LÁTÓTÁVOLSÁG ÉS LÉGSZENNYEZETTSÉG BEVEZETÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LÁTÓTÁVOLSÁG ÉS LÉGSZENNYEZETTSÉG BEVEZETÉS"

Átírás

1 Molnár Ágns Gácsr Vra LÁTÓTÁVOLSÁG ÉS LÉGSZENNYEZETTSÉG BEVEZETÉS A légsznnyző anyagok légköri mnnyiség, illtv koncntrációjuk változása fontos szrpt játszik mindnnapi éltünkbn, bfolyásolja éltminőségünkt. A lvgő sznnyzttségi állapota, a lvgő fizikai és kémiai állapota többk között közvtlnül bfolyásolja a látótávolságot, amly turisztikai és tájvédlmi jlntőség mlltt, lsősorban a közúti, a légi, stb. közlkdés fontos tényzőj. Főként a tngrntúlon számos országban kutatatják a látótávolság és a légsznnyző anyagok koncntrációja közötti kapcsolatot [1, 2, 3, 4], Európában és zn blül Magyarországon azonban kvés ilyn irányú vizsgálat készült [5, 6, 7]. A kutatók gytértnk abban, hogy a látótávolság, amlyt rndszrsn mérnk a szinoptikus mtorológiai állomásokon, viszonylag gyszrű jlzőj a lvgőkörnyzt állapotának, és a látótávolságban mgfigylhtő trndk lmzésévl a légsznnyző anyagok koncntrációjában bkövtkztt változások is nyomon kövthtők. A Föld-légkör rndszr nrgiájának túlnyomó részét a Napból kapja, a rövidhullámú sugárzás (λ<4 μm) 98%-a a látható fény tartományába (,38,76 μm) sik. A légköri nyomanyagok közül az aroszol részcskék vsznk lginkább részt a rövidhullámú sugárzási nrgia szabályozásában. Egyrészt bfolyásolják a Föld flszínér érkző rövidhullámú sugárzás mnnyiségét, záltal az éghajlatot, másrészt fontos szrpük van a látótávolság alakításában. A légköri aroszol a lvgőbn finoman loszlott apró, szilárd vagy csppfolyós részcskék gyütts rndszr. A troposzférában a légköri aroszol részcskék száma térbn és időbn ign változó, amly függ a források és a nylők rősségétől, illtv a kvrdési és szállítási folyamatok hatékonyságától. A részcskék nagysága a molkulacsoportoktól (kb. 1-3 µm) gészn a 1 µm-s nagyságrndig trjd. A légköri mérésk szrint az aroszol részcskék nagyság szrinti loszlása három (nuklációs, akkumulációs és durva) logaritmikus normál loszlásból tvődik össz, amly a kltkzési és a dinamikus folyamatok rdményképp jön létr. E folyamtok hatékonysága az adott pillanatban a környzti fltétlk függvény. Összfoglaló névn, az 1 µm-nél kisbb részcskékt finom, míg a nagyobbakat durva aroszol részcskéknk nvzik. A finom aroszolt nagyrészt vízbn oldódó anyagok (pl. ammónium-szulfát) és széntartalmú (szrvs vgyültk, korom) komponnsk alkotják. A durva ( por ) részcskék (r>1 μm) kémiai össztétlét ugyanakkor, a flszínt flépítő alkotók (pl. szilikátok, tngri só) jllmzik.

2 ELMÉLETI ALAPOK Az aroszol részcskék szórják és lnylik a napsugárzást. E két folyamat kombinációját sugárzásgyngítésnk, xtinkciónak nvzzük. A részcskék sugárzásgyngítő hatását koncntrációjuk, kémiai össztétlük és mért szrinti loszlásuk határozza mg. Az aroszol optikai tulajdonságai a fényszórási és fénylnylési gyütthatókkal jllmzhtők. A sugárzás-átvitl a jól ismrt Br-Lambrt-törvénnyl írható l: I z I (1) I és I rndr a flszínr és a légkör ttjér érkző sugárzási áram, z a fény légkörbn mgttt úthossza, míg σ a részcskék xtinkciós (szórási+lnylési) gyütthatója. Az aroszol részcskék szórása és abszorpciója matmatikailag a Mi-lmélttl írható l, amly szrint a részcskék fényxtinkciója abban a mérttartományban a lgjlntősbb, amlybn a részcskék mért összvthtő a bső fény hullámhosszával. Ez a látható tartományban az aroszol részcskék,1-1 m közti nagyságintrvallumát jlnti, amlyt optikailag aktív tartománynak is nvzünk. Kutatási rdményk szrint a részcskék fényszórását lsősorban a szrvtln ionok (szulfátok, nitrátok), kisbb mértékbn szrvs anyagok okozzák. Ezzl szmbn az lnylés az aroszol lmi széntartalmának (koromnak) köszönhtő, bár a sivatagos trültkn az lnylésbn a durva részcskékbn található vas-oxidok is szrpt játszanak [8]. A részcskék sugárzásgyngítés mlltt, a fény atomokon, molkulákon is szóródik. Ekkor molkuláris vagy Rayligh-szórásról (d<<fény hullámhossza) bszélünk. A Rayligh-szórás nagysága a molkulák számától függ, érték a talajközli lvgőbn csak kismértékbn változik. A látótávolság a rövidhullámú sugárzásgyngítés függvény, ami a molkulák (Rayligh-szórás) és a részcskék (Mi-szórás) gyütts xtinkciójának az rdmény. Mivl a Rayligh-szórás gyakorlatilag állandó, zért a látótávolságot a részcskék fényxtinkciója határozza mg. A látótávolság és a részcskék fénygyngítés közötti kapcsolatot az ún. Koschmidr-formula adja mg: 3,912, (2) VIS Az összfüggésbn VIS és rndr a látótávolság (km-bn) és a részcskék,55μm-s hullámhosszra vonatkozó xtinkciós gyütthatója (km -1 -bn). A Rayligh-szórás átlagos érték,55μm hullámhosszon 11,66 Mm -1, ami 337 km látótávolságot rdményzn. Régóta ismrt tény, hogy a látótávolságot az aroszol koncntrációja mlltt, a lvgő vízgőztartalma is jlntősn bfolyásolja. Bár a vízmolkulák fénygyngítés önmagukban nm számottvő, az aroszol részcskék higroszkópossága, vízmgkötő tulajdonsága miatt a vízgőztartalom változása jlntős hatással van a látótávolságra. A vízflvétl során a részcskék

3 mért (és a fényszórásban fontos krsztmtszt) akár többszörösér is mgnövkdht, s nnk kövtkztébn fényszóró tulajdonságuk is mgnő [9, 1, 11]. A légkör vízgőztartalma miatt fllépő ún. higroszkópos növkdést az xtinkciós gyütthatóra vonatkozó higroszkópos növkdési faktor sgítségévl lht figylmb vnni. Az aroszol részcskék optikai vislkdését mértük mlltt kémiai össztétlük (törésmutatójuk) határozza mg. A különböző kutatási rdményk (pl. az Egysült Államokban az IMPROVE program krtébn) arra utalnak, hogy az aroszol kémiai össztétl alapján bcsülhtő, rkonstruálható a fénygyngítési gyüttható [1]. A kémiai össztétl és az xtinkciós gyüttható közti kapcsolatot az alábbi gyszrű összfüggéssl lht bcsülni, ahol m i az aroszol részcskék i. komponnsénk tömgkoncntrációja, α i pdig az i. komponns ún. tömggyngítési gyütthatója [12]. n imi, (3) CÉLKITŰZÉS A többévs, magyarországi látótávolság adatok értéklés szrint az urópai trndnk mgfllőn [5, 14], Magyarországon is nő a látótávolság érték [6, 7]. Ez mindn bizonnyal az aroszol részcskék légköri koncntrációjának csökknésévl, illtv az optikailag aktív részcskék légköri kltkzéséhz szükségs ún. lővgyültk (pl. kén-dioxid) kibocsátásának mérséklődésévl függ össz. Közlményünkbn összfoglaljuk, hogy több évtizds látótávolság adatsorok hogyan használhatók fl az aroszol xtinkciós gyütthatójának bcslésér. Ezk az adatok hozzájárulhatnak az aroszol részcskék sugárzásgyngítő (éghajlati) hatásának vizsgálatához. Másrészt, a látótávolság és aroszol részcskék közötti kapcsolat lmzésévl bmutatjuk, hogy az xtinkciós gyüttható érték milyn módon bcsülhtő az aroszol részcskék tömgkoncntrációja és össztétl alapján, valamint tisztázzuk a részcskék különböző össztvőink a rövidhullámú fénygyngítésbn játszott szrpét. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A higroszkópos növkdés figylmb vétl Az aroszol részcskék fénygyngítés ndvszívó tulajdonságaik miatt jlntős mértékbn függ a környzti lvgő rlatív ndvsségétől [1, 11, 13]. A száraz lvgőr vonatkozó xtinkciós gyüttható bcslésér alkalmazható az ún. γ-módszr, amly az xtinkciós gyüttható (σ ) és légkör rlatív ndvsségtartalma (RH(%)) közötti összfüggést írja l [15]: c RH (%) 1 1 (4) 1

4 c és γ értékk a látótávolságból számolt xtinkciós gyüttható, valamint a hozzájuk tartozó rlatív ndvsségtartalom sgítségévl számolhatók ki. A környzti, illtv a száraz lvgőr (általában 4%-os rlatív ndvsségr) bcsült xtinkciós gyüttható hányadosa a higroszkópos növkdési faktor (f) [11]. f ( RH ) környzti (5) ( RH ) száraz Trpi mintavétl és mérésk A légköri aroszol részcskék optikai tulajdonságainak és kémiai össztétlénk kapcsolatát Budapstn (Pstszntlőrincn) az OMSZ Marcll György Főobszrvatórium trültén, két mérési kampányban ( és ) vizsgálták [16]. A látótávolság adatokkal párhuzamosan, aroszol mintákat is gyűjtöttk, amlyknk mghatározták a kémiai össztétlét. A minták szrvtln iontartalmát (klorid-, szulfát-, nitrát-, ammónium- és nátriumionokat) ionkromatográfiával, míg az aroszol összs szénkoncntrációját nm-diszprzív infravörös lnylés lvén működő brndzéssl (Astro Modl 21 TOC) mérték. Ezn kívül, a minták koromtartalmát és abszorpciós gyütthatóját az aroszol minták fénylnylés alapján (abszorpciós fotométr, PSAP λ=545nm) bcsülték. A téli kampányban az aroszol részcskék szórási gyütthatóját közvtlnül is mérték M93 típusú nflométr (λ=55nm) alkalmazásával. A részcskék kémiai össztétlén kívül, az Országos Légsznnyzttségi Mérőhálózatban mért 1 μm-nél kisbb arodinamikai átmérőjű részcskék tömgkoncntrációját (PM1) is flhasználták [17]. A LÁTÓTÁVOLSÁG VÁLTOZÁSA MAGYARORSZÁGON Az urópai trndkkl gyzőn, a látótávolság nagysága Magyarországon is növkszik és 22 között, 23 magyarországi szinoptikus mtorológiai mérőállomás adatainak alapján, a látótávolságban jlntős javulás kövtkztt b: 1996-ban az átlagos látótávolság 14 km, míg 22-bn 18 km volt [6, 7]. A mérőállomások többségét gyértlmű növkdés jllmzt, mlynk átlagos érték +,7 km/év volt, ugyanakkor gy-két állomáson kismértékű látótávolság-csökknés jlntkztt. A látótávolság adatokból számított xtinkciós gyütthatókat száraz lvgőr (4%-os rlatív ndvsségr) vonatkoztatva, az aroszol részcskék ténylgs hatása tanulmányozható. Az ország különböző mérőállomásain az xtinkciós gyüttható higroszkópos növkdési tényzőj nm gységs (1. táblázat), ami arra vzthtő vissza, hogy az aroszol kémiai össztétl trültnként ltérő lht. A vizsgálati rdményk szrint, 1996 és 22 között a száraz xtinkciós gyüttható a nagy látótávolságú hlykn (nyugati és északi trültkn) számottvőn csökknt, míg a kis látótávolsággal jllmzhtő trültkn (az ország középső, illtv déli, dél-klti részin) z a csökknés kismértékű volt (illtv hlynként nőtt) (1. táblázat).

5 Száraz xtinkciós gyüttható (km -1 ) Higroszkópos növkdési faktor (1996) Mérőállomások Trnd (km -1 /év) RH = 75% Baja,16 2,4 Békéscsaba,18,19,1 1,9 Budapst-Frihgy,31,37,6 1,6 Budapst-Pstszntlőrinc,11,11, 2,4 Dbrcn,22,18 -,4 1,6 Egr,11,13,2 1,6 Győr,14,1 -,4 2,7 Kcskmét,24,26,2 1,7 Kéksttő,9,8 -,1 1,6 Miskolc,1,11,1 3, Nagykanizsa,7,6 -,1 2,4 Nyírgyháza,12,14,3 2,1 Paks,16,17,1 1,9 Pápa,22,18 -,4 2,6 Pécs,24,2 -,4 1,5 Siófok,13,13,1 2,8 Sopron,11 -,11 2,2 Szgd,21,2 -,1 1,9 Szntgotthárd,11,9 -,2 1,9 Szntkirályszabadja,31,32,1 1,5 Szolnok,18,2,3 2,1 Szombathly,19,7 -,12 1,8 Vszprém,12,14,2 2,6 1. táblázat. A száraz xtinkciós gyüttható, valamint a higroszkópos növkdési tényző értéki a magyarországi főállomások adatai alapján [6, 7]. A látótávolság növkdésnk és a száraz xtinkciós gyüttható csökknésénk gyik lgfőbb oka, hogy az utóbbi évtizdkbn a különböző nyomgázok magyarországi kibocsátása folyamatosan csökknt. E gázok közül a kén-dioxid a lgjlntősbb, hiszn fotokémiai oxidációja trmékként kltkznk a fény szórásában lghatékonyabbnak tartott szulfátrészcskék. Az EMEP adatai [18] szrint a vizsgált időszakban a kén-dioxid kibocsátás az 1996-os 673 GgS/év értékről 22-r 359 GgS/év-r csökknt, s z nagymértékbn hozzájárulhatott a látótávolság és az xtinkciós gyüttható értékibn mgfigylt kdvző változásokhoz. Egys mérőállomások (pl. Budapst-Frihgy, Kcskmét, Szntkirályszabadja, Szolnok) adatsorai ugyanakkor ltérnk a környző állomásokétól. Mivl az mlíttt állomások rpülőtér közlébn hlyzkdnk l, valószínűsíthtő, hogy zkn a hlykn az aroszol részcskék hlyi forrásai fontos szrpt játszhatnak a látótávolság szabályozásában. E források rdményzhtik az aroszol részcskék nagyobb tömgkoncntrációját és nagyobb xtinkciós gyütthatóját. Ezn kívül, zkn az állomásokon viszonylag kicsi a higroszkópos növkdési faktor érték (lásd 1. táblázat), amlyt az okozhat, hogy a részcskék kémiai össztétlébn a kvéssé higroszkópos szrvs anyagok dominálnak.

6 Extinkciós gyüttható (Mm -1 ) A LÁTÓTÁVOLSÁG (EXTINKCIÓS EGYÜTTHATÓ) AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK KÉMIAI ÖSSZETÉTELÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN A trpn végztt mérési rdményk [16] alátámasztják, hogy a látótávolságból (a Koschmidrformulával) számolt és a közvtln mgfigyléskből származó xtinkciós gyütthatók értéki viszonylag jól mggyznk gymással. A 1. ábrán két paramétr időbli változása figylhtő mg a téli mérési időszakban. Ezt az rdményt továbbrősíti, hogy a kétfél módon mghatározott xtinkciós gyüttható között statisztikailag szignifikáns (p=99,9%) kapcsolat áll fnn. 7 6 VIS-ből számolt Mért ábra. A látótávolságból számolt és a mért száraz lvgőr vonatkoztatott xtinkciós gyüttható időbli változása [16]. A látótávolságból számított xtinkciós gyüttható és az aroszol részcskék tömgkoncntrációja (PM1) között ugyancsak statisztikai értlmbn szignifikáns (p=99,9%) kapcsolat van, amlyt a 2. ábra mutat b. E két paramétr közötti összfüggés arra utalhat, hogy az aroszol részcskék összs tömgkoncntrációja alapján gyértlműn bcsülni lht a fénygyngítési gyüttható értékét. Az ábra adatai azt is jlzik, hogy kapcsolatban nm volt lénygs különbség az évszakok között. Ezzl llntétbn, a téli és a nyári időszakból származó xtinkciós gyütthatók higroszkópos növkdés nagymértékbn különbözött gymástól. Pl. téln a higroszkópos növkdési tényző érték 8%-os rlatív ndvsségn 3,4 volt, míg nyáron csupán 1,7. Mindz azt jlnti, hogy ugyanakkora száraz aroszol koncntráció és 8%-os rlatív ndvsség stén, téln az xtinkciós gyüttható ténylgs érték kétszrs a nyárinak, illtv a látótávolság téln fl a nyárinak. Ez az rdmény rávilágít arra, hogy a higroszkópos növkdés ismrténk mkkora szrp van az aroszol optikai tulajdonságainak bcslésébn.

7 Extinciós gyüttható (Mm -1 ) Nyár Tél y=2,7x+33,9 R=,58 n= PM1 (μgm -3 ) 2. ábra. A látótávolságból számított, száraz lvgőr vonatkozó xtinkciós gyüttható és a PM1 közötti kapcsolat [16]. Az aroszol részcskék kémiai lmzés kimutatta, hogy az aroszol össztvők közül, mindkét évszakban, a szrvs vgyültk alkották az aroszol részcskék lgnagyobb hányadát (téln 35%-át, nyáron 27%-át). A minták viszonylag jlntős mnnyiségű lmi sznt (kormot) is tartalmaztak, amly mindkét évszakban a tömgkoncntráció 13%-át képvislt. A szrvtln össztvők közül jlntős mnnyiségbn volt jln a mintákban az ammónium-szulfát (téln 16%ban, nyáron 18%-ban) és a különböző nitrát-vgyültk (téln és nyáron rndr 31% és 17%). A higroszkópos növkdési tényzőbn tapasztalt jlntős évszakos különbségt mindn bizonnyal az aroszol minták vízoldható frakciójának változása rdményzt. Míg a szrvs és az lmi szén, valamint az ammónium-szulfát részaránya a PM1-bn hozzávtőlgsn azonos volt mindkét évszakban, addig a nitrát-tartalmú vgyültk koncntrációja a téln gyűjtött aroszol mintákban közl kétszrs volt a nyáriaknak. A higroszkópos növkdési tényző téli nagy érték thát valószínűlg a különböző nitrátsók (ammónium-, és nátrium-nitrát) és a salétromsav mgnövkdtt koncntrációja miatt alakult ki. Köztudott, hogy az aroszol részcskék alkotói nm azonos módon vsznk részt a fény gyngítésébn. A szulfátból, nitrátból, szrvs anyagból álló részcskék inkább a szórásban jlntősk, míg az lmi szén a fényabszorpcióért fllős [8]. Sokszoros rgrsszió alkalmazásával, az xtinkciós gyüttható érték az gys komponnsk koncntrációi és tömggyngítési gyütthatójuk sgítségévl (lásd még Elmélti alapok -nál) modllzhtő, rkonstruálható [12, 19]. Ezt a módszrt kitrjdtn alkalmazzák az USA nmzti parkjaiban (IMPROVE hálózat) [1]. A két budapsti kampány adatait flhasználva a rkonstruált xtinkciós gyüttható gynlt a kövtkző: 2,3 SO 1,3 NO 1,5 OC 1EC 12Rayligh. f szórás (6) Az gynltbn OC a szrvs, EC az lmi szén koncntrációját jlnti, míg f a higroszkópos növkdési tényző. Az aroszol részcskékt alkotó vgyültk koncntrációját gm -3 -bn, a tömggyngítési gyütthatókat m 2 g -1 gységkbn adják mg. Az összfüggés három részr tagolható,

8 Extinkciós gyüttható (Mm Extinkciós gyüttható (Mm az lső (kén-dioxid, nitrát és szrvs szén) az aroszol szórását, a második (EC) a részcskék fénylnylését, míg a harmadik a Rayligh-szórást adja mg. Az xtinkciós gyüttható rkonstruált és valódi értéki a 3. ábrán vthtők össz. Mindkét mintavétli időszakban a modllgynlt ugyanaz volt, d f értékinél a mgfllő évszakos értékkt kll alkalmazni. A 3. ábra alapján mgállapítható, hogy a rkonstruált xtinkciós gyütthatók jól kövtik a látótávolságból számított xtinkciós gyüttható alakulását. Ugyanakkor, a két érték nm gyzik mg tljsn gymással, a látótávolságból számolt fénygyngítési gyütthatót a rkonstruált xtinkció általában kissé alulbcsli. Az ltérés gyik lhtségs oka a látótávolságból számolt xtinkciós gyüttható pontatlansága lht, másrészt gyéb aroszol komponnsk (pl. por ) is hozzájárulhatnak az fénygyngítéshz. -1 ) 6 5 Látótávolságból számolt Rkonstruált -1 ) Látótávolságból számolt Rkonstruált ábra. A látótávolságból számolt és a kémiai össztétl alapján rkonstruált xtinkciós gyütthatók. ÖSSZEFOGLALÁS Lgfontosabb rdményünk az, hogy a lvgő környzti állapotának változása nyomon kövthtő a látótávolság adatok alapján. Bmutattuk, hogy A látótávolság (xtinkciós gyüttható) változását főként az aroszol részcskék koncntrációjának változása idézi lő, és az aroszol higroszkópossága miatt, a légkör ndvsségtartalma is bfolyásolja. Az aroszol részcskék mnnyiségén túl, kémiai össztétlüknk is fontos szrp van. A részcskék kémiai össztétl jlntősn kihat a higroszkópos növkdési tényző értékér. Az xtinkciós gyüttható mind a PM1 tömgkoncntráció, mind a részcskékt alkotó vgyültk koncntrációja alapján bcsülhtő. FELHASZNÁLT IRODALOM [1] DEBELL, L.J., GEBHART, K.A., HAND, J.L., MALM, W.C., PITCHFORD, M.L., SCHICHTEL, B.A, WHITE, W.H. IMPROVE (Intragncy Monitoring of Protctd Visual Environmnts): Spatial and Sasonal Pattrns and Tmporal Variability of Haz and its Constitunts in th Unitd Stats. Rport IV CIRA Rport ISSN: , Colorado Stat Univ., Fort Collins, 26. [2] CHAN, Y.C., SIMPSON, R.W., MCTAINSH, G.H., VOWLES, P.D., COHEN, D.D. and BAILEY, G.M.: Sourc apportionmnt of visibility dgradation problms in Brisban (Australia) using th multipl linar rgrssion tchniqus. Atmosphric Environmnt, 1999/33, [3] KIM, K.W., KIM,Y.J. and OH, S.J.: Visibility impairmnt during Yllow Sand priods in th urban atmosphr of Kwangju, Kora. Atmosphric Environmnt, 21/35,

9 [4] QIU, J. and YANG, L.: Variation charactristics of atmosphric arosol optical dpths and visibility in North-China during Atmosphric Environmnt 2/34, [5] DOYLE, M. and DORLING, S.: Visibility trnds in th UK Atmosphric Environmnt, 22/36, [6] RÜLL Anikó: A látótávolság és a légköri aroszol xtinkciójának vizsgálata 1996 és 22 között. Diplomadolgozat, Pannon Egytm, Vszprém, 27. [7] MOLNÁR, Á., MÉSZÁROS, E., IMRE, K., RÜLL, A.: Trnds in visibility ovr Hungary btwn 1996 and 22. Atmosphric Environmnt, [8] MÉSZÁROS Ernő: Lvgőkémia. Vszprémi Egytmi Kiadó, Vszprém, [9] CHARLSON, R.J., SCHWARTZ, S.E., HALES, J.M., CESS, R.D., COAKLEY, J.A., HANSEN, J.E., HOFMANN, D.J.: Climat forcing by anthropognic arosols. Scinc. 1992/255, [1] MALM, W.C., KREIDENWEIS, S.M.: Th ffcts of modls of arosol hygroscopicity on th apportionmnt of xtinction. Atmosphric Enviromnt, 1997/31, [11] LIU, X., CHENG, Y., ZHANG, Y., JUNG, J., SUGIMOTO, N., CHANG, S., KIM, Y., FAN, S. and ZENG, L.: Influncs of rlativ humidity and particl chmical composition on arosol scattring proprtis during th 26 PRD campaign. Atmosphric Enviromnt, 28/42, [12] MÉSZÁROS E.: Fundamntals of Atmosphric Arosol Chmistry, Akadémiai Kiadó, Budapst, [13] HORVATH, H.: Effct on Visibility, Whathr and Climat. In: Atmosphric Acidity Sourcs, Consquncs and Abatmnt (Eds: Radojvic, M. and Harrison R.M), Elsvr Applid Scinc London and Nw York, [14] COLLS, J.: Nw Dirctions: Visual rang- an undr-untilisd mtric for Europan air quality. Atmosphric Environmnt, 22/36, [15] ZHOU, J., SWIETLICKI, E., BERG, O.H., AALTO, P.P., HÄMERI, K.,NILSSON, E.D., LECK, C.: Hygroscopic proprtis of arosol particls ovr Arctic Ocan during summr. Journal of Gophysical Rsarch, 21/16, , [16] PÁRKÁNYI Déns: A látótávolság változása a rlatív ndvsség, valamint a légköri aroszol részcskék kémiai össztétlénk függvényébn. Diplomadolgozat. Pannon Egytm, Vszprém, 21. [17] [18] [19] SEINFELD, J.H. and PANDIS,S.N.: Atmosphric Chmistry and Physics. John Wily & Sons, 1998

A HIGROSZKÓPOS NÖVEKEDÉS HATÁSA AZ AEROSZOL EXTINKCIÓRA 3

A HIGROSZKÓPOS NÖVEKEDÉS HATÁSA AZ AEROSZOL EXTINKCIÓRA 3 Gácser Vera 1 Molnár Ágnes A HIGROSZKÓPOS NÖVEKEDÉS HATÁSA AZ AEROSZOL EXTINKCIÓRA 3 A látótávolság mint a közúti és légi közlekedés fontos tényezője a rövidhullámú sugárzásgyengítés függvénye, ami elsősorban

Részletesebben

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel Cikória szárítástchnikai tulajdonságainak vizsgálata modllkísérlttl Kacz Károly Stépán Zsolt Kovács Attila Józsf Nményi Miklós Nyugat-Magyarországi Egytm Mzőgazdaság- és Éllmiszrtudományi Kar Agrárműszaki,

Részletesebben

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai Országos Szilárd Ló fizikavrsny fladatai I katgória döntő, 5 április 9 Paks A fladatok mgoldásáoz 8 prc áll rndlkzésr Mindn sgédszköz asználató Mindn fladatot külön lapra írjon, s mindn lapon lgyn rajta

Részletesebben

AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK HIGROSZKÓPOS TULAJDONSÁGA. Imre Kornélia Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola

AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK HIGROSZKÓPOS TULAJDONSÁGA. Imre Kornélia Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK HIGROSZKÓPOS TULAJDONSÁGA Doktori (PhD) értekezés tézisei Imre Kornélia Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola Konzulens: Dr. Molnár Ágnes tudományos főmunkatárs Pannon Egyetem

Részletesebben

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata Mágnss anyagok lktronmikroszkópos vizsgálata 1. Transzmissziós lktronmikroszkóp 1.1. A mágnss kontraszt rdt a TEM-bn Az lktronmikroszkópban 100-200 kv-os (stlg 1 MV-os) gyorsítófszültséggl gyorsított lktronok

Részletesebben

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata 53. sz. mérés Hurokszaályozás vizsgálata nagyszültségű alap- illtv losztóhálózat (4,, kv a hálózatok unkcióáól kövtkzőn hurkolt (töszörösn hurkolt kialakítású. sok csomóponttal, tö táplálási illtv ogyasztási

Részletesebben

Életkor (Age) és szisztolés vérnyomás (SBP)

Életkor (Age) és szisztolés vérnyomás (SBP) Lináris rgrsszió Éltkor (Ag) és szisztolés vérnyomás (SBP) Ag SBP Ag SBP Ag SBP 22 131 41 139 52 128 23 128 41 171 54 105 24 116 46 137 56 145 27 106 47 111 57 141 28 114 48 115 58 153 29 123 49 133 59

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Lap: 1/145 AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI E AZ MSZ EN ISO 9001 SZABVÁNY ALAPJÁN, ILLETVE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOK-TATÁSI TÖR- VÉNY (1993. ÉVI LXXIX.)

Részletesebben

A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében

A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében A vízfelvétel és - visszatartás (hiszterézis) szerepe a PM10 szabványos mérésében Imre Kornélia 1, Molnár Ágnes 1, Gelencsér András 2, Dézsi Viktor 3 1 MTA Levegőkémia Kutatócsoport 2 Pannon Egyetem, Föld-

Részletesebben

Villamos érintésvédelem

Villamos érintésvédelem Villamos érintésvédlm A villamos nrgia ipari mértű flhasználása a század ljén kzdtt gyr nagyobb mértékbn ltrjdni és zzl gyidőbn jlntkztk az áramütésből rdő balstk is. Ennk kövtkztébn nagyarányú kutatás

Részletesebben

STABIL IDŐJÁRÁSI HELYZETEK HATÁSA A BUDAPESTI LEVEGŐMINŐSÉGRE 3

STABIL IDŐJÁRÁSI HELYZETEK HATÁSA A BUDAPESTI LEVEGŐMINŐSÉGRE 3 Gácser Vera 1 Molnár Ágnes 2 STABIL IDŐJÁRÁSI HELYZETEK HATÁSA A BUDAPESTI LEVEGŐMINŐSÉGRE 3 A légköri stabilitás kedvezőtlen hatással van a levegő minőségére, mivel mind a horizontális, mind a vertikális

Részletesebben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szml LVIII. évf. 2011. július augusztus (633 652. o.) Havran Dánil A vállalati likviditáskzlés szrp szközfdzttl rndlkző hitlszrződéskbn Az alkun alapuló mgközlítés rdményi

Részletesebben

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország In: Kóczy L, éánczos L, Bakó A, Prznszki J, Szgdi Z, Várlaki P (szrk.) Játéklmélt alkalmazási lhtőségi a logisztikai rndszrkbn - az gy- és többutas szállítási csomagolási szközök közötti döntéslmélti probléma

Részletesebben

FÉLVEZETŐK VEZETÉSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA

FÉLVEZETŐK VEZETÉSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA FÉLVEZETŐK VEZETÉSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA FÉLVEZETŐK VEZETÉSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA. BEVEZETÉS A szilárd tstkbn a töltés, az nrgia vagy más mnnyiség áramlását vztési (transzport) folyamatnak

Részletesebben

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül ISO 9000 és ISO 20000, minőségmndzsmnt és információtchnológiai szolgáltatások mndzsmntj gy szrvztn blül dr. Vondrviszt Lajos, Vondrviszt.Lajos@nhh.hu Nmzti Hírközlési Hatóság Előzményk A kormányzati intézményk

Részletesebben

A biológiai szűrés természete és hőmérsékletfüggése

A biológiai szűrés természete és hőmérsékletfüggése Nm a lgrősbb marad éltbn, nm is a lgokosabb, hanm az, aki a lgfogékonyabb a változásokra. Charls Darwin A biológiai szűrés trmészt és hőmérsékltfüggés Tolnai Béla gépészmérnök Kulcsszavak: frtőtlnítés,

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármstr 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Tlfon: 6 23 31-174/233 mllék Fax: 6 23 31-135 E-mail: bruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Budapst Balaton közötti krékpárút nyomvonalával

Részletesebben

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn Modrn piaclmélt ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Sli Adrinn A tananyag a Gazdasági Vrsnyhiatal Vrsnykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítány támogatásáal készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi

Részletesebben

33 522 04 0001 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő

33 522 04 0001 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő A 10/007 (II. 7.) SzMM rndlttl módosított 1/006 (II. 17.) OM rndlt Országos Képzési Jgyzékről és az Országos Képzési Jgyzékb történő flvétl és törlés ljárási rndjéről alapján. Szakképsítés, szakképsítés-lágazás,

Részletesebben

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1-

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1- 1 Módosítások: Budapst Főváros Trézváros Önkormányzat Képvislő-tstülténk 34/1996. (XII. 16.) rndlt az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlőink lakbértámogatásáról a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006.

Részletesebben

A fotometria alapjai

A fotometria alapjai A fotomtria alapjai Mdicor Training Cntr for Maintnanc of Mdical Equipmnt Budapst, 198 Írta: Porubszky Tamás okl. fizikus Lktorálta: Bátki László és Fillingr László Szrkszttt: Török Tibor 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ ERDŐÁLLAPOT-LEÍRÓ RENDSZER PROTOKOLLJA

AZ ERDŐÁLLAPOT-LEÍRÓ RENDSZER PROTOKOLLJA SH/4/13 WP1 Erdi éltközösségk védlmét mgalapozó többcélú állapotértéklés a magyar Kárpátokban SH/4/13 2. részfladat Erdőállapot-flmérésk Magyarország Kárpát-régiójában AZ ERDŐÁLLAPOT-LEÍRÓ RENDSZER PROTOKOLLJA

Részletesebben

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése Az Intgrációs Pdagógiai Rndszr projtlmin bépülés a Fsttics Kristóf Általános Művlődési Központ Póaszpti 1-8. évfolyamos és a Paodi 1-4. évfolyamos Általános Isola tagintézményin otató-nvlő munájába 2011/2012.

Részletesebben

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme.

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme. DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapst, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@rg.bm.hu Tl: 1/463 40 22 www.rg.bm.hu A KIVÁLASZTÁS ÉS A MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG PSZICHOLÓGIÁJA II. Az lızı

Részletesebben

1. ábra A rádiócsatorna E négypólus csillapítása a szakaszcsillapítás, melynek definíciója a következő: (1)

1. ábra A rádiócsatorna E négypólus csillapítása a szakaszcsillapítás, melynek definíciója a következő: (1) Az antnna Adó- és vvőantnna Az antnna lktomágnss hullámok kisugázásáa és vétlé szolgáló szköz. A ádióndszkbn btöltött szp alapján az antnna a tápvonal és a szabad té közötti tanszfomáto, mly a tápvonalon

Részletesebben

Utófeszített vasbeton lemezek

Utófeszített vasbeton lemezek Utófszíttt vasbton lmzk Pannon Fryssint Kft. 1117 udapst, udafoki út 111. Tl.: + 36 1 279 03 58 - Fax: + 36 1 209 15 10 www.fryssint.com 2008. dcmbr Utófszíttt vasbton lmzk z utófszíttt szrkztk alkalmazása,

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem. Alkalmazott Mechanika Tanszék

Széchenyi István Egyetem. Alkalmazott Mechanika Tanszék Széchnyi István Egytm Alkalmazott Mchanika Tanszék Végslm analízis Elmélti kérdésk gytmi mstrképzésbn (MSc) résztvv járm mérnöki, mchatronikai mérnök és logisztikai mérnök szakos hallgatók számára 0. októbr

Részletesebben

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1)

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1) A Mozilla ThundrBird lvlzőprogram haszálata (Készíttt: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Vrsion 1.1) Tartalomjgyzék Tartalomjgyzék...1 A Központi Lvlző Szrvr használata... 1 A ThundrBird lvlzőprogram

Részletesebben

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése A közpotos furérhámozás éháy alapösszfüggés 1. ábra: A hámozás jllmző myiségi Az 1. ábra forrása: Dr. Lugosi Armad ( szrk. ) : Faipari szrszámok és gépk kéziköyv Műszaki Köyvkiadó, Budapst, 1987, 57. oldal.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Lonardo da Vinci Innováció transzfr projktkr Az Egész éltn át tartó tanulás program 1 krtébn amlyt gyrészről a Tmpus Közalapítvány Hivatalos jogi forma: közalapítvány Nyilvántartási

Részletesebben

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata Tudományos Diákköri Konrncia Thrhordó üvg ödémszrkzt: T grnda ragasztott öv-grinc kapcsolatának numrikus vizsgálata Készíttt: Gál Tamás F17JCS építőmérnök hallgató Konzulns: Dr. Vigh László Grgly Egytmi

Részletesebben

Installációs rendszerek

Installációs rendszerek 6 készülékcsalád, amly tökéltsn mgfll az Ön igényink A Schnidr csoporthoz csatlakozott OVA mgbízható és magas minőségű tartalékvilágítási rndszri már jó idj lismrt trméki a magyarországi piacnak. Alkalmazásukkal

Részletesebben

22. előadás OLIGOPÓLIUM

22. előadás OLIGOPÓLIUM . lőadás OLIGOPÓLIUM Krtsi Gábor Varró László Varian 7. fjzt átdolgozva. Varian 7.-7.3 és 7.0-7. alfjzti nm részi a tananyagnak. . Bvztő Az lmúlt lőadásokon áttkintttük a piaci struktúrák két szélső stét:

Részletesebben

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám A szrtt tanúi Az algy i gyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! A Húsvét a Fltámadás - és nm a nyuszi - ünnp Ádám és Éva az s-b nnl vszíttt l az örök éltt. Az

Részletesebben

10. Aggregált kínálat

10. Aggregált kínálat Univrsität Miskolci Miskolc, Egytm, Fakultät für Gazdaságtudományi Wirtschaftswissnschaftn, Kar, Gazdaságlmélti Institut für Wirtschaftsthori 10. Aggrgált kínálat Univrsität Miskolci Miskolc, Egytm, Fakultät

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Az önkormányzati és trültfjlsztési minisztr../2008. (..) ÖTM rndlt a katasztrófavédlmi szrvk és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök

Részletesebben

Tőzsde - ismétlés. A tőzsde gyakorlati szemmel. 13. hét

Tőzsde - ismétlés. A tőzsde gyakorlati szemmel. 13. hét A tőzsd gyakorlati szmml 13. hét 2009.11.30. 1 Tartalom 1) Tőzsdi és tőzsdén kívüli krskdés összhasonlítása 2) Tőzsdi krskdési rndszrk 3) Indxk 4) Krskdés a BÉT-n 5) Ép ügyltk lszámolása 6) Elérhtő piaci

Részletesebben

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28.

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28. Kazincbarcikai 2014. MÁRCIUS 28. Facbook: Barcika Art Kft www.barcikaart.hu/kommunikacio/ ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN Választás 2014 Fotó: Barcika

Részletesebben

VT 265 www.whirlpool.com

VT 265 www.whirlpool.com VT 265.hirlpool.com 1 BEÜZEMELÉS A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jlztt fszültség mggyzik- a lakás fszültségévl. NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROLLÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LE- MEZEKET,

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem. Alkalmazott Mechanika Tanszék

Széchenyi István Egyetem. Alkalmazott Mechanika Tanszék Széchnyi István Egytm Alkalmazott Mchanika Tanszék Végslm analízis Elmélti kérdésk gytmi mstrképzésbn MSc) résztvv járm mérnöki, mchatronikai mérnök és logisztikai mérnök szakos hallgatók számára. Mit

Részletesebben

KOD: B377137. 0, egyébként

KOD: B377137. 0, egyébként KOD: 777. Egy csomagológép kilogrammos zacskókat tölt. A zacskóba töltött cukor mnnyiség normális loszlású valószínûségi változó kg várható értékkl és.8 kg szórással. A zacskó súlyra nézv lsõ osztályú,

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 080 ÉRETTSÉGI VIZSGA 008. novmbr. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szrint,

Részletesebben

Légköri aeroszol elemösszetételének vizsgálata és egészségkárosító hatásának modellezése a továbbfejlesztett Sztochasztikus Tüdőmodellel

Légköri aeroszol elemösszetételének vizsgálata és egészségkárosító hatásának modellezése a továbbfejlesztett Sztochasztikus Tüdőmodellel DE TTK 1949 Légköri rszl lmössztétlénk vizsgált és gészségkársító htásánk mdllzés tvábbfjlszttt Sztchsztikus Tüdőmdlll Egytmi dktri (PhD) értkzés szrző nv: Dbs Erik témvztő nv: Dr. Brbélyné Dr. Kiss Ildikó

Részletesebben

RSA. 1. Véletlenszerűen választunk két "nagy" prímszámot: p1, p2

RSA. 1. Véletlenszerűen választunk két nagy prímszámot: p1, p2 RS z algoritmus. Véltlnszrűn választunk két "nagy" prímszámot: p, p, p p. m= pp, φ ( m) = ( p -)( p -)., < φ( m), ( φ( m ),) = - 3. d = ( mod φ( m) ) 4. k p s = ( m,), = ( d, p, p ) k. Kódolás: y = x (

Részletesebben

1. Testmodellezés. 1.1. Drótvázmodell. Testmodellezés 1

1. Testmodellezés. 1.1. Drótvázmodell. Testmodellezés 1 Tstmodllzés 1 1. Tstmodllzés Egy objktum modlljén az objktumot rprzntáló adatrndszrt értjük. Egy tstmodll gy digitális rprzntációja gy létz vagy lképzlt objktumnak. trvzés, a modllzés során mgadjuk a objktum

Részletesebben

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk!

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk! Odú llnőrzés CSORMÍVES Ha mgfogadtad a téli számban javasolt odúkihlyzést, vagy már volt odú kihlyzv a krtbn, márciustól már érdms figylgtnd trmésztsn csak gy kissé távolabbról hogy van- a környékén mozgolódás,

Részletesebben

Kopjafa avatással kezdõdtek a derekegyházi falunapok

Kopjafa avatással kezdõdtek a derekegyházi falunapok á z h i y g k r D Hírk szám. 7-6m a oly évf. I X. 2010 lius ú us-j Júni t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. Kopjafa avatással kzdõdtk

Részletesebben

Néhány pontban a függvény értéke: x -4-2 -1-0.5 0.5 1 2 4 f (x) -0.2343-0.375 0 6-6 0 0.375 0.2343

Néhány pontban a függvény értéke: x -4-2 -1-0.5 0.5 1 2 4 f (x) -0.2343-0.375 0 6-6 0 0.375 0.2343 Házi ladatok mgoldása 0. nov.. HF. Elmzz az ( ) = üggvényt (értlmzési tartomány, olytonosság, határérték az értlmzési tartomány véginél és a szakadási pontokban, zérushly, y-tnglymtszt, monotonitás, lokális

Részletesebben

13. gyakorlat Visszacsatolt műveletierősítők. A0=10 6 ; ω1=5r/s, ω2 =1Mr/s R 1. Kérdések: uki/ube=?, ha a ME ideális!

13. gyakorlat Visszacsatolt műveletierősítők. A0=10 6 ; ω1=5r/s, ω2 =1Mr/s R 1. Kérdések: uki/ube=?, ha a ME ideális! . gyakorlat Visszacsatolt művltirősítők.) Példa b (s) 6 ; r/s, Mr/s kω, 9 kω, kω, ( s )( s ) Kérdésk: /b?, ha a ME ális! Mkkora lgyn érték ahhoz, hogy az /b rősítés maximális lapos lgyn ( ξ ). Mkkora a

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2009. jnuár 29. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2009. jnuár 29. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI KYUDO SZÖVETSÉG 2012. ÉVI ELNÖKI BESZÁMOLÓ

MAGYARORSZÁGI KYUDO SZÖVETSÉG 2012. ÉVI ELNÖKI BESZÁMOLÓ MAGYARORSZÁGI KYUDO SZÖVETSÉG 212. ÉVI ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 212-s év volt a frissn alakult Kyuo Szövtség lső aktív év. A Magyarországi Kyuo Szövtség létrjött és az Európai Szövtséghz történő csatlakozása

Részletesebben

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN

ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN ÁSVÁNYOK ÉS MÁS SZILÁRD RÉSZECSKÉK AZ ATMOSZFÉRÁBAN A Föld atmoszférája kolloid rendszerként fogható fel, melyben szilárd és folyékony részecskék vannak gázfázisú komponensben. Az aeroszolok kolloidális

Részletesebben

Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete

Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete 8 9 3 8 2 0-9 3 3-5 2 9-9 Nagycsaládosok "Szivárvány" Egysült 8230 Balatonfürd, Rózsa u. 2. Közhasznú Egyéb Szrvzt Egyszrűsíttt Bszámolója Evs zárómérlg 2008. január 0.- 2008. dcmbr 3 2008 Kcli Riilatonlurd.

Részletesebben

Egyenáram (Vázlat) 1. Az áram fogalma. 2. Az egyenáram hatásai. 3. Az áramkör elemei

Egyenáram (Vázlat) 1. Az áram fogalma. 2. Az egyenáram hatásai. 3. Az áramkör elemei Egynára (Vázlat) 1. Az ára fogala 2. Az gynára hatásai 3. Az árakör li 4. Vztők llnállása a) Oh-törvény b) fajlagos llnállás c) az llnállás hőérsékltfüggés 5. Az llnállások kapcsolása a) soros kapcsolás

Részletesebben

Zoopedagógiai módszerek

Zoopedagógiai módszerek 59 III. fjzt Trvzz rugalmasan! Zoopdagógiai módszrk Állatkrtb készülünk a gyrmkcsoportunkkal. Gyrkk! Mgnézzük az oroszlánt, a jgsmdvét, a zsiráfot, a gorillát és a tigrist. mondhatjuk a gyrkknk, akik ttől

Részletesebben

Arculati Kézikönyv. website branding print

Arculati Kézikönyv. website branding print Arculati Kézikönyv wbsit branding print 22 2. A logó 23 A logó gy cég, szrvzt vagy szolgáltatás gydi, jól flismrhtő, azonosításra szolgáló vizuális jl. A logó lsődlgs célja a mgkülönbözttés, az gyértlmű

Részletesebben

KORLÁTOS. mateking.hu BINOMIÁLIS ELOSZLÁS. Egy úton hetente átlag 3 balesetes nap van. Mi a valószínűsége, hogy egy adott héten 2 balesetes nap van?

KORLÁTOS. mateking.hu BINOMIÁLIS ELOSZLÁS. Egy úton hetente átlag 3 balesetes nap van. Mi a valószínűsége, hogy egy adott héten 2 balesetes nap van? NEVEZETES DISZKRÉT ÉS FOLYTONOS OK HIPERGEO. BINOM. POISSON VAN ITT EGY FELADAT ISMERTHOGY MENNYI AZ ÖSSZES ELEM ÉS AZ ÖSSZES SELEJT VAGYIS N K ILLETVE n k. CSAK VALAMI %-OS IZÉ ISMERT A VÁRHATÓ AZ ÁTLAG

Részletesebben

Számok tízezerig. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint

Számok tízezerig. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint Számok tízzrig 1. Vásároltatok olyan holmit tanévkzdésr, ami több mint -ba krült? Mnnyi volt az érték? Mondd l! 2. Írd a számgyns mgfllő pontjához, amnnyi forintot fölött látsz! Hasonlítsd össz az gymás

Részletesebben

Műszaki rajz készítés a térfogati illetve felület modellből, Műhelyrajzok és darabjegyzékek készítése,

Műszaki rajz készítés a térfogati illetve felület modellből, Műhelyrajzok és darabjegyzékek készítése, . BEVEZETÉS CAD/CAM/CAE RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA Dr. Mikó Balázs. Számítógéppl sgíttt trvzés A számítógéppl sgíttt trvzés alatt (CAD computr aidd dsign) többfél, számítógépn alapuló módszrt értünk, amly

Részletesebben

Mike Evans Hogyan vizsgázz sikeresen?

Mike Evans Hogyan vizsgázz sikeresen? Mik Evans Hogyan vizsgázz sikrsn? Fordította Mgyri Luca Mik Evans Hogyan vizsgázz sikrsn? Hasznos tonácsok érttségi, flvétli és gytmi vizsga lőtt állóknak A mű rdti cím: Mik Evans: How to Pass Y o ur Exams

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám hvs mgyi PÉNZVILÁG a média gr Nonprofit kft. ingyns kiadványa 2011. fbruár 2. évfolyam 2. szám Takarékos és környzttudatos mgyi költségvtés Hosszú évk után takarékos és környzttudatos költségvtés lht a

Részletesebben

A DUPLEX-S 1500 5600 kompakt szellőztető egységek ellenáramú hővisszanyerővel

A DUPLEX-S 1500 5600 kompakt szellőztető egységek ellenáramú hővisszanyerővel A -S 1500 5600 kompakt szllőzttő k llnáramú hővisszanyrővl A S 1500 5600 kompakt szllőzttő k kizárólag bltéri kivitlbn a kisüzmk, műhlyk, üzltk, iskolák, éttrmk, sportlétsítményk, ipari üzmcsarnokok valamint

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 3. A pénzügyi eszközök értékelése

GYAKORLÓ FELADATOK 3. A pénzügyi eszközök értékelése GYAKORLÓ FELADATOK 3. A pénzügyi szközök étéklés. fladat (kötvény) A vállalat 2 millió fointos buházása mgvalósításának finanszíozásához kötvénykibocsátást tvz, 5 Millió Ft étékbn. A jgyzést lbonyolító

Részletesebben

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hirlpool.com A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ÜZEMBE HELYEZÉS ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jlztt fszültség mggyzik- a lakás fszültségévl. NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROLLÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LEMEZEKET,

Részletesebben

DOMUSLIFT KATALÓGUS IV. RESET homeliftek

DOMUSLIFT KATALÓGUS IV. RESET homeliftek OMUSLIT KTLÓGUS IV. RST homliftk Miért jó a RST homlift? RST homliftk a omuslift széria lgolcsóbb darabjai, d tudásokban és biztonságosságukban gyáltalán nm különböznk a trmékcsalád többi tagjától. Ugyanazoknak

Részletesebben

A DUPLEX-S 1500 5600 kompakt szellőztető egységek ellenáramú hővisszanyerővel

A DUPLEX-S 1500 5600 kompakt szellőztető egységek ellenáramú hővisszanyerővel s a v y o u r n r g y A -S 1500 5600 kompakt szllőzttő k llnáramú hővisszanyrővl A S 1500 5600 kompakt szllőzttő k kizárólag bltéri kivitlbn a kisüzmk, műhlyk, üzltk, iskolák, éttrmk, sportlétsítményk,

Részletesebben

a természet nem magyarázkodik, hanem csak megnyilatkozik Várkonyi Nándor

a természet nem magyarázkodik, hanem csak megnyilatkozik Várkonyi Nándor Krszturi Endr dr.: BIOGRAVITÁCIÓ a trmészt nm magyarázkodik, hanm sak mgnyilatkozik Várkonyi Nándor Összfoglalás Szrzö arra vállakozott, hogy a biogravitáió fogalmát és jlnségkörét gzakt összfüggésk alapján

Részletesebben

Az atom alkotórészei. Magsugárzások, Radioaktív izotópok. Az atom alkotórészeinek jelölése. Az atommag stabilitása A Z. tömegszám A = Z + N.

Az atom alkotórészei. Magsugárzások, Radioaktív izotópok. Az atom alkotórészeinek jelölése. Az atommag stabilitása A Z. tömegszám A = Z + N. z atom alkotórészi Magsugárzások, Radioaktív izotópok részcsk jl rlatív töltés* tömg (kg) rlatív tömg (MU)** nyugalmi nrgia (MV) lktron 1-9.11 1 31 5.4858X1-4.511 proton p 1 1.6726X1-27 1.72765 938.272

Részletesebben

A hőmérsékleti sugárzás

A hőmérsékleti sugárzás A hőmérséklt sugárzás (Dr. Parpás Béla lőadása alapján ljgyzték a Mskolc gytm harmadévs nformatkus hallgató) Alapjlnségk Mndnnap tapasztalat, hogy a mlgíttt tstk hősugárzást (nfravörös sugárzást) bocsátanak

Részletesebben

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI Előadás jegyzet Dr. Goda Tibor. 3. Lineáris háromszög elem

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI Előadás jegyzet Dr. Goda Tibor. 3. Lineáris háromszög elem TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI Előadás jgyzt Dr. Goda Tibor 3. Lináris háromszög lm - A végslms mgoldás olyan approximációs függvénykn alapul, amlyk az gys lmk vislkdését írják l (lmozdulás függvény

Részletesebben

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft.

Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk. Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. Környezeti levegő porkoncentrációjának mérési módszerei és gyakorlati alkalmazásuk Dr. Ágoston Csaba, Pusztai Krisztina KVI-PLUSZ Kft. A szállópor fogalma, keletkezése Ha van vízművek, van levegőművek

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvoda és Bölcsőd (4090 Polgár, Bssnyi út 4-5) Szrvzti és Működési Szabályzata Hatálybalépés időpontja: Érvénysség: visszavonásig A Szrvzti és Működés Szabályzat tartalomjgyzék 1. Szrvzti és Működési

Részletesebben

A BINÁRIS LOGIT MODELLEK HASZNÁLATÁNAK ÉS TESZTELÉSÉNEK ESZKÖZEI

A BINÁRIS LOGIT MODELLEK HASZNÁLATÁNAK ÉS TESZTELÉSÉNEK ESZKÖZEI MÓDSZERTANI TANULMÁNYOK A BINÁRIS LOGIT MODELLEK HASZNÁLATÁNAK ÉS TESZTELÉSÉNEK ESZKÖZEI M FÜLÖP PÉTER A biáris logit modllk az alkalmazott közgazdasági problémák stéb is ig haszos szközk bizoyulak. Haszálatuk

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) 5.3.3. VÁLLALATI ÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE ( óa Összállíoa: Naá János okl. üzmgazdász, okl. közgazdász-aná Részvény: olyan ljáa nélküli éékaí, amly a ásasági agnak: az alaők mghaáozo hányadá

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvoda és Bölcsőd (4090 Polgár, Bssnyi út 4-5) Szrvzti és Működési Szabályzata Hatálybalépés időpontja: 2014. novmbr 27. Érvénysség: visszavonásig A Szrvzti és Működés Szabályzat tartalomjgyzék

Részletesebben

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok agasépítési csoport PRIORITÁSOK: BRH=biztonságos és rndlttésszrű használat, =állagmgóvás, = műszak iés funkcionális szükség, =gyéb 13 Holdfény Utcai Óvoda Kincskrső Tagóvodája Prioritás gjgyzés 13.1 Krt

Részletesebben

ismerd meg! A kicsi... a nagyhoz,... a nagy az egészhez Hol bujkál az aranymetszés az iskolában? I. rész

ismerd meg! A kicsi... a nagyhoz,... a nagy az egészhez Hol bujkál az aranymetszés az iskolában? I. rész ismrd mg! A kicsi... a nagyoz,... a nagy az gészz Hol bujkál az aranymtszés az iskolában? I. rész Az iskolában tanult matmatika lgtöbbször száraz, a zsúfolt iskolai tantrv, a rndlkzésr álló idő rövidség

Részletesebben

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni.

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni. Játékok a tanításhoz? - 1 - Tanító játékok? A Lgo kockák gészn biztosan fontos szívügyi gy gész sor gyrk és szül gnráció éltébn. Mi köz van a Lgo kockáknak a tanuláshoz? Vagy lht gyáltalán tanítani /órákat

Részletesebben

KÁBELTELEVÍZIÓ FEJÁLLOMÁS RENDSZERTECHNIKAI MÉRÉSE

KÁBELTELEVÍZIÓ FEJÁLLOMÁS RENDSZERTECHNIKAI MÉRÉSE MÉRÉSI SEGÉDLET KÁBELTELEÍZIÓ FEJÁLLOMÁS RENDSZERTECHNIKAI MÉRÉSE (KT-jlő mérés) 2. épült I. mlt 620. Hallgatói Labor ILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Szélssáú Hírközlés és illamosságtan Tanszék H-1111

Részletesebben

1956-os megemlékezés Brüsszelben

1956-os megemlékezés Brüsszelben u hírlvél A Fidsz Magyar Polgári Szövtség Európai Parlamnti Képvislőcsoportjának hírlvl 2012. októbr Növkszik a nmzti parlamntk szrp a jogalkotásban A tagállami parlamntk szrpénk növkdéséről és az urópai

Részletesebben

A művészeti galéria probléma

A művészeti galéria probléma A műészti galéria probléma A műészti galéria probléma (art galry problm): A műészti galéria mgfigylés kamrákkal / őrökkl. Hálózattrzés Alapjai 2007 8: Műészti Galéria Probléma Őrzési / Mgilágítási problémák

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

Szervomotor sebességszabályozása

Szervomotor sebességszabályozása Srvomotor sbsségsabályoása. A gyaorlat célja Egynáramú srvomotor sbsségsabályoásána trvés. A motorsabályoás programváána flépítés. A sbsség rányítás algortms mgvalósítása valós dbn. 2. Elmélt bvt A motor

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tl. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000

Részletesebben

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc

A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE. Környezetmérnök BSc A LÉGKÖR SZERKEZETE ÉS ÖSSZETÉTELE Környezetmérnök BSc A LÉGKÖR SZERKEZETE A légkör szerkezete kémiai szempontból Homoszféra, turboszféra -kb. 100 km-ig -turbulens áramlás -azonos összetétel Turbopauza

Részletesebben

1. AZ MI FOGALMA. I. Bevezetés ELIZA. Első szakasz (60-as évek) Második szakasz (70-es évek) Harmadik szakasz (80-as évek)

1. AZ MI FOGALMA. I. Bevezetés ELIZA. Első szakasz (60-as évek) Második szakasz (70-es évek) Harmadik szakasz (80-as évek) 1. AZ MI FOGALMA I. Bvztés 1956 nyár. Darthmouth Collg-i konfrncia Kzdti cél: Az mbri gondolkodás számítógép sgítségévl történő rprodukálása. Grgorics Tibor Bvztés a mstrségs intllignciába 1 Grgorics Tibor

Részletesebben

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok á z h i y g k r D Hírk ám 1. sz lyam o f év XI.. 2010 ár Janu t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. CÉLEGYENESBEN! Nyrtk a horgászok Jó

Részletesebben

I. SZEMÉLYI RÉSZ. 112/2005. (XI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár gazdasági igazgatóhelyettesének. szükséges fenntartói egyetértésről 3

I. SZEMÉLYI RÉSZ. 112/2005. (XI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár gazdasági igazgatóhelyettesének. szükséges fenntartói egyetértésről 3 SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 112/2005. (XI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Mgyi Lvéltár gazdasági igazgatóhlyttsénk magasabb vztői mgbízásához szükségs fnntartói gytértésről 3 II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 28/2005.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Mgyi Jogú Város Közgyűlésénk Pénzügyi és Költségvtési Bizottságának nyilvános ülésén, 2006. június 6-án Hly: Polgármstri Hivatal I. számú tárgyalója Jln vannak:

Részletesebben

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja 2009. Kézí: Bnkő C. Gyuláné BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Kézí: Bnkő C. Gyuláné igazgaó A minőégirányíái munkacopor közrműködéévl

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 08 ÉRETTSÉGI VIZSGA 010. május 18. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai

Részletesebben

A neutrínó sztori Miről lesz szó. Korai történet, sérülő (?) megmaradási tételek Neutrínó, antineutrínó A leptonok családja

A neutrínó sztori Miről lesz szó. Korai történet, sérülő (?) megmaradási tételek Neutrínó, antineutrínó A leptonok családja Miről lsz szó Korai történt, sérülő (?) mgmaradási tétlk utrínó, antinutrínó A lptonok családja A nutrínó sztori A lptontöltés mgmaradása utrínó közvtln kimutatása kísérlttl ap nutrínó rjtély, és magyarázási

Részletesebben

Szennyvíz beruházás. v n. 2010 uár Febr

Szennyvíz beruházás. v n. 2010 uár Febr á z h i y g k r D Hírk szám. 2 am y l o évf XI.. 2010 uár Fbr t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. Sznnyvíz bruházás Szrintm még nnyir

Részletesebben

Abszorpciós spektroszkópia

Abszorpciós spektroszkópia Tartalomjegyzék Abszorpciós spektroszkópia (Nyitrai Miklós; 2011 február 1.) Dolgozat: május 3. 18:00-20:00. Egész éves anyag. Korábbi dolgozatok nem számítanak bele. Felmentés 80% felett. A fény; Elektromágneses

Részletesebben

M7 KÖNYÖKIDOM ÁRAMKÉPÉNEK VIZSGÁLATA ÉS VESZTESÉGTÉNYEZŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA

M7 KÖNYÖKIDOM ÁRAMKÉPÉNEK VIZSGÁLATA ÉS VESZTESÉGTÉNYEZŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA M7 KÖNYÖKIDOM ÁRAMKÉPÉNEK VIZSGÁLATA ÉS VESZTESÉGTÉNYEZŐJÉNEK MEGHATÁROZÁSA. A mérés célja A csőztébn az áramlás rányáltozását önyödomoal, csőíl oldjá mg. Az rányáltozás jlntős áramlás sztségl jár, amlyn

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés 1

Az éves statisztikai összegezés 1 21. mlléklt 2/2006. (I. 13.) IM rndlthz Az évs sttisztiki összgzés 1 Sttisztiki összgzés z évs közbszrzéskről Kbt. IV., VI. fjzt, vlmint ngydik rész szrinti jánltkérők vontkozásábn 1. Az jánltkérő nv,

Részletesebben

FT 375 www.whirlpool.com

FT 375 www.whirlpool.com FT 375.hirlpool.com 1 BEÜZEMELÉS A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jlztt fszültség mggyzik- a lakás fszültségévl. NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROL- LÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LEMEZE- KET,

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI havilap. Mesterségünk a turizmus

FEJÉR MEGYEI havilap. Mesterségünk a turizmus FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. MÁRCIUS, IV. ÉV FO LYAM, 3. SZÁM Szml Pakson BESZÁMOLÓNK A 4. OLDALON A mgyhatár nm lht a fjlsztésk gátja Rndhagyó bizottsági üléskt tartott a mgyi közgyűlés

Részletesebben

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál

A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál Nagy Zoltán, Tóth Zoltán, Morvai Krisztián, Szintai Balázs Országos Meteorológiai Szolgálat A globálsugárzás

Részletesebben

Napsugárzás mérések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál. Nagy Zoltán osztályvezető Légkörfizikai és Méréstechnikai Osztály

Napsugárzás mérések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál. Nagy Zoltán osztályvezető Légkörfizikai és Méréstechnikai Osztály Napsugárzás mérések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál Nagy Zoltán osztályvezető Légkörfizikai és Méréstechnikai Osztály Miért van szükség napsugárzás mérésekre (1)? Az éghajlati rendszer működésének,

Részletesebben