KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, FEBRUÁR 29.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012. FEBRUÁR 29."

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: 1412 / E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonná való nyilvánításának vizsgálatára Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Dr. Polgárné Katona Gabriella aljegyző KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, FEBRUÁR 29.

2 Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény új feladatok elé állítja az önkormányzatokat. A törvény 18. (1) bekezdése értelmében a törvény hatálybalépését követő 60 napon belül rendeletben kell megjelölni azokat az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonelemeket, amelyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonná kíván minősíteni a képviselő-testület. A törvény új vagyoni csoportot és alcsoportot vezetett be, melyet röviden ismertetünk: Az önkormányzati vagyon a vagyon rendeltetése és forgalomképessége alapján kerül csoportosításra: (hasonlóan, mint korábban): A vagyoncsoportok ennek megfelelően: - a törzsvagyon, mely forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes és - az üzleti vagyon, mely forgalomképes. I/A.. Forgalomképtelen törzsvagyon az a vagyon, amelyet a) a nemzeti vagyonról szóló törvény által kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősített. Ezek a következők: - a helyi közutak és műtárgyaik, - a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok, - a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a hozzá tartozó légiforgalmi távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközökkel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel együtt, valamint - a helyi önkormányzati tulajdonban álló - külön törvény rendelkezése alapján részére átadott - vizek, közcélú vízilétesítmények, ide nem értve a vízi közműveket. b) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít E vagyonelemeket az 5. (4) bekezdés határozza meg a következők szerint: - a nemzeti vagyonról szóló törvény 2. mellékletében meghatározott vagyon (önkormányzatunkat ez nem érinti), valamint - törvényben vagy a helyi önkormányzati rendeletben ekként meghatározott helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyonelem. A törzsvagyon közös jellemzője, hogy közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. Az önkormányzat képviselő-testületének nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak kell minősíteni azt a vagyont, amely nem tartozik a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgok közé, de a helyi önkormányzat tulajdonában történő megőrzése hosszú távon indokolt. Forgalomképtelen nemzeti vagyon nem idegeníthető el, vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgalom kivételével nem terhelhető meg, azon dologi jog vagy osztott tulajdon nem létesíthető. I/B. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon, melyet a.) Törvény (pl: régi helyi önkormányzatokról szóló tv: közművek, intézmények,

3 3 középületek; Vagyonátadási törvény: műemlék, védett természeti terület, víziközművek b.) vagy helyi önkormányzati rendelet azzá nyilvánít. II. Minden vagyonelem, ami nem törzsvagyon, az üzleti vagyon körébe tartozik. Az előterjesztéshez mellékeljük a helyi vagyonrendelet mellékletében szereplő vagyonelemeket. Ennek ismeretében szíveskedjen a Képviselő-testület arról dönteni, hogy kívánja-e bármely vagyonelemét nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonná minősíteni. Amennyiben igen, a döntésről rendeletet kell alkotni, amennyiben nem, határozatban is elegendő a testületnek döntenie. Tájékoztatjuk a Képviselő-testületet, hogy a helyi vagyonrendelet komplex felülvizsgálata is időszerűvé vált. Javasoljuk a testületnek, hogy azt a bizottsági üléseken kialakított javaslatok alapján - a következő testületi ülésen végezzenek el. Földes, február 22. Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző Dr. Polgárné Katona Gabriella aljegyző

4 4 A.) variáció FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. (II.29.) Kt. számú H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonná való nyilvánításának vizsgálatáról A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak egyikét sem kívánja nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonná minősíteni. Utasítja a polgármestert, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság valamint a Szociális Bizottság bevonásával a helyi vagyonrendelet átfogó felülvizsgálatát végezzék el és az új rendelet-tervezetet terjesszék a képviselő-testület elé. Határidő következő képviselő-testületi ülés: Felelős: Földes, február 29. Jeneiné Dr. Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző

5 5 B.) variáció FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.../2012. (II...) ÖNORMÁNYZATI RENDELET-TERVEZETE az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2000. (IX.28.) számú rendelet módosításáról Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 18. (1) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 14/2000. (IX.28.) számú rendelet 2-es számú mellékletét az alábbiakkal egészíti ki: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonná minősíti az alábbi vagyontárgyakat: A rendelet 2012.március 2-án lép hatályba. 2. Földes, február 29. Jeneiné Dr. Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző

6 6 TÖRZSVAGYON 1 14/2000. (IX.28.)sz. rendelet 2. számú melléklete I. Forgalomképtelen törvény alapján Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Földes 1/ 1/ / Rákóczi utca útpatka+járda RáKóCZI U Földes 1/ 3/ / Díszkert KARÁCSONY S. TÉR Földes 4/ / / út NéVTELEN UTCA Földes 7/ 3/ / Közterület (Szabadidőkp. felé Nincs utca neve Földes 9/ / / Közpark (Temetőnél) TEMETő KÖRÜL Földes 10/ / / Temető KARáCSONY S. TéR Földes 11/ 1/ / Temető NéVTELEN UTCA Földes 12/ / / Névtelen utca (Temetőhöz vezet TEMETő KÖRÜL Földes 13/ / / Közterületi út SZéCHENYI U Földes 15/ / / Közterületi út ÉSZAKI UTCA Földes 59/ / / Közterületi út BéKE UTCA Földes 74/ / / Közterületi út TáNCSICS M. U. (ZUG) Földes 86/ / / Közterületi út RáKóCZI U Földes 101/ / / Közterületi út HONVéD U Földes 119/ / / Közterületi út TáNCSICS M. U Földes 182/ / / Közterületi út DOBó UTCA Földes 205/ / / Közterületi út DEÁK FERENC U Földes 240/ / / Közterületi út BACSó B. U Földes 278/ / / Felszíni kút (Rákóczi F. u.) RáKóCZI U Földes 281/ / / Közterületi út HUNYADI U Földes 282/ / / Közpark (Templom előtti) KARáCSONY S. TéR Földes 319/ 1/ / Közpark/főtér útkereszteződés/ FőTéR útkereszteződés Földes 319/ 3/ / Közpark KARáCSONY S. TéR Földes 344/ / / Közterületi út BáTHORI UTCA Földes 383/ / / Közterületi út KAZINCZY UTCA Földes 423/ / / Közterületi út KINIZSI UTCA Földes 466/ / / Közterületi út KáLLAY U Földes 501/ / / Közterületi út KÖLCSEY UTCA Földes 534/ 1/ / Debreceni út- útpatka járda DEBRECENI út Földes 539/ / / Közterületi út VÖRÖSMARTY UTCA Földes 573/ / / Közterületi út JóZSEF ATTILA UTCA Földes 621/ / / Közterületi út EÖTVÖS U Földes 673/ / / Közterületi út ZRíNYI MIKLóS U Módosította: 25/2008. (XI:28.) Ör. 1. Hatályos: december 1-től

7 Földes 708/ / / Közterületi út FűZFA Földes 723/ / / Közterületi út MEZő I. U Földes 763/ / / Közterületi út FÜRST SÁNDOR UTCA Földes 767/ / / Közterületi út ÚTTÖRő UTCA Földes 771/ / / Közpark DEBRECENI ÉS JÓZSEF A. KÖ Földes 817/ / / Közterületi út KISKÖZ UTCA Földes 830/ / / Közterületi út NAGYKÖZ út Földes 859/ / / Közterületi út PETőFI S. U Földes 894/ / / Közterületi út KELETI FÉNY UTCA Földes 966/ / / Közterületi út ARANY J. U Földes 967/ / / Közterületi út POSTA U Földes 977/ / / Közterületi út ÚJFALUI UTCA Földes 999/ / / Közpark (Millenniumi park) MOZI U Földes 1000/ / / Közpark MOZI U Földes 1007/ / / Közterületi út UJ U Földes 1017/ / / Közterületi út PIAC Földes 1046/ / / Közterületi út DANKÓ UTCA Földes 1056/ / / Közterületi út SOMOGYI B. út Földes 1114/ / / Közterületi út KISS E. U Földes 1135/ / / Közterületi út MOZI U Földes 1136/ / / Közterületi út HALADáS Földes 1197/ / / Közterületi út BOCSKAI U Földes 1220/ / / Fő utca zug (Oláh K.zug) Fő UTCA ZUG Földes 1260/ / / Ady Endre utca ADY ENDRE Földes 1273/ 2/ / Ady Endre utca járda+patka ADY ENDRE Földes 1276/ / / Közterületi út KISFALUDY U Földes 1304/ / / Közterületi út KALAPáCS U Földes 1317/ / / Ságvári Endre utca SáGVáRI ENDRE U Földes 1321/ 2/ / Közpark ADY ENDRE Földes 1323/ 2/ / Közpark ADY ENDRE Földes 1324/ / / Közterületi út BEM U Földes 1349/ / / Közterület út NéP U Földes 1391/ / / Közterületi út BARTÓK B. UTCA Földes 1436/ / / Közterület út SáGVáRI ENDRE U Földes 1471/ 2/ / Fő u. Fő Földes 1471/ 4/ / FŐ UTCA PADKA+JÁRDA Fő Földes 1472/ / / ÚT KARáCSONY S. TéR Földes 1528/ / / Közterület út JÓKAI M. UTCA Földes 1548/ 3/ / Közterületi út KOSSUTH L. UTCA Földes 1584/ / / Közterület út CSILLAG U Földes 1595/ / / Közterület út NAP U Földes 1658/ / / Közterületi út CSOKONAI UTCA Földes 1721/ / / Közterület út SARLó U Földes 1747/ / / Közterület út DóZSA GYÖRGY U

8 Földes 1793/ 2/ / Közpark ÉSZAKI UTCA Földes 1813/ / / Közterület út SPORT U Földes 1817/ / / út NéVTELEN UTCA Földes 3046/ 2/ / Önkormányzati út KARáCSONY S. TéR Földes 3182/ / / Önkormányzati út KARáCSONY S. TéR Földes 3334/ / / Önkormányzati út KARáCSONY S. TéR Földes 3470/ / / Önkormányzati út KARáCSONY S. TéR Földes 3547/ / / Önkormányzati út KARáCSONY S. TéR Földes 3597/ / / ÖNKORMÁNYZATI ÚT KARáCSONY S. TéR Földes 3612/ / / ÖNKORMÁNYZATI ÚT KARáCSONY S. TéR Földes 3613/ / / ZÁRTKERTBEN ÚT ZáRTKERT Földes 3614/ / / ZÁRTKERTBEN ÚT ZáRTKERT Földes 3663/ / / ZÁRTKERTBEN ÚT ZáRTKERT Földes 3683/ / / ZÁRTKERTBEN ÚT ZáRTKERT Földes 4559/ / / ZÁRTKERTBEN ÚT ZáRTKERT Földes 4583/ / / ZÁRTKERTBEN ÚT ZáRTKERT Földes 4623/ / / ZÁRTKERTI ÚT ZáRTKERT Földes 4671/ / / Önkormányzat út ZáRTKERT Földes 4724/ / / Önkormányzati út ZáRTKERT Földes 4754/ / / Önkormányzati út ZáRTKERT Földes 4787/ / / Önkormányzati út ZáRTKERT Földes 4837/ / / Önkormányzati út ZáRTKERT Földes 4886/ / / Zártkerti út ZáRTKERT Földes 4918/ / / Önkormányzati út ZáRTKERT Földes 4927/ / / Önkormányzati út ZáRTKERT Földes 4953/ / / Önkormányzati út ZáRTKERT Földes 4986/ / / Önkormányzati út ZáRTKERT Földes 4987/ / / Önkormányzati út ZáRTKERT Földes 5076/ / / Önkormányzati út ZáRTKERT Földes 5160/ / / Önkormányzati út ZáRTKERT Földes 5414/ / / Önkormányzati út ZáRTKERT Földes 5474/ / / Önkormányzati út ZáRTKERT Földes 5593/ / / Önkormányzati út ZáRTKERT Földes 5594/ / / Önkormányzati út ZáRTKERT Földes 5595/ / / Önkormányzati út ZáRTKERT Földes 5636/ / / Zártkeri út ZáRTKERT Földes 5637/ / / Önkormányzati út ZáRTKERT Földes 5638/ / / Önkormányzati út ZáRTKERT Földes 5674/ / / Önkormányzati út ZáRTKERT Földes 05/ / / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 022/ / / Külterületi út KARáCSONY S. TéR Földes 023/ / / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 024/ 17/ / Lőtér KARáCSONY S. TéR Földes 024/ 19/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR

9 Földes 026/ 17/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 026/ 21/ / Önkormányzati körút KARáCSONY S. TéR Földes 027/ / / Külterületi út KARáCSONY S. TéR Földes 028/ 8/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 030/ 2/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 030/ 4/ / Önkormányzati körút KARáCSONY S. TéR Földes 032/ 5/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 036/ / / ÁROK KARáCSONY S. TéR Földes 037/ / / Külterületi út Nincs utca neve Földes 039/ 6/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 039/ 27/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 039/ 28/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 039/ 45/ / Külterületi árok KARáCSONY S. TéR Földes 040/ 3/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 040/ 5/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 042/ 10/ / Önkormányzati körút KARáCSONY S. TéR Földes 042/ 35/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 048/ 3/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 048/ 9/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 048/ 10/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 055/ 1/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 055/ 4/ / Saját út KARáCSONY S. TéR Földes 072/ 2/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 076/ 7/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 088/ / / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 089/ 3/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 092/ 7/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0107/ 5/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0108/ 4/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0108/ 10/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0108/ 48/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0118/ 1/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0119/ / / Önkormányzati tér KARáCSONY S. TéR Földes 0122/ / / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0123/ 1/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0125/ 1/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0143/ 2/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0143/ 4/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0144/ / / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0173/ 3/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0175/ 2/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0177/ 7/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0182/ 3/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0182/ 4/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR

10 Földes 0182/ 5/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0182/ 8/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0187/ 5/ / KÜLTERÜLETI ÚT KARáCSONY S. TéR Földes 0188/ / / Önk.közút+árok KARáCSONY S. TéR Földes 0190/ 2/ / KÜLTERÜLETI ÚT KARáCSONY S. TéR Földes 0201/ / / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0202/ 1/ / Árok+Önk.közút KARáCSONY S. TéR Földes 0205/ / / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0206/ 26/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0206/ 27/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0210/ 1/ / KÜLTERÜLETI ÚT KARáCSONY S. TéR Földes 0210/ 2/ / Önkormányzati közút+árok KARáCSONY S. TéR Földes 0213/ / / Önk.közút+árok KARáCSONY S. TéR Földes 0214/ 15/ / KÜLTERÜLETI ÚT KARáCSONY S. TéR Földes 0215/ / / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0216/ 29/ / KÜLTERÜLETI ÚT KARáCSONY S. TéR Földes 0219/ 18/ / KÜLTERÜLETI ÚT KARáCSONY S. TéR Földes 0219/ 19/ / Önk.közút+árok KARáCSONY S. TéR Földes 0222/ / / Önk.közút+töltés KARáCSONY S. TéR Földes 0223/ 2/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0232/ 3/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0232/ 4/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0232/ 5/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0234/ 3/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0234/ 6/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0240/ 6/ / Külterületi út KARáCSONY S. TéR Földes 0242/ 5/ / KÜLTERÜLETI ÚT KARáCSONY S. TéR Földes 0244/ 15/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0244/109/ / KÜLTERÜLETI ÚT KARáCSONY S. TéR Földes 0245/ / / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0267/ 1/ / KÜLTERÜLETI ÚT KARáCSONY S. TéR Földes 0274/ 1/ / KÜLTERÜLETI ÚT KARáCSONY S. TéR Földes 0280/ 2/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0280/ 3/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0282/ 7/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0283/ 4/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0286/ / / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0289/ 1/ / Külterületi út KARáCSONY S. TéR Földes 0292/ 1/ / Külterületi út KARáCSONY S. TéR Földes 0296/ / / Külterületi út KARáCSONY S. TéR Földes 0298/ 2/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0302/ 1/ / Külterületi út KARáCSONY S. TéR Földes 0302/ 2/ / Külterületi út (saját használa KARáCSONY S. TéR Földes 0305/ / / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR

11 Földes 0308/ 4/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0321/ / / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0322/ 4/ / Külterületi út KARáCSONY S. TéR Földes 0334/ 26/ / Külterületi út KARáCSONY S. TéR Földes 0336/ 31/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0349/ 3/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0350/ 7/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0350/ 10/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0350/ 11/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0350/ 13/ / Nyomásközpont KARáCSONY S. TéR Földes 0350/ 14/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0352/ 1/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0352/ 2/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0352/ 5/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0354/ 1/ / Külterületi út KARáCSONY S. TéR Földes 0356/ 9/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0360/ 3/ / Külterületi út KARáCSONY S. TéR Földes 0360/ 22/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0360/ 25/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0361/ 2/ / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 0361/ 3/ / Külterületi út KARáCSONY S. TéR Földes 0371/ 2/ / Külterületi út Nincs utca neve Földes 0371/ 3/ / Csatorna Nincs utca neve Földes 0387/ 1/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0387/ 2/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0391/ 10/ / Udvar KARáCSONY S. TéR Földes 0395/ 4/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Összesen (236 darab): (Forgalomképtelen törvény a.):

12 12 II. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Noszvaj 993/ 2/ / Síkfőkúti pihenő ház SíKFőKúT VáRHEGY Földes* 5/ / / Sportpálya+öltöző SPORTTELEP Földes 88/ / / Óvoda (Rákóczi u.) RáKóCZI U Földes 91/ / / Bölcsőde (Szoc. Szolg. Központ RáKóCZI U Földes 277/ / / Szolgálati lakás garázzsal (4 HONVéD 1/A Földes 280/ / / Általános iskola RáKóCZI U Földes 284/ / / Szoc. Szolg.Kp.Családsegítő és KARáCSONY S. TéR Földes 336/ 1/ / Vízmű kút védterülettel (Kálla KáLLAY U Földes 488/ / / Vízműtelep (Vízügyi iroda+tele DEBRECENI út Földes 490/ / / Óvoda (Kállai uti)+szolg.lakás KáLLAY U Földes 493/ / / Két lakást tartalmazó épület KáLLAY U Földes 709/ / / Csatorna (Keletifény) KELETI FÉNY UTCA Földes 994/ / / Karácsony S. Általános Műv. Kö KARáCSONY S. TéR Földes 1092/ / / Vágóhíd-mázsaház ÚJFALUI UTCA Földes 1094/ / / Csatorna (Keletifény utcai) KELETI FÉNY UTCA Földes 1212/ / / Iskolai gyakorlókert, beépítet KARáCSONY S. TéR Földes 1216/ / / Filmszínház Fő Földes 1217/ / / Irodaház (volt pártház) Fő Földes 1319/ / / Csatorna (Ságvári) SáGVáRI ENDRE U Földes 1322/ / / Vendéglő (Magaspart u.) MAGASPART U Földes 1451/ / / Csatorna SPORT U Földes 1477/ / / Csatorna (Sport utca) SPORT U Földes 1612/ / / Községháza KARáCSONY S. TéR Földes 1614/ / / Két lakást tartalmazó családi RáKóCZI U Földes 3598/ / / CSATORNA KARáCSONY S. TéR Földes 10000/ / / Hétvégi ház a Keleti-főcsatorn KARáCSONY S. TéR Földes 010/ 23/ / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 025/ 8/ / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 038/ / / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 039/ 14/ / TÖLTÉS KARáCSONY S. TéR Földes 039/ 16/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 039/ 20/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 039/ 21/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 039/ 30/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 039/ 35/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 039/ 37/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 039/ 43/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 042/ 29/ / Árok KARáCSONY S. TéR

13 Földes 042/ 32/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 045/ / / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 051/ / / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 052/ / / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 066/ 2/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 075/ / / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 076/ 12/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 079/ 1/ / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 089/ 28/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 090/ / / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 0102/ 2/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 0107/ 4/ / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 0115/ / / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 0118/ 3/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 0118/ 4/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 0124/ / / Csatorna (Hamvas csatorna) KARáCSONY S. TéR Földes 0127/ / / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 0142/ / / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 0145/ 1/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 0168/ / / Rét-út-árok-erdő KARáCSONY S. TéR Földes 0173/ 4/ / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Földes 0173/ 6/ / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 0181/ / / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 0182/ 6/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 0187/ 8/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 0189/ / / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 0191/ / / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 0195/ 2/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 0223/ 5/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 0232/ 7/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 0234/ 4/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 0236/ / / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 0240/ 10/ / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 0244/ 6/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 0244/110/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 0267/ 34/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 0287/ 2/ / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 0299/ / / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 0300/ / / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 0302/ 3/ / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 0308/ 6/ / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 0313/ 6/ / Szennyvíztisztító+szántó+tölté KARáCSONY S. TéR Földes 0343/ 4/ / Töltés KARáCSONY S. TéR Földes 0349/ 2/ / Csatorna KARáCSONY S. TéR

14 14 Földes 0350/ 16/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 0350/ 53/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 0350/ 55/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 0352/ 4/ / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 0356/ 14/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 0357/ 2/ / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 0360/ 23/ / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 0360/ 33/ / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 0360/ 35/ / Külterületi árok KARáCSONY S. TéR Földes 0360/ 39/ / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 0361/ 1/ / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 0388/ 2/ / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 0388/ 3/ / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 0389/ / / Árok KARáCSONY S. TéR Földes 0390/ / / Csatorna KARáCSONY S. TéR Földes 0394/ / / Csatorna KARáCSONY S. TéR Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Összesen (98 darab): (Korlátozottan forg.kép.helyi d.a.):

15 /2000. (IX.28.)sz. rendelet 3. számú melléklete Forgalomképes ingatlanok Település Helyr.szám I.jel Fkép Megnevezés Utca+hsz Tel.ter(m2) Ön% Önk.tul(m2) Földes 7/ 4/ / Telephely Nincs utca neve Földes 11/ 2/ / Szántó (Temető mögötti) NéVTELEN UTCA Földes 14/ / / Mocsár SóSVíZTáROZó MELLETT Földes 22/ / / Beépítetlen terület ÉSZAKI UTCA Földes 51/ 1/ / Lakóház és udvar (Béke u. 12.) BéKE UTCA Földes 92/ / / Orvosi rendelő HONVéD U Földes 332/ 2/ / Orvosi Rendelő DEÁK FERENC U Földes 702/ / / Beépítetlen terület FűZFA Földes 711/ / / Legelő PETőFI S. U. MÖGÖTTI LEGE Földes 769/ 3/ / Beépítetlen terület FÜRST S. ÉS EÖTVÖS KERESZ Földes 988/ /A/ Fogorvosi rendelő+lakás KARáCSONY S. TéR Földes 1001/ / / Játszótér MOZI U Földes 1054/ / / Beépítetlen terület SOMOGYI B. út Földes 1055/ 12/ / Beépítetlen terület PIAC Földes 1055/ 13/ / Rét PIAC Földes 1057/ / / Beépítetlen terület SOMOGYI B. út Földes 1058/ / / Beépítetlen terület SOMOGYI B. út Földes 1059/ / / Beépítetlen terület SOMOGYI B. út Földes 1060/ / / Beépítetlen terület SOMOGYI B. út Földes 1093/ / / Rét VáGóHíD MELLETTI TERÜLET Földes 1095/ / / Mocsár HALADáS Földes 1113/ / / Beépítetlen terület KISS E. U Földes 1134/ / / Családi ház HALADáS Földes* 1191/ / / BEÉPÍTETLEN TERülET BOCSKAI UTCA Földes 1198/ / / BEÉPÍTETLEN TERÜLET BOCSKAI U Földes 1200/ / / Beépítetlen terület (nádas) BOCSKAI U Földes 1202/ / / Csatorna SáGVáRI ENDRE U Földes 1203/ 13/ / Beépítetlen terület PIAC Földes 1203/ 14/ / Beépítetlen terület HALADáS Földes 1203/ 15/ / Haladás utcai építési telek, B HALADáS Földes 1203/ 16/ / Haladás utcai építési telek, B HALADáS Földes 1203/ 17/ / Haladás utcai építési telek, b HALADáS Földes 1203/ 18/ / Haladás utcai építési telek, B HALADáS Módosította: 25/2008. (XI:28.) Ör. 1. Hatályos: december 1-től

16 Földes 1203/ 19/ / Haladás utcai építési telek, b HALADáS Földes 1203/ 20/ / Haladás utcai építési telek,be HALADáS Földes 1203/ 21/ / Haladás utcai építési telek, B HALADáS Földes 1203/ 22/ / Haladás utcai építési telek, b HALADáS Földes 1218/ / / Udvar KARáCSONY S. TéR Földes 1256/ 1/ / Lakóház udvar PIAC Földes 1256/ 2/ / Beépítetlen terület ADY ENDRE (PIACBóL) Földes 1261/ / / Beépítetlen terület ADY ENDRE Földes 1262/ / / Beépítetlen terület ADY ENDRE Földes 1283/ / / Beépítetlen terület KISFALUDY U 7/A Földes* 1285/ / / Beépítetlen terület (telek) KISFALUDY U Földes 1318/ / / Rét SáGVáRI ENDRE U Földes 1320/ / / Beépítetlen terület (Gúnárkert SáGVáRI ENDRE U Földes 1438/ / / Beépítetlen terület SáGVáRI ENDRE U Földes 1470/ 2/ / Beépítetlen terület MAGASPART U Földes 1470/ 5/ / Beépítetlen terület MAGASPART U Földes 1470/ 6/ / Beépítetlen terület MAGASPART U Földes 1473/ 4/ / Beépítetlen terület Fő Földes 1476/ / / Agyaggödör SPORT U Földes 1478/ / / Agyaggödör SPORT U Földes 1556/ / / RÉSZTULAJDON P.LADÁNY IRODAHÁZ PÜSPÖKLADáNY KOSSUTH U Földes 1694/ / / Beépítetlen terület RáKóCZI U Földes 1814/ / / Agyaggödör (Sport utca) SPORT U Földes 1816/ / / Agyaggödör SPORT U Földes 3108/ / / Kert KARáCSONY S. TéR Földes 3109/ / / Kert KARáCSONY S. TéR Földes 3330/ / / Kert KARáCSONY S. TéR Földes 3624/ / / Kert-szőlő KARáCSONY S. TéR Földes 3628/ / / Kert KARáCSONY S. TéR Földes 3629/ / / Kert KARáCSONY S. TéR Földes 3635/ / / Kert KARáCSONY S. TéR Földes 3662/ / / épület KARáCSONY S. TéR Földes 4664/ / / Kert KARáCSONY S. TéR Földes 4769/ / / Kert KARáCSONY S. TéR Földes 4770/ / / Kert KARáCSONY S. TéR Földes 4771/ / / Kert KARáCSONY S. TéR Földes 4806/ / / Kert KARáCSONY S. TéR Földes 4970/ / / Kert KARáCSONY S. TéR Földes 5029/ / / Kert KARáCSONY S. TéR Földes 5079/ / / Kert KARáCSONY S. TéR Földes 5279/ / / Kert KARáCSONY S. TéR Földes 5280/ / / Kert KARáCSONY S. TéR Földes 5281/ / / Kert KARáCSONY S. TéR Földes 5504/ / / Kert KARáCSONY S. TéR

17 Földes 5543/ / / Gyümölcsös,kert KARáCSONY S. TéR Földes 5606/ / / Kert KARáCSONY S. TéR Földes 5631/ / / Kert KARáCSONY S. TéR Földes 5672/ / / Kert KARáCSONY S. TéR Földes 02/ 1/ / Gyep-legelő agyaggödör KARáCSONY S. TéR Földes 010/ 1/ / Szántó KARáCSONY S. TéR Földes 019/ 4/ / Gyep KARáCSONY S. TéR Földes 026/ 2/ / Szántó (Pedagógusföld) KARáCSONY S. TéR Földes 029/ / / Gyep KARáCSONY S. TéR Földes 034/ 1/ / Gyep KARáCSONY S. TéR Földes 034/ 2/ / Termőföld rét KARáCSONY S. TéR Földes 034/ 5/ / Termőföld rét KARáCSONY S. TéR Földes 0165/ / / Erdő+Csat.+Rét+Szántó KARáCSONY S. TéR Földes 0173/ 2/ / Fásított terület KARáCSONY S. TéR Földes 0184/ / / Szántó+út KARáCSONY S. TéR Földes 0186/ / / Nádas KARáCSONY S. TéR Földes 0240/ 2/ / Beépítetlen terület KARáCSONY S. TéR Földes 0240/ 3/ / Agyaggödör VÖRÖSMARTY UTCA Földes 0240/ 5/ / Agyaggödör VÖRÖSMARTY UTCA Földes 0240/ 8/ / Agyaggödör VÖRÖSMARTY UTCA Földes 0285/ / / Mocsár KARáCSONY S. TéR Földes 0310/ 2/ / Lóversenypálya KARáCSONY S. TéR Földes 0316/ / / Mocsár KARáCSONY S. TéR Földes 0317/ / / Vízállás és árok KARáCSONY S. TéR Földes 0322/ 22/ / Rét KARáCSONY S. TéR Földes 0325/ 5/ / Sporttelep KARáCSONY S. TéR Földes 0326/ / / Strandfürdő KARáCSONY S. TéR Földes 0335/ 1/ / Udvar-termálkút KARáCSONY S. TéR Földes 0349/ 4/ / Erdő KARáCSONY S. TéR Földes 0350/ 5/ / Rét+szemétlerakótelep KARáCSONY S. TéR Földes 0350/ 54/ / Gyep (legelő) KARáCSONY S. TéR Földes 0350/ 56/ / Rét (gyep) KARáCSONY S. TéR Földes 0383/ / / Önkormányzati közút KARáCSONY S. TéR Tel.ter(m2) Önk.tul(m2) Összesen (110 darab): (Forgalomképes):

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA 2012-TŐL

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA 2012-TŐL KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓJA 2012-TŐL Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 259/2012. (V. 29.) számú önkormányzati határozat 1. melléklete A vagyongazdálkodási

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. / 2012. (...) rendelete

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. / 2012. (...) rendelete KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK / 2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 29/2004. (XII. 02.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a helyi állattartásról szóló 18/2007. (XI.30.) számú önkormányzati rendelet módosítására

a Képviselő-testülethez a helyi állattartásról szóló 18/2007. (XI.30.) számú önkormányzati rendelet módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 847-9/2011. 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a helyi állattartásról

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ TESTÜLETE 3/2004. /I.30./ rendelete az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól Az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1728-4/2012 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközségi

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a helyiségek bérbeadásáról Rakamaz Város

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről*

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 16/2006.(VIII.24.) Alap Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Részletesebben

9/2004.(V.1.) rendelete

9/2004.(V.1.) rendelete Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testület 9/2004.(V.1.) rendelete az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól. Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2009. (X.1.) rendelettel.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 26/2014. (XI.09.) sz. önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Hatályba lépés napja: 2014. november 10. Ezen

Részletesebben

Gyöngyöstarján, 2013. augusztus 12.

Gyöngyöstarján, 2013. augusztus 12. GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (VIII. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 9/2011. (III. 25.) RENDELET

Részletesebben

JAVASLAT. I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, ingatlanok átminősítésére, használatba adására

JAVASLAT. I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére, ingatlanok átminősítésére, használatba adására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-72/2011. ikt. sz. 5. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT I. önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi helyzetének rendezésére,

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete. 20/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete. 20/2015. (IX.28.) önkormányzati rendelete bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkomiányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve:

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar. KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu.napirendi pont: Tárgyalja: EOB A háziorvosi, házi gyermekorvosi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2013. szeptember 19- i, illetve a Képviselő-testület 2013. szeptember 24. napján tartandó

Részletesebben

1 Módosította a 19/2012. (X.25.) számú rendelet.

1 Módosította a 19/2012. (X.25.) számú rendelet. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 6/2012.(IV.06.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 19/2012.(X.25.),

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1432/2012. 2. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 32/2003. (XII.5.) KT. rendelete az épített örökség védelmének helyi szabályozásáról Módosítva: 13/2006. (III.17.), 34/2009. (XII.12.), 20/2011. (VI.02.),

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1994. (V. 1.) Kt. számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról, az önkormányzati vagyonkezelés és hasznosítás szabályairól és a vagyonfenntartás-fejlesztés

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/1994. (II. 3.) önkormányzati rendelete

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/1994. (II. 3.) önkormányzati rendelete Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/1994. (II. 3.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL (A módosításokkal: 11/2000. (IX.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 51/2005. (XII.22. ) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 51/2005. (XII.22. ) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 51/2005. (XII.22. ) Önk. r e n d e l e t e az állattartás szabályozásáról és az állati hullák ártalmatlanná tételéről (egységes szerkezetben a 11/2006. (III.23.) Önk., a 28/2007.

Részletesebben

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (III. 5.) önkormányzati rendelete * az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya A Önkormányzat Közgyűlésének 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete a Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban:

Részletesebben

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1. Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 10/2007.(II.12.) önkormányzati rendelet 1 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 216. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 3/216.(I. 28.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013.(XII.02.)

Részletesebben

2. szám 2012. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK

2. szám 2012. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK 2. szám 2012. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ... 3 33/2012. (02.23.) számú zárt ülési határozat... 3 Pécs Város 2012. évi Sajtó Díja kitüntetés adományozásáról... 3 RENDELETEK... 4 8/2012. (II.17.)

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 41/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 41/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2004. (IX. 13.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

JELENTÉS. A) Az Önkormányzati feladatellátás szervezeti keretei kiemelt ágazatonként

JELENTÉS. A) Az Önkormányzati feladatellátás szervezeti keretei kiemelt ágazatonként KISKİRÖS VÁROS POLGÁRMESTERE 6200 KISKİRÖS, PETİFI TÉR 1. Telefon: 78/312-120, 311-122 Telefax: 78/311-766, 312-160 E-mail: polgarmester@kiskoros.hu Ikt. szám: 7819/2010. JELENTÉS Kiskırös Város Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. a Gazdasági, településfejlesztési bizottság 2012. február 1-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Gazdasági, településfejlesztési bizottság 2012. február 1-i ülésének jegyzőkönyvéből 2012. február 1-i ülésének jegyzőkönyvéből 1/2012. (I. 30.) GTB határozata A város településrendezési tervének 2011. évi módosításáról A Gazdasági, településfejlesztési bizottság megtárgyalta a város településrendezési

Részletesebben

3. A költségvetési szervbe felvehetı maximális gyermeklétszám 2010. július 1. napjától: 400 fı

3. A költségvetési szervbe felvehetı maximális gyermeklétszám 2010. július 1. napjától: 400 fı Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testületének /2010.(IV.22.) KT határozata a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosításáról Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya

I. fejezet A rendelet hatálya Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

1. Vagyontárgyak meghatározása

1. Vagyontárgyak meghatározása Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2012.(IX.28.) önkormányzati rendelete Epöl község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés szabályairól Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. március 2-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. március 2. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

JAVASLAT egyes vagyoni kérdések rendezésére, valamint kapcsolódó rendeletek módosítására

JAVASLAT egyes vagyoni kérdések rendezésére, valamint kapcsolódó rendeletek módosítására 1. számú napirendi pont Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Ikt. szám: 53-88/2011. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT egyes vagyoni kérdések rendezésére, valamint kapcsolódó

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselő-testülethez. a Földes Nagyközség által indított 2016 2017. évi közfoglalkoztatási programok aktuális helyzetéről

T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselő-testülethez. a Földes Nagyközség által indított 2016 2017. évi közfoglalkoztatási programok aktuális helyzetéről 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 000 ; Fax: (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2244-2/2016. 6. T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XVIII. évfolyam 11. szám 2008. December 22. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2008. XII. 18.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI

Részletesebben

2. E rendelet alkalmazásában:

2. E rendelet alkalmazásában: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 28/2014. (XII.22.) önkormányzati rendelete a fizetı parkolási rendszerrıl szóló 25/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Szeged Megyei

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYON FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK, ÉS A VAGYON KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL, amelyet

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Készítette: Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015. FEBRUÁR 12.

a Képviselő-testülethez Készítette: Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015. FEBRUÁR 12. 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

forgalomképteklen épületetek 1057/4 Polgármesteri Hiv. 2 db garázs Szabadság tér 26. 42 276 690 Ft 207 354 Ft

forgalomképteklen épületetek 1057/4 Polgármesteri Hiv. 2 db garázs Szabadság tér 26. 42 276 690 Ft 207 354 Ft forgalomképesség ingatlan jelleg Hrsz. Megnevezés Utca, hsz. Terület Bruttó érték nettó érték hasznosítási javaslat (2009.12.31 (2009.12.31) épületetek 1057/4 Városháza Polgármesteri Hivatal Szabadság

Részletesebben

KIMUTATÁS a Békés Megyei Önkormányzat vagyonáról. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

KIMUTATÁS a Békés Megyei Önkormányzat vagyonáról. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon KIMUTATÁS a Békés Megyei Önkormányzat vagyonáról Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon A B C D E I. 1. 1512/2 32613 Békéscsaba, Degré u. 59. gyermekotthon székhely, 2. 49 1496 Elek, Kun B. u. 9. lakóház

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAGZATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAGZATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online. KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAGZATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Ügyiratszám: 888/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu TÁLLYA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2410/2011. 16. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a szociális

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 29/2011. (VII. 29.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 29/2011. (VII. 29.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 29/2011. (VII. 29.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal eredeti ei. I. Kapott támogatások 1 119 729 1148892 810 207 II. Támogatásértékű bevételek 542 956 1090466 433 530 III. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon. (1) Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon. (1) Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben a 15/2015.(VI.25.), valamint a 27/2015.(XII.17.)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 207/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 48. -a alapján egyszerű többség szükséges ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi vagyongazdálkodási terve Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. szeptember 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. szeptember 18-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 117. 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. szeptember 18-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

(3) A rendelet hatálya jogszabály alapján - nem terjed ki a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére.

(3) A rendelet hatálya jogszabály alapján - nem terjed ki a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére. Kiszombor Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2006.(II. 28.) KKÖT rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. (Egységes szerkezet) Kiszombor Község Önkormányzatának

Részletesebben

Egységes szerkezet. - 1. számú: részletes leírását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza

Egységes szerkezet. - 1. számú: részletes leírását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza A Szarvasi Önkormányzat 3/2010. (II.26), 39/2008. (XII.19.), 31/2003. (XI.21.) rendeleteivel módosított 10/2002. (V.24.) rendelete a HÁZIORVOSI KÖRZETEKRŐL 1 Egységes szerkezet A Szarvasi Önkormányzat

Részletesebben

Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2004. (IX.20.) rendelete

Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2004. (IX.20.) rendelete Szentbékkálla község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (IX.20.) rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról Szentbékkálla község Önkormányzata

Részletesebben

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból

Az önkormányzat vagyona 2. (1) Az önkormányzat vagyona az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyoncsoportokból Kerepes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2004. (IX. 30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben az azt módosító 26/2007. (XII. 18.) és

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 29/2011.(XII.16.), 41/2008.(XII.12.), 16/2008.(VI.27.) ör-rel)

(Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 29/2011.(XII.16.), 41/2008.(XII.12.), 16/2008.(VI.27.) ör-rel) A Mohácsi Önkormányzat 37/2006.(XII.27.) r e n d e l e t e a városi általános iskolák működési, felvételi körzetének meghatározásáról és az általános iskolai beiratások rendjéről (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata önkormányzati vagyonáról Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Üllő Nagyközségi Önkormányzat 12/2002. (VI. 22.) számú Ö. K. rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról

Üllő Nagyközségi Önkormányzat 12/2002. (VI. 22.) számú Ö. K. rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról Üllő Nagyközségi Önkormányzat 12/2002. (VI. 22.) számú Ö. K. rendelete a háziorvosi körzetek kialakításáról egységes szerkezetben a módosításáról szóló 7/2005.(III.19.) számú, a 9/2008. (IV.5.), a 24/2014.

Részletesebben

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 18. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási terve

Vámosszabadi Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási terve 4/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete 1 Vámosszabadi Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási terve Az Önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 40/2011. (VI.23.) h a t á r o z a t a. a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 40/2011. (VI.23.) h a t á r o z a t a. a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvébıl 40/2011. (VI.23.) a Képviselı-testület lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1361-7/2010. 1. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a települési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Ú J S Z Á S Z V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL: 56/552-022; FAX: 56/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: - Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság - Ügyrendi

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság. Debrecen 20 Hatvan u. Püspöki Palota, Kálvin tér, Halköz, Csapó u. 30. Fórum, Vár u.-

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság. Debrecen 20 Hatvan u. Püspöki Palota, Kálvin tér, Halköz, Csapó u. 30. Fórum, Vár u.- Rendőri szerv RK, HRK Települések Kamerák száma (db) A kamera pontok helyszíne, elhelyezése A megfigyelt terület Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Debrecen 20 Hatvan u. Püspöki Palota, Kálvin tér,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 33/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 33/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően 9. sz. melléklet Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően -1- Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) 1. VÁROSI MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015. (XII. 4.) rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteiről

DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015. (XII. 4.) rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteiről DUNAHARASZTI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2015. (XII. 4.) rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez mezei őrszolgálat

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-22/2014/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról 1 Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról 1 Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 879-4/2011. 3. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XVII. évfolyam 6. szám 2007. december 20. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. SZEMÉLYI RÉSZ Z-2/2007.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról 1 (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2013.

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata 24/1995. (VII.11.) ör. számú rendelete a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozásról

Kalocsa Város Önkormányzata 24/1995. (VII.11.) ör. számú rendelete a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozásról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 26/1996. (VII.15.), a 10/2000. (V.2.), a 13/2002. (IX.27.), a 22/2006. (XII.29.), a 24/2011. (X.17.) és a 12/2012. (V.28.) ör. sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

2014. november 13-i rendkívüli ülésére

2014. november 13-i rendkívüli ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló új önkormányzati rendelet

Részletesebben

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA

ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA ORDACSEHI RENDEZÉSI TERVÉNEK M1 JELŐ FELÜLVIZSGÁLATA TERVTANCSI EGYEZTETÉSI ANYAG 2009. AUGUSZTUS. Tartalomjegyzék JSZ : 6/2009 Ordacsehi község Településrendezési Tervének M1 jelő felülvizsgálatához Terviratok

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétıl

Tata Város Polgármesterétıl Tata Város Polgármesterétıl Tata, Kossuth tér 1. 2890 (+36 34) 588 611 (+36 34) 586 480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/-8-324/2011 Elıterjesztés Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011.

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2004. (IV. 30.) rendelete

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2004. (IV. 30.) rendelete Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (IV. 30.) rendelete Biharnagybajom község háziorvosi, fogorvosi és védőnői körzeteiről Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305

Működési célú támogatások államháztartáson belülről 122 263 369 305 1. melléklet a /2015.(II..) önkormányzati rendelethez Marcali Város Önkormányzata, és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2014.évi bevételi ai e Ft S.sz M e g n e v e z é s 2014 évi mód Bevételek

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2410- /2011 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a szociális

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013. 246/2013.(X.29.) KT 1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012.(III.06.), 94/2012.(IV.24.), 232/2012.(IX.11.), 235/2012.(IX.11.), 269/2012.(X.30.),271/2012.(X.30.), 47/2013.(III.05.),

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 1/2009.(II.3.) rendelete a közterületek használatáról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. szeptember 29-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/427-21/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben