Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napsugár Óvoda és Bölcsőde"

Átírás

1 Napsugár Óvoda és Bölcsőd (4090 Polgár, Bssnyi út 4-5) Szrvzti és Működési Szabályzata Hatálybalépés időpontja: novmbr 27. Érvénysség: visszavonásig

2 A Szrvzti és Működés Szabályzat tartalomjgyzék 1. Szrvzti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült Óvodai tvéknységr vonatkozó jogszabályok Bölcsődi tvéknységr vonatkozó jogszabályok Hatálybalépés Az SZMSZ hatálya kitrjd Alapító okirat főbb adatai Az óvoda szrvzti flépítés Működés rndj Intézményvztő Az általános intézményvztő hlytts fladatai A szakmai intézményvztő hlytts fladatai Tlphly óvoda kijlölt képvislőjénk fladatai Bölcsőd szakmai vztőjénk fladatai Az intézményvztői tam fladatai A hlyttsítés rndj Az intézménybn dolgozó közalkalmazottak fladatai, jogai, működés Szakmai munkaközösségk működés Pdagógiai-szakmai munka blső llnőrzésénk rndj Blső kapcsolattartás rndszr, formái Közalkalmazotti Tanács és Szülői Szrvzt Külső kapcsolatok rndszr Az óvodai gyrmk- és ifjúságvédlmi fladatok llátása, gyüttműködés A gyrmkk éltévl kapcsolatos ünnpélyk, mgmlékzésk rndj, a hagyományápolással kapcsolatos fladatok Az óvoda nyitva tartása, a vztők bnntartózkodása Az óvoda nyitvatartási rndj A vztők bnntartózkodása A hlyiségk használati rndj Az intézménnyl jogviszonyban nm állók blépésénk, bnntartózkodásának rndj A közalkalmazottak munkarndj Óvodapdagógusok és pdagógiai asszisztnsk munkarndj A nvlési év rndj Rndszrs gészségügyi llátás és flügylt rndj I n t é zm é n y i v é d ő, ó v ó l ő í r á s o k Az óvodai dokumntumok nyilvánosságra hozatalának rndj Záró rndlkzésk Záradék sz. Mlléklt: Az Intézmény szrvzti és vztési szrkzt

3 1. A Szrvzti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbi jogszabályok alapján készült Óvodai tvéknységr vonatkozó jogszabályok 35/2014. (IV. 30.) EMMI rndlt a 2014/2015-ös tanév rndjéről 277/1997. (XII. 22.) Korm. rndlt a pdagógus-továbbképzésről, a pdagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésbn részt vvők juttatásairól és kdvzményiről 363/2012. (XII. 17.) Korm. rndlt az Óvodai nvlés országos alapprogramjáról 32/1997. (XI. 5.) MKM rndlt a nmzti, tnikai kisbbség óvodai nvlésénk iránylv kiadásáról A nmzti köznvlésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 229/2012. Korm. (VIII.28.) Korm. rndlt a köznvlés információs rndszrénk létrhozása és működttéséről (KIR) évi XXXI. törvény a gyrmkk védlméről és a gyámügyi igazgatásról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rndlt a nvlési-oktatási intézményk működéséről és a köznvlési intézményk névhasználatáról 326/2013. (VIII.30.) Korm. rndlt a pdagógus lőmntli rndszréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznvlési intézménykbn történő végrhajtásáról 138/1992. (X. 8.) Korm. rndlt a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrhajtásáról a közoktatási intézménykbn 18/1998. (VI.3.) NM. rndlt a frtőző btgségk és járványok mglőzés érdkébn szükségs járványügyi intézkdéskről A közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) A Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 2

4 1.2. Bölcsődi tvéknységr vonatkozó jogszabályok: évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális llátásokról 369/2013. (X.24.) Kormányrndlt a szociális gyrmkjóléti és gyrmkvédlmi szolgáltatók, intézményk és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és llnőrzéséről 8/2000. (VIII.4.) SZCSM. rndlt a szmélys gondoskodást végző szmélyk adatainak működési nyilvántartásáról 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rndlt a szmélys gondoskodást végző szmélyk továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 328/2011. (XI.29.) Korm. Rndlt a szmélys gondoskodást nyújtó gyrmkjóléti alapllátások és gyrmkvédlmi szakllátások térítési díjáról és az igénylésükhöz flhasználható bizonyítékokról évi XXXI. törvény a gyrmkk védlméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.30.) NM. rndlt a szmélys gondoskodást nyújtó gyrmkjóléti, gyrmkvédlmi intézményk, valamint szmélyk szakmai fladatairól és működésük fltétliről 37/2014. (IV.30.) EMMI rndlt a közétkzttésr vonatkozó táplálkozásgészségügyi lőírásokról (Hatályos: től) 1.3. Hatálybalépés Az SZMSZ határozatlan időr szól. Módosítására akkor krül sor, ha a fnti jogszabályok mgváltoznak, vagy ha a nvlőtstült, vagy a fnntartó rr javaslatot tsz Az SZMSZ hatálya kitrjd az intézményvztőr vztő hlyttskr, tlphly óvoda kijlölt képvislőjér a bölcsőd szakmai vztőjér óvodapdagógusokra pdagógiai asszisztnskr pdagógiai munkát sgítő munkatársakra a nvlőmunkát sgítőkr az óvodába és bölcsödéb járó gyrkk közösségér a gyrmkk szülir, törvénys képvislőir 3

5 2. Alapító okiratfőbb adatai A költségvtési szrv 1. Mgnvzés: Napsugár Óvoda és Bölcsőd 2. Székhly: 4090 Polgár Bssnyi u OM azonosítója: Létrhozásáról rndlkző határozat: 41/1990. (XII.17.) sz. határozat 5. Az alapítás időpontja: Az alapító nv és cím: Polgár Város Önkormányzatának Képvislő-tstült 4090 Polgár Barankovics tér A fnntartó nv és cím: Polgár Város Önkormányzata 4090 Polgár Barankovics tér Tlphly: Móra úti óvoda 4090 Polgár Móra F. u Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású intézmény:óvoda és bölcsőd. Az óvoda a gyrmk 3 évs korától a tankötlzttség kzdtéig nvlő intézmény. A bölcsőd a 3 évn aluli kisgyrmkk napközbni llátását biztosító intézménygység. 10. Jogszabályban mghatározott közfladatának mgnvzés: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény alapján: óvodai nvlés a nmzti köznvlésről szóló évi CXC. törvény alapján: óvodai nvlés a gyrmk védlméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján: bölcsődi gondozás és nvlés 11. Irányító szrv nv, cím: Polgár Város Önkormányzatának Képvislő-tstült 4090 Polgár Barankovics tér Törzskönyvi nyilvántartási száma: Az illtéksségi, működési kör: Polgár Város közigazgatási trült 14. A költségvtési szrv vztőjénk kinvzési rndj A magasabb vztői mgbízást a Képvislő-tstült adja, az állást nyilvános pályázat útján tölti b. A mgbízás időtartama 5 év a fnntartó döntés szrint, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján. Egyéb munkáltatói jogokat a Polgármstr gyakorolja átruházott hatáskörbn. 4

6 15. A költségvtési szrv államháztartási szakágazati (TEAOR) bsorolása és mgnvzés: Óvodai nvlés 16. Az alaptvéknység mghatározása: A kisgyrmkk óvodai nvlés, a bölcsődi llátás biztosítása a városban. A nmztiségi óvodai nvlés és llátás intgrált mgszrvzés. 17. A költségvtési szrv alaptvéknységénk kormányzati funkciók szrinti bsorolása: Nmztiségi Óvodai nvlés, llátás szakmai fladatai Óvodai intézményi étkzttés Gyrmkk napközbni llátása Óvodai nvlés llátás, szakmai fladatai Óvodai nvlés llátás, működttési fladatai Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 18. Engdélyztt férőhly száma maximális bfogadóképsség: óvoda: 270 fő bölcsőd: 14 fő 19. Nvlési, oktatási fladatot llátó fladatllátási hlynként flvhtő maximális gyrmklétszám: óvoda: 9 csoport székhlyn: 6 csoport tlphlyn: 3 csoport Bssnyi úti székhly óvodába maximálisan flvhtő létszám: 180 fő Móra úti tlphly óvodába a maximálisan flvhtő létszám: 90 fő Bölcsőd: 1 csoport flvhtő létszám: 14 fő 20. A fladatllátást szolgáló vagyon: Polgár, Bssnyi u sz. alatti 1105/2. hlyrajzi számú, 7593 m 2 alaptrültű ingatlan és flépítménys ingatlana Polgár Móra F. u. 8. sz. alatti 2728/1. hlyrajzi számú, 2241 m 2 alaptrültű ingatlan és flépítménys ingatlana 5

7 3. Az óvoda szrvzti flépítés 3.1. Vztő bosztások Magasabb vztői bosztású: intézményvztő Vztő bosztásúak: - az intézményvztő-hlyttsk - bölcsőd szakmai vztőj 3.2. A vztői tam állandó tagjai intézményvztő: 1 fő intézményvztő hlytts: 2 fő bölcsődi szakmai vztő: 1 fő tlphly óvoda kijlölt képvislőj: 1 fő 3.3. Az alkalmazotti közösségt az óvoda és bölcsőd székhlyén és tlphlyén foglalkoztatott valamnnyi közalkalmazott alkotja. Ezn blül közösségt alkotnak a székhlyn és a tlphlyn foglalkoztatott közalkalmazottak A nvlőtstültt az óvoda és bölcsőd székhlyén és tlphlyén foglalkoztatott óvodapdagógusok, pdagógiai asszisztnsk alkotják. A székhlyn, valamint a tlphlyn működő óvodapdagógusok, és pdagógiai asszisztnsk önálló közösségt is alkothatnak Munkatársi közösség a működési fladatokat sgítő, llátó tchnikai-műszaki alkalmazottak 3.6. Bölcsődi dolgozók 3.7. Szakmai munkaközösségt hozhatnak létr az óvodapdagógusok azonos fladatok llátására a székhlyn és a tlphly óvodában Szakmai csoportot alkotnak az óvoda székhlyén és a tlphly óvodában a pdagógiai munkát sgítő munkatársak (dajkák) Az óvodatitkár az intézményvztőhöz közvtlnül bosztott ügyintéző Érdkképvislti csoportok: Közalkalmazotti Tanács Szülői Szrvztk A Napsugár Óvoda és Bölcsőd szrvzti flépítését és vztési szrkztét az SZMSZ 1. sz. mlléklt tartalmazza. 6

8 4. Az intézmény működési rndj 4.1. Intézményvztő: Az óvoda élén az intézményvztő áll, aki az intézményfllős vztőj. Magasabb vztő bosztású közalkalmazott. Munkáját két intézményvztő hlytts, a bölcsődi szakmai vztő, valamint a tlphly óvoda kijlölt képvislőj közrműködésévl látja l. A vztő jogállását a Kjt. vonatkozó rndlkzési határozzák mg. A vztésbn fllősség trhli, illtv döntési és képvislti jog illti mg. Az intézményvztő további állandó és sti fladatokat is mgállapíthat az intézményvztő hlytts, a tlphly óvoda kijlölt képvislőj és a bölcsőd szakmai vztőj részér. Kizárólagos hatásköréb tartozik: az intézmény képvislt az alkalmazotti közösség fltti munkáltatói jogkör gyakorlása közalkalmazotti jogviszony mgszünttés fllősségr vonás 4.2. Az általános intézményvztő hlytts fladatai: a szülői szrvzttl való kapcsolattartás óvodapdagógusok és dajkák munkájának szrvzés, irányítása a nvlőtstült jogköréb tartozó döntésk végrhajtásának llnőrzés nyári szabadságolási trv lkészítés a hlyttsítésk mgszrvzés, hlyttsítési napló vztés, összsítés és ladása llnjgyzés 4.3. A szakmai intézményvztő hlytts fladatai: a nmzti és óvodai ünnpk mgszrvzés a gyrmkvédlmi fladatok végrhajtásának llnőrzés a tlphly óvodával való kapcsolattartás munkatársi értkzltk lőkészítés, nvlési értkzltk szrvzés továbbképzésk, hospitálások szrvzés a szakmai llnőrzési és továbbképzési trv lkészítésébn közrműködés tljsítmény-értéklésk lkészítésébn közrműködés szakmai-pdagógiai llnőrzéskbn, minősítéskbn közrműködés Az intézményvztő hlyttsk fllősség: Az intézményvztő általános és szakmai hlyttsi, vztői munkájukat az intézményvztő irányításával végzik. Fllősségükt, fladataikat az SZMSZ mllékltéhz csatolt munkaköri lírás tartalmazza. 7

9 4.4. Tlphly óvoda kijlölt képvislőjénk fladatai: a tlphly óvoda nvlőtstültét vzti óvodájában irányítja, szrvzi, llnőrzi a nvlőmunkát gyüttműködik a szülői szrvzttl llátja a gyrmkvédlmi fladatokat óvodai és nmzti ünnpk mgszrvzéséről gondoskodik Tlphly óvoda kijlölt képvislőjénk fllősség:a tlphly óvoda kijlölt képvislőj llátja az azonnali intézkdést igénylő fladatokat. Részlts fladatait az SZMSZ mllékltéhz csatolt munkaköri lírás tartalmazza Bölcsőd szakmai vztőjénk fladatai: a kisgyrmknvlő és a tchnikai dolgozó munkájának szrvzés, irányítása A bölcsőd szakmai vztőj fllős:a kisgyrmk nvlő és tchnikai dolgozók munkájáért. Elvégzi azokat a pdagógiai és gyéb fladatokat, amly a szakmai program mgvalósulását biztosítja Az intézményvztői tam fladatai Az óvoda szakmai tkinttbn önálló, szrvztévl és működésévl kapcsolatban mindn olyan ügybn dönt, amlyt jogszabály nm utal más hatáskörb. Az óvoda gy hlyi Pdagógiai programot és SZMSZ-t készít. Az óvoda működését, az óvodák közötti munkakapcsolat lmélyítését a vztői tam biztosítja. Az intézményvztői tam javaslattvő, vélményzési és döntési jogkörrl rndlkzik: Döntési jogkör: azon kérdéskbn, mlyt az SZMSZ döntési jogköréb utal Vélményzési jog: a közalkalmazottak anyagi és rkölcsi lismrésébn a nvlőmunka fltétlit javító fjlsztésk mghatározásában Javaslattvő jog: mindn kérdésbn, amly összfügg az intézmény működésévl 4.7. A hlyttsítés rndj Az intézményvztőt távollétébn és akadályoztatása stén az általános intézményvztő hlytts, mindkttőjük távollétébn a szakmai intézményvztő hlytts tljs jogkörrl hlyttsíti az azonnali döntést igénylő ügykbn. Két htt mghaladó távollét stén a hlyttsítés kitrjd a tljs intézményvztői jogkörr. Együtts akadályoztatásuk stén a tlphly óvoda kijlölt 8

10 képvislőj, zt kövtőn a lgmagasabb fiztési osztályba és zn blül lgmagasabb fiztési fokozatba tartozó óvodapdagógus jogosult a szükségs és halaszthatatlan intézkdésk mgtétlér. A tlphly óvoda kijlölt képvislőjét akadályoztatása stén az általa mgbízott óvodapdagógus hlyttsíti. Intézkdési jogkör az intézmény működésévl, a gyrmkk biztonságának mgóvásával összfüggő azonnali döntést igénylő ügykr trjd ki. A bölcsőd szakmai vztőjét akadályoztatása stén az általa mgbízott kisgyrmknvlő hlyttsíti Az intézménybn dolgozó közalkalmazottak fladatai, jogai, működés Alkalmazottak Az intézmény alkalmazotti köréhz tartozik az intézmény összs dolgozója: a nvlőtstült (óvodapdagógusok) a munkatársak (pdagógiai asszisztnsk, dajkák, tchnikai dolgozók) bölcsődi alkalmazottak (szociális ágazat) A közalkalmazottak összsségét érintő kérdéskbn az alkalmazotti értkzltk összhívása szükségs. Nvlési évnként a munkatrv rögzíti a témát, időpontot. Alkalmazotti értkzlt összhívása a köznvlési törvénybn mghatározott fnntartói döntésk lőzts vélményzésér, amlyk az intézmény mgszünttésévl, átszrvzésévl, fladatának mgváltoztatásával, nvénk mgállapításával, költségvtésénk mghatározásával és módosításával, vztői mgbízással kapcsolatosak. Azokban az ügykbn, amlyk kizárólag csak a bölcsődi csoportot, a székhly vagy csak a tlphly óvodát érintik, a szrvzti gységk is tarthatnak alkalmazotti értkzltt A nvlőtstült A nvlőtstült fladatai és jogai Nvlőtstült nvlési kérdéskbn az óvoda lgfontosabb tanácskozó és határozathozó szrv. A nvlőtstült tagja mindn óvodapdagógus, pdagógiai asszisztns. A nvlőtstült lgfontosabb fladata a hlyi nvlési program és bölcsődi szakmai program lkészítés és maradéktalan mgvalósítása, záltal magas színvonalú nvlőmunka végzés. A komplx fladatnak mgfllőn, a nvlőtstült vélményző és javaslattvő jogkörrl rndlkzik mindn az intézményt, a nvlőmunkát érintő ügybn. 9

11 A nvlőtstült döntési, vélményzési, javaslattétli jogát a nvlési év folyamán trvztt és rndkívüli értkzltkn gyakorolja: - tanévnyitó - tanévzáró - évközi nvlési értkzlt A nvlőtstülti értkzlt mgszrvzésénk fladatai: A nvlőtstülti értkzltk rndjét az intézmény évs munkatrv tartalmazza. A nvlőtstülti értkzltt az intézményvztő készíti lő, írásos tájékoztatás alapján tárgyalja a nvlőtstült az óvoda pdagógiai programját a bölcsőd szakmai programját az SZMSZ trvztét az óvoda, bölcsőd házirndjét az óvodai munkatrv javaslatát az óvodai nvlés gészér vonatkozó értéklő, lmző bszámoló anyagokat Az intézményvztő az írásos anyagot a nvlőtstülti értkzlt lőtt lgalább 8 nappal ljuttatja a tlphly óvoda kijlölt képvislőjéhz, a bölcsőd vztőjéhz, akik gondoskodnak arról, hogy a nvlőtstült tagjai mgismrhssék a bnn foglaltakat. A szakmai anyagot a tlphly óvodanvlő közösség, a bölcsődi gondozók mgtárgyalják, s a közösség által kialakított vélményt a tlphly óvoda kijlölt képvislőj, a bölcsőd szakmai vztőj ismrttik a nvlőtstült lőtt. Nvlőtstülti értkzltt kll tartani: a pdagógiai program és a bölcsődi szakmai program és módosítása, lfogadására a szrvzti és működési szabályzat módosításának lfogadására a nvlési év lőkészítésér, a munkatrv lfogadására az intézmény évs munkájának értéklésér, átfogó lmzésk, értéklésk bszámolók lfogadására a nvlőtstült képvisltébn ljáró óvodapdagógus kiválasztására a házirnd lfogadására szakmai-továbbképzési trv lfogadására az intézményvztői pályázáshoz készíttt vztési programmal összfüggő szakmai vélmény kialakítására 10

12 a htdik évt btöltött gyrmk újabb nvlési événk mgkzdéséhz szükségs gytértés mgadására jogszabályban mghatározott stkbn Rndkívüli nvlőtstülti értkzltt kll tartani, ha az intézményvztő összhívja a nvlőtstült gyharmada kéri szülői szrvzt kzdményzi akkor, ha a kzdményzést a nvlőtstült lfogadta. A nvlőtstülti és az alkalmazotti közösség értkzltét az intézményvztő hívja össz az intézményvztői pályázattal kapcsolatos értkzltk kivétlévl. Az intézmény spciális hlyztéből adódóan, munkakörönként is szrvzhtő alkalmazotti értkzlt (pdagógiai munkát sgítő munkatársak) a nvlőmunka aktuális fladatainak tisztázására. A tanévnyitó értkzltn döntnk az évs munkatrv lfogadásáról, a tanévzáró értkzltn értéklik a nvlési évt, kijlölik a kövtkző nvlési évr szóló fladatokat. Évközi nvlési értkzltk témájára a szakmai munkaközösség tsz javaslatot. A nvlési értkzltt az intézményvztő hívja össz, témáját, időpontját az óvoda munkatrv rögzíti. A nvlőtstülti értkzltk mgtartására flhasználható a nvlés nélküli munkanapok időkrt. Rndkívüli nvlőtstülti értkzlt akkor hívható össz, ha a nvlőtstült vagy a szakszrvzt 1/3 rész írásban kzdményzi, mgjlölv az okot is. Az intézményvztő a rndkívüli nvlőtstülti értkzltt, a témát és időpontot mgjlölv hívja össz. A rndkívüli nvlőtstülti értkzltt nyitvatartási időn kívül, a kzdményzéstől számított 7 napon blül kll összhívni. A nvlőtstültnk kizárólagos döntési jogkör van A Pdagógiai Program lfogadásában A bölcsődi szakmai program lfogadásában A Szrvzti és Működési Szabályzat, a Házirnd lfogadásában A nvlési év munkatrvénk lfogadásában Átfogó értéklésk és bszámolók lfogadásában Intézményvztői programok szakmai vélményzésébn Nvlőtstült képvisltébn ljáró pdagógus kiválasztásában Nvlőtstülti hatáskörb tartozó fladatok és jogok átruházásában 11

13 A nvlőtstült fladatköréb tartozó ügyk átruházása, a bszámolás rndj A nvlőtstült a fladatköréb tartozó ügyk lőkészítésér vagy ldöntésér tagjaiból - mghatározott időr vagy stnként - bizottságot hozhat létr, illtv gys jogkörink gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségkr. Az átruházott jogkörök gyakorlói bszámolási kötlzttséggl tartoznak a nvlőtstültnk. A nvlőtstült döntésit gyszrű szótöbbséggl (50 % + 1) hozza. A szavazatgynlőség stén az intézményvztő dönt. A nvlőtstülti határozat pontos szövgét a jgyzőkönyv tartalmazza Munkatársak pdagógiai munkát sgítő munkatársak (dajkák) tchnikai dolgozók (óvoda titkár, karbantartó) A dajka az óvodapdagógus irányításával végzi a csoporttal kapcsolatos gondozási és takarítási fladatokat a munkaköri lírásban rögzítttk szrint. Az óvodatitkár az intézményvztő közvtln irányításával végzi adminisztratív fladatait a munkaköri lírásban foglaltak szrint. A karbantartó végzi a kisbb javítási munkálatokat, az hhz kapcsolódó anyagbszrzést, udvarrndzést a munkaköri lírás szrint. Munkatársi értkzlt: a rndkívüli munkatársi értkzlt összhívásához az alkalmazottak 1/3 részénk aláírása és az ok mgjlölés szükségs. A dajkák munkaértkzltit az általános intézményvztő-hlytts, illtv a tlphly óvoda kijlölt képvislőj hívja össz az évs munkatrv szrint. Rndkívüli stbn az intézményvztő ngdélyévl hívható össz Bölcsődi alkalmazottak Az értkzltk közötti időszakban flmrülő, a bölcsődébn folyó munka közvtln irányításához szükségs információkat az intézményvztő soron kívül, közvtlnül is mgadhatja. A bölcsőd szakmai vztőj a rndkívüli sménykt azonnal jlnti szmélysn vagy tlfonon. Az intézményvztőt mg kll hívni a bölcsődébn tartott értkzltkr, zn kívül llnőrzési trv alapján vagy szükség szrint stnként látogatja a bölcsődét. A bölcsőd értkzltit a bölcsőd szakmai vztőj, az intézményvztő lőzts értsítés mlltt hívhatja össz. A székhlyóvoda, a tlphly óvoda és a bölcsőd nvlőtstült önállóan működht, illtv hozhat döntést azokban az ügykbn, amlyk kizárólag saját szrvzti gységükt érintik. A nvlőtstülti értkzltről jgyzőkönyvt kll készítni. A jgyzőkönyv vztőj a nvlőtstült által flkért közalkalmazott. Aláírja a jgyzőkönyvvztő, 2 hitlsítő és az 12

14 intézményvztő. A jgyzőkönyv a nvlőtstülti értkzlt után krül lkészítésr, részét képzi a jlnléti ív Szakmai munkaközösségk működés A Szakmai Munkaközösségk vztői a munkaközösség nvlési trültéről alkotnak vélményt és tsznk javaslatot a fjlsztésr szóban és írásban. Az óvoda pdagógusai szakmai munkaközösségt hozhatnak létr az alábbi trültkn: Az azonos művltségi trültkn tvéknykdő pdagógusok számára a minőségi szakmai munkavégzés, a módszrtani mgújulás céljából, mly sgítségt ad az intézménybn folyó nvlő munka trvzéséhz, értékléséhz, llnőrzéséhz. Gyrmk és ifjúságvédlmi fladatok llátására. A halmozottan hátrányos hlyztű és sajátos nvlési igényű gyrkk intgrált nvlését szolgáló fladatok llátására. A szakmai munkaközösség szrvzésénk fltétli A munkaközösség vztőj az azonos szakmódszrtani, illtv az azonos nvlési fladatot llátó pdagógusok által gy évr mgválasztott és az intézmény vztőj által mgbízott pdagógus. A munkaközösség-vztői fladatok llátásának időtartamáról a választással gyidjűlg a munkaközösség dönt. A munkaközösségt a munkaközösség-vztő képvisli. Szakmai munkaközösség hozható létr 5 fő óvodapdagógus kzdményzésér. Egy intézménybn maximum 10 munkaközösség működtthtő. A munkaközösség vztőjét az intézményvztő bízza mg a munkaközösség tagjainak javaslatára. A munkaközösség évs munkatrv alapján végzi fladatait, mlyt a munkaközösség fogad l. A szakmai munkaközösség vztőj részt vsz az intézménybn folyó nvlő munka blső llnőrzésébn, az értéklésbn. A szakmai munkaközösség javaslattétli és vélményzési jogkör alapján kapcsolódik b az óvoda vztéséb. A munkaközösség a munkaprogramjának mghatározásakor figylmb vszi az óvoda munkatrvét és a nvlőtstült által átruházott fladatok llátását. Szakmai munkaközösség hatásköréb utalt döntésk: A nvlőtstült a szakmai munkaközösség fladatköréb utalja az óvodapdagógusok külön mgbízásának losztásával kapcsolatosan mghatározott vélményzési jogkörét az intézményi költségvtésbn szakmai célokra rndlkzésr álló pénzszközök flhasználásának mgtrvzésébn biztosított vélményzési jogosultságát. A szakmai munkaközösség évs munkájáról a tanév végén írásos bszámolót készít. 13

15 4.10. A pdagógiai-szakmai munka blső llnőrzésénk rndj A blső llnőrzés lgfontosabb fladata az óvodában folyó pdagógiai tvéknység és a bölcsődébn folyó szakmai tvéknység hatékonyságának mérés. A blső llnőrzés kitrjd az óvoda és bölcsőd működésénk mindn trültér. Az llnőrzés évnt lkészítndő nyilvános llnőrzési trv szrint történik. Az óvodai és bölcsődi nvlés blső llnőrzésénk mgszrvzéséért, működttéséért az intézményvztő a fllős. Az llnőrzés trvét az óvodavztő hlytts és a tlphly óvoda kijlölt képvislőink javaslatai alapján az intézményvztő készíti. A nvlőmunka blső llnőrzésér jogosultak: az intézmény vztőj az intézményvztő hlyttsk bölcsődi szakmai vztő a tlphly óvoda kijlölt képvislőj a szakmai munkaközösség vztőj Az intézményvztő közvtlnül llnőrzi a nvlőmunka blső llnőrzésér jogosultak munkáját. Az llnőrzés módszri: látogatások mgfigylésk bszámolók szóban és írásban írásos dokumntumok, gyrmkmunkák vizsgálata Rndkívüli llnőrzést kzdményzht: az intézmény vztőj az intézményvztő hlytts bölcsődi szakmai vztő a tlphly óvoda kijlölt képvislőj a szakmai munkaközösség vztőj Az llnőrzés tapasztalatai az érintttl gyénilg, szükség szrint a szakmai vztővl, a tlphly óvoda kijlölt képvislőjévl, illtv a szakmai munkaközösség vztőivl krül mgbszélésr. A nvlési évzáró értkzltn krülnk értéklésr a pdagógiai munka blső llnőrzésénk rdményi, az llnőrzés tapasztalatai, mgállapítva az stlgs fjlszthtő trültkt. Az 14

16 llnőrzéskről jgyzőkönyv készül, mlyt az érinttt flk aláírásukkal fogadják l, illtv hagyják jóvá Blső kapcsolattartás rndszr, formái Vztői tam Havonként, (mindn hónap, lső csütörtök, 14 óra) illtv szükség szrint tartott vztői mgbszélésn vsznk részt és z alkalommal bszámolnak a bölcsődébn és a tlphly óvodában folyó munkáról, illtv átvszik a szükségs információkat. Résztvvők: intézményvztő intézményvztő hlyttsk tlphly óvoda kijlölt képvislőj bölcsőd szakmai vztőj IPR mndzsmnt vztőj Szakmai munkaközösség Szakmai mgbszélésk rndszrsség: szükség szrint Résztvvők: intézményvztő intézményvztő hlyttsk tlphly óvoda kijlölt képvislőj bölcsőd szakmai vztőj IPR mndzsmnt vztőj szakmai munkaközösség vztői Intézményvztő és a tlphly óvoda A tlphly óvodát az intézményvztő hlytts irányítja a tlphly óvoda kijlölt képvislőink közrműködésévl és gondoskodik arról, hogy a gyrkkt és pdagógusokat érintő intézkdésk az óvodába kllő időbn és módon ljussanak. Az intézményvztő a tlphly óvoda kijlölt képvislőj a rndszrsíttt mgbszéléskn kívül közvtln tlfonon, intrntn krsztül kapcsolatban állnak gymással. Kapcsolattartás időpontjait az intézmény munkatrvébn, illtv az sménytrvbn kll rögzítni, mly a tlphly óvodában a hirdtőtáblán krül kihirdtésr. 15

17 A kölcsönösn tájékoztatják gymást a gyrmkk fjlődéséről, z alapvtő fontosságú a szmélyr szóló nvlés kialakításában és a családokat sgítő gyrmknvlésbn. Tlphly óvodában tartott alkalmazotti értkzltk rndszrsség: szükség szrint Résztvvők: intézményvztő vagy hlyttsi tlphly óvoda kijlölt képvislőj tlphly óvoda pdagógusai bölcsőd szakmai vztőj nvlőmunkát sgítő dolgozók Intézményvztő és a Bölcsőd A bölcsődi csoportot közvtlnül a bölcsőd szakmai vztőj irányítja. A bölcsődi szakmai vztő közrműködésévl biztosítja a szakmai program mgvalósulását. Az intézményvztő és a bölcsőd szakmai vztőj a rndszrsíttt mgbszéléskn kívül közvtln tlfonon és szmélys kapcsolatban állnak gymással. A bölcsődébn folytatott mgbszélésk rndszrsség: szükség szrint Résztvvők: intézményvztő vagy hlyttsi tlphly óvoda kijlölt képvislőj tlphly óvoda óvodapdagógusai bölcsőd szakmai vztőj Óvoda és szülők Szülői értkzlt évnt két - három alkalommal krül összhívásra, mlyn mindkét óvodapdagógus jln van. Rndkívüli szülői értkzltt kll tartani, ha összhívását az óvodapdagógusok, illtv a szülők 1/3 rész kzdményzi. A szülői értkzltkről az óvodapdagógusok fljgyzést készítnk, amly az óvodai dokumntumok fontos részét képzi. Azokat a kérdéskt, amlykbn a szülői értkzlt nm tudott döntni, az óvodai szülői szrvzt ülésén tovább kll tárgyalni. Nyílt napok évnt három-négy alkalommal krülnk mgszrvzésr az óvodapdagógus párok közötti munkamgosztás szrint Nyílt hét évnt gy-két alkalommal krül mgtartásra Nyilvános ünnpélyk Alkotó- és játszódélutánok 16

18 Családlátogatások évnt lgalább gy alkalommal mindkét óvodapdagógus által, illtv szükség szrint Fogadóórák a szülőkkl való időpont gyzttés után Egyéb, közös óvodai rndzvényk alkalmával Írásos tájékoztatás a hirdtőtáblán, illtv az üznő füztkbn történik Szülői Szrvzt mgbszélési Honlap lérhtőség Tájékoztatás formái: Bszélgtésk érkzéskor és hazamntlkor Szülői értkzlt Hirdtőtábla Üznő füzt Időpont gyzttés után gyéni bszélgtés Szrvztt programok Mivl mindgyik más-más szrpt tölt b, a cél minél többt alkalmazni közülük. Az óvodai és bölcsődi szülői szrvzt részér vélményzési jog biztosított: az SZMSZ szülőkt érintő rndlkzésibn a szülőkt anyagilag is érintő ügykbn az óvoda, a bölcsőd és a család közötti kapcsolattartás rndjénk és a gyrmkvédlmi fladatoknak a mghatározásában a házirnd összállításában a szülői értkzltk napirndjénk mgállapításában A vztők és a szülői szrvzt közötti kapcsolattartás rndj Mindn óvodai és bölcsődi gységbn mgszrvzik a szülők képvisltér a szülői választmányt, mlynk lnöki az óvodai választmány tagjai. Az óvodai és bölcsődi szintű szülői szrvzt vztőjévl az intézményvztő, a csoportszintű ügykbn a csoport szülői szrvztk képvislőivl az óvodapdagógus, az óvodapdagógus komptncia trültét mghaladó ügykbn a vztő hlytts, illtv a tlphly óvoda kijlölt képvislői tartják a kapcsolatot. Az intézményvztő és az óvodai, bölcsődi szülői szrvzt képvislőj az gyüttműködés tartalmát és formáját évnt gyzttik (munkaprogram). A szülői szrvzt képvislőj részt vsz a nvlőtstülti értkzltkn, szülőkt érintő napirndi pontok tárgyalásán, vélményzési joga van. 17

19 A tlphly óvoda és a bölcsődi csoport szülői szrvztévl a tlphly óvodák kijlölt képvislői és a bölcsőd szakmai vztőj működik gyütt, vélményükt, javaslataikat továbbítják az óvoda vztőség flé. A csoportokban működő szülői szrvzttl a csoportban dolgozó óvodapdagógusok tartják a kapcsolatot Közalkalmazotti tanács és Szülői Szrvzt A közalkalmazottak részvétli jogait a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak közösség nvébn, az általuk közvtlnül választott Közalkalmazotti Tanács gyakorolja. Közalkalmazotti tanácsot kll választani mindn olyan munkáltatónál, ahol a közalkalmazottak létszáma a 15 főt léri. Szülői szrvztt a szülők jogaik érvénysítésér, kötlzttségük tljsítésér hoznak létr. A szülői munkaközösségt a szülők választják. Fladatuk, hogy figylmml kísérjék a gyrmki jogok érvénysülését, tájékozódjanak a pdagógiai munka rdménysségéről Külső kapcsolatok rndszr Az óvodát és a bölcsődét külső intézménykkl, szrvkkl fnntartott kapcsolatban az intézményvztő képvisli. A bölcsőd szakmai vztőj, a tlphlyóvoda kijlölt képvislőj a fladatmgosztás szrint tartanak kapcsolatot a külső szrvkkl. A kapcsolattartók rndszrsn bszámolnak a vztőnk a nvlőtstült lőtt. A közvtln partnrkkl vztői szintn az intézményvztő gondozza a kapcsolatot. Az intézmény rndszrs kapcsolatot tart: a fnntartóval az általános iskolával Bölcsődi Módszrtani Központtal a Hajdú-Bihar Mgyi Pdagógiai Intézttl Pdagógiai Szakszolgálattal Gyrmkjóléti Szolgálattal az gészségügyi szrvkkl (gyrmkorvos, védőnő stb.) az óvodákat támogató két alapítvánnyal (Csicsrgő, Polgári Gyrmkmosoly) az Óvodapdagógusok Egysültévl az Ady Endr Művlődési Központtal és a Könyvtárral Polgári Roma Nmztiségi Önkormányzattal az gyházak képvislőivl 18

20 4.14. Az óvodai gyrmk- és ifjúságvédlmi fladatok llátása, gyüttműködés a Gyrmkjóléti Szolgálat szakmbrivl A gyrmkvédlmi fladatokat az intézményvztő hlytts és a tlphly óvoda kijlölt képvislőj látják l: gyüttműködnk a Gyrmkjóléti Szolgálat szakmbrivl javaslatot tsznk mglőző óvó-védő intézkdésk mgtétlér figylmml kísérik az 5. éltévükt btöltő gyrmk rndszrs óvodába járását. A nvlési év kzdtén, az óvoda hirdtő tábláján a szülők számára közzé kll tnni: az óvodai gyrmkvédlmi fllős nvét a fogadóóra időpontját a Gyrmkjóléti Szolgálat címét a Pdagógiai Szakszolgálat címét A gyrmkk éltévl kapcsolatos ünnpélyk, mgmlékzésk rndj, a hagyományápolással kapcsolatos fladatok Nyilvános ünnpélyk: Anyák napja Évzáró ( két ünnpély gyüttsn is szrvzhtő), amlyk az óvoda zárása után, illtv munkaszünti napon is tarthatók. A gyrmkk műsorral készülnk. Ezkr a szülők kapnak mghívást, akik más vndégt is hozhatnak. Nyilvános ünnpk: a Farsang a nagycsoportosok búcsúja a karácsonyi nagyszülők találkozója Nm nyilvános ünnpk: Mikulás Karácsony Húsvét Gyrmknap Mgünnplésük módját az évs munkatrv tartalmazza A csoportokban mgünnplik a gyrkk név- és szültésnapját. Az ünnpkhz alkalmazkodva, a csoportban kialakult szokások szrint készítnk ajándékot, díszítik a csoportszobát. 19

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1.

Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda 2400 Dunaújváros, Lilla köz.1. OM azonosító: 201590 Készítette: Holhosné Horváth Tünde óvodavezető 2013.03.30 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja:

HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hatályba lépés napja: HÁ Z I R E N D J E OM-azonosító: 036785 Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatályba lépés napja: 2013. szeptember 1. I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: A 1993. évi, többször módosított LXXIX. törvény

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolái SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...4 BEVEZETİ...4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje

A Sztehlo Gábor Evangélikus Iskola házirendje Magyarországi Evangélikus Egyház - Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium székhely: 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 telephely: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 74 OM -201505

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013.

HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. HÁZIREND Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Általános Iskola Mátészalka 2013. Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata 1 2. A házirend jogszabályi háttere 2 3. A tanulók jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Herman Ottó Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola 1. Bevezető A házirend írott szabálygyűjtemény, mely összefoglalja azokat a szabályokat, melyek alapvetően meghatározzák az iskolánk napi működését, az együttlét szabályait, tanulóink jogait és kötelességeit.

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND

A Dózsa György Általános Iskola. Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND A Dózsa György Általános Iskola és Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Egysége HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATAI... 3 SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLAI EGYSÉG ADATAI...

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben