ház Grosvnor Squar, London Ez így gyszrűn nm tisztsségs. Elizabth Margurit Cynstr, akit mindnki csak Elizának hívott, alig hallhatóan méltatlankodott. Egydül állt köpönygbn gy hatalmas

Részletesebben

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám A szrtt tanúi Az algy i gyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! A Húsvét a Fltámadás - és nm a nyuszi - ünnp Ádám és Éva az s-b nnl vszíttt l az örök éltt. Az

Részletesebben

ÚJ MOD. www.ligier.hu

ÚJ MOD. www.ligier.hu ELL ÚJ MOD! z s é k a Útr wwwligirhu ELL ÚJ MOD a l f z! Fdz Könnyn vzthtő tő Hétköznapokra trvzv Funkcionális és kénylms Az ÚJ MGO a tökélts stílusával, kénylmévl és a praktikus flszrltségivl a mindnnapi

Részletesebben

Bojtár-Gáspár: A végeselemmódszer matematikai alapjai

Bojtár-Gáspár: A végeselemmódszer matematikai alapjai Bojtár Imr Gáspár Zsolt A végslmmódszr matmatka alapja Elktronkusan ltölthtő lőadásvázlat építőmérnök hallgatók számára. http://www.pto.bm.hu/m/htdocs/oktatas/oktatas.php Kadó: BME Tartószrkztk Mchankája

Részletesebben

M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE

M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE. A mérés élja A mérés fladat égyzt krsztmtsztű satorába bépíttt, az áramlás ráyára mrőlgs szmmtratglyű, külöböző átmérőjű hgrkr ható ( x, y ) rő

Részletesebben

FT 375 www.whirlpool.com

FT 375 www.whirlpool.com FT 375.hirlpool.com 1 BEÜZEMELÉS A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jlztt fszültség mggyzik- a lakás fszültségévl. NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROL- LÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LEMEZE- KET,

Részletesebben

KÁBELTELEVÍZIÓ FEJÁLLOMÁS RENDSZERTECHNIKAI MÉRÉSE

KÁBELTELEVÍZIÓ FEJÁLLOMÁS RENDSZERTECHNIKAI MÉRÉSE MÉRÉSI SEGÉDLET KÁBELTELEÍZIÓ FEJÁLLOMÁS RENDSZERTECHNIKAI MÉRÉSE (KT-jlő mérés) 2. épült I. mlt 620. Hallgatói Labor ILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Szélssáú Hírközlés és illamosságtan Tanszék H-1111

Részletesebben

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2010.

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2010. Mtmtik záróvizsg 00. Név:... osztály:.... Az lái rjzon gy thrutó rktrénk vázltos rjz láthtó. Az árán olvshtó számtok, rkoásr ténylgsn flhsználhtó térfogtr vontkoznk. Mkkor thrutó hsznos rktrénk térfogt?

Részletesebben

1. Melyik átváltás hibás? A helyeseket jelöld pipával, a hibás átváltásoknál húzd át az egyenlőségjelet!

1. Melyik átváltás hibás? A helyeseket jelöld pipával, a hibás átváltásoknál húzd át az egyenlőségjelet! Mtmtik záróvizsg 011. Név:... osztály:... 1. Mlyik átváltás hiás? A hlyskt jlöl pipávl, hiás átváltásoknál húz át z gynlőségjlt!. 0,578 t = 578 kg;. 100 m g. = 0,1 h; 0 pr = 0,5 ór;.. h. 3,05 kg = 350

Részletesebben

ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardens, London

ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardens, London ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardns, London Amint bttt a lábát Lady Hrford szalonjába, Hathr Cynstr tudta, hogy lgutóbbi trv, miszrint mgfllő férjt talál magának, kudarcra van ítélv. Egy távoli sarokban

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2009.(XII.21.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2009.(XII.21.) sz. önkormányzati rendelete A khrdtés módja: kfüggsztés A khrdtés napja: 2009. dcmbr 21. dr. Xantus Judt jgyző Budapst Főváros VIII. krült Józsfváros Önkormányzat Képvslő-tstülténk 46/2009.(XII.21.) sz. önkormányzat rndlt a Budapst

Részletesebben

13. gyakorlat Visszacsatolt műveletierősítők. A0=10 6 ; ω1=5r/s, ω2 =1Mr/s R 1. Kérdések: uki/ube=?, ha a ME ideális!

13. gyakorlat Visszacsatolt műveletierősítők. A0=10 6 ; ω1=5r/s, ω2 =1Mr/s R 1. Kérdések: uki/ube=?, ha a ME ideális! . gyakorlat Visszacsatolt művltirősítők.) Példa b (s) 6 ; r/s, Mr/s kω, 9 kω, kω, ( s )( s ) Kérdésk: /b?, ha a ME ális! Mkkora lgyn érték ahhoz, hogy az /b rősítés maximális lapos lgyn ( ξ ). Mkkora a

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről 2009.12.22. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 342/59 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. novmr 30.) kozmtiki trmékkről (átolgozás) (EGT-vontkozású szövg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ

Részletesebben

39. sz. LÉGÜGYI ELÕÍRÁS

39. sz. LÉGÜGYI ELÕÍRÁS 39. sz. LÉGÜGYI ELÕÍRÁS és végrhjtási utsítás z jtõrnyõs tvéknységrõl és z jtõrnyõk lklmzásáról (454347/1984.) 1 1 Trtlmzz 39. számú Légügyi Elõírást (LK.1984.VIII.31.), z 1/1985. számú légügyi utsitást

Részletesebben

VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS

VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS 006 A VENTILÁTOR HASZNÁLATA A VENTS típusú vntilátorok lklmsk kis és közps ngyságú hlyiségk szllõzttésér (lkóhlyiség, irod, üzlt, konyh, vizslokk,

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

Nem technikai összefoglaló

Nem technikai összefoglaló A V r s p a t a k P r o j k t Lgislaţi Română Riscuri Proictul Roşia Montană chnologis BAT bl Practics BAP Bst Availabl Tchnologis BAT sponsibl Mining Bst Availabl Practics BAP Rsponsibl Mining Economi

Részletesebben