26/2005.(VI.30.), 18/2006.(V.25.), 20/2006.(VI.29.), 60/2006. (XII.12.), 12/2007.(IV.24.), 14/2008.(III.25.), 21/2008.(IV.29.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "26/2005.(VI.30.), 18/2006.(V.25.), 20/2006.(VI.29.), 60/2006. (XII.12.), 12/2007.(IV.24.), 14/2008.(III.25.), 21/2008.(IV.29.)"

Átírás

1 24/2003.(VIII.28.)Ör. sz. rendelet A háziorvosi körzetek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 25/2004.(VI.24.), 26/2005.(VI.30.), 18/2006.(V.25.), 20/2006.(VI.29.), 60/2006. (XII.12.), 12/2007.(IV.24.), 14/2008.(III.25.), 21/2008.(IV.29.) sz. rendeletekkel) A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és az önálló orvosi tevékenységrıl szóló évi II. törvény 2. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése az alábbi rendeletet alkotja. 1. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a város közigazgatási területén mőködı háziorvosi körzeteket a rendelet 1., 2. és 3. számú mellékletében foglaltak szerint határozza meg. 2. (1) Ez a rendelet szeptember 1-jén lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejőleg az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 13/1995.(VI.01.)Ör. sz. rendelet 6. sz. mellékletében a - a háziorvosi (felnıtt, gyermek) és fogászati körzetek határainak, szervezeti kereteinek megállapításáról szövegrész hatályát veszti. Salgótarján, augusztus 28. Puszta Béla sk. Óvári Péter sk. polgármester címzetes fıjegyzı 1. számú melléklet a 24/2003.(VIII.28.)Ör. sz. rendelethez Felnıtt háziorvosi körzetek területi beosztása 1. számú felnıtt háziorvosi körzet: 1 Területe: Fáy A. krt., Báthory I. út, Béke út, Béke krt., Gazdasági út, Kercseg út, Mikszáth K. út, Móricz Zs. út, Ruhagyári út, Vasúti ırházak, Zrínyi M. út 2. számú felnıtt háziorvosi körzet: Területe: Ady E. út, Aknász út, Alsó-Idegér, Bányász út, Bem út 22., Bereczki M. út, Berkenye köz, Corvin út, Domb u., Dugdelpuszta, Erdész út, Felsı-Idegér, Gerber F. köz, Gyurtyános, Karancs u., Kıvár út, Kıvirág út, Kun u., Mezei út, Szeder köz, Világospuszta, Virágos u., Zemlinszky u. 3. számú felnıtt háziorvosi körzet: 1 Az 1. sz. felnıtt háziorvosi körzet területe összevonásra került a 23. sz. felnıtt háziorvosi körzet területével a 25/2004.(VI.24.)Ör. sz. rendelet 1. (1) bekezdése alapján. A Rendelet 1. (3) bekezdése állapította meg a körzet új területét. Hatályos július 1. napjától.

2 Területe: Berzsenyi D. út, Damjanich út, Erdıalja köz, Hargita krt., Hunyadi krt., József A. út, Kazinczy F. út, Pécskı út 8-tól végig, Vereckei út 2, Szerpentin út 19-tıl végig, Szerpentin út 30-tól végig. 4. számú felnıtt háziorvosi körzet: Területe: Alagút út, December 8. tér, Huta u., Lıwy S. út, MÁV Külsı, Munkácsy M. út, Pályaudvar út, Rákóczi út ig és ig, Szerpentin út 1., Tanács út 2-10-ig és 11., Úttörık út, Vasöntı út. 5. számú felnıtt háziorvosi körzet: 3 Területe: Acélgyári út, Árpád út, Ballasi B. út, Deák F. út, Derencsényi út, Dózsa Gy. út, Eresztvény btp., Eresztvény-Alsó, Eresztvény-Felsı, Fácán u., Felsı vár u., Jókai sor, Kaszinó sor, Madách I. út, Medvesi út, Mikes K. út, Nádas u., Orgona út, Salgó út 1-29-ig, Salgópuszta, Toldi út, Törökvész u, Újbánya tp., Vár út. 6. számú felnıtt háziorvosi körzet: 4 Területe: Bem út 7. és 2-12-ig, Játszó út, Meredek út 2-40-ig és 1-41-ig, Rákóczi út ig és ig, Szent Flórián tér, Szerpentin út 5-17-ig és 2-28-ig, Tanács út 1-5-ig. 7. számú felnıtt háziorvosi körzet: 5 Területe: II. András király út, Andrásakna tp., Állomás út, Baglyasi út, Bajcsy-Zs. út 63-tól végig, Bóna K. Károly út, Csokonai út 2-6-ig, Dőlı u., Erkel F. út és köz, Frankel L. út, Furák T. köz, Fülemüle út, Gárdonyi G. út, Jakubi u., Kakukk J. út, Katalin u., Kertész u., Kisvasút u., Nagy S. út, Petõfi út, Rákóczi út 113-tól végig és 136-tól végig, Régiposta u., Somoskõi tanya, Temetõ út, Vasút út, Vásártér út. 8. számú felnıtt háziorvosi körzet: 6 Területe: Dobó K. út és köz 2-tıl végig, Faiskola út, Forgách út, Forgách tp., Irinyi út, Kazári út, Kovácshegy köz, Kutaspuszta, Liszt F. út, Mikóvölgyi út, Munkás út, Sástópuszta, Somlyói út , Szérőskert út végig, Szigetpuszta, Téglagyár köz, Újakna út és tp., Vasvári P. út és köz. 9. számú felnıtt háziorvosi körzet: 7 Területe: Akácos út, Alpári Gy. u., Bátki J. u., Béke út, Bugát P. út, Dér u., Építık u., Fenyves út, Harmat u., Határ út, Hegyi út, Ilona út, Izsó M. út, Jónásch krt., Kandó K. út, Kisfaludy S. út, Kohász-stadion, Liliom út, Mővész köz, Nádasdi krt., Pécskıpuszta és köz, Rózsa F. út, Rudolfi út, Salakhegy út, Salgó út ig és 2-tıl végig, Somogyi B. út, Tarjáni út 1-43-ig és 2-tıl végig, Táncsics M. út, Tározó út, Zagyvarakodó, Zalka M. út számú felnıtt háziorvosi körzet: 8 2 Módosította a 21/2008.(IV.29.) rendelet 2. (2) bekezdése. Hatályos május 1. napjától. 3 A területleírást módosította a 14/2008.(III.25.) rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos április 1. napjától. 4 A területleírást módosította a 14/2008.(III.25.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos április 1. napjától. 5 A területleírást módosította a 14/2008.(III.25.) rendelet 1. (3) bekezdése. Hatályos április 1. napjától. 6 A területleírást módosította a 14/2008.(III.25.) rendelet 1. (4) bekezdése. Hatályos április 1. napjától. 7 A területleírást módosította a 14/2008.(III.25.) rendelet 1. (5) bekezdése. Hatályos április 1. napjától. 8 A területleírást módosította a 14/2008.(III.25.) rendelet 1. (6) bekezdése. Hatályos április 1. napjától.

3 Területe: Arany J. út 2-10-ig és 3-9-ig, Fı tér, Kistarján út 8., Március l5. út, Pécskõ út 2-6 ig, Rákóczi út 2-10-ig, Rákóczi út számú felnıtt háziorvosi körzet: Területe: Batsányi út 1-19-ig és 2-20-ig, Csokonai út 1-tıl végig és 8-tól végig, Egressy B. út, Eötvös L. út, Kálmán I. út, Kölcsey út, Lakatos P. út, Mandula u., Nagymezı u., Patakpart u., Réka köz, Rózsafa út, Sugár út, Szabó E. út, Tóth-tanya, Viola u. 12. számú felnıtt háziorvosi körzet: 9 Területe: Akna tp., Déryné út 25., Hársfa út, Centrál köz, Hısök útja ig és ig, Radnóti köz, Szánas alja, Zöldfa út. 13. számú felnıtt háziorvosi körzet: 10 Területe: Asztalos J. út, Beatrix u., Budavölgy u., Corvina u., Csalános u., Csernik-völgy, Farkasbükk út, Feketesereg út, Fenyvesalja út, Fénykı út, Határır út, Holló u., Homok u., Huszita u., Iskola u., Kis-Ponyi puszta, Mátyás király u., Nagykert út, Nagy-Ponyipuszta, Ötvözetgyár út, İrhegy út, Petikláza, Posta út, Rónai út, Sallai út, Szilváskı puszta, Tarjáni út ig, Vadvirág út, Vajda J. út, Vasas út, Váralja út, Zagyva út, Zagyvafı út. 14. számú felnıtt háziorvosi körzet: Területe: Arany J. út ig és 15-tıl végig, Kissomlyó u., Kistarján út , Pécskı út 5- tıl végig. 15. számú felnıtt háziorvosi körzet: Területe: Beszterce tér 2-3., Camping tp., Gedıci u., Görbe u., Medves krt., Teraszos u., Tóstrandi hétvégi telek, Ybl M. út; ig és ig. 16. számú felnıtt háziorvosi körzet: 11 Területe: Csillag u., Füleki út 72-tıl végig és 59-tıl végig, Gedıcpuszta, Kékkıi u., Kımőves köz, Madzsar J. u., Sebaji út, Vadaskert, Vadaskerti út, Ybl M. út 1-51-ig, és 2-84-ig. 17. számú felnıtt háziorvosi körzet: 12 Területe: Bajza J. u., Csörgı-bányatelep, Juhász Gy. út, Köves u., Kıbánya u., Lovassy köz, Magyar-bányatelep, Nyerges u., Partizánok útja, Perczel M. út, Sátorhegy u., Somoskıi u., Szemere B. u., Vároldal u., Wesselényi u. 18. számú felnıtt háziorvosi körzet: Területe: Barátság út, Blaha L. út, Budapesti út, Csalogány út, Csókás krt., és puszta, Gagarin út, Hámán K. tp., Hısök útja 2-18-ig, Jenı út, Keszi út, Kér út, Kinizsi P. út, Kormospuszta, Kotyházapuszta, Kürtgyarmat út, Makarenkó út 2-6-ig, Megyer út, Nyék út, Radnóti M. út., Szécsényi út. 9 A területleírást módosította a 14/2008.(III.25.) rendelet 1. (7) bekezdése. Hatályos április 1. napjától. 10 A területleírást módosította a 14/2008.(III.25.) rendelet 1. (8) bekezdése. Hatályos április 1. napjától. 11 A területleírást módosította a 14/2008.(III.25.) rendelet 1. (9) bekezdése. Hatályos április 1. napjától. 12 A területleírást módosította a 60/2006.(XII.12.) sz. rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos március 1. napjától.

4 19. számú háziorvosi körzet: Területe: Bercsényi út, Déryné út 3-23-ig és 2-28-ig, Gorkij krt. A/11., A/15. és A/16. (számozás / b-ig és ig), Makarenkó út 1-65-ig és 8-94-ig. 20. számú felnıtt háziorvosi körzet: 13 Területe: Alkotmány út 2-6-ig, 1-9-ig, és ig, Füleki út 2-70-ig és 1-57-ig, Gizella út, Kassai sor, Liget út, Losonci út, Május 1. út, Pipishegy út. 21. számú felnıtt háziorvosi körzet: Területe: Batsányi út ig és ig, Bródy S. út, Csehov út, Esze T. út, Frigyes krt., Gorkij krt. A/3., A/14., 2-16-ig, ig és 1-27-ig, Haris köz, Honvéd út, Nyárjas puszta, Nyírfácska út. 23. számú felnıtt háziorvosi körzet: 14 Területe: 24. számú felnıtt háziorvosi körzet: 15 Területe: Almafa út, Áfonya u., Bajcsy Zs. út 1-61-ig és 2-tıl végig, Barack út, Bartók B. út, Ciklámen u., Csille köz, Dobó K. út és köz 1-39-ig, Egri út, Erzsébet tér, Fazekas M. út, Galagonya u., Gesztenye u., Hanga u., Hérics u., Jázmin u., Katona J. út, Kökény út, Meggyfa u., Meredek út 1., Mogyoró u., Munkásotthon tér, Nap u., Nefelejcs út, Nyár u., Pécskõ út 1-3., Pécskı-Szilvás-Barackos, Pipacs u., Ribizli u., Somlyói út 1. és 5-tıl végig, illetve 6-tól végig, Szerpentin út 3., Teréztáró út, Vájár út, Virág út, Völgyhíd út, Zsálya u. 2. számú melléklet a 24/2003.(VIII.28.)Ör. sz. rendelethez Házi gyermekorvosi körzetek területi beosztása 2. számú gyermekorvosi körzet számú gyermekorvosi körzet 17 Területe: II. András király út, Acélgyári út páros oldala, Alagút út, Alkotmány út 7-9-ig és ig, Alsó-idegér, Barack u., Bányász út, Bem út 2-18-ig, Bereczki M. út, Berkenye köz, Corvin út, December 8. tér, Domb út, Erdész út, Erzsébet tér, Felsı-idegér, Gerber F. köz, Játszó út, Karancs út, Kassai sor 4-8-ig és 26., 30., Kisvasút u., Kıvirág út, Kun út, Lıwy S. út, Meggyfa u., Mezei út, Mogyoró u., Rákóczi út ig és ig, Szeder köz, Szerpentin út 2-12-ig, Tanács út, Úttörık út, Virágos út, Zagyvai rakodó, Zsálya u. 13 A területleírást módosította a 14/2008.(III.25.) rendelet 1. (10) bekezdése. Hatályos április 1. napjától. 14 A 23. sz. felnıtt háziorvosi körzet területe összevonásra került az 1. sz. felnıtt háziorvosi körzet területével a 25/2004.(VI.24.)Ör. sz. rendelet 1. (1) bekezdése alapján. A Rendelet 2. (2) bekezdése alapján a 23. számú felnıtt háziorvosi körzet területére vonatkozó rendelkezés hatályát veszti szeptember 30. napjától. 15 A területleírást módosította a 14/2008.(III.25.) rendelet 1. (11) bekezdése. Hatályos április 1. napjától. 16 Hatályon kívül helyezte a 60/2006.(XII.12.) sz. rendelet 2. (4) bekezdése december 31. napjától. 17 A területleírást módosította a 14/2008.(III.25.) rendelet 1. (12) bekezdése. Hatályos április 1. napjától.

5 4. számú gyermekorvosi körzet 18 Területe: Andrásakna tp., Baglyasi út, Bóna K. Károly út, Csille köz, Dobó K. út és köz, Dőlı út, Egri út, Erkel F. út és köz, Forgách A. út és tp., Frankel L. út, Furák T. köz, Fülemüle út, Gárdonyi G. út, Irinyi J. út, Jakubi út, Kakukk J. út, Katalin út, Kazári út, Kovácshegy köz, Liszt F. út, Máv-külsı, Mikóvölgyi út, Munkás út, Petıfi út 40-tıl végig és 39-tıl végig, Rákóczi út 52-tıl 184-ig és 81-tıl 129-ig, Somlyói út, Szerpentin út ig és 3-47-ig, Szérőskert út, Temetı út, Teréztáró út, Téglagyár köz, Újakna tp., Újaknai út, Vasvári P. út és köz, Vájár út, Virág utca, Völgyhíd út. 5. számú gyermekorvosi körzet 19 Területe: Alkotmány út 2-6-ig, Arany J. út 15-tõl végig, Árpád út, Bajza József u., Balassi B. u., Bem út 22, Csernyik-völgy, Deák F. u., Derencsényi u., Eresztvény alsó-felsı, Fáy A. krt., Gazdasági út, Gizella út, Jókai sor, Juhász Gy. út, Kassai sor ig, Kercseg út, Kissomlyó út, Kistarján út, Köves u., Kıbánya út, Liget út, Lovassy L. köz, Madách I. út, Magyar bányatelep, Május 1. út, Medvesi út, Mikes K. u, Nyerges u., Orgona u., Perczel M. u., Pipishegy u., Sátorhegy u., Somoskıi út, Szapolyai J. u., Törökvész u., Toldi u., Tóstrandhétvégi telkek, Újbánya-telep, Vasúti ırházak, Vár út, Vároldal u., Wesselényi u., Ybl M. út ig, Ybl M. út 1-51-ig és a 63. szám. 6. számú gyermekorvosi körzet 20 Területe: Batsányi út, Bercsényi út, Bródi S. út, Budapesti út 2/B-tõl végig és 1-51-ig, Csokonai út, Déryné út 3-15-ig és 15/A, 15/B, Egressy B. út, Eötvös L. út, Esze T. út, Gagarin út, Haris köz, Honvéd út, Kálmán I. út, Kölcsey F út, Lakatos P. út, Makarenkó út, Mandula út, Nagymezı út, Patakpart út, Petıfi út 2-38-ig és 5-37-ig, Réka köz, Rózsafa út, Sugár út, Szabó E. út, Viola út. 7. számú gyermekorvosi körzet 21 Területe: Akácos út, Alpári Gy. u., Arany J. út 2-70-ig és 3-13-ig, Asztalos J. út, Bátki J. út, Béke út, Budavölgy út, Bugát P. út, Corvina út, Csalános út, Dózsa Gy. út, Építık út, Farkasbükk út, Feketesereg út, Fenyves út, Fenyvesalja út, Fénykı út, Harmat utca, Határ út, Határır út, Hegyi út, Holló út, Homok út, Huszita út, Ilona út, Iskola út, Izsó M. út, Jónásch krt., Kaszinó sor, Kisfaludy S. út, Kohász Stadion, Kisponyi-puszta, Nagyponyi-puszta, Liliom út, Losonci út, Március 15. út ig, Mátyás király út, Mővész köz, Nagykert út, Nádasdi krt., Ötvözetgyár út, İrhegy út, Pécskı út 2., Pécskıpuszta, Posta út, Rákóczi út 2-10-ig, Rónai út, Rózsa F. út, Rudolfi út, Salakhegy út, Salgó út ig és 5-65-ig, Sallai út, Somogyi B. út, Szilváskıpuszta, Tarjáni út, Táncsics út, Tározó út, Vadvirág út, Vajda J. út, Vasas út, Váralja út, Zagyva út, Zagyvafı út, Zalka M. út. 8. számú gyermekorvosi körzet 22 Területe: Acélgyári út páratlan oldala, Báthori I. út, Beszterce tér, Béke krt., Camping út, Füleki út, Gedıci u., Gedıcpuszta, Görbe út, Kékkıi út, Kımőves köz, Madzsar J. út, Medves krt ig és 5-63-ig, Mikszáth K. út, Móricz Zs. út, Ruhagyári út 2-30-ig, és 1-11-ig., Salgó 18 A területleírást módosította a 14/2008.(III.25.) rendelet 1. (13) bekezdése. Hatályos április 1. napjától. 19 A területleírást módosította a 18/2006.(V.25.) sz. rendelet 1. (3) bekezdése. Hatályos augusztus 1. napjától. 20 A területleírást módosította a 14/2008.(III.25.) rendelet 1. (14) bekezdése. Hatályos április 1. napjától. 21 A területleírást módosította a 14/2008.(III.25.) rendelet 1. (15) bekezdése. Hatályos április 1. napjától. 22 A területleírást módosította a 14/2008.(III.25.) rendelet 1. (16) bekezdése. Hatályos április 1. napjától.

6 út 1-3-ig és 4-8/D-ig, Sebaji út, Teraszos út, Ybl M. út ig és ig, Vadaskert és Vadaskerti út, Zrínyi M. út. 9. számú gyermekorvosi körzet 23 Területe: Akna telep, Centrál köz, Déryné út 2-28-ig és 15/B és ig, Hársfa út, Hısök útja, Szánas alja, Zöldfa út. 10. számú gyermekorvosi körzet 24 Területei: Aknász út, Alkotmány út 1-5-ig, Bajcsy Zs. út, Bartók B. út, Berzsenyi D. út, Damjanich út, Erdıalja-köz, Faiskola út, Fazekas M. út, Hargita krt., Hunyadi krt., József A. út, Katona J. út, Kazinczy F. út, Kıvár út, Március 15. út 2-12-ig, Meredek út, Munkácsy M. út, Nap út, Nyár út, Pályaudvar út, Pécskı út ig és 1-31/A-ig, Rákóczi út ig és ig, Vereckei u., Szerpentin út 1., Vasút út, Vásártér, Zemlinszky R. út, Salgó út ig. 11. számú gyermekorvosi körzet Területei: Állomás út, Barátság út, Blaha L. út, Budapesti út 2., Csalogány út, Csehov út, Csókás krt. és puszta, Huta utca, Jenı utca, Gorkij krt., Frigyes krt., Kertész út, Keszi út, Kér út, Kinizsi P. út, Kotyházapuszta, Kürtgyarmat út, Megyer út, Nyárjaspuszta, Nyék út, Nyírfácska út, Radnóti M. út, Régiposta út, Szécsényi út. 1. számú fogorvosi körzet számú melléklet a 24/2003.(VIII.28.)Ör. sz. rendelethez Fogorvosi körzetek területi beosztása Területe: a 3. számú felnıtt háziorvosi körzet: Berzsenyi D. út, Damjanich út, Erdıalja köz, Hargita krt., Hunyadi krt., József A. út, Kazinczy F. út, Pécskı út 8-tól végig, Vereckei u., Szerpentin út 19-tıl végig, Szerpentin út 30-tól végig; a 14. számú felnıtt háziorvosi körzet: Arany J. út ig és 15-tıl végig, Kissomlyó út, Kistarján út , Pécskı út 5-tıl végig; a 10. számú felnıtt háziorvosi körzetbıl: Március 15. út 16-tól 30-ig. 2. számú fogorvosi körzet Területe: a 10. számú felnıtt háziorvosi körzetbıl: Arany J. út 2-10-ig és 3-9-ig, Fı tér, Március 15. út, Pécskı út 2-6-ig; a 15. számú felnıtt háziorvosi körzet: Beszterce tér 2-3., Camping tp., Gedıci u., Görbe u., Medves krt., Teraszos u., Tóstrandi hétvégi telek, Ybl M. út 49; ig és ig. 3. számú fogorvosi körzet 26 Területe: a 10. számú felnıtt háziorvosi körzetbıl: Rákóczi út 2-10., Rákóczi út A területleírást módosította a 14/2008.(III.25.) rendelet 1. (17) bekezdése. Hatályos április 1. napjától. 24 A területleírást módosította a 18/2006.(V.25.) sz. rendelet 1. (5) bekezdése. Hatályos augusztus 01. napjától. 25 A területleírást módosította a 21/2008.(IV.29.) rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos május 1. napjától. 26 A területleírást módosította a 21/2008.(IV.29.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos május 1. napjától.

7 a 11. számú felnıtt háziorvosi körzet: Batsányi út 1-19-ig és 2-20-ig, Csokonai út 1-tõl végig és 8-tól végig, Egressy B. út, Eötvös L. út, Kálmán I. út, Kölcsey út, Lakatos P. út, Mandula u., Nagymezı u., Patakpart u., Réka köz, Rózsafa út, Sugár út, Szabó E. út, Tóthtanya, Viola u.; a 15. számú felnıtt háziorvosi körzetbıl: Medves krt. 80-tól 94-ig; a 16. számú felnıtt háziorvosi körzet: Csillag u., Füleki út 72-tıl végig és 59-tıl végig, Gedıcpuszta, Kékkıi u., Kımőves köz, Madzsar J. u., Sebaji út, Vadaskert, Vadaskerti út, Ybl M. út 1-47-ig, 51. és 2-84-ig. 4. számú fogorvosi körzet 27 Területe: a 2. számú felnıtt háziorvosi körzet: Ady E. út, Aknász út, Alsó-Idegér, Bányász út, Bem út 22., Bereczki M. út, Berkenye köz, Corvin út, Domb u., Dugdelpuszta, Erdész út, Felsı-Idegér, Gerber F. köz, Gyurtyános, Karancs u., Kıvár út, Kıvirág út, Kun u., Mezei út, Szeder köz, Világospuszta, Virágos u., Zemlinszky u.; a 10. számú felnıtt háziorvosi körzetbıl: Március 15. út 2-tıl 15-ig; a 13. számú felnıtt háziorvosi körzetbıl: Budavölgy u., Csalános u., Csernik-völgy, Feketesereg út, Homok u., Huszita u., Iskola u., Kis-Ponyi puszta, Mátyás király u., Nagykert út, Nagy-Ponyipuszta, Ötvözetgyár út, Petikláza, Sallai út, Tarjáni út ig, Vadvirág út; a 20. számú felnıtt háziorvosi körzet: Alkotmány út 2-6-ig, 1-9-ig, és ig, Füleki út 2-70-ig és 1-57-ig, Gizella út, Kassai sor, Liget út, Losonci út, Május 1. út, Pipishegy út. 5. számú fogorvosi körzet 28 Területe: az 1. számú felnıtt háziorvosi körzetbıl: Báthory I. út, Béke út, Béke krt., Gazdasági út, Kercseg út, Mikszáth K. út, Móricz Zs. út, Ruhagyári út, Vasúti ırházak, Zrínyi M. út; az 5. számú felnıtt háziorvosi körzetbıl: Acélgyári út, Dózsa Gy. út, Kaszinó sor, Salgó út 1-29-ig; a 9. számú felnıtt háziorvosi körzet: Akácos út, Alpári Gy. u., Bátki J. u., Bugát P. út, Dér u., Építık u., Fenyves út, Harmat u., Határ út, Hegyi út, Ilona út, Izsó M. út, Jónásch krt., Kandó K. út, Kisfaludy S. út, Kohász-stadion, Liliom út, Mővész köz, Nádasdi krt., Pécskıpuszta és köz, Rózsa F. út, Rudolfi út, Salakhegy út, Salgó út ig és 2-tõl végig, Somogyi B. út, Tarjáni út 1-43-ig és 2-tıl végig, Táncsics M. út, Tározó út, Zagyvarakodó, Zalka M. út. 6. számú fogorvosi körzet 29 Területe: a 6. számú felnıtt háziorvosi körzet: Bem út 7. és 2-12-ig, Játszó út, Meredek út 2-40-ig és 1-41-ig, Rákóczi út ig és ig, Szent Flórián tér, Szerpentin út 5-17-ig és 2-28-ig, Tanács út 1-5-ig; a 8. számú felnıtt háziorvosi körzet: Dobó K. út és köz 2-tõl végig, Faiskola út, Forgách út, Forgách tp., Irinyi út, Kazári út, Kovácshegy köz, Kutaspuszta, Liszt F. út, Mikóvölgyi út, Munkás út, Sástópuszta, Somlyói út , Szérőskert út végig, Szigetpuszta, Téglagyár köz, Újakna út és tp., Vasvári P. út és köz; a 15. számú felnıtt háziorvosi körzetbıl: Ybl M. út 86-tól 102-ig; 27 A területleírást módosította a 21/2008.(IV.29.) rendelet 1. (3) bekezdése. Hatályos május 1. napjától. 28 A területleírást módosította a 12/2007.(IV.24.) sz. rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos július 1. napjától. 29 A területleírást módosította a 21/2008.(IV.29.) rendelet 1. (4) bekezdése. Hatályos május 1. napjától.

8 a 24. számú felnıtt háziorvosi körzetbıl: Ciklámen u., Dobó K. út és köz 1-39-ig, Egri út, Galagonya u., Hérics u., Mogyoró u., Munkásotthon tér, Pécskı-Szilvás-Barackos, Somlyói út 1. és 5-tıl végig, illetve 6-tól végig, Vájár út, Zsálya u. 7. számú fogorvosi körzet 30 Területe: a 15. számú felnıtt háziorvosi körzetbıl: Medves krt. 36-tól 78-ig; a 18. számú felnıtt háziorvosi körzet: Barátság út, Blaha L. út, Budapesti út, Csalogány út, Csókás krt., és puszta, Gagarin út, Hámán K. tp., Hısök útja 2-18-ig, Jenı út, Keszi út, Kér út, Kinizsi P. út, Kormospuszta, Kotyházapuszta, Kürtgyarmat út, Makarenkó út 2-6-ig, Megyer út, Nyék út, Radnóti M. út, Szécsényi út; a 21. számú felnıtt háziorvosi körzet: Batsányi út ig és ig, Bródy S. út, Csehov út, Esze T. út, Frigyes krt., Gorkij krt. A/3., A/14., 2-16-ig, ig és 1-27-ig, Haris köz, Honvéd út, Nyárjas puszta, Nyírfácska út; a 24. számú felnıtt háziorvosi körzetbıl: Erzsébet tér. 8. számú fogorvosi körzet 31 Területe: az 5. számú felnıtt háziorvosi körzetbıl: Árpád út, Ballasi B. út, Deák F. út, Derencsényi út, Eresztvény btp., Eresztvény-Alsó, Eresztvény-Felsı, Fácán u., Felsı vár u., Jókai sor, Madách I. út, Medvesi út, Mikes K. út, Nádas u., Orgona út, Salgópuszta, Törökvész u, Újbánya tp., Vár út; a 15. számú felnıtt háziorvosi körzetbıl: Ybl M. út 49-tıl 63-ig; a 17. sz. felnıtt háziorvosi körzet: Bajza J. u., Csörgı-bányatelep, Juhász Gy. út, Köves u., Kıbánya u., Lovassy köz, Magyar-bányatelep, Nyerges u., Partizánok útja, Perczel M. út, Sátorhegy u., Somoskıi u., Szemere B. u., Vároldal u., Wesselényi u. 9. számú fogorvosi körzet 32 Területe: az 1. számú felnıtt háziorvosi körzetbıl: Fáy A. krt. a 7. számú felnıtt háziorvosi körzet: II. András király út, Andrásakna tp., Állomás út, Baglyasi út, Bajcsy-Zs. út 63-tól végig, Bóna K. Károly út, Csokonai út 2-6-ig, Dőlı u., Erkel F. út és köz, Frankel L. út, Furák T. köz, Fülemüle út, Gárdonyi G. út, Jakubi u., Kakukk J. út, Katalin u., Kertész u., Kisvasút u., Nagy S. út, Petıfi út, Rákóczi út 113-tól végig és 136-tól végig, Régiposta u., Somoskıi tanya, Temetı út, Vasút út, Vásártér út.; a 10. számú felnıtt háziorvosi körzetbıl: Kistarján út 8., Pécskı út 2-tıl 6-ig; a 15. számú felnıtt háziorvosi körzetbıl: Camping út, Gedıci u., Medves krt. 31/A-tól 31/Hig és 96-tól 98-ig, Teraszos u., Tóstrand hétvégi telek; a 24. számú felnıtt háziorvosi körzetbıl: Pécskı út 1-3., Meredek út számú fogorvosi körzet 33 Területe: a 10. számú felnıtt háziorvosi körzetbıl: Arany J. út 2-tıl 10-ig és 3-tól 9-ig, Fı tér, Március 15. út 32-tıl 34-ig; a 13. számú felnıtt háziorvosi körzetbıl: Asztalos J. út, Beatrix út, Corvina u., Farkasbükk út, Fenyvesalja út, Fénykı út, Határır út, Holló u., İrhegy út, Posta út, Rónai út, Szilváskı puszta, Vajda J. út, Vasas út, Váralja út, Zagyva út, Zagyvafı út; a 15. számú felnıtt háziorvosi körzetbıl: Beszterce tér 2-tıl 3-ig; 30 A területleírást módosította a 21/2008.(IV.29.) rendelet 1. (5) bekezdése. Hatályos május 1. napjától. 31 A területleírást módosította a 21/2008.(IV.29.) rendelet 1. (6) bekezdése. Hatályos május 1. napjától. 32 A területleírást módosította a 21/2008.(IV.29.) rendelet 1. (7) bekezdése. Hatályos május 1. napjától. 33 A területleírást módosította a 21/2008.(IV.29.) rendelet 1. (8) bekezdése. Hatályos május 1. napjától.

9 a 19. számú felnıtt háziorvosi körzet: Bercsényi út, Déryné út 3-23-ig és 2-28-ig, Gorkij krt. A/11., A/15. és A/16. (számozás / b-ig és ig), Makarenkó út 1-65-ig és ig; a 24. számú felnıtt háziorvosi körzetbıl: Almafa út, Áfonya u., Bajcsy Zs. út 1-61-ig és 2- tıl végig, Barack út, Bartók B. út, Csille köz, Fazekas M. út, Gesztenye u., Hanga u., Jázmin u., Katona J. út, Kökény út, Málna út, Meggyfa út, Nap út, Nefelejcs út, Nyár út, Pipacs u., Ribizli u., Szerpentin út 3., Teréztáró út, Virág út, Völgyhíd út. 11. számú fogorvosi körzet 34 Területe: a 4. számú felnıtt háziorvosi körzet: Alagút út, December 8. tér, Huta u., Lıwy S. út, MÁV Külsı, Munkácsy M. út, Pályaudvar út, Rákóczi út ig és ig, Szerpentin út 1., Tanács út 2-10-ig és 11., Úttörık út, Vasöntı út; a 12. számú felnıtt háziorvosi körzet: Akna tp., Déryné út 25., Hársfa út, Centrál köz, Hısök útja ig és ig, Radnóti köz, Szánas alja, Zöldfa út, továbbá Gyermekkert út; a 15. számú felnıtt háziorvosi körzetbıl: Görbe u., Medves krt. 2-tıl 35-ig, Ybl M. út A területleírást módosította a 21/2008.(IV.29.) rendelet 1. (9) bekezdése. Hatályos május 1. napjától.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének /2006.(X.31.) rendelete az állatok tartásáról szóló 35/2003.(XI.27.) Ör. sz. rendelet módosításáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének /2006.(X.31.) rendelete az állatok tartásáról szóló 35/2003.(XI.27.) Ör. sz. rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének /2006.(X.31.) rendelete az állatok tartásáról szóló 35/2003.(XI.27.) Ör. sz. rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

FELHÍVÁS. az általános iskolákba történ? beíratásra. 2013. április 8. - 9. (hétf?, kedd) 8.00 órától 18.00 óráig

FELHÍVÁS. az általános iskolákba történ? beíratásra. 2013. április 8. - 9. (hétf?, kedd) 8.00 órától 18.00 óráig FELH FELHÍVÁS az általános iskolákba történ? beíratásra Értesítjük az érintett szül?ket, hogy a 2013/2014. tanévre történ? általános iskolai beíratásokra az alábbi id?pontokban kerül sor: 2013. április

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2015. (..) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2015. (..) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2015. (..) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt.szám: 19.768/2008. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda J a v a s l a t a 2. sz. fogorvosi körzet ellátására vonatkozó szerződés felmondására, valamint

Részletesebben

Felnőtt háziorvosi körzetek (2016. január 1-től)

Felnőtt háziorvosi körzetek (2016. január 1-től) Orvosi ügyelet Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján, Füleki út 54-56. Tel.: 522-000, 311-222, 310-222 1. számú felnőtt háziorvosi körzet Felnőtt háziorvosi körzetek (2016. január 1-től) Dr. Mester Mária

Részletesebben

Védőnői körzetek

Védőnői körzetek Védőnői körzetek 2017.04.01. 2. sz. területi védőnői körzet ( Fin. kódja: 120097786) Címe: 3100 Salgótarján, Medves krt. 57. Tanácsadás ideje: Nők, várandós anyák részére: csütörtök 12.00-14.00 Csecsemő,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Szám: 6635/2015. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Javaslat a Salgótarjáni Összevont Óvoda 2015/2016. nevelési év kezdésével összefüggő döntések meghozatalára Tisztelt

Részletesebben

Ez a rendelet 2006. november 1-jén lép hatályba. Salgótarján, 2006. október 31.

Ez a rendelet 2006. november 1-jén lép hatályba. Salgótarján, 2006. október 31. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének.../2006. (X.31.) rendelete a zöldterületek létesítésérıl, fenntartásáról és használatáról szóló 8/1996.(III. 25.) Ör. sz. rendelet módosításáról Salgótarján

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda. Szám: 6484/2013. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2013/2014-es nevelési évre

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda. Szám: 6484/2013. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2013/2014-es nevelési évre Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Szám: 6484/2013. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2013/2014-es nevelési évre Tisztelt Közgyűlés! 2012. szeptember 1-től a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 25.075/2010. Javaslat a védőnői körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda Szám: 10030/2008. J a v a s l a t óvodai és általános iskolai beiratkozásra a 2008/2009-es nevelési évre és tanévre

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda Szám: 7400/2008. J a v a s l a t óvodai és általános iskolai beiratkozásra a 2008/2009-es nevelési évre és tanévre

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Helyi joganyagok - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/ 2. oldal Ady Endre út Aknász út Alsó Idegér út Bányász út Bem utca 22

Helyi joganyagok - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/ 2. oldal Ady Endre út Aknász út Alsó Idegér út Bányász út Bem utca 22 Helyi joganyagok - Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/ 1. oldal Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a háziorvosi

Részletesebben

szav az6helyi s 6 g ek c imdnek me g 6l I ap f t fs ir 6l szolo I / 20 3.N li. 3 1. ) HVI vez. hatdr ozat m6 do sitrisa hatfrozatot: Indokol6s

szav az6helyi s 6 g ek c imdnek me g 6l I ap f t fs ir 6l szolo I / 20 3.N li. 3 1. ) HVI vez. hatdr ozat m6 do sitrisa hatfrozatot: Indokol6s Salg6tarjfn Megyei Jogrl Vriros Jegyz6je Helyi Yflasztfsi lroda Yezetfje 8212014. (I.16) HVI vez. T { rgy : A szav az6korcik sz6m6nak, sorsz6m6nak, tertileti beoszt6s6nak, valamint a szav az6helyi s 6

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről (egységes szerkezetben a 33/2018.(XII.20.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal OKMÁNY, IGAZGATÁSI ÉS KÖZTERÜLETFELÜGYELETI IRODA VÁROSI FŐÉPÍTÉSZ Szám: 1601/2012 Szám: 1757-1/2012 Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../2012.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 12659/2008. Javaslat a védőnői körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda Szám: 5984/2007. J a v a s l a t óvodai és általános iskolai beiratkozásra a 2007/2008-as nevelési évre és tanévre

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 4672/2017. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Tisztelt Közgyűlés! Az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat. az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet módosítására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat. az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet módosítására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 22266-1/2018. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Közgyűlés! Az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK. 16/2009. (X.1.) rendelete 1

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK. 16/2009. (X.1.) rendelete 1 MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 16/2009. (X.1.) rendelete 1 Mélykút Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteirıl Mélykút Város Önkormányzata Képviselı-testülete az

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PKCBD Gyál Dátum: :46:13 Barka Ferenc Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PKCBD Gyál Dátum: :46:13 Barka Ferenc Lapszám: 1 Barka Ferenc Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-048-001-2, Cím: Ady E. Ált. Isk. Ady E. u. 20., OEVK: 07 Arany János utca teljes közterület 27 Csontos József utca 000001 000061 páratlan házszámok

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 20241/2015. J a v a s l a t a védőnői körzetek meghatározásáról szóló 48/2006. (XI. 28.) rendelet módosítására Tisztelt Közgyűlés! Az egészségügyről

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. Javaslat a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 27023/2015. Javaslat a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Tisztelt Közgyűlés! Az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN GYÁL Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Ady Endre utca Arany János utca Balassa János utca Balogh Ádám utca Barackos

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Felnőtt háziorvosi körzetek Házi gyermekorvosi körzetek 3.

1. A rendelet hatálya Felnőtt háziorvosi körzetek Házi gyermekorvosi körzetek 3. Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város egyéni választókerületei (Szavazóköri bontásban) Jóváhagyva: 1/2018. (I.05.) HVI vez. sz.

Salgótarján Megyei Jogú Város egyéni választókerületei (Szavazóköri bontásban) Jóváhagyva: 1/2018. (I.05.) HVI vez. sz. Salgótarján Megyei Jogú Város egyéni ei (Szavazóköri bontásban) Jóváhagyva: 1/2018. (I.05.) HVI vez. sz. határozattal Választókerület Szavazókör Szavazókör címe Szavazókör területe 1. Beszterce I. Beszterce

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2019/2020. TANÉVBEN GYÁL Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Ady Endre utca páros oldal, páratlan oldal 1-87-ig Balassa János utca Balogh

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben

(Egységes szerkezeten a 2/2009.(I.30.) sz. rendelettel)

(Egységes szerkezeten a 2/2009.(I.30.) sz. rendelettel) Dorog Város Képviselı-testületének 13/2004.(V.03.) számú rendelete a Dorog Város Közigazgatási területén kialakított háziorvosi házi gyermekorvosi fogorvosi, valamint védınıi körzetekrıl (Egységes szerkezeten

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási-Kulturális és Sport Iroda Szám: 7811/2006. J a v a s l a t óvodai és általános iskolai beiratkozásra a 2006/2007-es nevelési évre és tanévre

Részletesebben

ürítési nap hétfő és csütörtök

ürítési nap hétfő és csütörtök Utca Ady Endre utca Akácos utca Alinka utca Alkotmány utca Arany János utca Árpád utca Árvácska utca Avar utca Babits Mihály utca Bajcsy Zsilinszky utca Bakony utca Bányász utca Barátság utca Bartók Béla

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Egységes szerkezetbe foglalt szöveg Hatályos: 2017. március 21-től Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012.(XII.27.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 2014. évi 2. sz. jegyzőkönyve. a 2014. február 20-án megtartott, rendes, nyilvános üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 2014. évi 2. sz. jegyzőkönyve. a 2014. február 20-án megtartott, rendes, nyilvános üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi 2. sz. jegyzőkönyve a 2014. február 20-án megtartott, rendes, nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

Módosította a 28/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos február 1.

Módosította a 28/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése. Hatályos február 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. (X.26.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

11/2002. (VI. 7.) Hev. Ör. rendelete. a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl. Felhatalmazás

11/2002. (VI. 7.) Hev. Ör. rendelete. a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl. Felhatalmazás 11/2002. (VI. 7.) Hev. Ör. rendelete a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl Felhatalmazás Heves Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete A felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek valamint a területi védőnői szolgálat és az iskolavédőnői

Részletesebben

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet

Tól Ig Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum Körzet Gyomaendrőd 1. oldal Áchim András utca Teljes 002 Ady Endre utca Teljes 009 Akác utca Teljes 016 Alkotmány utca Teljes 014 Álmos utca Teljes 002 Álmosdomb utca Teljes 017 Apponyi utca Teljes 012 Arany

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

I. számú választókerület

I. számú választókerület I. számú választókerület Ady Endre utca Berzsenyi Dániel utca Hársfás utca Hársfás utca Kazinczy utca Nádasdy utca Puskás Ferenc utca Szigetdőlı Táncsics lakótelep Wesselényi utca a a 1-23 páratlan házszámok

Részletesebben

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1. melléklet a 38/2012. (X. 25.) Önkormányzati Rendelethez E F G V. Körzet VI.

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása

Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása 1. sz. szavazókör helye: Kodály Z. Művészetoktatási Int. Egressy B. út 1/B. Egressy B. út 1-19-ig (páratlan), Egressy B. út 2-26-ig (páros), Jókai tér teljesen,

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Választási Közlemény

Választási Közlemény Választási Közlemény Tájékoztatjuk a Tisztelt választópolgárokat, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 5. (2) bekezdése értelmében Ajka város

Részletesebben

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. Pécel Város Önkormányzatának 8/2009. (IV. 1.) számú rendelete a Pécel Város Önkormányzatának közigazgatási területén lévı háziorvosi ek meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Hatályba léptetve: 2002. IV.18.

Hatályba léptetve: 2002. IV.18. Kunszentmiklós Város képviselı-testületének 13/2002. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önálló orvosi tevékenység keretében mőködı háziorvosi körzetekrıl Módosítva: - Hatályba léptetve: 2002. IV.18.

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2002. (V.7.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2002. (V.7.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2002. (V.7.) r e n d e l e t e a háziorvosi körzetekrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az egészségügyi közszolgáltatások

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

S a l g ó t a r j á n M e g y e i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r e

S a l g ó t a r j á n M e g y e i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r e S a l g ó t a r j á n M e g y e i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r e Ikt. szám: 16.666/2007. J a v a s l a t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata fogorvosi feladatellátásának átadására,

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 13/2002. (VIII. 27.) számú. r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 13/2002. (VIII. 27.) számú. r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 13/2002. (VIII. 27.) számú r e n d e l e t e az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és mőködésérıl Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 12/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 12/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 12/2011. (II.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 1/2009. (II.04.) sz. önkormányzati rendelete az általános iskolai körzethatár és az óvodai körzethatár

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 10/2004. (III. 30.), valamint a 17/2012. (VII. 27.) rendeletekkel

EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 10/2004. (III. 30.), valamint a 17/2012. (VII. 27.) rendeletekkel SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek kialakításáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 10/2004. (III. 30.), valamint a 17/2012. (VII. 27.) rendeletekkel Szerencs

Részletesebben

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Törökszentmiklós Hunyadi út 14. ÓVODAI KÖRZET BEOSZTÁSOK 2018/2019

Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Törökszentmiklós Hunyadi út 14. ÓVODAI KÖRZET BEOSZTÁSOK 2018/2019 Tulipánkert Székhelyóvoda - Hunyadi u.14. Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Törökszentmiklós Hunyadi út 14. ÓVODAI KÖRZET BEOSZTÁSOK 2018/2019 Északon a Vásárhelyi Pál utca, az Ipolyi térig. A Kossuth

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Polgár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (VI. 17.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról (egységes szerkezetben az 1/2017. (I. 20.) és a 32/2017.

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

A felnőtt háziorvosi körzetekhez tartozó területek a következők:

A felnőtt háziorvosi körzetekhez tartozó területek a következők: A felnőtt háziorvosi körzetekhez tartozó területek a következők: 1. számú körzet: dr. Kribusz Edgár Állomás Arany János utca Attila utca Baross Gábor utca Batthyány utca Bellus József utca Bem utca Bercsényi

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (XI.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a háziorvosi körzetekről

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (XI.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a háziorvosi körzetekről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (XI.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a háziorvosi körzetekről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyről szóló

Részletesebben

1. sz. választókerület

1. sz. választókerület 1. sz. választókerület 1. sz. szavazókör Szabadság u. 29. Szlovák Ált. Iskola Árpád utca 1 - folyamatos házszámok Árpád utca 5 9 páratlan házszámok Béke lakótelep Béke utca 1-3/B páratlan házszámok Bethlen

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET 1. számú 1. számú Batsányi János Művelődési Központ 732 Tapolca, Vasút u. 3. Akácfa Árpád Bacsó Béla Damjanich János Dózsa György Fazekas Hegymagasi Kandó Kálmán Keszthelyi Kulich Gyula Mogyoróshegy Nyár

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (X.04.) önkormányzati rendelete

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (X.04.) önkormányzati rendelete Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (X.04.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2013. Határozat

Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2013. Határozat Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 4554-6/2013. Határozat A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.. törvény /a továbbiakban: Ve./ 77. /1/ bekezdésében biztosított

Részletesebben

Kihirdetve: május 26. Kifüggesztve: május június 10. Józan Judit jegyzı

Kihirdetve: május 26. Kifüggesztve: május június 10. Józan Judit jegyzı 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl Kihirdetve: 2011. május 26. Kifüggesztve:

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. A rendelet 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul.

A rendelet 1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. A rendelet 3. sz. melléklete e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosul. Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetek és védőnői szolgálatok területének megállapításáról

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2005. (IX. 22.) számú rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteirıl

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2005. (IX. 22.) számú rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteirıl ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2005. (IX. 22.) számú rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteirıl Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az egészségügyrıl szóló 1997.

Részletesebben

Választókerületek, szavazókörök ssorszáma és területi beosztása ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS 2010.

Választókerületek, szavazókörök ssorszáma és területi beosztása ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS 2010. sor Választókerületek, szavazókörök ssor és területi beosztása Lakosságszám SZAVAZÓHELYISÉG CÍME KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE 1. 1 BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA BAJCSY-ZSILINSZKY 995 1210 Dobó K. u. 16. BATTHÁNY

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásáról, valamint az

Részletesebben

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 26/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E

BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 26/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E BARCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETE 26/2004. (IV. 30.) R E N D E L E T E Az orvosi és védınıi körzetek területi beosztásáról. (1), (2), (3) Barcs Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Kazincbarcika Város egyéni választókerületei. 1.sz. egyéni választókerület

H I R D E T M É N Y. Kazincbarcika Város egyéni választókerületei. 1.sz. egyéni választókerület H I R D E T M É N Y A választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 38. (1) a) pontja alapján tájékoztatom a választópolgárokat, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke 2010. október 3-ra tűzte ki a helyi önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2017.(I.31.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek, a területi védőnői körzetek, az iskolavédőnői körzet,

Részletesebben

Területi, személyi, tárgyi hatály

Területi, személyi, tárgyi hatály Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról Egységes szerkezetben a 11/2016.(IV.21.) számú önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni.

Ez a rendeletet az önkormányzat közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátást végző szolgáltatókra kell alkalmazni. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS A FOGORVOSI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata az egészségügyi

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról

Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról Gyömrő Város Önkormányzatának 12/2002. (VI. 13.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetbeosztásról a 11/2005. (III.24.) sz. a 14/2010. (IX.20.) sz. a 22/2011. (IX. 05.) sz. a 25/2011.(X.17.)

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS A FOGORVOSI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

Szavazókör sorszáma Szavazókör területe Szavazókör helye, címe Akácfa utca 1. VÍZMŰ KLUBTERME Dózsa György utca

Szavazókör sorszáma Szavazókör területe Szavazókör helye, címe Akácfa utca 1. VÍZMŰ KLUBTERME Dózsa György utca Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2008. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 10. /1/-/2/ bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva Pásztó városban

Részletesebben

Választókerületek, szavazókörök ssorszáma és területi beosztása ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS 2010.

Választókerületek, szavazókörök ssorszáma és területi beosztása ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS 2010. sor Választókerületek, szavazókörök ssor és területi beosztása SZAVAZÓHELYISÉG CÍME KÖZTERÜLET MEGNEVEZÉSE 1. 2807 1 995 BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA Dobó K. u. 16. BAJCSY-ZSILINSZKY BATTHÁNY TÉR BERÉNDI

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére 3. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben