I. SZEMÉLYI RÉSZ. 112/2005. (XI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár gazdasági igazgatóhelyettesének. szükséges fenntartói egyetértésről 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. SZEMÉLYI RÉSZ. 112/2005. (XI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár gazdasági igazgatóhelyettesének. szükséges fenntartói egyetértésről 3"

Átírás

1 SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 112/2005. (XI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Mgyi Lvéltár gazdasági igazgatóhlyttsénk magasabb vztői mgbízásához szükségs fnntartói gytértésről 3 II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 28/2005. (XII. 01.) Kgy. r. A mgyi önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak fltti rndlkzési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV.01.) Kgy. rndlt módosításáról 3 29/2005. (XII. 01.) Kgy. r. Nógrád Mgy Trültrndzési Trvéről 4 III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 111/2005. (XI. 24.) Kgy. h. Jlntés az lmúlt közgyűlésn hozott határozatok végrhajtásáról, a két ülés között történt főbb sménykről, átruházott hatáskörbn hozott döntéskről és a közgyűlés ülésér készült lőtrjsztéskhz kapcsolódó bizottsági vélménykről, javaslatokról /2005. (XI. 24.) Kgy. h. Nógrád Mgy Trültrndzési Trv javaslattvő fázisának lzárásáról /2005. (XI. 24.) Kgy. h. Nógrád Mgy Trültrndzési Trvénk mgyi szabályozási ajánlásairól /2005. (XI. 24.) Kgy. h. Nógrád Mgy Trültrndzési Trvénk trültrndzési intézkdési javaslatáról /2005. (XI. 24.) Kgy. h. Nógrád Mgy Önkormányzata évi költségvtésénk I-III. ngydévi tljsítéséről /2005. (XI. 24.) Kgy. h. Nógrád Mgy Önkormányzatának évi költségvtési koncpciójáról /2005. (XI. 24.) Kgy. h. A salgótarjáni 150 férőhlys bntlakásos szociális intézmény és 20 férőhlys idősk klubja évi címztt támogatási igénybjlntés bnyújtásáról (343 hrsz-ú ingatlan tulajdonba történő átvétlénk jóváhagyása) /2005. (XI. 24.) Kgy. h. A salgótarjáni 150 férőhlys bntlakásos szociális intézmény és 20 férőhlys idősk klubja évi címztt támogatási igénybjlntés bnyújtásáról /2005. (XI. 24.) Kgy. h. A salgótarjáni 150 férőhlys bntlakásos szociális intézmény és 20 férőhlys idősk klubja évi címztt támogatási igénybjlntés bnyújtásáról (az igénybjlntés 2. sz. dokumntuma) /2005. (XI. 24.) Kgy. h. Diósjnő, kültrült 0141 és 0143 hrsz-ú ingatlanok és azok tartozékai hasznosításáról /2005. (XI. 24.) Kgy. h. Csrhátsurány bltrült 4/4 és 4/2 hrsz-ú ingatlanok (Csrhátsurány, Bocskai út 1.) hasznosításáról /2005. (XI. 24.) Kgy. h. Hajdúszoboszló bltrült 3018 hrsz-ú ingatlan (Hajdúszoboszló, Damjanich út 54/B. szám alatti üdülő) hasznosításáról 81 1

2 124/2005. (XI. 24.) Kgy. h. Salgótarján bltrült 3889/2/A/10 hrsz-ú ingatlan (Erzsébt tér 5. szám alatti iroda) hasznosításáról /2005. (XI. 24.) Kgy. h. Csitár bltrülti ingatlanok Sznt Lázár Mgyi Kórház nógrádgárdonyi tlphly ivóvíz szolgáltatás átkötésénk mgvalósításáról /2005. (XI. 24.) Kgy. h. Nógrád Mgy Önkormányzata fnntartásában működő intézményk közös bszrzésiről /2005. (XI. 24.) Kgy. h. Az önkormányzat intézményibn történt gys üzmlttési fladatok átszrvzésénk rdményiről, a további fladatokról /2005. (XI. 24.) Kgy. h. Nógrád Mgy Önkormányzata gazdálkodási rndszrénk átfogó llnőrzéséről szóló Állami Számvvőszéki jlntésről, az intézkdési trv lfogadásáról /2005. (XI. 24.) Kgy. h. A Sznt Lázár Mgyi Kórház pénzügyigazdasági hlyzténk javítására történő intézkdéskről 87 2

3 112/2005. (XI.24.) Kgy. Tárgy: A Nógrád Mgyi Lvéltár gazdasági igazgatóhlyttsénk magasabb vztői mgbízásához szükségs fnntartói gytértésről H A T Á R O Z A T A A Nógrád Mgyi Önkormányzat Közgyűlés gytért Lngyl Józsfnénk a Nógrád Mgyi Lvéltár gazdasági igazgatóhlyttsi, magasabb vztői bosztásra történő határozatlan idjű mgbízásával. A közgyűlés utasítja a Nógrád Mgyi Lvéltár igazgatóját a mgbízáshoz szükségs munkáltatói intézkdésk mgtétlér. Fllős: Tykvicska Árpád igazgató Határidő: értlmszrűn Salgótarján, novmbr 24. Dóra Ottó sk. Nógrád Mgyi Önkormányzat Közgyűlésénk lnök dr. Barta László sk. Nógrád mgyi főjgyző Nógrád Mgyi Önkormányzat Közgyűlésénk 28/2005. (XII. 01.) Kgy. rndlt a mgyi önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak fltti rndlkzési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV.01.) Kgy. rndlt módosításáról A Nógrád Mgyi Önkormányzat Közgyűlés a hlyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bkzdésébn kapott flhatalmazás alapján a 28/1999. (IV.01.) Kgy. rndlt (továbbiakban: VR) módosításáról az alábbi rndltt alkotja. 1. a) A VR. 2. (5) bkzdésbn mghatározott mlléklt (vagyonkódx) hlyéb jln rndlt mlléklt lép. 2. A jln rndlt kihirdtés napján lép hatályba. Salgótarján, novmbr 24. MELLÉKLET Dóra Ottó sk. dr. Barta László sk. Nógrád Mgyi Önkormányzat Nógrád mgyi főjgyző Közgyűlésénk lnök 3

4 Nógrád Mgyi Önkormányzat Közgyűlésénk 29/2005. (XII. 01.) Kgy. rndlt Nógrád Mgy Trültrndzési Trvéről Nógrád Mgy Önkormányzatának Közgyűlés a hlyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. törvény 70. (1) bkzdés c) pontja, valamint a trültfjlsztésről és trültrndzésről szóló évi XXI. törvény 11. (1) bkzdés a) pontja és (2) bkzdés b) pontja szrinti flhatalmazás alapján, az Országos Trültrndzési Trvről szóló évi XXVI. törvény mgyi trültrndzési trvkr vonatkozó lőírásainak mgfllőn ljárva, a mgy kigynsúlyozott trülti fjlődés, a trültfjlsztési és trültrndzési fladatok összhangolása érdkébn a mgy térszrkzténk alakításáról, trültflhasználásának módjáról és szabályairól a kövtkző rndltt alkotja: I. Fjzt Általános rndlkzésk A rndlt célja és hatálya 1. (1) A rndlt célja a mgy trültén az érinttt tlpülési önkormányzatok, szakmai, gazdasági és társadalmi szrvztk gytértésévl a trültrndzési trvbn foglaltaknak mgfllőn a trültrndzés alapvtő fladatainak és szabályainak mgállapítása, a mgy gys térségibn a trültflhasználás fltétlink és a műszaki infrastrukturális hálózatok térbli rndjénk mghatározása, tkintttl a fnntartható fjlődésr, valamint a trülti, táji, trmészti és kulturális adottságok mgőrzésér, ill. rőforrások védlmér. (2) A rndlt hatálya Nógrád mgy trültér trjd ki. Nógrád mgy trültrndzési trv hatálya alá tartozó tlpülésk jgyzékét az 1/1. sz. mlléklt tartalmazza. Fogalom mghatározások 2. E rndlt alkalmazásában: 1. Bltrjs mzőgazdasági térség: kimlt térségi és mgyi trültrndzési trvkbn alkalmazott trültflhasználási katgória, amlybn lsősorban mzőgazdasági trmlést folytatnak, zn blül mghatározó a szántó vagy szőlő, illtőlg gyümölcsös művlési ágban nyilvántartott trült. 2. Építményk által igényb vtt térség: az országos, kimlt térségi és mgyi trültrndzési trvbn alkalmazott trültflhasználási katgória, amlyb a műszaki infrastruktúra, valamint a nm tlpülési trültkhz és tlpülési funkciókhoz kapcsolódó gydi építményk trült és szükségs védőtrültük tartozik. 3. Erdőgazdálkodási térség: országos, kimlt térségi és mgyi trültrndzési trvkbn alkalmazott trültflhasználási katgória, amlyb lsősorban rdőtrültk és az rdőfjlsztési trvbn rdőtlpítésr szánt trültk tartoznak. 4. Hagyományosan vidéki tlpülési térség: kimlt térségi és mgyi trültrndzési trvbn alkalmazott trültflhasználási katgória, amlyb lsősorban a városi ranggal nm rndlkző tlpülésk, illtv a 15 fő/ha-nál nm nagyobb bltrülti laksűrűségű tlpülésk tlpülési trülti tartoznak. 5. A kimlt térség és a mgy szrkzti trv: a térségi trültflhasználás rndszrét, a tlpülésrndszr térbli rndjét, a műszaki infrastruktúra-hálózatok és építményk hlyét, valamint zk összfüggésit a kimlt térség és a mgy trültrndzési trvébn mghatározó trv. 6. Tlpülési trült: a bépítésr szánt trültk közül a tlpülés bltrülténk és a bltrülthz közvtlnül csatlakozó kültrülti bépítésr szánt trültink gyütts. 7. Térség: a trültrndzés szmpontjából mgkülönböztttt trülti gység, amlyr vonatkozóan a trültrndzési trv lőírásokat határoz mg. 4

5 8. Térségi övzt: országos, kimlt térségi és mgyi trültrndzési trvkbn alkalmazott, sajátos jllmzőkkl rndlkző trülti gység, amlybn az Országos Trültrndzési Trv lfogadásáról szóló évi XXVI. törvénybn, illtv külön jogszabályokban mghatározott lőírásokat kll alkalmazni. 9. Városias tlpülési térség: kimlt térségi és mgyi trültrndzési trvbn alkalmazott trültflhasználási katgória, amlyb lsősorban a városok tlpülési trült, továbbá azok a tlpülési trültk tartoznak, ahol a bltrülti laksűrűség jllmzőn 15 fő/ha fölötti. 10. Vízgazdálkodási térség: országos, kimlt térségi és mgyi trültrndzési trvbn alkalmazott trültflhasználási katgória, amlyb jllmzőn a vízgazdálkodási trültk tartoznak. II. Fjzt A mgyi trültrndzési trv 3. (1) A mgyi trültrndzési trv a mgy szrkzti trvét, valamint a mgy térségi övztit és az zkr vonatkozó szabályokat foglalja magába. (2) A mgy szrkzti trvét a rndlt M=1: mértarányú 2. sz. rajzi mlléklt *, a mgyi övztk határait a rndlt M=1: mértarányú 3. sz. rajzi mlléklt* tartalmazza az alábbiak szrint: a) 3/1. sz. mlléklt a komplx tájrhabilitációt igénylő trült övztéről; b) 3/2. sz. mlléklt a kimltn érzékny flszín alatti vízminőség-védlmi trült övztéről; c) 3/3. sz. mlléklt a flszíni vizk vízminőség-védlmi vízgyűjtő trülténk övztéről; d) 3/4. sz. mlléklt a védtt trmészti trült övztéről, a védtt trmészti trült védőövztéről, a trmészti trült övztéről és az ökológiai (zöld) folyosó övztéről; ) 3/5. sz. mlléklt a térségi tájrhabilitációt igénylő trült övztéről; f) 3/6. sz. mlléklt a tájképvédlmi trült övztéről; g) 3/7. sz. mlléklt a térségi hulladéklrakó-hly kijlöléséhz vizsgálat alá vonható trült övztéről; h) 3/8. sz. mlléklt a hullámtér és nyílt ártér övztéről; i) 3/9. sz. mlléklt a csúszásvszélys trült övztéről; j) 3/10. sz. mlléklt a vízróziónak kittt trült övztéről; k) 3/11. sz. mlléklt a szélróziónak kittt trült övztéről; l) 3/12. sz. mlléklt a honvédlmi és katasztrófavédlmi trült övztéről. (3) Az országos és térségi jlntőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok lmit és az gydi építménykt a mgy trültén az ngdélyzési trv készítés során flmrülő ágazati szmpontok és kövtlményk miatt szükségs korrkciókkal a 2. sz. mlléklt figylmbvétlévl és a rndlt 1/2 1/6. sz. mllékltbn flsorolt, a térbli rnd szmpontjából mghatározó tlpülésk közigazgatási trültét érintv kll mgvalósítani. III. Fjzt A mgy szrkzti trvér vonatkozó szabályok Mgyi trültflhasználási katgóriák Mgyi trültflhasználási katgóriák a kövtkző, lgalább 50 ha trültű térségk: a) rdőgazdálkodási térség, b) bltrjs mzőgazdasági térség, 4. * A rndlt 2. és 3. sz. mlléklti az rdti M=1: mértarányú trvlapok kicsinyíttt példányait tartalmazzák. Az rdti mértarányú trvlapok térinformatikai rndszrbn kidolgozva a mgyi TIR-bn hozzáférhtők, illtv a hitlsíttt másolatok 1: mértarányban 1 példányban kinyomtatva a Nógrád Mgyi Önkormányzat Közgyűlésénk Hivatalában mgtkinthtők. 5

6 c) kültrjs hasznosítású mzőgazdasági térség, d) vízgazdálkodási térség, ) városias tlpülési térség, f) hagyományosan vidéki tlpülési térség, g) építményk által igényb vtt térség. Mgyi trültflhasználási katgóriára vonatkozó szabályok 5. A mgyi trültflhasználási katgóriákon blül a tlpülési trültflhasználási gységk kijlölés során a kövtkző szabályokat kll alkalmazni: a) az rdőgazdálkodási térségt lgalább 85%-ban rdőtrült katgóriába kll sorolni; b) a bltrjs mzőgazdasági térségt lgalább 85%-ban mzőgazdasági trült katgóriába kll sorolni; c) a kültrjs mzőgazdasági térségt lgalább 75%-ban mzőgazdasági trült katgóriába kll sorolni; d) a vízgazdálkodási térségt lgalább 90%-ban vízgazdálkodási trült katgóriába kll sorolni, a fnnmaradó részn bépítésr szánt trült nm jlölhtő ki; ) a városias tlpülési térség bármly tlpülési trültflhasználási gységb sorolható; f) a hagyományosan vidéki tlpülési térség a nagyvárosias lakótrült kivétlévl bármly tlpülési trültflhasználási gységb sorolható; g) az építményk által igényb vtt térségt az adott építmény jllg szrinti tlpülési trültflhasználási gységb kll sorolni. A trültflhasználásra vonatkozó általános szabályok (1) A közlkdési vonalas infrastruktúra rdőtrültn áthaladó szakaszai mlltt csak a forgalom lbonyolítását és biztonságát közvtlnül szolgáló építményk hlyzhtők l. 6. (2) Borvidéki és bortrmőhlyi tlpülés szőlőkatasztr szrinti I-II. osztályú trültihz tartozó földrészlt bépítésr szánt trültté nm minősíthtő. Szőlőművlési ágban nyilvántartott földrészlt művlési ága csak az illtéks hgyközség, annak hiányában a tlpülés jgyzőjénk gytértő nyilatkozata mlltt változtatható mg. Az országos és térségi jlntőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és gydi építményk lhlyzésér vonatkozó szabályok 7. (1) Az országos és térségi jlntőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat, az gydi építményk hlyét és védőövztit a mgyi trültrndzési trvkbn, valamint az érinttt tlpülésk tlpülésszrkzti trvébn kll mghatározni. (2) Az ökológiai folyosó trültén áthaladó nrgtikai vonalas építmény és közlkdési infrastruktúra-hálózatok építési ngdélyzési ljárásában a hatóság a szabványos értékt mghaladó fltétlkt is lőírhat, amnnyibn zzl az ökológiai folyosó trültén kényszrűn okozott kár ésszrű ráfordítással bizonyíthatóan csökknthtő. (3) Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok lmit és az gydi építménykt az ngdélyzési trv készítés során flmrülő ágazati szmpontok és kövtlményk miatt szükségs korrkciókkal a szrkzti trv figylmbvétlévl az 1/2-6. mllékltbn flsorolt, a térbli rnd szmpontjából mghatározó tlpülésk közigazgatási trültét érintv kll mgvalósítani. 6

7 (4) A bányászati tvéknységgl kapcsolatban a külön jogszabályokban mghatározottakon kívül a kövtkző lőírásokat kll alkalmazni: a) bányatlk-fkttés és bányanyitás akkor ngdélyzhtő, ha azt az érinttt tlpülés hlyi építési szabályzata és szabályozási trv nm zárja ki; b) újrahasznosítás és tájrhabilitáció csak a tlpülés hlyi építési szabályzatának és szabályozási trvénk mgfllőn történht. IV. Fjzt Térségi övzti szabályok Térségi övztk 8. (1) Országos övztk: a) komplx tájrhabilitációt igénylő trült, b) kimltn érzékny flszín alatti vízminőség-védlmi trült, c) flszíni vizk vízminőség-védlmi vízgyűjtő trült. (2) Mgyi övztk: a) védtt trmészti trült, b) védtt trmészti trült védőövzt, c) trmészti trült, d) ökológiai (zöld) folyosó, ) térségi tájrhabilitációt igénylő trült, f) tájképvédlmi trült, g) térségi hulladéklrakó hly kijlöléséhz vizsgálat alá vonható trült, h) hullámtér és nyílt ártér, i) csúszásvszélys trült, j) vízróziónak kittt trült, k) szélróziónak kittt trült, l) honvédlmi és katasztrófavédlmi trült. (3) A mgyi övztk trültén a rá vonatkozó országos övztkt és azok lőírásait is alkalmazni kll. (4) Ahol a évi XXVI. törvény külön övzti lőírásokat nm tartalmaz, ott a vonatkozó ágazati szabályokat kll alkalmazni. Ahol a törvény övzti lőírásokat tartalmaz, ott azokat a vonatkozó ágazati jogszabályokkal gyütt kll alkalmazni. V. Fjzt A térségi övztkr vonatkozó szabályok Országos ökológiai hálózat övzt 9. (1) Az országos ökológiai hálózat övztbn csak olyan mgyi trültflhasználási katgória, illtv övzt jlölhtő ki, amly az ökológiai hálózat trmészts és trmésztközli élőhlyit és azok kapcsolatait nm károsítja. (2) A közművztékkt és a járulékos közműépítménykt úgy kll lhlyzni, hogy azok a tájba illők lgynk. Az övztbn az új és flújítandó nagy-, közép- és kisfszültségű vztékkt ha azt táj- és trmésztvédlmi igényk indokolják földkáblbn kll lhlyzni. 7

8 (3) Az övztbn bányászati tvéknységt folytatni a bányászati szmpontból kivtt hlykr vonatkozó lőírások alkalmazásával lht. (4) Az országos ökológiai hálózat övztét a mgyi trültrndzési trvbn védtt trmészti trült, védtt trmészti trült védőövzt, trmészti trült, és ökológiai (zöld) folyosó övztb kll sorolni. Komplx tájrhabilitációt igénylő trült övzt 10. A komplx tájrhabilitációt igénylő trült övztbn a trültk újrahasznosítási célját a mgy trültrndzési trvébn, a tlpülésk hlyi tájrndzési szabályainak, vagy a hlyi tlpülésrndzési szközök figylmbvétlévl kll mghatározni. Kimltn érzékny flszín alatti vízminőség-védlmi trült övzt 11. A kimltn érzékny flszín alatti vízminőség-védlmi trült övztébn bányászati tvéknységt a bányászati szmpontból kivtt hlykr vonatkozó szabályok szrint lht folytatni. Flszíni vizk vízminőség-védlmi vízgyűjtő trülténk övzt 12. (1) Flszíni vizk vízminőség-védlmi vízgyűjtő trülténk övztébn a tisztított sznnyvizk kivztéséről a gazdasági és műszaki szmpontok mérlglésévl gondoskodni kll. (2) Az övzt trültér kívülről rgionális sznnyvízgyűjtő és -tisztító rndszrr sznnyvízcsatorna-hálózaton krsztül történő csatlakozás kivétlévl sznnyvíz bvztését mg kll akadályozni. Védtt trmészti trült övzt 13. Védtt trmészti trült övztbn új külszíni művlésű bánya nm létsíthtő, mglévő külszíni művlésű bánya trült (bányatlk) nm bővíthtő. Trmészti trült övzt 14. Trmészti trült övztbn új külszíni művlésű bánya nm nyitható. Ökológiai (zöld) folyosó övzt 15. Az ökológiai (zöld) folyosó övzt nm minősíthtő bépítésr szánt trültté. Térségi tájrhabilitációt igénylő trült övzt 16. A térségi tájrhabilitációt igénylő trült övztbn a roncsolt flültk újrahasznosítása, a tájrndzés az érinttt tlpülésk gymással összhangolt tlpülésrndzési szközibn mghatározott újrahasznosítási cél alapján történht. 8

9 Tájképvédlmi trült övzt 17. (1) A tájképvédlmi trült övztbn a tájképt jlntősn mgváltoztató építményk trvihz külön jogszabályban mghatározott látványtrvt kll készítni. (2) Az övztb tartozó tlpülés hlyi építési szabályzatának és szabályozási trvénk a tájképt zavaró építményk és trültflhasználási módok tilalmára, illtv az építményk tájba illsztésér vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kll. (3) Az övztbn bányászati tvéknységt a bányászati szmpontból kivtt hlykr vonatkozó szabályok szrint lht folytatni. Térségi hulladéklrakó hly kijlöléséhz vizsgálat alá vonható trült övzt 18. (1) A térségi hulladéklrakó hly kijlöléséhz vizsgálat alá vonható trült övztbn rgionális hulladéklrakó hly csak külön jogszabályokban mghatározott vizsgálatok és az országos, illtv trülti hulladékgazdálkodási trvk alapján hlyzhtő l. (2) Az övzt mghatározásánál figylmb kll vnni, hogy a) kimltn érzékny flszín alatti vízminőség-védlmi trültn, b) védtt trmészti trültn és annak védőövztébn, védlmr trvztt trültn, illtv ökológiai (zöld) folyosó trültén, c) trmészti trültn, d) rdőbn, ) kiváló trmőhlyi adottságú szántó-, szőlő- és gyümölcsös trültkn, f) rndszrsn blvízjárta trültkn, g) róziónak kittt és csúszásvszélys trültn, h) a tlpülésrndzési szközibn bépítésr szánt trültként kzlt trültkn a jlntős mértékű zavaró hatású ipartrült és a hulladékkzlő, hulladéklrakó különlgs trült kivétlévl, továbbá azok határaitól 500 m-s körztbn, i) honvédlmi és katonai érdkt szolgáló trültn és annak 500 m-s körztébn, j) az állami rpülésk célját szolgáló és a közös flhasználású (katonai és polgári) rpülőtér 13 km-s körztébn, k) hullámtér és nyílt ártér körztébn rgionális hulladéklrakó hly nm jlölhtő ki. Hullámtér és nyílt ártér övzt 19. A hullámtér és nyílt ártér övzt trültén bépítésr szánt trült nm jlölhtő ki. Csúszásvszélys trült övzt 20. A csúszásvszélys trült övztbn bépítésr szánt trült nm jlölhtő ki és külszíni művlésű bánya nm nyitható. 9

10 Vízróziónak kittt trült övzt 21. (1) A vízróziónak kittt trült övztb tartozó tlpülésk vszélyztttt trültin olyan trültflhasználást kll lőírni a tlpülés hlyi építési szabályzatában és szabályozási trvébn, amly a vízrózió mértékét csökknti. (2) Az övzt rdőtrültit a talajvédlmi hatóságnak lsődlgs védlmi rndlttésb kll sorolnia. Erdőtrült művlési ága nm változtatható mg, kivév ha az borvidék szőlőkatasztr szrinti I. osztályú trültén fkszik. Ez stbn a művlési ág szőlőr változtatható. (3) Az övzt trültén szőlő, gyümölcsös, rét és lglő művlési ágban nyilvántartott földrészlt művlési ága nm változtatható mg. Kivétlsn indokolt stbn a vízrózió által rősn vszélyztttt rét- vagy lglőművlési ága rdőr vagy borvidék szőlőkatasztr szrinti I. osztályú trültén szőlőr változtatható. Szélróziónak kittt trült övzt 22. (1) A szélróziónak kittt trült övztb tartozó tlpülésk vszélyztttt trültin olyan trültflhasználást kll lőírni a tlpülésk hlyi építési szabályzatában és szabályozási trvébn, amly a szélrózió mértékét csökknti. (2) Az övzt rdőtrültit a talajvédlmi hatóságnak lsődlgsn védlmi célú rndlttésb kll sorolnia. Az rdőművlési ágban nyilvántartott földrészlt művlési ága nm változtatható mg. (3) Az övztbn a szőlő-, gyümölcsös, rét- és lglőművlési ágban nyilvántartott földrészltk művlési ága nm változtatható mg. Ülttvény mgszünttés stén az újratlpítésig gypsítéssl kll a trültt hasznosítani. VI. Fjzt Záró rndlkzésk 23. (1) E rndlt dcmbr hó 1. napján lép hatályba. (2) A mgyi trültrndzési trvt lgalább 10 évnt flül kll vizsgálni. Salgótarján, novmbr 24. Dóra Ottó sk. Nógrád Mgyi Önkormányzat Közgyűlésénk lnök dr. Barta László sk. Nógrád mgyi főjgyző 10

11 1/1. sz. mlléklt Nógrád mgy trültrndzési trv hatálya alá ső tlpülésk jgyzék ALSÓPETÉNY ALSÓTOLD BALASSAGYARMAT * BÁNK BÁRNA BÁTONYTERENYE BECSKE BÉR BERCEL BERKENYE BOKOR BORSOSBERÉNY BUJÁK CERED CSÉCSE CSERHÁTHALÁP CSERHÁTSURÁNY CSERHÁTSZENTIVÁN CSESZTVE CSITÁR DEBERCSÉNY DEJTÁR DIÓSJENŐ DOROGHÁZA DRÉGELYPALÁNK ECSEG EGYHÁZASDENGELE G EGYHÁZASGERGE ENDREFALVA ERDŐKÜRT ERDŐTARCSA ÉRSEKVADKERT ETES FELSŐPETÉNY FELSŐTOLD GALGAGUTA GARÁB HÉHALOM HERENCSÉNY HOLLÓKŐ * A évi önkormányzati általános választás napjától (Balassagyarmat)-Ipolyszög és (Salgótarján)-Somoskőújfalu önálló községgé alakul a 103/2003. (VI.25.) KE határozat és a 89/2005. (VI.29.) KE határozat hatálybalépésévl. HONT HORPÁCS HUGYAG ILINY IPOLYTARNÓC IPOLYVECE JOBBÁGYI KÁLLÓ KARANCSALJA KARANCSBERÉNY KARANCSKESZI KARANCSLAPUJTŐ KARANCSSÁG KAZÁR KESZEG KÉTBODONY KISBÁGYON KISBÁRKÁNY KISECSET KISHARTYÁN KOZÁRD KUTASÓ LEGÉND LITKE LUCFALVA LUDÁNYHALÁSZI MAGYARGÉC MAGYARNÁNDOR MÁRKHÁZA MÁTRAMINDSZENT MÁTRANOVÁK MÁTRASZELE MÁTRASZŐLŐS MÁTRATERENYE MÁTRAVEREBÉLY MIHÁLYGERGE MOHORA NAGYBÁRKÁNY NAGYKERESZTÚR NAGYLÓC NAGYOROSZI NEMTI NÉZSA NÓGRÁD NÓGRÁDKÖVESD NÓGRÁDMARCAL NÓGRÁDMEGYER NÓGRÁDSÁP NÓGRÁDSIPEK NÓGRÁDSZAKÁL NŐTINCS ŐRHALOM ŐSAGÁRD PALOTÁS PÁSZTÓ PATAK PATVARC PILINY PUSZTABERKI RÁKÓCZIBÁNYA RÉTSÁG RIMÓC ROMHÁNY SÁGÚJFALU SALGÓTARJÁN * SÁMSONHÁZA SÓSHARTYÁN SZALMATERCS SZANDA SZARVASGEDE SZÁTOK SZÉCSÉNKE SZÉCSÉNY SZÉCSÉNYFELFALU SZENDEHELY SZENTE SZILASPOGONY SZIRÁK SZUHA SZURDOKPÜSPÖKI SZÜGY TAR TERÉNY TERESKE TOLMÁCS VANYARC VARSÁNY VIZSLÁS ZABAR 11

12 1/2. sz. mlléklt A közúthálózat Nógrád mgy trültét érintő lmi 1. Gyorsforgalmi utak M2: (Budapst Vác*) Rétság* Hont-Parassapuszta*** (Szlovákia) Csomópontok Nógrád mgy trültén: 2. sz. főúttal Szndhly és Nőtincs között; 2. sz. főúttal Rétság Dél térségébn; a trvztt Rétság Gyöngyös főúttal Rétság térségébn; a 22. sz. főúttal Rétság térségébn; 2. sz. főúttal Dréglypalánk térségébn; 2. sz. főúttal Hont-Parassapuszta térségébn. M21: (M3 Hatvan térség*) Salgótarján* Salgótarján-Somoskőújfalu*** (Szlovákia) Csomópontok Nógrád mgy trültén: 2. Főutak a trvztt Rétság Gyöngyös főúttal Jobbágyi térségébn; a j. ök. úttal Pásztó térségébn; a j. ök. úttal Tar térségébn; 21. sz. főúttal Bátonytrny Dél térségébn; 21. sz. főúttal Bátonytrny Észak térségébn; 22. sz. főúttal Salgótarján Dél térségébn; j. ök. úttal Salgótarján térségébn; j. bk. úttal Salgótarján Észak térségébn; 2a. A főúthálózat lmi 2. sz. főút: (Budapst Dunakszi Vác) Rétság Hont-Parassapuszta** - (Szlovákia); 21. sz. főút: (3. sz. főút Hatvan) Salgótarján Salgótarján-Somoskőújfalu** (Szlovákia); 22. sz. főút: 2. sz. főút Rétság Balassagyarmat 21. sz. főút Salgótarján; 23. sz. főút: 21. sz. főút Bátonytrny-Kistrny (25. sz. főút Tarnallsz); 2b. Új főúti kapcsolatok Rétság Jobbágyi Szurdokpüspöki (Gyöngyös); Bátonytrny (24. sz. főút); jl nélkül - mglévő lmk normál btűtípus mgyi szakasz * - trvztt lmk ( ) mgyén kívüli szakasz ** - mglévő határátklők (dőlt) országhatáron túli szakasz *** - trvztt határátklők A térség a tlpülés közigazgatási trültét és annak 10 km-s környztét jlöli.

13 2c. Főútkorrkciók 21. sz. főút: Bátonytrny, Salgótarján; 22. sz. főút: Érskvadkrt, Balassagyarmat, Szécsény 23. sz. főút: Nmti, Bátonytrny-Kistrny 3. Térségi jlntőségű mllékutak (Aszód) Brcl Balassagyarmat országhatár**; Pásztó Szécsény-Pösténypuszta országhatár;*** (Tnk Kál Pétrvására) Crd országhatár***; Salgótarján Litk Ipolytarnóc országhatár;** Kétbodony /illtv Rétság/ - Hrncsény Alsótold /Pásztó/; Salgótarján Crd Zabar (Ózd); 1201 j. (Szob) Hont összkötő út Nógrád mgyi szakasza; 2411 j. Mátratrny (Rcsk) összkötő út Nógrád mgyi szakasza 1/3. sz. mlléklt A vasúthálózat Nógrád mgyét érintő lmi Hazai törzshálózati fővonal (A2) 81. (Hatvan) Salgótarján-Somoskőújfalu országhatár** Mllékvonalak (B2) Nógrád-vidéki Térségi Vasút (NTV) kzlésébn: (Ipolyság*) országhatár*** Dréglypalánk Balassagyarmat Ipolytarnóc országhatár** (Losonc) (Vác /kiz./) Diósjnő Dréglypalánk Diósjnő - Romhány (Galgamácsa /kiz./) Balassagyarmat Mátrai Térségi Vasút kzlésébn: Bátonytrny-Kistrny (Rcsk-Parádfürdő Kál-Kápolna)

14 1/4. sz. mlléklt Határátklőhlyk Határátklők a gyorsforgalmi és főúthálózaton Hont-Parassapuszta* M2. gyorsforgalmi út Salgótarján-Somoskőújfalu* M21. gyorsforgalmi út Hont-Parassapuszta 2. sz. főút Salgótarján-Somoskőújfalu 21. sz. főút Térségi jlntőségű közúti határátklők Balassagyarmat j. út főúttá átsorolt szakaszán Újkóvár* (Kóvár) között új Ipoly-híd építésévl Hugyag* (Szécsénykovácsi) új Ipolyhíd építésévl Pösténypuszta* (Ptő) új Ipoly-híd építésévl Nógrádszakál* (Bussa) új Ipoly-híd építésévl Ráróspuszta* (Dályópuszta) új Ipoly-híd építésévl Ipolytarnóc (Kalonda) Karancsbrény* (Nagyromhány) Crd* (Tajti) Zabar* (Gömörpétrfalva) Határátklők a vasúti főhálózaton Salgótarján-Somoskőújfalu 81. sz. vasúti fővonal Térségi jlntőségű vasúti határátklők Hont* (Ipolyság) Nógrádszakál (Nagykürtös) Ipolytarnóc (Kalonda) Krékpáros, gyalogos határátlépési pont Dréglypalánk* (Ipolyhídvég) új Ipoly-híd építésévl Őrhalom* (Ipolyvarbó) - új Ipoly-híd építésévl Nógrádszakál* (Rárósmulyad) új Ipoly-híd építésévl Somoskő (Somoskővár) Logisztikai központ 1/5. sz. mlléklt Térségi jlntőségű logisztikai központ: Salgótarján jl nélkül mglévő határátklők normál btűtípus mgyi szakasz * - trvztt határátklők (dőlt) országhatáron túli szakasz

15 Nógrád mgyét érintő országos és térségi jlntőségű Országos krékpárút törzshálózat lmi: krékpáros nyomvonalak 1/6. sz. mlléklt Dunakanyar Ipolymnt krékpárút (Budapst Vác Szob Ltkés**) (Szlovákia) Balassagyarmat** (Szlovákia) Ipolytarnóc** (Szlovákia) Litk Salgótarján-Somoskőújfalu** (Szlovákia) Karancs Mátra Tisza-tó krékpárút Salgótarján-Somoskőújfalu** (Szlovákia) Crd** (Szlovákia) (Pétrvására Egr Noszvaj Mzőkövsd Poroszló Tisza-tó) Térségi jlntőségű krékpárutak: Naszály Börzsöny túra útvonal (Vác) Szndhly Brkny Nógrád Diósjnő (Kmnc) Klti-Börzsöny túra útvonal (Nagymaros Kóspallag) Diósjnő Borsosbrény Djtár Balassagyarmat-Ipolyszög Duna Mátra túra útvonal (Vrőc) Szndhly Ősagárd Kszg Nézsa Galgaguta Brcl Brcl- Ordaspuszta Bokor Nagylóc-Zsunypuszta Bátonytrny Bátonytrny- Szorospatak (Mátraszntimr-Galyattő) Pásztó-Mátrakrszts Pásztó Észak Déli krékpáros főtngly Balassagyarmat Szügy Csrháthaláp Magyarnándor Bcsk Brcl Kálló (Vrsg Aszód) Hatvan Salgótarján krékpáros túraútvonal (Hatvan Lőrinci Apc) Szurdokpüspöki Pásztó Tar Mátravrbély Bátonytrny-Kistrny Salgótarján Nógrád Borsod krékpáros túraútvonal Balassagyarmat Iliny Rimóc Hollókő Nagylóc Nógrádmgyr Salgótarján Kazár Bárna Crd Szilaspogony Zabar (Ózd) Térségi jlntőségű mgyi krékpárút-hálózatot kigészítő krékpáros útvonalak Dunakanyar Ipolymnt krékpáros útvonal és Losonc között Karancslapujtő Karancsbrény országhatár*** (Nagyromhány /Lipovany/ Losonc) Rétság Érskvadkrt és Szécsény Kishartyán között a 22. sz. főúttal párhuzamosan Salgótarján Crd között összkötő lmként Szécsény Rimóc Nagylóc között összkötő lmként Flsőptény Nézsa között összkötő lmként Csrháthaláp Hrncsény Brcl-Ordaspuszta között összkötő lmként (Acsa) Kálló Palotáshalom Jobbágyi között összkötő lmként Rétság Bánk Flsőptény Pusztaszántó Nőtincsi horgásztó Rétság útvonalon krékpáros gyűrűként Balassagyarmat Szügy Cssztv Balassagyarmat-Nyírjs Balassagyarmat útvonalon krékpáros gyűrűként.

16 MELLÉKLET MELLÉKLET MELLÉKLET MELLÉKLET MELLÉKLET MELLÉKLET MELLÉKLET MELLÉKLET MELLÉKLET MELLÉKLET MELLÉKLET MELLÉKLET MELLÉKLET

17 111/2005. (XI.24.) Kgy. Tárgy: Jlntés az lmúlt közgyűlésn hozott határozatok végrhajtásáról, a két ülés között történt főbb sménykről, átruházott hatáskörbn hozott döntéskről és a közgyűlés ülésér készült lőtrjsztéskhz kapcsolódó bizottsági vélménykről, javaslatokról H A T Á R O Z A T A 1. A közgyűlés az lmúlt ülésén hozott határozatok végrhajtásáról, a két ülés között történt főbb sménykről szóló jlntést jóváhagyólag tudomásul vszi. 2. A tstült a közgyűlés lnökénk átruházott hatáskörbn hozott döntésit az 1. számú mlléklt szrint lfogadja. 3. A közgyűlés a szociális bizottság a mgyi önkormányzat által fnntartott szociális intézményk szakmai munkájának értéklésér vonatkozó határozatát a 2. sz. mlléklt szrint tudomásul vszi. 4. A tstült a pénzügyi llnőrző bizottság Nógrád Mgy Önkormányzata intézményink és a közgyűlés hivatalának évi llnőrzési trvér vonatkozó határozatát a 3. sz. mlléklt szrint lfogadja. 5. A közgyűlés az ügyrndi és jogi bizottság Torjay Attila Nógrád név és a mgyi címr használata, valamint a Salgótarjáni Néptáncművésztért Közalapítvány jlképhasználatára vonatkozó határozatait a 4-5. sz. mllékltk szrint tudomásul vszi. 6. A tstült az gészségügyi bizottság a Sznt Lázár Mgyi Kórház Házirndjénk módosítására vonatkozó határozatát a 6. sz. mlléklt szrint lfogadja. 7. A közgyűlés a közoktatási, művlődési és műmlékvédlmi bizottság a Dorogháza és Dréglypalánk község önkormányzatai flülvizsgált közoktatási fladatllátási, intézményhálózatműködttési és fjlsztési trvér vonatkozó határozatait a 7-8. sz. mllékltk szrint tudomásul vszi. 8. A tstült a közbszrzési bíráló bizottság által hozott, a Sznt Lázár Mgyi Kórház rkonstrukcióján blül az E jlű épült és a nukláris mdicína orvostchnikai szközink szállítására, üzmb hlyzésér és kzlésénk btanítására irányuló nyílt közbszrzési ljárások rdményér, valamint Nógrád Mgy Önkormányzatának intézményinél jlntkző villamosnrgia-igény vrsnypiacról történő bszrzésér irányuló nyílt közbszrzési ljárás rdményér vonatkozó határozatokat a sz. mllékltk szrint lfogadja. 9. A Nógrád Mgyi Önkormányzat Közgyűlés a évi kisbbségi, ifjúsági és diáksport rndzvénykr bnyújtott pályázatokról valamint azok támogatásáról szóló tájékoztatót a 12. sz. mlléklt szrint jóváhagyólag tudomásul vszi. Határidő: folyamatos Fllős: Dóra Ottó, a közgyűlés lnök 10. A Nógrád Mgyi Önkormányzat Közgyűlés kinyilvánítja, hogy mindaddig, amíg a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. a nyugat-nógrádi tlpülésk önkormányzataival gyütt az ivóvízllátást a jlnlgi körülményk között biztosítja, addig a mgyi önkormányzat nm tsz olyan lépéskt, mly a vagyon lidgnítésér, átadására, a szolgáltatás mgnhzítésér irányulna. A közgyűlés utasítja lnökét, hogy szándékáról a nyugat-nógrádi tlpülési önkormányzatokat és a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.-t tájékoztassa. Határidő: dcmbr 15. Fllős: Dóra Ottó, a közgyűlés lnök 11. a) A közgyűlés a évi költségvtési rndlt 4. sz. mlléklt III/12. sorában lévő lnöki krt trhér az Észak magyarországi Rgionális Környztvédlmi Központ Alapítvány részér általános szakmai konfrncia a környztvédlmml kapcsolatos kérdéskről rndzvényhz Ft támogatásról dönt.

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL A NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/2005. (XII. 01.) Kgy. RENDELETE NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL A NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 114/2005. (XI. 24.) Kgy. HATÁROZATA NÓGRÁD

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvoda és Bölcsőd (4090 Polgár, Bssnyi út 4-5) Szrvzti és Működési Szabályzata Hatálybalépés időpontja: 2014. novmbr 27. Érvénysség: visszavonásig A Szrvzti és Működés Szabályzat tartalomjgyzék

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám hvs mgyi PÉNZVILÁG a média gr Nonprofit kft. ingyns kiadványa 2011. fbruár 2. évfolyam 2. szám Takarékos és környzttudatos mgyi költségvtés Hosszú évk után takarékos és környzttudatos költségvtés lht a

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Lonardo da Vinci Innováció transzfr projktkr Az Egész éltn át tartó tanulás program 1 krtébn amlyt gyrészről a Tmpus Közalapítvány Hivatalos jogi forma: közalapítvány Nyilvántartási

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tl. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2014. évi Ellenőrzési Terve A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2014.

Részletesebben

Ikt.szám: NO-B03/686-1/2014. 2015. évi Ellenőrzési terve

Ikt.szám: NO-B03/686-1/2014. 2015. évi Ellenőrzési terve Ikt.szám: NO-B03/686-1/2014. 2015. évi Ellenőrzési terve 1 A hatósági ellenőrzési terv tartalmi elemeit a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 4. szám 2005. május 27. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 49/2005. (V. 19.) MÖK határozat: A Veszprémi Petőfi Színház igazgatójának megbízásáról

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 16/2005. (VIII. 26.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata által működtetett középiskolai és felsőoktatási ösztöndíjrendszerről 2 17/2005. (VIII. 26.) Kgy. r. Egyes

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI havilap. Visszakapja régi fényét

FEJÉR MEGYEI havilap. Visszakapja régi fényét FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2009. DECEMBER, III. ÉV FO LYAM, 12. SZÁM Áldott karácsonyt és boldog új évt! Köszönt az lsttk flkarolásáért A Szociális Munka Napja alkalmából Balsay István

Részletesebben

Nem technikai összefoglaló

Nem technikai összefoglaló A V r s p a t a k P r o j k t Lgislaţi Română Riscuri Proictul Roşia Montană chnologis BAT bl Practics BAP Bst Availabl Tchnologis BAT sponsibl Mining Bst Availabl Practics BAP Rsponsibl Mining Economi

Részletesebben

0100 : belgyógyászat általános belgyógyászat ellátás Címe: 3000 Hatvan Balassi Bálint út 16 2170 Aszód Baross u. 4.

0100 : belgyógyászat általános belgyógyászat ellátás Címe: 3000 Hatvan Balassi Bálint út 16 2170 Aszód Baross u. 4. Járó-TEK 2014-09-24 Szolgáltató adatlap - Összes szakma Általános adatok: Szolgáltató kódja : 103500 Szolgáltató megnevezése : Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Szolgáltató címe : 3000 Hatvan Balassi

Részletesebben

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2009. NOVEMBER, III. ÉV FO LYAM, 11. SZÁM Az '56-os hősökr mlékztk BESZÁMOLÓNK AZ ESEMÉNYRŐL A 4 6. OLDALON Az új mgyi főépítész Ismét van Fjér mgyénk főépítész,

Részletesebben

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. AUGUSZTUS, IV. ÉV FO LYAM, 8. SZÁM Újra zakatol a vonat BESZÁMOLÓ A 2. OLDALON Újabb félmillió az árvízkárosultaknak A martonvásári Brunszvik-kastély

Részletesebben

53-114/2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

53-114/2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 53-114/2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

53-54/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

53-54/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 53-54/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 2013.

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. ÁPRILIS 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2007. (VI. 28.) Kgy. r. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról, valamint egyes középfokú oktatási intézmények

Részletesebben

KELET-NÓGRÁD TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE

KELET-NÓGRÁD TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE KELET-NÓGRÁD TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE ELŐZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-7.1.1.1/09-11 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Összefoglaló... 4 2 Háttér, környezet... 8 2.1 Érintett földrajzi

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 5. szám 2010. június 25. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. VI. 24-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

J A VA S L A T. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes nettó költségének max. 85 %-a.

J A VA S L A T. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes nettó költségének max. 85 %-a. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Informatikai Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Ikt. Szám: 48403/2010 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Térségi Tervezési és Területrendezési Iroda NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VIZSGÁLATOK Készült a Nógrád Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Váci Egyházmegye Névtára

A Váci Egyházmegye Névtára A Váci Egyházmegye Névtára Schematismus Dioecesis Vaciensis 2 0 1 2 Váci Egyházmegye A VÁCI EGYHÁZMEGYE NÉVTÁRA A Váci Egyházmegye Névtára Schematismus Dioecesis Vaciensis 2 0 1 2 Váci Egyházmegye KRISZTUS

Részletesebben

JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLAT

JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLAT JOBBÁGYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLAT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Megbízó Jobbágyi Község Önkormányzata Schoblocher István polgármester 3063 Jobbágyi, Bencsik u. 10. Tel.: 32/475-201 Tervező Völgyzugoly

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IX. 15.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IX. 15.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI XXI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember 16. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. IX. 15.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD

Részletesebben

BUDAPEST ÉS PEST MEGYE SÜRGŐSSÉGI ÉS AKUT ÜGYELETI BEOSZTÁSA 2014. JANUÁR 29-TŐL

BUDAPEST ÉS PEST MEGYE SÜRGŐSSÉGI ÉS AKUT ÜGYELETI BEOSZTÁSA 2014. JANUÁR 29-TŐL Országos Mentőszolgálat Szolgálatvezető Főorvosi és Szuperügyeleti Osztály BUDAPEST ÉS PEST MEGYE SÜRGŐSSÉGI ÉS AKUT ÜGYELETI BEOSZTÁSA 2014. JANUÁR 29-TŐL 2014. január 29. 1 2 Tartalomjegyzék Akut sebészeti

Részletesebben