Szederj esi Cecília - Tyekvicska Árpád SENKIFÖLDJÉN. Adatok, források, dokumentumok a Nógrád megyei zsidóság holocaustjáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szederj esi Cecília - Tyekvicska Árpád SENKIFÖLDJÉN. Adatok, források, dokumentumok a Nógrád megyei zsidóság holocaustjáról"

Átírás

1 Szederj esi Cecília - Tyekvicska Árpád SENKIFÖLDJÉN Adatok, források, dokumentumok a Nógrád megyei zsidóság holocaustjáról Stúdium Libra / Nógrád Megyei Levéltár Balassagyarmat - Salgótarján, 2006

2 Részletes tartalom KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 19 ELŐSZÓ HELYETT - ÍRTA: HIDASI JÓZSEF 21 SENKIFÖLDJÉN - NÓGRÁD VÁRMEGYE GETTÓINAK TÖRTÉNETE 27 A vég kezdete: titkos előkészületek a hivatalos gettórendelet elfogadása előtt 28 A gettósítási terv kidolgozása 31 Az elhatárolt területek kijelölése és a zsidó tanácsok megalakulása 34 A gettósítás végrehajtása 37 Gettóélet - gettóemlékezet 41 Embermentési kísérletek 48 RENDELTETÉSI ÁLLOMÁS: AUSCHWITZ - A GYŰJTŐTÁBOROK ÉS A DEPORTÁLÁS 79 A nógrádi zsidóság gyűjtőtáborokba szállítása 79 Élet a gyűjtőtáborokban 83 A deportálások előkészítése és a bevagonírozás 86 A halálvonaton 89 A HOLOCAUST ELSZÁMÍTOTT RACIONALITÁSA" 91 Lakóingatlanok és bútorok 92 Üzemek és üzletek elvétele 94 Mező- és erdőgazdasági, valamint vadászterületek 101 Ékszerek, műkincsek sorsa 103 Összeomlott egészségügy 106 Stratégiai fontosságú értékek 109 Vakulj magyar, üsd a zsidót!" - A vészkorszak ideológiája 112 A magyar szellemi élet védelmében" 117 FELHASZNÁLT IRODALOM 123 DOKUMENTUMOK A NÓGRÁD MEGYEI ZSIDÓSÁG HOLOCAUSTJÁRÓL Bizalmas belügyminiszteri utasítás a zsidókról készítendő névjegyzékekről. Budapest, április A gettósítás előtt felmérik a zsidóság lélekszámát Nógrád vármegye járásaiban. [Dátum és hely nélkül] A salgótarjáni rendőrtanácsos visszatérésre szólítja fel az engedély nélkül elutazó zsidókat. Salgótarján, április Az alispán a polgármesterekhez kézbesítendő táviratban rendeli el a zsidóság elkülönítését. Losonc, május Az alispán gettók felállítására vonatkozó megyei rendeletét közli a Nógrádi Hírlap. Balassagyarmat, május A Szécsényi járás zsidóságának Losoncra telepítéséről tájékoztatja a főszolgabíró Koltai polgármestert. Szécsény, május 5 126

3 7. A Szécsényi járás főszolgabírójának tervezete a zsidóság Losoncra telepítéséről. Szécsény, május A losonci Hatos Bizottság a gettósításról tájékoztatja a város zsidó lakóit. Losonc, május A Losonci Hírlap cikke a zsidóság gettósításáról. Losonc, május A zsidóság elkülönítésére szolgáló terület kijelöléséről tájékoztatja olvasóit a Losonci Hírlap. Losonc, május Losonc megyei város polgármestere a gettósítás kényszerszüneteltetéséről tájékoztatja az alispánt. Losonc, május Az I. számú német határbiztosító parancsnokság Koltai Ernő polgármesterhez címzett, a losonci gettó újbóli kijelölésére tett ajánlatának hivatalos magyar fordítása. Losonc, május Balassagyarmat megyei város polgármesterének rendelkezése a gettóról. Balassagyarmat, május Balassagyarmat polgármestere a gettó kijelölésével kapcsolatos intézkedéseiről tesz jelentést Jaross Andor belügyminiszternek és Endre László államtitkárnak. Balassagyarmat, május A balassagyarmati Vojtkó István visszaemlékezése a gettósítás menetére Jaross Andor a gettósítás költségeinek viseléséről határoz Budapest, május Hochauser Károly zárolt fáját utalja ki a salgótarjáni gettó elkülönítéséhez a polgármester. Salgótarján, május A Munka című hetilap tudósítása a salgótarjáni zsidóság gettósításáról. Salgótarján, május Salgótarjáni túlélők visszaemlékezései a gettósítás menetére Dina Davidovich visszaemlékezése a szécsényi gettósítás napjaira Hidasi (Heksch) József emlékei a losonci gettóba való beköltözésükről Jánossy rendőrtanácsos rendeletben szabályozza a salgótarjáni zsidók életét és a gettó rendjét. Salgótarján, május A salgótarjáni rendőrkapitány módosítja a gettó elhagyására vonatkozó utasítását. Salgótarján, május Balassagyarmat rendőrkapitánya szabályozza a gettó rendjét Balassagyarmat, május Somogyi Magda visszaemlékezése a szécsényi gettó rendszabályzatára Salgótarjáni túlélők visszaemlékezései gettóbeli mozgásukra és az élelemszerzés lehetőségeire A salgótarjáni izraelita hitközség vezetősége szabad mozgást kér a rendőrkapitánytól. Salgótarján, május Istentiszteleten való részvétel engedélyezéséért folyamodnak a polgármesterhez a salgótarjáni gettó kikeresztelkedett lakói Salgótarján, május Salgótarjáni túlélő emlékezik a zsidó tanács elnökére és Jánossy rendőrkapitányra A balassagyarmati zsidó tanács a zsidó iparosokról tájékoztatja a járási-városi ipartestületet. Balassagyarmat, május A balassagyarmati járási és városi ipartestület elnökének válasza a zsidó iparosok bejelentésével kapcsolatban Balassagyarmat, május

4 32. Az ipartestület elnöke Vannay polgármestert tájékoztatja a zsidó iparosok kötelező bejelentéséről. Balassagyarmat, július A Nógrádi járás főszolgabírója a zsidók élelmiszer-ellátását szabályozó miniszteri rendeletet ismerteti a jegyzőkkel Rétság, április Alispáni rendelet a gettósítással kapcsolatos egészségügyi intézkedésekről. Balassagyarmat, május Schenk Erzsébet balassagyarmati doktornő emlékei gettóbéli '' munkájáról Salgótarjáni túlélők visszaemlékezései a gettóbeli csendőri vallatásokra Visszaemlékezések a kisterenyei gettóban folyó vallatásokra Az alispán a gettóba zárt zsidóság mezőgazdaságban való foglalkoztatásáról tájékoztatja a három megyei város polgármesterét, illetve a salgótarjáni és a szécsényi főszolgabírót. Balassagyarmat, május A deportálástól való megmenekülésére emlékezik a losonci Hidasi József Salgótarjáni túlélő emlékei a gettólakók bányaistállóba való átköltözéséről Davidovich Dina és Somogyi Magda visszaemlékezései a szécsényi gettó zsidóságának elszállításáról Salgótarjániak beszámolói a bányaistállóban töltött napokról Balassagyarmatiak emlékei a nyírjespusztai dohánypajtáról Somogyi Magda visszaemlékezése a szécsényiek gyűjtőtáborára Davidovich Dina a Szécsényben koncentrált zsidóság bevagonírozásáról Vojtkó István emlékei a nyírjesi gyűjtőtábor foglyainak bevagonírozásáról Bágyi József vonatvezető emlékei a nyírjesi tábor zsidóit szállító transzport második szerelvényének útjáról Salgótarjáni munkaszolgálatos emlékei a Miskolcon áthaladó halálvonatokról Zsidó ingatlant jelentenek be a balassagyarmati telekkönyvi hatósághoz. Balassagyarmat, április db zsidó lakos" ingóságainak és ingatlanjainak sorsáról számol be a nógrádi körjegyző. Nógrád, szeptember Kibombázottaknak átadott zsidó ingóságok leltára Nógrád községből Nógrád, szeptember Salgótarjáni bombakárosultnak juttatnak bútorokat a zsidó vagyonból Salgótarján, október A megyei pénzügyigazgatóság a Bellák-lakás bútorait utalja ki egy salgótarjáni hadirokkantnak. Balassagyarmat, október Vannay polgármester egy zsidó nyomdász iparigazolványát hatálytalanítja. Balassagyarmat, május Salgótarján polgármestere zárolja Paszternák Oszkár építési anyagkereskedő raktárát. Salgótarján, április Leltár a salgótarjáni Bristol Szálló berendezéseiről Salgótarján, június

5 57. Grósz A. Fülöp nógrádi szatócsüzletének leltára Nógrád, április Vállalatvezetői kinevezési kérelmet utasít el Balassagyarmat polgármestere. Balassagyarmat, június A zsidó üzletek keresztény kézbe adása tárgyában intéz körkérdést a jegyzőkhöz a Balassagyarmati járás főszolgabírója Balassagyarmat, június A nagycsalomjai körjegyző válaszlevele. Nagycsalomja, 1944.júniusl A zsidóság elhurcolása miatt mutatkozó kézműveshiány enyhítését próbálja megoldani az iparügyi miniszter és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. Budapest, augusztus A kézművesek áttelepítésére vonatkozó felhívásra egyedül jelentkező borbély- és fodrászmester levele a szécsényi járási ipartestület elnökéhez Szécsény, szeptember A zsidó boltok készleteinek áruba bocsátását szorgalmazza a megye hetilapja. Balassagyarmat, augusztus Élelmiszerhiány és feketézés borzolja a kedélyeket Salgótarjánban Salgótarján, október A hadbán lévőknek és családtagjaiknak javasolja kiutalni a zsidó árukészletek negyedét Balassagyarmat város képviselő-testülete Balassagyarmat, július Zsidó vagyont perel el a Salgótarjáni Járásbíróság Salgótarján, szeptember A készletgazdálkodási kormánybiztos december 5-ei rádiós távmondata a pénzügyigazgatóságokhoz, községi elöljáróságokhoz és a nyilaskeresztes párt szervezeteihez. Budapest, december Adalékok a nógrádi falvak zsidó vagyonának hasznosításához (Népbírósági vallomások részletei) Vojtkó István emlékezik a balassagyarmati gettó kifosztására Ajándékba kapott zsidó ruhaneműket szolgáltat be a törvényszéki nyugalmazott főigazgató. Balassagyarmat, június Elégedetlenek a vitézi széknek átadott zsidó földek hasznosításával a kijelölt haszonbérlők. Nógrád, április Acélgyári munkás zsidóbirtok-igénylését utasítják el Salgótarjánban Salgótarján, április Nógrád megyei zsidó földingatlanokra hirdet haszonbérleti pályázatot az Országos Földhitelintézet. Budapest, augusztus Penci zsidó földbérlő zár alá vett ingóságainak leltára Penc, május Zsidók tulajdonából kikerült jószágokat árvereztet el Salgótarján polgármestere. Salgótarján, augusztus Az ezüstnemű rejtegetéséért perbe fogott Reinfeld Barnabás vallomását igazoló levél. Salgótarján, április 21 : Átadott értékeit keresi a deportálásból hazatért lőrinci állatorvos május szeptember Nógrád megyei körorvosi feladatokkal bízza meg a Belügyminisztérium Weiszhaus István beregszászi munkaszolgálatos zsidó orvost Budapest, április Weiszhaus doktor munkába állításáról gondoskodik a Balassagyarmati járás főszolgabírója. Balassagyarmat, május

6 80. Dr. Kornitzer Richárd alkalmazotti fogadalmat tesz a balassagyarmati közkórházban. Balassagyarmat, május Dr. Kornitzer Richárd és zsidó orvostársai gyűjtőtáborba szállításáról tájékoztatja az alispánt a balassagyarmati kórház igazgatója Balassagyarmat, május Dr. Kornitzer Richárd átadja orvosi lakását a balassagyarmati kórháznak Balassagyarmat, május Zsidó tulajdonosoktól megvásárolt vagy másra átruházott gyógyszertárak kimutatása. Balassagyarmat, január A csendőrség zsidó kerékpárokat és fényképezőgépeket koboz el Nógrád községben. Diósjenő, május Salgótarján város polgármestere zsidó vaskereskedésekből utal ki nyersanyagot a honvédség részére. Salgótarján, június Baross főispán a belügyminiszter rendelete értelmében ad utasítást a polgármestereknek és főszolgabíróknak a zsidók által beszolgáltatott rádiókészülékek szétosztására. Balassagyarmat, május A feketék ellen hangolja olvasóit a salgótarjáni hetilap Salgótarján, április Cigányellenes újságcikk a megye hetilapjából Balassagyarmat, július A Losonci Hírlap írást közöl a város elzsidósodásáról" Losonc, május A Munka az angolszászok zsidószimpátiájáról Salgótarján, május A nemzetiszocialista párt megyei vezetőjének Honfoglalásra" című vezércikke Salgótarján hetilapjában. Salgótarján, május Antiszemita cikk A Munka hasábjain. Salgótarján, május Salgótarjáni újságcikk a nógrádi zsidóság deportálásának napjaiból Salgótarján, június A balassagyarmati állapotokat vázolja a nyilas párti Fényes Dezső [Budinszky] Lászlóhoz írott levelében. Balassagyarmat, június Balassagyarmat polgármestere zsidó lakást utal ki a nemzetiszocialista párt helyi szervezetének. Balassagyarmat, április A zsidótörvények hatálya alá eső szécsényi vezetőjegyzőt nyugdíjazza a vármegye törvényhatósága. Balassagyarmat, április Alispáni rendelet a zsidó jellegű egyesületek feloszlatásáról Balassagyarmat, május Jaross belügyminiszter VIII. b/1944. számú rendeletével feloszlatja Nógrád vármegye zsidó egyesületeit Budapest, június A balassagyarmati héber könyvtár pusztulásáról emlékezik Vojtkó István i A csecsei zsinagóga állapotáról panaszkodik a deportálásból hazatért hitközségi elnök. Csecse, október LÁGERÉLET - AUSCHWITZBA DEPORTÁLTAK ÉS KISEGÍTŐ MUNKASZOLGÁLATOSOK VISSZAEMLÉKEZÉSEI 255 DEPORTÁLTAK VISSZAEMLÉKEZÉSEI 259

7 Balassagyarmat Bleyer Mórné, Klein Lenke, Klein Ila, Weisz Lenke, Hajdú Vera, Hajdú Kató és Weisz Edit visszaemlékezése Dr. Czilczer György visszaemlékezése Dr. Schenk Erzsébet visszaemlékezése Weisz Oszkárné és Weisz Anikó visszaemlékezése 270 Buják Philipp Ilona visszaemlékezése 272 Salgótarján Gescheid Éva visszaemlékezése F. M.-né visszaemlékezése Sz. A.-né visszaemlékezése 276 Somoskőújfalu W. E.-né visszaemlékezése 278 Szécsény ' Davidovich Dina visszaemlékezése 282 KISEGÍTŐ MUNKASZOLGÁLATOSOK VISSZAEMLÉKEZÉSEI 293 Bércei Blumenthál Ignác, Blumenthál Soma, Deutsch Gyula és Ganzl Vilmos visszaemlékezése 293 Losonc László György visszaemlékezése Altmann Sándor visszaemlékezése Ernst Tibor visszaemlékezése 294 Nagyoroszi Steinberger Zoltán visszaemlékezése 295 Salgótarján Gescheit Károly visszaemlékezése A. G. visszaemlékezése Z. Gy. visszaemlékezése 301 NÓGRÁD MEGYEI ZSIDÓ KÖZÖSSÉGEK ADATTÁRA 315 BEVEZETŐ AZ ADATTÁRHOZ 315 Kutatási eredményeink megbízhatósága 319 A megyei zsidóság lélekszáma 1944 tavaszán 321 A Nógrád megyei zsidóság veszteségei 323 ALSÓPETÉNY 331 APÁTÚJFALU : 332 BAGLYASLAJA 334 BALASSAGYARMAT 334 BÁNK 382 BARNA 383 BÁTORFALU 383 BECSKE 405

8 BENCZÚRFALVA 406 BÉR 406 BERCEL 408 A berceli zsidóság vázlatos története A hitközség történeti vázlata A berceli zsidóság demográfiai jellemzői Házassági stratégiák A berceli vérvád" Rokonsági stratégiák Foglalkozási kényszerek és kiutak 426 A berceli zsidó családok genealógiai vázlata Zsidók Bérceién a feudalizmus időszakában Blumenthál család Blumenthálok Nógrád megye különböző településein A becskei ág A berceli ág Deutsch Adolf családja Ehrenfeld Fülöp családja Feldmann család _446 - Fischmann család Gansl család.: Grünwald család Háber, Berger és Lőrincz család Heksch József családja 452 -Izsák Ernő Jakubovits család Jungreisz család 454 -Katz József családja Klein Jakab családja Krausz család Kupferstein Andor Liebermann Mór családja Márkus család Mühlrád és Rosenfeld család 460 -Offner család Schweitzer család 464 -Taub család Weisz család 468 Berceli áldozatok : 469 A holocaustban érintett berceli családok leszármazása 474 BORSOSBERÉNY 479 BUJÁK 479 BUSSA 501 CERED 501

9 CSÁKÁNYHÁZA 503 CSECSE 503 CSERHÁTHALÁP 505 CSERHÁTSURÁNY 506 CSERHÁTSZENTTVÁN 507 CSESZTVE 509 CSITÁR 510 DACSÓKESZI 510 DEBERCSÉNY 510 DEJTÁR 511 DIÓSJENŐ 512 ECSEG 514 EGYHÁZASBÁST 516 EGYHÁZASDENGELEG 516 ENDREFALVA 517 ERDŐKÜRT 517 ERDŐSZELESTÉNY 518 ERDŐTARCSA 518 ÉRSEKVADKERT 519 ETES 522 FELSŐPETÉNY 526 FELSŐZELLŐ.'." 526 FÜLEK 527 FÜLEKKOVÁCSI 535 FÜLEKPILIS 536 FÜLEKPÜSPÖKI 536 GÁCS 536 GALGAGUTA 538 HÉHALOM 539 HERÉD 540 HERENCSÉNY 541 HOMOKTERENYE 542 HORPÁCS, 543 HUGYAG 543 IPOLYKESZI : 544 IPOLYSZÖG 544 IPOLYTARNÓC 544 IPOLYVARBÓ 545 JOBBÁGYI 545 KALLÓ 547

10 KARANCSALJA 549 KARANCSKESZI 550 KARANCSLAPUJTŐ 551 KARANCSSÁG 553 KESZEG 553 KÉTBODONY 564 KISBÁGYON 566 KISCSALOMJA 566 KISECSET 567 KISHARTYÁN 567 KlSTERENYE 568 KÖSD 572 KŐVÁR 574 KOZÁRD 574 KUTASÓ 574 LEGÉND 575 LESZENYE 577- LOSONC 577 LOSONCAPÁTFALVA 612 LŐRINCI 613 LUCFALVA 618 LUDÁNY 619 LUKANÉNYE 619 MAGYARNÁNDOR 619 MÁRKHÁZA 620 MÁTRANOVÁK 620 MÁTRASZŐLŐS 623 MÁTRAVEREBÉLY 624 MlHÁLYGERGE 624 MOHÓRA 625 MUCSÉNY 627 NAGYCSALOMJA 627 NAGYKÖKÉNYES 628 NAGYLÓC ". 628 NAGYOROSZI 629 NEMTI 632 NÉZSA 632 NÓGRÁD 633 NÓGRÁDKÖVESD 637 NÓGRÁDMARCAL 637

11 NÓGRÁDMEGYER 652 NÓGRÁDSÁP 654 NÓGRÁDVERŐCE 655 ÓVÁR 656 ŐRHALOM 656 ŐSAGÁRD 657 PALOTÁS 657 PANYIDARÓC 659 PATAK 659 PATVARC 660 PENC 660 PINC : 662 POGONY 662 PUSZTABERKI 663 RÁD 663 RAGYOLC 664 RAPP 664 RÁRÓSMULYAD 665 RÉTSÁG 665 RIMÓC 667 ROMHÁNY 667 SÁGÚJFALU 669 SALGÓTARJÁN 670 SOMOSKŐ 707 SOMOSKŐÚJFALU 707 SZANDA 708 SZARVASGEDE 708 SZÁTOK 709 SZÉCSÉNKE 709 SZÉCSÉNY 710 SZÉCSÉNYFELFALU 724 SZÉCSÉNYHALÁSZI 725 SZÉCSÉNYKOVÁCSI1 725 SZENDEHELY 725 SZENTÉ 726 SZIRÁK 727 SZÜGY 729 TAJTI 733 TERBELÉD 733 TERÉNY 733

12 TERESKE 733 TOLMÁCS 734 VANYARC 736 VARSÁNY 738 VIZSLÁS 740 ZABAR 740 ZAGYVAPÁLFALVA 740 ZAGYVARÓNA 742 ZAGYVASZÁNTÓ 743 ZSÉLY 743 FÜGGELÉK 744 A balassagyarmati holocaust-emlékmű névsorában szereplő, ismeretlen illetőségű áldozatok 744 A diósjenői holocaust-emlékmű névsorában szereplő, ismeretlen illetőségű áldozatok 744 A drégelypalánki zsidó temető holcaust-emlékművének felirata A pásztói holocaust-emlékmű felirata 744

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2014. évi Ellenőrzési Terve A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2014.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A NÓGRÁD MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRZETEK KIJELÖLÉSÉRŐL. Balassagyarmat 2660, Bajcsy Zs. u. 7.

TÁJÉKOZTATÓ A NÓGRÁD MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLAI KÖRZETEK KIJELÖLÉSÉRŐL. Balassagyarmat 2660, Bajcsy Zs. u. 7. 1. 032155 Kiss Árpád Általános Iskola Balassagyarmat 2660, Bajcsy Zs. u. 7. Ady E.u., Akácfa u., Aradi u., Bajcsy Zs. u., Bercsényi u., Deák F. u., Erdélyi u., Hajos A. u., Hársfa u., Hétvezér u., Ipolypart

Részletesebben

Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete

Az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete LEADER Intézkedési Terv Intézkedések az Ipoly-menti Palócok Térségfejlesztő Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés

Részletesebben

ÚJ IRÁNYOK A VÍZGAZDÁLKODÁSBAN. Mire szolgál a konzultáció? 1 1-8 Ipoly tervezési alegység

ÚJ IRÁNYOK A VÍZGAZDÁLKODÁSBAN. Mire szolgál a konzultáció? 1 1-8 Ipoly tervezési alegység 1 1-8 Ipoly tervezési alegység ÚJ IRÁNYOK A VÍZGAZDÁLKODÁSBAN Vegyen részt Ön is településének, környezetének árvíz-, belvíz kezelése megváltoztatásában, a vízminőség, az élőhelyek és a területhasználat

Részletesebben

0100 : belgyógyászat általános belgyógyászat ellátás Címe: 3000 Hatvan Balassi Bálint út 16 2170 Aszód Baross u. 4.

0100 : belgyógyászat általános belgyógyászat ellátás Címe: 3000 Hatvan Balassi Bálint út 16 2170 Aszód Baross u. 4. Járó-TEK 2014-09-24 Szolgáltató adatlap - Összes szakma Általános adatok: Szolgáltató kódja : 103500 Szolgáltató megnevezése : Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Szolgáltató címe : 3000 Hatvan Balassi

Részletesebben

Kimutatás az elnöki keretből megítélt támogatások 2010. évi teljesítéséről

Kimutatás az elnöki keretből megítélt támogatások 2010. évi teljesítéséről Kimutatás az elnöki keretből megítélt támogatások 2010. évi teljesítéséről 4. sz. melléklet IX./5. sor adatok Ft-ban Szent Lázár Lovagrend Salgótarjáni Szent Ilona Jószolgálati Alapítvány Karácsonyi programok

Részletesebben

KIMUTATÁS Elnöki keretből megítélt támogatások 2008. évi teljesítéséről (4.sz. melléklet IX.5. sor)

KIMUTATÁS Elnöki keretből megítélt támogatások 2008. évi teljesítéséről (4.sz. melléklet IX.5. sor) KIMUTATÁS Elnöki keretből megítélt támogatások 2008. évi teljesítéséről (4.sz. melléklet IX.5. sor) Sorsz. Támogatott szervezet megnevezése célja megvalósulási Farkas László-Legéndi Hagyományőrző Egy.

Részletesebben

Célterület adatlap. Egyházi jogi személy 100 100 Non-profit szervezetek 100 100 Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100

Célterület adatlap. Egyházi jogi személy 100 100 Non-profit szervezetek 100 100 Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 019 537 Helyi Akciócsoport: Ipoly-Menti Palócok Térségfejlesztő Egyesület UMVP intézkedés: Életminőség/diverzifikáció Jogcím: Rendezvény Célterület megnevezése:

Részletesebben

FELSŐFOKÚ oktatási intézményben tanulmányokat folytató, támogatásban részesülő pályázók

FELSŐFOKÚ oktatási intézményben tanulmányokat folytató, támogatásban részesülő pályázók FELSŐFOKÚ oktatási intézményben tanulmányokat folytató, támogatásban részesülő pályázók 1. Blayer Bettina Salgótarján Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Budapest 2. Deák Martina Salgótarján

Részletesebben

Ikt.szám: NO-B03/686-1/2014. 2015. évi Ellenőrzési terve

Ikt.szám: NO-B03/686-1/2014. 2015. évi Ellenőrzési terve Ikt.szám: NO-B03/686-1/2014. 2015. évi Ellenőrzési terve 1 A hatósági ellenőrzési terv tartalmi elemeit a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Részletesebben

A környezet meghatározó szerepe az építészetben. Környezetbarát névkártya 2015.07.09.

A környezet meghatározó szerepe az építészetben. Környezetbarát névkártya 2015.07.09. A környezet meghatározó szerepe az építészetben Környezetbarát névkártya A következő képsorokkal azt szeretném érzékeltetni, hogy Nógrád megye természeti és társadalmi környezetének meghatározó szerepe

Részletesebben

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. január 15. napján 17,05 perces kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésről.

1. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. január 15. napján 17,05 perces kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésről. 1. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 15. napján 17,05 perces kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésről. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek Károly

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése

Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése (KEOP-1.1.1./2F/09-11-2013-0003) TÁJÉKOZTATÓ GYEREKEKNEK (Oktatási segédanyag) Kohéziós

Részletesebben

Emlékezz! Válogatott levéltári források a magyarországi zsidóság üldöztetésének történetéhez, 1938-1945. A kötet összeállításában részt vettek:

Emlékezz! Válogatott levéltári források a magyarországi zsidóság üldöztetésének történetéhez, 1938-1945. A kötet összeállításában részt vettek: Emlékezz! Válogatott levéltári források a magyarországi zsidóság üldöztetésének történetéhez, 1938-1945 A kötet összeállításában részt vettek: KATONA CSABA, ÓLMOSI ZOLTÁN, OROSS ANDRÁS, SOÓS LÁSZLÓ, P.

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

http://collections.ushmm.org Contact reference@ushmm.org for further information about this collection RG 68.109M

http://collections.ushmm.org Contact reference@ushmm.org for further information about this collection RG 68.109M Selected Records of the Holocaust in Nógrád County, Hungary, 1934 1948 RG 68.109M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479

Részletesebben

A Váci Egyházmegye Névtára

A Váci Egyházmegye Névtára A Váci Egyházmegye Névtára Schematismus Dioecesis Vaciensis 2 0 1 2 Váci Egyházmegye A VÁCI EGYHÁZMEGYE NÉVTÁRA A Váci Egyházmegye Névtára Schematismus Dioecesis Vaciensis 2 0 1 2 Váci Egyházmegye KRISZTUS

Részletesebben

GALCSIK ZSOLT: NÓGRÁD MEGYE KÖZIGAZGATÁSI ÉS TERÜLETI VÁLTOZÁSAI (1872 2005)

GALCSIK ZSOLT: NÓGRÁD MEGYE KÖZIGAZGATÁSI ÉS TERÜLETI VÁLTOZÁSAI (1872 2005) GALCSIK ZSOLT: NÓGRÁD MEGYE KÖZIGAZGATÁSI ÉS TERÜLETI VÁLTOZÁSAI (1872 2005) Öregek és fiatalok egyaránt büszkék voltak a városkára, és úgy vélték: igazságtalanság érte őket, amikor a rövidlátó tudatlanság

Részletesebben

A Váci Egyházmegye Névtára

A Váci Egyházmegye Névtára A Váci Egyházmegye Névtára Schematismus Dioecesis Vaciensis 2 0 0 9 Váci Egyházmegyei Hatóság A VÁCI EGYHÁZMEGYE NÉVTÁRA A Váci Egyházmegye Névtára Schematismus Dioecesis Vaciensis 2 0 0 9 Váci Egyházmegyei

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL A NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/2005. (XII. 01.) Kgy. RENDELETE NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL A NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 114/2005. (XI. 24.) Kgy. HATÁROZATA NÓGRÁD

Részletesebben

bardosz@pjsz.gov.hu www.kih.gov.hu 47/530-500 foglalkoztatas@abaujszanto.hu Hétfő-Péntek: 08-12

bardosz@pjsz.gov.hu www.kih.gov.hu 47/530-500 foglalkoztatas@abaujszanto.hu Hétfő-Péntek: 08-12 FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT BORSOD MEGYE sorszám Címe Telefon, Fax E-mail cím, Honlap FIP ügyfélfogadási rendje FIP főbb szolgáltatásainak

Részletesebben

A német megszállást követő időszakról jogtörténész szemmel: a személyes szabadságtól való megfosztás: a gettóba zárás és a deportálás Lehotay

A német megszállást követő időszakról jogtörténész szemmel: a személyes szabadságtól való megfosztás: a gettóba zárás és a deportálás Lehotay Magyar Holokauszt Emlékév 2014 A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében Konferencia A német megszállást követő időszakról

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének. 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított A L A P Í T Ó O K I R A T A A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet XIV. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 45/1999. (VII. 01.) Kgy. rendeletével alapított Rózsavölgyi Márk Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 30307/2014. J A V A S L A T a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 5. módosításával kapcsolatos döntések

Részletesebben

A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében

A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc, 2014. október 15.

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése

Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése (KEOP-1.1.1./2F/09-11-2013-0003) TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTEKNEK (Oktatási segédanyag) Kohéziós

Részletesebben

A Mikszáth Kálmán Líceum közösségi szolgálat teljesítésében együttműködő szervezetek. 3060 Pásztó, Madách út 22.

A Mikszáth Kálmán Líceum közösségi szolgálat teljesítésében együttműködő szervezetek. 3060 Pásztó, Madách út 22. A Mikszáth Kálmán Líceum közösségi szolgálat teljesítésében együttműködő szervezetek Együttműködő szervezet Kijelölt mentor Mentor elérhetősége 1. 2. Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Palotási Általános

Részletesebben

53-114/2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

53-114/2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 53-114/2011. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 2014. január. Eltelt egy év

HÍRLEVÉL. 2014. január. Eltelt egy év HÍRLEVÉL 2014. január Eltelt egy év 2014. január 4-én immár egy éve történt, hogy megalakult a pásztói hivatásos tűzoltóparancsnokság, ennek alkalmából Pásztó Város Önkormányzata a parancsnokságon szolgálatot

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása megszüntető megállapodás

ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása megszüntető megállapodás 2. Napirend Rétság Kistérség Többcélú Társulása megszüntető megállapodás 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása megszüntető megállapodás Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SALGÓTARJÁNI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG B E S Z Á M O L Ó

NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SALGÓTARJÁNI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG B E S Z Á M O L Ó Száma: 1-149 /2014. NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SALGÓTARJÁNI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG Kirendeltség-vezet ő 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. A döntés meghozatala egyszerű szavazattöbbséget

Részletesebben

KELET-NÓGRÁD TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE

KELET-NÓGRÁD TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE KELET-NÓGRÁD TÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE ELŐZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-7.1.1.1/09-11 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Összefoglaló... 4 2 Háttér, környezet... 8 2.1 Érintett földrajzi

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 6. sz. napirendi pont 51 56 /2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I.

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

4. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2013. évi belső ellenőrzési terv

4. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2013. évi belső ellenőrzési terv 4. Napirend Tárgya: Előterjesztő: Előkészítette: ELŐTERJESZTÉS 2013. évi belső ellenőrzési terv 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása Ivanics András polgármester Papp Katalin belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT. 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-122/2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel.

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.13. Nógrád megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.13. Nógrád megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.13. Nógrád megye Miskolc, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-409-5 Készült a Központi

Részletesebben

J A VA S L A T. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes nettó költségének max. 85 %-a.

J A VA S L A T. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes nettó költségének max. 85 %-a. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Informatikai Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Ikt. Szám: 48403/2010 VGÜ Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

Karcsúbb lett a Balassi Bálint Megyei Könyvtár...

Karcsúbb lett a Balassi Bálint Megyei Könyvtár... Karcsúbb lett a Balassi Bálint Megyei... 2000. februárjában pont került fenntartónk, Nógrád Megye Közgyűlése és Salgótarján Megyei Jogú Város között több hónapja tartó finanszírozási vita végére. A korábbi

Részletesebben

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül)

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Krausz Márkus (1840-1910 körül) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Lichtwitz Ferdinánd (1840-es évek- 1918 előtt) Lichtwitz Ferdinándné

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. SZEMÉLYI RÉSZ 21/2007. (IV. 19.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Bíróság és a Területi Munkaügyi Bíróság ülnökeinek, valamint a Nógrád Megyei Bíróság pedagógus ülnökének megválasztásáról 3 22/2007. (IV. 19.)

Részletesebben

Családfa. Kohn Jakabné (szül. Spitz Róza)? 1890 Kohn Jakabné (szül. Ornstein Hermina) Ornstein Mór? 1938/39

Családfa. Kohn Jakabné (szül. Spitz Róza)? 1890 Kohn Jakabné (szül. Ornstein Hermina) Ornstein Mór? 1938/39 Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Kohn Jakab? 1930-as évek Kohn Jakabné (szül. Spitz Róza)? 1890 Kohn Jakabné (szül. Ornstein Hermina)? 1930-as évek Anyai nagyapa Ornstein Mór? 1938/39 Anyai nagyanya

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése RÉSZLETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 2013.

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése A Kelet-Nógrád Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI

Részletesebben

Pásztó Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2010-2015

Pásztó Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2010-2015 Pásztó Kistérség Többcélú Társulása SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2010-2015 Készítette: Nagyné Angyal Ágnes - kistérségi ügyintéző Statisztikákat, diagramokat készítette: Lőrik Andrea kistérségi

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE.. sz. napirendi pont 37-41/2015.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT az előnyben részesítendő szlovák-magyar határmetszési pontok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A MARGIT KÓRHÁZ ÉS PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÖTTI, KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET ÁTADÁS ÁTVÉTELE PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS A MARGIT KÓRHÁZ ÉS PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÖTTI, KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET ÁTADÁS ÁTVÉTELE PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁRÓL MARGIT KÓRHÁZ PÁSZTÓ Pásztó Semmelweis u. 15-17. Szám: 263-15/2012 ELŐTERJESZTÉS A MARGIT KÓRHÁZ ÉS PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÖTTI, KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET ÁTADÁS ÁTVÉTELE PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁRÓL

Részletesebben

Észak-Magyarországon zajlik az uniós mellékfelújítások csaknem 30 százaléka

Észak-Magyarországon zajlik az uniós mellékfelújítások csaknem 30 százaléka MAGYAR KÖZÚT. Észak-magyarországi regionális hírlevél 2010. április Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországon zajlik az uniós mellékfelújítások csaknem 30 százaléka Az Észak-Magyarországi Operatív

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Ipoly-menti Palócok

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Ipoly-menti Palócok Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Ipoly-menti Palócok "Élhető táj, éltető kultúra, élhető vidék." Budapest, 2009 Május 12. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

SALGÓTARJÁN HELYI JÁRATI VISZONYLATOK Érvényes: 2014.10.10-től

SALGÓTARJÁN HELYI JÁRATI VISZONYLATOK Érvényes: 2014.10.10-től Érvényes: 2014.10.10-től 2 SALGÓTARJÁN HELYI JÁRATI VISZONYLATOK 1 - ZAGYVARÓNA MENETIDŐ: 25 PERC ALSÓ SALGÓ ÚT ACÉLGYÁRI ÚTI ISKOLA KOHÁSZ MŰVELŐDÉSI HÁZ SALGÓ KAPU MŰVÉSZTELEP KÖZTEMETŐ PINTÉRTELEP TARJÁNI

Részletesebben

20. Nagykanizsa, 1922. január 6. Nagykanizsai keresztény egyesületek támogatásukról biztosítják Rott Nándor szombathelyi megyéspüspököt az

20. Nagykanizsa, 1922. január 6. Nagykanizsai keresztény egyesületek támogatásukról biztosítják Rott Nándor szombathelyi megyéspüspököt az Tartalomjegyzék Bevezető... 5 Németh László - Paksy Zoltán: Zsidók Zala megye társadalmában 1919-1945... 7 A zsidóság Zala megye társadalmában, a népszámlálások tükrében 1920-1930-1941... 57 Dokumentumok

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele 7/2012.(II.14.) szám Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása H a t á r o z a t Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Salgótarján

Részletesebben

Békéscsaba >> Auschwitz

Békéscsaba >> Auschwitz Békéscsaba >> Auschwitz Hirsch Gábor Gábor Hirsch 1 Békéscsabáról >> Auschwitzba Családi háttér Gyerekkorom Békéscsabán, Magyarország, zsidó törvények Zsidóházak, gettó, deportálás Auschwitzról, megérkezés

Részletesebben

./2009. Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve

./2009. Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve ./2009. Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-38/2011.ikt.sz. 3. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a megyei önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények

Részletesebben

Salgótarjáni kistérség Munkáltató Székhely Telephely Vállalati besorolás. 3100 Salgótarján Úttörők út 25. 3100 Salgótarján Nagy Sándor utca 12

Salgótarjáni kistérség Munkáltató Székhely Telephely Vállalati besorolás. 3100 Salgótarján Úttörők út 25. 3100 Salgótarján Nagy Sándor utca 12 Salgótarjáni kistérség Munkáltató Székhely Telephely Vállalati besorolás Elitgáz Bt. 3100 Salgótarján Úttörők út 25. 3100 Salgótarján Úttörők út 25. Fánkimil Péksütemény Gyártó és Kereskedelmi Kft. 3100

Részletesebben

VÁRADI Tamás (Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

VÁRADI Tamás (Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) VÁRADI Tamás (Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások: Dobroda-patak Ménes-patak Szentlélek-patak Fekete-víz-patak

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN Előadó: Nagy László VGÜ Nonprofit Kft. vállalkozási igazgatóhelyettes 2014.03.05.. VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és

Részletesebben

JAVASLAT. Kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

JAVASLAT. Kelet-nógrádi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára Pásztó városi önkormányzat 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) 460-155 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-42/2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT

Részletesebben

A NÉPIRTÁS POLITIKÁJA A Holocaust Magyarországon. Második kötet

A NÉPIRTÁS POLITIKÁJA A Holocaust Magyarországon. Második kötet A NÉPIRTÁS POLITIKÁJA A Holocaust Magyarországon Második kötet RANDOLPH L. BRAHAM A NÉPIRTÁS POLITIKÁJA A Holocaust Magyarországon Második kötet 2., BŐVÍTETT ÉS ÁTDOLGOZOTT KIADÁS Belvárosi Könyvkiadó

Részletesebben

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Családsegítő Szolgálat Szakmai Programja. Készítette: Gál Zsuzsanna Éva Vezető családgondozó

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Családsegítő Szolgálat Szakmai Programja. Készítette: Gál Zsuzsanna Éva Vezető családgondozó Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Családsegítő Szolgálat Szakmai Programja Készítette: Gál Zsuzsanna Éva Vezető családgondozó TARTALOMJEGYZÉK I. A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁS... 3 I.1.

Részletesebben

A DUNÁNINNENI ÁG. HITV. EVANG. EGYHÁZKERÜLET NÉVTÁRA. Összeállította : KIRCHNER REZSŐ m. lelkész és püspöki titkár, ker. tb. jegyző.

A DUNÁNINNENI ÁG. HITV. EVANG. EGYHÁZKERÜLET NÉVTÁRA. Összeállította : KIRCHNER REZSŐ m. lelkész és püspöki titkár, ker. tb. jegyző. A DUNÁNINNENI ÁG. HITV. EVANG. EGYHÁZKERÜLET NÉVTÁRA 1929 Összeállította : KIRCHNER REZSŐ m. lelkész és püspöki titkár, ker. tb. jegyző. BUDAPEST 1929. IFJ. KELLNER ERNŐ KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJA V., CSÁKY-UTCA

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Belső ellenőrzési éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

ELŐTERJESZTÉS Belső ellenőrzési éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 6. Napirend Belső ellenőrzési éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 6. Napirend ELŐTERJESZTÉS Belső ellenőrzési éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Tisztelt Képviselő-testület! 1. Előzmények Bánk Község

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS EGYES RENDELETEI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS EGYES RENDELETEI XX. évfolyam 6. szám 2010. szeptember 2. R NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. IX. 2.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN ALKOTOTT EGYES RENDELETEI

Részletesebben

Interjú Bános Tibor holokauszttúlélővel (kb. 32 )

Interjú Bános Tibor holokauszttúlélővel (kb. 32 ) Interjú Bános Tibor holokauszttúlélővel (kb. 32 ) A bal oldali oszlopban a teljes interjúból kiválasztott részletek és az egyes részletek megértését segítő, vágások közé illesztett feliratok (dőlt betűvel)

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÜLTERÜLETI ÉS BELTERÜLETI INGATLANOK HASZONBÉRBE

Részletesebben

SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07.

SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07. SZENT IMRE NAPOK VERSENYEREDMÉNYEK 2014. 11. 06-07. IRODALMI PÁLYÁZAT III. korcsoport 1. Janzsó Lili 6.b (Szent Imre, ) 2. Kecskés Katalin 6.o. (II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola,

Részletesebben

2012. év A balassagyarmati kistérség nagyrendezvényei

2012. év A balassagyarmati kistérség nagyrendezvényei B A L A S S A G Y A R M A T KISTÉRSÉG T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S A C Í M: 2660 B A L A S S A G Y A R M A T, R Á K Ó C Z I F E J E D E L E M Ú T 1 2. 2012. év A balassagyarmati kistérség nagyrendezvényei

Részletesebben

HOLOKAUSZT BUDAPESTEN NÁCI TÁBOROK ÉS A FELSZABADULÁS

HOLOKAUSZT BUDAPESTEN NÁCI TÁBOROK ÉS A FELSZABADULÁS HOLOKAUSZT BUDAPESTEN NÁCI TÁBOROK ÉS A FELSZABADULÁS TARTALOM Bevezetés... 3 Sorstípusok... 4 Táborok... 5 Felszabadulás, hazatérés... 10 2 BEVEZETÉS 1945 kora nyarától kezdve a hazatérő deportáltak egy

Részletesebben

Adattár. Alsópetény. Az 1941. évi országos népszámlálás a 900 lakosból mindössze 6 fõt tüntet fel izraelita felekezetûként.

Adattár. Alsópetény. Az 1941. évi országos népszámlálás a 900 lakosból mindössze 6 fõt tüntet fel izraelita felekezetûként. Adattár Alsópetény 1746-ban mindössze egyetlen izraelita házaspár lakott a faluban, Jelen Lõrinc, nejével és kislányával. Mikor azonban 1783-ban megjelent II. József türelmi rendelete ebben engedélyezte,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

2010-es árvízi vészhelyzettel érintett Nyugat nógrádi települések ár- és belvízvédelmi létesítményei. Előterv

2010-es árvízi vészhelyzettel érintett Nyugat nógrádi települések ár- és belvízvédelmi létesítményei. Előterv GEODROM Kft. 3 1 0 0 S a l g ó t a r j á n, M e d v e s k r t. 9 2-94. Tsz: 06/2012 2010-es árvízi vészhelyzettel érintett Nyugat nógrádi települések ár- és belvízvédelmi létesítményei Előterv Megbízó:

Részletesebben

Fogadóintézmények által felkínált közösségi szolgálati tevékenységek

Fogadóintézmények által felkínált közösségi szolgálati tevékenységek VÀCI EGYHÀZMEGYEI IFJÙSÀGI IRODA Helyszín: 2241, Sülysáp, Kápolna u. 3. média (bekapcsolódás a Mente Média Misszió önkénteseinek munkájába: videózás, újságírás, honlapszerkesztés, fotózás ) irodai csapatmunka

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács Község Önkormányzat 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terve, valamint 2012. évi belső ellenőrzési terve

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács Község Önkormányzat 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terve, valamint 2012. évi belső ellenőrzési terve 2. Napirend belső ellenőrzési terv 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács Község Önkormányzat 2011-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terve, valamint 2012. évi belső ellenőrzési terve Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5. számú nyílt J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5. számú nyílt J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5. számú nyílt J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XX. évfolyam 3. szám 2010. május 3. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2010. IV. 29-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT és RENDELETEI HATÁROZATAI

Részletesebben

A Békés megyei zsidóság történetének levéltári forrásai

A Békés megyei zsidóság történetének levéltári forrásai A Békés megyei zsidóság történetének levéltári forrásai Dokumentumok a Békés Megyei Levéltárból Válogatta és sajtó alá rendezte: K. Cseh Edit Gyula, 2002 Tartalom BEVEZETŐ 15 ADATOK A BÉKÉSI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETÉHEZ

Részletesebben

Szakmai zárójelentés

Szakmai zárójelentés Szakmai zárójelentés A magyar holokauszttal kapcsolatos dokumentum-kötetek többsége évtizedekkel ezelőtt jelent meg, s akkor is meglehetősen korlátozott számban. 1 Az utóbbi évtizedben beleértve a magyar

Részletesebben

Holokauszt Pereden avagy akikről már végkép nem beszélünk.

Holokauszt Pereden avagy akikről már végkép nem beszélünk. Holokauszt Pereden avagy akikről már végkép nem beszélünk. Hogy mi vezetett oda, hogy elhurcolják falunk zsidó lakosságát nem kell mondani senkinek. Ezt mindenki tudja. A fiatal lakosok viszont nem tudják

Részletesebben

Tudósítás a balassagyarmati micvérõl és a mûemlék zsidó temetõrõl. Report on the mitzvae of Balassagyarmat and the historic jewish cemetery

Tudósítás a balassagyarmati micvérõl és a mûemlék zsidó temetõrõl. Report on the mitzvae of Balassagyarmat and the historic jewish cemetery Tudósítás a balassagyarmati micvérõl és a mûemlék zsidó temetõrõl Report on the mitzvae of Balassagyarmat and the historic jewish cemetery Balassagyarmat 2004 BALASSAGYARMAT ETNIKUMAI II. Szerkesztette:

Részletesebben

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944

Családfa. Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943. Fülöp Jakabné (szül.? Eszter) Fülöp Jakab. Lazarovits József 1860-as évek 1944 Családfa Apai nagyapa Lazarovits József 1860-as évek 1944 Apai nagyanya Lazarovits Józsefné (szül. Rosenfeld Róza) 1860-as évek 1943 Anyai nagyapa Fülöp Jakab 1860-as évek 1939 Anyai nagyanya Fülöp Jakabné

Részletesebben

37-50/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József ELNÖKI JELENTÉS

37-50/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 37-50/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József ELNÖKI JELENTÉS a két ülés között történt főbb eseményekről, az átruházott

Részletesebben

Családfa. Dembitz Regina 1849. Greiner Adolf 1847. Ziegler Gábor 1848-1944. Anya. Apa. Greiner Mórné (szül. Ziegler Aranka) 1892-1974

Családfa. Dembitz Regina 1849. Greiner Adolf 1847. Ziegler Gábor 1848-1944. Anya. Apa. Greiner Mórné (szül. Ziegler Aranka) 1892-1974 Családfa Apai nagyapa Greiner Adolf 1847 Apai nagyanya Dembitz Regina 1849 Anyai nagyapa Ziegler Gábor 1848-1944 Anyai nagyanya Ziegler Gáborné (szül.katz Fáni) 1864-1900 Weisz Cecilia 1861-1942 Apa Greiner

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O K I R A T A A 34/2011. (IX. 16.) önkormányzati rendelet X/a. számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 18/1992. (VI.11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet A L A P Í T Ó O

Részletesebben

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944

Családfa. Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza) 1874 1944. Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944. Schillinger Lipót 1864 1944 Családfa Apai nagyapa Steinberger Dávid?? Apai nagyanya Steinberger Dávidné (szül. Czinner Jozefa)? 1944 Anyai nagyapa Schillinger Lipót 1864 1944 Anyai nagyanya Schillinger Lipótné (szül. Keppich Róza)

Részletesebben

KORSZERŰ FORGALOMSZERVEZÉSI ÉS UTASTÁJÉKOZTATÁSI RENDSZER TÉRSÉGI BEVEZETÉSE

KORSZERŰ FORGALOMSZERVEZÉSI ÉS UTASTÁJÉKOZTATÁSI RENDSZER TÉRSÉGI BEVEZETÉSE KORSZERŰ FORGALOMSZERVEZÉSI ÉS UTASTÁJÉKOZTATÁSI RENDSZER TÉRSÉGI BEVEZETÉSE GONDOLATOK AZ UTASTÁJÉKOZTATÁS KAPCSÁN 2 Utazni jó A megállapítás régi, mint ahogy az sem újdonság, ha hozzátesszük: de nem

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 19977/2013. Javaslat a salgótarjáni víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! Az 1990-es években a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon?

Családfa. Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905. Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária) 1870-es évek 1940. Lukács Simon? Családfa Apai nagyapa Mailender Lajos? 1936 Apai nagyanya Mailender Lajosné (szül. Marosi Julianna) 1870-es évek 1905 Anyai nagyapa Lukács Simon? 1925 Anyai nagyanya Lukács Simonné (szül. Lőwinger Mária)

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított

Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított A 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet IX/b. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 10/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Leltári szám: 2008. 2. 1-2. Darab: 2 Elhelyezés: történeti tárgyi gyűjtemény, 1956-os gyűjt. Megnevezés: Vasládika kulccsal

Leltári szám: 2008. 2. 1-2. Darab: 2 Elhelyezés: történeti tárgyi gyűjtemény, 1956-os gyűjt. Megnevezés: Vasládika kulccsal Leltári szám: 2008. 2. 1-2. Darab: 2 Elhelyezés: történeti tárgyi Megnevezés: Vasládika kulccsal Anyag, technika: vas, kézi kovácsolás Méret, terjedelem: m: 12,5 cm, sz: 25,3 cm, h: 30 cm Készítés helye,

Részletesebben

V. 1125. Táborfalva nagyközség iratai 1 1949-1950

V. 1125. Táborfalva nagyközség iratai 1 1949-1950 V. 25. Táborfalva nagyközség iratai 949 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 45. állvány, 3. polc D/ Népi demokratikus kori iratok a/ Képviselőtestületi iratok 949 0,0 fm b/ Elöljárósági iratok 949 0,70

Részletesebben

A képeslapgyűjtemény nyilvántartása

A képeslapgyűjtemény nyilvántartása A képeslapgyűjtemény nyilvántartása Leltári szám Leírás szín Képes oldal nyomott szövege hátoldal nyomott szövegei címzett 001 002 003 004 005 006 007 008. Hősök szobra [oroszlán], Mária Valéria Közkórház,

Részletesebben

AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁG RÉGIÓ TÖRTÉNETI KERTJEI ÉS A TURIZMUS JÁTÉKOS EDIT

AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁG RÉGIÓ TÖRTÉNETI KERTJEI ÉS A TURIZMUS JÁTÉKOS EDIT AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁG RÉGIÓ TÖRTÉNETI KERTJEI ÉS A TURIZMUS JÁTÉKOS EDIT Kulcsszavak: idegenforgalmi adottságok, szórakoztató attrakciók, tematikus jellegű vonzástényezők. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK,

Részletesebben