Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014"

Átírás

1 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: / Településrendezési vezető tervező: 4 6 Településrendezési tervező: Veres István Nagyhaju Attila okl építészmérnök okl településmérnök vezető településrendezési tervező településrendezési tervező TT /2011 TT Előzmények Az érintett területek településrendezési szempontú ismertetése A területek és környezetüknek a vizsgálati bemutatása A módosítás során elérendő célok összegzése Javaslatok a településszerkezeti terv módosítására Szabályozási koncepció javaslatok a szabályozás módosítására A javasolt változás (módosítás) infrastrukturális igénye, fejlesztése A javasolt változás (módosítás) környezeti hatásai 2014 június

2 Előzmények Nyírábrány település hatályos településrendezési tervét Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2008-ban fogadta el Az időközben jelentkező Önkormányzati és magántulajdonosi fejlesztési elképzelések révén szükségessé vált a hatályos településrendezési eszközök módosítása 5 területrészen az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseink megvalósításához szükséges mértékű módosításról van szó, míg 1 tervezési terület esetében egy magántulajdonos a célmegvalósító, aki a rendezési terv módosítás költségviselése mellett kérte a képviselőtestület támogatását fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához A Nagyközség Képviselőtestülete a 30/2014(III25) sz önkormányzati határozatban döntött a fejlesztési elképzelések támogatásáról Nyírábrány Nagyközség igazgatási területén belül az 1 jelű Tervezési terület: Ady Endre utca Rákóczi utca Hajnal utca belterület határ Jégeres utca Határőr út 1347 hrsz-ú csatorna belterület határ Homok utca Budaábrányi utca Jókai utca Kossuth utca által határolt területrészét / ezen belül a Budaábrányi u Határőr utca Mester utca - Homok utca által határolt területrészét érintően a 608/3, 608/4, 608/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokat érintően / 2 jelű Tervezési terület: hrsz-ú csatorna Széchenyi utca Szabadság utca Diófa utca Szabadság utca (Akácos utca) hrsz-ú út belterület határ által határolt területrészét érintő 3 jelű Tervezési terület: Hunyadi utca tervezett 14 méter szabályozási szélességű utcák 1296 hrsz-ú Hunyadi utca által határolt területrészét érintő 4 jelű Tervezési terület: hrsz-ú út hrsz-ú csatorna hrsz, hrsz-ú beépítésre nem szánt területek hrsz- ú út 01131/2 hrsz és 01132/1 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő 5 jelű Tervezési terület: 1426 hrsz-ú Máv telep utca tervezett 12 méter szabályozási szélességű kiszolgáló út 1403 hrsz-ú erdőterület 1402 hrsz-ú és a 1406 hrsz-ú út Máv telep utca által határolt területrészét érintő településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv az Önkormányzat megrendelése alapján készült A 5 jelű Tervezési terület: a telepítési tanulmányterv a 0215 hrsz ú árok 0201 hrsz-ú csatorna 0186/3 hrszú út 0146 hrsz-ú csatorna 0144/1 hrsz-ú csatorna 0143/4 hrsz-ú töltés 0147/4 hrsz-ú terület hrsz-ú út 0150 hrsz-ú út 0151/2 hrsz-ú terület 0151/4 hrsz-ú út hrsz-ú terület 0178/13 hrsz-ú út és a 0178/2 hrsz-ú terület 0195 hrsz-ú út hrsz-ú csatorna által határolt területrészre egy magán tulajdonos megrendelése alapján készült A telepítési tanulmányterv célja a településrendezési terv módosítására vonatkozó javaslat elkészítése Az Étv 30/A -a alapján az Önkormányzat egyes, a településrendezési eszközökben rögzített célok megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett ingatlanon beruházni szándékozóval, melynek keretében a szerződés tárgya lehet különösen: - a telepítési tanulmányterv alapján a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök kidolgozásának finanszírozása, - azon egyéb költségeknek vagy egyéb ráfordításoknak a cél megvalósítója általi átvállalása, amelyek a cél megvalósításának: - előfeltételei - az érintett terület előkészítése, ennek keretében a telekviszonyok rendezése vagy megváltoztatása, a talaj megtisztítása vagy - következményei - a szükséges kiszolgáló intézmény és infrastruktúra-fejlesztések -, és azok megvalósítása az önkormányzatot terhelné A hivatkozott jogszabály értelmében az önkormányzat településrendezési szerződést köthet az ingatlanon beruházni szándékozóval, azaz a cél megvalósítójával

3 A településrendezési tervek: a településszerkezeti terv és a szabályozási terv A telepítési tanulmányterv szerint a településszerkezeti tervet a szabályozási tervet, továbbá szükség szerint a HÉSZ előírásait kell módosítani Az érintett területek településrendezési szempontú ismertetése Nyírábrány Nagyközség településszerkezeti tervét Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 84/2008(XI25) ÖNK számú határozatával állapította meg A z 1 számú tervezési terület a település központi részén található /a) jelű / A 4906 jelű és a 4905 jelű országos mellékutak és a gyűjtőúthálózat révén jól megközelíthető A tervezési területen belül külön lehatárolható kis tervezési terület /b) jelű / a Budaábrányi u Határőr utca Mester utca - Homok utca által határolt területrész, amelyen belül a 608/3, 608/4, 608/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokat érintő módosítási igény teljesítése a tervezési feladat A hatályos településszerkezeti terv szerint 1 számú tervezési területen belül a) a módosítással érintett terület zöldterületként (Z) van rögzítve, melyen belül a gyalogos sétány, sport terület (füves sport pálya), szabadtéri színpad, dísztér rögzítése, valamint a közlekedési hálózat racionalizálása (gyűjtő utak kijelölése) a tervezési feladat b) Mindezek mellett a 3 önkormányzati tulajdonú falusias lakóterületként (Lf) rögzített terület területfelhasználásának kereskedelmi gazdasági területre (Gk) történő módosítása a feladat A településszerkezeti terv módosítása révén a) A zöldterület területfelhasználás megtartása mellett gyalogos sétány rögzítésére kerül sor A szabályozási tervben az elsődleges zöldterület közpark felhasználáson belül kerülnek majd rögzítésre a már említett funkciók Az Iskola utca és a József Attila utca valamint a Jégeres utca gyűjtő útként kerül rögzítésre Az iskola mellett füves sportpálya és futópálya kialakítása, ill fejlesztése szerepel az Önkormányzat tervei között, valamint egy szabadidős, sport funkciójú terület kialakítása, és szabadtéri színpad, a szükséges parkolók, gyalogos sétány és dísztér és kilátó helyének rögzítése b) a) részlet a hatályos településszerkezeti tervből b) Ezen tervezési területen belül külön feladatként fogalmazódott meg a 608/3, 608/4, 608/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok falusias lakóterület területfelhasználásról kereskedelmi szolgáltató gazdasági területre (Gk) történő módosítása 2 számú tervezési terület a Budaábrányi területrészen az igazgatási terület dél-nyugati részén a 48 számú országos főút és a 4907 jelű országos mellékút közelében található A tervezési területen belül a módosítással érintett (1070/2, 1071, 1072, 976/1, 976/2, 976/3 hrsz) ingatlanok erdőterület (E) területfelhasználásának zöldterületre (Z) történő módosítása a tervezési feladat

4 A településszerkezeti terv módosítása révén - 976/1, 976/2, 976/3 hrsz esetén Zöldterület (Z) területfelhasználás kerül rögzítésre az erdő terület (E) helyett hrsz egy részén falusias lakóterület (Lf) kerül rögzítésre az erdőterület (E) helyett , 1072 hrsz esetén Zöldterület (Z) területfelhasználás kerül rögzítésre az erdő terület (E) helyett a módosítás helyszíne részlet a hatályos településszerkezeti tervből 3 számú tervezési terület a település központi területétől nyugatra helyezkedik el /a Vásártér területe/ A tervezési területen belül a módosítással érintett (1295, 1293, 1289/12 hrsz-ú) ingatlanok falusias lakóterületi (Lf) területfelhasználásának módosítása kereskedelmi szolgáltató gazdasági területre (Gk) a tervezési feladat a módosítás helyszínei részlet a hatályos településszerkezeti tervből 4 számú tervezési terület a település központi belterületétől délre található /a volt szeméttelep területe/ a Budaábrányi gyűjtőúton keresztül (Árpád utca, hrszú út) közelíthető meg A tervezési területen belül a módosítással érintett (01132/2 hrsz-ú) ingatlan erdő terület (E) területfelhasználásának módosítása különleges beépítésre szánt területre azaz különleges településüzemeltetési és energiaszolgáltató területre (Ki-tü/en) a tervezési feladat részlet a hatályos településszerkezeti tervből 5 számú tervezési terület a település igazgatási területének nyugati részén a Szentannapuszta víztározó közelében található A tervezési területen belül a módosítással érintett (0186/1, /2, /4, /5 /6, /7, 0186/9-14 hrsz-ú) ingatlanok mezőgazdasági ipari területfelhasználásának módosítása különleges beépítésre szánt területre (Ki) és a 0186/3 hrsz-ú út jogi határait figyelembe véve a közterület rögzítése a tervezési feladat a módosítás helyszíne részlet a hatályos településszerkezeti tervből

5 A településszerkezeti terv módosítása révén a (0186/1, /2 hrsz-ú területen különleges mezőgazdasági üzemi terület (Kmü) a 0186/4, /5 /6, /7 hrsz-ú területeken különleges rekreációs terület (Ki-re) a 0186/9-14 hrsz-ú ingatlanok esetén különleges szociális terület és ezen belüli lakófunkciójú terület kerül rögzítésre a mezőgazdasági ipari területfelhasznlás (Gmg) helyett 6 számú tervezési terület a Debrecen Nyírábrányi 105számú vasútvonal közelében található A módosítással érintett a 1421/2 és a 1422/1 hrsz-ú ingatlan A hatályos településszerkezeti terv falusias lakóterületet (Lf) rögzít a területen a módosítás helyszíne A településszerkezeti terv módosítása révén kereskedelmiszolgáltató gazdasági (Gk) területfelhasználás kerül rögzítésre a 1421/2 és a 1422/1 hrsz-ú ingatlanokon A helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet Nyírábrány Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 18/2008 ( XI26) számú rendelettel fogadta el A hatályos szabályozási terv szerint 1 számú tervezési területen belül a módosítással érintett terület zöldterületként (Z) van rögzítve, melyen belül a gyalogos sétány, sport terület, kilátó helyének rögzítése a tervezési feladat a közlekedési hálózat racionalizálása mellett a) A szabályozási terv módosítása révén összhangban a településszerkezeti tervvel a jelenleg hatályos zöldterület (Z) övezet marad elsődleges funkció Ezen belül kerül rögzítésre a másodlagos funkció ami lehetővé teszi a szabadidős tevékenység, testedzés, füves sportpálya szabadtéri a) színpad, sétány és dísztér kialakítását, a kilátó elhelyezését Az Iskola utca és a József Attila utca valamint a Jégeres utca gyűjtőútként kerül rögzítésre egyirányú forgalomszervezéssel b) Ezen tervezési területen belül külön feladatként fogalmazódott meg a 608/3, 608/4, 608/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok falusias lakóterületről (Lf) kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület (Gk) területfelhasználásra történő módosítása A hatályos szabályozási terv szerint A 2 számú tervezési területen belül a módosítással érintett ingatlanokon erdőterület (E) van rögzítve A szabályozási terv módosítása révén összhangban a településszerkezeti tervvel zöldterület (Z) kerül rögzítésre a jelenleg hatályos erdőterület (E) helyett

6 A hatályos szabályozási terv szerint 3számú tervezési területen belül a módosítással érintett (1295, 1293, 1289/12 hrsz-ú) ingatlanokon falusias lakóterületi (Lf) területfelhasználás van rögzítve A szabályozási terv módosítása révén összhangban a településszerkezeti tervvel kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület (Gk) kerül rögzítére a módosítások helyszíne A hatályos szabályozási terv szerint 4 számú tervezési területen belül a módosítással érintett (01132/2 hrsz-ú) ingatlanon erdő terület (E) területfelhasználás van rögzítve A szabályozási terv módosítása révén összhangban a településszerkezeti tervvel különleges beépítésre szánt településüzemeltetési és energiaszolgáltató és szennyvíztisztító terület (Ki-tü/en,sz) kerül rögzítésre A hatályos szabályozási terv szerint 5 számú tervezési területen belül a módosítással érintett ingatlanokon mezőgazdasági ipari terület (Gmg) van rögzítve A szabályozási terv módosítása révén összhangban a településszerkezeti tervvel (0186/1, /2 hrsz-ú területen különleges mezőgazdasági üzemi terület (Kmü) a 0186/4, /5 /6, /7 hrsz-ú területeken különleges rekreációs terület (Ki-re) a 0186/9-14 hrsz-ú ingatlanok esetén különleges szociális terület és ezen belüli lakófunkciójú terület kerül rögzítésre A hatályos szabályozási terv szerint 6 számú tervezési területen belül a módosítással érintett ingatlanokon falusias lakóterület (Lf-03) van rögzítve A szabályozási terv módosítása révén összhangban a településszerkezeti tervvel a 1421/2 és a 1422/1 hrsz-ú ingatlanokon kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület (Gk) kerül rögzítésre

7 A területek és környezetüknek vizsgálati bemutatása Közlekedés és Közmű ellátás: A területek a 4204, 4206, 4207 jelű országos mellékutak közelsége és a hatályos rendezési tervben rögzített fontosabb gyűjtőutak révén jól megközelíthetők Az 1 számú központi belterületi területrészen, valamint a 2 számú tervezési területen a 3 számú és a 6 számú tervezési területeken a közművesítettség megfelelő A 4 és 5számú területeken is jelenleg biztosított illetve biztosítható egyedi közműpótlókkal az esetlegesen felmerülő hiány Természetvédelem: Az 1 tervezési terület nem tartozik NATURA 2000 területbe és Természetvédelmi terület övezetébe és nem érinti a Tájvédelmi körzet területe sem A 2 számú tervezési terület közelében a 0117/9, 0119/2, 0119/3 hrsz-ú területek a Tájvédelmi körzet területébe tartoznak, de a módosítás nincs negatív hatással a területre tekintettel arra, hogy továbbra is beépítésre nem szánt területként kerülnek rögzítésre a módosítással érintett ingatlanok A 3 és a 6 tervezési területek beépítésre szánt területen helyezkediknek el, nem tartoznak NATURA 2000 területbe és Természetvédelmi terület övezetébe és nem érintik a Tájvédelmi körzet területei sem A 5 számú tervezési területtől észak-keleti irányban a 0216, 0265, 0213, 0210 hrsz-ú ingatlanok a Tájvédelmi körzet területébe tartoznak, de a módosítás nincs negatív hatással a területre, tekintettel arra, hogy a védőtávolság igényes ipari területfelhasználás helyett különleges területfelhasználás kerül rögzítésre A Hajdú-Bihar Megyei Területrendezési terv (MTrT) ökológiai hálózat övezeti tervlapja szerint az 1 számú és 2számú tervezési területek nem tartoznak a magterület és az ökológiai folyosó és a puffer terület övezetébe A 3 számú tervezési területet a módosítással érintett területet érinti a puffer terület övezete Rendezési terv módosítását befolyásolható tényezők: Az országos erdészeti adattárban erdőterületként rögzített a 1 jelű tervezési terület módosítással érintett ingatlanjainak egy része Az erdők az adattár szerint 7/A és 7/B nyilvántartási számon találhatók A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságának előzetes állásfoglalása szükséges a módosítás támogatását illetően A 2 jelű és a 3 jelű tervezési területek nem érintettek adattár szerinti erdőkkel részletek az Országos Erdészeti Adattár adatállományából

8 5 6 A 4 jelű az 5 jelű, valamint a 6 jelű tervezési területek nem érintettek adattár szerinti erdőkkel Az OTrT törvény módosítását 2013 december 11-én fogadta el az Országgyűlés a 2013évi CCXXIX tv-el és 2014 január 1-től hatályba lépett A már említett 2013 évi OTrT törvény módosítás során a térségi övezetek száma és megnevezése megváltozott A települések már ezen övezetekre kérhetnek adatszolgáltatást az arra kötelezett államigazgatási szervektől A jogszabályváltozásból következően mind az Országos és mind a Megyei Területrendezési tervnek való megfelelést igazolni kell Az Országos Területrendezési terv (OTrT) alapján érinti a 4 és az 5 számú tervezési területet az országos ökológiai hálózat övezete Az Országos Területrendezési terv (OTrT) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete érinti a 1számú tervezési területet (Jogszabályváltozás előtt az MTrT szerinti Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület terület övezete az 5számú tervezési területet is érintette) Az Országos Területrendezési terv (OTrT) 35 országos tájképvédelmi terület övezete érinti érinti a teljes igazgatási területet (korábban az MTrT szerinti országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete a 5számú tervezési területet érintette) A Hajdú-Bihar Megyei Területrendezési terv (MTrT) településszerkezeti tervlapja szerint a tervezési területek a hagyományosan vidéki települési térség övezetébe tartoznak A Hajdú-Bihar Megyei Területrendezési terv (MTrT) 31 Ökológiai hálózat övezete puffer terület az 5 számú tervezési területet, de a módosítással érintett ingatlanokat nem Az ökológiai magterület övezete érinti a 4 számú tervezési területet A Hajdú-Bihar Megyei Területrendezési terv (MTrT) 33 Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete érinti az 5 számú tervezési területet, de a módosítással érintett ingatlanokat nem A módosítás során elérendő célok összegzése A módosítás célja az érintett területen olyan szabályozás rögzítése, mely lehetővé teszi az Önkormányzat és a tulajdonos használati elképzeléseinek megvalósíthatóságát A közlekedés fejlesztési elképzelések rendezési tervben rögzített elemei révén lehetőség nyílik pályázat útján történő útépítésre, mely feladat megoldása régóta cél a településen Javaslatok a településszerkezeti terv módosítására 1 tervezési terület településszerkezeti terv módosítási javaslata

9 A tervezési területen belüli külön fejlesztés: A 608/3, 608/4, 608/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok falusias lakóterület területfelhasználásról kereskedelmi szolgáltató gazdasági területre (Gk) módosulnak 2 tervezési terület 3 tervezési terület településszerkezeti terv módosítási javaslata településszerkezeti terv módosítási javaslata 4 tervezési terület 5 tervezési terület településszerkezeti terv módosítási javaslata (Ki-tü/en) településszerkezeti tervmódosítási javaslata különleges településüzemeltetési és energiaszolgáltató terület

10 6 tervezési terület településszerkezeti tervmódosítási javaslata Szabályozási koncepció javaslatok a szabályozás módosítására A szabályozási terv módosítási javaslatai, a településszerkezeti terv javaslatokkal összhangban kerültek rögzítésre a tervezési területeken belül 1 tervezési terület 2 tervezési terület szabályozási terv módosítási javaslata szabályozási terv módosítási javaslata

11 3 tervezési terület 5tervezési terület szabályozási terv módosítási javaslata szabályozási terv módosítási javaslata 6tervezési terület szabályozási terv módosítási javaslata A javasolt változások (módosítások) infrastrukturális igénye, fejlesztése A javasolt módosítások révén infrastruktúra-fejlesztési igény a tervezési területek többségénél nem jelenik meg, (kivétel lehet a szeméttelep területén megvalósuló napelempark fejlesztési területe) tekintettel arra, hogy a területek besorolása módosítás után beépítésre szánt terület rendeltetési egységbe fog tartozni A javasolt változások (módosítások) környezeti hatásai A módosítások intenzívebb használatot nem jelentenek, aminek okán a módosítások révén negatív irányú környezeti hatások nem várhatók

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014. DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS POLGÁMESTEI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IODA 0 Debrecen, Piac utca 0. sz. () -, () -00, fax.: - e-mail: foepitesziroda@ph.debrecen.hu Debrecen. számú vrk. Gázvezeték utca tervezett kiszolgáló

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN BELÜL 3 TERÜLETRÉSZT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN BELÜL 3 TERÜLETRÉSZT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN BELÜL 3 TERÜLETRÉSZT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA Törzsszám: P6/2014 A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK B RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

Részletesebben

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA

JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA Megrendelő: Jobbágyi Község Önkormányzata Schoblocher István Polgármester 3063 Jobbágyi, Bencsik u. 10. Tel.: 32/475-201 Tervező: Völgyzugoly Műhely

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax:

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE 30/2013. (IV.

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2010. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2010. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2010. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA a településszerkezeti

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁS

EGYEK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁS EGYEK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2009. ÉVI MÓDOSÍTÁS Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 273/2010.(VIII.26.).sz. határozata a 93/2005.(IV.14.) sz. határozattal elfogadott településszerkezeti

Részletesebben

HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2014. ÉVI 2. SZ. MÓDOSÍTÁS

HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2014. ÉVI 2. SZ. MÓDOSÍTÁS Jóváhagyott dokumentáció - 2015. 03. Készült a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti- teljes eljárás szerint HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2014. ÉVI 2. SZ. MÓDOSÍTÁS A.) B.) C.) A hatályos

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Kiszelovics és Társa Településtervező Kft 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Msz: 3/2015 JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Szolnok, 2015. május hó ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 2014. (véleményezési szakaszra) MEGBÍZÓ: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12. TERVEZŐ:

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS R E G I O P L A N KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 96/311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT yeztetések után véglegesített, jóváhagyásra előkészített dokumentáció 0. 0. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI ERVE 0. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA A SZABÁLYOZÁSI ERV BEN BEKÖVEKEZE VÁLOZÁSOK BEMUAÁSA SZ- SZ- SZ- Külterület

Részletesebben

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA DÖRGICSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 33/2003.(IX.30.), 75/2008. (XI.5.), 17/2011.(II.11.), 32/2012.(VI.15.), 34/2012.(VI.15.), 35/2012.(VI.15.), 36/2012.(VI.15.), 37/2012.(VI.15),

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

Dunavarsány településfejlesztési koncepciója, településrendezési eszközei felülvizsgálatának és részleges módosításának tartalma

Dunavarsány településfejlesztési koncepciója, településrendezési eszközei felülvizsgálatának és részleges módosításának tartalma Melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. szerinti előzetes tájékoztatáshoz Dunavarsány településfejlesztési koncepciója, településrendezési eszközei felülvizsgálatának és részleges módosításának

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIVONAT A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL 2014. október PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ANYAGA Megbízó Balatonalmádi Város Önkormányzata Keszey János Polgármester 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Tervező

Részletesebben

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MEGBÍZÓ: TERVEZŐ: Kerepes Város Önkormányzata 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 1868, 1707, 1770, 1874, 1887 KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

HAJDÚNÁNÁS VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT HAJDÚNÁNÁS VÁROS ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV 2012-2013. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA 281/2013.(VI.28.) sz. Képviselőtestületi határozattal elfogadva I. II. ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV - RAJZI MUNKARÉSZ ELEPÜLÉSSZERKEZEI ERV

Részletesebben

KAPOSMÉRŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KAPOSMÉRŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 KAPOSÉRŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 3. SZ. ÓDOSÍTÁS JSZ: 3/2011 A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS JÓVÁHAGYVA A 20/2011. (XI. 10.) SZÁÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADVA A 170/2011.

Részletesebben

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS 1 A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K Megbízó: Üllés Nagyközségi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS Hajdúnánás településrendezési eszközeinek 2013-2014. évi módosításának kiegészítése tárgyában

ELİTERJESZTÉS Hajdúnánás településrendezési eszközeinek 2013-2014. évi módosításának kiegészítése tárgyában Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 18985-15/2013. 13. Elıkészítık: Boruzs Bernát/Marosán Andrea megbízott fıépítészek, Kissné Barta Piroska Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetıje

Részletesebben