Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napsugár Óvoda és Bölcsőde"

Átírás

1 Napsugár Óvoda és Bölcsőd (4090 Polgár, Bssnyi út 4-5) Szrvzti és Működési Szabályzata Hatálybalépés időpontja: novmbr 27. Érvénysség: visszavonásig

2 A Szrvzti és Működés Szabályzat tartalomjgyzék 1. Szrvzti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült Óvodai tvéknységr vonatkozó jogszabályok Bölcsődi tvéknységr vonatkozó jogszabályok Hatálybalépés Az SZMSZ hatálya kitrjd Alapító okirat főbb adatai Az óvoda szrvzti flépítés Működés rndj Intézményvztő Az általános intézményvztő hlytts fladatai A szakmai intézményvztő hlytts fladatai Tlphly óvoda kijlölt képvislőjénk fladatai Bölcsőd szakmai vztőjénk fladatai Az intézményvztői tam fladatai A hlyttsítés rndj Az intézménybn dolgozó közalkalmazottak fladatai, jogai, működés Szakmai munkaközösségk működés Pdagógiai-szakmai munka blső llnőrzésénk rndj Blső kapcsolattartás rndszr, formái Közalkalmazotti Tanács és Szülői Szrvzt Külső kapcsolatok rndszr Az óvodai gyrmk- és ifjúságvédlmi fladatok llátása, gyüttműködés A gyrmkk éltévl kapcsolatos ünnpélyk, mgmlékzésk rndj, a hagyományápolással kapcsolatos fladatok Az óvoda nyitva tartása, a vztők bnntartózkodása Az óvoda nyitvatartási rndj A vztők bnntartózkodása A hlyiségk használati rndj Az intézménnyl jogviszonyban nm állók blépésénk, bnntartózkodásának rndj A közalkalmazottak munkarndj Óvodapdagógusok és pdagógiai asszisztnsk munkarndj A nvlési év rndj Rndszrs gészségügyi llátás és flügylt rndj I n t é zm é n y i v é d ő, ó v ó l ő í r á s o k Az óvodai dokumntumok nyilvánosságra hozatalának rndj Záró rndlkzésk Záradék sz. Mlléklt: Az Intézmény szrvzti és vztési szrkzt

3 1. A Szrvzti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbi jogszabályok alapján készült Óvodai tvéknységr vonatkozó jogszabályok 35/2014. (IV. 30.) EMMI rndlt a 2014/2015-ös tanév rndjéről 277/1997. (XII. 22.) Korm. rndlt a pdagógus-továbbképzésről, a pdagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésbn részt vvők juttatásairól és kdvzményiről 363/2012. (XII. 17.) Korm. rndlt az Óvodai nvlés országos alapprogramjáról 32/1997. (XI. 5.) MKM rndlt a nmzti, tnikai kisbbség óvodai nvlésénk iránylv kiadásáról A nmzti köznvlésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 229/2012. Korm. (VIII.28.) Korm. rndlt a köznvlés információs rndszrénk létrhozása és működttéséről (KIR) évi XXXI. törvény a gyrmkk védlméről és a gyámügyi igazgatásról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rndlt a nvlési-oktatási intézményk működéséről és a köznvlési intézményk névhasználatáról 326/2013. (VIII.30.) Korm. rndlt a pdagógus lőmntli rndszréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznvlési intézménykbn történő végrhajtásáról 138/1992. (X. 8.) Korm. rndlt a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrhajtásáról a közoktatási intézménykbn 18/1998. (VI.3.) NM. rndlt a frtőző btgségk és járványok mglőzés érdkébn szükségs járványügyi intézkdéskről A közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) A Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 2

4 1.2. Bölcsődi tvéknységr vonatkozó jogszabályok: évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális llátásokról 369/2013. (X.24.) Kormányrndlt a szociális gyrmkjóléti és gyrmkvédlmi szolgáltatók, intézményk és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és llnőrzéséről 8/2000. (VIII.4.) SZCSM. rndlt a szmélys gondoskodást végző szmélyk adatainak működési nyilvántartásáról 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rndlt a szmélys gondoskodást végző szmélyk továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 328/2011. (XI.29.) Korm. Rndlt a szmélys gondoskodást nyújtó gyrmkjóléti alapllátások és gyrmkvédlmi szakllátások térítési díjáról és az igénylésükhöz flhasználható bizonyítékokról évi XXXI. törvény a gyrmkk védlméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.30.) NM. rndlt a szmélys gondoskodást nyújtó gyrmkjóléti, gyrmkvédlmi intézményk, valamint szmélyk szakmai fladatairól és működésük fltétliről 37/2014. (IV.30.) EMMI rndlt a közétkzttésr vonatkozó táplálkozásgészségügyi lőírásokról (Hatályos: től) 1.3. Hatálybalépés Az SZMSZ határozatlan időr szól. Módosítására akkor krül sor, ha a fnti jogszabályok mgváltoznak, vagy ha a nvlőtstült, vagy a fnntartó rr javaslatot tsz Az SZMSZ hatálya kitrjd az intézményvztőr vztő hlyttskr, tlphly óvoda kijlölt képvislőjér a bölcsőd szakmai vztőjér óvodapdagógusokra pdagógiai asszisztnskr pdagógiai munkát sgítő munkatársakra a nvlőmunkát sgítőkr az óvodába és bölcsödéb járó gyrkk közösségér a gyrmkk szülir, törvénys képvislőir 3

5 2. Alapító okiratfőbb adatai A költségvtési szrv 1. Mgnvzés: Napsugár Óvoda és Bölcsőd 2. Székhly: 4090 Polgár Bssnyi u OM azonosítója: Létrhozásáról rndlkző határozat: 41/1990. (XII.17.) sz. határozat 5. Az alapítás időpontja: Az alapító nv és cím: Polgár Város Önkormányzatának Képvislő-tstült 4090 Polgár Barankovics tér A fnntartó nv és cím: Polgár Város Önkormányzata 4090 Polgár Barankovics tér Tlphly: Móra úti óvoda 4090 Polgár Móra F. u Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású intézmény:óvoda és bölcsőd. Az óvoda a gyrmk 3 évs korától a tankötlzttség kzdtéig nvlő intézmény. A bölcsőd a 3 évn aluli kisgyrmkk napközbni llátását biztosító intézménygység. 10. Jogszabályban mghatározott közfladatának mgnvzés: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény alapján: óvodai nvlés a nmzti köznvlésről szóló évi CXC. törvény alapján: óvodai nvlés a gyrmk védlméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján: bölcsődi gondozás és nvlés 11. Irányító szrv nv, cím: Polgár Város Önkormányzatának Képvislő-tstült 4090 Polgár Barankovics tér Törzskönyvi nyilvántartási száma: Az illtéksségi, működési kör: Polgár Város közigazgatási trült 14. A költségvtési szrv vztőjénk kinvzési rndj A magasabb vztői mgbízást a Képvislő-tstült adja, az állást nyilvános pályázat útján tölti b. A mgbízás időtartama 5 év a fnntartó döntés szrint, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján. Egyéb munkáltatói jogokat a Polgármstr gyakorolja átruházott hatáskörbn. 4

6 15. A költségvtési szrv államháztartási szakágazati (TEAOR) bsorolása és mgnvzés: Óvodai nvlés 16. Az alaptvéknység mghatározása: A kisgyrmkk óvodai nvlés, a bölcsődi llátás biztosítása a városban. A nmztiségi óvodai nvlés és llátás intgrált mgszrvzés. 17. A költségvtési szrv alaptvéknységénk kormányzati funkciók szrinti bsorolása: Nmztiségi Óvodai nvlés, llátás szakmai fladatai Óvodai intézményi étkzttés Gyrmkk napközbni llátása Óvodai nvlés llátás, szakmai fladatai Óvodai nvlés llátás, működttési fladatai Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 18. Engdélyztt férőhly száma maximális bfogadóképsség: óvoda: 270 fő bölcsőd: 14 fő 19. Nvlési, oktatási fladatot llátó fladatllátási hlynként flvhtő maximális gyrmklétszám: óvoda: 9 csoport székhlyn: 6 csoport tlphlyn: 3 csoport Bssnyi úti székhly óvodába maximálisan flvhtő létszám: 180 fő Móra úti tlphly óvodába a maximálisan flvhtő létszám: 90 fő Bölcsőd: 1 csoport flvhtő létszám: 14 fő 20. A fladatllátást szolgáló vagyon: Polgár, Bssnyi u sz. alatti 1105/2. hlyrajzi számú, 7593 m 2 alaptrültű ingatlan és flépítménys ingatlana Polgár Móra F. u. 8. sz. alatti 2728/1. hlyrajzi számú, 2241 m 2 alaptrültű ingatlan és flépítménys ingatlana 5

7 3. Az óvoda szrvzti flépítés 3.1. Vztő bosztások Magasabb vztői bosztású: intézményvztő Vztő bosztásúak: - az intézményvztő-hlyttsk - bölcsőd szakmai vztőj 3.2. A vztői tam állandó tagjai intézményvztő: 1 fő intézményvztő hlytts: 2 fő bölcsődi szakmai vztő: 1 fő tlphly óvoda kijlölt képvislőj: 1 fő 3.3. Az alkalmazotti közösségt az óvoda és bölcsőd székhlyén és tlphlyén foglalkoztatott valamnnyi közalkalmazott alkotja. Ezn blül közösségt alkotnak a székhlyn és a tlphlyn foglalkoztatott közalkalmazottak A nvlőtstültt az óvoda és bölcsőd székhlyén és tlphlyén foglalkoztatott óvodapdagógusok, pdagógiai asszisztnsk alkotják. A székhlyn, valamint a tlphlyn működő óvodapdagógusok, és pdagógiai asszisztnsk önálló közösségt is alkothatnak Munkatársi közösség a működési fladatokat sgítő, llátó tchnikai-műszaki alkalmazottak 3.6. Bölcsődi dolgozók 3.7. Szakmai munkaközösségt hozhatnak létr az óvodapdagógusok azonos fladatok llátására a székhlyn és a tlphly óvodában Szakmai csoportot alkotnak az óvoda székhlyén és a tlphly óvodában a pdagógiai munkát sgítő munkatársak (dajkák) Az óvodatitkár az intézményvztőhöz közvtlnül bosztott ügyintéző Érdkképvislti csoportok: Közalkalmazotti Tanács Szülői Szrvztk A Napsugár Óvoda és Bölcsőd szrvzti flépítését és vztési szrkztét az SZMSZ 1. sz. mlléklt tartalmazza. 6

8 4. Az intézmény működési rndj 4.1. Intézményvztő: Az óvoda élén az intézményvztő áll, aki az intézményfllős vztőj. Magasabb vztő bosztású közalkalmazott. Munkáját két intézményvztő hlytts, a bölcsődi szakmai vztő, valamint a tlphly óvoda kijlölt képvislőj közrműködésévl látja l. A vztő jogállását a Kjt. vonatkozó rndlkzési határozzák mg. A vztésbn fllősség trhli, illtv döntési és képvislti jog illti mg. Az intézményvztő további állandó és sti fladatokat is mgállapíthat az intézményvztő hlytts, a tlphly óvoda kijlölt képvislőj és a bölcsőd szakmai vztőj részér. Kizárólagos hatásköréb tartozik: az intézmény képvislt az alkalmazotti közösség fltti munkáltatói jogkör gyakorlása közalkalmazotti jogviszony mgszünttés fllősségr vonás 4.2. Az általános intézményvztő hlytts fladatai: a szülői szrvzttl való kapcsolattartás óvodapdagógusok és dajkák munkájának szrvzés, irányítása a nvlőtstült jogköréb tartozó döntésk végrhajtásának llnőrzés nyári szabadságolási trv lkészítés a hlyttsítésk mgszrvzés, hlyttsítési napló vztés, összsítés és ladása llnjgyzés 4.3. A szakmai intézményvztő hlytts fladatai: a nmzti és óvodai ünnpk mgszrvzés a gyrmkvédlmi fladatok végrhajtásának llnőrzés a tlphly óvodával való kapcsolattartás munkatársi értkzltk lőkészítés, nvlési értkzltk szrvzés továbbképzésk, hospitálások szrvzés a szakmai llnőrzési és továbbképzési trv lkészítésébn közrműködés tljsítmény-értéklésk lkészítésébn közrműködés szakmai-pdagógiai llnőrzéskbn, minősítéskbn közrműködés Az intézményvztő hlyttsk fllősség: Az intézményvztő általános és szakmai hlyttsi, vztői munkájukat az intézményvztő irányításával végzik. Fllősségükt, fladataikat az SZMSZ mllékltéhz csatolt munkaköri lírás tartalmazza. 7

9 4.4. Tlphly óvoda kijlölt képvislőjénk fladatai: a tlphly óvoda nvlőtstültét vzti óvodájában irányítja, szrvzi, llnőrzi a nvlőmunkát gyüttműködik a szülői szrvzttl llátja a gyrmkvédlmi fladatokat óvodai és nmzti ünnpk mgszrvzéséről gondoskodik Tlphly óvoda kijlölt képvislőjénk fllősség:a tlphly óvoda kijlölt képvislőj llátja az azonnali intézkdést igénylő fladatokat. Részlts fladatait az SZMSZ mllékltéhz csatolt munkaköri lírás tartalmazza Bölcsőd szakmai vztőjénk fladatai: a kisgyrmknvlő és a tchnikai dolgozó munkájának szrvzés, irányítása A bölcsőd szakmai vztőj fllős:a kisgyrmk nvlő és tchnikai dolgozók munkájáért. Elvégzi azokat a pdagógiai és gyéb fladatokat, amly a szakmai program mgvalósulását biztosítja Az intézményvztői tam fladatai Az óvoda szakmai tkinttbn önálló, szrvztévl és működésévl kapcsolatban mindn olyan ügybn dönt, amlyt jogszabály nm utal más hatáskörb. Az óvoda gy hlyi Pdagógiai programot és SZMSZ-t készít. Az óvoda működését, az óvodák közötti munkakapcsolat lmélyítését a vztői tam biztosítja. Az intézményvztői tam javaslattvő, vélményzési és döntési jogkörrl rndlkzik: Döntési jogkör: azon kérdéskbn, mlyt az SZMSZ döntési jogköréb utal Vélményzési jog: a közalkalmazottak anyagi és rkölcsi lismrésébn a nvlőmunka fltétlit javító fjlsztésk mghatározásában Javaslattvő jog: mindn kérdésbn, amly összfügg az intézmény működésévl 4.7. A hlyttsítés rndj Az intézményvztőt távollétébn és akadályoztatása stén az általános intézményvztő hlytts, mindkttőjük távollétébn a szakmai intézményvztő hlytts tljs jogkörrl hlyttsíti az azonnali döntést igénylő ügykbn. Két htt mghaladó távollét stén a hlyttsítés kitrjd a tljs intézményvztői jogkörr. Együtts akadályoztatásuk stén a tlphly óvoda kijlölt 8

10 képvislőj, zt kövtőn a lgmagasabb fiztési osztályba és zn blül lgmagasabb fiztési fokozatba tartozó óvodapdagógus jogosult a szükségs és halaszthatatlan intézkdésk mgtétlér. A tlphly óvoda kijlölt képvislőjét akadályoztatása stén az általa mgbízott óvodapdagógus hlyttsíti. Intézkdési jogkör az intézmény működésévl, a gyrmkk biztonságának mgóvásával összfüggő azonnali döntést igénylő ügykr trjd ki. A bölcsőd szakmai vztőjét akadályoztatása stén az általa mgbízott kisgyrmknvlő hlyttsíti Az intézménybn dolgozó közalkalmazottak fladatai, jogai, működés Alkalmazottak Az intézmény alkalmazotti köréhz tartozik az intézmény összs dolgozója: a nvlőtstült (óvodapdagógusok) a munkatársak (pdagógiai asszisztnsk, dajkák, tchnikai dolgozók) bölcsődi alkalmazottak (szociális ágazat) A közalkalmazottak összsségét érintő kérdéskbn az alkalmazotti értkzltk összhívása szükségs. Nvlési évnként a munkatrv rögzíti a témát, időpontot. Alkalmazotti értkzlt összhívása a köznvlési törvénybn mghatározott fnntartói döntésk lőzts vélményzésér, amlyk az intézmény mgszünttésévl, átszrvzésévl, fladatának mgváltoztatásával, nvénk mgállapításával, költségvtésénk mghatározásával és módosításával, vztői mgbízással kapcsolatosak. Azokban az ügykbn, amlyk kizárólag csak a bölcsődi csoportot, a székhly vagy csak a tlphly óvodát érintik, a szrvzti gységk is tarthatnak alkalmazotti értkzltt A nvlőtstült A nvlőtstült fladatai és jogai Nvlőtstült nvlési kérdéskbn az óvoda lgfontosabb tanácskozó és határozathozó szrv. A nvlőtstült tagja mindn óvodapdagógus, pdagógiai asszisztns. A nvlőtstült lgfontosabb fladata a hlyi nvlési program és bölcsődi szakmai program lkészítés és maradéktalan mgvalósítása, záltal magas színvonalú nvlőmunka végzés. A komplx fladatnak mgfllőn, a nvlőtstült vélményző és javaslattvő jogkörrl rndlkzik mindn az intézményt, a nvlőmunkát érintő ügybn. 9

11 A nvlőtstült döntési, vélményzési, javaslattétli jogát a nvlési év folyamán trvztt és rndkívüli értkzltkn gyakorolja: - tanévnyitó - tanévzáró - évközi nvlési értkzlt A nvlőtstülti értkzlt mgszrvzésénk fladatai: A nvlőtstülti értkzltk rndjét az intézmény évs munkatrv tartalmazza. A nvlőtstülti értkzltt az intézményvztő készíti lő, írásos tájékoztatás alapján tárgyalja a nvlőtstült az óvoda pdagógiai programját a bölcsőd szakmai programját az SZMSZ trvztét az óvoda, bölcsőd házirndjét az óvodai munkatrv javaslatát az óvodai nvlés gészér vonatkozó értéklő, lmző bszámoló anyagokat Az intézményvztő az írásos anyagot a nvlőtstülti értkzlt lőtt lgalább 8 nappal ljuttatja a tlphly óvoda kijlölt képvislőjéhz, a bölcsőd vztőjéhz, akik gondoskodnak arról, hogy a nvlőtstült tagjai mgismrhssék a bnn foglaltakat. A szakmai anyagot a tlphly óvodanvlő közösség, a bölcsődi gondozók mgtárgyalják, s a közösség által kialakított vélményt a tlphly óvoda kijlölt képvislőj, a bölcsőd szakmai vztőj ismrttik a nvlőtstült lőtt. Nvlőtstülti értkzltt kll tartani: a pdagógiai program és a bölcsődi szakmai program és módosítása, lfogadására a szrvzti és működési szabályzat módosításának lfogadására a nvlési év lőkészítésér, a munkatrv lfogadására az intézmény évs munkájának értéklésér, átfogó lmzésk, értéklésk bszámolók lfogadására a nvlőtstült képvisltébn ljáró óvodapdagógus kiválasztására a házirnd lfogadására szakmai-továbbképzési trv lfogadására az intézményvztői pályázáshoz készíttt vztési programmal összfüggő szakmai vélmény kialakítására 10

12 a htdik évt btöltött gyrmk újabb nvlési événk mgkzdéséhz szükségs gytértés mgadására jogszabályban mghatározott stkbn Rndkívüli nvlőtstülti értkzltt kll tartani, ha az intézményvztő összhívja a nvlőtstült gyharmada kéri szülői szrvzt kzdményzi akkor, ha a kzdményzést a nvlőtstült lfogadta. A nvlőtstülti és az alkalmazotti közösség értkzltét az intézményvztő hívja össz az intézményvztői pályázattal kapcsolatos értkzltk kivétlévl. Az intézmény spciális hlyztéből adódóan, munkakörönként is szrvzhtő alkalmazotti értkzlt (pdagógiai munkát sgítő munkatársak) a nvlőmunka aktuális fladatainak tisztázására. A tanévnyitó értkzltn döntnk az évs munkatrv lfogadásáról, a tanévzáró értkzltn értéklik a nvlési évt, kijlölik a kövtkző nvlési évr szóló fladatokat. Évközi nvlési értkzltk témájára a szakmai munkaközösség tsz javaslatot. A nvlési értkzltt az intézményvztő hívja össz, témáját, időpontját az óvoda munkatrv rögzíti. A nvlőtstülti értkzltk mgtartására flhasználható a nvlés nélküli munkanapok időkrt. Rndkívüli nvlőtstülti értkzlt akkor hívható össz, ha a nvlőtstült vagy a szakszrvzt 1/3 rész írásban kzdményzi, mgjlölv az okot is. Az intézményvztő a rndkívüli nvlőtstülti értkzltt, a témát és időpontot mgjlölv hívja össz. A rndkívüli nvlőtstülti értkzltt nyitvatartási időn kívül, a kzdményzéstől számított 7 napon blül kll összhívni. A nvlőtstültnk kizárólagos döntési jogkör van A Pdagógiai Program lfogadásában A bölcsődi szakmai program lfogadásában A Szrvzti és Működési Szabályzat, a Házirnd lfogadásában A nvlési év munkatrvénk lfogadásában Átfogó értéklésk és bszámolók lfogadásában Intézményvztői programok szakmai vélményzésébn Nvlőtstült képvisltébn ljáró pdagógus kiválasztásában Nvlőtstülti hatáskörb tartozó fladatok és jogok átruházásában 11

13 A nvlőtstült fladatköréb tartozó ügyk átruházása, a bszámolás rndj A nvlőtstült a fladatköréb tartozó ügyk lőkészítésér vagy ldöntésér tagjaiból - mghatározott időr vagy stnként - bizottságot hozhat létr, illtv gys jogkörink gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségkr. Az átruházott jogkörök gyakorlói bszámolási kötlzttséggl tartoznak a nvlőtstültnk. A nvlőtstült döntésit gyszrű szótöbbséggl (50 % + 1) hozza. A szavazatgynlőség stén az intézményvztő dönt. A nvlőtstülti határozat pontos szövgét a jgyzőkönyv tartalmazza Munkatársak pdagógiai munkát sgítő munkatársak (dajkák) tchnikai dolgozók (óvoda titkár, karbantartó) A dajka az óvodapdagógus irányításával végzi a csoporttal kapcsolatos gondozási és takarítási fladatokat a munkaköri lírásban rögzítttk szrint. Az óvodatitkár az intézményvztő közvtln irányításával végzi adminisztratív fladatait a munkaköri lírásban foglaltak szrint. A karbantartó végzi a kisbb javítási munkálatokat, az hhz kapcsolódó anyagbszrzést, udvarrndzést a munkaköri lírás szrint. Munkatársi értkzlt: a rndkívüli munkatársi értkzlt összhívásához az alkalmazottak 1/3 részénk aláírása és az ok mgjlölés szükségs. A dajkák munkaértkzltit az általános intézményvztő-hlytts, illtv a tlphly óvoda kijlölt képvislőj hívja össz az évs munkatrv szrint. Rndkívüli stbn az intézményvztő ngdélyévl hívható össz Bölcsődi alkalmazottak Az értkzltk közötti időszakban flmrülő, a bölcsődébn folyó munka közvtln irányításához szükségs információkat az intézményvztő soron kívül, közvtlnül is mgadhatja. A bölcsőd szakmai vztőj a rndkívüli sménykt azonnal jlnti szmélysn vagy tlfonon. Az intézményvztőt mg kll hívni a bölcsődébn tartott értkzltkr, zn kívül llnőrzési trv alapján vagy szükség szrint stnként látogatja a bölcsődét. A bölcsőd értkzltit a bölcsőd szakmai vztőj, az intézményvztő lőzts értsítés mlltt hívhatja össz. A székhlyóvoda, a tlphly óvoda és a bölcsőd nvlőtstült önállóan működht, illtv hozhat döntést azokban az ügykbn, amlyk kizárólag saját szrvzti gységükt érintik. A nvlőtstülti értkzltről jgyzőkönyvt kll készítni. A jgyzőkönyv vztőj a nvlőtstült által flkért közalkalmazott. Aláírja a jgyzőkönyvvztő, 2 hitlsítő és az 12

14 intézményvztő. A jgyzőkönyv a nvlőtstülti értkzlt után krül lkészítésr, részét képzi a jlnléti ív Szakmai munkaközösségk működés A Szakmai Munkaközösségk vztői a munkaközösség nvlési trültéről alkotnak vélményt és tsznk javaslatot a fjlsztésr szóban és írásban. Az óvoda pdagógusai szakmai munkaközösségt hozhatnak létr az alábbi trültkn: Az azonos művltségi trültkn tvéknykdő pdagógusok számára a minőségi szakmai munkavégzés, a módszrtani mgújulás céljából, mly sgítségt ad az intézménybn folyó nvlő munka trvzéséhz, értékléséhz, llnőrzéséhz. Gyrmk és ifjúságvédlmi fladatok llátására. A halmozottan hátrányos hlyztű és sajátos nvlési igényű gyrkk intgrált nvlését szolgáló fladatok llátására. A szakmai munkaközösség szrvzésénk fltétli A munkaközösség vztőj az azonos szakmódszrtani, illtv az azonos nvlési fladatot llátó pdagógusok által gy évr mgválasztott és az intézmény vztőj által mgbízott pdagógus. A munkaközösség-vztői fladatok llátásának időtartamáról a választással gyidjűlg a munkaközösség dönt. A munkaközösségt a munkaközösség-vztő képvisli. Szakmai munkaközösség hozható létr 5 fő óvodapdagógus kzdményzésér. Egy intézménybn maximum 10 munkaközösség működtthtő. A munkaközösség vztőjét az intézményvztő bízza mg a munkaközösség tagjainak javaslatára. A munkaközösség évs munkatrv alapján végzi fladatait, mlyt a munkaközösség fogad l. A szakmai munkaközösség vztőj részt vsz az intézménybn folyó nvlő munka blső llnőrzésébn, az értéklésbn. A szakmai munkaközösség javaslattétli és vélményzési jogkör alapján kapcsolódik b az óvoda vztéséb. A munkaközösség a munkaprogramjának mghatározásakor figylmb vszi az óvoda munkatrvét és a nvlőtstült által átruházott fladatok llátását. Szakmai munkaközösség hatásköréb utalt döntésk: A nvlőtstült a szakmai munkaközösség fladatköréb utalja az óvodapdagógusok külön mgbízásának losztásával kapcsolatosan mghatározott vélményzési jogkörét az intézményi költségvtésbn szakmai célokra rndlkzésr álló pénzszközök flhasználásának mgtrvzésébn biztosított vélményzési jogosultságát. A szakmai munkaközösség évs munkájáról a tanév végén írásos bszámolót készít. 13

15 4.10. A pdagógiai-szakmai munka blső llnőrzésénk rndj A blső llnőrzés lgfontosabb fladata az óvodában folyó pdagógiai tvéknység és a bölcsődébn folyó szakmai tvéknység hatékonyságának mérés. A blső llnőrzés kitrjd az óvoda és bölcsőd működésénk mindn trültér. Az llnőrzés évnt lkészítndő nyilvános llnőrzési trv szrint történik. Az óvodai és bölcsődi nvlés blső llnőrzésénk mgszrvzéséért, működttéséért az intézményvztő a fllős. Az llnőrzés trvét az óvodavztő hlytts és a tlphly óvoda kijlölt képvislőink javaslatai alapján az intézményvztő készíti. A nvlőmunka blső llnőrzésér jogosultak: az intézmény vztőj az intézményvztő hlyttsk bölcsődi szakmai vztő a tlphly óvoda kijlölt képvislőj a szakmai munkaközösség vztőj Az intézményvztő közvtlnül llnőrzi a nvlőmunka blső llnőrzésér jogosultak munkáját. Az llnőrzés módszri: látogatások mgfigylésk bszámolók szóban és írásban írásos dokumntumok, gyrmkmunkák vizsgálata Rndkívüli llnőrzést kzdményzht: az intézmény vztőj az intézményvztő hlytts bölcsődi szakmai vztő a tlphly óvoda kijlölt képvislőj a szakmai munkaközösség vztőj Az llnőrzés tapasztalatai az érintttl gyénilg, szükség szrint a szakmai vztővl, a tlphly óvoda kijlölt képvislőjévl, illtv a szakmai munkaközösség vztőivl krül mgbszélésr. A nvlési évzáró értkzltn krülnk értéklésr a pdagógiai munka blső llnőrzésénk rdményi, az llnőrzés tapasztalatai, mgállapítva az stlgs fjlszthtő trültkt. Az 14

16 llnőrzéskről jgyzőkönyv készül, mlyt az érinttt flk aláírásukkal fogadják l, illtv hagyják jóvá Blső kapcsolattartás rndszr, formái Vztői tam Havonként, (mindn hónap, lső csütörtök, 14 óra) illtv szükség szrint tartott vztői mgbszélésn vsznk részt és z alkalommal bszámolnak a bölcsődébn és a tlphly óvodában folyó munkáról, illtv átvszik a szükségs információkat. Résztvvők: intézményvztő intézményvztő hlyttsk tlphly óvoda kijlölt képvislőj bölcsőd szakmai vztőj IPR mndzsmnt vztőj Szakmai munkaközösség Szakmai mgbszélésk rndszrsség: szükség szrint Résztvvők: intézményvztő intézményvztő hlyttsk tlphly óvoda kijlölt képvislőj bölcsőd szakmai vztőj IPR mndzsmnt vztőj szakmai munkaközösség vztői Intézményvztő és a tlphly óvoda A tlphly óvodát az intézményvztő hlytts irányítja a tlphly óvoda kijlölt képvislőink közrműködésévl és gondoskodik arról, hogy a gyrkkt és pdagógusokat érintő intézkdésk az óvodába kllő időbn és módon ljussanak. Az intézményvztő a tlphly óvoda kijlölt képvislőj a rndszrsíttt mgbszéléskn kívül közvtln tlfonon, intrntn krsztül kapcsolatban állnak gymással. Kapcsolattartás időpontjait az intézmény munkatrvébn, illtv az sménytrvbn kll rögzítni, mly a tlphly óvodában a hirdtőtáblán krül kihirdtésr. 15

17 A kölcsönösn tájékoztatják gymást a gyrmkk fjlődéséről, z alapvtő fontosságú a szmélyr szóló nvlés kialakításában és a családokat sgítő gyrmknvlésbn. Tlphly óvodában tartott alkalmazotti értkzltk rndszrsség: szükség szrint Résztvvők: intézményvztő vagy hlyttsi tlphly óvoda kijlölt képvislőj tlphly óvoda pdagógusai bölcsőd szakmai vztőj nvlőmunkát sgítő dolgozók Intézményvztő és a Bölcsőd A bölcsődi csoportot közvtlnül a bölcsőd szakmai vztőj irányítja. A bölcsődi szakmai vztő közrműködésévl biztosítja a szakmai program mgvalósulását. Az intézményvztő és a bölcsőd szakmai vztőj a rndszrsíttt mgbszéléskn kívül közvtln tlfonon és szmélys kapcsolatban állnak gymással. A bölcsődébn folytatott mgbszélésk rndszrsség: szükség szrint Résztvvők: intézményvztő vagy hlyttsi tlphly óvoda kijlölt képvislőj tlphly óvoda óvodapdagógusai bölcsőd szakmai vztőj Óvoda és szülők Szülői értkzlt évnt két - három alkalommal krül összhívásra, mlyn mindkét óvodapdagógus jln van. Rndkívüli szülői értkzltt kll tartani, ha összhívását az óvodapdagógusok, illtv a szülők 1/3 rész kzdményzi. A szülői értkzltkről az óvodapdagógusok fljgyzést készítnk, amly az óvodai dokumntumok fontos részét képzi. Azokat a kérdéskt, amlykbn a szülői értkzlt nm tudott döntni, az óvodai szülői szrvzt ülésén tovább kll tárgyalni. Nyílt napok évnt három-négy alkalommal krülnk mgszrvzésr az óvodapdagógus párok közötti munkamgosztás szrint Nyílt hét évnt gy-két alkalommal krül mgtartásra Nyilvános ünnpélyk Alkotó- és játszódélutánok 16

18 Családlátogatások évnt lgalább gy alkalommal mindkét óvodapdagógus által, illtv szükség szrint Fogadóórák a szülőkkl való időpont gyzttés után Egyéb, közös óvodai rndzvényk alkalmával Írásos tájékoztatás a hirdtőtáblán, illtv az üznő füztkbn történik Szülői Szrvzt mgbszélési Honlap lérhtőség Tájékoztatás formái: Bszélgtésk érkzéskor és hazamntlkor Szülői értkzlt Hirdtőtábla Üznő füzt Időpont gyzttés után gyéni bszélgtés Szrvztt programok Mivl mindgyik más-más szrpt tölt b, a cél minél többt alkalmazni közülük. Az óvodai és bölcsődi szülői szrvzt részér vélményzési jog biztosított: az SZMSZ szülőkt érintő rndlkzésibn a szülőkt anyagilag is érintő ügykbn az óvoda, a bölcsőd és a család közötti kapcsolattartás rndjénk és a gyrmkvédlmi fladatoknak a mghatározásában a házirnd összállításában a szülői értkzltk napirndjénk mgállapításában A vztők és a szülői szrvzt közötti kapcsolattartás rndj Mindn óvodai és bölcsődi gységbn mgszrvzik a szülők képvisltér a szülői választmányt, mlynk lnöki az óvodai választmány tagjai. Az óvodai és bölcsődi szintű szülői szrvzt vztőjévl az intézményvztő, a csoportszintű ügykbn a csoport szülői szrvztk képvislőivl az óvodapdagógus, az óvodapdagógus komptncia trültét mghaladó ügykbn a vztő hlytts, illtv a tlphly óvoda kijlölt képvislői tartják a kapcsolatot. Az intézményvztő és az óvodai, bölcsődi szülői szrvzt képvislőj az gyüttműködés tartalmát és formáját évnt gyzttik (munkaprogram). A szülői szrvzt képvislőj részt vsz a nvlőtstülti értkzltkn, szülőkt érintő napirndi pontok tárgyalásán, vélményzési joga van. 17

19 A tlphly óvoda és a bölcsődi csoport szülői szrvztévl a tlphly óvodák kijlölt képvislői és a bölcsőd szakmai vztőj működik gyütt, vélményükt, javaslataikat továbbítják az óvoda vztőség flé. A csoportokban működő szülői szrvzttl a csoportban dolgozó óvodapdagógusok tartják a kapcsolatot Közalkalmazotti tanács és Szülői Szrvzt A közalkalmazottak részvétli jogait a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak közösség nvébn, az általuk közvtlnül választott Közalkalmazotti Tanács gyakorolja. Közalkalmazotti tanácsot kll választani mindn olyan munkáltatónál, ahol a közalkalmazottak létszáma a 15 főt léri. Szülői szrvztt a szülők jogaik érvénysítésér, kötlzttségük tljsítésér hoznak létr. A szülői munkaközösségt a szülők választják. Fladatuk, hogy figylmml kísérjék a gyrmki jogok érvénysülését, tájékozódjanak a pdagógiai munka rdménysségéről Külső kapcsolatok rndszr Az óvodát és a bölcsődét külső intézménykkl, szrvkkl fnntartott kapcsolatban az intézményvztő képvisli. A bölcsőd szakmai vztőj, a tlphlyóvoda kijlölt képvislőj a fladatmgosztás szrint tartanak kapcsolatot a külső szrvkkl. A kapcsolattartók rndszrsn bszámolnak a vztőnk a nvlőtstült lőtt. A közvtln partnrkkl vztői szintn az intézményvztő gondozza a kapcsolatot. Az intézmény rndszrs kapcsolatot tart: a fnntartóval az általános iskolával Bölcsődi Módszrtani Központtal a Hajdú-Bihar Mgyi Pdagógiai Intézttl Pdagógiai Szakszolgálattal Gyrmkjóléti Szolgálattal az gészségügyi szrvkkl (gyrmkorvos, védőnő stb.) az óvodákat támogató két alapítvánnyal (Csicsrgő, Polgári Gyrmkmosoly) az Óvodapdagógusok Egysültévl az Ady Endr Művlődési Központtal és a Könyvtárral Polgári Roma Nmztiségi Önkormányzattal az gyházak képvislőivl 18

20 4.14. Az óvodai gyrmk- és ifjúságvédlmi fladatok llátása, gyüttműködés a Gyrmkjóléti Szolgálat szakmbrivl A gyrmkvédlmi fladatokat az intézményvztő hlytts és a tlphly óvoda kijlölt képvislőj látják l: gyüttműködnk a Gyrmkjóléti Szolgálat szakmbrivl javaslatot tsznk mglőző óvó-védő intézkdésk mgtétlér figylmml kísérik az 5. éltévükt btöltő gyrmk rndszrs óvodába járását. A nvlési év kzdtén, az óvoda hirdtő tábláján a szülők számára közzé kll tnni: az óvodai gyrmkvédlmi fllős nvét a fogadóóra időpontját a Gyrmkjóléti Szolgálat címét a Pdagógiai Szakszolgálat címét A gyrmkk éltévl kapcsolatos ünnpélyk, mgmlékzésk rndj, a hagyományápolással kapcsolatos fladatok Nyilvános ünnpélyk: Anyák napja Évzáró ( két ünnpély gyüttsn is szrvzhtő), amlyk az óvoda zárása után, illtv munkaszünti napon is tarthatók. A gyrmkk műsorral készülnk. Ezkr a szülők kapnak mghívást, akik más vndégt is hozhatnak. Nyilvános ünnpk: a Farsang a nagycsoportosok búcsúja a karácsonyi nagyszülők találkozója Nm nyilvános ünnpk: Mikulás Karácsony Húsvét Gyrmknap Mgünnplésük módját az évs munkatrv tartalmazza A csoportokban mgünnplik a gyrkk név- és szültésnapját. Az ünnpkhz alkalmazkodva, a csoportban kialakult szokások szrint készítnk ajándékot, díszítik a csoportszobát. 19

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Lonardo da Vinci Innováció transzfr projktkr Az Egész éltn át tartó tanulás program 1 krtébn amlyt gyrészről a Tmpus Közalapítvány Hivatalos jogi forma: közalapítvány Nyilvántartási

Részletesebben

Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete

Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete 8 9 3 8 2 0-9 3 3-5 2 9-9 Nagycsaládosok "Szivárvány" Egysült 8230 Balatonfürd, Rózsa u. 2. Közhasznú Egyéb Szrvzt Egyszrűsíttt Bszámolója Evs zárómérlg 2008. január 0.- 2008. dcmbr 3 2008 Kcli Riilatonlurd.

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám hvs mgyi PÉNZVILÁG a média gr Nonprofit kft. ingyns kiadványa 2011. fbruár 2. évfolyam 2. szám Takarékos és környzttudatos mgyi költségvtés Hosszú évk után takarékos és környzttudatos költségvtés lht a

Részletesebben

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül ISO 9000 és ISO 20000, minőségmndzsmnt és információtchnológiai szolgáltatások mndzsmntj gy szrvztn blül dr. Vondrviszt Lajos, Vondrviszt.Lajos@nhh.hu Nmzti Hírközlési Hatóság Előzményk A kormányzati intézményk

Részletesebben

I. SZEMÉLYI RÉSZ. 112/2005. (XI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár gazdasági igazgatóhelyettesének. szükséges fenntartói egyetértésről 3

I. SZEMÉLYI RÉSZ. 112/2005. (XI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár gazdasági igazgatóhelyettesének. szükséges fenntartói egyetértésről 3 SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 112/2005. (XI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Mgyi Lvéltár gazdasági igazgatóhlyttsénk magasabb vztői mgbízásához szükségs fnntartói gytértésről 3 II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 28/2005.

Részletesebben

Érvénys: 2015. szptmbr 09től H I R D E T M É N Y A gazdálkodó szrvk részér folyósított hitlk után flszámított kamatról, kzlési költségről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI KÖLTSÉG Hitlfajta Vállalkozói hitl

Részletesebben

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll?

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll? LKOZÁSÁRÓL A LL Á V K IÓ C Á M R INFO L, BÁRMIKOR! O H R Á B L, A N N AZO Mit szóln gy könyvlőhöz, ki np 24 órájábn z Ön rndlkzésér áll? Lépjn b -fiókjáb, és zonnl látj válllkozás: rdményét főkönyvi kivontát

Részletesebben

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1)

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1) A Mozilla ThundrBird lvlzőprogram haszálata (Készíttt: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Vrsion 1.1) Tartalomjgyzék Tartalomjgyzék...1 A Központi Lvlző Szrvr használata... 1 A ThundrBird lvlzőprogram

Részletesebben

7. Nevelési évben, tanévben tervezett rendezvények, események időpontjai (munkaterv alapján 2014. augusztus 30. Hajdúsámsonban a Városnap 2014.

7. Nevelési évben, tanévben tervezett rendezvények, események időpontjai (munkaterv alapján 2014. augusztus 30. Hajdúsámsonban a Városnap 2014. VALCER ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4029 Dbrcn, Mnti zrds u. 3. / 06-52/419-113; 06-30/279-07-22 valcr1@frmail.hu www.valcr.hu Adóám:18562848-2-09 Különös közzététli lista 2014/2015-s tanév Kéült a Krmány

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat Pick Alapítványi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Intézményt üzemeltető Alapítvány képviselője: Muhariné Bíró Mária Szakmai programért felelős: Muhariné Bíró Mária, Tatár Zsuzsanna

Részletesebben

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni.

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni. Játékok a tanításhoz? - 1 - Tanító játékok? A Lgo kockák gészn biztosan fontos szívügyi gy gész sor gyrk és szül gnráció éltébn. Mi köz van a Lgo kockáknak a tanuláshoz? Vagy lht gyáltalán tanítani /órákat

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés 1

Az éves statisztikai összegezés 1 21. mlléklt 2/2006. (I. 13.) IM rndlthz Az évs sttisztiki összgzés 1 Sttisztiki összgzés z évs közbszrzéskről Kbt. IV., VI. fjzt, vlmint ngydik rész szrinti jánltkérők vontkozásábn 1. Az jánltkérő nv,

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Zoopedagógiai módszerek

Zoopedagógiai módszerek 59 III. fjzt Trvzz rugalmasan! Zoopdagógiai módszrk Állatkrtb készülünk a gyrmkcsoportunkkal. Gyrkk! Mgnézzük az oroszlánt, a jgsmdvét, a zsiráfot, a gorillát és a tigrist. mondhatjuk a gyrkknk, akik ttől

Részletesebben

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok á z h i y g k r D Hírk ám 1. sz lyam o f év XI.. 2010 ár Janu t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. CÉLEGYENESBEN! Nyrtk a horgászok Jó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Műszaki rajz készítés a térfogati illetve felület modellből, Műhelyrajzok és darabjegyzékek készítése,

Műszaki rajz készítés a térfogati illetve felület modellből, Műhelyrajzok és darabjegyzékek készítése, . BEVEZETÉS CAD/CAM/CAE RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA Dr. Mikó Balázs. Számítógéppl sgíttt trvzés A számítógéppl sgíttt trvzés alatt (CAD computr aidd dsign) többfél, számítógépn alapuló módszrt értünk, amly

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben

A vállalati likviditáskezelés szerepe eszközfedezettel rendelkező hitelszerződésekben VERSENY ÉS SZABÁLYOZÁS Közgazdasági Szml LVIII. évf. 2011. július augusztus (633 652. o.) Havran Dánil A vállalati likviditáskzlés szrp szközfdzttl rndlkző hitlszrződéskbn Az alkun alapuló mgközlítés rdményi

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tl. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI havilap. Mesterségünk a turizmus

FEJÉR MEGYEI havilap. Mesterségünk a turizmus FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. MÁRCIUS, IV. ÉV FO LYAM, 3. SZÁM Szml Pakson BESZÁMOLÓNK A 4. OLDALON A mgyhatár nm lht a fjlsztésk gátja Rndhagyó bizottsági üléskt tartott a mgyi közgyűlés

Részletesebben

FEJER LAP. Százszorszépek. FEJÉR MEGYEI havilap. Nyernek a kártyán! Áttörés Isztambulban. Jó tanulók, jó sportolók. Borynak nem kell cégér

FEJER LAP. Százszorszépek. FEJÉR MEGYEI havilap. Nyernek a kártyán! Áttörés Isztambulban. Jó tanulók, jó sportolók. Borynak nem kell cégér FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. JANUÁR, IV. ÉV FO LYAM, 1. SZÁM Százszorszépk 30 ÉVES A SZÁZSZORSZÉP TÁNCEGYÜTTES 10. OLDAL Nyrnk a kártyán! Kis- és középvállalkozások zrink sgít Fjér

Részletesebben

Tőzsde - ismétlés. A tőzsde gyakorlati szemmel. 13. hét

Tőzsde - ismétlés. A tőzsde gyakorlati szemmel. 13. hét A tőzsd gyakorlati szmml 13. hét 2009.11.30. 1 Tartalom 1) Tőzsdi és tőzsdén kívüli krskdés összhasonlítása 2) Tőzsdi krskdési rndszrk 3) Indxk 4) Krskdés a BÉT-n 5) Ép ügyltk lszámolása 6) Elérhtő piaci

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata 53. sz. mérés Hurokszaályozás vizsgálata nagyszültségű alap- illtv losztóhálózat (4,, kv a hálózatok unkcióáól kövtkzőn hurkolt (töszörösn hurkolt kialakítású. sok csomóponttal, tö táplálási illtv ogyasztási

Részletesebben

1956-os megemlékezés Brüsszelben

1956-os megemlékezés Brüsszelben u hírlvél A Fidsz Magyar Polgári Szövtség Európai Parlamnti Képvislőcsoportjának hírlvl 2012. októbr Növkszik a nmzti parlamntk szrp a jogalkotásban A tagállami parlamntk szrpénk növkdéséről és az urópai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai

Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai ÉLETEM w Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai A fjlődéslélktan művlői és ismrői számára nm újság, hogy a gyrmk llki fjlődésébn szociális körülményir, zn körülményink változására is tkintttl

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

Utófeszített vasbeton lemezek

Utófeszített vasbeton lemezek Utófszíttt vasbton lmzk Pannon Fryssint Kft. 1117 udapst, udafoki út 111. Tl.: + 36 1 279 03 58 - Fax: + 36 1 209 15 10 www.fryssint.com 2008. dcmbr Utófszíttt vasbton lmzk z utófszíttt szrkztk alkalmazása,

Részletesebben

CSOMÁDI. 2012. november. www.csomaditukor.com. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! II. évfolyam, 11. szám.

CSOMÁDI. 2012. november. www.csomaditukor.com. Lássunk tisztán! Polgári összefogás Csomád tiszta közéletéért! II. évfolyam, 11. szám. CSOMÁDI 2012. novmbr Tükör Tükör II. évfolyam, 11. szám Advnt az oviban www.csomaditukor.com Lsz vagy nm lsz...?! Mindnki gondolkozott már azon, hogyan lhtn csökkntni a mindnnapi élt költségit. Ilynkor

Részletesebben

Szennyvíz beruházás. v n. 2010 uár Febr

Szennyvíz beruházás. v n. 2010 uár Febr á z h i y g k r D Hírk szám. 2 am y l o évf XI.. 2010 uár Fbr t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. Sznnyvíz bruházás Szrintm még nnyir

Részletesebben

FEJER LAP. Megyei lakásotthonok újultak meg BESZÁMOLÓ A 4 5. OLDALON. FEJÉR MEGYEI havilap. Veterán repülők és ejtőernyősök

FEJER LAP. Megyei lakásotthonok újultak meg BESZÁMOLÓ A 4 5. OLDALON. FEJÉR MEGYEI havilap. Veterán repülők és ejtőernyősök FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. SZEPTEMBER, IV. ÉV FO LYAM, 9. SZÁM Mgyi lakásotthonok újultak mg BESZÁMOLÓ A 4 5. OLDALON Hazaérkztt a koronázási palást Újra van Fhérváron koronázási

Részletesebben

Életkor (Age) és szisztolés vérnyomás (SBP)

Életkor (Age) és szisztolés vérnyomás (SBP) Lináris rgrsszió Éltkor (Ag) és szisztolés vérnyomás (SBP) Ag SBP Ag SBP Ag SBP 22 131 41 139 52 128 23 128 41 171 54 105 24 116 46 137 56 145 27 106 47 111 57 141 28 114 48 115 58 153 29 123 49 133 59

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI havilap. Ügyfélbarát közigazgatás létrehozása a cél

FEJÉR MEGYEI havilap. Ügyfélbarát közigazgatás létrehozása a cél FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. OKTÓBER, IV. ÉV FO LYAM, 10. SZÁM Új vztés a mgy élén BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS MEGYEI EREDMÉNYEIRŐL 2 3. OLDAL Történlmi lhtőség lőtt állunk

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI havilap. Visszakapja régi fényét

FEJÉR MEGYEI havilap. Visszakapja régi fényét FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2009. DECEMBER, III. ÉV FO LYAM, 12. SZÁM Áldott karácsonyt és boldog új évt! Köszönt az lsttk flkarolásáért A Szociális Munka Napja alkalmából Balsay István

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Nem technikai összefoglaló

Nem technikai összefoglaló A V r s p a t a k P r o j k t Lgislaţi Română Riscuri Proictul Roşia Montană chnologis BAT bl Practics BAP Bst Availabl Tchnologis BAT sponsibl Mining Bst Availabl Practics BAP Rsponsibl Mining Economi

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

XX. ! e. A fesztivál támogatói: Médiapartnerek: Zalaegerszeg belváros

XX. ! e. A fesztivál támogatói: Médiapartnerek: Zalaegerszeg belváros XX. 2014. XX. május 12-18. Zalagrszg blváros! r g z s r g i k n mind XX. A fsztivál támogatói: Zala mgyi Kormányhivatal Zalagrszgi Rndőrkapitányság Médiapartnrk: ZALAEGERSZEGI TELEVÍZIÓ FESZTIVALKALAUZ.HU

Részletesebben

RM CoolClamp elektromos hűtésű univerzális kazettás csipesz

RM CoolClamp elektromos hűtésű univerzális kazettás csipesz RM CoolClamp lktromos hűtésű univrzális kazttás csipsz INHECO-cikkszám: 7900100 LEICA-cikkszám: 14 0502 46537 Flhasználói kézikönyv V1.1-s vrzió 2011. úlius A kézikönyvt mindi tartsa az szköz közlébn.

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

1. ábra A rádiócsatorna E négypólus csillapítása a szakaszcsillapítás, melynek definíciója a következő: (1)

1. ábra A rádiócsatorna E négypólus csillapítása a szakaszcsillapítás, melynek definíciója a következő: (1) Az antnna Adó- és vvőantnna Az antnna lktomágnss hullámok kisugázásáa és vétlé szolgáló szköz. A ádióndszkbn btöltött szp alapján az antnna a tápvonal és a szabad té közötti tanszfomáto, mly a tápvonalon

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda igazgatói állásának betöltésére

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. november 30.) a kozmetikai termékekről 2009.12.22. Az Európi Unió Hivtlos Lpj L 342/59 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1223/2009/EK RENDELETE (2009. novmr 30.) kozmtiki trmékkről (átolgozás) (EGT-vontkozású szövg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ

Részletesebben

7. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület!

7. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! 7. napirendi pont Tárgy: A Szivárvány Óvoda és Bölcsöde alapító okiratának a létszám és csoportszám változása folytán történő módosítása és egységes szerkezetbe foglalása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester

Részletesebben

Olaszteleki Információs és Közéleti Lap

Olaszteleki Információs és Közéleti Lap Olasztlki Információs és Közélti Lap 2. SZÁM 2008 április-június április-június április-június április-június 2008 Boldog idõk látszik a munkátok rdmény, fogyott a vgyszr - ügysnk, jó munkásnak bcézv minkt.

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/12. szám 2011. február 11. péntek. 300 ezer forintot érõ gyorshajtás Vácon

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/12. szám 2011. február 11. péntek. 300 ezer forintot érõ gyorshajtás Vácon Szrksztőség: Vác, Csányi körút 45. Tl./fax: 27/316-100 Olvasószolgálat: munkanapokon 9 és 15 óra között. Ára: lőfiztőknk 105, árusoknál 120 forint. V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN XX/12.

Részletesebben

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése A közpotos furérhámozás éháy alapösszfüggés 1. ábra: A hámozás jllmző myiségi Az 1. ábra forrása: Dr. Lugosi Armad ( szrk. ) : Faipari szrszámok és gépk kéziköyv Műszaki Köyvkiadó, Budapst, 1987, 57. oldal.

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10 ÖBL.) SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZ TISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE PROJEKTMENEDZSMENT

FÜZESGYARMAT VÁROS (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10 ÖBL.) SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZ TISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE PROJEKTMENEDZSMENT FÜZESGYARMAT VÁROS (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10 ÖBL.) SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZ TISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE PROJEKTMENEDZSMENT KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0014 SZÁMÚ PROJEKT 1 1. AZ ELŐTERJESZTÉS CÉLJA Az lőtrjzté

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALOTAI VADVIRÁG ÓVODA 2011. Készítette: Nedoba Katalin Budapest, 2011. július 20. AZ SZMSZ ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 1. A közoktatásról

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Félévs jlntés 2015. A Concord Részvény Bfkttési Alap Félévs jlntés a 2014. évi XVI. törvény 6. számú mlléklt alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2009. NOVEMBER, III. ÉV FO LYAM, 11. SZÁM Az '56-os hősökr mlékztk BESZÁMOLÓNK AZ ESEMÉNYRŐL A 4 6. OLDALON Az új mgyi főépítész Ismét van Fjér mgyénk főépítész,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 317-17/2010. 27. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Merre tovább közvilágítás?

Merre tovább közvilágítás? IV. Önkormányzati Enrgtikai Konfrncia Mrr tovább közvilágítás? Visi Frnc krskdlmi igazgató ELMIB Zrt. 8800 Nagykanizsa, Csngry út 9. Tl.: 93 537 540 Fax: 93 537 549 lmib@lmib.hu www.lmib.hu ETK Önkormányzati

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. Adatkezelési szabályzat 1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek

Részletesebben

Bándi Német Nemzetiségi Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Készült: 2014. január 16.

Bándi Német Nemzetiségi Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Készült: 2014. január 16. 1 Bándi Német Nemzetiségi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: 2014. január 16. 2 Intézmény OM - azonosítója: 036951 Készítette: Görögné Pichner Bernadett Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

a természet nem magyarázkodik, hanem csak megnyilatkozik Várkonyi Nándor

a természet nem magyarázkodik, hanem csak megnyilatkozik Várkonyi Nándor Krszturi Endr dr.: BIOGRAVITÁCIÓ a trmészt nm magyarázkodik, hanm sak mgnyilatkozik Várkonyi Nándor Összfoglalás Szrzö arra vállakozott, hogy a biogravitáió fogalmát és jlnségkörét gzakt összfüggésk alapján

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DEMECSERI TÜNDÉRKERT ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. AUGUSZTUS, IV. ÉV FO LYAM, 8. SZÁM Újra zakatol a vonat BESZÁMOLÓ A 2. OLDALON Újabb félmillió az árvízkárosultaknak A martonvásári Brunszvik-kastély

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben