Ecce homo. Micsoda emberi megnyilvásulások kísérnek egy olyan esemény mint egy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ecce homo. Micsoda emberi megnyilvásulások kísérnek egy olyan esemény mint egy"

Átírás

1 Ki d j B é é s cs b i K r s ztyé n I fj ú s á g i Eg y s ü l t VI. é vfo ly m 1. s zá m Ecc homo Micsod mbri mgnyilvásuláso ísérn gy olyn smény mint gy forrdlom: düh, sírás, fájdlom, rménytli szm, utált, örömújongás. A népfllésről inább cs szárz nylvztű, szmárfüls történlm önyvből phttun némi információt, vgy jllmzőn távoli földrész tömgszgénységbn élő polgárit láthtju vlmlyi három btűs ülföldi tévédó villódzó épin. Most fbruárbn sjnos lótrünhöz ngyon özl, Urjnábn történt drámi smény Kiv utcáin. Enn pcsán gy fitl lány szólt világhoz z intrnt sgítségévl. Egyszrű, őszint szvi hmr füllő fülr tlált lpos számítógép és táblgép hngszóróin rsztül. Pár órán blül hét millión nézté mg gyévocs üzntét: Miért vszélyztti z éltét füstőlgő Brum utógumi, járdövből építtt briád és vérprofi mstrlövész szószrint hlálosn-sunyi lövdéi özött? érdzt től érdző. Miért hol máshol lhtné? érdztt vissz mgérdztt. A lány lmondt, hogy ő is részs r lnni változásn, hogy zol lgyn, i otthgytá munhlyüt, forró csáját és biztonságot dó otthonut, hogy végt vssn orrupt bíróságo htlmán, szgény fillériből plotát mlő dspotá urlmán. Ő nm cs gy új ormányt rn, hnm gy biztos, özös jövőt, mgluvás nélül. Az élt ngy pillnti mint például Mjdn téri mgmozdulás muttjá mg mi is lozi Trmtő épmásábn. Mi méltó z mbrhz? Azt szotu mondni, hogy méltó figylmr: méltó gy példéphz viszonyítv. Például szülőhöz. Mnpság méltó zt is jlnti, hogy mgéri pénzt, z időt, z nrgiát is, zz mgéri, hogy mgvgym, hogy tuljdonom lgyn z tárgy, szolgál-

2 2. oldl ttás vgy ár gy szmély. Vgy pont z llnzőj: rád nm pzrolom npomt, órámt, z éltm, vgy hogy még gy fityingt sm ér z gész. Ami nm éri mg rr még od sm ro figylni, nm rom polcomr tnni, sm mobilom ljátszási listájár, nm ro vl gy fényépr rülni. Diszlájolom vgy h ngyon összvsztün, or törlöm z ismrősim özül. Vgy h élőbn is tlálozun, or nm öszönö ni, lfordítom fjm. Embri létün z lotásbn fjződht i lginább, sőt z gyüttlotásbn. Lht gyütt lotni znét, szobrot, fstményt, járdát, grázst, bicilit, bédt, csndt. Figylmünl lli trht lvsszü másiról és béét, nyuglmt trmtün, gyütt. Közösn. Nm régn bútort csréltün csládi házunbn. So lomtól szbdultun mg. Közösségi élmény volt. Nmcs fizii gyüttdolgozásról volt szó, d szllmiről is. Szortíroztu tuljdontárgyt: tid, nyém, özös, ll még, mht uáb, tlán őrizzü még gy évt. Közösn döntöttü l, hogy mi mrdjon tuljdonunbn. A birtolás fontos dolog, npont döntün tárgyl pcsoltbn: z ll nm, nélül nm élht. Észrvhtjü, hogy z tárgy, miről zt gondoltu, hogy éltün jlntős rész lht, ztán pár prc után l is fldjü cs lgözlbbi öltözésor, lomolásor rül lő nélülözhttln áru, mjd gy újbb dobozb tszm, hogy 3 év múlv mgint rácsodálozz. Mnnyi ilyn tárgy vsz mint örül, olyn tárgy, mly cs zért lln, hogy stílust djn nün, hogy jól mutssun, hogy vgányn tűnjün, hipsztrn vgy ár boldogn is. A tárgyin, cuccin is jllmzn mint. Mdrt tolláról, mbrt ndrágjáról" mondhtj m mbr. Thát önismrtr is szüségün vn, hhoz hogy önmgunhoz méltón tudju mgtnni zt pár millió lépést bölcsőtől oporsóig. A érdés, hogy mit hgyun mgun mögött? s

3 Figylmr méltó 3. oldl A viszonylg új jlmondt viszonylg régót futó T-Ftorn: 50' figylm lég lht gy változásr. Mindni méltó lht figylmr, lglább nnyi időr. És vlóbn, figylm csodár éps. H jól figylün vlir, sot jlntht ni. H figyln rán sot jlntht nün. H ét mbr gymásr figyl z összdódi, mindttőt építi. Ahogy z is, h gyütt figyln vlir/vlmir z özösségt trmt. És z mbr özösségi lény, thát özös figylm lvilg lplm. A T-Ftor lp hozzáállás z, hogy i bjön p muntársuntól 50 prc figylmt. Bizlmi dolog z, így indulht l gy pcsolt. Mglőlgzzü, hogy mási méltó bizlmunr, figylmünr. Ez gy jó zdés lht. 50 prc ltt idrül, vlóbn méltó volt- gyiü, másiu vgy mindttn. Történht- nnyi idő ltt vlmi? Áltlábn nm ngy csod, inább isbb, hétöznpi, mi gyébént is mgtörténhtn, d gyébént mégsm történi. Prsz olyor vnn hvs érzlm, ngyobb flismrés, lénygébn bármi lőfordulht. Amit mgngdün mgun és gymásn. 50 prct még mgér gy próbálozás, és lég lht. H nm jött b, nm ngy vsztség. H bjön, or bizonnyl mgért ráfordított időt. És jóvl több nyrés sély, mint sorsjgyn. Most olyn z, minth blrőltttm voln méltóságb zt rlámot. Részbn igz. Viszont vlóbn méltóságról szól mindn pcsolt, sgítő pcsolt is. Gyrn ifjzttn méltóság hlyrállításáról. És méltó lhtün gymás bizlmár, figylmér. Ezt mgérzzü. Cs nn nyitju i önyvünt, i méltó rá, és ngyon rossz, h sni sm tűni méltón: És ngyon sírtm, mrt sni sm bizonyult méltón rr, hogy flnyiss önyvt, és hogy bltintsn" Jl. 5,6. Úgyhogy z jó hír, mbri szintn méltó lhtün gymásr. Ez sgítht is.

4 4. oldl Bizonyulás Ki méltó és i nm? Mir? Pl. Százdos nm trtott mgát méltón, hogy Jézust vndégül láss (L 7,6), noh máso mg nn trtottá (L 7,4). Az mbri méltóság lpjog, lidgníthttln, mindnin jár. Mindntől függtlnül: nm, bőrszín, szármzás, or, szxuális idntitás és irányultság, fizii/szllmi állpot, nygi hlyzt, világnézt/vllás, párthovtrtozás, rölcsi mgítélés, lövttt ttt, stb. nm vszi l méltóságot. Két ngm érintő mélttlnság lht. Először vgyo méltó. Mint Százdos. Ez más, mint hogy nm vgyo llms. Mrt még h llms is vgyo (vn hjléom, od bjöhtn Jézus), méltó nm fltétlnül. Ez gy viszonyulás vlihz, vlmihz, áltlábn gy ngyobbhoz, mgsztosbbhoz. Ez ijsztő, féllmts és mgrázó is, z istnivl vló tlálozás lpélmény. Másrészt vn olyn is, hogy vli más nm méltó. Egy szrpr, fldtr, funciór. Pl. nm méltó bizlmunr. És z ismét nm z llmtlnság, mint láttu mélttlnul is lht vli llms vlmir. Műödht dolog, d vlhogy léltlnné váli, cs műödi. Erölcsi értlmbn pdig súlytlnná, lptlnná váli. ni sm s t r m, m sírt nyiss És ngyon ón rr, hogy fl." mélt intsn t l b bizonyult y g és ho l. 5,6), t J ( v y n ö Az utóbbi szélsőségs st mi prsz mgábn fogdj z ső opciót is, hogy sni sm méltó. Ezért sír János. Ez lsrítő. Gyorlti jlntőség is vn méltóságn. Például (bármilyn) válsztáso idjén, llms jlölt mlltt méltót is rsün, ir szvzhtnán nm is fldt (főlg hogy z llms és méltó gyrn nm ívánjá tisztségt). H pcsoltint nézzü or is lénygs funcionlitáson túlmuttó rész hogy n cs (i)hsználju gymást, hnm mbri viszonybn lhssün. A méltóság nm büszség, méltóságon luli gyrn cs z gónt sértő dolog. A méltóságun nm tőlün vn, ívülről rd, mint z mbrségün. H vlmin, vlin épvisltébn nyilvánulun mg, or nn méltóság lht mién. Lht mbri, férfi-női, szmi stb. méltóságun miért nnyit ll tnni, hogy zo lgyün mi. Ez jár státusszl, mit gyébént is btöltün. Prdox módon h többt run vsbbt pun rájátszássl pont méltóság sérül. A méltóság olyn lp, mit nhéz mghldni, nm so dolog vn fölött. Egyszrr minimum és mximum. Tlán cs szrtt lépht zn túl, mib blférht mélttln is. Így

5 5. oldl mnülht mg világ, h z gész világ mélttln. És örülnézv látv szociális igzságtlnságot, örnyztrombolást, rölcsi jllgű fszültségt stb. nm tűni méltón világ, z mbriség zor csodáltos lhtőségr és fldtor, mi jln vnn. Mélttlno lttün prdicsomr és potnciális prdicsomból lég fonnydt és ványdt ppriát sirült ddig összhozni. Így ztán nm mrd más, cs gylm. Mgint. Hiszn csöött is pprián még él és nyomobn prdicsomot trtlmz. És z lht jövőép is, nm cs mlé... mis Méltó vgy?! l: tról szó d l f és Részlt tőségről Egy lh muntársun. i oldlon. lhtsz scsb/imd ptbn :) i.hu/b gyn hlyd cs Lht/l A nitrogén priódusos rndszr V.A csoportjáb trtozó nmféms lm gyi. Rndszám 7, vgyjl N. Vgyértéltron-szrzt 2s2 2p3. A nitrogén lmi állpotbn színtln, szgtln és unlms. Mit is írhtné ról, d foon folyéony állpotb rül, hogyn már rndívül izglmssá váli. Mdvgy Tibor vszprémi gytm órdój lődásábn láthttun bl folyéony nitrogén világáb; itt KIE-Klubbn. Volt virágfgysztás, mjd fgyott virág szilánor törés. Volt nitrogénb mártott sz fltozás... A honlpon tlálhtó ép.

6 6. oldl ELNÖKASSZONY 2014 tvszán új lnööt válsztott KIE. A vl észült bszélgtésbn so mindnt mgtudhtsz ról. Bvllhtom, év ót ismrl Tégd. És Réént ismrl. Mivl több Ré is vn KIÉbn, mgérdzm: mit ll tudniróld, Réáról? Tlán gy Tppncs lsszius idé zésévl zdném: (ét srác tl fonbszélgtés) Ré? Milyn Ré? - Soproni! - Azt tudom, hogy ott li! D hogy hívjá?! - Hát így... Szóvl S/soproni vgyo. Pontosb bn brnnbrgbányi. Igzi némt flu z osztrá-mgyr htáron. Csodáltos hly világ végén. Anno mior KIÉzni zdtm még nm volt nálun intrnt, TV2 és még sorolhtnám. Térrő m sincsn, rről is szülttt pár viccs történt z év során. Enn mg tst"mgssá gom"-n öszönhtőn ptm Törp nvt. M már Budpstn él férjm ml, gytmr járo (némt-töri tnári szr), ávét iszom, str wrst néz sz bdidőmbn és csládo özött ingázom. Újbbn flvttd Horváthné Soproni Ré nvt, így látszi, hogy árcs z indiáno, T is nvt változttsz éltd ülönböző szszibn. Most milyn szszbn vgy? Mint látod nv vlhogy rgdn rám. Soproni, mg Törp, most Horváthné is, zt hiszm övtző mjd z "ny" lsz. No d bbn szszbn még nm vgyo. Ngyon nm. Most éppn MA diplomázom tnári szon, némtül tnítom lgülönbözőbb mbrt. Ngyon izglms mló! Közbn jó házisszony mód jár főzö, moso, tríto és prsz KIÉz. És zt mind soszor szimultán csiná lom. Míg brohno boltb, tlfonon gyztt KIÉs progrmot és otthon míg fő húslvs milr válszolo, némtórár észülö és trgt. Mond ju zért z nnyir nm gydi... Egy szó mint száz: éppn z ingrgzdg húszs évimt élm. Ann llnér, hogy húszs évidt éld, tudtomml lég so mindnt csináltál már KIÉbn. Mit?Mibn vttél részt?miáll szívdhz lgözlbb? 2009-bn lttm hivtlosn vztő, or ptm mg éltm lső ótáját. Azót több óttáborbn voltm, vittm i lányot nyári táborb Némtországb, v zttm ét évig budpsti évözi Tppncs csoportot, szrvztm muntársépzést és bnn voltm több nmztözi progrm lbonyolításábn is. A férjm szrint hlmozom tisztségt KIÉbn vn bnn vlmi. Éppn Tppncs bizottság lnöi és z urópi "Tppncs" (ESG) vztői özé is bválsztott. Úgyhogy lég so mindnb blóstoltm. Ami lgözlbb áll, hmm... A ngylánytáboro és nmztözi progrmo vnn zt hiszm nálm csúcson. A tá bori fling és részvvő orosztály gyüttsn ngyon izglms és mély dolgot rjt. A nmztözi progrmo ugynígy. Szrintm borzsztón inspiráló. Ngyon fitl vgy. Plán h mgnézzü, hogy gy országos szrvzt lnö-

7 7. oldl ént mlgtün. Mi motivál gy ilyn fitl mbrt gy ilyn poszt mgszrzésébn? Ez gy flttébb érds érdés. Szrintm nm or tsz lsősorbn vlit llmssá gy ilyn pozíciór. Mindni más és más rtr, z tszi zt z gysültt színssé és vonzóvá. Év ót csptbn dolgozom, rr tnított z gysült, rr tnított pdgógus sz, rr tnított csládom és rr tnítju gymást férjmml. Ebbn csptjátébn nm oordinálói szrp áll jól, bbn érzm jól mgm, bbn tudo itljsdni és így érzm hsznosn mgm. Az gysültn most rr volt szrintm és még so szrint szüség. Hogy lgyn vli, i össztrt, irányít, szól, h ifutun z időből, stöbbi. A válsztást mglőző időbn sot töprngtm zon, hogy vállljm- posztot és végül Bziliábn (bb monumntális, impozáns tmplomb járo misér) z gyi prédiáció ltt pp, rról bszélt, hogy vztői szrptől miért ll z mbrn óvodni és hú d l ll rülni, mrt bűn ott ngyon özl vn. N mondom, világos válsz, nm válllom. A prédiáció viszont mnt tovább, és pp zt mondt: "Ismrjü tstvér z "gy fcs nm csinál nyrt" özmondást. Én zt mondom, z nm igz!" és végül rról bszélt, hogy vlin mindig b ll dobni mgát hhoz, hogy változzn dolgo. H rr várun, hogy vli mjd cs ugri, or nm lsz smmi. N or már tudtm, hogy ugrni fogo. Rómi tolius vgy thát, és h már flmrült: mi vélményd A KIÉről, mint rsztény gysültről?az I btüről, z "ifjúsági" részéről már bszéltün. Ismét gy sztori, h nm bánod. Az gyi cso porttársm, szintén vllásgyorló tolius, mgérdzt, hogy mlyi gysültn v gyo tgj. Mondom KIE. Az lső érdés gyből rr irányult, hogy mlyi gyházhoz trtozun. Öumnius vgyun, hllj válszt. Hmm, hát or biztos érds hitbéli vitát folyttun. Nm? Hááát NEM! Szrintm bbn z gysültbn z jó, hogy nyitott vgyun mindni flé és nm rőlttün smmit. Az össztrtozásun nm gyházhoz ötött, hnm tudthoz, hogy Krisztusbn tstvér vgyun. Számtln szor hllom lső llomml érző résztv vőtől, hogy olyn jó, hogy bfogdju őt, hogy vn. Szrintm z lényg. A üldöttgyűlésn, hol lgutóbb lnön válsztott, rövidn bmutttd progrmod. Mondnál ról pár szót? Hogyn gondolozol KIE munáról? Mi (lln, hogy lgyn) fő célo?hogyn ívánodlérnizt? Szrintm KIE mun, hogy nvébn vn gy rsztény, fitl lndülts gysült ll hogy lgyn. Szrtném, h többt tudnán gysültbn blül gymásról, hogy mindni mg tudj tpsztlni, hogy vlmi sol ngyobbn ré sz, mint hlyi gysült, vgy ár z országos KIE. Elvégr YMCA világon lgtöbb fitlt mgmozgtó gysült. Szrintm z zsniális és végtlnül moti váló! Enn szrtágzó hálón vgyun mi is részsi. A nmztözi pcsol to és progrmo flélénítés révén rmélm, hogy jobbn b tudun pcsolódni bb vérringésb és minél több fitl rül lndültb. Itthon is több csoportözi progrmot szrtné és gy ngy KIE llmt, hol "mgunt" ünnpljü. Emltt gy fitlos profil/mgjlnés ilítását is célul tűztm i, többd m gmml z már folymtbn is vn.

8 8. oldl Sági Zoltán öttün épin lotój, vlmint néhány szám ót vrsi is mgtlálhtó Muttóbn. Őt érdztü. Szrtd szrjzot?mg z irodlmt? Az irodlombn sját értlmzésű vrslm zést szrtm, mior tnult, mgolós dolgo t ll tudni, zt nm. A szrjzot szrtm, d ott is cs sját lépzlésű mgtrv ztt ház rjzit. Érzlm vgy logi, mior rjzolsz ilyn ompozíciót? A fjmbn gy örvonls ompozíció látszi színnl gyütt, milőtt lülö rjzolni. Után gy logiilg flépíttt ötlt, rjzolás özbn lépésről-lépésr trvztt, szrszttt rjz, mi végér iforrj mgát. Szrintm z ori hngultom bfolyásolj ép összhng ját, mit színválsztás dominál lgjobbn. A form vrsbn is lénygs, bár náld ép, ötlt tlán inább rősség. Érzd-, gy hlyztbn, gondoltbn, hogy zt jó lnn mgírni? Végülis z ihltről, inspirációról, gy mű szültéséről érdzlprsz. A vrsbn z ütm és z időmérté mlltt fontos jó form, rndzttség és tisztság. Ahogy rjzobn úgy soro özött is. Érzm, d inább rjzolásbn. Ngyon soszor vn gy épsorozt vgy ötltso rozt fjbn, mit úgy érz l ll rjzolnom. Sjnos lőfordul, hogy nm tu do másr s figylni, pdig én. Művészént gondolsz- mgdr, vgy nm jut ilysmi szdb pl. pingpongozás özbn?érzény mbrntrtodmgd? Mgmr nm szotm gondolni, inább lőfordul, hogy gy lotás örvonlir, d zt z lőzőbn tárgyltu. Nm trtom mgm érzényn, nyilván vnn mélyponto, d mindninél. Inább romntius típusn trtom mgm, d sz rintm z nm érzénység, vgy h z, or ign, érzény vgyo. So mun vn művidbn mg próbálozásidbn, hogy észrvgyé. Mnnyir srdsz l udrco vgy ár pofono pcsán, mit óhttlnul mgpsz? Egy művl most lht rjz lht vrs sot fogllozom, átgondolom, hogy minél prcízbb lgyn thát h úgy ttszi, or zzl sot foglloztm. Nm igzán szrtm pofonot, d bból sot szotm tnulni. Nhzn dom fl, bár mit ngyon son, ngyon soszor mondn, zt lht, hogy bb hgyom. Egyébént lsrít riti, hiszn sját szórozttásom mlltt

9 9. oldl célom htni világunr *. *utlás z gyi munágunr szr.) Szrintd bfutottbb művész thtségsbb vgy szrncsésbb többinél? Gondolom még nm látsz bl művészvilágb, d tlán már tláloztál műödésmódjávl, hogy épzldl ilyn irányú jövődt? Szrncsésbb. Nm zt mondom, hogy nm thtségs, cs szrncsésb b. Nm cs zért, mrt bnnü vn vlmi más bár z gy furcs mgállpítás, mrt mindnibn vn vlmi más, cs nm fltétln jön lő, másrészt őt vl milyn szintn l is indítjá bfutás útján. Nhéz művészvilágbn, son vnn, zért is próbálozom mássl, vgy ritább dolgol. PL: bsztrt gomtri, ugy szrsztv, loholos-filccl, és mi n gyon fontos, hogy próbálom z id trtozó művészt pl. Vsrly-t nm utánozni. Tljsn új formát bmuttni. Vissztérv filchz, zért is zzl rjzolo és nm fst. Szrintm son fstn, bár son mondjá fss. Végül szrintd10 év múlv milsz vld? Nm tudom mi lsz. Inább cs célo vnn. Vrsl pcsoltbn gy stlg több vrss öttn örülné, d cs or h szmilg lismrt, thát nm g gyi. Rjzol pcsoltbn ngyobb célot tűztm i. Először z ország ngyobb városib ljutni iállítássl. Mjd ülföldr is jó lnn, d z mind cs fltétls mód, sjnos bár i tudj. J és gy- ét díj, lismrés is jó lnn. Prsz z ngyé pűn hngozht, d hát miért n álmodj ngyobbt, h z motivál? Imprsszum: Kidj: Béésc sbi Krsztyén Ifjúsági Egysü Muntárs: K lt pi-szbó Zsófi, Sági Zoltán, Szior Mihály, Szior István, Szior Mihályné Kép: Sá gi Zoltán, Fc boo, i.hu/b Honlp: scsb, csbtv. hu/bscsb/mu hu tto Címün: 5600 Bé éscsb, Kinizs i u. 11.

10 10. oldl 2014 Elhdrtd gyors himnuszt, hittd, hogy zzl mgtisztul mjd már piszos ppírlp, s bátrn zdd újr, mind zt... D múltd, polcon ottmrd, törölgtnd ll por mitt s ápolnod ll jövőd is, mrt, h nm írsz, nincs mit lolvsni. Hvs dl Nm látsz át vstg hóflon, pdig mögött vn folt, mit úgy rstél mgdon, s z folt üvöltv- üvölt, mrt nm tudod még trüöt, mivl átláthtsz türön. Imádd úgy csupsz tlt, mint múlt nyáron vd szrlmt. Svnyút, mint z édst, zjt, mint fnnségs znét, mrt mjd, h nm lsz még rossz s, or jó lnn már z is.

11 Húsvéti hjnlvárás 11. oldl Ngyon orán, még nplt lőtt gyönyörűn énln mdr, mi mg suhnun bringáinon álmosn, llsn. A KIE ház már/még nyitv: félhomály, mlg, csnd - luboso lszn, gy özülü már ébrn. Hl ébrsztő, rcmosás, álmos szm, mécss mggyújtás, szövg iosztás, szé polás. Az írásvtítő hln duruzsol, örbn ülün már, énlün, imádozun, flolvsun, mgfjtjü, mi mindnt rjt mgábn hjnlvárás szó. Odinn pird. Ez mtszéspont rszt... Mgvttt volt... Ő sm nyitott i száját... Elvégztttt... Áldott légy... N félj, mrt... mit Ő lvégztt 3 év ltt... Hlotti sírn... A hét lső npján, orán rggl, mior még sötét volt... Fltámdás... dicsővé tsz tégd... Mrt úgy szrtt Istn világot, hogy gyszülött Fiát dt, hogy i hisz Őbnn l n vsszn, hnm örö élt lgyn." Mgvirrdt, rggl vn, ht óror rgyogó npsütés. Húsvét vsárnp rggl! A hét lső npj, Jézus fltámdásán ünnp. Mgtrítjü z sztlot, szltlün, pucolun, ávét- tát főzün, örb üljü z sztlt áldást mondun, rgglizün tiznötn, mjd tiznhtn, tiznnyolcn, tiznilncn. Hál z Úrn! mrcsi! szünt s c nm smény, A nyár ó oz /bs tlál u h,. o i r A Tábo on lát fél. n l d n d i l o és m i.hu d Fcboo s é, csb észül! i m d vgyun t t hto o s on i

12 12. oldl

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. jnuár 28. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. jnuár 28. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz!

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Lap: 1/145 AZ INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI E AZ MSZ EN ISO 9001 SZABVÁNY ALAPJÁN, ILLETVE MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOK-TATÁSI TÖR- VÉNY (1993. ÉVI LXXIX.)

Részletesebben

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn

Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Selei Adrienn Modrn piaclmélt ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Sli Adrinn A tananyag a Gazdasági Vrsnyhiatal Vrsnykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítány támogatásáal készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Villamos érintésvédelem

Villamos érintésvédelem Villamos érintésvédlm A villamos nrgia ipari mértű flhasználása a század ljén kzdtt gyr nagyobb mértékbn ltrjdni és zzl gyidőbn jlntkztk az áramütésből rdő balstk is. Ennk kövtkztébn nagyarányú kutatás

Részletesebben

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata

Mágneses anyagok elektronmikroszkópos vizsgálata Mágnss anyagok lktronmikroszkópos vizsgálata 1. Transzmissziós lktronmikroszkóp 1.1. A mágnss kontraszt rdt a TEM-bn Az lktronmikroszkópban 100-200 kv-os (stlg 1 MV-os) gyorsítófszültséggl gyorsított lktronok

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2007. jnuár 26. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2007. jnuár 26. 14:00 ór A 1 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! A mgolásr

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai

Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai Országos Szilárd Ló fizikavrsny fladatai I katgória döntő, 5 április 9 Paks A fladatok mgoldásáoz 8 prc áll rndlkzésr Mindn sgédszköz asználató Mindn fladatot külön lapra írjon, s mindn lapon lgyn rajta

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme.

DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapest, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@erg.bme.hu Tel: 1/463 40 22 www.erg.bme. DR. JUHÁSZ MÁRTA BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék 1111 Budapst, Egry J. u. 1. Email: juhaszm@rg.bm.hu Tl: 1/463 40 22 www.rg.bm.hu A KIVÁLASZTÁS ÉS A MUNKAKÖRI ALKALMASSÁG PSZICHOLÓGIÁJA II. Az lızı

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2006. fruár 2. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2006. fruár 2. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgfllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

VT 265 www.whirlpool.com

VT 265 www.whirlpool.com VT 265.hirlpool.com 1 BEÜZEMELÉS A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jlztt fszültség mggyzik- a lakás fszültségévl. NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROLLÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LE- MEZEKET,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2008. jnuár 31. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2008. jnuár 31. 15:00 ór M 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk!

segítségével! Hány madárfajt találtál meg? Gratulálunk! Odú llnőrzés CSORMÍVES Ha mgfogadtad a téli számban javasolt odúkihlyzést, vagy már volt odú kihlyzv a krtbn, márciustól már érdms figylgtnd trmésztsn csak gy kissé távolabbról hogy van- a környékén mozgolódás,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2010. jnuár 23. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

Tartályfedél rögzítő csavarok. HENNLICH Industrietechnik. Lapos körmös kivitel Íves körmös kivitel Tartozékok

Tartályfedél rögzítő csavarok. HENNLICH Industrietechnik. Lapos körmös kivitel Íves körmös kivitel Tartozékok HENNLICH Inustritnik ás s l!...t n á s H-6000 Kskmét-Kflv, Hliport-Rptér.Tl.: +36 76 509 655. Fx: +36 76 470 308. rmturtnik@nnli.u. www.nnli.u Trtályfél rögzítő svrok Lpos körmös kivitl Ívs körmös kivitl

Részletesebben

Rockfall lejtésképző elemek

Rockfall lejtésképző elemek LAPOSTETŐ SZIGETELÉS LEZÁRVA: 00. MÁRCIUS. Rokll ljtésképző lmk Műszki tlp Vonlr-, lln- és pontrljtő lmk, ttikék A Rokwool Rokll rnszrévl iztosíthtó ttők tökélts vízlvztés Műgynt kötésű, tljs krtmtsztén

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22.

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS. II. (regionális) forduló. 2008. február 22. Országos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2007/2008 IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rgionális) foruló 2008. fruár 22. Mgolás 1 Országos Szkiskoli Közismrti Irolom Mgyr nylv és hlysírás Tnulmányi

Részletesebben

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország

Szerző: Böröcz Péter János H-9026, Egyetem tér 1. Győr, Magyarország In: Kóczy L, éánczos L, Bakó A, Prznszki J, Szgdi Z, Várlaki P (szrk.) Játéklmélt alkalmazási lhtőségi a logisztikai rndszrkbn - az gy- és többutas szállítási csomagolási szközök közötti döntéslmélti probléma

Részletesebben

ELSÔ FEJEZET St. Ives-ház Grosvenor Square, London

ELSÔ FEJEZET St. Ives-ház Grosvenor Square, London ELSÔ FEJEZET St. Ivs-ház Grosvnor Squar, London Ez így gyszrűn nm tisztsségs. Elizabth Margurit Cynstr, akit mindnki csak Elizának hívott, alig hallhatóan méltatlankodott. Egydül állt köpönygbn gy hatalmas

Részletesebben

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK

A szeretet tanúi. 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám. Az algy i egyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! ÚJ PÁPÁNK 2013. március 31. 18. évfolyam, 1. szám A szrtt tanúi Az algy i gyházközség kiadványa KRISZTUS FELTÁMADT! A Húsvét a Fltámadás - és nm a nyuszi - ünnp Ádám és Éva az s-b nnl vszíttt l az örök éltt. Az

Részletesebben

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata

Teherhordó üveg födémszerkezet: T gerenda ragasztott öv-gerinc kapcsolatának numerikus vizsgálata Tudományos Diákköri Konrncia Thrhordó üvg ödémszrkzt: T grnda ragasztott öv-grinc kapcsolatának numrikus vizsgálata Készíttt: Gál Tamás F17JCS építőmérnök hallgató Konzulns: Dr. Vigh László Grgly Egytmi

Részletesebben

ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardens, London

ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardens, London ELSÔ FEJEZET 1829. március Wadham Gardns, London Amint bttt a lábát Lady Hrford szalonjába, Hathr Cynstr tudta, hogy lgutóbbi trv, miszrint mgfllő férjt talál magának, kudarcra van ítélv. Egy távoli sarokban

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS Orszáos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rionális) oruló 2006. ruár 17... Hlyszín jélyzőj Vrsnyző Pontszám Kój Elértő Elért Százlék. 120.. % Jvító tnár Zsűri

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

KOD: B377137. 0, egyébként

KOD: B377137. 0, egyébként KOD: 777. Egy csomagológép kilogrammos zacskókat tölt. A zacskóba töltött cukor mnnyiség normális loszlású valószínûségi változó kg várható értékkl és.8 kg szórással. A zacskó súlyra nézv lsõ osztályú,

Részletesebben

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektelemeinek beépülése Az Intgrációs Pdagógiai Rndszr projtlmin bépülés a Fsttics Kristóf Általános Művlődési Központ Póaszpti 1-8. évfolyamos és a Paodi 1-4. évfolyamos Általános Isola tagintézményin otató-nvlő munájába 2011/2012.

Részletesebben

Ó é ü ú á á á á Í ő é á é ú á á á é é ü á é á á ľ á óľ ľ Ó ő ł ĺ á ü é éľ ü é ú á á á á ľ á á á ű é á é Ę ú á á ö á á ö á é é ó ó á á á é é á é á á ö á é á é á á á í á áĺ Íá á á ľ ő ó á é ő é é é á ő á

Részletesebben

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28.

Kazincbarcikai ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN 2014. MÁRCIUS 28. Kazincbarcikai 2014. MÁRCIUS 28. Facbook: Barcika Art Kft www.barcikaart.hu/kommunikacio/ ÁPRILIS 6-ÁN PARLAMENTI VÁLASZTÁS HUSZONEGY EGYÉNI JELÖLT INDUL A VÁLASZTÓ- KERÜLETBEN Választás 2014 Fotó: Barcika

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hirlpool.com A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT ÜZEMBE HELYEZÉS ELLENŐRIZZE, HOGY A TÖRZSLAPON jlztt fszültség mggyzik- a lakás fszültségévl. NE TÁVOLÍTSA EL A MIKROLLÁM-BEVEZETÉST VÉDŐ LEMEZEKET,

Részletesebben

Matt Leacock játéka. KArtúm. SzuDán. moszkva. hô Chi minh ville. oroszország. essen. Montreal. németország. manila. Canada. Montreal.

Matt Leacock játéka. KArtúm. SzuDán. moszkva. hô Chi minh ville. oroszország. essen. Montreal. németország. manila. Canada. Montreal. Mtt Lcock játék Mgvn bnntk mindn, mi z mbriség mgmntéséhz kll? Egy járványlhárító cspt szkképztt tgjiként kll flfdzntk tomboló hlálos járványok llnszérumit, még milőtt zok világszrt ltrjdnénk. Nkd és cspt

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2009. jnuár 29. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2009. jnuár 29. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn

Részletesebben

SZÁM. 1 8 9 1. XXXVTTj. ÉVPOLI **. 7. SZÁM. 1891. G R Ó F ANDRÁSSY G Y U L A. (1823 1890.) C. Berlinben, ma

SZÁM. 1 8 9 1. XXXVTTj. ÉVPOLI **. 7. SZÁM. 1891. G R Ó F ANDRÁSSY G Y U L A. (1823 1890.) C. Berlinben, ma 00 6. VASÁKNAPI ÚJSAG. 89. fbr. K i t ü n t t v számos mzőgdsági iállítá son. Elismrés jocy-clubbotól. j KMltgn M. Tud. Adémi mgbíz sábúl -zrszti KWIZDA mrütáb-dor l o v, s z r v s m r h és j u h o számár,

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Az önkormányzati és trültfjlsztési minisztr../2008. (..) ÖTM rndlt a katasztrófavédlmi szrvk és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 2006. jnuár 27. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évolymosok számár 2006. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok

2011. évi intézmény-felújítás,intézményi javaslatok agasépítési csoport PRIORITÁSOK: BRH=biztonságos és rndlttésszrű használat, =állagmgóvás, = műszak iés funkcionális szükség, =gyéb 13 Holdfény Utcai Óvoda Kincskrső Tagóvodája Prioritás gjgyzés 13.1 Krt

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap

FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számára M 1 feladatlap 200. jnuár-fruár FELVÉTELI FELADATOK 8. osztályosok számár M 1 fltlp Név:... Szültési év: hó: np: A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Minn próálkozást fltlpon végzz! Mllékszámításokr z utolsó, ürs

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L SZ 17 SÓS O L Z Ó ÉSTOL t: őd: in. hőmklt: x. hőmklt: x. nomá: Spcifikációk: Anok: -től -i ISO P kimák kö - C 0 C b -i m mlkdő oó ki kk tiánú ámlá tömít nh nomávt Öntöttv há n.hu v l n.hu v l Z ÉSTOLÓ

Részletesebben

MATEMATIKA A változat. A tanuló neve, osztálya:...

MATEMATIKA A változat. A tanuló neve, osztálya:... MATEMATIKA A változt A tnuló nv, osztály:... Az lmúlt tnév véi osztályzt mtmtikáól:... Olvs l iylmsn ltokt! A ltokt ttszés szrinti sorrnn olto m. Törkj rr, oy molások lírás yértlmő lyn, iylj rnztt küllkr!

Részletesebben

EZ A SZÁM MOST INGYENES!

EZ A SZÁM MOST INGYENES! Figyelem! EZ A SZÁM MOST INGYENES! Yellow Blue Supporters mgzinj 02/09 Mrtin Biholong Guy ABENA 4.-5.oldl r view inte NOVOTA Amior rágondolo, hogy milyen hngultbn focizun még hideg is iráz. Élvezd z előnyöet

Részletesebben

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám

Kisbodaki Harangláb Kisbodak Község Önkormányzatának lapja 2012. február hó V. évfolyam 1. szám Kibodaki Haangláb Kibodak Közég Önkományzatának lapja 2012. fbuá hó V. évfolyam 1. zám hatályát vzttt a kataztófák llni védkzé iányítááól, zvztéől é a vzély anyagokkal kapcolato úlyo baltk llni védkzéől

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

Á ó ł ö É Á Á ó ő ó ú ü ĺ ńí ó ľ ő ó í ő ó ó ó í í ü ü ś ę ó ó ę ő ŕő ó ś Ęř ő ő ö ó ő ú ő ő í ü ľó ü íĺ ö ő ó ü ü ú í ý ő ő í ő ő ö ő ő ő ó ĺ í ó í ó ö ö Ü ú ĺ í ĺ ö ó ú ő Í ó ó ö ő ó ó öĺ ó Á Éľ ľ Í

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 Balaton részvízgyűjtő. 1-2. melléklet: Felszíni víztest típusok referencia jellemzői

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 Balaton részvízgyűjtő. 1-2. melléklet: Felszíni víztest típusok referencia jellemzői Blton részvízgyűjtő 1-2. melléklet: Felszíni víztest típusok referenci jellemzői Blton részvízgyűjtő Vízfolyás típusok hidromorfológii referenci jellemzői MORFOLÓGIA TÍPUS Jellemzés Hidrológi 1 2 3 ngy

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

A művészeti galéria probléma

A művészeti galéria probléma A műészti galéria probléma A műészti galéria probléma (art galry problm): A műészti galéria mgfigylés kamrákkal / őrökkl. Hálózattrzés Alapjai 2007 8: Műészti Galéria Probléma Őrzési / Mgilágítási problémák

Részletesebben

1. FELADATLAP TUDNIVALÓ

1. FELADATLAP TUDNIVALÓ 0851 modul: GEOMETRII ISMÉTLÉS z alakzatokról tanultak ismétlés 135 TUDNIVLÓ Egy alakzatot akkor nvzünk tnglysn szimmtrikusnak, ha létzik lgalá gy olyan gyns, amlyr az alakzatot tnglysn tükrözv önmagát

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

ö ö ö ö ü ő ű ó ö ö ű ó ú ó ű ó ú ó ó ü ó ö ó ó ű ö ó ű ö ö ü ü ó ó ü ü ó ő ó ü ó ü ó ó ó ó ő ő ü ő ü ű ó ó ü ó ö ó ó ű ű ő ű ö ö ü ű ő ü ő ű ő ú ü ö ö ó ó ü ü ó ü ó ű ú ó ú ó ö ű ő ü ö ó ó ó ő ó ö ó ő

Részletesebben