város vs. vidék úri-muri cserkésznek lenni? cserkészájjal fókusz Interjú Tekse Balázzsal tapasztalat az NNT után III. kocka őrs alkalmazások II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "város vs. vidék úri-muri cserkésznek lenni? cserkészájjal fókusz Interjú Tekse Balázzsal tapasztalat az NNT után III. kocka őrs alkalmazások II."

Átírás

1 XLIX. évf. 3. szám fóusz Itrjú Ts Blázzsl tpsztlt z NNT utá III. oc őrs llmzáso II. szrtár mtőlád város vs. vidé csrészájjl úri-muri csrész li?

2 trtlom Progrmjáló 4 Vztőépzés: Blgiumi iruccás 22 CsréSzáj jl: Úri muri csrészt? 6 Tpsztlti bszámoló: NNT utá III. 24 CsréSzmml: Ts Blázs 8 Szrtár: Őrsi lsősgélycsomg 26 Itrjú: Sziszi Nádor 12 Koc őrs: Allmzáso vztő II. 28 PEPSZI: Kémi csrésztáborb 16 Hír: Országos Elöség 30 Gsztrovás: izomyér és turbócsmg 19 Válsztás: Elöségi itrjú 32 Aluló: Progrmirod 20 Sttiszti 34 böszötő Városi fiú úri hucutság? Vgy ugyúgy szgéy és gzdg, hátráyos és m hátráyos hlyztű gyr özösség? Ki yitott mozglom? V ülöbség vidéi és városi csrészt özött? Aygi érdés, hogy i csrész lhss? E érdésör mté dolgozott Vztő Lpj szrsztőség bb hópb. Ts Blázzsl, Szövtség vlési igzgtójá bszélgttü városi és vidéi cspto éltéről, csrészt szrpéről hátráyos hlyztű stéb. A hóp érdéséb, pdig zt témát érdztü vztőtársitotól. Mglátogttu Sziszi Nádi csrésztstvérüt, giricsi birtoá, i öryé élő hátráyos hlyztű biztosít mulhtőségt. Gsztrovás rovtub z ő túléléshz is llms rcptjét tláljáto. lpítv: TÁMOP-5.2.8/12/ lpzárt: március 20. fllős szrsztő: Pótor Józsf főszrsztő: Sárözi Gábor művészti vztő: Sáfár László yomdi lőészítés: Váltópot Közösségi Kommuiációs Ügyöség Noprofit Kft. szrző: Ngy Ems, Huszáré Thuróczy Piros, Huszár Adrás, Solymosi Blázs, Joós Ági, Kriszbchr Grgő, Zöllr A fotó: Gryus Adrás, Járdáy Bc, MCSSZ/rchív, sfyphoto A PEPSZI-b most lárulju, mit lht zdi gy oly ttárggyl, mi m lgépszrűbb z isoláb. Ebb számb és övtzőb is példát olvshtto, hogy lht gy is émiát csmpészi csrésztáborb. A Szrtárb pdig összgyűjtöttü z őrsi mtőlád lgdhttl lléit, mllélv hozzá gy-ét módszrti öltt, mivl őrsit is átdhtjáto zt tudást. Blu folyttj tpsztlti bszámolóját z NNT-ről, z Aluló bb hópb Progrm mucsoport áll, Koc őrs pdig ismét észült gy-ét ifó tippl. Továbbr is várju ötltitt és észrvétlitt, mit mgoszthtto Szövtség fcboo oldlá. Olvsó lvlitt, mit övtző számb már szívs mg is címr várju. JM! A Szrsztőség idj Mgyr Csrészszövtség fllős idó: Budy Brbás, z MCSSZ lö A ci léygét m éritő változttás jogát szrsztőség mgá ftrtj. Tilos VL bármly fotójá z MCSSZ gdély élüli újrözlés. Mg jli hvot. szrsztőség lérhtőségi: 1085 Budpst, Horászy utc HU-ISSN vztő lpj 3

3 o m r g pro s i du l!? új é pzé r i r r s é cslád mbor Alpítváy szépség és rlám Mid cs szépségről szól? Kilépsz z utcá r és mid plátról szbbél szbb ő mosolyog rád? A Szépsé g és rlám A ői idá l l ulás XX. százd b cím ű iállítás yomo övti ő sz rpét rlámob, átfogó épt dv változó szépsé gidáloról, div toról, viss zdv orszo hgul tát. A iáll ítás máj us 31-ig ti th tő mg Mgyr Krsdlm i és Vdég látóipri Múzum b. ww.mvm. hu A M gy r J s márciu szrvzéséb rbszéd HázáPá tt zö ö y pst, Horá sz b (VIII. Bud Csrl Pá h lic tri Sz utc 20.) és t, pá rválsztás t észp rb rmvlés gy, st ítá p l cslád cslá rtu t t és sgítő épz -30 s észülő 18 di éltr tud to. tt évs fi t l flő t bővítésér A épzés ism si módszr zlé r, of litus ég. szm br lsz lhtős tisztázásáb mg ismrésér és rd é tl l A mgvá lszo tás t. og új t tá m r m holpról tölthtő l: r t_ pl t.pdf og b pr ld s A részlt /ci_fj l/cs s fil lt/ u f /d sz.hu/sits bibliodrám párbszéd házáb Rdb, d mi z Bibliodrám? Kpcsoltb lépü biblii szövggl: szituációb, szrpb bújv fogllozu gy-gy törtéttl, vgy részltévl. A fogllozáso sorá zt rssü, mi Bibli ü szóló, itt és most érvéys szmélys üzt. Tlálozzu mid hóp lső szrdájá or Párbszéd Házáb! További iformáció: ző v rsi gy irodlom ötzlör r gy m éy Istvá szíházb j ú yám ty tészt Np já mjd 12-é, 15-é és 30-á bb somgy r irodlom lgsz Április 11-é Köl b ott lütt pithtt mg. Midyáju és rém li z is, három rdhgyó lődást t rd irá ly, gol irá ly, yű tt Edw i, lsz ju or tud, mi y y glgo tájé mit jlt, és hog ri. Tudju, hogy izzi htom, hogy más st próbár thttud mo dá m r p má szí zt éy d j m sz, l l ról m. Az Ör hogy ul túr miért hul voóm ból bot, mg, li m lét, igéiso z év zát hoz t, rt, és tgyü jü özös vrsmmóriá Gy t. o sor élő b ü szítv issé hiá yos giá t! Az lődás sorá mi tgy száz oló össz b ü élő t szíész lődálhgz i gyszrű ismrt mgy r vrs fog szíház ho lp já! lőbb jgyt fog ll i sáb. Érdms miél 4 vztő lpj progrmjáló ri izldo! mztözi dzsm bo szrtttl Az Izldi Csészszövtség. évi vár mgyr csrészt is 2014 mztözi dzsmborijur Auryri 20július, r-b Ct out rrsc b, Hm 27. özött. A tábor díj: 350 uró. A szrvző 10 és 22 év özti csrészt vár ISTti flt év 18 hol, prog rmr ri. ét is részt vht dzsmbo ridő: A dzsmborir jl tzési htá sz. com itr z 15, is ápril hu-r üldött lvél ll. érzd trm észtt! szrbii cspt dzs mbori A szrbi i Zjc r városá Djordj Simoovic vű csrészcsp t szrtttl vár mgy r csrészt is z Érzd trmés ztt! lvzésű dzsm borijur, mly ugusztus ig trt. Változ tos progrmol várjá ülföldi csrészt, csrész és sport tvéység, vízi sporto, városézés és irádu láso szrpl progrm o özött. A tábor díj: 85 uró 11 évs ortól várjá résztvvőt. Az őrsö miimu m 6, mxim um 12 fős lht, izárólg gy orosztályból, gy 18 évsé l idősbb őrsvztővl. A vádor orosztály m szüségs őrsvz tő. A 12 fős őrsö vztőjé m ll tábordíjt fizti. A résztvvő cs táborhlyt biztosítjá, így sátrt mgu ll viiü. v. mot grói dzsm bori A Mo tgrói Csrészszövtsé g szrtttl vár mgyr csrészt is z V. Mo tgrói Dzsmborijur július ig. A tábort Mo tgró lg gyobb iötővárosáb, Brb trtjá, hol r tív prog rmol szórozttjá z odlá togtó csrészt. Csrész törté lm, csrész tudás, tudomáy, ultúr, mgújuló rgiforráso, lsősgély és tgrprti világ fő tém örö. A tábor öltség: résztvvő 200 uró, IST- 100 uró. A tábor öltség trt lmzz pi háromszori étzést plusz uzsoát, rptéri trszfrt, és prog rmo özti utzást. Hét évs ortól várjá résztvv őt. l-oráb? Biztos sohárom hóp dé 21. és ovmbr 18. özött? Mit csiálsz ugusztus vál mg lpődé, h zt ákor Dél épp y hog, lád szo! A ttl lh m ig pd l, b lsz zp rdél- orii Sucho Csrés három b fizttt sg ítőt vár s, d év 18 últ lm i, pr hó t, ic hrm b tté töltö még m l, jllg flsőottásb tu SZ jól bszél golul, z MCS rrészismrtt hly i gy cs i d tud át és ji, tg rm, tást llá és llást szá s. A fiztés ml ltt igy t, és so-so prog rmo t, gyöyörű táj új brá tot yújt szrvző. N hgyd i lhtőségt, jltzés júi us 30- ig z hu- r üldött -milll. A Sucho csrészprról Mgyr Csrész 5. szá máb tlálsz lírást. (csrsz. hu/mcs) vztő lpj 5

4 úri m uri csrészáj jl csrész li? js ottó csst. (426.), budpst Azt ll, hogy modjm, sjos z. É Budpst, ott is XII. rültb őttm fl, és úgy godolom, hogy csptom és öryztm gy gzdgbb társdlmi rétghz trtozi. A budi, ób úri csrészélt. szbó pálm csst. (1227.) rót Úgy godolom, vidé m úri muri csrész li, iább blóságot jlt. A csrészt sm rül több, mit bármily más szbdidős tvéység, mit gyr folytt. Nm hiszm, hogy z cs gzdg rétg iváltság l. D ób, hozzá is z jutott l, hogy budi csrészt icsit fllgzősbb, mi rá m jllmző. Azob m hiszm, hogy ülöbségt ll ti fővárosi és vidéi csrészt özött, ám hozzáállás ób ülöbözht. pályi tl zsolt csst. (878.), csmét A mi világb m modám ifjztt drág dolog csrésztt, szritm lérhtő áro v öltség. A rülti és csptprogrmor igyszü ygi háttrt is biztosíti, z lht isoli vgy ftrtói forrásból, illtv z öormáyzt pályázti útjá, záltl próbálju táborozttást mgrősíti. brth t csst. (1945.), jármi Egy jó progrm és mgfllő gyruh gyo öltségs. A sztmári térségb zt m öyű ivitlzi, hisz gy-gy iráduláshoz, portyához is buszt ll bérlü, és csládo m fltétlül rdlz oly ygi háttérrl, hogy zt támogtás élül 6 vztő lpj fiszírozi tudjá. Ezért v z, hogy m midig tudu részt vi gyobb, és távolbbi hlyszí mgósuló csrészprogrmoo. Ebből ifolyólg vésbé tűü tív. mtz már csst. (313.), béásmgyr Bár étségtlül v bizoyos ygi vozt, zért csrészt gyértlmű m péz érdés. A progrmohoz l ll juti, mg ll vi BKV bérltt, gyruhát, ydőt, d z oly öltség, mi más szbdidős tvéység sorá is flmrül. És több mgoldás létzi, mivl olcsóbb ijöhtü! Például h émt tosági igt vszü, z cs zr forit, míg szbályos mgyr ig hétzrb rül. Tudom, rr mgoldásr fújoz özpotb, d or is: zr foritért mgvszm émt igt, lszdm ról flvrrót, rácspom Hugári háromszögt, mg többit, és csóolom! Thát or péz érdés, hogy i csrész l- gy? ottó Nyilvá hátráyosbb hlyztből idul z, i vsbb péz, vgy lmrdottbb vidéről szármzi. Számít, mlyi régiób él, illtv hogy gyvárosb, vgy flu, Nyugt-Mgyrországo vgy lt. Arót például ics sját csrészcspt, d misolci csptb, mlyhz z isolá trtozi, v lhtőség. A jzsuitá és z isol lpítváy gyrát tud támogtást di rászoruló. Főét zot csládot részsíti lőyb, hol több gyrm is csrész. Két gyr utá már sol olcsóbb i táborozi. pálm zsolt Mi is sgítü, hol tudu. Például gycsládoso stéb gydi csrész gyrt már támogtju. Krst már mg oly szülő is, i hozá mid három gyrüt, d gy utá is hz tudá fiszírozi öltségt. Arr értm őt, hogy dobjá össz lglább z gyi gyr öltségit, é pdig mgpróbálo mási ttőr támogtást tláli csrészrültél és z isoláb. mgvásárlásához. A táborot illtő pdig hozzáju is ljut hír, hogy mily pályázási lhtőség v. Hlyi szit is lht támogtót rsi. H ogy lht, ll- romát bvoi csrészéltb? A csrészmódszr özül mit vá- lsztál romá itgrálásár? t Nm péz érdés csrészt, ugyor soszor ygi vozt v, hogy z érdlődő és cspttgo izglms progrmot íálju. A llsdés, lszátság, z bszolút igy v, mrt z blülről jö, d v oly fitlo is, it gy-gy ülölgsbb fogllozássl lht cs mgériti, és utá lul i bü z z érzés, hogy ób csrész r li. Egy H zzl állsz lő, hogy vgyél htzr foritért is flusi csptot hogy lht bidíti? gyruhát, fizss húszzr foritot gy gytáborért, rögtö izárju őt. H ogy lht ygi rőfor- rásot trmti z fitlo? ottó Alpvtő vidéi csrészt l csrészt. Ez fiú és láyo vsbb szórozási, ulturális lhtőséghz jut, mit mi, i szélsbb íáltot biztosít város z ismrdésr, brátozásr, ipcsolódásr. B ll láti, hogy flvét m lht csrészcsptot flállíti, d tulságos péld, hogy Svájcb például flvét v őrsö, és őrsi gyüttműödésb szrvzi z éltüt. A ülföldi mgyr csrész özül Némtországb hétvégét trt csrészpot, ott tláloz gymássl z isol és ülöórá utá. t Jármib, ho szármzom, már 21 év v csrészt, mlyt Somogyi Dzső Adrás zdméyztt. Sgíttt cspt lidításáb. Sot jlttt z tivitás, szoros pcsolttrtás prcsol. Szritm z m is sgít, h v gy sgítő cspt mlltt. Nálu szit mid fitl blóstol csrésztb, és so több év utá is tív tg ji mozglom, igz, so i is száll, mior lzdi özépisolát. Az gy sgítség l, h z luló cspto myi dvzméyb részsülhté z lső gyruh ottó Nhéz érdés, d ób fotos dolog l őt bvoi. Cigáy m cigáy: fitl. Épp úgy szüség v özösségi élméyr, özösségépítésr. A cigáyság stéb háttér hzíti mg hlyztt. Az Erzsébt-tábor gy jó lhtőség bizoyult, mrt ott btitést yrhtt csrész éltb. zsolt Komoly ihívás! Trvzü gy ihlyztt rjt csméti Ráóczi isoláb hol rom tuló gyobb számb v. Sportisol lévé mi sportos csrész tvéységl igyszü őt mgfogi, csptprogrmor hívi. H mgfllőépp, gylőét zljü őt és odfigyléssl, or mg tudju csiáli! pálm Most idult Misolco jzsuit gimáziumb gy oly projt, hol z Avs lótlp élő, többyir cigáy fitlo szrvz progrmot, játéot. A cigáy gyrt is, mit bármly gyrt, értlms, élvzts játéol lht löti. mii Mi cs pár évig tudtu rom gyrt bt trti özösségüb. Aztá szociális háttrü mitt m tudt gyüttműödi. A szülő z idő ltt vált l, z yu pdig gyi pilltról másir ltűt gyrl, sjos ist rdszrből. t Ez gy gyo héz érdés. Igzából z is bfolyásolj zt, hogy tlpülés myir sirült billszdiü. Nálu, szrcsér z mgósult, jól itgrálódt. Igz, cs gy cslád v, ő viszot igyzt midb llmzodi, és éps is volt rr. A csrészthz soáig m cstlozt, d m már lls tgo, és lmodhtju zt, hogy m másbb, mit többi gyr. Szritm gyo jó dolog vlü dolgozi, és rgtgt lht tőlü tuli. vztő lpj 7

5 írt: Zöllr A csst. (1926.) é id v. s vároistrjv ú Ts Blázzsl Ebb hópb Ts Blázzsl, cst. (958.), z MCSSZ vlési igzgi tójá és TÁMOP projt szm vztőjévl bszélgttü vidéi és városi csrésztről és z úri hucutság érdéséről. Kzdjü tlá ott, hogy úri multság- csré- szt vgy yitott midi számár? ts blázs Hogy úri muri-? A csrészt midi számár yitott, i lfogdj lvit. Mid mlltt csré- sztü v gy társdlmi üldtés is. Ez ét téy mg is válszolj érdést. D icsit bővbb: m godolom, hogy gzdg gyr szórozás csrészt, hm cs gyszrű gyré. Mg ll du mid lhtőségt rr, hogy bári csrész lhss. A érdés iább z, hogy z gyé él- zzl 8 vztő lpj lhtőséggl? Vélméym szrit, h mgv llő rt, és jól zljü hlyi dottságot, or Nyírgyházától Soproig bárhol, bári mozglom tg j lht, fti itétlll. Mi hlyzt főváros és vidé otrsztjá-? blázs Egy fővárosi fitlt szültésétől fogv más dottságo vsz örül, mit gy gyvárosit, vgy gy flu élő gyrmt. Nü, vidéi például mrt é is z vgyo sol vsbb ulturális, gzdsági és társdlmi lhtőségü v. Nics mid másodi sro özösségi ház, ifjúsági lub, szórozóhly, vgy bármily özösségi tér, hov érdms btéri. V viszot lérhtő rdő, mző, yugodt öryztü, bjártottbb pcsolti háló stb. Egy mbr lglább három dologr v szüség hhoz, hogy hlyb mrdjo: özösségr, idtitásr, és mulhtőségr. A csrészt özösségt d, mi hosszú távr szrvződi, és sgít mgtláli z gyéi idtitást. Közösségi áltl mi ójáb z gyét fjlsztjü. Ebb muáb tlpüléstípusoét cs fltétl más, d cél és üldtés, thát rt midhol zoos ll liü, és zo is. Vgyü csrészmódszr ötös fogtát, miből h gy is m tljsül, már m bszülhtü csrésztről. D z csrészmml ljárás, hogy módszrt hszálom, már lht ltérő. A flusi csrészt stéb is tudo őrsb műödi, tudom cslvés áltl títi fitlt, i tudom vii trmésztb, tudom ápoli épi ultúrát, és midözb törvéy és fogdlom szllméb vl. V lég mbr rr gy fllősséggl és so muá járó fldtr? blázs Mgyrországo m járáso 51%-b gyáltlá ics csrészt. Ezért imuttásot észítttü rról, hogy hol v értlm csptot lpíti, sgíti z lidulást és műödést. Nm lhttl, hogy mid járásb lgy csrészcspt. Tudju, hogy zr fős tlpülés lgllmsbb rr. Ez hly gyrlélszám átlgos fő, v özépisol és gimázium, thát z őrsvztői szit is biztosított, és flthtő lsz gy mbr, i válllj cspt vztését. So godoljá, hogy lhttl, modvá, h ddig s volt cspt, zutá miért l? Pdig lhtségs! Ngyvtt jltzt z lpépzésür. H tömg cs z gyhrmd fog csptlpításb, or máris új csptról bszélhtü. Ez ívül z MCSSZ flé midig is érzt lpítássl pcsoltos mgrsés: évs szit tízhúsz. Bl s mr godoli, háy özösségt gdtü l pcitáshiáy mitt. D folytttom: flőttt m cs z lpépzésil, hm pdgógusépzési pcsá is mgszólítju. A pdgóguso özül is so szrté csptot lpíti. Jó péld Ngyőrös, hol pdgógusi szvizsgár észülv ollégáb flmrült z lpítás ötlt, mi pdig tudtu hhz sgítségt yújti. Ez flül rollciór, gyházmgyi tlálozór járu, hol épszrűsítjü csrésztt. Thát úri muri- csrészt? Nm, és m is lsz z! Azért dolgozu, hogy Hogyh Jézus érdőív lpjá szdt vol össz tít váyit, or gy bjb lé! vztő lpj 9

6 csrészáj jl mgdju lhtőségt mid mgyrul bszélő gyr. Aözös rt, hlyi dottságo, és z gyéi dötés bfolyásoljá végimtlét. hlyztű z gyrm, i hzmgy gy visób, d hátráyos hlyztb v z gzdg csládból szármzó isgyr is, i hzmv zt látj, hogy p vri yát. A prcso és hlyi özösségb dolgozó rjprcsoo gyéiségé és vlési omptciájá érdés, hogy háy szgéy, fogytéos, vgy más hátráyos hlyztb élő gyrt tud csptb itgráli. A szrvzt j- llgi műödés sgíti hátráyos hlyztű blépését? Soszor hív fl szülő, hogy m tudjá ifizti tábordíjt. Ilyor józ godolodásr és diszréciór v szüség. Nm zárhtom i gyrt táborból zért, mrt szgéy Hov tű or blőlm csrészvztő? Épp llzőlg, i jöi ll, mrt mi özösségi áltl v lhtőség itöri bból szgéységből, mib él.a csptomb például z gyi gyrm szüli mid pézüt rr ölti, hogy órházról órházr járv próbáljá mg lüzdi gyrmü súlyos btgségét. Hogy állhté od szülő lé, hogy tizötzr forit tábordíj, és h m fizti b, m lsz tábor. Mit té zzl gyrml, i itt tlált mg özösségét és fogdlom és törvéy szllméb r éli? Ez gy méy fldt. Vlób héz gy tábor öltségvtését összri, mior zzl szmbsülü, hogy szülő m tud fizti. D i modt, hogy öyű lsz z ifjúsággl fogllozi? blázs És hát v itt még mi. Tág ll értlmzi hátráyos hlyztt. Mrt bizoy hátráyos 10 vztő lpj M it godolsz rom gyr és csrészt vi- szoyáról? A cigáyság érdés is gy fotos társdlmi-strtégii pottá vált, lggyobb létszámú mztiségü, és többségü szgéységb él. Már cs zért is fotosérdés, hogy mozglom fogllozzo cigáy gyrl. V számos jó ísérlt, idő és rgi érdés, hogy midi éylms, hszos és jó lgy. Csptprcsoét tudom, micsod hjót ll ormáyozom hlyi szit. Tudom ll it, miért gd fl rr hjór. Midmlltt pdig jó pitáy ll lm: mélyítm ll mgmb tudtot, hogy társdlmi üldtésü v. Idézv plébáosomt hogyh Jézus érdőív lpjá szdt vol össz títváyit, or gy bjb lé! Nm így ttt. Mi s tgyü. tu dtd? z lpép zés Az lpépz ést hi rdti m cs M gy r Csrészszövt rész flőt ség t z ö éts vztői mu á, ml y célj r v ló flés A épzés ( l zíté po észszövtsé zó flészítő) M gy r Cs s. g 100 évs jó rpé bti tést y új t isözös ldájá rsztü l ségi ifj úság lp j ib. Si vlés r lpvtő ismr s tljsítés sté rész tvvő tl fog r d ségi rtb törtéő vlé l z i isözössr l lmssá vá li gy hly i cs ől illtv szmi lg özösség hz részcspt tö ho y ib z lp rtéő cstl ozáshoz. Am z, ozó épzést övtő ré csrészcsp sz thoz, hly i ö zösség hz í tvvő cstl oz i, vá M szi cstl o gy r Csrészszövtség igyzási törvés t sgíti Az lpozó é pz rő igzolást, l és végztévl, tlj ismrvéy t d sítésé. K pcsol t: h sz.hu vztő lpj 11

7 írt: Ngy Ems, Zöllr A csst. (1926.) zmpléi idzs itrjú Sziszy Nádorrl Nm ézfvő, szováyos mgoldáso mbr. Szrti, h hzíttt pályá ll tljsíti. Doháy és fohgym szg száll szélb. Cigáy mbr sürög csűrb, vrrjá friss doháylvlt flfl, gyors tli mg szárító. Sziszy Nádor itt ssi vgyis tár, d mg is mrolj pát. tiszújvárosi hőrőmű htlms éméyi ószrűtl lztot pöfél z égr. A háttérb gy városrészyi lótlp épülti soroz. Mögött rssü bro tmplomtoryot, özépori óvárost. Az gyori Livárost z ötvs évb építtté fl smmiből szorgos z, és jártá utcáit muásmozglmi ét hrsogó tömg. Sitt muáb, mrt h szbdság m is, d mu, jó héz, z volt. Így édsdi z mlé szűr szbott szocilist élt. Girics özség flé hldu. Ész-Mgyrország lgltibb mgyéj cs pár őhjításr v i, már Sjó is itt trg örülöttü. Err modjá zt, hogy z Ist hát mgtt. Girics törtélmi Zmplé lgdélbbi flv, és gyb mditrrá ész hogy Hmvs Bél modj. Szrit z tájo soh m szováyos dolgo törté. Hihtü i., ms Hogy rültél Giricsr? ádi A fitlo többség már régót zt lj, hogy fl ll mi Budpstr, és mjd ott lsz mi. Máso z gytmről ülföldr m. É zt lom: Adj, hogy phss. A csládom Szrcsről jött vissz gyszülő földjér. Úgy dötött édspám, hogy folyttju csládu áltl száz év mgzdtt, és z zót isbb-gyobb szütl folyó társdlomépítő muát., ms Mivl zdődött t muád? ádi A Társdlmi Mgújulás Oprtív Progrm rtéb 2008-b gy támogtási rdszrr pályáztm, fogllozttó lttm. A progrm rdti célitűzés z volt, hogy lszdt társdlmi rétgt hszosíthtó tudássl és szmá láss l. Először fűszrövéy-trmsztő szmi épzést idítottm, mjd pdig sir flbuzdulv 2010-b gy doháytrmsztő épzést idítottu l. A tfolymo sorá m cs épző és ottó lttm, hm mt özb formálódó gy csládu vztőj is. Kzdtb oly mbrt lltt visszvztm mu világáb, i or már jobb stb is lglább tíz év m dolgozt. A problémát úgy tudtm mgözlíti, hogy rgtg zoosságot tláltm háború utái jpá társdlomml. Korább már tulmáyoztm jpá gzdsági rdszrt mit Soy és Toyot vztési iráyítási és trmlési rdszrit. Ngyo so prtius és hszálhtó dolgot fdztm fl, mlyt bépítttm sját progrmomb. Fotos hgsúlyozi, hogy mior lzdtm Toyot rdszrét dptáli z é tfolymomr, or midig z zoosságor fóuszáltm és m ülöbségr., Mi volt z hszálhtó dolgo? ádi A Toyot másodi világháború utá gy gydi vztési, iráyítási és muszrvzési szözrdszrt fjlszttt i, mi z dott épcsoportr, jl stb jpáo mzti sjátosságir építtt. A vztésb llmzott szmléltr péld Tguchi-lv mly sgítségévl sirült mgfordítom muvállló muá pcsoltos tévépztit. A Tguchi módszr mgfordítj logii sorrdt. Áltláos mgfoglmzv: miőség zo mérhtő l, hogy mor z tljs vsztség, mit társdlom ooz. Ebb mgözlítésb célértétől ó midfjt ltérés vsztség, így végrdméy vsztség mértéétől függ. Itt vtődött föl z lső érdés bm, hogy miőségi trmé lőállításához dott- szmélyi itrjú fltétl? A övtző érdés pdig bből dódott, vzts hogy mily blső tuljdoságol ll rdlzi zo dolgozó, i miőségi trmé lőállításáb r részt vi? Volt további lplv, mlyt gyrészt vztésb llmztm, másrészt pdig hllgtótól övtltm mg. Például Hsi-Kiz-Gshi Gbutsu hármst. A Hsi öritiát jlt és gyb gy folymtos törvést hibá fltárásár. A Kiz folymtos fjlődés rdszr töéltsítés áltl, d blső, lli értlmb is. A Gshi Gbutsu mid folymt özvtl, éltszrű mgfigylés. Ez mj od és ézd mg lv gyb sgíttt zt, hogy mid folymtot mgfllő végzz l, és é már időb lássm, hogy mior és hogy fog félrsili dolog. Az rdméyt sgítő szözö tittéb pdig bvzttm Kb-t. E léyg z, hogy szí lpjá ülöítjü l folymtot, lépést, vgy ülöböző trmét. A Toyot gyártósoráb szís ártyá sgítségévl szrli össz z összillő ltrészt. Miutá bvzttm doháyválogtób, étszr oly gyors válogtt, mit zo doháyfűző sszoyo, i Nyírségb gyroru ót zt csiáljá. Közb rr is rájöttm hsi sgítségévl, hogy z lplv sirs llmzásához fllős, mptius, láztos, övizsgáltr éps, objtív dötő vztő ll. Olyo, i mid hlyztb fltláljá mgut, és fjlődésr éps. Tudi ll flülmldi mguo. Itt jgyzém mg, hogy csrészt ét gy szmélyiség, Bi-Pi és gróf Tli Pál is gyo sot írt és bszélt zről, oh ő m így vzté. vztő lpj 12 vztő lpj 13

8 itrjú, A résztvvő hogy fogdtá progrmot? ádi A zdt zdté z volt bj, hogy lőtt még sosm fogllozt mzőgzdsággl. El lltt mgyrázom, hogy mir ó grbly, gyáltlá, mi z. A mu fázisi részlts lmgyrázás utá z llőrzés és szóbli ismétlés gy jltőség volt., ms Háy mbrt tudtál muához juttti? ádi Huszoöt-hrmic csláddl zdtm. Ő többé-vésbé m is mgv., ms Példép lhtsz i? ádi Sjos, már z vgyo. A példmuttó vztés mcs mid jpá cég lplv, hm csrészté is. A sjos szót cs zért modtm, mrt gy fllősség és m midig vidám hlyzt. Ebb viszoyb cs z hozht fjlődést, h z gyé, szmélyiség fjlődi, z viszot blső ügy. A htvs év jpá gzdsági sir bb állt, hogy mgtrmttt zot fltétlt és láttt dolgozó, mly gy mghtározott cél mté végül világ élvoláb mlt z országot. É is flépítttm gy oly rdszrt, mlyb prifériá élő csoport fővolt is mg tudt vri. Az rdméy pézb ifjzhtő, vgyis objtív mérhtő. Bbizoyítottm, hogy cigáyo igis jó és fjlődőéps murő. Itt, hol oly vés mu, jövdlm, z cigáy mbr or is jöé dolgozi, h m tudé fizti ért. mgtölti mozglmt, m bizoyult időtálló. A zdti llsdés lábbhgyott, ötlé flbomlott, és mrdt gy pár szszét szóródv, it időét mghívt gy-gy csrész sméyr b gy ily llomml tláloztm Hgdűs Szilvsztrrl, i újszrű, friss és gyorltis vztési stílust épvislt (11.) Bü cscs.-b. Ebből tlálozásból brátság és gy hosszú gyüttműödés szülttt. A célu z volt, hogy új szít vigyü csrésztb. Változtssu mg úgy, hogy z rdti célitűzés mgmrdj, d midzt modr formáb érjü l. Egy példát hdd mlíts mg zzl pcsoltb: csrészt pézhz ó szmérms viszoy volt z gyi, mi változtti szrttü vol. Létszüség mi világb pézügyi művltség. Nm péz rossz, hm z mbr viszoy pézhz. Arr godoltu, hogy miért vzthté b pézügyi ottást csrésztb. Err lgllmsbb form társsjáté volt. V gy gyo sirs üzlti ottó társsjáté, Cshflow 101, és folyttás Cshflow 202. A társsjátéot lvittm z gyi őrshöz; oly sir volt, hogy ülö Cshflow őrsi fogllozáso lult. A játé mgtítj, mit jlt b, hitl, mir érdms flvi, mir m. Dfiiálj péz foglmát, miét ht z éltdr, hogy lht fjlődésd szöz vgy mitől és miért rombolhtj l z éltd., ms A hóp témáj z úri muri otr vidéi csrészt érdés. T hogy éld mg ülöbségt? ádi Komoly ülöbség. A csrészt so stb gy szű ör bulij, vgy lglább is zt godoljá ívülálló. Ngyo so mrv rítus v, mi igzából m láti z értlmét. Azoról szoásoról m is bszélv, mi cs gy dott társdlmi rétgből jövő fitl számár érthtő és fldolgozhtó. A mási érds jlség, z öröcsrész. Azo jócsá flőtt orb lévő fiú és láyo, i vztőét m vzti csptot szó szoros értlméb, hm lvzti jö mu utá, icsit lzuli srácol., Ht évvl zlőtt fogtto bl muáb. Trt még llsdés? ádi Kzdtb gyo rám támszodt, d mostr ilult gy ötlé, már-már cslád. Például lli érdést csiál bból, hogy i jöjjö dolgozi. Oly érzéy, hogy gyszrű m is tudom hogy és mior lsz vég. Mi lsz, h úgy dötö, bfjzm? Néh, gyszrű m modhto mt. Aor gyo mgbátám őt. Közös idolgoztu gy oly progrmot, mllyl öt év ltt ét-háromszáz mbrt lht flhúzi smmiből mib. Ezt mgfutttm gy ét hly, d midhol ivtt. É gyébét hugro-mrii dfiiálom mgm, thát m dom fl. Ez gy lliállpotot szimbolizál álu, m cioálét. Így vzzü zt, i cslszi, trmt, lot, és m dj fl., ms Ebb is flub ics csrészcspt. T Szrcs, vgyis városi öryztb őttél fl. Mit ll tudi róld, hogy mgértsü motivációdt, miért blvágtál bb héz muáb? ádi Gyroromb gyo sot voltm itt Girics gymmámál. A csrészt b ért l. Eor tttm l csrész süt éhi Ngy-Brcséyi Milós cs.cs. ötlééb. A ilcvs évb m volt ltisztulv, hogy mit is jlts csrészt, mir l szüség. A régi bidgződés pártolói mi militás ármit rt műödtti, és politizáli végr oly dolgoról, miről soáig m lhttt bszéli. Mi éháy máshogy godoltu, szrttü vol mit csiáli, m uruc dlot éli. Az élt úgy hozt, hogy moly lvsztt légióso lttü. Az ycspto szétst, mrt z trtlom, mivl or rtá vztő lpj 14 vztő lpj 15

9 írt: Huszáré Thuróczy Piros Outi csst. (426.) émésiztáborb csr t Tlá túl so lmélti yg, z lvo foglm vgy számítási fldto boyolultság mitt v, d téy: z y isoli tulmáyo m sgíti, hog So iát. ém diáo mgszrssé fjéb émi ó élttől gyo távol álló tudomáy. lójáb hétözpi éltü számos mozzt sorá tlálozu émii jlségl, cs zt trmészts vsszü. H mgértjü gy számur ismrt jlség oát; például mgértjü vízmolulá özött htó ölcsöhtáso és z gys hlmzállpoto özötti összfüggést, or mcs midpi éltb hszálhtó tudást yrü, hm átélhtjü flfdzés örömét. v A émi mgértéséhz óriási épzlőrő ll, hisz jlség mgyrázt oly világb ; molulá, tomo, ltroo szitjér vzt büt, mlyt ójáb m láthtu. Ebb világb dolgo éh tpsztlti lltmodó műöd. A émiá ó fogllozás mgfllő oly omptciát fjlszt, mlyr mid godolodó mbr szüség v. Fjlszti épzlőrőt, z bsztrciós észségt és zzl párhuzmos logius godolodást. Egy számur hz lépzlhtő világról szrztt tudásut ll összpcsoli z érzélhtő (láthtó, hllhtó, szgolhtó stb.) jlségl. A csrésztudás so poto szrvs 16 vztő lpj részét épzi trmészttudomáyo, mégis soszor mélttlul háttérb szorul. Tlá vés vztő godol rr, hogy csrésztábor ifjztt llms lht émii tudás szit észrvétl átdásár, és émiá pcsoltos ttitűd jvításár. Főlg trmésztb is flfdzhtő jlség vizsgált és mgyrázt rülht itt lőtérb. D h tűzrásr vgy főzésr, mit csrész áltl táborb gyr végztt tvéységr godolu, or is b ll látu; émii tudás ott lsldi midhol. Nm trtám rossz, h próbrdszr részét épzé éháy ób fotos és érds, csrésztudáshoz öthtő ppszi trmészttudomáyos ismrt. Miimális biológii és földrjzi tudást ugy trtlmz próbrdszr, d szritm mtmti, fizi és émi is ugyúgy hlyt érdml b (trmészts másmily mgözlítésb, mit z isoláb). Egy csrészvztő rádásul hszot is húzht émiából még or is, h mgától távol álló tudomáy titi. Néháy gyszrűbb émii jlség lőidézésévl például mgár vohtj figylmt, és lyűgözhti csrészit. Egy-gy ísérlt például gyo jól fldobht gy tábortüzt, vgy gy msrdőt. A VL hsábji oly ísérltt mutto b, mly csrésztáborb öy lvégzhtő, csrésztudáshoz öthtő, és gyr tivitásá lpul. Mgósításut lgiább gy pözbi progrmb billsztv jálom. Az lső ísérlt vízzl pcsoltos. A övtző számb pdig tüzt vizsgálju mg. i t l lü f íz v fszültség A víz flülti fszültség gy oly foglom, mit héz mgérti, pdig víz tuljdosági pcsá irülhttl. Ezért érdms oly ísérltl szmléltti, mly érthtővé tszi foglom jltését. Időtrtm : 60 prc Szüségs szözö: 2 db pohár, fogpiszáló vgy is glly, műyg déy (csptoét 1 db) Szüségs ygo: cto (öröml-lmosó), víz, mosogtószr, hitőpor vgy őrölt fűszr, lufóli H lyszí : bárhol Korosztály: midi Szüségs vztő szám: 1 fő Gyr idális létszám: 3-4 fős csoportoból bármyi módszr lírás: A ísérlt ét gy részből áll. Az ljé özös vizsgálju ülöböző oldószr flülti fszültségét, mit flülti fszültségt csötő téyzőt. A ísérlt másodi fléb pdig diáo ll szrztt tpsztlto lpjá gy gyorlti problémát mgoldiu. 1. rész: Állítsu gymás mllé ét pohrt. Az gyib töltsü vizt, másib ctot. Midét folydé flszíér hlyzzü pgét (vgy vrrótűt). Azt tpsztlju, hogy víz flülti fszültség ftrtj pgét/tűt folydé flszíé, míg bármyir ügysdü, vztő lpj 17

10 írt: Ngy Ems izomyér gsztrovás és turbócsmg Rcpt ifjztt szélsőségs ö, rülméyr és gy igéybvétlhz Sziszy Nádi oyhájából. 1. mroyi turbó Az lplv él is étél m mit, hm miért. Ajálom gy mttljsítméy, vgy imrítő mu utá, modju forró yári po, mior ics idő, vgy lhtőség többt, jobbt, és lssbb i. z cto stéb lsüllyd pohár ljár. Ezzl szmléltttü víz gy flülti fszültségét. Ezutá trtsu mg vízzl tli pohrt, z ctot pdig töltsü vissz z üvgéb. Hlyzzü víz flszíér ét fogpiszálót (vgy ét is gllyt) gymássl párhuzmos. A ttő özött éritsü mg víz flültét gy hrmdi fogpiszáló (vgy gllyl), mi végét folyéoy mosogtószrb, vgy szppb mártottu. Azt tpsztlju, hogy flülti fszültség csöés mitt fogpiszáló ltávolod gymástól. A fogpiszálót ivév szórju víz flültér mily fiom port (bors, hitőpor stb.), mjd éritsü mg vízflszí özpét z lőbb is hszált mosogtószrs fogpiszáló. Itt is hsoló tpsztlti lsz, mit z lőző stb; vgyis por szétszld víz flszíé. Ezl ísérltl flülti fszültség csötésé htását tudtu jól szmléltti. 2. rész: Ez utá osszu gyrt 3-4 fős csptor. Mid cspt ugyzt fldtot pj: Trvzz gy is hjót lufóliából, mit 18 vztő lpj víz flülti fszültségéről szrztt tudást flhszálv lht hjti! Vgyis lufóliából i ll lítiu gy oly hjótstt, mit zutá víz flülti fszültségé csötés yomá (vgyis gy mosogtószrs pálciá) hjti lht. Érdms mgszbi gy időorlátot, mi ltt fldt lvégzdő, zutá pdig lht trti gy rövid vrsyt, mlyi cspt tudt lg jobb ostruciót itláli, vgyis i hjój tud lggyorsbb hldi. A szrtárblog gyi vidój zt fldtot dmostrálj, h v lhtőség vidó lvtítésér ár mg is lht ézi. Mg jgyzés: ísérltl pcsoltos bővbb mgyrázt itt tlálhtó: Rózshgyi Márt, Wjd Judit: Látváyos émii ísérlt; Mozi Ottási Stúdió, Szgd, 1999, o. (Folydéo flülti fszültség és A flülti fszültség csötés c. ísérlt lpjá) A myiség midiél or, mor gy ölé mért. Kísérltim lpjá lmodhtom, hogy yi bőv lég, és tst cs yi rgiát fordít mjd z mésztésr, myi lgszüségsbb. Nm lsz z étzés mgtrhlő, m ll lálli, thát mt özb is mht dolog. D térjü léygr: vré Az lpompos midig mily pofátlul olcsó húsozrv. A jó hír ü bb z stb z, mi z átlgfogysztó rossz hír. Vgyis, hogy ics b hús, cs szój. Ez zért jó ü, mrt szójfhérj jobb mobilizálhtó rőforrás szrvztü. Gyorsbb hszosíthtó, és hússl lltétb m mgtrhlő. Ehhz jö szárított bácsipsz, mit széhidrát, és mily szlt gyümölcs (szilv, brc), plusz gy pár szm dió, vgy mdul. A vré fl-fl, vgy 1/3- lgy ozrv, 2/3- csipsz, hhz dju z szlt gyümölcsöt és mgot. Óriási rgiát d, hótzihr! 2. izomyér Hozzáó: 1 szárz yér, gészb 2-3 grzd (vgy ár gy gész fj) fohgym prdicsom gészb, rumpli issé főv, vgy hgym tűzö futttv, vgy szlo, szité issé lágolv émi zsír émi víz lufóli (miimum yi, hogy yrt lulról fdj, d lg jobb z, h tljs b tudju boríti.) A yrt ívülről mgvizzzü: vizs ézzl fiom mgmsszírozzu, yir, hogy ülső szárz héj fllzuljo. (Nm ráötjü, m vízb tocsogttju!) Azutá hsát hossziráyb flvág ju úgy, hogy visszzárhtó lgy! Mjd fiom ivszü gy vst blső részből. Nm szbd többt ivi, mit myit bltszü! Ezt övtő fiomr tört fohgymát, és többi töltlét ttszés szrit bltömjü. Lht gyfél dlél is tölti, vgy cs fohgymá tölti, úgy is szméltl. Ezutá bzárju z lját, mgjü zsírrl, lufóliáb csomgolju. Nm szbd rátri, mrt időét lvgőztti ll! Mht tábortűzb, d úgy rju, hogy öy hozzáférjü. A tűz itzitásától függő b. gy ór ltt észül l. Erről úgy győződhtü mg, h éshggyl szurálv ropogó, és émilg puh lsz yér, illtv fohgym rős illtozi blől. Jó étvágyt! vztő lpj 19

11 írt: Zöllr A csst. (1926.) luló t! u g m i t t u Mg ll mi Progrm mucsoport bmuttoz Törvésü, hogy özlbb rüljü mozglmi tgohoz, z igéyt flmérv miél több progrmot ósítsu mg gyüttműödésb Progrm mucsoport fldtör három lábo áll: szrvzzü özpoti csrészprogrmot (ily például Csrészlub vgy Btlhmi Bélág), TÁMOP progrmo blüli sméyt, és új törvésü, hogy csrész murőt tudju bpcsoli cég forprofit tvéységéb. Szű vév hárm vgyu progrmirodáb, tt pdig z Erzsébt-táborrl foglloz. Jllg gyi lgfotosbb fldtu és célu zt látju, hogy csptszitű sméyt bvoju TÁMOP progrmb. Olyá szrté líti rdszrt, hogy miél jobb i tudju szolgáli zt z sméyt. Nhézségt ooz, hogy z uiós pályázti rdszr sol bürortiusbb, mit mit z öéts mgszohtt, ugyor most lhtőségü v oly mrddó szöztárt és rdzvéytípust bvzti, mit ésőbb cspto is hszálht. A mási törvésü, hogy özlbb rüljü mozglmi tgohoz, z igéyt flmérv miél több progrmot ósítsu mg gyüttműödésb. Egy-gy gyobb csrészrdzvéy midig úgy műödi, hogy főszrvző z ismrősit próbálj mg bvoi. Úgy látju, hogy z irod flé is iább cs zo yit, i 20 vztő lpj szmélys ismr mit. Ez szrté változtti! E érdéb hirdttü mg mrég gy tlálozót, hová több mit száz csrészvztőt hívtu öttl özös ötltgyűjtésr, bszélgtésr. Szrté flméri, hogy mir l szüség, hogy tudá jobb sgíti, és szrté, h mozglmi tgo lhtőségü l miél jobb mgismri projtt. Eddig és zutá is szívs fogdu midit, ár érdéssl, ár ötltl fordul hozzá. Volt, i jltzt, hogy m tudá- ifizti rjportyájut. Ez trmészts m így műödi, ám h például zt modj gy cspt, hogy lm portyázi gy tlpülésr, hol ics csrészt, és ott csiál gy progrmot, mi épszrűsíti csrésztt, zzl mgszólít ötv mbrt, zzl már tudu mit zdi. Várju csptotól, hogy jltzz ötltl, és özös itlálju, hogy miét tudju támogti. Épp zo dolgozu, hogy éltr hívju gy öéts ösztöző projtt. E révé rült őrsi sátrt yrht, h öétst üld progrmji lboyolításához. Ez m pusztá z MCSSZ rdzvéyi, hm mozgloméi is, zért ll, hogy zt cspto is mgué érzzé. Oly trültt, régiót célzu mg progrmol, mly toborzás szmpotjából fotos. Krssü zot flültt, hol tlálozi tudu csptol, és vizsgálju, mily módo tudá ösztöözi z öétst. Az isolál gyzttv igzolást tudu di z öéts muáról, mit diáo ésőbb bszámítht z érttségijüb. Szrté, h cspto látá, zért vgyu, hogy sgítsü, sőt, jó l, h i is hszálá mit. Az fldtu, muidőb zzl fogllozu, hogy profi háttrt biztosítsu, sgítsü ommuiációt, hlyszíszrzést és így tovább. So A Progrmirod mutársi: Bcz Dávid csst. (25.), Bllá Hdvig csst. (25.), Fülöp Mlitt, Fábry Nór (25.) és Pti Zsolt jó élméyü volt csptol ó gyüttműödés pcsá. Jó péld rr tljsítméytúr, mi idé özös szrvzésb, özös muá ósult mg. Fotos lszögzi, hogy m végtl péz fltt rdlzü, m láíráso utá pju pézt, hm tljsítés lpjá. Soszor gyo szű rt özött ll mgósítu gygy progrmot, d rr midig törszü, hogy részvétl igys lgy. Most épp MÁV- gyzttü, hogy vidéi dvzméys utzhss fővárosi csrészpr. Igyszü miél több csrészözli cégt mgrsi, záltl gyfjt forpofit tvéységt is llátht progrmirod. Álláslhtőségt szrté biztosíti gytmistá, főisoláso, hol csrésztudásut mtoztthtjá. Először szrté flméri zot tudásot és épsségt, mib csrész ülöös jó, mjd zt flhszálv részmuát biztosíti csrész oly cégél, hol bráti rt özött lht mgmutti csrészértét. Fotos, hogy z m összvrdő z öétsséggl! Ez gy tljs más vol: z mulhtőség trmtés csrész fitlo csrész érté bvoásá. A csrész v gyfjt vglizációs üldtésü is: fotos, hogy miél több gyr mgismrhss mozglmt, és zért mrdjo i blől, mrt soh m is tlálozott vl. Mi ll hhoz, hogy gy isgyr mő érzz, hogy ő csrész? Hogy miél több brátj is z lgy! Ehhz pdig mg ll mutti mgut! vztő lpj 21

12 írt: Huszár Adrás Márto, csst. (217.) luló tulmáyúto b á i r d Fl Gilwll-cspt Március ljé José,, zo blül prcsoá Blgiumb ulmáyútr is Fldriáb utztu t projt TÁMOP / rtéb. tzásu célj gy vádor orosztályú épzés mglátogtás és tpsztltgyűjtés volt. Előzts ocpció szrit, mly lpvtő gy holld ylvű holpbjgyzésr támszodott, zt godoltu, hogy oly vádor orosztályú motivációs progrmot fogu láti, mly sgíti orosztály csrészit további csrészmuáb. u Villámlátogtásur utó idultu, így z utzás tizégy óráb tlt. Kocásr ültü füt és már viccből is ifogytu, mior mgérztü D Pitéb, Gt mlltti is tlpülésr. A hlyi csrészpr flmd csrész tuljdoáb v, jól flszrlt, igéys hly. Estér értü od, épp Elfátcsotprttl játszott brátságos mérőzést blg futbll válogtott. Ez lhtőségt dott gy is osztlgiázásr (ét VB züstérm, Pusás, 6:3, stb.), és özb vztől, istrutorol is mgismrdtü. A fiú vztő jltős rész mccst övtt figylmml, láyo viszot lázs észülődt z sti bulir. Elsőr látszott, hogy itt m vádor orosztályról v szó, hm mi trmiológiá szrit iább ószáról, d érdésir cs ésőbb ptu válszt. Vdéglátóil z st folymá omolybb szmcsrét folytttu. Előzőlg lüldtü i érdésit, így flészülhtt válszol. 22 vztő lpj A Flmd Csrészszövtség (Scouts Gids Vldr - SGV) 2006-ig véb is tolius szövtség volt. Aor törtét gy váltás, mior szövtség véből is ivtté tolius szót. Kérdztü őt, hogy miét zjlott z folymt, és mi volt z o-oozti összfüggés, d vdéglátói túl fitlo volt or még, hogy bb folymtb tvéy részt vtt vol. Viszot érds módó spiritulitásr ó igéy mgmrdt szrvztüb, cs m oly rt özt, mit gy dlrált gyházi ötődésű szrvztél. E rgszodás gy érds példájá tláloztu st: midi összgyűlt gy is trmb, hol mtrco volt földö és éylms ülőhly fl mlltt. Lpcsoltá villyt és sötétb ét résztvvő próbált pot összgzi. Nm im volt, d mégis mi rflxió fél. Az sméy sorá résztvvő próbált rdt trti sötétb, mi m volt öyű fldt, d z istrutoro m szólt özb. Elmodásu szrit z tljs tudtos, hisz jl progrmb ldő vztőt észít fl, és ily módo is szottjá őt szituációhoz. Ngyo rooszvs godolt és csldv tulás jó példáj. Másp lhtőségü volt épzési progrmb is btiti. Mgtudtu, hogy Blgiumb ics igzá flőtt csrészt. 18 évs ort övtő z mbr vgy vztő lsz csrésztb, vgy bbhgy j csrész muát. A JINTRO vztői flészítő progrm ( ji orosztály v, z itro, zz bvztés ös szvoás, thát gy szójáté) gyfjt sgédőrsvztői épzés flltthtő mg. Nm tárgyi tudást próbál átdi résztvvő, hm főépp módszrt és öismrtt próbál züb di épzés végér. Ngy mglptésür szolgált, hogy lsszius értlmb vév ics tmtiáj épzés. Az istrutoro omoly flészítés vsz részt, és gy gyo sooldlú éziöyvü v, mly gyo jó módszrti háttértár bizoyult. A épzés tmtiáj résztvvő igéyihz igzodi. Az istrutoro (csoportoét tt v, gy tpsztlt és gy új épző) stéét mgbszéli csoportju igéyét, és mgfllő állítjá össz máspi progrmot. Az gyi csoportb úgy láttá z istrutoro, hogy ommuiáció mgy hz, és v gy is lisdés, mi mitt z gyüttműödés is hézs. Ezért oly fldtol észült, mly z zlését sgíti. Látogtást tttü Atwrpb szövtségü özpotjáb, hol zt ráztu szövtség löévl, és mgéztü z ott folyó muát. Több holld ylvű promóciós ygot is hoztu, mly gyo mgttsztt. Tlá most futó mpáy lgllméysbb: phtsz gy vgy ár több plátot is Itt gy csrész li flirttl. H zt irgsztod z jtódr vgy z blodr, máris dott gy gyo jó ommuiációs flült. É is irtm már gyt ottho, cs fél, m érti si: Hir lft scout. Ngyo so tpsztlttl, ötlttl tértü hz. So oly htás ért mit, mlyt hszosíthtu. Az itthoi vztőépzésb lgiább gy, flmdhoz hsoló iépzői éziöyv dptálhtó. A Gilwll cspt fldt több özt gy ily éziöyv létrhozás is. vztő lpj 23

13 írt: Solymosi Blázs cst. (205.) tpsztlt á t u t jogi érdés mgszrvamior gy-gy tábort ját szbályzzü, tájéozódu s g, lég lpos tib mi lju m b tudásu és részlts, és lg job to mgósíszrit járu l fld hllv flmtásáb. Egy-gy stről, d igzából rül bü érdés z igzi flvésszr szmbsülü tzméyl. lősséggl és jogi öv gy szép őszi po flhívott gy csrészsgédtiszt. Elmodt, hogy yári tyázásor iscsrészl özös túrá ljutott gy rdi vsút végállomásár, hol gy lzárt vvágáyo állt gy hjtáy. Ezt hlyb lévő vsuts gdélyévl és jllétéb birtob vtté, és gyot móázt vl és rjt. A mó végét gy szrcsétl sés jlttt, hol z gyi cs- láb tört. Mgijdt vztő, és mtőt hívott hozzá, i lg jobb tudásu szrit özldési blstét öyvlté hlyztt, és örömér ihívtá rdőrségt is. Bár szülőtől még írást is pt, hogy smmifél fllősségi érdésb m ívá vztővl szmb ljárásb részt vi, rdőrség m thttt mást, mit ljárást idított, mi rdméyét tábor vztőj godtlságból lövttt, 24 vztő lpj özldésb bövtző vszélyzttés oá gyúsítottá ltt. Trmészts vlő célztú bszélgtés utá tljs pcsolti hálól sgítségér sittü. Így gy mdiációs folymt végztévl gy szóbli figylmzttéssl túl voltu z ügyö. A csrészsgédtisztt zért (is) érittt midz mély, mrt h m lsz z rölcsi bizoyítváy tljs tiszt, or soh m érhti l dotori fooztot tudomáyb. Az Úr hál z NNT2013-b m törtét oly st, mi jogi útr trlődött vol. Esély, lhtőség számos! Ig, volt occás utó özött, volt ésdlms fiztés, volt lvsztt vgy lvrdtt tárgy, volt m ijlölt hly doháyzás, volt még számos isbb st Ez özül bármlyit is tábor gyságához vgy rtihz tudju öti? Azt godolom, m. Ez bármlyi táborb mgtörtéht. A jogi mucsoport számos gyo fotos és lddig vésbé tárgylt dötést hozott. Soszor zt érzhtt gy ülsős, hogy muát mgdályozdó trtju őt f, mrt miorr végr mglottu zt táblát, mib z dtot gyűjtjü, idrült, hogy hhoz, hogy dtot yilvátrtsu, m lég gy-gy blépési yiltozt. Kifjztt éys érdés m flzti, lási hovtrtozás yilvátrtás, btgségről szóló dto zlés, stb. Ehhz hsoló z öéts lszrződttés sm volt lgöybb fldt. Mrt ddig is öétsét dolgoztu, d m szrződtü. Pdig soiráyú és fotos szrp és üzt is v! Mg lltt tláli mgfllő formát, és b is lltt jlti z öétsit. Ez rész z üzthz is ötődi: igis v m Mgyrországo hly másoért válllt muá, z öétsség. Midz zt jlti, hogy Bi-Pi áltl rá bízott jobb világ létrjöttéért zzl is tttü! Mid szrződésüt, mgállpodásut jogi mucsoport ézt át, hogy smmi oly lgy b, mi vszélyztti özös muát. Hisz öy futhtu bl gy durv, d jól ldugott, pró btűs részb, gy lrjttt ötbérzésb, stb. Ő érti ylvét és látjá z potos mgósulását. A jogi mucsoporthoz rült zo z ügy is, mly z lépzlt óság, törvéyi ötlm és sját szbályzti háromszögéb járttá mg érdést. Volt, hogy z rsztül butu újbb és újbb tiór, mly z gész csrésztüt ériti (pl. vztő fllősségbiztosítás). Egy szó, mit száz, jogi mucsoporttl ó özös mu biztoságot, prészségt és yugodt muvégzésr dott lhtőségt. Midz utá özös muá rdméy, hogy z összgyűjtött jogi csptu m z MCsSz vztésé flérésér továbbr is gyütt dolgozi, és tszi dolgát csrésztü öréb flllhtő jogi érdés (Alpszbálytól szrződésötésig) tisztázás és biztoság érdéb. Llsítő z folymtosság, mior gy mucsoport fldt bfjzés utá is gyütt mrd, és özös ügyüért tsz. Midit cs bátoríto, hogy ézz utá, csrésztb btöltött szrpét, muáját miét bfolyásolj törvéy és törvéyi változás, és mit tud ti mg és csládj, özösség biztoságáért. Amyib hol sgítségr v szüség, bátr rssét özpotot, hogy csrésztörvéy szrit járhssu l! vztő lpj 25

14 írt: Joós Ági csst. (304.) mtőlád, mtőlád H csrész flté gy örérdést, hogy szritü mi rüljö gy jól flszrlt mtőládáb, or biztos l öztü, i gy hz összszd yolc-tíz dolgot, d l oly is, i mg sm áll gyv-ötvél. Az, hogy mi számít jól flszrlt, függ z gyétől, hlyzttől és cspttól is. z őrsi mtőlád foglm jól ismrt próbrdszriből, d vjo v értlm bftti cspto őrsöét gy ily is csomgb? A csldv tulás lvé z fll mg, hogy csrészi cs lméltb tuljá mg mtőlád trtlmát és z lmi lsősgélyyújtást, hm gyorltb is tudjá llmzi zt. Tudj mgu összválogti szüségs szözöt, tudjá, hogy mit, mir hszálu, és lgfotosbb, hogy mrjé hszáli őt. Oly mbrt szrté vli, i ész áll sgíti táborb mgsérült csrésztstvérüö is, d z utcá fvő idg is. Ai m cs bámészodóét álljá örb sérültt, hm tudjá, mit ll tiü és mg is tszi zt. Thát titsü vlési szözét z őrsi mtőládár, mly sgítségévl csrészi már is orutól zdv züb dju z szözt, mllyl tlá zdtb cs vízhólygot, szálát, ullcscsípést lát l, d ésőbb zt mgbiztosságot mtoztti tudj. Soszor gy özps mértű cspt cs gy gyobb mtőládá rdlzi, mi mid progrmr, táborb líséri őt, és tábori orvos, vgy mgbízott gészségügyi vztő fldt, hogy lláss btgt, sérültt. Ily stb m hogy csrész, d még vztő sm rül oly hlyztb, hogy sérülést mgu lássá l. Az őrsi mtőlád célj z l, hogy sátorb, örltb, portyá, túrá, z őrsgyűlés csrész sját zűlg láthssá l isbb sérülést. Az összállításáál figyljü rr, hogy lgygyoribb sérülésél szüségs szözö rdlzésr állj, d ftssü bl túl gy összgt, mi mitt z mbr félté, vgy sjálá gyrtől. Érdms gyszri llomml pézt áldozi gy prtius tásár, vgy ládár, és m fogyó szözör, pl. ullcscsipszr. Itől lád évt pár zr forit ráfordítássl z őrs számár öydé fltölthtő ötszrl, gyógyszrl. Az őrsi és tábori mtőlád stéb is figyljü od rr, hogy oly szözöb, vgy gyógyszrb ftssü pézt, mly hszáltá icsi ószíűség, például öhögéscsillpító vgy z orrcspp. Ez szüség sté zol bszrzhtő, viszot hmr mgromolht, vgy gy idő utá ljár élül, hogy hszálá őt. N vgyü hsoló célr hszálhtó ötszrből, gyógyszrből több félét, ivév, h ülöös ido v. Lgyü tisztáb öryztüb lőforduló gyógyszrérzéy mbrl. Érdms mtőládáb gy fljgyzést hlyzi, mly mid ily jllgű iformáció rögzítv v. A gyr hszált fájdlomcsillpító (Ruboph, Srido, Nocitr) prctmol htóygár több is érzéy lht. Az ő számur álljo rdlzésr más htóygú gyógyszr is. N fljtsü l gy is módszrt szrtár Az ddigi lpjá öyű bláti, hogy biztos tudás cs gyorlti úto szrzhtő mg. Az lsősgélyyújtást lg jobb szituációs játéol lht lsjátíti, gyoroli. A mtőládát pdig ézzét át, töltsét fl z őrs tg ji özös, gyorláshoz KIM játé rgtg változt áll rdlzésr. A műsb llátásához viszot friss fltöltött mtőládát hszáljáto, hm z időét összgyűlő ljárt ötszrből, ürs gyógyszrs dobozoból észítst z gész cspt számár hszálhtó gyorló mtőládát! őrsi mtőlád jálott trtlm: stril vágott gézlp stril gyorsötöző póly fásli rgtpsz luoplszt btdi fistil gél ullcscsipsz (ullcsfüzt + cllux) ézfrtőtlítő gél, vgy dő gyógyszr: fájdlomcsillpító, szétbltt, lcium mpull, vgy pzsgőtbltt igészítő: olló, hőtrtó fóli, gumisztyű, síp, írószr rdszrs llőrizi ötszr, gyógyszr ljárti dátumát. A ljárt ötszr már m stril, ljárt gyógyszr pdig ics htás, illtv áros is lht! Gyógyszrt cs or tgyü őrsi mtőládáb, h m áll f vszély, hogy gyr mgutól bszdi. +1 tipp Vzsst őrsi ullcsfüztt! A iszdtt ullcsot cllux-szl rgsszáto b füztb és írjáto mllé, hogy iből, tsté mly potjáról és potos mior távolítottáto l. A iszdtt ullcso utólg mgvizsgálhtó Lym-ór gyú sté, rádásét pdig évt ioszthtó lggyobb, illtv lgtöbb ullcsért járó díj. 26 vztő lpj vztő lpj 27

15 írt: Kriszbchr Grgő csst. (217.) o s á z m l l. I I vztő Folyttv múlt hvi ciüt, bb hópb is igyztü miél több i, oly llmzást csoorb gyűjt ét. élt tő vz mi mgöyíthti bloggr Sgítségévl pillto ltt létr hozhtu sját vgy ár csptblogot is. A iézt öy változtthtó, és szmélyr szbhtó. Az gys bjgyzést címél is lláthtju dvü szrit vgy fotosság szrit. A bjgyzés oostlforól vgy táblgépről is mgírhtó és fltölthtő, lüldhtő. Rm igészítőj lht csptu fcboooldlá. pics Ez z llmzás láthtóságot biztosítj. 15 GBos tárhlyér rgtg féyépt flölthtü ár lbumét is, mlyt mg is oszthtu googlgroups Rgtg fució rdlző lvlzőlist. So bállítás özül válszthtu, i és hogy pj mg z üztt. Bállíthtju, hogy mid lvlüt or pju mg, mior lüldté, vgy cs p végé összsítv, d ár oly lhtőségü is v, hogy m pu értsítést z dott lvélről/lvlről, hm cs z oli flült titjü mg zot. Ez hszos lht zo csptprcsoo, rjprcsoo, i létrhozzá listát vztő számár, d m rjá pi szit yomo övti z ott zjló bszélgtést, szüség sté viszot rb tudjá zot trti. Plusz pot, hogy tuljdoosi jogosultságot át lht di, így folymtos műödtthtő list. oc őrs jgyztlés i mstr A t és z llmzásboltob is rgtg jgyztlésr llms progrmot tlálu. Ez progrmo gyo hszos lht gygy mgbszélés llmá, főlg zo, i túl so dolgot ll fjb trtiu. Viszot h v lhtőségü, cs oli tárolju szüségs/fotos dolgit, mrt tlfou lmrülht, míg ppír lpú jgyztfüztü vésbé. A pözb bvilló godoltit bármior fljgyzhtjü tlfoub, p végé zo érdms zt füztüb/ptárub átíri. googlp Ez z ppliáció lgiább gyors és rövid jgyzthz hszálhtó. Készíthtü folymtos jgyztt vgy listát, mlyt öy mgoszthtu, mit mlézttőt is bállíthtu hozzáju. Hátráy, hogy cs z Adroid oprációs rdszr érhtő l, illtv cs Chrom bögészőhöz dhtó hozzá bővítméyét. vrot ismrősil. Ezt ár b is ágyzhtju holpur vgy mgoszthtju őt slidshowét. Hszálhtju GooglBloggr igészítőjét is. 30 vztő lpj Egy jó fjlttbb és össztttbb llmzás rgtg lhtőséggl. Ngy lőy GooglKp-hz épst, hogy szit bármily flült lht hszáli. Külöböző típusú jgyztt (írott, hg lpú, féyéps) hozhtu létr, mit z áltlu létrhozott csoportosítás szrit (csrész, szmélys, ölt stb.) rdzhtü. Itt is bállíthtu mlézttőt. Fotos és hszos tuljdoság Post-it fotózó fució, mly utomtius flismri jgyztit, mjd Post-it-hz hsoló ivág j z dott szövgrészltt, így trtv mguál írásos jgyztit. Kézírás fució is tlálhtó z llmzásb, így h tá figylmü ld, éritőépryő vgy digitlizáló tábl sgítségévl szép díszíttt jgyztt is észíthtü. sticyots Ez lgorlátozottbb ppliáció z összs özül. Ebb z llmzásb ics sziroizálási lhtőség, és cs Widows 7 vgy 8 oprációs rdszr érhtő l. A Widows idulásá utomtius idul, és rögtö mg jli épryő, így öy mlézttht mit z tuális tdőir. A ot -o épryő lfogllt mértét mi állíthtju b és zo háttérszíét is változtti tudju hgultutól vgy fotosságtól függő. colorot Szité gy Adroid-os llmzás, társihoz hsoló épsségl flszrlzv. Ami gy is pluszt d, hogy z gys fljgyzést flrgszthtju zdőépryőr, így folymtos szm lőtt lht. vztő lpj 31

16 z Országos i r í h g é s ö El vízicsrész szági épzés Idé vízicsrész ormáyos épzést (16 év fltt) és vízicsrész vztőépzést (18 év fltt) hirdt. Részlt ormáyos épzőről itt: hu/2014/02/ormyospzo-2014.html, vízi vztőépzőről itt: hu/2014/02/ujr-lsz-vv.html Ez épzés sjos m mid évb rül mgszrvzésr, zért érdms mgrgdi z llmt! Bármily érdéssl rssét bátr Ltosé Schul Irigót ), vgy Wr Árot ). csrész szálláshly ülföldi csrész Az utóbbi időb gyr épszrűbb célpot ltt Mgyrország ülföldi csrész öréb. Ahhoz, hogy miél jobb tudju sgíti hozzá látogtó, itt táborozi és mgyr csrészl tlálozi vágyó ülföldi csrésztsót, fotos l tudi, hogy mlyi cspt mily lhtőségi v szállást biztosíti, és mily fltétll. A hlyi cspto is sot profitálht bből, mrt úgy tud ülföldi csrészl tlálozi, pcsoltot építi, hogy m is ll ülföldr utziu. Később pdig z így ilult pcsolto is hszos lht. Szrté összgyűjti rdlzésr álló szálláshlyt, hhz érjü sgítségtt. 32 vztő lpj Válszot címr várju. Szób jöht csptottho, csrészpr, plébáiá lévő és gyéb özösségi hlyiség, mi llms ily célr. A fő prmétr, mit midépp djto mg: ár (fő/éj), férőhly szám, flszrltség (víz, villy, fűtés, oyh, fürdőszob v-), mgözlítés módj; és gy golul bszélő ottszmély lérhtőség. lpszbály ismét Az lmúlt htb többször is iformációt csréltü Virág Adrás csst. (543.), Viri áltl zdméyztt Alpszbály-trvztről, mi gy más ocpció mté épzli l Mgyr Csrészszövtség műödését. Az lpszbályhoz pcsolódó párbszédhz szrté flültt biztosíti, mly sgíti z átláthtóságot és támogtj, hogy z országos üldött özgyűlés mglpozott dötés tudjo szülti. Midz érdéb flvtéssl pcsoltos mglátásit holpo lérhtővé tsszü, mi mgáb fogllj jllgi és jvsolt szbályztot, mit témá pcsoltos szmi cit és lmzést. Az lpszbály-trvztről észült lőzts htástulmáyt is z oldlo olvshtjáto. csrész misé és protstás isttisztlt éthtt budpst Március 5-é, gyböjt zdté sztmisér hívt z Országos Elöség csrészt. A szrtrtásr so ljött, és észíttté fl özös llüt húsvéti fltámdásr. Az Országos Elöség jvsltár éthtt lsz hír llmu gyütt imádozi Párbszéd Házáb. Ktolius sztmisé és protstás isttisztlt flváltv lsz, zob szrtrtásor flzti hovtrtozástól függtlül szrtttl váru és hívu midit! A övtző llom, mior gyütt imádozhtu, április 2-á, 18 óror lsz. lzárult v flmérés! március 3-á éjfélor lzártu VK flmérést. A érdőívüt 510- töltöttét i, mi gyszrű ráy! Az tív vztő 28,9%- rült b flmérésb, biztosítv rprzttivitását. Ez z rdméy mssz flülmúlt vározásit, titttl rr is, hogy érdőív ób hosszú volt! Ez is muttj, mily fotos vztő VK. Köszöjü muátot! Az rdméyt VL oldli is özöljü. vztő-flészítés módszrti mgújítás A vztőépzés és vztő-flészítés mgújításá érdéb öétst rsü, i szívs részt vé fjlsztőrdszr idolgozásáb és övtző évb progrm mgósításáb. A vztő-flészítés módszrti mgújítás TÁMOP / Kisözösségi ifjúság vlés támogtás progrm rtéb július 30-ig trt. Az lső időszb iválsztott öéts flészítés és progrm ilítás zjli. A másodi szszb mtorálás mlltt próbépzést trtu. Elváráso jltző flé: Lglább sgédtiszti épsítés Kiépzői tpsztlt 25 év fltti éltor Nyitott godolodás Elötlzttség iépző-fjlsztés ilításár Elötlzttség 3-5 évt ltölti iépző fjlsztésévl Amyib ismrsz oly csrészt, i szritd llms l iépző épzésér, és szívs jálád, érü, üldd l vét és z lérhtőségét z lábbi mil címr: Az jáláso bérzésé htáridj március 30. országos csrészp Április 26-á, 9 órától mid csrészt szrtttl váru z Országos Csrészpr, Budpst. A özpoti hlyszí Városligt, hol számos progrm özül lht válszti. Lsz mászófl, ugrálóvár, Euro Bug, játszóház. Itt rül mgrdzésr Krácsoy Sádor Rgös Np is. Ez flül városb rgtg hlyszí várju progrmol z őrsöt. N fljtsét, hogy z lőzts rgisztrációhoz ötött! Külö állomásoo bmuttoz szág is. Több múzum álldó iállítás igys vgy miimális összgért látogthtó csrészpo. Elvihtd őrsödt Prlmtb, z Álltrtb, Trror házáb, z Iprművészti Múzumb, Közldési Múzumb vgy Szépművészti Múzumb. Est gyobbt (16+) gy ülölgs városézéssl, mjd gy frgtgs zártörű buli várju. Ötltitt, érdésitt címr várju! vztő lpj 33

17 írt: Ngy Ems löségi válsztáso b u l t i l m égy évről lt ú lm z g é s ö l s z országo tségt, másodi 2006 ót vzti szöv olgáltu idj ltt cilus végé trt. Sz észt törtété léptt át mgyr csr új jálulás ót m másodi száz évéb. Az mozglom, mit pott or ldültt rópi uiós támogty, mior sirült u l pottyt! Budy táshoz juti. Nm z égbő tr) és Solymosi BBrbás, H Pétr (Pá sz z utóbbi éháy lázs (Blu) mlészi vis jövőr ézv. évr, és vázolj trvit Amior égy év újrválsztott btt, mit tr- v is rről oszzus, d még l sm zdtü muát, cs bszélü ról. Vgyis rtt mgformáltu, most zdődi z igzi mu. pátr 2007 és 2010 özött ljutottu odáig, hogy szrvzti ultúráb z ddigi széttrtás hlytt létrjött z gyüttműödés, épült bizlmi tő. A 2011-s lhtőséggl épp zért tudtu éli. Azzl gy jából midi gytérttt, hogy lgy Csrészszövtség modr, iovtív vlő szrvzt, próbálju mg több gyrt léri, pr-vglizációs flült li, ljuti z isoláb. Azzl is gytérttt többség, hogy fogllozzu hátráyos hlyztű gyrl. Vgyis csrészt lpértéiről hsoló godoloztu, cs miről és hogyoról folyt párbszéd. vztt, hogy tovább? pátr Nyolc évvl zlőtt rízisidősz volt csrészt, smmit sm lhttt bból láti, micsod fjlődés lőtt állu, csupá álmi volt. A gzdsági válság is özbszólt, ráiráyított figylmt rr, hogy özösségl fogllozó szrvzt társdlmi htásor, válság övtzméyir válszt ll di. A z litvlő ocpció, mi 1989 ót végigísért csrésztt, i ll gészüli gy szélsbb társdlmi szolgált mgtrmtésé igéyévl. Korább is ért riti csrésztt, hogy gy mgáb zárózó, sját mgát szórozttó, ömgáért ó szrvzt, miért é z állm is pézli. Ez érdésfltvés és z érzés bü is mgvolt, sot bszélgttü gymás özt rről, és hogy mit é tü. Aztá 2011-b z tuális ormáyzt rstt mg büt zzl, hogy gyb mlltt flhszálá csrészt ifjúságvlés trülté szrztt tpsztltit, bizoyos részit bépíté z isoli gyorltb. blu Amit mi mg szrté ósíti vlésb, bb még gyo so muá v. Egyáltlá m fjztü b, cs ott trtu, hogy lzdtü összszdi hozzá z szözit. Tudju, hogy zo hogy műöd, hogy ll fölépíti, 32 vztő lpj Myi időtö volt rr, hogy rgáljto or- máyzti mgrsésr? brbás Kicsit vártlul ért büt lhtőség, hogy műödjü gyütt z ifjúságvlés trülté pátr A ormáyzt blátt, hogy z isol m tudj mrdétlul lláti szüségs ottási-vlési fldtot, zért is rst oly társdlmi prtrt, mllyl gyütt tudá dolgozi. Országos lfdttséggl, Kárpát-mdci pcsolódásol izárólg csrészmozglom, szrvzt rdlzi, és szmi módszrtu is v. Kptu gy yitott érdést, hogy írju l, mit szrté, mi hogy godolju, és lpjá írtu mg strtégiát. Három hét ltt lltt lru z ygot éyszrhlyztb, yomás ltt. Ngy tljsítméy volt z is, hogy mg tudtu gyzi htáro túli szövtség épvislőivl. Az lmúlt égy év gyi lggyobb rdméy, hogy széttrtó mu hlytt most gy iráyb ézü. brbás Az lső lépés 2007-b z volt, hogy struturálju rdszrt. Abb cilusb mozglom és szrvzt műödésé lhtárolás volt fldt, Pátr gy muáj volt b. A szrvzt flépítésévl pályázti lhtőséghz tud juti mozglom. Blu pdig változtlul mozglom műödttés muáj, mit országos vztőtiszt. Err strutúrár mi már bátr építhttü. pátr A TÁMOP gymilliárdos lhtőségt dott, mit mi progrmoztu l oly módszrl, mlyl orább pályáztot írtu. Trmészts miisztérium és Fjlsztési Ügyöség özrműödésévl, d mégis, mi csiáltu mg! Így idultu l flé, hogy Csrészszövtség gy társdlmi célot mgósító iovtív társdlmi válllozás lgy. Csptszit mily rdméyt sirült léri? V m TÁMOP-os progrmo, mly máris látszi z rdméy. Az Erzsébt tábor lhtőségt dott rr, hogy m csrész is mgmutssu, mit is csiálu. A zái táborob dolgozó csrész zért pt émi pézt is, mi zért jó, mrt csrésztb mgszrztt tudásu, észségi flhszálásá yári mu rtéb blóstolt mu világáb. A TÁMOP- öszöhtő lhtőségt ptu rr, hogy vztőépzésit fl tudju szrli szözöl, módszrti öyvl, zzl hosszútávo tudju blu műödésüt biztosíti. Csptszit z is fotos, hogy i tudu juti bb világb, mi m cs mi játszótrü, hol lát mit ülöfél hlyztb, sjtóyiltoztob, isfilmb, és yilváos progrmot szrvzü. brbás Mgváltozott széliráy. Korább rgtgt szvdtü zzl özhidlmml, hogy csrészt csis jobboldli, ozrvtív lht. Hiáb csiáltu gyo jó rdzvéyt, sjtó gy rész m jlt mg. Ez is szrté változtti iflé ttt mgyiltozásol. pátr Idtrtozi, hogy mg jlt mtori támogtás, vgyis gy újszrű, pdgógii fjlsztő mu. Országos hálózt jött létr, mi tg ji hvot rdszrs tláloz, tpsztltot csrél. Többt látu cspto éltéből is rjtu rsztül. A pdgógii fjlsztő mási dolg, hogy mgs szitű lmélti trtlomml bíró EINK-t gyorltb fordítsá. Készülőb v módszrti öyv, gyr szóló csrészöyv, toborzáshoz pdig mgv jól flépíttt már, mi llő méditámogtást is pott. Időözb lvédttü csrészliliomot és csrész szót, zt jogosultl m hszálhtj. Krülti szit is törtét jó zdméyzés. Azo rülti vztő, i vztő lpj 33

18 löségi válsztáso mgrsté szövtségt igtlfjlsztéssl, csrévl pcsoltb, zo mllé odálltu, prtr voltu mgoldás rséséb. A rült szmfülsségét gészítttü i. A csrész így Kcsmét városözpotb tlált hlyt csrész, pécsi Tttyé ltt ulcsosházu, és még sorolhtám: v folymtb lévő igtlfjlsztés. Tágítsu épt. Országos szit hogy foglmz- áto mg mozglmo blüli folymtot? pátr Egy modttl szólv: l tudtu zári száz évt, és át tudtu lépi övtzőb gy zdméyző, yitó pozíciób. Eddig úsztu z árrl szmb, és múltb mgélt vsztség mitt ilult gy sérlmi ttitűd, bzárózás dcmbréb idítottu l mozglom százdi évfordulójá z mléévt. E z sméy Prlmt volt hlyszí, és ty Ócsá, Nmzti Ngytáborb üpltü gyütt folyttás örömét. M már v oly ommuiációs rti, mly végr zt szolgáljá, hogy ívülről is ráláss muár. A iflé iráyuló ommuiációb z lsődlgs szmpot, hogy ívülről hogy lát büt, m pdig z, hogy mi miét látju mgut. Az zoosulás prsz fotos. Ez is hídépítés rész, miből cspto láthttlul, d gyo sot fog profitáli. Brbásé z gyházl ápoljá pcsoltot: zt hgsúlyozzu, hogy mi m jltü ourciát lsszius, gyház áltl végztt ifjúsági muá, hm pr-vglizációs özg vgyu. Mi z, mit vissztitv másépp csiáláto? brbás A blső ommuiációr m szátu llő időt. A projt részltiről z lső gyszbású tájéozttó sméy z őszi INDABA volt. Így járu, h mit, z stb projt mgósítását trtju szm lőtt, hlytt hogy özgér lglább or figylmt fordítá. Ngyo gy bizlmi tő ll hhoz - tlá ics is yi - hogy blső ommuiáció élül is gördüléy mj dolgi. Ezt thát rosszul tttü. Egyértlmű, hogy sol gyobb türlmml, érzéységgl és rgiá lltt vol zli folymtot. pátr Elzdtü gy sbsséggl dolgozi TÁMOP projt, d hozzáó forrás hhz épst gy évr rá érztt mg. Ngyo so midt 34 vztő lpj sátorszml rtu, d m tudtu fldtohoz mutárst flvi, m volt rá lég trtléu. Ezért mi mgu zdtü l muát hhoz, hogy mgépítsü rdszrt, mi ztá éps bfogdi támogtást. Ezzl párhuzmos lhygoltu ommuiációt. Nhéz hlyzt z Az lmúlt évb so dolog éytl-lltl ulisszá mögött folyt. A gzdsági, pézügyi világb lpvtő törvéy, hogy cs or lht szóli miről, h már mgv. A Ngyovácsi stély örüli szrvző mu is ily volt: htlms vgyoról v szó, és mi soáig ét modtot sm modhttu ról. Ez már túl vgyu. Mi további trv? pátr Jllg csrész v z országb. A szövtség siri ulcs mégsm z, hogy tud- mozglom tízzrről húszzrr övdi, hm z, hogy éps- szrvsüli mgyr társdlomb, ismrt, lismrt-? Krülti és csptszit is miőségi, iovtív pdgógii muát ll rősíti. Mi XXI. százdi, értélvű pdgógiát szrté, mi m litlub, yitv v z jtó! Lht, hogy gyr lső tlálozás csrészttl z Erzsébt táborb törtéi mg, zből fitloból ésőbb csrész lht, cspto jöht létr. Nm lsz mid csrészcspt budi lit rész, m z társdlmi fldtu. Vizuális gy propllr ép v fjmb, mly tgly szrvzt. A tglyr hjócsvrot építü, z gyi z isol, zo rsztül pdgógus. Így érhtjü l gyrt. A mási csvr szbdidős tvéység, sport és zöldturizmus fjlsztés. Oly lhtőségt ll trmti, mllyl ispézű csládo is éli tud, z rsztül muttozht b csrészt. Hrmdi csvr pdig flzárózttás. A özvélméy flé válllu gy missziót. Az Erzsébt tábor volt gy oly célj is, hogy ézz mg jobb módú csládb szülttt csrész zt, hogy v oly gyr, i tízévs bszéli sm tud rds, mrt m títottá mg rá őt. Ez gy oly ütős élméy, mivl étszáz fitl, ortárs (őrs)vztő tlálozhtott z lmúlt ét évb. Ő már gész másét fog godolodi sját, szrcsés hlyztüről, és plusz motivációt pht z ifjúságvlési muájuhoz. Ezt propllrt ll műödésb hozi, és rméljü, hogy ctrifugális rőtrt hozu vl létr. Ez övtző étszr három év fldt. s v é háy? u y g v fő f iú 11 évs orig iscsrész csrész ósz vádorcsrész 24-től flőttcsrész láy év Forrás: ECSET, (tív csrész létszám) vztő lpj 35

19 2015. JÚLIUS 28 AUGUSZTUS 8. csrsz.hu/dzsmbori Jltzz t is mgyr csptb!

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése

A központos furnérhámozás néhány alapösszefüggése A közpotos furérhámozás éháy alapösszfüggés 1. ábra: A hámozás jllmző myiségi Az 1. ábra forrása: Dr. Lugosi Armad ( szrk. ) : Faipari szrszámok és gépk kéziköyv Műszaki Köyvkiadó, Budapst, 1987, 57. oldal.

Részletesebben

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 0 MAGYARORSZÁG Magyarorzág A lgfontoabb mgállapítáo: A magyaro nagy többég időbn bfizti zámláit. Mintgy 0%-na azonban nagy nhézégt oozna a havi bfizté. A magyaro zrint a pénzügyi

Részletesebben

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata Mágnss anyagok lktronmikroszkópos vizsgálata 1. Transzmissziós lktronmikroszkóp 1.1. A mágnss kontraszt rdt a TEM-bn Az lktronmikroszkópban 100-200 kv-os (stlg 1 MV-os) gyorsítófszültséggl gyorsított lktronok

Részletesebben

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer 19. Függvéyek rekurzív megdás, mester módszer Algoritmusok futási idejéek számítás gykr vezet rekurzív egyelethez, külööse kkor, h z lgoritmus rekurzív. Tekitsük például h z összefésülő redezés lábbi lgoritmusát.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2009. jnuár 29. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2009. jnuár 29. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn

Részletesebben

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai Országos Szilárd Ló fizikavrsny fladatai I katgória döntő, 5 április 9 Paks A fladatok mgoldásáoz 8 prc áll rndlkzésr Mindn sgédszköz asználató Mindn fladatot külön lapra írjon, s mindn lapon lgyn rajta

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn Modrn piaclmélt ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Sli Adrinn A tananyag a Gazdasági Vrsnyhiatal Vrsnykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítány támogatásáal készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap 200. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számár M 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást fltlpon végzz! Mllékszámításokr z utolsó, ürs

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE K Ö N Y V T Á R E L L Á T Á S I S Z O L G Á L TAT Ó R E N D S Z E R GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁS 5 ÉVES FEJLESZTÉSI TERVE Dr. Kovács Pá Mgyi Köyvár és Közösségi Tér Győr, 2013

Részletesebben

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése Az Intgrációs Pdagógiai Rndszr projtlmin bépülés a Fsttics Kristóf Általános Művlődési Központ Póaszpti 1-8. évfolyamos és a Paodi 1-4. évfolyamos Általános Isola tagintézményin otató-nvlő munájába 2011/2012.

Részletesebben

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni.

- 1 - A következ kben szeretnénk Önöknek a LEGO tanítási kultúráját bemutatni. Játékok a tanításhoz? - 1 - Tanító játékok? A Lgo kockák gészn biztosan fontos szívügyi gy gész sor gyrk és szül gnráció éltébn. Mi köz van a Lgo kockáknak a tanuláshoz? Vagy lht gyáltalán tanítani /órákat

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Lap: 1/145 AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI E AZ MSZ EN ISO 9001 SZABVÁNY ALAPJÁN, ILLETVE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOK-TATÁSI TÖR- VÉNY (1993. ÉVI LXXIX.)

Részletesebben

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok

CÉLEGYENESBEN! Nyertek a horgászok á z h i y g k r D Hírk ám 1. sz lyam o f év XI.. 2010 ár Janu t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. CÉLEGYENESBEN! Nyrtk a horgászok Jó

Részletesebben

Ecce homo. Micsoda emberi megnyilvásulások kísérnek egy olyan esemény mint egy

Ecce homo. Micsoda emberi megnyilvásulások kísérnek egy olyan esemény mint egy Ki d j B é é s cs b i K r s ztyé n I fj ú s á g i Eg y s ü l t VI. é vfo ly m 1. s zá m 2 01 4. Ecc homo Micsod mbri mgnyilvásuláso ísérn gy olyn smény mint gy forrdlom: düh, sírás, fájdlom, rménytli szm,

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1)

A Mozilla ThunderBird levelezőprogram haszálata (Készítette: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Version 1.1) A Mozilla ThundrBird lvlzőprogram haszálata (Készíttt: Abonyi-Tóth Zsolt, SZIE ÁOTK, 2004-04-15, Vrsion 1.1) Tartalomjgyzék Tartalomjgyzék...1 A Központi Lvlző Szrvr használata... 1 A ThundrBird lvlzőprogram

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22.

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22. Országos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rgionális) foruló 2008. fruár 22. Mgolás 1 Országos Szkiskoli Közismrti Irolom Mgyr nylv és hlysírás Tnulmányi

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. jnuár 28. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. jnuár 28. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz!

Részletesebben

Országjáró Bábmissziós hírek. A JÓ DICSEKVÉS; A pecsétgyűrű. www.palantamisszio.hu. Játszótéri bábelőadások. Dr. Kováts György tanításai:

Országjáró Bábmissziós hírek. A JÓ DICSEKVÉS; A pecsétgyűrű. www.palantamisszio.hu. Játszótéri bábelőadások. Dr. Kováts György tanításai: Krss mit a Facbooo! A Paláta Sorsfordító Alapítváy iadváya 2/2014 Dr. Kováts György taításai: A JÓ DICSEKVÉS; A pcsétgyűrű Játszótéri báblőadáso Országjáró Bábmissziós hír www.palatamisszio.hu www.palatamisszio.hu

Részletesebben

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata

53. sz. mérés. Hurokszabályozás vizsgálata 53. sz. mérés Hurokszaályozás vizsgálata nagyszültségű alap- illtv losztóhálózat (4,, kv a hálózatok unkcióáól kövtkzőn hurkolt (töszörösn hurkolt kialakítású. sok csomóponttal, tö táplálási illtv ogyasztási

Részletesebben

A táblázat a, b, c és d oszlopai a válaszlehetőségeket jelölik, a n oszlop pedig azt, hányan nem válaszoltak az adott kérdésre.

A táblázat a, b, c és d oszlopai a válaszlehetőségeket jelölik, a n oszlop pedig azt, hányan nem válaszoltak az adott kérdésre. Kiértékelés Közvéleméy kuttás élj: A Gudel Károly TISZK közvéleméy kuttásák élj, hogy következő, gykorlti képző helyekkel kpsoltos kérdésekre válszt kpjo: meyire tájékozottk z egyes gykorlti képző helyek

Részletesebben

Nagycsaládosok "Szivárvány" Egyesülete

Nagycsaládosok Szivárvány Egyesülete 8 9 3 8 2 0-9 3 3-5 2 9-9 Nagycsaládosok "Szivárvány" Egysült 8230 Balatonfürd, Rózsa u. 2. Közhasznú Egyéb Szrvzt Egyszrűsíttt Bszámolója Evs zárómérlg 2008. január 0.- 2008. dcmbr 3 2008 Kcli Riilatonlurd.

Részletesebben

Készségszint-mérés és - fejlesztés a matematika kompetencia területén

Készségszint-mérés és - fejlesztés a matematika kompetencia területén Kis Tigris Gimázium és Szkiskol Készségszit-mérés és - fejlesztés mtemtik kompeteci területé Vlj Máté 0. Bevezetés A Második Esély A Második Esély elevezés egy oly okttási strtégiát tkr, melyek egyik legfő

Részletesebben

Sosem volt még ennyire egyszerű a számlázás!

Sosem volt még ennyire egyszerű a számlázás! számlázás Ismerje meg hetőségét! legorszerűbb le Sosem volt még ennyire egyszerű számlázás! A np 0-24 órájábn állíthtj i számláit 1 perc ltt! nem ell telepíteni bárhonnn elérhető önnyen ezelhető jogszbályövető

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

24. tétel Kombinatorika. Gráfok.

24. tétel Kombinatorika. Gráfok. Mgyr Eszter Emelt szitő érettségi tétele 4. tétel Komitori. Gráfo. Komitori: A mtemti zo elméleti területe, mely egy véges hlmz elemeie csoportosításávl, iválsztásávl vgy sorrederásávl fogllozi. Permutáció

Részletesebben

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország In: Kóczy L, éánczos L, Bakó A, Prznszki J, Szgdi Z, Várlaki P (szrk.) Játéklmélt alkalmazási lhtőségi a logisztikai rndszrkbn - az gy- és többutas szállítási csomagolási szközök közötti döntéslmélti probléma

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Feladatok megoldással

Feladatok megoldással Fladatok mgoldással. sztmbr 6.. Halmazrdszrk. Igazoljuk! A \ B A r (A r B) (A [ B) r ((A r B) [ (B r A)) Mgoldás. A r (A r B) A \ A \ B A \ A [ B A \ A [ (A \ B) A \ B (A [ B) r ((A r B) [ (B r A)) (A

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy2 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Tlfon: 45-6 Intrnt: www.ksh.hu Atgyűjtésk Ltölthtő kérőívk, útmuttók Az tszolgálttás 9/6. (XI..) Korm. rnlt lpján kötlző. Nyilvántrtási szám: /7 Atszolgálttók: vlmnnyi trtós

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 2 feladatlap. Név:...

FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolyamosok számára. A 2 feladatlap. Név:... 2005. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. évfolymosok számár A 2 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr összsn 45 pr vn.

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára ÚJ FELADATLAP 2007. ruár 1. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évolymosok számár 2007. ruár 1. 14:00 ór ÚJ FELADATLAPI NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és

Részletesebben

EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA ELEMI BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. együttható-mátrix x-ek jobb oldali számok 2.LÉPÉS: A BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ. easymaths.

EGYENLETRENDSZEREK MEGOLDÁSA ELEMI BÁZISTRANSZFORMÁCIÓVAL. együttható-mátrix x-ek jobb oldali számok 2.LÉPÉS: A BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ. easymaths. www.symhs.hu mk ilágos oldl symhs.hu.lépés: GENERÁLÓ ELEM VÁLASZTÁSA Csk -s oszlopól és -s soról álszhunk gnráló lm, nullá nm álszhunk és lhőlg - gy -- érdms AZ JÁTÉKSZABÁLYAI.LÉPÉS: A BÁZISTRANSZFORMÁCIÓ

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 2006. ruár 2. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évolymosok számár 2006. ruár 2. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A mgolásr

Részletesebben

Villamos érintésvédelem

Villamos érintésvédelem Villamos érintésvédlm A villamos nrgia ipari mértű flhasználása a század ljén kzdtt gyr nagyobb mértékbn ltrjdni és zzl gyidőbn jlntkztk az áramütésből rdő balstk is. Ennk kövtkztébn nagyarányú kutatás

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármstr 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Tlfon: 6 23 31-174/233 mllék Fax: 6 23 31-135 E-mail: bruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Budapst Balaton közötti krékpárút nyomvonalával

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 21. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

823. A helyesen kitöltött keresztrejtvény: 823. ábra. 823. A prímek összege: 2+ 5+ 2= 9; 824. a) 2 1, 2 4, 5 3, 3 5, 2$ 825.

823. A helyesen kitöltött keresztrejtvény: 823. ábra. 823. A prímek összege: 2+ 5+ 2= 9; 824. a) 2 1, 2 4, 5 3, 3 5, 2$ 825. Egész kitevôjû htváok 7 8 A helese kitöltött keresztrejtvé: 8 ár 8 A rímek összege: + + 9 8 ) $ $ 8 ) $ $ 9$ $ 7 $ $ 0 c) $ ( + ) ( + ) 8 ) $ $ k ( - ) - - - ) r s - 7 m k l ( + ) 7 8 ( - ) 8 ( + ) 7 (

Részletesebben

M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE

M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE M3 ZÁRT CSATORNÁBAN ELHELYEZETT HENGERRE HATÓ ERŐ MÉRÉSE. A mérés élja A mérés fladat égyzt krsztmtsztű satorába bépíttt, az áramlás ráyára mrőlgs szmmtratglyű, külöböző átmérőjű hgrkr ható ( x, y ) rő

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2010. jnuár 23. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára. 2006. február 2. 14:00 óra ÚJ FELADATSOR! NÉV:

ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára. 2006. február 2. 14:00 óra ÚJ FELADATSOR! NÉV: ÚJ FELADATSOR! 2006. FEBRUÁR 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór ÚJ FELADATSOR! NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr

Részletesebben

Ť ł ľ ó ö ö ő ű í ó ö ö ó ó ó ó ĺ Ĺ ő Ú í ó Í ó Ö í ľ ö ö ú ő ű ö ú ĺ ü ö ö ó ü ú í ő ö ú í ö ö ö Ü ö ú ö ú í ŕ ő í ó ő ú í ő ó ű ö ó ó ú ő ó ó ó ő ó ó ö ö ő ó ö ö ü í ó ó ö ö í ö ö ó ĺ ú Á ö ö ú ú

Részletesebben

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés -! KIE B Kjü 4 8370425--0 Eül ú j f I Kr 205 B j K VII fl Él E ről ó rül l l r l Ú l l l l A l ól r rülr l: r jrű l Il l ll (jrű) l (r l l l) A r rről ü jí A jrű flől ű Pl r fllő rlrű lr ll lí frl l ó

Részletesebben

Olimpiai szakkör, Dobos Sándor 2008/2009

Olimpiai szakkör, Dobos Sándor 2008/2009 Olimpii ször, Dobos Sádor 008/009 008 szeptember 9 Eze szörö Cev és Meelosz tételt eleveítettü fel, több gyorló feldttl, éháy lehetséges áltláosítássl További feldto: = 6 (=,, ) Htározzu meg z összes oly

Részletesebben

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll?

Mit szólna egy könyvelőhöz, aki a nap 24 órájában az Ön rendelkezésére áll? LKOZÁSÁRÓL A LL Á V K IÓ C Á M R INFO L, BÁRMIKOR! O H R Á B L, A N N AZO Mit szóln gy könyvlőhöz, ki np 24 órájábn z Ön rndlkzésér áll? Lépjn b -fiókjáb, és zonnl látj válllkozás: rdményét főkönyvi kivontát

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]...

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]... A Guss elimiáció Tekitsük egy lieáris egyeletredszert, mely m egyeletet és ismeretlet trtlmz: A feti egyeletredszer együtthtómátri és kibővített mátri: A Guss elimiációs módszer tetszőleges lieáris egyeletredszer

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. fruár 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

Rockfall lejtésképző elemek

Rockfall lejtésképző elemek LAPOSTETŐ SZIGETELÉS LEZÁRVA: 00. MÁRCIUS. Rokll ljtésképző lmk Műszki tlp Vonlr-, lln- és pontrljtő lmk, ttikék A Rokwool Rokll rnszrévl iztosíthtó ttők tökélts vízlvztés Műgynt kötésű, tljs krtmtsztén

Részletesebben

Matematika záróvizsga 2001. Név:... osztály:...

Matematika záróvizsga 2001. Név:... osztály:... Mtmtik záróvizs Név:... osztály:... 1. T ki mllő rláiójlt! 5 6 5 ; 3 15, 1, 49 ; 3,1 3 ; 4 5 5 + ; 8. Ír hiányzó mérőszámokt, mértékysékt! 0, 6 h =, 3 m... m =... m 15 hl =... l = =...... m 3, 67 k = 3670...

Részletesebben

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel

Cikória szárítástechnikai tulajdonságainak vizsgálata modellkísérlettel Cikória szárítástchnikai tulajdonságainak vizsgálata modllkísérlttl Kacz Károly Stépán Zsolt Kovács Attila Józsf Nményi Miklós Nyugat-Magyarországi Egytm Mzőgazdaság- és Éllmiszrtudományi Kar Agrárműszaki,

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

QUADRO. ProfiScale QUADRO Távolságmérő készülék. www.burg-waechter.de. hu Használati h utasítás. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350

QUADRO. ProfiScale QUADRO Távolságmérő készülék. www.burg-waechter.de. hu Használati h utasítás. ft 2 /ft 3 QUADRO PS 7350 QUADRO PS 7350 QUADRO 0,5 32 m 0,5 32 m m 2 /m 3 t 2 /t 3 prcson +1% ProScal QUADRO Távolságmérő észülé u Használat utasítás www.burg-wactr.d BURG-WÄCHTER KG Altnor Wg 15 58300 Wttr Grmany Extra + + 9V

Részletesebben

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2010.

Név:... osztály:... Matematika záróvizsga 2010. Mtmtik záróvizsg 00. Név:... osztály:.... Az lái rjzon gy thrutó rktrénk vázltos rjz láthtó. Az árán olvshtó számtok, rkoásr ténylgsn flhsználhtó térfogtr vontkoznk. Mkkor thrutó hsznos rktrénk térfogt?

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS Orszáos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rionális) oruló 2006. ruár 17... Hlyszín jélyzőj Vrsnyző Pontszám Kój Elértő Elért Százlék. 120.. % Jvító tnár Zsűri

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

Lineáris programozás

Lineáris programozás Lieáris progrmozás Lieáris progrmozás Lieáris progrmozás 2 Péld Egy üzembe 4 féle terméket állítk elő 3 féle erőforrás felhszálásávl. Ismert z erőforrásokból redelkezésre álló meyiség (kpcitás), termékek

Részletesebben

KORLÁTOS. mateking.hu BINOMIÁLIS ELOSZLÁS. Egy úton hetente átlag 3 balesetes nap van. Mi a valószínűsége, hogy egy adott héten 2 balesetes nap van?

KORLÁTOS. mateking.hu BINOMIÁLIS ELOSZLÁS. Egy úton hetente átlag 3 balesetes nap van. Mi a valószínűsége, hogy egy adott héten 2 balesetes nap van? NEVEZETES DISZKRÉT ÉS FOLYTONOS OK HIPERGEO. BINOM. POISSON VAN ITT EGY FELADAT ISMERTHOGY MENNYI AZ ÖSSZES ELEM ÉS AZ ÖSSZES SELEJT VAGYIS N K ILLETVE n k. CSAK VALAMI %-OS IZÉ ISMERT A VÁRHATÓ AZ ÁTLAG

Részletesebben

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám A szrtt tanúi Az algy i gyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! A Húsvét a Fltámadás - és nm a nyuszi - ünnp Ádám és Éva az s-b nnl vszíttt l az örök éltt. Az

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára M 1 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára M 1 feladatlap 2004. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számár M 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást fltlpon végzz! Mllékszámításokr z utolsó, ürs

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS

VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS VENTS KISTELJESÍTMÉNYÛ AXIÁLIS VENTILÁTOROK MÛSZAKI LEÍRÁS 006 A VENTILÁTOR HASZNÁLATA A VENTS típusú vntilátorok lklmsk kis és közps ngyságú hlyiségk szllõzttésér (lkóhlyiség, irod, üzlt, konyh, vizslokk,

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

ARITMETIKA ÉS ALGEBRA I. TERMÉSZETES SZÁMOK

ARITMETIKA ÉS ALGEBRA I. TERMÉSZETES SZÁMOK ARITMETIKA ÉS ALGEBRA I. TERMÉSZETES SZÁMOK 1. MŐVELETEK TERMÉSZETES SZÁMOKKAL ) Összedás: + = c és - összeddók, c - összeg A feldtok yivl gyo (tö). Az összedás tuljdosági: 1) kommuttív (felcserélhetı):

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 3. A pénzügyi eszközök értékelése

GYAKORLÓ FELADATOK 3. A pénzügyi eszközök értékelése GYAKORLÓ FELADATOK 3. A pénzügyi szközök étéklés. fladat (kötvény) A vállalat 2 millió fointos buházása mgvalósításának finanszíozásához kötvénykibocsátást tvz, 5 Millió Ft étékbn. A jgyzést lbonyolító

Részletesebben

Az én lelkem kisvárosi marad Beszélgetés Für Anikóval

Az én lelkem kisvárosi marad Beszélgetés Für Anikóval AZ ALPOKALJA-ONLINE (WWW.ALON.HU) IDŐSZAKI KIADVÁNYA II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR A jövő már boltokb v Tulás flőtt fjjl Esküvői trdk Tél is sportolhtuk szbdb Az é llkm kisvárosi mrd Bszélgtés Für

Részletesebben

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1-

Módosítások: a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006. (XII. 22.) ör. c) 7/2007. (II. 23.) ör. /2007.III. 1- 1 Módosítások: Budapst Főváros Trézváros Önkormányzat Képvislő-tstülténk 34/1996. (XII. 16.) rndlt az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlőink lakbértámogatásáról a) 22/2005. (IX. 19.) ör. b) 48/2006.

Részletesebben

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

n természetes szám esetén. Kovács Béla, Szatmárnémeti

n természetes szám esetén. Kovács Béla, Szatmárnémeti osztály Igzolju, hogy 3 < ármely természetes szám eseté Kovács Bél, Sztmárémeti Az összeg egy tetszőleges tgj: Ezt ővítjü és lítju úgy, hogy felothssu ét tört összegére ) )( ( ) ( ) )( ( ) )( ( ) )( (

Részletesebben

ELSZÁMOLÁS szõlõ- és orászti trmékkészltk lkulásáról Bnyújtnó 1 pélányn z illtéks vámhivtlhoz Postár ás átum: A) A vámhivtl tölti ki! Bérkzés átum: Átvvõ kój, láírás: év Ikttás átum: hó év Ikttó szám:

Részletesebben

Szennyvíz beruházás. v n. 2010 uár Febr

Szennyvíz beruházás. v n. 2010 uár Febr á z h i y g k r D Hírk szám. 2 am y l o évf XI.. 2010 uár Fbr t a! n o v i k ha n l j Mg A Drkgyházi Önkormányzat mgbízásából szrkszttt függtln információs kiadvány. Sznnyvíz bruházás Szrintm még nnyir

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY. 9.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY. 9. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REGIONÁLIS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ ÉS KUTATÓ KÖZPONT SAVARIA ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANULMÁNYI VERSENY 9. évfolym számár 2014/2015. TANÉV ISKOLAI FORDULÓ 2015.01.13. (http://www.ul.s/prsonl/fjgri/bi_tirto.htm)

Részletesebben

A lᔗ卧 ᔗ卧 s l ok l pj h f él om s k s és, v g m s s v l ᔗ卧kö p lés g ol ol g om f l, m l síkm s és g képsíko k ll vég h j s l ok s v l. A m g o s vo l

A lᔗ卧 ᔗ卧 s l ok l pj h f él om s k s és, v g m s s v l ᔗ卧kö p lés g ol ol g om f l, m l síkm s és g képsíko k ll vég h j s l ok s v l. A m g o s vo l ᔗ卧 ), 2012 A f él om s k s és ol g om g po os s l ok l pj lé ho o ᔗ卧fo m m gs k s ésé j l ví s s, f lül é ) o. K ul ké ᔗ卧 s vo l sm jük, m s fo m c cs s ükség. hh cs k k ll l, hog ᔗ卧 f lül é m l ᔗ卧h jl

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 2006. jnuár 27. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évolymosok számár 2006. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

(a n A) 0 < ε. A két definícióbeli feltétel ugyanazt jelenti (az egyenlőtlenség mindkettőben a n A < ε), ezért a n A a n A 0.

(a n A) 0 < ε. A két definícióbeli feltétel ugyanazt jelenti (az egyenlőtlenség mindkettőben a n A < ε), ezért a n A a n A 0. Földtudomáy lpszk 006/07 félév Mtemtik I gykorlt IV Megoldások A bármely ε R + számhoz v oly N N küszöbidex, hogy mide N, >N eseté A < ε A 0 bármely ε R + számhoz v oly N N küszöbidex, hogy mide N, > N

Részletesebben

Integrált Intetnzív Matematika Érettségi

Integrált Intetnzív Matematika Érettségi tgrált ttzív Matmatika Érttségi. Adott az f : \ -, f függvéy. a) Számítsd ki az f függvéy driváltját! b) Határozd mg az f függvéy mootoitási itrvallumait! c) gazold, hogy f ( ) bármly sté!. Adott az f

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

2012 SZAKMAI DÍJ: ŐSZ. BÖNDŐ ZOLTÁN szobafestő Cegléd LEGYEN SZÍNESEBB AZ ÉLETÜNK! INGYENES INFORMÁCIÓS MAGAZIN FESTÉKET A FESTÉKBOLTBÓL! 28-29.

2012 SZAKMAI DÍJ: ŐSZ. BÖNDŐ ZOLTÁN szobafestő Cegléd LEGYEN SZÍNESEBB AZ ÉLETÜNK! INGYENES INFORMÁCIÓS MAGAZIN FESTÉKET A FESTÉKBOLTBÓL! 28-29. ŐSZ 2012. szptmbr IV. évfolym 3. szám FESTÉKET A FESTÉKBOLTBÓL! 2012 SZAKMAI DÍJ: BÖNDŐ ZOLTÁN szobfstő Cgléd 28-29. OLDAL őszigtlő rndszr t. Rádásul nm is olcsó! Mégis mgéri! lntősn, ár 20 30%-l csönthti

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

SV-805AL SV-805AL Color. Videokaputelefon 5 vezetékes vandálbiztos. Rock Series. Telepítõi kézikönyv

SV-805AL SV-805AL Color. Videokaputelefon 5 vezetékes vandálbiztos. Rock Series. Telepítõi kézikönyv SV-805AL SV-805AL Color Vidokputlfon 5 vztéks vndáliztos Rock Sris Tlpítõi kézikönyv BEVEZETŐ 1 2 TÁPEGYSÉG TELEPÍTÉSE Köszönjük, hogy GLMAR trmékét válsztott. Az IS-9001 minősítés és lkötlzttségünk vásárlók

Részletesebben

Heiter megkísérli az őserdő ekőljegával helyettesíteni a nemzetközi jogot

Heiter megkísérli az őserdő ekőljegával helyettesíteni a nemzetközi jogot BÉKÉS MEGYEI I960. M Á JU S 26., CSÜ TÖ RTÖ K * Ar: 50 fillér Vilá proltárji ysüljt A Z M S Z M P M E G Y E I B IZ O T T S Á G A É S A M E G Y E I T A N Á C S L A P J A Kép Budpsti Ipri Vásárról V. ÉVFOLYAM,

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

TétékásNyúz. Képviselőválasztás 2014. Ne hagyd ki, mert megbánod! Európa válságban? 2014. október 29. web: http://issuu.

TétékásNyúz. Képviselőválasztás 2014. Ne hagyd ki, mert megbánod! Európa válságban? 2014. október 29. web: http://issuu. TétéásNúz XLIX. félévfolm 7. szám 2014. otóbr 29. wb: http://issuu.com/tts_uz Képvislőválsztás 2014 Vérdmé 6 7. oldl N hd i, mrt mbáod! Itrjú Váli Istvál 8 9. oldl Európ válsáb? Orosz-Urá pcsolto 12 13.

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben