JAVASLAT egyes vagyoni kérdések rendezésére, valamint kapcsolódó rendeletek módosítására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JAVASLAT egyes vagyoni kérdések rendezésére, valamint kapcsolódó rendeletek módosítására"

Átírás

1 1. számú napirendi pont Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Ikt. szám: 53-88/2011. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT egyes vagyoni kérdések rendezésére, valamint kapcsolódó rendeletek módosítására Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének október 14-ei ülésére Előkészítette: a hivatal érintett munkatársai

2 Tisztelt Közgyűlés! I. Az elmúlt időszakban a testület több alkalommal hozott döntést az önkormányzat vagyonának racionális, gazdaságos hasznosítása témájában. Előterjesztésemben most a Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete (továbbiakban: Ellátó Szervezet) használatába adott vagyontárgyak vonatkozásában kívánok javaslatot tenni az önkormányzat jövőbeni feladatellátásához kapcsolódó vagyonelemek átcsoportosítása érdekében. Az Ellátó Szervezet által használt, a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet (továbbiakban: Vr.) 1. számú mellékletét képező Vagyonkódexben rögzített ingatlan vagyontárgyak száma jelenleg 57 db, mely ingatlanok közül 20 db a fent jelzett cél elérése érdekében jelenleg már az önkormányzat elidegenítésre kijelölt ingatlanait felsoroló 2. számú mellékletben is szerepel. Ezeken túl a évi beszámolóhoz kapcsolódó 8/b. és 8/c. melléklet szerint a megyei önkormányzat által idegen tulajdonú földingatlanon létesített épületek, építmények, vagy idegen tulajdonú épületre, építményre történt ráfordítások is szerepelnek az Ellátó Szervezet analitikus nyilvántartásában. Az előzőekben jelzett, az Ellátó Szervezet használatában lévő, ingatlanok és ingatlanokra történt ráfordítások egyedi nyilvántartású körét összefoglaló kimutatásokban szereplő vagyontárgyak több szempont szerint is csoportosíthatóak, a jövőben történő vagyonhasznosítási célok, illetve a jelenlegi használat szerint. Az üzemeltetésre átadott, egészséges ivóvíz ellátás biztosítását szolgáló közművagyon az alábbi két táblázatban mutatható be: A Sorszám Hrsz Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés Cím Tul. hányad Terület (m2) 1 059/1 Víztároló Alsótold 1/ /3 Vízmű Becske 1/ /6 Vízmű Bercel 1/ /4 Nyomásközpont Bercel 1/ /39 Nyomásközpont Bér 1/ /15 Vízmű Buják 1/ /5 Vízmű Buják 1/ /1 Vízmű Csitár 1/ /23 Vízmű Csitár 1/ /1 Vízmű Drégelypalánk 1/ /28 Saját használatú út Hollókő 1/ /29 Vízmű Hollókő 1/ /1 Beépítetlen terület Kétbodony 1/ /19 Vízmű Nagyoroszi 1/ /1 Vízmű Nógrádsáp 1/ /1 Vízmű Őrhalom 1/ /16 Nyomásközpont Pásztó 1/ /4 Vízmű Szente 1/ /12 Vízmű Terény 1/ /4 Gyep, legelő (ivóvízvez.) Vanyarc 1/ /1 Vízmű Nógrádmarcal 1/

3 B B/1 Sorszám Megnevezés 1 Dejtár-B.gyarmat ivóvíz távvezeték 2 M.nándor-Mohora-Szügy ivóvíz távvezeték 3 Patvarci bekötővezeték 4 Dejtár, vízbázisvédelem, feltáró, ellenőrző kutak 5 Horpács bekötővezeték 6 B.gyarmat-Szügy ivóvíz távvezeték 7 Pusztaberki bekötővezeték 8 Szendehely-Rétság ivóvíz távvezeték 9 Nőtincs-Nézsa ivóvíz távvezeték 10 Varsány-N.gárdony ivóvíz távvezeték 11 Csesztvei bekötővezeték 12 Dunai vízátvezetés rekonstrukció 13 Irányítástechnika 14 K.hartyán-N.megyer önk átvett távvezeték 15 Piliny-S.tarján ivóvíz távvezeték 16 Dejtári víztisztító telep felújítási munkái 17 Csitár,Nógrádgárdony helyi ivóvíz ellátó vezeték B/2 1 Nem önk. tulajdonú vezetékeken átadási pontok B/3 1 Közép-Nógrádi ivóvíz távvezeték 2 Nézsa-Bercel-Nógrádsáp ivóvíz távvezeték 3 Nagyoroszi-Drégelypalánk-Hont ivóvíz távvezeték 4 Romhány-Kétbodony-Szente ivóvíz távvezeték 5 Szente-Magyarnándor ivóvíz távvezeték 6 Őrhalom-térségi ivóvíz távvezeték rendszer 7 Magyarnándor-Herencsény-Szanda ivóvíz távvezeték 8 Romhány-Szécsénke-Nógrádkövesd ivóvíz távvezeték Az A jelű táblázat azokat a földingatlanokat mutatja be, amelyek a megyei önkormányzat tulajdonát képezik, és amelyek valamely távvezeték-rendszerhez kapcsolódnak, ezek kerültek a Vagyonkódexben is megjelenítésre. A B táblázat első részében (B/1) azok a távvezeték szakaszok kerültek felsorolásra, melyek földingatlan tulajdonhoz nem köthetőek, de más, idegen tulajdonú földterülethez kapcsoltan ingatlan-vagyon kataszterünkben szerepelnek. A B/2 sor az intézményi analitikus nyilvántartásban szereplő tételt tartalmaz, mely nem volt rögzíthető a vagyonkataszterben, ezért külön került bemutatásra. Végül, a harmadik táblázat (B/3) tartalmazza azokat a távvezetékeket, amelyek megyei tulajdonú földingatlanhoz köthetően kerültek mind a vagyonkataszterben felvételre, mind a beszámolóban rögzítésre. A megyei önkormányzat tulajdonában lévő, de nem megyei önkormányzat részére előírt részben kötelező feladatok ellátását biztosító ingatlanok a következők: 3

4 Sorszám Hrsz Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés Cím Tul. hányad Terület (m2) Telephely (Tűzoltó gyak. p.) Salgótarján, (Baglyasalja) 1/ Beépített terület (Tűzoltós.) Salgótarján, Szent Flórián t. 1. 1/ /A Irodaház (Tűzoltóság) Salgótarján, Szent Flórián t / Telephely (Közl.Felügyelet) Salgótarján, Csokonai út 3. 1/ A turisztikai, idegenforgalmi célú ingatlanok körébe tartoznak a következők: Sorszám Hrsz Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés Cím Tul. hányad Terület (m2) 1 38 Beépítetlen terület Hollókő, Kossuth út 94. 1/ /1 Udvar Hollókő, Kossuth út 94. 1/ Épület (szövőház) Hollókő, Kossuth út 94. 1/ Turistaszálló Hollókő, Petőfi út 10. 1/ Beépítetlen terület Hollókő, Petőfi út 30. 1/ Lakóház gazd.ép. (ker.szh.) Hollókő, Petőfi út 30. 1/ Gazd. ép. és udvar (ker.szh.) Hollókő, Petőfi út 7. 1/ Udvar Hollókő, Petőfi út 9. 1/ Vendéglő (Étterem) Hollókő, Kossuth u / /1 Táborhely (kemping) Salgótarján, Kemping út 66. 1/ A Vr. 2. számú mellékletében (Kimutatás az elidegenítésre kijelölt ingatlanvagyonról) az a vállalkozói jellegű vagyoni kör került feltüntetésre, mely vonatkozásában jelen pillanatban nincs döntés elidegenítési pályázat kiírásáról, de hasznosítására az önkormányzat hosszabb távon fenn kívánja tartani szándékát. E kimutatásban két olyan ingatlan is szerepel, mely egyidejűleg más kategóriába is besorolható. A salgótarjáni kemping (2444/1 hrsz) ugyanis beleillik és így feltüntetésre került a turisztikai célú ingatlanok körébe. A közlekedési felügyelet (6088 hrsz) pedig, mint nem a megyei önkormányzat feladatkörébe tartozó, kötelező feladat ellátását biztosító ingatlan. Az alábbi ingatlanok az ún. egyéb kategóriába sorolhatóak, részben intézményi feladatok ellátását segítik, illetve a hivatal munkafeltételeit biztosítják: Sorszám Hrsz Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés Cím Tul. hányad Terület (m2) /1/A/16 Társasházi lakás (szolgálati lakás) Salgótarján, Kistarján út 8. II/17. 1/ /1/A/19 Társasházi lakás (szolgálati lakás) Salgótarján, Kistarján út 8. II/20. 1/ Megyeháza Salgótarján, Rákóczi út 36. 1/ /2/A/5 Iroda Pásztó, Kölcsey u. 16. fszt. 5. 1/ Lakóház udvar Ludányhalászi, Rákóczi út / Az előzőekben bemutatott ingatlanok, az ezekhez kacsolódó ingó vagyontárgyak, felszerelések üzemeltetése, használata, fenntartása során ellátandó főbb intézményi feladatok, kötelezettségek a következők: 4

5 1. analitikus, főkönyvi nyilvántartás vezetése 2. közüzemi szerződések létrehozása, számlák kezelése 3. szálláshely üzemeltetési feladatok 4. tulajdonosi kötelezettségként a szükséges karbantartói feladatok ellátása 5. üzembiztonsági előírások figyelemmel kísérése, megállapodások létrehozása (tűzvédelmi; érintésvédelmi; kazán karbantartási, műszaki ellenőrzési; őrzés-védelmi feladatok) 6. lakások bérbeadásával összefüggő feladatok 7. Megyeháza épületének üzemeltetésével összefüggésben lévő feladatok, különösen: 7.1 az épületben lévő bérlőkkel, használókkal való kapcsolattartás (szerződések ingyenes, piaci alapon) 7.2 portaszolgálat és ezzel összefüggő feladatok 7.3 posta üzemeltetése 7.4 nyomda üzemeltetése 7.5 megyeházi konyha üzemeltetése 7.6 parkolás 7.7 üzembiztonsági előírások figyelemmel kísérése, a fent felsoroltak szerint, kiegészülve a lift -karbantartási, -üzemeltetési, -ellenőrzési feladatokkal 7.8 Az Ellátó Szervezet használatában lévő ingatlanokhoz kacsolódó ingó vagyontárgyak (irodai bútorzat, üdülő ingatlanok felszerelése, megyeházi konyhai felszerelések, gépkocsik, stb.) analitikus, főkönyvi nyilvántartásának vezetése, karbantartási feladatok, gépjármű fenntartási, üzemeltetési feladatok Az előzőekben felsoroltakkal közel azonos feladatellátás azonban nem csak az Ellátó Szervezet hatáskörében folyik, és a feladatok megosztása nehézkessé teszi a gyors és hatékony intézkedést. Az önkormányzat várható feladatváltozásai (épített és természeti környezet védelme, ifjúságvédelmi, sport és turisztikai, idegenforgalmi feladatok köre, stb.) is indokolják, hogy a nem megyei kötelező feladatok ellátását szolgáló vagyoni kör (tűzoltóság, konyhatechnológiai berendezések) kivételével az ingatlan vagyontárgyak és az ezek használatához kapcsolódó ingóságok közvetlenül a Közgyűlés Hivatala használatába kerüljenek. Egy személygépkocsi megvásárlásához a szükséges pénzeszköz jelentős részét az önkormányzat biztosította az Ellátó Szervezet részére, amely gépjármű ennek ellentételezéseképpen a testület 77/2008. (VI. 26.) Kgy. határozata és az ehhez kapcsolódó, VIII. 12-én létrejött megállapodás értelmében jelenleg is részben az önkormányzati feladatellátást szolgálja. Mindezek alapján a feladat volumenének, nagyságának ismeretében indokolt első lépésként az analitikus nyilvántartás átvétele, illetve a Vagyonkódex módosítása, a későbbiekben a fent felsorolt egyéb feladatok hivatalhoz történő szükség szerinti átrendezése. Ezeken túl indokolt az eddigi megyei fenntartású intézmények Kormányhivatal valamint az egészségügyért felelős miniszter által kijelölésre kerülő központi államigazgatási szerv részéről történő átvétel okán az érintett intézmények konyhái, valamint a megyeháza épületében üzemeltetett konyha által használt ingóságok használatának változatlanul hagyása. 5

6 II. A Vr. módosítását az előterjesztés I. részében foglalt ingatlanok használójának változására irányuló döntések indokolják. Az I. számú határozati javaslat elfogadása eredményezi a Vr. vonatkozó sorainak módosítását, a következők szerint: A jelenlegi ingatlanpiaci helyzet ismeretében, továbbá a nem a megyei önkormányzat számára előírt kötelező feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében indokolt a Salgótarján, belterület 6088 hrsz-ú, telephely megnevezésű 8733 m 2 területű, Csokonai út 3. szám alatti ingatlan Vr. 2. számú mellékletét képező Kimutatás az elidegenítésre kijelölt ingatlanvagyonról című táblázat 18. sorából történő törlése, a további ingatlanok sorszámozásának értelemszerű módosítása mellett. A Vr. 1. számú mellékletét képező Vagyonkódex módosítását indokolja a Salgótarján, külterület, 0441 hrsz-ú tűzoltó gyakorló pálya Salgótarján, belterület 4136 hrsz-ú beépített terület (tűzoltóság) Salgótarján, belterület 4136/A hrsz-ú irodaház (tűzoltóság) ingatlanok kivételével az Ellátó Szervezet használatában lévő ingatlanok Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala használatába adása. Az ingatlanok a jelen előterjesztés melléklete szerint az Ellátó Szervezet használatában lévő ingatlanok soraiból törlésre, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala használatába adott ingatlanok soraiban azonos besorolás és minősítés mellett feltüntetésre kerülnek. Az előzőekben ismertetettek tükrében szükségessé vált Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítása, valamint egységes szerkezetbe foglalása. Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést a következő határozati javaslat elfogadására, az I., II., III. sorszám alatt beterjesztett rendeletek megalkotására. Salgótarján, október 10. Becsó Zsolt 6

7 HATÁROZATI JAVASLAT önkormányzati tulajdonú ingatlanok és ingó vagyontárgyak használatba adására 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1.1 Alsótold, külterület 059/1 hrsz-ú, víztároló megnevezésű, 880 m 2 területű; 1.2 Becske, külterület 0195/3 hrsz-ú vízmű megnevezésű, 16 m 2 területű; 1.3 Bercel, külterület 032/6 hrsz-ú vízmű megnevezésű, m 2 területű; 1.4 Bercel, külterület 0422/4 hrsz-ú, nyomásközpont megnevezésű, 16 m 2 területű; 1.5 Bér, külterület 046/39 hrsz-ú, nyomásközpont megnevezésű, 168 m 2 területű; 1.6 Buják, külterület 052/15 hrsz-ú, vízmű megnevezésű, 346 m 2 területű; 1.7 Buják, külterület 0158/5 hrsz-ú, vízmű megnevezésű, 2406 m 2 területű; 1.8 Csitár, külterület 0146/1 hrsz-ú vízmű megnevezésű, 1206 m 2 területű; 1.9 Csitár, külterület 0189/23 hrsz-ú, vízmű megnevezésű, 385 m 2 területű; 1.10 Drégelypalánk, külterület 016/1 hrsz-ú, vízmű megnevezésű, 16 m 2 területű; 1.11 Hollókő, külterület 046/28 hrsz-ú, saját használatú út megnevezésű, 303 m 2 területű; 1.12 Hollókő, külterület 046/29 hrsz-ú, vízmű megnevezésű, 1292 m 2 területű; 1.13 Kétbodony, belterület 7/1 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 16 m 2 területű; 1.14 Nagyoroszi, külterület 085/19 hrsz-ú, vízmű megnevezésű, 16 m 2 területű; 1.15 Nógrádsáp, külterület 0111/1 hrsz-ú, vízmű megnevezésű, 16 m 2 területű; 1.16 Őrhalom, külterület 05/1 hrsz-ú, vízmű megnevezésű, 16 m 2 területű; 1.17 Pásztó, külterület 0221/16 hrsz-ú, nyomásközpont megnevezésű, 168 m 2 területű; 1.18 Szente, külterület 058/4 hrsz-ú, vízmű megnevezésű, 2045 m 2 területű; 1.19 Terény, külterület 026/12 hrsz-ú, vízmű megnevezésű, 53 m 2 területű; 1.20 Vanyarc, külterület 0197/4 hrsz-ú, gyep, legelő (ivóvízvezeték) megnevezésű, 1146 m 2 területű; 1.21 Balatonföldvár, Gárdonyi G. u. 3-5.(Eötvös utca 3.) szám alatti, belterület 205 hrszú, üdülőépület, udvar megnevezésű, 6765 m 2 területű; 1.22 Berekfürdő, Vadvirág út 21. szám alatti, belterület, 1130 hrsz-ú, hétvégi ház, udvar megnevezésű, 375 m 2 területű; 1.23 Hollókő, Kossuth út 94. szám alatti, belterület 38 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 408 m 2 területű; 1.24 Hollókő, Kossuth út 94. szám alatti, belterület 40/1hrsz-ú, udvar megnevezésű, 320 m 2 területű; 1.25 Hollókő, Kossuth út 94. szám alatti, belterület 41 hrsz-ú, épület (szövőház) megnevezésű, 132 m 2 területű; 1.26 Hollókő, Petőfi út 10. szám alatti, belterület 375 hrsz-ú, turistaszálló megnevezésű, 1549 m 2 területű; 1.27 Hollókő, Petőfi út 30. szám alatti, belterület 393 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 1998 m 2 területű; 1.28 Hollókő, Petőfi út 30. szám alatti, belterület 392 hrsz-ú, lakóház gazdasági épület (kereskedelmi szálláshely) megnevezésű, 140 m 2 területű; 1.29 Hollókő, Petőfi út 7. szám alatti, belterület 407 hrsz-ú, gazdasági épület és udvar (kereskedelmi szálláshely) megnevezésű, 55 m 2 területű; 1.30 Hollókő, Petőfi út 9. szám alatti, belterület 408 hrsz-ú, udvar megnevezésű, 390 m2 területű; 7

8 1.31 Hollókő, Kossuth u szám alatti, belterület 409 hrsz-ú, vendéglő (étterem) megnevezésű, 595 m 2 területű; 1.32 Salgótarján (Eperjes felett), külterület 0473/6 hrsz-ú, gyep, erdő megnevezésű, 2675 m 2 területű; 1.33 Salgótarján (Eperjes felett), külterület 0473/9 hrsz-ú, gyep (legelő) megnevezésű, 1381 m 2 területű; 1.34 Salgótarján (Eperjes felett), külterület 0481/15 hrsz-ú, gyep (legelő) megnevezésű, 1230 m 2 területű; 1.35 Salgótarján, Kemping út 66. szám alatti, belterület 2444/1 hrsz-ú, táborhely (kemping) megnevezésű, m 2 területű; 1.36 Salgótarján, Füleki út 39. II/1. szám alatti, belterület 3003/A/5 hrsz-ú, társasházi lakás (szolgálati lakás) megnevezésű, 113 m 2 területű; 1.37 Salgótarján, Kistarján út 8. II/17. szám alatti, belterület 3727/1/A/16 hrsz-ú, társasházi lakás (szolgálati lakás) megnevezésű, 55 m 2 területű; 1.38 Salgótarján, Kistarján út 8. II/20. szám alatti, belterület 3727/1/A/19 hrsz-ú, társasházi lakás (szolgálati lakás) megnevezésű, 55 m 2 területű; 1.39 Salgótarján, Játszó úti, belterület 3909 hrsz-ú, udvar megnevezésű, 531 m 2 területű; 1.40 Salgótarján, Rákóczi út 36. szám alatti, belterület, 4119 hrsz-ú, megyeháza megnevezésű 8655 m 2 területű; 1.41 Bátonyterenye, Hunyadi utca 56. szám alatti, belterület 327 hrsz-ú, udvar megnevezésű, 400 m 2 területű; 1.42 Bátonyterenye, Hunyadi utca 56. szám alatti, belterület 329 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 81 m 2 területű; 1.43 Bátonyterenye, Hunyadi utca 56. szám alatti, belterület 330 hrsz-ú, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 737 m 2 területű; 1.44 Bátonyterenye, belterület 773 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 903 m 2 területű; 1.45 Nógrádmarcal, külterület 0121/1 hrsz-ú, vízmű megnevezésű, 2968 m 2 területű; 1.46 Pásztó, Kölcsey u. 16. fszt. 5. szám alatti, belterület 1809/2/A/5 hrsz-ú, iroda megnevezésű, 18 m 2 területű; 1.47 Bátonyterenye, Csokonai út 42. szám alatti, belterület 2477 hrsz-ú, lakóház, udvar megnevezésű, 718 m 2 területű; 1.48 Ludányhalászi, Rákóczi út 158. szám alatti, belterület 462 hrsz-ú, lakóház udvar megnevezésű 2312 m 2 területű 1.49 Rétság, Korányi út 6/A. szám alatti, belterület 395/1 hrsz-ú, orvosi rendelő megnevezésű 1103 m 2 területű; 1.50 Felsőpetény, Petőfi út 37. szám alatti, belterület 19 hrsz-ú, nevelőotthon, park megnevezésű, m 2 területű; 1.51 Salgótarján, Móricz Zs. út 2. szám alatti, belterület 2305/2 hrsz-ú, gyermekotthon megnevezésű, 767 m 2 területű; 1.52 Salgótarján, Május 1. u. 56. szám alatti, belterület 1793 hrsz-ú, egészségház megnevezésű, 1012 m 2 területű; 1.53 Bátonyterenye, Tiribes, Bolyoki úti, külterület 0334/7 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű, 6205 m 2 területű ingatlanok használatát Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezetétől október 15-ei hatállyal megvonja, és azokat a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala használatába adja. 8

9 Utasítja elnökét és a Nógrád Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezetének megbízott igazgatóját az ehhez szükséges intézkedések megtételére. Határidő: értelemszerű Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Horváth Erzsébet, a Nógrád Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete megbízott igazgatója 2. A közgyűlés az 1. pont szerinti ingatlanokban történő feladatellátás biztosításához a konyhai feladatok ellátásához szükséges ingó vagyon kivételével az ingó vagyontárgyak használatát az Ellátó Szervezettől megvonja, és a Közgyűlés Hivatala használatába adja. Utasítja elnökét és a Nógrád Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezetének megbízott igazgatóját az ehhez szükséges intézkedések megtételére, a főkönyvi, analitikus nyilvántartás rendezésére, a vagyontárgyak leltár szerinti átadására. Határidő: értelemszerű Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Horváth Erzsébet, a Nógrád Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete megbízott igazgatója 3. A közgyűlés kezdeményezi a 77/2008. (VI. 26.) Kgy. határozata szerinti, az Ellátó Szervezet nyilvántartásában szereplő, hivatali feladatok ellátását is szolgáló személygépkocsi átvételét. Utasítja elnökét és a Nógrád Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezetének megbízott igazgatóját az ehhez szükséges intézkedések megtételére, felhatalmazza a gépjármű okmányainak átírásához szükséges jognyilatkozatok megtételére. Határidő: értelemszerű Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Horváth Erzsébet, a Nógrád Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete megbízott igazgatója 4. A közgyűlés egyidejűleg december 31-ei határnapig a 1. pont szerinti ingatlanok üzemeltetésével az Ellátó Szervezetet megbízza. Határidő: folyamatos, értelemszerű Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke Horváth Erzsébet, a Nógrád Megyei Önkormányzat Ellátó Szervezete megbízott igazgatója Salgótarján, október 14. Becsó Zsolt a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László Nógrád megyei főjegyző 9

10 I. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének. /2011. (..) önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet módosításáról Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 71. (2) bekezdésében és a 79. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. (1) A rendelet 1. számú melléklete (Vagyonkódex) helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A rendelet 2. számú melléklete (Kimutatás az elidegenítésre kijelölt ingatlanvagyonról) helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 2. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Salgótarján, október 14. Becsó Zsolt a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László Nógrád megyei főjegyző 10

11 Vagyonkódex Nógrád Megye Önkormányzata ingatlan vagyonának minősítése a /2011. (...) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete a 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet 1. számú melléklete Sorszám Hrsz Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés Cím Használó: önkormányzat intézménye Tul. Terület hányad (m2) Vagyon jellege Forgalomképessége Megjegyzés I. Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján Gazdasági épület és udvar Salgótarján 1/ Egyéb vagyon Forgalomképes VJ Kórház Salgótarján, Füleki út / Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes HJ II. Ezüstfenyő Idősek Otthona, Bátonyterenye Park (Ezüstfenyő Otth.) Kazár-Mizserfa Május 1. út 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes VJ III. "Baglyaskő" Idősek Otthona, Salgótarján Idősek otthona Salgótarján, Petőfi út 92. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Idősek otthona Salgótarján, Füleki út 52. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes FJ IV. Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet, Ludányhalászi 1 341/6 Lakóház, udvar (lakóotthon) Ludányhalászi, Kossuth út /1 939 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes 2 341/7 Lakóház, udvar (lakóotthon) Ludányhalászi, Kossuth út /1 972 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Szociális Otthon (Áp.gond.i.) Ludányhalászi, Rákóczi út / Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes HTV; FJ; A V. Reménysugár Otthon, Balassagyarmat /48 Udvar és lakóotthon Balassagyarmat, Szontágh út 44. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes VI. Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Diósjenő Termőföld Diósjenő (külterület) 1/ Egyéb vagyon Forgalomképes A Szoc. fogl., udvar, gazd. épületek Diósjenő (külterület) 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes A Szociális otthon (Rehab.int.) Diósjenő (külterület) Kastély 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes HTV; A VII. Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon, Bercel Nevelőintézet (Rehab.int.) Bercel, Petőfi Sándor u. 2. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes ME Szociális Otthon (Rehab.int.) Bercel, Kenderváros u / Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes VIII. Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon, Pásztó /1 Általános Iskola (Diákotthon) Pásztó, Fő út / Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes VJ /5/A/12 Garázs (Társasgarázs) Balassagyarmat 1/1 18 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Közterület (futópálya) Pásztó 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes VJ IX. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Salgótarján Középiskola (szakm.képz.) Salgótarján, Csokonai út / Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes VJ Kollégium Salgótarján, Kissomlyó út 2. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes X. Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szécsény Vízmű Szécsény, Ancsa-major 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes JJ+ETT Major Szécsény, Ancsa-major 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes JJ+ETT; FHJ 3 107/2 Középiskola Szécsény, Haynald L.utca 11. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes VJ; RV 4 672/4/A Egyéb épület ("A" jelű, műhely) Szécsény, Varsányi út 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes FHJ 5 672/4/B Egyéb épület ("B" jelű) Szécsény, Varsányi út 1/1 383 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes JJ+ETT; FHJ 6 672/4 (beépített ter.)tanműhely alatti föld Szécsény, Varsányi út 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes SzJ; FHJ 1

12 Sorszám Hrsz Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés Cím Használó: önkormányzat intézménye Tul. Terület hányad (m2) Vagyon jellege Forgalomképessége Megjegyzés XI. Megyei Gyermekvédelmi Központ, Salgótarján Lakóház, udvar (lakásotthon) Balassagyarmat, Munkás u. 2. 1/1 874 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Lakóház, udvar (lakásotthon) Bátonyterenye, Csokonai út 7. 1/1 617 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Lakóház, udvar (lakásotthon) Bátonyterenye, Határ út 7. 1/1 612 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes 4 28 Lakóház, udvar, gazd.ép. (lakáso.) Mátraszele, Gáborvölgy u / Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Irodaház és gyermekbef. otthon Salgótarján, Ruhagyári út 9. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Lakóház udvar (gyermekotthon) Ságújfalu Kossuth út 16. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Lakóház, udvar (lakásotthon) Tar, Szondi György út /1 845 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Termőföld Szátok (külterület) 1/ Egyéb vagyon Forgalomképes 9 111/4 Nevelőint. (Ált.Isk.Diákotth.) Szátok, Kossuth út / Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes VJ /5 Lakóház, udvar (Szolgálati lakás) Szátok, Kossuth út / Egyéb vagyon Forgalomképes Gyermekotthon Szátok, Kossuth út 70. 1/1 832 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes XII. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, Salgótarján 1 1 Palóc Múzeum (múzeum) Balassagyarmat, Palóc liget 1. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes ME 2 77 Múzeum Bánk, Petőfi út 98. 1/1 398 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes HJ; ME Park (Madách Emlékm.) Csesztve, Kossuth út 76. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes HJ; ME; A Bányamúzeum szellőző kürtő Salgótarján, Kun út 1/1 394 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Múzeum (Bányamúzeum) Salgótarján, Zemlinszky út 1. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes VJ Földalatti Bányamúzeum Salgótarján, Ady E. út 1/1 550 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes ME /A/13 Raktár Salgótarján, Rákóczi út / Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes MK /A Múzeum Salgótarján, Múzeum tér 2. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes MK; FHJ 9 437/1 Raktárépület Balassagyarmat, Rákóczi út 6/A 1/1 235 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes XIII. Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján 1 201/2 Irodaház (Levéltári részleg) Balassagyarmat, Hétvezér u. 26/A 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes VJ /13 Levéltár Bátonyterenye Tiribes Bolyoki út 8. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes HJ Beépített terület (Levéltár) Salgótarján, Ady E. u. 3/A 1355/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes VJ; HJ; FHJ; RTT /B Irodaház (Levéltár) Salgótarján, Ady E. u. 3/A 1/1 584 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes HJ; FHJ Levéltár Salgótarján, Bem út 18. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes SzJ; Levéltár Salgótarján, Bem u /1 567 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes SzJ; HJ /1/A/1 Egyéb helyiség (Pártarchívum) Salgótarján, Május 1. út 41. fszt. 1. 1/1 144 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes XIV. Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete, Salgótarján Telephely (Tűzoltó gyak pálya) Salgótarján, (Baglyasalja) 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes HJ Beépített terület (Tűzoltóság) Salgótarján, Szent Flórián tér 1. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes HJ; VJ /A Irodaház (Tűzoltóság) Salgótarján, Szent Flórián tér / Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes HJ; RTH; VK XV. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala, Salgótarján Gazdasági épület és udvar Csitár, Nógrádgárdony 1/ Egyéb vagyon Forgalomképes HJ 2 059/1 Víztároló Alsótold 1/1 880 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA; VJ /3 Vízmű Becske 1/1 16 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA; VJ 4 032/6 Vízmű Bercel 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA /4 Nyomásközpont Bercel 1/1 16 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA 6 046/39 Nyomásközpont Bér 1/1 168 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA 7 052/15 Vízmű Buják 1/1 346 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA /5 Vízmű Buják 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA /1 Vízmű Csitár 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA /23 Vízmű Csitár 1/1 385 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA /1 Vízmű Drégelypalánk 1/1 16 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA /28 Saját használatú út Hollókő 1/1 303 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA /29 Vízmű Hollókő 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA 14 7/1 Beépítetlen terület Kétbodony 1/1 16 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA /19 Vízmű Nagyoroszi 1/1 16 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA /1 Vízmű Nógrádsáp 1/1 16 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA 2

13 Sorszám Hrsz Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés Cím Használó: önkormányzat intézmémye Tul. Terület hányad (m2) Vagyon jellege Forgalomképessége Megjegyzés XV. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 17 05/1 Vízmű Őrhalom 1/1 16 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA /16 Nyomásközpont Pásztó 1/1 168 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA /4 Vízmű Szente 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Tv A; VJ /12 Vízmű Terény 1/1 53 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA /4 Gyep, legelő (ivóvízvezeték) Vanyarc 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA Üdülőépület, udvar Balatonföldvár, Gárdonyi G. u. 3-5.(Eötvös utca 3.) 1/ Egyéb vagyon Forgalomképes Hétvégi ház, udvar Berekfürdő, Vadvirág út 21. 1/1 375 Egyéb vagyon Forgalomképes Beépítetlen terület Hollókő, Kossuth út 94. 1/1 408 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvK 25 40/1 Udvar Hollókő, Kossuth út 94. 1/2 320 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvK Épület (szövőház) Hollókő, Kossuth út 94. 1/1 132 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvK; ME Turistaszálló Hollókő, Petőfi út 10. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvK; ME Beépítetlen terület Hollókő, Petőfi út 30. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvK; ME Lakóház gazd.ép. (ker.szh.) Hollókő, Petőfi út 30. 1/1 140 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvK; ME Gazd. ép. és udvar (ker.szh.) Hollókő, Petőfi út 7. 1/1 55 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvK; ME Udvar Hollókő, Petőfi út 9. 1/1 390 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvK; ME Vendéglő (Étterem) Hollókő, Kossuth u /1 595 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvK; ME /6 Gyep, erdő Salgótarján (Eperjes felett) 1/ Egyéb vagyon Forgalomképes /9 Gyep (legelő) Salgótarján (Eperjes felett) 1/ Egyéb vagyon Forgalomképes /15 Gyep (legelő) Salgótarján (Eperjes felett) 1/ Egyéb vagyon Forgalomképes /1 Táborhely (kemping) Salgótarján, Kemping út 66. 1/ Egyéb vagyon Forgalomképes /A/5 Társasházi lakás (szolgálati lakás) Salgótarján, Füleki út 39. II/1. 1/1 113 Egyéb vagyon Forgalomképes /1/A/16 Társasházi lakás (szolgálati lakás) Salgótarján, Kistarján út 8. II/17. 1/1 55 Egyéb vagyon Forgalomképes /1/A/19 Társasházi lakás (szolgálati lakás) Salgótarján, Kistarján út 8. II/20. 1/1 55 Egyéb vagyon Forgalomképes Udvar Salgótarján, Játszó út 1/1 531 Egyéb vagyon Forgalomképes Megyeháza Salgótarján, Rákóczi út 36. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes HJ; VJ; HÉV Telephely (Közl.Felügyelet) Salgótarján, Csokonai út 3. 1/ Egyéb vagyon Forgalomképes HJ; VJ Udvar Bátonyterenye, Hunyadi utca / Egyéb vagyon Forgalomképes RTT Beépítetlen terület Bátonyterenye, Hunyadi utca / Egyéb vagyon Forgalomképes RTT Lakóház, udvar, gazdasági épület Bátonyterenye, Hunyadi utca / Egyéb vagyon Forgalomképes RTT Beépítetlen terület Bátonyterenye 36/ Egyéb vagyon Forgalomképes /1 vízmű Nógrádmarcal 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes TvA /2/A/5 Iroda Pásztó, Kölcsey u. 16. fszt. 5. 1/1 18 Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes Lakóház, udvar Bátonyterenye, Csokonai út 42. 1/1 718 Egyéb vagyon Forgalomképes Lakóház udvar Ludányhalászi, Rákóczi út / Egyéb vagyon Forgalomképes /1 orvosi rendelő Rétság, Korányi út 6/A. 1/ Egyéb vagyon Forgalomképes VJ Nevelőotthon, park Felsőpetény, Petőfi út 37. 1/ Törzsvagyon Korlátozottan forg. képes VJ; SZJ; TvT; HTV; HÉV; A /2 Gyermekotthon Salgótarján, Móricz Zs. út 2. 1/1 767 Egyéb vagyon Forgalomképes HJ; VJ; Egészségház Salgótarján, Május 1. u / Egyéb vagyon Forgalomképes HÉV /7 Beépítetlen terület Bátonyterenye, Tiribes, Bolyoki út 1/ Egyéb vagyon Forgalomképes FJ 3

14 RÖVIDÍTÉSEK A Arborétum BJ Bányaszolgalmi jog FHJ Felépítmény mindenkori tulajdonosát illető földhasználati jog FJ Földmérési jelek az ingatlanon HÉV Helyi építészeti védelem HJ Használat joga (ingyenes / visszterhes) HTV Helyi természeti védelem JJ Jelzálogjoggal terhelt (önkormányzati tulajdoni hányad) JJ+ETT Elidegenítési és terhelési tilalommal biztosított jelzálogjoggal terhelt (önk.tul. hányad) ME Műemlék MK Műemléki környezet RTH Rendezetlen tulajdoni hányad RTT Rendezetlen tulajdonostársi terhek RV Régészeti védettség SZJ Szolgalmi jog (telki, átjárási) TvA Törvény alapján (szükséges korlátozottan forgalomképes körbe sorolni) TVK Tájvédelmi Körzet TvT Természetvédelmi terület VJ Vezetékjog (elektromos, ivóvíz, csatorna, gáz, távhő) VK Vagyonkezelői jog 4

15 Kimutatás az elidegenítésre kijelölt ingatlanvagyonról a /2011. (...) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete a 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet 2. számú melléklete Sorszám Hrsz Ingatlan-nyilvántartás szerinti megnevezés Cím Tulajdoni hányad Terület, (m 2 ) üdülőépület, udvar Balatonföldvár, Gárdonyi G. u (Eötvös utca 3.) 1/ lakóház, udvar Bátonyterenye, Csokonai út 42. 1/ hétvégi ház, udvar Berekfürdő, Vadvirág út 21. 1/ nevelőotthon, park Felsőpetény, Petőfi út 37. 1/ egészségház Salgótarján, Május 1. u / /A/5 társasházi lakás Salgótarján, Füleki u. 39. II/1. 1/ gazdasági épület, udvar Csitár, Nógrádgárdony 1/ /7 beépítetlen terület Bátonyterenye, Tiribes, Bolyoki út 1/ /6 gyep, erdő Salgótarján, (Eperjes felett) 1/ /9 gyep (legelő) Salgótarján, (Eperjes felett) 1/ /15 gyep (legelő) Salgótarján, (Eperjes felett) 1/ /1 táborhely Salgótarján, Kemping út 66. 1/ udvar Salgótarján, Játszó út 1/ udvar Bátonyterenye, Hunyadi u / beépítetlen terület Bátonyterenye, Hunyadi u / lakóház, udvar, gazdasági épület Bátonyterenye, Hunyadi u / beépítetlen terület Bátonyterenye 36/ /1 orvosi rendelő Rétság, Korányi út 6/A. 1/ /2 gyermekotthon Salgótarján, Móricz Zsigmond út 2. 1/

16 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT mely ismerteti a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet módosításáról szóló rendelet elfogadásának várható következményeit A vizsgált kritériumok A tervezett jogszabály társadalmi hatásai A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai A tervezett jogszabály környezeti következményei A tervezett jogszabály egészségi következményei A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A vizsgálat eredménye A jogszabály tárgyából eredően társadalmi hatások nem merülnek fel. A rendeletek elfogadásával az önkormányzat az elidegenítésre kijelölt ingatlanainak körét módosítja, valamint sor kerül a Vagyonkódex módosítására. A jogszabály tárgyából eredően környezeti következmények nem merülnek fel. A jogszabály tárgyából eredően egészségi következmények nem merülnek fel. A tervezett jogszabály elfogadásának és bevezetésének vannak adminisztratív terhei. Az önkormányzat gazdasági helyzete és kötelező feladatainak várható változása indokolják a módosítást. Elmaradása következtében az önkormányzat egyes feladatai nem kerülnek teljeskörűen végrehajtásra. A jogszabály alkalmazásához a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 11

17 INDOKOLÁS a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet módosításáról szóló rendelethez Általános indokolás A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 71. (2) bekezdésében és a 79. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól rendeletet köteles alkotni. Részletes indokolás 1. -hoz A megyei önkormányzat várható feladatváltozásai indokolják a vagyontárgyak használati rendszerének optimalizálását, melynek elengedhetetlen velejárója a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 28/1999. (IV. 01.) Kgy. rendelet mellékleteinek (Vagyonkódex-és Kimutatás az elidegenítésre kijelölt ingatlanvagyonról) módosítása. 12

18 II. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2011. ( ) önkormányzati r e n d e l e t e Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése alapján a következőket rendeli el: 1. Nógrád Megye Közgyűlésének 7/1996. (II. 22.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának 5.1. pontja a következők szerint módosul:,,5.1. A megyeháza és egyéb a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala használatában lévő ingatlanok üzemeltetése, működtetése, fenntartása, bérbeadása, kezelése, valamint felújítása (Építményüzemeltetés szakágazat: ). Az ingóságok beszerzése, javítása, karbantartása, pótlása. 2. Jelen rendelet október 15. napján lép hatályba. Salgótarján, október 14. Becsó Zsolt a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László Nógrád megyei főjegyző 13

19 III. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének /2011. (....) önkormányzati r e n d e l e t e Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése alapján a következőt rendeli el: 1. (1) Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata helyébe jelen rendelet I/a. számú melléklete lép. (2) Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata helyébe jelen rendelet I/b. számú melléklete lép. 2. Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a megyei önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 19. -a, valamint 21. (4) bekezdése. 3. (1) Jelen rendelet október 15. napján lép hatályba, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat. (2) A rendelet 1. (2) bekezdése december 1. napján lép hatályba. Salgótarján, október 14. Becsó Zsolt a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László Nógrád megyei főjegyző 14

20 A /2011. (......) önkormányzati rendelet I/a. számú melléklete Nógrád Megye Közgyűlésének 7/1996. (II. 22.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete A L A P Í T Ó O K I R A T A [A 19/2009. (VII. 3.) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 14/2010. (V. 3.) önkormányzati, a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, a 23/2011. (VIII. 23.) önkormányzati, a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati, valamint a /2011. ( ) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 1. Alapító szerv: Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 2. Az intézmény elnevezése, székhelye: Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete 3100 Salgótarján, Rákóczi u Az intézmény működési köre: Salgótarján, illetve a megyei önkormányzat rendelkezése alatt álló ingatlanok fekvési helye. 4. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata): A közgyűlés, annak szervei gazdasági, műszaki és szolgáltatási szükségleteinek kielégítése, a használatában lévő önkormányzati vagyon üzemeltetése. A közgyűlés rendelkezése alatt álló vagyon külön felhatalmazás szerinti hasznosítása. 5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai): A megyeháza és egyéb a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala használatában lévő ingatlanok üzemeltetése, működtetése, fenntartása, bérbeadása, kezelése, valamint felújítása (Építményüzemeltetés szakágazat: ). Az ingóságok beszerzése, javítása, karbantartása, pótlása Saját szervezete, illetve a közgyűlés által meghatározott feladatokkal összefüggő pénzügyi, gazdálkodási és egyéb megbízás szerinti tevékenységek ellátása (nyomdai, stúdió, küldemény-felvételi és kézbesítési tevékenység) Konyhát üzemeltet, élelmezési feladatot lát el: székhelyén, 1 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 14. (1) bekezdése. Hatályos március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. (1) bekezdését. 2 Módosította a /2011. (....) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos október 15. napjától. 3 A teljes 5.3. pontot módosította a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 19. -a. Hatályos december 1. napjától.

21 a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Lorántffy Zsuzsanna tagintézményében (Salgótarján), a Baglyaskő Idősek Otthonában (Salgótarján), az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetben (Ludányhalászi), a Reménysugár Otthonban (Balassagyarmat), a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban (Szécsény), az Ezüstfenyő Idősek Otthonában (Bátonyterenye), a Váci Mihály Gimnáziumban (Bátonyterenye), a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény és Gyermekotthonban (Pásztó), a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban (Salgótarján, Csokonai út 21-29), a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban (Bercel, Petőfi út 2.), a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban (Diósjenő, Kastély), a Szent Lázár Megyei Kórházban (3100 Salgótarján, Füleki út ), a Madách Imre Kollégiumban (Balassagyarmat) Szállásférőhelyek működtetése Kemping Turista szálló Üdülők [Balatonföldvár, Berekfürdő] 5.5. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása: 45 a) Üdülői szálláshely-szolgáltatás b) Kempingszolgáltatás c) Egyéb máshová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás d) Munkahelyi étkeztetés e) Egyéb étkeztetés f) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése g) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése h) Éttermi, mozgó vendéglátás i) Rövid időtartamú közfoglalkoztatás j) Bérpóló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása k) Egyéb közfoglalkoztatás 6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: 6 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 7. Az intézmény irányító (felügyeleti) szerve: Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.); szervezeti és működési szabályzatát a Közgyűlés Gazdasági Bizottsága hagyja jóvá. 7 4 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdése. Hatályos december 1. napjától. 5 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdése. Hatályos május 1. napjától. 6 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 15. (2) bekezdése. Hatályos december 1. napjától.

22 8. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv Az intézmény alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által megállapított költségvetésből látja el. 10. a) Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti. Az igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Az igazgatót a közgyűlés nyilvános pályázat útján, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időre bízza meg. 9 b) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 11. Az intézmény vagyonára és a vagyon feletti rendelkezés jogára az alapítónak a megyei önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelete az irányadó. 12. Az intézmény jogi személy. 13. Az intézmény általános jogutódja az január 5-én, a 8/1984. (I. 5.) sz. határozattal, a Nógrád Megyei Tanács V. B. által alapított Nógrád Megyei Tanács VB. Ellátó Szervezetének (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.). 10 Salgótarján, október 14. Becsó Zsolt Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Barta László Nógrád megyei főjegyző 7 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 15. (3) bekezdése. Hatályos december 1. napjától. 8 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 15. (4) bekezdése. Hatályos december 1. napjától. 9 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 15. (2) bekezdése. Hatályos május 1. napjától. 10 Módosította a 25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 13. -a. Hatályos december 4. napjától.

23 A /2011. (......) önkormányzati rendelet I/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyűlésének 7/1996. (II. 22.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete A L A P Í T Ó O K I R A T A [A 19/2009. (VII. 3.) Kgy., 25/2009. (XII. 4.) Kgy., a 3/2010. (II. 22.) Kgy., a 14/2010. (V. 3.) önkormányzati, a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati, a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati, a 23/2011. (VIII. 23.) önkormányzati, a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati, valamint a /2011. ( ) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.] 1. Alapító szerv: Nógrád Megye Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 2. Az intézmény elnevezése, székhelye: Nógrád Megye Önkormányzatának Ellátó Szervezete 3100 Salgótarján, Rákóczi u Az intézmény működési köre: Salgótarján, illetve a megyei önkormányzat rendelkezése alatt álló ingatlanok fekvési helye. 4. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata): A közgyűlés, annak szervei gazdasági, műszaki és szolgáltatási szükségleteinek kielégítése, a használatában lévő önkormányzati vagyon üzemeltetése. A közgyűlés rendelkezése alatt álló vagyon külön felhatalmazás szerinti hasznosítása. 5. Az intézmény alaptevékenysége (feladatai): A megyeháza és egyéb a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala használatában lévő ingatlanok üzemeltetése, működtetése, fenntartása, bérbeadása, kezelése, valamint felújítása (Építményüzemeltetés szakágazat: ). Az ingóságok beszerzése, javítása, karbantartása, pótlása Saját szervezete, illetve a közgyűlés által meghatározott feladatokkal összefüggő pénzügyi, gazdálkodási és egyéb megbízás szerinti tevékenységek ellátása (nyomdai, stúdió, küldemény-felvételi és kézbesítési tevékenység) Konyhát üzemeltet, élelmezési feladatot lát el: székhelyén, 1 Módosította a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 14. (1) bekezdése. Hatályos március 1. napjától, illetve lásd a rendelet 21. (1) bekezdését. 2 Módosította a /2011. (....) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos október 15. napjától. 3 A teljes 5.3. pontot módosította a 33/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet 19. -a. Hatályos december 1. napjától.

24 a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban (Salgótarján), a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Lorántffy Zsuzsanna tagintézményében (Salgótarján), a Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Fáy András Szakképző Iskola és Kollégium tagintézményében (Bátonyterenye), a Baglyaskő Idősek Otthonában (Salgótarján), az Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézetben (Ludányhalászi), a Reménysugár Otthonban (Balassagyarmat), a Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban (Szécsény), az Ezüstfenyő Idősek Otthonában (Bátonyterenye), a Váci Mihály Gimnáziumban (Bátonyterenye), a Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény és Gyermekotthonban (Pásztó), a Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban (Bercel), a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthonban (Diósjenő, Kastély), a Szent Lázár Megyei Kórházban (Salgótarján), a Madách Imre Kollégiumban (Balassagyarmat) Szállásférőhelyek működtetése Kemping Turista szálló Üdülők [Balatonföldvár, Berekfürdő] 5.5. Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása: 45 a) Üdülői szálláshely-szolgáltatás b) Kempingszolgáltatás c) Egyéb máshová nem sorolható szálláshely-szolgáltatás d) Munkahelyi étkeztetés e) Egyéb étkeztetés f) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése g) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése h) Éttermi, mozgó vendéglátás i) Rövid időtartamú közfoglalkoztatás j) Bérpóló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása k) Egyéb közfoglalkoztatás 6. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: 6 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 4 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdése. Hatályos december 1. napjától. 5 Módosította a 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 15. (1) bekezdése. Hatályos május 1. napjától. 6 Módosította a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 15. (2) bekezdése. Hatályos december 1. napjától.

JAVASLAT. I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, ingatlanok átminősítésére, használatba adására

JAVASLAT. I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, ingatlanok átminősítésére, használatba adására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-72/2011. ikt. sz. 5. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére,

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 11. szám 2008. December 22. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008. XII. 18.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (VI. számú módosítás)

SZÁM TÁRGY OLDAL II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (VI. számú módosítás) SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2006. (II.16.) Kgy. h. A Területi Választási Bizottság, valamint az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 2. szám 2010. február 22. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. II. 18-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Békés Megye Képviselő-testülete 2011. június 24-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Békés Megye Képviselő-testülete 2011. június 24-i ülésére BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TERÜLETFEJLESZTÉSI OSZTÁLY 5601 Békéscsaba, Derkovits sor 2., Pf.: 118 Telefon: 66/441-549 Telefax: 66/540-640 E l ő t e r j e s z t é s Békés Megye Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 16/2006.(VIII.24.) Alap Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Részletesebben

Iktatószám: 52-40/2013. JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: 52-40/2013. JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 52-40/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. június 6-ai ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak: a bizottság tagjai

Részletesebben

JAVASLAT. I. A 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja. II. a 113/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja és a 125/2011. (XI. 22.) Kgy.

JAVASLAT. I. A 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja. II. a 113/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja és a 125/2011. (XI. 22.) Kgy. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 5. sz. napirendi pont 53-110/2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: JAVASLAT I. A 112/2011. (X. 14.) Kgy. határozat 1. pontja II. a 113/2011. (X. 14.)

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 3. számú napirendi pont Ikt. szám: 53-42/2011. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ. 50-54/2012. ikt. sz. JAVASLAT. a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatainak felülvizsgálatára (II.

NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ. 50-54/2012. ikt. sz. JAVASLAT. a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatainak felülvizsgálatára (II. NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ 6. sz. napirendi pont 50-54/2012. ikt. sz. JAVASLAT a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése határozatainak felülvizsgálatára (II. forduló) Készült: A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 5. szám 2009. július 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. VI. 25.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. év február 21.-ei ülésére Tárgy: Állami ingatlanok önkormányzatok részére történő ingyenes tulajdonba adása. Előadó: Horváth

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. A KÖZGYŰLÉS 2010. XI. 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. A KÖZGYŰLÉS 2010. XI. 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI XX. évfolyam 12. szám 2010. december 1. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. XI. 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve:

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYON FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK, ÉS A VAGYON KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL, amelyet

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. FEBRUÁR 29.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. FEBRUÁR 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1412 /2012. 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzati

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI

SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI 35/2008. (III. 14.) Kgy. h. A Salgótarján belterület 6088 hrsz-ú, Csokonai út 3. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása 36/2008. (III.

Részletesebben

JAVASLAT. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

JAVASLAT. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. számú napirendi pont 51-10/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 9. szám 2008. Október 30. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008.X.22.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. V. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. V. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI II. KÖTET XXI. évfolyam 3. szám 2011. június 1. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŐLÉS 2011. V. 26.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI II. KÖTET NÓGRÁD

Részletesebben

9/2004.(V.1.) rendelete

9/2004.(V.1.) rendelete Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2004.(V.1.) rendelete az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól. Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2009. (X.1.) rendelettel.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 213. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti ei. 213. évi I. Működési és felhalmozási támogatások államháztartáson belülről 1 662 685 2239358 1 245 98 II. Közhatalmi

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 22/2007. (V. 24.), a 27/2007. (VII. 24.), a 3/2008. (I. 24.), a 7/2008. (II. 11.), a 14/2008. (II. 14.), a 29/2008. (X. 16.), a 38/2008. (XI. 24.), a

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 9/1. szám alatti (hrsz: 1239/A/1) magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 9/1. szám alatti (hrsz: 1239/A/1) magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 9/1. szám alatti (hrsz: 1239/A/1) magántulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat Működési bevételek 408 852 548 592 558 926 101,88 Önkormányzatok sajátos működési

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően 9. sz. melléklet Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően -1- Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) 1. VÁROSI MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (V. 11.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról

Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (V. 11.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (V. 11.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár

I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár 9./a. sz. melléklet / 1.oldal Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona Immateriális javak Alaptevékenység

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően 9/a. sz. melléklet Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően 2 Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) 1. VÁROSI

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon. (1) Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon. (1) Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (IX.22) önkormányzati rendelete. A telekadóról

Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (IX.22) önkormányzati rendelete. A telekadóról Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014 (IX.22) önkormányzati rendelete A telekadóról Tiszasziget Község Önkormányzati Képviselő - Testülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Javaslat vagyonkezelési szerződés jóváhagyására

Javaslat vagyonkezelési szerződés jóváhagyására Javaslat vagyonkezelési szerződés jóváhagyására Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatás a

Részletesebben

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére

9. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 22-i rendkívüli ülésére Tárgy: Turisztikai célú ingatlanvásárlás a Nyerges-tó mellett

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2015. május 21-én tartott zárt ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Zárt ülés napirendje A közgyűlés 16 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Tulajdonosi Bizottságának beszámolója az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 2007. évben Határozati javaslat 10. számú melléklete I. A Tulajdonosi Bizottság

Részletesebben

II. fejezet Az Önkormányzat vagyona

II. fejezet Az Önkormányzat vagyona Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

költségvetési ai AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT Intézményi ok mindösszesen: 19.725.425 346.018 20.071.443 Ebből: Közvilágítás áramdíja 275.000 41.000 316.000 Utak-hidak fennt., felúj., karbant.

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-1/2011. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 18/2011. (II. 18.) közgyűlési határozata intézmények alapító okiratának

Részletesebben

KIMUTATÁS a Békés Megyei Önkormányzat vagyonáról. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

KIMUTATÁS a Békés Megyei Önkormányzat vagyonáról. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon KIMUTATÁS a Békés Megyei Önkormányzat vagyonáról Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon A B C D E I. 1. 1512/2 32613 Békéscsaba, Degré u. 59. gyermekotthon székhely, 2. 49 1496 Elek, Kun B. u. 9. lakóház

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2008. (II. 19.) Kgy. r e n d e l e t e a megyei önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról [A 26/2008. (VI. 30.) Kgy.,

Részletesebben

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (III. 5.) önkormányzati rendelete * az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

48/2006. (V. 25.) Kgy. h. Az Országos Mentőszolgálat Nógrád Megyei Szervezete 2005. évi munkájáról és az elkövetkezendő feladatokról 45

48/2006. (V. 25.) Kgy. h. Az Országos Mentőszolgálat Nógrád Megyei Szervezete 2005. évi munkájáról és az elkövetkezendő feladatokról 45 SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 38/2006. (V.25.) Kgy. h. Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 3 II. A

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. január 31. 2. szám R E N D E L E T E K 1/2008. (II.1.) sz. önk. rendelet Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérleti díjáról

Részletesebben

Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban

Jegyzõi Iroda. lakóival a PR-tender gyõztesének tervei alapján, amely a program sikere érdekében. A Ceglédi Kaszinóban C H A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Nagy László Lázár grafikája XV. évfolyam 10. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2004. október 14. A Képviselõ-testület 2004. október 7-ei ülésnapján Sós János úr

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 3. szám 2005. május 2. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2005. (IV. 21.) MÖK határozat: Hanich Ferenc megbízásáról a dákai Batthyány

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2012. június

Részletesebben

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 22/2007. (V.25.) sz.. rendelet Az Eger, Cifrakapu Malom utcák sarkán lévő

Részletesebben

53-70/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

53-70/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 53-70/2011. ikt sz Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása

1. Vagyontárgyak meghatározása Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Epöl község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

2025/2006. (II. 24.) Korm. határozat. a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó ingatlanok helyi önkormányzatok részére történő átadásáról

2025/2006. (II. 24.) Korm. határozat. a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó ingatlanok helyi önkormányzatok részére történő átadásáról 2025/2006. (II. 24.) Korm. határozat a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó ingatlanok helyi önkormányzatok részére történő átadásáról A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 13.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. XII. 15.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. XII. 15.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI XXI. évfolyam 11. szám 2011. december 15. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. XII. 15.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

2007. december 17. 13. szám. Tartalomjegyzék

2007. december 17. 13. szám. Tartalomjegyzék 2007. december 17. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 110/2007. (XII. 5.) Kgy. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 6 (Pécs) igazgatói állására beérkezett pályázatok

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó. a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Készítette: Ábrahámné Turner Rita Szervezési Irodavezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

euoa PesT : ' _ z. (\...,_. :1: ~: _j l '. I_ ~--*='0t&,... _! . ;\f~":c,. MEGHÍVÓ

euoa PesT : ' _ z. (\...,_. :1: ~: _j l '. I_ ~--*='0t&,... _! . ;\f~:c,. MEGHÍVÓ euoa PesT Budapest Főváros Közgyűlése [Vonalf..od] T~lajdo.nosi Gazdasr/flJ~R6~le 1 rületlha 1 ~tn(ísítasí,, '... : ;~~j B1zottsag..... 1- " '. {." (. 7... t ~-...1 ' :. i. n J (/',... :.,.._, _,._,_,

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe szedve)

(Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(VI.6.) rendelete az önkormányzat vagyonáról (A 10/2013.(IX.3.), 13/2013.(XII.30.) rendelettel módosítva) (Egységes szerkezetbe szedve) Csólyospálos

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21.

XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21. XVIII. évfolyam 5. szám Kaposvár, 2008. október 21. SOMOGYI KÖZLÖNY A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA I. R É S Z SZEMÉLYI ÜGYEK Szám T á r g y Oldalszám 104/2008. (IX. 26.) KH

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. február 27. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatóhelyettese

Részletesebben

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT

3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-103 /2010. JAVASLAT vagyonértékesítéssel kapcsolatos döntés módosítására, önkormányzati

Részletesebben

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekszületési támogatás költségeinek fedezésére 7,5 mft-ot különít el, az önkormányzat

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

4 Módosította a 13/2013. (V.30.) rendelet, hatályos 2013. 05.31-től

4 Módosította a 13/2013. (V.30.) rendelet, hatályos 2013. 05.31-től Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011 ( XII.01.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról /Egységes szerkezetben 2013. május

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti ei. Működési bevételek Támogatások

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés eredeti ei. Működési bevételek Támogatások AZ ÖNKORMÁNYZAT 26. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 26. évi MEGNEVEZÉS II. módosítás III. módosítás eltérés Működési bevételek Támogatások Felhalm. és tőkejell. bev. 39 877 39 877 39 877 Véglegesen

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. FEBRUÁR 23-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

2008. január 24-ei Kt. ülés határozatai

2008. január 24-ei Kt. ülés határozatai 2008. január 24-ei Kt. ülés határozatai 1/2008.(I.24.)Kt Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: Tájékoztató az előző

Részletesebben

Í Ó ö ő ő ö ö ó ö ö ó ö ö ö ő ó ó ö ö ő ő ő ó ö ö ó ó ó ó ó ó ó ö ó ú ő ö ő ó ö ó ö ő ö ő ö ő ö ö ó ó ő É É Ú Ú Ő ú ó ó Ü Ő ő É É ú É ő ó ó ú ö ó ó ő É É É ó ű ő ú ó ő ő ó ó ó ó ö ö ó ó ö ő ú ö ö É É É

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Tabi üzemi terület, raktárakkal, telephellyel, úttal

PÁLYÁZAT. Tabi üzemi terület, raktárakkal, telephellyel, úttal PÁLYÁZAT Tabi üzemi terület, raktárakkal, telephellyel, úttal Irányár: 116 850 000 Ft Eljárás ügyszáma: 7.Fpk.14-14-000268 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p414173 Pályázat kezdete: 2016.

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI.926/2008. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 2/2008

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő testületének 2007. március 12-én 14.00 órakor megtartott üléséről. N a p i r e n d 1. A Bélkő Kht. 2006. évi üzleti tervének megtárgyalása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal eredeti ei. I. Kapott támogatások 1 119 729 1148892 810 207 II. Támogatásértékű bevételek 542 956 1090466 433 530 III. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14147 2014. október

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14147 2014. október ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 14147 2014. október Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0234-247/2014.

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. április hó 6. 5. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 34/2001. (III.27.) Kgy. Döntés fegyelmi eljárás folytatásáról 3 RENDELET

Részletesebben

RENDELETEK. (5) Az állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget 21 e Ft-ban hagyja jóvá.

RENDELETEK. (5) Az állami támogatás elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget 21 e Ft-ban hagyja jóvá. RENDELETEK Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának 6/2007. (IV. 19.) sz. rendelete a 2006. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról és pénzmaradványa elszámolásáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Jászdózsa község vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Jászdózsa Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv. Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. május 14-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Bányász Kultúrotthon Jelen vannak: Petrik

Részletesebben

53-65/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes:

53-65/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 9. sz. napirendi pont 53-65/2011. ikt. szám Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrád Megye Önkormányzata, a BLSZSZK Fáy András Szakképző

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. III. módosítás Teljesítés %

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. III. módosítás Teljesítés % AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. I-III. NEGYEDÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet MEGNEVEZÉS III. módosítás Teljesítés % Működési bevételek 1 381 841 1 394 675 1 154 261 82,76 Támogatások 968 115 1 002 818 760 772

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására

K i v o n a t. 3. Javaslat az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapítására K i v o n a t A képviselő-testület 2015. február 19-ei nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 15/2015. (II.19.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. február 19-ei

Részletesebben

ö Ö ö ö ö ö Ő ú ö Ö ö ú ő ö ö ö ő ö Ü ö ö ő ö ö ö ő ú Ö ö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ő ő ö ö ő ö ö ő ö ö Ö ő ű ő ö Ö ö

ö Ö ö ö ö ö Ő ú ö Ö ö ú ő ö ö ö ő ö Ü ö ö ő ö ö ö ő ú Ö ö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ő ő ö ö ő ö ö ő ö ö Ö ő ű ő ö Ö ö É É Ó Ö ö Ö ő ő ö ő ő ő Í ő ő ő Ö É Ó ő ö ö ő ő ö ő ő ő ö ö ö ő ö ö ő Í Ü ő ű ő ő ő ö ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ö ö ő ő ő ő ő ő ő ő ö ö ő ű ő ú ő ö ö ö ö ö ő ő ö ő ú ö ö ő ö ő Ő ö Ö ö ö ö ö Ő ú ö Ö ö ú ő ö ö

Részletesebben

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYONOK JEGYZÉKE 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYONOK JEGYZÉKE 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete Sorszám Utca, házszám Hrsz Megnevezés 1. Hősök tere 1.sz. 269/6 Önkormányzat Naturális mutató ( m 2 ) Telek érték ( Ft ) Építmény érték (Ft) Telek és építmény érték együtt Kollégium és irodaház 541 627500

Részletesebben

ö ö ú ú ú ö ú ú ú ú ö ö ú Ö ö ú Ű ö Ő ú Ö ú ú ö Ő Ű ű ú Í Ú Í Í ú Ú ö ű ö Ú ö ö ú Í ö Ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö Ó É ö ÍÚ Ö Ü ú ö Ú É Ü Ü Ü ű ú ű ú

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Í Ú É ű Í Í Í Í Ú ű Í Í Í Í ű ű Í Í ű Í Í Í Í ű É ű É Í Í Í Í Ö É É Ó Ü Ú Í Í ű Í Í ű ű ű ű ű Í ű ű Í É Ó Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í Í É Í ű Í Í Í Í ű Í Í Í ű Í ű Í ű ű Í Í Í ű ű Í Í Í Íű Í Í Í Í Í Í Í Ü Í Í

Részletesebben

9. számú napirendi pont. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. Az előterjesztés törvényes: Ikt. szám: 53-115/2011. dr.

9. számú napirendi pont. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke. Az előterjesztés törvényes: Ikt. szám: 53-115/2011. dr. 9. számú napirendi pont Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Az előterjesztés törvényes: Ikt. szám: 53-115/2011. dr. Barta László Jelentés a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei

Részletesebben