BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA"

Átírás

1 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Kézí: Bnkő C. Gyuláné igazgaó A minőégirányíái munkacopor közrműködéévl Flhaznál zakmai anyagok: Dr. Szivák Judi: A pdagóguok é vzők munkájának éréklé című okaái gédanyag Az új ípuú közzolgálai ljíményéréklé bvzé Kiadó a Minizrlnöki Hivaal Kormányzai Szmélyügyér Fllő Államikárág é a Magyar Közigazgaái Inéz, Budap, Polyhoné Babáck Erzéb zakérő zakmai irányíáa, anyaga Elfogada: A Biaorbágyi Álaláno Ikola Nvlőül auguzu 24-én Biaorbágyi Álaláno Ikola 2051 Biaorbágy Sznháromág ér 6. Karinhy Frigy uca 4. 1

2 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné Taralom 1. A minőégirányíái program jogzabályi alapja A minőégirányíái program haálya A minőégirányíái programmal kapcolao fllőég, é a program kézíé Az Inézmény bmuaáa A minőégirányíái program célja, aralmi kövlményi A minőégpoliika A fnnaró lváráai Küldényilakoza Minőégpoliikai nyilakoza Az Inézmény ajá minőégcéljai Minőégfjlzéi rndzr A minőégfjlzé célja A minőégfjlzé zközi A parnrkapcolaok irányíáa Az Inézmény parnri Az Inézmény rndzr parnri A parnrk azonoíáa A parnrk igényink nyomon kövé A parnrk légdégénk / légdlnégénk méré Kommunikáció a parnrkkl Inézkdéi rv Az Inézmény honlapja Az Inézmény működéi folyamaa Vzéi fladaok Trvzéi fladaok Ellnőrzéi fladaok Méréi fladaok Az Inézmény gézér kirjdő méréi fladaok... 2

3 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné Az Inézmény pdagóguaira vonakozó méréi fladaok Az Inézmény nm pdagógu munkakörbn foglalkozaojaira vonakozó méréi fladaok Az Inézmény anulóira vonakozó méréi fladaok A anulóközöégk véknyégénk méré A pdagógu közöég véknyégénk méré Az Inézmény rndzvényink, programjainak méré Érékléi fladaok A kölégvéi rv é bzámoló éréklé A pdagóguok ovábbképzéénk, képzéénk éréklé Az okaó é nvlő munka zínvonala, a zakmai véknyég éréklé A nm okaó munká végzők véknyégénk éréklé A anulóközöégk véknyégénk éréklé A pdagógu közöég véknyégénk éréklé Az Inézmény rndzvényink, programjainak éréklé Az orzágo méréi rdményk figylmb vélénk rndzr 10. A ljíményéréklé A ljíményéréklé fogalma, aralma, célja A vzői fladaoka lláók ljíményéréklé A ljíménykövlményk mghaározáa A ljíményéréklé A nm vzői fladaoka lláó pdagóguok ljíményéréklé A ljíménykövlményk mghaározáa A ljíményéréklé A ljíménykövlményk é az éréklé zmponjai Az éréklé orán flhaználhaó információk, zközök, dokumnumok A lj körű inézményi önéréklé Az inézményi önéréklé célja... 3

4 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné Az inézményi önéréklé priódua Az inézményi önéréklé rndzr, módzri A fnnarói minőégirányíái programmal való kapcola Az inézményi önéréklér vonakozó külön hlyi zabályozá Egyéb évnkéni érékléi, inézkdéi fladaok Éréklé Inézkdék A minőégirányíái program é gyéb inézményi dokumnumok kapcolaa A minőégirányíái program nyilvánoága A minőégirányíái program flülvizgálaa... Mlléklk: 1. zámú mllékl: Lgiimáció 2. zámú mllékl: Az inézmény minőégcéljai 3. zámú mllékl: A blő kommunikációra vonakozó lőíráok 4. zámú mllékl: A külő kommunikációra vonakozó lőíráok 5. zámú mllékl: Vzéi fladaok 6. zámú mllékl: Trvzéi fladaok 7. zámú mllékl: Blő érékléi rndzr A anulók ljíményénk méréi, érékléi rndzr A pdagóguok érékléénk rndzr 8. zámú mllékl: Fjlzéi javalaok, inézkdéi rvk, az OKÉV (OH) mérék alapján 9. zámú mllékl: Az orzágo kompnciaméré ljárárndj 10. zámú mllékl: A anulókra vonakozó inézményi blő mérék ljárárndj 11. zámú mllékl: Az inézményi év éréklé lvégzéénk ljárárndj 4

5 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné Minőégirányíái Program 1. A Minőégirányíái Program jogzabályi alapja Az inézményvző az évi LXXIX. örvény alapján a kövkzők zrin haározza mg az Inézmény minőégirányíái programjá, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rndl - a nvléi-okaái inézményk működééről évi LXXI. Törvény 138/1992. (X. 8.) Korm. Rndl a közalkalmazoakról zóló évi XXXIII. örvény végrhajááról a közokaái inézménykbn 3/2002. (II. 15) OM Rnd. Közalkalmazoak jogállááról zóló örvény é végrhajái uaíáai figylmb vélévl. KJT. 2. A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái programjának haálya: A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programjá é mllékli az inézmény vzőjénk lőrjzé alapján az alkalmazoi közöég auguzu 24. napján fogada l. Az lfogadákor a jogzabályban mghaározoak zrin vélményzéi jogo gyakorol jogo gyakorol a Diákönkormányza é a Szülői Munkaközöég. A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programjá é mllékli a Ném Nmziégi Önkormányza júliui üléén mgárgyala, vélményzéi jogo gyakorol, vélményz, é a bnn foglalaka lfogadára javaola. Jln Minőégirányíái Program az inézmény fnnarójának jóváhagyáával lép haályba, é zzl az z mglőző Minőégirányíái Program érvénylnné válik. A Minőégirányíái Program é mllékli lőíráainak baráa az inézmény valamnnyi dolgozójára nézv kölző. 5

6 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné 3. A minőégirányíái programmal kapcolao fllőég, é a program kézíé A minőégirányíái program működééér a Közokaái örvény az Inézmény vzőj arozik fllőéggl. Az Inézmény minőégirányíái programjá a fni fllőégi zabály figylmbvélévl az Inézmény vzőj kézí. A program lfogadáa lő mgörén - az 1. zámú mlléklbn mghaározo - érdkl zrvk vélményénk kikéré. A programo az alkalmazoi közöég auguzu 24. napon lfogada. A program a fnnaró jóváhagyáával válik érvényé. Az lfogadá napján a korábbi Inézményi minőégirányíái program haályá vzi. A Biaorbágyi Álaláno Ikola Inézményi Minőégirányíái Programja (IMIP) az inézmény mindn dolgozójára nézv kölző. 6

7 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné 4. Az Inézmény bmuaáa Az inézmény nv: Biaorbágyi Álaláno Ikola Az inézmény zékhly, cím: 2051 Biaorbágy, Sznháromág ér 6. Az inézmény lphly: 2051 Biaorbágy, Karinhy Frigy u. 4. Az inézmény gazdaági zrvzénk hly: 2051 Biaorbágy, Sznháromág ér 6. Az inézmény vzőj: igazgaó, aki a fnnaró önkormányza képvilő-ül nvz ki. Az inézmény jogálláa: önálló jogi zmély. Az inézmény gazdálkodáának formája: Rézbn önálló gazdálkodái é önálló bérgazdálkodái jogkörrl rndlkző kölégvéi zrv, amly fladaai gyüműködéi mgállapodá érlmébn, a ámogaó zrv, a polgármr irányíáával é a jgyző vzéévl lája l. Az inézmény fnnarója: Biaorbágy Váro Képvilő-ül 2051 Biaorbágy, Baro Gábor u. 2.A Az inézmény alapíó okiraá lfogadó önkormányzai haároza záma: 65/2009.(05.28.) Az inézmény alapíó okiraának záma: 65/2009. kl: Az inézmény alapíáának időponja: Alap- kigézíő- kigíő- é vállalkozái véknyég ig érvény alapvéknyég(k) é forráaik: A zakflada mgnvzé Száma Forráa Nappali rndzrű, álaláno művlég Állami normaíva é Biaorbágy mgalapozó álaláno ikolai okaá, képég kibonakozaó okaá, nvlé, ingráció flkézíé - ném nmziégi okaá, agoza - angol ném ml zinű nylvokaá Sajáo nvléi igényű anulók nappali rndzrű álaláno ikolai nvlé, okaáa Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa kigézíő véknyég(k) é forráaik: A zakflada mgnvzé Száma Forráa Gyrmk-, anulóflügyl, kéznlé Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Ikolai inézményi ékzé Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa 7

8 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné Munkahlyi vndégláá Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Álaláno ikolai flnőokaá Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Napközi ohoni é anulózobai lláá Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Okaái célok é gyéb fladaok Állami normaíva é Biaorbágy Sporinézményk, porléíményk működé Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Diákpor Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Könyvári, lvélári véknyég Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Máhová nm orol kuluráli véknyég Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Máhová nm orol porvéknyég Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Alap- kigézíő- kigíő- é vállalkozái véknyég ől érvény alapvéknyég(k) é forráaik: A zakflada mgnvzé Száma Forráa Álaláno ikolai anulók nappali rndzrű nvlé, okaáa (1-4.évfolyam) - angol-ném ml zinű nylvokaá Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Sajáo nvléi igényű anulók nappali rndzrű nvlé okaáa 1-4. évfolyamon Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Nmzi- é nikai kibbégi anulók nappali rndzrű álaláno ikolai nvlé- okaáa Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő 8

9 4. évfolyam A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné - Bőví nylvokaó Álaláno ikolai anulók nappali rndzrű nvlé okaáa (5-8. évfolyam) Angol ném ml zinű nylvokaá Sajáo nvléi igényű álaláno ikolai anulók nappali rndzrű nvlé okaáa 5 8. évfolyamon Nmzi- é nikai kibbégi anulók nappali rndzrű álaláno ikolai nvlé- okaáa 5 8. évfolyam ámogaáa Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa - Bőví nylvokaó Álaláno ikolai napközi ohoni nvlé Állami normaíva é Biaorbágy Sajáo nvléi igényű anulók napközi ohoni nvlé Nmzi- é nikai kibbégi anulók napközi ohoni nvlé Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Álaláno ikolai anulók anulózobai nvlé Állami normaíva é Biaorbágy Sajáo nvléi igényű anulók álaláno ikolai anulózobai nvlé Nmzi- é nikai kibbégi anulók álaláno ikolai anulózobai ohoni nvlé Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Egyéb, okaá kigézíő véknyég Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Könyvári állomány gyarapíáa, nyilvánaráa Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Könyvári zolgálaáok Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa kigézíő véknyég(k) é forráaik: 9

10 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné A zakflada mgnvzé Száma Forráa Ikolai, inézményi ékzé Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Téríéi díj bvélk Munkahlyi ékzé A Képvilő-ül álal Álaláno ikolai flnőokaá (1 4. évfolyam) Álaláno ikolai flnőokaá (5 8. mghaározo dönén alapuló kigézíő ámogaá Téríéi díj bvélk A mindnkori kölégvéi örvénybn mghaározo normaíva A mindnkori kölégvéi évfolyam) örvénybn mghaározo normaíva Pdagógiai zakzolgálaó véknyég Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Pdagógiai zakmai zolgálaá Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Fjlző flkézíé Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Gyrmkk gyéb napközbni llááa Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Ikolai diákpor véknyég é ámogaáa A Képvilő-ül álal mghaározo dönén alapuló kigézíő ámogaá Máhová nm orolhaó gyéb por-ámogaá A Képvilő-ül álal mghaározo dönén alapuló kigézíő ámogaá Az inézmény zámlazáma: Biaorbágy Váro Önkormányzaának zámlazáma Az inézmény aizikai zámjl: Az inézmény adóhaóági záma: Az inézmény OM azonoíó záma: Az inézmény álaláno forgalmi adó alanyiága: ÁFÁ haálya alá arozik A kölégvé rvzéévl é végrhajáával kapcolao lőíráok é flélk: Évfolyamok záma: 8 10

11 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné Engdélyz maximáli gyrmklézám: 870/1041 fő Közalkalmazoak öz lézáma: Pdagógulézám: 85 fő 67fő Inézményi jogoulágok: álaláno ikolai bizonyívány kiállíáa 11

12 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné 5. A minőégirányíái program célja, aralmi kövlményi A minőégirányíái program - Közokaái örvény figylmbvélévl mghaározo - célja, hogy rögzí, zabályozza: az Inézmény működéénk hozúávra zóló lvi a hozú ávú lvk zrini működé mgvalóíáá zolgáló lképzlék az Inézmény működéénk folyamaá, nnk kri közö a vzéi rvzéi llnőrzéi méréi érékléi fladaok végrhajáá a ljíményéréklé zmponjai é az éréklé rndjé a középvzői fladaoka lláók, ovábbá a pdagógu munkakörbn foglalkozaoak vonakozáában a lj körű inézményi önéréklé prióduá, módzri, valamin a fnnaró minőégirányíái rndzrrl való kapcolaá. 6. A minőégpoliika Az Inézmény a minőégpoliikájá a Közokaáról zóló örvény bkzdé érlmébn a fladaai haékony örvény zakzrű végrhajáának folyamao javíáa, fjlzé céljából haározza mg A fnnaró lváráai Az Inézmény, ajá minőégpoliikájá a fnnaró önkormányza minőégirányíái programjában mghaározo minőégpoliika é minőégi lváráokra alapozva haározza mg. A fnnaró álaláno lváráai az inézménnyl zmbn az alábbiak zrin foglalhaóak öz: az Inézmény a jogzabályoknak, különön a közokaái rül jogzabályainak mgfllőn működjön, a jogzabályokra gyoran ragáljon az Inézmény működé a lpülé, az Inézmény lláái körz igényihz alkalmazkodjon az inézményrndzr minőégénk fjlzé rézkén az Inézmény árgyi zközink fjlzéi mgvalóuljanak javuljon az Inézmény zakmai ljímény a minőégi célkiűzék mgvalóuljanak az inézményi zabályozoág mgvalóuljon, az mindig a zrvzéhz igazodó, haályo é a működé orán könnyn alkalmazhaó lgyn. 12

13 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné A fnnaró inézménnyl zmbni konkré lváráai özfoglalva a kövkzők a fnnarói minőégirányíái program alapján: A pdagógiai program, kranrvk flülvizgálaa Az okaá aralmának é kínálaának fjlzé Képégfjlzé Théggondozá Eélygynlőég bizoíáa Nm zakrndzrű okaá bizoíáa Kompnciafjlzé Tankölzég időbn örénő ljíé Napközbni lláá bizoíáa Pályaorináció Nvléi célok é fladaok mgvalóíáa Hárányo hlyzűk ingráláa A anárgyi éréklé flülvizgálaa Humán rőforrá lj zako lláá bizoíáa Ezközlláoág bizoíáa Inézményi gyüműködé kialakíáa, fnnaráa Kapcolaok ápoláa Haékonyág Pdagóguéréklé 6.2. Küldényilakoza "Kulúrá nm lh örökölni. Az lődök kulúrája gykőr lpárolog, ha mindn nmzdék újra mg újra mg nm zrzi magának. Cak az a mink igazán, amiér mgdolgozunk, lg mgznvdünk" Kodály Zolán Arra örkzünk, hogy ikolánk mgfllő rangú, gyéni arculaal rndlkző, limr ikolává váljon a vároban. Célunk, hogy zínvonala EU-konform - okaáal zilárd alapművlég, bizo alapkézégk, kompnciáka nyújunk anulóinknak, bizoíva zámukra a képégiknk mgfllő ovábbhaladá. Ikolai pcialiáaink: hagyományápolára épülő, nylvokaó ném nmziégi agoza humán művlég mgalapozó arcula, mly a okoldalú művézi nvlél, véknykdél ljíi ki a gyrmkk gyéniégé, 13

14 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné rálművlég mgalapozó arcula, mly környzudao véknyégkkl, nvlél formálja a anulók zmlélé, mlzinű angol é ném nylv okaáa Informaika, népánc, dráma, népi énk okaáunk, könyvári zolgálaáunk, okfél zabadidő é porvéknyégünk, kuluráli rndzvényink véknyégünk, mind aníványaink hégénk flimréé, annak kibonakozaáá zolgálják. Tvéknyégünk zolgálanak kinjük, amly a áradalmi é parnri igényknk mgfllőn zrlj légkörbn végzünk. Sgíünk abban, hogy diákjaink harmoniku, kigynúlyozo, a flnők világában i boldogulni udó mbrkké váljanak. Mindzk jól flkézül, zakmailag igény, mgújulára kép, a minőég irán lkölz, gíőkéz, munkakörülményikkl légd munkaárakkal é a vlük gyüműködő zülőkkl valóíjuk mg Minőégpoliikai nyilakoza Az Inézmény gyzrr örkzik arra, hogy Mgflljn az lváráoknak, a környzéből érkző kihíváoknak, pciáli képzéi, é okaái igényknk, kimln a kompnciafjlzé rülén, valamin Elláa az álaláno művlég mgalapozáá é mgrméé bizoíó okaái, nvléi fladaoka Bizoía a anulók élygynlőégé, ovábbá Folyaa az alapvő rkölci, ikai normák zrini nvlé, é ápolja a hagyományoka. Az Inézmény A véknyég orán kiml figylm fordí jó hírénk mgaráára é növléér Törkzik arra, hogy mgfllő, naprakéz, a működéi, a zakmai é a gazdálkodái véknyégé ámogaó zabályzaokkal rndlkzzn, az azokban foglalak barára krüljnk Szél nyilvánoágo kíván bizoíani parnri zámára. Az Inézmény valamnnyi dolgozója közrműködik a minőégpoliikai célok mgvalóíáában, nnk érdkébn A dolgozók lkölzk a minőégi munka irán A pdagóguok fladauknak kinik a minőégpoliikai célok zrini okaá, nvlé A nm pdagógu munkakörbn foglalkozaoak ajá rülükön, illv az okaái nvléi véknyég ámogava végzik fladauka a minőégpoliikai célok figylmbvélévl Az Inézmény okaói úgy végzik munkájuka, hogy a anulók zámára nm cak a ananyago imrik, hanm érzlmi oldalról i fjlzik ők. 14

15 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné 6.4. Az Inézmény ajá minőégcéljai Az Inézmény ajá minőégcéljai a kövkző zrkzbn, özfüggébn haározza mg: minőégcél minőégcélhoz kapcolódó ikrkriérium indikáor minőégcél mgvalóíáához lláandó flada a mgvalóíá időponja. Az Inézmény minőégcéljai a 2. zámú mllékl aralmazza. 15

16 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné 7. A minőégfjlzéi rndzr Az Inézmény a Közokaáról zóló örvény 40. (10) bkzdé alapján a minőégpoliika végrhajáa érdkébn minőégfjlzéi rndzr épí ki, é működ A minőégfjlzé célja A minőégfjlzé célja annak garanáláa, hogy az Inézmény a áradalmi é a hlyi igényknk mgfllő közzolgálaá nyújja A minőégfjlzé zközi Az Inézmény a minőégfjlzéi célok mgvalóíáa érdkébn folyamao, önéréklén alapuló minőégfjlzéi véknyég folya. Önéréklé krébn az Inézmény azonoíja parnri folyamaoan nyomon kövi a parnrk igényi folyamaoan méri a parnrk lváráá, légdégé, illv légdlnégé A parnrkapcolaok irányíáa A parnrkapcolaok irányíáa özégébn az inézményvző fladaa. Az inézményvző uaíáa alapján a parnrkapcolaok jllgénk mgfllőn ovábbi zmélyk i réz vznk az irányíában. A parnrkapcolaoka gyérlműn az inézményvző irányíja: a fnnaró é az Inézmény az alkalmazoak é az Inézmény vonakozáában. Az Inézmény a zülőkkl, anulókkal való parnrkapcolaának irányíáában jlnő zrp vállal: a pdagógu munkaközöég, valamin a pdagógu. Az Inézmény ovábbi inézménnyl való kapcolaaráának irányíáával mgbízhaó valamly pdagógu i. A parnrkapcolaok irányíái véknyég magában foglalja: a parnrk azonoíái folyamaá a parnrkapcola ajáoágainak imré a parnrkapcola fjlzéi irányának mghaározáá a parnrkapcola fjlzé érdkébn ndő igényflmérék rndzrénk kialakíáá é működéé a parnrk légdég méréi fladaainak irányíáá, zrvzéé az igényk mgimréé, az légdég méréé, illv az gyéb ájékozaá gíő kommunikáció rndzr kidolgozáá é működéé. 16

17 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné 7.4. A parnrk azonoíáa Az Inézmény folyamao fladaának arja parnri azonoíáá. A parnrk azonoíáa érdkébn rndzrn flülvizgálja azoka, mly zmélykkl, coporokkal, inézménykkl van jlnő kapcolaban Az Inézmény parnri: a fnnaró, a Biaorbágy Váro Képvilő - ül az Inézmény alkalmazojai az Inézmény anulói az Inézmény anulóinak züli az inézményk, mlykből kikrülnk a lndő anulók, így különön: Bndk Elk Óvoda inézményk, mlyk fogadják az Inézménybn végz anulóka, így különön: Középikolák ovábbi inézményk, zrvk: OPSZI Orzágo Pdagógiai Szolgálaó Inéz P Mgyi Iroda Nvléi Tanácadó Caládgíő Szolgála Ikolaorvo, védőnő Pázi Mikló Művézi Ikola Faluház 7.6. Inézményünk rndzr kapcolao ar a kövkzőkkl: A fnnaróval A fnnaró álal finanzírozo öbbi közokaái inézménnyl: Bndk Elk Óvoda Pázi Mikó Alapfokú Művézokaái Inézmény A Ném Nmziégi Önkormányzaal A gyrmkk gézégügyi lláááról gondokodó inézménykkl A gyrmk- é ifjúágvédlmi haóágokkal A nvléi anácadó zolgálaal A Caládgíő Közpon é Gyrmkjóléi Szolgálaal A Faluház é Karikó Jáno Könyvárral A örénlmi gyházak zrvzivl: a római kaoliku é a rformáu gyházak hiokaá aranak az épülbn Alapíványokkal Az ikola Szülői Alapíványával Egézég Biaorbágyér Közhaznú Együll Vörökrz Biaorbágyi Szrvzévl Mnőzolgálaal Budai Agglomráció Környzvédlmi Együll Biaorbágyi Tájvédő Körrl 17

18 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné Biaorbágy Kulúrájáér Alapívánnyal Aranyalma Magyar Művlég Együll Pca-ó Sporhorgáz Együll Zámbéki-mdnc Élminőég Együll Biaorbágyi Lova Barái Körrl Biaorbágy é Vidék Állavédő Együll MVM Zr.-vl Biaorbágyi Vízművk Kf.-vl Saubrmachr-Bick Kf.-vl Ikladi Ném Nmziégi Álaláno Ikolával Pőfi Sándor Ném Nmziégi Álaláno Ikola é Gimnázium Vcé Tif Wurzln Alapívánnyal Turwallr Sammich Együll 7.7. A parnrk igényink nyomon kövé A parnrk igényink nyomon kövé érdkébn gondokodni kll az igényk mgimrééről a mgimr igényk rndzrzééről, éréklééről özíééről, lmzééről. Az igényk mgimré különön az alábbiak zrin örénik: Parnrcopor (parnr) Fnnaró Az Inézmény alkalmazojai Az Inézmény anulói Az Inézmény anulóinak züli Azok az inézményk, mlykből jönnk a lndő anulók Igény mgimré zköz, formája - Fnnaró minőégirányíái programja. - Érkzln flzólalái lhőég, - Írábli javalaél, - Inézményi alkalmazoi közöég javalaai, kéréi, - Szóbli vélmény é igény kikéré, - Kérdőív igényflméré. - Tanulóközöégkbn, ikolai diákfórumokon lhangzo igényk, - Egyéni igénybjlnék, - Szóbli vélmény é igény kikéré, - Kérdőív igényflméré. - Szülői zrvz álal közöl igényk, - Egyéni zülői igénybjlnék, - Szóbli vélmény é igény kikéré, - Kérdőív igényflméré. - A gyrmk áadó inézmény vzőjénk igényi. Rndzrég - A minőégirányíái program lfogadáa, illv módoíáa zrin. - Szrvz formában évn lgalább 2 alkalom. - Szrvz formában évn lgalább 2 alkalommal. - Szrvz formában évn lgalább 2 alkalommal. - Alkalmankén. 18

19 Azok az inézményk, mlykb ovábblépnk a végző anulók További inézményk A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné - A gyrmk ovább okaó inézmény vzőjénk, valamin anülénk igényi. - Inézményk álal jlz zóbli, - Alkalmankén. - Alkalmankén. írábli igényk. A mgimr igénykről - ha az cak zóbli közléből imr - fljgyzé kll kézíni az igényk dokumnáláa céljából. Az igényk azok jllg alapján coporoíani kll: az igénylők coporja, valamin az igény aralma zrin. Kérdőív flméré ado rülr vonakozó igényk flméréér lh özállíani (pl.: nylvanulái igény, zakkör igény b.). A kérdőív annak jllgéől, céljáól függőn lh anonim é nm anonim. A kérdőív igényflméré ébn gondokodni kll mgfllő kérdőívk lkézíééről (figylmb vév a kérdőív kézíé é özállíá álaláno zabályai) a kérdőívk bgyűjééről a kérdőívk kiéréklééről a kiéréklé kövőn az özíéről vizgálni kll az, hogy a jlz igényk: hogyan vizonyulnak az önkormányza minőégirányíái programjához hogyan illzkdnk az Inézmény minőég céljaihoz mnnyir ráliak, ljíhők rövid-, közép- é hozúávon milyn fladaoka kll lláni ahhoz, hogy az igényk ljíhők lgynk ljíé milyn kölégvonzaal jár, a kiadáok kifizéér lz- fdz b. Az igényk özíééről, éréklééről ájékozani kll az igény bnyújó parnr, valamin valamnnyi, ovábbi érdkl. Az igénykkl kapcolao fni fladaok lláááról fljgyzék kll kézíni. Fllő a Minőégfjlzéi copor. Ellnőrzi az igazgaó A parnrk légdégénk / légdlnégénk méré A parnrk légdégénk méré kimln fono, mivl a minőégirányíái program lgfőbb célja az, hogy a parnrk légdk lgynk az Inézmény működéévl. A parnrk légdég / légdlnég különböző módon mérhő l: Parnrcopor (parnr) A parnr légdégénk / légdlnégénk méré Fnnaró - Fnnaró minőégirányíái programjában foglalak ljíé érdkébn örénő lmzék, mérék. Az Inézmény alkalmazojai - Kérdőív légdég méré, - Szóbli vélmény kéré, - A anül álal mgfogalmazo légdég, Rndzrég - Évn. - Ézrvélk, vélményk éréklé évn 2 alkalommal, 19

20 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné Az Inézmény anulói Az Inézmény anulóinak züli Azok az inézményk, mlykből jönnk a lndő anulók Azok az inézményk, mlykb ovábblépnk a végző anulók További inézményk - Dolgozói flukuáció. - Flukuáció muaójának méré évn 1-zr. - Szóbli vélmény kikéré, - Kérdőív légdég méré, - Továbbanulái zándék é flvél nyr anulók arányának méré. - Szóbli vélmény kikéré, - Kérdőív légdég flméré, - Szülői Munkaközöégi özjövlkn közvln bzélgék álal. - A gyrmk áadó inézmény vzőjénk ézrvéli. - Óvodai apazalaok áadáaávél - A gyrmk ovább okaó inézmény vzőjénk, valamin anülénk ézrvél, - A gyrmkk anulmányi rdményi. - Caládgíő * mgbzélék * közön zrvz konfrnciák * bzámolók - Faluház * közö programok zrvzé * igényk flméré * vizajlzék zóban é írában - Könyvár * közö zrvzéű programok, vélkdők, vrnyk gyrmkknk, * vizajlzé zóban é írában - Nvléi anácadó * - Inézményk álal jlz zóbli, írábli ézrvélk. - má inézményk - Szrvz formában évn lgalább 1 alkalommal. - Szrvz formában évn lgalább 1 alkalommal. - Alkalmankén. - bikolázá lő. - Évn 1 alkalommal. - Alkalmankén. - Alkalmankén - Alkalmankén - évn kézr - Alkalmankén. Az légdéggl, vagy légdlnéggl kapcolao fni fladaok lláááról fljgyzék kll kézíni. Fllő a minőégfjlzéi copor. Ellnőrzi az igazgaó. Az légdég / légdlnég özíééről, éréklééről ájékozani kll a méréb bvon parnrk Kommunikáció a parnrkkl A parnrkkl való kommunikáció rülén mgkülönbözünk: 20

21 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné blő kommunikáció, valamin külő kommunikáció. A blő kommunikáció orán az Inézmény zabályozza azoka a folyamaoka, mlyk a parnrkkl való kommunikációjá mghaározzák: a haékony napi működéé az információzükégl é az informálandók köré a kommunikáció kapcolaoka a kommunikációban érink fladaá, véknyégé. A blő kommunikációra vonakozó lőíráoka a 3. zámú mllékl aralmazza. A külő kommunikáció álalában irányío kommunikáció, mlynk orán cél, az Inézmény népzrűíé, az rdményk, lér ikrk imré él. Az Inézmény külő kommunikációval kapcolao véknyégé mghaározó lőíráoka a 4. zámú mllékl aralmazza. A parnrkkl való kapcolaará rndjé zabályozza az SZMSZ é a házirnd i. A parnrkkl való kommunikáció fono, mr gyréz álala ájékozódha az Inézmény a vl zmbn mgfogalmazo igénykről valamin a véknyégévl kapcolao légdégről máréz a parnr kép alkoha az Inézmény működééről, véknyégéről, lér rdményiről, rviről, nhézégiről. A kommunikáció folyamaok parnrcoporonkén lérők lhnk. A fnnaró é az Inézmény kommunikációjának ajáoágai: zoro, rndzr kapcolao kll arani a minőégirányíái programhoz kapcolódva, mly kommunikáció Inézmény oldaláról örénő irányíáa az inézményvző fladaa a kölégvéi gazdálkodá orán zoro kapcolao kll arani, különö kinl a minőégcélok léréé célzó kölégvéi rvzér, a ljí bzámoló é a mgvalóuló célok érékléér. A kommunikációban réz kll vnni az inézményvzőnk, valamin a gazdaági vzőnk a fnnarónak é az Inézménynk zükég én öbblépcő árgyalá kll arani akkor, ha az önkormányzai minőégirányíái programban é az Inézmény minőégirányíái programjában mghaározo minőégcélok léré kölégvéi nhézégkb üközik, mgvalóíáához ácoporoíára, forrábvonára van zükég. Ez bn bizoíani kll az, hogy a kommunikáció a ké fél közö arra irányuljon, hogy a problémára kdvző mgoldá aláljanak mindké fél zámára. A anulókkal, anulócoporokkal való kommunikáció ajáoágai: a anulókkal való kapcolaará rndjé az inézményvző irányíáa alapján közvlnül az ozályfőnökök, pdagóguok bizoíják az inézményvző rndlhi l az ikola anulóira, gy anulóközöégir kirjdő zóbli flmérék, írábli kérdőív kiölék 21

22 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné az ozályfőnökök, anárok ajá zakmai, pdagógiai véknyégük lméréér, ámogaáára önállóan i kzdményzhnk kommunikáció a diákönkormányzaal kapcolao kommunikáció krébn a diákönkormányzao gíő pdagógu ámogaja a diákoka a jogaik érvényíéébn a diákönkormányza dönéi, javalaai az inézményvzé figylmb vzi a pdagóguok gíik az ikolazék működéé, az, hogy az lláhaa a fladaai. A anuló zülivl való kommunikáció ajáoágai: a zülőkkl való kapcolaará a zülői zrvz révén az inézményvző fladaa a zülői zrvz é az Inézmény kapcolaában fono ényzők, hogy a zülői zrvz mgkapjon mindn olyan inézményi, közponi jogzabályi é hlyi zabályozái információ, mlyk a véknyégéhz zükégk a zülői zrvz dönéi, javalaai az inézményvzé figylmb vgy, flhaználja a zülők a fogadóórákon, zabadon rmhnk kapcolao a pdagóguokkal a zülői érkzlkn a pdagógu ájékozaja a zülők a gyrmkk közöégé érinő fonoabb ménykről, véknyégkről, lhőég ad arra, hogy a zülők a anulóközöéggl kapcolaban ézrvélk, javalaoka gynk nyíl napokon, illv az ikola rndzvényin lhőég van a ovábbi kapcolarmér, kommunikációra a caládláogaáok rndzr a pdagóguok zámára ad lhőég arra, hogy zmély kapcolaba krüljnk a zülőkkl, mgimrjék a gyrmk élkörülményi, zzl a zakmai pdagógiai fladauka az ado gyrmk vonakozáában jobb minőégbn udják lláni. A parnrinézménykkl való kommunikáció azzal az inézménnyl, amlyből a gyrmkk érkznk, azzal az inézménnyl, amlykbn a gyrmkk ovábbanulnak a kövkző ajáoágoka muaják: folyamao kapcolao kll arani a fogadó inézmény gyrmkkkl zmbni lváráairól gondokodni kll vizajlzékről, hogy a gyrmkk mnnyibn flnk mg az inézményi lváráoknak, mlyk azok a rülk, mlykr a kéőbbikbn nagyobb hangúly kll fkni Inézkdéi rv Az Inézmény lmzi a parnrk igényir, légdégér, illv légdlnégér vonakozó mérék rdményi. Az lmzék alapján mghaározza: zakmai céljai é zolgálaáának fjlzéi irányai, módjai a célok mgvalóíáára irányuló inézkdéi rv mgvalóuláá érékli az éréklék rdményi flhaználja működéénk folyamao fjlzééhz. Az inézkdéi rvk lkézíé a minőégbizoíó (fjlző) copor fladaa, mly áblázao formáumba kll lkézíni. 22

23 Az inézkdéi rv aralma: A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné Flada/véknyég, haáridő, érink, fllő, lvár rdmény, rőforrá, dokumnáció/nyilvánoág, llnőrzé. Ellnőrzi az igazgaó. 23

24 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné Az Inézmény honlapja Az Inézmény a parnrkapcolaai orán kihaználja az Inrn ada lhőég. Honlapjá rndzrn akualizálja. A honlapon flün mindn olyan fono információ, ájékozaá, mly gíi az Inézmény minőégirányíái programjában mghaározo célkiűzék léréé. Az Inézmény honlapjának zrkzéér az inézményvző fllő jlöl ki. Az Inézmény -mail cími révén kapcolao ar parnrivl, ovábbá lhőég ad arra, hogy a parnrk ézrvélk, javalaoka fogalmazzanak mg. A bérkző javalaoka, ézrvélk, lg kriikáka az Inézmény mgvizgálja, a zükég inézkdék mgzi. 24

25 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné 8. Az Inézmény működéi folyamaa Az Inézmény működéi folyamaa az alábbi fladaok zrin krül mghaározára, rézlzér: vzéi rvzéi llnőrzéi méréi érékléi fladaok Vzéi fladaok A minőégirányíái programban mghaározoaknak lőzör a vzébn kll érvényr juniuk. A minőégfjlzéi munka orán a lgnagyobb fllőég a vzőknk van. A minőégfjlzéi rndzr működéébn kiml zrp van az Inézmény vzőjénk. Az inézményvző fladaa, hogy: kiml jlnőéggl kzlj a minőégirányíái, fjlzéi véknyég példá muaon a minőégfjlzéi véknyég orán udaoía az Inézmény valamnnyi dolgozójával a minőégirányíá céljá, az, hogy az inézménnyl kapcolaban lévők közö érdk az gy működéi folyamaok javíáa ájékozaa a dolgozóka arról, hogy a minőégfjlzéi fladaokban való rézvél mindn dolgozó fladaa. Az Inézmény vzé a minőégirányíái programjának lfogadáával lkölzi magá az Inézmény működéénk javíáára, az Inézmény véknyég minőégi zínvonalának mléér. Az Inézmény vzé a fnik érdkébn: kimln kzli az Inézmény jogzrű, örvény működéévl kapcolao véknyégi, mgrmi az inézményi dokumnumok özhangjá gymáal é a haályo jogzabályokkal mgrmi a minőégirányíái program végrhajáához zükég zrvzi hár, nnk érdkébn Minőégirányíái Copor lérhozáá kzdményzi, mlynk fladaa az Inézmény minőégi céljai léré érdkébn a minőégfjlzé működé Minőégirányíái vző bíz mg, a fladaok özhangoláa, a fladaok lőkézíé, valamin bonyolíáa, végrhajáa érdkébn gondokodik az érékléi fladaok llááához zükég flélk bizoíááról érékli az Inézmény hlyzé a minőégirányíái célok alapján különböző zközök bvonáával (fnnarói hozzájárulá kéré, pályázaok, b.) bizoíja a minőégirányíái célok mgvalóíáához zükég rőforráok pénzügyi fdzé. Az Inézmény a vzéi fladaoka az Inézmény, különböző dokumnumaiban i rögzíi. Vzéi fladaok konkréan - az gy fladaok lláááér való fllőég, valamin a fladaok haáridjé - az 5. zámú mllékl aralmazza. 25

26 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné 8.2. Trvzéi fladaok A vzéi fladaok é a rvzéi fladaok gymáal kölcönhaában funkcionálnak, mivl: a rvzéi véknyég orán zükég van a vzői irányíára, a rvk kidolgozáára, ami álalában vzői, illv vzői közrműködél végrhajo flada a vzéi véknyég orán zükég van rvkr, mlyk az gy vzéi véknyégk végrhajáának időponjá, konkrizáláá b. jlnik, zköz a vzéi fladaok orán. A rvzé orán arra kll örkdni, hogy a rvzé raégiai rvzén alapuljon, a hozúé középávú, valamin év rvk gymára épüljnk. A rvzéi folyamaoka, a folyamaban alálhaó lmk gymához való vizonyá zabályozni kll azér, hogy azok a lgkdvzőbbn udják haáuka kifjni. Az Inézmény a kövkző rülkr vonakozóan haározza mg rvzéi folyamaai: zakmai rvzé (közokaái fladaok llááának rvzé) bizonágo inézményüzmlé rvzé gazdálkodáal kapcolao rvzé llnőrzéi véknyéggl kapcolao rvzé. A rézl rvzéi folyamaoka a 6. zámú mllékl aralmazza Ellnőrzéi fladaok Az llnőrzéi fladaok öbb ponon özfüggnk: a vzéi a rvzéi a méréi, valamin az érékléi fladaokkal. Az llnőrzéi véknyég öbb rülr i kirjd. Alapvőn az alábbi ípuú llnőrzéi véknyég haározhajuk mg: zakmai llnőrzé örvényégi llnőrzé pénzügyi-gazdálkodái llnőrzé Méréi fladaok A méréi fladaok llááának célja, hogy az ikolai munka rdményiről, az Inézmény működéénk különböző rüliről folyamaoan é mgbízhaó adaok álljanak rndlkzér, mlyk alapjá képzhik az érékléi fladaok llááának. 26

27 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné Az ikolai nvlő-okaó munka méré: pdagógiai program zrini nvléi-okaái célok léréé zolgálja pdagógiai munka rdményégénk folyamao bizoíáá gíi az rdményk folyamao ákinéévl végő oron a különböző parnrkől érkző igényknk való mgfllé zrini véknyég zámára ad információ. A méréi fladaok kirjdnk az Inézmény gézér az Inézmény fonoabb parnrir: Inézmény foglalkozaojaira az Inézmény anulóira a anulóközöégk véknyégér a pdagógu közöégr az Inézmény rndzvényir, programjaira Az Inézmény gézér kirjdő méréi fladaok Az Inézmény gézér kirjdő méréi fladaok krébn gondokodni kll a kölégvéi rv é bzámolók adaainak ákinééről a pdagóguok ovábbképzéévl, képzéévl kapcolao adaok mérééről az okaó é nvlő munka zínvonalának mérééről a zakmai véknyég mérééről az 1 anulóra juó rvz é énylg kölégvéi kiadáról az 1 anulóra juó ajá rvz é énylg bvélről Az Inézmény pdagóguaira vonakozó méréi fladaok Az Inézmény pdagóguaival kapcolaban mérni kll lgalább: a pdagógu zakmai munkájának rdményégé anulók álal lér közponi kompncia (OH) méré, é hlyi flmérők gíégévl a anulmányi vrnykn való rézvél rdményévl a bukáok zámával a pdagógu anórákon nyújo ljíményénk zínvonalá a pdagógu flkézüléé é rvző munkájá az alkalmazo okaái módzr a kompnciafjlzé a héggondozái é flzárkózaái fladaok llááának milynégé az informaikai é kommunikáció chnikai (IKT) zközök imré, haználaá a pdagógu nm közvlnül zakmai fladaai llááá a anár-diák kapcola milynégé a anórán kívüli foglalkozáokon való rézvél milynégé é mnnyiégé. A méréi fladaoka lgalább évn l kll végzni úgy, hogy a mérék haonló időzakra nk, az adaok évk közö érdmbn özhaonlíhaóak lgynk. 27

28 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné Az Inézmény nm pdagógu munkakörbn foglalkozaojaira vonakozó méréi fladaok Az Inézmény nm pdagógu munkakörbn foglalkozaojaival kapcolaban mérni kll: a munkájuk rdményégé a fladallááukra jllmző muaózámok alapján, a pdagóguok véknyégé gíő véknyég méréké, zínvonalá Az Inézmény anulóira vonakozó méréi fladaok Az Inézmény anulóira vonakozó méréi flada a anulói lézám méré az 1. ozályook zinflméré (alapkézégk, fizikai adoágok) a anulmányi rdmény méré anulmányi álagokkal: zmélyi anulmányi álag ozályonkéni anulmányi álag ikolai anulmányi álag émazáró dolgozaokkal ljíménymérő évfolyamflmérékkl nmzi alapanrv kövlményi zrin kompnciaméré ovábbi képég é kézég flmérékkl a zmélyiég é közöégi magaará méré kérdőívkkl é zkkl zmélyiégvonáok méré A anulóközöégk véknyégénk méré A anulóközöégk véknyégénk méré orán adaoka kll gyűjni: a működő anulóközöégk zámáról az önzrvződő közöégk működéi rüléről é lézámáról a közöégk álal zrvz véknyégkről A pdagógu közöég véknyégénk méré A pdagógu közöég véknyég méré orán mérni kll különön a pdagóguok álal kzdményz programoka a mgvalóío programoka a fgylmi büné alkalmazáának zámá a kiün, jualmazo pdagóguok zámá a flv jlnőbb problémák zámá, é hhz vizonyíva a mgoldo problémáka Az Inézmény rndzvényink, programjainak méré Az Inézmény rndzvényi, programjai mérni kll: az Inézmény hagyományo rndzvényi, programjai zámával az új, alkalomzrű rndzvényk, programok zámával é annak láogaoágával 28

29 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné az gy programokkal kapcolao kölégk a programokkal lér poziív haá, az ikola hírnv növléénk méréké. 29

30 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné 9. Érékléi fladaok Az érékléi fladaok llááának célja, hogy az Inézmény minőégi céljai mnnyir valóulak mg, milyn az inézményműködé rdményég, az gy rülk hogyan gíik a fő célok léréé. Az éréklé mghaározo zmponrndzr alapján örénik, külön-külön a kölégvéi rv é bzámolók adaai a pdagóguok ovábbképzéévl, képzéévl kapcolao adaok az okaó- é nvlőmunka zínvonala, a zakmai véknyég éréklé a nm okaó munká végzők véknyégénk éréklé a anulóközöégk véknyég a pdagóguok közöégénk véknyég az ikola rndzvényi alapján. Az gy érékléi fladaok lláááér fllő zmélyk, valamin az érékléi fladaok gyakoriágá évnkéni bonában az inézményvző haározza mg A kölégvéi rv é bzámoló éréklé A kölégvéi rv é bzámoló érékléénél figylmb vndő zmponok: a kölégvéi rv cak a mglőző kölégvéi rv, é módoío kölégvéi rv adaok figylmbvélévl a mgvalóíandó fladaokkal özfüggébn a fnnaró lképzléi imrébn lh éréklni. a kölégvéi bzámoló az ado évi kölégvéi rv é módoío rv adaok figylmbvélévl a mgvalóío fladaokkal özfüggébn lh éréklni. A kölégvéi rv érékléénk ajánlo muaói: a rvz kölégvéi főözgk évk közöi özhaonlíáa, (rdi rv é módoío rv adaokkal) a főözgkn blül a főbb kiadá é bvél-nmk arányainak mghaározáa a lgnagyobb arány képvilő kiadá é bvél-nmk főbb özvőink aránya. A kölégvéi bzámoló érékléénk ajánlo muaói: a ljí kölégvéi főözgk évk közöi özhaonlíáa a ljí kölégvéi főözgk rdi rv é módoío rv adaokkal való özhaonlíáa (ado évbn, illv évk közö) a rv é a ljíé adaok közöi lérék aránya a ljí főözgkn blül a főbb kiadá é bvél-nmk arányainak mghaározáa a lgnagyobb arány képvilő ljí kiadá é bvél-nmk főbb özvőink aránya. Az éréklénél figylmb kll vnni a kölégvé é annak ljíé é a zakmai fladalláá kapcolaá, oda-viza haáá. 30

31 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné 31

32 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné Az éréklé fonoabb zmponjai: gazdaágoág zmponjából: a gazdaágoág zm lő aráa a bzrzéknél mgfllő zállíók kiválazáa gazdaágo üzmlé gazdaágo üzmléi chnológiák é chnikák munkarő gazdálkodá zmponjából: állományi lézám mnnyiég 1 fő pdagógura juó anulók záma a zakmai rvk mgvalóíáa zmponjából zakmai rvk mgvalóuláá finanzírozái nhézégk akadályozák- zakmai rvk mgvalóuláá gíék- a mgvalóul bruházáok A pdagóguok ovábbképzéénk, képzéénk éréklé A pdagóguok ovábbképzéénk, képzéénk érékléé lőr mghaározo muaók, é érékléi zmponok alapján kll végzni. A pdagóguok ovábbképzéénk, képzéénk éréklékor alkalmazandó muaók különön: ado évbn ovábbképzébn, képzébn rézvvő pdagóguok záma a pdagóguok képzégi zin zrini mgozláa a zako lláoág alakuláa a ovábbképzébn, képzébn örénő rézvélll ölö órák záma a képzé kölégi 1 képzébn rézvvő zmélyr vív. Az éréklé zmponjai: a ovábbképzé, képzé mnnyibn ámogaja az Inézmény minőégcéljainak léréé a ovábbképzé, képzé mkkora rh jln az Inézmény kölégvé zámára a képzé hozzá járul- új pdagógiai módzrk alkalmazáához Az okaó é nvlő munka zínvonala, a zakmai véknyég éréklé Az okaó- é nvlőmunka zínvonala é a zakmai véknyég éréklé - amnnyibn lhég ényzrű muaózámok alapján - amnnyibn nm lhég gyéb érékléi zmponok alapján örénik. Az alkalmazandó muaózámok különön: - a pdagóguok képzégi zin muaója - a anulók közponi, körzi, é hlyi flméréi rdményink válozáa - anulók anulmányi álagai - ovábbanulára jlnkzők záma é aránya - a ovábbanulára jlnkzők közö a flvél nyrk záma é aránya - a pdagóguok véknyégévl kapcolaban bérkző - poziív - ézrvélk záma 32

33 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné - a pdagóguok véknyégévl kapcolaban klkz - ngaív - ézrvélk záma. 33

34 Az éréklé zmponjai: A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné a pdagóguok pdagógiai nvléi munkája orán figylmb kll vnni: a pdagógu zakmai apazalaai, a munkában lölö idjé a nvlő-okaó munkájának minőégé az álala alkalmazandó módzrk mnnyiégé é haékonyágá a hég-gondozái flada llááának milynégé a flzárkózaái fladaok llááának haékonyágá a anulmányi vrnyr örénő flkézíő munká a korrpálái véknyég a anórán kívüli foglalkozáokon való rézvél mnnyiégé é minőégé a pdagógiai véknyég orán alkalmazo kommunikáció kézég a anulókkal való vizonya, kapcolaa kinébn figylmb kll vnni: a gyrmkkkl való bánámódjá a gyrmkkkl való gyüműködő kézégé gíőkézégé, ájékozaái véknyégé a gyrmkk zabályok baraáára irányuló magaaráá konflikuhlyz kzléi véknyégé a pdagógiai lhivaoág vonakozáában figylmb kll vnni: a poziív hozzáállá az okaához, a gyrmkkhz, munkaáraihoz ponoág, haáridők, házirnd baráá adminizráció fladaok llááá konflikuhlyz kzléi képégé a kollégáival, a zülőkkl rhlhő- nm kölző pdagógiai fladaokkal (ozályfőnökég, gyéb pciáli fladaok, zrvzé b.) A nm okaó munká végzők véknyégénk éréklé A nm okaó munká végzők véknyégénk éréklé a pdagóguokhoz haonlóan muaók é érékléi zmponok alapján örénik. Az alkalmazandó muaók: 1 anulóra juó nm okaó munká végző dolgozó ado véknyégr juó nauráli muaó (pl.: 1 akaríónőr juó akaríandó m 2 ) 1 pdagógura juó nm okaó munká végző zmély. Az érékléi zmponok: a ajá zakmai véknyégénk milynég a munkához való hozzáálláa (ponoág, prcízég, odaadá) gyüműködéi kézég (kollégákkal, gyrmkkkl, zülőkkl) pdagógu munkájá ámogaó véknyég milynég A anulóközöégk véknyégénk éréklé A anulóközöégk véknyégénk éréklé rézbn muaózámok alapján örénik. Alkalmazandó muaók: 34

35 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné 1 anulóközöégbn rézvvő anulók záma a anulóközöégk álaglézáma. 35

36 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné A anulóközöég érékléi zmponjai: a anulóközöég anulái ljímény a ára kapcolaok milynég a közöégi véknyég milynég a copor zociáli özél A pdagógu közöég véknyégénk éréklé A pdagógu közöég véknyég éréklé orán a kövkző muaózámoka kll alkalmazni: az 1 pdagógura juó rndzvényk záma az 1 pdagógura juó problémaflvék é mgoldáok záma. Az éréklé kiml zmponjai: a pdagógu közöég özaráának milynég a kzdő pdagóguok ámogaoágának, gíéénk milynég az akiviá, öl flvék a problémamgoldában való rézvél Az Inézmény rndzvényink, programjainak éréklé Az Inézmény rndzvényi - programjai vonakozáában azokkal a muaókkal kll éréklni, mlyk a méréi fladaoknál mghaározára krülk. Az éréklé zmponjai pdig a kövkzők: mgrndzér krülk- hagyománnyal rndlkző rndzvényk a rndzvényk láogaoága a rndzvény lőkézíé folyamaa mgfllő vol- a rndzvény lbonyolíáa a rndzvény lér- a céljá a rézvvők légdk volak- a kölég-hazon mérlg Az orzágo méréi rdményk figylmb vélénk rndzr Az inézmény munkájának éréklé az OH méréi rdményk ükrébn, a minőégfjlző é a méréi-érékléi copor irányíáával, a nvlőül bvonáával 1. Az ikola léb mgy az OH kompnciaméréknk. Inézményi blő méréi rndzr működ Diagnozizáló rndzrrl mér, fjlz Vizamér, lmz, újabb fjlzék dolgoz ki ikolai, munkaközöégi é gyéni zinr bonoan Fladabanko hoz lér a mérék opimáli lvzénylééhz. 2. Eljárárndbn zabályozza méréi folyamaai. 10. zámú mllékl: A anulókra vonakozóinézményi blő mérék ljárárndj 11. zámú mllékl: Az inézményi év éréklé lvégzéénk ljárárndj 36

37 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné 3. Mindn év márciuában az inézmény az Okaái Hivaal honlapjáról löli az lőző évi kompnciaméré rdményi. 4. Az lőző évi, kompncia (zövgéré, mamaika) méréi muaói ükrébn lmzi, é érékli az ikola kompnciafjlző munkájának rdményégé. 5. Az ikolánál marad (4. vagy 6. ozályo) flmérőlapoka kijavíja. 6. A honlapon lévő, OH zofvr gíégévl fldolgozza é lmzi, érékli az inézménynél marad mérőanyagoka (4. vagy 6. ozály). 7. Tájékozaja a nvlőül az Inézmény rdményégéről. 8. Szükég én a nvlőül inézkdéi rvk dolgoz ki ikolai, munkaközöégi vagy gyéni zinkr zaboan a kulckompnciák fjlzéér. 9. Az inézkdéi rvk mgvalóíja. Szükég én korrkció rv dolgoz ki. A lj folyamao llnőrzi az ikola igazgaója. Vélmény nyilvání az év éréklékor a Szülői zrvz. 10. Tljíményéréklé A ljíményéréklé fogalma, aralma, célja A ljíményéréklé olyan érékléi véknyég, mly kirjd - a munka rdményénk - a zrvzi magaarának, valamin - a munkavégzéhz zükég képégknk az érékléér. A ljíményéréklé orán az éréklénk mghaározo célrndzrn kll alapulnia fjlző éréklénk kll lnni aralmaznia kll az önérékléi lmk. A ljíményéréklé célja, hogy a pdagóguok, é az Inézmény vzéé lláó zmélyk ljímény fokozaoan különön a fladalláához zükég képégk, kézégk, udá é apazala fjlzéévl javuljon, é zzl gí az Inézmény minőégcéljainak mgvalóíáá. E cél érdkébn a ljíményéréklé orán zükég van: a képzéi zükéglk flméréér a fjlődéi örkvék ámogaáára a munkavállalók önérékléér a fjlzéi, fjlődéi célok mghaározáára a fjlődéhz zükég zközök, forráok flkuaáára, bővíéér, javíáára a munkaköri líráok alapján a dolgozók véknyégénk ákinéér. A ljíményéréklé funkciója, hogy az inézményi működé orán gy olyan zköz zrpé öl b, mly a minőégcélok mgvalóíáához gíi hozzá az Inézmény azálal, hogy ljíménylváráoka haároz mg a középvzőkkl, valamin a nm vző bozáú pdagóguokkal zmbn özhangolja a céloka, é gyég rndzrű ljíményéréklé haároz mg bizoíja a dolgozók fjlődéé. 37

38 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné A ljíményéréklé álal mgfogalmazo mgállapíáok ikrn flhaználhaóak azokban az kbn, ahol a pdagóguok díjazáánál figylmb kll vnni az álaluk nyújo ljímény mg kll krni az, hogy a ljíményk miér nm érik l az lvár zin mg kll íélni ado pdagógu alkalmaágá, ovább foglalkozahaóágá (pl. zrződé foglalkozaánál) A középvzői fladaoka lláók ljíményéréklé A ljíménykövlményk mghaározáa A vzők ljíménykövlményénk kialakíáában réz vznk maguk a vzők, valamin a fnnaró önkormányzaok közvv az önkormányza álal mghaározo minőégirányíái program álal, valamin közvlnül, konkré vzői lváráok mgfogalmazáával. A vzők ljíménykövlményink olyanoknak kll lnniük, mlyk aralmazzák a vzői pozíció llááával kapcolao kövlményk a minőégcélokhoz kapcolódnak, annak mgvalóíáá zolgálják. A ljíménykövlményk mindn anév mgkzdékor, lgkéőbb zpmbr 1-ig mg kll fogalmazni, írába kll foglalni, é áadá-ávéli limrvény mll á kll adni az érinnk. A ljíménykövlményk mghaározáa orán ügylni kll a kövkzőkr: a ljíménykövlményk ado anévr vonakozhanak aralmazniuk kll a vző, illv a pdagógu zmély adaai a ljíménykövlményk rézl líráá A ljíményéréklé A vzők ljíményé az ado évr rögzí ljíménykövlményk alapján kll éréklni. A minőíé célja a közalkalmazo munkaköri fladaai llááának mgíélé, az z bfolyáoló imrk, képégk, zmélyi ulajdonágok éréklé, ovábbá a zakmai fjlődé lőgíé. A minőíé jogi kri, aralmá é ljárárndjé a KJT a aralmazza. Az éréklébn réz vznk: az igazgaó az igazgaóhlyk, agozavző valamin a munkaközöégvző pdagóguok. 38

39 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné A ljíményéréklé a ljíménykövlményk alapján érékli a középvzők véknyégé. A középvzők ljíményé a anév végén, d lgkéőbb a kövkző anév mgkzdééig éréklni kll. Az éréklé írába kll foglalni, é á kll adni az érinnk. A ljíményéréklé orán l kll kézíni: gy özí éréklé, mly aralmazza a ljíményéréklé a kövkző kagóriák zrin: % - kiválóan alkalma 60 79% - alkalma 30 59% - kvéé alkalma (fjlzér zorul) 30% ala alkalmalan (fjlzér zorul) Az özí éréklé a rézl ljíményéréklé orán ado éréklék álagakén kll lkézíni. Az özí éréklé aralmazza a kövkzők: gy rézl ljíményéréklé, mly aralmazza: az érin zmély adaai a ljíménykövlményk zrini rézl zövg éréklé, valamin az éréklé az özí éréklénél mgado kagóriák zrin. az özfoglaló éréklé, javalaoka, inézkdék, mlyk az érin ljíményéréklé orán mgállapíhaóak, é az érin zmély ljíményénk minőégi javíáá gíik lő A nm vzői fladaoka lláó pdagóguok ljíményéréklé A ljíménykövlményk mghaározáa A pdagóguok ljíménykövlményénk kialakíáá az inézményvzők végzik. A mghaározo ljíménykövlményknk olyanoknak kll lnniük, mlyk a minőégcélokhoz kapcolódnak, annak mgvalóíáá zolgálják figylmb vzik a fnnarók álal az inézményvzők zámára mghaározo ljíménykövlményk ljíééhz zükég lváráoka, azok ljíéé zolgálják mégi kllőn konkré lváráoka fogalmaznak mg. A ljíménykövlményk mindn anév mgkzdékor, lgkéőbb zpmbr 15-ig mg kll fogalmazni, írába kll foglalni é ávéli limrvény llnébn á kll adni az érinnk. A ljíménykövlményk mghaározáára ugyanazok a zabályok érvényk, min a vzők ébn A ljíményéréklé A pdagóguok ljíményé az ado évr rögzí ljíménykövlményk alapján kll éréklni. Az éréklébn réz vznk: 39

40 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné igazgaó, igazgaóhly, agozavző munkaközöégvző A ljíményéréklé a ljíménykövlményk alapján érékli a pdagóguok véknyégé. A pdagóguok ljíményé a anév végén, d lgkéőbb a kövkző anév mgkzdééig éréklni kll. Az éréklé írába kll foglalni. A ljíményéréklé aralmára ugyanazok a zabályok érvényk, min a vzők ébn A ljíménykövlményk é az éréklé zmponjai A ljíménykövlményk mghaározáánál, valamin a ljíményéréklénél a kövkző zmponoka kll figylmb vnni: az okaá minőégéhz, a pdagóguokhoz, az inézményk álaláno mgíélééhz é működééhz kapcolódó minőégcélok. A ljíménykövlményk mghaározáának é a ljíményéréklé végrhajáának minájá a 7. é 8. mllékl aralmazza Az éréklé orán flhaználhaó információk, zközök, dokumnumok Az éréklé orán a zubjkiviá kiküzöbölé érdkébn minél öbb ényzrű lmr kll ámazkodni. Ehhz fl kll haználni az Inézménybn klkz, illv az Inézménybn mglévő adaokból, információkból lőállíhaó dokumnumoka, adaoka. Az éréklé gy zmponjaihoz flhaználhaó információka, az információ bzrzé, kézíé módjá, valamin az információ rndlkzér állááér való fllő é haáridők a minőégirányíái programhoz, mlléklkén kll caolni. A zabályozá minájá 4. zámú mllékl haározza mg. A vonakozó mllékl a ljíménykövlményk konkré imr uán kll lkézíni válozáa én zükég zrin módoíani kll. 11. A lj körű inézményi önéréklé A közokaái örvény minőégirányíái program aralmi kövlményi mghaározó réz kimondja, hogy a közokaái inézménynk a minőégirányíái programjában rögzíni kll a lj körű inézményi önéréklé prióduá módzri a fnnarói minőégirányíái rndzrrl való kapcolaá Az inézményi önéréklé célja 40

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak 1. Hálózi olymok Diníció: Lgyn G = (V, E) gy irányío grá, mlynk minn (u, v) élén o gy nmngív c(u, v) kpciá. A gránk kiünjük ké ponjá: z rmlő é ogyzó. Ekkor (G; c; ; ) négy hálóznk nvzzük. Szmléléképpn

Részletesebben

Intuitív ADT és ADS szint:

Intuitív ADT és ADS szint: A zkvcál adazkz olya dz pá amlyél az R lácó azív lzája lj dzé lácó. zkvcál adazkzb az gy adalmk gymá uá hlyzkdk l, va gy logka odjük. Az adaok közö gy-gy jllgű a kapcola: md adalm cak gy hlyől éhő

Részletesebben

A Laplace transzformáció és egyes alkalmazásai

A Laplace transzformáció és egyes alkalmazásai A aplac razormáció é gy alkalmazáai A PTE PMMFK villamomérök zako lvző agozao allgaói zámára kéziraké özállíoa Ki Mikló őikolai adjuku 3 Irodalomjgyzék: Bako Ivá: Elkrocika I-II (KKVMF Budap 969 Duca J:

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ÚT-ŐR KÖZTERÜLET HELYSZÍNELÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI ÜGYKEZELŐ MODUL

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ÚT-ŐR KÖZTERÜLET HELYSZÍNELÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI ÜGYKEZELŐ MODUL N E V É N E N Z E NEV ÉN ENZE -Ő ÖZEÜLE HELYZÍNELÉ É ELJÍÁ ÜGYEZELŐ UL., l : ) 7 2 f x : ( ) 7 9 m o b l : ( 7 ) 9 9 5 7 7 m l : n f o @ m n r v. h w b : w w w. m n r v. h N E V É N E N Z E özrül hlyzínl

Részletesebben

33 522 04 0001 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő

33 522 04 0001 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő A 10/007 (II. 7.) SzMM rndlttl módosított 1/006 (II. 17.) OM rndlt Országos Képzési Jgyzékről és az Országos Képzési Jgyzékb történő flvétl és törlés ljárási rndjéről alapján. Szakképsítés, szakképsítés-lágazás,

Részletesebben

A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATOT KÉSZÍTETTE:

A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATOT KÉSZÍTETTE: b é k é sm gy r ül f j l s z é s i p r ogr a mj a2 0 1 42 0 2 0 r ül i ha á s v i z s gá l a á r s a da l mi, ga z da s á gi l mz é s El f o g a d aabé k é sm g y i Ön k o r má n y z a Kö z g y ű l é s

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármstr 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Tlfon: 6 23 31-174/233 mllék Fax: 6 23 31-135 E-mail: bruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Budapst Balaton közötti krékpárút nyomvonalával

Részletesebben

A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL.

A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL. Épít b. Élvzz lőnyit. 10 Alumínium bjárati ajtók A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL. HOCO ALUMÍNIUM BEJÁRATI AJTÓK. Mggyőző érvk a takarékoág é igényég mlltt! A jövőr trvzv! Bizto

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER DIGITÁLIS ÖSSZKÖZMŰ TÉRKÉP

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER DIGITÁLIS ÖSSZKÖZMŰ TÉRKÉP N E V É N E N Z E NEV ÉN ENZE GÁL ÖZÖZŰ ÉÉ l : )72 fx:()79. m o b l : ( 7 ) 9 9 5 7 7 m l : b @ m n r v. h w b : w w w. mnrv.h N E V É N E N Z E z özközmű rkkről Jlnlg közműnylvánrá z önkormányzok zámár

Részletesebben

Vezetéki termikus védelmi funkció

Vezetéki termikus védelmi funkció Budaps, 011. április Bvzés A vzéki rmikus védlmi fukció alapvő a hárm miavélz fázisáram méri. Kiszámlja az ffkív érékk, és a hőmérsékl számíásá a fázisáramk ffkív érékér alapzza. A hőmérséklszámíás a rmikus

Részletesebben

Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete

Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete 8 9 3 8 2 0-9 3 3-5 2 9-9 Nagycsaládosok "Szivárvány" Egysült 8230 Balatonfürd, Rózsa u. 2. Közhasznú Egyéb Szrvzt Egyszrűsíttt Bszámolója Evs zárómérlg 2008. január 0.- 2008. dcmbr 3 2008 Kcli Riilatonlurd.

Részletesebben

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 0 MAGYARORSZÁG Magyarorzág A lgfontoabb mgállapítáo: A magyaro nagy többég időbn bfizti zámláit. Mintgy 0%-na azonban nagy nhézégt oozna a havi bfizté. A magyaro zrint a pénzügyi

Részletesebben

A mi kísérletünk azt mutatja, hogy a negatív töltésű elektroszkópról elektronok folytak, áramlottak át a pozitív töltésű elektroszkópra.

A mi kísérletünk azt mutatja, hogy a negatív töltésű elektroszkópról elektronok folytak, áramlottak át a pozitív töltésű elektroszkópra. .. ölékigynlíődé gyoran végbgy.2. víz ááralik a agaabb (ponciáli nrgiájú) hlyről az alaconyabbra.3. farúd ébn a ölék ozgaáához jlnő fzülég zükég.4. z áranak hő-, kéiai é ágn haáa i van Köük öz a ké, azono

Részletesebben

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1)

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1) A Mozilla ThundrBird lvlzőprogram haszálata (Készíttt: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Vrsion 1.1) Tartalomjgyzék Tartalomjgyzék...1 A Központi Lvlző Szrvr használata... 1 A ThundrBird lvlzőprogram

Részletesebben

Gondolkozzon nagyban rendszerekre összpontosítva

Gondolkozzon nagyban rendszerekre összpontosítva Gondolkozzon nagyban rndzrkr özpontoítva Mi a lgjobb? Egy bzállító vagy több? Egy intgrált rndzr, amly mindn funkciót gybn kínál, vagy több gymáal özkötttébn lévő rndzr lm. Mindöz gy partnr a trvzél, bépítél,

Részletesebben

EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA ELEMI BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. együttható-mátrix x-ek jobb oldali számok 2.LÉPÉS: A BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ. easymaths.

EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA ELEMI BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. együttható-mátrix x-ek jobb oldali számok 2.LÉPÉS: A BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ. easymaths. www.symhs.hu mk ilágos oldl symhs.hu.lépés: GENERÁLÓ ELEM VÁLASZTÁSA Csk -s oszlopól és -s soról álszhunk gnráló lm, nullá nm álszhunk és lhőlg - gy -- érdms AZ JÁTÉKSZABÁLYAI.LÉPÉS: A BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10 ÖBL.) SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZ TISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE PROJEKTMENEDZSMENT

FÜZESGYARMAT VÁROS (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10 ÖBL.) SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZ TISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE PROJEKTMENEDZSMENT FÜZESGYARMAT VÁROS (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10 ÖBL.) SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZ TISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE PROJEKTMENEDZSMENT KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0014 SZÁMÚ PROJEKT 1 1. AZ ELŐTERJESZTÉS CÉLJA Az lőtrjzté

Részletesebben

Szennyvíz beruházás. v n. 2010 uár Febr

Szennyvíz beruházás. v n. 2010 uár Febr á z h i y g k r D Hírk szám. 2 am y l o évf XI.. 2010 uár Fbr t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. Sznnyvíz bruházás Szrintm még nnyir

Részletesebben

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül

ISO 9000 és ISO 20000, minőségmenedzsment és információtechnológiai szolgáltatások menedzsmentje egy szervezeten belül ISO 9000 és ISO 20000, minőségmndzsmnt és információtchnológiai szolgáltatások mndzsmntj gy szrvztn blül dr. Vondrviszt Lajos, Vondrviszt.Lajos@nhh.hu Nmzti Hírközlési Hatóság Előzményk A kormányzati intézményk

Részletesebben

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 5. SZ. MÓDOSÍTÁS

MÓR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 5. SZ. MÓDOSÍTÁS ÓR TLPLÉSRNDZÉSI TRV 5. SZ. ÓDOSÍTÁS JSZ: 8/2 A TLPLÉSSZRZTI TRV-ÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYVA A 9/22. (VII. 26.) SZÁÚ HATÁROZATTAL A HÉSZ ÉS A SZABÁLYOZÁSI TRV-ÓDOSÍTÁSO LFOGADVA A 22/22. (VII. 27.) SZÁÚ RNDLTTL

Részletesebben

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata 53. sz. mérés Hurokszaályozás vizsgálata nagyszültségű alap- illtv losztóhálózat (4,, kv a hálózatok unkcióáól kövtkzőn hurkolt (töszörösn hurkolt kialakítású. sok csomóponttal, tö táplálási illtv ogyasztási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Tlfon: 45-6 Intrnt: www.ksh.hu Atgyűjtésk Ltölthtő kérőívk, útmuttók Az tszolgálttás 9/6. (XI..) Korm. rnlt lpján kötlző. Nyilvántrtási szám: /7 Atszolgálttók: vlmnnyi trtós

Részletesebben

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1-

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1- 1 Módosítások: Budapst Főváros Trézváros Önkormányzat Képvislő-tstülténk 34/1996. (XII. 16.) rndlt az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlőink lakbértámogatásáról a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006.

Részletesebben

7. Nevelési évben, tanévben tervezett rendezvények, események időpontjai (munkaterv alapján 2014. augusztus 30. Hajdúsámsonban a Városnap 2014.

7. Nevelési évben, tanévben tervezett rendezvények, események időpontjai (munkaterv alapján 2014. augusztus 30. Hajdúsámsonban a Városnap 2014. VALCER ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4029 Dbrcn, Mnti zrds u. 3. / 06-52/419-113; 06-30/279-07-22 valcr1@frmail.hu www.valcr.hu Adóám:18562848-2-09 Különös közzététli lista 2014/2015-s tanév Kéült a Krmány

Részletesebben

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel Cikória szárítástchnikai tulajdonságainak vizsgálata modllkísérlttl Kacz Károly Stépán Zsolt Kovács Attila Józsf Nményi Miklós Nyugat-Magyarországi Egytm Mzőgazdaság- és Éllmiszrtudományi Kar Agrárműszaki,

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 2 feladatlap. Név:...

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 2 feladatlap. Név:... 2005. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolymosok számár A 2 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr összsn 45 pr vn.

Részletesebben

Az I. forduló megoldásai

Az I. forduló megoldásai Szakác Jnő Mgyi Fizika Vrny 005/006 Az I. foruló goláai. 500 5 k 5 000 α 0 ÉK x? y? z?. z Az ábra alapján z 500 x + y + z + z z 4 99 ( 5000) x inα 7 496 (500) 4 pon 7 pon x K. Θ α y É y coα 98 4 pon. 400

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvoda és Bölcsőd (4090 Polgár, Bssnyi út 4-5) Szrvzti és Működési Szabályzata Hatálybalépés időpontja: 2014. novmbr 27. Érvénysség: visszavonásig A Szrvzti és Működés Szabályzat tartalomjgyzék

Részletesebben

Tartalom. Szerkesztõi levél. SZTE-reo. A Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak lapja. Hírek. Felütés Mi? Mennyi? Miért? Az ösztöndíjakról...

Tartalom. Szerkesztõi levél. SZTE-reo. A Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak lapja. Hírek. Felütés Mi? Mennyi? Miért? Az ösztöndíjakról... A Szgdi Tudománygym hallgaóinak lapja Szkzõi lvél Uóbbi néhány zámunk címlapján agazkodunk az állaokhoz, bbn a hónapban m ünk mákén: zúal a nagyzabáú gymi hogázvny znénk népzűíni címlap-cápánkkal. Flüéünkbn

Részletesebben

VILLAMOSSÁGTAN. Szerzők: Haluska János (11. fejezet) Kővári Attila (1-10 fejezetek)

VILLAMOSSÁGTAN. Szerzők: Haluska János (11. fejezet) Kővári Attila (1-10 fejezetek) VAMOSSÁGAN Szrzők: Halska János (. fjz) Kővári Aila (- fjzk) aralomjgyzék Elkroszaikai alapfogalmak, lkromos mző... 5. Elkroszaika, ölés... 5. Elkromos mző, érrősség... 5.3 olomb örvény... 6.4 Prmiiviás,

Részletesebben

Kenyérszentelés augusztus 20-án

Kenyérszentelés augusztus 20-án á z h i y g k r D Hírk szám. 8 am y l o évf XI.. 2010 s usztu g u A t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. Knyérszntlés augusztus 20-án

Részletesebben

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése A közpotos furérhámozás éháy alapösszfüggés 1. ábra: A hámozás jllmző myiségi Az 1. ábra forrása: Dr. Lugosi Armad ( szrk. ) : Faipari szrszámok és gépk kéziköyv Műszaki Köyvkiadó, Budapst, 1987, 57. oldal.

Részletesebben

Állandó alkalmaink: Eklézsia. 2009. húsv. Somorjai. Húsvéti locsolóversek

Állandó alkalmaink: Eklézsia. 2009. húsv. Somorjai. Húsvéti locsolóversek Húsvéi locsolóvrsk Jó rggl rózsaszál, kékszmű ibolya, Jó rggl gyöngyvirág, jó rggl viola! Harmaos krmbn gyöngyharmao szdm, nsz, friss rózsavíz, aranyos kis sznm!... Klj föl párnáidról, szép ibolyavirág,

Részletesebben

" 'V -..i ' Felelős szerkesztő: gyei v á r o s s á

 'V -..i ' Felelős szerkesztő: gyei v á r o s s á " 'V -i ' évflym 5 zm r 20 fillér Kmrm, 937 jnr 30

Részletesebben

1. Melyik átváltás hibás? A helyeseket jelöld pipával, a hibás átváltásoknál húzd át az egyenlőségjelet!

1. Melyik átváltás hibás? A helyeseket jelöld pipával, a hibás átváltásoknál húzd át az egyenlőségjelet! Mtmtik záróvizsg 011. Név:... osztály:... 1. Mlyik átváltás hiás? A hlyskt jlöl pipávl, hiás átváltásoknál húz át z gynlőségjlt!. 0,578 t = 578 kg;. 100 m g. = 0,1 h; 0 pr = 0,5 ór;.. h. 3,05 kg = 350

Részletesebben

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2010.

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2010. Mtmtik záróvizsg 00. Név:... osztály:.... Az lái rjzon gy thrutó rktrénk vázltos rjz láthtó. Az árán olvshtó számtok, rkoásr ténylgsn flhsználhtó térfogtr vontkoznk. Mkkor thrutó hsznos rktrénk térfogt?

Részletesebben

Követelmények a mederhíd acélanyagával és hegesztett kötéseivel szemben Karol Kálna*

Követelmények a mederhíd acélanyagával és hegesztett kötéseivel szemben Karol Kálna* Kövtlményk a mdrhíd acélanyagával é hgzttt kötéivl zmbn Karol Kálna* Doc. Ing. Karol Kálna, DrSc., Wlding Rarch Intitut - Indutrial Intitut SR, Bratilava, 832 59 Bratilava, Račianka 71 Abtract Rquird proprti

Részletesebben

Kormányrendeletek. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Kormányrendeletek. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 6 M 15 6 z nnlk n 115 1 nl ll nznnn zn nnn űkő zkkz l ll kznl nznk nnll züő nzkkől n z ln 15 kk kzn z lk kn, z ln 15 kk 1 kzn z lkn l kkzők nl l 1 1 ll nznnn zn nnn lő kznl nznk kzül z 1 llkl zn kznl nznk

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés 1

Az éves statisztikai összegezés 1 21. mlléklt 2/2006. (I. 13.) IM rndlthz Az évs sttisztiki összgzés 1 Sttisztiki összgzés z évs közbszrzéskről Kbt. IV., VI. fjzt, vlmint ngydik rész szrinti jánltkérők vontkozásábn 1. Az jánltkérő nv,

Részletesebben

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám

heves megyei a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. február 2. évfolyam 2. szám hvs mgyi PÉNZVILÁG a média gr Nonprofit kft. ingyns kiadványa 2011. fbruár 2. évfolyam 2. szám Takarékos és környzttudatos mgyi költségvtés Hosszú évk után takarékos és környzttudatos költségvtés lht a

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy2 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Leonardo da Vinci Innováció transzfer projektekre. Az Egész életen át tartó tanulás program 1 keretében TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Lonardo da Vinci Innováció transzfr projktkr Az Egész éltn át tartó tanulás program 1 krtébn amlyt gyrészről a Tmpus Közalapítvány Hivatalos jogi forma: közalapítvány Nyilvántartási

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 1 feladatlap. Név:...

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 1 feladatlap. Név:... 2005. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolymosok számár A 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr összsn 45 pr vn.

Részletesebben

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll?

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll? LKOZÁSÁRÓL A LL Á V K IÓ C Á M R INFO L, BÁRMIKOR! O H R Á B L, A N N AZO Mit szóln gy könyvlőhöz, ki np 24 órájábn z Ön rndlkzésér áll? Lépjn b -fiókjáb, és zonnl látj válllkozás: rdményét főkönyvi kivontát

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap 200. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számár M 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást fltlpon végzz! Mllékszámításokr z utolsó, ürs

Részletesebben

Az információtechnológia természettörvényei

Az információtechnológia természettörvényei GYÖRFI LÁSZLÓ Az információchnológi rmészörvényi Györfi László mmikus z MTA rnds gj Az információchnológi lpvô fld z információ ömöríés és védlm z információ ávil, árolás során. A ömöríés lh vszségmns,

Részletesebben

SI mértékegység rendszer:

SI mértékegység rendszer: S értékgyég rndzr: Fizikai nnyiég S gyég nv S gyég zibólua Kifjzé Salapgyégkkl lktroo tölté (q) coulob lktroo fzültég, (), lktroo potnciálkülönbég volt V J/ kg ára rőég () apr / lktroo llnállá () oh Ω

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Mgyi Jogú Város Közgyűlésénk Pénzügyi és Költségvtési Bizottságának nyilvános ülésén, 2006. június 6-án Hly: Polgármstri Hivatal I. számú tárgyalója Jln vannak:

Részletesebben

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni.

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni. Játékok a tanításhoz? - 1 - Tanító játékok? A Lgo kockák gészn biztosan fontos szívügyi gy gész sor gyrk és szül gnráció éltébn. Mi köz van a Lgo kockáknak a tanuláshoz? Vagy lht gyáltalán tanítani /órákat

Részletesebben

Néhány pontban a függvény értéke: x -4-2 -1-0.5 0.5 1 2 4 f (x) -0.2343-0.375 0 6-6 0 0.375 0.2343

Néhány pontban a függvény értéke: x -4-2 -1-0.5 0.5 1 2 4 f (x) -0.2343-0.375 0 6-6 0 0.375 0.2343 Házi ladatok mgoldása 0. nov.. HF. Elmzz az ( ) = üggvényt (értlmzési tartomány, olytonosság, határérték az értlmzési tartomány véginél és a szakadási pontokban, zérushly, y-tnglymtszt, monotonitás, lokális

Részletesebben

FEJER LAP. Első Német Nemzetiségi Nap BESZÁMOLÓ A 6. OLDALON. FEJÉR MEGYEI havilap. Köszönet a jövő alakítóinak

FEJER LAP. Első Német Nemzetiségi Nap BESZÁMOLÓ A 6. OLDALON. FEJÉR MEGYEI havilap. Köszönet a jövő alakítóinak FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. JÚLIUS, IV. ÉV FO LYAM, 7. SZÁM Első Némt Nmztiségi Nap BESZÁMOLÓ A 6. OLDALON Znévl a mgy árvízkárosultjaiért Példamutató összfogás rdményként jótékonysági

Részletesebben

Innovatív eszközök Német precizitás

Innovatív eszközök Német precizitás Innovaív szközök Ném pciziás A ökéls csavahúzó Kaffom Plus o Azonosíó jlölésk a makolaon Kaffom Plus makola Lasip png Haszög guulásgáló y u u a i y i Ühő vég o Png végigfuása a makolaban is 10.000 V Bépí

Részletesebben

22. előadás OLIGOPÓLIUM

22. előadás OLIGOPÓLIUM . lőadás OLIGOPÓLIUM Krtsi Gábor Varró László Varian 7. fjzt átdolgozva. Varian 7.-7.3 és 7.0-7. alfjzti nm részi a tananyagnak. . Bvztő Az lmúlt lőadásokon áttkintttük a piaci struktúrák két szélső stét:

Részletesebben

Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai

Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai ÉLETEM w Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai A fjlődéslélktan művlői és ismrői számára nm újság, hogy a gyrmk llki fjlődésébn szociális körülményir, zn körülményink változására is tkintttl

Részletesebben

LVÉNY. SZERE Kft. 598/599

LVÉNY. SZERE Kft. 598/599 L RE 598/5 IITEL K I R I B GÖ n.hu v l n.hu v l EL RI KIIT I B GÖ EIFIKÁIÓK: Tlj fut. típu. Δp mx.: b HZNÁLT: Koóív köh indn köön foldk tbn. x. Hőmklt Átl: 0. x. Nomá Átl: 1 b DN-i 10 b fltt ÁLZTÉK: Rthtó

Részletesebben

2. A geometria alapfogalmai A geometria alapfogalmai: pont, vonal, egyenes, sík, tér.

2. A geometria alapfogalmai A geometria alapfogalmai: pont, vonal, egyenes, sík, tér. 1. Mi z lpfoglom? Alpfoglom: olyn foglom, mit ismrtnk fogdunk l, nm tudunk más foglmk sgítségévl mghtározni, dfiniálni, lgflj szmléltsn körülírjuk. Mindn tudomány ilyn lpfoglmkr épül fl. (Egy foglmt úgy

Részletesebben

ö ö ő ö ö ő ĺ ő Ü í ü ó Ü ő ö ö ó ő ö ĺ ő ó ö ł ĺ í ö Ü ö ő ĺ ő ú ő í ĺ ó ü ó ó ó í ó Ü Ü ó ő ú í ó ó ó ü ú ó Ü ĺ ő ő í ĺ ü ő ó Ü Ü ő ő ő ú ö ö ő ő Ü ó ö ö ö Ú í ő ó ó ö ű ö ü ő ó Ü ú Ü ó ő í ő Ü ö ő ó

Részletesebben

Együttdolgozó acél-beton öszvérhídszerkezetek

Együttdolgozó acél-beton öszvérhídszerkezetek Együdolgoó aél-bon ösvérhídsrkk Dr. Köllő Gábor a műsaki udomány dokora Kolosvári űsaki Egym Bvés uóbbi évidkbn a ösvérsrkk gyr nagyobb mérékbn alkalmaák. Sok fjl orságban a újonnan épül hidak nagyrés

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XXI/25. szám 2012. március 27. kedd

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XXI/25. szám 2012. március 27. kedd NAPONTA VÁLTOZÓ ÁRAK! Szrkztőég: Vác, Cányi körút 45. Tl.: 27/316-100 Fax: 27/305-581 Olvaózolgálat: munkanapokon 9 é 15 óra között. Ára: lőfiztőknk 125, áruoknál 145 forint. A ladához zmélyi igazolvány,

Részletesebben

monorierdői egyik legfontosabb feladatunk. Természetesen

monorierdői egyik legfontosabb feladatunk. Természetesen hírmodó moorirdői Moorirdő Közég Ökormáyzák Lpj 2015. márciu V. évf. 1. zám Tizl Lkook! A 2015-ö évb lő lklomml közööm öök. Külöö gy muk lő áll Moorirdő képvilő-ül, hiz jllg lpülé kölégvéék mgrvzé z Süö,

Részletesebben

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. AUGUSZTUS, IV. ÉV FO LYAM, 8. SZÁM Újra zakatol a vonat BESZÁMOLÓ A 2. OLDALON Újabb félmillió az árvízkárosultaknak A martonvásári Brunszvik-kastély

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/9. szám 2011. február 1. kedd. Mutogatta a nemi szervét, erõszak az iskolában

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/9. szám 2011. február 1. kedd. Mutogatta a nemi szervét, erõszak az iskolában A ladához zmélyi igazolvány, lakcímkártya é adózám zükég! Alu tizta: 400 forint/kg, alu fttt: 300 forint/kg, alu öntvény: 300 forint/kg, alu italo doboz: 200 forint/kg, alu forgác: 200 forint/kg, alu hõhida:

Részletesebben

I. SZEMÉLYI RÉSZ. 112/2005. (XI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár gazdasági igazgatóhelyettesének. szükséges fenntartói egyetértésről 3

I. SZEMÉLYI RÉSZ. 112/2005. (XI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Levéltár gazdasági igazgatóhelyettesének. szükséges fenntartói egyetértésről 3 SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 112/2005. (XI. 24.) Kgy. h. A Nógrád Mgyi Lvéltár gazdasági igazgatóhlyttsénk magasabb vztői mgbízásához szükségs fnntartói gytértésről 3 II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 28/2005.

Részletesebben

Bohr úgy oldotta meg a kérdést, hogy új posztulátumokat vezetett be:

Bohr úgy oldotta meg a kérdést, hogy új posztulátumokat vezetett be: . FEJEZET Korai vanummcania.1. A Bor moll Rurfor ísérli nyomán világossá vál, ogy az aom oziív ölés gy nagyon is érfogaban, az aommagban ll lgyn bsűrív. A bolygómoll szrin zn oziív aommag örül ringn az

Részletesebben

Installációs rendszerek

Installációs rendszerek 6 készülékcsalád, amly tökéltsn mgfll az Ön igényink A Schnidr csoporthoz csatlakozott OVA mgbízható és magas minőségű tartalékvilágítási rndszri már jó idj lismrt trméki a magyarországi piacnak. Alkalmazásukkal

Részletesebben

A pontforrás hatástávolságának számítása:

A pontforrás hatástávolságának számítása: ponforrás haásávolságának sáíása: gáállapoú snnőanag-koncnráció a füsfákla ngl ala csapadékns idősakra, alajsinr =0) a kövkő képll sáolhaó: 1 H T T1/ 1/ 1) = ahol: snnőanag koncnráció g/ 3 -ban; folaaosan

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Az intézmény alapítója: Egészségfejlesztési-Oktatási Alapítvány 5. Az intézmény alapítójának címe: 1125 Budapest, Diós árok 60/D ALAPÍTÓ OKIRAT a a 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2007., 2008., 2010., 2011., 2012., 2013ban kiadott alapító okirat módoítáa egyége zerkezetben Az EgézégfejleztéiOktatái Alapítvány, 2014. máju 20án

Részletesebben

AZ ERDŐÁLLAPOT-LEÍRÓ RENDSZER PROTOKOLLJA

AZ ERDŐÁLLAPOT-LEÍRÓ RENDSZER PROTOKOLLJA SH/4/13 WP1 Erdi éltközösségk védlmét mgalapozó többcélú állapotértéklés a magyar Kárpátokban SH/4/13 2. részfladat Erdőállapot-flmérésk Magyarország Kárpát-régiójában AZ ERDŐÁLLAPOT-LEÍRÓ RENDSZER PROTOKOLLJA

Részletesebben

Műszaki rajz készítés a térfogati illetve felület modellből, Műhelyrajzok és darabjegyzékek készítése,

Műszaki rajz készítés a térfogati illetve felület modellből, Műhelyrajzok és darabjegyzékek készítése, . BEVEZETÉS CAD/CAM/CAE RENDSZEREK ALKALMAZÁSÁBA Dr. Mikó Balázs. Számítógéppl sgíttt trvzés A számítógéppl sgíttt trvzés alatt (CAD computr aidd dsign) többfél, számítógépn alapuló módszrt értünk, amly

Részletesebben

XX. ! e. A fesztivál támogatói: Médiapartnerek: Zalaegerszeg belváros

XX. ! e. A fesztivál támogatói: Médiapartnerek: Zalaegerszeg belváros XX. 2014. XX. május 12-18. Zalagrszg blváros! r g z s r g i k n mind XX. A fsztivál támogatói: Zala mgyi Kormányhivatal Zalagrszgi Rndőrkapitányság Médiapartnrk: ZALAEGERSZEGI TELEVÍZIÓ FESZTIVALKALAUZ.HU

Részletesebben

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok á z h i y g k r D Hírk ám 1. sz lyam o f év XI.. 2010 ár Janu t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. CÉLEGYENESBEN! Nyrtk a horgászok Jó

Részletesebben

1. ábra A rádiócsatorna E négypólus csillapítása a szakaszcsillapítás, melynek definíciója a következő: (1)

1. ábra A rádiócsatorna E négypólus csillapítása a szakaszcsillapítás, melynek definíciója a következő: (1) Az antnna Adó- és vvőantnna Az antnna lktomágnss hullámok kisugázásáa és vétlé szolgáló szköz. A ádióndszkbn btöltött szp alapján az antnna a tápvonal és a szabad té közötti tanszfomáto, mly a tápvonalon

Részletesebben

Aktív lengéscsillapítás. Másodfokú lengrendszer tesztelése.

Aktív lengéscsillapítás. Másodfokú lengrendszer tesztelése. Aktív lgécillapítá. Máodfokú lgrdzr tztlé.. A gyakorlat célja Jármvk aktív lgé cillapítááak modllzé máodfokú lgrdzrkét. Szoftvrfjlzté a rdzr való idj tztléér, a tztrdméyk kiértéklé.. Elmélti bvzt. A máodfokú

Részletesebben

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE Közúti áruszállítás. 2013. negyedév #ÉRTÉK!

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE Közúti áruszállítás. 2013. negyedév #ÉRTÉK! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Tlon: 1/345-6 Intrnt: www.ks.u Adtszolálttóinknk Nyomttványok Az dtszolálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bkzdés lpján kötlző. AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tl. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000

Részletesebben

ELSZÁMOLÁS szõlõ- és orászti trmékkészltk lkulásáról Bnyújtnó 1 pélányn z illtéks vámhivtlhoz Postár ás átum: A) A vámhivtl tölti ki! Bérkzés átum: Átvvõ kój, láírás: év Ikttás átum: hó év Ikttó szám:

Részletesebben

Tőzsde - ismétlés. A tőzsde gyakorlati szemmel. 13. hét

Tőzsde - ismétlés. A tőzsde gyakorlati szemmel. 13. hét A tőzsd gyakorlati szmml 13. hét 2009.11.30. 1 Tartalom 1) Tőzsdi és tőzsdén kívüli krskdés összhasonlítása 2) Tőzsdi krskdési rndszrk 3) Indxk 4) Krskdés a BÉT-n 5) Ép ügyltk lszámolása 6) Elérhtő piaci

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma: 14992669-4791-113-16 Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége: kereskedelmi tevékenység

vállalkozói nyilvántartási száma: statisztikai száma: 14992669-4791-113-16 Vendéglátó üzlet esetén a befogadóképessége: kereskedelmi tevékenység Aktualizálva: 2010. június 30. napján A nyilvántartásba vétl Az üzlt lnvzés: Nyilvántartás a bjlntéshz kötött krskdlmi kről Kormányrndlt alapján 2009. dcmbr 01-től 1 A krskdő hly nv: TOPWOLF KFT. cím (több

Részletesebben

Zoopedagógiai módszerek

Zoopedagógiai módszerek 59 III. fjzt Trvzz rugalmasan! Zoopdagógiai módszrk Állatkrtb készülünk a gyrmkcsoportunkkal. Gyrkk! Mgnézzük az oroszlánt, a jgsmdvét, a zsiráfot, a gorillát és a tigrist. mondhatjuk a gyrkknk, akik ttől

Részletesebben

1. Testmodellezés. 1.1. Drótvázmodell. Testmodellezés 1

1. Testmodellezés. 1.1. Drótvázmodell. Testmodellezés 1 Tstmodllzés 1 1. Tstmodllzés Egy objktum modlljén az objktumot rprzntáló adatrndszrt értjük. Egy tstmodll gy digitális rprzntációja gy létz vagy lképzlt objktumnak. trvzés, a modllzés során mgadjuk a objktum

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Természettudományi Kar. Kísérleti Fizikai Tanszék. Informatikus - Fizika DIPLOMAMUNKA. Csengeri Attila

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Természettudományi Kar. Kísérleti Fizikai Tanszék. Informatikus - Fizika DIPLOMAMUNKA. Csengeri Attila SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Trmészudományi Kar Kísérli Fiziai Tanszé Informaius - Fizia DIPLOMAMUNKA Impdancia-mérő fjlszés Csngri Aila Témavző: Dr. Gingl Zolán Szgd 2007 1/43 Taralomjgyzé: TARTALOMJEGYZÉK:...

Részletesebben

1956-os megemlékezés Brüsszelben

1956-os megemlékezés Brüsszelben u hírlvél A Fidsz Magyar Polgári Szövtség Európai Parlamnti Képvislőcsoportjának hírlvl 2012. októbr Növkszik a nmzti parlamntk szrp a jogalkotásban A tagállami parlamntk szrpénk növkdéséről és az urópai

Részletesebben

monorierdői Egész napos programok:

monorierdői Egész napos programok: hímondó monoidői Monoidő Közég Önkományzánk Lpj 2015. máju V. évf. 2. zám Önnk i vn micáj? Monoidő mindn gy házáá éinik zok vál ozáok, mlyk hulldékzállíá végző zol gáló váláávl állnk özfüggébn. Az lőzményk

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI havilap. Mesterségünk a turizmus

FEJÉR MEGYEI havilap. Mesterségünk a turizmus FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. MÁRCIUS, IV. ÉV FO LYAM, 3. SZÁM Szml Pakson BESZÁMOLÓNK A 4. OLDALON A mgyhatár nm lht a fjlsztésk gátja Rndhagyó bizottsági üléskt tartott a mgyi közgyűlés

Részletesebben

Ő é Í é ľ ŁłŁ Ěš í é ő ü ú ľ ľ ú é ĺ Ż Ż É ĘŠ šť Í ú é ő ü é Ł ó í ľó ć ő ĺż ú ľ ó í Ť ĺ ś ľ ł ĺ ö ó é é é é ő é é é é Ż ü í é í ő ľ ó é ö ö ö é ľ é ü é é é é é ö é ź é ő é í ö ű ľ é é É ĺé É í ö é í é

Részletesebben

Könyvtárhasználati és működési rend

Könyvtárhasználati és működési rend 8.sz. melléle A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Könyvárhasználai és műödési rend OM azonosíó: 031202 A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A önyvár adaai:

Részletesebben

ť Ő É ő ü ó Ö ő ü ĺĺ ü Ő ľ ü ľ ľ ő ĺ ľ ľ ó ő ó ľ ń ś ś Í ĺ ľ ó ő ő ľ ź ó ľ ü ľ ö ö ď ó ő ľ ĺ ü ó Ö ü Á ű ź ź ú ö ö ó ő ľĺ ó Ö ľ ĺ ľ ľ ĺ ň đ ľ ö ü ľ ó ľ ö ó ö ľ ö ő ö ü ź ö ö ő ó ü Ĺ ľ ó ľ ü ź ű ö ö ó čö

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérőív az aatszoláltatás tljsítésér nm alkalmas, csak tájékoztatóul szolál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az aatszoláltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt. 8. (2 bkzés

Részletesebben

VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS

VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS 006 A VENTILÁTOR HASZNÁLATA A VENTS típusú vntilátorok lklmsk kis és közps ngyságú hlyiségk szllõzttésér (lkóhlyiség, irod, üzlt, konyh, vizslokk,

Részletesebben

Mike Evans Hogyan vizsgázz sikeresen?

Mike Evans Hogyan vizsgázz sikeresen? Mik Evans Hogyan vizsgázz sikrsn? Fordította Mgyri Luca Mik Evans Hogyan vizsgázz sikrsn? Hasznos tonácsok érttségi, flvétli és gytmi vizsga lőtt állóknak A mű rdti cím: Mik Evans: How to Pass Y o ur Exams

Részletesebben

Vértessomló Helyi Építési Szabályzat 2009. május VÉRTESSOMLÓ Községi Önkormányzat Képviselő-testlete 6/2009. (V. 11.).sz. rendelete Vértessomló Község helyi építési szabályzatáról 2009. május 1 A rendelet

Részletesebben

Érvénys: 2015. szptmbr 09től H I R D E T M É N Y A gazdálkodó szrvk részér folyósított hitlk után flszámított kamatról, kzlési költségről és díjakról I. KAMAT, KEZELÉSI KÖLTSÉG Hitlfajta Vállalkozói hitl

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS a 2012. évi helyi iparűzési adóról az 1990. évi C. törvény alapján (Htv.)

HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS a 2012. évi helyi iparűzési adóról az 1990. évi C. törvény alapján (Htv.) Ik Vro Polgrri Hivaal Adócopor 6070 Ik, Sabadg ér Tl: 76/568-070, Fax: 76/569-00 HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁS a 0 évi hlyi iparűéi adóról a 990 évi C örvéy alapj (Hv) BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 0 ju I Bvall

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy2 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 28. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

ü ú Ö ł ľ ĺ í ĺ ů ĺ ő đ ü ö ó í ü Ô ó ü ü ő ö ö ó í ő í ü ő Ö ö í ü ő őó ö ő í ü ő ú ü ő ő í Í ő ę ö í ő ö ő ó ó ő öĺ ó ĺ ő ö í ö í ő ó Á í Í ü ľ ó ľ ü ő ü ü ő ö í ó ő ó í ó ó í ó ú ľ ł ľ ĺ í ő đ ú ö ő

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szrlői rfrniútmuttó Split rnszrű klímrnzésk RZQG71L9V1B RZQG100L9V1B RZQG125L9V1B RZQG140L9V1B RZQG71L8Y1B RZQG100L8Y1B RZQG125L8Y1B RZQG140L7Y1B RZQSG100L9V1B RZQSG125L9V1B RZQSG140L9V1B RZQSG100L8Y1B

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2007. fruár 1. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2007. fruár 1. 14:00 ór A 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

Ą ął Ď Í ő ľ ľü ĺó ľ ĺ ľ ő ü ĺ ö ľ Ö ľ ó ő ĺ ó ĺ ö ľ ľ ĺó ľó ő ľ ó ź ő ü ó ľ ó ĺó ó ó ö ź öľ ĺ ö ĺľ ö ő ľ ó ő ő ő ľ ď ő ľ ĺľ ú ę ö ľ ő ó ź Í ö ő ľ ľ ľ ö ú ľü ő ü ő ű ö ü ő ľ ó ó ľ źú ü ő ű ű đ ő ü Đ ö

Részletesebben

a természet nem magyarázkodik, hanem csak megnyilatkozik Várkonyi Nándor

a természet nem magyarázkodik, hanem csak megnyilatkozik Várkonyi Nándor Krszturi Endr dr.: BIOGRAVITÁCIÓ a trmészt nm magyarázkodik, hanm sak mgnyilatkozik Várkonyi Nándor Összfoglalás Szrzö arra vállakozott, hogy a biogravitáió fogalmát és jlnségkörét gzakt összfüggésk alapján

Részletesebben