Tanulmányterv - Derecske TRT sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok"

Átírás

1 C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) , Tel/fax: (52) civisterv.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV (Településrendezési szerződés megalapozásához) Derecske város Településszerkezeti- és szabályozási tervének Szilágyi Lajos vállalkozó kezdeményezésével összefüggő évi 1.sz. módosításához 1.) A módosítás során elérendő célok összefoglalása, a szabályozás e célból módosítandó elemeinek összefoglalása. A jelenleg hatályos településrendezési tervet három elemében kérte Szilágyi Lajos vállalkozó Derecske város képviselő- testületétől módosítani. 1.) Gazdasági fejlesztési terület növelése: Derecske város belterületének nyugati széle mellett (külterületen) hatályos településrendezési tervben kijelölt gazdasági terület északkeleti irányban (tervezett körforgalmú csomópont irányában) történő bővítése. A vállalkozó tulajdonában lévő 0293/11 hrsz-ú külterületi, földhivatalnál kivett területként, telephelykén nyilvántartott, jelenleg beépítetlen területből a hatályos szabályozási terv a Földesi út- Rákóczi út- Nyugati út- Külső utca találkozásánál tervezett körforgalmú csomópont mellett, illetve a Földesi út mellett jelentős méretű területet vesz el, közlekedési célra. A vállalkozó kérte a kisajátításra szánt területek minimális mértékűre való csökkentését, illetve ennek lehetőségének megvizsgálását. 2.) Az övezetben előírt előkert méretének csökkentése: A hatályos helyi építési szabályzat az övezetben 12 méteres előkert biztosítását írja elő. Tekintettel a területet körben terhelő korlátozásokra, a tervezett beruházások megvalósíthatósága érdekében, a vállalkozó kérte az előkert méretének legalább 5 méterre való csökkkentését. 3.) Kereskedelmi szolgáltató- gazdasági övezetbe sorolt földterület átsorolása mezőgazdasági-ipari övezetbe: A tervezett és az esetleg későbbi beruházások megvalósításához a szabályozási tervben Gksz-1 -jelű kereskedelmi- szoláltató- gazdasági övezetbe sorolt 0293/11 Helyrajzi számú földterület IG-3b - jelű (mezőgazdasági- ipari) övezetbe való átsorolását kéri. 1

2 2.) Szabályozási koncepció, (Előzetes szakmai vélemény) A kért módosítás a településszerkezeti terv és a szabályozási terv módosítását is igényli. Tekintettel arra, hogy a módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölésére is sor kerül, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott teljes folyamat keretében lehet a településrendezési tervet módosítani. Ennek időtartama reálisan fél év. (4-6 hónap) - előzetes tájékoztatási szakasz 21 nap - véleményezési szakasz 30 nap - a véleményezési szakasz képviselő-testületi határozattal történő lezárása (előterjesztés+ jóváhagyás időtartama!) - végső szakmai véleményezési szakasz max.21 nap (elvben lehet rövidebb is) - képviselő-testületi jóváhagyás (előterjesztés+ jóváhagyás időtartama) - Hatályba lépés 30 nap. A folyamat rövidítésére akkor van lehetőség, a a tervezett beruházás legalább 15 új munkahely létesítését eredményezi és a képviselő-testület döntésében a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítása érdekében támogatja. Ez esetben a folymat 2-3 hónapra rövidülhet. Mivel a módosítás során új beépítésre szánt terület is kijelölésre kerül, a vonatkozó rendelet alapján a biológiai aktivitásérték szinten tartását is biztosítani kell. A területet régészeti nyilvántartás nem érinti. 1.) A vállalkozó által kezdeményezett gazdasági terület bővítésnek van szakmai realitása. Pontos nagyságát a tervezés során történő közlekedési szakmai egyeztetés során lehet pontosítani. 2.) Az előkert méretének csökkentését a Gksz-1 övezet azonos adottságú ingatlanjaira (két utca által határolt, ez által speciális elhelyezkedésűnek számító sarok ingatlanokra) vonatkozóan általánosan javasoljuk módosítani. Előzetes javaslatunk szerint az előkert méretét 5,0-12,0 m között szabadon (a telepítési körülményekhez igazítható módon) célszerű szabályozni, a jelenlegi kötelező 12 méter helyett. 3.) A szóban forgó terület kereskedelmi- szolgáltató gazdasági övezetből mezőgazdaságiipari övezetbe történő átsorolását környezetvédelmi veszélyei miatt nem javasoljuk. Általánosan is javasolható, a lakóterületektől legalább 300 méter távolságig elkerülni a mezőgazdasági ipari tevékenységek folytatását. Más önkormányzatok esetében ilyen jellegű szabályozási tervi módosítást is kezdeményeztek, a tapasztalt környezetvédelmi problémák, lakossági bejelentések elkerülése érdekében. Amennyiben az önkormányzat előzetes döntésében, a módosítást kezdeményező vállalkozó kérésére a kereskedelmi- szolgáltató- gazdasági övezet mezőgazdaságiipari övezetbe történő átsorolását támogatja, a közeli belterületi lakóterületek megfelelő védelmét szolgáló kiegészítő szabályozás kidolgozását feltételül szabva, a tervezési folyamatba a környezetvédelmi szakág bevonása is szükséges. A módosítás ezen elemére vonatkozó kezdeményezés eredményességét csak az előzetes tájékoztatási szakasz alatt beérkező szakvélemények ismeretében lehet majd reálisan megbecsülni. 2

3 A módosítással érintett gazdasági terület elhelyezkedése Gazdasági terület Tervezett bővítése A hatályos szabályozási terv részlete, a bővítés helyének előzetes jelölésével 3.) Az érintett terület és környezetének bemutatása: A 0293/14 Hrsz-ú külterületi ingatlan Derecske belterületének nyugati széléhez csatlakozik. Jelenleg beépítetlen, de művelésből kivett, földhivatali nyilvántartás szerint telephelyként bejegyzett terület. A földhivatali térképkivonaton lévő ingatlan lehatárolása (telekalakítás) a hatályos szabályozási tervvel összhangban történt meg, tehát 0293/15 Hrsz alatt, magán útként lett leválasztva a szabályozási terven közlekedési terület bővítésére szánt területrész. E területrész még a módosítást kezdeményező vállalkozó tulajdonában van. A szabályozási terv elhatározásai (a Földesi út szabályozásának tervezett szélesítése, és a tervezett körforgalmú csomópont kialakíthatósága) érdekében jelentős területrészt kellett az ingatlanból leválasztani. A tulajdonos mezőgazdasági jellegű fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását az ily módon leszűkült terület, figyelembe véve a 12 méter előkert kialakítására vonatkozó hatályos szabályozási előírást, a gazdasági épületektől megfelelő távolságra már nem teszik lehetővé a tulajdonos számára szolgáló lakás elhelyezését, amit az övezeti előírások egyébként lehetővé tesznek. A vállalkozó tanyaközpont jellegű fejlesztési elképzeléseinek (lakóház, állattartó épületek, egyéb mezőgazdasági családi vállalkozás kialakítása) megvalósításához szükség lenne az általa kezdeményezett terület bővítésre, és előkert méret csökkentésre. A hatályos szabályozási terven kijelölt kereskedelmi- szolgáltató gazdasági övezet mezőgazdasági üzemi területbe történő átsorolása, a tervezett beruházásokhoz kapcsolódó támogatási pályázatokon való indulás lehetőségének megteremtése miatt, a vállalkozó számára létfontosságú lenne. Az ingatlan környezetében tervezett ugyancsak kereskedelmi- szolgáltató gazdasági övezetbe sorolt területek jelenleg beépítetlenek. 3

4 A módosítással érintett gazdasági terület elhelyezkedése A földhivatali térképmásolat ingatlanra és környezetére vonatkozó részlete. 4

5 4.) Beépítési Terv (javaslat): A terület beépítési javaslata a tervezett északkelet irányú területbővítést figyelembe véve készült. A hatályos szabályozási terv alapján történt telekalakítás esetén a telek északkeleti részén tervezett lakóépület, az övezeti előírások szerint biztosítandó 12 méter mélységű előkert betartásával csak a telek nyugati részén építeni tervezett gazdasági, illetve állattartó épület közelében lenne elhelyezhető. Módosítás előtti lehetőség Módosítás utáni lehetőség 5

6 5. Változások várható infrastrukturális igényei: A tervezett fejlesztések infrastruktúra igénye a jelenlegi ellátás adottságait alapul véve biztosítható. 6. A javasolt beépítés, változás várható környezeti hatásai. A tervezett tevékenység (mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó gazdasági tevékenység, állattartás, a gazdálkodó- tulajdonos számára szolgáló lakás) az IG-3b jelű mezőgazdasági ipari gazdasági övezet nem jelentős mértékűen zavaró hatású tevékenységek elhelyezésére szolgáló építési övezetben és a jelenleg szabályozott kereskedelmi- szolgáltató gazdasági övezetben is lehetséges. A pályázati- támogatási és távlati fejlesztési lehetőségek figyelembe vételével a beruházó a mezőgazdasági ipari terület övezeti besorolását igényli. Amennyiben mezőgazdasági- ipari övezeti besorolású övezet kerül kijelölésre, annak ellenére, hogy nem jelentős mértékűen zavaró hatású tevékenységek elhelyezésére szolgáló övezet kerülne kijelölésre, a szomszédos lakóterületek védelme (biztonsága) érdekében kiegészítő szabályozás- korlátozás bevezetése is szükségessé válhat. Pl: a lakóingatlanok szélétől méter távolságig korlátozni a környezeti konfliktus veszélyt jelentő gazdasági tevékenységeket, függetlenül attól, hogy a környezetvédelmi engedélyezés előzetes kontrolt jelente. 7. Örökségi érték: A fejlesztésként bevonni tervezett terület (egyelőre beépítésre nem tervezett) északi részét régészeti nyilvántartás nem érinti. A területet érintő egyéb örökségi érték nincs. Kiegészítve: január 28. Zsemberi István Vezető településtervező TT/1É

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT yeztetések után véglegesített, jóváhagyásra előkészített dokumentáció 0. 0. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI ERVE 0. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA A SZABÁLYOZÁSI ERV BEN BEKÖVEKEZE VÁLOZÁSOK BEMUAÁSA SZ- SZ- SZ- Külterület

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014. DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS POLGÁMESTEI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IODA 0 Debrecen, Piac utca 0. sz. () -, () -00, fax.: - e-mail: foepitesziroda@ph.debrecen.hu Debrecen. számú vrk. Gázvezeték utca tervezett kiszolgáló

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Fő út Ifjúság utca Sport utca Szélesvíz-patak által határolta terület ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. május AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám: 42-4/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖNKORMÁNYZATI VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG (első olvasat) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /. (..) sz. határozatához VÁROS-TEAMPANNON

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához 3. Napirend helyi építési szabályzat módosításának előkészítése 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 2014. (véleményezési szakaszra) MEGBÍZÓ: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12. TERVEZŐ:

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről, jogokról és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2005 (IV.5.) rendelet folyamatban

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 18/2001.(IX.18.) ÖK. rendelete Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 22-én + ) Törökbálint

Részletesebben

Ócsa Város Településszerkezeti tervéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A határozat hatálya I.

Ócsa Város Településszerkezeti tervéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A határozat hatálya I. Ócsa Város Önkormányzatának többször módosított 1 204/2004.(XI.30) ÖK. határozata Ócsa Város Településszerkezeti tervéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A határozat hatálya I. (1) A határozat hatálya területi

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19 /2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben