Iktatószám: 52-40/2013. JEGYZŐKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iktatószám: 52-40/2013. JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 Iktatószám: 52-40/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése június 6-ai ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak: a bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint dr. Barta László főjegyző dr. Sárközi Judit, a Hivatal munkatára Bácskai Katalin, a Hivatal munkatársa Murányi Kármen, jegyzőkönyv-vezető Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság tagjai közül 5 fő van jelen, így a bizottság határozatképes. Jegyzőkönyv aláírónak Borenszki Ervin bizottsági tagot javasolja. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal elfogadta a javaslatot. Indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg. Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a május 31-ei bizottsági meghívóban szereplő napirendet azóta szükségessé vált kiegészíteni, javasolja, hogy 3. számú napirendi pontként vegyék tárgysorozatba a Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. I. veszteségének rendezésére irányuló 19/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat kiegészítésére II. 21/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat mellékleteként elfogadott alapító okirata módosításának kiegészítésére III. 22/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat mellékleteként elfogadott alapító okirata módosítással egységes szerkezetének kiegészítésére c. előterjesztést. Ennek megfelelően értelemszerűen változik a többi napirend sorszámozása. Kéri a kiegészített napirendi javaslat elfogadását és az előterjesztés megtárgyalását. Más javaslat, észrevétel nincs. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a kiegészített napirendet 5 igen szavazattal elfogadta. Napirend: 1. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére megkötött egyes támogatási szerződések helyszíni ellenőrzéseket követő lezárására Előterjesztő:, 2. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére megkötött egyes támogatási szerződések lezárására Előterjesztő:, 3. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. I. veszteségének rendezésére irányuló 19/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat kiegészítésére II. 21/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat mellékleteként elfogadott alapító okirata módosításának kiegészítésére III. 22/2013. (IV. 25.) Kgy. határozat mellékleteként elfogadott alapító okirata módosítással egységes szerkezetének kiegészítésére Előterjesztő:, 4. Javaslat Pálmány András méltányossági kérelme elbírálására Előterjesztő:, 5. Egyebek -. -

2 2 1. Javaslat a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által kezelt decentralizált források terhére megkötött egyes támogatási szerződések helyszíni ellenőrzéseket követő lezárására Előterjesztő:, : Megkérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele? (Kérdés, észrevétel nem volt.) Jelzi, hogy az előterjesztés száztizenkettő határozati javaslatot tartalmaz, melyeket külön-külön bocsát szavazásra. A szavazást követően megállapítja, hogy a bizottság a határozati javaslatokat egységesen, 5 igen szavazattal elfogadta és a következő határozatokat hozta: 779/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Dejtár Község Önkormányzata Általános Iskola fűtési rendszerének felújítása 11/CD/2001. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Dejtár Község Önkormányzata Általános Iskola fűtési rendszerének felújítása tárgyú, 11/CD/2001. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

3 3 780/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Dejtár Község Önkormányzata Könyvtár épületének felújítása, rekonstrukciója 5/CD/2002. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Dejtár Község Önkormányzata Könyvtár épületének felújítása, rekonstrukciója tárgyú, 5/CD/2002. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

4 4 781/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Dejtár Község Önkormányzata Településrendezési terv készítése 14/TK/2003. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Dejtár Község Önkormányzata Településrendezési terv készítése tárgyú, 14/TK/2003. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

5 5 782/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Dejtár Község Önkormányzata Óvoda konyhájának felújítása, konyhai berendezések cseréje 31/TK/2004. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Dejtár Község Önkormányzata Óvoda konyhájának felújítása, konyhai berendezések cseréje tárgyú, 31/TK/2004. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

6 6 783/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Ipolyvece Község Önkormányzata Szabadság út és Csokonai út felújítása 10/TK/2002. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az Ipolyvece Község Önkormányzata Szabadság út és Csokonai út felújítása tárgyú, 10/TK/2002. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

7 7 784/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Ipolyvece Község Önkormányzata Ady úti járda felújítása 61/TK/2004. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az Ipolyvece Község Önkormányzata Ady úti járda felújítása tárgyú, 61/TK/2004. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

8 8 785/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Ipolyvece Község Önkormányzata Településrendezési terv készítése 64/TK/2004. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az Ipolyvece Község Önkormányzata Településrendezési terv készítése tárgyú, 64/TK/2004. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

9 9 786/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Nagyoroszi Község Önkormányzata Ságvári út és Mártírok út felújítása 13/TK/2002. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Nagyoroszi Község Önkormányzata Ságvári út és Mártírok út felújítása tárgyú, 13/TK/2002. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

10 10 787/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Nagyoroszi Község Önkormányzata Kossuth út felújítása 71/CD/2003. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Nagyoroszi Község Önkormányzata Kossuth út felújítása tárgyú, 71/CD/2003. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

11 11 788/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Nagyoroszi Község Önkormányzata Kiss János út felújítása 16/CD/2004. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Nagyoroszi Község Önkormányzata Kiss János út felújítása tárgyú, 16/CD/2004. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

12 12 789/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Nagyoroszi Község Önkormányzata József Attila út felújítása K (Reg.sz: 8/TK/05.) tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Nagyoroszi Község Önkormányzata József Attila út felújítása tárgyú, K számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

13 13 790/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Nagyoroszi Község Önkormányzata Szondi út felújítása K (Reg.sz: 85/TK/05.) tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Nagyoroszi Község Önkormányzata Szondi út felújítása tárgyú, K számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

14 14 791/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Nagyoroszi Község Önkormányzata Rákóczi út felújítása K (Reg.sz: 83/TK/05.) tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Nagyoroszi Község Önkormányzata Rákóczi út felújítása tárgyú, K számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

15 15 792/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Berkenye Község Önkormányzata Településrendezési terv készítése 43/TK/2001. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Berkenye Község Önkormányzata Településrendezési terv készítése tárgyú, 43/TK/2001. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

16 16 793/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Berkenye Község Önkormányzata Napköziotthonos óvoda felújítása 90/TK/2001. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Berkenye Község Önkormányzata Napköziotthonos óvoda felújítása tárgyú, 90/TK/2001. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

17 17 794/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Berkenye Község Önkormányzata Petőfi út csapadékvíz elvezetésének felújítása 41/CD/2002. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Berkenye Község Önkormányzata Petőfi út csapadékvíz elvezetésének felújítása tárgyú, 41/CD/2002. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

18 18 795/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Berkenye Község Önkormányzata Rákóczi utca felújítása 59/TK/2003. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Berkenye Község Önkormányzata Rákóczi utca felújítása tárgyú, 59/TK/2003. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

19 19 796/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Mátraszőlős Község Önkormányzata Településrendezési terv készítése 84/TK/2001. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Mátraszőlős Község Önkormányzata Településrendezési terv készítése tárgyú, 84/TK/2001. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

20 20 797/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Mátraszőlős Község Önkormányzata Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat tárgyi feltételeinek javítása 55/CD/2003. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Mátraszőlős Község Önkormányzata Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat tárgyi feltételeinek javítása tárgyú, 55/CD/2003. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

21 21 798/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Mátraszőlős Község Önkormányzata Csillag út felső szakaszának felújítása K (Reg.sz.: 12/TK/05.) tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Mátraszőlős Község Önkormányzata Csillag út felső szakaszának felújítása tárgyú, K számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

22 22 799/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Mátraszőlős Község Önkormányzata Felszabadulás út melletti buszmegállók felújítása és átereszek szintre helyezése 62/CD/2003. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Mátraszőlős Község Önkormányzata Felszabadulás út melletti buszmegállók felújítása és átereszek szintre helyezése tárgyú, 62/CD/2003. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

23 23 800/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Mátraszőlős Község Önkormányzata Művelődési Ház külső felújítása 51/CD/2003. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Mátraszőlős Község Önkormányzata Művelődési Ház külső felújítása tárgyú, 51/CD/2003. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

24 24 801/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Szécsény Város Önkormányzata Szántó Kovács János, Kun Béla, Madách utcákban útfelújítás, a Varsányi ( sz.) úton járda felújítás 63/TK/2001. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Szécsény Város Önkormányzata Szántó Kovács János, Kun Béla, Madách utcákban útfelújítás, a Varsányi ( sz.) úton járda felújítás tárgyú, 63/TK/2001. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

25 25 802/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Szécsény Város Önkormányzata Szécsény és térsége településrendezési terv készítése 71/CD/2001. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Szécsény Város Önkormányzata Szécsény és térsége településrendezési terv készítése tárgyú, 71/CD/2001. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

26 26 803/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Szécsény Város Önkormányzata Dózsa György út felújítása 112/TK/2002. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Szécsény Város Önkormányzata Dózsa György út felújítása tárgyú, 112/TK/2002. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

27 27 804/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Szécsény Város Önkormányzata Fenyő, Madách, Ősz, Serházkert, Nyár, Sport és Rozmaring utcák felújítása 102/TK/2003. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Szécsény Város Önkormányzata Fenyő, Madách, Ősz, Serházkert, Nyár, Sport és Rozmaring utcák felújítása tárgyú, 102/TK/2003. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

28 28 805/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Szécsény Város Önkormányzata Haynald-kapu felújítása 31/CD/2003. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Szécsény Város Önkormányzata Haynald-kapu felújítása tárgyú, 31/CD/2003. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

29 29 806/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Szécsény Város Önkormányzata Petőfi, Táncsics utcák felújítása 46/TK/2004. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Szécsény Város Önkormányzata Petőfi, Táncsics utcák felújítása tárgyú, 46/TK/2004. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

30 30 807/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Szécsény Város Önkormányzata 0275 hrsz-ú sportlétesítmény felújítása K (Reg.sz.: 46/TK/05.) tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Szécsény Város Önkormányzata 0275 hrsz-ú sportlétesítmény felújítása tárgyú, K számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

31 31 808/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Szécsény Város Önkormányzata Autóbusz pályaudvar kialakítása L (Reg.sz.: 13/LHK/06.) tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Szécsény Város Önkormányzata Autóbusz pályaudvar kialakítása tárgyú, L számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

32 32 809/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Magyargéc Község Önkormányzata Központi buszváró felújítása 59/CD/2003. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Magyargéc Község Önkormányzata Központi buszváró felújítása tárgyú, 59/CD/2003. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

33 33 810/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Magyargéc Község Önkormányzata Magyargéc község lakóutcáinak felújítása 115/TK/2002. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Magyargéc Község Önkormányzata Magyargéc község lakóutcáinak felújítása tárgyú, 115/TK/2002. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

34 34 811/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Magyargéc Község Önkormányzata Vízelvezető árok felújítása 70/TK/2004. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Magyargéc Község Önkormányzata Vízelvezető árok felújítása tárgyú, 70/TK/2004. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

35 35 812/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Magyargéc Község Önkormányzata Főzőkonyha eszközbeszerzés 60/CD/2004. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Magyargéc Község Önkormányzata Főzőkonyha eszközbeszerzés tárgyú, 60/CD/2004. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

36 36 813/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Magyargéc Község Önkormányzata Óvodai vizesblokk felújítása K (Reg.sz.: 62/TK/05.) tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Magyargéc Község Önkormányzata Óvodai vizesblokk felújítása tárgyú, K számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

37 37 814/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Magyargéc Község Önkormányzata Játszókert kialakítása D (Reg.sz.: 30/CD/05.) tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Magyargéc Község Önkormányzata Játszókert kialakítása tárgyú, D számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

38 38 815/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Magyargéc Község Önkormányzata Közösségi szoba felújítása (Kisgéc eszközbeszerzés) L (Reg.sz.: 90/LHK/06.) tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Magyargéc Község Önkormányzata Közösségi szoba felújítása (Kisgéc eszközbeszerzés) tárgyú, L számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

39 39 816/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Balassi Bálint Megyei Könyvtár üvegtető felújítása (I. ütem) 35/CD/2001. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Balassi Bálint Megyei Könyvtár üvegtető felújítása (I. ütem) tárgyú, 35/CD/2001. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

40 40 817/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Fénykő út felújítása 41/TK/2002. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Fénykő út felújítása tárgyú, 41/TK/2002. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

41 41 818/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Vereckei út felújítása 42/TK/2002. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Vereckei út felújítása tárgyú, 42/TK/2002. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

42 42 819/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Sugár út (Lakatos P. út szennyvíztisztító telep közti szakasz) felújítása 43/TK/2002. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Sugár út (Lakatos P. út szennyvíztisztító telep közti szakasz) felújítása tárgyú, 43/TK/2002. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

43 43 820/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Gépjármű fecskendő beszerzése Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére 97/TK/2002. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Gépjármű fecskendő beszerzése Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére tárgyú, 97/TK/2002. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

44 44 821/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Gépjármű fecskendő beszerzése Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére 33/CD/2002. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Gépjármű fecskendő beszerzése Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére tárgyú, 33/CD/2002. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

45 45 822/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján, Rokkant telepi lépcső felújítása 113/TK/2002. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján, Rokkant telepi lépcső felújítása tárgyú, 113/TK/2002. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

46 46 823/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján, Fáy András krt-i járda felújítása 114/TK/2002. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Salgótarján, Fáy András krt-i járda felújítása tárgyú, 114/TK/2002. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

47 47 824/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Petőfi Általános Iskola vizesblokk felújítása 21/CD/2002. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Petőfi Általános Iskola vizesblokk felújítása tárgyú, 21/CD/2002. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

48 48 825/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Mesekert Tagóvoda B épület magastető felújítása 22/CD/2002. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Mesekert Tagóvoda B épület magastető felújítása tárgyú, 22/CD/2002. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

49 49 826/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Szociális Központ Várkapu Idősek Klubja felújítása 23/CD/2002. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Szociális Központ Várkapu Idősek Klubja felújítása tárgyú, 23/CD/2002. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

50 50 827/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécskő úti terület közművesítése gáz, csapadék, út, járda, elektromos energia, közvilágítás 117/TK/2003. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécskő úti terület közművesítése gáz, csapadék, út, járda, elektromos energia, közvilágítás tárgyú, 117/TK/2003. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

51 51 828/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Vásárcsarnok acélszerkezet festés 9/CD/2003. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Vásárcsarnok acélszerkezet festés tárgyú, 9/CD/2003. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

52 52 829/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Acélgyári út 73. szám alatti iskola épület felújítása 10/CD/2003. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Acélgyári út 73. szám alatti iskola épület felújítása tárgyú, 10/CD/2003. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

53 53 830/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁMK Beszterce lakótelepi Általános Iskola tetőfelújítása 34/CD/2001. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁMK Beszterce lakótelepi Általános Iskola tetőfelújítása tárgyú, 34/CD/2001. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

54 54 831/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécskő úti terület közművesítése ivóvíz, szennyvíz 66/CD/2003. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécskő úti terület közművesítése ivóvíz, szennyvíz tárgyú, 66/CD/2003. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

55 55 832/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Őrhegy út felújítása 65/TK/2004. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Őrhegy út felújítása tárgyú, 65/TK/2004. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

56 56 833/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Petőfi Sándor Általános Iskola vizesblokk felújítása III. ütem 8/CD/2004. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Petőfi Sándor Általános Iskola vizesblokk felújítása III. ütem tárgyú, 8/CD/2004. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

57 57 834/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Rudolfi út felújítása K (Reg.sz.: 52/TK/05.) tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Rudolfi út felújítása tárgyú, K számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

58 58 835/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Madách Imre Gimnázium tetőfelújítása D (Reg.sz.: 23/CD/05.) tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Madách Imre Gimnázium tetőfelújítása tárgyú, D számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

59 59 836/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola tető és fűtési korszerűsítése L (Reg.sz.: 1/LHK/06.) tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola tető és fűtési korszerűsítése tárgyú, L számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

60 60 837/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Hősök út (Déryné út és buszforduló közötti szakasz) felújítása L (Reg.sz.: 10/LHK/06.) tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Hősök út (Déryné út és buszforduló közötti szakasz) felújítása tárgyú, L számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

61 61 838/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Rózsafa út jobboldali ág felújítása L (Reg.sz.: 17/LHK/06.) tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Rózsafa út jobboldali ág felújítása tárgyú, L számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

62 62 839/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Hargita körút felújítása L (Reg.sz.: 18/LHK/06.) tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Hargita körút felújítása tárgyú, L számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

63 63 840/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Zagyvafő út felújítása L (Reg.sz.: 19/LHK/06.) tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Zagyvafő út felújítása tárgyú, L számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

64 64 841/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Madách Imre Gimnázium akadálymentesítése L (Reg.sz.: 20/LHK/06.) tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Madách Imre Gimnázium akadálymentesítése tárgyú, L számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

65 65 842/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Vasvári Pál út felújítása L (Reg.sz.: 21/LHK/06.) tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Vasvári Pál út felújítása tárgyú, L számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

66 66 843/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Posta út felújítása L (Reg.sz.: 32/LHK/06.) tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Posta út felújítása tárgyú, L számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

67 67 844/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Arany János út vége felújítás L (Reg.sz.: 33/LHK/06.) tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Arany János út vége felújítás tárgyú, L számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

68 68 845/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Vároldal úti járda felújítása L (Reg.sz.: 73/LHK/06.) tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Vároldal úti járda felújítása tárgyú, L számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

69 69 846/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Bolyai János Gimnázium tetőfelújítása L (Reg.sz.: 75/LHK/06.) tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Bolyai János Gimnázium tetőfelújítása tárgyú, L számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

70 70 847/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Balassagyarmat Város Önkormányzata Madách Kollégium fűtési rendszer felújítása 44/CD/2001. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Balassagyarmat Város Önkormányzata Madách Kollégium fűtési rendszer felújítása tárgyú, 44/CD/2001. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

71 71 848/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Balassagyarmat Város Önkormányzata Oktatási Művelődési Központ és Könyvtár vizesblokkjának felújítása 54/CD/2001. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Balassagyarmat Város Önkormányzata Oktatási Művelődési Központ és Könyvtár vizesblokkjának felújítása tárgyú, 54/CD/2001. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

72 72 849/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Balassagyarmat Város Önkormányzata Dózsa Gy. Általános Iskola épületében lévő vizesblokk felújítása 50/CD/2002. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Balassagyarmat Város Önkormányzata Dózsa Gy. Általános Iskola épületében lévő vizesblokk felújítása tárgyú, 50/CD/2002. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

73 73 850/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Balassagyarmat Város Önkormányzata Városi Média Kht. elhelyezése a volt Vármegyeházán 85/TK/2003. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Balassagyarmat Város Önkormányzata Városi Média Kht. elhelyezése a volt Vármegyeházán tárgyú, 85/TK/2003. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

74 74 851/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Balassagyarmat Város Önkormányzata Városi Sportcsarnok energiatakarékos fűtés és világítás korszerűsítése 87/TK/2003. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Balassagyarmat Város Önkormányzata Városi Sportcsarnok energiatakarékos fűtés és világítás korszerűsítése tárgyú, 87/TK/2003. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

75 75 852/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Balassagyarmat Város Önkormányzata Okmányiroda korszerűsítése 86/TK/2003. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Balassagyarmat Város Önkormányzata Okmányiroda korszerűsítése tárgyú, 86/TK/2003. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

76 76 853/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Balassagyarmat Város Önkormányzata Kondor Ernő út kiépítése 57/TK/2004. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Balassagyarmat Város Önkormányzata Kondor Ernő út kiépítése tárgyú, 57/TK/2004. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

77 77 854/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Balassagyarmat Város Önkormányzata Városi Sportcsarnok küzdőtér cseréje 42/CD/2004. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Balassagyarmat Város Önkormányzata Városi Sportcsarnok küzdőtér cseréje tárgyú, 42/CD/2004. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

78 78 855/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassi Bálint Gimnázium fűtésrendszerének korszerűsítése 43/CD/2004. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassi Bálint Gimnázium fűtésrendszerének korszerűsítése tárgyú, 43/CD/2004. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

79 79 856/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Balassagyarmat Város Önkormányzata Belterületi úthálózat felújítása K (Reg.sz: 53/TK/05.) tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Balassagyarmat Város Önkormányzata Belterületi úthálózat felújítása tárgyú, K számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

80 80 857/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Balassagyarmat Város Önkormányzata Többcélú kisgép beszerzése a Városi Sportlétesítmények számára D (Reg.sz: 16/CD/05.) tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Balassagyarmat Város Önkormányzata Többcélú kisgép beszerzése a Városi Sportlétesítmények számára tárgyú, D számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

81 81 858/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Balassagyarmat Város Önkormányzata Volt szakorvosi rendelőintézet hőközpont átalakítása D (Reg.sz: 17/CD/05.) tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Balassagyarmat Város Önkormányzata Volt szakorvosi rendelőintézet hőközpont átalakítása tárgyú, D számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

82 82 859/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Balassagyarmat Város Önkormányzata Fogászati alapellátási intézmény eszközfejlesztése D (Reg.sz: 27/CD/06.) tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Balassagyarmat Város Önkormányzata Fogászati alapellátási intézmény eszközfejlesztése tárgyú, D számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

83 83 860/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Balassagyarmat Város Önkormányzata Dózsa György Általános Iskola tornatermének felújítása K (Reg.sz: 60/TK/06.) tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Balassagyarmat Város Önkormányzata Dózsa György Általános Iskola tornatermének felújítása tárgyú, K számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

84 84 861/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Balassagyarmat Város Önkormányzata Tornaszoba építése a Játékvár Óvoda számára K (Reg.sz: 11/TK/06.) tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Balassagyarmat Város Önkormányzata Tornaszoba építése a Játékvár Óvoda számára tárgyú, K számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

85 85 862/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Bátonyterenye Város Önkormányzata Jedlik Á. Ózdi összekötő út felújítása 67/TK/2001. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Bátonyterenye Város Önkormányzata Jedlik Á. Ózdi összekötő út felújítása tárgyú, 67/TK/2001. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

86 86 863/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Bátonyterenye Város Önkormányzata Iskola út felújítása 68/TK/2001. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Bátonyterenye Város Önkormányzata Iskola út felújítása tárgyú, 68/TK/2001. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

87 87 864/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Bátonyterenye Város Önkormányzata Határ út felújítása 69/TK/2001. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Bátonyterenye Város Önkormányzata Határ út felújítása tárgyú, 69/TK/2001. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

88 88 865/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Bátonyterenye Város Önkormányzata Kecskés patak felújítása II. ütem 70/TK/2001. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Bátonyterenye Város Önkormányzata Kecskés patak felújítása II. ütem tárgyú, 70/TK/2001. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

89 89 866/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Bátonyterenye Város Önkormányzata Bartók Béla Általános Iskola felújítás II. ütem 17/CD/2001. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Bátonyterenye Város Önkormányzata Bartók Béla Általános Iskola felújítás II. ütem tárgyú, 17/CD/2001. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

90 90 867/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Bátonyterenye Város Önkormányzata Csokonai út felújítása 3/TK/2002. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Bátonyterenye Város Önkormányzata Csokonai út felújítása tárgyú, 3/TK/2002. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

91 91 868/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Bátonyterenye Város Önkormányzata Bányász út felújítása 4/TK/2002. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Bátonyterenye Város Önkormányzata Bányász út felújítása tárgyú, 4/TK/2002. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

92 92 869/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Bátonyterenye Város Önkormányzata Dobó út felújítása (Abonyi-Forrás között) 29/TK/2002. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Bátonyterenye Város Önkormányzata Dobó út felújítása (Abonyi-Forrás között) tárgyú, 29/TK/2002. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

93 93 870/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Bátonyterenye Város Önkormányzata Napsugár Bölcsőde belső felújítás 2/CD/2002. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Bátonyterenye Város Önkormányzata Napsugár Bölcsőde belső felújítás tárgyú, 2/CD/2002. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

94 94 871/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Bátonyterenye Város Önkormányzata Bartók Béla Általános Iskola kistornatermi vizesblokkjának felújítása 3/CD/2002. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Bátonyterenye Város Önkormányzata Bartók Béla Általános Iskola kistornatermi vizesblokkjának felújítása tárgyú, 3/CD/2002. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

95 95 872/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Bátonyterenye Város Önkormányzata Fáy András Szakközépiskola folyosók burkolása, tanműhely tető felújítása 10/CD/2002. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Bátonyterenye Város Önkormányzata Fáy András Szakközépiskola folyosók burkolása, tanműhely tető felújítása tárgyú, 10/CD/2002. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

96 96 873/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Bátonyterenye Város Önkormányzata Településrendezési terv készítése 9/TK/2003. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Bátonyterenye Város Önkormányzata Településrendezési terv készítése tárgyú, 9/TK/2003. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

97 97 874/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Bátonyterenye Város Önkormányzata Jázmin út I. szakaszának felújítása 97/TK/2003. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Bátonyterenye Város Önkormányzata Jázmin út I. szakaszának felújítása tárgyú, 97/TK/2003. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

98 98 875/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Bátonyterenye Város Önkormányzata Tátra-Bolyoki összekötő, illetve az öregotthonhoz vezető bekötő út felújítása 98/TK/2003. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Bátonyterenye Város Önkormányzata Tátra- Bolyoki összekötő, illetve az öregotthonhoz vezető bekötő út felújítása tárgyú, 98/TK/2003. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

99 99 876/2013. (VI. 6.) TERB. Tárgy: Bátonyterenye Város Önkormányzata Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, illetve tanműhely külső villámvédelmének felújítása 41/CD/2003. tárgyú Támogatási szerződés lezárására jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Bátonyterenye Város Önkormányzata Fáy András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, illetve tanműhely külső villámvédelmének felújítása tárgyú, 41/CD/2003. számú Támogatási szerződésben vállalt üzemeltetési kötelezettség teljesült. A támogatott projekt teljes egészében megvalósult, a projekt befejezettnek tekinthető. Felelős:,

Iktatószám: 52-3/2013. JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 52-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 52-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. január 22-ei ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak: a bizottság tagjai

Részletesebben

Iktatószám: 183-22/2012. JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 183-22/2012. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 183-22/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Területfejlesztési Bizottsága 2012. július 30-ai, soron kívüli ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak: a bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról

JEGYZŐKÖNYV. 6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról Iktatószám: 31-23/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 22-ei soron következő ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak:

Részletesebben

Iktatószám: 31-68/2014. JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 31-68/2014. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 31-68/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. december 9-ei soron következő ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay Terem). Jelen vannak:

Részletesebben

JAVASLAT egyes vagyoni kérdések rendezésére, valamint kapcsolódó rendeletek módosítására

JAVASLAT egyes vagyoni kérdések rendezésére, valamint kapcsolódó rendeletek módosítására 1. számú napirendi pont Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Ikt. szám: 53-88/2011. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT egyes vagyoni kérdések rendezésére, valamint kapcsolódó

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda. Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Szám: 3556/2014. Javaslat óvodai beiratkozásra a 2014/2015-ös nevelési évre Tisztelt Közgyűlés! A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felder Frigyes tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy

JEGYZŐKÖNYV. Felder Frigyes tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottsága 2011. augusztus 9-én, a Megyeháza I.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a : 68/2015.(V.21.)

Részletesebben

JAVASLAT. I. A 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja. II. a 113/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja és a 125/2011. (XI. 22.) Kgy.

JAVASLAT. I. A 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja. II. a 113/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja és a 125/2011. (XI. 22.) Kgy. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 5. sz. napirendi pont 53-110/2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: JAVASLAT I. A 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja II. a 113/2011. (X. 14.)

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. április 6-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén.

ÖSSZEFOGLALÓ. Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. április 6-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. 03-3/15-6/2016. ÖSSZEFOGLALÓ Készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2016. április 6-ai, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. Jelen vannak: dr. Csizmadia Péter a Bizottság

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Beszámoló. a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2014. évi II. féléves munkájáról, valamint.

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László. Beszámoló. a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2014. évi II. féléves munkájáról, valamint. NÓGRÁD MEGYEI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG ELNÖKE 51-81/2014. ikt.sz. 7. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László Beszámoló a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság 2014. évi II. féléves munkájáról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. január 29. napján tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. január 29. napján tartott nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. január 29. napján tartott nyílt üléséről Jelen vannak: dr. Kozma József, a Bizottság elnöke, képviselő

Részletesebben

Felnőtt háziorvosi körzetek (2016. január 1-től)

Felnőtt háziorvosi körzetek (2016. január 1-től) Orvosi ügyelet Szent Lázár Megyei Kórház Salgótarján, Füleki út 54-56. Tel.: 522-000, 311-222, 310-222 1. számú felnőtt háziorvosi körzet Felnőtt háziorvosi körzetek (2016. január 1-től) Dr. Mester Mária

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. június 18-ai rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. június 18-ai rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. június 18-ai rendkívüli ülésén Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

Iktatószám: 52-21/2013. JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 52-21/2013. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 52-21/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. május 14-ei soron kívüli ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak: a

Részletesebben

Iktatószám: 35-8/2015. JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 35-8/2015. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 35-8/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2015. január 20-ai soron következő ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay Terem). Jelen vannak: a bizottság tagjai (6 fő) a mellékelt

Részletesebben

Iktatószám: 31-40/2014. JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 31-40/2014. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 31-40/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. június 17-ei ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak: a bizottság tagjai

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

JAVASLAT. I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, ingatlanok átminősítésére, használatba adására

JAVASLAT. I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, ingatlanok átminősítésére, használatba adására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-72/2011. ikt. sz. 5. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-34/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptembere 26- án (Szerdán) de 8:00

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 11. szám 2008. December 22. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008. XII. 18.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2007. szeptember 17-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. december 17-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália

Részletesebben

FELHÍVÁS. az általános iskolákba történ? beíratásra. 2013. április 8. - 9. (hétf?, kedd) 8.00 órától 18.00 óráig

FELHÍVÁS. az általános iskolákba történ? beíratásra. 2013. április 8. - 9. (hétf?, kedd) 8.00 órától 18.00 óráig FELH FELHÍVÁS az általános iskolákba történ? beíratásra Értesítjük az érintett szül?ket, hogy a 2013/2014. tanévre történ? általános iskolai beíratásokra az alábbi id?pontokban kerül sor: 2013. április

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2007. szeptember 9-én 15 órakor tartott nyílt üléséről

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2007. szeptember 9-én 15 órakor tartott nyílt üléséről Iktatószám:526-15/2007 JEGYZŐKÖNYV Jelen vannak a bizottság részéről: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2007. szeptember 9-én 15 órakor tartott nyílt üléséről elnök Dr.Megyesi Melinda Demeter Ervin 15 óra 25

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Mikó Jánost a jegyzőkönyv aláírójaként.

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Mikó Jánost a jegyzőkönyv aláírójaként. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. február 26-án 15.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 40.492-5/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Brennbergbánya, Ó-Hermes, Új-Hermes, Görbehalom Településrészi Önkormányzata 2009. június 16-ai rendes üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti

Részletesebben

E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek

E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek E.ON korszerűsítési munkálatok miatt várható áramszünetek 2015. július TELEPÜLÉS TERÜLET VAGY A MUNKA MEGNEVEZÉSE DÁTUM IDŐPONT BABÓT Béke tér, páros házszám: 2, páratlan házszám: 1-3 Széchenyi István

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén, (csütörtök) 16 30 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. X. 22-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. X. 22-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI XXIV. évfolyam 13. szám 2014. október 22. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. X. 22-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT I NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve 2016 március 31. Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2016 évi pénzügyi terv Bevétel Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 21-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.380-5/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. augusztus 12-én (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. augusztus 12-én (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 10/2014. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. augusztus 12-én (kedd) 16 30 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 19-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Kurucz Sándorné elnök, Szilágyi

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. december 14-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. december 14-ei ülésén hozott határozataiból: 462/2012. (XII. 14.) MÖK határozat 1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet elfogadására, önkormányzati rendelet módosítására,

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 9/1. szám alatti (hrsz: 1239/A/1) magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 9/1. szám alatti (hrsz: 1239/A/1) magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 9/1. szám alatti (hrsz: 1239/A/1) magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 35/2008. (III. 14.) Kgy. h. A Salgótarján belterület 6088 hrsz-ú, Csokonai út 3. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása 36/2008. (III.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2007. november 21-ei rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2007. november 21-ei rendes üléséről. Ügyiratszám: 40070-21/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2007. november 21-ei rendes üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Tisztelettel köszöntöm

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről*

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra

Tárgy: Javaslat a kötvény terhére vállalt kötelezettségekről szóló beszámolóra 1 Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné osztályvezető Tárgy: Javaslat szóló beszámolóra Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika Város Önkormányzata a 275/2007. (IX.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (XI.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a háziorvosi körzetekről

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (XI.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a háziorvosi körzetekről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (XI.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a háziorvosi körzetekről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyről szóló

Részletesebben

48/2006. (V. 25.) Kgy. h. Az Országos Mentőszolgálat Nógrád Megyei Szervezete 2005. évi munkájáról és az elkövetkezendő feladatokról 45

48/2006. (V. 25.) Kgy. h. Az Országos Mentőszolgálat Nógrád Megyei Szervezete 2005. évi munkájáról és az elkövetkezendő feladatokról 45 SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 38/2006. (V.25.) Kgy. h. Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 3 II. A

Részletesebben

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester

T á rg ysoroza t : Tisztelettel: Pálosi László polgármester A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 5-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 145-25/2008. MELLÉKLETEK: 8 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 06-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2014. május 7.-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2014. május 7.-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ináncs Község képviselő-testületének 2014. május 7.-én 14, 00 megtartott nyílt üléséről. Helye: Ináncsi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme 3851 Ináncs, Kossuth u. 26. szám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Előterjesztés a Városgondnokság Nonprofit Kft. alapító okiratának elfogadásáról. Vida Tamás polgármester

Előterjesztés a Városgondnokság Nonprofit Kft. alapító okiratának elfogadásáról. Vida Tamás polgármester Túrkeve Város Polgármestere Túrkeve, Petőfi tér 1. Az előterjesztést véleményezi: Ügyrendi bizottság Városfejlesztési, kulturális, oktatási és sport bizottság Előterjesztés a Városgondnokság Nonprofit

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. május 31-ei Közgyűléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. május 31-ei Közgyűléséről. 40.145-10/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. május 31-ei Közgyűléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző, Polgármesteri Hivatal irodavezetői és

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ. 50-54/2012. ikt. sz. JAVASLAT. a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatainak felülvizsgálatára (II.

NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ. 50-54/2012. ikt. sz. JAVASLAT. a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatainak felülvizsgálatára (II. NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ 6. sz. napirendi pont 50-54/2012. ikt. sz. JAVASLAT a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatainak felülvizsgálatára (II. forduló) Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK

2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK 2015. évi 5. szám 2015. február 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. köznevelési referens

JEGYZŐKÖNYV. köznevelési referens JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2014. április 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása

ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása Tolmács Község Önkormányzata Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

Meghívók 2007. Képviselő-testületi ülések Közmeghallhatások Bizottsági ülések

Meghívók 2007. Képviselő-testületi ülések Közmeghallhatások Bizottsági ülések KÖZZÉTÉTEL Meghívók 2007. Képviselő-testületi ülések Közmeghallhatások Bizottsági ülések Agglomerációs és Területi-Koordinációs Bizottság 2007. január 24 Agglomerációs és Területi-Koordinációs Bizottság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Hegedűs János bizottsági elnök köszönti az ülésen megjelenteket, majd megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes.

Jegyzőkönyv. Hegedűs János bizottsági elnök köszönti az ülésen megjelenteket, majd megállapítja, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottságának 2008. augusztus 18-ai nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 107/2015.(XII.17.) Horti Szociális Ellátó Intézmény vezetőjének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Tájékoztató a Nógrád Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladataival összefüggésben végzett 2013.

JEGYZŐKÖNYV. 3. Tájékoztató a Nógrád Megyei Önkormányzat területfejlesztési feladataival összefüggésben végzett 2013. Iktatószám: 31-11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 25- ei soron következő ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

/: Szabó Béla :/ /:Soltész Ferenc Dávid :/ polgármester jegyző

/: Szabó Béla :/ /:Soltész Ferenc Dávid :/ polgármester jegyző Képviselő-testülete ÖKÖRITÓFÜLPÖS Száma: Ö/515/2014./ált. 2014. január 16-án tartott rendkívüli NYÍLT ülésének: a./ Jegyzőkönyve:1-től 5-ig b./ Tárgysorozata: 1-től 2 -ig c./ i: 1-től 4-ig d./ Rendelete:-

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 122/2012. (VIII.06.) kt. h. Tompa város intézményeinek

Részletesebben

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában működő óvodai körzetek jegyzéke. Érvényes a 2015/2016-ös nevelési évtől

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában működő óvodai körzetek jegyzéke. Érvényes a 2015/2016-ös nevelési évtől Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatának fenntartásában működő óvodai körzetek jegyzéke Érvényes a 2015/2016-ös nevelési évtől Baross Ovi Kindergarten Baross Óvoda 1201 Baross u. 79.

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2016. február 17.-én, a kaposvári Polgármesteri

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Képviselő-testület SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Képviselő-testület SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat Képviselő-testület SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV a Bizottság 2012. november 14.. napján tartott üléséről (Budapest, XXII. ker. Városház

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol van: Bazin Géza

Jegyzőkönyv. Távol van: Bazin Géza Jegyzőkönyv Készült a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság és a Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottság együttes rendkívüli ülésén 2012. január 30. napján a Polgármesteri Hivatal Konferenciatermében

Részletesebben

3395 DEMJÉN, KOSSUTH TÉR 1., Tel.: 36/550-300, Fax: 361550-309

3395 DEMJÉN, KOSSUTH TÉR 1., Tel.: 36/550-300, Fax: 361550-309 DEMJÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3395 DEMJÉN, KOSSUTH TÉR 1., Tel.: 36/550-300, Fax: 361550-309 e-mail: pol2armesterihivatal.demjen~chello.hu JEGYZŐKÖNYV Készült Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. szeptember 1-jén a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. március 3-án (kedd), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott r e n d k í v ü l i üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet Bárány

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Napirendre vonatkozó más javaslat nem volt. Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a javaslatokkal egyetemben az ülés napirendjét.

Napirendre vonatkozó más javaslat nem volt. Horváth Zsolt polgármester megszavaztatta a javaslatokkal egyetemben az ülés napirendjét. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 245-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 08-án (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel: SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Szám: SZ/17-7/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 6. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/17/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 17. napján 8.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről Határozatok: 51/2013. (VI. 20.) sz. határozat Eszközbeszerzés az életminőség javítása

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl 2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl Határozat száma Tárgy 4/2012.(II.14.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-99/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Pásztói Gondozási

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. december 22-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 74/2014. (XII.22.) számú határozata Tiszasasi Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Ózd város belterületein kutyafuttatásra kijelölt területek. 1. Interspar felé vezető út Piac út által határolt terület (11505/7 hrsz.

Ózd város belterületein kutyafuttatásra kijelölt területek. 1. Interspar felé vezető út Piac út által határolt terület (11505/7 hrsz. 1. melléklet a /... ( ) önkormányzati rendelethez Ózd város belterületein kutyafuttatásra kijelölt területek 1. Interspar felé vezető út Piac út által határolt terület (11505/7 hrsz.); 2. A Vasvár út 64-82.

Részletesebben

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Teljes ellátás alapú villamos energia Közbeszerzési eljárás projekt riport (2015.01.01 2015.12.31 időszakra) I. Általános felhasználású

Részletesebben

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője

Jegyzőkönyv. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője PH. Hatósági és Szociális Osztály vezetője. vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 6 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 6 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 26- án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 2014. évi 2. sz. jegyzőkönyve. a 2014. február 20-án megtartott, rendes, nyilvános üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 2014. évi 2. sz. jegyzőkönyve. a 2014. február 20-án megtartott, rendes, nyilvános üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi 2. sz. jegyzőkönyve a 2014. február 20-án megtartott, rendes, nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet

Az önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 9-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben