A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete"

Átírás

1 A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a megyei önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010.(XII.20.) önk. rendelet 34. (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A R. 2. (1), (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) költségvetése együttes (a) költségvetési bevételét ezer Ft-ban, ebből: - működési célú bevételét ezer Ft-ban, - felhalmozási célú bevételét ezer Ft-ban, (b) költségvetési kiadását ezer Ft-ban, ebből: - működési célú kiadását ezer Ft-ban, - felhalmozási célú kiadását ezer Ft-ban, (c) finanszírozási kiadását ezer Ft-ban, (d) költségvetési hiányát ezer Ft-ban állapítja meg, melyből - a működési hiány összege ezer Ft, - a felhalmozási hiány összege ezer Ft. (2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a közgyűlés az alábbiakban állapítja meg: (a) finanszírozási bevételként az előző évek pénzmaradványának igénybe vétele ezer Ft összegben, melyből: - működési célú igénybe vétel ezer Ft, - felhalmozási célú igénybe vétel ezer Ft. (3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya ezer Ft összegben fennáll.

2 A R. 1.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 2.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 3.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 4.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 5.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 6.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 7.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 9.sz. melléklete helyébe e rendelet A R. 10.sz. melléklete helyébe e rendelet 1.sz. melléklete lép. 2.sz. melléklete lép. 3.sz. melléklete lép. 4.sz. melléklete lép. 5.sz. melléklete lép. 6.sz. melléklete lép. 7.sz. melléklete lép. 8.sz. melléklete lép. 9.sz. melléklete lép. Záró rendelkezések 3. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rideg László s.k. Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Szigeti László s.k. megyei főjegyző

3 sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat költségvetésének összevont pénzügyi mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft-ban 1. Működési költségvetés Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Közhatalmi bevételek 0 Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó Működési bevételek Dologi kiadások Működési célú átvett pénzeszközök Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások Felhalmozási bevételek 363 Felújítások Felhalmozási célú átvett Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök kiadások Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Költségvetési hiány/többlet Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek Pénzügyi lízing kiadásai Működési célú maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

4 sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása évben (működési költségvetés) 1. BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatása KIADÁSOK ezer Ft-ban Személyi juttatások Elvonások és befizetések bevételei 0 2. Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről 0 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó Dologi kiadások Közhatalmi bevételek 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 3. Működési bevételek Egyéb működési célú kiadások Szolgáltatási bevételek Nemzetközi kötelezettségek Kamatbevételek 0 Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési bevételek Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson kívülre Általános tartalék Működési célú átvett pénzeszközök Céltartalék Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 Tárgyévi működési bevételek összesen: Költségvetési hiány/többlet: Tárgyévi működési kiadások összesen: 5. Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Maradvány igénybevétele ebből működési maradvány igénybe vétele - ebből felhalmozási maradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása (felhalmozási költségvetés) ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Felhalmozási célú támogatások 1. államháztartáson belülről Beruházások Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései 0 2. Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú 2. Felhalmozási bevételek 363 támogatások államháztartáson 0 belülre Immateriális javak értékesítése 0 Lakástámogatás Ingatlanok értékesítése 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 363 Céltartalékok 0 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen: Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen: Költségvetési hiány/többlet: Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek Pénzügyi lízing kiadásai Maradvány igénybevétele ebből működési maradvány - ebből felhalmozási maradvány FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Rovat száma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Ezer Ft-ban I BEVÉTELEK 1. Működési bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B111 - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B115 - Működési célú központosított ok B116 - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B12 Elvonások és befizetések bevételei B14 Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről B3. Közhatalmi bevételek 0 B4. Működési bevételek B401 Áru- és készletértékesítés B402 Szolgáltatások ellenértéke B408 Kamatbevételek B410 Egyéb működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 B23 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről B5 Felhalmozási bevételek 363 B51 B52 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 363 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B72 B73 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele Működési célú maradvány igénybevétele Felhalmozási maradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN

7 - 7 - II KIADÁSOK 1. Működési kiadások K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K501 Nemzetközi kötelezettségek K502 Elvonások és befizetések K506. Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre K511. Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre K 512. Tartalékok általános tartalék céltartalékok Felhalmozási kiadások K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre K9. Finanszírozási kiadások K915 Irányító szervi támogatás folyósítása K917 Pénzügyi lízing kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN

8 sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez Cím neve, száma Alcím neve, száma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala ezer Ftban Előirányzatcsoport Rovat száma Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése száma I BEVÉTELEK 1. Működési bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B11. Önkormányzatok működési támogatásai B12 Elvonások és befizetések bevételei B14 Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B401 Áru- és készletértékesítés B402 Szolgáltatások ellenértéke B408. Kamatbevételek B410 Egyéb működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási bevételek B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B23 Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről B5 Felhalmozási bevételek 0 B51 Immateriális javak értékesítése B52 Ingatlanok értékesítése B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B72 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. B8. Finanszírozási bevételek B813. Maradvány igénybevétele Működési célú maradvány igénybevétele Felhalmozási maradvány igénybevétele B816 Irányító szervi támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN

9 - 9 - II KIADÁSOK 1. Működési kiadások K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások 0 K501 Nemzetközi kötelezettségek K502 Elvonások és befizetések K506. Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre K511. Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre 2. Felhalmozási kiadások K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre K87. Lakástámogatás K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre 3. K9. Finanszírozási kiadások 0 K917 Pénzügyi lízing kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN

10 sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban Jogcímek előirányza t Kötelező feladato k ezer Ft-ban Önként vállalt feladato k I. Bevételek 1. Működési célú támogatások áht-n belülről Megyei önkormányzatok működésének támogatása bérkompenzáció Megyei önkormányzati tartalékból kiegészítő támogatás évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása NFM évi támogatás áthúzódó GYEMSZI kórház projekt kifizetések megtérítése ÁROP projekt támogatása Hungarikum pályázat támogatása Közhatalmi bevételek 0 3. Működési bevételek GYEMSZI megbízási szerződés Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Tegyünk Izsákért Egyesület kölcsön visszatérítés Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről Projektek támogatása Felhalmozási bevételek Tárgyi eszköz értékesítés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 8. Pénzmaradvány igénybevétele Működési célú maradvány igénybevétele Felhalmozási célú maradvány igénybevétele Önkormányzat bevételei összesen II. Kiadások 1. Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési dologi kiadások

11 Önkormányzati célfeladatok kiadásai Külkapcsolatok kiadásai Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai Megyebor marketing kiadásai Veránkai művészeti táborok megrendezése Erdélyi szűrővizsgálat kiadása Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása Önkormányzati kiadvány kiadásai Területfejlesztési tervezési feladatok kiadása Sajtó és kommunikáció kiadása Szervezetekben fizetendő hazai szervzetek tagdíj kiadásai Hungarikum pályázat kiadása Hungaricumok bemutatásához installáció Önkormányzati célfeladatok dologi kiadásai részösszesen: Önkormányzati célfeladatok személyi juttatás kiadásai Szervezetekben fizetendő nemzetközi tagdíjak kiadásai Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása Sportszövetségek Tanácsa támogatása Bács-Kiskun Megyei Lovas Szövetség támogatása Teületfejlesztési Kft támogatása ÁROP pályázat miatt Beruházási kiadások Deák tér biztonsági rendszer fejlesztése Számítástechnikai fejlesztés kiadása Gépkocsi vásárlás Projektek kiadásai: Felhalmozási kiadások: Horse-Trails projekt Ruralnet projekt Gastro-Club projekt Zarándokút projekt ÁROP projekt ÁROP projekt dologi kiadás ÁROP projekt személyi juttatás ÁROP projekt munkaadói járulék Felhalmozási célú támogatás áh-n kívülre: Horse Trails projekt Ruralnet projekt Felújítási kiadások Deák tér liftfelújítás Deák tér félemeleti vizesblokk felújítása

12 Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Irányítószervi támogatás hivatalnak évi alulfinanszírozás hivatalnak Gépkocsi lízing díj kiadása Önkormányzat kiadásai összesen

13 sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban Jogcímek Kötelező feladatok ezer Ft-ban Önként vállalt feladatok I. Bevételek 1. Működési célú támogatások áht-n belülről évi alulfinanszírozás irányító szervtől OGY választás támogatása EP választás támogatása önkormányzati választás Működési bevételek Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése Irányító szervtől kapott támogatás Pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele Hivatal bevételei összesen II. Kiadások 1. Hivatal működésével kapcsolatos kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Dologi kiadások ebből: árvízkár elhárítási alap Jóléti kiadások Beruházási kiadások Számítástechnikai eszközök beszerzése Egyéb eszközbeszerzés Egyéb felhalmozási kiadások Dolgozói lakáskölcsön nyújtása Hivatal kiadásai összesen

14 sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai ok Ezer Ft-ban Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése Felhalmozási Európai uniós BEVÉTELEK támogatás Hazai forrás Összesen KIADÁSOK Sorszám Önrész Bevételek mindösszesen Működési Össze -sen 1. "ÁROP" projekt "HORSE-TRAILS" projekt (HUSRB/1203/212/136) "Gastro-club" projekt (HUSRB/1203/211/1626) "RURALNET" projekt (HUSRB/1203/213/085) "Magyar Zarándokút 5. fejlesztése" projekt DAOP /G-11-k Összesen * 290 Ft/Euro árfolyamon számolva

15 Bevételek Működési bevételek 9. sz. melléklet az 1/2015. (III.3.) sz. önkormányzati rendelethez A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat felhasználási terve Ezer Ft-ban Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Önk. Költségvetési támogatása Működési saját bevételek Működési célú támogatások áh-n belülről Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről Felhalmozási saját bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Bevételek összesen Működési célú pénzm. igénybevétel Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel Bevételek mindösszesen Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások kiadása Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működésicélú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadás Kiadások összesen Tartalék (nem kerül felhasználásra) Kiadások mindösszesen Egyenleg

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban c) működési bevételek előirányzatát 1 195 E Ft-ban d) működési célú átvett pénzeszközök A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete

Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete Bodrog Község Képviselőtestületének 1/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. Bodrog Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. ianuar 13-an (hetfon) 17.00 oral kezdettci Nemesszalok Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak Heivb en Tisztelt Kepviselo

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek

MEGHIVO. Nemesszalok, Kulsovat, Marcalserselyi, Mihdlyhdza* Vindr kozsesek Keyviselotestiileteinek Ko zs e $ Oak o i m n ivyzata 9534 Marcalserselyi, Kossuth u. 52. S\. --'. [.vvvvvw «: 89 342-032 Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet 2014. februar 6-an

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Község

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus

Részletesebben

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben