* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS IX. 21-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS IX. 21-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI"

Átírás

1 XXVII. évfolyam 5. szám szeptember 21. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS IX. 21-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

2 SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 7/2017. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 8/2017. (IX. 21.) önkormányzati rendelet Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének II. számú módosításáról A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet módosításáról II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI /2017. (IX. 21.) Kgy. h. Zsédely Lajos személyes érintettségének bejelentése /2017. (IX. 21.) Kgy. h. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása /2017. (IX. 21.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 22 tájékoztatójának elfogadása 104/2017. (IX. 21.) Kgy. h. A Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nógrád 23 megyei tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása 105/2017. (IX. 21.) Kgy. h. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatala 24 tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása 113/2017. (IX. 21.) Kgy. h. Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült 25 előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról 114/2017. (IX. 21.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi 33 teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadása 115/2017. (IX. 21.) Kgy. h. Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének II. 47 számú módosításáról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásával kapcsolatos intézkedés 116/2017. (IX. 21.) Kgy. h. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. 48 rendelet módosításával összefüggő intézkedések 117/2017. (IX. 21.) Kgy. h. Az Éghajlat-változási platform létrehozása Nógrád megyében 49 című KEHOP azonosítószámú pályázat II. féléves előrehaladásáról szóló beszámoló elfogadása 118/2017. (IX. 21.) Kgy. h. A Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft május, 50 június, július és augusztus hónapban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 119/2017. (IX. 21.) Kgy. h. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program évi 51 megyei előrehaladásáról szóló beszámoló elfogadása 120/2017. (IX. 21.) Kgy. h. A Pro Arte Musica Alapítvány /2017. (IX. 21.) Kgy. h. A Transznacionális együttműködések című (EFOP ) kódszámú pályázaton való részvétel jóváhagyása 53 III. TÁJÉKOZTATÓ 54 1

3 I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2017. (IX. 21.) önkormányzati rendelete Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének II. számú módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény a alapján Nógrád Megye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Kvr.) módosítására a következőket rendeli el: A Kvr. 2. helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat évi összevont költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: Megnevezés Működési célú Felhalmozási célú Összesen Tárgyévi költségvetési kiadási főösszeg Tárgyévi költségvetési bevételi főösszeg Tárgyévi költségvetési hiány összege Előző évi maradvány igénybevétele Következő évek kiadásai Kiadási főösszeg Bevételi főösszeg (2) Az Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) összevont, valamint működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1. számú melléklete, az Önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.1 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.1 számú melléklete, a Hivatal működési és fejlesztési mérlegét a Kvr. 1.2 számú melléklete helyébe lépő e rendelet 1.2 számú melléklete tartalmazza. (3) Az 1. (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg költségvetési fejezetenkénti, címenkénti, alcímenkénti és kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását a Kvr. 2. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (4) Az engedélyezett létszámkeretet a Kvr. 3. számú melléklete helyébe lépő e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 2

4 (5) Az Önkormányzat beruházásonkénti előirányzatait a Kvr. 4. számú melléklete tartalmazza. (6) Az általános tartalék a 2. számú melléklet VII. fejezet 1. cím, 1. alcímében lévő összeg az év közben jelentkező többletfeladatokra, előre nem tervezhető kiadásokra fordítható. (7) Az Önkormányzat likviditási tervét a Kvr. 1. számú táblája helyébe lépő e rendelet 1. számú táblája, a 2017., 2018., 2019., évi költségvetés mérlegét a Kvr. 2. számú táblája helyébe lépő e rendelet 2. számú táblája, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokat a Kvr. 3. számú táblája helyébe lépő e rendelet 3. számú táblája, a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségekről szóló kimutatást a 4. számú tábla helyébe lépő e rendelet 4. számú táblája tartalmazza. 2. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Salgótarján, szeptember 21. Skuczi Nándor s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Szabó József s.k. Nógrád megyei jegyző 3

5 Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal összevont mérlege 1. számú melléklet Ssz. Bevételek Ssz. Kiadások 1.a. Helyi önkormányzat működésének általános Személyi juttatások b. Bérkompenzáció (előző évről áthúzódó) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás Dologi kiadások Megyei önkormányzatok rendkívüli 4. Egyéb működési célú kiadások évi általános támogatás megelőlegezése 5. Következő évek kiadásai (működés) Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 200 I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások Előző évi működési maradvány igénybevétele Működési bevételek Működési kiadások Működési kiadások és bevételek egyenlege Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6. Beruházások Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Felújítások 11. Felhalmozási bevételek 8 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Következő évek kiadásai (fejlesztés) II. Tárgyévi fejlesztési bevételek 34 II. Tárgyévi fejlesztési kiadások Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele Fejlesztési bevételek Fejlesztési kiadások Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege Bevételek mind Kiadások mind

6 Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési mérlege 1.1 számú melléklet Ssz. Bevételek évi I. módosított előirányzat Módosítás évi II. módosított előirányzat Ssz. Kiadások évi I. módosított előirányzat 1.a. Helyi önkormányzat működésének általános Személyi juttatások b. Bérkompenzáció (2015 évről áthúzódó) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás Dologi kiadások Megyei önkormányzatok rendkívüli - 4. Egyéb működési célú kiadások évi általános támogatás megelőlegezése - 5. Irányító szervi támogatások folyósítása Működési bevételek Következő évek kiadásai (működés) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Módosítás évi II. módosított előirányzat I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások Előző évi működési maradvány igénybevétele Működési bevételek Működési kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 6. Beruházások Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Felújítások Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Következő évek kiadásai (fejlesztés) - II. Tárgyévi fejlesztési bevételek II. Tárgyévi fejlesztési kiadások Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele Fejlesztési bevételek Fejlesztési kiadások Bevételek mind Kiadások mind

7 Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlege 1.2 számú melléklet Ssz. Bevételek évi I. módosított előirányzat Módosítás évi II. módosított előirányzat Ssz. Kiadások évi I. módosított előirányzat Módosítás évi II. módosított előirányzat 1. Irányító szervi támogatás Személyi juttatások Működési bevételek - 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú támogatások államháztartáson belülről Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - 4. Egyéb működési célú kiadások - 5. Következő évek kiadásai (működés) I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások Előző évi működési maradvány igénybevétele Működési bevételek Működési kiadások Felhalmozási bevételek - 5. Beruházások Felújítások - II. Tárgyévi fejlesztési bevételek II. Tárgyévi fejlesztési kiadások Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele - Fejlesztési bevételek Fejlesztési kiadások Bevételek mind Kiadások mind

8 Nógrád Megye Önnkormányzata költségvetésének részletezése 2. számú melléklet évi I. módosított előirányzat Módosítás évi II. módosított előirányzat Fejezecíviselő Cím Al- Kiemelt Költség- előirányzat Kiemelt előirányzat Alcím Kiadás Cím Fejezet Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Alcím Cím Fejezet Alcím Cím Fejezet I. Közgyűlés közvetlen kiadásai Elnöki kabinet dologi kiadásai Dologi kiadások II. Hivatal kiadásai Hivatal működtetésnek kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Időközi választással összefüggő kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Nógrád megyei foglalkoztatási paktum Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Hivatal törzsszámán megjelenő tételek 8. Következő évek kiadásai (működés) Éghajlat-változási Platfrom létrehozása Nógrád megyében Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó TOP projektmenedzsmenti feladatok Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Következő évek kiadásai (működés) Megyeháza üzemeltetésével kapcsolatos költségek Dologi kiadások Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások költsége Dologi kiadások Számlavezetés költsége Dologi kiadások I.-II. cím kiadásai (kontroll összeg) I.-II. cím bevételei Működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről - 4. Felhalmozási bevétel 5. Előző évi működési maradvány igénybevétele Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele - 7. Irányító szervi támogatás

9 Nógrád Megye Önnkormányzata költségvetésének részletezése 2. számú melléklet évi I. módosított előirányzat Módosítás évi II. módosított előirányzat Fejezecíviselő Cím Al- Kiemelt Költség- előirányzat Kiemelt előirányzat Alcím Kiadás Cím Fejezet Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Alcím Cím Fejezet Alcím Cím Fejezet III. Önkormányzat közvetlen kiadásai Bizottságok költsége Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kitüntetések, díjak Dologi kiadások Elnöki kabinet kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nógrád Megyei Értéktár népszerűsítése, működési költsége Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Beruházások Elnöki hatáskörű döntések fedezete Dologi kiadások 4. Egyéb működési célú kiadások Rendezvények, kiadványok Önkormányzat törzsszámán megjelenő tételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 3. Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Nógrád Megyei Sportági Szakszövetségek, Sportbizottságok Szövetsége megszüntetsének költségei Dologi kiadások IV. Szolgáltatások Szolgáltatások, egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások V. Egyéb kiadások Számlavezetés költsége Dologi kiadások VI. Elhasználódott eszközök pótlása, új beszerzés, felújítás Eszközök beszerzése Beruházások Felújítások 2. Emlékmű állítás Dologi kiadások Beruházások

10 Nógrád Megye Önnkormányzata költségvetésének részletezése 2. számú melléklet évi I. módosított előirányzat Módosítás évi II. módosított előirányzat Fejezecíviselő Cím Al- Kiemelt Költség- előirányzat Kiemelt előirányzat Alcím Kiadás Cím Fejezet Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Alcím Cím Fejezet Alcím Cím Fejezet VII. Tartalék Általános tartalék Dologi kiadások Államházt.-on belüli megelőllegezés következő évi visszafiz Dologi kiadások VIII. Területfejlesztési közvetlen feladatok Követeléskezelés Dologi kiadások Pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiadások Dologi kiadások Önkormányzat törzsszámán megjelenő tételek 4. Egyéb működési célú kiadások 5. Beruházások Nógrád megyei foglalkoztatási paktum Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Következő évek kiadásai (működés) Következő évek kiadásai (fejlesztés) Éghajlat-változási Platfrom létrehozása Nógrád megyében Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - 3. Dologi kiadások Következő évek kiadásai (működés) IX. Lakásalap Munkáltatói kölcsön nyújtása Kölcsön nyújtása X. Esélyek Háza programok Pályázati program költségei Dologi kiadások

11 Nógrád Megye Önnkormányzata költségvetésének részletezése 2. számú melléklet évi I. módosított előirányzat Módosítás évi II. módosított előirányzat Fejezecíviselő Cím Al- Kiemelt Költség- előirányzat Kiemelt előirányzat Alcím Kiadás Cím Fejezet Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Bevétel Alcím Cím Fejezet Alcím Cím Fejezet 2. Pályázati program költségei Dologi kiadások Családoknak szóló helyi szemléletformáló programok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Palóc Esély NTP program Dologi kiadások XI. Önkormányzat törzsszámán megjelenő tételek I.-II.fejezethez önkormányzati támogatás Irányító szervi támogatások folyósítása III.-XI. cím kiadás (kontroll összeg) III.-XI. cím bevételei Helyi önkormányzat működésének általános Bérkompenzáció (2015 évről áthúzódó) Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás Megyei önkormányzatok rendkívüli évi általános támogatás megelőlegezése 6. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Előző évi működési maradvány igénybevétele Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele Technikai összegezés

12 Nógrád Megye Önkormányzata engedélyezett létszámkerete (statisztikai létszám) 3. számú melléklet Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatott I. módosított előirányzat II. módosított előirányzat Részmunkaidőben foglalkoztatott I. módosított előirányzat II. módosított előirányzat Állományon kívüli alkalmazott I. módosított előirányzat II. módosított előirányzat I. módosított előirányzat Fő Összesen II. módosított előirányzat Nógrád Megye Önkormányzata Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal Összesen Közfoglalkoztatott

13 4. számú melléklet RÉSZLETEZÉS az önkormányzat beruházási, felújítási kiadásairól Megnevezés Beruházási kiadok Előirányzat Törzstőke befizetés Számítástechnikai eszközök, berendezések, immateriális javak Esélyek Háza programhoz kapcsolódó informatikai, egyéb eszköz beszerzés Megyei Paktumhoz kapcsolódó eszközök, immateriális javak beszerzése TOP projektmenedzsmenti feladatokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés Emlékmű állítás Összesen

14 Nógrád Megye Önkormányzatának évi költségvetésének likviditási terve 1. számú tábla Hónap Működési kiadás Nógrád megyei foglalkoztatási paktum Éghajlatváltozási Platform létrehozása TOP projektmenedzsm enti feladatok Fejlesztési, felújítási kiadások Esélyek Háza Finanszírozás megelőlegezése, Általános tartalék Összesen Bevétel Egyenleg Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen Várható maradvány MINDÖSSZESEN

15 Nógrád Megye Önkormányzatának 2017., 2018., 2019., évi költségvetés mérlegei 2. számú tábla Ssz. Bevételek év év év év Ssz. Kiadások év év év év 1.a. Helyi önkormányzat működésének általános Személyi juttatások b. Bérkompenzáció (2015 évről áthúzódó) Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás Megyei önkormányzatok rendkívüli évi általános támogatás megelőlegezése 5. Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Következő évek kiadásai (működés) I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások Működési jellegű pénzmaradvány Működési bevételek Működési kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 6. Beruházások Felújítások Felhalmozási bevételek 8 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Következő évek kiadásai (fejlesztés) II. Tárgyévi fejlesztési bevételek II. Tárgyévi fejlesztési kiadások Fejlesztési pénzmaradvány Fejlesztési bevételek Fejlesztési kiadások Bevételek mind Kiadások mind

16 3. számú tábla Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése Kimutatás az Európai Unió finanszírozásával megvalósuló programokról Megnevezés Nógrád megyei foglalkoztatási paktum () Éghajlat-változási platfrom létrehozása Nógrád megyében () évben várható kiadás évben várható kiadás évben várható kiadás évben várható kiadás évben várható kiadás évben várható kiadás Összesen

17 Kimutatás 4. számú tábla a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről Adatok -ban Ssz. A támogatási kérelem azonosítószáma Település Projektmenedzsment költség Projekt megvalósulásának időtartama (hónap) évi kiadások évi kiadások évi kiadások évi kiadások 1 TOP NG Nagylóc TOP NG Szurdokpüspöki TOP NG Sóshartyán TOP NG Jobbágyi TOP NG Kálló TOP NG Szarvasgede TOP NG Palotás TOP NG Egyházasdengeleg TOP NG Hollókő TOP NG Felsőtold TOP NG Alsótold TOP NG Kutasó TOP NG Kozárd TOP NG Szuha TOP NG Mátramindszent TOP NG Szécsényfelfalu TOP NG Mátraszele TOP NG Mátranovák TOP NG Drégelypalánk TOP NG Csécse TOP NG Terény TOP NG Nagylóc TOP NG Lucfalva TOP NG Mátraterenye (Homokterenye) TOP NG Diósjenő TOP NG Őrhalom TOP NG Bánk TOP NG Bánk TOP NG Vanyarc TOP NG Nógrádsáp TOP NG Jobbágyi TOP NG Jobbágyi TOP NG Jobbágyi TOP NG Dorogháza TOP NG Terény TOP NG Nógrádszakál

18 Kimutatás 4. számú tábla a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről Ssz. A támogatási kérelem azonosítószáma Település Projektmenedzsment költség Projekt megvalósulásának időtartama (hónap) évi kiadások évi kiadások évi kiadások évi kiadások 37 TOP NG Dejtár TOP NG Buják TOP NG Somoskőújfalu TOP NG Felsőpetény TOP NG Borsosberény TOP NG Csécse TOP NG Romhány TOP NG Tereske TOP NG Mátramindszent TOP NG Kisbágyon TOP NG Kisbágyon TOP NG Héhalom TOP NG Szécsényfelfalu TOP NG Zabar TOP NG Szilaspogony TOP NG Szarvasgede TOP NG Kishartyán TOP NG Mátranovák TOP NG Nemti TOP NG Lucfalva TOP NG Somoskőújfalu TOP NG Bárna TOP NG Márkháza TOP NG Nógrádsáp TOP NG Mátraszele TOP NG Karancslapujtő TOP NG Nemti TOP NG Szalmatercs TOP NG Őrhalom TOP NG Tar TOP NG Cered TOP NG Mátramindszent TOP NG Mátranovák TOP NG Szügy TOP NG Diósjenő

19 Kimutatás 4. számú tábla a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program projektmenedzsmenti költségeiről Ssz. A támogatási kérelem azonosítószáma Település Projektmenedzsment költség Projekt megvalósulásának időtartama (hónap) évi kiadások évi kiadások évi kiadások évi kiadások 72 TOP NG Vanyarc TOP NG Terény TOP NG Erdőkürt TOP NG Héhalom TOP NG Cserhátsurány TOP NG Mátraterenye (Homokterenye) TOP NG Magyargéc TOP NG Vanyarc TOP NG Hont TOP NG Szurdokpüspöki TOP NG Tar TOP NG Somoskőújfalu TOP NG Patak TOP NG Szurdokpüspöki Összesen első kör első ütem TOP NG Sámsonháza TOP NG Pusztaberki TOP NG Mohora TOP NG Egyházasgerge TOP NG Nemti TOP NG Szanda TOP NG Balassagyarmat TOP NG Héhalom TOP NG Bokor TOP NG Rákóczibánya Összesen első kör második ütem

20 Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2017. (IX. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet módosításáról A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 15/2001. (X. 1.) Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. a következők szerint változik:,,1. A Rendelet hatálya kiterjed Nógrád Megye Önkormányzata, valamint a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) köztisztviselői és munkavállalói jogviszonyban (továbbiakban együtt: alkalmazotti jogviszony) álló személyekre (továbbiakban együtt: dolgozó). 2. (1) A Rendelet 12. (3) bekezdése a következők szerint változik:,,(3) A kölcsön kérelmeket beérkezési sorrendben kell elbírálni a bizottság soron következő ülésén. Kivételes esetben melyet a kölcsönt kérelmező dolgozónak írásban meg kell indokolnia a bizottság soron kívüli ülés keretében is elbírálhatja a kérelmet. A kérelmek alaki és tartalmi felülvizsgálata a bizottsági ülés időpontját 30 nappal megelőzően kezdődik (előkészítési időszak). (2) A Rendelet 12. (4) bekezdése a következők szerint módosul:,,(4) Az előkészítési időszak kezdetét követően beérkezett kérelmeket a Hivatal a soron következő vagy soron kívüli bizottsági ülésre készíti elő. 3. A Rendelet 18. (3) bekezdése a következők szerint változik:,,(3) Ha a dolgozó alkalmazotti jogviszonya megszüntetését nem maga kezdeményezte vagy az, neki fel nem róható okból szűnt meg, akkor a kölcsönt változatlan feltételek mellett törlesztheti tovább, amennyiben a munkáltató ehhez hozzájárul. 4. A Rendelet 3. c) pontja, 18. (4) bekezdése, valamint a 22. (11) bekezdése hatályát veszti. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Salgótarján, szeptember Skuczi Nándor s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Szabó József s.k. Nógrád megyei jegyző 19

21 II. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 101/2017. (IX. 21.) Kgy. Tárgy: Zsédely Lajos személyes érintettségének bejelentése HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülésén a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása előtt a jelölt bejelentette személyes érintettségét. A közgyűlés az érintettet a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 49. (1) bekezdése, valamint a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet 33. -a alapján nem zárja ki a döntéshozatalból. A közgyűlés utasítja elnökét, gondoskodjon arról, hogy az érintett részt vegyen a szavazásban. Határidő: azonnal Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke Salgótarján, szeptember 21. Skuczi Nándor s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Szabó József s.k. Nógrád megyei jegyző 20

22 NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 102/2017. (IX. 21.) Kgy. Tárgy: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 21-ei hatállyal a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjává Zsédely Lajost választja meg. 2. A közgyűlés utasítja a megyei jegyzőt, hogy az 1. pont rendelkezéseit vezesse át a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet vonatkozó függelékeiben. Határidő: szeptember 29. Felelős: dr. Szabó József megyei jegyző Skuczi Nándor s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Szabó József s.k. Nógrád megyei jegyző 21

23 NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 103/2017. (IX. 21.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya tájékoztatójának elfogadása HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályától Nógrád megye egészségügyi helyzete című tájékoztatót. Egyben megköszöni a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának Nógrád megye egészségügyi helyzete javítása érdekében végzett munkáját. Salgótarján, szeptember 21. Skuczi Nándor s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Szabó József s.k. Nógrád megyei jegyző 22

24 NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 104/2017. (IX. 21.) Kgy. Tárgy: a Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nógrád megyei tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nógrád megyei tevékenységéről szóló tájékoztatót. Egyben megköszöni a Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nógrád megyei tevékenységét. Salgótarján, szeptember 22. Skuczi Nándor s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Szabó József s.k. Nógrád megyei jegyző 23

25 NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 105/2017. (IX. 21.) Kgy. Tárgy: a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatala tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadása HATÁROZATA A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatala tevékenységéről szóló tájékoztatót. Egyben megköszöni a Szécsényi Járási Hivatal munkáját. Salgótarján, szeptember 21. Skuczi Nándor s.k. a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Szabó József s.k. Nógrád megyei jegyző 24

26 NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 113/2017. (IX. 21.) Kgy. Tárgy: Jelentés a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a közgyűlés ülésére készült előterjesztésekhez kapcsolódó bizottsági véleményekről, javaslatokról HATÁROZATA 1. A testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseit az 1-3. sz. mellékletek szerint elfogadja. 2. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyólag tudomásul veszi a Reformáció Emlékbizottság által meghirdetett, a Reformáció 500. évfordulója alkalmából Városom reformációja címmel pályázat benyújtását. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a pályázat díjazása esetén szükséges jognyilatkozatok megtételére, aláírására, s egyúttal utasítja a testület mindezekről történő tájékoztatására. Határidő: folyamatos Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 63/2005. (V. 26.) Kgy. határozatával elfogadott középtávú ifjúságpolitikai koncepciót. Határidő: értelemszerű Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 4. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megjelent Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan című, EFOP kódszámú felhívás iránymutatása szerint a szakmai háttér biztosítása érdekében a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Nógrád Megyei Kirendeltsége konzorciumi partnerként bevonására került. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a pályázat nyertessége esetén szükséges jognyilatkozatok megtételére, aláírására, s egyúttal utasítja a testület mindezekről történő tájékoztatására. Határidő: folyamatos Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 5. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a megyei főépítész véleményezte és javaslatot tett a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságának az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. törvény, valamint a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló évi LXIV. törvény (a továbbiakban: területi terv) felülvizsgálatára és módosító javaslatának egyeztetési anyagára. A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a területi terv módosításával összefüggő munkafolyamatokról folyamatosan tájékoztassa a testületet. Határidő: folyamatos Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 25

27 6. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése utólagosan jóváhagyja a "Nógrád Ma" című kiadvány elkészítését és annak a megye polgáraihoz történő eljuttatását. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a kiadvány további két alkalommal történő megjelentetéséről gondoskodjék. Határidő: értelemszerű Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 7. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hargita Megye Tanácsa és Nógrád Megye Önkormányzata közötti testvérmegyei kapcsolatok kialakítására vonatkozó együttműködési megállapodást a határozat 4. számú melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a megállapodás aláírására. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy lehetőségei keretein belül segítse elő a megállapodásban foglaltak teljesítését, melyek eredményéről a közgyűlésnek szükség szerint számoljon be. Határidő: haladéktalanul Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke Salgótarján, szeptember 21. Skuczi Nándor s.k. a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Szabó József s.k. Nógrád megyei jegyző 26

28

29

30

31 A 113/2017. (IX. 21.) Kgy. határozat 4. számú melléklete Együttműködési Megállapodás Hargita megye, Románia és Nógrád Megye Önkormányzata, Magyarország között Hargita megye, Románia és Nógrád Megye Önkormányzata, Magyarország, továbbiakban mint Felek, A kétoldalú kapcsolatok és baráti együttműködés fejlesztése érdekében, a kölcsönös tiszteletre és támogatásra alapozva, a közös érdekeltségű feladatok megoldása céljából, a bizalom és egyenlőség jegyében, Azzal a meggyőződéssel, hogy ez az új együttműködés a Felek közti kapcsolatot változatossá teszi, A következőkben állapodtak meg: 1-es cikkely Célok A Felek a következő szakterületekben fognak együttműködni: közigazgatás, gazdaság, oktatás, kultúra, szociális, sport, környezetvédelem és további közös megyei érdekeltségű témakörökben a romániai és magyarországi nemzeti jogszabályzat értelmében. 2-es cikkely Együttműködés tárgykörök 1) A Felek, összhangban a hatásköreikkel, hozzájárulnak az adminisztratív területi egységeik keretén belül működő tudományos, kulturális, egészségügyi, oktatási, szociális, társadalmi, sport, turisztikai, környezetvédelmi és közüzemi szervezetek és intézmények közötti kapcsolatok kialakításához. 3-as cikkely Az együttműködés formái 1) A bilaterális együttműködés elvei, a megbízhatóság, egyenlőség és közös érdek alapján a Felek együttműködési kapcsolatokat alakítanak ki a meghatározott szakterületekben.

32 2) Figyelembe véve a specifikus hatásköröket, a Felek: a. Hozzájárulnak a hivatalos küldöttségek, szakemberek és szakértők látogatásainak megszervezéséhez közigazgatás, gazdasági, oktatási, kulturális, szociális, sport, környezetvédelem és további közös érdekeltségű szakterületeken; b. Rendszeres tapasztalatcserét szerveznek a Felek hatáskörébe tartozó közigazgatási egységek között, amelyek között egy kapcsolattartási rendszert alakítanak ki és valósítanak meg, valamint népszerűsíteni fogják ezek tevékenységét a Felek helyi közösségei szintjén. c. A megyei önkormányzatok hozzájárulnak a kultúra népszerűsítéséhez, a népi hagyományok megismeréséhez kulturális csereprogramok és művészeti eseményeken keresztül, amelyeken a két megye népi együttesei, művészei és kulturális személyiségei, valamint kulturális intézmények képviselői vesznek részt. 4-es cikkely Pénzügyi szempontok A Felek biztosítják az összes költségeket a jelen Együttműködési Megállapodás kivitelezése érdekében a Felek nemzeti jogszabályzataiban meghatározott költségkeretek betartásával. 5-ös cikkely Az együttműködési tevékenységek koordinálása 1) A Felek nevesítik a koordinátort aki követi a jelen Együttműködési Megállapodás hatékony kivitelezését. 2) A Felek által nevesített koordinátor egy kivitelezési tervet fog készíteni és további tevékenységeket fog javasolni, amelyeket a Felek valósíthatnak meg. 6-os cikkely Az Együttműködési Megállapodás módosítása A jelen Együttműködési Megállapodás módosítható és kiegészíthető a Felek közös és írásos megegyezése alapján. A módosítások és kiegészítések a 7-es cikkelyben meghatározott eljárások alapján lépnek hatályba. 2

33 7-es cikkely Alkalmazás, időtartam és felmondás 1. Jelen Együttműködési Megállapodás határozatlan időre van megkötve és aláírás időpontjától lép hatályba. 2. Bármely szerződő fél felmondhatja a jelen Együttműködési Megállapodást írásban közölve a másik Féllel. Ebben az esetben, a jelen Együttműködési Megállapodás felmondása az értesítés időpontjától számított 30-ik napon lép hatályba. 3. A jelen Együttműködési Megállapodás felmondása nem érinti az érvényességi periódusban elindított programokat és projekteket, kivéve azokat amelyekről a Felek így döntenek. 8-as cikkely Jelen megállapodás értelmezése vagy alkalmazása során felmerült viták rendezése 1) Bármilyen felmerült, a jelen Együttműködési Megállapodás értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitás kérdést a Felek békés úton, egyeztető tárgyalások formájában fogják egymással rendezni. Készült Pásztón, Nógrád megye, Magyarország, szeptember hó 23. napján, angol, román és magyar nyelven, mindegyik nyelven három eredeti példányban és mindegyik szöveg egyaránt hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű dokumentum az irányadó. Hargita megye Románia nevében Elnök Nógrád Megye Önkormányzata Magyarország nevében Elnök Borboly Csaba Skuczi Nándor 3

34 NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 114/2017. (IX. 21.) Kgy. Tárgy: Nógrád Megye Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadása HATÁROZATA 1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat és a hivatal költségvetése első félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt e határozat 1., 1.1., 1.2., 2., 2.a., 3., 4. számú mellékletei, valamint az 1. számú tábla szerinti részletezéssel elfogadja. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy az első féléves tényadatok az alábbiak szerint alakultak: -ban Megnevezés Működési Fejlesztési Összesen célú célú Tárgyévi költségvetési kiadási összege: Tárgyévi költségvetési bevételi összege: Tárgyévi költségvetési hiány/többlet összege: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: Kiadások és bevételek egyenlege: Az önként vállalt feladatok előirányzatai teljesülésének alakulása a következő: -ban Megnevezés Éves előirányzat I. féléves teljesítés 2. számú melléklet III. fejezet 3. cím, 1. alcím, 4. kiemelt előirányzat számú melléklet X. fejezet (átvett pénzeszközzel fedezett) 3. A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy a költségvetés teljesítését folyamatosan kísérje figyelemmel, az éves előirányzatok alakulásáról számoljon be. Határidő: értelemszerű Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke Salgótarján, szeptember 21. Skuczi Nándor s.k. Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke dr. Szabó József s.k. Nógrád megyei jegyző 33

35 Nógrád Megye Önkormányzata, Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal összevont mérlege a 114/2017. (IX. 21.) Kgy. határozat 1. számú melléklete Ssz. Bevételek Eredeti előrányzat Módosított előrányzat I. féléves teljesítés Ssz. Kiadások Eredeti előrányzat Módosított előrányzat 1.a. Helyi önkormányzat működésének általános Személyi juttatások b. Bérkompenzáció (előző évről áthúzódó) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás Dologi kiadások Megyei önkormányzatok rendkívüli 4. Egyéb működési célú kiadások évi általános támogatás megelőlegezése 5. Következő évek kiadásai (működés) Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről I. féléves teljesítés I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások Előző évi működési maradvány igénybevétele Működési bevételek Működési kiadások Működési kiadások és bevételek egyenlege Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6. Beruházások Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Felújítások 11. Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Következő évek kiadásai (fejlesztés) II. Tárgyévi fejlesztési bevételek II. Tárgyévi fejlesztési kiadások Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele Fejlesztési bevételek Fejlesztési kiadások Fejlesztési kiadások és bevételek egyenlege Alaptevékenység maradványa Bevételek mind Kiadások mind

36 a 114/2017. (IX. 21.) Kgy. határozat 1.1 számú melléklete Ssz. Bevételek Eredeti előrányzat Nógrád Megye Önkormányzata költségvetési mérlege Módosított előrányzat I. féléves teljesítés Ssz. Kiadások Eredeti előrányzat Módosított előrányzat 1.a. Helyi önkormányzat működésének általános Személyi juttatások b. Bérkompenzáció (2015 évről áthúzódó) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás Dologi kiadások Megyei önkormányzatok rendkívüli 4. Egyéb működési célú kiadások évi általános támogatás megelőlegezése 5. Irányító szervi támogatások folyósítása Működési bevételek Következő évek kiadásai (működés) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről I. féléves teljesítés I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások Előző évi működési maradvány igénybevétele Működési bevételek Működési kiadások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7. Beruházások Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Felújítások 11. Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Következő évek kiadásai (fejlesztés) II. Tárgyévi fejlesztési bevételek II. Tárgyévi fejlesztési kiadások Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele Fejlesztési bevételek Fejlesztési kiadások Alaptevékenység maradványa Bevételek mind Kiadások mind

37 a 114/2017. (IX. 21.) Kgy. határozat 1.2 számú melléklete Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlege Ssz. Bevételek Eredeti előrányzat Módosított előrányzat I. féléves teljesítés Ssz. Kiadások Eredeti előrányzat Módosított előrányzat 1. Irányító szervi támogatás Személyi juttatások Működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési célú támogatások államháztartáson belülről Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 4. Egyéb működési célú kiadások 5. Következő évek kiadásai (működés) I. féléves teljesítés I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások Előző évi működési maradvány igénybevétele Működési bevételek Működési kiadások Felhalmozási bevételek - 6. Beruházások Felújítások II. Tárgyévi fejlesztési bevételek II. Tárgyévi fejlesztési kiadások Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele - Fejlesztési bevételek Fejlesztési kiadások Alaptevékenység maradványa Bevételek mind Kiadások mind

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 283/2018. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzata 2017. évi költségvetésének IV.

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS VI. 5-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETE ÉS HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS VI. 5-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETE ÉS HATÁROZATAI XXIV. évfolyam 6. szám 2014. június 5. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. VI. 5-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETE ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS II. 23-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETE ÉS HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS II. 23-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETE ÉS HATÁROZATAI XXVII. évfolyam 2. szám 2017. február 23. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2017. II. 23-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETE ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS XII. 17-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS XII. 17-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI XXV. évfolyam 10. szám 2015. december 17. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2015. XII. 17-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS XII. 15-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETE ÉS HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS XII. 15-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETE ÉS HATÁROZATAI XXVI. évfolyam 11. szám 2016. december 15. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2016. XII. 15-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETE ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS IX. 24-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETE ÉS HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS IX. 24-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETE ÉS HATÁROZATAI XXV. évfolyam 8. szám 2015. szeptember 24. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2015. IX. 24-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETE ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 37-62 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS I. 29-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETE ÉS HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS I. 29-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETE ÉS HATÁROZATAI XXV. évfolyam 1. szám 2015. január 29. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2015. I. 29-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETE ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS I. 26-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS I. 26-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI XXVII. évfolyam 1. szám 2017. január 26. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2017. I. 26-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 5. sz. napirendi pont 2-98 /2016. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzata 2016. évi költségvetésének III.

Részletesebben

Nógrád megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás

Nógrád megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás Nógrád megye összes településének térképe egy helyen! Nógrád megye településeinek térképei utcakeresővel, vel. Nógrád megyei online műholdas térképek. - Nógrád megye az ország északi részében található.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 30-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 30-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Bevezetett helyi adók Nógrád megye január 1-jei állapot

Bevezetett helyi adók Nógrád megye január 1-jei állapot Bevezetett helyi adók Nógrád megye 2009. január 1-jei állapot Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alsópetény 80 300 ipari ter.lévő 1,4 1000 piaci és vás. építmény 5000 egyéb

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS I. 31.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS I. 31.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI XXIII. évfolyam 1. szám 2013. február 1. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. I. 31.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelete

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelete Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2017. (III.3.) önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 11/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. I. 30-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. I. 30-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI XXIV. évfolyam 1. szám 2014. január 30. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. I. 30-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2016. (XI.30.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 8/2015.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 37-28 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosításáról

Részletesebben

2017. évi Eredeti EI

2017. évi Eredeti EI Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek összevont mérlege 1. számú melléklet a 2/2017. (II.24.) önkormányzati

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2016. (VI.30.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2016. (VI.30.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2016. (VI.30.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 8/2015.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II.29.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II.29.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2016. (II.29.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2015. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, július 18., kedd. 5. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, július 18., kedd. 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2017. július 18., kedd 5. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2017. július 18., kedd 5. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 37-58/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I.

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2016. (X.4.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2016. (X.4.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2016. (X.4.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2015. (XII.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (X.1.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (X.1.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (X.1.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2015. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2016. (III.23.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2016. (III.23.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2016. (III.23.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 8/2015.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. VI. 6.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. VI. 6.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI XXIII. évfolyam 4. szám 2013. június 7. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2013. VI. 6.-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI ÉS RENDELETEI

Részletesebben

3. A képviselő-testület az önkormányzat összevont kiadási pénzforgalmát az 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 4.

3. A képviselő-testület az önkormányzat összevont kiadási pénzforgalmát az 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja. 4. Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017.(V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról Kevermes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak 2. számú módosítására

ELŐTERJESZTÉS Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak 2. számú módosítására VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS Vas Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetési előirányzatainak 2. számú módosítására A Közgyűlés 2018. február 9-i ülésén fogadta el a Vas Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., kedd. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, október 24., kedd. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2017. október 24., kedd 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2017. október 24., kedd 6. szám

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun

Részletesebben

4/2016. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM

4/2016. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 4/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelet 5/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelet 6/2016. (V. 9.) önkormányzati rendelet A

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2014. (VI.6.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2014. (VI.6.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2014. (VI.6.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2014. (XII. 3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2014. (XII. 3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2014. (XII. 3.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege - 4 - A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetésének összevont pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet a 3/2015. (V.6.) sz. önkormányzati rendelethez mód. 2014.12.31. teljesítés mód. 2014.12.31. teljesítés

Részletesebben

I. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

I. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai Budakalász Város Önkormányzata Képviselő- testületének 12/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2014. (IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2014. (IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2014. (IX.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete a 2017. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2018. ( II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2018. ( II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2018. ( II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete a 2018. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó március 9. napjára (hétfő) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi ülésterve

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi ülésterve A 99/2016. (XII. 15.) Kgy. határozat melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2017. évi ülésterve A közgyűlés minden rendes munkaülésén megtárgyalja: Első napirendi pontként az elmúlt közgyűlésen

Részletesebben

- 7 - A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege

- 7 - A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege - 7-1. sz. melléklet a 2/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetésének összevont pénzügyi mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban 1. Működési költségvetés

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2012. (IV.06.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM

TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.

Részletesebben

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2016. (IV. 29.)

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (V. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (V. 18.) önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Ft Költségvetési bevétellel Ft Költségvetési kiadással

Ft Költségvetési bevétellel Ft Költségvetési kiadással Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (X.28.) önkormányzati rendelete Ócsa Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetése végrehajtásáról A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2014. (IV.25) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról, a központi támogatások elszámolásáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM

TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE 7/2018. (XI. 12.) önkormányzati rendelet A 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelet áról

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása

HATÁROZAT. Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása VESZPRÉM MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZAT...... HATÁROZAT Szám: 2/2014. (II.21.) MNÖ határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása A Veszprém Megyei Német Önkormányzat

Részletesebben

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése Salomvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (IX.20.) önkormányzati rendelete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.18.) rendelet módosításáról Salomvár

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2013. (III.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Endrefalva Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. FEBRUÁR 12. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 6/2013. (II.12.) ÖR. a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(II.10.)

Részletesebben

Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/ /2006 HÍRDETMÉNY

Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/ /2006 HÍRDETMÉNY Egyenlő Bánásmód Hatóság Ügyiratszám: EBH/10245/ /2006 HÍRDETMÉNY A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR (Nógrád Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda) kérelmére kiadott hatósági bizonyítványokról Az ügy tárgya:

Részletesebben

2. Az R 5. -a helyébe a következők lépnek:

2. Az R 5. -a helyébe a következők lépnek: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.11.)

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete. Balajt Község Önkormányzata évi zárszámadásáról

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete. Balajt Község Önkormányzata évi zárszámadásáról Képviselő-testületének 4/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendelete 2016. évi zárszámadásáról Balajt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016(II.17.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016(II.17.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016(II.17.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

6/2016. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM

6/2016. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE 9/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet A 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet áról

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2015. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2015. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2015. (XII.12.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Újlőrincfalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2016. (V.28.) önkormányzati rendelete

Újlőrincfalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2016. (V.28.) önkormányzati rendelete Újlőrincfalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2016. (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.4) önkormányzati rendelet módosításáról Újlőrincfalva

Részletesebben

állapítja meg. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból

állapítja meg. (4) A 2. -ban megállapított kiadási előirányzatból Vadna község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Vadna község

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS III. 03-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETE ÉS HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS III. 03-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETE ÉS HATÁROZATAI XXV. évfolyam 2. szám 2015. március 3. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2015. III. 03-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETE ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 30-ai ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 30-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

A Somogy Megyei Közgyűlés. 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete. a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés 6/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete a Somogy Megyei Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról A Somogy Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat 6/2016. (V.31.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/214. (II. 28.) önkormányzati rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 9/2015.(IV.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a 2014. évi költségvetés teljesítéséről Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Előterjesztés, Sándorfalva Város Képviselő-testületének. polgármester

Előterjesztés, Sándorfalva Város Képviselő-testületének. polgármester 2. Előterjesztés Sándorfalva Város Képviselő-testületének Előterjesztő: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. számú

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018.

Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018. Németbánya Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2018.(II. 26.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

9/2015. (IX.18.) 2015. 1/2015. (II.18.)

9/2015. (IX.18.) 2015. 1/2015. (II.18.) Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (IX.18.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2011. (XI. 22.) számú önkormányzati rendelete és 122/2011. (XI. 22.) Kgy. számú határozata 2011. november hó

Részletesebben

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Finanszírozási bevételek

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Finanszírozási bevételek A 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 1.sz. melléklete Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege 2011. évi CXCV. Törvény 23. (2) bekezdés BEVÉTELEK KIADÁSOK Eredeti

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2..

A rendelet hatálya 1.. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összegei 2.. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(II. 18. ) számú r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről. Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat 13/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Budakalász Város Önkormányzat 13/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Budakalász Város Önkormányzat 13/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1. A költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése

1. A költségvetés bevételei és kiadásai teljesítése DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2016. (IV.22.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2015. VI. 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETE ÉS HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2015. VI. 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETE ÉS HATÁROZATAI XXV. évfolyam 5. szám 2015. június 11. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2015. VI. 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETE ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 7. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁJUS 13. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 18/2015. (V.13.) sz. ÖR. a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.13.)

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2012. (IX. 28.) rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 20.) rendelet módosításáról A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Ügyiratszám: SMÖ/319-2/215. ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 215. évi költségvetési rendeletének módosításáról Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV.

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Finanszírozási bevételek

Működési mérleg. Fejlesztési mérleg. Finanszírozási bevételek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1. sz. melléklet a /2016. (VI.) önkormányzati rendelethez A 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet 1.sz. mellékletének a 2016. évi költségvetés I-V. havi a Működési

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS XII. 18-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS XII. 18-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI XXIV. évfolyam 15. szám 2014. december 18. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. XII. 18-ÁN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2014. ÉV

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2014. ÉV SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 214. ÉV Salgótarján, 215. április 15. Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításáról SOMOGY MEGYEI FŐJEGYZŐ SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Ügyiratszám: SMÖ/690/2014. ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosításáról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben