Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 2. sz. jegyzőkönyve. a február 20-án megtartott, rendes, nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 2014. évi 2. sz. jegyzőkönyve. a 2014. február 20-án megtartott, rendes, nyilvános üléséről."

Átírás

1 Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 2. sz. jegyzőkönyve a február 20-án megtartott, rendes, nyilvános üléséről.

2 JEGYZŐKÖNYV Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat február 20-án (csütörtökön) 13 órakor, Szalmatercs Község Önkormányzat Hivatalában megtartott, rendes, nyilvános testületi ülésén. Jelen vannak: Rusznyák János elnök, Fehér Vilmos képviselő, Varga Sándor képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő Vincze Nikolett jegyző, jegyzőkönyv-vezető Rusznyák János elnök 13 órakor az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület 3 fővel határozatképes, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Varga Sándor képviselőt javasolja. A képviselők a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét egyhangúlag elfogadták. Rusznyák János elnök tájékoztatja a testületet, hogy az ülés összehívása szabályszerűen megtörtént, javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirend elfogadására az alábbiak szerint: Napirendi javaslat: 1. Az iskolai felvételi körzetek véleményezése Előterjesztő: Rusznyák János elnök 2. Egyebek Előterjesztő: Rusznyák János elnök A képviselők a napirendet egyhangúlag elfogadták. Napirendek tárgyalása 1. Az iskolai felvételi körzetek véleményezése Előterjesztő: Rusznyák János elnök Rusznyák János elnök átadja a szót a jegyző nőnek. Vincze Nikolett jegyző: A nemzetiségi önkormányzat az alábbi levelet kapta a Nógrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályától: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 50. (8) bekezdése alapján a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. A (10) bekezdés szerint a nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését, iskolai nevelés-oktatását ellátó nevelési-oktatási intézmény működési, felvételi körzetének meghatározása előtt be kell szerezni az érdekelt települési nemzetiségi vagy országos feladatot ellátó iskola esetén az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését. Csatoltan megküldöm Nógrád megye kötelező felvételt biztosító általános iskolái körzethatárainak a 2014/2015. tanévre vonatkozó tervezetét. Kérik, hogy a nemzetiségi önkormányzat válaszát elektronikus formában a Nógrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának ben küldjék meg február 17-ig. Én jeleztem nekik ben, hogy a testület ma tárgyalja az ülésén az előteljesztést. Rusznyák János elnök: Javaslom az iskolai körzethatárok elfogadását. Kérdés, hozzászólás nem volt, így Rusznyák János elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. A jelenlévő képviselők 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: 2

3 Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (11.20.) számú határozata A Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya által megküldött Tájékoztató a Nógrád megyei általános iskolai körzetek kijelöléséről a 2014/2015. tanévre című dokumentumban foglaltakat megismerte és az iskolai körzethatárokkal egyetért. A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a döntésről a Nógrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: képviselő-testület, jegyző 2. Egyebek Előterjesztő: Rusznyák János elnök Rusznyák János elnök: A jegyzőnő tájékoztatott, hogy meg vannak a feladatalapú támogatáshoz szükséges pontszám eredmények. Kérem, hogy tájékoztassa a testületet. Vincze Nikolett jegyző: Igen, valóban közzétették a nemzetiségi önkormányzatok évi feladatalapú támogatásának pontértékeit. A közlemény szerint: március 2-ig van lehetőség a területi és települési nemzetiségi önkormányzatok évi feladatalapú költségvetési támogatásának pontszámaival és a beérkezett jegyzőkönyvekkel kapcsolatos észrevételek megtételére, melyeket az Emberi Erőforrások Minisztériuma közzé tett. A 428/2012 (XII. 29.) számú Kormányrendelet alapján közzétételre kerültek a területi és települési nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatásának alapját képező pontértékek. Feladatalapú támogatásra 2014-ben minden olyan működő nemzetiségi önkormányzat jogosult, mely megküldte a tavalyi évre vonatkozó legalább négy testületi ülésének, valamint közmeghallgatásának jegyzőkönyvét az illetékes kormányhivatal részére. A jegyzőkönyveket a kormányhivatalok január 15-ig továbbítottak az Emberi Erőforrások Minisztériumának, ahol azokat a rendeletben szereplő szempontrendszer alapján feldolgozták. Az így kapott pontszámok kerülnek most közzétételre. A nemzetiségi önkormányzatok 15 napos határidőn belül tehetnek észrevételt a részükre megállapított pontszámmal kapcsolatosan, melynek részletes indokolásához csatolni kell minden, az elbíráláshoz szükséges dokumentumot (mellékletet, hiánypótlást, esetlegesen igazoltan megküldött, de meg nem érkezett és emiatt el nem bírált jegyzőkönyvet). A pontszámokkal és a jegyzőkönyvekkel kapcsolatos észrevételeket március 2-ai beérkezéssel a címen vagy postai úton, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (ENTI) 1387 Budapest, Pf címre (ez esetben a gyorsabb ügyintézés érdekében a borítékra rá kell írni, hogy Feladatalapú támogatás ) lehet megtenni. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az észrevételeket megvizsgálja, majd március 15-ig közzéteszi a végleges pontszámok alapján kalkulált támogatási összegeket, majd a megállapított támogatási összegek átutalásra is kerülnek. Megnéztem a táblázatokat, mely szerint a Szalmatercsi RNÖ összpontszáma évre vonatkozóan 21 pont, üléseinek száma 9. Az azt megelőző évben 14 pontjuk és 7 ülésük volt ban összesen 43 határozatot hoztak. Kérem a testületet, hogy a jövőben is határidőben hozzák meg döntéseiket a költségvetésükkel kapcsolatban. Számlájukról pénzt csak abban az esetben vegyenek fel, ha a felhasználásról testületi ülésen már döntés született. Az idei év választási év. Kérem, a testületet, hogy az évi működési pénzt is ennek megfelelően használják fel az év során. A választások utáni is vannak kiadásai a nemzetiségi önkormányzatnak, mint például bankszámla-vezetési díj. Rusznyák János elnök: Nekünk sem hagyott az elődünk. Vincze Nikolett jegyző: Az sem volt helyes, de akkor még nem volt a nemzetiségi önkormányzatnak külön számlaszáma. A bankszámla pedig mínuszban nem mehet. Rusznyák János elnök: Rendben, figyelni fogunk rá. 3

4 Rusznyák János elnök megköszönte a jegyzőnő tájékoztatását és kéri a testület egyetértését a közzétett eredménnyel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem volt. Rusznyák János elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. A jelenlévő képviselők 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozták: Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (11.20.) számú határozata Szalmatercs Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztériuma által közzétett települési, nemzetiségi önkormányzatok évi feladatalapú költségvetési támogatásának pontszámaival és a beérkezett jegyzőkönyvekkel kapcsolatosan észrevételt nem tesz, az abban foglaltakat elfogadja. Ez alapján a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat pontszáma 21 pont, beérkezett jegyzőkönyveinek száma 9 db. Határidő: értelemszerű Felelős: elnök Vincze Nikolett jegyző: Több megkeresés is érkezett a Helyi Választási Irodához, hogy a nemzetiségi önkormányzat tagjai segítséget nyújtanak a nemzetiségi névjegyzékbe való felvételhez szükséges kérelmek kitöltése során. Ezúton is felhívom a testület figyelmét, hogy a nyilatkozat önkéntes, az abban foglaltakat mindenkinek magának kell eldöntenie. Az országgyűlési választásra való kiterjesztést is az ember maga dönti el. Sajnos nem mindenki volt tisztában, hogy ez a pont mit jelent. Azokat, akik személyesen jöttek be, tájékoztattuk, de akik beküldik, azoknak nem tudjuk felhívni így a figyelmét. A névjegyzékbe való felvételről mindenki értesítést kap. Aki az abban foglaltakat meg kívánja változtatni, az még megteheti és kérheti az adatai, vagy a kiterjesztés törlését. Rusznyák János elnök: Rendben, köszönjük! Több kérdés, hozzászólás nem lévén Rusznyák János elnök órakor az ülést bezárta. elnök OM'A- Varga Sándor j egyzőkönyv-hitelesítő 4

5 Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3163 SzaCmatercs, %pssutü út 48. TeC..: 32/ , Tojq32/ Meghívó A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 90. -a értelmében február 20-án (csütörtökön) 13 órára a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat testületének következő ülését összehívom, amelyre ezennel tisztelettel meghívom. A testületi ülés helye: 3163 Szalmatercs, Kossuth út 48. Napirendi javaslat: 1. Az iskolai felvételi körzetek véleményezése Előterjesztő: Rusznyák János elnök 2. Egyebek Előterjesztő: Rusznyák János elnök Kérem, hogy az ülésen a Napirendek fontosságára való tekintettel pontosan megjelenni szíveskedjék! Szalmatercs, február 13. Tisztelettel: Kapja továbbá: 1. Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Szentes Dezső polgármester

6 Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének február 20-án, Szalmatercs Község Önkormányzata Hivatalában megtartott, rendes, nyilvános ülésén készült JELENLETIIV Rusznyák János elnök & N V \ Kardos Attila elnök-helyettes Varga Sándor Fehér Vilmos jegyzőkönyv-hitelesítő képviselő l/& ncy^ Szentes Dezső Vincze Nikolett polgármester jegyző

7 Települési/területi nemzetiségi önkormányzat megnevezése Település Ponts zám (1 ) Nemze tiségi érdekké nviselqt Pontszám (2) Nemzetiségi kulturális autonómiája, adott településhez kötődő kulturális örökség ápolása Pontszám (3 ) Egv éb Pontszám összesen Ülések száma: Határozatok száma: Nyert összegek: ENDREFALVA ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA Endrefalva Ft SZÉCSÉNYFELFALU ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Szécsényfelfalu Ft SZALMATERCSI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Szalmatercs Ft MAGYARGÉC ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Magyargéc Ft ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT NAGYLÓC Nagylóc Ft VARSÁNY ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Varsány Ft LUDÁNYHALÁSZI KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA Ludányhalászi Ft NÓGRÁDSZAKÁL KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Nógrádszakál Ft NÓGRÁDMEGYER ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Nógrádmegyer Ft RIMÓCI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Rimóc Ft SZÉCSÉNY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA Szécsény Ft KARANCSSÁG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Karancsság Ft

8 NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI FŐOSZTÁLY Iktatószám: NO-B/04/86-1/2014. Ügyintéző: Kovács Erika Ügyintéző címe: Tárgy: nemzetiségi önkormányzat véleményének kérése az iskolák felvételi körzeteiről Melléklet: tervezet Nógrád niegye nemzetiségi önkormányzatai elnökei részére Székhelyükön Tisztelt Elnök Asszony/Úr! A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 50. (8) bekezdése alapján a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. A (10) bekezdés szerint a nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését, iskolai nevelés-oktatását ellátó nevelési-oktatási intézmény működési, felvételi körzetének meghatározása előtt he kell szerezni az érdekelt települési nemzetiségi vagy országos feladatot ellátó iskola esetén az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését. Csatoltan megküldöm Nógrád megye kötelező felvételt biztosító általános iskolái körzethatárainak a 2014/2015. tanévre vonatkozó tervezetét. Kérem, hogy a nemzetiségi önkormányzat válaszát elektronikus formában a Nógrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályára a címre február 17-ig szíveskedjen megküldeni. Salgótaiján, február 5. q 1 í : _ dr. Szabó Sándor kormánymegbízott nevében és felhatalmazása alapján 4Uv$V K Híves Márta főosztályvezető 3100 Salgótaiján, Zemlinszky R. u. 9., 3101 Pf.: 265.; Tel: (32) , Fax: (32)

9 Tájékoztató a Nógrád megyei általános iskolai körzetek kijelöléséről a 2014/2015. tanévre OM azonosító Intézmény neve Intézmény címe Körzethatár Járás Kiss Árpád Balassagyarmat 2660, Bajcsy-Zsilinszky utca 7. Ady E.u., Akácfa u., Aradi u., Bajcsy Zs. u., Bercsényi u., Deák F. u., Erdélyi u., Hajós A. u., Hársfa u., Hétvezér u., Ipolypart u ig, 2-6-ig, József A. u., Kertész u., Kossuth u., Kővári u., Köztársaság tér, Leningen u., Ligeti L. u., Luther u., Madách u., Madách liget, Nagy I. u., Nándor u., Orgona u., Palóc liget, Petőfi u., Rákóczi u. páros 28-ig+páratlan 43-ig, Rozmaring u., Régimalom u., Szabó L. u., Szent Imre u., Szerviz u., Széchenyi u., Szondi u., Tátra u., Teleki u., Trikál u., Zrínyi u., Ipolyszög, Újkóvár, Nyírjes, OFB Földek, Szobok puszta. 2. Kiss Árpád Dózsa György Tagiskolája Balassagyarmat 2660, Dózsa Gy. út 17. Achim A. u., Alsó malom u., Aradi u., Arany J. u., Árpád u., Baltik F. u., Bartha E. u., Báthory u., Béri Balog Á. u., Bérczy K. u., Bíró János u., Dózsa Gy. u., Esze T. u., Fráter E. u., Homok u., Hunyadi u., Ipoly u., Ipolyjáró u., Jókai u., Jópalócok u., Jószív u., Kenessey A. u., Losonc u., Markusovszky u., Mauks I. u., Mikszáth K. u., Móricz Zs. u., Munkás u., Óváros tér., Pajor I. u., Patvarci út, Rákóczi u. páros 30-tól+páratlan 45-től, Sántha K. u., Semmelweis u., Szent István u., Szerb u., Szontágh P. u., Temető u., Thököly u., Vár u., Vizy Zs. u., Zsák u. A többi tanulóval együtt nem nevelhető, oktatható enyhe értelmi fogytékos és autista tankötelesek részére a és a járás.

10 Tájékoztató a Nógrád megyei általános iskolai körzetek kijelöléséről a 2014/2015. tanévre 3. Kiss Árpád Szabó Lőrinc Tagiskolája Balassagyarmat 2660, Május 1. utca 2. Algőver M. u., Baross G. u., Bargár Ö. u., Bartók u., Batthyány u., Bem u., Blázsik K. u., Bojtos u., Csokonai u., Damjanich u., Daróczi G. u., Domb u., Erkel F. u., Fáy A. u., Bábor A. u., Gárdonyi G. u., Honti u., Horváth E. u., Ifjúsági u., Irányi D.u., Jeszenszki G. u., Kandó K. u., Kolozsvári u., Kodály Z. u., Komjáthy J. u., Kondor u., Kölcsey u., Klapka u., Liszt F. u., Május 1. u., Mártírok u., Mészáros L. u., Mikó Z. u., Móra F. u., Nyírjesi u., Perczel M. u., Pozsonyi u., Radnóti u., Rózsavölgyi u., Rózsa u., Szabó Püspök u., Szügyi u., Táncsics köz, Tompa M. u., Török I. u., Tihanyi u., Váci M. u., Vak Bottyán u., Veres Pálné u., Viola u., Vörösmarty u.pzeke K. u., Patrvarc Szent Imre Keresztény, Gimnázium és Szakképző Iskola Berceli Széchenyi István székhely intézmény Berceli Széchenyi István Móra Ferenc Tagiskolája Berceli Széchenyi István Kincskereső Tagiskolája Balassagyarmat 2660, Civitas Fortissima tér 5. Bercel 2687, Széchenyi u. 3. Becske 2693, Ady Endre út 1. Galgaguta 2686, József Attila út 15. Balassagyarmat (az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám 25%-ának erejéig biztosít kötelező felvételt) Bercel Becske Galgaguta ' ' Szent István Keresztény Drégelypalánki Szondi György székhely intézmény Drégelypalánki Szondi György Mikszáth Kálmán Tagiskolája Cserhátsurány 2676, Szabadság út 28. Drégelypalánk 2646, Fő u. 7. Cserhátsurány Drégelypalánk, Hont Dejtár2649, Ifjúság út 13. Dejtár, Ipolyvece Érsekvadkerti Petőfi Sándor Érsekvadkert 2659, Eötvös u. 1. Érsekvadkert, Patak

11 Tájékoztató a Nógrád megyei általános iskolai körzetek kijelöléséről a 2014/2015. tanévre Magyarnándori Magyarnándor 2694, Iskola u. 1. Magyarnándor, Cserháthaláp, Herencsény, Debercsény, Cserhátsurány, Mohora, az 5-8. évfolyamon Terény, Szanda Nógrádkövesdi József Attila Nógrádkövesd 2691, Kossuth út 36 Nógrádkövesd, Szécsénke, az 5-8. évfolyamon Becske, Galgaguta Őrhalmi József Attila Általános Iskola Szent Ambrus Katolikus Szügyi Madách Imre Általános Iskola Bujáki Szent-Györgyi Albert Terényi Tagiskolája II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Tagintézménye Bátonyterenyei Kossuth Lajos Térségi és Alapfokú Művészeti Iskola székhely intézmény Őrhalom 2671, Rákóczi u. 33. Őrhalom, Csitár, lliny, Hugyag Patak 2648, Rákóczi út 4 Patak Szügy 2699, Rákóczi u. 99. Csesztve, Nógrádmarcal, Szügy Terény 2696, Arany János út 6. Bátonyterenye 3078, Zrínyi út 1. Mátramindszent 3155, Kossuth tér 1-3. Bátonyterenye 3078, Jászai út 2. Terény, az 1-4. évfolyamon Szanda Bátonyterenye (az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám 25%-ának erejéig biztosít kötelező felvételt), Mátramindszent Mátramindszent Bátonyterenyei Bátonyterenyei Abonyi Lajos út, Ady Endre út, Arany János út, Árpád út, Bajcsy-Zsilinszky E. út, Balassi Bálint út, Bástya út, Báthori út, Bem út, Csentei út, Csillag út, Csokonai út, Damjanich út, Dankó út, Deák Ferenc út, Dobó út, Erzsébet út, Fazekas Mihály út, Forrás út, Fő út (Szúpatak), Gépállomás út, Gyermekek út, Gyopár út, Gyula-akna, Határ út, Honvéd út, Hunyadi út, Jászai Mari út, Jázmin út, József Attila lakótelep, József Attila út, Klapka Gy. út, Kodály Zoltán út, Kosztolányi Dezső út, Kölcsey F. út., Könyves Kálmán út, Köztársaság út, Bátonyterenyei Krúdy Gyula út, Kúria út, Madách út, Május 1. út., Makarenkó út, Mátyás király út, MÁV 2-es őrház, MÁV 80-as őrház, MÁV 82-es őrház, Munkácsy út, Munkás út, Nap út, Nemti út, Népkert út, Piac út, Rákóczi út, Sport út, Szent István út, Szilas út, Szőlő út, Táncsics út, Tarjáni út, Temető út, Váci Mihály út, Várhegy út, Vasút út, Virág út, Wesselényi út, Ybl Miklós út, Zagyva út, Zrínyi út

12 Tájékoztató a Nógrád megyei általános iskolai körzetek kijelöléséről a 2014/2015. tanévre 21. Kossuth Térségi Általános Iskola Bartók Béla Tagintézménye és Alapfokú Művészeti Iskola Tagintézménye Bátonyterenye 3070, Iskola út Akácos út, Alkotmány út, Alsó-Katalin telep, Alsólengyend tanya, Alsó-telep, Aradi út, Attila út, Bajza József út, Bányász út, Barátság út, Bartók Béla út, Bajza József út, Béke út, Bencze út, Berzsenyi út, Bolyoki út, Boróka út, Budai Nagy Antal út, Diák út, Dorogpuszta, Dózsa György út, Dózsaköz, Erdészház, Erkel F. út, Felső-Katalin telep, Felsőlengyend puszta, Felső-telep, Fenyves út, Gesztenye út, Gyöngyvirág út, Hársfa út, Hegyaljai út, Hold út, Hóvirág út, Hősök út, Irinyi János út, Iskola út, Jedlik Ányos út, Jószerencsét út, Jókai út, Juhász Gyula út, Katona József út, Bátonyterenyei Kossuth Lajos út, Kör út, Kővirág út, Lengyendi út, Liget út, Mátrai út, MÁV terület, Mikes Kelemen út, Mikszáth Kálmán út, Molnár Sándor út, Móra Ferenc út, Nagyszarisznyói körút, Napsugár út, Nyárjas út, Orgona út, Ózdi út, Pacsirta út, Park út, Patak út, Petőfi út, Radnóti út, Rezeda út, Rimay János út, Rózsás út, Rózsavölgyi Márk út, Szabadság út, Széchenyi út, Szondy út, Szorospatak telep, Szorospataki út, Tátra út, Toldi út, Városház út, Végvári út, Viola út, Vízműtelep, Vörösmarty út, Zöldfa út, Zsálya út, Mátrarr 22. Kossuth Térségi Általános Iskola Fekete István Tagintézménye Mátranovák 3143, Nyímedi út 12. Mátranovák Bátonyterenyei 23. Kossuth Térségi Általános Iskola Móra Ferenc Tagintézménye Mátraterenye 3145, Kossuth út 143. Mátraterenye Bátonyterenyei 24. Kossuth Térségi Általános Iskola Madách Imre Tagintézménye Mátraverebély 3077 Ady Endre út 30. Mátraverebély Bátonyterenyei 25. Aba Sámuel Móra Ferenc Tagiskolája Dorogháza 3153, Malom út 110. Dorogháza, Nemti, Szuha Bátonyterenyei

13 Bujáki Szent-Györgyi Albert székhely intézmény Tájékoztató a Nógrád megyei általános iskolai körzetek kijelöléséről a 2014/2015. tanévre Buják 3047, Glatz O. u. 1. Buják Fráter Erzsébet Csécse 3052, Madách út 6. Csécse Ecsegi II. Rákóczi Ferenc Ecseg 3053, Béke u. 45. Ecseg, Kozárd cr> Cs Wilczek Frigyes Erdőkürt 2176, Petőfi u. 32. Erdőkürt Héhalmi székhely intézmény Héhalom 3041, Hősök Tere 2. Héhalom, az 5-8. évfolyamon Egyházasdengeleg 31. Héhalmi Egyházasdengelegi Tagiskolája Egyházasdengeleg, 3043, Kossuth út 1. Egyházasdengeleg 32. > Jobbágyi Fáy András Általános Iskola Jobbágyi 3063, Iskola u Jobbágyi Kallói II. Rákóczi Ferenc Kálló 2175, Szent István király utca 10. Kálló, az 5-8. évfolyamon Erdőtarcsa 34. Kallói II. Rákóczi Ferenc Erdőtarcsai Tagiskolája Erdőtarcsa 2177, Dózsa György út 7. Erdőtarcsa Palotási Palotás 3042, Szabadság u. 30. Palotás, Kisbágyon, Szarvasgede Pásztó 3060, Nagymező u. 36. Pásztó, Alsótold, Garáb, Kutasó, Csehátszentiván, Bokor, Felsőtold, Mátraszőlős Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola Pásztó 3060, Deák Ferenc út 17. Pásztó (az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám 25%-ának erejéig biztosít kötelező felvételt) 5

14 Teleki József és Szakiskola Tájékoztató a Nógrád megyei általános iskolai körzetek kijelöléséről a 2014/2015. tanévre Szirák 3044, Petőfi út 32. Szirák Szurdokpüspöki Általános iskola Tari Kodály Zoltán Általános Iskola Veres Pálné 42. Veres Pálné Béri Tagiskolája Szurdokpüspöki 3064, Árpád u. 2. Szurdokpüspöki Tar 3073, Liget u. 3. Tar Vanyarc2688, Hunyadi u. 1. Vanyarc, az 5-8. évolyamon Bér Bér 3045, Petőfi út 32. Bér Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Gyermekotthon, Óvoda,, Speciális Szakiskola és Kollégium Pásztó 3070, Fő út 138. a többi tanulóval együtt nem nevelhető, oktatható enyhe értelmi fogytékos és autista tankötelesek részére a és Bátonyterenyei járás; középsúlyos értelmi fogyatékos, valamint kollégiumot igénylő enyhe értelmi fogyatékosok, valamint autista tankötelesek esetében Nógrád megye Szent Márton Katolikus Wilhelm Hauff Szentgyörgyi István Általános Iskola Nézsai Mikszáth Kálmán Madách Imre Tagiskolája Börzsöny Nézsai Mikszáth Kálmán székhely intézmény Borsosberény 2644, Rákóczi út Berkenye 2641, Petőfi u. 27. Diósjenő 2643, Kossuth u. 21. Borsosberény Berkenye Diósjenő Keszeg 2616, Dózsa út 12. Keszeg Nagyoroszi 2645, Szentháromság tér 13. Nézsa 2618, Szondi Gy. u. 99. Nagyoroszi, Borsosberény, Horpács, Pusztaberki Nézsa, Alsópetény, Legénd, az 5-8. évfolyamon Keszeg Nógrádi Nógrád 2642, Vasút sor 9. Nógrád, az 5-8. évfolyamon Berkenye

15 Tájékoztató a Nógrád megyei általános iskolai körzetek kijelöléséről a 2014/2015. tanévre Nógrádsápi Fekete István és Szakiskola Nógrádsáp 2685, Hunyadi u.2. Nógrádsáp Nőtincsi Nőtincs 2610, Barátság u. 2. Nőtincs, ősagárd, az 5-8. évfolyamon Felsőpetény 53. Nőtincs! Felsőpetényi Tagintézménye Felsőpetény 2611, Petőfi té ri. Felsőpetény székhely intézmény Rétság 2651, Iskola tér 1. Rétság, Bánk, az 5-8. évfolyamon Tolmács 55. Tolmácsi Tagintézménye Tolmács 2657, Tolmácsi út 106. Tolmács Romhányi II. Rákóczi Ferenc Romhány 2654, Köztársaság tér 1. Romhány, Szente, Kisecset, Kétbodony Szendehelyi Szendehely 2640, Szabadság u Szendehely Tereskei Tereske 2652, Kossuth u. 84. Tereske, Szátok Bárnai Bárna 3126, Petőfi ú. 15. Bárna Id. Szabó István Általános Iskola Cered 3123, Kossuth út 49. Cered, Zabar, Szilaspogony Etesi székhely intézmény Etes 3136, Iskola u. 5. Etes 62. Etesi Litkei Tagintézménye Litke 3186, Arany János út 6. Litke, Ipolytarnóc Platthy József Karancskeszi 3183, Diák út 2. Karancskeszi, Egyházasgerege, Mihálygerge Mocsáry Antal és Alapfokú Művészeti Iskola székhely intézmény Karancslapujtő 3182, Rákóczi u. 70. Karancslapujtő, Karancsberény 65. Mocsáry Antal Karancsaljai Tagintézménye Karancsalja 3181, Rákóczi út 111. Karancsalja Karancssági I. István Általános Iskola Karancsság 3163, Kossuth u. 27. Karancsság, Szalmatercs

16 Tájékoztató a Nógrád megyei általános iskolai körzetek kijelöléséről a 2014/2015. tanévre Aba Sámuel és Alapfokú Művészeti Iskola székhely intézmény Kazár 3127, Szabadság u. 3. Kazár, Vizslás, Rákóczibánya 68. Aba Sámuel Vizslási Tagiskolája Vizslás 3128, Kossuth Lajos út 75. Vizslás és Kollégium székhely intézmény Salgótarján 3100, József Attila út 2. Bem utca 2-12., Berzsenyi Dániel út, Berzsenyi köz, Damjanich út, Erdőalja köz, Erzsébet tér, Fő tér, Hargita körút, Hunyadi körút, Játszó utca, József Attila út, Kazinczy Ferenc út, Kissomlyó utca, Kistarján út, Lőwy Sándor út, Március 15. utca 2-12., Meredek utca, Munkácsy út, Múzeum tér, Pécskő út, Rákóczi út, Sallai út, Szerpentin út, Vereckei út. - \ ' 70. rfc ;i... Petőfi Sándor Tagiskolája Salgótarján 3100, Acélgyári út 24. Acélgyári út, Akácos út, Alpári Gyula út, Arany János út, Asztalos János út, Báthori István út, Bátki József utca, Beatrix utca, Béke út, Budavölgy utca, Bugát Pál út, Corvina utca, Csalános utca, Dér utca, Dolinka út, Dózsa György út, Építők utca, Farkasbükk út, Feketesereg utca, Fénykő utca, Fenyves út, Fenyvesalja út, Harmat utca, Határ út, Határőr út, Hegyi út, Holló utca, Homok utca, Huszita utca, Ilona út, Iskola út, Izsó Miklós út, Jónásch körút, Kandó Kálmán út, Kaszinó sor, Kisfaludy Sándor út, Kohász Stadion, Liliom út, Március 15. utca , Mátyás király útja, Művész köz, Nádasdi körút, Nagykert utca, Nagyponyi puszta, Őrhegy út, Ötvözetgyár út, Pécskő köz, Pécskőpuszta, Petikláza, Ponyipuszta, Posta út, Rónai út, Rózsa Ferenc út, Rudolfi út, Ruhagyári út, Salakhegy út, Salgó út, Salgókapu, Somogyi Bacsó út, Szilváskőpuszta, Táncsics út, Tarjáni út, Tározó utca, Vadvirág utca, Vajda János utca, Váralja út, Vasas út, Zagyva út, Zagyvafő utca, Zagyvai rakodó, Zalka Máté út, Zrínyi Miklós út, az 5-8. évfolyamon Mátraszele 8

17 Tájékoztató a Nógrád megyei általános iskolai körzetek kijelöléséről a 2014/2015. tanévre 71. Kodály Zoltán Tagiskolája Salgótarján 3100, Mártírok útja 3. Ady Endre út, Aknász út, Alkotmány út, Alsó Idegér út, Bajcsy-Zsilinszky út, Bányász út, Bartók Béla út, Bem utca 14-től végig, Bereczky Máté út Berkenye köz, Corvin út, Domb utca, Dugdelpuszta, Erdész út, Fáy András körút, Felső Idegér út, Gazdasági út, Gerber Frigyes köz, Gizella ú, Gyurtyános, Huta utca, Karancs út, Kassai sor, Kercseg út, Klapka György utca, Kossuth Lajos út, Kővár út, Kővirág utca, Kun utca, Liget út, Losonci utca, Május 1. út, Mártírok útja, Mérleg utca, Meszes utca, Mezei út, Mikszáth utca, Móricz Zsigmond út, Pipishegy, Szeder köz, Világospuszta, Virágos utca, Zemlinszky Rezső utca Beszterce-lakótelepi Tagiskolája Salgótarján, 3100, Beszterce tér 4. Árpád utca, Bajza József út, Balassi Bálint út, Béke körút, Beszterce tér, Camping út, Csernyik völgy, Csillag utca Deák Ferenc utca, Derencsényi utca, Eresztvény alsó bányatelep, Eresztvény bányatelep, Eresztvény felső bányatelep, Fácán utca, Felső vár út, Füleki út, Gedőc puszta, Gedőci utca, Görbe utca, Gyermekkert út, Hold utca, Jókai sor, Juhász Gyula utca, Kékkői utca, Kőbánya út, Kőműves köz, Köves utca, Lovassy László köz, Madách Imre utca, Madzsar József utca, Medves körút, Medvesi út, Mikes Kelemen út, Nádas út Nyerges utca, Orgona utca, Ökörkő dűlő, Partizánok útja, Perczel Mór utca, Salgóbánya Sátorhegy út, Sebaji út, Somoskői út, Szapolyai János út, Szemere Bertalan utca, Szondi György út, Teraszos utca, Tóstrand hétvégi telep, Törökvész út, Újbánya telep, Vadaskert, Vár út, Vároldal utca, Wesselényi utca, Ybl Miklós út, Zsombékos út.

18 Tájékoztató a Nógrád megyei általános iskolai körzetek kijelöléséről a 2014/2015. tanévre 73. \ '. * V Arany János Tagiskolája Salgótarján 3104, Budapesti út 66. Állomás út, Baglyasi út,barátság utca,batsányi út, Bercsényi Miklós út, Blaha Lujza út, Bóna Kovács Károly út, Bródy Sándor út, Budapesti út, Centrál köz, Csalogány utca, Csehov utca, Csókás körút, Csókás puszta, Csokonai út, Déryné út, Dűlő utca, Egressy Béni út, Eötvös Loránd út, Erkel köz, Erkel út, Esze Tamás út, Fazekas Mihály út, Frankéi Leó út, Frigyes körút, Furák Teréz köz, Fülemüle út, Gagarin utca, Gárdonyi Géza út, Gorkij körút, Haris köz, Hársfa út, Honvéd út, Hősök útja, II. András király út, Jakubi utca, Jenő utca, Kakukk József út, Kálmán Imre út, Katalin utca, Katona József út, Kér utca, Kertész utca, Keszi utca, Kinizsi Pál út, Kisvasút utca, Korbás tanya, Kormos puszta, Kotyháza puszta, Kölcsey utca, Kürtgyarmat utca, Lakatos Péter út, Makarenkó út, Mandula utca, Megyer utca, Nagy Sándor József út, Nagymező dűlő, Nagymező út, Nagyrét, Nap utca, Nyár utca, Nyárjaspuszta, Nyék utca, Nyírfácska utca, Pályaudvar út, Patakpart utca, Petőfi út, Radnóti köz, Radnóti út, Régiposta utca, Réka köz, Rózsafa út, Somoskői tanya, Sugár út, Szabó Ervin út, Szánasalja, út, Temető út, T< 74. Dornyay Béla Tagiskolája Salgótarján, 3100, Forgách Antal út 1. Áfonya utca, Alagút utca, Almafa utca, Barack utca, Ciklámen utca, Csille köz, December 8. tér, Dobó Katica köz, Dobó Katica út, Egri utca, Faiskola út, Forgách Antal telep, Forgách Antal út, Galagonya utca, Gesztenye utca, Hanga utca, Hérics utca Irinyi János út, Jázmin utca, Kazári út, Kovácshegy köz, Kökény utca, Kutaspuszta, Liszt Ferenc út, MÁV külső vasútállomás, Meggyfa utca, Mikóvölgyi út, Mogyoró utca, Munkás út, Munkásotthon tér, Nefelejcs utca, Pécskő szilvás-barackos, Pipacs utca, Ribizli utca, Sástópuszta, Somlyóbánya telep, Somlyói út, Szenes utca, Szent Flórián tér, Szérűskert, Szigetpuszta, Tanács út, Téglagyár köz, Teréztáró utca, Újakna telep, Újaknai út, Úttörők út, Vájár utca, Vasvári Pál köz, Vasvári Pál út, Virág utca, Völgyhíd utca, Zsálya utca

19 Tájékoztató a Nógrád megyei általános iskolai körzetek kijelöléséről a 2014/2015. tanévre 75. Gárdonyi Géza Tagiskolája Mátraszele 3142, Szabadság út 66. Mátraszele Lucfalvi Lucfalva 3129, Rákóczi u. 36. Lucfalva, Nagykeresztúr.Sámsonháza 77. Kossuth Térségi Általános Iskola Nagybárkányi Tagintézménye Nagybárkány, Ifjúság út 21., Petőfi út 35. Nagybárkány, Kisbárkány, Márkháza Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Salgótarján 3100, Acélgyári u. 3/a. a többi tanulóval együtt nem nevelhető, oktatható enyhe értelmi fogytékos és autista tanötelesek részére a és járás Cogito Általános Művelődési Központ dr. Krepuska Géza Somoskőújfalu 3121, Semmelweis út 2. Somoskőújfalu Uzoni Péter Gimnázium és Salgótarján 3104, Nagymező út 5/a Salgótarján (az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám 25%-ának erejéig biztosít kötelező felvételt) Ságújfalui és Alapfokú Művészeti Iskola Magyargéci Gárdonyi Géza Tagiskolája Endrefalvai Móra Ferenc székhely intézmény Endrefalvai Móra Ferenc Pilinyi Tagiskolája Ságújfalu 3162, Kossuth u Sóshartyán 3131, Petőfi út Endrefalva 3165, Béke út 4-6. Ságújfalu, Kishartyán Sóshartyán Endrefalva, az 5-8. évfolyamon Szécsényfelfalu, Piliny Piliny, Tarjáni út 5. Piliny

20 Tájékoztató a Nógrád megyei általános iskolai körzetek kijelöléséről a 2014/2015. tanévre 85. Endrefalvai Móra Ferenc Szécsényfelfalui Tagiskolája Szécsényfelfalu, Kossuth út 28. Szécsényfelfalu Hollókői Hollókő 3176, József Attila u. 1. Hollókő Ráday Gedeon Ludányhalászi 3188, Rákóczi u Ludányhalászi Magyargéci Gárdonyi Géza székhely intézmény Magyargéc 3133, Rákóczi u. 66. Magyargéc Nógrádsipeki Keresztény és Óvoda Nógrádsipek 3179, Rákóczi út 82 Nógrádsipek, Varsány Rimóci Szent István Általános Iskola székhely intézmény Rimóc 3177, Széchenyi u. 4. Rimóc 91. Rimóci Szent István Általános Iskola Mikszáth Kálmán Tagintézménye Nógrádmegyer3132, Petőfi út 140. Nógrádmegyer II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény 3170, Rákóczi út 90. Szécsény, Nagylóc, Nógrádszakál, az 5-8. évfolyamon Hollókő Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, és Gimnázium 3170 Szécsény, Magyar út Szécsény (az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám 25%-ának erejéig biztosít kötelező felvételt) Varsányi Hunyadi Mátyás Varsány 3178, u. 1. Varsány, Nógrádsipek 12

FELHÍVÁS. az általános iskolákba történ? beíratásra. 2013. április 8. - 9. (hétf?, kedd) 8.00 órától 18.00 óráig

FELHÍVÁS. az általános iskolákba történ? beíratásra. 2013. április 8. - 9. (hétf?, kedd) 8.00 órától 18.00 óráig FELH FELHÍVÁS az általános iskolákba történ? beíratásra Értesítjük az érintett szül?ket, hogy a 2013/2014. tanévre történ? általános iskolai beíratásokra az alábbi id?pontokban kerül sor: 2013. április

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Felnőtt háziorvosi körzetek (2016. január 1-től)

Felnőtt háziorvosi körzetek (2016. január 1-től) Orvosi ügyelet Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján, Füleki út 54-56. Tel.: 522-000, 311-222, 310-222 1. számú felnőtt háziorvosi körzet Felnőtt háziorvosi körzetek (2016. január 1-től) Dr. Mester Mária

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2015. (..) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2015. (..) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2015. (..) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

Nógrád megye. szolgáló hely. 4 Bánk 200 Ft/m2 egyéb 12000 230 1,7 400 Ft/m2 üzlet,mühely,

Nógrád megye. szolgáló hely. 4 Bánk 200 Ft/m2 egyéb 12000 230 1,7 400 Ft/m2 üzlet,mühely, Nógrád megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsópetény 600 700 1,2 500 2 Alsótold 3000 3 Balassagyarmat 3000 lakás, bérle- 2 1000 piaci és vás. mény és épité- si telek,

Részletesebben

Nógrád megye. szolgáló hely. 4 Bánk 200 Ft/m2 egyéb 12000 230 1,7 400 Ft/m2 üzlet,mühely,

Nógrád megye. szolgáló hely. 4 Bánk 200 Ft/m2 egyéb 12000 230 1,7 400 Ft/m2 üzlet,mühely, Nógrád megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsópetény 600 Ft/m2 700 Ft/m2 1,2 500 2 Alsótold 3000 3 Balassagyarmat 3000 lakás, bérle- 2 1000 piaci és vás. mény és épité-

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (XI.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a háziorvosi körzetekről

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (XI.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a háziorvosi körzetekről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (XI.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a háziorvosi körzetekről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyről szóló

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre 10005753 DUNA-IPOLY N.P. IGAZGATÓSÁG 2509 ESZTERGOM STRÁZSA-HEGY 5103 Dejtár 1,94 5123 Diósjenő 1,98 5117 Hont 1,60 5120 Nagyoroszi 22,00 34,60 5121 Patak 3,41 Gazdálkodó összesen: 28,95 36,58 10131047

Részletesebben

Iktatószám: 52-3/2013. JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 52-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 52-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. január 22-ei ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak: a bizottság tagjai

Részletesebben

Védőnői körzetek Komárom

Védőnői körzetek Komárom Védőnői körzetek Komárom 1. számú védőnői körzet Piskovszky Jánosné 2903 Komárom, Tamási Á. u. 8. Tel.: 34/343-662 Terhes tanácsadás: Kedd: 8:00 10:00 Csecsemő tanácsadás: Kedd, Csütörtök: 8:00 10:00 Kisgyermek

Részletesebben

Háziorvosi körzetek - Komárom

Háziorvosi körzetek - Komárom Háziorvosi körzetek - Komárom 1. számú felnőtt háziorvosi körzet Dr. Juhász Márton Rendelő: 2900 Komárom, Tóth L. u. 7. Tel.: 34/344-995 Rendelés idő: Hétfő: 13:00 16:30 Kedd, Csütörtök: 9:00 12:00 Szerda,

Részletesebben

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.)

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) DUNAKESZI ÓVODÁK ÉS KÖRZETHATÁROK Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) 1. 2120, ÁGNES UTCA (teljes közterület) 2. 2120, ALSÓTABÁN (teljes közterület) 3. 2120, ANNA UTCA (teljes közterület) 4. 2120,

Részletesebben

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai Balatonfüred Város Önkormányzata Tervezet a települési önkormányzat 2015. évi novemberi vélemény-nyilvánításához Járás/Tankerület székhelye:

Részletesebben

26/2005.(VI.30.), 18/2006.(V.25.), 20/2006.(VI.29.), 60/2006. (XII.12.), 12/2007.(IV.24.), 14/2008.(III.25.), 21/2008.(IV.29.)

26/2005.(VI.30.), 18/2006.(V.25.), 20/2006.(VI.29.), 60/2006. (XII.12.), 12/2007.(IV.24.), 14/2008.(III.25.), 21/2008.(IV.29.) 24/2003.(VIII.28.)Ör. sz. rendelet A háziorvosi körzetek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 25/2004.(VI.24.), 26/2005.(VI.30.), 18/2006.(V.25.), 20/2006.(VI.29.), 60/2006. (XII.12.), 12/2007.(IV.24.),

Részletesebben

19/2002.(VI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

19/2002.(VI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2003.(VI.25.), 13/2005.(III.1.), 31/2005.(V.2.), 6/2006.(II.20.), 15/2007.(III.28.), 22/2010.(VIII. 16.), 3/2012. (I. 17.), 11/2012. (III. 26.), 40/2012.

Részletesebben

ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI

ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS

FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS TELEPÜLÉS OM FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS Ambrózfalva 039539 007 039539 004 Ambrózfalvi Tagintézménye Apátfalva 201360 001 Apátfalvi Dózsa György Általános

Részletesebben

Iktatószám: 52-40/2013. JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 52-40/2013. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 52-40/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. június 6-ai ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak: a bizottság tagjai

Részletesebben

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Göd Város szavazóköreinek jegyzéke TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Ambrus László utca Arany János utca folyamatos

Részletesebben

SZAVAZÓKÖRÖK TERÜLETI BEOSZTÁSA. 1. sz. szavazókör, szavazóhelyiség: Sárospatak, Eötvös út 11. ÉPSZER

SZAVAZÓKÖRÖK TERÜLETI BEOSZTÁSA. 1. sz. szavazókör, szavazóhelyiség: Sárospatak, Eötvös út 11. ÉPSZER SZAVAZÓKÖRÖK TERÜLETI BEOSZTÁSA 1. sz. választókerület: 1. sz. szavazókör, szavazóhelyiség: Sárospatak, Eötvös út 11. ÉPSZER Árok u., Baross Gábor u., Bercsényi u., Bláthy O. u., Bocskai u., Cirkáló hegy,

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI HULLADÉKKEZELŐ NONPROFIT KFT. EGYÉB TELEPÜLÉSI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁRA KAPOSVÁR 2016.

A DÉL-DUNÁNTÚLI HULLADÉKKEZELŐ NONPROFIT KFT. EGYÉB TELEPÜLÉSI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁRA KAPOSVÁR 2016. A DÉL-DUNÁNTÚLI HULLADÉKKEZELŐ NONPROFIT KFT. EGYÉB TELEPÜLÉSI HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁRA KAPOSVÁR 2016. HÉTFŐ 48-as Ifjúság útja Áchim A. u. Adria u. Anna u. Arany J. köz Arany J. u. Árpád u. Bajcsy -Zs.

Részletesebben

200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda

200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda Intézmény OM azonosító: 200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda (5711 Gyula, Bajcsy Zs. u. 24.) 5711 AULICH LAJOS UTCA (teljes közterület), 5711 BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA (teljes közterület),

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT. Nógrád Megye Területrendezési Terve módosításának elfogadására

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT. Nógrád Megye Területrendezési Terve módosításának elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ELNÖKE 5. sz. napirendi pont 53-96 /2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Területrendezési Terve módosításának elfogadására

Részletesebben

Kimutatás a középiskolai tanulók közösségi szolgálata teljesítéséhez kapcsolódó szerződések

Kimutatás a középiskolai tanulók közösségi szolgálata teljesítéséhez kapcsolódó szerződések Kimutatás a középiskolai tanulók közösségi szolgálata teljesítéséhez kapcsolódó szerződések Intézmény/tagintézmény megnevezése: Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium Címe: 3100 Salgótarján, Kissomlyó út

Részletesebben

Helyi Választási Iroda Vezetıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Helyi Választási Iroda Vezetıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak. Helyi Választási Iroda Vezetıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/513-264 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Szám: 7146-15/2010. Tárgy: választókerületek kialakítása H a t á r o

Részletesebben

16. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/543-1/2015 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére

16. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/543-1/2015 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére 16. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/543-1/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése Előterjesztő:

Részletesebben

Hétfő. 48-as Ifjúság útja 4-32. Adria u. Álmos vezér u. Anna u. Arany János u. Arany János köz Arany János tér Árpád u.

Hétfő. 48-as Ifjúság útja 4-32. Adria u. Álmos vezér u. Anna u. Arany János u. Arany János köz Arany János tér Árpád u. Hétfő 48-as Ifjúság útja 4-32. Adria u. Álmos vezér u. Anna u. Arany János u. Arany János köz Arany János tér Árpád u. Árpád u. 2- től a Penny Marketig Bajcsy-Zsilinszky u. Béke u.-füredi ltp. Bem József

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére Határozati javaslat: egyszerű többség Rendeletmódosítás: minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az egészségügyi

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 41/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 41/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Szent János Utcai Óvoda felvételi körzete 2100 Gödöllı, Szent János u. 6-8.

Szent János Utcai Óvoda felvételi körzete 2100 Gödöllı, Szent János u. 6-8. ÁDÁM UTCA AGYAGOS UTCA ARADI UTCA ARANY JÁNOS UTCA ÁRPÁD UTCA ATTILA UTCA BARTÓK BÉLA UTCA BÁSTYA UTCA BÁTHORI ISTVÁN UTCA BÉKE UTCA BEM JÓZSEF UTCA BERCSÉNYI MIKLÓS UTCA BERKENYE UTCA BETHLEN GÁBOR UTCA

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről*

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Ózd város belterületein kutyafuttatásra kijelölt területek. 1. Interspar felé vezető út Piac út által határolt terület (11505/7 hrsz.

Ózd város belterületein kutyafuttatásra kijelölt területek. 1. Interspar felé vezető út Piac út által határolt terület (11505/7 hrsz. 1. melléklet a /... ( ) önkormányzati rendelethez Ózd város belterületein kutyafuttatásra kijelölt területek 1. Interspar felé vezető út Piac út által határolt terület (11505/7 hrsz.); 2. A Vasvár út 64-82.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének /2006.(X.31.) rendelete az állatok tartásáról szóló 35/2003.(XI.27.) Ör. sz. rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének /2006.(X.31.) rendelete az állatok tartásáról szóló 35/2003.(XI.27.) Ör. sz. rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének /2006.(X.31.) rendelete az állatok tartásáról szóló 35/2003.(XI.27.) Ör. sz. rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Cím Zalaegerszeg Andráshida Andráshida u. Zalaegerszeg Andráshida Apátfa u. Zalaegerszeg Andráshida Berek u. Zalaegerszeg Andráshida Cserfa u. Zalaegerszeg Andráshida Dukai Takács J. u. Zalaegerszeg Andráshida

Részletesebben

Nógrád megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás

Nógrád megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás Nógrád megye összes településének térképe egy helyen! Nógrád megye településeinek térképei utcakeresővel, vel. Nógrád megyei online műholdas térképek. - Nógrád megye az ország északi részében található.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt.szám: 19.768/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda J a v a s l a t a 2. sz. fogorvosi körzet ellátására vonatkozó szerződés felmondására, valamint

Részletesebben

Egységes szerkezet. - 1. számú: részletes leírását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza

Egységes szerkezet. - 1. számú: részletes leírását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza A Szarvasi Önkormányzat 3/2010. (II.26), 39/2008. (XII.19.), 31/2003. (XI.21.) rendeleteivel módosított 10/2002. (V.24.) rendelete a HÁZIORVOSI KÖRZETEKRŐL 1 Egységes szerkezet A Szarvasi Önkormányzat

Részletesebben

Házi gyermekorvosi körzetek

Házi gyermekorvosi körzetek Házi gyermekorvosi körzetek Gyula 001. körzet Tól Ig Állandó lakosság Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum 0-14 éves 48-as utca 000005 000013 Páratlan 2 Akácos utca 0 Bánom tanya

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

2014. november 13-i rendkívüli ülésére

2014. november 13-i rendkívüli ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló új önkormányzati rendelet

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén, (csütörtök) 16 30 órai kezdettel

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 29/2011. (VII. 29.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 29/2011. (VII. 29.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 29/2011. (VII. 29.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2002. (VII. 15.) számú rendelete a háziorvosi körzetekről

Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2002. (VII. 15.) számú rendelete a háziorvosi körzetekről Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2002. (VII. 15.) számú rendelete a háziorvosi körzetekről Gárdony Város Önkormányzat Képviselőtestülete az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 26/2014. (XI.09.) sz. önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Hatályba lépés napja: 2014. november 10. Ezen

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Nógrád megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Nógrád megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Nógrád megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsópetény 80 300 ipari ter.lévő 1,4 1000 piaci és vás. építmény 5000 egyéb

Részletesebben

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában működő óvodai körzetek jegyzéke. Érvényes a 2015/2016-ös nevelési évtől

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában működő óvodai körzetek jegyzéke. Érvényes a 2015/2016-ös nevelési évtől Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában működő óvodai körzetek jegyzéke Érvényes a 2015/2016-ös nevelési évtől Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda 1201 Baross u. 79.

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (01.31.) Öh.

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelete Celldömölk város egészségügyi alapellátási körzeteiről

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelete Celldömölk város egészségügyi alapellátási körzeteiről Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015.(XI.12.) önkormányzati rendelete Celldömölk város egészségügyi alapellátási körzeteiről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Ady Endre utca páros oldal, páratlan oldal 1-87-ig Balassa János utca Balogh

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Szám: 6635/2015. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda 2015/2016. nevelési év kezdésével összefüggő döntések meghozatalára Tisztelt

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PKCBD Gyál Dátum: :46:13 Barka Ferenc Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PKCBD Gyál Dátum: :46:13 Barka Ferenc Lapszám: 1 Barka Ferenc Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-048-001-2, Cím: Ady E. Ált. Isk. Ady E. u. 20., OEVK: 07 Arany János utca teljes közterület 27 Csontos József utca 000001 000061 páratlan házszámok

Részletesebben

3. A költségvetési szervbe felvehetı maximális gyermeklétszám 2010. július 1. napjától: 400 fı

3. A költségvetési szervbe felvehetı maximális gyermeklétszám 2010. július 1. napjától: 400 fı Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének /2010.(IV.22.) KT határozata a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Ady Endre utca Arany János utca Balassa János utca Balogh Ádám utca Barackos

Részletesebben

20. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 149-4 /2008 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére

20. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 149-4 /2008 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére 20. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 149-4 /2008 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók A Tapolcai Általános Iskola

Részletesebben

(1) A Rendelet I. 18. (2) bekezdés helyére a következő bekezdés lép: (2) A Rendelet I. 67. (1) g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Rendelet I. 18. (2) bekezdés helyére a következő bekezdés lép: (2) A Rendelet I. 67. (1) g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. ( / ) önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzata egyes rendeleteinek módosításáról Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról 1 Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról 1 Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

LUDÁNYHALÁSZI NÉPMOZGALMI ÉS LAKÁSADATAI

LUDÁNYHALÁSZI NÉPMOZGALMI ÉS LAKÁSADATAI Központi Statisztikai Hivatal Nógrád Megyei Igazgatóság 1. számú melléklet LUDÁNYHALÁSZI NÉPMOZGALMI ÉS LAKÁSADATAI Másodlagos publikálás, valamint az adatok más felhasználó részére történő átadása csak

Részletesebben

Védőnői körzetek

Védőnői körzetek Védőnői körzetek 2017.04.01. 2. sz. területi védőnői körzet ( Fin. kódja: 120097786) Címe: 3100 Salgótarján, Medves krt. 57. Tanácsadás ideje: Nők, várandós anyák részére: csütörtök 12.00-14.00 Csecsemő,

Részletesebben

Tartalomjegyzék Vegyes aprónyomtatványok 1861 2000... Időrendben... 1 Betűrendben... 141 Aprónyomtatványok 2001-től időrendben...

Tartalomjegyzék Vegyes aprónyomtatványok 1861 2000... Időrendben... 1 Betűrendben... 141 Aprónyomtatványok 2001-től időrendben... APRÓNYOMTATVÁNYOK 1861 2014 Tartalomjegyzék Vegyes aprónyomtatványok 1861 2000... Időrendben... 1 Betűrendben... 141 Aprónyomtatványok 2001-től időrendben... 297 Vegyes aprónyomtatványok 1861 2000 Időrendben

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015. (XII. 4.) rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteiről

DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015. (XII. 4.) rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteiről DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015. (XII. 4.) rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

(1) E rendelet 2010. május 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Kaposvár, 2010. április 28.

(1) E rendelet 2010. május 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Kaposvár, 2010. április 28. Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről szóló 65/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 135. 8500 PÁPA, Fő u. 5.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 135. 8500 PÁPA, Fő u. 5. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 135. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. október 10-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Üllő Nagyközségi Önkormányzat 12/2002. (VI. 22.) számú Ö. K. rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról

Üllő Nagyközségi Önkormányzat 12/2002. (VI. 22.) számú Ö. K. rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról Üllő Nagyközségi Önkormányzat 12/2002. (VI. 22.) számú Ö. K. rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról egységes szerkezetben a módosításáról szóló 7/2005.(III.19.) számú, a 9/2008. (IV.5.), a 24/2014.

Részletesebben

1012 Budapest Salgótarján

1012 Budapest Salgótarján 1012 Budapest Salgótarján 1011,1012 1010 3075 Km KMKK Zrt. (Nógrád) 2 4 15 30 0,0 k Bp.,Újpest Városkapu XIII.ker. e o M 7 35 Z 7 30 16 12 43,5 k Szendehely, Katalinpuszta k # $ 6 48 $ 6 48 16 15 45,2

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 33/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 33/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról 1. 1 2. 3.

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról 1. 1 2. 3. Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról a 11/2005. (III.24.) sz. a 14/2010. (IX.20.) sz. a 22/2011. (IX. 05.) sz. a 25/2011.(X.17.)

Részletesebben

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 14/2010.(II.16.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat:

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 14/2010.(II.16.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI 14/2010.(II.16.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN PILISVÖRÖSVÁR

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN PILISVÖRÖSVÁR AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN PILISVÖRÖSVÁR Köznevelési intézmény: Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitatenschule Werischwar 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda. Szám: 6484/2013. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2013/2014-es nevelési évre

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda. Szám: 6484/2013. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2013/2014-es nevelési évre Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Szám: 6484/2013. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2013/2014-es nevelési évre Tisztelt Közgyűlés! 2012. szeptember 1-től a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a területi védőnői és az iskola-védőnői körzeteket ezzel a rendelettel állapítja meg.

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a területi védőnői és az iskola-védőnői körzeteket ezzel a rendelettel állapítja meg. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2013. (I.31.) Ör-rel, a 20/2014. (VI.30.) Ör-rel, a 48/2014. (XII.18.) Ör-rel, a 42/2015. (XI.26.) Ör-rel és a 21/2016. (VI.29.) Ör-rel módosított

Részletesebben

dr. Busai György s.k. Hatvani Miklós s.k. jegyző polgármester

dr. Busai György s.k. Hatvani Miklós s.k. jegyző polgármester Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (III.19.) rendelete (Egységes szerkezetben a 22/2011.(VI.22.) és a 23/2011.(VII.27.) és a 33/2012.(IX.19.) rendeletekkel.) Isaszeg Város Önkormányzatának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda Szám: 10030/2008. J a v a s l a t óvodai és általános iskolai beiratkozásra a 2008/2009-es nevelési évre és tanévre

Részletesebben

(2) A közút kezelője a forgalmi rendet meghatározó jelzésekről nyilvántartást vezet.

(2) A közút kezelője a forgalmi rendet meghatározó jelzésekről nyilvántartást vezet. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város forgalmi rendjéről szóló 21/2011.(VIII.29.) önkormányzati rendelete a 28/2011. (XI.02.), a 3/2013.(II.01.), a 22/2013.(IX.12.), a 3/2014.(II.06.),

Részletesebben

NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. - NHSZ Zounok Zrt.

NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. - NHSZ Zounok Zrt. NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. - NHSZ Zounok Zrt. Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0015 számú projekt keretein belül a Szolnok Térségi Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Belvíz program. Áteresztisztítás, csatorna takarítás és mélyítés. Csatorna- és áteresztisztítás. gaztalanítás

Belvíz program. Áteresztisztítás, csatorna takarítás és mélyítés. Csatorna- és áteresztisztítás. gaztalanítás Belvíz program Területútszakasz Munkálat Mennyiségi mutatók Bocskai utca Csatornaültetés, karbantartás 782 fm Zrínyi Miklós u., Pásztor János u., Kató utca, Tompa Mihály u. Jókai Mór u., Petőfi Sándor

Részletesebben

KIMUTATÁS az elnöki keretből megítélt támogatások 2009. évi teljesítéséről

KIMUTATÁS az elnöki keretből megítélt támogatások 2009. évi teljesítéséről célja 2 0 0 8 é v i d ö n t é s Kisbágyon Vöröskereszt és Közösségi Színtér - Kisbágyon Község Bólyai János Gimnázium és Szakközépiskola - KIGSZ St. Nógrádi Segítő Kezek Egyesülete, Szécsény Pásztó Város

Részletesebben

: 06-32 - 522-200 FAX: 06-32 - 522-270

: 06-32 - 522-200 FAX: 06-32 - 522-270 3100 Salgótarján Rákóczi út 137-139. : 06-32 - 522-200 FAX: 06-32 - 522-270 NV.-1/2011 a Hivatalos Autóbusz Menetrend 2 sz. kötetéhez Érvényes: 2011. július 1-től Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget,

Részletesebben

Tanácsadó telefonszáma. Várandós Csecsemő és kisgyermek tanácsadás időpontja. Tanácsadó címe

Tanácsadó telefonszáma. Várandós Csecsemő és kisgyermek tanácsadás időpontja. Tanácsadó címe Ady Endre utca mindkét oldal végig: Szűcs Ildikó Erdősor út 1. 233 14 14 Hétfő 13 h 15 h Szerda 12 30 14 30 Almakerék utca mindkét oldal végig: Sebőkné Liptay Nóra Hargita utca 1. 230 28 06 Csütörtök 13

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Felnőtt háziorvosi körzetek Házi gyermekorvosi körzetek 3.

1. A rendelet hatálya Felnőtt háziorvosi körzetek Házi gyermekorvosi körzetek 3. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve.

2014/2015. tanév Út az érettségihez alprogram Intézményi továbbfutói lista. Kifizetendő Pályázat. Intézmény Intézmény neve. i továbbfutói lista neve város 1 UE-T-5142 "Kis Tigris" Gimnázium, és 200475 Komló Dél-Dunántúl 35 11 6 420 000 Ft 2 UE-T-5105 Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános, Alapfokú Művészeti, Szakképző, Gimnázium,

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (III. 4.) önkormányzati r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (III. 4.) önkormányzati r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (III. 4.) önkormányzati r e n d e l e t e A TELEPÜLÉSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS ANNAK KÖTELEZŐ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL Komló Város Önkormányzat

Részletesebben

Iktatószám: HEB1OKT131-261201 5.

Iktatószám: HEB1OKT131-261201 5. HEVES MEGYE KORMÁNYHIVATAL DR. PAYrÓK GÁBOR Komiáriymegblzott Iktatószám: HEB1OKT131-261201 5. Ügyintéző: Darvas Attila Tárgy: tájékoztató a Heves megyei általános iskolai körzetek kijelöléséröl. Tisztelt

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. a 41/2012. (VI.29.) Ör., és a 35/2014. (IX.11.) Ör.-rel módosított

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. a 41/2012. (VI.29.) Ör., és a 35/2014. (IX.11.) Ör.-rel módosított Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 41/2012. (VI.29.) Ör., és a 35/2014. (IX.11.) Ör.-rel módosított 17/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Eötvös József Általános iskola Szent István utca 232.

Eötvös József Általános iskola Szent István utca 232. Eötvös József Általános iskola Szent István utca 232. 1. Áfonyás u. 2. Aradi vértanuk u. 76-tól és 81-től 3. Árnyas u. páratlan oldal 4. Árvalányhaj u. 5. Átlós u. páratlan oldal 6. Badacsonyi u. 1-69

Részletesebben

JAVASLAT egyes vagyoni kérdések rendezésére, valamint kapcsolódó rendeletek módosítására

JAVASLAT egyes vagyoni kérdések rendezésére, valamint kapcsolódó rendeletek módosítására 1. számú napirendi pont Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Ikt. szám: 53-88/2011. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT egyes vagyoni kérdések rendezésére, valamint kapcsolódó

Részletesebben

A feladatellátási hely megnevezése A feladatellátási hely megyéje Ir.szám

A feladatellátási hely megnevezése A feladatellátási hely megyéje Ir.szám Megye Tan OM azonosító A feladatellátási hely megnevezése A feladatellátási hely megyéje Ir.szám A feladatellátási hely települése A feladatellátási hely pontos címe Székhely Baranya Komló 027207 Kenderföld-Somági

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III. 414/2005. Előadó: Mell.: 4 db Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-802 E-mail: kurucz@bekescsaba.hu

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (VII. 01.) önkormányzati r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (VII. 01.) önkormányzati r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/00. (VII. 0.) önkormányzati r e n d e l e t e A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK KEZELÉSÉVEL (gyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével)

Részletesebben

Intézmény neve OM száma Címe. Ászári Jászai Mari Általános Iskola 201019-001 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. 201019-003 2882 Kerékteleki, Fő u. 31.

Intézmény neve OM száma Címe. Ászári Jászai Mari Általános Iskola 201019-001 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. 201019-003 2882 Kerékteleki, Fő u. 31. Intézmény neve OM száma Címe Ady Endre Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános és Alapfokú Művészeti Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános és Andreetti Károly Általános és Művészeti Pusztazámori Tagintézménye

Részletesebben

E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek

E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek 2015. július TELEPÜLÉS TERÜLET VAGY A MUNKA MEGNEVEZÉSE DÁTUM IDŐPONT BABÓT Béke tér, páros házszám: 2, páratlan házszám: 1-3 Széchenyi István

Részletesebben

Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék igazságügyi szakértőinek kamarája

Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék igazságügyi szakértőinek kamarája Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok megyék igazságügyi szakértőinek kamarája IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI NÉVJEGYZÉK 2014/2. Adategyeztetés: 2014.10.17. Székhely: 5000

Részletesebben

A Rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a. A választható győjtıedények méretei, illetve a győjtıedényekben elhelyezett települési

A Rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a. A választható győjtıedények méretei, illetve a győjtıedényekben elhelyezett települési Esztergom Város Önkormányzata Képviselı- testületének 14/2012. (.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV. 1.) esztergomi önkormányzati rendelet

Részletesebben

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 26/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 26/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 26/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E Az orvosi és védınıi körzetek területi beosztásáról. (1), (2), (3) Barcs Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal OKMÁNY, IGAZGATÁSI ÉS KÖZTERÜLETFELÜGYELETI IRODA VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ Szám: 1601/2012 Szám: 1757-1/2012 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../2012.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/1997. (V. 23.) rendelete a 7/1998. (V. 1.), a 2/1999. (I. 29.), a 23/1999. (X. 29.), a 3/2000. (II. 25.), a 27/2000. (XII. 29.), a 13/2001.

Részletesebben

Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Tűzoltóparancsnok

Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Tűzoltóparancsnok Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Tűzoltóparancsnok H-3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. : 3100 Salgótarján, Pf.: 0 Tel: (36-32) 411-400 Fax:

Részletesebben

Városüzemeltetési Szerződés II. sz. Fejezet 1. Melléklet

Városüzemeltetési Szerződés II. sz. Fejezet 1. Melléklet Városüzemeltetési Szerződés II. sz. Fejezet 1. Melléklet A 2.1. közterületek tisztán-tartása során elvégzendő feladatok és díjtételei A kézi úttisztítás feladat-meghatározása A köztisztasági feladatok

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben