TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI"

Átírás

1 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tl. / fax : (56) TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI

2 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tl. / fax : (56) TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI trvzők : tlpülésrndzés, művi értékvédlm : Farkas Rnáta É /00 Gutman Józsf okl. építészmérnök, városép. okl. szakm. É /2004, TT /2006 közúti közlkdés : Schnidr Pétr K1d-1/ Orgovány László okl. építőmérnök TRk-T vízllátás, csapadékvíz- és sznnyvíz-hálózat, blvíz : Kun Csaba okl. építőmérnök TV-T gázllátás: Horváth Lajos okl. gépészmérnök TE-T lktromos llátás : Egrvári László vill. üzmmérnök, okl. gépészmérnök TE-T hírközlés, távközlés : Dózsa Sándor T környztalakítás, tájrndzés, trmészti értékvédlm : Juhász Attila MK-1/ Bulla Mónika okl. táj- és krtépítész mérnök TK/ /12 Szolnok, szptmbr 24. 2

3 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tl. / fax : (56) TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI Tartalomjgyzék Bvztés : A tlpülésrndzési trv célkitűzési... 5 Trvi és gyéb lőzményk Tchnikai jllmzők Általános hlyztkép, intézményhálózat Önkormányzati tulajdon. 13 Örökségvédlmi hatástanulmány Biológiai aktivitásérték.. 27 Környzti vizsgálat Alátámasztó munkarészk : Közlkdési vizsgálat és javaslat Közművsítési vizsgálat és javaslat Hírközlési vizsgálat és javaslat.. 56 Tájrndzési, táji-trmészti értékvédlmi vizsgálat és javaslat Környztalakítási vizsgálat és javaslat Trvrajzok jgyzék : Bvztés : A MTrT részlt Önkormányzati tulajdon I. Önkormányzati tulajdon II., intézményk Régészti trültk Alátámasztó munkarészk : Közlkdés I. Közlkdés II. út-mintakrsztszlvényk Közművk - ivóvíz llátás Közművk - sznnyvíz-kzlés Közművk - csapadékvíz-kzlés, blvíz-vszély, árvíz llni védlm Közművk - lktromos nrgia llátás Közművk - lktromos nrgia llátás (bltrült) Közművk - gáznrgia llátás Hírközlési infrastruktúra Tájrndzés - tájértékk Környztalakítás - védtt művi értékk Környztalakítás országosan védtt művi értékk, M01 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 3

4 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tl. / fax : (56) TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI BEVEZETÉS 4

5 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tl. / fax : (56) Tiszaföldvár Város tlpülésrndzési trvink alátámasztó munkarészi A tlpülésrndzési trvk célkitűzési Tiszaföldvár Város Önkormányzata dcmbrébn döntött új tlpülésrndzési trvk (TRT) készítéséről. Az új TRT az alábbi főbb célokkal készült : - A tlpülésrndzés ill. építés jogszabályi környzt az lőző rndzési trv jóváhagyása óta jlntősn mgváltozott, a TRT lkészítésér törvény kötlzi az Önkormányzatot. Az új TRT flljn mg a hatályos jogszabályoknak. - A TRT nyújtson jogi lhtőségt az időközbn flmrült (infrastrukturális ill. gyéb) fjlsztési lképzlésk kivitlzésér, az intézményhálózat szükség szrinti fjlsztésér. - A TRT tchnikai szmpontból is lgyn korszrű, a térinformatikai alapú számítógéps fldolgozás nyújtson módot a hivatali ügyintézés (a bépítési lőírások kibocsátása) időigényénk csökkntésér. Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2009-bn módosította a hlyi építési szabályzatot és a tlpülésrndzési trvkt. A módosítás céljai : - új gyűjtő- illtv kiszolgáló utak létsítés a folyamatban lévő sznnyvízközműfjlsztéssl összfüggésbn, - bázisállomás (átjátszó adó) létsíthtőségénk biztosítása. Az Önkormányzat részlts fjlsztési céljait a tlpülésfjlsztési koncpció és gyéb tlpülésrndzési dokumntumok rögzítik. 5

6 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tl. / fax : (56) Tiszaföldvár Város tlpülésrndzési trvink alátámasztó munkarészi Trvi és gyéb lőzményk A TRT lkészítés során fjlsztési, hlyi ill. térségi rndzési trvkt, lképzléskt igykztünk figylmb vnni : - a korábbi általános rndzési trv, - Tiszaföldvár új városközpont rndzési trv (1998 októbr), - Tiszaföldvár Tlpülésrndzési trv (a dobozüzm és az üvgházaktól északra ső trült) (2001. január), - tlpülésfjlsztési koncpció, - 118/1998.(X.13.) ÖKT határozat kültrülti ingatlanok bltrültb vonásáról (1998), - Turizmusfjlsztés stratégiai és opratív programja (2002), - 36/2002. (III.28) ÖKT határozat Tiszaföldvár Önkormányzati Képvislőtstülténk lakásgazdálkodási koncpcióját mgalapozó stratégiai lmkről (2002), - 13/1998.(X.28.) ÖKT rndlt a Hlyi Építési Szabályzatról (1998), - 29/2001.(XII.7.) ÖKT rndlt az építtt és trmészti környzt hlyi védlméről (2001), - 11/2002.(IV.03.) ÖKT rndlt a létsítményk hlyi védlm alá hlyzéséről (2002), - 27/1999.(XII.30.) ÖKT rndlt az állatok tartásáról (1999) - 57/1996.(VII.11.) ÖKT határozat Tiszaföldvár fjlsztési programjáról (1996) - Országos Trültrndzési Trv (OTrT), - JNSZ Mgy Trültrndzési Trv (MTrT), - JNSZ Mgy trültfjlsztési koncpciója, - Hortobágyi Nmzti Park rgionális és tájrndzési trv, - Országos közúthálózat-fjlsztési trv, - Alföld program, - Jász-Nagykun-Szolnok mgyi sznnyvízkzlési és tisztítási, szolgáltatásfjlsztési, idgnforgalmi hálózatfjlsztési, kommunális hulladékgazdálkodási, közlkdésfjlsztési, krékpárút-fjlsztési, mllékút-fjlsztési koncpciók ill. programok, - A vélményzési ljárások során bérkztt, vélményk, javaslatok. 6

7 A évi módosítás során a MTrT és az OTrT vonatkozó lőírásainak vizsgálatára az alábbiak szrint krült sor : A trvztt módosítások trültit Jász-Nagykun-Szolnok Mgy Trültrndzési Trv (MTrT) az alábbiak szrint érinti. Térségflhasználás : A módosítással érinttt trültk részbn (az 5176 hlyrajzi számú Kurázsi szőlő úttól nyugatra) hagyományosan vidékis tlpülési térségb, részbn (az úttól kltr) pdig városias tlpülési térségb vannak sorolva. Övzti bsorolás : A módosítással érinttt trültk részbn sm snk gytln mgyi övztb sm. A trvztt módosítások nm ütköznk az MTrT lőírásaival. Tkintttl arra, hogy az Országos Trültrndzési Trv (OTRT) az MTrT jóváhagyását kövtőn, 2008-ban módosult, szükségs mgvizsgálni az OTRT vonatkozó lőírásai és a trvztt módosításokkal érinttt trültk kapcsolatát. A trvztt módosítások trültit az OTRT az alábbiak szrint érinti. Térségflhasználás : A módosítással érinttt trültk tlpülési térségb vannak sorolva. Övzti bsorolás : A módosítással érinttt trültk részbn sm snk gytln országos övztb sm. A trvztt módosítások nm ütköznk az OTRT lőírásaival. A trvztt módosítás thát mgfll mind az OTRT, mind az MTrT lőírásainak. Az MTrT vonatkozó részltét az M01 jlű trvlap ábrázolja. 7

8 ÉSZAK Tiszaföldvár TRT-módosítás A mgyi trültrndzési t. részlt M = 1 : M01

9 Közigazgatási határ Erdőgazdálkodási térség Bltrjs hasznosítású mzőgazdasági térség Kültrjs hasznosítású mzőgazdasági térség Vízgazdálkodási térség városias tlpülési térség hagyományosan vidékis tlpülési térség építményk által igénybvtt térség védtt trmészti trültk övzt ökológiai (zöld) folyosó övzt kiváló trmőhlyi adottságú szántótrült övzt tájképvédlmi trült övzt hullámtér és nyílt ártér övzt szélróziónak kittt trült övzt honvédlmi objktum védőtrült Tiszaföldvár TRT-módosítás Jlmagyarázat az M01 jlű trvhz JM

10 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tl. / fax : (56) Tiszaföldvár Város tlpülésrndzési trvink alátámasztó munkarészi Tchnikai jllmzők A TRT mindn rész számítógéps ljárással készült, térinformatika program (Autodsk World) sgítségévl. Az lkészült trv használatára, lkérdzésér is hasonló rndszr fog szolgálni. A számítógéps rndszr néhány jllmzőj : - a trv adatait összsn több mint 100 db fólia és az adatbázis tartalmazza, további kb. 60 kigészítő fólia szükségs a mgfllő működéshz, - a trv mindn rajzi lm (idértv a földhivatali alaptérképt is) ttszőlgs léptékbn, össztétlbn mgjlníthtő ill. kikapcsolható, - az gys földrészltkr vonatkozó építési lőírások rámutatással vagy hlyrajzi szám mgadásával lkérdzhtők, - az Országos Tlpülésrndzési és Építési Kövtlményk (OTÉK) által lőírt jlrndszr maradéktalanul mgvalósítható. A trvzés alapjául az ingatlan-nyilvántartási térkép hitls másolata szolgál (2003. júliusi állapot). Az alaptérkép adatainak vktorizálását a trvzők végzték, a vktoros ill. az rdti (rasztrs) adatok összvthtők. 10

11 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tl. / fax : (56) Tiszaföldvár Város tlpülésrndzési trvink alátámasztó munkarészi Általános hlyztkép, intézményhálózat Tiszaföldvár az Alföldön, Jász-Nagykun-Szolnok Mgyébn, a Tiszazug északi részén, Szolnoktól délr hlyzkdik l. Trült évzrdk óta lakott, az lső írott mlék 1467-bn mlíti Thyzafudwar -ként. Történt során többször is lpusztították, mindannyiszor újjá épült, 1886-ban járási székhly ltt, óta város. Földrajzi szmpontból jllgzts alföldi (tiszazugi) tlpülés : éghajlata kontinntális, a Tisza gykori ártréből kimlkdő, árvízmnts magaslatra épült; trülténk flszín jobbára sík, a síkságot a flszíni vizk (Tisza folyó, Holt-Körös, víztározó tó), korábbi anyagnyrő hlyk és kunhalmok törik mg. Erdősültségénk aránya cskély (2,7 %). A város igazgatási trült ha, bből bltrült ha, kültrült ha. A trülténk átlagos szintmagassága 90 mbf. A tlpülés szrkztét bltrültn a történlmi ( nőtt jllgű) és újabb, trvztt térszrkztű részk váltakozása jllmzi, kültrültn alföldi viszonylatban kvés tanya, major alakult ki. A régbbi városrészk sajátosságai a törtvonalú, zgzugos, zsákutcás utcaszrkzt és laprózódott, szabálytalan alakú tlkk. A városi épültk többség 1 szints, jobbára a városközpontban találhatók nagyobb épültk. A tlpülés közúton (lsősorban a 442-s számú főközlkdési úton) vagy vasúton (a Tiszatnyő-Szntsi vasútvonalon) közlíthtő mg. Infrastrukturális llátottsága általában kilégítő, fjlődő, jlntősbb lőr lépést a (sznnyvíz és csapadékvíz) csatorna-hálózat igényl (céltámogatás igényb vétlévl folyamatban). További célok az llátás biztonságának növlés, kapacitásbővítés és minőségi javítás lht. A város gazdasági mutatói, jövdlmtrmlő képsség (mint a Kunszntmártoni kistérségbn általában) lmaradnak az országos adatoktól, több stbn a mgyi átlagtól is; a munkanélküliség országos viszonylatban magasnak (évk óta 20 % körüli), a (különösn a külföldi érdkltségű) bruházási hajlandóság alacsony. A város jllmzőn mzőgazdasági tlpülés, talán a szomszédos Martfű és az ugyancsak nm távoli mgyszékhly közlség miatt csak néhány ipari létsítmény (téglagyár, cipőkészítő üzm, több mzőgazdasági fldolgozó üzm) tlpdtt mg itt. A kültrültn lginkább szántóföldi művlés és a gypgazdálkodás a jllmző, szőlő- és gyümölcstrmlés jobbára bltrültn, az gykori zártkrtkbn, jlnlgi lakótrültkn zajlik. A trmőtrült művlésági mgoszlása : művlés ág trült (ha) trülti arány (%) szántó ,2 krt 80 1,3 11

12 gyümölcsös 11 0,2 szőlő 4 0 gyp 612 9,6 rdő 213 3,3 nádas 0 0 halastó 87 1,4 összsn ,0 A hlyi gazdaság lgígértsbb ágazata a turizmus lht, ha sikrül a hlyi sajátosságokra épülő kínálatot kialakítani. A lhtőségk flmérés és mgragadása érdkébn a város bn kidolgozta turizmusfjlsztési stratégiai és opratív programját. A lakónépsség alakulása Tiszaföldváron 1990 és 2001 között : férfi nő össz (forrás : Polgármstri Hivatal) A környzt állapota Tiszaföldváron összsségébn jónak nvzhtő. A város rndlkzik környztvédlmi programmal (2001) és hlyi értékvédlmi rndlttl (2001). A lgfontosabb fladatok a sznnyvíz- és hulladék-kzlés javítása és a kdvző környzti állapot fnntartása. A város intézményhálózata középfokú llátást biztosít gys lmi térségi jlntőségűk. A város rndlkzik közoktatás-fladatllátási, intézményhálózat-működttési és fjlsztési trvvl. Az intézmény-hálózat fjlsztésénk lgfontosabb lm az új tlpülésközpont kialakítása lsz, amit Tiszaföldvár város fjlsztésénk programja részltz. 12

13 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tl. / fax : (56) Tiszaföldvár Város tlpülésrndzési trvink alátámasztó munkarészi Önkormányzati tulajdon A városi tulajdon vizsgálatának célja az önkormányzati tulajdonú földrészltk térbli mgoszlásának, lhlyzkdésénk rgisztrálása (a vizsgálódás a tulajdoni hányadra nm trjd ki). A városi tulajdonú földrészltk ismrtébn a rndzési trvnk az gys ingatlanokra gyakorolt hatása flmérhtő. A városi tulajdonú ingatlanok többség (érthtő okokból) bltrültn hlyzkdik l, javarészt köztrült ill. önkormányzati intézményk trült. A bltrültn (fhérn) kirajzolódnak az állami tulajdonú utak és a vasútvonalak nyomvonalai. Figylmr méltó, hogy nagyobb, összfüggő trültk bltrültn csak a város északi részén vannak önkormányzati tulajdonban. A kültrültn a bltrülti határ közlébn, attól észak-kltr és kltr ill. nyugatra (a mgszűnő szméttlp) van néhány ingatlan önkormányzati tulajdonban. A városi tulajdonú kültrülti földrészltk jlnlg túlnyomórészt közlkdési rndlttésűk. A városi tulajdonú földrészltk jgyzékét a Polgármstri Hivatal szolgáltatta (2002. dcmbri állapot). 13

14 E X! É p í t é s z i r o d a K f t Szolnok, Hunyadi út 41. tl. / fax : (56) Tiszaföldvár Város tlpülésrndzési trvink alátámasztó munkarészi Örökségvédlmi hatástanulmány Örökségvédlmi hatástanulmány a tlpülésn ddig nm készült. 0 - Bvztés Egy-gy trült tlpülésrégészti képénk mgrajzolásához az gytln hlyénvaló módszr, ha a múzumi nyilvántartásban szrplő adatokat a trmésztföldrajzi környzttl gyüttsn vizsgáljuk. Szükségs z azért is, mrt a régészti kutatottság gyntln, tlpülésnként különböző, sok stbn csak a véltlnn múlik gy-gy llőhly flfdzés: földmunkák, építkzésk során krülnk múzumba lltk, mlykről néha ign szűkszavú lltárkönyvi bjgyzésk szólnak csupán. Más, a kutatás által privilgizált trültkről, ahol pl. régészti topográfiai munkálatok is folytak, módszrs trpbjárások révén ign pontos ismrtink vannak. Jász- Nagykun-Szolnok mgyébn ilyn a Tiszazug, ahol gyakorlatilag az összs flszínn észllhtő régészti llőhlyt ismrjük. Az összs többi hlyn részlgs trpbjárási adatokkal, véltlnszrű llőhlylistával kll bérnünk. Így történht mg, hogy két hasonló földrajzi adottságú és alaptrültű tlpülésn a régészti llőhlyk száma ign nagy ltéréskt mutat. Ha mindn olyan hlyn, ahol régészti topográfiai munka nm folyt, az örökségvédlmi hatástanulmány régészti fjztébn csak a nyilvántartásban szrplő és annak alapján azonosítható llőhlykt vnnénk figylmb, tlpülésrégészti szmpontból olyan hamis képt kapnánk, mly által gy-gy hatástanulmány értlmtlnné válna és smmiképpn sm flln mg a törvényalkotó szándékának. A llőhlyk száma ilyn stkbn csak a tördék lnn a valóságban föld alatt rjlő múltbéli mlékknk. Tény, hogy a régbbn múzumba krült lltk lőkrülési körülményi, a pontos hlyszín az stk többségébn ismrtln, d azért azok mindgyik llőhly, még ha nm is tudjuk, hogy pontosan hol van. Itt válnak igazán jlntőssé a gomorfológiai mgfigylésk, mlyk sgítségévl azokat az ún. régészti érdkű trültkt mgjlölhtjük, ahol régészti llőhly lőfordulása valószínű. Évk, évtizdk trpkutatásaiból lvont tanulságok jogosítanak fl bnnünkt a régészti érdkű trültk mghatározására. A llőhlyk lőfordulásából, gyakoriságából, lhlyzkdéséből körvonalazódtak azok a törvényszrűségk, mlyk szrint a tlpüléssűrűség az gys korszakokban kialakult. 14

15 Jól nyomon kövthtő, hogy milyn szmpontok vzérlték az mbrt korról korra, hogy bizonyos trültkt kiválasszon, másokat lakatlanul hagyjon,. vagy csak nyári szállásként időlgsn használja. Vannak általános tlpülésvonzó tényzők, mlyk mindn korszakban mindn közösségnél érvénysültk, mint pl. a vízközlség és az árvízmntsség. Tiszaföldvár és környék azok közé a fnt mlíttt tlpülésk közé tartozik, ahol részlgs trpbjárások ill. kis llőhlyrészltkt érintő fltárások, lltmntésk folytak csupán. Mindzkt térképn jlölv, majd kigészítv a régészti érdkű hlykkl, 8032 hktáros közigazgatási határon blül lgalább 58 régészti llőhllyl kll számolni mindnfél tlpülésrndzés során. Figylmb kll vnni azt is, hogy a kutatás nm fjződött b, mindn ilyn régészti vázlat csak pillanatnyi állapot, mly a trvk mgvalósítása idjér talán már nm is érvénys és mindnképpn kigészítésr szorul., a llőhlyk száma nnél csak több lht.. Milőtt a trvztt vagy lndő bruházások szmpontjából csoportosítanánk az ismrt és valószínűsíthtő llőhlykt, a flszíni formációk és a mindnkori tlpüléssűrűség összfüggésit vizsgáljuk. 1 - Vizsgálat a) történti örökség, régészti lírás Löszös tábla (bépíttt trült) A Szolnok-Túri sík kistáj DNy-i szgélyén fkszik Tiszaföldvár a Tisza bal partján, az ártérből K-r nyúló, mély fkvésű (82-83 m tszf.) öblöztk mntén magasodó löszös táblán (85-87 m tszf.). Nv régi rődítést sjtt, valójában azonban trmészts magaslat, mlyt az újkőkortól kzdődőn évzrdkn át számtalan hlyn laktak, s mly mgtlpdésk nyomait a rájuk épült kisváros rjti l szmünk lől. Egy-gy véltln azonban btkintést ngd a bépíttt bltrült múltjába. Éppn a sűrű bépítttség és a hiányos adatok miatt nm tudjuk bjlölni valamnnyi régészti llőhlyt, ahonnan a magyar archológia szültésétől (XIX. század második fl) kzdv a lgutóbbi időkig lltk krültk a Magyar Nmzti Múzumba és szolnoki Damjanich János Múzumba. Az alábbi rövid és korántsm tljs értékű flsorolás mutatja, hogy Tiszaföldvár trültét gytln régészti korszakban sm hagyták lakatlanul. újkőkori Körös kultúra krámia-tördék bronz tokosbalta öntőformája késő bronzkori füls bögr rézkori kétosztatú tál bronzkori agyag votív balták gpida női és férfi sírok Azonosított llőhlyk: 1. llőhly, Újtmtő környék, régi téglavtő: újkőkori Körös kultúra, rézkori tiszapolgári kultúra tlp 6. llőhly, Téglagyár: újkőkori alföldi vonaldíszs krámia szakálháti csoport, kora bronzkori nagyrévi kultúra, késő bronzkori gávai kultúra, klta, népvándorlás kori tlp, szarmata tlp és tmtő, árpád-kori, középkori falu 15

16 16. llőhly, Bloiannisz utca és környék: gpida tmtő, árpád-kori falu. 17. llőhly, Tobágy: szkíta tmtő, árpád-kori falu 21. llőhly, Szik-krt, kun tmtő (?) 22. llőhly, Vásártér környék, újkőkori alföldi vonaldíszs krámia tlp, népvándorlás kori és középkori tmtő 25 llőhly, régi tmtő és környék: újkőkori szakálháti csoport tlp, népvándorlás kori tmtő 26. llőhly, Pnny áruház és környék: újkőkori Körös-kultúra tlp Régészti érdkű hlyk Külön jlölést nm alkalmaztunk, mrt az árvízmnts táblára épült jlnlgi tlpülés trült mindnkor alkalmas volt a mgtlpdésr, régészti llőhly bárhol lőfordulhat, ahogy rr a múzumokba krült lltk alapján kövtkzttni lht.. Ezzl mindn bruházásnál, építkzésnél számolni kll. Déli homokos trültk (Szőlőskrtk) Tiszaföldvárnak a déli, földrajzilag inkább a Tiszazughoz sorolható rész. A 90 m tszf. magasságú homokdombokon, ahol ma szőlőművlés folyik, a laza talaj nm túlságosan kdvztt a hagyományos földművlésnk, zért árvízmntsség llnér sm volt igazán kdvlt lakóhly. A viszonylag kvés ismrt régészti llőhly közül kimlkdő jlntőségű az óvirághgyi kun nmztségfői sír, mlynk gazdag lltgyütts a szolnoki múzum kiállításán látható. Nyilvántartott llőhlyk: 23. llőhly, Szik-krt: Halom, rézkori tmtkzés 27. llőhly, Óvirághgy: kun nmztségfői tmtkzés 28. llőhly Virághgy: késő rézkori szórványos és szarmata tlpülés Régészti érdkű hlyk: 18., 19., 32, 34., 35. llőhlyk, a Homokrét K-i és D-i partja Ártéri öblöztk (kültrült) Tiszaföldvárt Ny és É flől nagykitrjdésű ártéri öblöztk határolják, mlyk partjai, az időszakos vízjárásból szigtként kimlkdő övzátonyai számtalan ltlpdésr alkalmas hlyt kínáltak. Nagyhát A lgdélbbi öblözt Ny-i fl. Egytln trpbjárással azonosított llőhly, a szomszédos Cibakháza határába nyúlik, a tiszazugi régészti topográfiai munkák során krült térképr. Nyilvántartott llőhly: 20. llőhly, Búcsús I. gykori tanyája: újkőkori alföldi vonaldíszs krámia tlp, szarmata tlp Régészti érdkű hlyk: 31., 33. llőhlyk, Nagyhát ÉK-i part és Ny-i övzátony 16

17 Érhalom A tlpülést ÉNY flől határoló mélydés, mlyb félszigtszrűn nyúlik b a város irányából a lösztábla Érhalomnak nvztt kimlkdés, mly az gész határrésznk nvt adott. Ezn a félszigtszrű magasparton több régészti llőhly ismrt. Nyilvántartott llőhlyk. 2. llőhly, Érhalom : késő bronzkori halomsíros tlp, gpida tmtő 3.llőhly, Érhalom: gpida tmtő 4. llőhly, Érhalom: újkőkori, kora bronzkori tlp, gpida tmtő 5. llőhly, Érhalom: újkőkori, szarmata tlp Régészti érdkű hlyk: Az cskély tngrszint fltti magasság miatt a fnt flsorolt ismrt llőhlykn kívül régészti lltk lőkrülés másutt nm valószínű. Szigt A várost É flől határoló, az ún. Cssz-árokkal övztt trült, mlynk 85 m tszf. magasságú részin régészti llőhlyk ismrtk ill. valószínűsíthtők. Nyilvántartott llőhlyk: 7. llőhly, Kndr-földk: újkőkori, késő bronzkori, szarmata tlp 8. llőhly, Kndr-földk: újkőkori, késő bronzkori tlp 9. llőhly, Kndr-földk: Halom, rézkori tmtkzés 10. llőhly, Szigt, ÉNY-i part: Halom, rézkori tmtkzés 13. llőhly, Szigt: újkőkori szakálháti csoport tlp 14. llőhly, Kövér János - dűlő: újkőkori, késő bronzkori, szarmata tlp 15. llőhly, Szigt: újkőkori, alföldi vonaldíszs krámia tlp (A nyilvántartásban szrpl, mára már mgsmmisült llőhly) Régészti érdkű hlyk: 37., 38., 39., 40., 41.,51.llőhlyk, Szigt, blső magaslatok; 36., 52., 53., 54., 55. llőhlyk, Szigt, É-i prmtrült, Cssz-árok-part Löszös tábla K-i rész (kültrült) tszf. magasságú kvéssé tagolt tábla. Nyilvántartott llőhlyk a halmok, valószínűsíthtők pdig az gykor vízfolyások, kis mdrk partjai, kimlkdőbb pontok. Nyilvántartott llőhlyk 11. llőhly, Kövér Aladár-dűlő: Halom, rézkori tmtkzés (A nyilvántartásban szrpl, azóta mgsmmisült.) 12. llőhly, Kövár Aladár-dűlő: Halom, rézkori tmtkzés 24. llőhly, gykori Lnin Tsz központja: szarmata tmtő 29. llőhly, Gött-dűlő: Halom, rézkori tmtkzés 45. llőhly, Csorcsán-halom: Halom, rézkori tmtkzés 46. llőhly, Őzén-halmi dűlő: Halom, rézkori tmtkzés 47. llőhly, Őzén-halom: Halom, rézkori tmtkzés 56. llőhly, Csorcsán-halmi dűlő: Halom, rézkori tmtkzés 17

18 57. llőhly, Magtár-dűlő: Halom, rézkori tmtkzés 58. llőhly, Masznyik-dűlő, kttős halom: Halom, rézkori tmtkzés Régészti érdkű hlyk: 30. llőhly, Gött-dűlő, 42. llőhly, Kövér Aladár-dűlő, 43. llőhly, Nyomás, 44. llőhly, Zsigr-puszta, 48., 49. llőhly, Kunhalmi-dűlő, 50. llőhly, Gyalui-földk b) trmészti-táji értékk Tiszaföldvár az Alföld szívébn, a Tisza bal partján fkszik. Trült (mint a folyóvölgy tlpülésin általában) vízfolyásokkal és halmokkal nyhén szabdalt, jobbára sík. Talaja hordaléktalaj, hlynként jlntősn löszös-homokos, zért nhzn művlhtő ill. mgköthtő (a szél ill. a víz által kiváltott rózióra hajlamos, érzékny). Jlntősbb flszíni vizi a Tisza, a Holt-Körös és a víztározó (halastó). Erdős trültk lszórtan fordulnak lő, összfüggőn inkább csak vízflültk mlltt találhatók. E trültk élővilága is változatosabb, mint az gyéb tlpülésrészké. így az országos tájvédlmt élvző trültk gy rész is itt található; a továbbiak a bltrülti határ mlltt (a várostól északra) ill. a némilg távolabb, nyugatra vannak (Érhalmi dűlő és környék). Hlyi védlm alá ső táji-trmészti érték nincs a városban. A várost övző kültrültk mzőgazdasági művlés (szántóföldk, gypgazdálkodás) formájában hasznosulnak, a szőlő- és gyümölcs-trmsztés többségénk hagyományosan hlyt adó déli ( Homoki ) városrész az idők során bltrültb krült. c) művi értékk A város bépíttt részén (döntőn a bltrültn) a lakótrülttk vannak túlnyomó többségbn. Az, hogy a tlpülésn nagyon kvés ipari létsítmény tlpdtt mg, flthtőn más, jobban iparosodott városok (Martfű, Szolnok) közlségénk tudható b. Ez a hlyzt a trülthasználatban is tükröződik (ld. trültflhasználási módok), és a tlpülésképt (városias mag, aránylag kvés nagyobb épült, sok családi lakóépült, ltrjdt haszonállat-tartás) is mghatározza. A térszrkzt jól láthatóan három részr tagozódik : 1 - szabálytalan, történlmi, nőtt jllgű, laprózódott tlkkt is tartalmazó rész, 2 - mérnökin szabályos szrkztű, mrőlgs utcahálózatú rész, 3 - hosszú tlks krts rész. Az 1. részn (a város északi részén) az utcahálózat is szabálytalan, itt találhatók a jlntősbb (nagyobb ill. régbbi) épültk és az intézményk jlntős hányada : z a történlmi városmag. Az oldalhatáron álló bépítési mód az általános, hlynként flbukkan a zártsorú. A második csoportba tartozó tlpülésrész a város középső trültén található. Itt a rndztt utcák és az oldalhatáron álló családi lakóépültk határozzák mg a városképt. E csoporthoz sorolható még az 1. résztől kltr lévő kisbb, új tlpülésrész (üdülőtrült). A harmadik rész a város déli oldalán lévő krts trült. Ez a városrész tszi ki a tlpülés bltrülténk több mint flét, itt él a város lakosságának kb. harmada. E városrész jllgztsség a zártkrti múlt, a hosszú és kskny tlkk rndszr valamint az ugyancsak kskny és hlynként nagyon hosszú utcák hálózata. Itt is az oldalhatáron álló családi házas bépítés a mghatározó. Országos védlmt három létsítmény élvz : a rformátus tmplom, az vangélikus tmplom és a Göth-kúria. 18

19 2 - Változtatási szándékok, hatáslmzés A trvztt változtatások gazdasági és szociális jllgűk. A város mgtartó rjénk növlés érdkébn gyflől célszrűnk tűnik ipari létsítményk ltlpdéséhz lhtőségt biztosítani, másflől pdig az infrastruktúrával nm vagy nm kllőn llátott trültk llátottságát javítani. Ez némi változást rdményz a trülthasználatban, majdani bépítttségbn ill. az infrastruktúra-hálózatokban (ld. a mgfllő trvkt), d a tájhasználatban, a táji-trmészti valamint művi értékk használatában, népsségbn, éltmódban ill. kultúrában alapvtő változást mgítélésünk szrint nm fog okozni. Talán nm visszafordíthatatlan, d nhzn visszafordítható folyamat (mint általában a bépíttln trültk bépítés) az új ipartrült kialakítása. A trvztt ipartrült vélményünk szrint sm a lakótrültkt, sm a védtt táji (és gyéb) értékkt nm vszélyztti. 3 - Összfoglaló, javaslat Régészti oldalról a tlpülésrndzési trv szmpontjából a llőhlykt négy katgóriába sorolhatjuk : 1. A fltétlnül kikrülndő llőhlyk mlykt történti jlntőségük, tájképi, érzlmi értékük vagy még inkább szomorú mgfogyatkozásuk miatt smmi áron sm szabad bolygatni, jln állapotukban mgőrizv kll utódainkra örökítni: mindnk lőtt a halmok, tájunk jllgztsségi, mlyk zöm a rézkor végén (Kr táján) klt flől trültünkr érkztt népsség tmtkzési. Tiszaföldvár határában 12 ilyn halmot tartunk nyilván, az gyik, a 11. llőhly azóta sajnos mgsmmisült. a középkori tmplomhlyk, vagy tmtők, ilyn a 22. llőhly 2. Az ún. intnzív, bruházásra, bolygatásra nm javasolt llőhlyk, mlyk trültét mglőző fltárással flszabadíthatjuk ugyan, d az óriási mnnyiségű lltanyag, a régészti objktumok sokasága miatt az ásatás aránytalanul hosszú időt vnn igényb és ign magas költségkt jlntn: Ilyn az Érhalom-dűlő valamnnyi llőhly (2., 3., 4., 5. llőhly) 3. A nyilvántartott llőhlyk többség, mlyknél mglőző fltárás szükségs, mgfllő fltétlkkl mgoldható. (A táblázatban nincs mgkülönbözttő jlölésük.) 4. A régészti érdkű hlyk, mlyknél mindn földmunkát mglőzőn trpbjárás ill. próbaásatás szükségs. A fntikt szmléltti a térkép, mlyn a llőhlykt tüntttük fl, valamint összsítő táblázat, mlyn a llőhlyk ismrtttt katgóriái tanulmányozhatóak. Javaslat : az 1. és 2. katgóriába sorolt objktumok krüljnk építési tilalom alá, a 3. és 4. katgóriába sorolt objktumok stén az építttő figylmét hívjuk fl a régészti értékk védlmér. Egyéb oldalról az országos táji-trmészti ill. művi védlm alá ső értékk körét nm javasoljuk bővítni, a hlyi művi értékvédlmr (az OTÉK lőírásainak mgfllőn) a szabályozási trv készítéskor tszünk javaslatot, a hlyi táji-trmészti védlmr pdig a hlyi építési szabályzattal gyidjűlg. 19

20 4 - Összsítő táblázat Tiszaföldvár régészti llőhlyiről Llőhlyszám A llőhly Intézkdés A llőhly állapota jllg (javaslat) 1 Tlp Mglőző fltárás 2 Tmtő Bolygatásra nm javasolt 3 Tmtő Bolygatásra nm javasolt 4 Tmtő Bolygatásra nm javasolt 5 Tmtő Bolygatásra nm javasolt 6 Tlp, tmtő Mglőző fltárás Részbn fltárt 7 Tlp Mglőző fltárás 8 Tlp Mglőző fltárás 9 Halom Fltétlnül kikrülndő 10 Halom Fltétlnül kikrülndő 11 Halom Már nincs mit tnni Mgsmmisült 12 Halom Fltétlnül kikrülndő 13 Tlp Mglőző fltárás 14 Tlp Mglőző fltárás 15 Tlp Már nincs mit tnni Mgsmmisült 16 Tmtő Mglőző fltárás Részbn bolygatott, lltmntés volt 17 Tmtő Mglőző fltárás Részbn bolygatott, lltmntés volt 18 Régészti érdkű Trpbjárás, próbaásatás 19 Régészti érdkű Trpbjárás, próbaásatás 20 Tlp Mglőző fltárás 21 Tmtő Mglőző fltárás 22 Tmtő Fltétlnül kikrülndő Részbn bolygatott, lltmntés volt 23 Halom Fltétlnül kikrülndő 24 Tmtő Mglőző fltárás Részbn bolygatott, lltmntés volt 25 Tmtő Mglőző fltárás Részbn bolygatott, lltmntés volt 26 Tlp Mglőző fltárás, ha még maradt blől valami 27 Tlp Mglőző fltárás 28 Tmtő Mglőző fltárás Nagyrész mgsmmisült 20

21 29 Halom Fltétlnül kikrülndő 30 Régészti érdkű Trpbjárás, próbaásatás 31 Régészti érdkű Trpbjárás, próbaásatás 32 Régészti érdkű Trpbjárás, próbaásatás 33 Régészti érdkű Trpbjárás, próbaásatás 34 Régészti érdkű Trpbjárás, próbaásatás 35 Régészti érdkű Trpbjárás, próbaásatás 36 Régészti érdkű Trpbjárás, próbaásatás 37 Régészti érdkű Trpbjárás, próbaásatás 38 Régészti érdkű Trpbjárás, próbaásatás 39 Régészti érdkű Trpbjárás, próbaásatás 40 Régészti érdkű Trpbjárás, próbaásatás 41 Régészti érdkű Trpbjárás, próbaásatás 42 Régészti érdkű Trpbjárás, próbaásatás 43 Régészti érdkű Trpbjárás, próbaásatás 44 Régészti érdkű Trpbjárás, próbaásatás 45 Halom Fltétlnül kikrülndő 46 Halom Fltétlnül kikrülndő 47 Halom Fltétlnül kikrülndő 48 Régészti érdkű Trpbjárás, próbaásatás 49 Régészti érdkű Trpbjárás, próbaásatás 50 Régészti érdkű Trpbjárás, próbaásatás 51 Régészti érdkű Trpbjárás, próbaásatás 52 Régészti érdkű Trpbjárás, próbaásatás 21

22 53 Régészti érdkű Trpbjárás, próbaásatás 54 Régészti érdkű Trpbjárás, próbaásatás 55 Régészti érdkű Trpbjárás, próbaásatás 56 Halom Fltétlnül kikrülndő 57 Halom Fltétlnül kikrülndő 58 Halom Fltétlnül kikrülndő 4 - Nyilatkozat A jln örökségvédlmi hatástanulmány készítésébn Dr. Csányi Maritta régész, Gutman Józsf vztő tlpüléstrvző és a TRT trvzői vttk részt. E hatástanulmány mgfll a jogszabályoknak és lőírásoknak, a készítésbn résztvvők rndlkznk a mgfllő jogosultsággal. Dr. Csányi Maritta sk. Gutman Józsf sk. Kapcsolódó jogszabályok : a 3/2002. (II. 15.) NKÖM rndlt a kulturális örökség védtté nyilvánításának részlts szabályairól, a 18/2001. (X. 18.) NKÖM rndlt a régészti llőhlyk fltárásának, illtv a régészti llőhly, llt mgtalálója anyagi lismrésénk részlts szabályairól. 22

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármstr 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Tlfon: 6 23 31-174/233 mllék Fax: 6 23 31-135 E-mail: bruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Budapst Balaton közötti krékpárút nyomvonalával

Részletesebben

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata Mágnss anyagok lktronmikroszkópos vizsgálata 1. Transzmissziós lktronmikroszkóp 1.1. A mágnss kontraszt rdt a TEM-bn Az lktronmikroszkópban 100-200 kv-os (stlg 1 MV-os) gyorsítófszültséggl gyorsított lktronok

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Lap: 1/145 AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI E AZ MSZ EN ISO 9001 SZABVÁNY ALAPJÁN, ILLETVE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOK-TATÁSI TÖR- VÉNY (1993. ÉVI LXXIX.)

Részletesebben

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül ISO 9000 és ISO 20000, minőségmndzsmnt és információtchnológiai szolgáltatások mndzsmntj gy szrvztn blül dr. Vondrviszt Lajos, Vondrviszt.Lajos@nhh.hu Nmzti Hírközlési Hatóság Előzményk A kormányzati intézményk

Részletesebben

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel Cikória szárítástchnikai tulajdonságainak vizsgálata modllkísérlttl Kacz Károly Stépán Zsolt Kovács Attila Józsf Nményi Miklós Nyugat-Magyarországi Egytm Mzőgazdaság- és Éllmiszrtudományi Kar Agrárműszaki,

Részletesebben

33 522 04 0001 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő

33 522 04 0001 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő A 10/007 (II. 7.) SzMM rndlttl módosított 1/006 (II. 17.) OM rndlt Országos Képzési Jgyzékről és az Országos Képzési Jgyzékb történő flvétl és törlés ljárási rndjéről alapján. Szakképsítés, szakképsítés-lágazás,

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Az önkormányzati és trültfjlsztési minisztr../2008. (..) ÖTM rndlt a katasztrófavédlmi szrvk és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök

Részletesebben

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata 53. sz. mérés Hurokszaályozás vizsgálata nagyszültségű alap- illtv losztóhálózat (4,, kv a hálózatok unkcióáól kövtkzőn hurkolt (töszörösn hurkolt kialakítású. sok csomóponttal, tö táplálási illtv ogyasztási

Részletesebben

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1)

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1) A Mozilla ThundrBird lvlzőprogram haszálata (Készíttt: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Vrsion 1.1) Tartalomjgyzék Tartalomjgyzék...1 A Központi Lvlző Szrvr használata... 1 A ThundrBird lvlzőprogram

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Jóváhagyva Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország In: Kóczy L, éánczos L, Bakó A, Prznszki J, Szgdi Z, Várlaki P (szrk.) Játéklmélt alkalmazási lhtőségi a logisztikai rndszrkbn - az gy- és többutas szállítási csomagolási szközök közötti döntéslmélti probléma

Részletesebben

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok agasépítési csoport PRIORITÁSOK: BRH=biztonságos és rndlttésszrű használat, =állagmgóvás, = műszak iés funkcionális szükség, =gyéb 13 Holdfény Utcai Óvoda Kincskrső Tagóvodája Prioritás gjgyzés 13.1 Krt

Részletesebben

Installációs rendszerek

Installációs rendszerek 6 készülékcsalád, amly tökéltsn mgfll az Ön igényink A Schnidr csoporthoz csatlakozott OVA mgbízható és magas minőségű tartalékvilágítási rndszri már jó idj lismrt trméki a magyarországi piacnak. Alkalmazásukkal

Részletesebben

Villamos érintésvédelem

Villamos érintésvédelem Villamos érintésvédlm A villamos nrgia ipari mértű flhasználása a század ljén kzdtt gyr nagyobb mértékbn ltrjdni és zzl gyidőbn jlntkztk az áramütésből rdő balstk is. Ennk kövtkztébn nagyarányú kutatás

Részletesebben

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése Az Intgrációs Pdagógiai Rndszr projtlmin bépülés a Fsttics Kristóf Általános Művlődési Központ Póaszpti 1-8. évfolyamos és a Paodi 1-4. évfolyamos Általános Isola tagintézményin otató-nvlő munájába 2011/2012.

Részletesebben

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai Országos Szilárd Ló fizikavrsny fladatai I katgória döntő, 5 április 9 Paks A fladatok mgoldásáoz 8 prc áll rndlkzésr Mindn sgédszköz asználató Mindn fladatot külön lapra írjon, s mindn lapon lgyn rajta

Részletesebben

NAGYKÖRŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NAGYKÖRŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 NAGYKÖRŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE a Településszerkezeti terv és a Szabályozási terv alátámasztó munkarészei

Részletesebben

Arculati Kézikönyv. website branding print

Arculati Kézikönyv. website branding print Arculati Kézikönyv wbsit branding print 22 2. A logó 23 A logó gy cég, szrvzt vagy szolgáltatás gydi, jól flismrhtő, azonosításra szolgáló vizuális jl. A logó lsődlgs célja a mgkülönbözttés, az gyértlmű

Részletesebben

AZ ERDŐÁLLAPOT-LEÍRÓ RENDSZER PROTOKOLLJA

AZ ERDŐÁLLAPOT-LEÍRÓ RENDSZER PROTOKOLLJA SH/4/13 WP1 Erdi éltközösségk védlmét mgalapozó többcélú állapotértéklés a magyar Kárpátokban SH/4/13 2. részfladat Erdőállapot-flmérésk Magyarország Kárpát-régiójában AZ ERDŐÁLLAPOT-LEÍRÓ RENDSZER PROTOKOLLJA

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2009.(XII.21.) sz. önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2009.(XII.21.) sz. önkormányzati rendelete A khrdtés módja: kfüggsztés A khrdtés napja: 2009. dcmbr 21. dr. Xantus Judt jgyző Budapst Főváros VIII. krült Józsfváros Önkormányzat Képvslő-tstülténk 46/2009.(XII.21.) sz. önkormányzat rndlt a Budapst

Részletesebben

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn Modrn piaclmélt ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Sli Adrinn A tananyag a Gazdasági Vrsnyhiatal Vrsnykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítány támogatásáal készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi

Részletesebben

I. SZEMÉLYI RÉSZ. 112/2005. (XI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár gazdasági igazgatóhelyettesének. szükséges fenntartói egyetértésről 3

I. SZEMÉLYI RÉSZ. 112/2005. (XI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár gazdasági igazgatóhelyettesének. szükséges fenntartói egyetértésről 3 SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 112/2005. (XI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Mgyi Lvéltár gazdasági igazgatóhlyttsénk magasabb vztői mgbízásához szükségs fnntartói gytértésről 3 II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 28/2005.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Lonardo da Vinci Innováció transzfr projktkr Az Egész éltn át tartó tanulás program 1 krtébn amlyt gyrészről a Tmpus Közalapítvány Hivatalos jogi forma: közalapítvány Nyilvántartási

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám hvs mgyi PÉNZVILÁG a média gr Nonprofit kft. ingyns kiadványa 2011. fbruár 2. évfolyam 2. szám Takarékos és környzttudatos mgyi költségvtés Hosszú évk után takarékos és környzttudatos költségvtés lht a

Részletesebben

Szennyvíz beruházás. v n. 2010 uár Febr

Szennyvíz beruházás. v n. 2010 uár Febr á z h i y g k r D Hírk szám. 2 am y l o évf XI.. 2010 uár Fbr t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. Sznnyvíz bruházás Szrintm még nnyir

Részletesebben

Utófeszített vasbeton lemezek

Utófeszített vasbeton lemezek Utófszíttt vasbton lmzk Pannon Fryssint Kft. 1117 udapst, udafoki út 111. Tl.: + 36 1 279 03 58 - Fax: + 36 1 209 15 10 www.fryssint.com 2008. dcmbr Utófszíttt vasbton lmzk z utófszíttt szrkztk alkalmazása,

Részletesebben

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1-

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1- 1 Módosítások: Budapst Főváros Trézváros Önkormányzat Képvislő-tstülténk 34/1996. (XII. 16.) rndlt az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlőink lakbértámogatásáról a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006.

Részletesebben

Érvénys: 2015. szptmbr 09től H I R D E T M É N Y A gazdálkodó szrvk részér folyósított hitlk után flszámított kamatról, kzlési költségről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI KÖLTSÉG Hitlfajta Vállalkozói hitl

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Mgyi Jogú Város Közgyűlésénk Pénzügyi és Költségvtési Bizottságának nyilvános ülésén, 2006. június 6-án Hly: Polgármstri Hivatal I. számú tárgyalója Jln vannak:

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2009.(II.26.) rendelete

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2009.(II.26.) rendelete LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009.(II.26. rndlt Léény Hlyi Építési Szaályzatáról és Szaályozási Trvéről Léény Nagyközség Képvislőtstült az építtt környzt alakításáról és védléről

Részletesebben

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám Kibodaki Haangláb Kibodak Közég Önkományzatának lapja 2012. fbuá hó V. évfolyam 1. zám hatályát vzttt a kataztófák llni védkzé iányítááól, zvztéől é a vzély anyagokkal kapcolato úlyo baltk llni védkzéől

Részletesebben

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni.

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni. Játékok a tanításhoz? - 1 - Tanító játékok? A Lgo kockák gészn biztosan fontos szívügyi gy gész sor gyrk és szül gnráció éltébn. Mi köz van a Lgo kockáknak a tanuláshoz? Vagy lht gyáltalán tanítani /órákat

Részletesebben

DOMUSLIFT KATALÓGUS IV. RESET homeliftek

DOMUSLIFT KATALÓGUS IV. RESET homeliftek OMUSLIT KTLÓGUS IV. RST homliftk Miért jó a RST homlift? RST homliftk a omuslift széria lgolcsóbb darabjai, d tudásokban és biztonságosságukban gyáltalán nm különböznk a trmékcsalád többi tagjától. Ugyanazoknak

Részletesebben

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok á z h i y g k r D Hírk ám 1. sz lyam o f év XI.. 2010 ár Janu t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. CÉLEGYENESBEN! Nyrtk a horgászok Jó

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés 1

Az éves statisztikai összegezés 1 21. mlléklt 2/2006. (I. 13.) IM rndlthz Az évs sttisztiki összgzés 1 Sttisztiki összgzés z évs közbszrzéskről Kbt. IV., VI. fjzt, vlmint ngydik rész szrinti jánltkérők vontkozásábn 1. Az jánltkérő nv,

Részletesebben

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata Tudományos Diákköri Konrncia Thrhordó üvg ödémszrkzt: T grnda ragasztott öv-grinc kapcsolatának numrikus vizsgálata Készíttt: Gál Tamás F17JCS építőmérnök hallgató Konzulns: Dr. Vigh László Grgly Egytmi

Részletesebben

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28.

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28. Kazincbarcikai 2014. MÁRCIUS 28. Facbook: Barcika Art Kft www.barcikaart.hu/kommunikacio/ ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN Választás 2014 Fotó: Barcika

Részletesebben

VT 265 www.whirlpool.com

VT 265 www.whirlpool.com VT 265.hirlpool.com 1 BEÜZEMELÉS A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jlztt fszültség mggyzik- a lakás fszültségévl. NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROLLÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LE- MEZEKET,

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI havilap. Mesterségünk a turizmus

FEJÉR MEGYEI havilap. Mesterségünk a turizmus FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. MÁRCIUS, IV. ÉV FO LYAM, 3. SZÁM Szml Pakson BESZÁMOLÓNK A 4. OLDALON A mgyhatár nm lht a fjlsztésk gátja Rndhagyó bizottsági üléskt tartott a mgyi közgyűlés

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvoda és Bölcsőd (4090 Polgár, Bssnyi út 4-5) Szrvzti és Működési Szabályzata Hatálybalépés időpontja: Érvénysség: visszavonásig A Szrvzti és Működés Szabályzat tartalomjgyzék 1. Szrvzti és Működési

Részletesebben

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme.

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme. DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapst, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@rg.bm.hu Tl: 1/463 40 22 www.rg.bm.hu A KIVÁLASZTÁS ÉS A MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG PSZICHOLÓGIÁJA II. Az lızı

Részletesebben

1. AZ MI FOGALMA. I. Bevezetés ELIZA. Első szakasz (60-as évek) Második szakasz (70-es évek) Harmadik szakasz (80-as évek)

1. AZ MI FOGALMA. I. Bevezetés ELIZA. Első szakasz (60-as évek) Második szakasz (70-es évek) Harmadik szakasz (80-as évek) 1. AZ MI FOGALMA I. Bvztés 1956 nyár. Darthmouth Collg-i konfrncia Kzdti cél: Az mbri gondolkodás számítógép sgítségévl történő rprodukálása. Grgorics Tibor Bvztés a mstrségs intllignciába 1 Grgorics Tibor

Részletesebben

Lambda szonda szimulátor szerelési útmutató

Lambda szonda szimulátor szerelési útmutató Lambda szonda szimulátor szrlési útmutató Műszaki adatok: Működési fszültségtartomány: 616V DC Áramflvétl: 20mA 1. Vágjuk l a káblkt a lambda szonda fj és a csatlakozója között, a gyári szondát hagyjuk

Részletesebben

Műszaki rajz készítés a térfogati illetve felület modellből, Műhelyrajzok és darabjegyzékek készítése,

Műszaki rajz készítés a térfogati illetve felület modellből, Műhelyrajzok és darabjegyzékek készítése, . BEVEZETÉS CAD/CAM/CAE RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA Dr. Mikó Balázs. Számítógéppl sgíttt trvzés A számítógéppl sgíttt trvzés alatt (CAD computr aidd dsign) többfél, számítógépn alapuló módszrt értünk, amly

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvoda és Bölcsőd (4090 Polgár, Bssnyi út 4-5) Szrvzti és Működési Szabályzata Hatálybalépés időpontja: 2014. novmbr 27. Érvénysség: visszavonásig A Szrvzti és Működés Szabályzat tartalomjgyzék

Részletesebben

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése A közpotos furérhámozás éháy alapösszfüggés 1. ábra: A hámozás jllmző myiségi Az 1. ábra forrása: Dr. Lugosi Armad ( szrk. ) : Faipari szrszámok és gépk kéziköyv Műszaki Köyvkiadó, Budapst, 1987, 57. oldal.

Részletesebben

A DUPLEX-S 1500 5600 kompakt szellőztető egységek ellenáramú hővisszanyerővel

A DUPLEX-S 1500 5600 kompakt szellőztető egységek ellenáramú hővisszanyerővel A -S 1500 5600 kompakt szllőzttő k llnáramú hővisszanyrővl A S 1500 5600 kompakt szllőzttő k kizárólag bltéri kivitlbn a kisüzmk, műhlyk, üzltk, iskolák, éttrmk, sportlétsítményk, ipari üzmcsarnokok valamint

Részletesebben

FÉLVEZETŐK VEZETÉSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA

FÉLVEZETŐK VEZETÉSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA FÉLVEZETŐK VEZETÉSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA FÉLVEZETŐK VEZETÉSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA. BEVEZETÉS A szilárd tstkbn a töltés, az nrgia vagy más mnnyiség áramlását vztési (transzport) folyamatnak

Részletesebben

Néhány pontban a függvény értéke: x -4-2 -1-0.5 0.5 1 2 4 f (x) -0.2343-0.375 0 6-6 0 0.375 0.2343

Néhány pontban a függvény értéke: x -4-2 -1-0.5 0.5 1 2 4 f (x) -0.2343-0.375 0 6-6 0 0.375 0.2343 Házi ladatok mgoldása 0. nov.. HF. Elmzz az ( ) = üggvényt (értlmzési tartomány, olytonosság, határérték az értlmzési tartomány véginél és a szakadási pontokban, zérushly, y-tnglymtszt, monotonitás, lokális

Részletesebben

A DUPLEX-S 1500 5600 kompakt szellőztető egységek ellenáramú hővisszanyerővel

A DUPLEX-S 1500 5600 kompakt szellőztető egységek ellenáramú hővisszanyerővel s a v y o u r n r g y A -S 1500 5600 kompakt szllőzttő k llnáramú hővisszanyrővl A S 1500 5600 kompakt szllőzttő k kizárólag bltéri kivitlbn a kisüzmk, műhlyk, üzltk, iskolák, éttrmk, sportlétsítményk,

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

Zoopedagógiai módszerek

Zoopedagógiai módszerek 59 III. fjzt Trvzz rugalmasan! Zoopdagógiai módszrk Állatkrtb készülünk a gyrmkcsoportunkkal. Gyrkk! Mgnézzük az oroszlánt, a jgsmdvét, a zsiráfot, a gorillát és a tigrist. mondhatjuk a gyrkknk, akik ttől

Részletesebben

1. ábra A rádiócsatorna E négypólus csillapítása a szakaszcsillapítás, melynek definíciója a következő: (1)

1. ábra A rádiócsatorna E négypólus csillapítása a szakaszcsillapítás, melynek definíciója a következő: (1) Az antnna Adó- és vvőantnna Az antnna lktomágnss hullámok kisugázásáa és vétlé szolgáló szköz. A ádióndszkbn btöltött szp alapján az antnna a tápvonal és a szabad té közötti tanszfomáto, mly a tápvonalon

Részletesebben

1. Testmodellezés. 1.1. Drótvázmodell. Testmodellezés 1

1. Testmodellezés. 1.1. Drótvázmodell. Testmodellezés 1 Tstmodllzés 1 1. Tstmodllzés Egy objktum modlljén az objktumot rprzntáló adatrndszrt értjük. Egy tstmodll gy digitális rprzntációja gy létz vagy lképzlt objktumnak. trvzés, a modllzés során mgadjuk a objktum

Részletesebben

22. előadás OLIGOPÓLIUM

22. előadás OLIGOPÓLIUM . lőadás OLIGOPÓLIUM Krtsi Gábor Varró László Varian 7. fjzt átdolgozva. Varian 7.-7.3 és 7.0-7. alfjzti nm részi a tananyagnak. . Bvztő Az lmúlt lőadásokon áttkintttük a piaci struktúrák két szélső stét:

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 080 ÉRETTSÉGI VIZSGA 008. novmbr. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szrint,

Részletesebben

Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete

Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete 8 9 3 8 2 0-9 3 3-5 2 9-9 Nagycsaládosok "Szivárvány" Egysült 8230 Balatonfürd, Rózsa u. 2. Közhasznú Egyéb Szrvzt Egyszrűsíttt Bszámolója Evs zárómérlg 2008. január 0.- 2008. dcmbr 3 2008 Kcli Riilatonlurd.

Részletesebben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szml LVIII. évf. 2011. július augusztus (633 652. o.) Havran Dánil A vállalati likviditáskzlés szrp szközfdzttl rndlkző hitlszrződéskbn Az alkun alapuló mgközlítés rdményi

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

Palacsintafesztivál 2010

Palacsintafesztivál 2010 szám. 5 am y l o évf XI. á z h i y g k r D Hírk. 2010 jus Má t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. Palacsintafsztivál 2010 MEGHÍVÓ Színpadi

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

Mike Evans Hogyan vizsgázz sikeresen?

Mike Evans Hogyan vizsgázz sikeresen? Mik Evans Hogyan vizsgázz sikrsn? Fordította Mgyri Luca Mik Evans Hogyan vizsgázz sikrsn? Hasznos tonácsok érttségi, flvétli és gytmi vizsga lőtt állóknak A mű rdti cím: Mik Evans: How to Pass Y o ur Exams

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 3. A pénzügyi eszközök értékelése

GYAKORLÓ FELADATOK 3. A pénzügyi eszközök értékelése GYAKORLÓ FELADATOK 3. A pénzügyi szközök étéklés. fladat (kötvény) A vállalat 2 millió fointos buházása mgvalósításának finanszíozásához kötvénykibocsátást tvz, 5 Millió Ft étékbn. A jgyzést lbonyolító

Részletesebben

Merre tovább közvilágítás?

Merre tovább közvilágítás? IV. Önkormányzati Enrgtikai Konfrncia Mrr tovább közvilágítás? Visi Frnc krskdlmi igazgató ELMIB Zrt. 8800 Nagykanizsa, Csngry út 9. Tl.: 93 537 540 Fax: 93 537 549 lmib@lmib.hu www.lmib.hu ETK Önkormányzati

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2009. jnuár 29. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2009. jnuár 29. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Abony város településrendezési terve

Abony város településrendezési terve Abony város településrendezési terve Határozat-tervezet Abony Város Önkormányzat Képviselő Testületének. / 2013. (.) számú határozata a 176/2003.(XII.17.) számú ÖK határozattal jóváhagyott és többször

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet 3.4. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T 2014-09

Részletesebben

KOD: B377137. 0, egyébként

KOD: B377137. 0, egyébként KOD: 777. Egy csomagológép kilogrammos zacskókat tölt. A zacskóba töltött cukor mnnyiség normális loszlású valószínûségi változó kg várható értékkl és.8 kg szórással. A zacskó súlyra nézv lsõ osztályú,

Részletesebben

FEJER LAP. Megyei lakásotthonok újultak meg BESZÁMOLÓ A 4 5. OLDALON. FEJÉR MEGYEI havilap. Veterán repülők és ejtőernyősök

FEJER LAP. Megyei lakásotthonok újultak meg BESZÁMOLÓ A 4 5. OLDALON. FEJÉR MEGYEI havilap. Veterán repülők és ejtőernyősök FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. SZEPTEMBER, IV. ÉV FO LYAM, 9. SZÁM Mgyi lakásotthonok újultak mg BESZÁMOLÓ A 4 5. OLDALON Hazaérkztt a koronázási palást Újra van Fhérváron koronázási

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

TISZASZENTIMRE (ÚJSZENTGYÖRGY) KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TISZASZENTIMRE (ÚJSZENTGYÖRGY) KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZASZENTIRE (ÚJSZENTGYÖRGY) KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv (jóváhagyott) Szolnok,

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. jnuár 28. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. jnuár 28. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz!

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

Rockfall lejtésképző elemek

Rockfall lejtésképző elemek LAPOSTETŐ SZIGETELÉS LEZÁRVA: 00. MÁRCIUS. Rokll ljtésképző lmk Műszki tlp Vonlr-, lln- és pontrljtő lmk, ttikék A Rokwool Rokll rnszrévl iztosíthtó ttők tökélts vízlvztés Műgynt kötésű, tljs krtmtsztén

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Polgár Város jelenleg hatályos Településszerkezeti tervét 87/2002.(X.03.) sz. határozatával hagyta jóvá az önkormányzat képviselő-testülete. Többszöri módosítást

Részletesebben

ÚJ MOD. www.ligier.hu

ÚJ MOD. www.ligier.hu ELL ÚJ MOD! z s é k a Útr wwwligirhu ELL ÚJ MOD a l f z! Fdz Könnyn vzthtő tő Hétköznapokra trvzv Funkcionális és kénylms Az ÚJ MGO a tökélts stílusával, kénylmévl és a praktikus flszrltségivl a mindnnapi

Részletesebben

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma: 14992669-4791-113-16 Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége: kereskedelmi tevékenység

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma: 14992669-4791-113-16 Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége: kereskedelmi tevékenység Aktualizálva: 2010. június 30. napján A nyilvántartásba vétl Az üzlt lnvzés: Nyilvántartás a bjlntéshz kötött krskdlmi kről Kormányrndlt alapján 2009. dcmbr 01-től 1 A krskdő hly nv: TOPWOLF KFT. cím (több

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI havilap. Visszakapja régi fényét

FEJÉR MEGYEI havilap. Visszakapja régi fényét FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2009. DECEMBER, III. ÉV FO LYAM, 12. SZÁM Áldott karácsonyt és boldog új évt! Köszönt az lsttk flkarolásáért A Szociális Munka Napja alkalmából Balsay István

Részletesebben

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám A szrtt tanúi Az algy i gyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! A Húsvét a Fltámadás - és nm a nyuszi - ünnp Ádám és Éva az s-b nnl vszíttt l az örök éltt. Az

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Debreceni út, Hrsz.: 3339 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 011 2011. július Rev.01 Page 1 of 7 Megye Régió Hajdú-Bihar Észak Alföld Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI KYUDO SZÖVETSÉG 2013. ÉVI ELNÖKI BESZÁMOLÓ

MAGYARORSZÁGI KYUDO SZÖVETSÉG 2013. ÉVI ELNÖKI BESZÁMOLÓ MAGYARORSZÁGI KYUDO SZÖVETSÉG 213. ÉVI ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 213-as évbn a Szövtség műköés még társult tag státuszban történt, ami annyit tsz, hogy volt gy promotrünk az Osztrák Szövtség szmélyébn, aki sgíttt

Részletesebben

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés

Szakági munkarészek. Környezeti értékelés Szakági munkarészek Környezeti értékelés A változtatási szándék a 314/2015. (XII.25.) Kormányrendelet értelmében környezeti hatásvizsgálat köteles, az eljárás lefolytatásra került. Fentiek miatt az előzetes

Részletesebben

VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS

VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS 006 A VENTILÁTOR HASZNÁLATA A VENTS típusú vntilátorok lklmsk kis és közps ngyságú hlyiségk szllõzttésér (lkóhlyiség, irod, üzlt, konyh, vizslokk,

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK SZÁLKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ 1. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS 1.1. Meglévõ állapot vizsgálata 1.1.1. Közúti közlekedés: Térségi kapcsolatok Szálka község Tolna déli részén,

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Köszönettel. Gyenes Levente polgármester s.k.

Tisztelt Lakosság! Köszönettel. Gyenes Levente polgármester s.k. Tisztelt Lakosság! Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Gyömrő Város 46 hrsz-ú területére vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat részleges módosítását a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

Részletesebben

VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE

VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE 1. Ivóvízellátás A településen közüzemi vízmû és vízhálózat üzemel. A szükséges ivóvizet 2 db mélyfúrású kút biztosítja. A kutak vize vas és mangántartalmú, vízkezelést tesz

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben