BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA"

Átírás

1 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Kézí: Bnkő C. Gyuláné igazgaó A minőégirányíái munkacopor közrműködéévl Flhaznál zakmai anyagok: Dr. Szivák Judi: A pdagóguok é vzők munkájának éréklé című okaái gédanyag Az új ípuú közzolgálai ljíményéréklé bvzé Kiadó a Minizrlnöki Hivaal Kormányzai Szmélyügyér Fllő Államikárág é a Magyar Közigazgaái Inéz, Budap, Polyhoné Babáck Erzéb zakérő zakmai irányíáa, anyaga Elfogada: A Biaorbágyi Álaláno Ikola Nvlőül auguzu 24-én Biaorbágyi Álaláno Ikola 2051 Biaorbágy Sznháromág ér 6. Karinhy Frigy uca 4. 1

2 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné Taralom 1. A minőégirányíái program jogzabályi alapja A minőégirányíái program haálya A minőégirányíái programmal kapcolao fllőég, é a program kézíé Az Inézmény bmuaáa A minőégirányíái program célja, aralmi kövlményi A minőégpoliika A fnnaró lváráai Küldényilakoza Minőégpoliikai nyilakoza Az Inézmény ajá minőégcéljai Minőégfjlzéi rndzr A minőégfjlzé célja A minőégfjlzé zközi A parnrkapcolaok irányíáa Az Inézmény parnri Az Inézmény rndzr parnri A parnrk azonoíáa A parnrk igényink nyomon kövé A parnrk légdégénk / légdlnégénk méré Kommunikáció a parnrkkl Inézkdéi rv Az Inézmény honlapja Az Inézmény működéi folyamaa Vzéi fladaok Trvzéi fladaok Ellnőrzéi fladaok Méréi fladaok Az Inézmény gézér kirjdő méréi fladaok... 2

3 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné Az Inézmény pdagóguaira vonakozó méréi fladaok Az Inézmény nm pdagógu munkakörbn foglalkozaojaira vonakozó méréi fladaok Az Inézmény anulóira vonakozó méréi fladaok A anulóközöégk véknyégénk méré A pdagógu közöég véknyégénk méré Az Inézmény rndzvényink, programjainak méré Érékléi fladaok A kölégvéi rv é bzámoló éréklé A pdagóguok ovábbképzéénk, képzéénk éréklé Az okaó é nvlő munka zínvonala, a zakmai véknyég éréklé A nm okaó munká végzők véknyégénk éréklé A anulóközöégk véknyégénk éréklé A pdagógu közöég véknyégénk éréklé Az Inézmény rndzvényink, programjainak éréklé Az orzágo méréi rdményk figylmb vélénk rndzr 10. A ljíményéréklé A ljíményéréklé fogalma, aralma, célja A vzői fladaoka lláók ljíményéréklé A ljíménykövlményk mghaározáa A ljíményéréklé A nm vzői fladaoka lláó pdagóguok ljíményéréklé A ljíménykövlményk mghaározáa A ljíményéréklé A ljíménykövlményk é az éréklé zmponjai Az éréklé orán flhaználhaó információk, zközök, dokumnumok A lj körű inézményi önéréklé Az inézményi önéréklé célja... 3

4 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné Az inézményi önéréklé priódua Az inézményi önéréklé rndzr, módzri A fnnarói minőégirányíái programmal való kapcola Az inézményi önéréklér vonakozó külön hlyi zabályozá Egyéb évnkéni érékléi, inézkdéi fladaok Éréklé Inézkdék A minőégirányíái program é gyéb inézményi dokumnumok kapcolaa A minőégirányíái program nyilvánoága A minőégirányíái program flülvizgálaa... Mlléklk: 1. zámú mllékl: Lgiimáció 2. zámú mllékl: Az inézmény minőégcéljai 3. zámú mllékl: A blő kommunikációra vonakozó lőíráok 4. zámú mllékl: A külő kommunikációra vonakozó lőíráok 5. zámú mllékl: Vzéi fladaok 6. zámú mllékl: Trvzéi fladaok 7. zámú mllékl: Blő érékléi rndzr A anulók ljíményénk méréi, érékléi rndzr A pdagóguok érékléénk rndzr 8. zámú mllékl: Fjlzéi javalaok, inézkdéi rvk, az OKÉV (OH) mérék alapján 9. zámú mllékl: Az orzágo kompnciaméré ljárárndj 10. zámú mllékl: A anulókra vonakozó inézményi blő mérék ljárárndj 11. zámú mllékl: Az inézményi év éréklé lvégzéénk ljárárndj 4

5 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné Minőégirányíái Program 1. A Minőégirányíái Program jogzabályi alapja Az inézményvző az évi LXXIX. örvény alapján a kövkzők zrin haározza mg az Inézmény minőégirányíái programjá, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rndl - a nvléi-okaái inézményk működééről évi LXXI. Törvény 138/1992. (X. 8.) Korm. Rndl a közalkalmazoakról zóló évi XXXIII. örvény végrhajááról a közokaái inézménykbn 3/2002. (II. 15) OM Rnd. Közalkalmazoak jogállááról zóló örvény é végrhajái uaíáai figylmb vélévl. KJT. 2. A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái programjának haálya: A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programjá é mllékli az inézmény vzőjénk lőrjzé alapján az alkalmazoi közöég auguzu 24. napján fogada l. Az lfogadákor a jogzabályban mghaározoak zrin vélményzéi jogo gyakorol jogo gyakorol a Diákönkormányza é a Szülői Munkaközöég. A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programjá é mllékli a Ném Nmziégi Önkormányza júliui üléén mgárgyala, vélményzéi jogo gyakorol, vélményz, é a bnn foglalaka lfogadára javaola. Jln Minőégirányíái Program az inézmény fnnarójának jóváhagyáával lép haályba, é zzl az z mglőző Minőégirányíái Program érvénylnné válik. A Minőégirányíái Program é mllékli lőíráainak baráa az inézmény valamnnyi dolgozójára nézv kölző. 5

6 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné 3. A minőégirányíái programmal kapcolao fllőég, é a program kézíé A minőégirányíái program működééér a Közokaái örvény az Inézmény vzőj arozik fllőéggl. Az Inézmény minőégirányíái programjá a fni fllőégi zabály figylmbvélévl az Inézmény vzőj kézí. A program lfogadáa lő mgörén - az 1. zámú mlléklbn mghaározo - érdkl zrvk vélményénk kikéré. A programo az alkalmazoi közöég auguzu 24. napon lfogada. A program a fnnaró jóváhagyáával válik érvényé. Az lfogadá napján a korábbi Inézményi minőégirányíái program haályá vzi. A Biaorbágyi Álaláno Ikola Inézményi Minőégirányíái Programja (IMIP) az inézmény mindn dolgozójára nézv kölző. 6

7 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné 4. Az Inézmény bmuaáa Az inézmény nv: Biaorbágyi Álaláno Ikola Az inézmény zékhly, cím: 2051 Biaorbágy, Sznháromág ér 6. Az inézmény lphly: 2051 Biaorbágy, Karinhy Frigy u. 4. Az inézmény gazdaági zrvzénk hly: 2051 Biaorbágy, Sznháromág ér 6. Az inézmény vzőj: igazgaó, aki a fnnaró önkormányza képvilő-ül nvz ki. Az inézmény jogálláa: önálló jogi zmély. Az inézmény gazdálkodáának formája: Rézbn önálló gazdálkodái é önálló bérgazdálkodái jogkörrl rndlkző kölégvéi zrv, amly fladaai gyüműködéi mgállapodá érlmébn, a ámogaó zrv, a polgármr irányíáával é a jgyző vzéévl lája l. Az inézmény fnnarója: Biaorbágy Váro Képvilő-ül 2051 Biaorbágy, Baro Gábor u. 2.A Az inézmény alapíó okiraá lfogadó önkormányzai haároza záma: 65/2009.(05.28.) Az inézmény alapíó okiraának záma: 65/2009. kl: Az inézmény alapíáának időponja: Alap- kigézíő- kigíő- é vállalkozái véknyég ig érvény alapvéknyég(k) é forráaik: A zakflada mgnvzé Száma Forráa Nappali rndzrű, álaláno művlég Állami normaíva é Biaorbágy mgalapozó álaláno ikolai okaá, képég kibonakozaó okaá, nvlé, ingráció flkézíé - ném nmziégi okaá, agoza - angol ném ml zinű nylvokaá Sajáo nvléi igényű anulók nappali rndzrű álaláno ikolai nvlé, okaáa Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa kigézíő véknyég(k) é forráaik: A zakflada mgnvzé Száma Forráa Gyrmk-, anulóflügyl, kéznlé Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Ikolai inézményi ékzé Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa 7

8 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné Munkahlyi vndégláá Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Álaláno ikolai flnőokaá Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Napközi ohoni é anulózobai lláá Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Okaái célok é gyéb fladaok Állami normaíva é Biaorbágy Sporinézményk, porléíményk működé Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Diákpor Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Könyvári, lvélári véknyég Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Máhová nm orol kuluráli véknyég Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Máhová nm orol porvéknyég Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Alap- kigézíő- kigíő- é vállalkozái véknyég ől érvény alapvéknyég(k) é forráaik: A zakflada mgnvzé Száma Forráa Álaláno ikolai anulók nappali rndzrű nvlé, okaáa (1-4.évfolyam) - angol-ném ml zinű nylvokaá Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Sajáo nvléi igényű anulók nappali rndzrű nvlé okaáa 1-4. évfolyamon Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Nmzi- é nikai kibbégi anulók nappali rndzrű álaláno ikolai nvlé- okaáa Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő 8

9 4. évfolyam A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné - Bőví nylvokaó Álaláno ikolai anulók nappali rndzrű nvlé okaáa (5-8. évfolyam) Angol ném ml zinű nylvokaá Sajáo nvléi igényű álaláno ikolai anulók nappali rndzrű nvlé okaáa 5 8. évfolyamon Nmzi- é nikai kibbégi anulók nappali rndzrű álaláno ikolai nvlé- okaáa 5 8. évfolyam ámogaáa Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa - Bőví nylvokaó Álaláno ikolai napközi ohoni nvlé Állami normaíva é Biaorbágy Sajáo nvléi igényű anulók napközi ohoni nvlé Nmzi- é nikai kibbégi anulók napközi ohoni nvlé Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Álaláno ikolai anulók anulózobai nvlé Állami normaíva é Biaorbágy Sajáo nvléi igényű anulók álaláno ikolai anulózobai nvlé Nmzi- é nikai kibbégi anulók álaláno ikolai anulózobai ohoni nvlé Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Egyéb, okaá kigézíő véknyég Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Könyvári állomány gyarapíáa, nyilvánaráa Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Könyvári zolgálaáok Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa kigézíő véknyég(k) é forráaik: 9

10 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné A zakflada mgnvzé Száma Forráa Ikolai, inézményi ékzé Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Téríéi díj bvélk Munkahlyi ékzé A Képvilő-ül álal Álaláno ikolai flnőokaá (1 4. évfolyam) Álaláno ikolai flnőokaá (5 8. mghaározo dönén alapuló kigézíő ámogaá Téríéi díj bvélk A mindnkori kölégvéi örvénybn mghaározo normaíva A mindnkori kölégvéi évfolyam) örvénybn mghaározo normaíva Pdagógiai zakzolgálaó véknyég Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Pdagógiai zakmai zolgálaá Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Fjlző flkézíé Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Gyrmkk gyéb napközbni llááa Állami normaíva é Biaorbágy Váro Önkormányzaa kigézíő ámogaáa Ikolai diákpor véknyég é ámogaáa A Képvilő-ül álal mghaározo dönén alapuló kigézíő ámogaá Máhová nm orolhaó gyéb por-ámogaá A Képvilő-ül álal mghaározo dönén alapuló kigézíő ámogaá Az inézmény zámlazáma: Biaorbágy Váro Önkormányzaának zámlazáma Az inézmény aizikai zámjl: Az inézmény adóhaóági záma: Az inézmény OM azonoíó záma: Az inézmény álaláno forgalmi adó alanyiága: ÁFÁ haálya alá arozik A kölégvé rvzéévl é végrhajáával kapcolao lőíráok é flélk: Évfolyamok záma: 8 10

11 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné Engdélyz maximáli gyrmklézám: 870/1041 fő Közalkalmazoak öz lézáma: Pdagógulézám: 85 fő 67fő Inézményi jogoulágok: álaláno ikolai bizonyívány kiállíáa 11

12 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné 5. A minőégirányíái program célja, aralmi kövlményi A minőégirányíái program - Közokaái örvény figylmbvélévl mghaározo - célja, hogy rögzí, zabályozza: az Inézmény működéénk hozúávra zóló lvi a hozú ávú lvk zrini működé mgvalóíáá zolgáló lképzlék az Inézmény működéénk folyamaá, nnk kri közö a vzéi rvzéi llnőrzéi méréi érékléi fladaok végrhajáá a ljíményéréklé zmponjai é az éréklé rndjé a középvzői fladaoka lláók, ovábbá a pdagógu munkakörbn foglalkozaoak vonakozáában a lj körű inézményi önéréklé prióduá, módzri, valamin a fnnaró minőégirányíái rndzrrl való kapcolaá. 6. A minőégpoliika Az Inézmény a minőégpoliikájá a Közokaáról zóló örvény bkzdé érlmébn a fladaai haékony örvény zakzrű végrhajáának folyamao javíáa, fjlzé céljából haározza mg A fnnaró lváráai Az Inézmény, ajá minőégpoliikájá a fnnaró önkormányza minőégirányíái programjában mghaározo minőégpoliika é minőégi lváráokra alapozva haározza mg. A fnnaró álaláno lváráai az inézménnyl zmbn az alábbiak zrin foglalhaóak öz: az Inézmény a jogzabályoknak, különön a közokaái rül jogzabályainak mgfllőn működjön, a jogzabályokra gyoran ragáljon az Inézmény működé a lpülé, az Inézmény lláái körz igényihz alkalmazkodjon az inézményrndzr minőégénk fjlzé rézkén az Inézmény árgyi zközink fjlzéi mgvalóuljanak javuljon az Inézmény zakmai ljímény a minőégi célkiűzék mgvalóuljanak az inézményi zabályozoág mgvalóuljon, az mindig a zrvzéhz igazodó, haályo é a működé orán könnyn alkalmazhaó lgyn. 12

13 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné A fnnaró inézménnyl zmbni konkré lváráai özfoglalva a kövkzők a fnnarói minőégirányíái program alapján: A pdagógiai program, kranrvk flülvizgálaa Az okaá aralmának é kínálaának fjlzé Képégfjlzé Théggondozá Eélygynlőég bizoíáa Nm zakrndzrű okaá bizoíáa Kompnciafjlzé Tankölzég időbn örénő ljíé Napközbni lláá bizoíáa Pályaorináció Nvléi célok é fladaok mgvalóíáa Hárányo hlyzűk ingráláa A anárgyi éréklé flülvizgálaa Humán rőforrá lj zako lláá bizoíáa Ezközlláoág bizoíáa Inézményi gyüműködé kialakíáa, fnnaráa Kapcolaok ápoláa Haékonyág Pdagóguéréklé 6.2. Küldényilakoza "Kulúrá nm lh örökölni. Az lődök kulúrája gykőr lpárolog, ha mindn nmzdék újra mg újra mg nm zrzi magának. Cak az a mink igazán, amiér mgdolgozunk, lg mgznvdünk" Kodály Zolán Arra örkzünk, hogy ikolánk mgfllő rangú, gyéni arculaal rndlkző, limr ikolává váljon a vároban. Célunk, hogy zínvonala EU-konform - okaáal zilárd alapművlég, bizo alapkézégk, kompnciáka nyújunk anulóinknak, bizoíva zámukra a képégiknk mgfllő ovábbhaladá. Ikolai pcialiáaink: hagyományápolára épülő, nylvokaó ném nmziégi agoza humán művlég mgalapozó arcula, mly a okoldalú művézi nvlél, véknykdél ljíi ki a gyrmkk gyéniégé, 13

14 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné rálművlég mgalapozó arcula, mly környzudao véknyégkkl, nvlél formálja a anulók zmlélé, mlzinű angol é ném nylv okaáa Informaika, népánc, dráma, népi énk okaáunk, könyvári zolgálaáunk, okfél zabadidő é porvéknyégünk, kuluráli rndzvényink véknyégünk, mind aníványaink hégénk flimréé, annak kibonakozaáá zolgálják. Tvéknyégünk zolgálanak kinjük, amly a áradalmi é parnri igényknk mgfllőn zrlj légkörbn végzünk. Sgíünk abban, hogy diákjaink harmoniku, kigynúlyozo, a flnők világában i boldogulni udó mbrkké váljanak. Mindzk jól flkézül, zakmailag igény, mgújulára kép, a minőég irán lkölz, gíőkéz, munkakörülményikkl légd munkaárakkal é a vlük gyüműködő zülőkkl valóíjuk mg Minőégpoliikai nyilakoza Az Inézmény gyzrr örkzik arra, hogy Mgflljn az lváráoknak, a környzéből érkző kihíváoknak, pciáli képzéi, é okaái igényknk, kimln a kompnciafjlzé rülén, valamin Elláa az álaláno művlég mgalapozáá é mgrméé bizoíó okaái, nvléi fladaoka Bizoía a anulók élygynlőégé, ovábbá Folyaa az alapvő rkölci, ikai normák zrini nvlé, é ápolja a hagyományoka. Az Inézmény A véknyég orán kiml figylm fordí jó hírénk mgaráára é növléér Törkzik arra, hogy mgfllő, naprakéz, a működéi, a zakmai é a gazdálkodái véknyégé ámogaó zabályzaokkal rndlkzzn, az azokban foglalak barára krüljnk Szél nyilvánoágo kíván bizoíani parnri zámára. Az Inézmény valamnnyi dolgozója közrműködik a minőégpoliikai célok mgvalóíáában, nnk érdkébn A dolgozók lkölzk a minőégi munka irán A pdagóguok fladauknak kinik a minőégpoliikai célok zrini okaá, nvlé A nm pdagógu munkakörbn foglalkozaoak ajá rülükön, illv az okaái nvléi véknyég ámogava végzik fladauka a minőégpoliikai célok figylmbvélévl Az Inézmény okaói úgy végzik munkájuka, hogy a anulók zámára nm cak a ananyago imrik, hanm érzlmi oldalról i fjlzik ők. 14

15 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné 6.4. Az Inézmény ajá minőégcéljai Az Inézmény ajá minőégcéljai a kövkző zrkzbn, özfüggébn haározza mg: minőégcél minőégcélhoz kapcolódó ikrkriérium indikáor minőégcél mgvalóíáához lláandó flada a mgvalóíá időponja. Az Inézmény minőégcéljai a 2. zámú mllékl aralmazza. 15

16 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné 7. A minőégfjlzéi rndzr Az Inézmény a Közokaáról zóló örvény 40. (10) bkzdé alapján a minőégpoliika végrhajáa érdkébn minőégfjlzéi rndzr épí ki, é működ A minőégfjlzé célja A minőégfjlzé célja annak garanáláa, hogy az Inézmény a áradalmi é a hlyi igényknk mgfllő közzolgálaá nyújja A minőégfjlzé zközi Az Inézmény a minőégfjlzéi célok mgvalóíáa érdkébn folyamao, önéréklén alapuló minőégfjlzéi véknyég folya. Önéréklé krébn az Inézmény azonoíja parnri folyamaoan nyomon kövi a parnrk igényi folyamaoan méri a parnrk lváráá, légdégé, illv légdlnégé A parnrkapcolaok irányíáa A parnrkapcolaok irányíáa özégébn az inézményvző fladaa. Az inézményvző uaíáa alapján a parnrkapcolaok jllgénk mgfllőn ovábbi zmélyk i réz vznk az irányíában. A parnrkapcolaoka gyérlműn az inézményvző irányíja: a fnnaró é az Inézmény az alkalmazoak é az Inézmény vonakozáában. Az Inézmény a zülőkkl, anulókkal való parnrkapcolaának irányíáában jlnő zrp vállal: a pdagógu munkaközöég, valamin a pdagógu. Az Inézmény ovábbi inézménnyl való kapcolaaráának irányíáával mgbízhaó valamly pdagógu i. A parnrkapcolaok irányíái véknyég magában foglalja: a parnrk azonoíái folyamaá a parnrkapcola ajáoágainak imré a parnrkapcola fjlzéi irányának mghaározáá a parnrkapcola fjlzé érdkébn ndő igényflmérék rndzrénk kialakíáá é működéé a parnrk légdég méréi fladaainak irányíáá, zrvzéé az igényk mgimréé, az légdég méréé, illv az gyéb ájékozaá gíő kommunikáció rndzr kidolgozáá é működéé. 16

17 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné 7.4. A parnrk azonoíáa Az Inézmény folyamao fladaának arja parnri azonoíáá. A parnrk azonoíáa érdkébn rndzrn flülvizgálja azoka, mly zmélykkl, coporokkal, inézménykkl van jlnő kapcolaban Az Inézmény parnri: a fnnaró, a Biaorbágy Váro Képvilő - ül az Inézmény alkalmazojai az Inézmény anulói az Inézmény anulóinak züli az inézményk, mlykből kikrülnk a lndő anulók, így különön: Bndk Elk Óvoda inézményk, mlyk fogadják az Inézménybn végz anulóka, így különön: Középikolák ovábbi inézményk, zrvk: OPSZI Orzágo Pdagógiai Szolgálaó Inéz P Mgyi Iroda Nvléi Tanácadó Caládgíő Szolgála Ikolaorvo, védőnő Pázi Mikló Művézi Ikola Faluház 7.6. Inézményünk rndzr kapcolao ar a kövkzőkkl: A fnnaróval A fnnaró álal finanzírozo öbbi közokaái inézménnyl: Bndk Elk Óvoda Pázi Mikó Alapfokú Művézokaái Inézmény A Ném Nmziégi Önkormányzaal A gyrmkk gézégügyi lláááról gondokodó inézménykkl A gyrmk- é ifjúágvédlmi haóágokkal A nvléi anácadó zolgálaal A Caládgíő Közpon é Gyrmkjóléi Szolgálaal A Faluház é Karikó Jáno Könyvárral A örénlmi gyházak zrvzivl: a római kaoliku é a rformáu gyházak hiokaá aranak az épülbn Alapíványokkal Az ikola Szülői Alapíványával Egézég Biaorbágyér Közhaznú Együll Vörökrz Biaorbágyi Szrvzévl Mnőzolgálaal Budai Agglomráció Környzvédlmi Együll Biaorbágyi Tájvédő Körrl 17

18 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné Biaorbágy Kulúrájáér Alapívánnyal Aranyalma Magyar Művlég Együll Pca-ó Sporhorgáz Együll Zámbéki-mdnc Élminőég Együll Biaorbágyi Lova Barái Körrl Biaorbágy é Vidék Állavédő Együll MVM Zr.-vl Biaorbágyi Vízművk Kf.-vl Saubrmachr-Bick Kf.-vl Ikladi Ném Nmziégi Álaláno Ikolával Pőfi Sándor Ném Nmziégi Álaláno Ikola é Gimnázium Vcé Tif Wurzln Alapívánnyal Turwallr Sammich Együll 7.7. A parnrk igényink nyomon kövé A parnrk igényink nyomon kövé érdkébn gondokodni kll az igényk mgimrééről a mgimr igényk rndzrzééről, éréklééről özíééről, lmzééről. Az igényk mgimré különön az alábbiak zrin örénik: Parnrcopor (parnr) Fnnaró Az Inézmény alkalmazojai Az Inézmény anulói Az Inézmény anulóinak züli Azok az inézményk, mlykből jönnk a lndő anulók Igény mgimré zköz, formája - Fnnaró minőégirányíái programja. - Érkzln flzólalái lhőég, - Írábli javalaél, - Inézményi alkalmazoi közöég javalaai, kéréi, - Szóbli vélmény é igény kikéré, - Kérdőív igényflméré. - Tanulóközöégkbn, ikolai diákfórumokon lhangzo igényk, - Egyéni igénybjlnék, - Szóbli vélmény é igény kikéré, - Kérdőív igényflméré. - Szülői zrvz álal közöl igényk, - Egyéni zülői igénybjlnék, - Szóbli vélmény é igény kikéré, - Kérdőív igényflméré. - A gyrmk áadó inézmény vzőjénk igényi. Rndzrég - A minőégirányíái program lfogadáa, illv módoíáa zrin. - Szrvz formában évn lgalább 2 alkalom. - Szrvz formában évn lgalább 2 alkalommal. - Szrvz formában évn lgalább 2 alkalommal. - Alkalmankén. 18

19 Azok az inézményk, mlykb ovábblépnk a végző anulók További inézményk A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné - A gyrmk ovább okaó inézmény vzőjénk, valamin anülénk igényi. - Inézményk álal jlz zóbli, - Alkalmankén. - Alkalmankén. írábli igényk. A mgimr igénykről - ha az cak zóbli közléből imr - fljgyzé kll kézíni az igényk dokumnáláa céljából. Az igényk azok jllg alapján coporoíani kll: az igénylők coporja, valamin az igény aralma zrin. Kérdőív flméré ado rülr vonakozó igényk flméréér lh özállíani (pl.: nylvanulái igény, zakkör igény b.). A kérdőív annak jllgéől, céljáól függőn lh anonim é nm anonim. A kérdőív igényflméré ébn gondokodni kll mgfllő kérdőívk lkézíééről (figylmb vév a kérdőív kézíé é özállíá álaláno zabályai) a kérdőívk bgyűjééről a kérdőívk kiéréklééről a kiéréklé kövőn az özíéről vizgálni kll az, hogy a jlz igényk: hogyan vizonyulnak az önkormányza minőégirányíái programjához hogyan illzkdnk az Inézmény minőég céljaihoz mnnyir ráliak, ljíhők rövid-, közép- é hozúávon milyn fladaoka kll lláni ahhoz, hogy az igényk ljíhők lgynk ljíé milyn kölégvonzaal jár, a kiadáok kifizéér lz- fdz b. Az igényk özíééről, éréklééről ájékozani kll az igény bnyújó parnr, valamin valamnnyi, ovábbi érdkl. Az igénykkl kapcolao fni fladaok lláááról fljgyzék kll kézíni. Fllő a Minőégfjlzéi copor. Ellnőrzi az igazgaó A parnrk légdégénk / légdlnégénk méré A parnrk légdégénk méré kimln fono, mivl a minőégirányíái program lgfőbb célja az, hogy a parnrk légdk lgynk az Inézmény működéévl. A parnrk légdég / légdlnég különböző módon mérhő l: Parnrcopor (parnr) A parnr légdégénk / légdlnégénk méré Fnnaró - Fnnaró minőégirányíái programjában foglalak ljíé érdkébn örénő lmzék, mérék. Az Inézmény alkalmazojai - Kérdőív légdég méré, - Szóbli vélmény kéré, - A anül álal mgfogalmazo légdég, Rndzrég - Évn. - Ézrvélk, vélményk éréklé évn 2 alkalommal, 19

20 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné Az Inézmény anulói Az Inézmény anulóinak züli Azok az inézményk, mlykből jönnk a lndő anulók Azok az inézményk, mlykb ovábblépnk a végző anulók További inézményk - Dolgozói flukuáció. - Flukuáció muaójának méré évn 1-zr. - Szóbli vélmény kikéré, - Kérdőív légdég méré, - Továbbanulái zándék é flvél nyr anulók arányának méré. - Szóbli vélmény kikéré, - Kérdőív légdég flméré, - Szülői Munkaközöégi özjövlkn közvln bzélgék álal. - A gyrmk áadó inézmény vzőjénk ézrvéli. - Óvodai apazalaok áadáaávél - A gyrmk ovább okaó inézmény vzőjénk, valamin anülénk ézrvél, - A gyrmkk anulmányi rdményi. - Caládgíő * mgbzélék * közön zrvz konfrnciák * bzámolók - Faluház * közö programok zrvzé * igényk flméré * vizajlzék zóban é írában - Könyvár * közö zrvzéű programok, vélkdők, vrnyk gyrmkknk, * vizajlzé zóban é írában - Nvléi anácadó * - Inézményk álal jlz zóbli, írábli ézrvélk. - má inézményk - Szrvz formában évn lgalább 1 alkalommal. - Szrvz formában évn lgalább 1 alkalommal. - Alkalmankén. - bikolázá lő. - Évn 1 alkalommal. - Alkalmankén. - Alkalmankén - Alkalmankén - évn kézr - Alkalmankén. Az légdéggl, vagy légdlnéggl kapcolao fni fladaok lláááról fljgyzék kll kézíni. Fllő a minőégfjlzéi copor. Ellnőrzi az igazgaó. Az légdég / légdlnég özíééről, éréklééről ájékozani kll a méréb bvon parnrk Kommunikáció a parnrkkl A parnrkkl való kommunikáció rülén mgkülönbözünk: 20

21 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné blő kommunikáció, valamin külő kommunikáció. A blő kommunikáció orán az Inézmény zabályozza azoka a folyamaoka, mlyk a parnrkkl való kommunikációjá mghaározzák: a haékony napi működéé az információzükégl é az informálandók köré a kommunikáció kapcolaoka a kommunikációban érink fladaá, véknyégé. A blő kommunikációra vonakozó lőíráoka a 3. zámú mllékl aralmazza. A külő kommunikáció álalában irányío kommunikáció, mlynk orán cél, az Inézmény népzrűíé, az rdményk, lér ikrk imré él. Az Inézmény külő kommunikációval kapcolao véknyégé mghaározó lőíráoka a 4. zámú mllékl aralmazza. A parnrkkl való kapcolaará rndjé zabályozza az SZMSZ é a házirnd i. A parnrkkl való kommunikáció fono, mr gyréz álala ájékozódha az Inézmény a vl zmbn mgfogalmazo igénykről valamin a véknyégévl kapcolao légdégről máréz a parnr kép alkoha az Inézmény működééről, véknyégéről, lér rdményiről, rviről, nhézégiről. A kommunikáció folyamaok parnrcoporonkén lérők lhnk. A fnnaró é az Inézmény kommunikációjának ajáoágai: zoro, rndzr kapcolao kll arani a minőégirányíái programhoz kapcolódva, mly kommunikáció Inézmény oldaláról örénő irányíáa az inézményvző fladaa a kölégvéi gazdálkodá orán zoro kapcolao kll arani, különö kinl a minőégcélok léréé célzó kölégvéi rvzér, a ljí bzámoló é a mgvalóuló célok érékléér. A kommunikációban réz kll vnni az inézményvzőnk, valamin a gazdaági vzőnk a fnnarónak é az Inézménynk zükég én öbblépcő árgyalá kll arani akkor, ha az önkormányzai minőégirányíái programban é az Inézmény minőégirányíái programjában mghaározo minőégcélok léré kölégvéi nhézégkb üközik, mgvalóíáához ácoporoíára, forrábvonára van zükég. Ez bn bizoíani kll az, hogy a kommunikáció a ké fél közö arra irányuljon, hogy a problémára kdvző mgoldá aláljanak mindké fél zámára. A anulókkal, anulócoporokkal való kommunikáció ajáoágai: a anulókkal való kapcolaará rndjé az inézményvző irányíáa alapján közvlnül az ozályfőnökök, pdagóguok bizoíják az inézményvző rndlhi l az ikola anulóira, gy anulóközöégir kirjdő zóbli flmérék, írábli kérdőív kiölék 21

22 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné az ozályfőnökök, anárok ajá zakmai, pdagógiai véknyégük lméréér, ámogaáára önállóan i kzdményzhnk kommunikáció a diákönkormányzaal kapcolao kommunikáció krébn a diákönkormányzao gíő pdagógu ámogaja a diákoka a jogaik érvényíéébn a diákönkormányza dönéi, javalaai az inézményvzé figylmb vzi a pdagóguok gíik az ikolazék működéé, az, hogy az lláhaa a fladaai. A anuló zülivl való kommunikáció ajáoágai: a zülőkkl való kapcolaará a zülői zrvz révén az inézményvző fladaa a zülői zrvz é az Inézmény kapcolaában fono ényzők, hogy a zülői zrvz mgkapjon mindn olyan inézményi, közponi jogzabályi é hlyi zabályozái információ, mlyk a véknyégéhz zükégk a zülői zrvz dönéi, javalaai az inézményvzé figylmb vgy, flhaználja a zülők a fogadóórákon, zabadon rmhnk kapcolao a pdagóguokkal a zülői érkzlkn a pdagógu ájékozaja a zülők a gyrmkk közöégé érinő fonoabb ménykről, véknyégkről, lhőég ad arra, hogy a zülők a anulóközöéggl kapcolaban ézrvélk, javalaoka gynk nyíl napokon, illv az ikola rndzvényin lhőég van a ovábbi kapcolarmér, kommunikációra a caládláogaáok rndzr a pdagóguok zámára ad lhőég arra, hogy zmély kapcolaba krüljnk a zülőkkl, mgimrjék a gyrmk élkörülményi, zzl a zakmai pdagógiai fladauka az ado gyrmk vonakozáában jobb minőégbn udják lláni. A parnrinézménykkl való kommunikáció azzal az inézménnyl, amlyből a gyrmkk érkznk, azzal az inézménnyl, amlykbn a gyrmkk ovábbanulnak a kövkző ajáoágoka muaják: folyamao kapcolao kll arani a fogadó inézmény gyrmkkkl zmbni lváráairól gondokodni kll vizajlzékről, hogy a gyrmkk mnnyibn flnk mg az inézményi lváráoknak, mlyk azok a rülk, mlykr a kéőbbikbn nagyobb hangúly kll fkni Inézkdéi rv Az Inézmény lmzi a parnrk igényir, légdégér, illv légdlnégér vonakozó mérék rdményi. Az lmzék alapján mghaározza: zakmai céljai é zolgálaáának fjlzéi irányai, módjai a célok mgvalóíáára irányuló inézkdéi rv mgvalóuláá érékli az éréklék rdményi flhaználja működéénk folyamao fjlzééhz. Az inézkdéi rvk lkézíé a minőégbizoíó (fjlző) copor fladaa, mly áblázao formáumba kll lkézíni. 22

23 Az inézkdéi rv aralma: A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné Flada/véknyég, haáridő, érink, fllő, lvár rdmény, rőforrá, dokumnáció/nyilvánoág, llnőrzé. Ellnőrzi az igazgaó. 23

24 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné Az Inézmény honlapja Az Inézmény a parnrkapcolaai orán kihaználja az Inrn ada lhőég. Honlapjá rndzrn akualizálja. A honlapon flün mindn olyan fono információ, ájékozaá, mly gíi az Inézmény minőégirányíái programjában mghaározo célkiűzék léréé. Az Inézmény honlapjának zrkzéér az inézményvző fllő jlöl ki. Az Inézmény -mail cími révén kapcolao ar parnrivl, ovábbá lhőég ad arra, hogy a parnrk ézrvélk, javalaoka fogalmazzanak mg. A bérkző javalaoka, ézrvélk, lg kriikáka az Inézmény mgvizgálja, a zükég inézkdék mgzi. 24

25 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné 8. Az Inézmény működéi folyamaa Az Inézmény működéi folyamaa az alábbi fladaok zrin krül mghaározára, rézlzér: vzéi rvzéi llnőrzéi méréi érékléi fladaok Vzéi fladaok A minőégirányíái programban mghaározoaknak lőzör a vzébn kll érvényr juniuk. A minőégfjlzéi munka orán a lgnagyobb fllőég a vzőknk van. A minőégfjlzéi rndzr működéébn kiml zrp van az Inézmény vzőjénk. Az inézményvző fladaa, hogy: kiml jlnőéggl kzlj a minőégirányíái, fjlzéi véknyég példá muaon a minőégfjlzéi véknyég orán udaoía az Inézmény valamnnyi dolgozójával a minőégirányíá céljá, az, hogy az inézménnyl kapcolaban lévők közö érdk az gy működéi folyamaok javíáa ájékozaa a dolgozóka arról, hogy a minőégfjlzéi fladaokban való rézvél mindn dolgozó fladaa. Az Inézmény vzé a minőégirányíái programjának lfogadáával lkölzi magá az Inézmény működéénk javíáára, az Inézmény véknyég minőégi zínvonalának mléér. Az Inézmény vzé a fnik érdkébn: kimln kzli az Inézmény jogzrű, örvény működéévl kapcolao véknyégi, mgrmi az inézményi dokumnumok özhangjá gymáal é a haályo jogzabályokkal mgrmi a minőégirányíái program végrhajáához zükég zrvzi hár, nnk érdkébn Minőégirányíái Copor lérhozáá kzdményzi, mlynk fladaa az Inézmény minőégi céljai léré érdkébn a minőégfjlzé működé Minőégirányíái vző bíz mg, a fladaok özhangoláa, a fladaok lőkézíé, valamin bonyolíáa, végrhajáa érdkébn gondokodik az érékléi fladaok llááához zükég flélk bizoíááról érékli az Inézmény hlyzé a minőégirányíái célok alapján különböző zközök bvonáával (fnnarói hozzájárulá kéré, pályázaok, b.) bizoíja a minőégirányíái célok mgvalóíáához zükég rőforráok pénzügyi fdzé. Az Inézmény a vzéi fladaoka az Inézmény, különböző dokumnumaiban i rögzíi. Vzéi fladaok konkréan - az gy fladaok lláááér való fllőég, valamin a fladaok haáridjé - az 5. zámú mllékl aralmazza. 25

26 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné 8.2. Trvzéi fladaok A vzéi fladaok é a rvzéi fladaok gymáal kölcönhaában funkcionálnak, mivl: a rvzéi véknyég orán zükég van a vzői irányíára, a rvk kidolgozáára, ami álalában vzői, illv vzői közrműködél végrhajo flada a vzéi véknyég orán zükég van rvkr, mlyk az gy vzéi véknyégk végrhajáának időponjá, konkrizáláá b. jlnik, zköz a vzéi fladaok orán. A rvzé orán arra kll örkdni, hogy a rvzé raégiai rvzén alapuljon, a hozúé középávú, valamin év rvk gymára épüljnk. A rvzéi folyamaoka, a folyamaban alálhaó lmk gymához való vizonyá zabályozni kll azér, hogy azok a lgkdvzőbbn udják haáuka kifjni. Az Inézmény a kövkző rülkr vonakozóan haározza mg rvzéi folyamaai: zakmai rvzé (közokaái fladaok llááának rvzé) bizonágo inézményüzmlé rvzé gazdálkodáal kapcolao rvzé llnőrzéi véknyéggl kapcolao rvzé. A rézl rvzéi folyamaoka a 6. zámú mllékl aralmazza Ellnőrzéi fladaok Az llnőrzéi fladaok öbb ponon özfüggnk: a vzéi a rvzéi a méréi, valamin az érékléi fladaokkal. Az llnőrzéi véknyég öbb rülr i kirjd. Alapvőn az alábbi ípuú llnőrzéi véknyég haározhajuk mg: zakmai llnőrzé örvényégi llnőrzé pénzügyi-gazdálkodái llnőrzé Méréi fladaok A méréi fladaok llááának célja, hogy az ikolai munka rdményiről, az Inézmény működéénk különböző rüliről folyamaoan é mgbízhaó adaok álljanak rndlkzér, mlyk alapjá képzhik az érékléi fladaok llááának. 26

27 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné Az ikolai nvlő-okaó munka méré: pdagógiai program zrini nvléi-okaái célok léréé zolgálja pdagógiai munka rdményégénk folyamao bizoíáá gíi az rdményk folyamao ákinéévl végő oron a különböző parnrkől érkző igényknk való mgfllé zrini véknyég zámára ad információ. A méréi fladaok kirjdnk az Inézmény gézér az Inézmény fonoabb parnrir: Inézmény foglalkozaojaira az Inézmény anulóira a anulóközöégk véknyégér a pdagógu közöégr az Inézmény rndzvényir, programjaira Az Inézmény gézér kirjdő méréi fladaok Az Inézmény gézér kirjdő méréi fladaok krébn gondokodni kll a kölégvéi rv é bzámolók adaainak ákinééről a pdagóguok ovábbképzéévl, képzéévl kapcolao adaok mérééről az okaó é nvlő munka zínvonalának mérééről a zakmai véknyég mérééről az 1 anulóra juó rvz é énylg kölégvéi kiadáról az 1 anulóra juó ajá rvz é énylg bvélről Az Inézmény pdagóguaira vonakozó méréi fladaok Az Inézmény pdagóguaival kapcolaban mérni kll lgalább: a pdagógu zakmai munkájának rdményégé anulók álal lér közponi kompncia (OH) méré, é hlyi flmérők gíégévl a anulmányi vrnykn való rézvél rdményévl a bukáok zámával a pdagógu anórákon nyújo ljíményénk zínvonalá a pdagógu flkézüléé é rvző munkájá az alkalmazo okaái módzr a kompnciafjlzé a héggondozái é flzárkózaái fladaok llááának milynégé az informaikai é kommunikáció chnikai (IKT) zközök imré, haználaá a pdagógu nm közvlnül zakmai fladaai llááá a anár-diák kapcola milynégé a anórán kívüli foglalkozáokon való rézvél milynégé é mnnyiégé. A méréi fladaoka lgalább évn l kll végzni úgy, hogy a mérék haonló időzakra nk, az adaok évk közö érdmbn özhaonlíhaóak lgynk. 27

28 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné Az Inézmény nm pdagógu munkakörbn foglalkozaojaira vonakozó méréi fladaok Az Inézmény nm pdagógu munkakörbn foglalkozaojaival kapcolaban mérni kll: a munkájuk rdményégé a fladallááukra jllmző muaózámok alapján, a pdagóguok véknyégé gíő véknyég méréké, zínvonalá Az Inézmény anulóira vonakozó méréi fladaok Az Inézmény anulóira vonakozó méréi flada a anulói lézám méré az 1. ozályook zinflméré (alapkézégk, fizikai adoágok) a anulmányi rdmény méré anulmányi álagokkal: zmélyi anulmányi álag ozályonkéni anulmányi álag ikolai anulmányi álag émazáró dolgozaokkal ljíménymérő évfolyamflmérékkl nmzi alapanrv kövlményi zrin kompnciaméré ovábbi képég é kézég flmérékkl a zmélyiég é közöégi magaará méré kérdőívkkl é zkkl zmélyiégvonáok méré A anulóközöégk véknyégénk méré A anulóközöégk véknyégénk méré orán adaoka kll gyűjni: a működő anulóközöégk zámáról az önzrvződő közöégk működéi rüléről é lézámáról a közöégk álal zrvz véknyégkről A pdagógu közöég véknyégénk méré A pdagógu közöég véknyég méré orán mérni kll különön a pdagóguok álal kzdményz programoka a mgvalóío programoka a fgylmi büné alkalmazáának zámá a kiün, jualmazo pdagóguok zámá a flv jlnőbb problémák zámá, é hhz vizonyíva a mgoldo problémáka Az Inézmény rndzvényink, programjainak méré Az Inézmény rndzvényi, programjai mérni kll: az Inézmény hagyományo rndzvényi, programjai zámával az új, alkalomzrű rndzvényk, programok zámával é annak láogaoágával 28

29 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné az gy programokkal kapcolao kölégk a programokkal lér poziív haá, az ikola hírnv növléénk méréké. 29

30 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné 9. Érékléi fladaok Az érékléi fladaok llááának célja, hogy az Inézmény minőégi céljai mnnyir valóulak mg, milyn az inézményműködé rdményég, az gy rülk hogyan gíik a fő célok léréé. Az éréklé mghaározo zmponrndzr alapján örénik, külön-külön a kölégvéi rv é bzámolók adaai a pdagóguok ovábbképzéévl, képzéévl kapcolao adaok az okaó- é nvlőmunka zínvonala, a zakmai véknyég éréklé a nm okaó munká végzők véknyégénk éréklé a anulóközöégk véknyég a pdagóguok közöégénk véknyég az ikola rndzvényi alapján. Az gy érékléi fladaok lláááér fllő zmélyk, valamin az érékléi fladaok gyakoriágá évnkéni bonában az inézményvző haározza mg A kölégvéi rv é bzámoló éréklé A kölégvéi rv é bzámoló érékléénél figylmb vndő zmponok: a kölégvéi rv cak a mglőző kölégvéi rv, é módoío kölégvéi rv adaok figylmbvélévl a mgvalóíandó fladaokkal özfüggébn a fnnaró lképzléi imrébn lh éréklni. a kölégvéi bzámoló az ado évi kölégvéi rv é módoío rv adaok figylmbvélévl a mgvalóío fladaokkal özfüggébn lh éréklni. A kölégvéi rv érékléénk ajánlo muaói: a rvz kölégvéi főözgk évk közöi özhaonlíáa, (rdi rv é módoío rv adaokkal) a főözgkn blül a főbb kiadá é bvél-nmk arányainak mghaározáa a lgnagyobb arány képvilő kiadá é bvél-nmk főbb özvőink aránya. A kölégvéi bzámoló érékléénk ajánlo muaói: a ljí kölégvéi főözgk évk közöi özhaonlíáa a ljí kölégvéi főözgk rdi rv é módoío rv adaokkal való özhaonlíáa (ado évbn, illv évk közö) a rv é a ljíé adaok közöi lérék aránya a ljí főözgkn blül a főbb kiadá é bvél-nmk arányainak mghaározáa a lgnagyobb arány képvilő ljí kiadá é bvél-nmk főbb özvőink aránya. Az éréklénél figylmb kll vnni a kölégvé é annak ljíé é a zakmai fladalláá kapcolaá, oda-viza haáá. 30

31 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné 31

32 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné Az éréklé fonoabb zmponjai: gazdaágoág zmponjából: a gazdaágoág zm lő aráa a bzrzéknél mgfllő zállíók kiválazáa gazdaágo üzmlé gazdaágo üzmléi chnológiák é chnikák munkarő gazdálkodá zmponjából: állományi lézám mnnyiég 1 fő pdagógura juó anulók záma a zakmai rvk mgvalóíáa zmponjából zakmai rvk mgvalóuláá finanzírozái nhézégk akadályozák- zakmai rvk mgvalóuláá gíék- a mgvalóul bruházáok A pdagóguok ovábbképzéénk, képzéénk éréklé A pdagóguok ovábbképzéénk, képzéénk érékléé lőr mghaározo muaók, é érékléi zmponok alapján kll végzni. A pdagóguok ovábbképzéénk, képzéénk éréklékor alkalmazandó muaók különön: ado évbn ovábbképzébn, képzébn rézvvő pdagóguok záma a pdagóguok képzégi zin zrini mgozláa a zako lláoág alakuláa a ovábbképzébn, képzébn örénő rézvélll ölö órák záma a képzé kölégi 1 képzébn rézvvő zmélyr vív. Az éréklé zmponjai: a ovábbképzé, képzé mnnyibn ámogaja az Inézmény minőégcéljainak léréé a ovábbképzé, képzé mkkora rh jln az Inézmény kölégvé zámára a képzé hozzá járul- új pdagógiai módzrk alkalmazáához Az okaó é nvlő munka zínvonala, a zakmai véknyég éréklé Az okaó- é nvlőmunka zínvonala é a zakmai véknyég éréklé - amnnyibn lhég ényzrű muaózámok alapján - amnnyibn nm lhég gyéb érékléi zmponok alapján örénik. Az alkalmazandó muaózámok különön: - a pdagóguok képzégi zin muaója - a anulók közponi, körzi, é hlyi flméréi rdményink válozáa - anulók anulmányi álagai - ovábbanulára jlnkzők záma é aránya - a ovábbanulára jlnkzők közö a flvél nyrk záma é aránya - a pdagóguok véknyégévl kapcolaban bérkző - poziív - ézrvélk záma 32

33 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné - a pdagóguok véknyégévl kapcolaban klkz - ngaív - ézrvélk záma. 33

34 Az éréklé zmponjai: A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné a pdagóguok pdagógiai nvléi munkája orán figylmb kll vnni: a pdagógu zakmai apazalaai, a munkában lölö idjé a nvlő-okaó munkájának minőégé az álala alkalmazandó módzrk mnnyiégé é haékonyágá a hég-gondozái flada llááának milynégé a flzárkózaái fladaok llááának haékonyágá a anulmányi vrnyr örénő flkézíő munká a korrpálái véknyég a anórán kívüli foglalkozáokon való rézvél mnnyiégé é minőégé a pdagógiai véknyég orán alkalmazo kommunikáció kézég a anulókkal való vizonya, kapcolaa kinébn figylmb kll vnni: a gyrmkkkl való bánámódjá a gyrmkkkl való gyüműködő kézégé gíőkézégé, ájékozaái véknyégé a gyrmkk zabályok baraáára irányuló magaaráá konflikuhlyz kzléi véknyégé a pdagógiai lhivaoág vonakozáában figylmb kll vnni: a poziív hozzáállá az okaához, a gyrmkkhz, munkaáraihoz ponoág, haáridők, házirnd baráá adminizráció fladaok llááá konflikuhlyz kzléi képégé a kollégáival, a zülőkkl rhlhő- nm kölző pdagógiai fladaokkal (ozályfőnökég, gyéb pciáli fladaok, zrvzé b.) A nm okaó munká végzők véknyégénk éréklé A nm okaó munká végzők véknyégénk éréklé a pdagóguokhoz haonlóan muaók é érékléi zmponok alapján örénik. Az alkalmazandó muaók: 1 anulóra juó nm okaó munká végző dolgozó ado véknyégr juó nauráli muaó (pl.: 1 akaríónőr juó akaríandó m 2 ) 1 pdagógura juó nm okaó munká végző zmély. Az érékléi zmponok: a ajá zakmai véknyégénk milynég a munkához való hozzáálláa (ponoág, prcízég, odaadá) gyüműködéi kézég (kollégákkal, gyrmkkkl, zülőkkl) pdagógu munkájá ámogaó véknyég milynég A anulóközöégk véknyégénk éréklé A anulóközöégk véknyégénk éréklé rézbn muaózámok alapján örénik. Alkalmazandó muaók: 34

35 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné 1 anulóközöégbn rézvvő anulók záma a anulóközöégk álaglézáma. 35

36 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné A anulóközöég érékléi zmponjai: a anulóközöég anulái ljímény a ára kapcolaok milynég a közöégi véknyég milynég a copor zociáli özél A pdagógu közöég véknyégénk éréklé A pdagógu közöég véknyég éréklé orán a kövkző muaózámoka kll alkalmazni: az 1 pdagógura juó rndzvényk záma az 1 pdagógura juó problémaflvék é mgoldáok záma. Az éréklé kiml zmponjai: a pdagógu közöég özaráának milynég a kzdő pdagóguok ámogaoágának, gíéénk milynég az akiviá, öl flvék a problémamgoldában való rézvél Az Inézmény rndzvényink, programjainak éréklé Az Inézmény rndzvényi - programjai vonakozáában azokkal a muaókkal kll éréklni, mlyk a méréi fladaoknál mghaározára krülk. Az éréklé zmponjai pdig a kövkzők: mgrndzér krülk- hagyománnyal rndlkző rndzvényk a rndzvényk láogaoága a rndzvény lőkézíé folyamaa mgfllő vol- a rndzvény lbonyolíáa a rndzvény lér- a céljá a rézvvők légdk volak- a kölég-hazon mérlg Az orzágo méréi rdményk figylmb vélénk rndzr Az inézmény munkájának éréklé az OH méréi rdményk ükrébn, a minőégfjlző é a méréi-érékléi copor irányíáával, a nvlőül bvonáával 1. Az ikola léb mgy az OH kompnciaméréknk. Inézményi blő méréi rndzr működ Diagnozizáló rndzrrl mér, fjlz Vizamér, lmz, újabb fjlzék dolgoz ki ikolai, munkaközöégi é gyéni zinr bonoan Fladabanko hoz lér a mérék opimáli lvzénylééhz. 2. Eljárárndbn zabályozza méréi folyamaai. 10. zámú mllékl: A anulókra vonakozóinézményi blő mérék ljárárndj 11. zámú mllékl: Az inézményi év éréklé lvégzéénk ljárárndj 36

37 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné 3. Mindn év márciuában az inézmény az Okaái Hivaal honlapjáról löli az lőző évi kompnciaméré rdményi. 4. Az lőző évi, kompncia (zövgéré, mamaika) méréi muaói ükrébn lmzi, é érékli az ikola kompnciafjlző munkájának rdményégé. 5. Az ikolánál marad (4. vagy 6. ozályo) flmérőlapoka kijavíja. 6. A honlapon lévő, OH zofvr gíégévl fldolgozza é lmzi, érékli az inézménynél marad mérőanyagoka (4. vagy 6. ozály). 7. Tájékozaja a nvlőül az Inézmény rdményégéről. 8. Szükég én a nvlőül inézkdéi rvk dolgoz ki ikolai, munkaközöégi vagy gyéni zinkr zaboan a kulckompnciák fjlzéér. 9. Az inézkdéi rvk mgvalóíja. Szükég én korrkció rv dolgoz ki. A lj folyamao llnőrzi az ikola igazgaója. Vélmény nyilvání az év éréklékor a Szülői zrvz. 10. Tljíményéréklé A ljíményéréklé fogalma, aralma, célja A ljíményéréklé olyan érékléi véknyég, mly kirjd - a munka rdményénk - a zrvzi magaarának, valamin - a munkavégzéhz zükég képégknk az érékléér. A ljíményéréklé orán az éréklénk mghaározo célrndzrn kll alapulnia fjlző éréklénk kll lnni aralmaznia kll az önérékléi lmk. A ljíményéréklé célja, hogy a pdagóguok, é az Inézmény vzéé lláó zmélyk ljímény fokozaoan különön a fladalláához zükég képégk, kézégk, udá é apazala fjlzéévl javuljon, é zzl gí az Inézmény minőégcéljainak mgvalóíáá. E cél érdkébn a ljíményéréklé orán zükég van: a képzéi zükéglk flméréér a fjlődéi örkvék ámogaáára a munkavállalók önérékléér a fjlzéi, fjlődéi célok mghaározáára a fjlődéhz zükég zközök, forráok flkuaáára, bővíéér, javíáára a munkaköri líráok alapján a dolgozók véknyégénk ákinéér. A ljíményéréklé funkciója, hogy az inézményi működé orán gy olyan zköz zrpé öl b, mly a minőégcélok mgvalóíáához gíi hozzá az Inézmény azálal, hogy ljíménylváráoka haároz mg a középvzőkkl, valamin a nm vző bozáú pdagóguokkal zmbn özhangolja a céloka, é gyég rndzrű ljíményéréklé haároz mg bizoíja a dolgozók fjlődéé. 37

38 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné A ljíményéréklé álal mgfogalmazo mgállapíáok ikrn flhaználhaóak azokban az kbn, ahol a pdagóguok díjazáánál figylmb kll vnni az álaluk nyújo ljímény mg kll krni az, hogy a ljíményk miér nm érik l az lvár zin mg kll íélni ado pdagógu alkalmaágá, ovább foglalkozahaóágá (pl. zrződé foglalkozaánál) A középvzői fladaoka lláók ljíményéréklé A ljíménykövlményk mghaározáa A vzők ljíménykövlményénk kialakíáában réz vznk maguk a vzők, valamin a fnnaró önkormányzaok közvv az önkormányza álal mghaározo minőégirányíái program álal, valamin közvlnül, konkré vzői lváráok mgfogalmazáával. A vzők ljíménykövlményink olyanoknak kll lnniük, mlyk aralmazzák a vzői pozíció llááával kapcolao kövlményk a minőégcélokhoz kapcolódnak, annak mgvalóíáá zolgálják. A ljíménykövlményk mindn anév mgkzdékor, lgkéőbb zpmbr 1-ig mg kll fogalmazni, írába kll foglalni, é áadá-ávéli limrvény mll á kll adni az érinnk. A ljíménykövlményk mghaározáa orán ügylni kll a kövkzőkr: a ljíménykövlményk ado anévr vonakozhanak aralmazniuk kll a vző, illv a pdagógu zmély adaai a ljíménykövlményk rézl líráá A ljíményéréklé A vzők ljíményé az ado évr rögzí ljíménykövlményk alapján kll éréklni. A minőíé célja a közalkalmazo munkaköri fladaai llááának mgíélé, az z bfolyáoló imrk, képégk, zmélyi ulajdonágok éréklé, ovábbá a zakmai fjlődé lőgíé. A minőíé jogi kri, aralmá é ljárárndjé a KJT a aralmazza. Az éréklébn réz vznk: az igazgaó az igazgaóhlyk, agozavző valamin a munkaközöégvző pdagóguok. 38

39 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné A ljíményéréklé a ljíménykövlményk alapján érékli a középvzők véknyégé. A középvzők ljíményé a anév végén, d lgkéőbb a kövkző anév mgkzdééig éréklni kll. Az éréklé írába kll foglalni, é á kll adni az érinnk. A ljíményéréklé orán l kll kézíni: gy özí éréklé, mly aralmazza a ljíményéréklé a kövkző kagóriák zrin: % - kiválóan alkalma 60 79% - alkalma 30 59% - kvéé alkalma (fjlzér zorul) 30% ala alkalmalan (fjlzér zorul) Az özí éréklé a rézl ljíményéréklé orán ado éréklék álagakén kll lkézíni. Az özí éréklé aralmazza a kövkzők: gy rézl ljíményéréklé, mly aralmazza: az érin zmély adaai a ljíménykövlményk zrini rézl zövg éréklé, valamin az éréklé az özí éréklénél mgado kagóriák zrin. az özfoglaló éréklé, javalaoka, inézkdék, mlyk az érin ljíményéréklé orán mgállapíhaóak, é az érin zmély ljíményénk minőégi javíáá gíik lő A nm vzői fladaoka lláó pdagóguok ljíményéréklé A ljíménykövlményk mghaározáa A pdagóguok ljíménykövlményénk kialakíáá az inézményvzők végzik. A mghaározo ljíménykövlményknk olyanoknak kll lnniük, mlyk a minőégcélokhoz kapcolódnak, annak mgvalóíáá zolgálják figylmb vzik a fnnarók álal az inézményvzők zámára mghaározo ljíménykövlményk ljíééhz zükég lváráoka, azok ljíéé zolgálják mégi kllőn konkré lváráoka fogalmaznak mg. A ljíménykövlményk mindn anév mgkzdékor, lgkéőbb zpmbr 15-ig mg kll fogalmazni, írába kll foglalni é ávéli limrvény llnébn á kll adni az érinnk. A ljíménykövlményk mghaározáára ugyanazok a zabályok érvényk, min a vzők ébn A ljíményéréklé A pdagóguok ljíményé az ado évr rögzí ljíménykövlményk alapján kll éréklni. Az éréklébn réz vznk: 39

40 A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja Kézí: Bnkő C. Gyuláné igazgaó, igazgaóhly, agozavző munkaközöégvző A ljíményéréklé a ljíménykövlményk alapján érékli a pdagóguok véknyégé. A pdagóguok ljíményé a anév végén, d lgkéőbb a kövkző anév mgkzdééig éréklni kll. Az éréklé írába kll foglalni. A ljíményéréklé aralmára ugyanazok a zabályok érvényk, min a vzők ébn A ljíménykövlményk é az éréklé zmponjai A ljíménykövlményk mghaározáánál, valamin a ljíményéréklénél a kövkző zmponoka kll figylmb vnni: az okaá minőégéhz, a pdagóguokhoz, az inézményk álaláno mgíélééhz é működééhz kapcolódó minőégcélok. A ljíménykövlményk mghaározáának é a ljíményéréklé végrhajáának minájá a 7. é 8. mllékl aralmazza Az éréklé orán flhaználhaó információk, zközök, dokumnumok Az éréklé orán a zubjkiviá kiküzöbölé érdkébn minél öbb ényzrű lmr kll ámazkodni. Ehhz fl kll haználni az Inézménybn klkz, illv az Inézménybn mglévő adaokból, információkból lőállíhaó dokumnumoka, adaoka. Az éréklé gy zmponjaihoz flhaználhaó információka, az információ bzrzé, kézíé módjá, valamin az információ rndlkzér állááér való fllő é haáridők a minőégirányíái programhoz, mlléklkén kll caolni. A zabályozá minájá 4. zámú mllékl haározza mg. A vonakozó mllékl a ljíménykövlményk konkré imr uán kll lkézíni válozáa én zükég zrin módoíani kll. 11. A lj körű inézményi önéréklé A közokaái örvény minőégirányíái program aralmi kövlményi mghaározó réz kimondja, hogy a közokaái inézménynk a minőégirányíái programjában rögzíni kll a lj körű inézményi önéréklé prióduá módzri a fnnarói minőégirányíái rndzrrl való kapcolaá Az inézményi önéréklé célja 40

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Lap: 1/145 AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI E AZ MSZ EN ISO 9001 SZABVÁNY ALAPJÁN, ILLETVE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOK-TATÁSI TÖR- VÉNY (1993. ÉVI LXXIX.)

Részletesebben

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám Kibodaki Haangláb Kibodak Közég Önkományzatának lapja 2012. fbuá hó V. évfolyam 1. zám hatályát vzttt a kataztófák llni védkzé iányítááól, zvztéől é a vzély anyagokkal kapcolato úlyo baltk llni védkzéől

Részletesebben

Az optimális szabadalmak elméletének magatartásgazdaságtani és nemzetközi közgazdasági kiterjesztése

Az optimális szabadalmak elméletének magatartásgazdaságtani és nemzetközi közgazdasági kiterjesztése Szdi Tudományym Gazdasáudományi Ka Közazdasáani Dokoi Iskola Nay Bndk Az opimális szabadalmak lmélénk maaaásazdasáani és nmzközi közazdasái kijszés Dokoi ékzés Témavzők: Pof. D. Hámoi Balázs CSc Eymi aná

Részletesebben

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai Országos Szilárd Ló fizikavrsny fladatai I katgória döntő, 5 április 9 Paks A fladatok mgoldásáoz 8 prc áll rndlkzésr Mindn sgédszköz asználató Mindn fladatot külön lapra írjon, s mindn lapon lgyn rajta

Részletesebben

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak

adott egy nemnegatív c(u, v) kapacitás. A gráfnak kitüntetjük két pontját: az s termelőt és a t fogyasztót. Ekkor a (G; c; s; t) négyest hálózatnak 1. Hálózi olymok Diníció: Lgyn G = (V, E) gy irányío grá, mlynk minn (u, v) élén o gy nmngív c(u, v) kpciá. A gránk kiünjük ké ponjá: z rmlő é ogyzó. Ekkor (G; c; ; ) négy hálóznk nvzzük. Szmléléképpn

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Az önkormányzati és trültfjlsztési minisztr../2008. (..) ÖTM rndlt a katasztrófavédlmi szrvk és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök

Részletesebben

Orosz Gyula: Markov-láncok. További feladatok

Orosz Gyula: Markov-láncok. További feladatok Oroz Gyula: Markov-lánok További flaatok.6. flaat: Két játéko y zabályo érmét többzör flob ymá után. Az A játéko akkor yőz ha a fjk záma hárommal több lz mint az íráok záma; mí B akkor yőz ha az íráok

Részletesebben

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország In: Kóczy L, éánczos L, Bakó A, Prznszki J, Szgdi Z, Várlaki P (szrk.) Játéklmélt alkalmazási lhtőségi a logisztikai rndszrkbn - az gy- és többutas szállítási csomagolási szközök közötti döntéslmélti probléma

Részletesebben

Villamos érintésvédelem

Villamos érintésvédelem Villamos érintésvédlm A villamos nrgia ipari mértű flhasználása a század ljén kzdtt gyr nagyobb mértékbn ltrjdni és zzl gyidőbn jlntkztk az áramütésből rdő balstk is. Ennk kövtkztébn nagyarányú kutatás

Részletesebben

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda Pipitér 1. Tagóvoda Pipitér 2. Tagóvoda Máyáföldi Fckfk Óvod Pipir 1. Tgóvod Pipir 2. Tgóvod OM: 034622 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budp, XVI. Bro Gábor u. 32-36. XVI. Frkhlom u.42-44. XVI. Cink u.27. 1 Trlom 1. Álláno rndlkk... 4 1. 1.

Részletesebben

A LEGNAGYOBB MAGYAR VÁLLALATOK * ÉGHAJLATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK ÉS VÁLLALÁSAINAK VIZSGÁLATA. Kutatási összfoglaló

A LEGNAGYOBB MAGYAR VÁLLALATOK * ÉGHAJLATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK ÉS VÁLLALÁSAINAK VIZSGÁLATA. Kutatási összfoglaló Kuási összfoglló 2016 Globl wrming imgs / WWF-Cnon 322180 A LEGNAGYOBB MAGYAR VÁLLALATOK * ÉGHAJLATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK ÉS VÁLLALÁSAINAK VIZSGÁLATA *TOP 50 AZ ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁTBEVÉTELE

Részletesebben

A r a 20 f i l l é r. Felelős szerkesztő: felkészülten álltak m i n d e n eshe tőséggel s z á m o t vetve. üzletcinkben a kezelt fehér- é s vörös

A r a 20 f i l l é r. Felelős szerkesztő: felkészülten álltak m i n d e n eshe tőséggel s z á m o t vetve. üzletcinkben a kezelt fehér- é s vörös Jo X. é v f o l y m 50. z á m. A r 20 f i l l é r., 1938. d c m b r 10. *********** E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egéz évr 10 P. Flévr 5 P. SZERKESZTŐSÉG Ngydévr E g y zru km Mgjlnik mindn 2*50 P. Fllő zrkző:

Részletesebben

Rack energiaellátás redundancia lehetőségeinek összehasonlítása rendelkezésre állás alapján

Rack energiaellátás redundancia lehetőségeinek összehasonlítása rendelkezésre állás alapján Rac nrgialláás rdundancia lhőségin összhasnlíása rndlzésr állás alapján 48. anulmány Ellnőrzés 1 Íra: Vicr Avlar > Összfglaló Áapcsló és a ésíns báplálása az infrmaiai brndzésn az IT rndszr rndlzésr állásána

Részletesebben

Forrás Nyelő. Fizikai. Kémiai BELSŐ. Biológiai. Mesterséges szennyvíz KÜLSŐ. Természetes. hordalék felkeveredés

Forrás Nyelő. Fizikai. Kémiai BELSŐ. Biológiai. Mesterséges szennyvíz KÜLSŐ. Természetes. hordalék felkeveredés BESŐ ÜSŐ Fizikai émiai Biológiai Forrá Nylő hordalék flkvrdé nirifikáció, NO - NO lpuzul, auolízi, akriáli loná, minralizáció Mrég znnyvíz vzé Trméz flzíni folyá, capadékvízzl, l. a-hoz köö znny a. kiülpdé

Részletesebben

Intuitív ADT és ADS szint:

Intuitív ADT és ADS szint: A zkvcál adazkz olya dz pá amlyél az R lácó azív lzája lj dzé lácó. zkvcál adazkzb az gy adalmk gymá uá hlyzkdk l, va gy logka odjük. Az adaok közö gy-gy jllgű a kapcola: md adalm cak gy hlyől éhő

Részletesebben

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28.

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28. Kazincbarcikai 2014. MÁRCIUS 28. Facbook: Barcika Art Kft www.barcikaart.hu/kommunikacio/ ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN Választás 2014 Fotó: Barcika

Részletesebben

Szakma megnevezése. 04 Szülészetnőgyógyászat Szülészet 0405 2012.07.01 20. 05 Csecsemő- és gyermekgyógyászat

Szakma megnevezése. 04 Szülészetnőgyógyászat Szülészet 0405 2012.07.01 20. 05 Csecsemő- és gyermekgyógyászat Országos Tiszifőorvosi Hival Egzségügyi Szolgáltók Kapacitás Nyilvántartásából származó adok 212. 1. Általános rz Jlnlgi hlyzt 21. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 211. 1. 1-től nyilvántartott A változás

Részletesebben

KOD: B377137. 0, egyébként

KOD: B377137. 0, egyébként KOD: 777. Egy csomagológép kilogrammos zacskókat tölt. A zacskóba töltött cukor mnnyiség normális loszlású valószínûségi változó kg várható értékkl és.8 kg szórással. A zacskó súlyra nézv lsõ osztályú,

Részletesebben

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme.

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme. DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapst, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@rg.bm.hu Tl: 1/463 40 22 www.rg.bm.hu A KIVÁLASZTÁS ÉS A MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG PSZICHOLÓGIÁJA II. Az lızı

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) 5.3.3. VÁLLALATI ÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE ( óa Összállíoa: Naá János okl. üzmgazdász, okl. közgazdász-aná Részvény: olyan ljáa nélküli éékaí, amly a ásasági agnak: az alaők mghaáozo hányadá

Részletesebben

Operatív döntéstámogatás módszerei

Operatív döntéstámogatás módszerei ..4. MSKOLC YM azaságtuomáyi Kar Üzlti formációgazálkoási és Mószrtai tézt Számvitl tézti aszék Opratív ötéstámogatás mószri Dr. Musiszki Zoltá Opratív ötéstámogatás mószri Statisztikai, matmatikai mószrk

Részletesebben

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk!

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk! Odú llnőrzés CSORMÍVES Ha mgfogadtad a téli számban javasolt odúkihlyzést, vagy már volt odú kihlyzv a krtbn, márciustól már érdms figylgtnd trmésztsn csak gy kissé távolabbról hogy van- a környékén mozgolódás,

Részletesebben

A Laplace transzformáció és egyes alkalmazásai

A Laplace transzformáció és egyes alkalmazásai A aplac razormáció é gy alkalmazáai A PTE PMMFK villamomérök zako lvző agozao allgaói zámára kéziraké özállíoa Ki Mikló őikolai adjuku 3 Irodalomjgyzék: Bako Ivá: Elkrocika I-II (KKVMF Budap 969 Duca J:

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. fruár 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok agasépítési csoport PRIORITÁSOK: BRH=biztonságos és rndlttésszrű használat, =állagmgóvás, = műszak iés funkcionális szükség, =gyéb 13 Holdfény Utcai Óvoda Kincskrső Tagóvodája Prioritás gjgyzés 13.1 Krt

Részletesebben

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata Tudományos Diákköri Konrncia Thrhordó üvg ödémszrkzt: T grnda ragasztott öv-grinc kapcsolatának numrikus vizsgálata Készíttt: Gál Tamás F17JCS építőmérnök hallgató Konzulns: Dr. Vigh László Grgly Egytmi

Részletesebben

Villamosságtan példatár 1.4 verzió A példatár hibáit a. email címeken szíveskedjen mindenki jelenteni!

Villamosságtan példatár 1.4 verzió A példatár hibáit a. email címeken szíveskedjen mindenki jelenteni! Vszrémi Egym Auomaizálás anszék Villamosságan éldaár. vrzió A éldaár hibái a nova@axl.hu ohrola@vn.hu mail címkn szívskdn mindnki lnni! Villanyan éldaár Bvzés: A Villamosságan éldaár a Vszrémi Egymn okao

Részletesebben

ភ咧 咧 P ភ咧ភ咧 SOPRO ARAYHGY SZABÁLYOZÁSI TRVÉK MÓDOSÍTÁSA M=:000 V S ភ咧 咧 P á P I á ó V á p ó 咧 ő ភ咧 咧 P ó ភ咧 S 咧 5 Sá á F P ó Zá á á S á P Zá á Zá á S á ó á F F á P 9 ភ咧 S ő ភ咧 á á á ភ咧 ភ咧 S ő ő F á ភ咧

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L ZR 552 CAP Ó Y L O G T B - B N t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: pcifikációk: Anok: DN 1/ -től -i BP blő mnt - 10 C 120 C 25 b (DN 1"-i) Záhtó k PTF tömítl Tlj fut á n.hu v l n.hu v l AP 552 GOLYÓC

Részletesebben

674/697. Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

674/697. Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L ZR 7/97 AP C Ó Y L O G NT t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: pcifikációk: Anok: DN 1/ -től 1/2 -i Külő Blő BP - C 90 C 1 b Záhtó k O-űű lpáon Fkt lumínium k á há n.hu v l. n.hu v l. P LYÓCA O G NT

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ÚT-ŐR KÖZTERÜLET HELYSZÍNELÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI ÜGYKEZELŐ MODUL

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER ÚT-ŐR KÖZTERÜLET HELYSZÍNELÉSI ÉS FELÚJÍTÁSI ÜGYKEZELŐ MODUL N E V É N E N Z E NEV ÉN ENZE -Ő ÖZEÜLE HELYZÍNELÉ É ELJÍÁ ÜGYEZELŐ UL., l : ) 7 2 f x : ( ) 7 9 m o b l : ( 7 ) 9 9 5 7 7 m l : n f o @ m n r v. h w b : w w w. m n r v. h N E V É N E N Z E özrül hlyzínl

Részletesebben

A művészeti galéria probléma

A művészeti galéria probléma A műészti galéria probléma A műészti galéria probléma (art galry problm): A műészti galéria mgfigylés kamrákkal / őrökkl. Hálózattrzés Alapjai 2007 8: Műészti Galéria Probléma Őrzési / Mgilágítási problémák

Részletesebben

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata Mágnss anyagok lktronmikroszkópos vizsgálata 1. Transzmissziós lktronmikroszkóp 1.1. A mágnss kontraszt rdt a TEM-bn Az lktronmikroszkópban 100-200 kv-os (stlg 1 MV-os) gyorsítófszültséggl gyorsított lktronok

Részletesebben

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn Modrn piaclmélt ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Sli Adrinn A tananyag a Gazdasági Vrsnyhiatal Vrsnykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítány támogatásáal készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérőív az aatszoláltatás tljsítésér nm alkalmas, csak tájékoztatóul szolál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az aatszoláltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bkzés

Részletesebben

Határidő(k) (tevékenységenké nt kell megjelölni, lehetnek részhatáridők is) Tevékenység séghez szükséges forrás

Határidő(k) (tevékenységenké nt kell megjelölni, lehetnek részhatáridők is) Tevékenység séghez szükséges forrás VIII/3. Éve integráció, intézmény-fejleztéi celekvéi feladatterve (2009/10-e tanév) Célok 1. Szervezéi feladatok A cél indokláa tevékenyégek(amelyek a célok eléréét biztoítják, minden tevékenyég tartozik,

Részletesebben

33 522 04 0001 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő

33 522 04 0001 33 10 Villámvédelmi felülvizsgáló Villanyszerelő A 10/007 (II. 7.) SzMM rndlttl módosított 1/006 (II. 17.) OM rndlt Országos Képzési Jgyzékről és az Országos Képzési Jgyzékb történő flvétl és törlés ljárási rndjéről alapján. Szakképsítés, szakképsítés-lágazás,

Részletesebben

Wroclawban jártak Iskolai Együttműködés Program keretében utazhattak

Wroclawban jártak Iskolai Együttműködés Program keretében utazhattak Aapíva: 2006 ban VI. évfoyam 5. szám 51. 2011. novmbr dcmbr mgjnik kéhavona Tájékozaó Sok bado páyáza, mos is jó jönn a ámogaás 2 Könyári karácsony A kézművs fogakozáson ajó és aszadíszk is készük 3 Wrocawban

Részletesebben

A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATOT KÉSZÍTETTE:

A TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLATOT KÉSZÍTETTE: b é k é sm gy r ül f j l s z é s i p r ogr a mj a2 0 1 42 0 2 0 r ül i ha á s v i z s gá l a á r s a da l mi, ga z da s á gi l mz é s El f o g a d aabé k é sm g y i Ön k o r má n y z a Kö z g y ű l é s

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2007. jnuár 26. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2007. jnuár 26. 14:00 ór A 1 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármstr 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Tlfon: 6 23 31-174/233 mllék Fax: 6 23 31-135 E-mail: bruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Budapst Balaton közötti krékpárút nyomvonalával

Részletesebben

A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL.

A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL. Épít b. Élvzz lőnyit. 10 Alumínium bjárati ajtók A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL. HOCO ALUMÍNIUM BEJÁRATI AJTÓK. Mggyőző érvk a takarékoág é igényég mlltt! A jövőr trvzv! Bizto

Részletesebben

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése Az Intgrációs Pdagógiai Rndszr projtlmin bépülés a Fsttics Kristóf Általános Művlődési Központ Póaszpti 1-8. évfolyamos és a Paodi 1-4. évfolyamos Általános Isola tagintézményin otató-nvlő munájába 2011/2012.

Részletesebben

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hirlpool.com A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ÜZEMBE HELYEZÉS ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jlztt fszültség mggyzik- a lakás fszültségévl. NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROLLÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LEMEZEKET,

Részletesebben

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER DIGITÁLIS ÖSSZKÖZMŰ TÉRKÉP

MINERVA TÉRINFORMATIKAI RENDSZER DIGITÁLIS ÖSSZKÖZMŰ TÉRKÉP N E V É N E N Z E NEV ÉN ENZE GÁL ÖZÖZŰ ÉÉ l : )72 fx:()79. m o b l : ( 7 ) 9 9 5 7 7 m l : b @ m n r v. h w b : w w w. mnrv.h N E V É N E N Z E z özközmű rkkről Jlnlg közműnylvánrá z önkormányzok zámár

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: LNY EE 5 ELEP P KÚ t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: pcifikációk: Anok: DN 1/2 -től 2 -i BP blő mnt - 10 C 110 C 1 B ikomillimt báloá ltő conkok á há n.hu v l n.hu v l 5 ELEP KÚP PECIFIKÁCIÓK: Tt

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22.

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22. Országos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rgionális) foruló 2008. fruár 22. Mgolás 1 Országos Szkiskoli Közismrti Irolom Mgyr nylv és hlysírás Tnulmányi

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. jnuár 28. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. jnuár 28. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz!

Részletesebben

Vezetéki termikus védelmi funkció

Vezetéki termikus védelmi funkció Budaps, 011. április Bvzés A vzéki rmikus védlmi fukció alapvő a hárm miavélz fázisáram méri. Kiszámlja az ffkív érékk, és a hőmérsékl számíásá a fázisáramk ffkív érékér alapzza. A hőmérséklszámíás a rmikus

Részletesebben

Rockfall lejtésképző elemek

Rockfall lejtésképző elemek LAPOSTETŐ SZIGETELÉS LEZÁRVA: 00. MÁRCIUS. Rokll ljtésképző lmk Műszki tlp Vonlr-, lln- és pontrljtő lmk, ttikék A Rokwool Rokll rnszrévl iztosíthtó ttők tökélts vízlvztés Műgynt kötésű, tljs krtmtsztén

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Hőközlés. A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok

MUNKAANYAG. Szabó László. Hőközlés. A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok Szabó Lázló Hőközlé köveelménymodul megnevezée: Kőolaj- é vegyipari géprendzer üzemeleője é vegyipari echniku feladaok köveelménymodul záma: 047-06 aralomelem azonoíó záma é célcoporja: SzT-08-50 HŐTNI

Részletesebben

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám A szrtt tanúi Az algy i gyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! A Húsvét a Fltámadás - és nm a nyuszi - ünnp Ádám és Éva az s-b nnl vszíttt l az örök éltt. Az

Részletesebben

Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete

Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete 8 9 3 8 2 0-9 3 3-5 2 9-9 Nagycsaládosok "Szivárvány" Egysült 8230 Balatonfürd, Rózsa u. 2. Közhasznú Egyéb Szrvzt Egyszrűsíttt Bszámolója Evs zárómérlg 2008. január 0.- 2008. dcmbr 3 2008 Kcli Riilatonlurd.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. a répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és Művészeti Alapiskola. valamint uraiújfalui tagintézménye átfogó ellenőrzéséről

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. a répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és Művészeti Alapiskola. valamint uraiújfalui tagintézménye átfogó ellenőrzéséről SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola és Művészeti Alapiskola valamint uraiújfalui tagintézménye átfogó ellenőrzéséről 1.Az ellenőrzés jogszabályi alapja: Közoktatási törvény 102.

Részletesebben

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 0 MAGYARORSZÁG Magyarorzág A lgfontoabb mgállapítáo: A magyaro nagy többég időbn bfizti zámláit. Mintgy 0%-na azonban nagy nhézégt oozna a havi bfizté. A magyaro zrint a pénzügyi

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS Orszáos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rionális) oruló 2006. ruár 17... Hlyszín jélyzőj Vrsnyző Pontszám Kój Elértő Elért Százlék. 120.. % Jvító tnár Zsűri

Részletesebben

Kovács Krisztina. (Ružomber. tagnál! Az Artmedia elleni mérkőzés szünetében kisorsolt tomboladíjak

Kovács Krisztina. (Ružomber. tagnál! Az Artmedia elleni mérkőzés szünetében kisorsolt tomboladíjak Hirdé Gruláluk z rmdi lli mérkőzé züéb kiorol omboldíjk fődíj robogó vol. blépőjk orzám közül kiorol őz Kovác Krizi duzrdhlyi lko l kik zúo i gruláluk é jó záguldozá kíváuk! Rméljük ovábbr i zurkolóik

Részletesebben

Vizsgára való felkészülési kérdések kidolgozása Hő- és áramlástechnikai gépek I

Vizsgára való felkészülési kérdések kidolgozása Hő- és áramlástechnikai gépek I Vizsgára való flkészülési kérdésk kidolgozása Hő- és áraláscnikai gépk I Kidolgoza: B99DFE I. Dfiníciók, alapfogalak. Hőrőgép és őközvíő gép Hőrőgép: azoka a gépk, lyk üzlőanyagból őnrgiá, vagy canikai

Részletesebben

MATEMATIKA A változat. A tanuló neve, osztálya:...

MATEMATIKA A változat. A tanuló neve, osztálya:... MATEMATIKA A változt A tnuló nv, osztály:... Az lmúlt tnév véi osztályzt mtmtikáól:... Olvs l iylmsn ltokt! A ltokt ttszés szrinti sorrnn olto m. Törkj rr, oy molások lírás yértlmő lyn, iylj rnztt küllkr!

Részletesebben

Kerekegyházi SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 2 2 5-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 7 0 0 1 1 7-1 1 1 0 1 0 1 9 - Dr. Kelemen Márk.

Kerekegyházi SE. Nem jogosult. Adószám: 1 9 9 7 1 2 2 5-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 5 1 7 0 0 1 1 7-1 1 1 0 1 0 1 9 - Dr. Kelemen Márk. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező zervezet telje neve: Kerekegyházi Sportegyeület A kérelmező zervezet rövidített neve: Kerekegyházi SE 2 Gazdálkodái formakód: 521 Áfa levonára a pályázatban

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L SZ 17 SÓS O L Z Ó ÉSTOL t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: Spcifikációk: Anok: -től -i ISO P kimák kö - C 0 C b -i m mlkdő oó ki kk tiánú ámlá tömít nh nomávt Öntöttv há n.hu v l n.hu v l Z ÉSTOLÓ

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérőív az aatszoláltatás tljsítésér nm alkalmas, csak tájékoztatóul szolál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az aatszoláltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bkzés

Részletesebben

Tartályfedél rögzítő csavarok. HENNLICH Industrietechnik. Lapos körmös kivitel Íves körmös kivitel Tartozékok

Tartályfedél rögzítő csavarok. HENNLICH Industrietechnik. Lapos körmös kivitel Íves körmös kivitel Tartozékok HENNLICH Inustritnik ás s l!...t n á s H-6000 Kskmét-Kflv, Hliport-Rptér.Tl.: +36 76 509 655. Fx: +36 76 470 308. rmturtnik@nnli.u. www.nnli.u Trtályfél rögzítő svrok Lpos körmös kivitl Ívs körmös kivitl

Részletesebben

M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE

M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE. A mérés élja A mérés fladat égyzt krsztmtsztű satorába bépíttt, az áramlás ráyára mrőlgs szmmtratglyű, külöböző átmérőjű hgrkr ható ( x, y ) rő

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

A mi kísérletünk azt mutatja, hogy a negatív töltésű elektroszkópról elektronok folytak, áramlottak át a pozitív töltésű elektroszkópra.

A mi kísérletünk azt mutatja, hogy a negatív töltésű elektroszkópról elektronok folytak, áramlottak át a pozitív töltésű elektroszkópra. .. ölékigynlíődé gyoran végbgy.2. víz ááralik a agaabb (ponciáli nrgiájú) hlyről az alaconyabbra.3. farúd ébn a ölék ozgaáához jlnő fzülég zükég.4. z áranak hő-, kéiai é ágn haáa i van Köük öz a ké, azono

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2011.(III.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-esüleének 7/(III.2.) önkormái rendelee az önkormá kölségveéséről Medgyesegyháza Városi Önkormá Képviselő-esülee az államházarásról szóló 1992. XXXVIII. örvény

Részletesebben

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész. 1. Melyik sebesség-idő grafikon alapján készült el az adott út-idő grafikon? v.

Középszintű érettségi feladatsor Fizika. Első rész. 1. Melyik sebesség-idő grafikon alapján készült el az adott út-idő grafikon? v. Középzinű éreégi feladaor Fizika Elő réz 1. Melyik ebeég-idő grafikon alapján kézül el az ado ú-idő grafikon? v v v v A B C D m 2. A gokar gyoruláa álló helyzeből12. Melyik állíá helye? m A) 1 ala12 a

Részletesebben

EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA ELEMI BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. együttható-mátrix x-ek jobb oldali számok 2.LÉPÉS: A BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ. easymaths.

EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA ELEMI BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. együttható-mátrix x-ek jobb oldali számok 2.LÉPÉS: A BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ. easymaths. www.symhs.hu mk ilágos oldl symhs.hu.lépés: GENERÁLÓ ELEM VÁLASZTÁSA Csk -s oszlopól és -s soról álszhunk gnráló lm, nullá nm álszhunk és lhőlg - gy -- érdms AZ JÁTÉKSZABÁLYAI.LÉPÉS: A BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ

Részletesebben

12. n a p i r e n d i p o n t

12. n a p i r e n d i p o n t 12. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 27-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés a Vértesacsai Szivárvány

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

Számok tízezerig. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint

Számok tízezerig. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint. ezer forint Számok tízzrig 1. Vásároltatok olyan holmit tanévkzdésr, ami több mint -ba krült? Mnnyi volt az érték? Mondd l! 2. Írd a számgyns mgfllő pontjához, amnnyi forintot fölött látsz! Hasonlítsd össz az gymás

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérőív az aatszoláltatás tljsítésér nm alkalmas, csak tájékoztatóul szolál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az aatszoláltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bkzés

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 15/2011 (II.23) számú közleménye. A 122/2009(IX.17.) FVM rendelet keretében benyújtott pályázatok minimum pontszámairól

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 15/2011 (II.23) számú közleménye. A 122/2009(IX.17.) FVM rendelet keretében benyújtott pályázatok minimum pontszámairól Az ÚMVP Irányító Hatóának /0 (II.) zámú közleménye A /00(IX..) FVM rendelet keretében benyújtott pályázatok minimum pontzámairól Az Európai Mezőgazdai Alapból a Helyi Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtáához

Részletesebben

1. AZ MI FOGALMA. I. Bevezetés ELIZA. Első szakasz (60-as évek) Második szakasz (70-es évek) Harmadik szakasz (80-as évek)

1. AZ MI FOGALMA. I. Bevezetés ELIZA. Első szakasz (60-as évek) Második szakasz (70-es évek) Harmadik szakasz (80-as évek) 1. AZ MI FOGALMA I. Bvztés 1956 nyár. Darthmouth Collg-i konfrncia Kzdti cél: Az mbri gondolkodás számítógép sgítségévl történő rprodukálása. Grgorics Tibor Bvztés a mstrségs intllignciába 1 Grgorics Tibor

Részletesebben

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ MÉRLEGE 2 0 1 1 É V

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ MÉRLEGE 2 0 1 1 É V 1 9 2 0 6 5 6 5 9 4 9 9 5 2 9 1 5 Az gyéb szrvzt mgnvzés : Az gyéb szrvzt cím : KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ MÉRLEGE a 1. Eszközök ( aktivák ) A. Bfktttt szközök ( 2.+3.+4. sor ) b c adatok E Ftban d

Részletesebben

Gondolkozzon nagyban rendszerekre összpontosítva

Gondolkozzon nagyban rendszerekre összpontosítva Gondolkozzon nagyban rndzrkr özpontoítva Mi a lgjobb? Egy bzállító vagy több? Egy intgrált rndzr, amly mindn funkciót gybn kínál, vagy több gymáal özkötttébn lévő rndzr lm. Mindöz gy partnr a trvzél, bépítél,

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: Szentesi lakosság egészségi állapotának javítását megcélzó átfogó program

Előterjesztés. Tárgy: Szentesi lakosság egészségi állapotának javítását megcélzó átfogó program Sznts Váos Önkományzata Képvislő-tstülténk Szociális Bizottságától Sznts Váos Önkományzata Képvislő-tstült Székhlyén Előtjsztés Tágy: Szntsi lakosság gészségi állapotának javítását mgcélzó átfogó pogam

Részletesebben

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1)

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1) A Mozilla ThundrBird lvlzőprogram haszálata (Készíttt: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Vrsion 1.1) Tartalomjgyzék Tartalomjgyzék...1 A Központi Lvlző Szrvr használata... 1 A ThundrBird lvlzőprogram

Részletesebben

TRANSZPORT FOLYAMATOK MODELLEZÉSE

TRANSZPORT FOLYAMATOK MODELLEZÉSE TRANSZPORT FOLYAMATOK MODELLEZÉSE D. Iáni Miklóné pofo miu. lődá PTE PMMK Műki Infomik Tnék TFM///4/EA-I/ Tnpo folmok modllé Tá: ni ilá objkí uljdonáink mimé moábn léő n öénűéink mimé Mód: - mfilé - kíél

Részletesebben

Buda Eliberata 1686-2006

Buda Eliberata 1686-2006 V I Z I V Á R O S A BU DA P E S T I. 3 KERÜLET V Á R K R I S Z T I N A V Á R O S B U D AVÁ R I Ö N K O R M Á N Y Z A T Önkormányzai válazáok A közáraági elnök 2006. okóber 1-re ûze ki a helyi önkormányzai

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

FÜZESGYARMAT VÁROS (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10 ÖBL.) SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZ TISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE PROJEKTMENEDZSMENT

FÜZESGYARMAT VÁROS (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10 ÖBL.) SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZ TISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE PROJEKTMENEDZSMENT FÜZESGYARMAT VÁROS (2/A-2/B-4-5-6-7-8-9-10 ÖBL.) SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSA ÉS SZENNYVÍZ TISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSE PROJEKTMENEDZSMENT KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0014 SZÁMÚ PROJEKT 1 1. AZ ELŐTERJESZTÉS CÉLJA Az lőtrjzté

Részletesebben

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1)

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Az alapító okirat száma: 7/2000. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (1) Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselőtestülete a 184/1999. sz.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Szám: 29.097/2010. Javaslat korengedményes nyugdíjazásról szóló megállapodás megkötésére és intézményvezetői pályázat kiírására Tisztelt Közgyűlés! Murányi

Részletesebben

HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34 762 01. (3 éves, esti munkarend szerint) szakiskolai képzés közismereti oktatással 2014.

HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34 762 01. (3 éves, esti munkarend szerint) szakiskolai képzés közismereti oktatással 2014. HELYI TANTERV SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ OKJ 34 762 01 (3 évs, sti munkarnd szrint) szakiskolai képzés közismrti oktatással 2014. 1. A TANULÓK FELVÉTELÉNEK FELTÉTELEI A képzés mgkzdésénk szükségs fltétli:

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

Külső konzulens: Maza Gábor /E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt./

Külső konzulens: Maza Gábor /E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt./ Péc Tudoángt Pollack Mhál Műzak é Inoratka Kar Műzak Inoratka é llao Intézt Tudoáno Dákkör Dolgozat Középzültégű zabadvztékk lktroo trénk záítáa a gakorlatban / Practcal calculaton o th lctrc ld trngth

Részletesebben

A törvényességi ellenőrzés alábbi jogszabályok előírásainak figyelembevételével történt:

A törvényességi ellenőrzés alábbi jogszabályok előírásainak figyelembevételével történt: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 6. (1) és 8. (1) bekezdéseinek, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés d.) pontjának, a 104. (1) bekezdés a.) pontjának,

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11.

Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. I. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Széchenyi István Gyakorló Kereskedelemi Szakközépiskola 1088 Budapest, Vas utca 9-11. belső

Részletesebben

Szennyvíz beruházás. v n. 2010 uár Febr

Szennyvíz beruházás. v n. 2010 uár Febr á z h i y g k r D Hírk szám. 2 am y l o évf XI.. 2010 uár Fbr t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. Sznnyvíz bruházás Szrintm még nnyir

Részletesebben

a Felső tálca b Alsó tálca

a Felső tálca b Alsó tálca Gyors tlpítési útmuttó Strt MFC-J6920DW A készülék üzm hlyzés lőtt, kérjük, olvss át Trmékiztonsági útmuttót. Ezt kövtőn, állítás és tlpítés szkszrű lvégzés érkén, olvss l zt Gyors tlpítési útmuttót. FIGYELEM

Részletesebben

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében.

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében. -- 1998. 8. szám FÓRUM 403 J...,. ~ Dr. Kovács Kázmér ÜGYVÉD. A BUDAPEST ÜGYVÉD KAMARA ALELNÖKE A Pk. 201. (2) bekezdése védelmében. (Feluno arányalanság és az auópálya-használai szerzodések) Vékás Lajos

Részletesebben

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.)

2/2012. (II.1.) 3/2012. (II.1.) Érdi II. évfolyam. 1. szám 2012. Február 1. Érd Megyei Jogú Város hivaalos lapja Taralom I. Rendeleek 2 1/2012. (II.1.) önkormányzai rendele Érd Megyei Jogú Város Helyi Épíési Szabályzaáról szól, 31/2010.

Részletesebben

a Felső tálca b Alsó tálca

a Felső tálca b Alsó tálca Gyors tlpítési útmuttó Strt MFC-J6520DW MFC-J6720DW A készülék üzm hlyzés lőtt, kérjük, olvss át Trmékiztonsági útmuttót. Ezt kövtőn, állítás és tlpítés szkszrű lvégzés érkén, olvss l zt Gyors tlpítési

Részletesebben

VT 265 www.whirlpool.com

VT 265 www.whirlpool.com VT 265.hirlpool.com 1 BEÜZEMELÉS A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jlztt fszültség mggyzik- a lakás fszültségévl. NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROLLÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LE- MEZEKET,

Részletesebben