Szederj esi Cecília - Tyekvicska Árpád SENKIFÖLDJÉN. Adatok, források, dokumentumok a Nógrád megyei zsidóság holocaustjáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szederj esi Cecília - Tyekvicska Árpád SENKIFÖLDJÉN. Adatok, források, dokumentumok a Nógrád megyei zsidóság holocaustjáról"

Átírás

1 Szederj esi Cecília - Tyekvicska Árpád SENKIFÖLDJÉN Adatok, források, dokumentumok a Nógrád megyei zsidóság holocaustjáról Stúdium Libra / Nógrád Megyei Levéltár Balassagyarmat - Salgótarján, 2006

2 Részletes tartalom KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 19 ELŐSZÓ HELYETT - ÍRTA: HIDASI JÓZSEF 21 SENKIFÖLDJÉN - NÓGRÁD VÁRMEGYE GETTÓINAK TÖRTÉNETE 27 A vég kezdete: titkos előkészületek a hivatalos gettórendelet elfogadása előtt 28 A gettósítási terv kidolgozása 31 Az elhatárolt területek kijelölése és a zsidó tanácsok megalakulása 34 A gettósítás végrehajtása 37 Gettóélet - gettóemlékezet 41 Embermentési kísérletek 48 RENDELTETÉSI ÁLLOMÁS: AUSCHWITZ - A GYŰJTŐTÁBOROK ÉS A DEPORTÁLÁS 79 A nógrádi zsidóság gyűjtőtáborokba szállítása 79 Élet a gyűjtőtáborokban 83 A deportálások előkészítése és a bevagonírozás 86 A halálvonaton 89 A HOLOCAUST ELSZÁMÍTOTT RACIONALITÁSA" 91 Lakóingatlanok és bútorok 92 Üzemek és üzletek elvétele 94 Mező- és erdőgazdasági, valamint vadászterületek 101 Ékszerek, műkincsek sorsa 103 Összeomlott egészségügy 106 Stratégiai fontosságú értékek 109 Vakulj magyar, üsd a zsidót!" - A vészkorszak ideológiája 112 A magyar szellemi élet védelmében" 117 FELHASZNÁLT IRODALOM 123 DOKUMENTUMOK A NÓGRÁD MEGYEI ZSIDÓSÁG HOLOCAUSTJÁRÓL Bizalmas belügyminiszteri utasítás a zsidókról készítendő névjegyzékekről. Budapest, április A gettósítás előtt felmérik a zsidóság lélekszámát Nógrád vármegye járásaiban. [Dátum és hely nélkül] A salgótarjáni rendőrtanácsos visszatérésre szólítja fel az engedély nélkül elutazó zsidókat. Salgótarján, április Az alispán a polgármesterekhez kézbesítendő táviratban rendeli el a zsidóság elkülönítését. Losonc, május Az alispán gettók felállítására vonatkozó megyei rendeletét közli a Nógrádi Hírlap. Balassagyarmat, május A Szécsényi járás zsidóságának Losoncra telepítéséről tájékoztatja a főszolgabíró Koltai polgármestert. Szécsény, május 5 126

3 7. A Szécsényi járás főszolgabírójának tervezete a zsidóság Losoncra telepítéséről. Szécsény, május A losonci Hatos Bizottság a gettósításról tájékoztatja a város zsidó lakóit. Losonc, május A Losonci Hírlap cikke a zsidóság gettósításáról. Losonc, május A zsidóság elkülönítésére szolgáló terület kijelöléséről tájékoztatja olvasóit a Losonci Hírlap. Losonc, május Losonc megyei város polgármestere a gettósítás kényszerszüneteltetéséről tájékoztatja az alispánt. Losonc, május Az I. számú német határbiztosító parancsnokság Koltai Ernő polgármesterhez címzett, a losonci gettó újbóli kijelölésére tett ajánlatának hivatalos magyar fordítása. Losonc, május Balassagyarmat megyei város polgármesterének rendelkezése a gettóról. Balassagyarmat, május Balassagyarmat polgármestere a gettó kijelölésével kapcsolatos intézkedéseiről tesz jelentést Jaross Andor belügyminiszternek és Endre László államtitkárnak. Balassagyarmat, május A balassagyarmati Vojtkó István visszaemlékezése a gettósítás menetére Jaross Andor a gettósítás költségeinek viseléséről határoz Budapest, május Hochauser Károly zárolt fáját utalja ki a salgótarjáni gettó elkülönítéséhez a polgármester. Salgótarján, május A Munka című hetilap tudósítása a salgótarjáni zsidóság gettósításáról. Salgótarján, május Salgótarjáni túlélők visszaemlékezései a gettósítás menetére Dina Davidovich visszaemlékezése a szécsényi gettósítás napjaira Hidasi (Heksch) József emlékei a losonci gettóba való beköltözésükről Jánossy rendőrtanácsos rendeletben szabályozza a salgótarjáni zsidók életét és a gettó rendjét. Salgótarján, május A salgótarjáni rendőrkapitány módosítja a gettó elhagyására vonatkozó utasítását. Salgótarján, május Balassagyarmat rendőrkapitánya szabályozza a gettó rendjét Balassagyarmat, május Somogyi Magda visszaemlékezése a szécsényi gettó rendszabályzatára Salgótarjáni túlélők visszaemlékezései gettóbeli mozgásukra és az élelemszerzés lehetőségeire A salgótarjáni izraelita hitközség vezetősége szabad mozgást kér a rendőrkapitánytól. Salgótarján, május Istentiszteleten való részvétel engedélyezéséért folyamodnak a polgármesterhez a salgótarjáni gettó kikeresztelkedett lakói Salgótarján, május Salgótarjáni túlélő emlékezik a zsidó tanács elnökére és Jánossy rendőrkapitányra A balassagyarmati zsidó tanács a zsidó iparosokról tájékoztatja a járási-városi ipartestületet. Balassagyarmat, május A balassagyarmati járási és városi ipartestület elnökének válasza a zsidó iparosok bejelentésével kapcsolatban Balassagyarmat, május

4 32. Az ipartestület elnöke Vannay polgármestert tájékoztatja a zsidó iparosok kötelező bejelentéséről. Balassagyarmat, július A Nógrádi járás főszolgabírója a zsidók élelmiszer-ellátását szabályozó miniszteri rendeletet ismerteti a jegyzőkkel Rétság, április Alispáni rendelet a gettósítással kapcsolatos egészségügyi intézkedésekről. Balassagyarmat, május Schenk Erzsébet balassagyarmati doktornő emlékei gettóbéli '' munkájáról Salgótarjáni túlélők visszaemlékezései a gettóbeli csendőri vallatásokra Visszaemlékezések a kisterenyei gettóban folyó vallatásokra Az alispán a gettóba zárt zsidóság mezőgazdaságban való foglalkoztatásáról tájékoztatja a három megyei város polgármesterét, illetve a salgótarjáni és a szécsényi főszolgabírót. Balassagyarmat, május A deportálástól való megmenekülésére emlékezik a losonci Hidasi József Salgótarjáni túlélő emlékei a gettólakók bányaistállóba való átköltözéséről Davidovich Dina és Somogyi Magda visszaemlékezései a szécsényi gettó zsidóságának elszállításáról Salgótarjániak beszámolói a bányaistállóban töltött napokról Balassagyarmatiak emlékei a nyírjespusztai dohánypajtáról Somogyi Magda visszaemlékezése a szécsényiek gyűjtőtáborára Davidovich Dina a Szécsényben koncentrált zsidóság bevagonírozásáról Vojtkó István emlékei a nyírjesi gyűjtőtábor foglyainak bevagonírozásáról Bágyi József vonatvezető emlékei a nyírjesi tábor zsidóit szállító transzport második szerelvényének útjáról Salgótarjáni munkaszolgálatos emlékei a Miskolcon áthaladó halálvonatokról Zsidó ingatlant jelentenek be a balassagyarmati telekkönyvi hatósághoz. Balassagyarmat, április db zsidó lakos" ingóságainak és ingatlanjainak sorsáról számol be a nógrádi körjegyző. Nógrád, szeptember Kibombázottaknak átadott zsidó ingóságok leltára Nógrád községből Nógrád, szeptember Salgótarjáni bombakárosultnak juttatnak bútorokat a zsidó vagyonból Salgótarján, október A megyei pénzügyigazgatóság a Bellák-lakás bútorait utalja ki egy salgótarjáni hadirokkantnak. Balassagyarmat, október Vannay polgármester egy zsidó nyomdász iparigazolványát hatálytalanítja. Balassagyarmat, május Salgótarján polgármestere zárolja Paszternák Oszkár építési anyagkereskedő raktárát. Salgótarján, április Leltár a salgótarjáni Bristol Szálló berendezéseiről Salgótarján, június

5 57. Grósz A. Fülöp nógrádi szatócsüzletének leltára Nógrád, április Vállalatvezetői kinevezési kérelmet utasít el Balassagyarmat polgármestere. Balassagyarmat, június A zsidó üzletek keresztény kézbe adása tárgyában intéz körkérdést a jegyzőkhöz a Balassagyarmati járás főszolgabírója Balassagyarmat, június A nagycsalomjai körjegyző válaszlevele. Nagycsalomja, 1944.júniusl A zsidóság elhurcolása miatt mutatkozó kézműveshiány enyhítését próbálja megoldani az iparügyi miniszter és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara. Budapest, augusztus A kézművesek áttelepítésére vonatkozó felhívásra egyedül jelentkező borbély- és fodrászmester levele a szécsényi járási ipartestület elnökéhez Szécsény, szeptember A zsidó boltok készleteinek áruba bocsátását szorgalmazza a megye hetilapja. Balassagyarmat, augusztus Élelmiszerhiány és feketézés borzolja a kedélyeket Salgótarjánban Salgótarján, október A hadbán lévőknek és családtagjaiknak javasolja kiutalni a zsidó árukészletek negyedét Balassagyarmat város képviselő-testülete Balassagyarmat, július Zsidó vagyont perel el a Salgótarjáni Járásbíróság Salgótarján, szeptember A készletgazdálkodási kormánybiztos december 5-ei rádiós távmondata a pénzügyigazgatóságokhoz, községi elöljáróságokhoz és a nyilaskeresztes párt szervezeteihez. Budapest, december Adalékok a nógrádi falvak zsidó vagyonának hasznosításához (Népbírósági vallomások részletei) Vojtkó István emlékezik a balassagyarmati gettó kifosztására Ajándékba kapott zsidó ruhaneműket szolgáltat be a törvényszéki nyugalmazott főigazgató. Balassagyarmat, június Elégedetlenek a vitézi széknek átadott zsidó földek hasznosításával a kijelölt haszonbérlők. Nógrád, április Acélgyári munkás zsidóbirtok-igénylését utasítják el Salgótarjánban Salgótarján, április Nógrád megyei zsidó földingatlanokra hirdet haszonbérleti pályázatot az Országos Földhitelintézet. Budapest, augusztus Penci zsidó földbérlő zár alá vett ingóságainak leltára Penc, május Zsidók tulajdonából kikerült jószágokat árvereztet el Salgótarján polgármestere. Salgótarján, augusztus Az ezüstnemű rejtegetéséért perbe fogott Reinfeld Barnabás vallomását igazoló levél. Salgótarján, április 21 : Átadott értékeit keresi a deportálásból hazatért lőrinci állatorvos május szeptember Nógrád megyei körorvosi feladatokkal bízza meg a Belügyminisztérium Weiszhaus István beregszászi munkaszolgálatos zsidó orvost Budapest, április Weiszhaus doktor munkába állításáról gondoskodik a Balassagyarmati járás főszolgabírója. Balassagyarmat, május

6 80. Dr. Kornitzer Richárd alkalmazotti fogadalmat tesz a balassagyarmati közkórházban. Balassagyarmat, május Dr. Kornitzer Richárd és zsidó orvostársai gyűjtőtáborba szállításáról tájékoztatja az alispánt a balassagyarmati kórház igazgatója Balassagyarmat, május Dr. Kornitzer Richárd átadja orvosi lakását a balassagyarmati kórháznak Balassagyarmat, május Zsidó tulajdonosoktól megvásárolt vagy másra átruházott gyógyszertárak kimutatása. Balassagyarmat, január A csendőrség zsidó kerékpárokat és fényképezőgépeket koboz el Nógrád községben. Diósjenő, május Salgótarján város polgármestere zsidó vaskereskedésekből utal ki nyersanyagot a honvédség részére. Salgótarján, június Baross főispán a belügyminiszter rendelete értelmében ad utasítást a polgármestereknek és főszolgabíróknak a zsidók által beszolgáltatott rádiókészülékek szétosztására. Balassagyarmat, május A feketék ellen hangolja olvasóit a salgótarjáni hetilap Salgótarján, április Cigányellenes újságcikk a megye hetilapjából Balassagyarmat, július A Losonci Hírlap írást közöl a város elzsidósodásáról" Losonc, május A Munka az angolszászok zsidószimpátiájáról Salgótarján, május A nemzetiszocialista párt megyei vezetőjének Honfoglalásra" című vezércikke Salgótarján hetilapjában. Salgótarján, május Antiszemita cikk A Munka hasábjain. Salgótarján, május Salgótarjáni újságcikk a nógrádi zsidóság deportálásának napjaiból Salgótarján, június A balassagyarmati állapotokat vázolja a nyilas párti Fényes Dezső [Budinszky] Lászlóhoz írott levelében. Balassagyarmat, június Balassagyarmat polgármestere zsidó lakást utal ki a nemzetiszocialista párt helyi szervezetének. Balassagyarmat, április A zsidótörvények hatálya alá eső szécsényi vezetőjegyzőt nyugdíjazza a vármegye törvényhatósága. Balassagyarmat, április Alispáni rendelet a zsidó jellegű egyesületek feloszlatásáról Balassagyarmat, május Jaross belügyminiszter VIII. b/1944. számú rendeletével feloszlatja Nógrád vármegye zsidó egyesületeit Budapest, június A balassagyarmati héber könyvtár pusztulásáról emlékezik Vojtkó István i A csecsei zsinagóga állapotáról panaszkodik a deportálásból hazatért hitközségi elnök. Csecse, október LÁGERÉLET - AUSCHWITZBA DEPORTÁLTAK ÉS KISEGÍTŐ MUNKASZOLGÁLATOSOK VISSZAEMLÉKEZÉSEI 255 DEPORTÁLTAK VISSZAEMLÉKEZÉSEI 259

7 Balassagyarmat Bleyer Mórné, Klein Lenke, Klein Ila, Weisz Lenke, Hajdú Vera, Hajdú Kató és Weisz Edit visszaemlékezése Dr. Czilczer György visszaemlékezése Dr. Schenk Erzsébet visszaemlékezése Weisz Oszkárné és Weisz Anikó visszaemlékezése 270 Buják Philipp Ilona visszaemlékezése 272 Salgótarján Gescheid Éva visszaemlékezése F. M.-né visszaemlékezése Sz. A.-né visszaemlékezése 276 Somoskőújfalu W. E.-né visszaemlékezése 278 Szécsény ' Davidovich Dina visszaemlékezése 282 KISEGÍTŐ MUNKASZOLGÁLATOSOK VISSZAEMLÉKEZÉSEI 293 Bércei Blumenthál Ignác, Blumenthál Soma, Deutsch Gyula és Ganzl Vilmos visszaemlékezése 293 Losonc László György visszaemlékezése Altmann Sándor visszaemlékezése Ernst Tibor visszaemlékezése 294 Nagyoroszi Steinberger Zoltán visszaemlékezése 295 Salgótarján Gescheit Károly visszaemlékezése A. G. visszaemlékezése Z. Gy. visszaemlékezése 301 NÓGRÁD MEGYEI ZSIDÓ KÖZÖSSÉGEK ADATTÁRA 315 BEVEZETŐ AZ ADATTÁRHOZ 315 Kutatási eredményeink megbízhatósága 319 A megyei zsidóság lélekszáma 1944 tavaszán 321 A Nógrád megyei zsidóság veszteségei 323 ALSÓPETÉNY 331 APÁTÚJFALU : 332 BAGLYASLAJA 334 BALASSAGYARMAT 334 BÁNK 382 BARNA 383 BÁTORFALU 383 BECSKE 405

8 BENCZÚRFALVA 406 BÉR 406 BERCEL 408 A berceli zsidóság vázlatos története A hitközség történeti vázlata A berceli zsidóság demográfiai jellemzői Házassági stratégiák A berceli vérvád" Rokonsági stratégiák Foglalkozási kényszerek és kiutak 426 A berceli zsidó családok genealógiai vázlata Zsidók Bérceién a feudalizmus időszakában Blumenthál család Blumenthálok Nógrád megye különböző településein A becskei ág A berceli ág Deutsch Adolf családja Ehrenfeld Fülöp családja Feldmann család _446 - Fischmann család Gansl család.: Grünwald család Háber, Berger és Lőrincz család Heksch József családja 452 -Izsák Ernő Jakubovits család Jungreisz család 454 -Katz József családja Klein Jakab családja Krausz család Kupferstein Andor Liebermann Mór családja Márkus család Mühlrád és Rosenfeld család 460 -Offner család Schweitzer család 464 -Taub család Weisz család 468 Berceli áldozatok : 469 A holocaustban érintett berceli családok leszármazása 474 BORSOSBERÉNY 479 BUJÁK 479 BUSSA 501 CERED 501

9 CSÁKÁNYHÁZA 503 CSECSE 503 CSERHÁTHALÁP 505 CSERHÁTSURÁNY 506 CSERHÁTSZENTTVÁN 507 CSESZTVE 509 CSITÁR 510 DACSÓKESZI 510 DEBERCSÉNY 510 DEJTÁR 511 DIÓSJENŐ 512 ECSEG 514 EGYHÁZASBÁST 516 EGYHÁZASDENGELEG 516 ENDREFALVA 517 ERDŐKÜRT 517 ERDŐSZELESTÉNY 518 ERDŐTARCSA 518 ÉRSEKVADKERT 519 ETES 522 FELSŐPETÉNY 526 FELSŐZELLŐ.'." 526 FÜLEK 527 FÜLEKKOVÁCSI 535 FÜLEKPILIS 536 FÜLEKPÜSPÖKI 536 GÁCS 536 GALGAGUTA 538 HÉHALOM 539 HERÉD 540 HERENCSÉNY 541 HOMOKTERENYE 542 HORPÁCS, 543 HUGYAG 543 IPOLYKESZI : 544 IPOLYSZÖG 544 IPOLYTARNÓC 544 IPOLYVARBÓ 545 JOBBÁGYI 545 KALLÓ 547

10 KARANCSALJA 549 KARANCSKESZI 550 KARANCSLAPUJTŐ 551 KARANCSSÁG 553 KESZEG 553 KÉTBODONY 564 KISBÁGYON 566 KISCSALOMJA 566 KISECSET 567 KISHARTYÁN 567 KlSTERENYE 568 KÖSD 572 KŐVÁR 574 KOZÁRD 574 KUTASÓ 574 LEGÉND 575 LESZENYE 577- LOSONC 577 LOSONCAPÁTFALVA 612 LŐRINCI 613 LUCFALVA 618 LUDÁNY 619 LUKANÉNYE 619 MAGYARNÁNDOR 619 MÁRKHÁZA 620 MÁTRANOVÁK 620 MÁTRASZŐLŐS 623 MÁTRAVEREBÉLY 624 MlHÁLYGERGE 624 MOHÓRA 625 MUCSÉNY 627 NAGYCSALOMJA 627 NAGYKÖKÉNYES 628 NAGYLÓC ". 628 NAGYOROSZI 629 NEMTI 632 NÉZSA 632 NÓGRÁD 633 NÓGRÁDKÖVESD 637 NÓGRÁDMARCAL 637

11 NÓGRÁDMEGYER 652 NÓGRÁDSÁP 654 NÓGRÁDVERŐCE 655 ÓVÁR 656 ŐRHALOM 656 ŐSAGÁRD 657 PALOTÁS 657 PANYIDARÓC 659 PATAK 659 PATVARC 660 PENC 660 PINC : 662 POGONY 662 PUSZTABERKI 663 RÁD 663 RAGYOLC 664 RAPP 664 RÁRÓSMULYAD 665 RÉTSÁG 665 RIMÓC 667 ROMHÁNY 667 SÁGÚJFALU 669 SALGÓTARJÁN 670 SOMOSKŐ 707 SOMOSKŐÚJFALU 707 SZANDA 708 SZARVASGEDE 708 SZÁTOK 709 SZÉCSÉNKE 709 SZÉCSÉNY 710 SZÉCSÉNYFELFALU 724 SZÉCSÉNYHALÁSZI 725 SZÉCSÉNYKOVÁCSI1 725 SZENDEHELY 725 SZENTÉ 726 SZIRÁK 727 SZÜGY 729 TAJTI 733 TERBELÉD 733 TERÉNY 733

12 TERESKE 733 TOLMÁCS 734 VANYARC 736 VARSÁNY 738 VIZSLÁS 740 ZABAR 740 ZAGYVAPÁLFALVA 740 ZAGYVARÓNA 742 ZAGYVASZÁNTÓ 743 ZSÉLY 743 FÜGGELÉK 744 A balassagyarmati holocaust-emlékmű névsorában szereplő, ismeretlen illetőségű áldozatok 744 A diósjenői holocaust-emlékmű névsorában szereplő, ismeretlen illetőségű áldozatok 744 A drégelypalánki zsidó temető holcaust-emlékművének felirata A pásztói holocaust-emlékmű felirata 744

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2014. évi Ellenőrzési Terve A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2014.

Részletesebben

0100 : belgyógyászat általános belgyógyászat ellátás Címe: 3000 Hatvan Balassi Bálint út 16 2170 Aszód Baross u. 4.

0100 : belgyógyászat általános belgyógyászat ellátás Címe: 3000 Hatvan Balassi Bálint út 16 2170 Aszód Baross u. 4. Járó-TEK 2014-09-24 Szolgáltató adatlap - Összes szakma Általános adatok: Szolgáltató kódja : 103500 Szolgáltató megnevezése : Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Szolgáltató címe : 3000 Hatvan Balassi

Részletesebben

A Váci Egyházmegye Névtára

A Váci Egyházmegye Névtára A Váci Egyházmegye Névtára Schematismus Dioecesis Vaciensis 2 0 1 2 Váci Egyházmegye A VÁCI EGYHÁZMEGYE NÉVTÁRA A Váci Egyházmegye Névtára Schematismus Dioecesis Vaciensis 2 0 1 2 Váci Egyházmegye KRISZTUS

Részletesebben

BUDAPEST ÉS PEST MEGYE SÜRGŐSSÉGI ÉS AKUT ÜGYELETI BEUTALÁSI RENDJE 2015. JANUÁR 1-TŐL

BUDAPEST ÉS PEST MEGYE SÜRGŐSSÉGI ÉS AKUT ÜGYELETI BEUTALÁSI RENDJE 2015. JANUÁR 1-TŐL 1 Országos Mentőszolgálat Szolgálatvezető Főorvosi és Szuperügyeleti Osztály BUDAPEST ÉS PEST MEGYE SÜRGŐSSÉGI ÉS AKUT ÜGYELETI BEUTALÁSI RENDJE 2015. JANUÁR 1-TŐL Közzétéve:2014.november 13. Utolsó módosítás:

Részletesebben

A Békés megyei zsidóság történetének levéltári forrásai

A Békés megyei zsidóság történetének levéltári forrásai A Békés megyei zsidóság történetének levéltári forrásai Dokumentumok a Békés Megyei Levéltárból Válogatta és sajtó alá rendezte: K. Cseh Edit Gyula, 2002 Tartalom BEVEZETŐ 15 ADATOK A BÉKÉSI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETÉHEZ

Részletesebben

HAUSEL SÁNDOR A JOZEFINISTA KÖZIGAZGATÁS NÓGRÁD VÁRMEGYEI IRATANYAGA (1786-1790)

HAUSEL SÁNDOR A JOZEFINISTA KÖZIGAZGATÁS NÓGRÁD VÁRMEGYEI IRATANYAGA (1786-1790) HAUSEL SÁNDOR A JOZEFINISTA KÖZIGAZGATÁS NÓGRÁD VÁRMEGYEI IRATANYAGA (1786-1790) 1. Az iratanyag leírása A II. József császár által bevezetett közigazgatás 1786-1790 közötti Nógrád vármegyei iratanyagát,

Részletesebben

A német megszállást követő időszakról jogtörténész szemmel: a személyes szabadságtól való megfosztás: a gettóba zárás és a deportálás Lehotay

A német megszállást követő időszakról jogtörténész szemmel: a személyes szabadságtól való megfosztás: a gettóba zárás és a deportálás Lehotay Magyar Holokauszt Emlékév 2014 A Holokauszt és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és miskolci zsidóság kulturális öröksége a történeti és irodalmi kutatások tükrében Konferencia A német megszállást követő időszakról

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE Tartalomjegyzék Bevezetés 1. oldal 1. A magyar zsidóság története dióhéjban 2. oldal 2. A gyulai zsidóság története a kezdetektől a letelepedésig 3. oldal 3. Hitélet

Részletesebben

020 díszkút. Balról: lelkésztárs, M. B., Kovalcsik Andrásné Piroska néni, ifj.

020 díszkút. Balról: lelkésztárs, M. B., Kovalcsik Andrásné Piroska néni, ifj. Lelt. szám Digitális győjtemény leltárkönyve, 2010. augusztus 4-i állapot Leírás 005 Leírás Balázs Jánosról 006 Balázs János: Füstölgés 007 Balázs János: Füstölgés1. 008 Bérczy Károly arckép 009 Bérczy

Részletesebben

Szita Szabolcs: Magyarország német megszállása és a zsidóság

Szita Szabolcs: Magyarország német megszállása és a zsidóság Szita Szabolcs: Magyarország német megszállása és a zsidóság Az 1944. március 19-i német megszállás következményei politikailag, gazdaságilag és katonailag egyaránt katasztrofálisak voltak az egész országra

Részletesebben

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Családsegítő Szolgálat Szakmai Programja. Készítette: Gál Zsuzsanna Éva Vezető családgondozó

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Családsegítő Szolgálat Szakmai Programja. Készítette: Gál Zsuzsanna Éva Vezető családgondozó Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Családsegítő Szolgálat Szakmai Programja Készítette: Gál Zsuzsanna Éva Vezető családgondozó TARTALOMJEGYZÉK I. A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁS... 3 I.1.

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2015. évi LIX. törvény Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv 2012. december

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR XII. 2. ZALAVÁRI APÁTSÁG HÁZI LEVÉLTÁRA 1. doboz 1903 1914. 1903. I. 1-17 80 p. 1. Napló (Kroller Miksa apáti beiktatása) 1903. július 9.-december 29. 2. Nagy- és Kisradai határárkok

Részletesebben

Juhász Gyula Vértanúink

Juhász Gyula Vértanúink 16 Megtört a jég felnõtt csapatunknál! 4. forduló: 2013. 09. 07. (szombat) 16:30 Rimóc - Palotás 2-0 (0-0) Rimóc, 100 nézõ, vezette: Gordos Á. (Balázs K., Lovasi J.) Rimóc: Csampa - Laczkó, Váradi, Vincze

Részletesebben

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát.

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát. Eseménytár Az 1991. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 1. Egyéves izraeli munkavállalása miatt írásban lemondott Schőner Alfréd főrabbi a Dohány utcai templom rabbi székéről, valamint tagságáról

Részletesebben

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

http://collections.ushmm.org Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

http://collections.ushmm.org Contact reference@ushmm.org for further information about this collection Magyar Általános Hitelbank Rt. Személyzeti és szervezési osztály (MOL Z 53), 1938 1949 Records of Hungarian General Credit Bank Co. Personnel and Organizational Departments RG 39.020M United States Holocaust

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzata

Balassagyarmat Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Balassagyarmat Város Önkormányzata 2013. 06. 27. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (III. számú módosítás)

6. sz. JEGYZŐKÖNYV. 2. Javaslat Nógrád Megye Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítására (III. számú módosítás) NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Közgyűlésének 2014. június 26-án, Salgótarjánban, a Megyeháza Hadady-Hargitay teremben megtartott ülésén. Jelen vannak:, a közgyűlés elnöke,

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

Adalékok a beregszászi római katolikus egyház történetéhez (1938 1963)

Adalékok a beregszászi római katolikus egyház történetéhez (1938 1963) Szendrey Anita Adalékok a beregszászi római katolikus egyház történetéhez (1938 1963) I. FEJEZET Tartalom A BEREGSZÁSZI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE (1938-44)... 2 II. FEJEZET A BEREGSZÁSZI RÓMAI KATOLIKUS

Részletesebben

A kőrösmezei zsidódeportálás 1941-ben *

A kőrösmezei zsidódeportálás 1941-ben * MAJSAI TAMÁS A kőrösmezei zsidódeportálás 1941-ben * In: Ráday Gyűjtemény Évkönyve IV-V. 1984-1985. (Szerk.: Benda Kálmán, Beliczay Angéla, Erdős György, Nagy Edit, Szabó Julianna.) Budapest, 1986. 59-86.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. hab. Ö. Kovács József Tanszékvezető, egyetemi docens Készítette: Demkovics

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben