4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA"

Átírás

1 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek kiválasztása során figyelembe vettük, hogy a biológiai aktivitás érték a település egész területére nézve nem csökkenhet. A módosítások során az államigazgatási szervek előzetes észrevételeit figyelembe vettük. A módosítani kívánt területek a következők: - 1. sz. terület: 064/209 hrsz tömb határai: 067/1 hrsz-ú út, 064/208 hrsz-ú út. Területfelhasználás változás: Má -> szv A módosítás oka: A területre szennyvíztelep kialakítására nyert pályázatot az Önkormányzat. A terület erre a célra alkalmas, valamint megfelelő távolságra fekszik a település illetve a szomszédos települések lakott területeitől. A területre környezeti vizsgálat készült. A szennyvíztelep elhelyezése ezen a területen a jelenleg hatályos rendezési terv szerinti Má (általános mezőgazdasági) területi besorolás szerint nem lehetséges. Emiatt a szerkezeti és a szabályozási terv valamint a Helyi Építési Szabályzat is módosul. A területet beépítésre szánt különleges terület kategóriába lett sorolva (az új területfelhasználás jele: szv) sz. terület: 064/63-064/65; 064/96-064/103 hrsz tömb határai: 064/62 hrsz-ú út, 064/66 hrsz-ú út, 064/95 hrsz-ú út, 064/105 hrsz-ú út, 064/208 hrsz-ú út Területfelhasználás változás: Mk -> Ev A terület a létesítendő szennyvíztelep (1 sz. terület) közvetlen környezetében található. Az itt elhelyezkedő telkek Mk (kertes mezőgazdasági) övezetbe tartoznak a jelenleg hatályos rendezési terv szerint. A terület nagy része jelenleg is fásított. A rendezési terv módosítása során a terület Ev (véderdő) besorolást kap. A módosítás oka: a lakó és mezőgazdasági területek nagyobb védelmének biztosítása az elhelyezendő szennyvíztelep által esetlegesen okozott környezeti terhelésektől sz. terület: 064/13 hrsz tömb határai: 067/3 hrsz-ú út, 064/13/b s.h. út; 063 hrsz-ú csatorna, délen: a belterületi határ Területfelhasználás változás: Gksz -> Lf

2 Az ingatlan a település belterületétől északnyugatra, közvetlenül a lakóterület mellett helyezkedik el. orábbi önkormányzati elhatározások szerint ezen a területen egy nagyobb kereskedelmi létesítmény kialakításának lehetőségét szerették volna biztosítani azzal, hogy a terület a rendezési terven Gksz (ereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület) besorolást kapott. Az eltelt idő alatt viszont nem valósult meg ez az elképzelés és igény sem merült fel a későbbi ilyen célú hasznosításra. Ugyanakkor a településen egy Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezését szeretnék megvalósítani, amely egyik lehetséges helye ezen a telken van, mivel ez a telek az intézmény kialakítására kedvező feltételekkel rendelkezik. Megfelelően közművesített területen található, ugyanis a lakóterület közvetlen közelében fekszik, valamint közlekedési szempontból is kedvező elhelyezkedésű. Mivel Gksz területen ilyen intézmény nem helyezhető el, ezért az ingatlant Lf falusias lakóterületbe lett sorolva sz. terület: 1715/1-3; ; ; ; 1814/1 /2 hrsz-ok tömb határai: 1797 hrsz út, 1795 hrsz s.h. út, 091 hrsz út, 093/3 hsz út Területfelhasználás változás: Lf -> Mk A terület a település belterületétől nyugatra található. A jelenleg hatályos rendezési terv szerint Lf, azaz falusias lakóterület, amely azelőtt Mk (kertes mezőgazdasági) terület volt. A területet jelenleg is mezőgazdasági területként hasznosítják, nagy része gyümölcsös. Lakóház építésére, lakóterület kialakítására nem jelentkezett az elmúlt időszakban igény, a jelenlegi belterületen évre elegendő beépíthető terület áll rendelkezésre, így továbbra is mezőgazdasági területként szeretnék hasznosítani. Emiatt a terület Mk (kertes mezőgazdasági) területbe történő visszaállítása mellett döntött a település sz. terület: 0117/4-8; 2169, 2168; 2152/1 /2, 2179/2, 2172; 2170; 2171/1; 2308; 2309 hrsz-ok tömb határai: 0118 hrsz út, 0114 hrsz út, 0129 hrsz út, 0140/1 hrsz út, 2150 hrsz s.h. út, 2149 hrsz s.h. út, 2180 hrsz s.h. út, 2198 hrsz s.h. út Területfelhasználás változás: Eg -> Gip A település belterületétől délnyugatra található a terület. Jelenleg a rendezési tervben Eg (gazdasági erdő) területként szerepel. Azonban a valóságban ezeken a területeken fűrészüzem, benzinkút és egyéb ipari épületek is találhatóak. Ezek törvényes működését kívánja lehetővé tenni és bővítési, fejlesztési területeket is biztosítani az Önkormányzat. Emiatt a település ezen a területen jelölt ki egy nagyobb összefüggő iparterületet a vele szemben lévő kihasználatlan rendezési terv szerinti iparterület helyett, amelyet jobbára mezőgazdasági területként kívánnak a jövőben hasznosítani, valamit ehhez kapcsolódóan egy bővítési területet (6. sz. terület) sz. terület: hrsz tömb határai: 0118 hrsz út, 0114 hrsz út, 0129 hrsz út, 0140/1 hrsz út, 2150 hrsz s.h. út, 2149 hrsz s.h. út, 2180 hrsz s.h. út, 2198 hrsz s.h. út Területfelhasználás változás: Mk -> Gip

3 A terület az 5. sz. terület mellett található. A fent említett (5. sz. terület) iparterület bővítési területeként Mk (kertes mezőgazdasági) terület helyett Gip (ipari gazdasági) területbe lett sorolva, elsősorban a faipari üzem bővítési területeként sz. terület: 0147/1; 0147/2 hrsz tömb határai: 0140/1 hrsz-ú út, 0148hrsz-ú csatorna, 0146 hrsz-ú út Területfelhasználás változás: Gip -> Má A belterülettől délnyugatra található. A terület a hatályos rendezési terven Má (általános mezőgazdasági) területből Gip (ipari gazdasági) területbe lett sorolva régebbi gazdasági elképzelések miatt. A valóságban azonban nem itt jelentkezett igény a terület e célból történő hasznosítására, hosszabb távon sem. Jelenleg is mezőgazdasági területként funkcionál. Emiatt a terület mezőgazdasági területbe (Má) történő visszasorolása mellett döntött a település sz. terület 0145/3 hrsz tömb határai: 0144 hrsz-ú csatorna, 0146 hrsz-ú út, 0152 hrsz-ú vasút Területfelhasználás változás: Gip -> Eg A település délnyugati részén található terület. Gip (gazdasági ipari) területnek lett kijelölve, azonban az évek során nem merült fel igény a terület e célból történő hasznosítására, főként nehéz megközelíthetősége miatt. A szomszédos iparterületet és közelben található mezőgazdasági területeket elválasztó gazdasági erdő (Eg) céljára szeretnék hasznosítani sz. terület 0145/5, 0145/6, 0145/8, 0145/9, 0145/10 hrsz-ok tömb határai: 0144 hrsz-ú csatorna, 0146 hrsz-ú út, 0152 hrsz-ú vasút Területfelhasználás változás: Gip -> Má Szintén a település délnyugati részén található terület. Gip (gazdasági ipari) területnek lett kijelölve mezőgazdasági területből, azonban az évek során nem merült fel igény a terület e célból történő hasznosítására. A területen jelenleg is mezőgazdasági termelés folyik, ahol fiatal telepítésű gyümölcsösök találhatóak. Ezt figyelembe véve, valamint, hogy a településen nagy területek erdősödtek be és aránylag kevés a mezőgazdasági terület, a terület Má (általános mezőgazdasági) területbe szeretnék sorolni sz. terület 0141/18 /19 /3 /4 /16 /17 /6 /14 /15 /8 /9 /10 /11 /12 /13 hrsz-ok tömb határai: 0142 hrsz-ú árok, 0144 hrsz-ú csatorna, keleti és déli oldalon a belterülethatár A belterülettől délre eső terület. Lakóterületnek lett kijelölve és akként is funkcionál. A belterületbe vonása jelenleg folyamatban van. Ezen a területen a rendezési terven a belterületi határ módosítására kerül sor a földhivatali munkarész alapján, a terület közművesíthetősége érdekében (szennyvíz) sz. terület: 0193/8 hrsz tömb határai: 0192 hrsz-ú út, 0194 hrsz-ú út, 0210 hrsz-ú út

4 A terület a balterülettől délre fekvő terület. A szerkezeti terven Gip (ipari gazdasági) területként szerepel és a valóságban is ekként funkcionál, azonban ez a rendezési terv készítésekor nem lett átvezetve a szabályozási tervre. Ezt az átvezetést javítani szükséges, valamint szabályozási előírások elkészítése történt erre a területre sz. terület: : 029/1 /2 /3 /4 /5 hrsz tömb határai: 028 hrsz-ú csatorna, 015 hrsz-ú közl. út, 031 hrsz-ú út, 030/44 hrsz-ú út, nyugaton a belterülethatár Területfelhasználás változás: Eg -> Lf A belterülettől északkeletre fekvő terület. A településen egy Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezésére merült fel az igény, amely egyik lehetséges helye ezen a területen lenne, mivel ez a telek az intézmény kialakítására kedvező feltételekkel rendelkezik. Megfelelően közművesített területen van, a lakóterület közvetlen közelében fekszik, valamint közlekedési szempontból is kedvező az elhelyezkedése. A terület a rendezési tervben Eg (gazdasági erdő) területként szerepel, a valóságban azonban a terület csak részben erdősödött, bozótos illetve kamionforduló alakult itt ki. A területet emiatt Lf falusias lakóterületbe sorolása mellett döntött a település A módosítás során elérendő célok összefoglalása és a Településrendezési terv e célból módosítandó elemeinek bemutatása A módosítás során elérendő cél, a település gazdasági, szociális és infrastrukturális viszonyait kedvezően befolyásoló, munkahelyteremtő beruházások megvalósításának segítése. Jelen módosítások esetében a szennyvíztelep helyének kijelölésével, a gazdasági-ipari területek átcsoportosításával valamint szociális intézmények területeinek kialakításával ez a cél elérhetőbbé válik. A településrendezési terven belül a Szerkezeti terv, a Szabályozási terv valamint a Helyi Építési Szabályzat is módosul. A módosítás során a területfelhasználások a következőképpen alakulnak: Területfelhasználás változás Helyrajzi szám Terület /m2/ Má -> szv 064/ Mk -> Ev 064/63-064/65; 064/96-064/ Gksz -> Lf 064/ Lf -> Mk 1715/1-3; ; ; ; 1814/1 / Eg -> Gip 0117/4-8; 2169, 2168; 2152/1 /2, 2179/2, 2172; 2170; 2171/1; 2308;

5 2309 Mk -> Gip Gip -> Má 0147/1; 0147/ Gip -> Eg 0145/ Gip -> Má 0145/5, 0145/6, 0145/8, 0145/9, 0145/ Eg -> Lf 029/1 /2 /3 /4 / Az övezeti besorolások alakulása: A szennyvíztelep területe a HÉSZ-be újonnan bevezetett 4.2 (szennyvíztelep övezete) övezetbe kerül. A szennyvíztelep körülötti terület Ev (védelmi célú erdő) övezeti besorolást kapja. A 3. sz. valamint a 12. sz. terület (lehetséges gyermekjóléti központ területei) Lf 1.2 övezetbe kerülnek. A 4. sz terület Mk 1.1 övezetbe, az 5. sz terület Gip 1.1 valamint Gip 1.2 övezetbe, a 6. sz. terület Gip 1.1 övezetbe, a 7. sz. terület Má 1.1 övezetbe, a 8. sz. terület Eg 1, a 9. sz. terület Má 1.3, a 11. sz. terület Gip 2.1 övezetbe kerül. Új övezet: 4.2 Szennyvíztelep övezete Csak kiszolgáló üzemi funkcióval és az azt kiszolgáló technikai berendezésekkel beépíthető. ialakítása ágazati szabványok és környezetvédelmi előírások szerint. Az új övezeti előírások a következők (piros dőlt betűvel jelölve a változtatások): (4) ülönleges területek övezeteinek telekre vonatkozó összefoglaló szabályozása: Alkalmazható Telekre vonatkoztatott Sajátos ialakítható legkisebb használat Építési övezet jele szerint ülönleges terület, sport, szabadidős terület 1.. SZ ,5/7, SZ ,5/7, beépít ési mód telekszéless ég (m) telekterület (m 2 ) zöldfelület (%) megengedett min/max. építmény magasság (m) legnagyobb beépítettség (%) SZ ,5/7,5 15 SZ ,5/7,5 25

6 ülönleges terület, temető terület k SZ ,5/7, k SZ /7, k SZ /7, SZ ,5/7,5 25 SZ /7,5 5 SZ /7,5 15 ülönleges terület, nagy kiterj. közmű terület 3 k O-SZ /7, O-SZ /6, O-SZ /7,5 20 O-SZ /6,0 20 ülönleges terület, hulladékkezelők területei 4 SZ ,5/7, SZ /7, SZ ,5/7,5 5 SZ /7, Az alátámasztó munkarészek várható változásai: - közlekedés: A hatályos rendezési tervhez viszonyítva nem változik. - közművek (ivóvíz, energia): Változás nem történik, a meglévő ivóvíz-, elektromos- és gáz hálózatokról a módosítások biztosíthatóak. - csatornázás, szennyvíz: A településre elkészült a létesítendő szennyvízhálózat elvi engedélyes terve, melyet jelen rendezési terv módosítás alátámasztó munkarészként kíván alkalmazni. - hírközlés: A hatályos rendezési tervhez képest nem változik.

7 - örökségvédelmi hatástanulmány: A szerkezeti terven újonnan beépítésre kijelölt területek vonatkozásában készült el a meglévő Örökségvédelmi Hatástanulmány felülvizsgálata. - magasabb szintű tervekkel való egyezőség vizsgálata: A kismértékű változások nem befolyásolják jelentősen az egyezőség mértékét, ugyanakkor a MTrT egyezőség vizsgálata a módosítás során elkészült. - tájrendezés munkarész: Nem változik. - környezeti értékelés: Az új beépítésre szánt területekre vonatkozóan környezeti vizsgálat készül. - Biológiai aktivitás változásai: Miből BAÉ.ért. Mi lesz BAÉ.ért. Terület (ha) Jelenlegi akt. érték Tervezett akt. érték BAÉ változás Má 3,70 szv 1,50 0,65 2,41 0,98-1,43 Mk 5,00 Ev 9,00 7,83 39,15 70,47 31,32 Gksz 0,40 Lf 2,40 6,11 2,44 14,65 12,21 Lf 2,40 Mk 5,00 16,52 39,65 82,60 42,95 Eg 9,00 Gip 0,40 14,64 131,76 5,86-125,90 Mk 5,00 Gip 0,40 3,60 18,00 1,44-16,56 Gip 0,40 Má 3,70 8,79 3,52 32,52 29,01 Gip 0,40 Eg 9,00 4,33 1,73 38,97 37,24 Gip 0,40 Má 3,70 11,70 4,68 43,29 38,61 Eg 9,00 Lf 2,40 4,22 37,98 10,13-27,85 Összesen: 281,31 300,90 19,59 A biológiai aktivitás értéke az egész település tekintetében nem csökken, minimális mértékben nő A módosítás lényege és az eredeti tervhez mért jelentősége A módosítások során a szennyvíztisztító kialakítása kedvező feltételeket biztosít az infrastruktúra fejlődéséhez. A kialakult ipari és mezőgazdasági területek valóságnak megfelelő bejelölése elősegíti a munkahelyteremtő gazdasági és mezőgazdasági beruházások létrejöttét illetve kiteljesedését (pályázatok, támogatások igénybevétele). Az új szociális intézmény kialakítása nagy mértékben segíti a szociális ellátást illetve szintén munkalehetőséget biztosít a településen élők számára.

8 Az eredeti tervhez képest várhatóan: - nő a foglalkoztatottság - élénkül a gazdasági és mezőgazdasági termelés - bővül a szociális ellátások köre 4.4. Várható társadalmi, gazdasági és környezeti hatások, örökségi vagy környezeti érték sérülésének lehetőségei, rövid összefoglaló - társadalmi hatások: A módosítások a szociális ellátó rendszer körét bővítik. Elősegítik az új munkahelyek létesülését. Élhetőbbé teszik a lakosság számára a települést. A módosítások egyetlen társadalmi csoportra nézve sem hátrányosak. - gazdasági hatások: Az új munkalehetőségekkel és támogatási források vélhetően jobb kihasználásának lehetővé tétele miatt pozitív gazdasági hatásokra lehet számítani. - környezeti hatások: A módosítás a települési környezetre gyakorolt hatása a belterület vonatkozásában nem jelentős. Lokális környezeti változások szempontjából az 1.,5., 6. és 12. számú módosítások lehetnek kedvezőtlen hatással az adott telkeken található környezeti értékekre, ugyanakkor a kijelöléseknél figyelembe vettük a környező ingatlanok védelmének biztosítását. Az 1. sz. terület esetén az adott telekre nézve negatív környezeti hatással van a módosítás, ugyanakkor a település egészére nézve (szennyvíz megfelelő elvezetése és kezelése) pozitív. Az 5. sz. területet tekintve a valóságban már kialakult gazdasági tevékenységek zajlanak a területen. A 6. sz. terület a már meglévő fűrészüzem bővítési területe. A 12. sz. terület módosításával a területfelhasználás szintjén gazdasági erdő szűnik meg, ugyanakkor a valóságban ezen a területen silány minőségű fásulások és bozótosok találhatóak, valamint kaviccsal és törmelékekkel szórt kamionforduló alakult ki az idők során. A további módosítások mindezeket ellensúlyozva pozitív környezeti hatást gyakorolnak. A biológiai aktivitásérték a település egészére nézve nem csökken. Az módosítandó területeken tudomásunk szerint nem található sem országosan, sem helyi védettségű, vagy védelemre kijelölhető művi érték vagy értékvédelmi terület. A módosítandó területeken tudomásunk szerint nem található nemzetközi-, országos- ill. helyi- táj- és természetvédelmi érték, vagy helyi jelentőségű oltalomra kijelölendő terület ill. természeti érték. Nyíregyháza, Gibáné Guthy Judit okl.építészmérnök vezető tervező TT

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT yeztetések után véglegesített, jóváhagyásra előkészített dokumentáció 0. 0. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI ERVE 0. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA A SZABÁLYOZÁSI ERV BEN BEKÖVEKEZE VÁLOZÁSOK BEMUAÁSA SZ- SZ- SZ- Külterület

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

Településrendezési terv

Településrendezési terv Településrendezési terv Máriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 31/2011.(VI.22.) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról áriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

Részletesebben

MENCSHELY Településszerkezeti terv

MENCSHELY Településszerkezeti terv MENCSHELY Településszerkezeti terv 2004. március 23. Mencshely, Településszerkezeti terv Készítette Mencshely Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV

Részletesebben

Vácszentlászló Önkormányzata Képviselő-testének /2007. (..) határozata

Vácszentlászló Önkormányzata Képviselő-testének /2007. (..) határozata Vácszentlászló Önkormányzata Képviselő-testének /2007. (..) határozata Vácszentlászló Község Önkormányzata jelen határozatával jóváhagyja Vácszentlászló Község Településszerkezeti tervét és annak mellékleteit,

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Ócsa Város Településszerkezeti tervéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A határozat hatálya I.

Ócsa Város Településszerkezeti tervéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A határozat hatálya I. Ócsa Város Önkormányzatának többször módosított 1 204/2004.(XI.30) ÖK. határozata Ócsa Város Településszerkezeti tervéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A határozat hatálya I. (1) A határozat hatálya területi

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Fő út Ifjúság utca Sport utca Szélesvíz-patak által határolta terület ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. május AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településszerkezeti terv és leírás jóváhagyva 37/2006 (VII.26.) sz. K.t. határozattal, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv jóváhagyva

Részletesebben

VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Vasvár Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 212/. (X.27.) sz. határozatához M-TEAMPANNON KFT.. október V A S V Á R VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA. Egyeztetési terv Alátámasztó munkarészek

SÁRVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA. Egyeztetési terv Alátámasztó munkarészek SÁRVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Egyeztetési terv Alátámasztó munkarészek Településtervezés: Fülöp Péter TT/1É 01-0940 Nyári Balázs Örökségvédelem: Fülöp Péter É/1 01-0940 Tájtervezés,

Részletesebben

Balatonberény Község Telepítési tanulmányterv a belterületi és a turisztikai fejlesztési területre

Balatonberény Község Telepítési tanulmányterv a belterületi és a turisztikai fejlesztési területre Balatonberény Község Telepítési tanulmányterv a belterületi és a turisztikai fejlesztési területre KÉSZ Kft 2013.08. KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT. 1016 Budapest, Naphegy utca 26. Tel: 06-1-489-03-65,

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÖNKORMÁNYZATI VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG (első olvasat) TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /. (..) sz. határozatához VÁROS-TEAMPANNON

Részletesebben

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL 1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZAT BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Bátya község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településrendezési terv Szerkezeti terv és leírás módosítása elfogadva a 8/2011. (II.14.) sz. határozattal Szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása jóváhagyva a 3/2011. (II.14.) önkormányzati

Részletesebben

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2.

Részletesebben

Berente község Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv

Berente község Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv 2. sz. melléklet a 194/2011. (VIII.25.) KT határozathoz Berente község Településszerkezeti Terv leírása A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA A településszerkezeti terv feladata A Településszerkezeti Terv

Részletesebben