Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napsugár Óvoda és Bölcsőde"

Átírás

1 Napsugár Óvoda és Bölcsőd (4090 Polgár, Bssnyi út 4-5) Szrvzti és Működési Szabályzata Hatálybalépés időpontja: novmbr 27. Érvénysség: visszavonásig

2 A Szrvzti és Működés Szabályzat tartalomjgyzék 1. Szrvzti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok alapján készült Óvodai tvéknységr vonatkozó jogszabályok Bölcsődi tvéknységr vonatkozó jogszabályok Hatálybalépés Az SZMSZ hatálya kitrjd Alapító okirat főbb adatai Az óvoda szrvzti flépítés Működés rndj Intézményvztő Az általános intézményvztő hlytts fladatai A szakmai intézményvztő hlytts fladatai Tlphly óvoda kijlölt képvislőjénk fladatai Bölcsőd szakmai vztőjénk fladatai Az intézményvztői tam fladatai A hlyttsítés rndj Az intézménybn dolgozó közalkalmazottak fladatai, jogai, működés Szakmai munkaközösségk működés Pdagógiai-szakmai munka blső llnőrzésénk rndj Blső kapcsolattartás rndszr, formái Közalkalmazotti Tanács és Szülői Szrvzt Külső kapcsolatok rndszr Az óvodai gyrmk- és ifjúságvédlmi fladatok llátása, gyüttműködés A gyrmkk éltévl kapcsolatos ünnpélyk, mgmlékzésk rndj, a hagyományápolással kapcsolatos fladatok Az óvoda nyitva tartása, a vztők bnntartózkodása Az óvoda nyitvatartási rndj A vztők bnntartózkodása A hlyiségk használati rndj Az intézménnyl jogviszonyban nm állók blépésénk, bnntartózkodásának rndj A közalkalmazottak munkarndj Óvodapdagógusok és pdagógiai asszisztnsk munkarndj A nvlési év rndj Rndszrs gészségügyi llátás és flügylt rndj I n t é zm é n y i v é d ő, ó v ó l ő í r á s o k Az óvodai dokumntumok nyilvánosságra hozatalának rndj Záró rndlkzésk Záradék sz. Mlléklt: Az Intézmény szrvzti és vztési szrkzt

3 1. A Szrvzti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbi jogszabályok alapján készült Óvodai tvéknységr vonatkozó jogszabályok 35/2014. (IV. 30.) EMMI rndlt a 2014/2015-ös tanév rndjéről 277/1997. (XII. 22.) Korm. rndlt a pdagógus-továbbképzésről, a pdagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésbn részt vvők juttatásairól és kdvzményiről 363/2012. (XII. 17.) Korm. rndlt az Óvodai nvlés országos alapprogramjáról 32/1997. (XI. 5.) MKM rndlt a nmzti, tnikai kisbbség óvodai nvlésénk iránylv kiadásáról A nmzti köznvlésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 229/2012. Korm. (VIII.28.) Korm. rndlt a köznvlés információs rndszrénk létrhozása és működttéséről (KIR) évi XXXI. törvény a gyrmkk védlméről és a gyámügyi igazgatásról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rndlt a nvlési-oktatási intézményk működéséről és a köznvlési intézményk névhasználatáról 326/2013. (VIII.30.) Korm. rndlt a pdagógus lőmntli rndszréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznvlési intézménykbn történő végrhajtásáról 138/1992. (X. 8.) Korm. rndlt a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrhajtásáról a közoktatási intézménykbn 18/1998. (VI.3.) NM. rndlt a frtőző btgségk és járványok mglőzés érdkébn szükségs járványügyi intézkdéskről A közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) A Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 2

4 1.2. Bölcsődi tvéknységr vonatkozó jogszabályok: évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális llátásokról 369/2013. (X.24.) Kormányrndlt a szociális gyrmkjóléti és gyrmkvédlmi szolgáltatók, intézményk és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és llnőrzéséről 8/2000. (VIII.4.) SZCSM. rndlt a szmélys gondoskodást végző szmélyk adatainak működési nyilvántartásáról 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rndlt a szmélys gondoskodást végző szmélyk továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 328/2011. (XI.29.) Korm. Rndlt a szmélys gondoskodást nyújtó gyrmkjóléti alapllátások és gyrmkvédlmi szakllátások térítési díjáról és az igénylésükhöz flhasználható bizonyítékokról évi XXXI. törvény a gyrmkk védlméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.30.) NM. rndlt a szmélys gondoskodást nyújtó gyrmkjóléti, gyrmkvédlmi intézményk, valamint szmélyk szakmai fladatairól és működésük fltétliről 37/2014. (IV.30.) EMMI rndlt a közétkzttésr vonatkozó táplálkozásgészségügyi lőírásokról (Hatályos: től) 1.3. Hatálybalépés Az SZMSZ határozatlan időr szól. Módosítására akkor krül sor, ha a fnti jogszabályok mgváltoznak, vagy ha a nvlőtstült, vagy a fnntartó rr javaslatot tsz Az SZMSZ hatálya kitrjd az intézményvztőr vztő hlyttskr, tlphly óvoda kijlölt képvislőjér a bölcsőd szakmai vztőjér óvodapdagógusokra pdagógiai asszisztnskr pdagógiai munkát sgítő munkatársakra a nvlőmunkát sgítőkr az óvodába és bölcsödéb járó gyrkk közösségér a gyrmkk szülir, törvénys képvislőir 3

5 2. Alapító okiratfőbb adatai A költségvtési szrv 1. Mgnvzés: Napsugár Óvoda és Bölcsőd 2. Székhly: 4090 Polgár Bssnyi u OM azonosítója: Létrhozásáról rndlkző határozat: 41/1990. (XII.17.) sz. határozat 5. Az alapítás időpontja: Az alapító nv és cím: Polgár Város Önkormányzatának Képvislő-tstült 4090 Polgár Barankovics tér A fnntartó nv és cím: Polgár Város Önkormányzata 4090 Polgár Barankovics tér Tlphly: Móra úti óvoda 4090 Polgár Móra F. u Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású intézmény:óvoda és bölcsőd. Az óvoda a gyrmk 3 évs korától a tankötlzttség kzdtéig nvlő intézmény. A bölcsőd a 3 évn aluli kisgyrmkk napközbni llátását biztosító intézménygység. 10. Jogszabályban mghatározott közfladatának mgnvzés: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény alapján: óvodai nvlés a nmzti köznvlésről szóló évi CXC. törvény alapján: óvodai nvlés a gyrmk védlméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján: bölcsődi gondozás és nvlés 11. Irányító szrv nv, cím: Polgár Város Önkormányzatának Képvislő-tstült 4090 Polgár Barankovics tér Törzskönyvi nyilvántartási száma: Az illtéksségi, működési kör: Polgár Város közigazgatási trült 14. A költségvtési szrv vztőjénk kinvzési rndj A magasabb vztői mgbízást a Képvislő-tstült adja, az állást nyilvános pályázat útján tölti b. A mgbízás időtartama 5 év a fnntartó döntés szrint, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján. Egyéb munkáltatói jogokat a Polgármstr gyakorolja átruházott hatáskörbn. 4

6 15. A költségvtési szrv államháztartási szakágazati (TEAOR) bsorolása és mgnvzés: Óvodai nvlés 16. Az alaptvéknység mghatározása: A kisgyrmkk óvodai nvlés, a bölcsődi llátás biztosítása a városban. A nmztiségi óvodai nvlés és llátás intgrált mgszrvzés. 17. A költségvtési szrv alaptvéknységénk kormányzati funkciók szrinti bsorolása: Nmztiségi Óvodai nvlés, llátás szakmai fladatai Óvodai intézményi étkzttés Gyrmkk napközbni llátása Óvodai nvlés llátás, szakmai fladatai Óvodai nvlés llátás, működttési fladatai Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 18. Engdélyztt férőhly száma maximális bfogadóképsség: óvoda: 270 fő bölcsőd: 14 fő 19. Nvlési, oktatási fladatot llátó fladatllátási hlynként flvhtő maximális gyrmklétszám: óvoda: 9 csoport székhlyn: 6 csoport tlphlyn: 3 csoport Bssnyi úti székhly óvodába maximálisan flvhtő létszám: 180 fő Móra úti tlphly óvodába a maximálisan flvhtő létszám: 90 fő Bölcsőd: 1 csoport flvhtő létszám: 14 fő 20. A fladatllátást szolgáló vagyon: Polgár, Bssnyi u sz. alatti 1105/2. hlyrajzi számú, 7593 m 2 alaptrültű ingatlan és flépítménys ingatlana Polgár Móra F. u. 8. sz. alatti 2728/1. hlyrajzi számú, 2241 m 2 alaptrültű ingatlan és flépítménys ingatlana 5

7 3. Az óvoda szrvzti flépítés 3.1. Vztő bosztások Magasabb vztői bosztású: intézményvztő Vztő bosztásúak: - az intézményvztő-hlyttsk - bölcsőd szakmai vztőj 3.2. A vztői tam állandó tagjai intézményvztő: 1 fő intézményvztő hlytts: 2 fő bölcsődi szakmai vztő: 1 fő tlphly óvoda kijlölt képvislőj: 1 fő 3.3. Az alkalmazotti közösségt az óvoda és bölcsőd székhlyén és tlphlyén foglalkoztatott valamnnyi közalkalmazott alkotja. Ezn blül közösségt alkotnak a székhlyn és a tlphlyn foglalkoztatott közalkalmazottak A nvlőtstültt az óvoda és bölcsőd székhlyén és tlphlyén foglalkoztatott óvodapdagógusok, pdagógiai asszisztnsk alkotják. A székhlyn, valamint a tlphlyn működő óvodapdagógusok, és pdagógiai asszisztnsk önálló közösségt is alkothatnak Munkatársi közösség a működési fladatokat sgítő, llátó tchnikai-műszaki alkalmazottak 3.6. Bölcsődi dolgozók 3.7. Szakmai munkaközösségt hozhatnak létr az óvodapdagógusok azonos fladatok llátására a székhlyn és a tlphly óvodában Szakmai csoportot alkotnak az óvoda székhlyén és a tlphly óvodában a pdagógiai munkát sgítő munkatársak (dajkák) Az óvodatitkár az intézményvztőhöz közvtlnül bosztott ügyintéző Érdkképvislti csoportok: Közalkalmazotti Tanács Szülői Szrvztk A Napsugár Óvoda és Bölcsőd szrvzti flépítését és vztési szrkztét az SZMSZ 1. sz. mlléklt tartalmazza. 6

8 4. Az intézmény működési rndj 4.1. Intézményvztő: Az óvoda élén az intézményvztő áll, aki az intézményfllős vztőj. Magasabb vztő bosztású közalkalmazott. Munkáját két intézményvztő hlytts, a bölcsődi szakmai vztő, valamint a tlphly óvoda kijlölt képvislőj közrműködésévl látja l. A vztő jogállását a Kjt. vonatkozó rndlkzési határozzák mg. A vztésbn fllősség trhli, illtv döntési és képvislti jog illti mg. Az intézményvztő további állandó és sti fladatokat is mgállapíthat az intézményvztő hlytts, a tlphly óvoda kijlölt képvislőj és a bölcsőd szakmai vztőj részér. Kizárólagos hatásköréb tartozik: az intézmény képvislt az alkalmazotti közösség fltti munkáltatói jogkör gyakorlása közalkalmazotti jogviszony mgszünttés fllősségr vonás 4.2. Az általános intézményvztő hlytts fladatai: a szülői szrvzttl való kapcsolattartás óvodapdagógusok és dajkák munkájának szrvzés, irányítása a nvlőtstült jogköréb tartozó döntésk végrhajtásának llnőrzés nyári szabadságolási trv lkészítés a hlyttsítésk mgszrvzés, hlyttsítési napló vztés, összsítés és ladása llnjgyzés 4.3. A szakmai intézményvztő hlytts fladatai: a nmzti és óvodai ünnpk mgszrvzés a gyrmkvédlmi fladatok végrhajtásának llnőrzés a tlphly óvodával való kapcsolattartás munkatársi értkzltk lőkészítés, nvlési értkzltk szrvzés továbbképzésk, hospitálások szrvzés a szakmai llnőrzési és továbbképzési trv lkészítésébn közrműködés tljsítmény-értéklésk lkészítésébn közrműködés szakmai-pdagógiai llnőrzéskbn, minősítéskbn közrműködés Az intézményvztő hlyttsk fllősség: Az intézményvztő általános és szakmai hlyttsi, vztői munkájukat az intézményvztő irányításával végzik. Fllősségükt, fladataikat az SZMSZ mllékltéhz csatolt munkaköri lírás tartalmazza. 7

9 4.4. Tlphly óvoda kijlölt képvislőjénk fladatai: a tlphly óvoda nvlőtstültét vzti óvodájában irányítja, szrvzi, llnőrzi a nvlőmunkát gyüttműködik a szülői szrvzttl llátja a gyrmkvédlmi fladatokat óvodai és nmzti ünnpk mgszrvzéséről gondoskodik Tlphly óvoda kijlölt képvislőjénk fllősség:a tlphly óvoda kijlölt képvislőj llátja az azonnali intézkdést igénylő fladatokat. Részlts fladatait az SZMSZ mllékltéhz csatolt munkaköri lírás tartalmazza Bölcsőd szakmai vztőjénk fladatai: a kisgyrmknvlő és a tchnikai dolgozó munkájának szrvzés, irányítása A bölcsőd szakmai vztőj fllős:a kisgyrmk nvlő és tchnikai dolgozók munkájáért. Elvégzi azokat a pdagógiai és gyéb fladatokat, amly a szakmai program mgvalósulását biztosítja Az intézményvztői tam fladatai Az óvoda szakmai tkinttbn önálló, szrvztévl és működésévl kapcsolatban mindn olyan ügybn dönt, amlyt jogszabály nm utal más hatáskörb. Az óvoda gy hlyi Pdagógiai programot és SZMSZ-t készít. Az óvoda működését, az óvodák közötti munkakapcsolat lmélyítését a vztői tam biztosítja. Az intézményvztői tam javaslattvő, vélményzési és döntési jogkörrl rndlkzik: Döntési jogkör: azon kérdéskbn, mlyt az SZMSZ döntési jogköréb utal Vélményzési jog: a közalkalmazottak anyagi és rkölcsi lismrésébn a nvlőmunka fltétlit javító fjlsztésk mghatározásában Javaslattvő jog: mindn kérdésbn, amly összfügg az intézmény működésévl 4.7. A hlyttsítés rndj Az intézményvztőt távollétébn és akadályoztatása stén az általános intézményvztő hlytts, mindkttőjük távollétébn a szakmai intézményvztő hlytts tljs jogkörrl hlyttsíti az azonnali döntést igénylő ügykbn. Két htt mghaladó távollét stén a hlyttsítés kitrjd a tljs intézményvztői jogkörr. Együtts akadályoztatásuk stén a tlphly óvoda kijlölt 8

10 képvislőj, zt kövtőn a lgmagasabb fiztési osztályba és zn blül lgmagasabb fiztési fokozatba tartozó óvodapdagógus jogosult a szükségs és halaszthatatlan intézkdésk mgtétlér. A tlphly óvoda kijlölt képvislőjét akadályoztatása stén az általa mgbízott óvodapdagógus hlyttsíti. Intézkdési jogkör az intézmény működésévl, a gyrmkk biztonságának mgóvásával összfüggő azonnali döntést igénylő ügykr trjd ki. A bölcsőd szakmai vztőjét akadályoztatása stén az általa mgbízott kisgyrmknvlő hlyttsíti Az intézménybn dolgozó közalkalmazottak fladatai, jogai, működés Alkalmazottak Az intézmény alkalmazotti köréhz tartozik az intézmény összs dolgozója: a nvlőtstült (óvodapdagógusok) a munkatársak (pdagógiai asszisztnsk, dajkák, tchnikai dolgozók) bölcsődi alkalmazottak (szociális ágazat) A közalkalmazottak összsségét érintő kérdéskbn az alkalmazotti értkzltk összhívása szükségs. Nvlési évnként a munkatrv rögzíti a témát, időpontot. Alkalmazotti értkzlt összhívása a köznvlési törvénybn mghatározott fnntartói döntésk lőzts vélményzésér, amlyk az intézmény mgszünttésévl, átszrvzésévl, fladatának mgváltoztatásával, nvénk mgállapításával, költségvtésénk mghatározásával és módosításával, vztői mgbízással kapcsolatosak. Azokban az ügykbn, amlyk kizárólag csak a bölcsődi csoportot, a székhly vagy csak a tlphly óvodát érintik, a szrvzti gységk is tarthatnak alkalmazotti értkzltt A nvlőtstült A nvlőtstült fladatai és jogai Nvlőtstült nvlési kérdéskbn az óvoda lgfontosabb tanácskozó és határozathozó szrv. A nvlőtstült tagja mindn óvodapdagógus, pdagógiai asszisztns. A nvlőtstült lgfontosabb fladata a hlyi nvlési program és bölcsődi szakmai program lkészítés és maradéktalan mgvalósítása, záltal magas színvonalú nvlőmunka végzés. A komplx fladatnak mgfllőn, a nvlőtstült vélményző és javaslattvő jogkörrl rndlkzik mindn az intézményt, a nvlőmunkát érintő ügybn. 9

11 A nvlőtstült döntési, vélményzési, javaslattétli jogát a nvlési év folyamán trvztt és rndkívüli értkzltkn gyakorolja: - tanévnyitó - tanévzáró - évközi nvlési értkzlt A nvlőtstülti értkzlt mgszrvzésénk fladatai: A nvlőtstülti értkzltk rndjét az intézmény évs munkatrv tartalmazza. A nvlőtstülti értkzltt az intézményvztő készíti lő, írásos tájékoztatás alapján tárgyalja a nvlőtstült az óvoda pdagógiai programját a bölcsőd szakmai programját az SZMSZ trvztét az óvoda, bölcsőd házirndjét az óvodai munkatrv javaslatát az óvodai nvlés gészér vonatkozó értéklő, lmző bszámoló anyagokat Az intézményvztő az írásos anyagot a nvlőtstülti értkzlt lőtt lgalább 8 nappal ljuttatja a tlphly óvoda kijlölt képvislőjéhz, a bölcsőd vztőjéhz, akik gondoskodnak arról, hogy a nvlőtstült tagjai mgismrhssék a bnn foglaltakat. A szakmai anyagot a tlphly óvodanvlő közösség, a bölcsődi gondozók mgtárgyalják, s a közösség által kialakított vélményt a tlphly óvoda kijlölt képvislőj, a bölcsőd szakmai vztőj ismrttik a nvlőtstült lőtt. Nvlőtstülti értkzltt kll tartani: a pdagógiai program és a bölcsődi szakmai program és módosítása, lfogadására a szrvzti és működési szabályzat módosításának lfogadására a nvlési év lőkészítésér, a munkatrv lfogadására az intézmény évs munkájának értéklésér, átfogó lmzésk, értéklésk bszámolók lfogadására a nvlőtstült képvisltébn ljáró óvodapdagógus kiválasztására a házirnd lfogadására szakmai-továbbképzési trv lfogadására az intézményvztői pályázáshoz készíttt vztési programmal összfüggő szakmai vélmény kialakítására 10

12 a htdik évt btöltött gyrmk újabb nvlési événk mgkzdéséhz szükségs gytértés mgadására jogszabályban mghatározott stkbn Rndkívüli nvlőtstülti értkzltt kll tartani, ha az intézményvztő összhívja a nvlőtstült gyharmada kéri szülői szrvzt kzdményzi akkor, ha a kzdményzést a nvlőtstült lfogadta. A nvlőtstülti és az alkalmazotti közösség értkzltét az intézményvztő hívja össz az intézményvztői pályázattal kapcsolatos értkzltk kivétlévl. Az intézmény spciális hlyztéből adódóan, munkakörönként is szrvzhtő alkalmazotti értkzlt (pdagógiai munkát sgítő munkatársak) a nvlőmunka aktuális fladatainak tisztázására. A tanévnyitó értkzltn döntnk az évs munkatrv lfogadásáról, a tanévzáró értkzltn értéklik a nvlési évt, kijlölik a kövtkző nvlési évr szóló fladatokat. Évközi nvlési értkzltk témájára a szakmai munkaközösség tsz javaslatot. A nvlési értkzltt az intézményvztő hívja össz, témáját, időpontját az óvoda munkatrv rögzíti. A nvlőtstülti értkzltk mgtartására flhasználható a nvlés nélküli munkanapok időkrt. Rndkívüli nvlőtstülti értkzlt akkor hívható össz, ha a nvlőtstült vagy a szakszrvzt 1/3 rész írásban kzdményzi, mgjlölv az okot is. Az intézményvztő a rndkívüli nvlőtstülti értkzltt, a témát és időpontot mgjlölv hívja össz. A rndkívüli nvlőtstülti értkzltt nyitvatartási időn kívül, a kzdményzéstől számított 7 napon blül kll összhívni. A nvlőtstültnk kizárólagos döntési jogkör van A Pdagógiai Program lfogadásában A bölcsődi szakmai program lfogadásában A Szrvzti és Működési Szabályzat, a Házirnd lfogadásában A nvlési év munkatrvénk lfogadásában Átfogó értéklésk és bszámolók lfogadásában Intézményvztői programok szakmai vélményzésébn Nvlőtstült képvisltébn ljáró pdagógus kiválasztásában Nvlőtstülti hatáskörb tartozó fladatok és jogok átruházásában 11

13 A nvlőtstült fladatköréb tartozó ügyk átruházása, a bszámolás rndj A nvlőtstült a fladatköréb tartozó ügyk lőkészítésér vagy ldöntésér tagjaiból - mghatározott időr vagy stnként - bizottságot hozhat létr, illtv gys jogkörink gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségkr. Az átruházott jogkörök gyakorlói bszámolási kötlzttséggl tartoznak a nvlőtstültnk. A nvlőtstült döntésit gyszrű szótöbbséggl (50 % + 1) hozza. A szavazatgynlőség stén az intézményvztő dönt. A nvlőtstülti határozat pontos szövgét a jgyzőkönyv tartalmazza Munkatársak pdagógiai munkát sgítő munkatársak (dajkák) tchnikai dolgozók (óvoda titkár, karbantartó) A dajka az óvodapdagógus irányításával végzi a csoporttal kapcsolatos gondozási és takarítási fladatokat a munkaköri lírásban rögzítttk szrint. Az óvodatitkár az intézményvztő közvtln irányításával végzi adminisztratív fladatait a munkaköri lírásban foglaltak szrint. A karbantartó végzi a kisbb javítási munkálatokat, az hhz kapcsolódó anyagbszrzést, udvarrndzést a munkaköri lírás szrint. Munkatársi értkzlt: a rndkívüli munkatársi értkzlt összhívásához az alkalmazottak 1/3 részénk aláírása és az ok mgjlölés szükségs. A dajkák munkaértkzltit az általános intézményvztő-hlytts, illtv a tlphly óvoda kijlölt képvislőj hívja össz az évs munkatrv szrint. Rndkívüli stbn az intézményvztő ngdélyévl hívható össz Bölcsődi alkalmazottak Az értkzltk közötti időszakban flmrülő, a bölcsődébn folyó munka közvtln irányításához szükségs információkat az intézményvztő soron kívül, közvtlnül is mgadhatja. A bölcsőd szakmai vztőj a rndkívüli sménykt azonnal jlnti szmélysn vagy tlfonon. Az intézményvztőt mg kll hívni a bölcsődébn tartott értkzltkr, zn kívül llnőrzési trv alapján vagy szükség szrint stnként látogatja a bölcsődét. A bölcsőd értkzltit a bölcsőd szakmai vztőj, az intézményvztő lőzts értsítés mlltt hívhatja össz. A székhlyóvoda, a tlphly óvoda és a bölcsőd nvlőtstült önállóan működht, illtv hozhat döntést azokban az ügykbn, amlyk kizárólag saját szrvzti gységükt érintik. A nvlőtstülti értkzltről jgyzőkönyvt kll készítni. A jgyzőkönyv vztőj a nvlőtstült által flkért közalkalmazott. Aláírja a jgyzőkönyvvztő, 2 hitlsítő és az 12

14 intézményvztő. A jgyzőkönyv a nvlőtstülti értkzlt után krül lkészítésr, részét képzi a jlnléti ív Szakmai munkaközösségk működés A Szakmai Munkaközösségk vztői a munkaközösség nvlési trültéről alkotnak vélményt és tsznk javaslatot a fjlsztésr szóban és írásban. Az óvoda pdagógusai szakmai munkaközösségt hozhatnak létr az alábbi trültkn: Az azonos művltségi trültkn tvéknykdő pdagógusok számára a minőségi szakmai munkavégzés, a módszrtani mgújulás céljából, mly sgítségt ad az intézménybn folyó nvlő munka trvzéséhz, értékléséhz, llnőrzéséhz. Gyrmk és ifjúságvédlmi fladatok llátására. A halmozottan hátrányos hlyztű és sajátos nvlési igényű gyrkk intgrált nvlését szolgáló fladatok llátására. A szakmai munkaközösség szrvzésénk fltétli A munkaközösség vztőj az azonos szakmódszrtani, illtv az azonos nvlési fladatot llátó pdagógusok által gy évr mgválasztott és az intézmény vztőj által mgbízott pdagógus. A munkaközösség-vztői fladatok llátásának időtartamáról a választással gyidjűlg a munkaközösség dönt. A munkaközösségt a munkaközösség-vztő képvisli. Szakmai munkaközösség hozható létr 5 fő óvodapdagógus kzdményzésér. Egy intézménybn maximum 10 munkaközösség működtthtő. A munkaközösség vztőjét az intézményvztő bízza mg a munkaközösség tagjainak javaslatára. A munkaközösség évs munkatrv alapján végzi fladatait, mlyt a munkaközösség fogad l. A szakmai munkaközösség vztőj részt vsz az intézménybn folyó nvlő munka blső llnőrzésébn, az értéklésbn. A szakmai munkaközösség javaslattétli és vélményzési jogkör alapján kapcsolódik b az óvoda vztéséb. A munkaközösség a munkaprogramjának mghatározásakor figylmb vszi az óvoda munkatrvét és a nvlőtstült által átruházott fladatok llátását. Szakmai munkaközösség hatásköréb utalt döntésk: A nvlőtstült a szakmai munkaközösség fladatköréb utalja az óvodapdagógusok külön mgbízásának losztásával kapcsolatosan mghatározott vélményzési jogkörét az intézményi költségvtésbn szakmai célokra rndlkzésr álló pénzszközök flhasználásának mgtrvzésébn biztosított vélményzési jogosultságát. A szakmai munkaközösség évs munkájáról a tanév végén írásos bszámolót készít. 13

15 4.10. A pdagógiai-szakmai munka blső llnőrzésénk rndj A blső llnőrzés lgfontosabb fladata az óvodában folyó pdagógiai tvéknység és a bölcsődébn folyó szakmai tvéknység hatékonyságának mérés. A blső llnőrzés kitrjd az óvoda és bölcsőd működésénk mindn trültér. Az llnőrzés évnt lkészítndő nyilvános llnőrzési trv szrint történik. Az óvodai és bölcsődi nvlés blső llnőrzésénk mgszrvzéséért, működttéséért az intézményvztő a fllős. Az llnőrzés trvét az óvodavztő hlytts és a tlphly óvoda kijlölt képvislőink javaslatai alapján az intézményvztő készíti. A nvlőmunka blső llnőrzésér jogosultak: az intézmény vztőj az intézményvztő hlyttsk bölcsődi szakmai vztő a tlphly óvoda kijlölt képvislőj a szakmai munkaközösség vztőj Az intézményvztő közvtlnül llnőrzi a nvlőmunka blső llnőrzésér jogosultak munkáját. Az llnőrzés módszri: látogatások mgfigylésk bszámolók szóban és írásban írásos dokumntumok, gyrmkmunkák vizsgálata Rndkívüli llnőrzést kzdményzht: az intézmény vztőj az intézményvztő hlytts bölcsődi szakmai vztő a tlphly óvoda kijlölt képvislőj a szakmai munkaközösség vztőj Az llnőrzés tapasztalatai az érintttl gyénilg, szükség szrint a szakmai vztővl, a tlphly óvoda kijlölt képvislőjévl, illtv a szakmai munkaközösség vztőivl krül mgbszélésr. A nvlési évzáró értkzltn krülnk értéklésr a pdagógiai munka blső llnőrzésénk rdményi, az llnőrzés tapasztalatai, mgállapítva az stlgs fjlszthtő trültkt. Az 14

16 llnőrzéskről jgyzőkönyv készül, mlyt az érinttt flk aláírásukkal fogadják l, illtv hagyják jóvá Blső kapcsolattartás rndszr, formái Vztői tam Havonként, (mindn hónap, lső csütörtök, 14 óra) illtv szükség szrint tartott vztői mgbszélésn vsznk részt és z alkalommal bszámolnak a bölcsődébn és a tlphly óvodában folyó munkáról, illtv átvszik a szükségs információkat. Résztvvők: intézményvztő intézményvztő hlyttsk tlphly óvoda kijlölt képvislőj bölcsőd szakmai vztőj IPR mndzsmnt vztőj Szakmai munkaközösség Szakmai mgbszélésk rndszrsség: szükség szrint Résztvvők: intézményvztő intézményvztő hlyttsk tlphly óvoda kijlölt képvislőj bölcsőd szakmai vztőj IPR mndzsmnt vztőj szakmai munkaközösség vztői Intézményvztő és a tlphly óvoda A tlphly óvodát az intézményvztő hlytts irányítja a tlphly óvoda kijlölt képvislőink közrműködésévl és gondoskodik arról, hogy a gyrkkt és pdagógusokat érintő intézkdésk az óvodába kllő időbn és módon ljussanak. Az intézményvztő a tlphly óvoda kijlölt képvislőj a rndszrsíttt mgbszéléskn kívül közvtln tlfonon, intrntn krsztül kapcsolatban állnak gymással. Kapcsolattartás időpontjait az intézmény munkatrvébn, illtv az sménytrvbn kll rögzítni, mly a tlphly óvodában a hirdtőtáblán krül kihirdtésr. 15

17 A kölcsönösn tájékoztatják gymást a gyrmkk fjlődéséről, z alapvtő fontosságú a szmélyr szóló nvlés kialakításában és a családokat sgítő gyrmknvlésbn. Tlphly óvodában tartott alkalmazotti értkzltk rndszrsség: szükség szrint Résztvvők: intézményvztő vagy hlyttsi tlphly óvoda kijlölt képvislőj tlphly óvoda pdagógusai bölcsőd szakmai vztőj nvlőmunkát sgítő dolgozók Intézményvztő és a Bölcsőd A bölcsődi csoportot közvtlnül a bölcsőd szakmai vztőj irányítja. A bölcsődi szakmai vztő közrműködésévl biztosítja a szakmai program mgvalósulását. Az intézményvztő és a bölcsőd szakmai vztőj a rndszrsíttt mgbszéléskn kívül közvtln tlfonon és szmélys kapcsolatban állnak gymással. A bölcsődébn folytatott mgbszélésk rndszrsség: szükség szrint Résztvvők: intézményvztő vagy hlyttsi tlphly óvoda kijlölt képvislőj tlphly óvoda óvodapdagógusai bölcsőd szakmai vztőj Óvoda és szülők Szülői értkzlt évnt két - három alkalommal krül összhívásra, mlyn mindkét óvodapdagógus jln van. Rndkívüli szülői értkzltt kll tartani, ha összhívását az óvodapdagógusok, illtv a szülők 1/3 rész kzdményzi. A szülői értkzltkről az óvodapdagógusok fljgyzést készítnk, amly az óvodai dokumntumok fontos részét képzi. Azokat a kérdéskt, amlykbn a szülői értkzlt nm tudott döntni, az óvodai szülői szrvzt ülésén tovább kll tárgyalni. Nyílt napok évnt három-négy alkalommal krülnk mgszrvzésr az óvodapdagógus párok közötti munkamgosztás szrint Nyílt hét évnt gy-két alkalommal krül mgtartásra Nyilvános ünnpélyk Alkotó- és játszódélutánok 16

18 Családlátogatások évnt lgalább gy alkalommal mindkét óvodapdagógus által, illtv szükség szrint Fogadóórák a szülőkkl való időpont gyzttés után Egyéb, közös óvodai rndzvényk alkalmával Írásos tájékoztatás a hirdtőtáblán, illtv az üznő füztkbn történik Szülői Szrvzt mgbszélési Honlap lérhtőség Tájékoztatás formái: Bszélgtésk érkzéskor és hazamntlkor Szülői értkzlt Hirdtőtábla Üznő füzt Időpont gyzttés után gyéni bszélgtés Szrvztt programok Mivl mindgyik más-más szrpt tölt b, a cél minél többt alkalmazni közülük. Az óvodai és bölcsődi szülői szrvzt részér vélményzési jog biztosított: az SZMSZ szülőkt érintő rndlkzésibn a szülőkt anyagilag is érintő ügykbn az óvoda, a bölcsőd és a család közötti kapcsolattartás rndjénk és a gyrmkvédlmi fladatoknak a mghatározásában a házirnd összállításában a szülői értkzltk napirndjénk mgállapításában A vztők és a szülői szrvzt közötti kapcsolattartás rndj Mindn óvodai és bölcsődi gységbn mgszrvzik a szülők képvisltér a szülői választmányt, mlynk lnöki az óvodai választmány tagjai. Az óvodai és bölcsődi szintű szülői szrvzt vztőjévl az intézményvztő, a csoportszintű ügykbn a csoport szülői szrvztk képvislőivl az óvodapdagógus, az óvodapdagógus komptncia trültét mghaladó ügykbn a vztő hlytts, illtv a tlphly óvoda kijlölt képvislői tartják a kapcsolatot. Az intézményvztő és az óvodai, bölcsődi szülői szrvzt képvislőj az gyüttműködés tartalmát és formáját évnt gyzttik (munkaprogram). A szülői szrvzt képvislőj részt vsz a nvlőtstülti értkzltkn, szülőkt érintő napirndi pontok tárgyalásán, vélményzési joga van. 17

19 A tlphly óvoda és a bölcsődi csoport szülői szrvztévl a tlphly óvodák kijlölt képvislői és a bölcsőd szakmai vztőj működik gyütt, vélményükt, javaslataikat továbbítják az óvoda vztőség flé. A csoportokban működő szülői szrvzttl a csoportban dolgozó óvodapdagógusok tartják a kapcsolatot Közalkalmazotti tanács és Szülői Szrvzt A közalkalmazottak részvétli jogait a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak közösség nvébn, az általuk közvtlnül választott Közalkalmazotti Tanács gyakorolja. Közalkalmazotti tanácsot kll választani mindn olyan munkáltatónál, ahol a közalkalmazottak létszáma a 15 főt léri. Szülői szrvztt a szülők jogaik érvénysítésér, kötlzttségük tljsítésér hoznak létr. A szülői munkaközösségt a szülők választják. Fladatuk, hogy figylmml kísérjék a gyrmki jogok érvénysülését, tájékozódjanak a pdagógiai munka rdménysségéről Külső kapcsolatok rndszr Az óvodát és a bölcsődét külső intézménykkl, szrvkkl fnntartott kapcsolatban az intézményvztő képvisli. A bölcsőd szakmai vztőj, a tlphlyóvoda kijlölt képvislőj a fladatmgosztás szrint tartanak kapcsolatot a külső szrvkkl. A kapcsolattartók rndszrsn bszámolnak a vztőnk a nvlőtstült lőtt. A közvtln partnrkkl vztői szintn az intézményvztő gondozza a kapcsolatot. Az intézmény rndszrs kapcsolatot tart: a fnntartóval az általános iskolával Bölcsődi Módszrtani Központtal a Hajdú-Bihar Mgyi Pdagógiai Intézttl Pdagógiai Szakszolgálattal Gyrmkjóléti Szolgálattal az gészségügyi szrvkkl (gyrmkorvos, védőnő stb.) az óvodákat támogató két alapítvánnyal (Csicsrgő, Polgári Gyrmkmosoly) az Óvodapdagógusok Egysültévl az Ady Endr Művlődési Központtal és a Könyvtárral Polgári Roma Nmztiségi Önkormányzattal az gyházak képvislőivl 18

20 4.14. Az óvodai gyrmk- és ifjúságvédlmi fladatok llátása, gyüttműködés a Gyrmkjóléti Szolgálat szakmbrivl A gyrmkvédlmi fladatokat az intézményvztő hlytts és a tlphly óvoda kijlölt képvislőj látják l: gyüttműködnk a Gyrmkjóléti Szolgálat szakmbrivl javaslatot tsznk mglőző óvó-védő intézkdésk mgtétlér figylmml kísérik az 5. éltévükt btöltő gyrmk rndszrs óvodába járását. A nvlési év kzdtén, az óvoda hirdtő tábláján a szülők számára közzé kll tnni: az óvodai gyrmkvédlmi fllős nvét a fogadóóra időpontját a Gyrmkjóléti Szolgálat címét a Pdagógiai Szakszolgálat címét A gyrmkk éltévl kapcsolatos ünnpélyk, mgmlékzésk rndj, a hagyományápolással kapcsolatos fladatok Nyilvános ünnpélyk: Anyák napja Évzáró ( két ünnpély gyüttsn is szrvzhtő), amlyk az óvoda zárása után, illtv munkaszünti napon is tarthatók. A gyrmkk műsorral készülnk. Ezkr a szülők kapnak mghívást, akik más vndégt is hozhatnak. Nyilvános ünnpk: a Farsang a nagycsoportosok búcsúja a karácsonyi nagyszülők találkozója Nm nyilvános ünnpk: Mikulás Karácsony Húsvét Gyrmknap Mgünnplésük módját az évs munkatrv tartalmazza A csoportokban mgünnplik a gyrkk név- és szültésnapját. Az ünnpkhz alkalmazkodva, a csoportban kialakult szokások szrint készítnk ajándékot, díszítik a csoportszobát. 19

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvoda és Bölcsőd (4090 Polgár, Bssnyi út 4-5) Szrvzti és Működési Szabályzata Hatálybalépés időpontja: Érvénysség: visszavonásig A Szrvzti és Működés Szabályzat tartalomjgyzék 1. Szrvzti és Működési

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Lap: 1/145 AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI E AZ MSZ EN ISO 9001 SZABVÁNY ALAPJÁN, ILLETVE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOK-TATÁSI TÖR- VÉNY (1993. ÉVI LXXIX.)

Részletesebben

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1-

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1- 1 Módosítások: Budapst Főváros Trézváros Önkormányzat Képvislő-tstülténk 34/1996. (XII. 16.) rndlt az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlőink lakbértámogatásáról a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006.

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Lonardo da Vinci Innováció transzfr projktkr Az Egész éltn át tartó tanulás program 1 krtébn amlyt gyrészről a Tmpus Közalapítvány Hivatalos jogi forma: közalapítvány Nyilvántartási

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 18-án tartandó ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzata intézményeinek Szervezeti és Működési Szabályzatai módosítására Előterjesztő: Tóth József

Részletesebben

Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete

Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete 8 9 3 8 2 0-9 3 3-5 2 9-9 Nagycsaládosok "Szivárvány" Egysült 8230 Balatonfürd, Rózsa u. 2. Közhasznú Egyéb Szrvzt Egyszrűsíttt Bszámolója Evs zárómérlg 2008. január 0.- 2008. dcmbr 3 2008 Kcli Riilatonlurd.

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármstr 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Tlfon: 6 23 31-174/233 mllék Fax: 6 23 31-135 E-mail: bruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Budapst Balaton közötti krékpárút nyomvonalával

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Az önkormányzati és trültfjlsztési minisztr../2008. (..) ÖTM rndlt a katasztrófavédlmi szrvk és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök

Részletesebben

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül ISO 9000 és ISO 20000, minőségmndzsmnt és információtchnológiai szolgáltatások mndzsmntj gy szrvztn blül dr. Vondrviszt Lajos, Vondrviszt.Lajos@nhh.hu Nmzti Hírközlési Hatóság Előzményk A kormányzati intézményk

Részletesebben

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése Az Intgrációs Pdagógiai Rndszr projtlmin bépülés a Fsttics Kristóf Általános Művlődési Központ Póaszpti 1-8. évfolyamos és a Paodi 1-4. évfolyamos Általános Isola tagintézményin otató-nvlő munájába 2011/2012.

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám hvs mgyi PÉNZVILÁG a média gr Nonprofit kft. ingyns kiadványa 2011. fbruár 2. évfolyam 2. szám Takarékos és környzttudatos mgyi költségvtés Hosszú évk után takarékos és környzttudatos költségvtés lht a

Részletesebben

Érvénys: 2015. szptmbr 09től H I R D E T M É N Y A gazdálkodó szrvk részér folyósított hitlk után flszámított kamatról, kzlési költségről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI KÖLTSÉG Hitlfajta Vállalkozói hitl

Részletesebben

I. SZEMÉLYI RÉSZ. 112/2005. (XI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár gazdasági igazgatóhelyettesének. szükséges fenntartói egyetértésről 3

I. SZEMÉLYI RÉSZ. 112/2005. (XI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár gazdasági igazgatóhelyettesének. szükséges fenntartói egyetértésről 3 SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 112/2005. (XI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Mgyi Lvéltár gazdasági igazgatóhlyttsénk magasabb vztői mgbízásához szükségs fnntartói gytértésről 3 II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 28/2005.

Részletesebben

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata Mágnss anyagok lktronmikroszkópos vizsgálata 1. Transzmissziós lktronmikroszkóp 1.1. A mágnss kontraszt rdt a TEM-bn Az lktronmikroszkópban 100-200 kv-os (stlg 1 MV-os) gyorsítófszültséggl gyorsított lktronok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Mgyi Jogú Város Közgyűlésénk Pénzügyi és Költségvtési Bizottságának nyilvános ülésén, 2006. június 6-án Hly: Polgármstri Hivatal I. számú tárgyalója Jln vannak:

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország In: Kóczy L, éánczos L, Bakó A, Prznszki J, Szgdi Z, Várlaki P (szrk.) Játéklmélt alkalmazási lhtőségi a logisztikai rndszrkbn - az gy- és többutas szállítási csomagolási szközök közötti döntéslmélti probléma

Részletesebben

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai Országos Szilárd Ló fizikavrsny fladatai I katgória döntő, 5 április 9 Paks A fladatok mgoldásáoz 8 prc áll rndlkzésr Mindn sgédszköz asználató Mindn fladatot külön lapra írjon, s mindn lapon lgyn rajta

Részletesebben

Arculati Kézikönyv. website branding print

Arculati Kézikönyv. website branding print Arculati Kézikönyv wbsit branding print 22 2. A logó 23 A logó gy cég, szrvzt vagy szolgáltatás gydi, jól flismrhtő, azonosításra szolgáló vizuális jl. A logó lsődlgs célja a mgkülönbözttés, az gyértlmű

Részletesebben

7. Nevelési évben, tanévben tervezett rendezvények, események időpontjai (munkaterv alapján 2014. augusztus 30. Hajdúsámsonban a Városnap 2014.

7. Nevelési évben, tanévben tervezett rendezvények, események időpontjai (munkaterv alapján 2014. augusztus 30. Hajdúsámsonban a Városnap 2014. VALCER ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4029 Dbrcn, Mnti zrds u. 3. / 06-52/419-113; 06-30/279-07-22 valcr1@frmail.hu www.valcr.hu Adóám:18562848-2-09 Különös közzététli lista 2014/2015-s tanév Kéült a Krmány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám Kibodaki Haangláb Kibodak Közég Önkományzatának lapja 2012. fbuá hó V. évfolyam 1. zám hatályát vzttt a kataztófák llni védkzé iányítááól, zvztéől é a vzély anyagokkal kapcolato úlyo baltk llni védkzéől

Részletesebben

Villamos érintésvédelem

Villamos érintésvédelem Villamos érintésvédlm A villamos nrgia ipari mértű flhasználása a század ljén kzdtt gyr nagyobb mértékbn ltrjdni és zzl gyidőbn jlntkztk az áramütésből rdő balstk is. Ennk kövtkztébn nagyarányú kutatás

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll?

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll? LKOZÁSÁRÓL A LL Á V K IÓ C Á M R INFO L, BÁRMIKOR! O H R Á B L, A N N AZO Mit szóln gy könyvlőhöz, ki np 24 órájábn z Ön rndlkzésér áll? Lépjn b -fiókjáb, és zonnl látj válllkozás: rdményét főkönyvi kivontát

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 174/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ , Különös közzétételi lista

ALSÓVÁROSI ÓVODA Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ ,   Különös közzétételi lista ALSÓVÁROSI ÓVODA 2600 Vác, Vám u. 11. Telefon: 27/ 317-092, e-mail: forteovi@vipmail.hu Különös közzétételi lista Az intézmény neve, székhelye: Vác Város Önkormányzat Képviselő- testületének Alsóvárosi

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

33 522 04 0001 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő

33 522 04 0001 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő A 10/007 (II. 7.) SzMM rndlttl módosított 1/006 (II. 17.) OM rndlt Országos Képzési Jgyzékről és az Országos Képzési Jgyzékb történő flvétl és törlés ljárási rndjéről alapján. Szakképsítés, szakképsítés-lágazás,

Részletesebben

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1)

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1) A Mozilla ThundrBird lvlzőprogram haszálata (Készíttt: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Vrsion 1.1) Tartalomjgyzék Tartalomjgyzék...1 A Központi Lvlző Szrvr használata... 1 A ThundrBird lvlzőprogram

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 134/2015. (XI.26.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde, a Nyitnikék

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza:

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 17/2016.(II.24.) KT határozata A Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményegysége Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

VT 265 www.whirlpool.com

VT 265 www.whirlpool.com VT 265.hirlpool.com 1 BEÜZEMELÉS A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jlztt fszültség mggyzik- a lakás fszültségévl. NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROLLÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LE- MEZEKET,

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme.

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme. DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapst, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@rg.bm.hu Tl: 1/463 40 22 www.rg.bm.hu A KIVÁLASZTÁS ÉS A MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG PSZICHOLÓGIÁJA II. Az lızı

Részletesebben

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni.

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni. Játékok a tanításhoz? - 1 - Tanító játékok? A Lgo kockák gészn biztosan fontos szívügyi gy gész sor gyrk és szül gnráció éltébn. Mi köz van a Lgo kockáknak a tanuláshoz? Vagy lht gyáltalán tanítani /órákat

Részletesebben

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28.

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28. Kazincbarcikai 2014. MÁRCIUS 28. Facbook: Barcika Art Kft www.barcikaart.hu/kommunikacio/ ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN Választás 2014 Fotó: Barcika

Részletesebben

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok á z h i y g k r D Hírk ám 1. sz lyam o f év XI.. 2010 ár Janu t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. CÉLEGYENESBEN! Nyrtk a horgászok Jó

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 512-940 Email: buzaszemovi@gmail.com H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Nyíregyháza, 2013. március 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. AZ ÓVODA NYITVATARTÁSI

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Az óvoda szervezeti felépítése A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, folyamata Szervezeti működési felépítés

Az óvoda szervezeti felépítése A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, folyamata Szervezeti működési felépítés 2005. évi XC. törvény értelmében különös közzétételi lista: 1. Szervezeti és személyi adatok: Matisz Lászlóné - óvodavezető 1083 Budapest, Szigony u. 18. Tel: 3334-532; Fax: 323-1296 e-mail cím:szivarvanyovi@freemail.hu

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat Pick Alapítványi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Intézményt üzemeltető Alapítvány képviselője: Muhariné Bíró Mária Szakmai programért felelős: Muhariné Bíró Mária, Tatár Zsuzsanna

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34 762 01. (3 éves, esti munkarend szerint) szakiskolai képzés közismereti oktatással 2014.

HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34 762 01. (3 éves, esti munkarend szerint) szakiskolai képzés közismereti oktatással 2014. HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34 762 01 (3 évs, sti munkarnd szrint) szakiskolai képzés közismrti oktatással 2014. 1. A TANULÓK FELVÉTELÉNEK FELTÉTELEI A képzés mgkzdésénk szükségs fltétli:

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés 1

Az éves statisztikai összegezés 1 21. mlléklt 2/2006. (I. 13.) IM rndlthz Az évs sttisztiki összgzés 1 Sttisztiki összgzés z évs közbszrzéskről Kbt. IV., VI. fjzt, vlmint ngydik rész szrinti jánltkérők vontkozásábn 1. Az jánltkérő nv,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása

81/2016. (IV. 28.) önkormányzati határozat. Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény Alapító Okiratának elfogadása 8/06. (IV. 8.) önkormányzati határozat Intézmény Alapító Okiratának elfogadása Heves Város Önkormányzat megtárgyalta a Intézmény Módosító Okiratának és Alapító Okiratának elfogadása tárgyában előterjesztett

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola OM: 027829 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. számú melléklete ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. Adatkezelési szabályzat 1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek

Részletesebben

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja 2009. Kézí: Bnkő C. Gyuláné BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Kézí: Bnkő C. Gyuláné igazgaó A minőégirányíái munkacopor közrműködéévl

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata Tudományos Diákköri Konrncia Thrhordó üvg ödémszrkzt: T grnda ragasztott öv-grinc kapcsolatának numrikus vizsgálata Készíttt: Gál Tamás F17JCS építőmérnök hallgató Konzulns: Dr. Vigh László Grgly Egytmi

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Nevelési Intézményi Társulás Záhony Zsurk Győröcske 4625 Záhony, Ady Endre út 35. Telefonszám: 45/525-508/512 mellék Fax: 45/525-505 E-mail: zahony@zahony.hu; polgarmester@zahony.hu Szám: 2/497/2016. Előkészítő:

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

AZ ERDŐÁLLAPOT-LEÍRÓ RENDSZER PROTOKOLLJA

AZ ERDŐÁLLAPOT-LEÍRÓ RENDSZER PROTOKOLLJA SH/4/13 WP1 Erdi éltközösségk védlmét mgalapozó többcélú állapotértéklés a magyar Kárpátokban SH/4/13 2. részfladat Erdőállapot-flmérésk Magyarország Kárpát-régiójában AZ ERDŐÁLLAPOT-LEÍRÓ RENDSZER PROTOKOLLJA

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2015.07.13. /2015.(...) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátai Pitypang Óvoda alapító okiratának elfogadása Báta Községi

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

K É R E L E M Rendkívüli települési támogatáshoz

K É R E L E M Rendkívüli települési támogatáshoz I. Szmélys adatok K É R E L E M Rndkívüli tlpülési támogatáshoz Az llátást igénylő nv:.. Szültési nv:... Anyja nv:... Szültési hly, idő:.. Családi állapota: Állampolgársága: (tüntss fl, ha bvándorolt,

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM:

Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM: Sarkad Város Önkormányzat Óvodák Intézménye OM: 202 100 Különös Közzétételi lista 2016/2017-es nevelési év Epreskert Utcai Óvoda Kossuth Utcai Tagóvoda Szalontai Úti Tagóvoda Vasút Utcai Tagóvoda A kormány

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Tlfon: 45-6 Intrnt: www.ksh.hu Atgyűjtésk Ltölthtő kérőívk, útmuttók Az tszolgálttás 9/6. (XI..) Korm. rnlt lpján kötlző. Nyilvántrtási szám: /7 Atszolgálttók: vlmnnyi trtós

Részletesebben

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Kaposmérői Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: Az óvoda neve: Kaposmérői Bokréta Óvoda 7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 9. Az óvoda alapító és fenntartó szerve:

Részletesebben

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye

Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye Óvodai nevelő munkát érintő jogszabályok gyűjteménye 2016.08.02-án MÓDOSÍTOTT Összeállította: Aranyosiné Borsodi Éva kistérségi tanügy-igazgatási szakértő http://aranyoskozszolg.ininet.hu segedanyag.aranyosine@gmail.com

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL

Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL Szivárvány Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Óvoda Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A 2016/2017-es NEVELÉSI ÉVRŐL A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben